Leerlingenprognose primair onderwijs Gemeente Dordrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leerlingenprognose primair onderwijs Gemeente Dordrecht"

Transcriptie

1 Leerlingenprognose primair onderwijs Gemeente Dordrecht 1. Inleiding Ten behoeve van de herijking van het IHP is een prognose gemaakt van de ontwikkeling van de leerlingenaantallen in het primair onderwijs in Dordrecht. Hierin wordt 2 jaar vooruitgeblikt. De prognose is grotendeels gebaseerd op twee parameters. Ten eerste is gekeken naar de bevolkingsprognose per wijk, die eerder door Onderzoekscentrum Drechtsteden is opgesteld. Ten tweede is per school gekeken naar de herkomst van de kinderen. Op basis hiervan is per school berekend hoeveel procent van het totaal aantal kinderen uit een wijk naar deze school gaan, het zogenaamde belangstellingspercentage. Het belangstellingspercentage voor een school maal de prognose per wijk levert een prognose per school. Voor nieuwbouwprojecten zijn schattingen gemaakt op basis van de bevolkingsprognose voor de betreffende wijk en het stadsbrede belangstellingspercentage voor de verschillende denominaties (openbaar, protestants christelijk, rooms katholiek enz.) Op basis hiervan is ingeschat hoe de kinderen uit de nieuwbouw zich waarschijnlijk over de nabijgelegen scholen gaan verdelen. 2. Gemeentebrede ontwikkelingen De komende jaren wordt in Dordrecht (net als in de rest van Nederland) een sterke daling van het aantal 4-12 jarigen verwacht. Gemeentebreed daalt het aantal kinderen in de basisschoolleeftijd van in 29 naar 9.57 in 229. Een afname van 18%. Tot 217 wordt relatief de grootste daling verwacht (een afname van 1949, bijna 17%). Daarna vlakt de daling af, waarbij bedacht moet worden dat hoe verder in de toekomst gekeken wordt, hoe onzekerder de cijfers. De ontwikkeling van de eerst komende 4 jaar is buiten migratie vrij zeker. De geboortecijfers zijn immers al bekend. In deze 4 jaar neemt het aantal kinderen met 1.26 af (9%). Totaal aantal 4-12 jarigen Leerlingenaantal

2 3. Wijkontwikkelingen De sterkste daling wordt verwacht in Wielwijk (37%) en de Binnenstad/ Noordflank (34%). Ook in Stadspolders (28%), Krispijn (21%) en Sterrenburg (18%) daalt het aantal leerlingen flink. Wijken waarin het aantal 4-12 jarigen direct afneemt Krispijn Binnenstad Wielwijk Sterrenburg Stadspolders Staart In het Reeland, Crabbehof/ Zuidhoven en Dubbeldam stijgt het aantal kinderen eerst nog. Waarschijnlijk zal uiteindelijk ook hier het aantal leerlingen afnemen. Wijken waarin het aantal 4-12 jarigen eerst stijgt Reeland Crabbehof/ Zuidhoven Dubbeldam

3 3.1 Binnenstad/ Noordflank Door de daling van het aantal kinderen in de Binnenstad/ Noordflank, is de verwachting dat de scholen daar zullen krimpen. Wel komt Stadswerven hier als extra voedingsgebied bij, maar met de verhuizing van de Montessorischool naar Stadswerven zal de impact op de overige scholen beperkt blijven. Vanwege de relatieve aantrekkingskracht van Vest en Mühring in het verleden, is het mogelijk dat deze scholen relatief minder hard zullen krimpen. Gevolg is dat de omvang van andere scholen in de omgeving sterker zal dalen. Om de statistische betrouwbaarheid te waarborgen is dit punt niet meegenomen in de prognose. Scholen Binnenstad/ Noordflank SCHOOL VEST MARIASCHOOL STATENSCHOOL DE HORIZON DR H BAVINCKSCHOOL SCHOOL MUHRING MONTESSORISCHOOL Reeland In het Reeland is de verwachting dat de Regenboog, mede door aanwas uit Stadswerven, zal groeien. De Repelaer groeit tot 211 en krimpt daarna. De overige scholen krimpen iets. Herontwikkeling van de Vogelbuurt is niet meegenomen in de prognose, maar zal zeker invloed hebben op de cijfers. Scholen Reeland DORDTSE VRIJE SCHOOL De Repelaer DS J BOGERMANSCHOOL De Regenboog NOORDHOVE

4 3.3 Staart In de Staart neemt het aantal leerlingen op alle basisscholen de komende jaren af. Verwacht wordt dat de bouw van Stadswerven nauwelijks invloed zal hebben op de scholen in de Staart, vanwege het karakter van deze scholen. Scholen Staart WANTIJSCHOOL De Regenboog WANTIJSCHOOL VM MERWEDE Krispijn Ook in Krispijn zullen de scholen krimpen. De sterke groei van de Mondriaanschool in 28 wordt voorlopig gezien als een incident. Verder is de groeiende aantrekkingskracht van bepaalde scholen de afgelopen jaren niet doorgetrokken naar de toekomst. Uitgangspunt is dat het belangstellingspercentage de komende jaren niet zal wijzigen. Meenemen van wijzigingen in het belangstellingspercentage maakt de statistische analyse extra onzeker. Scholen Krispijn De Fontein PR BERNHARDSCHOOL PIUS X SCHOOL MONDRIAANSCHOOL PR JULIANASCHOOL WEIZIGTSCHOOL

5 3.5 Stadspolders In Stadspolders vindt de komende jaren op alle scholen een sterke krimp plaats. Omdat in de bevolkingsprognose Stadspolders als 1 wijk is opgenomen, is geen onderscheid gemaakt tussen de deelgebieden Stadspolders, Vissershoek en Oudelandshoek. Dit kan van invloed zijn op de prognose. Scholen Stadspolders ORANJE NASSAUSCHOOL DE GRIFFIOEN GEERT GROOTE DE BEVER JOHAN FRISOSCHOOL Crabbehof/ Zuidhoven De J F Kennedyschool zal nog groeien tot 211 en zal daarna krimpen. Het aantal kinderen aan de Don Boscoschool neemt de komende jaren direct af. De verhuizing van de Montessorischool naar Stadswerven is t.z.t. van invloed op de leerlingenaantallen van de overige scholen in Crabbehof en in mindere mate Wielwijk en Krispijn. Een aantal kinderen zal mogelijk meeverhuizen met de Montessorischool, terwijl andere kinderen een andere, waarschijnlijk openbare, school in de buurt zoeken. Scholen Crabbehof/ Zuidhoven DON BOSCOSCHOOL JF Kennedyschool MONTESSORISCHOOL

6 3.7 Wielwijk De groei van de Albatros in 28 wordt gezien als een incident. De komende jaren zullen alle scholen in Wielwijk krimpen. De herstructurering van Wielwijk is binnen de prognose een extra onzekere factor. Scholen Wielwijk De Fontein JF Kennedyschool DE ALBATROS Dubbeldam In Dubbeldam blijft het aantal kinderen op de diverse scholen de komende jaren ongeveer gelijk. Het aantal kinderen tussen 4 en 12 jaar zal uiteindelijk licht dalen, maar de groei van De Hoven en de nieuwbouw in Zuidpolder compenseert deze krimp. Scholen Dubbeldam JULIANASCHOOL BEATRIXSCHOOL BASISSCHOOL DUBBELDAM

7 3.9 Sterrenburg In Sterrenburg zullen het Kristal en de Satelliet de eerste jaren nog groeien. Daarna krimpen ze net als de overige scholen. Net als Stadspolders is Sterrenburg in de bevolkingsprognose als 1 wijk benaderd. Onduidelijk is hoe groot de verschillen zijn tussen Sterrenburg I, II en III en dus wat de invloed hiervan is op de prognose. Scholen Sterrenburg De Repelaer JF Kennedyschool Scholen Sterrenburg DS J POLYANDERSCHOOL DE STERREKIJKER DE DRIEHOEK Scholen Sterrenburg DE SATELLIET Het Kristal DE KEERKRING DE MERIDIAAN

8 4. Ontwikkelingen per denominatie (schoolbestuur) Gezien de omvang van de daling is de verwachting dat elke denominatie de komende jaren te maken gaat krijgen met een dalend aantal leerlingen. De meeste denominaties zullen iets minder dan 2% krimpen. Percentueel wordt de grootste krimp verwacht bij SKOBA (-24%), terwijl H3O relatief het minste daalt (-13%). Omdat het percentage van de krimp bij de meeste denominaties ongeveer gelijk is, zullen de grootste denominaties in aantal het sterkst dalen. Uitzonderingen hierbij zijn H3O, die in aantal relatief minder zal dalen, en SKOBA, die in aantal relatief sterker daalt. per denominatie (bestuur) OPOD H3O VSMDB SKOBA Algemene Grondslag Reformatorische grondslag

9 5. Conclusie Bedacht moet worden dat een prognose een voorspelling is op basis van cijfers die nu voor handen zijn. Het dient als handvat voor planvorming. De cijfers zullen zelden precies zo zijn als de prognoses aangeven, maar op basis van de trends zijn wel algemene uitspraken te doen. De afwijkingen van de prognoses moeten worden gezocht in details. Het is zeer waarschijnlijk dat het aantal leerlingen op Dordtse basisscholen de komende jaren zal afnemen. Tot 213 is vrij zeker te stellen dat het aantal kinderen van 4-12 jaar met ongeveer 1% afneemt. Tussen 213 en 217 is de verwachting dat het aantal kinderen met nog eens 1% afneemt. Gezien de omvang van de daling zal de ruimtebehoefte in het basisonderwijs afnemen. Sommige scholen zullen nauwelijks krimpen, of mogelijk zelfs iets groeien, maar de meeste scholen zullen kleiner worden. De prognose doet hierover een voorspelling op basis van de bevolkingsontwikkeling en de belangstelling voor een bepaalde school. Een aantal stedelijke ontwikkelingen voegen extra onzekerheid toe aan de bevolkingsontwikkeling. Gedacht moet worden aan de schoolkeuze van toekomstige bewoners van de Stadswerven, nieuwbouw in Belthurepark, Zuidpolder en Smitsweg, herontwikkeling van Dordt-West en de Vogelbuurt. Ook het belangstellingspercentage is een cijfer dat voortdurend veranderd. In de prognose is in de meeste gevallen het belangstellingspercentage van de laatste oktobertelling genomen, ook al laat het belangstellingspercentage de afgelopen jaren in sommige gevallen een continue groei of daling zien. Omdat het moeilijk is uitspraken te doen over de ontwikkeling van het belangstellingspercentage, zijn deze ontwikkelingen niet meegenomen in de prognose. Toch zijn er verschillen in de krimp van de verschillende denominaties (schoolbesturen), wat lijkt samen te hangen met een veranderend belangstellingspercentage. Dit heeft echter vooral te maken met de vertegenwoordiging van bepaalde besturen in bepaalde wijken. Een relatief minder sterke vertegenwoordiging in wijken waarin de populatie sterk daalt, betekent een minder sterke daling van het aantal kinderen binnen een bestuur. Per school zal bekeken moeten worden in hoeverre bepaalde onzekerheden extra onderzoek vereisen ter onderbouwing van de cijfers. Bij de meeste scholen kunnen de cijfers uit de prognose echter direct worden overgenomen. 8429JvdB

dinsdag 20 september 2011 Inschrijfdag peuterspeelzalen & kinderdagverblijven

dinsdag 20 september 2011 Inschrijfdag peuterspeelzalen & kinderdagverblijven dinsdag 20 september 2011 Inschrijfdag peuterspeelzalen & kinderdagverblijven Op dinsdag 20 september 2011 kunnen ouders of verzorgers hun kinderen gratis inschrijven op de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf.

Nadere informatie

Deelschoolwerkplan Zwemmen BIJLAGEN ROOSTER.

Deelschoolwerkplan Zwemmen BIJLAGEN ROOSTER. BIJLAGEN ROOSTER. Het rooster wordt tijdig, op basis van aantallen leerlingen en wensen van scholen, door de coördinator schoolzwemmen van Aquapulca samengesteld. Als een schoolzwemles doorgang kan vinden

Nadere informatie

Overzicht van de activiteiten Koningsspelen Dordrecht

Overzicht van de activiteiten Koningsspelen Dordrecht Overzicht van de activiteiten Koningsspelen Dordrecht Julianaschool en Beatrixschool In Dubbeldam zullen de Julianaschool en Beatrixschool hun Koningsspelen aftrappen op de eigen school met het Koningsontbijt.

Nadere informatie

1. Concept beleidskader onderwijshuisvesting

1. Concept beleidskader onderwijshuisvesting 1. Concept beleidskader onderwijshuisvesting 1. Concept Beleidskader onderwijshuisvesting Inleiding Sinds de decentralisatie van de onderwijshuisvesting van het rijk naar de gemeenten per 1 januari 1997

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de Dordtse wijken. 15 mei drs Jan Schalk

Ontwikkelingen in de Dordtse wijken. 15 mei drs Jan Schalk Ontwikkelingen in de Dordtse wijken 15 mei drs Jan Schalk Inhoud van de presentatie Leefbaarheid in wijken Integrale wijkaanpak sectoraal beleid Interventies Trends Terugblik en waar staan we nu? Vooruitblik

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Dordrecht per wijk 2007-2020

Bevolkingsprognose Dordrecht per wijk 2007-2020 Bevolkingsprognose Dordrecht per wijk 2007-2020 Onderzoekcentrum Drechtsteden A. van der Linden maart 2008 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Gemeente Dordrecht Onderzoekcentrum Drechtsteden

Nadere informatie

Memo SWV Passend Primair en Voortgezet Onderwijs, augustus 2015

Memo SWV Passend Primair en Voortgezet Onderwijs, augustus 2015 Memo SWV Passend Primair en Voortgezet Onderwijs, augustus 2015 Bijeenkomst met Sociale Teams en Jeugdteams Op dinsdag 16 juni is er voor de leden van de Ondersteuningsteams een bijeenkomst met de Sociale

Nadere informatie

Leerlingenprognoses in vogelvlucht. Analist Planning & Prognose

Leerlingenprognoses in vogelvlucht. Analist Planning & Prognose Leerlingenprognoses in vogelvlucht Herman Rake Jelmer Dekker Adviseur Planning & Prognose Analist Planning & Prognose Inhoudsopgave De bevolkingsprognose Theorie Het wat, waar en waarom van een prognose

Nadere informatie

Dordtse jeugd in cijfers

Dordtse jeugd in cijfers Dordtse jeugd in cijfers stand van zaken en ontwikkelingen kerncijfers Hoe staat het met de jeugd in? Hoeveel kinderen groeien op in een bijstandsgezin? Hoeveel jongeren zijn werkloos en welk aandeel heeft

Nadere informatie

Dordrecht. Gemeentebestuur. Aan de Gemeenteraad

Dordrecht. Gemeentebestuur. Aan de Gemeenteraad Gemeentebestuur Dordrecht Aan de Gemeenteraad Nr. OW/2004/5607 Datum 28 oktober 2004 Onderwerp "Dordrecht bouwt aan Onderwijs", een Integraal Huisvestingsplan voor onderwijs 1. Inleiding In juli 2003 heeft

Nadere informatie

Actualisatie leerlingenprognose basisonderwijs

Actualisatie leerlingenprognose basisonderwijs Actualisatie leerlingenprognose basisonderwijs Gemeente Koggenland September 2011 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2011-1781 Datum September

Nadere informatie

Toelichting op het bestemmingsplan "Partiële herziening regeling begripsbepaling "wonen" in bestemmingsplannen Dordrecht".

Toelichting op het bestemmingsplan Partiële herziening regeling begripsbepaling wonen in bestemmingsplannen Dordrecht. Toelichting op het bestemmingsplan "Partiële herziening regeling begripsbepaling "wonen" in bestemmingsplannen Dordrecht". 1.Inleiding In toenemende mate wordt aandacht gevraagd voor de problematiek rond

Nadere informatie

Tabellenboek Wijkkranten

Tabellenboek Wijkkranten Tabellenboek Wijkkranten Sociaal Geografisch Bureau bureau voor beleidsonderzoek en statistiek Dordrecht drs. J.M.A. Schalk januari 2007 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Maatschappelijke

Nadere informatie

Leerlingenprognose basisonderwijs, speciaal en voortgezet onderwijs

Leerlingenprognose basisonderwijs, speciaal en voortgezet onderwijs Leerlingenprognose basisonderwijs, speciaal en voortgezet onderwijs 2013-2028 Logo in Grijs: C Leerlingenprognose basisonderwijs, speciaal en voortgezet onderwijs 2013-2028 Colofon Titel : Leerlingenprognose

Nadere informatie

Vestigingsplan Primair Onderwijs, Speciaal Onderwijs en kinderopvang. Dordrecht

Vestigingsplan Primair Onderwijs, Speciaal Onderwijs en kinderopvang. Dordrecht Vestigingsplan 2015-2074 Primair Onderwijs, Speciaal Onderwijs en kinderopvang Dordrecht Eerste jaarschijf: 2015 Eerste tijdvak: 2015-2018 Tweede tijdvak: 2019-2022 Derde tijdvak: 2023-2074 Versie: 12

Nadere informatie

Woonmonitor Dordrecht 2005

Woonmonitor Dordrecht 2005 Woonmonitor Dordrecht 2005 Deze Woonmonitor vergelijkt de ontwikkelingen op gebied van bevolking, woningvoorraad en woningmarkt in 2004 met die in 2003. In 2004 kwam de Woonvisie: Spetterend wonen in de

Nadere informatie

Leerlingenprognose basisonderwijs, speciaal en voortgezet onderwijs 2014-2029

Leerlingenprognose basisonderwijs, speciaal en voortgezet onderwijs 2014-2029 Leerlingenprognose basisonderwijs, speciaal en voortgezet onderwijs 2014-2029 Leerlingenprognose basisonderwijs, speciaal en voortgezet onderwijs 2014-2029 Colofon Titel : Leerlingenprognose basisonderwijs,

Nadere informatie

Dordt sport! Inhoud 2014 DE BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN OP EEN RIJ. 1 Sporten

Dordt sport! Inhoud 2014 DE BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN OP EEN RIJ. 1 Sporten Dordt sport! DE BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN OP EEN RIJ Inhoud Sport en beweging zijn van grote waarde in het sociaal beleid van de gemeente Dordrecht. Uit de door ons uitgevoerde Sportmonitor blijkt dat

Nadere informatie

Leerlingenprognose basisonderwijs

Leerlingenprognose basisonderwijs Leerlingenprognose basisonderwijs Ten behoeve van schoolstichting Protestants Christelijke Basisschool Deelgebieden Leidsche Rijn Gemeente Utrecht Eindhoven, maart 2017 In opdracht van de PCOU 2017 - Alle

Nadere informatie

Leefbaarheid in de buurt

Leefbaarheid in de buurt 12345678 Leefbaarheid in de buurt Nu het oordeel van de Dordtenaren over hun woonkwaliteit, woonomgeving en de geboden voorzieningen in kaart is gebracht, zullen we in dit hoofdstuk gaan kijken hoe de

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Prognose aantal leerlingen (index: 2011 = 100) (index: 2016 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Prognose aantal leerlingen (index: 2011 = 100) (index: 2016 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2011 en 2015 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Bijlage: waarop bezuinigen?

Bijlage: waarop bezuinigen? Bijlage: waarop bezuinigen? Door de gemeenteraad en het College van B&W zijn een 20-tal maatregelen aangemeld. De maatregelen voldoen aan drie criteria: ze zijn voor inwoners begrijpelijk, afweegbaar en

Nadere informatie

Leerlingenprognose voortgezet onderwijs 2015

Leerlingenprognose voortgezet onderwijs 2015 Leerlingenprognose voortgezet onderwijs 2015 Gemeente Geldermalsen In opdracht van de gemeente Geldermalsen, augustus 2015 2015 Pronexus - Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen,

Nadere informatie

Plan van Scholen

Plan van Scholen Plan van Scholen 2014-2016 De gemeente Waterland heeft een aanvraag ontvangen van stichting De Verwondering. Deze stichting wil een school voor Algemeen Bijzonder Onderwijs starten in de gemeente Waterland.

Nadere informatie

Totaal immateriële vaste activa 20.773.717,88 0,00 0,00 20.773.717,88 15.592.339,59 0,00 0,00 0,00 0,00 15.592.339,59 0,00 0,00 0,00 0,00

Totaal immateriële vaste activa 20.773.717,88 0,00 0,00 20.773.717,88 15.592.339,59 0,00 0,00 0,00 0,00 15.592.339,59 0,00 0,00 0,00 0,00 1.a. STAAT VAN VASTE ACTIVA - TOTAAL - REKENING 2005 Oorspronkelijk bedrag Afschrijvingen / Aflossingen Boekwaarde Boekwaarde Toegerekende Totaal van de per Vermeerderingenerminderingen in 200 per Totaal

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Deventer 2015

Bevolkingsprognose Deventer 2015 Bevolkingsprognose Deventer 2015 Aantallen en samenstelling van bevolking en huishoudens Augustus 2015 augustus 2015 Uitgave : team Kennis en Verkenning Naam : John Stam Telefoonnummer : 0570 693298 Mail

Nadere informatie

Overzicht deelnemende scholen Koningsspelen 2015

Overzicht deelnemende scholen Koningsspelen 2015 Overzicht deelnemende scholen Koningsspelen 2015 Auris Ammanschool (Dordrecht) Ik zal hieronder kort omschrijven wat wij op de Ammanschool doen rondom de Koningsspelen: Ook de Ammanschool in Dordrecht

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

2013-2028. Onderzoek en Statistiek Gemeente Lelystad Telefoon: 0320-278574 E-mail: lelystadspanel@lelystad.nl www.lelystadspanel.

2013-2028. Onderzoek en Statistiek Gemeente Lelystad Telefoon: 0320-278574 E-mail: lelystadspanel@lelystad.nl www.lelystadspanel. LEERLINGENprognose 2013-2028 Onderzoek en Statistiek Gemeente Lelystad Telefoon: 0320-278574 E-mail: lelystadspanel@lelystad.nl www.lelystadspanel.nl Januari 2012 Colofon Dit is een prognose gemaakt door:

Nadere informatie

Overzichtsrapport SER Gelderland

Overzichtsrapport SER Gelderland Overzichtsrapport SER Gelderland Bevolking en participatie In opdracht van SER Gelderland September 2008 Drs. J.D. Gardenier L.T. Schudde CAB Martinikerkhof 30 9712 JH Groningen 050-3115113 cab@cabgroningen.nl

Nadere informatie

Bevolkingsprognoses Deventer 2013

Bevolkingsprognoses Deventer 2013 Bevolkingsprognoses Deventer 2013 december 2013 Uitgave : team Kennis en Verkenning Naam : John Stam Telefoonnummer : 3298 Mail : gj.stam@deventer.nl 1 1 Samenvatting en conclusies... 3 2 Inleiding...

Nadere informatie

3 Algemene informatie en tips

3 Algemene informatie en tips 3 Algemene informatie en tips Op zoek naar een andere woning U zoekt een andere woning, waarin u zo lang mogelijk kunt blijven wonen. Diverse aspecten kunnen dan een belangrijke rol spelen. Dat hangt af

Nadere informatie

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Naar aanleiding van de 1 oktobertelling 2014 heeft VGS Adivio weer een korte analyse uitgevoerd waarbij onderzocht is in hoeverre de leerlingaantallen onderhevig

Nadere informatie

BIJLAGEN WONEN IN DE DRECHTSTEDEN 2011. Woonmonitor en vooruitblik. Drechtsteden. Programma: Wonen en Stedelijke Vernieuwing

BIJLAGEN WONEN IN DE DRECHTSTEDEN 2011. Woonmonitor en vooruitblik. Drechtsteden. Programma: Wonen en Stedelijke Vernieuwing Drechtsteden BIJLAGEN WONEN IN DE DRECHTSTEDEN 211 Woonmonitor en vooruitblik Programma: Wonen en Stedelijke Vernieuwing Auteurs: G. van Oost/ E. van de Merwe, Task Force Woningbouw Drechtsteden M. Val,

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Nieuwegein 2011

Bevolkingsprognose Nieuwegein 2011 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.nl Communicatie, Juridische & Personeelszaken Bevolkingsprognose Nieuwegein 2011 Raadsnummer Datum 7 mei 2012 Auteur Tineke Brouwers Versie

Nadere informatie

Voorwoord. Inleiding. Systematiek leerlingenprognoses. Complexiteit leerlingenprognoses

Voorwoord. Inleiding. Systematiek leerlingenprognoses. Complexiteit leerlingenprognoses Voorwoord Inleiding De gemeente Utrecht stelt jaarlijks leerlingenprognoses op. Het doel hiervan is om de programmering van onderwijsvoorzieningen mogelijk te maken. Door dit jaarlijks te doen wordt er

Nadere informatie

Wachtlijsten Onderwijs Watergraafsmeer

Wachtlijsten Onderwijs Watergraafsmeer Wachtlijsten Onderwijs Watergraafsmeer door Meint Helder PvdA Amsterdam Oost januari 2011 Aanleiding Op 13 september 2010 meldde AT5 dat een kind van 4 jaar uit de Watergraafsmeer op verschillende scholen

Nadere informatie

Regulering kamerverhuur

Regulering kamerverhuur Sector Stadsontwikkeling A, B, C < A D Regulering kamerverhuur BELEIDSNOTITIE Status: besluitvorming MAO, College B&W In opdracht van: Wethouder Kamsteeg Ambtelijk opdrachtgever: Hoofd Afdeling Beleid

Nadere informatie

Prognose Reguliere Basisscholen in Purmerend 2008-2023

Prognose Reguliere Basisscholen in Purmerend 2008-2023 Prognose Reguliere Basisscholen in Purmerend 2008-2023 In opdracht van: Team Planontwikkeling/Accommodatiebeleid Gemeente Purmerend Uitgevoerd door: J.A. Rozemeijer Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement

Nadere informatie

De grijze golf. Demografische ontwikkeling Drechtsteden tot Figuur 1 Bevolking Drechtsteden , totaal

De grijze golf. Demografische ontwikkeling Drechtsteden tot Figuur 1 Bevolking Drechtsteden , totaal De grijze golf Demografische ontwikkeling Drechtsteden tot 23 In deze factsheet rapporteren we over de uitkomsten van de bevolkings- en huishoudensprognose en de gevolgen ervan voor de Drechtsteden. De

Nadere informatie

PROGNOSE VOORTGEZET ONDERWIJS MAASTRICHT 2013-2026

PROGNOSE VOORTGEZET ONDERWIJS MAASTRICHT 2013-2026 PROGNOSE VOORTGEZET ONDERWIJS MAASTRICHT 2013-2026 Rapportage Gemeente Maastricht - Onderzoek & Statistiek Paul Hinssen Mosae Forum 10 Postbus 1992 6201 BZ Maastricht Telefoon : 043-3504800 E-mail : paul.hinssen@maastricht.nl

Nadere informatie

Aan. Onderwerp: Verzoek voor plaatsing op het plan van scholen van een basisschool voor Algemeen Bijzonder Onderwijs in de gemeente Hulst.

Aan. Onderwerp: Verzoek voor plaatsing op het plan van scholen van een basisschool voor Algemeen Bijzonder Onderwijs in de gemeente Hulst. Raadsvoorstel agenda nummer Volgnummer rv2008/58 Aan datum 19 mei 2008 portefeuillehouder Wethouder F.A.D. van Driessche De raad van de gemeente Hulst Onderwerp: Verzoek voor plaatsing op het plan van

Nadere informatie

Onderwijs, sport en cultuur Samenleving mw. M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts M.J. van Zon

Onderwijs, sport en cultuur Samenleving mw. M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts M.J. van Zon Raadsvoorstel Gemeente IJsselstein agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer Programma Commissie Portefeuillehouder: Informatie bij E-mail/tel.nr. Evaluatiedatum 448405 Onderwijs, sport

Nadere informatie

Toelichting bestemmingsplan Partiële herziening regeling parkeren in bestemmingsplannen Dordrecht

Toelichting bestemmingsplan Partiële herziening regeling parkeren in bestemmingsplannen Dordrecht Toelichting bestemmingsplan Partiële herziening regeling parkeren in bestemmingsplannen Dordrecht Gemeente Dordrecht fase: ontwerpbestemmingsplan datum: oktober 2017 1 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 Inleiding

Nadere informatie

Leerlingenprognose en ruimtebehoefte speciaal basisonderwijs 2016

Leerlingenprognose en ruimtebehoefte speciaal basisonderwijs 2016 Leerlingenprognose en ruimtebehoefte speciaal basisonderwijs 2016 Gemeente Twenterand In opdracht van de gemeente Twenterand, juli 2016 2016 Pronexus - Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Woord vooraf. Ik wens u veel woongenot toe in onze prachtige stad. A.T. Kamsteeg. Wethouder Volkshuisvesting, Welzijn en Zorg

Woord vooraf. Ik wens u veel woongenot toe in onze prachtige stad. A.T. Kamsteeg. Wethouder Volkshuisvesting, Welzijn en Zorg Woord vooraf Nieuwe woningen worden steeds vaker levensloopbestendig gemaakt: passend, ook als uw persoonlijke situatie verandert. Dat lukt steeds vaker ook bij bestaande woningen. Ook komen er nieuwe

Nadere informatie

Evaluatie Dordtse speelvoorzieningen

Evaluatie Dordtse speelvoorzieningen Evaluatie Dordtse speelvoorzieningen Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. S.A.W. van Oostrom-van der Meijden dr. B.J.M. van der Aa augustus 2011 Colofon Opdrachtgever Tekst Foto Drukwerk Informatie gemeente

Nadere informatie

Samen investeren in vroeg beginnen, op weg naar de Dordtse Voorschool

Samen investeren in vroeg beginnen, op weg naar de Dordtse Voorschool Concept Samen investeren in vroeg beginnen, op weg naar de Dordtse Voorschool Visie op de ontwikkeling van de kwaliteit, het bereik en de huisvesting van het peuterwerk als onderdeel van de Voorschoolse

Nadere informatie

Leefbaarheid en Veiligheid in Dordrecht Partner voor beleid

Leefbaarheid en Veiligheid in Dordrecht Partner voor beleid Leefbaarheid en Veiligheid in Dordrecht 2009 Partner voor beleid Leefbaarheid en Veiligheid in Dordrecht 2009 Leefbaarheid en Veiligheid in Dordrecht 2009 Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. I.A.C. Soffers

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Lansingerland 2015

Bevolkingsprognose Lansingerland 2015 Bevolkingsprognose Lansingerland 2015 Auteur: Bart Waasdorp Afdeling: Team Planontwikkeling & RO Juridisch Versienummer: 1.0 Datum: 12 januari 2015 Corsanummer: T15.00406 Inleiding Lansingerland heeft

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-049 8 juli 2008 9.30 uur In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad Sterkste groei aan noordoostzijde Randstad Ook meer huishoudens in Noord-Brabant

Nadere informatie

Leerlingenprognose speciaal basisonderwijs 2015

Leerlingenprognose speciaal basisonderwijs 2015 Leerlingenprognose speciaal basisonderwijs 2015 Gemeente Amersfoort In opdracht van de gemeente Amersfoort, december 2014 2014 Pronexus - Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen,

Nadere informatie

Demografische (wijk-) analyse van de woningbouwplannen Deventer 2015

Demografische (wijk-) analyse van de woningbouwplannen Deventer 2015 Demografische (wijk-) analyse van de woningbouwplannen Deventer 2015 Uitgave : team Kennis en Verkenning Naam : John Stam Telefoonnummer : 3298 Mail : gj.stam@deventer.nl 1 Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding:

Nadere informatie

Toekomstige demografische veranderingen gemeente Groningen in een notendop

Toekomstige demografische veranderingen gemeente Groningen in een notendop VLUGSCHRIFT Bevolkingsprognose gemeente Groningen - Toekomstige demografische veranderingen gemeente Groningen in een notendop Inleiding De omvang en samenstelling van de bevolking van de gemeente Groningen

Nadere informatie

Rapport basisschool De Ontdekkingsreis Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Rapport basisschool De Ontdekkingsreis Gemeente Utrechtse Heuvelrug Rapport basisschool De Ontdekkingsreis Gemeente Utrechtse Heuvelrug December 201; concept Postmus Advies Malta 49 8601 GW SNEEK dick@postmus.frl Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Karakteristieken De Ontdekkingsreis...

Nadere informatie

Demografische ontwikkelingen

Demografische ontwikkelingen DEEL 2.4 INFORMATIE Demografische ontwikkelingen: - Ontwikkeling inwonersaantallen; - Ontwikkeling migratiestromen; - Ontwikkeling huishoudens; - Prognoses en huishoudens; - Ontgroening en vergrijzing;

Nadere informatie

37% 43% Kerncijfers. Drechtsteden partner voor beleid

37% 43% Kerncijfers. Drechtsteden partner voor beleid 37% 43% Kerncijfers Drechtsteden 2014 partner voor beleid Alblasserdam Hendrik-Ido-Ambacht Papendrecht Zwijndrecht 28,52 mm Sliedrecht Dordrecht 0 2 KM Toelichting De gemeentenamen zijn als volgt afgekort:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1074007 Datum: Behandeld door: 22 april 2013 B.C. Luiten Afdeling/Team: Maatschappelijke Ontwikkeling/Planontwikkeling Onderwerp: Vaststellen Plan

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-247 Datum Augustus 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-246 Datum Augustus 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Koopgedrag, koopstromen en het functioneren van het aanbod in de sector dagelijkse artikelen

Koopgedrag, koopstromen en het functioneren van het aanbod in de sector dagelijkse artikelen Koopgedrag, koopstromen en het functioneren van het aanbod in de sector dagelijkse artikelen situatie 2004 en ontwikkelingen sinds 1 Sociaal Geografisch Bureau gemeente Dordrecht drs. J.M. Schiff drs.

Nadere informatie

Werkwijze Dordtse Felicitatiedienst (kortweg DFD) Inleiding:

Werkwijze Dordtse Felicitatiedienst (kortweg DFD) Inleiding: Dordtse Felicitatiedienst Werkwijze Dordtse Felicitatiedienst (kortweg DFD) Inleiding: De Gemeente Rotterdam heeft de ambitie dat voor 2010 alle achterstandskinderen tussen twee en vier jaar naar de voorschool

Nadere informatie

Krimp én groei PRIMOS BEVOLKINGSPROGNOSE Op basis van deze factsheet trekken we de volgende conclusies: 2 Bevolkingsomvang

Krimp én groei PRIMOS BEVOLKINGSPROGNOSE Op basis van deze factsheet trekken we de volgende conclusies: 2 Bevolkingsomvang Krimp én groei PRIMOS BEVOLKINGSPROGNOSE 216-24 Inhoud 1. Conclusies 2. Bevolkingsomvang 3. Leeftijd 4. Verloop 5. Huishoudens De bevolkings- en huishoudenprognose voor de Drechtstedengemeenten is in het

Nadere informatie

Planbureau voor de Leefomgeving PERSBERICHT. Bevolking daalt in kwart Nederlandse gemeenten. Nieuwe regionale bevolkingsprognoses tot 2040:

Planbureau voor de Leefomgeving PERSBERICHT. Bevolking daalt in kwart Nederlandse gemeenten. Nieuwe regionale bevolkingsprognoses tot 2040: Planbureau voor de Leefomgeving PERSBERICHT Nieuwe regionale bevolkingsprognoses tot 2040: Bevolking daalt in kwart Nederlandse gemeenten De komende dertig jaar treedt in delen van Nederland, vooral in

Nadere informatie

RAAD3GRIFFIE DORDRECHT. Griffier:^ ^J^ _. Ontvangen: "ƒ c Gemeenteraad Presidium Commissie Griffie DIV team 2. D^U? ^j \jfj- j/yi j-j rt 1

RAAD3GRIFFIE DORDRECHT. Griffier:^ ^J^ _. Ontvangen: ƒ c Gemeenteraad Presidium Commissie Griffie DIV team 2. D^U? ^j \jfj- j/yi j-j rt 1 Gemeentebestuur Dordrecht DOSSIER Afschrift: - OW7WZ (C.M. de Bruin) - wethouder Spigt - secretaris commissie Onderwijs en Welzijn Postbus 8 3300 AA Dordrecht Aan de gemeenteraad l RAAD3GRIFFIE DORDRECHT

Nadere informatie

GESCAND. Aan het College van Burgemeester en Wethouder van de gemeente Dordrecht Postbus AA Dordrecht. Rotterdam, 21 januari 2003

GESCAND. Aan het College van Burgemeester en Wethouder van de gemeente Dordrecht Postbus AA Dordrecht. Rotterdam, 21 januari 2003 Postbus 51183 3007 GD Rotterdam GESCAND www.sipor.nl KvK 4112776 ABN Amro 41.34.3.133 Aan het College van Burgemeester en Wethouder van de gemeente Dordrecht Postbus 8 3300 AA Dordrecht Rotterdam, 21 januari

Nadere informatie

Tabellenrapportage quickscan leerlingendaling. schoolbesturen en gemeenten

Tabellenrapportage quickscan leerlingendaling. schoolbesturen en gemeenten Tabellenrapportage quickscan leerlingendaling schoolbesturen en gemeenten Tabellenrapportage quickscan leerlingendaling schoolbesturen en gemeenten Opdrachtgever: Ministerie van OCW Utrecht, mei 2015

Nadere informatie

Bevolkingsprognose van Amersfoort 2013-2030 Gemeente Amersfoort Marc van Acht en Ben van de Burgwal maart 2013

Bevolkingsprognose van Amersfoort 2013-2030 Gemeente Amersfoort Marc van Acht en Ben van de Burgwal maart 2013 Bevolkingsprognose van Amersfoort 213-23 Gemeente Amersfoort Marc van Acht en Ben van de Burgwal maart 213 In april verwacht Amersfoort haar 15.ste inwoner te mogen begroeten. Ondanks de recessie in de

Nadere informatie

Bijlage F Demografische ontwikkelingen

Bijlage F Demografische ontwikkelingen Bijlage F Demografische ontwikkelingen Inleiding Demografische ontwikkelingen kunnen nationaal worden beschouwd, maar om specifieke lokale ontwikkelingen te kunnen aangeven is het van belang ze op Puttens

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d.: 26 maart 2012 Agenda nr: 9 Onderwerp: Vaststellen kaders herijking Huisvestingsplan basisonderwijs

Raadsvergadering d.d.: 26 maart 2012 Agenda nr: 9 Onderwerp: Vaststellen kaders herijking Huisvestingsplan basisonderwijs Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 26 maart 2012 Agenda nr: 9 Onderwerp: Vaststellen kaders herijking Huisvestingsplan basisonderwijs Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel

Nadere informatie

Leerlingenprognose voortgezet onderwijs 2015

Leerlingenprognose voortgezet onderwijs 2015 Leerlingenprognose voortgezet onderwijs 2015 Gemeente Amersfoort In opdracht van de gemeente Amersfoort, december 2014 2014 Pronexus - Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen,

Nadere informatie

Notitie. Menaam : 16 maart Aan : Het college van B&W. Van : A.J. Buma. Onderwerp : Toekomstvisie basisscholen Menameradiel

Notitie. Menaam : 16 maart Aan : Het college van B&W. Van : A.J. Buma. Onderwerp : Toekomstvisie basisscholen Menameradiel Notitie Menaam : 16 maart 2011 Aan : Het college van B&W Van : A.J. Buma Onderwerp : Toekomstvisie basisscholen Menameradiel Aanleiding Het aantal basisschoolleerlingen in gemeente Menameradiel zal de

Nadere informatie

S.I.O.Z. Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad

S.I.O.Z. Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad 1 S.I.O.Z. Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad Rapportage t.b.v. Verzoek om opname in het plan van nieuwe scholen gemeente Hengelo Maart 2013 2 1. Inleiding Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad

Nadere informatie

WONEN IN DE DRECHTSTEDEN

WONEN IN DE DRECHTSTEDEN Drechtsteden WONEN IN DE DRECHTSTEDEN 214 Woonmonitor en vooruitblik BIJLAGEN Programma: Wonen en Stedelijke Vernieuwing Auteurs: M. Val, M. Morlog l en J.J. Visser, beleidsadviseurs IKC Drechtsteden m.m.v.

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-245 Datum Augustus 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Leerlingenprognose en ruimtebehoefte speciaal onderwijs 2014

Leerlingenprognose en ruimtebehoefte speciaal onderwijs 2014 Leerlingenprognose en ruimtebehoefte speciaal onderwijs 2014 Gemeente Hoogeveen In opdracht van de gemeente Hoogeveen, februari 2015 2015 Pronexus - Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Leerlingenprognose speciaal onderwijs

Leerlingenprognose speciaal onderwijs Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) Leerlingenprognose speciaal onderwijs / drs. M van der Oord Maart Bezoekadres Oudezijds Voorburgwal GL Amsterdam Postbus AR Amsterdam Telefoon www.os.amsterdam.nl

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn 2011-2025

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn 2011-2025 Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn 211-225 Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1 1.2 Componenten van de groei 3 2. Jong en oud 6 3. Huishoudens 8 Uitgave I&O Research

Nadere informatie

Voorgenomen fusie basisschool Romero en openbare basisschool Nieuwenrooy

Voorgenomen fusie basisschool Romero en openbare basisschool Nieuwenrooy Collegevoorstel Inleiding Op 16 januari 2013 heeft het schoolbestuur van Stichting Scala een Fusie Effect Rapportage (FER) aangeboden aan de gemeente. In deze FER wordt de fusie tussen de rooms-katholieke

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling gemeente Mill en Sint Hubert

Demografische ontwikkeling gemeente Mill en Sint Hubert Demografische ontwikkeling gemeente Mill en Sint Hubert 2015-2025 2 Samenvatting Hoeveel inwoners zal de gemeente Mill en Sint Hubert in 2025 tellen? Welke verschuivingen zullen zich voordoen in de opbouw

Nadere informatie

Openbaar. Plan van Scholen Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel. Onderwerp. Programma Onderwijs. BW-nummer

Openbaar. Plan van Scholen Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel. Onderwerp. Programma Onderwijs. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Plan van Scholen 2016-2018 Programma Onderwijs Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De Stichting Conexus heeft in twee brieven op 24 september 2014 en

Nadere informatie

Aan de hand van de nieuwste leerlingentellingen wordt bovengenoemd onderzoek geactualiseerd. In dit memo wordt achtereenvolgens ingegaan op:

Aan de hand van de nieuwste leerlingentellingen wordt bovengenoemd onderzoek geactualiseerd. In dit memo wordt achtereenvolgens ingegaan op: MEMO Aan : Almende college Van : Rozemarijn Boer en Krijno van Vugt Betreft : Herkomst leerlingen Almende college Datum : 25 mei 2016 Inleiding In augustus 2013 is onderzocht wat het mogelijke weglekeffect

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Arnhem

Bevolkingsprognose Arnhem Bevolkingsprognose Arnhem 2016-2030 Gemeente Arnhem Afdeling Informatievoorziening Onderzoek & Statistiek Juli 2016 Inhoud Arnhem groeit door... 3 Natuurlijke aanwas nader bekeken... 5 Migratie nader bekeken...

Nadere informatie

Provinciale leerlingenontwikkeling in Nederland: 1990 2040 Wat hebben we achter de rug en wat staat ons nog te wachten?

Provinciale leerlingenontwikkeling in Nederland: 1990 2040 Wat hebben we achter de rug en wat staat ons nog te wachten? Provinciale leerlingenontwikkeling in Nederland: 199 Wat hebben we achter de rug en wat staat ons nog te wachten? Verus Ledenvoordeel Jelmer Dekker Januari Levendgeborenen Algemeen vruchtbaarheidscijfer

Nadere informatie

Scholen die fuseren, moeten wel bij elkaar passen

Scholen die fuseren, moeten wel bij elkaar passen Scholen die fuseren, moeten wel bij elkaar passen Vierde gesprek over de toekomst van de basisscholen in de gemeente Wijchen, 25 februari in de kern Wijchen Het aantal basisschoolleerlingen in de gemeente

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente Alphen aan den Rijn

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente Alphen aan den Rijn Woningmarktrapport 3e kwartaal 217 Gemeente Alphen aan den Rijn Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 Aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Marktgerichtheid Onderwijs Voorpublicatie Resultaten Landelijk Brancheonderzoek Basisonderwijs. Haarlem, juni 2012

Marktgerichtheid Onderwijs Voorpublicatie Resultaten Landelijk Brancheonderzoek Basisonderwijs. Haarlem, juni 2012 Marktgerichtheid Onderwijs 2012 Voorpublicatie Resultaten Landelijk Brancheonderzoek Basisonderwijs Haarlem, juni 2012 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl

Nadere informatie

BEVOLKINGSPROGNOSE PURMEREND 2013-2028

BEVOLKINGSPROGNOSE PURMEREND 2013-2028 BEVOLKINGSPROGNOSE PURMEREND 2013-2028 BEVOLKINGSPROGNOSE PURMEREND 2013-2028 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012

Nadere informatie

Hoe veilig voelen. de bewoners van de Drechtsteden zich in 2012? Figuur 1 Mattermap van de veiligheid in de Drechtsteden

Hoe veilig voelen. de bewoners van de Drechtsteden zich in 2012? Figuur 1 Mattermap van de veiligheid in de Drechtsteden Hoe veilig voelen de bewoners van de Drechtsteden zich in 2012? Inhoud: 1. Conclusies 2. Ontwikkeling eigen buurt 3. Slachtofferschap Veiligheid is een belangrijk thema binnen gemeenten. Bewoners wonen

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Stede Broec

Demografische ontwikkeling Gemeente Stede Broec Demografische ontwikkeling Gemeente Stede Broec Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners

Nadere informatie

Scholen in de Randstad sterk gekleurd

Scholen in de Randstad sterk gekleurd Scholen in de Randstad sterk gekleurd Marijke Hartgers Autochtone en niet-westers allochtone leerlingen zijn niet gelijk over de Nederlandse schoolvestigingen verdeeld. Dat komt vooral doordat niet-westerse

Nadere informatie

Technische informatiesessie onderwijshuisvesting

Technische informatiesessie onderwijshuisvesting Technische informatiesessie onderwijshuisvesting Een inleidende presentatie 6 januari 2015 Programma 20.00-20.45 Inleidende presentatie: I. Primair Onderwijs Sophie Serrarens II. Voortgezet Onderwijs Martijn

Nadere informatie

Beoordeling uitvoering hondenbeleid in Dordrecht

Beoordeling uitvoering hondenbeleid in Dordrecht Beoordeling uitvoering hondenbeleid in Dordrecht Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. S.A.W. van Oostrom-van der Meijden drs. J.M.A. Schalk juli 2010 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie sector

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht Woningmarktrapport - 4e kwartaal 213 Gemeente Dordrecht Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 1 aantal verkocht 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1 1.2

Nadere informatie

Achtergrond en aanleiding. Opzet en uitvoering van het onderzoek

Achtergrond en aanleiding. Opzet en uitvoering van het onderzoek Achtergrond en aanleiding Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden bewaakt een goede waterkwaliteit van water in sloten, plassen, singels en meren, het zogenaamd oppervlaktewater. Bestrijdingsmiddelen

Nadere informatie

PROGNOSE BASISONDERWIJS ZOETERMEER

PROGNOSE BASISONDERWIJS ZOETERMEER PROGNOSE BASISONDERWIJS ZOETERMEER 21-23 Zoetermeer, 29 april 21 Gemeente Zoetermeer Hoofdafdeling Bestuur Afdeling Facilitair Bedrijf Onderzoek & Statistiek Aad Kalisvaart INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING

Nadere informatie

SAMENVATTING. Gemeente Leidschendam-Voorburg Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2015-2018

SAMENVATTING. Gemeente Leidschendam-Voorburg Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2015-2018 SAMENVATTING Gemeente Leidschendam-Voorburg Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2015-2018 SAMENVATTING Gemeente Leidschendam-Voorburg Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2015-2018 30

Nadere informatie

LEEFTIJD 1.1.2016 Bevolking Bevolking 0-19 jaar 63.028 Bevolking 20-64 jaar 155.898 Bevolking 65 jaar 51.002 In de Drechtsteden wonen momenteel bijna 270.000 mensen. In 2015 nam het aantal personen toe

Nadere informatie