regio s 2010 kantorenmarkt Een rapport van nvm business

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "regio s 2010 kantorenmarkt Een rapport van nvm business"

Transcriptie

1 kantorenmarkt regio s 21 Een rapport van nvm business In 21 heeft de neerwaartse trend op de kantorenmarkt zich voortgezet. Toch is er niet alleen negatief nieuws. Regio s als West Noord, West Zuid en Zuid deden het relatief goed, waarbij vooral de grote steden in trek bleken te zijn. Een overzicht.

2 1. Regio West Noord De vraag naar kantoorruimte in de regio West Noord heeft zich in 21 goed kunnen handhaven. Op de vrije markt werd ongeveer evenveel kantoorruimte opgenomen als het jaar ervoor. Dat de vraag goed stand hield, was vooral te danken aan de positieve gang van zaken in Amsterdam, Haarlem en Alkmaar. In Amsterdam werd de verhoogde vraag naar kantoren beïnvloed door enkele omvangrijke transacties met Deloitte, Royal Bank of Scotland en Spaces. Hiervan profiteerde met name de Zuidas, die net als in 29 sterk in de belangstelling van gebruikers stond. Zo besloot Deloitte om hier een nog te bouwen kantoor van 35. te gaan huren. Behalve de Zuidas kon ook het centrum van Amsterdam op een goede vraag naar kantoren rekenen. Op de kantorenmarkt van Haarlem werd de toon vooral gezet door de provincie, die, voor de tijdelijke huisvesting van haar ambtenaren, een omvangrijk aantal meters huurde. In Alkmaar zorgden de transacties met Nuon, PricewaterhouseCoopers en RSM Niehe Lancée voor goede verhuur cijfers. De rest van de regio West Noord moest evenwel toezien hoe de vraag naar kantoren terugliep. De Haarlemmermeer (Hoofddorp en Schiphol), Amstelveen en Hilversum ondervonden hiervan de meeste hinder. in regio West Noord naar grootteklasse en meer 19 % % % De relatief goede vraag naar kantoorruimte in de regio West Noord kon niet verhinderen dat het direct beschikbare aanbod opnieuw een stijging liet zien. Deze stijging werd voor een belangrijk deel veroorzaakt door een forse verruiming van het aantal vierkante meters in de Haarlemmermeer, terwijl ook in Amstelveen, Hilversum, Alkmaar en Zaanstad het aanbod omhoog ging. De verruiming in de Haarlemmermeer pakte vooral nadelig uit voor Hoofddorp. In Haarlem en in Diemen daarentegen bleef de aanbodsituatie vrijwel ongewijzigd. De enige uitzondering vormde Amsterdam, waar het aanbod vorig jaar daalde. De grote vraag naar kantoren op de Zuidas en het onttrekken van vele duizenden vierkante meters kantoorruimte in de Westelijke Tuinsteden droegen in belangrijke mate bij aan de daling % 3 % % Gemeente Aanbod 29 Aanbod 21 Opname 29 Opname 21 Huurprijzen Alkmaar Amstelveen Amsterdam Diemen Haarlem Haarlemmermeer Hilversum Zaanstad

3 2. Regio West zuid De kantorenmarkt in de regio West Zuid zat vorig jaar flink in de lift; de opname lag bijna 15 % boven het niveau van 29. De markt liet zich voornamelijk inspireren door de ontwikkelingen in Rotterdam, waar de opname van kantoorruimte bijna verdubbelde als gevolg van enkele omvangrijke transacties met onder meer RET, Shell, Van Oord, Stedin, NautaDutilh, Allianz en Heijmans. Doordat nogal wat transacties in het centrum van Rotterdam plaatsvonden, was dit gebied vorig jaar de hotspot van de stad. Behalve in Rotterdam was er ook meer vraag naar kantoren in plaatsen als Rijswijk, Dordrecht en Woerden. In Den Haag bleef, ondanks enkele grote verhuurtransacties, de totale opname steken op het niveau van 29. Daarbij ging de meeste aandacht uit naar het Bezuidenhout, waar Mn Services, het CAK en Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn voor een grote afzet van kantoren zorgden. Ook het centrum van Den Haag mocht zich in een goede belangstelling verheugen. Ronduit teleurstellend was de vraag naar kantoren op De Binckhorst; hier vonden nauwelijks transacties plaats. Niet alleen in Den Haag bleef de vraag vrijwel ongewijzigd, ook in Delft, Leiden en Alphen aan den Rijn deden zich geen noemenswaardige stijgingen of dalingen voor. Toch waren er wel enkele plaatsen in de regio waar de vraag naar kantoorruimte een daling te zien gaf. Dit was onder meer het geval in Gouda en Zoetermeer. Hoe gunstig de vraag naar kantoren in de regio ook was, het aanbod kon er niet door worden teruggebracht. Bijna overal was sprake van een stijging van het aantal beschikbare meters. Deze stijging was het meest zichtbaar in Rotterdam, Den Haag en Zoetermeer. In Rotterdam waren vooral het centrum van de stad en het gebied Oosterhof de dupe van deze verruiming. In Den Haag voltrok de toename van het aanbod zich onder meer in het Benoordenhout en op het bedrijventerrein De Binckhorst. Woerden en Schiedam waren vorig jaar de enige plaatsen in de regio waar het aanbod omlaag ging. in regio West zuid naar grootteklasse en meer 32 % % % Gemeente Aanbod 29 Aanbod 21 Opname 29 Opname 21 Huurprijzen Capelle a/d IJssel Den Haag Dordrecht Gouda Leiden Leidschendam Voorburg Rijswijk Rotterdam Schiedam Zoetermeer % % %

4 3. Regio midden De regio Midden werd in 21 geconfronteerd met een sterke daling in de opname van kantoren. Met name Amersfoort had te kampen met een tegenvallende vraag, waardoor de opname daar een flinke teruggang moest incasseren. In Amersfoort viel niet alleen het aantal transacties tegen, ook het ontbreken van grote huurders zorgde ervoor dat het afzetvolume op een lager niveau uitkwam. Amersfoort was echter niet de enige stad in de regio waar de opname daalde. Ook in Utrecht, Houten, Zeist en Veenendaal werd minder kantoorruimte opgenomen, hoewel de daling daar minder groot was dan in Amersfoort. Opvallend was dat de vraag zich in Utrecht vooral richtte op het centrum van de stad en het kantorenpark Papendorp, en in veel mindere mate op het gebied Rijnsweerd. Wat verder opviel, was dat in Utrecht weinig grote verhuurtransacties tot stand kwamen. Toch trokken wel enkele verhuren de aandacht, zoals de transacties met Danone, Deloitte, Stork, Corio en Van Benthem en Keulen. Er waren het afgelopen jaar ook plaatsen in de regio waar de vraag stabiliseerde. Die situatie deed zich onder meer voor in Almere, Bunnik, Leusden, Vianen en Baarn. Verrassend steeg de opname van kantoorruimte in Nieuwegein iets, hoewel het volume beperkt bleef. Een tegenvaller voor de regio vorig jaar was de toe name van het direct beschikbare aanbod, wat vooral te wijten was aan de verdere verruiming van het aantal vierkante meters in Nieuwegein en Houten. In Nieuwegein werd de sterke toename van het aanbod veroorzaakt door het vertrek van Allianz, met als gevolg dat 3 % van de kantorenvoorraad in Nieuwegein aan het eind van het jaar te huur werd aangeboden. Ook in Utrecht nam het aanbod toe. Die toename pakte vooral nadelig uit voor de locaties Kanaleneiland en Rijnsweerd. In het centrum van Utrecht daarentegen bleef de aanbodsituatie uiterst krap. In het gebied rondom het centraal station stond slechts 2 % van de kantoren te huur. in regio midden naar grootteklasse en meer 7 % % % Gemeente Aanbod 29 Aanbod 21 Opname 29 Opname 21 Huurprijzen Almere Amersfoort Ede Houten Lelystad Maarssen Nieuwegein Utrecht Veenendaal Zeist % % %

5 4. Regio noord oost In de regio Noord Oost moest de kantorenmarkt het afgelopen jaar genoegen nemen met een vrijwel gelijkblijvende vraag. Dat kwam deels doordat zowel in Zwolle als in Hengelo de vraag naar wat grotere kantoren niet goed van de grond kwam, waardoor de opname in beide steden beduidend lager uitkwam dan in 29. Weliswaar vonden in Zwolle veel kleine transacties plaats, maar hun aantal was uiteindelijk niet groot genoeg om het ontbreken van grote transacties voldoende te kunnen compenseren. In Groningen was eveneens sprake van een daling van het transactievolume, maar die daling viel gelukkig mee. Tegenover de geringere vraag naar kantoorruimte in Zwolle, Hengelo en Groningen stond een positieve vraagontwikkeling in Enschede, Almelo en Leeuwarden. In Enschede lieten bijvoorbeeld TUI en Ten Kate & Huizinga hun oog vallen op nog te bouwen kantoren in het gebied Zuiderval, terwijl in Almelo transacties met de Raad voor de Kinderbescherming en de gemeente voor een sterke opleving van de vraag zorgden. Niet minder belangrijk was verder de verhuur in Leeuwarden van een te realiseren kantoorgebouw van ongeveer 7. aan UPC. Voor wat het aanbod van kantoorruimte in de regio Noord Oost betreft werd de markt vorig jaar geconfronteerd met een sterke toename van het beschikbare aantal meters in Leeuwarden en Enschede. De toename die in Enschede plaatsvond, had tot gevolg dat daar ultimo 21 bijna 14 % van de kantorenvoorraad te huur stond. Ook kwam meer kantoorruimte voor verhuur beschikbaar in Zwolle, Heerenveen, Meppel, Veendam en Emmen. Daarentegen konden de kantorenmarkten van Drachten en Hoogeveen weerstand bieden aan een verruiming van het aanbod; in beide steden bleef het beschikbare metrage nagenoeg onveranderd. Met betrekking tot de aanbodsituatie in de rest van de regio viel het op dat in Groningen, Hengelo, Almelo en Assen het aanbod iets terugliep. in regio noord oost naar grootteklasse % % Gemeente Aanbod 29 Aanbod 21 Opname 29 Opname 21 Huurprijzen Almelo Assen Emmen Enschede Groningen Heerenveen Hengelo Hoogeveen Leeuwarden Zwolle % % %

6 5. Regio OOST De kantorenmarkt in de regio Oost had het afgelopen jaar duidelijk de wind tegen; op de vrije markt werden beduidend minder vierkante meters kantoorruimte verhuurd dan in 29. De teruggang in de vraag naar kantoren voltrok zich weliswaar over een breed front, maar was het grootst in Arnhem, Apeldoorn en Zutphen. De fors lagere opname van kantoren in Arnhem en Apeldoorn kon voor een belangrijk deel worden toegeschreven aan het nagenoeg geheel ontbreken van grootschalige verhuurtransacties. In beide steden lag het zwaartepunt van de vraag bij kleine tot middelgrote metrages. Zo gering als in 21 de opname in Arnhem en Apeldoorn was, zo groot was de vraag naar kantoren in Nijmegen, waar de opname ruim tweemaal zo groot was als het jaar ervoor. Vooral de Brabantse Poort wist te profiteren van de gunstige stemming. Er werden hier verschillende verhuurtransacties tot stand gebracht, onder meer met Strukton Rail, Scholten Awater en Alliander. Daardoor was de Brabantse Poort goed voor ruim 6 % van de opname in Nijmegen. In Deventer was de opname vorig jaar gelijk aan die van 29, waarbij zowel in het centrum als in het Hanzepark verschillende verhuren plaatsvonden. Behalve van een teruglopende vraag ondervond de regio Oost ook hinder van een sterk oplopend aanbod van nog te verhuren kantoren. Daarbij moesten met name Arnhem en Deventer toezien hoe in beide steden het aanbod een verdere verruiming te zien gaf. In Arnhem resulteerde dit in een leegstand van 16%, terwijl in Deventer aan het eind van 21 ruim 2% van de kantoren te huur stond. In Deventer werd de toename deels veroorzaakt door het op risico in aanbouw nemen van kantoren in het Hanzepark. Toch wisten enkele steden zich te distantiëren van het negatieve sentiment. Zo was in Nijmegen en in Doetinchem sprake van een lichte daling van het beschikbare metrage en bleef in Apeldoorn het aanbod van kantoren vrijwel ongewijzigd. in regio oost naar grootteklasse % % Gemeente Aanbod 29 Aanbod 21 Opname 29 Opname 21 Huurprijzen Apeldoorn Arnhem Deventer Doetinchem Nijmegen Winterswijk Zevenaar Zutphen % % 5 999

7 6. Regio zuid De regio Zuid kan terugkijken op een jaar waarin de vraag naar kantoren zich gunstig heeft ontwikkeld. In totaal vond ongeveer 182. kantoorruimte haar weg naar gebruikers. Daarbij werd een belangrijke rol opgeëist door de provincie Noord-Brabant, die verantwoordelijk was voor het grootste deel van de gerealiseerde opname in de regio. Hoewel bijna alle steden in Brabant het afgelopen jaar een gunstige vraagontwikkeling lieten zien, viel de meeste eer te beurt aan Eindhoven en Den Bosch. Werd in Den Bosch de positieve stemming op de kantorenmarkt vooral bepaald door de verhuur van grote metrages aan onder meer Ricoh, Ctac en BDO, in Eindhoven was het eerder de vraag naar relatief kleinschalige metrages die een belangrijke impuls gaf aan de markt. Ook in Tilburg en Breda werd de toename van het transactievolume ingegeven door de vraag naar met name kleine metrages. Leverde vorig jaar de kantorenmarkt in de provincie Noord-Brabant een positief beeld op, de opname van kantoren in Limburg was teleurstellend. Zowel in Maastricht als in Heerlen en Sittard-Geleen moest de kantorenmarkt genoegen nemen met een teruglopende vraag naar kantoren. De enige uitzondering hierop vormde Venlo, waar het afgelopen jaar meer meters werden opgenomen dan in 29. Kenmerkend voor de gang van zaken op de kantorenmarkt was ook dat het totale aanbod in de regio Zuid vorig jaar verder toenam. Ofschoon de meeste steden hiermee werden geconfronteerd, was de verruiming van het aantal beschikbare meters het grootst in Eindhoven, Helmond, Maastricht en Heerlen. Hoewel in Heerlen het aanbod een belangrijke stijging liet zien, was het niettemin opvallend dat ultimo 21 maar 6% van de kantorenvoorraad te huur stond. Overigens moest hier nog wel een oplossing worden gevonden voor de circa 37. kantoorruimte die voorheen in gebruik was bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. in regio zuid naar grootteklasse % % % Gemeente Aanbod 29 Aanbod 21 Opname 29 Opname 21 Huurprijzen Breda Den Bosch Eindhoven Heerlen Helmond Maastricht Roermond Sittard-Geleen Tilburg Venlo % % 5 999

8 Begripsomschrijvingen Kantoor Een ruimtelijk zelfstandige eenheid die grotendeels in gebruik is voor bureaugebonden werkzaamheden of ondersteunende activiteiten. Kantoorruimten die deel uitmaken van bedrijfsgebouwen, universiteiten of ziekenhuizen, worden niet als kantoor aangemerkt. Opname Verhuur- en verkooptransacties die op de vrije markt plaatsvinden. Gebruikers die in hun eigen huisvestingsbehoefte voorzien (de zogenoemde eigenbouw), worden niet tot de opname gerekend. Hetzelfde geldt voor sale-and-leasebackovereenkomsten en contractverlengingen. De NVM registreert transacties vanaf 2. Aanbod Kantoorruimte die direct beschikbaar is voor verhuur of verkoop. Kantoren die in voorbereiding zijn en derhalve nog gebouwd moeten worden, worden in het aanbod niet meegeteld. Het aanbod omvat naast leegstaande en nog in aanbouw zijnde kantoren ook ruimten die nog in gebruik zijn maar waarvan bekend is dat deze op korte termijn worden vrijgemaakt. Het aanbod wordt gemeten in gebouwen waarin minimaal 5 beschikbaar is. Huurprijs De gerealiseerde kale huur per vierkante meter verhuurbaar vloeroppervlak, exclusief btw, servicekosten en huurdersspecifieke inrichtingskosten. Colofon Samenstelling Drs. R. L. Bak. Bron gegevens NVM Data & Research, Nieuwegein. Vormgeving Proof Reputation en Atelier van GOG, Amsterdam. April 211 NVM Business Fakkelstede HZ Nieuwegein Telefoon: (3)

regio s 2012 kantorenmarkt Een rapport van nvm business

regio s 2012 kantorenmarkt Een rapport van nvm business kantorenmarkt regio s 212 Een rapport van nvm business Gezien vanuit de verschillende regio s waren er vorig jaar duidelijk tegengestelde tendensen waarneembaar. Waar in de regio s West Noord, Oost en

Nadere informatie

REGIO S 2014 KANTORENMARKT EEN RAPPORT VAN NVM BUSINESS

REGIO S 2014 KANTORENMARKT EEN RAPPORT VAN NVM BUSINESS KANTORENMARKT REGIO S 214 EEN RAPPORT VAN NVM BUSINESS In de verschillende regio s waren vorig jaar duidelijk tegengestelde tendensen waarneembaar. Liep in de meeste regio s de vraag naar kantoren terug,

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANTORENMARKT

NEDERLANDSE KANTORENMARKT Maart 215 Inhoud 1. Opname van kantoren 2. Aanbod van kantoren STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE KANTORENMARKT 3. Huurprijzen van kantoren 4. Beleggingen in kantoren Colofon Samenstelling Drs. R. L. Bak Bron

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANTORENMARKT

NEDERLANDSE KANTORENMARKT Maart 214 Inhoud 1. Opname van kantoren 2. Aanbod van kantoren STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE KANTORENMARKT 3. Huurprijzen van kantoren 4. Beleggingen in kantoren Colofon Samenstelling Drs. R. L. Bak Bron

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANTORENMARKT

NEDERLANDSE KANTORENMARKT Augustus 211 Inhoud 1. Opname van kantoren 2. Aanbod van kantoren STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE KANTORENMARKT 3. Huurprijzen van kantoren 4. Beleggingen in kantoren Colofon Samenstelling Drs. R. L. Bak Bron

Nadere informatie

De Nederlandse kantorenmarkt is in 2011. Maart 2012. Inhoud 1. Opname van kantoren. 2. Aanbod van kantoren. 3. Huurprijzen van kantoren

De Nederlandse kantorenmarkt is in 2011. Maart 2012. Inhoud 1. Opname van kantoren. 2. Aanbod van kantoren. 3. Huurprijzen van kantoren Maart 212 Inhoud 1. Opname van kantoren 2. Aanbod van kantoren Stand van zaken Nederlandse kantorenmarkt 3. Huurprijzen van kantoren 4. Beleggingen in kantoren Colofon Samenstelling Drs. R. L. Bak Bron

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANTORENMARKT

NEDERLANDSE KANTORENMARKT Maart 212 Inhoud 1. Opname van kantoren 2. STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE KANTORENMARKT Aanbod van kantoren 3. Huurprijzen van kantoren 4. Beleggingen in kantoren D Colofon Samenstelling Drs. R. L. Bak Bron

Nadere informatie

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE September 211 STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van 3. Prijzen van 4. Beleggingen in D Colofon Samenstelling Drs. R. L. Bak Bron gegevens NVM Data & Research,

Nadere informatie

kantorenmarkt Randstad 2013 Een stand van zaken

kantorenmarkt Randstad 2013 Een stand van zaken kantorenmarkt Randstad 213 Een stand van zaken Regio amsterdam Amsterdam Centrum 3. 59. 93.5 71. 39.5 26. 32.5 46.5 53.5 36.5 Amsterdam Sloterdijk-Teleport 28. 29.5 21. 35. 33.5 13.5 7.5 11.5 2.5 11.5

Nadere informatie

kantorenmarkt Randstad 2013 Een stand van zaken

kantorenmarkt Randstad 2013 Een stand van zaken kantorenmarkt Randstad 2013 Een stand van zaken Regio amsterdam De agglomeratie Amsterdam weet zich aardig te distantiëren van het negatieve sentiment op de kantorenmarkt. Gemeten naar het aantal transacties

Nadere informatie

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte Maart 213 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van Stand van zaken Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G. Raven Bron gegevens NVM Data & Research,

Nadere informatie

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE Maart 215 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G.A. Raven Bron gegevens NVM Data & Research,

Nadere informatie

NEDERLANDSE WINKELMARKT

NEDERLANDSE WINKELMARKT April 214 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE WINKELMARKT 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G. Raven Bron gegevens NVM Data & Research, Nieuwegein Vormgeving

Nadere informatie

Kantoren in cijfers 2013

Kantoren in cijfers 2013 Kantoren in cijfers 2013 Statistiek van de Nederlandse kantorenmarkt Drs. R.L. Bak Colofon Samenstelling R.L. Bak Grafische vormgeving en illustraties Kaartbeeld, Scherpenzeel Omslag Atelier van GOG, Amsterdam

Nadere informatie

Kantoren in cijfers 2010

Kantoren in cijfers 2010 Kantoren in cijfers 2010 Statistiek van de Nederlandse kantorenmarkt Drs. R.L. Bak Colofon Samenstelling R.L. Bak Grafische vormgeving en illustraties Kaartbeeld, Scherpenzeel Omslag Atelier van GOG, Amsterdam

Nadere informatie

Kantoren in cijfers 2012

Kantoren in cijfers 2012 Kantoren in cijfers 2012 Statistiek van de Nederlandse kantorenmarkt Drs. R.L. Bak Colofon Samenstelling R.L. Bak Grafische vormgeving en illustraties Kaartbeeld, Scherpenzeel Omslag Atelier van GOG, Amsterdam

Nadere informatie

Kantoren in cijfers 2011

Kantoren in cijfers 2011 Kantoren in cijfers 2011 Statistiek van de Nederlandse kantorenmarkt Drs. R.L. Bak Colofon Samenstelling R.L. Bak Grafische vormgeving en illustraties Kaartbeeld, Scherpenzeel Omslag Atelier van GOG, Amsterdam

Nadere informatie

van kantoren Een analyse van het probleem en mogelijke oplossingen

van kantoren Een analyse van het probleem en mogelijke oplossingen Structurele leegstand van kantoren Een analyse van het probleem en mogelijke oplossingen De leegstand op de kantorenmarkt heeft een recordhoogte bereikt en het is tijd om te zoeken naar oplossingen. Daarvoor

Nadere informatie

De Nederlandse Kantorenmarkt 2011

De Nederlandse Kantorenmarkt 2011 De Nederlandse Kantorenmarkt 2011 Economische indicatoren (in %) 2008 2009 2010 2011* 2012** Economische groei 1,8-3,5 1,7 1,2-0,75 Werkloosheid 3,8 4,8 5,4 5,4 6,75 Inflatie 2,5 1,2 1,3 2,3 2,25 * betreft

Nadere informatie

Gefundeerd onderzoek naar de bedrijfsruimtemarkt in Nederland. Sprekende Cijfers. Bedrijfsruimtemarkten

Gefundeerd onderzoek naar de bedrijfsruimtemarkt in Nederland. Sprekende Cijfers. Bedrijfsruimtemarkten Gefundeerd onderzoek naar de bedrijfsruimtemarkt in Nederland 14 Vastgoedconsultants Sprekende Cijfers 1 januari 2013 tot 1 januari 2014 en Makelaars Sprekende Cijfers 1 januari 2013 tot 1 januari 2014

Nadere informatie

De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt niet-logistiek medio 2014

De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt niet-logistiek medio 2014 De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt niet-logistiek medio 2014 De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt niet-logistiek medio 2014 ndicatoren bedrijfsruimtemarkt (niet-logistiek) medio 2014 vs medio 2013 Opname

Nadere informatie

De Nederlandse Kantorenmarkt medio 2013

De Nederlandse Kantorenmarkt medio 2013 De Nederlandse Kantorenmarkt medio 2013 Economische indicatoren (in %) 2010 2011 2012 2013* 2014* Economische groei 1,7 1,0-1,2-1,25 0,75 Werkloosheid 5,5 5,4 6,4 8,5 9,25 nflatie 1,3 2,3 2,5 2,8 2,0 *

Nadere informatie

Vertrouwen golft. De markt voor beleggingen in Nederlands commercieel onroerend goed januari 2010. www.dtz.nl www.dtz.com

Vertrouwen golft. De markt voor beleggingen in Nederlands commercieel onroerend goed januari 2010. www.dtz.nl www.dtz.com Vertrouwen golft De markt voor beleggingen in Nederlands commercieel onroerend goed januari 21 www.dtz.nl www.dtz.com Inhoud Economie en golven 4 Vastgoedvisie 6 Beleggingsmarkt voor vastgoed 1 Gebruikersmarkt

Nadere informatie

Noordwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Noordwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Noordwest- Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Noordwest- (*1. m²) 38.116 11.59 Overig In Noordwest- ligt circa 23% van de landelijke kantorenvoorraad.

Nadere informatie

Monitor kantorenmarkt

Monitor kantorenmarkt Monitor kantorenmarkt 2012 economie Inhoud Hoofdstuk Inleiding 3 Samenvatting 4 1 Haaglanden en de Randstad 6 2 Ontwikkelingen in het Stadsgewest Haaglanden 2011 11 2.1 Groei van de kantorenvoorraad 11

Nadere informatie

De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt 2009. troostwijk TAXATIES

De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt 2009. troostwijk TAXATIES De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt 2009 Voorwoord Dit is de tweede uitgave van het onderzoek naar de Nederlandse bedrijfsruimtemarkt dat is uitgevoerd door Troostwijk Research. Met het rapport wordt een

Nadere informatie

2 a.d. 2 8 OKT 2011. Bericht Page 1 of 1

2 a.d. 2 8 OKT 2011. Bericht Page 1 of 1 Bericht Page 1 of 1 Van: Melenhorst, D (Dennis) Verzonden: donderdag 27 oktober 201116:54 Aan: Olde Bijvank, M (Marcelle) Onderwerp: SER Overijssel advies Leegstand op de kantorenmarkt Dag Marcelle, *

Nadere informatie

BEDRIJFSRUIMTEMARKT NOORDWEST- NEDERLAND

BEDRIJFSRUIMTEMARKT NOORDWEST- NEDERLAND BEDRIJFSRUIMTEMARKT NOORDWEST- NEDERLAND Flevoland, Noord-Holland en Utrecht LANDELIJKE MARKT ONTwIKKELINGEN De bedrijfsruimtemarkt liet in 211 een tweedelig beeld zien. In de eerste zes maanden van het

Nadere informatie

Vastgoedrapport Groningen Assen 2011

Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 9 Beleggersmarkt 2011 9.1 Veranderend investeringsgedrag: vastgoed met weinig risico Klik hier direct door naar regionale ontwikkelingen > Veranderend investeringsgedrag:

Nadere informatie

Kantorenmarkt G6 G6 RAPPORT I ALMERE AMSTERDAM DEN HAAG EINDHOVEN ROTTERDAM UTRECHT RESEARCH & FORECAST REPORT JAN 2012 KANTORENMARKT. www.colliers.

Kantorenmarkt G6 G6 RAPPORT I ALMERE AMSTERDAM DEN HAAG EINDHOVEN ROTTERDAM UTRECHT RESEARCH & FORECAST REPORT JAN 2012 KANTORENMARKT. www.colliers. JAN 212 KANTORENMARKT G6 RAPPORT I ALMERE AMSTERDAM DEN HAAG EINDHOVEN ROTTERDAM UTRECHT RESEARCH & FORECAST REPORT Kantorenmarkt G6 MARKT INDICATOREN (J-O-J) INFLATIE RENTE WERKLOOSHEID ECONOMISCHE GROEI

Nadere informatie