JURIDISCHE AANSPRAKELIJKHEID VOOR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JURIDISCHE AANSPRAKELIJKHEID VOOR"

Transcriptie

1 Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar JURIDISCHE AANSPRAKELIJKHEID VOOR FILE SHARING-NETWERKEN Een inadequaat droombeeld met nood aan alternatieven Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Lynn De Schrijver (studentennr ) Promotor: prof. dr. Ben Depoorter Commissaris: Jef De Mot

2 2

3 DANKWOORD Het schrijven van een masterproef vormt de bekroning op de vijfjarige rechtenopleiding. Deze bekroning komt er echter niet zonder hard labeur en de steun van vele mensen. Daarom zou ik hen hier graag kort willen bedanken. Eerst en vooral prijs ik mezelf zeer gelukkig met mijn ouders, grootouders en mijn lieve Mops, die er altijd en onvoorwaardelijk voor me zijn. Ook mijn vrienden, die meer dan eens mijn klaagzang hebben moeten aanhoren, bedank ik voor hun luisterend oor en motiverende woorden. In het bijzonder wil ik iedereen die tips en hulp hebben gegeven bij het totstandkomen van deze masterproef nog eens extra bedanken. Om niemand tekort te doen, noem ik liever geen namen. Tenslotte dank ik professor Ben Depoorter voor het aanreiken van dit uitermate boeiende onderwerp en de cruciale begeleiding in de voorbije twee jaar. Het was een leerrijke periode. Veel leesplezier, 14 mei 2012, Lynn De Schrijver 3

4 4

5 INHOUDSTAFEL I. INLEIDING 9 1. Vooraf 9 2. File sharing: begrip en problematiek 11 II. MIJLPALEN Voorgeschiedenis: de Betamax-zaak Een kwestie van controle: A&M Records v. Napster 16 A. The rise B....and fall 17 C. Erfenis KaZaA: netwerk gaat (voor even) vrijuit 21 A. Nederland 21 B. Procedures in het buitenland MGM v. Grokster: aanzetting, een nieuwe aanpak 26 A. Situering 26 B. Geen aansprakelijkheid volgens bodemrechters 27 C. Supreme Court 29 D. Concurring Opinions 33 E. Aanzetting in Europa 34 III. BELGIË EN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN P2P-NETWERKEN De Auteurswet in het licht van de file sharing-problematiek 36 A. Wat beschermt de Auteurswet? 36 B. Wie beschermt de Auteurswet? 38 C. Relevante verleende rechten? File sharing en het reproductierecht File sharing en het publiek mededelingsrecht 43 D. Handhaving Burgerlijke rechtsvorderingen 46 a. Stakingsvordering ex artikel 87 AW 46 b. Klassieke vordering in kort geding 48 c. Vordering ten gronde en recht op schadevergoeding 48 d. Beslag inzake namaak 49 5

6 2. Strafrechtelijke beteugeling 50 a. Misdrijf van namaking 50 b. Digitale context 52 c. Strafbare deelneming De relatie met 1382 BW 54 E. Bescherming technische voorzieningen Rechtspraak 56 A. The Pirate Bay Situering Antwerpen 26 september Buitenland 61 B. Sabam vs. Tiscali/Scarlet: procedureslag met Hof van Justitie als struikelblok Sabam wint een veldslag maar niet de oorlog Conclusie 70 IV. EEN BLIK OVER DE GRENZEN Nederland 71 A. De Auteurswet en de wet op de naburige rechten Relevante rechten Handhaving Toekomst 76 B. Rechtspraak Mininova: een procedure tegen het netwerk The Pirate Bay (bis): een procedure tegen tussenpersonen Frankrijk 82 A. Code de la Propriété Intellectuelle: een klassiek-moderne mix 82 B. Nieuwe aanpak via de wet Hadopi De Verenigde Staten van Amerika 88 A. File sharing en de Amerikaanse auteursregelgeving Directe aansprakelijkheid Indirecte aansprakelijkheid Handhaving 92 B. DMCA: een veilige haven voor ISP s 93 C. Recente wetsvoorstellen 95 6

7 1. SOPA/PIPA: wereldwijd uitgespuwd 96 a. Inhoud 96 b. Relatie met de DMCA 96 c. Hevig verzet van de internetgemeenschap 98 d. Toekomst Meteen een opvolger: OPEN Conclusie 102 V. MATERIËLE EN JURIDISCHE KNELPUNTEN HINDEREN EEN STRENGER AUTEURSRECHT Op naar een strenger auteursrecht? Materiële en juridische hinderpalen 107 A. Technologie en het afdwingen van auteursrecht De techniek achterna: traagheid en onzekerheid Adequaat filteren, (niet langer) een utopie? Hinderen van ontwikkeling: de nefaste invloed op technologische innovatie 112 B. De rol van sociale normen 113 C. Netneutraliteit 117 D. Bezwaren rond de rol van internet service providers Verbod op een algemene toezichtsplicht Vrijheid van ondernemerschap 122 E. Grondrechten van gebruikers Vrijheid van meningsuiting Recht op eerbiediging van het privé-leven 128 a. Bescherming persoonsgegevens 129 b. Recht op privacy 131 F.Territorialiteit Alternatieven 138 A. Vrije licenties: Creative Commons 139 B. De file sharing-heffing 142 D. Uitgebreide en vrijwillige collectieve licenties 145 C. In afwachting: zelfhulp 151 VI. BESLUIT 154 VII. BIBLIOGRAFIE 159 7

8 8

9 I. INLEIDING 1. Vooraf 1. File sharing is de laatste jaren brandend actueel. Vooral als het gaat over multimedia is de praktijk wijdverspreid en niet meer weg te denken uit het dagelijkse leven. Wie van de internetgebruikende bevolking is er immers nog niet mee in aanraking gekomen? Velen onder hen hebben ook een mening klaar over het onderwerp, gaande van die harders die niet meer zonder kunnen, tot radicale tegenstanders met principes. Wat vaststaat, is dat het een heet hangijzer vormt voor de muziek- en video-industrie. Zij zien hun inkomsten dalen tengevolge van illegaal downloaden, terwijl de piraten juridisch amper grijpbaar blijken. De frustratie die hieruit voortvloeit, leidt tot een roep om een strenger auteursrecht. Maar is dat ook werkelijk de beste oplossing om aan de problematiek tegemoet te komen? Het actuele karakter van het thema vormde de drijvende kracht achter deze masterproef. Hoewel de problematiek mij persoonlijk reeds jaren boeide, werd pas tijdens het schrijven echt duidelijk hoe sterk dit onderwerp leeft. De belangstelling voor de kwestie is enorm groot, ook wat betreft de juridische kant van de zaak. Het verduidelijken van mijn titel werd door de vele media-aandacht dan ook algauw overbodig. In de laatste twee jaar bewoog er immers veel: het populaire LimeWire werd uit de lucht gehaald, The Pirate Bay lag ook in ons land onder vuur, Sabam verloor zijn zaak tegen Scarlet, SOPA en PIPA beroerden de hele internetgemeenschap, MegaUpload verdween en de discussie rond ACTA woedt alsmaar heviger. Deze actualiteit werd dankbaar mee verwerkt in dit werkstuk. 2. De vraag die in deze masterproef centraal staat, is hoe auteursrechten kunnen en moeten worden verzekerd in een tijd waar het internet en file sharing almachtig zijn. Is een strenger auteursrecht een goed idee of moet men op zoek naar een andere oplossing? 9

10 Om een antwoord te kunnen bieden op deze vraag, wordt de huidige juridische situatie terzake grondig onderzocht. Daarvoor start ik in de volgende pagina s met het schetsen van het begrip file sharing en de bijhorende problematiek (I), om vervolgens enkele beslissingen die werkelijke mijlpalen vormen in de geschiedenis rond de aansprakelijkheid van file sharing-netwerken toe te lichten (II). Daarna wordt ten gronde onderzocht hoe de Belgische auteurswetgeving zich tot de file sharing-problematiek verhoudt en welke mogelijkheden het huidig juridisch kader bijgevolg al dan niet biedt om file sharing-netwerken aansprakelijk te stellen (III). Omdat dit gebeuren zijn weg vindt via het wereldwijde web, is het ook een wereldwijd probleem. Ik werp daarom een grensoverschrijdende blik op de huidige wetgeving, aanpak en tendensen in Nederland, Frankrijk en de Verenigde Staten van Amerika. Nederland en Frankrijk onderzoek ik omwille van hun nauwe link met België qua basiswetgeving, de Verenigde Staten omwille van het feit dat zij een pionier zijn in de kwestie. De vraag is hoe het juridisch kader en de handhaving rond file sharing bij hen in elkaar zitten en hoe deze (kunnen) evolueren (IV). Nadat de huidige juridische situatie in binnen- en buitenland is gekend, wordt onderzocht of verstrenging wenselijk is. Wat kan een strenger auteursrecht rechtvaardigen, maar vooral: welke materiële en juridische uitdagingen werpen zich hierbij op? Omdat juridische aansprakelijkheid rond file sharing verre van evident is, onderzoek ik vervolgens of er realistische alternatieven denkbaar zijn die een betere oplossing bieden voor alle partijen (V). Tenslotte wordt een algemeen besluit geformuleerd (VI). Het is quasi onmogelijk om bij dit alles enkel te focussen op de aansprakelijkheid van de netwerken die file sharing mogelijk maken. De aansprakelijkheid van de file sharinggebruikers u en ik, zeg maar zit doorheen de hele problematiek verweven, zodat dit aspect geregeld aan bod komt. Ook de positie van internet service providers, die steeds vaker een centrale rol krijgen toegewezen binnen de materie, wordt veelvuldig belicht. 10

11 2. File sharing: begrip en problematiek 3. File sharing is een specifieke manier van downloaden, waarnaar ook vaak wordt verwezen met de term peer-to-peer (of P2P ). Peer is het Engelse woord voor gelijke : het gaat dus om een netwerk tussen gelijken die op eenvoudige wijze dingen naar elkaar kunnen verzenden. Concreet komt de praktijk erop neer dat bestanden die zich op de computer van een bepaalde persoon bevinden, worden gedeeld met andere internetgebruikers. 1 Door het installeren van bepaalde software wordt het immers mogelijk een directe verbinding tot stand te brengen tussen verschillende computers. De eerste file sharing-systemen maakten daarbij gebruik van een centrale server. 2 De tweede generatie deed het zonder. Zij werkten gedecentraliseerd en dus 100% peer-to-peer. 3 Bij het downloaden worden de gewenste bestanden rechtstreeks vanop de harde schijf van een andere persoon gekopieerd. Omgekeerd kunnen anderen ook bestanden die zich op jouw computer bevinden verkrijgen, zodat jouw computer zelf als server in het netwerk fungeert. Wel bestaat doorgaans de mogelijkheid dit laatste uitdrukkelijk uit te schakelen, zodat men niet zelf verdeler, maar slechts eindgebruiker is. Momenteel zijn ook de gewone gedecentraliseerde P2P-netwerken mede tengevolge van virussen en een gebrek aan snelheid over hun hoogtepunt heen. De derde generatie systemen maakt gebruik van torrents: het door Bram Cohen ontwikkelde BitTorrent (verder: Bittorrent) is vandaag het populairste file sharing-protocol ter wereld. Opnieuw wisselen de gebruikers bestanden met elkaar uit, maar het is niet één persoon die het gehele bestand verstuurt: elk bestand wordt in stukjes van 256kb gesplitst en afzonderlijk gedeeld. Zo krijg je meerdere torrentbestanden of kortweg torrents die als het ware een lijstje van die opdeling bevatten. Daarnaast herbergen zij ook kenmerken van de bestanden (zoals de grootte en de naam) én de locatie van de tracker. Een torrenttracker houdt bij waar de bestanden zich bevinden en coördineert door ervoor te zorgen dat 1 M. DE COCK BUNING en A. RINGNALDA, Maatregelen tegen auteursrechtinbreuk door P2P-filesharing: wat leert Umfeld ons?, AMI , 1. 2 Bijvoorbeeld Napster. 3 Bijvoorbeeld KaZaA, Grokster, Gnutella,... 11

12 aanbieders (seeders) en verzoekers (leechers) van de deeltjes elkaar vinden. Alle peers die een bepaalde torrent delen samen, worden een swarm genoemd. Om bestanden te kunnen downloaden via het Bittorrent-protocol installeert men eerst een daarvoor ontworpen computerprogramma: een Bittorrent-client. 4 De torrent wordt vervolgens door de seeder geüpload naar een torrenthost. 5 Op deze website wordt de torrent via het zoeksysteem zichtbaar voor de peers en kunnen zij de torrent downloaden. De gedownloade content zal tijdens of net na het downloaden op zijn beurt opnieuw worden aangeboden aan derden. Door de specifieke werking van het Bittorrent-protocol, zal het uitschakelen van de uploadfunctie in tegenstelling tot bij de klassieke P2P praktisch onmogelijk zijn: voor wat, hoort wat Tegenover downloaden via file sharing, staat het downloaden vanaf een server (de client-server modus). 7 Eén systeem functioneert als klant (meestal de gebruiker) en initieert communicatie met een centraal systeem dat functioneert als server. Concreet biedt een aanbieder op een downloadsite verschillende bestanden aan waaruit men kan kiezen. Elke klant downloadt vervolgens vanaf diezelfde server. Hier is dus geen sprake van een directe verbinding tussen alle gebruikers: je bent enkel consument en je verspreidt op jouw beurt niet opnieuw zelf bestanden. 5. Op zich hoeft de techniek van file sharing geen probleem te vormen: de technologie zelf is niet illegaal. 8 Het gaat er echter om wát wordt uitgewisseld. Het grote struikelblok is namelijk dat de bestanden die op deze manier worden gedeeld, ook auteursrechtelijk beschermd kunnen zijn. Bijgevolg kan een heel netwerk ontstaan van auteursrechtelijk beschermd materiaal dat uit illegale bron wordt gedownload en opnieuw geüpload. Het 4 Bijvoorbeeld BitComet, μtorrent, Azureus, Shareaza,... 5 Zie bijvoorbeeld Rb. s-gravenhage 11 januari 2012, LJN BV0549 (overwegingen ). The Pirate Bay is een voorbeeld van een dergelijke torrenthost (ook wel torrentindexen genoemd). 6 A. ENGELFRIET, De inbreukmakendheid van torrent-bestanden, B. RIETJENS, Over leechers, seeds en swarms: auteursrechtelijke aspecten van BitTorrent, AMI 2006, afl. 1, Dit is onder meer het geval bij itunes van Apple. 8 Zo is Gnutella (een gedecentraliseerd P2P-netwerk) niet illegaal, maar client Limewire wel. Ook BitTorrent is niet inbreukmakend, in tegenstelling tot bijvoorbeeld client The Pirate Bay. 12

13 resultaat is dat men zeer eenvoudig tal van muziekbestanden, video s,... kan verkrijgen zonder één cent uit te geven, maar ook zonder dat de toestemming van de auteursrechthebbenden werd bekomen. Talloze sites bieden hiervoor programma s aan, meestal gratis, soms betalend. Zij halen hierbij door hun grote bezoekersaantallen enorme inkomsten uit advertenties. In de praktijk blijkt dat dergelijke beschermde werken inderdaad het meest gegeerd zijn, tot grote wanhoop van de officiële industrie. Die ziet zijn verkoopcijfers de laatste jaren drastisch dalen. File sharing is immers niet alleen een mogelijkheid, maar een wereldwijd en zeer populair verschijnsel. Er zijn miljoenen gebruikers, waardoor de impact gigantische proporties aanneemt. Ook artiesten roepen op tot een betere bescherming van hun rechten. 9 Een juridische oplossing vinden voor dit probleem blijkt echter verre van eenvoudig. Voor vervolging is immers nood aan identificatie, wat men mede door het gebruik van technologie probeert te vermijden. Bovendien ontwijkt men juridische aansprakelijkheid door de software te herschrijven. De techniek evolueert immers zo snel dat het ene nog maar verboden is, of er is al een achterpoortje gevonden. 6. Wanneer en hoe kunnen aanbieders van file sharing-software nu aansprakelijk worden gesteld? In het volgende deel worden de grote mijlpaalbeslissingen toegelicht die duidelijk de evolutie aantonen van techniek en recht: van Sony/Betamax over Napster naar KaZaA en tenslotte Grokster. 9 Zo was er het pleidooi van Hooverphonic met optreden in het Europees parlement: X., Illegaal downloaden nefast voor verkoop, 5 april 2011, 13

14 II. MIJLPALEN 1. Voorgeschiedenis: de Betamax-historie 7. Op 17 januari 1984 werd door het US Supreme Court het zeer bekende en vaak aangehaalde Betamax-arrest geveld. 10 In deze zaak diende een incident tussen de Sony Corporation en Universal City Studios te worden beslecht. Elektronicafabrikant Sony had een nieuwe video-opnametechnologie ontwikkeld, waardoor gebruikers voor het eerst de mogelijkheid kregen om door middel van de Betamax-videorecorder films op een videoband te kopiëren. Universal en bij uitbreiding de hele filmindustrie vreesde dat met het toestel auteursrechtelijke inbreuken zouden worden gepleegd (lees: men vreesde inkomstendaling). Er konden immers auteursrechtelijk beschermde programma s mee worden opgenomen, later worden vertoond in bijzijn van anderen, kopies worden doorgegeven,... De vraag die aldus centraal stond in het geschil was of deze videorecorders als illegaal moesten worden verboden. Sony/Betamax legde de basis voor de fair use-doctrine die op zoek gaat naar een evenwicht tussen de belangen van de rechthebbenden en die van het publiek. 11 Voor het beantwoorden van de vraag of een handeling inbreukmakend is, dan wel onder fair use valt, wordt (niet-limitatief) rekening gehouden met een viertal factoren: het doel en de aard van het gebruik van het beschermde werk (al dan niet commercieel), de aard van het werk, de omvang en het belang van het overgenomen deel in verhouding tot het werk en tenslotte het effect op de waarde of het gebruik op de potentiële markt van het werk In eerste aanleg werd de vordering van de filmstudio door het District Court afgewezen. Men was er niet in geslaagd een actueel, dan wel toekomstig gevaar op 10 Sony Corp. of America v. Universal City Studios Inc., 464 U.S. 417 (1984). 11 Zie USC 107: Limitations on exclusive rights: Fair use (infra). 12 E. WERKERS, F. GILIO, De complexe verhouding tussen peer-to-peer -netwerken en de exceptie van de privékopie: kan de driestappentest een evenwicht tot stand brengen?, Computerr. 2006, afl. 6,

15 schade aan te tonen: het ging om slechts speculatie. Het gerecht stond weigerachtig tegenover een té ruime invulling van het auteursmonopolie: dit reikte niet zo ver dat ze konden verhinderen dat consumenten programma s voor niet-commerciële privédoeleinden opnemen, een duidelijk geval van fair use. 13 Universal ging daarop in hoger beroep, waar Sony wél medeaansprakelijk ( contributory liable ) werd bevonden. Het Court of Appeals hanteerde een enge interpretatie van de fair use-doctrine en wees de toepassing ervan af. 14 Sony bracht de zaak tenslotte voor het Supreme Court die met een nipte 5 tegen 4- meerderheid het geschil beslechtte. De enge interpretatie van fair use werd verworpen: een niet-commercieel gebruik werd vermoed hieronder te vallen. Het Hof oordeelde dat het gebruik van het apparaat in casu niet per se tot een inbreuk hoefde te leiden: de videorecorders konden in belangrijke mate ook worden gebruikt voor legitieme doeleinden, wat door het Hof werd omschreven als substantial non-infringing uses. Het was namelijk ook mogelijk met het toestel televisieprogramma s op te nemen om ze op een later tijdstip te bekijken (het zogenaamde time-shifting, door het Hof bestempeld als fair use). Bovendien was ook niet bewezen dat Sony winst wilde halen uit eventueel onrechtmatig gebruik. Verdelers van dergelijke apparaten konden dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor inbreuken op het auteursrecht die de gebruikers ermee maakten. Sony pleegde geen contributory infringement door de recorders op de markt te brengen De Betamax-zaak is van groot belang gebleken. Aanbieders van peer-to-peer software probeerden en proberen nog steeds aan aansprakelijkheid te ontsnappen door een 13 Universal City Studios, Inc. v. Sony Corp. of America, 480 F. Supp. 429 (C.D. Cal. 1979). 14 Universal City Studios, Inc. v. Sony Corp. of America, 659 F. 2d 963 (9th Cir. 1981); E. WERKERS, F. GILIO, De complexe verhouding tussen peer-to-peer -netwerken en de exceptie van de privékopie: kan de driestappentest een evenwicht tot stand brengen?, Computerr. 2006, afl. 6, K. KOELMAN, MGM vs. Grokster - AKA Auteursrecht vs. Techniek, Computerr. 2005, afl. 5, 247; E. VERRAES, Kazaa wint veldslag, Juristenkrant 2004, afl. 82, 7; H. WEFERS BETTINK, Auteursrechtinbreuk door de verspreiding van software, Computerr. 2004, afl. 3,

16 beroep te doen op de door het Supreme Court gehanteerde theorie. Zij betogen dat ook bij hun technologie substantieel niet-inbreukmakend gebruik mogelijk is. 2. Een kwestie van controle: A&M Records v. Napster A. The rise In 1999 zorgde bedenker Shawn Fanning samen met John Fanning en Sean Parker met het softwareprogramma Napster voor een ware digitale revolutie: de muziekwereld zou nooit meer hetzelfde zijn. Als eerste wereldwijd gebruikte P2P-dienst voor het delen van muziek, was Napster de moeder van alle file sharing. Het enige wat internetgebruikers hoefden te doen om gratis onbeperkt muziek te kunnen delen via het net, was de nodige software gratis van de site downloaden. De dienst kende een waanzinnig succes: op twee jaar tijd werd Fanning s uitvinding door meer dan 90 miljoen mensen gedownload en op het hoogtepunt ondergingen per weekend meer dan 200 miljoen nummers hetzelfde lot. Wie hier uiteraard minder blij mee was, was de muziekindustrie. Al snel zag Napster zich geconfronteerd met verschillende rechtszaken. De overgrote meerderheid van de gedeelde files betrof immers auteursrechtelijk beschermde werken, die circuleerden zonder dat de toestemming daarvoor was verkregen of dat er een vergoeding voor was betaald. 11. In 2000 ging de aandacht voor Napster de hoogte in door de opmerkelijke aanval van heavy metalband Metallica. Hun single I Disappear werd tot hun verbazing reeds op de Amerikaanse radio gedraaid alvorens hij officieel was uitgebracht. Metallica ontdekte dat de demoversie van het nummer, net als de rest van hun repertoire, op Napster circuleerde en daagde het netwerk voor de rechter. Omdat de gebruikers in grote mate studenten waren, betrokken ze zelfs drie universiteiten in het geding. Nadat deze Napster op hun 16

17 campus blokkeerden, werd de klacht tegen hen ingetrokken. 16 Metallica eiste naast de verwijdering van hun muziek, ook het blokkeren van de Napster-accounts van degenen die hun muziek hadden gedeeld. Meer dan personen werden zo van de site verwijderd. Andere artiesten, zoals dr. Dré en Madonna volgden dit voorbeeld. Uiteindelijk kwam er een definitief einde aan het geschil nadat Napster werd stopgezet: er werd een schikking getroffen waarbij werd beloofd om gebruikers die muziek deelden van bands die dit niet wensten, te blokkeren. 17 B....and fall 12. Want in tussentijd werd Napster alsmaar bekender en populairder, maar groeide ook de controverse in de Amerikaanse muziekwereld navenant. De grote doorbraak in de kwestie was het resultaat van het geding dat verschillende platenmaatschappijen onder de Recording Industry Association of America (RIAA) in december 1999 aanspanden. Zij vroegen de onmiddellijke stopzetting van de uitwisseling van hun muziek via de dienst en wilden bijgevolg op die manier de stopzetting van Napster zélf bekomen. Deze preliminaire injunctie werd in juli 2000 inderdaad toegekend door het District Court: Napster moest van het net verdwijnen. 18 Zij gaf zich echter niet gewonnen en ging in beroep. Die zaak werd uiteindelijk wereldwijd bekend als A&M Records vs. Napster en werd op 12 februari 2001 definitief beslecht door het Californische Court of Appeals University of Southern California, Yale University, en Indiana University; O. VAN DALEN, Hollywood verliest controle over digitale distributie, I&I 2002, afl. 5, 14; K. ANDERSON, Napster expelled by universities, 26 september 2000, 17 R. LIND, M. SIMENSKY, T. SELZ EN P. ACTON, 6:27. Impact of technological innovation Digital impact on distributiebon Digital delivery of music Unauthorized delivery Peer-to-peer file sharing, 1 Entertainment Law 3d: Legal Concepts and Business Practices 6: A&M Records, Inc. v. Napster, Inc., 114 F.Supp.2d 896 (N. D. Cal. 2000). 19 A&M Records, Inc. v. Napster, Inc., 239 F. 3d 1004 (C.A. 9 Cal. 2001). 17

18 13. Dat de gebruikers van Napster directe auteursinbreuken pleegden, daar werd niet aan getwijfeld: hun handelingen konden niet worden beschouwd als fair use. 20 De hamvraag was dan ook of Napster bijdroeg tot deze auteursrechtelijke inbreuken van haar gebruikers. De eisers voerden hiervoor aan dat er zowel van contributory liability, als van vicarious liability sprake was. Deze twee vormen van secundaire of indirecte aansprakelijkheid delen hetzelfde doel, maar verschillen in de aanwezige relatie: een band tussen de verweerder en de inbreukmakende daad in het eerste geval, een band tussen de verweerder en de directe schender in het tweede geval. 21 Wanneer iemand met voldoende kennis ervan, aanzet tot het inbreukmakende gedrag van een andere persoon, het veroorzaakt of er substantieel toe bijdraagt, zal men besluiten tot contributory liability. Vicarious liability hangt ermee samen: deze plaatsvervangende aansprakelijkheid doet zich voor indien de inbreuk plaatsvindt onder het toezicht van een orgaan of een persoon die faalt tussen te komen en er bovendien financieel voordeel uithaalt Tegen het eerste argument trachtte Napster zich te verweren door te verwijzen naar de doctrine uit de Betamax-zaak: er is geen sprake van contributory infringement indien de software ook geschikt is voor substantieel niet-inbreukmakend gebruik. Het Hof ging hier echter niet in mee. 23 Het onderscheid met Betamax was volgens haar duidelijk. Sony kon na de verkoop van een videorecorder niet meer weten wat ermee gebeurde, Napster daarentegen had een centrale zoekmachine onder haar beheer en kon dus weten én vermijden dat beschermde bestanden op haar netwerk zouden worden aangeboden R. KU, The Creative Destruction of Copyright: Napster and the New Economics of Digital Technology, U. Chi. L. Rev. 2001, 21, beschikbaar op S. Penn, Copyright law: intellectual property protection in cyberspace, Journal of Technology Law & Policy 2002, 7 UFLJTLP R. ROSEN, Music and Copyright, Oxford, Oxford University Press, 2009, A. SCHMIDT, W. DOLFSMA, W. KEUVELAAR, Fighting the War on File Sharing in Information Technology & Law Series, Den Haag, TMC Asser Press, 2007, O. VAN DALEN, Hollywood verliest controle over digitale distributie, I&I 2002, afl. 5, 11. De toepassing van de fair use-doctrine werd afgewezen. 24 K. KOELMAN, MGM vs. Grokster - AKA Auteursrecht vs. Techniek, Computerr. 2005, afl. 5,

19 Om te kunnen besluiten dat Napster de gebruikers aanmoedigde en ondersteunde in hun schendingen, was het ten eerste immers nodig dat zij van de illegale activiteiten weet had. 25 Ondanks het feit dat Napster inderdaad ook kon worden gebruikt voor legitieme doeleinden, wist zij hier zeer goed dat het systeem werd misbruikt om auteursrechtelijke inbreuken te plegen. 26 Daarenboven had Napster ook de kans om tegen die schendingen op te treden doordat het systeem niet volledig peer-to-peer werkte. Het ging om een gecentraliseerd netwerk, wat betekent dat gebruik werd gemaakt van een eigen server die de gebruikers en de beschikbare files verbond. Een centrale computer bevatte een lijst van alle door de peers aangeboden bestanden, waarna de gebruiker de gewenste bestanden rechtstreeks van bij deze kon downloaden. 27 Napster droeg zo volgens het Hof substantieel bij tot de schendingen die door haar gebruikers werden begaan: zonder diens hulp konden zij deze bestanden niet met zo n gemak vinden en downloaden Vervolgens werd ook besloten tot vicarious liability. Napster had én het recht én de mogelijkheid om te handelen: zij had immers toezicht en controle over het gedrag van de gebruikers. Napster had dus zowel het vermogen om de inbreukmakende personen te identificeren als het recht hen te schrappen, maar maakte daar ten onrechte geen gebruik van. Het financieel voordeel werd dan weer gehaald uit de aanwezigheid van inbreukmakend materiaal: hierdoor werden nieuwe klanten aangetrokken en het aantal klanten was recht evenredig met de reclame-inkomsten. 29 De Betamax-doctrine was volgens het Hof niet van toepassing op deze soort van aansprakelijkheid. Ook Napster s overige tegenargumenten, gebaseerd op de artikelen 512 (a) en (d) van de Digital Millennium Copyright Act (DMCA) die de omstandigheden weergeven onder welke 25 B. DE GROOTE, Amerikaans auteursrecht haalt Napster onderuit, Juristenkrant 2001, afl. 24, Kennis van specifieke inbreuken was volgens het Amerikaans auteursrecht daarbij niet vereist. 27 O. VAN DALEN, Hollywood verliest controle over digitale distributie, I&I 2002, afl. 5, R. ROSEN, Music and Copyright, Oxford, Oxford University Press, 2009, B. DE GROOTE, Amerikaans auteursrecht haalt Napster onderuit, Juristenkrant 2001, afl. 24, 17; A. SCHMIDT, W. DOLFSMA, W. KEUVELAAR, Fighting the War on File Sharing in Information Technology & Law Series, Den Haag, TMC Asser Press, 2007,

20 omstandigheden providers niet aansprakelijk kunnen worden gesteld, werden afgewezen. 30 C. Erfenis 16. De uitspraak betekende de doodsteek voor Napster. Auteursrechtelijk beschermde werken dienden te worden geblokkeerd door middel van filters, wat niet haalbaar bleek. Napster werd stopgezet en ging failliet. In 2003 kwam zij terug als legale virtuele muziekwinkel, maar een echt succes werd dit niet, gezien de grote concurrentie van gelijkaardige systemen als Apple s itunes. De overname door Best Buy in 2008 kon hier niet aan verhelpen. In december 2011 kwam het nieuws dat Napster definitief ophield te bestaan. 31 Met de opslorping door het vergelijkbare Rhapsody, verdween de legendarische naam uit het internetlandschap. 17. Ondanks Napster s korte bestaan als gratis file sharing-dienst, drukte zij als geen ander haar stempel op de toekomst. De invloed op de hedendaagse muziekbeleving kan moeilijk worden overschat. Een citaat van Rupert Murdoch, één van de meest invloedrijke personen uit de mediawereld, kan dit illustreren: Without Napster, there is no internet, zei hij. 32 Napster s ex-ceo Hank Barry deed een gelijkaardige uitspraak: Without Napster, there is no ipod. 33 Onmiddellijk kwamen ook tal van anderen met gelijkaardige, maar in juridische zin verbeterde P2P-systemen op de proppen. Uiteraard liet de muziekindustrie het hier niet bij. Verdere rechtzaken bleven dan ook niet uit. 30 De zogenaamde safe harbor clause (infra); A. SCHMIDT, W. DOLFSMA, W. KEUVELAAR, Fighting the War on File Sharing in Information Technology & Law Series, Den Haag, TMC Asser Press, 2007, X., Napster bestaat nu echt niet meer, 3 december 2011, 32 Wat hij hiermee bedoelde was dat velen besloten zich (breedband)internet aan te schaffen, door de mogelijkheid via Napster eenvoudig muziek te verkrijgen. 33 M. HARTLEY, From culture to politics, Napster s impact is still felt today, 22 april 2009, 20

MGM vs Grokster AKA Auteursrecht vs Techniek

MGM vs Grokster AKA Auteursrecht vs Techniek MGM vs Grokster AKA Auteursrecht vs Techniek Verschenen in Computerrecht 2005, p. 247-254. K.J. Koelman Op 27 juni j.l. wees de Amerikaanse federale opperrechter het zogenoemde Grokster-arrest. Het Supreme

Nadere informatie

De thuiskopie in de digitale samenleving: Op weg naar een heffing op P2P?

De thuiskopie in de digitale samenleving: Op weg naar een heffing op P2P? Faculteit rechtsgeleerdheid Universiteit gent Academiejaar 2011 2012 TECHNOLOGIE EN DE AFDWINGING VAN HET AUTEURSRECHT: De thuiskopie in de digitale samenleving: Op weg naar een heffing op P2P? Masterproef

Nadere informatie

Wetenschappelijke verhandeling

Wetenschappelijke verhandeling UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN Journalistiek vs. peer-2-peer: een exploratief onderzoek naar de beeldvorming van internetpiraterij in de Vlaamse pers Wetenschappelijke verhandeling

Nadere informatie

Indexeringsites en auteursrechten, een spanningsveld?

Indexeringsites en auteursrechten, een spanningsveld? Indexeringsites en auteursrechten, een spanningsveld? Een analyse van de werking van verschillende indexeringswebsites en hun mogelijke rol in de schending van auteursrechten via internet. Universiteit

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 417339 / KG ZA 12-394 en 417770 / KG ZA 12-422 in de zaak met rolnummer 12-394 (het excutiekortgeding) van

zaaknummer / rolnummer: 417339 / KG ZA 12-394 en 417770 / KG ZA 12-422 in de zaak met rolnummer 12-394 (het excutiekortgeding) van vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 417339 / KG ZA 12-394 en 417770 / KG ZA 12-422 Vonnis in kort geding van in de zaak met rolnummer 12-394 (het excutiekortgeding)

Nadere informatie

IE(-rechten), P2P en ISP: handhaving van auteursrechten op internet nog mogelijk?

IE(-rechten), P2P en ISP: handhaving van auteursrechten op internet nog mogelijk? IE(-rechten), P2P en ISP: handhaving van auteursrechten op internet nog mogelijk? Inleiding Internettechnologie creëert nieuwe markten en nieuwe mogelijkheden. Het open karakter van internet brengt mee

Nadere informatie

De baai geblokkeerd: piraten in het nauw? Een onderzoek naar de toelaatbaarheid en het effect van het blokkeren van The Pirate Bay

De baai geblokkeerd: piraten in het nauw? Een onderzoek naar de toelaatbaarheid en het effect van het blokkeren van The Pirate Bay De baai geblokkeerd: piraten in het nauw? Een onderzoek naar de toelaatbaarheid en het effect van het blokkeren van The Pirate Bay Scriptie Ondernemingsrecht Victor Sebastian Bouman vsbouman@gmail.com

Nadere informatie

Een kritische analyse over de noodzakelijkheid van intellectuele eigendomsrechten in de 21ste eeuw.

Een kritische analyse over de noodzakelijkheid van intellectuele eigendomsrechten in de 21ste eeuw. Faculteit rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2012 2013 Een kritische analyse over de noodzakelijkheid van intellectuele eigendomsrechten in de 21ste eeuw. «Een onderzoek naar alternatieve

Nadere informatie

Efficiënte auteurs en softwarecontracten in de informatiemaatschappij

Efficiënte auteurs en softwarecontracten in de informatiemaatschappij Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2012-13 Efficiënte auteurs en softwarecontracten in de informatiemaatschappij Tendensen in een digitale wereld Masterproef van de opleiding Master

Nadere informatie

SueTube: binnenkort ook een Nederlands fenomeen?

SueTube: binnenkort ook een Nederlands fenomeen? SueTube: binnenkort ook een Nederlands fenomeen? Aan de hand van welke criteria moet worden vastgesteld of een aanbieder van een User-Generated Content platform op het internet aansprakelijk is voor auteursrechtinbreuken

Nadere informatie

Aansprakelijkheid van service providers

Aansprakelijkheid van service providers Aansprakelijkheid van service providers Door Rogier van den Heuvel 12 Januari 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Het aansprakelijkheidsrecht omtrent service providers in Nederland... 4 2.1 De positie

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN HET AUTEURSRECHT

DE TOEKOMST VAN HET AUTEURSRECHT DE TOEKOMST VAN HET AUTEURSRECHT BIJDRAGEN SYMPOSIUM 15.10.2004 Prof. dr. ir. E. Huizer Mr. Chr.A. Alberdingk Thijm Prof. mr. P.B. Hugenholtz Mr. K.J. Koelman XS4ALL Bits of Freedom DE TOEKOMST VAN HET

Nadere informatie

Brein/KPN: het gevaar van een bagatel?

Brein/KPN: het gevaar van een bagatel? Brein/KPN: het gevaar van een bagatel? Kan een internetaanbieder verplicht worden een klant af te sluiten als deze met gebruikmaking van zijn internetverbinding onrechtmatig handelt door om commercieel

Nadere informatie

Hype of echt link? Voor een antwoord op die vraag wordt eerst de

Hype of echt link? Voor een antwoord op die vraag wordt eerst de ARTIKELEN Hype of echt link? De hyperlinkaansprakelijkheid van informatieaanbieders, internetaanbieders en zoekmachines REMY CHAVANNES Hyperlinks zijn hét wezenskenmerk van internet en worden door de meeste

Nadere informatie

Auteursrecht,Internet Service Providers, tussenpersonen en internetgebruikers: Wie gaan we aansprakelijk stellen?

Auteursrecht,Internet Service Providers, tussenpersonen en internetgebruikers: Wie gaan we aansprakelijk stellen? Auteursrecht,Internet Service Providers, tussenpersonen en internetgebruikers: Universiteit Leiden, Faculteit der Rechtsgeleerdheid Bachelorscriptie, afdeling elaw@leiden Scriptiebegeleider: mr. dr. B.W.

Nadere informatie

Handhaving van auteursrecht en naburige rechten op het internet. Advies van de Raad voor de Intellectuele Eigendom

Handhaving van auteursrecht en naburige rechten op het internet. Advies van de Raad voor de Intellectuele Eigendom Handhaving van auteursrecht en naburige rechten op het internet Advies van de Raad voor de Intellectuele Eigendom 29 juni 2012 Inhoudsopgave Samenvatting p. 3 Inleiding p. 6 Hoofdstuk I - Beschikbaarstelling

Nadere informatie

De invloed van Digital Rights Management op de huidige bedrijfsmodellen

De invloed van Digital Rights Management op de huidige bedrijfsmodellen Faculteit Economie en Bedrijfskunde Vakgroep Beleidsinformatie, operationeel beheer en technologiebeleid Voorzitter: Prof. Dr. R. Paemeleire De invloed van Digital Rights Management op de huidige bedrijfsmodellen

Nadere informatie

Rekken en strekken met de UsedSoft-formule

Rekken en strekken met de UsedSoft-formule Rekken en strekken met de UsedSoft-formule Is digitale uitputting slechts van toepassing op computerprogramma s of kan deze ook worden doorgetrokken naar andere auteursrechtelijk beschermde werken? W.G.L.

Nadere informatie

Platenmaatschappijen in Vlaanderen: werking, invloed van technologische veranderingen, strategieën en ondersteuning vanuit het beleid

Platenmaatschappijen in Vlaanderen: werking, invloed van technologische veranderingen, strategieën en ondersteuning vanuit het beleid UNIVERSITEIT ANTWERPEN UAMS Academiejaar 2005-2006 Platenmaatschappijen in Vlaanderen: werking, invloed van technologische veranderingen, strategieën en ondersteuning vanuit het beleid Hendrik De Rycker

Nadere informatie

De implementatie van databankenrecht in Curaçao ten behoeve van een optimale kenniseconomie

De implementatie van databankenrecht in Curaçao ten behoeve van een optimale kenniseconomie De implementatie van databankenrecht in Curaçao ten behoeve van een optimale kenniseconomie plaats an Curaçao en databankenrecht Masterscriptie Salina H.M. Helder Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit

Nadere informatie

DANKWOORD. Mei 2014 Dries Peeters

DANKWOORD. Mei 2014 Dries Peeters SAMENVATTING Deze masterproef staat in het teken van alternatieve geschillenbeslechting in de ICT. Tegenwoordig komt men dagelijks in contact met nieuwe technologie. Dit nemen we waar op zowel professioneel

Nadere informatie

de stichting STICHTING BESCHERMING RECHTEN ENTERTAINMENT INDUSTRIE NEDERLAND, BREIN gevestigd te Amsterdam, eiseres

de stichting STICHTING BESCHERMING RECHTEN ENTERTAINMENT INDUSTRIE NEDERLAND, BREIN gevestigd te Amsterdam, eiseres Rechtbank Utrecht Zitting 2 juni 2009, 13.00 uur. Rolnummer 250077 HA ZA 08-1124 Pleitnota mr. D.J.G. Visser inzake: de stichting STICHTING BESCHERMING RECHTEN ENTERTAINMENT INDUSTRIE NEDERLAND, BREIN

Nadere informatie

infonummer 10 DE STAND VAN ZAKEN Piraterij in Nederland BREIN - de kunst werk te beschermen

infonummer 10 DE STAND VAN ZAKEN Piraterij in Nederland BREIN - de kunst werk te beschermen BREIN IS EEN SAMENWERKINGSVERBAND TUSSEN NVPI, SENA, NVGD, MPA, NUV, VIDEMA, NVF EN BUMA/STEMRA infonummer 10 ISSN: 1567-9357 Piraterij in Nederland DE STAND VAN ZAKEN Illegaal gebruik van muziek, film

Nadere informatie

Intellectuele Rechten en 3D-Printing

Intellectuele Rechten en 3D-Printing Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2013-2014 Intellectuele Rechten en 3D-Printing Een onderzoek naar de impact van 3D-printing voor thuisgebruik op de intellectuele rechten Masterproef

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + Eerste Hulp Bij Internet Rechtswinkel de Clinic Inleiding: Internet is gigantisch. Het is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Internet is toegankelijk vóór iedereen en te gebruiken dóór iedereen.

Nadere informatie

DIGITAAL DEPOT Auteursrechtelijk luik: stand van zaken

DIGITAAL DEPOT Auteursrechtelijk luik: stand van zaken http://www.edavid.be DIGITAAL DEPOT Auteursrechtelijk luik: stand van zaken AUTEURS: Evi WERKERS en Hannelore DEKEYSER Legal Researchers ICRI KULeuven 20 oktober 2006, Leuven 0. INHOUDSTAFEL 0. Inhoudstafel...

Nadere informatie

Privacy op het internet

Privacy op het internet Privacy op het internet Optimale strategie voor de internetgebruiker Eindwerk voorgedragen door Joke Lamin tot het behalen van het diploma Bachelor in de Grafische en Digitale Media, afstudeerrichting

Nadere informatie

Tijd Om Harde Noten Te Kraken. De Benodigde Veranderingen in de Muziekindustrie; in een Juridische Context. Begeleidster: dr. T. van der Linden-Smith

Tijd Om Harde Noten Te Kraken. De Benodigde Veranderingen in de Muziekindustrie; in een Juridische Context. Begeleidster: dr. T. van der Linden-Smith Tijd Om Harde Noten Te Kraken De Benodigde Veranderingen in de Muziekindustrie; in een Juridische Context Begeleidster: dr. T. van der Linden-Smith Toïne Haverkamp 3418332 22-6-2012 Inhoudsopgave Introductie

Nadere informatie

Mijn naam is mijn domein!

Mijn naam is mijn domein! Mijn naam is mijn domein! Schending van het recht op naam (art. 1:8 BW) Door de registratie en het gebruik van een domeinnaam. Josephine Hamming Inhoudsopgave Inhoudsopgave I 1. De domeinnaam als inbreuk

Nadere informatie

Online streaming: De redding van de muziekindustrie?

Online streaming: De redding van de muziekindustrie? KU LEUVEN FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN MASTER OF SCIENCE IN DE COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN Online streaming: De redding van de muziekindustrie? Promotor : Prof. Dr. G. DE MEYER Assessor: J. DIELS Verslaggever:

Nadere informatie