Bedieningshandleiding Standaardinstellingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedieningshandleiding Standaardinstellingen"

Transcriptie

1 Gebruiksaanwijzing Bedieningshandleiding Standaardinstellingen Het apparaat aansluiten Systeeminstellingen Eigenschappen Kopieerapparaat/Document Server Printereigenschappen Scannereigenschappen Adressen en gebruikers registreren voor scannerfuncties Andere gebruikersinstellingen Bijlage Lees deze handleiding aandachtig door voor u dit apparaat in gebruik neemt en bewaar de handleiding op een handige plaats voor latere naslag. Lees voor een veilig en correct gebruik van het apparaat eerst de Veiligheidsinformatie in Over dit apparaat.

2 Inleiding Deze handleiding bevat gedetailleerde aanwijzingen over de bediening en opmerkingen over het gebruik van dit apparaat. Voor uw veiligheid en ter ondersteuning raden wij aan deze handleiding goed door te lezen voordat u het apparaat gebruikt. Bewaar deze handleiding op een handige plaats zodat u snel gegevens kunt opzoeken. Belangrijk De inhoud van deze handleiding kan zonder kennisgeving worden veranderd. In geen geval is de producent/leverancier aansprakelijk voor directe, indirecte, speciale, incidentele schade of bedrijfsschade als gevolg van het hanteren of bedienen van het apparaat. Opmerkingen: Sommige illustraties wijken mogelijk iets af van hetgeen u op uw apparaat ziet. In sommige landen zijn bepaalde opties mogelijk niet verkrijgbaar. Neem voor details hierover contact op met uw plaatselijke leverancier. Afhankelijk van het land waarin u zich bevindt, kunnen sommige units optioneel zijn. Neem voor details hierover contact op met uw plaatselijke leverancier. Let op: Het werken met bedieningselementen of het uitvoeren van afstellingen of procedures anders dan gespecificeerd in deze handleiding, kan blootstelling aan gevaarlijke straling tot gevolg hebben. Opmerkingen: De modelnamen van de apparaten staan niet vermeld op de volgende pagina s. Controleer het type van uw apparaat voordat u deze handleiding leest. Type 1: 4 kopieën/minuut (A1K) Type 2: 6 kopieën/minuut (A1K) In sommige landen zijn bepaalde typen mogelijk niet verkrijgbaar. Neem voor details hierover contact op met uw plaatselijke leverancier. Deze gebruiksaanwijzing voorziet in twee maatsystemen. Gebruik de metrische maten voor dit apparaat.

3 Handleidingen voor dit apparaat Verwijzen naar de handleidingen die betrekking hebben op hetgene dat u met het apparaat wilt doen. Belangrijk Media verschillen afhankelijk van de handleiding. De gedrukte en elektronische versies van een handleiding hebben dezelfde inhoud. U moet Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader op uw pc geïnstalleerd hebben om de handleidingen in PDF-formaat te kunnen bekijken. Afhankelijk van het land waarin u zich bevindt, kunnen er ook html-handleidingen zijn. Om deze handleidingen te kunnen bekijken, moet een webbrowser zijn geïnstalleerd. Raadpleeg de handleidingen voor deze optie voor meer informatie over de functies van RW Over dit apparaat Lees de Veiligheidsinformatie in deze handleiding voordat u het apparaat gaat gebruiken. Deze handleiding geeft een inleiding op de functies van het apparaat. Het geeft tevens uitleg over het bedieningspaneel, voorbereidende procedures voor het gebruik van het apparaat, hoe u tekst kunt invoeren en hoe u de meegeleverde cd-roms moet installeren. Bedieningshandleiding Standaardinstellingen In deze handleiding worden de gebruikersinstellingen en adresboekprocedures, zoals het registreren van adressen en gebruikerscodes, toegelicht. Wij verwijzen u tevens naar deze handleiding voor uitleg over het aansluiten van het apparaat. Problemen oplossen Hier wordt informatie gegeven over het oplossen van algemene problemen. Ook wordt uitgelegd hoe papier, toner en andere verbruiksartikelen moeten worden vervangen of bijgevuld. Veiligheidsinformatie Deze handleiding is bedoeld voor beheerders van het apparaat. Hierin worden de beveiligingsfuncties beschreven die de beheerder kan gebruiken om gegevens te beveiligen en ongewenst gebruik van het apparaat te voorkomen. Raadpleeg deze handleiding ook voor procedures voor het registreren van beheerders en het instellen van gebruikers- en beheerderstoegang. Kopieer-/Document Server-handleiding Geeft uitleg over functies en bewerkingen van het Kopieerapparaat en de Document Server. Wij verwijzen u tevens naar deze handleiding voor uitleg over het plaatsen van originelen. Printerhandleiding Geeft uitleg over Printerfuncties en -bewerkingen. i

4 Scannerhandleiding Geeft uitleg over Scannerfuncties en -bewerkingen. Netwerkhandleiding Geeft uitleg over hoe u het apparaat in een netwerkomgeving configureert en bedient en hoe u de meegeleverde software moet gebruiken. Overige handleidingen Handleidingen voor dit apparaat Veiligheidsinformatie Verkorte Kopieerhandleiding Verkorte Printerhandleiding Verkorte Scanhandleiding PostScript3 Supplement UNIX Supplement Handleidingen voor DeskTopBinder Lite DeskTopBinder Lite Installatiehandleiding DeskTopBinder Introductiehandleiding Handleiding Auto Document Link Opmerking De meegeleverde handleidingen zijn specifiek voor alle apparaattypes. Bezoek onze website of neem contact op met een erkende leverancier voor het UNIX Supplement. Het PostScript3 Supplement en UNIX Supplement bevatten beschrijvingen van functies die op dit apparaat mogelijk niet beschikbaar zijn. Productnaam DeskTopBinder Lite en DeskTopBinder Professional *1 ScanRouter EX Professional *1 en ScanRouter EX Enterprise *1 Algemene benaming DeskTopBinder de ScanRouter-bezorgingssoftware *1 Optioneel ii

5 INHOUDSOPGAVE Handleidingen voor dit apparaat...i Gebruik van deze handleiding...1 Symbolen...1 Bedieningspaneel...2 Gebruikersinstellingen openen...3 Standaardinstellingen wijzigen...3 Gebruikersinstellingen afsluiten...4 Menu beveiligen Het apparaat aansluiten Aansluiten op de interfaces...5 Aansluiten op de Ethernet-interface...6 Aansluiten op de USB-interface...8 Aansluiten op de IEEE b (draadloos LAN)-interface...9 Netwerkinstellingen...12 Vereiste instellingen voor gebruik van de printerfunctie...12 Vereiste instellingen voor het gebruik van de functie...15 Vereiste instellingen om de functie Scan to Folder te gebruiken...18 Vereiste instellingen voor het gebruik van de netwerkbezorgingsscanner...20 Vereiste instellingen voor het gebruik van de netwerk-twain-scanner...22 Instellingen die nodig zijn voor gebruik van de Document Server...24 Voorzieningen gebruiken om netwerkinstellingen te maken Systeeminstellingen Algemene functies...37 Instellingen voor uitvoerlade...43 Papierlade-instellingen...44 Timer instellingen...50 Interface-instellingen...52 Netwerk...52 IEEE b...55 Lijst afdrukken...57 Bestandsoverdracht...59 Beheerderinstellingen...64 De LDAP-server programmeren...72 De LDAP-server programmeren/wijzigen...72 Een identificatienaam invoeren...72 Een servernaam invoeren...73 De zoekbasis invoeren...73 Een poortnummer invoeren...73 SSL-communicatie starten...74 Verificatie instellen...74 De gebruikersnaam en het wachtwoord invoeren...75 De verbinding testen...75 Zoekvoorwaarden instellen...76 Zoekopties instellen...76 De geprogrammeerde LDAP-server verwijderen...78 iii

6 3. Eigenschappen Kopieerapparaat/Document Server Algemene functies...79 Reproductiefactor...82 Bewerken...85 Stempel...90 Achtergrondnummering...90 Vooraf ingestelde stempel...90 Gebr.stempel...92 Datumstempel...93 Paginanummering...94 Invoer/uitvoer...96 Opmaak overlay programmeren/verwijderen...97 Een overlayopmaak programmeren...97 Een opgeslagen opmaak overschrijven...98 Een opgeslagen opmaak verwijderen...99 Instellingen voor Document Server Printereigenschappen Lijst- / proefafdruk De configuratiepagina afdrukken Onderhoud Systeem Host Interface PS Menu PDF Menu Scannereigenschappen Algemene instellingen Scaninstellingen Verzendinstellingen Adressen en gebruikers registreren voor scannerfuncties Adresboek Namen beheren in het adresboek verzenden met snelkiezen Gescande bestanden rechtstreeks naar een gedeelde map verzenden Voorkomen dat een niet-geautoriseerde gebruiker toegang heeft tot gedeelde mappen van het apparaat Gebruikers en het gebruik van het apparaat beheren Namen registreren Namen registreren Een geregistreerde naam wijzigen Een geregistreerde naam verwijderen iv

7 Verificatie-informatie Een gebruikerscode registreren Een gebruikerscode wijzigen Een gebruikerscode verwijderen De teller weergeven voor elke gebruiker De teller afdrukken voor elke gebruiker De teller voor alle gebruikers afdrukken Het aantal afdrukken wissen bestemming Een bestemming registreren Een bestemming wijzigen Een bestemming verwijderen Mappen registreren SMB gebruiken om verbinding te maken FTP gebruiken om verbinding te maken NCP gebruiken voor het verbinden Namen in een groep registreren Een groep registreren Namen in een groep registreren Een groep toevoegen aan een andere groep Namen weergeven die in een groep zijn geregistreerd Een naam verwijderen uit een groep Een groep in een andere groep verwijderen Een Groepsnaam wijzigen Een groep verwijderen Een beveiligingscode registreren Een beveiligingscode voor een enkele gebruiker registreren Een beveiligingscode voor een groep gebruikers registreren SMTP en LDAP verificatie registreren SMTP-verificatie LDAP-verificatie Andere gebruikersinstellingen De taal van het display wijzigen Informatie Teller De teller voor Totaal weergegeven Bijlage Auteursrechten expat NetBSD Sablotron JPEG LIBRARY SASL MD MD Samba (Ver 3.0.4) v

8 RSA BSAFE Open SSL Open LDAP LibTIFF INDEX vi

9 Gebruik van deze handleiding Symbolen In deze handleiding worden de volgende symbolen gebruikt: Duidt belangrijke veiligheidsvoorschriften aan. Het negeren van deze voorschriften kan leiden tot ernstige verwondingen of overlijden. Lees altijd de voorschriften. Ze staan in het hoofdstuk Veiligheidsinformatie van Over dit apparaat. Duidt belangrijke veiligheidsvoorschriften aan. Het negeren van deze voorschriften kan leiden tot middelmatige of lichte verwondingen, of schade aan het apparaat of eigendommen. Lees altijd de voorschriften. Ze staan in het hoofdstuk Veiligheidsinformatie van Over dit apparaat. Duidt aan dat u moet opletten als u het apparaat gebruikt, en signaleert waarschijnlijke oorzaken voor papierstoringen, schade aan originelen, of verlies van gegevens. Lees altijd deze uitleg. Geeft extra uitleg over de apparaatfuncties en instructies voor het oplossen van gebruikersfouten. Dit symbool staat aan het einde van secties. Het geeft aan waar u verdere relevante informatie kunt vinden. [ ] Geeft de namen van toetsen aan die verschijnen op het bedieningspaneel van het apparaat. { } Geeft de namen van toetsen aan op het bedieningspaneel van het apparaat. 1

10 Bedieningspaneel Op het display worden de status van het apparaat, foutberichten en functiemenu s weergegeven. De weergegeven functie-items dienen als keuzetoetsen. U kunt deze items kiezen of selecteren door kort op uw keuze te drukken. Als u een item op het display kiest of selecteert, wordt het als volgt gemarkeerd. Toetsen die er als volgt uitzien, kunnen niet worden gebruikt. Belangrijk Een schok of stoot van meer dan 30 N (ca. 3 kgf) kan het display beschadigen. Om het volgende scherm weer te geven drukt u op de toets {Gebruikersinstellingen/Teller} om het menu Gebruikersinstellingen en daarna op [Systeeminstellingen]. Met het menuscherm Systeeminstellingen als voorbeeld geeft dit gedeelte uitleg over hoe u het bedieningspaneel van het apparaat moet gebruiken. NL ATM005S 1. De menutabbladen voor diverse instellingen verschijnt. Om de instelling weer te geven die u wilt opgeven of wijzigen, drukt u op het betreffende menutabblad. 2. Een lijst met instellingen verschijnt. Om een instelling op te geven of te wijzigen drukt u op de betreffende toets in de lijst. 3. Druk hierop om het menu Gebruikersinstellingen af te sluiten. 2

11 Gebruikersinstellingen openen In dit gedeelte wordt beschreven hoe het menu Gebruikersinstellingen moet worden geopend. Met Gebruikersinstellingen kunt u standaardwaarden wijzigen of instellen. Opmerking Bewerkingen voor de systeeminstellingen wijken af van de gewone bewerkingen. Verlaat Gebruikersinstellingen altijd als u klaar bent. Elke wijziging die u aanbrengt met Gebruikersinstellingen blijft effectief, zelfs als de hoofdschakelaar of de bedrijfsschakelaar wordt uitgeschakeld of als u op de toets {Energiespaarstand} of {Instellingen verwijderen} drukt. Verwijzing Pag.4 Gebruikersinstellingen afsluiten Standaardinstellingen wijzigen Dit gedeelte beschrijft hoe u de instellingen van Gebruikersinstellingen kunt wijzigen. Belangrijk Als Beheerderverificatiebeheer is opgegeven, neem dan contact op met uw beheerder. A Druk op de toets {Gebruikersinstellingen/Teller}. ATM003S B Selecteer het menu. Om de Systeeminstellingen te wijzigen, drukt u op [Systeeminstellingen]. Om de Kopieer-/Document Server-eigenschappen te wijzigen, drukt u op [Kopieerapp./Doc. Server-eigensch.]. Om de Printereigenschappen te wijzigen, drukt u op [Printereigensch.]. Om de Scannereigenschappen te wijzigen, drukt u op [Scannereigensch.]. Om de taal te wijzigen in het display, druk op de taaltoets rechtsbovenin het display. Om de telefoonnummers te controleren die u moet bellen voor reparaties of voor het bestellen van verbruiksartikelen, drukt u op [Informatie]. Om de teller te controleren, drukt u op [Teller]. 3

12 C Selecteer de gebruikerseigenschap die u wilt wijzigen. D Wijzig de instellingen door de instructies op het display te volgen en druk vervolgens op [OK]. Opmerking Als u de wijzigingen in de instellingen ongedaan wilt maken en wilt terugkeren naar het beginscherm, drukt u op de toets {Gebruikersinstellingen/Teller}. Verwijzing Pag.37 Systeeminstellingen Pag.79 Eigenschappen Kopieerapparaat/Document Server Pag.101 Printereigenschappen Pag.111 Scannereigenschappen Pag.181 Andere gebruikersinstellingen Gebruikersinstellingen afsluiten Dit gedeelte beschrijft hoe u Gebruikersinstellingen kunt afsluiten. A Druk op de toets {Gebruikersinstellingen/Teller}. ATM003S Opmerking U kunt Gebruikersinstellingen ook afsluiten door op [Afsluiten] te drukken. Menu beveiligen Met Menu beveiligen kunt u voorkomen dat niet-geverifieerde gebruikers de Gebruikersinstellingen kunnen wijzigen. Menu beveiligen kan worden ingesteld voor ieder onderstaand gebruikersinstellingenmenu. Eigenschappen Kopieerapparaat/Document Server Printereigenschappen Scannereigenschappen Neem voor meer informatie contact op met uw beheerder. 4

13 1. Het apparaat aansluiten Dit hoofdstuk beschrijft hoe u het apparaat moet aansluiten op het netwerk en hoe u de netwerkinstellingen moet instellen. Aansluiten op de interfaces In dit gedeelte wordt beschreven hoe u de interface van het apparaat kunt identificeren en hoe u het apparaat aansluit volgens de netwerkomgeving. Als de optionele interfacekaart Als de draadloos LAN-kaart (optioneel) is geïnstalleerd. NL ATM001S 1. 10BASE-T/100BASE-TX-poort Poort voor het aansluiten van de 10BASE-T- of 100BASE-TX-kabel 2. USB2.0-poort Poort voor het aansluiten van de USB2.0- interfacekabel 3. Draadloos LAN-poort (optioneel) Poort voor het gebruik van het draadloos LAN Opmerking U kunt deze twee opties niet tegelijkertijd installeren: IEEE b draadloos LAN-kaart, gigabit Ethernet-kaart. Als de optionele gigabit Ethernetkaart is geïnstalleerd, kunnen alleen de Ethernet-interface en de USB-interface op de kaart worden gebruikt. 5

14 Het apparaat aansluiten Aansluiten op de Ethernet-interface 1 In dit gedeelte wordt beschreven hoe de 10BASE-T- of 100BASE-TX-kabel op de Ethernet-interface moet worden aangesloten. Belangrijk Als de hoofdstroom is ingeschakeld, schakel deze dan uit. A Een ferrietkern voor de Ethernet-kabel wordt bij dit apparaat geleverd. Maak een lus in de kabel op ongeveer 4,5 cm (1,8 inch) (1) van het apparaateinde van de kabel. Sluit de ferrietkern aan. AEV047S B Zorg ervoor dat de hoofdstroomschakelaar van het apparaat is uitgeschakeld. C Sluit de Ethernet-interfacekabel aan op de 10BASE-T/100BASE-TX-poort. ATL012S D Sluit het andere uiteinde van de Ethernetkabel aan op een aansluitapparaat van het netwerk, bijvoorbeeld een hub. 6

15 Aansluiten op de interfaces E Schakel de hoofdschakelaar van het apparaat in. Een geel lampje gaat branden als 100 BASE-TX in bedrijf is. Het lampje gaat uit als 10 BASE-T in bedrijf is. Een groen lampje gaat branden als 1 NL ATM002S Opmerking Voor meer informatie over het installeren van het printerstuurprogramma verwijzen wij u naar de Printerhandleiding. Verwijzing Over dit apparaat Printerhandleiding 7

16 Het apparaat aansluiten Aansluiten op de USB-interface 1 In dit gedeelte wordt beschreven hoe de USB2.0 interface-kabel op de USB2.0-poort moet worden aangesloten. A Sluit de USB2.0-interfacekabel aan op de USB2.0-poort. ATL013S B Sluit het andere uiteinde aan op de USB2.0-poort van de hostcomputer. Opmerking Dit apparaat wordt niet geleverd met een USB-interfacekabel. Zorg ervoor dat u de juiste kabel koopt voor het apparaat en uw computer. De USB2.0-interfacekaart wordt ondersteund door Windows Me / 2000 / XP, Windows Server 2003, Mac OS X of hoger. Voor Windows Me: Zorg dat USB Printing Support" is geïnstalleerd. In combinatie met Windows Me is alleen een snelheid mogelijk die gelijk is aan die van USB1.1. Voor Mac OS: In combinatie met Mac OS X of hoger wordt een overdrachtssnelheid van USB2.0 ondersteund. Voor meer informatie over het installeren van het printerstuurprogramma verwijzen wij u naar de Printerhandleiding. Verwijzing Printerhandleiding 8

17 Aansluiten op de interfaces Aansluiten op de IEEE b (draadloos LAN)-interface In dit gedeelte wordt beschreven hoe de aansluiting op de IEEE b-interface (draadloos LAN) moet worden uitgevoerd. Opmerking Controleer de instellingen van het IPv4-adres en het subnetmasker van dit apparaat. Voor informatie over het instellen van het IPv4-adres en subnetmasker van het bedieningspaneel van het apparaat, raadpleegt u "Interface-instellingen". Voordat dit apparaat met een IEEE b-aansluiting (draadloos LAN) wordt gebruikt, moet u [IEEE b] selecteren in [Type LAN]. 1 Verwijzing Pag.52 Netwerk Installatieprocedure In dit gedeelte wordt beschreven hoe de IEEE b-interface (draadloos LAN) moet worden geïnstalleerd. Installeer IEEE b (draadloos LAN) volgens de onderstaande procedure: Installatieprocedure IEEE b (draadloos LAN) <Als de IEEE b-kaart (draadloos LAN) is geïnstalleerd> selecteer [IEEE b] onder [Interfaceinstellingen] Selecteer de communicatiemodus ad-hoc-modus ad-hoc-modus infrastructuurmodus Het kanaal instellen De SSID instellen <Bij het instellen van de code> Beveiligingstype selecteren De code inschakelen/uitschakelen Apply the settings De verbinding controleren NL ARH007S 9

18 Het apparaat aansluiten 1 Opmerking Selecteer [ Ad-hoc modus]-modus wanneer u Windows XP als een draadloze LAN-client aansluit met het standaardstuurprogramma of de voorzieningen van Windows XP, of als u de infrastructuurmodus niet gebruikt. U kunt voor de beveiligingsmethode "WEP" of "WPA" opgeven. Geef "WPA" op als [Communicatiemodus] is ingesteld op [Infrastructuurmodus]. Als u de optie [WPA] selecteert voor Beveiligingsmethode, selecteer dan een van de volgende: [WPA-PSK], [WPA], [WPA2-PSK], of [WPA2]. Als u [WPA-PSK] of [WPA2- PSK] selecteert, geef dan uw vooraf gedeelde sleutel (PSK) op. Voor informatie over het opgeven van draadloze LAN-instellingen van het bedieningspaneel van het apparaat, raadpleegt u "IEEE b". Voor informatie over het opgeven van draadloze LAN-instellingen anders dan die van het bedieningspaneel van het apparaat, raadpleegt u "Voorzieningen gebruiken om netwerkinstellingen te maken". Voor informatie over de instellingsitems, raadpleegt u "IEEE b". Verwijzing Pag.26 Voorzieningen gebruiken om netwerkinstellingen te maken Pag.55 IEEE b Controleer de verbinding In dit gedeelte wordt beschreven hoe u de wireless LAN-aansluiting kunt controleren. Zorg ervoor dat de LED van de IEEE b-interface-eenheid brandt. Bij gebruik van infrastructuurmodus ATL008S 1. Als [Type LAN] op het [Interface instellingen] / [Netwerk]-scherm niet is ingesteld op [IEEE b], dan brandt het niet, zelfs niet als de hoofdspanning is ingeschakeld. 2. Als het correct is aangesloten op het netwerk, dan brandt de LED groen in infrastructuurmodus. Als de LED knippert, dan zoekt het apparaat naar apparaten. 10

19 Aansluiten op de interfaces Bij gebruik in de ad-hoc-modus / ad-hoc-modus 1 ATL008S 1. Als de IEEE b-interface-eenheid werkt, dan brandt de LED oranje. 2. Als het correct is aangesloten op het netwerk, dan brandt de LED groen in adhoc- of ad-hoc-modus. Als de LED knippert, dan zoekt het apparaat naar apparaten. De LED gaat na een paar seconden branden. Druk de configuratiepagina af om instellingen te controleren. Opmerking Voor meer informatie over het afdrukken van een configuratiepagina, zie "Afdruklijst". Verwijzing Pag.102 De configuratiepagina afdrukken Het signaal controleren In dit gedeelte wordt beschreven hoe u de radiogolvenstatus van het apparaat kunt controleren. Bij gebruik van het apparaat in de infrastructuurmodus kunt u de radiogolvenstatus van het apparaat controleren met behulp van het bedieningspaneel. A Druk op [Systeeminstellingen]. B Druk op [Interface instellingen]. C Druk op [IEEE b]. D Druk op [Signaal wireless LAN]. De radiogolvenstatus van het apparaat verschijnt. E Na de controle van de radiogolvenstatus drukt u op [Afsluiten]. F Druk op de {Gebruikersinstellingen/Teller}-toets om terug te keren naar het menu Gebruikersinstellingen/Teller/Informatie. Verwijzing Pag.26 Voorzieningen gebruiken om netwerkinstellingen te maken Pag.55 IEEE b 11

20 Het apparaat aansluiten Netwerkinstellingen 1 Dit gedeelte beschrijft de netwerkinstellingen die u kunt wijzigen met Gebruikersinstellingen (systeeminstellingen). Maak instellingen al naargelang functies die u wilt gebruiken en de interface die moet worden aangesloten. Belangrijk Deze instellingen dienen te worden gemaakt door de systeembeheerder of met advies van de systeembeheerder. Vereiste instellingen voor gebruik van de printerfunctie In dit gedeelte worden de instellingen vermeld die nodig zijn voor het gebruik maken van de printerfunctie. Ethernet Dit gedeelte biedt een overzicht van de instellingen die vereist zijn voor het gebruik van de printerfunctie met een Ethernet-verbinding. Voor details over hoe u de functie moet gebruiken, zie "Interface-instellingen". Menu Gebruikersinstellingen Instellingsvereisten Interface-instellingen/Netwerk IPv4-adres apparaat Noodzakelijk Interface-instellingen/Netwerk IPv4 Gateway-adres Als vereist Interface-instellingen/Netwerk Apparaat IPv6 adres Als vereist Interface-instellingen/Netwerk IPv6 Gateway-adres Als vereist Interface-instellingen/Netwerk IPv6 Staatloze automatische adresconfiguratie Als vereist Interface-instellingen/Netwerk DNS-configuratie Als vereist Interface-instellingen/Netwerk DDNS-configuratie Als vereist Interface-instellingen/Netwerk Domeinnaam Als vereist Interface-instellingen/Netwerk WINS-configuratie Als vereist Interface-instellingen/Netwerk Effectief protocol Noodzakelijk Interface-instellingen/Netwerk NCP-bezorgingsprotocol Als vereist Interface-instellingen/Netwerk NW-frametype Als vereist Interface-instellingen/Netwerk Type LAN Noodzakelijk Interface-instellingen/Netwerk SMB-computernaam Als vereist Interface-instellingen/Netwerk SMB-werkgroep Als vereist Interface-instellingen/Netwerk Ethernet-snelheid Als vereist Interface-instellingen/Netwerk SNMPv3-communicatie toestaan Als vereist Interface-instellingen/Netwerk SSL- / TLS-communicatie toestaan Als vereist Interface-instellingen/Netwerk Hostnaam Als vereist Interface-instellingen/Netwerk Apparaatnaam Als vereist 12

21 Netwerkinstellingen Opmerking IPv6 kan alleen worden gebruikt voor de printerfunctie. Controleer voor Effectief protocol of het protocol dat u wilt gebruiken is ingesteld op [Actief]. [Type LAN] wordt weergegeven wanneer de draadloze LAN-kaart is geïnstalleerd. Als Ethernet en IEEE b (draadloos LAN) zijn aangesloten, dan heeft de geselecteerde interface voorrang. 1 Verwijzing Pag.52 Interface-instellingen IEEE b (draadloos LAN) Dit gedeelte biedt een overzicht van de instellingen die nodig zijn voor het gebruik van de printerfunctie met een IEEE b-verbinding (draadloos LAN). Voor details over hoe u de functie moet gebruiken, zie "Interface-instellingen". Menu Gebruikersinstellingen Instellingsvereisten Interface-instellingen/Netwerk IPv4-adres apparaat Noodzakelijk Interface-instellingen/Netwerk IPv4 Gateway-adres Als vereist Interface-instellingen/Netwerk Apparaat IPv6 adres Als vereist Interface-instellingen/Netwerk IPv6 Gateway-adres Als vereist Interface-instellingen/Netwerk IPv6 Staatloze automatische adresconfiguratie Als vereist Interface-instellingen/Netwerk DNS-configuratie Als vereist Interface-instellingen/Netwerk DDNS-configuratie Als vereist Interface-instellingen/Netwerk Domeinnaam Als vereist Interface-instellingen/Netwerk WINS-configuratie Als vereist Interface-instellingen/Netwerk Effectief protocol Noodzakelijk Interface-instellingen/Netwerk NCP-bezorgingsprotocol Als vereist Interface-instellingen/Netwerk NW-frametype Als vereist Interface-instellingen/Netwerk Type LAN Noodzakelijk Interface-instellingen/Netwerk SMB-computernaam Als vereist Interface-instellingen/Netwerk SMB-werkgroep Als vereist Interface-instellingen/Netwerk SNMPv3-communicatie toestaan Als vereist Interface-instellingen/Netwerk SSL- / TLS-communicatie toestaan Als vereist Interface-instellingen/Netwerk Hostnaam Als vereist Interface-instellingen/Netwerk Apparaatnaam Als vereist Interface-instellingen/ Communicatiemodus Noodzakelijk IEEE b Interface-instellingen/ SSID-instelling Als vereist IEEE b Interface-instellingen/ IEEE b Kanaal Als vereist 13

22 Het apparaat aansluiten 1 Opmerking IPv6 kan alleen worden gebruikt voor de printerfunctie. Controleer voor Effectief protocol of het protocol dat u wilt gebruiken is ingesteld op [Actief]. [IEEE b] en [Type LAN] worden weergegeven wanneer de draadloos LAN-interfacekaart is geïnstalleerd. Als zowel Ethernet als draadloos LAN (IEEE b) zijn aangesloten, dan heeft de geselecteerde interface voorrang. Verwijzing Pag.52 Interface-instellingen 14

23 Netwerkinstellingen Vereiste instellingen voor het gebruik van de functie Dit gedeelte geeft de instellingen die nodig zijn voor het verzenden van . Ethernet 1 Dit gedeelte biedt een overzicht van de instellingen die nodig zijn voor het verzenden van met een Ethernet-verbinding. Voor details over hoe u de functie moet gebruiken, zie "Interface-instelling" en "Bestandsoverdracht". Menu Gebruikersinstellingen Instellingsvereisten Interface-instellingen/Netwerk IPv4-adres apparaat Noodzakelijk Interface-instellingen/Netwerk IPv4 Gateway-adres Als vereist Interface-instellingen/Netwerk DNS-configuratie Als vereist Interface-instellingen/Netwerk DDNS-configuratie Als vereist Interface-instellingen/Netwerk Domeinnaam Als vereist Interface-instellingen/Netwerk WINS-configuratie Als vereist Interface-instellingen/Netwerk Effectief protocol Noodzakelijk Interface-instellingen/Netwerk Ethernet-snelheid Als vereist Interface-instellingen/Netwerk Type LAN Noodzakelijk Interface-instellingen/Netwerk SNMPv3-communicatie toestaan Als vereist Interface-instellingen/Netwerk SSL- / TLS-communicatie toestaan Als vereist Interface-instellingen/Netwerk Hostnaam Als vereist Bestandsoverdracht SMTP-server Noodzakelijk Bestandsoverdracht SMTP-verificatie Als vereist Bestandsoverdracht POP voor SMTP Als vereist Bestandsoverdracht Ontvangstprotocol Als vereist Bestandsoverdracht POP3 / IMAP4-instellingen Als vereist Bestandsoverdracht adres beheerder Als vereist Bestandsoverdracht communicatiepoort Als vereist Bestandsoverdracht bericht programmeren/wijzigen/wissen Als vereist Bestandsoverdracht Intervaltijd opn.verz. scanner Als vereist Bestandsoverdracht Aantal scanneroproepen verzendt opnieuw Als vereist 15

24 Het apparaat aansluiten 1 Opmerking Controleer voor Effectief protocol of het protocol dat u wilt gebruiken is ingesteld op [Actief]. [Type LAN] wordt weergegeven wanneer de draadloze LAN-interfacekaart is geïnstalleerd. Als zowel Ethernet als draadloos LAN (IEEE b) zijn aangesloten, dan heeft de geselecteerde interface voorrang. Wanneer u POP voor SMTP instelt op [Aan], dient u ook instellingen op te geven voor Ontvangstprotocol en POP3 / IMAP4. Als u POP voor SMTP instelt op [Aan], controleert u het POP3-poortnummer bij communicatiepoort. Verwijzing Pag.52 Interface-instellingen Pag.59 Bestandsoverdracht IEEE b (draadloos LAN) Dit gedeelte biedt een overzicht van de instellingen die nodig zijn voor verzenden van met een IEEE b-verbinding (draadloos LAN). Voor details over hoe u de functie moet gebruiken, zie "Interface-instelling" en "Bestandsoverdracht". Menu Gebruikersinstellingen Instellingsvereisten Interface-instellingen/Netwerk IPv4-adres apparaat Noodzakelijk Interface-instellingen/Netwerk IPv4 Gateway-adres Als vereist Interface-instellingen/Netwerk DNS-configuratie Als vereist Interface-instellingen/Netwerk DDNS-configuratie Als vereist Interface-instellingen/Netwerk Domeinnaam Als vereist Interface-instellingen/Netwerk WINS-configuratie Als vereist Interface-instellingen/Netwerk Effectief protocol Noodzakelijk Interface-instellingen/Netwerk Type LAN Noodzakelijk Interface-instellingen/Netwerk SNMPv3-communicatie toestaan Als vereist Interface-instellingen/Netwerk SSL- / TLS-communicatie toestaan Als vereist Interface-instellingen/Netwerk Hostnaam Als vereist Interface-instellingen/ IEEE b Interface-instellingen/ IEEE b Interface-instellingen/ IEEE b Interface-instellingen/ IEEE b Communicatiemodus SSID-instelling Kanaal Beveiligingsmethode Noodzakelijk Als vereist Als vereist Als vereist 16

Bedieningshandleiding Standaardinstellingen

Bedieningshandleiding Standaardinstellingen Gebruiksaanwijzing Bedieningshandleiding Standaardinstellingen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Het apparaat aansluiten Systeeminstellingen Eigenschappen Kopieerapparaat/Document Server Faxeigenschappen Printereigenschappen

Nadere informatie

Netwerkhandleiding. Een Printerserver gebruiken De printer volgen en configureren Speciale bewerkingen onder Windows Aanhangsel

Netwerkhandleiding. Een Printerserver gebruiken De printer volgen en configureren Speciale bewerkingen onder Windows Aanhangsel Netwerkhandleiding 1 3 4 Een Printerserver gebruiken De printer volgen en configureren Speciale bewerkingen onder Windows Aanhangsel Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt

Nadere informatie

Scannerhandleiding. Gebruiksaanwijzing

Scannerhandleiding. Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Scannerhandleiding 1 2 3 4 5 6 7 Het versturen van een scanbestand per e-mail Scanbestanden naar mappen verzenden Bestanden opslaan met de scanfunctie Scanbestanden bezorgen Originelen

Nadere informatie

Scannerhandleiding. Gebruiksaanwijzing

Scannerhandleiding. Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Scannerhandleiding 1 2 3 4 5 6 Het versturen van een scanbestand per e-mail Scanbestanden versturen met scan-to-folder Scanbestanden bezorgen Het apparaat gebruiken als een TWAIN-compatibele

Nadere informatie

In deze handleiding worden twee maateenheden gebruikt.

In deze handleiding worden twee maateenheden gebruikt. Netwerkhandleiding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Beschikbare printerfuncties via een netwerk De netwerkkabel aansluiten op het netwerk Installatie van het apparaat in een netwerk Windows-configuratie De printerfunctie

Nadere informatie

Printerhandleiding. Gebruiksaanwijzing

Printerhandleiding. Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Printerhandleiding 1 2 3 4 5 6 7 Het apparaat voorbereiden Het printerstuurprogramma instellen Andere afdrukbewerkingen GL/2- en TIFF-bestanden afdrukken Opslaan en afdrukken met gebruikmaking

Nadere informatie

Printer/Scanner Unit Type 3045. Scannerhandleiding. Gebruiksaanwijzing

Printer/Scanner Unit Type 3045. Scannerhandleiding. Gebruiksaanwijzing Printer/Scanner Unit Type 3045 Gebruiksaanwijzing Scannerhandleiding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Beginnen Het versturen van een scanbestand per e-mail Scanbestanden versturen met scan-to-folder Opslaan van bestanden

Nadere informatie

FAX Option Type 3030. Faxhandleiding Gebruiksaanwijzing

FAX Option Type 3030. Faxhandleiding <Basis functies> Gebruiksaanwijzing FAX Option Type 3030 Gebruiksaanwijzing Faxhandleiding 1 2 3 4 5 Aan de slag Faxen Internetfaxfuncties gebruiken Programmeren Probleemoplossing Lees deze handleiding aandachtig door voordat

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Standaardinstellingen

Bedieningshandleiding Standaardinstellingen Gebruiksaanwijzing Bedieningshandleiding Standaardinstellingen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Beginnen Bewerkingen met gecombineerde functies Document Server Gebruikersinstellingen (Systeeminstellingen) Adressen en

Nadere informatie

Handleiding voor netwerkprinten

Handleiding voor netwerkprinten Handleiding voor netwerkprinten 1 2 3 4 5 6 7 Configuratie van Windows 95/98/Me Configuratie van Windows 2000 Configuratie van Windows XP Configuratie van Windows NT 4.0 Configuratie van NetWare Configuratie

Nadere informatie

DX-C200P. Softwarehandleiding. Gebruiksaanwijzing

DX-C200P. Softwarehandleiding. Gebruiksaanwijzing DX-C200P Gebruiksaanwijzing Softwarehandleiding 1 Voorbereiden voor afdrukken 2 Het printerstuurprogramma instellen 3 Andere afdrukbewerkingen 4 Rechtstreeks afdrukken vanaf een digitale camera (PictBridge)

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Softwarehandleiding

Gebruiksaanwijzing Softwarehandleiding Gebruiksaanwijzing Softwarehandleiding Lees dit eerst Handleidingen voor deze printer...11 Specifieke modelinformatie...12 Aanwijzingen voor het lezen van deze handleiding...13 Symbols...13 Voorbereiden

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. KYOCERA FS-C1020MFP http://nl.yourpdfguides.com/dref/3631174

Uw gebruiksaanwijzing. KYOCERA FS-C1020MFP http://nl.yourpdfguides.com/dref/3631174 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

NETWERKHANDLEIDING. Ingebouwde multiprotocol multifunctionele Ethernetafdrukserver en draadloze multifunctionele afdrukserver

NETWERKHANDLEIDING. Ingebouwde multiprotocol multifunctionele Ethernetafdrukserver en draadloze multifunctionele afdrukserver Ingebouwde multiprotocol multifunctionele Ethernetafdrukserver en draadloze multifunctionele afdrukserver NETWERKHANDLEIDING Deze Netwerkhandleiding biedt nuttige informatie over bedrade en draadloze netwerkinstellingen,

Nadere informatie

NETWERKHANDLEIDING. Ingebouwde multiprotocol Ethernetafdrukserver en draadloze Ethernetafdrukserver

NETWERKHANDLEIDING. Ingebouwde multiprotocol Ethernetafdrukserver en draadloze Ethernetafdrukserver Ingebouwde multiprotocol Ethernetafdrukserver en draadloze Ethernetafdrukserver NETWERKHANDLEIDING Deze gebruikershandleiding voor het netwerk biedt nuttige informatie over bedrade en draadloze netwerkinstellingen

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. KONICA BIZHUB 423 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2821939

Uw gebruiksaanwijzing. KONICA BIZHUB 423 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2821939 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor KONICA BIZHUB 423. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de KONICA BIZHUB 423 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

AR-NB2 NETWERK UITBREIDINGS KIT. GEBRUIKSAANWIJZING (voor netwerkscanner)

AR-NB2 NETWERK UITBREIDINGS KIT. GEBRUIKSAANWIJZING (voor netwerkscanner) MODEL AR-NB NETWERK UITBREIDINGS KIT GEBRUIKSAANWIJZING (voor netwerkscanner) INLEIDING VOORDAT U DE NETWERKSCANNERFUNCTIE GEBRUIKT DE NETWERKSCANNERFUNCTIE PROBLEMEN OPLOSSEN NETWERK UITBREIDINGS KIT

Nadere informatie

Ingebouwde multiprotocol en multifunctionele Ethernetafdrukserver en draadloze (IEEE 802.11b/g) multifunctionele Ethernet-afdrukserver

Ingebouwde multiprotocol en multifunctionele Ethernetafdrukserver en draadloze (IEEE 802.11b/g) multifunctionele Ethernet-afdrukserver Ingebouwde multiprotocol en multifunctionele Ethernetafdrukserver en draadloze (IEEE 802.11b/g) multifunctionele Ethernet-afdrukserver NETWERKHANDLEIDING Lees deze handleiding aandachtig door voordat u

Nadere informatie

Ingebouwde multiprotocol en multifunctionele Ethernetafdrukserver en draadloze (IEEE 802.11b/g) multifunctionele Ethernet-afdrukserver

Ingebouwde multiprotocol en multifunctionele Ethernetafdrukserver en draadloze (IEEE 802.11b/g) multifunctionele Ethernet-afdrukserver Ingebouwde multiprotocol en multifunctionele Ethernetafdrukserver en draadloze (IEEE 802.11b/g) multifunctionele Ethernet-afdrukserver NETWERKHANDLEIDING Lees deze handleiding aandachtig door voordat u

Nadere informatie

Fiery Color Server voor Xerox DocuColor 242/252/260. Configuratie en instellingen

Fiery Color Server voor Xerox DocuColor 242/252/260. Configuratie en instellingen Fiery Color Server voor Xerox DocuColor 242/252/260 Configuratie en instellingen 2007 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product.

Nadere informatie

Netwerkhandleiding. Ingebouwde multiprotocol ethernetafdrukserver multifunctioneel en draadloze ethernetafdrukserver multifunctioneel

Netwerkhandleiding. Ingebouwde multiprotocol ethernetafdrukserver multifunctioneel en draadloze ethernetafdrukserver multifunctioneel Netwerkhandleiding Ingebouwde multiprotocol ethernetafdrukserver multifunctioneel en draadloze ethernetafdrukserver multifunctioneel Deze Netwerkhandleiding biedt u nuttige informatie over bedrade en draadloze

Nadere informatie

Definitie van Waarschuwing, Let op en Opmerking

Definitie van Waarschuwing, Let op en Opmerking Netwerkhandleiding Lees deze handleiding aandachtig voordat u dit product gebruikt en houd deze bij de hand voor toekomstige referentie. Voor een veilig en correct gebruik, zorg ervoor dat u de Belangrijke

Nadere informatie

Xerox EX Print Server, Powered by Fiery, voor de Xerox 700 Digital Color Press. Configuratie en instellingen

Xerox EX Print Server, Powered by Fiery, voor de Xerox 700 Digital Color Press. Configuratie en instellingen Xerox EX Print Server, Powered by Fiery, voor de Xerox 700 Digital Color Press Configuratie en instellingen 2008 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de

Nadere informatie

Netwerkhandleiding. Versie 0 DUT

Netwerkhandleiding. Versie 0 DUT Netwerkhandleiding Versie 0 DUT Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 Netwerkfuncties...1 Overige netwerkfuncties...2 2 Netwerkinstellingen wijzigen 3 De netwerkinstellingen van het apparaat wijzigen...3 Het bedieningspaneel

Nadere informatie

Handleiding software-installatie

Handleiding software-installatie DIGITAAL KLEUREN MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM MODEL: MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 Handleiding software-installatie VOORDAT U DE SOFTWARE INSTALLEERT INSTALLATIE IN EEN WINDOWS-OMGEVING Deze handleiding

Nadere informatie

Voor een veilig en correct gebruik, dient u de Veiligheidsinformatie in "Lees dit eerst" te lezen voordat u het apparaat gebruikt. Gebruiksaanwijzing

Voor een veilig en correct gebruik, dient u de Veiligheidsinformatie in Lees dit eerst te lezen voordat u het apparaat gebruikt. Gebruiksaanwijzing Voor een veilig en correct gebruik, dient u de Veiligheidsinformatie in "Lees dit eerst" te lezen voordat u het apparaat gebruikt. Gebruiksaanwijzing INHOUDSOPGAVE Inleiding...7 Hoe werkt deze handleiding?...

Nadere informatie

Netwerkhandleiding NPD4963-00 NL

Netwerkhandleiding NPD4963-00 NL NPD4963-00 NL Auteursrechten en handelsmerken Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

Netwerkhandleiding NPD4775-02 NL

Netwerkhandleiding NPD4775-02 NL NPD4775-02 NL Auteursrechten en handelsmerken Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Configuratie en instellingen

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Configuratie en instellingen Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery Configuratie en instellingen 2014 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd

Nadere informatie

Configuratie en instellingen

Configuratie en instellingen Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gaat gebruiken. Bewaar de handleiding na het doorlezen op een veilige plaats, zodat u deze later nog kunt raadplegen. HOL 2014 Electronics For

Nadere informatie