Onderzoek tijdelijke huisvesting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek tijdelijke huisvesting"

Transcriptie

1 Opdrachtgever Contactpersoon Adviseur Contactpersoon Project Betreft : GEMEENTE BLOEMENDAAL Postbus AE OVERVEEN : de heer R. Oudhoff : STEVENS VAN DIJCK bouwmanagers en adviseurs BV Boerhaavelaan HX ZOETERMEER : Gerard Schouten Datum : 10 mei 2012 Status : definitief Kenmerk Aantal pagina's : 16 Auteur Paraaf Controle Paraaf : 3252 Voorbereidingsfase centrale huisvesting gemeente Bloemendaal : : 3252/ /gs : Gerard Schouten : gs : Roel Smit : rs Boerhaavelaan 34 Tel +31 (0) STEVENS VAN DIJCK BOUWMANAGERS EN ADVISEURS BV Postbus 7020 Fax +31 (0) OP AL ONZE OPDRACHTEN IS DNR 2005 VAN TOEPASSING 2701 AA Zoetermeer KvK GECERTIFICEERD VOLGENS ISO9001, LID VAN NLPB EN BTW NL B.06 DUTCH GREEN BUILDING COUNCIL, PARTICIPANT TREES FOR TRAVEL

2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING UITGANGSPUNTEN... 3 ONDERZOCHTE LOCATIES... 4 RANDVOORWAARDEN ICT... 7 FINANCIELE ZAKEN... 8 OVERZICHT PLANNING CONCLUSIES BIJLAGE 1 RUIMTEBEHOEFTESTATEN BIJLAGE 2 SITUATIESCHETS GEMEENTEWERF OVERVEEN Donderdag 10 mei / 16

3 INLEIDING De gemeente Bloemendaal is voornemens een unielocatie te realiseren voor het gemeentebestuur en de gehele ambtelijke organisatie op de locatie Bloemendaalseweg 158 te Overveen. Daartoe wordt het bestaande pand vanaf april 2013 geheel verbouwd. Tijdens de verbouwing kan het pand niet worden gebruikt. De gemeente Bloemendaal heeft Stevens Van Dijck gevraagd onderzoek te doen naar de mogelijkheden van tijdelijke huisvesting. In aanvang is uitgegaan van tijdelijke huisvesting op de bestaande kantoorlocaties van de gemeente aan de Brouwerskolkweg 2 te Overveen en aan de Bennebroekerlaan 5 te Bennebroek. Aanvullend daarop is besloten om ook te kijken naar andere locaties binnen de gemeente of in de directe omgeving daarvan. Vooralsnog zal de voorgenomen verkoop van de beide bovengenoemde locaties geen invloed hebben op het onderzoek omtrent de mogelijkheden van de tijdelijke huisvesting. Voor verdere details met betrekking tot de opdracht aan Stevens Van Dijck verwijzen wij naar de offerteaanvraag van de heer Oudhoff d.d. 13 december 2011 met kenmerk UITGANGSPUNTEN Op basis van de huidige formatie is een overzicht opgesteld van de benodigde ruimte per locatie. Locatie Aantal medewerkers Aantal werkplekken Benodigde ruimte (FNO) m² Benodigde ruimte (VVO) (factor x1.20m²) Bloemendaalseweg Brouwerskolkweg Bennebroekerlaan Algemene ruimten Totaal FNO = Functioneel nuttig oppervlakte VVO = Verhuurbaar vloer oppervlakte De medewerkers van de Buitendienst alsmede de kantoren en overige ruimten op de gemeentewerf aan de Brouwerskolkweg zijn buiten beschouwing gelaten. Ook de bestaande raadzaal, burgerzaal, trouwzaal en tentoonstellingszaal zijn niet in het overzicht meegenomen. Feitelijk zijn er vier scenario s te benoemen voor wat betreft tijdelijk huisvesting: Scenario Omschrijving Aantal benodigde 1. Samenvoeging van alle huidige locaties op één nieuwe locatie Verhuizing van alleen locatie Bloemendaalseweg Verhuizing van de locaties Bloemendaalseweg en Brouwerskolkweg (excl. Gemeentewerf) 4. Verhuizing van de locaties Bloemendaalseweg en Bennebroekerlaan ¹ Totaal aantal VVO s: werkplekken + algemene ruimten m² s (VVO) ¹ Donderdag 10 mei / 16

4 ONDERZOCHTE LOCATIES In de afgelopen periode zijn een aantal locaties onderzocht en bezocht om te komen tot een zo compleet mogelijk inzicht in de mogelijkheden van de tijdelijke huisvesting. De bevindingen per locatie zijn hieronder weergegeven. Brouwerskolkweg 2 Overveen Het bestaande gebouw aan de Brouwerskolkweg biedt geen ruimte om meer dan het huidige aantal medewerkers dat daar werkzaam is, te huisvesten. Een deel van de medewerkers op deze locatie is al gehuisvest in tijdelijke kantoorunits naast het pand. Wel bestaat de mogelijkheid om op het terrein van de gemeentewerf tijdelijke kantoorunits te plaatsen. De gemeente heeft 14 K35 units in eigendom met een totale oppervlakte van ca. 246 m² VVO. Dat is niet toereikend voor de gewenste hoeveelheid m² s en dus zullen er extra units bij gehuurd moeten worden. De leverancier van de units, Buko, heeft een voorstel uitgewerkt voor het plaatsen van tijdelijke units ter grootte van ca m² VVO. Het betreft een 2laags gebouw in een L vorm dat past binnen de contouren van de bestaande vrije oppervlakte op de werf. De units die eigendom zijn van de gemeente zijn hierin meegenomen. Op basis van de ruimtebehoeftestaat blijkt dat de gevraagde hoeveelheid algemene ruimten opslag, archief en vergaderruimten op voorhand niet gaat passen in de opzet van de tijdelijke units. Dit feit vormt overigens geen breekpunt op zich om voor de optie van de tijdelijke units te kiezen. Het is mogelijk om elders extra ruimte te vinden voor deze functies en voor wat betreft het geconditioneerde archief speelt de vraag of dat in deze vorm behouden moet blijven binnen de eigen gemeente. Op het terrein zijn alle nutsvoorzieningen en glasvezel verbindingen in principe aanwezig om de tijdelijke huisvesting op aan te sluiten. Bennebroekerlaan 5 Bennebroek Het bestaande gebouw aan de Bennebroekerlaan biedt in principe geen ruimte om meer medewerkers te huisvesten. De enige mogelijkheid is wellicht om de oude raadzaal op de 1 e verdieping om te bouwen en daar een aantal werkplekken te creëren. De inschatting is dat 8 werkplekken op die plek mogelijk moeten zijn. Villa Hartenlust Vijverweg 18 Bloemendaal Op 2 februari 2012 is het bovengenoemde pand bezocht. Het gebouw is een Rijksmonument en ligt in een rustige woonbuurt. Het heeft een omvang van ca m² waarvan m², verdeeld over de begane grond en 1 e en 2 e verdieping, als kantoorruimte kan worden gebruikt. De overige m² s kunnen worden beschouwd als algemene ruimte. Er zijn 25 parkeerplaatsen op eigen terrein. Het gebouw beschikt niet over een lift en de indeling bestaat uit relatief kleine kamers. Het kruipdoorsluipdoor effect is zeer groot. Het is pand niet geïsoleerd (enkel glas) en heeft Donderdag 10 mei / 16

5 geen klimaatinstallatie anders dan lokale koelunits en radiatoren aan de gevel. In de winterperiode wordt bij verwarmd door gebruik van lokale elektrische kachels. Naast het feit dat het pand te klein is, uitgaande van het aantal beschikbare m², maken de ligging van het pand, de indeling en de hoge huurprijs dat het pand minder c.q. niet geschikt is als optie voor de tijdelijk huisvesting van de gemeente. Landgoed Elswout Aerdenhout Op 23 februari jl. is een bezoek gebracht aan landgoed Elswout. Het hoofdgebouw is gelegen in een parkachtige omgeving en verkeert momenteel in staat van afbouw. De eigenaar van het pand heeft aangegeven dat het gebouw pas afgebouwd zal worden op het moment dat er een huurder is gevonden. Dan zal het nog een maand of 4 vergen voor het geheel klaar is. Verhuurder is op zoek naar een huurder die het gebouw voor langere termijn wil huren. Volgens opgave van de eigenaar heeft het pand een omvang van m² BVO, ca m² netto. De ruimten zijn verdeeld over de begane grond en 1 e en 2 e verdieping en zijn over het algemeen ruim van opzet. In de bouw is rekening gehouden met het gebruik van het gebouw als kantoorruimte. Er zijn 50 parkeerplaatsen beschikbaar op eigen terrein. Verhuurder is bereidt het pand te verhuren voor een minimale termijn van 2,5 jaar. De ligging van het pand, de uitstraling en de wat beperkte indelingsmogelijkheden maken het pand minder geschikt voor tijdelijke huisvesting van de gemeente. EKP gebouw A Westergracht 70 Haarlem Op 23 februari jl. is bovengenoemd pand bezocht. Het betreft het oude expeditieknooppunt van de PTT. Het pand ligt ca. 500 m. vanaf de gemeentegrens met Bloemendaal. Het pand is tot voor kort in gebruik geweest voor een gedeelte van de gemeentelijk organisatie van de gemeente Haarlem. Het gebouw heeft een kantoorbestemming en de aangrenzende en omliggende gebouwen op het terrein worden herontwikkeld voor diverse doeleinden. Het pand heeft 4 verdiepingen (begane grond, 1 e t/m 3 e verdieping) en een ruime kelder waarin op een aantal plekken ook werkplekken gesitueerd kunnen worden. Er zijn 60 parkeerplaatsen op eigen terrein beschikbaar. De verdiepingsoppervlakten van de kantoorruimten zijn als volgt: kelder m² begane grond m² 1 e verdieping m² 2 e verdieping m² 3 e verdieping 151 m² Donderdag 10 mei / 16

6 De verhuurder is bereidt het pand of delen daarvan voor kortere tijd te verhuren. Daarbij moet gedacht worden aan een periode vanaf één jaar. Het gebouw is zo goed als gebruiksklaar en kan met beperkte aanpassingen snel betrokken worden. GGZ De Geestgronden Rijksstraatweg 113 Bennebroek Op 23 februari jl. is een bezoek gebracht aan de locatie van GGZ Geestgronden in Bennebroek. Medio juni 2012 zal de hele administratieve organisatie van de GGZ verhuizen naar Amsterdam. Op dat moment komt het hoofdgebouw, genaamd Vogelenzang, beschikbaar. In de directe nabijheid van dit gebouw staan de gebouwen Beukenhorst en Lokhorst welke op termijn ook vrij komen. Elders op het terrein staat ook het voormalig Dienstencentrum dat momenteel nog slechts beperkt in gebruik is en dat mogelijk beschikbaar is als optie voor tijdelijke huisvesting. In de andere panden op het terrein zal de zorgverlening worden voortgezet. Het pand Vogelenzang bestaat uit de begane grond, 1 e en 2 e verdieping. De 2 e verdieping is niet als kantoorruimte bruikbaar. Het betreft hier een hoofdzakelijk niet afgewerkte zolderverdieping met weinig of geen daglichttoetreding. De oppervlakten van de verdiepingen in het gebouw Vogelenzang zijn volgens opgave van de eigenaar als volgt: begane grond 842 m² VVO (ca. 545 m² kantoorruimte) 1 e verdieping 656 m² VVO (ca. 437 m² kantoorruimte) 2 e verdieping n.v.t. Het pand Vogelenzang is qua inrichting en de staat waarin het verkeert goed geschikt als kantoorruimte voor de gemeente. Qua omvang zou de locatie Bloemendaalseweg, met mogelijk wat kleine wijzigingen in de indeling, op deze locatie gehuisvest kunnen worden. Het gebouw van het voormalig Dienstencentrum bestaat uit de begane grond laag waarin, naast een gedeelte kantoorruimte, een aantal grote gebruiksruimten en voormalige werkplaatsen zijn gesitueerd. De 1 e verdieping heeft een kantoorinrichting. Het pand heeft volgens opgave van de eigenaar ca m² VVO kantoorruimte. Een gedeelte van de begane grond kan mogelijk geschikt worden gemaakt om te dienen als extra kantoorruimte, maar dit zal in een volgende fase nader onderzocht moeten worden. De panden Lokhorst en Beukenhorst hebben respectievelijk een oppervlakte van ca m² VVO en m² VVO. Beide gebouwen hebben 3 verdiepingen. Beiden panden zijn echter in de huidige staat en met de bestaande indeling niet geschikt voor gebruik als kantoorruimte. Renovatie van deze gebouwen vraagt een aanzienlijke investering en zal qua planning niet passen in de wens om 1 e helft 2013 de tijdelijke huisvesting gereed te hebben. Donderdag 10 mei / 16

7 RANDVOORWAARDEN ICT Met betrekking tot de ICT voorzieningen in de tijdelijke huisvesting zijn de volgende zaken aan de orde. 1. Voor elke werkplek moet gemiddeld 1,5 UTP dataaansluiting beschikbaar zijn. 2. Het type databekabeling moet minimaal Cat 5E zijn. Bij voorkeur afgeschermde bekabeling. 3. Op de locatie moet een glasvezelverbinding aanwezig zijn, dan wel aangelegd kunnen worden. 4. Er moeten twee gelijkwaardige computerruimten beschikbaar zijn om de continuïteit van de datavoorzieningen te garanderen bij uitval van één van de computerruimten. Momenteel zijn deze gelokaliseerd op de Bloemendaalseweg en aan de Brouwerskolkweg. Deze zijn met elkaar verbonden via een glasvezelverbinding. Het uitgangspunt is dat de 2 e computerruimte op de tijdelijke locatie wordt gecreëerd. Wel zijn er eisen aan de fysieke afstand tussen beide computerruimten. Deze mag niet te klein zijn om het risico uit te sluiten dat bij geval van een calamiteit beide ruimten zouden kunnen uitvallen. 5. De werkplekverbindingen tussen de diverse vestigingen kunnen via een reguliere internetverbinding worden gerealiseerd. Wel dient er een glasvezelverbinding te zijn tussen de huidige locatie op de Brouwerskolkweg en de tijdelijke locatie. 6. De telefooncentrale zal mee moeten verhuizen. 7. De besluitvorming over de definitieve locatie van de tijdelijke huisvesting moet tijdig plaats vinden. Bij voorkeur vóór de zomer. De doorlooptijd van het wijzigen en aanpassen van alle dataverbindingen in samenwerking met externe providers zal maanden gaan vergen. Denk hierbij aan de internetverbindingen, de Gemnet aansluiting en de glasvezelverbindingen. Zaken als het verplaatsen van audiovisuele middelen, het herinrichten van de computerruimte en het aanbrengen van het draadloze netwerk kunnen later in de verdere uitwerking worden meegenomen. Indien op een locatie niet de juiste infrastructuur aanwezig is zal dit betekenen dat deze, tegen te verwachten hoge kosten, alsnog aangebracht zal moeten worden. Het is in deze fase van het onderzoek niet mogelijk alle consequenties per locatie gedetailleerd in kaart te brengen en daar een kostenraming voor te maken. Vanuit een praktisch oogpunt gezien heeft de locatie Gemeentewerf de voorkeur als het gaat om het realiseren van de benodigde datavoorzieningen op een korte termijn. Omdat de beide computerruimtes (hoofdruimte en backupruimte) dan te dicht bij elkaar zouden komen te liggen (allebei op de Brouwerskolkweg) kan er voor gekozen worden om een ruimte in het huidige P&O gebouw aan de Bloemendaalseweg 160 om te bouwen tot een tweede tijdelijke computerruimte. Donderdag 10 mei / 16

8 FINANCIELE ZAKEN Ten aanzien van de kosten voor de verhuizing en de ingebruikname van de tijdelijke huisvesting is gekeken naar de investeringen die gemaakt moeten worden ongeacht de keuze van de locatie en de specifieke kosten per locatie indien de keus daarop zou vallen. Daarbij kan worden opgemerkt dat als de huidige computerruimte op de Brouwerskolkweg gehandhaafd blijft en de backup computerruimte wordt gerealiseerd op de Bloemendaalseweg 160, deze in alle gevallen, ongeacht de gekozen locatie, gebruikt kunnen worden ter ondersteuning van de tijdelijke huisvesting. De algemene kosten ongeacht de locatiekeuze zijn in onderstaand overzicht weergegeven. Het betreft een reële inschatting van de kosten die bij uitvoering verder gedetailleerd en uitgewerkt moeten worden. Onderwerp Toelichting Geschatte kosten 1. Verhuiskosten Verhuizing naar tijdelijke locatie , 2. Opslag archief Verhuizing deel archief naar Provinciaal archief of naar tijdelijke opslag 3. Huur vergaderruimte 4. Bouw en inrichting backup computerruimte 5. Verhuizing dataen communicatie verbindingen 25x p/jaar voor raadsvergaderingen + grote commissievergaderingen in het dorpshuis te Vogelenzang Locatie Bloemendaalseweg 160 in P&O gebouw Bestaande verbindingen verhuizingen naar nieuwe backup computerruimte i.s.m. providers , p/jaar + eenmalig 2.300, 6.500, p/jaar , , Ad.2. Huurkosten per jaar zijn voor een periode van 2 jaar meegerekend in het investeringsoverzicht. Ad.3. Voor wat betreft het EKP Haarlem en GGZ Ingeest Bennebroek kan op locatie afdoende vergaderruimte worden gecreëerd, maar dat heeft als consequentie het huren van extra m² s die niet permanent in gebruik zullen zijn. Het gebruik c.q. huur van het dorpshuis in Vogelenzang kan per keer worden geregeld. Huurkosten per jaar zijn voor een periode van 2 jaar meegerekend in het investeringsoverzicht. De verwachte kosten per locatie zijn als volgt: Locatie/onderwerp Toelichting Geschatte kosten Gemeentewerf 1. Publieksbalies Bouw en inrichting publieksbalies , 2. Losse inrichting Aanvullende wensen voor inrichting gebouw 3. Tijdelijke units Bijkomende kosten voor plaatsing tijdelijke units , , 4. Wasplaats Verplaatsen wasplaats 2.500, Donderdag 10 mei / 16

9 EKP Gebouw A 1. Publieksbalies Bouw en inrichting publieksbalies , 2. Losse inrichting Aanvullende wensen voor inrichting gebouw , 3. Schoonmaak Gereed maken bij ingebruikname 2.500, 4. ICT voorzieningen Verbindingen tot stand brengen tussen Brouwerskolkweg en tijdelijke locatie PM GGZ Ingeest 1. Publieksbalies Bouw en inrichting publieksbalies , 2. Losse inrichting Aanvullende wensen voor inrichting gebouw , 3. Schoonmaak Gereed maken bij ingebruikname 2.500, 4. ICT voorzieningen Verbindingen tot stand brengen tussen Brouwerskolkweg en tijdelijke locatie 5. Tijdelijke publieksvoorziening in Bloemendaal Realisatie en inrichting tijdelijke steunpunt voor burgerzaken PM PM Alle genoemde bedragen zijn excl. BTW. In bovenstaande opstelling is er van uitgegaan dat de inrichting van het EKP gebouw A te Haarlem en die van het gebouw Vogelenzang in Bennebroek nagenoeg behouden wordt zoals deze nu is. Dit gezien het tijdelijke karakter van de huisvesting en de te verwachte hoge kosten als het gebouw geheel aangepast en gerenoveerd dient te worden. Donderdag 10 mei / 16

10 OVERZICHT Gemeente Bloemendaal Onderzoek Tijdelijke Huisvesting gs/3252: Locaties Brouwerskolk Gemeente Bennebroeker Landgoed EKP gebouw A weg werf laan Villa Hartenlust Elswout Westergracht GGZ Ingeest Scenario's: Overveen Overveen Bennebroek Bloemendaal Aerdenhout Haarlem Bennebroek 1 alle huidige locaties nieuw X X X X X 2 alleen Bloemendaalseweg X X X 3 Bloemendaalseweg en Brouwerskolkweg X X X X 4 Bloemendaalseweg en Bennebroekerlaan X X X X Semipermanent Kenmerken: Aantal m²'s VVO m² (2laags) m² m² 7,857 m² totaal m² VVO m² VVO Aantal parkeerplaatsen n.t.b Min. 65 Toereikend Ligging Planologische aspecten Bestaande gemeente locatie Aanvraag tijdelijke ontheffing noodzakelijk i.v.m. extra m²'s Centraal, in woonwijk Parkachtige omgeving N.v.t. N.v.t. N.v.t. Rand gemeente Afgelegen, aan Haarlem gemeentegrens Aanvraag tijdelijke ontheffing noodzakelijk i.v.m. huidige bestemming Bereikbaarheid Goed Redelijk Redelijk Goed Redelijk Mogelijkheden O.V. Goed Redelijk Slecht Voldoende Redelijk Afwerkingsniveau gebouw n.t.b. Redelijk Goed Gemiddeld Gemiddeld Klimaatinstallatie Gas CV en Gas CV en Gas CV en Gas CV met topcooling Gas CV en natuurlijke optioneel lokale airco mechanische mechanische units ventilatie (luchtbehandel ventilatie ventilatie ing) Uitstraling/ zichtbaarheid n.v.t. Goed Redelijk Redelijk Redelijk ICT randvoorwaarden Nieuw aan te brengen door huurder Bestaand Nieuw aan te netwerk geheel brengen door vervangen huurder Cat 5E (klein deel CAT 6) en glasvezel aanwezig CAT 5E en glasvezel aanwezig Te huren aantal m² m² ¹ m² m² Vraagprijs per m² p/jaar 73,50 ¹ 253, 250, 95, 93, Servicekosten Ca. 25, p/m² Energiekosten Geen opgave Ca. 30, p/m² Ca. 20, p/m² p/jaar , p/jaar p/jaar p/jaar Huurtermijn Min. 2 jaar N.t.b. Min. 2,5 jaar Vanaf 1 jaar Flexibel Globale investeringskosten gemeente ( alle bedragen excl. BTW ) Algemene kosten , , , Locatiegebonden kosten ,³ ,² ,² ¹ Aantal m2 en prijs p/m2 met inachtneming van het hergebruik van de eigen units van de gemeente die nu in opslag staan (ca. 246 m² VVO) ² Exclusief ICT voorzieningen voor beide locaties en voor Bennebroek excl. tijdelijke publieksvoorziening Bloemendaal ³ Exclusief hekwerken, (her)bestratingswerkzaamheden en aansluiting op gemeenteriool Donderdag 10 mei / 16

11 PLANNING Het EKP gebouw A te Haarlem is op korte termijn beschikbaar. Het risico bestaat overigens dat, in de loop van het proces over de besluitvorming inzake de tijdelijke huisvesting, zich een andere huurder aandient voor het hele of gedeelten van het gebouw. In overleg met verhuurder zouden afspraken gemaakt kunnen worden voor een right of first refusal. Dat houdt in dat als zich een potentiële huurder aandient de gemeente alsnog het recht heeft om op dat moment een huurovereenkomst aan te gaan. Verhuurder zal hier uiteraard mee akkoord moeten gaan. Het gebouw Vogelenzang van de GGZ Ingeest komt medio augustus ter beschikking. Het gebouw Dienstencentrum staat al leeg. Ook hier geldt het risico dat zich andere huurders aandienen voordat de gemeente een besluit heeft kunnen nemen over de locatie van de tijdelijke huisvesting. Voor deze locatie geldt dat er een tijdelijke ontheffing op het bestemmingsplan moet worden aangevraagd in verband met de huidige bestemming Maatschappelijke Doeleinden, die niet passend is voor het huisvesten van de gemeentelijk organisatie. De doorlooptijd van de procedure is ca. 2 à 2,5 maand. Voor het kunnen plaatsen van de tijdelijke units op de Gemeentewerf moet ook een tijdelijke ontheffing op het bestemmingsplan worden aangevraagd. Dit vanwege het feit dat het maximale aantal bebouwde m² s op deze locatie reeds is bereikt. De doorlooptijd van de procedure is ca. 2 à 2,5 maand. Het plaatsen van de tijdelijke units neemt ca. 1,5 tot 2 maanden in beslag van ontwerp tot uitvoering. Er zal een bouwvergunning aangevraagd moeten worden. Deze aanvraag kan parallel lopen met de ontheffingsprocedure. De aanvraag bouwvergunning kan 13 tot 26 weken duren. Afhankelijk van de omvang en de aard van de bouwkundige en technische aanpassingen is de inschatting dat het gereed maken van de locatie EKP gebouw A te Haarlem en de gebouwen van GGZ Ingeest te Bennebroek 2 à 3 maanden in beslag zullen nemen. Cruciaal in de zin van de planning is het aanbrengen c.q. installeren van de technische voorzieningen op het gebied van data en telefonie. (Zie ook: Randvoorwaarden ICT punt 7). De fysieke verhuizing van de organisatie zal hooguit enkele werkdagen in beslag nemen. Donderdag 10 mei / 16

12 CONCLUSIES Op basis van het uitgevoerde onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 1. De bestaande gebouwen aan de Brouwerskolkweg en Bennebroekerlaan bieden geen mogelijkheid om de organisatie uit de Bloemendaalseweg te huisvesten. 2. Het plaatsen van tijdelijke units op de gemeentewerf biedt de ruimte en mogelijkheden om de organisatie uit de Bloemendaalseweg te huisvesten. Wel is er een (oplosbaar) tekort aan ruimte voor alle gevraagde algemene voorzieningen. 3. Villa Hartenlust in Bloemendaal is te klein om ruimte te bieden aan één van de scenario s. Daarnaast heeft deze locatie meerdere negatieve beoordelingsaspecten waardoor gebruik door de gemeente wordt afgeraden. 4. Landgoed Elswout te Aerdenhout is als gebouw en door de ligging niet geschikt als tijdelijke huisvesting voor de gemeente. Daarnaast vormen de hoogte van de huurprijs en de lengte van de minimale huurtermijn belangrijke aspecten die deze locatie niet geschikt maken. 5. Het EKP gebouw A te Haarlem biedt op alle beoordeelde aspecten voldoende kansen om de gemeentelijke organisatie, geheel of gedeeltelijk, te huisvesten. Het feit dat de locatie op het grondgebied van de buurgemeente ligt kan als negatief c.q. niet gewenst worden beoordeeld. 6. De gebouwen op het terrein van GGZ Ingeest in Bennebroek bieden voldoende mogelijkheden om de gemeentelijke organisatie geheel of gedeeltelijk te huisvesten. Wel zal de organisatie gesplitst gehuisvest moeten worden over 2 gebouwen. Optie valt af. Mogelijke optie. Optie valt af. Optie valt af. Mogelijke optie. Mogelijke optie. De voorgenomen verkoop van de locaties aan de Brouwerskolkweg en de Bennebroekerlaan kan van invloed zijn op de keus voor de tijdelijke locatie. Geadviseerd wordt daarom er voor te kiezen om de levering van beide panden, nadat deze verkocht zijn, niet eerder te laten plaatsvinden totdat de vernieuwbouw van het gemeentehuis klaar is. Slechts twee locaties, het EKP gebouw A in Haarlem en GGZ Ingeest in Bennebroek bieden, indien aan de orde, voldoende ruimte om de hele organisatie te huisvesten. Zoals eerder aangegeven in dit rapport geldt ook dat de financiële implicaties van het in gebruik van de tijdelijke huisvesting in een volgende fase meer gedetailleerd uitgewerkt dienen te worden. Donderdag 10 mei / 16

13 BIJLAGE 1 RUIMTEBEHOEFTESTATEN Stevens Van Dijck Project Tijdelijke huisvesting gemeente Bloemendaal Opdrac htgever Gemeente Bloemendaal Dat um bouwmanagers en huisvestingsadviseurs Postbus AA Zoetermeer Status Kenmerk Conc ept 3252/gs/01 telefoon : Huidig Toekomst Bloemendaalseweg Aantal medewerkers Uren per week Fte Aantal werkplekken Oppervlak Subtotaal Totaal Opmerking College van B&W 104 Burgemeester Wethouders (3x) Bestuurssecretariaat Directie 40 Direc teur Adjunct directeur Bedrijfsbureau 56 Vaste medewerkers Flexibele medewerkers Publiekszaken 223 Manager C Team Samenleving Toezichthouders (BOA's) Logopedistes Vaste medewerkers Team Burgerzaken en Receptie Rec eptionistes Receptiegebied Baliemedewerkers: 9 3 balieplekken Publieksbalie gebied 4 backoffice plekken Financien en Facilitaire Zaken 220 Manager C Team Documentaire Informatievoorziening Vaste medewerkers Team Bodes Vaste medewerkers (3x BLW; 2x BKW; 1x BBL) Team Automatisering Vaste medewerkers Team Communicatie Vaste medewerkers Team Personeel en Organisatie Vaste medewerkers Griffie 36 Griffier Vaste medewerkers Totaal Werkplekken 90,0 0 70,0 679 m² m² ALGEMENE RUIMTEN Receptie en publieksgebied Garderobe Incl. toga ruimte Post en reprokamer DIV ruimte en boderuimte Opslagruimte Aanname + opslag elders (nu 400 m² opslag) Archief Let op: geconditioneerde ruimte! Servicecorners (pantries en printruimte) ARBO en EHBO ruimte Vergader en overlegruimten ICT ruimte Totaal overige ruimten 505 m² 0 m² TOTAAL FUNCTIONEEL OPPERVLAK m² 0 m² Donderdag 10 mei 2012

14 RUIMTEBEHOEFTESTAAT Project Opdrac htgever Tijdelijke huisvesting gemeente Bloemendaal Gemeente Bloemendaal Stevens Van Dijck bouwmanagers en huisvestingsadviseurs Postbus 7020 Dat um Status Conc ept Kenmerk 3252/gs/ AA Zoetermeer telefoon : Huidig Toekomst Brouwerskolkweg Aantal medewerkers Uren per week Fte Aantal werkplekken Oppervlak Subtotaal Totaal Opmerking Gemeentewerken 173 Manager C Team civiele techniek Vaste medewerkers Technische werkplekken 4x; regulier 5x Team GRV en Reiniging Vaste medewerkers Team beheer eigendommen Vaste medewerkers Bouwen en wonen 180 Manager C Team Bouw en Woningtoezicht Vaste medewerkers Team Ruimtelijke Ordening Vaste medewerkers Team Milieu Vaste medewerkers Financien en Facilitaire Zaken 88 Manager C Werkplek Bloemendaalseweg Team Financien Vaste medewerkers Team Bodes Vaste medewerkers (3x BLW; 2x BKW; 1x BBL) Totaal Werkplekken 60,0 0 51,0 441 m² m² ALGEMENE RUIMTEN Receptie en ontvangstruimte 0 Garderobe 0 Callcenter 0 Post en reprokamer 0 Opslagruimte 0 Archief 0 Servicecorners (pantries en printruimte) 0 ARBO en EHBO ruimte 0 Medische ruimte 0 Bedrijfsrestaurant 0 Keuken en cateringopslag 0 Vergader en overlegruimten 0 Auditorium 0 A/V ruimte 0 Totaal overige ruimten 0 m² 0 m² TOTAAL FUNCTIONEEL OPPERVLAK 441 m² 0 m² Donderdag 10 mei 2012

15 RUIMTEBEHOEFTESTAAT Project Opdrachtgever Tijdelijke huisvesting gemeente Bloemendaal Gemeente Bloemendaal Stevens Van Dijck bouwmanagers en huisvestingsadviseurs Postbus 7020 Datum Status Conc ept 2701 AA Zoetermeer telefoon : Kenmerk 3252/gs/01 Huidig Toekomst Bennebroekerlaan Aantal medewerkers Uren per week Fte Aantal werkplekken Oppervlak Subtotaal Totaal Opmerking Gemeentebelastingen 196 Manager C Team Beleid en Applicatiebeheer Vaste medewerkers Team Waardering Vaste medewerkers Team Heffingen Vaste medewerkers Team Invordering Vaste medewerkers Team BIG Vaste medewerkers Tijdelijke medewerkers Publiekszaken 0 Vaste medewerkers 0 Financien en Facilitaire Zaken 8 Team Bodes Vaste medewerkers (3x BLW; 2x BKW; 1x BBL) Totaal Werkplekken 24,0 0 24,0 204 m² m² ALGEMENE RUIMTEN Receptie en ontvangstruimte 0 Garderobe 0 Callc enter 0 Post en reprokamer 0 Opslagruimte 0 Arc hief 0 Servicecorners (pantries en printruimte) 0 ARBO en EHBO ruimte 0 Medische ruimte 0 Bedrijfsrestaurant 0 Keuken en cateringopslag 0 Vergader en overlegruimten 0 Auditorium 0 A/V ruimte 0 Totaal overige ruimten 0 m² 0 m² TOTAAL FUNCTIONEEL OPPERVLAK 204 m² 0 m² Donderdag 10 mei 2012

16 BIJLAGE 2 SITUATIESCHETS GEMEENTEWERF OVERVEEN Donderdag 10 mei 2012

Postbus 201 2050AE OVERVEEN. Rompertdreef 1b 5233 ED S-HERTOGENBOSCH

Postbus 201 2050AE OVERVEEN. Rompertdreef 1b 5233 ED S-HERTOGENBOSCH Opdrachtgever Contactpersonen Adviseur Contactpersonen : GEMEENTE BLOEMENDAAL Postbus 201 2050AE OVERVEEN : de heer R. Vernooij : STEVENS VAN DIJCK BOUWMANAGERS EN ADVISEURS BV Rompertdreef 1b 5233 ED

Nadere informatie

Vrijblijvende projectinformatie Villa Calorama. Velperweg 157, 6824 MB te Arnhem

Vrijblijvende projectinformatie Villa Calorama. Velperweg 157, 6824 MB te Arnhem Vrijblijvende projectinformatie Villa Calorama VILLA CALORAMA Imposante Rijksmonumentale kantoorvilla Velperweg 157 te Arnhem Utrecht Telefoon +31 (0)30 234 31 31 Hans Hartsema +31 (0)6-25 111 271 Peter

Nadere informatie

BIJLAGE 3 Nulscenario bij behoud huidige huisvestingsituatie

BIJLAGE 3 Nulscenario bij behoud huidige huisvestingsituatie BIJLAGE 3 Nulscenario bij behoud huidige huisvestingsituatie april 2010 2010011322 Opdrachtgever : Gemeente Bloemendaal Postbus 201 2050AE Overveen Contactpersonen : de heer R. Vernooij Adviseur : STEVENS

Nadere informatie

Projectinformatie. Hoofdweg 667. Hoofddorp

Projectinformatie. Hoofdweg 667. Hoofddorp Projectinformatie Hoofdweg 667 Hoofddorp VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE Object Te huur, diverse recent vernieuwde kantoorunits gelegen aan de Hoofdweg 667 te Hoofddorp. Locatie Het object ligt aan de

Nadere informatie

VAN IJSENDIJKSTRAAT 403-409 PURMEREND

VAN IJSENDIJKSTRAAT 403-409 PURMEREND TE HUUR VAN IJSENDIJKSTRAAT 403-409 PURMEREND PURMERSTEDE KLEINSCHALIG TURNKEY KANTOOR-/BUSINESS UNITS RECENT GEMODERNISEERD BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW VANAF 35 M² BVO V.V. AIRCO HUURPRIJS VANAF CA. 295,-

Nadere informatie

KLEINSCHALIGE GERENOVEERDE KANTOORRUIMTES IN CENTRUM PURMEREND VANAF 15 M² BVO INTREKKINGSGEREED HUURPRIJS VANAF CA. 200,- PER MAAND EXCL.

KLEINSCHALIGE GERENOVEERDE KANTOORRUIMTES IN CENTRUM PURMEREND VANAF 15 M² BVO INTREKKINGSGEREED HUURPRIJS VANAF CA. 200,- PER MAAND EXCL. TE HUUR KOEMARKT 51-53 PURMEREND KLEINSCHALIGE GERENOVEERDE KANTOORRUIMTES IN CENTRUM PURMEREND VANAF 15 M² BVO INTREKKINGSGEREED HUURPRIJS VANAF CA. 200,- PER MAAND EXCL. BTW 1 KOEMARKT 51-53 1441 DB

Nadere informatie

PROJECT HUURINFORMATIE. Burgemeester Brandtstraat 2 te Moordrecht

PROJECT HUURINFORMATIE. Burgemeester Brandtstraat 2 te Moordrecht PROJECT HUURINFORMATIE Burgemeester Brandtstraat 2 te Moordrecht Object : Een kantoorverzamelgebouw, welke zeer geschikt is voor startende en kleine zelfstandige ondernemers, vanwege onder meer de variabele

Nadere informatie

Inhoud. Locatieonderzoek tijdelijke huisvesting

Inhoud. Locatieonderzoek tijdelijke huisvesting Locatieonderzoek Tijdelijke huisvesting Hollands Kroon Aanvulling Centraal vs. decentraal 0 januari 0 Inhoud De regiegroep van fusiegemeente Hollands Kroon heeft naar aanleiding van een locatie advies

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Besluitvorming Huisvestingsfinanciën herontwikkeling raadhuis.

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Besluitvorming Huisvestingsfinanciën herontwikkeling raadhuis. Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Besluitvorming Huisvestingsfinanciën herontwikkeling raadhuis. Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: De reserve raadhuis

Nadere informatie

BEDRIJFS- / KANTOOR- / PRAKTIJKRUIMTE GEMEENTELIJK MONUMENT DE ARK NABIJ CENTRUM PURMEREND TWEEDE VERDIEPING, LINKERVLEUGEL CA.

BEDRIJFS- / KANTOOR- / PRAKTIJKRUIMTE GEMEENTELIJK MONUMENT DE ARK NABIJ CENTRUM PURMEREND TWEEDE VERDIEPING, LINKERVLEUGEL CA. TE HUUR WILHELMINALAAN 1 PURMEREND BEDRIJFS- / KANTOOR- / PRAKTIJKRUIMTE GEMEENTELIJK MONUMENT DE ARK NABIJ CENTRUM PURMEREND TWEEDE VERDIEPING, LINKERVLEUGEL CA. 217 M² BVO HUURPRIJS CA. 1.395,- PER MAAND

Nadere informatie

HUURPRIJS VANAF CA. 89,- PER M² / PER JAAR EXCL. BTW

HUURPRIJS VANAF CA. 89,- PER M² / PER JAAR EXCL. BTW TE HUUR SLENKSTRAAT 201 PURMEREND KANTOORRUIMTE TE HUUR NABIJ CENTRUM, NABIJ NS-STATION INTREKKINGSGEREED 2 E VERDIEPING CA. 595 M² BVO 3 E VERDIEPING CA. 336 M² BVO TE HUUR VANAF 100 M² BVO FLEXIBELE

Nadere informatie

IJSSELKADE 15 ZUTPHEN

IJSSELKADE 15 ZUTPHEN TE HUUR IJSSELKADE 15 ZUTPHEN Stationsplein 61 Postbus 4202 7200 BE Zutphen Tel. (0575) 58 59 89 Fax (0575) 51 35 71 www.egginkmaalderink.nl bog @egginkmaalderink.nl Vrijblijvende Projectinformatie Object/ligging

Nadere informatie

TE HUUR COMPONENT 153 155 PURMEREND

TE HUUR COMPONENT 153 155 PURMEREND TE HUUR COMPONENT 153 155 PURMEREND MULTIFUNCTONELE BEDRIJFSRUIMTE BEGANE GROND CA. 470 M² BVO SHOWROOM BEGANE GROND CA. 490 M² BVO BEDRIJFSRUIMTE VERDIEPING CA 285 M² KANTOORRUIMTE PARKEREN VOOR EIGEN

Nadere informatie

Nienaber Bedrijfsmakelaars B.V. Albrechtlaan 14 C 1404 AK BUSSUM Tel: 035-69 505 99 Fax: E-mail: info@nienaberbog.nl. Vlierberg 2 A, 3755 BS Eemnes

Nienaber Bedrijfsmakelaars B.V. Albrechtlaan 14 C 1404 AK BUSSUM Tel: 035-69 505 99 Fax: E-mail: info@nienaberbog.nl. Vlierberg 2 A, 3755 BS Eemnes Vlierberg 2 A, 3755 BS Eemnes Omschrijving Goed gelegen op het bedrijventerrein Bramenberg in Eemnes geschakeld kantoor-/bedrijfsgebouw. Het totale vloeroppervlak van het gebouw bedraagt circa 1.231 m²

Nadere informatie

Van Twickelostraat 13, 7411 SC Deventer

Van Twickelostraat 13, 7411 SC Deventer Van Twickelostraat 13, 7411 SC Deventer Omschrijving Van Twickelostraat 13, 7411 SC Deventer Omschrijving: Monumentale en zeer representatieve KANTOORVILLA, gelegen aan de IJssel in het centrum van Deventer.

Nadere informatie

Moderne kantoor- en bedrijfsruimten in een goed bereikbaar bedrijfsverzamelgebouw met voldoende parkeergelegenheid

Moderne kantoor- en bedrijfsruimten in een goed bereikbaar bedrijfsverzamelgebouw met voldoende parkeergelegenheid TE HUUR Stationsweg 15 5831 CR Boxmeer Moderne kantoor- en bedrijfsruimten in een goed bereikbaar bedrijfsverzamelgebouw met voldoende parkeergelegenheid Huurprijs : vanaf 600,00 per maand (mogelijkheid

Nadere informatie

FRAAIE KANTOOR-/PRAKTIJKRUIMTES BETREFT VERDIEPING 3 RUIMTES VAN RESP. CA. 45 M² BVO EN 2 X CA. 60 M² BVO PARKEREN VOOR DE DEUR CENTRUMLOKATIE

FRAAIE KANTOOR-/PRAKTIJKRUIMTES BETREFT VERDIEPING 3 RUIMTES VAN RESP. CA. 45 M² BVO EN 2 X CA. 60 M² BVO PARKEREN VOOR DE DEUR CENTRUMLOKATIE TE HUUR VENEDIEN 25 B PURMEREND FRAAIE KANTOOR-/PRAKTIJKRUIMTES BETREFT VERDIEPING 3 RUIMTES VAN RESP. CA. 45 M² BVO EN 2 X CA. 60 M² BVO PARKEREN VOOR DE DEUR CENTRUMLOKATIE HUURPRIJS VANAF CA. 435,-

Nadere informatie

Vennestraat 14 - Lisse

Vennestraat 14 - Lisse Van der Meer Makelaars en Taxateurs www.vandermeermakelaars.nl info@vandermeermakelaars.nl Omschrijving ALGEMEEN TE KOOP/ TE HUUR: Zeer representatieve, in 2009 nieuw gebouwde en hoogwaardig afgewerkte

Nadere informatie

TE HUUR FLEVOSTRAAT 56

TE HUUR FLEVOSTRAAT 56 TE HUUR FLEVOSTRAAT 56 ROYALE BEDRIJFSRUIMTE: CA. 3.783 M² BVO REPRESENTATIEVE KANTOORRUIMTE: CA. 783 M² BVO TOTAAL CA. 4.570 M² BVO HUURPRIJS CA. 23.000,- PER MAAND EXCL. B.T.W.MAAND FLEVOSTRAAT 56 1442

Nadere informatie

POST120 TE DORDRECHT

POST120 TE DORDRECHT POST120 TE DORDRECHT Johan de Wittstraat 120 - CENTRUM TE HUUR 8.390 m² kantoorruimte en commerciële ruimte op de begane grond en verdiepingen in het volledig herontwikkelde PTT Post gebouw. www.post120.nl

Nadere informatie

TE HUUR VENEDIEN 25 B PURMEREND FRAAIE KANTOOR-/PRAKTIJKRUIMTE BETREFT EERSTE VERDIEPING TOTAAL CA. 60 M² BVO PARKEREN VOOR DE DEUR

TE HUUR VENEDIEN 25 B PURMEREND FRAAIE KANTOOR-/PRAKTIJKRUIMTE BETREFT EERSTE VERDIEPING TOTAAL CA. 60 M² BVO PARKEREN VOOR DE DEUR TE HUUR VENEDIEN 25 B PURMEREND FRAAIE KANTOOR-/PRAKTIJKRUIMTE BETREFT EERSTE VERDIEPING TOTAAL CA. 60 M² BVO PARKEREN VOOR DE DEUR HUURPRIJS CA. 500,- PER MAAND, VRIJ VAN BTW 1 VENEDIEN 25 B 1441 AK PURMEREND

Nadere informatie

TE HUUR Spuiboulevard 314 372 te Dordrecht Representatieve kantoorruimte in Crownpoint

TE HUUR Spuiboulevard 314 372 te Dordrecht Representatieve kantoorruimte in Crownpoint TE HUUR Spuiboulevard 314 372 te Dordrecht Representatieve kantoorruimte in Crownpoint Ooms Drechtsteden Bedrijfshuisvesting B.V. Spuiboulevard 4 Postbus 1106 3300 BC Dordrecht telefoon 078 614 43 33 fax

Nadere informatie

P R O J E C T I N F O R M A T I E. s Gravenhekje 1A te Amsterdam

P R O J E C T I N F O R M A T I E. s Gravenhekje 1A te Amsterdam P R O J E C T I N F O R M A T I E s Gravenhekje 1A te Amsterdam 2 P R O J E C T I N F O R M A T I E Adres Algemeen s Gravenhekje 1A (1011 TG) in Amsterdam Het markante Rijksmonument West Indisch Pakhuis,

Nadere informatie

Gorinchem, Concordiaweg 157

Gorinchem, Concordiaweg 157 Gorinchem, Concordiaweg 157 Kantoorruimte op een unieke locatie, direct aan het water en op loopafstand van het station en de historische binnenstad met uitstekende parkeerfaciliteiten. Adres Concordiaweg

Nadere informatie

Workpoint De Koog. Nijverheidsweg 10 Purmerend Huurprijs: 700,- per maand excl. BTW. Bezichtiging? Bel 0299-428898 of mail purmerend@vanoverbeek.

Workpoint De Koog. Nijverheidsweg 10 Purmerend Huurprijs: 700,- per maand excl. BTW. Bezichtiging? Bel 0299-428898 of mail purmerend@vanoverbeek. Workpoint De Koog Nijverheidsweg 10 Purmerend Huurprijs: 700,- per maand excl. BTW Bezichtiging? Bel 0299-428898 of mail purmerend@vanoverbeek.nl Welkom op de Nijverheidsweg 10 * in Purmerend Alstublieft!

Nadere informatie

OOSTEINDE 30, DE RIJP TE HUUR HUURPRIJS VANAF 625,= EXCL. BTW EN SERVICEKOSTEN PER MAAND

OOSTEINDE 30, DE RIJP TE HUUR HUURPRIJS VANAF 625,= EXCL. BTW EN SERVICEKOSTEN PER MAAND TE HUUR OOSTEINDE 30, DE RIJP TE HUUR AANGEBODEN DEZE MULTIFUNCTIONELE KANTOORRUIMTES IN DIT MONUMENTALE VOORMALIGE GRAANPAKHUIS. HUURPRIJS VANAF 625,= EXCL. BTW EN SERVICEKOSTEN PER MAAND Info; Adres;

Nadere informatie

TE HUUR Hoogeveenenweg 110-112 te Nieuwerkerk a/d IJssel Zichtlokatie vanaf de rijksweg A-20

TE HUUR Hoogeveenenweg 110-112 te Nieuwerkerk a/d IJssel Zichtlokatie vanaf de rijksweg A-20 TE HUUR Hoogeveenenweg 110-112 te Nieuwerkerk a/d IJssel Zichtlokatie vanaf de rijksweg A-20 Betreft Een representatief bedrijfsobject bestaande uit circa 4.936 m 2 opslag/bedrijfsruimte met circa 2.268

Nadere informatie

Gelegen op industrieterrein Kieënweg op goede stand met gelijkwaardige bedrijven in de omgeving.

Gelegen op industrieterrein Kieënweg op goede stand met gelijkwaardige bedrijven in de omgeving. Gelegen op industrieterrein Kieënweg op goede stand met gelijkwaardige bedrijven in de omgeving. Representatieve bedrijfsruimte met kantoren. De kantoorruimten zijn in units te huur, verdeeld over begane

Nadere informatie

VLAMBLOEM 130 TE ROTTERDAM

VLAMBLOEM 130 TE ROTTERDAM VLAMBLOEM 130 TE ROTTERDAM 1 VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR Betreft : De kantoorruimtes zijn representatief en volledig ingericht met minimaal twee bureaus, stoelen en kasten. Een vaste internetverbinding,

Nadere informatie

Tweelingenlaan 99. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176

Tweelingenlaan 99. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176 Tweelingenlaan 99 Apeldoorn Kenmerken Te koop of te huur Vraagprijs Huurprijs BTW Kantoorruimte, Bedrijfsruimte 495.000,- k.k. 18.000,- per jaar BTW belast Oppervlakte Circa 570m² In units vanaf Circa

Nadere informatie

Vennestraat 22 - Lisse

Vennestraat 22 - Lisse Van der Meer Makelaars en Taxateurs www.vandermeermakelaars.nl info@vandermeermakelaars.nl Omschrijving ALGEMEEN Op Businesspark Dever te Lisse, bieden wij een representatieve en hoogwaardig afgewerkte

Nadere informatie

PROJECT HUURINFORMATIE. Kantorenhuis StavorenWerkt Stavorenweg 6 te Gouda

PROJECT HUURINFORMATIE. Kantorenhuis StavorenWerkt Stavorenweg 6 te Gouda PROJECT HUURINFORMATIE Kantorenhuis StavorenWerkt Stavorenweg 6 te Gouda Object : Kom werken in StavorenWerkt Kantoorunits en flexplekken bieden in StavorenWerkt (www.stavorenwerkt.nl) alle gelegenheid

Nadere informatie

TE HUUR Lange Dreef 11. te Vianen

TE HUUR Lange Dreef 11. te Vianen TE HUUR Lange Dreef 11 te Vianen Algemeen Het betreft een representatief kantoorgebouw gelegen in kantorenpark La Palissade. Het gebouw heeft een moderne uitstraling. De omgeving is parkachtig opgezet

Nadere informatie

TE HUUR GORSLAAN 18 PURMEREND

TE HUUR GORSLAAN 18 PURMEREND TE HUUR GORSLAAN 18 PURMEREND REPRESENTATIEF SPRAAKMAKEND KANTOORPAND CA. 263 M² BVO OP BEGANE GROND CA. 263 M² BVO 1 E VERDIEPING TOTAAL CA. 526 M² BVO AANVAARDING KAN PER DIRECT HUURPRIJS 145,- PER M²

Nadere informatie

TE KOOP ROSBAYERWEG 61 WORMVERVEER

TE KOOP ROSBAYERWEG 61 WORMVERVEER TE KOOP ROSBAYERWEG 61 WORMVERVEER TE KOOP/TE HUUR AANGEBODEN ZEER GUNSTIG GEPRIJSDE BEDRIJFSRUIMTE HOEKLOKATIE KANTOOR-/SHOWROOMRUIMTE OP DE VERDIEPING VRAAGPRIJS 155.000,- K.K. VRIJ VAN BTW 1 ROSBAYERWEG

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie Representatieve multifunctionele kantoorunits Edelgasstraat 57 te Zoetermeer

Vrijblijvende objectinformatie Representatieve multifunctionele kantoorunits Edelgasstraat 57 te Zoetermeer Vrijblijvende objectinformatie Representatieve multifunctionele kantoorunits Edelgasstraat 57 te Zoetermeer Postbus 5114 2701 GC Zoetermeer Röntgenlaan 19 2719 DX Zoetermeer Tel. 079 351 31 11 Fax 079

Nadere informatie

PROJECT HUURINFORMATIE. Churchilllaan ong. te Alphen aan den Rijn

PROJECT HUURINFORMATIE. Churchilllaan ong. te Alphen aan den Rijn PROJECT HUURINFORMATIE Churchilllaan ong. te Alphen aan den Rijn Object : Project Churchillpark bestaat uit een representatieve en modern nieuw te bouwen kantoorgebouw. Het pand wordt afgewerkt met hoogwaardige

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER START UP KANTOREN - SCHUMANPARK 9 APELDOORN

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER START UP KANTOREN - SCHUMANPARK 9 APELDOORN VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER START UP KANTOREN - SCHUMANPARK 9 APELDOORN Algemene gegevens Adresgegevens Schumanpark 9 7336 AM Apeldoorn Oppervlakte Totaal beschikbaar ca. 1.433 m² v.v.o. Begane grond,

Nadere informatie

Rapportage Uitwerking huisvestingskosten UWV gebouw B

Rapportage Uitwerking huisvestingskosten UWV gebouw B BIJLAGE 2 Rapportage Uitwerking huisvestingskosten UWV gebouw B UWV La Guardiaweg 68 Postbus 58285 1040 HG Amsterdam Telefoon 020 687 51 51 Datum: 30 oktober 2003 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Inleiding...3

Nadere informatie

Vrijblijvende object informatie TE HUUR Stille Veerkade 25-27 2512 BE 's-gravenhage

Vrijblijvende object informatie TE HUUR Stille Veerkade 25-27 2512 BE 's-gravenhage Vrijblijvende object informatie TE HUUR Stille Veerkade 25-27 2512 BE 's-gravenhage Vrijblijvende object informatie TE HUUR Stille Veerkade 25-27 2512 BE 's-gravenhage Te huur : Kantoorruimte Huurprijs

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE PIEKSTRAAT 15-35 TE ROTTERDAM

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE PIEKSTRAAT 15-35 TE ROTTERDAM VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE PIEKSTRAAT 15-35 TE ROTTERDAM TE HUUR Betreft: Diverse kantoor units met een industriële uitstraling in dit bedrijfsverzamelgebouw Zuiderpoort gelegen aan de Piekstraat

Nadere informatie

optionele kantoorruimte

optionele kantoorruimte optionele kantoorruimte doorsnede begane grond Foto s Foto s Kenmerken Aanmelding In verhuur genomen Bestemming Bedrijfsruimte Nevenbestemming Kantoorruimte Bouwjaar 2002 Bouwvorm Bestaande bouw Oppervlakte

Nadere informatie

Brochure Ariane 20 A - 2 e verdieping Amersfoort

Brochure Ariane 20 A - 2 e verdieping Amersfoort Brochure Ariane 20 A - 2 e verdieping Amersfoort pagina 1 TE HUUR Omschrijving Nieuw initiatief op Calveen, gelegen in Amersfoort-Noord. Kantoorpand met flexibele kleine kantoorruimtes. Calveen Staete

Nadere informatie

Te huur. Atelier / kantoorruimte Gebouw KB

Te huur. Atelier / kantoorruimte Gebouw KB Te huur Atelier / kantoorruimte Gebouw KB Industriepark Kleefse Waard real estate B.V. visit: Westervoortsedijk 73 6827 AV Arnhem post: PO Box 5197 6802 ED Arnhem T +31 (0)26 384 46 46 F +31 (0)26 384

Nadere informatie

Brochure. Patroonstraat 13 3861 RN Nijkerk

Brochure. Patroonstraat 13 3861 RN Nijkerk Brochure Patroonstraat 13 3861 RN Nijkerk pagina 1 van 13 TE HUUR Omschrijving Wegens verregaande digitalisering in de drukkerij wereld is voor de verhuur beschikbaar gekomen deze zeer representatieve

Nadere informatie

P R O J E C T I N F O R M A T I E. Hogehilweg 4 te Amsterdam

P R O J E C T I N F O R M A T I E. Hogehilweg 4 te Amsterdam P R O J E C T I N F O R M A T I E Hogehilweg 4 te Amsterdam 2 P R O J E C T I N F O R M A T I E Adres Hogehilweg 4 (1101 CC) in Amsterdam Algemeen Het vrijstaande kantoorgebouw Friedman heeft is in het

Nadere informatie

Projectinformatie. Opslagruimte met kantoor. Nijverheidsweg 1 4104 AN Culemborg. Bellweg 4 (0345) 64 13 89 4104 BJ Culemborg www.barneveldvastgoed.

Projectinformatie. Opslagruimte met kantoor. Nijverheidsweg 1 4104 AN Culemborg. Bellweg 4 (0345) 64 13 89 4104 BJ Culemborg www.barneveldvastgoed. Projectinformatie Opslagruimte met kantoor Nijverheidsweg 1 4104 AN Culemborg Bellweg 4 (0345) 64 13 89 4104 BJ Culemborg www.barneveldvastgoed.nl KvK 30234202 info@barneveldvastgoed.nl Inhoud 1. Algemene

Nadere informatie

Demmersweg 66, 7556 BN Hengelo

Demmersweg 66, 7556 BN Hengelo Demmersweg 66, 7556 BN Hengelo Omschrijving Demmersweg 66, 7556 BN Hengelo Omschrijving: Op het bedrijventerrein Westermaat Zuidoost in Hengelo (Ov.) is gelegen een modern en representatief kantoorpand.

Nadere informatie

Eemnesserweg 53 Laren

Eemnesserweg 53 Laren Eemnesserweg 53 Laren Deze informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd. Alle gegevens zijn door ons met zorg samengesteld. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij

Nadere informatie

PROJECT HUURINFORMATIE. Vrijstaande kantoorvilla Java Maria Montessorilaan 11-19 te Zoetermeer

PROJECT HUURINFORMATIE. Vrijstaande kantoorvilla Java Maria Montessorilaan 11-19 te Zoetermeer PROJECT HUURINFORMATIE Vrijstaande kantoorvilla Java Maria Montessorilaan 11-19 te Zoetermeer Object : De kantoorontwikkeling 'Sawa II' is gelegen in kantorenpark 'Rokkeveen' te Zoetermeer. 'Sawa II' omvat

Nadere informatie

Lammermarkt 57 Leiden

Lammermarkt 57 Leiden Objectinformatie Lammermarkt 57 Leiden Objectinformatie: Kantoorunits Lammermarkt 57 Leiden Betreft: In dit historische gebouw aan de Lammermarkt worden 3 zéér representatieve kantoorunits gerealiseerd.

Nadere informatie

Minervum 7266, 4817 ZM Breda

Minervum 7266, 4817 ZM Breda Te huur: Minervum 7266, 4817 ZM Breda Object Op bedrijventerrein Hoogeind gelegen representatief en hoogwaardig afgewerkt bedrijfsobject bestaande uit een bedrijfsruimte met extra vrije hoogte (circa

Nadere informatie

Adres: Valkenburgerlaan 3, 2771 CW Boskoop Huurprijs vanaf 780,00 per maand

Adres: Valkenburgerlaan 3, 2771 CW Boskoop Huurprijs vanaf 780,00 per maand Adres: Valkenburgerlaan 3, 2771 CW Boskoop Huurprijs vanaf 780,00 per maand Omschrijving Fraai gesitueerd en representatief kantoorverzamelgebouw, bestaande uit vier gescheiden kantoren met voldoende parkeergelegenheid.

Nadere informatie

Huurprijs 55,- per m² per jaar

Huurprijs 55,- per m² per jaar Koperslager 5-7, 3861 SJ Nijkerk Huurprijs 55,- per m² per jaar Omschrijving TE HUUR Koperslager 5-7 te Nijkerk. OBJECT Zeer courant en goed onderhouden BEDRIJFSPAND met kantoorruimte en 18 parkeerplaatsen

Nadere informatie

Ca. 3.879 m² Kantoorruimte TE HUUR. Groningensingel 81 Arnhem Vrijblijvende projectinformatie

Ca. 3.879 m² Kantoorruimte TE HUUR. Groningensingel 81 Arnhem Vrijblijvende projectinformatie Ca. 3.879 m² Kantoorruimte TE HUUR Groningensingel 81 Arnhem Vrijblijvende projectinformatie Adres: Groningensingel 81 te Arnhem. Algemeen: Hoogwaardig en representatief kantoorgebouw aan de Groningensingel

Nadere informatie

Waardenburg, Kerkstraat 11a

Waardenburg, Kerkstraat 11a Waardenburg, Kerkstraat 11a OMSCHRIJVING: In dorpskern maar toch op een steenworp afstand gelegen van de op- en afritten van de Rijksweg A2 multifunctionele kantoor- /showroomruimten, desgewenst met opslagruimten

Nadere informatie

Huurprijs 17.500,- per jaar

Huurprijs 17.500,- per jaar Waltorenstraat 9, 3841 KN Harderwijk Huurprijs 17.500,- per jaar Omschrijving TE HUUR Waltorenstraat 9 te Harderwijk. TEVENS IN COMBINATIE TE HUUR MET WALTORENSTRAAT 7 TE HARDERWIJK!! OBJECT Multifunctionele

Nadere informatie

J. DUIKERWEG 12 A EN 12 B HEERHUGOWAARD TOTAAL CA. 740 M² BVO BESCHIKBAAR

J. DUIKERWEG 12 A EN 12 B HEERHUGOWAARD TOTAAL CA. 740 M² BVO BESCHIKBAAR TE HUUR J. DUIKERWEG 12 A EN 12 B HEERHUGOWAARD TOTAAL CA. 740 M² BVO BESCHIKBAAR ZEER REPRESENTATIEVE KANTOORRUIMTE BEDRIJVENTERREIN BEVELAND 12 A = 1 E VERDIEPING CA. 270 M² BVO 12 B = 2 E VERDIEPING

Nadere informatie

Ringersstraat 21-a Schiedam

Ringersstraat 21-a Schiedam TE HUUR Ringersstraat 21-a Schiedam Huurprijs 1.950,00 per maand Stripes Makelaardij & Consultancy Ringersstraat 23 3125 BP SCHIEDAM Tel: 010-7420977 Fax: 010-7420976 E-mail: info@stripes-makelaardij.nl

Nadere informatie

Bibliotheek De Meierij Haalbaarheidsstudie huisvestingsopties Boxtel. ir. Steven Biesiot / ir. Dominique de Wit 15 januari 2015

Bibliotheek De Meierij Haalbaarheidsstudie huisvestingsopties Boxtel. ir. Steven Biesiot / ir. Dominique de Wit 15 januari 2015 Bibliotheek De Meierij Haalbaarheidsstudie huisvestingsopties Boxtel ir. Steven Biesiot / ir. Dominique de Wit 15 januari 2015 INHOUD 1. Samenvatting en conclusies 2. Detailinformatie huidige locatie 3.

Nadere informatie

TE HUUR AMPERESTRAAT 13 K PURMEREND

TE HUUR AMPERESTRAAT 13 K PURMEREND TE HUUR AMPERESTRAAT 13 K PURMEREND MULTIFUNCTIONELE BEDRIJFSUNIT ZICHTLOKATIE VANAF N-244 BEGANE GROND CA. 75 M² BVO VERDIEPING CA. 75 M² BVO AFSLUITBAAR BUITENTERREIN 2 PARKEERPLAATSEN HUURPRIJS 795,-

Nadere informatie

Stationsstraat 7. 1.850 per maand. 9711 AR Groningen. Lefier. kantoor. te huur

Stationsstraat 7. 1.850 per maand. 9711 AR Groningen. Lefier. kantoor. te huur Stationsstraat 7 9711 AR Groningen kantoor te huur 1.850 per maand Lefier bog@lefier.nl 088-203 30 00 www.lefier.nl Kenmerken Locatie Kantoorruimte adres: Stationsstraat 7 turnkey: Ja postcode: 9711 AR

Nadere informatie

P R O J E C T I N F O R M A T I E. Stadionweg 82 te Amsterdam

P R O J E C T I N F O R M A T I E. Stadionweg 82 te Amsterdam P R O J E C T I N F O R M A T I E Stadionweg 82 te Amsterdam 2 P R O J E C T I N F O R M A T I E Adres Algemeen Stadionweg 82 (1077 SP) te Amsterdam De Stadionweg 82 betreft een bijzonder en reeds volledig

Nadere informatie

Kantoorruimte. Steijnweg 41 te Oosterbeek. Te huur

Kantoorruimte. Steijnweg 41 te Oosterbeek. Te huur Te huur Kantoorruimte Steijnweg 41 te Oosterbeek Steijnweg 41 te Oosterbeek Algemeen: Ca. 150 m² (VVO) kantoorruimte te huur op de begane grond in Oosterbeek. Vloeroppervlakte: Voor verhuur is beschikbaar

Nadere informatie

TE HUUR / TE KOOP Zernikestraat 47 te Dordrecht

TE HUUR / TE KOOP Zernikestraat 47 te Dordrecht TE HUUR / TE KOOP Zernikestraat 47 te Dordrecht Ooms Drechtsteden Bedrijfshuisvesting B.V. Spuiboulevard 4 Postbus 1106 3300 BC Dordrecht telefoon 078 614 43 33 fax 078 614 75 52 TE HUUR / TE KOOP Zernikestraat

Nadere informatie

Koningin Wilhelminahaven ZZ 20 Vlaardingen

Koningin Wilhelminahaven ZZ 20 Vlaardingen TE HUUR Koningin Wilhelminahaven ZZ 20 Vlaardingen Vraagprijs 1.250,00 per maand Stripes Makelaardij & Consultancy Ringersstraat 23 3125 BP SCHIEDAM Tel: 010-7420977 Fax: 010-7420976 E-mail: info@stripes-makelaardij.nl

Nadere informatie

Ringersstraat 21-j3 Schiedam

Ringersstraat 21-j3 Schiedam TE HUUR Ringersstraat 21-j3 Schiedam Vraagprijs 2.450,00 per maand Stripes Makelaardij & Consultancy Ringersstraat 23 3125 BP SCHIEDAM Tel: 010-7420977 Fax: 010-7420976 E-mail: info@stripes-makelaardij.nl

Nadere informatie

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00730 RV2009.162

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00730 RV2009.162 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00730 RV2009.162 Gemeente Bussum Kredietvotering Uitvoeringsfase Spoorzone Zuid Gewestlocatie Brinklaan 35 Postbus

Nadere informatie

Algerastraat 11 Schiedam

Algerastraat 11 Schiedam TE HUUR Algerastraat 11 Schiedam Huurprijs 1.750,00 per maand Stripes Makelaardij & Consultancy Ringersstraat 23 3125 BP SCHIEDAM Tel: 010-7420977 Fax: 010-7420976 E-mail: info@stripes-makelaardij.nl Website:

Nadere informatie

Vrijblijvende projectinformatie. Focus Building Meander 825 te Arnhem

Vrijblijvende projectinformatie. Focus Building Meander 825 te Arnhem Vrijblijvende projectinformatie Focus Building Meander 825 te Arnhem TE HUUR Focus Building Meander 825 te Arnhem - 2 - Adres: Meander 825 te Arnhem, Focus Building Algemeen: Focus Building is een markant

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie Laan van Waalhaven 167 te Den Haag Moderne bedrijfs- en kantoorruimte van ca. 250 m²

Vrijblijvende objectinformatie Laan van Waalhaven 167 te Den Haag Moderne bedrijfs- en kantoorruimte van ca. 250 m² Vrijblijvende objectinformatie Laan van Waalhaven 167 te Den Haag Moderne bedrijfs- en kantoorruimte van ca. 250 m² Pagina 1 van 17 Algemene informatie Te huur Laan van Waalhaven 167 te Den Haag Algemeen

Nadere informatie

Objectinformatie kantoorruimte te huur. Koninginnegracht 53 DEN HAAG

Objectinformatie kantoorruimte te huur. Koninginnegracht 53 DEN HAAG Objectinformatie kantoorruimte te huur Koninginnegracht 53 DEN HAAG Algemeen Deze monumentale kantoorruimte is vakkundig gerenoveerd en heeft parkeerplaatsen op achtergelegen terrein. De Koninginnegracht

Nadere informatie

KANTOORRUIMTE. Hulsenboschstraat 5a 4251 LR Werkendam

KANTOORRUIMTE. Hulsenboschstraat 5a 4251 LR Werkendam blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Indeling bedrijfsobject... 3 1.4. Omschrijving ruimte... 4 1.5. Ligging... 4 1.6. Bereikbaarheid en

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE VERHUURINFORMATIE

VRIJBLIJVENDE VERHUURINFORMATIE VRIJBLIJVENDE VERHUURINFORMATIE VRIJSTAAND KANTOORGEBOUW REACTORWEG 47 UTRECHT OPDRACHTGEVER: INDEPENDENT REAL ESTATE ADVISORS Solved Nederland B.V. Koninginneweg 152 1075 EE Amsterdam 020 670 80 90 www.solved.nl

Nadere informatie

Adres: Titaniumstraat 41, 3067 GD Rotterdam Huurprijs vanaf 218,75 per maand

Adres: Titaniumstraat 41, 3067 GD Rotterdam Huurprijs vanaf 218,75 per maand Adres: Titaniumstraat 41, 3067 GD Rotterdam Huurprijs vanaf 218,75 per maand Omschrijving Diverse representatieve turnkey kantoor en praktijkruimtes vanaf 16m2 gelegen op een gunstige locatie nabij winkelcentrum

Nadere informatie

P R O J E C T I N F O R M A T I E. Hogehilweg 8 (Keynes Club Amsterdam) te Amsterdam

P R O J E C T I N F O R M A T I E. Hogehilweg 8 (Keynes Club Amsterdam) te Amsterdam P R O J E C T I N F O R M A T I E Hogehilweg 8 (Keynes Club Amsterdam) te Amsterdam 2 P R O J E C T I N F O R M A T I E Adres Hogehilweg 8 (1101 CC) in Amsterdam Algemeen Keynes Club Amsterdam is in het

Nadere informatie

Aanbieding: Kantoorruimte

Aanbieding: Kantoorruimte Aanbieding: Kantoorruimte Nieuwe Steen 3 Hoorn Nette kantoorruimte te huur in markant kantoorgebouw direct naast het gemeentehuis van Hoorn. Circa 945 m² kantoorruimte verdeeld over 3 verdiepingen te benutten

Nadere informatie

TE KOOP / TE HUUR IMPULS 35 PURMEREND FRAAIE BEDRIJFSUNIT 2 X 100 M² BVO OP BEDRIJVENTERREIN BAANSTEE-OOST

TE KOOP / TE HUUR IMPULS 35 PURMEREND FRAAIE BEDRIJFSUNIT 2 X 100 M² BVO OP BEDRIJVENTERREIN BAANSTEE-OOST TE KOOP / TE HUUR IMPULS 35 PURMEREND FRAAIE BEDRIJFSUNIT 2 X 100 M² BVO OP BEDRIJVENTERREIN BAANSTEE-OOST VRAAGPRIJS 175.000,- K.K. EXCL. BTW HUURPRIJS CA. 1.395,- PER MAAND EXCL. BTW 1 IMPULS 35 1446

Nadere informatie

Adres: De Hak 17-18, 5107 RG Dongen

Adres: De Hak 17-18, 5107 RG Dongen Adres: De Hak 17-18, 5107 RG Dongen Vraagprijs 50,00 per vierkante meter per jaar Het object beschikt over een representatieve zelfstandige kantoorruimte en een bedrijfsruimte. De bedrijfsruimte is door

Nadere informatie

TE HUUR OUDE BLAAUWWEG 14 WORMERVEER (NOORDERVELD)

TE HUUR OUDE BLAAUWWEG 14 WORMERVEER (NOORDERVELD) TE HUUR OUDE BLAAUWWEG 14 WORMERVEER (NOORDERVELD) COURANTE BEDRIJFSUNIT INTREKKINGSGEREED HOOGWAARDIG OPLEVERINGSNIVEAU BEGANE GROND: CA. 72 M² BVO VERDIEPING: CA. 72 M² BVO TOTAAL: CA. 144 M² BVO HUURPRIJS

Nadere informatie

TE HUUR NETWERK 13 PURMEREND

TE HUUR NETWERK 13 PURMEREND TE HUUR NETWERK 13 PURMEREND ROYALE MULTIFUNCTIONELE BEDRIJFSUNIT T.B.V. OPSLAG / KANTOOR / SHOWROOM 2 X CA. 180 M² BVO, TOTAAL 360 M² IN FRAAI BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW ZICHTLOKATIE HUURPRIJS CA. 1.695,-,-

Nadere informatie

Vrijblijvende projectinformatie Te huur Alexanderstraat 8-10 te Den Haag

Vrijblijvende projectinformatie Te huur Alexanderstraat 8-10 te Den Haag Vrijblijvende projectinformatie Te huur Alexanderstraat 8-10 te Den Haag Adres Alexanderstraat 8-10 te Den Haag Algemeen Kantoorruimte in uniek monumentaal kantoorgebouw in het historische stadscentrum

Nadere informatie

Vijfmeiweg 14 - Sassenheim

Vijfmeiweg 14 - Sassenheim Van der Meer Makelaars en Taxateurs www.vandermeermakelaars.nl info@vandermeermakelaars.nl Omschrijving ALGEMEEN: Aan rustige straat, op korte afstand van het centrum van Sassenheim gelegen, goed onderhouden

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE HONDERDLAND 173 MAASDIJK

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE HONDERDLAND 173 MAASDIJK VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE HONDERDLAND 173 MAASDIJK Algemene omschrijving Bent u op zoek naar een moderne volledig uitgeruste kantoorruimte waar u letterlijk alleen nog uw computer hoeft neer te zetten

Nadere informatie

Te Huur. Begane grond: Bedrijfsruimte circa 144 m²

Te Huur. Begane grond: Bedrijfsruimte circa 144 m² Te Huur Vrijblijvende Projectinformatie Bedrijfsunit Tweelingenlaan 110 7324 BP APELDOORN Deze bedrijfsunit is gelegen in bedrijfsverzamelgebouw LEON. Het gebouw onderscheidt zich door de flexibele indeling

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE (FLEXIBEL) en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE (FLEXIBEL) en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE (FLEXIBEL) en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model

Nadere informatie

Spuiboulevard 438-440 TE HUUR. 3311 GR Dordrecht. www.waltmann.com. Vragen? 078-6141030. Kantoorruimte ca. 294 m²

Spuiboulevard 438-440 TE HUUR. 3311 GR Dordrecht. www.waltmann.com. Vragen? 078-6141030. Kantoorruimte ca. 294 m² TE HUUR Vragen? 078-6141030 Kantoorruimte ca. 294 m² Spuiboulevard 438-440 3311 GR Dordrecht Huurprijzen Begane grond 148,50 per m² per jaar Verdieping 112,50 per m² per jaar Bel 078-6141030 OMSCHRIJVING

Nadere informatie

Utrechtseweg 29-31 te Amersfoort. Nefkens pand

Utrechtseweg 29-31 te Amersfoort. Nefkens pand Utrechtseweg 29-31 te Amersfoort Nefkens pand Pagina 3 Pagina 4 Pagina 4 Pagina 4 Pagina 5 Pagina 5 Pagina 5 Pagina 5 Pagina 5 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 6 Pagina 6 Pagina 7 Pagina 7 Pagina 7 Pagina 8 Pagina

Nadere informatie

Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars

Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars Projectinformatie Planthofsweg 51 Almelo Alle informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd. Alle gegevens zijn door ons met zorg samengesteld;

Nadere informatie

Informatie. Silliciumweg 21 & 23 te Amersfoort. Ateliergebouw De Birkt

Informatie. Silliciumweg 21 & 23 te Amersfoort. Ateliergebouw De Birkt Informatie Silliciumweg 21 & 23 te Amersfoort Ateliergebouw De Birkt In deze brochure Pagina 3 Pagina 4 Pagina 4 Pagina 4 Pagina 4 Pagina 4 Pagina 4 Pagina 5 Pagina 5 Pagina 5 Pagina 5 Pagina 5 Pagina

Nadere informatie

Projectinformatie. Bijlmermeerstraat 28. Hoofddorp

Projectinformatie. Bijlmermeerstraat 28. Hoofddorp Projectinformatie Bijlmermeerstraat 28 Hoofddorp VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE Object Te huur, bedrijfspand met kantoor- en bedrijfsruimte gelegen aan de Bijlmermeerstraat 28 te Hoofddorp. Locatie Het

Nadere informatie

Vissenstraat 32 te Apeldoorn

Vissenstraat 32 te Apeldoorn Vissenstraat 32 te Apeldoorn Pagina 3 Pagina 4 Pagina 4 Pagina 4 Pagina 4 Pagina 4 Pagina 5 Pagina 5 Pagina 5 Pagina 5 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 6 Pagina 6 Pagina 6 Pagina 6 Pagina 7 Pagina 13 Pagina 14

Nadere informatie

Bloemendaalseweg 251-251A Overveen. KOK houdt het onroerend goed in beweging. 1.612,- p/m. www.kokmakelaars.nl

Bloemendaalseweg 251-251A Overveen. KOK houdt het onroerend goed in beweging. 1.612,- p/m. www.kokmakelaars.nl Overveen 1.612,- p/m KOK Makelaars Bloemendaalseweg 245 2051 GC Overveen telefoon 023 541 00 41 overveen@kokmakelaars.nl KOK houdt het onroerend goed in beweging Kantoor KOK Makelaars houdt onroerend goed

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER TELFORDSTRAAT 14 ZWOLLE

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER TELFORDSTRAAT 14 ZWOLLE VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER TELFORDSTRAAT 14 ZWOLLE Algemene gegevens Adresgegevens Telfordstraat 14 8013 RM Zwolle Oppervlakte Totaal ca. 525 m² b.v.o. Begane grond ca. 285 m² b.v.o. 1 e verdieping

Nadere informatie

Piet Heinstraat 5 Schiedam

Piet Heinstraat 5 Schiedam TE HUUR Piet Heinstraat 5 Schiedam Vraagprijs 3.950,00 per maand Stripes Makelaardij & Consultancy Ringersstraat 23 3125 BP SCHIEDAM Tel: 010-7420977 Fax: 010-7420976 E-mail: info@stripes-makelaardij.nl

Nadere informatie

Vrijblijvende object informatie TE HUUR Spui 184-192 2511 BW 's-gravenhage

Vrijblijvende object informatie TE HUUR Spui 184-192 2511 BW 's-gravenhage Vrijblijvende object informatie TE HUUR Spui 184-192 2511 BW 's-gravenhage Vrijblijvende object informatie TE HUUR Spui 184-192 2511 BW 's-gravenhage Te huur : Kantoorruimte Huurprijs : Kantoorruimte:

Nadere informatie

Adres: Coenecoop 4, 2741 PG Waddinxveen

Adres: Coenecoop 4, 2741 PG Waddinxveen Projectinformatie Te Huur kantoorruimte Baccara Adres: Coenecoop 4, 2741 PG Waddinxveen Vanaf 80,00 per vierkante meter per jaar Omschrijving Algemeen: Mogelijk bent u als relatief jonge ondernemer op

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie. Hoge Nieuwstraat 22 te Den Haag. Vrijblijvende objectinformatie. Turn-key kantoorruimte nabij Lange Voorhout

Vrijblijvende objectinformatie. Hoge Nieuwstraat 22 te Den Haag. Vrijblijvende objectinformatie. Turn-key kantoorruimte nabij Lange Voorhout Vrijblijvende objectinformatie Turn-key kantoorruimte nabij Lange Voorhout 1 Algemeen : het betreft hier een totaal interne en extern gerenoveerde kantoorruimte verdeeld over drie bouwlagen. Het geheel

Nadere informatie

's-gravelandseweg 65 Hilversum

's-gravelandseweg 65 Hilversum 's-gravelandseweg 65 Hilversum Deze informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd. Alle gegevens zijn door ons met zorg samengesteld. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen

Nadere informatie

Vrijblijvende projectinformatie. Bijsterhuizen 11-40 te Nijmegen

Vrijblijvende projectinformatie. Bijsterhuizen 11-40 te Nijmegen Vrijblijvende projectinformatie Bijsterhuizen 11-40 te Nijmegen TE HUUR Bijsterhuizen 11-40 te Nijmegen Deze informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd. Alle gegevens zijn

Nadere informatie