Onderzoek tijdelijke huisvesting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek tijdelijke huisvesting"

Transcriptie

1 Opdrachtgever Contactpersoon Adviseur Contactpersoon Project Betreft : GEMEENTE BLOEMENDAAL Postbus AE OVERVEEN : de heer R. Oudhoff : STEVENS VAN DIJCK bouwmanagers en adviseurs BV Boerhaavelaan HX ZOETERMEER : Gerard Schouten Datum : 10 mei 2012 Status : definitief Kenmerk Aantal pagina's : 16 Auteur Paraaf Controle Paraaf : 3252 Voorbereidingsfase centrale huisvesting gemeente Bloemendaal : : 3252/ /gs : Gerard Schouten : gs : Roel Smit : rs Boerhaavelaan 34 Tel +31 (0) STEVENS VAN DIJCK BOUWMANAGERS EN ADVISEURS BV Postbus 7020 Fax +31 (0) OP AL ONZE OPDRACHTEN IS DNR 2005 VAN TOEPASSING 2701 AA Zoetermeer KvK GECERTIFICEERD VOLGENS ISO9001, LID VAN NLPB EN BTW NL B.06 DUTCH GREEN BUILDING COUNCIL, PARTICIPANT TREES FOR TRAVEL

2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING UITGANGSPUNTEN... 3 ONDERZOCHTE LOCATIES... 4 RANDVOORWAARDEN ICT... 7 FINANCIELE ZAKEN... 8 OVERZICHT PLANNING CONCLUSIES BIJLAGE 1 RUIMTEBEHOEFTESTATEN BIJLAGE 2 SITUATIESCHETS GEMEENTEWERF OVERVEEN Donderdag 10 mei / 16

3 INLEIDING De gemeente Bloemendaal is voornemens een unielocatie te realiseren voor het gemeentebestuur en de gehele ambtelijke organisatie op de locatie Bloemendaalseweg 158 te Overveen. Daartoe wordt het bestaande pand vanaf april 2013 geheel verbouwd. Tijdens de verbouwing kan het pand niet worden gebruikt. De gemeente Bloemendaal heeft Stevens Van Dijck gevraagd onderzoek te doen naar de mogelijkheden van tijdelijke huisvesting. In aanvang is uitgegaan van tijdelijke huisvesting op de bestaande kantoorlocaties van de gemeente aan de Brouwerskolkweg 2 te Overveen en aan de Bennebroekerlaan 5 te Bennebroek. Aanvullend daarop is besloten om ook te kijken naar andere locaties binnen de gemeente of in de directe omgeving daarvan. Vooralsnog zal de voorgenomen verkoop van de beide bovengenoemde locaties geen invloed hebben op het onderzoek omtrent de mogelijkheden van de tijdelijke huisvesting. Voor verdere details met betrekking tot de opdracht aan Stevens Van Dijck verwijzen wij naar de offerteaanvraag van de heer Oudhoff d.d. 13 december 2011 met kenmerk UITGANGSPUNTEN Op basis van de huidige formatie is een overzicht opgesteld van de benodigde ruimte per locatie. Locatie Aantal medewerkers Aantal werkplekken Benodigde ruimte (FNO) m² Benodigde ruimte (VVO) (factor x1.20m²) Bloemendaalseweg Brouwerskolkweg Bennebroekerlaan Algemene ruimten Totaal FNO = Functioneel nuttig oppervlakte VVO = Verhuurbaar vloer oppervlakte De medewerkers van de Buitendienst alsmede de kantoren en overige ruimten op de gemeentewerf aan de Brouwerskolkweg zijn buiten beschouwing gelaten. Ook de bestaande raadzaal, burgerzaal, trouwzaal en tentoonstellingszaal zijn niet in het overzicht meegenomen. Feitelijk zijn er vier scenario s te benoemen voor wat betreft tijdelijk huisvesting: Scenario Omschrijving Aantal benodigde 1. Samenvoeging van alle huidige locaties op één nieuwe locatie Verhuizing van alleen locatie Bloemendaalseweg Verhuizing van de locaties Bloemendaalseweg en Brouwerskolkweg (excl. Gemeentewerf) 4. Verhuizing van de locaties Bloemendaalseweg en Bennebroekerlaan ¹ Totaal aantal VVO s: werkplekken + algemene ruimten m² s (VVO) ¹ Donderdag 10 mei / 16

4 ONDERZOCHTE LOCATIES In de afgelopen periode zijn een aantal locaties onderzocht en bezocht om te komen tot een zo compleet mogelijk inzicht in de mogelijkheden van de tijdelijke huisvesting. De bevindingen per locatie zijn hieronder weergegeven. Brouwerskolkweg 2 Overveen Het bestaande gebouw aan de Brouwerskolkweg biedt geen ruimte om meer dan het huidige aantal medewerkers dat daar werkzaam is, te huisvesten. Een deel van de medewerkers op deze locatie is al gehuisvest in tijdelijke kantoorunits naast het pand. Wel bestaat de mogelijkheid om op het terrein van de gemeentewerf tijdelijke kantoorunits te plaatsen. De gemeente heeft 14 K35 units in eigendom met een totale oppervlakte van ca. 246 m² VVO. Dat is niet toereikend voor de gewenste hoeveelheid m² s en dus zullen er extra units bij gehuurd moeten worden. De leverancier van de units, Buko, heeft een voorstel uitgewerkt voor het plaatsen van tijdelijke units ter grootte van ca m² VVO. Het betreft een 2laags gebouw in een L vorm dat past binnen de contouren van de bestaande vrije oppervlakte op de werf. De units die eigendom zijn van de gemeente zijn hierin meegenomen. Op basis van de ruimtebehoeftestaat blijkt dat de gevraagde hoeveelheid algemene ruimten opslag, archief en vergaderruimten op voorhand niet gaat passen in de opzet van de tijdelijke units. Dit feit vormt overigens geen breekpunt op zich om voor de optie van de tijdelijke units te kiezen. Het is mogelijk om elders extra ruimte te vinden voor deze functies en voor wat betreft het geconditioneerde archief speelt de vraag of dat in deze vorm behouden moet blijven binnen de eigen gemeente. Op het terrein zijn alle nutsvoorzieningen en glasvezel verbindingen in principe aanwezig om de tijdelijke huisvesting op aan te sluiten. Bennebroekerlaan 5 Bennebroek Het bestaande gebouw aan de Bennebroekerlaan biedt in principe geen ruimte om meer medewerkers te huisvesten. De enige mogelijkheid is wellicht om de oude raadzaal op de 1 e verdieping om te bouwen en daar een aantal werkplekken te creëren. De inschatting is dat 8 werkplekken op die plek mogelijk moeten zijn. Villa Hartenlust Vijverweg 18 Bloemendaal Op 2 februari 2012 is het bovengenoemde pand bezocht. Het gebouw is een Rijksmonument en ligt in een rustige woonbuurt. Het heeft een omvang van ca m² waarvan m², verdeeld over de begane grond en 1 e en 2 e verdieping, als kantoorruimte kan worden gebruikt. De overige m² s kunnen worden beschouwd als algemene ruimte. Er zijn 25 parkeerplaatsen op eigen terrein. Het gebouw beschikt niet over een lift en de indeling bestaat uit relatief kleine kamers. Het kruipdoorsluipdoor effect is zeer groot. Het is pand niet geïsoleerd (enkel glas) en heeft Donderdag 10 mei / 16

5 geen klimaatinstallatie anders dan lokale koelunits en radiatoren aan de gevel. In de winterperiode wordt bij verwarmd door gebruik van lokale elektrische kachels. Naast het feit dat het pand te klein is, uitgaande van het aantal beschikbare m², maken de ligging van het pand, de indeling en de hoge huurprijs dat het pand minder c.q. niet geschikt is als optie voor de tijdelijk huisvesting van de gemeente. Landgoed Elswout Aerdenhout Op 23 februari jl. is een bezoek gebracht aan landgoed Elswout. Het hoofdgebouw is gelegen in een parkachtige omgeving en verkeert momenteel in staat van afbouw. De eigenaar van het pand heeft aangegeven dat het gebouw pas afgebouwd zal worden op het moment dat er een huurder is gevonden. Dan zal het nog een maand of 4 vergen voor het geheel klaar is. Verhuurder is op zoek naar een huurder die het gebouw voor langere termijn wil huren. Volgens opgave van de eigenaar heeft het pand een omvang van m² BVO, ca m² netto. De ruimten zijn verdeeld over de begane grond en 1 e en 2 e verdieping en zijn over het algemeen ruim van opzet. In de bouw is rekening gehouden met het gebruik van het gebouw als kantoorruimte. Er zijn 50 parkeerplaatsen beschikbaar op eigen terrein. Verhuurder is bereidt het pand te verhuren voor een minimale termijn van 2,5 jaar. De ligging van het pand, de uitstraling en de wat beperkte indelingsmogelijkheden maken het pand minder geschikt voor tijdelijke huisvesting van de gemeente. EKP gebouw A Westergracht 70 Haarlem Op 23 februari jl. is bovengenoemd pand bezocht. Het betreft het oude expeditieknooppunt van de PTT. Het pand ligt ca. 500 m. vanaf de gemeentegrens met Bloemendaal. Het pand is tot voor kort in gebruik geweest voor een gedeelte van de gemeentelijk organisatie van de gemeente Haarlem. Het gebouw heeft een kantoorbestemming en de aangrenzende en omliggende gebouwen op het terrein worden herontwikkeld voor diverse doeleinden. Het pand heeft 4 verdiepingen (begane grond, 1 e t/m 3 e verdieping) en een ruime kelder waarin op een aantal plekken ook werkplekken gesitueerd kunnen worden. Er zijn 60 parkeerplaatsen op eigen terrein beschikbaar. De verdiepingsoppervlakten van de kantoorruimten zijn als volgt: kelder m² begane grond m² 1 e verdieping m² 2 e verdieping m² 3 e verdieping 151 m² Donderdag 10 mei / 16

6 De verhuurder is bereidt het pand of delen daarvan voor kortere tijd te verhuren. Daarbij moet gedacht worden aan een periode vanaf één jaar. Het gebouw is zo goed als gebruiksklaar en kan met beperkte aanpassingen snel betrokken worden. GGZ De Geestgronden Rijksstraatweg 113 Bennebroek Op 23 februari jl. is een bezoek gebracht aan de locatie van GGZ Geestgronden in Bennebroek. Medio juni 2012 zal de hele administratieve organisatie van de GGZ verhuizen naar Amsterdam. Op dat moment komt het hoofdgebouw, genaamd Vogelenzang, beschikbaar. In de directe nabijheid van dit gebouw staan de gebouwen Beukenhorst en Lokhorst welke op termijn ook vrij komen. Elders op het terrein staat ook het voormalig Dienstencentrum dat momenteel nog slechts beperkt in gebruik is en dat mogelijk beschikbaar is als optie voor tijdelijke huisvesting. In de andere panden op het terrein zal de zorgverlening worden voortgezet. Het pand Vogelenzang bestaat uit de begane grond, 1 e en 2 e verdieping. De 2 e verdieping is niet als kantoorruimte bruikbaar. Het betreft hier een hoofdzakelijk niet afgewerkte zolderverdieping met weinig of geen daglichttoetreding. De oppervlakten van de verdiepingen in het gebouw Vogelenzang zijn volgens opgave van de eigenaar als volgt: begane grond 842 m² VVO (ca. 545 m² kantoorruimte) 1 e verdieping 656 m² VVO (ca. 437 m² kantoorruimte) 2 e verdieping n.v.t. Het pand Vogelenzang is qua inrichting en de staat waarin het verkeert goed geschikt als kantoorruimte voor de gemeente. Qua omvang zou de locatie Bloemendaalseweg, met mogelijk wat kleine wijzigingen in de indeling, op deze locatie gehuisvest kunnen worden. Het gebouw van het voormalig Dienstencentrum bestaat uit de begane grond laag waarin, naast een gedeelte kantoorruimte, een aantal grote gebruiksruimten en voormalige werkplaatsen zijn gesitueerd. De 1 e verdieping heeft een kantoorinrichting. Het pand heeft volgens opgave van de eigenaar ca m² VVO kantoorruimte. Een gedeelte van de begane grond kan mogelijk geschikt worden gemaakt om te dienen als extra kantoorruimte, maar dit zal in een volgende fase nader onderzocht moeten worden. De panden Lokhorst en Beukenhorst hebben respectievelijk een oppervlakte van ca m² VVO en m² VVO. Beide gebouwen hebben 3 verdiepingen. Beiden panden zijn echter in de huidige staat en met de bestaande indeling niet geschikt voor gebruik als kantoorruimte. Renovatie van deze gebouwen vraagt een aanzienlijke investering en zal qua planning niet passen in de wens om 1 e helft 2013 de tijdelijke huisvesting gereed te hebben. Donderdag 10 mei / 16

7 RANDVOORWAARDEN ICT Met betrekking tot de ICT voorzieningen in de tijdelijke huisvesting zijn de volgende zaken aan de orde. 1. Voor elke werkplek moet gemiddeld 1,5 UTP dataaansluiting beschikbaar zijn. 2. Het type databekabeling moet minimaal Cat 5E zijn. Bij voorkeur afgeschermde bekabeling. 3. Op de locatie moet een glasvezelverbinding aanwezig zijn, dan wel aangelegd kunnen worden. 4. Er moeten twee gelijkwaardige computerruimten beschikbaar zijn om de continuïteit van de datavoorzieningen te garanderen bij uitval van één van de computerruimten. Momenteel zijn deze gelokaliseerd op de Bloemendaalseweg en aan de Brouwerskolkweg. Deze zijn met elkaar verbonden via een glasvezelverbinding. Het uitgangspunt is dat de 2 e computerruimte op de tijdelijke locatie wordt gecreëerd. Wel zijn er eisen aan de fysieke afstand tussen beide computerruimten. Deze mag niet te klein zijn om het risico uit te sluiten dat bij geval van een calamiteit beide ruimten zouden kunnen uitvallen. 5. De werkplekverbindingen tussen de diverse vestigingen kunnen via een reguliere internetverbinding worden gerealiseerd. Wel dient er een glasvezelverbinding te zijn tussen de huidige locatie op de Brouwerskolkweg en de tijdelijke locatie. 6. De telefooncentrale zal mee moeten verhuizen. 7. De besluitvorming over de definitieve locatie van de tijdelijke huisvesting moet tijdig plaats vinden. Bij voorkeur vóór de zomer. De doorlooptijd van het wijzigen en aanpassen van alle dataverbindingen in samenwerking met externe providers zal maanden gaan vergen. Denk hierbij aan de internetverbindingen, de Gemnet aansluiting en de glasvezelverbindingen. Zaken als het verplaatsen van audiovisuele middelen, het herinrichten van de computerruimte en het aanbrengen van het draadloze netwerk kunnen later in de verdere uitwerking worden meegenomen. Indien op een locatie niet de juiste infrastructuur aanwezig is zal dit betekenen dat deze, tegen te verwachten hoge kosten, alsnog aangebracht zal moeten worden. Het is in deze fase van het onderzoek niet mogelijk alle consequenties per locatie gedetailleerd in kaart te brengen en daar een kostenraming voor te maken. Vanuit een praktisch oogpunt gezien heeft de locatie Gemeentewerf de voorkeur als het gaat om het realiseren van de benodigde datavoorzieningen op een korte termijn. Omdat de beide computerruimtes (hoofdruimte en backupruimte) dan te dicht bij elkaar zouden komen te liggen (allebei op de Brouwerskolkweg) kan er voor gekozen worden om een ruimte in het huidige P&O gebouw aan de Bloemendaalseweg 160 om te bouwen tot een tweede tijdelijke computerruimte. Donderdag 10 mei / 16

8 FINANCIELE ZAKEN Ten aanzien van de kosten voor de verhuizing en de ingebruikname van de tijdelijke huisvesting is gekeken naar de investeringen die gemaakt moeten worden ongeacht de keuze van de locatie en de specifieke kosten per locatie indien de keus daarop zou vallen. Daarbij kan worden opgemerkt dat als de huidige computerruimte op de Brouwerskolkweg gehandhaafd blijft en de backup computerruimte wordt gerealiseerd op de Bloemendaalseweg 160, deze in alle gevallen, ongeacht de gekozen locatie, gebruikt kunnen worden ter ondersteuning van de tijdelijke huisvesting. De algemene kosten ongeacht de locatiekeuze zijn in onderstaand overzicht weergegeven. Het betreft een reële inschatting van de kosten die bij uitvoering verder gedetailleerd en uitgewerkt moeten worden. Onderwerp Toelichting Geschatte kosten 1. Verhuiskosten Verhuizing naar tijdelijke locatie , 2. Opslag archief Verhuizing deel archief naar Provinciaal archief of naar tijdelijke opslag 3. Huur vergaderruimte 4. Bouw en inrichting backup computerruimte 5. Verhuizing dataen communicatie verbindingen 25x p/jaar voor raadsvergaderingen + grote commissievergaderingen in het dorpshuis te Vogelenzang Locatie Bloemendaalseweg 160 in P&O gebouw Bestaande verbindingen verhuizingen naar nieuwe backup computerruimte i.s.m. providers , p/jaar + eenmalig 2.300, 6.500, p/jaar , , Ad.2. Huurkosten per jaar zijn voor een periode van 2 jaar meegerekend in het investeringsoverzicht. Ad.3. Voor wat betreft het EKP Haarlem en GGZ Ingeest Bennebroek kan op locatie afdoende vergaderruimte worden gecreëerd, maar dat heeft als consequentie het huren van extra m² s die niet permanent in gebruik zullen zijn. Het gebruik c.q. huur van het dorpshuis in Vogelenzang kan per keer worden geregeld. Huurkosten per jaar zijn voor een periode van 2 jaar meegerekend in het investeringsoverzicht. De verwachte kosten per locatie zijn als volgt: Locatie/onderwerp Toelichting Geschatte kosten Gemeentewerf 1. Publieksbalies Bouw en inrichting publieksbalies , 2. Losse inrichting Aanvullende wensen voor inrichting gebouw 3. Tijdelijke units Bijkomende kosten voor plaatsing tijdelijke units , , 4. Wasplaats Verplaatsen wasplaats 2.500, Donderdag 10 mei / 16

9 EKP Gebouw A 1. Publieksbalies Bouw en inrichting publieksbalies , 2. Losse inrichting Aanvullende wensen voor inrichting gebouw , 3. Schoonmaak Gereed maken bij ingebruikname 2.500, 4. ICT voorzieningen Verbindingen tot stand brengen tussen Brouwerskolkweg en tijdelijke locatie PM GGZ Ingeest 1. Publieksbalies Bouw en inrichting publieksbalies , 2. Losse inrichting Aanvullende wensen voor inrichting gebouw , 3. Schoonmaak Gereed maken bij ingebruikname 2.500, 4. ICT voorzieningen Verbindingen tot stand brengen tussen Brouwerskolkweg en tijdelijke locatie 5. Tijdelijke publieksvoorziening in Bloemendaal Realisatie en inrichting tijdelijke steunpunt voor burgerzaken PM PM Alle genoemde bedragen zijn excl. BTW. In bovenstaande opstelling is er van uitgegaan dat de inrichting van het EKP gebouw A te Haarlem en die van het gebouw Vogelenzang in Bennebroek nagenoeg behouden wordt zoals deze nu is. Dit gezien het tijdelijke karakter van de huisvesting en de te verwachte hoge kosten als het gebouw geheel aangepast en gerenoveerd dient te worden. Donderdag 10 mei / 16

10 OVERZICHT Gemeente Bloemendaal Onderzoek Tijdelijke Huisvesting gs/3252: Locaties Brouwerskolk Gemeente Bennebroeker Landgoed EKP gebouw A weg werf laan Villa Hartenlust Elswout Westergracht GGZ Ingeest Scenario's: Overveen Overveen Bennebroek Bloemendaal Aerdenhout Haarlem Bennebroek 1 alle huidige locaties nieuw X X X X X 2 alleen Bloemendaalseweg X X X 3 Bloemendaalseweg en Brouwerskolkweg X X X X 4 Bloemendaalseweg en Bennebroekerlaan X X X X Semipermanent Kenmerken: Aantal m²'s VVO m² (2laags) m² m² 7,857 m² totaal m² VVO m² VVO Aantal parkeerplaatsen n.t.b Min. 65 Toereikend Ligging Planologische aspecten Bestaande gemeente locatie Aanvraag tijdelijke ontheffing noodzakelijk i.v.m. extra m²'s Centraal, in woonwijk Parkachtige omgeving N.v.t. N.v.t. N.v.t. Rand gemeente Afgelegen, aan Haarlem gemeentegrens Aanvraag tijdelijke ontheffing noodzakelijk i.v.m. huidige bestemming Bereikbaarheid Goed Redelijk Redelijk Goed Redelijk Mogelijkheden O.V. Goed Redelijk Slecht Voldoende Redelijk Afwerkingsniveau gebouw n.t.b. Redelijk Goed Gemiddeld Gemiddeld Klimaatinstallatie Gas CV en Gas CV en Gas CV en Gas CV met topcooling Gas CV en natuurlijke optioneel lokale airco mechanische mechanische units ventilatie (luchtbehandel ventilatie ventilatie ing) Uitstraling/ zichtbaarheid n.v.t. Goed Redelijk Redelijk Redelijk ICT randvoorwaarden Nieuw aan te brengen door huurder Bestaand Nieuw aan te netwerk geheel brengen door vervangen huurder Cat 5E (klein deel CAT 6) en glasvezel aanwezig CAT 5E en glasvezel aanwezig Te huren aantal m² m² ¹ m² m² Vraagprijs per m² p/jaar 73,50 ¹ 253, 250, 95, 93, Servicekosten Ca. 25, p/m² Energiekosten Geen opgave Ca. 30, p/m² Ca. 20, p/m² p/jaar , p/jaar p/jaar p/jaar Huurtermijn Min. 2 jaar N.t.b. Min. 2,5 jaar Vanaf 1 jaar Flexibel Globale investeringskosten gemeente ( alle bedragen excl. BTW ) Algemene kosten , , , Locatiegebonden kosten ,³ ,² ,² ¹ Aantal m2 en prijs p/m2 met inachtneming van het hergebruik van de eigen units van de gemeente die nu in opslag staan (ca. 246 m² VVO) ² Exclusief ICT voorzieningen voor beide locaties en voor Bennebroek excl. tijdelijke publieksvoorziening Bloemendaal ³ Exclusief hekwerken, (her)bestratingswerkzaamheden en aansluiting op gemeenteriool Donderdag 10 mei / 16

11 PLANNING Het EKP gebouw A te Haarlem is op korte termijn beschikbaar. Het risico bestaat overigens dat, in de loop van het proces over de besluitvorming inzake de tijdelijke huisvesting, zich een andere huurder aandient voor het hele of gedeelten van het gebouw. In overleg met verhuurder zouden afspraken gemaakt kunnen worden voor een right of first refusal. Dat houdt in dat als zich een potentiële huurder aandient de gemeente alsnog het recht heeft om op dat moment een huurovereenkomst aan te gaan. Verhuurder zal hier uiteraard mee akkoord moeten gaan. Het gebouw Vogelenzang van de GGZ Ingeest komt medio augustus ter beschikking. Het gebouw Dienstencentrum staat al leeg. Ook hier geldt het risico dat zich andere huurders aandienen voordat de gemeente een besluit heeft kunnen nemen over de locatie van de tijdelijke huisvesting. Voor deze locatie geldt dat er een tijdelijke ontheffing op het bestemmingsplan moet worden aangevraagd in verband met de huidige bestemming Maatschappelijke Doeleinden, die niet passend is voor het huisvesten van de gemeentelijk organisatie. De doorlooptijd van de procedure is ca. 2 à 2,5 maand. Voor het kunnen plaatsen van de tijdelijke units op de Gemeentewerf moet ook een tijdelijke ontheffing op het bestemmingsplan worden aangevraagd. Dit vanwege het feit dat het maximale aantal bebouwde m² s op deze locatie reeds is bereikt. De doorlooptijd van de procedure is ca. 2 à 2,5 maand. Het plaatsen van de tijdelijke units neemt ca. 1,5 tot 2 maanden in beslag van ontwerp tot uitvoering. Er zal een bouwvergunning aangevraagd moeten worden. Deze aanvraag kan parallel lopen met de ontheffingsprocedure. De aanvraag bouwvergunning kan 13 tot 26 weken duren. Afhankelijk van de omvang en de aard van de bouwkundige en technische aanpassingen is de inschatting dat het gereed maken van de locatie EKP gebouw A te Haarlem en de gebouwen van GGZ Ingeest te Bennebroek 2 à 3 maanden in beslag zullen nemen. Cruciaal in de zin van de planning is het aanbrengen c.q. installeren van de technische voorzieningen op het gebied van data en telefonie. (Zie ook: Randvoorwaarden ICT punt 7). De fysieke verhuizing van de organisatie zal hooguit enkele werkdagen in beslag nemen. Donderdag 10 mei / 16

12 CONCLUSIES Op basis van het uitgevoerde onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 1. De bestaande gebouwen aan de Brouwerskolkweg en Bennebroekerlaan bieden geen mogelijkheid om de organisatie uit de Bloemendaalseweg te huisvesten. 2. Het plaatsen van tijdelijke units op de gemeentewerf biedt de ruimte en mogelijkheden om de organisatie uit de Bloemendaalseweg te huisvesten. Wel is er een (oplosbaar) tekort aan ruimte voor alle gevraagde algemene voorzieningen. 3. Villa Hartenlust in Bloemendaal is te klein om ruimte te bieden aan één van de scenario s. Daarnaast heeft deze locatie meerdere negatieve beoordelingsaspecten waardoor gebruik door de gemeente wordt afgeraden. 4. Landgoed Elswout te Aerdenhout is als gebouw en door de ligging niet geschikt als tijdelijke huisvesting voor de gemeente. Daarnaast vormen de hoogte van de huurprijs en de lengte van de minimale huurtermijn belangrijke aspecten die deze locatie niet geschikt maken. 5. Het EKP gebouw A te Haarlem biedt op alle beoordeelde aspecten voldoende kansen om de gemeentelijke organisatie, geheel of gedeeltelijk, te huisvesten. Het feit dat de locatie op het grondgebied van de buurgemeente ligt kan als negatief c.q. niet gewenst worden beoordeeld. 6. De gebouwen op het terrein van GGZ Ingeest in Bennebroek bieden voldoende mogelijkheden om de gemeentelijke organisatie geheel of gedeeltelijk te huisvesten. Wel zal de organisatie gesplitst gehuisvest moeten worden over 2 gebouwen. Optie valt af. Mogelijke optie. Optie valt af. Optie valt af. Mogelijke optie. Mogelijke optie. De voorgenomen verkoop van de locaties aan de Brouwerskolkweg en de Bennebroekerlaan kan van invloed zijn op de keus voor de tijdelijke locatie. Geadviseerd wordt daarom er voor te kiezen om de levering van beide panden, nadat deze verkocht zijn, niet eerder te laten plaatsvinden totdat de vernieuwbouw van het gemeentehuis klaar is. Slechts twee locaties, het EKP gebouw A in Haarlem en GGZ Ingeest in Bennebroek bieden, indien aan de orde, voldoende ruimte om de hele organisatie te huisvesten. Zoals eerder aangegeven in dit rapport geldt ook dat de financiële implicaties van het in gebruik van de tijdelijke huisvesting in een volgende fase meer gedetailleerd uitgewerkt dienen te worden. Donderdag 10 mei / 16

13 BIJLAGE 1 RUIMTEBEHOEFTESTATEN Stevens Van Dijck Project Tijdelijke huisvesting gemeente Bloemendaal Opdrac htgever Gemeente Bloemendaal Dat um bouwmanagers en huisvestingsadviseurs Postbus AA Zoetermeer Status Kenmerk Conc ept 3252/gs/01 telefoon : Huidig Toekomst Bloemendaalseweg Aantal medewerkers Uren per week Fte Aantal werkplekken Oppervlak Subtotaal Totaal Opmerking College van B&W 104 Burgemeester Wethouders (3x) Bestuurssecretariaat Directie 40 Direc teur Adjunct directeur Bedrijfsbureau 56 Vaste medewerkers Flexibele medewerkers Publiekszaken 223 Manager C Team Samenleving Toezichthouders (BOA's) Logopedistes Vaste medewerkers Team Burgerzaken en Receptie Rec eptionistes Receptiegebied Baliemedewerkers: 9 3 balieplekken Publieksbalie gebied 4 backoffice plekken Financien en Facilitaire Zaken 220 Manager C Team Documentaire Informatievoorziening Vaste medewerkers Team Bodes Vaste medewerkers (3x BLW; 2x BKW; 1x BBL) Team Automatisering Vaste medewerkers Team Communicatie Vaste medewerkers Team Personeel en Organisatie Vaste medewerkers Griffie 36 Griffier Vaste medewerkers Totaal Werkplekken 90,0 0 70,0 679 m² m² ALGEMENE RUIMTEN Receptie en publieksgebied Garderobe Incl. toga ruimte Post en reprokamer DIV ruimte en boderuimte Opslagruimte Aanname + opslag elders (nu 400 m² opslag) Archief Let op: geconditioneerde ruimte! Servicecorners (pantries en printruimte) ARBO en EHBO ruimte Vergader en overlegruimten ICT ruimte Totaal overige ruimten 505 m² 0 m² TOTAAL FUNCTIONEEL OPPERVLAK m² 0 m² Donderdag 10 mei 2012

14 RUIMTEBEHOEFTESTAAT Project Opdrac htgever Tijdelijke huisvesting gemeente Bloemendaal Gemeente Bloemendaal Stevens Van Dijck bouwmanagers en huisvestingsadviseurs Postbus 7020 Dat um Status Conc ept Kenmerk 3252/gs/ AA Zoetermeer telefoon : Huidig Toekomst Brouwerskolkweg Aantal medewerkers Uren per week Fte Aantal werkplekken Oppervlak Subtotaal Totaal Opmerking Gemeentewerken 173 Manager C Team civiele techniek Vaste medewerkers Technische werkplekken 4x; regulier 5x Team GRV en Reiniging Vaste medewerkers Team beheer eigendommen Vaste medewerkers Bouwen en wonen 180 Manager C Team Bouw en Woningtoezicht Vaste medewerkers Team Ruimtelijke Ordening Vaste medewerkers Team Milieu Vaste medewerkers Financien en Facilitaire Zaken 88 Manager C Werkplek Bloemendaalseweg Team Financien Vaste medewerkers Team Bodes Vaste medewerkers (3x BLW; 2x BKW; 1x BBL) Totaal Werkplekken 60,0 0 51,0 441 m² m² ALGEMENE RUIMTEN Receptie en ontvangstruimte 0 Garderobe 0 Callcenter 0 Post en reprokamer 0 Opslagruimte 0 Archief 0 Servicecorners (pantries en printruimte) 0 ARBO en EHBO ruimte 0 Medische ruimte 0 Bedrijfsrestaurant 0 Keuken en cateringopslag 0 Vergader en overlegruimten 0 Auditorium 0 A/V ruimte 0 Totaal overige ruimten 0 m² 0 m² TOTAAL FUNCTIONEEL OPPERVLAK 441 m² 0 m² Donderdag 10 mei 2012

15 RUIMTEBEHOEFTESTAAT Project Opdrachtgever Tijdelijke huisvesting gemeente Bloemendaal Gemeente Bloemendaal Stevens Van Dijck bouwmanagers en huisvestingsadviseurs Postbus 7020 Datum Status Conc ept 2701 AA Zoetermeer telefoon : Kenmerk 3252/gs/01 Huidig Toekomst Bennebroekerlaan Aantal medewerkers Uren per week Fte Aantal werkplekken Oppervlak Subtotaal Totaal Opmerking Gemeentebelastingen 196 Manager C Team Beleid en Applicatiebeheer Vaste medewerkers Team Waardering Vaste medewerkers Team Heffingen Vaste medewerkers Team Invordering Vaste medewerkers Team BIG Vaste medewerkers Tijdelijke medewerkers Publiekszaken 0 Vaste medewerkers 0 Financien en Facilitaire Zaken 8 Team Bodes Vaste medewerkers (3x BLW; 2x BKW; 1x BBL) Totaal Werkplekken 24,0 0 24,0 204 m² m² ALGEMENE RUIMTEN Receptie en ontvangstruimte 0 Garderobe 0 Callc enter 0 Post en reprokamer 0 Opslagruimte 0 Arc hief 0 Servicecorners (pantries en printruimte) 0 ARBO en EHBO ruimte 0 Medische ruimte 0 Bedrijfsrestaurant 0 Keuken en cateringopslag 0 Vergader en overlegruimten 0 Auditorium 0 A/V ruimte 0 Totaal overige ruimten 0 m² 0 m² TOTAAL FUNCTIONEEL OPPERVLAK 204 m² 0 m² Donderdag 10 mei 2012

16 BIJLAGE 2 SITUATIESCHETS GEMEENTEWERF OVERVEEN Donderdag 10 mei 2012

Aanzet visie Het Nieuwe Werken Globaal Programma van Eisen huisvesting

Aanzet visie Het Nieuwe Werken Globaal Programma van Eisen huisvesting Waterschap Vallei & Eem Waterschap Veluwe Aanzet visie Het Nieuwe Werken Globaal Programma van Eisen huisvesting Utrecht, 3 mei 2011 Herculesplein 80 3584 AA UTRECHT Postbus 85030 3508 AA UTRECHT T +31

Nadere informatie

Van Klooster Dolphia naar Meeting Point Dolphia en Grand café In de Kapel

Van Klooster Dolphia naar Meeting Point Dolphia en Grand café In de Kapel Van Klooster Dolphia naar Meeting Point Dolphia en Grand café In de Kapel RAPPORT Conversie Dolphia Projectgroep 2 Opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie: Broekhuis, N. (Niels) Dam, M. (Marloes)

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad

Aan de Gemeenteraad. Raad Aan de Gemeenteraad Raad Status Punt no. : : : 27 september 2007 Opiniërend 7 Onderwerp : Voortgangsrapportage en scenariostudies m.b.t. de functionaliteit van het gemeentekantoor op korte en langere termijn

Nadere informatie

Alternatieve ontwikkelingen voor Kolleksjesintrum Fryslân Opdrachtgever: Provincie Frysland

Alternatieve ontwikkelingen voor Kolleksjesintrum Fryslân Opdrachtgever: Provincie Frysland PARTNERS Alternatieve ontwikkelingen voor Kolleksjesintrum Fryslân Opdrachtgever: Provincie Frysland Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 Eerder onderzoek Programma van Eisen en aanvullende scenario s...

Nadere informatie

Quickscan Bibliotheek en Artplex, Utrecht Alternatieve huisvesting voor de bibliotheek en Artplex

Quickscan Bibliotheek en Artplex, Utrecht Alternatieve huisvesting voor de bibliotheek en Artplex Quickscan Bibliotheek en Artplex, Utrecht Alternatieve huisvesting voor de bibliotheek en Artplex Plaats Datum Referentie Baarn 10 januari 2014 2014001/OGU6-QSBA-HV/CKO/FHE 2014001/OGU6-QSBA-HV/CKO/TED/FHE/10.01.2014

Nadere informatie

MEMO. Voortgang en status van de ontwikkeling van de ICT bij de Gemeente Bloemendaal

MEMO. Voortgang en status van de ontwikkeling van de ICT bij de Gemeente Bloemendaal Gemeente Bloemendaal WBR MEMO Postadres: Postbus 201, 2050 AE Overveen www.bloemendaal.nl Telefoon (023) 522 55 55 Telefax (023) 522 55 66 e-mail: gemeente@bloemendaal.nl Aan : de leden van de Raad c.c.

Nadere informatie

Uitkomsten analyses tekorten begroting VRK en incidentele effecten 2011. Vastgesteld in DB 22 oktober 2010

Uitkomsten analyses tekorten begroting VRK en incidentele effecten 2011. Vastgesteld in DB 22 oktober 2010 Uitkomsten analyses tekorten begroting VRK en incidentele effecten 2011 Vastgesteld in DB 22 oktober 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Resultaat tot nu toe... 3 3. Algemene schets van de financiële

Nadere informatie

WATE NO. 2012.20809 INGEK. 6 OKT 2012

WATE NO. 2012.20809 INGEK. 6 OKT 2012 looi Waterschap Peel en Maasvallei De heer mr. W.J.M. Evers Postbus 3390 5902 PJ VENLO WATE NO. 2012.20809 INGEK. 6 OKT 2012 MWaterschaps. cc. ambtelijk contactpersonen HWH Behandeld door Marianne de Vries

Nadere informatie

Samenvatting rapporten over uitbreiding en energievoorziening De Beemden.

Samenvatting rapporten over uitbreiding en energievoorziening De Beemden. Samenvatting rapporten over uitbreiding en energievoorziening De Beemden. Aan: Van: College van Burgemeester en wethouders; Afdeling Welzijn en Burgers (H. Koops) en afdeling VROM (W. Haaijer en W.M. Niemeijer);

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013. 1 januari 2013

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013. 1 januari 2013 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Uitgangspunten 6 Eigen verantwoordelijkheid 6 Beperking, chronisch psychisch probleem of psychosociaal

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Handboek Huisvesting Gemeente Eindhoven

gemeente Eindhoven Handboek Huisvesting Gemeente Eindhoven A gemeente Eindhoven Handboek Huisvesting Gemeente Eindhoven Projectmanagement Versie: DEFINITIEVE versie 1.8c December 2011 cho/pb11041188 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Projectmanagement Datum December

Nadere informatie

Huisvesting arbeidsmigranten in Oldebroek Adviesnota voor een beleidskader

Huisvesting arbeidsmigranten in Oldebroek Adviesnota voor een beleidskader Huisvesting arbeidsmigranten in Oldebroek Adviesnota voor een beleidskader Gemeente Oldebroek Gemeente Oldebroek J. de Regt beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening Postbus 2 8096 ZG Oldebroek T. 0525 638200

Nadere informatie

Nota maatschappelijk vastgoedbeleid. Eerste fase

Nota maatschappelijk vastgoedbeleid. Eerste fase Nota maatschappelijk vastgoedbeleid Eerste fase Marieke Meeuwenoord Gemeente Woudenberg 09-06-2015 Nota maatschappelijk vastgoedbeleid Eerste fase Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1: Analyse strategisch

Nadere informatie

DESKUNDIGENOORDEEL HUISVESTINGSKOSTEN UWV

DESKUNDIGENOORDEEL HUISVESTINGSKOSTEN UWV DESKUNDIGENOORDEEL HUISVESTINGSKOSTEN UWV Onderzoeksverslag door de heer W. Meijer op 12 februari 2004 aangeboden aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer mr. A.J. de Geus 12 februari

Nadere informatie

Omgevingsvergunning fase 1

Omgevingsvergunning fase 1 Besluit van Gedeputeerde staten van Limburg Omgevingsvergunning fase 1 Voor de activiteiten gebruik van gronden in strijd met planologische regelgeving en milieu Site Chemelot, deelinrichting Chemelot

Nadere informatie

RUD UTRECHT. Huisvesting en facilitaire dienstverlening. b. concept-huisvestingscontract, c. concept-dienstverleningsovereenkomst

RUD UTRECHT. Huisvesting en facilitaire dienstverlening. b. concept-huisvestingscontract, c. concept-dienstverleningsovereenkomst RUD UTRECHT Aan Algemeen Bestuur RUD Utrecht Van Dagelijks Bestuur RUD Utrecht Opsteller: Norbert de Blaay Onderwerp Huisvesting en facilitaire dienstverlening t.b.v. Vergadering 13 maart 2014 bijlagen

Nadere informatie

BASISHANDBOEK ZELFBOUW Mei 2015

BASISHANDBOEK ZELFBOUW Mei 2015 BASISHANDBOEK ZELFBOUW Mei 2015 Basishandboek zelfbouw mei 2015 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 5 2. BETROKKEN PARTIJEN... 6 2.1 DE KAVELWINKEL... 6 2.2 GRONDZAKEN... 6 2.3 AFDELING OMGEVINGSKWALITEIT...

Nadere informatie

Nota van inspraak en vooroverleg bestemmingsplan bedrijventerrein Nieuw Schaik

Nota van inspraak en vooroverleg bestemmingsplan bedrijventerrein Nieuw Schaik Nota van inspraak en vooroverleg bestemmingsplan bedrijventerrein Nieuw Schaik Gemeente Leerdam Afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling Maart 2011 Inleiding De gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Bestemmingsplan Oosterhout-Zuid, herziening 2 (sportpark de Warande)

Bestemmingsplan Oosterhout-Zuid, herziening 2 (sportpark de Warande) Bestemmingsplan Oosterhout-Zuid, herziening 2 (sportpark de Warande) projectnr. 248231 revisie 04 26 maart 2013 auteur(s) ing. M. Fransen Opdrachtgever Postbus 40 4900 AA Oosterhout Nb datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

Topsport & Innovatiepark de Goffert

Topsport & Innovatiepark de Goffert Topsport & Innovatiepark de Goffert Eindrapportage Analyse Planvorming The Stadium Consultancy BV Ref.: BV.09.120 Postbus 154 T 035 5233342 Versie: 4.0 1400 AD Bussum F 035 5233334 www.stadiumconsultancy.com

Nadere informatie

Flexibel wonen voor Oost-Europese werknemers

Flexibel wonen voor Oost-Europese werknemers Flexibel wonen voor Oost-Europese werknemers Auteur: V. Kojadin Studentnummer: 0788836 Opleiding: Bouwkunde Voorwoord Dit onderzoeksverslag is gemaakt in het kader van het afstuderen voor de opleiding

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Regeling met bijlagen

Bijlagen: 1. Regeling met bijlagen { l 8 -o l gemeente WW NOTA VOOR DE RAAD >atum: 29 augustus 2008 Nummer raadsnfrta:" O O S O 5 O Dnderwerp: Treffen van een bilaterale gemeenschappelijke regeling met de gemeente oon op Zand voor samenwerking

Nadere informatie

HAVENSTRAAT 183-185 Rotterdam Zelfbouw in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

HAVENSTRAAT 183-185 Rotterdam Zelfbouw in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap INFORMATIEBROCHURE November 2014 HAVENSTRAAT 183-185 Rotterdam Zelfbouw in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap pakjeruimte.nl facebook.com/zb010 pinterest.com/pakjeruimte Kopen en klussen in de Havenstraat,

Nadere informatie

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

Amendement. Voorstel nr: 2009-07. Onderwerp: Stichting Cool

Amendement. Voorstel nr: 2009-07. Onderwerp: Stichting Cool \\(\K^ : l^'^-t-oo'-j (.Vto^c^V^ - J /\. ao«i^ Amendement Voorstel nr: 2009-07 Onderwerp: Stichting Cool De raad van de gemeente te Heerhugowaard, in vergadering bijeen d.d 24 november 2009-11-25 Ondergetekende

Nadere informatie

VERPLAATSBARE WONINGEN. Succesvolle experimenten en andere ervaringen

VERPLAATSBARE WONINGEN. Succesvolle experimenten en andere ervaringen VERPLAATSBARE WONINGEN Succesvolle experimenten en andere ervaringen Verkort rapport 17 december 2010 Voor u ligt de ingekorte versie van dit rapport. Naast deze korte versie is een volledige versie verschenen,

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Raadscommissie voor Verkeer en Vervoer en Infrastructuur (inclusief NoordZuidlijn en Luchtkwaliteit)

Gemeente Amsterdam Raadscommissie voor Verkeer en Vervoer en Infrastructuur (inclusief NoordZuidlijn en Luchtkwaliteit) Nummer BD2013-014414 Directie directie sb Dienst dienst ivv Gemeente Amsterdam Raadscommissie voor Verkeer en Vervoer en Infrastructuur (inclusief NoordZuidlijn en Luchtkwaliteit) Ter kennisneming voor

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

Het Basishandboek Zelfbouw. Kavels Thiendenland II - Zuid

Het Basishandboek Zelfbouw. Kavels Thiendenland II - Zuid Het Basishandboek Zelfbouw Kavels Thiendenland II - Zuid Versie 19 november 2014 Pagina 1 van 28 BASISHANDBOEK ZELFBOUW Inhoudsopgave Begrippenlijst 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 Hoofdstuk 2 Betrokken partijen

Nadere informatie