Tekla Structures Handleiding Tekla Model Sharing. Productversie 21.1 augustus Tekla Corporation

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tekla Structures Handleiding Tekla Model Sharing. Productversie 21.1 augustus 2015. 2015 Tekla Corporation"

Transcriptie

1 Tekla Structures Handleiding Tekla Model Sharing Productversie 21.1 augustus Tekla Corporation

2 Inhoudsopgave 1 Tekla Model Sharing Vereisten voor Tekla Model Sharing Hoe Tekla Model Sharing de deelservice gebruikt Een cacheservice voor Tekla Model Sharing installeren Gebruikersrollen in Tekla Model Sharing Een model in Tekla Model Sharing gaan delen Aan een gedeeld model in Tekla Model Sharing deelnemen Uw modelwijzigingen delen in Tekla Model Sharing Wijzigingen in Tekla Model Sharing na het inlezen weergeven Lijst met gedeelde modellen in Tekla Model Sharing Gebruikersgegevens en toegangsrechten in Tekla Model Sharing Een basislijn voor een model in Tekla Model Sharing maken Een model van de deelservice in Tekla Model Sharing uitsluiten Een gedeeld model naar een single-user of een multi-user model converteren Wat er in Tekla Model Sharing wordt gedeeld Instellingen Tekla Model Sharing Bestanden en mappen van Tekla Model Sharing uitsluiten Importeren en exporteren gebruiken om gegevens van de Organisator in Tekla Model Sharing te delen Modelhistorie in Tekla Model Sharing delen Conflicthantering en beperkingen in Tekla Model Sharing Een model in Tekla Model Sharing terugzetten Vrijwaring

3 1 Tekla Model Sharing Met Tekla Model Sharing kunt u efficiënt wereldwijd in samenwerking modelleren binnen één Tekla Structures-model. Tekla Model Sharing biedt gebruikers de vrijheid om met hetzelfde model tegelijkertijd in verschillende locaties en tijdzones te werken. Met Tekla Model Sharing kunt u lokaal werken en de modelwijzigingen wereldwijd delen. Eén gebruikersteam van Tekla Model Sharing kan bijvoorbeeld in New York werken, één in Londen en één in Bangkok. Ze dragen allen bij aan hetzelfde model terwijl ze tijdens hun kantooruren in verschillende tijdzones ergens op de aardbol werken terwijl het model al die tijd wordt opgebouwd. In Tekla Model Sharing heeft elke gebruiker een lokale versie van het model op de computer of op een netwerkstation en de modelgegevens worden gedeeld en via internet gesynchroniseerd met een Microsoft Azure-cloudservice die door Tekla wordt geleverd. Als een model wordt gedeeld, wordt deze met de op de cloud gebaseerde deelservice verbonden. U kunt uw wijzigingen dan eenvoudig delen door deze naar de deelservice weg te schrijven. Als u uw model met de wijzigingen die door andere gebruikers zijn aangebracht wilt bijwerken, doet u dat door de wijzigingen van de deelservice in te lezen. Hoewel de wijzigingen via internet worden gedeeld, hoeft u niet al die tijd met de deelservice te zijn verbonden. U hoeft alleen online te zijn wanneer u de wijzigingen wilt wegschrijven of Tekla Model Sharing 3

4 inlezen. Hierdoor wordt het offline werken mogelijk als uw internetverbinding niet altijd beschikbaar is. Met Tekla Model Sharing kunt u: andere gebruikers uitnodigen tot uw gedeelde modellen aan gedeelde modellen van iemand anders deelnemen modelwijzigingen delen OPMERKING Tekla Model Sharing vereist een single-user model. Een model kan niet tegelijkertijd worden gedeeld en in de multi-user modus worden gebruikt. Als u een gedeeld model in de multi-user modus wilt gebruiken, moet u het model uitsluiten van de deelservice en het naar een multi-user model converteren. Zie Een model van de deelservice in Tekla Model Sharing uitsluiten op pagina 21. Nadat u een model van de deelservice hebt uitgesloten, kunt u het uitgesloten model niet weer met het oorspronkelijke gedeelde model samenvoegen. Het uitgesloten model is volledig nieuw en het heeft geen verbinding met het model in de deelservice. Raadpleeg Kan ik een uitgesloten model weer aan een Model Sharing-model koppelen? Zie ook Vereisten voor Tekla Model Sharing op pagina 4 Hoe Tekla Model Sharing de deelservice gebruikt op pagina 5 Gebruikersrollen in Tekla Model Sharing op pagina 9 Een model in Tekla Model Sharing gaan delen op pagina Vereisten voor Tekla Model Sharing Voordat u Tekla Model Sharing kunt gaan gebruiken en uw modellen kunt delen, moet aan de volgende vereisten worden voldaan: Internetverbinding U moet verbinding met de service Tekla Model Sharing maken om modeldeelacties te kunnen uitvoeren. De uitgaande TCP-poort 443 (de standaard HTTPS) moet geopend zijn. Als er een HTTP-proxy wordt gebruikt, moet deze HTTP 1.1 ondersteunen. Voor optimale prestaties moet de uitgaande TCP-poort 9354 geopend zijn. Tekla account Tekla Model Sharing 4 Vereisten voor Tekla Model Sharing

5 Alle deelacties vereisen verificatie en de verificatie wordt uitgevoerd met de gebruikersnaam, het wachtwoord en de organisatie van het Tekla account. Uw Tekla account moet aan een door Tekla gevalideerde organisatie zijn gekoppeld. Als u geen Tekla account hebt, neemt u contact op met de beheerder van het Tekla account van uw organisatie. Licentie Alle deelacties vereisen een geldige Tekla Model Sharing-licentie. Tekla Model Sharinglicenties zijn aan de Tekla accounts van gebruikers gekoppeld. De beheerder van de organisatie kan op basis van de gegevens van het Tekla account Tekla Model Sharing-licenties in de Tekla Account Admin Tool toewijzen en beheren. Als u een Tekla Model Sharing-licentie wilt verkrijgen en uw Tekla account aan uw bedrijfsorganisatie wilt laten toevoegen, neemt u contact op met uw beheerder van het Tekla account van uw organisatie. Raadpleeg voor meer informatie Tekla account en Tekla accounts en Tekla Model Sharinglicenties beheren. Zie ook Hoe Tekla Model Sharing de deelservice gebruikt op pagina Hoe Tekla Model Sharing de deelservice gebruikt Als u een model met Tekla Model Sharing wilt gaat delen, wordt het model verbonden met de op de cloud gebaseerde deelservice die door Tekla wordt geleverd. Als u modelwijzigingen naar de deelservices wilt verzenden en modelwijzigingen van andere gebruikers van de deelservice wilt ophalen, moet u wegschrijven inlezen Als u wijzigingen van andere gebruikers inleest, worden de updates van het gedeelde model als incrementele pakketten aan u geleverd. Dit betekent dat wanneer u inleest, de gegevens die van de deelservice worden opgehaald met de gegevens op uw computer worden samengevoegd. U moet alle gedeelde wijzigingen inlezen voordat u uw eigen wijzigingen naar de deelservice kunt wegschrijven. Let erop dat er geen centraal model in de deelservice bestaat, alleen een modelexemplaar dat uit een modelbasislijn en incrementele updates bestaat. U kunt het model niet in de deelservice openen en hebt geen toegang tot bestanden. Tekla Model Sharing service-installatie De modelgegevens worden in de deelservice opgeslagen. Elke gebruiker haalt de modelgegevens van de deelservice op als deze worden ingelezen. De gebruikersverificatie wordt uitgevoerd met Tekla account. Tekla Model Sharing 5 Hoe Tekla Model Sharing de deelservice gebruikt

6 Installatie van de deelservice met Tekla Model Sharing-cache U kunt indien nodig een aparte Tekla Model Sharing-cacheservice installeren die met de Tekla Model Sharing-service moet worden gebruikt. Met de cacheservice van Tekla Model Sharing kunt u profiteren van de snellere pakketdownloadtijden in regio's waar de downloadsnelheid mogelijk beperkt is. Met de cacheserver worden de modelgegevens in de deelservice opgeslagen en vervolgens binnen een LAN in cache opgeslagen. De eerste gebruiker die een pakket van de deelservice inleest, laadt deze in cache en de volgende gebruiker krijgt de gegevens sneller vanuit de cache binnen het LAN dan vanuit de deelservice via internet. Dus als u een smalle bandbreedte op internet hebt, wordt door het gebruik van de cacheservice de downloadinspanning vermindert en zijn snellere downloadtijden mogelijk. Raadpleeg voor meer informatie Een cacheservice voor Tekla Model Sharing installeren op pagina 7 en Cacheserverimplementatie. Tekla Model Sharing 6 Hoe Tekla Model Sharing de deelservice gebruikt

7 OPMERKING De cache wordt niet gebruikt voor pakketten die worden weggeschreven. Zie ook Vereisten voor Tekla Model Sharing op pagina 4 Uw modelwijzigingen delen in Tekla Model Sharing op pagina Een cacheservice voor Tekla Model Sharing installeren De cacheservice van Tekla Model Sharing downloadt modelgegevens van de Tekla Model Sharing-service en slaat deze in het bestandssysteem op. Door de cacheservice van Tekla Model Sharing met Tekla Model Sharing te gebruiken, kunt u profiteren van de snellere pakketdownloadtijden in regio's waar de downloadsnelheid mogelijk beperkt is. Software en systeemvereisten: Windows Server 2008 R2 of later.net Framework Download het installatiebestand van de cacheservice van Tekla Model Sharing van Tekla Downloads. 2. Voer het installatiebestand uit. 3. Volg de stappen in de installatiewizard om de installatie af te ronden. Tekla Model Sharing 7 Een cacheservice voor Tekla Model Sharing installeren

8 De standaard cachemap is..\teklamodelsharingcache. U kunt indien nodig de doelmap wijzigen. Zorg ervoor dat de doelmap genoeg schijfruimte voor het geschatte gebruik van de service heeft. De vereiste schijfruimte kan variëren van een paar gigabytes tot terabytes, afhankelijk van het aantal Tekla Model Sharing-gebruikers en de grootte van de modellen. De standaard TCP-poort voor de cacheservice is Gebruik deze poort wanneer u de Tekla Structures-client configureert om de cache te gebruiken. Stel het poortnummer in het dialoogvenster Instellingen delen in Tekla Structures in. De standaard TCP-poort voor interne communicatie is Als de poorten conflicteren of andere problemen door andere services of een firewall veroorzaken, kunt u de poorten naar andere poorten wijzigen. OPMERKING Als u de installatie later moet wijzigen, voert u het installatiebestand TeklaModelSharingCacheService.exe nogmaals uit en selecteert u Repareren. U kunt vervolgens de eerder ingestelde cachemap of de poortnummers wijzigen. U kunt ook het configuratiebestand TmsConfiguration.xml van de cacheservice in..\programdata\tekla \ModelSharingCache\ gebruiken om de installatie van de cache te wijzigen. Wijzig het bestand TmsConfiguration.xml met een willekeurige standaardteksteditor, bijvoorbeeld Windows-Kladblok of een XML-editor. Open de teksteditor als administrator door met de rechtermuisknop te klikken en Als administrator uitvoeren te selecteren. Dit zorgt ervoor dat het bestand in dezelfde locatie kan worden opgeslagen als waar het is geopend. 4. Controleer of de cacheservice van Tekla Model Sharing is gestart. Zoek Tekla Model Sharing-cache van de Windows-service door bijvoorbeeld het console Computerbeheer compmgmt.msc of het console Services-beheer services.msc te gebruiken. Met de Logboeken van Windows kunt u controleren of er geen fouten van de service zijn en of er informatieberichten zijn die aangeven dat de service is gestart. Probleemoplossingstips Als u geen verbinding met de service van Tekla Structures kunt maken: Zorg ervoor dat de Windows-service Tekla Model Sharing-cache actief is. Zorg ervoor dat firewalls de poorten 9001 en 9998 niet blokkeren als u de standaardpoorten gebruikt. Als de service niet start: Tekla Model Sharing 8 Een cacheservice voor Tekla Model Sharing installeren

9 Controleer het toepassingslogboek van Logboeken van Windows op mogelijke errors. Raadpleeg voor installatietips Cacheserverimplementatie. Zie ook Hoe Tekla Model Sharing de deelservice gebruikt op pagina Gebruikersrollen in Tekla Model Sharing Als u uw model in Tekla Model Sharing gaat delen, wordt u de Eigenaar van het model. De Eigenaar kan andere gebruikers uitnodigen en hen één van de drie verschillende rollen geven. De rol definieert het machtigingsniveau van de gebruiker van het model. De drie verschillende gebruikersrollen in Tekla Model Sharing zijn Eigenaar, Editor en Viewer. Als Eigenaar kunt u: de wijzigingen van andere gebruikers inlezen en uw eigen wijzigingen naar de deelservice wegschrijven nieuwe gebruikers uitnodigen andere gebruikers weergeven en hun rollen wijzigen gebruikers uit het model verwijderen het modelexemplaar en alle bij het model horende gegevens uit de deelservice verwijderen de modelcode en beschrijvingseigenschappen wijzigen Als Eigenaar kunt u de rollen selecteren wanneer u gebruikers bij een gedeeld model uitnodigt of op een willekeurig tijdstip tijdens een project. Als u de rol van een gebruiker wijzigt, kunt u een melding als naar de gebruiker verzenden. Als u een kort bericht in de opneemt, ontvangen alle uitgenodigde gebruikers en de gebruikers waarvan de rol is gewijzigd hetzelfde bericht. Er kunnen meerdere Eigenaren binnen een model bestaan. De Eigenaar die het model is gaan delen, kan de rol van Eigenaar aan elke geselecteerde gebruiker geven. Als Editor kunt u: de wijzigingen van andere gebruikers inlezen en uw eigen wijzigingen naar de deelservice wegschrijven andere gebruikers weergeven Als Viewer kunt u: Zie ook de wijzigingen van andere gebruikers inlezen maar u kunt geen wijzigingen naar de deelservice wegschrijven Gebruikersgegevens en toegangsrechten in Tekla Model Sharing op pagina 17 Tekla Model Sharing 9 Gebruikersrollen in Tekla Model Sharing

10 Een model in Tekla Model Sharing gaan delen op pagina 11 Wat er in Tekla Model Sharing wordt gedeeld op pagina 24 Tekla Model Sharing 10 Gebruikersrollen in Tekla Model Sharing

11 2 Een model in Tekla Model Sharing gaan delen Voordat u uw modellen in Tekla Model Sharing kunt gaan delen, moet u bij Tekla Structures met uw Tekla account zijn ingelogd. Als u niet bent ingelogd, wordt het inlogdialoogvenster van het Tekla account geopend en vraagt u om uw gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren. U begint als volgt met het delen van een model: 1. Klik op Bestand --> Delen --> Beginnen met delen of. Het dialoogvenster Beginnen met delen wordt geopend. 2. Voer indien nodig een Code en Beschrijving voor het model in. Een Code kan bijvoorbeeld een montagenummer, een projectnummer of een nummer voor de boekhouding zijn. Voeg een Beschrijving volgens uw bedrijfsconventies toe. 3. Nodig andere gebruikers uit om uw model te delen door hun adressen in het vak Gebruikers uitnodigen in te voeren en stel hun toegangsniveau in op Editor, Eigenaar of Viewer. 4. Klik op de knop Toevoegen om de gebruiker aan het model toe te voegen. 5. Selecteer of er een meldings naar de uitgenodigde gebruikers moet worden verzonden. Schakel het selectievakje Verzend een melding naar de gebruiker in en schrijf indien nodig een bericht naar de uitgenodigde gebruikers. 6. Klik op Begin om het delen van uw model te beginnen. Zie ook Het model wordt opgeslagen en naar de deelservice geschreven. Gebruikersrollen in Tekla Model Sharing op pagina 9 Aan een gedeeld model in Tekla Model Sharing deelnemen op pagina 12 Uw modelwijzigingen delen in Tekla Model Sharing op pagina 13 Een model in Tekla Model Sharing gaan delen 11 Gebruikersrollen in Tekla Model Sharing

12 Vereisten voor Tekla Model Sharing op pagina Aan een gedeeld model in Tekla Model Sharing deelnemen Als iemand die Tekla Model Sharing gebruikt u bij een gedeeld Tekla Structures-model heeft uitgenodigd, ontvangt u een waarin u wordt gevraagd aan het model deel te nemen. De bevat gegevens over het model, de gebruikte omgeving en uw rol. De rol is uw machtigingsniveau voor het model. U kunt in elk willekeurige stadium van delen en zo vaak als u dat nodig vindt aan een model deelnemen. U neemt als volgt aan een gedeeld model deel: 1. Klik op Bestand --> Delen --> Gedeelde modellen of. Het dialoogvenster Gedeelde modellen wordt geopend. 2. Selecteer in Opslaan in de locatie waar u een lokale kopie van het model op uw computer wilt opslaan. 3. Selecteer in de lijst Gedeelde modellen het model waarvoor u bent uitgenodigd. U vindt de naam van het model in de Klik op Deelnemen. Wanneer u aan het model deelneemt: controleert Tekla Structures of de lokale kopie van het model niet al in de geselecteerde map bestaat. Er wordt een waarschuwing weergegeven als de geselecteerde map het model al bevat. In dat geval moet u naar een andere map bladeren waarin u het model wilt opslaan. Tekla Structures controleert de omgeving die u gebruikt en geeft een melding weer als u een andere omgeving dan die van het gedeelde model gebruikt. We raden alle gebruikers binnen hetzelfde gedeelde model aan dezelfde omgeving te gebruiken. 5. Selecteer in de lijst met beschikbare updates, een update of een basislijn waaraan u wilt deelnemen. U kunt elk basislijn selecteren of bijwerken die u wilt verbinden, niet alleen het recentst. Door aan een eerdere basislijn of update deel te nemen kunt u in de modelhistorie teruggaan en bijvoorbeeld de modelstatus op een bepaalde datum controleren. Een basislijn selecteren is een voordeel als u aan het model deelneemt wanneer er al veel wijzigingen zijn aangebracht. Deelnemen aan een basislijn in plaats van een update is ook sneller. 6. Ga met het model werken. Een model in Tekla Model Sharing gaan delen 12 Aan een gedeeld model in Tekla Model Sharing deelnemen

13 Zie ook Lijst met gedeelde modellen in Tekla Model Sharing op pagina 16 Gebruikersrollen in Tekla Model Sharing op pagina 9 Gebruikersgegevens en toegangsrechten in Tekla Model Sharing op pagina 17 Een basislijn voor een model in Tekla Model Sharing maken op pagina Uw modelwijzigingen delen in Tekla Model Sharing Als u uw wijzigingen met andere gebruikers die met het model werken wilt delen, verzendt u uw wijzigingen naar de deelservice door deze weg te schrijven. Als u uw model wilt bijwerken met de wijzigingen die door andere gebruikers zijn aangebracht, haalt u de wijzigingen van de deelservice op door deze in te lezen. U moet altijd de meest recente wijzigingen bij een model inlezen voordat u kunt wegschrijven. Aan Actie Wijzigingen wegschrijven 1. Klik op Bestand --> Delen --> Uit of. Tekla Structures slaat het model op, maakt een pakket van de modelwijzigingen, schrijft de wijzigingen weg naar de deelservice en slaat het model opnieuw op. Alleen nieuwe of gewijzigde gegevens worden weggeschreven. Als u probeert uw wijzigingen weg te schrijven, maar een andere gebruiker heeft enkele wijzigingen eerder gedeeld, wordt u gevraagd om eerst in te lezen. Als er geen nieuwe gegevens in te lezen zijn, schrijft Tekla Structures de wijzigingen naar de deelservice weg. Als één van de gebruikers die het model deelt de instelling Het wegschrijven van revisieopmerkingen inschakelen in het dialoogvenster Instellingen delen heeft geselecteerd, kunt u een code of opmerkingen invoeren voor de update die u wegschrijft. Als u objecten verwijdert en de verwijdering naar de deelservice deelt, wordt de verwijdering met andere gebruikers gedeeld en de verwijderde objecten kunnen niet worden hersteld. 2. Ga door met het werken aan het model. OPMERKING Als meerdere gebruikers dezelfde objecten tegelijkertijd wijzigen, bevat het model de wijzigingen van de gebruiker die de wijzigingen het eerst wegschreef. Wijzigingen inlezen 1. Klik op Bestand --> Delen --> In of. Een model in Tekla Model Sharing gaan delen 13 Uw modelwijzigingen delen in Tekla Model Sharing

14 Aan Actie Tekla Structures geeft het dialoogvenster Toon wijzigingen in gedeelde model. Het geeft de wijzigingen weer op basis van hoe deze het model beïnvloeden. De verwijderde objecten worden niet weergegeven of gevisualiseerd. Als er geen gedeelde wijzigingen na uw laatste keer inlezen zijn, wordt het statusbalkbericht Geen nieuwe gedeelde gegevens beschikbaar weergegeven. Als u inleest, worden de updates aan het gedeelde model geleverd als incrementele pakketten die alleen de gewijzigde gegevens bevatten. U moet alle gedeelde wijzigingen inlezen voordat u opnieuw uw eigen wijzigingen naar de deelservice kunt wegschrijven. 2. Ga door met het werken aan het model. OPMERKING Als u problemen met delen ondervindt, kunt u het bestand modelsharing.log in de huidige modelmap controleren. Lees het bestand van beneden naar boven en probeer de bron van het probleem te identificeren. Als u het wegschrijfproces wilt automatiseren, kunt u de Sharing Automation Tool van Tekla Warehouse gebruiken. De tool leest in en probeert vervolgens weg te schrijven tot het lukt. U kunt het inlezen ook plannen zodat het buiten kantooruren gebeurt en u op deze manier de wijzigingen van andere gebruikers beschikbaar hebt wanneer u s ochtends op kantoor komt. Zie ook Wijzigingen in Tekla Model Sharing na het inlezen weergeven op pagina 14 Wat er in Tekla Model Sharing wordt gedeeld op pagina 24 Bestanden en mappen van Tekla Model Sharing uitsluiten op pagina 29 Conflicthantering en beperkingen in Tekla Model Sharing op pagina 34 Modelhistorie in Tekla Model Sharing delen op pagina Wijzigingen in Tekla Model Sharing na het inlezen weergeven Nadat u uw model hebt bijgewerkt door de wijzigingen van de deelservice in te lezen, wordt het dialoogvenster Toon wijzigingen in gedeelde model weergegeven. Het dialoogvenster Toon wijzigingen in gedeelde model geeft de wijzigingen weer volgens de manier waarop ze het model beïnvloeden. U kunt selecteren welke wijzigingen u wilt weergeven. Toegevoegde objecten geeft de nieuwe objecten weer die aan het model zijn toegevoegd. Gewijzigde objecten geeft de objecten weer die in het model zijn gewijzigd. Een model in Tekla Model Sharing gaan delen 14 Wijzigingen in Tekla Model Sharing na het inlezen weergeven

15 Conflicterende objecten geeft de objecten weer die door de inlezende gebruiker en een ander gebruiker zijn gewijzigd. Alleen merken geeft de toegevoegde of gewijzigde merken weer. Meestal hoeft u de afzonderlijk toegevoegde of gewijzigde objecten niet te zien, maar de merkniveaugegevens zijn voldoende. De wijzigingen worden in het model ook gevisualiseerd met kleuren. Als u een item in de lijst selecteert, markeert Tekla Structures naar het object in het model en zoomt erop in. Als u niet op het geselecteerde object wilt inzoomen, schakelt u het selectievakje Inzoomen op geselecteerde objecten uit. De tabel hieronder geeft de markeringskleuren weer die bij de visualisatie worden gebruikt. Gewijzigde object Toevoegde objecten Gewijzigde objecten Conflicterende objecten Bestaande objecten groen geel oranje grijs Markeringskleur OPMERKING Verwijderde objecten worden niet weergegeven of gevisualiseerd. Als u de wijzigingen opnieuw wilt weergeven, klikt u op Bestand --> Delen --> Weergeven Wijzigingen inlezen. Zie ook Uw modelwijzigingen delen in Tekla Model Sharing op pagina 13 Wat er in Tekla Model Sharing wordt gedeeld op pagina 24 Conflicthantering en beperkingen in Tekla Model Sharing op pagina 34 Een model in Tekla Model Sharing gaan delen 15 Wijzigingen in Tekla Model Sharing na het inlezen weergeven

16 2.4 Lijst met gedeelde modellen in Tekla Model Sharing Als u in Tekla Model Sharing aan een gedeeld model wilt deelnemen, selecteert u in het dialoogvenster Gedeelde modellen het model waaraan u wilt deelnemen. U kunt ook controleren aan welke modellen u eerder hebt deelgenomen en waar u de lokale exemplaren van de gedeelde modellen hebt opgeslagen. Service Opslaan in Optie Gedeelde modellen Ook verborgen weergeven Gedeelde modellen op deze computer weergeven Code Naam Beschrijving Omgeving Van Datum Uw rol Deelservice die wordt gebruikt. Beschrijving De locatie waar het model lokaal op uw computer wordt opgeslagen. Als u naar een andere locatie wilt opslaan, klikt u op de knop Bladeren. Lijst met modellen die u hebt gedeeld of met u zijn gedeeld. Als u enkele modellen uit de lijst Gedeelde modellen hebt verborgen, schakelt u het selectievakje Ook verborgen weergeven in om de complete lijst met modellen te zien die met u zijn gedeeld of u hebt gedeeld. Selecteer het selectievakje Gedeelde modellen op deze computer weergeven om de modellen te zien die u lokaal op uw computer hebt opgeslagen. Klik om het model in de lijst Gedeelde modellen te verbergen. Als u meerdere modellen in de lijst hebt, kan het handig zijn om de modellen waarmee u niet actief werkt te verbergen. De code van het model. De code kan bijvoorbeeld een montagenummer, een projectnummer of een nummer van de boekhouding zijn. De naam van het model. De beschrijving van het model. De omgeving van het model. De persoon die u bij het gedeelde model heeft uitgenodigd of als laatste uw rol heeft gewijzigd. De datum waarop het delen van het model is begonnen. Uw rol aan en uw toegangsniveau tot het model. De opties zijn Eigenaar, Editor of Viewer. Alleen de Eigenaar kan de rollen van de andere gebruikers wijzigen. Als u Eigenaar van het model bent, kunt u de Code en Beschrijving van het model bewerken. Een model in Tekla Model Sharing gaan delen 16 Lijst met gedeelde modellen in Tekla Model Sharing

17 Optie Lokale kopieën van het geselecteerde model op deze computer Bewerkt Model Beschrijving Als u Eigenaar van het model bent, kunt u nieuwe gebruikers bij het model uitnodigen of bestaande gebruikers verwijderen. Als u Editor bent, kunt u zien welke gebruikers zijn uitgenodigd of aan het gedeelde model zijn gaan deelnemen. Als u Eigenaar van het model bent, kunt u het model uit de deelservice verwijderen. Hierdoor wordt het delen beëindigd en de gebruikers die met het gedeelde model hebben gewerkt kunnen geen wijzigingen meer delen. Als u een model in de lijst Gedeelde modellen selecteert, worden de modelgegevens hier weergegeven. De datum wanneer het model is bewerkt. De locatie van het model op uw computer. Klik op om het model te openen. Klik op om het lokale model van uw computer te verwijderen. Zie ook Een model in Tekla Model Sharing gaan delen op pagina 11 Aan een gedeeld model in Tekla Model Sharing deelnemen op pagina 12 Gebruikersgegevens en toegangsrechten in Tekla Model Sharing op pagina Gebruikersgegevens en toegangsrechten in Tekla Model Sharing Met het dialoogvenster Gebruikers kunt u de Tekla Model Sharing gebruikersgegevens en de deelacties op het model controleren. Optie Naam Rol Naam van de gebruiker. adres van de gebruiker. Beschrijving Rol van de gebruiker: Eigenaar, Editor of Viewer. Als u een model gaat delen, wordt u Eigenaar van het model en kunt de rollen van andere gebruikers instellen. De rollen kunnen indien nodig later worden gewijzigd. Een model in Tekla Model Sharing gaan delen 17 Gebruikersgegevens en toegangsrechten in Tekla Model Sharing

18 Optie Deelgenomen Datum Door Voor het laatst ingelezen Voor het laatst weggeschreven Beschrijving Gebruik de verschillende rollen om de machtigingsniveaus van het model te controleren. Er kunnen meerdere Eigenaren binnen een model zijn. Geeft aan of de uitgenodigde gebruiker aan het model heeft deelgenomen. Datum waarop de gebruiker aan het model heeft deelgenomen. Persoon die de gebruiker uitnodigde of de gebruikersrol het laatst heeft gewijzigd. Datum waarop de gebruiker voor het laatst heeft ingelezen. Aantal met de pijl omlaag geeft het totaal aantal updatepakketten aan dat in de deelservice beschikbaar is. Het aantal naast de pijl geeft aan hoeveel pakketten de gebruiker heeft ingelezen. Datum waarop de gebruiker als laatste heeft weggeschreven. Aantal met de pijl omhoog geeft het totaal aantal updatepakketten aan dat in de deelservice beschikbaar is. Het aantal naast de pijl geeft het nummer aan van het laatste pakket dat de gebruiker heeft weggeschreven. Verwijder de geselecteerde gebruikersmachtiging van het model. Alleen de Eigenaar kan andere gebruikers uit de deelservice verwijderen. Privileges De persoon die het model heeft gemaakt of iemand van dezelfde organisatie kan toegangsrechten van het model bepalen met privileges. In de praktijk worden de privileges van het model via het bestand privileges.inp bepaald. Door het bestand privileges.inp te wijzigen, bepaalt u: toegang om gebruikersattributen te wijzigen. toegang om objecteigenschappen te wijzigen. Dit wordt gedaan door objecten te vergrendelen en ontgrendelen. toegang om nummeringsinstellingen te wijzigen toegang om standaardbestanden op te slaan Als u de toegangsrechten wilt wijzigen: 1. Sluit het model. 2. Open het bestand privileges.inp in een willekeurige teksteditor. 3. Wijzig de gewenste instellingen en sla het bestand in uw modelmap op. Een model in Tekla Model Sharing gaan delen 18 Gebruikersgegevens en toegangsrechten in Tekla Model Sharing

19 4. Open het model opnieuw. Zie Changing access rights in privileges.inp en Options in privileges.inp. Vergrendelingen Als u het model hebt gemaakt, kunt u ook object- en tekeningvergrendelingen instellen. Als u objecten tegen het per ongeluk wijzigen wilt beschermen, kunt u een gebruikersattribuut (UDA) met de naam Locked gebruiken. De objectvergrendeling moet voor het object worden ingesteld voordat het voor het eerst wordt gedeeld. Hierdoor bent u er zeker van dat andere gebruikers de vergrendelde objecten niet kunnen wijzigen. U kunt ook tekeningvergrendelingen gebruiken. Als een tekening is vergrendeld en de vergrendeling wordt gedeeld, voorkomt de vergrendeling wijzigingen door andere gebruikers. U werkt als volgt een vergrendelde tekening bij: 1. Lees in. 2. Schrijf weg. 3. Open de tekeningvergrendeling. 4. Werk de tekening bij. 5. Schrijf weg. Zie Locking objects en Locks for drawings. Zie ook Gebruikersrollen in Tekla Model Sharing op pagina 9 Conflicthantering en beperkingen in Tekla Model Sharing op pagina Een basislijn voor een model in Tekla Model Sharing maken Als u Eigenaar van een model in Tekla Model Sharing bent en een record van de huidige voortgang van het model wilt maken of sneller een nieuwe gebruiker aan het model wilt laten deelnemen, kunt u in de deelservice een nieuw startpunt voor het model maken. Dit nieuwe startpunt wordt bewerkstelligd door een basislijn te maken. De basislijn is een snapshot van de huidige status van het model. Als u een basislijn maakt, wordt er altijd een volledig model naar de service voor het delen geschreven. Als een gebruiker aan het model deelneemt, kan de hij/zij in de lijst met beschikbare updates een basislijn of een update selecteren om aan deel te nemen. De gebruiker kan elke basislijn of update selecteren om aan deel te nemen, niet alleen de nieuwste. Door aan een eerdere Een model in Tekla Model Sharing gaan delen 19 Een basislijn voor een model in Tekla Model Sharing maken

20 basislijn of update deel te nemen kan de gebruiker in de modelhistorie teruggaan en bijvoorbeeld de modelstatus op een bepaalde datum controleren. Aan een basislijn deelnemen kan een voordeel zijn voor gebruikers die aan het model deelnemen wanneer er al veel wijzigingen zijn aangebracht. Deelnemen aan een basislijn in plaats van een update is ook sneller. We raden de Eigenaar aan om een nieuwe basislijn te maken wanneer een nieuwe gebruiker voor het model wordt uitgenodigd. U maakt als volgt een basislijn: 1. Klik op Bestand --> Delen --> Basislijn maken. 2. Voer een code of opmerking in als het invoeren van revisieopmerkingen is ingeschakeld. Er wordt een geheel model naar de deelservice weggeschreven. De bestanden en mappen die van delen zijn uitgesloten, worden niet in de basislijn opgenomen. Als u moet inlezen terwijl u de basislijn maakt, moet u het commando Basislijn maken herhalen nadat u de wijzigingen van andere gebruikers hebt ingelezen. 3. Indien nodig: nodig iemand uit om aan het model deel te nemen. Als de nieuwe gebruiker aan het model deelneemt, wordt het dialoogvenster Beschikbare updates weergegeven. De gebruiker kan dan de basislijn of een update selecteren om aan deel te nemen. Als de gebruiker op een willekeurig punt na het deelnemen inleest, worden alleen de incrementele pakketten vanuit de deelservice gelezen. Voorbeeld Een Eigenaar schrijft de volgende basislijnen en updates weg: Type Basislijn 1 Update 2 Update 3 Basislijn 4 Update 5 Basislijn 6 Update 7 Pakket Gebruiker A neemt deel aan het model door Basislijn 1 in te lezen. Als de gebruiker vervolgens Update 7 inleest, krijgt de gebruiker alle pakketten van 2 tot en met 7. Gebruiker B neemt deel aan het model door Update 5 in te lezen. Bij het deelnemen leest de gebruiker het nieuwste volledige model in dat de Basislijn 4 is en het volgende incrementele pakket dat Update 5 is. Als de gebruiker vervolgens Update 7 inleest, ontvangt de gebruiker de pakketten 6 en 7. Een model in Tekla Model Sharing gaan delen 20 Een basislijn voor een model in Tekla Model Sharing maken

21 Zie ook Aan een gedeeld model in Tekla Model Sharing deelnemen op pagina 12 Gebruikersrollen in Tekla Model Sharing op pagina 9 Een model in Tekla Model Sharing gaan delen op pagina Een model van de deelservice in Tekla Model Sharing uitsluiten U kunt indien nodig uzelf en uw lokale versie van het model van de deelservice uitsluiten. Als u een model uitsluit, is uw lokale versie van het model niet meer met de deelservice verbonden en kunt u uw wijzigingen niet meer delen. Het modelexemplaar bestaat echter nog in de deelservice en andere gebruikers kunnen normaal met het model blijven werken. OPMERKING Nadat u een model van de deelservice hebt uitgesloten, kunt u het uitgesloten model niet weer met het oorspronkelijke gedeelde model samenvoegen. Het uitgesloten model is volledig nieuw en het heeft geen verbinding met het model in de deelservice. Raadpleeg Kan ik een uitgesloten model weer aan een Model Sharing-model koppelen? Alle gebruikers kunnen ongeacht hun gebruikersrol (Eigenaar, Editor, Viewer) het model vanuit de deelservice uitsluiten. U sluit als volgt een model van de deelservice uit: 1. Klik op Bestand --> Delen --> Uitsluiten van delen. Er wordt een bevestigingsbericht weergegeven. 2. Klik op Doorgaan. De verbinding van het model met de deelservice is verbroken en kunt geen wijzigingen meer wegschrijven of inlezen. Nadat een model is uitgesloten: kunt u het model in de single-user modus gaan gebruiken. kunt u het model in de multi-user modus gaan gebruiken. Zie Een gedeeld model naar een single-user of een multi-user model converteren op pagina 22. kunt u in Tekla Model Sharing met het model blijven werken. Als u Tekla Model Sharing wilt gebruiken, kunt u: in het dialoogvenster Gedeelde modellen opnieuw aan hetzelfde model deelnemen. Wanneer u aan het model deelneemt, kunt u een baseline of een update selecteren waaraan u wilt deelnemen. Als u opnieuw aan het model deelneemt, moet u een lokale nieuwe versie van het model op uw computer opslaan. Een model in Tekla Model Sharing gaan delen 21 Een model van de deelservice in Tekla Model Sharing uitsluiten

22 het model gaan delen en andere gebruikers uitnodigen om aan het model deel te nemen. Als u het model gaat delen, is het model helemaal nieuw en heeft het geen samenhang met het vorige model in de deelservice, hoewel het model zijn oude naam behoudt. Als u de naam van het model niet wijzigt, hebt u mogelijk meerdere modellen met dezelfde naam in de lijst Gedeelde modellen. Al deze modellen moeten op verschillende locaties op uw computer worden opgeslagen, omdat u niet twee of meer modellen met dezelfde naam in dezelfde map kunt hebben. Zie ook Een model in Tekla Model Sharing gaan delen op pagina 11 Aan een gedeeld model in Tekla Model Sharing deelnemen op pagina Een gedeeld model naar een single-user of een multi-user model converteren U kunt indien nodig stoppen met werken aan een gedeeld model in Tekla Model Sharing en het model naar een single-user of multi-user model converteren. Een model kan niet tegelijkertijd worden gedeeld en in de multi-user modus worden gebruikt. Als u de multi-user modus als een middel wilt gaan gebruiken om uw model in plaats van met Tekla Model Sharing te delen, moet u eerst het model van de deelservice uitsluiten en het vervolgens naar een multi-user model converteren. Het uitgesloten model heeft geen koppeling naar het oorspronkelijke gedeelde model in de deelservice. Dit betekent dat als u een model voor de deelservice uitsluit en het in de multi-user modus gaat gebruiken, u het multi-user model niet later weer met het oorspronkelijke gedeelde model kunt samenvoegen. U converteert als volgt een gedeeld model: 1. Open het gedeelde model dat u wilt converteren. 2. Klik op Bestand --> Delen --> Uitsluiten van delen. Er wordt een bevestigingsbericht weergegeven. 3. Klik op Doorgaan. De verbinding van het model met de deelservice is verbroken en kunt geen wijzigingen meer wegschrijven of inlezen. 4. Klik op Bestand --> Openen om de modellijst te openen. 5. Selecteer in de lijst met modellen het gedeelde model dat u naar een single-user of multi-user model wilt wijzigen. Gedeelde modellen hebben het pictogram. Een model in Tekla Model Sharing gaan delen 22 Een gedeeld model naar een single-user of een multi-user model converteren

23 6. Klik met de rechtermuisknop en selecteer Omzetten naar een nieuw single-user model of Omzetten naar een nieuw multi-user model. Het model wordt geconverteerd en u kunt een naam voor het model in het vak Model naam invoeren. Zie ook Een model van de deelservice in Tekla Model Sharing uitsluiten op pagina 21 Een model in Tekla Model Sharing gaan delen op pagina 11 Een model in Tekla Model Sharing gaan delen 23 Een gedeeld model naar een single-user of een multi-user model converteren

24 3 Wat er in Tekla Model Sharing wordt gedeeld Alles wordt standaard gedeeld wanneer u een model in Tekla Model Sharing deelt. Hoe gegevens in Tekla Model Sharing worden gedeeld, is afhankelijk van het soort gedeelde gegevens. Sommige gegevens worden incrementeel gedeeld. Dit betekent dat alleen de nieuwe en gewijzigde gegevens worden gedeeld. Als u inleest, worden de gegevens die van de deelservice worden opgehaald, met de gegevens op uw computer samengevoegd. Sommige gegevens worden gedeeld, maar kunnen niet incrementeel worden bijgewerkt. Als u inleest, overschrijven de gegevens die van de deelservice worden opgehaald de gegevens op uw computer. Sommige gegevens worden niet gedeeld. Gegevens van de Organisator worden standaard niet gedeeld. U kunt de import en export van de Organisator echter met Tekla Model Sharing gebruiken om de wijzigingen met de Organisator te delen. OPMERKING Enkele databasebestanden die zich in de omgevingsmappen bevinden, worden naar de modelmap gekopieerd wanneer het delen wordt gestart. Optie Modeldatabase Nummeringsdatabase Beschrijving De.db1-modeldatabase wordt incrementeel gedeeld. De.db2-nummeringsdatabase wordt gedeeld, maar kan niet incrementeel worden bijgewerkt. Wanneer u de familienummeringsinstellingen hebt gewijzigd en u inleest, verliest u de wijzigingen als een andere gebruiker de familienummeringsinstellingen heeft gewijzigd en weggeschreven. We raden aan dat één gebruiker bijwerkt en de nummeringsinstellingen met andere gebruikers deelt door deze Wat er in Tekla Model Sharing wordt gedeeld 24 Een gedeeld model naar een single-user of een multi-user model converteren

25 Optie Beschrijving weg te schrijven. Als de gebruiker moet inlezen voordat de nummeringsupdates worden weggeschreven, is het belangrijk om te controleren of de instellingen zijn zoals ze vóór het delen waren. We raden u aan het commando Tekeningen --> Nummering --> Reeks van geselecteerde objecten nummeren tijdens het nummeren te gebruiken. Maak uw modeluitvoer zoals tekeningen, lijsten, NC-bestanden en IFC-bestanden nadat het wegschrijven is geslaagd. Modelhistoriedatabase De modelhistoriedatabase history.db wordt incrementeel gedeeld. Plandatabase Rekenmodeldatabase Gebruikerscomponente n en geschetste profielen Profielendatabase Wapeningsstaafdataba se De.db3-plandatabases worden gedeeld, maar kunnen niet incrementeel worden bijgewerkt. Als u een CIS/2- of SDNF-model hebt geïmporteerd en u leest in, raakt u de wijzigingen van de plandatabase kwijt als een andere gebruiker hetzelfde CIS/2- of SDNF-model heeft geïmporteerd en weggeschreven. De.db6-rekenmodeldatabase en de.db5-modeldatabase met de berekeningsresultaten worden gedeeld maar kunnen niet incrementeel worden bijgewerkt. Als u een rekenmodel hebt gewijzigd en u inleest, verliest u de rekenmodelwijzigingen als een andere gebruiker hetzelfde rekenmodel heeft gewijzigd en weggeschreven. De database voor gebruikerscomponenten en geschetste profielen xslib.db1 wordt incrementeel gedeeld. Een gedeelde model bevat het profielendatabasebestand profdb.bin. Wanneer u een nieuwe profieldefinitie aan het gedeelde model toevoegt en deze gebruikt, wordt de definitie de volgende keer dat u wegschrijft gedeeld. Als een andere gebruiker deze nieuwe definitie inleest, wordt het bestand profdb.bin in de modelmap van de gebruiker bijgewerkt om de toegevoegde definitie op te nemen. Het gedeelde model bevat de wapeningsstaafdatabase rebar_database.inp. Wanneer u een nieuwe wapeningsstaafdefinitie aan het gedeelde model toevoegt en deze gebruikt, wordt de definitie de volgende keer dat u wegschrijft gedeeld. Als een andere gebruiker deze nieuwe definitie inleest, wordt het bestand rebar_database.inp in de modelmap van de gebruiker bijgewerkt om de toegevoegde definitie op te nemen. Wat er in Tekla Model Sharing wordt gedeeld 25 Een gedeeld model naar een single-user of een multi-user model converteren

26 Optie Boutendatabase Boutsamenstellingend atabase Materialendatabase Definities van het gebruikersattribuut (UDA) Opties Beschrijving Gedeelde modellen bevatten het boutendatabasebestand screwdb.db en het boutsamenstellingendatabasebestand assdb.db. Wanneer u een nieuwe bout- of boutsamenstellingsdefinitie aan het gedeelde model toevoegt en deze gebruikt, wordt de definitie de volgende keer dat u wegschrijft gedeeld. Als een andere gebruiker deze nieuwe definitie inleest, worden de bestanden profdb.bin en assdb.db in de modelmap van de gebruiker bijgewerkt om de toegevoegde definitie op te nemen. Het gedeelde model bevat het materialendatabasebestand matdb.bin. Wanneer u een nieuwe materiaaldefinitie aan het gedeelde model toevoegt en deze gebruikt, wordt de definitie de volgende keer dat u wegschrijft gedeeld. Als een andere gebruiker deze nieuwe definitie inleest, wordt het bestand matdb.bin in de modelmap van de gebruiker bijgewerkt om de toegevoegde definitie op te nemen. Wanneer een model wordt gemaakt, worden de gebruikersattribuutdefinities uit de bestanden objects.inp gelezen en de definities worden in de database environment.db opgeslagen. Gewijzigde en toegevoegde nieuwe attribuutdefinities worden incrementeel gedeeld. Nieuwe attribuutdefinities worden automatisch aan de database toegevoegd wanneer het model wordt geopend. Als het huidige bestand objects.inp een andere definitie dan de database environment.db bevat, is het mogelijk wijzigingen in gebruik te nemen door op Extra --> Controleer & Repareer Model --> Controleer en wijzig de attribuutdefinities te klikken. Als het bestand objects.inp zich in de modelmap bevindt, wordt het als het bestand gedeeld en overschrijft het lokale bestand objects.inp wanneer u inleest. Wanneer een model wordt gemaakt, worden de opties uit de bestanden options.ini gelezen en de modelspecifieke opties worden in de databases options_model.db en options_drawings.db opgeslagen. Modelspecifieke opties kunnen met de dialoogvensters Opties en Geavanceerde opties worden gewijzigd. De modelspecifieke optiewijzigingen worden incrementeel gedeeld. Sommige opties zijn van het type SYSTEM(ROLE). Deze opties worden uit de.ini-bestanden gelezen en niet gedeeld. Het is mogelijk om de modeloptie SYSTEM(ROLE) naar MODEL(ROL) te wijzigen en de tekeningoptie naar de optie DRAWINGS(ROLE). De opties worden vervolgens in de Wat er in Tekla Model Sharing wordt gedeeld 26 Een gedeeld model naar een single-user of een multi-user model converteren

27 Optie Andere belangrijke bestanden in de modelmap Vensterdeling Beschrijving database options_model.db of options_drawings.db in de modelmap opgeslagen en de waarde wordt incrementeel gedeeld. Sommige opties zijn van het type USER. Deze opties zijn gebruikerspecifiek en worden niet gedeeld. Sommige opties zijn van het type SYSTEM. Deze opties zijn gebruikerspecifiek en worden niet gedeeld. Het is mogelijk om een optie SYSTEM naar een optie MODEL(SYSTEM) te wijzigen. Als u een optie SYSTEM naar MODEL(SYSTEM) wijzigt, werkt de gewijzigde waarde alleen voor het huidige model. Deze opties worden niet gedeeld. Het mapper-bestand met het id-bereik van de database db.idrm en het mapper-bestand met het id-bereik van de bibliotheekdatabase xslib.idrm hebben betrekking op het verwerken van id's. Deze bestanden zijn bijvoorbeeld nodig voor het openen tekeningen die in single-user of multi-user modus zijn gemaakt. Vensters worden standaard niet gedeeld. Vensters worden gedeeld als ze een naam hebben en de optie Delen in het dialoogvenster Venster eigenschappen wordt ingesteld op Gedeeld. Wanneer u aan een model deelneemt, krijgt u alle modelvensters maar wijzigingen in de vensters worden niet gedeeld als de optie Delen op Niet gedeeld is ingesteld. Zie ook Conflicthantering en beperkingen in Tekla Model Sharing op pagina 34 Importeren en exporteren gebruiken om gegevens van de Organisator in Tekla Model Sharing te delen op pagina Instellingen Tekla Model Sharing In het dialoogvenster Instellingen delen kunt u bijvoorbeeld het wegschrijven van opmerkingen inschakelen. Optie Bestandsdeling modelmap Beschrijving Klik op de knop Uitzonderen om bestanden of mappen die u niet wilt delen in de modelmap te definiëren. Zie Bestanden en mappen van Tekla Model Sharing uitsluiten op pagina 29. Wat er in Tekla Model Sharing wordt gedeeld 27 Instellingen Tekla Model Sharing

28 Optie Tekla Model Sharingcache Naam en Poort Beschikbare updates weergeven bij het deelnemen aan het model Beschrijving U kunt een aparte cacheserver van Tekla Model Sharing instellen die met de Tekla Model Sharing-service moet worden gebruikt. Met de cacheserver van Tekla Model Sharing worden de modelgegevens in de deelservice opgeslagen en vervolgens binnen een LAN in cache opgeslagen. Deze instelling is vooral handig als u een smalle bandbreedte op internet hebt, omdat het gebruik van een cache de downloadinspanning vermindert. Raadpleeg Een cacheservice voor Tekla Model Sharing installeren op pagina 7 en Cacheserverimplementatie. De eerste gebruiker die een pakket van de deelservice inleest, laadt deze in cache en de volgende gebruiker krijgt de gegevens sneller vanuit de cache binnen het LAN dan vanuit de deelservice via internet. De cache wordt niet gebruikt voor pakketten die worden weggeschreven. Naam is de naam van de computer waarop de cache wordt geïnstalleerd. Klik in Windows op Configuratiescherm --> Systeem en beveiliging --> Systeem om de computernaam te controleren. Poort is het poortnummer van de cacheservice dat u hebt ingesteld wanneer u de cacheservice hebt geïnstalleerd. De standaardwaarde is Klik op de knop Instellen om met de cache te verbinden. Daarnaast kunt u de variabele XS_CLOUD_SHARING_PROXY instellen op name of the server ; port in een.ini-bestand. Deze variabele is gebruikerspecifiek. Als u de cache-instellingen in het dialoogvenster wilt terugzetten naar degene die in het bestand.ini zijn gedefinieerd, klikt u op de knop Resetten. Schakel het selectievakje in om een lijst te kunnen maken die alle beschikbare baselines en updates weergeeft waaraan kan worden deelgenomen. De lijst wordt weergegeven wanneer een gebruiker aan een model deelneemt. Met de lijst kan de gebruiker het niveau van de historie voor het deelnemen selecteren. Daarnaast kunt u de variabele XS_SHARING_JOIN_SHOW_AVAILABLE_UPDATES Wat er in Tekla Model Sharing wordt gedeeld 28 Instellingen Tekla Model Sharing

29 Optie Beschikbare updates weergeven bij het inlezen van de wijzigingen Het wegschrijven van revisieopmerkingen inschakelen Projectmapbestanden naar de modelmap kopiëren Bedrijfsmapbestanden naar de modelmap kopiëren Modelmapbestanden overschrijven Beschrijving instellen op TRUE in een.ini-bestand om het weergeven van updates mogelijk te maken. Deze variabele is gebruikerspecifiek. Schakel het selectievakje in om een lijst te kunnen maken die alle beschikbare baselines en updates weergeeft. De lijst wordt weergegeven wanneer een gebruiker de modelwijzigingen inleest. Daarnaast kunt u de variabele XS_SHARING_READIN_SHOW_AVAILABLE_VERSIO NS instellen op TRUE in een.ini-bestand om het weergeven van updates mogelijk te maken. Deze variabele is gebruikerspecifiek. Schakel dit selectievakje in om het invoeren van revisieopmerkingen mogelijk te maken. Als u wegschrijft, kunt u revisieopmerkingen en een code in het opmerkingendialoogvenster invoeren. Als u het revisieopmerkingen inschakelt, wordt het opmerkingendialoogvenster voor alle modelgebruikers weergegeven. Daarnaast kunt u de variabele XS_SAVE_WITH_COMMENT instellen op TRUE in.ini-bestanden om het revisieopmerkingen mogelijk te maken. Deze variabele is modelspecifiek. Selecteer of de project- of de bedrijfsmapbestanden naar de modelmap die u gaat delen worden gekopieerd. Schakel de selectievakjes in en klik op de knop Bestanden kopiëren. We raden u aan de project- en bedrijfsmapbestanden te kopiëren. U kunt ook selecteren of de gekopieerde project- of bedrijfsmapbestanden de bestaande bestanden met dezelfde naam in de modelmap vervangen. U kunt op elk moment afzonderlijke bestanden naar een modelmap kopiëren. De volgende keer dat wegschrijft, worden deze voor alle modelgebruikers gedeeld. Zie ook Conflicthantering en beperkingen in Tekla Model Sharing op pagina 34 Wat er in Tekla Model Sharing wordt gedeeld 29 Bestanden en mappen van Tekla Model Sharing uitsluiten

30 3.2 Bestanden en mappen van Tekla Model Sharing uitsluiten Bestanden en mappen in de modelmap worden standaard gedeeld wanneer u een model in Tekla Model Sharing deelt. Als u niet alle modelmapbestanden of mappen wilt delen, kunt u selecteren of u enkele van hiervan van delen wilt uitsluiten. Sommige bestanden worden automatisch uitgesloten. U sluit als volgt modelbestanden of mappen van delen uit: 1. Klik op Bestand --> Delen --> Instellingen. Het dialoogvenster Instellingen delen wordt geopend. 2. Klik op de knop Uitzonderen om te zien en welke bestanden en mappen in de modelmap van delen worden uitgesloten en om meer bestanden of mappen uit te sluiten. Sommige bestanden en mappen worden automatisch van delen uitgesloten. Deze bestanden en mappen worden in de lijst Uitgesloten modelmapbestanden en -mappen weergegeven en kunnen niet uit de lijst worden verwijderd. De volgende mappen worden standaard uitgesloten: Directory=ModelSharing Directory=ModelSynchFiles Directory=RefCache Directory=RefCacheFolders Directory=PublicWeb Directory=Reports Directory=PlotFiles Directory=Logs Directory=ProjectOrganizer Directory=SessionFileRepository a. Als u meer mappen of bestanden wilt uitsluiten, klikt u op Map of op de knop Bestand. b. Selecteer de map of het bestand die/dat moet worden uitgesloten. De uitgesloten mappen en de bestanden worden aan de lijst Uitgesloten modelmapbestanden en -mappen toegevoegd. Als u een map uitsluit, worden alle submappen en deelbestanden ook van Tekla Model Sharing uitgesloten. U kunt op verschillende manieren bestanden uitsluiten. Als u bijvoorbeeld een bestand met de naam TeklaStructures.bbb hebt en de volgende instellingen gebruikt om de bestanden uit te sluiten: (x.x) Optie Beschrijving TeklaStructures.bbb wordt van delen uitgesloten. Wat er in Tekla Model Sharing wordt gedeeld 30 Bestanden en mappen van Tekla Model Sharing uitsluiten

31 (x.*) (*.x) Optie Beschrijving Alle bestanden met TeklaStructures. worden van delen uitgesloten. Alle bestanden met.bbb worden van delen uitgesloten. (*.*) Alle bestanden uit die map, maar niet van de submappen, worden van delen uitgesloten. c. Als u de toegevoegde mappen of bestanden uit de lijst met uitgesloten bestanden wilt verwijderen, klikt u Verwijderen. U kunt geen map of bestand verwijderen dat automatisch is uitgesloten. 3. Klik op OK wanneer u klaar bent met het selecteren van de uitgesloten bestanden. Zie ook Instellingen Tekla Model Sharing op pagina Importeren en exporteren gebruiken om gegevens van de Organisator in Tekla Model Sharing te delen Gegevens van de Organisator worden standaard niet gedeeld. U kunt de import en export van de Organisator echter met Tekla Model Sharing gebruiken om de wijzigingen met de Organisator te delen. 1. Kies een gebruiker die voor de gegevens van de Organisator verantwoordelijk is. Dit is Gebruiker A. 2. Gebruiker A maakt de gegevens van de Organisator en exporteert de gegevens naar een modelsubmap. Let erop dat de geselecteerde map niet de standaard map \ProjectOrganizer mag zijn. Wat er in Tekla Model Sharing wordt gedeeld 31 Importeren en exporteren gebruiken om gegevens van de Organisator in Tekla Model Sharing te delen

32 3. Gebruiker A schrijft weg. 4. Gebruiker B leest in en ziet dat er nieuwe gegevens beschikbare zijn. 5. Gebruiker B opent de Organisator en importeert de gegevens die de Gebruiker A heeft geëxporteerd. De gegevens verschijnen als nieuw in de Organisator. 6. Gebruiker B verwijdert de oude gegevens van de Organisator en slaat het model op. 7. Gebruiker A werkt de gegevens van de Organisator bij, exporteert de update en schrijft weg. 8. Gebruiker B leest in en importeert de bijgewerkte gegevens van de Organisator. De gegevens verschijnen als nieuw in de Organisator. Gebruiker B verwijdert de oude gegevens. Zie ook Wat er in Tekla Model Sharing wordt gedeeld op pagina 24 Wat er in Tekla Model Sharing wordt gedeeld 32 Modelhistorie in Tekla Model Sharing delen

Tekla Structures Release Notes. Productversie 21.0 maart 2015. 2015 Tekla Corporation

Tekla Structures Release Notes. Productversie 21.0 maart 2015. 2015 Tekla Corporation Tekla Structures Release Notes Productversie 21.0 maart 2015 2015 Tekla Corporation Inhoudsopgave 1 Tekla Structures 21.0 Release Notes...5 1.1 Uw project instellen...6 1.2 Tekla Model Sharing...7 1.3

Nadere informatie

Novell Vibe-invoegtoepassing

Novell Vibe-invoegtoepassing Novell Vibe-invoegtoepassing 5 juni 2012 Novell Snel aan de slag Met behulp van de Novell Vibe-invoegtoepassing voor Microsoft Office kunt u werken met documenten op de Vibe-site zonder dat u Microsoft

Nadere informatie

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Handleiding voor gebruikers van Microsoft Outlook 2010/2013 10.0 Beperkte Outlook-invoegtoepassing Symantec Enterprise Vault: Handleiding voor gebruikers van Microsoft Outlook

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows

Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows Inhoud Hoofdstuk 1: Overzicht van avast! BackUp...5 Hoofdstuk 2: avast! BackUp installeren...7 avast! BackUp downloaden...7 De avast! BackUp-client

Nadere informatie

Met Blackboard Learn Content Management kunnen gebruikers studiemateriaal, digitale inhoud en elektronische portfolio's beheren in een leeromgeving.

Met Blackboard Learn Content Management kunnen gebruikers studiemateriaal, digitale inhoud en elektronische portfolio's beheren in een leeromgeving. Content Management > Vereisten Content Management Deze onderwerpen zijn van toepassing op alle eindgebruikers van Content Collection en Blackboard Learn - Content Management, waaronder studenten, cursusleiders,

Nadere informatie

Introductie Mamut Online Backup

Introductie Mamut Online Backup Mamut Active Services Introductie Mamut Online Backup Versie 4 MOB.BKL.INTRO.NL.040.01 1 Mamut Online Backup Inhoud Mamut Online Backup... 3 Nieuw in versie 4... 5 Introductie... 6 Aan de slag... 12 Zo

Nadere informatie

Vodafone PC Backup User Guide Version 1.16

Vodafone PC Backup User Guide Version 1.16 Vodafone PC Backup User Guide Version 1.16 Inhoud Hoofdstuk 1: Overzicht...5 Hoofdstuk 2: Vodafone PC Backup installeren...7 De {{product_name}}-client downloaden...7 De Vodafone PC Backup-client installeren...8

Nadere informatie

// Mamut Business Software. Updatehandleiding

// Mamut Business Software. Updatehandleiding // Mamut Business Software Updatehandleiding Inhoud Over updates naar een nieuwe versie 3 Back-up maken 6 Update naar de laatste versie 8 Verplaats het programma naar een andere computer/server 15 Zo verplaatst

Nadere informatie

Release Info Tekla Structures 21.0 WWW.CONSTRUSOFT.COM AUTHORIZED RESELLER

Release Info Tekla Structures 21.0 WWW.CONSTRUSOFT.COM AUTHORIZED RESELLER Release Info Tekla Structures 21.0 WWW.CONSTRUSOFT.COM AUTHORIZED RESELLER Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de weergave van de afbeeldingen kunnen geen conclusies

Nadere informatie

Tekla Structures Basisbeginselen van Tekla Structures. Productversie 21.0 maart 2015. 2015 Tekla Corporation

Tekla Structures Basisbeginselen van Tekla Structures. Productversie 21.0 maart 2015. 2015 Tekla Corporation Tekla Structures Basisbeginselen van Tekla Structures Productversie 21.0 maart 2015 2015 Tekla Corporation Inhoudsopgave 1 Info Tekla Structures...7 1.1 Belangrijkste functies...7 1.2 Configuraties...8

Nadere informatie

FileMaker 11. Handleiding voor Instant Web Publishing

FileMaker 11. Handleiding voor Instant Web Publishing FileMaker 11 Handleiding voor Instant Web Publishing 2004-2010 FileMaker, Inc. Alle rechten voorbehouden. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, California 95054, VS FileMaker is een handelsmerk

Nadere informatie

Snel aan de slag met Novell Filr 1.2-app

Snel aan de slag met Novell Filr 1.2-app Snel aan de slag met Novell Filr 1.2-app April 2015 Snel aan de slag Met Novell Filr kunt u vanaf uw bureaublad, browser of mobiele apparaat op eenvoudige wijze toegang krijgen tot al uw bestanden en mappen.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding BlackBerry Desktop Software Versie: 7.1 Gebruikershandleiding Gepubliceerd: 2012-06-05 SWD-20120605130232500 Inhoudsopgave De basis... 7 Informatie over de BlackBerry Desktop Software... 7 Uw smartphone

Nadere informatie

OPEN-XCHANGE SERVER. Oxtender voor Microsoft Outlook

OPEN-XCHANGE SERVER. Oxtender voor Microsoft Outlook OPEN-XCHANGE SERVER Oxtender voor Microsoft Outlook OPEN-XCHANGE SERVER: Oxtender voor Microsoft Outlook Uitgegeven Monday, 15. February 2010 v.6.14 Copyright 2006-2010 OPEN-XCHANGE Inc., Dit document

Nadere informatie

IBM Connections Plug-In for Microsoft Outlook Help voor eindgebruikers

IBM Connections Plug-In for Microsoft Outlook Help voor eindgebruikers IBM Connections Versie 5 IBM Connections Plug-In for Microsoft Outlook Help voor eindgebruikers Bij deze uitgave Opmerking: Lees eerst "Kennisgevingen" Deze publicatie heeft betrekking op het programma

Nadere informatie

Updatehandleiding Mamut Business Software Update vanaf versie 12

Updatehandleiding Mamut Business Software Update vanaf versie 12 Mamut Business Software Updatehandleiding Mamut Business Software Update vanaf versie 12 Versie 14 MBS.BKL.UPD.NL.141.1 Mamut Business Software Update vanaf versie 12 Inhoud Over updates naar een nieuwe

Nadere informatie

2015 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product.

2015 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 2015 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 5 februari 2015 Inhoud 3 Inhoud...5 Welke versie van Configure gebruik ik?...5

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD...4 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN...4 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...5 4. INLOGGEN...9 5. GEBRUIK VAN DE BACK-UP SOFTWARE...12 6. BACK-UP TAAK INSTELLINGEN...14

Nadere informatie

LotusLive inotes. LotusLive inotes Handleiding voor de gebruiker

LotusLive inotes. LotusLive inotes Handleiding voor de gebruiker LotusLive inotes LotusLive inotes Handleiding voor de gebruiker LotusLive inotes LotusLive inotes Handleiding voor de gebruiker Opmerking Lees eerst Kennisgevingen op pagina 55. Deze publicatie heeft

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding BlackBerry Link voor Mac OS Versie: 1.2.1 Gebruikershandleiding Gepubliceerd: 2014-01-21 SWD-20140121091156782 Inhoud Verwante bronnen...5 Aan de slag... 6 Info over BlackBerry Link...6 BlackBerry Link

Nadere informatie

IBM SmartCloud inotes. IBM SmartCloud inotes Gebruikershandleiding

IBM SmartCloud inotes. IBM SmartCloud inotes Gebruikershandleiding IBM SmartCloud inotes IBM SmartCloud inotes Gebruikershandleiding IBM SmartCloud inotes IBM SmartCloud inotes Gebruikershandleiding Opmerking Lees eerst Kennisgevingen op pagina 51. Deze publicatie heeft

Nadere informatie

Gebruikershandleiding versie 8.00

Gebruikershandleiding versie 8.00 versie 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Beperkte garantie Norman garandeert dat de bijgevoegde cd-rom en documentatie geen productiefouten bevatten.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Januari 2008 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD....3 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN....3 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...4 3.1. INSTALLATIE WIZARD OPENEN....4 3.2. ACCEPTATIE VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST....5

Nadere informatie

Versie 8.6.2 GEBRUIKERSHANDLEIDING

Versie 8.6.2 GEBRUIKERSHANDLEIDING Versie 8.6.2 GEBRUIKERSHANDLEIDING Copyright 1981-2015 Netop Business Solutions A/S. All Rights Reserved. Portions used under license from third parties. Please send any comments to: Netop Business Solutions

Nadere informatie

FileMaker Pro 11 Advanced. Ontwikkelaarsgids

FileMaker Pro 11 Advanced. Ontwikkelaarsgids FileMaker Pro 11 Advanced Ontwikkelaarsgids 2007-2010 FileMaker, Inc. Alle rechten voorbehouden. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, California 95054, VS FileMaker is een handelsmerk

Nadere informatie

1 Inleiding... 6 1.1 Wat is Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nieuw in deze versie... 6. 1.2.1 Alternatieven voor de verwijderde functies...

1 Inleiding... 6 1.1 Wat is Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nieuw in deze versie... 6. 1.2.1 Alternatieven voor de verwijderde functies... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 6 1.1 Wat is Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nieuw in deze versie... 6 1.2.1 Alternatieven voor de verwijderde functies... 7 1.3 Systeemvereisten en ondersteunde media...

Nadere informatie

Nero BackItUp Handleiding

Nero BackItUp Handleiding Nero BackItUp Handleiding Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De volledige handleiding van Nero BackItUp is auteursrechtelijk beschermd en is eigendom van Nero AG. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding bij Norton Save and Restore De software die in dit boek wordt beschreven, wordt geleverd met een licentieovereenkomst en mag alleen worden gebruikt volgens de

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding (bedoeld voor productversie 4.2 en hoger) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Inhoudsopgave 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Nieuwe functies... 4 1.2 Systeemvereisten...

Nadere informatie

Advisor Master TITAN Managementsoftware Gebruikershandleiding

Advisor Master TITAN Managementsoftware Gebruikershandleiding Advisor Master TITAN Managementsoftware Gebruikershandleiding Software versie 1.0.5c VOORLOPIG Aritech is een divisie van SLC Technologies B.V. Copyright SLC Technologies B.V. 2000. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie