MAGAZINE. > Een nieuw huisvestingsconcept LANCERING. Feel Free Magazine

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MAGAZINE. > Een nieuw huisvestingsconcept LANCERING. Feel Free Magazine"

Transcriptie

1 MAGAZINE LANCERING >RIJKSKANTOOR BEATRIXPARK Rijkskantoor Beatrixpark > Een nieuw huisvestingsconcept Feel Free Magazine Feel Free Magazine

2 Mensenwerk Inhoudsopgave Het succes van Rijkskantoor Beatrixpark wordt bepaald door mensen. Om dit uit te dragen en te onderstrepen, treft u in dit magazine foto s aan van de mensen die gewerkt hebben aan de totstandkoming van het nieuwe huisvestingsconcept van de Rijksgebouwendienst. Een snel en flexibel kantoor Pagina 5 Vernieuwing Rijksdienst en Rijkskantoor Pagina 6 Eén organisatie regelt alle facilitaire zaken Pagina 7 Rijkskantoor versus Rijkswerkplek Pagina 8 Ambities omzetten in daden Pagina 9 ICT: altijd en overal op eigen netwerk Pagina 10 Aart Braun ICT-Projectmanager Merijn Zee Senior ICT- en huisvestingsadviseur Ingeborg Klunne Senior portefeuillemanager Duurzaamheid: kleine moeite, grote winst Pagina 14 Rijkskantoor Beatrixpark bereiken Pagina 15 Marie-Thérèse Cillekens Senior communicatieadviseur Louise van Bezouw Senior projectleider huisvesting Jan Lüneman Facility manager Beatrixpark Cees van der Wolf Projectverantwoordelijke Rijkskantoor Beatrixpark Colofon Uitgave Rijksgebouwendienst ter gelegenheid van de lancering van een nieuw en eigentijds huisvestingsconcept. Teksten: R. Bekker, P. Jägers, C. van der Wolf, leden projectteam. Eindredactie: Communicatie Rijksgebouwendienst Fotografie: Fidato Multimedia Specialisten - Paul Starink, Arenda Oomen (portretten) Vormgeving: Fidato Multimedia Specialisten, JP Tamminga, Duiven Druk: JP Tamminga, Duiven april 2008 Het thema Feel Free dat is gekozen voor de opening en lancering van Rijkskantoor Beatrixpark, refereert aan de vrijheid die Rijkskantoor Beatrixpark biedt: > Voel je vrij om te gaan en staan waar je wilt. > Voel je vrij om je eigen keuzen te maken. > Voel je vrij tot interactie met je collega s, andere departementen en burgers. > Voel je vrij om in dit gebouw te werken. Feel Free Magazine Feel Free Magazine

3 Rijkskantoor Beatrixpark Een snel en flexibel kantoor Rijkskantoor Beatrixpark is het antwoord op de stijgende vraag naar snel beschikbare en flexibel te gebruiken kantoorruimte. Elke Rijksdienst kan voor korte of langere tijd bij de Rijksgebouwendienst terecht om gebruik te maken van dit Rijkskantoor. Rijkskantoor Beatrixpark, een plek voor elke ambtenaar. De Rijksoverheid heeft steeds meer behoefte aan kantoorruimte, waarover zij snel en flexibel kan beschikken en die zij zonder aanpassingen kan gebruiken. Deze kantoorruimte moet daarnaast de mogelijkheid bieden tot de steeds vaker voorkomende interdepartementale samenwerking. Sinds kort beschikt de Rijksgebouwendienst over een pasklaar antwoord op deze wensen: Rijkskantoor Beatrixpark. Dit pand, op een steenworp afstand van treinstation Den Haag Laan van NOI, beschikt over 1412 werkplekken. Het zijn goed geoutilleerde plekken, die kant-enklaar zijn voor gebruik. De werknemers van een departement kunnen met een laptop binnen wandelen, de computer inpluggen en op hun eigen netwerken aan de slag. Het enige verschil met de normale werkplek is eigenlijk, dat er niet langer naambordjes van de departementen in het gebouw op de voorgevel prijken. Rijkskantoor Beatrixpark werkt eigenlijk heel eenvoudig. Er zijn alleen algemene werkplekken waarbij de gebruikers beschikken over een eigen locker. Daar gaan s avonds alle spullen in. Aan het begin van de dag zijn de bureaus leeg en klaar voor wie er die dag komt werken. Iedereen die in het pand werkt, heeft een multifunctionele pas. Met deze pas kan de medewerker alles doen; van de fietsenstalling openen tot printen. Er is beveiliging bij de centrale entree en bij alle liften en trappen, zodat alleen de medewerkers naar de werkplekken kunnen. De toegangspas moet om die reden zichtbaar worden gedragen. De vergaderplekken, die zich op de begane grond bevinden, zijn toegankelijk voor bezoekers met een pasje. Kortom, dit Rijkskantoor is volledig ingericht op een snel en effectief gebruik ervan door de Rijksdiensten. Het biedt flexibele huisvesting en is zeer geschikt voor tijdelijk gebruik en om interdepartementale samenwerking op projectbasis efficiënt vorm en inhoud te geven. Peter Jägers Directeur-generaal Rijksgebouwendienst 6 Feel Free Magazine Feel Free Magazine 7

4 Vernieuwing rijksdienst en rijkskantoor In alle verkiezingsprogramma s van de politieke partijen was eind 2006 voorzien in een forse reductie van het aantal ambtenaren. Bij de kabinetsformatie heeft dat geleid tot een SG-rapport waarin aangegeven werd hoe en onder welke voorwaarden een reductie zou kunnen worden bereikt. Dat rapport is vervolgens onderdeel geworden van het coalitieakkoord. In september 2007 heeft het kabinet de nota Vernieuwing Rijksdienst gepresenteerd. Deze nota bevat het programma waarmee het kabinet invulling geeft aan de doelstelling uit het coalitieakkoord om het functioneren van de overheid te verbeteren en tegelijkertijd te komen tot een forse afslanking van de Rijksdienst. Dus beter én kleiner. De taakstelling op het apparaat van de Rijksdienst bedraagt 630 miljoen (verdeeld over de departementen en de ZBO s) en ongeveer functies minder. Naast deze taakstelling nemen we een fors aantal departementale en bovendepartementale maatregelen om de kwaliteit van het functioneren van de Rijksoverheid te verbeteren. Het programma is opgezet in vier domeinen om de kwaliteit van de overheid te verbeteren: beter beleid, efficiënte bedrijfsvoering, minder last van de overheid en de overheid van de toekomst. Dit laatste domein op expliciet verzoek van de Tweede Kamer. In het domein beleid kan de kwaliteit van beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie beter. Dat krijgt onder meer vorm door meer te werken in projecten en programma s en op die wijze verkokering tegen te gaan. De huidige maatschappelijke problemen vragen om een overheid die beleid maakt dat is afgestemd op de problemen en niet om beleid dat uit de toevallige organisatorische kokers komt. Een herzien kennis- en adviesstelsel, de aanpak van de controletoren en het beter beoordelen van de uitvoerbaarheid van beleid horen hier ook bij. De bedrijfsvoering van het Rijk kan worden verbeterd door een aantal efficiencymaatregelen, betere samenwerking en meer shared services. Dit enerzijds om de verkokering tegen te gaan; anderzijds om geld te besparen. In het domein minder last van de overheid zitten projecten die betrekking hebben op reductie van de administratieve lasten, maar ook het project eenduidig toezicht en projecten die streven naar betere publieke dienstverlening. Tot slot moet de overheid ook in de toekomst een goede werkgever zijn. Hiervoor is een extra inspanning vereist in het kader van de arbeidsmarktcommunicatie. De overheid is toe aan een ander type ambtenaar en andere typen van functies. In dit kader wordt een project gestart om de mogelijkheden van een grotere flexibiliteit te bezien. Naast een ander type ambtenaar gaat ook de organisatie van de overheid veranderen. Er wordt in kaart gebracht hoe het ministerie van de toekomst er organisatorisch, fysiek en staatsrechtelijk uitziet en geëvalueerd hoe de ervaringen zijn met programma- en projectministers. Het zal duidelijk zijn dat het streven naar het Rijkskantoor en Rijkswerkplek in de aanpak van de Vernieuwing van de Rijksdienst een belangrijke plaats heeft. Met het Rijkskantoor wordt gewerkt aan een up-to-date geheel aan voorzieningen dat een Rijksambtenaar de mogelijkheid biedt om onafhankelijk van tijd en plaats zijn/haar werk te kunnen doen. Het levert volgens mij een belangrijke bijdrage aan: een ontkokerd Rijk; verlaging van kosten; het functioneren van de beleidskernen als één functionele eenheid; meer samenhang in en hergebruik van I(CT)-oplossingen; het sneller kunnen bijsturen en inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen; een verhoging van de kwaliteit van de I(CT)-voorzieningen; tijd-, plaats-, organisatie- en applicatie-onafhankelijk werken; de inrichting van een centrale I(CT) ondersteunings- en beheerorganisatie. Kortom, de opening van het Beatrixpark vind ik een mooie mijlpaal in het realiseren van het Rijkskantoor en de Rijkswerkplek op brede schaal. Ik wil alle (toekomstige) gebruikers feliciteren met deze moderne voorziening. Roel Bekker Secretaris-generaal vernieuwing Rijksdienst Rijkskantoor Beatrixpark is een bijzonder kantoor, omdat verschillende organisaties er, indien gewenst, vergaand kunnen samenwerken. Ook al bevinden zich verschillende overheidsdiensten onder één dak, op facilitair gebied is Beatrixpark een kantoor als alle andere. De receptie, catering, vergaderservice, veiligheid, beveiliging van het gebouw,bedrijfshulp verlening, technische ondersteuning, postbezorging en schoonmaak worden samen gedeeld. Het zijn allemaal taken die worden uitgevoerd door één centrale organisatie: Centrum voor Facilitaire Dienstverlening Beatrixpark. De CFD/B fungeert enerzijds als frontoffice voor de Rijksgebouwendienst in Beatrixpark; anderzijds als vertegenwoordiger voor de bewakingsdienst, het catering- en schoonmaakbedrijf. Kostenbesparing Dit Rijkskantoorconcept is uniek in ons land omdat normaal gesproken elke dienst verantwoordelijk is voor de eigen facilitaire zaken in een Rijksgebouw. Hierdoor heeft elke dienst dus feitelijk een eigen eiland in het pand. In Beatrixpark zijn deze, relatief kostbare, eilandjes verleden tijd. Eén centrale organisatie regelt alle facilitaire zaken Rijkskantoor Beatrixpark in cijfers Oppervlakte: m2 BVO Verdiepingen: 8 Werkplekken: 1412 Vergaderzalen: 14 Facilitaire units: 37 Bedrijfsrestaurant: 1 Loungeruimte: 1 Fietsenstalling: 200 plaatsen Doucheruimten: 2 Parkeergarage: 1 Stilteruimte: 1 Huisartsenkamer/EHBO: 1 Huidige gebruikers: Agentschap SZW, Inspectie Werk en Inkomen. 8 Feel Free Magazine Feel Free Magazine 9

5 Rijkskantoor Be atrixpark betekent ambities omzetten in daden Rijkskantoor versus Rijkswerkplek Het verschil tussen een Rijkskantoor en Rijkswerkplek is als volgt: het Rijkskantoor is een kantoorconcept met werkplekken, die door de huurder op een eigen(tijdse) manier kunnen worden benut. De Rijkswerkplek daarentegen richt zich specifiek op de individuele Rijksambtenaar. Het Rijkskantoor nodigt de dertien departementen uit tot samenwerking en vanuit deze samenwerking zullen mogelijkerwijs allerlei soorten werkplekken ontstaan. Uiteindelijk zal de ultieme Rijkswerkplek voor de individuele Rijksambtenaar kunnen worden gedefinieerd. In het Rijkskantoor kan het management het organisatiebelang afwegen ten opzichte van het gewenste individuele belang van de medewerker. Ook zullen lessons learned of gewoon kijken bij de buren, ingrediënten zijn voor begrip, acceptatie en draagvlak om via deze ontdekkingsreis te komen tot een juiste verdeling van werkplekken: vergaderplekken, teamplekken en bijvoorbeeld loungeplekken. Het behalen van een hogere bezettingsgraad, het standaardiseren van specificaties en formats, het verkrijgen van een flexibele huurovereenkomst en het behalen van financiële of organisatorische taakstellingen, het huisvesten van interdepartementale werk- en projectgroepen en niet te vergeten het snel in- en uithuizen zonder allerlei verbouwingen met desinvesteringen... De ambities van het management zijn soms erg hoog, terwijl de uitvoering van een project -na een voortvarende start-, op cruciale momenten bijna tot stilstand kan komen. En vaak juist als zich een scala aan mogelijkheden voordoet om door te pakken. De Rijksgebouwendienst speelt in op de mogelijkheden om projecten en processen te continueren door een nieuw huisvestingsconcept te lanceren: het Rijkskantoor. De invulling van dit concept is tot stand gekomen op basis van de vraag van de gezamenlijke huurders. Dit heeft geleid tot een huisvestingsdomein waarin de meerderheid van de Rijkshuurders zich prettig voelt en de taakstellingen op een juiste en adequate wijze kunnen worden vervuld. Het uitgangspunt hierbij is het veranderen van de werkomgeving waardoor het management op een andere manier kan gaan werken. Enerzijds biedt Rijkskantoor Beatrixpark dan ook de mogelijkheid om te werken met de nieuwste ICT-technologie; anderzijds om zich uitsluitend te kunnen focussen op de werkprocessen. Nieuwe loot De Rijksgebouwendienst heeft drie huisvestingsmogelijkheden: 1. het pand dat op maat wordt gemaakt voor de gebruiker; 2. het Rijksverzamelgebouw waarin verschillende departementen zijn ondergebracht met ieder hun eigen schoonmaak, beveiliging, catering en ICT; 3. het Rijkskantoor als nieuwe loot aan de stam, waarbij verschillende departementen gebruik maken van gezamenlijke faciliteiten op het gebied van schoonmaak, beveiliging, catering en ICT. Interdepartementale samenwerking Doel van het Rijkskantoor is het realiseren van huisvesting voor een interdepartementale samenwerking. In de praktijk komt het er op neer dat alle departementen gebruik maken van dezelfde ICT-infrastructuur. Eenvoudig gezegd ziet dat er als volgt uit: er is een dikke glasvezelkabel van de Haagse Ring waar de eigen ICT-kabels van alle departementen naast elkaar doorheen lopen. Net zoals nu het geval is, is die kabel niet zichtbaar en als er iets niet goed functioneert, neemt men contact op met de eigen helpdesk. Alles blijft zoals het nu is, alleen zit de ambtenaar op een andere plek. Iemand die komt werken in Beatrixpark, neemt in principe dus alleen een laptop of pc mee. En wat als zich een stroomstoring voordoet? Doordat het Rijkskantoor een dubbel uitgevoerde netwerkomgeving heeft, zullen alle vaste telefoons blijven functioneren, in tegenstelling tot wat normaal het geval is. En werken op een laptop kan gewoon doorgaan. Beveiliging Wat de beveiliging betreft, is deze in Beatrixpark te vergelijken met die van de ministeries die werken tot het niveau departementaal vertrouwelijk. Voor stukken van een hogere kwaliteitscategorie is het Rijkskantoor niet geschikt. Elke medewerker in het nieuwe gebouw krijgt een multifunctionele toegangspas. In dit geval zit het multifunctionele onder meer in het gebruiken van de pas om documenten te kunnen afdrukken. Ook hier is één infrastructuur het uitgangspunt maar kunnen toch opdrachten vanuit alle huurders worden verwerkt. De centrale printer drukt de opdracht af op het briefpapier van de desbetreffende gebruiker. Met dit systeem wordt voorkomen dat iemand per ongeluk documenten meeneemt van een ander. Kwetsbare factor In technische zin is Rijkskantoor Beatrixpark voorbereid op de nieuwe tijd, die is gericht op een andere manier van werken door Rijksambtenaren. Het werken kan efficiënter en effectiever zowel in tijd als in capaciteit. Er kunnen kosten worden bespaard op de bezettingsgraad van ruimten, die op momenten vaak maar voor 50% zijn benut. Iedereen die om zich heen kijkt, zal zien dat veel bureaus vaak lange tijd niet worden benut. Dat is de reden waar het concept Rijkskantoor onder meer voor is bedacht en uitgewerkt. De kwetsbare factor is de mens die ermee moet leren werken. Organisatiebijstelling als aanjager Een nieuw kantoorconcept behoeft een toets. De nieuwe huurders van Rijkskantoor Beatrixpark kunnen dit concept gaan testen. Dat betekent de uitdaging aangaan en de werkomgeving op een andere wijze benaderen en gebruiken. Dit kan bijvoorbeeld door: flexwerken, inspelen op de 24-uurs economie, afgerekend worden op prestaties in plaats van op aanwezigheid, samenwerken met collega s die hetzelfde werk doen bij de andere ministeries. Kortom, de werkomgeving gebruiken als aanjager voor een andere manier van werken, de cultuur, de systemen, de satisfactie van ons belangrijkste kapitaal: de Rijksambtenaar. Rijkskantoor Beatrixpark biedt ruimte om te (leren) denken in mogelijkheden, soms risico s te nemen, maar vooral te slagen door middel van een iteratief proces. De Rijksgebouwendienst daagt haar klanten en collega s uit om de proef op de som te nemen en volgens een feel free-gedachte díe invulling te geven aan het Rijkskantoor, die haar toekomt! Cees van der Wolf Projectverantwoordelijke Rijkskantoor Beatrixpark 10 Feel Free Magazine Feel Free Magazine 11

6 Achter de schermen: ICT Waar je ook zit, je werkt altijd op het netwerk van je eigen ministerie Nieuwe Rijksverzamelkantoren in Den Haag dienen uitsluitend via de Haagse Ring te worden gekoppeld aan de departementen. Dit besluit werd op 31 augustus 2006 genomen door het psg-beraad en is de basis van het netwerkconcept dat is gerealiseerd in Rijkskantoor Beatrixpark. Beatrixpark is daarmee het eerste kantoor dat uitvoering geeft aan dit nieuwe beleid van de overheid. In overleg met de Rijksgebouwendienst hebben de eerste huurders, de ministeries van LNV en SZW, besloten om het netwerkverkeer, dat buiten het pand over een infrastuctuur wordt getransporteerd, ook in het pand niet meer fysiek van elkaar te scheiden. Waar vroeger per huurder in een verzamelkantoor, een autonome ICT-infrastructuur met eigen (huur)verbindingen naar het departement diende te worden aangelegd, is in Beatrixpark één LAN-infrastructuur gerealiseerd die is gekoppeld aan de Haagse Ring. In navolging hierop is een aantal andere faciliteiten op ICTgebied van huurders ingericht als gemeenschappelijke voorziening. De standaard ICT-diensten in Rijkskantoor Beatrixpark zijn: Managed LAN Multifunctionele printers Vaste telefonie Inhouse GSM Draadloos internet voor bezoekers Audio en visuele middelen Deze standaarddiensten zijn een onderdeel van de gebruiksovereenkomst die de Rijksgebouwendienst afsluit met een huurder. In deze publicatie worden de diensten in vogelvlucht beschreven. De uitgebreide informatie is vastgelegd in documenten die deel uitmaken van het service- en dienstenpakket van Rijkskantoor Beatrixpark: a. Document Standaard ICTdiensten in een Rijkskantoor, b. Service Level Agreement (SLA) en c. Dossier Afspraken en Procedures (DAP). Beheer: de samenwerkingspartners In willekeurige volgorde: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Dienst ICT-Uitvoering), Centrum voor Facilitaire Dienstverlening Beatrixpark, Nashuatec, Vodafone, Hecla en Rijksgebouwendienst. SER Netwerk Switch GTIS Gemeenschappelijk beheerdomein MER GAST SZW Print Beheerdomein Haagse Ring ICTU / DTO { LNV Beheerdomein huurder 12 Feel Free Magazine Feel Free Magazine 13

7 Achter de schermen: ICT Managed LAN Iedere werkplek in Beatrixpark kan over maximaal drie netwerkaansluitingen beschikken. Dit geldt ook voor de 230 Volt wandcontactdozen. Eén actieve netwerkaansluiting per werkplek zit in het standaardaanbod van de Rijksgebouwendienst. Meer actieve aansluitingen per werkplek kunnen op basis van een offerte worden afgenomen. Ook wanneer gebruik wordt gemaakt van (optionele) vaste telefonie op de werkplek, kan worden volstaan met één actieve outlet. De departementale PC is in dit geval aangesloten op de telefoon. Feiten netwerk: Brandrex CAT6 aangelegd en gecertificeerd in Topologie van het netwerk is stervormig en is volledig redundant vanuit verschillende bouwdelen uitgevoerd, inclusief de aansluiting op de Haagse Ring. Backbone in glasvezel uitgevoerd in zowel multi als single mode. Aansluitingen op de werkplek in bouwdelen oranje, rood en blauw vanuit vloerpotten. In geel en paars vanuit de wandgoot. Netwerkapparatuur Cisco 3750 (switch) en 6509 (router). Standaard capaciteit aansluiting op de werkplek is 100Mb. Alle netwerkapparatuur is voorzien van no-break en noodstroom in een N-configuratie met een gegarandeerde uptime van minimaal vier uur. Multifunctionele printers In alle facilitaire corners treft men standaard één multifunctionele printer en kopieermachine (MFP) aan. Een medewerker kan gebruik maken van alle apparaten in het gebouw vanwege het follow me -systeem. Het aanbieden van de persoonlijke toegangspas aan de kaartlezer van het apparaat is voldoende om de gewenste handeling uit te kunnen voeren. Het systeem kan ook worden gebruikt voor scannen en fotokopiëren, maar niet voor faxen vanwege de veiligheid en het feit dat de fax steeds minder gebruikt wordt door ambtenaren. Feiten multifunctionele printers: Nashuatec MPC4500 (kleurenprinter) Standaard beveiligd printen en kopiëren met behulp van follow me door het aanbieden van de toegangspas op de Equitrac kaartlezer van het apparaat. Standaardinstellingen printen: dubbelzijdig en afdruk in zwart/wit. Kleur is optioneel te gebruiken met behulp van de gewenste printinstellingen. Standaardinstellingen kopiëren: enkelzijdig en afdruk in zwart/wit. Overige functies zijn optioneel te gebruiken via het apparaat. Scannen op basis van scan to via relay van Rijksweb. Hierdoor kan er uitsluitend worden gescand naar Rijks adressen. De selectie van het adres vindt ook plaats met behulp van de aangeboden toegangspas. De logistiek van (voorbedrukt) papier ten behoeve van de printers kan worden verzorgd door het Centrum voor Facilitaire Dienstverlening Beatrixpark, die de Rijksgebouwendienst vertegenwoordigt. Vaste telefonie Er is een standaardcentrale zodat een huurder, indien gewenst, kan worden voorzien van vaste telefonie op de werkplek. Er bevinden zich telefoontoestellen in de ruimten voor algemeen gebruik zoals vergaderzalen, bij de receptie en bewakingsdienst. Vaste telefonie op de werkplek is een standaardvoorziening in het basispakket. Feiten vaste telefonie: Cisco call manager versie Standaard bureautoestel Cisco Dit toestel is aan te passen met twee uitbreidingsblokken Cisco 7914 voor secretaresses. Een medewerker kan ervoor zorgen dat de centrale zijn of haar telefoonnummer in Beatrixpark onthoudt: - Door de ISDN bundel te verhuizen (alleen voor aaneengesloten nummerblokken). - Door een individueel nummer via een gateway over de Haagse Ring door te zetten naar de centrale van het Rijkskantoor (voor niet aaneengesloten nummers uit een nummerblok dat elders actief blijft). - Door een nummer permanent door te schakelen naar een nieuw uit te geven nummer in het Rijkskantoor. Inhouse GSM Standaardvoorziening voor een inhouse GSM-netwerk. Dit is aangelegd voor huurders die uitsluitend gebruik maken van mobiele telefonie. De Rijksgebouwendienst adviseert mobiele telefonie overigens alleen voor projectgroepen in verband met de beperkte functionaliteit van GSM. Er kunnen bijvoorbeeld geen groeps- of chef-secretaresseschakelingen met GSM worden gerealiseerd. Feiten inhouse GSM: Distributed Antenna System uit 2008 op basis van een full coax infrastructuur. Standaardkoppeling met het Vodafone netwerk. Draadloos internet voor bezoekers Op de gehele begane grond kunnen bezoekers en gasten gebruik maken van internet via Wifi. Hiervoor wordt op vertoon van een legitimatiebewijs een persoonsgebonden username en password uitgegeven bij de balie van het Centrum voor Facilitaire Dienstverlening Beatrixpark. De geldigheidsduur van username en password is maximaal één week. Feiten internet gastgebruik: Controler Aruba 2400 Aantal access points 18 type Aruba 70 Internet provider KPN Audio & visuele middelen In het vergadercentrum, de algemene ruimten en de facilitaire corners zijn standaard audio en visuele middelen aanwezig. Alle AV-middelen zijn gekoppeld aan een centraal digital signage systeem. Met dit systeem kunnen deze middelen op afstand worden beheerd en kan er gedifferentieerd informatie worden getoond, bijvoorbeeld nieuws dat huurders met elkaar willen delen. Aan de buitenzijde van iedere vergaderzaal vindt men een scherm met daarop actuele informatie over de agenda van de desbetreffende dag. Dossier Afspraken en Procedures (DAP) = Document waarin de handelswijze van partijen die betrokken zijn bij services is beschreven Afspraken Servicegids rijkskantoor = De winkelgids voor eindgebruikers van services die worden aangeboden Service = Afspraken + Producten + Diensten Service Level Agreement (SLA) = Document waarin de handelswijze van partijen die service leveren is beschreven Producten en Diensten Standaard ICT - Diensten Rijkskantoor = Document waarin de ingezette producten en diensten voor het leveren van de service zijn beschreven Departementale ICT-randapparatuur LAN Multifunctionele printers - AV-middelen vergadercentrum Vaste telefonie Inhouse GSM & UMTS WAN Gastgebruik internet End End to end to end dienstverlening aan aan eindgebruikers eindgebruikers Departementaal Rekencentrum SLA Departement SLA Rijkskantoor SLA DTO SLA Departement Feiten AV-middelen: Standaard vergaderzaal 65 Inch Sharp LCD-scherm of een Panasonic plafondbeamer met beeld en geluid. Aansturing van alle voorzieningen (ook bijvoorbeeld verduistering en verlichting) in de vergaderzaal door middel van een eenvoudig interactief AMX touchpanel Aansluiting voor apparatuur in de tafel of in de vloer voor ruimten met een flexibele opstelling. TV kijken. Vergaderzaal plus Pakket van de standaard vergaderzaal aangevuld met een tafelbord voor elektronische aantekeningen op het LCDscherm van Sympodium en videoconferencing van Polycom. Facilitaire corner 6 Inch Sharp LCD-scherm. Lokaal kan gekozen worden tussen TV en het informatiekanaal. Lounge restaurant Beamer en geluid als presentatiemiddelen maar ook voor microfoons (bedraad en draadloos) Aansluitpunten extra LCD-schermen die aan het hoofdscherm gekoppeld kunnen worden. Aansluitpunten voor interruptiemicrofoons Radio en TV Op offertebasis kan een CAI-aansluiting over het netwerk worden geleverd, ofschoon het aantal aansluitingen per etage gelimiteerd is. Er kan een radio- of televisietoestel worden aangesloten op de werkplek door middel van een receiver met afstandsbediening, die is aangesloten op een netwerkoutlet. Het departement dient de radio of televisie zelf aan te schaffen. Feiten TV kijken: Standaard zenderpakket van Casema. Transport CAI-signaal in de backbone over een eigen CAT 6 koperinfrastructuur. Transmitter en receivers: AMX type Endeleo. 14 Feel Free Magazine Feel Free Magazine 15

8 Duurzaamheid: kleine moeite, grote winst * * KGA: Kantoor Gevaarlijk Afval Verbeter het milieu... Verder kiest de Rijksgebouwendienst, samen met gebruikers, voor een klimaatneutrale bedrijfsvoering uiterlijk in 2010 te realiseren. Op dat moment wordt de uitstoot van broeikasgassen volledig voorkomen of gecompenseerd. In een duurzaam gebouw wordt tenslotte ook duurzaam gewerkt. De medewerkers kunnen daaraan bijdragen door relatief kleine inspanningen te leveren zoals het uitschakelen van hun beeldscherm en de verlichting als zij de kamer verlaten, elektrische apparaten uitzetten aan het einde van de dag, naar het werk komen met de fiets of met openbaar vervoer. Het is tot slot een oude slogan, maar de simpele kracht ervan geldt nog onverminderd: een beter milieu begint bij jezelf. ADRESGEGEVENS RIJKSKANTOOR BEATRIXPARK Wilhelmina van Pruisenweg AN Den Haag Postbus AN Den Haag T +31 (0) , F +31 (0) Routebeschrijving AUTO VANUIT UTRECHT > A12 richting Den Haag, Prins Clausplein > Afslag Den Haag Bezuidenhout /Mariahoeve (afrit 3) > Tweemaal rechtsaf > 20 meter na de tweede afslag linksaf AUTO VANUIT AMSTERDAM / SCHIPHOL > A4 richting Den Haag / Rotterdam, Prins Clausplein > A12 richting Voorburg / Den Haag > Afslag Den Haag Bezuidenhout / Mariahoeve (afrit 3) > Tweemaal rechtsaf > 20 meter na de tweede afslag linksaf VANAF DEN HAAG CENTRAAL STATION > Bus 22, 45, 380, 382, Prinses Beatrixlaan, halte Haagse Poort > Tram 2, halte station Laan van Nieuw Oost-Indië > Sprinter of stoptrein Amsterdam, halte station Laan van Nieuw Oost-Indië > Tram 3, Randstadrail 4, halte station Laan van Nieuw Oost- Indië > Randstadrail-Erasmuslijn, halte station Laan van Nieuw Oost-Indië INFORMATIE OVER TIJDEN EN TARIEVEN Openbaar Vervoer Reisinformatie: of In Rijkskantoor Beatrixpark is met zorg gekeken naar de mogelijkheden van duurzaamheid en milieubewustzijn. Een deel van de maatregelen is verwerkt in de opzet van het kantoor; voor het overige deel levert de medewerker een bescheiden inspanning. OPENBAAR VERVOER VANAF STATION DEN HAAG HOLLANDS SPOOR > Per trein naar Centraal Station, overstappen op tram, trein of bus > Per trein naar Station Laan van Nieuw Oost-Indië Andere manier van werken Bij het inrichten van Rijkskantoor Beatrixpark maakt de Rijksgebouwendienst, waar mogelijk, gebruik van duurzame materialen. Ook in de dagelijkse praktijk van werken is veel voorwerk gedaan voor de medewerker. Het uitgangspunt daarbij is afval voorkomen. Waar toch afval ontstaat, is verwerking ervan gericht op recycling en hergebruik. Praktisch gezien betekent dit bijvoorbeeld alleen printen als het niet anders kan. Maar het betekent ook de mogelijkheid om gescheiden afvalinzameling zo gemakkelijk mogelijk maken. In de facilitaire ruimten bevinden zich daarom centrale afvalunits. Leveranciers van goederen en diensten verplichten zich zorg te dragen voor correcte scheiding en verwerking van afval vanuit het Beatrixpark. Rijkskantoor Beatrixpark nodigt mensen uit om op een andere manier te werken. De omloop en het opslaan van papier in dossiers wordt tot een minimum beperkt. Informatie uitwisselen en informatie opslaan gebeurt in principe digitaal. Er is daarom maar een hele beperkte hoeveelheid ruimte gereserveerd voor archiefkasten in het gebouw. Den Haag CS Afslag Den Haag - Bezuidenhout Mariahoeve Den Haag HS Schenkviaduct Den Haag Utrechtse Baan Laan van NOI Laan van NOI Voorburg Voorburg A12 Knooppunt Prins Clausplein Delft Rotterdam A4 A4 Zoetermeer Utrecht Amsterdam 16 Feel Free Magazine Feel Free Magazine 17

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur GESLOTEN RIJKSCLOUD Functionele Doelarchitectuur Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Versie 1.0 Datum 27 juni 2013 Samenvatting Aanleiding Cloud computing is, kortgezegd, het met een computer, tablet

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

Stand van zaken van telecomvoorzieningen in de ZIEKENHUIS TELECOM REFERENTTIE- ARCHITECTUUR

Stand van zaken van telecomvoorzieningen in de ZIEKENHUIS TELECOM REFERENTTIE- ARCHITECTUUR Stand van zaken van telecomvoorzieningen in de ZIEKENHUIS TELECOM REFERENTTIE- ARCHITECTUUR INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 3 1.1 Diverse telecomvoorzieningen in ziekenhuizen 3 1.2 Onderzoek naar de stand van

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Handboek Huisvesting Gemeente Eindhoven

gemeente Eindhoven Handboek Huisvesting Gemeente Eindhoven A gemeente Eindhoven Handboek Huisvesting Gemeente Eindhoven Projectmanagement Versie: DEFINITIEVE versie 1.8c December 2011 cho/pb11041188 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Projectmanagement Datum December

Nadere informatie

Begrotingswijzer 2013-2014 Informatiediensten en ICTservices. KPN Lokale Overheid

Begrotingswijzer 2013-2014 Informatiediensten en ICTservices. KPN Lokale Overheid Begrotingswijzer 2013-2014 Informatiediensten en ICTservices voor gemeenten KPN Lokale Overheid Inhoudsopgave Het Nieuwe Samenwerken 4 Nieuwe diensten 5 Digitale Werkomgeving Gemeenten (DWG) 5 GemBox

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin?

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? EENVOUDIG informatie verkrijgen = MINDER moeite= GOEDKOPER in bedrijfsvoering = MEER voor de klant! I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 Informatie eenvoudig, snel en

Nadere informatie

Integrale werkplek. Cyberoperations. Redeployment. Jaargang 4 n september 2010

Integrale werkplek. Cyberoperations. Redeployment. Jaargang 4 n september 2010 in touch #3 2010 Tekst XXXXXXXXX foto XXXXXXXXX Het IV-magazine van Defensie1 Jaargang 4 n september 2010 Integrale werkplek Cyberoperations Redeployment 2 Editorial in touch #3 2010 Tekst werner bossmann

Nadere informatie

Ervaringen met Flexibel Werken in innovatieve kantoorconcepten

Ervaringen met Flexibel Werken in innovatieve kantoorconcepten De Rode Draad Ervaringen met Flexibel Werken in innovatieve kantoorconcepten Dr.ir. D.J.M. van der Voordt ir. M. Beunder Februari 2001 Samenwerkingsverband ABN AMRO / CHV en Technische Universiteit Delft

Nadere informatie

Antwoord & kleine gemeenten

Antwoord & kleine gemeenten Antwoord & kleine gemeenten Opdrachtgever e-overheid voor Burgers (ICTU) in opdracht van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Den Haag, juni 2010 De informatie in deze publicatie is

Nadere informatie

Stroomlijning van de informatievoorziening Informatiebeleidsplan 2009 2012 van de gemeente Leiderdorp

Stroomlijning van de informatievoorziening Informatiebeleidsplan 2009 2012 van de gemeente Leiderdorp Stroomlijning van de informatievoorziening Informatiebeleidsplan 2009 2012 van de gemeente Leiderdorp Leiderdorp Claudia Heger Goed Richard Boogaard e-adviseur EGEM Informatiemanager gemeente Leiderdorp

Nadere informatie

Kennisnet 2. Advies infrastructuur Kennisnet na 2003. 2002 Kennisnet.nl

Kennisnet 2. Advies infrastructuur Kennisnet na 2003. 2002 Kennisnet.nl Kennisnet 2 Advies infrastructuur Kennisnet na 2003 2002 Kennisnet.nl Samenvatting In 1997 is de overheid gestart met de aanleg van Kennisnet, de internet-basisinfrastructuur voor het Nederlandse onderwijs.

Nadere informatie

WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT

WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT Weert heeft Antwoord Dienstverlening in de gemeente Weert 2011-2014 Gemeente Weert, 14 juni 2011. portefeuillehouder dienstverlening: burgemeester

Nadere informatie

Functionele doelarchitectuur Digitale Werkomgeving Rijksdienst

Functionele doelarchitectuur Digitale Werkomgeving Rijksdienst Functionele doelarchitectuur Digitale Werkomgeving Rijksdienst Versie 1.0 Datum 12 december 2012 Status vastgesteld door ICCIO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Versiebeheer... 4 1 Samenvatting... 5 2 Inleiding...

Nadere informatie

Programma IP&A Drechtsteden. Jaarverslag 2009

Programma IP&A Drechtsteden. Jaarverslag 2009 Programma IP&A Drechtsteden Jaarverslag 2009 Drechtsteden, april 2010 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Hoogtepunten en vooruitzichten... 5 Hoogtepunten... 5 Trends 2010-2015... 6 3. Organisatie programma

Nadere informatie

Nationaal Cyber Security Centrum Ministerie van Veiligheid en Justitie. Whitepaper NCSC Cloudcomputing & security

Nationaal Cyber Security Centrum Ministerie van Veiligheid en Justitie. Whitepaper NCSC Cloudcomputing & security Nationaal Cyber Security Centrum Ministerie van Veiligheid en Justitie Whitepaper NCSC Cloudcomputing & security Whitepaper NCSC Cloudcomputing & Security Nationaal Cyber Security Centrum Wilhelmina van

Nadere informatie

dit Is een bijlage bij dagblad de TeLegraaf. de INHOud VaN deze bijlage VaLT NIeT ONder de redactionele VeraNTWOOrdeLijkHeId

dit Is een bijlage bij dagblad de TeLegraaf. de INHOud VaN deze bijlage VaLT NIeT ONder de redactionele VeraNTWOOrdeLijkHeId dit Is een bijlage bij dagblad de TeLegraaf. de INHOud VaN deze bijlage VaLT NIeT ONder de redactionele VeraNTWOOrdeLijkHeId Het Nieuwe Werken & ICT Het belang van goede tools, de trends en de beveiliging

Nadere informatie

Piet Hein Donner. Het schrappen van dubbel en overbodig werk is een leidend principe. Thema Compacte Rijksdienst. Jaap Uijlenbroek.

Piet Hein Donner. Het schrappen van dubbel en overbodig werk is een leidend principe. Thema Compacte Rijksdienst. Jaap Uijlenbroek. 1 m agazine over de digitale overheid p o w e r e d b y A t o s Jaap Uijlenbroek De vrijblijvendheid van de samenwerking is er af Piet Hein Donner Het schrappen van dubbel en overbodig werk is een leidend

Nadere informatie

Aanzet visie Het Nieuwe Werken Globaal Programma van Eisen huisvesting

Aanzet visie Het Nieuwe Werken Globaal Programma van Eisen huisvesting Waterschap Vallei & Eem Waterschap Veluwe Aanzet visie Het Nieuwe Werken Globaal Programma van Eisen huisvesting Utrecht, 3 mei 2011 Herculesplein 80 3584 AA UTRECHT Postbus 85030 3508 AA UTRECHT T +31

Nadere informatie

Geef burgers en bedrijven waar voor hun geld

Geef burgers en bedrijven waar voor hun geld pagina 1 i-nupdate 04 Eén digitale overheid: betere service, meer gemak is het motto van de overheidsbrede implementatieagenda voor dienstverlening en e-overheid: i-nup. Via deze krant delen we inspirerende

Nadere informatie

Ondersteuning op open source software

Ondersteuning op open source software Ondersteuning op open source software oktober 2007 OSOSS Tekst en opmaak: Daniël Vijge Stichting ICTU OSOSS (Open Source als Onderdeel van uw Software Strategie) Wilhelmina van Pruisenweg 104 Postbus 84011

Nadere informatie

RaboUnplugged. Versie 1

RaboUnplugged. Versie 1 RaboUnplugged Versie 1 Bestemd voor stuurgroepvergadering d.d. 1 december 2006 Inhoud Vooraf: naar een nieuwe manier van werken 1. Rabo Unplugged: een integrale werkstijl 4 2. Over de noodzaak van verandering

Nadere informatie

De Y-Generatie. en het bedrijfsnetwerk. Peter Hartman André Poeltuyn Edwin Vos Erik Vollers

De Y-Generatie. en het bedrijfsnetwerk. Peter Hartman André Poeltuyn Edwin Vos Erik Vollers De Y-Generatie en het bedrijfsnetwerk Peter Hartman André Poeltuyn Edwin Vos Erik Vollers Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout l Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout 1 Rekenkamercommissie Noordwijkerhout Januari 2007 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1 INLEIDING 4 2 ACTUEEL BEELD 6 2.1 Welke digitale

Nadere informatie

Het Rieten Dak als basis

Het Rieten Dak als basis Het Rieten Dak als basis Henk Rietveld Leon- Paul de Rouw Werkboek: Het Rieten Dak als basis Karin, keek bedachtzaam in haar bijna lege wijnglas,?nu ik er zo over nadenk wil ik feitelijk een betere grip

Nadere informatie

Academische Werkplekwijzer

Academische Werkplekwijzer Academische Werkplekwijzer Bouwstenen voor de huisvesting van de Universiteit Utrecht Sandra Brunia, Yolanda Steijns, Sophie van Akkeren, Jaap Hanekamp & Juriaan van Meel Colofon Totstandkoming Deze academische

Nadere informatie

Sociale media: gereedschap voor de hedendaagse leidinggevende?

Sociale media: gereedschap voor de hedendaagse leidinggevende? Sep 11 Sociale media: gereedschap voor de hedendaagse leidinggevende? Een onderzoek naar het gebruik van sociale media door leidinggevenden binnen Het Nieuwe Werken. [ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM JOLIEN

Nadere informatie

SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016

SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016 SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016 Vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders d.d. 11 maart 2013 Maart 2013 versie 0.13 Samenvatting Het informatiebeleid 2013-2016 De

Nadere informatie