MAGAZINE. > Een nieuw huisvestingsconcept LANCERING. Feel Free Magazine

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MAGAZINE. > Een nieuw huisvestingsconcept LANCERING. Feel Free Magazine"

Transcriptie

1 MAGAZINE LANCERING >RIJKSKANTOOR BEATRIXPARK Rijkskantoor Beatrixpark > Een nieuw huisvestingsconcept Feel Free Magazine Feel Free Magazine

2 Mensenwerk Inhoudsopgave Het succes van Rijkskantoor Beatrixpark wordt bepaald door mensen. Om dit uit te dragen en te onderstrepen, treft u in dit magazine foto s aan van de mensen die gewerkt hebben aan de totstandkoming van het nieuwe huisvestingsconcept van de Rijksgebouwendienst. Een snel en flexibel kantoor Pagina 5 Vernieuwing Rijksdienst en Rijkskantoor Pagina 6 Eén organisatie regelt alle facilitaire zaken Pagina 7 Rijkskantoor versus Rijkswerkplek Pagina 8 Ambities omzetten in daden Pagina 9 ICT: altijd en overal op eigen netwerk Pagina 10 Aart Braun ICT-Projectmanager Merijn Zee Senior ICT- en huisvestingsadviseur Ingeborg Klunne Senior portefeuillemanager Duurzaamheid: kleine moeite, grote winst Pagina 14 Rijkskantoor Beatrixpark bereiken Pagina 15 Marie-Thérèse Cillekens Senior communicatieadviseur Louise van Bezouw Senior projectleider huisvesting Jan Lüneman Facility manager Beatrixpark Cees van der Wolf Projectverantwoordelijke Rijkskantoor Beatrixpark Colofon Uitgave Rijksgebouwendienst ter gelegenheid van de lancering van een nieuw en eigentijds huisvestingsconcept. Teksten: R. Bekker, P. Jägers, C. van der Wolf, leden projectteam. Eindredactie: Communicatie Rijksgebouwendienst Fotografie: Fidato Multimedia Specialisten - Paul Starink, Arenda Oomen (portretten) Vormgeving: Fidato Multimedia Specialisten, JP Tamminga, Duiven Druk: JP Tamminga, Duiven april 2008 Het thema Feel Free dat is gekozen voor de opening en lancering van Rijkskantoor Beatrixpark, refereert aan de vrijheid die Rijkskantoor Beatrixpark biedt: > Voel je vrij om te gaan en staan waar je wilt. > Voel je vrij om je eigen keuzen te maken. > Voel je vrij tot interactie met je collega s, andere departementen en burgers. > Voel je vrij om in dit gebouw te werken. Feel Free Magazine Feel Free Magazine

3 Rijkskantoor Beatrixpark Een snel en flexibel kantoor Rijkskantoor Beatrixpark is het antwoord op de stijgende vraag naar snel beschikbare en flexibel te gebruiken kantoorruimte. Elke Rijksdienst kan voor korte of langere tijd bij de Rijksgebouwendienst terecht om gebruik te maken van dit Rijkskantoor. Rijkskantoor Beatrixpark, een plek voor elke ambtenaar. De Rijksoverheid heeft steeds meer behoefte aan kantoorruimte, waarover zij snel en flexibel kan beschikken en die zij zonder aanpassingen kan gebruiken. Deze kantoorruimte moet daarnaast de mogelijkheid bieden tot de steeds vaker voorkomende interdepartementale samenwerking. Sinds kort beschikt de Rijksgebouwendienst over een pasklaar antwoord op deze wensen: Rijkskantoor Beatrixpark. Dit pand, op een steenworp afstand van treinstation Den Haag Laan van NOI, beschikt over 1412 werkplekken. Het zijn goed geoutilleerde plekken, die kant-enklaar zijn voor gebruik. De werknemers van een departement kunnen met een laptop binnen wandelen, de computer inpluggen en op hun eigen netwerken aan de slag. Het enige verschil met de normale werkplek is eigenlijk, dat er niet langer naambordjes van de departementen in het gebouw op de voorgevel prijken. Rijkskantoor Beatrixpark werkt eigenlijk heel eenvoudig. Er zijn alleen algemene werkplekken waarbij de gebruikers beschikken over een eigen locker. Daar gaan s avonds alle spullen in. Aan het begin van de dag zijn de bureaus leeg en klaar voor wie er die dag komt werken. Iedereen die in het pand werkt, heeft een multifunctionele pas. Met deze pas kan de medewerker alles doen; van de fietsenstalling openen tot printen. Er is beveiliging bij de centrale entree en bij alle liften en trappen, zodat alleen de medewerkers naar de werkplekken kunnen. De toegangspas moet om die reden zichtbaar worden gedragen. De vergaderplekken, die zich op de begane grond bevinden, zijn toegankelijk voor bezoekers met een pasje. Kortom, dit Rijkskantoor is volledig ingericht op een snel en effectief gebruik ervan door de Rijksdiensten. Het biedt flexibele huisvesting en is zeer geschikt voor tijdelijk gebruik en om interdepartementale samenwerking op projectbasis efficiënt vorm en inhoud te geven. Peter Jägers Directeur-generaal Rijksgebouwendienst 6 Feel Free Magazine Feel Free Magazine 7

4 Vernieuwing rijksdienst en rijkskantoor In alle verkiezingsprogramma s van de politieke partijen was eind 2006 voorzien in een forse reductie van het aantal ambtenaren. Bij de kabinetsformatie heeft dat geleid tot een SG-rapport waarin aangegeven werd hoe en onder welke voorwaarden een reductie zou kunnen worden bereikt. Dat rapport is vervolgens onderdeel geworden van het coalitieakkoord. In september 2007 heeft het kabinet de nota Vernieuwing Rijksdienst gepresenteerd. Deze nota bevat het programma waarmee het kabinet invulling geeft aan de doelstelling uit het coalitieakkoord om het functioneren van de overheid te verbeteren en tegelijkertijd te komen tot een forse afslanking van de Rijksdienst. Dus beter én kleiner. De taakstelling op het apparaat van de Rijksdienst bedraagt 630 miljoen (verdeeld over de departementen en de ZBO s) en ongeveer functies minder. Naast deze taakstelling nemen we een fors aantal departementale en bovendepartementale maatregelen om de kwaliteit van het functioneren van de Rijksoverheid te verbeteren. Het programma is opgezet in vier domeinen om de kwaliteit van de overheid te verbeteren: beter beleid, efficiënte bedrijfsvoering, minder last van de overheid en de overheid van de toekomst. Dit laatste domein op expliciet verzoek van de Tweede Kamer. In het domein beleid kan de kwaliteit van beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie beter. Dat krijgt onder meer vorm door meer te werken in projecten en programma s en op die wijze verkokering tegen te gaan. De huidige maatschappelijke problemen vragen om een overheid die beleid maakt dat is afgestemd op de problemen en niet om beleid dat uit de toevallige organisatorische kokers komt. Een herzien kennis- en adviesstelsel, de aanpak van de controletoren en het beter beoordelen van de uitvoerbaarheid van beleid horen hier ook bij. De bedrijfsvoering van het Rijk kan worden verbeterd door een aantal efficiencymaatregelen, betere samenwerking en meer shared services. Dit enerzijds om de verkokering tegen te gaan; anderzijds om geld te besparen. In het domein minder last van de overheid zitten projecten die betrekking hebben op reductie van de administratieve lasten, maar ook het project eenduidig toezicht en projecten die streven naar betere publieke dienstverlening. Tot slot moet de overheid ook in de toekomst een goede werkgever zijn. Hiervoor is een extra inspanning vereist in het kader van de arbeidsmarktcommunicatie. De overheid is toe aan een ander type ambtenaar en andere typen van functies. In dit kader wordt een project gestart om de mogelijkheden van een grotere flexibiliteit te bezien. Naast een ander type ambtenaar gaat ook de organisatie van de overheid veranderen. Er wordt in kaart gebracht hoe het ministerie van de toekomst er organisatorisch, fysiek en staatsrechtelijk uitziet en geëvalueerd hoe de ervaringen zijn met programma- en projectministers. Het zal duidelijk zijn dat het streven naar het Rijkskantoor en Rijkswerkplek in de aanpak van de Vernieuwing van de Rijksdienst een belangrijke plaats heeft. Met het Rijkskantoor wordt gewerkt aan een up-to-date geheel aan voorzieningen dat een Rijksambtenaar de mogelijkheid biedt om onafhankelijk van tijd en plaats zijn/haar werk te kunnen doen. Het levert volgens mij een belangrijke bijdrage aan: een ontkokerd Rijk; verlaging van kosten; het functioneren van de beleidskernen als één functionele eenheid; meer samenhang in en hergebruik van I(CT)-oplossingen; het sneller kunnen bijsturen en inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen; een verhoging van de kwaliteit van de I(CT)-voorzieningen; tijd-, plaats-, organisatie- en applicatie-onafhankelijk werken; de inrichting van een centrale I(CT) ondersteunings- en beheerorganisatie. Kortom, de opening van het Beatrixpark vind ik een mooie mijlpaal in het realiseren van het Rijkskantoor en de Rijkswerkplek op brede schaal. Ik wil alle (toekomstige) gebruikers feliciteren met deze moderne voorziening. Roel Bekker Secretaris-generaal vernieuwing Rijksdienst Rijkskantoor Beatrixpark is een bijzonder kantoor, omdat verschillende organisaties er, indien gewenst, vergaand kunnen samenwerken. Ook al bevinden zich verschillende overheidsdiensten onder één dak, op facilitair gebied is Beatrixpark een kantoor als alle andere. De receptie, catering, vergaderservice, veiligheid, beveiliging van het gebouw,bedrijfshulp verlening, technische ondersteuning, postbezorging en schoonmaak worden samen gedeeld. Het zijn allemaal taken die worden uitgevoerd door één centrale organisatie: Centrum voor Facilitaire Dienstverlening Beatrixpark. De CFD/B fungeert enerzijds als frontoffice voor de Rijksgebouwendienst in Beatrixpark; anderzijds als vertegenwoordiger voor de bewakingsdienst, het catering- en schoonmaakbedrijf. Kostenbesparing Dit Rijkskantoorconcept is uniek in ons land omdat normaal gesproken elke dienst verantwoordelijk is voor de eigen facilitaire zaken in een Rijksgebouw. Hierdoor heeft elke dienst dus feitelijk een eigen eiland in het pand. In Beatrixpark zijn deze, relatief kostbare, eilandjes verleden tijd. Eén centrale organisatie regelt alle facilitaire zaken Rijkskantoor Beatrixpark in cijfers Oppervlakte: m2 BVO Verdiepingen: 8 Werkplekken: 1412 Vergaderzalen: 14 Facilitaire units: 37 Bedrijfsrestaurant: 1 Loungeruimte: 1 Fietsenstalling: 200 plaatsen Doucheruimten: 2 Parkeergarage: 1 Stilteruimte: 1 Huisartsenkamer/EHBO: 1 Huidige gebruikers: Agentschap SZW, Inspectie Werk en Inkomen. 8 Feel Free Magazine Feel Free Magazine 9

5 Rijkskantoor Be atrixpark betekent ambities omzetten in daden Rijkskantoor versus Rijkswerkplek Het verschil tussen een Rijkskantoor en Rijkswerkplek is als volgt: het Rijkskantoor is een kantoorconcept met werkplekken, die door de huurder op een eigen(tijdse) manier kunnen worden benut. De Rijkswerkplek daarentegen richt zich specifiek op de individuele Rijksambtenaar. Het Rijkskantoor nodigt de dertien departementen uit tot samenwerking en vanuit deze samenwerking zullen mogelijkerwijs allerlei soorten werkplekken ontstaan. Uiteindelijk zal de ultieme Rijkswerkplek voor de individuele Rijksambtenaar kunnen worden gedefinieerd. In het Rijkskantoor kan het management het organisatiebelang afwegen ten opzichte van het gewenste individuele belang van de medewerker. Ook zullen lessons learned of gewoon kijken bij de buren, ingrediënten zijn voor begrip, acceptatie en draagvlak om via deze ontdekkingsreis te komen tot een juiste verdeling van werkplekken: vergaderplekken, teamplekken en bijvoorbeeld loungeplekken. Het behalen van een hogere bezettingsgraad, het standaardiseren van specificaties en formats, het verkrijgen van een flexibele huurovereenkomst en het behalen van financiële of organisatorische taakstellingen, het huisvesten van interdepartementale werk- en projectgroepen en niet te vergeten het snel in- en uithuizen zonder allerlei verbouwingen met desinvesteringen... De ambities van het management zijn soms erg hoog, terwijl de uitvoering van een project -na een voortvarende start-, op cruciale momenten bijna tot stilstand kan komen. En vaak juist als zich een scala aan mogelijkheden voordoet om door te pakken. De Rijksgebouwendienst speelt in op de mogelijkheden om projecten en processen te continueren door een nieuw huisvestingsconcept te lanceren: het Rijkskantoor. De invulling van dit concept is tot stand gekomen op basis van de vraag van de gezamenlijke huurders. Dit heeft geleid tot een huisvestingsdomein waarin de meerderheid van de Rijkshuurders zich prettig voelt en de taakstellingen op een juiste en adequate wijze kunnen worden vervuld. Het uitgangspunt hierbij is het veranderen van de werkomgeving waardoor het management op een andere manier kan gaan werken. Enerzijds biedt Rijkskantoor Beatrixpark dan ook de mogelijkheid om te werken met de nieuwste ICT-technologie; anderzijds om zich uitsluitend te kunnen focussen op de werkprocessen. Nieuwe loot De Rijksgebouwendienst heeft drie huisvestingsmogelijkheden: 1. het pand dat op maat wordt gemaakt voor de gebruiker; 2. het Rijksverzamelgebouw waarin verschillende departementen zijn ondergebracht met ieder hun eigen schoonmaak, beveiliging, catering en ICT; 3. het Rijkskantoor als nieuwe loot aan de stam, waarbij verschillende departementen gebruik maken van gezamenlijke faciliteiten op het gebied van schoonmaak, beveiliging, catering en ICT. Interdepartementale samenwerking Doel van het Rijkskantoor is het realiseren van huisvesting voor een interdepartementale samenwerking. In de praktijk komt het er op neer dat alle departementen gebruik maken van dezelfde ICT-infrastructuur. Eenvoudig gezegd ziet dat er als volgt uit: er is een dikke glasvezelkabel van de Haagse Ring waar de eigen ICT-kabels van alle departementen naast elkaar doorheen lopen. Net zoals nu het geval is, is die kabel niet zichtbaar en als er iets niet goed functioneert, neemt men contact op met de eigen helpdesk. Alles blijft zoals het nu is, alleen zit de ambtenaar op een andere plek. Iemand die komt werken in Beatrixpark, neemt in principe dus alleen een laptop of pc mee. En wat als zich een stroomstoring voordoet? Doordat het Rijkskantoor een dubbel uitgevoerde netwerkomgeving heeft, zullen alle vaste telefoons blijven functioneren, in tegenstelling tot wat normaal het geval is. En werken op een laptop kan gewoon doorgaan. Beveiliging Wat de beveiliging betreft, is deze in Beatrixpark te vergelijken met die van de ministeries die werken tot het niveau departementaal vertrouwelijk. Voor stukken van een hogere kwaliteitscategorie is het Rijkskantoor niet geschikt. Elke medewerker in het nieuwe gebouw krijgt een multifunctionele toegangspas. In dit geval zit het multifunctionele onder meer in het gebruiken van de pas om documenten te kunnen afdrukken. Ook hier is één infrastructuur het uitgangspunt maar kunnen toch opdrachten vanuit alle huurders worden verwerkt. De centrale printer drukt de opdracht af op het briefpapier van de desbetreffende gebruiker. Met dit systeem wordt voorkomen dat iemand per ongeluk documenten meeneemt van een ander. Kwetsbare factor In technische zin is Rijkskantoor Beatrixpark voorbereid op de nieuwe tijd, die is gericht op een andere manier van werken door Rijksambtenaren. Het werken kan efficiënter en effectiever zowel in tijd als in capaciteit. Er kunnen kosten worden bespaard op de bezettingsgraad van ruimten, die op momenten vaak maar voor 50% zijn benut. Iedereen die om zich heen kijkt, zal zien dat veel bureaus vaak lange tijd niet worden benut. Dat is de reden waar het concept Rijkskantoor onder meer voor is bedacht en uitgewerkt. De kwetsbare factor is de mens die ermee moet leren werken. Organisatiebijstelling als aanjager Een nieuw kantoorconcept behoeft een toets. De nieuwe huurders van Rijkskantoor Beatrixpark kunnen dit concept gaan testen. Dat betekent de uitdaging aangaan en de werkomgeving op een andere wijze benaderen en gebruiken. Dit kan bijvoorbeeld door: flexwerken, inspelen op de 24-uurs economie, afgerekend worden op prestaties in plaats van op aanwezigheid, samenwerken met collega s die hetzelfde werk doen bij de andere ministeries. Kortom, de werkomgeving gebruiken als aanjager voor een andere manier van werken, de cultuur, de systemen, de satisfactie van ons belangrijkste kapitaal: de Rijksambtenaar. Rijkskantoor Beatrixpark biedt ruimte om te (leren) denken in mogelijkheden, soms risico s te nemen, maar vooral te slagen door middel van een iteratief proces. De Rijksgebouwendienst daagt haar klanten en collega s uit om de proef op de som te nemen en volgens een feel free-gedachte díe invulling te geven aan het Rijkskantoor, die haar toekomt! Cees van der Wolf Projectverantwoordelijke Rijkskantoor Beatrixpark 10 Feel Free Magazine Feel Free Magazine 11

6 Achter de schermen: ICT Waar je ook zit, je werkt altijd op het netwerk van je eigen ministerie Nieuwe Rijksverzamelkantoren in Den Haag dienen uitsluitend via de Haagse Ring te worden gekoppeld aan de departementen. Dit besluit werd op 31 augustus 2006 genomen door het psg-beraad en is de basis van het netwerkconcept dat is gerealiseerd in Rijkskantoor Beatrixpark. Beatrixpark is daarmee het eerste kantoor dat uitvoering geeft aan dit nieuwe beleid van de overheid. In overleg met de Rijksgebouwendienst hebben de eerste huurders, de ministeries van LNV en SZW, besloten om het netwerkverkeer, dat buiten het pand over een infrastuctuur wordt getransporteerd, ook in het pand niet meer fysiek van elkaar te scheiden. Waar vroeger per huurder in een verzamelkantoor, een autonome ICT-infrastructuur met eigen (huur)verbindingen naar het departement diende te worden aangelegd, is in Beatrixpark één LAN-infrastructuur gerealiseerd die is gekoppeld aan de Haagse Ring. In navolging hierop is een aantal andere faciliteiten op ICTgebied van huurders ingericht als gemeenschappelijke voorziening. De standaard ICT-diensten in Rijkskantoor Beatrixpark zijn: Managed LAN Multifunctionele printers Vaste telefonie Inhouse GSM Draadloos internet voor bezoekers Audio en visuele middelen Deze standaarddiensten zijn een onderdeel van de gebruiksovereenkomst die de Rijksgebouwendienst afsluit met een huurder. In deze publicatie worden de diensten in vogelvlucht beschreven. De uitgebreide informatie is vastgelegd in documenten die deel uitmaken van het service- en dienstenpakket van Rijkskantoor Beatrixpark: a. Document Standaard ICTdiensten in een Rijkskantoor, b. Service Level Agreement (SLA) en c. Dossier Afspraken en Procedures (DAP). Beheer: de samenwerkingspartners In willekeurige volgorde: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Dienst ICT-Uitvoering), Centrum voor Facilitaire Dienstverlening Beatrixpark, Nashuatec, Vodafone, Hecla en Rijksgebouwendienst. SER Netwerk Switch GTIS Gemeenschappelijk beheerdomein MER GAST SZW Print Beheerdomein Haagse Ring ICTU / DTO { LNV Beheerdomein huurder 12 Feel Free Magazine Feel Free Magazine 13

7 Achter de schermen: ICT Managed LAN Iedere werkplek in Beatrixpark kan over maximaal drie netwerkaansluitingen beschikken. Dit geldt ook voor de 230 Volt wandcontactdozen. Eén actieve netwerkaansluiting per werkplek zit in het standaardaanbod van de Rijksgebouwendienst. Meer actieve aansluitingen per werkplek kunnen op basis van een offerte worden afgenomen. Ook wanneer gebruik wordt gemaakt van (optionele) vaste telefonie op de werkplek, kan worden volstaan met één actieve outlet. De departementale PC is in dit geval aangesloten op de telefoon. Feiten netwerk: Brandrex CAT6 aangelegd en gecertificeerd in Topologie van het netwerk is stervormig en is volledig redundant vanuit verschillende bouwdelen uitgevoerd, inclusief de aansluiting op de Haagse Ring. Backbone in glasvezel uitgevoerd in zowel multi als single mode. Aansluitingen op de werkplek in bouwdelen oranje, rood en blauw vanuit vloerpotten. In geel en paars vanuit de wandgoot. Netwerkapparatuur Cisco 3750 (switch) en 6509 (router). Standaard capaciteit aansluiting op de werkplek is 100Mb. Alle netwerkapparatuur is voorzien van no-break en noodstroom in een N-configuratie met een gegarandeerde uptime van minimaal vier uur. Multifunctionele printers In alle facilitaire corners treft men standaard één multifunctionele printer en kopieermachine (MFP) aan. Een medewerker kan gebruik maken van alle apparaten in het gebouw vanwege het follow me -systeem. Het aanbieden van de persoonlijke toegangspas aan de kaartlezer van het apparaat is voldoende om de gewenste handeling uit te kunnen voeren. Het systeem kan ook worden gebruikt voor scannen en fotokopiëren, maar niet voor faxen vanwege de veiligheid en het feit dat de fax steeds minder gebruikt wordt door ambtenaren. Feiten multifunctionele printers: Nashuatec MPC4500 (kleurenprinter) Standaard beveiligd printen en kopiëren met behulp van follow me door het aanbieden van de toegangspas op de Equitrac kaartlezer van het apparaat. Standaardinstellingen printen: dubbelzijdig en afdruk in zwart/wit. Kleur is optioneel te gebruiken met behulp van de gewenste printinstellingen. Standaardinstellingen kopiëren: enkelzijdig en afdruk in zwart/wit. Overige functies zijn optioneel te gebruiken via het apparaat. Scannen op basis van scan to via relay van Rijksweb. Hierdoor kan er uitsluitend worden gescand naar Rijks adressen. De selectie van het adres vindt ook plaats met behulp van de aangeboden toegangspas. De logistiek van (voorbedrukt) papier ten behoeve van de printers kan worden verzorgd door het Centrum voor Facilitaire Dienstverlening Beatrixpark, die de Rijksgebouwendienst vertegenwoordigt. Vaste telefonie Er is een standaardcentrale zodat een huurder, indien gewenst, kan worden voorzien van vaste telefonie op de werkplek. Er bevinden zich telefoontoestellen in de ruimten voor algemeen gebruik zoals vergaderzalen, bij de receptie en bewakingsdienst. Vaste telefonie op de werkplek is een standaardvoorziening in het basispakket. Feiten vaste telefonie: Cisco call manager versie Standaard bureautoestel Cisco Dit toestel is aan te passen met twee uitbreidingsblokken Cisco 7914 voor secretaresses. Een medewerker kan ervoor zorgen dat de centrale zijn of haar telefoonnummer in Beatrixpark onthoudt: - Door de ISDN bundel te verhuizen (alleen voor aaneengesloten nummerblokken). - Door een individueel nummer via een gateway over de Haagse Ring door te zetten naar de centrale van het Rijkskantoor (voor niet aaneengesloten nummers uit een nummerblok dat elders actief blijft). - Door een nummer permanent door te schakelen naar een nieuw uit te geven nummer in het Rijkskantoor. Inhouse GSM Standaardvoorziening voor een inhouse GSM-netwerk. Dit is aangelegd voor huurders die uitsluitend gebruik maken van mobiele telefonie. De Rijksgebouwendienst adviseert mobiele telefonie overigens alleen voor projectgroepen in verband met de beperkte functionaliteit van GSM. Er kunnen bijvoorbeeld geen groeps- of chef-secretaresseschakelingen met GSM worden gerealiseerd. Feiten inhouse GSM: Distributed Antenna System uit 2008 op basis van een full coax infrastructuur. Standaardkoppeling met het Vodafone netwerk. Draadloos internet voor bezoekers Op de gehele begane grond kunnen bezoekers en gasten gebruik maken van internet via Wifi. Hiervoor wordt op vertoon van een legitimatiebewijs een persoonsgebonden username en password uitgegeven bij de balie van het Centrum voor Facilitaire Dienstverlening Beatrixpark. De geldigheidsduur van username en password is maximaal één week. Feiten internet gastgebruik: Controler Aruba 2400 Aantal access points 18 type Aruba 70 Internet provider KPN Audio & visuele middelen In het vergadercentrum, de algemene ruimten en de facilitaire corners zijn standaard audio en visuele middelen aanwezig. Alle AV-middelen zijn gekoppeld aan een centraal digital signage systeem. Met dit systeem kunnen deze middelen op afstand worden beheerd en kan er gedifferentieerd informatie worden getoond, bijvoorbeeld nieuws dat huurders met elkaar willen delen. Aan de buitenzijde van iedere vergaderzaal vindt men een scherm met daarop actuele informatie over de agenda van de desbetreffende dag. Dossier Afspraken en Procedures (DAP) = Document waarin de handelswijze van partijen die betrokken zijn bij services is beschreven Afspraken Servicegids rijkskantoor = De winkelgids voor eindgebruikers van services die worden aangeboden Service = Afspraken + Producten + Diensten Service Level Agreement (SLA) = Document waarin de handelswijze van partijen die service leveren is beschreven Producten en Diensten Standaard ICT - Diensten Rijkskantoor = Document waarin de ingezette producten en diensten voor het leveren van de service zijn beschreven Departementale ICT-randapparatuur LAN Multifunctionele printers - AV-middelen vergadercentrum Vaste telefonie Inhouse GSM & UMTS WAN Gastgebruik internet End End to end to end dienstverlening aan aan eindgebruikers eindgebruikers Departementaal Rekencentrum SLA Departement SLA Rijkskantoor SLA DTO SLA Departement Feiten AV-middelen: Standaard vergaderzaal 65 Inch Sharp LCD-scherm of een Panasonic plafondbeamer met beeld en geluid. Aansturing van alle voorzieningen (ook bijvoorbeeld verduistering en verlichting) in de vergaderzaal door middel van een eenvoudig interactief AMX touchpanel Aansluiting voor apparatuur in de tafel of in de vloer voor ruimten met een flexibele opstelling. TV kijken. Vergaderzaal plus Pakket van de standaard vergaderzaal aangevuld met een tafelbord voor elektronische aantekeningen op het LCDscherm van Sympodium en videoconferencing van Polycom. Facilitaire corner 6 Inch Sharp LCD-scherm. Lokaal kan gekozen worden tussen TV en het informatiekanaal. Lounge restaurant Beamer en geluid als presentatiemiddelen maar ook voor microfoons (bedraad en draadloos) Aansluitpunten extra LCD-schermen die aan het hoofdscherm gekoppeld kunnen worden. Aansluitpunten voor interruptiemicrofoons Radio en TV Op offertebasis kan een CAI-aansluiting over het netwerk worden geleverd, ofschoon het aantal aansluitingen per etage gelimiteerd is. Er kan een radio- of televisietoestel worden aangesloten op de werkplek door middel van een receiver met afstandsbediening, die is aangesloten op een netwerkoutlet. Het departement dient de radio of televisie zelf aan te schaffen. Feiten TV kijken: Standaard zenderpakket van Casema. Transport CAI-signaal in de backbone over een eigen CAT 6 koperinfrastructuur. Transmitter en receivers: AMX type Endeleo. 14 Feel Free Magazine Feel Free Magazine 15

8 Duurzaamheid: kleine moeite, grote winst * * KGA: Kantoor Gevaarlijk Afval Verbeter het milieu... Verder kiest de Rijksgebouwendienst, samen met gebruikers, voor een klimaatneutrale bedrijfsvoering uiterlijk in 2010 te realiseren. Op dat moment wordt de uitstoot van broeikasgassen volledig voorkomen of gecompenseerd. In een duurzaam gebouw wordt tenslotte ook duurzaam gewerkt. De medewerkers kunnen daaraan bijdragen door relatief kleine inspanningen te leveren zoals het uitschakelen van hun beeldscherm en de verlichting als zij de kamer verlaten, elektrische apparaten uitzetten aan het einde van de dag, naar het werk komen met de fiets of met openbaar vervoer. Het is tot slot een oude slogan, maar de simpele kracht ervan geldt nog onverminderd: een beter milieu begint bij jezelf. ADRESGEGEVENS RIJKSKANTOOR BEATRIXPARK Wilhelmina van Pruisenweg AN Den Haag Postbus AN Den Haag T +31 (0) , F +31 (0) Routebeschrijving AUTO VANUIT UTRECHT > A12 richting Den Haag, Prins Clausplein > Afslag Den Haag Bezuidenhout /Mariahoeve (afrit 3) > Tweemaal rechtsaf > 20 meter na de tweede afslag linksaf AUTO VANUIT AMSTERDAM / SCHIPHOL > A4 richting Den Haag / Rotterdam, Prins Clausplein > A12 richting Voorburg / Den Haag > Afslag Den Haag Bezuidenhout / Mariahoeve (afrit 3) > Tweemaal rechtsaf > 20 meter na de tweede afslag linksaf VANAF DEN HAAG CENTRAAL STATION > Bus 22, 45, 380, 382, Prinses Beatrixlaan, halte Haagse Poort > Tram 2, halte station Laan van Nieuw Oost-Indië > Sprinter of stoptrein Amsterdam, halte station Laan van Nieuw Oost-Indië > Tram 3, Randstadrail 4, halte station Laan van Nieuw Oost- Indië > Randstadrail-Erasmuslijn, halte station Laan van Nieuw Oost-Indië INFORMATIE OVER TIJDEN EN TARIEVEN Openbaar Vervoer Reisinformatie: of In Rijkskantoor Beatrixpark is met zorg gekeken naar de mogelijkheden van duurzaamheid en milieubewustzijn. Een deel van de maatregelen is verwerkt in de opzet van het kantoor; voor het overige deel levert de medewerker een bescheiden inspanning. OPENBAAR VERVOER VANAF STATION DEN HAAG HOLLANDS SPOOR > Per trein naar Centraal Station, overstappen op tram, trein of bus > Per trein naar Station Laan van Nieuw Oost-Indië Andere manier van werken Bij het inrichten van Rijkskantoor Beatrixpark maakt de Rijksgebouwendienst, waar mogelijk, gebruik van duurzame materialen. Ook in de dagelijkse praktijk van werken is veel voorwerk gedaan voor de medewerker. Het uitgangspunt daarbij is afval voorkomen. Waar toch afval ontstaat, is verwerking ervan gericht op recycling en hergebruik. Praktisch gezien betekent dit bijvoorbeeld alleen printen als het niet anders kan. Maar het betekent ook de mogelijkheid om gescheiden afvalinzameling zo gemakkelijk mogelijk maken. In de facilitaire ruimten bevinden zich daarom centrale afvalunits. Leveranciers van goederen en diensten verplichten zich zorg te dragen voor correcte scheiding en verwerking van afval vanuit het Beatrixpark. Rijkskantoor Beatrixpark nodigt mensen uit om op een andere manier te werken. De omloop en het opslaan van papier in dossiers wordt tot een minimum beperkt. Informatie uitwisselen en informatie opslaan gebeurt in principe digitaal. Er is daarom maar een hele beperkte hoeveelheid ruimte gereserveerd voor archiefkasten in het gebouw. Den Haag CS Afslag Den Haag - Bezuidenhout Mariahoeve Den Haag HS Schenkviaduct Den Haag Utrechtse Baan Laan van NOI Laan van NOI Voorburg Voorburg A12 Knooppunt Prins Clausplein Delft Rotterdam A4 A4 Zoetermeer Utrecht Amsterdam 16 Feel Free Magazine Feel Free Magazine 17

Deel kennis en deskundigheid

Deel kennis en deskundigheid Deel kennis en deskundigheid Het Huis van de Logistiek is exclusief bestemd voor organisaties uit de logistieke sector met NIWO als katalysator en facilitator. Het doel is een expertisecentrum op het gebied

Nadere informatie

Video Conferencing anno 2012

Video Conferencing anno 2012 White paper Video Conferencing anno 2012 +31 (0) 88 121 20 00 upc.nl/business Pagina 1 van 8 Video Conferencing De behoefte aan video-vergaderen groeit. Mensen gaan steeds flexibeler om met de begrippen

Nadere informatie

atoomclub rotterdam hét clubhuis voor de zelfstandige professional

atoomclub rotterdam hét clubhuis voor de zelfstandige professional atoomclub rotterdam hét clubhuis voor de zelfstandige professional De waarde van een gebouw wordt bepaald door de gebruikers, of ze zich er comfortabel voelen, of ze succesvol zijn in hun onderneming,

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Vasteland 78 te Rotterdam

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Vasteland 78 te Rotterdam VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR Vasteland 78 te Rotterdam Object Bij HNKR bieden we op een super locatie in hartje Rotterdam kantoorruimten in een karakteristiek pand. Het pand heeft een geweldige

Nadere informatie

Te huur Kantoor. LEEUWARDEN Zuiderplein p.m. Tel:

Te huur Kantoor. LEEUWARDEN Zuiderplein p.m. Tel: LEEUWARDEN Zuiderplein 6 287 p.m. Tel: 0512-54 14 00 www.dijkstrabedrijfsmakelaardij.nl Kenmerken en specificaties Kadastrale aanduiding: Leeuwarden, Sectie: G, Nummer: 16693 Kadastrale oppervlakte: m²

Nadere informatie

Evaluatie pilots Dienstverlening op locatie en Papierloos werken

Evaluatie pilots Dienstverlening op locatie en Papierloos werken Evaluatie pilots Dienstverlening op locatie en Papierloos werken Projectgroep Locatie Onafhankelijk Werken Versie 0.3 13 mei 2013 INHOUD 1 Inleiding... 3 Afronding locatie- en tijdonafhankelijk werken...

Nadere informatie

Van meten tot weten. Totaaloplossingen voor werkplek en ruimtemanagement

Van meten tot weten. Totaaloplossingen voor werkplek en ruimtemanagement Van meten tot weten Totaaloplossingen voor werkplek en ruimtemanagement werkplekbezettings- en ruimtebenuttings Detectie In traditionele kantoor- en schoolomgevingen, waar iedereen een eigen werkplek of

Nadere informatie

Shared telefonie platform voor de Rijksoverheid

Shared telefonie platform voor de Rijksoverheid Shared telefonie platform voor de Rijksoverheid Aanleiding en noodzaak voor het STR platform Veel oude centrales bij verschillende klanten in gebruik en daardoor - versplintering van de kennis en daarmee

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Bahialaan 100 te Rotterdam

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Bahialaan 100 te Rotterdam VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR Bahialaan 100 te Rotterdam Object ZAPP Office is een volledig nieuw business center concept in Rotterdam. Direct aan de A16 gelegen in Brainpark III, met tevens

Nadere informatie

Full service kantoorruimte te huur vanaf 15m2. Tevens Flexplekken en dagdeel verhuur

Full service kantoorruimte te huur vanaf 15m2. Tevens Flexplekken en dagdeel verhuur Full service kantoorruimte te huur vanaf 15m2 Tevens Flexplekken en dagdeel verhuur Hoofdstraat 1 3 Leiderdorp Foto impressie verhuur locatie Entree en receptie Voorbeeld kantoorruimten Object Het kantoorgebouw

Nadere informatie

TEKST: IRIS BAKKER EN THEO VAN DER VOORDT FOTO: MICHAEL KOOREN

TEKST: IRIS BAKKER EN THEO VAN DER VOORDT FOTO: MICHAEL KOOREN INTERVIEW RIJKSDIENST Programma vernieuwing Standaard werkplek als Met het Programma vernieuwing Rijksdienst geeft het kabinet invulling aan de doelstelling om een efficiëntere Rijksdienst te realiseren.

Nadere informatie

Inhoud. 1 Veilig werken 2 Kostenbesparend werken 3. Efficiënt werken. Mobiel werken. Duurzaam werken

Inhoud. 1 Veilig werken 2 Kostenbesparend werken 3. Efficiënt werken. Mobiel werken. Duurzaam werken Tips & Tricks Inleiding Ricoh helpt u graag beter en makkelijker te werken en leven. Daarom vindt u in deze waaier praktische tips, die u inspireren om uw informatie effectiever te organiseren en te creëren.

Nadere informatie

Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek

Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek U wilt maximale vrijheid in het inrichten van uw werkplek, zonder kopzorgen, maar wel betrouwbaar en veilig. Met

Nadere informatie

kaap noord FLEXIBELE EN KLEINSCHALIGE VERHUUR

kaap noord FLEXIBELE EN KLEINSCHALIGE VERHUUR www.kaapnoord.nl kaap noord FLEXIBELE EN KLEINSCHALIGE VERHUUR ZELFSTANDIGE RUIMTEN. bedrijfsruimte kantoorruimte BUSINESSCENTER OVAL OFFICE kleinschalige kantoren flexplekken. postadres/virtueel kantoor

Nadere informatie

Huur kantoorpand op Orlyplein 85 te Amsterdam 209 per maand

Huur kantoorpand op Orlyplein 85 te Amsterdam 209 per maand Huur kantoorpand op Orlyplein 85 te Amsterdam 209 per maand Aanbiedende partij: SKEPP online Email: i Telefoon: 085-8770519 Website: www.skepponline.nl Omschrijving Kantoorruimte beschikbaar op strategische

Nadere informatie

PROJECT HUURINFORMATIE. Zuidelijk Halfrond 1 te Gouda

PROJECT HUURINFORMATIE. Zuidelijk Halfrond 1 te Gouda PROJECT HUURINFORMATIE Zuidelijk Halfrond 1 te Gouda Object : Color Business Center Gouda is een professioneel business center gespecialiseerd in flexibele kantooroplossingen. Vloeroppervlakte : Units

Nadere informatie

White Paper Flexibele Kantooromgeving

White Paper Flexibele Kantooromgeving White Paper Flexibele Kantooromgeving Inleiding Binnen de dynamische kantooromgeving is veel behoefte aan flexibiliteit. Werkplekbezetting en de indeling van ruimten moet kunnen variëren en hierin mogen

Nadere informatie

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar Zorgeloze ICT, Over ICT Concept ICT Concept is de ICT-partner met ruime ervaring in de juridische sector. Uw (online) werkplek optimaal inrichten en laten functioneren is ons specialisme. De combinatie

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER START UP KANTOREN - SCHUMANPARK 9 APELDOORN

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER START UP KANTOREN - SCHUMANPARK 9 APELDOORN VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER START UP KANTOREN - SCHUMANPARK 9 APELDOORN Algemene gegevens Adresgegevens Schumanpark 9 7336 AM Apeldoorn Oppervlakte Totaal beschikbaar ca. 1.433 m² v.v.o. Begane grond,

Nadere informatie

meervaart:informatie

meervaart:informatie meervaart:informatie meervaart:inhoudsopgave algemeen blz. 2 arrangementen blz. 3 huurprijzen blz. 4 zalen opstellingen blz. 6 congresondersteuning blz. 7 routebeschrijving blz. 8 plattegrond blz. 10 begane

Nadere informatie

Zuiderplein 6 te Leeuwarden

Zuiderplein 6 te Leeuwarden Dijkstra Bedrijfsmakelaardij BV Drachten Berglaan 14 9203 EG Drachten Tel : 0512-541400 Fax : 0512-541428 Dijkstra Bedrijfsmakelaardij BV Leeuwarden Harlingerstraatweg 2 8916 BB Leeuwarden Tel : 058-2123345

Nadere informatie

FLEXIBEL WERKEN, ONTVANGEN, CREËREN, NETWERKEN EN ZAKEN DOEN

FLEXIBEL WERKEN, ONTVANGEN, CREËREN, NETWERKEN EN ZAKEN DOEN FLEXIBEL WERKEN, ONTVANGEN, CREËREN, NETWERKEN EN ZAKEN DOEN Youwork is er voor kleine bedrijven met torenhoge ambities. Voor ondernemers die willen werken volgens het Nieuwe Werken. Voor het boutique

Nadere informatie

Rapportage Uitwerking huisvestingskosten UWV gebouw B

Rapportage Uitwerking huisvestingskosten UWV gebouw B BIJLAGE 2 Rapportage Uitwerking huisvestingskosten UWV gebouw B UWV La Guardiaweg 68 Postbus 58285 1040 HG Amsterdam Telefoon 020 687 51 51 Datum: 30 oktober 2003 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Inleiding...3

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

Kantoorobject. Batavia. Laan van Nieuw Oost Indië , 2593 BM Den Haag.

Kantoorobject. Batavia. Laan van Nieuw Oost Indië , 2593 BM Den Haag. Kantoorobject Batavia Laan van Nieuw Oost Indië 123-125 - 127, 2593 BM Den Haag www.hanzevastverhuur.nl Kantoorobject Batavia Batavia is een zelfstandig kantoorgebouw, strategisch gelegen op een zichtlocatie

Nadere informatie

WLAN EN LAN UITBREIDINGEN...

WLAN EN LAN UITBREIDINGEN... Inhoudsopgave File: Project_09.doc 25 augustus 2015 1 PROBLEEM... 2 1.1 WONING BESCHRIJVING... 2 1.2 ROUTER... 3 2 WLAN EN LAN UITBREIDINGEN... 4 2.1 NIEUWE SITUATIE 1... 4 2.2 NIEUWE SITUATIE 2... 5 3

Nadere informatie

Samenwerken. afstand. In 5 stappen. Stappenplan. Samenwerken op afstand in 5 stappen

Samenwerken. afstand. In 5 stappen. Stappenplan. Samenwerken op afstand in 5 stappen Samenwerken op afstand In 5 stappen Stappenplan Samenwerken op afstand in 5 stappen Inleiding Veel organisaties hebben medewerkers in dienst die geen vaste werklocatie hebben. Of het nu buitendienstmedewerkers,

Nadere informatie

VoIP2Connect. Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend

VoIP2Connect. Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend VoIP2Connect Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend ParkingsConnect is een uniek concept voor parkeergarages. Eén totaalconcept voor alle IT & Communicatie diensten binnen uw parkeergarage. ParkingsConnect

Nadere informatie

MPC Work Today Maastricht: Kantoorruimte die u warm welkom heet, ontdek dat het werkt!

MPC Work Today Maastricht: Kantoorruimte die u warm welkom heet, ontdek dat het werkt! MPC Work Today Maastricht: ruimte die u warm welkom heet, ontdek dat het werkt! MPC Work Today Maastricht Een deel van kantoorgebouw Cap du Sud maakt deel uit van MPC Work Today, het nieuwe flexibele verhuurconcept

Nadere informatie

VLAMBLOEM 130 TE ROTTERDAM

VLAMBLOEM 130 TE ROTTERDAM VLAMBLOEM 130 TE ROTTERDAM 1 VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR Betreft : De kantoorruimtes zijn representatief en volledig ingericht met minimaal twee bureaus, stoelen en kasten. Een vaste internetverbinding,

Nadere informatie

Duurzaam groeien en vernieuwen

Duurzaam groeien en vernieuwen Symposium Duurzaam groeien en vernieuwen 05 02 13 Wat leert de Monitor Duurzaam Nederland en hoe kan Nederland werken aan duurzame groei? Dinsdag 5 februari 2013, 13.30-18.00 uur Centraal Bureau voor de

Nadere informatie

TE HUUR MAASTRICHT FLEXIBELE TURN-KEY KANTOORSUITES MET UITGEBREIDE FACILITEITEN EN SERVICES "THE OFFICE" MARKT 14 TE MAASTRICHT

TE HUUR MAASTRICHT FLEXIBELE TURN-KEY KANTOORSUITES MET UITGEBREIDE FACILITEITEN EN SERVICES THE OFFICE MARKT 14 TE MAASTRICHT TE HUUR MAASTRICHT FLEXIBELE TURN-KEY KANTOORSUITES MET UITGEBREIDE FACILITEITEN EN SERVICES "THE OFFICE" MARKT 14 TE MAASTRICHT Dit prachtig kantoorobject met monumentale allure op A1 locatie aan de Markt

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Bahialaan 100 te Rotterdam

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Bahialaan 100 te Rotterdam VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR Bahialaan 100 te Rotterdam Object ZAPP Office is een volledig nieuw business center concept in Rotterdam. Direct aan de A16 gelegen in Brainpark III, met tevens

Nadere informatie

De Haagse Hogeschool. de locatie voor uw evenement. dehaagsehogeschool.nl/evenementen. Postadres Postbus 13336 2501 EH Den Haag

De Haagse Hogeschool. de locatie voor uw evenement. dehaagsehogeschool.nl/evenementen. Postadres Postbus 13336 2501 EH Den Haag dehaagsehogeschool.nl/evenementen De Haagse Hogeschool de locatie voor uw evenement Postadres Postbus 13336 2501 EH Den Haag Bezoekadres Johanna Westerdijkplein 75 2521 EN Den Haag > De Haagse Hogeschool

Nadere informatie

TE HUUR. Boogschutterstraat 1 43 HNK, 7324 AE Apeldoorn. Huurprijs 600,- per maand

TE HUUR. Boogschutterstraat 1 43 HNK, 7324 AE Apeldoorn. Huurprijs 600,- per maand TE HUUR Boogschutterstraat 1 43 HNK, 7324 AE Huurprijs 600,- per maand TE HUUR Boogschutterstraat 1-43 NHK te VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OMSCHRIJVING : is een nieuwe hotspot rijker. HNK, Het Nieuwe Kantoor

Nadere informatie

meervaart: congres & event

meervaart: congres & event meervaart: congres & event meervaart: contact meer en vaart 300 1068 le amsterdam t +31 20.410 77 20 sales@meervaart.nl www.meervaart.nl/congres-event meervaart: inhoudsopgave algemeen 2 arrangementen

Nadere informatie

Te huur The HeadQuarter Den Haag. Wilhelmina van Pruisenweg 104

Te huur The HeadQuarter Den Haag. Wilhelmina van Pruisenweg 104 Te huur The HeadQuarter Den Haag Wilhelmina van Pruisenweg 104 Locatie The HeadQuarter is gelegen in het Beatrixkwartier. Het Beatrixkwartier is een voorbeeld van een ambitieuze gebiedsontwikkeling, waar

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER SCHUMANPARK 9 APELDOORN

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER SCHUMANPARK 9 APELDOORN VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER SCHUMANPARK 9 APELDOORN Algemene gegevens Adresgegevens Schumanpark 9 7336 AM Apeldoorn Oppervlakte Totaal beschikbaar ca. 1.433 m² v.v.o. Begane grond ca. 354 m² v.v.o. 1

Nadere informatie

Het geheim van Den Haag m 2 v.v.o. monumentale allure met moderne kantoorruimte gelegen aan de Hofvijver

Het geheim van Den Haag m 2 v.v.o. monumentale allure met moderne kantoorruimte gelegen aan de Hofvijver Het geheim van Den Haag 5.410 m 2 v.v.o. monumentale allure met moderne kantoorruimte gelegen aan de Hofvijver v i j v e r b e r g i i i Inhoudsopgave 2 Het geheim van Den Haag: Vijverberg III 4 Modern

Nadere informatie

BOERHAAVE BUILDING ZOETERMEER

BOERHAAVE BUILDING ZOETERMEER BOERHAAVE BUILDING ZOETERMEER BOERHAAVE BUILDING ZOETERMEER Boerhaavebuilding is een hoogwaardig kantoorgebouw dat in 2006 ingrijpend is gerenoveerd. De afgelopen periode tot en met 2016 heeft het gebouw

Nadere informatie

Huur kantoorruimte op Antareslaan 65 te Hoofddorp 325 per maand

Huur kantoorruimte op Antareslaan 65 te Hoofddorp 325 per maand Huur kantoorruimte op Antareslaan 65 te Hoofddorp 325 per maand Aanbiedende partij: SKEPP online Email: i Telefoon: 085-8770519 Website: www.skepponline.nl Omschrijving Walt Disney, Thomas Cook, L'Oréal

Nadere informatie

ICT Werkomgeving Rijk IWR2016 Beeldschermen

ICT Werkomgeving Rijk IWR2016 Beeldschermen Online portaal UBR HIS Categorie ICT Werkomgeving Rijk (IWR) Bezoekadres Rijkskantoor Beatrixpark Wilhelmina van Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Bijlage 12 Online portaal

Nadere informatie

Streefbeeld TPAW 2015

Streefbeeld TPAW 2015 Streefbeeld TPAW 2015 Rijksbrede ambitie TPAW zoals verwoord in I-strategie en Hervormingsagenda De rijksdienst beschikt over een platform dat tijd, plaats en apparaatonafhankelijk werken alsmede interdepartementale

Nadere informatie

SPECSHEET HOSTED VOIP

SPECSHEET HOSTED VOIP SPECSHEET HOSTED VOIP PC Consultance levert de volgende diensten: Systeembeheer Reparaties Telefonie Netwerken Consultancy Detachering ADSL Kabelinternet GSM Telefonie Wireless netwerken Verkoop Software

Nadere informatie

Datum 27 april 2009 Betreft Toetreding bedrijfseenheden bij de Werkmaatschappij per

Datum 27 april 2009 Betreft Toetreding bedrijfseenheden bij de Werkmaatschappij per > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorziter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag DGOBR BDGOBR Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Postbus 20011 2500

Nadere informatie

Laat uw medewerkers excelleren

Laat uw medewerkers excelleren Laat uw medewerkers excelleren LivingFacility realiseert en regisseert integraal facilitair management in grote kantooromgevingen en voor organisaties die actief zijn op meerdere locaties. Wij combineren

Nadere informatie

Van idee tot ICT Oplossingen

Van idee tot ICT Oplossingen Van idee tot ICT Oplossingen Het A utomatiseren B eheren C ontroleren van Informatie Systemen Historie Parnassia Groep Parnassia: fusie organisatie 1999 2 Psychiatrische ziekenhuizen Verslavingszorg Zuid

Nadere informatie

Eindhoven, Weegschaalstraat 3

Eindhoven, Weegschaalstraat 3 , Weegschaalstraat 3 Bent u op zoek naar een modern en representatief kantoorlocatie? Stop dan met zoeken!kantorencentrum De Ring is gelegen aan de noordrand van, nabij de A2 en A50, en biedt in haar kantoorgebouw

Nadere informatie

Huur kantoorpand op Aert van Nesstraat 45 te Rotterdam 390 per maand

Huur kantoorpand op Aert van Nesstraat 45 te Rotterdam 390 per maand Huur kantoorpand op Aert van Nesstraat 45 te Rotterdam 390 per maand Aanbiedende partij: SKEPP online Email: i Telefoon: 085-8770519 Website: www.skepponline.nl Omschrijving Kantoorruimte te Huur op deze

Nadere informatie

CO M M U N IT Y L E E U WA R D E N

CO M M U N IT Y L E E U WA R D E N CO M M U N IT Y L E E U WA R D E N Stel je voor! Kantoorruimte op een A-locatie en meteen een netwerk! Prettig werken op kantoor Moar! Leeuwarden verhuurt kantoorruimten in een stijlvol en modern ingericht

Nadere informatie

Huur kantoorruimte op Keizersgracht te Amsterdam 300 per maand

Huur kantoorruimte op Keizersgracht te Amsterdam 300 per maand Huur kantoorruimte op Keizersgracht 125-127 te Amsterdam 300 per maand Aanbiedende partij: SKEPP online Email: i Telefoon: 085-8770519 Website: www.skepponline.nl Omschrijving Bedrijfshuisvesting: Amsterdam

Nadere informatie

Presentation Partner voor het beste beeld en geluid

Presentation Partner voor het beste beeld en geluid Presentation Partner voor het beste beeld en geluid 2 3 Presentation Partner; Geeft presentaties vleugels Wanneer u een presentatie geeft, is het belangrijk dat het publiek uw boodschap goed hoort, en

Nadere informatie

Bedrijfsvoering voor Rotterdam en Amsterdam. Directeurennetwerk Shared Services Bedrijfsvoering 31 maart 2015

Bedrijfsvoering voor Rotterdam en Amsterdam. Directeurennetwerk Shared Services Bedrijfsvoering 31 maart 2015 Bedrijfsvoering voor en Directeurennetwerk Shared Services Bedrijfsvoering 31 maart 2015 ! Kern en overeenkomsten Opbouw! Maatschappelijke ontwikkelingen! Organisatorische context in en in! Interventies

Nadere informatie

Huur kantoorruimte op Louis Braillelaan 80 te Zoetermeer 219 per maand

Huur kantoorruimte op Louis Braillelaan 80 te Zoetermeer 219 per maand Huur kantoorruimte op Louis Braillelaan 80 te Zoetermeer 219 per maand Aanbiedende partij: SKEPP online Email: i Telefoon: 085-8770519 Website: www.skepponline.nl Omschrijving Kantoorruimte te Huur bij

Nadere informatie

Minder verhuisbewegingen wordt ook gewenst door de directeuren en medewerkers, maar de

Minder verhuisbewegingen wordt ook gewenst door de directeuren en medewerkers, maar de Renovatie en innovatie? Een onderzoek naar het gebruik en de beleving van twee Haagse locaties van het ministerie van LNV Auteurs: M. Maarleveld, D.J.M. van der Voordt Center for People and Buildings Samenvatting

Nadere informatie

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk IP Services De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk Voor wie opgroeit in deze tijd is het de grootste vanzelfsprekendheid. Je zet de computer aan en je kunt mailen, chatten, elkaar spreken

Nadere informatie

Met ISDN2, heeft u twee telefoonlijnen die geschikt zijn voor spraak, data, fax en beeld.

Met ISDN2, heeft u twee telefoonlijnen die geschikt zijn voor spraak, data, fax en beeld. Wat is ISDN2? Met ISDN2, heeft u twee telefoonlijnen die geschikt zijn voor spraak, data, fax en beeld. U kunt uw ISDN2 eenvoudig uitbreiden. Heeft u tot vijf ISDN2-lijnen nodig kies dan voor ISDN2 meervoudig.

Nadere informatie

SOM= Effectief en plezierig werken

SOM= Effectief en plezierig werken SOM= Effectief en plezierig werken 1 VRAGEN AAN U: Wordt in uw organisatie de werkplek effectief gebruikt? Zitten de collega s met een glimlach achter hun bureau? Vindt er bij u veel samenwerking tussen

Nadere informatie

HET NIEUWE KANTOOR HNK.NL

HET NIEUWE KANTOOR HNK.NL HET NIEUWE KANTOOR HNK.NL Inhoudsopgave HNK-Formule pag. 3 Club HNK pag. 4 Flexwerken pag. 6 Vergaderen pag. 7 Managed office pag. 8 Kantoor op maat pag. 9 Locaties pag. 10 Download de HNK App 2 VERGADEREN

Nadere informatie

Vragen 4 e informatieavond Breedband Beemster

Vragen 4 e informatieavond Breedband Beemster Vragen 4 e informatieavond Breedband Beemster 1. Waarom komen er niet meteen meerdere providers op het netwerk? Breedband Beemster wil zoveel mogelijk providers op het netwerk, maar wel op een keuzestress

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

Service Level Agreement Managed Voice

Service Level Agreement Managed Voice Service Level Agreement Managed Voice Dit document beschrijft het Service Level Agreement (SLA) voor de dienst Managed Voice. Het beschrijft de scope van verantwoordelijkheid, de serviceniveaus, de responstijden,

Nadere informatie

Partnership in de zorg: voor- en nadelen van een joint venture Tom Fransen en Erik Vrijhoeven

Partnership in de zorg: voor- en nadelen van een joint venture Tom Fransen en Erik Vrijhoeven Partnership in de zorg: voor- en nadelen van een joint venture Tom Fransen en Erik Vrijhoeven Congres 2011 Samenwerken aan FM www.factomagazine.nl Koploper & doorpakker UVIT HNW in Arnhem 2 Wat is Het

Nadere informatie

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar Telephony2Connect Altijd bereikbaar IndustriesConnect is uniek voor uw branche. Eén totaalconcept voor alle IT & Communicatie diensten. IndustriesConnect biedt u diensten en oplossingen van een gecertificeerd,

Nadere informatie

4 HELP! IK HEB GEEN LOZE LEIDINGEN... 7 4.1 KABELS?... 7 4.2 POWERLINE... 7 4.3 VERBINDINGEN... 7 5 GEBRUIK VAN EEN WIFI REPEATER...

4 HELP! IK HEB GEEN LOZE LEIDINGEN... 7 4.1 KABELS?... 7 4.2 POWERLINE... 7 4.3 VERBINDINGEN... 7 5 GEBRUIK VAN EEN WIFI REPEATER... Inhoudsopgave File: Project_09.doc 16 september 2015 1 PROBLEEM... 2 1.1 WONING BESCHRIJVING... 2 1.2 ROUTER... 3 2 WLAN EN LAN UITBREIDINGEN... 4 2.1 NIEUWE SITUATIE 1... 4 2.2 NIEUWE SITUATIE 2... 5

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER SCHUMANPARK 9 APELDOORN

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER SCHUMANPARK 9 APELDOORN VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER SCHUMANPARK 9 APELDOORN Algemene gegevens Adresgegevens Schumanpark 9 7336 AM Apeldoorn Oppervlakte Toren A Totaal beschikbaar ca. 1.723 m² v.v.o. Begane grond ca. 354 m²

Nadere informatie

VoIP2Connect. Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend

VoIP2Connect. Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend VoIP2Connect Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend SecurityConnect, een totaalconcept voor beveiligingsbedrijven. Een gecertificeerd, beveiligd VPN datanetwerk over DSL of glasvezel tot diensten als bijvoorbeeld

Nadere informatie

Rijksoverheidsnetwerk 2.0 Een netwerk van netwerken (RON2.0)

Rijksoverheidsnetwerk 2.0 Een netwerk van netwerken (RON2.0) Rijksoverheidsnetwerk 2.0 Een netwerk van netwerken (RON2.0) Stand van zaken rijksconnectiviteit met specifiek aandacht voor IPV 6 Door Alexander Hielkema (Logius) en Leon-Paul de Rouw (DGOBR/DIR) 27 juni

Nadere informatie

Dienstbeschrijving I AM Connect 1 Platform

Dienstbeschrijving I AM Connect 1 Platform CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Dienstbeschrijving I AM Connect 1 Platform Versie: 1 Maand: juli 2015 Versie: 1.0 Maand: april 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Kantoorpand Sonnestaete De Weegschaal 14 Begane grond lange vleugel 5215 MN s-hertogenbosch

Kantoorpand Sonnestaete De Weegschaal 14 Begane grond lange vleugel 5215 MN s-hertogenbosch Kantoorpand Sonnestaete De Weegschaal 14 Begane grond lange vleugel 5215 MN s-hertogenbosch 1 Kantoorpand Sonnestaete Het kantoorpand Sonnestaete ligt op de hoek Waterman 7 Weegschaal 14. Het gebouw bestaat

Nadere informatie

De beste, mooiste en meest intelligente oplossing voor de automatisering en beveiliging van uw domein.

De beste, mooiste en meest intelligente oplossing voor de automatisering en beveiliging van uw domein. De beste, mooiste en meest intelligente oplossing voor de automatisering en beveiliging van uw domein. Fibaro is een complete en krachtige oplossing voor het monitoren, beheren en intelligent automatiseren

Nadere informatie

Klantcase: De Willemswerf: Kneppelhout & Korthals Advocaten

Klantcase: De Willemswerf: Kneppelhout & Korthals Advocaten Klantcase: De Willemswerf: Kneppelhout & Korthals Advocaten DE WILLEMSWERF: KNEPPELHOUT & KORTHALS ADVOCATEN Lianne Laurijssens en Jan Beijers FACILICOM IS ALTIJD GOED BEREIKBAAR EN DENKT MET ONS MEE Het

Nadere informatie

KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie

KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie Communicatiemogelijkheden nemen toe en groeien ook steeds meer naar elkaar toe. Dat biedt praktische voordelen en zakelijke kansen. Toegang tot de

Nadere informatie

Maak kennis met het nieuwe printen!

Maak kennis met het nieuwe printen! Maak kennis met het nieuwe printen! Overal ter wereld over uw informatie beschikken Bij onze klanten ontdekten wij de behoefte aan een totaaloplossing om overal over informatie te beschikken. Daarom presenteren

Nadere informatie

Zetacom Mobiel November 2014 Telefonie zetacom.nl

Zetacom Mobiel November 2014 Telefonie zetacom.nl Zetacom Mobiel November 2014 zetacom.nl 02 Zetacom Mobiel Wilt u een mobiel tenzij beleid invoeren en loopt u tegen beperkingen van techniek of de mobiele provider aan? Wilt u niet meer investeren in nieuwe

Nadere informatie

Mooie zichtlocatie / Duurzaam gebouw met A-Label / Hoge parkeernorm / Zeer goed bereikbaar. Bestemming. Hoofdbestemming. Bouwjaar.

Mooie zichtlocatie / Duurzaam gebouw met A-Label / Hoge parkeernorm / Zeer goed bereikbaar. Bestemming. Hoofdbestemming. Bouwjaar. Amstelgebouw Prins Bernhardplein 200 1097 JB Amsterdam Contactpersoon Mees Besselaar mbesselaar@dtz.nl Mooie zichtlocatie / Duurzaam gebouw met A-Label / Hoge parkeernorm / Zeer goed bereikbaar Kenmerken

Nadere informatie

_ Multifunctionele printer (MFP)

_ Multifunctionele printer (MFP) SSC-ICT// _ Multifunctionele printer (MFP) Installatie en gebruik 15 maart 2016 Versie 1.2 _ Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Toevoegen van MFP op DWR PC of laptop 4 3. Printen 7 4. Scannen 9 5. Mogelijke

Nadere informatie

Te huur. Baronie XG Alphen aan den Rijn. Prins Bernhardlaan 4, 2405 VZ Alphen aan den Rijn (0172)

Te huur. Baronie XG Alphen aan den Rijn. Prins Bernhardlaan 4, 2405 VZ Alphen aan den Rijn (0172) Te huur Baronie 54 2404 XG Alphen aan den Rijn Prins Bernhardlaan 4, 2405 VZ Alphen aan den Rijn (0172) 47 02 47 alphen@basis.nl www.basis.nl Omschrijving Algemeen Groot Baronie combineert het beste van

Nadere informatie

Huur kantoorruimte op Oude Middenweg 55 te Den Haag 125 p/m 2 p/jaar

Huur kantoorruimte op Oude Middenweg 55 te Den Haag 125 p/m 2 p/jaar Huur kantoorruimte op Oude Middenweg 55 te Den Haag 125 p/m 2 p/jaar Aanbiedende partij: SKEPP online Email: i Telefoon: 085-8770519 Website: www.skepponline.nl Omschrijving Kantoorruimte te Huur binnen

Nadere informatie

Maak kennis met het nieuwe bellen!

Maak kennis met het nieuwe bellen! Maak kennis met het nieuwe bellen! Waar ik ook ben, je mag mij altijd storen voor echt belangrijk nieuws! U heeft de regie U heeft uw mobility zelf in de hand. Wij verzorgen het beheer voor u, zoals beveiligingsinstellingen,

Nadere informatie

Meer Business mogelijk maken met Identity Management

Meer Business mogelijk maken met Identity Management Meer Business mogelijk maken met Identity Management De weg naar een succesvolle Identity & Access Management (IAM) implementatie David Kalff OGh 14 september 2010 't Oude Tolhuys, Utrecht Agenda Herkent

Nadere informatie

Huur kantoorpand op Schiekade 830 te Rotterdam Prijs op aanvraag

Huur kantoorpand op Schiekade 830 te Rotterdam Prijs op aanvraag Huur kantoorpand op Schiekade 830 te Rotterdam Prijs op aanvraag Aanbiedende partij: SKEPP online Email: i Telefoon: 085-8770519 Website: www.skepponline.nl Omschrijving Kleine en Grote Kantoorruimtes

Nadere informatie

Telepresence & Videonconferencing. In het WTC Amsterdam

Telepresence & Videonconferencing. In het WTC Amsterdam Telepresence & Videonconferencing In het WTC Amsterdam Telepresence Telepresence is een high-definition videoconference service met een gegarandeerde uitstekende kwaliteit van video en audio. In een tijd

Nadere informatie

Kantoor. Bestemming. Hoofdbestemming. Energie. Energielabel

Kantoor. Bestemming. Hoofdbestemming. Energie. Energielabel Overschiestraat 65 1062 XD AMSTERDAM Contactpersoon Liane Compagne LCompagne@dtz.nl Kenmerken Algemeen Bestemming Status Klaar Hoofdbestemming Beschikbaar Per direct Oppervlakten Energie Totale oppervlakte

Nadere informatie

Interieur gemeentekantoren De Rotterdam

Interieur gemeentekantoren De Rotterdam Interieur gemeentekantoren De Rotterdam Interieur gemeentekantoren De Rotterdam Het ontwerp voorziet in een interieur dat een vertikale stad reflecteert die verbindingen legt tussen stedelijke knooppunten

Nadere informatie

Vrijblijvende Projectinformatie. Suite Offices. WTC Amsterdam

Vrijblijvende Projectinformatie. Suite Offices. WTC Amsterdam Vrijblijvende Projectinformatie Suite Offices WTC Amsterdam Object: Het World Trade Center Amsterdam is circa 120.000 m2 kantoor- en bedrijfsruimte groot. Een kleine zakelijke stad, een dynamische omgeving

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Bahialaan 100 te Rotterdam

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Bahialaan 100 te Rotterdam VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR Bahialaan 100 te Rotterdam Omschrijving pand Flexibele kantoorruimte huren op een toplocatie in Rotterdam? Pal naast A16, op 5 min. lopen van de metro en volop parkeergelegenheid.

Nadere informatie

Xanura huisautomatisering. Voor verlichting en apparatuur Onzichtbaar te installeren Voor nieuw- en bestaande bouw Geen hak- en breekwerk

Xanura huisautomatisering. Voor verlichting en apparatuur Onzichtbaar te installeren Voor nieuw- en bestaande bouw Geen hak- en breekwerk Xanura huisautomatisering Voor verlichting en apparatuur Onzichtbaar te installeren Voor nieuw- en bestaande bouw Geen hak- en breekwerk Xanura is... Vandaag de dag kan met recht gesproken worden van een

Nadere informatie

WELKOM! WORKSHOP 6 HNW in VUmc, dynamiek tussen kaders en maatwerk. Waar gaat het nu om? Sprekers: Christine Hoebe, Sander Peet en Angela van t Slot

WELKOM! WORKSHOP 6 HNW in VUmc, dynamiek tussen kaders en maatwerk. Waar gaat het nu om? Sprekers: Christine Hoebe, Sander Peet en Angela van t Slot WELKOM! WORKSHOP 6 HNW in VUmc, dynamiek tussen kaders en maatwerk. Waar gaat het nu om? Sprekers: Christine Hoebe, Sander Peet en Angela van t Slot HNW in VUmc dynamiek tussen kaders en maatwerk. Waar

Nadere informatie

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen Management van IT Han Verniers PrincipalConsultant Han.Verniers@Logica.com Logica 2008. All rights reserved Programma Management van IT Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

Nadere informatie

Bestemming. Hoofdbestemming. Energie. Energielabel

Bestemming. Hoofdbestemming. Energie. Energielabel WTC The Hague Prinses Beatrixlaan 582 2595 BM 'S-Gravenhage Contactpersoon bas thijssen bas.thijssen@cbre.com Kenmerken Bestemming Status Gereed Hoofdbestemming Beschikbaar Per direct Oppervlakten Energie

Nadere informatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie RAM Mobile Data Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Nadere informatie

Cloudscan We nemen de tijd om uw organisatie goed in kaart te brengen en de Cloud op uw organisatie aan te passen.

Cloudscan We nemen de tijd om uw organisatie goed in kaart te brengen en de Cloud op uw organisatie aan te passen. Veel ondernemers vragen zich af wat de Cloud nu precies is en wat het voor hun onderneming kan betekenen. CAB holland geeft u duidelijkheid. Cloud kan een antwoord zijn op drie IT vraagstukken: 1. U wilt

Nadere informatie

Zetacom Mobiel 2016 Telefonie zetacom.nl

Zetacom Mobiel 2016 Telefonie zetacom.nl Zetacom Mobiel 2016 zetacom.nl 02 Zetacom Mobiel Wilt u een mobiel tenzij beleid invoeren en loopt u tegen beperkingen van techniek of de mobiele provider aan? Wilt u niet meer investeren in nieuwe vaste

Nadere informatie

Een multi functioneel bedrijvenpark. Leyensehof Kantoor. Leyensehof Bedrijfsruimte. Leyensehof Flex. Leyensehof is dubbelgroen

Een multi functioneel bedrijvenpark. Leyensehof Kantoor. Leyensehof Bedrijfsruimte. Leyensehof Flex. Leyensehof is dubbelgroen Om te huren bij worden diverse ruimten ruimte beschikbaar van ibele bedrijfs- en werkruimte, is dubbelgroen Niet alleen een groene omgeving maar ook voorzien van groene energie Ruime parkeergelegenheid

Nadere informatie

Kijken, kiezen, maar wat te kopen?

Kijken, kiezen, maar wat te kopen? Kijken, kiezen, maar wat te kopen? 15 aandachtspunten bij overgang naar de cloud Cloud biedt voor veel organisaties de mogelijkheid om te innoveren zonder hoge investeringen. Zowel Telecom providers als

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

Huur kantoorruimte op Thermiekstraat 8 te Schiphol 225 p/m 2 p/jaar

Huur kantoorruimte op Thermiekstraat 8 te Schiphol 225 p/m 2 p/jaar Huur kantoorruimte op Thermiekstraat 8 te Schiphol 225 p/m 2 p/jaar Aanbiedende partij: SKEPP online Email: i Telefoon: 085-8770519 Website: www.skepponline.nl Omschrijving Kantoorruimte Huren tussen op

Nadere informatie

WILHELMINA VAN PRUISENWEG 104 DEN HAAG

WILHELMINA VAN PRUISENWEG 104 DEN HAAG KANTOORRUIMTE 3.843 M2 (UNITS V.A. 229 M2) HUURPRIJS: # 165 /M2/JR COG MAKELAARS BV - POSTBUS 82033-2508 EA - TELEFOON 070 306 60 50 - INFO@COGMAKELAARS.NL - WWW.COGMAKELAARS.NL KAART COG MAKELAARS BV

Nadere informatie

Huur kantoorruimte op Papendorpseweg 100 te Utrecht 319 per maand

Huur kantoorruimte op Papendorpseweg 100 te Utrecht 319 per maand Huur kantoorruimte op Papendorpseweg 100 te Utrecht 319 per maand Aanbiedende partij: SKEPP online Email: i Telefoon: 085-8770519 Website: www.skepponline.nl Omschrijving Kantoorruimtes beschikbaar in

Nadere informatie