MAGAZINE. > Een nieuw huisvestingsconcept LANCERING. Feel Free Magazine

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MAGAZINE. > Een nieuw huisvestingsconcept LANCERING. Feel Free Magazine"

Transcriptie

1 MAGAZINE LANCERING >RIJKSKANTOOR BEATRIXPARK Rijkskantoor Beatrixpark > Een nieuw huisvestingsconcept Feel Free Magazine Feel Free Magazine

2 Mensenwerk Inhoudsopgave Het succes van Rijkskantoor Beatrixpark wordt bepaald door mensen. Om dit uit te dragen en te onderstrepen, treft u in dit magazine foto s aan van de mensen die gewerkt hebben aan de totstandkoming van het nieuwe huisvestingsconcept van de Rijksgebouwendienst. Een snel en flexibel kantoor Pagina 5 Vernieuwing Rijksdienst en Rijkskantoor Pagina 6 Eén organisatie regelt alle facilitaire zaken Pagina 7 Rijkskantoor versus Rijkswerkplek Pagina 8 Ambities omzetten in daden Pagina 9 ICT: altijd en overal op eigen netwerk Pagina 10 Aart Braun ICT-Projectmanager Merijn Zee Senior ICT- en huisvestingsadviseur Ingeborg Klunne Senior portefeuillemanager Duurzaamheid: kleine moeite, grote winst Pagina 14 Rijkskantoor Beatrixpark bereiken Pagina 15 Marie-Thérèse Cillekens Senior communicatieadviseur Louise van Bezouw Senior projectleider huisvesting Jan Lüneman Facility manager Beatrixpark Cees van der Wolf Projectverantwoordelijke Rijkskantoor Beatrixpark Colofon Uitgave Rijksgebouwendienst ter gelegenheid van de lancering van een nieuw en eigentijds huisvestingsconcept. Teksten: R. Bekker, P. Jägers, C. van der Wolf, leden projectteam. Eindredactie: Communicatie Rijksgebouwendienst Fotografie: Fidato Multimedia Specialisten - Paul Starink, Arenda Oomen (portretten) Vormgeving: Fidato Multimedia Specialisten, JP Tamminga, Duiven Druk: JP Tamminga, Duiven april 2008 Het thema Feel Free dat is gekozen voor de opening en lancering van Rijkskantoor Beatrixpark, refereert aan de vrijheid die Rijkskantoor Beatrixpark biedt: > Voel je vrij om te gaan en staan waar je wilt. > Voel je vrij om je eigen keuzen te maken. > Voel je vrij tot interactie met je collega s, andere departementen en burgers. > Voel je vrij om in dit gebouw te werken. Feel Free Magazine Feel Free Magazine

3 Rijkskantoor Beatrixpark Een snel en flexibel kantoor Rijkskantoor Beatrixpark is het antwoord op de stijgende vraag naar snel beschikbare en flexibel te gebruiken kantoorruimte. Elke Rijksdienst kan voor korte of langere tijd bij de Rijksgebouwendienst terecht om gebruik te maken van dit Rijkskantoor. Rijkskantoor Beatrixpark, een plek voor elke ambtenaar. De Rijksoverheid heeft steeds meer behoefte aan kantoorruimte, waarover zij snel en flexibel kan beschikken en die zij zonder aanpassingen kan gebruiken. Deze kantoorruimte moet daarnaast de mogelijkheid bieden tot de steeds vaker voorkomende interdepartementale samenwerking. Sinds kort beschikt de Rijksgebouwendienst over een pasklaar antwoord op deze wensen: Rijkskantoor Beatrixpark. Dit pand, op een steenworp afstand van treinstation Den Haag Laan van NOI, beschikt over 1412 werkplekken. Het zijn goed geoutilleerde plekken, die kant-enklaar zijn voor gebruik. De werknemers van een departement kunnen met een laptop binnen wandelen, de computer inpluggen en op hun eigen netwerken aan de slag. Het enige verschil met de normale werkplek is eigenlijk, dat er niet langer naambordjes van de departementen in het gebouw op de voorgevel prijken. Rijkskantoor Beatrixpark werkt eigenlijk heel eenvoudig. Er zijn alleen algemene werkplekken waarbij de gebruikers beschikken over een eigen locker. Daar gaan s avonds alle spullen in. Aan het begin van de dag zijn de bureaus leeg en klaar voor wie er die dag komt werken. Iedereen die in het pand werkt, heeft een multifunctionele pas. Met deze pas kan de medewerker alles doen; van de fietsenstalling openen tot printen. Er is beveiliging bij de centrale entree en bij alle liften en trappen, zodat alleen de medewerkers naar de werkplekken kunnen. De toegangspas moet om die reden zichtbaar worden gedragen. De vergaderplekken, die zich op de begane grond bevinden, zijn toegankelijk voor bezoekers met een pasje. Kortom, dit Rijkskantoor is volledig ingericht op een snel en effectief gebruik ervan door de Rijksdiensten. Het biedt flexibele huisvesting en is zeer geschikt voor tijdelijk gebruik en om interdepartementale samenwerking op projectbasis efficiënt vorm en inhoud te geven. Peter Jägers Directeur-generaal Rijksgebouwendienst 6 Feel Free Magazine Feel Free Magazine 7

4 Vernieuwing rijksdienst en rijkskantoor In alle verkiezingsprogramma s van de politieke partijen was eind 2006 voorzien in een forse reductie van het aantal ambtenaren. Bij de kabinetsformatie heeft dat geleid tot een SG-rapport waarin aangegeven werd hoe en onder welke voorwaarden een reductie zou kunnen worden bereikt. Dat rapport is vervolgens onderdeel geworden van het coalitieakkoord. In september 2007 heeft het kabinet de nota Vernieuwing Rijksdienst gepresenteerd. Deze nota bevat het programma waarmee het kabinet invulling geeft aan de doelstelling uit het coalitieakkoord om het functioneren van de overheid te verbeteren en tegelijkertijd te komen tot een forse afslanking van de Rijksdienst. Dus beter én kleiner. De taakstelling op het apparaat van de Rijksdienst bedraagt 630 miljoen (verdeeld over de departementen en de ZBO s) en ongeveer functies minder. Naast deze taakstelling nemen we een fors aantal departementale en bovendepartementale maatregelen om de kwaliteit van het functioneren van de Rijksoverheid te verbeteren. Het programma is opgezet in vier domeinen om de kwaliteit van de overheid te verbeteren: beter beleid, efficiënte bedrijfsvoering, minder last van de overheid en de overheid van de toekomst. Dit laatste domein op expliciet verzoek van de Tweede Kamer. In het domein beleid kan de kwaliteit van beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie beter. Dat krijgt onder meer vorm door meer te werken in projecten en programma s en op die wijze verkokering tegen te gaan. De huidige maatschappelijke problemen vragen om een overheid die beleid maakt dat is afgestemd op de problemen en niet om beleid dat uit de toevallige organisatorische kokers komt. Een herzien kennis- en adviesstelsel, de aanpak van de controletoren en het beter beoordelen van de uitvoerbaarheid van beleid horen hier ook bij. De bedrijfsvoering van het Rijk kan worden verbeterd door een aantal efficiencymaatregelen, betere samenwerking en meer shared services. Dit enerzijds om de verkokering tegen te gaan; anderzijds om geld te besparen. In het domein minder last van de overheid zitten projecten die betrekking hebben op reductie van de administratieve lasten, maar ook het project eenduidig toezicht en projecten die streven naar betere publieke dienstverlening. Tot slot moet de overheid ook in de toekomst een goede werkgever zijn. Hiervoor is een extra inspanning vereist in het kader van de arbeidsmarktcommunicatie. De overheid is toe aan een ander type ambtenaar en andere typen van functies. In dit kader wordt een project gestart om de mogelijkheden van een grotere flexibiliteit te bezien. Naast een ander type ambtenaar gaat ook de organisatie van de overheid veranderen. Er wordt in kaart gebracht hoe het ministerie van de toekomst er organisatorisch, fysiek en staatsrechtelijk uitziet en geëvalueerd hoe de ervaringen zijn met programma- en projectministers. Het zal duidelijk zijn dat het streven naar het Rijkskantoor en Rijkswerkplek in de aanpak van de Vernieuwing van de Rijksdienst een belangrijke plaats heeft. Met het Rijkskantoor wordt gewerkt aan een up-to-date geheel aan voorzieningen dat een Rijksambtenaar de mogelijkheid biedt om onafhankelijk van tijd en plaats zijn/haar werk te kunnen doen. Het levert volgens mij een belangrijke bijdrage aan: een ontkokerd Rijk; verlaging van kosten; het functioneren van de beleidskernen als één functionele eenheid; meer samenhang in en hergebruik van I(CT)-oplossingen; het sneller kunnen bijsturen en inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen; een verhoging van de kwaliteit van de I(CT)-voorzieningen; tijd-, plaats-, organisatie- en applicatie-onafhankelijk werken; de inrichting van een centrale I(CT) ondersteunings- en beheerorganisatie. Kortom, de opening van het Beatrixpark vind ik een mooie mijlpaal in het realiseren van het Rijkskantoor en de Rijkswerkplek op brede schaal. Ik wil alle (toekomstige) gebruikers feliciteren met deze moderne voorziening. Roel Bekker Secretaris-generaal vernieuwing Rijksdienst Rijkskantoor Beatrixpark is een bijzonder kantoor, omdat verschillende organisaties er, indien gewenst, vergaand kunnen samenwerken. Ook al bevinden zich verschillende overheidsdiensten onder één dak, op facilitair gebied is Beatrixpark een kantoor als alle andere. De receptie, catering, vergaderservice, veiligheid, beveiliging van het gebouw,bedrijfshulp verlening, technische ondersteuning, postbezorging en schoonmaak worden samen gedeeld. Het zijn allemaal taken die worden uitgevoerd door één centrale organisatie: Centrum voor Facilitaire Dienstverlening Beatrixpark. De CFD/B fungeert enerzijds als frontoffice voor de Rijksgebouwendienst in Beatrixpark; anderzijds als vertegenwoordiger voor de bewakingsdienst, het catering- en schoonmaakbedrijf. Kostenbesparing Dit Rijkskantoorconcept is uniek in ons land omdat normaal gesproken elke dienst verantwoordelijk is voor de eigen facilitaire zaken in een Rijksgebouw. Hierdoor heeft elke dienst dus feitelijk een eigen eiland in het pand. In Beatrixpark zijn deze, relatief kostbare, eilandjes verleden tijd. Eén centrale organisatie regelt alle facilitaire zaken Rijkskantoor Beatrixpark in cijfers Oppervlakte: m2 BVO Verdiepingen: 8 Werkplekken: 1412 Vergaderzalen: 14 Facilitaire units: 37 Bedrijfsrestaurant: 1 Loungeruimte: 1 Fietsenstalling: 200 plaatsen Doucheruimten: 2 Parkeergarage: 1 Stilteruimte: 1 Huisartsenkamer/EHBO: 1 Huidige gebruikers: Agentschap SZW, Inspectie Werk en Inkomen. 8 Feel Free Magazine Feel Free Magazine 9

5 Rijkskantoor Be atrixpark betekent ambities omzetten in daden Rijkskantoor versus Rijkswerkplek Het verschil tussen een Rijkskantoor en Rijkswerkplek is als volgt: het Rijkskantoor is een kantoorconcept met werkplekken, die door de huurder op een eigen(tijdse) manier kunnen worden benut. De Rijkswerkplek daarentegen richt zich specifiek op de individuele Rijksambtenaar. Het Rijkskantoor nodigt de dertien departementen uit tot samenwerking en vanuit deze samenwerking zullen mogelijkerwijs allerlei soorten werkplekken ontstaan. Uiteindelijk zal de ultieme Rijkswerkplek voor de individuele Rijksambtenaar kunnen worden gedefinieerd. In het Rijkskantoor kan het management het organisatiebelang afwegen ten opzichte van het gewenste individuele belang van de medewerker. Ook zullen lessons learned of gewoon kijken bij de buren, ingrediënten zijn voor begrip, acceptatie en draagvlak om via deze ontdekkingsreis te komen tot een juiste verdeling van werkplekken: vergaderplekken, teamplekken en bijvoorbeeld loungeplekken. Het behalen van een hogere bezettingsgraad, het standaardiseren van specificaties en formats, het verkrijgen van een flexibele huurovereenkomst en het behalen van financiële of organisatorische taakstellingen, het huisvesten van interdepartementale werk- en projectgroepen en niet te vergeten het snel in- en uithuizen zonder allerlei verbouwingen met desinvesteringen... De ambities van het management zijn soms erg hoog, terwijl de uitvoering van een project -na een voortvarende start-, op cruciale momenten bijna tot stilstand kan komen. En vaak juist als zich een scala aan mogelijkheden voordoet om door te pakken. De Rijksgebouwendienst speelt in op de mogelijkheden om projecten en processen te continueren door een nieuw huisvestingsconcept te lanceren: het Rijkskantoor. De invulling van dit concept is tot stand gekomen op basis van de vraag van de gezamenlijke huurders. Dit heeft geleid tot een huisvestingsdomein waarin de meerderheid van de Rijkshuurders zich prettig voelt en de taakstellingen op een juiste en adequate wijze kunnen worden vervuld. Het uitgangspunt hierbij is het veranderen van de werkomgeving waardoor het management op een andere manier kan gaan werken. Enerzijds biedt Rijkskantoor Beatrixpark dan ook de mogelijkheid om te werken met de nieuwste ICT-technologie; anderzijds om zich uitsluitend te kunnen focussen op de werkprocessen. Nieuwe loot De Rijksgebouwendienst heeft drie huisvestingsmogelijkheden: 1. het pand dat op maat wordt gemaakt voor de gebruiker; 2. het Rijksverzamelgebouw waarin verschillende departementen zijn ondergebracht met ieder hun eigen schoonmaak, beveiliging, catering en ICT; 3. het Rijkskantoor als nieuwe loot aan de stam, waarbij verschillende departementen gebruik maken van gezamenlijke faciliteiten op het gebied van schoonmaak, beveiliging, catering en ICT. Interdepartementale samenwerking Doel van het Rijkskantoor is het realiseren van huisvesting voor een interdepartementale samenwerking. In de praktijk komt het er op neer dat alle departementen gebruik maken van dezelfde ICT-infrastructuur. Eenvoudig gezegd ziet dat er als volgt uit: er is een dikke glasvezelkabel van de Haagse Ring waar de eigen ICT-kabels van alle departementen naast elkaar doorheen lopen. Net zoals nu het geval is, is die kabel niet zichtbaar en als er iets niet goed functioneert, neemt men contact op met de eigen helpdesk. Alles blijft zoals het nu is, alleen zit de ambtenaar op een andere plek. Iemand die komt werken in Beatrixpark, neemt in principe dus alleen een laptop of pc mee. En wat als zich een stroomstoring voordoet? Doordat het Rijkskantoor een dubbel uitgevoerde netwerkomgeving heeft, zullen alle vaste telefoons blijven functioneren, in tegenstelling tot wat normaal het geval is. En werken op een laptop kan gewoon doorgaan. Beveiliging Wat de beveiliging betreft, is deze in Beatrixpark te vergelijken met die van de ministeries die werken tot het niveau departementaal vertrouwelijk. Voor stukken van een hogere kwaliteitscategorie is het Rijkskantoor niet geschikt. Elke medewerker in het nieuwe gebouw krijgt een multifunctionele toegangspas. In dit geval zit het multifunctionele onder meer in het gebruiken van de pas om documenten te kunnen afdrukken. Ook hier is één infrastructuur het uitgangspunt maar kunnen toch opdrachten vanuit alle huurders worden verwerkt. De centrale printer drukt de opdracht af op het briefpapier van de desbetreffende gebruiker. Met dit systeem wordt voorkomen dat iemand per ongeluk documenten meeneemt van een ander. Kwetsbare factor In technische zin is Rijkskantoor Beatrixpark voorbereid op de nieuwe tijd, die is gericht op een andere manier van werken door Rijksambtenaren. Het werken kan efficiënter en effectiever zowel in tijd als in capaciteit. Er kunnen kosten worden bespaard op de bezettingsgraad van ruimten, die op momenten vaak maar voor 50% zijn benut. Iedereen die om zich heen kijkt, zal zien dat veel bureaus vaak lange tijd niet worden benut. Dat is de reden waar het concept Rijkskantoor onder meer voor is bedacht en uitgewerkt. De kwetsbare factor is de mens die ermee moet leren werken. Organisatiebijstelling als aanjager Een nieuw kantoorconcept behoeft een toets. De nieuwe huurders van Rijkskantoor Beatrixpark kunnen dit concept gaan testen. Dat betekent de uitdaging aangaan en de werkomgeving op een andere wijze benaderen en gebruiken. Dit kan bijvoorbeeld door: flexwerken, inspelen op de 24-uurs economie, afgerekend worden op prestaties in plaats van op aanwezigheid, samenwerken met collega s die hetzelfde werk doen bij de andere ministeries. Kortom, de werkomgeving gebruiken als aanjager voor een andere manier van werken, de cultuur, de systemen, de satisfactie van ons belangrijkste kapitaal: de Rijksambtenaar. Rijkskantoor Beatrixpark biedt ruimte om te (leren) denken in mogelijkheden, soms risico s te nemen, maar vooral te slagen door middel van een iteratief proces. De Rijksgebouwendienst daagt haar klanten en collega s uit om de proef op de som te nemen en volgens een feel free-gedachte díe invulling te geven aan het Rijkskantoor, die haar toekomt! Cees van der Wolf Projectverantwoordelijke Rijkskantoor Beatrixpark 10 Feel Free Magazine Feel Free Magazine 11

6 Achter de schermen: ICT Waar je ook zit, je werkt altijd op het netwerk van je eigen ministerie Nieuwe Rijksverzamelkantoren in Den Haag dienen uitsluitend via de Haagse Ring te worden gekoppeld aan de departementen. Dit besluit werd op 31 augustus 2006 genomen door het psg-beraad en is de basis van het netwerkconcept dat is gerealiseerd in Rijkskantoor Beatrixpark. Beatrixpark is daarmee het eerste kantoor dat uitvoering geeft aan dit nieuwe beleid van de overheid. In overleg met de Rijksgebouwendienst hebben de eerste huurders, de ministeries van LNV en SZW, besloten om het netwerkverkeer, dat buiten het pand over een infrastuctuur wordt getransporteerd, ook in het pand niet meer fysiek van elkaar te scheiden. Waar vroeger per huurder in een verzamelkantoor, een autonome ICT-infrastructuur met eigen (huur)verbindingen naar het departement diende te worden aangelegd, is in Beatrixpark één LAN-infrastructuur gerealiseerd die is gekoppeld aan de Haagse Ring. In navolging hierop is een aantal andere faciliteiten op ICTgebied van huurders ingericht als gemeenschappelijke voorziening. De standaard ICT-diensten in Rijkskantoor Beatrixpark zijn: Managed LAN Multifunctionele printers Vaste telefonie Inhouse GSM Draadloos internet voor bezoekers Audio en visuele middelen Deze standaarddiensten zijn een onderdeel van de gebruiksovereenkomst die de Rijksgebouwendienst afsluit met een huurder. In deze publicatie worden de diensten in vogelvlucht beschreven. De uitgebreide informatie is vastgelegd in documenten die deel uitmaken van het service- en dienstenpakket van Rijkskantoor Beatrixpark: a. Document Standaard ICTdiensten in een Rijkskantoor, b. Service Level Agreement (SLA) en c. Dossier Afspraken en Procedures (DAP). Beheer: de samenwerkingspartners In willekeurige volgorde: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Dienst ICT-Uitvoering), Centrum voor Facilitaire Dienstverlening Beatrixpark, Nashuatec, Vodafone, Hecla en Rijksgebouwendienst. SER Netwerk Switch GTIS Gemeenschappelijk beheerdomein MER GAST SZW Print Beheerdomein Haagse Ring ICTU / DTO { LNV Beheerdomein huurder 12 Feel Free Magazine Feel Free Magazine 13

7 Achter de schermen: ICT Managed LAN Iedere werkplek in Beatrixpark kan over maximaal drie netwerkaansluitingen beschikken. Dit geldt ook voor de 230 Volt wandcontactdozen. Eén actieve netwerkaansluiting per werkplek zit in het standaardaanbod van de Rijksgebouwendienst. Meer actieve aansluitingen per werkplek kunnen op basis van een offerte worden afgenomen. Ook wanneer gebruik wordt gemaakt van (optionele) vaste telefonie op de werkplek, kan worden volstaan met één actieve outlet. De departementale PC is in dit geval aangesloten op de telefoon. Feiten netwerk: Brandrex CAT6 aangelegd en gecertificeerd in Topologie van het netwerk is stervormig en is volledig redundant vanuit verschillende bouwdelen uitgevoerd, inclusief de aansluiting op de Haagse Ring. Backbone in glasvezel uitgevoerd in zowel multi als single mode. Aansluitingen op de werkplek in bouwdelen oranje, rood en blauw vanuit vloerpotten. In geel en paars vanuit de wandgoot. Netwerkapparatuur Cisco 3750 (switch) en 6509 (router). Standaard capaciteit aansluiting op de werkplek is 100Mb. Alle netwerkapparatuur is voorzien van no-break en noodstroom in een N-configuratie met een gegarandeerde uptime van minimaal vier uur. Multifunctionele printers In alle facilitaire corners treft men standaard één multifunctionele printer en kopieermachine (MFP) aan. Een medewerker kan gebruik maken van alle apparaten in het gebouw vanwege het follow me -systeem. Het aanbieden van de persoonlijke toegangspas aan de kaartlezer van het apparaat is voldoende om de gewenste handeling uit te kunnen voeren. Het systeem kan ook worden gebruikt voor scannen en fotokopiëren, maar niet voor faxen vanwege de veiligheid en het feit dat de fax steeds minder gebruikt wordt door ambtenaren. Feiten multifunctionele printers: Nashuatec MPC4500 (kleurenprinter) Standaard beveiligd printen en kopiëren met behulp van follow me door het aanbieden van de toegangspas op de Equitrac kaartlezer van het apparaat. Standaardinstellingen printen: dubbelzijdig en afdruk in zwart/wit. Kleur is optioneel te gebruiken met behulp van de gewenste printinstellingen. Standaardinstellingen kopiëren: enkelzijdig en afdruk in zwart/wit. Overige functies zijn optioneel te gebruiken via het apparaat. Scannen op basis van scan to via relay van Rijksweb. Hierdoor kan er uitsluitend worden gescand naar Rijks adressen. De selectie van het adres vindt ook plaats met behulp van de aangeboden toegangspas. De logistiek van (voorbedrukt) papier ten behoeve van de printers kan worden verzorgd door het Centrum voor Facilitaire Dienstverlening Beatrixpark, die de Rijksgebouwendienst vertegenwoordigt. Vaste telefonie Er is een standaardcentrale zodat een huurder, indien gewenst, kan worden voorzien van vaste telefonie op de werkplek. Er bevinden zich telefoontoestellen in de ruimten voor algemeen gebruik zoals vergaderzalen, bij de receptie en bewakingsdienst. Vaste telefonie op de werkplek is een standaardvoorziening in het basispakket. Feiten vaste telefonie: Cisco call manager versie Standaard bureautoestel Cisco Dit toestel is aan te passen met twee uitbreidingsblokken Cisco 7914 voor secretaresses. Een medewerker kan ervoor zorgen dat de centrale zijn of haar telefoonnummer in Beatrixpark onthoudt: - Door de ISDN bundel te verhuizen (alleen voor aaneengesloten nummerblokken). - Door een individueel nummer via een gateway over de Haagse Ring door te zetten naar de centrale van het Rijkskantoor (voor niet aaneengesloten nummers uit een nummerblok dat elders actief blijft). - Door een nummer permanent door te schakelen naar een nieuw uit te geven nummer in het Rijkskantoor. Inhouse GSM Standaardvoorziening voor een inhouse GSM-netwerk. Dit is aangelegd voor huurders die uitsluitend gebruik maken van mobiele telefonie. De Rijksgebouwendienst adviseert mobiele telefonie overigens alleen voor projectgroepen in verband met de beperkte functionaliteit van GSM. Er kunnen bijvoorbeeld geen groeps- of chef-secretaresseschakelingen met GSM worden gerealiseerd. Feiten inhouse GSM: Distributed Antenna System uit 2008 op basis van een full coax infrastructuur. Standaardkoppeling met het Vodafone netwerk. Draadloos internet voor bezoekers Op de gehele begane grond kunnen bezoekers en gasten gebruik maken van internet via Wifi. Hiervoor wordt op vertoon van een legitimatiebewijs een persoonsgebonden username en password uitgegeven bij de balie van het Centrum voor Facilitaire Dienstverlening Beatrixpark. De geldigheidsduur van username en password is maximaal één week. Feiten internet gastgebruik: Controler Aruba 2400 Aantal access points 18 type Aruba 70 Internet provider KPN Audio & visuele middelen In het vergadercentrum, de algemene ruimten en de facilitaire corners zijn standaard audio en visuele middelen aanwezig. Alle AV-middelen zijn gekoppeld aan een centraal digital signage systeem. Met dit systeem kunnen deze middelen op afstand worden beheerd en kan er gedifferentieerd informatie worden getoond, bijvoorbeeld nieuws dat huurders met elkaar willen delen. Aan de buitenzijde van iedere vergaderzaal vindt men een scherm met daarop actuele informatie over de agenda van de desbetreffende dag. Dossier Afspraken en Procedures (DAP) = Document waarin de handelswijze van partijen die betrokken zijn bij services is beschreven Afspraken Servicegids rijkskantoor = De winkelgids voor eindgebruikers van services die worden aangeboden Service = Afspraken + Producten + Diensten Service Level Agreement (SLA) = Document waarin de handelswijze van partijen die service leveren is beschreven Producten en Diensten Standaard ICT - Diensten Rijkskantoor = Document waarin de ingezette producten en diensten voor het leveren van de service zijn beschreven Departementale ICT-randapparatuur LAN Multifunctionele printers - AV-middelen vergadercentrum Vaste telefonie Inhouse GSM & UMTS WAN Gastgebruik internet End End to end to end dienstverlening aan aan eindgebruikers eindgebruikers Departementaal Rekencentrum SLA Departement SLA Rijkskantoor SLA DTO SLA Departement Feiten AV-middelen: Standaard vergaderzaal 65 Inch Sharp LCD-scherm of een Panasonic plafondbeamer met beeld en geluid. Aansturing van alle voorzieningen (ook bijvoorbeeld verduistering en verlichting) in de vergaderzaal door middel van een eenvoudig interactief AMX touchpanel Aansluiting voor apparatuur in de tafel of in de vloer voor ruimten met een flexibele opstelling. TV kijken. Vergaderzaal plus Pakket van de standaard vergaderzaal aangevuld met een tafelbord voor elektronische aantekeningen op het LCDscherm van Sympodium en videoconferencing van Polycom. Facilitaire corner 6 Inch Sharp LCD-scherm. Lokaal kan gekozen worden tussen TV en het informatiekanaal. Lounge restaurant Beamer en geluid als presentatiemiddelen maar ook voor microfoons (bedraad en draadloos) Aansluitpunten extra LCD-schermen die aan het hoofdscherm gekoppeld kunnen worden. Aansluitpunten voor interruptiemicrofoons Radio en TV Op offertebasis kan een CAI-aansluiting over het netwerk worden geleverd, ofschoon het aantal aansluitingen per etage gelimiteerd is. Er kan een radio- of televisietoestel worden aangesloten op de werkplek door middel van een receiver met afstandsbediening, die is aangesloten op een netwerkoutlet. Het departement dient de radio of televisie zelf aan te schaffen. Feiten TV kijken: Standaard zenderpakket van Casema. Transport CAI-signaal in de backbone over een eigen CAT 6 koperinfrastructuur. Transmitter en receivers: AMX type Endeleo. 14 Feel Free Magazine Feel Free Magazine 15

8 Duurzaamheid: kleine moeite, grote winst * * KGA: Kantoor Gevaarlijk Afval Verbeter het milieu... Verder kiest de Rijksgebouwendienst, samen met gebruikers, voor een klimaatneutrale bedrijfsvoering uiterlijk in 2010 te realiseren. Op dat moment wordt de uitstoot van broeikasgassen volledig voorkomen of gecompenseerd. In een duurzaam gebouw wordt tenslotte ook duurzaam gewerkt. De medewerkers kunnen daaraan bijdragen door relatief kleine inspanningen te leveren zoals het uitschakelen van hun beeldscherm en de verlichting als zij de kamer verlaten, elektrische apparaten uitzetten aan het einde van de dag, naar het werk komen met de fiets of met openbaar vervoer. Het is tot slot een oude slogan, maar de simpele kracht ervan geldt nog onverminderd: een beter milieu begint bij jezelf. ADRESGEGEVENS RIJKSKANTOOR BEATRIXPARK Wilhelmina van Pruisenweg AN Den Haag Postbus AN Den Haag T +31 (0) , F +31 (0) Routebeschrijving AUTO VANUIT UTRECHT > A12 richting Den Haag, Prins Clausplein > Afslag Den Haag Bezuidenhout /Mariahoeve (afrit 3) > Tweemaal rechtsaf > 20 meter na de tweede afslag linksaf AUTO VANUIT AMSTERDAM / SCHIPHOL > A4 richting Den Haag / Rotterdam, Prins Clausplein > A12 richting Voorburg / Den Haag > Afslag Den Haag Bezuidenhout / Mariahoeve (afrit 3) > Tweemaal rechtsaf > 20 meter na de tweede afslag linksaf VANAF DEN HAAG CENTRAAL STATION > Bus 22, 45, 380, 382, Prinses Beatrixlaan, halte Haagse Poort > Tram 2, halte station Laan van Nieuw Oost-Indië > Sprinter of stoptrein Amsterdam, halte station Laan van Nieuw Oost-Indië > Tram 3, Randstadrail 4, halte station Laan van Nieuw Oost- Indië > Randstadrail-Erasmuslijn, halte station Laan van Nieuw Oost-Indië INFORMATIE OVER TIJDEN EN TARIEVEN Openbaar Vervoer Reisinformatie: of In Rijkskantoor Beatrixpark is met zorg gekeken naar de mogelijkheden van duurzaamheid en milieubewustzijn. Een deel van de maatregelen is verwerkt in de opzet van het kantoor; voor het overige deel levert de medewerker een bescheiden inspanning. OPENBAAR VERVOER VANAF STATION DEN HAAG HOLLANDS SPOOR > Per trein naar Centraal Station, overstappen op tram, trein of bus > Per trein naar Station Laan van Nieuw Oost-Indië Andere manier van werken Bij het inrichten van Rijkskantoor Beatrixpark maakt de Rijksgebouwendienst, waar mogelijk, gebruik van duurzame materialen. Ook in de dagelijkse praktijk van werken is veel voorwerk gedaan voor de medewerker. Het uitgangspunt daarbij is afval voorkomen. Waar toch afval ontstaat, is verwerking ervan gericht op recycling en hergebruik. Praktisch gezien betekent dit bijvoorbeeld alleen printen als het niet anders kan. Maar het betekent ook de mogelijkheid om gescheiden afvalinzameling zo gemakkelijk mogelijk maken. In de facilitaire ruimten bevinden zich daarom centrale afvalunits. Leveranciers van goederen en diensten verplichten zich zorg te dragen voor correcte scheiding en verwerking van afval vanuit het Beatrixpark. Rijkskantoor Beatrixpark nodigt mensen uit om op een andere manier te werken. De omloop en het opslaan van papier in dossiers wordt tot een minimum beperkt. Informatie uitwisselen en informatie opslaan gebeurt in principe digitaal. Er is daarom maar een hele beperkte hoeveelheid ruimte gereserveerd voor archiefkasten in het gebouw. Den Haag CS Afslag Den Haag - Bezuidenhout Mariahoeve Den Haag HS Schenkviaduct Den Haag Utrechtse Baan Laan van NOI Laan van NOI Voorburg Voorburg A12 Knooppunt Prins Clausplein Delft Rotterdam A4 A4 Zoetermeer Utrecht Amsterdam 16 Feel Free Magazine Feel Free Magazine 17

atoomclub rotterdam hét clubhuis voor de zelfstandige professional

atoomclub rotterdam hét clubhuis voor de zelfstandige professional atoomclub rotterdam hét clubhuis voor de zelfstandige professional De waarde van een gebouw wordt bepaald door de gebruikers, of ze zich er comfortabel voelen, of ze succesvol zijn in hun onderneming,

Nadere informatie

Video Conferencing anno 2012

Video Conferencing anno 2012 White paper Video Conferencing anno 2012 +31 (0) 88 121 20 00 upc.nl/business Pagina 1 van 8 Video Conferencing De behoefte aan video-vergaderen groeit. Mensen gaan steeds flexibeler om met de begrippen

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Vasteland 78 te Rotterdam

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Vasteland 78 te Rotterdam VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR Vasteland 78 te Rotterdam Object Bij HNKR bieden we op een super locatie in hartje Rotterdam kantoorruimten in een karakteristiek pand. Het pand heeft een geweldige

Nadere informatie

Van meten tot weten. Totaaloplossingen voor werkplek en ruimtemanagement

Van meten tot weten. Totaaloplossingen voor werkplek en ruimtemanagement Van meten tot weten Totaaloplossingen voor werkplek en ruimtemanagement werkplekbezettings- en ruimtebenuttings Detectie In traditionele kantoor- en schoolomgevingen, waar iedereen een eigen werkplek of

Nadere informatie

TEKST: IRIS BAKKER EN THEO VAN DER VOORDT FOTO: MICHAEL KOOREN

TEKST: IRIS BAKKER EN THEO VAN DER VOORDT FOTO: MICHAEL KOOREN INTERVIEW RIJKSDIENST Programma vernieuwing Standaard werkplek als Met het Programma vernieuwing Rijksdienst geeft het kabinet invulling aan de doelstelling om een efficiëntere Rijksdienst te realiseren.

Nadere informatie

White Paper Flexibele Kantooromgeving

White Paper Flexibele Kantooromgeving White Paper Flexibele Kantooromgeving Inleiding Binnen de dynamische kantooromgeving is veel behoefte aan flexibiliteit. Werkplekbezetting en de indeling van ruimten moet kunnen variëren en hierin mogen

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER START UP KANTOREN - SCHUMANPARK 9 APELDOORN

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER START UP KANTOREN - SCHUMANPARK 9 APELDOORN VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER START UP KANTOREN - SCHUMANPARK 9 APELDOORN Algemene gegevens Adresgegevens Schumanpark 9 7336 AM Apeldoorn Oppervlakte Totaal beschikbaar ca. 1.433 m² v.v.o. Begane grond,

Nadere informatie

Rapportage Uitwerking huisvestingskosten UWV gebouw B

Rapportage Uitwerking huisvestingskosten UWV gebouw B BIJLAGE 2 Rapportage Uitwerking huisvestingskosten UWV gebouw B UWV La Guardiaweg 68 Postbus 58285 1040 HG Amsterdam Telefoon 020 687 51 51 Datum: 30 oktober 2003 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Inleiding...3

Nadere informatie

Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek

Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek U wilt maximale vrijheid in het inrichten van uw werkplek, zonder kopzorgen, maar wel betrouwbaar en veilig. Met

Nadere informatie

VLAMBLOEM 130 TE ROTTERDAM

VLAMBLOEM 130 TE ROTTERDAM VLAMBLOEM 130 TE ROTTERDAM 1 VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR Betreft : De kantoorruimtes zijn representatief en volledig ingericht met minimaal twee bureaus, stoelen en kasten. Een vaste internetverbinding,

Nadere informatie

Full service kantoorruimte te huur vanaf 15m2. Tevens Flexplekken en dagdeel verhuur

Full service kantoorruimte te huur vanaf 15m2. Tevens Flexplekken en dagdeel verhuur Full service kantoorruimte te huur vanaf 15m2 Tevens Flexplekken en dagdeel verhuur Hoofdstraat 1 3 Leiderdorp Foto impressie verhuur locatie Entree en receptie Voorbeeld kantoorruimten Object Het kantoorgebouw

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Bahialaan 100 te Rotterdam

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Bahialaan 100 te Rotterdam VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR Bahialaan 100 te Rotterdam Object ZAPP Office is een volledig nieuw business center concept in Rotterdam. Direct aan de A16 gelegen in Brainpark III, met tevens

Nadere informatie

FLEXIBEL WERKEN, ONTVANGEN, CREËREN, NETWERKEN EN ZAKEN DOEN

FLEXIBEL WERKEN, ONTVANGEN, CREËREN, NETWERKEN EN ZAKEN DOEN FLEXIBEL WERKEN, ONTVANGEN, CREËREN, NETWERKEN EN ZAKEN DOEN Youwork is er voor kleine bedrijven met torenhoge ambities. Voor ondernemers die willen werken volgens het Nieuwe Werken. Voor het boutique

Nadere informatie

Samenwerken. afstand. In 5 stappen. Stappenplan. Samenwerken op afstand in 5 stappen

Samenwerken. afstand. In 5 stappen. Stappenplan. Samenwerken op afstand in 5 stappen Samenwerken op afstand In 5 stappen Stappenplan Samenwerken op afstand in 5 stappen Inleiding Veel organisaties hebben medewerkers in dienst die geen vaste werklocatie hebben. Of het nu buitendienstmedewerkers,

Nadere informatie

meervaart:informatie

meervaart:informatie meervaart:informatie meervaart:inhoudsopgave algemeen blz. 2 arrangementen blz. 3 huurprijzen blz. 4 zalen opstellingen blz. 6 congresondersteuning blz. 7 routebeschrijving blz. 8 plattegrond blz. 10 begane

Nadere informatie

Inhoud. 1 Veilig werken 2 Kostenbesparend werken 3. Efficiënt werken. Mobiel werken. Duurzaam werken

Inhoud. 1 Veilig werken 2 Kostenbesparend werken 3. Efficiënt werken. Mobiel werken. Duurzaam werken Tips & Tricks Inleiding Ricoh helpt u graag beter en makkelijker te werken en leven. Daarom vindt u in deze waaier praktische tips, die u inspireren om uw informatie effectiever te organiseren en te creëren.

Nadere informatie

Minder verhuisbewegingen wordt ook gewenst door de directeuren en medewerkers, maar de

Minder verhuisbewegingen wordt ook gewenst door de directeuren en medewerkers, maar de Renovatie en innovatie? Een onderzoek naar het gebruik en de beleving van twee Haagse locaties van het ministerie van LNV Auteurs: M. Maarleveld, D.J.M. van der Voordt Center for People and Buildings Samenvatting

Nadere informatie

MPC Work Today Maastricht: Kantoorruimte die u warm welkom heet, ontdek dat het werkt!

MPC Work Today Maastricht: Kantoorruimte die u warm welkom heet, ontdek dat het werkt! MPC Work Today Maastricht: ruimte die u warm welkom heet, ontdek dat het werkt! MPC Work Today Maastricht Een deel van kantoorgebouw Cap du Sud maakt deel uit van MPC Work Today, het nieuwe flexibele verhuurconcept

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER SCHUMANPARK 9 APELDOORN

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER SCHUMANPARK 9 APELDOORN VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER SCHUMANPARK 9 APELDOORN Algemene gegevens Adresgegevens Schumanpark 9 7336 AM Apeldoorn Oppervlakte Totaal beschikbaar ca. 1.433 m² v.v.o. Begane grond ca. 354 m² v.v.o. 1

Nadere informatie

WLAN EN LAN UITBREIDINGEN...

WLAN EN LAN UITBREIDINGEN... Inhoudsopgave File: Project_09.doc 25 augustus 2015 1 PROBLEEM... 2 1.1 WONING BESCHRIJVING... 2 1.2 ROUTER... 3 2 WLAN EN LAN UITBREIDINGEN... 4 2.1 NIEUWE SITUATIE 1... 4 2.2 NIEUWE SITUATIE 2... 5 3

Nadere informatie

kaap noord FLEXIBELE EN KLEINSCHALIGE VERHUUR

kaap noord FLEXIBELE EN KLEINSCHALIGE VERHUUR www.kaapnoord.nl kaap noord FLEXIBELE EN KLEINSCHALIGE VERHUUR ZELFSTANDIGE RUIMTEN. bedrijfsruimte kantoorruimte BUSINESSCENTER OVAL OFFICE kleinschalige kantoren flexplekken. postadres/virtueel kantoor

Nadere informatie

Met ISDN2, heeft u twee telefoonlijnen die geschikt zijn voor spraak, data, fax en beeld.

Met ISDN2, heeft u twee telefoonlijnen die geschikt zijn voor spraak, data, fax en beeld. Wat is ISDN2? Met ISDN2, heeft u twee telefoonlijnen die geschikt zijn voor spraak, data, fax en beeld. U kunt uw ISDN2 eenvoudig uitbreiden. Heeft u tot vijf ISDN2-lijnen nodig kies dan voor ISDN2 meervoudig.

Nadere informatie

Duurzaam groeien en vernieuwen

Duurzaam groeien en vernieuwen Symposium Duurzaam groeien en vernieuwen 05 02 13 Wat leert de Monitor Duurzaam Nederland en hoe kan Nederland werken aan duurzame groei? Dinsdag 5 februari 2013, 13.30-18.00 uur Centraal Bureau voor de

Nadere informatie

meervaart: congres & event

meervaart: congres & event meervaart: congres & event meervaart: contact meer en vaart 300 1068 le amsterdam t +31 20.410 77 20 sales@meervaart.nl www.meervaart.nl/congres-event meervaart: inhoudsopgave algemeen 2 arrangementen

Nadere informatie

Presentation Partner voor het beste beeld en geluid

Presentation Partner voor het beste beeld en geluid Presentation Partner voor het beste beeld en geluid 2 3 Presentation Partner; Geeft presentaties vleugels Wanneer u een presentatie geeft, is het belangrijk dat het publiek uw boodschap goed hoort, en

Nadere informatie

HET NIEUWE KANTOOR HNK.NL

HET NIEUWE KANTOOR HNK.NL HET NIEUWE KANTOOR HNK.NL Inhoudsopgave HNK-Formule pag. 3 Club HNK pag. 4 Flexwerken pag. 6 Vergaderen pag. 7 Managed office pag. 8 Kantoor op maat pag. 9 Locaties pag. 10 Download de HNK App 2 VERGADEREN

Nadere informatie

Streefbeeld TPAW 2015

Streefbeeld TPAW 2015 Streefbeeld TPAW 2015 Rijksbrede ambitie TPAW zoals verwoord in I-strategie en Hervormingsagenda De rijksdienst beschikt over een platform dat tijd, plaats en apparaatonafhankelijk werken alsmede interdepartementale

Nadere informatie

PROJECT HUURINFORMATIE. Zuidelijk Halfrond 1 te Gouda

PROJECT HUURINFORMATIE. Zuidelijk Halfrond 1 te Gouda PROJECT HUURINFORMATIE Zuidelijk Halfrond 1 te Gouda Object : Color Business Center Gouda is een professioneel business center gespecialiseerd in flexibele kantooroplossingen. Vloeroppervlakte : Units

Nadere informatie

CO M M U N IT Y L E E U WA R D E N

CO M M U N IT Y L E E U WA R D E N CO M M U N IT Y L E E U WA R D E N Stel je voor! Kantoorruimte op een A-locatie en meteen een netwerk! Prettig werken op kantoor Moar! Leeuwarden verhuurt kantoorruimten in een stijlvol en modern ingericht

Nadere informatie

SPECSHEET HOSTED VOIP

SPECSHEET HOSTED VOIP SPECSHEET HOSTED VOIP PC Consultance levert de volgende diensten: Systeembeheer Reparaties Telefonie Netwerken Consultancy Detachering ADSL Kabelinternet GSM Telefonie Wireless netwerken Verkoop Software

Nadere informatie

Vragen 4 e informatieavond Breedband Beemster

Vragen 4 e informatieavond Breedband Beemster Vragen 4 e informatieavond Breedband Beemster 1. Waarom komen er niet meteen meerdere providers op het netwerk? Breedband Beemster wil zoveel mogelijk providers op het netwerk, maar wel op een keuzestress

Nadere informatie

Klantcase: De Willemswerf: Kneppelhout & Korthals Advocaten

Klantcase: De Willemswerf: Kneppelhout & Korthals Advocaten Klantcase: De Willemswerf: Kneppelhout & Korthals Advocaten DE WILLEMSWERF: KNEPPELHOUT & KORTHALS ADVOCATEN Lianne Laurijssens en Jan Beijers FACILICOM IS ALTIJD GOED BEREIKBAAR EN DENKT MET ONS MEE Het

Nadere informatie

Eindhoven, Weegschaalstraat 3

Eindhoven, Weegschaalstraat 3 , Weegschaalstraat 3 Bent u op zoek naar een modern en representatief kantoorlocatie? Stop dan met zoeken!kantorencentrum De Ring is gelegen aan de noordrand van, nabij de A2 en A50, en biedt in haar kantoorgebouw

Nadere informatie

Dienstbeschrijving I AM Connect 1 Platform

Dienstbeschrijving I AM Connect 1 Platform CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Dienstbeschrijving I AM Connect 1 Platform Versie: 1 Maand: juli 2015 Versie: 1.0 Maand: april 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk IP Services De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk Voor wie opgroeit in deze tijd is het de grootste vanzelfsprekendheid. Je zet de computer aan en je kunt mailen, chatten, elkaar spreken

Nadere informatie

Bedrijfsvoering voor Rotterdam en Amsterdam. Directeurennetwerk Shared Services Bedrijfsvoering 31 maart 2015

Bedrijfsvoering voor Rotterdam en Amsterdam. Directeurennetwerk Shared Services Bedrijfsvoering 31 maart 2015 Bedrijfsvoering voor en Directeurennetwerk Shared Services Bedrijfsvoering 31 maart 2015 ! Kern en overeenkomsten Opbouw! Maatschappelijke ontwikkelingen! Organisatorische context in en in! Interventies

Nadere informatie

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek Een complete werkplek inclusief hard- en software zonder zorgen? Laat WerkPlek voor u werken Thuis, op kantoor

Nadere informatie

Laat uw medewerkers excelleren

Laat uw medewerkers excelleren Laat uw medewerkers excelleren LivingFacility realiseert en regisseert integraal facilitair management in grote kantooromgevingen en voor organisaties die actief zijn op meerdere locaties. Wij combineren

Nadere informatie

Dé toplocatie in Antwerpen voor conferenties, meetings, bedrijfsfeesten, opleidingen en events

Dé toplocatie in Antwerpen voor conferenties, meetings, bedrijfsfeesten, opleidingen en events Dé toplocatie in Antwerpen voor conferenties, meetings, bedrijfsfeesten, opleidingen en events We re a team building Imagine a place...... voor uw conferenties, meetings, opleidingen en events. ALM is

Nadere informatie

4 HELP! IK HEB GEEN LOZE LEIDINGEN... 7 4.1 KABELS?... 7 4.2 POWERLINE... 7 4.3 VERBINDINGEN... 7 5 GEBRUIK VAN EEN WIFI REPEATER...

4 HELP! IK HEB GEEN LOZE LEIDINGEN... 7 4.1 KABELS?... 7 4.2 POWERLINE... 7 4.3 VERBINDINGEN... 7 5 GEBRUIK VAN EEN WIFI REPEATER... Inhoudsopgave File: Project_09.doc 16 september 2015 1 PROBLEEM... 2 1.1 WONING BESCHRIJVING... 2 1.2 ROUTER... 3 2 WLAN EN LAN UITBREIDINGEN... 4 2.1 NIEUWE SITUATIE 1... 4 2.2 NIEUWE SITUATIE 2... 5

Nadere informatie

Interieur gemeentekantoren De Rotterdam

Interieur gemeentekantoren De Rotterdam Interieur gemeentekantoren De Rotterdam Interieur gemeentekantoren De Rotterdam Het ontwerp voorziet in een interieur dat een vertikale stad reflecteert die verbindingen legt tussen stedelijke knooppunten

Nadere informatie

LUXURY WHEN EXCLUSIVE SETTINGS ARE TOP PRIORITY!

LUXURY WHEN EXCLUSIVE SETTINGS ARE TOP PRIORITY! LUXURY WHEN EXCLUSIVE SETTINGS ARE TOP PRIORITY! WELKOM Een modern kantoorcomplex met high-end vergader- & evenementen accommodatie. Op veler verzoek zijn de boardrooms en lounges nu ook voor externe gasten

Nadere informatie

De beste, mooiste en meest intelligente oplossing voor de automatisering en beveiliging van uw domein.

De beste, mooiste en meest intelligente oplossing voor de automatisering en beveiliging van uw domein. De beste, mooiste en meest intelligente oplossing voor de automatisering en beveiliging van uw domein. Fibaro is een complete en krachtige oplossing voor het monitoren, beheren en intelligent automatiseren

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Bahialaan 100 te Rotterdam

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Bahialaan 100 te Rotterdam VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR Bahialaan 100 te Rotterdam Omschrijving pand Flexibele kantoorruimte huren op een toplocatie in Rotterdam? Pal naast A16, op 5 min. lopen van de metro en volop parkeergelegenheid.

Nadere informatie

Atrium28. Brengt mensen en ambities samen. Storkstraat 12, Leusden

Atrium28. Brengt mensen en ambities samen. Storkstraat 12, Leusden Atrium28 Brengt mensen en ambities samen Storkstraat 12, Leusden algemeen Brengt mensen en ambities samen Atrium28 doet haar naam alle eer aan. Open, representatief, praktisch, een tikkeltje theatraal,

Nadere informatie

KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie

KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie Communicatiemogelijkheden nemen toe en groeien ook steeds meer naar elkaar toe. Dat biedt praktische voordelen en zakelijke kansen. Toegang tot de

Nadere informatie

Aan de slag. Onze werkmethode in 4 fases:

Aan de slag. Onze werkmethode in 4 fases: UCast UCast is een jong en innovatief multimedia integratiebedrijf. Multimedia integratie? Denk daarbij aan televisie, Internet en tablets. Toestellen communiceren met elkaar en generen interactie. Zo

Nadere informatie

Zaalverhuur Prijzen 1 maart 2011 1 maart 2012

Zaalverhuur Prijzen 1 maart 2011 1 maart 2012 Zaalverhuur Prijzen 1 maart 2011 1 maart 2012 Aan de rand van het station van Utrecht CS is het hoofdkantoor van de Algemene Onderwijsbond (AOb) gevestigd. De AOb is hierdoor goed bereikbaar met openbaar

Nadere informatie

Telepresence & Videonconferencing. In het WTC Amsterdam

Telepresence & Videonconferencing. In het WTC Amsterdam Telepresence & Videonconferencing In het WTC Amsterdam Telepresence Telepresence is een high-definition videoconference service met een gegarandeerde uitstekende kwaliteit van video en audio. In een tijd

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

Verbouwen, nieuw bouwen of verhuizen, QLiCT helpt graag een handje mee!

Verbouwen, nieuw bouwen of verhuizen, QLiCT helpt graag een handje mee! Verbouwen, nieuw bouwen of verhuizen, QLiCT helpt graag een handje mee! 1 1. Bekabeling en Elektra : Juiste bekabeling ( Cat 5 e of Cat 6, hoger is niet nodig) is essentieel voor de goede en snelle werking

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGIO > HNW > HUISVESTINGSLASTEN. Besparingen op huisvestingslasten ten gevolge van het nieuwe werken 02-04-15

VEILIGHEIDSREGIO > HNW > HUISVESTINGSLASTEN. Besparingen op huisvestingslasten ten gevolge van het nieuwe werken 02-04-15 VEILIGHEIDSREGIO > HNW > HUISVESTINGSLASTEN Besparingen op huisvestingslasten ten gevolge van het nieuwe werken AGENDA Inleiding Bezuiniging Huisvesting VR Het Nieuwe Werken Huisvestingslasten Besparing

Nadere informatie

Vraag het aan de experts ConfigFree 4.5 speciale notebook-editie

Vraag het aan de experts ConfigFree 4.5 speciale notebook-editie ConfigFree 4.5 speciale notebook-editie Datum: 20 mei 2004 Versie 1.0 EXP-2004-05-ConfigFree-for-notebooks--1025-NL Draadloze verbindingen (volgens 802.11a/b/g of via Bluetooth) zijn een essentieel onderdeel

Nadere informatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie RAM Mobile Data Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Nadere informatie

Cloudscan We nemen de tijd om uw organisatie goed in kaart te brengen en de Cloud op uw organisatie aan te passen.

Cloudscan We nemen de tijd om uw organisatie goed in kaart te brengen en de Cloud op uw organisatie aan te passen. Veel ondernemers vragen zich af wat de Cloud nu precies is en wat het voor hun onderneming kan betekenen. CAB holland geeft u duidelijkheid. Cloud kan een antwoord zijn op drie IT vraagstukken: 1. U wilt

Nadere informatie

Vrijblijvende Projectinformatie. Gebouw Einstein. Kabelweg 21 1014 BA Amsterdam

Vrijblijvende Projectinformatie. Gebouw Einstein. Kabelweg 21 1014 BA Amsterdam Vrijblijvende Projectinformatie Gebouw Einstein Kabelweg 21 1014 BA Amsterdam Adres: Kabelweg 21 1014 BA Amsterdam Objectinformatie: Omschrijving: Het object is gelegen op een zeer aansprekende kantoorlocatie,

Nadere informatie

Er gebeurt niets. Ze willen niet weg.

Er gebeurt niets. Ze willen niet weg. Veel nieuw bij de DUO Laatst was ik op bezoek bij de DUO om in het nieuwe gebouw in Groningen te kijken. Naar het gebouw zelf en het Nieuwe Werken dat ze daar toepassen. Er is veel nieuw, want is er blijkt

Nadere informatie

Kantoorpand Sonnestaete De Weegschaal 14 Begane grond lange vleugel 5215 MN s-hertogenbosch

Kantoorpand Sonnestaete De Weegschaal 14 Begane grond lange vleugel 5215 MN s-hertogenbosch Kantoorpand Sonnestaete De Weegschaal 14 Begane grond lange vleugel 5215 MN s-hertogenbosch 1 Kantoorpand Sonnestaete Het kantoorpand Sonnestaete ligt op de hoek Waterman 7 Weegschaal 14. Het gebouw bestaat

Nadere informatie

WHAT S THE CASE? CLIENT CASE PROVINCIE UTRECHT

WHAT S THE CASE? CLIENT CASE PROVINCIE UTRECHT WHAT S THE CASE? CLIENT CASE PROVINCIE UTRECHT Sinds 1981 verzorgt Sodexo de cateringservices bij de Provincie Utrecht. Vanaf 2010 is deze dienstverlening geleidelijk uitgebreid. Sodexo werd toen aangenomen

Nadere informatie

Kijken, kiezen, maar wat te kopen?

Kijken, kiezen, maar wat te kopen? Kijken, kiezen, maar wat te kopen? 15 aandachtspunten bij overgang naar de cloud Cloud biedt voor veel organisaties de mogelijkheid om te innoveren zonder hoge investeringen. Zowel Telecom providers als

Nadere informatie

Partnership in de zorg: voor- en nadelen van een joint venture Tom Fransen en Erik Vrijhoeven

Partnership in de zorg: voor- en nadelen van een joint venture Tom Fransen en Erik Vrijhoeven Partnership in de zorg: voor- en nadelen van een joint venture Tom Fransen en Erik Vrijhoeven Congres 2011 Samenwerken aan FM www.factomagazine.nl Koploper & doorpakker UVIT HNW in Arnhem 2 Wat is Het

Nadere informatie

Zaalverhuur Prijzen 1 maart 2011 1 maart 2012

Zaalverhuur Prijzen 1 maart 2011 1 maart 2012 Zaalverhuur Prijzen 1 maart 2011 1 maart 2012 Aan de rand van het station van Utrecht CS is het hoofdkantoor van de Algemene Onderwijsbond (AOb) gevestigd. De AOb is hierdoor goed bereikbaar met openbaar

Nadere informatie

Uw telefooncentrale in de cloud?

Uw telefooncentrale in de cloud? ? ü Kostenbesparend ü Gebruiksvriendelijk ü Innovatieve mogelijkheden Wat is VoIP? VoIP is de afkorting van Voice over IP. VoIP maakt het mogelijk om via het internet of een ander IP-netwerk spraak te

Nadere informatie

Gastvrij internet. U maakt de dienst uit!

Gastvrij internet. U maakt de dienst uit! Gastvrij internet U maakt de dienst uit! Gastvrijheid, daar draait het om. Dat geldt toch ook voor uw internetdienstverlening? Gastvrij Internet is gebaseerd op het door Wentzo Wireless ontwikkelde concept

Nadere informatie

Gastvrij internet. U maakt de dienst uit!

Gastvrij internet. U maakt de dienst uit! Gastvrij internet U maakt de dienst uit! Gastvrijheid, daar draait het om. Dat geldt toch ook voor uw internetdienstverlening? Gastvrij Internet is gebaseerd op het door Wentzo Wireless ontwikkelde concept

Nadere informatie

Xanura huisautomatisering. Voor verlichting en apparatuur Onzichtbaar te installeren Voor nieuw- en bestaande bouw Geen hak- en breekwerk

Xanura huisautomatisering. Voor verlichting en apparatuur Onzichtbaar te installeren Voor nieuw- en bestaande bouw Geen hak- en breekwerk Xanura huisautomatisering Voor verlichting en apparatuur Onzichtbaar te installeren Voor nieuw- en bestaande bouw Geen hak- en breekwerk Xanura is... Vandaag de dag kan met recht gesproken worden van een

Nadere informatie

Van idee tot ICT Oplossingen

Van idee tot ICT Oplossingen Van idee tot ICT Oplossingen Het A utomatiseren B eheren C ontroleren van Informatie Systemen Historie Parnassia Groep Parnassia: fusie organisatie 1999 2 Psychiatrische ziekenhuizen Verslavingszorg Zuid

Nadere informatie

Het beste recept voor een efficiënte bedrijfsvoering

Het beste recept voor een efficiënte bedrijfsvoering Print Services Het beste recept voor een efficiënte bedrijfsvoering We zitten er bovenop met professioneel gereedschap Totale controle begint met professioneel gereedschap Voor het beste resultaat gebruikt

Nadere informatie

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst Het Rotterdamse E-depot Stand van zaken Het Stadsarchief Rotterdam heeft twee opdrachten: Als informatiebeheerder van Rotterdam, klaarstaan voor de digitale

Nadere informatie

SOM= Effectief en plezierig werken

SOM= Effectief en plezierig werken SOM= Effectief en plezierig werken 1 VRAGEN AAN U: Wordt in uw organisatie de werkplek effectief gebruikt? Zitten de collega s met een glimlach achter hun bureau? Vindt er bij u veel samenwerking tussen

Nadere informatie

Conferentiecentrum. Het Aluminium Centrum; een inspiratiebron voor uw bijeenkomst

Conferentiecentrum. Het Aluminium Centrum; een inspiratiebron voor uw bijeenkomst Conferentiecentrum Het Aluminium Centrum; een inspiratiebron voor uw bijeenkomst Aluminium bos De bijzondere architectuur en vernieuwende technologie geven het gebouw een bijzonder karakter. Het pand vervult

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE Kantoorgebouw Gemini Siriusdreef 22-28 2132 WT Hoofddorp

PROJECTINFORMATIE Kantoorgebouw Gemini Siriusdreef 22-28 2132 WT Hoofddorp PROJECTINFORMATIE Kantoorgebouw Gemini Siriusdreef 22-28 2132 WT Hoofddorp Te huur Kantoorruimte in gebouw Gemini, gelegen op kantorenterrein Beukenhorst Oost te Hoofddorp. Siriusdreef 22-28, 2132

Nadere informatie

Is uw kantoor toekomstbestendig? 4 aandachtspunten voor het nieuwe kantoor

Is uw kantoor toekomstbestendig? 4 aandachtspunten voor het nieuwe kantoor Is uw kantoor toekomstbestendig? 4 aandachtspunten voor het nieuwe kantoor 2 Binnen organisaties moeten er steeds betere prestaties van alle bedrijfsmiddelen gerealiseerd worden. Maar vaak wordt een aspect

Nadere informatie

Zaalverhuur Prijzen 1 april 2010 31 december 2010

Zaalverhuur Prijzen 1 april 2010 31 december 2010 Zaalverhuur Prijzen 1 april 2010 31 december 2010 Aan de rand van het station van Utrecht CS is het hoofdkantoor van de Algemene Onderwijsbond (AOb) gevestigd. De AOb is hierdoor goed bereikbaar met openbaar

Nadere informatie

CBizz Dienstbeschrijving Cogas Footprint

CBizz Dienstbeschrijving Cogas Footprint CBizz Dienstbeschrijving Cogas Footprint Diensten: CBizz Office Versie 1.0 2014 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Dienstbeschrijving... 3 1.2 Doelgroep... 3 2. Opbouw van CBizz office... 4 2.1 Toegang tot het

Nadere informatie

Rijksoverheidsnetwerk 2.0 Een netwerk van netwerken (RON2.0)

Rijksoverheidsnetwerk 2.0 Een netwerk van netwerken (RON2.0) Rijksoverheidsnetwerk 2.0 Een netwerk van netwerken (RON2.0) Stand van zaken rijksconnectiviteit met specifiek aandacht voor IPV 6 Door Alexander Hielkema (Logius) en Leon-Paul de Rouw (DGOBR/DIR) 27 juni

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE. te huur kantoorruimte Bezuidenhoutseweg 187 te Den Haag

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE. te huur kantoorruimte Bezuidenhoutseweg 187 te Den Haag VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE te huur kantoorruimte Bezuidenhoutseweg 187 te Den Haag VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE Bezuidenhoutseweg 187 te Den Haag Algemeen Het betreft een zelfstandig kantoorgebouw

Nadere informatie

Welkom in De Windkanter

Welkom in De Windkanter W el kom i n de Wi ndkant er VERSIE 2 /mei 2013 2 Welkom in De Windkanter U bent van harte welkom in De Windkanter. Ondanks het feit dat wij nooit uw thuis kunnen vervangen, stellen wij alles in het werk

Nadere informatie

KISS de basis voor alle mogelijkheden

KISS de basis voor alle mogelijkheden KISS de basis voor alle mogelijkheden MET KISS KIEST U VOOR VRIJHEID VAN WONEN Zekerheid 10 Jaar Garantie van Hager; fabrikant van 30% van de installaties in Europa na oplevering van de woning 3 Jaar Prijsgarantie

Nadere informatie

CONCEPT Jules Study Labs is de oplossing voor de leegstand in bedrijfspanden in Maastricht.

CONCEPT Jules Study Labs is de oplossing voor de leegstand in bedrijfspanden in Maastricht. Maastricht LAB aanvraag financiële ondersteuning experiment Door Jules & You / Veer Maastricht CONCEPT Jules Study Labs is de oplossing voor de leegstand in bedrijfspanden in Maastricht. Het concept omvat

Nadere informatie

TV for business. Onbegrensde mogelijkheden

TV for business. Onbegrensde mogelijkheden TV for business Onbegrensde mogelijkheden De complete, professionele tv-oplossing TV for business is een portfolio van televisieoplossingen voor bedrijven, overheden en organisaties. De oplossingen zijn

Nadere informatie

Raadsvergadering. Inleiding In 2012 is door het cluster Facilitaire Zaken onderzoek gedaan naar de huisvestingskosten in Bunnik;

Raadsvergadering. Inleiding In 2012 is door het cluster Facilitaire Zaken onderzoek gedaan naar de huisvestingskosten in Bunnik; RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-07-2014 14-068 Onderwerp krediet t.b.v. realisatie bezuinigingen door Het Nieuwe Werken Aan de raad, Onderwerp Krediet voor de realisatie bezuinigingen door Het

Nadere informatie

Bastion Deluxe Hotel Almere

Bastion Deluxe Hotel Almere Vergaderen bij: Audioweg 1 1322 AT Almere + 31 (0)30-2670824 zalen@bastionhotels.nl www.bastionhotels.nl Welkom bij het! Het is gelegen in de snelst groeiende stad van Nederland. Het hotel biedt u ondermeer

Nadere informatie

VOORAANSTAAND KANTOOR, BUITENGEWOON GELEGEN. Uw kantoor in UFTC?

VOORAANSTAAND KANTOOR, BUITENGEWOON GELEGEN. Uw kantoor in UFTC? VOORAANSTAAND KANTOOR, BUITENGEWOON GELEGEN Uw kantoor in UFTC? Bent u een van de nieuwe buren van Meeùs of Equens? Te huur: kantoorruimte in Utrecht Financial Trade Center (UFTC). Op zoek naar een kwalitatieve

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Flexseating Connect 1 Platform

Dienstbeschrijving Flexseating Connect 1 Platform CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Dienstbeschrijving Flexseating Connect 1 Platform Versie: 1 Maand: juni 2015 Versie: 1.0 Maand: april 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Uw IT schaalbaar, altijd vernieuwend en effectief beschikbaar > Het volledige gemak van de Cloud voor uw IT oplossingen > Goede schaalbaarheid en

Nadere informatie

Tauro, een uniek verhuurconcept. Tauro Heemstede. Tauro Office en Flexibel Ondernemen. Services en faciliteiten. Aanvullende diensten.

Tauro, een uniek verhuurconcept. Tauro Heemstede. Tauro Office en Flexibel Ondernemen. Services en faciliteiten. Aanvullende diensten. Tauro, een uniek verhuurconcept Tauro Heemstede Tauro Office en Flexibel Ondernemen Services en faciliteiten Aanvullende diensten Contactgegevens Tauro, een uniek verhuurconcept Tauro: de voordelen in

Nadere informatie

TE HUUR. Full service kantoorkamers en zelfstandige kantoorruimte

TE HUUR. Full service kantoorkamers en zelfstandige kantoorruimte TE HUUR Full service kantoorkamers en zelfstandige kantoorruimte Cypresbaan 9 2908 LT Capelle aan den IJssel T: +31 (0)10 258 26 00 receptie@flexofficecenter.nl ALGEMEEN Business Center Capelle is een

Nadere informatie

TV for business Onbegrensde mogelijkheden. Telenet for smart Business

TV for business Onbegrensde mogelijkheden. Telenet for smart Business TV for business Onbegrensde mogelijkheden Telenet for smart Business De complete, TV for business is een portfolio van televisieoplossingen voor bedrijven, overheden en organisaties. De oplossingen zijn

Nadere informatie

werken, verbinden en vergaderen in Stellendam

werken, verbinden en vergaderen in Stellendam werken, verbinden en vergaderen in Stellendam LOCATIE DE KORTENAER De Kortenaer is in opdracht gebouwd door de project BV (Antonie Leendert Beheer BV) van ondernemer Leon de Bonte. Inmiddels zijn er meer

Nadere informatie

Te huur. Koninginnegracht 7 te Den Haag

Te huur. Koninginnegracht 7 te Den Haag Vrijblijvende objectinformatie Te huur Koninginnegracht 7 te Den Haag Kantoorruimte van circa 179 m² Alsmede 3 parkeerplaatsen Pagina 1 van 8 Algemene informatie Te huur Koninginnegracht 7 te Den Haag

Nadere informatie

Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant

Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant Almere biedt ondernemers met ambitie in het centrum van Nederland alle ruimte zich te vestigen, te pionieren en te groeien. Ondernemen in Almere betekent ondernemen

Nadere informatie

Enkele handige tips bij het beoordelen van clouddienstvoorwaarden. en Service Level Agreements

Enkele handige tips bij het beoordelen van clouddienstvoorwaarden. en Service Level Agreements Service Level Agreement tips Enkele handige tips bij het beoordelen van clouddienstvoorwaarden en Service Level Agreements Service Level Agreements SLA s komen onder meer voor als basis van veel clouddiensten.

Nadere informatie

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter in vogelvlucht Alle huishoudens in Nederland krijgen een nieuw soort energiemeter aangeboden: de zogenaamde slimme meter. Deze digitale

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Welcome to the world of international business

Welcome to the world of international business Office space for rent Welcome to the world of international business Meeting & business centre Grand café with terrace Personal fitness Over Transpolis Een internationaal georiënteerd kantorencomplex,

Nadere informatie

TE HUUR Papendorpseweg 53-59. te Utrecht

TE HUUR Papendorpseweg 53-59. te Utrecht TE HUUR Papendorpseweg 53-59 te Utrecht Algemeen Regus is gespecialiseerd en wereldmarktleider op het gebied van flexibele werkplek oplossingen. De mogelijkheid bestaat om voor korte of langere tijd turn-key

Nadere informatie

Vrijblijvende projectinformatie Te huur Binckhorstlaan 287 te Den Haag

Vrijblijvende projectinformatie Te huur Binckhorstlaan 287 te Den Haag Vrijblijvende projectinformatie Te huur Binckhorstlaan 287 te Den Haag Adres Binckhorstlaan 287 te Den Haag Algemeen Te huur: De kantoorruimte is gelegen in het kantoorpand Binckview van het complex De

Nadere informatie

Blauwdruk Hoog Beschikbaar. Theo Hoeks Merijn van de Schoot

Blauwdruk Hoog Beschikbaar. Theo Hoeks Merijn van de Schoot Blauwdruk Hoog Beschikbaar Theo Hoeks Merijn van de Schoot Project Blauwdruk Verhuizing datacenter Opsplitsen core (Dekkend) Wifi netwerk Greenfield backend infrastructuur Office 365 Windows 8.1 ICT Infrastructuur

Nadere informatie

Het kantoor @Westblaak 155

Het kantoor @Westblaak 155 Het kantoor @Westblaak 155 Mooie grote open ruimtes Bereikbaarheid Omgeving Westblaak Kwaliteit Het Kantoor Het representatieve kantoorgebouw RotterdamOffice aan de Westblaak 155-189 ligt uiterst centraal

Nadere informatie