BOUWPLAATS FIRST ROTTERDAM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BOUWPLAATS FIRST ROTTERDAM"

Transcriptie

1 BOUWPLAATS FIRST ROTTERDAM

2 BOUWPLAATS FIRST ROTTERDAM. Titel: Bouwplaats FIRST Rotterdam Datum: 14 december 2011 Status: Definitief

3 1. Inleiding Voor u ligt de Bouwplaatsinrichting ten behoeve van FIRST Rotterdam. Hierin worden de bouwlogistieke veronderstellingen en uitgangspunten beschreven. 1.1 Projectomschrijving FIRST Rotterdam In de gemeente Rotterdam, gelegen aan het Weena ter hoogte van de Diergaardesingel, wordt tegenover het Centraal Station op de locatie van het bouwcentrum het nieuwbouw project FIRST ontwikkeld. Het project omvat in hoofdzaak de bouw van een nieuw te bouwen kantoorgebouw met tweelaagse ondergrondse parkeergarage, met daarop een plintgebouw van zeven verdiepingen hoog. Aan de oostkant van het gebouw staat op het plintgebouw een toren van 31 verdiepingen hoog, bestaande uit een mid-rise gedeelte en een high-rise gedeelte. In totaal zal FIRST Rotterdam ca. 125 meter hoog worden. Alvorens de bouw van het project van start zal gaan zullen de bestaande panden inclusief een deel van de kelder worden gesloopt. (Zie bijlage 1. Fotorapportage Weena. ) In de huidige bebouwing aan het Weena 760, is een baksteen reliëf van de Engelse kunstenaar Henry Moore in de gevel verwerkt. Dit kunstwerk genaamd Wall Reliëf no. 1, is een gemeentelijk monument wat zal worden geïntegreerd in de gevel van FIRST Rotterdam. Figuur 1. Indeling FIRST in plintgebouw XL, mid-rise en high-rise Figuur 2. Huidige situatie, verplaatsing en herplaatsing van Wall Relief no

4 2. Bouwlogistieke veronderstellingen en uitgangspunten 2.1 Publieke verkeersstromen Het Weena is de hoofd aan- en afvoerader voor het bouwterrein. Het Weena is tevens de hoofdader wat betreft publieke verkeersstromen. Fietsers, voetgangers, auto s en bussen zullen langs het bouwterrein geleid worden. 2.2 Bouwverkeer Voor het bouwverkeer is het Weena, vanuit westelijke richting, de aan- en afvoerader voor het project FIRST Rotterdam. Er is geen sprake van afwijkende hoogtebeperkingen. Via deze route wordt het bouwproject Just in Time benaderd. Figuur 4. Aan- en afvoer vanuit Westelijke richting afslag A13 van Blijdorp richting Centrum Figuur 3. Publieke verkeersstromen rondom FIRST Om de geleiding van fietsers en voetgangers langs het bouwterrein op een veilige manier te laten plaatsvinden zullen er tijdens de bouw van FIRST Rotterdam aanvullende maatregelen genomen worden. Deze aanvullende maatregelen bestaan uit het plaatsen van fiets- en voetgangerstunnels van stalen portalen en containers. Aan de uitstraling van deze containers worden hoge eisen gesteld vanuit de Gemeente Rotterdam. De uitstraling zal moeten voldoen aan het convenant Rotterdam Centraal. Het bouwverkeer komende van buiten de stad zal worden opgevangen op een nog nader te bepalen rangeerterrein buiten de stad. De locatie van dit rangeerterrein zal worden bepaald door de (hoofd)aannemer. De reden dat het bouwverkeer wordt opgevangen buiten de stad is om ervoor te zorgen dat er geen filevorming ontstaat op het Weena. Vanaf het rangeerterrein zal het bouwverkeer worden opgeroepen door de logistiek manager van de (hoofd)aannemer waarna deze zijn rit naar het bouwterrein van FIRST Rotterdam zal maken om hier just in time zijn goederen af te leveren

5 Aanvoerroute bouwverkeer Aanvoerroute klein bouwverkeer Figuur 5. Aanvoerroutes bouwverkeer Een aandachtspunt blijft de kruising tussen publieke verkeerstromen en het bouwverkeer ter plaatse van de uitrit van de bouwweg. Om dit in goede banen te leiden zullen verkeersbegeleiders worden ingezet. Figuur 6. Parkeermogelijkheden bouwpersoneel UTA en CAO De auto s van het UTA en CAO personeel van de (hoofd)aannemers kunnen geparkeerd worden in een parkeergarage nabij de bouwlocatie, te weten: 1. Parkeergarage Groothandelsgebouw, Stationsplein, 3013 AK Rotterdam 2. Parkeergarage Plaza, Kruisstraat 13, 3012 CV Rotterdam 3. Parkeergarage Weena, Karel Doormanstraat 10, 3012 GJ Rotterdam. 4. P+R Proveniersplein, Proveniersplein, 3033 EC Rotterdam. 5. Parkeergarage Schouwburgplein, Schouwburgplein 22, 3012 CL Rotterdam 6. Parkeergarage Schaatsbaan, Schaatsbaan 33, 3013 AR Rotterdam - 5 -

6 3. Sloopfase start juli 2012 De sloopwerkzaamheden betreffen het verwijderen van het totale casco boven de begane grondvloer en de bestaande kelders, inclusief alle aanwezige inrichting, wanden kozijnen, staal- en betonconstructies evenals alle installaties van het Woonbron gebouw (Weena, nr. 760). Ook dient het gebouw losgekoppeld te worden van het naastgelegen kantoorpand van Nauta Dutilh (Weena, nr. 750.) De sloop zal plaatsvinden vanaf Nauta in de richting van Woonbron. Nadat alle werkzaamheden tot en met het maaiveldniveau zijn afgerond worden er damwanden geplaatst. Hierna wordt er gestart met het slopen van de begane grondvloer en een deel van de kelderwanden. De installaties worden voorafgaand aan de start van de sloopwerkzaamheden afgekoppeld en verwijderd. Voor zowel de sloop- als bouwfase zal gestreefd worden naar het behalen van het BREEAM Excellent certificaat. De benadering van het project vanuit dit oogpunt heeft consequenties voor de te nemen beslissingen. Werkterrein / inrichting Het werkterrein wordt ingesloten door het Weena aan de ene zijde en door de Diergaardesingel aan de andere zijde. Alvorens de sloop van start gaat zullen er zowel losse als vaste bouwhekken worden geplaatst. De exacte locatie van de bouwhekken ten opzichte van de bestaande bebouwing zal door de aannemer worden bepaald. Het bouwterrein zal vergroot worden door de parkeerplaatsen aan de Diergaardesingel (ca. 12 stuks) tijdelijk bij het bouwterrein te betrekken. Slopen vanuit het binnenterrein heeft de voorkeur. Nadat de plantanen zijn herplaatst en de verlichting verwijderd, zal de vijver gedempt worden. Hiervoor zal de aangrenzende kelder van Nauta worden dichtgezet met schotten waarna het geheel vol wordt gestort met puingranulaat. Op deze wijze kunnen de machines het pand vanuit het binnenterrein bereiken. Tijdens de sloopfase zal gebruik worden gemaakt van een pipo- en een toiletwagen, de bouwkeet zal pas tijdens de bouwfase geplaatst worden. Bij ingebruikname zal hiervan een melding gemaakt worden. Sloopvolgorde en -methodiek De bestaande panden en kelders zullen machinaal worden gesloopt met behulp van een sorteergrijper. Een brekerinstallatie is niet toegestaan. Er zal geen gebruik worden gemaakt van een sloopkogel. Ook mogen geen explosieve stoffen worden gebruikt bij de sloop. (Zie bijlage 2. Sloopvolgorde. ) Stofvorming Stofvorming ter plaatse van het sloopwerk, de opslag en bij het laden van de vuilcontainers moet zoveel mogelijk voorkomen en bestreden worden. Voor het tegengaan van stofvorming zullen zogenaamde waterkanonnen c.q. sprinklers ingezet worden. Afval De vrijkomende sloopmaterialen zullen in overeenstemming met de milieueisen naar soort gescheiden en separaat opgeslagen moeten worden in afzonderlijk afsluitbare containers. Het verbranden van vuil en andere materialen is niet toegestaan. Het openbare gebied buiten het werkterrein zal op geen enkele wijze belast mogen worden met afkomend materiaal. De sloopmaterialen zullen regelmatig van het werk moeten worden afgevoerd, met als doelstelling dat een veilige, overzichtelijke en ordentelijke werkvloer wordt behouden. De op locatie gesorteerde sloopmaterialen zullen separaat worden afgevoerd naar een, door de overheid, erkende verwerkingsinrichting. Geluid Indien er sloopwerkzaamheden van beton en andere steenachtige materialen plaatsvinden welke verbonden zijn met het naastgelegen kantoorpand dan dienen deze verbindingen te worden losgezaagd. Vervolgens dient met een verpulveraar te worden gesloopt. Delen die redelijkerwijs niet op genoemde wijze gesloopt kunnen worden, kunnen met een breekhamer worden gesloopt. Bij deze werkzaamheden zal geluidshinder ontstaan. Uitgangspunt is de geluidsnormering, welke staat omschreven in het bouwbesluit 2011 als in het komende bouwbesluit Deze normen mogen niet overschreden worden. De omgeving (bedrijven, omwonenden, etc.) zullen tijdig worden geïnformeerd bij werkzaamheden. Bouwplaatsverlichting De verlichting moet op de bouwplaats gericht zijn en zo mogelijk afgeschermd zodat de bouwlampen niet de omgeving verlichten. De aannemer zal zorg dragen voor het verlichtingsplan. Dit verlichtingsplan moet door de aannemer ingediend worden bij de Werf Centrum ter goedkeuring. Uitstraling De afrastering zal gedaan worden op basis van het convenant "Optimalisatie beeldkwaliteit bouwplaatsen binnenstad". In overleg tussen de (hoofd)aannemer en Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling zal dit bepaald worden. Tijdstip werkzaamheden De sloopwerkzaamheden dienen te geschieden tussen 07:00 19:00 uur. Mocht de (hoofd)aannemer hiervan af willen wijken dan zal deze hiervoor ontheffing moeten aanvragen

7 Inrichting bouwterrein tijdens sloopfase Aanvoer machines optie 2 Aanvoer machines - 7 -

8 Te slopen bebouwing Het te slopen gedeelte is gearceerd weergegeven - 8 -

9 4. Bouwfase start oktober 2012 Werkterrein / inrichting Het werkterrein wordt ingesloten door het Weena aan de ene zijde en door de Diergaardesingel aan de andere zijde. Alvorens de bouw van start gaat zullen de losse bouwhekken worden vervangen door vaste bouwhekken. De exacte locatie van de bouwhekken ten opzichte van de bestaande bebouwing zal door de aannemer worden bepaald. De parkeerplaatsen aan de Diergaardesingel (ca. 12 stuks) zullen wederom bij het bouwterrein betrokken worden. De bouwkeet zal geplaatst worden op het binnenterrein. De bouwkeet zal naar verwachting 2-laags worden. De bouwkeet is afhankelijk van het merk 5-12 m1 breed. Door de (hoofd)aannemer zullen de afmetingen hiervan worden bepaald. Het binnenterrein is volledig toegankelijk voor hulpdiensten en heeft een eigen bestaande toegang welke vrij gehouden zal worden tijdens de werkzaamheden. Bij ingebruikname zal dit worden gemeld bij de brandweer. Materiaal en afval zal worden opgeslagen binnen de hekken van het bouwterrein. De materialen worden opgeslagen in 6-12 m3 containers. Er zal geen sprake zijn van brandgevaarlijke stoffen. Door middel van het toepassen van zeilen en netten (afsluitbaar) zal het wegwaaien van het materiaal worden tegengegaan. Bouwmethodiek Het bouwen van FIRST Rotterdam zal gaan plaatsvinden op een bouwplaats van postzegelformaat. Het bouwterrein wordt afgebakend door vaste bouwhekken. De eerdere losse bouwhekken uit de sloopfase dienen verwijderd en/of vervangen te worden. Ook zullen er containers worden geplaatst ten behoeve van fiets- en voetgangers. Deze stalen portalen zullen doorgerekend worden door de hoofdconstructeur. Voor het plaatsen van de stalen portalen zal een TVM (tijdelijke verkeersmaatregel) moeten worden aangevraagd bij de TVM-box van Werf Centrum. Deze TVM zal tzt worden besproken. Containers ten behoeve van de bouwkeet zullen, gestapeld, geplaatst worden op het binnenterrein. Binnen de kaders van het bouwterrein zijn gedurende de bouwfase twee bouwkranen gesitueerd waarbij een eventuele derde optionele bouwkraan tot de mogelijkheden behoord. De torenkraanfundatie zal geïntegreerd worden opgenomen met de fundering van de keldervloer in afstemming met de hoofdconstructeur. Definitieve bouwplaatsindeling en invulling zal door een nader te selecteren bouwer worden ingevuld. Deze zal ook zorg dragen voor de aanvraag van de vergunning. Ruimte voor opslag van materiaal en materieel is beperkt. Vandaar dat veel leveringen Just in Time zullen zijn. Er zullen maximaal 3 vrachtwagens tegelijkertijd hun lading kunnen lossen. De krappe bouwplaats zal beperkingen opleveren die met een goede bouwfasering kunnen worden beheerst. De bouwwerkzaamheden kunnen onderscheiden worden in de volgende fasen: - de bouw van de ondergrondse parkeergarage; - de bouw van FIRST XL; - de bouw van FIRST Tower mid rise gedeelte; - de bouw van FIRST Tower high rise gedeelte; Beide boven maaiveld gelegen bouwdelen van First Tower kunnen afzonderlijk van elkaar worden opgericht. De bouwdelen zijn onderling gedilateerd en zelfstandig gestabiliseerd. De kelderbak is een ongedilateerde in het werk gestorte betonconstructie. Evenwel tijdens de uitvoering ervan is aandacht vereist voor de fenomenen uithardingkrimp en (ongelijkmatige) zettingen. Afhankelijk van de nog te plegen verdiepingsslag in de beoordeling van de zettingen van de ondergrond zullen mogelijke enkele delen van de kelderbak tijdelijk onderling los van elkaar moeten worden gehouden totdat de procentueel grootste aandelen van krimp en zettingen zijn opgetreden. De westelijk gelegen laagbouw kan in tijd gezien eerder, tegelijkertijd of later als de hoogbouw worden gebouwd. Dit schept mogelijkheden om dit gedeelte tijdelijk als bouwplaats dan wel opslagterrein te gebruiken. De laagbouw bestaat uit een betrekkelijk eenvoudig verticaal draagsysteem van betonnen (prefab) kolommen en penanten, betonnen (prefab) balken, voorgespannen kanaalplaatvloeren met een druklaag en een in het werk gestorte kern. De stabiliteit wordt voor 100% ontleend aan de kern. De kern zal dus altijd vooruit lopen op de bouw van de overige onderdelen. De laagbouw zal gerealiseerd worden conform de traditionele prefab stapelbouwmethode met in het werk aangebrachte natte voegen en knopen. De bouwfasering is dan ook traditioneel laag voor laag. Bij het leggen van kanaalplaatvloeren moet de excentriciteit van de oplegging in acht worden genomen. Nabij de opleggingen moeten de vloeren onderstempeld worden totdat de voegen zijn gevuld en voldoende uitgehard. De oostelijk gelegen hoogbouw kent in verticale zin eenzelfde opbouw als de laagbouw zodat dezelfde uitgangspunten van kracht zijn. Ter beperking van hijsbewegingen en ter verhoging van de veiligheid wordt vooralsnog gedacht aan een dragende gevel bestaande uit sandwich elementen. De dragende gevelpenanten worden gedeeld en vormen steeds twee halve penanten met een bovenbalk en als onderaanslag een stabiel frame waarop het buitenblad al vóór montage is bevestigd. Het stabiliteitssysteem van de hoogbouw bestaat ook uit één centrale kern, welke wordt versterkt met in totaal 8 outriggers en 8 outrigger kolommen. De outriggers bevinden zich op de 19e en 20e etage. Het exacte relatieve moment van voltooiing van het stabiliteitssysteem zal in dialoog met de uitvoerende partijen worden vastgesteld. Daarbij kunnen tijdelijke outriggers in overweging worden genomen als dat de uitvoeringsplanning ten goede komt. Voor het oprichten van de kern zelf is rekening gehouden met een zelfklimmende bekisting. De stabiliteit van de kern is zodanig, dat deze zelfstandig (dat wil zeggen zonder outriggers maar met schoren in de onderste verdiepingen) kan blijven staan over de volle gebouwhoogte waarna de rest van het gebouw er omheen wordt opgericht

10 Bouwkranen Het uitgangspunt is om 2 torenkranen met vaste giek (gefundeerd op poeren) toe te passen. Een optionele 3e torenkraan met beweegbare giek kan noodzakelijk zijn (afhankelijk van het bouwtempo). Alle torenkranen zullen op eigen terrein binnen de bouwkuip staan. De hoogte van de torenkranen, zal na meerdere keren klimmen, ongeveer m. hoog zijn (haakhoogte). De haakhoogte van de eventuele 3e torenkraan is 42 m. De keuring wordt door de hoofdaannemer gedaan. Het is gebruikelijk dat de hoofdaannemer een externe partij hiervoor inhuurt. Een mogelijk bevoegde instantie hiervoor is Aboma/Keboma. De bouwkraan draait vanaf de bouwweg (Weenazijde). De last zal nimmer boven de openbare weg worden gehesen. Dit zal ingesteld worden binnen de boardcomputer van de torenkranen. De giek is ca. 41 meter. De goederen worden gehesen binnen het bouwterrein, nimmer boven de openbare weg. Dit zal ingesteld worden in de boardcomputer van de torenkranen. Mobiele kranen zullen naar verwachting zeer beperkt worden toegepast tijdens de bouw. Bouwplaatsverlichting De verlichting moet op de bouwplaats gericht zijn en zo mogelijk afgeschermd zodat de bouwlampen niet de omgeving verlichten. De hoofdaannemer, welke nader te selecteren is, zal zorg dragen voor het verlichtingsplan. Dit verlichtingsplan zal ingediend worden bij de Werf Centrum ter goedkeuring. Uitstraling De afrastering zal gedaan worden op basis van het convenant "Optimalisatie beeldkwaliteit bouwplaatsen binnenstad". In overleg tussen de (hoofd)aannemer en Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling zal dit bepaald worden. Tijdstip werkzaamheden Het uitgangspunt is om de reguliere werkzaamheden tussen uur te laten uitvoeren. Mocht de (hoofd)aannemer hiervan af willen wijken dan zal deze hiervoor ontheffing moeten aanvragen. Belendingen De belendingen worden ingeschouwd door een extern bureau of door de verzekering. Wij zullen ook trillingsmeters plaatsen, welke wij zullen laten monitoren door een gecertificeerd extern bureau

11 Inrichting bouwterrein tijdens bouwfase

12 Zijaanzicht torenkranen ca ca

13 Inrichting fiets- en voetgangerszone tijdens bouwfase Gezien vanuit Weena

14 Bijlage 1: Fotorapportage Weena

15 - 15 -

16 Bijlage 2: Sloopvolgorde 0 - Verwijderen van interieur, ontmantelen installaties Weena Verplaatsen van kabels en leidingen met nummers 1 t/m 6: 1. 6GV verizon-ned + 2GV enertel 2. 3GV + 2 CU KPN GY W 4. 1LSE PE G 6. 2x 168,3 ST STV Deze kunnen worden ondergebracht in het trace voor reservering van kabels en leidingen. 2 - Demarcaties verwijderen 3 - Bouwhekken en containers plaatsen 4 - Aanbrengen van sloopsnede. Niet ter plaatse van aanwezige dilatatie maar één stramien verder. Slopen van wigvormig tussenlid. 5 - Storten betonwand in kelder tussen kolommen naast as B-N. 6 - Uitvoeren van tijdelijke staalconstructie op betonwand. 7 - Gebouw boven maaiveld tijdelijk wind- en waterdicht maken. Ter plaatse van sloopsnede. Aanbrengen van sloopsnede. 8 - Gebouw verder slopen in richting van de pijl. Sloop bovenbouw Bouwcentrum en deel Weenapoint. 9 - Kunstwerk tijdelijk verplaatsen naar de binnenplaats Aanbrengen damwanden, deels door bestaande kelders, v.a. eigen terrein Verlagen waterstand in de bouwput tot ca. 2,5 m. NAP Sloop bestaande kelders tot 2,5 m. NAP Aanbrengen stempelraam t.b.v. damwand op 2,5 m. NAP Voltooien sloop bestaande kelders. Waterniveau in de put wordt verlaagd zodat er droog kan worden gesloopt. A B

17 Doorsnede A Schematische weergave tpv wigvormig tussenlid. De eerste doorsnede geeft de bestaande situatie weer. Het wigvormige tussenlid vormt de verbinding tussen Woonbron en Vestia. De tweede doorsnede geeft de nieuwe situatie weer. Zichtbaar is dat het wigvormige tussenlid verwijderd is. De foto s geven het gedeelte weer dat ten gevolge van de sloop zichtbaar wordt.. Bestaand Nieuw

18 Doorsnede B Stap 5, 6 en 7 van de sloopvolgorde

19 Objectdemarcaties Overzicht van de objecten die tijdelijk verwijderd worden ten tijde van de sloop- en bouwfase

20 Lijst van tijdelijk te verwijderen objecten Nummers komen overeen met het demarcatieoverzicht

21 Fotorapportage van de te verwijderen objecten Nummers komen overeen met het demarcatieoverzicht en de demarcatielijst

22 - 22 -

23 - 23 -

24 - 24 -

25 - 25 -

26 - 26 -

27 - 27 -

28 - 28 -

29 Opdrachtgevers: Maarsengroep Ontwikkeling - belegging De Cuserstraat 85a 1081 CN Amsterdam Postbus JA Amsterdam Tel Fax MAB Development Wijnhaven GA Den Haag Postbus CK Den Haag Tel Fax Architect: de Architekten Cie. Keizersgracht CW Amsterdam Postbus 576 NL-1000 AN Amsterdam Tel Fax Adviseur constructies: Installatie adviseur: Corsmit Raadgevend ingenieurs George Hintzenweg AX Rotterdam Postbus AT Rotterdam Tel Fax DWA Installatie- en energieadvies Duitslandweg 4 Postbus AG Bodegraven Bouwkosten: IGG Bouwkostenadvies Postbus AK Wassenaar Rijksstraatweg 354a Tel Fax Bouwfysica: Peutz Ingenieuze adviseurs Lindenlaan 41 Molenhoek Postbus ZH Mook Tel Fax Ondersteunende adviseurs: Avantis Management consultants BV Brittenpad ZD Delft Tel Fax BOAG Advies en Management Prins Constantijnweg TA Rotterdam Postbus AN Rotterdam Tel Fax Boekel de Nerée Gustav Mahlerplein 2 Postbus AM Amsterdam Tel Fax Opgesteld door: H.J. Jacobs D.Q. Spiessens M.I. Lootens C.W. Weijers Burger BOAG Advies en Management Postbus AN Rotterdam Tel Fax BOAG B.V. Alle rechten voorbehouden. Afmetingen van bouwwerken, plangebied en verkeersstromen zijn indicatief

NOTITIE. : Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling. 1. Achtergrond

NOTITIE. : Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling. 1. Achtergrond NOTITIE Aan : Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling Beh. door : H.J. Jacobs / D.Q. Spiessens Referentie : 2860D111111 Werkomschrijving verplaatsen Project : FIRST Rotterdam Betreft : Werkomschrijving verplaatsen

Nadere informatie

Projectpresentatie De Rotterdam

Projectpresentatie De Rotterdam www.stuttgart.zueblin.de Projectpresentatie De Rotterdam 07.11.2013, Rotterdam Frank Seibold algemene projectdata Ed. Züblin AG, hoofdzetel Stuttgart, Duitsland Onderdeel van Strabag SE, Wien, Oostenrijk

Nadere informatie

Résidence Wijngaerde Domburg Programma:

Résidence Wijngaerde Domburg Programma: Résidence Wijngaerde Domburg Programma: Opening en inleiding door Arcus/Motel t Groentje Presentatie Bouwgroep Peters Vragen en reacties Sluiting Résidence Wijngaerde Domburg Informatieavond omwonenden,

Nadere informatie

Bestaande constructie gebruikt in bouw- en eindfase Amadeus Den Haag. Nieuwbouw dankzij hergebruik kelder

Bestaande constructie gebruikt in bouw- en eindfase Amadeus Den Haag. Nieuwbouw dankzij hergebruik kelder Bestaande constructie gebruikt in bouw- en eindfase Amadeus Den Haag Nieuwbouw dankzij hergebruik kelder 10 3 2015 Nieuwbouw dankzij hergebruik kelder 1 ir. Remko Wiltjer RO, ing. Hielke Zuidwijk RO, ing.

Nadere informatie

1 Inleiding 3. 2 Brandwerendheid. 10. 3 Algemeen 11

1 Inleiding 3. 2 Brandwerendheid. 10. 3 Algemeen 11 inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Bestaande situatie. 3 1.2 Nieuwe situatie. 5 1.2.1 Winkeluitbreiding zuidzijde. 5 1.2.2 Winkeluitbreiding hoofdentree. 7 1.2.3 Betonnen stabiliteitswand. 9 2 Brandwerendheid. 10

Nadere informatie

Uitgangspuntenrapport Toren, laagbouw en parkeerdek

Uitgangspuntenrapport Toren, laagbouw en parkeerdek Pieters Bouwtechniek Delft B.V. Gebouw Torenhove Martinus Nijhofflaan 2 2624 ES Delft Postbus 1047 2600 BA Delft Tel.: 015 219 03 00 Fax: 015 219 02 55 E-mail: pbt.delft@pieters.net Internet: www.pietersbouwtechniek.nl

Nadere informatie

Formulierversie 2011.01 Aanvraaggegevens

Formulierversie 2011.01 Aanvraaggegevens Gegevens bevoegd gezag Gemeente Rotterdam Referentienummer Datum ontvangst 2011.01 Aanvraaggegevens Aanvraagnummer 317545 Aanvraagnaam FIRST Rotterdam Uw referentiecode 2860 Ingediend op 01-02-2012 Soort

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN. Bouwbesluit 2012, gewijzigd bij Staatscourant 214, 51, gepubliceerd op 7 februari 2014, welke op 1 april 2014 in werking is getreden.

VEILIGHEIDSPLAN. Bouwbesluit 2012, gewijzigd bij Staatscourant 214, 51, gepubliceerd op 7 februari 2014, welke op 1 april 2014 in werking is getreden. VEILIGHEIDSPLAN Doel. Het doel van een veiligheidsplan is het vooraf inzichtelijk maken of een beoogd initiatief veilig en verantwoord in zijn relatie tot de directe omgeving en openbare ruimte gerealiseerd

Nadere informatie

Beleid inzake bouwveiligheid binnen de gemeente Den Haag.

Beleid inzake bouwveiligheid binnen de gemeente Den Haag. RIS138137a_15-JUN-2006 Beleid inzake bouwveiligheid binnen de gemeente Den Haag. Inleiding: De basis voor het bouwtoezichtelijke werk is geregeld in de Woningwet. Voorschriften die betrekking hebben op

Nadere informatie

NHC Singelborch te Utrecht. Datum 20 januari 2011

NHC Singelborch te Utrecht. Datum 20 januari 2011 over NHC Singelborch te Utrecht Datum 20 januari 2011 Inhoud Het afvijzelen van een vloerveld met een oppervlak ca 1.500 m2 over een hoogte van 415 mm in Singelborch te Utrecht. 1. Vijzelen, waarom? 2.

Nadere informatie

BIJLAGE 1A. Afspraken ten behoeve van de bouw van woningen, kantoren, bedrijfsgebouwen, scholen en dergelijke in de gemeente Houten.

BIJLAGE 1A. Afspraken ten behoeve van de bouw van woningen, kantoren, bedrijfsgebouwen, scholen en dergelijke in de gemeente Houten. BIJLAGE 1A Afspraken ten behoeve van de bouw van woningen, kantoren, bedrijfsgebouwen, scholen en dergelijke in de gemeente Houten. Ter verzekering van de goede gang van zaken bij de realisatie van bouwwerken

Nadere informatie

Tracé Haagweg. 3.9.1 Beschrijving. 3.9.2 Bouwfase. >Ø 1500 x 5 >Ø 800 >Ø 1500 x 4 <Ø 800 x 22. 150 KV x 1 10 KV x 9 DHV B.V.

Tracé Haagweg. 3.9.1 Beschrijving. 3.9.2 Bouwfase. >Ø 1500 x 5 >Ø 800 >Ø 1500 x 4 <Ø 800 x 22. 150 KV x 1 10 KV x 9 DHV B.V. DHV B.V. 3.9 Tracé Haagweg 3.9.1 Beschrijving Het Tracé Haagweg gaat vanaf knooppunt Ypenburg direct ondergronds ter hoogte van de bestaande aansluiting van de Laan van Delfvliet op de Laan van Hoornwijck.

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. ONTWERP-BESLUIT 18 april 2013

OMGEVINGSVERGUNNING. ONTWERP-BESLUIT 18 april 2013 OMGEVINGSVERGUNNING Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden heeft op 3 februari 2012 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het slopen en nieuwbouwen van

Nadere informatie

Artikel 2:5. Burgemeester en wethouders van Gouda. Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009, verder te noemen APV 2009; besluiten:

Artikel 2:5. Burgemeester en wethouders van Gouda. Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009, verder te noemen APV 2009; besluiten: Artikel 2:5 1. Burgemeester en wethouders van Gouda Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009, verder te noemen APV 2009; besluiten: Gelet op het bepaalde in artikel 2:5 APV Gouda 2009 ten

Nadere informatie

Rapport bouwplaats uitvoeringplan Nieuwbouwproject Het Plein & Comeniusschool

Rapport bouwplaats uitvoeringplan Nieuwbouwproject Het Plein & Comeniusschool Rapport bouwplaats uitvoeringplan Nieuwbouwproject Het Plein & Comeniusschool Bram Berkhout Joost van Velzen Michiel Immerzeel Mark Wijmans Michiel Vogelaar Rapport bouwplaats uitvoeringplan Nieuwbouwproject

Nadere informatie

167 pakhuis Afrika restauratie van een pakhuis t.b.v. kantoren en bedrijven 6500m2 Oostelijke Handelskade, Amsterdam VILLA NOVA architecten, Rotterdam

167 pakhuis Afrika restauratie van een pakhuis t.b.v. kantoren en bedrijven 6500m2 Oostelijke Handelskade, Amsterdam VILLA NOVA architecten, Rotterdam 167 pakhuis Afrika restauratie van een pakhuis t.b.v. kantoren en bedrijven 6500m 2 Oostelijke Handelskade, Amsterdam VILLANOVA architecten, Rotterdam de woningbouw en het pakhuis vanaf de Oostelijke Handelskade

Nadere informatie

OPSLAGRUIMTE. Ariën Brandsteeg 21 4201 GG Gorinchem

OPSLAGRUIMTE. Ariën Brandsteeg 21 4201 GG Gorinchem blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Indeling bedrijfsobject... 3 1.4. Omschrijving ruimte... 3 1.5. Ligging... 4 1.6. Bereikbaarheid en

Nadere informatie

Middels deze mail geven wij een korte toelichting op het project Groot Onderhoud en versterking Maasbrug Roermond.

Middels deze mail geven wij een korte toelichting op het project Groot Onderhoud en versterking Maasbrug Roermond. Toelichting Betreft Toelichting werkzaamheden Maasbrug t.b.v. APV-geluid Ons kenmerk ROE000 Datum 8 februari 2013 Behandeld door De heer R. Peeten Middels deze mail geven wij een korte toelichting op het

Nadere informatie

Veiligheids- en Gezondheidsplan ontwerpfase Ten behoeve van het slopen van een parkeergarage

Veiligheids- en Gezondheidsplan ontwerpfase Ten behoeve van het slopen van een parkeergarage Ten behoeve van het slopen van een parkeergarage Jaarbeursplein 27-27-28 te Utrecht Opdrachtgever Opdrachtnemer Gemeente Utrecht Stadsontwikkeling, afdeling vastgoed Postbus 8406 3503 RK Utrecht Aksys

Nadere informatie

zelf bouwen? Kavelpaspoort Plot 4 15 vrijstaande woningen 372 tot 567 m²

zelf bouwen? Kavelpaspoort Plot 4 15 vrijstaande woningen 372 tot 567 m² zin in zelf bouwen? Kavelpaspoort lot 4 15 en 372 tot 567 m² Zin in zelf bouwen? Zin in Nassaupark In de nieuwe wijk Nassaupark op het voormalige honkbalveld van de Hoofddorp ioniers in Hoofddorp, Haarlemmermeer,

Nadere informatie

HOOFDKANTOOR PORTAAL UTRECHT

HOOFDKANTOOR PORTAAL UTRECHT HOOFDKANTOOR PORTAAL UTRECHT OMSCHRIJVING PROJECT PORTAAL Samenvatting Het hoofdkantoor van woningcorporatie Portaal is een uitstekend voorbeeld van hoe een verouderd kantoorgebouw gerevitaliseerd is tot

Nadere informatie

KANAALPLAATVLOER PRODUCTEN 3 SYSTEEMVLOEREN

KANAALPLAATVLOER PRODUCTEN 3 SYSTEEMVLOEREN 5 5 PRODUCTEN 3 SYSTEEMVLOEREN KANAALPLAATVLOER Een kanaalplaatvloer is een vrijdragende systeemvloer met een rechthoekige doorsnede, die van holle kanalen is voorzien. De vloer wordt soms ook wel holle

Nadere informatie

CONCLUSIE KOSTENVERGELIJK 8 VLOERSYSTEMEN

CONCLUSIE KOSTENVERGELIJK 8 VLOERSYSTEMEN 6903 Vergelijk vloersystemen t.o.v. Slimline 18 januari 2011 CONCLUSIE KOSTENVERGELIJK 8 VLOERSYSTEMEN Omschrijving eh Vloersystemen overspanning 8,1 m¹ overspanning 16,2 m¹ Code SLB-S/8100-F SLB-B/8100-F

Nadere informatie

beschikking omgevingsvergunning Registratienummer: 20120161

beschikking omgevingsvergunning Registratienummer: 20120161 Aanvraag: Burgemeester en wethouders hebben op 27 maart 2012 via het omgevingsloket online een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het uitbreiden van een winkelpand op de volgende locatie:

Nadere informatie

Uitvoeringsplan reconstructie Moleneind. Datum: 16 januari 2013

Uitvoeringsplan reconstructie Moleneind. Datum: 16 januari 2013 Uitvoeringsplan reconstructie Moleneind Datum: 16 januari 2013 Inleiding Dit is het uitvoeringsplan voor de reconstructie van het Moleneind te Drachten. Dit plan is bedoeld om inzicht te geven in de wijze

Nadere informatie

VOORLOPIGE WERKOMSCHRIJVING (ZIE VOOR RIOLERING HS 51)

VOORLOPIGE WERKOMSCHRIJVING (ZIE VOOR RIOLERING HS 51) VOORLOPIGE WERKOMSCHRIJVING (ZIE VOOR RIOLERING HS 51) WERKNUMMER 2007-05. DATUM 12 februari 2008 KORTE OMSCHRIJVING VAN HET WERK Het werk bestaat uit het verbouwen van de begane grond van een winkelruimte

Nadere informatie

Waterschap Leusden. Voorbeeldproject Duurzaam Bouwen

Waterschap Leusden. Voorbeeldproject Duurzaam Bouwen Waterschap Leusden Voorbeeldproject Duurzaam Bouwen Waterschap Vallei & Eem Leusden Situatie Milieuvriendelijk karakter Het Waterschap Vallei & Eem is een fusie tussen waterschappen. De opdrachtgever

Nadere informatie

V&G Plan Ontwerpfase

V&G Plan Ontwerpfase V&G Plan Ontwerpfase 25 september 2015 1 1. INLEIDING. Dit V&G-plan vormt de eerste versie van het conform artikel 5 van het Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandighedenwet vereiste Veiligheids- en Gezondheidsplan.

Nadere informatie

Capgemini LRCN Utrecht

Capgemini LRCN Utrecht Capgemini LRCN Utrecht Kantoor Capgemini Leidsche Rijn Centrum - Noord Locatie aan de A2 bij Utrecht Locatie kantoorgebouw 4 Aan de oostzijde van LRCN, parallel aan de A2, is een doorlopende kantorenwand

Nadere informatie

Welke (brandveiligheid)voorwaarden mogen gesteld worden aan een Omgevingsvergunning voor het bouwen?

Welke (brandveiligheid)voorwaarden mogen gesteld worden aan een Omgevingsvergunning voor het bouwen? Welke (brandveiligheid)voorwaarden mogen gesteld worden aan een Omgevingsvergunning voor het bouwen? Op grond van artikel 2.22 lid 2 van de WABO mag het Bevoegd Gezag voorwaarden aan een Omgevingsvergunning

Nadere informatie

KENGETALLENKOMPAS BOUWKOSTEN. BouwkostenKompas.nl WONINGBOUW UTILITEITSBOUW CIVIELE WERKEN SLOOPWERKEN DUURZAAM BOUWEN BIJKOMENDE KOSTEN

KENGETALLENKOMPAS BOUWKOSTEN. BouwkostenKompas.nl WONINGBOUW UTILITEITSBOUW CIVIELE WERKEN SLOOPWERKEN DUURZAAM BOUWEN BIJKOMENDE KOSTEN KENGETALLENKOMPAS BOUWKOSTEN WONINGBOUW UTILITEITSBOUW CIVIELE WERKEN SLOOPWERKEN DUURZAAM BOUWEN BIJKOMENDE KOSTEN BouwkostenKompas.nl Inhoudsopgave Aanbesteden: de juiste aannemer, de juiste prijs 6

Nadere informatie

Product sheet. Milieukostenberekening Materiaalgebruik. Koningin Wilhelminalaan 2, Leidschendam. financiële fundament onder uw bouwprojecten

Product sheet. Milieukostenberekening Materiaalgebruik. Koningin Wilhelminalaan 2, Leidschendam. financiële fundament onder uw bouwprojecten Product sheet Milieukostenberekening Materiaalgebruik 1 Koningin Wilhelminalaan 2, Leidschendam IGG Bointon de Groot Postbus 444 2240 AK Wassenaar Rijksstraatweg 354a 2242 AC Wassenaar T. 070-514 54 20

Nadere informatie

ANCO-TORENS TURNHOUT. VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase

ANCO-TORENS TURNHOUT. VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase Generaal Lemanstraat 27 B-2018 Antwerpen Telefoon 03 232 08 79 Telefax 03 232 21 38 www.wilma.be ANCO-TORENS TURNHOUT VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase 4 Versie: 30 juli 2010 anco verkoopslastenboek

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nieuwbouw Hofgebouw Kloostertuin Brakkenstein in Nijmegen 15 20 li ju nstein Terugblik periode maart juli 2015

Nieuwsbrief Nieuwbouw Hofgebouw Kloostertuin Brakkenstein in Nijmegen 15 20 li ju nstein Terugblik periode maart juli 2015 Nieuwbouw Hofgebouw kloostertuin Brakkenstein juli 2015 Nieuwbouw Hofgebouw Kloostertuin Brakkenstein in Nijmegen Geachte heer, mevrouw, Hierbij ontvangt u de 3 e nieuwsbrief van het nieuwbouwproject Hofgebouw

Nadere informatie

Nieuwbouw Sportzaal Kikkerpolder, Groene Maredijk 1A, sectie P3173, Leiden.

Nieuwbouw Sportzaal Kikkerpolder, Groene Maredijk 1A, sectie P3173, Leiden. Nieuwbouw Sportzaal Kikkerpolder, Groene Maredijk 1A, sectie P3173, Leiden. Invloed geplande nieuwbouw op de windvang van de direct omliggende molens. Rapportnummer O 15453-2-RA-001 d.d. 20 december 2013

Nadere informatie

Handleiding Vlonderframes

Handleiding Vlonderframes Handleiding Vlonderframes Pagina 1 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 VOORBEREIDEN... 4 VERPLAATSEN... 7 OPTIONEEL... 10 MONTAGE / DEMONTAGE... 11 Pagina 2 Inleiding In deze handleiding wordt de toepassing en

Nadere informatie

Kindcentrum OPwierde te Appingedam Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen

Kindcentrum OPwierde te Appingedam Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Kindcentrum OPwierde te Appingedam Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Nederlandse Aardolie Maatschappij 17 november 2015 definitief BD5879.74064 VIIA Hammerfestweg 2 9723

Nadere informatie

Vijf bouwlagen in vijftien maanden

Vijf bouwlagen in vijftien maanden ir. Jan Henri Snetselaar RC Konstruktieburo Snetselaar BV 1 Kantoorgebouw Van Veen Advocaten, Ede 1 Verkorting ontwerp- en bouwtijd kantoorpand Ede door 3D-BIM Vijf bouwlagen in vijftien maanden Tussen

Nadere informatie

Bedrijfsruimte Réaumurstraat 4 te Dordrecht. Inleiding. Bedrijfshal. www.bedrijfspanden-te-koop.nl

Bedrijfsruimte Réaumurstraat 4 te Dordrecht. Inleiding. Bedrijfshal. www.bedrijfspanden-te-koop.nl Bedrijfsruimte Réaumurstraat 4 te Dordrecht Inleiding Deze bedrijfsruimte maakt onderdeel uit van een complex, maar kan separaat aangekocht worden. Het betreft een grote bedrijfshal van 25,5 meter breed

Nadere informatie

2/10 intro 3/10 toepassingen 4/10 prefab elementen 5/10 stapeling 6/10 openingen en hoeken 7/10 oplegging vloeren 8/10 stabiliteit 10/10 voorbeelden

2/10 intro 3/10 toepassingen 4/10 prefab elementen 5/10 stapeling 6/10 openingen en hoeken 7/10 oplegging vloeren 8/10 stabiliteit 10/10 voorbeelden 2/10 intro 3/10 toepassingen 4/10 prefab elementen 5/10 stapeling 6/10 openingen en hoeken 7/10 oplegging vloeren 8/10 stabiliteit 10/10 voorbeelden Ruwbouw dragende gevelelementen 1/10 Met dragend bedoelt

Nadere informatie

5.3 COMBINATIEVLOER. Ra veelconstructie. bij de gevel PRODUCTEN SYSTEEMVLOEREN

5.3 COMBINATIEVLOER. Ra veelconstructie. bij de gevel PRODUCTEN SYSTEEMVLOEREN .3 PRODUCTEN COMBINATIEVLOER De combinatievloer bestaat uit geprefabriceerde betonnen liggers, EPS (geëxpandeerd polystyreen) vulelementen en een betonlaag die in het werk wordt aangebracht en die samen

Nadere informatie

Formulierversie 2011.01 Aanvraaggegevens

Formulierversie 2011.01 Aanvraaggegevens Gegevens bevoegd gezag Gemeente Rijswijk Referentienummer Datum ontvangst 2011.01 Aanvraaggegevens Aanvraagnummer 147894 Aanvraagnaam Uw referentiecode Aanvraag uitbreiding Bastion hotel Rijswijk 811041

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN BEHOREND BIJ DE VERGUNNING VOOR HET PLAATSEN VAN EEN BOUWOPBJECT OP DE WEG

VOORSCHRIFTEN BEHOREND BIJ DE VERGUNNING VOOR HET PLAATSEN VAN EEN BOUWOPBJECT OP DE WEG VOORSCHRIFTEN BEHOREND BIJ DE VERGUNNING VOOR HET PLAATSEN VAN EEN BOUWOPBJECT OP DE WEG Registratienummer vergunning: OMV. 12.02.0001 Aan de vergunning voor het plaatsen van een bouwobject zijn de hieronder

Nadere informatie

De Karel Doorman. Rotterdam

De Karel Doorman. Rotterdam De Karel Doorman Rotterdam De Karel Doorman Ter Meulen Rotterdam Situatie Restauratie en nieuwbouw Op het bestaande Ter Meulen pand in Rotterdam verrijst een woongebouw tot 70 meter hoog, waarin zich

Nadere informatie

Onderhoud kozijnen, ramen, glas - Rooseveltlaan - Dintelstraat - Europaplein. Levering + plaatsen glas: Amsterdam project 2864

Onderhoud kozijnen, ramen, glas - Rooseveltlaan - Dintelstraat - Europaplein. Levering + plaatsen glas: Amsterdam project 2864 Onderhoud kozijnen, ramen, glas - Rooseveltlaan - Dintelstraat - Europaplein Opdrachtgever: Levering kozijnen/ramen: Levering + plaatsen glas: Actys Wonen BV Veerman de Rijp Ruitenvisie Amsterdam project

Nadere informatie

BELEIDSREGEL GELUIDSBELASTING EN OPTREDENDE TRILLINGEN DOOR HEI-, BOUW- EN SLOOPWERKZAAMHEDEN GEMEENTE PURMEREND 2014

BELEIDSREGEL GELUIDSBELASTING EN OPTREDENDE TRILLINGEN DOOR HEI-, BOUW- EN SLOOPWERKZAAMHEDEN GEMEENTE PURMEREND 2014 BELEIDSREGEL GELUIDSBELASTING EN OPTREDENDE TRILLINGEN DOOR HEI-, BOUW- EN SLOOPWERKZAAMHEDEN GEMEENTE PURMEREND 2014 (kenmerk 1132671) Het College van Purmerend; Besluit vast te stellen de: Beleidsregel

Nadere informatie

3.11 Tracé Prinses Beatrixlaan

3.11 Tracé Prinses Beatrixlaan DHV B.V. 3.11 Tracé Prinses Beatrixlaan 3.11.1 Beschrijving Het Tracé Prinses Beatrixlaan sluit aan op de bestaande afrit 11 Rijswijk en Delft van de A4. De helling van het viaduct over de A4 wordt in

Nadere informatie

Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek

Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek BIJLAGE 2 Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek Beschrijving van varianten De Cichoreifabriek bestaat constructief uit een vloer, verdieping en kapconstructie die een onlosmakelijke verbinding met elkaar

Nadere informatie

5 PRODUCTEN 5.3 SYSTEEMVLOEREN

5 PRODUCTEN 5.3 SYSTEEMVLOEREN PRODUCTEN.3 SYSTEEMVLOEREN RIBBENVLOER Een ribbenvloer is een vrijdragende systeemvloer van geprefabriceerde vloerelementen die in de lengterichting (overspanningsrichting) van ribben zijn voorzien. Ook

Nadere informatie

WINKEL /KANTOOR /PRAKTIJKRUIMTE. Haarstraat 7 11 4201 JA Gorinchem

WINKEL /KANTOOR /PRAKTIJKRUIMTE. Haarstraat 7 11 4201 JA Gorinchem blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Indeling bedrijfsobject... 3 1.4. Omschrijving ruimte... 3 1.5. Ligging... 4 1.6. Bereikbaarheid en

Nadere informatie

Leiden Ringweg Oost. Bouwfasering Sumatrabrug. Movares Nederland B.V. ing. R. van der Vlies Kenmerk TW-VDV-120009934 - Versie 1.0

Leiden Ringweg Oost. Bouwfasering Sumatrabrug. Movares Nederland B.V. ing. R. van der Vlies Kenmerk TW-VDV-120009934 - Versie 1.0 Leiden Ringweg Oost Bouwfasering Sumatrabrug Opdrachtgever Gemeente Leiden Ondertekenaar Movares Nederland B.V. ing. R. van der Vlies Kenmerk TW-VDV-120009934 - Versie 1.0 Utrecht, 10 mei 2012 Definitief

Nadere informatie

Projectinformatie Kantoorruimte

Projectinformatie Kantoorruimte Projectinformatie Kantoorruimte Kleine Landtong 23 Postbus 373 4200 AJ Gorinchem Transportstraat ong 4283 JL Giessen (0183) 30 40 50 www.bmak.nl info@bmak.nl Kleine Landtong 23 Rabobank 37.25.21.630 Postbus

Nadere informatie

KANTOORRUIMTE MET MAGAZIJN. Smalzijde 17 4243 JP Nieuwland

KANTOORRUIMTE MET MAGAZIJN. Smalzijde 17 4243 JP Nieuwland blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Indeling bedrijfsobject... 3 1.4. Omschrijving ruimte... 4 1.5. Ligging... 4 1.6. Bereikbaarheid en

Nadere informatie

Bijlage 1: Bestemmingsplan begrippen, regels en toelichting

Bijlage 1: Bestemmingsplan begrippen, regels en toelichting Bijlage 1: Bestemmingsplan begrippen, regels en toelichting In deze bijlage zijn voorbeeld planregels met betrekking tot archeologie en cultuurhistorie opgenomen voor nieuwe bestemmingsplannen in de gemeente

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 12-3-23 Afdruk Eerste opgave met voorblad, bedragen in EUR M/ GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel:

Nadere informatie

7. Richtlijnen bouwrijp maken & werkterreinen plangebied Hoge Gouw.

7. Richtlijnen bouwrijp maken & werkterreinen plangebied Hoge Gouw. 7. Richtlijnen bouwrijp maken & werkterreinen plangebied Hoge Gouw. 1. Werkterreinen / Bouwstraten Voor de start van de bouw, dient de bouwer een afstemmingsoverleg te plannen met de desbetreffende toezichthouder

Nadere informatie

Kengetallen Woningbouw 23 Vrijstaand 24 Geschakeld 36 Gestapeld 46 Verplaatsbaar 62 Uitbreiding 66 Bijgebouwen 74 Opties bij nieuwbouw 78

Kengetallen Woningbouw 23 Vrijstaand 24 Geschakeld 36 Gestapeld 46 Verplaatsbaar 62 Uitbreiding 66 Bijgebouwen 74 Opties bij nieuwbouw 78 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 4 Column Ton de Groot 8 Vierkante of kubieke meters? 9 Opbouw KengetallenKompas 11 Toelichting op cijfers en condities 13 Investeringskosten 19 Kengetallen Woningbouw 23 Vrijstaand

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Herstel Chassé Parking, versie 24 april 2015.

Vragen en antwoorden Herstel Chassé Parking, versie 24 april 2015. Vragen en antwoorden Herstel Chassé Parking, versie 24 april 2015. (naar aanleiding van informatieavond 22 april 2015) Inrichting plein: Het plein is nu een kale vlakte. Kan er groen op het plein komen?

Nadere informatie

Deel 2 Monitoring uitvoering Conservatoriumhotel Amsterdam

Deel 2 Monitoring uitvoering Conservatoriumhotel Amsterdam Van Rijkspostspaarbank naar vijfsterren Conservatoriumhotel Deel 2 Monitoring uitvoering Conservatoriumhotel Amsterdam Prof. dr. ir. A.E.C. van der Stoel CRUX Engineering BV Amsterdam Universiteit Twente

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : M. Titsing Vastgoed B.V. Aangevraagde activiteiten : Bouwen van een kantoor met bedrijfshal Locatie : Binnenhaven 111a

Nadere informatie

S4-project AT. Eindverslag Klimhal. Bram Valk 0747962

S4-project AT. Eindverslag Klimhal. Bram Valk 0747962 S4-project AT Eindverslag Klimhal Bram Valk 0747962 Inhoud Inleiding... 3 Functie... 4 Concept... 5 Situatie... 6 Klimhal... 7 Plattegronden... 7 Doorsnede... 9 Aanzichten... 13 Bouwfysische uitwerking...

Nadere informatie

de aanvraag niet voldoet aan het bepaalde in de bij dit bestemmingsplan behorende voorschriften;

de aanvraag niet voldoet aan het bepaalde in de bij dit bestemmingsplan behorende voorschriften; COLLEGEBESLUIT ONTWERP Nummer: INT10\ Burgemeester en wethouders van Dalfsen; gelezen de ingekomen aanvraag bouwvergunning, waarbij een reguliere bouwvergunning wordt gevraagd voor het verbouwen en geschikt

Nadere informatie

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.650 en Y = 447.600.

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.650 en Y = 447.600. Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Ontwikkelingsverband Houten C.V. voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van een parkeerkelder onder het nieuw realiseren

Nadere informatie

Prefab licht beton PRINS. Prefab licht betonnen gevel elementen. gevel producten

Prefab licht beton PRINS. Prefab licht betonnen gevel elementen. gevel producten Prefab licht beton Prefab licht beton Prefab licht betonnen gevel elementen PRINS gevel producten Thermodur en Prins Gevel Producten De economische oplossing voor uw creatieve vrijheid Thermodur gevel

Nadere informatie

Lammermarkt 57 Leiden

Lammermarkt 57 Leiden Objectinformatie Lammermarkt 57 Leiden Objectinformatie: Kantoorunits Lammermarkt 57 Leiden Betreft: In dit historische gebouw aan de Lammermarkt worden 3 zéér representatieve kantoorunits gerealiseerd.

Nadere informatie

Te Koop. www.bcdebeemd.nl

Te Koop. www.bcdebeemd.nl Te Koop 32 bedrijfs-, showroom- en kantoorruimten Onder architectuur gebouwd Nabij centrum Arnhem en Velp Parkeren op eigen terrein Uitstekend bereikbaar kijk ook op: www.bcdebeemd.nl Bedrijvencentrum

Nadere informatie

RICHTLIJNEN BOUWRIJPMAKEN SCHIJFSTRAAT TETERINGEN.

RICHTLIJNEN BOUWRIJPMAKEN SCHIJFSTRAAT TETERINGEN. RICHTLIJNEN BOUWRIJPMAKEN SCHIJFSTRAAT TETERINGEN. 1. Werkterreinen Voor het uitvoeren van bouwprojecten in de nieuwe bestemmingsplannen kan de bouwondernemer voor zover beschikbaar, de beschikking krijgen

Nadere informatie

Gemeente Utrecht Projectorganisatie Stationsgebied. Referentie faseringsplan Bouwrijp maken Van Sijpesteijnkade

Gemeente Utrecht Projectorganisatie Stationsgebied. Referentie faseringsplan Bouwrijp maken Van Sijpesteijnkade Gemeente Utrecht Projectorganisatie Stationsgebied Referentie faseringsplan Bouwrijp maken Van Sijpesteijnkade INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1. Raakvlakken 2 1.2. Doel rapportage 2 2. UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

TE KOOP ROSBAYERWEG 61 WORMVERVEER

TE KOOP ROSBAYERWEG 61 WORMVERVEER TE KOOP ROSBAYERWEG 61 WORMVERVEER TE KOOP/TE HUUR AANGEBODEN ZEER GUNSTIG GEPRIJSDE BEDRIJFSRUIMTE HOEKLOKATIE KANTOOR-/SHOWROOMRUIMTE OP DE VERDIEPING VRAAGPRIJS 155.000,- K.K. VRIJ VAN BTW 1 ROSBAYERWEG

Nadere informatie

Daglichtberekeningen A-2004103 Pauwmolen, Delft

Daglichtberekeningen A-2004103 Pauwmolen, Delft Daglichtberekeningen A-2004103 Pauolen, Delft 5 maart 2012 Daglichtberekeningen Pauolen, Delft Project Het realiseren van 285 studenten- en starterswoningen in een 17-laagse woontoren en een laagbouwgedeelte

Nadere informatie

Tracé Boortunnel lange variant

Tracé Boortunnel lange variant DHV B.V. 3.5 Tracé Boortunnel lange variant 3.5.1 Beschrijving Vanaf de A13 gaat het Tracé Boortunnel lange variant (BTL) omlaag om de A4, alle aansluitingen van knooppunt Ypenburg en de Laan van Hoornwijck

Nadere informatie

Let op: in verband met bijvoorbeeld weersomstandigheden of andere calamiteiten kan het noodzakelijk zijn planningen aan te passen.

Let op: in verband met bijvoorbeeld weersomstandigheden of andere calamiteiten kan het noodzakelijk zijn planningen aan te passen. Planning t/m week 20 2015 werkzaamheden gebouw A. Let op: in verband met bijvoorbeeld weersomstandigheden of andere calamiteiten kan het noodzakelijk zijn planningen aan te passen. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Zwaerdecroonstraat 38b ROTTERDAM

Zwaerdecroonstraat 38b ROTTERDAM Zwaerdecroonstraat 38b ROTTERDAM Vraagprijs: 435.000 k.k. MAARTENMakelaardij T 010 818 14 87 E maarten@maartenmakelaardij.nl Burgemeester Hoffmanplein 51 M 06 415 58 485 I www.maartenmakelaardij.nl 3071

Nadere informatie

Bouwadviescommissie van de OVAT

Bouwadviescommissie van de OVAT Bouwadviescommissie van de OVAT Bouwadviescommissie van de OVAT De bouwadviescommissie bestaat uit de volgende 3 personen: - P.A.Mouton VTV De Kaaistoep - C.Vercammen VTV De Hazennest - A.v.d.Boer VTV

Nadere informatie

Hergebruik watertorens. Maximaal gebruik van bestaande draagkracht. thema

Hergebruik watertorens. Maximaal gebruik van bestaande draagkracht. thema thema 1 Maximaal gebruik van bestaande draagkracht Hergebruik watertorens De haalbaarheid van hergebruik staat of valt met de kosten voor de constructie. Voor de constructeur dus een uitgelezen kans om

Nadere informatie

MPG Berekening Bouwbesluit 2012 MPG = 0,58

MPG Berekening Bouwbesluit 2012 MPG = 0,58 Projectnaam : Noom Langebuurt 81 te Uitgeest Projectnummer : PR6176 Datum : 31 maart 2015 Tekening: N-01 d.d. 21 januari 2014 Versie : V1 Opdrachtgever : Petra Engineering gemaakt door: MTM MPG Berekening

Nadere informatie

Notitie. Betreft : Aanpassingen Kabels & Leidingen. 1. Inleiding

Notitie. Betreft : Aanpassingen Kabels & Leidingen. 1. Inleiding Notitie Aan : DLG Van : Leslie Mooyaart Datum : 31 mei 2011 Kopie : Marcus van der Ven, Koen van Gerven Onze referentie : 9T9564.B0/N0001/LMOY/NTEK/Rott WATER Betreft : Aanpassingen Kabels & Leidingen

Nadere informatie

Bijlage 3 Architectonisch ontwerp

Bijlage 3 Architectonisch ontwerp Bijlage 3 Architectonisch ontwerp ROB St. Sebastiaansbrug BA6506-104-115/R002/901305/Rott Ontwerp 12 juni 2013 ROB St. Sebastiaansbrug Bijlage 3 BA6506-104-115/R002/901305/Rott Ontwerp - 1-12 juni 2013

Nadere informatie

Funderingsherstelmethoden. Datum 1 juli 2006 Wijziging A. Aangevuld 16 april 2007

Funderingsherstelmethoden. Datum 1 juli 2006 Wijziging A. Aangevuld 16 april 2007 Funderingsherstelmethoden Datum 1 juli 2006 Wijziging A. Aangevuld 16 april 2007 1 Inleiding In deze publicatie vindt u een overzicht van mogelijke funderingsherstelmethoden voor een houten fundering of

Nadere informatie

5.19 Bouwwerken in de kern- en beschermingszone van een waterkering

5.19 Bouwwerken in de kern- en beschermingszone van een waterkering 5.19 Bouwwerken in de kern- en beschermingszone van een waterkering Kader Keur Deze beleidsregel gaat over keurartikel 3.1 eerste lid onder b: Zonder vergunning van het bestuur is het verboden gebruik

Nadere informatie

De wanden die verticaal vervoerd worden kunnen zonder hulp middelen worden opgehesen aan de speciaal ingestorte hijsvoorziening.

De wanden die verticaal vervoerd worden kunnen zonder hulp middelen worden opgehesen aan de speciaal ingestorte hijsvoorziening. Holle wanden Montage handleiding 1.1 Transport De wanden kunnen op 2 manieren vervoerd worden afhankelijk van de grote van de wanden. a) horizontaal op een platte wagen, elementen boven op elkaar. b) Verticaal

Nadere informatie

Vrij indeelbare multifunctionele showroom/bedrijfs- kantoorruimte

Vrij indeelbare multifunctionele showroom/bedrijfs- kantoorruimte Vrij indeelbare multifunctionele showroom/bedrijfs- kantoorruimte VERHUUR/INLICHTINGEN Tel. 0165 541 219 Email:info@cs-makelaars.nl 2 Betreft: Facilitypoint Borchwerf te Roosendaal, een architectonisch

Nadere informatie

Funderingsherstel achter de plint met een minimum aan overlast. Varianten funderingsherstel: - Plaat- en balkfundaties - Kelderbouw - Schuimbeton

Funderingsherstel achter de plint met een minimum aan overlast. Varianten funderingsherstel: - Plaat- en balkfundaties - Kelderbouw - Schuimbeton Funderingsherstel achter de plint met een minimum aan overlast Varianten funderingsherstel: - Plaat- en balkfundaties - Kelderbouw - Schuimbeton Funderingsherstel bij woningen en andere gebouwen is niet

Nadere informatie

Impact van schade; omgaan met verkregen informatie

Impact van schade; omgaan met verkregen informatie Impact van schade; omgaan met verkregen informatie Prof.dr.ir. Dick Hordijk Adviesbureau ir. J.G. Hageman B.V. en TU-Delft Aanleiding COBc-dag 2012: Presentatie Winkelcentrum t Loon (Peeters) Onderzoek

Nadere informatie

slimme geluidsschermen funderingsloos scherm scherm met zonnepanelen ipv Delft Pieters Bouwtechniek Holland Scherm

slimme geluidsschermen funderingsloos scherm scherm met zonnepanelen ipv Delft Pieters Bouwtechniek Holland Scherm slimme geluidsschermen funderingsloos scherm scherm met zonnepanelen ipv Delft Pieters Bouwtechniek Holland Scherm funderingsloos geluidsscherm, Vianen slimme geluidsschermen Drukke doorgaande (snel)wegen

Nadere informatie

Verwijderen restanten stucwerk op diverse verdiepingen t/m week 11 ( verwachting: korte periodes overlast)

Verwijderen restanten stucwerk op diverse verdiepingen t/m week 11 ( verwachting: korte periodes overlast) Planning t/m week 20 2015 werkzaamheden gebouw A. Let op: in verband met bijvoorbeeld weersomstandigheden of andere calamiteiten kan het noodzakelijk zijn planningen aan te passen. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Tabel : Toetsmomenten bouwen: aandachtspunten per niveau van diepgang

Tabel : Toetsmomenten bouwen: aandachtspunten per niveau van diepgang Tabel : Toetsmomenten bouwen: aandachtspunten per niveau van diepgang Toetsmoment 1 Oriënteringsgesp rek Toetsmoment 2 Uitzetten bouw Toetsmoment 3 Uitgraven bouwput Toetsmoment 4 Fundering Op staal Toetsmoment

Nadere informatie

P R O J E C T I N F O R M A T I E. s Gravenhekje 1A te Amsterdam

P R O J E C T I N F O R M A T I E. s Gravenhekje 1A te Amsterdam P R O J E C T I N F O R M A T I E s Gravenhekje 1A te Amsterdam 2 P R O J E C T I N F O R M A T I E Adres Algemeen s Gravenhekje 1A (1011 TG) in Amsterdam Het markante Rijksmonument West Indisch Pakhuis,

Nadere informatie

P + R Kralingse Zoom biedt verbeterd metrostation en 1040 extra parkeerplaatsen Innovatief vervoersoverstappunt op 8 metrominuten van binnenstad

P + R Kralingse Zoom biedt verbeterd metrostation en 1040 extra parkeerplaatsen Innovatief vervoersoverstappunt op 8 metrominuten van binnenstad 2013 nummer datum Bestuursdienst Concerncommunicatie Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40 Rotterdam Postadres: Postbus 70012 3000 KP Rotterdam P + R Kralingse Zoom biedt verbeterd metrostation en 1040 extra

Nadere informatie

Nieuwbouw Zilverschoon

Nieuwbouw Zilverschoon Nieuwbouw Zilverschoon Nieuwsbrief nieuwbouw Streekverpleeghuis Zilverschoon Een uitgave van Beweging 3.0 Oktober 2011 / uitgave 1 Beweging 3.0 is er trots op om u, als omwonende van Streekverpleeghuis

Nadere informatie

ONTWERPBESCHIKKING AAN DEZE ONTWERPBESCHIKKING KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND

ONTWERPBESCHIKKING AAN DEZE ONTWERPBESCHIKKING KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND Bezoekadres Weesperplein 4 Amsterdam Postbus 922 1000 AX Amsterdam Telefoon 020 551 38 88 Fax 020 620 10 16 www.dmb.amsterdam.nl Bouw- en Woningtoezicht Retouradres: Postbus 922, 1000 AX Amsterdam Stichting

Nadere informatie

Gebouw inventarisatie DEFINITIEF. De bouwkundige inventarisatie van het leegstaande kantoorgebouw aan de Junostraat 35-37 te Den Haag

Gebouw inventarisatie DEFINITIEF. De bouwkundige inventarisatie van het leegstaande kantoorgebouw aan de Junostraat 35-37 te Den Haag Gebouw inventarisatie DEFINITIEF De bouwkundige inventarisatie van het leegstaande kantoorgebouw aan de Junostraat 35-37 te Den Haag Faruk Hodzic Stephano Bhaggoe Hulshof Architecten Haagse Hogeschool

Nadere informatie

KENGETALLENKOMPAS GWW. WeGen VerkeersreGulerinG BruGGen Tunnels WaTerVoorzieninGen ParkeerVoorzieninGen. Bijkomende kosten. GWWkompas.

KENGETALLENKOMPAS GWW. WeGen VerkeersreGulerinG BruGGen Tunnels WaTerVoorzieninGen ParkeerVoorzieninGen. Bijkomende kosten. GWWkompas. KENGETALLENKOMPAS GWW WeGen VerkeersreGulerinG BruGGen Tunnels WaTerVoorzieninGen ParkeerVoorzieninGen openbare inrichting Bijkomende kosten GWWkompas.nl Inhoudsopgave Aanbesteden: de juiste aannemer,

Nadere informatie

inzending ARC15 Interieur Award Waal Vlaardingen

inzending ARC15 Interieur Award Waal Vlaardingen Waal Vlaardingen Opdrachtgever Waal, Vlaardingen Adres Schiedamsedijk 22, Vlaardingen Opgave herontwikkeling kantoorgebouw: interieur Ontwerp Van Ouwerkerk Architecten, Rotterdam Projectarchitect Arnold

Nadere informatie

Dycore massieve plaatvloer

Dycore massieve plaatvloer 09/2013 Dycore massieve plaatvloer De Dycore massieve plaatvloer bestaat uit vrijdragende vloerelementen van vooraf vervaardigd voorgespannen beton. Er ontstaat een gesloten vloeroppervlak door de elementen

Nadere informatie

TE KOOP. Vragen? 078-6141030. Kantoorgebouw. Stationsweg 39. 3311 JW Dordrecht. Bel 078-6141030. Vraagprijs 549.000,-- k.k. www.waltmann.

TE KOOP. Vragen? 078-6141030. Kantoorgebouw. Stationsweg 39. 3311 JW Dordrecht. Bel 078-6141030. Vraagprijs 549.000,-- k.k. www.waltmann. TE KOOP Vragen? 078-6141030 Kantoorgebouw Stationsweg 39 3311 JW Dordrecht Vraagprijs 549.000,-- k.k. Bel 078-6141030 OMSCHRIJVING Algemeen: Het betreft hier een zelfstandig kantoorgebouw verdeeld over

Nadere informatie

SpeedRoof. Prefab and Industrial. By Lignostone. SpeedRoof B.V. Postbus 89 Mercuriusweg 3 9560 AB Ter Apel

SpeedRoof. Prefab and Industrial. By Lignostone. SpeedRoof B.V. Postbus 89 Mercuriusweg 3 9560 AB Ter Apel B.V. Postbus 89 Mercuriusweg 3 9560 AB Ter Apel By Lignostone tel: +31 (599) 584 344 fax: +31 (599) 584 096 speedroof@lignostone.com www.lignostone.com 2 3 Wij zijn een innoverend bedrijf dat actief is

Nadere informatie

Gevelp uireglement Commerciële Ruimten

Gevelp uireglement Commerciële Ruimten Gevelp uireglement Commerciële Ruimten Datum: 11.05.2012 Referentie: Versie 1.0 INHOUDSOPGAVE 01 INLEIDING 1 02 GEVELPUIEN 2 02.01 Algemeen 2 02.02 Standaard puien 2 02.03 Pui varianten 2 02.03.01 Varianten

Nadere informatie

Projectinformatie. Beechavenue 2-16. Schiphol-Rijk

Projectinformatie. Beechavenue 2-16. Schiphol-Rijk Projectinformatie Beechavenue 2-16 Schiphol-Rijk VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE Object Kantoorgebouw Dellaert betreft een hoogwaardig gebouw gelegen in een zeer verzorgde omgeving op het kantorenpark

Nadere informatie

nationale staalprijs 2012 BAG-A-BOX

nationale staalprijs 2012 BAG-A-BOX nationale staalprijs 2012 BAG-A-BOX ADRESGEGEVENS: Geert Hein van der Neut Polluxstraat 42 1363 VB Almere COURAGE architecten bna t +31 (0)55 360 55 63 u www.courage.nl Veenhuizerweg 207 f +31 (0)55 360

Nadere informatie