BOUWPLAATS FIRST ROTTERDAM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BOUWPLAATS FIRST ROTTERDAM"

Transcriptie

1 BOUWPLAATS FIRST ROTTERDAM

2 BOUWPLAATS FIRST ROTTERDAM. Titel: Bouwplaats FIRST Rotterdam Datum: 14 december 2011 Status: Definitief

3 1. Inleiding Voor u ligt de Bouwplaatsinrichting ten behoeve van FIRST Rotterdam. Hierin worden de bouwlogistieke veronderstellingen en uitgangspunten beschreven. 1.1 Projectomschrijving FIRST Rotterdam In de gemeente Rotterdam, gelegen aan het Weena ter hoogte van de Diergaardesingel, wordt tegenover het Centraal Station op de locatie van het bouwcentrum het nieuwbouw project FIRST ontwikkeld. Het project omvat in hoofdzaak de bouw van een nieuw te bouwen kantoorgebouw met tweelaagse ondergrondse parkeergarage, met daarop een plintgebouw van zeven verdiepingen hoog. Aan de oostkant van het gebouw staat op het plintgebouw een toren van 31 verdiepingen hoog, bestaande uit een mid-rise gedeelte en een high-rise gedeelte. In totaal zal FIRST Rotterdam ca. 125 meter hoog worden. Alvorens de bouw van het project van start zal gaan zullen de bestaande panden inclusief een deel van de kelder worden gesloopt. (Zie bijlage 1. Fotorapportage Weena. ) In de huidige bebouwing aan het Weena 760, is een baksteen reliëf van de Engelse kunstenaar Henry Moore in de gevel verwerkt. Dit kunstwerk genaamd Wall Reliëf no. 1, is een gemeentelijk monument wat zal worden geïntegreerd in de gevel van FIRST Rotterdam. Figuur 1. Indeling FIRST in plintgebouw XL, mid-rise en high-rise Figuur 2. Huidige situatie, verplaatsing en herplaatsing van Wall Relief no

4 2. Bouwlogistieke veronderstellingen en uitgangspunten 2.1 Publieke verkeersstromen Het Weena is de hoofd aan- en afvoerader voor het bouwterrein. Het Weena is tevens de hoofdader wat betreft publieke verkeersstromen. Fietsers, voetgangers, auto s en bussen zullen langs het bouwterrein geleid worden. 2.2 Bouwverkeer Voor het bouwverkeer is het Weena, vanuit westelijke richting, de aan- en afvoerader voor het project FIRST Rotterdam. Er is geen sprake van afwijkende hoogtebeperkingen. Via deze route wordt het bouwproject Just in Time benaderd. Figuur 4. Aan- en afvoer vanuit Westelijke richting afslag A13 van Blijdorp richting Centrum Figuur 3. Publieke verkeersstromen rondom FIRST Om de geleiding van fietsers en voetgangers langs het bouwterrein op een veilige manier te laten plaatsvinden zullen er tijdens de bouw van FIRST Rotterdam aanvullende maatregelen genomen worden. Deze aanvullende maatregelen bestaan uit het plaatsen van fiets- en voetgangerstunnels van stalen portalen en containers. Aan de uitstraling van deze containers worden hoge eisen gesteld vanuit de Gemeente Rotterdam. De uitstraling zal moeten voldoen aan het convenant Rotterdam Centraal. Het bouwverkeer komende van buiten de stad zal worden opgevangen op een nog nader te bepalen rangeerterrein buiten de stad. De locatie van dit rangeerterrein zal worden bepaald door de (hoofd)aannemer. De reden dat het bouwverkeer wordt opgevangen buiten de stad is om ervoor te zorgen dat er geen filevorming ontstaat op het Weena. Vanaf het rangeerterrein zal het bouwverkeer worden opgeroepen door de logistiek manager van de (hoofd)aannemer waarna deze zijn rit naar het bouwterrein van FIRST Rotterdam zal maken om hier just in time zijn goederen af te leveren

5 Aanvoerroute bouwverkeer Aanvoerroute klein bouwverkeer Figuur 5. Aanvoerroutes bouwverkeer Een aandachtspunt blijft de kruising tussen publieke verkeerstromen en het bouwverkeer ter plaatse van de uitrit van de bouwweg. Om dit in goede banen te leiden zullen verkeersbegeleiders worden ingezet. Figuur 6. Parkeermogelijkheden bouwpersoneel UTA en CAO De auto s van het UTA en CAO personeel van de (hoofd)aannemers kunnen geparkeerd worden in een parkeergarage nabij de bouwlocatie, te weten: 1. Parkeergarage Groothandelsgebouw, Stationsplein, 3013 AK Rotterdam 2. Parkeergarage Plaza, Kruisstraat 13, 3012 CV Rotterdam 3. Parkeergarage Weena, Karel Doormanstraat 10, 3012 GJ Rotterdam. 4. P+R Proveniersplein, Proveniersplein, 3033 EC Rotterdam. 5. Parkeergarage Schouwburgplein, Schouwburgplein 22, 3012 CL Rotterdam 6. Parkeergarage Schaatsbaan, Schaatsbaan 33, 3013 AR Rotterdam - 5 -

6 3. Sloopfase start juli 2012 De sloopwerkzaamheden betreffen het verwijderen van het totale casco boven de begane grondvloer en de bestaande kelders, inclusief alle aanwezige inrichting, wanden kozijnen, staal- en betonconstructies evenals alle installaties van het Woonbron gebouw (Weena, nr. 760). Ook dient het gebouw losgekoppeld te worden van het naastgelegen kantoorpand van Nauta Dutilh (Weena, nr. 750.) De sloop zal plaatsvinden vanaf Nauta in de richting van Woonbron. Nadat alle werkzaamheden tot en met het maaiveldniveau zijn afgerond worden er damwanden geplaatst. Hierna wordt er gestart met het slopen van de begane grondvloer en een deel van de kelderwanden. De installaties worden voorafgaand aan de start van de sloopwerkzaamheden afgekoppeld en verwijderd. Voor zowel de sloop- als bouwfase zal gestreefd worden naar het behalen van het BREEAM Excellent certificaat. De benadering van het project vanuit dit oogpunt heeft consequenties voor de te nemen beslissingen. Werkterrein / inrichting Het werkterrein wordt ingesloten door het Weena aan de ene zijde en door de Diergaardesingel aan de andere zijde. Alvorens de sloop van start gaat zullen er zowel losse als vaste bouwhekken worden geplaatst. De exacte locatie van de bouwhekken ten opzichte van de bestaande bebouwing zal door de aannemer worden bepaald. Het bouwterrein zal vergroot worden door de parkeerplaatsen aan de Diergaardesingel (ca. 12 stuks) tijdelijk bij het bouwterrein te betrekken. Slopen vanuit het binnenterrein heeft de voorkeur. Nadat de plantanen zijn herplaatst en de verlichting verwijderd, zal de vijver gedempt worden. Hiervoor zal de aangrenzende kelder van Nauta worden dichtgezet met schotten waarna het geheel vol wordt gestort met puingranulaat. Op deze wijze kunnen de machines het pand vanuit het binnenterrein bereiken. Tijdens de sloopfase zal gebruik worden gemaakt van een pipo- en een toiletwagen, de bouwkeet zal pas tijdens de bouwfase geplaatst worden. Bij ingebruikname zal hiervan een melding gemaakt worden. Sloopvolgorde en -methodiek De bestaande panden en kelders zullen machinaal worden gesloopt met behulp van een sorteergrijper. Een brekerinstallatie is niet toegestaan. Er zal geen gebruik worden gemaakt van een sloopkogel. Ook mogen geen explosieve stoffen worden gebruikt bij de sloop. (Zie bijlage 2. Sloopvolgorde. ) Stofvorming Stofvorming ter plaatse van het sloopwerk, de opslag en bij het laden van de vuilcontainers moet zoveel mogelijk voorkomen en bestreden worden. Voor het tegengaan van stofvorming zullen zogenaamde waterkanonnen c.q. sprinklers ingezet worden. Afval De vrijkomende sloopmaterialen zullen in overeenstemming met de milieueisen naar soort gescheiden en separaat opgeslagen moeten worden in afzonderlijk afsluitbare containers. Het verbranden van vuil en andere materialen is niet toegestaan. Het openbare gebied buiten het werkterrein zal op geen enkele wijze belast mogen worden met afkomend materiaal. De sloopmaterialen zullen regelmatig van het werk moeten worden afgevoerd, met als doelstelling dat een veilige, overzichtelijke en ordentelijke werkvloer wordt behouden. De op locatie gesorteerde sloopmaterialen zullen separaat worden afgevoerd naar een, door de overheid, erkende verwerkingsinrichting. Geluid Indien er sloopwerkzaamheden van beton en andere steenachtige materialen plaatsvinden welke verbonden zijn met het naastgelegen kantoorpand dan dienen deze verbindingen te worden losgezaagd. Vervolgens dient met een verpulveraar te worden gesloopt. Delen die redelijkerwijs niet op genoemde wijze gesloopt kunnen worden, kunnen met een breekhamer worden gesloopt. Bij deze werkzaamheden zal geluidshinder ontstaan. Uitgangspunt is de geluidsnormering, welke staat omschreven in het bouwbesluit 2011 als in het komende bouwbesluit Deze normen mogen niet overschreden worden. De omgeving (bedrijven, omwonenden, etc.) zullen tijdig worden geïnformeerd bij werkzaamheden. Bouwplaatsverlichting De verlichting moet op de bouwplaats gericht zijn en zo mogelijk afgeschermd zodat de bouwlampen niet de omgeving verlichten. De aannemer zal zorg dragen voor het verlichtingsplan. Dit verlichtingsplan moet door de aannemer ingediend worden bij de Werf Centrum ter goedkeuring. Uitstraling De afrastering zal gedaan worden op basis van het convenant "Optimalisatie beeldkwaliteit bouwplaatsen binnenstad". In overleg tussen de (hoofd)aannemer en Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling zal dit bepaald worden. Tijdstip werkzaamheden De sloopwerkzaamheden dienen te geschieden tussen 07:00 19:00 uur. Mocht de (hoofd)aannemer hiervan af willen wijken dan zal deze hiervoor ontheffing moeten aanvragen

7 Inrichting bouwterrein tijdens sloopfase Aanvoer machines optie 2 Aanvoer machines - 7 -

8 Te slopen bebouwing Het te slopen gedeelte is gearceerd weergegeven - 8 -

9 4. Bouwfase start oktober 2012 Werkterrein / inrichting Het werkterrein wordt ingesloten door het Weena aan de ene zijde en door de Diergaardesingel aan de andere zijde. Alvorens de bouw van start gaat zullen de losse bouwhekken worden vervangen door vaste bouwhekken. De exacte locatie van de bouwhekken ten opzichte van de bestaande bebouwing zal door de aannemer worden bepaald. De parkeerplaatsen aan de Diergaardesingel (ca. 12 stuks) zullen wederom bij het bouwterrein betrokken worden. De bouwkeet zal geplaatst worden op het binnenterrein. De bouwkeet zal naar verwachting 2-laags worden. De bouwkeet is afhankelijk van het merk 5-12 m1 breed. Door de (hoofd)aannemer zullen de afmetingen hiervan worden bepaald. Het binnenterrein is volledig toegankelijk voor hulpdiensten en heeft een eigen bestaande toegang welke vrij gehouden zal worden tijdens de werkzaamheden. Bij ingebruikname zal dit worden gemeld bij de brandweer. Materiaal en afval zal worden opgeslagen binnen de hekken van het bouwterrein. De materialen worden opgeslagen in 6-12 m3 containers. Er zal geen sprake zijn van brandgevaarlijke stoffen. Door middel van het toepassen van zeilen en netten (afsluitbaar) zal het wegwaaien van het materiaal worden tegengegaan. Bouwmethodiek Het bouwen van FIRST Rotterdam zal gaan plaatsvinden op een bouwplaats van postzegelformaat. Het bouwterrein wordt afgebakend door vaste bouwhekken. De eerdere losse bouwhekken uit de sloopfase dienen verwijderd en/of vervangen te worden. Ook zullen er containers worden geplaatst ten behoeve van fiets- en voetgangers. Deze stalen portalen zullen doorgerekend worden door de hoofdconstructeur. Voor het plaatsen van de stalen portalen zal een TVM (tijdelijke verkeersmaatregel) moeten worden aangevraagd bij de TVM-box van Werf Centrum. Deze TVM zal tzt worden besproken. Containers ten behoeve van de bouwkeet zullen, gestapeld, geplaatst worden op het binnenterrein. Binnen de kaders van het bouwterrein zijn gedurende de bouwfase twee bouwkranen gesitueerd waarbij een eventuele derde optionele bouwkraan tot de mogelijkheden behoord. De torenkraanfundatie zal geïntegreerd worden opgenomen met de fundering van de keldervloer in afstemming met de hoofdconstructeur. Definitieve bouwplaatsindeling en invulling zal door een nader te selecteren bouwer worden ingevuld. Deze zal ook zorg dragen voor de aanvraag van de vergunning. Ruimte voor opslag van materiaal en materieel is beperkt. Vandaar dat veel leveringen Just in Time zullen zijn. Er zullen maximaal 3 vrachtwagens tegelijkertijd hun lading kunnen lossen. De krappe bouwplaats zal beperkingen opleveren die met een goede bouwfasering kunnen worden beheerst. De bouwwerkzaamheden kunnen onderscheiden worden in de volgende fasen: - de bouw van de ondergrondse parkeergarage; - de bouw van FIRST XL; - de bouw van FIRST Tower mid rise gedeelte; - de bouw van FIRST Tower high rise gedeelte; Beide boven maaiveld gelegen bouwdelen van First Tower kunnen afzonderlijk van elkaar worden opgericht. De bouwdelen zijn onderling gedilateerd en zelfstandig gestabiliseerd. De kelderbak is een ongedilateerde in het werk gestorte betonconstructie. Evenwel tijdens de uitvoering ervan is aandacht vereist voor de fenomenen uithardingkrimp en (ongelijkmatige) zettingen. Afhankelijk van de nog te plegen verdiepingsslag in de beoordeling van de zettingen van de ondergrond zullen mogelijke enkele delen van de kelderbak tijdelijk onderling los van elkaar moeten worden gehouden totdat de procentueel grootste aandelen van krimp en zettingen zijn opgetreden. De westelijk gelegen laagbouw kan in tijd gezien eerder, tegelijkertijd of later als de hoogbouw worden gebouwd. Dit schept mogelijkheden om dit gedeelte tijdelijk als bouwplaats dan wel opslagterrein te gebruiken. De laagbouw bestaat uit een betrekkelijk eenvoudig verticaal draagsysteem van betonnen (prefab) kolommen en penanten, betonnen (prefab) balken, voorgespannen kanaalplaatvloeren met een druklaag en een in het werk gestorte kern. De stabiliteit wordt voor 100% ontleend aan de kern. De kern zal dus altijd vooruit lopen op de bouw van de overige onderdelen. De laagbouw zal gerealiseerd worden conform de traditionele prefab stapelbouwmethode met in het werk aangebrachte natte voegen en knopen. De bouwfasering is dan ook traditioneel laag voor laag. Bij het leggen van kanaalplaatvloeren moet de excentriciteit van de oplegging in acht worden genomen. Nabij de opleggingen moeten de vloeren onderstempeld worden totdat de voegen zijn gevuld en voldoende uitgehard. De oostelijk gelegen hoogbouw kent in verticale zin eenzelfde opbouw als de laagbouw zodat dezelfde uitgangspunten van kracht zijn. Ter beperking van hijsbewegingen en ter verhoging van de veiligheid wordt vooralsnog gedacht aan een dragende gevel bestaande uit sandwich elementen. De dragende gevelpenanten worden gedeeld en vormen steeds twee halve penanten met een bovenbalk en als onderaanslag een stabiel frame waarop het buitenblad al vóór montage is bevestigd. Het stabiliteitssysteem van de hoogbouw bestaat ook uit één centrale kern, welke wordt versterkt met in totaal 8 outriggers en 8 outrigger kolommen. De outriggers bevinden zich op de 19e en 20e etage. Het exacte relatieve moment van voltooiing van het stabiliteitssysteem zal in dialoog met de uitvoerende partijen worden vastgesteld. Daarbij kunnen tijdelijke outriggers in overweging worden genomen als dat de uitvoeringsplanning ten goede komt. Voor het oprichten van de kern zelf is rekening gehouden met een zelfklimmende bekisting. De stabiliteit van de kern is zodanig, dat deze zelfstandig (dat wil zeggen zonder outriggers maar met schoren in de onderste verdiepingen) kan blijven staan over de volle gebouwhoogte waarna de rest van het gebouw er omheen wordt opgericht

10 Bouwkranen Het uitgangspunt is om 2 torenkranen met vaste giek (gefundeerd op poeren) toe te passen. Een optionele 3e torenkraan met beweegbare giek kan noodzakelijk zijn (afhankelijk van het bouwtempo). Alle torenkranen zullen op eigen terrein binnen de bouwkuip staan. De hoogte van de torenkranen, zal na meerdere keren klimmen, ongeveer m. hoog zijn (haakhoogte). De haakhoogte van de eventuele 3e torenkraan is 42 m. De keuring wordt door de hoofdaannemer gedaan. Het is gebruikelijk dat de hoofdaannemer een externe partij hiervoor inhuurt. Een mogelijk bevoegde instantie hiervoor is Aboma/Keboma. De bouwkraan draait vanaf de bouwweg (Weenazijde). De last zal nimmer boven de openbare weg worden gehesen. Dit zal ingesteld worden binnen de boardcomputer van de torenkranen. De giek is ca. 41 meter. De goederen worden gehesen binnen het bouwterrein, nimmer boven de openbare weg. Dit zal ingesteld worden in de boardcomputer van de torenkranen. Mobiele kranen zullen naar verwachting zeer beperkt worden toegepast tijdens de bouw. Bouwplaatsverlichting De verlichting moet op de bouwplaats gericht zijn en zo mogelijk afgeschermd zodat de bouwlampen niet de omgeving verlichten. De hoofdaannemer, welke nader te selecteren is, zal zorg dragen voor het verlichtingsplan. Dit verlichtingsplan zal ingediend worden bij de Werf Centrum ter goedkeuring. Uitstraling De afrastering zal gedaan worden op basis van het convenant "Optimalisatie beeldkwaliteit bouwplaatsen binnenstad". In overleg tussen de (hoofd)aannemer en Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling zal dit bepaald worden. Tijdstip werkzaamheden Het uitgangspunt is om de reguliere werkzaamheden tussen uur te laten uitvoeren. Mocht de (hoofd)aannemer hiervan af willen wijken dan zal deze hiervoor ontheffing moeten aanvragen. Belendingen De belendingen worden ingeschouwd door een extern bureau of door de verzekering. Wij zullen ook trillingsmeters plaatsen, welke wij zullen laten monitoren door een gecertificeerd extern bureau

11 Inrichting bouwterrein tijdens bouwfase

12 Zijaanzicht torenkranen ca ca

13 Inrichting fiets- en voetgangerszone tijdens bouwfase Gezien vanuit Weena

14 Bijlage 1: Fotorapportage Weena

15 - 15 -

16 Bijlage 2: Sloopvolgorde 0 - Verwijderen van interieur, ontmantelen installaties Weena Verplaatsen van kabels en leidingen met nummers 1 t/m 6: 1. 6GV verizon-ned + 2GV enertel 2. 3GV + 2 CU KPN GY W 4. 1LSE PE G 6. 2x 168,3 ST STV Deze kunnen worden ondergebracht in het trace voor reservering van kabels en leidingen. 2 - Demarcaties verwijderen 3 - Bouwhekken en containers plaatsen 4 - Aanbrengen van sloopsnede. Niet ter plaatse van aanwezige dilatatie maar één stramien verder. Slopen van wigvormig tussenlid. 5 - Storten betonwand in kelder tussen kolommen naast as B-N. 6 - Uitvoeren van tijdelijke staalconstructie op betonwand. 7 - Gebouw boven maaiveld tijdelijk wind- en waterdicht maken. Ter plaatse van sloopsnede. Aanbrengen van sloopsnede. 8 - Gebouw verder slopen in richting van de pijl. Sloop bovenbouw Bouwcentrum en deel Weenapoint. 9 - Kunstwerk tijdelijk verplaatsen naar de binnenplaats Aanbrengen damwanden, deels door bestaande kelders, v.a. eigen terrein Verlagen waterstand in de bouwput tot ca. 2,5 m. NAP Sloop bestaande kelders tot 2,5 m. NAP Aanbrengen stempelraam t.b.v. damwand op 2,5 m. NAP Voltooien sloop bestaande kelders. Waterniveau in de put wordt verlaagd zodat er droog kan worden gesloopt. A B

17 Doorsnede A Schematische weergave tpv wigvormig tussenlid. De eerste doorsnede geeft de bestaande situatie weer. Het wigvormige tussenlid vormt de verbinding tussen Woonbron en Vestia. De tweede doorsnede geeft de nieuwe situatie weer. Zichtbaar is dat het wigvormige tussenlid verwijderd is. De foto s geven het gedeelte weer dat ten gevolge van de sloop zichtbaar wordt.. Bestaand Nieuw

18 Doorsnede B Stap 5, 6 en 7 van de sloopvolgorde

19 Objectdemarcaties Overzicht van de objecten die tijdelijk verwijderd worden ten tijde van de sloop- en bouwfase

20 Lijst van tijdelijk te verwijderen objecten Nummers komen overeen met het demarcatieoverzicht

21 Fotorapportage van de te verwijderen objecten Nummers komen overeen met het demarcatieoverzicht en de demarcatielijst

22 - 22 -

23 - 23 -

24 - 24 -

25 - 25 -

26 - 26 -

27 - 27 -

28 - 28 -

29 Opdrachtgevers: Maarsengroep Ontwikkeling - belegging De Cuserstraat 85a 1081 CN Amsterdam Postbus JA Amsterdam Tel Fax MAB Development Wijnhaven GA Den Haag Postbus CK Den Haag Tel Fax Architect: de Architekten Cie. Keizersgracht CW Amsterdam Postbus 576 NL-1000 AN Amsterdam Tel Fax Adviseur constructies: Installatie adviseur: Corsmit Raadgevend ingenieurs George Hintzenweg AX Rotterdam Postbus AT Rotterdam Tel Fax DWA Installatie- en energieadvies Duitslandweg 4 Postbus AG Bodegraven Bouwkosten: IGG Bouwkostenadvies Postbus AK Wassenaar Rijksstraatweg 354a Tel Fax Bouwfysica: Peutz Ingenieuze adviseurs Lindenlaan 41 Molenhoek Postbus ZH Mook Tel Fax Ondersteunende adviseurs: Avantis Management consultants BV Brittenpad ZD Delft Tel Fax BOAG Advies en Management Prins Constantijnweg TA Rotterdam Postbus AN Rotterdam Tel Fax Boekel de Nerée Gustav Mahlerplein 2 Postbus AM Amsterdam Tel Fax Opgesteld door: H.J. Jacobs D.Q. Spiessens M.I. Lootens C.W. Weijers Burger BOAG Advies en Management Postbus AN Rotterdam Tel Fax BOAG B.V. Alle rechten voorbehouden. Afmetingen van bouwwerken, plangebied en verkeersstromen zijn indicatief

Deelproject: Stadsdeelhuis met ondergrondse werf

Deelproject: Stadsdeelhuis met ondergrondse werf BLVC-plan De Hallen Nieuwbouw-Zuid Deelproject: Stadsdeelhuis met ondergrondse werf Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oud-West Datum 10 maart 2008 Versie 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Aanleiding 3 1.2.

Nadere informatie

Transport en opslag op de bouwplaats. Arbouw-advies voor de bouwnijverheid

Transport en opslag op de bouwplaats. Arbouw-advies voor de bouwnijverheid Transport en opslag op de bouwplaats Arbouw-advies voor de bouwnijverheid Arbouw is door werkgevers- en werknemersorganisaties opgericht om de arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid te verbeteren en

Nadere informatie

DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - JULI - AUGUSTUS - SEPTEMBER 2010 NAVB. Bundel Nr 127. Veilig ontwerpen van een eengezinswoning. Goede praktijkvoorbeelden

DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - JULI - AUGUSTUS - SEPTEMBER 2010 NAVB. Bundel Nr 127. Veilig ontwerpen van een eengezinswoning. Goede praktijkvoorbeelden DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - JULI - AUGUSTUS - SEPTEMBER 2010 NAVB Bundel Nr 127 Veilig ontwerpen van een eengezinswoning Goede praktijkvoorbeelden Inhoud Derde trimester 2010 Bundel Nr 127 Veilig ontwerpen

Nadere informatie

Inventarisatie van hersteltechnieken bij problemen met houten funderingen

Inventarisatie van hersteltechnieken bij problemen met houten funderingen Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus 49 2600 AA Delft TNO-rapport 2007-D-R0607/A Inventarisatie van hersteltechnieken bij problemen met houten funderingen www.tno.nl T 015 276 30 00 F 015 276 30 10 info-beno@tno.nl

Nadere informatie

A-blad Veilige steiger

A-blad Veilige steiger A-blad Veilige steiger Arbouw is door werkgevers- en werknemersorganisaties opgericht om de arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid te verbeteren. In het bestuur van Arbouw zijn vertegenwoordigd Bouwend

Nadere informatie

Het Basishandboek Zelfbouw. Kavels Thiendenland II - Zuid

Het Basishandboek Zelfbouw. Kavels Thiendenland II - Zuid Het Basishandboek Zelfbouw Kavels Thiendenland II - Zuid Versie 19 november 2014 Pagina 1 van 28 BASISHANDBOEK ZELFBOUW Inhoudsopgave Begrippenlijst 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 Hoofdstuk 2 Betrokken partijen

Nadere informatie

Masterplan Spoorzone. Oktober 2003

Masterplan Spoorzone. Oktober 2003 Masterplan Spoorzone Oktober 2003 1 2 1 Voorwoord Voor u ligt het masterplan dat de herontwikkeling van de Spoorzone in beeld brengt wanneer het bestaande spoorviaduct vervangen wordt door een spoortunnel.

Nadere informatie

BASISHANDBOEK ZELFBOUW Mei 2015

BASISHANDBOEK ZELFBOUW Mei 2015 BASISHANDBOEK ZELFBOUW Mei 2015 Basishandboek zelfbouw mei 2015 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 5 2. BETROKKEN PARTIJEN... 6 2.1 DE KAVELWINKEL... 6 2.2 GRONDZAKEN... 6 2.3 AFDELING OMGEVINGSKWALITEIT...

Nadere informatie

Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg

Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg Inhoud: Bijlage Voorschriften Kaart Procedure: Terinzagelegging t.b.v. de inspraak d.d. 8 november 2004 1e Wettelijke terinzagelegging d.d. 11 juli 2005 Vastgesteld

Nadere informatie

BRUGSYSTEMEN EN VIADUCTEN

BRUGSYSTEMEN EN VIADUCTEN BRUGSYSTEMEN EN VIADUCTEN Nederland is een waterrijk en dichtbevolkt land, zodat bruggen en viaducten behoren tot de gebruikelijke infrastructuur. Met de toenemende mobiliteit door het nog steeds groeiende

Nadere informatie

Kader Conventionele Explosieven. Datum September 2013 Status Versie 1.0

Kader Conventionele Explosieven. Datum September 2013 Status Versie 1.0 Kader Conventionele Explosieven Datum September 2013 Status Versie 1.0 Kader Conventionele Explosieven (CE) Datum September 2013 Status Definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat Informatie Telefoon

Nadere informatie

Feitenonderzoek De Boonacker

Feitenonderzoek De Boonacker Feitenonderzoek De Boonacker Gemeente Purmerend Rapport 20 november 2013 drs. R.J. Morée MBA mr. J.M. Hoek MRE WO-1311-0294-mdp Inhoudsopgave 1. Een feitenonderzoek naar De Boonacker 1 1.1 Inleiding 1

Nadere informatie

Aanleg rotonde Ruishornlaan - Uitermeer

Aanleg rotonde Ruishornlaan - Uitermeer Aanleg rotonde Ruishornlaan - Uitermeer Startnotitie Gemeente Lisse Afdeling: IBOR Auteur: E. Rodewijk Datum: 7 november 2011 Status: DEFINITIEF 2 1. INLEIDING EN ACHTERGROND... 4 2. PROJECTOPDRACHT...

Nadere informatie

-emissie in de praktijk

-emissie in de praktijk Reductie van -emissie in de praktijk Uitgerekend -emissie Samen werken aan -reductie Klimaatverandering staat ondanks of zoals sommigen zullen betogen, mede dankzij de financiële crisis nog steeds hoog

Nadere informatie

Beleid inzake bouwveiligheid binnen de gemeente Den Haag.

Beleid inzake bouwveiligheid binnen de gemeente Den Haag. RIS138137a_15-JUN-2006 Beleid inzake bouwveiligheid binnen de gemeente Den Haag. Inleiding: De basis voor het bouwtoezichtelijke werk is geregeld in de Woningwet. Voorschriften die betrekking hebben op

Nadere informatie

ALGEMENE KOPERSINFORMATIE EN TECHNISCHE OMSCHRIJVING Parkbos Stadhouderspark Vught. Rij- en hoekwoningen type 3. Twee onder één kap woningen type 4

ALGEMENE KOPERSINFORMATIE EN TECHNISCHE OMSCHRIJVING Parkbos Stadhouderspark Vught. Rij- en hoekwoningen type 3. Twee onder één kap woningen type 4 ALGEMENE KOPERSINFORMATIE EN TECHNISCHE OMSCHRIJVING Parkbos Stadhouderspark Vught Rij- en hoekwoningen type 3 (bouwnummer 32 t/m 36 en 43 t/m 48) Twee onder één kap woningen type 4 (bouwnummer 49 t/m

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van de Vereniging voor Aannemers in de Sloop (VERAS). 1. Definities... 2. 2. Algemeen... 2. 3. Aanbiedingen...

ALGEMENE VOORWAARDEN van de Vereniging voor Aannemers in de Sloop (VERAS). 1. Definities... 2. 2. Algemeen... 2. 3. Aanbiedingen... ALGEMENE VOORWAARDEN van de Vereniging voor Aannemers in de Sloop (VERAS). 1. Definities... 2 2. Algemeen... 2 3. Aanbiedingen... 2 4. Overeenkomst... 3 5. Verplichtingen van Opdrachtgever... 4 6. Verplichtingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Voor het uitvoeren van werken voor het UMCG Wijzigingen en aanvullingen op de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV) versie 2013-1 Inhoud 1.0 Wijzigingen en aanvullingen

Nadere informatie

Ambitiedocument Herstructurering Food Center Amsterdam

Ambitiedocument Herstructurering Food Center Amsterdam Ambitiedocument Herstructurering Food Center Amsterdam Concept ten behoeve van inspraak 30 september 2009 Blz. Voorwoord 2 1 Inleiding 4 I Achtergrond 6 2 Profiel huidige FCA 7 II Randvoorwaarden en ambities

Nadere informatie

Alternatieve ontwikkelingen voor Kolleksjesintrum Fryslân Opdrachtgever: Provincie Frysland

Alternatieve ontwikkelingen voor Kolleksjesintrum Fryslân Opdrachtgever: Provincie Frysland PARTNERS Alternatieve ontwikkelingen voor Kolleksjesintrum Fryslân Opdrachtgever: Provincie Frysland Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 Eerder onderzoek Programma van Eisen en aanvullende scenario s...

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden Gemeente Hof van Twente

Algemene verkoopvoorwaarden Gemeente Hof van Twente Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail : info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl Algemene verkoopvoorwaarden Gemeente Hof van Twente Informatie

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING GEBRUIKERS. De Pionier te Haarlem (Bedrijfsruimten Spaarndamseweg)

TECHNISCHE OMSCHRIJVING GEBRUIKERS. De Pionier te Haarlem (Bedrijfsruimten Spaarndamseweg) TECHNISCHE OMSCHRIJVING GEBRUIKERS De Pionier te Haarlem (Bedrijfsruimten Spaarndamseweg) 19 maart 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Peil en uitzetten 3. Grondwerk 4. Rioleringswerken 5. Verharding en

Nadere informatie

V E R K O O P D O C U M E N T A T I E U I T G I F T E K A V E L S O O S T E R H U I S E N B A F L O

V E R K O O P D O C U M E N T A T I E U I T G I F T E K A V E L S O O S T E R H U I S E N B A F L O V E R K O O P D O C U M E N T A T I E U I T G I F T E K A V E L S O O S T E R H U I S E N B A F L O Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Wijze van uitgifte / Procedure 4 2.1 Procedure 4 2.2 Uitgifte / optievoorwaarden

Nadere informatie

Bestemmingsplan Mijnbouwlocatie De Hoeve

Bestemmingsplan Mijnbouwlocatie De Hoeve Bestemmingsplan Mijnbouwlocatie De Hoeve Toelichting Gemeente Weststellingwerf Vermilion Oil and Gas Netherlands januari 2011 voorontwerp Bestemmingsplan Mijnbouwlocatie De Hoeve Toelichting Error! Reference

Nadere informatie

PARKEERGARAGES 11 PARKEERGARAGES

PARKEERGARAGES 11 PARKEERGARAGES PARKEERGARAGES In een maatschappij die zo zeer gebonden is aan mobiliteit en waar de meerderheid van de bevolking een auto gebruikt, is het parkeren in stedelijke gebieden een probleem. Tot nog maar een

Nadere informatie

Goedereede. Kerk Preekhillaan. bestemmingsplan. adviseurs ruimtelijke ordening

Goedereede. Kerk Preekhillaan. bestemmingsplan. adviseurs ruimtelijke ordening Goedereede Kerk Preekhillaan bestemmingsplan adviseurs ruimtelijke ordening Goedereede Kerk Preekhillaan bestemmingsplan identificatie planstatus identificatiecode: datum: status: NL.IMRO.0511.GDRKerk10-BP30

Nadere informatie

BIJZONDER VEILIGHEIDS- & GEZONDHEIDSPLAN ONTWERP

BIJZONDER VEILIGHEIDS- & GEZONDHEIDSPLAN ONTWERP BIJZONDER VEILIGHEIDS- & GEZONDHEIDSPLAN ONTWERP Stad Antwerpen Aanleg kunstgrasveld Valaar, Pachthofplein te Wilrijk B-VGP-O_Stad Antwerpen Valaar Pachthofplein kunstgras 1 / 38 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...

Nadere informatie

Kelderafdichting. Betoninjectie. Afdichting aansluitingen stelkozijnen. Lassen voegenbanden. Montage zwelbanden, injectieslangen, kimblikken

Kelderafdichting. Betoninjectie. Afdichting aansluitingen stelkozijnen. Lassen voegenbanden. Montage zwelbanden, injectieslangen, kimblikken Kelderafdichting Betoninjectie Afdichting aansluitingen stelkozijnen Lassen voegenbanden Montage zwelbanden, injectieslangen, kimblikken Innofix montage en afdichtingstechniek Deze documentatie dient als

Nadere informatie

Stedenbouwkundige visie locatie Castor. Sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Afdeling Stadsontwikkeling Team Ruimtelijke Plannen

Stedenbouwkundige visie locatie Castor. Sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Afdeling Stadsontwikkeling Team Ruimtelijke Plannen Stedenbouwkundige visie locatie Castor Sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Afdeling Stadsontwikkeling Team Ruimtelijke Plannen Stedenbouwkundige visie locatie Castor Sector Stedelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Ga mee naar buiten. Bouwveld informatie Blixembosch Buiten. CPO-paspoort Samen bouwen Bouwveld 3

Ga mee naar buiten. Bouwveld informatie Blixembosch Buiten. CPO-paspoort Samen bouwen Bouwveld 3 Ga mee naar buiten Bouwveld informatie Blixembosch Buiten CPO-paspoort Samen bouwen Bouwveld 3 1 Inleiding 4 2 Overzichtskaart 5 3 Wat is Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)? 8 3.1 Definitie

Nadere informatie