BOUWPLAATS FIRST ROTTERDAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BOUWPLAATS FIRST ROTTERDAM"

Transcriptie

1 BOUWPLAATS FIRST ROTTERDAM

2 BOUWPLAATS FIRST ROTTERDAM. Titel: Bouwplaats FIRST Rotterdam Datum: 14 december 2011 Status: Definitief

3 1. Inleiding Voor u ligt de Bouwplaatsinrichting ten behoeve van FIRST Rotterdam. Hierin worden de bouwlogistieke veronderstellingen en uitgangspunten beschreven. 1.1 Projectomschrijving FIRST Rotterdam In de gemeente Rotterdam, gelegen aan het Weena ter hoogte van de Diergaardesingel, wordt tegenover het Centraal Station op de locatie van het bouwcentrum het nieuwbouw project FIRST ontwikkeld. Het project omvat in hoofdzaak de bouw van een nieuw te bouwen kantoorgebouw met tweelaagse ondergrondse parkeergarage, met daarop een plintgebouw van zeven verdiepingen hoog. Aan de oostkant van het gebouw staat op het plintgebouw een toren van 31 verdiepingen hoog, bestaande uit een mid-rise gedeelte en een high-rise gedeelte. In totaal zal FIRST Rotterdam ca. 125 meter hoog worden. Alvorens de bouw van het project van start zal gaan zullen de bestaande panden inclusief een deel van de kelder worden gesloopt. (Zie bijlage 1. Fotorapportage Weena. ) In de huidige bebouwing aan het Weena 760, is een baksteen reliëf van de Engelse kunstenaar Henry Moore in de gevel verwerkt. Dit kunstwerk genaamd Wall Reliëf no. 1, is een gemeentelijk monument wat zal worden geïntegreerd in de gevel van FIRST Rotterdam. Figuur 1. Indeling FIRST in plintgebouw XL, mid-rise en high-rise Figuur 2. Huidige situatie, verplaatsing en herplaatsing van Wall Relief no

4 2. Bouwlogistieke veronderstellingen en uitgangspunten 2.1 Publieke verkeersstromen Het Weena is de hoofd aan- en afvoerader voor het bouwterrein. Het Weena is tevens de hoofdader wat betreft publieke verkeersstromen. Fietsers, voetgangers, auto s en bussen zullen langs het bouwterrein geleid worden. 2.2 Bouwverkeer Voor het bouwverkeer is het Weena, vanuit westelijke richting, de aan- en afvoerader voor het project FIRST Rotterdam. Er is geen sprake van afwijkende hoogtebeperkingen. Via deze route wordt het bouwproject Just in Time benaderd. Figuur 4. Aan- en afvoer vanuit Westelijke richting afslag A13 van Blijdorp richting Centrum Figuur 3. Publieke verkeersstromen rondom FIRST Om de geleiding van fietsers en voetgangers langs het bouwterrein op een veilige manier te laten plaatsvinden zullen er tijdens de bouw van FIRST Rotterdam aanvullende maatregelen genomen worden. Deze aanvullende maatregelen bestaan uit het plaatsen van fiets- en voetgangerstunnels van stalen portalen en containers. Aan de uitstraling van deze containers worden hoge eisen gesteld vanuit de Gemeente Rotterdam. De uitstraling zal moeten voldoen aan het convenant Rotterdam Centraal. Het bouwverkeer komende van buiten de stad zal worden opgevangen op een nog nader te bepalen rangeerterrein buiten de stad. De locatie van dit rangeerterrein zal worden bepaald door de (hoofd)aannemer. De reden dat het bouwverkeer wordt opgevangen buiten de stad is om ervoor te zorgen dat er geen filevorming ontstaat op het Weena. Vanaf het rangeerterrein zal het bouwverkeer worden opgeroepen door de logistiek manager van de (hoofd)aannemer waarna deze zijn rit naar het bouwterrein van FIRST Rotterdam zal maken om hier just in time zijn goederen af te leveren

5 Aanvoerroute bouwverkeer Aanvoerroute klein bouwverkeer Figuur 5. Aanvoerroutes bouwverkeer Een aandachtspunt blijft de kruising tussen publieke verkeerstromen en het bouwverkeer ter plaatse van de uitrit van de bouwweg. Om dit in goede banen te leiden zullen verkeersbegeleiders worden ingezet. Figuur 6. Parkeermogelijkheden bouwpersoneel UTA en CAO De auto s van het UTA en CAO personeel van de (hoofd)aannemers kunnen geparkeerd worden in een parkeergarage nabij de bouwlocatie, te weten: 1. Parkeergarage Groothandelsgebouw, Stationsplein, 3013 AK Rotterdam 2. Parkeergarage Plaza, Kruisstraat 13, 3012 CV Rotterdam 3. Parkeergarage Weena, Karel Doormanstraat 10, 3012 GJ Rotterdam. 4. P+R Proveniersplein, Proveniersplein, 3033 EC Rotterdam. 5. Parkeergarage Schouwburgplein, Schouwburgplein 22, 3012 CL Rotterdam 6. Parkeergarage Schaatsbaan, Schaatsbaan 33, 3013 AR Rotterdam - 5 -

6 3. Sloopfase start juli 2012 De sloopwerkzaamheden betreffen het verwijderen van het totale casco boven de begane grondvloer en de bestaande kelders, inclusief alle aanwezige inrichting, wanden kozijnen, staal- en betonconstructies evenals alle installaties van het Woonbron gebouw (Weena, nr. 760). Ook dient het gebouw losgekoppeld te worden van het naastgelegen kantoorpand van Nauta Dutilh (Weena, nr. 750.) De sloop zal plaatsvinden vanaf Nauta in de richting van Woonbron. Nadat alle werkzaamheden tot en met het maaiveldniveau zijn afgerond worden er damwanden geplaatst. Hierna wordt er gestart met het slopen van de begane grondvloer en een deel van de kelderwanden. De installaties worden voorafgaand aan de start van de sloopwerkzaamheden afgekoppeld en verwijderd. Voor zowel de sloop- als bouwfase zal gestreefd worden naar het behalen van het BREEAM Excellent certificaat. De benadering van het project vanuit dit oogpunt heeft consequenties voor de te nemen beslissingen. Werkterrein / inrichting Het werkterrein wordt ingesloten door het Weena aan de ene zijde en door de Diergaardesingel aan de andere zijde. Alvorens de sloop van start gaat zullen er zowel losse als vaste bouwhekken worden geplaatst. De exacte locatie van de bouwhekken ten opzichte van de bestaande bebouwing zal door de aannemer worden bepaald. Het bouwterrein zal vergroot worden door de parkeerplaatsen aan de Diergaardesingel (ca. 12 stuks) tijdelijk bij het bouwterrein te betrekken. Slopen vanuit het binnenterrein heeft de voorkeur. Nadat de plantanen zijn herplaatst en de verlichting verwijderd, zal de vijver gedempt worden. Hiervoor zal de aangrenzende kelder van Nauta worden dichtgezet met schotten waarna het geheel vol wordt gestort met puingranulaat. Op deze wijze kunnen de machines het pand vanuit het binnenterrein bereiken. Tijdens de sloopfase zal gebruik worden gemaakt van een pipo- en een toiletwagen, de bouwkeet zal pas tijdens de bouwfase geplaatst worden. Bij ingebruikname zal hiervan een melding gemaakt worden. Sloopvolgorde en -methodiek De bestaande panden en kelders zullen machinaal worden gesloopt met behulp van een sorteergrijper. Een brekerinstallatie is niet toegestaan. Er zal geen gebruik worden gemaakt van een sloopkogel. Ook mogen geen explosieve stoffen worden gebruikt bij de sloop. (Zie bijlage 2. Sloopvolgorde. ) Stofvorming Stofvorming ter plaatse van het sloopwerk, de opslag en bij het laden van de vuilcontainers moet zoveel mogelijk voorkomen en bestreden worden. Voor het tegengaan van stofvorming zullen zogenaamde waterkanonnen c.q. sprinklers ingezet worden. Afval De vrijkomende sloopmaterialen zullen in overeenstemming met de milieueisen naar soort gescheiden en separaat opgeslagen moeten worden in afzonderlijk afsluitbare containers. Het verbranden van vuil en andere materialen is niet toegestaan. Het openbare gebied buiten het werkterrein zal op geen enkele wijze belast mogen worden met afkomend materiaal. De sloopmaterialen zullen regelmatig van het werk moeten worden afgevoerd, met als doelstelling dat een veilige, overzichtelijke en ordentelijke werkvloer wordt behouden. De op locatie gesorteerde sloopmaterialen zullen separaat worden afgevoerd naar een, door de overheid, erkende verwerkingsinrichting. Geluid Indien er sloopwerkzaamheden van beton en andere steenachtige materialen plaatsvinden welke verbonden zijn met het naastgelegen kantoorpand dan dienen deze verbindingen te worden losgezaagd. Vervolgens dient met een verpulveraar te worden gesloopt. Delen die redelijkerwijs niet op genoemde wijze gesloopt kunnen worden, kunnen met een breekhamer worden gesloopt. Bij deze werkzaamheden zal geluidshinder ontstaan. Uitgangspunt is de geluidsnormering, welke staat omschreven in het bouwbesluit 2011 als in het komende bouwbesluit Deze normen mogen niet overschreden worden. De omgeving (bedrijven, omwonenden, etc.) zullen tijdig worden geïnformeerd bij werkzaamheden. Bouwplaatsverlichting De verlichting moet op de bouwplaats gericht zijn en zo mogelijk afgeschermd zodat de bouwlampen niet de omgeving verlichten. De aannemer zal zorg dragen voor het verlichtingsplan. Dit verlichtingsplan moet door de aannemer ingediend worden bij de Werf Centrum ter goedkeuring. Uitstraling De afrastering zal gedaan worden op basis van het convenant "Optimalisatie beeldkwaliteit bouwplaatsen binnenstad". In overleg tussen de (hoofd)aannemer en Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling zal dit bepaald worden. Tijdstip werkzaamheden De sloopwerkzaamheden dienen te geschieden tussen 07:00 19:00 uur. Mocht de (hoofd)aannemer hiervan af willen wijken dan zal deze hiervoor ontheffing moeten aanvragen

7 Inrichting bouwterrein tijdens sloopfase Aanvoer machines optie 2 Aanvoer machines - 7 -

8 Te slopen bebouwing Het te slopen gedeelte is gearceerd weergegeven - 8 -

9 4. Bouwfase start oktober 2012 Werkterrein / inrichting Het werkterrein wordt ingesloten door het Weena aan de ene zijde en door de Diergaardesingel aan de andere zijde. Alvorens de bouw van start gaat zullen de losse bouwhekken worden vervangen door vaste bouwhekken. De exacte locatie van de bouwhekken ten opzichte van de bestaande bebouwing zal door de aannemer worden bepaald. De parkeerplaatsen aan de Diergaardesingel (ca. 12 stuks) zullen wederom bij het bouwterrein betrokken worden. De bouwkeet zal geplaatst worden op het binnenterrein. De bouwkeet zal naar verwachting 2-laags worden. De bouwkeet is afhankelijk van het merk 5-12 m1 breed. Door de (hoofd)aannemer zullen de afmetingen hiervan worden bepaald. Het binnenterrein is volledig toegankelijk voor hulpdiensten en heeft een eigen bestaande toegang welke vrij gehouden zal worden tijdens de werkzaamheden. Bij ingebruikname zal dit worden gemeld bij de brandweer. Materiaal en afval zal worden opgeslagen binnen de hekken van het bouwterrein. De materialen worden opgeslagen in 6-12 m3 containers. Er zal geen sprake zijn van brandgevaarlijke stoffen. Door middel van het toepassen van zeilen en netten (afsluitbaar) zal het wegwaaien van het materiaal worden tegengegaan. Bouwmethodiek Het bouwen van FIRST Rotterdam zal gaan plaatsvinden op een bouwplaats van postzegelformaat. Het bouwterrein wordt afgebakend door vaste bouwhekken. De eerdere losse bouwhekken uit de sloopfase dienen verwijderd en/of vervangen te worden. Ook zullen er containers worden geplaatst ten behoeve van fiets- en voetgangers. Deze stalen portalen zullen doorgerekend worden door de hoofdconstructeur. Voor het plaatsen van de stalen portalen zal een TVM (tijdelijke verkeersmaatregel) moeten worden aangevraagd bij de TVM-box van Werf Centrum. Deze TVM zal tzt worden besproken. Containers ten behoeve van de bouwkeet zullen, gestapeld, geplaatst worden op het binnenterrein. Binnen de kaders van het bouwterrein zijn gedurende de bouwfase twee bouwkranen gesitueerd waarbij een eventuele derde optionele bouwkraan tot de mogelijkheden behoord. De torenkraanfundatie zal geïntegreerd worden opgenomen met de fundering van de keldervloer in afstemming met de hoofdconstructeur. Definitieve bouwplaatsindeling en invulling zal door een nader te selecteren bouwer worden ingevuld. Deze zal ook zorg dragen voor de aanvraag van de vergunning. Ruimte voor opslag van materiaal en materieel is beperkt. Vandaar dat veel leveringen Just in Time zullen zijn. Er zullen maximaal 3 vrachtwagens tegelijkertijd hun lading kunnen lossen. De krappe bouwplaats zal beperkingen opleveren die met een goede bouwfasering kunnen worden beheerst. De bouwwerkzaamheden kunnen onderscheiden worden in de volgende fasen: - de bouw van de ondergrondse parkeergarage; - de bouw van FIRST XL; - de bouw van FIRST Tower mid rise gedeelte; - de bouw van FIRST Tower high rise gedeelte; Beide boven maaiveld gelegen bouwdelen van First Tower kunnen afzonderlijk van elkaar worden opgericht. De bouwdelen zijn onderling gedilateerd en zelfstandig gestabiliseerd. De kelderbak is een ongedilateerde in het werk gestorte betonconstructie. Evenwel tijdens de uitvoering ervan is aandacht vereist voor de fenomenen uithardingkrimp en (ongelijkmatige) zettingen. Afhankelijk van de nog te plegen verdiepingsslag in de beoordeling van de zettingen van de ondergrond zullen mogelijke enkele delen van de kelderbak tijdelijk onderling los van elkaar moeten worden gehouden totdat de procentueel grootste aandelen van krimp en zettingen zijn opgetreden. De westelijk gelegen laagbouw kan in tijd gezien eerder, tegelijkertijd of later als de hoogbouw worden gebouwd. Dit schept mogelijkheden om dit gedeelte tijdelijk als bouwplaats dan wel opslagterrein te gebruiken. De laagbouw bestaat uit een betrekkelijk eenvoudig verticaal draagsysteem van betonnen (prefab) kolommen en penanten, betonnen (prefab) balken, voorgespannen kanaalplaatvloeren met een druklaag en een in het werk gestorte kern. De stabiliteit wordt voor 100% ontleend aan de kern. De kern zal dus altijd vooruit lopen op de bouw van de overige onderdelen. De laagbouw zal gerealiseerd worden conform de traditionele prefab stapelbouwmethode met in het werk aangebrachte natte voegen en knopen. De bouwfasering is dan ook traditioneel laag voor laag. Bij het leggen van kanaalplaatvloeren moet de excentriciteit van de oplegging in acht worden genomen. Nabij de opleggingen moeten de vloeren onderstempeld worden totdat de voegen zijn gevuld en voldoende uitgehard. De oostelijk gelegen hoogbouw kent in verticale zin eenzelfde opbouw als de laagbouw zodat dezelfde uitgangspunten van kracht zijn. Ter beperking van hijsbewegingen en ter verhoging van de veiligheid wordt vooralsnog gedacht aan een dragende gevel bestaande uit sandwich elementen. De dragende gevelpenanten worden gedeeld en vormen steeds twee halve penanten met een bovenbalk en als onderaanslag een stabiel frame waarop het buitenblad al vóór montage is bevestigd. Het stabiliteitssysteem van de hoogbouw bestaat ook uit één centrale kern, welke wordt versterkt met in totaal 8 outriggers en 8 outrigger kolommen. De outriggers bevinden zich op de 19e en 20e etage. Het exacte relatieve moment van voltooiing van het stabiliteitssysteem zal in dialoog met de uitvoerende partijen worden vastgesteld. Daarbij kunnen tijdelijke outriggers in overweging worden genomen als dat de uitvoeringsplanning ten goede komt. Voor het oprichten van de kern zelf is rekening gehouden met een zelfklimmende bekisting. De stabiliteit van de kern is zodanig, dat deze zelfstandig (dat wil zeggen zonder outriggers maar met schoren in de onderste verdiepingen) kan blijven staan over de volle gebouwhoogte waarna de rest van het gebouw er omheen wordt opgericht

10 Bouwkranen Het uitgangspunt is om 2 torenkranen met vaste giek (gefundeerd op poeren) toe te passen. Een optionele 3e torenkraan met beweegbare giek kan noodzakelijk zijn (afhankelijk van het bouwtempo). Alle torenkranen zullen op eigen terrein binnen de bouwkuip staan. De hoogte van de torenkranen, zal na meerdere keren klimmen, ongeveer m. hoog zijn (haakhoogte). De haakhoogte van de eventuele 3e torenkraan is 42 m. De keuring wordt door de hoofdaannemer gedaan. Het is gebruikelijk dat de hoofdaannemer een externe partij hiervoor inhuurt. Een mogelijk bevoegde instantie hiervoor is Aboma/Keboma. De bouwkraan draait vanaf de bouwweg (Weenazijde). De last zal nimmer boven de openbare weg worden gehesen. Dit zal ingesteld worden binnen de boardcomputer van de torenkranen. De giek is ca. 41 meter. De goederen worden gehesen binnen het bouwterrein, nimmer boven de openbare weg. Dit zal ingesteld worden in de boardcomputer van de torenkranen. Mobiele kranen zullen naar verwachting zeer beperkt worden toegepast tijdens de bouw. Bouwplaatsverlichting De verlichting moet op de bouwplaats gericht zijn en zo mogelijk afgeschermd zodat de bouwlampen niet de omgeving verlichten. De hoofdaannemer, welke nader te selecteren is, zal zorg dragen voor het verlichtingsplan. Dit verlichtingsplan zal ingediend worden bij de Werf Centrum ter goedkeuring. Uitstraling De afrastering zal gedaan worden op basis van het convenant "Optimalisatie beeldkwaliteit bouwplaatsen binnenstad". In overleg tussen de (hoofd)aannemer en Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling zal dit bepaald worden. Tijdstip werkzaamheden Het uitgangspunt is om de reguliere werkzaamheden tussen uur te laten uitvoeren. Mocht de (hoofd)aannemer hiervan af willen wijken dan zal deze hiervoor ontheffing moeten aanvragen. Belendingen De belendingen worden ingeschouwd door een extern bureau of door de verzekering. Wij zullen ook trillingsmeters plaatsen, welke wij zullen laten monitoren door een gecertificeerd extern bureau

11 Inrichting bouwterrein tijdens bouwfase

12 Zijaanzicht torenkranen ca ca

13 Inrichting fiets- en voetgangerszone tijdens bouwfase Gezien vanuit Weena

14 Bijlage 1: Fotorapportage Weena

15 - 15 -

16 Bijlage 2: Sloopvolgorde 0 - Verwijderen van interieur, ontmantelen installaties Weena Verplaatsen van kabels en leidingen met nummers 1 t/m 6: 1. 6GV verizon-ned + 2GV enertel 2. 3GV + 2 CU KPN GY W 4. 1LSE PE G 6. 2x 168,3 ST STV Deze kunnen worden ondergebracht in het trace voor reservering van kabels en leidingen. 2 - Demarcaties verwijderen 3 - Bouwhekken en containers plaatsen 4 - Aanbrengen van sloopsnede. Niet ter plaatse van aanwezige dilatatie maar één stramien verder. Slopen van wigvormig tussenlid. 5 - Storten betonwand in kelder tussen kolommen naast as B-N. 6 - Uitvoeren van tijdelijke staalconstructie op betonwand. 7 - Gebouw boven maaiveld tijdelijk wind- en waterdicht maken. Ter plaatse van sloopsnede. Aanbrengen van sloopsnede. 8 - Gebouw verder slopen in richting van de pijl. Sloop bovenbouw Bouwcentrum en deel Weenapoint. 9 - Kunstwerk tijdelijk verplaatsen naar de binnenplaats Aanbrengen damwanden, deels door bestaande kelders, v.a. eigen terrein Verlagen waterstand in de bouwput tot ca. 2,5 m. NAP Sloop bestaande kelders tot 2,5 m. NAP Aanbrengen stempelraam t.b.v. damwand op 2,5 m. NAP Voltooien sloop bestaande kelders. Waterniveau in de put wordt verlaagd zodat er droog kan worden gesloopt. A B

17 Doorsnede A Schematische weergave tpv wigvormig tussenlid. De eerste doorsnede geeft de bestaande situatie weer. Het wigvormige tussenlid vormt de verbinding tussen Woonbron en Vestia. De tweede doorsnede geeft de nieuwe situatie weer. Zichtbaar is dat het wigvormige tussenlid verwijderd is. De foto s geven het gedeelte weer dat ten gevolge van de sloop zichtbaar wordt.. Bestaand Nieuw

18 Doorsnede B Stap 5, 6 en 7 van de sloopvolgorde

19 Objectdemarcaties Overzicht van de objecten die tijdelijk verwijderd worden ten tijde van de sloop- en bouwfase

20 Lijst van tijdelijk te verwijderen objecten Nummers komen overeen met het demarcatieoverzicht

21 Fotorapportage van de te verwijderen objecten Nummers komen overeen met het demarcatieoverzicht en de demarcatielijst

22 - 22 -

23 - 23 -

24 - 24 -

25 - 25 -

26 - 26 -

27 - 27 -

28 - 28 -

29 Opdrachtgevers: Maarsengroep Ontwikkeling - belegging De Cuserstraat 85a 1081 CN Amsterdam Postbus JA Amsterdam Tel Fax MAB Development Wijnhaven GA Den Haag Postbus CK Den Haag Tel Fax Architect: de Architekten Cie. Keizersgracht CW Amsterdam Postbus 576 NL-1000 AN Amsterdam Tel Fax Adviseur constructies: Installatie adviseur: Corsmit Raadgevend ingenieurs George Hintzenweg AX Rotterdam Postbus AT Rotterdam Tel Fax DWA Installatie- en energieadvies Duitslandweg 4 Postbus AG Bodegraven Bouwkosten: IGG Bouwkostenadvies Postbus AK Wassenaar Rijksstraatweg 354a Tel Fax Bouwfysica: Peutz Ingenieuze adviseurs Lindenlaan 41 Molenhoek Postbus ZH Mook Tel Fax Ondersteunende adviseurs: Avantis Management consultants BV Brittenpad ZD Delft Tel Fax BOAG Advies en Management Prins Constantijnweg TA Rotterdam Postbus AN Rotterdam Tel Fax Boekel de Nerée Gustav Mahlerplein 2 Postbus AM Amsterdam Tel Fax Opgesteld door: H.J. Jacobs D.Q. Spiessens M.I. Lootens C.W. Weijers Burger BOAG Advies en Management Postbus AN Rotterdam Tel Fax BOAG B.V. Alle rechten voorbehouden. Afmetingen van bouwwerken, plangebied en verkeersstromen zijn indicatief

NOTITIE. : Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling. 1. Achtergrond

NOTITIE. : Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling. 1. Achtergrond NOTITIE Aan : Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling Beh. door : H.J. Jacobs / D.Q. Spiessens Referentie : 2860D111111 Werkomschrijving verplaatsen Project : FIRST Rotterdam Betreft : Werkomschrijving verplaatsen

Nadere informatie

Projectpresentatie De Rotterdam

Projectpresentatie De Rotterdam www.stuttgart.zueblin.de Projectpresentatie De Rotterdam 07.11.2013, Rotterdam Frank Seibold algemene projectdata Ed. Züblin AG, hoofdzetel Stuttgart, Duitsland Onderdeel van Strabag SE, Wien, Oostenrijk

Nadere informatie

Van toepassing zijnde voorschriften ( Eurocode )

Van toepassing zijnde voorschriften ( Eurocode ) Project : Nieuwbouw De Hoofdstad te Amsterdam Ordernummer : 9317 Onderdeel : Constructie omschrijving tbv aanvraag omgevingsvergunning Opdrachtgever : Stichting Cordaan Architect : Tangram Architekten

Nadere informatie

Ongelijkmatige zettingen van First Rotterdam gecompenseerd met vijzels. In stijl omhoog

Ongelijkmatige zettingen van First Rotterdam gecompenseerd met vijzels. In stijl omhoog thema 1 Ongelijkmatige zettingen van First Rotterdam gecompenseerd met vijzels In het centrum van Rotterdam, tegenover het centraal station, verrijst binnenkort het 125 m hoge gebouw First Rotterdam. De

Nadere informatie

Uitgangspuntenrapport Toren, laagbouw en parkeerdek

Uitgangspuntenrapport Toren, laagbouw en parkeerdek Pieters Bouwtechniek Delft B.V. Gebouw Torenhove Martinus Nijhofflaan 2 2624 ES Delft Postbus 1047 2600 BA Delft Tel.: 015 219 03 00 Fax: 015 219 02 55 E-mail: pbt.delft@pieters.net Internet: www.pietersbouwtechniek.nl

Nadere informatie

Bestaande constructie gebruikt in bouw- en eindfase Amadeus Den Haag. Nieuwbouw dankzij hergebruik kelder

Bestaande constructie gebruikt in bouw- en eindfase Amadeus Den Haag. Nieuwbouw dankzij hergebruik kelder Bestaande constructie gebruikt in bouw- en eindfase Amadeus Den Haag Nieuwbouw dankzij hergebruik kelder 10 3 2015 Nieuwbouw dankzij hergebruik kelder 1 ir. Remko Wiltjer RO, ing. Hielke Zuidwijk RO, ing.

Nadere informatie

1 Inleiding 3. 2 Brandwerendheid. 10. 3 Algemeen 11

1 Inleiding 3. 2 Brandwerendheid. 10. 3 Algemeen 11 inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Bestaande situatie. 3 1.2 Nieuwe situatie. 5 1.2.1 Winkeluitbreiding zuidzijde. 5 1.2.2 Winkeluitbreiding hoofdentree. 7 1.2.3 Betonnen stabiliteitswand. 9 2 Brandwerendheid. 10

Nadere informatie

Publieksveiligheid en het Veiligheidsplan

Publieksveiligheid en het Veiligheidsplan Publieksveiligheid en het Veiligheidsplan Inleiding 1. Verantwoordelijkheden, rol gemeente 2. Onderwerpen (sloop- en bouw-) veiligheidsplan 3. Vallende voorwerpen: inventarisatie, normen 4. Verkeersmaatregelen,

Nadere informatie

Résidence Wijngaerde Domburg Programma:

Résidence Wijngaerde Domburg Programma: Résidence Wijngaerde Domburg Programma: Opening en inleiding door Arcus/Motel t Groentje Presentatie Bouwgroep Peters Vragen en reacties Sluiting Résidence Wijngaerde Domburg Informatieavond omwonenden,

Nadere informatie

Kalkzandsteen in utiliteitsbouw economisch zeer aantrekkelijk

Kalkzandsteen in utiliteitsbouw economisch zeer aantrekkelijk Kalkzandsteen in utiliteitsbouw economisch zeer aantrekkelijk Lage prijs per bruto vloer oppervlak (bvo); Flexibel in uitvoeringstraject; Concurrerend bouwtempo. Inleiding In de woningbouw is kalkzandsteen

Nadere informatie

ABC. Onderwerp Concept Memo t.b.v. bouwaanvraag Stationskwartier te Breda

ABC. Onderwerp Concept Memo t.b.v. bouwaanvraag Stationskwartier te Breda Memo BC Bestemd voor Bouwaanvraag Datum 24 oktober 2013 Referentie Bladnummer 1/11 Onderwerp Concept Memo t.b.v. bouwaanvraag Stationskwartier te Breda Behandeld door Bedrijfsbureau Rob van Kuijk r.v.kuijk@

Nadere informatie

Nieuwbouw Bio-massa Opslag Schagen, Constructieve uitgangspunten

Nieuwbouw Bio-massa Opslag Schagen, Constructieve uitgangspunten Pieters Bouwtechniek Vlietsorgstraat 15 2012 JB Haarlem 023-5431999 Postbus 4906 2003 EX Haarlem pbt.haarlem@pieters.net www.pietersbouwtechniek.nl Nieuwbouw Bio-massa Opslag Constructieve uitgangspunten

Nadere informatie

Formulierversie 2011.01 Aanvraaggegevens

Formulierversie 2011.01 Aanvraaggegevens Gegevens bevoegd gezag Gemeente Rotterdam Referentienummer Datum ontvangst 2011.01 Aanvraaggegevens Aanvraagnummer 317545 Aanvraagnaam FIRST Rotterdam Uw referentiecode 2860 Ingediend op 01-02-2012 Soort

Nadere informatie

Hoofddorp. Rapportage constructie t.b.v. bouwaanvraag. Projectnummer: Datum: 19 augustus 2015

Hoofddorp. Rapportage constructie t.b.v. bouwaanvraag. Projectnummer: Datum: 19 augustus 2015 Project: Hotel Ibis Styles Hoofddorp Onderdeel: Rapportage constructie t.b.v. bouwaanvraag Opdrachtgever: NBM Koningslaan 68 1075 AG AMSTERDAM Architect: Constructeur: Mulderblauw Architecten Keer-weer

Nadere informatie

Van toepassing zijnde voorschriften ( Eurocode )

Van toepassing zijnde voorschriften ( Eurocode ) Project : Hotel Joan Muyskenweg te Amsterdam Ordernummer : 8826 Onderdeel : Constructieve omschrijving tbv de bouwaanvraag Opdrachtgever : Burginvest Architect : Oeverzaaijer Van toepassing zijnde voorschriften

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN. Bouwbesluit 2012, gewijzigd bij Staatscourant 214, 51, gepubliceerd op 7 februari 2014, welke op 1 april 2014 in werking is getreden.

VEILIGHEIDSPLAN. Bouwbesluit 2012, gewijzigd bij Staatscourant 214, 51, gepubliceerd op 7 februari 2014, welke op 1 april 2014 in werking is getreden. VEILIGHEIDSPLAN Doel. Het doel van een veiligheidsplan is het vooraf inzichtelijk maken of een beoogd initiatief veilig en verantwoord in zijn relatie tot de directe omgeving en openbare ruimte gerealiseerd

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het besluit. betreffende de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de inrichting. DSM Advanced Polyesters Emmen BV

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het besluit. betreffende de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de inrichting. DSM Advanced Polyesters Emmen BV VOORSCHRIFTEN behorende bij het besluit betreffende de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de inrichting DSM Advanced Polyesters Emmen BV 2 INHOUDSOPGAVE 1 VOORWAARDEN ONDERDEEL BOUW 3 2 VOORWAARDEN

Nadere informatie

BIJLAGE 1A. Afspraken ten behoeve van de bouw van woningen, kantoren, bedrijfsgebouwen, scholen en dergelijke in de gemeente Houten.

BIJLAGE 1A. Afspraken ten behoeve van de bouw van woningen, kantoren, bedrijfsgebouwen, scholen en dergelijke in de gemeente Houten. BIJLAGE 1A Afspraken ten behoeve van de bouw van woningen, kantoren, bedrijfsgebouwen, scholen en dergelijke in de gemeente Houten. Ter verzekering van de goede gang van zaken bij de realisatie van bouwwerken

Nadere informatie

Beleid inzake bouwveiligheid binnen de gemeente Den Haag.

Beleid inzake bouwveiligheid binnen de gemeente Den Haag. RIS138137a_15-JUN-2006 Beleid inzake bouwveiligheid binnen de gemeente Den Haag. Inleiding: De basis voor het bouwtoezichtelijke werk is geregeld in de Woningwet. Voorschriften die betrekking hebben op

Nadere informatie

IO 08-RP-68 BOUWFASERINGSPLAN PIET KRANENBERGPAD GEMEENTE AMSTERDAM

IO 08-RP-68 BOUWFASERINGSPLAN PIET KRANENBERGPAD GEMEENTE AMSTERDAM IO 08-RP-68 BOUWFASERINGSPLAN PIET KRANENBERGPAD GEMEENTE AMSTERDAM Kenmerk: IBZ7340 Versie: definitief versie A Datum: 1 mei 2017 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Uit te voeren werkzaamheden...

Nadere informatie

NHC Singelborch te Utrecht. Datum 20 januari 2011

NHC Singelborch te Utrecht. Datum 20 januari 2011 over NHC Singelborch te Utrecht Datum 20 januari 2011 Inhoud Het afvijzelen van een vloerveld met een oppervlak ca 1.500 m2 over een hoogte van 415 mm in Singelborch te Utrecht. 1. Vijzelen, waarom? 2.

Nadere informatie

Herontwikkeling Zoeterwoudsesingel 34, Leiden Notitie fundering herstel

Herontwikkeling Zoeterwoudsesingel 34, Leiden Notitie fundering herstel Pieters Bouwtechniek Martinus Nijhofflaan 2 2624 ES Delft 015-2190300 Postbus 1047 2600 BA Delft info@pbt-delft.nl www.pietersbouwtechniek.nl Herontwikkeling Notitie fundering herstel Opdrachtgever: Architect:

Nadere informatie

Principe constructie t.b.v. wabo aanvraag

Principe constructie t.b.v. wabo aanvraag Principe constructie t.b.v. wabo aanvraag Project: Amsterdamsestraatweg 20 Halfweg Opdrachtgever: Architect: Onderdeel: Badhoeve Projectontwikkeling BV Postbus 40 1170 AA Badhoevedorp Tel 020 6595657 Kentie

Nadere informatie

Fietsstalling station Maastricht

Fietsstalling station Maastricht Omgeving Autoparkeren Om ruimte te maken voor de bouw van de ondergrondse fietsenstalling wordt de omgeving opnieuw ingedeeld. Parkeerplaatsen worden anders ingedeeld en deels opgeheven. - parkeerplaatsen

Nadere informatie

BLVC-uitvoeringsplan Nieuwbouw Vrijzinnig- Christelijk Lyceum

BLVC-uitvoeringsplan Nieuwbouw Vrijzinnig- Christelijk Lyceum Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie BLVC-uitvoeringsplan Nieuwbouw Vrijzinnig- Christelijk Lyceum Opdrachtgever HEVO B.V. Project nieuwbouw en renovatie VCL Den Haag Datum 17 juni

Nadere informatie

Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam

Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam VRAAGSPECIFICATIE voor het ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK ROTTANOVA opsteller: T. Guiran (BOOR) datum: 17 juli 2014 status: DEFINITIEF 1. Inleiding De gemeente Rotterdam

Nadere informatie

Nieuwsbrief Looiershof 26 juni 2017 Voortgang Project Looiershof

Nieuwsbrief Looiershof 26 juni 2017 Voortgang Project Looiershof Nieuwsbrief Looiershof 26 juni 2017 Voortgang Project Looiershof Beste mensen, Momenteel staan vooral de werkzaamheden van de archeologie centraal. In onze vorige nieuwsbrief hebben we u al laten weten

Nadere informatie

Van toepassing zijnde voorschriften ( Eurocode ) Project

Van toepassing zijnde voorschriften ( Eurocode ) Project Project : Amstelkwartier Blok 4H te Amsterdam Ordernummer : 9245 Onderdeel : Constructie omschrijving tbv aanvraag omgevingsvergunning Opdrachtgever : Boelens de Gruyter Architect : SeARCH Status : Definitief

Nadere informatie

Annahoeve Science Park 205

Annahoeve Science Park 205 Annahoeve Science Park 205 Amsterdam 215231 Wabo rapportage Uitgangspunten verbouwing 04 juni 2015 Van Slingelandtstraat 28 1051 CH AMSTERDAM Postbus 57153 1040 BB AMSTERDAM www.duyts.nl 020-6847475 info@duyts.nl

Nadere informatie

Van toepassing zijnde voorschriften ( Eurocode )

Van toepassing zijnde voorschriften ( Eurocode ) Project : Rijnsburgerblok Leiden Ordernummer : 8217 Onderdeel : Constructie omschrijving Opdrachtgever : van Wijnen Projectontwikkeling West BV Architect : Neutelings Riedijk Architects Van toepassing

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE. Faculteit Geowetenschappen te Utrecht 1 oktober 2017

VOORTGANGSRAPPORTAGE. Faculteit Geowetenschappen te Utrecht 1 oktober 2017 VOORTGANGSRAPPORTAGE Faculteit Geowetenschappen te Utrecht 1 oktober 2017 2017 Oktober De opdrachtgever, Universiteit Utrecht, zal in de maand oktober de vaste inrichting gaan plaatsen. Naast de vaste

Nadere informatie

LOGISTIEK PLAN Project: Nieuwbouw 141 woningen Mariskwartier te Vlaardingen In opdracht van Woningstichting Samenwerking Vlaardingen Stolwijk,

LOGISTIEK PLAN Project: Nieuwbouw 141 woningen Mariskwartier te Vlaardingen In opdracht van Woningstichting Samenwerking Vlaardingen Stolwijk, LOGISTIEK PLAN Project: Nieuwbouw woningen Mariskwartier te Vlaardingen In opdracht van Woningstichting Samenwerking Vlaardingen Stolwijk, -- gewijzigd -- Gemaakte afspraken / aandachtspunten met gemeente

Nadere informatie

goudstikker - de vries

goudstikker - de vries Constructieve beschouwing Almere Rentmeesterstraat 50 Postbus 10009 1301 AA Almere T (036) 548 34 00 projectnr.: 20164255 betreft: Handboek MO almere@goudstikker.nl opdrachtgever: BPD ERA Contour Ontwikkelings

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE. Faculteit Geowetenschappen te Utrecht 29 mei 2017

VOORTGANGSRAPPORTAGE. Faculteit Geowetenschappen te Utrecht 29 mei 2017 VOORTGANGSRAPPORTAGE Faculteit Geowetenschappen te Utrecht 29 mei 2017 2017 Juni Deze maand voeren wij onderstaande werkzaamheden uit: Er wordt gestart met het leggen van de diverse vloerafwerkingen die

Nadere informatie

Kantoorgebouw The Flow Moermanskkade 600 Amsterdam

Kantoorgebouw The Flow Moermanskkade 600 Amsterdam Kantoorgebouw The Flow Moermanskkade 600 Amsterdam Constructieve omschrijving van het project ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning BA.TO.001. Werknummer: 9498 Opdrachtgever: To Be Developed

Nadere informatie

Tracé Haagweg. 3.9.1 Beschrijving. 3.9.2 Bouwfase. >Ø 1500 x 5 >Ø 800 >Ø 1500 x 4 <Ø 800 x 22. 150 KV x 1 10 KV x 9 DHV B.V.

Tracé Haagweg. 3.9.1 Beschrijving. 3.9.2 Bouwfase. >Ø 1500 x 5 >Ø 800 >Ø 1500 x 4 <Ø 800 x 22. 150 KV x 1 10 KV x 9 DHV B.V. DHV B.V. 3.9 Tracé Haagweg 3.9.1 Beschrijving Het Tracé Haagweg gaat vanaf knooppunt Ypenburg direct ondergronds ter hoogte van de bestaande aansluiting van de Laan van Delfvliet op de Laan van Hoornwijck.

Nadere informatie

Artikel 2:5. Burgemeester en wethouders van Gouda. Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009, verder te noemen APV 2009; besluiten:

Artikel 2:5. Burgemeester en wethouders van Gouda. Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009, verder te noemen APV 2009; besluiten: Artikel 2:5 1. Burgemeester en wethouders van Gouda Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009, verder te noemen APV 2009; besluiten: Gelet op het bepaalde in artikel 2:5 APV Gouda 2009 ten

Nadere informatie

Rapport bouwplaats uitvoeringplan Nieuwbouwproject Het Plein & Comeniusschool

Rapport bouwplaats uitvoeringplan Nieuwbouwproject Het Plein & Comeniusschool Rapport bouwplaats uitvoeringplan Nieuwbouwproject Het Plein & Comeniusschool Bram Berkhout Joost van Velzen Michiel Immerzeel Mark Wijmans Michiel Vogelaar Rapport bouwplaats uitvoeringplan Nieuwbouwproject

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE. Faculteit Geowetenschappen te Utrecht 31 oktober 2016

VOORTGANGSRAPPORTAGE. Faculteit Geowetenschappen te Utrecht 31 oktober 2016 VOORTGANGSRAPPORTAGE Faculteit Geowetenschappen te Utrecht 31 oktober 2016 2016 November Deze maand voeren wij onderstaande werkzaamheden uit: De werkzaamheden aan de afbouw zullen op alle verdiepingen

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE. Faculteit Geowetenschappen te Utrecht 30 november 2016

VOORTGANGSRAPPORTAGE. Faculteit Geowetenschappen te Utrecht 30 november 2016 VOORTGANGSRAPPORTAGE Faculteit Geowetenschappen te Utrecht 30 november 2016 2016 December Deze maand voeren wij onderstaande werkzaamheden uit: De werkzaamheden aan de afbouw zullen op alle verdiepingen

Nadere informatie

PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE

PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE 1 2 3 4 5 6 7 VRAGEN EN ANTWOORDEN Naar aanleiding van de presentatie is er een mogelijkheid voor

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. ONTWERP-BESLUIT 18 april 2013

OMGEVINGSVERGUNNING. ONTWERP-BESLUIT 18 april 2013 OMGEVINGSVERGUNNING Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden heeft op 3 februari 2012 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het slopen en nieuwbouwen van

Nadere informatie

OPSLAGRUIMTE. Ariën Brandsteeg 21 4201 GG Gorinchem

OPSLAGRUIMTE. Ariën Brandsteeg 21 4201 GG Gorinchem blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Indeling bedrijfsobject... 3 1.4. Omschrijving ruimte... 3 1.5. Ligging... 4 1.6. Bereikbaarheid en

Nadere informatie

Constructie. Nieuwbouw Hogeschool Utrecht in Amersfoort. thema

Constructie. Nieuwbouw Hogeschool Utrecht in Amersfoort. thema La Sagrada Familia en de Turning Torso zijn behalve architectonische hoogstandjes vooral voorbeelden van de nauwe verwevenheid tussen architectuur en constructie. De invloed van constructief ontwerpen

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE. Faculteit Geowetenschappen te Utrecht 31 januari 2017

VOORTGANGSRAPPORTAGE. Faculteit Geowetenschappen te Utrecht 31 januari 2017 VOORTGANGSRAPPORTAGE Faculteit Geowetenschappen te Utrecht 31 januari 2017 2017 Februari Deze maand voeren wij onderstaande werkzaamheden uit: De werkzaamheden aan de afbouw zullen op alle verdiepingen

Nadere informatie

Ons kenmerk: Behandeld door: Verzenddatum: P. Schoemaker

Ons kenmerk: Behandeld door: Verzenddatum: P. Schoemaker Dunamis Holding BV Postbus 371 2400 AJ ALPHEN AAN DEN RIJN : Besluit in ontwerp - verlening Rietveld 33 A in Woerden Uw kenmerk: Uw brief van: Bezoekadres Blekerijlaan 14 3447 GR Woerden Postadres Postbus

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE. Faculteit Geowetenschappen te Utrecht 31 december 2016

VOORTGANGSRAPPORTAGE. Faculteit Geowetenschappen te Utrecht 31 december 2016 VOORTGANGSRAPPORTAGE Faculteit Geowetenschappen te Utrecht 31 december 2016 2017 Deze maand voeren wij onderstaande werkzaamheden uit: Januari De werkzaamheden aan de afbouw zullen op alle verdiepingen

Nadere informatie

167 pakhuis Afrika restauratie van een pakhuis t.b.v. kantoren en bedrijven 6500m2 Oostelijke Handelskade, Amsterdam VILLA NOVA architecten, Rotterdam

167 pakhuis Afrika restauratie van een pakhuis t.b.v. kantoren en bedrijven 6500m2 Oostelijke Handelskade, Amsterdam VILLA NOVA architecten, Rotterdam 167 pakhuis Afrika restauratie van een pakhuis t.b.v. kantoren en bedrijven 6500m 2 Oostelijke Handelskade, Amsterdam VILLANOVA architecten, Rotterdam de woningbouw en het pakhuis vanaf de Oostelijke Handelskade

Nadere informatie

Sloop/- bouwveiligheidsplan

Sloop/- bouwveiligheidsplan Behoort bij beschikking d.d. 24-09-2015 nr.(s) ZK15000759 BEM1503840 ge m e e n t e S t e e n b er g e n Stoofweg 3 4681 RK Nieuw-Vossemeer Telefoon 0167 56 05 09 Telefax 0167 56 09 10 e-mail info@kraakbv.nl

Nadere informatie

Middels deze mail geven wij een korte toelichting op het project Groot Onderhoud en versterking Maasbrug Roermond.

Middels deze mail geven wij een korte toelichting op het project Groot Onderhoud en versterking Maasbrug Roermond. Toelichting Betreft Toelichting werkzaamheden Maasbrug t.b.v. APV-geluid Ons kenmerk ROE000 Datum 8 februari 2013 Behandeld door De heer R. Peeten Middels deze mail geven wij een korte toelichting op het

Nadere informatie

publieks en bestuurscentrum verdilaan kantoorgebouw voor medewerkers laan van de glazen stad

publieks en bestuurscentrum verdilaan kantoorgebouw voor medewerkers laan van de glazen stad publieks en bestuurscentrum verdilaan kantoorgebouw voor medewerkers laan van de glazen stad Nieuw gemeentehuis Westland presentatie omwonenden Laan van de Glazen Stad dinsdag 19 april 2016 Welkomstwoord

Nadere informatie

Kavelpaspoort Plot 3. Zeker doen! Kom je erbij? 20 vrijstaande woningen 316 tot 574 m²

Kavelpaspoort Plot 3. Zeker doen! Kom je erbij? 20 vrijstaande woningen 316 tot 574 m² Kavelpaspoort lot 3 20 en 316 tot 574 m² Kom je erbij? Zeker doen! Zelf bouwen... Zeker doen! Vrij om zelf te bouwen in assaupark! Zeker doen! Wij hebben een kavel! Veilig opgroeien Zeker doen! In de nieuwe

Nadere informatie

CONCLUSIE KOSTENVERGELIJK 8 VLOERSYSTEMEN

CONCLUSIE KOSTENVERGELIJK 8 VLOERSYSTEMEN 6903 Vergelijk vloersystemen t.o.v. Slimline 18 januari 2011 CONCLUSIE KOSTENVERGELIJK 8 VLOERSYSTEMEN Omschrijving eh Vloersystemen overspanning 8,1 m¹ overspanning 16,2 m¹ Code SLB-S/8100-F SLB-B/8100-F

Nadere informatie

VOORLOPIGE WERKOMSCHRIJVING (ZIE VOOR RIOLERING HS 51)

VOORLOPIGE WERKOMSCHRIJVING (ZIE VOOR RIOLERING HS 51) VOORLOPIGE WERKOMSCHRIJVING (ZIE VOOR RIOLERING HS 51) WERKNUMMER 2007-05. DATUM 12 februari 2008 KORTE OMSCHRIJVING VAN HET WERK Het werk bestaat uit het verbouwen van de begane grond van een winkelruimte

Nadere informatie

Omgevingveiligheid. Dienst Stedelijke Ontwikkeling Vergunningen & Toezicht. Vincent Hilhorst Adjunct Teammanager. toelichting Omgevingsveiligheid

Omgevingveiligheid. Dienst Stedelijke Ontwikkeling Vergunningen & Toezicht. Vincent Hilhorst Adjunct Teammanager. toelichting Omgevingsveiligheid Omgevingveiligheid Dienst Stedelijke Ontwikkeling Vergunningen & Toezicht Vincent Hilhorst Adjunct Teammanager Even voorstellen: Theo van Kampen Aboma Advies: onafhankelijk organisatie die opdrachtgevers,

Nadere informatie

zelf bouwen? Kavelpaspoort Plot 4 15 vrijstaande woningen 372 tot 567 m²

zelf bouwen? Kavelpaspoort Plot 4 15 vrijstaande woningen 372 tot 567 m² zin in zelf bouwen? Kavelpaspoort lot 4 15 en 372 tot 567 m² Zin in zelf bouwen? Zin in Nassaupark In de nieuwe wijk Nassaupark op het voormalige honkbalveld van de Hoofddorp ioniers in Hoofddorp, Haarlemmermeer,

Nadere informatie

5 Stalen spant as 32 vak 1A plaatsen met tijdelijke koppeling K Nagelhout

5 Stalen spant as 32 vak 1A plaatsen met tijdelijke koppeling K Nagelhout Productieverslag Parkeerdek Vervolgens is begonnen aan het immens grote parkeerdek. Deze steunt met stalen spanten op bouwdeel K en betonnen prefab-kolommen. Het parkeerdek is opgebouwd in fases, wat weer

Nadere informatie

19.55 uur Toelichting op het project door de heer Ronald van Hek Architecten en Adviseurs

19.55 uur Toelichting op het project door de heer Ronald van Hek Architecten en Adviseurs SPOORBUURTSCHOOL ANNA PAULOWNA 19.30 uur Ontvangst 19.45 uur Welkom en inleiding de heer Dennis Burger, schooldirecteur Spoorbuurtschool en mevrouw Marga Hendriks, directeur-bestuurder Kappio 19.55 uur

Nadere informatie

Parkeergarage Lammermarkt Leiden

Parkeergarage Lammermarkt Leiden Parkeergarage Lammermarkt Leiden De diepste ondergrondse parkeergarage van Nederland gerealiseerd in een stedelijke omgeving Peter Gossink Projectmanager KIVI Lezing 7 juli 2016 Organisaties Opdrachtgever:

Nadere informatie

Capgemini LRCN Utrecht

Capgemini LRCN Utrecht Capgemini LRCN Utrecht Kantoor Capgemini Leidsche Rijn Centrum - Noord Locatie aan de A2 bij Utrecht Locatie kantoorgebouw 4 Aan de oostzijde van LRCN, parallel aan de A2, is een doorlopende kantorenwand

Nadere informatie

V&G Plan Ontwerpfase

V&G Plan Ontwerpfase V&G Plan Ontwerpfase 25 september 2015 1 1. INLEIDING. Dit V&G-plan vormt de eerste versie van het conform artikel 5 van het Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandighedenwet vereiste Veiligheids- en Gezondheidsplan.

Nadere informatie

Lelystad * Beschikking d.d. 10 mei 2012 Omgevingsvergunning L gemeente. Lisdoddeweg 36 oprichten van een aardappelopslag

Lelystad * Beschikking d.d. 10 mei 2012 Omgevingsvergunning L gemeente. Lisdoddeweg 36 oprichten van een aardappelopslag gemeente Lelystad * Beschikking d.d. 10 mei 2012 Omgevingsvergunning L20110290 Lisdoddeweg 36 oprichten van een aardappelopslag Gemeente Lelystad Stadhuisplein 2 Postbus 91 8200 AB Lelystad U 0320 www.lelystad.nl

Nadere informatie

HOOFDKANTOOR PORTAAL UTRECHT

HOOFDKANTOOR PORTAAL UTRECHT HOOFDKANTOOR PORTAAL UTRECHT OMSCHRIJVING PROJECT PORTAAL Samenvatting Het hoofdkantoor van woningcorporatie Portaal is een uitstekend voorbeeld van hoe een verouderd kantoorgebouw gerevitaliseerd is tot

Nadere informatie

KANAALPLAATVLOER PRODUCTEN 3 SYSTEEMVLOEREN

KANAALPLAATVLOER PRODUCTEN 3 SYSTEEMVLOEREN 5 5 PRODUCTEN 3 SYSTEEMVLOEREN KANAALPLAATVLOER Een kanaalplaatvloer is een vrijdragende systeemvloer met een rechthoekige doorsnede, die van holle kanalen is voorzien. De vloer wordt soms ook wel holle

Nadere informatie

beschikking omgevingsvergunning Registratienummer: 20120161

beschikking omgevingsvergunning Registratienummer: 20120161 Aanvraag: Burgemeester en wethouders hebben op 27 maart 2012 via het omgevingsloket online een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het uitbreiden van een winkelpand op de volgende locatie:

Nadere informatie

Uitvoeringsplan reconstructie Moleneind. Datum: 16 januari 2013

Uitvoeringsplan reconstructie Moleneind. Datum: 16 januari 2013 Uitvoeringsplan reconstructie Moleneind Datum: 16 januari 2013 Inleiding Dit is het uitvoeringsplan voor de reconstructie van het Moleneind te Drachten. Dit plan is bedoeld om inzicht te geven in de wijze

Nadere informatie

ANCO-TORENS TURNHOUT. VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase

ANCO-TORENS TURNHOUT. VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase Generaal Lemanstraat 27 B-2018 Antwerpen Telefoon 03 232 08 79 Telefax 03 232 21 38 www.wilma.be ANCO-TORENS TURNHOUT VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase 4 Versie: 30 juli 2010 anco verkoopslastenboek

Nadere informatie

REALISATIE BBB ROTHEM 20 JULI 2017

REALISATIE BBB ROTHEM 20 JULI 2017 1 REALISATIE BBB ROTHEM 20 JULI 2017 Inhoud 1. Openingswoord gemeente Meerssen 2. Voorstellen projectteam 3. Toelichting werkzaamheden 4. Omgevingshinder 5. Contactgegevens 6. Afsluiting 2 1. Openingswoord

Nadere informatie

Stabiliteit uit staal en beton

Stabiliteit uit staal en beton 1 Direct naast het Centraal Station van Almere is in 2006 begonnen met de ontwikkeling van L Hermitage. Dit complex drie torens met circa 90 000 m 2 kantoorruimte en een parkeergarage met 1500 parkeerplaatsen

Nadere informatie

KENGETALLENKOMPAS BOUWKOSTEN. BouwkostenKompas.nl WONINGBOUW UTILITEITSBOUW CIVIELE WERKEN SLOOPWERKEN DUURZAAM BOUWEN BIJKOMENDE KOSTEN

KENGETALLENKOMPAS BOUWKOSTEN. BouwkostenKompas.nl WONINGBOUW UTILITEITSBOUW CIVIELE WERKEN SLOOPWERKEN DUURZAAM BOUWEN BIJKOMENDE KOSTEN KENGETALLENKOMPAS BOUWKOSTEN WONINGBOUW UTILITEITSBOUW CIVIELE WERKEN SLOOPWERKEN DUURZAAM BOUWEN BIJKOMENDE KOSTEN BouwkostenKompas.nl Inhoudsopgave Aanbesteden: de juiste aannemer, de juiste prijs 6

Nadere informatie

Veiligheids- en Gezondheidsplan ontwerpfase Ten behoeve van het slopen van een parkeergarage

Veiligheids- en Gezondheidsplan ontwerpfase Ten behoeve van het slopen van een parkeergarage Ten behoeve van het slopen van een parkeergarage Jaarbeursplein 27-27-28 te Utrecht Opdrachtgever Opdrachtnemer Gemeente Utrecht Stadsontwikkeling, afdeling vastgoed Postbus 8406 3503 RK Utrecht Aksys

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit.

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit. Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Molenwaard hebben op 23 februari 2015 van Van der Wal o.g. Beheer B.V. een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het verbouwen

Nadere informatie

Waterschap Leusden. Voorbeeldproject Duurzaam Bouwen

Waterschap Leusden. Voorbeeldproject Duurzaam Bouwen Waterschap Leusden Voorbeeldproject Duurzaam Bouwen Waterschap Vallei & Eem Leusden Situatie Milieuvriendelijk karakter Het Waterschap Vallei & Eem is een fusie tussen waterschappen. De opdrachtgever

Nadere informatie

Vraag en antwoord 2 februari 2017

Vraag en antwoord 2 februari 2017 Vraag en antwoord 2 februari 2017 1. Algemeen 1.1. Mag er in de tuin een tuinhuisje gebouwd worden? Tuinhuisjes mogen geplaatst worden. Sommige bouwwerken zijn vergunningsvrij, de bebouwingsmogelijkheden

Nadere informatie

Handleiding Vlonderframes

Handleiding Vlonderframes Handleiding Vlonderframes Pagina 1 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 VOORBEREIDEN... 4 VERPLAATSEN... 7 OPTIONEEL... 10 MONTAGE / DEMONTAGE... 11 Pagina 2 Inleiding In deze handleiding wordt de toepassing en

Nadere informatie

Gemeente Arnhem Datum ontvangst : 17 07 2012 Zaaknummer : 2012 07 01383 In deze notitie wordt de uitvoeringwijze en uitvoeringsvoorschriften van de aanpassing van de brugpijlers van de John Frostbrug beschreven.

Nadere informatie

VEILIGHEID & GEZONDHEIDSPLAN

VEILIGHEID & GEZONDHEIDSPLAN VEILIGHEID & GEZONDHEIDSPLAN Ontwerpfase PROJECT PLAATS OPDRACHTGEVER NIEUWBOUW BEDRIJFSHUISVESTING BOUTER KAASHANDEL B.V. GROOT-AMMERS H. BOUTER BEHEER BV PROJECTNUMMER 151591 DATUM 02-02-2016 OPDRACHTGEVER

Nadere informatie

Sloop en start bouw winkelcentrum s-gravenzande

Sloop en start bouw winkelcentrum s-gravenzande Sloop en start bouw winkelcentrum s-gravenzande 2 Programma 19.30 uur Inleiding en doel van de avond door Onno van der Kaaij, gemeente Westland 19.35 uur Stand van zaken sloop door Peter Immers, BPD 19.45

Nadere informatie

Wout van Vliet Bouwkundige

Wout van Vliet Bouwkundige Wout van Vliet Bouwkundige Prins Bernhardlaan 2 3402CD IJsselstein tel 0306883426 mobiel 0623886155 wcmvliet@caiway.nl Technische omschrijving voor de vernieuwing van het rietendak Graafdijk-west 10-11

Nadere informatie

Welke (brandveiligheid)voorwaarden mogen gesteld worden aan een Omgevingsvergunning voor het bouwen?

Welke (brandveiligheid)voorwaarden mogen gesteld worden aan een Omgevingsvergunning voor het bouwen? Welke (brandveiligheid)voorwaarden mogen gesteld worden aan een Omgevingsvergunning voor het bouwen? Op grond van artikel 2.22 lid 2 van de WABO mag het Bevoegd Gezag voorwaarden aan een Omgevingsvergunning

Nadere informatie

De nieuwe huisvesting van de provincie Noord-Holland

De nieuwe huisvesting van de provincie Noord-Holland De nieuwe huisvesting van de provincie Noord-Holland Verslag van de informatieavond voor omwonenden en belanghebbenden op 7 december 2010 over de uitvoerende werkzaamheden voor het gebouw Houtplein. Aanwezig

Nadere informatie

Van Rossum Raadgevend Ingenieurs BV Postbus AG Amsterdam Dhr. D.J. Kluft

Van Rossum Raadgevend Ingenieurs BV Postbus AG Amsterdam Dhr. D.J. Kluft NOTITIE AAN CONTACTPERSOON Van Rossum Raadgevend Ingenieurs BV Postbus 31290 1030AG Amsterdam Dhr. D.J. Kluft DATUM PROJECTNUMMER DOCUMENTNUMMER VERSIE PAGINA S 19 februari 2016 16173 NT16173a1 1 5 CRUX

Nadere informatie

744 RAILCENTER

744 RAILCENTER 744 RAILCENTER 09-03-2016 tussenstand planning RIO Procesplanning 01-02-2016 Maanden Jan 2016 Datum 11 18 Weken 2 3 Nr. Taakcode Omschrijving Werkdagen -5 1 rio Amersfoort procesplanning 01022016 2 10

Nadere informatie

Bedrijfsruimte Réaumurstraat 4 te Dordrecht. Inleiding. Bedrijfshal. www.bedrijfspanden-te-koop.nl

Bedrijfsruimte Réaumurstraat 4 te Dordrecht. Inleiding. Bedrijfshal. www.bedrijfspanden-te-koop.nl Bedrijfsruimte Réaumurstraat 4 te Dordrecht Inleiding Deze bedrijfsruimte maakt onderdeel uit van een complex, maar kan separaat aangekocht worden. Het betreft een grote bedrijfshal van 25,5 meter breed

Nadere informatie

Andere controleorganismes :

Andere controleorganismes : VERZEKERING ALLE BOUWPLAATSRISICO'S - VRAGENLIJST I.VERZEKERING SCHADE EN VERLIEZEN VERZEKERDEN NAAM + ADRES TE VERZEKEREN? Verzekeringnemer : Bouwheer : Aannemer of bouwbedrijf : Onderaannemers : Architect(en)

Nadere informatie

adviesbureau Ab Nanninga

adviesbureau Ab Nanninga Situatie Lemferdingerlaan 3 te Paterswolde Wijz. BOUWAANVRAAG (constructiebrief op hoofdlijnen d.d. 27-03-2015) Project Nieuwbouw woning Lemferdingerlaan 3 te Paterswolde Opdrachtgever Fam. Doddema Ontwerp

Nadere informatie

Nieuwsbrief Looiershof 14 juni 2017 Voortgang Project Looiershof

Nieuwsbrief Looiershof 14 juni 2017 Voortgang Project Looiershof Nieuwsbrief Looiershof 14 juni 2017 Voortgang Project Looiershof Beste mensen, Veel verschillende activiteiten vinden momenteel parallel aan elkaar plaats. In de afgelopen weken zijn de groutankers geboord.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit slopen.

Algemene voorwaarden behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit slopen. Algemene voorwaarden behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit slopen. 1. Het slopen, moet voor zo ver dat betrekking heeft op asbest, worden opgedragen aan een deskundig verwijderingsbedrijf.

Nadere informatie

Product sheet. Milieukostenberekening Materiaalgebruik. Koningin Wilhelminalaan 2, Leidschendam. financiële fundament onder uw bouwprojecten

Product sheet. Milieukostenberekening Materiaalgebruik. Koningin Wilhelminalaan 2, Leidschendam. financiële fundament onder uw bouwprojecten Product sheet Milieukostenberekening Materiaalgebruik 1 Koningin Wilhelminalaan 2, Leidschendam IGG Bointon de Groot Postbus 444 2240 AK Wassenaar Rijksstraatweg 354a 2242 AC Wassenaar T. 070-514 54 20

Nadere informatie

Kindcentrum OPwierde te Appingedam Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen

Kindcentrum OPwierde te Appingedam Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Kindcentrum OPwierde te Appingedam Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Nederlandse Aardolie Maatschappij 17 november 2015 definitief BD5879.74064 VIIA Hammerfestweg 2 9723

Nadere informatie

Voorzetgebouw, Godebald & Radboud Zuid presentatie omwonenden maandag 3 juli VolkerWessels - Innovator in de bouw 1

Voorzetgebouw, Godebald & Radboud Zuid presentatie omwonenden maandag 3 juli VolkerWessels - Innovator in de bouw 1 Voorzetgebouw, Godebald & Radboud Zuid presentatie omwonenden maandag 3 juli 2017 VolkerWessels - Innovator in de bouw 1 Welkomstwoord en toelichting programma Boele & van Eesteren Marcel Poolman, communicatie

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nieuwbouw Hofgebouw Kloostertuin Brakkenstein in Nijmegen 15 20 li ju nstein Terugblik periode maart juli 2015

Nieuwsbrief Nieuwbouw Hofgebouw Kloostertuin Brakkenstein in Nijmegen 15 20 li ju nstein Terugblik periode maart juli 2015 Nieuwbouw Hofgebouw kloostertuin Brakkenstein juli 2015 Nieuwbouw Hofgebouw Kloostertuin Brakkenstein in Nijmegen Geachte heer, mevrouw, Hierbij ontvangt u de 3 e nieuwsbrief van het nieuwbouwproject Hofgebouw

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE BOSCHCOUR 20 MAASTRICHT. Ruijters Bedrijfsmakelaars Leidenlaan EZ MAASTRICHT Telefoon

INFORMATIEBROCHURE BOSCHCOUR 20 MAASTRICHT. Ruijters Bedrijfsmakelaars Leidenlaan EZ MAASTRICHT Telefoon INFORMATIEBROCHURE BOSCHCOUR 20 MAASTRICHT Ruijters Bedrijfsmakelaars Leidenlaan 12 6229 EZ MAASTRICHT Telefoon 043 3292929 TE HUUR : IN TOTAAL CA. 535 M² KANTOORRUIMTE, BOSCHCOUR 20 TE MAASTRICHT TE HUUR

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN BEHOREND BIJ DE VERGUNNING VOOR HET PLAATSEN VAN EEN BOUWOPBJECT OP DE WEG

VOORSCHRIFTEN BEHOREND BIJ DE VERGUNNING VOOR HET PLAATSEN VAN EEN BOUWOPBJECT OP DE WEG VOORSCHRIFTEN BEHOREND BIJ DE VERGUNNING VOOR HET PLAATSEN VAN EEN BOUWOPBJECT OP DE WEG Registratienummer vergunning: OMV. 12.02.0001 Aan de vergunning voor het plaatsen van een bouwobject zijn de hieronder

Nadere informatie

Veiligheids- en Gezondsheidsplan

Veiligheids- en Gezondsheidsplan Veiligheids- en Gezondsheidsplan A-2004103, Pauwmolen, Delft 5 maart 2012 Project : Pauwmolen, Delft Projectnummer : A-2004103 Datum : 5 maart 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 1 2 Beschrijving van het tot

Nadere informatie

Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek

Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek BIJLAGE 2 Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek Beschrijving van varianten De Cichoreifabriek bestaat constructief uit een vloer, verdieping en kapconstructie die een onlosmakelijke verbinding met elkaar

Nadere informatie

Toezichtprotocol Gemeente Beek. Vergunningnummer:

Toezichtprotocol Gemeente Beek. Vergunningnummer: Vergunningnummer: Projectgegevens Projectnaam:... Adres:... Kavel.: Postadres: Uitvoerder: Telefoon: Mobiel: Telefax: Aanwezigheid: Betrokkenen: Contactpersoon: Telefoon: Telefax: Emailadres: Opdrachtgever:

Nadere informatie

Nieuwbouw Sportzaal Kikkerpolder, Groene Maredijk 1A, sectie P3173, Leiden.

Nieuwbouw Sportzaal Kikkerpolder, Groene Maredijk 1A, sectie P3173, Leiden. Nieuwbouw Sportzaal Kikkerpolder, Groene Maredijk 1A, sectie P3173, Leiden. Invloed geplande nieuwbouw op de windvang van de direct omliggende molens. Rapportnummer O 15453-2-RA-001 d.d. 20 december 2013

Nadere informatie

Onderhoud kozijnen, ramen, glas - Rooseveltlaan - Dintelstraat - Europaplein. Levering + plaatsen glas: Amsterdam project 2864

Onderhoud kozijnen, ramen, glas - Rooseveltlaan - Dintelstraat - Europaplein. Levering + plaatsen glas: Amsterdam project 2864 Onderhoud kozijnen, ramen, glas - Rooseveltlaan - Dintelstraat - Europaplein Opdrachtgever: Levering kozijnen/ramen: Levering + plaatsen glas: Actys Wonen BV Veerman de Rijp Ruitenvisie Amsterdam project

Nadere informatie