Tijdelijke herbestemming van leegstaand vastgoed. dr. Theo van der Voordt en dr. Hilde Remøy

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tijdelijke herbestemming van leegstaand vastgoed. dr. Theo van der Voordt en dr. Hilde Remøy"

Transcriptie

1 Stelling 2 Real Estate Management Door het toestaan van tijdelijk gebruik krijgen structueel leegstaande kantoren meer kansen voor de toekomst. intro pro contra dr. Theo van der Voordt en dr. Hilde Remøy Sannah Scholtes Norman Noordervliet Tijdelijke herbestemming van leegstaand vastgoed dr. Theo van der Voordt en dr. Hilde Remøy In Nederland staat ca. 15% van alle kantoorruimte leeg. Dit is exclusief de verborgen leegstand van plekken die binnen verhuurde kantoren leeg staan. Naast sloop wordt in toenemende mate gekozen voor herbestemming als oplossing voor het bestrijden van leegstand, tijdelijk of permanent. Een beschouwing over kansen en obstakels. mei

2 Tijdelijke herbestemming van leegstaand vastgoed Beleggers maken zich doorgaans niet al te druk als binnen een grote portefeuille een paar gebouwen leeg staan. Nu de leegstand grote proporties heeft aangenomen en eerder toe- dan afneemt komt het structureel wegvallen van huurinkomsten en risico op dalende huurprijzen in niet-leegstaande gebouwen bijna als vanzelf hoger op de agenda te staan. Voor de samenleving is een leeg gebouw slecht voor de vitaliteit van de omgeving en is er risico op vandalisme en andere vormen van overlast. Vanwege de urgentie om de leegstand te reduceren en meer leegstand in de toekomst te voorkomen ondertekenden diverse partijen in juni 2012 het Convenant aanpak leegstand kantoren. Dat de praktijk weerbarstiger is dan een papieren overeenkomst laat zich raden. Zo heeft het voorstel voor een sloopfonds nog weinig steun gekregen. Tegelijkertijd zien we in toenemende mate een actieve opstelling van gemeenten om vraag en aanbod bij elkaar te brengen en als olie in de machine transformatieprocessen te faciliteren. Amsterdam en Den Haag kennen al langer het fenomeen kantorenloods. Rotterdam heeft kans gezien om in een relatief korte tijd m2 leegstaand vastgoed een andere bestemming te geven. Wat dan niet helpt is dat de verhuizing van een groot aantal ambtenaren naar De Rotterdam nieuwe leegstand creëert in de torens aan het Marconiplein. Tijdelijke herbestemming Niet elke herbestemming vraagt om transformatie in de vorm van bouwkundige ingrepen. Bekend is het verschijnsel pop-up winkels, die kortstondig van een leegstaand winkelpand gebruik maken voor de verkoop van een partij goederen, zonder dat hier een verbouwing aan Niet elke herbestemming vraagt om transformatie in de vorm van bouwkundige ingrepen. te pas komt. Denk ook aan het voormalige postkantoor aan de Coolsingel in Rotterdam. Sinds het opheffen van het postkantoor heeft het gebouw onder meer onderdak geboden aan de verkoop van Uggs laarzen, een schaatsbaan en een tentoonstelling over Da Vinci the Genius. Vaak echter zijn forse bouwkundige ingrepen nodig. Het vereiste ingreepniveau hangt zowel af van de belevingswaarde en de functionele en technische prestaties van het leegstaande gebouw (aanbodkant) als van de esthetische, func- 22 BOSS magazine 50

3 tionele en technische prestatie-eisen van de nieuwe functies en de eisen vanuit wet- en regelgeving (vraagkant). De financiële haalbaarheid wordt bepaald door het verschil tussen de opbrengsten uit verkoop of verhuur voor een of meer nieuwe functies, de aanschafprijs, kosten van de vereiste ingrepen, het rendement dat de koper met de transactie wil behalen, en de risico s die men acceptabel vindt. Bij tijdelijke herbestemming gelden deze factoren eveneens, maar komt er een kritische succesfactor bij: lukt het om de investeringen in vijf tot maximaal tien jaar terug te verdienen? Vanwege de korte levensduur is de investeringsruimte beperkt. Vandaar dat de eerste gedachte vaak uitgaat naar tijdelijke herbestemming voor functies die geen hoge eisen stellen, zoals huisvesting voor studenten of startende ondernemers. Enkele voorbeelden Voor ons boek over Transformatie van kantoorgebouwen uit 2007 analyseerden we een voormalig KPN gebouw aan de Kanaalweg in Utrecht, dat is herbestemd voor studentenwoningen. Het eerste initiatief kwam van een student die daar wel wilde wonen. Kort daarop werd de Stichting Tijdelijk Wonen (STW) opgericht, die het pand samen met de bewoners heeft omgebouwd naar studenteneenheden. Van juni 2003 tot januari 2004 fungeerde STW als oppas voor het pand en is het daarna gaan huren. In de oppasperiode is al gestart met de tijdelijke vrijstellingsprocedure volgens art. 17 WRO, voor maximaal 5 jaar. In oktober 2003 is gestart met de bouwwerkzaamheden. STW heeft zelf een ontwerp gemaakt voor de aanpassing van het gebouw. Dit ontwerp is door een architectenbureau vertaald in professionele tekeningen voor het vergunningentraject. Voor het ontwerp is de bestaande gebouwstructuur als uitgangspunt genomen. Daardoor zijn zowel grote als kleine kamers gerealiseerd, variërend van 11 m2 tot 41 m2. Grenzend aan de bestaande toiletgroepen zijn douches gerealiseerd. Er is steeds een voorziening geplaatst voor vijf studenten. STW wordt gerund door vrijwilligers. Voor de verbouwing heeft STW een professionele projectleider aangesteld, geworven via een uitzendbureau voor 65-plussers. Deze projectleider gaf leiding aan vakmensen en bouwcoördinatoren. De douches en toiletten zijn door professionele werklieden geplaatst. Verder is intensief gebruik gemaakt van zelf- mei

4 werkzaamheid door de bewoners, bijvoorbeeld bij de plaatsing van binnenwanden en verfwerk. Er is gebruik gemaakt van professionele 65 plussers voor toezicht en begeleiding. Het bestuur heeft zorgvuldig toegezien op kostenbewaking. Enkele leerpunten: er is aandacht nodig voor voldoende coördinerende vaklieden, de hoeveelheid werk is vaak meer dan vooraf geschat, en er is zorgvuldiger beheer gewenst van (duur) gereedschap. De studentenkamers zijn tussen januari en maart 2004 op de markt gebracht. Hierbij is bemiddeld door de Stichting Jongerenhuisvesting dr. Theo van der Voordt Utrecht (SJHU). De bewoners kregen een huurcontract aangeboden voor maximaal 2 jaar op basis van de (toen geldende) Leegstandswet. De vergunning voor de leegstandwet werd 2 keer met een jaar verlengd. Eind 2007 werd het project met een positief resultaat afgerond. Het pand werd leeg opgeleverd aan de eigenaar. Voor haar afstudeeronderzoek in 2012 onderzocht Alieke Blom de tijdelijke transformatie van het Acta gebouw in Amsterdam. Dit voormalige universiteitsgebouw van de studie tandheelkunde is in 2012 in opdracht van de Alliantie Ontwikkeling getransformeerd naar groepswoningen dr. Hilde Remøy Hilde Remøy en Theo van der Voordt zijn beiden als docent en onderzoeker verbonden aan de afdeling Real Estate & Housing van de faculteit Bouwkunde TU Delft. Zij schreven diverse artikelen over leegstand, herbestemming en transformatie en zijn (co-)auteur van het boek Transformatie van Kantoorgebouwen (2007), uitgegeven door 010 Publishers in Rotterdam (door De Architect bestempeld als de Transformatiebijbel). Hilde promoveerde in 2010 op dit onderwerp en schreef onlangs samen met Sara Wilkinson en Craig Langston het boek Sustainable Building Adaptation (2014), uitgegeven door Wiley Blackwell. voor studenten en 6000 m2 bedrijfsruimte. Een groepswoning heeft kamers van m2 met een grote gedeelde keuken; er is een badkamer en toilet per 3-4 kamers. Een vergunning voor tijdelijk gebruik is gegeven tot De exploitatieberekening is gebaseerd op gebruik tot Bij dit project ontwikkelt en beheert de eigenaar het project zelf en neemt alle financiering-, ontwikkeling- en exploitatierisico s op zich. Er is in dit project gekozen voor een bouwteam contractmodel. De Alliantie kocht dit pand in 2008 met sloop en nieuwbouw als doel. Door de crisis kon het project niet gefinancierd worden. In afwachting van gunstiger tijden wilde de Alliantie een tijdelijke functie in het pand huisvesten. De architect en aannemer zijn gekozen vanwege hun ervaring met (tijdelijke) transformatie. De stichting TWA, Tijdelijk Wonen Amsterdam, is opgericht om het project voort te zetten en beheren. Het pand is met behulp van zelfwerkzaamheid getransformeerd met 1 professionele begeleider op 4 á 5 studenten. De zelfwerkzaamheid 24 BOSS magazine 50

5 bestond vooral uit het plaatsen van gipswanden, lichte bevoorradingswerkzaamheden en het opruimen van de bouwplaats. De bewoners krijgen in ruil voor zelfwerkzaamheid een huurkorting van 10%. Ze huren de eerste 5 jaar op basis van een campuscontract. Nadeel is dat het pand de eerste vijf jaar enkel verhuurd kan worden aan studenten. Een belangrijke factor voor het haalbaar maken van deze transformatie, en een risico, is dat men al uitgegaan is van een exploitatieperiode van tien jaar, vooruitlopend op de verwachte wijziging in de wet- en regelgeving. Een belangrijk succesfactor is de lage investeringskosten. Flexibele en creatieve uitvoerende partijen en inzet van zelfwerkzaamheid draagt hieraan bij. Daarnaast zijn zo min mogelijk fysieke ingrepen gedaan. Het aantal voorbeelden van tijdelijke transformatie lijkt snel toe te nemen. SHS Delft (Stichting Herontwikkeling tot Studentenhuisvesting Delft) - opgericht en bestuurd door studenten van de TU Delft - verwacht binnenkort haar eerste gebouw tijdelijk te transformeren. Ook commerciële partijen doen hun intrede, zoals Camelot leegstandbeheer en advies. Door de toenemende ervaring neemt ook de kennis toe over kritische succesfactoren. Wat erg helpt is als het leegstaande gebouw qua interne verkaveling en onderhoudsstaat geschikt is voor gebruik als studentenhuisvesting. Andere pluspunten zijn onder meer ramen die open kunnen, weinig geluidbelasting op de gevel zodat hiervoor geen extra voorzieningen nodig zijn, een geschikte verwarmingsinstallatie, en een gunstige locatie die past bij de doelgroep (dicht bij voorzieningen). Afhankelijk van de nieuwe functie zijn vaak ontheffingen mogelijk van wet- en regelgeving, mits er geen concessies worden gedaan aan de (brand)veiligheid en de gezondheid van de bewoners. De parkeernorm is voor de doelgroep studenten zelden een probleem. Nieuwe kansen Het aantal voorbeelden van tijdelijke transformatie lijkt snel toe te nemen. In oktober 2013 is een voorstel tot wetswijziging gepubliceerd (Staatscourant 2013) waarin wordt voorgesteld de crisis en herstelwet permanent te maken. Dit versoepelt de procedures rond tijdelijke transforma- mei

6 tie. Tijdelijke transformatie kan volgens de nieuwe wetswijziging een periode van 10 jaar beslaan, met mogelijke verlenging tot 15 jaar. Dat is Tijdelijke transformatie kan volgens de nieuwe wetswijziging een periode van 10 jaar beslaan, met mogelijke verlenging tot 15 jaar. Dat is vijf jaar langer dan nu het geval is. vijf jaar langer dan nu het geval is. De wetswijziging gaat naar verwachting in op 1 juli Door deze wetswijziging wordt het eenvoudiger om tijdelijke transformatie financieel haalbaar te maken. 10 jaar tijdelijk verhuur geeft eigenaren de kans om gebouwen af te schrijven en strategieën te bedenken voor de toekomst. Met de komst van deze wetswijziging vervaagt de grens tussen tijdelijk en permanent en neemt de noodzaak tot denken in termen van levensduur en lifecycle costing verder toe. 26 BOSS magazine 50

De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren

De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren Wat leren we van de praktijk? 1 Thijs van Giezen Den Haag, februari 2013 1 Dit onderzoek maakt deel uit van het experiment

Nadere informatie

Van woorden naar daden. Aanpak leegstand kantoren vergt samenwerking

Van woorden naar daden. Aanpak leegstand kantoren vergt samenwerking Van woorden naar daden Aanpak leegstand kantoren vergt samenwerking 4 Leegstand van kantoren staat al enige tijd op de politieke agenda. En terecht: met een landelijke leegstand van ruim 14 procent kun

Nadere informatie

ZORG VOOR LEEGSTAND. Herbestemmen van leegstaande kantoren naar zorgfuncties

ZORG VOOR LEEGSTAND. Herbestemmen van leegstaande kantoren naar zorgfuncties ZORG VOOR LEEGSTAND Herbestemmen van leegstaande kantoren naar zorgfuncties Voorwoord Zorginstellingen hebben vaak grote moeite, vooral in de grote steden, om geschikte locaties te vinden voor nieuwbouw.

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan de Raad: Aanvalsplan Leegstand Nijmegen. Ingediend door: Pepijn Boekhorst, GroenLinks. Datum raadsvergadering: 16 maart 2011

Initiatiefvoorstel aan de Raad: Aanvalsplan Leegstand Nijmegen. Ingediend door: Pepijn Boekhorst, GroenLinks. Datum raadsvergadering: 16 maart 2011 Initiatiefvoorstel aan de Raad: Aanvalsplan Leegstand Nijmegen Ingediend door: Pepijn Boekhorst, GroenLinks Datum raadsvergadering: 16 maart 2011 Nummer raadsvoorstel: 20 / 2011 Voorstel om te besluiten:

Nadere informatie

HANDREIKING. Leegstand te lijf HANDVATTEN VOOR LANGETERMIJNSTRATEGIE

HANDREIKING. Leegstand te lijf HANDVATTEN VOOR LANGETERMIJNSTRATEGIE HANDREIKING Leegstand te lijf HANDVATTEN VOOR LANGETERMIJNSTRATEGIE Handreiking Leegstand te lijf Handvatten voor langetermijnstrategie De digitale versie van deze handreiking geeft de mogelijkheid met

Nadere informatie

HERBESTEMMING: OVERNACHTEN IN OUDE KANTOORPANDEN

HERBESTEMMING: OVERNACHTEN IN OUDE KANTOORPANDEN HERBESTEMMING: OVERNACHTEN IN OUDE KANTOORPANDEN Student: Koen Arts (K.C.G.) Studentnummer: 0661286 Datum: 13 november 2012 Project: Opleiding: Instelling: Afstudeerscriptie M4 Master Architecture, Building

Nadere informatie

Transformatie. Woonoplossingen in leegstaand vastgoed. Transformatie wordt steeds makkelijker

Transformatie. Woonoplossingen in leegstaand vastgoed. Transformatie wordt steeds makkelijker In Nederland staat meer dan 8 miljoen vierkante meter kantoren leeg, inclusief verborgen leegstand (gedeeltelijk leegstaande panden) meer dan 10 miljoen. Daar staat tegenover dat er in veel gemeenten vraag

Nadere informatie

Zo flexibel als een huis

Zo flexibel als een huis Oplossingsrichtingen voor meer dynamiek op de woningmarkt Tineke Lupi Hanneke Schreuders en Frank Wassenberg (Platform31) Oplossingsrichtingen voor meer dynamiek op de woningmarkt Hanneke Schreuders Frank

Nadere informatie

1. transformatie van leegstaande kantoren. voorbeeld: kantorenleegstand Nieuwegein

1. transformatie van leegstaande kantoren. voorbeeld: kantorenleegstand Nieuwegein 1. transformatie van leegstaande kantoren voorbeeld: kantorenleegstand Nieuwegein 1.1 de opgave transformatie leegstaande kantoren 1.1.1 de maatschappelijke opgave In NL staat meer dan 7,5 miljoen vierkante

Nadere informatie

Een leegstandsverordening voor Breda?

Een leegstandsverordening voor Breda? Een leegstandsverordening voor Breda? 1 2 1. INLEIDING... 4 2. LEEGSTANDBELEID... 4 2.1 LEEGSTAND IN BREDA... 4 2.2 HUIDIG INSTRUMENTARIUM BREDA LEEGSTANDSBELEID... 5 2.3 RELEVANTE BELEIDSONTWIKKELINGEN...

Nadere informatie

LEEGSTAND EN KRAKEN. - eindrapport - Dr. P.H. Renooy. Amsterdam, november 2008 Regioplan publicatienr. 1728

LEEGSTAND EN KRAKEN. - eindrapport - Dr. P.H. Renooy. Amsterdam, november 2008 Regioplan publicatienr. 1728 Leegstand en kraken LEEGSTAND EN KRAKEN - eindrapport - Dr. P.H. Renooy Amsterdam, november 2008 Regioplan publicatienr. 1728 Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.:

Nadere informatie

Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:28 Pagina 1. Stimuleren hergebruik en herbestemming lang leegstaand commercieel vastgoed

Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:28 Pagina 1. Stimuleren hergebruik en herbestemming lang leegstaand commercieel vastgoed Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:28 Pagina 1 Stimuleren hergebruik en herbestemming lang leegstaand commercieel vastgoed Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:29 Pagina 3 Stimuleren

Nadere informatie

KANTOORTRANSFORMATIE DE BOOMPJES 60-68

KANTOORTRANSFORMATIE DE BOOMPJES 60-68 KANTOORTRANSFORMATIE DE BOOMPJES 60-68 Voorstellen programmatische invulling leegstaand kantoorpand; doelgroepen & omgeving, kosten & duurzaamheid, financiering & investeringen 2 KANTOORTRANSFORMATIE DE

Nadere informatie

Kantoortransformatie. Wonen als alternatief voor leegstand. Voormalige ministeries vormen het nieuwste Haagse Vinexwijkje

Kantoortransformatie. Wonen als alternatief voor leegstand. Voormalige ministeries vormen het nieuwste Haagse Vinexwijkje Kantoortransformatie Leegstaande kantoren: ze zijn de doodse plekken in wijken, steden en bedrijvenparken. Er gebeurt niets meer, er loopt niemand meer, het leeft niet meer. Daarmee bedreigen ze de leefbaarheid

Nadere informatie

Congres 2008 Leegstand in de stad

Congres 2008 Leegstand in de stad Congres 2008 Leegstand in de stad In veel steden is er een tekort aan studentenwoningen, maar frappant genoeg staan er talloze kantoren en etages boven winkels leeg. Woensdag 25 juni organiseerde de ASVA

Nadere informatie

Van leegstand naar woonpand

Van leegstand naar woonpand Van leegstand naar woonpand Herbestemming van bedrijfsgebouwen in Zaanstad Havenstraat 75 1506 PL Zaandam 075-6313819 e.schaap@zaanstad.nl Inleiding Tijdens de raadsbrede vergadering op 6 oktober 2004,

Nadere informatie

Transformatie van kantoorgebouwen

Transformatie van kantoorgebouwen Transformatie van kantoorgebouwen Van leegstand naar herbestemming Rob Geraedts en Theo van der Voordt In Nederland staat bijna zes miljoen m2 kantoorruimte leeg. Dat is ca 15% van de totale voorraad!

Nadere informatie

De volle inzet op lege kantoren

De volle inzet op lege kantoren Initiatiefnota De volle inzet op lege kantoren Hergebruik, transformatie of sloop van langdurig leegstaande kantoren in Deventer Een initiatiefnota van de PvdA-fractie Deventer Maart 2012 Door Rob de Geest

Nadere informatie

transformatie kantoren rotterdam

transformatie kantoren rotterdam transformatie kantoren rotterdam Transformatie van leegstaande gebouwen in Rotterdam Rogier van den Berg Wat is er nodig voor de succesvolle herontwikkeling van leegstaande gebouwen in de stad? Dat is

Nadere informatie

Bedriegt de schijn? De stand van zaken. Oorzaken, problemen en gevolgen..

Bedriegt de schijn? De stand van zaken. Oorzaken, problemen en gevolgen.. Bedriegt de schijn? J.W. Boogaard, Student ABP Faculteit Bouwkunde, Technische Universiteit Eindhoven (TUe) Eindhoven, Nederland j.w.boogaard@student.tue.nl Samenvatting De leegstand van kantoren is een

Nadere informatie

Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt

Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt Analyse Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt DO Research 1 Structureel aanbod op de kantorenmarkt Het aanbod van kantoorruimte in Nederland loopt nog altijd op. In totaal wordt momenteel

Nadere informatie

Verloren Kantoren? Een onderzoek naar leegstaande l. in Amstel III en mogelijke oplossingen. Jasper Breugelmans 0240168

Verloren Kantoren? Een onderzoek naar leegstaande l. in Amstel III en mogelijke oplossingen. Jasper Breugelmans 0240168 Verloren Kantoren? Een onderzoek naar leegstaande l kantoorruimte in Amstel III en mogelijke oplossingen Jasper Breugelmans 0240168 Universiteit Utrecht Faculteit Geowetenschappen Masterthesis Economische

Nadere informatie

De HBU bij leegstaande kantoren: Een waardebepaling

De HBU bij leegstaande kantoren: Een waardebepaling Concept P2 Rapport De HBU bij leegstaande kantoren: Een waardebepaling TU Delft Faculteit Bouwkunde Master Real Estate and Housing Real Estate and Management LAB Eerste mentor Hilde Remøy Tweede mentor

Nadere informatie

Bijlagen. Studentnummer: 0788836

Bijlagen. Studentnummer: 0788836 Bijlagen Auteur: V. Kojadin Studentnummer: 0788836 Opleiding: Bouwkunde Inleiding Dit boekje is een verzameling van alle bijlagen die horen bij het afstudeeronderzoek Flexibel wonen voor Oost-Europese

Nadere informatie

Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) Datum. Auteurs. Versie

Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) Datum. Auteurs. Versie Aanpak lege kantoren tweede fase Datum Auteurs Versie Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) 2.0 Voorwoord Voor u ligt de nieuwe kantorenaanpak van de gemeente Nieuwegein. De

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Inhoudsopgave. Voorwoord. 1. Visie en missie

Jaarverslag 2010. Inhoudsopgave. Voorwoord. 1. Visie en missie Jaarverslag 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Visie en missie 2. Onze inzet: een sociaal en economisch vitale Gooi en Vechtstreek a. Samenwerking met onze klanten i. HuurdersBelangenVereniging ii. Bewonerscommissies

Nadere informatie

Woonhotels. Evaluatie. Auteur: Marrit van der Schaar (SEV)

Woonhotels. Evaluatie. Auteur: Marrit van der Schaar (SEV) Woonhotels Evaluatie Auteur: Marrit van der Schaar (SEV) Rotterdam, april 2011 Dit is een publicatie van de SEV. U kunt SEV-publicaties downloaden op www.sev.nl SEV Postbus 1878 3000 BW Rotterdam Telefoon

Nadere informatie

Het vak leegstandbeheer is in een stroomversnelling

Het vak leegstandbeheer is in een stroomversnelling Opdrachtgevers willen waar voor hun geld Kwaliteit moet voorop staan De leegstandmarkt is in beweging. Beheerders verbreden zich of concentreren zich op kerntaken door Gabriëlle Klaver In t kort Groeiend

Nadere informatie

Lijdende visie. Een onderzoek naar de visie en strategie op verhuur van kantoorvastgoed. Onderzoekstage/scriptie Planologie 3P3

Lijdende visie. Een onderzoek naar de visie en strategie op verhuur van kantoorvastgoed. Onderzoekstage/scriptie Planologie 3P3 Lijdende visie Een onderzoek naar de visie en strategie op verhuur van kantoorvastgoed Onderzoekstage/scriptie Planologie 3P3 Mark Borst Eerste Ringdijkstraat 214 1097 BC markborst@hotmail.com 0612246730

Nadere informatie