Foto: magnolia. Gemeentelijk infoblad WORTEGEM-PETEGEM. Jaargang 30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Foto: magnolia. Gemeentelijk infoblad WORTEGEM-PETEGEM. Jaargang 30"

Transcriptie

1 Foto: magnolia Gemeentelijk infoblad WORTEGEM-PETEGEM 3 Mei > Juni 2013 Jaargang 30

2 VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Gemeentebestuur Wortegem-Petegem, Luc Vander Meeren, Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem Niets uit deze uitgave mag noch geheel noch gedeeltelijk overgenomen worden zonder toelating van de uitgever. Mededelingen en activiteiten Mededelingen en activiteiten voor juli en augustus 2013 dienen binnen te zijn voor 1 juni 2013 via - afgifte op het gemeentehuis - zending met de post Waregemseweg fax: 056/ Wortegem-Petegem Het volgende infoblad verschijnt op 28 juni Ten gemeentehuize 3 Burgerlijke stand 12 Politie Vlaamse Ardennen 14 Containerpark 14 Milieu, landbouw en natuur 15 Jeugddienst 17 Sportdienst 19 Cultuur 21 Parochies 21 Welzijn en gezondheid 22 P.W.A. & dienstencheques 23 O.C.M.W. 23 Verenigingsleven 24 Activiteitenkalender 34 Nuttige contacten gas en elektriciteit 34 Nuttige adressen 35 Sluitingsdagen 36

3 Ten gemeentehuize SLUITING GEMEENTEDIENSTEN Alle gemeentediensten zijn op: woensdag 1 mei 2013 donderdag 9 mei 2013 vrijdag 10 mei 2013 maandag 20 mei 2013 BEKNOPTE OPGAVE BESLUITEN GEMEENTERAAD 28 februari 2013 De gemeenteraad kwam op 28 februari 2013 bijeen en heeft onderstaande beslissingen genomen. 1. Notulen vorige zitting. Unaniem worden de notulen van de vergadering van 31 januari 2013 goedgekeurd. 2. Begraafplaatsen. Grondvergunningen. Er werd 1 aanvraag ingediend voor het bekomen van een grondconcessie op de begraafplaats van Ooike en 1 voor het bijzetten van een urne. Beide aanvragen werden goedgekeurd. 3. Brandweer. Prezone Vlaamse Ardennen. Zonale verdeelsleutel vanaf Goedkeuring overeenkomst. In 2011 werd voor de hulpverleningzone (brandweer) de prezone Vlaamse Ardennen opgestart. De prezone bestaat uit 13 gemeenten. Door het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid werden alle goederen die aan de gemeenten die tot de prezone behoren overgedragen aan de prezone. De prezone ontvangt werkingssubsidies van de Federale overheid. Aangezien deze onvoldoende zijn voor de ondersteuning van de kosten werd unaniem beslist het aandeel vast te stellen op 3,5152 % voor Wortegem-Petegem. 4. Gemeenteraad. Huishoudelijk reglement. Aanpassing. Goedkeuring. Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad werd aangepast naar aanleiding van de wijzigingen aan het gemeentedecreet van 29 juni Daarnaast werden ook nog enkele andere aanpassingen aangebracht om de werking te verbeteren. Het aangepast huishoudelijk reglement werd goedgekeurd met 10 stemmen vóór (Open VLD) bij 7 onthoudingen (N-VA {5} en CD&V{2}). 5. Gemeente-eigendommen. Verkoop oude materialen. Goedkeuring. Met 12 stemmen vóór (Open VLD {10} en CD&V {2}) bij 5 onthoudingen (N-VA) werden de verkoopsvoorwaarden voor de verkoop van volgende goederen vastgesteld: - lot 1: een oude tractor, oude kar en oude maaiarm. - lot 2: 14 oude fietsen. - lot 3: 5 oude bromfietsen en scooters. 6. Sport. Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen op 30 maart Afsluiten convenant met de organisator en oprichting van een interlokale vereniging. Goedkeuring. Het convenant werd éénparig goedgekeurd dat af werd tussen de verschillende gemeenten en de organisator van de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen waarin afspraken gemaakt werden rond veiligheid, milieuvriendelijke maatregelen, communicatie enz. Door de organisator wordt een waarborg betaald aan de interlokale vereniging die hiervoor opgericht wordt en waarbij de burgemeester aangeduid wordt als lid van het beheerscomité. De gemeente wordt tevens aangeduid als beherende gemeente voor het beheer van de waarborg. 7. Jeugd. Kadee-ateljee en SWAP. Vaststelling tarieven en bijdrage. Aanpassing. Goedkeuring. Met 12 stemmen vóór (Open VLD {10} en CD&V {2}) bij 5 onthoudingen (N-VA) werden met ingang van 1 maart 2013 de bijdragen van de kinderen voor het Kadee-ateljee aangepast en vastgesteld voor de SWAP-activiteiten. - Voor het Kadee-ateljee bedraagt de bijdrage 5,00 euro per dag voor inwoners en 6,25 euro per dag voor niet-inwoners. - Voor de SWAP-activiteiten bedragen de bijdragen voor de inwoners 4,00 euro voor een 3

4 dagdeel en 8,00 euro voor een ganse dag. Voor niet-inwoners bedragen de bijdragen resp. 5,00 euro en 10,00 euro. De vrijwilligersvergoeding voor de lesgevers bedraagt: - voor het Kadee-ateljee 31,44 euro per dag. - voor de SWAP-activiteiten 31,44 euro voor een dag en 16,00 euro voor een dagdeel. 8. Intergemeentelijke vereniging. I.M.W.V. Buitengewone algemene vergadering van 27 maart De agenda van de buitengewone algemene vergadering van I.M.W.V. op 27 maart 2013 te Gent werd goedgekeurd met 12 stemmen vóór (Open VLD{10} en CD&V {2}) bij 5 onthoudingen (N-VA). 9. Gemeentefinanciën. Opdrachten voor werken en leveringen van dagelijks bestuur. Kennisgeving. In uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 30 januari 2008 krijgt de gemeenteraad kennis van navolgende besluiten met betrekking tot het vaststellen van de opdrachten voor werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur: 1. uitgaven die nominatief in het investeringsbudget voorzien zijn: - in zitting van het college van 14 januari 2013 werd de opdracht met toepassing van de onderhandelingsprocedure met bekendmaking die uitgeschreven werd door TMVW Aquario voor het uitvoeren van de wegen- en rioleringswerken in de Eekhoutstraat gegund aan de NV Vindevogel uit Kruishoutem voor de prijs van ,47 inclusief btw. Het aandeel van de gemeente bedraagt ,31 euro inclusief btw. - in zitting van het college van 21 januari 2013 werd aan Gaselwest opdracht gegeven voor het ondergronds brengen van: 1 het openbaar verlichtingsnet en het laagspanningsnet in de Eekhoutstraat/ Biesbosstraat voor de som van ,88 euro, inclusief btw. 2 het openbaar verlichtingsnet en het laagspanningsnet in de Biesvijverstraat voor de som van ,55 euro. - in zitting van het college van 5 februari 2013 werd het lastenboek, de raming en de gunningswijze goedgekeurd voor het leveren van een softwarepakket voor reservatie van gemeentelijke accommodatie, inschrijvingen en materiaalverhuur. De raming bedraagt euro, inclusief btw. De opdracht wordt gegund met toepassing van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en er werden 3 firma s aangeschreven. - in zitting van het college van 5 februari 2013 werd het lastenboek, de raming en de gunningswijze goedgekeurd voor het leveren van 2 snelheidsinformatieborden. De raming bedraagt 8.954,00 euro, inclusief btw. De opdracht wordt gegund met toepassing van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en er werden 3 firma s aangeschreven. 2. uitgaven die op het exploitatiebudget voorzien zijn: geen. 9bis. Punt aangevraagd door raadslid Pascal Van Merhaeghe Aanleggen van een uitwijkstrook in de Hulstehoekstraat. De aanvraag werd met algemeenheid van stemmen verdaagd naar de volgende zitting. GEHEIME ZITTING 10. Intergemeentelijke vereniging. I.M.W.V. Buitengewone algemene vergadering van 27 maart Olivier Van Cauwenberghe, raadslid, zal als effectief de gemeente vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van I.M.W.V. op 27 maart 2013 te Gent. Carlos Aelvoet, voorzitter gemeenteraad, werd aangeduid als plaatsvervanger. 11. Bibliotheek. Streekgericht bibliotheekbeleid. Samenwerkingsverband Vlaamse Ardennen. Aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger in het beheerscomité. Veerle Nachtegaele, schepen, werd aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de gemeente en Olivier Van Cauwenberghe als plaatsvervanger voor het Bibliotheeksamenwerkingsverband Vlaamse Ardennen. 12. Intergemeentelijke vereniging. Burensportdienst Vlaamse Ardennen. Aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger in het beheerscomité. Frank Cnudde, schepen, werd aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de gemeente en Olivier Van Cauwenberghe als plaatsvervanger voor de Burensportdienst Vlaamse Ardennen. 4

5 13. Intergemeentelijke verenigingen. Algemene vergaderingen. Aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger. Vereniging Effectief vertegenwoordiger Plaatsvervanger a. T.M.V.W. Olivier Van Cauwenberghe Carlos Aelvoet (*) b. De Lijn Frank Cnudde ( ) Maarten Van Tieghem c. Ethias Frank Cnudde ( ) Olivier Van Cauwenberghe d. Medov Veerle Nachtegaele ( ) Maarten Van Tieghem e. ERSV Veerle Nachtegaele ( ) Luc Vander Meeren (+) f. Sociale Huisvestingsmaatsch. Koen Desloovere Maarten Van Tieghem g. OVSG Kurt Fonteyne ( ) Koen Desloovere h. VVSG Maarten Van Tieghem Koen Desloovere ( ) = schepen (*) = voorzitter gemeenteraad (+) = burgemeester 14. Intergemeentelijke vereniging. T.M.V.W. Aanduiding vertegenwoordiger in het Regionaal Directiecomité voor domeindiensten van de T.M.V.W. Carlos Aelvoet, voorzitter gemeenteraad, wordt aangeduid als vertegenwoordiger in regionaal directiecomité domeindiensten TMVW. 15. Intergemeentelijke vereniging. Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen. Voordracht van een kandidaat-bestuurder. Isabelle Van den Dorpe, schepen, wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder voor de sociale huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen. 16. Vzw Knipoog. Aanduiding vertegenwoordigers fracties in de algemene vergadering. De fracties van de gemeenteraad hebben recht op 1 vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de buitenschoolse opvang vzw Knipoog en zullen vertegenwoordigd worden door onderstaande mandatarissen: - Koen Desloovere voor Open VLD. - Piet Speleers voor N-VA. - Nicole Van Der Straeten voor CD&V. 17. Beheersorgaan bibliotheek. Overheidsafgevaardiging. Aanduiding vertegenwoordigers fracties in het beheerorgaan. In het beheersorgaan van de plaatselijke openbare bibliotheek is er een evenredige vertegenwoordiging van de fracties. Zij zullen vertegenwoordigd worden door: Open VLD: 3 vertegenwoordigers: Caroline Clauw, Tessa Geeraert en Koen Vanden Bulcke. N-VA: 1 vertegenwoordiger: Koen De Cordier, raadslid. CD&V: 1 vertegenwoordiger: Christine Van Houtte. 18. PWA. Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers in PWA. In het PWA zetelen 6 vertegenwoordigers van de gemeente, 4 van de meerderheid en 2 van de minderheid. Voor de meerderheid van Open VLD zetelen Isabelle Van den Dorpe, schepen, André Speleers, Maes Rosette, OCMW-raadslid en Johan Bert, OCMW-raadslid. Voor de minderheid zetelen Marleen Van De Populiere, OCMW-raadslid N-VA en Tamara Marto van de CD&V. Voor alle aanstellingen van de punten 10 tot en 18 verkregen de vertegenwoordigers alle stemmen. 5

6 BEKNOPTE OPGAVE BESLUITEN GEMEENTERAAD 28 MAART 2013 De gemeenteraad kwam op 28 maart 2013 bijeen en heeft onderstaande beslissingen genomen. Schepen Willy Dhondt liet zich verontschuldigen en raadslid Pascal Van Merhaeghe verliet de zitting na de behandeling van punt Notulen vorige zitting. Unaniem worden de notulen van de vergadering van 28 februari 2013 goedgekeurd. 2. Begraafplaatsen. Grondvergunningen. Er werd 1 aanvraag ingediend voor het bekomen van een grondconcessie op de begraafplaats te Moregem, Wortegem en Ooike en 1 voor het bijzetten van een urne. Alle aanvragen werden goedgekeurd. 3. Algemeen politiereglement politiezone Vlaamse Ardennen van 17 december 2009 betreffende het vaststellen van overtredingen die in aanmerking komen voor administratieve sanctie. Aanpassing. Goedkeuring. De gemeente maakt deel uit van de politiezone Vlaamse Ardennen. Met 11 stemmen vóór (Open VLD en CD&V) bij 5 onthoudingen (N-VA) werd het voorstel van de politiezone goedgekeurd waarbij het algemeen politiereglement van 17 december 2009 aangevuld wordt met een artikel 78 bis houdende het invoeren van een verbod op het gebruik van wensballonnen in de gemeente. 4. Gemeentebelastingen Administratieve aanpassing n.a.v. toezicht op gemeenteraadsbesluiten. Goedkeuring. a. Gemeentebelasting op de afgifte van de administratieve stukken voor het jaar b. Gemeentebelasting op de afgifte van het nieuw Europees rijbewijs voor het jaar c. Gemeentelijke activeringsheffing op de onbebouwde kavels. Aanslagjaren 2013, 2014 en d. Algemene gemeentelijke milieubelasting voor de aanslagjaren 2013, 2014 en e. Gemeentebelasting op de stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunning of wijziging voor de aanslagjaren 2013, 2014 en f. Gemeentebelasting op milieuvergunningsaanvragen voor de aanslagjaren 2013, 2014 en g. Gemeentebelasting op de tweede verblijven en de weekendhuisjes voor de aanslagjaren 2013, 2014 en h. Gemeentebelasting op de leegstand van gebouwen en woningen voor de aanslagjaren 2013, 2014 en Naar aanleiding van een opmerking van de provinciegouverneur werden enkele administratieve aanpassingen doorgevoerd aan de belastingsreglementen die de gemeenteraad op 20 december 2012 goedgekeurd heeft. Deze aanpassingen werden unaniem goedgekeurd. 5. Figga. Kapitaalverhoging. Goedkeuring. Met 11 stemmen vóór (Open VLD en CD&V ) bij 5 onthoudingen (N-VA) werd beslist in te gaan op het voorstel van de raad van bestuur van Figga waarbij zal ingetekend worden op de kapitaalverhoging van Publi-T voor een proportioneel toegewezen bedrag van ,76 euro en waarbij de gemeente zich ook borg stelt voor deze operatie. 6. Gemeente-eigendommen. Aankoop van vitrinekast voor zaal Bibliotheca in Hoevegebouw. Goedkeuring. Unaniem werd beslist in te gaan op het voorstel van ridder Manoël de Ghellinck om een vitrinekast, die oorspronkelijk deel uitmaakte van het meubilair van de Bibliotheca Elseghemensis uit het voormalig koetsenhuis, oranjerie en bijgebouwen van het domein de Ghellinck, aan te kopen voor de som van euro. De vitrinekast zal opnieuw ondergebracht worden in de voormalige locatie, thans gekend als Hoevegebouw 7. Gemeentefinanciën. Opdrachten van werken, leveringen en diensten van dagelijks bestuur. Kennisgeving. In uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 30 januari 2008 krijgt de gemeenteraad kennis van navolgende besluiten met betrekking tot het vaststellen van de opdrachten voor werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur: 6

7 1. uitgaven die nominatief in het investeringsbudget voorzien zijn: - in zitting van het college van 26 februari 2013 werd het lastenboek, de raming en de gunningswijze goedgekeurd voor het leveren van 2 mobiele tribunes in de gemeentelijke sporthal. De raming bedraagt euro, inclusief btw. De opdracht wordt gegund met toepassing van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en er werden 3 firma s aangeschreven. - in zitting van het college van 4 maart 2013 werd de offerte van Cevi uit Gent goedgekeurd voor: a. het aankopen en leveren van serverinfrastructuur voor de gemeentediensten en het O.C.M.W. voor de som van ,24 euro, inclusief btw. b. het aankopen en installeren van PC s, schermen en software voor de gemeentediensten en het O.C.M.W. voor de som van ,38 euro, inclusief btw. De opdracht werd gegund met toepassing van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en er werd toepassing gemaakt van art. 17 2,1 c (dwingende spoed) en f (technische specificiteit). 2. uitgaven die op het exploitatiebudget voorzien zijn: - in zitting van het college van 4 maart 2013 werd het lastenboek, de raming en de wijze van gunnen goedgekeurd voor het uitvoeren van de wegmarkeringen over het grondgebied van de gemeente. De raming bedraagt ,21 euro inclusief btw. De opdracht wordt gegund met toepassing van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en er werden 6 firma s aangeschreven. 8. Intergemeentelijke vereniging T.M.V.W. Voordrachten. Unaniem werden volgende kandidaten voorgedragen: a. Raad van Bestuur T-vennoten: Koen Desloovere, raadslid. b. College van commissarissen Toevoeractiviteiten: Isabelle Van den Dorpe, schepen. c. College van commissarissen Zuiveringsactiviteiten: Maarten Van Tieghem, raadslid. 9. VZW Kringwinkel Vlaamse Ardennen. Aanduiden effectieve vertegenwoordiger en plaatsvervanger algemene vergadering. Unaniem werd Carlos Aelvoet, voorzitter gemeenteraad, aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de gemeente voor de algemene vergaderingen van de vzw De Kringwinkel Vlaamse Ardennen. Olivier Van Cauwenberghe, raadslid, werd aangeduid als plaatsvervanger. 10. Algemeen beleid. Bijzondere raadscommissie. Vaststelling samenstelling. In de bijzondere gemeenteraadscommissie voor de evaluatie van de decretale graden hebben de fracties de mandaten toegewezen. Unaniem werden volgende mandatarissen aangewezen: Voor Open VLD: Carlos Aelvoet, voorzitter gemeenteraad en tevens voorzitter van de commissie, burgemeester Luc Vander Meeren en schepenen Veerle Nachtegaele en Frank Cnudde. Voor N-VA: raadsleden Gert Van Driessche en Yves Cousaert. Voor CD&V: raadslid Pascal Van Merhaeghe. SNEEUWSTORM OP 11 EN 12 MAART 2013: BEDANKING De uitzonderlijke weersomstandigheden op 11 en 12 maart veroorzaakten veel hinder langs de wegen. Door de gemeente werden 4 sneeuwruimers en een verreiker ingezet die in eerste instantie de prioritaire wegen trachtten vrij te houden. Het gemeentebestuur houdt er aan de inwoners te bedanken die spontaan hulp verleenden aan gestrande personen en voertuigen tijdens deze sneeuwstorm. 7

8 VERKOOP OUDE MATERIALEN Het gemeentebestuur organiseert een verkoop van oude materialen. Iedereen krijgt de kans om de oude materialen of een gedeelte ervan aan te kopen. De materialen kunnen enkel aangekocht worden door particulieren. De oude materialen worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden met zichtbare en onzichtbare gebreken. De verkoop ontslaat het gemeentebestuur van alle verdere verantwoordelijkheid. Volgende materialen worden verkocht: Lot nr. 1 (minimale biedingsprijs 300,00 euro) 1 oude tractor 1 oude kar 1 oude maaiarm met klepelmaaier Lot nr. 2 (minimale biedingsprijs 2,00 euro/fiets) 14 oude fietsen Lot nr. 3 (minimale biedingsprijs 10,00 euro/stuk) 5 oude bromfietsen en scooters De materialen kunnen bezichtigd worden op het terrein achter het gemeentelijk depot, Waregemseweg 35 te 9790 Wortegem-Petegem, tijdens de openingsuren van het containerpark op donderdag en zaterdag. Lot 1 is ondeelbaar en wordt verkocht aan de hoogste bieder. De biedingsprijs voor lot 1 moet minimum 300,00 euro bedragen. Voor wat de loten 2 en 3 betreft kan per stuk of voor een aantal stukken worden geboden. De minimale biedingsprijs zal voor de oude fietsen 2,00 euro per stuk en voor de oude bromfietsen en scooters 10,00 euro per stuk bedragen. De fietsen, bromfietsen en scooters worden verkocht aan de hoogste bieder(s). De vervoers- en alle overige kosten zijn ten laste van de koper. De verkoopsvoorwaarden en het inschrijvingsbiljet zijn gratis te bekomen op het gemeentesecretariaat tijdens de openingsuren. De inschrijver maakt verplicht gebruik van het bij de verkoopsvoorwaarden gevoegde inschrijvingsbiljet. De inschrijvingen worden onder omslag gestuurd naar het gemeentesecretariaat, Waregemseweg 35 te 9790 Wortegem-Petegem, of afgegeven vóór de opening van de biedingen, uiterlijk donderdag 23 mei 2013 om uur. Op de omslag waaronder het inschrijvingsbiljet wordt gestoken, wordt vermeld: Inschrijving aankoop oude materialen. Gemeente Wortegem-Petegem zoekt Enthousiaste Terreinverkenners voor het Project Trage Wegen Trage wegen? Dat zijn paden, doorsteekjes, buurten voetwegen. Een feest voor wandelaars, fietsers, ruiters en iedereen die zich zonder motor wil verplaatsen. Omdat ze er veilig zijn, kunnen genieten van de natuur, erfgoed en landschap. Omdat een trage weg vaak de snelste weg is Project? Heel wat trage wegen zijn vandaag niet meer bruikbaar of zichtbaar. Aan de hand van een werkkaart waar alle oorspronkelijke trage wegen opstaan sturen we Terreinverkenners op pad om deze wegen te bewandelen en te evalueren. Aan de hand van de werkkaart en een inventarisfiche informeer je de milieudienst. Bedankt om mee te helpen dit schitterend netwerk in kaart te brengen! Interesse? Laat je gegevens na voor 31 mei 2013 Milieudienst: Christophe Poupaert Toerisme: Lieven Van de Voorde Tel.: 056/ of 8

9 OP BEZOEK IN MORINGHEM Op zondag 24 maart 2013 bracht een kleine delegatie van Wortegem-Petegem een informeel bezoek aan onze verbroederingsgemeente Moringhem (Frankrijk). Ze werden er hartelijk ontvangen door de lokale burgemeester, de heer Hugues Persyn, en zijn 10-koppige gemeenteraad. Plannen op maat van de financiële mogelijkheden van beide gemeenten werden gesmeed om deze verbroedering opnieuw te activeren. RIJBEWIJS BANKKAARTMODEL Het Belgisch rijbewijs heeft sinds zijn invoering in 1967 al vele wijzigingen ondergaan. Op 11 maart 2013 is onze gemeente gestart met het afleveren van het nieuwe bankkaartmodel. Wie geslaagd is voor het praktische examen of om andere redenen een nieuw rijbewijs (verlies, rijbewijs C groep 1 en 2, ) dient aan te vragen, zal enkel nog dit nieuw model krijgen. Er worden geen papieren modellen meer afgeleverd. Tegen 2033 moeten in alle lidstaten van de Europese Unie alle oude modellen vervangen worden door een nieuw model in bankkaartformaat. U hoeft dus niet meteen een nieuw rijbewijs aan te vragen indien hier geen reden voor is. Het nieuwe rijbewijs wordt afgegeven tegen betaling van een retributie van 25 euro en heeft een geldigheid van 10 jaar. De foto en de handtekening van de identiteitskaart kunnen gebruikt worden (indien nog recent en indien geschikt beoordeeld door de bedienden). De levertijd is ongeveer drie werkdagen. U kunt het rijbewijs dus niet meer direct meekrijgen. 9

10 MAYORS FOR PEACE Het netwerk Mayors for Peace, Burgemeesters voor Vrede, werd dertig jaar geleden opgericht door de burgemeester Araki van Hiroshima samen met zijn collega van Nagasaki. De bedoeling van dit internationale netwerk van burgemeesters is om vanuit internationale solidariteit te werken aan de volledige afschaffing van kernwapens. Eind februari 2013 telde de organisatie 5536 steden en gemeenten wereldwijd die lid zijn en die samen om en bij de 1 miljard inwoners vertegenwoordigen. Sedert 2005 heeft de burgemeester van Wortegem- Petegem het lidmaatschap van dit wereldwijde netwerk Mayors for Peace onderschreven. Met het project NUCLE-ART 13 wil de organisatie Mayors for Peace aandacht vragen voor de thematiek van massavernietigingswapens. In 32 Vlaamse steden en gemeenten heeft één of hebben meerdere kunstenaars een werk gecreëerd geïnspireerd op het thema van de massavernietiging, oorlog, het thema van de kernwapens. Het kunstwerk is momenteel tentoongesteld in de inkomhal van het gemeentehuis, Waregemseweg 35 te Wortegem-Petegem, waar het nog tot ongeveer midden mei kan bezichtigd worden. Vanaf 16 mei zal het werk samen met de werken van de andere steden en gemeenten collectief tentoongesteld worden in het Cultuurcentrum van Ieper, nadien verhuist de tentoonstelling naar Bastogne. De tentoonstelling NUCLE-ART 13 omvat in totaal 30 schilderijen, doeken (waaronder een paar werken die uit meerdere panelen bestaan, zoals dat van Wortegem-Petegem), 4 werken in keramiek en beeldend werk (glas klei metaal). NUCLE-ART 13 is tevens een financiële actie ten voordele van het netwerk Mayors for Peace. Alle kunstenaars die deelnemen hebben ingestemd om het werk dat ze maakten te koop aan te bieden en de helft van de opbrengst van het werk aan Mayors for Peace te schenken voor de ondersteuning van de campagne. Voor onze gemeente schilderde kunstenares Myriam Lelieur een 4-luik, dat geheel in de lijn ligt van het vooropgestelde thema. Chaos Kern-explosie De vernieling op onze moeder Aarde Droomwereld ZITDAG FOD FINANCIËN PERSONENBELASTING Op donderdag 13 juni 2013 wordt door de FOD Financiën een zitdag georganiseerd voor het invullen van aangiftes in de personenbelasting aanslagjaar 2013 inkomsten van Alle loontrekkenden en gepensioneerden kunnen zich aanmelden in de raadzaal van het gemeentehuis van tot uur. Gelieve mee te brengen: aangifteformulier, pensioenfiches, weddefiches, aanslagbiljet vorig jaar, aanslagbiljetten onroerende voorheffing, attesten levensverzekering en hypothecaire lening, U kunt ook terecht in de kantoren te Oudenaarde, Gebouw der belastingen, Marlboroughlaan 4, 9700 Oudenaarde: elke werkdag in de maand juni 2013: van 9.00 tot uur; op dinsdag 18 juni 2013: van 9.00 tot uur. Geen tijd om langs te komen? Dien uw belastingaangifte in via het internet: surf naar en maakt het uzelf gemakkelijk. 10

11 HET GEMEENTEBESTUUR ORGANISEERT INSPRAAK BEVOLKING Het College van Burgemeester en Schepenen zal op 30 mei 2013 de algemene krachtlijnen van het beleidsprogramma voor de komende zes jaar aan de gemeenteraad voorleggen. Deze krachtlijnen vormen de basis voor het nog uit te werken meerjarenplan Voor deze uitwerking voorziet het gemeentebestuur inspraak van de bevolking en de belanghebbenden. Daartoe is iedereen welkom op woensdag 19 juni 2013 om uur in de feestzaal, Waregemseweg 35 te 9790 Wortegem- Petegem. Om praktische redenen wordt gevraagd om u vooraf in te schrijven via telefoon op het nummer 056/ (vragen naar Roel Verhaeghe, financieel deskundige) of via VAKANTIEPLANNEN? VERTREK ZORGELOOS OP VAKANTIE! De zomer komt eraan en stilletjes aan beginnen we te denken over vakanties en reizen. Zorg dat u goed voorbereid op reis vertrekt zodat u niet voor onverwachtse kosten staat of u uw reis dient uit te stellen of af te lasten. Daarom geven we u als gemeentebestuur graag de volgende tips: 1) Controleer goed op uw documenten van het reisbureau of op de website be of u over de juiste reisdocumenten (identiteitskaart, internationaal reispaspoort, kids-id, visum, inentingsbewijs) beschikt. 2) Check zeker ook hoe lang uw reisdocumenten nog geldig dienen te zijn voor het desbetreffende land. 3) Vergeet niet dat u voor alle kinderen (dus vanaf 0 jaar) een kids-id nodig heeft wanneer u naar het buitenland gaat. De levertijd is drie weken, vraag deze dus op tijd aan. 4) Indien uw kind net 12 jaar wordt op het moment van vertrek of tijdens de reis, informeert u zich best bij de dienst burgerzaken of u geen internationaal paspoort nodig heeft. 5) Hebt u twijfels of vragen over uw reisdocumenten, aarzel zeker niet om onze website te raadplegen of contact op te nemen met de dienst burgerzaken. 11

12 BURGERLIJKE STAND Geboorten Van de Velde Bo, dochtertje van Tom en van Coussée Goedele, Kastanjeplein Goesaert Pauline, dochtertje van Benoit en van Bothuyne Fien, Waregemseweg Vandeburie Leon, zoontje van Geert en van Menu Marijke, Kortrijkstraat Larno Laurean, zoontje van Dieter en van Carton Saskia, Vlaamse Ardennenstraat Van Eekhaute Woulf, zoontje van Martin en van Deseck Frederique, Bosstraat coffyn Mathis, zoontje van Mike en van Weymeels Charlotte, Beerstraat Gaillez Aster, zoontje van Brecht en van Verhaeghe Emilie, Lindestraat 62B Olafsdottir freyja, dochtertje van Skúlason Olafur en van Hjörleifsdottír Sigurbjörg Ros, Spreeuwengoed Hellyn Thibo, zoontje van Stephen en van De Wulf Delphine, Oudenaardseweg Desmet Yoran, zoontje van Benjamin en van Decock Evelyn, Boskant coussement Bastian, zoontje van Kristof en van Bellinck Ilse, Vrezeveld T Jampens Aimée, dochtertje van Peter en van Van De Populiere Lindsay, Groenstraat De cordier cathalina, dochtertje van Hein en van Verhaeghe Cynthia, Kortrijkstraat 172. Hartelijke gelukwensen. Huwelijken Desmet Xavier en De cock Evelien, Stoofstraat Simoens Kristof en Hoste Siska, Vrankaartstraat Van Kerkhove Jonathan en Desmyter Lieselot, Oudenaardseweg 142. Hartelijke gelukwensen. Overlijdens Geenens Gilbert, Lindestraat 16, geboren op te Ronse en overleden te Oudenaarde Van De Populiere Denise, Lindestraat 16, geboren op te Petegem-aan-de- Schelde en overleden te Oudenaarde De Preester Maurice, Karmstraat 25, geboren op te Dottenijs en overleden te Oudenaarde Audooren Lucien, Peeshoek 12, geboren op te Petegem-aan-de-Schelde en overleden te Oudenaarde Thomaes Marie, Lindestraat 16, geboren op te Huise en overleden te Wortegem-Petegem Speleers Marcella, Lindestraat 16, geboren op te Petegem-aan-de- Schelde en overleden te Oudenaarde De Lepeleere Roger, Voskensstraat 4, geboren op te Anzegem en overleden te Oudenaarde. Innige deelneming. 12

13 Gouden bruiloften Moerman Leon en Moerman Maria, St. Martinusstraat 52. Hartelijke gelukwensen. GEVONDEN VOORWERPEN De gemeentelijke diensten staan in voor het beheer en het bewaren van gevonden voorwerpen. Inwoners kunnen gevonden voorwerpen (sleutels, portefeuille, vest, enz. ) afgeven 1. bij de dienst burgerzaken (Katrien Decordier) tijdens de openingsuren; 2. bij de lokale politie Vlaamse Ardennen (permanentie 24/24), Minderbroedersplein 1 te 9700 Oudenaarde, tel. 055/ , buiten de openingsuren. GEVONDEN: a. Een sleutelbos met 1 BMW-sleutel en een afstandsbediening voor een elektrische poort, gevonden langs de Oudenaardseweg ter hoogte van huisnummer 65. b. Een paar bruine handschoenen, gevonden in de tent langs de Kortrijkstraat naast de vroegere Barba s op zaterdagavond 30 maart

14 Politie Vlaamse Ardennen ECOPS Indien je terecht kwam op een verwarrende site met misleidende informatie, of je ontving via ongewenste reclame of frauduleuze voorstellen of je zag kinderporno op een site, dan kan je als internetgebruiker misdrijven melden aan ecops. ecops is een online Belgisch meldpunt waar je als internetgebruiker deze misdrijven kan melden. Je hoeft je niet af te vragen wie er juist bevoegd is, ecops zorgt ervoor dat jouw melding door de juiste bevoegde dienst wordt onderzocht. Via het online meldingsformulier kan je uw melding stap voor stap invullen. Is jouw computer schijnbaar door politie of SABAM geblokkeerd, dan kan je dit ook via de site van ecops melden en kan je methodes en oplossingen terugvinden om geblokkeerde computers te deblokkeren. ecops is een initiatief van: De Federal Computer Crime Unit van de Federale Gerechtelijke Politie (FCCU) De Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie. Containerpark SLUITINGSDAGEN Het containerpark is op woensdag 1 mei 2013: feest van de arbeid zaterdag 4 mei 2013: Wortegem Koerse donderdag 9 mei 2013: O.-L.-Heer Hemelvaart. ALGEMEEN Gelieve rekening te houden met volgende praktische punten: metalen voorwerpen voor de oud ijzercontainer worden ontdaan van alle vreemde materialen (geen hout, plastics, textiel, ) ; blikjes van frisdranken en bieren horen thuis in de PMD-zak en niet in de oud ijzercontainer. PMD wordt niet meer toegelaten op het containerpark, maar wordt ingezameld via de 2-wekelijkse ophalingen (blauwe zakken) ; huisvuil en/of ander afval, bestemd voor de afvalbak (Diftar), hoort niet thuis op het containerpark ; papier verpakken in kartonnen doos of samenbinden a.u.b. ; lege kartonnen dozen platdrukken a.u.b. ; sorteren gebeurt op voorhand thuis ; bestelwagens met een laadvermogen van meer dan 3,5 ton, vrachtwagens, grote tractoren en tractoren met aanhangwagen worden niet toegelaten. AFVALZAKKEN Afvalzakken zijn enkel te koop bij de dienst burgerzaken in het gemeentehuis en op het containerpark tijdens de openingsuren. Kostprijs rol van 12 PMD-zakken: 1,50 set van 10 luierafvalzakken: 5,00 14

15 Milieu, landbouw en natuur KIES VOOR GOEDKOPERE GROENE ENERGIE VIA DE GROEPSAANKOOP Wil jij besparen op je energiefactuur? En wil je daarbij ook je steentje bijdragen tot een beter milieu? Doe dan mee met de groepsaankoop van 100% groene stroom van het Oost-Vlaamse provinciebestuur. Ook de gemeente Wortegem- Petegem ondersteunt dit initiatief, dat al voor de derde keer plaatsvindt. Vanaf 19 april 2013 kan je vrijblijvend en zonder enige aankoopverplichting inschrijven. Ben je overtuigd? Schrijf dan vandaag nog in. Neem je laatste eindafrekening (12 maanden) van elektriciteit en aardgas bij de hand en schrijf je online in op (doorklikken op provincie Oost-Vlaanderen). Schrijf in tot en met 21 mei Nadien krijg je een persoonlijk aanbod met hoeveel je kunt besparen. Pas dan beslis je of je ook effectief overstapt. Voor meer informatie over dit initiatief, telefoneer naar het gratis infonummer (werkdagen van 9 tot 17 uur maandag tot 20 uur) of je vraag naar Heb je geen toegang tot het internet, dan helpt de gemeente je graag verder. Tussen vrijdag 19 april en dinsdag 21 mei kan je op volgende tijdstippen terecht op de milieudienst, Waregemseweg 35: Ma-di-wo: Do: Vr: uur uur en uur uur Wil je zeker zijn dat er iemand beschikbaar is om je te helpen, geef voor je bezoek een seintje op 056/ of via: Breng zeker je laatste jaarafrekening van elektriciteit en aardgas, zodat we alle gegevens bij de hand hebben. 15

16 VERGROOT DE HOOP TAXUSINZAMELING VOOR AANMAAK KANKERBESTRIJDENDE MEDIcIJNEN Vergroot de Hoop werd in 2006 opgericht. Ondertussen organiseert boomkwekerij Van Hulle B&C uit Maldegem voor het 8ste jaar een grootscheepse taxusinzameling ten voordele van Kom op tegen Kanker. Vergroot de Hoop werkt nauw samen met de medische wetenschap, gespecialiseerd in de ontwikkeling van kankermedicijnen. In 2012 werd een recordopbrengst bijeengebracht van 6400 m³ snoeisel en Voor 2013 leggen we de lat nog hoger en gaan we voor een nog grotere hoop taxussnoeisel! Het snoeisel van de veel voorkomende taxushaag vormt de basis van heel wat kankerbestrijdende geneesmiddelen. Vooral de jonge (max. 1 jaar en max. 30 cm) en zuivere (zonder aarde, gras of ander groen) taxussnoeisels zijn belangrijk. Afgekeurd snoeisel Breng dus tussen 15 juni en 31 augustus 2013 gratis uw taxussnoeisel naar het containerpark en vergroot de hoop, want per m³ ingezameld snoeisel schenkt de actie 50 aan een goed doel dat strijdt tegen kanker. Meer informatie omtrent deze actie vindt u terug op Goedgekeurd snoeisel Vragen en/of opmerkingen over natuur milieu containerpark: 16

17 Jeugddienst SPEELPLEINWERKING SPEELKRIEBELS Het speelplein van Pasen zit er alweer op, bijna 30 kinderen speelden er op los ondanks de winterse temperaturen. Deze zomer verwachten we de echte zomer. Schrijf je kindje dan als de bliksem in via het formulier op de website. Inwoners kunnen inschrijven vanaf maandag 3 juni, niet-inwoners vanaf 10 juni Meer info vind je in de zomerbrochure maar hier alvast de speelpleindata: 8-12 juli (niet op 11 juli) juli juli 5-9 augustus augustus ( niet op 15 augustus) augustus SPEELKRIEBELS ZOEKT ENTHOUSIASTE MONITOREN Het speelplein en de jeugddienst zijn altijd op zoek naar jongeren die een dolle bende kinderen willen begeleiden. Je - bent minimum 16 jaar, - zit boordevol creatieve ideeën en weet er geen blijf mee, - vindt het leuk om zo nu en dan eens de clown te zijn die de kinderen aan het lachen brengt, - hebt gevoel voor verantwoordelijkheid, - vindt de fantasie van kinderen boeiend, Wat bieden wij? - een gezellige tijd tussen joelende kinderen in Speelkriebels Wortegem-Petegem, - een enthousiaste groep leeftijdsgenoten die samen met jou instaan voor de begeleiding van de kinderen, - tot 6 weken Speelkriebels, - een gezellige speelpleinsfeer, - openheid en ruimte voor creativiteit en speelsheid, - een forfaitaire vergoeding voor jouw vrijwillige inzet variërend van 19 tot 31 (afhankelijk van jouw ervaring in het jeugdwerk en de gevolgde kadervorming), Deze vergoeding is een compensatie voor je vervoer, het gebruik van je telefoon, kledij op het speelplein,... Bemerk dat dit geen vakantiejob is, maar vrijwilligerswerk. Wil je nog een goedbetaalde studentenjob doen, dan kan dat perfect in combinatie met enkele weken monitor zijn op het speelplein. - en nog zoveel meer. Overtuigd? Jij wil er bij zijn? Neem contact op met de jeugddienst voor meer informatie. Kortom, jij voelt je Speelkriebels opborrelen en wil graag op de speelpleinwerking vertoeven? Dan ben jij de speelpleinmonitor die wij zoeken! 17

18 SWAP IN DE ZOMER Ook aan de tieners van 12 tot en met 16 jaar wordt er gedacht tijdens de zomer. Er zijn regelmatig toffe activiteiten gepland. Alles kun je terugvinden op de website of in de zomerbrochure die binnenkort in je bus valt. JEUGDRAAD, comedy, JEUGDDIENST EN JEUGDBELEID, EEN MOOIE combinatie? De jeugddienst en de jeugdraad slaan de handen in elkaar. Voor het meerjarenplan denken ze samen na over het toekomstig jeugdbeleid in Wortegem-Petegem en vragen daarvoor uw input. Er is een (korte) vragenlijst voor zowel kinderen, jongeren als ouders! Wil je je mening kwijt over het jeugdbeleid in Wortegem- Petegem? Surf dan naar be, deel uw neming en krijg bovendien een korting van 1 op deze activiteit: DE JEUGDRAAD GOES BOBBEJAANLAND Jeugdraad Wortegem-Petegem nodigt al zijn jeugdverenigingen en de speelpleinmonitoren uit op een onvergetelijke dag. Wanneer? Zondag 12 mei Wat kost da? 15 (bus, inkom, verzekering en plezier inbegrepen) Inschrijven? Via de leiding van jouw jeugdvereniging of via Inschrijven kan tot 6 mei We vertrekken rond 9 uur aan het gemeentehuis en zijn terug rond 19 uur. contactgegevens jeugddienst: Lieven Van de Voorde - Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem Tel. 056/

19 Sportdienst INITIATIELESSEN VOOR KINDEREN KLEUTERTURNEN Wat? Een algemene bewegingsopvoeding voor de kleinsten van de gemeente. Wanneer? Elke dinsdag van tot uur (niet tijdens de schoolvakanties). OMNISPORT Wat? Een uurtje sporten in de grote sportzaal Wanneer? Elke dinsdag van tot uur (niet tijdens de schoolvakanties). Waar? Gemeentelijke sporthal De Ruffel - Nellekensweg 1, 9790 Wortegem-Petegem - Grote sportzaal. Kostprijs? 2 maand (mei-juni 2013): 12 (8 lessen à 1,50/les) Inschrijven via de sportdienst - - (max 25 plaatsen per reeks) Data mei-juni: mei / juni VERBROEDERINGSRIT Op zaterdag 8 juni 2013 organiseert het gemeentebestuur i.s.m. de lokale wielertoeristenclubs (De Doorbijters De Fusietrappers De Ooiketrappers en trapsters) een fusierit voor de geoefende fietser. Zowel leden als niet-leden van deze clubs zijn welkom. De start is voorzien om 8.15 uur aan het kantientje in het domein de Ghellinck. Afstand: ca. 75 km. Terugkeer rond uur aan het kantientje waarna bij een drankje en een bord spaghetti kan nagekaart worden over de rit. Deelname is gratis. Bent u geïnteresseerd? Schrijf u in vóór 31 mei bij Pieter Nachtegaele op de gemeentelijke sportdienst, Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem, tel. 056/ , fax 056/ , met opgave van uw telefoonnummer en of u al dan niet blijft voor de spaghetti. 19

20 ZOMERSPORTKAMPEN De sportdienst organiseert tijdens het zomerverlof sportkampen voor de kleutertjes en lagere schoolkinderen: 01/07 05/07: Omnisportkamp (6j - 12j) in sporthal De Ruffel 02/07 05/07: Kleutersportkamp (3j - 5j) in het gemeentelijk domein de Ghellinck 26/08 30/08: Omnisportkamp (6j - 12j) in sporthal De Ruffel 27/08 30/08: Kleutersportkamp (3j 5j) in het gemeentelijk domein de Ghellinck Meer informatie zal verschijnen in de gemeentelijke zomerpromotiebrochure en het volgende infoblad. SENIORENSPORTDAG Reeds enkele jaren richt de Burensportdienst Vlaamse Ardennen een sportdag in voor senioren. Deze zal dit jaar doorgaan op dinsdag 28 mei 2013 in en rond de sporthal van Wortegem-Petegem. Je kunt s middags eveneens genieten van een koude schotel met bijhorend live optreden. Dagprogramma: uur Aanmelden uur Activiteit uur Activiteit uur Middagmaal + koffie en gebak met live optreden uur Activiteit uur Activiteit 4 Kostprijs sportdag: 5 euro Kostprijs koude schotel: 10 euro Keuzesporten: wandelen, fietsen, Curve bowls, curling, badminton, petanque, minigolf, lijndans, aerobics, ruggym, kubb, zumba en bbb. Voor meer inlichtingen kan je terecht bij de sportdienst: 056/ Inschrijven voor 17 mei BOKWA BBB ZUMBA Sinds april is er in sporthal De Ruffel mogelijkheid tot deelname aan groepslessen Bokwa, BBB of Zumba. Planning: elke dinsdag: BBB van tot uur Bokwa van tot uur elke donderdag: Zumba van tot uur. Bokwa is de nieuwste sensatie! Er komen geen choreografieën aan bod. Je moet alleen in het bezit zijn van een goede kennis van het alfabet. Voel de muziek en beweeg op de beat. Bokwa is geschikt voor alle leeftijden. Zumba is een manier om je uit te leven en ondertussen te werken aan spierversterking, vetverbranding, conditie, coördinatie, ontspanning, Voor meer informatie kan je contact opnemen met Sofie Reynaert via Contactgegevens sportdienst: Pieter Nachtegaele - Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem Tel. 056/

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 17 DECEMBER 2015

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 17 DECEMBER 2015 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 17 DECEMBER 2015 Aanwezig : Aelvoet Carlos, Voorzitter ; Vander Meeren Luc, Burgemeester ; Nachtegaele Veerle Van den Dorpe Isabelle, Dhondt Willy

Nadere informatie

Gemeentebestuur Wortegem-Petegem. Beknopte opgave besluiten Kennisgeving publiek

Gemeentebestuur Wortegem-Petegem. Beknopte opgave besluiten Kennisgeving publiek Gemeentebestuur Wortegem-Petegem Beknopte opgave besluiten Kennisgeving publiek Tijdens de gemeenteraad van 22 februari 2007 werden onderstaande beslissingen éénparig genomen (behalve voor de punten 16,

Nadere informatie

http://kampenhout.ticketgang.eu/

http://kampenhout.ticketgang.eu/ Beste ouders, De zomerperiode komt dichterbij. U bent waarschijnlijk volop aan het denken welke zinvolle invulling u kan aanbieden aan uw kinderen. Met deze brochure wil uw gemeente Kampenhout heel graag

Nadere informatie

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING VAN 14 APRIL 2015

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING VAN 14 APRIL 2015 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING VAN 14 APRIL 2015 Aanwezig : Vander Meeren Luc, Burgemeester - Voorzitter ; Nachtegaele Veerle, Van den Dorpe Isabelle, Dhondt Willy en Van Tieghem

Nadere informatie

DAGORDE OPENBARE ZITTING

DAGORDE OPENBARE ZITTING Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Oudenaarde GEMEENTE MAARKEDAL Maarkedal, 15 februari 2012 Geacht raadslid De voorzitter van de gemeenteraad heeft de eer u uit te nodigen tot de GEMEENTERAAD, welke

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

BIJEENROEPING GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING GEMEENTERAAD Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Oudenaarde postcode 9750 / N.I.S. 45057 GEMEENTEBESTUUR ZINGEM A. Amelotstraat 53 9750 Zingem NIS 45057 tel. 09 389 01 00 fax. 09 389 01 49 gemeente@zingem.be www.zingem.be

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

Foto : zicht op de kerk van Elsegem. Gemeentelijk. infoblad WORTEGEM-PETEGEM. Mei > Juni 2015. Jaargang 32. www.wortegem-petegem.

Foto : zicht op de kerk van Elsegem. Gemeentelijk. infoblad WORTEGEM-PETEGEM. Mei > Juni 2015. Jaargang 32. www.wortegem-petegem. Foto : zicht op de kerk van Elsegem Gemeentelijk infoblad WORTEGEM-PETEGEM 3 Mei > Juni 2015 Jaargang 32 www.wortegem-petegem.be VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Gemeentebestuur Wortegem-Petegem, Luc Vander

Nadere informatie

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE SCHEPENCOLLEGE ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2015

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE SCHEPENCOLLEGE ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2015 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE SCHEPENCOLLEGE ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2015 Aanwezig : Vander Meeren Luc, Burgemeester - Voorzitter ; Van den Dorpe Isabelle, Dhondt Willy en Van Tieghem Maarten, Schepenen

Nadere informatie

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING VAN 9 MEI 2017

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING VAN 9 MEI 2017 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING VAN 9 MEI 2017 Aanwezig : Vander Meeren Luc, Burgemeester - Voorzitter ; Nachtegaele Veerle, Van den Dorpe Isabelle, Dhondt Willy en Van Tieghem

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Gemeentebestuur Bonheiden UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD EVB/lb Zitting van 25 juni 2014 Aanwezig: Steven Morrens, voorzitter Guido Vaganée, burgemeester Mieke Van den Brande, Jan Fonderie,

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 18 december 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING:

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik, 15-03-2013 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 21 december 2015

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 21 december 2015 Aanwezig: Afwezig: Alain Wyffels, Burgemeester Lieven Vanbelleghem, Johan Vanysacker, Marleen Soete, Frank Gheeraert, Schepenen Robert Barthier, Jacqueline Mostaert, Frans Vandeputte, Peter Vantomme, Jean-Marie

Nadere informatie

VAKANTIEGIDS. 2,5 18 jaar 2015. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout!

VAKANTIEGIDS. 2,5 18 jaar 2015. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout! VAKANTIEGIDS VAKANTIEGIDS 2,5 18 jaar 2015 Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout! V.U.: College van Burgemeester en Schepenen, Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout 1/8 Gelieve mij

Nadere informatie

Vakantie-aanbod Zomer 2016

Vakantie-aanbod Zomer 2016 Vakantie-aanbod Zomer 2016 Voor kinderen VANAF 4 jaar! (uitgezonderd kleutersportkamp) TEENS @ Kluisbergen (voor tieners van 10 15 jaar) Beste mama s en papa s, zonen en dochters! Zijn jullie op zoek naar

Nadere informatie

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT Zomerkalender Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 3 juli 4 juli 5 juli 6 juli 7 juli 10 juli 11 juli 12 juli 13 juli

Nadere informatie

002 Voordracht kandidaat bestuurder in het intergemeentelijk samenwerkingsverband Interelectra.

002 Voordracht kandidaat bestuurder in het intergemeentelijk samenwerkingsverband Interelectra. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD Geacht raadslid, U wordt overeenkomstig artikel 20 van het Gemeentedecreet uitgenodigd tot het bijwonen van de gemeenteraadszitting die zal plaats hebben in de raadzaal

Nadere informatie

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar Zomervakantie 2013 Een organisatie van gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas TIJDELIJKE VERHUIS JEUGDDIENST Deze zomer verhuist de jeugddienst tijdelijk naar

Nadere informatie

De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie

De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie SPORT ACTIEF 4 ( NAJAAR 2014 (sept-dec) De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie Sporten met sport actief onder begeleiding

Nadere informatie

HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE

HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE Sportkampen Grabbelpopups Kinderopvang 2016 1 OVERZICHT SCHOOLVAKANTIES 2016-2017 HERFSTVAKANTIE maandag 31 november tot vrijdag 4 november 2016 DAGEN SPORTDIENST JEUGDDIENST

Nadere informatie

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD G E M E E N T E 8610 Kortemark, 22 februari 2013. KORTEMARK BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD De Voorzitter van de Gemeenteraad heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING VAN 9 AUGUSTUS 2016

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING VAN 9 AUGUSTUS 2016 -Petegem UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING VAN 9 AUGUSTUS 2016 Aanwezig : Vander Meeren Luc, Burgemeester - Voorzitter ; Nachtegaele Veerle, Dhondt Willy en Van Tieghem Maarten,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT:

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT: DE GEMEENTERAAD, Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Gelet op de geldende budgetonderrichtingen terzake; Overwegende dat het afleveren van allerlei administratieve stukken voor de gemeente

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL 1. VOORWOORD 2. BESTUUR 3. ACCOMODATIE 4. WEBSITE & SOCIALE MEDIA 5. SPONSORVOORSTELLEN. Reclamepanelen. Website. Kledij.

INHOUDSTAFEL 1. VOORWOORD 2. BESTUUR 3. ACCOMODATIE 4. WEBSITE & SOCIALE MEDIA 5. SPONSORVOORSTELLEN. Reclamepanelen. Website. Kledij. INHOUDSTAFEL 1. VOORWOORD 2. BESTUUR 3. ACCOMODATIE 4. WEBSITE & SOCIALE MEDIA 5. SPONSORVOORSTELLEN Reclamepanelen Website Kledij Events 6. CONTACTGEGEVENS dankzij dit prachtige complex. Wij wensen iedereen

Nadere informatie

SPORT ACTIEF. De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie

SPORT ACTIEF. De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie SPORT ACTIEF NAJAAR 2015 De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie Sporten met Sport Actief onder begeleiding van bekwame

Nadere informatie

DAGORDE GEMEENTERAAD

DAGORDE GEMEENTERAAD GEMEENTE DENDERLEEUW 9470 DATUM : 8 DECEMBER 2009 DAGORDE GEMEENTERAAD Mevrouw Elke De Greef, voorzitter van de gemeenteraad van bovengenoemde gemeente verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting

Nadere informatie

Basiscursus voor monitoren

Basiscursus voor monitoren Basiscursus voor monitoren 2015 V.U. Vakantiewerking Scherpenheuvel-Zichem, August Nihoulstraat 13-15, 3270 Scherpenheuvel Voor wie? Ben je minimum 16 jaar of word je nog 16 in de loop van 2015? Kan je

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING VAN 8 SEPTEMBER 2015

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING VAN 8 SEPTEMBER 2015 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING VAN 8 SEPTEMBER 2015 Aanwezig : Vander Meeren Luc, Burgemeester - Voorzitter ; Nachtegaele Veerle, Van den Dorpe Isabelle,Dhondt Willy en Van Tieghem

Nadere informatie

HERFST 2017 VRIJETIJDSBROCHURE

HERFST 2017 VRIJETIJDSBROCHURE HERFST 2017 VRIJETIJDSBROCHURE Sportkampen Grabbelpopups Kinderopvang 2017 1 OVERZICHT SCHOOLVAKANTIES 2017-2018 HERFSTVAKANTIE maandag 30 oktober tot vrijdag 3 november 2017 DAGEN SPORTDIENST JEUGDDIENST

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18 DECEMBER 2013 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING

AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18 DECEMBER 2013 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18 DECEMBER 2013 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. O 2 Gemeentelijke administratieve sancties reglement

Nadere informatie

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt.

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt. De Kar Folder Wat is De Kar? Soms kan je leven plotseling veranderen door een tegenslag (ziekte, werkloosheid, scheiding, een overlijden binnen je gezin...) en word je verplicht om met weinig geld rond

Nadere informatie

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD G E M E E N T E 8610 Kortemark, 6 december 2013. KORTEMARK BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD De Voorzitter van de Gemeenteraad heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 Openingsuren De ontmoetingsruimte is elke weekdag open van 13.00u tot 17.00u. Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen Gezondheidsconsult

Nadere informatie

Inschrijvingen buitenschoolse opvang - grote vakantie 2014 TEN GELEIDE

Inschrijvingen buitenschoolse opvang - grote vakantie 2014 TEN GELEIDE Inschrijvingen buitenschoolse opvang - grote vakantie 2014 TEN GELEIDE De inschrijvingen van de gemeentelijke buitenschoolse opvang voor de grote vakantie zijn gepland op onderstaande data in het gemeentehuis.

Nadere informatie

Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015

Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015 1 Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015 De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, de artikelen 42, 43 2, 15

Nadere informatie

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 26 NOVEMBER 2015

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 26 NOVEMBER 2015 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 26 NOVEMBER 2015 Aanwezig : Aelvoet Carlos, Voorzitter ; Vander Meeren Luc, Burgemeester ; Nachtegaele Veerle, Van den Dorpe Isabelle, Dhondt Willy

Nadere informatie

Foto: winter in domein de Ghellinck. Gemeentelijk infoblad WORTEGEM-PETEGEM. Jaargang 30

Foto: winter in domein de Ghellinck. Gemeentelijk infoblad WORTEGEM-PETEGEM. Jaargang 30 Foto: winter in domein de Ghellinck Gemeentelijk infoblad WORTEGEM-PETEGEM 2 Maart > April 2013 Jaargang 30 VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Gemeentebestuur Wortegem-Petegem, Luc Vander Meeren, Waregemseweg

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 22.05.2014 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. april 2015

Uitvliegerskrant. april 2015 De Uitvliegerskrant april 2015 Maandelijks tijdschrift - jaargang 16, nr. 4 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon De

Nadere informatie

April juni 2016. Het lokaal dienstencentrum De Maretak Activiteitenkalender

April juni 2016. Het lokaal dienstencentrum De Maretak Activiteitenkalender Het lokaal dienstencentrum De Maretak Activiteitenkalender April juni 2016 Lokaal dienstencentrum De Maretak Groteweg 27B 9500 GERAARDSBERGEN Tel. 054 43 38 36 dienstencentrum@ocmwgeraardsbergen.be www.ocmwgeraardsbergen.be

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Oudenaarde Gemeente Wortegem-Petegem. HALFJAARLIJKS VERSLAG januari - juni 2012 CULTUURRAAD

Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Oudenaarde Gemeente Wortegem-Petegem. HALFJAARLIJKS VERSLAG januari - juni 2012 CULTUURRAAD Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Oudenaarde Gemeente Wortegem-Petegem HALFJAARLIJKS VERSLAG januari - juni 2012 CULTUURRAAD 1. Doelstelling van de cultuurraad De Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 3 december 2013 Besluit nummer: 2013_GR_01291 Onderwerp: DIVASS- dienst Belastingen - Belastingreglement op de tweede verblijven voor het aanslagjaar

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 31/01/2013

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 31/01/2013 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 31/01/2013 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 31 januari 2013 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1.

Nadere informatie

ZOMERSPORTKAMPEN TER BORCHT 2016 LAGER/MIDDELBAAR

ZOMERSPORTKAMPEN TER BORCHT 2016 LAGER/MIDDELBAAR ZOMERSPORTKAMPEN TER BORCHT 2016 LAGER/MIDDELBAAR ZOMERSPORTKAMP 1 4 T.E.M. 8 JULI 2016 Thema Summertime Extra: Poolparty / RSOlympics / 10.000 zeepbellen ZOMERSPORTKAMP 2 11 T.E.M. 15 JULI 2016 Thema

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE

Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE OPGEPAST! Enkele wijzigingen ALGEMENE INFO PETOETER & GRABBELPAS NIEUW! Het grabbelpasje wordt vervangen door de UiTPAS. Om deel te nemen

Nadere informatie

Zomervakantie 2016 12 juli 2016 5 augustus 2016

Zomervakantie 2016 12 juli 2016 5 augustus 2016 Zomervakantie 2016 12 juli 2016 5 augustus 2016 Beste, In dit boekje komt u alles te weten over speelpleinwerking Flapuit. Deze zomervakantie zijn we geopend van maandag 12 juli 2016 t.e.m. vrijdag 5 augustus

Nadere informatie

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht.

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht. 23 mei 2013 DE GEMEENTERAAD, Overeenkomstig artikel 28 van het Gemeentedecreet in openbare zitting vergaderd; Overwegende dat de gemeenteraad in uitvoering van de artikelen 199 en 200 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

Najaars brochure. Seniorenraad Anzegem

Najaars brochure. Seniorenraad Anzegem Najaars brochure Seniorenraad Anzegem 2013 Activiteiten Kalender SENIORENUITSTAP 9 september Blankenberge ZOT VAN GEZOND 30 september Ansold KAARTING 7 oktober De Stringe DANSCAFE 4 november 9 december

Nadere informatie

ZITTING VAN 28 JANUARI 13

ZITTING VAN 28 JANUARI 13 PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- ZITTING VAN 28 JANUARI 13 AANWEZIG: de heer Koenraad Van Coppenolle, voorzitter de dames Veerle Daems, Martine Dierickx, Heleen Vangeel en Freya Verlinden

Nadere informatie

SPORTEL- BROCHURE. Sportaanbod voor ouderen

SPORTEL- BROCHURE. Sportaanbod voor ouderen SPORTEL- BROCHURE Sportaanbod voor ouderen 2014-2015 Beste sportelaar Deze sportfolder wordt je aangeboden door de gemeente Brecht en is samengesteld door de Brechtse dienstencentra, de sportdienst en

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

KROKUS 2017 VRIJETIJDSBROCHURE

KROKUS 2017 VRIJETIJDSBROCHURE KROKUS 2017 VRIJETIJDSBROCHURE Sportkampen Grabbelpopups Kinderopvang 2017 1 OVERZICHT SCHOOLVAKANTIES 2017 KROKUSVAKANTIE maandag 27 februari tot vrijdag 3 maart DAGEN SPORTDIENST JEUGDDIENST KINDEROPVANG

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter. Juli augustus september 2015

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter. Juli augustus september 2015 ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter Juli 2015 Openingsuren LDC Pallieter De ontmoetingsruimte is elke dag open van 9.00u. tot 17.30u De cafetaria is elke weekdag open van 12.00u tot 17.30u Dienstverlening

Nadere informatie

Uitwaaien aan zee - z a t e r dag 18 februari 2006

Uitwaaien aan zee - z a t e r dag 18 februari 2006 Jaargang 28 nr. 1 januari februari 2006 - 2 - P r o j e c t g r o e p S p o r t Z o n d a g 2 9 j a n u a r i 2 0 0 6 W a n d e l e n Onze eerste wandeling van 2006 blijft nog een verrassing. Kleed je

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli-augustus-september 2015 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden

Nadere informatie

Infobrochure voor ouders

Infobrochure voor ouders Infobrochure voor ouders Zit je je thuis stierlijk te vervelen? Heb je last van een hevige speelmicrobe? Hou je van actie en avontuur? Kom dan zeker langs op t Speelplein! Ravotten, rollebollen en buiten

Nadere informatie

Beste kinderen, beste ouders,

Beste kinderen, beste ouders, Beste kinderen, beste ouders, De laatste periode van dit schooljaar is terug in gang geschoten. Nog enkele zomerse activiteiten staan de kinderen te wachten. Uitstappen, schoolreizen, week van de zee,

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 24 maart 2016

Gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 Gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 28 januari 2016 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 28 januari 2016

Nadere informatie

1. Hoe schrijf ik mij als individu of als team in voor de Biketour?

1. Hoe schrijf ik mij als individu of als team in voor de Biketour? FAQ BIKETOUR 2015 1. Hoe schrijf ik mij als individu of als team in voor de Biketour? 2. Hoe kan ik mijn profielpagina delen met anderen? 3. Hoe kan ik mijn profielfoto wijzigen? 4. Hoe kan ik de naam

Nadere informatie

Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014

Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014 Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014 Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden staan voor de deur, dus eventjes tijd voor een

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. December 2014

Uitvliegerskrant. December 2014 De Uitvliegerskrant December 2014 Maandelijks tijdschrift - jaargang 15, nr. 10 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon

Nadere informatie

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout.

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout. ERKENNING EN ZETEL Artikel 1. De gemeentelijke Sportraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012, zijnde het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren

Nadere informatie

2015/08. Roland Outtier Gerard Vandoolaeghe Yves Lagage. voorzitter joggen voor Beginners logistiek evenementen

2015/08. Roland Outtier Gerard Vandoolaeghe Yves Lagage. voorzitter joggen voor Beginners logistiek evenementen Ieper 08/08/2015 Ook midden de zomervakantie stak het LOKO-team de koppen bij elkaar. Het najaar kondigt zich immers als zeer druk aan! In september bundelen we immers deelnames aan Dwars door Ieper, De

Nadere informatie

De Gemeenteraad, In openbare vergadering,

De Gemeenteraad, In openbare vergadering, STATUTEN MILIEURAAD De Gemeenteraad, In openbare vergadering, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 houdende wijzigingen van de statuten van de milieuraad ingevolge richtlijnen vastgelegd

Nadere informatie

DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 27 november 2014 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 27 november

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

Statuten gemeentelijke cultuurraad

Statuten gemeentelijke cultuurraad G E M E E N T E Hoofdstuk 1 Erkenning. T E R N A T Statuten gemeentelijke cultuurraad Artikel 1 De bestaande gemeentelijke cultuurraad wordt erkend als gemeentelijke adviesraad in uitvoering van het decreet

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

A G E N D A OPENBARE ZITTING

A G E N D A OPENBARE ZITTING . Secretariaat Markt 1, 9620 Zottegem Openingsuren: maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur Telefoon: 09 364 64 54 Fax: 09 364 64 79 e-mail: secretariaat@zottegem.be Geacht raadslid Gemeenteraad bijeenroeping

Nadere informatie

HET IS EEN FEEST MET, VOOR EN DOOR ONS ALLEN SAMEN!

HET IS EEN FEEST MET, VOOR EN DOOR ONS ALLEN SAMEN! Ruien Feeste zou er niet zijn zonder de vele vrijwilligers. Wij kunnen het niet genoeg hernalen: HET IS EEN FEEST MET, VOOR EN DOOR ONS ALLEN SAMEN! Dit jaar alvast de 15de editie en telkens een groot

Nadere informatie

Goed gevoel activiteit

Goed gevoel activiteit OCMW Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM januari februari maart 2015 Vergeven en vergeten de last van vorig jaar, geen voornemen is beter dan vrede met elkaar We wensen alle bewoners een

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Binnenkort is het alweer paasvakantie en dan verwennen wij de jeugd met allerlei toffe sportieve of creatieve bezigheden.

Binnenkort is het alweer paasvakantie en dan verwennen wij de jeugd met allerlei toffe sportieve of creatieve bezigheden. Hallo allemaal, Binnenkort is het alweer paasvakantie en dan verwennen wij de jeugd met allerlei toffe sportieve of creatieve bezigheden. Van dinsdag 14 april tot en met zondag 19 april 2009 staan er tal

Nadere informatie

VAKANTIEWERKING GEETBETS. Speelplein Uitstappen Sportweken

VAKANTIEWERKING GEETBETS. Speelplein Uitstappen Sportweken De Openbare Bibliotheek Geetbets is open tijdens de vakantieperiode! Kom langs met je bibkaart! Leen gratis boeken! VAKANTIEWERKING GEETBETS 2013 Openingsuren dinsdag: 18-20u woensdag: 14-16u donderdag:

Nadere informatie

Plannings- en kostenschema Artfriends creatieve cursussen, workshops en vakanties * Individuele en groeps deelname

Plannings- en kostenschema Artfriends creatieve cursussen, workshops en vakanties * Individuele en groeps deelname Plannings- en kostenschema Artfriends creatieve cursussen, workshops en vakanties Individuele en groeps deelname korting per aangebrachte cursist Gratis workshopdeelname: Creëer je eigen groep Voor een

Nadere informatie

Wat Doelgroep Waar en wanneer Kostprijs Speelse kerstboomversiering - 3-6 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur 6 euro

Wat Doelgroep Waar en wanneer Kostprijs Speelse kerstboomversiering - 3-6 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur 6 euro Heuvelland Grabbelpas - de Kersteditie Maandag 21/12. Speelse kerstboomversiering - 3-6 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur knutselactiviteit Sneeuwballengevecht - 6-12 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur We gaan

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer GEMEENTERAAD Zitting van Agenda Mevrouw Mijnheer Overeenkomstig artikelen 19 en 20 van het gemeentedecreet nodigen wij u uit tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad op woensdag om 18:00

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

Beste leden en ouders,

Beste leden en ouders, Beste leden en ouders, Het schooljaar loopt stilaan op zijn einde, de vakantie komt om het hoekje piepen en begin augustus is er natuurlijk weer ons spetterende zomerkamp! Onze leiding is al maandenlang

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten Cel cultuurcoördinatie Dries Peeters Cultuurbeleidscoördinator Elisabethlaan 103 3200 Aarschot 016 63 02 80 dries.peeters@aarschot.be DP/CBC Voorbehouden aan de administratie 76230/332-02 Schepencollegebeslissing

Nadere informatie

- 2 - REDACTIONEEL Denk erom, de 28ste Vredewijkfeesten - 15 en 16 september komen eraan! De voorbereidingen zijn al volop aan de gang.

- 2 - REDACTIONEEL Denk erom, de 28ste Vredewijkfeesten - 15 en 16 september komen eraan! De voorbereidingen zijn al volop aan de gang. Jaargang 28 nr. 4 mei 2006 - 2 - REDACTIONEEL Denk erom, de 28ste Vredewijkfeesten - 15 en 16 september komen eraan! De voorbereidingen zijn al volop aan de gang. En wees gerust: Had je op vorige editie

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE VLAAMS-BRABANT ZITTING van 26 mei 2015 Aanwezig : MM. Mevr. Joske Vermeir, raadslid voorzitter; GEMEENTE Jan Couck, Pierre Van de Velde, Johan Deleu,

Nadere informatie

Hoe organiseer ik een actie voor de Mucovereniging?

Hoe organiseer ik een actie voor de Mucovereniging? Hoe organiseer ik een actie voor de Mucovereniging? Heeft u altijd al eens iets willen doen voor de Mucovereniging, maar u weet niet goed wat? Dan helpen wij u daar graag mee verder! In deze informatiegids

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Brakel: Carmen Vanden Broucke Kluisbergen: Bert Dekimpe Maarkedal: Mirjam Sonck en Charlotte De Mullier Oudenaarde: Els De Vos Ronse: Roseline

Brakel: Carmen Vanden Broucke Kluisbergen: Bert Dekimpe Maarkedal: Mirjam Sonck en Charlotte De Mullier Oudenaarde: Els De Vos Ronse: Roseline Brakel: Carmen Vanden Broucke Kluisbergen: Bert Dekimpe Maarkedal: Mirjam Sonck en Charlotte De Mullier Oudenaarde: Els De Vos Ronse: Roseline Bauters/Jenny Bouckaert Wortegem-Petegem: Ruth Debels Verderzetting

Nadere informatie

Infobulletin Basisschool St. Petrus Boxtel, Tel: 0411-672348 E-mail: info@st-petrus.nl website: www.st-petrus.nl

Infobulletin Basisschool St. Petrus Boxtel, Tel: 0411-672348 E-mail: info@st-petrus.nl website: www.st-petrus.nl Infobulletin Basisschool St. Petrus Boxtel, Tel: 0411-672348 E-mail: info@st-petrus.nl website: www.st-petrus.nl 06 januari 2016 Gefelicitaart!! 07 jan. Juf Evelien 08 jan. Lot gr. 3 10 jan. Lisa gr. 5

Nadere informatie