Splash RPX-i Color Server. Configuratiegids

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Splash RPX-i Color Server. Configuratiegids"

Transcriptie

1 Splash RPX-i Color Server Configuratiegids

2 2006 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product juni 2006

3 INHOUD 3 INHOUD INLEIDING 7 Terminologie en conventies 7 Over dit document 7 NETWERKINSTELLINGEN 8 De Splash RPX-i configureren voor afdrukken met AppleTalk 8 De Splash RPX-i configureren voor TCP/IP- en LPR-afdrukken 9 De Splash RPX-i aansluiten op het TCP/IP-netwerk 9 De Splash RPX-i configureren voor het TCP/IP-netwerk 9 TCP/IP-afdrukken vanaf de Splash RPX-i inschakelen 11 Windows 2000/XP/Server 2003 configureren voor TCP/IP-afdrukken 11 De Splash RPX-i configureren voor NDPS-afdrukken 12 Een Novell NetWare-afdrukwachtrij configureren 19 Verbinding maken met een Fiery 21

4 INHOUD 4 STANDAARDVOORKEUREN INSTELLEN 23 Standaardinstellingen voor taken definiëren 23 Standaardinstellingen voor taken bewerken 23 De voorkeuren van de Splash RPX-i instellen 24 Servervoorkeuren instellen 25 Bijkomende servervoorkeuren instellen 26 Paginavoorkeuren instellen 27 Netwerkvoorkeuren instellen 28 Kleurvoorkeuren instellen 30 Voorkeuren voor Verschijningsvorm instellen 31 Voorkeuren voor Knoppenbalk instellen 31 Een logbestand instellen en lezen 31 WEB QUEUE MANAGER GEBRUIKEN 34 Voorbereiding voor Web Queue Manager 34 Web Queue Manager configureren 35 Het TCP/IP-regelpaneel configureren 35 Webtoegang inschakelen 36 Webserver inschakelen 37 Gebruiksrechten beheren voor Web Queue Manager 38

5 INHOUD 5 BEHEER VAN DE SPLASH RPX-I 39 Het beheerderswachtwoord wijzigen 39 Gebruikers en rekeningen beheren 39 Beveiligde toegang 41 Foutberichten van Beveiligde toegang voor clients bewerken 42 Gebruik van Beveiligde toegang op clientwerkstations 42 Afdrukken met Beveiligde toegang 42 Het configuratierapport afdrukken 43 Voorkeuren opslaan en herstellen 43 Software bijwerken 44 Lettertypen downloaden 46 Scanpostvakken instellen 48 Hot Folders en virtuele printers instellen 48 De Splash RPX-i configureren voor Hot Folders 48 Hot Folders configureren voor SMB-bestandsdeling 50 Hot Folders configureren voor AppleTalk-bestandsdeling 50 Scannen op virussen 50 Overwegingen rond energie 51 Inschakelen 51 Energiespaarstand 51 Overeenstemming met EnergyStar 51 Slaapstand 51 INDEX 53

6

7 INLEIDING 7 INLEIDING In dit document wordt beschreven hoe u netwerkservers en -clients instelt voor gebruik met de Splash RPX-i Color Server. Voor algemene informatie over het gebruik van de kopieermachine, uw computer, uw toepassingen of uw netwerk raadpleegt u de documentatie bij deze producten. Terminologie en conventies Dit document gebruikt de volgende terminologie en conventies. Term of conventie Fiery Verwijst naar Fiery Network Controller Kopieermachine DocuColor 240/250 Mac OS Splash RPX-i Titels in cursief Apple Mac OS 9, Mac OS X Splash RPX-i Color Server Andere documenten in dit pakket Windows Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 Over dit document In dit document komen de volgende onderwerpen aan bod: Instellen van de netwerkomgeving Instellen van de voorkeuren voor de Splash RPX-i Beheren van de Splash RPX-i

8 NETWERKINSTELLINGEN 8 NETWERKINSTELLINGEN In dit hoofdstuk worden omgevingen beschreven die doorgaans een of meer netwerkconfiguraties omvatten. Er wordt beschreven hoe u uw netwerk instelt en configureert voor het afdrukken naar de Splash RPX-i vanaf Windows- of Mac OS-computers. De Splash RPX-i ondersteunt AppleTalk, Bonjour/Rendezvous, AppleShare, Microsoft TCP/IP, Novell NetWare NDPS voor TCP/IP- of LPR-afdrukken, en biedt legacyondersteuning voor het instellen van een NetWare-afdrukwachtrij via PConsole. De Splash RPX-i configureren voor afdrukken met AppleTalk In dit deel wordt beschreven hoe u de Splash RPX-i configureert voor het ontvangen van taken van computers in een AppleTalk-netwerk. DE SPLASH RPX-I CONFIGUREREN VOOR AFDRUKKEN MET APPLETALK 1 Kies Locatie in het Apple-menu op de Splash RPX-i en kies vervolgens Netwerkvoorkeuren. 2 Kies in de keuzelijst Toon de optie Built-in Ethernet (Ingebouwd Ethernet) voor het TCP/IPnetwerk. 3 Klik op het tabblad AppleTalk. 4 Schakel het selectievakje Maak AppleTalk actief in. 5 Als meer dan een zone wordt weergegeven, selecteert u de juiste AppleTalk-zone.

9 NETWERKINSTELLINGEN 9 6 Klik op Pas nu toe. 7 Sluit Netwerkvoorkeuren. 8 Kies in de Splash-servertoepassing de optie Voorkeuren in het menu Splash Server. 9 Klik op het tabblad Netwerk en selecteer AppleTalk-registratie. Zie pagina 29 voor meer informatie. 10 Klik op OK. De Splash RPX-i configureren voor TCP/IP- en LPR-afdrukken In dit deel wordt beschreven hoe u de Splash RPX-i configureert voor het ontvangen van afdruktaken via een TCP/IP- of LPR-netwerk. Als u de Splash RPX-i en de computers van gebruikers wilt configureren voor TCP/IPafdrukken, moet u de volgende procedures uitvoeren: Sluit de Splash RPX-i aan op het TCP/IP-netwerk. Configureer de Splash RPX-i voor het TCP/IP-netwerk. Schakel TCP/IP-afdrukken in. Configureer de computers van gebruikers voor TCP/IP-afdrukken. De Splash RPX-i aansluiten op het TCP/IP-netwerk Sluit de LAN-kaart (lokaal netwerk) of Ethernet-poort aan op het netwerk. De Splash RPX-i configureren voor het TCP/IP-netwerk In de volgende procedure wordt uitgelegd hoe u de Splash RPX-i configureert voor het TCP/IP-netwerk. DE SPLASH RPX-I CONFIGUREREN VOOR HET TCP/IP-NETWERK 1 Vraag een routeradres aan uw netwerkbeheerder. 2 Kies Locatie in het Apple-menu op de Splash RPX-i en kies vervolgens Netwerkvoorkeuren. Het TCP/IP-configuratiescherm wordt weergegeven.

10 NETWERKINSTELLINGEN 10 3 Kies in de keuzelijst Toon het type LAN-kaart of Built-in Ethernet (Ingebouwd Ethernet) voor het TCP/IP-netwerk. 4 Als u het TCP/IP-adres handmatig wilt configureren, kiest u Handmatig in de lijst Configureer. Als u het TCP/IP-adres automatisch wilt laten toewijzen via het netwerk, kiest u Via DHCP. Wanneer een statisch TCP/IP-adres wordt toegewezen aan de Splash RPX-i, kunnen gebruikers op een betrouwbare manier de Splash RPX-i vinden in het netwerk. Raadpleeg uw netwerkbeheerder als u wilt dat de DHCP-server hetzelfde TCP/IP-adres gebruikt. 5 Typ het IP-adres voor de Splash RPX-i. 6 Typ een subnetmaskernummer, indien vereist. OPMERKING: Als het subnetmaskernummer verschilt van het standaard maskernummer, moet u het wijzigen in het nummer dat wordt gebruikt in uw netwerk. Raadpleeg uw netwerkbeheerder voor meer informatie. 7 Typ het routeradres (gateway-adres), indien vereist. Een netwerkrouter houdt een lijst van IP-adressen bij voor twee of meer groepen van netwerkapparaten. De router gebruikt deze lijst van adressen om netwerkverkeer naar de juiste locatie in het netwerk te leiden. Als u twee of meer routeradressen wilt invoeren, drukt u op Return na het invoeren van elk adres. 8 Typ het naamserveradres voor de lokale DNS-server in uw netwerk (optioneel). 9 Typ de zoekdomeinnaam die behoort tot uw DNS-naam; bijvoorbeeld, design.corp.com (optioneel). 10 Klik op Pas nu toe om de nieuwe instellingen te bevestigen. 11 Sluit het netwerkconfiguratiescherm.

11 NETWERKINSTELLINGEN 11 TCP/IP-afdrukken vanaf de Splash RPX-i inschakelen In de volgende procedure wordt uitgelegd hoe u TCP/IP-afdrukken vanaf de Splash RPX-i inschakelt. RECHTSTREEKS AFDRUKKEN VIA TCP/IP INSCHAKELEN 1 Start de toepassing Splash RPX-i. 2 Kies Starten met verwerken in het menu Server. 3 Voer het beheerderswachtwoord in en klik op OK. 4 Kies Voorkeuren in het menu Splash Server. Het dialoogvenster Splash-servervoorkeuren wordt weergegeven. 5 Klik op het tabblad Netwerk. 6 Selecteer Enterprise Networking en klik op OK. De Splash RPX-i is nu klaar om te controleren of de netwerkstatus voor LPR/IP online is. Windows 2000/XP/Server 2003 configureren voor TCP/IP-afdrukken De Splash RPX-i accepteert afdruktaken via het TCP/IP-netwerk in een Windows 2000/XP/ Server of Novell NetWare NDPS LPR-netwerk. Daarnaast kunnen gebruikers van een TCP/IP-netwerk rechtstreeks bestanden afdrukken naar de Splash RPX-i via sleepmappen of overdrachtmappen. OPMERKING: Als u wilt afdrukken via het TCP/IP-netwerk, moet op uw computer Splashsoftware zijn geïnstalleerd die geschikt is voor uw besturingssysteem en moet uw computer aangesloten zijn op de Splash RPX-i. Op Windows-computers is de Microsoft TCP/IP-software vooraf geïnstalleerd. Raadpleeg de Afdrukgids voor meer informatie over het configureren van Windows voor TCP/IP-afdrukken op de Splash RPX-i.

12 NETWERKINSTELLINGEN 12 De Splash RPX-i configureren voor NDPS-afdrukken De Novell NetWare-server moet geïnstalleerd en geconfigureerd zijn voordat u de NetWareclient installeert en configureert. De NetWare-client moet worden geïnstalleerd op het werkstation dat wordt gebruikt om de NetWare-server te configureren voor NDPSafdrukken. OPMERKING: Gebruik het meest recente NetWare-ondersteuningspakket en de meest recente NetWare Client. Raadpleeg de documentatie van NetWare voor meer informatie. In de volgende procedure wordt verondersteld dat NDPS is geïnstalleerd op uw NetWareserver en juist is geconfigureerd. Een NDPS Broker en NDPS Manager zijn vereist voor het configureren van NDPS-afdrukken. Raadpleeg uw netwerkbeheerder als deze niet bestaan. HET PRINTERDEFINITIEBESTAND (PPD) VAN DE SPLASH RPX-I TOEVOEGEN AAN DE NDPS BROKER VAN NOVELL NETWARE 1 Meld u als beheerder aan bij de Netware-bestandsserver. 2 Start NetWare Administrator. OPMERKING: U start NetWare Administrator door naar de map Sys:Public\Win32 op de NetWare-server te gaan en op het pictogram nwadmin32 te klikken. 3 Dubbelklik op het pictogram Broker in het venster NetWare Admin. 4 Klik op Resource Management (RMS) (Hulpbronnenbeheer). 1 Resource Management (RMS) (Hulpbronnenbeheer) 1

13 NETWERKINSTELLINGEN 13 5 Klik op Add Resources (Hulpbronnen toevoegen). 1 Add Resources (Hulpbronnen toevoegen) 1 6 Selecteer bij Resource Types (Soorten hulpbronnen) het Windows-besturingssysteem dat u wilt gebruiken voor de installatie van het Splash RPX-i-stuurprogramma. OPMERKING: U kunt printerstuurprogramma s toevoegen voor meer dan een Windowsbesturingssysteem, maar u moet deze en de volgende procedure herhalen om het juiste printerstuurprogramma te installeren voor elk Windows-platform. Als het Splash RPX-i-stuurprogramma reeds is geïnstalleerd, wordt het weergegeven in de lijst van geïnstalleerde printerstuurprogramma s in het deel Current Resources (Huidige hulpbronnen). Als het Splash RPX-i-stuurprogramma niet wordt weergegeven, moet u het installeren vanaf de cd met gebruikerssoftware en documentatie van de Splash RPX-i. 7 Plaats de cd met gebruikerssoftware en documentatie van de Splash RPX-i in het cd-romstation. 8 Klik in het dialoogvenster Manage Resources (Hulpbronnen beheren) op Add (Toevoegen). Het dialoogvenster Add Resources (Hulpbronnen toevoegen) wordt weergegeven.

14 NETWERKINSTELLINGEN 14 9 Klik op Browse (Bladeren) in het dialoogvenster Add Resources (Hulpbronnen toevoegen). 10 Blader naar het cd-romstation, selecteer het juiste stuurprogramma in de map Standard drivers en klik op OK. 11 Controleer de locatie van het bestand en klik op OK. 12 Klik op Continue (Doorgaan). Het printerstuurprogramma wordt gekopieerd naar de Novell NDPS-server. Voer de volgende procedure uit om een Printer Agent te maken voor de NDPS Manager. EEN PRINTER AGENT MAKEN 1 Meld u als beheerder aan bij de Netware-bestandsserver. 2 Start NetWare Administrator. OPMERKING: U start NetWare Administrator door naar de map Sys:Public\Win32 op de NetWare-server te gaan en op het pictogram nwadmin32 te klikken. Raadpleeg de documentatie van NetWare voor meer informatie. 3 Kies in het venster NetWare Administrator (NetWare-beheer) de optie Create (Maken) in het menu Object (Object). 4 Selecteer in het dialoogvenster New Object (Nieuw object) de optie NDPS Printer (NDPS-printer) en klik op OK.

15 NETWERKINSTELLINGEN 15 5 Typ in het dialoogvenster Create NDPS Printer (NDPS-printer maken) een naam in het veld NDPS Printer Name (Naam NDPS-printer). 6 Selecteer de optie Create a New Printer Agent (Nieuwe Printer Agent maken) in het gebied Printer Agent Source (Bron van Printer Agent). 7 Klik op Create (Maken). Het dialoogvenster Create Printer Agent (Printer Agent maken) wordt weergegeven met de NDPS Printer Name (Naam van NDPS-printer) die u hebt gekozen. 8 Voor de NDPS Manager Name (Naam NDPS-beheer) klikt u op de knop Browse (Bladeren) (... ).

16 NETWERKINSTELLINGEN 16 9 Selecteer in het dialoogvenster Select Object (Object selecteren) het gewenste object voor NDPS Manager (NDPS-beheer) en klik op OK. 10 Controleer in het dialoogvenster Create Printer Agent (Printer Agent maken) of Novell Printer Gateway (Gateway Novell-printer) is geselecteerd in de lijst Gateway Types (Gateway-types) en klik op OK. Het dialoogvenster Configure Novell for NDPS for Printer Agent (Novell voor NDPS configureren voor Printer Agent) wordt weergegeven.

17 NETWERKINSTELLINGEN Selecteer (Generic) PS (Algemeen (PS)) als Printer Type (Printertype) en klik op OK. 12 Selecteer Remote (LPR on IP) (Extern (LPR op IP)) en klik op Next (Volgende). Er wordt een nieuwe gebruikersinterface weergegeven in het dialoogvenster Configure Port Handler (Poorthandler configureren).

18 NETWERKINSTELLINGEN Selecteer Host Address (Hostadres) of Host Name (Hostnaam). Als u het veld Host Address (Hostadres) selecteert, voert u het IP-adres van de Splash RPX-i in. Als u Host Name (Hostnaam) selecteert, voert u de DNS-naam in. U kunt de standaardinstelling PASSTHROUGH behouden voor Printer Name (Printernaam) of een andere printernaam invoeren. 14 Klik op Finish (Voltooien). 15 Klik op het tabblad van het juiste Windows-besturingssysteem, kies het printerdefinitiebestand (PPD) van de Splash RPX-i en klik op Continue (Doorgaan). Het dialoogvenster NDPS Information (NDPS-informatie) wordt weergegeven. De huidige printerdefinitiebestanden (PPD s) van de Splash RPX-i die zijn geselecteerd voor de Windows-besturingssystemen voor deze NDPS Printer Agent worden weergegeven. 16 Klik op OK.

19 NETWERKINSTELLINGEN 19 Een Novell NetWare-afdrukwachtrij configureren In dit deel wordt beschreven hoe u een TCP/IP-afdrukwachtrij configureert op een NetWare-server voor niet-ndps-afdrukken naar de Splash RPX-i. De NetWareafdrukwachtrij gebruikt de Novell LPR-gateway en kan worden gebruikt om af te drukken via oudere versies van NetWare. Voor het configureren van de NetWare-afdrukwachtrij gelden de volgende vereisten: De NetWare-server moet geconfigureerd zijn voor TCP/IP. Raadpleeg de documentatie van de Netware-server voor meer informatie. De NetWare-afdrukservices voor UNIX moeten geïnstalleerd zijn op de NetWare-server. Raadpleeg de documentatie van de Netware-server voor meer informatie. De NetWare-server moet het IP-adres van de Splash RPX-i kunnen omzetten via DNS. Voeg een ingang toe voor de Splash RPX-i in het HOSTS-bestand van de NetWare-server, dat zich in de map sys:\etc bevindt, of voeg een DNS-ingang toe voor de Splash RPX-i in de DNS-server van uw netwerk. Raadpleeg uw netwerkbeheerder voor meer informatie. NIET-NPDS NOVELL-AFDRUKKEN INSTELLEN 1 Meld u als beheerder aan bij de Netware-bestandsserver. 2 Start NetWare Administrator. U start NetWare Administrator door de map Sys:Public\Win32 te openen op de NetWare-server en op het pictogram nwadmin32 te klikken. 3 Selecteer de Container waarin u de printerconfiguratie wilt plaatsen. 4 Kies Print Services Quick Setup (Snelle installatie van afdrukservices) in het menu Tools (Extra). 5 Kies UNIX in de keuzelijst Type. 1 Wijzig het type in UNIX 1

20 NETWERKINSTELLINGEN 20 6 Voer in het venster Unix Communication (Unix-communicatie) de hostnaam (DNS-naam of IP-adres) van de Splash RPX-i en de printernaam in en klik op OK. 7 Typ load pserver in de NetWare Server Console (NetWare-serverconsole) en selecteer de afdrukserver die u net hebt gemaakt. 8 Typ load unicon in de NetWare Server Console (NetWare-serverconsole), ga naar Start/Stop Services (Services starten/stoppen), klik op Insert (Invoegen) en start de NetWare-afdrukservices voor Unix. 9 Blader naar de afdrukwachtrij die u net hebt gemaakt.

21 NETWERKINSTELLINGEN 21 Verbinding maken met een Fiery De Splash-server ondersteunt een directe verbinding met de Fiery of een verbinding via het netwerk. Nadat de verbinding voor het eerst tot stand is gebracht, maakt de Splash-server automatisch opnieuw verbinding met dezelfde Fiery telkens als hij wordt gestart. Het installatieproces van de Splash-server leidt u door de stappen die nodig zijn om de eerste verbinding tot stand te brengen. Neem de volgende punten in acht: Bepaal of de verbinding een Directe verbinding of een Netwerkverbinding is. Als de Mac OS X-computer slechts één ingebouwde netwerkpoort heeft, is alleen Netwerkverbinding toegestaan. Als de Mac OS X-computer meerdere ingebouwde netwerkpoorten heeft, moet u controleren of de tweede poort beschikbaar is om verbinding te maken met een Fiery. Als geen Fiery wordt gevonden op de tweede Ethernet-poort, vraagt de Splash-server de gebruiker naar het type verbinding. Als de Fiery-software moet worden bijgewerkt om verbinding te maken met de Splashserver, downloadt de Splash-server de update nadat de verbinding tot stand is gebracht. VERBINDING MAKEN MET EEN FIERY VIA DIRECTE VERBINDING 1 Steek de activeringssleutel voor directe verbinding in de USB-poort op de Fiery. 2 Wacht totdat de Fiery een startpagina afdrukt. Als de Fiery geen startpagina afdrukt binnen vijf minuten, moet u de kopieermachine uitschakelen, 30 seconden wachten en de kopieermachine weer inschakelen. 3 Start de toepassing Splash Server. 4 Klik op OK om de tweede Ethernet-poort opnieuw te configureren voor Directe verbinding. 5 Als het dialoogvenster Connect (Verbinding maken) wordt weergegeven, volgt u de instructies op het scherm om het IP-adres van de kopieermachine in te stellen. De Splash-server brengt een verbinding tot stand en geeft het bericht Connection OK (Verbinding in orde) weer.

22 NETWERKINSTELLINGEN 22 VERBINDING MAKEN MET EEN FIERY VIA NETWERKVERBINDING 1 Start de toepassing Splash Server. 2 Als de Mac OS X-computer slechts één Ethernet-poort heeft, wordt het venster Chooser (Kiezer) van de Fiery automatisch weergegeven. Als de Mac OS X-computer meerdere ingebouwde Ethernet-poorten heeft, klikt u op de knop Netwerk om het venster Chooser (Kiezer) van de Fiery weer te geven. De Splash-server zoekt naar Fiery-servers in het netwerk. Elke Fiery die zich op hetzelfde subnet bevindt, wordt weergegeven in de lijst. 3 Selecteer een Fiery of typ het IP-adres en klik op Verbinden. De Splash-server brengt een verbinding tot stand en geeft het bericht Connection OK (Verbinding in orde) weer.

23 STANDAARDVOORKEUREN INSTELLEN 23 STANDAARDVOORKEUREN INSTELLEN In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u standaardvoorkeuren voor taken en de werking van de Splash RPX-i instelt met de grafische gebruikersinterface van Splash. Standaardinstellingen voor taken definiëren U kunt standaardafdrukopties instellen voor taken die niet worden verzonden met een Splash RPX-i-PPD, zoals kleurcorrectie, afdrukmodi en papiertypes. De interface is vergelijkbaar met het dialoogvenster Taakopties wanneer u een taak afdrukt. OPMERKING: De opties voor het aantal exemplaren en het paginabereik zijn niet beschikbaar op de tabbladen van Standaard taakinstellingen. Standaardinstellingen voor taken bewerken In de volgende procedure wordt uitgelegd hoe u standaardinstellingen voor taken bewerkt. STANDAARDINSTELLINGEN VOOR TAKEN AANPASSEN 1 Controleer of er geen taken worden afgedrukt of verwerkt. U kunt een afdruktaak stoppen in de wachtrij Actief door te drukken op Starten/Stoppen of door Verwerken stoppen te kiezen in het menu Server. Als u het afdrukken wilt hervatten, drukt u op Starten/Stoppen of kiest u Starten met verwerken in het menu Server. 2 Meld u aan als beheerder. 3 Kies Standaardinstellingen bewerken in het menu Taken. Het dialoogvenster Standaard taakinstellingen wordt weergegeven. 4 Klik op elk van de tabbladen (Pagina, Lade, Uitvoer, Kleur, Kwaliteit en Info) en stel de opties in. 5 Klik op OK om uw aangepaste standaardinstellingen op te slaan.

24 STANDAARDVOORKEUREN INSTELLEN 24 Standaardinstellingen voor PostScript-afdruktaken Definieer de standaardinstellingen voor taken op de Splash RPX-i. De standaardinstellingen worden toegepast op de volgende soorten taken: Taken van UNIX-clients Taken die worden verzonden vanaf Mac OS- of Windows 2000/XP/Server computers met andere PPD s dan Splash Grafische bestanden (in de indelingen EPS, TIFF, TIFF/IT, DCS 2.0, ExportPS, CT/LW, PSD, PDF, PDF2Go en PDF-X1/a) of PostScript-bestanden die in de sleepmap worden geplaatst of die naar de wachtrij Actief of Blokkeren worden gesleept Taken die worden verzonden vanaf het printerstuurprogramma met de instelling Standaardwaarde van printer De voorkeuren van de Splash RPX-i instellen In het dialoogvenster Splash-servervoorkeuren kunt u, als beheerder, de Splash RPX-i configureren. Dit dialoogvenster bevat de volgende tabbladen: Server bevat bestandsomzetters, voorkeuren voor taakverwerking en de Servernaam. Op het tabblad Pagina kunt u de instellingen kiezen voor het afdrukken van voorbladen en het toewijzen van taken. Op het tabblad Netwerk worden de instellingen Wachtrijbeheer via het web, Enterprise Networking, Lettertypen downloaden, Appletalk-registratie en Webtoegang inschakelen weergegeven. Kleur bevat diverse opties voor het afdrukken in kleur. Verschijningsvorm bevat opties voor het weergeven van lettertypestijlen in de taakwachtrijen. Op het tabblad Knoppenbalk kunt u de pictogrammen selecteren die worden weergegeven in de Splash-serverinterface. Takenlogboek bevat instellingen voor het starten, opslaan en bekijken van een takenlogboekbestand.

25 STANDAARDVOORKEUREN INSTELLEN 25 VOORKEUREN VAN DE SPLASH RPX-I WEERGEVEN EN BEWERKEN 1 Controleer of er geen taken worden afgedrukt of verwerkt. Als de Splash RPX-i bezig is met het afdrukken van een taak, mag u de voorkeuren van de Splash RPX-i niet wijzigen. Dit kan onverwachte resultaten in de gedrukte uitvoer opleveren. Het bewerken van servervoorkeuren heeft niet tot gevolg dat taken worden verwerkt. 2 Kies Aanmelden in het menu Server. 3 Voer het beheerderswachtwoord in. 4 Klik op OK. 5 Kies Voorkeuren in het menu Splash Server. 6 Klik in het dialoogvenster Splash-servervoorkeuren op het tabblad dat overeenkomt met de voorkeuren die u wilt instellen, zoals hierna beschreven. Servervoorkeuren instellen Met de opties op het tabblad Server in het dialoogvenster Splash-servervoorkeuren kunt u de Servernaam definiëren en voorkeuren instellen voor de bestandsomzetter en voor de verwerking van taken. Een servernaam toewijzen De naam die u invoert in het veld Servernaam is zichtbaar voor externe clients die verbinding maken met de Splash RPX-i via een AppleTalk- of Bonjour-netwerk. Splash Server is de standaardnaam. Als u meer dan een Splash RPX-i aansluit op hetzelfde netwerk, moet u aan elke server een andere naam toewijzen opdat beide zouden worden weergegeven in het netwerk. Wijzig de servernaam door een unieke naam te typen in het veld Servernaam. Geef de Splash RPX-i een naam die duidelijk aangeeft dat het een kleurenprinter is. De voorkeur Time-out foutdialoog instellen Typ een tijdseenheid (minstens één minuut) in het veld Time-out foutdialoog om te bepalen met hoeveel tijd de verwerking wordt vertraagd op de Splash RPX-i in geval van een afdrukfout. Als de fout niet is verholpen binnen deze tijdslimiet, wordt de taak verplaatst naar de wachtrij Fout. Stel de time-out in op één minuut om de verwerking van volgende taken na het optreden van een fout minimaal te vertragen. Als u Nooit time-out selecteert, blijven taken actief totdat de fout is verholpen.

26 STANDAARDVOORKEUREN INSTELLEN 26 De voorkeuren van GA File Converter (GA-bestandsomzetter) instellen Als u de GA File Converter automatisch wilt starten, schakelt u de optie GAbestandsomzetter in. Wanneer de omzetter wordt gestart, wordt hij weergegeven in de Mac OS X Dock. De omzetter ondersteunt de volgende indelingen: TIFF/IT, PDF-X1/a, CT/NLW, PSD, PDF2Go en ExportPS. U kunt de voorkeuren van GA File Converter instellen door GA File Converter te selecteren in de Dock en Voorkeuren te kiezen in het menu GA File Converter. Gebruik de tabbladen in het dialoogvenster om de volgende opties in te stellen: Conversieopties Resolution (Resolutie): 200, 400 of 600 dpi Anti-Aliasing (Anti-alias): Bilinear (Bilineair) of Nearest Neighbor (Dichtstbijzijnde overeenkomst) Compression (Compressie): None (Geen) of Losless (Zonder verlies) Uitvoeropties File Format (Bestandsindeling): PostScript File (PostScript-bestand) of Encapsulated PostScript (EPS) file (Encapsulated PostScript-bestand (EPS)) File Options (Bestandsopties): Use Scaling (Schalen) (Reduce or Enlarge with %) (Verkleinen of Vergroten met %) en Orientation (Afdrukstand) (Same as original (Zoals origineel), Portrait (Vertical) (Staand (Verticaal)) en Landscape (Horizontal) (Liggend (Horizontaal)) Mapopties Geef de instellingen op voor Map controleren en sleepmappen. Raadpleeg voor meer informatie de Gids voor taakbeheer. Bijkomende servervoorkeuren instellen Met de bijkomende instellingen in het dialoogvenster Splash-servervoorkeuren kunt u de volgende voorkeuren voor het verwerken van taken instellen: Altijd inkomende taken blokkeren blokkeert tijdelijk alle ontvangen afdruktaken. Inkomende taken worden bovenaan de wachtrij Blokkeren geplaatst en worden niet verwerkt of afgedrukt. Hierdoor kan de beheerder van de Splash RPX-i alle taken controleren voordat ze worden afgedrukt. OPMERKING: Wanneer deze optie is ingeschakeld, moet u een afdruktaak van de wachtrij Blokkeren naar de wachtrij Actief slepen om ze af te drukken.

27 STANDAARDVOORKEUREN INSTELLEN 27 Met de optie EPS-bestanden als PostScript-bestanden behandelen kan de Splash RPX-i EPSbestanden interpreteren als PostScript. Normaal gezien blijft deze optie uitgeschakeld. Selecteer deze optie wanneer een PostScript-bestand met een EPS-header niet juist kan worden geïnterpreteerd (bijvoorbeeld, als een lege pagina wordt afgedrukt als u een EPSbestand afdrukt via slepen). Als de optie Geluidssignaal als foutdialoogvenster wordt weergegeven wordt ingeschakeld, laat de Splash RPX-i elke 10 seconden een geluidssignaal horen wanneer een foutbericht wordt weergegeven. De tussentijd van 10 seconden kan niet worden gewijzigd. Het geluidssignaal wordt uitgeschakeld als u het dialoogvenster sluit of als de de time-out van het dialoogvenster is verstreken. Opstartpagina afdrukken doet de server een opstartpagina afdrukken wanneer de server wordt gestart. Op de opstartpagina worden een herkenbaar kleurenpatroon en basisinformatie over de printer- en serverconfiguratie weergegeven. Veilig wissen bepaalt of de Splash RPX-i bestanden blijvend wist, zodat ze niet kunnen worden hersteld. Deze optie is van invloed op wachtrijbestanden voor taken, bestanden die worden gegenereerd door het verwerken van wachtrijbestanden en scanbestanden. Paginavoorkeuren instellen Met de opties op het tabblad Pagina in het dialoogvenster Splash-servervoorkeuren kunt u de volgende paginavoorkeuren instellen: Met Voorblad afdrukken wordt een standaard voorblad afgedrukt als eerste pagina van elke taak. Op voorbladen worden de datum en het tijdstip van de afdruk, de eigendomsgegevens van de taak, de taaknaam en het aantal pagina s vermeld. Aanpassen: A4/Letter en A3/Tabloid is nuttig wanneer veelvuldig wordt afgedrukt op de papierformaten Letter en Tabloid en af en toe op A4 of A3, of omgekeerd. Als deze optie is ingeschakeld en er geen A4-papier in de printer is geplaatst, wordt een A4-taak automatisch geconverteerd voor afdrukken op Letter-papier. Als A4-papier is geplaatst, wordt een taak in Letter-formaat geconverteerd voor afdrukken op A4. Als Tabloid-papier is geplaatst, worden taken met het papierformaat A3 afgedrukt op Tabloid-papier. Als A3-papier is geplaatst, worden taken met het papierformaat Tabloid afgedrukt op A3-papier. In alle gevallen wordt de taak proportioneel geschaald om ze aan te passen aan het papierformaat en wordt het beeld gecentreerd op de pagina om te voorkomen dat delen wegvallen. Nadat de taak is afgedrukt, wordt een wachtrijbestand voor de taak weergegeven in de wachtrij Fout, samen met een bericht dat meldt dat het formaat voor de taak is geconverteerd.

28 STANDAARDVOORKEUREN INSTELLEN 28 Ongedwongen paginaformaat voor gesleepte bestanden drukt gesleepte bestanden af op een groter paginaformaat als geen exact overeenkomend paginaformaat kan worden gevonden. De optie is van toepassing op gesleepte TIFF-, EPS- of PDF-bestanden en op bestanden die worden verwerkt door de GA File Converter. Als u deze optie selecteert, wordt de taak gecentreerd op de pagina afgedrukt, maar wordt ze niet passend gemaakt voor het paginaformaat. Vele gesleepte bestanden komen niet exact overeen met standaardpaginaformaten en veroorzaken afdrukfouten. Er zijn bijvoorbeeld vele PDF-creatietoepassingen die marges aftrekken bij het maken van het PDF-paginaformaat. Daardoor wordt gevraagd naar het paginaformaat 8,2 x10,7 of een soortgelijk papierformaat. Als deze optie is geselecteerd en geen exacte overeenkomst beschikbaar is voor het gevraagde paginaformaat, wordt de taak afgedrukt op het eerste paginaformaat in de printer dat groot genoeg is voor de taak. Als geen van de beschikbare paginaformaten groot genoeg is, wordt een foutbericht met betrekking tot het paginaformaat weergegeven. OPMERKING: Deze optie is niet van toepassing op gesleepte PostScript- en DCS 2.0-bestanden. Mediabescherming lade 5 kiest automatisch een veilige instelling van de fusereenheid voor taken die worden afgedrukt vanuit Lade 5. Deze optie voorkomt beschadiging van de fusereenheid die kan ontstaan door het invoeren van zware of dikke media in de kopieermachine voor een afdruktaak die onbedoeld een instelling voor dunne media gebruikt. Als u deze optie inschakelt, wordt ze toegepast op taken die naar lade 5 worden gezonden met het mediatype Standaard lade wanneer een van de volgende mediatypes is ingesteld op het bedieningspaneel van de kopieermachine: Normaal, Recycled, Normaal (zijde 2), Geperforeerd, Aangepast 1, Aangepast 2, Aangepast 3, Aangepast 4 of Aangepast 5. U moet ook het mediatype (bijvoorbeeld, Normaal, Recycled, enzovoort) selecteren om af te drukken op deze types vanuit Lade 5. Als u deze optie uitschakelt, wordt de mediatype-instelling op het bedieningspaneel van de kopieermachine gebruikt wanneer een gebruiker een taak verzendt met Standaard lade als mediatype, ongeacht de instelling. Gebruikers moeten het juiste mediatype selecteren wanneer ze afdrukken vanuit Lade 5. Netwerkvoorkeuren instellen Met de opties op het tabblad Netwerk in het dialoogvenster Splash-servervoorkeuren kunt u netwerkafdruk- en wachtrijbeheeropties instellen. Voorkeuren voor services instellen Met de voorkeuren voor services in het dialoogvenster Splash-servervoorkeuren kunt u de opties Enterprise Networking, Lettertypen downloaden, AppleTalk-registratie en Webtoegang inschakelen als volgt instellen. Enterprise Networking: wanneer Enterprise Networking is ingeschakeld, kan de Splash RPX-i afdruktaken ontvangen van clients in TCP/IP-netwerken via LPR, naast taken van clients in een AppleTalk-netwerk. De Splash RPX-i behoudt beide netwerkverbindingen tegelijkertijd.

Fiery Color Server voor Xerox DocuColor 242/252/260. Configuratie en instellingen

Fiery Color Server voor Xerox DocuColor 242/252/260. Configuratie en instellingen Fiery Color Server voor Xerox DocuColor 242/252/260 Configuratie en instellingen 2007 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product.

Nadere informatie

Fiery Q5000 voor igen3 SERVER & CONTROLLER SOLUTIONS. Configuratie en instellingen

Fiery Q5000 voor igen3 SERVER & CONTROLLER SOLUTIONS. Configuratie en instellingen Fiery Q5000 voor igen3 SERVER & CONTROLLER SOLUTIONS Configuratie en instellingen 2005 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit

Nadere informatie

Xerox EX8002 Print Server, Powered by Fiery. Configuratie en instellingen

Xerox EX8002 Print Server, Powered by Fiery. Configuratie en instellingen Xerox EX8002 Print Server, Powered by Fiery Configuratie en instellingen 2009 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product.

Nadere informatie

Xerox EX Print Server, Powered by Fiery, voor de Xerox 700 Digital Color Press. Configuratie en instellingen

Xerox EX Print Server, Powered by Fiery, voor de Xerox 700 Digital Color Press. Configuratie en instellingen Xerox EX Print Server, Powered by Fiery, voor de Xerox 700 Digital Color Press Configuratie en instellingen 2008 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de

Nadere informatie

Fiery Network Controller voor de WorkCentre 7300-serie. Afdrukken uit Windows

Fiery Network Controller voor de WorkCentre 7300-serie. Afdrukken uit Windows Fiery Network Controller voor de WorkCentre 7300-serie Afdrukken uit Windows 2008 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product.

Nadere informatie

Xerox EX Print Server, Powered by Fiery, voor de DocuColor 8080 Digital Press. Configuratie en instellingen

Xerox EX Print Server, Powered by Fiery, voor de DocuColor 8080 Digital Press. Configuratie en instellingen Xerox EX Print Server, Powered by Fiery, voor de DocuColor 8080 Digital Press Configuratie en instellingen 2011 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de

Nadere informatie

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Configuratie en instellingen

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Configuratie en instellingen Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery Configuratie en instellingen 2014 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd

Nadere informatie

Versienotities voor de klant Fiery EXP4110, versie 1.1

Versienotities voor de klant Fiery EXP4110, versie 1.1 Versienotities voor de klant Fiery EXP4110, versie 1.1 Dit document bevat informatie over de Fiery EXP4110 versie 1.1. Voordat u de Fiery EXP4110 met versie 1.1 gaat gebruiken, moet u kopieën maken van

Nadere informatie

2015 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product.

2015 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 2015 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 5 februari 2015 Inhoud 3 Inhoud...5 Welke versie van Configure gebruik ik?...5

Nadere informatie

Configuratie en instellingen

Configuratie en instellingen Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gaat gebruiken. Bewaar de handleiding na het doorlezen op een veilige plaats, zodat u deze later nog kunt raadplegen. HOL 2014 Electronics For

Nadere informatie

EpsonNet 10/100 Base Tx High Speed Int. Print Server

EpsonNet 10/100 Base Tx High Speed Int. Print Server EpsonNet /0 Base Tx High Speed Int. Print Server Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt,

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR SNELLE NETWERKINSTALLATIE

HANDLEIDING VOOR SNELLE NETWERKINSTALLATIE XEROX DOCUPRINT N4525 NETWERK-LASERPRINTER HANDLEIDING VOOR SNELLE NETWERKINSTALLATIE Xerox DocuPrint N4525 Netwerk-Laserprinter Handleiding voor snelle netwerkinstallatie 721P57610 September 2000 2000

Nadere informatie

Addendum voor de eindgebruiker Fiery Network Controller voor DocuColor 240/250 versie 1.2 voor de DocuColor 240/250-kopieermachines

Addendum voor de eindgebruiker Fiery Network Controller voor DocuColor 240/250 versie 1.2 voor de DocuColor 240/250-kopieermachines Addendum voor de eindgebruiker Fiery Network Controller voor DocuColor 240/250 versie 1.2 voor de DocuColor 240/250-kopieermachines Dit document bevat informatie over de Fiery Network Controller voor DocuColor

Nadere informatie

Netwerkhandleiding. Een Printerserver gebruiken De printer volgen en configureren Speciale bewerkingen onder Windows Aanhangsel

Netwerkhandleiding. Een Printerserver gebruiken De printer volgen en configureren Speciale bewerkingen onder Windows Aanhangsel Netwerkhandleiding 1 3 4 Een Printerserver gebruiken De printer volgen en configureren Speciale bewerkingen onder Windows Aanhangsel Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt

Nadere informatie

Handleiding voor de printerdrivers

Handleiding voor de printerdrivers Handleiding voor de printerdrivers Voor Windows Versie 7.0 Samengesteld door: Xerox Corporation Global Knowledge and Language Services 800 Phillips Road, Bldg. 0845-17S Webster, New York 14580-9791 Verenigde

Nadere informatie

Splash RPX-ii Color Server. Handleiding voor probleemoplossing

Splash RPX-ii Color Server. Handleiding voor probleemoplossing Splash RPX-ii Color Server Handleiding voor probleemoplossing 2007 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 45060101 27

Nadere informatie

Netwerkfunctionaliteit

Netwerkfunctionaliteit Netwerkfunctionaliteit Dit hoofdstuk omvat: Verbindingen en TCP/IP (Internet Protocol) op pagina 6-2 Software voor apparaatbeheer op pagina 6-9 Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003 op pagina

Nadere informatie

Laserprinter. Handleiding. Netwerk

Laserprinter. Handleiding. Netwerk Phaser 4400 Laserprinter Handleiding Netwerk Copyright 2002, Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Niet-gepubliceerde rechten voorbehouden op basis van de auteursrechten in de Verenigde Staten.

Nadere informatie

Ondersteunde omgevingen

Ondersteunde omgevingen Printerservers verbinden printers met netwerken. Zo kunnen veel gebruikers vanaf hun eigen werkstations op een zeer kosteneffectieve wijze gezamenlijk gebruikmaken van krachtige en dure printers. Aanschaf

Nadere informatie

Creo kleurenserver. voor de Xerox DocuColor 242/252/260 Printer/Copier. Gebruikershandleiding Nederlands. 731-01023A-NL Rev A

Creo kleurenserver. voor de Xerox DocuColor 242/252/260 Printer/Copier. Gebruikershandleiding Nederlands. 731-01023A-NL Rev A Creo kleurenserver voor de Xerox DocuColor 242/252/260 Printer/Copier 731-01023A-NL Rev A Gebruikershandleiding Nederlands Copyright Handelsmerken FCC-regels Creo, 2007. Alle rechten voorbehouden. Dit

Nadere informatie

In deze handleiding worden twee maateenheden gebruikt.

In deze handleiding worden twee maateenheden gebruikt. Netwerkhandleiding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Beschikbare printerfuncties via een netwerk De netwerkkabel aansluiten op het netwerk Installatie van het apparaat in een netwerk Windows-configuratie De printerfunctie

Nadere informatie

T640, T642, T644. Gebruikershandleiding. www.lexmark.com. maart 2005

T640, T642, T644. Gebruikershandleiding. www.lexmark.com. maart 2005 T640, T642, T644 Gebruikershandleiding maart 2005 www.lexmark.com Lexmark en Lexmark met het diamantlogo zijn als handelsmerken van Lexmark International, Inc. gedeponeerd in de Verenigde Staten en/of

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP LASERJET 4350 http://nl.yourpdfguides.com/dref/902496

Uw gebruiksaanwijzing. HP LASERJET 4350 http://nl.yourpdfguides.com/dref/902496 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

FileMaker 11. Handleiding voor Instant Web Publishing

FileMaker 11. Handleiding voor Instant Web Publishing FileMaker 11 Handleiding voor Instant Web Publishing 2004-2010 FileMaker, Inc. Alle rechten voorbehouden. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, California 95054, VS FileMaker is een handelsmerk

Nadere informatie

Printerhandleiding. Gebruiksaanwijzing

Printerhandleiding. Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Printerhandleiding 1 2 3 4 5 6 7 Het apparaat voorbereiden Het printerstuurprogramma instellen Andere afdrukbewerkingen GL/2- en TIFF-bestanden afdrukken Opslaan en afdrukken met gebruikmaking

Nadere informatie

MODEL MX-NB11 NETWERKEXPANSIEKIT BEDIENINGSHANDLEIDING

MODEL MX-NB11 NETWERKEXPANSIEKIT BEDIENINGSHANDLEIDING MODEL MX-NB NETWERKEXPANSIEKIT BEDIENINGSHANDLEIDING INLEIDING Met de optionele netwerkuitbreidingskit (MX-NB) kunt u het apparaat gebruiken als netwerkscanner en -printer. Deze handleiding verwijst naar

Nadere informatie

AXIS 1650-gebruikershandleiding

AXIS 1650-gebruikershandleiding AXIS 1650-gebruikershandleiding De netwerkprint- en scanserver voor printers en multifunctionele producten van Canon Bevat ondersteuning voor CAPT- (Canon Advanced Printing Technology) Canon Advanced Raster

Nadere informatie

HP Jetdirect-printservers

HP Jetdirect-printservers HP Jetdirect-printservers Handleiding voor beheerders (Firmware V.36) 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Verveelvuldiging, bewerking en vertaling zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Netwerkhandleiding NPD4775-02 NL

Netwerkhandleiding NPD4775-02 NL NPD4775-02 NL Auteursrechten en handelsmerken Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

A-61708_nl. Smart Touch gebruiken versie 1.6

A-61708_nl. Smart Touch gebruiken versie 1.6 A-61708_nl Smart Touch gebruiken versie 1.6 De functies van Smart Touch gebruiken Inhoud Overzicht... 2 Smart Touch starten... 2 Smart Touch gebruiken met de standaard functienummers en vooraf gedefinieerde

Nadere informatie