Splash RPX-i Color Server. Configuratiegids

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Splash RPX-i Color Server. Configuratiegids"

Transcriptie

1 Splash RPX-i Color Server Configuratiegids

2 2006 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product juni 2006

3 INHOUD 3 INHOUD INLEIDING 7 Terminologie en conventies 7 Over dit document 7 NETWERKINSTELLINGEN 8 De Splash RPX-i configureren voor afdrukken met AppleTalk 8 De Splash RPX-i configureren voor TCP/IP- en LPR-afdrukken 9 De Splash RPX-i aansluiten op het TCP/IP-netwerk 9 De Splash RPX-i configureren voor het TCP/IP-netwerk 9 TCP/IP-afdrukken vanaf de Splash RPX-i inschakelen 11 Windows 2000/XP/Server 2003 configureren voor TCP/IP-afdrukken 11 De Splash RPX-i configureren voor NDPS-afdrukken 12 Een Novell NetWare-afdrukwachtrij configureren 19 Verbinding maken met een Fiery 21

4 INHOUD 4 STANDAARDVOORKEUREN INSTELLEN 23 Standaardinstellingen voor taken definiëren 23 Standaardinstellingen voor taken bewerken 23 De voorkeuren van de Splash RPX-i instellen 24 Servervoorkeuren instellen 25 Bijkomende servervoorkeuren instellen 26 Paginavoorkeuren instellen 27 Netwerkvoorkeuren instellen 28 Kleurvoorkeuren instellen 30 Voorkeuren voor Verschijningsvorm instellen 31 Voorkeuren voor Knoppenbalk instellen 31 Een logbestand instellen en lezen 31 WEB QUEUE MANAGER GEBRUIKEN 34 Voorbereiding voor Web Queue Manager 34 Web Queue Manager configureren 35 Het TCP/IP-regelpaneel configureren 35 Webtoegang inschakelen 36 Webserver inschakelen 37 Gebruiksrechten beheren voor Web Queue Manager 38

5 INHOUD 5 BEHEER VAN DE SPLASH RPX-I 39 Het beheerderswachtwoord wijzigen 39 Gebruikers en rekeningen beheren 39 Beveiligde toegang 41 Foutberichten van Beveiligde toegang voor clients bewerken 42 Gebruik van Beveiligde toegang op clientwerkstations 42 Afdrukken met Beveiligde toegang 42 Het configuratierapport afdrukken 43 Voorkeuren opslaan en herstellen 43 Software bijwerken 44 Lettertypen downloaden 46 Scanpostvakken instellen 48 Hot Folders en virtuele printers instellen 48 De Splash RPX-i configureren voor Hot Folders 48 Hot Folders configureren voor SMB-bestandsdeling 50 Hot Folders configureren voor AppleTalk-bestandsdeling 50 Scannen op virussen 50 Overwegingen rond energie 51 Inschakelen 51 Energiespaarstand 51 Overeenstemming met EnergyStar 51 Slaapstand 51 INDEX 53

6

7 INLEIDING 7 INLEIDING In dit document wordt beschreven hoe u netwerkservers en -clients instelt voor gebruik met de Splash RPX-i Color Server. Voor algemene informatie over het gebruik van de kopieermachine, uw computer, uw toepassingen of uw netwerk raadpleegt u de documentatie bij deze producten. Terminologie en conventies Dit document gebruikt de volgende terminologie en conventies. Term of conventie Fiery Verwijst naar Fiery Network Controller Kopieermachine DocuColor 240/250 Mac OS Splash RPX-i Titels in cursief Apple Mac OS 9, Mac OS X Splash RPX-i Color Server Andere documenten in dit pakket Windows Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 Over dit document In dit document komen de volgende onderwerpen aan bod: Instellen van de netwerkomgeving Instellen van de voorkeuren voor de Splash RPX-i Beheren van de Splash RPX-i

8 NETWERKINSTELLINGEN 8 NETWERKINSTELLINGEN In dit hoofdstuk worden omgevingen beschreven die doorgaans een of meer netwerkconfiguraties omvatten. Er wordt beschreven hoe u uw netwerk instelt en configureert voor het afdrukken naar de Splash RPX-i vanaf Windows- of Mac OS-computers. De Splash RPX-i ondersteunt AppleTalk, Bonjour/Rendezvous, AppleShare, Microsoft TCP/IP, Novell NetWare NDPS voor TCP/IP- of LPR-afdrukken, en biedt legacyondersteuning voor het instellen van een NetWare-afdrukwachtrij via PConsole. De Splash RPX-i configureren voor afdrukken met AppleTalk In dit deel wordt beschreven hoe u de Splash RPX-i configureert voor het ontvangen van taken van computers in een AppleTalk-netwerk. DE SPLASH RPX-I CONFIGUREREN VOOR AFDRUKKEN MET APPLETALK 1 Kies Locatie in het Apple-menu op de Splash RPX-i en kies vervolgens Netwerkvoorkeuren. 2 Kies in de keuzelijst Toon de optie Built-in Ethernet (Ingebouwd Ethernet) voor het TCP/IPnetwerk. 3 Klik op het tabblad AppleTalk. 4 Schakel het selectievakje Maak AppleTalk actief in. 5 Als meer dan een zone wordt weergegeven, selecteert u de juiste AppleTalk-zone.

9 NETWERKINSTELLINGEN 9 6 Klik op Pas nu toe. 7 Sluit Netwerkvoorkeuren. 8 Kies in de Splash-servertoepassing de optie Voorkeuren in het menu Splash Server. 9 Klik op het tabblad Netwerk en selecteer AppleTalk-registratie. Zie pagina 29 voor meer informatie. 10 Klik op OK. De Splash RPX-i configureren voor TCP/IP- en LPR-afdrukken In dit deel wordt beschreven hoe u de Splash RPX-i configureert voor het ontvangen van afdruktaken via een TCP/IP- of LPR-netwerk. Als u de Splash RPX-i en de computers van gebruikers wilt configureren voor TCP/IPafdrukken, moet u de volgende procedures uitvoeren: Sluit de Splash RPX-i aan op het TCP/IP-netwerk. Configureer de Splash RPX-i voor het TCP/IP-netwerk. Schakel TCP/IP-afdrukken in. Configureer de computers van gebruikers voor TCP/IP-afdrukken. De Splash RPX-i aansluiten op het TCP/IP-netwerk Sluit de LAN-kaart (lokaal netwerk) of Ethernet-poort aan op het netwerk. De Splash RPX-i configureren voor het TCP/IP-netwerk In de volgende procedure wordt uitgelegd hoe u de Splash RPX-i configureert voor het TCP/IP-netwerk. DE SPLASH RPX-I CONFIGUREREN VOOR HET TCP/IP-NETWERK 1 Vraag een routeradres aan uw netwerkbeheerder. 2 Kies Locatie in het Apple-menu op de Splash RPX-i en kies vervolgens Netwerkvoorkeuren. Het TCP/IP-configuratiescherm wordt weergegeven.

10 NETWERKINSTELLINGEN 10 3 Kies in de keuzelijst Toon het type LAN-kaart of Built-in Ethernet (Ingebouwd Ethernet) voor het TCP/IP-netwerk. 4 Als u het TCP/IP-adres handmatig wilt configureren, kiest u Handmatig in de lijst Configureer. Als u het TCP/IP-adres automatisch wilt laten toewijzen via het netwerk, kiest u Via DHCP. Wanneer een statisch TCP/IP-adres wordt toegewezen aan de Splash RPX-i, kunnen gebruikers op een betrouwbare manier de Splash RPX-i vinden in het netwerk. Raadpleeg uw netwerkbeheerder als u wilt dat de DHCP-server hetzelfde TCP/IP-adres gebruikt. 5 Typ het IP-adres voor de Splash RPX-i. 6 Typ een subnetmaskernummer, indien vereist. OPMERKING: Als het subnetmaskernummer verschilt van het standaard maskernummer, moet u het wijzigen in het nummer dat wordt gebruikt in uw netwerk. Raadpleeg uw netwerkbeheerder voor meer informatie. 7 Typ het routeradres (gateway-adres), indien vereist. Een netwerkrouter houdt een lijst van IP-adressen bij voor twee of meer groepen van netwerkapparaten. De router gebruikt deze lijst van adressen om netwerkverkeer naar de juiste locatie in het netwerk te leiden. Als u twee of meer routeradressen wilt invoeren, drukt u op Return na het invoeren van elk adres. 8 Typ het naamserveradres voor de lokale DNS-server in uw netwerk (optioneel). 9 Typ de zoekdomeinnaam die behoort tot uw DNS-naam; bijvoorbeeld, design.corp.com (optioneel). 10 Klik op Pas nu toe om de nieuwe instellingen te bevestigen. 11 Sluit het netwerkconfiguratiescherm.

11 NETWERKINSTELLINGEN 11 TCP/IP-afdrukken vanaf de Splash RPX-i inschakelen In de volgende procedure wordt uitgelegd hoe u TCP/IP-afdrukken vanaf de Splash RPX-i inschakelt. RECHTSTREEKS AFDRUKKEN VIA TCP/IP INSCHAKELEN 1 Start de toepassing Splash RPX-i. 2 Kies Starten met verwerken in het menu Server. 3 Voer het beheerderswachtwoord in en klik op OK. 4 Kies Voorkeuren in het menu Splash Server. Het dialoogvenster Splash-servervoorkeuren wordt weergegeven. 5 Klik op het tabblad Netwerk. 6 Selecteer Enterprise Networking en klik op OK. De Splash RPX-i is nu klaar om te controleren of de netwerkstatus voor LPR/IP online is. Windows 2000/XP/Server 2003 configureren voor TCP/IP-afdrukken De Splash RPX-i accepteert afdruktaken via het TCP/IP-netwerk in een Windows 2000/XP/ Server of Novell NetWare NDPS LPR-netwerk. Daarnaast kunnen gebruikers van een TCP/IP-netwerk rechtstreeks bestanden afdrukken naar de Splash RPX-i via sleepmappen of overdrachtmappen. OPMERKING: Als u wilt afdrukken via het TCP/IP-netwerk, moet op uw computer Splashsoftware zijn geïnstalleerd die geschikt is voor uw besturingssysteem en moet uw computer aangesloten zijn op de Splash RPX-i. Op Windows-computers is de Microsoft TCP/IP-software vooraf geïnstalleerd. Raadpleeg de Afdrukgids voor meer informatie over het configureren van Windows voor TCP/IP-afdrukken op de Splash RPX-i.

12 NETWERKINSTELLINGEN 12 De Splash RPX-i configureren voor NDPS-afdrukken De Novell NetWare-server moet geïnstalleerd en geconfigureerd zijn voordat u de NetWareclient installeert en configureert. De NetWare-client moet worden geïnstalleerd op het werkstation dat wordt gebruikt om de NetWare-server te configureren voor NDPSafdrukken. OPMERKING: Gebruik het meest recente NetWare-ondersteuningspakket en de meest recente NetWare Client. Raadpleeg de documentatie van NetWare voor meer informatie. In de volgende procedure wordt verondersteld dat NDPS is geïnstalleerd op uw NetWareserver en juist is geconfigureerd. Een NDPS Broker en NDPS Manager zijn vereist voor het configureren van NDPS-afdrukken. Raadpleeg uw netwerkbeheerder als deze niet bestaan. HET PRINTERDEFINITIEBESTAND (PPD) VAN DE SPLASH RPX-I TOEVOEGEN AAN DE NDPS BROKER VAN NOVELL NETWARE 1 Meld u als beheerder aan bij de Netware-bestandsserver. 2 Start NetWare Administrator. OPMERKING: U start NetWare Administrator door naar de map Sys:Public\Win32 op de NetWare-server te gaan en op het pictogram nwadmin32 te klikken. 3 Dubbelklik op het pictogram Broker in het venster NetWare Admin. 4 Klik op Resource Management (RMS) (Hulpbronnenbeheer). 1 Resource Management (RMS) (Hulpbronnenbeheer) 1

13 NETWERKINSTELLINGEN 13 5 Klik op Add Resources (Hulpbronnen toevoegen). 1 Add Resources (Hulpbronnen toevoegen) 1 6 Selecteer bij Resource Types (Soorten hulpbronnen) het Windows-besturingssysteem dat u wilt gebruiken voor de installatie van het Splash RPX-i-stuurprogramma. OPMERKING: U kunt printerstuurprogramma s toevoegen voor meer dan een Windowsbesturingssysteem, maar u moet deze en de volgende procedure herhalen om het juiste printerstuurprogramma te installeren voor elk Windows-platform. Als het Splash RPX-i-stuurprogramma reeds is geïnstalleerd, wordt het weergegeven in de lijst van geïnstalleerde printerstuurprogramma s in het deel Current Resources (Huidige hulpbronnen). Als het Splash RPX-i-stuurprogramma niet wordt weergegeven, moet u het installeren vanaf de cd met gebruikerssoftware en documentatie van de Splash RPX-i. 7 Plaats de cd met gebruikerssoftware en documentatie van de Splash RPX-i in het cd-romstation. 8 Klik in het dialoogvenster Manage Resources (Hulpbronnen beheren) op Add (Toevoegen). Het dialoogvenster Add Resources (Hulpbronnen toevoegen) wordt weergegeven.

14 NETWERKINSTELLINGEN 14 9 Klik op Browse (Bladeren) in het dialoogvenster Add Resources (Hulpbronnen toevoegen). 10 Blader naar het cd-romstation, selecteer het juiste stuurprogramma in de map Standard drivers en klik op OK. 11 Controleer de locatie van het bestand en klik op OK. 12 Klik op Continue (Doorgaan). Het printerstuurprogramma wordt gekopieerd naar de Novell NDPS-server. Voer de volgende procedure uit om een Printer Agent te maken voor de NDPS Manager. EEN PRINTER AGENT MAKEN 1 Meld u als beheerder aan bij de Netware-bestandsserver. 2 Start NetWare Administrator. OPMERKING: U start NetWare Administrator door naar de map Sys:Public\Win32 op de NetWare-server te gaan en op het pictogram nwadmin32 te klikken. Raadpleeg de documentatie van NetWare voor meer informatie. 3 Kies in het venster NetWare Administrator (NetWare-beheer) de optie Create (Maken) in het menu Object (Object). 4 Selecteer in het dialoogvenster New Object (Nieuw object) de optie NDPS Printer (NDPS-printer) en klik op OK.

15 NETWERKINSTELLINGEN 15 5 Typ in het dialoogvenster Create NDPS Printer (NDPS-printer maken) een naam in het veld NDPS Printer Name (Naam NDPS-printer). 6 Selecteer de optie Create a New Printer Agent (Nieuwe Printer Agent maken) in het gebied Printer Agent Source (Bron van Printer Agent). 7 Klik op Create (Maken). Het dialoogvenster Create Printer Agent (Printer Agent maken) wordt weergegeven met de NDPS Printer Name (Naam van NDPS-printer) die u hebt gekozen. 8 Voor de NDPS Manager Name (Naam NDPS-beheer) klikt u op de knop Browse (Bladeren) (... ).

16 NETWERKINSTELLINGEN 16 9 Selecteer in het dialoogvenster Select Object (Object selecteren) het gewenste object voor NDPS Manager (NDPS-beheer) en klik op OK. 10 Controleer in het dialoogvenster Create Printer Agent (Printer Agent maken) of Novell Printer Gateway (Gateway Novell-printer) is geselecteerd in de lijst Gateway Types (Gateway-types) en klik op OK. Het dialoogvenster Configure Novell for NDPS for Printer Agent (Novell voor NDPS configureren voor Printer Agent) wordt weergegeven.

17 NETWERKINSTELLINGEN Selecteer (Generic) PS (Algemeen (PS)) als Printer Type (Printertype) en klik op OK. 12 Selecteer Remote (LPR on IP) (Extern (LPR op IP)) en klik op Next (Volgende). Er wordt een nieuwe gebruikersinterface weergegeven in het dialoogvenster Configure Port Handler (Poorthandler configureren).

18 NETWERKINSTELLINGEN Selecteer Host Address (Hostadres) of Host Name (Hostnaam). Als u het veld Host Address (Hostadres) selecteert, voert u het IP-adres van de Splash RPX-i in. Als u Host Name (Hostnaam) selecteert, voert u de DNS-naam in. U kunt de standaardinstelling PASSTHROUGH behouden voor Printer Name (Printernaam) of een andere printernaam invoeren. 14 Klik op Finish (Voltooien). 15 Klik op het tabblad van het juiste Windows-besturingssysteem, kies het printerdefinitiebestand (PPD) van de Splash RPX-i en klik op Continue (Doorgaan). Het dialoogvenster NDPS Information (NDPS-informatie) wordt weergegeven. De huidige printerdefinitiebestanden (PPD s) van de Splash RPX-i die zijn geselecteerd voor de Windows-besturingssystemen voor deze NDPS Printer Agent worden weergegeven. 16 Klik op OK.

19 NETWERKINSTELLINGEN 19 Een Novell NetWare-afdrukwachtrij configureren In dit deel wordt beschreven hoe u een TCP/IP-afdrukwachtrij configureert op een NetWare-server voor niet-ndps-afdrukken naar de Splash RPX-i. De NetWareafdrukwachtrij gebruikt de Novell LPR-gateway en kan worden gebruikt om af te drukken via oudere versies van NetWare. Voor het configureren van de NetWare-afdrukwachtrij gelden de volgende vereisten: De NetWare-server moet geconfigureerd zijn voor TCP/IP. Raadpleeg de documentatie van de Netware-server voor meer informatie. De NetWare-afdrukservices voor UNIX moeten geïnstalleerd zijn op de NetWare-server. Raadpleeg de documentatie van de Netware-server voor meer informatie. De NetWare-server moet het IP-adres van de Splash RPX-i kunnen omzetten via DNS. Voeg een ingang toe voor de Splash RPX-i in het HOSTS-bestand van de NetWare-server, dat zich in de map sys:\etc bevindt, of voeg een DNS-ingang toe voor de Splash RPX-i in de DNS-server van uw netwerk. Raadpleeg uw netwerkbeheerder voor meer informatie. NIET-NPDS NOVELL-AFDRUKKEN INSTELLEN 1 Meld u als beheerder aan bij de Netware-bestandsserver. 2 Start NetWare Administrator. U start NetWare Administrator door de map Sys:Public\Win32 te openen op de NetWare-server en op het pictogram nwadmin32 te klikken. 3 Selecteer de Container waarin u de printerconfiguratie wilt plaatsen. 4 Kies Print Services Quick Setup (Snelle installatie van afdrukservices) in het menu Tools (Extra). 5 Kies UNIX in de keuzelijst Type. 1 Wijzig het type in UNIX 1

20 NETWERKINSTELLINGEN 20 6 Voer in het venster Unix Communication (Unix-communicatie) de hostnaam (DNS-naam of IP-adres) van de Splash RPX-i en de printernaam in en klik op OK. 7 Typ load pserver in de NetWare Server Console (NetWare-serverconsole) en selecteer de afdrukserver die u net hebt gemaakt. 8 Typ load unicon in de NetWare Server Console (NetWare-serverconsole), ga naar Start/Stop Services (Services starten/stoppen), klik op Insert (Invoegen) en start de NetWare-afdrukservices voor Unix. 9 Blader naar de afdrukwachtrij die u net hebt gemaakt.

21 NETWERKINSTELLINGEN 21 Verbinding maken met een Fiery De Splash-server ondersteunt een directe verbinding met de Fiery of een verbinding via het netwerk. Nadat de verbinding voor het eerst tot stand is gebracht, maakt de Splash-server automatisch opnieuw verbinding met dezelfde Fiery telkens als hij wordt gestart. Het installatieproces van de Splash-server leidt u door de stappen die nodig zijn om de eerste verbinding tot stand te brengen. Neem de volgende punten in acht: Bepaal of de verbinding een Directe verbinding of een Netwerkverbinding is. Als de Mac OS X-computer slechts één ingebouwde netwerkpoort heeft, is alleen Netwerkverbinding toegestaan. Als de Mac OS X-computer meerdere ingebouwde netwerkpoorten heeft, moet u controleren of de tweede poort beschikbaar is om verbinding te maken met een Fiery. Als geen Fiery wordt gevonden op de tweede Ethernet-poort, vraagt de Splash-server de gebruiker naar het type verbinding. Als de Fiery-software moet worden bijgewerkt om verbinding te maken met de Splashserver, downloadt de Splash-server de update nadat de verbinding tot stand is gebracht. VERBINDING MAKEN MET EEN FIERY VIA DIRECTE VERBINDING 1 Steek de activeringssleutel voor directe verbinding in de USB-poort op de Fiery. 2 Wacht totdat de Fiery een startpagina afdrukt. Als de Fiery geen startpagina afdrukt binnen vijf minuten, moet u de kopieermachine uitschakelen, 30 seconden wachten en de kopieermachine weer inschakelen. 3 Start de toepassing Splash Server. 4 Klik op OK om de tweede Ethernet-poort opnieuw te configureren voor Directe verbinding. 5 Als het dialoogvenster Connect (Verbinding maken) wordt weergegeven, volgt u de instructies op het scherm om het IP-adres van de kopieermachine in te stellen. De Splash-server brengt een verbinding tot stand en geeft het bericht Connection OK (Verbinding in orde) weer.

22 NETWERKINSTELLINGEN 22 VERBINDING MAKEN MET EEN FIERY VIA NETWERKVERBINDING 1 Start de toepassing Splash Server. 2 Als de Mac OS X-computer slechts één Ethernet-poort heeft, wordt het venster Chooser (Kiezer) van de Fiery automatisch weergegeven. Als de Mac OS X-computer meerdere ingebouwde Ethernet-poorten heeft, klikt u op de knop Netwerk om het venster Chooser (Kiezer) van de Fiery weer te geven. De Splash-server zoekt naar Fiery-servers in het netwerk. Elke Fiery die zich op hetzelfde subnet bevindt, wordt weergegeven in de lijst. 3 Selecteer een Fiery of typ het IP-adres en klik op Verbinden. De Splash-server brengt een verbinding tot stand en geeft het bericht Connection OK (Verbinding in orde) weer.

23 STANDAARDVOORKEUREN INSTELLEN 23 STANDAARDVOORKEUREN INSTELLEN In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u standaardvoorkeuren voor taken en de werking van de Splash RPX-i instelt met de grafische gebruikersinterface van Splash. Standaardinstellingen voor taken definiëren U kunt standaardafdrukopties instellen voor taken die niet worden verzonden met een Splash RPX-i-PPD, zoals kleurcorrectie, afdrukmodi en papiertypes. De interface is vergelijkbaar met het dialoogvenster Taakopties wanneer u een taak afdrukt. OPMERKING: De opties voor het aantal exemplaren en het paginabereik zijn niet beschikbaar op de tabbladen van Standaard taakinstellingen. Standaardinstellingen voor taken bewerken In de volgende procedure wordt uitgelegd hoe u standaardinstellingen voor taken bewerkt. STANDAARDINSTELLINGEN VOOR TAKEN AANPASSEN 1 Controleer of er geen taken worden afgedrukt of verwerkt. U kunt een afdruktaak stoppen in de wachtrij Actief door te drukken op Starten/Stoppen of door Verwerken stoppen te kiezen in het menu Server. Als u het afdrukken wilt hervatten, drukt u op Starten/Stoppen of kiest u Starten met verwerken in het menu Server. 2 Meld u aan als beheerder. 3 Kies Standaardinstellingen bewerken in het menu Taken. Het dialoogvenster Standaard taakinstellingen wordt weergegeven. 4 Klik op elk van de tabbladen (Pagina, Lade, Uitvoer, Kleur, Kwaliteit en Info) en stel de opties in. 5 Klik op OK om uw aangepaste standaardinstellingen op te slaan.

24 STANDAARDVOORKEUREN INSTELLEN 24 Standaardinstellingen voor PostScript-afdruktaken Definieer de standaardinstellingen voor taken op de Splash RPX-i. De standaardinstellingen worden toegepast op de volgende soorten taken: Taken van UNIX-clients Taken die worden verzonden vanaf Mac OS- of Windows 2000/XP/Server computers met andere PPD s dan Splash Grafische bestanden (in de indelingen EPS, TIFF, TIFF/IT, DCS 2.0, ExportPS, CT/LW, PSD, PDF, PDF2Go en PDF-X1/a) of PostScript-bestanden die in de sleepmap worden geplaatst of die naar de wachtrij Actief of Blokkeren worden gesleept Taken die worden verzonden vanaf het printerstuurprogramma met de instelling Standaardwaarde van printer De voorkeuren van de Splash RPX-i instellen In het dialoogvenster Splash-servervoorkeuren kunt u, als beheerder, de Splash RPX-i configureren. Dit dialoogvenster bevat de volgende tabbladen: Server bevat bestandsomzetters, voorkeuren voor taakverwerking en de Servernaam. Op het tabblad Pagina kunt u de instellingen kiezen voor het afdrukken van voorbladen en het toewijzen van taken. Op het tabblad Netwerk worden de instellingen Wachtrijbeheer via het web, Enterprise Networking, Lettertypen downloaden, Appletalk-registratie en Webtoegang inschakelen weergegeven. Kleur bevat diverse opties voor het afdrukken in kleur. Verschijningsvorm bevat opties voor het weergeven van lettertypestijlen in de taakwachtrijen. Op het tabblad Knoppenbalk kunt u de pictogrammen selecteren die worden weergegeven in de Splash-serverinterface. Takenlogboek bevat instellingen voor het starten, opslaan en bekijken van een takenlogboekbestand.

25 STANDAARDVOORKEUREN INSTELLEN 25 VOORKEUREN VAN DE SPLASH RPX-I WEERGEVEN EN BEWERKEN 1 Controleer of er geen taken worden afgedrukt of verwerkt. Als de Splash RPX-i bezig is met het afdrukken van een taak, mag u de voorkeuren van de Splash RPX-i niet wijzigen. Dit kan onverwachte resultaten in de gedrukte uitvoer opleveren. Het bewerken van servervoorkeuren heeft niet tot gevolg dat taken worden verwerkt. 2 Kies Aanmelden in het menu Server. 3 Voer het beheerderswachtwoord in. 4 Klik op OK. 5 Kies Voorkeuren in het menu Splash Server. 6 Klik in het dialoogvenster Splash-servervoorkeuren op het tabblad dat overeenkomt met de voorkeuren die u wilt instellen, zoals hierna beschreven. Servervoorkeuren instellen Met de opties op het tabblad Server in het dialoogvenster Splash-servervoorkeuren kunt u de Servernaam definiëren en voorkeuren instellen voor de bestandsomzetter en voor de verwerking van taken. Een servernaam toewijzen De naam die u invoert in het veld Servernaam is zichtbaar voor externe clients die verbinding maken met de Splash RPX-i via een AppleTalk- of Bonjour-netwerk. Splash Server is de standaardnaam. Als u meer dan een Splash RPX-i aansluit op hetzelfde netwerk, moet u aan elke server een andere naam toewijzen opdat beide zouden worden weergegeven in het netwerk. Wijzig de servernaam door een unieke naam te typen in het veld Servernaam. Geef de Splash RPX-i een naam die duidelijk aangeeft dat het een kleurenprinter is. De voorkeur Time-out foutdialoog instellen Typ een tijdseenheid (minstens één minuut) in het veld Time-out foutdialoog om te bepalen met hoeveel tijd de verwerking wordt vertraagd op de Splash RPX-i in geval van een afdrukfout. Als de fout niet is verholpen binnen deze tijdslimiet, wordt de taak verplaatst naar de wachtrij Fout. Stel de time-out in op één minuut om de verwerking van volgende taken na het optreden van een fout minimaal te vertragen. Als u Nooit time-out selecteert, blijven taken actief totdat de fout is verholpen.

26 STANDAARDVOORKEUREN INSTELLEN 26 De voorkeuren van GA File Converter (GA-bestandsomzetter) instellen Als u de GA File Converter automatisch wilt starten, schakelt u de optie GAbestandsomzetter in. Wanneer de omzetter wordt gestart, wordt hij weergegeven in de Mac OS X Dock. De omzetter ondersteunt de volgende indelingen: TIFF/IT, PDF-X1/a, CT/NLW, PSD, PDF2Go en ExportPS. U kunt de voorkeuren van GA File Converter instellen door GA File Converter te selecteren in de Dock en Voorkeuren te kiezen in het menu GA File Converter. Gebruik de tabbladen in het dialoogvenster om de volgende opties in te stellen: Conversieopties Resolution (Resolutie): 200, 400 of 600 dpi Anti-Aliasing (Anti-alias): Bilinear (Bilineair) of Nearest Neighbor (Dichtstbijzijnde overeenkomst) Compression (Compressie): None (Geen) of Losless (Zonder verlies) Uitvoeropties File Format (Bestandsindeling): PostScript File (PostScript-bestand) of Encapsulated PostScript (EPS) file (Encapsulated PostScript-bestand (EPS)) File Options (Bestandsopties): Use Scaling (Schalen) (Reduce or Enlarge with %) (Verkleinen of Vergroten met %) en Orientation (Afdrukstand) (Same as original (Zoals origineel), Portrait (Vertical) (Staand (Verticaal)) en Landscape (Horizontal) (Liggend (Horizontaal)) Mapopties Geef de instellingen op voor Map controleren en sleepmappen. Raadpleeg voor meer informatie de Gids voor taakbeheer. Bijkomende servervoorkeuren instellen Met de bijkomende instellingen in het dialoogvenster Splash-servervoorkeuren kunt u de volgende voorkeuren voor het verwerken van taken instellen: Altijd inkomende taken blokkeren blokkeert tijdelijk alle ontvangen afdruktaken. Inkomende taken worden bovenaan de wachtrij Blokkeren geplaatst en worden niet verwerkt of afgedrukt. Hierdoor kan de beheerder van de Splash RPX-i alle taken controleren voordat ze worden afgedrukt. OPMERKING: Wanneer deze optie is ingeschakeld, moet u een afdruktaak van de wachtrij Blokkeren naar de wachtrij Actief slepen om ze af te drukken.

27 STANDAARDVOORKEUREN INSTELLEN 27 Met de optie EPS-bestanden als PostScript-bestanden behandelen kan de Splash RPX-i EPSbestanden interpreteren als PostScript. Normaal gezien blijft deze optie uitgeschakeld. Selecteer deze optie wanneer een PostScript-bestand met een EPS-header niet juist kan worden geïnterpreteerd (bijvoorbeeld, als een lege pagina wordt afgedrukt als u een EPSbestand afdrukt via slepen). Als de optie Geluidssignaal als foutdialoogvenster wordt weergegeven wordt ingeschakeld, laat de Splash RPX-i elke 10 seconden een geluidssignaal horen wanneer een foutbericht wordt weergegeven. De tussentijd van 10 seconden kan niet worden gewijzigd. Het geluidssignaal wordt uitgeschakeld als u het dialoogvenster sluit of als de de time-out van het dialoogvenster is verstreken. Opstartpagina afdrukken doet de server een opstartpagina afdrukken wanneer de server wordt gestart. Op de opstartpagina worden een herkenbaar kleurenpatroon en basisinformatie over de printer- en serverconfiguratie weergegeven. Veilig wissen bepaalt of de Splash RPX-i bestanden blijvend wist, zodat ze niet kunnen worden hersteld. Deze optie is van invloed op wachtrijbestanden voor taken, bestanden die worden gegenereerd door het verwerken van wachtrijbestanden en scanbestanden. Paginavoorkeuren instellen Met de opties op het tabblad Pagina in het dialoogvenster Splash-servervoorkeuren kunt u de volgende paginavoorkeuren instellen: Met Voorblad afdrukken wordt een standaard voorblad afgedrukt als eerste pagina van elke taak. Op voorbladen worden de datum en het tijdstip van de afdruk, de eigendomsgegevens van de taak, de taaknaam en het aantal pagina s vermeld. Aanpassen: A4/Letter en A3/Tabloid is nuttig wanneer veelvuldig wordt afgedrukt op de papierformaten Letter en Tabloid en af en toe op A4 of A3, of omgekeerd. Als deze optie is ingeschakeld en er geen A4-papier in de printer is geplaatst, wordt een A4-taak automatisch geconverteerd voor afdrukken op Letter-papier. Als A4-papier is geplaatst, wordt een taak in Letter-formaat geconverteerd voor afdrukken op A4. Als Tabloid-papier is geplaatst, worden taken met het papierformaat A3 afgedrukt op Tabloid-papier. Als A3-papier is geplaatst, worden taken met het papierformaat Tabloid afgedrukt op A3-papier. In alle gevallen wordt de taak proportioneel geschaald om ze aan te passen aan het papierformaat en wordt het beeld gecentreerd op de pagina om te voorkomen dat delen wegvallen. Nadat de taak is afgedrukt, wordt een wachtrijbestand voor de taak weergegeven in de wachtrij Fout, samen met een bericht dat meldt dat het formaat voor de taak is geconverteerd.

28 STANDAARDVOORKEUREN INSTELLEN 28 Ongedwongen paginaformaat voor gesleepte bestanden drukt gesleepte bestanden af op een groter paginaformaat als geen exact overeenkomend paginaformaat kan worden gevonden. De optie is van toepassing op gesleepte TIFF-, EPS- of PDF-bestanden en op bestanden die worden verwerkt door de GA File Converter. Als u deze optie selecteert, wordt de taak gecentreerd op de pagina afgedrukt, maar wordt ze niet passend gemaakt voor het paginaformaat. Vele gesleepte bestanden komen niet exact overeen met standaardpaginaformaten en veroorzaken afdrukfouten. Er zijn bijvoorbeeld vele PDF-creatietoepassingen die marges aftrekken bij het maken van het PDF-paginaformaat. Daardoor wordt gevraagd naar het paginaformaat 8,2 x10,7 of een soortgelijk papierformaat. Als deze optie is geselecteerd en geen exacte overeenkomst beschikbaar is voor het gevraagde paginaformaat, wordt de taak afgedrukt op het eerste paginaformaat in de printer dat groot genoeg is voor de taak. Als geen van de beschikbare paginaformaten groot genoeg is, wordt een foutbericht met betrekking tot het paginaformaat weergegeven. OPMERKING: Deze optie is niet van toepassing op gesleepte PostScript- en DCS 2.0-bestanden. Mediabescherming lade 5 kiest automatisch een veilige instelling van de fusereenheid voor taken die worden afgedrukt vanuit Lade 5. Deze optie voorkomt beschadiging van de fusereenheid die kan ontstaan door het invoeren van zware of dikke media in de kopieermachine voor een afdruktaak die onbedoeld een instelling voor dunne media gebruikt. Als u deze optie inschakelt, wordt ze toegepast op taken die naar lade 5 worden gezonden met het mediatype Standaard lade wanneer een van de volgende mediatypes is ingesteld op het bedieningspaneel van de kopieermachine: Normaal, Recycled, Normaal (zijde 2), Geperforeerd, Aangepast 1, Aangepast 2, Aangepast 3, Aangepast 4 of Aangepast 5. U moet ook het mediatype (bijvoorbeeld, Normaal, Recycled, enzovoort) selecteren om af te drukken op deze types vanuit Lade 5. Als u deze optie uitschakelt, wordt de mediatype-instelling op het bedieningspaneel van de kopieermachine gebruikt wanneer een gebruiker een taak verzendt met Standaard lade als mediatype, ongeacht de instelling. Gebruikers moeten het juiste mediatype selecteren wanneer ze afdrukken vanuit Lade 5. Netwerkvoorkeuren instellen Met de opties op het tabblad Netwerk in het dialoogvenster Splash-servervoorkeuren kunt u netwerkafdruk- en wachtrijbeheeropties instellen. Voorkeuren voor services instellen Met de voorkeuren voor services in het dialoogvenster Splash-servervoorkeuren kunt u de opties Enterprise Networking, Lettertypen downloaden, AppleTalk-registratie en Webtoegang inschakelen als volgt instellen. Enterprise Networking: wanneer Enterprise Networking is ingeschakeld, kan de Splash RPX-i afdruktaken ontvangen van clients in TCP/IP-netwerken via LPR, naast taken van clients in een AppleTalk-netwerk. De Splash RPX-i behoudt beide netwerkverbindingen tegelijkertijd.

2 mei 2014. Remote Scan

2 mei 2014. Remote Scan 2 mei 2014 Remote Scan 2014 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave...5 openen...5 Postvakken...5

Nadere informatie

Fiery EX4112/4127. Afdrukken uit Mac OS

Fiery EX4112/4127. Afdrukken uit Mac OS Fiery EX4112/4127 Afdrukken uit Mac OS 2007 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 45064027 07 oktober 2007 INHOUD 3

Nadere informatie

Afdrukken uit Mac OS. Fiery Network Controller voor DocuColor 240/250

Afdrukken uit Mac OS. Fiery Network Controller voor DocuColor 240/250 Fiery Network Controller voor DocuColor 240/250 Afdrukken uit Mac OS Waar in dit document wordt verwezen naar DocuColor 242/252/260 moet dit DocuColor 240/250 zijn. 2007 Electronics for Imaging, Inc. De

Nadere informatie

Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server Powered by Fiery voor de Xerox igen4 Press, versie 3.0

Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server Powered by Fiery voor de Xerox igen4 Press, versie 3.0 Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server Powered by Fiery voor de Xerox igen4 Press, versie 3.0 Dit document bevat belangrijke informatie over deze versie. Zorg dat deze informatie bij alle gebruikers

Nadere informatie

Versienotities voor de klant Fiery EX4112/4127, versie 2.5

Versienotities voor de klant Fiery EX4112/4127, versie 2.5 Versienotities voor de klant Fiery EX4112/4127, versie 2.5 Dit document bevat informatie over de Fiery EX4112/4127 versie 2.5. Voordat u de Fiery EX4112/4127 gebruikt, moet u een kopie maken van deze Versienotities

Nadere informatie

Xerox EX Print Server, Powered by Fiery, voor de Xerox 700 Digital Color Press. Afdrukken uit Mac OS

Xerox EX Print Server, Powered by Fiery, voor de Xerox 700 Digital Color Press. Afdrukken uit Mac OS Xerox EX Print Server, Powered by Fiery, voor de Xerox 700 Digital Color Press Afdrukken uit Mac OS 2008 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen

Nadere informatie

System Updates Gebruikersbijlage

System Updates Gebruikersbijlage System Updates Gebruikersbijlage System Updates is een hulpprogramma van de afdrukserver dat de systeemsoftware van uw afdrukserver met de recentste beveiligingsupdates van Microsoft bijwerkt. Het is op

Nadere informatie

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 16 november 2015 Inhoud 3 Inhoud Fiery Driver Configurator...5 Systeemvereisten...5

Nadere informatie

Xerox EX Print Server, Powered by Fiery, voor de Xerox 700 Digital Color Press. Afdrukken uit Mac OS

Xerox EX Print Server, Powered by Fiery, voor de Xerox 700 Digital Color Press. Afdrukken uit Mac OS Xerox EX Print Server, Powered by Fiery, voor de Xerox 700 Digital Color Press Afdrukken uit Mac OS 2008 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen

Nadere informatie

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom Windows NT 4.x In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Voorbereidende stappen" op pagina 3-24 "Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom" op pagina 3-24 "Andere installatiemethoden" op pagina

Nadere informatie

Installatiegids Command WorkStation 5.5 met Fiery Extended Applications 4.1

Installatiegids Command WorkStation 5.5 met Fiery Extended Applications 4.1 Installatiegids Command WorkStation 5.5 met Fiery Extended Applications 4.1 Fiery Extended Applications Fiery Extended Applications (FEA) 4.1 is een pakket met de volgende toepassingen voor gebruik met

Nadere informatie

Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2

Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2 Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2 Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 bevat Fiery-toepassingen voor het uitvoeren van taken die zijn toegewezen aan

Nadere informatie

Versienotities voor de klant Fiery EX4112/4127, versie 1.0

Versienotities voor de klant Fiery EX4112/4127, versie 1.0 Versienotities voor de klant Fiery EX4112/4127, versie 1.0 Dit document bevat informatie over de Fiery EX4112/4127 versie 1.0. Voordat u de Fiery EX4112/4127 met versie 1.0 gaat gebruiken, moet u kopieën

Nadere informatie

Configuratiesoftware voor NetWare-netwerken

Configuratiesoftware voor NetWare-netwerken Novell NetWare In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Configuratiesoftware voor NetWare-netwerken" op pagina 3-38 "Stappen voor snelle installatie" op pagina 3-38 "Geavanceerde installatie" op

Nadere informatie

Splash TM RPX-ii voor de DocuColor 5000. Introductie

Splash TM RPX-ii voor de DocuColor 5000. Introductie Splash TM RPX-ii voor de DocuColor 5000 Introductie 2007 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 45065404 05 oktober 2007

Nadere informatie

Fiery Network Controller voor de WorkCentre 7300-serie. Afdrukken uit Windows

Fiery Network Controller voor de WorkCentre 7300-serie. Afdrukken uit Windows Fiery Network Controller voor de WorkCentre 7300-serie Afdrukken uit Windows 2008 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product.

Nadere informatie

Met het oog op een veilig en correct gebruik van dit apparaat dient u de Veiligheidsinformatie in deze gebruikshandleiding te lezen voordat u het

Met het oog op een veilig en correct gebruik van dit apparaat dient u de Veiligheidsinformatie in deze gebruikshandleiding te lezen voordat u het Met het oog op een veilig en correct gebruik van dit apparaat dient u de Veiligheidsinformatie in deze gebruikshandleiding te lezen voordat u het apparaat Copyright 2005. De auteursrechtelijke bescherming

Nadere informatie

Fiery Network Controller voor DocuColor 250/240 SERVER & CONTROLLER SOLUTIONS. Welkom

Fiery Network Controller voor DocuColor 250/240 SERVER & CONTROLLER SOLUTIONS. Welkom Fiery Network Controller voor DocuColor 250/240 SERVER & CONTROLLER SOLUTIONS Welkom 2005 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze uitgave wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit

Nadere informatie

Splash RPX-ii Color Server. Handleiding voor probleemoplossing

Splash RPX-ii Color Server. Handleiding voor probleemoplossing Splash RPX-ii Color Server Handleiding voor probleemoplossing 2007 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 45060101 27

Nadere informatie

Installatiehandleiding MF-stuurprogramma

Installatiehandleiding MF-stuurprogramma Nederlands Installatiehandleiding MF-stuurprogramma Cd met gebruikerssoftware.............................................................. 1 Informatie over de stuurprogramma s en de software.............................................

Nadere informatie

Fiery EXP4110 SERVER & CONTROLLER SOLUTIONS. Afdrukken uit Windows

Fiery EXP4110 SERVER & CONTROLLER SOLUTIONS. Afdrukken uit Windows Fiery EXP4110 SERVER & CONTROLLER SOLUTIONS Afdrukken uit Windows 2005 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 45051987

Nadere informatie

Windows Custom PostScript- of PCL-printerstuurprogramma installeren

Windows Custom PostScript- of PCL-printerstuurprogramma installeren Windows Custom PostScript- of PCL-printerstuurprogramma installeren In dit Leesmij-bestand wordt beschreven hoe u het Custom PostScript-printerstuurprogramma of het PCLprinterstuurprogramma op een Windows-systeem

Nadere informatie

Xerox EX Print Server, Powered by Fiery, voor de 770 Digital Color Press. Afdrukken

Xerox EX Print Server, Powered by Fiery, voor de 770 Digital Color Press. Afdrukken Xerox EX Print Server, Powered by Fiery, voor de 770 Digital Color Press Afdrukken 2012 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product.

Nadere informatie

Fiery Q5000 voor igen3 SERVER & CONTROLLER SOLUTIONS. Afdrukken uit Windows

Fiery Q5000 voor igen3 SERVER & CONTROLLER SOLUTIONS. Afdrukken uit Windows Fiery Q5000 voor igen3 SERVER & CONTROLLER SOLUTIONS Afdrukken uit Windows 2005 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product.

Nadere informatie

Versienotities voor de klant Fiery Network Controller voor Xerox WorkCentre 7800 Series, versie 1.0

Versienotities voor de klant Fiery Network Controller voor Xerox WorkCentre 7800 Series, versie 1.0 Versienotities voor de klant Fiery Network Controller voor Xerox WorkCentre 7800 Series, versie 1.0 Dit document bevat belangrijke informatie over deze versie. Zorg dat deze informatie bij alle gebruikers

Nadere informatie

Fiery Color Server voor Xerox DocuColor 242/252/260. Welkom

Fiery Color Server voor Xerox DocuColor 242/252/260. Welkom Fiery Color Server voor Xerox DocuColor 242/252/260 Welkom 2007 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 45059497 18 mei

Nadere informatie

Xerox EX Print Server, Powered by Fiery, voor de Xerox D110-125 Kopieermachine-printer. Afdrukken

Xerox EX Print Server, Powered by Fiery, voor de Xerox D110-125 Kopieermachine-printer. Afdrukken Xerox EX Print Server, Powered by Fiery, voor de Xerox D110-125 Kopieermachine-printer Afdrukken 2012 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen

Nadere informatie

Software-installatiehandleiding

Software-installatiehandleiding Software-installatiehandleiding In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de software via een USB- of netwerkverbinding installeert. Netwerkverbinding is niet beschikbaar voor de modellen SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Nadere informatie

Fiery EX4112/4127. Afdrukken uit Windows

Fiery EX4112/4127. Afdrukken uit Windows Fiery EX4112/4127 Afdrukken uit Windows 2007 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 45064018 07 oktober 2007 INHOUD 3

Nadere informatie

Aansluitingengids. Windows-instructies voor een lokaal aangesloten printer. Voordat u de printersoftware installeert voor Windows

Aansluitingengids. Windows-instructies voor een lokaal aangesloten printer. Voordat u de printersoftware installeert voor Windows Pagina 1 van 5 Aansluitingengids Windows-instructies voor een lokaal aangesloten printer Voordat u de printersoftware installeert voor Windows Een lokaal aangesloten printer is een printer die is aangesloten

Nadere informatie

Xerox EX136 Print Server Powered by Fiery voor de Xerox D136 kopieermachine-printer. Afdrukken

Xerox EX136 Print Server Powered by Fiery voor de Xerox D136 kopieermachine-printer. Afdrukken Xerox EX136 Print Server Powered by Fiery voor de Xerox D136 kopieermachine-printer Afdrukken 2013 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor

Nadere informatie

Printerproblemen oplossen

Printerproblemen oplossen 1 De display op het bedieningspaneel is leeg of er worden alleen ruitjes weergegeven. Taken worden niet De zelftest van de printer is mislukt. De printer is niet gereed om gegevens te ontvangen. De aangegeven

Nadere informatie

Printersoftware. De printersoftware. De Epson-software bevat de software voor de printerdriver en EPSON Status Monitor 3.

Printersoftware. De printersoftware. De Epson-software bevat de software voor de printerdriver en EPSON Status Monitor 3. Printersoftware De printersoftware De Epson-software bevat de software voor de printerdriver en EPSON Status Monitor 3. De printerdriver is de software waarmee u via uw computer de printer kunt besturen.

Nadere informatie

Het installeren van de software.

Het installeren van de software. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Het installeren van de software.... 2 De Printserver Bekabeld Configureren... 8 Instellen van je IP adres... 10 Netwerk poorten configureren... 12 Een printer Toevoegen....

Nadere informatie

LEES MIJ EERST WorkCentre 7300 Series Fiery-installatie

LEES MIJ EERST WorkCentre 7300 Series Fiery-installatie LEES MIJ EERST WorkCentre 7300 Series Fiery-installatie Dit document beschrijft de installatie en de configuratie van de Fiery Network Controller voor de WorkCentre 7300 Series. Voer de stappen uit die

Nadere informatie

Splash RPX-i Color Server. Gids voor taakbeheer

Splash RPX-i Color Server. Gids voor taakbeheer Splash RPX-i Color Server Gids voor taakbeheer 2006 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 45054824 16 juni 2006 INHOUD

Nadere informatie

Kopiëren via de glasplaat. 1 Plaats het originele document met de bedrukte zijde naar beneden in de linkerbovenhoek van de glasplaat.

Kopiëren via de glasplaat. 1 Plaats het originele document met de bedrukte zijde naar beneden in de linkerbovenhoek van de glasplaat. Naslagkaart Wordt gekopieerd Kopieën maken Snel kopiëren 3 Druk op het bedieningspaneel van de printer op. 4 Als u het document op de glasplaat hebt gelegd, raakt u Finish the Job (Taak voltooien) aan

Nadere informatie

Versienotities Color Controller E-3200/E-5200, versie 1.0

Versienotities Color Controller E-3200/E-5200, versie 1.0 Versienotities Color Controller E-3200/E-5200, versie 1.0 Dit document bevat belangrijke informatie over deze versie. Zorg dat alle gebruikers in het bezit zijn van deze informatie. De term E-3200/E-5200

Nadere informatie

Fiery Network Controller voor Xerox WorkCentre 7800 Series. Welkom

Fiery Network Controller voor Xerox WorkCentre 7800 Series. Welkom Fiery Network Controller voor Xerox WorkCentre 7800 Series Welkom 2013 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 45109469 17

Nadere informatie

Splash RPX-iii Xerox 700 Digital Color Press. Introductie

Splash RPX-iii Xerox 700 Digital Color Press. Introductie Splash RPX-iii Xerox 700 Digital Color Press Introductie 2008 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 45073100 30 juni

Nadere informatie

Fiery EX4112/4127. Welkom

Fiery EX4112/4127. Welkom Fiery EX4112/4127 Welkom 2007 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 45063995 07 oktober 2007 WELKOM 3 WELKOM In dit

Nadere informatie

Fiery Network Controller voor DocuColor 250/240 SERVER & CONTROLLER SOLUTIONS. Hulpprogramma s

Fiery Network Controller voor DocuColor 250/240 SERVER & CONTROLLER SOLUTIONS. Hulpprogramma s Fiery Network Controller voor DocuColor 250/240 SERVER & CONTROLLER SOLUTIONS Hulpprogramma s 2005 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR SNELLE NETWERKINSTALLATIE

HANDLEIDING VOOR SNELLE NETWERKINSTALLATIE XEROX DOCUPRINT N4525 NETWERK-LASERPRINTER HANDLEIDING VOOR SNELLE NETWERKINSTALLATIE Xerox DocuPrint N4525 Netwerk-Laserprinter Handleiding voor snelle netwerkinstallatie 721P57610 September 2000 2000

Nadere informatie

Fiery Network Controller voor DocuColor 242/252/260. Hulpprogramma s

Fiery Network Controller voor DocuColor 242/252/260. Hulpprogramma s Fiery Network Controller voor DocuColor 242/252/260 Hulpprogramma s 2007 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 45059643

Nadere informatie

Printen via het netwerk Zorg ervoor dat het werkt

Printen via het netwerk Zorg ervoor dat het werkt NETWERK PRINT SERVERS ARTIKEL Printen via het netwerk Zorg ervoor dat het werkt Created: June 4, 2005 Last updated: June 4, 2005 Rev:.0 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 INFRASTRUCTUUR BIJ NETWERK PRINTEN 3. Peer-to-peer-printen

Nadere informatie

Instellingen voor Scannen naar e-mail

Instellingen voor Scannen naar e-mail Handleiding Snelle configuratie scanfuncties XE3024NL0-2 In deze handleiding vindt u instructies voor het volgende: Instellingen voor Scannen naar e-mail op pagina 1 Instellingen voor Scannen naar mailbox

Nadere informatie

Gebruik van het Brother SmartUI Control Center op basis van Windows voor PaperPort 8.0 en Windows XP

Gebruik van het Brother SmartUI Control Center op basis van Windows voor PaperPort 8.0 en Windows XP Gebruik van het Brother SmartUI Control Center op basis van Windows voor PaperPort 8.0 en Windows XP Brother SmartUI Control Center Het Control Center van Brother is een hulpprogramma waarmee u gemakkelijk

Nadere informatie

Inhoud Installatie en Setup... 5 IRISCompressor gebruiken... 13

Inhoud Installatie en Setup... 5 IRISCompressor gebruiken... 13 Gebruikshandleiding Inhoud Introductie... 1 BELANGRIJKE OPMERKINGEN... 1 Juridische informatie... 3 Installatie en Setup... 5 Systeemvereisten... 5 Installatie... 5 Activering... 7 Automatische update...

Nadere informatie

Software voor printerbeheer

Software voor printerbeheer Software voor printerbeheer In dit onderwerp wordt het volgende besproken: CentreWare-software gebruiken op pagina 3-10 Printerbeheerfuncties gebruiken op pagina 3-12 CentreWare-software gebruiken CentreWare

Nadere informatie

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Handleiding voor de installatie van de software Nederlands LB9153001A Inleiding Opties P-touch Editor Printerstuurprogramma P-touch Address Book (uitsluitend Windows

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista BEKNOPTE HANDLEIDING voor Windows Vista INHOUD Hoofdstuk 1: SYSTEEMVEREISTEN...1 Hoofdstuk 2: PRINTERSOFTWARE INSTALLEREN ONDER WINDOWS...2 Software installeren om af te drukken op een lokale printer...

Nadere informatie

Brother GEBRUIKERSHANDLEIDING

Brother GEBRUIKERSHANDLEIDING Brother Kleurenkalibratie via het web GEBRUIKERSHANDLEIDING 1 VEREISTEN 2 WERKING 3 ALGEMENE 4 HET 5 DE 6 FABRIEKSINSTELLINGEN Inhoudsopgave INLEIDING 2 3 Aanbevollen papiier voor gebruiik tiijjdens de

Nadere informatie

Gids Instelling Verzenden

Gids Instelling Verzenden Gids Instelling Verzenden In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de Instel-tool Zendfunctie kunt gebruiken om de machine in te stellen voor het scannen van documenten als e-mails (Verzenden naar e-mail)

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING BV Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de bestandsstructuur van uw

Nadere informatie

Google cloud print handleiding

Google cloud print handleiding Google cloud print handleiding Versie 0 DUT Definities van opmerkingen In deze gebruikershandleiding wordt de volgende aanduiding gebruikt: en leggen uit wat u in een bepaalde situatie moet doen of hoe

Nadere informatie

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Outlook Web App 2010 - CLOUD Versie: 22 oktober 2012 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web App 2010 - CLOUD Voorblad Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inloggen...4

Nadere informatie

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA MOBILE PHONES Ltd. verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat de producten DTN-10 en DTN-11 conform zijn aan de

Nadere informatie

AR-NB2 NETWERK UITBREIDINGS KIT. SOFTWARE-INSTALLATIEGIDS (voor de netwerkprinter) MODEL

AR-NB2 NETWERK UITBREIDINGS KIT. SOFTWARE-INSTALLATIEGIDS (voor de netwerkprinter) MODEL MODEL AR-NB NETWERK UITBREIDINGS KIT SOFTWARE-INSTALLATIEGIDS (voor de netwerkprinter) INLEIDING VOORAFGAAND AAN DE INSTALLATIE INSTALLATIE IN EEN WINDOWS-OMGEVING INSTALLATIE IN EEN MACINTOSH-OMGEVING

Nadere informatie

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Lees dit document voordat u Mac OS X installeert. Dit document bevat belangrijke informatie over de installatie van Mac OS X. Systeemvereisten

Nadere informatie

Nero ControlCenter Handleiding

Nero ControlCenter Handleiding Nero ControlCenter Handleiding Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding Nero ControlCenter en de inhoud daarvan worden beschermd door auteursrecht en zijn eigendom van Nero

Nadere informatie

Samengesteld door: Xerox Corporation Global Knowledge and Language Services 800 Phillips Road, Bldg. 0845-17S Webster, New York 14580-9791 USA

Samengesteld door: Xerox Corporation Global Knowledge and Language Services 800 Phillips Road, Bldg. 0845-17S Webster, New York 14580-9791 USA Windows-printerdrivers voor Xerox Production Print Services en CentreWare voor de Xerox Nuvera 100/120 Digitale kopieerapparaat/printer en het Xerox Nuvera 100/120 Digitale productiesysteem Aan de slag

Nadere informatie

Scannen. WorkCentre C2424-kopieerapparaat-printer

Scannen. WorkCentre C2424-kopieerapparaat-printer Scannen Dit hoofdstuk omvat: Eenvoudige scantaken op pagina 4-2 Het scannerstuurprogramma installeren op pagina 4-4 Scanopties aanpassen op pagina 4-5 Afbeeldingen ophalen op pagina 4-11 Bestanden en scanopties

Nadere informatie

Gids Instelling Verzenden

Gids Instelling Verzenden Gids Instelling Verzenden In deze gids wordt uitgelegd hoe u de functies Verzenden naar e-mail en Opslaan in gedeelde map kunt instellen met behulp van de Instel-tool Zendfunctie en hoe u kunt controleren

Nadere informatie

Versienotities voor de klant Fiery Server voor igen3, versie 4.0

Versienotities voor de klant Fiery Server voor igen3, versie 4.0 Versienotities voor de klant Fiery Server voor igen3, versie 4.0 Dit document bevat informatie over Fiery Server voor igen3 van de serversoftware voor de versie 4.0. Voordat u de Fiery Server voor igen3

Nadere informatie

Outlook Web App 2010 XS2office

Outlook Web App 2010 XS2office Handleiding Outlook Web App 2010 XS2office Toegang tot uw contacten, adressen en e-mail berichten via internet XS2office Versie: 22 juli 2014 Helpdesk: 079-363 47 47 Handleiding OWA Helpdesk: 079-363 47

Nadere informatie

DIGITAAL KLEUREN MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM

DIGITAAL KLEUREN MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM MODEL: MX-2300N MX-2700N DIGITAAL KLEUREN MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM Handleiding software-installatie Houd deze handleiding bij de hand zodat u hem indien nodig kunt raadplegen. Gefeliciteerd met de aanschaf

Nadere informatie

Handleiding voor netwerkprinten

Handleiding voor netwerkprinten Handleiding voor netwerkprinten 1 2 3 4 5 6 7 Configuratie van Windows 95/98/Me Configuratie van Windows 2000 Configuratie van Windows XP Configuratie van Windows NT 4.0 Configuratie van NetWare Configuratie

Nadere informatie

EX700i Print Server/ Integrated Fiery Color Server. Welkom

EX700i Print Server/ Integrated Fiery Color Server. Welkom EX700i Print Server/ Integrated Fiery Color Server Welkom 2011 Electronics For Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 45099415 15 augustus

Nadere informatie

NETWERKHANDLEIDING. Afdruklogboek op netwerk opslaan. Versie 0 DUT

NETWERKHANDLEIDING. Afdruklogboek op netwerk opslaan. Versie 0 DUT NETWERKHANDLEIDING Afdruklogboek op netwerk opslaan Versie 0 DUT Definities van opmerkingen Overal in deze handleiding gebruiken we de volgende aanduiding: Opmerkingen vertellen u hoe u op een bepaalde

Nadere informatie

BEHEERDERSGIDS BUSINESS EDITION. Versie 7.6

BEHEERDERSGIDS BUSINESS EDITION. Versie 7.6 BEHEERDERSGIDS BUSINESS EDITION Versie 7.6 BEHEERDERSGIDS BUSINESS EDITION Versie 7.6 OBJECTIF LUNE Inc. 2030 Pie-IX, Suite 500 Montréal, QC, Canada, H1V 2C8 +1 (514) 875-5863 sales@ca.objectiflune.com

Nadere informatie

Versie 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Versie 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Versie 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Ongepubliceerde rechten voorbehouden onder de copyrightwetten van de Verenigde Staten. De inhoud van deze publicatie mag in geen

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP proliant ml310 g4 server http://nl.yourpdfguides.com/dref/880751

Uw gebruiksaanwijzing. HP proliant ml310 g4 server http://nl.yourpdfguides.com/dref/880751 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP proliant ml310 g4 server. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP proliant ml310 g4 server in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Geïllustreerde naslaggids

Geïllustreerde naslaggids Geïllustreerde naslaggids Xerox CX-printserver Ondersteund door Creo-kleurenservertechnologie voor de Xerox Color 550/560-printer 653-0177A-NL Kabelaansluitingen voor de CX-printservercomputer 1 3 4 5

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de router dient aan te sluiten en hoe u hiermee verbinding met het internet kunt maken. Wat zit er in de doos? De

Nadere informatie

Geïllustreerde naslaggids

Geïllustreerde naslaggids Geïllustreerde naslaggids Xerox CX Print Server Aangestuurd door Creo Color Server-technologie voor de Xerox Color 700-printer 653-01778A-NL Kabelaansluitingen voor de CX-printservercomputer 1 3 CX-printserver

Nadere informatie

Google cloud print handleiding

Google cloud print handleiding Google cloud print handleiding Versie 0 DUT Definitie van opmerkingen In deze gebruikershandleiding wordt de volgende aanduiding gebruikt: Opmerkingen leggen uit wat u in een bepaalde situatie moet doen

Nadere informatie

Hulp krijgen. Systeemberichten. Aanmelden/Afmelden. Pictogrammen op het bedieningspaneel

Hulp krijgen. Systeemberichten. Aanmelden/Afmelden. Pictogrammen op het bedieningspaneel Hulp krijgen Voor informatie/assistentie, raadpleegt u het volgende: Handleiding voor de gebruiker voor informatie over het gebruik van de Xerox 4595. Ga voor online hulp naar: www.xerox.com Klik op de

Nadere informatie

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Systeemvereisten... 3 3. Installeren van de software... 4 4. Programma instellingen... 5 5. Importeren van een

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de

Nadere informatie

Printen met de NAS-server (PO50696)

Printen met de NAS-server (PO50696) Printen met de NAS-server (PO50696) Attentie : De Nas-server accepteert enkel gewone USB printers; multifunctionele printers worden niet ondersteund. Printen vanuit Windows 2000 is ook niet ondersteund.

Nadere informatie

Fiery QX100 voor igen4. Welkom

Fiery QX100 voor igen4. Welkom Fiery QX100 voor igen4 Welkom 2009 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 45074049 20 mei 2009 WELKOM 3 WELKOM In dit

Nadere informatie

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Bedieningspaneel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Bedieningspaneel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Bedieningspaneel Beschikbare services kunnen variëren afhankelijk van uw printerinstellingen. Zie de Handleiding voor de gebruiker voor meer informatie over functies en instellingen.?

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Installatiehandleiding stuurprogramma

Gebruiksaanwijzing Installatiehandleiding stuurprogramma Gebruiksaanwijzing Installatiehandleiding stuurprogramma Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het apparaat gaat gebruiken en houd de handleiding binnen handbereik voor toekomstig gebruik. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

ipact Installatiehandleiding CopperJet 816-2P / 1616-2P Router

ipact Installatiehandleiding CopperJet 816-2P / 1616-2P Router ipact Installatiehandleiding CopperJet 816-2P / 1616-2P Router Stap 1: Het instellen van uw computer Instellen netwerkkaart om de modem te kunnen bereiken: Windows 98/ME: Ga naar Start Instellingen Configuratiescherm

Nadere informatie

Norman Ad-Aware SE Plus versie 1.06 Snelle gebruikersgids

Norman Ad-Aware SE Plus versie 1.06 Snelle gebruikersgids Norman Ad-Aware SE Plus versie 1.06 Snelle gebruikersgids Snelle gebruikersgids Norman Ad-Aware 1 2 augustus 2005 Inhoudsopgave: Gebruikersgids Norman Ad-Aware SE Plus... 3 Introductie... 3 Installeren

Nadere informatie

Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0

Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0 Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0 Inhoudsopgave. Over deze handleiding.... 3 Inleiding... 4 1. Installatie Windows XP/Vista/7/2000/2003 of 2008... 5 2. Backupset maken... 11 3. Extra Backupset

Nadere informatie

DE NETWERKPRINTER INSTALLEREN

DE NETWERKPRINTER INSTALLEREN DE NETWERKPRINTER INSTALLEREN MTSO-INFO-EXTRA 4 VAKGROEP MTSO 2001 Faculteit PSW Universiteit Antwerpen Contact: prof. dr. Dimitri Mortelmans (dimitri.mortelmans@ua.ac.be) Tel : +32 (03) 820.28.53 - Fax

Nadere informatie

U krijgt de melding dat uw browser geen cookies aanvaardt? Volg dan onderstaande weg om ze wel te accepteren.

U krijgt de melding dat uw browser geen cookies aanvaardt? Volg dan onderstaande weg om ze wel te accepteren. HELP BIJ HET RAADPLEGEN VAN HET PORTAAL HDP Hoe internet-cookies aanvaarden? U krijgt de melding dat uw browser geen cookies aanvaardt? Volg dan onderstaande weg om ze wel te accepteren. Internet Explorer

Nadere informatie

Inloggen in AccountView online voor Mac OS 30 april 2015 versie 9.1 en hoger

Inloggen in AccountView online voor Mac OS 30 april 2015 versie 9.1 en hoger Inloggen in AccountView online Welkom bij eserviceware! Deze handleiding begeleidt u bij de stappen die nodig zijn voor het inloggen in AccountView online. Wanneer u gebruik maakt van een Apple computer,

Nadere informatie

Xerox WorkCentre 7800-serie Bedieningspaneel

Xerox WorkCentre 7800-serie Bedieningspaneel Bedieningspaneel Beschikbare services kunnen variëren afhankelijk van uw printerinstellingen. Zie de Handleiding voor de gebruiker voor meer informatie over functies en instellingen. ABC DEF Menu's GHI

Nadere informatie

Software voor printerbeheer

Software voor printerbeheer Software voor printerbeheer In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Met CentreWare-software" op pagina 3-9 "Printerbeheerfuncties gebruiken" op pagina 3-11 Met CentreWare-software CentreWare Internet

Nadere informatie

Graag voor gebruik lezen. Borduurwerk editing software. Installatiegids

Graag voor gebruik lezen. Borduurwerk editing software. Installatiegids Graag voor gebruik lezen Borduurwerk editing software Installatiegids Lees eerst het volgende voordat u het cdrompakket opent Hartelijk dank voor de aanschaf van deze software. Lees de onderstaande Productovereenkomst

Nadere informatie

Capture Pro Software. Aan de slag. A-61640_nl

Capture Pro Software. Aan de slag. A-61640_nl Capture Pro Software Aan de slag A-61640_nl Aan de slag met Kodak Capture Pro Software en Capture Pro Limited Edition De software installeren: Kodak Capture Pro Software en Network Edition... 1 De software

Nadere informatie

BEHEERDERSGIDS CORPORATE EN ENTERPRISE EDITION. Versie 7.6

BEHEERDERSGIDS CORPORATE EN ENTERPRISE EDITION. Versie 7.6 BEHEERDERSGIDS CORPORATE EN ENTERPRISE EDITION Versie 7.6 BEHEERDERSGIDS CORPORATE EN ENTERPRISE EDITION Versie 7.6 OBJECTIF LUNE Inc. 2030 Pie-IX, Suite 500 Montréal, QC, Canada, H1V 2C8 +1 (514) 875-5863

Nadere informatie

Printer Driver UP-D55. Instelgids. Deze gids beschrijft de configuratie van de printerstuurprogramma's voor Windows Vista.

Printer Driver UP-D55. Instelgids. Deze gids beschrijft de configuratie van de printerstuurprogramma's voor Windows Vista. 3-876-172-61 (1) Printer Driver Instelgids Deze gids beschrijft de configuratie van de printerstuurprogramma's voor Windows Vista. Voor gebruik van deze software Voordat u het printerstuurprogramma gebruikt,

Nadere informatie

NAS 159 Time Machine Beste praktijk

NAS 159 Time Machine Beste praktijk NAS 159 Time Machine Beste praktijk Een back-upmap instellen voor Time Machine en een back-up maken van uw Mac A S U S T O R C O L L E G E CURSUSDOELSTELLINGEN Na afronding van deze cursus, moet u in staat

Nadere informatie

Migreren naar Access 2010

Migreren naar Access 2010 In deze handleiding Het uiterlijk van Microsoft Access 2010 verschilt aanzienlijk van Access 2003. Daarom hebben we deze handleiding gemaakt, zodat u niet te veel tijd hoeft te besteden aan het leren werken

Nadere informatie

Wat te verwachten. Versie 7.6

Wat te verwachten. Versie 7.6 Wat te verwachten Versie 7.6 WAT TE VERWACHTEN Versie 7.6 OBJECTIF LUNE Inc. 2030 Pie-IX, Suite 500 Montréal, QC, Canada, H1V 2C8 +1 (514) 875-5863 sales@ca.objectiflune.com www.virtualstationery.com 2015

Nadere informatie

Google cloud print handleiding

Google cloud print handleiding Google cloud print handleiding Versie A DUT Definitie van opmerkingen In deze gebruikershandleiding wordt de volgende stijl voor opmerkingen gebruikt: Opmerkingen leggen uit wat u in een bepaalde situatie

Nadere informatie

Xerox EX Print Server, Powered by Fiery, voor de Xerox 700 Digital Color Press. Hulpprogramma s

Xerox EX Print Server, Powered by Fiery, voor de Xerox 700 Digital Color Press. Hulpprogramma s Xerox EX Print Server, Powered by Fiery, voor de Xerox 700 Digital Color Press Hulpprogramma s 2008 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen

Nadere informatie