Parallels Plesk Panel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Parallels Plesk Panel"

Transcriptie

1 Parallels Plesk Panel

2 Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels Holdings, Ltd. per adres Parallels International GMbH Vordergasse 49 CH8200 Schaffhausen Switzerland Telefoon: Fax: s Copyright Parallels Holdings, Ltd. en aangesloten bedrijven. Alle rechten voorbehouden. Dit product wordt beschermd door Amerikaanse en internationale auteurswetten. De onderliggende technologie, patenten en handelsmerken van dit product zijn te vinden op Microsoft, Windows, Windows Server, Windows NT, Windows Vista en MS-DOS zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Linux is een geregistreerd handelsmerk van Linus Torvalds. Mac is een geregistreerd handelsmerk van Apple, Inc. Alle andere merken en namen die in dit document worden genoemd zijn mogelijkerwijs handelsnamen en alszodanig eigendom van hun respectievelijke houders.

3 Inhoud Over dit document 4 De belangrijkste wijzigingen in de structuur van Plesk Panel 5 Wat er gebeurt bij een upgrade of migratie naar Plesk Panel Migreren naar Plesk Panel 10 8 Een upgrade naar Plesk Panel De migratie voorbereiden... 9 Voorbereidende handelingen op het Windows-platform... 9 Migreren naar Plesk Panel Problemen tijdens de migratie oplossen De overstap naar Plesk Panel 10 voltooien 30 De overstap voltooien Overzicht van schema's voor automatische omzetting en overige aanbevolen stappen. 31 De overstap voltooien Resellerpakketten instellen Hostingpakketten instellen Nieuwe accounts en abonnementen aan pakketten koppelen... 49

4 H O O F D S T U K 1 Over dit document Dit document is bestemd voor hostingproviders die een migratie of upgrade naar Parallels Plesk Panel 10 overwegen vanaf een eerdere versie van Plesk Panel. Het document omschrijft de wijzigingen in de structuur van Plesk Panel en geeft aanwijzingen voor de migratie naar Plesk Panel 10 en voor het omzetten van accounts en domeinen naar de nieuwe structuur na upgrade of migratie.

5 H O O F D S T U K 2 De belangrijkste wijzigingen in de structuur van Plesk Panel In vergelijking met eerdere versies van Plesk software (Plesk 9 en eerder), introduceert Parallels Plesk Panel 10 de volgende wijzigingen: Gebruikeraccounts. In Plesk Panel 10 zijn er geen domeinbeheerderaccounts meer. Wederverkopers van hostingdiensten, die wellicht ook hun eigen websites hosten, kunnen een reselleraccount instellen. Gebruikers die geen hostingdiensten doorverkopen maar alleen hun eigen websites hosten, kunnen een cliëntaccount instellen. Cliënten kunnen een gebruikeraccount aanmaken in Plesk Panel als zij andere gebruikers toegang tot Plesk Panel willen geven voor het beheren van websites, het installeren van toepassingen of het gebruik van diensten. In Parallels Plesk Panel 10, kunnen cliënten een willekeurig aantal gebruikers aanmaken met toegang tot Plesk Panel en meerdere extra FTP-accounts voor toegang tot de webruimte. Dienstenpakketten. In Plesk Panel 10 zijn er geen reseller-, cliënt- of domeinsjablonen meer. In plaats daarvan zijn er dienstenpakketten die u aanmaakt op basis van de diensten die u aanbiedt: Resellerpakketten voor het inschrijven van resellers en hostingpakketten voor het inschrijven van klanten die geen diensten doorverkopen. Nadat de pakketten zijn aangemaakt, stelt u reseller- of cliëntaccounts in en geeft u deze een abonnement op een pakket; de gebruikers krijgen vervolgens de noodzakelijke middelen toegewezen en rechten voor het uitvoeren van bewerkingen in Plesk Panel. De belangrijkste wijziging die deze dienstenpakketten met zich meebrengen is dat, in tegenstelling tot de oude Plesk-sjablonen, ze niet slechts eenmaal worden toegepast tijdens de initiële configuratie. De accounts blijven gekoppeld aan de dienstenpakketten, zodat een wijziging in een pakket ook meteen de toegewezen middelen en rechten van de gebruikers bijstelt. Naast hostingpakketten zijn er ook zogenoemde uitbreidingspakketten. Hiermee kunt u extra middelen en diensten aan uw klanten toewijzen. Abonnementen. Domeinen worden vervangen door hostingabonnementen met meerdere domeinen. U hoeft geen domeinen meer voor uw klanten aan te maken; in plaats daarvan wijst u hen een abonnement toe op een hostingpakket; met andere woorden, de klant wordt abonnementhouder. Abonnementen op hostingdiensten en kunnen niet alleen worden toegewezen aan cliënten die websites en hosten; ook de beheerder van Plesk Panel en resellers kunnen abonnementen afsluiten die ze voor hun eigen doelstellingen aanwenden. Abonnementen kunnen op basis van een dienstenpakket worden aangemaakt, of handmatig worden ingesteld.

6 6 De belangrijkste wijzigingen in de structuur van Plesk Panel Een nieuwe klant in Plesk Panel 10 die een abonnement op een dienstenpakket afsluit, geeft u in de eerste stap een domeinnaam op. Een abonnement is altijd gekoppeld aan een domein, dat herkenbaar is aan eigenschappen zoals de domeinnaam, het IP-adres en het systeemgebruikeraccount. Alle abonnementen krijgen een naam die is gerelateerd aan de domeinen waaraan ze zijn gekoppeld. Deze koppeling is permanent en kan op geen enkele wijze worden verbroken; het is dus niet mogelijk om een domein van het ene abonnement naar het andere over te dragen. U kunt echter nog wel de naam van een domein wijzigen. Binnen een enkel abonnement kunt u een verschillende websites hosten en u kunt ook verschillende abonnementen aanmaken binnen een enkel cliëntaccount. Toewijzing van middelen. In eerdere versies van Plesk werden middelen toegewezen aan reselleraccounts, cliëntaccounts en domeinen. In Plesk Panel 10 worden middelen toegewezen aan resellers en hostingabonnementen. Cliëntaccounts in Plesk Panel 10 krijgen middelen niet rechtstreeks toegewezen en kunnen deze dus ook niet kunnen herverdelen over hun verschillende abonnementen. Alle middelen die aan een enkel abonnement zijn toegewezen worden gedeeld door alle websites die in de webruimte die aan het abonnement is gekoppeld worden gehost. Twee aparte ingangen: Serverbeheer en Hostingbeheer. Systeembeheer en het beheer van cliënt- en reselleraccounts gebeurt in Serverbeheer. Alle bewerkingen van websites, hostingmogelijkheden en mailaccounts worden uitgevoerd in Hostingbeheer. Vanuit Serverbeheer hebt u direct toegang tot Hostingbeheer: gebruik de links om u bij Hostingbeheer aan te melden en websites namens resellers en klanten te beheren. Opmerking: Voor een gedetailleerde omschrijving van de structuur van Parallels Plesk Panel, zie de Handleiding voor beheerders, hoofdstuk Uw klanten van dienst zijn en uw resellers ondersteunen. In dit hoofdstuk: Wat er gebeurt bij een upgrade of migratie naar Plesk Panel

7 De belangrijkste wijzigingen in de structuur van Plesk Panel 7 Wat er gebeurt bij een upgrade of migratie naar Plesk Panel 10 Wanneer u een upgrade of migratie naar Plesk Panel 10 uitvoert, dan worden accounts, domeinen, gebruikers en domeinsjablonen omgezet volgens het volgende schema: Reselleraccounts worden zonder wijzigingen overgedragen en middelen voor deze accounts worden toegewezen als aangepaste abonnementen die niet aan een pakket zijn gekoppeld. Cliëntaccounts blijven cliëntaccounts, maar nadat de upgrade of migratie is voltooid moet u een van de volgende bewerkingen uitvoeren om ervoor te zorgen dat deze accounts in de nieuwe structuur passen : Verdeel de middelen die eerder aan de cliënt zelf waren toegewezen over zijn of haar individuele abonnementen. Zet cliënten om naar resellers en wijs deze de bestaande abonnementen toe. Dit kan alleen als de cliëntaccounts voorafgaand de upgrade of migratie niet aan een reseller toebehoorden. Domeinen worden omgezet naar individuele abonnementen. De abonnementen worden toegewezen aan de beheerder, resellers of klanten, afhankelijk van aan wie de domeinen eerder toebehoorden. Domeinbeheerderaccounts worden omgezet naar gebruikeraccounts, die worden toegewezen aan de klanten van wie de bijbehorende domeinen zijn. Domeinsjablonen die horen bij de serverbeheerder of een reseller worden omgezet naar hostingpakketten. Reseller-sjablonen worden omgezet naar resellerpakketten. In de volgende tabel wordt de omzetting van de verschillende objecten samengevat. Objecten in eerdere versies van Plesk Objecten in Plesk Panel 10 Reselleraccount Cliëntaccount Domein Domeinbeheerderaccount Reseller-sjabloon Domeinsjabloon Reselleraccount Cliëntaccount Abonnement (aangepast) Gebruikeraccount Resellerpakket Hostingpakket

8 H O O F D S T U K 3 Migreren naar Plesk Panel 10 In dit hoofdstuk: Een upgrade naar Plesk Panel De migratie voorbereiden... 9 Migreren naar Plesk Panel Een upgrade naar Plesk Panel 10 Voor informatie over de vereisten en procedures voor een upgrade, zie de volgende documenten die beschikbaar zijn op Parallels Plesk Panel handleiding voor installatie en upgrade Parallels Plesk Panel implementatiehandleiding

9 Migreren naar Plesk Panel 10 9 De migratie voorbereiden Om een migratie uit te voeren moet u de Migratiemanager installeren. Dit is een component van Parallels Plesk Panel dat niet standaard wordt geïnstalleerd. U kunt de Migratiemanager op de volgende manieren verkrijgen en installeren: Via Plesk Panel Serverbeheer. Om de Migratiemanager te installeren via Plesk Panel Serverbeheer gaat u naar Hulpprogramma's > Updates. De webinterface van de Parallels Installer zal in een nieuw venster of tabblad worden geopend. In het venster van de Installer klikt u op Update annuleren, op Componenten toevoegen, u selecteert het selectievakje voor het component Parallels Plesk Panel Migratiemanager en tenslotte op Doorgaan. Via een console-installatieprogramma. Voor aanwijzingen met betrekking tot de installatie van de Migratiemanager via het console-installatieprogramma kunt u terecht bij de Handleiding voor installatie en upgrade, hoofdstuk Upgrade van Plesk Panel, sectie Upgrade vanaf de opdrachtregel. U kunt deze handleiding downloaden vanaf In deze sectie: Voorbereidende handelingen op het Windows-platform... 9 Voorbereidende handelingen op het Windows-platform In deze sectie: De firewall en Windows instellen om migratie mogelijk te maken De migratie vanaf Windows-gebaseerde systemen voorbereiden... 15

10 10 Migreren naar Plesk Panel 10 De firewall en Windows instellen om migratie mogelijk te maken Als de Windows-server die dienst doet als bron of als bestemming van de migratie zich achter een firewall bevindt, dan moet u de firewall op de juiste manier instellen om het uitwisselen van gegevens voor de migratie toe te staan. Er moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: De poorten (met specifieke protocollen ingeschakeld) die door SAMBA en de Migratiemanager worden vereist moeten zijn geopend. De Windows-componenten Cliënt voor Microsoft-netwerken en Bestand- en printerdeling voor Microsoft-netwerken zijn geïnstalleerd. De dienst Werkstation moet worden uitgevoerd op de server van bestemming. De dienst Server moet worden uitgevoerd op de bronserver. Beheerdershares (admin$, c$, d$) moeten bestaan op de bronserver. In deze sectie: Poorten openen voor SAMBA, SSH en Migratiemanager Controleren of de Windows-componenten Cliënt voor Microsoft-netwerken en Bestand- en printerdeling voor Microsoft-netwerken zijn geïnstalleerd Cliënt voor Microsoft-netwerken installeren Bestands- en printerdeling voor Microsoft-netwerken installeren Poorten openen voor SAMBA, SSH en Migratiemanager Als u een migratie vanaf een Linux/UNIX-gebaseerde server uitvoert, dan gebruikt de Migratiemanager SSH voor het tot stand brengen van netwerkverbindingen. Voor migratie vanaf een Windows-gebaseerde server maakt de Migratiemanager gebruik van SAMBA. Om de noodzakelijke netwerkverbindingen voor de migratie mogelijk te maken, vereisen SSH, SAMBA en de Migratiemanager dat bepaalde poorten zijn geopend. Specifiek de volgende poorten moeten zijn geopend en de protocollen voor gegevensuitwisseling moeten op de poorten zijn ingesteld. Software Poort Protocol SAMBA 135 TCP 139 TCP 445 TCP 137 UDP 138 UDP PPP-migratieman ager 6489 (of andere) TCP SHH 22 (of een andere poort) TCP

11 Migreren naar Plesk Panel Controleren of de Windows-componenten Cliënt voor Microsoft-netwerken en Bestand- en printerdeling voor Microsoft-netwerken zijn geïnstalleerd. Om te controleren dat de softwarepakketten zijn geïnstalleerd doorloopt u de volgende stappen: 1. Open het venster LAN-verbinding: a. Klik op Start. b. Selecteer Configuratiescherm > Netwerkverbindingen > LAN-verbinding). Het venster met de status van de LAN-verbinding wordt geopend. 2. Selecteer het tabblad Algemeen en klik op de knop Eigenschappen. Het venster met de eigenschappen van de LAN-verbinding wordt geopend. 3. Onder Deze verbinding maakt gebruik van de volgende onderdelen zorgt u ervoor dat de componenten Cliënt voor Microsoft-netwerken en Bestand- en printerdeling voor Microsoft-netwerken worden weergeven en dat de bijbehorende selectievakjes links van de naam zijn geselecteerd. 4. Klik op OK.

12 12 Migreren naar Plesk Panel 10 Cliënt voor Microsoft-netwerken installeren Installeren van de Cliënt voor Microsoft-netwerken: 1. Open het venster LAN-verbinding: a. Klik op Start. b. Selecteer Configuratiescherm > Netwerkverbindingen > LAN-verbinding). Het venster met de status van de LAN-verbinding wordt geopend. 2. Selecteer het tabblad Algemeen en klik op Eigenschappen. Het venster met de eigenschappen van de LAN-verbinding wordt geopend. 3. Klik op Installeren. Het venster Type netwerkonderdeel selecteren wordt geopend. 4. Onder Klik op het type netwerkonderdeel dat u wilt installeren selecteert u Client. Het venster Netwerkcliënt selecteren wordt geopend. 5. In de lijst met netwerkcliënten selecteert u Cliënt voor Microsoft-netwerken en klikt u op OK. Als de toepassing eenmaal is geïnstalleerd, dan verschijnt het onderdeel Cliënt voor Microsoft-netwerken in het venster Eigenschappen van LAN-verbinding onder Deze verbinding heeft de volgende onderdelen nodig. 6. Selecteer Cliënt voor Microsoft-netwerken.

13 Migreren naar Plesk Panel Figuur 1:Client voor Microsoft-netwerken installeren 7. Klik op OK. Opmerking: u moet Windows opnieuw opstarten voordat de nieuwe instellingen van kracht worden.

14 14 Migreren naar Plesk Panel 10 Bestands- en printerdeling voor Microsoft-netwerken installeren Installeren van Bestands- en printerdeling voor Microsoft-netwerken: 1. Open het venster LAN-verbinding: a. Klik op Start. b. Selecteer Configuratiescherm > Netwerkverbindingen > LAN-verbinding). Het venster met de status van de LAN-verbinding wordt geopend. 2. Selecteer het tabblad Algemeen en klik op Eigenschappen. Het venster met de eigenschappen van de LAN-verbinding wordt geopend. 3. Klik op Installeren. 4. Het venster Type netwerkonderdeel selecteren wordt geopend. 5. Onder Klik op het type netwerkonderdeel dat u wilt installeren klikt u op Service. Het venster Netwerkservice selecteren wordt geopend. 6. In de lijst met netwerkclients selecteert u Bestands- en printerdeling voor Microsoft-netwerken. Klik vervolgens op OK. Als de toepassing eenmaal is geïnstalleerd, dan verschijnt het onderdeel Bestand- en printerdeling voor Microsoft-netwerken in het venster Eigenschappen van LAN-verbinding onder Deze verbinding heeft de volgende onderdelen nodig. 7. Selecteer Bestands- en printerdeling voor Microsoft-netwerken door op het juiste selectievakje aan de linkerkant te klikken. 8. Klik op OK. Opmerking: u moet Windows opnieuw opstarten voordat de nieuwe instellingen van kracht worden.

15 Migreren naar Plesk Panel De migratie vanaf Windows-gebaseerde systemen voorbereiden Automatische migratie van hostinggegevens van de ene Windows-server naar de andere zijn mogelijk als er een specifieke verbinding tussen de servers tot stand is gebracht. De verbinding wordt tot stand gebracht tussen de Migratiemanager die is geïnstalleerd op de server van bestemming en de Migratieagent op de bronserver, waarbij deze beide op dezelfde manier moeten zijn geconfigureerd. De Migratieagent is een hulpprogramma dat op verzoek van de Migratiemanager op de server van bestemming de vereiste hostinggegevens verzamelt, een dump maakt, deze omzet naar het formaat van Plesk Panel (in het geval van migraties vanaf andere hostingplatforms) en deze gegevens doorstuurt naar de server van bestemming. De Migratieagent wordt los van Parallels Plesk Panel gedistribueerd en moet op elke Windows-gebaseerde bronserver apart worden geïnstalleerd. De configuratie van de verbinding 'Migratiemanager - Migratieagent' ziet er als volgt uit: Poort- het poortnummer dat door Plesk Panel wordt gebruikt voor het tot stand brengen van de verbinding met de Migratieagent. (Standaard is dit poort 6489.) Houd bij het wijzigen van de poort rekening met het volgende: U kunt elk nummer tussen 1 en gebruiken. Het poortnummer moet beschikbaar zijn op de server vanaf waar de gegevens zullen worden gemigreerd. Dat wil zeggen dat de poort op geen van beide servers mag worden gebruikt door een ander programma of een andere dienst. De poort moet door de firewall op de bronserver worden toegestaan. URI Migratieagent - naam van het systeemobject dat Plesk Panel gebruikt voor het aanroepen van de Migratieagent. (Standaard is dit "WinAgentURI".) Wanneer u de URI van de Migratieagent wijzigt, houd dan rekening met het volgende De URI mag alleen getallen en kleine letters of hoofdletters uit het alfabet bevatten. Deze mag niet worden gebruikt door een andere toepassing op de bronserver. Type kanaal - het protocol van de verbinding tussen de Migratiemanager en Migratieagent. (HTTP is de standaard.) Houd bij het selecteren van het type kanaal rekening met de volgende karakteristieken: TCP levert betere prestaties dan HTTP HTTP is toegankelijker, aangezien het HTTP-protocol door de meeste firewalls wordt toestaan. Opmerking: als deze verbindingsinstellingen niet gelijk zijn in de Migratiemanager en de Migratieagent, dan zal de migratie mislukken. In deze sectie: Migratieagent op bronserver installeren en configureren Migratiemanager instellen op de server van bestemming... 21

16 16 Migreren naar Plesk Panel 10 Migratieagent op bronserver installeren en configureren In deze sectie: Migratieagent installeren De Migratieagent instellen Migratieagent installeren De Migratieagent installeren: 1. Download het installatiebestand van de Migratieagent via de downloadlink die u kunt vinden op 2. Voer het installatiebestand uit en volg de aanwijzingen van de installatiewizard: a. Als het eerste scherm van de installatiewizard verschijnt klikt u op Volgende. Hiermee wordt de installatie van de Plesk Migratieagent gestart; deze wordt geïnstalleerd in de map C:\Program Files\Parallels\Plesk Migrator Agent\. b. Nadat de installatiewizard de bestanden van de Migratieagent op uw server heeft geïnstalleerd klikt u op Voltooien. Als u de migratieagent eenmaal hebt geïnstalleerd, dan zal deze automatisch starten met de standaardinstellingen.

17 Migreren naar Plesk Panel De Migratieagent instellen Het wijzigen van de instellingen van de Migratieagent omvat onder meer het volgende: De parameters van de verbinding tussen de Migratieagent en de Migratiemanager wijzigen (poort, URI van de Migratieagent en het type kanaal). Dit kunt u doen via de interface of via het configuratiebestand van de Migratieagent. De locatie van de migratiedumps op de bronserver wijzigen. Dit is onder meer noodzakelijk wanneer er onvoldoende vrije schijfruimte beschikbaar is op de schijf waarop de Migratieagent is geïnstalleerd. Om de verbindingsinstellingen te wijzigen via de gebruikersinterface van de Migratieagent: 1. Voer het bestand WINAgentMng.exe uit. Het scherm van de Migratieagent zal worden geopend. Figuur 2: Venster van Plesk Migratieagent Als de Migratieagent op de standaard locatie is geïnstalleerd, dan kunt u deze bereiken door de klikken op Start > Programma's > Parallels > Plesk Panel > Plesk Migration Agent, of door te bladeren naar C:\Program Files\Parallels\Plesk Migration Agent\WINAgentMng.exe. 2. Klik op Stop. Hiermee worden de instellingen van de Migratieagent toegankelijk. Figuur 3: Plesk Migratieagent is gestopt: u kunt de instellingen wijzingen 3. Voer naast Poort de gewenste waarde in om het poortnummer te wijzigen. 4. Om de URI van de Migratieagent en het type kanaal te wijzingen: a. Klik Geavanceerd. Het scherm met de geavanceerde opties zal worden geopend.

18 18 Migreren naar Plesk Panel 10 Figuur 4: Plesk Migratieagent: geavanceerde opties b. Geef naast URI de gewenste naam op om de URI van de Migratieagent te wijzigen. c. Selecteer het juiste onderdeel in het menu Type kanaal om een bepaald type kanaal in te stellen. d. Klik op OK. Hiermee worden de wijzigingen opgeslagen die u in de geavanceerde opties hebt gemaakt en wordt het venster met geavanceerde opties gesloten. 5. Klik Start. Hiermee wordt de wijziging van het poortnummer doorgevoerd en wordt de Migratieagent opgestart met de nieuwe instellingen. Het configuratiebestand van de Migratieagent bewerken U kunt de configuratie-instellingen van de Migratieagent handmatig instellen. Om de wijzingen van kracht te laten worden na een handmatige bewerking, moet u de Migratieagent opnieuw opstarten. Om de verbindingsparameters te wijzingen door het configuratiebestand te bewerken: 1. Open het bestand <installatiemap-van-migratieagent>\winagentmng.exe.config en zoek het element "/configuration/appsettings". De Migratieagent wordt standaard geïnstalleerd in C:\Program Files\Parallels\PleskMigrationAgent. Waarschuwing: het wordt te zeerste aangeraden dat u niets wijzigt na de node <appsettings>, aangezien elke wijziging hier de Migratiemanager kan laten crashen, zodat er geen migratie meer mogelijk is. 2. Om het poortnummer te wijzigen gaat u naar de regel <add key="port" value="6489" />, waarbij u het getal 6489 door de gewenste waarde vervangt.

19 Migreren naar Plesk Panel Als u bijvoorbeeld poort 7788 wilt gebruiken, dan moet de regel er als volgt uitzien: <add key="port" value="7788" />. 3. Om de URI van de Migratieagent te wijzigen gaat u naar de regel <add key="objecturi" value="winagenturi" />, waarbij u WinAgentUri door de gewenste waarde vervangt. Als u bijvoorbeeld "MigrationAgent325" wilt gebruiken als de migratie-uri, dan ziet deze regel er als volgt uit<add key="objecturi" value="migrationagent325" />. 4. Om het type kanaal te wijzigen gaat u naar de regel <add key="channeltype" value="http" />, waarbij u HTTP vervangt door de gewenste waarde. Als u bijvoorbeeld TCP wilt gebruiken, dan moet de regel er als volgt uitzien: <add key="channeltype" value="tcp" />. 5. Om het IP-adres van de Migratieagent te wijzigen, geeft u de waarde van het IP-adres op in de regel <add key="ipaddress" value="" />. Daarmee zal de Migratiemanager alleen nog verbinding maken met de Migratieagent via het opgegeven IP-adres. Geef op of verwijder de gehele string uit het bestand als u wilt dat de Migratiemanager via elk willekeurig IP-adres van de bronserver verbinding kan maken met de Migratieagent. 6. Sla het bestand op. 7. Start de Migratieagent opnieuw op. Om de locatie van de dumps te wijzingen: 1. Open het bestand <installatiemap-van-migratieagent>\winagentmng.exe.config en zoek het element "/configuration/appsettings". De Migratieagent wordt standaard geïnstalleerd in C:\Program Files\Parallels\PleskMigrationAgent. Waarschuwing: het wordt te zeerste aangeraden dat u niets wijzigt na de node <appsettings>, aangezien elke wijziging hier de PPP-migratiemanager kan laten crashen, zodat er geen migratie meer mogelijk is. 2. Voeg het volledige zoekpad toe naar de map waarin het bestand moet worden opgeslagen in de regel <add key="dumpdirectory" value="" />; begin daarbij met de hoofdmap (root) van de schijf. Als u bijvoorbeeld wilt dat de migratiedump wordt opgeslagen in de map H:\Store\Plesk_migratie, dan moet de string eruit zien als: <add key="dumpdirectory" value="h:\store\plesk_migratie" />. Als deze map nog niet bestaat op de H-schijf dan zal deze worden aangemaakt. 3. Sla het bestand op. 4. Start de Migratieagent opnieuw op.

20 20 Migreren naar Plesk Panel 10 Standaard inhoud van het configuratiebestand <?xml versie="1.0" encoding="utf-8"?> <configuration> <startup> <supportedruntime version="v " /> <supportedruntime version="v " /> </startup> <system.runtime.remoting> <customerrors mode="off" /> <application name="parallels Foreign Migratieagent" /> </system.runtime.remoting> <runtime> <assemblybinding xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1"> <probing privatepath="backuputils" /> </assemblybinding> </runtime> <appsettings> <add key="port" value="6489" /> <add key="objecturi" value="winagenturi" /> <add key="channeltype" value="http" /> <add key="ipaddress" value="" /> <add key="dumpdirectory" value="" /> <add key="usewebserver" value="false" /> <add key="webserverport" value="6490" /> <add key="logusedefaultculture" value="false" /> </appsettings> </configuration>

21 Migreren naar Plesk Panel Migratiemanager instellen op de server van bestemming U moet de parameters van de verbinding van de Migratiemanager met de Migratieagent alleen wijzigen als dezelfde wijzingen worden doorgevoerd in de configuratie van de Migratieagent. Om de parameters van de verbinding van de Migratiemanager met de Migratieagent te wijzigen: 1. Open het bestand %plesk_dir%\pmm\migration\migrmng.exe.config en ga naar het element "/configuration/appsettings". %plesk_dir% is de systeemvariabele die de map aangeeft waarin PPP is geïnstalleerd. 2. Om het poortnummer te wijzigen gaat u naar de regel <add key="port" value="6489" />, waarbij u het getal 6489 door de gewenste waarde vervangt. Als u bijvoorbeeld poort 7788 wilt gebruiken, dan moet de regel er als volgt uitzien: <add key="port" value="7788" />. 3. Om de URI van de Migratieagent te wijzigen gaat u naar de regel <add key="objecturi" value="winagenturi" />, waarbij u WinAgentUri door de vereiste waarde vervangt. Als u bijvoorbeeld "MigrationAgent325" wilt gebruiken als de migratie-uri, dan ziet de regel er als volgt uit<add key="objecturi" value="migrationagent325" />. 4. Om het type kanaal te wijzigen gaat u naar de regel <add key="channeltype" value="http" />, waarbij u HTTP vervangt door de juiste waarde. Als u bijvoorbeeld TCP wilt gebruiken, dan moet de regel er als volgt uitzien: <add key="channeltype" value="tcp" />. 5. Sla het bestand op. Standaard inhoud van migrmng.exe.config <?xml versie="1.0" encoding="utf-8"?> <configuration> <configsections> <section name="platforms" type="foreignmigratorenginecore.configuration.platformssectionhandler,forei gnmigratorenginecore"/> </configsections> <startup> <supportedruntime version = "v " /> <supportedruntime version = "v " /> </startup> <!-- These are the settings you may reconfigure --> <appsettings>

22 22 Migreren naar Plesk Panel 10 <add key="port" value="6489" /> <add key="objecturi" value="winagenturi" /> <add key="channeltype" value="http" /> <!-- The Dump file location and file name defined in Plesk Panel GUI override settings in this configuration file --> <add key="dumpdirectory" value="" /> <add key="dumpname" value="" /> <add key="unixdumpdirectory" value="/usr/local" /> <add key="logusedefaultculture" value="false" /> </appsettings> <!-- End of the settings you may reconfigure --> <Platforms>... </Platforms> </configuration>

23 Migreren naar Plesk Panel Migreren naar Plesk Panel 10 In deze sectie wordt uiteengezet hoe u gegevens kunt migreren vanaf Plesk versie 7.5 of later naar Parallels Plesk Panel 10. Om accounts en websites met toepassingen te migreren vanaf andere hostingservers: 1. Meld u aan bij Parallels Plesk Panel 10 op de server van bestemming. 2. Ga naar Hulpprogramma's > Migratiemanager (in de groep Hulpprogramma's). 3. Om te controleren of er updates zijn voor componenten van de Migratiemanager klikt u op Synchroniseren. Deze updates kunnen bestanden bevatten van migratieagenten die ondersteuning bieden voor het overdragen van gegevens vanaf hostingplatforms anders dan Parallels Plesk Panel. 4. Klik op Nieuwe migratie starten. 5. Laat het selectievakje Gegevens vanaf een andere server overdragen geselecteerd en geef de volgende informatie op: Het adres van de bronserver. Geef ofwel het IP-adres op, ofwel de hostnaam van de server vanaf waar u gegevens wilt overdragen. De gebruikersnaam en het wachtwoord van de beheerder van de bronserver. Opmerking: De optie Gegevens overdragen die al door de migratieagent zijn verwerkt en die zich op de lokale host bevinden kan worden gebruikt voor het importeren van gegevens uit een bestand, zoals omschreven in de sectie Problemen tijdens de migratie oplossen (op pagina 26). Dit is een andere manier om gegevens over te dragen, die kan worden gebruikt wanneer de bronserver offline is maar u eerder de gegevens van de server hebt verzameld. 6. Als u gebruik maakt van Parallels Plesk Panel voor Windows, selecteer dan het type besturingssysteem van de bronhost. 7. Geef het zoekpad op naar de map waar de tijdelijke bestanden zullen worden opgeslagen. 8. Geef aan of u alle gegevens met betrekking tot gebruikeraccounts en domeinen vanaf de bronserver wilt overdragen, of alleen specifieke onderdelen. 9. Als u gebruik maakt van Parallels Plesk Panel voor Linux, selecteer dan het selectievakje Rsync-transport gebruiken. Hiermee wordt de hoeveelheid gebruikte schijfruimte beperkt, bandbreedte bespaard en de tijd die nodig is om de migratie uit te voeren. 10. Klik op Volgende. De Migratiemanager zal verbinding maken met de opgegeven server en informatie verzamelen over de verschillende onderdelen op de bronhost.

24 24 Migreren naar Plesk Panel Als u ervoor hebt gekozen om alleen specifieke onderdelen over te dragen, selecteer dan in deze stap de selectievakjes voor de gebruikeraccounts en domeinen die u wilt overdragen. Geef ook aan wat voor soort gegevens moeten worden overgedragen: Alle instellingen en bestanden. Alle instellingen en bestanden, met uitzondering van . Alleen mailaccounts en berichten. 12. Klik op Volgende. 13. Zijn de gegevens eenmaal van de bronserver opgehaald, geef dan de nieuwe IP-adressen op die moeten worden gebruikt. Als u beschikt over een groot aantal IP-adressen, dan kunt u in deze stap het IP-verwijzigingsbestand (mappings) downloaden en deze corrigeren in een teksteditor of via een specifiek script voor zoeken en vervangen. Vervolgens uploadt u het bestand opnieuw naar de server. 14. Klik op Volgende. Het proces van gegevensoverdracht zou onmiddellijk moeten beginnen. Echter, wanneer sommige geselecteerde onderdelen niet kunnen worden overgedragen vanwege mogelijke conflicten in de configuratie of in het gebruik van middelen, dan wordt u naar de volgende stap gebracht waar u kunt aangegeven hoe de conflicten moeten worden opgelost. 15. Als u dit wordt gevraagd, geef dan aan hoe de volgende soorten conflicten moeten worden opgelost: a Timing-conflicten die zich kunnen voordoen als een onderdeel dat moet worden overgedragen al bestaat op de server van bestemming, waar deze beschikt over een meer recente datum van laatste wijziging. U kunt één van de volgende opties kiezen: Gebruik de instellingen en de gegevens van de bronserver. Hiermee worden de instellingen en de gegevens op de server van bestemming overschreven door de instellingen en bestanden die van de bronserver worden opgehaald. Gebruik de instellingen van de server van bestemming, maar de gegevens van de bronserver. Onderdelen met timingconflicten niet overdragen. b Conflicten in het gebruik van middelen die zich voordoen als een onderdeel dat moet worden overdragen de beperkingen zou overschrijden die voor dat soort onderdelen zijn ingesteld op de server van bestemming. U kunt één van de volgende opties kiezen: c Draag het onderdeel over en sta overuse van middelen toe. Het onderdeel niet overdragen. Configuratieconflicten kunnen optreden als de instellingen van een onderdeel dat moet worden overgedragen niet toegestaan en niet beschikbaar zijn op de server van bestemming. U kunt kiezen uit de volgende opties: Draag het onderdeel over en sta de vereiste configuratieopties en instellingen toe. Het onderdeel niet overdragen.

Parallels Plesk Panel

Parallels Plesk Panel Parallels Plesk Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels Holdings, Ltd. per adres Parallels International GMbH Vordergasse 49 CH8200 Schaffhausen Switzerland Telefoon: +41-526-722-030

Nadere informatie

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39 th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425) 282

Nadere informatie

Parallels Plesk Panel. Parallels Plesk Panel 10. Gebruikershandleiding Hostingbeheer

Parallels Plesk Panel. Parallels Plesk Panel 10. Gebruikershandleiding Hostingbeheer Parallels Plesk Panel Parallels Plesk Panel 10 Gebruikershandleiding Hostingbeheer Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels Holdings, Ltd. per adres Parallels International GMbH Vordergasse

Nadere informatie

Parallels Panel. Gebruikershandleiding. Parallels Plesk Panel 11.0. Revision 1.0

Parallels Panel. Gebruikershandleiding. Parallels Plesk Panel 11.0. Revision 1.0 Parallels Panel Gebruikershandleiding Parallels Plesk Panel 11.0 Revision 1.0 Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels IP Holdings GmbH Vordergasse 59 CH-Schaffhausen Zwitserland Telefoon:

Nadere informatie

Parallels Plesk Panel

Parallels Plesk Panel Parallels Plesk Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39 th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425)

Nadere informatie

Parallels Panel. Gebruikershandleiding. Parallels Plesk Panel 11.5

Parallels Panel. Gebruikershandleiding. Parallels Plesk Panel 11.5 Parallels Panel Gebruikershandleiding Parallels Plesk Panel 11.5 Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels IP Holdings GmbH Vordergasse 59 CH-Schaffhausen Zwitserland Telefoon: +41 526320

Nadere informatie

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425) 282 6444

Nadere informatie

Parallels Plesk Panel

Parallels Plesk Panel Parallels Plesk Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39 th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425)

Nadere informatie

Parallels Plesk Panel

Parallels Plesk Panel Parallels Plesk Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39 th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425)

Nadere informatie

Parallels Plesk Panel

Parallels Plesk Panel Parallels Plesk Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39 th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425)

Nadere informatie

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39 th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425) 282

Nadere informatie

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39 th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425) 282

Nadere informatie

Voorwoord 4. Typografische Conventies... 4 Reacties... 5. Over dit document 6. Aanwijzingen voor de inrichtingsprocedure 8

Voorwoord 4. Typografische Conventies... 4 Reacties... 5. Over dit document 6. Aanwijzingen voor de inrichtingsprocedure 8 Parallels Panel Inhoud Voorwoord 4 Typografische Conventies... 4 Reacties... 5 Over dit document 6 Aanwijzingen voor de inrichtingsprocedure 8 Parallels Panel implementeren 9 Zelfstandige implementatie

Nadere informatie

Voorwoord 4. Typografische Conventies... 4 Reacties... 5. Over dit document 6. Aanwijzingen voor de inrichtingsprocedure 8

Voorwoord 4. Typografische Conventies... 4 Reacties... 5. Over dit document 6. Aanwijzingen voor de inrichtingsprocedure 8 Parallels Panel Inhoud Voorwoord 4 Typografische Conventies... 4 Reacties... 5 Over dit document 6 Aanwijzingen voor de inrichtingsprocedure 8 Parallels Panel implementeren 9 Zelfstandige implementatie

Nadere informatie

// Mamut Business Software. Updatehandleiding

// Mamut Business Software. Updatehandleiding // Mamut Business Software Updatehandleiding Inhoud Over updates naar een nieuwe versie 3 Back-up maken 6 Update naar de laatste versie 8 Verplaats het programma naar een andere computer/server 15 Zo verplaatst

Nadere informatie

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Handleiding voor gebruikers van Microsoft Outlook 2010/2013 10.0 Beperkte Outlook-invoegtoepassing Symantec Enterprise Vault: Handleiding voor gebruikers van Microsoft Outlook

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor de systeembeheerder. ExamenTester 2.11

Installatiehandleiding voor de systeembeheerder. ExamenTester 2.11 Installatiehandleiding voor de systeembeheerder EamenTester 2.11 ICTeamenhelpdesk Het gebruik van EamenTester 2.11 bij de eamens wordt ondersteund door de ICTeamenhelpdesk. Informatie over de bereikbaarheid

Nadere informatie

FileMaker 11. Handleiding voor Instant Web Publishing

FileMaker 11. Handleiding voor Instant Web Publishing FileMaker 11 Handleiding voor Instant Web Publishing 2004-2010 FileMaker, Inc. Alle rechten voorbehouden. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, California 95054, VS FileMaker is een handelsmerk

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding // Mamut Business Software Installatiehandleiding Introductie Deze handleiding is bedoeld om de installatie en eerste opstart van Mamut Business Software te vereenvoudigen. De structuur van de handleiding

Nadere informatie

Vodafone PC Backup User Guide Version 1.16

Vodafone PC Backup User Guide Version 1.16 Vodafone PC Backup User Guide Version 1.16 Inhoud Hoofdstuk 1: Overzicht...5 Hoofdstuk 2: Vodafone PC Backup installeren...7 De {{product_name}}-client downloaden...7 De Vodafone PC Backup-client installeren...8

Nadere informatie

Parallels Operations Automation 5.4. Handleiding voor abonnees. Herziening 9.33 (juli 2012)

Parallels Operations Automation 5.4. Handleiding voor abonnees. Herziening 9.33 (juli 2012) Parallels Operations Automation 5.4 Handleiding voor abonnees Herziening 9.33 (juli 2012) Copyright 1999-2012 Parallels IP Holdings GmbH en zijn filialen. Alle rechten voorbehouden. Parallels IP Holdings

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows

Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows Inhoud Hoofdstuk 1: Overzicht van avast! BackUp...5 Hoofdstuk 2: avast! BackUp installeren...7 avast! BackUp downloaden...7 De avast! BackUp-client

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Inhoud 1. Auteursrechten... 4 2. begrijpen...5 2.1 Over...5 2.2 Connect YOU versus Connect ALL en Connect SEND... 7 2.3 Werken met en Connectors... 8 2.3.1 Connector-eigenschappen...

Nadere informatie

Updatehandleiding Mamut Business Software Update vanaf versie 12

Updatehandleiding Mamut Business Software Update vanaf versie 12 Mamut Business Software Updatehandleiding Mamut Business Software Update vanaf versie 12 Versie 14 MBS.BKL.UPD.NL.141.1 Mamut Business Software Update vanaf versie 12 Inhoud Over updates naar een nieuwe

Nadere informatie

CENTIS BACKUP GEBRUIKERSHANDLEIDING. versie 1.2.1. http://www.centis-backup.eu

CENTIS BACKUP GEBRUIKERSHANDLEIDING. versie 1.2.1. http://www.centis-backup.eu CENTIS BACKUP http://www.centis-backup.eu GEBRUIKERSHANDLEIDING versie 1.2.1 Juli 2007 1 Copyright 2006-2007 CareWorks Centis Backup betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen

Nadere informatie

HDN Server Installatie handleiding

HDN Server Installatie handleiding HDN Server Installatie handleiding Hypotheken Data Netwerk Versie 2.6.0.3 30 Juni 2010 HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 589 M: helpdesk@hdn.nl Copyright Communications Security Net B.V. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Introductie Mamut Online Backup

Introductie Mamut Online Backup Mamut Active Services Introductie Mamut Online Backup Versie 4 MOB.BKL.INTRO.NL.040.01 1 Mamut Online Backup Inhoud Mamut Online Backup... 3 Nieuw in versie 4... 5 Introductie... 6 Aan de slag... 12 Zo

Nadere informatie

Network Scanner Tool V3.3. Handleiding Versie 3.3.08

Network Scanner Tool V3.3. Handleiding Versie 3.3.08 Network Scanner Tool V3.3 Handleiding Versie 3.3.08 Copyright 2000-2010 door SHARP CORPORATION. Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging, aanpassing of vertaling is verboden zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

RTM. Gebruikershandleiding

RTM. Gebruikershandleiding RTM Gebruikershandleiding Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Alle rechten voorbehouden. 'Acronis', 'Acronis Compute with Confidence', 'Acronis Recovery Manager', 'Acronis Secure Zone', Acronis

Nadere informatie

Update 3. Gebruikershandleiding

Update 3. Gebruikershandleiding Update 3 Gebruikershandleiding Copyright Acronis, Inc., 2000-2011. Alle rechten voorbehouden. 'Acronis', 'Acronis Compute with Confidence', 'Acronis Recovery Manager', 'Acronis Secure Zone', Acronis True

Nadere informatie