ECLI:NL:RBSGR:2010:BL8022

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ECLI:NL:RBSGR:2010:BL8022"

Transcriptie

1 ECLI:NL:RBSGR:2010:BL8022 Instantie: Rechtbank 's-gravenhage Datum uitspraak: Datum publicatie: Zaaknummer: 09/ ; 09/ Formele relaties: Hoger beroep: ECLI:NL:GHSGR:2011:BR5629, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - meervoudig Uitspraak Tegenspraak (Promis) De rechtbank s-gravenhage heeft op de grondslag van de tenlastelegging en naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting het navolgende vonnis gewezen in de zaak van de officier van justitie tegen de verdachte: [verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1987, adres: [adres] thans gedetineerd in de penitentiaire inrichting "Midden Holland" - Huis van Bewaring De Geniepoort te Alphen aan den Rijn. 1. Het onderzoek ter terechtzitting Het onderzoek is gehouden ter terechtzitting van 15 december 2009 (uitsluitend in de zaak met parketnummer 09/ ) en 4 maart 2010 (in beide gevoegde zaken). 2. De tenlastelegging Aan de verdachte is - na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting - ten laste gelegd dat: ten aanzien van dagvaarding 09/ : feit 1: hij in of omstreeks de periode van 1 september 2008 tot en met 28 augustus 2008, althans 15 mei 2009 tot en met 28 augustus 2009 te Rotterdam en/of Schiedam en/of Leiden en/of Schiphol en/of elders in Nederland en/of in Suriname, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, [X] en/of [Y] met één van de onder lid 1, sub 1 van artikel 273f

2 Wetboek van Strafrecht genoemde middelen heeft geworven, vervoerd, overgebracht, gehuisvest of opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting van die [X] en/of [Y] en/of met één van de onder lid 1, sub 1 van artikel 273f Wetboek van Strafrecht genoemde middelen [X] en/of [Y] heeft gedwongen of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten en/of onder één of meer van de onder lid 1, sub 1 van voornoemd artikel genoemde omstandigheden enige handeling heeft ondernomen waarvan hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat die [X] en/of [Y] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid of diensten, immers hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) (Uitbuiting/Misbruik) a. die [X] en/of [Y] benaderd om cocaïne te smokkelen vanuit Suriname naar Nederland, en/of b. [X] en/of [Y] een betaling in het vooruitzicht gesteld voor het smokkelen van cocaïne vanuit Suriname naar Nederland, en/of c. die [X] en/of [Y] instructies gegeven voor de drugssmokkel, en/of d. die [X] en/of [Y] ondergebracht in een huis voorafgaande aan hun vlucht naar Suriname, en/of e. voor die [X] en/of [Y] (een) paspoort(en) en/of visum/visa geregeld, en/of f. voor die [X] en/of [Y] een retourticket naar Suriname geboekt, en/of g. die [X] en/of [Y] naar Schiphol gebracht, en/of h. gezorgd dat die [X] en/of [Y] naar Suriname vloog/vlogen en/of i. gezorgd dat die [X] en/of [Y] in afwachting van haar/hun retourvlucht in Suriname gehuisvest was/waren, en of daarbij misbruik gemaakt van de uitbuitingssituatie waarin die [X] en/of [Y] zich bevond(en) en/of welke door verdachte al dan niet samen met een ander of anderen (deels) was gecreëerd, immers verdachte heeft, al dan niet samen met een ander of anderen, (Middelen) - een of meerdere keren met die [X] seksueel contact gehad en/of met die [X] een (seksuele) relatie onderhouden, en/of

3 - die [X] ertoe bewogen en/of gedwongen zich te prostitueren, terwijl zij de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of terwijl zij de leeftijd van 18 jaar had bereikt, en/of die [X] ertoe bewogen en/of gedwongen (een deel van) de inkomsten die zij verkreeg uit haar werkzaamheden als prostituee aan hem/hen af te staan, althans de inkomsten die [X] verkreeg uit haar werkzaamheden als prostituee ingenomen, en/of tegen die [X] (vervolgens) gezegd dat hij, verdachte, en/of een of meer van zijn medeverdachten, door haar al zijn geld was kwijtgeraakt (doordat hij door haar vastgezeten), en/of tegen die [X] gezegd dat zij iets voor hem, verdachte, moest doen (zodat hij, verdachte weer geld zou krijgen), en/of voor hem verdachte, moest doen (zodat hij, verdachte, weer geld zou krijgen), en/of - een (seksuele) relatie met die [Y] onderhouden, althans met die [Y] een of meerdere keren seksueel contact gehad, en/of - tegen die [X] en/of [Y] (voorafgaande aan de vlucht naar Suriname) gezegd dat er geen weg terug was, en/of - die [X] en/of [Y] meermalen, althans eenmaal, geld gegeven (voorafgaande aan de vlucht naar Suriname en/of tijdens het verblijf in Suriname), en/of - de paspoorten en/of visa en/of vliegtickets van die [X] en/of [Y] betaald en/of aangevraagd, en/of - die [X] en/of [Y] gehuisvest in Schiedam en/of Rotterdam (voorafgaande aan hun vlucht naar Suriname) en/of - die [X] en/of [Y] gehuisvest in Suriname (voorafgaande aan hun vlucht terug naar Nederland), en/of - tegen die [X] en/of [Y] gezegd dat die [X] en/of [Y] niet gepakt zouden worden, omdat de douane in Suriname zou zijn omgekocht, en/of - terwijl hij en/of zijn mededader(s) wisten, althans redelijkerwijs moesten vermoeden, dat die [X] verstandelijk beperkt en/of makkelijk te beïnvloeden was en/of geen werk en/of inkomen had en/of problemen thuis had en/of - terwijl hij wist, althans redelijkerwijs had moeten vermoeden, dat die [Y] makkelijk beïnvloedbaar was en/of geen werk en/of inkomen had en/of problemen thuis had en/of (emotioneel) afhankelijk van hem was; feit 2: hij in of omstreeks de periode van 1 juli 2009 tot en met 28 augustus 2009 te Schiedam en/of Leiden en/of Maassluis en/of Schiphol en/of elders in Nederland en/of te Suriname, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, ter uitvoering van het door hem en/of zijn medeverdachten voorgenomen misdrijf om opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland te brengen en/of vervoeren van een hoeveelheid cocaïne, in elk geval een of meer hoeveelheden van (een) materia(a)l(en) bevattende (een) middel(en) als bedoeld in de bij de

4 Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet, - [X] en/of [Y] benaderd om vanuit Suriname cocaïne naar Nederland te vervoeren, en/of - [X] en/of [Y] een betaling in het vooruitzicht gesteld voor het smokkelen van cocaïne vanuit Suriname naar Nederland, en/of - voor [X] en/of [Y] een paspoort/paspoorten en/of visum/visa aangevraagd en/of betaald, en/of - voor [X] en/of [Y] vliegtickets geboekt en/of betaald, en/of - [X] en/of [Y] (in afwachting van hun vlucht naar Suriname) gehuisvest, en/of - [X] en/of [Y] gebracht naar Schiphol, en/of - [X] en/of [Y] (in afwachting van de retourvlucht naar Nederland) gehuisvest in Suriname, en/of - aan [X] en/of [Y] instructies gegeven over en/of die [X] en/of [Y] ingelicht over de wijze waarop die [X] en/of [Y] die drugs zouden vervoeren en/of hoe die [X] en/of [Y] zich moesten gedragen tijdens dit vervoer en/of bij de douane, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid; Subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een veroordeling mocht of zou kunnen leiden: hij in of omstreeks de periode van 1 juli 2009 tot en met 28 augustus 2009 te Schiedam en/of Leiden en/of Maassluis en/of Schiphol en/of elders in Nederland en/of te Suriname tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk telen, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren en/of binnen het grondgebied van Nederland brengen van cocaïne, in elk geval een of meer hoeveelhe(i)d(en) van een materiaal bevattende cocaïne, zijnde cocaïne een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I voor te bereiden en/of te bevorderen, - een of meer anderen heeft getracht te bewegen om dat/die feit(en) te plegen, te doen plegen, mede te plegen, uit te lokken en/of om daarbij behulpzaam te zijn, en/of om daartoe gelegenheid, middelen en/of inlichtingen te verschaffen, en/of - zich en/of of een ander gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen tot het plegen van dat feit heeft getracht te verschaffen, en/of - voorwerpen en/of vervoermiddelen en/of stoffen en/of gelden en/of andere betaalmiddelen voorhanden heeft gehad, waarvan hij en/of of zijn mededader(s) wist(en) of ernstige reden had(den) te vermoeden dat zij bestemd waren tot het plegen van dat feit,

5 hebbende verdachte en/of (een of meer van) verdachtes mededader(s), opzettelijk - [X] en/of [Y] benaderd om vanuit Suriname cocaïne naar Nederland te vervoeren, en/of - [X] en/of [Y] een betaling in het vooruitzicht gesteld voor het opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland brengen van cocaïne, en/of - voor [X] en/of [Y] (een) paspoort(en) en/of een visum/visa aangevraagd en/of betaald, en/of - voor [X] en/of [Y] vliegtickets geboekt en/of betaald, en/of - [X] en/of [Y] (in afwachting van hun vlucht naar Suriname) gehuisvest, en/of - [X] en/of [Y] (in afwachting van hun retourvlucht naar Nederland) gehuisvest in Suriname, en/of - aan [X] en/of [Y] instructies gegeven over en/of die [X] en/of [Y] ingelicht over de wijze waarop die [X] en/of [Y] die drugs zouden vervoeren en/of hoe die [X] en/of [Y] zich moesten gedragen tijdens dit vervoer en/of bij de douane, en/of - een of meer paspoorten (van [X] en/of [Y]), en/of een of meer vliegtickets (voor [X] en/of [Y]), en/of een of meer woningen (voor de tijdelijke huisvesting van [X] en/of [Y]), en/of een of meer hoeveelhe(i)den geld (bestemd voor [X] en/of [Y]), en/of een of meer telefoons voorhanden gehad; ten aanzien van dagvaarding 09/ : feit 1: hij in of omstreeks de periode van 1 september 2008 tot en met 3 september 2009, althans in of omstreeks de periode van 1 april 2009 tot en met 3 september 2009 te Leiden en/of Den Haag en/of Lisse en/of Rotterdam en/of Schiedam en/of elders in Nederland en/of in Suriname, opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de uitbuiting van die [X], en/of [X] door dwang, door één of meer feitelijkheden, door dreiging met één of meer feitelijkheden, door misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie heeft gedwongen of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten, dan wel door dwang, door één of meer feitelijkheden, door dreiging met één of meer feitelijkheden, door misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, enige handeling heeft ondernomen waarvan hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat die [X] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid of diensten,

6 immers verdachte heeft a) die [X] er toe gebracht of gedwongen om een of meer telefoonabonnementen af te sluiten op haar naam, te weten - een telefoonabonnement met het telefoonnummer [nummer 1], en/of - een telefoonabonnement met het telefoonnummer [nummer 2], en/of - een telefoonabonnement met het telefoonnummer [nummer 3], en/of b) die [X] er toe gebracht of gedwongen deze abonnementen en/of de daarbij behorende telefoons (vervolgens) aan hem, verdachte, te geven, en/of c) deze abonnementen en/of telefoons doorkocht aan (een) derde(n) voor enig geldbedrag, althans enig voordeel, en/of d) daarbij misbruik gemaakt van de uitbuitingssituatie waarin die [X] zich bevond en/of welke door verdachte al dan niet samen met een ander of anderen (deels) was gecreëerd, immers verdachte heeft al dan niet samen met een ander of anderen, - een of meerdere keren met die [X] seksueel contact gehad en/of met die [X] een (seksuele) relatie onderhouden, en/of - die [X] er ertoe bewogen en/of gedwongen seksuele handelingen te verrichten met of voor een of meer derden tegen betaling, terwijl zij de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of terwijl zij de leeftijd van 18 jaar had bereikt, en/of - die [X] ertoe bewogen en/of gedwongen (een deel van) de inkomsten die zij verkreeg uit haar werkzaamheden als prostituee aan hem/hen af te staan, althans de inkomsten die [X] verkreeg uit haar werkzaamheden als prostituee ingenomen, en/of - tegen die [X] (vervolgens) gezegd dat hij, verdachte, en/of een of meer van zijn medeverdachten, door haar al zijn geld was kwijtgeraakt (doordat hij door haar vastgezeten), en/of - tegen die [X] gezegd dat zij iets voor hem, verdachte, moest doen (zodat hij, verdachte, weer geld zou krijgen), en/of - tegen die [X] gezegd en/of aan die [X] gevraagd een of meer telefoonabonnementen op haar naam af te sluiten en/of deze en/of de daarbij behorende telefoons (vervolgens) aan hem, verdachte, te geven, en/of - tegen die [X] gezegd dat zij (door de telecomaanbieder(s)) niet verantwoordelijk zal worden gehouden voor de kosten van die/dat telefoonabonnement(en) en/of die telefoons, indien ze (valse) aangifte zou doen van diefstal/vermissing van haar identiteitskaart en/of haar bankpas en/of haar pincode en/of (vervolgens) tegen de telecomaanbieder(s) en/of politie zou zeggen dat met behulp van die gestolen identiteitskaart en/of bankpas en/of pincode door een

7 ander/anderen die telefoonabonnementen zijn afgesloten op haar naam en/of die abonnementen en/of telefoons door die ander/anderen worden gebruikt, en/of - terwijl hij en/of zijn mededader(s) wisten, althans redelijkerwijs moesten vermoeden, dat die [X] verstandelijk beperkt en/of makkelijk te beïnvloeden was en/of geen werk en/of inkomen had en/of problemen thuis had; Subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een veroordeling mocht of zou kunnen leiden: hij in of omstreeks de periode van 1 april 2009 tot en met 3 september 2009 te Leiden en/of Den Haag en/of Lisse, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [X] meermalen, althans eenmaal, heeft bewogen tot aangaan van een of meer schulden, te weten: - een telefoonabonnement met het telefoonnummer [nummer 1], en/of - een telefoonabonnement met het telefoonnummer [nummer 2], en/of - een telefoonabonnement met het telefoonnummer [nummer 3], hebbende verdachte en/of een of meer van zijn mededaders met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid (telkens) - aan die [X] gezegd, althans gevraagd, een of meer telefoonabonnementen af te sluiten, en/of deze abonnementen en/of de daarbij behorende telefoons (vervolgens) aan hem, verdachte, en/of een of meer van zijn medeverdachten te geven, en/of - tegen die [X] gezegd dat zij (door de telecomaanbieder(s)) niet verantwoordelijk zal worden gehouden voor de kosten van die/dat telefoonabonnement(en) en/of de daarbij behorende telefoons, indien ze (valse) aangifte zou doen van het stelen van haar identiteitskaart en/of haar bankpas en/of haar pincode en/of (vervolgens) tegen de telecomaanbieder(s) en/of politie zou zeggen dat met behulp van die gestolen identiteitskaart en/of bankpas en/of pincode door een ander/anderen die telefoonabonnementen zijn afgesloten op haar naam en/of die abonnementen en/of de daarbij behorende telefoons door die ander/anderen worden gebruikt, waardoor die [X] werd bewogen tot het aangaan van bovenomschreven schuld(en); feit 2: hij in of omstreeks de periode van 3 oktober 2008 tot en met 3 september 2009, althans in of omstreeks de periode van 1 april 2009 tot en met 3 september 2009 te Leiden en/of Den Haag en/of Lisse en/of Rotterdam en/of Schiedam en/of elders in Nederland en/of in Suriname, opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de uitbuiting van [Y]

8 en/of [Y] door dwang, door één of meer feitelijkheden, door dreiging met één of meer feitelijkheden, door misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie heeft gedwongen of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten, dan wel door dwang, door één of meer feitelijkheden, door dreiging met één of meer feitelijkheden, door misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, enige handeling heeft ondernomen waarvan hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat die [Y] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid of diensten, immers hebbende verdachte heeft a) die [Y] ertoe gebracht om een of meer telefoonabonnementen af te sluiten op haar naam, te weten - een telefoonabonnement met het telefoonnummer [nummer 4], en/of - een telefoonabonnement met het telefoonnummer [nummer 5]1, en/of - een telefoonabonnement met het telefoonnummer [nummer 6], en/of - een telefoonabonnement met het telefoonnummer [nummer 7], en/of b) die [Y] er toe gebracht om deze abonnementen en/of daarbij behorende telefoons (vervolgens) aan hem, verdachte, en/of een of meer van zijn medeverdachten te verkopen voor (in totaal) 500 euro, althans enig(e) geldbedrag(en), en/of c) deze abonnementen en/of daarbij behorende telefoons doorkocht aan (een) derde(n) voor 980 euro, althans enig geldbedrag en/of voordeel, en/of d) daarbij misbruik gemaakt van de uitbuitingssituatie waarin die [Y] zich bevond en/of welke door verdachte al dan niet samen met een ander of onderen (deels) was gecreëerd, immers verdachte heeft, al dan niet samen met een ander of anderen, - een (seksuele) relatie met die [Y] onderhouden, althans met die [Y] een of meerdere keren seksueel contact gehad, en/of - aan die [Y] gevraagd een of meer telefoonabonnementen op haar naam af te sluiten en/of deze abonnementen en/of de daarbij behorende telefoons (vervolgens) aan hem, verdachte, en/of een of meer van zijn medeverdachten te verkopen en/of geven, en/of - tegen die [Y] gezegd dat zij (door de telecomaanbieder(s)) niet verantwoordelijk zal worden gehouden voor de kosten van die/dat telefoonabonnement(en) en/of die telefoons, indien ze

9 (valse) aangifte zou doen van de diefstal/vermissing van haar identiteitskaart en/of haar bankpas en/of haar pincode en/of (vervolgens) tegen de telecomaanbieder(s) en/of politie zou zeggen dat met behulp van die gestolen identiteitskaart en/of bankpas en/of pincode door een ander/anderen die telefoonabonnementen zijn afgesloten op haar naam en/of die abonnementen en/of die telefoons door die ander/anderen worden gebruikt, en/of - terwijl hij wist, althans redelijkerwijs had moeten vermoeden dat die [Y] makkelijk beïnvloedbaar was en/of geen werk en/of inkomen had en/of problemen thuis had en/of (emotioneel) afhankelijk van hem was; Subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een veroordeling mocht of zou kunnen leiden: hij in of omstreeks de periode van 1 april 2009 tot en met 3 september 2009 te Leiden en/of Den Haag en/of Lisse, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [Y] meermalen, althans eenmaal, heeft bewogen tot aangaan van een of meer schulden, te weten: - een telefoonabonnement met het telefoonnummer [nummer 4], en/of - een telefoonabonnement met het telefoonnummer [nummer 5]1, en/of - een telefoonabonnement met het telefoonnummer [nummer 6], en/of - een telefoonabonnement met het telefoonnummer [nummer 7] hebbende verdachte en/of een of meer van zijn mededaders met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid (telkens) - aan die [Y] gevraagd een of meer telefoonabonnementen af te sluiten, en/of deze abonnementen en/of de daarbij behorende telefoons (vervolgens) aan hem, verdachte, en/of een of meer van zijn medeverdachten te verkopen voor (in totaal) 500 euro, althans enig(e) geldbedrag(en), en/of - tegen die [Y] gezegd dat zij (door de telecomaanbieder(s)) niet verantwoordelijk zal worden gehouden voor de kosten van die/dat telefoonabonnement(en) en/of de daarbij behorende telefoons, indien ze (valse) aangifte zou doen van het stelen van haar identiteitskaart en/of haar bankpas en/of haar pincode en/of (vervolgens) tegen de telecomaanbieder(s) en/of politie zou zeggen dat met behulp van die gestolen identiteitskaart en/of bankpas en/of pincode door een ander/anderen die telefoonabonnementen zijn afgesloten op haar naam en/of die abonnementen en/of de daarbij behorende telefoons door die ander/anderen worden gebruikt, waardoor die [Y] werd bewogen tot het aangaan van bovenomschreven schuld(en);

10 feit 3: [X] in of omstreeks de periode van 1 april 2009 tot en met 3 september 2009 te Leiden en/of Den Haag en/of Lisse, althans in Nederland, ter uitvoering van het door haar voorgenomen misdrijf om (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, T-mobile en/of KPN, meermalen, althans eenmaal, heeft bewogen tot het tenietdoen van een of meer (in)schulden hebbende die [X] met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid (telkens) - een of meer telefoonabonnementen afgesloten op haar naam (met het/ de telefoonnummers [nummer 1] en/of [nummer 2] en/of [nummer 3]) (zich voordoende als een betrouwbare klant), en/of - de abonnementen en/of daarbij behorende telefoons gegeven en/of verkocht aan hem, verdachte (zodat hij, verdachte, deze telefoons en/of abonnementen kon verkopen), en/of - aangifte gedaan van diefstal van haar identiteitskaart en/of haar bankpas en/of haar pincode, en/of - (vervolgens) tegen T-mobile en/of KPN en/of politie gezegd dat met behulp van die (gestolen) identiteitskaart en/of bankpas en/of pincode door een ander/anderen die telefoonabonnementen zijn afgesloten op haar naam en/of die abonnementen en/of die telefoons door die ander/anderen worden gebruikt, en/of - T-mobile en/of KPN verzocht haar niet verantwoordelijk te houden voor de schulden/kosten van die telefoonabonnementen en/of die telefoons terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid welk feit hij, verdachte, opzettelijk heeft uitgelokt door giften en/of beloften en/of misbruik van gezag en/of geweld en/of bedreiging en/of misleiding en/of het verschaffen van gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen, immers heeft hij, verdachte, in of omstreeks de periode van 1 april 2009 tot en met 3 september 2009, te Leiden en/of Den Haag en/of Rotterdam, althans in Nederland, opzettelijk - tegen die [X] gezegd dat hij, verdachte, door haar al zijn geld was kwijtgeraakt, en/of dat die [X] iets voor hem, verdachte, moest doen (zodat hij, verdachte, weer geld zou krijgen), en/of hij, verdachte, weer geld zou krijgen), en/of - tegen die [X] gezegd en/of aan die [X] gevraagd een of meer telefoonabonnementen op haar naam af te sluiten en/of deze abonnementen en/of de daarbij behorende telefoons(vervolgens) aan hem, verdachte, te geven en/of te verkopen, en/of

11 - tegen die [X] gezegd dat zij (door de telecomaanbieder(s)) niet verantwoordelijk zal worden gehouden voor de kosten van die/dat telefoonabonnement(en) en/of de daarbij behorende telefoons en/of niet zal worden aangesproken voor de schulden die met deze abonnementen en/of telefoons zouden worden gemaakt, indien ze (valse) aangifte zou doen van de diefstal/vermissing van haar identiteitskaart en/of haar bankpas en/of haar pincode en/of (vervolgens) tegen de telecomaanbieder(s) en/of politie zou zeggen dat met behulp van die gestolen identiteitskaart en/of bankpas en/of pincode door een ander/anderen die telefoonabonnementen zijn afgesloten op haar naam en/of die abonnementen en/of die telefoons door die ander/anderen worden gebruikt, en/of - de telefoonabonnementen en/of de daarbij behorende telefoons (met het/ de telefoonnummers [nummer 1] en/of [nummer 2] en/of [nummer 3]) gekregen van die [X]; feit 4: [Y] in of omstreeks de periode van 1 april 2009 tot en met 3 september 2009 te Leiden en/of Den Haag en/of Lisse, althans in Nederland, ter uitvoering van het door haar voorgenomen misdrijf om (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, T-mobile en/of KPN, meermalen, althans eenmaal, heeft bewogen tot het tenietdoen van een of meer (in)schulden hebbende die [Y] met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid (telkens) - een of meer telefoonabonnementen afgesloten op haar naam (met de/het telefoonnummer(s) [nummer 4] en/of [nummer 5]1 en/of [nummer 6] en/of [nummer 7]) (zich voordoende als een betrouwbare klant), en/of - de abonnementen en/of de daarbij behorende telefoons doorverkocht aan verdachte, en/of - aangifte gedaan van diefstal van haar identiteitskaart en/of haar bankpas en/of haar pincode, en/of - (vervolgens) tegen T-mobile en/of KPN en/of politie gezegd dat met behulp van die (gestolen) identiteitskaart en/of bankpas en/of pincode door een ander/anderen die telefoonabonnementen zijn afgesloten op haar naam en/of die abonnementen en/of de daarbij behorende telefoons door die ander/anderen worden gebruikt, en/of - T-mobile en/of KPN verzocht haar niet verantwoordelijk te houden voor de kosten van die telefoonabonnementen en/of die telefoons terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid welk feit hij, verdachte, opzettelijk heeft uitgelokt door giften en/of beloften en/of misbruik van gezag en/of geweld en/of bedreiging en/of misleiding en/of het verschaffen van gelegenheid

12 en/of middelen en/of inlichtingen, immers heeft hij, verdachte, in of omstreeks de periode van 1 april 2009 tot en met 3 september 2009, te Leiden en/of Den Haag en/of Rotterdam, althans in Nederland, opzettelijk - aan die [Y] gevraagd een of meer telefoonabonnementen op haar naam af te sluiten en/of deze en/of de daarbij behorende telefoons (vervolgens) aan, hem, verdachte te verkopen, en/of - tegen die [Y] gezegd dat zij (door de telecomaanbieder(s)) niet verantwoordelijk zal worden gehouden voor de kosten van die/dat telefoonabonnement(en) en/of daarbij behorende telefoons en/of niet zal worden aangesproken voor de schulden die met deze abonnementen zouden worden gemaakt, indien ze (valse) aangifte zou doen van het stelen van haar identiteitskaart en/of haar bankpas en/of haar pincode en/of (vervolgens) tegen de telecomaanbieder(s) en/of politie zou zeggen dat met behulp van die gestolen identiteitskaart en/of bankpas en/of pincode door een ander/anderen die telefoonabonnementen zijn afgesloten op haar naam en/of die abonnementen en/of de daarbij behorende telefoons door die ander/anderen worden gebruikt, en/of - de telefoonabonnementen en/of de daarbij behorende telefoons (met de/het telefoonnummer(s) [nummer 4] en/of [nummer 5]1 en/of [nummer 6] en/of [nummer 7]) gekocht en/of gekregen van die [Y]; feit 5: [Y] op of omstreeks 2 mei 2009 en/of 11 mei 2009 te Leiden, althans in Nederland, aangifte en/of een aanvullende aangifte heeft gedaan dat een of meer strafba(a)r(e) feit(en) was/waren gepleegd, wetende dat dat/deze feit(en) niet was/waren gepleegd, immers heeft zij toen aldaar ten overstaan van (telkens) een of meer politieambtena(a)r(en) van de Politie Hollands-Midden opzettelijk in strijd met de waarheid aangifte gedaan van a. Diefstal/vermissing van een portemonnee en/of bankpas en/of identiteitskaart en/of maandtrajectkaart en/of reisdocument, en/of b. Oplichting (met behulp van die gestolen identiteitskaart en/of bankpas) welk feit hij, verdachte, opzettelijk heeft uitgelokt door giften en/of beloften en/of misbruik van gezag en/of geweld en/of bedreiging en/of misleiding en/of het verschaffen van gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen, immers heeft hij, verdachte, - die [Y] verzocht en/of geadviseerd aangifte te doen van diefstal/vermissing van haar bankpas en/of identiteitskaart en/of pincode en/of, - tegen die [Y] gezegd dat zij door het doen van de aangifte niet aansprakelijk zou worden gehouden voor de kosten van het/de telefoonabonnement(en) en/of de daarbij behorende telefoon(s), en/of

13 - [Y] voorgehouden dat [Y] en/of hij, verdachte, (mede) door/met behulp van deze valse aangifte(n) geld kon(den) verdienen; feit 6: [X] op of omstreeks 18 april 2009 te Leiden, althans in Nederland, aangifte heeft gedaan dat een strafbaar feit was gepleegd, wetende dat dat feit niet was gepleegd, immers heeft zij toen aldaar ten overstaan van een of meer politieambtena(a)r(en) van de Politie Hollands-Midden opzettelijk in strijd met de waarheid aangifte gedaan van diefstal van een portemonnee en/of geld en/of een bankpas en/of een zorgpas en/of een identiteitskaart welk feit hij, verdachte, opzettelijk heeft uitgelokt door giften en/of beloften en/of misbruik van gezag en/of geweld en/of bedreiging en/of misleiding en/of het verschaffen van gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen, immers heeft hij, verdachte, - die [X] opgedragen, althans verzocht, aangifte te doen van diefstal/vermissing van haar bankpas en/of identiteitskaart en/of pincode en/of, - die tegen [X] gezegd dat zij door het doen van aangifte niet aansprakelijk zou worden gehouden voor de kosten van die telefoonabonnemten en/of de daarbij behorende telefoons, en/of - die [X] voorgehouden dat hij, verdachte, (mede) door/met behulp van deze valse aangifte geld kon verdienen; feit 7: hij in of omstreeks de periode van 29 mei 2009 tot en met 03 september 2009 te Leiden in elk geval in Nederland een OV-studentenkaart op een andere naam dan die van hem, verdachte, te weten op naam van [student], - zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen valselijk heeft opgemaakt of vervalst, immers heeft verdachte toen en daar valselijk zijn eigen foto geplaatst over de originele foto van die OV-studentenkaart, zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken; art 225 lid 1 Wetboek van Strafrecht Subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een veroordeling mocht of zou kunnen leiden: hij op of omstreeks 03 september 2009 te Leiden opzettelijk voorhanden heeft gehad een vals(e) of vervalst(e) OV-studentenkaart op een andere naam dan van hem, verdachte, te weten op naam van [student] - zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen -, terwijl hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat dit geschrift bestemd was voor gebruik als ware het echt en onvervalst, immers over de originele foto van die OVstudentenkaart was de foto van hem, verdachte, geplaatst;

ECLI:NL:GHARL:2014:9416

ECLI:NL:GHARL:2014:9416 ECLI:NL:GHARL:2014:9416 Instantie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak: 04-12-2014 Datum publicatie: 17-12-2014 Zaaknummer: 21-005710-13 Formele relaties: Eerste aanleg: ECLI:NL:RBGEL:2013:1485

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2010:BM3656

ECLI:NL:RBSGR:2010:BM3656 ECLI:NL:RBSGR:2010:BM3656 Instantie: Rechtbank 's-gravenhage Datum uitspraak: 07-05-2010 Datum publicatie: 07-05-2010 Zaaknummer: 09/900087-09, 09/655480-09 en 09/900669-09 Formele relaties Hoger beroep:

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2014:5910

ECLI:NL:GHARL:2014:5910 ECLI:NL:GHARL:2014:5910 Uitspraak Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Afdeling strafrecht Parketnummer: 21-008836-13 Uitspraak d.d.: 24 juli 2014 TEGENSPRAAK Promis Verkort arrest van de meervoudige kamer voor

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2014:6938

ECLI:NL:GHARL:2014:6938 ECLI:NL:GHARL:2014:6938 Instantie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak: 09-09-2014 Datum publicatie: 11-09-2014 Zaaknummer: 21-000531-14 Formele relaties: Eerste aanleg: ECLI:NL:RBOVE:2014:213,

Nadere informatie

Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken

Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken ECLI:NL:GHARL:2013:4608 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Uitspraak Afdeling strafrecht Parketnummer: 24-001704-12 Uitspraak d.d.: 28 juni 2013 TEGENSPRAAK Promis Verkort arrest van de meervoudige kamer voor

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2014:3959

ECLI:NL:GHDHA:2014:3959 ECLI:NL:GHDHA:2014:3959 Instantie: Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak: 09-12-2014 Datum publicatie: 09-12-2014 Zaaknummer: 2200224312 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Hoger beroep Uitspraak

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2013:BZ0051

ECLI:NL:RBLIM:2013:BZ0051 ECLI:NL:RBLIM:2013:BZ0051 Uitspraak RECHTBANK LIMBURG Zittingsplaats Maastricht Strafrecht parketnummer: 03/703222-11 Vonnis van de meervoudige kamer d.d. 30 januari 2013 in de strafzaak tegen [naam verdachte],

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2014:9417

ECLI:NL:GHARL:2014:9417 ECLI:NL:GHARL:2014:9417 Instantie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak: 04-12-2014 Datum publicatie: 17-12-2014 Zaaknummer: 21-007629-13 Formele relaties: Eerste aanleg: ECLI:NL:RBGEL:2013:3276,

Nadere informatie

1 van 72 29-12-2013 12:01

1 van 72 29-12-2013 12:01 1 van 72 29-12-2013 12:01 RECHTBANK NOORD-HOLLAND Afdeling Publiekrecht, Sectie Straf Locatie Haarlem Meervoudige strafkamer Parketnummer: 15/971006-12 (P) Uitspraakdatum: 3 december 2013 Tegenspraak Vonnis

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx LJN: BM1172, Rechtbank Rotterdam, 10/600204-09 Datum uitspraak: 14-04-2010 Datum publicatie: 14-04-2010 Rechtsgebied: Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie: Cybercrime. ddos

Nadere informatie

LJN: BQ5738, Rechtbank Arnhem, 05/800616-10 en 05/800346-11

LJN: BQ5738, Rechtbank Arnhem, 05/800616-10 en 05/800346-11 LJN: BQ5738, Rechtbank Arnhem, 05/800616-10 en 05/800346-11 Datum uitspraak: 24-05-2011 Datum publicatie: 24-05-2011 Rechtsgebied: Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie: De

Nadere informatie

Jurisprudentiebulletin

Jurisprudentiebulletin 2011, aflevering 6 Nummers: 124 149 Vordering benadeelde partij en schadevergoedingsmaatregel: JBS 2011, nr. 124 Hof s-hertogenbosch 1 juni 2011 LJN: BQ9885 Intrekking hoger beroep door verdachte. Belang

Nadere informatie

Kroniek strafprocesrecht

Kroniek strafprocesrecht Rubriek Kroniek strafprocesrecht * 2011-2012 deel I Inhoud deel I Aanwezigheid, gemachtigd raadsman» Afstand van rechtsbijstand» Beslag en beklag: Formaliteiten» Toetsingscriteria» Benadeelde partij: Spreekrecht»

Nadere informatie

Ze wilde het zelf. Toch?

Ze wilde het zelf. Toch? Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Jurisprudentie mensenhandel. Minderjarige slachtoffers in strafzaken Ze wilde het zelf. Toch? Mr. C.E. Dettmeijer-Vermeulen en mr. dr.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 30 september 1998 Rapportnummer: 1998/418

Rapport. Datum: 30 september 1998 Rapportnummer: 1998/418 Rapport Datum: 30 september 1998 Rapportnummer: 1998/418 2 Klacht Op 24 september 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer M. te Amersfoort, met een klacht over een gedraging

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het arrondissementsparket Zwolle. Datum: 1 mei 2012. Rapportnummer: 2012/072

Rapport. Rapport over een klacht over het arrondissementsparket Zwolle. Datum: 1 mei 2012. Rapportnummer: 2012/072 Rapport Rapport over een klacht over het arrondissementsparket Zwolle. Datum: 1 mei 2012 Rapportnummer: 2012/072 2 Klacht Verzoeker meent dat hij niet schuldig is aan enig strafbaar feit. Daarom klaagt

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZWB:2015:181

ECLI:NL:RBZWB:2015:181 ECLI:NL:RBZWB:2015:181 Instantie Datum uitspraak 20 01 2015 Datum publicatie 20 01 2015 Zaaknummer 02/800316 14 Rechtsgebieden Rechtbank Zeeland West Brabant Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2009:BJ4492

ECLI:NL:RBUTR:2009:BJ4492 ECLI:NL:RBUTR:2009:BJ4492 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 04 08 2009 Datum publicatie 04 08 2009 Zaaknummer 16 712294 08 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 september 2003 Rapportnummer: 2003/333

Rapport. Datum: 23 september 2003 Rapportnummer: 2003/333 Rapport Datum: 23 september 2003 Rapportnummer: 2003/333 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat een met naam genoemde ambtenaar van het regionale politiekorps Midden- en West-Brabant zich in de periode tussen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 21 december 1998 Rapportnummer: 1998/569

Rapport. Datum: 21 december 1998 Rapportnummer: 1998/569 Rapport Datum: 21 december 1998 Rapportnummer: 1998/569 2 Klacht Op 1 september 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer C. te Horst, met een klacht over een gedraging van het

Nadere informatie

PARKET AMSTERDAM REQUISITOIR VAN HET OPENBAAR MINISTERIE

PARKET AMSTERDAM REQUISITOIR VAN HET OPENBAAR MINISTERIE PARKET AMSTERDAM REQUISITOIR VAN HET OPENBAAR MINISTERIE parketnummer 13/077040-04 in de strafzaak tegen: JAN DIRK TAKE PAARLBERG, geboren te Amsterdam op 17 februari 1957, zonder bekende woon- of verblijfplaats

Nadere informatie

Jurisprudentiebulletin

Jurisprudentiebulletin 2011, aflevering 8 Nummers: 172 198 Vordering benadeelde partij en schadevergoedingsmaatregel: JBS 2011, nr. 172 Rb. Alkmaar 4 augustus 2011 LJN: BR6175 Vordering benadeelde partij voor kosten rechtsbijstand

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2007:BB9758

ECLI:NL:RBROT:2007:BB9758 ECLI:NL:RBROT:2007:BB9758 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 10 12 2007 Datum publicatie 10 12 2007 Zaaknummer 10/750160 06 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGRO:2007:BC0127

ECLI:NL:RBGRO:2007:BC0127 ECLI:NL:RBGRO:2007:BC0127 Instantie Rechtbank Groningen Datum uitspraak 13 12 2007 Datum publicatie 13 12 2007 Zaaknummer 18/670363 07 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

Tilburg University. Elk nadeel heb z n voordeel? Artikel 359a Sv en de ontdekking van het strafbare feit Kooijmans, Tijs

Tilburg University. Elk nadeel heb z n voordeel? Artikel 359a Sv en de ontdekking van het strafbare feit Kooijmans, Tijs Tilburg University Elk nadeel heb z n voordeel? Artikel 359a Sv en de ontdekking van het strafbare feit Kooijmans, Tijs Published in: Delikt en Delinkwent Document version: Publisher final version (usually

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 februari 2007 Rapportnummer: 2007/037

Rapport. Datum: 23 februari 2007 Rapportnummer: 2007/037 Rapport Datum: 23 februari 2007 Rapportnummer: 2007/037 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat ambtenaren van het regionale politiekorps Twente: haar op 22 maart 2005 de nacht en de volledige ochtend hebben

Nadere informatie

Rapport. Datum: 19 oktober 2011. Rapportnummer: 2011/310

Rapport. Datum: 19 oktober 2011. Rapportnummer: 2011/310 Rapport Rapport over een klacht over Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland, locatie Leiden, de Raad voor de Kinderbescherming, regio Rotterdam-Rijnmond en de Centrale autoriteit. Datum: 19 oktober 2011 Rapportnummer:

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2015:2919 Instantie Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak 31-07-2015 Datum publicatie 31-07-2015 Zaaknummer 20-000583-13 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkenhoger beroep

Nadere informatie

De (in)effectiviteit van artikel 273f bij overige uitbuiting vier jaar na inwerkingtreding

De (in)effectiviteit van artikel 273f bij overige uitbuiting vier jaar na inwerkingtreding De (in)effectiviteit van artikel 273f bij overige uitbuiting vier jaar na inwerkingtreding L.A.W. van de Watering Tilburg, 5 januari 2009 De (in)effectiviteit van artikel 273f bij overige uitbuiting vier

Nadere informatie

Datum: 2 april 2013 3 de Kinderombudsman KOM001/ 2013

Datum: 2 april 2013 3 de Kinderombudsman KOM001/ 2013 1 2 Datum: 2 april 2013 3 4 Inhoudsopgave Afkortingenlijst 3 Hoofdstuk 1: Inleiding 4 Hoofdstuk 2: Casuïstiek 5 Hoofdstuk 3: Kinderrechten 8 Hoofdstuk 4: Wet DNA-V en kinderrechten 12 4.1 Wet DNA-V 12

Nadere informatie