ECLI:NL:RBSGR:2010:BL8022

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ECLI:NL:RBSGR:2010:BL8022"

Transcriptie

1 ECLI:NL:RBSGR:2010:BL8022 Instantie: Rechtbank 's-gravenhage Datum uitspraak: Datum publicatie: Zaaknummer: 09/ ; 09/ Formele relaties: Hoger beroep: ECLI:NL:GHSGR:2011:BR5629, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - meervoudig Uitspraak Tegenspraak (Promis) De rechtbank s-gravenhage heeft op de grondslag van de tenlastelegging en naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting het navolgende vonnis gewezen in de zaak van de officier van justitie tegen de verdachte: [verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1987, adres: [adres] thans gedetineerd in de penitentiaire inrichting "Midden Holland" - Huis van Bewaring De Geniepoort te Alphen aan den Rijn. 1. Het onderzoek ter terechtzitting Het onderzoek is gehouden ter terechtzitting van 15 december 2009 (uitsluitend in de zaak met parketnummer 09/ ) en 4 maart 2010 (in beide gevoegde zaken). 2. De tenlastelegging Aan de verdachte is - na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting - ten laste gelegd dat: ten aanzien van dagvaarding 09/ : feit 1: hij in of omstreeks de periode van 1 september 2008 tot en met 28 augustus 2008, althans 15 mei 2009 tot en met 28 augustus 2009 te Rotterdam en/of Schiedam en/of Leiden en/of Schiphol en/of elders in Nederland en/of in Suriname, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, [X] en/of [Y] met één van de onder lid 1, sub 1 van artikel 273f

2 Wetboek van Strafrecht genoemde middelen heeft geworven, vervoerd, overgebracht, gehuisvest of opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting van die [X] en/of [Y] en/of met één van de onder lid 1, sub 1 van artikel 273f Wetboek van Strafrecht genoemde middelen [X] en/of [Y] heeft gedwongen of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten en/of onder één of meer van de onder lid 1, sub 1 van voornoemd artikel genoemde omstandigheden enige handeling heeft ondernomen waarvan hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat die [X] en/of [Y] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid of diensten, immers hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) (Uitbuiting/Misbruik) a. die [X] en/of [Y] benaderd om cocaïne te smokkelen vanuit Suriname naar Nederland, en/of b. [X] en/of [Y] een betaling in het vooruitzicht gesteld voor het smokkelen van cocaïne vanuit Suriname naar Nederland, en/of c. die [X] en/of [Y] instructies gegeven voor de drugssmokkel, en/of d. die [X] en/of [Y] ondergebracht in een huis voorafgaande aan hun vlucht naar Suriname, en/of e. voor die [X] en/of [Y] (een) paspoort(en) en/of visum/visa geregeld, en/of f. voor die [X] en/of [Y] een retourticket naar Suriname geboekt, en/of g. die [X] en/of [Y] naar Schiphol gebracht, en/of h. gezorgd dat die [X] en/of [Y] naar Suriname vloog/vlogen en/of i. gezorgd dat die [X] en/of [Y] in afwachting van haar/hun retourvlucht in Suriname gehuisvest was/waren, en of daarbij misbruik gemaakt van de uitbuitingssituatie waarin die [X] en/of [Y] zich bevond(en) en/of welke door verdachte al dan niet samen met een ander of anderen (deels) was gecreëerd, immers verdachte heeft, al dan niet samen met een ander of anderen, (Middelen) - een of meerdere keren met die [X] seksueel contact gehad en/of met die [X] een (seksuele) relatie onderhouden, en/of

3 - die [X] ertoe bewogen en/of gedwongen zich te prostitueren, terwijl zij de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of terwijl zij de leeftijd van 18 jaar had bereikt, en/of die [X] ertoe bewogen en/of gedwongen (een deel van) de inkomsten die zij verkreeg uit haar werkzaamheden als prostituee aan hem/hen af te staan, althans de inkomsten die [X] verkreeg uit haar werkzaamheden als prostituee ingenomen, en/of tegen die [X] (vervolgens) gezegd dat hij, verdachte, en/of een of meer van zijn medeverdachten, door haar al zijn geld was kwijtgeraakt (doordat hij door haar vastgezeten), en/of tegen die [X] gezegd dat zij iets voor hem, verdachte, moest doen (zodat hij, verdachte weer geld zou krijgen), en/of voor hem verdachte, moest doen (zodat hij, verdachte, weer geld zou krijgen), en/of - een (seksuele) relatie met die [Y] onderhouden, althans met die [Y] een of meerdere keren seksueel contact gehad, en/of - tegen die [X] en/of [Y] (voorafgaande aan de vlucht naar Suriname) gezegd dat er geen weg terug was, en/of - die [X] en/of [Y] meermalen, althans eenmaal, geld gegeven (voorafgaande aan de vlucht naar Suriname en/of tijdens het verblijf in Suriname), en/of - de paspoorten en/of visa en/of vliegtickets van die [X] en/of [Y] betaald en/of aangevraagd, en/of - die [X] en/of [Y] gehuisvest in Schiedam en/of Rotterdam (voorafgaande aan hun vlucht naar Suriname) en/of - die [X] en/of [Y] gehuisvest in Suriname (voorafgaande aan hun vlucht terug naar Nederland), en/of - tegen die [X] en/of [Y] gezegd dat die [X] en/of [Y] niet gepakt zouden worden, omdat de douane in Suriname zou zijn omgekocht, en/of - terwijl hij en/of zijn mededader(s) wisten, althans redelijkerwijs moesten vermoeden, dat die [X] verstandelijk beperkt en/of makkelijk te beïnvloeden was en/of geen werk en/of inkomen had en/of problemen thuis had en/of - terwijl hij wist, althans redelijkerwijs had moeten vermoeden, dat die [Y] makkelijk beïnvloedbaar was en/of geen werk en/of inkomen had en/of problemen thuis had en/of (emotioneel) afhankelijk van hem was; feit 2: hij in of omstreeks de periode van 1 juli 2009 tot en met 28 augustus 2009 te Schiedam en/of Leiden en/of Maassluis en/of Schiphol en/of elders in Nederland en/of te Suriname, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, ter uitvoering van het door hem en/of zijn medeverdachten voorgenomen misdrijf om opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland te brengen en/of vervoeren van een hoeveelheid cocaïne, in elk geval een of meer hoeveelheden van (een) materia(a)l(en) bevattende (een) middel(en) als bedoeld in de bij de

4 Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet, - [X] en/of [Y] benaderd om vanuit Suriname cocaïne naar Nederland te vervoeren, en/of - [X] en/of [Y] een betaling in het vooruitzicht gesteld voor het smokkelen van cocaïne vanuit Suriname naar Nederland, en/of - voor [X] en/of [Y] een paspoort/paspoorten en/of visum/visa aangevraagd en/of betaald, en/of - voor [X] en/of [Y] vliegtickets geboekt en/of betaald, en/of - [X] en/of [Y] (in afwachting van hun vlucht naar Suriname) gehuisvest, en/of - [X] en/of [Y] gebracht naar Schiphol, en/of - [X] en/of [Y] (in afwachting van de retourvlucht naar Nederland) gehuisvest in Suriname, en/of - aan [X] en/of [Y] instructies gegeven over en/of die [X] en/of [Y] ingelicht over de wijze waarop die [X] en/of [Y] die drugs zouden vervoeren en/of hoe die [X] en/of [Y] zich moesten gedragen tijdens dit vervoer en/of bij de douane, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid; Subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een veroordeling mocht of zou kunnen leiden: hij in of omstreeks de periode van 1 juli 2009 tot en met 28 augustus 2009 te Schiedam en/of Leiden en/of Maassluis en/of Schiphol en/of elders in Nederland en/of te Suriname tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk telen, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren en/of binnen het grondgebied van Nederland brengen van cocaïne, in elk geval een of meer hoeveelhe(i)d(en) van een materiaal bevattende cocaïne, zijnde cocaïne een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I voor te bereiden en/of te bevorderen, - een of meer anderen heeft getracht te bewegen om dat/die feit(en) te plegen, te doen plegen, mede te plegen, uit te lokken en/of om daarbij behulpzaam te zijn, en/of om daartoe gelegenheid, middelen en/of inlichtingen te verschaffen, en/of - zich en/of of een ander gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen tot het plegen van dat feit heeft getracht te verschaffen, en/of - voorwerpen en/of vervoermiddelen en/of stoffen en/of gelden en/of andere betaalmiddelen voorhanden heeft gehad, waarvan hij en/of of zijn mededader(s) wist(en) of ernstige reden had(den) te vermoeden dat zij bestemd waren tot het plegen van dat feit,

5 hebbende verdachte en/of (een of meer van) verdachtes mededader(s), opzettelijk - [X] en/of [Y] benaderd om vanuit Suriname cocaïne naar Nederland te vervoeren, en/of - [X] en/of [Y] een betaling in het vooruitzicht gesteld voor het opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland brengen van cocaïne, en/of - voor [X] en/of [Y] (een) paspoort(en) en/of een visum/visa aangevraagd en/of betaald, en/of - voor [X] en/of [Y] vliegtickets geboekt en/of betaald, en/of - [X] en/of [Y] (in afwachting van hun vlucht naar Suriname) gehuisvest, en/of - [X] en/of [Y] (in afwachting van hun retourvlucht naar Nederland) gehuisvest in Suriname, en/of - aan [X] en/of [Y] instructies gegeven over en/of die [X] en/of [Y] ingelicht over de wijze waarop die [X] en/of [Y] die drugs zouden vervoeren en/of hoe die [X] en/of [Y] zich moesten gedragen tijdens dit vervoer en/of bij de douane, en/of - een of meer paspoorten (van [X] en/of [Y]), en/of een of meer vliegtickets (voor [X] en/of [Y]), en/of een of meer woningen (voor de tijdelijke huisvesting van [X] en/of [Y]), en/of een of meer hoeveelhe(i)den geld (bestemd voor [X] en/of [Y]), en/of een of meer telefoons voorhanden gehad; ten aanzien van dagvaarding 09/ : feit 1: hij in of omstreeks de periode van 1 september 2008 tot en met 3 september 2009, althans in of omstreeks de periode van 1 april 2009 tot en met 3 september 2009 te Leiden en/of Den Haag en/of Lisse en/of Rotterdam en/of Schiedam en/of elders in Nederland en/of in Suriname, opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de uitbuiting van die [X], en/of [X] door dwang, door één of meer feitelijkheden, door dreiging met één of meer feitelijkheden, door misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie heeft gedwongen of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten, dan wel door dwang, door één of meer feitelijkheden, door dreiging met één of meer feitelijkheden, door misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, enige handeling heeft ondernomen waarvan hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat die [X] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid of diensten,

6 immers verdachte heeft a) die [X] er toe gebracht of gedwongen om een of meer telefoonabonnementen af te sluiten op haar naam, te weten - een telefoonabonnement met het telefoonnummer [nummer 1], en/of - een telefoonabonnement met het telefoonnummer [nummer 2], en/of - een telefoonabonnement met het telefoonnummer [nummer 3], en/of b) die [X] er toe gebracht of gedwongen deze abonnementen en/of de daarbij behorende telefoons (vervolgens) aan hem, verdachte, te geven, en/of c) deze abonnementen en/of telefoons doorkocht aan (een) derde(n) voor enig geldbedrag, althans enig voordeel, en/of d) daarbij misbruik gemaakt van de uitbuitingssituatie waarin die [X] zich bevond en/of welke door verdachte al dan niet samen met een ander of anderen (deels) was gecreëerd, immers verdachte heeft al dan niet samen met een ander of anderen, - een of meerdere keren met die [X] seksueel contact gehad en/of met die [X] een (seksuele) relatie onderhouden, en/of - die [X] er ertoe bewogen en/of gedwongen seksuele handelingen te verrichten met of voor een of meer derden tegen betaling, terwijl zij de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of terwijl zij de leeftijd van 18 jaar had bereikt, en/of - die [X] ertoe bewogen en/of gedwongen (een deel van) de inkomsten die zij verkreeg uit haar werkzaamheden als prostituee aan hem/hen af te staan, althans de inkomsten die [X] verkreeg uit haar werkzaamheden als prostituee ingenomen, en/of - tegen die [X] (vervolgens) gezegd dat hij, verdachte, en/of een of meer van zijn medeverdachten, door haar al zijn geld was kwijtgeraakt (doordat hij door haar vastgezeten), en/of - tegen die [X] gezegd dat zij iets voor hem, verdachte, moest doen (zodat hij, verdachte, weer geld zou krijgen), en/of - tegen die [X] gezegd en/of aan die [X] gevraagd een of meer telefoonabonnementen op haar naam af te sluiten en/of deze en/of de daarbij behorende telefoons (vervolgens) aan hem, verdachte, te geven, en/of - tegen die [X] gezegd dat zij (door de telecomaanbieder(s)) niet verantwoordelijk zal worden gehouden voor de kosten van die/dat telefoonabonnement(en) en/of die telefoons, indien ze (valse) aangifte zou doen van diefstal/vermissing van haar identiteitskaart en/of haar bankpas en/of haar pincode en/of (vervolgens) tegen de telecomaanbieder(s) en/of politie zou zeggen dat met behulp van die gestolen identiteitskaart en/of bankpas en/of pincode door een

7 ander/anderen die telefoonabonnementen zijn afgesloten op haar naam en/of die abonnementen en/of telefoons door die ander/anderen worden gebruikt, en/of - terwijl hij en/of zijn mededader(s) wisten, althans redelijkerwijs moesten vermoeden, dat die [X] verstandelijk beperkt en/of makkelijk te beïnvloeden was en/of geen werk en/of inkomen had en/of problemen thuis had; Subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een veroordeling mocht of zou kunnen leiden: hij in of omstreeks de periode van 1 april 2009 tot en met 3 september 2009 te Leiden en/of Den Haag en/of Lisse, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [X] meermalen, althans eenmaal, heeft bewogen tot aangaan van een of meer schulden, te weten: - een telefoonabonnement met het telefoonnummer [nummer 1], en/of - een telefoonabonnement met het telefoonnummer [nummer 2], en/of - een telefoonabonnement met het telefoonnummer [nummer 3], hebbende verdachte en/of een of meer van zijn mededaders met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid (telkens) - aan die [X] gezegd, althans gevraagd, een of meer telefoonabonnementen af te sluiten, en/of deze abonnementen en/of de daarbij behorende telefoons (vervolgens) aan hem, verdachte, en/of een of meer van zijn medeverdachten te geven, en/of - tegen die [X] gezegd dat zij (door de telecomaanbieder(s)) niet verantwoordelijk zal worden gehouden voor de kosten van die/dat telefoonabonnement(en) en/of de daarbij behorende telefoons, indien ze (valse) aangifte zou doen van het stelen van haar identiteitskaart en/of haar bankpas en/of haar pincode en/of (vervolgens) tegen de telecomaanbieder(s) en/of politie zou zeggen dat met behulp van die gestolen identiteitskaart en/of bankpas en/of pincode door een ander/anderen die telefoonabonnementen zijn afgesloten op haar naam en/of die abonnementen en/of de daarbij behorende telefoons door die ander/anderen worden gebruikt, waardoor die [X] werd bewogen tot het aangaan van bovenomschreven schuld(en); feit 2: hij in of omstreeks de periode van 3 oktober 2008 tot en met 3 september 2009, althans in of omstreeks de periode van 1 april 2009 tot en met 3 september 2009 te Leiden en/of Den Haag en/of Lisse en/of Rotterdam en/of Schiedam en/of elders in Nederland en/of in Suriname, opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de uitbuiting van [Y]

8 en/of [Y] door dwang, door één of meer feitelijkheden, door dreiging met één of meer feitelijkheden, door misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie heeft gedwongen of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten, dan wel door dwang, door één of meer feitelijkheden, door dreiging met één of meer feitelijkheden, door misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, enige handeling heeft ondernomen waarvan hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat die [Y] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid of diensten, immers hebbende verdachte heeft a) die [Y] ertoe gebracht om een of meer telefoonabonnementen af te sluiten op haar naam, te weten - een telefoonabonnement met het telefoonnummer [nummer 4], en/of - een telefoonabonnement met het telefoonnummer [nummer 5]1, en/of - een telefoonabonnement met het telefoonnummer [nummer 6], en/of - een telefoonabonnement met het telefoonnummer [nummer 7], en/of b) die [Y] er toe gebracht om deze abonnementen en/of daarbij behorende telefoons (vervolgens) aan hem, verdachte, en/of een of meer van zijn medeverdachten te verkopen voor (in totaal) 500 euro, althans enig(e) geldbedrag(en), en/of c) deze abonnementen en/of daarbij behorende telefoons doorkocht aan (een) derde(n) voor 980 euro, althans enig geldbedrag en/of voordeel, en/of d) daarbij misbruik gemaakt van de uitbuitingssituatie waarin die [Y] zich bevond en/of welke door verdachte al dan niet samen met een ander of onderen (deels) was gecreëerd, immers verdachte heeft, al dan niet samen met een ander of anderen, - een (seksuele) relatie met die [Y] onderhouden, althans met die [Y] een of meerdere keren seksueel contact gehad, en/of - aan die [Y] gevraagd een of meer telefoonabonnementen op haar naam af te sluiten en/of deze abonnementen en/of de daarbij behorende telefoons (vervolgens) aan hem, verdachte, en/of een of meer van zijn medeverdachten te verkopen en/of geven, en/of - tegen die [Y] gezegd dat zij (door de telecomaanbieder(s)) niet verantwoordelijk zal worden gehouden voor de kosten van die/dat telefoonabonnement(en) en/of die telefoons, indien ze

9 (valse) aangifte zou doen van de diefstal/vermissing van haar identiteitskaart en/of haar bankpas en/of haar pincode en/of (vervolgens) tegen de telecomaanbieder(s) en/of politie zou zeggen dat met behulp van die gestolen identiteitskaart en/of bankpas en/of pincode door een ander/anderen die telefoonabonnementen zijn afgesloten op haar naam en/of die abonnementen en/of die telefoons door die ander/anderen worden gebruikt, en/of - terwijl hij wist, althans redelijkerwijs had moeten vermoeden dat die [Y] makkelijk beïnvloedbaar was en/of geen werk en/of inkomen had en/of problemen thuis had en/of (emotioneel) afhankelijk van hem was; Subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een veroordeling mocht of zou kunnen leiden: hij in of omstreeks de periode van 1 april 2009 tot en met 3 september 2009 te Leiden en/of Den Haag en/of Lisse, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [Y] meermalen, althans eenmaal, heeft bewogen tot aangaan van een of meer schulden, te weten: - een telefoonabonnement met het telefoonnummer [nummer 4], en/of - een telefoonabonnement met het telefoonnummer [nummer 5]1, en/of - een telefoonabonnement met het telefoonnummer [nummer 6], en/of - een telefoonabonnement met het telefoonnummer [nummer 7] hebbende verdachte en/of een of meer van zijn mededaders met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid (telkens) - aan die [Y] gevraagd een of meer telefoonabonnementen af te sluiten, en/of deze abonnementen en/of de daarbij behorende telefoons (vervolgens) aan hem, verdachte, en/of een of meer van zijn medeverdachten te verkopen voor (in totaal) 500 euro, althans enig(e) geldbedrag(en), en/of - tegen die [Y] gezegd dat zij (door de telecomaanbieder(s)) niet verantwoordelijk zal worden gehouden voor de kosten van die/dat telefoonabonnement(en) en/of de daarbij behorende telefoons, indien ze (valse) aangifte zou doen van het stelen van haar identiteitskaart en/of haar bankpas en/of haar pincode en/of (vervolgens) tegen de telecomaanbieder(s) en/of politie zou zeggen dat met behulp van die gestolen identiteitskaart en/of bankpas en/of pincode door een ander/anderen die telefoonabonnementen zijn afgesloten op haar naam en/of die abonnementen en/of de daarbij behorende telefoons door die ander/anderen worden gebruikt, waardoor die [Y] werd bewogen tot het aangaan van bovenomschreven schuld(en);

10 feit 3: [X] in of omstreeks de periode van 1 april 2009 tot en met 3 september 2009 te Leiden en/of Den Haag en/of Lisse, althans in Nederland, ter uitvoering van het door haar voorgenomen misdrijf om (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, T-mobile en/of KPN, meermalen, althans eenmaal, heeft bewogen tot het tenietdoen van een of meer (in)schulden hebbende die [X] met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid (telkens) - een of meer telefoonabonnementen afgesloten op haar naam (met het/ de telefoonnummers [nummer 1] en/of [nummer 2] en/of [nummer 3]) (zich voordoende als een betrouwbare klant), en/of - de abonnementen en/of daarbij behorende telefoons gegeven en/of verkocht aan hem, verdachte (zodat hij, verdachte, deze telefoons en/of abonnementen kon verkopen), en/of - aangifte gedaan van diefstal van haar identiteitskaart en/of haar bankpas en/of haar pincode, en/of - (vervolgens) tegen T-mobile en/of KPN en/of politie gezegd dat met behulp van die (gestolen) identiteitskaart en/of bankpas en/of pincode door een ander/anderen die telefoonabonnementen zijn afgesloten op haar naam en/of die abonnementen en/of die telefoons door die ander/anderen worden gebruikt, en/of - T-mobile en/of KPN verzocht haar niet verantwoordelijk te houden voor de schulden/kosten van die telefoonabonnementen en/of die telefoons terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid welk feit hij, verdachte, opzettelijk heeft uitgelokt door giften en/of beloften en/of misbruik van gezag en/of geweld en/of bedreiging en/of misleiding en/of het verschaffen van gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen, immers heeft hij, verdachte, in of omstreeks de periode van 1 april 2009 tot en met 3 september 2009, te Leiden en/of Den Haag en/of Rotterdam, althans in Nederland, opzettelijk - tegen die [X] gezegd dat hij, verdachte, door haar al zijn geld was kwijtgeraakt, en/of dat die [X] iets voor hem, verdachte, moest doen (zodat hij, verdachte, weer geld zou krijgen), en/of hij, verdachte, weer geld zou krijgen), en/of - tegen die [X] gezegd en/of aan die [X] gevraagd een of meer telefoonabonnementen op haar naam af te sluiten en/of deze abonnementen en/of de daarbij behorende telefoons(vervolgens) aan hem, verdachte, te geven en/of te verkopen, en/of

11 - tegen die [X] gezegd dat zij (door de telecomaanbieder(s)) niet verantwoordelijk zal worden gehouden voor de kosten van die/dat telefoonabonnement(en) en/of de daarbij behorende telefoons en/of niet zal worden aangesproken voor de schulden die met deze abonnementen en/of telefoons zouden worden gemaakt, indien ze (valse) aangifte zou doen van de diefstal/vermissing van haar identiteitskaart en/of haar bankpas en/of haar pincode en/of (vervolgens) tegen de telecomaanbieder(s) en/of politie zou zeggen dat met behulp van die gestolen identiteitskaart en/of bankpas en/of pincode door een ander/anderen die telefoonabonnementen zijn afgesloten op haar naam en/of die abonnementen en/of die telefoons door die ander/anderen worden gebruikt, en/of - de telefoonabonnementen en/of de daarbij behorende telefoons (met het/ de telefoonnummers [nummer 1] en/of [nummer 2] en/of [nummer 3]) gekregen van die [X]; feit 4: [Y] in of omstreeks de periode van 1 april 2009 tot en met 3 september 2009 te Leiden en/of Den Haag en/of Lisse, althans in Nederland, ter uitvoering van het door haar voorgenomen misdrijf om (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, T-mobile en/of KPN, meermalen, althans eenmaal, heeft bewogen tot het tenietdoen van een of meer (in)schulden hebbende die [Y] met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid (telkens) - een of meer telefoonabonnementen afgesloten op haar naam (met de/het telefoonnummer(s) [nummer 4] en/of [nummer 5]1 en/of [nummer 6] en/of [nummer 7]) (zich voordoende als een betrouwbare klant), en/of - de abonnementen en/of de daarbij behorende telefoons doorverkocht aan verdachte, en/of - aangifte gedaan van diefstal van haar identiteitskaart en/of haar bankpas en/of haar pincode, en/of - (vervolgens) tegen T-mobile en/of KPN en/of politie gezegd dat met behulp van die (gestolen) identiteitskaart en/of bankpas en/of pincode door een ander/anderen die telefoonabonnementen zijn afgesloten op haar naam en/of die abonnementen en/of de daarbij behorende telefoons door die ander/anderen worden gebruikt, en/of - T-mobile en/of KPN verzocht haar niet verantwoordelijk te houden voor de kosten van die telefoonabonnementen en/of die telefoons terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid welk feit hij, verdachte, opzettelijk heeft uitgelokt door giften en/of beloften en/of misbruik van gezag en/of geweld en/of bedreiging en/of misleiding en/of het verschaffen van gelegenheid

12 en/of middelen en/of inlichtingen, immers heeft hij, verdachte, in of omstreeks de periode van 1 april 2009 tot en met 3 september 2009, te Leiden en/of Den Haag en/of Rotterdam, althans in Nederland, opzettelijk - aan die [Y] gevraagd een of meer telefoonabonnementen op haar naam af te sluiten en/of deze en/of de daarbij behorende telefoons (vervolgens) aan, hem, verdachte te verkopen, en/of - tegen die [Y] gezegd dat zij (door de telecomaanbieder(s)) niet verantwoordelijk zal worden gehouden voor de kosten van die/dat telefoonabonnement(en) en/of daarbij behorende telefoons en/of niet zal worden aangesproken voor de schulden die met deze abonnementen zouden worden gemaakt, indien ze (valse) aangifte zou doen van het stelen van haar identiteitskaart en/of haar bankpas en/of haar pincode en/of (vervolgens) tegen de telecomaanbieder(s) en/of politie zou zeggen dat met behulp van die gestolen identiteitskaart en/of bankpas en/of pincode door een ander/anderen die telefoonabonnementen zijn afgesloten op haar naam en/of die abonnementen en/of de daarbij behorende telefoons door die ander/anderen worden gebruikt, en/of - de telefoonabonnementen en/of de daarbij behorende telefoons (met de/het telefoonnummer(s) [nummer 4] en/of [nummer 5]1 en/of [nummer 6] en/of [nummer 7]) gekocht en/of gekregen van die [Y]; feit 5: [Y] op of omstreeks 2 mei 2009 en/of 11 mei 2009 te Leiden, althans in Nederland, aangifte en/of een aanvullende aangifte heeft gedaan dat een of meer strafba(a)r(e) feit(en) was/waren gepleegd, wetende dat dat/deze feit(en) niet was/waren gepleegd, immers heeft zij toen aldaar ten overstaan van (telkens) een of meer politieambtena(a)r(en) van de Politie Hollands-Midden opzettelijk in strijd met de waarheid aangifte gedaan van a. Diefstal/vermissing van een portemonnee en/of bankpas en/of identiteitskaart en/of maandtrajectkaart en/of reisdocument, en/of b. Oplichting (met behulp van die gestolen identiteitskaart en/of bankpas) welk feit hij, verdachte, opzettelijk heeft uitgelokt door giften en/of beloften en/of misbruik van gezag en/of geweld en/of bedreiging en/of misleiding en/of het verschaffen van gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen, immers heeft hij, verdachte, - die [Y] verzocht en/of geadviseerd aangifte te doen van diefstal/vermissing van haar bankpas en/of identiteitskaart en/of pincode en/of, - tegen die [Y] gezegd dat zij door het doen van de aangifte niet aansprakelijk zou worden gehouden voor de kosten van het/de telefoonabonnement(en) en/of de daarbij behorende telefoon(s), en/of

13 - [Y] voorgehouden dat [Y] en/of hij, verdachte, (mede) door/met behulp van deze valse aangifte(n) geld kon(den) verdienen; feit 6: [X] op of omstreeks 18 april 2009 te Leiden, althans in Nederland, aangifte heeft gedaan dat een strafbaar feit was gepleegd, wetende dat dat feit niet was gepleegd, immers heeft zij toen aldaar ten overstaan van een of meer politieambtena(a)r(en) van de Politie Hollands-Midden opzettelijk in strijd met de waarheid aangifte gedaan van diefstal van een portemonnee en/of geld en/of een bankpas en/of een zorgpas en/of een identiteitskaart welk feit hij, verdachte, opzettelijk heeft uitgelokt door giften en/of beloften en/of misbruik van gezag en/of geweld en/of bedreiging en/of misleiding en/of het verschaffen van gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen, immers heeft hij, verdachte, - die [X] opgedragen, althans verzocht, aangifte te doen van diefstal/vermissing van haar bankpas en/of identiteitskaart en/of pincode en/of, - die tegen [X] gezegd dat zij door het doen van aangifte niet aansprakelijk zou worden gehouden voor de kosten van die telefoonabonnemten en/of de daarbij behorende telefoons, en/of - die [X] voorgehouden dat hij, verdachte, (mede) door/met behulp van deze valse aangifte geld kon verdienen; feit 7: hij in of omstreeks de periode van 29 mei 2009 tot en met 03 september 2009 te Leiden in elk geval in Nederland een OV-studentenkaart op een andere naam dan die van hem, verdachte, te weten op naam van [student], - zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen valselijk heeft opgemaakt of vervalst, immers heeft verdachte toen en daar valselijk zijn eigen foto geplaatst over de originele foto van die OV-studentenkaart, zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken; art 225 lid 1 Wetboek van Strafrecht Subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een veroordeling mocht of zou kunnen leiden: hij op of omstreeks 03 september 2009 te Leiden opzettelijk voorhanden heeft gehad een vals(e) of vervalst(e) OV-studentenkaart op een andere naam dan van hem, verdachte, te weten op naam van [student] - zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen -, terwijl hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat dit geschrift bestemd was voor gebruik als ware het echt en onvervalst, immers over de originele foto van die OVstudentenkaart was de foto van hem, verdachte, geplaatst;

14 feit 8: hij op of omstreeks 15 februari 2009 te Leiden opzettelijk aanwezig heeft gehad ongeveer 9,1 gram cocaïne, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne, zijnde cocaïne een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet. 3. Het bewijs1 3.1 Het standpunt van de officier van justitie De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte [X] en [Y] heeft geronseld om cocaïne van Suriname naar Nederland te smokkelen. Dit feit is zowel als mensenhandel als als (poging tot) import van cocaïne ten laste gelegd. Tevens wordt verdachte verweten dat hij dezelfde vrouwen meerdere telefoonabonnementen heeft laten afsluiten waarna zij de daarbij behorende telefoons aan hem moesten overdragen. Dit feit is telkens primair als uitbuiting, subsidiair als oplichting van de vrouwen ten laste gelegd. In dat verband wordt verdachte bovendien verdacht van de uitlokking van poging tot oplichting van een aantal telecomaanbieders door deze vrouwen en van het hen aanzetten tot het doen van valse aangifte van diefstal/vermissing van hun identiteitskaarten en bankpassen. Ten slotte wordt verdachte verweten dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan het vervalsen van een OVstudentenkaart en het in zijn bezit hebben van een hoeveelheid cocaïne. De officier van justitie heeft gevorderd dat de rechtbank wettig en overtuigend bewezen zal verklaren dat verdachte de bij dagvaarding 09/ onder 1 en 2 primair en de bij dagvaarding 09/ onder 1 primair, 2 primair, 3, 4, 5, 6, 7 primair en 8 ten laste gelegde feiten heeft begaan. 3.2 Het standpunt van de verdediging De raadsman heeft bepleit alle door [X] en [Y] tegenover de politie afgelegde verklaringen van het bewijs uit te sluiten, omdat hun, kort en zakelijk weergegeven, voorafgaand aan het afleggen van die verklaringen niet is gewezen op hun zwijgrecht. Daaruit volgt dat zij in deze zaak niet als verdachten zijn aangemerkt terwijl daar wel aanleiding voor was. Door bepaalde verdachten wel en andere niet te vervolgen heeft het openbaar ministerie het verbod op willekeur en het gelijkheidsbeginsel geschonden, zodat sprake is van strijd met de beginselen van een behoorlijke procesorde. Ten aanzien van de bij dagvaarding 09/ onder 7 en 8 tenlastegelegde feiten heeft de raadsman zich aan het oordeel van de rechtbank gerefereerd. Voor wat betreft de overige tenlastegelegde feiten heeft de raadsman aangevoerd dat niet wettig en overtuigend kan worden bewezen dat verdachte deze feiten heeft begaan, zodat verdachte daarvan moet worden vrijgesproken. De raadsman heeft dit standpunt als volgt onderbouwd.. [X] en [Y] hebben als getuigen onbetrouwbare verklaringen afgelegd. In dat verband is van belang dat de verklaringen die [X] in deze zaak heeft afgelegd op belangrijke punten afwijken

15 van de verklaringen die ze heeft afgelegd in de First Time-zaak. Ten aanzien van beiden geldt bovendien dat zij zich in een bedenkelijke situatie bevonden als gevolg van de handelingen die zij zelf hebben verricht in verband met de gepoogde drugssmokkel. Bovendien zijn zij, anders dan door de officier van justitie is betoogd, niet kwetsbaar en gemakkelijk beïnvloedbaar, aangezien zij beiden regulier onderwijs hebben gevolgd en aangezien bij de verhoren bij de rechter-commissaris zelfverzekerde vrouwen te zien waren die zich niet lieten beïnvloeden of in een afhankelijke positie verkeerden. Voorts is door de raadsman bepleit dat deels geen en deels onvoldoende bewijs aanwezig is voor de afzonderlijke gedragingen zoals genoemd achter de verschillende gedachtestreepjes onder feit 1 en 2 van dagvaarding 09/ Bewijsuitsluiting? Ten aanzien van de door de raadsman bepleite uitsluiting van het bewijs van de door [X] en [Y] afgelegde verklaringen wegens schending van de beginselen van een behoorlijke procesorde, overweegt de rechtbank als volgt. Als uitgangspunt heeft te gelden dat bewijsuitsluiting uitsluitend aan de orde kan komen indien het bewijsmateriaal door het verzuim is verkregen en indien door de onrechtmatige bewijsgaring een belangrijk (strafvorderlijk) voorschrift of rechtsbeginsel in aanzienlijke mate is geschonden.2 In de onderhavige zaak stelt de rechtbank vast dat aan [X] en [Y] voorafgaand aan de verhoren niet de cautie is gegeven, maar dat zij kennelijk zijn aangemerkt als getuigen. Als gevolg daarvan bestond er ook geen verplichting tot het geven van de cautie. Van een schending van een strafvorderlijk voorschrift of rechtsbeginsel is niet gebleken, zodat het verweer faalt. Overigens geldt nog dat een verzuim als bedoeld in het algemeen slechts processuele gevolgen kan hebben voor degene jegens wie het verzuim is begaan, en dus niet voor een derde zoals verdachte. Er is dus geen reden om de verklaringen die [X] en [Y] hebben afgelegd van het bewijs uit te sluiten. 3.4 De beoordeling van de tenlastelegging De rechtbank leidt uit de inhoud van het dossier en het verhandelde ter terechtzitting het volgende af. Voorgeschiedenis In 2008 heeft [X] (hierna: [X]) een relatie ]gekregen met [A] (hierna: [A]), een toenmalige huisgenoot van verdachte.3 Via [A] heeft [X] verdachte leren kennen. [X] heeft tijdens haar relatie met [A] eenmaal seks gehad met verdachte op de kamer van verdachte in aanwezigheid van [A]. Vervolgens heeft [X] gedurende een periode van een aantal maanden, onder druk van [A] en verdachte, met meerdere mannen per avond seks gehad in de kamer van [A].4 Drie weken na de achttiende verjaardag van [X] hebben verdachte en [A] aan [X] voorgesteld om zich te prostitueren. Een paar dagen later is [X] samen met [A] en verdachte naar de [straat] te Den Haag gegaan om daar een kamer te huren en als prostituee aan het werk te gaan. [X] had

16 op dat moment niet genoeg geld bij zich en kon daarom niet gelijk beginnen met werken. Verdachte heeft haar op dat moment geld gegeven en tegen [X] gezegd dat zij wel meteen moest beginnen. Verdachte heeft haar ook verteld hoeveel zij moest vragen aan de klanten. Na elke klant is hij het geld komen ophalen. [X] heeft verklaard dit niet te hebben gewild, maar omdat zij verliefd was op [A] is ze er wel mee doorgegaan. Ze heeft die avond ongeveer 7 klanten gehad.5 De volgende dag is ze weer samen met verdachte en [A] naar de [straat] gegaan. Ze heeft die dag ongeveer 10 klanten gehad. Ze had op een gegeven moment met een klant problemen over de betaling. [X] heeft toen verdachte gebeld om hem te vertellen wat er was gebeurd. Verdachte is vervolgens naar [X] toegekomen en is heel hard tegen haar gaan schreeuwen, waarna de politie is gearriveerd6 en verdachte werd gearresteerd.7 Nadat verdachte was aangehouden heeft [X] nogmaals een kamer gehuurd op de [straat] om de politie ervan te overtuigen dat ze vrijwillig in de prostitutie werkzaam was.8 Afsluiten telefoonabonnementen door [X] en het doen van valse aangifte Nadat de voorlopige hechtenis van verdachte op 10 april was geschorst, heeft hij meteen contact met [X] opgenomen. Verdachte zei tegen [X] dat ze ervoor gezorgd had dat hij moest zitten en dat hij door haar toedoen geld had verloren. Zij moest dit aan hem terugbetalen door telefoonabonnementen af te sluiten die hij vervolgens verder kon verkopen.10 [X] verklaart daarover dat er voor haar geen ruimte was om op dit verzoek niet in te gaan.11 Ze moest voor hem mobiele telefoonabonnementen afsluiten voor een periode van twee jaar.12 [X] is daartoe op 17 april 2009 in vier verschillende winkels in de [straat] in Leiden geweest. Ze ging de winkel in en koos een telefoon uit, waarna ze een abonnement afsloot voor twee jaar. De providers waren Hi en KPN met telefoonnummers [nummer 2] en [nummer 3]13 en T-mobile met telefoonnummer [nummer 1].14 Ze had daarvoor haar identiteitskaart en bankpas nodig. In de winkel moest ze voor elk abonnement 1 eurocent pinnen. Nadat zij de abonnementen had afgesloten en de bijbehorende telefoons had ontvangen, moest zij deze afgeven aan verdachte die haar buiten de winkel opwachtte. Hierna heeft verdachte gezegd dat [X] haar bankpas en identiteitskaart moest doorknippen. Op dezelfde dag heeft [X] op aanwijzing van verdachte aangifte gedaan van diefstal van haar portemonnee met daarin geld, een identiteitskaart, een zorgpas en een bankpas.15 Later die dag kwam verdachte terug met een stapeltje bankbiljetten van 50 euro. [X] heeft daar niets van gekregen. Daarna kreeg [X] rekeningen en aanmaningen thuis van de providers. Verdachte zei tegen [X] dat ze brieven aan de providers moest schrijven waarin [X] duidelijk maakte dat zij niet zelf de abonnementen had afgesloten maar dat een ander dat op haar naam had gedaan. Verdachte heeft tegen [X] gezegd dat het haar op deze manier niets zou kosten.16 Op 3 september 2009 werden tijdens een doorzoeking in het huis van verdachte twee aanvragen van mobiele telefoonaansluitingen op naam van [X] met betrekking tot de telefoonnummers [nummer 2] en [nummer 3] aangetroffen.17 Afsluiten telefoonabonnementen door [Y] en het doen van valse aangifte Op 29 april 2009 heeft verdachte ook aan [Y] gevraagd voor hem telefoonabonnementen af te sluiten. Zij zou hiervoor van hem 500 euro krijgen. [Y] is hiermee akkoord gegaan en heeft twee abonnementen in Leiden afgesloten, waarvan een bij Hi van KPN en het andere bij de

17 Belcompany. Hierna is zij samen met verdachte naar Den Haag gegaan en daar heeft ze nog twee abonnementen afgesloten, waarvan een bij T-mobile en het andere bij Hi van KPN18. Het ging om de telefoonnummers [nummer 6] en [nummer 7] van Hi van KPN19 en de telefoonnummers [nummer 5]1 en [nummer 4] van T-mobile.20 Verdachte bleef buiten de winkel staan wachten. Toen [Y] naar buiten kwam overhandigde zij het tasje met de telefoons aan hem. Vervolgens zijn ze gezamenlijk naar Rotterdam gegaan waar verdachte de telefoons heeft verkocht. Daarna kreeg zij 500 euro van verdachte. Verdachte heeft verklaard dat hij voor de vier telefoons 980 euro had gekregen.21 Vervolgens heeft verdachte aan [Y] gezegd dat zij aangifte moest doen van zakkenrollerij van haar identiteitsbewijs, bankpas en pincode, hetgeen zij ook heeft gedaan.22 Verdachte heeft tegen [Y] gezegd dat het op deze manier altijd goed ging en dat zij dan niet verantwoordelijk was voor het afsluiten van die abonnementen. [Y] heeft als gevolg van het afsluiten van de telefoonabonnementen een schuld van ongeveer 6000 euro aan verschillende telecomaanbieders.23 Op 3 september 2009 werden tijdens een doorzoeking in het huis van verdachte twee aanvragen van mobiele telefoonaansluitingen op naam van [Y] met betrekking tot de telefoonnummers [nummer 7] en [nummer 4] aangetroffen.24 Poging tot drugssmokkel vanuit Suriname naar Nederland Vervolgens heeft verdachte [X] in de zomer van 2009 benaderd om voor hem drugs vanuit Suriname naar Nederland te smokkelen. Daarbij zei verdachte opnieuw tegen [X] dat zij iets terug moest doen, omdat hij, verdachte, door haar toedoen had vastgezeten en veel geld had verloren.25 Verdachte hield haar weliswaar voor dat ze voor de smokkel een geldbedrag zou krijgen, maar [X] heeft verklaard dat ze het idee had dat ze nooit een geldbedrag zou ontvangen, zelfs niet indien ze alles zou hebben doorgezet.26 [X] beschikte niet over een paspoort en verdachte heeft middels een spoedaanvraag een paspoort voor haar geregeld en betaald.27 Omstreeks 3 juli 2009 heeft verdachte met [Y] besproken dat zij voor hem, samen met [X], drugs zou smokkelen. Verdachte wist dat [Y] al ongeveer drie maanden zonder werk zat. Verdachte vertelde [Y] dat zij tussen de en euro zou krijgen voor het smokkelen van cocaïne.28 Op 6 augustus 2009 zijn [Y] en [X] door medeverdachte [A] (in het dossier veelal aangeduid met zijn bijnaam [bijnaam ) opgehaald op station Leiden Centraal. Hij heeft hen naar een huis in Schiedam gebracht waar zij de vlucht naar Suriname moesten afwachten. Tijdens deze rit werd door medeverdachte [A] aan [X] en [Y] verteld dat de drugs gesmokkeld zouden worden in koffers met een dubbele bodem. Verder kregen zij van hem instructies hoe zij zich moesten gedragen bij de douane en werd hen verteld dat de Surinaamse douane zou worden omgekocht.29 [A] vertelde hun toen ook dat er geen weg terug meer was. [X] verklaart hierover dat het duidelijk was dat zij niet meer terug konden, terwijl zij wel diverse keren dacht dat zij dit (de smokkelreis) eigenlijk niet wilde.30 [A] heeft toen ook aan [Y] en [X] verteld dat ze niet, zoals aanvankelijk de bedoeling was, op 7 augustus 2009 zouden vertrekken. De woning in Schiedam waarheen de vrouwen werden gebracht was die van medeverdachte [B].31 Die nacht hebben [Y] en [X] gesproken met medeverdachte [C], die hun werd voorgesteld

18 als [D]. Hij vertelde hun wat de bedoeling was, namelijk dat ze in Suriname andere koffers zouden krijgen met een dubbele bodem die niet door de douane ontdekt zou worden, dat [Y] en [X] ieder drie kilo cocaïne zouden meenemen en dat zij daar euro per persoon voor zouden krijgen.32 Medeverdachte [C] is meerdere keren langs geweest in de tijd dat [Y] en [X] in het huis in Schiedam verbleven en gaf hun regelmatig geld. Medeverdachte [A] kwam elke dag langs en hij gaf [Y] en [X] beltegoed. Daarnaast vertelde hij hoe alles zou gaan.33 [X] en [Y] moesten in die periode hun paspoorten aan medeverdachte [C] afgeven. Na een week kregen zij de paspoorten terug met een visum voor Suriname erin. 34 Uit de bewijsmiddelen volgt dat medeverdachte [C] op 10 augustus 2009 bij [E] Reizen te Rotterdam vliegtickets Schiphol Paramaribo v.v. heeft geboekt voor [X] en [Y]. Hij heeft deze op 14 augustus 2009 (de dag vóór het vertrek) ook opgehaald.35 De terugvlucht was gepland voor 29 augustus 2009 (aankomst op 30 augustus 2009 om 06:25 uur). [E] Reizen heeft de visa aangevraagd bij het Surinaamse Consulaat Generaal te Amsterdam.36 Medeverdachte [C] heeft [X] en [Y] samen met een vriend op 15 augustus 2009 naar Schiphol gebracht en heeft hen ook geholpen bij het inchecken. Op het vliegveld in Suriname aangekomen zijn [Y] en [X] opgehaald door [F], de broer van medeverdachte [C], en een andere jongen. [F] heeft hun 1000 Surinaamse Dollars gegeven. Zij hebben hen naar een huisje gebracht dat van een neef van medeverdachte [C] was, genaamd [G].37 In dit huisje verbleven ze in afwachting van hun vlucht terug naar Nederland. Genoemde [F] kwam regelmatig langs om hun geld te geven.38 Op 25 augustus 2009 heeft [X] een telefoongesprek gevoerd met haar mentor. Nadat hij haar had geconfronteerd met het feit dat hij wist dat zij in Suriname zat en dat ze drugs ging smokkelen, heeft [X] dit toegegeven. Deze mentor heeft haar vervolgens geadviseerd om naar de Nederlandse ambassade te gaan.39 Op 27 augustus 2009 hebben [X] en [Y] uiteindelijk de Nederlandse ambassade gebeld en zijn daarna opgehaald door ambtenaren van de Surinaamse recherche. Op 28 augustus zijn [Y] en [X] teruggevlogen naar Nederland.40 Bij aankomst op Schiphol stond medeverdachte [C] hen bij de gate op te wachten.41 Vanaf het moment dat verdachten erachter kwamen dat [Y] en [X] naar de Nederlandse ambassade gegaan waren en door tussenkomst van deze ambassade naar Nederland waren teruggekeerd, hebben zij veelvuldig onderling telefooncontact gehad.42 Uit deze gesprekken, waarin veelal gebruik wordt gemaakt van versluierd taalgebruik, valt af te leiden dat zowel verdachte als zijn medeverdachten ervan op de hoogte waren dat [X] en [Y] naar Suriname waren gereisd en dat zij onverrichter zake waren teruggekeerd. Nadat [Y] teruggekeerd was uit Suriname, heeft ze zelf contact opgenomen met de verdachten, omdat ze naar eigen zeggen veel had uit te leggen.43

19 OV-studentenkaart Op 3 september 2009 werd tijdens een doorzoeking in het huis van verdachte een OVstudentenkaart aangetroffen op naam van [student].44 Deze OV-studentenkaart is op 29 mei 2009 als vermist opgegeven door de tenaamgestelde.45 Uit forensisch onderzoek blijkt dat deze OV-studentenkaart een origineel exemplaar is dat vervalst is doordat een foto (van verdachte) over de originele foto is geplakt. 46 Verdachte heeft ter terechtzitting bekend dat hij een foto van zichzelf over de foto van de rechtmatige eigenaar van de kaart heeft geplakt. Hij heeft, aldus diezelfde verklaring, de kaart gebruikt om toegang te krijgen tot een studentenfeest. Aanwezig hebben van cocaïne Op 15 februari 2009 is verdachte op de [straat] te Leiden aangehouden terwijl hij 9,1 gram cocaïne bij zich had.47 Verdachte heeft daarover verklaard dat hij op een feest was waar door een aantal personen geld bij elkaar gelegd werd om cocaïne te kopen. Verdachte heeft vervolgens contact gelegd met een dealer en voor circa 950 euro aan cocaïne gekocht. Verdachte heeft verklaard dat de pakjes cocaïne die hij op het moment dat hij werd aangehouden nog op zak had, van hem zelf waren De betrouwbaarheid van de verklaringen van getuigen [X] en [Y] De raadsman van verdachte heeft bepleit dat de getuigenverklaringen van [X] en [Y] onbetrouwbaar zijn en om die reden niet tot het bewijs mogen meewerken. De rechtbank verwerpt dit verweer, nu de verklaringen van [X] en [Y] op redengevende hoofdlijnen overeenstemmen en beiden meermalen uitvoerig, consistent en (zeer) gedetailleerd hebben verklaard over het gebeurde. [Y] heeft immers bij de rechter-commissaris verklaard dat haar verklaringen van 29 augustus 2009 en 31 augustus 2009 juist zijn en heeft daarbij in dezelfde lijn verklaard als in de genoemde verklaringen. Ook [X] heeft meerdere malen uitvoerig en consistent verklaard. Ook tijdens een studioverhoor ten overstaan van de rechter-commissaris heeft zij uitvoerig en in lijn met haar eerdere verhoren verklaard. Bovendien vinden voornoemde verklaringen van [X] en [Y] steun in de verklaring van getuige [getuige]. Deze persoon verklaart immers dat verdachte ook haar had benaderd om telefoonabonnementen voor hem af te sluiten. Voorts heeft verdachte tegenover haar verklaard dat hij twee meisjes had die gevlogen hadden en drugs moesten meenemen. Verdachte vertelde ook dat de meisjes vriendinnen van elkaar waren en beiden verliefd op hem waren.49 De rechtbank acht aannemelijk dat verdachte het hier over [X] en [Y] heeft, mede gelet op het feit dat getuige [getuige] heeft verklaard dat zij verdachte de volgende dag heeft horen spreken over de telefoon met een van de meisjes die uit Suriname was gekomen. [getuige] hoorde verdachte hierbij zeggen dat ze er voor moest zorgen dat het andere meisje niets meer zou zeggen. Ter terechtzitting heeft verdachte aangegeven dat hij in aanwezigheid van [getuige] inderdaad met [Y] over [X] heeft gesproken.50 Gelet op voornoemde feiten en

20 omstandigheden, in onderling verband en samenhang bezien, is de rechtbank van oordeel dat de getuigenverklaringen van [X] en [Y] betrouwbaar zijn Mensenhandel De raadsman heeft ook bepleit dat [Y] en [X] geen kwetsbare en gemakkelijk beïnvloedbare personen zijn en dat zij daarom zelfstandige keuzes hebben gemaakt en niet zijn uitgebuit door verdachte. Verdachte heeft zich dan ook niet schuldig gemaakt aan mensenhandel. De officier van justitie heeft ter terechtzitting gemotiveerd aangegeven waarom zij het standpunt huldigt dat verdachte zowel ten aanzien van [X] als [Y] zich meernalen heeft schuldig gemaakt aan mensenhandel. De rechtbank overweegt hierover het navolgende. Blijkens de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel dat heeft geleid tot de wet van 9 december 2004, Stb. 645, waarbij artikel 273a (oud) van het Wetboek van Strafrecht is ingevoerd, is mensenhandel (gericht op) uitbuiting. Bij de strafbaarstelling van mensenhandel staat het belang van het individu steeds voorop. Dat belang is het behoud van zijn of haar lichamelijke en geestelijke integriteit en persoonlijke vrijheid. De staat dient strafrechtelijke bescherming te bieden tegen aantasting van het recht op die integriteit en vrijheid (Kamerstukken II, 2003/2004, , nr. 3). Daarbij past ook de plaats van (thans) artikel 273f in titel XVIII in het Wetboek van Strafrecht (Misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid). Onder het brede bereik van mensenhandel vallen tevens moderne vormen van slavernij. Specifiek voor slavernij is volgens genoemde memorie van toelichting de volledige zeggenschap van de ene mens over de andere. Hoewel artikel 273f, eerste lid, onder 4 van het Wetboek van Strafrecht niet expliciet uitbuiting noemt, dient hiervan naar het oordeel van de rechtbank wel sprake te zijn, zulks mede gezien de opsomming van een aantal vormen van uitbuiting in artikel 273f, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht. Het bestanddeel (oogmerk van) uitbuiting is niet gedefinieerd, anders dan door de opsomming in het tweede lid van een aantal vormen van uitbuiting, waaronder gedwongen of verplichte arbeid of diensten. Blijkens genoemde memorie van toelichting doelt het huidige artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht op een verscheidenheid aan moderne vormen van slavernij of met slavernij of dienstbaarheid te vergelijken praktijken. Daarbij kan volgens de memorie van toelichting worden gedacht aan tewerkstelling onder dwang of het maken van misbruik van een afhankelijke positie van een persoon die onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs geen andere keuze heeft dan in een toestand van uitbuiting te geraken. Als voorbeeld wordt genoemd een extreem lange werkweek tegen onevenredig lage betaling onder slechte werkomstandigheden (Kamerstukken II, 2003/2004, , nr. 3). Aan de totstandkomingsgeschiedenis van artikel 250a (oud) van het Wetboek van Strafrecht, waaraan blijkens het arrest van de Hoge Raad van 27 oktober 2009, LJN: BI7097, r.o. 2.4, thans nog belang kan worden gehecht, kan nog worden ontleend dat gedragingen, bestaande uit het misbruik maken van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht of misleiding, de wil beïnvloeden, waaronder begrepen de

ECLI:NL:RBGEL:2013:4039

ECLI:NL:RBGEL:2013:4039 ECLI:NL:RBGEL:2013:4039 Uitspraak RECHTBANK GELDERLAND Team strafrecht Zittingsplaats Zutphen Meervoudige kamer Parketnummer: [jw.sys.1.verdachte_1_parketnummer]05/860948-13 Uitspraak d.d. 22 oktober 2013

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2014:9415

ECLI:NL:GHARL:2014:9415 ECLI:NL:GHARL:2014:9415 Instantie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak: 04-12-2014 Datum publicatie: 17-12-2014 Zaaknummer: 21-005927-13 Formele relaties Eerste aanleg: ECLI:NL:RBGEL:2013:CA2936

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2014:3064

ECLI:NL:GHARL:2014:3064 ECLI:NL:GHARL:2014:3064 Instantie Datum uitspraak 15-04-2014 Datum publicatie 15-04-2014 Zaaknummer 21-000541-12 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2016:4569

ECLI:NL:RBMNE:2016:4569 ECLI:NL:RBMNE:2016:4569 Instantie Datum uitspraak 16-08-2016 Datum publicatie 17-08-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland 16/652521-15 (P) Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZUT:2004:AO7273

ECLI:NL:RBZUT:2004:AO7273 ECLI:NL:RBZUT:2004:AO7273 Instantie Rechtbank Zutphen Datum uitspraak 31-03-2004 Datum publicatie 08-04-2004 Zaaknummer 06/060115-03 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZUT:2012:BV2125

ECLI:NL:RBZUT:2012:BV2125 ECLI:NL:RBZUT:2012:BV2125 Instantie Rechtbank Zutphen Datum uitspraak 24-01-2012 Datum publicatie 27-01-2012 Zaaknummer 06/850686-11 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2016:1480. Datum uitspraak: Datum publicatie: Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - meervoudig.

ECLI:NL:RBOVE:2016:1480. Datum uitspraak: Datum publicatie: Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - meervoudig. ECLI:NL:RBOVE:2016:1480 Instantie: Rechtbank Overijssel Datum uitspraak: 26-04-2016 Datum publicatie: 26-04-2016 Zaaknummer: 08.910038-15 (P) Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2014:9416

ECLI:NL:GHARL:2014:9416 ECLI:NL:GHARL:2014:9416 Instantie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak: 04-12-2014 Datum publicatie: 17-12-2014 Zaaknummer: 21-005710-13 Formele relaties: Eerste aanleg: ECLI:NL:RBGEL:2013:1485

Nadere informatie

Het hoger beroep De officier van justitie heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Het hoger beroep De officier van justitie heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld. ECLI:NL:GHARL:2015:7181 Instantie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak: 25-09-2015 Datum publicatie: 25-09-2015 Zaaknummer: 21-004143-14 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2015:2577

ECLI:NL:GHARL:2015:2577 ECLI:NL:GHARL:2015:2577 Uitspraak Arrest GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN Strafrecht Parketnummer: 21-008157-13 Datum uitspraak: 9 april 2015 Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken gewezen

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2017:2863

ECLI:NL:RBNHO:2017:2863 ECLI:NL:RBNHO:2017:2863 Instantie Datum uitspraak 30-01-2017 Datum publicatie 07-04-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Noord-Holland 15/871465-15 (P) Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2017:1209

ECLI:NL:RBOVE:2017:1209 ECLI:NL:RBOVE:2017:1209 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 20-03-2017 Datum publicatie 20-03-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 08/760032-15(P) Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZUT:2007:BB4499

ECLI:NL:RBZUT:2007:BB4499 ECLI:NL:RBZUT:2007:BB4499 Instantie Rechtbank Zutphen Datum uitspraak 25-09-2007 Datum publicatie 28-09-2007 Zaaknummer 06/580261-07 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2010:BN9788

ECLI:NL:RBALK:2010:BN9788 ECLI:NL:RBALK:2010:BN9788 Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak: 07-10-2010 Datum publicatie: 08-10-2010 Zaaknummer: 14.810141-07 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZUT:2011:BT8884

ECLI:NL:RBZUT:2011:BT8884 ECLI:NL:RBZUT:2011:BT8884 Instantie Rechtbank Zutphen Datum uitspraak 21-10-2011 Datum publicatie 21-10-2011 Zaaknummer 06/940112-11 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2016:5635 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2016:5635 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2016:5635 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 10-11-2016 Datum publicatie 29-12-2016 Zaaknummer 23-000872-16 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2006:AX3957

ECLI:NL:GHARN:2006:AX3957 ECLI:NL:GHARN:2006:AX3957 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 23-05-2006 Datum publicatie 23-05-2006 Zaaknummer 21-000822-05 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Hoger

Nadere informatie

Uitspraak. Afdeling strafrecht. Parketnummer: Uitspraak d.d.: 2 februari 2016 TEGENSPRAAK Promis

Uitspraak. Afdeling strafrecht. Parketnummer: Uitspraak d.d.: 2 februari 2016 TEGENSPRAAK Promis ECLI:NL:GHARL:2016:10657 Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak 02-02-2016 Datum publicatie 15-05-2017 Zaaknummer 21-002071-15 Formele relaties Cassatie: ECLI:NL:HR:2017:789, Niet ontvankelijk

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2016:554. Uitspraak

ECLI:NL:HR:2016:554. Uitspraak ECLI:NL:HR:2016:554 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 05-04-2016 Datum publicatie 05-04-2016 Zaaknummer 15/00430 Formele relaties In cassatie op : ECLI:NL:GHARL:2014:9416, bekrachtiging/bevestiging.

Nadere informatie

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld. arrest GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN locatie Arnhem Afdeling strafrecht Parketnummer: X Uitspraak d.d.: 15 juni 2016 TEGENSPRAAK Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken gewezen op het hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2009:BH3792

ECLI:NL:GHARN:2009:BH3792 ECLI:NL:GHARN:2009:BH3792 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 23-02-2009 Datum publicatie 26-02-2009 Zaaknummer 24-001873-06 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2016:13684

ECLI:NL:RBDHA:2016:13684 ECLI:NL:RBDHA:2016:13684 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 25-10-2016 Datum publicatie 17-11-2016 Zaaknummer 09/797308-15 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2011:BU1518

ECLI:NL:GHLEE:2011:BU1518 ECLI:NL:GHLEE:2011:BU1518 Instantie Datum uitspraak 17-10-2011 Datum publicatie 25-10-2011 Gerechtshof Leeuwarden Zaaknummer 24-003332-09 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSGR:2012:BX3976

ECLI:NL:GHSGR:2012:BX3976 ECLI:NL:GHSGR:2012:BX3976 Instantie Datum uitspraak 26-07-2012 Datum publicatie 08-08-2012 Gerechtshof 's-gravenhage Zaaknummer 22-000638-11 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

vonnis van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken d.d. 20 februari 2014 in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte

vonnis van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken d.d. 20 februari 2014 in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte ECLI:NL:RBNNE:2014:830 RECHTBANK NOORD-NEDERLAND Afdeling strafrecht Locatie Groningen parketnummer 18/850452-13 vonnis van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken d.d. 20 februari 2014

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2012:BW5999

ECLI:NL:GHSHE:2012:BW5999 ECLI:NL:GHSHE:2012:BW5999 Instantie Datum uitspraak 16-05-2012 Datum publicatie 16-05-2012 Zaaknummer 20-002733-11 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-hertogenbosch Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMAA:2006:AY6572

ECLI:NL:RBMAA:2006:AY6572 ECLI:NL:RBMAA:2006:AY6572 Instantie Rechtbank Maastricht Datum uitspraak 21-07-2006 Datum publicatie 21-08-2006 Zaaknummer 03/703565-05 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDOR:2010:BM1743

ECLI:NL:RBDOR:2010:BM1743 ECLI:NL:RBDOR:2010:BM1743 Instantie: Rechtbank Dordrecht Datum uitspraak: 20-04-2010 Datum publicatie: 21-04-2010 Zaaknummer: 11/500196-09; 11/712447-09; TUL 10/611196-08 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2013:CA3525

ECLI:NL:RBGEL:2013:CA3525 ECLI:NL:RBGEL:2013:CA3525 Instantie: Rechtbank Gelderland Datum uitspraak: 12-06- 2013 Datum publicatie: 18-06- 2013 Zaaknummer: 06/850903-12 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg

Nadere informatie

Uitspraak. Afdeling strafrecht. Parketnummer: Datum uitspraak: 1 november TEGENSPRAAK (gemachtigd raadsman)

Uitspraak. Afdeling strafrecht. Parketnummer: Datum uitspraak: 1 november TEGENSPRAAK (gemachtigd raadsman) ECLI:NL:GHAMS:2016:5673 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 01-11-2016 Datum publicatie 30-12-2016 Zaaknummer 23-003159-15 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de. vonnis RECHTBANK NOORD-HOLLAND Afdeling Publiekrecht, Sectie Straf Locatie Schiphol Meervoudige strafkamer Parketnummer: Uitspraakdatum: 8 april 2013 Tegenspraak Strafvonnis Dit vonnis is gewezen naar

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2011:BQ0420

ECLI:NL:GHARN:2011:BQ0420 ECLI:NL:GHARN:2011:BQ0420 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 05-04-2011 Datum publicatie 07-04-2011 Zaaknummer 21-002244-10 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Hoger

Nadere informatie

Strafprocesrecht Bijzondere kenmerken: Hoger beroep Wetsverwijzingen: Wetboek van Strafrecht 197a, geldigheid: 2014-05-11

Strafprocesrecht Bijzondere kenmerken: Hoger beroep Wetsverwijzingen: Wetboek van Strafrecht 197a, geldigheid: 2014-05-11 ECLI:NL:GHSHE:2015:3566 Instantie: Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak: 16-09-2015 Datum publicatie: 17-09-2015 Zaaknummer: 20-002514-14 Rechtsgebieden: Materieel strafrecht Strafprocesrecht Bijzondere

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2015:3340

ECLI:NL:RBOVE:2015:3340 ECLI:NL:RBOVE:2015:3340 Instantie: Rechtbank Overijssel Datum uitspraak: 09-07-2015 Datum publicatie: 13-07-2015 Zaaknummer: 08.963556-14 (LP) Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg

Nadere informatie

Vonnis van de rechtbank Limburg, meervoudige kamer voor strafzaken,

Vonnis van de rechtbank Limburg, meervoudige kamer voor strafzaken, ECLI:NL:RBLIM:2013:5859 Uitspraak RECHTBANK Limburg Zittingsplaats Maastricht Strafrecht Parketnummer : 03/993017-11 Datum uitspraak : 17 september 2013 Tegenspraak Vonnis van de rechtbank Limburg, meervoudige

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2016:5140

ECLI:NL:RBOVE:2016:5140 ECLI:NL:RBOVE:2016:5140 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 15-12-2016 Datum publicatie 27-12-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 08/963658-14 (LP) (P) Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2014:3775

ECLI:NL:GHAMS:2014:3775 ECLI:NL:GHAMS:2014:3775 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 01-07-2014 Datum publicatie 05-12-2014 Zaaknummer 23-004323-13 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBASS:2011:BQ1377

ECLI:NL:RBASS:2011:BQ1377 ECLI:NL:RBASS:2011:BQ1377 Instantie Rechtbank Assen Datum uitspraak 15-04-2011 Datum publicatie 15-04-2011 Zaaknummer 19.605555-10 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2014:3838

ECLI:NL:GHDHA:2014:3838 ECLI:NL:GHDHA:2014:3838 Instantie: Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak: 13-11-2014 Datum publicatie: 28-11-2014 Zaaknummer: 22-000767-14 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Hoger beroep Uitspraak

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2011:BU5011

ECLI:NL:RBAMS:2011:BU5011 ECLI:NL:RBAMS:2011:BU5011 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 16-11-2011 Datum publicatie 18-11-2011 Zaaknummer 13/656781-11 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2014:264

ECLI:NL:GHAMS:2014:264 ECLI:NL:GHAMS:2014:264 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 14-01-2014 Datum publicatie 22-04-2014 Zaaknummer 23-003557-13 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2015:5690

ECLI:NL:RBMNE:2015:5690 ECLI:NL:RBMNE:2015:5690 Instantie: Rechtbank Midden-Nederland Datum uitspraak: 14-07-2015 Datum publicatie: 17-08-2015 Zaaknummer: 16-994267-14 (P) Rechtsgebieden: Strafrecht Uitspraak RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2013:1485 RECHTBANK GELDERLAND. Uitspraak. Team strafrecht. Zittingsplaats Zutphen. Meervoudige kamer

ECLI:NL:RBGEL:2013:1485 RECHTBANK GELDERLAND. Uitspraak. Team strafrecht. Zittingsplaats Zutphen. Meervoudige kamer ECLI:NL:RBGEL:2013:1485 Uitspraak RECHTBANK GELDERLAND Team strafrecht Zittingsplaats Zutphen Meervoudige kamer Parketnummer: [jw.sys.1.verdachte_1_parketnummer]06/850783-12 Uitspraak d.d. 4 juni 2013

Nadere informatie

ECLI:NL:RBASS:2007:BB8355

ECLI:NL:RBASS:2007:BB8355 ECLI:NL:RBASS:2007:BB8355 Instantie Rechtbank Assen Datum uitspraak 20-11-2007 Datum publicatie 21-11-2007 Zaaknummer 19.830186-07 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSGR:2009:BN4085

ECLI:NL:GHSGR:2009:BN4085 ECLI:NL:GHSGR:2009:BN4085 Instantie Datum uitspraak 15-07-2009 Datum publicatie 16-08-2010 Gerechtshof 's-gravenhage Zaaknummer 22-006844-08 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:OGEAA:2016:411

ECLI:NL:OGEAA:2016:411 ECLI:NL:OGEAA:2016:411 Instantie Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba Datum uitspraak 05-02-2016 Datum publicatie 22-06-2016 Zaaknummer 426 van 2015, P-2015/06927 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2016:1117

ECLI:NL:RBOVE:2016:1117 ECLI:NL:RBOVE:2016:1117 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 04-04-2016 Datum publicatie 04-04-2016 Zaaknummer 08/993061-15 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBONE:2013:BY9769

ECLI:NL:RBONE:2013:BY9769 ECLI:NL:RBONE:2013:BY9769 Instantie Datum uitspraak 28-01-2013 Datum publicatie 29-01-2013 Rechtbank Oost-Nederland Zaaknummer 05/901294-11 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2010:BM4290 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHLEE:2010:BM4290 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHLEE:2010:BM4290 Instantie Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak 12-05-2010 Datum publicatie 12-05-2010 Zaaknummer 24-002146-08 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2016:1622

ECLI:NL:RBOVE:2016:1622 ECLI:NL:RBOVE:2016:1622 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 10-05-2016 Datum publicatie 11-05-2016 Zaaknummer 08/760127-15 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2010:BO8985

ECLI:NL:RBHAA:2010:BO8985 ECLI:NL:RBHAA:2010:BO8985 Instantie: Rechtbank Haarlem Datum uitspraak: 08-12-2010 Datum publicatie: 27-12-2010 Zaaknummer: 15/700445-10 en 15/761544-08 (tul) Rechtsgebieden: Strafrecht Tegenspraak Strafvonnis

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2016:5688

ECLI:NL:RBMNE:2016:5688 ECLI:NL:RBMNE:2016:5688 Instantie Datum uitspraak 26-10-2016 Datum publicatie 22-12-2016 Zaaknummer 16/703291-13 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2006:AZ2894

ECLI:NL:RBHAA:2006:AZ2894 ECLI:NL:RBHAA:2006:AZ2894 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 24-05-2006 Datum publicatie 22-11-2006 Zaaknummer 15/500189-06 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2015:1805

ECLI:NL:RBNHO:2015:1805 ECLI:NL:RBNHO:2015:1805 Uitspraak Vonnis RECHTBANK NOORD-HOLLAND, LOCATIE HAARLEM Strafrecht Datum uitspraak : 10 maart 2015 Parketnummer: 15/840083-08 (ontneming) Vonnis ex artikel 36e van het Wetboek

Nadere informatie

GERECHTSHOF TE 's-hertogenbosch meervoudige kamer voor strafzaken

GERECHTSHOF TE 's-hertogenbosch meervoudige kamer voor strafzaken parketnummer : 20.001938.96 uitspraakdatum : 29 april 1997 verstek dip GERECHTSHOF TE 's-hertogenbosch meervoudige kamer voor strafzaken A R R E S T gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2006:AY6694

ECLI:NL:RBHAA:2006:AY6694 ECLI:NL:RBHAA:2006:AY6694 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 16-08-2006 Datum publicatie 22-08-2006 Zaaknummer 15/500918-06 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2009:BH4974 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHLEE:2009:BH4974 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHLEE:2009:BH4974 Instantie Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak 05-03-2009 Datum publicatie 05-03-2009 Zaaknummer 24-002073-08 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep van 24 augustus 2016.

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep van 24 augustus 2016. ECLI:NL:GHAMS:2016:5663 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 07-09-2016 Datum publicatie 30-12-2016 Zaaknummer 23-000259-16 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2015:7578

ECLI:NL:RBNHO:2015:7578 ECLI:NL:RBNHO:2015:7578 Instantie Datum uitspraak 03-09-2015 Datum publicatie 04-09-2015 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 15/871690-14 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2016:10161

ECLI:NL:RBROT:2016:10161 ECLI:NL:RBROT:2016:10161 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 04-11-2016 Datum publicatie 13-01-2017 Zaaknummer 10/710336-16 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2011:BQ1659

ECLI:NL:GHAMS:2011:BQ1659 ECLI:NL:GHAMS:2011:BQ1659 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 15-04-2011 Datum publicatie 18-04-2011 Zaaknummer 23-000014-10 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 15/04458 Conclusie: ECLI:NL:PHR:2016:1277, Gevolgd

Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 15/04458 Conclusie: ECLI:NL:PHR:2016:1277, Gevolgd ECLI:NL:HR:2016:2909 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 20-12-2016 Datum publicatie 21-12-2016 Zaaknummer 15/04458 Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2016:1277, Gevolgd Rechtsgebieden Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2016:1041

ECLI:NL:RBGEL:2016:1041 ECLI:NL:RBGEL:2016:1041 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 22-02-2016 Datum publicatie 25-02-2016 Zaaknummer 05/840508-15 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2011:BT1675

ECLI:NL:RBUTR:2011:BT1675 ECLI:NL:RBUTR:2011:BT1675 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 07-09-2011 Datum publicatie 15-09-2011 Zaaknummer 16-600572-11 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2012:BW0079

ECLI:NL:RBHAA:2012:BW0079 ECLI:NL:RBHAA:2012:BW0079 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 09-02-2012 Datum publicatie 27-03-2012 Zaaknummer 15-801476-11 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4692

ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4692 ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4692 Instantie Datum uitspraak 19-03-2013 Datum publicatie 19-03-2013 Zaaknummer 21-000368-12 Formele relaties Rechtsgebieden Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Eerste aanleg: ECLI:NL:RBGRO:2009:BH3578,

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2014:2351

ECLI:NL:GHDHA:2014:2351 ECLI:NL:GHDHA:2014:2351 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 14-07-2014 Datum publicatie 14-01-2015 Zaaknummer 22-003067-13 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Hoger

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx LJN: BK6789, Gerechtshof 's-gravenhage, 22-000700-08 Datum uitspraak: Datum publicatie: Rechtsgebied: 16-12-2009 16-12-2009 Straf Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Computercriminaliteit.

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2015:8983

ECLI:NL:GHARL:2015:8983 ECLI:NL:GHARL:2015:8983 Instantie Datum uitspraak 26-10-2015 Datum publicatie 08-12-2015 Zaaknummer 21-006020-14 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2012:BZ3733

ECLI:NL:RBAMS:2012:BZ3733 ECLI:NL:RBAMS:2012:BZ3733 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 07-06-2012 Datum publicatie 11-03-2013 Zaaknummer 13/666528-11 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALM:2008:BD0835

ECLI:NL:RBALM:2008:BD0835 ECLI:NL:RBALM:2008:BD0835 Instantie Rechtbank Almelo Datum uitspraak 29-04-2008 Datum publicatie 29-04-2008 Zaaknummer 08/710423-07 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2010:BN7215

ECLI:NL:GHSHE:2010:BN7215 ECLI:NL:GHSHE:2010:BN7215 Gerechtshof s-hertogenbosch Datum uitspraak: 17-09-2010 Datum publicatie: 17-09-2010 Zaaknummer: 20-003936-09 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Uitspraak

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2014:2799

ECLI:NL:RBNNE:2014:2799 ECLI:NL:RBNNE:2014:2799 Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland Datum uitspraak: 05-06-2014 Datum publicatie: 05-06-2014 Zaaknummer: 18/670632-11 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2011:BR2992

ECLI:NL:RBUTR:2011:BR2992 ECLI:NL:RBUTR:2011:BR2992 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 14-07-2011 Datum publicatie 26-07-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 16/600081-11; 16/600434-10 (tul)

Nadere informatie

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek ECLI:NL:GHDHA:2015:80 Uitspraak Rolnummer: 22-002584-14 Parketnummers: 10-750263-13, 22-003524-12 (TUL) en 22-004272-11 (TUL) Datum uitspraak: 27 januari 2015 TEGENSPRAAK Gerechtshof Den Haag meervoudige

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2016:709

ECLI:NL:GHAMS:2016:709 ECLI:NL:GHAMS:2016:709 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 28-01-2016 Datum publicatie 23-03-2016 Zaaknummer 23-001797-14 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2014:1006

ECLI:NL:RBDHA:2014:1006 ECLI:NL:RBDHA:2014:1006 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 29-01-2014 Datum publicatie 29-01-2014 Zaaknummer 09/818467-13 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:6214

ECLI:NL:RBROT:2017:6214 ECLI:NL:RBROT:2017:6214 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 22-06-2017 Datum publicatie 14-08-2017 Zaaknummer 10/996524-13 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2017:1473

ECLI:NL:RBNNE:2017:1473 ECLI:NL:RBNNE:2017:1473 Instantie Datum uitspraak 20-04-2017 Datum publicatie 21-04-2017 Rechtbank Noord-Nederland Zaaknummer 18/830019-17 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2015:84

ECLI:NL:GHDHA:2015:84 ECLI:NL:GHDHA:2015:84 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 27-01-2015 Datum publicatie 27-01-2015 Zaaknummer 22000511-14 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2017:2291

ECLI:NL:GHDHA:2017:2291 ECLI:NL:GHDHA:2017:2291 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 24-05-2017 Datum publicatie 09-08-2017 Zaaknummer 22-005150-16 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2016:6569

ECLI:NL:RBROT:2016:6569 ECLI:NL:RBROT:2016:6569 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 23-08-2016 Datum publicatie 23-08-2016 Zaaknummer ROT 10/720058-15 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2010:BO8408 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHLEE:2010:BO8408 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHLEE:2010:BO8408 Instantie Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak 17-12-2010 Datum publicatie 22-12-2010 Zaaknummer 24-002079-08 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

Uitspraak ECLI:NL:GHAMS:2012:BV9608

Uitspraak ECLI:NL:GHAMS:2012:BV9608 ECLI:NL:GHAMS:2012:BV9608 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 19-03-2012 Datum publicatie 21-03-2012 Zaaknummer 23-004614-10 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Zoekresultaat - inzien document. ECLI:NL:RBOBR:2015:5776 Permanente link: Uitspraak. Rechtbank Oost-Brabant

Zoekresultaat - inzien document. ECLI:NL:RBOBR:2015:5776 Permanente link: Uitspraak. Rechtbank Oost-Brabant Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBOBR:2015:5776 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ec Instantie Datum uitspraak 07-10-2015 Datum publicatie 07-10-2015 Rechtbank Oost-Brabant

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2013:CA1193

ECLI:NL:GHARL:2013:CA1193 ECLI:NL:GHARL:2013:CA1193 Instantie Datum uitspraak 12-02-2013 Datum publicatie 28-05-2013 Zaaknummer 21-004366-12 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:6331

ECLI:NL:RBROT:2017:6331 ECLI:NL:RBROT:2017:6331 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 09-08-2017 Datum publicatie 18-08-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 10/049808-15 en 10/231146-15

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2014:5880

ECLI:NL:RBNNE:2014:5880 ECLI:NL:RBNNE:2014:5880 Instantie Datum uitspraak 28-11-2014 Datum publicatie 28-11-2014 Zaaknummer 880041-12 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Noord-Nederland Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2015:6277

ECLI:NL:RBNNE:2015:6277 ECLI:NL:RBNNE:2015:6277 Instantie Datum uitspraak 13-11-2015 Datum publicatie 17-03-2016 Zaaknummer 18.720178-14 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Noord-Nederland Strafrecht

Nadere informatie

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank 's-gravenhage van 17 februari 2010 in de strafzaak tegen de verdachte:

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank 's-gravenhage van 17 februari 2010 in de strafzaak tegen de verdachte: ECLI:NL:GHDHA:2013:3398 Uitspraak Rolnummer: 22-001264-10 Parketnummer: 09-754074-09 Datum uitspraak: 6 september 2013 TEGENSPRAAK Gerechtshof Den Haag meervoudige kamer voor strafzaken Arrest gewezen

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2016:4450

ECLI:NL:GHAMS:2016:4450 ECLI:NL:GHAMS:2016:4450 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 13-07-2016 Datum publicatie 15-11-2016 Zaaknummer 23-004114-14 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Vindplaatsen

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZUT:2003:AH9598

ECLI:NL:RBZUT:2003:AH9598 ECLI:NL:RBZUT:2003:AH9598 Instantie Rechtbank Zutphen Datum uitspraak 03-06-2003 Datum publicatie 09-07-2003 Zaaknummer 06/080083-03 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ2356

ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ2356 ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ2356 Instantie Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak 22-04-2011 Datum publicatie 27-04-2011 Zaaknummer 24-000037-11 Formele relaties Eerste aanleg: ECLI:NL:RBLEE:2010:BO9043, Meerdere

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4699

ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4699 ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4699 Instantie Datum uitspraak 19-03-2013 Datum publicatie 19-03-2013 Zaaknummer 21-000669-12 Formele relaties Rechtsgebieden Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Eerste aanleg: ECLI:NL:RBGRO:2009:BH3578,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOBR:2014:1214

ECLI:NL:RBOBR:2014:1214 ECLI:NL:RBOBR:2014:1214 Instantie Datum uitspraak 20-03-2014 Datum publicatie 20-03-2014 Rechtbank Oost-Brabant Zaaknummer 01/865006-13 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN2158

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN2158 ECLI:NL:RBUTR:2010:BN2158 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 14-07-2010 Datum publicatie 22-07-2010 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 16-711123-09 [P] Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2013:CA0294

ECLI:NL:RBLIM:2013:CA0294 ECLI:NL:RBLIM:2013:CA0294 Instantie: Rechtbank Limburg Datum uitspraak: 07-05-2013 Datum publicatie: 16-05-2013 Zaaknummer: 03-700208-11 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg -

Nadere informatie

Uitspraak. Parketnummer: Datum uitspraak: 17 november 2016 VERSTEK

Uitspraak. Parketnummer: Datum uitspraak: 17 november 2016 VERSTEK ECLI:NL:GHAMS:2016:5593 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 17-11-2016 Datum publicatie 29-12-2016 Zaaknummer 23-001668-16 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALM:2010:BM9518

ECLI:NL:RBALM:2010:BM9518 ECLI:NL:RBALM:2010:BM9518 Instantie Rechtbank Almelo Datum uitspraak 23-06-2010 Datum publicatie 29-06-2010 Zaaknummer 08/710915-09, 08/720273-10 en 08/801343-07 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:OGEAA:2017:430

ECLI:NL:OGEAA:2017:430 ECLI:NL:OGEAA:2017:430 Instantie Datum uitspraak 24-05-2017 Datum publicatie 14-06-2017 Zaaknummer 88 van 2017 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba Strafrecht

Nadere informatie