Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2013

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 1 2 Vergelijkend overzicht Vergelijkend overzicht Paraplufonds Finles Belegginsfondsen Vergelijkend overzicht Subfonds Finles Collectief Beheer Vergelijkend overzicht Subfonds Finles Collectief Beheer I.L. 4 3 Verslag van de Beheerder Terugblik Vooruitblik Het Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen Resultaat Subfonds Finles Collectief Beheer Resultaat Subfonds Finles Collectief Beheer I.L. in Risicobeheer 33 5 Jaarrekening Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 34 6 Toelichting op de jaarrekening 36 7 Jaarrekening 2013 van het Subfonds Finles Collectief Beheer 44 8 Toelichting op de Jaarrekening 2013 van het Subfonds Finles Collectief Beheer 47 9 Jaarrekening 2013 van het Subfonds Finles Collectief Beheer I.L Toelichting op de Jaarrekening 2013 van het Subfonds Finles Collectief Beheer I.L Overige gegevens 65 Pagina 1

3 1 Algemene gegevens Beheerder Finles N.V. Postbus GP Utrecht Directie van beheerder L.J.B. Management & Consultancy B.V. Drs. J.A.M. van der Holst Cosimo International B.V. R.J. van Kuijk J.P.P.A van Oudvorst RA Bewaarder KAS-Trust Bewaarder Finles Collectief Beheer Fonds B.V. Nieuwezijds Voorburgwal RL Amsterdam Raad van Commissarissen Finles N.V. Dr. B.R. Bot (voorzitter) Drs. P.H.M. Hendriks Mr. D. van der Weij Administrateur TMF FundAdministrators B.V. Westblaak 89 Postbus HC Rotterdam Accountant De Keijzer Nipius & Co Accountants B.V. Paasheuvelweg 16 Postbus DJ Amsterdam Depotbank Kas Bank N.V. Nieuwezijds Voorburgwal RL Amsterdam Pagina 2

4 2 Vergelijkend overzicht Hieronder volgt een overzicht van de kerncijfers van het Fonds over de afgelopen vijf jaar. 2.1 Vergelijkend overzicht Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen Kerncijfers (bedragen in EUR 1.000) Fondsvermogen bij aanvang jaar Plaatsing participaties Waardeveranderingen van beleggingen (2.721) (2.367) (8.796) (9.640) (1.172) Inkomsten Terugname participaties Kosten beheer, bewaring en administratie Fondsvermogen einde jaar Samenstelling van het fondsvermogen Beleggingen Liquide middelen Saldo vorderingen en schulden (608) (113) Fondsvermogen Waarde per participatie Subfonds Collectief Beheer Aantal participanten Aantal participaties Intrinsieke waarde 75,71 79,75 82,20 92,14 99,84 Waarde per participatie Subfonds Collectief Beheer I.L. Aantal participanten Aantal participaties Intrinsieke waarde 20,21 32,63 43,75 70,21 Pagina 2

5 2 Vergelijkend overzicht 2.2 Vergelijkend overzicht Subfonds Finles Collectief Beheer Kerncijfers (bedragen in EUR 1.000) Fondsvermogen bij aanvang jaar Plaatsing participaties Waardeveranderingen van beleggingen (627) (309) (2.481) (4.644) (1.172) Inkomsten Terugname participaties Kosten beheer, bewaring en administratie Fondsvermogen einde jaar Samenstelling van het fondsvermogen Beleggingen Liquide middelen Saldo vorderingen en schulden (592) (189) Fondsvermogen Waarde per participatie Aantal participanten Aantal participaties Intrinsieke waarde 75,71 79,75 82,20 92,14 99,84 Pagina 3

6 2 Vergelijkend overzicht 2.3 Vergelijkend overzicht Subfonds Finles Collectief Beheer I.L. Kerncijfers (bedragen in EUR 1.000) Fondsvermogen bij aanvang jaar Plaatsing participaties Waardeveranderingen van beleggingen (2.094) (2.058) (6.315) (4.996) Inkomsten Terugname participaties Kosten beheer, bewaring en administratie Fondsvermogen einde jaar Samenstelling van het fondsvermogen Beleggingen Liquide middelen Saldo vorderingen en schulden (16) Fondsvermogen Waarde per participatie Aantal participanten Aantal participaties Intrinsieke waarde 20,21 32,63 43,75 70,21 Pagina 4

7 3 Verslag van de Beheerder Dit verslag betreft het jaarverslag 2013 van het Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen. Eind 2010 is door de Beheerder besloten om alle illiquide beleggingen in het Finles collectief Beheer Fonds, waarvoor een verkoopopdracht is ingelegd, onder te brengen in een separate portefeuille van illiquide beleggingen. Dit vond plaats op 12 november De belangrijkste reden hiervoor was de bescherming van alle participanten in het fonds. Immers, naar mate er meer uittredingen uit het fonds plaats vinden wordt het aandeel van de illiquide beleggingen steeds groter en dit zou een ongelijke behandeling van alle participanten gezamenlijk impliceren. Op 1 februari 2011 is het Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen met de subfondsen Subfonds Finles Collectief Beheer en Subfonds Finles Collectief Beheer I.L. (in liquidatie) opgericht. In dit jaarverslag treft u separaat aan de samengestelde jaarrekening van het Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen en de jaarrekeningen van de Subfondsen Finles Collectief Beheer en Finles Collectief Beheer I.L.. In dit jaarverslag vindt u een overzicht van de prestaties in 2013 van de te onderscheiden fondsen. Ook geven wij u een toelichting op het in 2013 gevoerde beleggingsbeleid en op het beleggingsbeleid voor Wij menen u op deze manier een goed inzicht te geven in uw belegging en onze visie op de financiële markten. Alle koers- en marktgegevens in dit jaarverslag zijn, tenzij anders vermeld, afkomstig uit Bloomberg (wereldwijd geaccepteerd financieel data- en handelssysteem). Administratieve Organisatie/Interne beheersingsomgeving ; verklaring van de Beheerder Wij beschikken over een beschrijving van de bedrijfsvoering, die voldoet aan de eisen van de Wet op het financieel toezicht en het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo). Wij hebben gedurende het afgelopen boekjaar verschillende aspecten van de bedrijfsvoering beoordeeld. Bij onze werkzaamheden hebben wij geen constateringen gedaan op grond waarvan wij zouden moeten concluderen dat de beschrijvingen van de opzet van de bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 121 van het Bgfo niet voldoen aan de vereisten zoals opgenomen in de Wet op het financieel toezicht en daaraan gerelateerde regelgeving. Op grond hiervan verklaren wij als Beheerder voor de door ons beheerde beleggingsinstellingen te beschikken over een beschrijving van de bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 121 Bgfo. Ook hebben wij geconstateerd dat de bedrijfsvoering effectief en in overeenstemming met de beschrijving functioneert. Daarom verklaren wij met een redelijke mate van zekerheid dat de bedrijfsvoering gedurende het verslagjaar 2013 effectief en in overeenstemming met de beschrijving heeft gefunctioneerd. De financiële markten in Macro Economische Terugblik 2013 Gaat 2013 de geschiedenisboeken in als jaar van de fundamentele ommekeer voor Europa, de Verenigde Staten en Japan of blijkt het een jaar van valse hoop te zijn geweest? Feit is dat 2013 werd gekenmerkt door grote verschillen in economische ontwikkelingen tussen landen en regio s. Zo was er een duidelijke verbetering voor economieën van veel ontwikkelde landen, met name in de Verenigde Staten en Japan, terwijl een groot aantal opkomende landen te maken kreeg met (sterk) teruglopende groei en een aantal grote fiscale uitdagingen. Ook tussen de resultaten van de diverse beleggingscategorieën waren grote verschillen waarneembaar. Zo kregen veel staatsobligaties met verliezen te maken. Aan de andere kant lieten aandelenmarkten in met name ontwikkelde landen goede resultaten zien. In deze algemene terugblik laten wij per regio de belangrijkste macro economische gebeurtenissen van 2013 de revue passeren. De focus ligt hierbij op Europa, de Verenigde Staten en Azië. Daarna behandelen we de specifieke ontwikkelingen van de financiële markten in Pagina 5

8 3 Verslag van de Beheerder Europa Macro-economisch begon de eurozone als geheel in 2013 in mineur. In het eerste kwartaal van 2013 daalde het bruto binnenlands product (BBP) in de eurozone met 0,2%. In het tweede kwartaal volgde het herstel en klom de economie van de zeventien landen uit de recessie, met een groei van 0,3% in vergelijking met het tweede kwartaal van Ook in het derde en vierde kwartaal groeide het BBP licht (respectievelijk 0,1% en 0,3%). De groei van de eurozone als geheel is daarmee dus laag en zeer broos. De verschillen tussen de individuele landen zijn groot. Zo blijft de Duitse economie goed presteren. Daarentegen blijven economische ontwikkelingen in landen als Frankrijk en Italië moeizaam. Zo was het derde kwartaal van 2013 bijvoorbeeld het negende opeenvolgende kwartaal dat de Italiaanse economie kromp. Ook de productiecijfers van bedrijven in de Eurozone, gemeten door de PMI Index, lieten een verbetering zien gedurende het jaar. De PMI-index geeft de trend van productiecijfers van bedrijven in de Eurozone weer. Een score van boven de 50 betekent groei en een score beneden de 50 betekent een teruggang van de productie. Bron: Bloomberg: Ontwikkeling PMI-index Eurozone Daarentegen liep de werkloosheid in de eurozone verder op gedurende het jaar. Per 31 december 2013 kwam de werkloosheid in de eurozone ruim boven de 12% uit. In Nederland is de werkloosheid per 31 december 2013 inmiddels opgelopen naar 8,2% van de beroepsbevolking. Dit was 6,9% per 31 december De moeizame macro economische situatie is met name het gevolg van de vaak drastische bezuinigingen die door de meeste Europese overheden worden uitgevoerd om zo de schuldenlast terug te dringen. Dit heeft een dempend effect op groei waardoor consumenten minder geld uitgeven en veel bedrijven ontslagrondes aankondigen om zo hun winstmarges in stand te houden. In 2013 brak ook een nieuw hoofdstuk aan in de Europese schuldenproblematiek. Eind maart 2013 was Cyprus het laatste land in de eurozone dat aan het reddinginfuus ging van de zogenaamde Troika (Eurozone, ECB en IMF). Al lange tijd bestond het vermoeden dat Cyprus het volgende land zou zijn in de eurozone dat een financieel noodpakket nodig zou hebben om het hoofd boven water te kunnen houden. Het noodpakket kwam moeizaam tot stand. De eurogroep en het IMF stelden samen een noodpakket van 10 miljard euro voor Cyprus beschikbaar. Cyprus moet hervormingen doorvoeren, belastingen verhogen en de bankensector moet worden verkleind. Ook depositohouders (boven de euro) werden niet ontzien en droegen bij aan het totale noodpakket. De Troika lijkt hiermee een nieuwe weg te zijn ingeslagen. Het zou immers heel goed kunnen dat indien landen in de eurozone in de toekomst een noodpakket nodig zouden hebben depositohouders ook moeten meebetalen. Pagina 6

9 3 Verslag van de Beheerder In de landen die al een noodpakket hebben ontvangen, Griekenland, Ierland, Portugal en indirect Spanje, was er een aantal positieve signalen. Zo daalde de kapitaalmarktrente in deze landen waardoor deze landen goedkoper geld kunnen lenen mochten zij geld willen ophalen in de kapitaalmarkt. Bron: JP Morgan Asset Management: Arbeidskosten geïndexeerd Veel van deze landen zijn in staat geweest het tekort op de lopende rekening om te zetten in een overschot. Ze zijn duidelijk competitiever geworden en hun exportpositie is verbeterd. Dit omdat veel bedrijven diep hebben gesneden in de lonen van werknemers. Dit is overigens nog steeds niet het geval in Italië en Frankrijk, landen die eveneens vaak in de media worden genoemd vanwege hun weinig florissante financiële situatie. De druk blijft onverminderd hoog om door te gaan met de weg die is ingeslagen: hervormingen, terugdringen van schulden, etc. Op politiek niveau gebeurden er ook een aantal belangrijke dingen in Europa in In Duitsland behaalde het CDU/CSU, de partij van Bondskanselier Angela Merkel, een klinkende verkiezingsoverwinning. Hiermee lijkt de politieke stabiliteit in Duitsland, de grootste economie van Europa, voor de komende jaren gewaarborgd. Eind februari waren er verkiezingen in Italië. Deze werden met een nipte meerderheid gewonnen door de Christendemocraten. Eind april kwam moeizaam een kabinet tot stand aangevoerd door premier Enrico Letta. Het kabinet kwam in het derde kwartaal van 2013 direct onder grote druk te staan nadat Silvio Belusconi zijn coalitiepartij had gemaand uit de regering te stappen. Hij werd echter teruggefloten door zijn partijgenoten. Net als in Italië blijft de politieke situatie in sommige landen in de eurozone onrustig omdat coalities ten eerste al moeilijk tot stand zijn gekomen en ten tweede omdat coalities vaak een kleine meerderheid hebben. Op monetair niveau voert de Europese Centrale Bank, de ECB, een uitermate accomoderend beleid. Zo heeft de ECB dit jaar de geldmarktrente in twee stappen verlaagd van 0,75% naar 0,25%. Dit is een historisch laag niveau. Een belangrijke reden om de rente te verlagen is de dalende inflatie. Zo kwam de inflatie per eind oktober 2013 op jaarbasis uit op 0,7%. Dat is aanzienlijk lager dan het peil van 2 procent waar de ECB naar streeft. De angst voor een deflatoir scenario is dan ook groot. Pagina 7

10 3 Verslag van de Beheerder Bron: Societe Generale Cross Asset Research. Ontwikkeling inflatie consumententprijzen in de Verenigde Staten en Europa Door de rente te verlagen hoopt de ECB de economie te stimuleren. Met de renteverlaging kunnen banken goedkoper lenen en daardoor ook goedkoper leningen verstrekken aan bijvoorbeeld bedrijven. Verenigde Staten (VS) De eerste hobbel werd in de Verenigde Staten direct op 1 januari 2013 genomen. In de Verenigde Staten was 1 januari 2013 namelijk een belangrijke deadline in verband met de zogenaamde Fiscal Cliff. Per 1 januari zouden automatische belastingverhogingen en besparingsmaatregelen in werking treden als er geen compromis werd bereikt tussen Democraten en Republikeinen om de overheidsfinanciën op orde te brengen. Uiteindelijk werd er op het laatste moment een soort compromis bereikt tussen beide partijen. Echter een aantal zeer belangrijke beslissingen werd vooruit geschoven. Het ging hier dan met name om de maatregelen die moeten worden ingevoerd om op de lange termijn de financiën op orde te brengen. Hierbij moet u vooral denken aan hervormingen van het zorgstelsel en belastingstelsel. Ook over het zogenaamde schuldenplafond werd geen structurele beslissing genomen. Dit is het wettelijke plafond voor de toegestane hoogte van de Amerikaanse staatsschuld. Er werd alleen afgesproken om het schuldenplafond tijdelijk te verhogen. In oktober 2013 zou dan een meer structurele oplossing gevonden moeten worden. In oktober konden Democraten en Republikeinen het echter niet eens worden over de overheidsfinanciën van Hierdoor werden ambtenaren gedwongen met onbetaald verlof te gaan. Zo was het voor Amerikanen bijvoorbeeld niet mogelijk om hun paspoort te vernieuwen en bleven nationale parken en musea gesloten. Daarnaast was er de discussie over het schuldenplafond dat zou worden bereikt op 17 oktober. Als dit plafond niet zou worden verhoogd dan zou de Verenigde Staten haar schulden op den duur niet meer kunnen terugbetalen. Dit zou naar verwachting desastreuze gevolgen hebben voor de mondiale wereldeconomie. Op het laatste moment werd een "deal" gesloten door de Republikeinen en Democraten waardoor het schuldenplafond alsnog tijdelijk werd verhoogd. Eveneens werd de sluiting van de overheidsdiensten opgeheven. Het opvallende was dat de wereldwijde financiële markten ondanks deze problematiek relatief rustig bleven. Op macro-economisch niveau was er een aantal goede ontwikkelingen in de Verenigde Staten waarneembaar. Zo trok de huizenmarkt verder aan, zette de economische groei gestaag door en nam de werkloosheid verder af. Pagina 8

11 3 Verslag van de Beheerder De groei is niet spectaculair als we het in historisch perspectief plaatsen, maar het is in ieder geval positieve economische groei. In het vierde kwartaal groeide de Amerikaanse economie met 3,2% in vergelijking met het vierde kwartaal van 2012 (reële BBP). Finale verkopen stegen met 2,8% in het vierde kwartaal. In onze opinie is het betrouwbaarder om uit te gaan van finale verkopen omdat de opbouw van voorraden buiten beschouwing wordt gelaten. Bron: Nomura Global Markets Research: Ontwikkeling reële BBP in de Verenigde Staten op kwartaalbasis en de individuele componenten van het BBP. Pagina 9

12 3 Verslag van de Beheerder In onze nieuwsbrieven van afgelopen jaar heeft u kunnen lezen dat wij het uiterst belangrijk vonden dat de Amerikaanse Centrale Bank, de Federal Reserve (FED), een accommoderend beleid zou blijven voeren gedurende Dit omdat de marktomstandigheden nog uiterst fragiel zijn. In mei kwam dan toch de discussie over mogelijke tapering ofwel het terugschroeven van de kwantitatieve verruiming. De FED koopt per maand voor 85 miljard USD aan staatsobligaties van de Verenigde Staten en Agency RMBS (hypotheken). Ben Bernanke, de voorzitter van de FED, gaf in zijn maandelijkse speech aan dat mogelijkerwijs later in 2013 de FED zou beginnen met het afbouwen van het steunprogramma. Dit zorgde voor verhoogde volatiliteit op de financiële markten. Vooral aandelen en obligaties in opkomende landen kregen harde klappen net als obligaties, zowel staatsobligaties als bedrijfsobligaties, in ontwikkelde landen. Economen en analisten hadden de verwachting dat tijdens de FED-vergadering in september 2013 zou worden besloten om te beginnen met het afbouwen van de kwantitatieve verruiming. De meerderheid van de leden van de FED vond echter dat er nog meer macro-economisch bewijs nodig was om over te gaan tot het afbouwen. In december werd dan toch aangekondigd om per januari 2014 de kwantitatieve verruiming met US Dollar 10 miljard af te bouwen naar US Dollar 75 miljard per maand. Volgens de FED laat de economie nu voldoende positieve ontwikkelingen zien waardoor het gecontroleerd afbouwen van "QE3" gerechtvaardigd is. De grafiek hieronder laat de balans van de FED zien. Deze is explosief gegroeid sinds Kredietrisico s zijn daarmee verschoven van de balansen van banken en andere private investeerders naar de balans van de centrale bank. De verwachting is dat de balans nog zal blijven groeien tot het moment dat tapering geheel is voltooid. Bron: JP Morgan Asset Management: Samenstelling van de balans van de FED. De inflatie in de Verenigde Staten heeft vrijwel het gehele jaar onder de 2% bewogen. Dit is lager dan de doelstelling die de FED aanhoudt. De schuldenlast van de overheid blijft ondertussen verder oplopen. Momenteel bedragen de financiële verplichtingen van het land zo n 104% van het BBP. Het land heeft hiermee nog een zeer grote uitdaging om dit te verkleinen. Azië 2013 was het jaar van Japan. De conservatieve Liberaal-Democratische Partij (LDP) won met een grote meerderheid in december 2012 de verkiezingen. Het kabinet, onder leiding van de premier Shinzo Abe, pakte door in Bij het aantreden van het nieuwe kabinet in december 2012 werden drie belangrijke pijlers aangekondigd onder de noemer van Abenomics : Pijler 1: Fiscaal. De deflatie moet structureel aangepakt worden en de economie moet uit het dal getrokken worden. Japan gaat al decennia lang gebukt onder deflatie, een hoog jaarlijks begrotingstekort, frequente recessies en zeer hoge overheidsschulden. De overheidsschulden in Japan zijn het hoogst van alle ontwikkelde landen in de wereld en moeten worden teruggedrongen. Pagina 10

13 3 Verslag van de Beheerder Pijler 2: Monetair. De Japanse Centrale bank moet een belangrijke rol vervullen bij het vlot trekken van de economie. De nieuwe voorzitter van de Japanse Centrale bank, Haruhiko Kuroda, staat bekend als een groot voorstander van de plannen van premier Abe. De Japanse centrale bank zal zijn monetaire geldbasis de komende twee jaar verdubbelen. Dit alles om de economie te stimuleren. Pijler 3: Structurele hervormingen. Dit is wellicht de meest uitdagende pijler van Abenomics. Denk hierbij aan structurele hervormingen van de arbeidsmarkt, immigratie en de energiemarkt. Het vertrouwen van consumenten en bedrijven nam sterk toe gedurende het jaar. De winstgevendheid van Japanse bedrijven nam eveneens sterk toe. Gemiddeld is de winstgevendheid jaar op jaar met 60% gestegen. Dit is gedeeltelijk het gevolg van de depreciatie van de Japanse Yen wat een zeer goede uitgangspositie biedt voor exporterende bedrijven. Japan heeft nu voor het eerst sinds een zeer groot aantal jaren te maken met inflatie. Bron: JP Morgan Asset Management: Ontwikkeling kern -en headline inflatie in Japan. Kern inflatie is exclusief kosten voor voeding en energie. In China bewoog de economische groei (BBP) in 2013 rond de 7,5% en lijkt daarmee stabiel. In China is de regering bezig om de economie in balans te brengen. Dit betekent dat zij de economie minder afhankelijk wil maken van investeringen (bijvoorbeeld vastgoed) en export. Consumentenbestedingen dienen hierbij een belangijker onderdeel te worden van de economie. Daarnaast is de overheid bezig om de excessen, met name in de vastgoedmarkt, de kop in te drukken. Tijdens de belangrijke beleidsbijeenkomst van de Chinese regering half november werden de beleidsplannen voor de komende 10 jaar verder ingevuld. Economische hervormingen waren een belangrijk onderdeel. Groei lijkt hiermee op de korte termijn te worden geremd maar op de lange termijn kan dit in onze optiek alleen maar positief uitpakken voor het land. Een belangrijk onderdeel is de verkleining van de overheidsbemoeienis in het bedrijfsleven, maar juist een striktere controle op de financiële sector, met name op de kredietverlening. Pagina 11

14 3 Verslag van de Beheerder Bron: JP Morgan Asset Management: Ontwikkeling van de hoeveelheid nieuwe leningen in China per kwartaal in lokale valuta (Renminbi) De laatste jaren zijn in China veel leningen afgesloten. De belangrijkste afnemer was de vastgoedsector. De toekenningscriteria van banken bij het aangaan van deze leningen waren jarenlang minimaal waardoor kredieten makkelijk werden verschaft. Dit met alle gevolgen van dien. Het aantal dubieuze leningen op de balansen van banken in China is de laatste jaren sterk gestegen. De Chinese overheid probeert de kredietverstrekking nu af te remmen. In juni en december liepen interbancaire rentes hard op. Een teken dat banken elkaar geen geld wilden lenen. De centrale bank van China greep beide keren in waardoor de rentestanden weer daalden. Op politiek niveau spelen er veel zaken in Azië. Bijvoorbeeld de onderhuidse ruzie tussen Japan en China. Over en weer vinden er provocaties plaats. Maar ook in Thailand is het wederom onrustig door de protesten tegen de zittende regering. De economieën in Zuidoost-Azië en India hadden het relatief zwaar in Landen als India, Thailand en Indonesië hebben te maken met een tekort op de lopende rekening en een begrotingstekort. Deze tekorten moeten gefinancierd worden. Daarnaast loopt de groei terug, maar blijft de inflatie in sommige landen oncomfortabel hoog. Nadat de FED hintte op het mogelijke terugschroeven van de kwantitatieve verruiming ontstond grote verkoopdruk op de obligaties, valuta net als aandelen in deze landen. Ook veel andere opkomende landen kregen harde klappen. Veel speculatief geld is de laatste jaren deze markten ingestroomd. De angst bestaat dat door het afbouwen van de kwantitatieve verruiming liquiditeiten in het mondiale financiële systeem zullen worden beperkt en dat dit grote gevolgen zal hebben voor met name opkomende landen. Resultaten financiële markten 2013 De start van 2013 was zeer goed voor veel beleggingscategorieën met name omdat beleggers opgelucht waren door het afwenden van de overheidssluiting in de Verenigde Staten op 1 januari 2013 en het tijdelijk verhogen van het schuldenplafond. In de tweede helft van mei brak een moeilijke periode aan voor de financiële markten. Nagenoeg alle beleggingscategorieën kregen te maken met verliezen. De trigger voor deze omslag was dat FED voorzitter Bernanke hintte naar het terugschroeven van de kwantitatieve verruiming. Staatsobligaties behaalden verliezen die we de laatste jaren niet meer hebben gezien. Gemiddeld verloren staatsobligaties van ontwikkelde landen tussen de 2,5% en 3% tussen 15 mei en 30 juni. Immers de FED zou mogelijkerwijs minder staatsobligaties van de Amerikaanse overheid gaan kopen. Verliezen voor staatsobligaties van opkomende landen waren vele malen groter. De meeste indices van obligaties van opkomende landen verloren in deze periode zo rond de 10%. In veel opkomende landen bleven de marktomstandigheden daarna ook uiterst volatiel. Pagina 12

15 3 Verslag van de Beheerder Ook de omstandigheden voor staatobligaties van ontwikkelde landen bleef de rest van het jaar moeizaam. Voor geheel 2013 werden kleine verliezen geboekt. Obligaties van bedrijven deden het beter en boekten positieve resultaten voor het jaar. Net als in de jaren 2011 en 2012 hadden veel grondstoffenmarkten het moeilijk in Hier liggen in onze optiek een aantal redenen aan ten grondslag namelijk: 1) Wereldwijde groeiperspectieven zijn laag, 2) In bepaalde segmenten van de grondstoffenmarkt is er meer aanbod dan vraag momenteel (denk hierbij aan bepaalde industriële grondstoffen) en 3) De traditionele energiemarkt heeft last van de schaliegasrevolutie. Aandelen hebben een goed jaar achter de rug. Met name aandelenmarkten in de Verenigde Staten, Europa en Japan deden het uitstekend met winsten tussen 10% en 55%. Opkomende landen hadden het moeilijk. Zo daalde Brazilië, één van de parels van weleer, met meer dan 15% gemeten in lokale valuta. Ook aandelenmarkten kregen te maken met forse verliezen in het midden van het jaar. De correctie duurde echter maar relatief kort voor aandelen in Europa, de Verenigde Staten en Japan. Aandelenmarkten in Japan presteerden het beste. Zo steeg de prijs gewogen Nikkei index met 55% in lokale valuta. Echter de Japanse Yen deprecieerde met meer dan 26% ten opzichte van de EUR. Dus het afdekken van het Yen risico was hierbij belangrijk. De goede resultaten van aandelen in 2013 hebben in onze opinie een viertal redenen: 1) Aandelen waren relatief aantrekkelijk geprijsd in vergelijking met andere beleggingscategorieën; 2) Verbeterde macro-economische situatie wereldwijd; 3) Veel bedrijven, met name de grotere, verkeren in goede financiële gezondheid. Ze hebben relatief weinig schulden, zijn in staat marges, opbrengsten en winsten op peil te houden en zelfs te vergroten; 4) Het uiterst accomoderende monetaire beleid van diverse centrale banken wereldwijd zorgt voor veel liquiditeiten in de financiële markten en moedigt eveneens het nemen van risico aan. De euro had een goed jaar. Zo apprecieerde de munt meer dan 4% ten opzichte van de US Dollar en meer dan 26% ten opzichte van de Japanse Yen. 3.2 Vooruitblik 2014 Wij zijn gematigd positief over de macro-economische perspectieven in Europa, de Verenigde Staten en Japan. Wij verwachten hier een verder herstel van de economie. Wij verwachten zeker geen spectaculaire groei, maar in ieder geval positieve groei. Over opkomende landen zijn wij minder positief om de eerder genoemde redenen. Om de fiscale problemen het hoofd te bieden en hun valuta te beschermen tegen verdere depreciatie zullen veel opkomende landen genoodzaakt worden om hun geldmarktrente te verhogen. Dit zal naar waarschijnlijkheid een verdere rem op de economische groei betekenen. Inflatie in met name Europa en de Verenigde Staten zien wij vooral zijwaarts bewegen. Daarmee opererend onder de doelstellingen die de verschillende centrale banken hebben gedefinieerd. Pagina 13

16 3 Verslag van de Beheerder Wij zien een aantal bedreigingen die kunnen zorgen voor een beduidend negatievere visie: 1: Het te snel of te ongecontroleerd afbouwen van de kwantitatieve verruiming in de Verenigde Staten omdat markten eigenlijk nog te fragiel zijn om op eigen benen te staan. Daarnaast lijken financiële markten verslaafd te zijn geraakt aan de grote aanwezigheid van liquiditeit in het financiële systeem. 2: De nieuwe Chinese regering is bezig met het uitvoeren van een hervormingsagenda. Het is daarbij zaak om balans te houden binnen de verschillende componenten van de economie. De laatste productiecijfers van bedrijven in januari 2014 laten een teruggang zien. Meer data zijn nodig om vast te stellen of hier sprake is van een trend. 3: De fiscale gesteldheid van een aantal opkomende landen is zorgelijk. Zo hebben landen als India, Zuid- Afrika, Brazilië en Turkije te maken met hoge inflatie, een tekort op de lopende rekening, een begrotingstekort en afnemende groei. Daarnaast is het ook zo dat de tekorten voornamelijk door het buitenland worden gefinancierd. Gedurende stress op de financiële markten zijn dit vaak de beleggers die als eerste weer vertrekken. Ook zijn er in veel opkomende landen verkiezingen in Dit levert traditioneel hogere volatiliteit op. 4: Mislukking van Abenomics in Japan. De eerste twijfels over de drie pijlers van premier Abe klinken al. 5: Terugkeer schuldencrises Europa. Momenteel lijkt dit monster getemd. Een nieuwe redding van een land of een additionele redding van een land kan een nieuwe periode van onzekerheid inluiden. Daarnaast is er in Europa een aantal grote landen, Italië en Frankrijk, die tot nu toe weinig hebben gedaan om hun financiële huishoudboekje op orde te krijgen en de nodige hervormingen door te voeren. Met name het afbouwen van de kwantitatieve verruiming is een bedreiging waarvan de uitkomsten niet goed in te schatten zijn. Denk hierbij ook aan het herstel van de huizenmarkt en de mogelijk neerwaartse druk op koersen van Amerikaanse staatsobligaties. Dit omdat een zeer belangrijke koper wegvalt. De reden dat dit moeilijk is in te schatten is omdat er weinig historische vergelijkingen zijn van ingrepen van deze omvang. Het positieve is wel dat de FED heeft aangekondigd de geldmarktrente nog voor een lange tijd op het huidige historisch lage niveau te houden. In de volgende paragrafen presenteren wij per beleggingscategorie onze toekomstvisie en de daaruit voortvloeiende voorkeuren. Aandelen Aandelen kunnen niet langer goedkoop worden genoemd in met name het Westen. In de Verenigde Staten zijn veel bedrijven in staat geweest hun winsten te verbeteren. Echter in Europa was dit veel minder het geval. Tot dusver zijn veel Europese bedrijven in staat geweest door met name kostenbesparingen marges redelijk op pijl te houden in plaats van organische groei. We hebben reeds sterk stijgende aandelenkoersen gezien en bedrijven moeten nu laten zien dat zij in staat zijn hun winsten en opbrengsten te laten stijgen om daarmee verdere koersstijgingen te rechtvaardigen alsook waarderingen aantrekkelijker te maken (zodanig stijgende winsten waardoor de koers/winstverhouding daalt). Hierbij zal veel afhangen van de macro-economische ontwikkelingen. Volgens sommige economen en analisten begeven bepaalde aandelenmarkten zich momenteel al in een bubble. Volgens de Amerikaanse econoom en Nobelprijswinnaar Robert Shiller begeeft zijn cyclische k/w ratio van de S&P 500 zich op een zodanig hoog niveau dat beleggers zich grote zorgen moeten maken. Volgens deze methode handelt de S&P 500 op een k/w van 25,4, terwijl het gemiddelde 16,5 bedraagt. Pagina 14

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 1 2 Vergelijkend overzicht 2 2.1 Vergelijkend overzicht Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 2 2.2 Vergelijkend overzicht Subfonds Finles Collectief

Nadere informatie

november 2014 is het echter veel te vroeg om over een mislukking van Abenomics te praten.

november 2014 is het echter veel te vroeg om over een mislukking van Abenomics te praten. november 2014 Voor u ligt de nieuwe nieuwsbrief voor beleggers. Zoals u van ons gewend bent gaan wij in de nieuwsbrief in op de huidige macro-economische ontwikkelingen en geven wij ook onze visie op de

Nadere informatie

Jaarrekening 16 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 19 Overige gegevens 29 Controleverklaring 30

Jaarrekening 16 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 19 Overige gegevens 29 Controleverklaring 30 Algemene informatie 2 Algemene gegevens 3 Algemeen verslag van de Beheerder 5 Delta Lloyd Fixed Income Umbrella Jaarrekening 16 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 19 Overige gegevens

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 7 - Profiel... - 7 - Portfolio

Nadere informatie

O&E Paraplufonds. JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014

O&E Paraplufonds. JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014 O&E Paraplufonds JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014 2 Inhoudsopgave I. DEFINITIES 4 II. VERSLAG VAN DE BEHEERDER OVER HET JAAR 2014 6 1 PROFIEL 6 2 MEERJARENOVERZICHT 10 3 BEHEERDERSVERSLAG 11

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 11 augustus 2008 AANDACHT VOOR... IS DE CRISIS EINDELIJK VOORBIJ?

Nieuwsbrief. 11 augustus 2008 AANDACHT VOOR... IS DE CRISIS EINDELIJK VOORBIJ? Nieuwsbrief voor Beleggers Jaargang 10, nummer 3 11 augustus 2008 AANDACHT VOOR... IS DE CRISIS EINDELIJK VOORBIJ?..Garantiebeleggen met Finles Vermogensbeheer. Zoals u op pagina 11 in de Nieuwsbrief voor

Nadere informatie

Pyramidefonds 2. Verslag van de beheerder 3. Jaarrekening 11

Pyramidefonds 2. Verslag van de beheerder 3. Jaarrekening 11 JAARBERICHT 2012 Inhoud Blad Pyramidefonds 2 Verslag van de beheerder 3 Jaarrekening 11 Balans per 31 december 2012 11 Winst- en verliesrekening over 2012 12 Kasstroomoverzicht over 2012 13 Toelichting

Nadere informatie

Juli 2015. De maandbrieven zijn beschikbaar op onze website (www.finlescapitalmanagement.nl)

Juli 2015. De maandbrieven zijn beschikbaar op onze website (www.finlescapitalmanagement.nl) Juli 2015 Voor u ligt de nieuwe nieuwsbrief voor beleggers. Zoals u van ons gewend bent gaan wij in de nieuwsbrief in op de huidige macroeconomische ontwikkelingen en geven wij ook onze visie op de diverse

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus

Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus Jaarverslag 2011 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 - Portfolio

Nadere informatie

Jaarbericht 2 0 1 3 European Opportunities Fund

Jaarbericht 2 0 1 3 European Opportunities Fund Jaarbericht 2 0 1 3 European Opportunities Fund Inhoudsopgave Ontwikkeling European Opportunities Fund 3 Profiel 4 Verslag beheerder 5 Financieel verslag Balans 14 Winst- en verliesrekening 15 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Income Plus Fund

Insinger de Beaufort Income Plus Fund Insinger de Beaufort Income Plus Fund Jaarverslag 2013 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 - Meerjarenoverzicht...

Nadere informatie

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2012/2013

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2012/2013 Stichting Contractspelersfonds KNVB Jaarverslag Algemene gegevens Het Fonds Stichting Contractspelersfonds KNVB Harderwijkweg 5 2803 PW Gouda Telefoon: +31(0)182 571171 Fax: +31 (0)182 532732 info@cfk.nl

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Jaarverslag 2010 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 5 - Organisatiestructuur...- 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 7 - Profiel...- 7 - Meerjarenoverzicht...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Delta Lloyd Asset Management NV

Jaarverslag 2013. Delta Lloyd Asset Management NV Jaarverslag 2013 Delta Lloyd Asset Management NV Delta Lloyd Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Select Dividend Fonds NV

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag. 1 oktober 2009-30 september 2010. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag. 1 oktober 2009-30 september 2010. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag 1 oktober 2009-30 september 2010 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag 1 oktober 2009

Nadere informatie

Robeco ONE. Fonds voor gemene rekening

Robeco ONE. Fonds voor gemene rekening Robeco ONE Fonds voor gemene rekening Verslag over Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Kerncijfers per subfonds 5 Verslag van de beheerder 6 Algemene inleiding 6 Beleggingsresultaat 8 Vermogensontwikkeling

Nadere informatie

BNP Paribas Fund II N.V.

BNP Paribas Fund II N.V. BNP Paribas Fund II N.V. Jaarverslag 2012 31 december 2012 BNP Paribas Fund II N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal Directie tevens Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland)

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Delta Lloyd Asset Management NV

Jaarverslag 2012. Delta Lloyd Asset Management NV Jaarverslag 2012 Delta Lloyd Asset Management NV Delta Lloyd Investment Fund NV Delta Lloyd Europa Fonds NV Delta Lloyd Nederland Fonds NV Delta Lloyd Donau Fonds NV Inhoudsopgave Algemene informatie Algemene

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2 0 1 3. European Opportunities Fund

Halfjaarbericht 2 0 1 3. European Opportunities Fund Halfjaarbericht 2 0 1 3 European Opportunities Fund Inhoudsopgave Ontwikkeling European Opportunities Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Financieel verslag Balans 12 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER 2014 HOF HOORNEMAN INVESTMENT FUNDS NV

FINANCIEEL VERSLAG OVER 2014 HOF HOORNEMAN INVESTMENT FUNDS NV FINANCIEEL VERSLAG OVER 2014 HOF HOORNEMAN INVESTMENT FUNDS NV Hof Hoorneman Investment Funds NV 2014 [1] INHOUDSOPGAVE PROFIELSCHETS HOF HOORNEMAN INVESTMENT FUNDS NV... 3 VERKLARING BEWAARDER BANK OF

Nadere informatie

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2013/2014

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2013/2014 Stichting Contractspelersfonds KNVB Jaarverslag 2013/2014 Algemene gegevens Het Fonds Stichting Contractspelersfonds KNVB Harderwijkweg 5 2803 PW Gouda Telefoon: +31(0)182 571171 info@cfk.nl www.cfk.nl

Nadere informatie

Optimix Vermogensbeheer N.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Raad van Commissarissen: KAS Bank N.V. Spuistraat 172, 1012 VT Amsterdam

Optimix Vermogensbeheer N.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Raad van Commissarissen: KAS Bank N.V. Spuistraat 172, 1012 VT Amsterdam Optimix Investment Funds N.V. Jaarverslag 2013 JAARVERSLAG 2013 1 Algemene gegevens Raad van Commissarissen prof. drs. J.A. Oosterhaven (tot en met 20 juni 2013) prof. dr. W.F.C. Verschoor (voorzitter

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Delta Lloyd Asset Management NV

Jaarverslag 2014. Delta Lloyd Asset Management NV Jaarverslag 2014 Delta Lloyd Asset Management NV Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V. Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V. Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds N.V. Delta Lloyd Select Dividend Fonds

Nadere informatie

Jaarbericht 2014. Intereffekt Investment Funds N.V. (opgezet volgens een zogenaamde paraplustructuur) Aandelenfondsen:

Jaarbericht 2014. Intereffekt Investment Funds N.V. (opgezet volgens een zogenaamde paraplustructuur) Aandelenfondsen: Jaarbericht 2014 Intereffekt Investment Funds N.V. (opgezet volgens een zogenaamde paraplustructuur) Aandelenfondsen: Intereffekt Global Frontier High Dividend Equity Intereffekt Frontier Vietnam Intereffekt

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober 2013-31 maart 2014 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober

Nadere informatie

Algemene informatie 25 Verslag van de Beheerder 27 Jaarrekening 31 Overige gegevens 41. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 103

Algemene informatie 25 Verslag van de Beheerder 27 Jaarrekening 31 Overige gegevens 41. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 103 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Algemene gegevens 4 Algemeen verslag van de Beheerder 6 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 13 Risicomanagement 18 Beloningsbeleid 21 Delta Lloyd Institutioneel

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2 0 1 0 European Opportunities Fund

Halfjaarbericht 2 0 1 0 European Opportunities Fund Halfjaarbericht 2 0 1 0 European Opportunities Fund Inhoudsopgave Ontwikkeling European Opportunities Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Financieel verslag Balans 10 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Delta Lloyd Asset Management NV

Jaarverslag 2012. Delta Lloyd Asset Management NV Jaarverslag 2012 Delta Lloyd Asset Management NV Delta Lloyd Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Select Dividend Fonds NV

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Intereffekt Investment Funds N.V. (opgezet volgens een zogenaamde paraplustructuur) Aandelenfondsen:

Halfjaarbericht 2015. Intereffekt Investment Funds N.V. (opgezet volgens een zogenaamde paraplustructuur) Aandelenfondsen: Halfjaarbericht 2015 Intereffekt Investment Funds N.V. (opgezet volgens een zogenaamde paraplustructuur) Aandelenfondsen: Intereffekt Global Frontier High Dividend Equity Intereffekt Frontier Vietnam Intereffekt

Nadere informatie

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04.

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04. Beleggingsvisie Lange Termijn Scenario s 215-218 Basisscenario: Gematigd optimisme Pagina 4 Financiële markten en verwacht rendement Pagina 17 Jaargang 17 november 214 2 Inhoud www.aegon.nl Samenvatting

Nadere informatie