Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2013

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 1 2 Vergelijkend overzicht Vergelijkend overzicht Paraplufonds Finles Belegginsfondsen Vergelijkend overzicht Subfonds Finles Collectief Beheer Vergelijkend overzicht Subfonds Finles Collectief Beheer I.L. 4 3 Verslag van de Beheerder Terugblik Vooruitblik Het Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen Resultaat Subfonds Finles Collectief Beheer Resultaat Subfonds Finles Collectief Beheer I.L. in Risicobeheer 33 5 Jaarrekening Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 34 6 Toelichting op de jaarrekening 36 7 Jaarrekening 2013 van het Subfonds Finles Collectief Beheer 44 8 Toelichting op de Jaarrekening 2013 van het Subfonds Finles Collectief Beheer 47 9 Jaarrekening 2013 van het Subfonds Finles Collectief Beheer I.L Toelichting op de Jaarrekening 2013 van het Subfonds Finles Collectief Beheer I.L Overige gegevens 65 Pagina 1

3 1 Algemene gegevens Beheerder Finles N.V. Postbus GP Utrecht Directie van beheerder L.J.B. Management & Consultancy B.V. Drs. J.A.M. van der Holst Cosimo International B.V. R.J. van Kuijk J.P.P.A van Oudvorst RA Bewaarder KAS-Trust Bewaarder Finles Collectief Beheer Fonds B.V. Nieuwezijds Voorburgwal RL Amsterdam Raad van Commissarissen Finles N.V. Dr. B.R. Bot (voorzitter) Drs. P.H.M. Hendriks Mr. D. van der Weij Administrateur TMF FundAdministrators B.V. Westblaak 89 Postbus HC Rotterdam Accountant De Keijzer Nipius & Co Accountants B.V. Paasheuvelweg 16 Postbus DJ Amsterdam Depotbank Kas Bank N.V. Nieuwezijds Voorburgwal RL Amsterdam Pagina 2

4 2 Vergelijkend overzicht Hieronder volgt een overzicht van de kerncijfers van het Fonds over de afgelopen vijf jaar. 2.1 Vergelijkend overzicht Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen Kerncijfers (bedragen in EUR 1.000) Fondsvermogen bij aanvang jaar Plaatsing participaties Waardeveranderingen van beleggingen (2.721) (2.367) (8.796) (9.640) (1.172) Inkomsten Terugname participaties Kosten beheer, bewaring en administratie Fondsvermogen einde jaar Samenstelling van het fondsvermogen Beleggingen Liquide middelen Saldo vorderingen en schulden (608) (113) Fondsvermogen Waarde per participatie Subfonds Collectief Beheer Aantal participanten Aantal participaties Intrinsieke waarde 75,71 79,75 82,20 92,14 99,84 Waarde per participatie Subfonds Collectief Beheer I.L. Aantal participanten Aantal participaties Intrinsieke waarde 20,21 32,63 43,75 70,21 Pagina 2

5 2 Vergelijkend overzicht 2.2 Vergelijkend overzicht Subfonds Finles Collectief Beheer Kerncijfers (bedragen in EUR 1.000) Fondsvermogen bij aanvang jaar Plaatsing participaties Waardeveranderingen van beleggingen (627) (309) (2.481) (4.644) (1.172) Inkomsten Terugname participaties Kosten beheer, bewaring en administratie Fondsvermogen einde jaar Samenstelling van het fondsvermogen Beleggingen Liquide middelen Saldo vorderingen en schulden (592) (189) Fondsvermogen Waarde per participatie Aantal participanten Aantal participaties Intrinsieke waarde 75,71 79,75 82,20 92,14 99,84 Pagina 3

6 2 Vergelijkend overzicht 2.3 Vergelijkend overzicht Subfonds Finles Collectief Beheer I.L. Kerncijfers (bedragen in EUR 1.000) Fondsvermogen bij aanvang jaar Plaatsing participaties Waardeveranderingen van beleggingen (2.094) (2.058) (6.315) (4.996) Inkomsten Terugname participaties Kosten beheer, bewaring en administratie Fondsvermogen einde jaar Samenstelling van het fondsvermogen Beleggingen Liquide middelen Saldo vorderingen en schulden (16) Fondsvermogen Waarde per participatie Aantal participanten Aantal participaties Intrinsieke waarde 20,21 32,63 43,75 70,21 Pagina 4

7 3 Verslag van de Beheerder Dit verslag betreft het jaarverslag 2013 van het Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen. Eind 2010 is door de Beheerder besloten om alle illiquide beleggingen in het Finles collectief Beheer Fonds, waarvoor een verkoopopdracht is ingelegd, onder te brengen in een separate portefeuille van illiquide beleggingen. Dit vond plaats op 12 november De belangrijkste reden hiervoor was de bescherming van alle participanten in het fonds. Immers, naar mate er meer uittredingen uit het fonds plaats vinden wordt het aandeel van de illiquide beleggingen steeds groter en dit zou een ongelijke behandeling van alle participanten gezamenlijk impliceren. Op 1 februari 2011 is het Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen met de subfondsen Subfonds Finles Collectief Beheer en Subfonds Finles Collectief Beheer I.L. (in liquidatie) opgericht. In dit jaarverslag treft u separaat aan de samengestelde jaarrekening van het Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen en de jaarrekeningen van de Subfondsen Finles Collectief Beheer en Finles Collectief Beheer I.L.. In dit jaarverslag vindt u een overzicht van de prestaties in 2013 van de te onderscheiden fondsen. Ook geven wij u een toelichting op het in 2013 gevoerde beleggingsbeleid en op het beleggingsbeleid voor Wij menen u op deze manier een goed inzicht te geven in uw belegging en onze visie op de financiële markten. Alle koers- en marktgegevens in dit jaarverslag zijn, tenzij anders vermeld, afkomstig uit Bloomberg (wereldwijd geaccepteerd financieel data- en handelssysteem). Administratieve Organisatie/Interne beheersingsomgeving ; verklaring van de Beheerder Wij beschikken over een beschrijving van de bedrijfsvoering, die voldoet aan de eisen van de Wet op het financieel toezicht en het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo). Wij hebben gedurende het afgelopen boekjaar verschillende aspecten van de bedrijfsvoering beoordeeld. Bij onze werkzaamheden hebben wij geen constateringen gedaan op grond waarvan wij zouden moeten concluderen dat de beschrijvingen van de opzet van de bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 121 van het Bgfo niet voldoen aan de vereisten zoals opgenomen in de Wet op het financieel toezicht en daaraan gerelateerde regelgeving. Op grond hiervan verklaren wij als Beheerder voor de door ons beheerde beleggingsinstellingen te beschikken over een beschrijving van de bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 121 Bgfo. Ook hebben wij geconstateerd dat de bedrijfsvoering effectief en in overeenstemming met de beschrijving functioneert. Daarom verklaren wij met een redelijke mate van zekerheid dat de bedrijfsvoering gedurende het verslagjaar 2013 effectief en in overeenstemming met de beschrijving heeft gefunctioneerd. De financiële markten in Macro Economische Terugblik 2013 Gaat 2013 de geschiedenisboeken in als jaar van de fundamentele ommekeer voor Europa, de Verenigde Staten en Japan of blijkt het een jaar van valse hoop te zijn geweest? Feit is dat 2013 werd gekenmerkt door grote verschillen in economische ontwikkelingen tussen landen en regio s. Zo was er een duidelijke verbetering voor economieën van veel ontwikkelde landen, met name in de Verenigde Staten en Japan, terwijl een groot aantal opkomende landen te maken kreeg met (sterk) teruglopende groei en een aantal grote fiscale uitdagingen. Ook tussen de resultaten van de diverse beleggingscategorieën waren grote verschillen waarneembaar. Zo kregen veel staatsobligaties met verliezen te maken. Aan de andere kant lieten aandelenmarkten in met name ontwikkelde landen goede resultaten zien. In deze algemene terugblik laten wij per regio de belangrijkste macro economische gebeurtenissen van 2013 de revue passeren. De focus ligt hierbij op Europa, de Verenigde Staten en Azië. Daarna behandelen we de specifieke ontwikkelingen van de financiële markten in Pagina 5

8 3 Verslag van de Beheerder Europa Macro-economisch begon de eurozone als geheel in 2013 in mineur. In het eerste kwartaal van 2013 daalde het bruto binnenlands product (BBP) in de eurozone met 0,2%. In het tweede kwartaal volgde het herstel en klom de economie van de zeventien landen uit de recessie, met een groei van 0,3% in vergelijking met het tweede kwartaal van Ook in het derde en vierde kwartaal groeide het BBP licht (respectievelijk 0,1% en 0,3%). De groei van de eurozone als geheel is daarmee dus laag en zeer broos. De verschillen tussen de individuele landen zijn groot. Zo blijft de Duitse economie goed presteren. Daarentegen blijven economische ontwikkelingen in landen als Frankrijk en Italië moeizaam. Zo was het derde kwartaal van 2013 bijvoorbeeld het negende opeenvolgende kwartaal dat de Italiaanse economie kromp. Ook de productiecijfers van bedrijven in de Eurozone, gemeten door de PMI Index, lieten een verbetering zien gedurende het jaar. De PMI-index geeft de trend van productiecijfers van bedrijven in de Eurozone weer. Een score van boven de 50 betekent groei en een score beneden de 50 betekent een teruggang van de productie. Bron: Bloomberg: Ontwikkeling PMI-index Eurozone Daarentegen liep de werkloosheid in de eurozone verder op gedurende het jaar. Per 31 december 2013 kwam de werkloosheid in de eurozone ruim boven de 12% uit. In Nederland is de werkloosheid per 31 december 2013 inmiddels opgelopen naar 8,2% van de beroepsbevolking. Dit was 6,9% per 31 december De moeizame macro economische situatie is met name het gevolg van de vaak drastische bezuinigingen die door de meeste Europese overheden worden uitgevoerd om zo de schuldenlast terug te dringen. Dit heeft een dempend effect op groei waardoor consumenten minder geld uitgeven en veel bedrijven ontslagrondes aankondigen om zo hun winstmarges in stand te houden. In 2013 brak ook een nieuw hoofdstuk aan in de Europese schuldenproblematiek. Eind maart 2013 was Cyprus het laatste land in de eurozone dat aan het reddinginfuus ging van de zogenaamde Troika (Eurozone, ECB en IMF). Al lange tijd bestond het vermoeden dat Cyprus het volgende land zou zijn in de eurozone dat een financieel noodpakket nodig zou hebben om het hoofd boven water te kunnen houden. Het noodpakket kwam moeizaam tot stand. De eurogroep en het IMF stelden samen een noodpakket van 10 miljard euro voor Cyprus beschikbaar. Cyprus moet hervormingen doorvoeren, belastingen verhogen en de bankensector moet worden verkleind. Ook depositohouders (boven de euro) werden niet ontzien en droegen bij aan het totale noodpakket. De Troika lijkt hiermee een nieuwe weg te zijn ingeslagen. Het zou immers heel goed kunnen dat indien landen in de eurozone in de toekomst een noodpakket nodig zouden hebben depositohouders ook moeten meebetalen. Pagina 6

9 3 Verslag van de Beheerder In de landen die al een noodpakket hebben ontvangen, Griekenland, Ierland, Portugal en indirect Spanje, was er een aantal positieve signalen. Zo daalde de kapitaalmarktrente in deze landen waardoor deze landen goedkoper geld kunnen lenen mochten zij geld willen ophalen in de kapitaalmarkt. Bron: JP Morgan Asset Management: Arbeidskosten geïndexeerd Veel van deze landen zijn in staat geweest het tekort op de lopende rekening om te zetten in een overschot. Ze zijn duidelijk competitiever geworden en hun exportpositie is verbeterd. Dit omdat veel bedrijven diep hebben gesneden in de lonen van werknemers. Dit is overigens nog steeds niet het geval in Italië en Frankrijk, landen die eveneens vaak in de media worden genoemd vanwege hun weinig florissante financiële situatie. De druk blijft onverminderd hoog om door te gaan met de weg die is ingeslagen: hervormingen, terugdringen van schulden, etc. Op politiek niveau gebeurden er ook een aantal belangrijke dingen in Europa in In Duitsland behaalde het CDU/CSU, de partij van Bondskanselier Angela Merkel, een klinkende verkiezingsoverwinning. Hiermee lijkt de politieke stabiliteit in Duitsland, de grootste economie van Europa, voor de komende jaren gewaarborgd. Eind februari waren er verkiezingen in Italië. Deze werden met een nipte meerderheid gewonnen door de Christendemocraten. Eind april kwam moeizaam een kabinet tot stand aangevoerd door premier Enrico Letta. Het kabinet kwam in het derde kwartaal van 2013 direct onder grote druk te staan nadat Silvio Belusconi zijn coalitiepartij had gemaand uit de regering te stappen. Hij werd echter teruggefloten door zijn partijgenoten. Net als in Italië blijft de politieke situatie in sommige landen in de eurozone onrustig omdat coalities ten eerste al moeilijk tot stand zijn gekomen en ten tweede omdat coalities vaak een kleine meerderheid hebben. Op monetair niveau voert de Europese Centrale Bank, de ECB, een uitermate accomoderend beleid. Zo heeft de ECB dit jaar de geldmarktrente in twee stappen verlaagd van 0,75% naar 0,25%. Dit is een historisch laag niveau. Een belangrijke reden om de rente te verlagen is de dalende inflatie. Zo kwam de inflatie per eind oktober 2013 op jaarbasis uit op 0,7%. Dat is aanzienlijk lager dan het peil van 2 procent waar de ECB naar streeft. De angst voor een deflatoir scenario is dan ook groot. Pagina 7

10 3 Verslag van de Beheerder Bron: Societe Generale Cross Asset Research. Ontwikkeling inflatie consumententprijzen in de Verenigde Staten en Europa Door de rente te verlagen hoopt de ECB de economie te stimuleren. Met de renteverlaging kunnen banken goedkoper lenen en daardoor ook goedkoper leningen verstrekken aan bijvoorbeeld bedrijven. Verenigde Staten (VS) De eerste hobbel werd in de Verenigde Staten direct op 1 januari 2013 genomen. In de Verenigde Staten was 1 januari 2013 namelijk een belangrijke deadline in verband met de zogenaamde Fiscal Cliff. Per 1 januari zouden automatische belastingverhogingen en besparingsmaatregelen in werking treden als er geen compromis werd bereikt tussen Democraten en Republikeinen om de overheidsfinanciën op orde te brengen. Uiteindelijk werd er op het laatste moment een soort compromis bereikt tussen beide partijen. Echter een aantal zeer belangrijke beslissingen werd vooruit geschoven. Het ging hier dan met name om de maatregelen die moeten worden ingevoerd om op de lange termijn de financiën op orde te brengen. Hierbij moet u vooral denken aan hervormingen van het zorgstelsel en belastingstelsel. Ook over het zogenaamde schuldenplafond werd geen structurele beslissing genomen. Dit is het wettelijke plafond voor de toegestane hoogte van de Amerikaanse staatsschuld. Er werd alleen afgesproken om het schuldenplafond tijdelijk te verhogen. In oktober 2013 zou dan een meer structurele oplossing gevonden moeten worden. In oktober konden Democraten en Republikeinen het echter niet eens worden over de overheidsfinanciën van Hierdoor werden ambtenaren gedwongen met onbetaald verlof te gaan. Zo was het voor Amerikanen bijvoorbeeld niet mogelijk om hun paspoort te vernieuwen en bleven nationale parken en musea gesloten. Daarnaast was er de discussie over het schuldenplafond dat zou worden bereikt op 17 oktober. Als dit plafond niet zou worden verhoogd dan zou de Verenigde Staten haar schulden op den duur niet meer kunnen terugbetalen. Dit zou naar verwachting desastreuze gevolgen hebben voor de mondiale wereldeconomie. Op het laatste moment werd een "deal" gesloten door de Republikeinen en Democraten waardoor het schuldenplafond alsnog tijdelijk werd verhoogd. Eveneens werd de sluiting van de overheidsdiensten opgeheven. Het opvallende was dat de wereldwijde financiële markten ondanks deze problematiek relatief rustig bleven. Op macro-economisch niveau was er een aantal goede ontwikkelingen in de Verenigde Staten waarneembaar. Zo trok de huizenmarkt verder aan, zette de economische groei gestaag door en nam de werkloosheid verder af. Pagina 8

11 3 Verslag van de Beheerder De groei is niet spectaculair als we het in historisch perspectief plaatsen, maar het is in ieder geval positieve economische groei. In het vierde kwartaal groeide de Amerikaanse economie met 3,2% in vergelijking met het vierde kwartaal van 2012 (reële BBP). Finale verkopen stegen met 2,8% in het vierde kwartaal. In onze opinie is het betrouwbaarder om uit te gaan van finale verkopen omdat de opbouw van voorraden buiten beschouwing wordt gelaten. Bron: Nomura Global Markets Research: Ontwikkeling reële BBP in de Verenigde Staten op kwartaalbasis en de individuele componenten van het BBP. Pagina 9

12 3 Verslag van de Beheerder In onze nieuwsbrieven van afgelopen jaar heeft u kunnen lezen dat wij het uiterst belangrijk vonden dat de Amerikaanse Centrale Bank, de Federal Reserve (FED), een accommoderend beleid zou blijven voeren gedurende Dit omdat de marktomstandigheden nog uiterst fragiel zijn. In mei kwam dan toch de discussie over mogelijke tapering ofwel het terugschroeven van de kwantitatieve verruiming. De FED koopt per maand voor 85 miljard USD aan staatsobligaties van de Verenigde Staten en Agency RMBS (hypotheken). Ben Bernanke, de voorzitter van de FED, gaf in zijn maandelijkse speech aan dat mogelijkerwijs later in 2013 de FED zou beginnen met het afbouwen van het steunprogramma. Dit zorgde voor verhoogde volatiliteit op de financiële markten. Vooral aandelen en obligaties in opkomende landen kregen harde klappen net als obligaties, zowel staatsobligaties als bedrijfsobligaties, in ontwikkelde landen. Economen en analisten hadden de verwachting dat tijdens de FED-vergadering in september 2013 zou worden besloten om te beginnen met het afbouwen van de kwantitatieve verruiming. De meerderheid van de leden van de FED vond echter dat er nog meer macro-economisch bewijs nodig was om over te gaan tot het afbouwen. In december werd dan toch aangekondigd om per januari 2014 de kwantitatieve verruiming met US Dollar 10 miljard af te bouwen naar US Dollar 75 miljard per maand. Volgens de FED laat de economie nu voldoende positieve ontwikkelingen zien waardoor het gecontroleerd afbouwen van "QE3" gerechtvaardigd is. De grafiek hieronder laat de balans van de FED zien. Deze is explosief gegroeid sinds Kredietrisico s zijn daarmee verschoven van de balansen van banken en andere private investeerders naar de balans van de centrale bank. De verwachting is dat de balans nog zal blijven groeien tot het moment dat tapering geheel is voltooid. Bron: JP Morgan Asset Management: Samenstelling van de balans van de FED. De inflatie in de Verenigde Staten heeft vrijwel het gehele jaar onder de 2% bewogen. Dit is lager dan de doelstelling die de FED aanhoudt. De schuldenlast van de overheid blijft ondertussen verder oplopen. Momenteel bedragen de financiële verplichtingen van het land zo n 104% van het BBP. Het land heeft hiermee nog een zeer grote uitdaging om dit te verkleinen. Azië 2013 was het jaar van Japan. De conservatieve Liberaal-Democratische Partij (LDP) won met een grote meerderheid in december 2012 de verkiezingen. Het kabinet, onder leiding van de premier Shinzo Abe, pakte door in Bij het aantreden van het nieuwe kabinet in december 2012 werden drie belangrijke pijlers aangekondigd onder de noemer van Abenomics : Pijler 1: Fiscaal. De deflatie moet structureel aangepakt worden en de economie moet uit het dal getrokken worden. Japan gaat al decennia lang gebukt onder deflatie, een hoog jaarlijks begrotingstekort, frequente recessies en zeer hoge overheidsschulden. De overheidsschulden in Japan zijn het hoogst van alle ontwikkelde landen in de wereld en moeten worden teruggedrongen. Pagina 10

13 3 Verslag van de Beheerder Pijler 2: Monetair. De Japanse Centrale bank moet een belangrijke rol vervullen bij het vlot trekken van de economie. De nieuwe voorzitter van de Japanse Centrale bank, Haruhiko Kuroda, staat bekend als een groot voorstander van de plannen van premier Abe. De Japanse centrale bank zal zijn monetaire geldbasis de komende twee jaar verdubbelen. Dit alles om de economie te stimuleren. Pijler 3: Structurele hervormingen. Dit is wellicht de meest uitdagende pijler van Abenomics. Denk hierbij aan structurele hervormingen van de arbeidsmarkt, immigratie en de energiemarkt. Het vertrouwen van consumenten en bedrijven nam sterk toe gedurende het jaar. De winstgevendheid van Japanse bedrijven nam eveneens sterk toe. Gemiddeld is de winstgevendheid jaar op jaar met 60% gestegen. Dit is gedeeltelijk het gevolg van de depreciatie van de Japanse Yen wat een zeer goede uitgangspositie biedt voor exporterende bedrijven. Japan heeft nu voor het eerst sinds een zeer groot aantal jaren te maken met inflatie. Bron: JP Morgan Asset Management: Ontwikkeling kern -en headline inflatie in Japan. Kern inflatie is exclusief kosten voor voeding en energie. In China bewoog de economische groei (BBP) in 2013 rond de 7,5% en lijkt daarmee stabiel. In China is de regering bezig om de economie in balans te brengen. Dit betekent dat zij de economie minder afhankelijk wil maken van investeringen (bijvoorbeeld vastgoed) en export. Consumentenbestedingen dienen hierbij een belangijker onderdeel te worden van de economie. Daarnaast is de overheid bezig om de excessen, met name in de vastgoedmarkt, de kop in te drukken. Tijdens de belangrijke beleidsbijeenkomst van de Chinese regering half november werden de beleidsplannen voor de komende 10 jaar verder ingevuld. Economische hervormingen waren een belangrijk onderdeel. Groei lijkt hiermee op de korte termijn te worden geremd maar op de lange termijn kan dit in onze optiek alleen maar positief uitpakken voor het land. Een belangrijk onderdeel is de verkleining van de overheidsbemoeienis in het bedrijfsleven, maar juist een striktere controle op de financiële sector, met name op de kredietverlening. Pagina 11

14 3 Verslag van de Beheerder Bron: JP Morgan Asset Management: Ontwikkeling van de hoeveelheid nieuwe leningen in China per kwartaal in lokale valuta (Renminbi) De laatste jaren zijn in China veel leningen afgesloten. De belangrijkste afnemer was de vastgoedsector. De toekenningscriteria van banken bij het aangaan van deze leningen waren jarenlang minimaal waardoor kredieten makkelijk werden verschaft. Dit met alle gevolgen van dien. Het aantal dubieuze leningen op de balansen van banken in China is de laatste jaren sterk gestegen. De Chinese overheid probeert de kredietverstrekking nu af te remmen. In juni en december liepen interbancaire rentes hard op. Een teken dat banken elkaar geen geld wilden lenen. De centrale bank van China greep beide keren in waardoor de rentestanden weer daalden. Op politiek niveau spelen er veel zaken in Azië. Bijvoorbeeld de onderhuidse ruzie tussen Japan en China. Over en weer vinden er provocaties plaats. Maar ook in Thailand is het wederom onrustig door de protesten tegen de zittende regering. De economieën in Zuidoost-Azië en India hadden het relatief zwaar in Landen als India, Thailand en Indonesië hebben te maken met een tekort op de lopende rekening en een begrotingstekort. Deze tekorten moeten gefinancierd worden. Daarnaast loopt de groei terug, maar blijft de inflatie in sommige landen oncomfortabel hoog. Nadat de FED hintte op het mogelijke terugschroeven van de kwantitatieve verruiming ontstond grote verkoopdruk op de obligaties, valuta net als aandelen in deze landen. Ook veel andere opkomende landen kregen harde klappen. Veel speculatief geld is de laatste jaren deze markten ingestroomd. De angst bestaat dat door het afbouwen van de kwantitatieve verruiming liquiditeiten in het mondiale financiële systeem zullen worden beperkt en dat dit grote gevolgen zal hebben voor met name opkomende landen. Resultaten financiële markten 2013 De start van 2013 was zeer goed voor veel beleggingscategorieën met name omdat beleggers opgelucht waren door het afwenden van de overheidssluiting in de Verenigde Staten op 1 januari 2013 en het tijdelijk verhogen van het schuldenplafond. In de tweede helft van mei brak een moeilijke periode aan voor de financiële markten. Nagenoeg alle beleggingscategorieën kregen te maken met verliezen. De trigger voor deze omslag was dat FED voorzitter Bernanke hintte naar het terugschroeven van de kwantitatieve verruiming. Staatsobligaties behaalden verliezen die we de laatste jaren niet meer hebben gezien. Gemiddeld verloren staatsobligaties van ontwikkelde landen tussen de 2,5% en 3% tussen 15 mei en 30 juni. Immers de FED zou mogelijkerwijs minder staatsobligaties van de Amerikaanse overheid gaan kopen. Verliezen voor staatsobligaties van opkomende landen waren vele malen groter. De meeste indices van obligaties van opkomende landen verloren in deze periode zo rond de 10%. In veel opkomende landen bleven de marktomstandigheden daarna ook uiterst volatiel. Pagina 12

15 3 Verslag van de Beheerder Ook de omstandigheden voor staatobligaties van ontwikkelde landen bleef de rest van het jaar moeizaam. Voor geheel 2013 werden kleine verliezen geboekt. Obligaties van bedrijven deden het beter en boekten positieve resultaten voor het jaar. Net als in de jaren 2011 en 2012 hadden veel grondstoffenmarkten het moeilijk in Hier liggen in onze optiek een aantal redenen aan ten grondslag namelijk: 1) Wereldwijde groeiperspectieven zijn laag, 2) In bepaalde segmenten van de grondstoffenmarkt is er meer aanbod dan vraag momenteel (denk hierbij aan bepaalde industriële grondstoffen) en 3) De traditionele energiemarkt heeft last van de schaliegasrevolutie. Aandelen hebben een goed jaar achter de rug. Met name aandelenmarkten in de Verenigde Staten, Europa en Japan deden het uitstekend met winsten tussen 10% en 55%. Opkomende landen hadden het moeilijk. Zo daalde Brazilië, één van de parels van weleer, met meer dan 15% gemeten in lokale valuta. Ook aandelenmarkten kregen te maken met forse verliezen in het midden van het jaar. De correctie duurde echter maar relatief kort voor aandelen in Europa, de Verenigde Staten en Japan. Aandelenmarkten in Japan presteerden het beste. Zo steeg de prijs gewogen Nikkei index met 55% in lokale valuta. Echter de Japanse Yen deprecieerde met meer dan 26% ten opzichte van de EUR. Dus het afdekken van het Yen risico was hierbij belangrijk. De goede resultaten van aandelen in 2013 hebben in onze opinie een viertal redenen: 1) Aandelen waren relatief aantrekkelijk geprijsd in vergelijking met andere beleggingscategorieën; 2) Verbeterde macro-economische situatie wereldwijd; 3) Veel bedrijven, met name de grotere, verkeren in goede financiële gezondheid. Ze hebben relatief weinig schulden, zijn in staat marges, opbrengsten en winsten op peil te houden en zelfs te vergroten; 4) Het uiterst accomoderende monetaire beleid van diverse centrale banken wereldwijd zorgt voor veel liquiditeiten in de financiële markten en moedigt eveneens het nemen van risico aan. De euro had een goed jaar. Zo apprecieerde de munt meer dan 4% ten opzichte van de US Dollar en meer dan 26% ten opzichte van de Japanse Yen. 3.2 Vooruitblik 2014 Wij zijn gematigd positief over de macro-economische perspectieven in Europa, de Verenigde Staten en Japan. Wij verwachten hier een verder herstel van de economie. Wij verwachten zeker geen spectaculaire groei, maar in ieder geval positieve groei. Over opkomende landen zijn wij minder positief om de eerder genoemde redenen. Om de fiscale problemen het hoofd te bieden en hun valuta te beschermen tegen verdere depreciatie zullen veel opkomende landen genoodzaakt worden om hun geldmarktrente te verhogen. Dit zal naar waarschijnlijkheid een verdere rem op de economische groei betekenen. Inflatie in met name Europa en de Verenigde Staten zien wij vooral zijwaarts bewegen. Daarmee opererend onder de doelstellingen die de verschillende centrale banken hebben gedefinieerd. Pagina 13

16 3 Verslag van de Beheerder Wij zien een aantal bedreigingen die kunnen zorgen voor een beduidend negatievere visie: 1: Het te snel of te ongecontroleerd afbouwen van de kwantitatieve verruiming in de Verenigde Staten omdat markten eigenlijk nog te fragiel zijn om op eigen benen te staan. Daarnaast lijken financiële markten verslaafd te zijn geraakt aan de grote aanwezigheid van liquiditeit in het financiële systeem. 2: De nieuwe Chinese regering is bezig met het uitvoeren van een hervormingsagenda. Het is daarbij zaak om balans te houden binnen de verschillende componenten van de economie. De laatste productiecijfers van bedrijven in januari 2014 laten een teruggang zien. Meer data zijn nodig om vast te stellen of hier sprake is van een trend. 3: De fiscale gesteldheid van een aantal opkomende landen is zorgelijk. Zo hebben landen als India, Zuid- Afrika, Brazilië en Turkije te maken met hoge inflatie, een tekort op de lopende rekening, een begrotingstekort en afnemende groei. Daarnaast is het ook zo dat de tekorten voornamelijk door het buitenland worden gefinancierd. Gedurende stress op de financiële markten zijn dit vaak de beleggers die als eerste weer vertrekken. Ook zijn er in veel opkomende landen verkiezingen in Dit levert traditioneel hogere volatiliteit op. 4: Mislukking van Abenomics in Japan. De eerste twijfels over de drie pijlers van premier Abe klinken al. 5: Terugkeer schuldencrises Europa. Momenteel lijkt dit monster getemd. Een nieuwe redding van een land of een additionele redding van een land kan een nieuwe periode van onzekerheid inluiden. Daarnaast is er in Europa een aantal grote landen, Italië en Frankrijk, die tot nu toe weinig hebben gedaan om hun financiële huishoudboekje op orde te krijgen en de nodige hervormingen door te voeren. Met name het afbouwen van de kwantitatieve verruiming is een bedreiging waarvan de uitkomsten niet goed in te schatten zijn. Denk hierbij ook aan het herstel van de huizenmarkt en de mogelijk neerwaartse druk op koersen van Amerikaanse staatsobligaties. Dit omdat een zeer belangrijke koper wegvalt. De reden dat dit moeilijk is in te schatten is omdat er weinig historische vergelijkingen zijn van ingrepen van deze omvang. Het positieve is wel dat de FED heeft aangekondigd de geldmarktrente nog voor een lange tijd op het huidige historisch lage niveau te houden. In de volgende paragrafen presenteren wij per beleggingscategorie onze toekomstvisie en de daaruit voortvloeiende voorkeuren. Aandelen Aandelen kunnen niet langer goedkoop worden genoemd in met name het Westen. In de Verenigde Staten zijn veel bedrijven in staat geweest hun winsten te verbeteren. Echter in Europa was dit veel minder het geval. Tot dusver zijn veel Europese bedrijven in staat geweest door met name kostenbesparingen marges redelijk op pijl te houden in plaats van organische groei. We hebben reeds sterk stijgende aandelenkoersen gezien en bedrijven moeten nu laten zien dat zij in staat zijn hun winsten en opbrengsten te laten stijgen om daarmee verdere koersstijgingen te rechtvaardigen alsook waarderingen aantrekkelijker te maken (zodanig stijgende winsten waardoor de koers/winstverhouding daalt). Hierbij zal veel afhangen van de macro-economische ontwikkelingen. Volgens sommige economen en analisten begeven bepaalde aandelenmarkten zich momenteel al in een bubble. Volgens de Amerikaanse econoom en Nobelprijswinnaar Robert Shiller begeeft zijn cyclische k/w ratio van de S&P 500 zich op een zodanig hoog niveau dat beleggers zich grote zorgen moeten maken. Volgens deze methode handelt de S&P 500 op een k/w van 25,4, terwijl het gemiddelde 16,5 bedraagt. Pagina 14

17 3 Verslag van de Beheerder Bron: Robert Shiller. K/W verhouding S&P 500 tussen januari 1881 en januari De Shiller k/w ratio voor de S&P 500 is gebaseerd op de voor inflatie gecorrigeerde winsten van bedrijven van de afgelopen tien jaar. In Japan zijn veel bedrijven in staat geweest hun omzetten, winsten en marges sterk te verbeteren. Dit is gedeeltelijk het gevolg van de dalende Japanse Yen. Voor bedrijven in de eurozone is het echter te hopen dat de euro verzwakt zodat zij hun concurrentiepositie kunnen verbeteren. Wij denken dat investeringen in aandelen weer meer zullen worden gedreven door de fundamenten van een bedrijf (zoals goedkope waardering, groeiverwachtingen, verbetering van marges, etc). De zogenaamde samenhang (correlaties) tussen aandelen onderling is de laatste jaren zeer hoog geweest. Deze samenhang zien wij verder afnemen. Dit biedt kansen voor bottom-up stock pickers. Ondanks de opgelopen koersen blijven wij positief over aandelen in zijn algemeenheid. Dit is met name het gevolg van het ruime monetaire beleid wat door veel centrale banken wereldwijd wordt gevoerd (lage rente en/of kwantitatieve verruiming). Het te snel of het ongecontroleerd afbouwen van de kwantitatieve verruiming in de Verenigde Staten is een grote bedreiging. In ons allocatiebeleid gaat de voorkeur uit naar aandelenmarkten in Europa, de Verenigde Staten, Japan en China. Aandelenmarkten van opkomende landen, exclusief China, achten wij minder interessant vanwege de fiscale problemen van een aantal belangrijke opkomende landen en de invloed die dit heeft op het bedrijfsleven. Obligaties Staatsobligaties zien wij (nog steeds) niet als interessante beleggingspropositie. Integendeel zelfs. Hetzelfde geldt voor staatsobligaties van opkomende landen. In onze opinie blijft het effectieve rendement momenteel onvoldoende in vergelijking met de risico s in de huidige economische omgeving. Wel zien wij selectief nog steeds kansen in bedrijfsobligaties in met name Europa. De focus ligt hierbij op zogenaamde High Yield Bonds ofwel obligaties van bedrijven met een lagere kredietwaardigheid. De juiste selectie van dit type obligaties wordt in onze opinie wel een belangrijkere component van het totaalrendement aangezien de zogenaamde risico-opslag in de laatste 18 maanden sterk is afgenomen. Onroerend goed Binnen onroerend goed is het soort onroerend goed en de locatie belangrijk. Wij blijven negatief op de Europese onroerend goed markt in zijn algemeenheid (commercieel onroerend goed alsook woningbouw) door de fragiele economische situatie en de hoge leegstand. De werkloosheid blijft onverminderd hoog in Europa waardoor mensen zeer terughoudend blijven met het doen van grote uitgaven. Daarnaast verloopt de kredietverlening door banken nog steeds erg moeizaam. Wij waren uitgesproken positief over de Amerikaanse woningmarkt maar de stijgende kapitaalmarktrente maakt ons minder optimistisch. Een stijgende rente betekent namelijk dat kopers met hogere rentelasten te maken krijgen. Een verdere stijging zal potentiële kopers mogelijk afschrikken. Ook de verdere afbouw van de kwantitatieve verruiming is een risico voor de huizenmarkt in de Verenigde Staten. Pagina 15

18 3 Verslag van de Beheerder Grondstoffen Ook voor 2014 zijn wij over het algemeen niet positief over grondstoffen door de redenen die reeds zijn beschreven in de terugblik. Wij blijven de voorkeur hebben om de beleggingscategorie grondstoffen via hedge fondsen te bespelen. Hedge fondsen kunnen immers ook profiteren als prijzen dalen. Ook kunnen zij beter omgaan met complexe prijsstructuren. Hedgefondsen Wij blijven positief over de kansen voor hedgefondsen. De beste kansen zien wij momenteel voor de volgende hedgefondsen strategieën: Global Macro: De grootschalige monetaire en fiscale interventies wereldwijd bieden veel kansen voor gekwalificeerde macro fondsen. Verder denken wij dat indien de volatiliteit gaat stijgen macro fondsen daarvan kunnen profiteren. Event Driven: Event Driven is een brede hedgefondsen strategie. Onze voorkeur gaat momenteel uit naar zogenaamde Multi Strategy Event Driven fondsen. Deze fondsen richten zich op meer substrategieën zoals merger arbitrage en distressed securities. Met name in distressed RMBS in de Verenigde Staten zien wij nog interessante mogelijkheden alsook in schuldpapier van bedrijven in Zuid-Europa (Spanje, Griekenland, Portugal). Long/short Equity: De zogenaamde samenhang (correlaties) tussen aandelen onderling is de laatste jaren zeer hoog geweest waardoor het voor veel managers van long/short equity fondsen moeilijk was om toegevoegde waarde te leveren bij het selecteren van individuele aandelen aan zowel de long en short zijde van de portefeuille. Deze samenhang is verder aan het afnemen. Dit biedt in onze optiek kansen voor bottom-up stock pickers. Pagina 16

19 4 Het Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 4.1 Resultaat Subfonds Finles Collectief Beheer 2013 Het Subfonds Finles Collectief Beheer (hierna te noemen het Subfonds) had een moeilijk jaar in De NAV daalde in 2013 met -5,00% terwijl de benchmark een resultaat van +2,95% behaalde. De onderstaande tabel en grafieken vergelijkt de performance van het Subfonds met de benchmark. Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2013 SFCB -0.14% 0.18% -0.65% 3.14% -1.36% -1.57% -3.49% -2.71% -0.59% 0.77% 0.65% 0.84% -5.00% Benchmark -0.74% 3.46% 2.59% -1.12% 1.10% -1.62% -0.56% -0.84% -0.67% 1.03% 0.86% -0.45% 2.95% Tabel 1 Maandrendementen SFCB en Benchmark. De rood gekleurde rendementscijfers zijn negatieve rendementen 4.00% Koersen en maandrendementen SFCB Risico rendement Geannualiseerde volatiliteit sinds % 2.00% 1.00% 0.00% -1.00% -2.00% -3.00% -4.00% SFCB Benchmark NAV Geannualiseerd rendement sinds % Benchmark 1.00% 0.50% 0.00% 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% -0.50% -1.00% -1.50% SCBF -2.00% -2.50% -3.00% Grafiek 1 Maandrendementen en koers SCBF 2013 Grafiek 2 Risico rendement SCBF sinds 2002 Zoals u al in de algemene terugblik heeft kunnen lezen waren er gedurende 2013 grote dispersies tussen beleggingscategorieën en regio s. Zo presteerden aandelenmarkten in het Westen en Japan uitstekend. Aan de andere kant hadden aandelen in opkomende landen het zwaar. Ook staatsobligaties van zowel ontwikkelde landen en opkomende landen beleefden een moeilijk jaar. De start van 2013 was zeer goed voor veel beleggingscategorieën met name omdat beleggers opgelucht waren door het afwenden van de overheidssluiting in de Verenigde Staten op 1 januari en het tijdelijk verhogen van het schuldenplafond. In de tweede helft van het tweede kwartaal brak een moeilijke periode aan voor de financiële markten. Nagenoeg alle beleggingscategorieën kregen te maken met verliezen. De trigger voor deze omslag was dat FED voorzitter Bernanke hintte op het terugschroeven van de kwantitatieve verruiming. Aandelenmarkten in Europa, de Verenigde Staten en Japan herstelden snel en vonden hun weg omhoog. In veel opkomende landen bleven de marktomstandigheden daarna volatiel. Ook de omstandigheden voor staatsobligaties van ontwikkelde landen bleven de rest van het jaar moeizaam. De prestaties van de individuele portefeuille componenten van het Subfonds waren niet eenduidig. Integendeel zelfs. Er waren grote dispersies tussen de resultaten van de verschillende componenten. De ontwikkelingen per portefeuille component worden hierna verder besproken. Gevoerd beleggingbeleid Subfonds Finles Collectief Beheer 2013 Absolute Return Binnen de absolute return kan een groot aantal sub-strategieën worden onderscheiden zoals long/short equity, long/short credit, event driven, emerging markets, global macro en CTA s/managed futures. CTA s proberen rendement te behalen door wereldwijd in obligatie-, aandelen-, valuta-, en grondstoffenfutures te investeren. Pagina 17

20 4 Het Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen De grootste allocatie binnen deze component houdt het Subfonds aan in twee CTA fondsen. Bovendien werd gedurende 2013 een kleine positie in een global macro fonds aangehouden. CTA fondsen maken gebruik van systematische modellen die op basis van historische prijsgegevens trends in markten ontdekken waarbij een onderscheid kan worden gemaakt tussen fondsen die korte en middellange tot lange termijn trends proberen te ontdekken. Ze hebben gemeen dat alle modellen mogelijke trends, zowel naar boven als naar beneden, proberen te identificeren en op basis hiervan beleggen. Net als veel andere CTAs hadden ook de twee CTAs in portefeuille het lastig in Normaliter bieden systematische fondsen bescherming indien de markten te kampen hebben met grote neerwaartse verkoopdruk, wat de beheerder een reële mogelijkheid acht gegeven de problemen in de westerse wereld. In 2008 deden CTAs het bijvoorbeeld bijzonder goed gegeven de waarneembare dalende koerstrend van diverse beleggingscategorieën. Voor CTAs is de richting waarin koersen bewegen niet relevant, zolang er maar sprake is van een aanhoudende beweging, ofwel een trend waarbij de huidige koersbeweging voorspellende kracht heeft voor de koersbeweging die zal volgen. Deze aanhoudende beweging ontbrak in veel markten in Veel CTA s hadden grote moeite met de snel veranderende marktomstandigheden van veel individuele markten in Ook zorgden politieke interventies (met name expansief monetair beleid door de centrale banken) ervoor dat kortdurende trends zich omdraaiden. Een voorbeeld van een verlieslatende positie in 2013 van veel CTAs was bijvoorbeeld het metaal koper. De volgende grafiek laat het verloop van de koperprijs zien, waar duidelijk een trend ontbreekt. Bron: Bloomberg In 2013 verloor het Subfonds 5% door de allocatie naar Absolute Return fondsen. Wij verwachten echter dat deze CTAs de verwachte risico/rendement verhouding van het Subfonds op de lange termijn verbeteren en vooral bescherming bieden aan de portefeuille zodra onverwachte gebeurtenissen zich voordoen. Aandelen De geselecteerde aandelenfondsen in het Subfonds presteerden goed. Vooral de posities in de S&P500 Value ETF (+28,7%), DAX ETF (+24,5%) als de Eurostoxx 50 ETF (+17,0%) boekten een uitstekend resultaat. Het Finles Lotus fonds, een hybride fonds dat investeert in hedge fondsen alsook in long-only fondsen en zich richt op de Aziatische markten, behaalde een rendement van +3,5% en droeg daarmee 0.5% bij aan het jaarrendement van het Subfonds. In totaal leverden de beleggingen in aandelen een positieve bijdrage van 3%. Pagina 18

november 2013 De maandbrieven zijn beschikbaar op onze website (www.finlescapitalmanagement.nl)

november 2013 De maandbrieven zijn beschikbaar op onze website (www.finlescapitalmanagement.nl) november 2013 Voor u ligt de nieuwe nieuwsbrief voor beleggers. Zoals u van ons gewend bent gaan wij in de nieuwsbrief in op de huidige macro-economische ontwikkelingen en geven wij ook onze visie op de

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011) Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011) Vermelding koersen Finles beleggingsinstellingen alleen nog op de website Per 16 maart 2011 worden de koersen van het Subfonds

Nadere informatie

De koers van het Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. (FMSHF I.L.) daalde in 2014 met -12,48%.

De koers van het Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. (FMSHF I.L.) daalde in 2014 met -12,48%. Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. 2014 Datum : 13 maart 2015 Door : Finles directie Aan : Participanten Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. De koers van het Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L.

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Samenvoeging Raad van Toezicht Finles beleggingsfondsen en Raad van Commissarissen Finles N.V. Op de jaarvergadering van de Finles

Nadere informatie

Een aantal onderliggende fondsen hebben hun onderliggende posities in 2015 verder afgewaardeerd.

Een aantal onderliggende fondsen hebben hun onderliggende posities in 2015 verder afgewaardeerd. Update Subfonds Finles Collectief eheer I.L. Datum : 2 september 2015 Door : Finles directie Aan : Participanten Subfonds Finles Collectief eheer I.L. Introductie Het Subfonds Finles Collectief eheer I.L.

Nadere informatie

De koers van het Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. (FMSHF I.L.) daalde in 2015 met -14,57%.

De koers van het Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. (FMSHF I.L.) daalde in 2015 met -14,57%. Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. 2015 De koers van het Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. (FMSHF I.L.) daalde in 2015 met -14,57%. Gevoerd beleggingsbeleid 2015 Het beleggingsbeleid in 2015 is

Nadere informatie

Een aantal onderliggende fondsen hebben hun onderliggende posities in 2015 verder afgewaardeerd.

Een aantal onderliggende fondsen hebben hun onderliggende posities in 2015 verder afgewaardeerd. Update Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. Datum : 2 september 2015 Door : Finles directie Aan : Participanten Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. Introductie De koers van het Finles Multi Strategy

Nadere informatie

Mei 2014. De maandbrieven zijn beschikbaar op onze website (www.finlescapitalmanagement.nl)

Mei 2014. De maandbrieven zijn beschikbaar op onze website (www.finlescapitalmanagement.nl) Mei 2014 Voor u ligt de nieuwe nieuwsbrief voor beleggers. Zoals u van ons gewend bent gaan wij in de nieuwsbrief in op de huidige macro-economische ontwikkelingen en geven wij ook onze visie op de diverse

Nadere informatie

november 2014 is het echter veel te vroeg om over een mislukking van Abenomics te praten.

november 2014 is het echter veel te vroeg om over een mislukking van Abenomics te praten. november 2014 Voor u ligt de nieuwe nieuwsbrief voor beleggers. Zoals u van ons gewend bent gaan wij in de nieuwsbrief in op de huidige macro-economische ontwikkelingen en geven wij ook onze visie op de

Nadere informatie

mei 2013 De maandbrieven zijn beschikbaar op onze website (www.finlescapitalmanagement.nl)

mei 2013 De maandbrieven zijn beschikbaar op onze website (www.finlescapitalmanagement.nl) mei 2013 Voor u ligt de nieuwe nieuwsbrief voor beleggers. Zoals u van ons gewend bent gaan wij in de nieuwsbrief in op de huidige macro-economische ontwikkelingen en geven wij ook onze visie op de diverse

Nadere informatie

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 1 2 Vergelijkend overzicht 2 2.1 Vergelijkend overzicht Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 2 2.2 Vergelijkend overzicht Subfonds Finles Collectief

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus van het Finles Liquid Macro Fund (29 juni 2010)

Inlegvel 1 Prospectus van het Finles Liquid Macro Fund (29 juni 2010) Inlegvel 1 Prospectus van het Finles Liquid Macro Fund (29 juni 2010) Kostenverlaging Finles Liquid Macro Fund De kostenstructuur van het Finles Liquid Macro Fund is per 1 juli 2010 als volgt: - Aankoopkosten

Nadere informatie

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 1 2 Vergelijkend overzicht 2 2.1 Vergelijkend overzicht Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 2 2.2 Vergelijkend overzicht Subfonds Finles Collectief

Nadere informatie

november 2012 De rente op diverse leningen

november 2012 De rente op diverse leningen november 2012 Voor u ligt de nieuwe nieuwsbrief voor beleggers. Zoals u van ons gewend bent gaan wij in de nieuwsbrief in op de huidige macro-economische ontwikkelingen en geven wij ook ons visie op de

Nadere informatie

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,0% naar 123,6% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2013-1 oktober 2013 t/m 31 december 2013 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 120,6% naar 123,0% Reële

Nadere informatie

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Hoofdpunten Rendement over eerste helft 2008 is 5,1%. De dekkingsgraad is medio 2008 uitgekomen op 132%. De kredietcrisis eist zijn tol. Vooral aandelen en onroerend

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus EMS Top-Rentefonds (7 augustus 2007)

Inlegvel 1 Prospectus EMS Top-Rentefonds (7 augustus 2007) Inlegvel 1 Prospectus EMS Top-Rentefonds (7 augustus 2007) Gate per Finles Beleggingsfonds Om de belangen van beleggers te beschermen stelt de Beheerder voor om voor alle Finles Beleggingsfondsen een zogenoemde

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten.

Verder zien. Meer weten. Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Aanwezig: - Wilgenhaege Fondsen Management B.V. vertegenwoordigd door de heer R.G.A. Steenvoorden en de heer R.L. Voskamp.

Aanwezig: - Wilgenhaege Fondsen Management B.V. vertegenwoordigd door de heer R.G.A. Steenvoorden en de heer R.L. Voskamp. NOTULEN van de jaarlijkse algemene vergadering van Participanten van Steady Growth Fund, gevestigd en kantoorhoudende te Polarisavenue 97, 2132 JH Hoofddorp (de vennootschap) gehouden te Hoofddorp op 28

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Paraplufonds Finles Beleggingsfonden JAARVERSLAG

Paraplufonds Finles Beleggingsfonden JAARVERSLAG Paraplufonds Finles Beleggingsfonden JAARVERSLAG 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 1 2 Vergelijkend overzicht 2 2.1 Vergelijkend overzicht Paraplufonds Finles Belegginsfondsen 2 2.2

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Als de Centrale Banken het podium verlaten

Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de centrale banken het toneel verlaten 1. Zichtbaar economisch herstel 2. Het restprobleem 3. Onbekend terrein 4. Wat betekent dit voor asset allocatie? Zichtbaar

Nadere informatie

november 2015 De maandbrieven zijn beschikbaar op onze website

november 2015 De maandbrieven zijn beschikbaar op onze website november 2015 Voor u ligt de nieuwe nieuwsbrief voor beleggers. Zoals u van ons gewend bent gaan wij in de nieuwsbrief in op de huidige macro-economische ontwikkelingen en geven wij ook onze visie op de

Nadere informatie

Beleggen in het Werknemers Pensioen

Beleggen in het Werknemers Pensioen Kwartaalbericht Beleggen in het Werknemers Pensioen Het Werknemers Pensioen van a.s.r. is een moderne DC-regeling. Het kent drie lifecycles: defensief, neutraal en offensief. Alle lifecycles van het Werknemers

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014 Samenvatting: dalende rente Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,6% naar 123,7% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal September 2014

Bericht 3 e kwartaal September 2014 Bericht 3 e kwartaal September 2014 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Op de financiële markten keerde de rust enigszins terug in het vierde kwartaal. In de VS hield de zogenoemde fiscal cliff de beleggers nog wel geruime tijd in haar

Nadere informatie

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015.

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. Kwartaalbericht 2015 Samenvatting De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. De reële dekkingsgraad ultimo tweede kwartaal was

Nadere informatie

B E L E G G I 2N G S V 0E R S L A 0G. P r e p e n s i o n e r i n g s r e g e l i n g. P r e p e n s i o n e r i n g s r e g e l i n g

B E L E G G I 2N G S V 0E R S L A 0G. P r e p e n s i o n e r i n g s r e g e l i n g. P r e p e n s i o n e r i n g s r e g e l i n g P r e p e n s i o n e r i n g s r e g e l i n g P H I L I P S P E N S I O E N F O N D S B E L E G G I 2N G S V 0E R S L A 0G 7 P r e p e n s i o n e r i n g s r e g e l i n g I n f o r m a t i e o v e

Nadere informatie

Theta Legends Fund Unieke toegang tot legendarische beleggingsfondsen

Theta Legends Fund Unieke toegang tot legendarische beleggingsfondsen Theta Legends Fund Unieke toegang tot legendarische beleggingsfondsen Theta Legends Fund Theta Legends Fund is een fund of hedge funds met de volgende kenmerken: Toegang. Theta Capital geeft toegang tot

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2016 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2016 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2016-1 januari 2016 t/m 31 maart 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gedaald van 106,3% naar 98,1%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Serious Money. Taken Seriously. Actuele stand van zaken Repressie houdt aan Verbeteringen en verslechteringen in Zuid-Europa Regelingen

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2017-1 januari 2017 t/m 31 maart 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 105,7% naar 110,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 1 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

Kwartaalverslag derde kwartaal 2013

Kwartaalverslag derde kwartaal 2013 Kwartaalverslag derde kwartaal 2013 The problem with patience and discipline is that it requires both of them to develop each of them - Thomas Sterner - Opvallend Quantitative Easing (het maandelijks opkopen

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gestegen van 105,7% naar 115,4%. Dit komt

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 Werkloosheid Verenigde Staten - Fed blijft op toneel Rusland eist rol op, p.1. - Aandelen meest kansrijk in 2014, p.2. - Obligaties winnen in Q1 - weinig potentie, p.2.

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m ultimo juni 2012 Samenvatting: Nominale dekkingsgraad gedaald van 107,6% naar 101,9% Beleggingsrendement is 1,6%

Nadere informatie

Performance Update. Legends Fund houdt verliezen beperkt in uiterst volatiele markten

Performance Update. Legends Fund houdt verliezen beperkt in uiterst volatiele markten Performance Update Augustus 2015: -2.68% Legends Fund houdt verliezen beperkt in uiterst volatiele markten Augustus 2015 gaat de boeken in als een van de meest volatiele maanden in aandelenmarkten van

Nadere informatie

Kwartaalbericht Q2 2016. The beat goes on (1967), Sonny & Cher

Kwartaalbericht Q2 2016. The beat goes on (1967), Sonny & Cher The beat goes on (1967), Sonny & Cher Inleiding Zorgen over de houdbaarheid van de economische groei dicteerden de financiële markten in het eerste kwartaal van 2016. Wederom kwamen centrale banken met

Nadere informatie

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Wijs & van Oostveen VISIE 2014 Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Driebergen - Rijsenburg, 22 januari 2014 Programma Visie 2013 - Programma Robert

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/016 Het NN First Class Return Fund won in het tweede kwartaal van 016 3,6% De stemming werd vooral bepaald door de zoektocht naar

Nadere informatie

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven Philips Pensioenfonds heeft de uitvoering van het Philips flex pensioen uitbesteed aan Hewitt Associates Outsourcing B.V. U kunt bij Hewitt Associates terecht met al uw pensioenvragen. De gegevens van

Nadere informatie

Jaarbericht ABC 2013

Jaarbericht ABC 2013 Jaarbericht ABC 2013 Terugblik De wereldeconomie maakte zich in 2013 op voor de tweede fase van groeiherstel na de crisis van 2008-2010. De groei van de wereldeconomie bedroeg over 2013 circa 3%, vergelijkbaar

Nadere informatie

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Worksheet A Factsheets Fondsen Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Datum: ultimo juni 2009 In het kader van het Flexibel Spaarpensioen zijn door uw pensioenfonds 8 fondsen geselecteerd, waarin

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m 30 juni 2012 Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Nominale dekkingsgraad is gedaald van 110,0% naar 105,1% Beleggingsrendement

Nadere informatie

De Ezel en de Spiegel: over disjunctie van de reële economie en financiële markten

De Ezel en de Spiegel: over disjunctie van de reële economie en financiële markten De Ezel en de Spiegel: over disjunctie van de reële economie en financiële markten 1. Toen Ben Bernanke op 19 juni in een optimistische noot over de vooruitzichten van de VS economie de mogelijkheid opperde

Nadere informatie

Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling

Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Heeft u vragen over dit beleggingsverslag of over de prepensioneringsregeling? Neemt u dan gerust contact op met onze Klantenservice. De contactgegevens

Nadere informatie

Michiel Verbeek, januari 2013

Michiel Verbeek, januari 2013 Michiel Verbeek, januari 2013 1 2 Eens of oneens? De bankiers zijn schuldig aan de kredietcrisis. De huidige economische crisis is het gevolg van de kredietcrisis van 2008. Als een beurshandelaar voor

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015

BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015 BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015 Beleggingsdoelstelling Het BIF Active Multi Allocation Fund streeft naar een rendement gelijk aan of hoger dan zijn benchmark. Het investeringsproces

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Aandelen bestaat uit een aantal componenten:

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Aandelen bestaat uit een aantal componenten: Levensloop Aandelen Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2009 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 5 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

Vragen en antwoorden inzake splitsing FCBF

Vragen en antwoorden inzake splitsing FCBF Vragen en antwoorden inzake splitsing FCBF V1: Verandert de waarde van mijn belegging door deze splitsing? A1: Nee, de waarde van uw belegging verandert niet door de splitsing. Stel u had voor de splitsing

Nadere informatie

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer de zon schijnt, maar centrale banken vinden het nog fris 2 okt-16 nov-16 dec-16 jan-17 feb-17 mrt-17

Nadere informatie

Het waren weekjes weer wel: 38 en 39

Het waren weekjes weer wel: 38 en 39 aug. okt. dec. feb. april juni aug. aug. okt. dec. feb. april juni aug. aug. okt. dec. feb. april juni aug. Het waren weekjes weer wel: 38 en 39. De nieuwe macrocijfers.5..5. -.5 -. -.5 -. -.5 % -.6 -.6.

Nadere informatie

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van:

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: O&E Fixed Income Strategy (pagina 2) O&E Fixed Income Strategy Multi Asset (pagina 5) O&E Global Equity Strategy (pagina 8) O&E Hedge Fund Strategy (pagina

Nadere informatie

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DECEMBER 2014 1. Economie VS blijg anker Het IMF verwacht een wereldwijde economische groei van 3,8% in 2015 Met een verwachte economische

Nadere informatie

Registratiedocument FINLES N.V.

Registratiedocument FINLES N.V. Registratiedocument FINLES N.V. Augustus 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Doel Registratiedocument Finles N.V.... 3 1.2 Activiteiten van Finles N.V.... 3 1.3 Aan derden uitbestede

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2016-1 oktober 2016 t/m 31 december 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 98,8% naar 105,7%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Update april 2015 Beleggen

Update april 2015 Beleggen Update april 2015 Beleggen Laag, lager, laagst In mijn vorige column schreef ik over de actie van de ECB, die 22 januari jongstleden werd aangekondigd, om maandelijks 60 miljard Euro aan obligaties op

Nadere informatie

KWARTAALBERICHT Vierde kwartaal 2013

KWARTAALBERICHT Vierde kwartaal 2013 KWARTAALBERICHT Vierde kwartaal 2013 Korte terugblik 2013 Ben Bernanke, de voorzitter van het Amerikaanse stelsel van Centrale Banken (de Fed ), was in 2013 voor het tweede jaar op rij één van de blikvangers

Nadere informatie

1. Opening door Finles Capital Management: Aanleiding en achtergrond Finles Capital Management

1. Opening door Finles Capital Management: Aanleiding en achtergrond Finles Capital Management ACCENTA PARTICIPANTENVERGADERING TE UTRECHT OP 5 OKTOBER 2012 AGENDA 1. Opening door Finles Capital Management: Aanleiding en achtergrond Finles Capital Management 2. Werkzaamheden tot nu toe en toelichting

Nadere informatie

Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste!

Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste! Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste! 12 december 2014 Martijn Rozemuller Thinketfs.nl Wat is indexbeleggen? Indexbeleggen is passief beleggen Ac8ef beleggend fonds Er wordt geprobeerd een hoger

Nadere informatie

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Persbericht ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Hoofdpunten: Verlaging pensioen met 0,5% per 1 april 2013 definitief Mogelijk aanvullende

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Derde kwartaal juli 2013 t/m 30 september 2013

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Derde kwartaal juli 2013 t/m 30 september 2013 Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2013-1 juli 2013 t/m 30 september 2013 Nominale dekkingsgraad is gestegen van 113,3% naar 120,3% Beleggingsrendement is 1,8% Het belegd vermogen

Nadere informatie

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Rendement bestaat uit een aantal componenten:

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Rendement bestaat uit een aantal componenten: Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2008 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

Waar liggen de kansen?

Waar liggen de kansen? Grip op je vermogen Waar liggen de kansen? Bob Homan ING Investment Office 20 april 2012 Welke economie is het snelst gegroeid na invoering van de euro?* a) Zwitserland b) Duitsland c) VS d) Griekenland

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 31/1/015 Het NN First Class Return Fund won in het vierde kwartaal van 015 3,5% Het herstel van de wereldeconomie liet in het vierde

Nadere informatie

visie op 2017 seminar a.s.r. vermogensbeheer 2 november 2016 Jack Julicher

visie op 2017 seminar a.s.r. vermogensbeheer 2 november 2016 Jack Julicher visie op 2017 Anybody who is intelligent who is not confused doesn t understand the situation very well. (Charlie Munger, 91 jaar, vice-voorzitter Berkshire Hathaway) aged 91), Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer

Nadere informatie

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report 27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report Door Wim-Hein Pals, Head Robeco Emerging Markets Equities Vanwege hogere economische groei en sterkere financiële balansen, zijn de opkomende markten aantrekkelijker

Nadere informatie

Oerend hard. 16 juni 2015

Oerend hard. 16 juni 2015 16 juni 2015 Oerend hard De laatste weken is de obligatierente in Europa en de VS hard op weg naar normaal. De lage rentegevoeligheid van de portefeuilles heeft de verliezen van obligaties beperkt gehouden

Nadere informatie

Levensloop Rendement Bouw

Levensloop Rendement Bouw Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

Levensloop Rendement

Levensloop Rendement Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie