Preventie- en Handhavingsplan Jeugd, Alcohol, Tabak & Drugs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Preventie- en Handhavingsplan Jeugd, Alcohol, Tabak & Drugs 2014-2017"

Transcriptie

1 Preventie- en Handhavingsplan Jeugd, Alcohol, Tabak & Drugs

2 Inhoudsopgave Begrippenlijst 3 Samenvatting 5 Hoofdstuk 1: Inleiding 6 Hoofdstuk 2: Ontwikkelingen Landelijke gegevens Rivm rapport Landelijke campagne NIX Provinciale ontwikkelingen Lokale ontwikkelingen Go Jeugd onderzoek GGD Onderzoek Veilig opgroeien in Leeuwarder Partoer Alcoholintoxicaties Hokken- en Keten Taskforce Jeugdoverlast 14 Hoofdstuk 3: Beleidsfocus 15 Hoofdstuk 4: Doelstellingen Pijler Educatie/Preventie Pijler Regelgeving Toekomstige regelgeving Pijler Handhaving 18 Hoofdstuk 5: Financiën 21 Bijlage 1 Terugblik Uitvoeringsprogramma 2013 Jeugd, Alcohol en Drugs 21 Bijlage 2 Uitvoeringsprogramma Jeugd, Alcohol en Drugs 23 Bijlage 3 Aanvullende informatie Rapport RIVM; Gezond Opgroeien 28 2

3 Begrippenlijst VNN Bingedrinken Verslavingszorg Noord Nederland. Tijdens 1 gelegenheid minstens 5 glazen gedronken (comazuipen). Alcoholintoxicatie Ook wel alcoholvergiftiging genoemd, is een klinische conditie die optreedt na inname van een grote hoeveelheid alcohol wat vaak leidt tot een ziekenhuisopname. Hokken en Keten Softdrugs Harddrugs Paracommerciële verordening Taskforce jeugdoverlast AHOJG Een hok of een keet is een verzamelbegrip voor uiteenlopende bouwsels en gebouwen, zoals (sta)caravans en schuren, waar jongeren veelal met medeweten van ouders samenkomen. Softdrugs zijn drugs waarvan de Nederlandse overheid vindt dat ze een toelaatbaar risico met zich meebrengen (bv. Cannabis/paddo s). Harddrugs zijn middelen waarvan de overheid vindt dat ze een onaanvaardbaar risico met zich meebrengen (bv. Heroïne, Cocaïne, Amfetamine, LSD, XTC, GHB). Verordening die verantwoorde alcoholverstrekking in de paracommercie bevordert en het voorkomen van oneerlijke concurrentie met de reguliere horeca tegengaat. Samenwerking tussen gemeente, politie, straatcoaches, jongerenwerk en Meldpunt Overlast en het Openbaar Ministerie gericht op het terugdringen van jeugdoverlast. Over het al dan niet gedogen van coffeeshops zijn de zogenoemde AHOJG-criteria opgesteld. Deze criteria vinden hun oorsprong in de beoordeling van de vraag of tegen een coffeeshop - een bij de wet verboden situatie - strafrechtelijk wordt opgetreden. De letters staan elk voor een bepaald criterium van belang voor het gedogen, te weten: (A) geen affichering; (H) geen harddrugs; (O) geen overlast; (J) geen verkoop aan jeugdigen onder de 18 jaar en 3

4 (G) hoeveelheden per transactie kleiner dan 5 gram. Onder deze voorwaarden worden in beginsel coffeeshops gedoogd en wordt niet strafrechtelijk opgetreden. Partoer Bureau voor sociaal-economische vraagstukken. 4

5 Samenvatting Preventie- en Handhavingsplan Jeugd, Alcohol, Tabak & Drugs - Gemeente Leeuwarden Besluit: De gemeenteraad moet iedere vier jaar een preventie- en handhavingsplan vaststellen op basis van de drank- en horecawet. Het College stelt op basis van het preventie- en handhavingsplan het uitvoeringsprogramma vast. Doel: Het voorkomen en terugdringen van schadelijk alcohol-, tabak- en drugsgebruik onder jongeren. Aanleiding: 1. Per 1 januari 2014 is er een wetswijziging doorgevoerd van de Drank- en Horeca wet (DHW) waarbij de leeftijdsgrens voor verstrekking en in bezit hebben van alcohol van 16 naar 18 jaar is verhoogd. Daarnaast is de tabakswet ook per 1 januari 2014 gewijzigd. Hiermee wordt de minimumleeftijd voor het verkopen van tabak aan jongeren ook verhoogd van 16 jaar naar 18 jaar. 2. Het beleidsplan jeugd, alcohol en drugs van de oude gemeente Leeuwarden loopt af. 3. In verband met de toevoeging van dorpen/plattelands gebied per 1 januari 2014 (voormalig Boarnsterhim Noord en in 2018 Leeuwarderadeel dient nieuw beleid ten aanzien van hokken en keten opgesteld te worden. Ten aanzien van jeugd, alcohol,tabak en drugs zijn de volgende trends te benoemen: Sinds 2003 zijn er steeds minder jongeren die roken, alcohol drinken en soft-/harddrugs gebruiken *(bron rapport Partoer Veilig opgroeien in Leeuwarden 2012) Jongens gebruiken relatief meer middelen dan meisjes ( zowel alcohol, tabak als drugs)*(bron go jeugd GGD) In de leeftijd 15 tot 18 jaar neemt het middelengebruik toe *(bron rapport GGD go jeugd 2012) In het VMBO en MBO onderwijs wordt het meest middelen gebruikt *(bron rapport GGD go jeugd 2012) In éénoudergezinnen worden relatief meer middelen gebruikt *(bron rapport GGD go jeugd 2012) De gemiddelde startleeftijd voor het drinken van alcohol is 15 jaar *(bron rapport Partoer Veilig opgroeien in Leeuwarden 2012) Het rook, drink- en alcohol gebruik van ouders is bepalend voor jongeren *(bron RIVM rapport Gezond Opgroeien 2014) De sociale omgeving van jongeren is bepalend voor middelengedrag *(bron RIVM rapport Gezond Opgroeien 2014) Er is een daling in het bingedrinken van 6% in 2009 naar 4% in 2012 (*bron rapport Partoer Veilig opgroeien in Leeuwarden 2012) Het aantal jongeren met alcoholintoxicaties die opgenomen zijn in het ziekenhuis (alcoholvergiftiging) is van 22 gevallen in 2012 naar 17 gevallen in 2013 gedaald (*bron MCL Ziekenhuis) In dit preventie- en handhavingsplan wordt in bijlage 2 het uitvoeringsprogramma jeugd, alcohol en drugs voor 2014 en 2015 toegelicht 5

6 Hoofdstuk 1: Inleiding Per 1 januari 2014 is een wetswijziging doorgevoerd van de Drank- en Horeca wet (DHW) waarbij de leeftijdsgrens voor verstrekking en in bezit hebben van alcohol van 16 naar 18 jaar is verhoogd. Daarnaast is de tabakswet ook per 1 januari 2014 gewijzigd. Hiermee wordt de minimumleeftijd voor het verkopen van tabak aan jongeren ook verhoogd van 16 jaar naar 18 jaar. De voornaamste doelen van de wetswijzigingen zijn: Voorkomen van alcohol gerelateerde verstoring van de openbare orde Terugdringen van het alcoholgebruik en tabaksgebruik door met name jongeren Afname alcoholgebruik en schadelijk gevolgen van alcoholgebruik met name gericht op jongeren onder de 18 jaar Afname dronkenschap Reden hiervoor is dat jongeren beschermd moeten worden tegen de schadelijke gevolgen van alcohol en tabak. De hersenen van jongeren zijn nog in ontwikkeling. Drankgebruik in de puberteit kan de opbouw van de hersenen beschadigen en verhoogt de kans op problematisch alcoholgebruik in de toekomst. Tabak is schadelijk voor de gezondheid in zijn algemeenheid en voor de jongeren in het bijzonder. Per 1 januari 2014 mag aan jongeren onder de 18 jaar geen alcoholhoudende drank worden verkocht. Ook mogen jongeren onder de 18 dan geen drank meer in hun bezit hebben op voor het publiek toegankelijke plaatsen (straat, park, café etcetera). De maatregelen gelden voor iedereen die op of na 1 januari 2014 jonger is dan 18 jaar. Er komt geen overgangsregeling voor de jongeren die dan 16 of 17 jaar zijn en aan wie volgens de huidige wet wel alcohol mag worden verkocht. Voor toezichthouders betekent dit dat zij voor alle alcoholhoudende drank (zwak en sterk) een leeftijdsgrens van 18 jaar moeten hanteren bij de handhaving van de Drank- en Horeca wet. Zowel op juridisch, handhavings- en educatief vlak is de gemeente regisseur van het alcoholbeleid. De aanleiding om dit preventie- en handhavingsplan op te stellen is 3-ledig: De Drank- en Horecawet schrijft voor dat de gemeenteraad iedere 4 jaar een preventie- en handhavingsplan vaststelt. Het beleidsplan Jeugd, Alcohol & Drugs van de oude gemeente Leeuwarden is afgelopen. De toevoeging van de dorpen Eagum, Idaerd, Friens, Jirnsum, Reduzum, Warstiens, Warten, Wergea en Grou per 1 januari 2014 en de verwachte toevoeging van Leeuwarderadeel aan Leeuwarden per 1 januari 2018 is aanleiding om beleid te formuleren voor hokken en keten. De gemeente Leeuwarden kiest er voor om in dit preventie- en handhavingsplan naast alcohol en tabak ook drugs mee te nemen aangezien dit ook schadelijke gevolgen heeft voor de ontwikkeling van jongeren. In bijlage 2 staat het uitvoeringsprogramma Hierin wordt per twee jaar omschreven wat voor activiteiten er worden ingezet. De voortgang van het preventie- en handhavingsplan wordt door de interne werkgroep van de gemeente Leeuwarden één keer in de twee maanden besproken. 6

7 Leeswijzer In hoofdstuk 2 volgt een overzicht van de landelijke, provinciale en lokale ontwikkelingen omtrent jeugd, alcohol, tabak en drugs. Hoofdstuk 3 omschrijft de beleidsfocus. Hoofdstuk 4 richt zich op de doelstellingen van de drie pijlers: pijler educatie/preventie, pijler regelgeving en pijler handhaving. Hoofdstuk 5 omschrijft de financiën. In bijlage 1 wordt een terugblik op het uitvoeringsprogramma van 2013 omschreven. In bijlage 2 staat het uitvoeringsprogramma jeugd, alcohol tabak en drugs

8 Hoofdstuk 2: Ontwikkelingen 2.1 Landelijke ontwikkelingen RIVM-rapport: Gezond opgroeien In maart 2014 is een landelijk rapport verschenen van het RIVM*getiteld Gezond opgroeien. In het rapport wordt een overzicht gegeven van de gezondheid van de Nederlandse jeugd. Er wordt ook ingegaan op middelengebruik. Hieronder volgt een overzicht. Daarna volgt een overzicht van de provinciale en lokale ontwikkelingen. *bron RIVM Alcohol* Alcoholgedrag is afhankelijk van sociale omgeving, verkrijgbaarheid en prijs. Factoren die van invloed zijn op het alcoholgebruik van jongeren hebben te maken met de persoon zelf en de omgeving. Alcoholgebruik op jonge leeftijd en blootgesteld zijn aan alcohol tijdens de zwangerschap zijn risicofactoren voor problematisch alcoholgebruik op latere leeftijd. Alcoholgebruik gaat vaak samen met ander middelengebruik (Kuunders & Van Laar, 2009). Jongeren die alcohol drinken hebben een zeven keer grotere kans om te roken en een bijna negen keer grotere kans om cannabis te gebruiken in vergelijking met niet-drinkende jongeren (Schrijvers & Schoemaker, 2008). Zwaar alcoholgebruik en psychische stoornissen komen relatief vaak samen voor. Factoren die in de omgeving een rol spelen zijn de status van alcohol in de sociale omgeving, de betaalbaarheid en de beschikbaarheid van alcohol (Kuunders & Van Laar, 2009). Roken* Diverse factoren zijn van invloed op de kans dat jongeren (gaan) roken: omgevingsfactoren, zoals de verkrijgbaarheid van tabak, tabaksreclame en het rookgedrag van ouders en leeftijdsgenoten, en persoonsgebonden factoren, zoals de houding ten aanzien van roken, persoonlijkheidskenmerken, genetische aanleg en vaardigheden (waaronder weerbaarheid) (Willemsen et al., 2013). Het rookgedrag van jongeren maakt vaak deel uit van een breder leefpatroon. Rokende jongeren hebben een bijna zeven keer grotere kans om alcohol te drinken en een bijna 22 keer grotere kans op cannabisgebruik dan niet-rokende jongeren (Schrijvers & Schoemaker, 2008). Drugsgebruik* Onderscheid in softdrugs en harddrugs: Er wordt onderscheid gemaakt in softdrugs (waaronder cannabis en paddo s) en harddrugs (waaronder heroïne, cocaïne, amfetamine, LSD, XTC en GHB). Er zijn verschillen in mate van gebruik: van gematigd gebruik naar overmatig gebruik, probleemgebruik, misbruik tot afhankelijkheid. De grenzen zijn niet altijd even duidelijk en het stadium van de afhankelijkheid (of verslaving) wordt lang niet altijd bereikt. Van zwaar gebruik van cannabis wordt gesproken als jongeren in het afgelopen jaar veertig keer of vaker cannabis hebben gebruikt (Van Dorsselaer et al., 2010). Omgevingsfactoren en persoonlijkheidskenmerken: Omgevingsfactoren, zoals de verkrijgbaarheid van drugs, het drugsgebruik van vrienden en de houding van ouders zijn van invloed op het drugsgebruik van jongeren. Persoonlijkheidskenmerken (zoals weerbaarheid of coping strategie; genetische aanleg en sociaaleconomische achtergrond spelen ook een rol (Van Laar, 2013). Cannabisgebruik gaat vaak samen met ander middelengebruik en gedragsproblemen en komt vaker voor in groepen met een lage sociaal-economische status 8

9 2.1.2 Landelijke campagne NIX18: De NIX18-campagne is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en een groot aantal partners (Koninklijke Horeca Nederland, KWF kankerbestrijding, Longfonds, Trimbosinstituut, NOC*NSF, supermarkten verenigd in het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, GGD Nederland, GGD en, Thuiswinkel.org, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de ministeries van Veiligheid en Justitie en Algemene Zaken *(bron Doel van de campagne is het versterken van de sociale norm : niet drinken en niet roken tot je 18 e. De campagne richt zich op de hele samenleving, meer in het bijzonder de omgeving van de jongeren. 2.2 Provinciale ontwikkelingen Platform Nuchtere Fries: Binnen het platform de Nuchtere Fries werken gemeenten, GGD Fryslân, Verslavingszorg Noord Nederland, Politie Fryslân, Koninklijke Horeca Nederland, en Provincie Fryslân samen. De doelgroep van Platform Nuchtere Fries bestaat uit jongeren in de leeftijd van 10 t/m 23 jaar. Er is een Fries programma Jeugd, Alcohol en Drugs voor de periode van vastgesteld. In dit programma wordt ingezet op drie pijlers: beleid, handhaving en bewustwording. In de aanpak wordt zoveel mogelijk een integrale benadering gehanteerd, gericht op de beleidsterreinen Volksgezondheid, Jeugd, Onderwijs en Openbare Orde & Veiligheid. Platform Nuchtere Fries geeft mede invulling aan alcoholpreventie in Friesland. Het provinciale programma kent de volgende doelstellingen voor de periode 2014 tot en met 2017: 1. Het tegengaan van alcohol- en drugsgebruik door jongeren tot en met 17 jaar 2. Het tegengaan van drugsgebruik door jongeren van 18 t/m 23 jaar en het stimuleren van verantwoord alcoholgebruik door deze groep Platform de Nuchtere Fries zet daarbij onder andere in op de volgende onderdelen: Pijler beleid: Opstellen van een format voor het preventie- en handhavingsplan. Leveren van een bijdrage aan alcoholvrije (genotmiddelvrije) feesten. Nalevingsonderzoek : bij een nalevingsonderzoek wordt een bedrijf of instelling dat alcohol verkoopt bezocht door een 17-jarige die zich voordoet als klant, zonder dat personeel op de hoogte is van het onderzoek. Daarnaast gaat de Nuchtere Fries ook een inventarisatie onder de VO- en MBO-scholen doen met betrekking tot hun genotmiddelenbeleid. Pijler handhaving: Bijeenkomsten voor toezichthouders, horecaondernemers en paracommerciële instellingen over de risico s van alcohol en middelen voor jongeren. Pijler bewustwording: Inzet op bewustwording van ouders ten aanzien van het middelengebruik van hun kinderen. Nuchtere Fries stimuleert een interactieve educatieve werkvorm met theater en improvisatie voor leerlingen en ouders waarbinnen thema s als weerbaarheid en omgaan met groepsdruk worden besproken. Er worden nieuwsbrieven voor primair- en voortgezet onderwijs verspreid. 9

10 Het platform benadert organisatoren van evenementen en adviseert en stimuleert een actief beleid op gebied van genotmiddelen door bijvoorbeeld blaastesten en polsbandjes aan te bieden. Er worden afspraken met sportverenigingen gemaakt als het gaat om verantwoord middelengebruik. Er worden activiteiten voor jongeren georganiseerd door het inzetten van educatief theater in het Basisonderwijs,- Voorgezet en MBO Onderwijs. Daarnaast wordt de zogeheten peer-voorlichting (jongeren informeren jongeren) ingezet bij alcoholvrije (school)feesten en evenementen, al dan niet in samenwerking met verslavingszorg en politie of gemeentelijke toezichthouder. Platform Nuchtere Fries monitort daarbij onder andere de volgende zaken de komende jaren: Startleeftijd van het drinken van alcohol, drinkgedrag jongeren, behandelingen van alcoholvergiftiging, softdrugsgebruik jongeren, attitude ouders, naleving leeftijdsgrenzen, alcohol en druggerelateerde incidenten. De uitkomst van deze onderzoeken vormen input voor lokaal beleid. Voor uitgebreide informatie wordt verwezen naar het Fries programma Jeugd, Alcohol en Drugs dat te vinden is op de website van het platform de Nuchtere Fries: Lokale ontwikkelingen Go Jeugd GGD 2012 De GGD doet één keer in de vier jaar onderzoek naar de Friese jeugd. Vanuit dit onderzoek zijn een aantal trends te benoemen: % Jongens gebruiken relatief meer middelen ( zowel drugs, alcohol als roken) dan meisjes Naarmate de leeftijd omhoog gaat neemt het alcohol/tabak/drugsgebruik toe, met name in de leeftijd jaar Er is een daling in het alcoholgebruik in de leeftijd van jaar In het VMBO en MBO wordt het meeste alcohol/tabak en drugs gebruikt Kinderen uit éénoudergezinnen gebruiken relatief meer alcohol/ tabak en drugs Harddrugs, XTC en Cocaïne worden ten opzichte van andere harddrugs het meest gebruikt 10

11 2.3.2 Onderzoek Veilig opgroeien in Leeuwarden 2012 Partoer Partoer doet één keer in de drie jaar onderzoek, onder jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. In 2012 heeft het laatste onderzoek plaatsgevonden en geresulteerd in het rapport Veilig opgroeien in Leeuwarden. In dit onderzoek wordt ingegaan op probleemgedragingen van jongeren waaronder roken, alcohol- en drugsgebruik. Het onderzoek geeft inzicht in deze problematiek per wijk. Daarbij zijn ook de 9 dorpen van Boarnsterhim meegenomen aangezien zij per 1 januari 2014 bij de gemeente Leeuwarden horen. Opvallend is dat jongeren uit de wijk Oud-Oost relatief het meeste roken, alcohol drinken en softdrugs gebruiken. Alcohol: 52% van de 12- tot 18-jarigen heeft wel eens alcohol gedronken, 48% nog nooit. In de wijk Oud-oost wonen de meeste jongeren die wel eens alcohol hebben gedronken (62%), in de wijken Bilgaard en Vrijheidswijk geven de meeste jongeren aan dat zij nog nooit alcohol hebben gedronken (56%). 39% van de jongeren in de gemeente Leeuwarden heeft in de maand voorafgaand aan het onderzoek alcohol gedronken. In de wijken Oud-Oost (48%), overig Boarnsterhim (44%), Camminghaburen en Dorpen Leeuwarden (beide 41%) drinken de jongeren meer dan gemiddeld in de overige wijken en dorpen. In de wijken Bilgaard/Vrijheidswijk (32%) en Grou (34%) drinken jongeren relatief het minste alcohol. De meeste jongeren drinken op 15-jarige leeftijd voor het eerst alcohol, gevolgd door 14 en 13 jaar. In Oud-Oost en Grou wordt er het meest al op 14-jarige leeftijd gedronken, in de wijk HASW op 13- jarige leeftijd. Sinds 2003 is het alcoholgebruik afgenomen, evenals het gemiddeld aantal glazen dat jongeren per maand nuttigen. De jongeren uit de Dorpen Leeuwarden drinken net als in 2009 het hoogste aantal glazen alcohol per maand (gemiddeld 12 glazen). Ook drinken zij in 2012 vaker alcohol per maand dan in De gemiddelde leeftijd van bingedrinken is 15,5 jaar. In 2012 is 4% van de onderzochte jongeren een bingedrinker, dit is een daling ten opzichte van In de meeste wijken is het percentage bingedrinkers dan ook afgenomen sinds De grootste daling is te zien in de wijk Aldlân-Nijlân (van 8% naar 2%). In de wijken Oud-Oost en de Dorpen Leeuwarden is het percentage bingedrinkers toegenomen (*bron onderzoek Veilig en gezond opgroeien van Partoer). Bingedrinken: Alcoholgebruik wordt in verschillende maten uitgedrukt: de hoeveelheid alcohol gedronken in de voorafgaande maand, bingedrinken (tijdens één gelegenheid minstens vijf glazen gedronken) en alcoholintoxicatie ook wel alcoholvergiftiging genoemd. Dit is een klinische conditie die optreedt na inname van een grote hoeveelheid alcohol wat eventueel tot ziekenhuisopname kan leiden. Een bingedrinker loopt grote risico s. Mogelijke gevolgen van bingedrinken zijn: Schade aan organen; Vergrote kans op black-out; Stijging van de bloeddruk; Alcoholvergiftiging; Vergrote kans hartinfarct; Overgewicht en verhoogde bloeddruk op latere leeftijd. 11

12 Roken Van de jongeren van 12 tot en met 18 jaar in Leeuwarden en Boarnsterhim, heeft 16% in de maand voorafgaand aan het onderzoek gerookt. In de wijken Oud-Oost, Cammingaburen (beide 20%) en Overig Boarnsterhim (18%) wordt meer gerookt dan gemiddeld (16%). Drugs Naar verhouding ligt softdrugsgebruik lager dan alcoholgebruik en roken. Gemiddeld geeft 6% van de jongeren aan dat zij softdrugs hebben gebruikt. Het softdrugsgebruik is het hoogst in de wijk Oud- Oost (11%), dit is bijna twee maal zo hoog als het gemiddelde. In Grou wordt met 1% relatief het minste softdrugs gebruikt. GHB, harddrugs en andere drugs worden relatief weinig gebruikt. Zo weinig dat het gemiddeld bijna 0% is. Toch zijn er een aantal wijken waar wel wordt gebruikt. Zo heeft 1 % van de jongeren in de wijken Aldlân-Nijlân en Overig Boarnsterhim in de maand voorafgaand aan het onderzoek GHB gebruikt. Ook harddrugs worden door enkele jongeren in Aldlân-Nijlân gebruikt, evenals in de wijken Vossepark &Helicon, Grou en Overig Boarnsterhim (allen 1 %). De andere soorten drugs worden het meeste gebruikt door jongeren in Aldlân-Nijlân (ruim 1 %) gevolgd door Overig Boarnsterhim, Oud-Oost en de wijk Vossepark & Helicon (allen 1%).Ook harddrugs worden relatief weinig gebruikt. Het valt wel op dat de jongeren uit Aldlân-Nijlân en Overig Boarnsterhim op elke drug scoren. In onderstaande tabel wordt per wijk aangegeven hoeveel jongeren een maand voorafgaand aan het onderzoek maand gerookt hebben, alcohol hebben gedronken of (soft)drugs hebben gebruikt (in percentages) roken alcohol softdrugs (hasj, marihuana) Gemiddelde HASW Oud-Oost Aldlân-Nijlân Bilgaard/Vrijheidswijk Camminghaburen Vossepark & Helicon Zuiderburen ed Dorpen Leeuwarden Grou Overig Boarnsterhim 12

13 Gehanteerde Wijkindeling: *Vossepark& Helicon= Vogelwijk& Muziekwijk, Transvaalwijk& Rengerspark, Valeriuskwartier& Magere Weide, Westeinde en binnenstad *HASW= Huizum-Oost en Huizum- West, Schepenbuurt,Wielenpôlle *Zuiderburen=Hempens Tearns, Zuiderburen, Goutum de Zuidlanden en Techum *Oud Oost= Oldegalileën en Bloemenbuurt. t Vliet, Tjerk Hiddes en Cambuursterhoek *Dorpen Leeuwarden= Wirdum, Swichum, Wytgaard, Lekkum en buitengebied Noord-Oost *Aldlân-Nijlân=Aldlân, Nijlân, bedrijventerrein-west en bedrijventerrein-oost *Grou= Grou *Bilgaard/Vrijheidswijk=Bilgaard&Havankpark, Vrijheidswijk *Overig Boarnsterhim=Eagum, Idaerd, Friens, Jirnsum, Reduzum, Warstiens, Warten en Wergea *Camminghaburen= Camminghaburen, Blitsaerd, Grote en Kleine Wielen Alcoholintoxicatie Alcoholintoxicatie wordt ook wel alcoholvergiftiging genoemd. Dit is een klinische conditie die optreedt na inname van een grote hoeveelheid alcohol. Vaak is er sprake van een ziekenhuisopname. Uit gegevens van het MCL Leeuwarden blijkt dat er in jongeren zijn opgenomen in het ziekenhuis met een alcoholintoxicatie. Dit gaat om een registratie van jongeren onder de 18 jaar. In 2012 waren het er 22. Dit kunnen echter ook jongeren zijn uit omringende gemeenten. Het ging hierbij om 9 mannen en 8 vrouwen. Het MCL schat in dat de maatregelen en voorlichting vanuit de overheid effect hebben. Ook uit de landelijke gegevens blijkt dat er sprake is van een daling. Uit gegevens van VNN blijkt het volgende: VNN heeft in 2013 met 36 jongeren in heel Friesland adviesgesprekken gevoerd over alcoholintoxicaties. Deze jongeren worden niet altijd in het ziekenhuis opgenomen. Ze kunnen via diverse instanties doorverwezen zijn naar VNN. 2.4 Hokken- en ketenbeleid Sinds 2014 vallen de dorpen Eagum, Idaerd, Friens, Jirnsum, Reduzum, Warstiens, Warten en Wergea en Grou onder de gemeente Leeuwarden. In deze dorpen is sprake van hokken en keten. Ook in de gemeente Leeuwarderadeel die na verwachting per 1 januari 2018 bij de gemeente Leeuwarden hoort, is waarschijnlijk sprake van de aanwezigheid van hokken en/of keten. Een hok of keet is een verzamelbegrip voor uiteenlopende bouwsels en gebouwen, zoals (sta)caravans en schuren, waar jongeren veelal met medeweten van ouders samenkomen. Keten bieden jongeren een vertrouwde, eigen plek en versterken de groepsbinding. Ondanks de sociale functie zijn er veiligheids- en gezondheidsrisico s. Zo is er vaak sprake van een bovengemiddeld alcoholgebruik, brandonveilige situaties, geluids- en afvaloverlast en soms zelfs vandalisme en vechtpartijen. De gemeente Leeuwarden kent nog geen hokken- en ketenbeleid aangezien dit in het verleden niet speelde. Ook in de voormalige gemeente Boarnsterhim was geen hokken- en ketenbeleid. Het fenomeen hokken en keten is al oud. Er moet een beleidslijn vast worden gesteld zodat het duidelijk is hoe hier in het vervolg mee moet worden omgegaan. Aangezien het onderwerp complex is en het beleid in overleg met betrokkenen moet worden opgesteld zal hiervoor in de loop van 2014 een apart voorstel ter besluitvorming worden voorgelegd. De voorbereiding van het hokken- en ketenbeleid is opgenomen in het uitvoeringsprogramma

14 2.5 Taskforce Jeugdoverlast: De Taskforce Jeugdoverlast pakt de jeugdoverlast en -criminaliteit in de gemeente Leeuwarden gericht aan. De Taskforce Jeugdoverlast wordt gevormd door mensen van de gemeente, de politie, de stichting Aanpak Overlast Leeuwarden (straatcoaches), het jongerenwerk, het Meldpunt Overlast en het Openbaar Ministerie. Bij de aanpak van Jeugdoverlast staat samenwerking centraal. In de Taskforce Jeugdoverlast, waar wordt bepaald welke inzet, op welke wijze, op welke jeugdgroepen wordt gepleegd. De overlast is in veel gevallen alcohol- en/of drugsgerelateerd. De Taskforce houdt een overzicht bij van groepen jongeren die overlast geven of crimineel zijn. Per groep maakt de Taskforce een aanpak. Straatcoaches zoeken de overlastgevende en hinderlijke jeugd actief op. Zij spreken jongeren en wijkbewoners aan op hun gedrag. Ook benaderen zij de ouders. De straatcoaches werken nauw samen met het Veiligheidshuis Fryslân in de persoonsgerichte aanpak van jeugd en jongeren. Trends: Er is een dalende tendens in het aantal jeugdgroepen te merken; deze heeft zich in 2013 verder voortgezet. De aanpak van de Taskforce Jeugdoverlast blijft zijn vruchten afwerpen. Gebleken is dat een aantal jeugdoverlastplekken hardnekkig is en dat er sprake is van behoorlijk alcoholgebruik. Om het alcoholmisbruik onder jongeren tegen te gaan is het noodzakelijk om op zowel preventie als handhaving in te zetten. Daarom heeft de komende jaren de handhaving van alcoholgebruik door jongeren onder de 18 jaar een blijvende prioriteit van zowel politie als Stadstoezicht. Het aantal incidenten jeugdoverlast blijft stabiel: van 567 incidenten in 2012 naar 577 in Inzet op de aanpak van jeugdoverlast blijft dus noodzakelijk. Ook worden meer en meer bestuurlijke maatregelen opgelegd aan jeugdigen die niet voor rede vatbaar zijn. De overlast concentreert zich vooral op donderdag tot en met zaterdag van uur tot diep in de nacht. Een specifieke locatie is niet te geven, maar als hotspots kunnen we de Prinsentuin, Simon de Vliegerpark, skatebaan Huizum, Vossepark, speeltuin Fruitstraat en de skatebaan in Cammingaburen benoemen. De overlast bestaat uit het drinken in de parken, achterlaten van rotzooi, geluids- en muziekoverlast. 14

15 Hoofdstuk 3: Beleidsfocus Het doel van dit preventie- en handhavingsplan is: Het voorkomen en terugdringen van schadelijk alcohol-, tabak- en drugsgebruik onder jongeren in Leeuwarden. Concreet: In de periode van zetten we in op ondergenoemde resultaten die echter niet direct de effecten van een interventie of maatregel zijn. Het drink-, rook- en drugsgedrag van jongeren wordt door verschillende factoren beïnvloed. Ook algemene aandacht in de media, wijzigingen in landelijke wetgeving, lokale initiatieven en andere omstandigheden kunnen bijdragen aan veranderingen in het drink- rook en drugsgedrag van jongeren. Dat is ook de reden van het niet benoemen van eindresultaten in termen van percentages, maar in termen van verder toegenomen of verder afgenomen. Dit betekent een substantiële verandering ten opzichte van de huidige situatie. De gemiddelde startleeftijd van jongeren voor het drinken van alcohol is verder toegenomen (gemiddeld 15 jaar in 2012) Het percentage jongeren van 12 t/m 17 jaar dat de afgelopen maand alcohol heeft gedronken, is verder afgenomen (39% in 2012) Het percentage jongeren van 12 t/m 17 jaar dat de afgelopen maand 5 of meer drankjes bij één gelegenheid drinkt, is verder afgenomen (4% in 2012) Het aantal jongeren van 12 t/m 17 jaar dat met alcoholvergiftiging wordt behandeld in het ziekenhuis is verder afgenomen (17 in 2013) Het percentage jongeren van 12 t/m 17 jaar dat de afgelopen maand softdrugs heeft gebruikt, is afgenomen (6% in 2012) Het percentage jongeren van 12 t/m 17 jaar dat de afgelopen maand harddrugs gebruikt, is afgenomen (in %) Het percentage ouders dat aangeeft dat zijn of haar kind geen alcohol, tabak en drugs mag gebruiken voor het 18 e levensjaar is verder toegenomen Het percentage jongeren van 12 tot en met 17 jaar die roken, is gedaald (16% in 2012) Dit plan is gebaseerd op een integrale visie. Er is immers sprake van preventie én handhaving. Dat impliceert dat meerdere afdelingen binnen de gemeente en meerdere organisaties buiten de gemeente en dus ook meerdere type maatregelen worden ingezet bij de aanpak van alcohol, tabak en drugsgebruik. Verschillende onderzoeken laten zien dat een integrale benadering van de problematiek rondom alcohol, roken en drugs een cruciaal kenmerk is van effectief beleid (Reynolds, 2003). De belangrijkste pijlers waarop beleid gebaseerd moet worden: Educatie/Preventie (grenzen benoemen) Regelgeving (grenzen stellen) Handhaving (grenzen bewaken) Zowel landelijk, provinciaal als lokaal zijn deze pijlers het uitgangspunt voor beleid. Vanuit deze pijlers zal het beleid worden vormgegeven. 15

16 Hoofdstuk 4: Doelstellingen Preventie- en Handhavingsplan In dit hoofdstuk wordt per pijler aangegeven wat de doelstellingen zijn en welke instrumenten worden ingezet om de doelstellingen te behalen. De concrete activiteiten die in worden ingezet zijn opgenomen in de bij dit plan behorende bijlage 2: Uitvoeringsprogramma , Jeugd Alcohol en Drugs. 4.1 Pijler Educatie en Preventie Binnen de pijler educatie en preventie gaat het om voorlichting en bewustwording. Jongeren en hun ouders/verzorgers moeten geïnformeerd raken over de risico s van alcohol-, tabak- en drugsgebruik. Het doel is om gedrag te beïnvloeden, weerbaarheid te vergroten en het gebruik te normaliseren. Met name de feitelijke en visuele informatie over wat alcohol met de hersenontwikkeling doet is hierbij zeer bruikbaar: Doelstellingen: het terugdringen van schadelijk alcohol-, drugs- en tabaksgebruik onder jongeren tot 18 jaar het voorlichten van ouders en jongeren om de bewustwording over schadelijk alcohol-, tabaks- en drugsgebruik te verhogen In deze pijler onderscheiden we de volgende doelgroepen: scholen ouders jongeren Uit de onderzoeken, zowel landelijk, provinciaal als lokaal, kan een aantal risicofactoren worden benoemd: leeftijd, deelnemen in VMBO/MBO, éénoudergezinnen, middelengedrag van ouders en de sociale omgeving. Voor wie welke verantwoordelijkheid heeft kan verwezen worden naar de uitgangspunten van Amaryllis. Eén van de uitgangspunten is eigen regie en verantwoordelijkheid. Dit betekent dat jongeren ten eerste zelf en met hun eigen netwerk een verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van verantwoord alcohol,-tabak- en drugsgebruik. Daarnaast is het van belang dat ouders hun kinderen wijzen op de gevaren van alcohol-, drugs- en tabaksgebruik. De rol van de overheid is in eerste instantie voorlichtend en indien nodig hulpverlenend. Zowel landelijk (NIXcampagne), provinciaal (Platform de Nuchtere Fries) als lokaal door VNN, GGD en gemeente wordt verantwoord middelengebruik onder de aandacht gebracht door middel van diverse activiteiten. In het uitvoeringsprogramma in bijlage 2 wordt een uitgebreide omschrijving van de in te zetten lokale acties omschreven. GGD en VNN spelen een belangrijke rol in deze pijler: voorlichting aan ouders en jongeren (bijvoorbeeld via scholen), vroegsignalering, deskundigheidsbevordering etcetera. Naast activiteiten gericht op deze doelgroepen draagt overkoepelende publiekscommunicatie bij aan bewustwording. 16

17 4.2 Pijler Regelgeving Binnen de pijler regelgeving zijn de regels op het gebied van jeugd, roken alcohol en drugs gebaseerd op de wet. Doelstellingen: Het verantwoord verstrekken en gebruiken van alcohol (inclusief het voorkomen van het doorschenken van alcohol aan dronken personen), met name gericht op jongeren Het opleggen van alcohol gerelateerde wet- en regelgeving aan alcoholverstrekkers en jongeren, o.a. DHW en Algemene plaatselijke verordening (Apv) regelgeving Algemene plaatselijke verordening De gemeente Leeuwarden heeft een algemene plaatselijke verordening (APV). Iedere gemeente legt binnen de APV een groot aantal regels vast, bepaald door de gemeenteraad. Een onderdeel hiervan is Openbare Orde en Veiligheid. Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW) in werking getreden. Het gaat om drie nieuwe verordenende bevoegdheden: - Paracommerciële verordening (verplicht) - Verordening regulering prijsacties (facultatief) - Verordening toegangsleeftijden en sluitingstijden (facultatief) De facultatieve verordeningen worden eind 2014 separaat opgepakt via de wijziging nota Bijzondere wetten. Dit in verband met de samenvoeging met de gemeente Boarnsterhim. Deze verordeningen bieden mogelijkheden om een toegangsleeftijd te koppelen aan de sluitingstijd en om prijsacties in de supermarkten en happy hours in de horeca te reguleren. Paracommerciële verordening Op 27 februari 2014 is de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Leeuwarden in werking getreden, die geldt voor het hele grondgebied van de gemeente Leeuwarden. Hierin zijn ook regels gesteld aan paracommerciële horecabedrijven voor wat betreft de schenktijden en de mogelijkheden om maximaal vier bijeenkomsten van persoonlijk aard te houden. Deze regels golden eerder al voor de oude gemeente Leeuwarden, maar zijn nu ook van toepassing in het gedeelte van de gemeente dat eerder bij Boarnsterhim hoorde. Doel van deze verordening is om verantwoorde alcoholverstrekking in de paracommercie te bevorderen en het voorkomen van oneerlijke concurrentie met de reguliere horeca. Onder paracommerciële instellingen worden verstaan instellingen die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard en daartoe tevens het horecabedrijf exploiteren in eigen beheer. Te denken valt bijvoorbeeld aan dorpshuizen en sportkantines waar met vrijwilligers gewerkt wordt en de activiteiten doorgaans gesubsidieerd worden. Alle paracommerciële horecabedrijven zijn per brief op de hoogte gesteld van de regels die gesteld zijn aan de paracommerciële horecabedrijven. 17

18 De paracommerciële horecabedrijven zijn op grond van artikel 9, lid 3 van de Drank- en horecawet verplicht een registratie van de barvrijwilligers bij te houden die de voorlichtingsinstructie hebben gekregen. De registratie of een afschrift daarvan is in de inrichting aanwezig. Bij overtreding hiervan volgt een stappenplan volgens het handhavingsarrangement. 1. Nalevingshulp* 2. Schriftelijke waarschuwing 3. Last onder dwangsom van 500,- per keer met een maximum van 1.500,- of last onder bestuursdwang of het aanzeggen van een bestuurlijke boete conform het Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet, vallend onder categorie A *Nalevingshulp betekent dat de ondernemer informatie krijgt over de geldende wet- en regelgeving. Door nalevingshulp te bieden wil de gemeente ervoor zorgen dat ondernemers zich beter aan de wet houden. Bij nalevingshulp wordt alleen ter plekke mededeling gedaan en wordt de overtreding schriftelijk vastgelegd in het inspectieverslag. Er volgt geen aanschrijving. Nalevingshulp geldt voor geringe overtredingen Toekomstige regelgeving Zoals eerder is aangegeven zal in de loop van 2014 een hokken- en ketenbeleid worden vastgesteld. 4.3 Pijler Handhaving De doelstelling binnen de pijler handhaving is de naleving van wet- en regelgeving op het terrein van jongeren, alcohol en drugs te vergroten en hierop te handhaven indien daar aanleiding toe is. Doelstellingen: De verstrekking van alcohol bij evenementen wordt gecontroleerd De horeca worden gecontroleerd op de naleving van de Drank- en Horecawet Jongeren onder de 18 jaar kunnen geen alcoholhoudende drank kopen in supermarkt, slijterij, horeca of sportkantine Er is sprake van een verbetering in de naleving van de wettelijke leeftijdsgrenzen vooralcoholverkoop in supermarkten, sportverenigingen, slijterijen en horeca (0-meting maakt onderdeel uit van het programma) Jongeren gebruiken geen alcohol in de openbare ruimte Bij toezicht en handhaving wordt onderscheid gemaakt tussen preventieve en repressieve handhaving. Bij preventieve handhaving gaat het om activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van normconform gedrag (naleving) zonder dat er vooraf vermoedens zijn van overtredingen. Dit betreft onder meer leeftijdsgrenzencontroles,horecatoezicht en controle op verleende vergunningen. Ook het geven van voorlichting valt onder preventieve handhaving. Bij repressieve handhaving gaat het om activiteiten die worden uitgevoerd naar aanleiding van overtredingen/meldingen. Het kan dan gaan om bijvoorbeeld hercontroles, het sturen van waarschuwingen, het opleggen van een last onder dwangsom of bestuursdwang of het opleggen van een bestuurlijke boete wegens het overtreden van de leeftijdsgrenzen. 18

19 Binnen de pijler handhaving zijn verschillende activiteiten te benoemen waar nu reeds uitvoering aan wordt gegeven. Het gaat daarbij onder andere om het toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet en het optreden van de politie bij bijvoorbeeld openbare dronkenschap en/of verstoring van de openbare orde. Elk jaar wordt in de gemeente Leeuwarden het Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) vastgesteld. Het HUP komt voort uit de kadernota gericht handhaven in Leeuwarden. In het HUP wordt aangegeven op welke onderwerpen de handhaving zich richt, welke handhavingsdoelen worden beoogd, voor welke aanpak daarbij is gekozen en welke menskracht de uitvoering van deze aanpak vergt. Het HUP gaat over de uitvoering van toezicht en handhaving op het gebied van uiteenlopende wet- en regelgeving, waar onder bijvoorbeeld de Drank- en Horecawet, de Opiumwet, de Algemene Plaatselijke Verordening Leeuwarden en een aantal beleidsstukken zoals het Beleidsplan Veiligheid. De gewijzigde Drank- en Horecawet biedt niet alleen nieuwe instrumenten voor gemeenten om de leeftijdsgrenzen voor de verkoop van alcohol beter te handhaven. Met de omschrijving van alcoholverstrekkers (alle personen die verantwoordelijk zijn voor een adequate naleving van de eerder genoemde bepalingen in de DHW) is de verantwoordelijkheid voor het verantwoord verstrekken van alcohol expliciet neergelegd bij alcoholverstrekkende personen. Dat zijn naast horecaondernemers ook barpersoneel, barvrijwilligers, portiers, caissières en filiaalmanagers. Van deze professionals wordt verwacht dat ze de leeftijdsgrens voor de verstrekking van alcohol naleven, evenals het verbod op doorschenken bij dronkenschap en toelaten van personen in kennelijke staat van dronkenschap in hun zaak/ruimte. Beoogde resultaten Bij 90% controles bij evenementen wordt geen verkoop van alcohol onder de 18 jaar geconstateerd 100% van de coffeeshops houdt zich aan de naleving van de AHOJGI-criteria. Ten aanzien van het al dan niet gedogen van coffeeshops zijn de zogenaamde AHOJGI-criteria opgesteld. Deze criteria vinden hun oorsprong in de beoordeling van de vraag of tegen een coffeeshop - een bij de wet verboden situatie - strafrechtelijk wordt opgetreden: - Dit is vanuit justitie verboden: A. geen affichering: dit betekent geen reclame anders dan een summiere aanduiding op de betreffende lokaliteit; H. geen harddrugs: dit betekent dat geen harddrugs voorhanden mogen zijn en/of verkocht worden; O. geen overlast: onder overlast kan worden verstaan parkeeroverlast rond de coffeeshops, geluidshinder, vervuiling en/of voor of nabij de coffeeshop rondhangende klanten; J. geen verkoop aan jeugdigen en geen toegang aan jeugdigen tot een coffeeshop: gelet op de toename van het cannabisgebruik onder jongeren is gekozen voor een strikte handhaving van de leeftijdsgrens van 18 jaar; G. geen verkoop van grote hoeveelheden per transactie: dat wil zeggen hoeveelheden groter dan geschikt voor eigen gebruik (= maximaal 5 gram). Onder "transactie" wordt begrepen alle koop en verkoop in één coffeeshop op eenzelfde dag met betrekking tot eenzelfde koper; I. De toegang voor en verkoop aan anderen dan ingezetenen van Nederland is verboden. - Tevens hanteert de gemeente naast de AHOJG-criteria afstandseisen voor coffeeshops ten opzichte van scholen en een verbod van de combinatie alcohol en softdrugs. Bij 100% van de controles bij cafés, supermarkten, sportkantines, wijk- en dorpshuizen, discotheken en slijterijen wordt geen verkoop van alcoholhoudende drank onder de 18 jaar geconstateerd % van de cafés, sportkantines, wijk- en dorpshuizen en andere horecazaken beschikt over een geldige drank- en horecavergunning 19

20 - Bij 100% van de horeca is tijdens openingstijden een leidinggevende aanwezig. - Er wordt consequent handhavend opgetreden bij overtreding van het gebruik van alcohol door jongeren in de openbare ruimte. 20

Preventie- en handhavingplan alcohol

Preventie- en handhavingplan alcohol Preventie- en handhavingplan alcohol Achtergrond Sinds 2014 zijn gemeenten de belangrijkste uitvoerders van de Drank- en Horecawet geworden. Zowel op juridisch, handhaving en educatief vlak is de gemeente

Nadere informatie

Gemeente Hillegom. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016

Gemeente Hillegom. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016 Gemeente Hillegom Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016 Inleiding Per 1 januari 2013 is de Drank- en Horecawet (DHW) gewijzigd. Door deze wijziging zijn gemeenten de belangrijkste uitvoerders

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 september 2014 gemeente roerdalen 2014-2018 1 Hoofstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De Nederlandse jongeren drinken veel, vaak en op jonge leeftijd. Daarnaast

Nadere informatie

Preventieoverzicht alcohol Gezondheidswinst voor Interventie en werkwijze/producten

Preventieoverzicht alcohol Gezondheidswinst voor Interventie en werkwijze/producten < 0 ar Voorlichting over de risico's van Zwangeren Voorkomen van alcoholgebruik bij STAP alcoholgebruik rondom de zwangerschap door middel van de brochure 'Zwanger?...en Alcohol?' en website www.alcoholenzwangerschap.nl

Nadere informatie

MEMO. Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling :

MEMO. Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling : MEMO Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling : Datum : 9 november Onderwerp : Preventie- en Handhaving alcoholgebruik onder jongeren Geachte raad, In deze memo ontvangt u ter kennisname

Nadere informatie

Inleiding. Bestaand beleid

Inleiding. Bestaand beleid Inhoud Inleiding... 2 Bestaand beleid... 2 Stand van zaken alcoholgebruik onder jongeren in Deurne... 3 Doelstellingen en resultaten... 3 Doelstelling... 3 Resultaten... 4 Gezondheidsbeleid en Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

34300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie. van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016

34300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie. van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 34300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 34300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2.

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2. RAADSVOORSTEL Datum: 23 december 2014 Nummer: Onderwerp: Vaststellen preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 Voorgesteld raadsbesluit: Het preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 vast te

Nadere informatie

Jongeren en alcohol. Gemeente s-hertogenbosch

Jongeren en alcohol. Gemeente s-hertogenbosch Jongeren en alcohol Gemeente s-hertogenbosch Onderzoek & Statistiek Oktober 2013 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1 Achtergrond... 5 1.2 Jongerenpanel alcohol... 5 1.3 Leeswijzer... 5 2. Alcoholgebruik

Nadere informatie

UITVOERINGSPLAN INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN BEESEL

UITVOERINGSPLAN INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN BEESEL UITVOERINGSPLAN INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN BEESEL 2013-2014 Juni 2013 Voor u ligt het uitvoeringsplan 2013 2014. Het plan is opgesteld door de werkgroep Alcohol- en drugspreventie

Nadere informatie

Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Gemeente Bergen

Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Gemeente Bergen Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Bergen Bergen NH 2 Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Bergen 1. Inleiding In het beleidsplan Naar een nuchter Bergen 2012 2015 zijn de volgende ambities

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan

Preventie- en handhavingsplan 08OKT.2014 Gemeente Delft Preventie- en handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank en Horecawet - 2014 Astrid Lensink & Irma Lauwers 14-04-2014 Inleiding Op I januari 2014 is de Drank- en Horecawet

Nadere informatie

Rook-, Alcohol- en Drugsbeleid het Bouwens

Rook-, Alcohol- en Drugsbeleid het Bouwens Rook-, Alcohol- en Drugsbeleid het Bouwens Vastgesteld in de MR-vergadering van 8 juni 2015. 1 Inleiding Per 1 januari 2014 is wettelijk vastgelegd dat geen alcohol verkocht mag worden aan jongeren jonger

Nadere informatie

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen.

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen. Toelichting / voorstel van het college aan de gemeenteraad zaaknummer 72173 Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen.

Nadere informatie

Interventieoverzicht alcohol Doelgroep Doelstelling Intermediair Organisatie die (nadere informatie over) de interventie aanbiedt

Interventieoverzicht alcohol Doelgroep Doelstelling Intermediair Organisatie die (nadere informatie over) de interventie aanbiedt en overzicht alcohol < 0 jaar Voorlichting over de risico's van alcoholgebruik rondom de zwangerschap door middel van de brochure 'Zwanger?...en Alcohol?' en website www.alcoholenzwangerschap.nl < 0 jaar

Nadere informatie

Presentatie DHW voor studenten. Dinsdag 12 mei 2015

Presentatie DHW voor studenten. Dinsdag 12 mei 2015 Presentatie DHW voor studenten Dinsdag 12 mei 2015 Vergunningen (paracommercie) 1. DHW-Vergunning voor schenken alcohol op grond van de Drank- en Horecawet. Schenkt uw vereniging alcohol in eigen beheer?

Nadere informatie

Bestuurssamenvatting strategie Verzuip jij je Toekomst?!

Bestuurssamenvatting strategie Verzuip jij je Toekomst?! Bestuurssamenvatting strategie Verzuip jij je Toekomst?! 2013-2015 Algemeen De evaluatie van Verzuip jij je Toekomst?! over de periode 2009-2012 heeft laten zien dat in de afgelopen vier jaar de eerste

Nadere informatie

VOORTGANGSBERICHT FRIES PROGRAMMA JEUGD, ALCOHOL EN DRUGS. Mei 2014. Inleiding. Stand van zaken

VOORTGANGSBERICHT FRIES PROGRAMMA JEUGD, ALCOHOL EN DRUGS. Mei 2014. Inleiding. Stand van zaken VOORTGANGSBERICHT FRIES PROGRAMMA JEUGD, ALCOHOL EN DRUGS Mei 2014 Inleiding In november 2013 heeft de Bestuurscommissie Gezondheid het Fries programma Jeugd, Alcohol en Drugs vastgesteld. Doel van het

Nadere informatie

Startnotitie ketenbeleid Menameradiel. Inhoud. 1. Inleiding 2. Situatie Menameradiel 3. Uitgangspunten 4. De gekozen aanpak 5. Partners en omgeving

Startnotitie ketenbeleid Menameradiel. Inhoud. 1. Inleiding 2. Situatie Menameradiel 3. Uitgangspunten 4. De gekozen aanpak 5. Partners en omgeving Startnotitie ketenbeleid Menameradiel Inhoud 1. Inleiding 2. Situatie Menameradiel 3. Uitgangspunten 4. De gekozen aanpak 5. Partners en omgeving bijlagen bijlage 1. bijlage 2. bijlage 3. bijlage 4. bijlage

Nadere informatie

Kadernota In Control of Alcohol&Drugs 2016-2020 Noord-Holland Noord

Kadernota In Control of Alcohol&Drugs 2016-2020 Noord-Holland Noord Kadernota In Control of Alcohol&Drugs 2016-2020 Noord-Holland Noord Projectgroep In Control of Alcohol & Drugs 29 februari 2016 1. Inleiding Voor u ligt het nieuwe programma In Control of Alcohol & Drugs

Nadere informatie

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN GEMEENTE NUENEN C.A.

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN GEMEENTE NUENEN C.A. CVDR Officiële uitgave van, Gerwen en Nederwetten. Nr. CVDR376587_1 3 januari 2017 PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN GEMEENTE NUENEN C.A. Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Periode 2015-2018 Inleiding

Nadere informatie

Inhoud. Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015. Gemeente Dalfsen

Inhoud. Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015. Gemeente Dalfsen Inhoud Alcoholpreventie Jeugd Gemeente Dalfsen 1 Alcoholpreventie Jeugd 1. Inleiding Het alcoholgebruik onder de jongeren is de laatste jaren een landelijk probleem waar steeds meer aandacht voor is, zowel

Nadere informatie

Factsheet alcohol. Think Before You Drink

Factsheet alcohol. Think Before You Drink Factsheet alcohol Think Before You Drink Jongeren drinken te vroeg, te veel en te vaak. Ook in West-Brabant is dit het geval. Bovendien tolereren veel ouders dat hun kinderen onder de 16 jaar alcohol drinken.

Nadere informatie

Kadernota In control of Alcohol&Drugs 2016-2020 Noord-Holland Noord

Kadernota In control of Alcohol&Drugs 2016-2020 Noord-Holland Noord Kadernota In control of Alcohol&Drugs 2016-2020 Noord-Holland Noord Projectgroep In control of Alcohol & Drugs 2 december 2015 1. Inleiding Voor u ligt het nieuwe programma In Control of Alcohol of Drugs

Nadere informatie

TOEZICHTINFORMATIE. Toezichtindicatoren Drank en horecawet

TOEZICHTINFORMATIE. Toezichtindicatoren Drank en horecawet TOEZICHTINFORMATIE Toezichtindicatoren Drank en horecawet Datum: december 2013 Versie: 1 2 Inhoud 1 Aanleiding 4 2 Leeswijzer 5 3 Toezichtindicatoren Drank en horecawet 6 3 1 Aanleiding Voor u liggen de

Nadere informatie

E. T. de Vrij M. Looman-Struijs J. Schouwerwou W. Hoornstra F. Veltman Zaaknummer : 10367

E. T. de Vrij M. Looman-Struijs J. Schouwerwou W. Hoornstra F. Veltman Zaaknummer : 10367 Aan de gemeenteraad van4 : Gemeenten Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân Raadsvergadering : 24 april 2013 Commissievergadering : 8 april 2013 Agendapunt : Ter kennisgeving: plan van aanpak gewijzigde

Nadere informatie

Regelgeving & Handhaving alcoholbeleid. December 2013

Regelgeving & Handhaving alcoholbeleid. December 2013 Regelgeving & Handhaving alcoholbeleid December 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 De veranderingen en de mogelijkheden 4 3 Het beleid 5 Bijlage 1 Concept Algemene Plaatselijke Verordening, DHW 7 Bijlage 2 Toezicht

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2018

Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2018 Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2018 Gemeente Hellendoorn Besloten door de burgemeester op: 27 mei 2014 Vastgesteld door de gemeenteraad: Preventie en toezichtsplan Drank- en Horecawet

Nadere informatie

Genotmiddelen. Genotmiddelen. Bron: http://gezondeleefstijl.slo.nl 1

Genotmiddelen. Genotmiddelen. Bron: http://gezondeleefstijl.slo.nl 1 zijn er altijd al geweest en zullen er ook altijd blijven. Veel jongeren experimenteren in de puberteit met roken, alcohol en drugs en een deel laat zich verleiden tot risicovol gedrag. Jongeren zijn extra

Nadere informatie

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL 2014 T/M 2017

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL 2014 T/M 2017 PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL 2014 T/M 2017 1 INLEIDING Achtergrond Op 1 januari 2013 is een nieuwe Drank- en Horecawet (DHW) in werking getreden. Relevant is dat alle taken van de DHW qua toezicht

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2015

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2015 www.utrecht.nl Volksgezondheid Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2015 10 februari 2014 Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wettelijk en beleidsmatig

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017 Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017 Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Juli 2014 Inhoudsopgave Inleiding 1. Probleemanalyse 2. Beleidsfocus 2.1. Uitgangspunten en onderbouwing van beleid

Nadere informatie

Kaderstellende notitie Drank- en horecawet. De Wolden. Januari actief en betrokken. dewolden.nl

Kaderstellende notitie Drank- en horecawet. De Wolden. Januari actief en betrokken. dewolden.nl Kaderstellende notitie Drank- en horecawet De Wolden Januari 2014 actief en betrokken dewolden.nl Samenvatting In voorliggende notitie worden kaders gegeven voor de implementatie van de Drank- en horecawet

Nadere informatie

Kenmerk : 14.0003569 *14.0003569* Agendapunt nr. : 2014-BD-072 Raadsvergadering d.d. : 15 december 2014 Vaals, 27 oktober 2014

Kenmerk : 14.0003569 *14.0003569* Agendapunt nr. : 2014-BD-072 Raadsvergadering d.d. : 15 december 2014 Vaals, 27 oktober 2014 Kenmerk : 14.0003569 *14.0003569* Agendapunt nr. : 2014-BD-072 Raadsvergadering d.d. : 15 december 2014 Vaals, 27 oktober 2014 Aan de Raad der gemeente Vaals Onderwerp Preventie- en Handhavingsplan Jeugd,

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet Rijssen-Holten

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet Rijssen-Holten Preventie- en Handhavingsplan 2014-2018 Drank- en Horecawet Rijssen-Holten Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en achtergrond... 3 1.2 Recente ontwikkelingen... 3 2. Doelen...

Nadere informatie

GEMEENTE LANDERD. Onderwerp : conceptvoorstel paracommerciële verordening. Afdeling : Bestuur en Management Ondersteuning, K. Veld

GEMEENTE LANDERD. Onderwerp : conceptvoorstel paracommerciële verordening. Afdeling : Bestuur en Management Ondersteuning, K. Veld GEMEENTE LANDERD Ingekomen van : Ambtshalve Datum : November 2013 Nummer: Registratienummer: 2013/3323 Onderwerp : conceptvoorstel paracommerciële verordening Afdeling : Bestuur en Management Ondersteuning,

Nadere informatie

ADVIES Platform Jeugd en alcohol inzake de nieuwe Drank en Horecawet Mogelijkheden voor gemeenten inzake jeugd & alcohol

ADVIES Platform Jeugd en alcohol inzake de nieuwe Drank en Horecawet Mogelijkheden voor gemeenten inzake jeugd & alcohol ADVIES Platform Jeugd en alcohol inzake de nieuwe Drank en Horecawet Mogelijkheden voor gemeenten inzake jeugd & alcohol Inleiding Momenteel ligt het wetsvoorstel voor wijziging van de huidige Drank- en

Nadere informatie

Concept Peiling. Koop- en drinkgedrag van Friese 16- en 17-jarigen

Concept Peiling. Koop- en drinkgedrag van Friese 16- en 17-jarigen Concept Peiling Koop- en drinkgedrag van Friese 16- en 17-jarigen 2016 Oktober 2016 Uitvoering: Platform Nuchtere Fries Platform Nuchtere Fries is een samenwerking tussen alle Friese gemeenten, GGD Fryslân,

Nadere informatie

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Inleiding Dit handhavingsmodel is opgesteld naar aanleiding van de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW). Deze maakt de burgemeester verantwoordelijk voor het toezicht op

Nadere informatie

Zoals afgesproken hierbij de reactie vanuit GGD Fryslân op jullie concept preventie- en handhavingsplan.

Zoals afgesproken hierbij de reactie vanuit GGD Fryslân op jullie concept preventie- en handhavingsplan. From: Marijke Hagedoorn Sent: zaterdag 16 mei 2015 16:36:34 To: Marye Klazema Cc: Karin de Ruijsscher; Erna Jellesma Subject: RE: preventie- en handhavingsplan Dag Marye, Heb je een lekkere vakantie gehad?

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeente Gilze en Rijen

Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeente Gilze en Rijen Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeente Gilze en Rijen Hoofdstuk 1: Aanleiding en leeswijzer De aanleiding: de nieuwe Drank- en Horecawet Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet (verder:

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude PREVENTIE EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL 2014 2017

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude PREVENTIE EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL 2014 2017 14/008 BOB PREVENTIE EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL 2017 De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 mei Besluit: I. Vast te stellen het

Nadere informatie

Drank- en Horecawet. Arnout Hagens. Teamleider Alcohol- en tabaksbeleid. directie VGP

Drank- en Horecawet. Arnout Hagens. Teamleider Alcohol- en tabaksbeleid. directie VGP Drank- en Horecawet Arnout Hagens Teamleider Alcohol- en tabaksbeleid directie VGP Inhoud Lokaal toezicht Strafbaarstelling Lokale verordeningen Leeftijdsgrenzen Nieuwe bevoegdheden Lokaal toezicht Per

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan alcohol 2014

Preventie en handhavingsplan alcohol 2014 Preventie en handhavingsplan alcohol 2014 Datum: 12 mei 2014 Directie Openbare Orde en Veiligheid en GGD Amsterdam Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Alcoholbeleid in Amsterdam 4 3. Doelstellingen Preventie-

Nadere informatie

Voor de helderheid Actieplan voorkomen en bestrijden alcohol-/drugsgebruik

Voor de helderheid Actieplan voorkomen en bestrijden alcohol-/drugsgebruik Voor de helderheid Actieplan voorkomen en bestrijden alcohol-/drugsgebruik 2016-2019 gemeente Ridderkerk INLEIDING Het preventie- en handhavingsplan alcohol In dit actieplan wordt ingegaan op de activiteiten

Nadere informatie

Drank- en horecawet. Wijzigingen 2013 en 2014 Tijd voor integraal beleid?

Drank- en horecawet. Wijzigingen 2013 en 2014 Tijd voor integraal beleid? Drank- en horecawet Wijzigingen 2013 en 2014 Tijd voor integraal beleid? Inhoud presentatie Landelijke doelstellingen Wetswijzigingen Raakvlakken alcoholbeleid Wat is er al geregeld Alcoholverkooppunten

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Heerde 2015-2018

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Heerde 2015-2018 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 Looptijd... 3 Integrale benadering is een cruciaal kenmerk van effectief alcoholbeleid... 3 Doelgroep... 4 2. Huidige situatie in de gemeente Heerde... 6 Alcoholgebruik... 6

Nadere informatie

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Zeeuwse jongeren en alcohol In 2010 is de Zeeuwse campagne Laat ze niet (ver)zuipen! van start

Nadere informatie

Bijlage 1: keuzemenu preventie- en handhavingsplan alcohol

Bijlage 1: keuzemenu preventie- en handhavingsplan alcohol Bijlage 1: keuzemenu preventie- en handhavingsplan De keuze voor preventie- en handhavingsactiviteiten hangen idealiter samen met het risicoprofiel. De activiteiten die De Ronde Venen gaat inzetten om

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma NHN 2016 en 2017 (inclusief begroting)

Uitvoeringsprogramma NHN 2016 en 2017 (inclusief begroting) Uitvoeringsprogramma NHN 2016 en 2017 (inclusief begroting) In control of Alcohol&Drugs 2016 en 2017 Noord-Holland Noord 1 Programmateam In Control of Alcohol&Drugs Stuurgroepen mei 2016 Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

Adviesraad Oirschot www.wmoadviesraadoirschot.nl e-mail: info@wmoadviesraadoirschot.nl

Adviesraad Oirschot www.wmoadviesraadoirschot.nl e-mail: info@wmoadviesraadoirschot.nl Commentaar op het preventie- en handhavingsplan alcohol gemeente Oirschot. Het commentaar is via e-mail correspondentie verzameld en door ondergetekende in deze tabel verwerkt. Als zodanig betreft het

Nadere informatie

Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet (behorend bij besluit d.d. 25-11-2013)

Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet (behorend bij besluit d.d. 25-11-2013) Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet (behorend bij besluit d.d. 25-11-2013) Artikel Beschrijving Omschrijving overtreding Maatregel(en) toezichthouder Maatregel(en) bestuur Artikel 3 Verbod zonder vergunning

Nadere informatie

Toelichting Drank- en Horecaverordening gemeente Wormerland

Toelichting Drank- en Horecaverordening gemeente Wormerland Toelichting Drank- en Horecaverordening gemeente Wormerland Inleiding Artikel 4 lid 1 van de Drank- en Horecawet verplicht de gemeente om voor 1 januari 2014 een verordening op te stellen ter voorkoming

Nadere informatie

1. De vestiging van coffeeshops wordt gedoogd indien de coffeeshop voldoet aan de volgende vestigingscriteria:

1. De vestiging van coffeeshops wordt gedoogd indien de coffeeshop voldoet aan de volgende vestigingscriteria: Casenummer 10G200903 Registratienr. 365938 / 365938 Coffeeshop beleid. Artikel 1: definities In deze beleidsregels wordt verstaan onder: 1. harddrugs: middelen vermeld op lijst I en lijst II behorend bij

Nadere informatie

Preventie- en handhavingplan Alcohol. Gemeente Papendrecht maart 2017

Preventie- en handhavingplan Alcohol. Gemeente Papendrecht maart 2017 Preventie- en handhavingplan Alcohol Gemeente Papendrecht 2017-2019 14 maart 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Integrale aanpak... 3 1.2 Doelgroep... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2 Huidige situatie in Papendrecht...

Nadere informatie

De gewijzigde Drank- en Horecawet Wat betekent dat bij evenementen?

De gewijzigde Drank- en Horecawet Wat betekent dat bij evenementen? De gewijzigde Drank- en Horecawet Wat betekent dat bij evenementen? Inhoud Presentatie Korte introductie Aanleiding & Historie wetswijziging Wijzigingen DHW Toezicht in de praktijk Rondvraag 25-3-2013

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Vaststellen verordening Drank- en horecawet Datum: 19 november 2013 Portefeuillehouder: Decosnummer: 135 Informant:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet. Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet. Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 19 december 2013 13-118 Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet Gevraagde beslissing 1. Het Beleidsplan

Nadere informatie

Handhavingprotocol Drank- en Horecawet gemeente Dongeradeel. December 2014

Handhavingprotocol Drank- en Horecawet gemeente Dongeradeel. December 2014 Handhavingprotocol Drank- en Horecawet gemeente Dongeradeel December 2014 1 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Relatie met het Preventie- en Handhavingplan it ken net 3 3. Uitgangspunten bij handhaving 3 4. Omschrijving

Nadere informatie

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Inleiding Het toezicht op en de handhaving van de Drank- Horecawet (DHW) is per 1 januari 2013 overgedragen aan de gemeente. Voorheen werd deze taak

Nadere informatie

Bestuursreglement alcoholgebruik TC Rodhe

Bestuursreglement alcoholgebruik TC Rodhe Bestuursreglement alcoholgebruik TC Rodhe Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Alcoholhoudende drank Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15%

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Van: J. Ragetlie Aan: de leden van de Gemeenteraad Onderwerp: Uitvoeringsprogramma Alcohol- en Drugsbeleid 2012 Steller: S. van Schijndel Datum: 18 januari 2012 Nr.: RIB-JR-1202 Geachte

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 12 november 2013 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 12 november 2013 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 12 november 2013 Corr. nr.: 2013.17242 Onderwerp : Voorstel inzake wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Loon op Zand door nieuwe

Nadere informatie

Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013

Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013 Onderwerp: Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013 Ons kenmerk: 13RB000204 Nr. 7 De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 8 oktober

Nadere informatie

GENOTMIDDELEN. Jongerenmonitor 2015 10.163. 40% ooit alcohol gedronken. Klas 2. Klas 4. 5% ooit wiet gebruikt. 24% weleens gerookt.

GENOTMIDDELEN. Jongerenmonitor 2015 10.163. 40% ooit alcohol gedronken. Klas 2. Klas 4. 5% ooit wiet gebruikt. 24% weleens gerookt. IJsselland GENOTMIDDELEN Jongerenmonitor 1 4% ooit alcohol gedronken.163 jongeren School Klas 13-14 jaar Klas 4 1-16 jaar 4% weleens gerookt % ooit wiet gebruikt Genotmiddelen Psychosociale gezondheid

Nadere informatie

1. Inleiding... 3. Looptijd... 3 Integrale benadering is een cruciaal kenmerk van effectief alcoholbeleid... 3 Doelgroep... 4

1. Inleiding... 3. Looptijd... 3 Integrale benadering is een cruciaal kenmerk van effectief alcoholbeleid... 3 Doelgroep... 4 Inhoud 1. Inleiding... 3 Looptijd... 3 Integrale benadering is een cruciaal kenmerk van effectief alcoholbeleid... 3 Doelgroep... 4 2. Huidige situatie in de gemeente Heerde... 6 Alcoholgebruik... 6 Veiligheid...

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 W044733 / 47272 Beleid opstelling Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 Inhoud 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Juridisch kader 1.3 Flankerend beleid 1.4 Leeswijzer 2. Huidige situatie 2.1 Cijfers

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet.

Preventie en handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet. Preventie en handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet. Preventie en handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet. Titel: Preventie en handhavingsplan voor de uitvoering

Nadere informatie

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL GEMEENTE HAAREN 2015-2017

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL GEMEENTE HAAREN 2015-2017 PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL GEMEENTE HAAREN 2015-2017 1 1. PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL GEMEENTE HAAREN 1.1. INLEIDING In de gewijzigde Drank- en Horecawet (DHW) van 1 januari 2014 is

Nadere informatie

Bijlage 1 (Toe)zicht op alcohol (toezichtarrangement) 1. Inleiding

Bijlage 1 (Toe)zicht op alcohol (toezichtarrangement) 1. Inleiding Bijlage 1 (Toe)zicht op alcohol (toezichtarrangement) 1. Inleiding Het toezicht op alcohol is een taak die nieuw is voor het gemeentebestuur. Om die rol goed te kunnen vervullen is het van belang de toezichthouders

Nadere informatie

Roken, alcohol en drugs

Roken, alcohol en drugs Roken, alcohol en drugs Infokaart Jeugdgezondheidszorg 9 Roken Rokers hebben een hoger risico op sterfte en chronische aandoeningen dan niet-rokers. Landelijk was roken in 7 verantwoordelijk voor bijna.

Nadere informatie

Alcohol & Jeugd. Preventie en handhavingsplan 2014 2016. 14 mei 2014 Afdeling. Maatschappelijke Ontwikkeling Auteur. D. van Rijn

Alcohol & Jeugd. Preventie en handhavingsplan 2014 2016. 14 mei 2014 Afdeling. Maatschappelijke Ontwikkeling Auteur. D. van Rijn Kerkplein 2 T (0343) 56 56 00 Postbus 200 F (0343) 41 57 60 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Alcohol & Jeugd Preventie en handhavingsplan 2014 2016 Datum 14 mei 2014 Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 18 december 2014

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 18 december 2014 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 18 december 2014 Voorstel van het college aan de raad Onderwerp: Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2016. Agendapunt Portefeuillehouder: mr. A. Hoogendoorn

Nadere informatie

Agenda informatieavond Drank en Horecawet, 13 juni 2013, 20.00 uur. -Burgemeester. -Ellen Zegers / Mark goossens. -Start interactief gedeelte

Agenda informatieavond Drank en Horecawet, 13 juni 2013, 20.00 uur. -Burgemeester. -Ellen Zegers / Mark goossens. -Start interactief gedeelte Agenda informatieavond Drank en Horecawet, 13 juni 2013, 20.00 uur -Burgemeester -Ellen Zegers / Mark goossens -Start interactief gedeelte -Korte pauze -Discussie modelverordening n.a.v. uitkomst interactief

Nadere informatie

BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER

BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER 7-10-14 A. Deze nota is in overleg met de volgende disciplines geconcipieerd: Veiligheid & Leefbaarheid, Communicatie B. Er is wel overeenstemming

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017 Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Waarom is de link tussen preventie en handhaving zo belangrijk? 1.2 Maatregelen gericht op het beperken van de beschikbaarheid

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol. Gemeente Sint-Michielsgestel 2014-2015

Preventie- en handhavingsplan alcohol. Gemeente Sint-Michielsgestel 2014-2015 Preventie- en handhavingsplan alcohol Gemeente Sint-Michielsgestel 2014-2015 1 Inhoudsopgave 1. Preventie- en handhavingsplan alcohol 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Link tussen preventie en handhaving 4 2. Alcoholgebruik

Nadere informatie

Uitvoeringsplan alcoholpreventie en handhaving, gemeente Zwartewaterland 2016

Uitvoeringsplan alcoholpreventie en handhaving, gemeente Zwartewaterland 2016 Uitvoeringsplan alcoholpreventie en handhaving, gemeente Zwartewaterland 2016 1 1. Aanleiding uitvoeringsplan preventie- en handhavingsplan alcohol 2016 1.1. Inleiding Op 15 januari 2015 heeft de raad

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 27565 Alcoholbeleid Nr. 133 Herdruk 1 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 mei 2015 Vanuit de Drank-

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

Verantwoord alcohol schenken binnen verenigingen

Verantwoord alcohol schenken binnen verenigingen Verantwoord alcohol schenken binnen verenigingen Emiel Krijt, Accountmanager Public Affairs NOC*NSF 1 You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan 2014-2018

Preventie en handhavingsplan 2014-2018 Preventie en handhavingsplan 2014-2018 Preventie plan Integrale aanpak Drank- en Horecawet 1 Begrippenlijst APV Algemene plaatselijke verordening 8K-T-Diel BOA Bijzondere Opsporingsambtenaar college het

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

tot 24 jaar Monitor jongeren 12

tot 24 jaar Monitor jongeren 12 Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Handhavingsmodel horeca en alcohol

Handhavingsmodel horeca en alcohol Handhavingsmodel horeca en alcohol Inleiding De Drank- en Horecawet (DHW) die op 1 januari 2013 inging, geeft aan dat er in 2013 een handhavingsmodel met betrekking tot de DHW moet worden vastgesteld.

Nadere informatie

2 Te veel, te vaak en te jong

2 Te veel, te vaak en te jong Zat van t zuipen Jongeren drinken te veel en te vaak. Ook beginnen ze op steeds jongere leeftijd met drinken. De ChristenUnie heeft hierover, evenals vele anderen, grote zorgen. De komende tijd zal in

Nadere informatie

OVEREENKOMST

OVEREENKOMST OVEREENKOMST 2007-2008 Tussen DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES En DE COLLEGES VAN DE WEST FRIESE GEMEENTEN VAN DE REGIO NOORD-HOLLAND NOORD (Overeenkomst Afspraken Rijk gemeenten)

Nadere informatie

Reglement alcoholgebruik sportkantine WFHC Hoorn

Reglement alcoholgebruik sportkantine WFHC Hoorn Reglement alcoholgebruik sportkantine WFHC Hoorn Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a) Alcoholhoudende dranken: Zwak alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder

Nadere informatie

Deze stukken vormen de basis voor het vaststellen van de regelgeving op gebied van Dranken horeca in onze gemeente.

Deze stukken vormen de basis voor het vaststellen van de regelgeving op gebied van Dranken horeca in onze gemeente. RAADSVOORSTEL *D13.004232* D13.004232 DATUM 2 december 2013 AGENDAPUNT 8 ONDERWERP Vaststellen Drank- en Horecaverordening 2014 ZK13001254 ZAAKNUMMER INLEIDING Sinds 1 januari 2013 is de Drank- en horecawet

Nadere informatie

Onderwerp : Vaststelling van het Preventie- en handhavingsplan Alcohol

Onderwerp : Vaststelling van het Preventie- en handhavingsplan Alcohol Raadsvoorstel *Z00F5332ACC* Aan de raad Documentnummer : INT-14-10255 Afdeling : Ruimte Onderwerp : Vaststelling van het Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2016 Inleiding Op 1 januari 2014 is de

Nadere informatie

Leeftijd eerste ervaring met alcohol 12-15 16-19 20-23. < 11 jaar 11-12 13-15 16-18

Leeftijd eerste ervaring met alcohol 12-15 16-19 20-23. < 11 jaar 11-12 13-15 16-18 Feiten over het Alcohol- en Drugsgebruik van jongeren in het district Rivierenland Gelderland-Midden Gebaseerd op het onderzoek: Lekker samen van de kaart (maart 27) Inleiding Het alcoholgebruik neemt

Nadere informatie

Deelsessie. Sport. 5 maart 2014 3/18/14

Deelsessie. Sport. 5 maart 2014 3/18/14 5 maart 2014 Deelsessie Sport 3/18/14 Welkom!2 3/18/14 Sport binnen programma drugs en alcohol De drie beleidspijlers van lokaal alcoholbeleid, Reynolds 2003!3 3/18/14 Input Het alcoholbeleid bij Rotterdamse

Nadere informatie

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Paragraaf 1 Algemene bepalingen Reglement Alcohol bij Korfbalvereniging Groen- Geel Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan. Gemeente Lingewaard 2015

Preventie- en handhavingsplan. Gemeente Lingewaard 2015 Preventie- en handhavingsplan Gemeente Lingewaard 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Probleemanalyse... 4 2. Wettelijk- en beleidsmatig kader... 6 2.1 Inleiding... 6 2.2 Regelgeving alcohol... 6 2.3 Wetswijziging

Nadere informatie

ACTIEPLAN 'ALCOHOL EN JEUGD' GEMEENTE SMALLINGERLAND 7 januari 2008

ACTIEPLAN 'ALCOHOL EN JEUGD' GEMEENTE SMALLINGERLAND 7 januari 2008 ACTIEPLAN 'ALCOHOL EN JEUGD' GEMEENTE SMALLINGERLAND 7 januari 2008 Alcoholproblemen manifesteren zich vooral op lokaal niveau. Bijna dagelijks wordt de gemeente geconfronteerd met alcoholschade in de

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Startnotitie Preventie- en Handhavingsplan Overbetuwe en Lingewaard

Startnotitie Preventie- en Handhavingsplan Overbetuwe en Lingewaard Startnotitie Preventie- en Handhavingsplan Overbetuwe en Lingewaard Aanleiding Door middel van deze startnotitie wordt u geïnformeerd over de wettelijke verplichting van de gemeente van het vaststellen

Nadere informatie