PROCES VERBAAL VAN DE BUITENGEWONE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VIVENDA MEDIA GROEP N.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROCES VERBAAL VAN DE BUITENGEWONE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VIVENDA MEDIA GROEP N.V."

Transcriptie

1 1 PROCES VERBAAL VAN DE BUITENGEWONE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VIVENDA MEDIA GROEP N.V. Op vijftien november tweeduizend dertien, woonde ik mr. Hajo Bart Hendrik Kraak, hierna te noemen: "notaris", als waarnemer van mr. Cornelia Holdinga, notaris te Amsterdam op het verzoek van de hierna te noemen voorzitter, een vergadering van aandeelhouders bij van Vivenda Media Groep N.V., ("VMG"), een naamloze vennootschap, gevestigd te Hilversum, Gooimeer 3 35, 1411 DC Naarden, ingeschreven in het handelsregister onder nummer , gehouden in één van de zalen van het WTC gebouw te Amsterdam teneinde proces verbaal op te maken van het ter vergadering verhandelde. Aldaar heb ik, notaris, het volgende geconstateerd: als voorzitter treedt op de voorzitter van de Raad van Commissarissen van VMG, de heer Daniel Zethoven. Welkom. Het is elf uur. Ik wil de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van Vivenda Media Groep graag openen hier vanuit het WTC in Amsterdam. Mijn naam is Daan Zethoven, ik ben voorzitter van de raad van commissarissen. Naast mij zit de CEO van Vivenda, Ron van Veldhoven, en de heer Lodewijkx, commissaris. Vandaag zullen we uw goedkeuring gaan vragen voor de overname van Inverko Polymers. Om die reden is de heer Alssema hier ook aanwezig, welkom Henk in het bijzonder. Bij de overname hoort ook een naamsverandering van het fonds. Daarover gaat onze CEO, Ron van Veldhoven, straks een toelichting geven. Daaropvolgend de heer Alssema met een uitleg over wat Inverko precies doet, en hoe de toekomst van Inverko eruit gaat zien. Mevrouw Coronel-Asjes, die is bezig met de stemmen te tellen, dus die komt straks met de resultaten daarvan. En in de tussentijd wil ik graag een aantal mededelingen met u doorlopen. Ik kan u nu vast aangeven dat de heer Asbreuk met bericht iets later is, dus die laten we later nog even toe in de vergadering. Vanmorgen hebben al twee vergaderingen plaatsgevonden, dat is goed om even kennis van te nemen. Dat gaat om twee vergaderingen met de obligatiehouders

2 2 van de obligaties tweeduizendtien tweeduizendvijftien ( ) en de obligaties tweeduizenddertien tweeduizendvijftien ( ). Feitelijk is daar de goedkeuring gevraagd voor het wijzigen van de statutaire doelomschrijving van VMG. In beide vergaderingen is deze goedkeuring verkregen. Dus vanuit de obligatiehouders staan in ieder geval de seinen op groen voor een statutaire doelomschrijving wijziging. Daar is ook nog een ander voorstel aan de obligatiehouders voorgelegd. Dat wil zeggen, aan de obligatiehouders van de obligatie tweeduizendtien tweeduizendvijftien ( ). Hun is aangeboden om tegen een koers van twintig cent te converteren, waarbij de rente van zes procent (6%) over de periode tot dertig november tweeduizendvijftien - dat is de sluitingsdatum van deze obligatie - te converteren (zin niet afgemaakt). Daar is door de meesten gebruik van gemaakt. Exacte telling is nog niet bekend, ze mogen tot tweeëntwintig november aanstaande zeventien uur dertig (17.30) daarover besluiten. Swinkels [onverstaanbaar] Het voorstel is gedaan om de obligatie direct te converteren, inclusief de rente tot einde looptijd van de obligatie. Excuus, heb ik mijn zin net niet afgemaakt. Bij deze. De vergadering vindt plaats onder toeziend oog van notaris Kraak, van harte welkom, van notariskantoor Holdinga Matthijssen Kraak uit Amsterdam hier. De notaris zal een notarieel proces-verbaal opmaken, feitelijk is dat een letterlijk citaat van alles wat gesproken wordt. Vandaar ook de microfoons en alles wordt ook op band vastgelegd. Dat betekent ook, dat als u vragen heeft, dat ik u wil verzoeken even te wachten tot er een microfoon beschikbaar is, en ook voor de vraag uit even uw naam duidelijk te noemen. En heeft u een tweede vraag, dan is het voor de verslaglegging prettig dat u opnieuw iedere keer uw naam even noemt alvorens de vraag te stellen. Dan het verzoek om de telefoons even uit te zetten. Ik weet niet of iedereen daar aan heeft gedacht, om te voorkomen dat we daar straks tijdens de presentaties door gestoord worden. Het stemmen straks. We gaan straks stemmen. Conform artikel 48, lid 5 van de statuten, zal er mondeling worden gestemd. Dan neem ik graag even formeel met

3 3 u de oproeping van deze vergadering nog even door. U heeft het volgende kunnen lezen: de oproepingstermijn is tweeënveertig (42) dagen. De oproeping is gedaan op vier oktober tweeduizenddertien, via de website van VMG, en via een aankondiging in een persbericht. In de oproeping is vermeld, de plaats en tijdstip van de vergadering, de procedure voor deelname aan de vergadering al dan niet bij schriftelijke volmacht. En genoemd staat dat het registratie tijdstip achttien oktober was. Ook is de mogelijkheid geboden om via e-voting te stemmen en daar is ook gebruik van gemaakt. Tevens werd vermeld dat in de vergadering onder meer aan de orde zou komen, het voorstel tot overname van de aandelen van Inverko Polymers - wat mij betreft het hoofddoel van vandaag - en een voorstel tot statutenwijziging. Vermeld werd, tot slot, dat vergaderstukken kosteloos verkrijgbaar waren bij de vennootschap en bij Kas Bank, daar ter inzage lagen en tevens beschikbaar waren via de website van de vennootschap Ik had alleen een vraagje over de stukken die verkrijgbaar zouden zijn voor deze vergadering. Ik mis eigenlijk de aandeelhouderscirculaire. Die zou u uitgeven bij de presentatie. Die is aangekondigd, zeg maar, in de aankondiging van vier oktober. En die staat sinds ongeveer twee weken op de - en dan kijk ik even naar de heer Van Veldhoven - die staat ongeveer sinds twee weken op de website gepubliceerd. Maar mijn vraag is of die ook op dit moment verkrijgbaar is. Oh, hier verkrijgbaar. Jazeker. Want hij lag niet bij de stukken die Ik denk dat ik zelfs nog een variant voor u heb. Ik vraag straks even Mag ik het nu? [onverstaanbaar] Jazeker.

4 4 [onverstaanbaar] Oké, dank u wel. Dan weet u ook waar het over gaat. [onverstaanbaar] Een belangrijk stuk. En dat wordt u straks nog uitgebreid toegelicht. De vraag voldoende beantwoord zo, meneer Swinkels? Ja. Wat mij betreft gaan we door naar het tweede agendapunt. Eigenlijk bestaat dit agendapunt uit twee onderdelen, dat is dat de heer Van Veldhoven als CEO van Vivenda straks een toelichting zal geven op de verkrijging van de aandelen in het kapitaal van Inverko Polymers. En daarna zal de heer Alssema een mooie presentatie geven ter verduidelijking van, wat doet nu precies Inverko Polymers en hoe ziet de toekomst van Inverko eruit. Ik wil graag, alvorens ik het woord aan de heer Van Veldhoven geef, nog een aantal dingetjes even melden. U noemt het net al eventjes, het informatiememorandum. Zoals aangekondigd, bij de publicatie van de agenda is er door VMG een informatiememorandum opgesteld over deze transactie. Die is via de website beschikbaar gesteld. Dit informatiememorandum is eigenlijk voornamelijk een samenvatting van eerdere berichtgevingen die via de pers gedaan zijn in een wat meer overzichtelijke vorm. Hij zou hier wel aanwezig moeten zijn, dus u kunt hem straks in ieder geval nog meenemen. Daarnaast heeft VMG op vier november, tevens in een persbericht, bekendgemaakt dat er een principeakkoord is bereikt over de overname van vijftig procent (50%) van Equipe B.V. Dit is een vennootschap die eigenaar is van een fabriek die afval verwerkt tot grondstoffen voor de kunststofverwerkende industrie. Belangrijk voor nu is te realiseren dat deze aankoop geen onderdeel uitmaakt van de besluiten die genomen worden in deze vergadering. Dus daar volgt een volgende vergadering voor.

5 5 Ik geef graag het woord aan de heer Van Veldhoven om een korte toelichting te geven. Ook ik wil u natuurlijk allemaal van harte welkom heten op deze aandeelhoudersvergadering. Wat mij deugd doet is dat aan de aandeelhoudersvergaderingen zoals ik ze de afgelopen drie (3) jaar heb meegemaakt eigenlijk de bezetting en de oproeping daarvan steeds meer gehoor wordt gegeven, en dat ik ook een toenemende mate van enthousiasme beproef onder de aandeelhouders. Dat doet mij deugd. U weet allemaal waar wij vandaan komen, en we zitten vandaag voor een stuk toekomst. Dus ik ben blij dat te vernemen. Wij hebben op de aandeelhoudersvergadering van februari tweeduizenddertien de strategie gepresenteerd waarbij wij gezegd hebben, we gaan op zoek naar activiteiten waardoor we feitelijk twee punten bovenaan de agenda hadden staan. Dat is namelijk de invulling van de structurele continuïteit van de onderneming en daarnaast zorgen dat we waarde voor de aandeelhouders kunnen creëren. Vervolgens ben ik met de heer Schaaij op stap gegaan, ook als adviseur, om te vragen en te overleggen hoe kunnen we het beste invulling geven aan die strategie waardoor die twee punten bekrachtigd kunnen worden. We hebben tientallen gesprekken gevoerd en we hebben op een gegeven moment gekeken naar een marktsegment waar toekomst in zit, die eigenlijk ook de nieuwe economie aankan, en waar ook een groeipotentie in zit. We hebben tientallen gesprekken gevoerd, ik denk misschien zelfs wel een honderdtal gesprekken gevoerd, met diverse partijen om te kijken: zit daar een aansluiting en past dat in onze strategie. Toen is in mei de heer Schaaij naar mij toe gekomen en die wilde me graag voorstellen aan de heer Alssema. De heer Alssema vertelde mij een heel boeiend verhaal over de kunststofverwerkende industrie en het recyclen en de ontwikkeling en de geschiedenis daarvan. En op dat moment was ik eigenlijk ontzettend enthousiast, want ik zag dat daar een invulling kon worden gegeven aan de strategie van VMG zoals we dat gepresenteerd hadden. Maar ik zag ook dat de groeistrategie van Inverko zelf ontzettend mooie potentie bood voor de aandeelhouders. Daar zijn tientallen gesprekken geweest tussen de heer Alssema en mij, en in ieder gesprek werd me weer bevestigd dat dat een mooie keuze zou kunnen zijn.

6 6 Toen zijn we vier juli tot een principeovereenkomst gekomen waarbij we gezegd hebben, we nemen honderd procent (100%) van de aandelen over van Inverko Polymers om invulling te kunnen geven aan die strategie. Daarna zijn er twee boekenonderzoeken geweest. Een boekonderzoek van Vivenda naar Inverko Polymers en van Inverko Polymers naar Vivenda. Die zijn beide positief afgerond, waarna we op dat moment als bestuur de BAVA van vandaag hebben uitgeschreven. Vivenda Media Groep heeft geen enkele connectie met kunststofrecycling. Je zou dat in ieder geval niet in de naam kunnen terugbrengen. Dat is ook een van de redenen dat wij gevraagd hebben om een statutaire wijziging aan de obligatiehouders, welke wij ook hebben verkregen. En indien wij later op de agenda ook uw goedkeuring krijgen, dan zal vanaf maandagochtend negen uur (09.00) het fonds Vivenda Media Groep van de scoreborden worden weggehaald en zal Inverko N.V. een realiteit zijn. Maar Inverko NV? We hebben er allemaal iets over gehoord, we hebben er allemaal iets over gelezen, we hebben er allemaal een mening over, maar er is eigenlijk maar één persoon die u echt heel duidelijk uit kan leggen wat de strategie is van Inverko, wat doet Inverko, en wat betekent dit voor u als aandeelhouder. En vandaar dat ik graag het woord zou willen geven aan de heer Henk Alssema. Alssema: Dank je wel Ron. Mijn naam is Henk Alssema. Voor degenen die mij nog niet kennen; ik ben directeur eigenaar van Inverko Polymers en ik ben reeds twintig (20) jaar actief in de kunststofrecycling-branche. Een branche die ontzettende ontwikkeling heeft meegemaakt de afgelopen jaren, maar ook een branche met ontzettend veel potentie. Daar ga ik u zo wat meer over vertellen. [De heer Alssema start een presentatie.] Ik wil u allereerst graag meenemen naar de periode dat wij ons afval nog allemaal in de welbekende zinken emmers verzamelden en dan vervolgens de zinken emmer bij de weg zetten en dan door deze prachtige vrachtwagen werden opgehaald. Ik zie hier ook wat oudere heren in de zaal zitten, die zullen dit straatbeeld vast nog herkennen. En dan gingen vervolgens deze vrachtwagens naar de stortplaats om daar hun afval te storten. En zo is er ook een aantal bergen hier in Nederland ontstaan. We zijn een vlak land, we hebben een aantal bergen, maar die zijn gecreëerd door het afval van u en van mij.

7 7 Tegenwoordig is dat anders. Tegenwoordig scheiden wij afval. U heeft er allemaal mee te maken, u heeft allemaal deze kliko's waarschijnlijk bij de deur staan. De stortplaatsen hebben plaatsgemaakt voor grote sorteerlijnen die het afval sorteren en die het uiteindelijk brengen bij de recyclingbranche die daar uiteindelijk een nuttige toepassing voor weet te vinden. En zo is ook in negentienhonderdzevenennegentig (1997) Inverko ontstaan. Inverko hield zich in het begin met name bezig met het vermarkten van kunststof afvallen naar de kunststofverwerkende industrie. Maar we zagen ook al heel snel dat, als je geen waarde toevoegde aan het afval, geen waarde creëerde, dat je geen speler van betekenis kon worden en dat je niet kon excelleren in deze markt. Daarom hebben wij de afgelopen zestien (16) jaar een concept ontwikkeld waarbij wij volwaardig ketenspeler zijn geworden en waarbij we eigenlijk van afval tot eindproduct en alle facetten in dat hele productieproces zelf beheersen. Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat wij volwaardig ketenspeler zijn geworden in de markt van kunststofrecycling. Ik zie wat blikken naar me toe, volwaardig ketenspeler in die branche ik ga u dat uitleggen. We hebben een schematisch overzicht gemaakt van hoe die waardeketen eruitziet. En die begint in ons geval bij het inkopen van afvallen. Afvallen worden ingezameld door zowel de grote bedrijven als Van Gansewinkels, de SITA s en de Attero s van deze wereld. Daar moeten wij het afval kopen. En ik zeg even bewust moeten kopen, want afval heeft waarde tegenwoordig. Maar daar begint bij ons de keten. Vervolgens gaan wij het vermalen. Dat malen doen wij om het te verkleinen, om het ook geschikt te maken voor het verdere productieproces. Daarna wordt al dat vieze afval door middel van wasinstallaties en drooginstallaties schoongemaakt. U heeft allemaal voor u een aantal zakjes liggen. Dit is dan zo'n zakje met gemalen en gewassen huishoudelijk afval wat wij verder gebruiken om ook de volgende stap in de keten te kunnen realiseren, en dat is de productie van grondstof; het volgende zakje dat u op uw tafel heeft liggen. En als deze grondstof dan geproduceerd is, en die maken wij als specificatie voor allerlei verschillende kunststoftoepassingen, dan vervolgt onze waardeketen zich in de verkoop van die grondstoffen naar die kunststofverwerkende industrie. Maar ook naar onze eigen productiefaciliteiten die daar weer nieuwe eindproducten van maken. En daarbij moet u denken aan buizen en kratten et cetera. En onze waardeketen eindigt bij de verkoop van onze eindproducten. U ziet hier een krat

8 8 wat wij op de markt zetten voor de tuinbouwindustrie. En zo zijn wij volwaardig ketenspeler geworden in een branche die heel erg gefragmenteerd is. En dat is ook de kracht van Inverko op dit ogenblik. Er zijn maar weinig bedrijven die de hele keten beheersen. U ziet hier al die verschillende facetten van die keten, maar heel veel bedrijven richten zich op één van deze facetten. Of ze malen alleen maar, of ze wassen alleen maar of ze produceren alleen maar de grondstoffen. Maar Inverko beheerst die hele waardeketen. [Man onbekend] Waar gebeurt dat? Alssema: Dit gebeurt in Emmen, maar het gebeurt in St. Anna parochie, dit gebeurt in Leek, dit gebeurt in Steenwijk. We zijn een beetje verspreid over een aantal plaatsen. [onbekend] In het noorden van Nederland? Alssema: Ja. [onbekend] Niet in het zuiden [onverstaanbaar] Alssema: Binnenkort misschien in het zuiden. U komt uit het zuiden? [onbekend] Nee, uit Rotterdam. Alssema: Goed. Maar u wilt natuurlijk ook graag weten waarom deze branche nou zo interessant is. Ik ga u dat uitleggen. Allereerst blijft afval in ruime mate beschikbaar om het recyclingproces, om de waardeketen, te kunnen vullen. Zolang u en ik op deze aardkloot rondlopen, produceren wij afval met elkaar. Dat is een belangrijk punt. Vanuit overheidswege worden recyclingdoelstellingen elk jaar verhoogd. En ik heb daar een mooi grafiekje van. U ziet hier linksboven, daar, dat het afval de afgelopen jaren enorm is toegenomen, dat komt ook door de welvaart, maar u ziet hier in het onderste grafiekje tevens dat daar in het begin nog heel veel gestort werd en dat dat langzaam afloopt naar bijna nihil. Maar u ziet ook in dat lichtblauwe vlak dat de recyclingdoelstellingen [onverstaanbaar]. Maar u ziet ook in het blauwe vlak dat de recyclingtoepassingen, de nuttige

9 9 toepassingen van het afval, een enorme vlucht heeft genomen. Ik heb hier nog even een overzicht van wat dan in het huishoudelijke afval de samenstelling is van het huishoudelijk afval. Daar zit veertien procent (14%) kunststoffen in, en dat is ook de markt waarin wij opereren. Een ander punt, men verwacht een toekomstig tekort in de toekomst van grondstoffen, van nieuwe grondstoffen, dus veel bedrijven zijn bezig om naar alternatieve grondstoffen te kijken. Maar ook vanuit een MVO-gedachte, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, willen ze gewoon groene producten op de markt zetten, en daarvoor schakelen ze ook steeds meer over naar gerecyclede grondstof. Punt 4. Door technische ontwikkeling en technologische ontwikkeling is er steeds meer materiaal uit het afval te sorteren. Wat ook weer bijdraagt aan extra input voor die recyclingindustrie. Design voor recycling. Een heel mooi woord, maar wat houdt het in? Design voor recycling dat houdt in dat bedrijven als Coca-Cola, Heineken, noem erop, dat soort bedrijven, als die hun verpakking tegenwoordig op de markt brengen, dan kijken ze voor die tijd al, hoe kan dat ook verder in een later traject op een goede manier gerecycled worden. En als laatste punt. Er bestaat bij zowel de consument, maar ook bij het bedrijfsleven een bewustwording met betrekking tot scheiden en het recyclen van afval. Nou, al die punten bij elkaar geven heel duidelijk weer dat de markt waarin wij opereren ontzettend veel groeipotentie heeft. Dan de visie en de strategie voor de toekomst. Een van de redenen waarom Inverko wil opschalen, of naar de beurs wil, is om versnelde invulling te geven aan haar groeistrategie. Maar is het ook belangrijk om te weten hoe we dat dan gaan invullen. Allereerst willen we dat gaan invullen door autonome groei. De laatste periode hebben wij veel aandacht besteed aan het optimaliseren van onze organisatie. Dat heeft ook weer geresulteerd dat wij in tweeduizenddertien ten opzichte van tweeduizendtwaalf door autonome groei vijftig procent (50%) omzetstijging konden realiseren. Die rek is er nog niet uit. We gaan bezig met verdere optimalisering. Maar er zit wel een plafond aan autonome groei. En daarom zullen we ook bezig moeten met het verlengen van de keten, met achterwaarts integreren, met voorwaarts integreren en het versterken van de keten. En ik haal even weer dat schematisch overzicht erbij. Als eerste zou het heel goed kunnen zijn dat wij terug gaan in de keten door middel van

10 10 afvalsortering. Wij zijn op dit ogenblik ook met wetenschappelijke instituten in gesprek om ook nieuwe technologieën toe te passen voor de sortering van afval. Vervolgens willen wij onze waardeketen verder versterken door bedrijven aan de waardeketen toe te voegen die ook actief zijn in onze waardeketen. En als laatste willen wij extra eindproducten, nieuwe eindproducten, gaan ontwikkelen. We willen eventueel bedrijven gaan overnemen die al heel veel producten in hun productengamma hebben, zodat onze grondstoffen uiteindelijk ook in eindproducten verwerkt kunnen worden om zo ook [onverstaanbaar] werk gestalte te geven aan het echt ketenspeler zijn. Bovenstaande, wat ik hier net verteld heb, dat doen we om uiteindelijk die belangrijke ketenspeler te worden, zoals ik al zei. Ik ga mijn verhaal afronden. Ik hoop allereerst dat het u wat duidelijker is geworden wat ik heb verteld. Dat het niet allemaal maar vaktechnische termen zijn, ik heb toch wat geprobeerd om het wat eenvoudig neer te zetten. Ik hoop dat ik daarin geslaagd ben. Wij zien in ons bedrijf ontzettend veel potentie en wij hebben ontzettend veel vertrouwen in de toekomst van Inverko. En de afgelopen zes (6) maanden hebben wij kei- en keihard gewerkt om toe te leven naar deze dag. En ik hoop ook echt dat, als wij straks allemaal de deur uit lopen, dat we allemaal met opgeheven hoofd de deur uitlopen en dat we ook samen vertrouwen hebben in die toekomst. Wij zijn ervan overtuigd dat wij van Inverko een groot succes kunnen maken en voor u als aandeelhouder waarde zullen creëren voor de toekomst. Ik dank u voor uw aandacht. Want dit was het en hier zult u het mee moeten doen, zegt de Rijdende Rechter dan. Maar ik zeg het nu even zo: dank u voor uw aandacht. [Applaus] Dank je wel Henk, voor dit duidelijke verhaal. Ondanks de helderheid van het verhaal, zijn er wellicht vragen in de zaal? Voordat wij overgaan tot agendapunt 3, de stemming, dan is dit het moment Coronel-Asjes: Is er een meneer Veenstra in de zaal? Ja Coronel-Asjes:

11 11 Ja. Dan heb ik u wel meegerekend, dan klopt het wel, u moet hier op de presentielijst nog even uw handtekening zetten. Dan noem ik even de uitslag van het aanwezige kapitaal. Volgens de presentielijst ter vergadering in persoon of bij gemachtigde, zestien (16) houders van gewone aandelen. Tezamen vertegenwoordigen zij een nominaal aandelenkapitaal van twee miljoen vierhonderd eenentachtigduizend negenhonderd tweeëndertig euro en twintig eurocent ( ,20). En zij kunnen twaalfmiljoen vierhonderdennegenduizend zeshonderdeneenenzestig ( ) stemmen uitbrengen. En daarmee is zesenveertig en zestiende procent (46,6%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd. Uw vraag? Beijersbergen: Mijn naam is Patrick Beijersbergen, ik ben hier ook namens de Vereniging van Effectenbezitters. Een paar korte vragen. In de eerste plaats vinden we het erg leuk om een nieuw bedrijf en ook een nieuw type bedrijf te verwelkomen op de Amsterdamse beurs. Wat we ons afvroegen is, u komt nu naar de beurs via een zogenaamd reverse listing, u komt in een bestaande onderneming. Heeft u ook overwogen om via de reguliere weg een beursnotering aan te vragen? Of wat kwam erop uw pad, wat hield u tegen, of waarom wilde u het zo doen? Alssema: Nee. In het begin van dit jaar heb ik een besluit genomen om verder door te willen groeien met dit mooie concept. En toen zijn wij met een aantal participatiemaatschappijen in gesprek geweest, en daar waren we heel erg ver mee, totdat dit op ons pad kwam. En zo zijn wij met elkaar in gesprek gegaan. Maar het was geen doel op zich. Maar ik ben wel ervan overtuigd geraakt dat dit voor ons wel een prachtig mooi podium kan zijn om invulling te geven aan onze groeistrategie. Beijersbergen: Duidelijk, dank u wel. Daarnaast, wat we graag willen horen is, u had een mooie presentatie over uw bedrijf en uw plannen, maar wat ik een beetje mis is het cijfermatige beeld. Zeg maar, hoe ziet die markt er uit op dit moment qua omvang, wat is uw aandeel daarin, wat is uw omzet nu en wat is de verwachting voor de komende jaren en dingen als margedoelstellingen of winst doelstellingen. Zeker

12 12 voor aandeelhouders denk ik heel belangrijk. En eventueel uiteindelijk zelfs misschien doelstellingen in de vorm van winst op aandeel of dividendbeleid. Dat lijkt me interessante materie, om wat dieper op in te gaan. Misschien, als ik kort mag interpreteren; er wordt gewerkt aan een prospectus op dit moment. Dus daarin wordt eigenlijk, nou ja, conform de gestelde norm uitgebreid uitgeweid, ook over de inhoud van de financiële uitgangspunten over de toekomstperspectieven. Niet alleen in woord zoals de heer Alssema net noemde, maar ook cijfermatige prognoses worden daarin opgenomen. Dus daar wordt op dit moment hard aan gewerkt. En die prospectus, goed, daar wordt in de media over gecommuniceerd zodra die beschikbaar komt. Beijersbergen: Ja, dat is inderdaad heel interessant want dat is ook de reden van mijn eerste vraag natuurlijk. Want normaal, als je via Euronext beursnotering aanvraagt dan heb je natuurlijk een prospectus voordat je naar de beurs gaat. En dan weten beleggers van tevoren waar ze instappen. En hier is het wat dat betreft een beetje andersom. Dus dat kan als nadeel worden ondervonden. En dat is natuurlijk jammer. Dat is helder. Er is wel een informatiememorandum gemaakt vooraf, om een beetje gefaseerd op die manier, in ieder geval zoveel informatie als dat mogelijk is, te geven, ook te delen met de aandeelhouders uiteraard. Heeft u nog verdere vragen, meneer Beijersbergen? Beijersbergen: Nee, dat was het dan voor nu. Uitstekend. Zijn er verder vragen in de zaal? Dan wil ik graag agendapunt 3 aan de orde stellen. Agendapunt 3. Ik ga ook omwille van de bandopname sommige stukken van papier voorlezen zodat de tekst ook goed in de notulen terechtkomt. Agendapunt 3 is het voorstel tot goedkeuring door de algemene vergadering van VMG, inzake de verkrijging van alle uitstaande aandelen in het kapitaal van Inverko Polymers, in de zin van artikel 107a, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De transactie waarvoor uw goedkeuring wordt gevraagd betreft dus de aankoop door VMG van alle aandelen in Inverko Polymers.

13 13 De koopsom voor de aandelen in Inverko Polymers wordt betaald door uitgifte van drieëntwintig miljoen zevenhonderdvijftig duizend ( ) nieuwe aandelen VMG, tegen een koers van twintig cent ( 0,20) per aandeel. Partijen wensen de overname met terugwerkende kracht vanaf een januari tweeduizenddertien te effectueren. In verband met de in tweeduizenddertien gemaakte winst zal VMG daarvoor additioneel nog vier miljoen ( ) aandelen uitgeven aan de heer Alssema, eveneens tegen een koers van twintig) cent ( 0,20). Dan nog even een mededeling over een betaling die eerder gecommuniceerd is van één miljoen tweehonderdduizend euro ( ) in contanten door VMG. Daarover zijn wat misverstanden. Daarover is ook wat weinig eenduidig gecommuniceerd in de publicaties maar voor alle helderheid is het misschien goed om nog even één keer goed duidelijk te stellen hoe het nu zit met die één miljoen tweehonderdduizend miljoen euro ( ). Het betreft daar machines die gekocht worden door Inverko van andere onderdelen, van gelieerde bedrijven aan Inverko. De afspraak die in de Letter of Intent zijn gemaakt tussen VMG en Inverko (Polymers) is dat VMG een financiering beschikbaar zou stellen voor deze machines. Dus een financiering beschikbaar zou stellen aan Inverko (Polymers) om deze machines te kopen. Inverko (Polymers) is in staat om zelf deze machines te kopen uit eigen middelen, en ziet vandaar af, zeg maar, van de mogelijkheid om gebruik te maken van die financiering. Dus dat is de reden waarom die één miljoen tweehonderdduizend euro ( ) nu niet meer aan de orde is in, zeg maar, de overname van Inverko (Polymers) door VMG. Verder, is het de bedoeling dat deze transactie nog voor het einde van het jaar gesloten wordt, dus de closing, en dan moet eigenlijk ook de overname van vijftig procent (50%) van Equipe B.V., waarin de fabrieksactiviteiten dus zitten, een feit zijn. Daartoe zal zeer binnenkort de volgende vergadering van aandeelhouders bijeen worden geroepen. De vergadering wordt gehouden op dertig december tweeduizenddertien. Dus hou die vrij in de agenda. Even aansluitend op het verhaal naar aanleiding van de vraag van de heer Beijersbergen, VMG is gevorderd met het schrijven van een prospectus. Worden hierin bijgestaan door Rutgers & Posch advocatenkantoor. Dit prospectus zal ook betrekking hebben op de vijftig procent (50%) overname van Equipe. De inspanningen zijn erop gericht om het prospectus in de maand januari van tweeduizendveertien aan u te kunnen presenteren. Nadat het prospectus onder

14 14 goedkeuring van de AFM zal zijn verschenen zullen de aandelen die aan de heer Alssema worden uitgegeven ook tot de notering kunnen worden toegelaten. Na ontvangst van deze aandelen door verkoop van Inverko Polymers zal de heer Alssema een belang hebben van meer dan dertig procent (30%) in VMG. Dat brengt in beginsel de plicht mee tot het uitbrengen van een openbaar bod. Echter, uit de structuur van de hele transactie blijkt duidelijk dat de heer Alssema juist een beursnotering beoogt en dat hij zeker niet de aandelen van de beurs wil halen door het uitbrengen van een openbaar bod. Dit is ook uitgebreid omschreven in het informatiememorandum wat u heeft kunnen lezen. Dat betekent, indien dadelijk het voorstel tot goedkeuring van de overname (in stemming) wordt gebracht, dat tegelijkertijd - en dat is wel even goed om u te realiseren - mede in stemming wordt gebracht de vrijstelling van de verplichting om een openbaar bod uit te brengen zoals dat bedoeld wordt in het Vrijstellingsbesluit Overname bedingen van het WFT, Wet Financieel Toezicht, voor de heer Alssema en de door hem gecontroleerde ondernemingen. Deze vrijstelling moet worden verleend met negentig procent (90%) van de uitgebrachte stemmen in deze vergadering waarbij de stemmen van de verkrijger van de overwegende zeggenschap, en dat is dus de heer Alssema, zelf niet meetellen. En de heer Alssema heeft geen aandelen vandaar dat dat eigenlijk niet aan de orde is. De heer Alssema heeft ook geen overeenkomsten met andere aandeelhouders gesloten met het doel om overwegende zeggenschap te verkrijgen. Dus er zijn ook geen andere aandeelhouders die om die reden zich van stemmen zouden moeten onthouden. Ik zou in stemming willen brengen: goedkeuring in de zin van artikel 107a van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter zake de verkrijging van alle uitstaande aandelen in het kapitaal van Inverko Polymers met daaronder begrepen de vrijstelling van de biedplicht voor de heer Alssema en de door hem gecontroleerde ondernemingen. En dat wou ik eigenlijk als volgt doen, ik ga eerst vragen wie er tegen stemt, en vervolgens ga ik vragen wie zich wil onthouden van hun stem. Ik had eigenlijk de gedachte, is deze overname schuldenvrij? Of brengt Inverko schulden met zich mee? En ik weet niet of er eventueel bankconvenanten zijn, en daar had ik graag een toelichting van.

VOORZITTER - de heer S.L.M. Houtakkers, voorzitter van de Raad van Commissarissen

VOORZITTER - de heer S.L.M. Houtakkers, voorzitter van de Raad van Commissarissen Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NedSense enterprises n.v., gehouden in Hotel Vianen te Vianen op woensdag 7 september 2011 om 11.30 uur. PRESENTIELIJST VAN AANDEELHOUDERS Naam

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN TNT EXPRESS N.V.

NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN TNT EXPRESS N.V. 1 NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN TNT EXPRESS N.V. 6 augustus 2012, 14:00 uur TNT Centre Taurusavenue 111, Hoofddorp, Nederland 2 AGENDA 1. Opening en mededelingen

Nadere informatie

CONCEPT. De voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer drs. A.N.A.M. Smits, opent de vergadering om 13.30 uur en heet de aanwezigen welkom.

CONCEPT. De voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer drs. A.N.A.M. Smits, opent de vergadering om 13.30 uur en heet de aanwezigen welkom. CONCEPT Notulen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van, gehouden op woensdag van 13.30 16.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage Middenlaan 41a - 43 te Amsterdam.

Nadere informatie

namens Unilever N.V. ("Unilever) geen vertegenwoordiger aanwezig is;

namens Unilever N.V. (Unilever) geen vertegenwoordiger aanwezig is; Notulen van de vergadering van houders van certificaten van gewone en 7% cumulatief preferente aandelen in Unilever N.V., gehouden te Rotterdam, Blaak 31, op 23 oktober 2013, aanvang 10.30 uur. Voorzitter

Nadere informatie

het voltallige bestuur ("Bestuur") van het AK aanwezig is; namens Unilever N.V. ("Unilever) geen vertegenwoordiger aanwezig is;

het voltallige bestuur (Bestuur) van het AK aanwezig is; namens Unilever N.V. (Unilever) geen vertegenwoordiger aanwezig is; Notulen van de vergadering van houders van certificaten van gewone en 7% cumulatief preferente aandelen in Unilever N.V., gehouden te Rotterdam, Blaak 31, op 23 oktober 2014, aanvang 10.30 uur. Voorzitter

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 16.00 uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 16.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op woensdag van 16.00 17.25 uur in het kantoor van Ballast Nedam NV, Ringwade

Nadere informatie

De Voorzitter kondigt aan dat het stemmen elektronisch plaats zal vinden, hetgeen door dhr. Jeekel als volgt wordt uitgelegd.

De Voorzitter kondigt aan dat het stemmen elektronisch plaats zal vinden, hetgeen door dhr. Jeekel als volgt wordt uitgelegd. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Qurius N.V. Zaltbommel, 24 mei 2012. Aanwezig achter de tafel Leden van de Raad van Commissarissen: Lucas Brentjens (voorzitter van de Vergadering,

Nadere informatie

Algemene Vergadering. 1. Opening

Algemene Vergadering. 1. Opening Notulen van de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders van Aalberts Industries N.V., gevestigd te Langbroek, hierna ook de vennootschap, gehouden op 22 april 2014 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan

Nadere informatie

Agenda. Aanvang 11:00 uur.

Agenda. Aanvang 11:00 uur. Agenda voor de buitengewone vergadering van aandeelhouders van Vivenda Media Groep N.V., statutair gevestigd te Hilversum (de Vennootschap ), te houden op vrijdag 15 november 2013 in Triple Ace World Trade

Nadere informatie

van Lavide Holding N.V. gehouden op 5 februari 2014 om 10.00 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht

van Lavide Holding N.V. gehouden op 5 februari 2014 om 10.00 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Lavide Holding N.V. gehouden op 5 februari 2014 om 10.00 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel:

Nadere informatie

Een van de commissarissen, de heer René van der Bruggen, heeft zich om persoonlijke redenen verontschuldigd.

Een van de commissarissen, de heer René van der Bruggen, heeft zich om persoonlijke redenen verontschuldigd. Notulen van de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders van Aalberts Industries N.V., gevestigd te Langbroek, hierna ook de vennootschap, gehouden op 25 april 2013 om 10.30 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan

Nadere informatie

PRESENTIELIJST VAN AANDEELHOUDERS

PRESENTIELIJST VAN AANDEELHOUDERS Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NedSense enterprises n.v., gehouden in Hotel Vianen te Vianen op dinsdag 7 juni 2011 om 11.00 uur. PRESENTIELIJST VAN AANDEELHOUDERS Naam Aandelen

Nadere informatie

Vervolgens wijst de voorzitter als secretaris van de vergadering aan de heer Edo Ingenegeren, secretaris van de Raad van Commissarissen.

Vervolgens wijst de voorzitter als secretaris van de vergadering aan de heer Edo Ingenegeren, secretaris van de Raad van Commissarissen. NOTULEN van de buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ICT Automatisering N.V., gehouden op dinsdag 11 februari 2014 om 10.00 uur in Novotel Rotterdam, K.P. van der Mandelelaan 150, Rotterdam

Nadere informatie

Geachte aandeelhouders,

Geachte aandeelhouders, Geachte aandeelhouders, Hierbij treft u aan de concept-notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv gehouden op 6 mei 2013 in het Steigenberger Airport Hotel Amsterdam. In overeenstemming

Nadere informatie

Geachte aandeelhouders,

Geachte aandeelhouders, Geachte aandeelhouders, Hierbij treft u aan de concept-notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion nv gehouden op 11 oktober 2013 in het Steigenberger Airport Hotel

Nadere informatie

De voorzitter, de heer Prof. Dr. C.P. Veerman, opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.

De voorzitter, de heer Prof. Dr. C.P. Veerman, opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN DE TE APELDOORN GEVESTIGDE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP KONINKLIJKE REESINK N.V. GEHOUDEN OP 27 MEI 2014 AANVANG 14:00, LOCATIE: DE CANTHAREL (HOTEL

Nadere informatie

Notulen algemene vergadering van aandeelhouders PostNL N.V. d.d. 14 april 2015

Notulen algemene vergadering van aandeelhouders PostNL N.V. d.d. 14 april 2015 CONCEPT PostNL N.V. Notulen algemene vergadering van aandeelhouders PostNL N.V. d.d. 14 april 2015 1. Opening en mededelingen Dames en heren, graag heet ik u van harte welkom op deze Algemene Vergadering

Nadere informatie

3947 CS Langbroek F +31 (0) 343 56 50 81 RBS rekeningnr 41.97.88.573. Postbus 11 info@aalberts.nl BTW-nr NL008712207B01

3947 CS Langbroek F +31 (0) 343 56 50 81 RBS rekeningnr 41.97.88.573. Postbus 11 info@aalberts.nl BTW-nr NL008712207B01 Notulen van de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders van Aalberts Industries N.V., gevestigd te Langbroek, hierna ook de vennootschap, gehouden op 26 april 2012 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan

Nadere informatie

Aandeelhouders kunnen in deze vergadering het woord voeren en stemrecht uitoefenen.

Aandeelhouders kunnen in deze vergadering het woord voeren en stemrecht uitoefenen. NOTULEN van de jaarlijkse Algemene Vergadering van New Sources Energy N.V., gehouden op vrijdag 27 maart 2015) in de ArenA Business Club, zaal Rome 96, Arena Boulevard 1, 1101 AX Amsterdam Zuidoost. 1.

Nadere informatie

De Voorzitter van de vergadering is de heer E.F. van Veen, voorzitter van de raad van commissarissen van de vennootschap.

De Voorzitter van de vergadering is de heer E.F. van Veen, voorzitter van de raad van commissarissen van de vennootschap. Notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap DOCdata N.V., gehouden op donderdag 10 mei 2007, om 14.00 uur in Hotel NH Waalwijk (Sprang Capelle), Bevrijdingsweg

Nadere informatie

CONCEPT WOORDELIJKE TEKST VAN DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE REESINK N.V.

CONCEPT WOORDELIJKE TEKST VAN DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. CONCEPT WOORDELIJKE TEKST VAN DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. GEHOUDEN OP 23 MEI 2012, AANVANG 14.00, TE APELDOORN 1. Opening Dames en heren, hartelijk

Nadere informatie

TOTAAL 11.298.803. VOORZITTER - de heer S.L.M. Houtakkers, voorzitter van de Raad van Commissarissen

TOTAAL 11.298.803. VOORZITTER - de heer S.L.M. Houtakkers, voorzitter van de Raad van Commissarissen Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NedSense enterprises n.v., gehouden in Hotel Vianen te Vianen op dinsdag 5 juni 2012 om 11.00 uur. PRESENTIELIJST VAN AANDEELHOUDERS Naam Aandelen

Nadere informatie

Aanwezig van de Raad van Commissarissen Accell Group N.V.: De heren A.J. Pasman (voorzitter), J. van den Belt, P.B. Ernsting en A. Kuiper.

Aanwezig van de Raad van Commissarissen Accell Group N.V.: De heren A.J. Pasman (voorzitter), J. van den Belt, P.B. Ernsting en A. Kuiper. NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ACCELL GROUP N.V. GEHOUDEN OP DONDERDAG 24 APRIL 2014 OM 14.30 UUR TEN KANTORE VAN DE VENNOOTSCHAP TE HEERENVEEN. Aanwezige aandeelhouders: Zie

Nadere informatie

NOTULEN van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IMTECH N.V.

NOTULEN van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IMTECH N.V. NOTULEN van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IMTECH N.V. gehouden op dinsdag 20 april 2004 om 10.30 uur in De Doelen te Rotterdam AGENDA (verkorte weergave) 1. Opening 2. Jaarverslag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 235 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek, de Wet op de economische delicten en enige fiscale wetten ter implementatie

Nadere informatie

CONCEPTNOTULEN. 2. Verslag van de directie over het boekjaar 2013 en het gevoerde beleid (bespreking).

CONCEPTNOTULEN. 2. Verslag van de directie over het boekjaar 2013 en het gevoerde beleid (bespreking). 1 CONCEPTNOTULEN van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek "Nedap", gevestigd te Groenlo, gehouden op donderdag 3 april 2014, 's morgens om 11.00

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN TNT EXPRESS N.V.

NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN TNT EXPRESS N.V. NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN TNT EXPRESS N.V. Woensdag 9 april 2014, 11:00 uur TNT Centre Taurusavenue 111, 2132 LS Hoofddorp Nederland T T express AGENDA Agenda Algemene

Nadere informatie

NOTULEN van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IMTECH N.V.

NOTULEN van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IMTECH N.V. 7 april 2010 - CONCEPT - NOTULEN van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IMTECH N.V. gehouden op 7 april 2010 om 10:30 uur in De Doelen, Kruisplein 40, te Rotterdam 1. OPENING AGENDA

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders TNT NV ( TNT ) gehouden op 25 mei 2011, 14.00 uur in Radisson Blu hotel te Schiphol-Rijk

Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders TNT NV ( TNT ) gehouden op 25 mei 2011, 14.00 uur in Radisson Blu hotel te Schiphol-Rijk Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders TNT NV ( TNT ) gehouden op 25 mei 2011, 14.00 uur in Radisson Blu hotel te Schiphol-Rijk 1 Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie