PROCES VERBAAL VAN DE BUITENGEWONE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VIVENDA MEDIA GROEP N.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROCES VERBAAL VAN DE BUITENGEWONE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VIVENDA MEDIA GROEP N.V."

Transcriptie

1 1 PROCES VERBAAL VAN DE BUITENGEWONE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VIVENDA MEDIA GROEP N.V. Op vijftien november tweeduizend dertien, woonde ik mr. Hajo Bart Hendrik Kraak, hierna te noemen: "notaris", als waarnemer van mr. Cornelia Holdinga, notaris te Amsterdam op het verzoek van de hierna te noemen voorzitter, een vergadering van aandeelhouders bij van Vivenda Media Groep N.V., ("VMG"), een naamloze vennootschap, gevestigd te Hilversum, Gooimeer 3 35, 1411 DC Naarden, ingeschreven in het handelsregister onder nummer , gehouden in één van de zalen van het WTC gebouw te Amsterdam teneinde proces verbaal op te maken van het ter vergadering verhandelde. Aldaar heb ik, notaris, het volgende geconstateerd: als voorzitter treedt op de voorzitter van de Raad van Commissarissen van VMG, de heer Daniel Zethoven. Welkom. Het is elf uur. Ik wil de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van Vivenda Media Groep graag openen hier vanuit het WTC in Amsterdam. Mijn naam is Daan Zethoven, ik ben voorzitter van de raad van commissarissen. Naast mij zit de CEO van Vivenda, Ron van Veldhoven, en de heer Lodewijkx, commissaris. Vandaag zullen we uw goedkeuring gaan vragen voor de overname van Inverko Polymers. Om die reden is de heer Alssema hier ook aanwezig, welkom Henk in het bijzonder. Bij de overname hoort ook een naamsverandering van het fonds. Daarover gaat onze CEO, Ron van Veldhoven, straks een toelichting geven. Daaropvolgend de heer Alssema met een uitleg over wat Inverko precies doet, en hoe de toekomst van Inverko eruit gaat zien. Mevrouw Coronel-Asjes, die is bezig met de stemmen te tellen, dus die komt straks met de resultaten daarvan. En in de tussentijd wil ik graag een aantal mededelingen met u doorlopen. Ik kan u nu vast aangeven dat de heer Asbreuk met bericht iets later is, dus die laten we later nog even toe in de vergadering. Vanmorgen hebben al twee vergaderingen plaatsgevonden, dat is goed om even kennis van te nemen. Dat gaat om twee vergaderingen met de obligatiehouders

2 2 van de obligaties tweeduizendtien tweeduizendvijftien ( ) en de obligaties tweeduizenddertien tweeduizendvijftien ( ). Feitelijk is daar de goedkeuring gevraagd voor het wijzigen van de statutaire doelomschrijving van VMG. In beide vergaderingen is deze goedkeuring verkregen. Dus vanuit de obligatiehouders staan in ieder geval de seinen op groen voor een statutaire doelomschrijving wijziging. Daar is ook nog een ander voorstel aan de obligatiehouders voorgelegd. Dat wil zeggen, aan de obligatiehouders van de obligatie tweeduizendtien tweeduizendvijftien ( ). Hun is aangeboden om tegen een koers van twintig cent te converteren, waarbij de rente van zes procent (6%) over de periode tot dertig november tweeduizendvijftien - dat is de sluitingsdatum van deze obligatie - te converteren (zin niet afgemaakt). Daar is door de meesten gebruik van gemaakt. Exacte telling is nog niet bekend, ze mogen tot tweeëntwintig november aanstaande zeventien uur dertig (17.30) daarover besluiten. Swinkels [onverstaanbaar] Het voorstel is gedaan om de obligatie direct te converteren, inclusief de rente tot einde looptijd van de obligatie. Excuus, heb ik mijn zin net niet afgemaakt. Bij deze. De vergadering vindt plaats onder toeziend oog van notaris Kraak, van harte welkom, van notariskantoor Holdinga Matthijssen Kraak uit Amsterdam hier. De notaris zal een notarieel proces-verbaal opmaken, feitelijk is dat een letterlijk citaat van alles wat gesproken wordt. Vandaar ook de microfoons en alles wordt ook op band vastgelegd. Dat betekent ook, dat als u vragen heeft, dat ik u wil verzoeken even te wachten tot er een microfoon beschikbaar is, en ook voor de vraag uit even uw naam duidelijk te noemen. En heeft u een tweede vraag, dan is het voor de verslaglegging prettig dat u opnieuw iedere keer uw naam even noemt alvorens de vraag te stellen. Dan het verzoek om de telefoons even uit te zetten. Ik weet niet of iedereen daar aan heeft gedacht, om te voorkomen dat we daar straks tijdens de presentaties door gestoord worden. Het stemmen straks. We gaan straks stemmen. Conform artikel 48, lid 5 van de statuten, zal er mondeling worden gestemd. Dan neem ik graag even formeel met

3 3 u de oproeping van deze vergadering nog even door. U heeft het volgende kunnen lezen: de oproepingstermijn is tweeënveertig (42) dagen. De oproeping is gedaan op vier oktober tweeduizenddertien, via de website van VMG, en via een aankondiging in een persbericht. In de oproeping is vermeld, de plaats en tijdstip van de vergadering, de procedure voor deelname aan de vergadering al dan niet bij schriftelijke volmacht. En genoemd staat dat het registratie tijdstip achttien oktober was. Ook is de mogelijkheid geboden om via e-voting te stemmen en daar is ook gebruik van gemaakt. Tevens werd vermeld dat in de vergadering onder meer aan de orde zou komen, het voorstel tot overname van de aandelen van Inverko Polymers - wat mij betreft het hoofddoel van vandaag - en een voorstel tot statutenwijziging. Vermeld werd, tot slot, dat vergaderstukken kosteloos verkrijgbaar waren bij de vennootschap en bij Kas Bank, daar ter inzage lagen en tevens beschikbaar waren via de website van de vennootschap Ik had alleen een vraagje over de stukken die verkrijgbaar zouden zijn voor deze vergadering. Ik mis eigenlijk de aandeelhouderscirculaire. Die zou u uitgeven bij de presentatie. Die is aangekondigd, zeg maar, in de aankondiging van vier oktober. En die staat sinds ongeveer twee weken op de - en dan kijk ik even naar de heer Van Veldhoven - die staat ongeveer sinds twee weken op de website gepubliceerd. Maar mijn vraag is of die ook op dit moment verkrijgbaar is. Oh, hier verkrijgbaar. Jazeker. Want hij lag niet bij de stukken die Ik denk dat ik zelfs nog een variant voor u heb. Ik vraag straks even Mag ik het nu? [onverstaanbaar] Jazeker.

4 4 [onverstaanbaar] Oké, dank u wel. Dan weet u ook waar het over gaat. [onverstaanbaar] Een belangrijk stuk. En dat wordt u straks nog uitgebreid toegelicht. De vraag voldoende beantwoord zo, meneer Swinkels? Ja. Wat mij betreft gaan we door naar het tweede agendapunt. Eigenlijk bestaat dit agendapunt uit twee onderdelen, dat is dat de heer Van Veldhoven als CEO van Vivenda straks een toelichting zal geven op de verkrijging van de aandelen in het kapitaal van Inverko Polymers. En daarna zal de heer Alssema een mooie presentatie geven ter verduidelijking van, wat doet nu precies Inverko Polymers en hoe ziet de toekomst van Inverko eruit. Ik wil graag, alvorens ik het woord aan de heer Van Veldhoven geef, nog een aantal dingetjes even melden. U noemt het net al eventjes, het informatiememorandum. Zoals aangekondigd, bij de publicatie van de agenda is er door VMG een informatiememorandum opgesteld over deze transactie. Die is via de website beschikbaar gesteld. Dit informatiememorandum is eigenlijk voornamelijk een samenvatting van eerdere berichtgevingen die via de pers gedaan zijn in een wat meer overzichtelijke vorm. Hij zou hier wel aanwezig moeten zijn, dus u kunt hem straks in ieder geval nog meenemen. Daarnaast heeft VMG op vier november, tevens in een persbericht, bekendgemaakt dat er een principeakkoord is bereikt over de overname van vijftig procent (50%) van Equipe B.V. Dit is een vennootschap die eigenaar is van een fabriek die afval verwerkt tot grondstoffen voor de kunststofverwerkende industrie. Belangrijk voor nu is te realiseren dat deze aankoop geen onderdeel uitmaakt van de besluiten die genomen worden in deze vergadering. Dus daar volgt een volgende vergadering voor.

5 5 Ik geef graag het woord aan de heer Van Veldhoven om een korte toelichting te geven. Ook ik wil u natuurlijk allemaal van harte welkom heten op deze aandeelhoudersvergadering. Wat mij deugd doet is dat aan de aandeelhoudersvergaderingen zoals ik ze de afgelopen drie (3) jaar heb meegemaakt eigenlijk de bezetting en de oproeping daarvan steeds meer gehoor wordt gegeven, en dat ik ook een toenemende mate van enthousiasme beproef onder de aandeelhouders. Dat doet mij deugd. U weet allemaal waar wij vandaan komen, en we zitten vandaag voor een stuk toekomst. Dus ik ben blij dat te vernemen. Wij hebben op de aandeelhoudersvergadering van februari tweeduizenddertien de strategie gepresenteerd waarbij wij gezegd hebben, we gaan op zoek naar activiteiten waardoor we feitelijk twee punten bovenaan de agenda hadden staan. Dat is namelijk de invulling van de structurele continuïteit van de onderneming en daarnaast zorgen dat we waarde voor de aandeelhouders kunnen creëren. Vervolgens ben ik met de heer Schaaij op stap gegaan, ook als adviseur, om te vragen en te overleggen hoe kunnen we het beste invulling geven aan die strategie waardoor die twee punten bekrachtigd kunnen worden. We hebben tientallen gesprekken gevoerd en we hebben op een gegeven moment gekeken naar een marktsegment waar toekomst in zit, die eigenlijk ook de nieuwe economie aankan, en waar ook een groeipotentie in zit. We hebben tientallen gesprekken gevoerd, ik denk misschien zelfs wel een honderdtal gesprekken gevoerd, met diverse partijen om te kijken: zit daar een aansluiting en past dat in onze strategie. Toen is in mei de heer Schaaij naar mij toe gekomen en die wilde me graag voorstellen aan de heer Alssema. De heer Alssema vertelde mij een heel boeiend verhaal over de kunststofverwerkende industrie en het recyclen en de ontwikkeling en de geschiedenis daarvan. En op dat moment was ik eigenlijk ontzettend enthousiast, want ik zag dat daar een invulling kon worden gegeven aan de strategie van VMG zoals we dat gepresenteerd hadden. Maar ik zag ook dat de groeistrategie van Inverko zelf ontzettend mooie potentie bood voor de aandeelhouders. Daar zijn tientallen gesprekken geweest tussen de heer Alssema en mij, en in ieder gesprek werd me weer bevestigd dat dat een mooie keuze zou kunnen zijn.

6 6 Toen zijn we vier juli tot een principeovereenkomst gekomen waarbij we gezegd hebben, we nemen honderd procent (100%) van de aandelen over van Inverko Polymers om invulling te kunnen geven aan die strategie. Daarna zijn er twee boekenonderzoeken geweest. Een boekonderzoek van Vivenda naar Inverko Polymers en van Inverko Polymers naar Vivenda. Die zijn beide positief afgerond, waarna we op dat moment als bestuur de BAVA van vandaag hebben uitgeschreven. Vivenda Media Groep heeft geen enkele connectie met kunststofrecycling. Je zou dat in ieder geval niet in de naam kunnen terugbrengen. Dat is ook een van de redenen dat wij gevraagd hebben om een statutaire wijziging aan de obligatiehouders, welke wij ook hebben verkregen. En indien wij later op de agenda ook uw goedkeuring krijgen, dan zal vanaf maandagochtend negen uur (09.00) het fonds Vivenda Media Groep van de scoreborden worden weggehaald en zal Inverko N.V. een realiteit zijn. Maar Inverko NV? We hebben er allemaal iets over gehoord, we hebben er allemaal iets over gelezen, we hebben er allemaal een mening over, maar er is eigenlijk maar één persoon die u echt heel duidelijk uit kan leggen wat de strategie is van Inverko, wat doet Inverko, en wat betekent dit voor u als aandeelhouder. En vandaar dat ik graag het woord zou willen geven aan de heer Henk Alssema. Alssema: Dank je wel Ron. Mijn naam is Henk Alssema. Voor degenen die mij nog niet kennen; ik ben directeur eigenaar van Inverko Polymers en ik ben reeds twintig (20) jaar actief in de kunststofrecycling-branche. Een branche die ontzettende ontwikkeling heeft meegemaakt de afgelopen jaren, maar ook een branche met ontzettend veel potentie. Daar ga ik u zo wat meer over vertellen. [De heer Alssema start een presentatie.] Ik wil u allereerst graag meenemen naar de periode dat wij ons afval nog allemaal in de welbekende zinken emmers verzamelden en dan vervolgens de zinken emmer bij de weg zetten en dan door deze prachtige vrachtwagen werden opgehaald. Ik zie hier ook wat oudere heren in de zaal zitten, die zullen dit straatbeeld vast nog herkennen. En dan gingen vervolgens deze vrachtwagens naar de stortplaats om daar hun afval te storten. En zo is er ook een aantal bergen hier in Nederland ontstaan. We zijn een vlak land, we hebben een aantal bergen, maar die zijn gecreëerd door het afval van u en van mij.

7 7 Tegenwoordig is dat anders. Tegenwoordig scheiden wij afval. U heeft er allemaal mee te maken, u heeft allemaal deze kliko's waarschijnlijk bij de deur staan. De stortplaatsen hebben plaatsgemaakt voor grote sorteerlijnen die het afval sorteren en die het uiteindelijk brengen bij de recyclingbranche die daar uiteindelijk een nuttige toepassing voor weet te vinden. En zo is ook in negentienhonderdzevenennegentig (1997) Inverko ontstaan. Inverko hield zich in het begin met name bezig met het vermarkten van kunststof afvallen naar de kunststofverwerkende industrie. Maar we zagen ook al heel snel dat, als je geen waarde toevoegde aan het afval, geen waarde creëerde, dat je geen speler van betekenis kon worden en dat je niet kon excelleren in deze markt. Daarom hebben wij de afgelopen zestien (16) jaar een concept ontwikkeld waarbij wij volwaardig ketenspeler zijn geworden en waarbij we eigenlijk van afval tot eindproduct en alle facetten in dat hele productieproces zelf beheersen. Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat wij volwaardig ketenspeler zijn geworden in de markt van kunststofrecycling. Ik zie wat blikken naar me toe, volwaardig ketenspeler in die branche ik ga u dat uitleggen. We hebben een schematisch overzicht gemaakt van hoe die waardeketen eruitziet. En die begint in ons geval bij het inkopen van afvallen. Afvallen worden ingezameld door zowel de grote bedrijven als Van Gansewinkels, de SITA s en de Attero s van deze wereld. Daar moeten wij het afval kopen. En ik zeg even bewust moeten kopen, want afval heeft waarde tegenwoordig. Maar daar begint bij ons de keten. Vervolgens gaan wij het vermalen. Dat malen doen wij om het te verkleinen, om het ook geschikt te maken voor het verdere productieproces. Daarna wordt al dat vieze afval door middel van wasinstallaties en drooginstallaties schoongemaakt. U heeft allemaal voor u een aantal zakjes liggen. Dit is dan zo'n zakje met gemalen en gewassen huishoudelijk afval wat wij verder gebruiken om ook de volgende stap in de keten te kunnen realiseren, en dat is de productie van grondstof; het volgende zakje dat u op uw tafel heeft liggen. En als deze grondstof dan geproduceerd is, en die maken wij als specificatie voor allerlei verschillende kunststoftoepassingen, dan vervolgt onze waardeketen zich in de verkoop van die grondstoffen naar die kunststofverwerkende industrie. Maar ook naar onze eigen productiefaciliteiten die daar weer nieuwe eindproducten van maken. En daarbij moet u denken aan buizen en kratten et cetera. En onze waardeketen eindigt bij de verkoop van onze eindproducten. U ziet hier een krat

8 8 wat wij op de markt zetten voor de tuinbouwindustrie. En zo zijn wij volwaardig ketenspeler geworden in een branche die heel erg gefragmenteerd is. En dat is ook de kracht van Inverko op dit ogenblik. Er zijn maar weinig bedrijven die de hele keten beheersen. U ziet hier al die verschillende facetten van die keten, maar heel veel bedrijven richten zich op één van deze facetten. Of ze malen alleen maar, of ze wassen alleen maar of ze produceren alleen maar de grondstoffen. Maar Inverko beheerst die hele waardeketen. [Man onbekend] Waar gebeurt dat? Alssema: Dit gebeurt in Emmen, maar het gebeurt in St. Anna parochie, dit gebeurt in Leek, dit gebeurt in Steenwijk. We zijn een beetje verspreid over een aantal plaatsen. [onbekend] In het noorden van Nederland? Alssema: Ja. [onbekend] Niet in het zuiden [onverstaanbaar] Alssema: Binnenkort misschien in het zuiden. U komt uit het zuiden? [onbekend] Nee, uit Rotterdam. Alssema: Goed. Maar u wilt natuurlijk ook graag weten waarom deze branche nou zo interessant is. Ik ga u dat uitleggen. Allereerst blijft afval in ruime mate beschikbaar om het recyclingproces, om de waardeketen, te kunnen vullen. Zolang u en ik op deze aardkloot rondlopen, produceren wij afval met elkaar. Dat is een belangrijk punt. Vanuit overheidswege worden recyclingdoelstellingen elk jaar verhoogd. En ik heb daar een mooi grafiekje van. U ziet hier linksboven, daar, dat het afval de afgelopen jaren enorm is toegenomen, dat komt ook door de welvaart, maar u ziet hier in het onderste grafiekje tevens dat daar in het begin nog heel veel gestort werd en dat dat langzaam afloopt naar bijna nihil. Maar u ziet ook in dat lichtblauwe vlak dat de recyclingdoelstellingen [onverstaanbaar]. Maar u ziet ook in het blauwe vlak dat de recyclingtoepassingen, de nuttige

9 9 toepassingen van het afval, een enorme vlucht heeft genomen. Ik heb hier nog even een overzicht van wat dan in het huishoudelijke afval de samenstelling is van het huishoudelijk afval. Daar zit veertien procent (14%) kunststoffen in, en dat is ook de markt waarin wij opereren. Een ander punt, men verwacht een toekomstig tekort in de toekomst van grondstoffen, van nieuwe grondstoffen, dus veel bedrijven zijn bezig om naar alternatieve grondstoffen te kijken. Maar ook vanuit een MVO-gedachte, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, willen ze gewoon groene producten op de markt zetten, en daarvoor schakelen ze ook steeds meer over naar gerecyclede grondstof. Punt 4. Door technische ontwikkeling en technologische ontwikkeling is er steeds meer materiaal uit het afval te sorteren. Wat ook weer bijdraagt aan extra input voor die recyclingindustrie. Design voor recycling. Een heel mooi woord, maar wat houdt het in? Design voor recycling dat houdt in dat bedrijven als Coca-Cola, Heineken, noem erop, dat soort bedrijven, als die hun verpakking tegenwoordig op de markt brengen, dan kijken ze voor die tijd al, hoe kan dat ook verder in een later traject op een goede manier gerecycled worden. En als laatste punt. Er bestaat bij zowel de consument, maar ook bij het bedrijfsleven een bewustwording met betrekking tot scheiden en het recyclen van afval. Nou, al die punten bij elkaar geven heel duidelijk weer dat de markt waarin wij opereren ontzettend veel groeipotentie heeft. Dan de visie en de strategie voor de toekomst. Een van de redenen waarom Inverko wil opschalen, of naar de beurs wil, is om versnelde invulling te geven aan haar groeistrategie. Maar is het ook belangrijk om te weten hoe we dat dan gaan invullen. Allereerst willen we dat gaan invullen door autonome groei. De laatste periode hebben wij veel aandacht besteed aan het optimaliseren van onze organisatie. Dat heeft ook weer geresulteerd dat wij in tweeduizenddertien ten opzichte van tweeduizendtwaalf door autonome groei vijftig procent (50%) omzetstijging konden realiseren. Die rek is er nog niet uit. We gaan bezig met verdere optimalisering. Maar er zit wel een plafond aan autonome groei. En daarom zullen we ook bezig moeten met het verlengen van de keten, met achterwaarts integreren, met voorwaarts integreren en het versterken van de keten. En ik haal even weer dat schematisch overzicht erbij. Als eerste zou het heel goed kunnen zijn dat wij terug gaan in de keten door middel van

10 10 afvalsortering. Wij zijn op dit ogenblik ook met wetenschappelijke instituten in gesprek om ook nieuwe technologieën toe te passen voor de sortering van afval. Vervolgens willen wij onze waardeketen verder versterken door bedrijven aan de waardeketen toe te voegen die ook actief zijn in onze waardeketen. En als laatste willen wij extra eindproducten, nieuwe eindproducten, gaan ontwikkelen. We willen eventueel bedrijven gaan overnemen die al heel veel producten in hun productengamma hebben, zodat onze grondstoffen uiteindelijk ook in eindproducten verwerkt kunnen worden om zo ook [onverstaanbaar] werk gestalte te geven aan het echt ketenspeler zijn. Bovenstaande, wat ik hier net verteld heb, dat doen we om uiteindelijk die belangrijke ketenspeler te worden, zoals ik al zei. Ik ga mijn verhaal afronden. Ik hoop allereerst dat het u wat duidelijker is geworden wat ik heb verteld. Dat het niet allemaal maar vaktechnische termen zijn, ik heb toch wat geprobeerd om het wat eenvoudig neer te zetten. Ik hoop dat ik daarin geslaagd ben. Wij zien in ons bedrijf ontzettend veel potentie en wij hebben ontzettend veel vertrouwen in de toekomst van Inverko. En de afgelopen zes (6) maanden hebben wij kei- en keihard gewerkt om toe te leven naar deze dag. En ik hoop ook echt dat, als wij straks allemaal de deur uit lopen, dat we allemaal met opgeheven hoofd de deur uitlopen en dat we ook samen vertrouwen hebben in die toekomst. Wij zijn ervan overtuigd dat wij van Inverko een groot succes kunnen maken en voor u als aandeelhouder waarde zullen creëren voor de toekomst. Ik dank u voor uw aandacht. Want dit was het en hier zult u het mee moeten doen, zegt de Rijdende Rechter dan. Maar ik zeg het nu even zo: dank u voor uw aandacht. [Applaus] Dank je wel Henk, voor dit duidelijke verhaal. Ondanks de helderheid van het verhaal, zijn er wellicht vragen in de zaal? Voordat wij overgaan tot agendapunt 3, de stemming, dan is dit het moment Coronel-Asjes: Is er een meneer Veenstra in de zaal? Ja Coronel-Asjes:

11 11 Ja. Dan heb ik u wel meegerekend, dan klopt het wel, u moet hier op de presentielijst nog even uw handtekening zetten. Dan noem ik even de uitslag van het aanwezige kapitaal. Volgens de presentielijst ter vergadering in persoon of bij gemachtigde, zestien (16) houders van gewone aandelen. Tezamen vertegenwoordigen zij een nominaal aandelenkapitaal van twee miljoen vierhonderd eenentachtigduizend negenhonderd tweeëndertig euro en twintig eurocent ( ,20). En zij kunnen twaalfmiljoen vierhonderdennegenduizend zeshonderdeneenenzestig ( ) stemmen uitbrengen. En daarmee is zesenveertig en zestiende procent (46,6%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd. Uw vraag? Beijersbergen: Mijn naam is Patrick Beijersbergen, ik ben hier ook namens de Vereniging van Effectenbezitters. Een paar korte vragen. In de eerste plaats vinden we het erg leuk om een nieuw bedrijf en ook een nieuw type bedrijf te verwelkomen op de Amsterdamse beurs. Wat we ons afvroegen is, u komt nu naar de beurs via een zogenaamd reverse listing, u komt in een bestaande onderneming. Heeft u ook overwogen om via de reguliere weg een beursnotering aan te vragen? Of wat kwam erop uw pad, wat hield u tegen, of waarom wilde u het zo doen? Alssema: Nee. In het begin van dit jaar heb ik een besluit genomen om verder door te willen groeien met dit mooie concept. En toen zijn wij met een aantal participatiemaatschappijen in gesprek geweest, en daar waren we heel erg ver mee, totdat dit op ons pad kwam. En zo zijn wij met elkaar in gesprek gegaan. Maar het was geen doel op zich. Maar ik ben wel ervan overtuigd geraakt dat dit voor ons wel een prachtig mooi podium kan zijn om invulling te geven aan onze groeistrategie. Beijersbergen: Duidelijk, dank u wel. Daarnaast, wat we graag willen horen is, u had een mooie presentatie over uw bedrijf en uw plannen, maar wat ik een beetje mis is het cijfermatige beeld. Zeg maar, hoe ziet die markt er uit op dit moment qua omvang, wat is uw aandeel daarin, wat is uw omzet nu en wat is de verwachting voor de komende jaren en dingen als margedoelstellingen of winst doelstellingen. Zeker

12 12 voor aandeelhouders denk ik heel belangrijk. En eventueel uiteindelijk zelfs misschien doelstellingen in de vorm van winst op aandeel of dividendbeleid. Dat lijkt me interessante materie, om wat dieper op in te gaan. Misschien, als ik kort mag interpreteren; er wordt gewerkt aan een prospectus op dit moment. Dus daarin wordt eigenlijk, nou ja, conform de gestelde norm uitgebreid uitgeweid, ook over de inhoud van de financiële uitgangspunten over de toekomstperspectieven. Niet alleen in woord zoals de heer Alssema net noemde, maar ook cijfermatige prognoses worden daarin opgenomen. Dus daar wordt op dit moment hard aan gewerkt. En die prospectus, goed, daar wordt in de media over gecommuniceerd zodra die beschikbaar komt. Beijersbergen: Ja, dat is inderdaad heel interessant want dat is ook de reden van mijn eerste vraag natuurlijk. Want normaal, als je via Euronext beursnotering aanvraagt dan heb je natuurlijk een prospectus voordat je naar de beurs gaat. En dan weten beleggers van tevoren waar ze instappen. En hier is het wat dat betreft een beetje andersom. Dus dat kan als nadeel worden ondervonden. En dat is natuurlijk jammer. Dat is helder. Er is wel een informatiememorandum gemaakt vooraf, om een beetje gefaseerd op die manier, in ieder geval zoveel informatie als dat mogelijk is, te geven, ook te delen met de aandeelhouders uiteraard. Heeft u nog verdere vragen, meneer Beijersbergen? Beijersbergen: Nee, dat was het dan voor nu. Uitstekend. Zijn er verder vragen in de zaal? Dan wil ik graag agendapunt 3 aan de orde stellen. Agendapunt 3. Ik ga ook omwille van de bandopname sommige stukken van papier voorlezen zodat de tekst ook goed in de notulen terechtkomt. Agendapunt 3 is het voorstel tot goedkeuring door de algemene vergadering van VMG, inzake de verkrijging van alle uitstaande aandelen in het kapitaal van Inverko Polymers, in de zin van artikel 107a, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De transactie waarvoor uw goedkeuring wordt gevraagd betreft dus de aankoop door VMG van alle aandelen in Inverko Polymers.

13 13 De koopsom voor de aandelen in Inverko Polymers wordt betaald door uitgifte van drieëntwintig miljoen zevenhonderdvijftig duizend ( ) nieuwe aandelen VMG, tegen een koers van twintig cent ( 0,20) per aandeel. Partijen wensen de overname met terugwerkende kracht vanaf een januari tweeduizenddertien te effectueren. In verband met de in tweeduizenddertien gemaakte winst zal VMG daarvoor additioneel nog vier miljoen ( ) aandelen uitgeven aan de heer Alssema, eveneens tegen een koers van twintig) cent ( 0,20). Dan nog even een mededeling over een betaling die eerder gecommuniceerd is van één miljoen tweehonderdduizend euro ( ) in contanten door VMG. Daarover zijn wat misverstanden. Daarover is ook wat weinig eenduidig gecommuniceerd in de publicaties maar voor alle helderheid is het misschien goed om nog even één keer goed duidelijk te stellen hoe het nu zit met die één miljoen tweehonderdduizend miljoen euro ( ). Het betreft daar machines die gekocht worden door Inverko van andere onderdelen, van gelieerde bedrijven aan Inverko. De afspraak die in de Letter of Intent zijn gemaakt tussen VMG en Inverko (Polymers) is dat VMG een financiering beschikbaar zou stellen voor deze machines. Dus een financiering beschikbaar zou stellen aan Inverko (Polymers) om deze machines te kopen. Inverko (Polymers) is in staat om zelf deze machines te kopen uit eigen middelen, en ziet vandaar af, zeg maar, van de mogelijkheid om gebruik te maken van die financiering. Dus dat is de reden waarom die één miljoen tweehonderdduizend euro ( ) nu niet meer aan de orde is in, zeg maar, de overname van Inverko (Polymers) door VMG. Verder, is het de bedoeling dat deze transactie nog voor het einde van het jaar gesloten wordt, dus de closing, en dan moet eigenlijk ook de overname van vijftig procent (50%) van Equipe B.V., waarin de fabrieksactiviteiten dus zitten, een feit zijn. Daartoe zal zeer binnenkort de volgende vergadering van aandeelhouders bijeen worden geroepen. De vergadering wordt gehouden op dertig december tweeduizenddertien. Dus hou die vrij in de agenda. Even aansluitend op het verhaal naar aanleiding van de vraag van de heer Beijersbergen, VMG is gevorderd met het schrijven van een prospectus. Worden hierin bijgestaan door Rutgers & Posch advocatenkantoor. Dit prospectus zal ook betrekking hebben op de vijftig procent (50%) overname van Equipe. De inspanningen zijn erop gericht om het prospectus in de maand januari van tweeduizendveertien aan u te kunnen presenteren. Nadat het prospectus onder

14 14 goedkeuring van de AFM zal zijn verschenen zullen de aandelen die aan de heer Alssema worden uitgegeven ook tot de notering kunnen worden toegelaten. Na ontvangst van deze aandelen door verkoop van Inverko Polymers zal de heer Alssema een belang hebben van meer dan dertig procent (30%) in VMG. Dat brengt in beginsel de plicht mee tot het uitbrengen van een openbaar bod. Echter, uit de structuur van de hele transactie blijkt duidelijk dat de heer Alssema juist een beursnotering beoogt en dat hij zeker niet de aandelen van de beurs wil halen door het uitbrengen van een openbaar bod. Dit is ook uitgebreid omschreven in het informatiememorandum wat u heeft kunnen lezen. Dat betekent, indien dadelijk het voorstel tot goedkeuring van de overname (in stemming) wordt gebracht, dat tegelijkertijd - en dat is wel even goed om u te realiseren - mede in stemming wordt gebracht de vrijstelling van de verplichting om een openbaar bod uit te brengen zoals dat bedoeld wordt in het Vrijstellingsbesluit Overname bedingen van het WFT, Wet Financieel Toezicht, voor de heer Alssema en de door hem gecontroleerde ondernemingen. Deze vrijstelling moet worden verleend met negentig procent (90%) van de uitgebrachte stemmen in deze vergadering waarbij de stemmen van de verkrijger van de overwegende zeggenschap, en dat is dus de heer Alssema, zelf niet meetellen. En de heer Alssema heeft geen aandelen vandaar dat dat eigenlijk niet aan de orde is. De heer Alssema heeft ook geen overeenkomsten met andere aandeelhouders gesloten met het doel om overwegende zeggenschap te verkrijgen. Dus er zijn ook geen andere aandeelhouders die om die reden zich van stemmen zouden moeten onthouden. Ik zou in stemming willen brengen: goedkeuring in de zin van artikel 107a van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter zake de verkrijging van alle uitstaande aandelen in het kapitaal van Inverko Polymers met daaronder begrepen de vrijstelling van de biedplicht voor de heer Alssema en de door hem gecontroleerde ondernemingen. En dat wou ik eigenlijk als volgt doen, ik ga eerst vragen wie er tegen stemt, en vervolgens ga ik vragen wie zich wil onthouden van hun stem. Ik had eigenlijk de gedachte, is deze overname schuldenvrij? Of brengt Inverko schulden met zich mee? En ik weet niet of er eventueel bankconvenanten zijn, en daar had ik graag een toelichting van.

15 15 Duidelijk. Ik denk dat wellicht de heer Van Veldhoven daar het beste antwoord op kan geven. Ik kan u mededelen meneer Swinkels, dat Inverko een positief eigen vermogen heeft. Dat de overnamesom van één miljoen tweehonderd duizend euro ( ) voor de machines gedaan zijn uit bestaande middelen. Wellicht zullen we binnen Inverko wel de mogelijkheid bestuderen, na overname goedkeuring aandeelhouders, om werkkapitaal verschaffing te kunnen krijgen, om eigenlijk ook weer verdere invulling te kunnen geven aan de groeistrategie. Werkkapitaal verschaffing is op B.V.-niveau en niet op N.V.-niveau. Maar die mogelijkheden worden op dit moment onderzocht. Inhoudelijk zijn er schulden [onverstaanbaar]. In de huidige situatie worden er geen schulden meegenomen behoudens een werkkrediet. En deze worden voldaan aan de bankconvenanten die [onverstaanbaar] besteld worden door de bank, neem ik aan. We hebben alles gecheckt, gecontroleerd middels boekenonderzoek en uiteraard stond dit punt ook in de scope opgenomen. Is u vraag voldoende beantwoord, meneer Swinkels? Prima. Dan wil ik overgaan tot de stemming. Zijn er aandeelhouders tegen? Coronel-Asjes: Ik heb tweehonderd zevenennegentig (297) stemmen tegen ontvangen van Citibank. Hoe is uw naam? Favié: Tegen.

16 16 Oké. Zijn er aandeelhouders die zich wensen te onthouden van hun stem. Meneer Beijersbergen. Dan kan Philippine even rustig rekenen. Coronel-Asjes: Dan is het totaal aantal tegenstemmen vijftig (50) van de heer Favié en tweehonderd zevenennegentig (297) van Citibank. Duizend (1000) onthoudingen van VEB. Dus daarmee wordt de negentig procent (90%) ruimschoots gehaald. Dank je wel. Dan constateer ik dat de vergadering goedkeuring heeft gegeven voor de verkrijging van alle aandelen in Inverko Polymers B.V. Het exacte percentage wordt later uiteraard bekendgemaakt. Met meer dan negentig procent (90%) van de stemmen, waar absoluut uitzicht op is met deze uitslag, is de vrijstelling van de biedplicht zoals bedoeld in artikel 2, lid 1, onder a. van het vrijstellingsbesluit overname biedingen Wet Financieel Toezicht van toepassing, dus dat is ook hierbij bekrachtigd. [Applaus] En ik denk dat ik namens VMG de heer Alssema van harte mag feliciteren met dit besluit. Dan blijven we nog even bij de heer Alssema voor punt 4 van de agenda, die wil ik bij deze graag aan de orde stellen en dat is een benoeming van een lid van de raad van bestuur van VMG, voor zolang dat nog duurt - als "VMG". In verband met de voorgenomen overname van Inverko Polymers heeft de raad van commissarissen van VMG vastgesteld dat het aantal leden van de raad van bestuur moet worden uitgebreid. In eerste instantie tot twee leden. Met betrekking tot de aldus ontstane vacature draagt de raad van commissarissen hierbij dan ook de heer Alssema voor als lid van de raad van bestuur. Een aantal zaken daarbij: benoeming wordt aangevraagd voor onbepaalde tijd en de benoeming zal ingaan na afloop van de nog te houden volgende BAVA, buitengewone aandeelhouders vergadering, en dat zal rond de jaarwisseling dus plaatsvinden. Het cv van de heer Alssema is tegelijkertijd met de agenda beschikbaar gesteld, dus daar heeft u kennis van kunnen nemen. En ik weet niet of daar nog vragen over zijn alvorens zijn benoeming in stemming te brengen? Dan gaan we daarmee door, in stemming brengen de benoeming van de heer Alssema tot lid van de raad van bestuur van de vennootschap voor onbepaalde tijd, ingaande na afloop van de vergadering van

17 17 aandeelhouders waarin is goedgekeurd het voorstel tot overname van vijftig procent (50%) van de aandelen in Equipe B.V. Zijn er aandeelhouders tegen? Coronel-Asjes: Citibank wederom met tweehonderd zevenennegentig (297). Oké. Zijn er aandeelhouders die zich wensen te onthouden van hun stem? Beijersbergen: Onthouding. Oké, helder. Wordt genoteerd. En ik denk dat op basis van dezelfde verhouding we kunnen constateren dat de algemene vergadering de gevraagde benoeming heeft goedgekeurd. [Applaus] Dan nog een mededeling, zaken als de beloning, dat soort zaken, worden in de volgende aandeelhoudersvergadering, in de bijzondere aandeelhoudersvergadering, verder aan de orde gesteld. Dus daar komen we nog op terug. Dan wil ik verder met punt 5 van de agenda, de machtiging van de Raad van Bestuur van VMG tot inkoop van eigen aandelen. Een inkoopvolmacht is eigenlijk heel gebruikelijk als een onderneming aandelen aan bijvoorbeeld het personeel wil uitkeren, of een betaling in aandelen wil doen. Dan moet de onderneming wel in staat zijn om zelf aandelen in te kunnen kopen in plaats van nieuwe aandelen daarvoor uit te moeten geven. De gevraagde machtiging wil ik u dan ook even op de letter voorlezen. De machtiging op grond van artikel 98 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van de raad van bestuur voor een periode van achttien (18) maanden, ingaande op vijftien november tweeduizenddertien en eindigend op vijftien mei tweeduizendvijftien, om namens de vennootschap aandelen te verkrijgen mits met goedkeuring van de raad van commissarissen. De bevoegdheid wordt gevraagd voor een totaal nominaal bedrag van aandelen dat gelijk is aan vijftig procent (50%) van het totale geplaatste kapitaal van de vennootschap per de datum van verkrijging. Deze verkrijging mag geschieden door alle mogelijke overeenkomsten, daaronder begrepen transacties ter beurze en onderhandse transacties. De prijs van de aandelen dient te zijn gelegen tussen enerzijds één

18 18 eurocent ( 0,01) en anderzijds honderdtien procent (110%) van de beurskoers van de aandelen ter beurze van Amsterdam. Onder beurskoers ter beurze van Amsterdam zal worden verstaan, het gemiddelde van de elk van de drie (3) beursdagen voorafgaande aan de dag van de verkrijging vast te stellen slotkoersen genoteerd aan Eurolist Euronext Amsterdam. Ik wil hem, als er geen vragen over zijn, in stemming brengen. Zijn hier aandeelhouders tegen? Coronel-Asjes: Citibank wederom, tweehonderd zevenennegentig (297). Wordt genoteerd. Zijn er aandeelhouders die zich wensen te onthouden van hun stem? [Onbekend] Niemand. Dan constateer ik ook dat de algemene vergadering tot gevraagde inkoopvolmacht heeft besloten. Dan verder met agendapunt 6, de wijziging van de statuten van de vennootschap en de machtiging om de statutenwijziging ook daadwerkelijk te effectueren straks. In het kader van de onder agendapunt 2 en 3 besproken transacties stellen wij voor de statuten op een aantal punten te wijzigen. U moet dan denken aan de naam van de vennootschap, de vestigingsplaats. De nieuwe naam van de vennootschap zal worden: Inverko N.V. De statutaire vestigingsplaats wordt Leek. Ik weet niet of iedereen weet waar Leek ligt, maar dat ligt vlakbij Groningen. Het maatschappelijke kapitaal moet worden verhoogd om voldoende ruimte te creëren om de uitgifte van de aandelen van de heer Alssema mogelijk te maken, in het kader hiervan en tevens om een eventuele transactie van Equipe straks mogelijk te maken. Dus dat behelst de statutenwijziging. Daarnaast wordt voorgesteld om de statuten van de vennootschap te wijzigen om deze in lijn te brengen met het recentelijk gewijzigde boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Onderdeel van de wijziging is de afschaffing van de statutaire bepaling inzake het doen van een bindende voordracht voor benoeming van leden van zowel de raad van bestuur als de raad van commissarissen, en dit naar aanleiding van het op één januari tweeduizenddertien gewijzigde artikel 133 van boek 2 van het

19 19 Burgerlijk Wetboek, alsmede de gewijzigde tegenstrijdige belangregeling. Het volledige voorstel tot wijziging van de statuten waarbij in de linkerkolom, zeg maar, de huidige tekst staat genoemd, en in de rechterkolom de voorgestelde nieuwe tekst, is beschikbaar geweest vanaf de oproeping van vier oktober jongstleden en gepubliceerd op de website. Tevens wordt aan u als aandeelhouders gevraagd een volmachten te verlenen aan ieder lid van de raad van bestuur, alsmede iedere kandidaat, of notaris, notarieel medewerker verbonden aan Allen & Overy hier in Amsterdam, ieder van hen afzonderlijk om de akte van de statutenwijziging te kunnen doen passeren. Zijn hierover vragen alvorens dit in stemming te brengen? Ja, meneer Swinkels. Voorzitter, ik had alleen de vraag of het mogelijk is in de nieuwe statuten dat haar vergaderingen worden gehouden in Utrecht? Utrecht is een centrale plaats in Nederland. En ik heb wel mogen lezen dat Leek eventueel een plaats zou zijn voor de aandeelhoudersvergadering. Maar mijn vraag is heel duidelijk en concreet; is Utrecht ook een mogelijkheid? Ik ga die vraag even neerleggen bij de heer Van Veldhoven. Om even de keuze te onderbouwen waarom voor Leek gekozen is. Dank u. Meneer Swinkels, uw vraag is duidelijk, en ik kan u bevestigen dat Utrecht zeker tot de mogelijkheden behoort. Of wij er ook daadwerkelijk invulling aan zullen geven hangt denk ik af van de strategie die wij in de aankomende periode zullen gaan invullen. Wij hebben op dit moment gekozen voor Leek, in tegenstelling tot Delft, Hilversum en Amsterdam waar het tot op heden gehouden kon worden. Kraak: Voorgesteld wordt Leek, Amsterdam, Leeuwarden en Groningen. Utrecht zit daar dus nu niet bij. Daar kan het dus niet. Helder. Maar ik wil de mogelijkheid wel open houden om Swinkels.

20 20 [onverstaanbaar] Als de statuten het toelaten dan is de mogelijkheid [onverstaanbaar]. Nee. Maar mijn vraag is gewoon concreet. U bent dadelijk zo meteen beursgenoteerd, en u [onverstaanbaar] aandeel worden in het recyclen van afvalstoffen. En nu heeft een [onverstaanbaar] machine staan. Die gooit u zo meteen de deur uit. Maar dan lijkt Utrecht toch een aangewezen plaats om haar [onverstaanbaar] te houden. En ik zou u willen vragen om dat ook op dit moment mee te nemen in de statutenwijziging. Op dit moment zie ik dat niet als optie. Maar wij hebben, zoals de heer Zethoven zojuist heeft gecommuniceerd, een nieuwe BAVA gepland voor dertig december aanstaande en daar ga ik die optie wellicht meenemen. En ik ga u bij deze toezeggen dat wij Utrecht zullen meenemen in de statutenwijziging Coronel-Asjes: Dat is heel duur. Moeten we weer een statutenwijziging op laten maken. Alleen om plaats van vergadering. Zou ik niet doen. Ik denk ook, voor een meer centrale vergadering is ook Amsterdam opgenomen in de statutenwijziging om de mogelijkheid te hebben om in Amsterdam, waar we hier zitten, een meer centraal in Nederland gelegen vergadering te kunnen houden. [Door elkaar, onverstaanbaar] Ik denk ook dat u dit een beetje in de trend moet zien dat het voor de aandeelhouders in de komende jaren, nou jaren zeg ik eigenlijk, maar in de komende tijd aardig kan zijn om ook een beetje meer contact te krijgen met het bedrijf. Daarom ook in Leek, dat is uiteindelijk de geboorteplaats van Inverko. U moet het een beetje in dat licht zien. Ik sluit niet uit dat er in de toekomst weer in Amsterdam vergaderd zal gaan worden. Maar ik denk dat we uw suggestie gewoon ter harte moeten nemen voor toekomstige afweging.

PROCES VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN HOUDERS VAN DE 7% CONVERTEERBARE OBLIGATIES VIVENDA MEDIA GROEP N.V. 2013-2015

PROCES VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN HOUDERS VAN DE 7% CONVERTEERBARE OBLIGATIES VIVENDA MEDIA GROEP N.V. 2013-2015 PROCES VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN HOUDERS VAN DE 7% CONVERTEERBARE OBLIGATIES VIVENDA MEDIA GROEP N.V. 2013-2015 Op vijftien november tweeduizend dertien, woonde ik mr. Hajo Bart Hendrik Kraak, hierna

Nadere informatie

Agenda. Aanvang 11:00 uur.

Agenda. Aanvang 11:00 uur. Agenda voor de buitengewone vergadering van aandeelhouders van Vivenda Media Groep N.V., statutair gevestigd te Hilversum (de Vennootschap ), te houden op vrijdag 15 november 2013 in Triple Ace World Trade

Nadere informatie

PROCES VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN HOUDERS VAN 6% ACHTERGESTELD CONVERTEERBARE OBLIGATIELENING VIVENDA MEDIA GROEP N.V.

PROCES VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN HOUDERS VAN 6% ACHTERGESTELD CONVERTEERBARE OBLIGATIELENING VIVENDA MEDIA GROEP N.V. PROCES VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN HOUDERS VAN 6% ACHTERGESTELD CONVERTEERBARE OBLIGATIELENING VIVENDA MEDIA GROEP N.V. 2010-2015 Op vijftien november tweeduizend dertien, woonde ik mr. Hajo Bart Hendrik

Nadere informatie

AGENDA. 3. Goedkeuring verkoop van 100% van de aandelen in Synaplast GmbH (besluit)

AGENDA. 3. Goedkeuring verkoop van 100% van de aandelen in Synaplast GmbH (besluit) AGENDA voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Inverko N.V., gevestigd te Leek ( Inverko of de Vennootschap ), te houden op maandag 10 oktober 2016. Locatie: WTC Amsterdam-Zuid,

Nadere informatie

Persbericht. Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV

Persbericht. Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV Persbericht Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV Assen, 18 april 2017 Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC), kondigt aan dat per 31 maart het

Nadere informatie

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur Hotel De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT Apeldoorn Vergaderstukken De toelichting

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening / mededelingen. 2. Toelichting algemene gang van zaken

AGENDA. 1. Opening / mededelingen. 2. Toelichting algemene gang van zaken AGENDA voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Inverko N.V. ( Inverko ), te houden op donderdag 5 november 2015 in het World Trade Center Strawinskylaan 1, 1077 XW Amsterdam. Aanvang:

Nadere informatie

Notulen. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch

Notulen. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch 1. Opening De voorzitter, de heer Duron, opent om 10.10

Nadere informatie

2. Voorstel tot statutenwijziging in verband met splitsing van aandelen in de verhouding 1:2

2. Voorstel tot statutenwijziging in verband met splitsing van aandelen in de verhouding 1:2 Koninklijke DSM N.V. gevestigd te Heerlen Agenda algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke DSM N.V., te houden op het hoofdkantoor van de vennootschap, Het Overloon 1, Heerlen, op maandag

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2011 van TMC Group N.V. ( TMC ) wordt gehouden op woensdag 20 april 2011, 14.00 uur te Dorint Sofitel Cocagne

Nadere informatie

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V.

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag tweede kwartaal 2016 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse Corporate Governance Code en wil de relevante principes en best practice bepalingen van de Nederlandse

Nadere informatie

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Dit document bevat een toelichting bij punt 2 van de agenda van de Buitengewone Algemene

Nadere informatie

Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V.

Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V. Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V. Datum 05 juni 2012 Plaats Parkhotel Rotterdam, Westersingel 70, 3015 LB Rotterdam Raad van Commissarissen Raad van Bestuur Notuliste

Nadere informatie

ALEXANDER & SIMON, CIVIL LAW NOTARIES [**] DRAFT DATED [**], 2013 FOR DISCUSSION PURPOSES ONLY

ALEXANDER & SIMON, CIVIL LAW NOTARIES [**] DRAFT DATED [**], 2013 FOR DISCUSSION PURPOSES ONLY Heden,------------------------------------------------------------ tweeduizend en dertien, verscheen voor mij, mr. Miguel Lionel ---- Alexander, notaris ter standplaats Curaçao: --------------------- [**]--------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Oproeping en agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV (de Vennootschap )

Oproeping en agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV (de Vennootschap ) Oproeping en agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV (de Vennootschap ) Assen, 7 november 2016 De Vennootschap nodigt hierbij haar aandeelhouders

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering Aandeelhouders

Buitengewone Algemene Vergadering Aandeelhouders Buitengewone Algemene Vergadering Aandeelhouders Assen 23 Augustus 2017 Welkom & Agenda 1. Opening en Presentielijst 2. Mededelingen 3. Voorstel van het bestuur, goedgekeurd door de Raad van Commissarissen,

Nadere informatie

Hernieuwing machtiging toegestaan kapitaal wijziging statuten coördinatie en volmacht

Hernieuwing machtiging toegestaan kapitaal wijziging statuten coördinatie en volmacht EXMAR naamloze vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Rechtspersonenregister: Antwerpen BTW-nummer BE 860.409.202. Ondernemingsnummer 0860.409.202 Hernieuwing machtiging toegestaan kapitaal wijziging

Nadere informatie

Toelichting voorstel voorwaardenwijziging VBI Winkelfonds N.V. (Retail Index Certificaten)

Toelichting voorstel voorwaardenwijziging VBI Winkelfonds N.V. (Retail Index Certificaten) Toelichting voorstel voorwaardenwijziging VBI Winkelfonds N.V. (Retail Index Certificaten) De directie stelt de volgende statutenwijzigingen voor en wenst nadere informatie te geven over een wijziging

Nadere informatie

Agenda. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur. Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam

Agenda. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur. Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Agenda Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Aalberts Industries N.V.

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant verklaarde dat

Nadere informatie

Er zijn vanuit de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen geen mededelingen gekomen.

Er zijn vanuit de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen geen mededelingen gekomen. MTY Holdings N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum: 16 december 2015 Locatie: Hotel Mitland te Utrecht Aanwezig namens MTY Holdings N.V.: De heer P.P.F. de Vries Mevrouw K. Koopmans

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken Holding N.V. d.d. 25 april 2013

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken Holding N.V. d.d. 25 april 2013 1 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken Holding N.V. d.d. 25 april 2013 De voorzitter, de heer Das: Dames en heren, mag ik u verzoeken uw plaats in te nemen want we gaan beginnen met de

Nadere informatie

16 december 2013. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV. Maandag 16 december 2013 50095356 M 10382401 / 1

16 december 2013. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV. Maandag 16 december 2013 50095356 M 10382401 / 1 16 december 2013 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV Maandag 16 december 2013 AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SIMAC TECHNIEK NV Te houden

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 19 maart 2014

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 19 maart 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Jaarlijkse van te houden op woensdag om 11.00 uur ten kantore van de vennootschap, Corridor 11 te Veghel Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam zoals dit ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de op 30 april 2015 te houden algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

OPROEPING. 2. Toelichting van de toepassing van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2015 (discussiepunt)

OPROEPING. 2. Toelichting van de toepassing van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2015 (discussiepunt) OPROEPING Het bestuur (het "Bestuur") van R&S Retail Group N.V. (de "Vennootschap") nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden (tezamen, de "Vergadergerechtigden") uit voor een algemene

Nadere informatie

SCENARIO B CONSOLIDATIE + CLAIMEMISSIE DRIELUIK I WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN ROYAL IMTECH N.V.

SCENARIO B CONSOLIDATIE + CLAIMEMISSIE DRIELUIK I WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN ROYAL IMTECH N.V. SCENARIO B CONSOLIDATIE + CLAIMEMISSIE DRIELUIK I WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN ROYAL IMTECH N.V. Royal Imtech N.V. (''Imtech'') stelt voor haar vermogenspositie te versterken door tot een bedrag van EUR

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. die in Utrecht zal worden gehouden op 23 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. die in Utrecht zal worden gehouden op 23 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. die in Utrecht zal worden gehouden op 23 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Indien u zich op deze Vergadering wenst te laten vertegenwoordigen,

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING (DOCDATA N.V.)

STATUTENWIJZIGING (DOCDATA N.V.) 1/5 BORR/THOL/BOEIJ/5161279/40070161 #21997663 Concept d.d. 5 juli 2016 - alleen voor discussiedoeleinden STATUTENWIJZIGING (DOCDATA N.V.) Op tweeduizend zestien is voor mij, mr. Rudolf van Bork, notaris

Nadere informatie

Besluiten Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 7 september 2011 NedSense enterprises n.v.

Besluiten Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 7 september 2011 NedSense enterprises n.v. Besluiten Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 7 september 2011 NedSense enterprises n.v. Naar aanleiding van de gehouden Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING BRUNEL INTERNATIONAL N.V.

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING BRUNEL INTERNATIONAL N.V. 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING BRUNEL INTERNATIONAL N.V. Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant, handelend als gemeld,

Nadere informatie

(i) kennisgeving door de Raad van Commissarissen van zijn voornemen de heer J.H.L. Albers te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur; en

(i) kennisgeving door de Raad van Commissarissen van zijn voornemen de heer J.H.L. Albers te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur; en Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Agenda Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gamma Holding N.V. ( Gamma Holding of de Vennootschap ), te houden

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl te houden op donderdag 11 december 2014 om 13:30 uur ten kantore van de vennootschap te Hoofddorp, Antareslaan 69-75.

Nadere informatie

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Nieuwegein, 25-4-2017 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Op 06 juni 2017 om 14.00 uur zal Novisource N.V. (de Vennootschap ) haar jaarlijkse Algemene

Nadere informatie

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen.

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Overnamerichtlijn De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Artikel 1 lid 1a, de kapitaalstructuur van de vennootschap, het

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer nv, te houden op dinsdag 22 april 2008, aanvang 11.00 uur in het Okura Hotel,

Nadere informatie

Agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V.

Agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. Agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. te houden op dinsdag 29 januari 2008 om 13.00 uur op het hoofdkantoor van SNS REAAL N.V., Croeselaan 1, 3521 BJ te

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481.

ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481. Oproeping Grontmij N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op dinsdag 12 mei 2015 om 14:00 uur in het Hotel Novotel Amsterdam City, Europaboulevard

Nadere informatie

Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V.

Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. te houden op dinsdag 29 januari 2008 om 13.00 uur op het hoofdkantoor van SNS REAAL N.V., Croeselaan

Nadere informatie

SUPPLEMENT AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE KONINKLIJKE KPN N.V.

SUPPLEMENT AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE KONINKLIJKE KPN N.V. SUPPLEMENT d.d. 29 augustus 2013 bij de AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE d.d. 21 augustus 2013 voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KONINKLIJKE KPN N.V. te houden op 2 oktober 2013

Nadere informatie

CONCEPT DE BRAUW 6 DECEMBER 2013 VOORGESTELDE WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN KONINKLIJKE AHOLD N.V.

CONCEPT DE BRAUW 6 DECEMBER 2013 VOORGESTELDE WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN KONINKLIJKE AHOLD N.V. CONCEPT DE BRAUW 6 DECEMBER 2013 VOORGESTELDE VAN DE STATUTEN VAN KONINKLIJKE AHOLD N.V. Dit document geeft een toelichting op de voorgestelde wijzigingen van de statuten van Koninklijke Ahold N.V. (de

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014

AGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014 AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V., te houden op donderdag 21 mei 2015 om 14:00 CET uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam, Nederland.

Nadere informatie

VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam

VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam AGENDA Van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van VastNed Retail op dinsdag 7 april 2009 om

Nadere informatie

DRIELUIK* STATUTENWIJZIGING VAN ROYAL IMTECH N.V.

DRIELUIK* STATUTENWIJZIGING VAN ROYAL IMTECH N.V. DRIELUIK* STATUTENWIJZIGING VAN ROYAL IMTECH N.V. Dit drieluik bevat de voorgestelde statutenwijziging van Royal Imtech N.V. ("Imtech"), zoals zal worden voorgesteld aan de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

DE WERELD VAN ORDINA IN DE WERELD

DE WERELD VAN ORDINA IN DE WERELD DE WERELD VAN ORDINA IN DE WERELD Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 1 december 2011 Aanvang

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op woensdag van 12.00 12.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage

Nadere informatie

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: [ ]. 2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente [ ]. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. [ ]; b. het oprichten

Nadere informatie

Agenda 2016. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016

Agenda 2016. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016 Agenda 2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016 TIJD 14.30 uur PLAATS Mövenpick Hotel Amsterdam City Centre Piet Heinkade 11 1019 BR Amsterdam 1. Opening 2. Verslag

Nadere informatie

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Deze nota tracht de belangrijkste

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN RSDB N.V.

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN RSDB N.V. AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN RSDB N.V. De Raad van Bestuur van RSDB N.V. (de "Vennootschap") nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden uit tot

Nadere informatie

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden 1 STATUTENWIJZIGING JURIDISCHE FACULTEIT DER AMSTERDAMSCHE STUDENTEN Heden, [*], verscheen voor mij, mr. Cornelia Holdinga, notaris te Amsterdam: [*]. De comparant verklaarde ter uitvoering van een besluit

Nadere informatie

KAPITAALSTRUCTUUR EN BESCHERMINGSMAATREGEL

KAPITAALSTRUCTUUR EN BESCHERMINGSMAATREGEL JAARVERSLAG 2015 FORWARD-LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële situatie en de resultaten van USG People N.V. alsook een

Nadere informatie

Koninklijke KPN N.V. Agenda

Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op donderdag 12 april 2012 op het KPN Hoofdkantoor, Maanplein

Nadere informatie

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen.

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Overnamerichtlijn De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Artikel 1 lid 1a, de kapitaalstructuur van de vennootschap, het

Nadere informatie

Agenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013

Agenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013 Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv DATUM 11 oktober 2013 TIJD PLAATS 10.30 uur Steigenberger Airport Hotel Amsterdam (voorheen: Dorint Hotel Amsterdam Airport) Stationsplein

Nadere informatie

ANNEX I (Drieluik) * STATUTENWIJZIGING ROYAL IMTECH N.V.

ANNEX I (Drieluik) * STATUTENWIJZIGING ROYAL IMTECH N.V. . ANNEX I (Drieluik) * STATUTENWIJZIGING ROYAL IMTECH N.V. Op 28 juni 2013 heeft de algemene vergadering van Royal Imtech N.V. (de ''Vennootschap'') de Raad van Bestuur van de Vennootschap aangewezen als

Nadere informatie

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt.

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt. Agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap Océ N.V., gevestigd te Venlo, te houden in Venlo ten kantore van de Vennootschap op donderdag 22 april 2010,

Nadere informatie

KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel. BTW BE (RPR Brussel)

KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel. BTW BE (RPR Brussel) KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan 2-1080 Brussel BTW BE 0462.920.226 (RPR Brussel) Oproeping tot de Jaarvergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering van KBC Bank NV die zullen plaatsvinden

Nadere informatie

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( BAVA ) van Nutreco N.V., te houden op dinsdag 21 december 2010, aanvang 10.30 uur, ten kantore van de Vennootschap, Veerstraat 38, 5831 JN

Nadere informatie

Samen groeien en presteren

Samen groeien en presteren Samen groeien en presteren Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 12 mei 2016, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam Agenda 1. Opening 2. Behandeling

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken Holding N.V. 21 april 2016

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken Holding N.V. 21 april 2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken Holding N.V. 21 april 2016 De voorzitter, de heer Das: Hartelijk welkom. [16.25 uur.] Hierbij open ik de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP NAAR NEDERLANDS RECHT, GEBASEERD OP DE WETSVOORSTELLEN INZAKE FLEXIBILISERING VAN HET BV-RECHT. Bijgaand eerst een toelichting en daarna

Nadere informatie

Oproeping. ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 3200 (MF 2020), 4800 DE Breda fax: + 31 (0)

Oproeping. ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 3200 (MF 2020), 4800 DE Breda fax: + 31 (0) Oproeping Grontmij N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op donderdag 23 mei 2013 om 14:00 uur in het Oseven Vergadercentrum in de Passenger

Nadere informatie

ASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013

ASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013 ASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013 Spreker Gerben Kip SPF Beheer Machtigingen stemmen Spoorwegpensioenfonds SPOV Machtigingen spreken Spoorwegpensioenfonds SPOV Datum

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Robeco Hollands Bezit N.V. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam 1. Oproepadvertentie 2. Agenda

Nadere informatie

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. Te houden op: Woensdag 20 mei 2015 Aanvang 14.00 uur

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. Te houden op: Woensdag 20 mei 2015 Aanvang 14.00 uur AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. Te houden op: Woensdag 20 mei 2015 Aanvang 14.00 uur Hotel De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT te Apeldoorn VERGADERSTUKKEN De toelichting

Nadere informatie

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen 1. Opening Agenda voor de algemene vergadering van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 17 april 2014 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 2. Mededelingen 3. Jaarverslag

Nadere informatie

Notulen Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders nr. 053

Notulen Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders nr. 053 Notulen Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders nr. 053 Datum: 11 december 2014 Tijdstip en plaats: 13:30 uur, NSI hoofdkantoor, Antareslaan 69-75 te Hoofddorp Aanwezig Aandeelhouders: Vertegenwoordigd

Nadere informatie

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen Agenda Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op donderdag 26 april 2012, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TMC Group N.V. ( TMC ), te houden op woensdag 21 april 2010 om 10.00 uur te Hotel Novotel

Nadere informatie

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2017 22 MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN SLIGRO FOOD GROUP N.V. TE HOUDEN OP WOENSDAG 22 MAART 2017 OM 10.30 UUR TEN KANTORE VAN

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum 1. Opening De Voorzitter opent de vergadering om 10.30 uur en heet

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Robeco Dynamic Mix N.V. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam 1. Oproepadvertentie 2. Agenda

Nadere informatie

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt)

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt) AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SnowWorld N.V., te houden op donderdag 12 maart 2015 om 10:00 uur CET bij de vestiging van SnowWorld aan de Buytenparklaan 30, 2717

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group N.V., te houden op donderdag 30 april 2015 om 14.00 uur in het Novotel, Europaboulevard 10 te Amsterdam 1. Opening

Nadere informatie

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 22 april 2008 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg

Nadere informatie

VIOHALCO NV Marnixlaan 30, 1000 Brussel, België RPR (Brussel) STEMMING PER BRIEF. (1) per brief. (2) per

VIOHALCO NV Marnixlaan 30, 1000 Brussel, België RPR (Brussel) STEMMING PER BRIEF. (1) per brief. (2) per VIOHALCO NV Marnixlaan 30, 1000 Brussel, België 0534.941.439 RPR (Brussel) STEMMING PER BRIEF Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Viohalco NV (de Vennootschap) op woensdag 17 februari

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS naamloze vennootschap Researchdreef 60, 1070 Brussel Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) ("UCB NV") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders worden

Nadere informatie

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)...

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)... V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

DRIELUIK STATUTENWIJZIGING ROYAL IMTECH N.V.

DRIELUIK STATUTENWIJZIGING ROYAL IMTECH N.V. DRIELUIK STATUTENWIJZIGING ROYAL IMTECH N.V. Op 27 februari 2013 heeft Royal Imtech N.V. (''Imtech'') aangekondigd haar eigen vermogen te willen versterken met een claimemissie van 500 miljoen euro (bruto-opbrengst).

Nadere informatie

INFORMATIE MEMORANDUM d.d. 13 oktober 2014

INFORMATIE MEMORANDUM d.d. 13 oktober 2014 INFORMATIE MEMORANDUM d.d. 13 oktober 2014 BIJ DE AGENDA VAN DE GECOMBINEERDE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN ING PARAPLUFONDS 1 N.V. (HIERNA TE NOEMEN: DE VENNOOTSCHAP ) EN DE VERGADERINGEN VAN

Nadere informatie

met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 13 april 2005 voor Mr H.B.H. Kraak, notaris te Amsterdam.

met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 13 april 2005 voor Mr H.B.H. Kraak, notaris te Amsterdam. - 1 - STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM ACS/6001796/287852.dlt met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 13 april 2005

Nadere informatie

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling inzake de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen Toepassingsveld:

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING van de naamloze vennootschap: Nederlandse Waterschapsbank N.V., statutair gevestigd te 's-gravenhage

STATUTENWIJZIGING van de naamloze vennootschap: Nederlandse Waterschapsbank N.V., statutair gevestigd te 's-gravenhage F179/F694/31003017 Versie 10 februari 2014 STATUTENWIJZIGING van de naamloze vennootschap: Nederlandse Waterschapsbank N.V., statutair gevestigd te 's-gravenhage Heden, ** tweeduizend veertien, is voor

Nadere informatie

VIOHALCO NV Marnixlaan 30, 1000 Brussel, België RPR (Brussel) VOLMACHT. (1) per brief

VIOHALCO NV Marnixlaan 30, 1000 Brussel, België RPR (Brussel) VOLMACHT. (1) per brief VIOHALCO NV Marnixlaan 30, 1000 Brussel, België 0534.941.439 RPR (Brussel) VOLMACHT Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Viohalco NV (de Vennootschap) op woensdag 17 februari 2016 om

Nadere informatie

Koninklijke KPN N.V. Agenda

Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. ( KPN ) nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op woensdag 13 april 2016 op het KPN hoofdkantoor, Maanplein

Nadere informatie

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014 Akzo Nobel N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op woensdag 22 april 2015, aanvang

Nadere informatie

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2007

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2007 Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in de RAI te Amsterdam, op dinsdag 22 april 2008, aanvang 14.00 uur. 1. Opening 2. Verslag

Nadere informatie

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering.

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vergeb. Doelstelling Artikel 1 De vereniging heeft als doel het bewaken van de continuïteit van administratieve software pakketten van BCT Guiding Documents die in gebruik zijn

Nadere informatie

CORPORATE. 1. Opening. 2. Mededelingen

CORPORATE. 1. Opening. 2. Mededelingen CORPORATE Agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 9 april 2015 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo 1. Opening

Nadere informatie

voor de jaarvergadering, te houden op woensdag 2 april 2003 om 14.00 uur, in het hoofdkantoor van de vennootschap, Het Overloon 1 te Heerlen

voor de jaarvergadering, te houden op woensdag 2 april 2003 om 14.00 uur, in het hoofdkantoor van de vennootschap, Het Overloon 1 te Heerlen DSM N.V. Agenda voor de jaarvergadering, te houden op woensdag 2 april 2003 om 14.00 uur, in het hoofdkantoor van de vennootschap, Het Overloon 1 te Heerlen 1. Opening 2. Jaarverslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Oproeping voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. ten kantore van Geneba Properties N.V., Apollolaan 153, 1077 AS Amsterdam

Oproeping voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. ten kantore van Geneba Properties N.V., Apollolaan 153, 1077 AS Amsterdam DEEL I Oproeping voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Geneba Properties N.V. 12 december 2017 om 15.00 uur ten kantore van Geneba Properties N.V., Apollolaan 153, 1077 AS Amsterdam

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 17 maart 2010

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 17 maart 2010 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Jaarlijkse van te houden op woensdag om 11.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Corridor 11 te Veghel Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming

Nadere informatie

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op donderdag 19 mei 2011 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage Middenlaan

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 3 mei 2011 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2011 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Roto Smeets Group N.V. Vrijdag 27 november 2015, 10:30 uur. Roto Smeets Group, Deventer

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Roto Smeets Group N.V. Vrijdag 27 november 2015, 10:30 uur. Roto Smeets Group, Deventer Vergadering: Datum: Plaats: Aanwezig of vertegenwoordigd zijn: Aanwezige leden van de RvC: Afwezig i.v.m. verblijf in buitenland: Aanwezige leden van de RvB: Aanwezige adviseur van de vennootschap: Aanwezig

Nadere informatie

Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512. (de "Vennootschap") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512. (de Vennootschap) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS KEYWARE TECHNOLOGIES Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan Ikaros Business Park Ikaroslaan 24 1930 Zaventem Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512

Nadere informatie

Agenda. Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur

Agenda. Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur Agenda Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Agenda De jaarstukken over

Nadere informatie

Statutenwijziging Akte d.d. 25/11/2014

Statutenwijziging Akte d.d. 25/11/2014 Statutenwijziging Akte d.d. 25/11/2014 P00239/2140610/not Rep. nr. ROG: 95,00 CAMPINE Naamloze vennootschap Te 2340 Beerse, Nijverheidsstraat 2 BTW BE 0403.807.337 RPR Turnhout STATUTENWIJZIGING. Het jaar

Nadere informatie