Een eeuwenoud misverstand

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een eeuwenoud misverstand"

Transcriptie

1 Een eeuwenoud misverstand Al minstens jaar maakt het cocablad deel uit van het dagelijks leven van de inheemse bevolking van de Andesregio in Zuid-Amerika. Nog nooit heeft het gebruik van coca in haar natuurlijke vorm enige schade berokkend. Desondanks is sinds 1961 productie, distributie en consumptie van cocabladeren wereldwijd verboden, op enkele uitzonderingen na. Reden voor dit verbod is het feit dat coca gebruikt wordt als grondstof in de vervaardiging van cocaïne. Honderdduizenden boeren in de Andes zijn in de afgelopen decennia het doelwit geworden van de oorlog tegen drugs. Uitroeiingsoperaties door politie en leger hebben hun voornaamste inkomstenbron vernietigd, chemische en biologische bestrijdingsmethoden hebben ook andere gewassen aangetast en de grond onvruchtbaar gemaakt. Sociale onrust is het gevolg, met jaarlijks tientallen doden en gewonden. Toch wordt vandaag de dag meer cocaïne geproduceerd dan pakweg 10 jaar geleden. Cocaïne is een Westerse uitvinding. De gevolgen van die uitvinding zijn uit de hand gelopen, en om die te bestrijden hebben de Westerse overheden besloten om het cocablad uit te roeien. Ofwel, door de natuur onze wil op te leggen. Het cocablad is een centraal onderdeel van de inheemse cultuur van Zuid-Amerika. Die wordt gekenmerkt door het streven naar harmonie met de natuur. Het gebruik van coca is zelfs een instrument om deze harmonie te bewerkstelligen. Coca krijgt de schuld van de problemen die het gebruik van cocaïne kan opleveren. Wie zich verdiept in het traditionele gebruik door de inheemse Andesbevolking, begint te begrijpen dat hier sprake is van een reusachtig misverstand. Boliviacentrum Antwerpen pleit voor internationale legalisering van het cocablad. Volgens ons is dit de enige manier om dit misverstand recht te zetten. Door de coca te legaliseren kunnen miljoenen mensen over de gehele wereld van de positieve effecten ervan genieten en kan de bevolking van de Andeslanden een nieuw en duurzaam ontwikkelingsperspectief worden geboden. Deze uitgave is bedoeld om dit pleidooi kracht bij te zetten. Ze vindt plaats in het kader van een campagne die gericht is op Belgische en Europese beleidsmakers. Gelieve met ons contact op te nemen indien U meer informatie wenst over deze campagne. 3

2 De cocalegende Over het onstaan van de coca doen vele verhalen de ronde. Een terugkerend element is de mythische en goddelijke oorsprong, als een geschenk van de Zon voor het volk van de Andes dat geteisterd wordt door de Spaanse invasie. De plant staat voor voedsel, gezondheid, cultuur en leven; ze is heilzaam voor de kwellingen van lichaam en geest. De wind laat de blaadjes zo vallen, dat de waarzeggers er de toekomst kunnen in lezen. Voor de blanke overheersers voorspelden de waarzeggers alvast niet veel goeds: vernietiging van hun lichaam en gekte van de geest. Zou het deze passage zijn die het Westen nu parten speelt? Waak met liefde over deze bladeren en als je pijn in je hart voelt, honger in je lichaam en verdriet in je geest, breng ze dan naar je mond en je zult je geest verlichten met het sap dat goddelijk is. Je zult troost krijgen voor je pijn, voedsel voor je lichaam, en verlichting voor je geest. En meer... Kijk goed naar de dans van de bladeren in de wind en je zult antwoorden krijgen op je vragen. Maar als de uit het Noorden afkomstige beul, de blanke Conquistador, de goudzoeker, het blad zal aanraken, zal hij er niets anders in vinden dan gif voor zijn lichaam en geest, want zijn hart is net zo verweerd als zijn degen en zijn pantser. En als de Coca, zoals jouw volk die plant zal noemen, tracht hem milder te stemmen, zal hij tenonder gaan, zoals ijzige kristallen, door zachte wolken gevormd de rotsen vernietigen, de bergen verwoesten. 1 4

3 De Coca van de Andes 1 Gebieden waar traditionele consumptie van cocabladeren plaatsvindt Lang voordat de Spanjaarden er in 1492 arriveerden, was het gebruik van cocabladeren een wijdverspreid verschijnsel in het gebied dat zich uitstrekt van Noord- Argentinië tot Midden-Amerika. Archeologische vondsten in de Peruviaanse kustgebieden, waar de klimatologische omstandigheden voor de conservering van plantaardig materiaal zeer gunstig zijn, suggereren dat het kauwen van cocabladeren aldaar al jaar geleden plaatsvond. Het woord coca betekent plant in de taal van de Aymara s, een van de volkeren die de Altiplanohoogvlakte van Zuid-Peru en Bolivia bewonen. Vandaag de dag maakt het cocablad deel uit van het dagelijks dieet van ongeveer 8 miljoen mensen. De meesten van hen behoren tot de inheemse bevolking van Bolivia, waar zij in de meerderheid zijn, Peru, Ecuador en Colombia. Voor de Aymara s, Quechua s, Arhuaco s of Kogi s is coca niet alleen een medicijn, een voedings- en een genotmiddel. Het is een van de symbolen die hen verbindt met een geschiedenis die abrupt werd afgebroken door de komst van de Spaanse Conquistadores aan het eind van de 15e eeuw. Coca is een tastbare herinnering aan een gemeenschappelijke identiteit van de volkeren die ooit samenleefden in het Tahuantinsuyo, het rijk van de vier windrichtingen. Voor veel inheemse volkeren van Zuid-Amerika heeft dit rijk, dat door de Inca s met hun uitzonderlijk talent voor staat- en bouwkunde rond 1250 werd voltooid, de klank van een gouden eeuw. De coca houdt niet alleen de herinnering aan dat inheemse verleden levend, maar ook de hoop op een inheemse toekomst. Sommige historici stellen dat de verbouw en consumptie van coca in het Incarijk onder een soort staatsmonopolie viel, waar alleen de heersende elite van kon profiteren. Anderen wijzen op vondsten die met name in Bolivia zijn gedaan en waaruit blijkt dat coca wel degelijk ook werd aangewend door de lagere regionen van de samenleving, door hen die niet direct onder de Inca-hegemonie vielen. In deze periode zou het gebruik van coca vooral hebben gediend als geneesmiddel en element van religieuze en sociale rituelen. Over de tijd voor de Inca s, wier rijk uiteindelijk slechts van korte duur was, zijn te weinig gegevens bekend. Voor een Aymara is de coca van levensbelang. Ik ben de coca. Als de coca sterft, sterf ik Felix Cárdenas, secretaris van de boerenfederatie van Oruro, Bolivia. 2 5

4 DE ACULLICU Om de rol van het cocablad in de Andescultuur te begrijpen moet men zich los maken van de betekenis van begrippen zoals wij die in Europa hanteren. Zo is een groot misverstand rond het traditionele cocagebruik veroorzaakt door het feit dat men in Europa meende dat coca een substituut voor voedsel was. Het is zeker waar dat de meeste mensen in de Andes coca gebruiken omdat het hen in staat stelt om honger, vermoeidheid en kou te weerstaan. Daaruit hebben sommigen de conclusie getrokken dat de bladeren op een of andere manier de gevolgen van ondervoeding verzacht, en vervolgens de coca de schuld gegeven van deze situatie. In werkelijkheid speelt de coca een belangrijke rol in de vertering van maaltijden, en werkt het geenszins negatief op de eetlust. Ook is het niet dankzij de coca dat er ondervoeding bestaat want die is er ook bij arme bevolkingsgroepen die geen coca kauwen. De coca daarentegen stelt de gebruiker in staat om langer te functioneren zonder eten of slaap. Het blad dient als natuurlijke energiebron, waarvan tot op heden geen schadelijke bijwerkingen bekend zijn. Wat dat betreft is er in de Westerse wereld geen enkel product dat met coca te vergelijken is. Voedingswaarde Coca Een onderzoek van de Universiteit van Harvard uit 1976 (uitgevoerd door Duke, Aulix en Plowman) vergeleek de voedingswaarde van coca met die van verschillende voedingsmiddelen die de meeste Andesbewoners tot hun beschikking hebben. Calorieën Proteïnen Vocht Vetten Koolhydraten Vezels MINERALEN Calcium Fosfor Ijzer VITAMINEN Vit A Vit B1 Vit B2 Vit B6 Vit C Coca GMV* Melk Vlees * Gemiddelde van verschillende voedselgewassen Nog een misvatting betreft de manier waarop coca in de Andes geconsumeerd wordt. Het inheemse woord daarvoor, acullicar of chacchar, is verkeerd vertaald door kauwen, hetgeen bij ons iets heel anders betekent. Kauwen suggereert dat de bladeren vermalen worden in de mond, hetgeen niet het geval is. De Acullico bestaat eruit dat men de bladeren als een bal bewaart tussen de kaken en de wang en ze af en toe beweegt waarbij de sappen die vrijkomen worden ingeslikt. Na een uur of twee is de bal uitgewerkt en wordt deze uitgespuugd. Om het vrijkomen van de sappen en de daarin aanwezige werkzame stoffen te bevorderen wordt samen met de bladeren een stuk alcalí (een kalkrijke stof, meestal vervaardigd uit de as van verbrande planten) in de mond gelegd. Een acullicu zonder alcalí is als eten zonder zout. De substantie helpt ook om de bitterheid van de bladeren te verdijven. Sommige niet ingewijden nemen daar suiker voor (of doen suiker in hun cocathee). Dit is echter een 6

5 ernstige inbreuk op de etiquette, en een belediging voor de traditionele normen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat door het gebruik van alcalí de cocaïne in de coca wordt omgezet in ecgonine, een stof die gemakkelijk wordt afgebroken door het lichaam. 3 COCA ALS MEDICIJN Voor de oorspronkelijke bevolking van de Andes verdient elk product van de aarde respect. Als men het niet op correcte wijze behandelt, keert men zich tegen de natuur, met alle gevolgen vandien. Van alle producten waarover de Andesbewoner beschikt is de coca, en haar onafscheidelijke metgezel de alcalí, het meest heilige. Het gebruik van coca vindt altijd plaats met een reden, en daarom is dit gebruik voorbehouden aan volwassenen. 4 Een van de eerste momenten waarop Westerse toeristen met coca in aanraking komen is als ze landen op het vliegveld van Cuzco in Peru (nabij de Inca-ruïnes van de Macchu Picchu) of op die van La Paz in Bolivia. Beide steden liggen rond de meter hoogte, dat wil zeggen, net onder de piek van de hoogste berg van Europa, de Mont Blanc. Voor velen brengt het zuurstoftekort onherroepelijk een aanval van soroche met zich mee, ofwel hoogteziekte in de vorm van misselijkheid en hoofdpijn. Het nuttigen van een kopje cocathee kan in deze situatie wonderen verrichten. Een van de verklaringen daarvoor is dat coca de opname van zuurstof door het bloed bevordert, waardoor de verschijnselen van hoogteziekte afnemen. Onder andere Paus Johannes Paulus II heeft op deze manier met de coca kennis gemaakt. Fysieke inspanningen op grote hoogte vereisen uithoudingsvermogen; het lichaam moet over voldoende voedingsstoffen beschikken om deze inspanningen vol te houden. Het cocablad is een uiterst belangrijke bron van deze voedingsstoffen en dat verklaart waarom de mijnwerkers en boeren in het Andeshooggebergte de grootste consumenten van coca zijn. Het is echter niet zo dat met het consumeren van voldoende coca de lichamelijke prestaties boven het normale niveau zouden kunnen worden gebracht. Evenmin zal een boer in de Andes extra veel bladeren tot zich nemen als hij het die dag nogal druk heeft. Coca stelt het lichaam niet in staat om meer te doen dan het kan, maar wel om dat wat het kan, beter uit te houden. Archeologische vondsten wijzen erop dat de volkeren in Zuid-Amerika jaar geleden al bekend waren met technieken om hersenoperaties uit te voeren. Het middel dat toen werd gebruikt om de patïent plaatselijk te verdoven was het cocablad. Ook nu is het blad niet weg te denken uit het medicijnkastje van de inwoners van de rurale regio s in de Andes, en zelfs van de steden. In geen enkel zichzelf respecterend huishouden ontbreekt het blad als remedie tegen verschillende kwalen, zowel die van het lichaam als van de geest. De behandeling met coca vereist niet altijd de tussenkomst van een expert. Van oudsher is elk lid van de familie bekend met de manieren waarop cocabladeren dienen te worden bereid en toegepast bij de meest voorkomende kwalen. Meestal gebeurt dit in de vorm van cocathee: 10 a 20 bladeren worden in een kop gedaan, overgoten met heet water en na 5 minuten is de thee gereed voor consumptie. Veel vrouwen plakken een paar cocabladeren op hun slaap of voeten, als middel tegen hoofdpijn of jicht. Onder leiding van Rosa Urrunaga, biologe van de Universiteit van Cuzco, Peru, heeft een team van biologen, sociologen en antropologen de meest voorkomende medische toepassingen van coca door de Andesbevolking in kaart gebracht. 5 Natuurlijk antibioticum, ter bestrijding van bacteriën en parasieten bij maagklachten, infecties en diarree. Koortswerend middel. Pijnstiller bij bevallingen, hoofd-, kies en gewrichtspijnen, oog- en huidirritaties. Middel om bloedcirculatie te reguleren bij hartklachten, longaandoeningen zoals astma, hoogteziekte, lage bloeddruk, embolie. Stimulerend middel bij sexuele impotentie en andere vormen van lusteloosheid Kalmerend en verdovend middel bij storingen in het zenuwstelsel. 7

6 Als natuurgenezers in de Andes medicijnen toedienen, zijn deze meestal bereid op basis van kruiden in combinatie met het cocablad. Daarnaast zijn zij gespecialiseerd in het lezen van de cocabladeren. Vooral in de rurale regio s maar ook in de grote steden wordt van deze methode gebruik gemaakt om: In het geval van infecties wordt een compres van licht gekauwde bladeren onder een verband op de getroffen plek gelegd, hetgeen opzwellingen voorkomt en pijn stilt. Bij meer gecompliceerde gevallen nemen inheemse Andesbewoners hun toevlucht tot een curandero, een traditionele genezer. Hierbij speelt mee dat de meeste plattelandsgemeenschappen in de Andes geen gemakkelijke toegang hebben tot ziekenhuizen, apotheken of moderne gezondheidscentra. Zelfs al zijn er de laatste jaren van deze centra gebouwd, dan beschikken zij niet altijd over de noodzakelijke geneesmiddelen of worden ze gekenmerkt door inzichten waar de plaatselijke bevolking minder vertrouwen in heeft dan in die van een traditionele genezer. In de Andescultuur bestaan verschillende soorten natuurgenezers, elk met hun eigen deskundigheid en kennis. De manier waarop zij de klachten en aandoeningen van hun patiënten omschrijven, is niet altijd vergelijkbaar met die van een Westerse arts. Naast gewone ziektes als diarree of longontsteking kent de Andesgeneeskunde ziektes die veroorzaakt worden door de aarde, de wind, de bliksem, een vloek of kwaadwillende geesten. Bijna altijd ligt een onachtzaamheid van de patiënt ten opzichte van de natuurlijke omgeving hieraan ten grondslag, reden waarom het genezingsproces noodzakelijkerwijs een hernieuwde bevestiging van eerbied voor deze natuurlijke omgeving moet bevatten. Het cocablad maakt steevast deel uit van dit ritueel. Een diagnose van een ziekte te stellen. De oorzaken van deze ziekten te achterhalen. De juiste persoon te traceren om deze te genezen. De juiste behandeling te identificeren. De toekomst te voorspellen (financieel, huwelijk, bedrijf, onderneming). Een reis voor te bereiden. Een verloren voorwerp terug te vinden, of de dader van een diefstal te ontmaskeren. Een weggelopen dier terug te vinden. Zonder enige twijfel zijn de mannen en vrouwen die zich beroepsmatig bezighouden met het lezen van de coca zeer begaafde mensen. Ze onderscheiden zich door signalen te kunnen opvangen die aan anderen voorbijgaan. Zijzelf zijn ervan overtuigd dat zij niet zelf deze eigenschap bezitten, maar dat het hier de magische kracht van het cocablad betreft. 6 8

7 MEDICINALE TOEPASSINGEN VAN HET COCABLAD De antropologen William Carter en Mauricio Mamani geven in hun studie Coca en Bolivia enkele voorbeelden van het medisch gebruik van coca door de Andesbevolking. ZIEKTE SYMPTOMEN BEHANDELING Koorts Verhoogde lichaamstemperatuur. 3 keer per dag een kop thee van 3 blaadjes Algemeen gevoel van verzwakking. bili bili (Crotaria cf. C. micans Link) en 6 blaadjes coca. De patiënt dient zich tevens 3 dagen achtereenvolgens te baden in een bad bereid met dit mengsel van blaadjes. Verkoudheid Hoest, slijm, hoofdpijn. Cocathee en bad bereid met cocabladeren en gemalen stengels van de t ulaplant. Maagpijn Krampen, opgezwollen maag, intense pijn. 3 mogelijkheden: het kauwen van een handvol cocabladeren, een kop sterke cocathee (20/30 bladeren) of een kop thee van coca gemengd met een van de volgende kruiden: ijzerkruid, peterselie, citroensap, martín muña, etc. Hoofdpijn Hoofdpijn. 3 mogelijkheden: een compres van cocabladeren op de slapen; een gezichtswassing met een koude oplossing van coca, citroensap en water, die een nacht in de buitenlucht heeft gestaan. Bevalling Hevige pijn door weeën. Bloedingen na de bevalling Een kop cocathee (20 tot 30 bladeren) voor en meteen na de bevalling; de coca kan ook gekauwd worden in de pauzes tussen de weeën. 9

8 COCA IN HET SOCIAAL VERKEER In de Andescultuur is coca een onmisbaar element van sociale relaties. Op dezelfde manier waarop tabak, koffie of alcohol de menselijke contacten vergezelt in de Westerse maatschappij, komt het cocablad automatisch op tafel op de Altiplanohoogvlakte. Of het nu gaat om het sluiten van een overeenkomst, een feest, een vergadering, de oplossing van een conflict, of een plechtigheid zoals een huwelijk of begrafenis, steeds zijn de bladeren prominent aanwezig. Vrijwel iedere volwassen vrouw of man beschikt over een zakje waarin de cocabladeren worden bewaard. Het enige verschil met vroeger is dat deze chuspa s, wallqipu s of kukatari s vroeger waren gemaakt van wol, en nu van plastic, aangezien dat beter dient om de bladeren vers te houden. De inheemse samenleving in de Andes is gebouwd op het principe van wederkerigheid. Het uitwisselen van stukken grond, werkkrachten en andere voorzieningen tussen leden van een gemeenschap wordt mogelijk gemaakt door een ingewikkeld systeem van wederkerige relaties. In het vestigen en onderhouden van deze relaties speelt coca een hoofdrol, te vergelijken met die van geld in onze maatschappij. Voor de leden van een dorpsgemeenschap zijn deze relaties van levensbelang. Boeren helpen elkaar in het vertrouwen dat zij deze gunst in de nabije toekomst gecompenseerd zullen krijgen. Dit soort ondernemingen is onmogelijk zonder een vastgelegd ritueel waarin ieder dorpslid verzocht wordt om de inspanningen te leveren, in de wetenschap dat als dit op de goede manier gebeurt, hij of zij niet zal weigeren. Dit ritueel is ondenkbaar zonder coca. Een dorpsgemeenschap komt bijeen. Vrouwen en mannen stellen zich op in twee gescheiden cirkels. Iedere man haalt zijn wallqipu boven en geeft deze aan zijn buurman. Deze haalt er een of twee bladeren uit en geeft het zakje door. Zo gaat elk zakje een keer de cirkel rond, totdat iedereen heeft genomen en het zakje bij zijn rechtmatige eigenaar terug is. De vrouwen doen hetzelfde met hun kukatari s. Dit ritueel vindt meestal plaats om een gemeenschappelijke activiteit in te leiden of na de hoofdmaaltijd van de dag. In de dorpsgemeenschappen in de Andesbergen overheerst een sterk gevoel van saamhorigheid. Regelmatig vinden collectieve operaties plaats met het doel een verbetering voor het hele dorp te bewerkstelligen of een van de dorpsleden die vertraagd is in zijn eigen werkzaamheden een handje te helpen. Deze gebeurtenissen zijn van groot belang voor iedereen en worden met de nodige rituelen omringd. Vanzelfsprekend wordt dit verschijnsel minder formeel naarmate de personen meer onder invloed staan van andere culturen, zoals wanneer ze naar de grote steden verhuizen. Geheel verdwijnen doet het daar niet, maar het gebeurt wel minder openlijk. Dat komt ook omdat vele elementen uit de oorspronkelijke Andescultuur door de hogere regionen van de samenleving, (lees de blanke en mestieze bevolking) als minderwaardige stuiptrekkingen uit een ver verleden worden beschouwd. Als ik mijn aardappelvelden die nogal ver van het dorp liggen moet gaan bemesten, moet ik zorgen dat ik een paar ezels heb om te voorkomen dat ik niet dagen onderweg ben. Ik heb maar een muildier.. 10

9 Zonder coca lukt het me niet om die dieren van mijn buren te lenen. Als ik ze coca geef ben ik er zeker van dat ze mijn verzoek inwilligen. Zo doe ik dat ook bij hen. We hebben hier geen geld om bruikleen te betalen Atiliano Perez, boer uit de Andes. 7 COCA ALS INHEEMS SYMBOOL Sinds het cocablad op de lijst van verboden middelen staat die is toegevoegd aan het eerste VN-verdrag over Drugs uit 1961 hebben de regeringen van Colombia, Peru en Bolivia menige poging ondernomen om verbouw en consumptie van het cocablad uit te roeien. Ondanks het feit dat dit nooit is gelukt blijft dit verbod een wrange belediging in de ogen van de inheemse bevolking. Voor de oorspronkelijke Andesbewoner heeft coca een religieuze waarde, en hoe meer weerstand er tegen de coca bestaat, hoe meer hij aan deze waarde zal vasthouden. De ervaringen in de grootste cocagebieden van Peru en Bolivia, Alto Huallaga en Chapare, spreken boekdelen. Na tientallen jaren van ontmoediging, militaire repressie, introductie van zinloze ontwikkelingsprojecten die alle het doel hadden om de cocaboeren op een ander gewas te laten overschakelen of hen het gebied te doen verlaten, is de onwrikbaarheid van de bevolking om hun toekomst op coca te baseren groter dan ooit. Op 20 april 2003 marcheerde een groep van cocaboeren afkomstig uit verschillende delen van Peru 11

10 na een tocht van honderden kilometers het centrum van Lima binnen, en installeerde zich met dekens en pannen, maar zonder de orde te verstoren, op het plein tussen het Gerechtsgebouw en het Hotel Sheraton. Hun eisen, een gesprek met president Toledo met het doel een eind te maken aan de gedwongen uitroeiingsoperaties in hun gebieden en de vrijlating van een van hun gevangengenomen leiders, werd maar ten dele ingewilligd. Het gesprek kwam er wel, maar de beloften die daarin gedaan werden hielden niet lang stand. Waarnemers verwachten in de komende tijd een hernieuwde opleving van protesten. In Bolivia heeft de uitroeiing van de coca geleid tot een sterke stijging van de populariteit van de inheemse leider van de cocaboeren, Evo Morales. Morales eindigde in juni 2002 als nipte tweede in de presidentsverkiezingen, en wordt nu reeds gezien als de gedoodverfde winnaar van de volgende verkiezingen in Zijn partij, de MAS (Movimiento al Socialismo) is er voor het eerst in de geschiedenis in geslaagd de inheemse bevolking een stem in het parlement te geven. In een interview met een Nederlandse krant windt Morales er geen doekjes om dat de strijd voor de coca het geheim achter zijn succes is. Het is door de coca dat ik slachtoffer geworden ben van het Amerikaanse imperialisme, terwijl de coca de basis is voor de macht van de inheemse volken. 8 12

URINE EEN BRON VAN GEZONDHEID. Geschiedenis en toepassing van urinetherapie. Coen van der Kroon. Al.TAM IRA Heemstede 1994

URINE EEN BRON VAN GEZONDHEID. Geschiedenis en toepassing van urinetherapie. Coen van der Kroon. Al.TAM IRA Heemstede 1994 URINE EEN BRON VAN GEZONDHEID Geschiedenis en toepassing van urinetherapie Coen van der Kroon Al.TAM IRA Heemstede 1994 Voor meer informatie en voor adressen van mensen die met urinetherapie werken kunt

Nadere informatie

Verslavingszorg onder jongeren

Verslavingszorg onder jongeren Verslavingszorg onder jongeren Naam leerlingen: Rutger van der Wal Manon van Duinen School: Piter Jelles!mpulse Onderwerp: Verslavingszorg onder jongeren. Datum: 5 januari 2014 Klas: 4 Vmbo-t Inhoud Blz.

Nadere informatie

Vuile olie en Ogoni (Uit: RECHT-vaardig, menswaardig)

Vuile olie en Ogoni (Uit: RECHT-vaardig, menswaardig) Vuile olie en Ogoni (Uit: RECHT-vaardig, menswaardig) In deze workshop wordt in het eerste deel kennis gemaakt met de situatie van de Ogoni, een volk in Nigeria, dat geconfronteerd wordt met milieuproblemen

Nadere informatie

SCIENTOLOGY. hoe je de omstandigheden op de wereld verbetert SCIENTOLOGY KERK INTERNATIONAAL

SCIENTOLOGY. hoe je de omstandigheden op de wereld verbetert SCIENTOLOGY KERK INTERNATIONAAL SCIENTOLOGY hoe je de omstandigheden op de wereld verbetert Scientology, waarvan de grondslag werd gelegd en de ontwikkeling werd bewerkstelligd door L. Ron Hubbard, is een toegepaste religieuze filosofie

Nadere informatie

Wat iedereen moet weten over zijn lever

Wat iedereen moet weten over zijn lever Wat iedereen moet weten over zijn lever Als je gezondheid je lief is: Haal het gif uit jezelf en de wereld Foekje Meijer-Linstra December 2006 2006 Dit is een uitgave van www.gezondzijnenwelbevinden.nl

Nadere informatie

Koelkast of medicijnkast? Gezonde voeding eet je met gezond verstand

Koelkast of medicijnkast? Gezonde voeding eet je met gezond verstand Koelkast of medicijnkast? Gezonde voeding eet je met gezond verstand Inhoudstafel Voorwoord p. 2 De Maakbare Mens vzw p. 4 1. Functionele voeding en voedingssupplementen p. 6 2. Truken en technieken p.

Nadere informatie

Zorg dat je gezondheid in de beste handen is, je eigen handen!

Zorg dat je gezondheid in de beste handen is, je eigen handen! Voorwoord Zoektocht naar gezondheid In dit boek wil ik iedereen deelgenoot maken van mijn reis en zoektocht naar gezondheid. Een reis die ook bij mij begon door lichamelijke klachten die mij beperkingen

Nadere informatie

Wat u zelf kunt doen

Wat u zelf kunt doen Als u een manisch-depressieve (bipolaire) stoornis heeft Wat u zelf kunt doen Wij hebben het ook meegemaakt. Wij kunnen helpen. Lotgenoten- en betrokkenenlijn: 0900-5 123 456 Elke dag van 09.00 tot 21.00

Nadere informatie

Interview Met Joris Schaping auteur Hoge Bloeddruk Stoppen Methode

Interview Met Joris Schaping auteur Hoge Bloeddruk Stoppen Methode Interview Met Joris Schaping auteur Hoge Bloeddruk Stoppen Methode O p t i m a l e G e z o n d h e i d. c o m Hoge Bloeddruk Direct Verlagen Interview Door: Jack Boekhorst - Initiatiefnemer / Coach OptimaleGezondheid.com

Nadere informatie

1 Wat zijn drugs en hoe werken ze?

1 Wat zijn drugs en hoe werken ze? 1 Wat zijn drugs en hoe werken ze? Roel Kerssemakers 1.1 Defi nitie drugs Alcohol en drugs raken veel aspecten van het menselijk leven. Drugs hebben te maken met genot, plezier, opwinding, inzichten in

Nadere informatie

Albert Sonnevelt. minicursus leven zonder stress: deel 1. 1 minicursus: leven zonder stress. deel 1

Albert Sonnevelt. minicursus leven zonder stress: deel 1. 1 minicursus: leven zonder stress. deel 1 Albert Sonnevelt minicursus: leven zonder stress deel 1 1 minicursus: leven zonder stress STRESS inleiding 2 STRESS Het lijkt of je het voortdurend van iedereen die je kent hoort: Ik ben ZO gestresst!.

Nadere informatie

De Detox Challenge. www.detoxacademy.nl/detoxreizen. Susanne Hazen en Thorsten Meininger

De Detox Challenge. www.detoxacademy.nl/detoxreizen. Susanne Hazen en Thorsten Meininger . Detox Academy / tel. 020-4235626 / 06-31054024 / info@detoxacademy.nl Amsterdam: Thorsten Meininger Leeuwenwerf 88 1018 KA Amsterdam Susanne Hazen Het Dok 52 1021 PW Amsterdam Heerlen: Susanne Hazen

Nadere informatie

PDF (LITE) EDITIE VERSIE 2.1. Het Candida Totaal Plan DokterCandida.nl Pagina 0

PDF (LITE) EDITIE VERSIE 2.1. Het Candida Totaal Plan DokterCandida.nl Pagina 0 PDF (LITE) EDITIE VERSIE 2.1 Het Candida Totaal Plan DokterCandida.nl Pagina 0 Dit boek wat zowel gratis beschikbaar is als E-book, als geprinte editie tegenkostprijs wil ik opdragen aan mijn dochter Joyce,

Nadere informatie

De bipolaire stoornis voor patiënt en betrokkenen. Melancholie, Edvard Munch 1906/07. Een leidraad

De bipolaire stoornis voor patiënt en betrokkenen. Melancholie, Edvard Munch 1906/07. Een leidraad De bipolaire stoornis voor patiënt en betrokkenen Melancholie, Edvard Munch 1906/07 Een leidraad De leidraad is een uitgave van de LithiumPlus Werkgroep in samenwerking met de Vereniging voor Manisch Depressieven

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

Waarom overgewicht niet jouw schuld is http://energiekevrouwenacademie.nl. Waarom overgewicht niet jouw schuld is

Waarom overgewicht niet jouw schuld is http://energiekevrouwenacademie.nl. Waarom overgewicht niet jouw schuld is Waarom overgewicht niet jouw schuld is Ontdek de energie om je dromen waar te maken Auteur: Marjolein Dubbers Dit is een betaald product. Ik stel het zeer op prijs als je dit product niet vrijelijk verspreidt,

Nadere informatie

Nog twee maanden te leven

Nog twee maanden te leven Nog twee maanden te leven een hoopgevend verslag van een kankerpatiënt die tot twee maal toe genas... Jan Marcussen De Levensark / Nog twee maanden te leven 1 Hurdumont 9 7880 Vloesberg info@goednieuws.org

Nadere informatie

Met dank aan A.F. van der Vlugt, voor het kritisch doorlezen van het manuscript, en prof. dr. J.G. van Dijk, voor het maken van de illustraties.

Met dank aan A.F. van der Vlugt, voor het kritisch doorlezen van het manuscript, en prof. dr. J.G. van Dijk, voor het maken van de illustraties. Met dank aan A.F. van der Vlugt, voor het kritisch doorlezen van het manuscript, en prof. dr. J.G. van Dijk, voor het maken van de illustraties. Bezoek onze internetsite www.awbruna.nl voor informatie

Nadere informatie

Inhoud. De behandeling Wat je kunt verwachten 23. Deze gids 8. ADHD is geen verzinsel 9

Inhoud. De behandeling Wat je kunt verwachten 23. Deze gids 8. ADHD is geen verzinsel 9 ADHD en ADD-gids ADHD- en ADD-gids Deze gids is bestemd voor ouders en verzorgers van kinderen met ADHD of ADD, voor jongeren met ADHD of ADD en voor iedereen die geïnteresseerd is in ADHD of ADD. De gids

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

Financieel ondersteund door een educatieve subsidie van Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. www.mijnbehandelingmijnkeuze.eu

Financieel ondersteund door een educatieve subsidie van Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. www.mijnbehandelingmijnkeuze.eu Financieel ondersteund door een educatieve subsidie van Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. www.mijnbehandelingmijnkeuze.eu 02 Mijn Behandeling Mijn Keuze 03 Inhoud Jouw lichaam Jouw keuze... 04 Wat is

Nadere informatie

OORZAKEN & GEVOLGEN VAN STRESS

OORZAKEN & GEVOLGEN VAN STRESS OORZAKEN & GEVOLGEN VAN STRESS Cursus gezond omgaan met stress 1998 Rob Olk Pagina 1 Cursus gezond omgaan met stress Deze training gaat over stress. U zult leren hoe stress in goede banen te leiden en

Nadere informatie

Economie. Thijs Knaap

Economie. Thijs Knaap Economie Thijs Knaap 15 februari 2011 Hoofdstuk 1 Andere mensen Wie alles zelf doet hoeft met niemand iets te delen. Het kan, een hardwerkende man op een verlaten stuk land, alle dagen bezig met overleven.

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Masturbatie verslaving

Masturbatie verslaving Cola verslaving Hoe is het nu in godsnaam mogelijk dat je verslaafd geraakt aan een frisdrank zoals Coca Cola? Een vraag die vele mensen zich zullen stellen. Ok, als het nu 1885 had geweest of begin de

Nadere informatie

Luisteren naar fluisteren

Luisteren naar fluisteren Luisteren naar fluisteren Pastoraat aan mensen met een depressie Handreiking voor het pastoraat Luisteren naar fluisteren pastoraat aan mensen met een depressie is een uitgave van de Protestantse Kerk

Nadere informatie

Circus Depressie Alles over depressie Oorzaken, behandeling, vragen & antwoorden

Circus Depressie Alles over depressie Oorzaken, behandeling, vragen & antwoorden Circus Depressie Alles over depressie Oorzaken, behandeling, vragen & antwoorden Drs. Paul Wisman Inhoud Inleiding 7 Depressie 11 Pijn en depressie 23 Angst en psychose 35 Onvrede, verdriet en rouw 45

Nadere informatie

Ontdek: Dit kan het belangrijkste boek zijn dat je ooit gelezen hebt...

Ontdek: Dit kan het belangrijkste boek zijn dat je ooit gelezen hebt... Dr. F. Batmanghelidj Water het goedkoopste medicijn voor je gezondheid, voor genezing, voor je leven Je bent niet ziek, je hebt dorst! Dr. F. Batmanghelidj II III Water het goedkoopste medicijn voor je

Nadere informatie

ing. Frank THM van den Heuvel

ing. Frank THM van den Heuvel De rijkdom van minder eten, gezonder leven en groeiend bewustzijn. ing. Frank THM van den Heuvel 1997, 2004, 2010-2012 ing. Frank THM van den Heuvel HeuvelTop Management & Trainingen Alle rechten voorbehouden:

Nadere informatie

BURGERSCHAP. Verdieping. Gevorderd 1. Juni 2014

BURGERSCHAP. Verdieping. Gevorderd 1. Juni 2014 1 BURGERSCHAP Verdieping Gevorderd 1 Juni 2014 2 INHOUDSOPGAVE PAGINA Voorwoord Hoofdstuk 1: Sociaal-maatschappelijke dimensie inleiding Thema 1: De grote wereldgodsdiensten uit het Midden-Oosten 6 Thema

Nadere informatie