Verpleegbeleid. Saskia Glorie Student nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verpleegbeleid. Saskia Glorie Student nr. 500643719"

Transcriptie

1 Verpleegbeleid Naam Saskia Glorie Student nr Klas 3MPH Docent begeleider Nicky van Oostrum & Yvonne Wijdeven Stage instelling Brijder verslavingszorg Den Helder Stage begeleider Karin Vos Stage periode 4 sept jan. 2014

2 Inhoudsopgave Inleiding Pagina 2 Voorbereiding Pagina 3 Planning Pagina 4 Casus Pagina 5 Verpleegsituaties Pagina 6 Bijlagen Bronvermelding Pagina 13 Stage opdracht Pagina 14 Beoordelingscriteria Pagina 15 Inleiding Tijdens mijn stage in het 3 e jaar moeten we verschillende stageopdrachten doen. Één van deze opdrachten is het opstellen van een verpleegbeleid. Een verpleegbeleid wordt gemaakt bij een instelling om de zorg rondom een cliënt goed gestructureerd te laten verlopen. Het verpleegbeleid is er om alle disciplines een leidraad te geven hoe je het beste met een cliënt/situatie/handeling om kan gaan. In dit verpleegbeleid ga ik 4 verpleegsituaties betreffende 1 cliënt bespreken. Naast deze verpleegsituaties bespreek ik de betrokkene bij de cliënt en de belangen van deze betrokkenen, de belangenafweging, mijn eigen mening erover en de vuistregels die van toepassing zijn bij iedere verpleegsituatie. Allereerst ga ik in dit verslag mijn voorbereiding omschrijven, gevolgd door de planning. Het verpleegbeleid laat ik, alvorens ik het opstuur naar school, op waarheid nakijken door mijn begeleider hier op stage. Pagina 2 van 15

3 Voorbereiding Voor deze opdracht moest ik eerst kijken welke cliënten bij mij op de stageafdeling verpleegd worden. De casus moest volgens de praktijkopdracht vanuit school voldoen aan de volgende punten: Er is sprake van zorgverlening door een multidisciplinair team; Er is sprake van een niet standaard verpleegsituatie; Je bent volledig op de hoogte van minimaal 4 verschillende verpleegsituaties bij de gekozen patiënt, waarbij sprake was van een impliciet verpleegbeleid. Als voorbereiding ben ik gaan kijken welke van de cliënten waar ik bekend mee ben aan deze eisen voldoen. Echter was het moeilijk om een cliënt te vinden die hier aan voldeed, omdat er binnen de ambulante verslavingszorg niet veel verpleegsituaties voorkomen. Ik heb na overleg met mijn begeleider wel een casus gevonden waarin de cliënt multidisciplinair behandeld wordt, echter was er geen cliënt die 4 verpleegsituaties heeft. In overleg met mijn begeleider hebben we gekeken hoe we dit dan het beste op konden lossen. Hieruit hebben we besloten om dan 1 verpleegsituatie erbij te doen die niet bij de cliënt in de casus van toepassing is, maar die wel regelmatig aan bod komt binnen de Brijder. De bewuste verpleegsituatie gaat over wondzorg en zal terug te vinden zijn bij verpleegsituatie 4. Tevens is er bij deze cliënt geen sprake van een standaard verpleegsituatie, omdat de cliënten binnen de Brijder allen een totaal verschillende verpleegsituatie hebben. Daarnaast is er bij één van de verpleegsituaties die aan bod komt geen sprake van een duidelijk protocol waarin precies beschreven staat hoe het uitgevoerd moet worden. Pagina 3 van 15

4 Planning Voordat ik een juist verpleegbeleid kan gaan samenstellen moet ik op de hoogte zijn van bepaalde dingen die rondom de cliënt spelen. Zo is het handig om de hoogte te zijn van de volgende zaken; Welke verpleegsituaties zijn er bij de cliënt? Hoe worden de verpleegsituaties uitgevoerd? Door wie wordt de cliënt gezien binnen de ambulante verslavingszorg? Welke betrokkenen zijn er aanwezig binnen deze casus? Welke belangen hebben alle betrokkenen omtrent de verpleegsituaties? Hoe wordt de betreffende verpleegsituatie correct uitgevoerd? Om deze informatie allemaal te krijgen heb ik gekeken hoe ik dit het beste kan vinden. Er kan op verschillende manieren namelijk aan deze informatie gekomen worden. Ik ga de volgende dingen doen om de benodigde informatie te krijgen: Aanwezig zijn bij gesprekken tussen de gekozen cliënt en mijn begeleider; Zelf gesprekken voeren met de cliënt; ROM(routine outcome monitoring) afnemen met de cliënt(hiermee kijken of cliënt zelf verpleegsituaties heeft waarvan hij/zij vind dat deze verbeterd moeten worden of andere aspecten binnen de hulpverlening); Recente rapportages doorlezen in het dossier die betrekking hebben op de verpleegsituaties; Terwijl ik deze informatie verzamel ga ik ook al selecteren welke verpleegsituaties het beste gekozen kunnen worden voor in mijn verpleegbeleid. De verpleegsituaties beschrijf ik direct in mijn verslag, hierbij noteer ik gelijk de betrokkenen, de belangen van de betrokkenen en mijn mening. Wanneer ik deze uitgewerkt heb ga ik kijken naar de protocollen/regels die er zijn omtrent de verpleegsituaties en van hieruit ga ik vuistregels opstellen die gebruikt kunnen worden om ervoor te zorgen dat er efficiënt en cliëntgericht gewerkt kan worden. De vuistregels zal ik bij iedere verpleegsituatie apart benoemen. Pagina 4 van 15

5 Casus Dhr. X is een 54 jarige man die ingeschreven staat bij de Brijder verslavingszorg in Den Helder met als hoofdprobleem zijn alcoholverslaving. Wanneer dhr. een terugval heeft gebruikt dhr. naast de alcohol vaak ook veel cocaïne. Wanneer dhr. buiten gebruik van alcohol en cocaïne is, rookt dhr. verder wel nog nicotine en af en toe cannabis. Dhr. komt 2x per jaar bij de verslavingsarts voor een PMO (periodiek medisch onderzoek), de arts onderzoekt tijdens zo n PMO hoe het met de cliënt gaat op alle levensgebieden. Naast deze controles heeft hij regelmatig contact met zijn coördinerende behandelaar (ook verpleegkundige) en is hij sinds kort begonnen met schemagerichte cognitieve gedragstherapie bij de psycholoog. Dhr. heeft goed contact met zijn beide ouders en zus, die ook als steunsysteem dienen voor dhr. Dhr. X heeft vooral met zijn moeder intensief contact. Dhr. doet 3 ochtenden in de week vrijwilligerswerk bij een dierenasiel, hiernaast sport hij veel. Dhr. is psychiatrisch bekend met narcistische trekken. Deze narcistische trekken erkent dhr. zelf vaak niet echter gaat hij hier wel mee bezig met de schematherapie. Naast de schematherapie krijgt dhr. wekelijks van de verpleegkundige zijn thiamine injecties, komt hij wekelijks zijn medicatie halen en spreekt hij deze verpleegkundigen ook wekelijks omtrent zijn verslavingsgedrag. Betrokkenen bij dhr. X: Dhr. X Familie Psycholoog Verpleegkunde/coördinerend behandelaar (1 persoon) Verslavingsarts Pagina 5 van 15

6 Verpleegsituatie 1 Injecties dhr. krijgt wekelijks een thiamine injectie 200mg i.m. Dit wordt gegeven aan alcoholisten omdat zij de vitamine B1 die zij binnenkrijgen door het drankgebruik direct afbreken. Belangen Cliënt: Het is voor dhr. van belang dat hij deze injecties krijgt, omdat alle vitamine B1 in het lichaam afgebroken wordt door de alcohol. Dit kan gezondheidsproblemen (bijv. ziekte van Wernicke, vitamine gebrek, blijvende hersenschade enz.)met zich meebrengen. Het is belangrijk dat deze injecties gecontinueerd worden omdat dhr. nog wel eens een terugval heeft. Familie: De moeder van dhr. heeft het beste met haar zoon voor en wil graag dat hij zo gezond mogelijk leeft. Psycholoog: Vitamine B1 (thiamine) is niet alleen voor lichamelijke gezondheid van belang, maar ook voor de geestelijke gezondheid. De psycholoog wil graag dat dhr. in een zo goed mogelijke geestelijke gezondheid verkeerd. Verslavingsarts: Doordat de alcohol alle vitamine B1 afbreekt in het lichaam heeft de verslavingsarts geïndiceerd dat hij thiamine injecties ontvangt. Hiermee krijgt dhr. voldoende vitamine B1 binnen en zal dit lichamelijke problemen die veroorzaakt worden door alcohol en een tekort aan vitamine B1 zoveel mogelijk beperken. Verpleegkundige: De verpleegkundige geeft dhr. wekelijks zijn thiamine injecties. Tevens is de verpleegkundige de coördinerend behandelaar van dhr. en dus vind zij het belangrijk dat dhr. een zo gezond mogelijk leven nastreeft. Belangenafweging Iedereen die betrokken is bij de zorg rondom de cliënt heeft hetzelfde belang bij het geven van de thiamine injecties. Het belang hierbij voor allen is de gezondheid van dhr. X. De belangen van de cliënt wegen altijd mee in het maken van een beslissing. De belangen van de arts en de psycholoog zijn hierbij ook erg belangrijk omdat zij beschikken over de meeste kennis over de injecties. De verpleegkundige bekijkt hierbij de meningen van iedereen en probeert hierbij ook de belangen van de cliënt aan te geven bij de arts. De verpleegkundige zal de cliënt op de hoogte stellen van het geven van de injecties en wat deze doen, wanneer dit niet eerder al besproken is met de arts. Tevens zal de verpleegkundige de injecties iedere week aan dhr. geven. Eigen mening Sinds ik bij de verslavingszorg stage loop heb ik gemerkt dat een alcoholverslaving veel vervelende lichamelijke gevolgen met zich mee kan brengen. Vanuit dit oogpunt denk ik dat het geven van de thiamine injecties aan de cliënt van groot belang zijn om het risico op deze lichamelijke en geestelijke gevolgen te verminderen. Pagina 6 van 15

7 Vuistregels 1 Om de handeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren zijn er naast het protocol ook vuistregels op te stellen. De vuistregels zijn bij het geven van de injectie zijn: Controleer de volgende vijf punten: juiste medicijn, juiste dosering, juiste toedieningswijze, juiste tijd en juiste patiënt; Ga na wat de patiënt weet en begrijpt van het geneesmiddel en wijze van toediening; Controleer de vervaldatum van het geneesmiddel; Kies een geschikte injectieplaats; vermijd plaatsen met littekens, blauwe plekken, schaafwonden of infecties. Dien de injectie toe en ga daarbij aseptisch en volgens de regels van het protocol te werk. Controleer of bij de cliënt geen acute pijn optreedt ter plaatse van de injectie; Noteer volgens de richtlijnen van de instelling welke geneesmiddelen werden toegediend en hoe de cliënt daarop reageerde. Pagina 7 van 15

8 Verpleegsituatie 2 Medicatie dhr. krijgt iedere week zijn medicatie via de medicijnpoli binnen de Brijder verstrekt. De voornaamste medicatie die dhr. ontvangt is mirtazepine, dit is een middel dat hem helpt om goed door te kunnen slapen. Belangen Cliënt: Voor de cliënt is het belangrijk dat zijn gezondheid goed is. Het nemen van zijn medicatie op de voorgeschreven tijd en op de voorgeschreven toedieningswijze speelt hierbij een belangrijke rol. Familie: Vind de gezondheid van de cliënt belangrijk. Zij kunnen hem stimuleren de medicatie correct in te nemen Psycholoog: De psycholoog weet hoe belangrijke en goede nachtrust kan zijn voor het goed functioneren van een persoon. Verpleegkundige: De verpleegkundig bewaakt de gezondheid van de cliënt en signaleert wanneer deze achteruit gaat. De verpleegkundige heeft ook een functie als coördinerend behandelaar, vanuit dit oogpunt wil zij graag dat de cliënt goed kan functioneren op alle gebieden en ondersteunt de cliënt hierbij Verslavingsarts: De arts schrijft medicatie voor de cliënt voor als de cliënt op deze medicatie is geïndiceerd. Een goede nachtrust vindt de verslavingsarts belangrijk voor het goed kunnen functioneren van de cliënt. Tevens is een goede nachtrust erg belangrijk voor een goede gezondheid. Belangenafweging Alle betrokken personen in de casus hebben er belang bij dat dhr. zijn medicatie neemt. De medicatie wordt gegeven zodat dhr. een goede nachtrust heeft, een goede nachtrust beïnvloed heel veel dingen in een persoon zijn leven. De verpleegkundige kan hierbij dhr. goed uitleggen hoe het middel werkt en op de juiste tijden verstrekken. Tevens kan de verpleegkundige als het nodig is herhaalrecepten regelen voor de cliënt bij de verslavingsarts. Het belangrijke voor de verpleegkundige hierbij is het bevorderen van het adequaat innemen van de medicatie. Hiervoor ga ik dan ook vuistregels opstellen. Eigen mening Ik vind het belangrijk dat iemand goed kan functioneren met alle dagelijkse bezigheden. Daarom denk ik dat het nemen van de medicatie van belang is voor meneer. Ik kan de patiënt over dit onderwerp de benodigde informatie geven. Vuistregels 1 Controleer of de geselecteerde toedieningswijze effectief is; Controleer op bijwerkingen Ga periodiek met de cliënt na welke geneesmiddelen in welke dosering worden gebruikt. Overleg bij wijzigingen met de arts; Leer/informeer de cliënt zo nodig hoe hij het geneesmiddel moet toedienen; Geef de cliënt schriftelijke en visuele informatie om duidelijk te maken hoe het geneesmiddel moet worden toegediend; Leg de cliënt uit wanneer hij een arts dient te waarschuwen. Pagina 8 van 15

9 Verpleegsituatie 3 Coördinerend behandelaarschap iedere cliënt krijgt bij aanmelding een coördinerend behandelaar. Bij deze cliënt is de verpleegkundige ook de coördinerende behandelaar. Tijdens de gesprekken die hierbij horen wordt alles besproken waar de cliënt een hulpvraag bij heeft. Belangen Cliënt: Het is van belang voor de cliënt om een coördinerend behandelaar te hebben, omdat deze hem door de behandeling heen helpt. Tevens kan hij hiervan steun ervaren en alles mee bespreken waar de cliënt hulp bij nodig heeft. Familie: De familie wil dat dhr. van zijn verslaving af komt, van belang hiervoor is het. coördinerend behandelaarschap en de gesprekken die hierbij komen kijken. Soms wordt de familie actief betrokken bij het proces, in deze gevallen kunnen er ook systeemgesprekken plaats vinden Psycholoog: De psycholoog heeft in principe niks te maken met de coördinerende behandel gesprekken. Wel kan de coördinerend behandelaar overleggen met de psycholoog over bepaalde behandelingen voor de cliënt. Verpleegkundige: De verpleegkundige is in deze casus ook de coördinerend behandelaar. De gesprekken zijn voor de verpleegkundige van belang om zo te kunnen monitoren of er vooruitgang in de behandeling is of niet en welke problemen de cliënt nog ervaart. Verslavingsarts: De verslavingsarts ziet de cliënt 2x per jaar tijdens een PMO. Alle informatie die de coördinerend behandelaar rapporteert is voor de arts van belang wanneer zij de cliënt weer ziet voor een afspraak. Belangenafweging In deze situatie staan de belangen van de cliënt en die van de coördinerend behandelaar (verpleegkundige) voorop. Echter is het wel zo dat de familie hierin ook een belangrijke rol speelt. De steun van de familie zorgt er vaak voor dat iemand meer toewijding heeft tot het aanpassen van het verslavingsgedrag, en dus het op komen dagen op afspraken en het volgen van behandelingen. Het is wel zo dat als de cliënt niet meer geholpen wil worden het coördinerend behandelschap gestopt kan worden en de cliënt dan uitgeschreven kan worden bij de Brijder. Eigen mening Ik vind het voor deze cliënt belangrijk dat hij op de afspraken komt bij de coördinerend behandelaar. Bij de cliënt is er nog duidelijk sprake van middelenafhankelijkheid voor alcohol, cocaïne en nicotine. Hierbij denk ik dat het belangrijk is voor de cliënt dat hij voor deze middelenafhankelijkheden behandeld wordt. Vuistregels 1 Help de cliënt een te verwachten situationele en/of ontwikkelingscrisis te onderkennen en na te gaan welke gevolgen deze crisis voor hem en zijn gezin zal hebben; Pagina 9 van 15

10 Geef informatie over realistische verwachtingen met betrekking tot het gedrag van de cliënt; Help de cliënt na te gaan hoe en wie het probleem op kan lossen; Help de cliënt zo nodig na te gaan wie hem kan helpen bij de probleem oplossing en welke opties er met betrekking tot de te nemen actie voor hem open staan; Plan bezoeken op strategische momenten in de ontwikkeling/situatie; Bel de cliënt in de nazorgperiode op om te beoordelen of de besproken strategieën succesvol waren en of de cliënt nog behoefte heeft aan verdere steun. Betrek de familie/significante anderen zo nodig bij de zorg. Pagina 10 van 15

11 Verpleegsituatie 4 Wondzorg deze verpleegsituatie komt niet voor bij de besproken cliënt in mijn casus maar komt wel regelmatig voor. Cliënten krijgen hier soms te maken met Spuitabcessen. Deze spuitabcessen worden, nadat een arts deze behandeld heeft, wonden. Deze wonden worden hier verzorgt door de verpleegkundige. Belangen Cliënt: Een wond is zeer pijnlijk, zeker als deze een groter formaat heeft. Het is belangrijk dat deze hygiënisch verzorgd wordt, omdat er anders een vergrootte kans is op infectiegevaar. Dit kan gevaarlijke gevolgen voor de cliënt hebben zoals bloedvergiftiging. Familie: De familie heeft geen directe belangen hierbij. Echter is de gezondheid van de cliënt voor hun van groot belang en dus is een goede wondbehandeling indirect wel voor hun belangrijk. Tevens kunnen zij cliënt stimuleren de wond goed te laten verzorgen. Psycholoog: De psycholoog heeft geen directe belangen hierbij. Het is voor het geestelijke welzijn van de cliënt bevorderlijk wanneer zijn lichamelijke conditie goed is. Verpleegkundige: De verpleegkundige voert deze handeling uit bij de cliënt en probeert altijd de belangen van de cliënt te beschermen. Daarnaast ziet de verpleegkundige ook de gevolgen wanneer de wond niet goed behandeld heeft en kan zij de cliënt hier ook bewust van maken. Verslavingsarts: De arts is degene die de lichamelijke gezondheid van de cliént in de gaten houdt en 2x per jaar de PMO s uitvoert, tijdens deze PMO s wordt er gekeken hoe het op alle levensgebieden gaat met de cliënt. Bij lichamelijke klachten komt de cliënt vaak vaker op controle bij de verslavingsarts, dit is met een wond ook het geval. Zo kan de arts bekijken of er vooruitgang zit in de genezing of wanneer er een specialist bij moet komen. Belangenafweging Niet iedereen heeft er een direct belang bij maar uiteindelijk wel indirect. Daarom is het belangrijk dat de cliënt voor een goede gezondheid de wond goed laat behandelen. De belangen van de cliënt wegen het zwaarst maar de vakkennis van de arts en verpleegkundige hebben ook een grote invloed. Wanneer de cliënt medisch gezien niet de juiste keuze maakt met betrekking met de behandeling is het belangrijk dat de verpleegkundige en/of arts de cliënt goed inlichten over de gevolgen van zijn/haar keuze. Eigen mening Kijkend naar de belangen vind ik het belangrijk dat er een goede wondbehandeling komt voor de cliënt, zodat de wond zo goed mogelijk en zo snel mogelijk genezen kan. Ik vind het belangrijk dat de cliënt op de hoogte is van de gevolgen van de wond, maar ook waardoor dit veroorzaakt is zodat het in de toekomst mogelijk voorkomen kan worden. Tevens vind ik het erg belangrijk dat de wond goed schoon gehouden wordt. Pagina 11 van 15

12 Vuistregels 1 Verwijder pleisters en débris; Inspecteer de wond bij iedere verbandwissel; Controleer het aspect van de eventuele wondafscheiding; Reinig het gebied indien van toepassing met antibacteriële zeep; Spoel de wond zo nodig met een zoutoplossing Masseer het gebied rond de wond om circulatie te stimuleren; Werk steriel bij de wondverzorging; Vergelijk en noteer geregeld de conditie van de wond; Help de cliënt eventueel in een houding waarbij spanning op de wond voorkomen kan worden; Geef de cliënt/familie duidelijke instructies over de wondzorg. Pagina 12 van 15

13 Bijlage Bijlage 1; Bronnenlijst 1. J.C. McCloskey, G.M. Bulechek. Verpleegkundige interventies. Elsevier Gezondheidszorg; Maarsen: Nationale beroepscode van verpleegkundige en verzorgende Pagina 13 van 15

14 Bijlage 2; Stage opdracht verpleegbeleid Inleiding Verpleegkundige zorg wordt voor een belangrijk deel gestuurd door het verpleegplan. Naast het verpleegplan zijn er nog andere factoren die zorgverlening aan patiënten beïnvloedt. Denk hierbij aan factoren vanuit de instellingsorganisatie, vanuit het team verpleegkundigen en vanuit de medepatiënten. In de uitvoering van de zorgverlening moet dan ook vaak een afweging van verschillende belangen gemaakt worden. Deze afweging gebeurt vaak impliciet. Door verpleegbeleid (individueel, per patiëntencategorie, in mono -of multidisciplinaire context) te ontwikkelen wordt ervoor gezorgd dat veel voorkomende afwegingen verantwoord worden genomen. Verpleegbeleid kan dan ook omschreven worden als: Vuistregels voor het nemen van beslissingen door verpleegkundigen en verzorgenden ten einde verpleegkundige zorg efficiënt en effectief te sturen naar een patiëntgericht doel (Pool, 2000). Opdracht Breng het (impliciet) verpleegbeleid ten aanzien van een patiënt in kaart. Deze patiënt behoeft zorg vanuit een multidisciplinair team en de context betreft een niet standaard verpleegsituatie. Ontwerp expliciet en onderbouwd verpleegbeleid voor deze patiënt. Voorbereiding 1..Selecteer verschillende patiënten die op jouw stageafdeling worden verpleegd, waarbij duidelijk sprake is van impliciet verpleegbeleid. Kies één van de geselecteerde patiënten onder andere op basis van onderstaande criteria: Er is sprake van zorgverlening door een multidisciplinair team, Er is sprake van een niet-standaard verpleegsituatie, Je bent volledig op de hoogte van minimaal 4 verschillende verpleegsituaties bij de gekozen patiënt, waarbij sprake was van impliciet verpleegbeleid. Planning en uitvoering 2. Maak een plan voor het verzamelen en analyseren van gegevens over de verschillende factoren die een rol spelen in vier verschillende verpleegsituaties bij de geselecteerde patiënt (welke factoren en/of personen, wat is hun belang en waarom, wat is hun invloed, wat is hun positie, hoe is dat belang/die invloed merkbaar, welke factoren en/of personen zijn beïnvloedbaar enz.). 3. Voer het plan uit. Verslag 4. Beschrijf in een paper (3 A4) welke belangen er vanuit elke betrokkenen een rol speelden in die vier situaties. Geef weer welke invloed ze uitoefenen en hoe ze dit doen. Beschrijf op welke wijze er in de vier situaties een belangenafweging plaatsvond, door wie en hoe die belangenafweging uitviel. Pagina 14 van 15

15 Leg uit hoe jij in die situaties de belangenafweging gemaakt zou hebben en verantwoord je keuze. Formuleer vanuit bovenstaande analyse vuistregels voor de verpleegkundige zorg die verpleegkundigen en verzorgenden in staat stellen de verpleegkundige zorg voor die patiënt efficiënt en effectief te sturen naar een patiëntgericht doel (verpleegbeleid). 5. Lever het verslag in bij je werkbegeleider. Indien het team dit wenst, bespreek je het verslag in het verpleegkundig team. Beoordeling De werkbegeleider beoordeelt het verslag op juistheid van de gegevens. De stagedocent beoordeelt de definitieve uitwerking, en maakt hierbij gebruik van de beoordelingscriteria en het beoordelingsformulier. Beoordelingscriteria 1. De belangen van elk van de betrokkenen zijn helder en volledig in kaart gebracht. 2. De belangenafweging is transparant. 3. Het patiëntenbelang is in de belangenafweging duidelijk herkenbaar. 4. Het verpleegbeleid is gebaseerd op de beschreven belangen en de belangenafweging. 5. Het patiëntenbelang is in het verpleegbeleid duidelijk herkenbaar. 6. Het verpleegbeleid omvat vuistregels die duidelijk zijn voor iedereen die er mee moet werken. 7. Het verpleegbeleid geeft efficiënte en effectieve sturing. 8. De keus van het verpleegbeleid en de vuistregels is onderbouwd. Indien de stagiaire het verpleegbeleid in het team heeft gepresenteerd, worden de volgende beoordelingscriteria ook bij de beoordeling betrokken: 1. De keus van de patiënt wordt toegelicht. 2. De belangen van de betrokkenen zijn vermeld. 3. De belangenafweging wordt helder gepresenteerd. 4. Het ontworpen verpleegbeleid met vuistregels wordt helder gepresenteerd en verantwoord. Pagina 15 van 15

VERPLEEGBELEID. Hoorcollege Robert Wagensveld Jaar 3 HBOV

VERPLEEGBELEID. Hoorcollege Robert Wagensveld Jaar 3 HBOV VERPLEEGBELEID Hoorcollege 04-03-2013 Robert Wagensveld Jaar 3 HBOV SITUATIES: ROND 1 PATIËNT OF ROND EEN PATIËNTENGROEP: - Iedereen in het team handelt anders. - Eeuwige discussies over hoe er in een

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Handleiding Voltijd Jaar 3 Studiejaar 2015-2016 Stage-opdrachten Tijdens stage 3 worden 4 stage-opdrachten gemaakt (waarvan opdracht 1 als toets voor de

Nadere informatie

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp Ons Team Ons team is zeer divers. We bestaan uit het secretariaat, psychologen, maatschappelijk werkers, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, cognitief gedragstherapeutisch werkers, ervaringsdeskundigen,

Nadere informatie

Motiverende gespreksvoering

Motiverende gespreksvoering Motiverende gespreksvoering Naam Saskia Glorie Student nr. 500643719 SLB-er Yvonne Wijdeven Stageplaats Brijder verslavingszorg Den Helder Stagebegeleider Karin Vos Periode 04 september 2013 01 februari

Nadere informatie

De beroepsopdracht orale medicatietoediening. Voor studenten verpleegkunde: topklinische, BOL, HBO-V, AMV.

De beroepsopdracht orale medicatietoediening. Voor studenten verpleegkunde: topklinische, BOL, HBO-V, AMV. De beroepsopdracht orale medicatietoediening. Voor studenten verpleegkunde: topklinische, BOL, HBO-V, AMV. 1 Inleiding In dit onderdeel beschrijven we de beroepsopdracht, maar allereerst krijg je algemene

Nadere informatie

Eindverslag. Saskia Glorie Student nr

Eindverslag. Saskia Glorie Student nr Eindverslag Naam Saskia Glorie Student nr. 500643719 Klas Lv13-3MPH Stage docent School Nicky van Oostrum en Yvonne Wijdeven Hogeschool van Amsterdam Tafelbergweg 51 1105 BD Amsterdam Zuidoost Stageplek

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak D Startbekaam

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak D Startbekaam OPLEIDING tot Verzorgende-IG Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak D Startbekaam Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2010-2011 Fase: Startbekaam Naam student:. 1 D1.T1.KP.start.

Nadere informatie

Staat uw leven in het teken van drank en drugs? Een opname biedt uitkomst!

Staat uw leven in het teken van drank en drugs? Een opname biedt uitkomst! Staat uw leven in het teken van drank en drugs? Een opname biedt uitkomst! KLINISCHE BEHANDELING: ALS U DE CONTROLE OVER UW LEVEN TERUG WILT Onderdeel van Arkin Stoppen met alcohol of drugs en uw manier

Nadere informatie

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg.

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg. Nikki van der Meer. Stage eindverslag Stage Cordaan Thuiszorg. Klas: lv13-4agz2 Student nummer: 500631386 Docentbegeleider: Marieke Vugts Werkbegeleider: Linda Pieterse Praktijkopleider: Evelien Rijkhoff

Nadere informatie

Beter voorbereid met ontslag. Effectief communiceren tijdens het ontslaggesprek

Beter voorbereid met ontslag. Effectief communiceren tijdens het ontslaggesprek Beter voorbereid met ontslag Effectief communiceren tijdens het ontslaggesprek Programma Inleiding ontslaggesprek relevantie moeder - evaluatieproject Beter voorbereid met ontslag : resultaten voormeting

Nadere informatie

Methotrexaat (MTX) bij de ziekte van Crohn

Methotrexaat (MTX) bij de ziekte van Crohn Methotrexaat (MTX) bij de ziekte van Crohn Ziekenhuis Gelderse Vallei Uw behandelend arts en/of verpleegkundige specialist heeft met u gesproken over het gebruik van Methotrexaat (MTX). In deze folder

Nadere informatie

(Docentenhandleiding) Rollenspel

(Docentenhandleiding) Rollenspel (Docentenhandleiding) Rollenspel Een rollenspel is als het ware een klein toneelstukje. In een rollenspel komen personages aan bod die bepaalde eigenschappen of een doel in het verhaal hebben. De bedoeling

Nadere informatie

P R O T O C O L MEDICIJNVERSTREKKING OP BASISSCHOLEN. Medicijnverstrekking

P R O T O C O L MEDICIJNVERSTREKKING OP BASISSCHOLEN. Medicijnverstrekking P R O T O C O L MEDICIJNVERSTREKKING OP BASISSCHOLEN Inhoudsopgave - Inleiding. pag. 2 - Het kind wordt ziek op school pag. 3 - Het verstrekken van medicijnen op verzoek.. pag. 4 Bijlagen: 1. Toestemmingsformulier

Nadere informatie

GGzE centrum psychotische stoornissen. Act. Zorg bij de eerste psychose. Informatie voor cliënten >>

GGzE centrum psychotische stoornissen. Act. Zorg bij de eerste psychose. Informatie voor cliënten >> GGzE centrum psychotische stoornissen Act Zorg bij de eerste psychose Informatie voor cliënten >> Uw klachten de baas en het dagelijks leven weer oppakken GGzE centrum psychotische stoornissen geeft behandeling

Nadere informatie

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Werkproces VZ-IG 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op De verzorgende-ig verzamelt gegevens om de

Nadere informatie

Methotrexaat (MTX) bij de ziekte van Crohn MDL

Methotrexaat (MTX) bij de ziekte van Crohn MDL Methotrexaat (MTX) bij de ziekte van Crohn MDL Inhoudsopgave Algemeen...4 Werking...4 Gebruik...5 Bijwerkingen...6 Foliumzuur...6 Aanvullende informatie...7 Zwangerschap en borstvoeding...7 Tot slot...8

Nadere informatie

Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden

Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden DAGBEHANDELING: DRIE DAGEN PER WEEK, TWAALF WEKEN LANG Onderdeel van Arkin De intensieve behandeling tijdens de Dagbehandeling helpt om uw verslaving

Nadere informatie

Stageboek Derde jaar BOL Verpleegkunde

Stageboek Derde jaar BOL Verpleegkunde Stageboek Derde jaar BOL Verpleegkunde 1 Inleiding Beste student, De derde stage komt eraan. Je bent natuurlijk goed voorbereid om na het onderwijs op school naar de praktijk te gaan. Je stageperiode duurt

Nadere informatie

PROTOCOL GENEESMIDDELENVERSTREKKING EN MEDISCH HANDELEN

PROTOCOL GENEESMIDDELENVERSTREKKING EN MEDISCH HANDELEN PROTOCOL GENEESMIDDELENVERSTREKKING EN MEDISCH HANDELEN Als het kind geneesmiddelen nodig heeft gedurende het verblijf op de basisschool kunnen de ouders hun zeggenschap over de toediening van de medicamenten

Nadere informatie

Dementiepoli. Mondriaan. Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen. Ouderen. voor geestelijke gezondheid

Dementiepoli. Mondriaan. Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen. Ouderen. voor geestelijke gezondheid Dementiepoli Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen Ouderen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Ouderen Dementiepoli Als je geheugen je in de steek laat... September 2011 Copyright Mondriaan

Nadere informatie

TRAINING WERKBEGELEIDING

TRAINING WERKBEGELEIDING TRAINING WERKBEGELEIDING Door Martje Kuijlenburg Student no: 500618854 Jaar 3 Hogere Beroepsopleiding Verpleegkunde In opdracht van: de Hogeschool van Amsterdam Docent: Yvonne van Marle INHOUDSOPGAVE Inleiding...

Nadere informatie

Het verzorgen van rode en gele wonden bij een zorgvrager

Het verzorgen van rode en gele wonden bij een zorgvrager 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Opdrachtformulier Het verzorgen van rode en gele wonden bij een zorgvrager Naam student: Datum: Voordat je gaat oefenen 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer

Nadere informatie

Stageopdracht 1: Verpleegbeleid

Stageopdracht 1: Verpleegbeleid Stageopdracht 1: Verpleegbeleid Naam Student: Roos Wiggelendam Studentnummer: 500634829 Groep: 3KIN3 Docent: Caroline Robert-Quast Stagebegeleiders: Eva Klos & Maria Boeykens Studieonderdeel: Stageopdracht

Nadere informatie

Dementiepoli. Ouderen

Dementiepoli. Ouderen Dementiepoli Ouderen Dementiepoli Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen Met deze folder willen we u en uw familieleden en/of verzorgers graag informeren over de gang van zaken bij de dementiepoli.

Nadere informatie

Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden

Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden DAGBEHANDELING: VIER DAGEN PER WEEK, TWAALF WEKEN LANG Onderdeel van Arkin De intensieve behandeling tijdens de Dagbehandeling helpt om uw verslaving

Nadere informatie

Methotrexaat (MTX) bij de ziekte van Crohn

Methotrexaat (MTX) bij de ziekte van Crohn Methotrexaat (MTX) bij de ziekte van Crohn Uw behandelend arts en/of verpleegkundige specialist heeft met u gesproken over het gebruik van Methotrexaat (MTX). In deze folder krijgt u informatie over de

Nadere informatie

Medicament per subcutane injectie toedienen

Medicament per subcutane injectie toedienen 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Opdrachtformulier Medicament per subcutane injectie toedienen Naam student: Datum: Vaardigheid 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen.

Nadere informatie

Protocol Medisch Handelen & Medicijnverstrekking op het Johannes Fontanus College

Protocol Medisch Handelen & Medicijnverstrekking op het Johannes Fontanus College Protocol Medisch Handelen & Medicijnverstrekking op het Johannes Fontanus College 1 INLEIDING BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN In dit protocol wordt een onderscheid gemaakt tussen medisch handelen in het algemeen

Nadere informatie

Verzorging van een wonddrain

Verzorging van een wonddrain 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Opdrachtformulier Verzorging van een wonddrain Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten

Nadere informatie

Protocol 3: Geneesmiddelen en Medisch Handelen 1 (GMMH) KDV t Sprookjesland

Protocol 3: Geneesmiddelen en Medisch Handelen 1 (GMMH) KDV t Sprookjesland Protocol 3: Geneesmiddelen en Medisch Handelen 1 (GMMH) KDV t Sprookjesland 1 Laatste versie: 27 januari 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3. Geneesmiddelen verstrekking op verzoek 3.1. Huid- en wondverzorging

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven l Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven Pagina 1 van16 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan

Nadere informatie

10 tips voor een veilig geneesmiddelengebruik. 18 november 2013 az Sint-Blasius Dendermonde Meer info? info@azsintblasius.be

10 tips voor een veilig geneesmiddelengebruik. 18 november 2013 az Sint-Blasius Dendermonde Meer info? info@azsintblasius.be 10 tips voor een veilig geneesmiddelengebruik 18 november 2013 az Sint-Blasius Dendermonde Meer info? info@azsintblasius.be Als je ziek bent of ouder wordt moet je vaak verschillende geneesmiddelen innemen.

Nadere informatie

Ook krijgt de school steeds vaker het verzoek van ouders om hun kind de door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen of te verstrekken.

Ook krijgt de school steeds vaker het verzoek van ouders om hun kind de door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen of te verstrekken. Protocol Medisch handelen & medicijnverstrekking Winkler Prins 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Een kind wordt ziek op school... 2 3. Het verstrekken van medicijnen... 3 4. (Reguliere) medische

Nadere informatie

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage.

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage. Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Coachend begeleiden en sociaal activeren Cursus Gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg,

Nadere informatie

Palliatieve zorg: Ethiek

Palliatieve zorg: Ethiek Palliatieve zorg: Ethiek Hogeschool van Amsterdam Naam: Lauri Linn Konter Studentnr: 500642432 Klas: Lv12-2E2 Jaar: 2012-2013 Docent: P. Vleugels Inhoudsopgave Inleiding Blz: 3 Omschrijving praktijksituatie

Nadere informatie

Take-home toets klinisch redeneren 2

Take-home toets klinisch redeneren 2 Take-home toets klinisch redeneren 2 Naam: Sanne Terpstra Studentnummer: 500646500 Klas: 1F2 Datum: 23-01-2012 Deel 1: Casus Mevrouw Alberts is een 81 jarige weduwe. Haar man is 5 maanden geleden overleden

Nadere informatie

Antistollingsmiddel toedienen per subcutane injectie, rechtstandig

Antistollingsmiddel toedienen per subcutane injectie, rechtstandig 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Opdrachtformulier Antistollingsmiddel toedienen per subcutane injectie, rechtstandig Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en

Nadere informatie

1 Handelswijzen en formulieren bij ziekte & medisch handelen

1 Handelswijzen en formulieren bij ziekte & medisch handelen 1 Handelswijzen en formulieren bij ziekte & medisch handelen 1.1 Protocol- medicijnverstrekking op school Met school wordt bedoeld: teamleden van de school, inclusief directeur. Met ouders wordt bedoeld:

Nadere informatie

Medicament per intramusculaire injectie toedienen

Medicament per intramusculaire injectie toedienen 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Opdrachtformulier Medicament per intramusculaire injectie toedienen Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek

Nadere informatie

Workshops en Praktijkopdrachten Periode 1 Schooljaar 2015-2016 Opleiding: Maatschappelijke Zorg Groep: HWEMZO3V, niveau 4

Workshops en Praktijkopdrachten Periode 1 Schooljaar 2015-2016 Opleiding: Maatschappelijke Zorg Groep: HWEMZO3V, niveau 4 Workshops en Praktijkopdrachten Periode 1 Schooljaar 2015-2016 Opleiding: Maatschappelijke Zorg Groep: HWEMZO3V, niveau 4 Workshop 1: Ouderenzorg Werkproces: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 3.1, 3.6

Nadere informatie

Hulp bij de uitscheiding

Hulp bij de uitscheiding OPDRACHTFORMULIER Hulp bij de uitscheiding Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten of je docent. 2 Kijk

Nadere informatie

Methotrexaat bij reumatische aandoeningen. Maatschap Interne Geneeskunde IJsselland Ziekenhuis

Methotrexaat bij reumatische aandoeningen. Maatschap Interne Geneeskunde IJsselland Ziekenhuis Methotrexaat bij reumatische aandoeningen Maatschap Interne Geneeskunde IJsselland Ziekenhuis Inleiding U heeft van uw behandelend arts het medicijn methotrexaat voorgeschreven gekregen. Om dit medicijn

Nadere informatie

Dementiepoli. Ouderen

Dementiepoli. Ouderen Dementiepoli Ouderen Dementiepoli Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen Met deze folder willen we u en uw familieleden en/of verzorgers graag informeren over de gang van zaken bij de dementiepoli.

Nadere informatie

9.3.1 HANDREIKING GENEESMIDDELENVERSTREKKING EN MEDISCH HANDELEN

9.3.1 HANDREIKING GENEESMIDDELENVERSTREKKING EN MEDISCH HANDELEN Routing cie agendapunt datum Wijzigingsvoorstel GMR 18-01-12 Vastgesteld CvB 08-03-12 9.3.1 HANDREIKING GENEESMIDDELENVERSTREKKING EN MEDISCH HANDELEN Als het kind geneesmiddelen nodig heeft gedurende

Nadere informatie

Protocol ADHD bij verslaving 139

Protocol ADHD bij verslaving 139 Bijlage 12 Checklist Coaching Protocol ADHD bij verslaving 139 CHECKLIST ADHD-COACH Naam Cliënt: Naam Coach: Geboortedatum cliënt dag maand jaar De start van dit coordinerende coachingstraject vindt plaats

Nadere informatie

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Inleiding

Nadere informatie

P R O T O C O L MEDICIJNVERSTREKKING OBS JAN LIGTHART VLAARDINGEN

P R O T O C O L MEDICIJNVERSTREKKING OBS JAN LIGTHART VLAARDINGEN P R O T O C O L MEDICIJNVERSTREKKING OBS JAN LIGTHART VLAARDINGEN INHOUDSOPGAVE - Inleiding - Het kind wordt ziek op school - Het verstrekken van medicijnen op verzoek BIJLAGEN: 1 Toestemmingsformulier

Nadere informatie

Protocol medisch handelen StOVOG

Protocol medisch handelen StOVOG Protocol medisch handelen StOVOG A Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen Medewerkers op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige

Nadere informatie

Protocol Medicijn verstrekking en Medische handelingen

Protocol Medicijn verstrekking en Medische handelingen Protocol Medicijn verstrekking en Medische handelingen Inleiding... 2 1. Het kind wordt ziek op school... 2 2. Het verstrekken van medicijnen op verzoek... 2 3. Medische handelingen... 2 4. Richtlijnen

Nadere informatie

HANDLEIDING Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen BOL-MZ, niveau 4

HANDLEIDING Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen BOL-MZ, niveau 4 HANDLEIDING Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen BOL-MZ, niveau 4 Kerntaak 1: Opstellen van een begeleidingsplan Werkproces 1.1: Inventariseert hulpvragen van de cliënt Kerntaak 2: Bieden van ondersteunende,

Nadere informatie

Praktijkopdracht Klinisch Redeneren

Praktijkopdracht Klinisch Redeneren Praktijkopdracht Klinisch Redeneren Inleiding Via deze praktijkopdracht werk je aan je verpleegkundige vakdeskundigheid. De opdracht helpt je om achtergrondkennis te verwerven van de patiënten binnen het

Nadere informatie

Cognitieve gedragstherapie een effectieve psychotherapie

Cognitieve gedragstherapie een effectieve psychotherapie Cognitieve gedragstherapie een effectieve psychotherapie Informatie voor mensen die hun probleem willen aanpakken 2 3 Cognitieve gedragstherapie Een effectieve psychotherapie In deze brochure kunt u lezen

Nadere informatie

Behandeling van reumatische klachten met medicijnen

Behandeling van reumatische klachten met medicijnen Behandeling van reumatische klachten met medicijnen Metoject Behandeling met Metoject In overleg met uw reumatoloog wordt u binnenkort voor uw reumatische klachten behandeld met het geneesmiddel Metoject.

Nadere informatie

Palliatieve zorg. Onderdeel: Palliatieve verpleegkunde. Naam: Sanne Terpstra Studentennummer: 500646500 Klas: 2B2

Palliatieve zorg. Onderdeel: Palliatieve verpleegkunde. Naam: Sanne Terpstra Studentennummer: 500646500 Klas: 2B2 Palliatieve zorg Onderdeel: Palliatieve verpleegkunde Naam: Sanne Terpstra Studentennummer: 500646500 Klas: 2B2 Inhoudsopgave Inleiding Blz 2 Verpleegkundige diagnoses Blz 3 Beoogde resultaten Blz 3 Interventies

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school. CSG Willem de Zwijger Schoonhoven

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school. CSG Willem de Zwijger Schoonhoven Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school CSG Willem de Zwijger Schoonhoven Schoonhoven, september 2014 1 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding.... 3 2.0 Het kind wordt ziek op school.. 4 3.0 Het

Nadere informatie

Protocol medicijnen op school

Protocol medicijnen op school 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding over medicijnverstrekking 2. Het kind wordt ziek op school 3. Het verstrekken van medicijnen op verzoek 4. Wettelijke regels 5. Aansprakelijkheid Bijlagen: 1. Verklaring toestemming

Nadere informatie

PROTOCOL MEDICIJNVERSTREKKING OP ONS KINDERDAGVERBLIJF

PROTOCOL MEDICIJNVERSTREKKING OP ONS KINDERDAGVERBLIJF PROTOCOL MEDICIJNVERSTREKKING OP ONS KINDERDAGVERBLIJF Kindcentrum Hofferie Protocol Medicijnverstrekking 2016 Pagina 1 Inhoudsopgave - Inleiding pagina 3 - Het kind wordt ziek op het kinderdagverblijf

Nadere informatie

Protocol Medicijn verstrekking & Medische handelingen op Magister Alvinus 2017/2018

Protocol Medicijn verstrekking & Medische handelingen op Magister Alvinus 2017/2018 Protocol Medicijn verstrekking & Medische handelingen op Magister Alvinus 2017/2018 Juli 2017 INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 1. Een leerling wordt ziek op school 2 2. Het verstrekken van medicijnen op verzoek

Nadere informatie

Spectrum-SPCO Regeling medicijnverstrekking en medisch handelen Communicatie 1. Inleiding 2. De regelgeving 3. Onderscheiden situaties

Spectrum-SPCO Regeling medicijnverstrekking en medisch handelen Communicatie 1. Inleiding 2. De regelgeving 3. Onderscheiden situaties Spectrum-SPCO Regeling medicijnverstrekking en medisch handelen Communicatie CvB 18 december 2012 Ter bespreking in staf (o.a. advies Besturenraad ingewonnen) MO 12 januari 2013 Ter eerste advisering GMR

Nadere informatie

Palliatieve sedatie. Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op

Palliatieve sedatie. Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op Palliatieve sedatie Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo. Inleiding U heeft van de arts te horen gekregen dat u of uw familielid/naaste op korte termijn zal overlijden. Het

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

Methotrexaat (Ledertrexate of Emthexate) bij de ziekte van Crohn

Methotrexaat (Ledertrexate of Emthexate) bij de ziekte van Crohn Methotrexaat (Ledertrexate of Emthexate) bij de ziekte van Crohn Uw behandelend arts heeft met u gesproken over het gebruik van Methotrexaat (MTX). In deze folder krijgt u informatie over de werking en

Nadere informatie

Assisteren bij medische ingrepen

Assisteren bij medische ingrepen 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Opdrachtformulier Assisteren bij medische ingrepen Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten

Nadere informatie

Geïntegreerde behandeling van patiënten met schizofrenie en middelengebruik

Geïntegreerde behandeling van patiënten met schizofrenie en middelengebruik Geïntegreerde behandeling van patiënten met schizofrenie en middelengebruik Saskia van Duin - verpleegkundig specialist GGZ Melchiord Ricardo - ervaringsdeskundige Ellen Struik teamleider DD kliniek GGZ

Nadere informatie

mbo-v BBL Werken en leren bij Dimence Ontdek de veelzijdigheid van de ggz Contactgegevens Dimence, september 2013

mbo-v BBL Werken en leren bij Dimence Ontdek de veelzijdigheid van de ggz Contactgegevens Dimence, september 2013 mbo-v BBL Werken en leren bij Dimence Contactgegevens Team V-opleiding & Scholing Nico Bolkesteinlaan 1 7416 SB Deventer 0570 680 800 www.dimence.nl g e e s t e l i j k e g e z o n d h e i d s z o r g

Nadere informatie

Protocol medisch handelen op scholen (DEF VERSIE 11-9-2015)

Protocol medisch handelen op scholen (DEF VERSIE 11-9-2015) Protocol medisch handelen op scholen (DEF VERSIE 11-9-2015) Inhoud Soorten medische handelingen op school 3 Het kind wordt ziek op school 4 Het verstrekken van medicijnen op verzoek 4 Opbergen van medicijnen

Nadere informatie

Het gebruik van morfine en veel voorkomende vragen

Het gebruik van morfine en veel voorkomende vragen Het gebruik van morfine en veel voorkomende vragen Albert Schweitzer ziekenhuis januari 2015 pavo 0437 Inleiding Uw arts heeft u morfineachtige pijnstillers (zie tabel) voorgeschreven tegen de pijn. Deze

Nadere informatie

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Proeve van bekwaamheid Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Ter beoordeling van de werkprocessen 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4 worden (onderzoeks)opdrachten

Nadere informatie

Protocol medisch handelen

Protocol medisch handelen Protocol medisch handelen Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen Medewerkers op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen

Nadere informatie

Protocol. Gebruik geneesmiddelen en medisch handelen. Structuur deel

Protocol. Gebruik geneesmiddelen en medisch handelen. Structuur deel Protocol Gebruik geneesmiddelen en medisch handelen Structuur deel Primair proces Datum vaststelling Versie 1.0 06 november 2013 Datum herijking Voorgaande versies Verantwoording Uitwerken met Advies van

Nadere informatie

Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik Inleiding In deze brochure geven wij u informatie over de

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak E Beginner Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: Juli 2013 Fase: beginner Naam deelnemer:. 2

Nadere informatie

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid Volwassenen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Verslavingszorg Introductie Verslavingszorg verleent hulp aan volwassenen met problematisch gebruik van alcohol, drugs, medicijnen, gameverslaving en met

Nadere informatie

Protocol Medicijngebruik op school

Protocol Medicijngebruik op school Protocol Medicijngebruik op school Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Ziek op school en andere ongevallen 3. Het verstrekken van medicijnen op verzoek 4. Medisch handelen 5. Bijlagen Medicijnprotocol oktober

Nadere informatie

Prednison (corticosteroïden)

Prednison (corticosteroïden) Prednison (corticosteroïden) Medicatie bij de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa MDL-centrum IJsselland Ziekenhuis www.mdlcentrum.nl Uw MDL-arts (maag-, darm- en leverarts) heeft u Prednison voorgeschreven

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie

Het aanleggen van een onderarm-, een bovenarm-, een onderbeen- en een bovenbeenverband

Het aanleggen van een onderarm-, een bovenarm-, een onderbeen- en een bovenbeenverband OPDRACHTFORMULIER Het aanleggen van een onderarm-, een bovenarm-, een onderbeen- en een bovenbeenverband Naam student: Datum: Voordat je gaat oefenen 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid

Nadere informatie

Veilig en correct medicatiegebruik

Veilig en correct medicatiegebruik Veilig en correct medicatiegebruik Als je ziek bent of ouder wordt moet je vaak verschillende geneesmiddelen innemen. Door deze op een goede manier te gebruikt, kunnen ze de kwaliteit van je leven verbeteren.

Nadere informatie

Beleid medicijngebruik en medisch handelen op NBS De Hoogakker

Beleid medicijngebruik en medisch handelen op NBS De Hoogakker Beleid medicijngebruik en medisch handelen op NBS De Hoogakker 0 Inhoudsopgave blz 1. Aanleiding 2 2. Visie 2 3. Doelstellingen 2 4. Situaties 2 4.1 Drietal scenario s 2 4.1.1.Het kind wordt ziek op school.

Nadere informatie

Protocol medisch handelen op school

Protocol medisch handelen op school Protocol medisch handelen op school Medicatiegebruik In principe wordt er op school géén medicatie verstrekt of toegediend aan leerlingen. Deze kunnen alleen worden verstrekt en/of toegediend als hierover

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking & medisch handelen

Protocol medicijnverstrekking & medisch handelen Protocol medicijnverstrekking & medisch handelen november 2010 Inhoud Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen... 3 Het kind wordt ziek op school... 3 Het verstrekken van medicijnen op verzoek...

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Niveau : 4 Crebonr. : 25185 Kerntaak : B1-K2 Dossier :

Nadere informatie

Stichting de Blauwe Loper. A 16 Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school

Stichting de Blauwe Loper. A 16 Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school Stichting de Blauwe Loper A 16 Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school Inhoudsopgave 1 Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen 3 2. Het kind wordt ziek op school 3 3.

Nadere informatie

Inhoud Hoe BRAVO ben jij?

Inhoud Hoe BRAVO ben jij? Inhoud Hoe BRAVO ben jij? Inleiding 2 De behandeling van een aandoening 2 Medicijnen 2 Leefstijl 5 Een verergering van je klachten 6 Jouw behandelplan 8 Bewegen 8 Roken 8 Alcohol en voeding 8 Ontspanning

Nadere informatie

Wier. Behandelcentrum voor mensen die moeilijk leren, met gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen. Patiënten & familie

Wier. Behandelcentrum voor mensen die moeilijk leren, met gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen. Patiënten & familie Wier Behandelcentrum voor mensen die moeilijk leren, met gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen Patiënten & familie 2 Voor wie is Wier? Wier is er voor mensen vanaf achttien jaar (en soms jonger)

Nadere informatie

Protocol Zieke kinderen en medicijngebruik

Protocol Zieke kinderen en medicijngebruik Protocol Zieke kinderen en medicijngebruik Inhoudsopgave 1 Kinderziektes 2 Het kind wordt ziek bij de gastouder 3 Het verstrekken van medicijnen op verzoek 4 Medische handelingen 5 Toestemmingsformulier

Nadere informatie

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Vragenlijst Behoefte als kompas, de oudere aan het roer Deze vragenlijst bestaat vragen naar uw algemene situatie, lichamelijke en geestelijke gezondheid, omgang met gezondheid

Nadere informatie

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Inleiding In deze brochure geven wij

Nadere informatie

Het aanleggen van een handrug-, een hand- en een gesloten handverband

Het aanleggen van een handrug-, een hand- en een gesloten handverband OPDRACHTFORMULIER Het aanleggen van een handrug-, een hand- en een gesloten handverband Naam student: Datum: Voordat je gaat oefenen 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen

Nadere informatie

Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs

Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs 1 Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen Inhoudsopgave

Nadere informatie

Behandelprogramma. Pijnrevalidatie

Behandelprogramma. Pijnrevalidatie Behandelprogramma Pijnrevalidatie Iedereen is anders. Elke situatie is anders en elk herstelproces verloopt anders. Dat realiseren wij ons heel goed. Om u voorafgaand aan uw opname en/of behandeling bij

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking en het verrichten van medisch handelen op scholen

Protocol medicijnverstrekking en het verrichten van medisch handelen op scholen Protocol medicijnverstrekking en het verrichten van medisch handelen op scholen Versie 19 januari 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding medicijnverstrekking en medisch handelen 2. Leerling wordt ziek op school

Nadere informatie

optimale HUISARTSENzoRg voor mensen met EEN verstandelijke beperking

optimale HUISARTSENzoRg voor mensen met EEN verstandelijke beperking NAAR DE HUISARTS optimale huisartsenzorg voor mensen met een verstandelijke beperking Mensen met een verstandelijke beperking hebben recht op goede medische zorg. De huisarts speelt hierin een belangrijke

Nadere informatie

Wondtoilet toepassen op zwarte wonden

Wondtoilet toepassen op zwarte wonden 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Opdrachtformulier Wondtoilet toepassen op zwarte wonden Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL)

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2015 Crebo 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten dat de student

Nadere informatie

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen?

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Samenwerkingsverband NIP-NVO zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2014 1 Inhoud Voorwoord 3 Wat doet de psycholoog of orthopedagoog? 5

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 95530 en 95520 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23185 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon * Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld en omgekeerd. * Waar cliënt staat, kan

Nadere informatie

Stoppen met drank of drugs en gewoon blijven werken

Stoppen met drank of drugs en gewoon blijven werken Stoppen met drank of drugs en gewoon blijven werken AVONDPROGRAMMA Onderdeel van Arkin U wilt uw leven niet meer laten overheersen door uw verslaving. Maar tijdens de behandeling wel blijven werken. Met

Nadere informatie