Verpleegbeleid. Saskia Glorie Student nr

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verpleegbeleid. Saskia Glorie Student nr. 500643719"

Transcriptie

1 Verpleegbeleid Naam Saskia Glorie Student nr Klas 3MPH Docent begeleider Nicky van Oostrum & Yvonne Wijdeven Stage instelling Brijder verslavingszorg Den Helder Stage begeleider Karin Vos Stage periode 4 sept jan. 2014

2 Inhoudsopgave Inleiding Pagina 2 Voorbereiding Pagina 3 Planning Pagina 4 Casus Pagina 5 Verpleegsituaties Pagina 6 Bijlagen Bronvermelding Pagina 13 Stage opdracht Pagina 14 Beoordelingscriteria Pagina 15 Inleiding Tijdens mijn stage in het 3 e jaar moeten we verschillende stageopdrachten doen. Één van deze opdrachten is het opstellen van een verpleegbeleid. Een verpleegbeleid wordt gemaakt bij een instelling om de zorg rondom een cliënt goed gestructureerd te laten verlopen. Het verpleegbeleid is er om alle disciplines een leidraad te geven hoe je het beste met een cliënt/situatie/handeling om kan gaan. In dit verpleegbeleid ga ik 4 verpleegsituaties betreffende 1 cliënt bespreken. Naast deze verpleegsituaties bespreek ik de betrokkene bij de cliënt en de belangen van deze betrokkenen, de belangenafweging, mijn eigen mening erover en de vuistregels die van toepassing zijn bij iedere verpleegsituatie. Allereerst ga ik in dit verslag mijn voorbereiding omschrijven, gevolgd door de planning. Het verpleegbeleid laat ik, alvorens ik het opstuur naar school, op waarheid nakijken door mijn begeleider hier op stage. Pagina 2 van 15

3 Voorbereiding Voor deze opdracht moest ik eerst kijken welke cliënten bij mij op de stageafdeling verpleegd worden. De casus moest volgens de praktijkopdracht vanuit school voldoen aan de volgende punten: Er is sprake van zorgverlening door een multidisciplinair team; Er is sprake van een niet standaard verpleegsituatie; Je bent volledig op de hoogte van minimaal 4 verschillende verpleegsituaties bij de gekozen patiënt, waarbij sprake was van een impliciet verpleegbeleid. Als voorbereiding ben ik gaan kijken welke van de cliënten waar ik bekend mee ben aan deze eisen voldoen. Echter was het moeilijk om een cliënt te vinden die hier aan voldeed, omdat er binnen de ambulante verslavingszorg niet veel verpleegsituaties voorkomen. Ik heb na overleg met mijn begeleider wel een casus gevonden waarin de cliënt multidisciplinair behandeld wordt, echter was er geen cliënt die 4 verpleegsituaties heeft. In overleg met mijn begeleider hebben we gekeken hoe we dit dan het beste op konden lossen. Hieruit hebben we besloten om dan 1 verpleegsituatie erbij te doen die niet bij de cliënt in de casus van toepassing is, maar die wel regelmatig aan bod komt binnen de Brijder. De bewuste verpleegsituatie gaat over wondzorg en zal terug te vinden zijn bij verpleegsituatie 4. Tevens is er bij deze cliënt geen sprake van een standaard verpleegsituatie, omdat de cliënten binnen de Brijder allen een totaal verschillende verpleegsituatie hebben. Daarnaast is er bij één van de verpleegsituaties die aan bod komt geen sprake van een duidelijk protocol waarin precies beschreven staat hoe het uitgevoerd moet worden. Pagina 3 van 15

4 Planning Voordat ik een juist verpleegbeleid kan gaan samenstellen moet ik op de hoogte zijn van bepaalde dingen die rondom de cliënt spelen. Zo is het handig om de hoogte te zijn van de volgende zaken; Welke verpleegsituaties zijn er bij de cliënt? Hoe worden de verpleegsituaties uitgevoerd? Door wie wordt de cliënt gezien binnen de ambulante verslavingszorg? Welke betrokkenen zijn er aanwezig binnen deze casus? Welke belangen hebben alle betrokkenen omtrent de verpleegsituaties? Hoe wordt de betreffende verpleegsituatie correct uitgevoerd? Om deze informatie allemaal te krijgen heb ik gekeken hoe ik dit het beste kan vinden. Er kan op verschillende manieren namelijk aan deze informatie gekomen worden. Ik ga de volgende dingen doen om de benodigde informatie te krijgen: Aanwezig zijn bij gesprekken tussen de gekozen cliënt en mijn begeleider; Zelf gesprekken voeren met de cliënt; ROM(routine outcome monitoring) afnemen met de cliënt(hiermee kijken of cliënt zelf verpleegsituaties heeft waarvan hij/zij vind dat deze verbeterd moeten worden of andere aspecten binnen de hulpverlening); Recente rapportages doorlezen in het dossier die betrekking hebben op de verpleegsituaties; Terwijl ik deze informatie verzamel ga ik ook al selecteren welke verpleegsituaties het beste gekozen kunnen worden voor in mijn verpleegbeleid. De verpleegsituaties beschrijf ik direct in mijn verslag, hierbij noteer ik gelijk de betrokkenen, de belangen van de betrokkenen en mijn mening. Wanneer ik deze uitgewerkt heb ga ik kijken naar de protocollen/regels die er zijn omtrent de verpleegsituaties en van hieruit ga ik vuistregels opstellen die gebruikt kunnen worden om ervoor te zorgen dat er efficiënt en cliëntgericht gewerkt kan worden. De vuistregels zal ik bij iedere verpleegsituatie apart benoemen. Pagina 4 van 15

5 Casus Dhr. X is een 54 jarige man die ingeschreven staat bij de Brijder verslavingszorg in Den Helder met als hoofdprobleem zijn alcoholverslaving. Wanneer dhr. een terugval heeft gebruikt dhr. naast de alcohol vaak ook veel cocaïne. Wanneer dhr. buiten gebruik van alcohol en cocaïne is, rookt dhr. verder wel nog nicotine en af en toe cannabis. Dhr. komt 2x per jaar bij de verslavingsarts voor een PMO (periodiek medisch onderzoek), de arts onderzoekt tijdens zo n PMO hoe het met de cliënt gaat op alle levensgebieden. Naast deze controles heeft hij regelmatig contact met zijn coördinerende behandelaar (ook verpleegkundige) en is hij sinds kort begonnen met schemagerichte cognitieve gedragstherapie bij de psycholoog. Dhr. heeft goed contact met zijn beide ouders en zus, die ook als steunsysteem dienen voor dhr. Dhr. X heeft vooral met zijn moeder intensief contact. Dhr. doet 3 ochtenden in de week vrijwilligerswerk bij een dierenasiel, hiernaast sport hij veel. Dhr. is psychiatrisch bekend met narcistische trekken. Deze narcistische trekken erkent dhr. zelf vaak niet echter gaat hij hier wel mee bezig met de schematherapie. Naast de schematherapie krijgt dhr. wekelijks van de verpleegkundige zijn thiamine injecties, komt hij wekelijks zijn medicatie halen en spreekt hij deze verpleegkundigen ook wekelijks omtrent zijn verslavingsgedrag. Betrokkenen bij dhr. X: Dhr. X Familie Psycholoog Verpleegkunde/coördinerend behandelaar (1 persoon) Verslavingsarts Pagina 5 van 15

6 Verpleegsituatie 1 Injecties dhr. krijgt wekelijks een thiamine injectie 200mg i.m. Dit wordt gegeven aan alcoholisten omdat zij de vitamine B1 die zij binnenkrijgen door het drankgebruik direct afbreken. Belangen Cliënt: Het is voor dhr. van belang dat hij deze injecties krijgt, omdat alle vitamine B1 in het lichaam afgebroken wordt door de alcohol. Dit kan gezondheidsproblemen (bijv. ziekte van Wernicke, vitamine gebrek, blijvende hersenschade enz.)met zich meebrengen. Het is belangrijk dat deze injecties gecontinueerd worden omdat dhr. nog wel eens een terugval heeft. Familie: De moeder van dhr. heeft het beste met haar zoon voor en wil graag dat hij zo gezond mogelijk leeft. Psycholoog: Vitamine B1 (thiamine) is niet alleen voor lichamelijke gezondheid van belang, maar ook voor de geestelijke gezondheid. De psycholoog wil graag dat dhr. in een zo goed mogelijke geestelijke gezondheid verkeerd. Verslavingsarts: Doordat de alcohol alle vitamine B1 afbreekt in het lichaam heeft de verslavingsarts geïndiceerd dat hij thiamine injecties ontvangt. Hiermee krijgt dhr. voldoende vitamine B1 binnen en zal dit lichamelijke problemen die veroorzaakt worden door alcohol en een tekort aan vitamine B1 zoveel mogelijk beperken. Verpleegkundige: De verpleegkundige geeft dhr. wekelijks zijn thiamine injecties. Tevens is de verpleegkundige de coördinerend behandelaar van dhr. en dus vind zij het belangrijk dat dhr. een zo gezond mogelijk leven nastreeft. Belangenafweging Iedereen die betrokken is bij de zorg rondom de cliënt heeft hetzelfde belang bij het geven van de thiamine injecties. Het belang hierbij voor allen is de gezondheid van dhr. X. De belangen van de cliënt wegen altijd mee in het maken van een beslissing. De belangen van de arts en de psycholoog zijn hierbij ook erg belangrijk omdat zij beschikken over de meeste kennis over de injecties. De verpleegkundige bekijkt hierbij de meningen van iedereen en probeert hierbij ook de belangen van de cliënt aan te geven bij de arts. De verpleegkundige zal de cliënt op de hoogte stellen van het geven van de injecties en wat deze doen, wanneer dit niet eerder al besproken is met de arts. Tevens zal de verpleegkundige de injecties iedere week aan dhr. geven. Eigen mening Sinds ik bij de verslavingszorg stage loop heb ik gemerkt dat een alcoholverslaving veel vervelende lichamelijke gevolgen met zich mee kan brengen. Vanuit dit oogpunt denk ik dat het geven van de thiamine injecties aan de cliënt van groot belang zijn om het risico op deze lichamelijke en geestelijke gevolgen te verminderen. Pagina 6 van 15

7 Vuistregels 1 Om de handeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren zijn er naast het protocol ook vuistregels op te stellen. De vuistregels zijn bij het geven van de injectie zijn: Controleer de volgende vijf punten: juiste medicijn, juiste dosering, juiste toedieningswijze, juiste tijd en juiste patiënt; Ga na wat de patiënt weet en begrijpt van het geneesmiddel en wijze van toediening; Controleer de vervaldatum van het geneesmiddel; Kies een geschikte injectieplaats; vermijd plaatsen met littekens, blauwe plekken, schaafwonden of infecties. Dien de injectie toe en ga daarbij aseptisch en volgens de regels van het protocol te werk. Controleer of bij de cliënt geen acute pijn optreedt ter plaatse van de injectie; Noteer volgens de richtlijnen van de instelling welke geneesmiddelen werden toegediend en hoe de cliënt daarop reageerde. Pagina 7 van 15

8 Verpleegsituatie 2 Medicatie dhr. krijgt iedere week zijn medicatie via de medicijnpoli binnen de Brijder verstrekt. De voornaamste medicatie die dhr. ontvangt is mirtazepine, dit is een middel dat hem helpt om goed door te kunnen slapen. Belangen Cliënt: Voor de cliënt is het belangrijk dat zijn gezondheid goed is. Het nemen van zijn medicatie op de voorgeschreven tijd en op de voorgeschreven toedieningswijze speelt hierbij een belangrijke rol. Familie: Vind de gezondheid van de cliënt belangrijk. Zij kunnen hem stimuleren de medicatie correct in te nemen Psycholoog: De psycholoog weet hoe belangrijke en goede nachtrust kan zijn voor het goed functioneren van een persoon. Verpleegkundige: De verpleegkundig bewaakt de gezondheid van de cliënt en signaleert wanneer deze achteruit gaat. De verpleegkundige heeft ook een functie als coördinerend behandelaar, vanuit dit oogpunt wil zij graag dat de cliënt goed kan functioneren op alle gebieden en ondersteunt de cliënt hierbij Verslavingsarts: De arts schrijft medicatie voor de cliënt voor als de cliënt op deze medicatie is geïndiceerd. Een goede nachtrust vindt de verslavingsarts belangrijk voor het goed kunnen functioneren van de cliënt. Tevens is een goede nachtrust erg belangrijk voor een goede gezondheid. Belangenafweging Alle betrokken personen in de casus hebben er belang bij dat dhr. zijn medicatie neemt. De medicatie wordt gegeven zodat dhr. een goede nachtrust heeft, een goede nachtrust beïnvloed heel veel dingen in een persoon zijn leven. De verpleegkundige kan hierbij dhr. goed uitleggen hoe het middel werkt en op de juiste tijden verstrekken. Tevens kan de verpleegkundige als het nodig is herhaalrecepten regelen voor de cliënt bij de verslavingsarts. Het belangrijke voor de verpleegkundige hierbij is het bevorderen van het adequaat innemen van de medicatie. Hiervoor ga ik dan ook vuistregels opstellen. Eigen mening Ik vind het belangrijk dat iemand goed kan functioneren met alle dagelijkse bezigheden. Daarom denk ik dat het nemen van de medicatie van belang is voor meneer. Ik kan de patiënt over dit onderwerp de benodigde informatie geven. Vuistregels 1 Controleer of de geselecteerde toedieningswijze effectief is; Controleer op bijwerkingen Ga periodiek met de cliënt na welke geneesmiddelen in welke dosering worden gebruikt. Overleg bij wijzigingen met de arts; Leer/informeer de cliënt zo nodig hoe hij het geneesmiddel moet toedienen; Geef de cliënt schriftelijke en visuele informatie om duidelijk te maken hoe het geneesmiddel moet worden toegediend; Leg de cliënt uit wanneer hij een arts dient te waarschuwen. Pagina 8 van 15

9 Verpleegsituatie 3 Coördinerend behandelaarschap iedere cliënt krijgt bij aanmelding een coördinerend behandelaar. Bij deze cliënt is de verpleegkundige ook de coördinerende behandelaar. Tijdens de gesprekken die hierbij horen wordt alles besproken waar de cliënt een hulpvraag bij heeft. Belangen Cliënt: Het is van belang voor de cliënt om een coördinerend behandelaar te hebben, omdat deze hem door de behandeling heen helpt. Tevens kan hij hiervan steun ervaren en alles mee bespreken waar de cliënt hulp bij nodig heeft. Familie: De familie wil dat dhr. van zijn verslaving af komt, van belang hiervoor is het. coördinerend behandelaarschap en de gesprekken die hierbij komen kijken. Soms wordt de familie actief betrokken bij het proces, in deze gevallen kunnen er ook systeemgesprekken plaats vinden Psycholoog: De psycholoog heeft in principe niks te maken met de coördinerende behandel gesprekken. Wel kan de coördinerend behandelaar overleggen met de psycholoog over bepaalde behandelingen voor de cliënt. Verpleegkundige: De verpleegkundige is in deze casus ook de coördinerend behandelaar. De gesprekken zijn voor de verpleegkundige van belang om zo te kunnen monitoren of er vooruitgang in de behandeling is of niet en welke problemen de cliënt nog ervaart. Verslavingsarts: De verslavingsarts ziet de cliënt 2x per jaar tijdens een PMO. Alle informatie die de coördinerend behandelaar rapporteert is voor de arts van belang wanneer zij de cliënt weer ziet voor een afspraak. Belangenafweging In deze situatie staan de belangen van de cliënt en die van de coördinerend behandelaar (verpleegkundige) voorop. Echter is het wel zo dat de familie hierin ook een belangrijke rol speelt. De steun van de familie zorgt er vaak voor dat iemand meer toewijding heeft tot het aanpassen van het verslavingsgedrag, en dus het op komen dagen op afspraken en het volgen van behandelingen. Het is wel zo dat als de cliënt niet meer geholpen wil worden het coördinerend behandelschap gestopt kan worden en de cliënt dan uitgeschreven kan worden bij de Brijder. Eigen mening Ik vind het voor deze cliënt belangrijk dat hij op de afspraken komt bij de coördinerend behandelaar. Bij de cliënt is er nog duidelijk sprake van middelenafhankelijkheid voor alcohol, cocaïne en nicotine. Hierbij denk ik dat het belangrijk is voor de cliënt dat hij voor deze middelenafhankelijkheden behandeld wordt. Vuistregels 1 Help de cliënt een te verwachten situationele en/of ontwikkelingscrisis te onderkennen en na te gaan welke gevolgen deze crisis voor hem en zijn gezin zal hebben; Pagina 9 van 15

10 Geef informatie over realistische verwachtingen met betrekking tot het gedrag van de cliënt; Help de cliënt na te gaan hoe en wie het probleem op kan lossen; Help de cliënt zo nodig na te gaan wie hem kan helpen bij de probleem oplossing en welke opties er met betrekking tot de te nemen actie voor hem open staan; Plan bezoeken op strategische momenten in de ontwikkeling/situatie; Bel de cliënt in de nazorgperiode op om te beoordelen of de besproken strategieën succesvol waren en of de cliënt nog behoefte heeft aan verdere steun. Betrek de familie/significante anderen zo nodig bij de zorg. Pagina 10 van 15

11 Verpleegsituatie 4 Wondzorg deze verpleegsituatie komt niet voor bij de besproken cliënt in mijn casus maar komt wel regelmatig voor. Cliënten krijgen hier soms te maken met Spuitabcessen. Deze spuitabcessen worden, nadat een arts deze behandeld heeft, wonden. Deze wonden worden hier verzorgt door de verpleegkundige. Belangen Cliënt: Een wond is zeer pijnlijk, zeker als deze een groter formaat heeft. Het is belangrijk dat deze hygiënisch verzorgd wordt, omdat er anders een vergrootte kans is op infectiegevaar. Dit kan gevaarlijke gevolgen voor de cliënt hebben zoals bloedvergiftiging. Familie: De familie heeft geen directe belangen hierbij. Echter is de gezondheid van de cliënt voor hun van groot belang en dus is een goede wondbehandeling indirect wel voor hun belangrijk. Tevens kunnen zij cliënt stimuleren de wond goed te laten verzorgen. Psycholoog: De psycholoog heeft geen directe belangen hierbij. Het is voor het geestelijke welzijn van de cliënt bevorderlijk wanneer zijn lichamelijke conditie goed is. Verpleegkundige: De verpleegkundige voert deze handeling uit bij de cliënt en probeert altijd de belangen van de cliënt te beschermen. Daarnaast ziet de verpleegkundige ook de gevolgen wanneer de wond niet goed behandeld heeft en kan zij de cliënt hier ook bewust van maken. Verslavingsarts: De arts is degene die de lichamelijke gezondheid van de cliént in de gaten houdt en 2x per jaar de PMO s uitvoert, tijdens deze PMO s wordt er gekeken hoe het op alle levensgebieden gaat met de cliënt. Bij lichamelijke klachten komt de cliënt vaak vaker op controle bij de verslavingsarts, dit is met een wond ook het geval. Zo kan de arts bekijken of er vooruitgang zit in de genezing of wanneer er een specialist bij moet komen. Belangenafweging Niet iedereen heeft er een direct belang bij maar uiteindelijk wel indirect. Daarom is het belangrijk dat de cliënt voor een goede gezondheid de wond goed laat behandelen. De belangen van de cliënt wegen het zwaarst maar de vakkennis van de arts en verpleegkundige hebben ook een grote invloed. Wanneer de cliënt medisch gezien niet de juiste keuze maakt met betrekking met de behandeling is het belangrijk dat de verpleegkundige en/of arts de cliënt goed inlichten over de gevolgen van zijn/haar keuze. Eigen mening Kijkend naar de belangen vind ik het belangrijk dat er een goede wondbehandeling komt voor de cliënt, zodat de wond zo goed mogelijk en zo snel mogelijk genezen kan. Ik vind het belangrijk dat de cliënt op de hoogte is van de gevolgen van de wond, maar ook waardoor dit veroorzaakt is zodat het in de toekomst mogelijk voorkomen kan worden. Tevens vind ik het erg belangrijk dat de wond goed schoon gehouden wordt. Pagina 11 van 15

12 Vuistregels 1 Verwijder pleisters en débris; Inspecteer de wond bij iedere verbandwissel; Controleer het aspect van de eventuele wondafscheiding; Reinig het gebied indien van toepassing met antibacteriële zeep; Spoel de wond zo nodig met een zoutoplossing Masseer het gebied rond de wond om circulatie te stimuleren; Werk steriel bij de wondverzorging; Vergelijk en noteer geregeld de conditie van de wond; Help de cliënt eventueel in een houding waarbij spanning op de wond voorkomen kan worden; Geef de cliënt/familie duidelijke instructies over de wondzorg. Pagina 12 van 15

13 Bijlage Bijlage 1; Bronnenlijst 1. J.C. McCloskey, G.M. Bulechek. Verpleegkundige interventies. Elsevier Gezondheidszorg; Maarsen: Nationale beroepscode van verpleegkundige en verzorgende Pagina 13 van 15

14 Bijlage 2; Stage opdracht verpleegbeleid Inleiding Verpleegkundige zorg wordt voor een belangrijk deel gestuurd door het verpleegplan. Naast het verpleegplan zijn er nog andere factoren die zorgverlening aan patiënten beïnvloedt. Denk hierbij aan factoren vanuit de instellingsorganisatie, vanuit het team verpleegkundigen en vanuit de medepatiënten. In de uitvoering van de zorgverlening moet dan ook vaak een afweging van verschillende belangen gemaakt worden. Deze afweging gebeurt vaak impliciet. Door verpleegbeleid (individueel, per patiëntencategorie, in mono -of multidisciplinaire context) te ontwikkelen wordt ervoor gezorgd dat veel voorkomende afwegingen verantwoord worden genomen. Verpleegbeleid kan dan ook omschreven worden als: Vuistregels voor het nemen van beslissingen door verpleegkundigen en verzorgenden ten einde verpleegkundige zorg efficiënt en effectief te sturen naar een patiëntgericht doel (Pool, 2000). Opdracht Breng het (impliciet) verpleegbeleid ten aanzien van een patiënt in kaart. Deze patiënt behoeft zorg vanuit een multidisciplinair team en de context betreft een niet standaard verpleegsituatie. Ontwerp expliciet en onderbouwd verpleegbeleid voor deze patiënt. Voorbereiding 1..Selecteer verschillende patiënten die op jouw stageafdeling worden verpleegd, waarbij duidelijk sprake is van impliciet verpleegbeleid. Kies één van de geselecteerde patiënten onder andere op basis van onderstaande criteria: Er is sprake van zorgverlening door een multidisciplinair team, Er is sprake van een niet-standaard verpleegsituatie, Je bent volledig op de hoogte van minimaal 4 verschillende verpleegsituaties bij de gekozen patiënt, waarbij sprake was van impliciet verpleegbeleid. Planning en uitvoering 2. Maak een plan voor het verzamelen en analyseren van gegevens over de verschillende factoren die een rol spelen in vier verschillende verpleegsituaties bij de geselecteerde patiënt (welke factoren en/of personen, wat is hun belang en waarom, wat is hun invloed, wat is hun positie, hoe is dat belang/die invloed merkbaar, welke factoren en/of personen zijn beïnvloedbaar enz.). 3. Voer het plan uit. Verslag 4. Beschrijf in een paper (3 A4) welke belangen er vanuit elke betrokkenen een rol speelden in die vier situaties. Geef weer welke invloed ze uitoefenen en hoe ze dit doen. Beschrijf op welke wijze er in de vier situaties een belangenafweging plaatsvond, door wie en hoe die belangenafweging uitviel. Pagina 14 van 15

15 Leg uit hoe jij in die situaties de belangenafweging gemaakt zou hebben en verantwoord je keuze. Formuleer vanuit bovenstaande analyse vuistregels voor de verpleegkundige zorg die verpleegkundigen en verzorgenden in staat stellen de verpleegkundige zorg voor die patiënt efficiënt en effectief te sturen naar een patiëntgericht doel (verpleegbeleid). 5. Lever het verslag in bij je werkbegeleider. Indien het team dit wenst, bespreek je het verslag in het verpleegkundig team. Beoordeling De werkbegeleider beoordeelt het verslag op juistheid van de gegevens. De stagedocent beoordeelt de definitieve uitwerking, en maakt hierbij gebruik van de beoordelingscriteria en het beoordelingsformulier. Beoordelingscriteria 1. De belangen van elk van de betrokkenen zijn helder en volledig in kaart gebracht. 2. De belangenafweging is transparant. 3. Het patiëntenbelang is in de belangenafweging duidelijk herkenbaar. 4. Het verpleegbeleid is gebaseerd op de beschreven belangen en de belangenafweging. 5. Het patiëntenbelang is in het verpleegbeleid duidelijk herkenbaar. 6. Het verpleegbeleid omvat vuistregels die duidelijk zijn voor iedereen die er mee moet werken. 7. Het verpleegbeleid geeft efficiënte en effectieve sturing. 8. De keus van het verpleegbeleid en de vuistregels is onderbouwd. Indien de stagiaire het verpleegbeleid in het team heeft gepresenteerd, worden de volgende beoordelingscriteria ook bij de beoordeling betrokken: 1. De keus van de patiënt wordt toegelicht. 2. De belangen van de betrokkenen zijn vermeld. 3. De belangenafweging wordt helder gepresenteerd. 4. Het ontworpen verpleegbeleid met vuistregels wordt helder gepresenteerd en verantwoord. Pagina 15 van 15

De beroepsopdracht orale medicatietoediening. Voor studenten verpleegkunde: topklinische, BOL, HBO-V, AMV.

De beroepsopdracht orale medicatietoediening. Voor studenten verpleegkunde: topklinische, BOL, HBO-V, AMV. De beroepsopdracht orale medicatietoediening. Voor studenten verpleegkunde: topklinische, BOL, HBO-V, AMV. 1 Inleiding In dit onderdeel beschrijven we de beroepsopdracht, maar allereerst krijg je algemene

Nadere informatie

Motiverende gespreksvoering

Motiverende gespreksvoering Motiverende gespreksvoering Naam Saskia Glorie Student nr. 500643719 SLB-er Yvonne Wijdeven Stageplaats Brijder verslavingszorg Den Helder Stagebegeleider Karin Vos Periode 04 september 2013 01 februari

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak D Startbekaam

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak D Startbekaam OPLEIDING tot Verzorgende-IG Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak D Startbekaam Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2010-2011 Fase: Startbekaam Naam student:. 1 D1.T1.KP.start.

Nadere informatie

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg.

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg. Nikki van der Meer. Stage eindverslag Stage Cordaan Thuiszorg. Klas: lv13-4agz2 Student nummer: 500631386 Docentbegeleider: Marieke Vugts Werkbegeleider: Linda Pieterse Praktijkopleider: Evelien Rijkhoff

Nadere informatie

Protocol 3: Geneesmiddelen en Medisch Handelen 1 (GMMH) KDV t Sprookjesland

Protocol 3: Geneesmiddelen en Medisch Handelen 1 (GMMH) KDV t Sprookjesland Protocol 3: Geneesmiddelen en Medisch Handelen 1 (GMMH) KDV t Sprookjesland 1 Laatste versie: 27 januari 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3. Geneesmiddelen verstrekking op verzoek 3.1. Huid- en wondverzorging

Nadere informatie

Methotrexaat bij reumatische aandoeningen. Maatschap Interne Geneeskunde IJsselland Ziekenhuis

Methotrexaat bij reumatische aandoeningen. Maatschap Interne Geneeskunde IJsselland Ziekenhuis Methotrexaat bij reumatische aandoeningen Maatschap Interne Geneeskunde IJsselland Ziekenhuis Inleiding U heeft van uw behandelend arts het medicijn methotrexaat voorgeschreven gekregen. Om dit medicijn

Nadere informatie

(Docentenhandleiding) Rollenspel

(Docentenhandleiding) Rollenspel (Docentenhandleiding) Rollenspel Een rollenspel is als het ware een klein toneelstukje. In een rollenspel komen personages aan bod die bepaalde eigenschappen of een doel in het verhaal hebben. De bedoeling

Nadere informatie

Staat uw leven in het teken van drank en drugs? Een opname biedt uitkomst!

Staat uw leven in het teken van drank en drugs? Een opname biedt uitkomst! Staat uw leven in het teken van drank en drugs? Een opname biedt uitkomst! KLINISCHE BEHANDELING: ALS U DE CONTROLE OVER UW LEVEN TERUG WILT Onderdeel van Arkin Stoppen met alcohol of drugs en uw manier

Nadere informatie

Beter voorbereid met ontslag. Effectief communiceren tijdens het ontslaggesprek

Beter voorbereid met ontslag. Effectief communiceren tijdens het ontslaggesprek Beter voorbereid met ontslag Effectief communiceren tijdens het ontslaggesprek Programma Inleiding ontslaggesprek relevantie moeder - evaluatieproject Beter voorbereid met ontslag : resultaten voormeting

Nadere informatie

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage.

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage. Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Coachend begeleiden en sociaal activeren Cursus Gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg,

Nadere informatie

Het verzorgen van rode en gele wonden bij een zorgvrager

Het verzorgen van rode en gele wonden bij een zorgvrager 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Opdrachtformulier Het verzorgen van rode en gele wonden bij een zorgvrager Naam student: Datum: Voordat je gaat oefenen 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer

Nadere informatie

Protocol ADHD bij verslaving 139

Protocol ADHD bij verslaving 139 Bijlage 12 Checklist Coaching Protocol ADHD bij verslaving 139 CHECKLIST ADHD-COACH Naam Cliënt: Naam Coach: Geboortedatum cliënt dag maand jaar De start van dit coordinerende coachingstraject vindt plaats

Nadere informatie

Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden

Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden DAGBEHANDELING: DRIE DAGEN PER WEEK, TWAALF WEKEN LANG Onderdeel van Arkin De intensieve behandeling tijdens de Dagbehandeling helpt om uw verslaving

Nadere informatie

Stichting de Blauwe Loper. A 16 Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school

Stichting de Blauwe Loper. A 16 Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school Stichting de Blauwe Loper A 16 Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school Inhoudsopgave 1 Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen 3 2. Het kind wordt ziek op school 3 3.

Nadere informatie

Beleid medicijngebruik en medisch handelen op NBS De Hoogakker

Beleid medicijngebruik en medisch handelen op NBS De Hoogakker Beleid medicijngebruik en medisch handelen op NBS De Hoogakker 0 Inhoudsopgave blz 1. Aanleiding 2 2. Visie 2 3. Doelstellingen 2 4. Situaties 2 4.1 Drietal scenario s 2 4.1.1.Het kind wordt ziek op school.

Nadere informatie

Praktijkopdracht Klinisch Redeneren

Praktijkopdracht Klinisch Redeneren Praktijkopdracht Klinisch Redeneren Inleiding Via deze praktijkopdracht werk je aan je verpleegkundige vakdeskundigheid. De opdracht helpt je om achtergrondkennis te verwerven van de patiënten binnen het

Nadere informatie

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied intensive

Nadere informatie

Medicijngebruik registreren

Medicijngebruik registreren 1 1 1 1 1 1 0 1 0 Opdrachtformulier Medicijngebruik registreren Naam student: Datum: Voordat je gaat oefenen 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek

Nadere informatie

Behandeling van reumatische klachten met medicijnen

Behandeling van reumatische klachten met medicijnen Behandeling van reumatische klachten met medicijnen Metoject Behandeling met Metoject In overleg met uw reumatoloog wordt u binnenkort voor uw reumatische klachten behandeld met het geneesmiddel Metoject.

Nadere informatie

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Inleiding

Nadere informatie

Prednison (corticosteroïden)

Prednison (corticosteroïden) Prednison (corticosteroïden) Medicatie bij de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa MDL-centrum IJsselland Ziekenhuis www.mdlcentrum.nl Uw MDL-arts (maag-, darm- en leverarts) heeft u Prednison voorgeschreven

Nadere informatie

Protocol. Gebruik geneesmiddelen en medisch handelen. Structuur deel

Protocol. Gebruik geneesmiddelen en medisch handelen. Structuur deel Protocol Gebruik geneesmiddelen en medisch handelen Structuur deel Primair proces Datum vaststelling Versie 1.0 06 november 2013 Datum herijking Voorgaande versies Verantwoording Uitwerken met Advies van

Nadere informatie

Geïntegreerde behandeling van patiënten met schizofrenie en middelengebruik

Geïntegreerde behandeling van patiënten met schizofrenie en middelengebruik Geïntegreerde behandeling van patiënten met schizofrenie en middelengebruik Saskia van Duin - verpleegkundig specialist GGZ Melchiord Ricardo - ervaringsdeskundige Ellen Struik teamleider DD kliniek GGZ

Nadere informatie

10 tips voor een veilig geneesmiddelengebruik. 18 november 2013 az Sint-Blasius Dendermonde Meer info? info@azsintblasius.be

10 tips voor een veilig geneesmiddelengebruik. 18 november 2013 az Sint-Blasius Dendermonde Meer info? info@azsintblasius.be 10 tips voor een veilig geneesmiddelengebruik 18 november 2013 az Sint-Blasius Dendermonde Meer info? info@azsintblasius.be Als je ziek bent of ouder wordt moet je vaak verschillende geneesmiddelen innemen.

Nadere informatie

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid Volwassenen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Verslavingszorg Introductie Verslavingszorg verleent hulp aan volwassenen met problematisch gebruik van alcohol, drugs, medicijnen, gameverslaving en met

Nadere informatie

Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik Inleiding In deze brochure geven wij u informatie over de

Nadere informatie

Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs

Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs 1 Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen Inhoudsopgave

Nadere informatie

Protocol Medisch Handelen & Medicijnverstrekking op het Johannes Fontanus College

Protocol Medisch Handelen & Medicijnverstrekking op het Johannes Fontanus College Protocol Medisch Handelen & Medicijnverstrekking op het Johannes Fontanus College 1 INLEIDING BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN In dit protocol wordt een onderscheid gemaakt tussen medisch handelen in het algemeen

Nadere informatie

Protocol medicijnen op school

Protocol medicijnen op school 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding over medicijnverstrekking 2. Het kind wordt ziek op school 3. Het verstrekken van medicijnen op verzoek 4. Wettelijke regels 5. Aansprakelijkheid Bijlagen: 1. Verklaring toestemming

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 95530 en 95520 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

Het gebruik van morfine en veel voorkomende vragen

Het gebruik van morfine en veel voorkomende vragen Het gebruik van morfine en veel voorkomende vragen Albert Schweitzer ziekenhuis januari 2015 pavo 0437 Inleiding Uw arts heeft u morfineachtige pijnstillers (zie tabel) voorgeschreven tegen de pijn. Deze

Nadere informatie

Welke patiënten zijn geschikt voor MTX?

Welke patiënten zijn geschikt voor MTX? Methotrexaat (MTX) Wat is methotrexaat (MTX) MTX is een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling bij ernstige psoriasis. Aanvankelijk werd het gebruikt bij de behandeling van kanker. Bij toeval

Nadere informatie

Palliatieve zorg. Onderdeel: Palliatieve verpleegkunde. Naam: Sanne Terpstra Studentennummer: 500646500 Klas: 2B2

Palliatieve zorg. Onderdeel: Palliatieve verpleegkunde. Naam: Sanne Terpstra Studentennummer: 500646500 Klas: 2B2 Palliatieve zorg Onderdeel: Palliatieve verpleegkunde Naam: Sanne Terpstra Studentennummer: 500646500 Klas: 2B2 Inhoudsopgave Inleiding Blz 2 Verpleegkundige diagnoses Blz 3 Beoogde resultaten Blz 3 Interventies

Nadere informatie

INSTRUCTIEBROCHURE. voor mensen die Metoject 50 mg/ml gebruiken

INSTRUCTIEBROCHURE. voor mensen die Metoject 50 mg/ml gebruiken INSTRUCTIEBROCHURE voor mensen die Metoject 50 mg/ml gebruiken Inhoud Pagina Inleiding 3 Hoe wordt Metoject 50 mg/ml gebruikt? 4 Het vermijden van plaatselijke huidirritatie 7 Het vermijden van verharding

Nadere informatie

GGzE centrum psychotische stoornissen. Act. Zorg bij de eerste psychose. Informatie voor cliënten >>

GGzE centrum psychotische stoornissen. Act. Zorg bij de eerste psychose. Informatie voor cliënten >> GGzE centrum psychotische stoornissen Act Zorg bij de eerste psychose Informatie voor cliënten >> Uw klachten de baas en het dagelijks leven weer oppakken GGzE centrum psychotische stoornissen geeft behandeling

Nadere informatie

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel Soort Werksituatie Verdieping doelgroepen Cursus Medewerkers maatschappelijke zorg zijn werkzaam in instellingen voor wonen, dagbesteding en vrije tijd

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

Tocilizumab. Roactemra

Tocilizumab. Roactemra Tocilizumab Roactemra Inhoudsopgave Wanneer wordt het gebruikt en hoe werkt het 3 Hoe wordt het gebruikt? 3 Mogelijke bijwerkingen 4 Andere geneesmiddelen 5 Zwangerschap en borstvoeding 5 Autorijden 5

Nadere informatie

Protocol. Medicijnverstrekking en medische handelingen op SKOFV- scholen

Protocol. Medicijnverstrekking en medische handelingen op SKOFV- scholen Protocol Medicijnverstrekking en medische handelingen op SKOFV- scholen Februari 2011 0 Inhoudsopgave Inleiding Het kind wordt ziek op school Het verstrekken van medicijnen op verzoek Medische handelingen

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot dialyse verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot dialyse verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot dialyse verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot dialyse verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied van de dialyse

Nadere informatie

Klinisch redeneren Take-home toets

Klinisch redeneren Take-home toets Klinisch redeneren Take-home toets Naam: Joyce Stuijt Klas: 1F2 Docent: S. Verschueren Datum: 23 januari 2012 Studentnr: 500635116 Inhoudsopgave Casus 3 Diagnose 4 Prognose 4 Resultaatsklasse 5 Beoogd

Nadere informatie

Protocol. Medicijnverstrekking en medische handelingen. Stichting Invitare 2013. 2013 protocol medicijnverstrekking Invitare

Protocol. Medicijnverstrekking en medische handelingen. Stichting Invitare 2013. 2013 protocol medicijnverstrekking Invitare Protocol Medicijnverstrekking en medische handelingen Stichting Invitare 2013 2013 protocol medicijnverstrekking Invitare Inhoudsopgave Het kind wordt ziek op school 2 Het verstrekken van medicijnen op

Nadere informatie

PIJN BIJ KANKER SUPPLEMENT INFORMATIEWIJZER ONCOLOGIE. Inhoudsopgave 1. Inleiding

PIJN BIJ KANKER SUPPLEMENT INFORMATIEWIJZER ONCOLOGIE. Inhoudsopgave 1. Inleiding SUPPLEMENT INFORMATIEWIJZER ONCOLOGIE PIJN BIJ KANKER Inhoudsopgave. Inleiding. Pijn bij kanker. Gevolgen van pijn. Slaap en vermoeidheid. Bewegen. Stemming. Behandeling van pijn. Pijnstillers. Doorbraakpijn.

Nadere informatie

Palliatieve zorg: Ethiek

Palliatieve zorg: Ethiek Palliatieve zorg: Ethiek Hogeschool van Amsterdam Naam: Lauri Linn Konter Studentnr: 500642432 Klas: Lv12-2E2 Jaar: 2012-2013 Docent: P. Vleugels Inhoudsopgave Inleiding Blz: 3 Omschrijving praktijksituatie

Nadere informatie

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Inleiding In deze brochure geven wij

Nadere informatie

Patiënte krijgt na ziekenhuisopname dubbele dosering methotrextaat. WPM 822

Patiënte krijgt na ziekenhuisopname dubbele dosering methotrextaat. WPM 822 Patiënte krijgt na ziekenhuisopname dubbele dosering methotrextaat. WPM 822 MTX 822-1 Patiënte krijgt via de poliklinische apotheek 17.5 mg MTX injectie i.m.(?) Openbare apotheek stelt weekdosering van

Nadere informatie

Medische situaties op Konot-scholen

Medische situaties op Konot-scholen Medische situaties op Konot-scholen 1 Inhoud Beleid t.a.v. medische situaties op Konot-scholen Inleiding 3 Konot beleid 3 Medische situaties op school Inleiding 4 Aansprakelijkheid 4 De situaties 1. Het

Nadere informatie

TRAINING WERKBEGELEIDING

TRAINING WERKBEGELEIDING TRAINING WERKBEGELEIDING Door Martje Kuijlenburg Student no: 500618854 Jaar 3 Hogere Beroepsopleiding Verpleegkunde In opdracht van: de Hogeschool van Amsterdam Docent: Yvonne van Marle INHOUDSOPGAVE Inleiding...

Nadere informatie

Medicatie bij de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa Prednison (corticosteroïden)

Medicatie bij de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa Prednison (corticosteroïden) Medicatie bij de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa Prednison (corticosteroïden) Maag-, Darm- en Leverziekten IJsselland Ziekenhuis Uw MDL-arts (maag-, darm- en leverarts) heeft u Prednison voorgeschreven

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken. Beroepstaak E. Niveau Gevorderd 2

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken. Beroepstaak E. Niveau Gevorderd 2 OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken Beroepstaak E Niveau Gevorderd 2 Datum: Juni 2012 Cohort: 2012-2013 KD: 2009-2010 INLEIDING

Nadere informatie

PROTOCOL MEDISCH HANDELEN & MEDICIJNVERSTREKKING

PROTOCOL MEDISCH HANDELEN & MEDICIJNVERSTREKKING PROTOCOL MEDISCH HANDELEN & MEDICIJNVERSTREKKING 2015 2016 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Leerling wordt ziek of raakt gewond op school 4 3. Het verrichten van reguliere medische handelingen 5 4. Het verstrekken

Nadere informatie

Patiëntenbrochure. Internet: www.apotheekzorg.nl Telefoon: 0800-766 74 636 (0800-POMPINFO) E-mail: apogo@apotheekzorg.nl.

Patiëntenbrochure. Internet: www.apotheekzorg.nl Telefoon: 0800-766 74 636 (0800-POMPINFO) E-mail: apogo@apotheekzorg.nl. Patiëntenbrochure Internet: www.apotheekzorg.nl Telefoon: 0800-766 74 636 (0800-POMPINFO) E-mail: apogo@apotheekzorg.nl Versie: Datum: APO112502 25 februari 2011 Aan deze brochure kunnen geen rechten worden

Nadere informatie

Medische handelingen op de scholen van Fluenta (protocol) Naam document: Aangeboden aan College van Bestuur: 30-03-2015

Medische handelingen op de scholen van Fluenta (protocol) Naam document: Aangeboden aan College van Bestuur: 30-03-2015 Naam document: Versie: Behandeld in de commissie: Medische handelingen op de scholen van Fluenta (protocol) Concept Commissie Onderwijs Aangeboden aan College van Bestuur: 30-03-2015 Advisering directie-overleg:

Nadere informatie

Mobiele wondzorg van HARTMANN

Mobiele wondzorg van HARTMANN Mobiele wondzorg van HARTMANN Wond 3.0 HARTMANN mobiele wondzorg In een zorgcentrum of bij de cliënt thuis, als het om wondverzorging gaat zijn verpleegkundigen beter uitgerust als zij kunnen beschikken

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid Deeltijdbehandeling Informatie voor cliënten Ouderen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Ouderen Deeltijdbehandeling De Divisie Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van

Nadere informatie

Draaiboek transmurale overdracht voor patiënten met medicatie intraveneus als behandeling in thuissituatie

Draaiboek transmurale overdracht voor patiënten met medicatie intraveneus als behandeling in thuissituatie Draaiboek transmurale overdracht voor patiënten met medicatie intraveneus als behandeling in thuissituatie Onderstaande beschrijving geeft weer op welke wijze patiënten die zijn opgenomen in het ziekenhuis,

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school. CSG Willem de Zwijger Schoonhoven

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school. CSG Willem de Zwijger Schoonhoven Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school CSG Willem de Zwijger Schoonhoven Schoonhoven, september 2014 1 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding.... 3 2.0 Het kind wordt ziek op school.. 4 3.0 Het

Nadere informatie

Infectie bij een prothese

Infectie bij een prothese Infectie bij een prothese U bent nu opgenomen op de verpleegafdeling Orthopedie omdat er mogelijk sprake is van een infectie bij uw prothese. In deze folder vindt u informatie over een infectie en de

Nadere informatie

MEDISCH HANDELINGSPROTOCOL

MEDISCH HANDELINGSPROTOCOL MEDISCH HANDELINGSPROTOCOL S t i c h t i n g R O C W E S T - B R A B A N T Versie 14.07.2014 Juridische Dienstverlening Bedrijfsvoering 1 MEDISCH HANDELINGSPROTOCOL INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding over medicijnverstrekking

Nadere informatie

Eindopdracht Verbeterplan zorg aan chronisch zieken

Eindopdracht Verbeterplan zorg aan chronisch zieken OEFENTOETS 2 Dit document bevat een uitwerking van de eindopdracht behorende bij de Praktijkcursus Gezondheidszorg, namelijk het schrijven van een verbeterplan voor de zorg aan chronisch zieke patiënten

Nadere informatie

Stoppen met drank of drugs en gewoon blijven werken

Stoppen met drank of drugs en gewoon blijven werken Stoppen met drank of drugs en gewoon blijven werken AVONDPROGRAMMA Onderdeel van Arkin U wilt uw leven niet meer laten overheersen door uw verslaving. Maar tijdens de behandeling wel blijven werken. Met

Nadere informatie

Protocollen, regelingen en afspraken

Protocollen, regelingen en afspraken STICHTING OPENBAAR PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS LEIDEN Protocollen, regelingen en afspraken 4J Medische Handelingen aug. 2010 Inleiding Onderwijspersoneel wordt regelmatig geconfronteerd met leerlingen

Nadere informatie

Verdachte Plekjes Poli

Verdachte Plekjes Poli Verdachte Plekjes Poli Informatie voor patiënten F0863-3104 december 2011 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam 070

Nadere informatie

Cognitieve gedragstherapie een effectieve psychotherapie

Cognitieve gedragstherapie een effectieve psychotherapie Cognitieve gedragstherapie een effectieve psychotherapie Informatie voor mensen die hun probleem willen aanpakken 2 3 Cognitieve gedragstherapie Een effectieve psychotherapie In deze brochure kunt u lezen

Nadere informatie

Behandelprogramma. Pijnrevalidatie

Behandelprogramma. Pijnrevalidatie Behandelprogramma Pijnrevalidatie Iedereen is anders. Elke situatie is anders en elk herstelproces verloopt anders. Dat realiseren wij ons heel goed. Om u voorafgaand aan uw opname en/of behandeling bij

Nadere informatie

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde Stagegids Jaar 4 Stagegids Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II Regulier Studiejaar 2014-2015 Amsterdam School of Health Professions Opleiding

Nadere informatie

Beter geïntegreerd! Wat zeggen de richtlijnen?

Beter geïntegreerd! Wat zeggen de richtlijnen? Beter geïntegreerd! Wat zeggen de richtlijnen? Beter geïntegreerd! Wat zeggen de richtlijnen? Richtlijnen Casus IDDT Richtlijnen, wat zeggen ze niet! Richtlijnen Dubbele Diagnose, Dubbele hulp (2003) British

Nadere informatie

Protocol voor medicijnverstrekking en medisch handelen Protocol voor medicijnverstrekking en medisch handelen

Protocol voor medicijnverstrekking en medisch handelen Protocol voor medicijnverstrekking en medisch handelen Protocol voor medicijnverstrekking en medisch handelen M.M. Oosterbaan Oktober 2013 1 Inhoudsopgave: 0. Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen 1. Het kind wordt ziek op school 2. Het verstrekken

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak E Beginner Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: Juli 2013 Fase: beginner Naam deelnemer:. 2

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Ouderen

Deeltijdbehandeling. Ouderen Deeltijdbehandeling Ouderen Deeltijdbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan

Nadere informatie

Eindopdracht Verbeterplan zorg aan chronisch zieken

Eindopdracht Verbeterplan zorg aan chronisch zieken OEFENTOETS 1 Dit document bevat een uitwerking van de eindopdracht behorende bij de Praktijkcursus Gezondheidszorg, namelijk het schrijven van een verbeterplan voor de zorg aan chronisch zieke patiënten

Nadere informatie

Stageopdracht: plannen van zorg. Geschreven door Sanne Terpstra.

Stageopdracht: plannen van zorg. Geschreven door Sanne Terpstra. Stageopdracht: plannen van zorg. Geschreven door Sanne Terpstra. Deze opdracht heb ik uitgevoerd door eerst de manier van de afdeling te hanteren. Samen met mijn werkbegeleider heb ik het zorgplan van

Nadere informatie

Inleiding Wat is Methotrexaat? Voor welke patiënten is Methotrexaat geschikt? Wanneer mag Methotrexaat niet gebruikt worden?

Inleiding Wat is Methotrexaat? Voor welke patiënten is Methotrexaat geschikt? Wanneer mag Methotrexaat niet gebruikt worden? METHOTREXAAT 1173 Inleiding In deze folder vindt u informatie over de werking en bijwerkingen van Methotrexaat. De folder is bedoeld voor psoriasispatiënten die behandeld worden met Methotrexaat. Wat is

Nadere informatie

Inhoud Hoe BRAVO ben jij?

Inhoud Hoe BRAVO ben jij? Inhoud Hoe BRAVO ben jij? Inleiding 2 De behandeling van een aandoening 2 Medicijnen 2 Leefstijl 5 Een verergering van je klachten 6 Jouw behandelplan 8 Bewegen 8 Roken 8 Alcohol en voeding 8 Ontspanning

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking & medisch handelen

Protocol medicijnverstrekking & medisch handelen Protocol medicijnverstrekking & medisch handelen november 2010 Inhoud Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen... 3 Het kind wordt ziek op school... 3 Het verstrekken van medicijnen op verzoek...

Nadere informatie

Pijn. Doel / Interventies

Pijn. Doel / Interventies Pijn Doel / Interventies Datum : Evaluatie datum : Verpleegkundige : Verpleegkundige doelen De patiënt geeft aan geen pijn te ervaren of de pijn op een aanvaardbaar niveau te ervaren De patiënt signaleert

Nadere informatie

STAGE WERK PLAN Jaar 2

STAGE WERK PLAN Jaar 2 STAGE WERK PLAN Jaar 2 Naam: Danissa Loocks Locatie: Mentrum Kliniek 1 e Constatijn Huygensstraat. Afdeling: 3A Werkbegeleider: Evelien van Delft Praktijkbegeleider: Jan Kasius Periode: 6 Februari 2013-28

Nadere informatie

Protocol medisch handelen en medicijnverstrekking aan leerlingen

Protocol medisch handelen en medicijnverstrekking aan leerlingen Protocol medisch handelen en medicijnverstrekking aan leerlingen 2015 Voorwoord: De maatschappij vraagt en verwacht steeds meer van scholen om kinderen optimaal te begeleiden en te stimuleren. Dat is goed

Nadere informatie

Suïcidepreventiebeleid binnen een organisatie 10/10/2014

Suïcidepreventiebeleid binnen een organisatie 10/10/2014 Wat is een suïcidepreventiebeleid? Suïcidepreventiebeleid binnen een organisatie 10/10/2014 Een stappenplan waarin uitgeschreven staat hoe er binnen een organisatie met suïcidaliteit wordt omgegaan en

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 95530 en 95520 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

Pijn bij kanker. Interne Geneeskunde / Oncologie IJsselland Ziekenhuis

Pijn bij kanker. Interne Geneeskunde / Oncologie IJsselland Ziekenhuis Pijn bij kanker Interne Geneeskunde / Oncologie IJsselland Ziekenhuis Wat is pijn? Pijn is een onaangenaam gevoel. Het kan op verschillende manieren ontstaan en het kan op verschillende manieren worden

Nadere informatie

MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten

MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten Brengt medische en psychische kennis samen MedPsych Center (MPC) voor klinische patiënten 1. Welkom 3 2. Voor welke patiënten is de MPU bedoeld? 3 3. Wachtlijst

Nadere informatie

GGzE centrum psychotische stoornissen. Algemene informatie >>

GGzE centrum psychotische stoornissen. Algemene informatie >> GGzE centrum psychotische stoornissen GGzE centrum psychotische stoornissen Algemene informatie >> We zijn er zowel voor mensen met een eerste psychose als voor mensen met langer durende psychotische klachten.

Nadere informatie

mbo-v BBL Werken en leren bij Dimence Ontdek de veelzijdigheid van de ggz Contactgegevens Dimence, september 2013

mbo-v BBL Werken en leren bij Dimence Ontdek de veelzijdigheid van de ggz Contactgegevens Dimence, september 2013 mbo-v BBL Werken en leren bij Dimence Contactgegevens Team V-opleiding & Scholing Nico Bolkesteinlaan 1 7416 SB Deventer 0570 680 800 www.dimence.nl g e e s t e l i j k e g e z o n d h e i d s z o r g

Nadere informatie

Protocol. Medicijnverstrekking. Medisch handelen. school

Protocol. Medicijnverstrekking. Medisch handelen. school Protocol Medicijnverstrekking en Medisch handelen op school Stichting Aandacht+ 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen... 3 2 De leerling wordt ziek op school... 3

Nadere informatie

Behandeling van Hepatitis C

Behandeling van Hepatitis C Behandeling van Hepatitis C MDL-centrum IJsselland Ziekenhuis www.mdlcentrum.nl Inleiding Uw behandelend arts heeft bij u Hepatitis C geconstateerd. De MDL-verpleegkundige gaat u begeleiden bij het behandelen

Nadere informatie

Ondersteunen bij huishouden en wonen

Ondersteunen bij huishouden en wonen Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij huishouden en wonen Crebonummer: 92640 Opleiding Helpende Zorg en Welzijn Kwalificatieniveau 2 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e druk: juli

Nadere informatie

Ouderenpsychiatrie Maarsheerd

Ouderenpsychiatrie Maarsheerd Centrum voor Neuropsychiatrie Ouderenpsychiatrie Maarsheerd Specialistische hulp aan mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel Kliniek en deeltijdbehandeling Informatie Informatie voor verwijzers voor

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking en medische handelingen

Protocol medicijnverstrekking en medische handelingen Protocol medicijnverstrekking en medische handelingen Leraren op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn,

Nadere informatie

Algemene Informatie. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Verslavingszorg. voor geestelijke gezondheid

Algemene Informatie. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Verslavingszorg. voor geestelijke gezondheid Algemene Informatie Informatie voor cliënten Verslavingszorg Mondriaan voor geestelijke gezondheid Uw hulpvraag staat bij ons centraal. Wie zijn wij? De Divisie Verslavingszorg is één van de vijf divisies

Nadere informatie

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Toedienen van medicijnen 6

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Toedienen van medicijnen 6 Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Toedienen van medicijnen 6 Medicatieveiligheid Medicatieveiligheid verdient aandacht omdat er veel fouten gemaakt worden bij het gebruik van

Nadere informatie

Generalistische Basis GGZ berkel-b

Generalistische Basis GGZ berkel-b Generalistische Basis GGZ berkel-b Generalistische Basis GGZ Aansluiting vinden bij leeftijdsgenoten, opletten in de klas, omgaan met emoties en opkomen voor jezelf; zomaar een aantal vaardigheden die

Nadere informatie

Methotrexaat (Ledertrexate, Emthexate )

Methotrexaat (Ledertrexate, Emthexate ) Methotrexaat (Ledertrexate, Emthexate ) Uw behandelend arts heeft u methotrexaat voorgeschreven. Deze folder geeft informatie over dit geneesmiddel. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan

Nadere informatie

Prednison of Prednisolon

Prednison of Prednisolon Prednison of Prednisolon Prednison of Prednisolon Uw maag, darm- en leverarts heeft in overleg met u besloten u te gaan behandelen met Prednison. Dit geneesmiddel dient ter behandeling van de ziekte van

Nadere informatie

Langdurige slapeloosheid. Diagnose en behandeling van insomnie

Langdurige slapeloosheid. Diagnose en behandeling van insomnie Langdurige slapeloosheid Diagnose en behandeling van insomnie We spreken van langdurige slapeloosheid ofwel chronische insomnie als het niet in slaap vallen, het niet kunnen doorslapen en/of veel te vroeg

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking en medische handelingen van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs te Lelystad

Protocol medicijnverstrekking en medische handelingen van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs te Lelystad Protocol medicijnverstrekking en van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs te Lelystad Dit protocol is van kracht per 1 april 2012 Vaststelling DB 14-02-2012 1 Inhoudsopgave: Inleiding.... pag.

Nadere informatie

CARDIOLOGIE. Zelf kunt u dagelijks uw gewicht opschrijven. Ook als uw bloeddruk en pols zijn opgemeten, kunnen deze waarden worden genoteerd.

CARDIOLOGIE. Zelf kunt u dagelijks uw gewicht opschrijven. Ook als uw bloeddruk en pols zijn opgemeten, kunnen deze waarden worden genoteerd. CARDIOLOGIE Hartfalendagboek In dit hartfalendagboek worden gegevens genoteerd over uw gezondheid. Het dagboek helpt u en uw hulpverleners om inzicht te krijgen in uw lichamelijke conditie en het verloop

Nadere informatie

school honoreert de ziekmelding school honoreert de ziekmelding niet school verstrekt geen medicatie*

school honoreert de ziekmelding school honoreert de ziekmelding niet school verstrekt geen medicatie* protocol medisch handelen en medicijnverstrekking leerling mag van ouders zelfstandig naar huis leerling gaat naar huis en er wordt naar school gebeld als hij veilig thuis is leerling wordt ziek op school

Nadere informatie

Naam van de opleiding : Freedom from Addiction Naam van de docent (en) : Dr Robert Dee McDonald Henk de Vos

Naam van de opleiding : Freedom from Addiction Naam van de docent (en) : Dr Robert Dee McDonald Henk de Vos Studie plan Naam van de opleiding : Freedom from Addiction Naam van de docent (en) : Dr Robert Dee McDonald Henk de Vos Totale duur van de opleiding 3 dagen Totaal aantal dagen 3 Totaal aantal uren 24

Nadere informatie

Zorg en behandeling rondom het levenseinde. Het beleid van de Frankelandgroep inzake reanimatie, palliatieve sedatie, versterving en euthanasie

Zorg en behandeling rondom het levenseinde. Het beleid van de Frankelandgroep inzake reanimatie, palliatieve sedatie, versterving en euthanasie Zorg en behandeling rondom het levenseinde Het beleid van de Frankelandgroep inzake reanimatie, palliatieve sedatie, versterving en euthanasie Inleiding In deze folder kunt u het beleid van de Frankelandgroep

Nadere informatie