ECLI:NL:RBDOR:2009:BI9964

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ECLI:NL:RBDOR:2009:BI9964"

Transcriptie

1 ECLI:NL:RBDOR:2009:BI9964 Instantie Rechtbank Dordrecht Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig Inhoudsindicatie Verdachte wegens partnerdoding veroordeeld tot gevangenisstraf. Geen TBS nu naar het oordeel van de rechtbank niet is voldaan aan het gevaarscriterium. Vindplaatsen Rechtspraak.nl Uitspraak RECHTBANK DORDRECHT Sector strafrecht parketnummer: 11/ [Promis] vonnis van de meervoudige kamer d.d. 25 juni 2009 in de strafzaak tegen [Verdachte], geboren te [plaats] op [datum], [adres en woonplaats], thans gedetineerd in de PI Zuid West De Dordtse Poorten, te Dordrecht. Raadsman mr. [naam], advocaat te Dordrecht. 1 Onderzoek van de zaak De zaak is inhoudelijk behandeld op de terechtzitting van 11 juni 2009, waarbij de officier van justitie mr. W.J.A. Struijk, de verdachte en zijn raadsman hun standpunten kenbaar hebben gemaakt. 2 De tenlastelegging De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht. De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte: al dan niet met voorbedachten rade zijn echtgenote heeft gedood. 3 De voorvragen De dagvaarding voldoet aan alle wettelijke eisen en is dus geldig. De rechtbank is bevoegd van het tenlastegelegde kennis te nemen. De officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging. Er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging. 4 De beoordeling van het bewijs 4.1 Het standpunt van de officier van justitie De officier van justitie acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan moord. Verdachte heeft het slachtoffer eerst in haar slaapkamer met zijn zakmes gestoken. Het slachtoffer probeerde te vluchten en rolde samen met verdachte de trap af. Onderaan de trap bleef het gewonde slachtoffer liggen. Verdachte is vervolgens naar de keuken gelopen om een ander mes te zoeken. Toen hij dat andere mes had gevonden, is verdachte teruggelopen naar de gang waar het slachtoffer nog steeds lag. Verdachte heeft opnieuw meermalen op het slachtoffer ingestoken. In de tijd dat verdachte naar de keuken liep om het mes te zoeken en met het mes terug de gang in liep, had hij tijd om na te denken over zijn acties. Nu hij na die bedenktijd wederom op zijn echtgenote heeft ingestoken, is er sprake van voorbedachte rade. 1/7

2 4.2 Het standpunt van de verdediging De raadsman van verdachte heeft bij pleidooi gewezen op een aantal uitspraken van de Hoge Raad, dat is opgenomen in zijn pleitnota. In deze uitspraken is bepaald dat alleen maar sprake kan zijn van voorbedachten rade als de verdachte de gelegenheid heeft gehad om na te denken over zijn daden en de mogelijke gevolgen ervan, voordat hij tot de uitvoering ervan over is gegaan. In deze zaak heeft de verdachte deze gelegenheid volgens de verdediging niet gehad. Verdachte is volgens psycholoog Zwegers verstandelijk beperkt en verkeerde onder invloed van drugs. Hij had het waanidee dat zijn kinderen niet van hem zouden zijn en was door al deze factoren niet in staat na te denken en zich rekenschap te geven van de gevolgen van zijn daden. De verwarde toestand van verdachte blijkt onder andere uit het feit dat hij de woning is ingegaan via een door hem ingegooide ruit. Verdachte had de sleutel van de voordeur in zijn zak en had gewoon de deur kunnen openen, maar heeft dit door zijn psychotische toestand niet beseft. Verdachte kwam pas weer bij zinnen toen hij de kinderen en het bloed zag. De verdachte heeft vanwege deze toestand geen mogelijkheid gehad om zich te realiseren wat de gevolgen van zijn daden zouden zijn. Van voorbedachte rade kan volgens daarom geen sprake zijn. 4.3 Het oordeel van de rechtbank In de ochtend van 27 december 2008 ontving de alarmcentrale een telefoontje van verdachte dat hij zijn vrouw had doodgemaakt in de [straatnaam]. De politie is vervolgens naar de [straatnaam] in [plaats] gegaan. Daar zagen de verbalisanten de verdachte voor de woning op de grond zitten. De verdachte droeg een bebloede spijkerbroek. In de deuropening stond de vijftienjarige dochter van het slachtoffer en verdachte. Zij wees naar verdachte en zei tegen de verbalisanten dat hij haar moeder had neergestoken. In de woning zagen de verbalisanten het slachtoffer in de hal op de grond liggen. Zij lag op haar rechterzijde. Haar bovenkleding was op de rugzijde doordrenkt met bloed. Zij had haar ogen open en hapte naar adem. Het was niet meer mogelijk contact met haar te krijgen. Zij lag met de rechterzijde van haar bovenlichaam op een mes. De punt van het lemmet lag onder de rechterzijde van haar gezicht. Het betrof een vleesmes waarop bloed en zwarte haren werden aangetroffen. In de woning waren behalve de eerder genoemde oudste dochter nog vier minderjarige kinderen van het slachtoffer en verdachte aanwezig. Op één van de kinderkamers op de eerste verdieping, op een strijkplank, werd een dichtgeklapt zilverkleurig zakmes gevonden. De politie heeft dit zakmes in beslag genomen. Dit zakmes is vervolgens onderzocht op de aanwezigheid van bloed. Op het uitklapbare lemmet zaten bloedsporen. Deze bloedsporen zijn door het Nederlands Forensisch Instituut onderzocht. Het DNA in deze bloedsporen komt overeen met het DNA profiel van het slachtoffer. De kans dat het DNA profiel van een willekeurig gekozen vrouw matcht met dit DNA profiel is kleiner dan één op één miljard. Ter terechtzitting heeft de verdachte verklaard het zakmes op de foto te herkennen als zijn zakmes. Hij bekende het slachtoffer met dit mes te hebben gestoken. Bij de politie verklaarde verdachte dat hij het raam van de woning van zijn vrouw met een steen kapot had gemaakt. Hij was daarna door de ruit naar binnen gegaan. Zijn vrouw, het latere slachtoffer, was boven in haar slaapkamer. De baby was in dezelfde slaapkamer. Verdachte verklaarde dat zijn vrouw achter de deur stond. Hij pakte haar bij haar haren. Hij pakte zijn zakmes en klapte dit met zijn tanden open. Hij verklaarde boos te zijn geweest en haar overal te hebben gestoken. Hij verklaarde zijn vrouw vervolgens van de trap te hebben geduwd. Zijn vrouw viel van de trap en bleef beneden onderaan de trap liggen. Verdachte liep meteen daarna naar de keuken en pakte daar een ander, groter, mes uit een schuiflade van het aanrecht. Daarna ging hij terug naar de gang waar zijn vrouw toen op haar zij lag. Daar heeft hij haar weer gestoken. Het slachtoffer is in zorgwekkende toestand overgebracht naar het Universitair Medisch Centrum te Utrecht en daar dezelfde dag (27 december 2008) overleden. Uit het verslag van de schouwarts blijkt dat het slachtoffer is overleden als gevolg van massale verbloeding na multiple messteekverwondingen in de borst en buik, oftewel groot bloedverlies na meerdere messteekverwondingen in de borst en buik. Ondanks langdurig opereren en het overhechten van multiple steekwonden is het slachtoffer toch overleden. Op het lichaam van het slachtoffer is sectie verricht. Hierbij werden talrijke steek en steeksnijletsels geconstateerd. Deze letsels zijn veroorzaakt door steken, respectievelijk snijden met een langwerpig, scherprandig voorwerp, bijvoorbeeld een mes. Het intreden van de dood kan door massale bloeduitstorting en orgaanschade als gevolge van voornoemde steek en steeksnijletsels in combinatie met verwikkelingen, ondanks medische behandeling, zonder meer worden verklaard. Een andere of bijkomende doodsoorzaak is bij sectie niet gebleken. De rechtbank acht op grond van het bovenstaande wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het slachtoffer opzettelijk heeft gedood. 2/7

3 Voorbedachten rade Naar het oordeel van de rechtbank is ook wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte met voorbedachten rade heeft gehandeld. Van voorbedachten rade is sprake wanneer de verdachte de tijd heeft gehad om zich te beraden op het te nemen of het genomen besluit, zodat de gelegenheid heeft bestaan dat hij over de betekenis en de gevolgen van zijn voorgenomen daad heeft nagedacht en zich deze heeft gerealiseerd. Het gaat er daarbij niet om dat verdachte daadwerkelijk heeft nagedacht en de gevolgen heeft beseft, maar om de tijd en de gelegenheid daartoe. Dat tijdsverloop hoeft niet lang te zijn en mag zich ook ten dele afspelen tijdens de gewelddadige handelingen, zeker als die enige tijd in beslag nemen. Uit het dossier blijkt dat verdachte in het bezit van het zakmes de woning van het slachtoffer is binnengedrongen, direct naar haar kamer is gegaan, haar bij haar haren heeft gepakt, het mes heeft opengeklapt, op het slachtoffer is gaan insteken en beneden een nieuw mes is gaan zoeken om daarmee verder te steken, nadat hij samen met het slachtoffer van de trap is gevallen. Uit het voorgaande blijkt dat verdachte meerdere gelegenheden heeft gehad om zich te bezinnen terwijl hij toch telkens met zijn acties is doorgegaan. Niet is gebleken dat verdachte volledig ontoerekeningsvatbaar was en dus in het geheel niet in staat was de gevolgen van zijn daden te overzien. 4.4 De bewezenverklaring De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte op 27 december 2008 te Gorinchem en Utrecht, opzettelijk en met voorbedachten rade [slachtoffer] (zijnde zijn, verdachtes, echtgenote) van het leven heeft beroofd, immers heeft verdachte met dat opzet en na kalm beraad en rustig overleg, meermalen met een mes, in het lichaam van die [slachtoffer] gestoken, tengevolge waarvan voornoemde [slachtoffer] is overleden. De rechtbank acht niet bewezen hetgeen meer of anders is ten laste gelegd. Verdachte zal daarvan worden vrijgesproken. 5 De strafbaarheid van het bewezenverklaarde Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het feit uitsluiten. Het bewezenverklaarde levert op: MOORD 6 De strafbaarheid van de verdachte 6.1 De rapporten van de deskundigen Uit het door P.L.T. Reijnen, psychiater in opleiding onder supervisie van Th. Bakkum, psychiater, over verdachte uitgebrachte rapport van 23 maart 2009 komt onder meer het navolgende naar voren. 1. Is onderzochte lijdende aan een ziekelijke stoornis en/of gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens en zo ja, hoe is dat in diagnostische zin te omschrijven? Er is sprake van gebrekkige ontwikkeling van zijn geestvermogens in de zin van zwakbegaafdheid en vatbaarheid voor middelenmisbruik. 2. Hoe was dit ten tijde van het ten laste gelegde? Dit was ook zo ten tijde van het ten laste gelegde. Bovendien was sprake van een ziekelijke stoornis in de zin van een paranoïde psychotisch toestandsbeeld, veroorzaakt door druggebruik, in het bijzonder cocaïne. Betrokkene heeft al eerder psychotische ontregelingen gekend na druggebruik. Ook lijkt ten tijde van het ten laste gelegde meer sprake te zijn geweest van verslavingsproblematiek een ziekelijke stoornis der geestvermogens in de zin van afhankelijkheid van cocaïne en alcohol. De afhankelijkheid van middelen lijkt nu in remissie, maar de kwetsbaarheid tot terugval blijft onverminderd aanwezig. 3. Beïnvloedde de eventuele ziekelijke stoornis en/of gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens onderzochtes gedragskeuzes en gedragingen ten tijde van het ten laste gelegde (zodanig dat mede daaruit verklaard kan worden)? Ja. 4. Zo ja, kan de deskundige dan gemotiveerd aangeven: A. op welke manier dat gebeurde, onder invloed van drugs ontstaat bij betrokkene een paranoïde psychotisch toestandsbeeld met wanen en hallucinaties waarbij betrokkene paranoïde ideeën over zijn vrouw en kinderen ontwikkelt. Hij heeft vanuit deze waan gehandeld, hoewel hij deze nu relativeert en hier afstand van neemt. 3/7

4 Betrokkene heeft naar inschatting van de rapporteur nauwelijks een reëel beeld van wat drugs met hem doen en hoe ernstig deze hem ontregelen. Dit heeft met zijn zwakbegaafdheid te maken en met de neiging niet te willen erkennen een verminderde controle over zichzelf te hebben gehad. Betrokkene weet, in algemene zin, dat drugs slecht voor de gezondheid zijn. B. in welke mate dat gebeurde, Na druggebruik gebeurt dit in zeer ernstige mate, waarbij betrokkene zijn gedrag niet kan aanpassen of in staat is zichzelf en anderen hiertegen te beschermen. C. welke conclusie aangaande de toerekeningsvatbaarheid op grond hiervan te adviseren is. Bovenstaande maakt, naar mening van de rapporteur, dat zijn psychotische toestand ontstaan vanuit druggebruik, hem minder te verwijten valt en betrokkene sterk verminderd toerekeningsvatbaar geacht moet worden. Uit het door A.F.J.M. Zwegers, GZ psycholoog, over verdachte uitgebrachte rapport van 27 april 2009 komt onder meer het navolgende naar voren. 1. Is betrokkene lijdende aan een ziekelijke stoornis en/of gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens en zo ja, hoe is dat in diagnostische zin te omschrijven? Betrokkene is lijdende aan een ziekelijke stoornis en mogelijk ook een gebrekkige ontwikkeling van zijn geestvermogens. Er is sprake van afhankelijkheid van cocaïne en alcohol, van een chronische posttraumatische stressstoornis en van ernstige verstandelijke beperkingen. 2. Hoe was dit ten tijde van het ten laste gelegde? De posttraumatische stressstoornis is vermoedelijk ontstaan door het ten laste gelegde en was toen nog niet aanwezig. Betrokkene was ten tijde van het ten laste gelegde onder invloed van cocaïne. Er zijn aanwijzingen dat er toen ook sprake was van een psychotische stoornis door cocaïne met wanen, maar dat is niet met zekerheid te zeggen. Wel is het aannemelijk dat de thans vastgestelde verstandelijke beperkingen ook toen aanwezig waren. 3. Beïnvloedde de eventuele ziekelijke stoornis en/of gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens onderzochtes gedragskeuzes en gedragingen ten tijde van het ten laste gelegde (zodanig dat mede daaruit verklaard kan worden)? De ziekelijke stoornis (en gebrekkige ontwikkeling) waren van invloed op betrokkene s gedrag ten tijde van het ten laste gelegde, zodanig dat het ten laste gelegde, indien dat bewezen wordt, daaruit gedeeltelijk verklaard zou kunnen worden. 4. Zo ja, kan de deskundige dan gemotiveerd aangeven: A. op welke manier dat gebeurde, Er waren al langere tijd spanningen in de huwelijksrelatie in samenhang met betrokkene s middelengebruik. Betrokkene is door zijn verstandelijke beperkingen niet goed in staat om problemen op te lossen. Meer in het algemeen wordt hij overvraagd door wat zich in het dagelijks leven aandient. Dit vormt mede de aanzet tot middelengebruik en houdt de verslaving mede in stand. Ten tijde van het ten laste gelegde was betrokkene onder invloed van cocaïne. Dit heeft zijn vermogen om te oordelen verder aangetast waardoor vermoedelijk de huwelijksproblemen werden uitvergroot. Het is niet uit te sluiten dat de betrokkene onder invloed van cocaïne psychotisch is geworden en dat paranoïde wanen hem mede tot het ten laste gelegde, indien bewezen, bewogen hebben. Kennelijk was betrokkene er op een bepaald moment van overtuigd dat alle kinderen, behalve de oudste, niet van hem waren. Het spreekt voor zich dat een dergelijke overtuiging zeer krenkend is en woede mobiliseert. B. in welke mate dat gebeurde, Dit gebeurde in sterke mate C. welke conclusie aangaande de toerekeningsvatbaarheid op grond hiervan te adviseren is. Omdat middelengebruik verweven is met betrokkene s verstandelijke beperkingen en hij reeds vanaf zijn jeugdjaren verslaafd is, is het te adviseren om de invloed van cocaïne mee te wegen in de oordeelsvorming omtrent de toerekening. De verstandelijke handicap beperkt in belangrijke mate betrokkene s mogelijkheden om problemen op te lossen en de gevolgen van het handelen te overzien. Als de invloed van cocaïne enigermate wordt meegewogen en men de ernst van de verstandelijke beperkingen in aanmerking neemt, is het te adviseren om betrokkene te beschouwen als verminderd toerekeningsvatbaar. Als men zou aannemen dat daarenboven betrokkene s door paranoïde wanen tot het ten laste gelegde, indien bewezen, werd bewogen, dan zou sterk verminderd toerekeningsvatbaar een meer passend advies zijn. 4/7

5 6.2 Het oordeel van de rechtbank De rechtbank volgt de conclusies van voormelde rapporten op grond van de onderbouwing ervan en legt deze ten grondslag aan haar beslissing. Zij is van oordeel dat op grond van het strafdossier, het verhandelde ter terechtzitting en de rapporten van voornoemde deskundigen, voldoende vast is komen te staan dat de ten laste gelegde en bewezen verklaarde feiten slechts in sterk verminderde mate aan verdachte kunnen worden toegerekend. Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte is dus strafbaar. 7 De strafoplegging 7.1 De vordering van de officier van justitie De officier van justitie heeft op grond van wat hij bewezen acht, gevorderd aan verdachte op te leggen een gevangenisstraf voor de duur van 9 jaren en TBS met dwangverpleging. De officier van justitie wijst op de rapporten van de psycholoog en psychiater, die beiden stellen dat verdachte lijdt aan een ziekelijke stoornis. Volgens beide deskundigen is sprake van een gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens bij verdachte. Verdachte was bovendien mogelijk psychotisch als gevolg van druggebruik. Volgens de deskundigen is het dringend noodzakelijk dat de verdachte behandeld wordt. De officier van justitie deelt deze mening. Van een klinische behandeling als bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke straf kan volgens de officier van justitie geen sprake zijn. Een voorwaardelijk strafdeel kan slechts gekoppeld worden aan een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vier jaar of minder. Gelet op de ernst van de feiten kan dat niet aan de orde zijn. De officier van justitie vindt dat de verdachte behandeld moet worden in een gedwongen kader, TBS met dwangverpleging. Naar zijn mening is aan alle voorwaarden voor het opleggen van TBS voldaan. Dit geldt ook voor het zogenoemde gevaarscriterium. (Het gevaarscriterium houdt in dat het opleggen van de TBS vereist is voor de veiligheid van anderen of de algemene veiligheid van personen of goederen.) Verdachte is in staat gebleken tot moord. Hij is meerdere malen veroordeeld voor vernielingen en voor brand door schuld. Verdachte heeft zelf verklaard dat hij zijn echtgenote in het verleden wel eens een duwtje heeft gegeven. De vader van verdachte heeft verklaard dat verdachte hem met de dood heeft bedreigd. De oudste dochter van verdachte heeft verklaard dat haar vader weleens gedreigd heeft met een mes en uit de politiemutaties in het dossier blijkt onder andere dat verdachte wel eens met een zwaard en een mes achter iemand aan heeft gezeten en dat er aangifte is gedaan van zware mishandeling door verdachte. Naar mening van de officier van justitie is TBS met dwangverpleging op zijn plaats. 7.2 Het standpunt van de verdediging De verdediging heeft gesteld dat er geen sprake van TBS kan zijn. Er is niet voldaan aan het gevaarscriterium. Verdachte is nooit eerder veroordeeld voor geweld tegen personen en volgens psycholoog Zwegers is de kans op recidive bij partnerdoding gering. Een behandeling in het kader van een voorwaardelijke straf heeft de voorkeur, zeker nu verdachte sterk verminderd toerekeningsvatbaar is. Als dat niet haalbaar is, pleit de verdediging voor een beperkte onvoorwaardelijke straf. Verdachte kan dan behandeld worden in het kader van de Voorwaardelijke Invrijheidstelling regeling en misschien al in de gevangenis. De verdediging wijst hierbij op de gevolgen van het feit voor verdachte, welke onder andere bestaan uit een volledig verstoorde relatie met zijn kinderen en familie. 7.3 Het oordeel van de rechtbank Verdachte heeft zijn echtgenote van het leven beroofd door vele malen met twee verschillende messen op haar in te steken. De gebeurtenissen vonden plaats in de echtelijke woning in de nabijheid van de vijf jonge kinderen van het slachtoffer en verdachte. Zij hebben weliswaar niet het steken met de messen gezien, maar zij hebben hun moeder horen gillen en één van de kinderen heeft gezien hoe haar gewonde moeder probeerde te vluchten, maar door verdachte werd achterhaald, waarna haar moeder hulpeloos en bloedend op de grond viel. De oudste twee kinderen hebben zich daarbij zeer wel gerealiseerd wat er ging gebeuren en in wanhoop de politie gebeld. Deze gebeurtenissen zullen naar verwacht mag worden de kinderen hun leven lang bijblijven en zij zullen daar de gevolgen van blijven ondervinden. Direct gevolg is dat zij van hun moeder zijn beroofd en dat hun natuurlijke opgroeisituatie verloren is gegaan. Naast hun moeder zijn zij ook hun vader kwijt geraakt. Hun jonge leven is in één klap totaal op zijn kop gezet. 5/7

6 Verdachte heeft onder invloed van drugs gehandeld, terwijl hem de gevolgen van druggebruik bekend hadden moeten zijn. Verdachte is immers vaker psychotisch geweest na het gebruik van drugs. Verdachte heeft zijn woede op het slachtoffer gekoeld en geen enkel respect voor haar leven getoond. Dit is een zo ernstig strafbaar feit dat in beginsel alleen een langdurige gevangenisstraf in aanmerking komt. De rechtbank gebruikt als uitgangspunt bij het bepalen van de strafmaat de straffen die veelal voor het plegen van een moord worden opgelegd. Die straffen variëren van twaalf tot vijftien jaren gevangenisstraf. De rechtbank is met de psycholoog en de psychiater van oordeel dat het strafbare feit de verdachte slechts in sterk verminderde mate kan worden toegerekend. Gebleken is dat verdachte lijdt aan een ziekelijke stoornis en dat bij hem sprake is van een gebrekkige ontwikkeling van zijn geestvermogens. De rechtbank zal hiermee rekening houden bij het bepalen van de strafmaat. Een behandeling in het kader van een voorwaardelijke straf, zoals geadviseerd door de psychiater, doet naar het oordeel van de rechtbank geen recht aan de ernst van het feit. Een dergelijke constructie zou immers inhouden dat slechts een gevangenisstraf voor de duur van maximaal vier jaren kan worden opgelegd. De rechtbank zal dit advies van de psychiater niet volgen en geen voorwaardelijk deel opleggen. Voor wat betreft het opleggen van TBS met dwangverpleging oordeelt de rechtbank dat niet voldaan is aan het gevaarscriterium. Verdachte is niet eerder veroordeeld voor geweldsdelicten en de kans op recidive bij partnerdoding is gering, terwijl ook overigens de kans op het weer plegen van een ernstig strafbaar feit door de deskundigen niet groot geacht wordt. De rechtbank zal dan ook niet overgaan tot het opleggen van TBS. De verdachte kan indien nodig tijdens zijn detentie en later in het kader van de eventuele Voorwaardelijke Invrijheidsstelling hulpverlening krijgen. Alles overwegende oordeelt de rechtbank dat een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van tien jaren passend en geboden is. 8 De wettelijke voorschriften De opgelegde straf berust op het artikel 289 van het Wetboek van Strafrecht zoals dit artikel luidde ten tijde van het bewezen verklaarde. 9 De beslissing De rechtbank: verklaart het ten laste gelegde bewezen, zodanig als hierboven onder 4.4 is omschreven; spreekt verdachte vrij van wat meer of anders is ten laste gelegd; verklaart dat het bewezenverklaarde het onder 5 vermelde strafbare feit oplevert; verklaart verdachte strafbaar; veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 10 jaren; beveelt dat de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in voorarrest is doorgebracht in mindering wordt gebracht bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf; Dit vonnis is gewezen door mr. M.E.I. Beudeker, voorzitter, mr. K. Bakker en mr. S.R.B. Walther, rechters, in tegenwoordigheid van mr. P.C. Schroeijers griffier en is uitgesproken ter openbare terechtzitting op 25 juni Mr. S.R.B. Walther is niet in de gelegenheid dit vonnis mede te ondertekenen. BIJLAGE I: De tenlastelegging 1. hij op of omstreeks 27 december 2008 te Gorinchem en/of Utrecht, in elk geval in Nederland, opzettelijk en (al dan niet) met voorbedachten rade [slachtoffer] (zijnde zijn, verdachtes, echtgenote) van het leven heeft beroofd, immers 6/7

7 heeft verdachte met dat opzet en (al dan niet) na kalm beraad en rustig overleg, meermalen, althans eenmaal, met een mes, in het lichaam van die [slachtoffer] gestoken, tengevolge waarvan voornoemde [slachtoffer] is overleden; art 287 Wetboek van Strafrecht 7/7

ECLI:NL:RBUTR:2004:AR8109

ECLI:NL:RBUTR:2004:AR8109 ECLI:NL:RBUTR:2004:AR8109 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 23 12 2004 Datum publicatie 23 12 2004 Zaaknummer 16/028249 04 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2016:1480. Datum uitspraak: Datum publicatie: Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - meervoudig.

ECLI:NL:RBOVE:2016:1480. Datum uitspraak: Datum publicatie: Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - meervoudig. ECLI:NL:RBOVE:2016:1480 Instantie: Rechtbank Overijssel Datum uitspraak: 26-04-2016 Datum publicatie: 26-04-2016 Zaaknummer: 08.910038-15 (P) Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGRO:2011:BU3998

ECLI:NL:RBGRO:2011:BU3998 ECLI:NL:RBGRO:2011:BU3998 Instantie Rechtbank Groningen Datum uitspraak 10 11 2011 Datum publicatie 10 11 2011 Zaaknummer 18/670085 10 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

Zoekresultaat - inzien document. ECLI:NL:RBOBR:2015:5776 Permanente link: Uitspraak. Rechtbank Oost-Brabant

Zoekresultaat - inzien document. ECLI:NL:RBOBR:2015:5776 Permanente link: Uitspraak. Rechtbank Oost-Brabant Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBOBR:2015:5776 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ec Instantie Datum uitspraak 07-10-2015 Datum publicatie 07-10-2015 Rechtbank Oost-Brabant

Nadere informatie

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de. vonnis RECHTBANK NOORD-HOLLAND Afdeling Publiekrecht, Sectie Straf Locatie Schiphol Meervoudige strafkamer Parketnummer: Uitspraakdatum: 8 april 2013 Tegenspraak Strafvonnis Dit vonnis is gewezen naar

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2015:2905

ECLI:NL:GHARL:2015:2905 ECLI:NL:GHARL:2015:2905 Instantie Datum uitspraak 22 04 2015 Datum publicatie 22 04 2015 Zaaknummer 21 004181 13 Rechtsgebieden Gerechtshof Arnhem Leeuwarden Strafrecht Bijzondere kenmerkenhoger beroep

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2014:3775

ECLI:NL:GHAMS:2014:3775 ECLI:NL:GHAMS:2014:3775 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 01-07-2014 Datum publicatie 05-12-2014 Zaaknummer 23-004323-13 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Strafprocesrecht Bijzondere kenmerken: Hoger beroep Wetsverwijzingen: Wetboek van Strafrecht 197a, geldigheid: 2014-05-11

Strafprocesrecht Bijzondere kenmerken: Hoger beroep Wetsverwijzingen: Wetboek van Strafrecht 197a, geldigheid: 2014-05-11 ECLI:NL:GHSHE:2015:3566 Instantie: Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak: 16-09-2015 Datum publicatie: 17-09-2015 Zaaknummer: 20-002514-14 Rechtsgebieden: Materieel strafrecht Strafprocesrecht Bijzondere

Nadere informatie

ECLI:NL:RBBRE:2011:BR0777

ECLI:NL:RBBRE:2011:BR0777 ECLI:NL:RBBRE:2011:BR0777 Instantie Rechtbank Breda Datum uitspraak 01 02 2011 Datum publicatie 08 07 2011 Zaaknummer 02/801221 09 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

Uitspraak. parketnummer: datum uitspraak: 29 november 2016 TEGENSPRAAK

Uitspraak. parketnummer: datum uitspraak: 29 november 2016 TEGENSPRAAK ECLI:NL:GHAMS:2016:5286 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 29-11-2016 Datum publicatie 13-12-2016 Zaaknummer 23-000227-16 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Uitspraak. Parketnummer: Datum uitspraak: 17 november 2016 VERSTEK

Uitspraak. Parketnummer: Datum uitspraak: 17 november 2016 VERSTEK ECLI:NL:GHAMS:2016:5593 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 17-11-2016 Datum publicatie 29-12-2016 Zaaknummer 23-001668-16 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2015:2221 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 18-08-2015 Datum publicatie 18-08-2015 Zaaknummer 22-002511-14 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkenhoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2005:AT7197

ECLI:NL:RBROT:2005:AT7197 ECLI:NL:RBROT:2005:AT7197 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 09 06 2005 Datum publicatie 09 06 2005 Zaaknummer 10/051154 04 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld. arrest GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN locatie Arnhem Afdeling strafrecht Parketnummer: X Uitspraak d.d.: 15 juni 2016 TEGENSPRAAK Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken gewezen op het hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2007:BA2306

ECLI:NL:RBALK:2007:BA2306 ECLI:NL:RBALK:2007:BA2306 Instantie Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak 03 04 2007 Datum publicatie 04 04 2007 Zaaknummer Rechtsgebieden 14/810495 06, 14.810451 06 (ttzgev) Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSGR:2000:AD9850

ECLI:NL:GHSGR:2000:AD9850 ECLI:NL:GHSGR:2000:AD9850 Instantie Datum uitspraak 06-10-2000 Datum publicatie 11-10-2004 Zaaknummer 0975730199 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-gravenhage Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2012:BY2909

ECLI:NL:GHARN:2012:BY2909 ECLI:NL:GHARN:2012:BY2909 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 13 11 2012 Datum publicatie 13 11 2012 Zaaknummer 21 004435 11 Formele relaties Rechtsgebieden Eerste aanleg: ECLI:NL:RBALM:2011:BU2994,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMAA:2011:BP5002

ECLI:NL:RBMAA:2011:BP5002 ECLI:NL:RBMAA:2011:BP5002 Instantie Rechtbank Maastricht Datum uitspraak 16-02-2011 Datum publicatie 17-02-2011 Zaaknummer 03-702714-08 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

LJN: BX2217, Rechtbank Almelo, 08/710213-12 Print uitspraak. Datum uitspraak: 20-07-2012. Datum publicatie: 20-07-2012.

LJN: BX2217, Rechtbank Almelo, 08/710213-12 Print uitspraak. Datum uitspraak: 20-07-2012. Datum publicatie: 20-07-2012. LJN: BX2217, Rechtbank Almelo, 08/710213-12 Print uitspraak Datum uitspraak: 20-07-2012 Datum publicatie: 20-07-2012 Rechtsgebied: Soort procedure: Inhoudsindicatie: Vindplaats(en): Straf Eerste aanleg

Nadere informatie

ONDERZOEK OP DE TERECHTZITTING Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 15 oktober 2015.

ONDERZOEK OP DE TERECHTZITTING Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 15 oktober 2015. ECLI:NL:RBROT:2015:7773 Instantie: Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak: 29-10-2015 Datum publicatie: 02-11-2015 Zaaknummer: 11/870399-12.ov Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg

Nadere informatie

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de verdachte en de raadsman naar voren is gebracht.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de verdachte en de raadsman naar voren is gebracht. arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM parketnummer: X uitspraak: 21 juli 2016 TEGENSPRAAK Verkort arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechter

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2012:BW9677

ECLI:NL:GHARN:2012:BW9677 ECLI:NL:GHARN:2012:BW9677 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 28 06 2012 Datum publicatie 28 06 2012 Zaaknummer 21.002532 11 Formele relaties Rechtsgebieden Eerste aanleg: ECLI:NL:RBARN:2011:BR0791,

Nadere informatie

onder parketnummer 01/ dat: hij in of omstreeks de periode van 12 december 2005 tot en met 19 december 2005 te Helmond, in elk geval in Neder

onder parketnummer 01/ dat: hij in of omstreeks de periode van 12 december 2005 tot en met 19 december 2005 te Helmond, in elk geval in Neder ECLI:NL:RBSHE:2007:BR3371 Instantie Datum uitspraak 07-03-2007 Datum publicatie 05-08-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Rechtbank 's-hertogenbosch 01/835241-05 en 01/820049-07 (ttz. gev.) Strafrecht Bijzondere

Nadere informatie

ECLI:NL:RBBRE:2008:BC7819

ECLI:NL:RBBRE:2008:BC7819 ECLI:NL:RBBRE:2008:BC7819 Instantie Rechtbank Breda Datum uitspraak 21-03-2008 Datum publicatie 27-03-2008 Zaaknummer 627434-06 [P] Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

Het hoger beroep De officier van justitie heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Het hoger beroep De officier van justitie heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld. ECLI:NL:GHARL:2015:7181 Instantie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak: 25-09-2015 Datum publicatie: 25-09-2015 Zaaknummer: 21-004143-14 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2008:BD2506

ECLI:NL:RBROT:2008:BD2506 ECLI:NL:RBROT:2008:BD2506 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 22 05 2008 Datum publicatie 27 05 2008 Zaaknummer 10/701134 07 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2012:BV6902

ECLI:NL:RBUTR:2012:BV6902 ECLI:NL:RBUTR:2012:BV6902 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 24-02-2012 Datum publicatie 24-02-2012 Zaaknummer 16-601056-11 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2015:2577

ECLI:NL:GHARL:2015:2577 ECLI:NL:GHARL:2015:2577 Uitspraak Arrest GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN Strafrecht Parketnummer: 21-008157-13 Datum uitspraak: 9 april 2015 Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken gewezen

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2007:BB8678

ECLI:NL:RBAMS:2007:BB8678 ECLI:NL:RBAMS:2007:BB8678 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 22 11 2007 Datum publicatie 26 11 2007 Zaaknummer 13/467279 07 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2008:BC7045

ECLI:NL:RBROT:2008:BC7045 ECLI:NL:RBROT:2008:BC7045 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 18 03 2008 Datum publicatie 18 03 2008 Zaaknummer 10/711116 07 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4692

ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4692 ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4692 Instantie Datum uitspraak 19-03-2013 Datum publicatie 19-03-2013 Zaaknummer 21-000368-12 Formele relaties Rechtsgebieden Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Eerste aanleg: ECLI:NL:RBGRO:2009:BH3578,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2017:2863

ECLI:NL:RBNHO:2017:2863 ECLI:NL:RBNHO:2017:2863 Instantie Datum uitspraak 30-01-2017 Datum publicatie 07-04-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Noord-Holland 15/871465-15 (P) Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2014:4603

ECLI:NL:RBMNE:2014:4603 ECLI:NL:RBMNE:2014:4603 Instantie Datum uitspraak 01-10-2014 Datum publicatie 01-10-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden Rechtbank Midden-Nederland 16/661169-14 (P) Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2017:978

ECLI:NL:GHSHE:2017:978 ECLI:NL:GHSHE:2017:978 Instantie Datum uitspraak 17-02-2017 Datum publicatie 10-03-2017 Gerechtshof 's-hertogenbosch Zaaknummer 20-003836-13 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2015:9246 Instantie Datum uitspraak 26-10-2015 Datum publicatie 27-10-2015 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 15/810055-15 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2009:BH4550

ECLI:NL:RBROT:2009:BH4550 ECLI:NL:RBROT:2009:BH4550 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 02 03 2009 Datum publicatie 03 03 2009 Zaaknummer 10/710069 08 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALM:2011:BU2161

ECLI:NL:RBALM:2011:BU2161 ECLI:NL:RBALM:2011:BU2161 Instantie Rechtbank Almelo Datum uitspraak 28 10 2011 Datum publicatie 28 10 2011 Zaaknummer 08/700391 10 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman)

arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman) arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman) Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2015:1363

ECLI:NL:GHARL:2015:1363 ECLI:NL:GHARL:2015:1363 Instantie Datum uitspraak 26 02 2015 Datum publicatie 26 02 2015 Zaaknummer 21 005770 13 Formele relaties Rechtsgebieden Gerechtshof Arnhem Leeuwarden Eerste aanleg: ECLI:NL:RBNNE:2013:CA2308,

Nadere informatie

vonnis van de meervoudige strafkamer van 13 februari 2013

vonnis van de meervoudige strafkamer van 13 februari 2013 RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling Strafrecht Zittingslocatie Utrecht Parketnummer: 16/800203-12 (P) vonnis van de meervoudige strafkamer van 13 februari 2013 in de strafzaak tegen [verdachte], geboren

Nadere informatie

LJN: AV7271, Rechtbank Alkmaar, 14.810593-05 en 15.630200-05 (tul)

LJN: AV7271, Rechtbank Alkmaar, 14.810593-05 en 15.630200-05 (tul) LJN: AV7271, Rechtbank Alkmaar, 14.810593-05 en 15.630200-05 (tul) Datum uitspraak: 14-03-2006 Datum publicatie: 28-03-2006 Rechtsgebied: Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2013:320

ECLI:NL:RBOVE:2013:320 ECLI:NL:RBOVE:2013:320 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 22-04-2013 Datum publicatie 11-07-2014 Zaaknummer 07-681022-12 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2017:1213

ECLI:NL:GHAMS:2017:1213 ECLI:NL:GHAMS:2017:1213 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 28-03-2017 Datum publicatie 10-04-2017 Zaaknummer 23-000918-16 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2007:BA6257

ECLI:NL:GHARN:2007:BA6257 ECLI:NL:GHARN:2007:BA6257 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 17 04 2007 Datum publicatie 06 06 2007 Zaaknummer 24 002413 06 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkenhoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2015:1081

ECLI:NL:GHARL:2015:1081 ECLI:NL:GHARL:2015:1081 Instantie Datum uitspraak 18 02 2015 Datum publicatie 04 03 2015 Gerechtshof Arnhem Leeuwarden Zaaknummer KS 21 0038 0=14 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkenhoger beroep

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDOR:2007:BA7792

ECLI:NL:RBDOR:2007:BA7792 ECLI:NL:RBDOR:2007:BA7792 Instantie Rechtbank Dordrecht Datum uitspraak 21 06 2007 Datum publicatie 21 06 2007 Zaaknummer 11/500708 06 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ2356

ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ2356 ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ2356 Instantie Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak 22-04-2011 Datum publicatie 27-04-2011 Zaaknummer 24-000037-11 Formele relaties Eerste aanleg: ECLI:NL:RBLEE:2010:BO9043, Meerdere

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2015:10201

ECLI:NL:RBAMS:2015:10201 ECLI:NL:RBAMS:2015:10201 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 28-07-2015 Datum publicatie 24-02-2017 Zaaknummer 13/684116-15 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2009:BJ6352

ECLI:NL:RBSGR:2009:BJ6352 ECLI:NL:RBSGR:2009:BJ6352 Instantie Datum uitspraak 21 08 2009 Datum publicatie 28 08 2009 Rechtbank 's Gravenhage Zaaknummer 09 900411 09 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

Oefening 3.14 C bij Met recht begrepen!

Oefening 3.14 C bij Met recht begrepen! 3.14 juridische kern C Lees het onderstaande vonnis van de meervoudige kamer van de rechtbank Arnhem zittinghoudende te Utrecht van 8 mei 2012 1 over een ontuchtzaak en beantwoord de bijbehorende vragen.

Nadere informatie

LJN: BM6944, Gerechtshof Leeuwarden, 24-000403-09 Print uitspraak

LJN: BM6944, Gerechtshof Leeuwarden, 24-000403-09 Print uitspraak Het LJN nummer is belangrijk om terug te zoeken voor derden. +++++ LJN: BM6944, Gerechtshof Leeuwarden, 24-000403-09 Print uitspraak Datum uitspraak: 04-06-2010 Datum publicatie: 07-06-2010 Rechtsgebied:

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSHE:2006:AZ3524

ECLI:NL:RBSHE:2006:AZ3524 ECLI:NL:RBSHE:2006:AZ3524 Instantie Datum uitspraak 04 12 2006 Datum publicatie 04 12 2006 Zaaknummer 01/825022 06 Rechtsgebieden Rechtbank 's Hertogenbosch Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg

Nadere informatie

[verdachte], geboren [adres] op [geboortedatum], wonende [adres] thans gedetineerd in de penitentiaire inrichting Utrecht, P.I.V. HvB Nieuwersluis.

[verdachte], geboren [adres] op [geboortedatum], wonende [adres] thans gedetineerd in de penitentiaire inrichting Utrecht, P.I.V. HvB Nieuwersluis. LJN: AR6518, Rechtbank 's-gravenhage, 09/757668-03 Datum uitspraak: Datum publicatie: Rechtsgebied: 26-11-2004 26-11-2004 Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie: De rechtbank

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx LJN: BK6789, Gerechtshof 's-gravenhage, 22-000700-08 Datum uitspraak: Datum publicatie: Rechtsgebied: 16-12-2009 16-12-2009 Straf Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Computercriminaliteit.

Nadere informatie

pagina 1 van 7 ECLI:NL:RBOVE:2015:1405 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 20-03-2015 Datum publicatie 20-03-2015 Zaaknummer 08/955595-13 en 08/955368-14 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2011:BP5691

ECLI:NL:RBHAA:2011:BP5691 ECLI:NL:RBHAA:2011:BP5691 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 05-01-2011 Datum publicatie 24-02-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 15/700509-10 (strafvonnis) Strafrecht

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba STRAFVONNIS

GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba STRAFVONNIS Strafzaken over 2016 Uitspraak: 24 november 2016 Parketnummer: 500.00123/15 Nummer: H-142/16 Tegenspraak Vonnis no. EC GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire,

Nadere informatie

1 Partijen. Onderzoek van de zaak. In de zaak onder voormeld parketnummer van de officier van justitie in het arrondissement Breda tegen:

1 Partijen. Onderzoek van de zaak. In de zaak onder voormeld parketnummer van de officier van justitie in het arrondissement Breda tegen: LJN: AP8503, Rechtbank Breda, Parketnummer(s): 004106/04 Datum uitspraak: 07-07-2004 Datum publicatie: 07-07-2004 Rechtsgebied: Soort procedure: Inhoudsindicatie: Straf Eerste aanleg - meervoudig Verdachte

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2015:1805

ECLI:NL:RBNHO:2015:1805 ECLI:NL:RBNHO:2015:1805 Uitspraak Vonnis RECHTBANK NOORD-HOLLAND, LOCATIE HAARLEM Strafrecht Datum uitspraak : 10 maart 2015 Parketnummer: 15/840083-08 (ontneming) Vonnis ex artikel 36e van het Wetboek

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSHE:2009:BR4492

ECLI:NL:RBSHE:2009:BR4492 ECLI:NL:RBSHE:2009:BR4492 Instantie Datum uitspraak 22 12 2009 Datum publicatie 11 08 2011 Zaaknummer 01/889027 09 Rechtsgebieden Rechtbank 's Hertogenbosch Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2013:4039

ECLI:NL:RBGEL:2013:4039 ECLI:NL:RBGEL:2013:4039 Uitspraak RECHTBANK GELDERLAND Team strafrecht Zittingsplaats Zutphen Meervoudige kamer Parketnummer: [jw.sys.1.verdachte_1_parketnummer]05/860948-13 Uitspraak d.d. 22 oktober 2013

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOBR:2013:6516

ECLI:NL:RBOBR:2013:6516 ECLI:NL:RBOBR:2013:6516 Instantie Datum uitspraak 29 11 2013 Datum publicatie 29 11 2013 Rechtbank Oost Brabant Zaaknummer 01/839436 12 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2015:228

ECLI:NL:RBNNE:2015:228 ECLI:NL:RBNNE:2015:228 Instantie Datum uitspraak 21 01 2015 Datum publicatie 21 01 2015 Zaaknummer 18.730260 14 Rechtsgebieden Rechtbank Noord Nederland Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2007:BA3504 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 24-04-2007 Datum publicatie 24-04-2007 Zaaknummer 05/930269-06 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

Beverwijkse babyzaak; kinderdoodslag, meermalen gepleegd; gevangenisstraf 3 jaren en TBS. Zie ook LJN: AZ0775.

Beverwijkse babyzaak; kinderdoodslag, meermalen gepleegd; gevangenisstraf 3 jaren en TBS. Zie ook LJN: AZ0775. LJN: AZ0774, Rechtbank Haarlem, 15/630934-05 Datum uitspraak: 24-10-2006 Datum publicatie: 24-10-2006 Rechtsgebied: Soort procedure: Inhoudsindicatie: Straf Eerste aanleg - meervoudig Beverwijkse babyzaak;

Nadere informatie

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de verdachte en de raadsman naar voren is gebracht.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de verdachte en de raadsman naar voren is gebracht. Hof Amsterdam 19 januari 2011, nr. 23-001234-09 VERKORT ARREST VAN HET GERECHTSHOF AMSTERDAM gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Haarlem van 16 december 2008 in de

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSGR:2011:BR3963

ECLI:NL:GHSGR:2011:BR3963 ECLI:NL:GHSGR:2011:BR3963 Instantie Datum uitspraak 02 08 2011 Datum publicatie 03 08 2011 Gerechtshof 's Gravenhage Zaaknummer 22 006540 10 Formele relaties Rechtsgebieden Eerste aanleg: ECLI:NL:RBROT:2010:BO7151,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGRO:2007:BC0127

ECLI:NL:RBGRO:2007:BC0127 ECLI:NL:RBGRO:2007:BC0127 Instantie Rechtbank Groningen Datum uitspraak 13 12 2007 Datum publicatie 13 12 2007 Zaaknummer 18/670363 07 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2012:BW6164

ECLI:NL:RBHAA:2012:BW6164 ECLI:NL:RBHAA:2012:BW6164 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 21 05 2012 Datum publicatie 21 05 2012 Zaaknummer 15/800566 11 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2013:CA0294

ECLI:NL:RBLIM:2013:CA0294 ECLI:NL:RBLIM:2013:CA0294 Instantie: Rechtbank Limburg Datum uitspraak: 07-05-2013 Datum publicatie: 16-05-2013 Zaaknummer: 03-700208-11 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg -

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ9794

ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ9794 ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ9794 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 08 05 2013 Datum publicatie 08 05 2013 Zaaknummer 09/711178 12 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGRO:2007:BB4075

ECLI:NL:RBGRO:2007:BB4075 ECLI:NL:RBGRO:2007:BB4075 Instantie Rechtbank Groningen Datum uitspraak 20 09 2007 Datum publicatie 24 09 2007 Zaaknummer 18/640852 06 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven omdat het hof zich daarmee niet verenigt.

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven omdat het hof zich daarmee niet verenigt. LJN: AU2469, Gerechtshof 's-gravenhage, 2200761204 Datum uitspraak: 12-09-2005 Datum publicatie: 12-09-2005 Rechtsgebied: Soort procedure: Inhoudsindicatie: Straf Hoger beroep Medeplegen van moord op pasgeboren

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2012:BY5832

ECLI:NL:GHSHE:2012:BY5832 ECLI:NL:GHSHE:2012:BY5832 Instantie Datum uitspraak 12 12 2012 Datum publicatie 12 12 2012 Zaaknummer 20 003229 11 Formele relaties Rechtsgebieden Gerechtshof 's Hertogenbosch Eerste aanleg: ECLI:NL:RBROE:2011:BR4339,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZUT:2011:BT8884

ECLI:NL:RBZUT:2011:BT8884 ECLI:NL:RBZUT:2011:BT8884 Instantie Rechtbank Zutphen Datum uitspraak 21-10-2011 Datum publicatie 21-10-2011 Zaaknummer 06/940112-11 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2008:BC7360

ECLI:NL:GHSHE:2008:BC7360 ECLI:NL:GHSHE:2008:BC7360 Instantie Datum uitspraak 21 03 2008 Datum publicatie 21 03 2008 Zaaknummer 20 002022 06 Formele relaties Rechtsgebieden Gerechtshof 's Hertogenbosch Cassatie: ECLI:NL:HR:2010:BK4179,

Nadere informatie

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek ECLI:NL:GHDHA:2015:80 Uitspraak Rolnummer: 22-002584-14 Parketnummers: 10-750263-13, 22-003524-12 (TUL) en 22-004272-11 (TUL) Datum uitspraak: 27 januari 2015 TEGENSPRAAK Gerechtshof Den Haag meervoudige

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2010:BO7119

ECLI:NL:GHARN:2010:BO7119 ECLI:NL:GHARN:2010:BO7119 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 13 12 2010 Datum publicatie 13 12 2010 Zaaknummer 21 003982 09 Formele relaties Rechtsgebieden Eerste aanleg: ECLI:NL:RBZUT:2009:BK0030,

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2015:1755

ECLI:NL:GHDHA:2015:1755 ECLI:NL:GHDHA:2015:1755 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 02 07 2015 Datum publicatie 02 07 2015 Zaaknummer 22 002977 13 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkenhoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2007:BR4162 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 17-04-2007 Datum publicatie 04-08-2011 Zaaknummer 13/527138-06 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGRO:2012:BV9057

ECLI:NL:RBGRO:2012:BV9057 ECLI:NL:RBGRO:2012:BV9057 Instantie Rechtbank Groningen Datum uitspraak 15 03 2012 Datum publicatie 15 03 2012 Zaaknummer 18/670306 11 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 26 augustus 2008 in de strafzaak tegen de verdachte:

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 26 augustus 2008 in de strafzaak tegen de verdachte: Gerechtshof te s-gravenhage meervoudige kamer voor strafzaken Arrest gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 26 augustus 2008 in de strafzaak tegen de verdachte: (naam

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2008:BC7555

ECLI:NL:RBHAA:2008:BC7555 ECLI:NL:RBHAA:2008:BC7555 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 25-03-2008 Datum publicatie 25-03-2008 Zaaknummer 15/800740-07 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2014:104

ECLI:NL:GHSHE:2014:104 ECLI:NL:GHSHE:2014:104 Instantie Datum uitspraak 23 01 2014 Datum publicatie 23 01 2014 Zaaknummer 20 004565 11 Formele relaties Rechtsgebieden Gerechtshof 's Hertogenbosch Eerste aanleg: ECLI:NL:RBROE:2011:BU6572,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2013:2840

ECLI:NL:RBOVE:2013:2840 ECLI:NL:RBOVE:2013:2840 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 21 11 2013 Datum publicatie 21 11 2013 Zaaknummer Rechtsgebieden 08.760144 13 (P) Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

Uitspraak. RECHTBANK UTRECHT Sector strafrecht parketnummer: 16/992025-09 [P]

Uitspraak. RECHTBANK UTRECHT Sector strafrecht parketnummer: 16/992025-09 [P] LJN: BR0256, Rechtbank Utrecht, 16/992025-09 [P] Print uitspraak Datum uitspraak: 05-07-2011 Datum publicatie: 05-07-2011 Rechtsgebied: Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSGR:2011:BR4575

ECLI:NL:GHSGR:2011:BR4575 ECLI:NL:GHSGR:2011:BR4575 Instantie Gerechtshof 's-gravenhage Datum uitspraak 09-08-2011 Datum publicatie 10-08-2011 Zaaknummer 22-000623-11 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZUT:2012:BV2125

ECLI:NL:RBZUT:2012:BV2125 ECLI:NL:RBZUT:2012:BV2125 Instantie Rechtbank Zutphen Datum uitspraak 24-01-2012 Datum publicatie 27-01-2012 Zaaknummer 06/850686-11 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2008:BC4096

ECLI:NL:RBALK:2008:BC4096 ECLI:NL:RBALK:2008:BC4096 Instantie Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak 12 02 2008 Datum publicatie 12 02 2008 Zaaknummer 810200 07 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2010:BO7066

ECLI:NL:RBUTR:2010:BO7066 ECLI:NL:RBUTR:2010:BO7066 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 13 12 2010 Datum publicatie 13 12 2010 Zaaknummer Rechtsgebieden 16/711261 10; 13/726344 07 (vordering na voorw. veroordeling) [P]

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2009:BJ9366

ECLI:NL:RBUTR:2009:BJ9366 ECLI:NL:RBUTR:2009:BJ9366 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 06 10 2009 Datum publicatie 07 10 2009 Zaaknummer Rechtsgebieden 16/711783 08 [P] Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ARNHEM MEERVOUDIGE KAMER VOOR KINDERSTRAFZAKEN V E R K O R T - V O N N I S

ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ARNHEM MEERVOUDIGE KAMER VOOR KINDERSTRAFZAKEN V E R K O R T - V O N N I S ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ARNHEM MEERVOUDIGE KAMER VOOR KINDERSTRAFZAKEN V E R K O R T - V O N N I S In de zaak van: de officier van justitie in het arrondissement Arnhem tegen: verdachte 1 Raadsman:

Nadere informatie

Aan verdachte is, na een door de militaire kamer toegestane wijziging tenlastelegging, tenlastegelegd dat:

Aan verdachte is, na een door de militaire kamer toegestane wijziging tenlastelegging, tenlastegelegd dat: LJN: BH2293, Rechtbank Arnhem, 05/800978-08 Datum uitspraak: 09-02-2009 Datum publicatie: 09-02-2009 Rechtsgebied: Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie: De militaire kamer

Nadere informatie

LJN: BI0472, Rechtbank Groningen, 18/670051-09 (P) Print uitspraak

LJN: BI0472, Rechtbank Groningen, 18/670051-09 (P) Print uitspraak LJN: BI0472, Rechtbank Groningen, 18/670051-09 (P) Print uitspraak Datum uitspraak: 08-04-2009 Datum publicatie: 08-04-2009 Rechtsgebied: Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4699

ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4699 ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4699 Instantie Datum uitspraak 19-03-2013 Datum publicatie 19-03-2013 Zaaknummer 21-000669-12 Formele relaties Rechtsgebieden Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Eerste aanleg: ECLI:NL:RBGRO:2009:BH3578,

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2007:BA4111

ECLI:NL:GHSHE:2007:BA4111 ECLI:NL:GHSHE:2007:BA4111 Instantie Datum uitspraak 26 04 2007 Datum publicatie 02 05 2007 Zaaknummer 20 001140 06 Formele relaties Rechtsgebieden Gerechtshof 's Hertogenbosch Eerste aanleg: ECLI:NL:RBMAA:2006:AV3946,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2012:BW0327

ECLI:NL:RBROT:2012:BW0327 ECLI:NL:RBROT:2012:BW0327 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 22 03 2012 Datum publicatie 29 03 2012 Zaaknummer 10/730383 10 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZWB:2014:3256

ECLI:NL:RBZWB:2014:3256 ECLI:NL:RBZWB:2014:3256 Instantie Datum uitspraak 19 05 2014 Datum publicatie 19 05 2014 Zaaknummer 02 800970 13 Rechtsgebieden Rechtbank Zeeland West Brabant Strafrecht Bijzondere kenmerkenop tegenspraak

Nadere informatie

De zaak Caelius naar Nederlands strafrecht

De zaak Caelius naar Nederlands strafrecht De zaak Caelius naar Nederlands strafrecht Klaas Rozemond (universitair hoofddocent strafrecht Vrije Universiteit Amsterdam, rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Amsterdam) De feiten Uit het pleidooi

Nadere informatie

ECLI:NL:RBONE:2013:BZ3296 Instantie Datum uitspraak 05-03-2013 Datum publicatie 05-03-2013 Rechtbank Oost-Nederland Zaaknummer 07/651117-12 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg -

Nadere informatie