NAS en FAS baby s: gevolgen van middelengebruik in de zwangerschap. Net even te veel? WES - regio Rotterdam 15 maart 2012 Barbara Sibbles

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NAS en FAS baby s: gevolgen van middelengebruik in de zwangerschap. Net even te veel? WES - regio Rotterdam 15 maart 2012 Barbara Sibbles"

Transcriptie

1 NAS en FAS baby s: gevolgen van middelengebruik in de zwangerschap Net even te veel? WES - regio Rotterdam 15 maart 2012 Barbara Sibbles

2

3

4 Hippocrates, 4e eeuw b.c. Van de vierde tot de zevende maand mogen medicijnen aan een zwangere gegeven worden, daarna moet de dosering omlaag

5 Soranus van Ephese, 2e eeuw a.c. zelfs als de vrouw de regels overtreedt en er komt geen miskraam, denk maar niet dat het kind niet beschadigd is, het wordt mismaakt met een platte ziel

6 Meest schadelijke maternale verslaving? A. B. C. D. E. F. Heroïne Methadon Cocaïne Cannabis Alcohol Nicotine

7 A. B. C. D. E. F. Heroïne Methadon Cocaïne Cannabis Alcohol Nicotine

8 Kenmerken van Foetaal Alcohol Syndroom ( FAS ) Achterblijvende groei pre- en/of postnataal Afwijkende gelaatskenmerken Neurologische problemen: aanlegstoornissen hersenen microcephalie mentale ontwikkelingsachterstand gedragsstoornissen

9

10 Gelaatskenmerken kleine ooglidspleet dunne bovenlip vlak philtrum midface hypoplasie platte neusrug stopcontactneus hypertelorisme epicanthusplooi laag geimplanteerde oren kleine kin

11 Faciale kenmerken kleine ooglidspleet dunne bovenlip vlak philtrum midface hypoplasie platte neusrug stopcontactneus hypertelorisme epicanthusplooi laag geimplanteerde oren kleine kin

12 Hoe groot is het probleem? 80 % van vrouwen drinkt alcohol 20 % van vrouwen jaar overmatig alcoholgebruik: > 14 glazen/week Tijdens zwangerschap % blijft alcohol gebruiken Veilige ondergrens niet duidelijk / dosis-respons relatie / bingedrinking slechte prognose Prevalentie in Europa geschat FAS : 1 : 1330 levendgeborenen partiele FAS: 1 : 300 Sydroom v Down: 1 : 1000

13 Generation R: alcoholgebruikende moeders R dam

14 Diagnostiek van FAS Achterblijvende groei pre- en/of postnataal Structurele hersenafwijkingen / gedrags- en ontwikkelingsstoornis Faciale dysmorfieen Alcoholgebruik tijdens zwangerschap Problemen bij vaststellen FAS: Bij geboorte zijn kenmerken moeilijk te herkennen of nog niet aanwezig Uiterlijke kenmerken kunnen afwezig zijn ondanks neurologische schade Geen goede marker/test voor alcoholgebruik ontwikkeling van alcoholtest in meconium EMC

15

16 Casus Moeder: G1P0, HIV en hepatitis B en C: - Tijdens zwangerschap: alcohol, cocaïne en heroïne Vanaf 3de maand methadon Enkele malen terugval naar gebruik alcohol en cocaïne Aanmelding Convenant Zwangerschap & Verslaving R dam: begeleiding door verslavingszorg, jeugdzorg en gynaecoloog Echter: geen woning, geen babyuitzet, werkzaam in prostitutie Voor geboorte wordt vots uitgesproken door rechter Meisje geboren bij 37 weken Geboortegewicht 2000 gram (< - 2sd), schedelomtrek 30 cm (< - 2sd)

17

18

19 Neonataal Abstinentie Syndroom ( NAS ) % van kinderen van moeders met gebruik heroïne en methadon optreden direct pp tot 2 weken pp afhankelijk van soort, hoeveelheid en laatste dosis drug Heroïne: korte halfwaardetijd onttrekkingsverschijnselen in eerste dagen Methadon: lange halfwaardetijd onttrekkingsverschijnselen soms pas na 2 weken

20 Verschijnselen van Neonaal Abstinentie Syndroom ( NAS ) CZS: prikkelbaarheid, hypertonie, hyperreflexie, hoog huilen, gestoord drinken en slapen, convulsies GI: zeer gulzig drinken, verslikken, spugen, diarree, onvoldoende groei Resp: tachypnoe, apnoe, cyanose Overig: geeuwen, niezen, transpireren, temp instabiliteit Finneganscore: objectieve maat voor onttrekkingsverschijnselen lijst met 23 items, welke in ernst gescoord worden ( aanvankelijk elke 2-3 uur! ) Ter bepaling van moment van starten therapie

21

22 Casus vervolg Tijdens opname in ziekenhuis: Moeder doet erg haar best betrokken bij baby, houdt zich aan afspraken Huis en babyuitzet geregeld Jeugdbeschermingsmaatregel: voorlopige onder toezichtstelling ( vots ) met machtiging uit huis plaatsing ( MUHP ) Tijdelijk voogd, baby gaat naar crisispleeggezin Kindmaatschappelijk Werk Jeugdzorg en Verslavingszorg blijven betrokken

23 Neonataal abstinentie syndroom Behandeling: Rust, inbakeren, fopspeen, frequente calorierijke voedingen Fenobarbital algemeen centraal dempend werkt goed bij multidruggebruik moeder hieraan niet verslaafd langdurige behandeling ( weken tot maanden! ) Morfine, methadon ( indien onvoldoende effect fenobarbital ) beste middel bij heroïne en methadon cave ademdepressie

24

25

26 Omvang: cocaïne gebruik in Nederland Bezoekers trendy-clubs A dam ( 2003) gemidd 28 jr: 39 % / 14 % Bezoekers horeca EIndhoven ( 2005 ) jr: 20 % / 6 %

27 Omvang: heroïne

28 Gevolgen harddruggebruik in zwangerschap Studies naar gevolgen van druggebruik zeer moeizaam: Veel verschillende, algemene risicofactoren beïnvloeden prognose!! Opzet studies ingewikkeld Studiepopulaties lastig te vervolgen Algemene risicofactoren voor kind: lage socio-economische levensstandaard ongecontroleerde zwangerschap slechte voeding moeder slechte gezondheidstoestand moeder ( SOA!) multidruggebruik - tevens sigaretten, alcohol

29 Gevolgen Heroïne/methadon: Cocaïne: onttrekkingsverschijnselen NAS intoxicatieverschijnselen Intrauteriene vruchtdood, solutio placentae Dysmaturiteit en prematuriteit Geringe schedelomtrek Geen aangeboren afwijkingen Cognitieve, affectieve en motore ontwikkelingsstoornissen Wat is effect druggebruik, wat is erfelijk, wat is effect way of living?

30 Cocaïne Cocaïne is een sympathomimeticum en CZS stimulator; Direct effect op dopamine en monoamine systeem Vasoconstrictie: placenta doorbloeding ( analoog aan nicotine ), intracerebrale doorbloeding? Cerebraal infarct / aanlegstoornissen?

31 Bedreigingen voor het kind Direkt toxische werking drug op foetus Bijkomend gebruik toxische stoffen ( alcohol, nicotine! ) Levensomstandigheden en stijl van moeder Erfelijke aanleg ( psychiatrie, verslaving, IQ ) Aantasting oordeelsvermogen, motivatie en gedrag van moederdoor langdurige verslaving

32 Begeleiding verslaafde zwangeren in Rotterdam Huisarts Verloskundige Politie ErasmusMC Gynaecoloog Kinderarts Deelnemers Z & V BoumanGGZ Bouman Meldpunt Zwangeren Flexus-Jeugdplein KVO-team ErasmusMC BJZ-toegang Raad voor Kinderbescherming vots ( zn. uithuispl)

33 Begeleiding voor en na partus Convenant Zwangerschap & Verslaving: Participanten: ErasmusMC: vrouwenarts en kinderarts BoumanGGZ GGD Bureau Jeugdzorg Flexus-Jeugdplein: KVO-team Raad voor Kinderbescherming Doelstelling: klankbord voor leden van Z & V, evalueren van opvoeddingssituatie, uitzetten van plan van aanpak en begeleiden van moeder en kind

34 Begeleiding moeder en kind ( Erasmus MC ) Na de geboorte Observatie op kinderafdeling ( MCKG / ICN ): Toxische of onttrekkingsverschijnselen, zo nodig behandeling ( Finneganscore ) Urine controle van kind Screening en behandeling SOA Observatie interactie moeder en kind Borstvoeding: alléén bij methadon < 20 mg/dag Overleg met betrokken hulpverleners Overdracht aan pleeggezin

35 Follow up: In principe alle kinderen: OTS, zn uit huisplaatsing Begeleiding gezin vanuit Bureau Jeugdzorg /Flexus Jeugdplein en Bouman Verslavingszorg Maandelijks bespreking in Z & V -overleg Poliklinische controle kinderarts i.e.g. eerste 2 jaar: Afbouwen fenobarbital, evaluatie ontwikkeling en interactie moeder en kind, behandeling bijkomende pathologie

36

37

38 Cannabis Collectieve naam voor producten afkomstig van cannabis plant: marihuana, wiet, hasj Meest gebruikte drug in zwangerschap ( 3 % ) Concentratie -9-tetrahydrocannabinol ( THC ) sterk verhoogd ( tot 30 % ) Dierproeven tonen verlaagd geboortegewicht

39 Werking cannabis THC en metabolieten passeren de placenta Cannaboïde receptoren al vroeg in zwangerschap aantoonbaar in placenta en foetale hersenen Binding aan cannaboïde receptor pancreas ( ß- cellen ) afgifte insuline IGF1 en IGF2 ( belangrijke foetale groeifactoren ) worden gereguleerd door insuline. Nicotine: carboxyhemoglobine maternale bloedvoorziening naar placenta Maternale stress, multi-druggebruik, gezondheid moeder en zwangerschapscontroles

40 Intrauterine cannabis exposure affects fetal growth trajectories: the Generation R study. El Marroun H. et al. J. Am. Acad, Child Adolesc. Psychiatry, dec 2009 ( Epub) Onderzoekspopulatie: 7452 moeders, tijdens zwangerschap Zelf rapportage middelengebruik Foetale groei dmv echografisch onderzoek: < 18 weken, weken, > 25 weken AD Resultaten: 245 ( 3.3 % ) moeders cannabisgebruik voor zwangerschap 214 ( 2.9 % ) moeders cannabisgebruik voor én tijdens zwangerschap Foetale groei: gram/week ( p =.001 )* Foetale SO: mm/week ( p =.07 ) Roken: 85 % bij moeders met cannabisgebruik in zwangerschap 19.5 % in populatie Generation R ( zonder cannabisgebruik )** Foetale groei: gram/week ( p =.001 ) * Dmv formule van Hadlock ( femur lengte, schedel en abdominale omtrek ) ** Verschil in opleiding, alcoholgebruik

41 Geschatte groeicurve en foetaal gewicht bij maternaal cannabis gebruik El Marroun et al 2009 Correctie voor: maternale leeftijd, BMI, lengte, opleiding, nationaliteit, alcoholgebruik 1ste trimester, pariteit, graviditeit, foetaal geslacht, maternale psychopathologie

42 Effect cocaïne Cocaïne bindt aan dopamine-re-uptake transporter dopamine concentratie in synaptische ruimte binding aan post-synaptische receptor euforie down-regulatie van receptoren structurele veranderingen betrokken hersenstucturen

43 Effect cocaïne Dopamine-rijke hersenstructuren: nucleus accumbens, nucleus caudatus, ventrale tegmentum Reward-pathway Prefrontale cortex: cognitieve regulatie ( glutamine )

Dr. Ann Verschelde 07/11/2014

Dr. Ann Verschelde 07/11/2014 Dr. Ann Verschelde 07/11/2014 Ontwikkelen van ontwenningsverschijnselen na de geboorte van een neonaat die in utero blootgesteld werd aan drugs. 2003 National survey drug abuse and health 4.3% zwangere

Nadere informatie

Preconceptionele zorg

Preconceptionele zorg Preconceptionele zorg Preconceptionele zorg kan als volgt worden gedefinieerd: het geheel van maatregelen ter bevordering van de gezondheidstoestand van de zwangere en haar kind, dat om effectief te kunnen

Nadere informatie

Zorgen voor je baby met ontwenningsverschijnselen. informatie voor ouders

Zorgen voor je baby met ontwenningsverschijnselen. informatie voor ouders Zorgen voor je baby met ontwenningsverschijnselen informatie voor ouders COLOFON UITGAVE: Bubbels & Babbels REDACTIE: Griet Vandersypen, Marleen Janssen en Dirk Rombouts ONTWERP & ILLUSTRATIES: PretMet

Nadere informatie

NVOG Voorlichtingsbrochure GEBRUIK VAN SSRI-MEDICATIE VOOR EN TIJDENS DE ZWANGERSCHAP EN IN HET KRAAMBED

NVOG Voorlichtingsbrochure GEBRUIK VAN SSRI-MEDICATIE VOOR EN TIJDENS DE ZWANGERSCHAP EN IN HET KRAAMBED NVOG Voorlichtingsbrochure GEBRUIK VAN SSRI-MEDICATIE VOOR EN TIJDENS DE ZWANGERSCHAP EN IN HET KRAAMBED 1 GEBRUIK VAN SSRI-MEDICATIE VOOR EN TIJDENS DE ZWANGERSCHAP EN IN HET KRAAMBED 1. Achtergrond 2.

Nadere informatie

alcohol roken zwangerschap vóór, tijdens en na de Wat je moet weten over Over deze brochure

alcohol roken zwangerschap vóór, tijdens en na de Wat je moet weten over Over deze brochure Over deze brochure Heb je een kinderwens of is er een kindje op komst? Dan wil je er alles aan doen om een gezonde baby te krijgen. De meeste mensen weten wel dat roken en drinken tijdens de zwangerschap

Nadere informatie

alcohol roken zwangerschap vóór, tijdens en na de Wat je moet weten over Over deze brochure

alcohol roken zwangerschap vóór, tijdens en na de Wat je moet weten over Over deze brochure Over deze brochure Heb je een kinderwens of is er een kindje op komst? Dan wil je er alles aan doen om een gezonde baby te krijgen. De meeste mensen weten wel dat roken en drinken tijdens de zwangerschap

Nadere informatie

stoppen zware drinkers minder vaak met het drinken van alcoholhoudende drank dan vrouwen met een lager alcoholgebruik.

stoppen zware drinkers minder vaak met het drinken van alcoholhoudende drank dan vrouwen met een lager alcoholgebruik. Samenvatting In Nederland gebruikt ongeveer 80% van de vrouwen in de vruchtbare leeftijd alcoholhoudende drank. Veel vrouwen staken het alcoholgebruik zodra ze zwanger zijn of eerder al, als ze zwanger

Nadere informatie

HULPVERLENING AAN VERSLAAFDE

HULPVERLENING AAN VERSLAAFDE HULPVERLENING AAN VERSLAAFDE ZWANGERE PROSTITUEES Anne Marie Korendijk, SPV bij ACT/Ambulant Voordeurteam (ook bekend als Bemoeizorgteam), Boumanggz (voorheen DeltaBouman). Inleiding Als gevolg van het

Nadere informatie

Pittige Praktijk Problemen Het belang van samenwerking

Pittige Praktijk Problemen Het belang van samenwerking Pittige Praktijk Problemen Het belang van samenwerking Monique Raats ¹, Tom Schneider², Hans Kuhn³ 1 Erasmus MC, afdeling Psychiatrie 2 Erasmus MC, afdeling Verloskunde en Vrouwenziekten 3 Raad voor de

Nadere informatie

Preconceptionele zorg

Preconceptionele zorg 21 2 Preconceptionele zorg 2.1 Inleiding 22 2.2 Risico-inventarisatie 22 2.3 Gezondheidbevorderende maatregelen 23 2.3.1 Roken 24 2.3.2 Cafeïne 24 2.3.3 Alcohol 24 2.3.4 Druggebruik 24 2.3.5 Eetstoornissen

Nadere informatie

Alcohol en zwangerschap: Welke vrouwen blijven drinken en wat is de rol van de verloskundige?

Alcohol en zwangerschap: Welke vrouwen blijven drinken en wat is de rol van de verloskundige? Alcohol en zwangerschap: Welke vrouwen blijven drinken en wat is de rol van de verloskundige? Ir. N.Y. van der Wulp STAP Ir. W. van Dalen STAP Dr. C. Hoving UM Prof. Dr. H. de Vries UM 3 12 2009 Inhoud:

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg: een gigantisch effect voor een prikkie

Jeugdgezondheidszorg: een gigantisch effect voor een prikkie Jeugdgezondheidszorg: een gigantisch effect voor een prikkie Factsheet Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg (JGZ) in Nederland bestaat al meer dan 100 jaar, is uniek in de wereld en biedt basiszorg

Nadere informatie

Geneesmiddelen bij zwangerschap en borstvoeding

Geneesmiddelen bij zwangerschap en borstvoeding Geneesmiddelen bij zwangerschap en borstvoeding Geneesmiddelen en zwangerschap Enige tientallen jaren geleden dacht men nog dat ongeboren kinderen in de baarmoeder goed beschermd waren tegen schadelijke

Nadere informatie

MEDICATIE BIJ ADHD: EEN ANALYSE VAN KLASSIEK GEBRUIKTE STIMULANTIA EN ATOMOXETINE

MEDICATIE BIJ ADHD: EEN ANALYSE VAN KLASSIEK GEBRUIKTE STIMULANTIA EN ATOMOXETINE FACULTEIT GENEESKUNDE EN GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN Academiejaar 2010-2011 MEDICATIE BIJ ADHD: EEN ANALYSE VAN KLASSIEK GEBRUIKTE STIMULANTIA EN ATOMOXETINE Steffen WESTELINCK Promotor: Prof. Dr. Romain

Nadere informatie

Richtlijnen voor aanvaardbaar alcoholgebruik & definitie bingedrinken

Richtlijnen voor aanvaardbaar alcoholgebruik & definitie bingedrinken Richtlijnen voor aanvaardbaar alcoholgebruik & definitie bingedrinken Inleiding Alcohol drinken is nooit risicovrij. We willen een richtlijn geven voor aanvaardbaar alcoholgebruik om de schadelijke gevolgen

Nadere informatie

Wat is aanvaardbaar alcoholgebruik? Wat is bingedrinken?

Wat is aanvaardbaar alcoholgebruik? Wat is bingedrinken? Wat is aanvaardbaar alcoholgebruik? Wat is bingedrinken? Alcohol drinken is nooit risicovrij. VAD wil een richtlijn geven voor aanvaardbaar alcoholgebruik om de schadelijke gevolgen van het gebruik van

Nadere informatie

PUBLICATIE VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr. 8462

PUBLICATIE VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr. 8462 PUBLICATIE VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr. 8462 Risico s van alcoholgebruik voor en tijdens de zwangerschap en gedurende de borstvoedingsperiode 4 maart 2009 SAMENVATTING EN SLEUTELWOORDEN Samenvatting

Nadere informatie

Jordanië. Verslavingsproblematiek Midden Twente

Jordanië. Verslavingsproblematiek Midden Twente Jordanië Verslavingsproblematiek Midden Twente 1 Inleiding quiz 2 Tactus Wie zijn wij Wat doen wij Verwijs mogelijkheden Middelengebruik midden-twente 3 Inleiding 4 Tactus in Twente 3 circuits Sociale

Nadere informatie

Positieve gezondheid in Nieuwegein en Nijkerk

Positieve gezondheid in Nieuwegein en Nijkerk Positieve gezondheid in Nieuwegein en Nijkerk Levensloop en populatiegerichte aanpak ter versterking van gezondheid, welbevinden en veerkracht Prof. Dr. J.A.Walburg. 1 juli, 2014. Hoogleraar positieve

Nadere informatie

Richtlijn Benzodiazepinegebruik in de zwangerschap en tijdens de lactatie

Richtlijn Benzodiazepinegebruik in de zwangerschap en tijdens de lactatie Richtlijn Benzodiazepinegebruik in de zwangerschap en tijdens de lactatie INITIATIEF Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie IN SAMENWERKING MET Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde

Nadere informatie

Nederlands. Alcohol, tabak, drugs en medicijnen in Nederland. opvattingen, feiten en risico's

Nederlands. Alcohol, tabak, drugs en medicijnen in Nederland. opvattingen, feiten en risico's Nederlands Alcohol, tabak, drugs en medicijnen in Nederland 1 opvattingen, feiten en risico's Bijna overal ter wereld... Bijna overal ter wereld gebruiken mensen alcohol, tabak en drugs. Voor de smaak

Nadere informatie

Overzicht van de stand van zaken uit de literatuur

Overzicht van de stand van zaken uit de literatuur November 2014 Roken en zwangerschap Overzicht van de stand van zaken uit de literatuur Kernpunten Roken tijdens de zwangerschap komt het meest voor onder laagopgeleide vrouwen, vrouwen met een Turkse etniciteit,

Nadere informatie

074-8518100/ 0651899448

074-8518100/ 0651899448 074-8518100/ 0651899448 Kindermishandeling Definitie, vormen Risicofactoren, signalen Gevolgen Meldcode Casuïstiek Werkwijze AMK Kindermishandeling Kindermishandeling Is elke vorm van: Voor de minderjarige

Nadere informatie

Rapport 340001001/2009 J.G.C. van Amsterdam et al. Ranking van drugs. Een vergelijking van de schadelijkheid van drugs

Rapport 340001001/2009 J.G.C. van Amsterdam et al. Ranking van drugs. Een vergelijking van de schadelijkheid van drugs Rapport 340001001/2009 J.G.C. van Amsterdam et al. Ranking van drugs Een vergelijking van de schadelijkheid van drugs RIVM-rapport 340001001/2009 Ranking van drugs Een vergelijking van de schadelijkheid

Nadere informatie

Monitor alcohol en middelen

Monitor alcohol en middelen Gemeente Utrecht, Volksgezondheid Monitor alcohol en middelen www.utrecht.nl/gggd Thema 1 www.utrecht.nl/volksgezondheid Alcohol- tabak- en cannabisgebruik in Utrecht Wat, waar en hoeveel? 2014 Colofon

Nadere informatie

Een vergelijking van de schadelijkheid van drugs

Een vergelijking van de schadelijkheid van drugs RIVM-rapport 340001001/2009 Ranking van drugs Een vergelijking van de schadelijkheid van drugs J.G.C. van Amsterdam A. Opperhuizen M.W.J. Koeter, Psychiatrie, AMC-AIAR, Amsterdam L.A.G.J.M. van Aerts W.

Nadere informatie

Zwangerschap & diabetes

Zwangerschap & diabetes Zwangerschap & diabetes INHOUD VOORWOORD 5 VERANDERINGEN IN DE STOFWISSELING TIJDENS DE ZWANGERSCHAP 6 Deel 1 ZWANGERSCHAP BIJ DE VROUW MET DIABETES 9 Deel 2 ZWANGERSCHAPSDIABETES 33 2 DIABETES EN ZWANGERSCHAP

Nadere informatie

Zwangerschap en bevallen in Geboortecentrum Anna

Zwangerschap en bevallen in Geboortecentrum Anna Zwangerschap en bevallen in Geboortecentrum Anna Van harte gefeliciteerd met uw zwangerschap! De komende maanden zijn een bijzondere periode. Wellicht heeft u vragen over uw zwangerschap en alles wat daarmee

Nadere informatie

Stoppen met roken: Roken, jong geleerd hopeloos of zinvol??? oud gedaan: Ede, Netwerkdag Samen in de lucht. slechte gewoonte of verslaving?

Stoppen met roken: Roken, jong geleerd hopeloos of zinvol??? oud gedaan: Ede, Netwerkdag Samen in de lucht. slechte gewoonte of verslaving? Roken, Stoppen met roken: jong geleerd hopeloos of zinvol??? oud gedaan: slechte gewoonte of verslaving? Trudi Tromp-Beelen, Verslavingsarts KNMG 17 sept. 2014 Ede, Netwerkdag Samen in de lucht % gerookt

Nadere informatie

Alcohol en zwangerschap

Alcohol en zwangerschap Syllabus Opdrachten en achtergrondinformatie bij elearning earning module Alcohol en zwangerschap Verloskundigen (in opleiding) De elearning earning module is ontwikkeld met financiële steun van het Partnership

Nadere informatie