September Inschrijvingen gemeentelijke muziekschool p.10. Kermisprogramma s Bentille Sint-Laureins Waterland-Oudeman Comerkermis p.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "September 2009. Inschrijvingen gemeentelijke muziekschool p.10. Kermisprogramma s Bentille Sint-Laureins Waterland-Oudeman Comerkermis p."

Transcriptie

1 DE Grofvuil : gemeentebestuur organiseert extra dienstverlening p.5 Inschrijvingen gemeentelijke muziekschool p.10 Kermisprogramma s Bentille Sint-Laureins Waterland-Oudeman Comerkermis p.12 Ook voor jou een studietoelage? p.20 September 2009

2 SINT-LAUREINS INFO 2 VOORWOORD Na de vakantieperiode wordt een piek van de A/H1N1-griep verwacht. Het virus werd voor het eerst ontdekt in Mexico op 18 maart De Mexicaanse griep veroorzaakt een ziektebeeld dat vergelijkbaar is met dat van de normale wintergriep. Het Interministerieel Commissariaat Influenza staat dagelijks in contact met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Europese overheid om de evolutie van het aantal besmettingen met A/H1N1-griep in de hele wereld op de voet te volgen. Voor het ogenblik tellen we bevestigde gevallen van de nieuwe vorm van influenza A/ H1N1 in verschillende continenten waaronder Europa. Aan huisartsen en ziekenhuizen werd gevraagd om waakzaam te zijn wanneer een patiënt van een reis uit een van de getroffen landen terugkeert en binnen de 7 dagen na zijn terugkeer koorts en ademhalingsproblemen vertoont. België heeft sinds woensdag 13 mei 2009 meerdere bewezen gevallen van de A/ H1N1-griep gehad. Op 30 juli is er een eerste overlijden in België als gevolg van de Mexicaanse griep (en longontsteking). De registratie van de huisartsenpeilpraktijken wijzen nog op een lage circulatie van het virus. De nodige maatregelen en voorbereidingen worden getroffen om te zorgen voor adequate verzorging van de mensen in geval van besmetting. Het ministerie van Volksgezondheid coördineert de informatie voor de provinciale en gemeentelijke overheden. Sinds 15 juli heeft het leger een deel van de nationale strategische voorraad aan antivirale middelen en maskers vervoerd naar groothandelaars-verdelers die voor elke provincie zijn aangeduid. Nadien zullen ze verder verdeeld worden aan de gemeenten, onder het gezag van de provinciegouverneur. De gemeente staat in voor de beveiligde opslag van deze producten, de verdeling van de antivirale middelen en maskers onder de huisartsen van hun gemeente en het bijhouden van de stock. Er is een samenwerkingsakkoord afgesloten tussen de stad Eeklo, de gemeenten Kaprijke en Sint-Laureins voor het installeren van een zorgmeldpunt in het kader van grieppandemie. Dit lokaal zorgmeldpunt zal instaan voor de uitbouw van een informatiecentrum voor zowel de inwoners als de huisartsen waar men terecht kan met vragen over de A/ H1N1-griep en waar de registratie van het aantal grieppatiënten zal bijgehouden worden. Dit informatiecentrum zal telefonisch bereikbaar zijn via een apart noodnummer voor inwoners en huisartsen dat vrijgegeven wordt van zodra dit nodig blijkt. Verder zal het zorgmeldpunt ook fungeren als coördinatiecentrum voor mantelzorg, thuiszorg en verpleging. In uiterste nood zal het zorgmeldpunt ook een consultatiekabinet organiseren om de gewone werking van de huisartspraktijk zo min mogelijk te verstoren. Meer informatie over de A/H1N1-griep is te vinden via Sint-Laureins, 31 juli 2009 Annick Willems Burgemeester 2 VOORWOORD 3 ADMINISTRATIE 3 MILIEU 7 JEUGD 7 SPORT 9 TOERISME 10 CULTUUR 15 BIBLIOTHEEK 16 WELZIJN/GEZONDHEID 17 OCMW 19 VACATURES/ TEWERKSTELLING 19 LOKALE ECONOMIE 20 ALGEMENE INFO 23 ACTIVITEITENKALENDER Het vaste spreekuur van de burgemeester is op maandag van uur tot uur in het gemeentehuis te Sint-Laureins. Het is wenselijk om vooraf een telefoontje te geven naar het gemeentehuis op het telefoonnummer 09/ Voor uitzonderlijke afspraken kan u bellen op haar privé-nummer 09/ VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: Burgemeester Willems Annick P/a Dorpsstraat 91, 9980 Sint-Laureins

3 SINT-LAUREINS INFO 3 ADMINISTRATIE Sluitingsdagen van het gemeentehuis, dienst vrije tijd en bibliotheek Het gemeentehuis te Sint-Laureins en de dienst Vrije Tijd zullen gesloten zijn op : - maandag 28 september maandag 02 november woensdag 11 november 2009 De bibliotheek te Sint-Laureins zal gesloten zijn op : - maandag 28 september maandag 02 november woensdag 11 november 2009 De bibliotheek te Watervliet zal gesloten zijn op : - zondag 01 november woensdag 11 november 2009 Gras- en tuinafval dumpen is strafbaar MILIEU Er zijn wel eens mensen die het niet zo nauw nemen met de afvalregels. Zij dumpen hun huisvuil in de sloten en naast de wegen. Sluikstorten heet dat en het mag niet. Sluikstorters worden opgespoord en zwaar beboet. Ook het dumpen van gras- en tuinafval op naastliggende percelen of in sloten is verboden. Sluikstorten is niet alleen strafbaar, maar ook niet nodig. Ter hoogte van de Bisdomstraat (tussen huisnummer 35 en 37) bevindt zich het gemeentelijk verzamelpunt gras, groen- en snoeiafval. Inwoners kunnen op het verzamelpunt gratis tuinafval en snoeiresten kwijt. Gemeentelijk ophaalpunt groenafval Op het ophaalpunt groenafval kan men enkel terecht met tuinafval en snoeiresten. Er worden geen volledige bomen en struiken aanvaard. Deze moeten eerst ingekort worden. Maximale lengte van de takken : 3 meter, maximale dikte van de takken : 15 cm. Het ophaalpunt groenafval gelegen in de Bisdomstraat (tussen huisnummer 35 en 37) is open: - vanaf 01 mei 2009 tot en met 30 september 2009 op woensdag van uur tot uur en op zaterdag van uur tot uur - vanaf 01 oktober 2009 tot en met 14 december 2009 op woensdag van uur tot uur en op zaterdag van uur tot uur.

4 SINT-LAUREINS INFO 4 KGA Zaterdag 05 september en zaterdag 07 november tot uur : Sint-Laureins... parking gemeentehuis tot uur : Sint-Margriete... parking kerk tot uur : Sint-Jan-in-Eremo... parking Bentille tot uur : Watervliet... Stee tot uur : Waterland-Oudeman... parking gemeentehuis Inzameling landbouwfolie Op dinsdag 20 oktober 2009 is er gedurende de hele dag van uur tot uur een container beschikbaar op het ophaalpunt groenafval in de Bisdomstraat tussen huisnummer 35 en 37 voor het deponeren van alle landbouwfolie. Ophaling grofvuil en oude metalen Het grofvuil zal opgehaald worden op maandag 19 oktober De metalen voorwerpen zullen opgehaald worden op dinsdag 20 oktober Zet het grof huisvuil tijdig buiten. De ophaalrondes starten immers vroeg. U zet daarom het grof huisvuil best de avond voordien buiten. Oude metalen zijn géén grof huisvuil! Ze worden wel ingezameld op éénzelfde tijdstip als de grof huisvuilinzameling. De oude metalen moeten daarom apart van het grof huisvuil worden aangeboden. U PLAATST DUS BEST HET AFVAL IN TWEE GROEPEN BUITEN. Grof huisvuilophaling : De juiste spelregels! In het voorjaar 2007 startte de I.V.M. met de strikte toepassing van de regels bij het ophalen van grof huisvuil. Hier ging een voorbereiding van meer dan een jaar aan vooraf. De aanleiding voor de strikte toepassing is dat er bij het grof huisvuil nog steeds te veel materialen zitten die hergebruikt of gerecycleerd kunnen worden, of die in de gewone restfractiezak thuishoren. Grof huisvuil mag geen alibi zijn om om het even wat op de stoep te zetten of om huisvuilzakken uit te sparen. De gemeenschap mag niet opdraaien voor onnodige kosten voor inzameling en verwerking van afvalstoffen die absoluut niet onder de noemer grof huisvuil vallen. Wij danken u voor de inspanningen om samen met ons de afvalberg te helpen beperken. Als we hierin slagen, is dit een goede zaak voor het milieu. GROF HUISVUIL = Alles wat niet in de restfractiezak kan en niet gescheiden ingezameld wordt met het oog op recyclage en dat voortkomt uit de normale werking van een huisgezin. GROF HUISVUIL IS WEL : kapotte meubelen, oude tapijten, een groot stuk speelgoed dat niet in de huisvuilzak kan, kapotte tuinmeubelen, harde plastics die niet selectief worden ingezameld (zoals bv. een frigobox, een grote reiskoffer), een oude matras.enz. GROF HUISVUIL IS NIET : kleine afval in zakken of dozen, (klein) gevaarlijk afval, afbraakhout, timmerhout, steenpuin, papier en karton, sanitaire toestellen, afgedankte elektrische en elektronische apparaten, glas enz. WEETJE : Heeft u bij het grof huisvuil materialen die nog (her)bruikbaar zijn? Contacteer dan de Kringwinkel. Het personeel van de Kringwinkel komt gratis herbruikbare grote voorwerpen ophalen. MEER INFO : Kringwinkel Eeklo, Tieltsesteenweg 30/2 te 9900 Eeklo, tel. 09/

5 SINT-LAUREINS INFO 5 Gemeentebestuur Sint-Laureins organiseert extra dienstverlening Op maandag 20 oktober 2008 gebeurt de grof huisvuilophaling door I.V.M. Net zoals bij de ophaling in het voorjaar, zal I.V.M. bij de tweede ronde in oktober de ophaalregels streng toepassen. Inwoners van Sint-Laureins, Sint-Jan-in-Eremo, Sint-Margriete, Watervliet en Waterland-Oudeman die met grote stukken afval zitten die niet onder de noemer grof huisvuil vallen, zullen kunnen gebruik maken van een extra dienstverlening. Het college heeft beslist om in de periode van maandag 19 tot en met zaterdag 24 oktober 2009 enkele containers te plaatsen voor afvalstoffen die niet onder de noemer grof huisvuil vallen, en die u niet in de restfractiezak kwijt kunt. Waar vindt u de containers? De containers staan op het oud voetbalterrein in de Graafjansdijk tussen huisnummer 9 en 11 te Bentille. Wanneer? Deze dienstverlening is uitzonderlijk naar aanleiding van de grof huisvuilophaling door I.V.M. op maandag 19 oktober De containers op het oud voetbalterrein te Bentille zijn bereikbaar van maandag 19 tot en met zaterdag 24 oktober Van maandag tot vrijdag : open van 9 tot uur. Op zaterdag : open van 9 tot 12 uur. Om welke afvalstoffen gaat het? - Afbraakhout en timmerhout (enkel zuiver hout, dus zonder glas, metaal of andere materialen) - Steenpuin (enkel zuiver steenpuin, dus geen asbesthoudend materiaal, geen plastics, geen isolatiemateriaal, geen kalk, gips, gyproc of metalen) - Afgedankte sanitaire toestellen - Afgedankte elektrische en elektronische apparaten - Vlak glas (geen verpakkingsglas) - Asbest (maximum 10 golfplaten per aanbieder) Let wel: klein afval in zakken of dozen wordt nooit aanvaard! Dit hoort in de restfractiezak. Waterbeheerplannen in West-Vlaanderen in openbaar onderzoek In 2003 deed het integraal waterbeleid zijn intrede in Vlaanderen. Een totaal nieuwe kijk op het waterbeleid die nu wordt omgezet in concrete plannen. In januari 2009 keurde de Vlaamse regering de 11 Vlaamse bekkenbeheerplannen en een 100-tal bijhorende deelbekkenbeheerplannen goed. Eén van de 11 Vlaamse Bekkens is het Bekken van de Brugse Polders, waartoe het zuidwestelijk gedeelte van Sint-Laureins behoort. Voor alle West-Vlaamse deelbekkens binnen dit Bekken van de Brugse Polders, is momenteel een herziening van de deelbekkenbeheerplannen lopend. Het secretariaat van het Bekken van de Brugse Polders vraagt om bekend te maken dat van 15 augustus tot en met 15 oktober de West-Vlaamse deelbekkenbeheerplannen in herziening ter inzage liggen in de volgende gemeenten: Brugge, Damme, Beernem, Wingene, Tielt, Pittem, Ardooie, Lichtervelde, Torhout, Oostkamp, Zedelgem, Jabbeke, Oudenburg, Zuienkerke, Blankenberge, De Haan, Bredene en Oostende. De plannen zijn ook digitaal beschikbaar op Voor meer info kan u zich wenden tot één van de opgesomde gemeenten. MEER INFO OVER MILIEU : MEVROUW CHRISTINE BAUWENS, TEL. 09/

6 SINT-LAUREINS INFO 6 Opening nieuw centraal magazijn Kringwinkel Eeklo De ateliers vernieuwd.. Het overgrote deel van alle goederen die in het Meetjesland worden ingezameld, worden in het centrale magazijn te Eeklo verwerkt tot verkoopbaar product. Alle producten ondergaan er een kwaliteitscontrole, worden gewassen of opgepoetst en worden, indien noodzakelijk, hersteld (Electro, fi etsen, meubels ). Na een grondige eindcontrole worden de goederen in onze winkels, waaronder onze Kringwinkel in Maldegem, te koop aangeboden. Opening nieuw centraal magazijn en Kringwinkel in Eeklo leidt tot bijkomende tewerkstellingsplaatsen Vanaf 4 september openen de nieuwe gebouwen van De Kringwinkel Meetjesland in Eeklo hun deuren. Een belangrijk gegeven voor het Meetjesland want met de nieuwe locatie wordt de verwerkingscapaciteit voor herbruikbare goederen opgetrokken naar kg! Zeer milieuvriendelijk gebouw.. Met steun van Europa en de Provincie Oost-Vlaanderen kon een oud industriepand worden aangekocht en ingericht. Het werd een bijzonder milieuvriendelijk gebouw, optimaal geïsoleerd, 100% groen verwarmd en voorzien van voldoende zonnepanelen om de eigen stroomvoorziening op te wekken. Bijkomende tewerkstelling De groei zorgt voor bijkomende tewerkstelling in het Meetjesland. Momenteel hebben wij een aantal vacatures voor hen die het moeilijk hebben op de gewone arbeidsmarkt een plek te vinden. We zoeken nog: - Winkelmedewerkers voltijds of deeltijds - Magazijnmedewerkers voltijds of deeltijds - Chauffeurs voltijds of deeltijds Om in aanmerking te komen voor aanwerving op deze vacatures dienen de kandidaten 5 jaar niet-werkend te zijn (je hoeft daarvoor geen uitkeringen te hebben ontvangen). Bij twijfels kan steeds informatie worden opgevraagd bij de VDAB, het OCMW of bij De Kringwinkel zelf op 09/ Uitnodiging: zondag 4 oktober feestelijke inhuldiging Om iedereen de kans te bieden de nieuwe gebouwen te komen ontdekken, openen wij, ter gelegenheid van de Vlaamse Open Bedrijvendag, op zondag 4 oktober de centrale magazijnen en de Kringwinkel. We zorgen voor heel wat randactiviteiten, rondleidingen, tentoonstellingen en nog veel meer Knip onderstaande bon uit en breng hem mee op 4 oktober, een gratis drankje en een attentie wachten dan op u... INFO EN GRATIS OPHALING: 09/ WEBSITE:

7 SINT-LAUREINS INFO 7 JEUGD Al gehoord van de swapwerking in Sint-Laureins? SWAP is een aanbod aan activiteiten georganiseerd door diverse gemeentebesturen in gans Vlaanderen. Ben je tussen 11 en 14 jaar dan kan je via SWAP deelnemen aan allerlei leuke activiteiten, uitstappen en bezoeken, maar krijg je eveneens kortingen in je eigen gemeente of via de nationale kortingengids. Wat moet je doen om SWAPPER te worden? SWAP wordt georganiseerd door de jeugddienst van je gemeente. Op de dienst Vrije Tijd kan je een SWAP-pasje halen. Deze geeft je toegang tot de plaatselijke activiteiten én de nationale kortingen. Zo n SWAP-pasje is gratis en heel het jaar geldig. MEER INFO OVER JEUGD : MEVROUW TILLY COENE, TEL. 09/ Verzekering Tijdens de activiteiten ben je steeds verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. Breng wel steeds je SWAP-pasje mee. Je bent niet verzekerd voor de verplaatsing van en naar de activiteiten. Nog enkele spelregels: - Je dient steeds op voorhand in te schrijven voor een activiteit; - Er gebeuren geen telefonische inschrijvingen; - Je bent pas defi nitief ingeschreven als ook het inschrijvingsgeld is betaald, - Breng je pasje mee als je je komt inschrijven. Goed om weten: - Tijdens de activiteit is er steeds begeleiding aanwezig. De monitoren zijn ervaren jongeren uit het jeugdwerk of beroepsmensen; - Wie deelneemt blijft gedurende de ganse activiteit bij de groep; - Als er onvoldoende inschrijvingen zijn, wordt de activiteit geannuleerd en krijg je je inschrijvingsgeld terug; - Bij ziekte wordt je inschrijvingsgeld terugbetaald mits voorleggen van een doktersbriefje. Sentse badmintonclub (SBC) Sint-Laureins - Watervliet SPORT De Sentse Badmintonclub (SBC) bestaat een 14-tal jaar. Zij hebben sinds enige tijd een werking zowel in Sint-Laureins als in Watervliet. Zowel volwassenen als jeugd komen op beide plaatsen aan bod. Ben je lid van de club dan kan je zowel terecht in Sint-Laureins als in Watervliet. CONTACTPERSONEN (LIEFST NA KANTOORUREN) : SINT-LAUREINS : KATRIEN CAUWELS, 09/ OF 0486/ , FRANK LATOMME, 0495/ , (JEUGD) WATERVLIET & COMPETITIE : PATRIEK LEHOUCQ, 0479/ OF 09/ , Er wordt binnen de club hoofdzakelijk op recreatieve basis gespeeld. Het leuke is dat verschillende niveaus zich mekaar kunnen vinden. Vanaf het seizoen bieden wij aan de geïnteresseerden de mogelijkheid om ook wedstrijden in competitie te spelen. Althans, wij starten dit seizoen met een herenploeg en later kan daar een dames en/of gemengde ploeg bijkomen indien er voldoende interesse is. Het nieuwe seizoen voor de volwassenen start traditioneel in september (donderdag in Watervliet en maandag in Sint-Laureins). Ook nieuw voor dit seizoen is een extra speelmoment op woensdagavond in Sint-Laureins. Naast training voor de competitieploeg kan er ook recreatief badminton gespeeld worden door volwassenen en eventueel (oudere) jeugd. Jeugdwerking vindt op maandagavond (training) en eventueel op woensdagavond (vrije speelmomenten) plaats in Sint-Laureins, en op donderdagavond in Watervliet (zie uurschema hieronder). De jeugdwerking in beide sporthallen gaat van start half september. Wanneer wordt er gespeeld? Sint-Laureins Ma : 17u15-19u15 jeugd 19u15-20u45 volwassenen Wo : 19u30-21u00 volwassenen + jeugd + training competitie Watervliet Do : 19u00-20u00 20u00-21u30 jeugd volwassenen Kom vrijblijvend eens langs!

8 SINT-LAUREINS INFO 8 Sportdienst : sportactiviteiten SCHOLENVELDLOOP De jaarlijkse scholenveldloop vindt plaats op vrijdag 18 september op het voetbalterrein in Watervliet. Alle leerlingen van groot Sint-Laureins tussen 6 en 12 jaar kunnen deelnemen aan deze scholencross. Het eerste leerjaar (meisjes) start om 13u. Vanuit alle scholen wordt gratis busvervoer voorzien. SENIOR SPORTIEF Op donderdag 24 september organiseren het Bloso en de Oost-Vlaamse Sportdienst in het sportcomplex Palaestra in Deinze een sportdag voor alle 50-plussers uit Oost- Vlaanderen. Op deze sportdag kunnen senioren in een gezellige en ontspannen sfeer hun favoriete sport beoefenen of kennismaken met een nieuwe sportactiviteit. Je hebt keuze uit talrijke sporten: badminton, boogschieten, curve-bowl, fi etsen, fi tbal, korte en lange wandeling, rugscholing, petanque, dans, tai ji quan, volkssporten, yoga, aquagym, zwemmen en nog veel meer. Dus: ben je ouder dan 50 jaar, vraag dan vrijblijvend een informatiefolder op de dienst Vrije Tijd van het gemeentebestuur Sint- Laureins, Dorpsstraat 87. Voor slechts 4,00 kan je een hele dag sporten, krijg je koffi e en gebak, een aandenken en ben je verzekerd. Bij voldoende deelnemers wordt busvervoer voorzien vanuit Sint-Laureins. Inschrijven voor 16 september! Wens je meer informatie? Bel op dinsdag (tot 19.30u) of donderdag naar de sportdienst op het nummer: 09/ WEEK VAN DE SPORTCLUBS In de week van zaterdag 12 september tot zondag 20 september 2009 worden de sportverenigingen in de spotlights gezet. Heel wat Sentse clubs openen hun deuren en laten iedereen gratis meeproeven van hun sportmenu. Sportclubs in Vlaanderen worden aangemoedigd om hun deuren open te gooien voor het grote publiek. Bloso werkte hiervoor de Week van de sportclub. Ontdek je sportplek uit met als kernzin Wij willen jou erbij. Doelstelling is ledenwinst voor de sportclubs. De sportclubs stellen gedurende één dag, een weekend of een volle week hun deuren open met demonstraties, initiaties en open trainingen. Verdere info te verkrijgen bij de gemeentelijke sportdienst. SPORTWEETJES Vanaf september is het nieuwe sportseizoen terug van start gegaan. De plaatselijke sport- en socio-culturele verenigingen maken gebruik van de gemeentelijke sportaccommodatie en hebben voor hun jaarlijkse aanvragen voor gebruik van de sporthal te Sint-Laureins en Watervliet een bevestiging ontvangen van de gemeentelijke sportdienst. De actuele zaalbezetting is te raadplegen op de gemeentelijke website be/gemeente/diensten/sportdienst. SPORTACTIVITEITEN SINT-LAUREINS - De KVLV Watervliet organiseert vanaf september wekelijks turnen voor vrouwen van alle leeftijden in de sporthal van Watervliet. De eerste les start op maandag 21 september van 20.00u tot u. Inlichtingen bij Mevr. Agnes Bassier (09/ ). - Volleybalclub Sente Recrea organiseert op zondag 28 september 2009 hun jaarlijks recreatief volleybaltornooi tijdens de kermis in de gemeentelijke sporthal in Sint- Laureins. Interesse? U kunt vrijblijvend een kijkje komen nemen of deelnemen aan een training op woensdagavond van 21u tot 22u30. Voor verdere info: Frieda Lammertyn: 0472/ of Myriam Van Hyfte: 09/ Joggingvereniging De Krekenlopers Sint-Laureins organiseren nog 4 Superprestige wedstrijden met verschillende afstanden (jeugdreeksen m en km): 4e loop Bentille - vrijdag 11 september start: uur - jeugd: uur 5e loop Waterland-Oudeman - zaterdag 19 september start: uur - jeugd: uur. 6e loop Sint-Laureins - vrijdag 25 september start: uur - jeugd: uur. 7e loop De Comer Sint-Laureins - zondag 25 oktober start: uur - jeugd: uur. Inlichtingen bij Dhr. Marnix De Vos - Marnix. 09/ of breng een bezoekje aan - De Wielertoeristenclub Bentille organiseert op zaterdag 31 oktober 2009 hun jaarlijkse mountainbiketocht 16e Dwars door het Krekengebied (25 km - 35 km - 45 km). Start en inschrijvingen vanaf 8u00 tot 14u00in de gemeentelijke sporthal van Sint-Laureins. Inlichtingen bij Dhr. Norbert Van De Keere (09/ ). - Wandelclub Roal Benti organiseert op zaterdag 28 november 2009 hun Sint- Jozefswandeling in Eeklo. Dit is een rustige herfstwandeling door een ongekend wandelgebied in de omgeving van Adegem en Balgerhoeke. Aankomst dient bereikt voor uur. Inschrijvingen & start aan de Sint- Jozefschool, Abdijstraat 33, Eeklo. Info bij Dhr. Remi Bogaert (09/ ) Wenst uw vereniging of sportclub eveneens zijn sportieve activiteiten aan te kondigen aan alle inwoners of heb je belangrijk sportief nieuws, geef dan een seintje aan de sportfunctionaris. De activiteiten worden dan opgenomen in de sportactiviteitenkalender en eveneens op de activiteitenkalender op de gemeentelijke website. MEER INFO OVER SPORT : DE HEER MICHEL DEWILDE, TEL. 09/

9 SINT-LAUREINS INFO 9 TOERISME Fotowedstrijd grenzeloos genieten in sint-laureins! Nog tot 30 september kan je deelnemen aan de fotowedstrijd Grenzeloos genieten in Sint- Laureins. Naar aanleiding van haar zoektocht naar typerende foto s van de gemeente organiseert het Gemeentebestuur van Sint-Laureins deze wedstrijd in samenwerking met de toeristische adviesraad. Het is de bedoeling de foto s te gebruiken in publicaties én op de gemeentelijke website. Iedereen kan deelnemen. Deelnemers worden ingedeeld in 2 categorieën, nl. categorie jeugd (17 jaar en jonger) en categorie volwassenen (18 jaar en ouder). De totale prijzenpot heeft een waarde van meer dan De hoofdprijs in de categorie jeugd bestaat uit een digitale fotocamera t.w.v. 200 en de hoofdprijs in de categorie volwassenen is een cheque ter waarde van 500. Er zijn eveneens prijzen voorzien voor de tweede en derde winnaar in elke categorie. Wil jij ook deelnemen? Vraag het volledige wedstrijdreglement nog snel aan op de dienst Toerisme van Sint-Laureins, Dorpsstraat 87, 9980 Sint-Laureins, tel of MEER INFO OVER TOERISME : MEVROUW KATHLEEN SEYNHAEVE, TEL. 09/ Sentse fiets- en bloemenroute editie 2010 Oproep aan alle inwoners van Sint-Laureins, Sint-Margriete, Watervliet, Waterland-Oudeman, Sint-Jan-in Eremo en Bentille Het bestuur van het Sentse Bloemencomité (i.s.m. het gemeentebestuur) is dringend op zoek naar nieuwe tuineigenaars die bereid zijn hun medewerking te verlenen aan de jaarlijkse succesrijke fi ets- en bloemenroute opentuinendag in en rondom onze gemeente. Heeft u een charmante boerderijtuin, een aantrekkelijke voortuin, een bloemrijke gevel, een tuin in Engelse stijl, en wilt u dit alles laten zien aan het grote publiek, neem dan contact op voor meer info. Op die manier hopen wij van dit jaarlijkse evenement in onze gemeente een blijvend succes te maken. MEER INFO : DIENST VRIJE TIJD, DORPSSTRAAT 87, 9980 SINT-LAUREINS, TEL FAX

10 Inschrijvingen gemeentelijke muziekschool Sint-Laureins CULTUUR SINT-LAUREINS INFO 10 September is terug in zicht; tijd dus om je muziekinstrument op te poetsen en je in te schrijven voor een gloednieuw schooljaar. - Het inschrijvingsgeld : 60 indien de leerling < 18j. is op 31 december Wie ouder is betaalt 125. Voor een 2e instrument, een combinatie met toneel of een dubbel lesuur, betaalt men respectievelijk 96 en 200. Het tweede en volgende gezinslid betaalt 20 minder op bovenstaande tarieven. - In deze bedragen is de 5 kopieerrecht begrepen. - Het huurgeld voor een instrument : er wordt geen huurgeld gevraagd. De leerling dient zelf het instrument goed te onderhouden en, indien nodig, te laten herstellen. Bij teruggave moet het volledig in orde staan. Piano s, gitaren, violen, slagwerk en blokfl uiten worden niet verhuurd. - Notenleer : dinsdag of donderdag en zaterdag. - Notenleer volwassenen en tieners : woensdagavond. - Toneel : zondagvoormiddag. - Kopers, koperensemble, hobo en klarinet : zaterdag. - Dwarsfl uit : dinsdag, donderdag, zaterdag (afspreken met de lerares) - Basgitaar en contrabas : dinsdag. - Gitaar, saxofoon en jazzensemble : woensdag. - Traverso en blokfl uit : donderdag. - Piano : maandag of woensdag (afspreken met de leraar). - Slagwerk : woensdag. - Klankendorp : zaterdagvoormiddag. - Samenspel (orkest) : op zondagvoormiddag van 10u tot 12u te Watervliet i.s.m. de Harmonie van Groot Sint-Laureins. - Terug van weggeweest en nieuw : zang en vioolles op dinsdag. Inschrijving : zaterdag 5 september 2009 van 9u00 tot 12u00 in de muziekschool Sint- Jansstraat, 9982 Sint-Laureins (Sint-Jan-in- Eremo). De meeste lesgevers zullen aanwezig zijn om uw verdere vragen te beantwoorden en de nodige afspraken te maken. MEER INFO : SECRETARIAAT MUZIEKSCHOOL, MAGDA VERMINCK, TEL. 09/ Open monumentendag in het Godshuis Het Godshuis opent ook dit jaar haar deuren voor Open Monumentendag. Een toepasselijker thema dan dat van het Zorgmonument is voor dit monumentale gebouw immers niet denkbaar. Talloze weeskinderen, bejaarden, bezoekers, feestvierders beleefden hier intussen hun meest intense momenten! Zo redeneerden ook de mensen van Radio 1 en besloten prompt om hun ochtendprogramma gepresenteerd door Friedl Lesage, live uit te zenden vanuit één van de mooist bewaard gebleven deeltjes van Het Godshuis. Voor dit en nog veel meer nodigen wij u graag uit op zondag 13 september a.s. Koninklijke fanfare Nooit gedacht Sint-Jan Bentille bestaat 90 jaar De Koninklijke Fanfare Nooit Gedacht Sint-Jan Bentille viert dit jaar zijn 90-jarig bestaan. Naar aanleiding hiervan wordt dit gevierd op zondag 18 oktober 2009 waarop iedereen welkom is. De viering heeft plaats in de Culturele Site De Meet in de Sint-Jansstraat te Bentille vanaf uur en dit tot uur. Men mag zich verwachten aan een aperitiefconcert met een optreden van de majoretten. De inkom is gratis en aansluitend volgt een receptie. Oproep : Aan allen die ooit lid zijn geweest van de fanfare, zowel muzikanten als majoretten als bestuursleden, zijn van harte welkom. MEER INFO : PAUWELS WILLY, KETTERIJSTRAAT 55, 9988 WATERVLIET, TEL. 09/ FAX : 09/

11 Open monumentendag in het Meetjesland SINT-LAUREINS INFO 11 Op zondag 13 september is het opnieuw Open Monumentendag. Dé kans om een kijkje te kunnen nemen in die prachtige gebouwen die anders niet toegankelijk zijn. Dit jaar worden monumenten met een zorgfunctie in het spotlicht gezet. In het Meetjesland gaan maar liefst 38 activiteiten door! Je kan kastelen, kerken, villa s, molens en veel meer bezoeken of deelnemen aan een fi etstocht of wandeling. Haal de programmabrochure in je bibliotheek, toerismekantoor of in het Cultuurburo bij COMEET, Van Hoorebekeplein 1 in Eeklo. Gratis met de bus naar Open Monumentendag Ook dit jaar kan je gratis meerijden met de monumentenbussen van COMEET die elk een aantal monumenten bezoeken onder begeleiding van een gids. Dit jaar zijn er vier busroutes: 1/ Voormiddag: Sint-Mauritius en Gezellenkerk en kerkhof in Nevele, geschiedenis van de zorg in WZC Ons Zomerheem in Zomergem en het Kasteel van Poeke in Aalter 2/ Namiddag: psychiatrisch centrum Sint-Jan in Eeklo, Sint- Willibrorduskerk en kerkhof in Knesselare en kunstacademie KUMA in Maldegem 3/ Namiddag: huis Kanunnik Triest in Lovendegem, tuinwijk Herryville in Evergem en Psychiatrisch centrum Sint-Jan-Baptist in Zelzate 4/ Namiddag: de Priorij O.L.V. Ten Hove in Waarschoot, het Godshuis in Sint-Laureins en een fototentoonstelling over zorgmonumenten en oldtimerstoet Monuments on Wheels in Kaprijke. Inschrijven is verplicht en kan vanaf 13 augustus op of via be. MEER INFO OP OF HAAL PROGRAMMABROCHURE IN JE BIBLIOTHEEK, TOERISMEKANTOOR OF IN HET CULTUURBURO BIJ COMEET, VAN HOOREBEKEPLEIN 1 IN EEKLO. Opendeurdag vrije basisschool De Schakel Naar aanleiding van de Open Monumentendag stelt de Vrije Basisschool De Schakel zijn deuren open op zondag 13 september De basisschool bekijkt hoe scholen in 2009 zorg dragen voor de kinderen : ergonomisch meubilair, zorgleerkrachten, MOS: milieuzorg op school, gezondheidsbeleid, digitale schoolborden, software voor leerlingen met dyslexie. U kunt terecht op : - Vrije Basisschool De Schakel, Dorpsstraat 59, 9980 Sint-Laureins van uur en van uur - Afdeling Vrije Basisschool De Schakel, Sint- Margrietestraat 78A, 9981 Sint-Laureins van uur en van uur MEER INFO : , Kom markten op Meetjesland erfgoedt Op zondag 4 oktober vindt in CC Den Hoogen Pad in Adegem (Maldegem) van 10 tot 18u een erfgoedmarkt plaats. Inkom en activiteiten zijn gratis. Nieuwsgierig naar het verleden van het Meetjesland? Snuister rond op de markt, vind leesvoer op de boekenbeurs, maak kennis met tal van erfgoedverenigingen uit de regio en leuke musea en activiteiten. Droom je van vrijwilligerswerk in de erfgoedsector? Bezoek dan het interimkantoor van één dag. Daarnaast kan je de tentoonstelling Mijnheer Cyriel komen bekijken, luisteren naar de lezing Armoede en armenzorg te Lembeke ( ), oude recepten klaarmaken met het Culinair Genootschap Meetjesland of meezingen met het Meetjeslands Zanggenootschap. Ondertussen kunnen de kinderen terecht in de niet-voor-mietjes-verteltent met Kip van Troje. MEER INFO: ERFGOEDCEL MEETJESLAND, ,

12 SINT-LAUREINS INFO 12 Tweede indienronde subsidiereglement erfgoedcel meetjesland Sinds dit jaar werkt de Erfgoedcel Meetjesland met twee subsidiereglementen voor het financieel ondersteunen van Meetjeslandse erfgoedprojecten. Er is een subsidiereglement voor lokale projecten en een voor regionale projecten. Verenigingen, organisaties, gemeentebesturen, enz. uit het Meetjesland kunnen een aanvraag indienen voor subsidies voor erfgoedprojecten. Onlangs werd de eerste indienronde afgerond met als resultaat 9 projecten die fi nanciële steun krijgen. De deadline voor de tweede indienronde is 21 september In die ronde kunnen aanvragen ingediend worden voor lokale en regionale projecten die aanvangen in de 1ste jaarhelft van Het is raadzaam om het voorlopige projectdossier één maand voor de deadline ter inzage te bezorgen aan de Erfgoedcel. De Erfgoedcel Meetjesland neemt de aanvraag dan op voorhand door en kan, indien nodig, preadvies verlenen. Op die manier heeft de aanvrager de mogelijkheid om zijn projectaanvraag tijdig aan te passen. U vindt de reglementteksten en de nodige invulformulieren en informatie terug op www. erfgoedcelmeetjesland.be onder subsidiereglement. Indien u nog vragen hebt, kan u terecht bij de Erfgoedcel Meetjesland op of via Kermisprogramma Bentille Donderdag 10 september U : DE MEET Eerste Bentilse kermisquiz : ploegjes van vier personen. Inschrijven op voorhand bij Benny De Wispelaere 0494/ Deelnameprijs is 8 euro per ploeg (inclusief vier consumpties per ploeg). Vrijdag 11 september U : DORP Feestelijke rondgang van de Koninklijke Fanfare Nooit Gedacht 18.45U : GRAAFJANSDIJK Vierde jogging Superprestige Groot Sint-Laureins: kinderen < 12 jaar : 500 m 1000 m 1500 m 19.30U : GRAAFJANSDIJK volwassenen : 4,5 km 9 km 13,5 km start/ aankomst Graafjansdijk. Inschrijving en prijsuitreiking : De Meet 19.00U : PARKING SCHOOL Opening kermisfoor 19.00U : THE ROADHOUSE Uitbetaling spaarkas 19.30U : THE ROADHOUSE Warme beenham : 12 euro/persoon. Inschrijven bij Stefan, Sandra of Nancy 21.00U : DE SLURF We like the 90ies U : THE ROADHOUSE Cocktailparty : coctails worden verzorgd door Sandra en Nancy Zaterdag 12 september U : DE MEET Stoepkrijttekenen : door KSA Bentille 19.00U : DE TRAMSTATIE Grandioze kinderfuif met Studio U : KERKPLEINTJE vzw plan b organiseert naar aanloop van het Cirque Constance Festival een opwarmfeestje 21.00U : DE SLURF Disco Night 22.00U : THE ROADHOUSE Verrassende bediening Zondag 13 september U : DE MEET Hobbytentoonstelling met koffi e en gebak tot uur 11.00U : DE TRAMSTATIE Aperitiefconcert door de Koninklijke Fanfare Nooit Gedacht 13.00U : VLASGAARD Springkasteel en dreupelkot Chez Ann en Nico 14.00U : SINT-JANSSTRAAT Vierde kampioenschap Volkskoers Groot Sint- Laureins 14.00u : Reeks 1 (Cat A: jaar + Cat B: vanaf 51 jaar + Cat C: dames) 15.30u : Reeks 2 (Cat D : jaar) 17.00u : Nostalgische koers met gewone fi ets (5 km) - gemengd - Iedereen welkom! Start/aankomst Sint-Jansstraat 42. Inschrijving en prijsuitreiking in de feestzaal De Tramstatie 14.00U : THE ROADHOUSE Ambiance muziek 14.00U : DE SLURF Bierbus 16.00U : THE ROADHOUSE Kinderdisco met juf. Charlotte 18.00U : THE ROADHOUSE Ribbetjes à volonté : 12 euro/persoon. Inschrijven bij Stefan, Sandra of Nancy 20.00U : DE SLURF EN THE ROADHOUSE : Foute Verkleedparty : De Slurf en The Roadhouse slaan de handen in elkaar en organiseren samen een 100 % foute kermisfuif Dresscode! Maandag 14 september U : KERK Dienst voor de overledenen 10.00U : DE MEET Hobbytentoonstelling met koffi e en gebak tot uur 10.00U : THE ROADHOUSE Muziek voor een jaartje ouder met DJ Stef 10.00U : DE TRAMSTATIE Gaaiberdbolling 12.00U : FILIP MATTHIJS Kermismenu : dagsoep + steak met frietjes + koffi e/dessert 12.00U : DE TRAMSTATIE Eten feestcomité 13.00U : DE SLURF Vol au vent/stoverij met frieten à volonté : 12 euro/persoon - Inschrijven bij Bart 14.00U : DE SLURF Bierbus + snoep voor de kleinsten 14.00U : TUSSEN DE SLURF EN THE ROADHOUSE : Bentille kruiwagenrace. Gratis deelname. Prijzen voor snelste en origineelste kruiwagen U : THE ROADHOUSE Optreden Peter Rammeloo 20.00U : DE SLURF EN THE ROADHOUSE : Bentils happy Hour van 20.00u tot u bier en frisdrank aan 1 euro 20.30U : THE ROADHOUSE Schlagerfestival met DJ Stef en DJ Mike. Ambiance verzekerd! Dinsdag 15 september U : PARKING SCHOOL Gratis kinderpret! Woensdag 16 september U : DE TRAMSTATIE Gratis koffi etafel voor alle OKRA-leden

13 SINT-LAUREINS INFO 13 Kermisprogramma Sint-Laureins Vrijdag 25 september 2009 JOGGING KREKENLOPERS I.S.M. VZW SENTE VOLLEY 17.45u Jogging voor kinderen (500m 1.000m 1.500m) 18.45u Jogging voor volwassenen 19.00u Kermisbolling Café t Boldershof met 50 euro gratis, inleg 2,50 euro Zaterdag 26 september 2009 SENTE VOLLEY: AAN DE SPORTHAL 10.30u Jongens Préminiemen: VBC Sint-Laureins VC Oudegem 12.45u Meisjes Préminiemen: VBC Sint-Laureins B. Oudenaarde 12.45u Jongens Miniemen: VBC Sint-Laureins VC Kalken 14.30u Meisjes Miniemen: VBC Sint-Laureins VBC Eekawa 14.30u Jongens Kadetten: VBC Sint-Laureins Z. Zomergem 16.30u Meisjes Kadetten: VBC Sint-Laureins A.Assenede 16.30u Jongens Scholieren: VBC Sint-Laureins JVT Berlare/Zele 18.30u Heren 1ste Provinciaal: VBC Sint-Laureins VC Aalter 20.00u Heren 1ste Provinciaal: VBC Sint-Laureins VC Aalter KERMISCOMITÉ: 4DE KAMPIOENSCHAP VOLKSKOERS GROOT SINT-LAUREINS 14.00u wielerwedstrijd voor inwoners, oud-inwoners en aangesloten wielerliefhebbers van WTC Bentille Inschrijven vanaf 13.00u in het Nieuw Bedelf 14.00u: Start reeks 1 (cat. A jaar / cat. B +51 jaar / cat. C dames) 15.30u: Start reeks 2 (cat. D jaar) 17.00u: Start reeks 3 (cat. E recr. koers met de gewone fi ets - 10km) 18.00u: prijsuitreiking en eindklassement in de tent Info bij Steven De Clercq op het nummer 0494/ (na 18.00u) KVLV: SPETTERENDE KINDERFUIF IN FEESTZAAL DE KEYZER 19.30u Zondag 27 september 2009 KERMISCOMITÉ: ROMMELMARKT IN HET DORP u Inschrijven na 19.00u bij Karen 0479/ of Ignace 0476/ WEDSTRIJD GOALGETTERS: ZONDAGRESERVEN DOORNZELE-KERKBRUGGE 10.00u WEDSTRIJD GOALGETTERS: FANION SINT-KRUIS-WINKEL 15.00u KERMISCOMITÉ: SENTSE 10-KAMP VOOR KLEUTERS EN KINDEREN TOT 12 JAAR u op gemeenteschool De Regenboog BIJ HET DAVIDSFONDS OP DE KOFFIE u in zaal De Oude Melkerij Leemweg 24 te Sint-Laureins Boekenbeurs van het Davidsfonds + tentoonstelling KERMISCOMITÉ: OPTREDEN JERRY AND THE TOMS 20.00u op de parking van de bibliotheek Maandag 28 september 2009 GRATIS KERMISAPERITIEF 9.45u Kermiscomité: aan de kerk BIJ HET DAVIDSFONDS OP DE KOFFIE u in zaal De Oude Melkerij Leemweg 24 te Sint-Laureins Boekenbeurs van het Davidsfonds + tentoonstelling KERMISOPTREDEN FRANK VALENTINO 14.30u in het RVT Sint-Jozef in de polyvalente zaal van het rusthuis KERMISCOMITÉ: AMBACHTENMARKT u met attractie Tem Dolly Dinsdag 29 september 2009 KERMISBOLLING 14.00u Café t Boldershof met 75 euro gratis, inleg 2,50 euro

14 Kermisprogramma Comerkermis Sint-Laureins SINT-LAUREINS INFO 14 Vrijdag 23 oktober 2009 Tour de Schrans in t licht : Gezellige ontdekkingstocht doorheen het Comerlandschap met op tijd en stond de nodige hapjes en drankjes. Een organisatie van de Gezinsbond van Sint-Laureins i.s.m. het kermiscomité van de Comer. Start vanaf u. aan de feesttent. Inschrijven kan bij Mieke Vercraeye tel. 09/ Paling- en drogeworsten kaarting in de feesttent vanaf u. Zaterdag 24 oktober 2009 Kindernamiddag voor alle kinderen van Groot Sint-Laureins. Alle kinderen zijn welkom vanaf u. in de feesttent. Start van de 3 daagse bolling op de terreinen van de familie Van Waes aanvang om u. Met eindklassement van 50 aan de drie eerste. 3 x 50 gratis. 2de bolling voorzien. De avond van de comerratten met foto s uit de oude doos. Aanvang u. in de feesttent. Daarna gezellige muziek van Studio 159 in het Kermiscafé ( in de tent). Meer info binnenkort op be. Zondag 25 oktober 2009 Finale loop Jogging Comer Sint-Laureins. Inschrijven: feesttent Groeneweg Sint-Laureins jeugd : uur - afstanden: 500m-1000m- 1500m volwassenen : uur - afstanden: 4490m- 8960m-13470m Uitreiking van de prijzen volgt kort na de wedstrijden. Daarna blijft de tent (kermiscafé) open voor een gezellige babbel met gezellige achtergrondmuziek van Studio 159. Bolling op de terreinen van de familie Van Waes aanvang om u. Met eindklassement van 50 aan de drie eerste. 3 x 50 gratis. 2de bolling voorzien. Maandag 26 oktober 2009 Om 9.00 u. Dienst voor de overledenen van de wijk Om u. Comerratten aperitief voor de inwoners van de wijk Om u. Warme beenhesp met frietjes Om u. Gaaiberdbolling voor de liefhebbers Om u. Trekking van de tombola Bolling op de terreinen van de familie Van Waes aanvang om u. Met eindklassement van 50 aan de drie eerste. 3 x 50 gratis. 2de bolling voorzien. MEER INFO : TEL. 0496/ OF MEER INFO OVER CULTUUR : MEVROUW MIEKE TIMMERMAN, TEL. 09/ Kermisprogramma Waterland-Oudeman Vrijdag 18 september u : sneukelwandeling inschrijven tot 15 september 7,5 km 5 stops - volwassenen 9 - kind tot 10 jaar 2,5 Zaterdag 19 september u : gratis stoeptekenen + geschenkje u : inschrijving superprestige jogging u : bbq inschrijven tot 10 september volwassenen 13 - kind tot 12jaar u : optreden the M-band Uitreiking tombola u : alle dranken aan 1 Zondag 20 september u : rauwe hesp gratis u : rommelmarkt u : wedstrijd buikglijden u : worstenworp Maandag 21 september u : ledigen van de vaten ( alles uit vat gratis ) Gratis kinderuurtje KERMISPROGRAMMA : CAFE NOOIT GEDACHT BIJ ROMAIN Nieuwstraat 5, 9988 Waterland-Oudeman, 09/ Vrijdag 18 september u : lichting spaarkas u : sjoelbak prijskamp m.t.m. inleg 1,50 - gratis 50 Zaterdag 19 september u : kermisbal met D.J. FRANK gratis inkom - ambiance verzekerd Zondag 20 september u : biljardprijskamp m.t.m. inleg 2,50 gratis 50 Maandag 21 september u : gezellig samen zijn na de dienst u : kermisbarbeque 13 / persoon - 1 consumptie inbegrepen - inschrijven tot 17 september u : gaaiberdbolling voor iedereen - inleg 1,50 - gratis 50 Dinsdag 18 september 2009 Sluiten van de kermis u : doorlopend kaarten of andere caféspelen voor hanebillen - inleg 1, u : alle gewone consumpties aan 1 MEER INFO : DE PAU EDWIN, WATERVLIETSESTEENWEG 31, 9988 WATERLAND-OUDEMAN - TEL DUERLOO WALTER, WATERVLIETSESTEENWEG 17, 9988 WATERLAND-OUDEMAN TEL

15 SINT-LAUREINS INFO 15 BIBLIOTHEEK Week van de openbare bibliotheek Zaterdag 10 en zondag 11 oktober 2009: VERWENDAG De bibliotheekweek! Een vaste waarde op iedere bibliotheekkalender in de maand oktober! De komende bibliotheekweek staat gepland van 10 tot 18 oktober! Naar jaarlijkse gewoonte verwent de bibliotheek haar leden naar aanleiding van deze feestweek. De Week van de openbare bibliotheek is een campagne die de bibliotheek als een modern informatiecentrum in de kijker plaatst. Deze campagne wordt centraal gestuurd door Locus (Steunpunt voor bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra en lokaal cultuurbeleid). Iedereen die op 10 (Sint-Laureins) of 11 (Watervliet) oktober 2009 tijdens de openingsuren naar de bibliotheek komt, wordt verwend met een hapje en een drankje én een leuke attentie. Naast deze jaarlijks terugkerende ingrediënten willen we onze leners dit jaar eens extra in de watten leggen. Wie op één van deze dagen een bezoek brengt aan de bibliotheek én ons tevens een leuke tip geeft om de bibliotheek aantrekkelijker of warmer te maken, maakt kans op een ontspannende verwencheque! Breng dus op 10 of 11 oktober 2009 een bezoek aan jouw bib en maak kans op een zalig uurtje ontstressen! De bibliotheek is op zaterdag (Sint-Laureins) open van 9u30 11u30 en op zondag (Watervliet) van 10u 12u30. MEER INFO OVER BIBLIOTHEEK : MEVROUW NELE LUST, TEL. 09/ Dorpshuis werkt samen met de bibliotheek Wil je graag met kinderen over boeken praten? Wil je graag een groepje jonge lezers begeleiden? Dit jaar organiseert het Dorpshuis in samenwerking met de Bibliotheek voor het eerst de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen. De KJV brengt kinderen tussen 4 en 16 jaar bijeen in leesgroepen om over recente jeugdboeken te praten en te fi losoferen. Op het einde van het leesseizoen kiezen ze per leeftijdsgroep het beste boek. Heb je zin om mee te lezen met de kinderen en een groep te begeleiden? Aarzel niet, en kom eens langs in de Bib of het Dorpshuis! Zin om mee te lezen? Ben jij tussen 4 en 12 jaar? - Lees jij graag? - Lees je veel? Wil je graag zelf mee beslissen welk jeugdboek dit jaar bekroond wordt?... Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen (KJV) is een jury van kinderen en jongeren tussen 4 en 16 jaar. Bedoeling is dat de kinderen boeken lezen en daarover praten. Hiervoor komen ze per leeftijd samen in leesgroepen. Op het einde kiezen ze hun favoriete boek. Dit jaar start het dorpshuis van Watervliet in samenwerking met de bib met de KJV voor kinderen van 4 tot 12 jaar. De leesgroepen van de KJV komen 5 keer samen in het dorpshuis van Watervliet (tussen oktober en mei). Tijdens elke bijeenkomst worden 2 boeken besproken. Op de laatste bijeenkomst stellen de lezers hun persoonlijke top 10 samen. Heb je zin om mee te doen? Kom dan je bladwijzer met de 10 titels afhalen in de bib of het dorpshuis en geef je naam en adres door. MEER INFO VIND JE OP JE KAN OOK TERECHT BIJ VERA DE BLOCK VAN HET DORPSHUIS VAN WATERVLIET MAIL.COM 09/ EN BIJ HUBERT VAN ACKER/ SOFIE DE RYCK VAN DE BIB 09/

16 SINT-LAUREINS INFO 16 GEZONDHEID/WELZIJN Blijf uit de greep van griep Vorig jaar riep het Vlaamse Griepplatform mensen met diabetes jonger dan 65 jaar op om zich te laten vaccineren tegen griep. In 2007 werden meer griepvaccins aan mensen met diabetes onder de 65 jaar toegediend. Dat is een stijging met 17%. Het Vlaams Griepplatform blijft de volgende twee jaar mensen met diabetes in het vizier houden. We streven naar een toename met één derde van het aantal griepvaccinaties bij mensen met diabetes onder de 65 jaar zegt Dr Baeten, die het Vlaams Griepplatform coördineert. Uiteindelijk zouden zoveel mogelijk diabetici een griepvaccin moeten krijgen, want griep lokt ook bij jonge gezonde mensen met diabetes verwikkelingen uit waarvoor hospitalisatie nodig is. Een jaarlijkse griepvaccinatie biedt hen de beste garantie om het griepseizoen zonder kleerscheuren door te komen. Griepvaccinatie ook voor u belangrijk? Het is niet omdat het Vlaams Griepplatform zich nu op mensen met diabetes richt dat ze andere mensen vergeten. In oktober en november is het voor iedereen met een ziekte van longen, hart, lever of nieren en voor alle 65 plussers erg nuttig om zich tegen griep te laten vaccineren. Veel 65 plussers die zich gezond en fi t voelen denken nogal eens dat griepvaccinatie voor hen niet nodig is. Niets is minder waar. Omdat de natuurlijke weerstand afneemt met de leeftijd is bescherming tegen infl uenza, door vaccinatie, voor iedereen ouder dan 65 jaar belangrijk. Feiten over griepvaccinatie Bij heel wat mensen, die zich niet laten vaccineren, leven misvattingen over griepvaccinatie. Het is onmogelijk dat het vaccin griep uitlokt. Toch is dat een veel gehoorde uitspraak. Het griepvaccin bevat geen levend infl uenzavirus en kan dus geen griep veroorzaken. Het griepvaccin werkt alleen tegen de echte griep, veroorzaakt door het infl uenzavirus. Het heeft helemaal geen invloed op het al dan niet krijgen van een gewone verkoudheid of een bronchitis. Dat mag u er niet van verwachten. Het vaccin is veilig en heeft weinig bijwerkingen. Allergische reacties komen zelden voor. Soms treedt rond de inspuitplaats wat roodheid, zwelling of pijn op, maar die ongemakken verdwijnen na enkele dagen. Behoort u tot de doelgroep, speel dan op zeker en haal in oktober of november uw griepvaccin. BLIJF UIT DE GREEP VAN GRIEP. MEER INFORMATIE VINDT U OP NATIE.BE OF BIJ UW HUISARTS EN APOTHEKER. Terug naar school Na een deugddoende vakantie staat er weer een nieuw schooljaar voor de deur. Tijd dus om goede gewoontes terug van onder het stof te halen en de kinderen gezond en wel naar school te sturen. Niets beters om de dag te beginnen dan met een gezond ontbijt. Enkele sneetjes, liefst bruin brood met beleg, een stukje fruit of een glas 100 % puur fruitsap én een potje yoghurt geven je kind voldoende energie om de dag fi t te starten. Breng wat variatie aan in het broodbeleg, eet gerust eens ontbijtgranen in plaats van boterhammetjes en drink voldoende: water, melk, thee, ongezoet fruitsap. Al tienuurtje kan je een lekker stuk fruit meegeven of een koekje, liefst een droge koek zonder vulling of bovenlaagje, bij voorkeur op basis van volle granen. Een drinkyoghurt of een brikje melk kunnen de kleine honger ook wat stillen. In de brooddoos stop je bruine boterhammetjes met een laagje smeervet, belegd met beleg waarin je naar hartenlust varieert en een yoghurt of een stuk fruit als dessertje. Geef ook tijdens het middageten liefst geen frisdrank maar bied water, melk, fruitsap of thee aan. Gaat je kind met de fi ets naar school, kijk de fi ets eens na, rinkelt het belletje nog? Werken de lichten nog? Zijn de banden voldoende opgepompt?... Een goed onderhouden fi ets is een stuk veiliger. Is de fi ets niet te klein of te groot? Als je voeten de grond nog raken als je op het zadel zit, is de fi ets niet te groot. Een zware boekentas vervoer je beter op de bagagedrager dan op de rug. Een fi etshelm en een fl uovestje zijn geen overbodige luxe in het huidige verkeer. Rijd het traject van en naar school een paar keer met je kind zodat hij weet waar hij op moet letten op de baan. Samen met vriendjes naar school fi etsen maakt de rit voor je kind leuker. Na een inspannende dag op school heeft je kind voldoende nachtrust nodig. Lagere schoolkinderen slapen best nog 10 tot 11 uur per nacht. Op een goede start van het nieuwe schooljaar!

17 SINT-LAUREINS INFO 17 Kom op tegen kanker : verkoop azalea s In het 3de weekend van september is er ieder jaar de verkoop van azalea s ten voordele van de actie: Kom op tegen Kanker. Vorig jaar werden er 1500 azalea s verkocht. Ook dit jaar zullen vele vrijwilligers in de verschillende deelgemeenten van Sint-Laureins op stap gaan en deze bloemen voor 6 euro/ st. aanbieden. Mogen wij rekenen op uw steun aan deze actie? Alvast hartelijk bedankt! OCMW Welzijnskorf De welzijnskorf biedt een financiële ondersteuning aan kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Het is een tussenkomst in de schoolkosten en de kosten uit vrijetijdsbesteding en geldt voor activiteiten die plaatsvinden binnen de periode gelijklopend met een schooljaar of van 1 september tot en met 31 augustus. In de OCMW-raad van mei laatstleden werd het reglement voor dit initiatief ambtshalve herzien en werden enkele nieuwe afspraken gemaakt. Het reglement Welzijnskorf zal op heden jaarlijks worden herzien en 1 maal per jaar bekendgemaakt worden in het gemeentelijk infoblad De Klaroen. Hieronder vindt u de voorwaarden en richtlijnen uit het actuele reglement, van toepassing vanaf 1 september De inkomensgrens Het maximum inkomen is gekoppeld aan de spilindex en is in overeenstemming met het maximum maandbedrag van de werkloosheidsuitkeringen voor een gezinshoofd die 60% van zijn gemiddeld dagloon ontvangt. Op datum van 1 januari 2009 bedraagt het geïndexeerde maximuminkomen 1153,10 per maand. (Dit is het netto-inkomen zonder kinderbijslag, onderhoudsgeld, vakantiegeld en eindejaarstoelage). Wie komt in aanmerking? Om te genieten van de voordelen uit de Welzijnskorf, dienen gezinnen, naast het voldoen aan deze inkomensvoorwaarde, te behoren tot de doelgroep. Deze werd in de laatste raadsbeslissing uitgebreid tot drie ruimere categorieën. - De mensen die bij het OCMW van Sint- Laureins een leefl oon ontvangen. - Alleenstaande ouders met kinderlast die gedomicilieerd zijn in de gemeente Sint- Laureins. - De personen die een actief dossier collectieve schuldenregeling, schuldbemiddeling, budgetbeheer of budgetbegeleiding hebben bij het OCMW van Sint-Laureins. De tussenkomst De toe te kennen tussenkomsten variëren naargelang de activiteit die de kost met zich meebrengt en de leeftijd van het kind. Het betreft volgende activiteiten : schoolkosten, openluchtklassen (zeeklassen, plattelandsklassen, bosklassen, daguitstappen, georganiseerd door de school) en studiereizen georganiseerd door de school, die plaatsvinden op lesdagen, lidmaatschap van jeugd-, sport- en/of culturele verenigingen en/of kunstacademies (teken-, muziek-, dans-), deelname aan een culturele activiteit, deelname aan een sportactiviteit, vakantiekampen en speelpleinwerking Hoe kan je de toelage aanvragen? De aanvraag loopt volgens een vaste procedure en dient te gebeuren bij de sociale dienst van het OCMW, Rommelsweg 12, 9980 Sint-Laureins. De maatschappelijk werkster doet een sociaal onderzoek en maakt een sociaal verslag op. Bij elke aanvraag wordt een inkomensverklaring ondertekend. Het individuele dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het bijzonder comité voor de Sociale Dienst. De uitbetaling gebeurt na voorlegging van een bewijsdocument van de kost of activiteit. De sociale dienst van het OCMW in de Rommelsweg is ook de plaats waar u elke dag tussen 9h en 11h30 terecht kan voor (bijkomende) informatie over deze steunmaatregel.

18 SINT-LAUREINS INFO 18 Het rusthuis opent centrum kortverblijf met 3 woongelegenheden Zoals reeds medegedeeld in de Klaroen van juli 2009, starten wij op 1 september 2009 in het rusthuis met 3 kamers voor kortopvang. Soms kan het nodig zijn om een zorgbehoevende, die thuis wordt verzorgd, tijdelijk in een rustoord op te vangen. Het kortverblijf biedt een antwoord wanneer de mantelzorger bijvoorbeeld zelf op vakantie wil gaan of tijdelijk ontlast wil worden. Wie gebruik wil maken van deze tijdelijke opvangmogelijkheid via kortverblijf, kan zich wenden tot de rusthuisdirecteur, mevr. Carine Van Deynse, op het nummer 09/ Opendeurdag rvt sint-jozef op zondag 6 september 2009 Op zondag 6 september 2009 houdt het Rust- en Verzorgingstehuis Sint-Jozef, Rommelsweg 12 in Sint-Laureins een opendeurdag. Iedereen is van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen tussen 14 u. en 18 u. Je kan er kennis maken met het dagelijks leven in het rusthuis. Aan de hand van rondleidingen en gerichte informatie verneem je meer over onze werking. In de polyvalente zaal van het rusthuis kan je genieten van een heerlijke versnapering en een lekker drankje. Tot dan! Advocaten geven gratis een eerste advies Iedereen wordt vroeg of laat wel eens geconfronteerd met vragen van juridische aard, zoals: - hoe geef ik mijn huuropzeg? - wat zijn mijn rechten/plichten als ouder/ kind? - ik ontvang een erfenis die voornamelijk bestaat uit schulden: wat moet ik doen? - een deurwaarder legt beslag op mijn bezittingen of ik wil een regeling voor mijn schuldenlast? - ik kom in contact met de federale politie: wat zijn mijn rechten? - ik ben het slachtoffer van een ongeval, burenhinder, diefstal, schade aan mijn eigendom.. Met dergelijke vragen kan u GRATIS terecht bij een advocaat van het Justitiehuis. De Gentse balie heeft een permanente informatiedienst waar eenieder kosteloos een eerste juridisch advies kan bekomen over om het even welk onderwerp. Telefonisch op het nummer of ter plaatse zonder afspraak : Cataloniëstraat 6 9, 9000 Gent (centrum Gent tegenover de Sint-Niklaaskerk). En dit elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur - uitgezonderd vrijdag tot 16 uur Inwoners van Sint-Laureins verwijzen we graag door naar de zitdag van deze juristen in het OCMW van Kaprijke elke TWEEDE DINS- DAG van de maand van 13u30 tot 14u30, Lembeke-Dorp 43, 9971 Lembeke. U dient op voorhand GEEN afspraak te maken! Overzicht van de zitdagen op dinsdag in 2009: 8 september, 13 oktober, 10 november en 8 december MEER INFO OVER OCMW : TEL. 09/ OCMW.SINT-LAUREINS.BE

19 SINT-LAUREINS INFO 19 VACATURES/TEWERKSTELLING Jouw vacature in de klaroen en op de gemeentelijke website Heb je een openstaande vacature? Dan kan je deze gratis laten opnemen in het gemeentelijk informatieblad De Klaroen en op de gemeentelijke website. Je kan de gegevens overmaken aan de heer Dirk Vanderhaeghen via mail op het adres Beschik je niet over é-mail dan kan je de gegevens schriftelijk bezorgen. Het plaatsen van de advertentie op onze website kan ten allen tijde en onmiddellijk gebeuren. Ze wordt gepubliceerd onder de rubriek Actueel. Voor de opname in het gemeentelijk informatieblad dient men rekening te houden met volgende verschijningsdata en data van indiening van de vacature : Verschijningsdata begin januari begin maart begin mei begin juli begin september begin november Teksten overmaken uiterlijk de laatste week november uiterlijk de laatste week januari uiterlijk de laatste week maart uiterlijk de laatste week mei uiterlijk de laatste week juli uiterlijk de laatste week september Dus : zeker doen want hoe ruimer de bekendmaking, hoe meer kans op invulling van de vacature. LOKALE ECONOMIE De provinciale expansiepremie voor kmo s De Provinciale expansiepremie voor KMO toegekend door de Provincie Oost-Vlaanderen is een subsidie die sinds jaren wordt verleend aan ondernemingen uit onze provincie die investeringen verrichten in hun bedrijf en daarvoor een lening aangaan. Teneinde deze tegemoetkoming een nieuwe elan te geven en meteen ook meer vernieuwingsimpulsen aan de Oost- Vlaamse ondernemingen, werd het subsidiereglement geactualiseerd. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar de starters, de groeiers en de overnemers als doelgroep. Meer en meer economische activiteiten verdwijnen omdat bedrijven geen overnemer vinden. Via het aangepast reglement willen wij kandidaat-overnemers ondersteunen nu de economische crisis steeds harder toeslaat. Daarom werd ook in de mate van het mogelijke het maximale investeringsbedrag en het bedrag van betoelaging opgetrokken. Het vernieuwde reglement trad in werking op 1 januari 2009 en is van toepassing op leningen waarvan de overeenkomst werd ondertekend of de akte is verleden vanaf die datum. De subsidies moeten worden aangevraagd door middel van de nieuwe aanvraagformulieren. Het vernieuwde reglement en het aanvraagformulier staan ter beschikking op de website Een exemplaar van deze documenten is eveneens verkrijgbaar bij het gemeentebestuur Sint-Laureins, mevrouw Griet Dejonghe, tel. 09/ mail :

20 SINT-LAUREINS INFO 20 ALGEMENE INFO Ook voor jou een studietoelage? Kijk het eens na! Studeren kost geld en is van groot belang voor je toekomst. De Vlaamse overheid wil iedereen de mogelijkheid bieden om een diploma te halen. Een schooltoelage is er niet alleen voor het secundair onderwijs (voltijds en deeltijds). Sinds vorig schooljaar komen ook kleuters en leerlingen uit het lager onderwijs in aanmerking. Een studietoelage voor het hoger onderwijs helpt je om de studeerkosten draaglijk te maken. In het hoger onderwijs kan een student in aanmerking komen voor studietoelagen voor het volgen van twee bachelors, één master, één voorbereidingsprogramma, één schakelprogramma en één lerarenopleiding aan een hogeschool of universiteit. Ben jij een van de vele duizenden leerlingen of studenten die een toelage ontvangt? Of denk je dat het niet voor jou is weggelegd? Misschien juist wel! Het loont de moeite om het eens na te kijken. Om voor een toelage in aanmerking te komen is de fi nanciële voorwaarde het belangrijkst: het gezinsinkomen mag niet te hoog zijn. De inkomensgrenzen voor het basisonderwijs, secundair en hoger onderwijs zijn gelijkgesteld: zo kan een kind vanaf de kleuterschool tot aan het einde van zijn of haar studiecarrière rekenen op studiefi nanciering. Vraag een schoolof studietoelage aan! In het gemeentehuis of bibliotheek vind je de folder met beknopte informatie over de voorwaarden om een school- of studietoelage te verkrijgen. Affi ches en folders kun je vinden op het secretariaat van je school of bij de studentenvoorziening van je hogeschool of universiteit. Ook voor de aanvraagformulieren kun je daar terecht. Als je surft naar krijg je meer uitleg over hoe je het aanvraag-formulier moet invullen. Via die website kun je je aanvraag ook snel en eenvoudig online indienen. Heb je nog vragen? Bel naar 1700, het gratis nummer van de Vlaamse overheid. Als je denkt in aanmerking te komen voor een schooltoelage of een studietoelage, zorg er dan voor dat je aanvraag volledig is. Zo kan het dossier onmiddellijk worden afgehandeld en wordt de toelage ook sneller uitbetaald. De allerlaatste datum om je aanvraag voor het schooljaar in te dienen is 30 juni Nieuw in het dorpshuis te watervliet! Elke laatste vrijdagavond van de maand: Crea avond! Vanaf september houdt het Dorpshuis elke laatste vrijdagavond van de maand haar deuren open vanaf 19u. tot 22u. voor de creatieve zielen. Je kan er haken, breien, quilten, juwelen maken, kalligrafi e,. Heb je iets liggen dat maar niet afgeraakt of wil je gewoon in gezelschap ideetjes opdoen,... iedereen is welkom! Je brengt je eigen materiaal mee. Vooraf inschrijven hoeft niet. De inkom is gratis. Welkom dus op 25 september, 30 oktober, 27 november en 18 december (Let op! In december niet de laatste vrijdagavond maar de vrijdag voor de kerstvakantie). MEER INFO : RAADPLEEG ONZE NIEUWSBRIEF VAN SEPTEMBER-OKTOBER OP OF BIJ MEVROUW VERA DE BLOCK IN HET DORPSHUIS VAN WATER- VLIET, STEE 3, TEL NR. 09/ OF PER É-MAIL :

SWAP Kaprijke en Sint-Laureins

SWAP Kaprijke en Sint-Laureins SWAP Kaprijke en Sint-Laureins Een tienerwerking voor jongeren van 11 tot en met 14 jaar Hallo! Jij bent nu de trotse bezitter van het vakantieprogramma voor 11 tot 14-jarigen van de gemeentelijke SWAP

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs

Nieuwsbrief 1. Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs Nieuwsbrief 1 Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs Peuterklas : juf. Katrien H. K1 : juf. Annick K2 : juf. Mieke en meester Toby K3 : juf. Lydia Kinderverzorgster

Nadere informatie

Meer info bij de sportdienst van de deelnemende gemeenten. Voor jong en oud!

Meer info bij de sportdienst van de deelnemende gemeenten. Voor jong en oud! Meer info bij de sportdienst van de deelnemende gemeenten. Voor jong en oud! vlaamse stuurgroep mountainbike Wat? Start to Mountainb!ke is een project van Bloso, in samenwerking met de erkende Vlaamse

Nadere informatie

LAAT GRIEP DEZE WINTER IN DE KOU STAAN

LAAT GRIEP DEZE WINTER IN DE KOU STAAN LAAT GRIEP DEZE WINTER IN DE KOU STAAN 10 vragen over griepvaccinatie GRIEPVACCINATIE.BE AGENTSCHAP ZORG & GEZONDHEID 1. Waarom vaccinatie tegen griep? Vaccinatie is de enige manier om je tegen griep en

Nadere informatie

Week 14-2015 INTERPAROCHIAAL NIEUWS. PALMZONDAG in onze parochies

Week 14-2015 INTERPAROCHIAAL NIEUWS. PALMZONDAG in onze parochies Week 14-2015 INTERPAROCHIAAL NIEUWS PALMZONDAG in onze parochies Laat ons als weleer de kinderen der Joden een zegeweg bereiden voor de Heer, en met palmen in de hand Hem tegemoet gaan. Laat ons juichen

Nadere informatie

Info Sportdagen & Sportweken

Info Sportdagen & Sportweken Sportdienst Eeklo Info Sportdagen & Sportweken www.eeklo.be/sport Sportdienst Eeklo Algemene informatie Doelgroep Onze schoolsportdagen en -weken richten we in voor leerlingen van het kleuteronderwijs,

Nadere informatie

April juni 2016. Het lokaal dienstencentrum De Maretak Activiteitenkalender

April juni 2016. Het lokaal dienstencentrum De Maretak Activiteitenkalender Het lokaal dienstencentrum De Maretak Activiteitenkalender April juni 2016 Lokaal dienstencentrum De Maretak Groteweg 27B 9500 GERAARDSBERGEN Tel. 054 43 38 36 dienstencentrum@ocmwgeraardsbergen.be www.ocmwgeraardsbergen.be

Nadere informatie

IN HET KORT... VOORWOORD 3 SPORTDIENST 4 BIBLIOTHEEK 14 SPEELPLEIN ROLLEBOLLE 20 SPEELPLEIN BOKAL 22 BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG 24 JEUGDDIENST 26

IN HET KORT... VOORWOORD 3 SPORTDIENST 4 BIBLIOTHEEK 14 SPEELPLEIN ROLLEBOLLE 20 SPEELPLEIN BOKAL 22 BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG 24 JEUGDDIENST 26 IN HET KORT... VOORWOORD 3 SPORTDIENST 4 Paassportkampen 5 Omnisportkamp 6 Kindersportkamp 6 Zomersportkampen 7 Tennis- en /of avonturensportkamp 8 Omnisportkamp 9 Kindersportkamp 9 Kindersport- en knutselkamp

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoud 1 Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid... 5 1.1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB)...

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking Gemeentebestuur Pittem Markt 1-8740 Pittem 051/46.03.50 Gemeentelijke tienerwerking Huishoudelijk Reglement Tienerwerking V. U.: Gemeentebestuur Pittem, Markt 1, 8740 Pittem 1. Algemeen 1.1. Vestigingsplaats

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum.

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum. Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Juni 2016 Tel: INHOUD VOORWOORD 3 IN DE KIJKER

Nadere informatie

Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09) Fax (09)

Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09) Fax (09) Gemeentebestuur Sint-Laureins Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09)218 76 40 Fax (09)379 07 77 Reglement inzake betoelaging jeugdwerkverenigingen Art. 1 Toelagen inzake het volgen van kadervorming

Nadere informatie

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt.

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt. De Kar Folder Wat is De Kar? Soms kan je leven plotseling veranderen door een tegenslag (ziekte, werkloosheid, scheiding, een overlijden binnen je gezin...) en word je verplicht om met weinig geld rond

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Schooljaar 2014-2015

Nieuwsbrief 1 Schooljaar 2014-2015 Nieuwsbrief 1 Schooljaar 2014-2015 Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Jaarthema = Jij kleurt De Lettertuin Leerkrachten kleuteronderwijs Peuterklas : juf. Katrien en juf. Hilde K1 : juf. Annick

Nadere informatie

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje. Foto Je bent zwanger. Het is goed om dan al na te denken over kinderopvang van je kindje.. Foto In de kinderopvang zorgt

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

- 2 - REDACTIONEEL Denk erom, de 28ste Vredewijkfeesten - 15 en 16 september komen eraan! De voorbereidingen zijn al volop aan de gang.

- 2 - REDACTIONEEL Denk erom, de 28ste Vredewijkfeesten - 15 en 16 september komen eraan! De voorbereidingen zijn al volop aan de gang. Jaargang 28 nr. 4 mei 2006 - 2 - REDACTIONEEL Denk erom, de 28ste Vredewijkfeesten - 15 en 16 september komen eraan! De voorbereidingen zijn al volop aan de gang. En wees gerust: Had je op vorige editie

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. juni 2015

Uitvliegerskrant. juni 2015 De Uitvliegerskrant juni 2015 Maandelijks tijdschrift - jaargang 16, nr. 6 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon De

Nadere informatie

LEDENBRIEF afdeling Petegem zesde ledenbrief november/december 2011

LEDENBRIEF afdeling Petegem zesde ledenbrief november/december 2011 LEDENBRIEF afdeling Petegem zesde ledenbrief november/december 2011 Beste bondsleden, Oktober was een heel drukke bondsmaand met veel activiteiten. Cijfers zeggen wel niets over de inhoud van de activiteiten,

Nadere informatie

C 270 ORGANISATIE TORNOOIEN. Badminton Vlaanderen info@badmintonvlaanderen.be 03/287.83.80

C 270 ORGANISATIE TORNOOIEN. Badminton Vlaanderen info@badmintonvlaanderen.be 03/287.83.80 Badminton Vlaanderen info@badmintonvlaanderen.be 03/287.83.80 C 270 ORGANISATIE TORNOOIEN Badminton Vlaanderen vzw Info@badmintonvlaanderen.be www.badmintonvlaanderen.be HOOFDSTUK 1. VOOR HET TORNOOI ARTIKEL

Nadere informatie

Jaarthema De Lettertuin kleurt goud

Jaarthema De Lettertuin kleurt goud Jaarthema 2017-2018 De Lettertuin kleurt goud Beste ouders, Welkom in onze school! Onze school bestaat dit schooljaar 50-jaar en dit vieren we een heel jaar lang. Verdere info volgt nog! Begin-en einduren

Nadere informatie

Beste ouders, Welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs

Beste ouders, Welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs Beste ouders, Welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs Peuterklas : juf. Katrien H. K1 : juf. Annick K2 : meester Toby K3 : juf. Lydia Kinderverzorgster : juf Hilde Leerkrachten lager onderwijs

Nadere informatie

Hooglede Gits Nieuwsbrief SPORT

Hooglede Gits Nieuwsbrief SPORT Hooglede Gits Nieuwsbrief SPORT Jaargang 2007 Editie 9 (november) De negende nieuwsbrief SPORT van 2007 Op 1 maart 2006 heeft de eerste gemeentelijke nieuwsbrief SPORT zijn intrede gedaan. Vele positieve

Nadere informatie

AANWEZIGHEID DIRECTIE EN SECRETARIAAT Myriam Aanwezig op maandag en vrijdag (hele dag) Afwezig op: 24/11 (vm), 25/11 (vm), 5/12 (vm), 6/12 (nm)

AANWEZIGHEID DIRECTIE EN SECRETARIAAT Myriam Aanwezig op maandag en vrijdag (hele dag) Afwezig op: 24/11 (vm), 25/11 (vm), 5/12 (vm), 6/12 (nm) NI E U W S B R I E F Een dankwoordje voor het grootoudersfeest! Een grote dankjewel aan iedereen die deze voormiddag mee helpen organiseren heeft. Het was een echt geslaagd grootoudersfeest, waar groot

Nadere informatie

FC KERKSKEN: programma week 12

FC KERKSKEN: programma week 12 FC KERKSKEN: programma week 12 Beste trainers, afgevaardigden en spelers van Fc Kerksken; Vooraleer het programma van week 12 te overlopen, willen wij graag deze info meegeven: Noteer alvast in jullie

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

Jaarverslag Juridische dienstverlening

Jaarverslag Juridische dienstverlening Jaarverslag Juridische dienstverlening Woensdag 10 april 2013 Lovendegem Bianca Buysse Renate Cools Sarah Forsyth Jaarverslag juridische dienstverlening Welzijnsband Meetjesland Woensdag 10 april 2013

Nadere informatie

ALGEMENE INFO. Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli 2015 organiseert K.F.C. Vrasene de 15de editie van haar traditionele voetbal/sportkamp.

ALGEMENE INFO. Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli 2015 organiseert K.F.C. Vrasene de 15de editie van haar traditionele voetbal/sportkamp. ALGEMENE INFO Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli 2015 organiseert K.F.C. Vrasene de 15de editie van haar traditionele voetbal/sportkamp. We kozen opnieuw voor de schitterende accommodatie van BLOSO

Nadere informatie

Aan iedereen alvast een fijne vakantie! De allerlaatste van dit schooljaar!

Aan iedereen alvast een fijne vakantie! De allerlaatste van dit schooljaar! De allerlaatste van dit schooljaar! Wat doen onze kleuters deze week? Instapklas + eerste kleuterklas: juf Nathalie Nog 1 weekje en dan is het zover...de grote vakantie is in zicht! Maar vooraleer het

Nadere informatie

ONTWERP MODALITEITEN DEEL 4 Competitie voor jeugdploegen

ONTWERP MODALITEITEN DEEL 4 Competitie voor jeugdploegen ONTWERP MODALITEITEN 2012-2013 DEEL 4 Competitie voor jeugdploegen INHOUD DEEL 4 Competitie voor jeugdploegen A. Provinciale jeugdreeksen U19-U17-U15-U13-U11-U10-U9-U8 B. Bijzondere jeugdreeksen U19-U17-U15-U13-U11-U10-U9-U8

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gezinsbond Zelzate februari 2012 ZWEMLESSEN

Nieuwsbrief Gezinsbond Zelzate februari 2012 ZWEMLESSEN Nieuwsbrief Gezinsbond Zelzate februari 2012 ZWEMLESSEN Data zwemlessen - noteer in uw agenda : februari 2012 : 4-11 en 18 maart 2012: 3-10 - 17-24 en 31 april 2012: 21 mei 2012: 5-12 - 19 en 26 juni 2012:

Nadere informatie

Contactpersoon: Mark De Somviele (e-mail: mark.de.somviele@skynet.be tel.: 09 374 61 19)

Contactpersoon: Mark De Somviele (e-mail: mark.de.somviele@skynet.be tel.: 09 374 61 19) Atletiek Club Halestra vzw Maatschappelijke zetel: Markettestraat 6 te 9881 Bellem Secretariaat: Sint-Gerolflaan 27 te 9880 Aalter Nieuwsbrief d.d. woensdag 30/09/2015 Contactpersoon: Mark De Somviele

Nadere informatie

Zomervakantie 2013. DIKO en Basisscholen Mariakerke

Zomervakantie 2013. DIKO en Basisscholen Mariakerke Zomervakantie 2013 DIKO en Basisscholen Mariakerke De basisscholen van de deelgemeente Mariakerke organiseren in samenwerking met de Dienst Kinderopvang van de Stad Gent een netoverschrijdende vakantieopvang.

Nadere informatie

Energiek Mechelen 16 oktober

Energiek Mechelen 16 oktober Energiek Mechelen 16 oktober Noteer met stip in je agenda " ENERGIEK MECHELEN" op zondag 16 oktober. Volg alle info in "De Bond" of op de website www.gezinsbond.be maar bestel je toegangsticket via de

Nadere informatie

Jaargang 28, nummer 3

Jaargang 28, nummer 3 Jaargang 28, nummer 3 Gosa Sinaai GAAIBOLLEN 18 augustus Op vrijdag 18 augustus 2017 om 14 uur gaaibolling op de terreinen van de Sinaai Girls in het Wijnveld. Inschrijven vanaf 13.30u. Inleg 2,00 per

Nadere informatie

Jeugdbrochure Rita Serveert Badminton voor de middelbare school

Jeugdbrochure Rita Serveert Badminton voor de middelbare school 2015-2016 Jeugdbrochure Rita Serveert Badminton voor de middelbare school www.rita-serveert.be 1. Doelstelling De jeugd is de toekomst! Voor jongeren is Rita Serveert een recreatieve badmintonclub met

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

Vrijetijdsaanbod krokus- en paasvakantie 2014

Vrijetijdsaanbod krokus- en paasvakantie 2014 VAKANTIEOPVANG BIJ KINDEROPVANG PINKELTJE Vrijetijdsaanbod krokus- en paasvakantie 2014 - Kinderopvang op vakantiedagen doorlopend van 07.00 uur tot 18.30 uur. - Voor- en naopvang op vakantiedagen voor

Nadere informatie

Sportdienst i.s.m. het Lokaal dienstencentrum De Stille Meers. www.middelkerke.be/sportkaart

Sportdienst i.s.m. het Lokaal dienstencentrum De Stille Meers. www.middelkerke.be/sportkaart 2013 Sportdienst i.s.m. het Lokaal dienstencentrum De Stille Meers www.middelkerke.be/sportkaart de beurtenkaart geldig blijft tot deze opgebruikt is. elke deelnemer verzekerd is tegen lichamelijke ongevallen.

Nadere informatie

Infobrochure Jeugdtornooien

Infobrochure Jeugdtornooien Infobrochure Jeugdtornooien ZATERDAG 30 april 2016 vanaf 9u : U7 - U8 - U9 ZATERDAG 30 april 2016 vanaf 14u : U12 - U13 ZONDAG 1 MEI 2016 vanaf 9u : U6 - U15 ZONDAG 1 MEI 2016 vanaf 14u : U10 - U11 TORNOOIREGLEMENT

Nadere informatie

LEDENBRIEF afdeling Petegem 4/2017

LEDENBRIEF afdeling Petegem 4/2017 LEDENBRIEF afdeling Petegem 4/2017 juli/augustus 2017 Beste leden, bij het begin van de vakantiemaanden, bieden wij u volgende agendapunten aan: - petanque, elke donderdagavond in juli en augustus - stedelijke

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Gemeentelijke Speelpleinwerking Markt 1-8740 Pittem 051/46.03.50 Huishoudelijk Reglement Sporthal - Egemstraat 47-8740 Pittem V.U.: Gemeentebestuur Pittem, Markt 1, 8740 Pittem 1. Algemeen 1.1. Vestigingsplaats

Nadere informatie

Vakantie-aanbod Zomer 2016

Vakantie-aanbod Zomer 2016 Vakantie-aanbod Zomer 2016 Voor kinderen VANAF 4 jaar! (uitgezonderd kleutersportkamp) TEENS @ Kluisbergen (voor tieners van 10 15 jaar) Beste mama s en papa s, zonen en dochters! Zijn jullie op zoek naar

Nadere informatie

OCMW ZEMST. Handleiding voor de gebruikers en vrijwilligers van de Minder Mobielen Centrale.

OCMW ZEMST. Handleiding voor de gebruikers en vrijwilligers van de Minder Mobielen Centrale. OCMW ZEMST Handleiding voor de gebruikers en vrijwilligers van de Minder Mobielen Centrale. 1.1. Bereikbaarheid De Minder Mobielen Centrale is een dienst die wordt georganiseerd door het OCMW van Zemst.

Nadere informatie

Kerstsportkampen Vanaf 18 november om 08.00 uur kunt u hier inschrijven voor onze kerstsportkampen.

Kerstsportkampen Vanaf 18 november om 08.00 uur kunt u hier inschrijven voor onze kerstsportkampen. Kerstsportkampen Vanaf 18 november om 08.00 uur kunt u hier inschrijven voor onze kerstsportkampen. Herfstsportkampen Vanaf 14 september om 08.00 uur kunt u hier1 inschrijven voor onze herfstsportkampen.

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. December 2014

Uitvliegerskrant. December 2014 De Uitvliegerskrant December 2014 Maandelijks tijdschrift - jaargang 15, nr. 10 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon

Nadere informatie

Vrijdag 04 november 2011

Vrijdag 04 november 2011 Vrijdag 04 november 2011 Het nationale schoolontbijt. Op donderdag 3 november begon onze schooldag heel gezellig en vooral gezond. Toen de kinderen de klassen binnen kwamen, stonden de tafels gedekt. Supermarkt

Nadere informatie

Info nr.2 december 2014 Ettelgem. Beste ouders, grootouders, We wensen u allen een zalige Kerst toe.

Info nr.2 december 2014 Ettelgem. Beste ouders, grootouders, We wensen u allen een zalige Kerst toe. Info nr.2 december 2014 Ettelgem Beste ouders, grootouders, We wensen u allen een zalige Kerst toe. Fluohesjes. Het is leuk om te zien dat de meeste kinderen dagelijks hun fluojasje dragen! Proficiat!

Nadere informatie

Hiervoor werd het voorbije jaar een globaal actieplan uitgewerkt om onze doelstellingen te realiseren.

Hiervoor werd het voorbije jaar een globaal actieplan uitgewerkt om onze doelstellingen te realiseren. Infoblazerke Augustus-September 2013 VOORWOORD Een modernere toekomst voor onze vereniging De Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Londerzeel Sint-Jozef heeft beslist een nieuwe weg in te slaan. Wij kiezen

Nadere informatie

2015/08. Roland Outtier Gerard Vandoolaeghe Yves Lagage. voorzitter joggen voor Beginners logistiek evenementen

2015/08. Roland Outtier Gerard Vandoolaeghe Yves Lagage. voorzitter joggen voor Beginners logistiek evenementen Ieper 08/08/2015 Ook midden de zomervakantie stak het LOKO-team de koppen bij elkaar. Het najaar kondigt zich immers als zeer druk aan! In september bundelen we immers deelnames aan Dwars door Ieper, De

Nadere informatie

VAKANTIEGIDS. 2,5 18 jaar 2015. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout!

VAKANTIEGIDS. 2,5 18 jaar 2015. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout! VAKANTIEGIDS VAKANTIEGIDS 2,5 18 jaar 2015 Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout! V.U.: College van Burgemeester en Schepenen, Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout 1/8 Gelieve mij

Nadere informatie

RAAKJE KWB ARDOOIE. September 2010

RAAKJE KWB ARDOOIE. September 2010 RAAKJE KWB ARDOOIE September 2010 Na twee maanden vakantie, is KWB Ardooie terug. We stellen u dan ook graag ons nieuwe jaarprogramma voor. Je zult zien, het is een rijkgevuld programma. Misschien dat

Nadere informatie

Wandelknooppunt fotozoektocht deel 2: Meetjeslandse Kreken

Wandelknooppunt fotozoektocht deel 2: Meetjeslandse Kreken Wandelknooppunt.be fotozoektocht 2017 3 de editie Wandelknooppunt fotozoektocht deel 2: Meetjeslandse Kreken Wandelnetwerk Meetjeslandse Kreken (Oost-Vlaanderen) Startpunt: knooppunt 83, Boerekreek Sportcentrum,

Nadere informatie

UiT MET VLIEG VAKANTIEACTIVITEITEN VOOR KINDEREN & JONGEREN PAASVAKANTIE 2017 SPORTKAMPEN TIENERACTIVITEITEN SPEELPLEINWERKING DEUGNIET

UiT MET VLIEG VAKANTIEACTIVITEITEN VOOR KINDEREN & JONGEREN PAASVAKANTIE 2017 SPORTKAMPEN TIENERACTIVITEITEN SPEELPLEINWERKING DEUGNIET UiT MET VLIEG VAKANTIEACTIVITEITEN VOOR KINDEREN & JONGEREN PAASVAKANTIE 2017 SPORTKAMPEN TIENERACTIVITEITEN SPEELPLEINWERKING DEUGNIET Sport Kleutersportkamp met de paashaas do 13/04/2017 & vr 14/04/2017

Nadere informatie

Grondstof voor een beter milieu

Grondstof voor een beter milieu Afval is Grondstof voor een beter milieu ISO-14001 Haal meer uit afval Gescheiden inzameling De Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) zorgt voor het inzamelen van het huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

L O K A A L DIENSTENCENTRUM

L O K A A L DIENSTENCENTRUM KAARTCLUB DE VRIJE MANILLERS RESTERENDE DATA 2013: Dinsdag 21 mei Dinsdag 18 juni Dinsdag 16 juli Dinsdag 20 augustus Dinsdag 17 september Dinsdag 15 oktober Dinsdag 5 november Maandag 18 november (klaaskoekenkaarting)

Nadere informatie

PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016

PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016 PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016 Peerdsbos? Peerdsbos is een groot speelplein gelegen in het groen in Brasschaat. Speelplein Peerdsbos heeft drie werkingen: kleuters (4-5 jaar), kids ( 6-12 jaar) en

Nadere informatie

Hoesten, niezen en neus snuiten in papieren zakdoekje. Zakdoekje direct weggooien. Handen wassen met water en zeep. ZO HOUDEN WE GRIP OP GRIEP

Hoesten, niezen en neus snuiten in papieren zakdoekje. Zakdoekje direct weggooien. Handen wassen met water en zeep. ZO HOUDEN WE GRIP OP GRIEP Hoesten, niezen en neus snuiten in papieren zakdoekje. Zakdoekje direct weggooien. Handen wassen met water en zeep. ZO HOUDEN WE GRIP OP GRIEP Lees deze brochure aandachtig. In deze brochure staat praktische

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Januari 2016 Tel: (056)64 44 01 Fax: (056)64 86

Nadere informatie

RAPID HOCKEY CLUB TEMSE

RAPID HOCKEY CLUB TEMSE RAPID HOCKEY CLUB TEMSE september 10 Beste ouders, spelers en speelsters, Het Bestuur van de R.H.C. Temse heet u van harte welkom op onze club. Wij zijn blij dat u enthousiast bent geworden voor de hockeysport.

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoudstafel 1. Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid pag 1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden pag

Nadere informatie

Nieuw Recyclagepark Open vanaf 20 september 2014

Nieuw Recyclagepark Open vanaf 20 september 2014 Nieuw Recyclagepark Open vanaf 20 september 2014 Nieuwe openingsuren! MIROM Oostnieuwkerksesteenweg 121 8800 Roeselare T: 051 26 03 50 E: info@mirom.be www.mirom.be Nieuw recyclagepark open vanaf 20 september

Nadere informatie

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen 2016 wekelijkse activiteiten en lessenreeksen i.s.m. het lokaal dienstencentrum www.middelkerke.be/sportkaart Vragen over Sport@Middelkerke? Sport@Middelkerke geeft een overzicht van alle sportactiviteiten

Nadere informatie

Recyclagepark 2016 Industrieweg 28

Recyclagepark 2016 Industrieweg 28 Recyclagepark 2016 Industrieweg 28 Openingsuren recyclagepark maandag: gesloten dinsdag: 12.00u - 16.00u 17.00u - 19.30u woensdag: 8.15u - 11.45u 12.30u - 16.00u donderdag: gesloten 12.30u - 16.00u vrijdag:

Nadere informatie

Najaars brochure. Seniorenraad Anzegem

Najaars brochure. Seniorenraad Anzegem Najaars brochure Seniorenraad Anzegem 2013 Activiteiten Kalender SENIORENUITSTAP 9 september Blankenberge ZOT VAN GEZOND 30 september Ansold KAARTING 7 oktober De Stringe DANSCAFE 4 november 9 december

Nadere informatie

Recreantenbrochure Ontdek badminton bij Rita Serveert

Recreantenbrochure Ontdek badminton bij Rita Serveert 2013-2014 Recreantenbrochure Ontdek badminton bij Rita Serveert www.rita-serveert.be 1. Doelstelling Rita Serveert is zowel een recreatieve als competitieve badmintonclub met voor ieder uitgebreide mogelijkheden

Nadere informatie

WEEK VAN DE SPORTCLUB

WEEK VAN DE SPORTCLUB WEEK VAN DE SPORTCLUB Van ZATERDAG 10 tem ZONDAG 18 SEPTEMBER 2011 Een organisatie van Bloso ism : 1. de gemeentelijke sportdienst 2. de gemeentelijke sportraad Hamme 3. de lokale sportclubs WEEK VAN DE

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

Activiteitenkalender JANUARI FEBRUARI 2016

Activiteitenkalender JANUARI FEBRUARI 2016 www.ocmwgeraardsbergen.be Gasthuisstraat 26 9500 GERAARDSBERGEN Tel 054 43 20 02 Gsm 0479 73 85 19 Een organisatie van het Activiteitenkalender JANUARI FEBRUARI 2016 ALLE ACTIVITEITEN en UITSTAPPEN dienen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Inhoud. Maart Paasvakantie

Nieuwsbrief. Inhoud. Maart Paasvakantie Basisschool De Wijngaard Wijngaardstraat 13-2280 Grobbendonk. Tel. 014 / 51 33 82 directie@bs-dewijngaard.be Nieuwsbrief Maart 2016 Inhoud P1: Paasvakantie P2: Techno-Trailer P3: Jeugdboekenweek - Bib

Nadere informatie

Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE

Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE OPGEPAST! Enkele wijzigingen ALGEMENE INFO PETOETER & GRABBELPAS NIEUW! Het grabbelpasje wordt vervangen door de UiTPAS. Om deel te nemen

Nadere informatie

LEDENBRIEF afdeling Petegem 6/2015

LEDENBRIEF afdeling Petegem 6/2015 LEDENBRIEF afdeling Petegem 6/2015 oktober 2015 Beste leden, op zaterdag 10 oktober vertrekken vanuit ons gewest 4 bussen naar Toverland, waarvan 32 personen uit onze afdeling. Hoeveel leden rechtstreeks

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. april 2015

Uitvliegerskrant. april 2015 De Uitvliegerskrant april 2015 Maandelijks tijdschrift - jaargang 16, nr. 4 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon De

Nadere informatie

ACTIVERING Sas (Sociaal - Actief - Samenwerken)

ACTIVERING Sas (Sociaal - Actief - Samenwerken) ACTIVERING Sas (Sociaal - Actief - Samenwerken) Psychiatrisch Centrum Bethanië Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pcbethanie@emmaus.be www.pcbethanie.be Deze voorziening maakt deel

Nadere informatie

Woonzorgcentrum SINT ANTONIUS

Woonzorgcentrum SINT ANTONIUS Woonzorgcentrum SINT ANTONIUS Wanneer alleen wonen als oudere niet langer kan, vind je in het woonzorgcentrum Sint Antonius een aangepaste woonomgeving. Deze folder wil je, in t kort, laten kennismaken

Nadere informatie

Winterleute > Speelberge Film Vragenlijst

Winterleute > Speelberge Film Vragenlijst Winterleute 24.12.12 > 4.01.13 Speelberge Film Vragenlijst Speelberge De Sportdoze, Groenestraat 117, 8370 Blankenberge T 050 42 52 38 G 0473 30 00 65 E speelberge@blankenberge.be Wanneer Maandag 24 december

Nadere informatie

VAKANTIEWERKING GEETBETS. Speelplein Uitstappen Sportweken

VAKANTIEWERKING GEETBETS. Speelplein Uitstappen Sportweken De Openbare Bibliotheek Geetbets is open tijdens de vakantieperiode! Kom langs met je bibkaart! Leen gratis boeken! VAKANTIEWERKING GEETBETS 2013 Openingsuren dinsdag: 18-20u woensdag: 14-16u donderdag:

Nadere informatie

t Zonnebloemblaadje Wist je dat krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 Belangrijke data voor in je agenda!

t Zonnebloemblaadje Wist je dat krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 Belangrijke data voor in je agenda! t Zonnebloemblaadje krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 www.dezonnebloemkessello.be zonnebloemouderraad@gmail.com Voorwoord van de directeur Beste ouders, Op 1 februari zal onze

Nadere informatie

Bijstand voor deelname aan het cultureel en sociaal leven en aan sportactiviteiten

Bijstand voor deelname aan het cultureel en sociaal leven en aan sportactiviteiten Bijstand voor deelname aan het cultureel en sociaal leven en aan sportactiviteiten Versie n : 1 Laatste update: 17-03-2010 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Vanwaar komt de steun voor de deelname aan sociale,

Nadere informatie

BEKENDMAKING BESLUIT GEMEENTERAAD Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet

BEKENDMAKING BESLUIT GEMEENTERAAD Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet BEKENDMAKING BESLUIT GEMEENTERAAD Ingevolge artikel 186 van het decreet RETRIBUTIEREGLEMENT SPORTHALLEN KAPRIJKE LEMBEKE DATUM BESLISSING: 26 februari 2015 DATUM BEKENDMAKING: 2 maart 2015 Artikel 1: Sportief

Nadere informatie

Subsidiereglement plaatselijk cultureel werk

Subsidiereglement plaatselijk cultureel werk Subsidiereglement plaatselijk cultureel werk Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25 augustus 1986; Aangepast door de gemeenteraad in zitting van 14 december 1987, 8 februari 1988, 7 november

Nadere informatie

Wij hopen u op één van onze activiteiten te mogen verwelkomen! Chiro Sint-Jozef.

Wij hopen u op één van onze activiteiten te mogen verwelkomen! Chiro Sint-Jozef. Vrijdag 09/09 Nakampavond (19u) Een gezellige avond met de beste momenten van het kamp, kampfoto s en lekkere pannenkoeken en spaghetti! (inschrijven voor het eten verplicht) Zaterdag 10/09 Kanaalfuif

Nadere informatie

Nieuwsbrief 12.06.2015

Nieuwsbrief 12.06.2015 Nieuwsbrief 12.06.2015 Beste ouders, Deze nieuwsbrief is de op één na laatste van dit schooljaar. Op vrijdag 26 juni volgt nog een afsluitwoordje en dan is het aftellen naar de vakantie. We zijn druk in

Nadere informatie

KRAAMAFDELING. Kraamafdeling 051/425 260 Sint-Andriesziekenhuis vzw Krommewalstraat 11 8700 Tielt 051/425 111

KRAAMAFDELING. Kraamafdeling 051/425 260 Sint-Andriesziekenhuis vzw Krommewalstraat 11 8700 Tielt 051/425 111 KRAAMAFDELING Kraamafdeling 051/425 260 Sint-Andriesziekenhuis vzw Krommewalstraat 11 8700 Tielt 051/425 111 www.sintandriestielt.be materniteit@sintandriestielt.be Foto : Norbert Maes Mei 2012 12 1 2

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 Openingsuren De ontmoetingsruimte is elke weekdag open van 13.00u tot 17.00u. Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen Gezondheidsconsult

Nadere informatie

NIEUWSFLITS. De verbouwing op het nieuwe adres is nog in volle gang maar het beloofd helemaal geweldig te worden!

NIEUWSFLITS. De verbouwing op het nieuwe adres is nog in volle gang maar het beloofd helemaal geweldig te worden! NIEUWSFLITS Augustus 2015 Beste ouders/verzorgers en leden, Het is alweer augustus 2015, de zomervakantie vliegt voorbij. En wat is er een hoop gebeurd in de afgelopen weken. Wij hebben afscheid genomen

Nadere informatie

SPORT LESSEN. programma 2015/2016. stedelijke sportdienst SPORT

SPORT LESSEN. programma 2015/2016. stedelijke sportdienst SPORT SPORT LESSEN programma 2015/2016 SPORT stedelijke sportdienst Babyzwemmen voor baby s vanaf 6 maanden ism de Gezinsbond elke zondagvoormiddag van 9 tot 9.30 uur start: september 2015 - januari 2016 - april

Nadere informatie

We wensen jullie van harte de tijd om rustig die mensen te ontmoeten, en die dingen te doen waar je tijdens het schooljaar te weinig tijd voor hebt.

We wensen jullie van harte de tijd om rustig die mensen te ontmoeten, en die dingen te doen waar je tijdens het schooljaar te weinig tijd voor hebt. Info nr.4 juni 2015 Ettelgem Beste ouders, grootouders, We wensen jullie van harte de tijd om rustig die mensen te ontmoeten, en die dingen te doen waar je tijdens het schooljaar te weinig tijd voor hebt.

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie augustus 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kinderfestival 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Sorteerstraatjes

Nadere informatie

Hooglede Gits Nieuwsbrief SPORT

Hooglede Gits Nieuwsbrief SPORT Hooglede Gits Nieuwsbrief SPORT Jaargang 2008 Editie 1 (januari) De eerste nieuwsbrief SPORT van 2008 De eerste nieuwsbrief SPORT van 2008 is een feit. Daarom eerst en vooral de beste wensen, een goede

Nadere informatie

Info Gezinsbond ASSENEDE. Grote kleurwedstrijd

Info Gezinsbond ASSENEDE. Grote kleurwedstrijd Info Gezinsbond ASSENEDE Grote kleurwedstrijd jaargang 36, nr. 2, april 2013 Beste Bondsvrienden, Gezocht! Eén van de services naar onze leden toe is de kinderoppasdienst. De kinderoppasdienst omvat eigenlijk

Nadere informatie

Uittreksel verkorte versie schoolreglement

Uittreksel verkorte versie schoolreglement Uittreksel verkorte versie schoolreglement Beste ouders, Deze bijlage is een uittreksel, met de meeste praktische afspraken die op onze school toegepast worden, uit het volledige schoolreglement van onze

Nadere informatie

Tot in de les!!! infobrochure 2015-2016 Ook afdeling in Verrebroek! Vzw Kieldrecht

Tot in de les!!! infobrochure 2015-2016 Ook afdeling in Verrebroek! Vzw Kieldrecht Tot in de les!!! infobrochure 2015-2016 Ook afdeling in Verrebroek! Vzw Kieldrecht O NS AANBOD OUDER-PEUTERGYM KLEUTERGYM KLEUTERDANS DANCE KIDS RECREAGYM AIRTRACK GROEPSACRO FATBURNING STEP ACRO- recreawedstrijd

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN TOELAGE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Voor wie Om in aanmerking te komen voor deze toelage dient men over één van onderstaande attesten te beschikken. Het bedrag van de

Nadere informatie

MINDER MOBIELEN CENTRALE. MMC Zedelgem. LDC De Braambeier Loppemsestraat 14a 8210 Zedelgem Tel. 050/ Fax. 050/

MINDER MOBIELEN CENTRALE. MMC Zedelgem. LDC De Braambeier Loppemsestraat 14a 8210 Zedelgem Tel. 050/ Fax. 050/ MINDER MOBIELEN CENTRALE MMC Zedelgem LDC De Braambeier Loppemsestraat 14a 8210 Zedelgem Tel. 050/ 25 22 40 Fax. 050/ 25 22 41 REGLEMENT MINDER MOBIELEN CENTRALE Goedgekeurd in de raad voor maatschappelijk

Nadere informatie

Verjaardagen: Er zijn de komende week geen jarigen.! Kind op maandag Het thema voor week 11 is: Ga niet weg

Verjaardagen: Er zijn de komende week geen jarigen.! Kind op maandag Het thema voor week 11 is: Ga niet weg Nieuwsbrief week 11-2016 Agenda: 12 maart NL Doet 16 maart Schoolvolleybal toernooi groep 8 Studiedag onderbouw, groep 1 en 2 vrij 11 april Kijkavond bovenbouw. 13 april Schoolvoetbal toernooi groep 7

Nadere informatie

HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE

HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE Sportkampen Grabbelpopups Kinderopvang 2016 1 OVERZICHT SCHOOLVAKANTIES 2016-2017 HERFSTVAKANTIE maandag 31 november tot vrijdag 4 november 2016 DAGEN SPORTDIENST JEUGDDIENST

Nadere informatie

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam Buurtwerking in de Damwijk Editie november 201 4 Inhoud Voorwoord 2 Vrijwilligers 3 Quiz 4 Sinterklaasfeest 5 Feesten 6 Sorteerstraatjes 7 Spelnamiddag 8 Programma spelnamiddag

Nadere informatie

Jaarverslag Juridische dienstverlening 2010

Jaarverslag Juridische dienstverlening 2010 1 Jaarverslag Juridische dienstverlening 2010 I. Algemeen : Inleiding Overzicht roulementen Opleiding juristen Inhoud II. Juridische dienstverlening Aard dienstverlening Cijfergegevens 2010 Cijfergegevens

Nadere informatie

zomeraanbod WWW.KAPRIJKE.BE

zomeraanbod WWW.KAPRIJKE.BE WWW.KAPRIJKE.BE zomeraanbod 2012 In deze brochure krijg je een overzicht van de vele ontspannende, sportieve en vooral superleuke activiteiten die de gemeentelijke diensten organiseren tijdens de zomervakantie.

Nadere informatie