2010 nummer 2 zomer. Thema: GEOSYNTHETICS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2010 nummer 2 zomer. Thema: GEOSYNTHETICS"

Transcriptie

1 2010 nummer 2 zomer Thema: GEOSYNTHETICS

2 Duurzaamheid / Milieu TenCate Geosynthetics TenCate Koninklijke Ten Cate nv (TenCate) is een internationaal opererende onderneming die textieltechnologie combineert met chemische processen bij de ontwikkeling en productie van functionele materialen. Rond deze technologische basis zijn markttoepassingen geformeerd. Wereldwijd neemt TenCate in haar kernmarkten leidende posities in. De groei van TenCate is vooral gebaseerd op mondiale trends, te weten veiligheid & bescherming en duurzaamheid & milieu. De materialen van TenCate worden hoofdzakelijk toegepast voor: persoonlijke veiligheid en bescherming van de leef- en werkomgeving; modernisering van leger- en politieuitrusting lucht- en ruimtevaart (verlaging brandstofkosten door lichtere materialen); watermanagement en zorg voor het milieu. De strategie van TenCate is gestoeld op het concept van waardeketenmanagement. De vier hoekstenen van dit beleid zijn: 1. kostenleiderschap; 2. productdifferentiatie gericht op specifieke toepassingen en klanteisen; 3. end-usermarketing en een industrieel intellectueel-eigendombeleid; 4. technologische innovatie. Duurzame oplossin Deze vier hoekstenen binnen het businessmodel van TenCate zijn gerelateerd aan markt, product, proces en technologie. Hiertussen bestaat eveneens een wisselwerking. In txtures worden de trends, hoekstenen en andere wezenlijke elementen in het businessmodel zo veel mogelijk benoemd. In deze zomereditie belichten we met name geosynthetics: de producten, markten en toepassingen ervan. Duurzaamheid is de grondslag en weerslag van het streven van TenCate naar continuïteit. De onderneming richt zich op wereldwijde maatschappelijke trends op het gebied van veiligheid / bescherming en duurzaamheid / milieu. TenCate Geosynthetics speelt in op duurzaamheid / milieu en daarvan afgeleide thema s als de beperking van materiaalgebruik en energieverbruik, watermanagement en milieubescherming. 2 txtures nummer 2 zomer

3 Aanleg van een weg en versterkte helling met TenCate geogrids en geotextielen gen met geotextiel TenCate Geosynthetics speelt in op duurzaamheid / milieu en daarvan afgeleide thema s als de beperking van materiaalgebruik en energieverbruik, watermanagement en milieubescherming, bescherming en duurzaamheid & milieu. In txtures 2 staat duurzaamheid & milieu centraal. TenCate Geosynthetics stelt zich als taak antwoorden op deze trends te formuleren en er oplossingen voor aan te dragen. Daartoe ontwikkelt en produceert de marktgroep functionele geosynthetische materialen en systemen die onderscheidend en duurzaam zijn. Onderscheidend omdat ze hoogwaardig zijn en voldoen aan tal van eisen die de markt stelt. Duurzaam omdat ze een langdurige en kostenefficiënte oplossing bieden en in vergelijking met traditionele methoden en materialen bespaard kan worden op bouwmaterialen en energie. Op bladzijde 5 gaan we hier dieper op in. land. Water is een eerste levensbehoefte maar wordt steeds schaarser. Daardoor groeit de noodzaak water te beschermen, op te slaan, te zuiveren en verdamping tegen te gaan. Het belang van geosynthetics zal daardoor naar verwachting alleen maar toenemen. TenCate Geosynthetics wil binnen haar kernmarkten de solution provider zijn. > bladzijde 4 De markt heeft mondiaal in toenemende mate aandacht voor de positieve milieu-effecten van geosynthetics. De opwarming van de aarde betekent toenemende aandacht voor de verhoging en versterking van dijken, herstel en voorkoming van kusterosie en bescherming van het achterliggende 3

4 Thema: Duurzaamheid / Milieu TenCate-geosynthetics in vele markten thuis Beschermende folie bij de renovatie van de NY Oslo Domkirke. Bescherming in de bouw is noodzakelijk op grond van arbeidswetgeving. De folie maakt het mogelijk in de winter door te werken. Materialen met functionele meerwaarde De TenCate Geosynthetics-groep is een van de grootste aanbieders wereldwijd van geotextielen (weefsels en non-wovens), geogrids en geosystemen. Toepassingsgebieden zijn infrastructuur, watermanagement, bouw en milieu (marktgroep TenCate Geosynthetics) en industriële weefsels voor onder meer de agrarische, tuinbouw- en recreatiesector (business unit TenCate Industrial Fabrics). Voorbeelden zijn de aanleg van (spoor)wegen, steile wandbouw (keerconstructies), dijkverzwaring, landaanwinning, de inrichting van stortplaatsen en oever- en kustbeschermingsconstructies. Netwerk Naast materialen en systemen biedt TenCate Geosynthetics civiel-ingenieurs, uitvoerders 4 txtures nummer 2 zomer

5 Wally Moore, directeur TenCate Geosynthetics Europe en aannemers technische ondersteuning. De marktgroep heeft wereldwijd een netwerk van verkoopkantoren. Zeker in het civil works-segment is lokale aanwezigheid geboden. Men kent de plaatselijke wet- en regelgeving, heeft rechtstreeks contact met lokale overheden, distributeurs en specifiers (consultants, architecten) bij de voorbereiding van projecten. Door de lokale aanwezigheid kan bovendien snel de gewenste technische ondersteuning worden geboden. Wat betreft end-usermarketing en minstens zo belangrijk voor het kunnen bieden van service en ondersteuning beschikken we over zeer capabele mensen en middelen alsmede een brede productportfolio, aldus Wally Moore (directeur TenCate Geosynthetics Europe). Daardoor zijn we in vrijwel alle belangrijke geografische markten goed gepositioneerd. Functionele meerwaarde De materialen van TenCate Geosynthetics krijgen naar gelang van de functie en toepassing een specifieke coating en finishing. Geosynthetics maken vaak deel uit van de totale constructie en hebben daarin een functionele meerwaarde. De meest voorkomende functies zijn: - scheiding (voorkomen dat twee granulaire lagen met elkaar vermengd raken), - bescherming (tegen erosie of beschadiging door bijvoorbeeld gesteente), - filtering (voorkoming van uitstroming van grond en vorming van een natuurlijk granulair filter), - asfaltwapening (ter voorkoming van scheuren in een rijweg), - grondwapening (het garanderen van de stabiliteit van structuren), - drainage (afvoeren van water of andere vloeistoffen) en - afdichting (voorkomen dat verontreiniging in de bodem terechtkomt). Duurzaamheid en milieu Geosynthetics worden bijvoorbeeld in wegenbouw en bij waterbouwkundige projecten nadrukkelijker in het ontwerp en de specificaties betrokken. Voordelen van het gebruik van geosynthetics zijn besparing op bouwmaterialen, reductie van de dikte van de toplaag, de mogelijkheid om plaatselijk aanwezige materialen te gebruiken en de snelle toepasbaarheid, ook bij onstabiele grond en glooiend terrein. Alternatieven voor geosynthetics zijn veelal beton, gesteente en staal. In de regel moeten die over grote afstand worden aangevoerd. Ze hebben daardoor een relatief grote CO2-voetafdruk (carbon footprint). Geosynthetics worden daarom gepositioneerd als duurzame en milieuvriendelijke systemen, zeker gezien hun levensduur. In vergelijking met traditionele methoden zijn onze oplossingen in zowel economisch als ecologisch opzicht waardevol, vertelt Wally Moore. De wereldbevolking blijft immers toenemen, dus grond wordt schaarser. Bij de ontwikkeling van anders onbruikbaar land zal men steeds meer baat hebben bij de toepassing van geosynthetics. De oplossingen die TenCate biedt, zullen daarom alleen maar in belang en omvang toenemen. Groene geosynthetics sluiten ook aan bij nieuwe milieuwet- en regelgeving in de Verenigde Staten inzake bouwprojecten en de aanleg van (snel)wegen. Hier wordt steeds meer gevraagd om duurzame oplossingen waarbij minder afval vrijkomt en waarvoor minder natuurlijke hulpbronnen en energie nodig zijn. TenCate Geosynthetics levert materialen en systeemoplossingen, biedt technische ondersteuning en zit dicht op de lokale markt Geosynthetics hebben op basis van eigenschappen een functionele meerwaarde, waaronder duurzaamheid (dankzij lange levensduur) In vergelijking met traditionele materialen en methoden hebben geosynthetics een bescheiden carbon footprint 5

6 Duurzaamheid / Milieu tencate-businessmodel volgens TenCate Geosynthetics Hoekstenen van beleid Tegen de achtergrond van de overkoepelende strategie geeft TenCate Geosynthetics op specifieke wijze invulling aan de vier hoekstenen van het businessmodel van TenCate: end-usermarketing, technologische innovatie, productdifferentiatie en kostenleiderschap. End-usermarketing Met productievestigingen en een netwerk van verkoopkantoren in Europa, de VS en Azië opereert TenCate steeds dicht op de markt. TenCate Geosynthetics onderscheidt vier marktsegmenten: Separation & Filtration, Reinforcement & Paving, Water & Environment en Agriculture & Industrial. Klanten en eindgebruikers zijn wereldwijd onder meer (lokale) overheden, agentschappen, ingenieurs, projectmanagers, bouwbedrijven en distributeurs. Door nieuwe systeemoplossingen en producten met hoge toegevoegde waarde te ontwikkelen en aan te bieden, wil TenCate Geosynthetics haar aanwezigheid in de markten vergroten. Met een beter begrip van de klant kunnen het productontwerp en de service optimaal op de klant en gebruiker worden afgestemd. De focus wordt ook meer gelegd op groeimarkten als Azië en Zuid-Amerika en op toepassingen in de infrastructuur en milieumarkt. Geosynthetics van TenCate worden bijvoorbeeld gebruikt bij de bouw (fundering) van installaties voor zonne- en windenergie. Technologische innovatie Als het gaat om technologische innovatie richt TenCate Geosynthetics zich op intelligente geosynthetics, polymeertechnologie en het leveren van oplossingen voor geotechnische problemen. De R&D-activiteiten binnen de groep vinden decentraal plaats en worden mondiaal op elkaar afgestemd. Ook wordt samenwerking gezocht met bijvoorbeeld leveranciers en distributeurs. Het kan hierbij gaan om de levering van polymeren voor de ontwatering van slib (watermanagement) en glasvezelsensoren. Voorbeelden zijn de marktintroductie van TenCate GeoDetect (een monitoringsysteem op basis van geosynthetics met ingeweven glasvezelsensoren, meetapparatuur en software) en de samenwerking van TenCate Geosynthetics EMEA met Ashland Hercules Water Technologies voor waterbehandeling. De combinatie van twee hoogwaardige producten is een belangrijke stap voorwaarts om een totaaloplossing voor het probleem te kunnen bieden in plaats van een deeloplossing, zegt Mink ter Harmsel (business development manager). In het kader van de systeembenadering streven we ernaar dat we met totaaloplossing een betere marktpositie kunnen creëren. Productdifferentiatie TenCate Geosynthetics bedient haar klanten met een gedifferentieerd assortiment geotextielen, non-wovens en geogrids. Het segment Separation & Filtration wordt gedomineerd door non-wovens en kenmerkt zich door grote volumes en een breed standaard productenpakket. Reinforcement & Paving kent gedifferentieerde producten met hogere toegevoegde waarde. In het marktsegment Water & Environment gaat het vooral om TenCate Geotube -systemen (zie bladzijde 8). In het segment Agriculture & Industrial worden veel industriële weefsels toegepast. 6 txtures nummer 2 zomer

7 Technologische innovatie: TenCate Nicolon antiverdampingsdoek. Het wordt toegepast bij de afdekking van grote bassins voor de opslag van water. Het is een dubbellaags materiaal met uv-stabilisator dat maximaal 80% van het verdampingswater bespaart en algengroei tegengaat. Het wordt als systeemoplossing aangeboden. Inmiddels zijn projecten gerealiseerd in onder andere Spanje en Marokko. Ook in Algerije, Tunesië en Israel bestaat belangstelling voor dit innovatieve systeem. Kostenleiderschap Vanuit de productievestigingen en het netwerk van regionale verkoopkantoren in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Azië kan TenCate Geosynthetics Europe snel reageren op de vraag en de gewenste technische assistentie verlenen. Dat levert logistieke en prijstechnische voordelen op. Onder de geotextielen, geogrids en geosystemen is er een aantal met een hoog onderscheidend vermogen maar nog onvoldoende volumepotentieel. De verkooporganisatie is daarom efficiënter ingericht en wordt nu mondiaal gecoördineerd. Er vindt rationalisatie plaats van de productportfolio. Ook wordt geïnvesteerd in verdere verhoging van de efficiency in de productie. Bij de ontwikkeling en vermarkting van (systeem)oplossingen wordt vaker samengewerkt met partners Verkoop en marketing zijn geconcentreerd op specifieke marktsegmenten, met toenemende aandacht voor infrastructuur en milieu Er vindt rationalisatie plaats van de productportfolio en verhoging van de efficiency in de productie 7

8 Thema Duurzaamheid / Milieu TenCate Geotube -technologie voor ontwateringsprojecten Duurzaam, sterk en rendabel Een van de systemen die TenCate Geosynthetics aanbiedt, is TenCate Geotube. De technologie wordt toegepast om kusten te beschermen, stranden te herbouwen, land terug te winnen en verontreinigd water op te slaan en filteren. TenCate Geotube is een sterke, duurzame methode en een kosteneffectief alternatief voor traditionele waterbouwkundige constructies. 8 txtures nummer 2 zomer

9 Markt - Milieu en infrastructuur (oeverbescherming, ontwatering etc.). Product - TenCate Geotube. Technologie - Extrusie-, weef- en coating technologie. Proces - Opslag en ontwatering van (verontreinigd) slib. De TenCate Geotube -technologie is wereldwijd al bij meer dan projecten toegepast. Daarbij ging het om bijvoorbeeld herstel van kusten zoals op Grand Isle na de orkaan Katrina, de reiniging van meren in bijvoorbeeld Zweden en rivieren als Canal do Fundão (Brazilië) of de ontwatering van vervuild proceswater, zoals bij een energiecentrale aan East River in Brooklyn (New York). De inlaattunnel voor koelwater ten behoeve van een energiecentrale aan East River in Brooklyn (New York) slibde dicht door sediment uit de rivier. Voor opslag, filtering en ontwatering van het sediment was rondom de centrale geen plaats. Door de dichte bebouwing was de toegang tot de centrale beperkt. Traditionele methodes bleken te traag en te kostbaar of sorteerden te weinig effect. De oplossing: TenCate Geotube -technologie in combinatie met biopolymeren van Mineral Processing Services (MPS). Biopolymeren Voor opslag, filtering en ontwatering waren vier TenCate Geotube -containers nodig. Deze werden verdeeld over twee platbodems (elk 15 x 43 meter), die naast de centrale en boven de inlaattunnel werden vastgelegd. Het sediment werd afgevoerd naar een behandelsysteem op basis van biopolymeren en vervolgens in de containers gepompt. Naarmate het slib ontwaterde, liep het gefilterde water in het ruim van de platbodems. Vandaaruit kon het zonder verdere behandeling worden teruggebracht in East River. De droge bestanddelen uit de containers werden afgevoerd naar een stortplaats in New Jersey. Op basis van het behaalde resultaat zal de TenCate Geotube -technologie ook worden toegepast bij een tweede centrale van deze eigenaar. De bijbehorende specificaties zijn bovendien uitgangspunt bij toekomstige ontwateringsprojecten. 9

10 Duurzaamheid / Milieu TenCate Tapeslide XP -vezel voor intensief bespeelde velden Kunstgras: duurzame oplossing Zowel voor sporttoepassingen als in landscaping en infrastructurele projecten heeft kunstgras bewezen een kostenefficiënte en duurzame oplossing te zijn. Een van de sporttoepassingen is het Cruyff Court. TenCate Grass levert hiervoor de TenCate Tapeslide XP -vezel. Duurzaamheid van velden met deze vezel zijn aantoonbaar bewezen. Sinds de introductie ruim zes jaar geleden zijn alle velden gemaakt van TenCate Tapeslide XP -vezels nog steeds in gebruik en in prima staat. Kunstgrasvelden vervullen inmiddels ook een belangrijke maatschappelijke rol. Kunstgras heeft een aantal duurzaamheidsaspecten. Een kunstgrasveld betekent minder onderhoud (maaien, bemesten enz.) dan natuurgras en kan langer en intensiever worden bespeeld. De kunstgrasvezels zijn bovendien recyclebaar. Dat betekent een besparing op materialen en energie. De industrie betrekt deze aspecten daarom in toenemende mate in de marketingsstrategie en de productontwikkeling. Kunstgras levert voorts een aanzienlijke besparing van water op. Invulling De TenCate Tapeslide XP -vezel is speciaal ontwikkeld met het oog op de groeiende vraag naar kleinere, intensief bespeelde sportvelden, zoals Cruyff Courts. Een Cruyff Court is de moderne invulling van het trapveldje van weleer, dat moest wijken voor verdergaande verstedelijking. Met de introductie van de Cruyff Court is die sport- en ontmoetingsfunctie teruggebracht in de wijk. TenCate ondersteunt als partner vanaf het eerste uur de doelstellingen van de Johan Cruyff Foundation om met Cruyff Courts de sportieve en maatschappelijke integratie te bevorderen. De kunstgrasvezel en backing van TenCate voor de Cruyff Courts zijn qua duurzaamheid, prestatiekarakteristieken en uitstraling onderscheidend. Hiermee wordt tevens een veilige sportbeleving gecreëerd. Alleen al in Nederland zijn inmiddels meer dan 100 Cruyff Courts gerealiseerd. Prestatiekarakteristieken Op kleinere velden als een Cruyff Court spelen vier keer zo veel spelers per vierkante meter. De TenCate Tapeslide XP -grasvezels splijten niet en zijn duurzamer dan alle andere tapeproducten. Dat geldt ook voor intensief bespeelde velden, waar uur of meer op gespeeld wordt. Padelveld Een tweede voorbeeld van intensief bespeelde, kleinere velden is het padelveld. Padel is een combinatie van tennis en squash. De balsport wordt gespeeld op een in- of outdoorbaan van tien bij twintig meter. Ruim een jaar geleden werd in Madrid (Spanje) een padelveld-complex geïnstalleerd op basis van een nieuw kunstgrassysteem, ontwikkeld door TenCate Grass en de klant, Technograss. Ook hier is gekozen voor TenCate Tapeslide XP grasvezels. Naar verwachting worden in Spanje de komende tijd meer dan padelvelden aangelegd. Daarvan komen er 500 voor rekening van Technograss. In Enschede zijn in mei 2010 de eerste drie padelbanen geïnstalleerd. De installatie is onderdeel van de TenCate Sportboulevard Enschede. Verwacht wordt dat padel ook Nederland zal veroveren. 10 txtures nummer 2 zomer

11 Markt - sport en recreatie. Product - TenCate Tapeslide XP -grasvezel en backing. Technologie - extrusietechnologie. Proces - kunstgrasvezels worden getuft in backing en als onderdeel van het kunstgrassysteem geïnstalleerd. TenCate Tapeslide XP kunstgrasvezels en backing van TenCate voor Cruyff Courts onderscheiden zich qua duurzaamheid, prestatiekarakteristieken en uitstraling. Cruyff Courts bevorderen de sportieve en maatschappelijke integratie. 11

12 Duurzaamheid / Milieu - Inkjettechnologie Xennia technology introduceert innovatieve modules en systemen Besparing op materiaal en energie Xennia maakt hoegenaamd geen gebruik van conventionele, op oplosmiddelen gebaseerde inkten. Voor verreweg de meeste toekomstige textiele toepassingen worden inkten op waterbasis gebruikt. 12 txtures nummer 2 zomer

13 Xennia heeft een leidende positie in digitale inkjettechnologie. Met deze technologie kunnen op nanoschaal hoogwaardige functionaliteiten worden aangebracht op substraten als textiel. De technologie opent de deur naar nieuwe technologische oplossingen. Kenmerkend is ook het efficiënte gebruik van inkten en andere vloeistoffen op te finishen materialen. Er is veel minder inkt nodig dan bij conventionele print- en verfprocessen. Bij toepassing voor textiel is sprake van waterbesparing. Daarnaast wordt bespaard op energie. Kortom, de milieuvoordelen zijn enorm. Met de introductie van een aantal nieuwe modules en het gebruik van TenCatecomposietmateriaal in het ontwerp van machines voor nieuwe inkjetsystemen geeft Xennia verder invulling aan haar strategie om technologische ontwikkelingen te gebruiken voor innovatie in inkjettoepassingen. Processtap Traditioneel wordt, bijvoorbeeld bij elektronica, overal op een te finishen materiaal inkt aangebracht en overtollige of ongewenste vloeistof vervolgens verwijderd. Met inkjetprinttechnologie wordt de inkt op nanoschaal alleen daar aangebracht waar dat nodig is. Dit betekent een processtap minder en leidt tot veel minder verlies van materiaal en vloeistof. Recycling van gefinishte materialen in de halfgeleider-industrie is duur en betekent extra energieverbruik. Xennia maakt hoegenaamd geen gebruik van conventionele, op oplosmiddelen gebaseerde (solvent) en daarmee schadelijke inkten. Voor verreweg de meeste toekomstige textiele toepassingen worden juist inkten op waterbasis gebruikt. Met uv-licht uitgeharde inkten zijn volledig inert. In het geval dat Xennia solvent inkten toepast, zijn ze niet gebaseerd op traditionele (potentieel schadelijke) oplosmiddelen maar op recyclebare grondstoffen. Composietmateriaal Xennia Technology gebruikt composietmateriaal van TenCate Aerospace Composites op basis van koolstofvezels in haar nieuwste ontwerp voor inkjetprintsystemen. Naast structurele stijfheid biedt lichtgewicht composietmateriaal mechanische stabiliteit over een breed temperatuurbereik. Dit zal leiden tot nog betere prestaties bij inkjetprinten, zoals meer nauwkeurigheid en hogere consistentie door maximale controle over de inktdruppels. Het resulteert in lagere operationele kosten voor inkjetsystemen. Lichtere modules brengen namelijk lagere kosten voor bewegende onderdelen met zich mee. Dit leidt tevens tot aanzienlijke vermindering van het energieverbruik. Deze ontwikkeling is een mooi voorbeeld van synergie binnen TenCate en laat zien dat interne samenwerking loont. Inkjetmodules Xennia introduceerde in mei op IPEX (internationale vakbeurs voor print, uitgeverij en media) in Birmingham (UK) een serie nieuwe, industriële inkjetmodules. De XenJet inkjetmodules zijn ontworpen om inkjetprintoplossingen te configureren voor industriële printtoepassingen als keramiek, glas, textiel, verpakking en productdecoratie. De inkjetmodules omvatten inkjetprintmachines, vloeistofcontrollers, printsoftware, applicatiesoftware en integratieondersteuning. Ook is een serie specialistische inkten geïntroduceerd: XenInx. Met de inkjetmodules kunnen OEM s en partners in machinebouw betrouwbare inkjetprintoplossingen samenstellen. Of, in de woorden van Tim Phillips (marketingmanager Xennia) hun inkjetideeën omzetten in productierealiteit. Met de implementatie van betrouwbare oplossingen voor industriële-inkjetoplossingen zijn grote voordelen te behalen als het gaat om snelheid van handelen, productie, efficiency en winstgevendheid. Partnerschap en overname De drie kritische onderdelen van inkjetoplossingen betreffen de inkjetkoppen, de inkten en de besturingssoftware. Xennia streeft het concept van one stop shop na om een betrouwbare oplossing te kunnen aanbieden voor een industriële productieomgeving. Inmiddels heeft zich hiervoor een aantal toonaangevende partijen gemeld. Met printkopproducent Trident uit Brookland (USA) is een overeenkomst afgesloten voor levering van industriële inkjetprintkoppen voor een aantal specifieke toepassingsgebieden. De printkoptechnologie van Trident is belangrijk voor Xennia omdat deze koppen volledig aansluiten op de modulaire inkjetoplossingen van Xennia. Deze printkoppen zijn vooral bestemd voor het verspuiten van relatief grote inktdruppels. Dit leidt tot uniforme inktlagen die ideaal zijn voor industriële coating. Deze koppen kunnen ook worden geplaatst in de machine die in samenwerking met Reggiani Macchine wordt ontwikkeld. Deze machine wordt nu uitgevoerd met Xaar-koppen. Dit zijn DropOnDemandkoppen met variabele druppelgrootte. Xennia introduceert nieuwe inkjetmodules, inkten en de toepassing van composietmaterialen in inkjetprintsystemen Kenmerkend is het efficiënte gebruik van materialen (inkten) en de besparing op water en energie Overname en partnerschap betekenen verdere versterking van de positie in digitale inkjettechnologie 13

14 Duurzaamheid / Milieu TenCate Geosynthetics: samenwerking in de keten Geosynthetics als TenCate Mirafi HP presteren bijzonder goed bij de aanleg van bijvoorbeeld (toegangs-)wegen, leert de ervaring van R.H. Moore Partners in geosynthetics TenCate Geosynthetics werkt wereldwijd samen met leveranciers, distributeurs en installateurs. Met een aantal ervan wordt sinds jaar en dag samengewerkt. Dit met het oog op de verbetering van bestaande producten en de ontwikkeling van nieuwe producten en systemen, het ontwikkelen van nieuwe markten en een meer gerichte end-usermarketing. In Europa werkt TenCate Geosynthetics op formele basis samen met onder meer Ashland Hercules Water Technologies voor de levering van polymeren ten behoeve van waterbehandeling. Twee van de partners in de Verenigde Staten zijn R.H. Moore & Associates in Tampa (Florida) en Mineral Processing Services in South Portland (Maine). Trots Het bedrijf van grondlegger Ronald H. Moore is gespecialiseerd in (systemen voor) grondstabilisatie en erosiebestrijding. De samenwerking met TenCate Geosynthetics dateert van R.H. Moore betrekt van TenCate geotextielen, geogrids en TenCate Geotube -containers. We zijn er trots op de leidende producenten in de markt voor geosynthetics te vertegenwoordigen, vertelt Larry Larson (directeur Operations van R.H. Moore). Wat geotextielen en geogrids betreft, is dat TenCate. Veel land dat momenteel in Florida wordt ontwikkeld, ligt in moerassig gebied of verkeert in slechte staat. Onze ervaring leert dat TenCate Mirafi -geotextielen in Florida heel goed voldoen bij de fundering van hoogspanningsleidingen en toegangswegen naar bouwplaatsen. De afgelopen twintig jaar hebben wij voor dergelijke projecten een miljoen vierkante meter TenCate Mirafi verkocht. Relatie R.H. Moore hecht aan een goede relatie met leveranciers. Als distributeur in Florida met ruim 27 jaar ervaring in deze markt kunnen we onze producten van verschillende aanbieders betrekken. Veel producenten hebben echter een kortetermijnvisie, doen aan direct selling en leveren dus rechtstreeks aan klanten, zijn alleen geïnteresseerd in de omzet van die dag en niet toekomstgericht. Onderzoek en ontwikkeling zijn voor R.H. Moore de sleutel tot die toekomst. Larry Larson werkt al twintig jaar met TenCate samen en was zelf bij een aantal R&D-projecten betrokken. TenCate Geosynthetics is altijd loyaal aan ons geweest. Ik weet dat ons bedrijf zonder een dergelijke verstandhouding en zonder de ondersteuning van hun R&D-afdeling in Pendergrass niet niet zo sterk gegroeid en niet zo succesvol zou zijn als nu. Duurzaamheid De markt heeft in de VS steeds meer oog voor duurzaamheid en kwaliteit. Om te voldoen aan de specificaties voor elk project moeten de producten die TenCate maakt en die wij verkopen, worden gecertificeerd en constant worden getest. We zijn vaak benaderd door kleinere producenten om hun geosynthetics tegen lagere prijzen te verkopen. Prijsstelling is een belangrijke kwestie, maar het is niet zo belangrijk als de kwaliteit, beschikbaarheid en duurzaamheid van het product. Het leveren van een inferieur product aan een project zou schadelijk zijn voor de reputatie van zowel TenCate als R.H. Moore & Associates. Die schade gaat de besparing van een paar dubbeltjes per vierkante meter ver te boven. Biopolymeren Mineral Processing Services (MPS) is op contractbasis distributeur van TenCate Geotube en levert onder meer de biopolymeren voor deze ontwateringstechnologie. Met MPS is onder andere in de VS, Guatemala, Colombia, Mexico en Australië een groot aantal projecten afgerond voor de opslag en ontwatering van verontreinigd slib. 14 txtures nummer 2 zomer

15 Veiligheid / Bescherming TenCate Geosynthetics draagt veiligheid hoog in vaandel Voor een optimaal ontwateringsproces moet het juiste biopolymerenprogramma worden bepaald. Marktmanager Vicki Ginter van TenCate Geosynthetics weet dat bepaling van de optimale mix van polymeren cruciaal is voor het welslagen van het project. Selectie van de juiste chemicaliën, een efficiënt mengsysteem en de juiste toepassing zijn alle even belangrijk voor het ontwatering- en consolidatieproces in de TenCate Geotube -containers. MPS levert ook het SmartFeed -vulsysteem. Dat zorgt voor de juiste dosering biopolymeren en monitort dit proces continu. Afstemming Door de samenwerking met MPS kan de TenCate Geotube -technologie volledig worden afgestemd op de wensen van de klant, de aard van de vervuiling en de fysieke omgeving. Voor Mark Gunzenhauser (directeur verkoop Geosystems van TenCate Geosynthetics) laat deze toepassing zien op welke wijze wij onze klanten oplossingen bieden voor hun problemen. Door zowel de benadering als de oplossingen waarvoor gekozen kan worden, is in zijn optiek sprake van zowel end-usermarketing als productdifferentiatie. 1 miljoen veilige manuren TenCate Geosynthetics North America heeft veel oog voor de arbeidsomstandigheden van haar medewerkers. Er wordt een stringent veiligheidsbeleid gevoerd. Behalve goed voor de kwaliteit van de materialen die hier worden geproduceerd, draagt het belangrijk bij aan een efficiënte productie. Bij de vestigingen in Pendergrass en Commerce (Georgia) werd op 13 april een mijlpaal bereikt. Hier was 1 miljoen manuren achtereen gewerkt zonder enig lost time accident: alle eventueel met het werk verband houdende lichamelijke klachten die leiden tot afwezigheid op het werk. Lee Bryan (directeur TenCate Geosynthetics North America) is trots op wat in Pendergrass en Commerce bereikt is. Onze medewerkers moeten onder plezierige en veilige omstandigheden kunnen werken. Dat we dit feit kunnen vieren, is te danken aan de samenwerking en het teamwork. Ik zou niet weten wat belangrijker is dan veilig te kunnen werken en daarvoor de juiste omstandigheden te creëren. Veiligheid loont. Bedroegen de kosten voor ziekte en ongevallen in 2006 nog $78.233, over 2009 bleek dit teruggebracht tot $ Daarmee is een besparing gerealiseerd van maar liefst + 85%, aldus Bill Sams (directeur veiligheid). Ons beleid levert dus toegevoegde waarde. Partners bijzonder te spreken over de service, technische assistentie en productontwikkeling van TenCate Geosynthetics Markt in de VS heeft steeds meer oog voor duurzaamheid en kwaliteit TenCate Geotube -technologie kan volledig worden afgestemd op de wensen van de klant, de aard van de vervuiling en de fysieke omgeving Zij zijn direct betrokken bij het veiligheidsbeleid: van links naar rechts Dan Tripp (HR-directeur), Bill Sams (veiligheid), Dwayne Scarborough (line technician), Ashley Harper (HR-manager), David Pinkston (ploegbaas fiberline), Tim Sheppard (ploegbaas snijafdeling), Judy Stowe (kwaliteitscontrole), John Spinelli (transport), Jason Grubbs (line technician), Brant Copeland (assistant-operator fiberline), Ken Guest (bedrijfsleider) en Lee Bryan (directeur TenCate Geosynthetics NA). 15

16 Corporate branding TenCate-merkenarchitectuur verbonden met end-usermarketing Sterk merk TenCate is een van de beursgenoteerde (midcap) Nederlandse ondernemingen met de meest waardevolle merken. De waarde van het corporate merk (brand) TenCate wordt geschat op 83 miljoen, de totale waarde van de TenCate-merken op 100 miljoen. Dit blijkt uit een onderzoek van onderzoeksbureau Brand Finance. Merkwaardering kan helpen de merkenstrategie en financiële prestaties van het bedrijf nog meer te verbeteren. Door de naam TenCate verder uit te dragen, zal de waarde toenemen en de identiteit worden versterkt. TenCate is hoofdsponsor van Heracles Almelo. Mensen kunnen zich daarmee identificeren. 16 txtures nummer 2 zomer

17 Een sterk merk helpt een bedrijf zich te onderscheiden in de markt en te communiceren waarom juist zijn producten en diensten voorzien in de behoeften van de klant. De waardering die stakeholders de belanghebbenden in de onderneming voor een merk hebben en hun positieve gedrag bij het kopen van het product of het aanbevelen van dat merk, bepalen hoe het bedrijf zich ten opzichte van de concurrentie presenteert. Een sterke merknaam kan leiden tot omzetontwikkeling en kostenbesparingen, mits die in de marketing van de producten ook wordt gebruikt. Klanten zijn wellicht bereid meer en vaker te bestellen als ze weten wie de maker van het product is. Daarnaast is kostenbesparing mogelijk. Met investeerders die veel waardering voor het corporate merk hebben (de goede reputatie), kom je wellicht een gunstiger financiering overeen. Toeleveranciers zijn bereid tot aantrekkelijker inkoopvoorwaarden. Ze voegen je graag toe aan hun klantenlijst, vertelt senior consultant Ferdy de Smeth. Hij voerde namens Brand Finance het onderzoek uit. Bovendien helpt een sterk merk bij de werving van medewerkers, want wie wil niet werken bij een bedrijf van goede naam? Communicatieniveaus Een merk als TenCate communiceert op drie niveaus: navigatie (uit tal van aanbiedingen kiest men jouw product), vertrouwen (in de kwaliteit en eigenschappen van het product) en betrokkenheid (men identificeert zich met het merk en product). Daarbij maakt het wel verschil of je een business-to-businessonderneming bent als TenCate of een producent van consumentenartikelen, zoals Grolsch. Dan is het beeld al meer ingevuld. Belangrijk is ook of elk product de naam of het voorvoegsel van het bedrijf draagt, zoals bij Shell, of juist niet. Van het wasmiddel Ariël bijvoorbeeld weten wij niet dat het van Proctor & Gamble is. Merkwaardering Ferdy de Smeth is als managing partner betrokken bij Brand Finance. Het is een internationaal en onafhankelijk opererend adviesbureau in merkwaardering. Daarmee kun je de merkstrategie en zo de financiële prestaties van het bedrijf verbeteren, waardoor de waarde van het merk zal toenemen. Brand Finance heeft een waarderingsmethode ontwikkeld die ISO-genormeerd is en wordt onderschreven door de grote accountantskantoren. Merkenarchitectuur TenCate voert sinds 2005 een industrieel merkenbeleid op basis van een overkoepelende merkenarchitectuur. Het merkenbeleid is gericht op end-usermarketing en ook verbonden met productdifferentiatie. Het corporate credo luidt Materials that make a difference. De productlogo s bestaan uit het corporate merk TenCate met het productmerk van de betreffende marktgroep. Voorbeelden zijn TenCate Cetex en TenCate Tecastyle. Per marktgroep wordt zo veel mogelijk gewerkt met families van merken. Met de corporate labels TenCate Materialized (op productniveau, zoals in eindproducten van klanten van TenCate Outdoor Fabrics) en Powered by TenCate (op bedrijfsniveau, zoals bij de deelneming EdelGrass) worden de materialen en oplossingen van TenCate meer zichtbaar gemaakt voor eindgebruikers. De komende jaren wordt de rol van het corporate merk TenCate verder versterkt. Dat verdiept en vergroot de identiteit en bevordert de transparantie en reputatie van de onderneming. Van oudsher bekende bedrijfsnamen als [TenCate] Nicolon en [TenCate] Mirafi waren in hun markten al wel bekend. Met het voorvoegsel TenCate en ondersteund door een consistent merkenbeleid zijn de merknamen versterkt en krijgen ze als productmerken nu ook mondiaal bekendheid en erkenning. Aanbevelingen Dat is tegelijk een van de aanbevelingen die Ferdy de Smeth doet: de naam TenCate nog beter uitdragen. Profileer je meer als geïntegreerd TenCate-bedrijf, inclusief de huisstijl, en investeer meer in je merk. Daardoor zul je ook meer verkopen. Ook bij toeleveranciers en (potentiële) eindgebruikers van onze materialen zullen we nog meer aan profilering moeten doen (end-usermarketing). Zet met bijvoorbeeld TenCate Materialized meer in op ingrediëntmarketing ( Er is materiaal van TenCate in dit product verwerkt ). En, niet onbelangrijk, zet in op huidige en potentiële medewerkers. Een interessante manier is bijvoorbeeld door middel van sponsoring, zoals van Heracles Almelo. Mensen kunnen zich daarmee identificeren. Er ligt dus een taak voor corporate en marketingcommunicatie extern en intern. Ook interne branding speelt een belangrijke rol. Met meer interne communicatie versterk je de betrokkenheid en het wij-gevoel. Je kunt sterk zijn zonder groot te hoeven zijn. Sterke merknaam kan leiden tot omzetontwikkeling, kostenbesparing en gunstiger financieringsvoorwaarden Rol van het corporate merk wordt verder versterkt, onder andere door middel van end-usermarketing Een sterk merk helpt bij de werving van medewerkers. 17

18 Veiligheid / Bescherming TenCate Protective Fabrics: nieuwe kwaliteit TenCate Defender M Uitbreiding geografische markt de indruk van de performance van het product, maar hebben meer belangstelling voor effen donkere tinten, zoals marineblauw en zwart. Die kleuren zijn karakteristiek voor ME- en arrestatieteams of marine en luchtmacht. Het was daarom een uitdaging voor ons om een nieuw product te ontwikkelen dat alle positieve eigenschappen van de oorspronkelijke TenCate Defender M-blend in zich zou hebben, maar dat in donkere tinten geverfd kon worden en zijn kleur en lichtechtheid ook na vele wasbeurten zou behouden. Het R&D-team van TenCate Protective Fabrics in Nijverdal onder leiding van Tatjana Topalović heeft gewerkt aan de doorontwikkeling van de TenCate Defender M-vezelblend voor de Europese markt. De bestaande blend, ontwikkeld door TenCate Protective Fabrics in Noord-Amerika, is ontworpen voor camouflageprints voor de uniformen van luchten landstrijdkrachten. De nieuwe blend was nodig om het product ook te kunnen verven in effen donkerblauw en zwart. Kleur is in Europa belangrijk en er is veel vraag naar donkere tinten. Met de nieuwe blend kan TenCate Defender M worden ingezet voor markten als marine en politie (waaronder mobiele eenheden en arrestatieteams). Deze opereren Tatjana Topalović (manager R&D) TenCate Protective Fabrics heeft een order ontvangen voor de levering van inherent vlamwerend TenCate Defender M-weefsel in de nieuwe kleur donkerblauw aan de Noorse Defensie Logistieke Organisatie. De order betreft ruim kledingstukken ter bescherming van de Noorse marine. Het weefsel is een doorontwikkeling van de gepatenteerde technologie en het succes van TenCate Defender M. voornamelijk in zwart en donkerblauw. In de nieuwe blend zijn alle gewenste eigenschappen behouden. Het gaat om eigenschappen als hitte- en vlamwerendheid, antistatische eigenschappen, vochtregulatie, scheursterkte, slijtweerstand en kleurechtheid. Gekozen is voor een combinatie van geverfde meta- en para-aramide vezels in plaats van een ongeverfde para-aramide component. Verrijking In de ogen van Tatjana Topalović (manager R&D) is de nieuwe ontwikkeling een verrijking van de TenCate Defender M-productportfolio voor een breder scala van eindgebruikers en toepassingen. Veel klanten in Europa zijn onder Niveau Eerst zijn verschillende vezelcombinaties onderzocht. Daaruit werd de blend gekozen die het best voldeed. In combinatie met een innovatief verf- en finishproces konden de beschermende eigenschappen, duurzaamheid en comfort behouden blijven en kon de kleurechtheid in zwart en donkerblauw op een hoog niveau worden gebracht. Het lage gewicht bleef daarbij gehandhaafd en ook de herkenbare TenCate Defender M Ripstop (manier van weven), zodat de look and feel van het nieuwe product dezelfde bleven. Op basis van de eerste reacties uit de markt, lijkt het erop dat we in dat alles geslaagd zijn. De belangrijkste uitdaging is nu om het productieproces verder te optimaliseren en de efficiëntie te verhogen. Dat is een continu proces, waar productie en R&D samen aan werken. Standaardweefsel TenCate Defender M-weefsels zijn geselecteerd als standaardweefsel voor de vlamwerende gevechtsuniformen van het Amerikaanse leger en de Amerikaanse marine. In diverse Europese NAVO-landen worden momenteel militaire draagproeven gehouden. 18 txtures nummer 2 zomer

19 Duurzaamheid / Milieu TenCate Aerospace Composites draagt bij aan Boeing 787 Markt - Land- en luchtmacht, marine en politie. Product - TenCate Defender M. Technologie - Weven, finishen en coaten. Proces - Weefsels worden door confectionair verwerkt. De nieuwe kwaliteit heet officieel TenCate Defender M - DP Het beschikt over dezelfde eigenschappen als het standaardweefsel. Het weefsel is getest door geaccrediteerde testinstituten volgens Europese normeringen, zoals vastgesteld door de Europese Commissie inzake Standaardisatie (CEN). Elk testinstituut verstrekt analyse- en certificeringsrapporten. Wil een bedrijf in Europa deelnemen aan tenders, dan behoren weefsels gecertificeerd te zijn conform de eis die in de betreffende tender wordt vermeld. Overigens beschikt TenCate Protective Fabrics ook over eigen testlaboratoria. Interne kwaliteitscontrole is een continu proces. Het nieuwe TenCate Defender M werd eind 2009 gepresenteerd. Over de tenders waarvoor het inmiddels is ingeschreven, kan om redenen van vertrouwelijkheid nog geen informatie worden gegeven. Ontwikkeling is resultaat van R&Dinspanningen op basis van vraag uit de Europese markt Nieuwe kwaliteit heeft alle originele, positieve eigenschappen en behoudt kleurechtheid TenCate Defender M kan nu worden ingezet voor ME- en arrestatieteams, marine en luchtmacht Componenten voor Dreamliner De TenCate Aerospace Composites-groep in Morgan Hill, California (USA) heeft haar leveringsovereenkomst met vliegtuigbouwer Boeing verlengd. De verlenging van dit aanvankelijk vijfjarige contract betreft het ontwerp en de productie van composiet bevestigingsklemmen voor de brandstof- en hydraulische leidingen van de Boeing 787 Dreamliner. Naast thermoplastisch composietmateriaal, waaronder TenCate Cetex, levert TenCate thermoset onderdelen aan Boeing. Deze producten worden gebruikt in een aantal vliegtuigtypes, waaronder de Boeing 747 en 777, het Bell / Boeing V-22 Tiltrotor propellorvliegtuig, de F-35 Joint Strike Fighter en tal van satelliettoepassingen. Composieten van TenCate Aerospace Composites (Space & Aerospace Composites) passen volledig in het streven van Boeing, Airbus en andere vliegtuigbouwers naar lichter en zuiniger toestellen. Er is daardoor belangrijke besparing op energieverbruik mogelijk. De Boeing 787 bestaat voor de helft uit composieten en wordt voortgestuwd door krachtige en zuinige motoren. Markt - lucht- en ruimtevaart. Product - thermoset bevestigingsklemmen. Technologie - weven, persen en harsen. Proces - materialen worden onder druk, temperatuur en tijd in juiste vorm geperst. 19

20 Kwartaalcijfers TenCate Trading update eerste kwartaal 2010 Autonome Een aantal weken geleden is het resultaat over de eerste drie maanden gepubliceerd via een trading update. Een autonome EBITA-stijging van 43% lijkt op het eerste gezicht prima. Toch zijn er redenen om voor het tweede kwartaal een sterkere winstgroei in het vooruitzicht te stellen. Ir. Loek de Vries, CEO en bestuursvoorzitter Het eerste kwartaal heeft nog weinig voorspellende waarde, gelet op het seizoenspatroon van vooral de sector Geosynthetics & Grass. Toch is de getoonde winstgroei nog relatief laag. Vanaf de tweede helft van het afgelopen jaar, vooral in het vierde kwartaal, en het eerste kwartaal van dit jaar hebben herstructureringen plaatsgevonden in onze Nederlandse bedrijven. Dit heeft de nodige kosten met zich meegebracht. De betreffende reorganisatievoorziening werd in het eerste kwartaal van dit jaar genomen en het laatste te herstructureren Nederlandse bedrijf is nu druk met dit proces bezig. Hierbij worden ook offensieve maatregelen genomen en zijn met succes nieuwe producten geïntroduceerd. Het is hier op zijn plaats om met name Marc Verleyen (group operations director TenCate Grass ) en Jos Bosman (algemeen directeur TenCate Advanced Textiles) als primair verantwoordelijken te complimenteren met de effectief uitgevoerde interventies in de organisatie. Met alle genomen maatregelen is een sterk verbeterpotentieel gerealiseerd. Alle Nederlandse bedrijven opereren nu met een lager break-evenniveau, 20 txtures nummer 2 zomer

Halfjaarcijfers 2008 Koninklijke Ten Cate nv. 20 augustus 2008

Halfjaarcijfers 2008 Koninklijke Ten Cate nv. 20 augustus 2008 Halfjaarcijfers 2008 Koninklijke Ten Cate nv 20 augustus 2008 Agenda Profiel / Organisatie Kerncijfers tweede kwartaal / eerste halfjaar 2008 Belangrijkste ontwikkelingen 2008 Ontwikkelingen per sector

Nadere informatie

Koninklijke Ten Cate nv Halfjaarcijfers 2011. Ir L. de Vries, bestuursvoorzitter en CEO Koninklijke Ten Cate nv Amsterdam, dinsdag 2 augustus 2011

Koninklijke Ten Cate nv Halfjaarcijfers 2011. Ir L. de Vries, bestuursvoorzitter en CEO Koninklijke Ten Cate nv Amsterdam, dinsdag 2 augustus 2011 0 Halfjaarcijfers 2011 Koninklijke Ten Cate nv Halfjaarcijfers 2011 Ir L. de Vries, bestuursvoorzitter en CEO Koninklijke Ten Cate nv Amsterdam, dinsdag 2 augustus 2011 Agenda Profiel en marktthema s Kernactiviteiten

Nadere informatie

Koninklijke Ten Cate NV

Koninklijke Ten Cate NV Koninklijke Ten Cate NV Halfjaarcijfers 2014 Ir L. de Vries, bestuursvoorzitter en CEO Koninklijke Ten Cate NV Amsterdam, donderdag 24 juli 2014 Agenda Presentatie halfjaarcijfers TenCate 2014 1. Halfjaarcijfers

Nadere informatie

Jaarcijfers TenCate 2012

Jaarcijfers TenCate 2012 Jaarcijfers TenCate 2012 Vooruitzichten 2013 Ir L. de Vries, bestuursvoorzitter en CEO Koninklijke Ten Cate nv Amsterdam, vrijdag 1 maart 2013 Agenda Presentatie jaarcijfers TenCate 2012 1. Profiel, marktthema

Nadere informatie

tencate materialized Smart textiles en advanced composites Geosynthetics Industrial Fabrics Grass

tencate materialized Smart textiles en advanced composites Geosynthetics Industrial Fabrics Grass tencate materialized Smart textiles en advanced composites Protective Fabrics Space Composites Aerospace Composites Advanced Armour Geosynthetics Industrial Fabrics Grass SMART TEXTILES en ADVANCED COMPOSITES

Nadere informatie

Vaartuigbepantsering CLIP: TenCate Advanced Armour

Vaartuigbepantsering CLIP: TenCate Advanced Armour Protecting people Vaartuigbepantsering CLIP: TenCate Advanced Armour Jaarcijfers TenCate 2013 2 Opening Algemene vergadering van aandeelhouders 2014 Dr. J.C.M. Hovers, voorzitter raad van commissarissen

Nadere informatie

1 Introductie Koninklijke Ten Cate nv

1 Introductie Koninklijke Ten Cate nv 1 Introductie Koninklijke Ten Cate nv Introductie Koninklijke Ten Cate nv Ir L. de Vries, bestuursvoorzitter en CEO Zwolle, 8 november 2010 Visie op materialen Textiel technologie, chemische technologie

Nadere informatie

1 Introductie Koninklijke Ten Cate nv

1 Introductie Koninklijke Ten Cate nv 1 Introductie Koninklijke Ten Cate nv Introductie Koninklijke Ten Cate nv Drs F. Spaan, corporate director business development en IR Almelo, maandag 28 maart 2011 Visie op materialen Textiel technologie,

Nadere informatie

Creating a world of grass

Creating a world of grass Protecting people Creating a world of grass Clip TenCate Grass Jaarcijfers TenCate 2012 2 Opening Algemene vergadering van aandeelhouders 2013 Dr J. C.M. Hovers, voorzitter raad van commissarissen Almelo,

Nadere informatie

Landscaping. The best alternative to nature

Landscaping. The best alternative to nature Landscaping The best alternative to nature Edel Grass The best alternative to nature! Edel Grass Landscaping Edel Grass staat voor meer dan dertig jaar ervaring in de markt voor kunstgrasvelden. Als speler

Nadere informatie

Boeing, Koninklijke Ten Cate nv, Stork Fokker en Universiteit Twente starten nieuw onderzoekscentrum

Boeing, Koninklijke Ten Cate nv, Stork Fokker en Universiteit Twente starten nieuw onderzoekscentrum Boeing, Koninklijke Ten Cate nv, Stork Fokker en Universiteit Twente starten nieuw onderzoekscentrum ENSCHEDE, vrijdag 12 juni 2009 - Directieleden van Boeing, Koninklijke Ten Cate nv, Stork Fokker en

Nadere informatie

Koninklijke Ten Cate N.V. Jaarcijfers 2013

Koninklijke Ten Cate N.V. Jaarcijfers 2013 Koninklijke Ten Cate N.V. Jaarcijfers 2013 Vooruitzichten 2014 Ir L. de Vries, bestuursvoorzitter en CEO Koninklijke Ten Cate N.V. Amsterdam, donderdag 27 februari 2014 Agenda Presentatie jaarcijfers TenCate

Nadere informatie

Jaarcijfers 2008 Koninklijke Ten Cate nv. Ir. L. de Vries, bestuursvoorzitter en CEO Amsterdam, woensdag 4 maart 2009

Jaarcijfers 2008 Koninklijke Ten Cate nv. Ir. L. de Vries, bestuursvoorzitter en CEO Amsterdam, woensdag 4 maart 2009 Jaarcijfers 2008 Koninklijke Ten Cate nv Ir. L. de Vries, bestuursvoorzitter en CEO Amsterdam, woensdag 4 maart 2009 Agenda Visie en profiel Sectoren Markten Belangrijkste ontwikkelingen 2008 Financiële

Nadere informatie

Ons nieuwe laboratoriuminrichtingssysteem

Ons nieuwe laboratoriuminrichtingssysteem Ons nieuwe laboratoriuminrichtingssysteem Als een ideale werking en een goed design elkaar innovatief aanvullen, hebben wij alles goed gedaan. Esthetische eisen vertalen in een goed design is één ding

Nadere informatie

Vescom: een kennismaking. wallcovering upholstery curtain

Vescom: een kennismaking. wallcovering upholstery curtain Vescom: een kennismaking wallcovering upholstery curtain daarom Vescom projectgeschikt onderscheidende dessins functioneel kleur, structuur en materialiteit sfeervol en gevarieerd eenvoudig en snel te

Nadere informatie

Onze belangrijkste succesfactoren

Onze belangrijkste succesfactoren NL - 07/2015 Onze belangrijkste succesfactoren Meest betrouwbare bedrijf Bij Balta weten we dat betrouwbare partners de sleutel tot succes zijn. Daarom streven we ernaar om voor al onze belanghebbenden

Nadere informatie

Onze belangrijkste succesfactoren

Onze belangrijkste succesfactoren NL 01/2015 Onze belangrijkste succesfactoren Meest betrouwbare bedrijf Bij Balta weten we dat betrouwbare partners de sleutel tot succes zijn. Daarom streven we ernaar om voor al onze belanghebbenden de

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

HEMPACORE. Passieve brandbeveiliging

HEMPACORE. Passieve brandbeveiliging HEMPACORE Passieve brandbeveiliging Duurzaamheid De sterkte van onze coatings minimaliseert het risico op beschadigingen tijdens transport, verwerking en blootstelling aan weersinvloeden. U kunt rekenen

Nadere informatie

Koninklijke Ten Cate nv Jaarcijfers 2009. Ir L. de Vries, bestuursvoorzitter en CEO Koninklijke Ten Cate nv Amsterdam, donderdag 4 maart 2010

Koninklijke Ten Cate nv Jaarcijfers 2009. Ir L. de Vries, bestuursvoorzitter en CEO Koninklijke Ten Cate nv Amsterdam, donderdag 4 maart 2010 0 Jaarcijfers 2009 Koninklijke Ten Cate nv Jaarcijfers 2009 Ir L. de Vries, bestuursvoorzitter en CEO Koninklijke Ten Cate nv Amsterdam, donderdag 4 maart 2010 Agenda Profiel en marktthema s Kernactiviteiten

Nadere informatie

Voorsprong in kabels, met de juiste oplossing voor ieder segment en elke omgeving

Voorsprong in kabels, met de juiste oplossing voor ieder segment en elke omgeving Voorsprong in kabels, met de juiste oplossing voor ieder segment en elke omgeving Welkom bij Voltec Kabels, componenten en complete systemen: Klanten van Voltec profiteren al jaren van innovatieve, betrouwbare

Nadere informatie

Reference case Atlas Copco. Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren. Vodafone Power to you

Reference case Atlas Copco. Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren. Vodafone Power to you Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren Vodafone Power to you Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren Atlas Copco

Nadere informatie

Duurzaamheid. De voordelen van blikverpakkingen

Duurzaamheid. De voordelen van blikverpakkingen Duurzaamheid De voordelen van blikverpakkingen Duurzaamheid Duurzaamheid is één van de belangrijke aandachtspunten van het bedrijfsleven. Deze brochure is een initiatief van EMPAC, de organisatie van de

Nadere informatie

PERSCONFERENTIE. Technologische industrie blijft groeien

PERSCONFERENTIE. Technologische industrie blijft groeien PERSCONFERENTIE Technologische industrie blijft groeien Groei activiteit en werkgelegenheid versterkt nog in 2016......maar verslechterende wereldconjunctuur...en we mogen aandacht voor herstel concurrentievermogen

Nadere informatie

Onze belangrijkste succesfactoren

Onze belangrijkste succesfactoren NL - 02/2016 Onze belangrijkste succesfactoren Meest betrouwbare bedrijf Bij Balta weten we dat betrouwbare partners de sleutel tot succes zijn. Daarom streven we ernaar om voor al onze belanghebbenden

Nadere informatie

Innovatie als hoeksteen van de strategie. Loek de Vries, voorzitter raad van bestuur Koninklijke TenCate

Innovatie als hoeksteen van de strategie. Loek de Vries, voorzitter raad van bestuur Koninklijke TenCate Innovatie als hoeksteen van de strategie Loek de Vries, voorzitter raad van bestuur Koninklijke TenCate 13 juli 2006 Innovatie binnen het strategische kader Waardeketenbenadering als innovatieve manier

Nadere informatie

Aandeelhoudersvergadering 2006

Aandeelhoudersvergadering 2006 1 Toelichting jaarcijfers 2005 Ir. L. de Vries 4 april 2006 Missie Koninklijke Ten Cate Leiderschap in groeiende wereldwijde nichemarkten voor specialistische en functionele materialen Brede technologische

Nadere informatie

Vescom: een kennismaking. wallcovering upholstery curtain

Vescom: een kennismaking. wallcovering upholstery curtain Vescom: een kennismaking wallcovering upholstery curtain daarom Vescom projectgeschikt onderscheidende dessins functioneel kleur, structuur en materialiteit sfeervol en gevarieerd eenvoudig en snel te

Nadere informatie

het groenste papier ter wereld spaart bomen spaart energie spaart water

het groenste papier ter wereld spaart bomen spaart energie spaart water het groenste papier ter wereld spaart bomen spaart energie spaart water 100%eco & north river écht duurzaam produceren 100%eco 100% betrouwbaar - 100% transparant Ons doel is een kleurrijk voetspoor op

Nadere informatie

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ONZE VERANTWOORDELIJKHEID CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I Inhoud Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen 4 Maatschappelijke betrokkenheid

Nadere informatie

Besam IFD type EN, TF en TM

Besam IFD type EN, TF en TM Besam IFD type EN, TF en TM Industriële snelvouwdeuren Ideaal voor een snelle doorgang bij middelgrote tot grote entrees ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Verkrijgbaar in vele aantrekkelijke

Nadere informatie

HET GROENSTE PAPIER TER WERELD spaart bomen spaart energie spaart water

HET GROENSTE PAPIER TER WERELD spaart bomen spaart energie spaart water HET GROENSTE PAPIER TER WERELD spaart bomen spaart energie spaart water 100%eco & NORTH RIVER ÉCHT DUURZAAM PRODUCEREN 100%eco 100% betrouwbaar - 100% transparant Ons doel is een kleurrijk voetspoor op

Nadere informatie

Inleiding Ab van Marrewijk, directeur Wematrans

Inleiding Ab van Marrewijk, directeur Wematrans Inleiding Ab van Marrewijk, directeur Wematrans Mij is gevraagd iets te vertellen over onze pogingen om rendement in de bedrijfsvoering te verbinden met duurzaamheid. Dat is vooral een kwestie om met boerenverstand

Nadere informatie

Slim verduurzamen gemeente gebouwen Eindhoven

Slim verduurzamen gemeente gebouwen Eindhoven Slim verduurzamen gemeente gebouwen Eindhoven Duurzaamheid loont! De vraag naar duurzaamheid in de bouwwereld én in het eigen huis is voor uw opdrachtgevers van steeds grotere betekenis. Met duurzame producten

Nadere informatie

Persbericht. CSM: TRADING UPDATE Q3 2009 Diemen, 28 oktober 2009

Persbericht. CSM: TRADING UPDATE Q3 2009 Diemen, 28 oktober 2009 CSM nv Corporate Communications Postbus 349 1000 AH Amsterdam Nienoord 13 1112 XE Diemen T +31 (0)20 590 62 16 F +31 (0)20 590 62 17 E communications@csm.nl Persbericht CSM: TRADING UPDATE Q3 2009 Diemen,

Nadere informatie

RUIMTE BESPAREND EN COMFORT VERHOGEND

RUIMTE BESPAREND EN COMFORT VERHOGEND LG ELECTRONICS COMMERCIAL AIRCONDITIONERS RUIMTE BESPAREND EN COMFORT VERHOGEND VLOER- / PLAFOND UNIT UNIEKE KENMERKEN ENERGIE EFFICIËNT LAAG GELUIDSNIVEAU GEZOND KLIMAAT LIFE S GOOD WHEN IT S GREEN Greenovation

Nadere informatie

Wij maken uw houten verpakking op maat van uw bedrijf en op tijd voor uw klant.

Wij maken uw houten verpakking op maat van uw bedrijf en op tijd voor uw klant. Wij maken uw houten verpakking op maat van uw bedrijf en op tijd voor uw klant. MISSIE Rodanar is een Belgisch familiebedrijf dat sinds 1982 houten pallets produceert. Wij zijn echter meer dan een producent,

Nadere informatie

GRUNDFOS pump audit HOE EFFICIËNT EN DUURZAAM ZIJN UW POMPEN?

GRUNDFOS pump audit HOE EFFICIËNT EN DUURZAAM ZIJN UW POMPEN? GRUNDFOS pump audit HOE EFFICIËNT EN DUURZAAM ZIJN UW POMPEN? Een Grundfos pump audit creëert duidelijkheid Is duurzaamheid één van de doelstellingen in uw organisatie? Steeds meer bedrijven en (semi-)

Nadere informatie

Canon Essential Business Builder Program. Combineert alles wat u nodig hebt voor zakelijk succes

Canon Essential Business Builder Program. Combineert alles wat u nodig hebt voor zakelijk succes Canon Essential Business Builder Program Combineert alles wat u nodig hebt voor zakelijk succes Essential Business Builder Program Introductie Het runnen van een drukkerij is een uitdaging. De activiteiten

Nadere informatie

Duurzaam van nature. bakstenen met een warm hart

Duurzaam van nature. bakstenen met een warm hart Duurzaam van nature Caprice. Het hart op de juiste plaats Caprice is een groeiend en onafhankelijk familiebedrijf, gespecialiseerd in de productie van bakstenen voor de woning- en utiliteitsbouw. Een veelzijdig

Nadere informatie

EPS isoleert, bouwt en beschermt

EPS isoleert, bouwt en beschermt EPS isoleert, bouwt en beschermt Isoleert, bouwt en beschermt EPS is een bouwstof die door de bouw en de industrie al 50 jaar lang gewaardeerd wordt vanwege zijn uitmuntende eigenschappen. En nog steeds

Nadere informatie

Wat als... ... er een nieuwe toekomst zou zijn voor groene energie?

Wat als... ... er een nieuwe toekomst zou zijn voor groene energie? NL ... er een nieuwe toekomst zou zijn voor groene energie? De zon, als onuitputtelijke bron van energie, is van cruciaal belang voor mens en natuur: ze beslist over het leven op onze planeet. BISOL gebruikt

Nadere informatie

Westfield. Digital signage stimuleert dynamisch winkelen IN HET KORT: www.scala.com

Westfield. Digital signage stimuleert dynamisch winkelen IN HET KORT: www.scala.com Westfield Digital signage stimuleert dynamisch winkelen IN HET KORT: Op twee na grootste winkelcentrum in Groot-Brittannië 350 digitale schermen Modules met één scherm, videowalls en verplaatsbare schermen

Nadere informatie

VDL Industrial Products

VDL Industrial Products VDL Industrial Products Kracht door samenwerking VDL Industrial Products Alleen het beste is goed genoeg voor uw organisatie. Daarom nodigen wij van VDL Industrial Products u uit voor een nadere kennismaking

Nadere informatie

Verwen uw gasten Vereenvoudig het werk Verhoog de winst

Verwen uw gasten Vereenvoudig het werk Verhoog de winst Verwen uw gasten Vereenvoudig het werk Verhoog de winst Direct succes. Onze lange termijn belofte die gegarandeerd uitkomt. Een compleet concept dat het verrassend eenvoudig maakt om uw gasten uitzonderlijk

Nadere informatie

Alles van waarde beschermen en behouden

Alles van waarde beschermen en behouden Alles van waarde beschermen en behouden Rond 2050 wonen er zo n 9 miljard mensen op onze aarde. De vraag naar water, mais, olie en metaal zal dan ook drastisch toenemen. Onze aarde is niet onuitputtelijk,

Nadere informatie

Een aangenaam binnenklimaat, het hele jaar rond.

Een aangenaam binnenklimaat, het hele jaar rond. Een aangenaam binnenklimaat, het hele jaar rond. Verbeter uw comfort met de ideale zonwerende en isolerend glasfolie. Verbeter de isolatie tot 41% (K-waarde), bespaar energie, hou overdreven warmte buiten

Nadere informatie

2010 nummer 1 voorjaar. Thema: veiligheid & bescherming

2010 nummer 1 voorjaar. Thema: veiligheid & bescherming 2010 nummer 1 voorjaar Thema: veiligheid & bescherming nummer 1 - januari/februari/maart 2010 txtures Themanummer veiligheid & bescherming TenCate Koninklijke Ten Cate nv (TenCate) is een internationaal

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

IcoMOSS. Groen dak van een nieuwe generatie. afdichten en beschermen. Energiebesparend. Licht in gewicht. Duurzaam. Onderhoudsarm.

IcoMOSS. Groen dak van een nieuwe generatie. afdichten en beschermen. Energiebesparend. Licht in gewicht. Duurzaam. Onderhoudsarm. IcoMOSS afdichten en beschermen Energiebesparend Licht in gewicht Duurzaam Onderhoudsarm Kostenbesparend Groen dak van een nieuwe generatie * safety overlap: snelvloeiende VARIO-bitumen aangebracht op

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Van verbruik naar gebruik Pagina 1 van 5 Inleiding: Voor u ligt het MVO beleid van ABIRD Industrial Rental Services. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam

Nadere informatie

GREAT COFFEE MADE EASY

GREAT COFFEE MADE EASY GREAT COFFEE MADE EASY HÉt koffieconcept dat iedereen perfect past Dat is de uitdaging! We hebben goed naar uw wensen geluisterd 1... Wisselende kwaliteit De vraag naar variatie Afval Tijdrovend Ingewikkelde

Nadere informatie

Service en onderhoud. Eén telefoontje is genoeg.

Service en onderhoud. Eén telefoontje is genoeg. Service en onderhoud Onze projectmatige werkwijze garandeert snelle en adequate oplossingen. HB Group voert wereldwijd, 24 uur per dag, 7 dagen per week, service en onderhoud uit. Eén telefoontje is genoeg.

Nadere informatie

Brevini. Power Transmission. Fluid Power

Brevini. Power Transmission. Fluid Power krachtige beweging Brevini Power Transmission Fluid Power Brevini Power Transmission en Brevini Fluid Power zijn onderdelen van de Italiaanse Brevini Group. In Alphen aan den Rijn staan de vestigingen

Nadere informatie

Franck Wtb Advies 1 jaar!

Franck Wtb Advies 1 jaar! 1 s e p t e m b e r 2 0 07 Franck Wtb Advies 1 jaar! Het is inmiddels een jaar geleden dat ik, Rowald Franck, ben gestart met mijn adviesbureau. Vanuit Franck Wtb Advies worden met name sterkteberekeningen

Nadere informatie

En wat als uw bedrijf zou overstappen op een nieuwe generatie buizensystemen?

En wat als uw bedrijf zou overstappen op een nieuwe generatie buizensystemen? En wat als uw bedrijf zou overstappen op een nieuwe generatie buizensystemen? COMPOSIETMATERIALEN: DE NATUURLIJKE OPVOLGER VAN DE METALEN SYSTEMEN. Maakt u al jaren gebruik van metalen buizensystemen met

Nadere informatie

Invend bespaart klanten geld

Invend bespaart klanten geld Invend bespaart klanten geld Het verminderen van verbruik zonder afbreuk van beschikbaarheid Invend maakt een beter beheer van industriële verbruiksartikelen met een hoge omloopsnelheid mogelijk, wat een

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

PROTECTIVE FABRICS. Weefsels met vlamvertragende finish. Advies voor wassen, verzorging en onderhoud

PROTECTIVE FABRICS. Weefsels met vlamvertragende finish. Advies voor wassen, verzorging en onderhoud PROTECTIVE FABRICS Weefsels met vlamvertragende finish Advies voor wassen, verzorging en onderhoud Inhoud 1.0 INLEIDING 2.0 INDUSTRIEEL WASSEN 2.1 Wasmiddelen en andere wasproducten 2.2 Wasprocedures 2.3

Nadere informatie

Waterwerken FIBRWRAP NEDERLAND B.V. Versterkt constructies Beschermt wereldwijd levens

Waterwerken FIBRWRAP NEDERLAND B.V. Versterkt constructies Beschermt wereldwijd levens Waterwerken De toepassing van het Tyfo FIBRWRAP System bij constructies aan de waterkant (commerciële havens, industriële scheepswerven, pieren, bruggen, kades, aanlegsteigers, etc.) FIBRWRAP NEDERLAND

Nadere informatie

NATUURLIJK VERANTWOORD

NATUURLIJK VERANTWOORD NATUURLIJK VERANTWOORD CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I V Inhoud Voorwoord Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen

Nadere informatie

Nieuw: controllers van Syel Europe

Nieuw: controllers van Syel Europe INDUSTRIËLE ELEKTRONICA Nieuw: controllers van Syel Europe De compacte controller die intelligent én voordelig is. voor seriebouw en klantspecifieke toepassingen voor complexe berekeningen én eenvoudige

Nadere informatie

hertalan welkom in de wereld van EPDM

hertalan welkom in de wereld van EPDM hertalan welkom in de wereld van EPDM hertalan the waterproof solution Hertalan levert wereldwijd unieke EPDM producten voor duurzame en watervaste oplossingen. Als eerste Europese producent van EPDM folies

Nadere informatie

Voorwoord. Editie 1 maart, 2016

Voorwoord. Editie 1 maart, 2016 Editie 1 maart, 2016 Voorwoord Met genoegen bied ik u hierbij de eerste CleanLease nieuwsbrief aan. Wij zullen u voortaan elke maand informeren over ontwikkelingen en trends in onze sector en natuurlijk

Nadere informatie

Supplier Code of Conduct. Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst

Supplier Code of Conduct. Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst Supplier Code of Conduct Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst Bij Kramp gaan we voor zakelijk succes op de lange termijn. Daarbij voelen we een sterke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Royal Grass...puur genieten

Royal Grass...puur genieten ...puur genieten Een tuin is meer dan een verlengstuk van uw woning die past bij uw eigen stijl. Een tuin betekent buiten leven, buiten koken, buiten spelen, maar vooral buiten ontspannen. Tuintrends spelen

Nadere informatie

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur Efficiëntie Meegaan met de tijd Mobiliteit De markt verandert evenals onze manier van werken. Het leven wordt mobieler en we

Nadere informatie

Telefoon (0492) 56 66 09. Fax (0492) 56 67 09. Mail info @gammaholding.nl

Telefoon (0492) 56 66 09. Fax (0492) 56 67 09. Mail info @gammaholding.nl Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Datum 22 april 2009 Pagina 1/5 Telefoon (0492) 56 66 09 Fax (0492) 56 67 09 Mail info @gammaholding.nl Trading update Omzet: EUR 164 miljoen

Nadere informatie

De ABS EffeX serie De eerste afvalwaterpompen ter wereld die aangedreven worden door een premium-efficiency motor.

De ABS EffeX serie De eerste afvalwaterpompen ter wereld die aangedreven worden door een premium-efficiency motor. De ABS EffeX serie De eerste afvalwaterpompen ter wereld die aangedreven worden door een premium-efficiency motor. www.absgroup.com The ABS EffeX range complies fully with Een geheel nieuwe benadering

Nadere informatie

Presteren is grenzen verleggen

Presteren is grenzen verleggen Presteren is grenzen verleggen ISOLATIE een oplossing voor elke toepassing IKO enertherm investeert voortdurend in de verbetering van zijn producten. In onze onderzoeksafdeling werken wij continu aan de

Nadere informatie

Crop Care Competence Centre. Kverneland Group Nieuw-Vennep

Crop Care Competence Centre. Kverneland Group Nieuw-Vennep NL Crop Care Competence Centre Kverneland Group Nieuw-Vennep onze visie Techniek maakt een betere toekomst mogelijk. Wij ontwikkelen intelligente oplossingen voor een betere oogst en een hogere opbrengst.

Nadere informatie

RubberShell SA Innovatief zelfklevend EPDM membraan

RubberShell SA Innovatief zelfklevend EPDM membraan RubberShell SA Innovatief zelfklevend EPDM membraan RubberShell SA Een vernieuwende technologie voor het eenvoudig, snel en veilig afdichten van gebouwen. RubberShell SA is een uniek, glasvezel versterkte

Nadere informatie

Nuon Helianthos. Een doorbraak in zonne-energie.

Nuon Helianthos. Een doorbraak in zonne-energie. Nuon Helianthos Een doorbraak in zonne-energie. 2 Nuon Helianthos Een doorbraak in zonne-energie. Nuon Helianthos 3 Een duurzame samenleving staat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Een wezenlijke

Nadere informatie

Opdracht. management control. Naam Student: Sander Janssen Studentnummer: Datum: woensdag 9 maart 2011

Opdracht. management control. Naam Student: Sander Janssen Studentnummer: Datum: woensdag 9 maart 2011 Opdracht management control Naam Student: Sander Janssen Studentnummer: 2417206 Datum: woensdag 9 maart 2011 Docent: Dhr. Tesselhof Naam hogeschool: Saxion, Deventer Academie/opleiding: MIM Commerciële

Nadere informatie

MVO verklaring

MVO verklaring Voor u ligt het MVO beleid van Kamphuis Lastechniek BV. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Ondernemen is verankerd in ons bedrijfsbeleid. Voor nu, en voor de toekomst. Doordat Kamphuis Lastechniek

Nadere informatie

KeyKeg Innovatieve technologie Maximale kwaliteit en houdbaarheid Lichtgewicht Efficiënt Toegang tot nieuwe markten Duurzaam Uitgebreide

KeyKeg Innovatieve technologie Maximale kwaliteit en houdbaarheid Lichtgewicht Efficiënt Toegang tot nieuwe markten Duurzaam Uitgebreide 02 KeyKeg Innovatieve technologie Maximale kwaliteit en houdbaarheid Lichtgewicht Efficiënt Toegang tot nieuwe markten Duurzaam Uitgebreide branding-opties Tappen met lucht KeyKeg, your future on tap!

Nadere informatie

PLANON E-LEARNINGSERVICE. Breid uw kennis van Planon uit met realtime toegang tot innovatieve e-learningcursussen

PLANON E-LEARNINGSERVICE. Breid uw kennis van Planon uit met realtime toegang tot innovatieve e-learningcursussen PLANON E-LEARNINGSERVICE Breid uw kennis van Planon uit met realtime toegang tot innovatieve e-learningcursussen De Planon e-learningservice biedt onder meer de volgende modules: Algemene e-learning Domeinspecifieke

Nadere informatie

Inkjet codeersystemen

Inkjet codeersystemen Inkjet codeersystemen Betrouwbaar, efficiënt, nauwkeurig alphajet CONSUMENTEN GOEDEREN cosmetica BARCODE CHEMICALIËN farmaceutica bouwmaterialen INDUSTRIËLE GOEDEREN elektronica componenten voedingsmiddelen

Nadere informatie

Cleantech Markt Nederland 2008

Cleantech Markt Nederland 2008 Cleantech Markt Nederland 2008 Baken Adviesgroep November 2008 Laurens van Graafeiland 06 285 65 175 1 Definitie en drivers van cleantech 1.1. Inleiding Cleantech is een nieuwe markt. Sinds 2000 heeft

Nadere informatie

Persbericht investor relations

Persbericht investor relations Persbericht investor relations 13% netto winstgroei in eerste kwartaal 2003 Koninklijke Ten Cate (technisch textiel en technische componenten) behaalde in het eerste kwartaal van 2003 een netto winst van

Nadere informatie

www.novell.com Veelgestelde vragen van Partners WorkloadIQ Veelgestelde vragen 17 augustus 2010

www.novell.com Veelgestelde vragen van Partners WorkloadIQ Veelgestelde vragen 17 augustus 2010 Veelgestelde vragen van Partners www.novell.com WorkloadIQ Veelgestelde vragen 17 augustus 2010 W a t i s d e I n t e l l i g e n t W o r k l o a d M a n a g e m e n t m a r k t? De Intelligent Workload

Nadere informatie

AC/CV Isolatie. Isolatie-oplossingen voor technische installaties in gebouwen (AC/CV) Nieuwe CE-markering en Isover CLIM productassortiment

AC/CV Isolatie. Isolatie-oplossingen voor technische installaties in gebouwen (AC/CV) Nieuwe CE-markering en Isover CLIM productassortiment AC/CV Isolatie Isolatie-oplossingen voor technische installaties in gebouwen (AC/CV) Nieuwe CE-markering en Isover CLIM productassortiment Introductie dbdg.de Saint-Gobain Groep Al meer dan driehonderd

Nadere informatie

KeyKeg, your future on tap!

KeyKeg, your future on tap! KeyKeg, your future on tap! Lightweight Containers BV is de grondlegger van het innovatieve KeyKeg-systeem. KeyKegs gaan stalen fusten op termijn volledig vervangen. Het unieke ontwerp van KeyKegs is gebaseerd

Nadere informatie

de dynamiek van water producten en diensten voor installatiebouw

de dynamiek van water producten en diensten voor installatiebouw de dynamiek van water producten en diensten voor installatiebouw 2 kennis en ervaring centraal Waar water is, zijn pompen. Los of samengebouwd tot een nieuwe installatie, Duijvelaar Pompen levert een breed

Nadere informatie

de dynamiek van water producten en diensten voor installatietechniek

de dynamiek van water producten en diensten voor installatietechniek de dynamiek van water producten en diensten voor installatietechniek 2 compleet en duurzaam Duijvelaar Pompen biedt een breed assortiment aan schoon- en vuilwaterpompen en installaties. Producten die in

Nadere informatie

EshaGum, EshaFlex & EshaFlex Premium

EshaGum, EshaFlex & EshaFlex Premium EshaGum, EshaFlex & EshaFlex Premium Kwaliteitsproducten met een veelzijdige toepassing * Safety overlap: snelvloeiende VARIO-bitumen aangebracht op bovenzijde van onderliggende baan en onderzijde van

Nadere informatie

Mitel User Group. Gijs Borsboom, VP Sales Benelux. 21 mei, 2014

Mitel User Group. Gijs Borsboom, VP Sales Benelux. 21 mei, 2014 Mitel User Group Gijs Borsboom, VP Sales Benelux 21 mei, 2014 Van harte welkom op uw eigen meeting! Agenda van vandaag: Update Mitel & Aastra Gijs Borsboom Update Gebruikersgroep Voorstel en installatie

Nadere informatie

Presentatie Climalife Groep Dehon

Presentatie Climalife Groep Dehon Presentatie Climalife Groep Dehon Samenvatting 1. Groep Dehon De kracht van de groep in dienst van het merk Climalife 2. Climalife Samensteller van duurzame en vernieuwende oplossingen voor thermische

Nadere informatie

HAPARKO COSMETICS Ons concept voor uw succes!

HAPARKO COSMETICS Ons concept voor uw succes! HAPARKO COSMETICS Ons concept voor uw succes! Haparko Cosmetics HAPARKO COSMETICS is opgericht door Hester en Pieter van Hattem. Inmiddels zijn wij uitgegroeid tot een betrouwbare leverancier van cosmetica,

Nadere informatie

OVER LANO MARKTSEGMENTEN LANO LANO LANDSCAPING LANO SPORTS MILIEU VEILIGHEID. Marc Vanslambrouck SHEQ Manager Prebes 10 december 2013

OVER LANO MARKTSEGMENTEN LANO LANO LANDSCAPING LANO SPORTS MILIEU VEILIGHEID. Marc Vanslambrouck SHEQ Manager Prebes 10 december 2013 OVER LANO MARKTSEGMENTEN LANO LANO LANDSCAPING LANO SPORTS MILIEU VEILIGHEID Marc Vanslambrouck SHEQ Manager Prebes 10 december 2013 GESCHIEDENIS De huidige structuur van Lano dateert uit 1970 toen drie

Nadere informatie

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE Eigenschappen Converged Hardware 1 van 8 Document Informatie Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 29-09-2015 Draft Remco Nijkamp 0.2 29-09-2015 Volgende Versie opgesteld

Nadere informatie

Koninklijke Ten Cate nv Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2010

Koninklijke Ten Cate nv Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2010 0 Jaarcijfers 2009 Koninklijke Ten Cate nv Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2010 Ir L. de Vries, bestuursvoorzitter en CEO Koninklijke Ten Cate nv Almelo, donderdag 8 april 2010 Agenda Profiel en

Nadere informatie

Kracht door samenwerking. VDL Industrial Modules

Kracht door samenwerking. VDL Industrial Modules Kracht door samenwerking VDL Industrial Modules IN DE HIGH-TECH WERELD WAARIN U EN WIJ OPEREREN, DRAAIT ALLES OM EFFICIENCY: STREVEN NAAR REDUCTIE VAN KOSTEN EN UITBESTEDING VAN NIET KERNCOMPETENTIES.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 14: MERKEN BEHEREN OVER GEOGRAFISCHE GRENZEN EN MARKTSEGMENTEN

HOOFDSTUK 14: MERKEN BEHEREN OVER GEOGRAFISCHE GRENZEN EN MARKTSEGMENTEN HOOFDSTUK 14: MERKEN BEHEREN OVER GEOGRAFISCHE GRENZEN EN MARKTSEGMENTEN 1 INTRODUCTIE H:14 Er zijn diverse factoren die bedrijven aansporen om producten en diensten buiten de eigen thuismarkt te verkopen.

Nadere informatie

SCRATCH KLANT AAN HET WOORD

SCRATCH KLANT AAN HET WOORD 4... lessons learned in Nederland zijn vliegwiel BIM-projecten in het buitenland... Internationale BIM-uitdaging bij Deerns Partnership belangrijker dan ontwerptools 5 BIM is geen doel op zich je hoort

Nadere informatie

Koken met de groene antikleefpan

Koken met de groene antikleefpan Adres Antoon Catriestraat 16 Contactpersoon Website 9031 Drongen David Verhofstadt Communications Manager www.green-pan.com Koken met de groene antikleefpan Activiteiten GreenPan is een Gents bedrijf dat

Nadere informatie

SIKA S NORMEN EN WAARDEN

SIKA S NORMEN EN WAARDEN SIKA S NORMEN EN WAARDEN SIKA EEN WERElDlEIDER MEt NORMEN EN tradities Sinds de oprichting ruim 100 jaar geleden in zwitserland door de vooruitstrevende uitvinder Kaspar Winkler heeft Sika zich ontwikkeld

Nadere informatie

Aluminium kasdek- en gevelsystemen

Aluminium kasdek- en gevelsystemen Aluminium kasdek- en gevelsystemen Betrouwbare partner BOAL Systems is een hecht familiebedrijf en heeft vanaf haar oprichting een sterke groei doorgemaakt. Als onderdeel van een internationaal opererende

Nadere informatie

Innovatief Systeem - KOMO-klasse A! Wij besparen héél veel energie!

Innovatief Systeem - KOMO-klasse A! Wij besparen héél veel energie! Innovatief Systeem - bewezen kwaliteit: KOMO-klasse A! Wij besparen héél veel energie! A Warmte-isolatie en stabiliteit Of het nu gaat om zekerheid, functionaliteit en isolatie: SOFTLINE 82 voldoet aan

Nadere informatie