2010 nummer 2 zomer. Thema: GEOSYNTHETICS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2010 nummer 2 zomer. Thema: GEOSYNTHETICS"

Transcriptie

1 2010 nummer 2 zomer Thema: GEOSYNTHETICS

2 Duurzaamheid / Milieu TenCate Geosynthetics TenCate Koninklijke Ten Cate nv (TenCate) is een internationaal opererende onderneming die textieltechnologie combineert met chemische processen bij de ontwikkeling en productie van functionele materialen. Rond deze technologische basis zijn markttoepassingen geformeerd. Wereldwijd neemt TenCate in haar kernmarkten leidende posities in. De groei van TenCate is vooral gebaseerd op mondiale trends, te weten veiligheid & bescherming en duurzaamheid & milieu. De materialen van TenCate worden hoofdzakelijk toegepast voor: persoonlijke veiligheid en bescherming van de leef- en werkomgeving; modernisering van leger- en politieuitrusting lucht- en ruimtevaart (verlaging brandstofkosten door lichtere materialen); watermanagement en zorg voor het milieu. De strategie van TenCate is gestoeld op het concept van waardeketenmanagement. De vier hoekstenen van dit beleid zijn: 1. kostenleiderschap; 2. productdifferentiatie gericht op specifieke toepassingen en klanteisen; 3. end-usermarketing en een industrieel intellectueel-eigendombeleid; 4. technologische innovatie. Duurzame oplossin Deze vier hoekstenen binnen het businessmodel van TenCate zijn gerelateerd aan markt, product, proces en technologie. Hiertussen bestaat eveneens een wisselwerking. In txtures worden de trends, hoekstenen en andere wezenlijke elementen in het businessmodel zo veel mogelijk benoemd. In deze zomereditie belichten we met name geosynthetics: de producten, markten en toepassingen ervan. Duurzaamheid is de grondslag en weerslag van het streven van TenCate naar continuïteit. De onderneming richt zich op wereldwijde maatschappelijke trends op het gebied van veiligheid / bescherming en duurzaamheid / milieu. TenCate Geosynthetics speelt in op duurzaamheid / milieu en daarvan afgeleide thema s als de beperking van materiaalgebruik en energieverbruik, watermanagement en milieubescherming. 2 txtures nummer 2 zomer

3 Aanleg van een weg en versterkte helling met TenCate geogrids en geotextielen gen met geotextiel TenCate Geosynthetics speelt in op duurzaamheid / milieu en daarvan afgeleide thema s als de beperking van materiaalgebruik en energieverbruik, watermanagement en milieubescherming, bescherming en duurzaamheid & milieu. In txtures 2 staat duurzaamheid & milieu centraal. TenCate Geosynthetics stelt zich als taak antwoorden op deze trends te formuleren en er oplossingen voor aan te dragen. Daartoe ontwikkelt en produceert de marktgroep functionele geosynthetische materialen en systemen die onderscheidend en duurzaam zijn. Onderscheidend omdat ze hoogwaardig zijn en voldoen aan tal van eisen die de markt stelt. Duurzaam omdat ze een langdurige en kostenefficiënte oplossing bieden en in vergelijking met traditionele methoden en materialen bespaard kan worden op bouwmaterialen en energie. Op bladzijde 5 gaan we hier dieper op in. land. Water is een eerste levensbehoefte maar wordt steeds schaarser. Daardoor groeit de noodzaak water te beschermen, op te slaan, te zuiveren en verdamping tegen te gaan. Het belang van geosynthetics zal daardoor naar verwachting alleen maar toenemen. TenCate Geosynthetics wil binnen haar kernmarkten de solution provider zijn. > bladzijde 4 De markt heeft mondiaal in toenemende mate aandacht voor de positieve milieu-effecten van geosynthetics. De opwarming van de aarde betekent toenemende aandacht voor de verhoging en versterking van dijken, herstel en voorkoming van kusterosie en bescherming van het achterliggende 3

4 Thema: Duurzaamheid / Milieu TenCate-geosynthetics in vele markten thuis Beschermende folie bij de renovatie van de NY Oslo Domkirke. Bescherming in de bouw is noodzakelijk op grond van arbeidswetgeving. De folie maakt het mogelijk in de winter door te werken. Materialen met functionele meerwaarde De TenCate Geosynthetics-groep is een van de grootste aanbieders wereldwijd van geotextielen (weefsels en non-wovens), geogrids en geosystemen. Toepassingsgebieden zijn infrastructuur, watermanagement, bouw en milieu (marktgroep TenCate Geosynthetics) en industriële weefsels voor onder meer de agrarische, tuinbouw- en recreatiesector (business unit TenCate Industrial Fabrics). Voorbeelden zijn de aanleg van (spoor)wegen, steile wandbouw (keerconstructies), dijkverzwaring, landaanwinning, de inrichting van stortplaatsen en oever- en kustbeschermingsconstructies. Netwerk Naast materialen en systemen biedt TenCate Geosynthetics civiel-ingenieurs, uitvoerders 4 txtures nummer 2 zomer

5 Wally Moore, directeur TenCate Geosynthetics Europe en aannemers technische ondersteuning. De marktgroep heeft wereldwijd een netwerk van verkoopkantoren. Zeker in het civil works-segment is lokale aanwezigheid geboden. Men kent de plaatselijke wet- en regelgeving, heeft rechtstreeks contact met lokale overheden, distributeurs en specifiers (consultants, architecten) bij de voorbereiding van projecten. Door de lokale aanwezigheid kan bovendien snel de gewenste technische ondersteuning worden geboden. Wat betreft end-usermarketing en minstens zo belangrijk voor het kunnen bieden van service en ondersteuning beschikken we over zeer capabele mensen en middelen alsmede een brede productportfolio, aldus Wally Moore (directeur TenCate Geosynthetics Europe). Daardoor zijn we in vrijwel alle belangrijke geografische markten goed gepositioneerd. Functionele meerwaarde De materialen van TenCate Geosynthetics krijgen naar gelang van de functie en toepassing een specifieke coating en finishing. Geosynthetics maken vaak deel uit van de totale constructie en hebben daarin een functionele meerwaarde. De meest voorkomende functies zijn: - scheiding (voorkomen dat twee granulaire lagen met elkaar vermengd raken), - bescherming (tegen erosie of beschadiging door bijvoorbeeld gesteente), - filtering (voorkoming van uitstroming van grond en vorming van een natuurlijk granulair filter), - asfaltwapening (ter voorkoming van scheuren in een rijweg), - grondwapening (het garanderen van de stabiliteit van structuren), - drainage (afvoeren van water of andere vloeistoffen) en - afdichting (voorkomen dat verontreiniging in de bodem terechtkomt). Duurzaamheid en milieu Geosynthetics worden bijvoorbeeld in wegenbouw en bij waterbouwkundige projecten nadrukkelijker in het ontwerp en de specificaties betrokken. Voordelen van het gebruik van geosynthetics zijn besparing op bouwmaterialen, reductie van de dikte van de toplaag, de mogelijkheid om plaatselijk aanwezige materialen te gebruiken en de snelle toepasbaarheid, ook bij onstabiele grond en glooiend terrein. Alternatieven voor geosynthetics zijn veelal beton, gesteente en staal. In de regel moeten die over grote afstand worden aangevoerd. Ze hebben daardoor een relatief grote CO2-voetafdruk (carbon footprint). Geosynthetics worden daarom gepositioneerd als duurzame en milieuvriendelijke systemen, zeker gezien hun levensduur. In vergelijking met traditionele methoden zijn onze oplossingen in zowel economisch als ecologisch opzicht waardevol, vertelt Wally Moore. De wereldbevolking blijft immers toenemen, dus grond wordt schaarser. Bij de ontwikkeling van anders onbruikbaar land zal men steeds meer baat hebben bij de toepassing van geosynthetics. De oplossingen die TenCate biedt, zullen daarom alleen maar in belang en omvang toenemen. Groene geosynthetics sluiten ook aan bij nieuwe milieuwet- en regelgeving in de Verenigde Staten inzake bouwprojecten en de aanleg van (snel)wegen. Hier wordt steeds meer gevraagd om duurzame oplossingen waarbij minder afval vrijkomt en waarvoor minder natuurlijke hulpbronnen en energie nodig zijn. TenCate Geosynthetics levert materialen en systeemoplossingen, biedt technische ondersteuning en zit dicht op de lokale markt Geosynthetics hebben op basis van eigenschappen een functionele meerwaarde, waaronder duurzaamheid (dankzij lange levensduur) In vergelijking met traditionele materialen en methoden hebben geosynthetics een bescheiden carbon footprint 5

6 Duurzaamheid / Milieu tencate-businessmodel volgens TenCate Geosynthetics Hoekstenen van beleid Tegen de achtergrond van de overkoepelende strategie geeft TenCate Geosynthetics op specifieke wijze invulling aan de vier hoekstenen van het businessmodel van TenCate: end-usermarketing, technologische innovatie, productdifferentiatie en kostenleiderschap. End-usermarketing Met productievestigingen en een netwerk van verkoopkantoren in Europa, de VS en Azië opereert TenCate steeds dicht op de markt. TenCate Geosynthetics onderscheidt vier marktsegmenten: Separation & Filtration, Reinforcement & Paving, Water & Environment en Agriculture & Industrial. Klanten en eindgebruikers zijn wereldwijd onder meer (lokale) overheden, agentschappen, ingenieurs, projectmanagers, bouwbedrijven en distributeurs. Door nieuwe systeemoplossingen en producten met hoge toegevoegde waarde te ontwikkelen en aan te bieden, wil TenCate Geosynthetics haar aanwezigheid in de markten vergroten. Met een beter begrip van de klant kunnen het productontwerp en de service optimaal op de klant en gebruiker worden afgestemd. De focus wordt ook meer gelegd op groeimarkten als Azië en Zuid-Amerika en op toepassingen in de infrastructuur en milieumarkt. Geosynthetics van TenCate worden bijvoorbeeld gebruikt bij de bouw (fundering) van installaties voor zonne- en windenergie. Technologische innovatie Als het gaat om technologische innovatie richt TenCate Geosynthetics zich op intelligente geosynthetics, polymeertechnologie en het leveren van oplossingen voor geotechnische problemen. De R&D-activiteiten binnen de groep vinden decentraal plaats en worden mondiaal op elkaar afgestemd. Ook wordt samenwerking gezocht met bijvoorbeeld leveranciers en distributeurs. Het kan hierbij gaan om de levering van polymeren voor de ontwatering van slib (watermanagement) en glasvezelsensoren. Voorbeelden zijn de marktintroductie van TenCate GeoDetect (een monitoringsysteem op basis van geosynthetics met ingeweven glasvezelsensoren, meetapparatuur en software) en de samenwerking van TenCate Geosynthetics EMEA met Ashland Hercules Water Technologies voor waterbehandeling. De combinatie van twee hoogwaardige producten is een belangrijke stap voorwaarts om een totaaloplossing voor het probleem te kunnen bieden in plaats van een deeloplossing, zegt Mink ter Harmsel (business development manager). In het kader van de systeembenadering streven we ernaar dat we met totaaloplossing een betere marktpositie kunnen creëren. Productdifferentiatie TenCate Geosynthetics bedient haar klanten met een gedifferentieerd assortiment geotextielen, non-wovens en geogrids. Het segment Separation & Filtration wordt gedomineerd door non-wovens en kenmerkt zich door grote volumes en een breed standaard productenpakket. Reinforcement & Paving kent gedifferentieerde producten met hogere toegevoegde waarde. In het marktsegment Water & Environment gaat het vooral om TenCate Geotube -systemen (zie bladzijde 8). In het segment Agriculture & Industrial worden veel industriële weefsels toegepast. 6 txtures nummer 2 zomer

7 Technologische innovatie: TenCate Nicolon antiverdampingsdoek. Het wordt toegepast bij de afdekking van grote bassins voor de opslag van water. Het is een dubbellaags materiaal met uv-stabilisator dat maximaal 80% van het verdampingswater bespaart en algengroei tegengaat. Het wordt als systeemoplossing aangeboden. Inmiddels zijn projecten gerealiseerd in onder andere Spanje en Marokko. Ook in Algerije, Tunesië en Israel bestaat belangstelling voor dit innovatieve systeem. Kostenleiderschap Vanuit de productievestigingen en het netwerk van regionale verkoopkantoren in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Azië kan TenCate Geosynthetics Europe snel reageren op de vraag en de gewenste technische assistentie verlenen. Dat levert logistieke en prijstechnische voordelen op. Onder de geotextielen, geogrids en geosystemen is er een aantal met een hoog onderscheidend vermogen maar nog onvoldoende volumepotentieel. De verkooporganisatie is daarom efficiënter ingericht en wordt nu mondiaal gecoördineerd. Er vindt rationalisatie plaats van de productportfolio. Ook wordt geïnvesteerd in verdere verhoging van de efficiency in de productie. Bij de ontwikkeling en vermarkting van (systeem)oplossingen wordt vaker samengewerkt met partners Verkoop en marketing zijn geconcentreerd op specifieke marktsegmenten, met toenemende aandacht voor infrastructuur en milieu Er vindt rationalisatie plaats van de productportfolio en verhoging van de efficiency in de productie 7

8 Thema Duurzaamheid / Milieu TenCate Geotube -technologie voor ontwateringsprojecten Duurzaam, sterk en rendabel Een van de systemen die TenCate Geosynthetics aanbiedt, is TenCate Geotube. De technologie wordt toegepast om kusten te beschermen, stranden te herbouwen, land terug te winnen en verontreinigd water op te slaan en filteren. TenCate Geotube is een sterke, duurzame methode en een kosteneffectief alternatief voor traditionele waterbouwkundige constructies. 8 txtures nummer 2 zomer

9 Markt - Milieu en infrastructuur (oeverbescherming, ontwatering etc.). Product - TenCate Geotube. Technologie - Extrusie-, weef- en coating technologie. Proces - Opslag en ontwatering van (verontreinigd) slib. De TenCate Geotube -technologie is wereldwijd al bij meer dan projecten toegepast. Daarbij ging het om bijvoorbeeld herstel van kusten zoals op Grand Isle na de orkaan Katrina, de reiniging van meren in bijvoorbeeld Zweden en rivieren als Canal do Fundão (Brazilië) of de ontwatering van vervuild proceswater, zoals bij een energiecentrale aan East River in Brooklyn (New York). De inlaattunnel voor koelwater ten behoeve van een energiecentrale aan East River in Brooklyn (New York) slibde dicht door sediment uit de rivier. Voor opslag, filtering en ontwatering van het sediment was rondom de centrale geen plaats. Door de dichte bebouwing was de toegang tot de centrale beperkt. Traditionele methodes bleken te traag en te kostbaar of sorteerden te weinig effect. De oplossing: TenCate Geotube -technologie in combinatie met biopolymeren van Mineral Processing Services (MPS). Biopolymeren Voor opslag, filtering en ontwatering waren vier TenCate Geotube -containers nodig. Deze werden verdeeld over twee platbodems (elk 15 x 43 meter), die naast de centrale en boven de inlaattunnel werden vastgelegd. Het sediment werd afgevoerd naar een behandelsysteem op basis van biopolymeren en vervolgens in de containers gepompt. Naarmate het slib ontwaterde, liep het gefilterde water in het ruim van de platbodems. Vandaaruit kon het zonder verdere behandeling worden teruggebracht in East River. De droge bestanddelen uit de containers werden afgevoerd naar een stortplaats in New Jersey. Op basis van het behaalde resultaat zal de TenCate Geotube -technologie ook worden toegepast bij een tweede centrale van deze eigenaar. De bijbehorende specificaties zijn bovendien uitgangspunt bij toekomstige ontwateringsprojecten. 9

10 Duurzaamheid / Milieu TenCate Tapeslide XP -vezel voor intensief bespeelde velden Kunstgras: duurzame oplossing Zowel voor sporttoepassingen als in landscaping en infrastructurele projecten heeft kunstgras bewezen een kostenefficiënte en duurzame oplossing te zijn. Een van de sporttoepassingen is het Cruyff Court. TenCate Grass levert hiervoor de TenCate Tapeslide XP -vezel. Duurzaamheid van velden met deze vezel zijn aantoonbaar bewezen. Sinds de introductie ruim zes jaar geleden zijn alle velden gemaakt van TenCate Tapeslide XP -vezels nog steeds in gebruik en in prima staat. Kunstgrasvelden vervullen inmiddels ook een belangrijke maatschappelijke rol. Kunstgras heeft een aantal duurzaamheidsaspecten. Een kunstgrasveld betekent minder onderhoud (maaien, bemesten enz.) dan natuurgras en kan langer en intensiever worden bespeeld. De kunstgrasvezels zijn bovendien recyclebaar. Dat betekent een besparing op materialen en energie. De industrie betrekt deze aspecten daarom in toenemende mate in de marketingsstrategie en de productontwikkeling. Kunstgras levert voorts een aanzienlijke besparing van water op. Invulling De TenCate Tapeslide XP -vezel is speciaal ontwikkeld met het oog op de groeiende vraag naar kleinere, intensief bespeelde sportvelden, zoals Cruyff Courts. Een Cruyff Court is de moderne invulling van het trapveldje van weleer, dat moest wijken voor verdergaande verstedelijking. Met de introductie van de Cruyff Court is die sport- en ontmoetingsfunctie teruggebracht in de wijk. TenCate ondersteunt als partner vanaf het eerste uur de doelstellingen van de Johan Cruyff Foundation om met Cruyff Courts de sportieve en maatschappelijke integratie te bevorderen. De kunstgrasvezel en backing van TenCate voor de Cruyff Courts zijn qua duurzaamheid, prestatiekarakteristieken en uitstraling onderscheidend. Hiermee wordt tevens een veilige sportbeleving gecreëerd. Alleen al in Nederland zijn inmiddels meer dan 100 Cruyff Courts gerealiseerd. Prestatiekarakteristieken Op kleinere velden als een Cruyff Court spelen vier keer zo veel spelers per vierkante meter. De TenCate Tapeslide XP -grasvezels splijten niet en zijn duurzamer dan alle andere tapeproducten. Dat geldt ook voor intensief bespeelde velden, waar uur of meer op gespeeld wordt. Padelveld Een tweede voorbeeld van intensief bespeelde, kleinere velden is het padelveld. Padel is een combinatie van tennis en squash. De balsport wordt gespeeld op een in- of outdoorbaan van tien bij twintig meter. Ruim een jaar geleden werd in Madrid (Spanje) een padelveld-complex geïnstalleerd op basis van een nieuw kunstgrassysteem, ontwikkeld door TenCate Grass en de klant, Technograss. Ook hier is gekozen voor TenCate Tapeslide XP grasvezels. Naar verwachting worden in Spanje de komende tijd meer dan padelvelden aangelegd. Daarvan komen er 500 voor rekening van Technograss. In Enschede zijn in mei 2010 de eerste drie padelbanen geïnstalleerd. De installatie is onderdeel van de TenCate Sportboulevard Enschede. Verwacht wordt dat padel ook Nederland zal veroveren. 10 txtures nummer 2 zomer

11 Markt - sport en recreatie. Product - TenCate Tapeslide XP -grasvezel en backing. Technologie - extrusietechnologie. Proces - kunstgrasvezels worden getuft in backing en als onderdeel van het kunstgrassysteem geïnstalleerd. TenCate Tapeslide XP kunstgrasvezels en backing van TenCate voor Cruyff Courts onderscheiden zich qua duurzaamheid, prestatiekarakteristieken en uitstraling. Cruyff Courts bevorderen de sportieve en maatschappelijke integratie. 11

12 Duurzaamheid / Milieu - Inkjettechnologie Xennia technology introduceert innovatieve modules en systemen Besparing op materiaal en energie Xennia maakt hoegenaamd geen gebruik van conventionele, op oplosmiddelen gebaseerde inkten. Voor verreweg de meeste toekomstige textiele toepassingen worden inkten op waterbasis gebruikt. 12 txtures nummer 2 zomer

13 Xennia heeft een leidende positie in digitale inkjettechnologie. Met deze technologie kunnen op nanoschaal hoogwaardige functionaliteiten worden aangebracht op substraten als textiel. De technologie opent de deur naar nieuwe technologische oplossingen. Kenmerkend is ook het efficiënte gebruik van inkten en andere vloeistoffen op te finishen materialen. Er is veel minder inkt nodig dan bij conventionele print- en verfprocessen. Bij toepassing voor textiel is sprake van waterbesparing. Daarnaast wordt bespaard op energie. Kortom, de milieuvoordelen zijn enorm. Met de introductie van een aantal nieuwe modules en het gebruik van TenCatecomposietmateriaal in het ontwerp van machines voor nieuwe inkjetsystemen geeft Xennia verder invulling aan haar strategie om technologische ontwikkelingen te gebruiken voor innovatie in inkjettoepassingen. Processtap Traditioneel wordt, bijvoorbeeld bij elektronica, overal op een te finishen materiaal inkt aangebracht en overtollige of ongewenste vloeistof vervolgens verwijderd. Met inkjetprinttechnologie wordt de inkt op nanoschaal alleen daar aangebracht waar dat nodig is. Dit betekent een processtap minder en leidt tot veel minder verlies van materiaal en vloeistof. Recycling van gefinishte materialen in de halfgeleider-industrie is duur en betekent extra energieverbruik. Xennia maakt hoegenaamd geen gebruik van conventionele, op oplosmiddelen gebaseerde (solvent) en daarmee schadelijke inkten. Voor verreweg de meeste toekomstige textiele toepassingen worden juist inkten op waterbasis gebruikt. Met uv-licht uitgeharde inkten zijn volledig inert. In het geval dat Xennia solvent inkten toepast, zijn ze niet gebaseerd op traditionele (potentieel schadelijke) oplosmiddelen maar op recyclebare grondstoffen. Composietmateriaal Xennia Technology gebruikt composietmateriaal van TenCate Aerospace Composites op basis van koolstofvezels in haar nieuwste ontwerp voor inkjetprintsystemen. Naast structurele stijfheid biedt lichtgewicht composietmateriaal mechanische stabiliteit over een breed temperatuurbereik. Dit zal leiden tot nog betere prestaties bij inkjetprinten, zoals meer nauwkeurigheid en hogere consistentie door maximale controle over de inktdruppels. Het resulteert in lagere operationele kosten voor inkjetsystemen. Lichtere modules brengen namelijk lagere kosten voor bewegende onderdelen met zich mee. Dit leidt tevens tot aanzienlijke vermindering van het energieverbruik. Deze ontwikkeling is een mooi voorbeeld van synergie binnen TenCate en laat zien dat interne samenwerking loont. Inkjetmodules Xennia introduceerde in mei op IPEX (internationale vakbeurs voor print, uitgeverij en media) in Birmingham (UK) een serie nieuwe, industriële inkjetmodules. De XenJet inkjetmodules zijn ontworpen om inkjetprintoplossingen te configureren voor industriële printtoepassingen als keramiek, glas, textiel, verpakking en productdecoratie. De inkjetmodules omvatten inkjetprintmachines, vloeistofcontrollers, printsoftware, applicatiesoftware en integratieondersteuning. Ook is een serie specialistische inkten geïntroduceerd: XenInx. Met de inkjetmodules kunnen OEM s en partners in machinebouw betrouwbare inkjetprintoplossingen samenstellen. Of, in de woorden van Tim Phillips (marketingmanager Xennia) hun inkjetideeën omzetten in productierealiteit. Met de implementatie van betrouwbare oplossingen voor industriële-inkjetoplossingen zijn grote voordelen te behalen als het gaat om snelheid van handelen, productie, efficiency en winstgevendheid. Partnerschap en overname De drie kritische onderdelen van inkjetoplossingen betreffen de inkjetkoppen, de inkten en de besturingssoftware. Xennia streeft het concept van one stop shop na om een betrouwbare oplossing te kunnen aanbieden voor een industriële productieomgeving. Inmiddels heeft zich hiervoor een aantal toonaangevende partijen gemeld. Met printkopproducent Trident uit Brookland (USA) is een overeenkomst afgesloten voor levering van industriële inkjetprintkoppen voor een aantal specifieke toepassingsgebieden. De printkoptechnologie van Trident is belangrijk voor Xennia omdat deze koppen volledig aansluiten op de modulaire inkjetoplossingen van Xennia. Deze printkoppen zijn vooral bestemd voor het verspuiten van relatief grote inktdruppels. Dit leidt tot uniforme inktlagen die ideaal zijn voor industriële coating. Deze koppen kunnen ook worden geplaatst in de machine die in samenwerking met Reggiani Macchine wordt ontwikkeld. Deze machine wordt nu uitgevoerd met Xaar-koppen. Dit zijn DropOnDemandkoppen met variabele druppelgrootte. Xennia introduceert nieuwe inkjetmodules, inkten en de toepassing van composietmaterialen in inkjetprintsystemen Kenmerkend is het efficiënte gebruik van materialen (inkten) en de besparing op water en energie Overname en partnerschap betekenen verdere versterking van de positie in digitale inkjettechnologie 13

14 Duurzaamheid / Milieu TenCate Geosynthetics: samenwerking in de keten Geosynthetics als TenCate Mirafi HP presteren bijzonder goed bij de aanleg van bijvoorbeeld (toegangs-)wegen, leert de ervaring van R.H. Moore Partners in geosynthetics TenCate Geosynthetics werkt wereldwijd samen met leveranciers, distributeurs en installateurs. Met een aantal ervan wordt sinds jaar en dag samengewerkt. Dit met het oog op de verbetering van bestaande producten en de ontwikkeling van nieuwe producten en systemen, het ontwikkelen van nieuwe markten en een meer gerichte end-usermarketing. In Europa werkt TenCate Geosynthetics op formele basis samen met onder meer Ashland Hercules Water Technologies voor de levering van polymeren ten behoeve van waterbehandeling. Twee van de partners in de Verenigde Staten zijn R.H. Moore & Associates in Tampa (Florida) en Mineral Processing Services in South Portland (Maine). Trots Het bedrijf van grondlegger Ronald H. Moore is gespecialiseerd in (systemen voor) grondstabilisatie en erosiebestrijding. De samenwerking met TenCate Geosynthetics dateert van R.H. Moore betrekt van TenCate geotextielen, geogrids en TenCate Geotube -containers. We zijn er trots op de leidende producenten in de markt voor geosynthetics te vertegenwoordigen, vertelt Larry Larson (directeur Operations van R.H. Moore). Wat geotextielen en geogrids betreft, is dat TenCate. Veel land dat momenteel in Florida wordt ontwikkeld, ligt in moerassig gebied of verkeert in slechte staat. Onze ervaring leert dat TenCate Mirafi -geotextielen in Florida heel goed voldoen bij de fundering van hoogspanningsleidingen en toegangswegen naar bouwplaatsen. De afgelopen twintig jaar hebben wij voor dergelijke projecten een miljoen vierkante meter TenCate Mirafi verkocht. Relatie R.H. Moore hecht aan een goede relatie met leveranciers. Als distributeur in Florida met ruim 27 jaar ervaring in deze markt kunnen we onze producten van verschillende aanbieders betrekken. Veel producenten hebben echter een kortetermijnvisie, doen aan direct selling en leveren dus rechtstreeks aan klanten, zijn alleen geïnteresseerd in de omzet van die dag en niet toekomstgericht. Onderzoek en ontwikkeling zijn voor R.H. Moore de sleutel tot die toekomst. Larry Larson werkt al twintig jaar met TenCate samen en was zelf bij een aantal R&D-projecten betrokken. TenCate Geosynthetics is altijd loyaal aan ons geweest. Ik weet dat ons bedrijf zonder een dergelijke verstandhouding en zonder de ondersteuning van hun R&D-afdeling in Pendergrass niet niet zo sterk gegroeid en niet zo succesvol zou zijn als nu. Duurzaamheid De markt heeft in de VS steeds meer oog voor duurzaamheid en kwaliteit. Om te voldoen aan de specificaties voor elk project moeten de producten die TenCate maakt en die wij verkopen, worden gecertificeerd en constant worden getest. We zijn vaak benaderd door kleinere producenten om hun geosynthetics tegen lagere prijzen te verkopen. Prijsstelling is een belangrijke kwestie, maar het is niet zo belangrijk als de kwaliteit, beschikbaarheid en duurzaamheid van het product. Het leveren van een inferieur product aan een project zou schadelijk zijn voor de reputatie van zowel TenCate als R.H. Moore & Associates. Die schade gaat de besparing van een paar dubbeltjes per vierkante meter ver te boven. Biopolymeren Mineral Processing Services (MPS) is op contractbasis distributeur van TenCate Geotube en levert onder meer de biopolymeren voor deze ontwateringstechnologie. Met MPS is onder andere in de VS, Guatemala, Colombia, Mexico en Australië een groot aantal projecten afgerond voor de opslag en ontwatering van verontreinigd slib. 14 txtures nummer 2 zomer

15 Veiligheid / Bescherming TenCate Geosynthetics draagt veiligheid hoog in vaandel Voor een optimaal ontwateringsproces moet het juiste biopolymerenprogramma worden bepaald. Marktmanager Vicki Ginter van TenCate Geosynthetics weet dat bepaling van de optimale mix van polymeren cruciaal is voor het welslagen van het project. Selectie van de juiste chemicaliën, een efficiënt mengsysteem en de juiste toepassing zijn alle even belangrijk voor het ontwatering- en consolidatieproces in de TenCate Geotube -containers. MPS levert ook het SmartFeed -vulsysteem. Dat zorgt voor de juiste dosering biopolymeren en monitort dit proces continu. Afstemming Door de samenwerking met MPS kan de TenCate Geotube -technologie volledig worden afgestemd op de wensen van de klant, de aard van de vervuiling en de fysieke omgeving. Voor Mark Gunzenhauser (directeur verkoop Geosystems van TenCate Geosynthetics) laat deze toepassing zien op welke wijze wij onze klanten oplossingen bieden voor hun problemen. Door zowel de benadering als de oplossingen waarvoor gekozen kan worden, is in zijn optiek sprake van zowel end-usermarketing als productdifferentiatie. 1 miljoen veilige manuren TenCate Geosynthetics North America heeft veel oog voor de arbeidsomstandigheden van haar medewerkers. Er wordt een stringent veiligheidsbeleid gevoerd. Behalve goed voor de kwaliteit van de materialen die hier worden geproduceerd, draagt het belangrijk bij aan een efficiënte productie. Bij de vestigingen in Pendergrass en Commerce (Georgia) werd op 13 april een mijlpaal bereikt. Hier was 1 miljoen manuren achtereen gewerkt zonder enig lost time accident: alle eventueel met het werk verband houdende lichamelijke klachten die leiden tot afwezigheid op het werk. Lee Bryan (directeur TenCate Geosynthetics North America) is trots op wat in Pendergrass en Commerce bereikt is. Onze medewerkers moeten onder plezierige en veilige omstandigheden kunnen werken. Dat we dit feit kunnen vieren, is te danken aan de samenwerking en het teamwork. Ik zou niet weten wat belangrijker is dan veilig te kunnen werken en daarvoor de juiste omstandigheden te creëren. Veiligheid loont. Bedroegen de kosten voor ziekte en ongevallen in 2006 nog $78.233, over 2009 bleek dit teruggebracht tot $ Daarmee is een besparing gerealiseerd van maar liefst + 85%, aldus Bill Sams (directeur veiligheid). Ons beleid levert dus toegevoegde waarde. Partners bijzonder te spreken over de service, technische assistentie en productontwikkeling van TenCate Geosynthetics Markt in de VS heeft steeds meer oog voor duurzaamheid en kwaliteit TenCate Geotube -technologie kan volledig worden afgestemd op de wensen van de klant, de aard van de vervuiling en de fysieke omgeving Zij zijn direct betrokken bij het veiligheidsbeleid: van links naar rechts Dan Tripp (HR-directeur), Bill Sams (veiligheid), Dwayne Scarborough (line technician), Ashley Harper (HR-manager), David Pinkston (ploegbaas fiberline), Tim Sheppard (ploegbaas snijafdeling), Judy Stowe (kwaliteitscontrole), John Spinelli (transport), Jason Grubbs (line technician), Brant Copeland (assistant-operator fiberline), Ken Guest (bedrijfsleider) en Lee Bryan (directeur TenCate Geosynthetics NA). 15

Koninklijke Ten Cate nv. Jaarverslag 2009. Connected met technologische innovatie

Koninklijke Ten Cate nv. Jaarverslag 2009. Connected met technologische innovatie Koninklijke Ten Cate nv Jaarverslag 2009 Connected met technologische innovatie MATERIALS THAT MAKE A DIFFERENCE Our materials are at the cutting edge of textile technology, chemical technology and material

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008. Koninklijke Ten Cate nv. Duurzaamheid. De gewoonste zaak van de wereld.

JAARVERSLAG 2008. Koninklijke Ten Cate nv. Duurzaamheid. De gewoonste zaak van de wereld. JAARVERSLAG 2008 Koninklijke Ten Cate nv Duurzaamheid. De gewoonste zaak van de wereld. MATERIALS THAT MAKE A DIFFERENCE We want to be known for the difference we make Our materials are at the cutting

Nadere informatie

Koninklijke Ten Cate nv. Jaarverslag 2012 PROTECTING PEOPLE

Koninklijke Ten Cate nv. Jaarverslag 2012 PROTECTING PEOPLE Koninklijke Ten Cate nv Jaarverslag 2012 PROTECTING PEOPLE Commercieel overzicht Per 1 januari 2013 De sectoren van TenCate zijn onderverdeeld in marktgroepen. Elke marktgroep is een clustering van dochterondernemingen

Nadere informatie

2012 nummer 2 zomer 2012

2012 nummer 2 zomer 2012 2012 nummer 2 zomer 2012 THEMA: de Waardepropositie van tencate Waardeketenmanagement TenCate en de waardepropositie txtures 2 - zomer 2012 De onderneming Koninklijke Ten Cate nv (TenCate) is een internationaal

Nadere informatie

Koninklijke Ten Cate nv. Jaarverslag 2014 PROTECTING PEOPLE

Koninklijke Ten Cate nv. Jaarverslag 2014 PROTECTING PEOPLE Koninklijke Ten Cate nv Jaarverslag 2014 PROTECTING PEOPLE Organisatie Sectoren en marktgroepen Koninklijke Ten Cate nv SECTOR ADVANCED TEXTILES & COMPOSITES SECTOR GEOSYNTHETICS & GRASS SECTOR OVERIG

Nadere informatie

THEMA PROTECTING PEOPLE AT WORK

THEMA PROTECTING PEOPLE AT WORK THEMA PROTECTING PEOPLE AT WORK Natuurbrandbestrijding in de VS en Europa Hannover Messe succes voor TenCate TenCate is keurmerk voor kwaliteit 2014 nummer 2 zomer txtures 2 txtures is het interne en externe

Nadere informatie

PROTECTING PEOPLE IN TRANSIT

PROTECTING PEOPLE IN TRANSIT PROTECTING PEOPLE IN TRANSIT Geavanceerde composieten voor sportwagen- en Formule 1-markt TenCate Accorder, volgende innovatie in kunstgrassystemen Het machtige gevoel van een piloot op de Dreamliner 2015

Nadere informatie

Organisatie. Contact. Protecting people PROTECTING PEOPLE. Koninklijke Ten Cate nv Jaarverslag 2013 PROTECTING PEOPLE. Sectoren en marktgroepen

Organisatie. Contact. Protecting people PROTECTING PEOPLE. Koninklijke Ten Cate nv Jaarverslag 2013 PROTECTING PEOPLE. Sectoren en marktgroepen Koninklijke Ten Cate nv Protecting people Jaarverslag 2013 Contact In transit Organisatie Sectoren en marktgroepen Koninklijke Ten Cate nv Jaarverslag 2013 Koninklijke Ten Cate nv TenCate stelt uw mening

Nadere informatie

THEMA PROTECTING PEOPLE IN TRANSIT

THEMA PROTECTING PEOPLE IN TRANSIT THEMA PROTECTING PEOPLE IN TRANSIT Protecting people in transit: composieten en mobiliteit De Azië-strategie in uitvoering GreenFields zet duurzame standaard 2014 nummer 1 voorjaar TXTURES 1 txtures is

Nadere informatie

Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2004

Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2004 Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2004 1 Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2004 Missie Koninklijke Ten Cate is een technologisch gedreven, internationaal opererende, innovatieve onderneming die streeft naar

Nadere informatie

I n h o u d s o p g a v e

I n h o u d s o p g a v e JAAR VERSLAG 2007 Inhoudsopgave Uni t 4 Ag r e s s o in h e t k o r t Thema - Grip op verandering 4 Bedrijfsprofiel 5 Kerncijfers 6 Visie, activiteiten, strategie en doelstellingen 8 Bestuur 14 Thema artikel

Nadere informatie

De kunst van de eenvoud

De kunst van de eenvoud De kunst van de eenvoud Verslag over 2011 Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het tweeëntachtigste boekjaar 2011 Opgericht 27 september 1929 Sinds 1947 genoteerd aan NYSE Euronext

Nadere informatie

Company review 2013. Progressing together. See what counts.

Company review 2013. Progressing together. See what counts. Progressing together See what counts. Zien wat er echt toe doet In 2014 hebben we onze merknaam veranderd van De Lage Landen naar DLL. Een belangrijke stap op onze weg naar wereldwijd succes. We zijn uitgegroeid

Nadere informatie

Jaargang 5 Juni 2008 #03. Connect. Connect online: http://www.akzonobel.intra/ann. Het nieuwe gezicht van AkzoNobel

Jaargang 5 Juni 2008 #03. Connect. Connect online: http://www.akzonobel.intra/ann. Het nieuwe gezicht van AkzoNobel Jaargang 5 Juni 2008 #03 Connect Connect online: http://www.akzonobel.intra/ann Het nieuwe gezicht van AkzoNobel Connect #03 Juni 2008 pagina 2 In deze Connect 3 CetaBever zoekt helden 3 Pensioenafspraken

Nadere informatie

Uw verwachting is onze missie

Uw verwachting is onze missie Uw verwachting is onze missie jaarverslag 2013 Uw verwachting is onze missie Jaarverslag 2013 / 1 inhoudspagina Inhoudsopgave Voorwoord van de Raad van Bestuur 4 Ondernemingsprofiel 6 Kerncijfers 8 Businessmodel

Nadere informatie

Océ Jaarverslag 2008

Océ Jaarverslag 2008 Océ Jaarverslag 2008 Exemplaren van de Nederlandstalige en de in het Engels vertaalde versie van dit jaarverslag kunt u aanvragen bij Océ N.V. afdeling Corporate Communications telefoon (077) 3592000

Nadere informatie

Met de ondernemingen Axima, Elyo, ENDEL, INEO, Tractebel Engineering en Fabricom GTI maakt GTI deel uit van SUEZ Energy Services.

Met de ondernemingen Axima, Elyo, ENDEL, INEO, Tractebel Engineering en Fabricom GTI maakt GTI deel uit van SUEZ Energy Services. 04 GTI jaarverslag Profiel GTI is een vooraanstaande technisch dienstverlener. Met innovatieve concepten en integrale oplossingen zet GTI de toon voor het succes van klanten in de industrie, utiliteit

Nadere informatie

222+27% 1.866+22% 14,0 14.492 WEST- & NOORD-EUROPA 125 LOCATIES OOST-EUROPA 33 LOCATIES NOORD-AMERIKA 22 LOCATIES ZUID-EUROPA 13 LOCATIES

222+27% 1.866+22% 14,0 14.492 WEST- & NOORD-EUROPA 125 LOCATIES OOST-EUROPA 33 LOCATIES NOORD-AMERIKA 22 LOCATIES ZUID-EUROPA 13 LOCATIES JAARVERSLAG 2014 KERNCIJFERS 2014 NETTO-OMZET BEDRIJFSRESULTAAT NETTORESULTAAT NETTORESULTAAT PER (EBITA) VOOR AMORTISATIE AANDEEL VOOR AMORTISATIE (in EUR miljoen) (in EUR miljoen) (in EUR miljoen) (in

Nadere informatie

HOLLAND COLOURS JAAR VERSLAG CHANGING COLOURS HOLLAND COLOURS JAARVERSLAG 2014/2015

HOLLAND COLOURS JAAR VERSLAG CHANGING COLOURS HOLLAND COLOURS JAARVERSLAG 2014/2015 HOLLAND COLOURS JAAR VERSLAG CHANGING COLOURS 11 HOLLAND COLOURS JAARVERSLAG 2014/2015 HOLLAND COLOURS JAAR VERSLAG INHOUD 3 4 5 8 10 10 13 13 13 13 14 17 17 17 19 22 25 25 26 29 31 33 75 75 79 80 PROFIEL

Nadere informatie

2011, jaargang 11. People Planet Profit

2011, jaargang 11. People Planet Profit Performance oktober 2011, jaargang 11 People Planet Profit Performance & Duurzaamheid 06 08 12 16 28 Inhoud Colofon 06 Bert Lavrijsen, directeur/eigenaar van Laco 08 Clinton Climate Initiative 12 Rob Moelker,

Nadere informatie

duurzaamheidsverslag SITA Nederland 2012 samen kringlopen sluiten

duurzaamheidsverslag SITA Nederland 2012 samen kringlopen sluiten SITA Nederland 2012 samen kringlopen sluiten Dit is de PDF weergave van het online duurzaamheidsverslag van 2012, van SITA Nederland. U kunt deze ook online bekijken via http://duurzaamheidsverslag.sita.nl

Nadere informatie

RESPONSIBLE CARE JAARVERSLAG 2011

RESPONSIBLE CARE JAARVERSLAG 2011 RESPONSIBLE CARE JAARVERSLAG 2011 Introductie Jaarlijks publiceert DuPont Dordrecht een Responsible Care Jaarverslag. Dit jaar is gekozen voor een nieuwe aanpak. Leidraad hierbij is het Global Reporting

Nadere informatie

Duurzaam. De 4 talenten van Descol People, Planet, Prosperity en Pulastic. magazine van Descol sportvloeren

Duurzaam. De 4 talenten van Descol People, Planet, Prosperity en Pulastic. magazine van Descol sportvloeren challenges magazine van Descol sportvloeren ParaStars Talent in de spotlights. Lees hier hoe 6 paralympische topsporters hun sport naar een hoger niveau tillen. Pagina 7 Megatrends Met duurzame initiatieven

Nadere informatie

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

Het antwoord komt van GTI

Het antwoord komt van GTI Het antwoord komt van GTI GTI jaarverslag 2007 07 GTI laat techniek Innovatieve concepten, creatieve oplossingen Van klein tot groot, werken voor de klant Multidisciplinair, van ontwerp tot en met realisatie

Nadere informatie

verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom

verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom inhoud profiel 4 onze diensten 4 onze wereldwijde aanwezigheid 4 onze missie 4 onze cultuur 4 onze strategische benadering 4 onze kernwaarden 5 ons operationeel

Nadere informatie

De Voorzitter van de vergadering is de heer J.A. de Vreeze, voorzitter van de raad van commissarissen van de vennootschap.

De Voorzitter van de vergadering is de heer J.A. de Vreeze, voorzitter van de raad van commissarissen van de vennootschap. Notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap DOCDATA N.V., gehouden op woensdag 12 mei 2010, om 14.00 uur in Hotel NH Waalwijk (Sprang Capelle), Bevrijdingsweg

Nadere informatie

BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013

BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 Inhoud Voorwoord 5 Over dit verslag 6 De kringloop sluiten 8 Onze stakeholders 10 Ons bedrijf 12 Productie 18 Ontwikkeling 18 Leveranciers 20 Medewerkers 22 Gebruik

Nadere informatie

CoopCodis: eerste Nederlandse foodretailer met combinatie van SAP

CoopCodis: eerste Nederlandse foodretailer met combinatie van SAP CONTACTUEEL IS DE NIEUWSBRIEF VAN CTAC EN WORDT UITGEGEVEN OM RELATIES TE INFORMEREN OVER DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN VAN CTAC EN HAAR WERKZAAMHEDEN. Samenwerking tussen Alphalogic en Re-Spect CoopCodis:

Nadere informatie

onderzoek PEDCA wil Europese datacenter-kennis beter benutten datacenterontwerp Storage gaat het datacenter ingrijpend veranderen

onderzoek PEDCA wil Europese datacenter-kennis beter benutten datacenterontwerp Storage gaat het datacenter ingrijpend veranderen onderzoek PEDCA wil Europese datacenter-kennis beter benutten datacenterontwerp Storage gaat het datacenter ingrijpend veranderen melanie zevenbergen: CommScope lanceert developer community voor itracs'

Nadere informatie