Nog steeds op zoek naar nieuwe jeugdraadvoorzit(s)ter Kandidaten? Suggesties?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nog steeds op zoek naar nieuwe jeugdraadvoorzit(s)ter Kandidaten? Suggesties?"

Transcriptie

1 Verslag jeugdraad Aanwezig - Els De Smedt Schepen voor jeugd - Els Op de Beeck JD Sint-Amands - Yorick Van Hoeymissen Chirojongens Oppuurs - Sam Van Hemelryk Chirojongens Oppuurs - Tim De Wit Chirojongens Oppuurs - Timothy Rochtus Chirojongens Oppuurs - Marie Mignolet Chiromeisjes Oppuurs - Sara Van Ranst Chiromeisjes SA - Kristof Bauwens KLJ Oppuurs - Ben Vanmassenhove JH Den Halm - Pieter Pauwels JH Den Halm - Tim Seghers Chirojongens Lippelo - Bert Vermeir Chirojongens Lippelo - Matthias Craenhals Chirojongens Lippelo - Ief Van Roy Chirojongens Lippelo - Tom De Bleser Chirojongens Lippelo - Ennia Van Keer Chiromeisjes Lippelo Nog steeds op zoek naar nieuwe jeugdraadvoorzit(s)ter Kandidaten? Suggesties? Wat staat er op de agenda? 1. Verwelkoming + klinken op het nieuwe jaar + goedkeuren verslag vergadering 18/11/10 2. Evenementen & projecten - Oudejaarsavondfeestbus - Nieuwjaarsreceptie 9 januari - Buitenspeeldag 6 april - Project grote infrastructuurwerken - Aankoop nieuwe speeltoestellen Brandveiligheid jeugdlokalen: stand van zaken 4. Sint-Amands fuift 5. Koetjes & kalfjes - Feedback verkeerssituaties - Feedback variapunten - Plakbord thv kerkhof Oppuurs - Materiaal via MateriaalMagazijn - EHBO 6. Nieuws vanuit de gemeente 7. Data activiteiten JWI en: wat is er al geweten? 8. Rondvraag

2 1. Welkom De secretaris verwelkomt iedereen. We klinken op het nieuwe jaar. Het verslag van de vorige vergadering op 18/11/10 wordt goedgekeurd. 2. Evenementen & projecten Oudejaarsavondfeestbus Korte evaluatie. Afhankelijk van de uren en de opstapplaats zat de bus al dan niet vol. Rond 1u kunnen vertrekken is ideaal Terugrit: hoe later, hoe beter De JR vindt het wel een nuttig initiatief: indien de uren nog verbeterd kunnen worden, zal het gebruik toenemen. Nieuwjaarsreceptie 9 januari In samenwerking met Chirojongens SA. Korte evaluatie. Er waren niet zo heel veel jongeren aanwezig (examens, ) Sommigen vinden het jammer dat de kerstboomverbranding verdwenen is Er was wel veel volk komen opdagen Buitenspeeldag 6 april Iedereen ging eens nadenken Ideetjes? Animatie door El Circo Fiasco, 2008: zowel in Lippelo, Oppuurs als SA op speeltuinen 2009: opening speeltuin Heikant SA 2010: spelen met materiaal spel-o-theek op spel-o-theeklocatie 2011:???? Het zal sowieso moeilijk worden om voldoende begeleiding te vinden. Ook vanuit de JWI en is het moeilijk om volk te leveren door examens, op kot,. Project grote infrastructuurwerken Om in aanmerking te komen dient het dossier volledig te zijn: Een gedetailleerde beschrijving van de uit te voeren werken met eventueel een schets Een raming van de totale kosten incl BTW, gebaseerd op offertes Een motivatie waarom jullie deze werken wensen uit te voeren Foto s van de huidige situatie / waar de gewenste situatie dient te komen om de situatie / het project te verduidelijken

3 De jeugddienst zal criteria hanteren om tot een beginrangschikking te komen (telkens een score van 1 5 met als doel zoveel mogelijk punten te verzamelen): Prioriteit Veiligheid (5) Energie, gezondheid, toegankelijkheid, hygiëne, vochtbestrijding, (3) Andere (1) Grootte budget obv offertes = beleidskeuze om vooral grotere werken te ondersteunen Noodzakelijkheid Dringendheid Algemene beoordeling door een groep van deskundigen > 5000 EUR (5) > 4000 EUR (4) > 3000 EUR (3) (deel dat de gemeente bijdraagt) > 2000 EUR (2) > 1000 EUR (1) > 0 EUR (0) Verschil tussen wat NODIG is voor een jeugdlokaal en wat WENSELIJK is Deze groep deskundigen bestaat uit de deskundige gebouwen van de technische dienst, de diensthoofden van de dienst milieu en ruimtelijke ordening, een afvaardiging van de brandweer en het diensthoofd van de jeugddienst en de schepen van jeugd als waarnemend. Jeugdwerkinitiatieven die voor hun lokalen een overeenkomst hebben afgesloten bij het gemeentebestuur, komen sowieso onderaan de rangschikking. Bedoeling blijft om tegen 31 jan 2011 de dossiers te verzamelen. De beginrangschikking wordt voorgelegd op de jeugdraad waarna een advies m.b.t. de dossiers volgt. Op basis van dit advies neemt het CBS de uiteindelijke beslissing. De uitbetaling gebeurt in 2 fasen: 60% na de goedkeuring van het dossier door het CBS. De overige 40% verkrijgt men na het inleveren van de bewijsstukken. Indien de kosten van de uitvoering lager zijn dan het geraamde bedrag, wordt het verschil in mindering gebracht. Wie gaat een dossier binnenbrengen? Lukt het opstellen ervan? JH Den Halm wil eerst de kleinere zaken op orde, vb herstelling raam en deur (cfr. schrijven tav de gemeente samen met De Mispel) KLJ Oppuurs geeft aan dat ze de eerste 10jaar geen grote werken plannen Chiro Oppuurs zou hun zolder willen aanpakken (isolatie, ) maar ziet dit eerder voor 2012 Jongens Lippelo hebben plannen om nog een bergruimte achteraan bij te bouwen (zij zouden hier geen vergunning voor nodig hebben aangezien het over een beperkt aantal m² gaat). Zij hebben hier ook reeds gesprekken met Rudy Riquier, schepen van de technische dienst, over gehad. Zij zullen werk maken van het dossier om dit binnen te brengen.

4 Meisjes SA zijn er nog niet helemaal uit of ze nog willen investeren omdat ze op termijn eventueel moeten verhuizen. Misschien brengen zij nog een aanvraag binnen ter verbetering van het sanitair. Aankoop nieuwe speeltoestellen 2011 Welke richting willen we in 2011 uit? Hoekje ingericht voor jongeren / hangplek / lummelhoek Óf Uitbreiding Broekstraat Lippelo = op oudsten gericht Zie voorbeelden. De JR leden vinden het inrichten van een hangplek, o.b.v. de duurzame voorbeelden, te duur voor wat het maar is, beter investeren in de speeltuinen Broekstraat in Lippelo in 2011 De speeltuin wordt wel vaak gebruikt: school, chiro, Een goede goal! Waar het klimrek stond, is het nu een beetje een gevaarlijke situatie nog in het voorjaar zal dit worden opgevolgd met o.a. opnieuw gras zaaien Er wordt afgesproken om met de JD + afgevaardigden chiro eens samen te zitten. Ook iemand van Libos kan worden uitgenodigd. Bieshuizen te Oppuurs: De speeltuin wordt goed gebruikt en is ook dik in orde, met de speeltoestellen die er nu staan, kan de speeltuin zeker een tijdje verder Misschien is het toch beter om terug te investeren in een 2 de locatie? 3. Brandveiligheid jeugdlokalen: stand van zaken Den Halm, Selamjongeren en Chiro Oppuurs hebben in 2010 goed gebruik gemaakt van de beschikbare middelen. De overige centen worden besteed aan: Brandveiligheidsbox voor JWI en Brandveilige decordoeken: voorstel tot 6 doeken van 5m met ogen er in Het einde van het project betekent niet dat er geen aandacht meer naar dit thema moet gaan. We plannen sowieso nog bij het begin van het nieuwe werkjaar een sensibiliseringsactie, gepaard met een brandblusapparaatoefening. We bekijken de mogelijkheid om de brandblusapparaten van de JWI en mee te laten keuren bij de gezamenlijke keuring van de gemeente 1) Hoe doen jullie dit nu? 2) Over hoeveel apparaten gaat het? Sommigen menen dat dit mee in het contract zit bij de firma waar de aankoop gebeurde, anderen weten het niet zo goed iedereen kijkt dit na en geeft de JD een seintje

5 4. Sint-Amands fuift Op het CBS van 23 november 2011 werd opnieuw over fuiven in SA gesproken met als antwoord: Het college van burgemeester en schepenen heeft zijn oor te luister gelegd bij verschillende partijen, heeft alle adviezen verzameld en is tot onderstaande eindconclusie gekomen. Gemeenten Bornem, Puurs, Sint-Amands en de politiezone Klein-Brabant zijn reeds enkele jaren geleden een gemeenschappelijk fuifbeleid overeengekomen. Het college van burgemeester en schepenen verkiest het blijven volgen van die intergemeentelijke afspraken en wil het zo al fragiele evenwicht binnen Klein-Brabant niet bemoeilijken. Het gemeentebestuur wil zeker samen met de politie fuiforganisatoren blijven ondersteunen in het streven naar een goed en positief fuifklimaat en fuifmogelijkheden binnen de gemeente. Het voorstel om fuifstewards in te zetten werd niet weerhouden. Men is wel bereid om na te gaan of het einduur van de muziek van fuiven in de gemeentelijke sporthal kan verlaat worden naar 04.00u in het kader van eenvormigheid in sporten evenementenhallen (SEH Puurs, cc. Ter Dilft). De schepen benadrukt nog dat het niet evident is om in elke deelgemeente te blijven fuiven en dat het gemeentebestuur zich inzet om dit zeker mee te ondersteunen (cfr. Zoektocht naar nieuwe feestzaal met fuifmogelijkheden ten gevolge van geruchten rond sluiting zaal Plaza, inmenging bij parochiezaal Lippelo waarbij er bijna niet meer mocht gefuifd worden nadat de zaal werd verfraaid, ). Op 20 januari volgt een overleg met de opstellers van de Nota Fuiven, de leden van het college van burgemeester en schepenen en een afvaardiging van de politie. Een aantal standpunten zullen worden verduidelijkt. Een terugkoppeling naar de jeugdraad volgt. De JR leden vinden de motivatie toch erg beperkt, zeker na alle moeite en tijd die in de nota fuiven werd gestoken door de opstellers ervan. 5. Koetjes & Kalfjes Feedback verkeerssituaties Uit JR van 18/11/2010: 1) Fietspad N17 tussen Lippelo en Sint-Amands wordt als gevaarlijk en slecht onderhouden beschouwd. 2) Aan de kruising Nijven / Pandgatheide wordt op het fietspad een donker gat gecreëerd doordat de verlichtingspalen aan de andere kant van de straat staan. Indien een auto Nijven wil inslaan heeft deze geen goed zicht op de tegemoetkomende fietsers. 3) Aan het kerkhof van Oppuurs kunnen bussen en camions door de wegversmalling niet goed door zodat zij een stuk op het fietspad rijden. De jeugdraadleden merken ook op dat er soms zelfs auto s zijn die langs de andere kant van de wegversmalling rijden. Antwoord: 1) Dit is een probleem dat reeds langer gekend is en waarvoor vanuit de gemeente in het verleden reeds de nodige contacten met de hogere bevoegdheden werden gelegd. Er werd opnieuw een schrijven gericht vanuit de jeugdraad aan zowel

6 - het Kabinet van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken - het Kabinet van de Vlaamse minister-president - de Vlaamse Overheid, Agentschap Wegen en Verkeer 2) De situatie werd door de TD en Eandis bekeken: de verlichting staat daar momenteel wel goed gepositioneerd. De betonpaal met de lamp staat pal op het kruispunt, in het midden van de T. Ook staat er al een zwaardere lamp op die paal en gezien het feit dat daar praktisch geen bomen rond het kruispunt staan is er daar een goede lichtverdeling. Het is wel mogelijk om het bestaande verlichtingstoestel met geel licht (GZ/91W) te vervangen door een nieuw verlichtingstoestel met wit licht (Saffier 2/150W). Hierdoor zal het kruispunt beter verlicht worden en als het kruispunt dan verlicht wordt met wit licht valt het voor automobilisten beter op dat ze een kruispunt naderen. De aanpassing zou gebeuren tijdens het eerste standaardonderhoud. 3) Deze situatie wordt verder bekeken. Momenteel wordt het voorstel onderzocht om het fietspad op te schuiven zodat de weg breder wordt. Bussen en camions krijgen zo meer ruimte om te passeren. Feedback variapunten Uit JR van 18/11/2010: 1) Chiro Oppuurs brengt het drainageprobleem in de achterliggende wei opnieuw ter sprake. Kan de gemeente dit verder bekijken? 2) Er staan 2 bomen naast het KLJ-lokaal: de wortels van de dichtstbijzijnde boom doen de muur barsten Kan deze boom verwijderd worden? Antwoord: 1) Het gaat om een veld in eigendom van een privépersoon. De gemeente kan niet tussenkomen. Terugvallen op de afspraken tussen de chiro en de eigenaar. 2) De TD is het probleem gaan bekijken en stelt vast dat de barsten niet het gevolg zijn van de wortels maar door natuurlijke zetting van de grond. De KLJ kan ten allen tijde dit probleem verder rechtstreeks bespreken met de TD. Plakbord thv kerkhof Oppuurs Na de nieuwe inrichting van het kerkhof van Oppuurs dient het plakbord nog een nieuw plaatsje te krijgen. Voorstel: zie foto. Kan de jeugdraad zich hierin vinden? Ja, misschien is het ook mogelijk om een V te installeren zodat de affiches ook van de andere kant zichtbaar zijn? Nog eens alles op een rijtje veranderingen: Plakpaal Lippelo wordt vervangen door een 2 plakborden in V Een extra bord aan de sporthal Terugplaatsen van bord aan het kerkhof van Oppuurs (eventueel in V) Na herinrichting fietspad Wilgenweg / spoorovergang extra bord aan de Waggel

7 Materiaal via MaMa Mogelijkheid om veel materiaal in 1x te bestellen. TD zal het materiaal ophalen en tot Sint-Amands brengen. Zie voor alle info Vanaf 21 februari nieuwe materiaallijst online Deadline om te bestellen: maandag 4 april om 23.59u Levering midden juni Duidelijk naam vereniging vermelden + Sint-Amands DEMOdagen = kennismaken met materiaal op 4 en 5 maart te Geel + 17 en 18 maart te Deinze Doorgeven aan JD wie al dan niet hier gebruik van gaat maken EHBO De JR leden vinden een EHBO-vorming nog steeds interessant en dit vooral voor de nieuwe leiding. We kiezen ervoor om dit voor de kampvoorbereidingen en de examens te laten doorgaan. Voorstel datum: woe 1 juni om 19u30 We zullen dit jaar werken met voorinschrijvingen, zodat we zeker zijn van de opkomst. Een herinneringsmail volgt, maar uiterlijk een seintje geven tegen maandag 30 juni aan de JD. 6. Nieuws vanuit de gemeente - Er werd een ontwerper aangesteld voor de Winkelstraat en een stukje van De Valk - Er werd een ontwerper aangesteld voor heraanleg van de Kaai - Er is een aangepast reglement voor de cultuurprijsuitreiking. Ken jij een persoon, vereniging of amateurkunstenaar die zich in 2010 op socio-cultureel vlak verdienstelijk gemaakt heeft? Draag hen dan voor voor de Cultuurprijs socio-cultureel via de cultuurdienst. - De prijzen voor het huren van de gemeentelijke lokalen zijn lichtjes omhoog gegaan. Toch blijft het erg voordelig voor verenigingen om een lokaal af te huren: Ontmoetings- of vergaderruimte van het Dorpshuis De Leeuw in Sint-Amands Feestzaal van het Dorpshuis De Leeuw in Sint-Amands Vergaderruimte links op de 1 ste verdieping van het Dorpshuis De Baronie in Oppuurs Het Veerhuis in Sint-Amands 62 EUR / 2 weekends + verbruikskosten (meterstanden) 15 EUR / dagdeel 150 EUR / jaar (abonnement) 25 EUR / dag EUR 397 EUR / jaar energie (abonnement) EUR / dagdeel 150 EUR / jaar (abonnement) 124 EUR / maand - De gemeente heeft EUR begroot voor de aankoop van een nieuwe feestzaal met fuifmogelijkheid in deelgemeente SA. Er is geen verplichting dat fuiven hier moéten doorgaan.

8 7. Data activiteiten: wat is er al geweten? 29jan SK is Burning SK Sint-Amands 4febr Aspifuif Chiro Oppuurs 19febr Pimp my Party Chiro SA 19febr Italiaanse dag Chiromeisjes Lippelo 26febr Beat my love 2 KLJ 6maa 70-jarig bestaan Chiromeisjes Lippelo 13maa Voorrondes Kunstbende Jeugddienst Bornem 18maa Bierken en Barbie fuif Chiro Oppuurs 19maa Bierken en Comedy Chiro Oppuurs 8. Rondvraag - Jongens Lippelo stellen de vraag naar hoe het zit met hun sanitaire blok? De toewijzing voor een aannemer zou immers reeds in 2007 gebeurd zijn. De werken werden echter niet correct uitgevoerd. Er werd reeds verschillende malen contact gezocht en de ingebrekestelling werd verzonden. De aannemer zou nu toch nog de nodige aanpassingen komen doen en dit in het voorjaar van Hierna kunnen onze werkmannen pas starten met het sanitair gedeelte. Dit dient echter eerst nog ingepland te worden. - Meisjes Sint-Amands stellen de vraag naar de toekomst van hun lokalen. Antwoord van de Schepen: Zonnebloem, de school, heeft een masterplan opgemaakt waarin een visie staat op hun infrastructuurnoden voor de toekomst. Omdat de chirolokalen daarin staan als 'in laatste fase, ten vroegste binnen jaar, mogelijk in te richten als lokalen voor de school' heb ik vernomen dat de parochie (nl. Guido Brusselmans) met jullie VB contact heeft opgenomen om te vertellen dat de chiro zich niet ongerust hoefde te maken, ze jullie niet zullen wegjagen én als er een andere locatie zou nodig zijn, ze jullie een mogelijkheid zouden aanbieden. Er zou ook een overlegmoment plaatsvinden. Ondertussen volgen we vanuit gemeentelijke hoek deze materie ook én, zoals we altijd al gezegd hebben, áls er concrete bouwplannen zouden zijn, zal de gemeente nagaan hoe ze jullie financieel kan ondersteunen. - De vraag wordt gesteld waarom er geen subsidies kunnen voorzien worden voor de gewestwerking Klab Ant van de chiro? Feedback volgt. - Jongens Oppuurs doen het voorstel naar de andere jeugdverenigingen om samen, in de 3 deelgemeenten, vergaderingen met de buurt rond het thema fuiven te organiseren. Men wil graag zelf in dialoog gaan met de buurtbewoners van de fuiflocaties en bekijken waar er precies problemen zijn. Men wil de huidige situatie bespreken en bekijken waar zowel jeugdverenigingen als buurtbewoners verbeteringen zien om samen tot een standpunt te komen. Het huidige einduur van de muziek zal ook aan bod komen. Ook de bestuursleden zullen worden uitgenodigd. Bedoeling is dat elke jeugdvereniging een 2-tal personen afvaardigt om in een werkgroep deze buurtvergaderingen voor te bereiden. Chirojongens Oppuurs vragen of iedereen dit op zijn leidingploeg kan bespreken. Volgende jeugdraad Datum Uur Locatie Donderdag 03/03/2011 Jeugdraad 19.30u Chiro Oppuurs Woensdag 01/06/2011 EHBO (inschrijven!) 19.30u Raadzaal gemeentehuis

9

Nog steeds op zoek naar nieuwe jeugdraadvoorzit(s)ter Kandidaten? Suggesties?

Nog steeds op zoek naar nieuwe jeugdraadvoorzit(s)ter Kandidaten? Suggesties? Verslag jeugdraad 15.03.2012 Aanwezig - Els Op de Beeck Jeugddienst Sint-Amands els.opdebeeck@sint-amands.be - Kenneth De Schutter KLJ Oppuurs - Kristof Jacobs KLJ Oppuurs - Dylan Kaekelbergh KLJ Oppuurs

Nadere informatie

Nog steeds op zoek naar nieuwe jeugdraadvoorzit(s)ter Kandidaten? Suggesties?

Nog steeds op zoek naar nieuwe jeugdraadvoorzit(s)ter Kandidaten? Suggesties? Verslag jeugdraad 10.11.2011 Aanwezig - Els De Smedt Schepen voor jeugd els.desmedt@sint-amands.be - Els Op de Beeck Jeugddienst Sint-Amands els.opdebeeck@sint-amands.be - Kenneth De Schutter KLJ Oppuurs

Nadere informatie

Nog steeds op zoek naar nieuwe jeugdraadvoorzit(s)ter Kandidaten? Suggesties?

Nog steeds op zoek naar nieuwe jeugdraadvoorzit(s)ter Kandidaten? Suggesties? Verslag open jeugdraad 04.10.2012 Aanwezig - Els Op de Beeck Jeugddienst Sint-Amands els.opdebeeck@sint-amands.be - Els De Smedt Schepen voor jeugd els.desmedt@sint-amands.be - Tom De Bleser Chiro Lippelo

Nadere informatie

Nog steeds op zoek naar nieuwe jeugdraadvoorzit(s)ter Kandidaten? Suggesties?

Nog steeds op zoek naar nieuwe jeugdraadvoorzit(s)ter Kandidaten? Suggesties? Verslag jeugdraad 03.03.2011 Aanwezig - Els De Smedt Schepen voor jeugd els.desmedt@sint amands.be - Els Op de Beeck Jeugddienst Sint Amands els.opdebeeck@sint amands.be - Marie Mignolet Chiromeisjes Oppuurs

Nadere informatie

Nog steeds op zoek naar nieuwe jeugdraadvoorzit(s)ter Kandidaten? Suggesties?

Nog steeds op zoek naar nieuwe jeugdraadvoorzit(s)ter Kandidaten? Suggesties? Verslag jeugdraad 05.05.2011 Aanwezig - Els De Smedt Schepen voor jeugd els.desmedt@sint-amands.be - Els Op de Beeck Jeugddienst Sint-Amands els.opdebeeck@sint-amands.be - Marie Uytterlinde Chiromeisjes

Nadere informatie

De secretaris verwelkomt iedereen. Het verslag van de vorige vergadering op 30/01/2014 wordt goedgekeurd.

De secretaris verwelkomt iedereen. Het verslag van de vorige vergadering op 30/01/2014 wordt goedgekeurd. Verslag jeugdraad 20/03/2014 Aanwezig - Joris Croket Jeugddienst Sint-Amands joris.croket@sint-amands.be - Diete De Smet Chirojongens Sint-Amands - Ruben Vantomme Chirojongens Sint-Amands - Benjamin Helsen

Nadere informatie

De jeugdraad is op zoek naar een jeugdraadvoorzit(s)ter Kandidaten? Suggesties? Laat van je horen!

De jeugdraad is op zoek naar een jeugdraadvoorzit(s)ter Kandidaten? Suggesties? Laat van je horen! Verslag jeugdraad 19/09/2013 Aanwezig - Joris Croket Jeugddienst Sint-Amands joris.croket@sint-amands.be - Bernd Van Den Bossche Chirojongens Sint-Amands - Jens De Laet Chirojongens Sint-Amands - Cedric

Nadere informatie

Nog steeds op zoek naar nieuwe jeugdraadvoorzit(s)ter Kandidaten? Suggesties?

Nog steeds op zoek naar nieuwe jeugdraadvoorzit(s)ter Kandidaten? Suggesties? Verslag jeugdraad 21.02.2013 Aanwezig Joris Croket Jeugddienst Sint-Amands joris.croket@sint-amands.be Bart de Schutter Schepen voor jeugd bart.deschutter@sint-amands.be Lien Lanckpaep Chiromeisjes Sint-Amands

Nadere informatie

Verslag jeugdraad 20/11/2014

Verslag jeugdraad 20/11/2014 Verslag jeugdraad 20/11/2014 Aanwezig - Tom De Bleser Jeugdraadvoorzitter tom.de.bleser@gmail.com - Bart De Schutter Schepen voor jeugd bart.deschutter@sint-amands.be - Joris Croket Jeugddienst Sint-Amands

Nadere informatie

Jeugdraad 28 november Rekening van de jeugdraad stand van zaken + laatste betalingen

Jeugdraad 28 november Rekening van de jeugdraad stand van zaken + laatste betalingen Jeugdraad 28 november 2013 1. Verslag vorige vergadering 2. Rekening van de jeugdraad stand van zaken + laatste betalingen Zichtrekening 1243,22 euro Spaarrekening 19122,62 euro 3. Beurtrol plakzuilen

Nadere informatie

Richtlijnen voor het gebruik van de gemeentelijke infoborden

Richtlijnen voor het gebruik van de gemeentelijke infoborden Richtlijnen voor het aanplakken van affiches en het plaatsen van publiciteitsborden Richtlijnen voor het gebruik van de gemeentelijke infoborden Meer info: Communicatiedienst L. Van der Looystraat 10 2890

Nadere informatie

Het verslag van vorige vergadering ( ) werd overlopen en goedgekeurd.

Het verslag van vorige vergadering ( ) werd overlopen en goedgekeurd. Jeugdraadvergadering 19 november 2009 Aanwezig: Else De Wachter (schepen jeugd) Loes Troch (jeugdconsulent) Stijn Espagnet (voorzitter jeugdraad) Kim Vanden Brande (ondervoorzitter jeugdraad) Tom Lamberts

Nadere informatie

JEUGDRAAD ZINGEM ALGEMENE VERGADERING

JEUGDRAAD ZINGEM ALGEMENE VERGADERING JEUGDRAAD ZINGEM ALGEMENE VERGADERING 14 december 2013 10u KSA-lokaal AANWEZIGHEDEN aanwezige leden: Tom, Merel, Ben, Annelies, Jan aanwezige waarnemers: Kathleen, Gerrit verontschuldigd: Elissa, Kim,

Nadere informatie

VERSLAG JEUGDRAAD VRIJDAG 6 DECEMBER 2013

VERSLAG JEUGDRAAD VRIJDAG 6 DECEMBER 2013 VERSLAG JEUGDRAAD VRIJDAG 6 DECEMBER 2013 Aanwezig: Chirojongens Groot-Vorst (Dieter Heus, Dries Peeters), Chiromeisjes Groot-Vorst (Britt Mondelaers), Chiromeisjes Veerle (Lise Vermeulen, Lotte Gielis),

Nadere informatie

Verslag Jeugdraad 20 Mei 2008 - Domein van Perk-

Verslag Jeugdraad 20 Mei 2008 - Domein van Perk- Verslag Jeugdraad 20 Mei 2008 - Domein van Perk- Aanwezig: Verontschuldigd: 1. Goedkeuring + overloop vorig verslag: 2.Evaluatie Jeugdnamiddag: 3.Brandveiligheid vorming: Jurgen Bal (JC Blizzard) Robby

Nadere informatie

8 september 2015 19.30u Scoutslokaal

8 september 2015 19.30u Scoutslokaal JEUGDRAAD ZINGEM ALGEMENE VERGADERING 8 september 2015 19.30u Scoutslokaal AANWEZIGHEDEN aanwezige leden: KSA: Jeroen, Kristof & Ann-Sophie SCOUTS: Anke KLJ: Kim, Tom & Elissa Speelplein: / aanwezige waarnemers:

Nadere informatie

Jeugdraad 18 november 2010 ALGEMENE VERGADERING VERSLAG

Jeugdraad 18 november 2010 ALGEMENE VERGADERING VERSLAG Jeugdraad 18 november 2010 ALGEMENE VERGADERING VERSLAG Aanwezig: Thomas Desmet (voorzitter/open Jeugdwerk), Jefferie Maes (Open Jeugdwerk), Anaïs Gevaert (Chiro Kanjo), Marlies Nachtergaele (Chiro Kanjo),

Nadere informatie

SUBSIDIEFORMULIEREN 2015 TOELAGEN JEUGDHUIZEN (WERKJAAR 1/01/14 31/12/14)

SUBSIDIEFORMULIEREN 2015 TOELAGEN JEUGDHUIZEN (WERKJAAR 1/01/14 31/12/14) SUBSIDIEFORMULIEREN 2015 TOELAGEN JEUGDHUIZEN (WERKJAAR 1/01/14 31/12/14) Gelieve deze subsidieformulieren zorgvuldig en duidelijk ingevuld terug te bezorgen op de jeugddienst voor 16 maart 2015. Na deze

Nadere informatie

S t a d s b e s t u u r H o o g s t r a t e n

S t a d s b e s t u u r H o o g s t r a t e n -2.078.51 Goedkeuren subsidiereglement jeugdinfrastructuur. De raad, Gelet op de artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op het jeugdbeleidsplan 2011-2013, goedgekeurd door de

Nadere informatie

Reglement werkingssubsidie jeugdwerkinitiatieven

Reglement werkingssubsidie jeugdwerkinitiatieven Reglement werkingssubsidie jeugdwerkinitiatieven Jeugddienst Londerzeel Lijsterstraat 1 1840 Londerzeel Tel.: 052 31 94 62 Fax: 052 30 53 84 jeugd@londerzeel.be Algemeen Artikel 1: Enkel erkende jeugdwerkinitiatieven

Nadere informatie

Aanwezig: JH Guuk, Scouts Oetingen, KLJ Strijland, Chiro Windekind, Chiro Uidekrij, Scouts Gooik, Evelyne Schoukens (voorzitter)

Aanwezig: JH Guuk, Scouts Oetingen, KLJ Strijland, Chiro Windekind, Chiro Uidekrij, Scouts Gooik, Evelyne Schoukens (voorzitter) Jeugdraad 25/01/2014 Aanwezig: JH Guuk, Scouts Oetingen, KLJ Strijland, Chiro Windekind, Chiro Uidekrij, Scouts Gooik, Evelyne Schoukens (voorzitter) Verontschuldigd: Chiro Were Di, Chiro Kester Verslag:

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN Goedgekeurd door de gemeenteraad 27 oktober 2011 Art. 1. Toelagen inzake het volgen van kadervorming Art. 1.1. Binnen de betoelaging van de Vlaamse regering, volgens

Nadere informatie

BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet

BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet DATUM BESLISSING: 17 december 2015 DATUM BEKENDMAKING: 21 december 2015 Artikel 1: de wijzigingen binnen het subsidiereglement

Nadere informatie

gemeentelijke jeugdraad bestuursvergadering

gemeentelijke jeugdraad bestuursvergadering gemeentelijke jeugdraad bestuursvergadering Kopie aan: WIE VOOR WAT OK/NOK BESTUURSVERGADERING JEUGDRAAD Vergadering van 19/12/2013 in de Chiro-lokalen Leden Bert Verstraete Hans

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 BADSTAD 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2015 Belangrijk :

Nadere informatie

2 september 2014 18.30u. voormalige pastorij

2 september 2014 18.30u. voormalige pastorij JEUGDRAAD ZINGEM ALGEMENE VERGADERING 2 september 2014 18.30u. voormalige pastorij AANWEZIGHEDEN aanwezige leden:, Anke, Merel, Kristof, Tom, Kim, Elissa, Debbie aanwezige waarnemers: Gerrit, Mieke verontschuldigd:

Nadere informatie

SUBSIDIEFORMULIEREN 2016 TOELAGEN VOOR JEUGDLOKALEN CATEGORIE 1 + 2

SUBSIDIEFORMULIEREN 2016 TOELAGEN VOOR JEUGDLOKALEN CATEGORIE 1 + 2 SUBSIDIEFORMULIEREN 2016 TOELAGEN VOOR JEUGDLOKALEN CATEGORIE 1 + 2 Gelieve deze subsidieformulieren zorgvuldig en duidelijk ingevuld terug te bezorgen op de jeugddienst voor 1 maart 2016. Na deze datum

Nadere informatie

Verslag Jeugdraad 6 januari 2015:

Verslag Jeugdraad 6 januari 2015: Verslag Jeugdraad 6 januari 2015: Aanwezig: Gabriëlla (Voorzitter), Ruben, Tom, Wouter (Chiro Erps-Kwerps), Dave (JH t Excuus), Mathias, Hans (Scouts Kortenberg), Jens, Thibaud (JH Den Aap), Pieter (JH

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

Informatie brochure Obligatielening. VZW Bochizon. Voor de bouw van nieuwe chirolokalen voor chiro Zonderschot in de Withofstraat.

Informatie brochure Obligatielening. VZW Bochizon. Voor de bouw van nieuwe chirolokalen voor chiro Zonderschot in de Withofstraat. Informatie brochure Obligatielening VZW Bochizon Voor de bouw van nieuwe chirolokalen voor chiro Zonderschot in de Withofstraat. Inhoud: 1) De reden van deze obligatielening 2) Kenmerken van de renteloze

Nadere informatie

Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09) Fax (09)

Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09) Fax (09) Gemeentebestuur Sint-Laureins Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09)218 76 40 Fax (09)379 07 77 Reglement inzake betoelaging jeugdwerkverenigingen Art. 1 Toelagen inzake het volgen van kadervorming

Nadere informatie

0. Vorig verslag Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

0. Vorig verslag Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. Algemene vergadering 3 maart 2016 19u30 Chiro Heikant Aanwezig: Chiro Heikant: Daan Cuypers, Erin Maris Jeugdhuis: Jonathan Labiche Speelplein Kriebels: Tom Linden KLJ jongens en meisjes: Heylen Ricky,

Nadere informatie

Hoog bezoek in jeugdhuis Maegher Goet Vrijdag 4 december van 18 tot 21 uur, In jeugdhuis Maegher Goet, Pijphoekstraat 34

Hoog bezoek in jeugdhuis Maegher Goet Vrijdag 4 december van 18 tot 21 uur, In jeugdhuis Maegher Goet, Pijphoekstraat 34 Vrijdag 4 december 2015 Hoog bezoek in jeugdhuis Maegher Goet Vrijdag 4 december van 18 tot 21 uur, In jeugdhuis Maegher Goet, Pijphoekstraat 34 Activiteit Hoog bezoek in jeugdhuis Maegher Goet op 4 december.

Nadere informatie

verslag college van burgemeester en schepenen maandag 6 november :30 uur

verslag college van burgemeester en schepenen maandag 6 november :30 uur verslag college van burgemeester en schepenen maandag 6 november 2017 17:30 uur aanwezig Koen T'Sijen, burgemeester Dirk Crollet, Els Augustinus, Philip Verstappen, Johan Van Hoof, Mik Renders, Willy Van

Nadere informatie

SUBSIDIEFORMULIEREN 2015 TOELAGEN JEUGDVERENIGINGEN (WERKJAAR 1/01/14 31/12/14)

SUBSIDIEFORMULIEREN 2015 TOELAGEN JEUGDVERENIGINGEN (WERKJAAR 1/01/14 31/12/14) SUBSIDIEFORMULIEREN 2015 TOELAGEN JEUGDVERENIGINGEN (WERKJAAR 1/01/14 31/12/14) Gelieve deze subsidieformulieren zorgvuldig en duidelijk ingevuld terug te bezorgen op de jeugddienst voor 16 maart 2015.

Nadere informatie

> KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG!

> KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG! > KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG! > > DE GEMEENTE: WAT, WAAR, HOE EN WAAROM? Simpel gezegd is een gemeente een stuk grondgebied met een eigen bestuur, dat verkozen is door en verantwoording aflegt

Nadere informatie

Jeugdwerkinitiatief: Formulier ingevuld door: Rekeningnummer jeugdwerkinitiatief: Plaats kamp: Naam: Adres: Tel:

Jeugdwerkinitiatief: Formulier ingevuld door: Rekeningnummer jeugdwerkinitiatief: Plaats kamp: Naam: Adres: Tel: Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Sint-Niklaas Gemeente 9150 Kruibeke INVULLEN IN DRUKLETTERS AANVRAAGFORMULIER VOOR KAMPSUBSIDIES Jeugdwerkinitiatief: Formulier ingevuld door: Naam: Adres: Tel.

Nadere informatie

1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN

1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN 1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN Artikel 1: oprichting en erkenning In uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het

Nadere informatie

De 3 beloftes van Dirk Claes

De 3 beloftes van Dirk Claes http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/verkiezingen2012/vlaams-brabant/rotselaar/dvp De 3 beloftes van Dirk Claes Rock Werchter Rock Werchter is van groot belang voor onze verenigingen. Met het nieuwe Ruimtelijke

Nadere informatie

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN VOOR EEN EENGEZINSWONING Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2017 Belangrijk

Nadere informatie

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren. 4 december 2014 VERSLAG

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren. 4 december 2014 VERSLAG Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren 4 december 2014 VERSLAG Aanwezige bestuursleden: Van Bastelaere Pieter (voorzitter), De Meulemeester Ingeborg (schepen), De Block Neel (secretaris),

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR WERKINGSTOELAGE JEUGDWERKINITIATIEVEN. Jeugdwerkinitiatief: Formulier ingevuld door: Rekeningnummer jeugdwerkinitiatief:

AANVRAAGFORMULIER VOOR WERKINGSTOELAGE JEUGDWERKINITIATIEVEN. Jeugdwerkinitiatief: Formulier ingevuld door: Rekeningnummer jeugdwerkinitiatief: AANVRAAGFORMULIER VOOR WERKINGSTOELAGE JEUGDWERKINITIATIEVEN Voor het werkjaar september 20 tot augustus 20 Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Sint-Niklaas Gemeente 9150 Kruibeke INVULLEN IN DRUKLETTERS

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een lokalentoelage

Aanvraagformulier voor een lokalentoelage Aanvraagformulier voor een lokalentoelage Dit formulier dient om toelagen aan te vragen volgens het gemeentelijk subsidiereglement jeugdwerk in Maasmechelen, goedgekeurd door de gemeenteraad in haar zitting

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

Verslag algemene vergadering Jeugdraad Beerse-Vlimmeren Vrijdag 4 oktober 2013

Verslag algemene vergadering Jeugdraad Beerse-Vlimmeren Vrijdag 4 oktober 2013 Aanwezig: Dagelijks Bestuur Jeugddienst Beerse VIB KLJ Vlimmeren Don Bosco KSJ Lentekind Verslag algemene vergadering Jeugdraad Beerse-Vlimmeren Vrijdag 4 oktober 2013 Sara Gers Annelien Poels Wouter Luyckx

Nadere informatie

Jeugdraad 9 februari 2015

Jeugdraad 9 februari 2015 Jeugdraad 9 februari 2015 Aanwezig: Frauke, Ines, Nick, Karel, Kato, Jasmine, Leen, Fedra, Niels, Tibo Van Geijn, Lenja Verontschuldigd: Evie Wuytack, Michiel, Sanne, Ruben DC Afwezig 1. Goedkeuring vorig

Nadere informatie

Jeugdraad 2 december 2013

Jeugdraad 2 december 2013 Jeugdraad 2 december 2013 Aanwezig: Stijn De Winter Plectrum Nele D hondt Chiro Windeke Frode Lefevre Plectrum Wouter Waeytens Pallieter Sara De Clercq Margot Van Melkebeke Maxim Defrance Jasper Begyn

Nadere informatie

Aanvraag Subsidie voor Investeringswerken aan Private Jeugdwerkinfrastructuur

Aanvraag Subsidie voor Investeringswerken aan Private Jeugdwerkinfrastructuur JBP-390 Turnhout, de................... Aan vzw Jeugdprogrammatie Draaiboomstraat 6 2300 TURNHOUT Aanvraag Subsidie voor Investeringswerken aan Private Jeugdwerkinfrastructuur De vereniging:... Werkjaar:

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies nummer 06/04 van de Vlaamse Jeugdraad, gegeven op 1 februari 2006;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies nummer 06/04 van de Vlaamse Jeugdraad, gegeven op 1 februari 2006; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de besluiten van de Vlaamse Regering van 12 september 2003 ter uitvoering van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering

Nadere informatie

Langemark-Poelkapelle

Langemark-Poelkapelle Langemark-Poelkapelle Jeugdraad 9 november 2013 @ De Flodder + andere lokalen Voorzitter Jeugdschepen Jeugdconsulente Chiro Lange Jo De Flodder Chiro-KSA Poelkapelle Moeder Baekelandt KLJ Langemark KSA

Nadere informatie

Subsidiereglement voor erkende jeugdwerkinitiatieven goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2015

Subsidiereglement voor erkende jeugdwerkinitiatieven goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2015 Subsidiereglement voor erkende jeugdwerkinitiatieven goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2015 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Binnen de perken van de

Nadere informatie

reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur

reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur Ste tedelijk reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur Art. 1: Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde kredieten in de stadsbegroting en overeenkomstig

Nadere informatie

GR Punt 27. Leefmilieu - klimaat - subsidie groendak - aanpassing reglement - goedkeuring

GR Punt 27. Leefmilieu - klimaat - subsidie groendak - aanpassing reglement - goedkeuring GR20161124 Punt 27. Leefmilieu - klimaat - subsidie groendak - aanpassing reglement - goedkeuring Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; Gelet op het gemeenteraadsbesluit

Nadere informatie

Help! Ik organiseer...

Help! Ik organiseer... Organisatiegids - Subsidiewijzer versie 2015 Help! Ik organiseer... Gemeente Elsene Diensten en schepen Nederlandstalige Aangelegenheden en Wijkleven Schepen Maite Morren Vooraf Onder de noemer RE:SACE

Nadere informatie

Gemeentelijke raad voor lokale economie Steenokkerzeel

Gemeentelijke raad voor lokale economie Steenokkerzeel Gemeentelijke raad voor lokale economie Steenokkerzeel Gemeentehuis, Orchideeënlaan 17 te 1820 Steenokkerzeel 02/254.19.15 02/254.19.19 ruud.vancalster@steenokkerzeel.be Verslag ledenvergadering raad voor

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017.

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op woensdag 6 september 2017 om 20u00 in de raadzaal

Nadere informatie

http://kampenhout.ticketgang.eu/

http://kampenhout.ticketgang.eu/ Beste ouders, De zomerperiode komt dichterbij. U bent waarschijnlijk volop aan het denken welke zinvolle invulling u kan aanbieden aan uw kinderen. Met deze brochure wil uw gemeente Kampenhout heel graag

Nadere informatie

Meldingsformulier van een fuif/evenement in een zaal of in een tent

Meldingsformulier van een fuif/evenement in een zaal of in een tent Meldingsformulier van een fuif/evenement in een zaal of in een tent 2 Meldingsformulier Mevrouw, Mijnheer, Het meldingsformulier voor de organisatie van een evenement/fuif op../../.. wordt door de burgemeester

Nadere informatie

Vak bestemd voor de administratie Dossier ontvangen door: Aanvraagformulier binnengekomen:

Vak bestemd voor de administratie Dossier ontvangen door: Aanvraagformulier binnengekomen: AANVRAAGFORMULIER EVENEMENT/ACTIVITEIT OP PBLZB/1/7 Elke activiteit of evenement op het openbaar domein (straten, pleinen, parkings, ) of die impact heeft op het openbaar domein (vb. grote fuiven, evenementen,

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

Verslag infomoment verbouwing KMSKA 19-04-2011 om 19 u Auditorium Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen

Verslag infomoment verbouwing KMSKA 19-04-2011 om 19 u Auditorium Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen Verslag infomoment verbouwing KMSKA 19-04-2011 om 19 u Auditorium Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen Uitgenodigd: buren (5.261) & leden districtsraad Antwerpen (34) Informatie over het infomoment

Nadere informatie

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Ontvangstdatum Dossiernummer *Vakken voorbehouden voor de administratie Het aanvraagformulier dient afgegeven te worden tegen ontvangstbewijs

Nadere informatie

Het verslag van vorige vergadering ( ) werd overlopen en goedgekeurd.

Het verslag van vorige vergadering ( ) werd overlopen en goedgekeurd. Jeugdraadvergadering 21 februari 2008 Aanwezig: Patrick De Win (Jeugdvoetbal FC Ramsdonk) Ilse Muyldermans (Jeugdvoetbal FC Ramsdonk) Sander Van Loo (Scouts Nieuwenrode) Loes Troch (Chiromeisjes Kap o/d

Nadere informatie

Werkgroep verkavelen en publieke ruimte Sint-Niklaas

Werkgroep verkavelen en publieke ruimte Sint-Niklaas Werkgroep verkavelen en publieke ruimte Sint-Niklaas Toelichting Ingrid Verbessem: Stedenbouwkundig adviseur 27/04/2015 Workshop: Overheid als actieve stedenbouwer Werkgroep verkavelingen Opstart werkgroep

Nadere informatie

Verslag dorpsraad Moen

Verslag dorpsraad Moen 11 mei 2017 Verslag dorpsraad Moen Beslissingen De dorpsraad heeft beslist om als basis 4 keer per jaar samen te komen. Indien een thema een ruimere aanpak vraagt kan er een extra dorpsraad gepland worden.

Nadere informatie

Reglement tot aanwending van de middelen voorzien in het Cultuurfonds

Reglement tot aanwending van de middelen voorzien in het Cultuurfonds Reglement tot aanwending van de middelen voorzien in het Cultuurfonds HOOFDSTUK I: algemene bepalingen Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Het Cultuurfonds heeft tot doel de erkende

Nadere informatie

Welkom. Panelleden. Gemeente Oostkamp: - Jan de Keyser, Burgemeester - Els Roelof, schepen Mobiliteit - Delphine Roels, schepen Openbare Werken

Welkom. Panelleden. Gemeente Oostkamp: - Jan de Keyser, Burgemeester - Els Roelof, schepen Mobiliteit - Delphine Roels, schepen Openbare Werken Aanpassingen aan de Beverhoutstraat, Van Cailliedreef en Veldstraat en aan de Veldkapelstraat in Beernem in het kader van de Groene Fietsgordel Brugge Infovergadering voor de betrokken bewoners/eigenaars

Nadere informatie

Naam vereniging: Adres vereniging: Rekeningnummer vereniging: - - A. Aantal leden + leiding (1 punt / 3 leden of leiding met max.

Naam vereniging: Adres vereniging: Rekeningnummer vereniging: - - A. Aantal leden + leiding (1 punt / 3 leden of leiding met max. AANVRAAG WERKINGSTOELAGE JEUGDVERENIGINGEN JEUGDDIENST Jeugddienst Gravenplein 1 9120 Beveren Tel. 03 750 10 31 Fax 03 750 10 40 Contactpersoon: Jeroen Kersschot E-mail: jeroen.kersschot@beveren.be of

Nadere informatie

EVENEMENTEN TE KAPRIJKE MELDINGSFORMULIER

EVENEMENTEN TE KAPRIJKE MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN TE KAPRIJKE MELDINGSFORMULIER Dit formulier moet tenminste: Voor evenementen die op de openbare weg en/of openbare terreinen plaatsvinden, en voor evenementen die in openlucht of in tenten

Nadere informatie

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN VOOR GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN VAN EEN MEERGEZINSWONING Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 TREEDT IN

Nadere informatie

Reglement subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven in het kader van het jeugdwerkbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2013

Reglement subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven in het kader van het jeugdwerkbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2013 Reglement subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven in het kader van het jeugdwerkbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2013 Artikel 1 Met ingang van 1 januari 2014 kunnen alle jeugdwerkinitiatieven

Nadere informatie

Dit verslag is een weergave van hetgeen gezegd werd tijdens de werkgroep dienstverlening.

Dit verslag is een weergave van hetgeen gezegd werd tijdens de werkgroep dienstverlening. Werkgroep dienstverlening 23.03.2013 Dit verslag is een weergave van hetgeen gezegd werd tijdens de werkgroep dienstverlening. 1) Algemeen: burgerzaken en communicatie Onthaaldag voor nieuwe inwoners Koppeling

Nadere informatie

1750 Lennik, de voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik, de voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik, 04-12-2015 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN gemeente Vleteren

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN gemeente Vleteren AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN gemeente Vleteren Aandacht: De aanvraag moet ten laatste 30 dagen op voorhand ingediend worden Naam evenement: Datum: 1. Organisator van de activiteit Naam van de organisatie

Nadere informatie

Dorpsraad Velp 2015 Pagina 1. Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp. Datum: Maandag 26 oktober 2015

Dorpsraad Velp 2015 Pagina 1. Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp. Datum: Maandag 26 oktober 2015 Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp Datum: Maandag 26 oktober 2015 Aanwezig: Afwezig: Agenda René, Hans, Marieke, Harald, Hans L, Robert Jack, Jochem, Suzanne 1 Opening 2 Mededelingen/ingekomen stukken

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE JEUGDRAAD

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE JEUGDRAAD VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE JEUGDRAAD D.D. 23 FEBRUARI 2010 * Aanwezige stemgerechtigde jeugdraadsleden: Busschodts Maaike, De Winter Sofie, Koninckx Stan, Mols Jacob, Peeters Hannes, Pelgrims Laura,

Nadere informatie

Aanvraag voor het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg

Aanvraag voor het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg Gemeentebestuur Sint-Laureins Adres: Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel: 09/218 76.40 Fax: 09/379.07.77 E-mail: logistiek@sint-laureins.be Datum: Behandelend ambtenaar: Dossier nr:.. Aanvraag voor

Nadere informatie

C:\Users\kristien.dhondt\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\XXC8AEEM\aanpassing reglement subsidiëring

C:\Users\kristien.dhondt\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\XXC8AEEM\aanpassing reglement subsidiëring REGLEMENT SUBSIDIËRING VAN JEUGDRAAD EN JEUGDVERENIGINGEN (GR MEI 2008) 1 AANPASSING SUBSIDIEREGLEMENT 1994 1. WIE WORDT GESUBSIDIEERD? Artikel 1. Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd

Nadere informatie

Aanvraag Startsubsidie

Aanvraag Startsubsidie Aanvraag Startsubsidie Dit formulier 6 maand na de start van het jeugdwerkinitiatief, bezorgen aan het College van Burgemeester en Schepenen T.a.v. De gemeentelijke jeugddienst Grote Markt 1 9060 Zelzate

Nadere informatie

De notulen van het directiecomité IGEMO (781 ) d.d. 2 april 2015 worden unaniem goedgekeurd.

De notulen van het directiecomité IGEMO (781 ) d.d. 2 april 2015 worden unaniem goedgekeurd. Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 7 mei 2015 (783 ) Walter Horemans (voorzitter) Lucien Herijgers (1 ste ondervoorzitter) Greet Geypen (2 de ondervoorzitter) Ivan Blauwhoff (bestuurder)

Nadere informatie

VOORSTELLING DE KINDER- & JEUGDBURGEMEESTER DEN HAAG

VOORSTELLING DE KINDER- & JEUGDBURGEMEESTER DEN HAAG VOORSTELLING DE KINDER- & JEUGDBURGEMEESTER DEN HAAG Kom op bezoek bij Kinder- & Jeugdburgemeester YoZyAsz en zijn gevolg en word even raadslid van Den Haag. Maak, met jouw partij, jullie eigen plan voor

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER VAN EEN FEEST, FUIF OF EVENEMENT IN EEN ZAAL, EEN TENT OF IN OPENLUCHT

MELDINGSFORMULIER VAN EEN FEEST, FUIF OF EVENEMENT IN EEN ZAAL, EEN TENT OF IN OPENLUCHT uw kenmerk ons kenmerk datum uw contactpersoon telefoonnummer bijlage(n) Isabelle De Gauquier 054 51 61 60 feest- en fuifreglement isabelle.degauquier@galmaarden.be MELDINGSFORMULIER VAN EEN FEEST, FUIF

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT SPORTINFRASTRUCTUURSUBSIDIES VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN

GEMEENTELIJK REGLEMENT SPORTINFRASTRUCTUURSUBSIDIES VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN ARTIKEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN Dit reglement is van toepassing in het kader van het lokaal sportbeleid van de gemeente Nijlen. Binnen de perken van het meerjarenplan 2014-2019 verleent het college van

Nadere informatie

VERSLAG JEUGDRAAD 24/04/2014

VERSLAG JEUGDRAAD 24/04/2014 VERSLAG JEUGDRAAD 24/04/2014 Aanwezigheden Aanwezig: Robbert Neckebroek (jeugdconsulent), Aaron De Ruyver (ondervoorzitter), Wouter Maes (secretaris) (te laat), FOS, Joe-English, Den Draai, Chiro D, JRK,

Nadere informatie

Abonnementen zijn geldig op de belbussen. Houders van de 65+ kaart rijden gratis!

Abonnementen zijn geldig op de belbussen. Houders van de 65+ kaart rijden gratis! BELBUS KLEIN-BRABANT Er zijn in Antwerpen verschillende belbusgebieden. Het verschil met een gewone busdienst is dat de belbus geen vaste route of dienstregeling heeft. De belbus rijdt alleen op aanvraag.

Nadere informatie

CHIRO KRISTAL. Stabroek. infobrochure.

CHIRO KRISTAL. Stabroek. infobrochure. CHIRO KRISTAL Stabroek infobrochure www.chirokristal.be Beste ouders, De start van het CHIROjaar vinden we het juiste moment om een infofolder uit te brengen. Wij, de leiding, vinden het belangrijk dat

Nadere informatie

Verslag Jeugdraad 18 november 2008 - Scouts Perk Steenokkerzeel-

Verslag Jeugdraad 18 november 2008 - Scouts Perk Steenokkerzeel- Verslag Jeugdraad 18 november 2008 - Scouts Perk Steenokkerzeel- Aanwezig: Verontschuldigd: 1.Goedkeuring vorig verslag: 2.Evaluatie Brandveiligheid: 3.Infrastructuursubs idie: Robby Van Eycken (JH Echo)

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING OCMW. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2 exploitatiebudget voor het dienstjaar 2011 van het

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 27/07/2009 2. Verkeer en mobiliteit. Gemeentelijke verkeerscommissie. Opsplitsing van deze adviesraad in inspraakorgaan

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN

MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN Bestemd voor de Burgemeester Wie een evenement of fuif wil organiseren, moet dit MINSTENS 2 MAANDEN VOORAF melden aan de burgemeester. Een antwoord volgt binnen de

Nadere informatie

Advies van de Aalsterse Jeugdraad met betrekking tot het behoud van Jeugdhuis Jome in Gijzegem.

Advies van de Aalsterse Jeugdraad met betrekking tot het behoud van Jeugdhuis Jome in Gijzegem. Advies van de Aalsterse Jeugdraad met betrekking tot het behoud van Jeugdhuis Jome in Gijzegem. Initiatief: Aanleiding: Gericht aan: Datum: 9 mei 2010 Adviesnummer: 2010/1 Jeugdraad Aalst in samenwerking

Nadere informatie

Thermografie als opvolging voor energiescans

Thermografie als opvolging voor energiescans Thermografie als opvolging voor energiescans Evaluatie energiescans Eandis Voorstel thermografie: intern overleg Onderzoek markt + demo verdeler Opmaken reglementen retributie en premie Aankoopprocedure

Nadere informatie

Aanvraag van een werkings en projecttoelage voor gemeentelijke adviesraden

Aanvraag van een werkings en projecttoelage voor gemeentelijke adviesraden Aanvraag van een werkings en projecttoelage voor gemeentelijke adviesraden 110 F003 160224 Gemeentebestuur Oosterzele t.a.v. de begeleidende ambtenaar Dorp 1, 9860 Oosterzele T 09 362 50 09 E mail: onthaal@oosterzele.be

Nadere informatie

Hoe kondigen ze dit aan in Niel?

Hoe kondigen ze dit aan in Niel? Project "De Schelp" Dit ultra modern appartementsgebouw van 67 appartementen, vlak naast de Rupel, heeft een fenomenaal zicht en beschikt over een ondergrondse parkeergarage voor ongeveer een 90-tal plaatsen.

Nadere informatie

Verslag Jeugdraad 4 maart 2009 - JH Echo te Steenokkerzeel-

Verslag Jeugdraad 4 maart 2009 - JH Echo te Steenokkerzeel- Verslag Jeugdraad 4 maart 2009 - JH Echo te Steenokkerzeel- Aanwezig: Robby Van Eycken (JH Echo) Arriane Vanhellemont (Chiro Perk) Simon Mattelé (Voorzitter) Ruben Buelens (Scouts Steenokkerzeel) Ben Buelens

Nadere informatie

Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015

Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015 Gemeente Maldegem Gemeentehuis Marktstraat 7 9990 Maldegem Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015 OPENBARE ZITTING 1. LOKALE POLITIE - AGENDERING BIJ HOOGDRINGENDHEID: VACANTVERKLARING HOOFDINSPECTEUR INTERVENTIE/VERKEER

Nadere informatie

Stedelijk reglement betreffende investeringssubsidies voor eerstelijns plaatselijke jeugdwerkinitiatieven

Stedelijk reglement betreffende investeringssubsidies voor eerstelijns plaatselijke jeugdwerkinitiatieven Stedelijk reglement betreffende investeringssubsidies voor eerstelijns plaatselijke jeugdwerkinitiatieven Goedgekeurd in de gemeenteraad van 27 september 2010 Gewijzigd in de gemeenteraad van 21 november

Nadere informatie

STEDELIJKE JEUGDRAAD VILVOORDE

STEDELIJKE JEUGDRAAD VILVOORDE Vilvoorde, 2 februari 2010 STEDELIJKE JEUGDRAAD VILVOORDE Secretariaat dienst Jeugd Leuvensestraat 117 1800 Vilvoorde Tel: 02 255 46 59 Fax: 02 255 47 50 Verslag vergadering JEUGDRAAD donderdag 28 januari

Nadere informatie

Verontschuldigd: Johan Groven (brandweer), Tom Geunes (Technische dienst), Diego Nogales (Clustercoördinator Ruimte)

Verontschuldigd: Johan Groven (brandweer), Tom Geunes (Technische dienst), Diego Nogales (Clustercoördinator Ruimte) : : Schoolomgeving Sint-Michiel Aanwezig ig: Op de bijeenkomst van de Gecomove van 31 maart 2017 werd de schoolomgeving van Sint-Michiel besproken. De Gecomove heeft toen volgend advies geformuleerd: De

Nadere informatie