Nog steeds op zoek naar nieuwe jeugdraadvoorzit(s)ter Kandidaten? Suggesties?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nog steeds op zoek naar nieuwe jeugdraadvoorzit(s)ter Kandidaten? Suggesties?"

Transcriptie

1 Verslag jeugdraad Aanwezig - Els De Smedt Schepen voor jeugd - Els Op de Beeck JD Sint-Amands - Yorick Van Hoeymissen Chirojongens Oppuurs - Sam Van Hemelryk Chirojongens Oppuurs - Tim De Wit Chirojongens Oppuurs - Timothy Rochtus Chirojongens Oppuurs - Marie Mignolet Chiromeisjes Oppuurs - Sara Van Ranst Chiromeisjes SA - Kristof Bauwens KLJ Oppuurs - Ben Vanmassenhove JH Den Halm - Pieter Pauwels JH Den Halm - Tim Seghers Chirojongens Lippelo - Bert Vermeir Chirojongens Lippelo - Matthias Craenhals Chirojongens Lippelo - Ief Van Roy Chirojongens Lippelo - Tom De Bleser Chirojongens Lippelo - Ennia Van Keer Chiromeisjes Lippelo Nog steeds op zoek naar nieuwe jeugdraadvoorzit(s)ter Kandidaten? Suggesties? Wat staat er op de agenda? 1. Verwelkoming + klinken op het nieuwe jaar + goedkeuren verslag vergadering 18/11/10 2. Evenementen & projecten - Oudejaarsavondfeestbus - Nieuwjaarsreceptie 9 januari - Buitenspeeldag 6 april - Project grote infrastructuurwerken - Aankoop nieuwe speeltoestellen Brandveiligheid jeugdlokalen: stand van zaken 4. Sint-Amands fuift 5. Koetjes & kalfjes - Feedback verkeerssituaties - Feedback variapunten - Plakbord thv kerkhof Oppuurs - Materiaal via MateriaalMagazijn - EHBO 6. Nieuws vanuit de gemeente 7. Data activiteiten JWI en: wat is er al geweten? 8. Rondvraag

2 1. Welkom De secretaris verwelkomt iedereen. We klinken op het nieuwe jaar. Het verslag van de vorige vergadering op 18/11/10 wordt goedgekeurd. 2. Evenementen & projecten Oudejaarsavondfeestbus Korte evaluatie. Afhankelijk van de uren en de opstapplaats zat de bus al dan niet vol. Rond 1u kunnen vertrekken is ideaal Terugrit: hoe later, hoe beter De JR vindt het wel een nuttig initiatief: indien de uren nog verbeterd kunnen worden, zal het gebruik toenemen. Nieuwjaarsreceptie 9 januari In samenwerking met Chirojongens SA. Korte evaluatie. Er waren niet zo heel veel jongeren aanwezig (examens, ) Sommigen vinden het jammer dat de kerstboomverbranding verdwenen is Er was wel veel volk komen opdagen Buitenspeeldag 6 april Iedereen ging eens nadenken Ideetjes? Animatie door El Circo Fiasco, 2008: zowel in Lippelo, Oppuurs als SA op speeltuinen 2009: opening speeltuin Heikant SA 2010: spelen met materiaal spel-o-theek op spel-o-theeklocatie 2011:???? Het zal sowieso moeilijk worden om voldoende begeleiding te vinden. Ook vanuit de JWI en is het moeilijk om volk te leveren door examens, op kot,. Project grote infrastructuurwerken Om in aanmerking te komen dient het dossier volledig te zijn: Een gedetailleerde beschrijving van de uit te voeren werken met eventueel een schets Een raming van de totale kosten incl BTW, gebaseerd op offertes Een motivatie waarom jullie deze werken wensen uit te voeren Foto s van de huidige situatie / waar de gewenste situatie dient te komen om de situatie / het project te verduidelijken

3 De jeugddienst zal criteria hanteren om tot een beginrangschikking te komen (telkens een score van 1 5 met als doel zoveel mogelijk punten te verzamelen): Prioriteit Veiligheid (5) Energie, gezondheid, toegankelijkheid, hygiëne, vochtbestrijding, (3) Andere (1) Grootte budget obv offertes = beleidskeuze om vooral grotere werken te ondersteunen Noodzakelijkheid Dringendheid Algemene beoordeling door een groep van deskundigen > 5000 EUR (5) > 4000 EUR (4) > 3000 EUR (3) (deel dat de gemeente bijdraagt) > 2000 EUR (2) > 1000 EUR (1) > 0 EUR (0) Verschil tussen wat NODIG is voor een jeugdlokaal en wat WENSELIJK is Deze groep deskundigen bestaat uit de deskundige gebouwen van de technische dienst, de diensthoofden van de dienst milieu en ruimtelijke ordening, een afvaardiging van de brandweer en het diensthoofd van de jeugddienst en de schepen van jeugd als waarnemend. Jeugdwerkinitiatieven die voor hun lokalen een overeenkomst hebben afgesloten bij het gemeentebestuur, komen sowieso onderaan de rangschikking. Bedoeling blijft om tegen 31 jan 2011 de dossiers te verzamelen. De beginrangschikking wordt voorgelegd op de jeugdraad waarna een advies m.b.t. de dossiers volgt. Op basis van dit advies neemt het CBS de uiteindelijke beslissing. De uitbetaling gebeurt in 2 fasen: 60% na de goedkeuring van het dossier door het CBS. De overige 40% verkrijgt men na het inleveren van de bewijsstukken. Indien de kosten van de uitvoering lager zijn dan het geraamde bedrag, wordt het verschil in mindering gebracht. Wie gaat een dossier binnenbrengen? Lukt het opstellen ervan? JH Den Halm wil eerst de kleinere zaken op orde, vb herstelling raam en deur (cfr. schrijven tav de gemeente samen met De Mispel) KLJ Oppuurs geeft aan dat ze de eerste 10jaar geen grote werken plannen Chiro Oppuurs zou hun zolder willen aanpakken (isolatie, ) maar ziet dit eerder voor 2012 Jongens Lippelo hebben plannen om nog een bergruimte achteraan bij te bouwen (zij zouden hier geen vergunning voor nodig hebben aangezien het over een beperkt aantal m² gaat). Zij hebben hier ook reeds gesprekken met Rudy Riquier, schepen van de technische dienst, over gehad. Zij zullen werk maken van het dossier om dit binnen te brengen.

4 Meisjes SA zijn er nog niet helemaal uit of ze nog willen investeren omdat ze op termijn eventueel moeten verhuizen. Misschien brengen zij nog een aanvraag binnen ter verbetering van het sanitair. Aankoop nieuwe speeltoestellen 2011 Welke richting willen we in 2011 uit? Hoekje ingericht voor jongeren / hangplek / lummelhoek Óf Uitbreiding Broekstraat Lippelo = op oudsten gericht Zie voorbeelden. De JR leden vinden het inrichten van een hangplek, o.b.v. de duurzame voorbeelden, te duur voor wat het maar is, beter investeren in de speeltuinen Broekstraat in Lippelo in 2011 De speeltuin wordt wel vaak gebruikt: school, chiro, Een goede goal! Waar het klimrek stond, is het nu een beetje een gevaarlijke situatie nog in het voorjaar zal dit worden opgevolgd met o.a. opnieuw gras zaaien Er wordt afgesproken om met de JD + afgevaardigden chiro eens samen te zitten. Ook iemand van Libos kan worden uitgenodigd. Bieshuizen te Oppuurs: De speeltuin wordt goed gebruikt en is ook dik in orde, met de speeltoestellen die er nu staan, kan de speeltuin zeker een tijdje verder Misschien is het toch beter om terug te investeren in een 2 de locatie? 3. Brandveiligheid jeugdlokalen: stand van zaken Den Halm, Selamjongeren en Chiro Oppuurs hebben in 2010 goed gebruik gemaakt van de beschikbare middelen. De overige centen worden besteed aan: Brandveiligheidsbox voor JWI en Brandveilige decordoeken: voorstel tot 6 doeken van 5m met ogen er in Het einde van het project betekent niet dat er geen aandacht meer naar dit thema moet gaan. We plannen sowieso nog bij het begin van het nieuwe werkjaar een sensibiliseringsactie, gepaard met een brandblusapparaatoefening. We bekijken de mogelijkheid om de brandblusapparaten van de JWI en mee te laten keuren bij de gezamenlijke keuring van de gemeente 1) Hoe doen jullie dit nu? 2) Over hoeveel apparaten gaat het? Sommigen menen dat dit mee in het contract zit bij de firma waar de aankoop gebeurde, anderen weten het niet zo goed iedereen kijkt dit na en geeft de JD een seintje

5 4. Sint-Amands fuift Op het CBS van 23 november 2011 werd opnieuw over fuiven in SA gesproken met als antwoord: Het college van burgemeester en schepenen heeft zijn oor te luister gelegd bij verschillende partijen, heeft alle adviezen verzameld en is tot onderstaande eindconclusie gekomen. Gemeenten Bornem, Puurs, Sint-Amands en de politiezone Klein-Brabant zijn reeds enkele jaren geleden een gemeenschappelijk fuifbeleid overeengekomen. Het college van burgemeester en schepenen verkiest het blijven volgen van die intergemeentelijke afspraken en wil het zo al fragiele evenwicht binnen Klein-Brabant niet bemoeilijken. Het gemeentebestuur wil zeker samen met de politie fuiforganisatoren blijven ondersteunen in het streven naar een goed en positief fuifklimaat en fuifmogelijkheden binnen de gemeente. Het voorstel om fuifstewards in te zetten werd niet weerhouden. Men is wel bereid om na te gaan of het einduur van de muziek van fuiven in de gemeentelijke sporthal kan verlaat worden naar 04.00u in het kader van eenvormigheid in sporten evenementenhallen (SEH Puurs, cc. Ter Dilft). De schepen benadrukt nog dat het niet evident is om in elke deelgemeente te blijven fuiven en dat het gemeentebestuur zich inzet om dit zeker mee te ondersteunen (cfr. Zoektocht naar nieuwe feestzaal met fuifmogelijkheden ten gevolge van geruchten rond sluiting zaal Plaza, inmenging bij parochiezaal Lippelo waarbij er bijna niet meer mocht gefuifd worden nadat de zaal werd verfraaid, ). Op 20 januari volgt een overleg met de opstellers van de Nota Fuiven, de leden van het college van burgemeester en schepenen en een afvaardiging van de politie. Een aantal standpunten zullen worden verduidelijkt. Een terugkoppeling naar de jeugdraad volgt. De JR leden vinden de motivatie toch erg beperkt, zeker na alle moeite en tijd die in de nota fuiven werd gestoken door de opstellers ervan. 5. Koetjes & Kalfjes Feedback verkeerssituaties Uit JR van 18/11/2010: 1) Fietspad N17 tussen Lippelo en Sint-Amands wordt als gevaarlijk en slecht onderhouden beschouwd. 2) Aan de kruising Nijven / Pandgatheide wordt op het fietspad een donker gat gecreëerd doordat de verlichtingspalen aan de andere kant van de straat staan. Indien een auto Nijven wil inslaan heeft deze geen goed zicht op de tegemoetkomende fietsers. 3) Aan het kerkhof van Oppuurs kunnen bussen en camions door de wegversmalling niet goed door zodat zij een stuk op het fietspad rijden. De jeugdraadleden merken ook op dat er soms zelfs auto s zijn die langs de andere kant van de wegversmalling rijden. Antwoord: 1) Dit is een probleem dat reeds langer gekend is en waarvoor vanuit de gemeente in het verleden reeds de nodige contacten met de hogere bevoegdheden werden gelegd. Er werd opnieuw een schrijven gericht vanuit de jeugdraad aan zowel

6 - het Kabinet van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken - het Kabinet van de Vlaamse minister-president - de Vlaamse Overheid, Agentschap Wegen en Verkeer 2) De situatie werd door de TD en Eandis bekeken: de verlichting staat daar momenteel wel goed gepositioneerd. De betonpaal met de lamp staat pal op het kruispunt, in het midden van de T. Ook staat er al een zwaardere lamp op die paal en gezien het feit dat daar praktisch geen bomen rond het kruispunt staan is er daar een goede lichtverdeling. Het is wel mogelijk om het bestaande verlichtingstoestel met geel licht (GZ/91W) te vervangen door een nieuw verlichtingstoestel met wit licht (Saffier 2/150W). Hierdoor zal het kruispunt beter verlicht worden en als het kruispunt dan verlicht wordt met wit licht valt het voor automobilisten beter op dat ze een kruispunt naderen. De aanpassing zou gebeuren tijdens het eerste standaardonderhoud. 3) Deze situatie wordt verder bekeken. Momenteel wordt het voorstel onderzocht om het fietspad op te schuiven zodat de weg breder wordt. Bussen en camions krijgen zo meer ruimte om te passeren. Feedback variapunten Uit JR van 18/11/2010: 1) Chiro Oppuurs brengt het drainageprobleem in de achterliggende wei opnieuw ter sprake. Kan de gemeente dit verder bekijken? 2) Er staan 2 bomen naast het KLJ-lokaal: de wortels van de dichtstbijzijnde boom doen de muur barsten Kan deze boom verwijderd worden? Antwoord: 1) Het gaat om een veld in eigendom van een privépersoon. De gemeente kan niet tussenkomen. Terugvallen op de afspraken tussen de chiro en de eigenaar. 2) De TD is het probleem gaan bekijken en stelt vast dat de barsten niet het gevolg zijn van de wortels maar door natuurlijke zetting van de grond. De KLJ kan ten allen tijde dit probleem verder rechtstreeks bespreken met de TD. Plakbord thv kerkhof Oppuurs Na de nieuwe inrichting van het kerkhof van Oppuurs dient het plakbord nog een nieuw plaatsje te krijgen. Voorstel: zie foto. Kan de jeugdraad zich hierin vinden? Ja, misschien is het ook mogelijk om een V te installeren zodat de affiches ook van de andere kant zichtbaar zijn? Nog eens alles op een rijtje veranderingen: Plakpaal Lippelo wordt vervangen door een 2 plakborden in V Een extra bord aan de sporthal Terugplaatsen van bord aan het kerkhof van Oppuurs (eventueel in V) Na herinrichting fietspad Wilgenweg / spoorovergang extra bord aan de Waggel

7 Materiaal via MaMa Mogelijkheid om veel materiaal in 1x te bestellen. TD zal het materiaal ophalen en tot Sint-Amands brengen. Zie voor alle info Vanaf 21 februari nieuwe materiaallijst online Deadline om te bestellen: maandag 4 april om 23.59u Levering midden juni Duidelijk naam vereniging vermelden + Sint-Amands DEMOdagen = kennismaken met materiaal op 4 en 5 maart te Geel + 17 en 18 maart te Deinze Doorgeven aan JD wie al dan niet hier gebruik van gaat maken EHBO De JR leden vinden een EHBO-vorming nog steeds interessant en dit vooral voor de nieuwe leiding. We kiezen ervoor om dit voor de kampvoorbereidingen en de examens te laten doorgaan. Voorstel datum: woe 1 juni om 19u30 We zullen dit jaar werken met voorinschrijvingen, zodat we zeker zijn van de opkomst. Een herinneringsmail volgt, maar uiterlijk een seintje geven tegen maandag 30 juni aan de JD. 6. Nieuws vanuit de gemeente - Er werd een ontwerper aangesteld voor de Winkelstraat en een stukje van De Valk - Er werd een ontwerper aangesteld voor heraanleg van de Kaai - Er is een aangepast reglement voor de cultuurprijsuitreiking. Ken jij een persoon, vereniging of amateurkunstenaar die zich in 2010 op socio-cultureel vlak verdienstelijk gemaakt heeft? Draag hen dan voor voor de Cultuurprijs socio-cultureel via de cultuurdienst. - De prijzen voor het huren van de gemeentelijke lokalen zijn lichtjes omhoog gegaan. Toch blijft het erg voordelig voor verenigingen om een lokaal af te huren: Ontmoetings- of vergaderruimte van het Dorpshuis De Leeuw in Sint-Amands Feestzaal van het Dorpshuis De Leeuw in Sint-Amands Vergaderruimte links op de 1 ste verdieping van het Dorpshuis De Baronie in Oppuurs Het Veerhuis in Sint-Amands 62 EUR / 2 weekends + verbruikskosten (meterstanden) 15 EUR / dagdeel 150 EUR / jaar (abonnement) 25 EUR / dag EUR 397 EUR / jaar energie (abonnement) EUR / dagdeel 150 EUR / jaar (abonnement) 124 EUR / maand - De gemeente heeft EUR begroot voor de aankoop van een nieuwe feestzaal met fuifmogelijkheid in deelgemeente SA. Er is geen verplichting dat fuiven hier moéten doorgaan.

8 7. Data activiteiten: wat is er al geweten? 29jan SK is Burning SK Sint-Amands 4febr Aspifuif Chiro Oppuurs 19febr Pimp my Party Chiro SA 19febr Italiaanse dag Chiromeisjes Lippelo 26febr Beat my love 2 KLJ 6maa 70-jarig bestaan Chiromeisjes Lippelo 13maa Voorrondes Kunstbende Jeugddienst Bornem 18maa Bierken en Barbie fuif Chiro Oppuurs 19maa Bierken en Comedy Chiro Oppuurs 8. Rondvraag - Jongens Lippelo stellen de vraag naar hoe het zit met hun sanitaire blok? De toewijzing voor een aannemer zou immers reeds in 2007 gebeurd zijn. De werken werden echter niet correct uitgevoerd. Er werd reeds verschillende malen contact gezocht en de ingebrekestelling werd verzonden. De aannemer zou nu toch nog de nodige aanpassingen komen doen en dit in het voorjaar van Hierna kunnen onze werkmannen pas starten met het sanitair gedeelte. Dit dient echter eerst nog ingepland te worden. - Meisjes Sint-Amands stellen de vraag naar de toekomst van hun lokalen. Antwoord van de Schepen: Zonnebloem, de school, heeft een masterplan opgemaakt waarin een visie staat op hun infrastructuurnoden voor de toekomst. Omdat de chirolokalen daarin staan als 'in laatste fase, ten vroegste binnen jaar, mogelijk in te richten als lokalen voor de school' heb ik vernomen dat de parochie (nl. Guido Brusselmans) met jullie VB contact heeft opgenomen om te vertellen dat de chiro zich niet ongerust hoefde te maken, ze jullie niet zullen wegjagen én als er een andere locatie zou nodig zijn, ze jullie een mogelijkheid zouden aanbieden. Er zou ook een overlegmoment plaatsvinden. Ondertussen volgen we vanuit gemeentelijke hoek deze materie ook én, zoals we altijd al gezegd hebben, áls er concrete bouwplannen zouden zijn, zal de gemeente nagaan hoe ze jullie financieel kan ondersteunen. - De vraag wordt gesteld waarom er geen subsidies kunnen voorzien worden voor de gewestwerking Klab Ant van de chiro? Feedback volgt. - Jongens Oppuurs doen het voorstel naar de andere jeugdverenigingen om samen, in de 3 deelgemeenten, vergaderingen met de buurt rond het thema fuiven te organiseren. Men wil graag zelf in dialoog gaan met de buurtbewoners van de fuiflocaties en bekijken waar er precies problemen zijn. Men wil de huidige situatie bespreken en bekijken waar zowel jeugdverenigingen als buurtbewoners verbeteringen zien om samen tot een standpunt te komen. Het huidige einduur van de muziek zal ook aan bod komen. Ook de bestuursleden zullen worden uitgenodigd. Bedoeling is dat elke jeugdvereniging een 2-tal personen afvaardigt om in een werkgroep deze buurtvergaderingen voor te bereiden. Chirojongens Oppuurs vragen of iedereen dit op zijn leidingploeg kan bespreken. Volgende jeugdraad Datum Uur Locatie Donderdag 03/03/2011 Jeugdraad 19.30u Chiro Oppuurs Woensdag 01/06/2011 EHBO (inschrijven!) 19.30u Raadzaal gemeentehuis

9

Aanwezig: Verontschuldigd: Nieuwjaarswensen van de voorzitter Subsidiereglementen

Aanwezig: Verontschuldigd: Nieuwjaarswensen van de voorzitter Subsidiereglementen Aanwezig: Benjey Van Beers (jeugdhuis t Onkrooid), Sofie Baeyens (Meisjeschiro), Wout Heyns (Jongenschiro), An-Katrien Noben en Kaat Van Houdt (Chiro De Vraai), Joris Herrygers en Maurice Van Raak (KLJ),

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van vrijdag 7 december 2007

Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van vrijdag 7 december 2007 Kortemark, 8 december 2007 Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van vrijdag 7 december 2007 1. AANWEZIGHEDEN Vanwege de jeugdverenigingen: Cd&V jongeren: Adelheid Beuselinck Chiro

Nadere informatie

Markt 50, 9240 Zele Tel: 052/45.98.10 Fax: 052/45.98.18 Website: www.zele.be

Markt 50, 9240 Zele Tel: 052/45.98.10 Fax: 052/45.98.18 Website: www.zele.be Markt 50, 9240 Zele Tel: 052/45.98.10 Fax: 052/45.98.18 Website: www.zele.be Jeugddienst Zele Markt 50, 9240 Zele Tel: 052/45.98.25 Website: www.jeugdinzele.be J e u g d b e l e i d s p l a n 2 0 1 1-2013

Nadere informatie

Gemeente Langemark Poelkapelle

Gemeente Langemark Poelkapelle Gemeente Langemark Poelkapelle 1 INHOUDSOPGAVE 1 JEUGDWERKBELEID 1.1 Jeugdwerk 1.2 Financiële ondersteuning 1.3 Materiële ondersteuning en dienstverlening 1.4 Inhoudelijke ondersteuning 1.5 Kadervorming

Nadere informatie

Projectmanagement, v2 KLJ & Groene Kring vzw

Projectmanagement, v2 KLJ & Groene Kring vzw IT & Management Projectmanagement, v2 3TI / 1B 29 december 2010 Katholieke Hogeschool Leuven Departement Gezondheidszorg en Technologie Herestraat 49 3000 Leuven Tel. +32 (0) 16 375 200 Fax +32 (0) 16

Nadere informatie

Aanpak energiearmoede Zonnebeke

Aanpak energiearmoede Zonnebeke Aanpak energiearmoede Zonnebeke Evaluatie en aanbevelingen 1. INLEIDING In 2011 werd de Westhoek erkend als lokale entiteit voor het FRGE (fonds ter reductie van de globale energiekost). De opstart van

Nadere informatie

Uitnodiging. algemene vergadering

Uitnodiging. algemene vergadering GCR-Nieuwsbrief v.u. Hubert Van Eygen, Weertersteenweg 265, 3640 Kinrooi secretariaat: Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi, tel. 089/70.03.00 jrg. 15, nr. 1, april 2010 Uitnodiging Het bestuur van de culturele

Nadere informatie

COLOFON Denkwerk en ideeën: Tekst: Naleeswerk:

COLOFON Denkwerk en ideeën: Tekst: Naleeswerk: 1 02 COLOFON Denkwerk en ideeën: commissie Jeugdbeleid Tekst: Eva Vereecke Naleeswerk: Bram Depestele, Bruno Verwimp, Bianca Tomasetig, Dries Hostens, Geert Laarmans, Hannelore Marien, Hein Decabooter,

Nadere informatie

FUIFGIDS & DRAAIBOEK voor bet organiseren van fuiven in Aarschot

FUIFGIDS & DRAAIBOEK voor bet organiseren van fuiven in Aarschot Fuiven, feesten, op stap gaan, boemelen, AIIemaaI goed en wel, maar ken je ook de regels van het spel? FUIFGIDS & DRAAIBOEK voor bet organiseren van fuiven in Aarschot Politie Aarschot Jeugdcentrum De

Nadere informatie

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST UITNODIGING 65 e ALGEMENE JAARVERGADERING VERENIGING PEELBELANG LANDHORST Datum: dinsdag 22 maart 2011 Plaats: Aanvang: Dorpshuis De Stek Landhorst 20.00 uur Agenda: 1. Opening en inleiding door de voorzitter.

Nadere informatie

Verslag adviesraad andersvaliden dd. 19 februari 2015

Verslag adviesraad andersvaliden dd. 19 februari 2015 Gemeente Zedelgem ARAV Verslag adviesraad andersvaliden dd. 19 februari 2015 Aanwezig: Stemgerechtigde leden Marnix Decloedt (voorzitter), Albert Winne, Luc Neyrinck, Christine Janssens, André Deroo, Annelies

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. Waren aanwezig: Jens De Wael, voorzitter gemeenteraad; Marc Van de Vijver, burgemeester; Johan Smet, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Peter Deckers,

Nadere informatie

VERHUUR TE HUUR JEUGDLOKALEN & WWW.JEUGDLOKALEN.BE HOE VERHUUR IK MIJN LOKAAL VOOR OVERNACHTINGEN, EVENEMENTEN OF AAN VASTE PARTNERS?

VERHUUR TE HUUR JEUGDLOKALEN & WWW.JEUGDLOKALEN.BE HOE VERHUUR IK MIJN LOKAAL VOOR OVERNACHTINGEN, EVENEMENTEN OF AAN VASTE PARTNERS? TE HUUR JEUGDLOKALEN & VERHUUR JEUGDLOKALEN & VERHUUR HOE VERHUUR IK MIJN LOKAAL VOOR OVERNACHTINGEN, EVENEMENTEN OF AAN VASTE PARTNERS? TE HUUR WWW.JEUGDLOKALEN.BE TE HUUR COLOFON Redactie Anne Mariën

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Met vrijwilligers blijf je bezig

Met vrijwilligers blijf je bezig Met vrijwilligers blijf je bezig Handleiding bij het spel - Voor jeugdhuizen van Formaat - HANDLEIDING JEUGDHUIZEN 1 Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen met uitdrukkelijke bronvermelding. november

Nadere informatie

Inspraak plus. Aan iedereen een prettige vakantie gewenst! Samenaankoop stookolie. De jaarlijkse fietstocht van WAC gaat door op zaterdag 3 september

Inspraak plus. Aan iedereen een prettige vakantie gewenst! Samenaankoop stookolie. De jaarlijkse fietstocht van WAC gaat door op zaterdag 3 september Inspraak plus P.B. 9185 Wachtebeke CD2/145/1 ANDERS: kartel voor politieke vernieuwing in Wachtebeke Rek. nr. 068-2476238-49 Website: www.wachtebeke-anders.be Jaargang 29 nummer 2 juli 2011 v.u. Rosita

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding >> > Inleiding Inhoudsopgave 3 U, als slachtoffer, staat centraal 8 Respectvol met elkaar omgaan 13 De schadebehandeling inzichtelijk houden 17 Overleggen in harmonie 20 Een goed tempo in de schadebehandeling

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 JANUARI 2014

ZITTING VAN 23 JANUARI 2014 ZITTING VAN 23 JANUARI 2014 Aanwezig: de heer L. De Meyere, voorzitter gemeenteraad, de heer F. Van de Moere, burgemeester, de heer H. Coene, schepen, de heer J. Francque, id., mevrouw C. Bonamie, id.,

Nadere informatie

VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR

VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE 2010 1 GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR INHOUDSTAFEL INLEIDING 1. ADRESSEN EN CONTACTINFO 4-5 2. INFRASTRUCTUUR 6-10 Gemeentelijke infrastructuur en gebruiksreglementen

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Infobundel Tentoonstellingen voor beginners

Infobundel Tentoonstellingen voor beginners Infobundel Tentoonstellingen voor beginners 1 Inhoudsopgave 1 Verzamelen en vaststellen van tentoonstellingsonderwerpen... 5 1.1 Afbakening van het onderwerp... 5 2 Opzetten basis tentoonstellingsconcept...

Nadere informatie

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken vergadering C18 OPE2 zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken van 6 oktober 2011 VOORLOPIGE VERSIE Niet citeren zonder de bron te vermelden 2

Nadere informatie

Beste Herenthoutenaren

Beste Herenthoutenaren Beste Herenthoutenaren Zoals de vorige jaren wil ik ook dit jaar beginnen met u en uw familie mijn allerbeste wensen aan te bieden in mijn persoonlijke naam, maar ook in naam van het lokale bestuur en

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2018

Beleidsplan 2013-2018 Beleidsplan 2013-2018 Openbare werken De komende jaren zal het grootste gedeelte van het budget voor openbare werken in de gemeente bestemmen. Uiteraard kunnen we niet elke straat, elk voetpad of elk fietspad

Nadere informatie

VOORZITTER VOORZITTER

VOORZITTER VOORZITTER 1 Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 29 oktober 2009 en voortgezet op maandag 2 november 2009 in het gemeentehuis te Uithuizen.. Aanwezig: Voorzitter

Nadere informatie

Vereniging Dorpshuis Niehove Algemene ledenvergadering 19 april 2013

Vereniging Dorpshuis Niehove Algemene ledenvergadering 19 april 2013 Vereniging Dorpshuis Niehove Algemene ledenvergadering 19 april 2013 Tijdens de vergadering zijn 20 leden en 5 bestuursleden aanwezig. 1. Opening en mededelingen De voorzitter heet iedereen hartelijk welkom,

Nadere informatie

Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten

Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten december 2004 Aan deze uitgave werkten mee: Ann Van Loock (KLJ), Bianca Tomasetig (Chiro), Els Pieraerts (KSJ-KSA-VKSJ), Jos Meers (VFJ), Kor Van

Nadere informatie

Bedrijven Investering Zone Plan 2015-2019. Stichting BIZ Centrum Barendrecht

Bedrijven Investering Zone Plan 2015-2019. Stichting BIZ Centrum Barendrecht Bedrijven Investering Zone Plan 2015-2019 Stichting BIZ Centrum Barendrecht INHOUDSOPGAVE. INLEIDING. 3 1. CENTRUMMANAGEMENT IN HET CENTRUM VAN BARENDRECHT. 4 2. DE BIZ IN HET CENTRUM VAN BARENDRECHT.

Nadere informatie

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout l Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout 1 Rekenkamercommissie Noordwijkerhout Januari 2007 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1 INLEIDING 4 2 ACTUEEL BEELD 6 2.1 Welke digitale

Nadere informatie