Nog steeds op zoek naar nieuwe jeugdraadvoorzit(s)ter Kandidaten? Suggesties?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nog steeds op zoek naar nieuwe jeugdraadvoorzit(s)ter Kandidaten? Suggesties?"

Transcriptie

1 Verslag jeugdraad Aanwezig - Els De Smedt Schepen voor jeugd - Els Op de Beeck JD Sint-Amands - Yorick Van Hoeymissen Chirojongens Oppuurs - Sam Van Hemelryk Chirojongens Oppuurs - Tim De Wit Chirojongens Oppuurs - Timothy Rochtus Chirojongens Oppuurs - Marie Mignolet Chiromeisjes Oppuurs - Sara Van Ranst Chiromeisjes SA - Kristof Bauwens KLJ Oppuurs - Ben Vanmassenhove JH Den Halm - Pieter Pauwels JH Den Halm - Tim Seghers Chirojongens Lippelo - Bert Vermeir Chirojongens Lippelo - Matthias Craenhals Chirojongens Lippelo - Ief Van Roy Chirojongens Lippelo - Tom De Bleser Chirojongens Lippelo - Ennia Van Keer Chiromeisjes Lippelo Nog steeds op zoek naar nieuwe jeugdraadvoorzit(s)ter Kandidaten? Suggesties? Wat staat er op de agenda? 1. Verwelkoming + klinken op het nieuwe jaar + goedkeuren verslag vergadering 18/11/10 2. Evenementen & projecten - Oudejaarsavondfeestbus - Nieuwjaarsreceptie 9 januari - Buitenspeeldag 6 april - Project grote infrastructuurwerken - Aankoop nieuwe speeltoestellen Brandveiligheid jeugdlokalen: stand van zaken 4. Sint-Amands fuift 5. Koetjes & kalfjes - Feedback verkeerssituaties - Feedback variapunten - Plakbord thv kerkhof Oppuurs - Materiaal via MateriaalMagazijn - EHBO 6. Nieuws vanuit de gemeente 7. Data activiteiten JWI en: wat is er al geweten? 8. Rondvraag

2 1. Welkom De secretaris verwelkomt iedereen. We klinken op het nieuwe jaar. Het verslag van de vorige vergadering op 18/11/10 wordt goedgekeurd. 2. Evenementen & projecten Oudejaarsavondfeestbus Korte evaluatie. Afhankelijk van de uren en de opstapplaats zat de bus al dan niet vol. Rond 1u kunnen vertrekken is ideaal Terugrit: hoe later, hoe beter De JR vindt het wel een nuttig initiatief: indien de uren nog verbeterd kunnen worden, zal het gebruik toenemen. Nieuwjaarsreceptie 9 januari In samenwerking met Chirojongens SA. Korte evaluatie. Er waren niet zo heel veel jongeren aanwezig (examens, ) Sommigen vinden het jammer dat de kerstboomverbranding verdwenen is Er was wel veel volk komen opdagen Buitenspeeldag 6 april Iedereen ging eens nadenken Ideetjes? Animatie door El Circo Fiasco, 2008: zowel in Lippelo, Oppuurs als SA op speeltuinen 2009: opening speeltuin Heikant SA 2010: spelen met materiaal spel-o-theek op spel-o-theeklocatie 2011:???? Het zal sowieso moeilijk worden om voldoende begeleiding te vinden. Ook vanuit de JWI en is het moeilijk om volk te leveren door examens, op kot,. Project grote infrastructuurwerken Om in aanmerking te komen dient het dossier volledig te zijn: Een gedetailleerde beschrijving van de uit te voeren werken met eventueel een schets Een raming van de totale kosten incl BTW, gebaseerd op offertes Een motivatie waarom jullie deze werken wensen uit te voeren Foto s van de huidige situatie / waar de gewenste situatie dient te komen om de situatie / het project te verduidelijken

3 De jeugddienst zal criteria hanteren om tot een beginrangschikking te komen (telkens een score van 1 5 met als doel zoveel mogelijk punten te verzamelen): Prioriteit Veiligheid (5) Energie, gezondheid, toegankelijkheid, hygiëne, vochtbestrijding, (3) Andere (1) Grootte budget obv offertes = beleidskeuze om vooral grotere werken te ondersteunen Noodzakelijkheid Dringendheid Algemene beoordeling door een groep van deskundigen > 5000 EUR (5) > 4000 EUR (4) > 3000 EUR (3) (deel dat de gemeente bijdraagt) > 2000 EUR (2) > 1000 EUR (1) > 0 EUR (0) Verschil tussen wat NODIG is voor een jeugdlokaal en wat WENSELIJK is Deze groep deskundigen bestaat uit de deskundige gebouwen van de technische dienst, de diensthoofden van de dienst milieu en ruimtelijke ordening, een afvaardiging van de brandweer en het diensthoofd van de jeugddienst en de schepen van jeugd als waarnemend. Jeugdwerkinitiatieven die voor hun lokalen een overeenkomst hebben afgesloten bij het gemeentebestuur, komen sowieso onderaan de rangschikking. Bedoeling blijft om tegen 31 jan 2011 de dossiers te verzamelen. De beginrangschikking wordt voorgelegd op de jeugdraad waarna een advies m.b.t. de dossiers volgt. Op basis van dit advies neemt het CBS de uiteindelijke beslissing. De uitbetaling gebeurt in 2 fasen: 60% na de goedkeuring van het dossier door het CBS. De overige 40% verkrijgt men na het inleveren van de bewijsstukken. Indien de kosten van de uitvoering lager zijn dan het geraamde bedrag, wordt het verschil in mindering gebracht. Wie gaat een dossier binnenbrengen? Lukt het opstellen ervan? JH Den Halm wil eerst de kleinere zaken op orde, vb herstelling raam en deur (cfr. schrijven tav de gemeente samen met De Mispel) KLJ Oppuurs geeft aan dat ze de eerste 10jaar geen grote werken plannen Chiro Oppuurs zou hun zolder willen aanpakken (isolatie, ) maar ziet dit eerder voor 2012 Jongens Lippelo hebben plannen om nog een bergruimte achteraan bij te bouwen (zij zouden hier geen vergunning voor nodig hebben aangezien het over een beperkt aantal m² gaat). Zij hebben hier ook reeds gesprekken met Rudy Riquier, schepen van de technische dienst, over gehad. Zij zullen werk maken van het dossier om dit binnen te brengen.

4 Meisjes SA zijn er nog niet helemaal uit of ze nog willen investeren omdat ze op termijn eventueel moeten verhuizen. Misschien brengen zij nog een aanvraag binnen ter verbetering van het sanitair. Aankoop nieuwe speeltoestellen 2011 Welke richting willen we in 2011 uit? Hoekje ingericht voor jongeren / hangplek / lummelhoek Óf Uitbreiding Broekstraat Lippelo = op oudsten gericht Zie voorbeelden. De JR leden vinden het inrichten van een hangplek, o.b.v. de duurzame voorbeelden, te duur voor wat het maar is, beter investeren in de speeltuinen Broekstraat in Lippelo in 2011 De speeltuin wordt wel vaak gebruikt: school, chiro, Een goede goal! Waar het klimrek stond, is het nu een beetje een gevaarlijke situatie nog in het voorjaar zal dit worden opgevolgd met o.a. opnieuw gras zaaien Er wordt afgesproken om met de JD + afgevaardigden chiro eens samen te zitten. Ook iemand van Libos kan worden uitgenodigd. Bieshuizen te Oppuurs: De speeltuin wordt goed gebruikt en is ook dik in orde, met de speeltoestellen die er nu staan, kan de speeltuin zeker een tijdje verder Misschien is het toch beter om terug te investeren in een 2 de locatie? 3. Brandveiligheid jeugdlokalen: stand van zaken Den Halm, Selamjongeren en Chiro Oppuurs hebben in 2010 goed gebruik gemaakt van de beschikbare middelen. De overige centen worden besteed aan: Brandveiligheidsbox voor JWI en Brandveilige decordoeken: voorstel tot 6 doeken van 5m met ogen er in Het einde van het project betekent niet dat er geen aandacht meer naar dit thema moet gaan. We plannen sowieso nog bij het begin van het nieuwe werkjaar een sensibiliseringsactie, gepaard met een brandblusapparaatoefening. We bekijken de mogelijkheid om de brandblusapparaten van de JWI en mee te laten keuren bij de gezamenlijke keuring van de gemeente 1) Hoe doen jullie dit nu? 2) Over hoeveel apparaten gaat het? Sommigen menen dat dit mee in het contract zit bij de firma waar de aankoop gebeurde, anderen weten het niet zo goed iedereen kijkt dit na en geeft de JD een seintje

5 4. Sint-Amands fuift Op het CBS van 23 november 2011 werd opnieuw over fuiven in SA gesproken met als antwoord: Het college van burgemeester en schepenen heeft zijn oor te luister gelegd bij verschillende partijen, heeft alle adviezen verzameld en is tot onderstaande eindconclusie gekomen. Gemeenten Bornem, Puurs, Sint-Amands en de politiezone Klein-Brabant zijn reeds enkele jaren geleden een gemeenschappelijk fuifbeleid overeengekomen. Het college van burgemeester en schepenen verkiest het blijven volgen van die intergemeentelijke afspraken en wil het zo al fragiele evenwicht binnen Klein-Brabant niet bemoeilijken. Het gemeentebestuur wil zeker samen met de politie fuiforganisatoren blijven ondersteunen in het streven naar een goed en positief fuifklimaat en fuifmogelijkheden binnen de gemeente. Het voorstel om fuifstewards in te zetten werd niet weerhouden. Men is wel bereid om na te gaan of het einduur van de muziek van fuiven in de gemeentelijke sporthal kan verlaat worden naar 04.00u in het kader van eenvormigheid in sporten evenementenhallen (SEH Puurs, cc. Ter Dilft). De schepen benadrukt nog dat het niet evident is om in elke deelgemeente te blijven fuiven en dat het gemeentebestuur zich inzet om dit zeker mee te ondersteunen (cfr. Zoektocht naar nieuwe feestzaal met fuifmogelijkheden ten gevolge van geruchten rond sluiting zaal Plaza, inmenging bij parochiezaal Lippelo waarbij er bijna niet meer mocht gefuifd worden nadat de zaal werd verfraaid, ). Op 20 januari volgt een overleg met de opstellers van de Nota Fuiven, de leden van het college van burgemeester en schepenen en een afvaardiging van de politie. Een aantal standpunten zullen worden verduidelijkt. Een terugkoppeling naar de jeugdraad volgt. De JR leden vinden de motivatie toch erg beperkt, zeker na alle moeite en tijd die in de nota fuiven werd gestoken door de opstellers ervan. 5. Koetjes & Kalfjes Feedback verkeerssituaties Uit JR van 18/11/2010: 1) Fietspad N17 tussen Lippelo en Sint-Amands wordt als gevaarlijk en slecht onderhouden beschouwd. 2) Aan de kruising Nijven / Pandgatheide wordt op het fietspad een donker gat gecreëerd doordat de verlichtingspalen aan de andere kant van de straat staan. Indien een auto Nijven wil inslaan heeft deze geen goed zicht op de tegemoetkomende fietsers. 3) Aan het kerkhof van Oppuurs kunnen bussen en camions door de wegversmalling niet goed door zodat zij een stuk op het fietspad rijden. De jeugdraadleden merken ook op dat er soms zelfs auto s zijn die langs de andere kant van de wegversmalling rijden. Antwoord: 1) Dit is een probleem dat reeds langer gekend is en waarvoor vanuit de gemeente in het verleden reeds de nodige contacten met de hogere bevoegdheden werden gelegd. Er werd opnieuw een schrijven gericht vanuit de jeugdraad aan zowel

6 - het Kabinet van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken - het Kabinet van de Vlaamse minister-president - de Vlaamse Overheid, Agentschap Wegen en Verkeer 2) De situatie werd door de TD en Eandis bekeken: de verlichting staat daar momenteel wel goed gepositioneerd. De betonpaal met de lamp staat pal op het kruispunt, in het midden van de T. Ook staat er al een zwaardere lamp op die paal en gezien het feit dat daar praktisch geen bomen rond het kruispunt staan is er daar een goede lichtverdeling. Het is wel mogelijk om het bestaande verlichtingstoestel met geel licht (GZ/91W) te vervangen door een nieuw verlichtingstoestel met wit licht (Saffier 2/150W). Hierdoor zal het kruispunt beter verlicht worden en als het kruispunt dan verlicht wordt met wit licht valt het voor automobilisten beter op dat ze een kruispunt naderen. De aanpassing zou gebeuren tijdens het eerste standaardonderhoud. 3) Deze situatie wordt verder bekeken. Momenteel wordt het voorstel onderzocht om het fietspad op te schuiven zodat de weg breder wordt. Bussen en camions krijgen zo meer ruimte om te passeren. Feedback variapunten Uit JR van 18/11/2010: 1) Chiro Oppuurs brengt het drainageprobleem in de achterliggende wei opnieuw ter sprake. Kan de gemeente dit verder bekijken? 2) Er staan 2 bomen naast het KLJ-lokaal: de wortels van de dichtstbijzijnde boom doen de muur barsten Kan deze boom verwijderd worden? Antwoord: 1) Het gaat om een veld in eigendom van een privépersoon. De gemeente kan niet tussenkomen. Terugvallen op de afspraken tussen de chiro en de eigenaar. 2) De TD is het probleem gaan bekijken en stelt vast dat de barsten niet het gevolg zijn van de wortels maar door natuurlijke zetting van de grond. De KLJ kan ten allen tijde dit probleem verder rechtstreeks bespreken met de TD. Plakbord thv kerkhof Oppuurs Na de nieuwe inrichting van het kerkhof van Oppuurs dient het plakbord nog een nieuw plaatsje te krijgen. Voorstel: zie foto. Kan de jeugdraad zich hierin vinden? Ja, misschien is het ook mogelijk om een V te installeren zodat de affiches ook van de andere kant zichtbaar zijn? Nog eens alles op een rijtje veranderingen: Plakpaal Lippelo wordt vervangen door een 2 plakborden in V Een extra bord aan de sporthal Terugplaatsen van bord aan het kerkhof van Oppuurs (eventueel in V) Na herinrichting fietspad Wilgenweg / spoorovergang extra bord aan de Waggel

7 Materiaal via MaMa Mogelijkheid om veel materiaal in 1x te bestellen. TD zal het materiaal ophalen en tot Sint-Amands brengen. Zie voor alle info Vanaf 21 februari nieuwe materiaallijst online Deadline om te bestellen: maandag 4 april om 23.59u Levering midden juni Duidelijk naam vereniging vermelden + Sint-Amands DEMOdagen = kennismaken met materiaal op 4 en 5 maart te Geel + 17 en 18 maart te Deinze Doorgeven aan JD wie al dan niet hier gebruik van gaat maken EHBO De JR leden vinden een EHBO-vorming nog steeds interessant en dit vooral voor de nieuwe leiding. We kiezen ervoor om dit voor de kampvoorbereidingen en de examens te laten doorgaan. Voorstel datum: woe 1 juni om 19u30 We zullen dit jaar werken met voorinschrijvingen, zodat we zeker zijn van de opkomst. Een herinneringsmail volgt, maar uiterlijk een seintje geven tegen maandag 30 juni aan de JD. 6. Nieuws vanuit de gemeente - Er werd een ontwerper aangesteld voor de Winkelstraat en een stukje van De Valk - Er werd een ontwerper aangesteld voor heraanleg van de Kaai - Er is een aangepast reglement voor de cultuurprijsuitreiking. Ken jij een persoon, vereniging of amateurkunstenaar die zich in 2010 op socio-cultureel vlak verdienstelijk gemaakt heeft? Draag hen dan voor voor de Cultuurprijs socio-cultureel via de cultuurdienst. - De prijzen voor het huren van de gemeentelijke lokalen zijn lichtjes omhoog gegaan. Toch blijft het erg voordelig voor verenigingen om een lokaal af te huren: Ontmoetings- of vergaderruimte van het Dorpshuis De Leeuw in Sint-Amands Feestzaal van het Dorpshuis De Leeuw in Sint-Amands Vergaderruimte links op de 1 ste verdieping van het Dorpshuis De Baronie in Oppuurs Het Veerhuis in Sint-Amands 62 EUR / 2 weekends + verbruikskosten (meterstanden) 15 EUR / dagdeel 150 EUR / jaar (abonnement) 25 EUR / dag EUR 397 EUR / jaar energie (abonnement) EUR / dagdeel 150 EUR / jaar (abonnement) 124 EUR / maand - De gemeente heeft EUR begroot voor de aankoop van een nieuwe feestzaal met fuifmogelijkheid in deelgemeente SA. Er is geen verplichting dat fuiven hier moéten doorgaan.

8 7. Data activiteiten: wat is er al geweten? 29jan SK is Burning SK Sint-Amands 4febr Aspifuif Chiro Oppuurs 19febr Pimp my Party Chiro SA 19febr Italiaanse dag Chiromeisjes Lippelo 26febr Beat my love 2 KLJ 6maa 70-jarig bestaan Chiromeisjes Lippelo 13maa Voorrondes Kunstbende Jeugddienst Bornem 18maa Bierken en Barbie fuif Chiro Oppuurs 19maa Bierken en Comedy Chiro Oppuurs 8. Rondvraag - Jongens Lippelo stellen de vraag naar hoe het zit met hun sanitaire blok? De toewijzing voor een aannemer zou immers reeds in 2007 gebeurd zijn. De werken werden echter niet correct uitgevoerd. Er werd reeds verschillende malen contact gezocht en de ingebrekestelling werd verzonden. De aannemer zou nu toch nog de nodige aanpassingen komen doen en dit in het voorjaar van Hierna kunnen onze werkmannen pas starten met het sanitair gedeelte. Dit dient echter eerst nog ingepland te worden. - Meisjes Sint-Amands stellen de vraag naar de toekomst van hun lokalen. Antwoord van de Schepen: Zonnebloem, de school, heeft een masterplan opgemaakt waarin een visie staat op hun infrastructuurnoden voor de toekomst. Omdat de chirolokalen daarin staan als 'in laatste fase, ten vroegste binnen jaar, mogelijk in te richten als lokalen voor de school' heb ik vernomen dat de parochie (nl. Guido Brusselmans) met jullie VB contact heeft opgenomen om te vertellen dat de chiro zich niet ongerust hoefde te maken, ze jullie niet zullen wegjagen én als er een andere locatie zou nodig zijn, ze jullie een mogelijkheid zouden aanbieden. Er zou ook een overlegmoment plaatsvinden. Ondertussen volgen we vanuit gemeentelijke hoek deze materie ook én, zoals we altijd al gezegd hebben, áls er concrete bouwplannen zouden zijn, zal de gemeente nagaan hoe ze jullie financieel kan ondersteunen. - De vraag wordt gesteld waarom er geen subsidies kunnen voorzien worden voor de gewestwerking Klab Ant van de chiro? Feedback volgt. - Jongens Oppuurs doen het voorstel naar de andere jeugdverenigingen om samen, in de 3 deelgemeenten, vergaderingen met de buurt rond het thema fuiven te organiseren. Men wil graag zelf in dialoog gaan met de buurtbewoners van de fuiflocaties en bekijken waar er precies problemen zijn. Men wil de huidige situatie bespreken en bekijken waar zowel jeugdverenigingen als buurtbewoners verbeteringen zien om samen tot een standpunt te komen. Het huidige einduur van de muziek zal ook aan bod komen. Ook de bestuursleden zullen worden uitgenodigd. Bedoeling is dat elke jeugdvereniging een 2-tal personen afvaardigt om in een werkgroep deze buurtvergaderingen voor te bereiden. Chirojongens Oppuurs vragen of iedereen dit op zijn leidingploeg kan bespreken. Volgende jeugdraad Datum Uur Locatie Donderdag 03/03/2011 Jeugdraad 19.30u Chiro Oppuurs Woensdag 01/06/2011 EHBO (inschrijven!) 19.30u Raadzaal gemeentehuis

9

Nog steeds op zoek naar nieuwe jeugdraadvoorzit(s)ter Kandidaten? Suggesties?

Nog steeds op zoek naar nieuwe jeugdraadvoorzit(s)ter Kandidaten? Suggesties? Verslag jeugdraad 15.03.2012 Aanwezig - Els Op de Beeck Jeugddienst Sint-Amands els.opdebeeck@sint-amands.be - Kenneth De Schutter KLJ Oppuurs - Kristof Jacobs KLJ Oppuurs - Dylan Kaekelbergh KLJ Oppuurs

Nadere informatie

Nog steeds op zoek naar nieuwe jeugdraadvoorzit(s)ter Kandidaten? Suggesties?

Nog steeds op zoek naar nieuwe jeugdraadvoorzit(s)ter Kandidaten? Suggesties? Verslag jeugdraad 10.11.2011 Aanwezig - Els De Smedt Schepen voor jeugd els.desmedt@sint-amands.be - Els Op de Beeck Jeugddienst Sint-Amands els.opdebeeck@sint-amands.be - Kenneth De Schutter KLJ Oppuurs

Nadere informatie

Nog steeds op zoek naar nieuwe jeugdraadvoorzit(s)ter Kandidaten? Suggesties?

Nog steeds op zoek naar nieuwe jeugdraadvoorzit(s)ter Kandidaten? Suggesties? Verslag jeugdraad 03.03.2011 Aanwezig - Els De Smedt Schepen voor jeugd els.desmedt@sint amands.be - Els Op de Beeck Jeugddienst Sint Amands els.opdebeeck@sint amands.be - Marie Mignolet Chiromeisjes Oppuurs

Nadere informatie

Nog steeds op zoek naar nieuwe jeugdraadvoorzit(s)ter Kandidaten? Suggesties?

Nog steeds op zoek naar nieuwe jeugdraadvoorzit(s)ter Kandidaten? Suggesties? Verslag jeugdraad 05.05.2011 Aanwezig - Els De Smedt Schepen voor jeugd els.desmedt@sint-amands.be - Els Op de Beeck Jeugddienst Sint-Amands els.opdebeeck@sint-amands.be - Marie Uytterlinde Chiromeisjes

Nadere informatie

Nog steeds op zoek naar nieuwe jeugdraadvoorzit(s)ter Kandidaten? Suggesties?

Nog steeds op zoek naar nieuwe jeugdraadvoorzit(s)ter Kandidaten? Suggesties? Verslag open jeugdraad 04.10.2012 Aanwezig - Els Op de Beeck Jeugddienst Sint-Amands els.opdebeeck@sint-amands.be - Els De Smedt Schepen voor jeugd els.desmedt@sint-amands.be - Tom De Bleser Chiro Lippelo

Nadere informatie

De secretaris verwelkomt iedereen. Het verslag van de vorige vergadering op 30/01/2014 wordt goedgekeurd.

De secretaris verwelkomt iedereen. Het verslag van de vorige vergadering op 30/01/2014 wordt goedgekeurd. Verslag jeugdraad 20/03/2014 Aanwezig - Joris Croket Jeugddienst Sint-Amands joris.croket@sint-amands.be - Diete De Smet Chirojongens Sint-Amands - Ruben Vantomme Chirojongens Sint-Amands - Benjamin Helsen

Nadere informatie

De jeugdraad is op zoek naar een jeugdraadvoorzit(s)ter Kandidaten? Suggesties? Laat van je horen!

De jeugdraad is op zoek naar een jeugdraadvoorzit(s)ter Kandidaten? Suggesties? Laat van je horen! Verslag jeugdraad 19/09/2013 Aanwezig - Joris Croket Jeugddienst Sint-Amands joris.croket@sint-amands.be - Bernd Van Den Bossche Chirojongens Sint-Amands - Jens De Laet Chirojongens Sint-Amands - Cedric

Nadere informatie

Nog steeds op zoek naar nieuwe jeugdraadvoorzit(s)ter Kandidaten? Suggesties?

Nog steeds op zoek naar nieuwe jeugdraadvoorzit(s)ter Kandidaten? Suggesties? Verslag jeugdraad 21.02.2013 Aanwezig Joris Croket Jeugddienst Sint-Amands joris.croket@sint-amands.be Bart de Schutter Schepen voor jeugd bart.deschutter@sint-amands.be Lien Lanckpaep Chiromeisjes Sint-Amands

Nadere informatie

Verslag jeugdraad 20/11/2014

Verslag jeugdraad 20/11/2014 Verslag jeugdraad 20/11/2014 Aanwezig - Tom De Bleser Jeugdraadvoorzitter tom.de.bleser@gmail.com - Bart De Schutter Schepen voor jeugd bart.deschutter@sint-amands.be - Joris Croket Jeugddienst Sint-Amands

Nadere informatie

Richtlijnen voor het gebruik van de gemeentelijke infoborden

Richtlijnen voor het gebruik van de gemeentelijke infoborden Richtlijnen voor het aanplakken van affiches en het plaatsen van publiciteitsborden Richtlijnen voor het gebruik van de gemeentelijke infoborden Meer info: Communicatiedienst L. Van der Looystraat 10 2890

Nadere informatie

JEUGDRAAD ZINGEM ALGEMENE VERGADERING

JEUGDRAAD ZINGEM ALGEMENE VERGADERING JEUGDRAAD ZINGEM ALGEMENE VERGADERING 14 december 2013 10u KSA-lokaal AANWEZIGHEDEN aanwezige leden: Tom, Merel, Ben, Annelies, Jan aanwezige waarnemers: Kathleen, Gerrit verontschuldigd: Elissa, Kim,

Nadere informatie

Verslag Jeugdraad 20 Mei 2008 - Domein van Perk-

Verslag Jeugdraad 20 Mei 2008 - Domein van Perk- Verslag Jeugdraad 20 Mei 2008 - Domein van Perk- Aanwezig: Verontschuldigd: 1. Goedkeuring + overloop vorig verslag: 2.Evaluatie Jeugdnamiddag: 3.Brandveiligheid vorming: Jurgen Bal (JC Blizzard) Robby

Nadere informatie

Jeugdraad 18 november 2010 ALGEMENE VERGADERING VERSLAG

Jeugdraad 18 november 2010 ALGEMENE VERGADERING VERSLAG Jeugdraad 18 november 2010 ALGEMENE VERGADERING VERSLAG Aanwezig: Thomas Desmet (voorzitter/open Jeugdwerk), Jefferie Maes (Open Jeugdwerk), Anaïs Gevaert (Chiro Kanjo), Marlies Nachtergaele (Chiro Kanjo),

Nadere informatie

Aanwezig: JH Guuk, Scouts Oetingen, KLJ Strijland, Chiro Windekind, Chiro Uidekrij, Scouts Gooik, Evelyne Schoukens (voorzitter)

Aanwezig: JH Guuk, Scouts Oetingen, KLJ Strijland, Chiro Windekind, Chiro Uidekrij, Scouts Gooik, Evelyne Schoukens (voorzitter) Jeugdraad 25/01/2014 Aanwezig: JH Guuk, Scouts Oetingen, KLJ Strijland, Chiro Windekind, Chiro Uidekrij, Scouts Gooik, Evelyne Schoukens (voorzitter) Verontschuldigd: Chiro Were Di, Chiro Kester Verslag:

Nadere informatie

SUBSIDIEFORMULIEREN 2015 TOELAGEN JEUGDHUIZEN (WERKJAAR 1/01/14 31/12/14)

SUBSIDIEFORMULIEREN 2015 TOELAGEN JEUGDHUIZEN (WERKJAAR 1/01/14 31/12/14) SUBSIDIEFORMULIEREN 2015 TOELAGEN JEUGDHUIZEN (WERKJAAR 1/01/14 31/12/14) Gelieve deze subsidieformulieren zorgvuldig en duidelijk ingevuld terug te bezorgen op de jeugddienst voor 16 maart 2015. Na deze

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN Goedgekeurd door de gemeenteraad 27 oktober 2011 Art. 1. Toelagen inzake het volgen van kadervorming Art. 1.1. Binnen de betoelaging van de Vlaamse regering, volgens

Nadere informatie

8 september 2015 19.30u Scoutslokaal

8 september 2015 19.30u Scoutslokaal JEUGDRAAD ZINGEM ALGEMENE VERGADERING 8 september 2015 19.30u Scoutslokaal AANWEZIGHEDEN aanwezige leden: KSA: Jeroen, Kristof & Ann-Sophie SCOUTS: Anke KLJ: Kim, Tom & Elissa Speelplein: / aanwezige waarnemers:

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 BADSTAD 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2015 Belangrijk :

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een lokalentoelage

Aanvraagformulier voor een lokalentoelage Aanvraagformulier voor een lokalentoelage Dit formulier dient om toelagen aan te vragen volgens het gemeentelijk subsidiereglement jeugdwerk in Maasmechelen, goedgekeurd door de gemeenteraad in haar zitting

Nadere informatie

gemeentelijke jeugdraad bestuursvergadering

gemeentelijke jeugdraad bestuursvergadering gemeentelijke jeugdraad bestuursvergadering Kopie aan: WIE VOOR WAT OK/NOK BESTUURSVERGADERING JEUGDRAAD Vergadering van 19/12/2013 in de Chiro-lokalen Leden Bert Verstraete Hans

Nadere informatie

2 september 2014 18.30u. voormalige pastorij

2 september 2014 18.30u. voormalige pastorij JEUGDRAAD ZINGEM ALGEMENE VERGADERING 2 september 2014 18.30u. voormalige pastorij AANWEZIGHEDEN aanwezige leden:, Anke, Merel, Kristof, Tom, Kim, Elissa, Debbie aanwezige waarnemers: Gerrit, Mieke verontschuldigd:

Nadere informatie

Jeugdraad 2 december 2013

Jeugdraad 2 december 2013 Jeugdraad 2 december 2013 Aanwezig: Stijn De Winter Plectrum Nele D hondt Chiro Windeke Frode Lefevre Plectrum Wouter Waeytens Pallieter Sara De Clercq Margot Van Melkebeke Maxim Defrance Jasper Begyn

Nadere informatie

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren. 4 december 2014 VERSLAG

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren. 4 december 2014 VERSLAG Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren 4 december 2014 VERSLAG Aanwezige bestuursleden: Van Bastelaere Pieter (voorzitter), De Meulemeester Ingeborg (schepen), De Block Neel (secretaris),

Nadere informatie

Jeugdraad 9 februari 2015

Jeugdraad 9 februari 2015 Jeugdraad 9 februari 2015 Aanwezig: Frauke, Ines, Nick, Karel, Kato, Jasmine, Leen, Fedra, Niels, Tibo Van Geijn, Lenja Verontschuldigd: Evie Wuytack, Michiel, Sanne, Ruben DC Afwezig 1. Goedkeuring vorig

Nadere informatie

Informatie brochure Obligatielening. VZW Bochizon. Voor de bouw van nieuwe chirolokalen voor chiro Zonderschot in de Withofstraat.

Informatie brochure Obligatielening. VZW Bochizon. Voor de bouw van nieuwe chirolokalen voor chiro Zonderschot in de Withofstraat. Informatie brochure Obligatielening VZW Bochizon Voor de bouw van nieuwe chirolokalen voor chiro Zonderschot in de Withofstraat. Inhoud: 1) De reden van deze obligatielening 2) Kenmerken van de renteloze

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies nummer 06/04 van de Vlaamse Jeugdraad, gegeven op 1 februari 2006;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies nummer 06/04 van de Vlaamse Jeugdraad, gegeven op 1 februari 2006; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de besluiten van de Vlaamse Regering van 12 september 2003 ter uitvoering van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering

Nadere informatie

Langemark-Poelkapelle

Langemark-Poelkapelle Langemark-Poelkapelle Jeugdraad 9 november 2013 @ De Flodder + andere lokalen Voorzitter Jeugdschepen Jeugdconsulente Chiro Lange Jo De Flodder Chiro-KSA Poelkapelle Moeder Baekelandt KLJ Langemark KSA

Nadere informatie

Vak bestemd voor de administratie Dossier ontvangen door: Aanvraagformulier binnengekomen:

Vak bestemd voor de administratie Dossier ontvangen door: Aanvraagformulier binnengekomen: AANVRAAGFORMULIER EVENEMENT/ACTIVITEIT OP PBLZB/1/7 Elke activiteit of evenement op het openbaar domein (straten, pleinen, parkings, ) of die impact heeft op het openbaar domein (vb. grote fuiven, evenementen,

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER VAN EEN FEEST, FUIF OF EVENEMENT IN EEN ZAAL, EEN TENT OF IN OPENLUCHT

MELDINGSFORMULIER VAN EEN FEEST, FUIF OF EVENEMENT IN EEN ZAAL, EEN TENT OF IN OPENLUCHT uw kenmerk ons kenmerk datum uw contactpersoon telefoonnummer bijlage(n) Isabelle De Gauquier 054 51 61 60 feest- en fuifreglement isabelle.degauquier@galmaarden.be MELDINGSFORMULIER VAN EEN FEEST, FUIF

Nadere informatie

Reglement subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven in het kader van het jeugdwerkbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2013

Reglement subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven in het kader van het jeugdwerkbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2013 Reglement subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven in het kader van het jeugdwerkbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2013 Artikel 1 Met ingang van 1 januari 2014 kunnen alle jeugdwerkinitiatieven

Nadere informatie

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Ontvangstdatum Dossiernummer *Vakken voorbehouden voor de administratie Het aanvraagformulier dient afgegeven te worden tegen ontvangstbewijs

Nadere informatie

EVENEMENTEN TE KAPRIJKE MELDINGSFORMULIER

EVENEMENTEN TE KAPRIJKE MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN TE KAPRIJKE MELDINGSFORMULIER Dit formulier moet tenminste: Voor evenementen die op de openbare weg en/of openbare terreinen plaatsvinden, en voor evenementen die in openlucht of in tenten

Nadere informatie

Aanvraag Startsubsidie

Aanvraag Startsubsidie Aanvraag Startsubsidie Dit formulier 6 maand na de start van het jeugdwerkinitiatief, bezorgen aan het College van Burgemeester en Schepenen T.a.v. De gemeentelijke jeugddienst Grote Markt 1 9060 Zelzate

Nadere informatie

Verslag infomoment verbouwing KMSKA 19-04-2011 om 19 u Auditorium Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen

Verslag infomoment verbouwing KMSKA 19-04-2011 om 19 u Auditorium Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen Verslag infomoment verbouwing KMSKA 19-04-2011 om 19 u Auditorium Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen Uitgenodigd: buren (5.261) & leden districtsraad Antwerpen (34) Informatie over het infomoment

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN gemeente Vleteren

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN gemeente Vleteren AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN gemeente Vleteren Aandacht: De aanvraag moet ten laatste 30 dagen op voorhand ingediend worden Naam evenement: Datum: 1. Organisator van de activiteit Naam van de organisatie

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 27/07/2009 2. Verkeer en mobiliteit. Gemeentelijke verkeerscommissie. Opsplitsing van deze adviesraad in inspraakorgaan

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE JEUGDRAAD

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE JEUGDRAAD VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE JEUGDRAAD D.D. 23 FEBRUARI 2010 * Aanwezige stemgerechtigde jeugdraadsleden: Busschodts Maaike, De Winter Sofie, Koninckx Stan, Mols Jacob, Peeters Hannes, Pelgrims Laura,

Nadere informatie

Help! Ik organiseer...

Help! Ik organiseer... Organisatiegids - Subsidiewijzer versie 2015 Help! Ik organiseer... Gemeente Elsene Diensten en schepen Nederlandstalige Aangelegenheden en Wijkleven Schepen Maite Morren Vooraf Onder de noemer RE:SACE

Nadere informatie

Reglement rentearme leningen

Reglement rentearme leningen Reglement rentearme leningen Reglement van Stad Zottegem voor het toekennen van rentearme leningen voor jeugdwerkinfrastructuur bij erkende plaatselijke jeugdwerkinitiatieven en erkende sportverenigingen

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN

MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN Bestemd voor de Burgemeester Wie een evenement of fuif wil organiseren, moet dit MINSTENS 2 MAANDEN VOORAF melden aan de burgemeester. Een antwoord volgt binnen de

Nadere informatie

Thermografie als opvolging voor energiescans

Thermografie als opvolging voor energiescans Thermografie als opvolging voor energiescans Evaluatie energiescans Eandis Voorstel thermografie: intern overleg Onderzoek markt + demo verdeler Opmaken reglementen retributie en premie Aankoopprocedure

Nadere informatie

http://kampenhout.ticketgang.eu/

http://kampenhout.ticketgang.eu/ Beste ouders, De zomerperiode komt dichterbij. U bent waarschijnlijk volop aan het denken welke zinvolle invulling u kan aanbieden aan uw kinderen. Met deze brochure wil uw gemeente Kampenhout heel graag

Nadere informatie

Meldingsformulier van een fuif/evenement in een zaal of in een tent

Meldingsformulier van een fuif/evenement in een zaal of in een tent Meldingsformulier van een fuif/evenement in een zaal of in een tent 2 Meldingsformulier Mevrouw, Mijnheer, Het meldingsformulier voor de organisatie van een evenement/fuif op../../.. wordt door de burgemeester

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

Langemark-Poelkapelle

Langemark-Poelkapelle Langemark-Poelkapelle Jeugdraad 25 agustus 2015 @ Gemeentehuis Voorzitter Jeugdschepen Jeugdconsulent Chiro Lange Jo Chiro Lange Jo Chiro Ixagodo Chiro Ixagodo De Flodder De Flodder Chiro-KSA-Poelkapelle

Nadere informatie

Hoe kondigen ze dit aan in Niel?

Hoe kondigen ze dit aan in Niel? Project "De Schelp" Dit ultra modern appartementsgebouw van 67 appartementen, vlak naast de Rupel, heeft een fenomenaal zicht en beschikt over een ondergrondse parkeergarage voor ongeveer een 90-tal plaatsen.

Nadere informatie

C:\Users\kristien.dhondt\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\XXC8AEEM\aanpassing reglement subsidiëring

C:\Users\kristien.dhondt\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\XXC8AEEM\aanpassing reglement subsidiëring REGLEMENT SUBSIDIËRING VAN JEUGDRAAD EN JEUGDVERENIGINGEN (GR MEI 2008) 1 AANPASSING SUBSIDIEREGLEMENT 1994 1. WIE WORDT GESUBSIDIEERD? Artikel 1. Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd

Nadere informatie

Dorpsraad Velp 2015 Pagina 1. Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp. Datum: Maandag 26 oktober 2015

Dorpsraad Velp 2015 Pagina 1. Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp. Datum: Maandag 26 oktober 2015 Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp Datum: Maandag 26 oktober 2015 Aanwezig: Afwezig: Agenda René, Hans, Marieke, Harald, Hans L, Robert Jack, Jochem, Suzanne 1 Opening 2 Mededelingen/ingekomen stukken

Nadere informatie

JEUGDWERK IN DE GEMEENTE

JEUGDWERK IN DE GEMEENTE JEUGDWERK IN DE GEMEENTE Je eenheid ontvangt van de stad of gemeente een hoop ondersteuning en subsidies. Het gemeentelijk beleid bepaalt welke ondersteuning er voorzien is en welke subsidies verdeeld

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING VAN 12 NOVEMBER 2011

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING VAN 12 NOVEMBER 2011 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING VAN 12 NOVEMBER 2 Aanwezig: Robbe Bleuzé (KSA-DB), Annelies Neirinck (DB), Tom Depypere (Chiro St.- Michiel-DB), Evi Duyvejonck (Jeugddienst), Pieter Defoor (KSJ-DB), Jolien

Nadere informatie

Erkennings- en subsidiereglement voor het plaatselijk jeugdwerk

Erkennings- en subsidiereglement voor het plaatselijk jeugdwerk StadLier Erkennings- en subsidiereglement voor het plaatselijk jeugdwerk Algemene bepalingen Erkenningsvoorwaarden Werkingssubsidie Kadervorming Subsidie voor plaatselijke vormings- en informatieprojecten

Nadere informatie

Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015

Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015 Gemeente Maldegem Gemeentehuis Marktstraat 7 9990 Maldegem Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015 OPENBARE ZITTING 1. LOKALE POLITIE - AGENDERING BIJ HOOGDRINGENDHEID: VACANTVERKLARING HOOFDINSPECTEUR INTERVENTIE/VERKEER

Nadere informatie

Aanvraag voor het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg

Aanvraag voor het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg Gemeentebestuur Sint-Laureins Adres: Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel: 09/218 76.40 Fax: 09/379.07.77 E-mail: logistiek@sint-laureins.be Datum: Behandelend ambtenaar: Dossier nr:.. Aanvraag voor

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS 1 Mededelingen van de voorzitter 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 8 september 2015. 3 Verzoekschrift

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING SECRETARIAAT

OPENBARE VERGADERING SECRETARIAAT Zoutleeuw, 21 november 2012 Mevrouw, Mijnheer, U wordt overeenkomstig artikel 20/21 van het Gemeentedecreet voor de eerste maal uitgenodigd tot het bijwonen der vergadering die ten stadhuize zal doorgaan

Nadere informatie

Verslag Jeugdraad 18 november 2008 - Scouts Perk Steenokkerzeel-

Verslag Jeugdraad 18 november 2008 - Scouts Perk Steenokkerzeel- Verslag Jeugdraad 18 november 2008 - Scouts Perk Steenokkerzeel- Aanwezig: Verontschuldigd: 1.Goedkeuring vorig verslag: 2.Evaluatie Brandveiligheid: 3.Infrastructuursubs idie: Robby Van Eycken (JH Echo)

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

Verslag Jeugdraad 4 maart 2009 - JH Echo te Steenokkerzeel-

Verslag Jeugdraad 4 maart 2009 - JH Echo te Steenokkerzeel- Verslag Jeugdraad 4 maart 2009 - JH Echo te Steenokkerzeel- Aanwezig: Robby Van Eycken (JH Echo) Arriane Vanhellemont (Chiro Perk) Simon Mattelé (Voorzitter) Ruben Buelens (Scouts Steenokkerzeel) Ben Buelens

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

JEUGDRAAD JABBEKE. zaterdag 6 juni 2015 jeugdlokalen Vrijetijdscentrum Jabbeke DOCUMENTEN

JEUGDRAAD JABBEKE. zaterdag 6 juni 2015 jeugdlokalen Vrijetijdscentrum Jabbeke DOCUMENTEN JEUGDRAAD JABBEKE zaterdag 6 juni 2015 jeugdlokalen Vrijetijdscentrum Jabbeke DOCUMENTEN STATUTEN GEMEENTELIJKE JEUGDRAAD Artikel 1. Begripsbepaling 1.1. Jeugd : onder jeugd wordt de beleidscategorie verstaan

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Fuiven in Wevelgem. Deze aanvraag moet minstens 2 maanden vóór aanvang van de activiteit ingediend worden!!

AANVRAAGFORMULIER Fuiven in Wevelgem. Deze aanvraag moet minstens 2 maanden vóór aanvang van de activiteit ingediend worden!! AANVRAAGFORMULIER Fuiven in Wevelgem Deze aanvraag moet minstens 2 maanden vóór aanvang van de activiteit ingediend worden!! Fuifloket jeugddienst Cultuurpad 1 8560 Wevelgem Tel: 056/433 553 william.devoldere@wevelgem.be

Nadere informatie

RETRIBUTIEREGLEMENT CULTUURCENTRUM T SCHALIKEN

RETRIBUTIEREGLEMENT CULTUURCENTRUM T SCHALIKEN RETRIBUTIEREGLEMENT CULTUURCENTRUM T SCHALIKEN Voor de berekening van de retributies wordt rekening gehouden met de categorie van de gebruiker(s). 1. Toepassing Vanaf 1/1/2014 en voor een termijn eindigend

Nadere informatie

Meldingsformulier van een fuif

Meldingsformulier van een fuif Meldingsformulier van een fuif IN TE VULLEN DOOR ORGANISATOR Gegevens fuif: Naam van de organiserende vereniging: Naam fuif: E-mail aanvrager: Datum van de fuif: Vindt de fuif plaats in: o een zaal: naam

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Nutsvoorzieningen. Eandis. Saneren van elektriciteits-

Nadere informatie

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 05.12.2013

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 05.12.2013 UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 05.12.2013 Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU, Regine VANWYNSBERGHE-ROORYCK,

Nadere informatie

Artikel 1 Dit reglement regelt het uitlenen van het materiaal door de gemeentelijke jeugddienst Sint-Pieters-Leeuw aan:

Artikel 1 Dit reglement regelt het uitlenen van het materiaal door de gemeentelijke jeugddienst Sint-Pieters-Leeuw aan: Artikel 1 Dit reglement regelt het uitlenen van het materiaal door de gemeentelijke jeugddienst Sint-Pieters-Leeuw aan: - categorie A: de erkende Leeuwse jeugdwerkinitiatieven en Leeuwse scholen (aanvraag

Nadere informatie

De notulen van het directiecomité IGEMO (781 ) d.d. 2 april 2015 worden unaniem goedgekeurd.

De notulen van het directiecomité IGEMO (781 ) d.d. 2 april 2015 worden unaniem goedgekeurd. Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 7 mei 2015 (783 ) Walter Horemans (voorzitter) Lucien Herijgers (1 ste ondervoorzitter) Greet Geypen (2 de ondervoorzitter) Ivan Blauwhoff (bestuurder)

Nadere informatie

VERSLAG KINDER- EN JONGERENRAAD

VERSLAG KINDER- EN JONGERENRAAD VERSLAG KINDER- EN JONGERENRAAD Woensdag 22 april - 12u. 13u. Raadzaal gemeentehuis 1. Voorstelling kinder- en jongerenraad Op dinsdag 21 april keurde de gemeenteraad de kinder- en jongerenraad goed. Dat

Nadere informatie

Aanvraag voor: AANVRAAGTERMIJN Respecteer de aanvraagtermijn AANVRAGER. OPDRACHTGEVER (invullen indien anders dan de aanvrager)

Aanvraag voor: AANVRAAGTERMIJN Respecteer de aanvraagtermijn AANVRAGER. OPDRACHTGEVER (invullen indien anders dan de aanvrager) pagina 1/6 GEMEENTEBESTUUR DE HAAN Gedeelte in te vullen door het bestuur Datum: Behandelend ambtenaar: Dossiernr.: / Aanvraag voor: - inname van het openbaar domein - het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen

Nadere informatie

De Zwevegemse subsidiereglementen Een kort overzicht!

De Zwevegemse subsidiereglementen Een kort overzicht! De Zwevegemse subsidiereglementen Een kort overzicht! Volg de aanwijzingen in deze brochure stap voor stap en kom zo tot een perfect subsidiedossier! We overlopen alle formulieren zodat je duidelijk weet

Nadere informatie

NOTULEN RAADSCOMMISSIE V 7 mei 2014

NOTULEN RAADSCOMMISSIE V 7 mei 2014 NOTULEN RAADSCOMMISSIE V 7 mei 2014 Aanwezig: Maarten Forceville, Debra De Greef, Tom Denon, Guido Claes, E. Van Eynde, B. Vandamme Waarnemend: Ruben Donceel, Karl Boumans Afwezig: Verontschuldigd: - De

Nadere informatie

Gelet op het advies van de gemeentelijke jeugdraad d.d. 2 oktober 2004;

Gelet op het advies van de gemeentelijke jeugdraad d.d. 2 oktober 2004; De gemeenteraad, Gelet op het decreet van 9 juni 1993 houdende de subsidiëring van gemeentebesturen en de Vlaamse gemeenschapscommissie inzake het voeren van een jeugdwerkbeleid gewijzigd op 6 juli 2003;

Nadere informatie

Verslag Jeugdraad 1 december 2015:

Verslag Jeugdraad 1 december 2015: Verslag Jeugdraad 1 december 2015: Aanwezig: Gabi (Voorzitter), Erik (Penningmeester), Wouter, Celine (Chiro Erps-Kwerps), Zoë, Janne, Michiel, Nils (Chiro Everberg), Tom en Jana (Scouts Kortenberg), Jens,

Nadere informatie

Gemeentebestuur Wichelen

Gemeentebestuur Wichelen Gemeentebestuur Wichelen Sociaal Huis Oud Dorp 2 9260 Wichelen - Tel. 052/43.24.22 Fax. 052/43.04.25 email : Ann.demeyer@wichelen.be Openinguren : van maandag tot vrijdag : van 8.00u tot 12.00u dinsdagavond

Nadere informatie

JEUGD. Provincieraadsbesluit van 26 juni 2014 in verband met de goedkeuring van het reglement 'Gebruik provinciale fuifbussen'

JEUGD. Provincieraadsbesluit van 26 juni 2014 in verband met de goedkeuring van het reglement 'Gebruik provinciale fuifbussen' 935 JEUGD Provincieraadsbesluit van 26 juni 2014 in verband met de goedkeuring van het reglement 'Gebruik provinciale fuifbussen' Gelet op het provinciedecreet; De provincieraad van Antwerpen, Overwegende

Nadere informatie

Historiek van de bouw van de nieuwe hemen 2004-2010

Historiek van de bouw van de nieuwe hemen 2004-2010 Historiek van de bouw van de nieuwe hemen 2004-2010 Sinds enkele jaren is het ledenaantal van onze Chiro zodanig gegroeid dat er niet genoeg plaats meer was. De oplossing op ons probleem klonk dan ook

Nadere informatie

Naam vereniging: Adres vereniging: Rekeningnummer vereniging: - - A. Aantal leden + leiding (1 punt / 3 leden of leiding met max.

Naam vereniging: Adres vereniging: Rekeningnummer vereniging: - - A. Aantal leden + leiding (1 punt / 3 leden of leiding met max. AANVRAAG WERKINGSTOELAGE JEUGDVERENIGINGEN JEUGDDIENST Jeugddienst Gravenplein 1 9120 Beveren Tel. 03 750 10 31 Fax 03 750 10 40 Contactpersoon: Jeroen Kersschot E-mail: jeroen.kersschot@beveren.be of

Nadere informatie

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT?

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? dienst co dienst informatie en feestelijkheden Zin in een activiteit in uw buurt? Wil je met je straat of buurt een activiteit organiseren? Dat kan! Het gemeentebestuur

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE JEUGDRAAD Algemene Vergadering 13.03.15

GEMEENTELIJKE JEUGDRAAD Algemene Vergadering 13.03.15 GEMEENTELIJKE JEUGDRAAD Algemene Vergadering 13.03.15 Aanwezig Kim Copejans (voorzitster), Jasmien Khouder (DB), Charlotte Peeters (DB), Michael Van Slycken (jeugddienst), Nele De Wilde (jeugddienst),

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDVERENIGINGEN ZOTTEGEM

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDVERENIGINGEN ZOTTEGEM Jeugddienst Zottegem SJC De Muze Beislovenstraat 4 9620 Zottegem tel/09 367 91 98 jeugddienst@zottegem.be SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDVERENIGINGEN ZOTTEGEM Reglement Dit reglement regelt de verdeling van de

Nadere informatie

Subsidiedossier zonne-installatie

Subsidiedossier zonne-installatie Milieudienst Femke Kennis Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier zonne-installatie Aanvraagformulier vind je op het einde van dit document Subsidiedossier

Nadere informatie

Burgemeester S. Vandenberghe

Burgemeester S. Vandenberghe DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Burgemeester S. Vandenberghe Dienst verkeer Volgnummer dossier 2 Onderwerp Verkeer en mobiliteit. Verbreden en verdiepen van het

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012

College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012 College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012 001 Milieu. Niet-ingedeelde muziekactiviteit. Reünieparty jeugdhuis Phoenix op 30 november 2012. Toelating. 002 Overheidsopdrachten. Kleine werken

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst secretariaat Volgnummer dossier 9 Onderwerp Overheidsopdrachten. Samenaankoop van elektriciteit en

Nadere informatie

DOSSIER PREMIE ZONNE-INSTALLATIES

DOSSIER PREMIE ZONNE-INSTALLATIES Gemeente Sint-Amands Milieudienst Kristin Moens Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 DOSSIER PREMIE ZONNE-INSTALLATIES Aanvraagformulier vind je op het einde

Nadere informatie

Verslag Algemene vergadering jeugdraad 30 april 2013 (Twidrio)

Verslag Algemene vergadering jeugdraad 30 april 2013 (Twidrio) Verslag Algemene vergadering jeugdraad 30 april 2013 (Twidrio) Aanwezig: Bestuur: Nils Devos, Veerle Moriau, Thomas Van Riet Chiro Negenmanneke: Esther Van Obbergen, Ruth Van Obbergen KLJ Vlezenbeek jongens:

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier 14 Onderwerp Gebouwen. Begraafplaats Priorij. Renovatie dienstengebouw

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN

MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN Bestemd voor de Burgemeester Wie een evenement wil organiseren, moet dit MINSTENS 3 MAANDEN VOORAF melden aan de burgemeester. Een antwoord volgt binnen de maand

Nadere informatie

Langemark-Poelkapelle

Langemark-Poelkapelle Langemark-Poelkapelle Jeugdraad 22 maart 2014 @ Moeder Baekelandt Voorzitter Jeugdschepen Jeugdconsulente Chiro Lange Jo Chiro Ixagodo De Flodder Chiro-KSA Poelkapelle Moeder Baekelandt KLJ Langemark KSA

Nadere informatie

Statuten gemeentelijk beweeg- en sportplatform

Statuten gemeentelijk beweeg- en sportplatform 1. Erkenning Statuten gemeentelijk beweeg- en sportplatform Artikel 1 De gemeente erkent en richt een gemeentelijk beweeg- en sportplatform op. De gemeenteraad en het College van burgemeester en schepenen

Nadere informatie

Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit

Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit DIS/APISID/09-04-2013 Dienst Internationale Samenwerking/Integratie Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 13 87 F 056 60 66 96 integratie@waregem.be

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD In Dentergem wordt een gemeentelijke culturele raad opgericht in uitvoering van het dekreet van 24 juli 1991 houdende de organisatie van het overleg en de inspraak

Nadere informatie

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Gemeente Sint-Laureins cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Inhoud ERKENNING...3 OPDRACHT EN DOELSTELLINGEN...3 AFSPRAKEN GEMEENTEBESTUUR...4 INFORMATIE-UITWISSELING EN OVERLEG...4 ADVIES VRAGEN...4 ADVIES

Nadere informatie

Verslag Jeugdraad 08/03/2010

Verslag Jeugdraad 08/03/2010 G em eentebestuur Laarne Dienst Vrij e T ijd & Jeugd Dorpstraat 2 9270 Laarne Tel. 09/365 46 27 Gsm. 0479/30 46 16 Fax. 09/366 29 70 E-mail: jeugd.cultuur@laarne.be www.laarne.be www.myspace.com/jeugddienstlaarne

Nadere informatie

Verslag van de beheerraad van de Overpeltse sportraad van 4 oktober 2011

Verslag van de beheerraad van de Overpeltse sportraad van 4 oktober 2011 Verslag van de beheerraad van de Overpeltse sportraad van 4 oktober 2011 Aanwezig : G. Janssen, voorzitter, R. Witters, P. Vandersanden,, J. Wilms, L. Swinnen, C. Grzesiak, L. Royackers, A. Loos, C. Rabijns,

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad

Verslag gemeenteraad Verslag gemeenteraad 20/04/2015 1. Opening, opmerkingen bij de notulen vorige gemeenteraad en loting van een voorstemmer. De gemeenteraad wordt officieel geopend door de burgemeester. Een voorstemmer wordt

Nadere informatie

*Welkom door de voorzitter; In het bijzonder Paul Drost die voor de eerste keer aanwezig is. Manon, Miranda, Marja en John hebben zich afgemeld.

*Welkom door de voorzitter; In het bijzonder Paul Drost die voor de eerste keer aanwezig is. Manon, Miranda, Marja en John hebben zich afgemeld. Notulen MR vergadering 15-12-2014 *Welkom door de voorzitter; In het bijzonder Paul Drost die voor de eerste keer aanwezig is. Manon, Miranda, Marja en John hebben zich afgemeld. *Notulen vorige vergadering

Nadere informatie

Brakelse verenigingen met gedreven & geëngageerde kandidaten voor de gemeentelijke adviesraden 2013-2018

Brakelse verenigingen met gedreven & geëngageerde kandidaten voor de gemeentelijke adviesraden 2013-2018 Gezocht Brakelse verenigingen met gedreven & geëngageerde kandidaten voor de gemeentelijke adviesraden 2013-2018 Inhoud Inleiding p. 4 Algemene info p. 5 Sportraad p. 6-7 Seniorenraad p. 8-9 Culturele

Nadere informatie

GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN

GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 april 2015 DATUM BESLISSING: 30 april 2015 DATUM BEKENDMAKING: 5 mei 2015 Artikel 1: het reglement

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 14-06-2012

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 14-06-2012 dienst secretariaat contactpersoon: Magda Van Reeth, administratief medewerker e-mail: magda.vanreeth@sint-niklaas.be tel. 03 760 90 30, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht van

Nadere informatie