landelijke thuiszorg jaarverslag 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "landelijke thuiszorg jaarverslag 2009"

Transcriptie

1 landelijke thuiszorg jaarverslag 2009

2

3 INHOUDSTABEL Voorwoord Historiek Missie Landelijke Thuiszorg Structuur Beheersorganen Hoofdkantoor Hulpverlening Gezinszorg Kraamzorg Aanvullende thuiszorg Bedrijfsorganisatie Werkgebied en organogram Acties, bedrijfsbladen, promotiemateriaal Gemeenschappelijke diensten in Groep KVLV Personeel Tewerkstelling Inspraakorganen Opleiding polyvalent verzorgende Deskundigheidsbevordering Werken aan kwaliteit Kwaliteitszorg in de hulpverlening Kwaliteitszorg in de opleiding Thuiszorg in evolutie Gluren bij de buren Steunpunt Groene Zorg Ons Zorgnetwerk Samenwerking en overleg INHOUDSTABEL 1

4

5 EEN JAAR MET EEN GOUDEN STRIK ERROND Het feest voor 50 jaar Landelijke Thuiszorg was één groot dank u wel aan alle verzorgenden en medewerkers die sinds 1959 de organisatie uitgebouwd hebben. Nooit hebben wij ons zo één en fier gevoeld als op 18 september in Heusden-Zolder. Het vuurwerk gaf alle aanwezigen een echte boost om er opnieuw in te vliegen. Het verhalenboek is een blijvend document waar onze geschiedenis in te vinden is. Ook onze cliënten kunnen zich er helemaal in herkennen. Op het ontmoetingsmoment met de partners uit de thuiszorg werd de vinger gelegd op de uitdagingen waar wij de volgende 50 jaar aan willen werken. Op dit elan werd in 2009 voluit ingezet op de aanvullende thuiszorg : groendienst, gastgezinnen, woningaanpassing en woonzorgteams. Maar ook nachtzorg en zorgwijzers werden uitgebreid. De kraamzorg heeft het label van borstvoedingsvriendelijke organisatie verdiend. De draagkrachtversterking van onze verzorgenden werd grondig aangepakt in een verbeteringsproject van het Ervaringsfonds. Met Groep KVLV gingen we op zoek naar meer medewerkers onder de slogan Els zoekt collega s. De verhuis van de regiokantoren van Malle en Tongerlo naar Herentals gaf een nieuwe dynamiek aan de thuiszorg in de Kempen. Samen met organisaties in Nederland startte een belangrijk Interregproject : Gluren bij de Buren, rond verwenzorg, domotica en UIT-bureau. Want oud en afhankelijk worden mag ook leuk blijven was een jaar met Klasse! Monique Swinnen Voorzitter VOORWOORD p.3 3

6 historiek HISTORIEK

7 HISTORIEK Gezinshulp is ontstaan vanuit vrijwilligerswerk door vrouwenorganisaties en private charitatieve instellingen. Ook de toenmalige Boerinnenbond bood op deze wijze bijstand aan gezinnen in nood. Een eerste erkenning en subsidiëring van overheidswege kwamen er door het Regentsbesluit van 1 maart In de provincie Antwerpen, en later ook in Vlaams Brabant, werkte de Boerinnenbond samen met Sociale Familiezorg Antwerpen. De gezinshelpsters werden opgeleid en tewerkgesteld door Sociale Familiezorg. De vrijgestelden van de Boerinnenbond onderhielden de contacten met de gezinnen en verdeelden de opdrachten onder de helpsters. Vanwege de toenemende financiële tekorten besloot Sociale Familiezorg haar werkterrein te beperken tot de Antwerpse agglomeratie. De Boerinnenbond wilde deze hulpverlening echter behouden voor de plattelandsbevolking in de provincie Antwerpen en Vlaams Brabant. Daartoe was een eigen dienst noodzakelijk. In 1959 werd De Vereniging voor Gezinshulp opgericht en als dienst voor gezinshulp erkend door het Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin. Op 1 oktober 1959 startte de dienst met 64 gezinshelpsters. Thérèse Van der Sypt was jarenlang de professionele verantwoordelijke van de dienst. In 1965 volgde de erkenning als dienst voor bejaardenhulp. De naam werd gewijzigd in Dienst voor Gezins- en Bejaardenhulp van de Landelijke Beweging. De dienst verzorgde zelf de opleiding van de gezinsen later ook de bejaardenhelpsters. Het opleidingscentrum werd in 1969 officieel erkend. In 1989 werd de poetsdienst gestart met 50 poetsvrouwen. De werking breidt uit tot Zuid-Limburg. De opleiding is een vast gegeven in 3 scholen. Oppas zieke kinderen en de poetsdienst krijgen een eigen gezicht in de dienstverlening. Wij zijn nu een erkende dienst voor gezinszorg in het kader van het thuiszorgdecreet van 14 juli In 1999 wordt de naam gewijzigd in Landelijke Thuiszorg. In 2001 fusioneert het kraamzorgcentrum de Ooievaar met onze dienst. In 2003 wordt de kraamzorg van de Bakermat en de Kraamvogel deel van onze dienst gezinszorg. In 2003 krijgt Landelijke Thuiszorg een erkenning om via het systeem van de dienstencheques huishoudhulp aan te bieden. Deze dienstverlening kent een groot succes. In 2005 wordt deze hulpverlening overgedragen aan de cvba Landelijk Dienstencoöpe - ratief met sociaal oogmerk. Hiermee komt de opdracht van Landelijke Thuiszorg opnieuw uitdrukkelijk in het teken van zorgbehoevenden te staan. In 2008 neemt Landelijke Thuiszorg de dienst woningaanpassing over van Ons Zorgnetwerk en integreert dit zorgaanbod in haar werking. Onze aanwezigheid in de landelijke streken blijft de eerste opdracht. Er is daar nog veel werk te doen. Er zijn nog altijd witte vlekken in te vullen. Er is daar minder aanbod in de residentiële zorg. Er is daar trouwens van alles minder: geen bus, geen apotheek, geen bakker, geen postkantoor en veel oncomfortabele woningen. Onze dienst blijft dan ook verder werken in het kader van de ruime Landelijke Beweging. HISTORIEK p.5 5

8 missie landelijke thuiszorg MISSIE LANDELIJKE THUISZORG

9 MISSIE LANDELIJKE THUISZORG Landelijke Thuiszorg is een erkende dienst voor gezinszorg. Haar missie is thuiszorg te bieden aan zorgbehoevende personen, waarvoor een hulpvraag is gesteld, zodat zij zo lang mogelijk comfortabel thuis kunnen blijven wonen. Hierbij heeft zij bijzondere aandacht voor de meest zorgbehoevenden en de minstbegoede en kansarme personen. De basiswaarden die deze zorg inspireren zijn autonomie, verbondenheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Bovendien erkent Landelijke Thuiszorg de mantelzorger als volwaardige partner in de zorg. Deel uitmakend van Groep KVLV, heeft Landelijke Thuiszorg een bijzondere band met het platteland en de zorg voor en door vrouwen. Om haar missie in daadkracht om te zetten en om haar prioriteiten te duiden, werkt Landelijke Thuiszorg jaarlijks doelstellingen en acties uit die binnen een vijfjaarlijks referentiekader van krachtlijnen passen. Basiswaarden van de organisatie Er zijn drie waarden die samen bepalen van waaruit de dienst wil werken. Deze waarden zijn: autonomie, verbondenheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Autonomie houdt in zowel zelfbeschikking als zelfverantwoordelijkheid. Autonomie wil dus zeggen dat een individu zelfbepalend is, in leven, werk, zorg,..., en dus ook zelf verantwoordelijk is. Niemand leeft in een vacuüm, de context is vanzelfsprekend mede bepalend. Hoe men binnen deze context handelt, hoe men met externe invloeden omgaat, dat bepaalt het individu zelf, autonoom. De waarde autonomie geldt voor iedere persoon en tevens voor de organisatie als geheel. Verbondenheid houdt in dat wij niet alleen erkennen, maar expliciet kiezen voor de verbinding met anderen. Wij willen leven, werken, zorgen samen met anderen, in onderlinge afhankelijkheid en solidariteit. Vanuit de autonomie, willen wij samenwerken in zelfstandigheid. Maatschappelijke verantwoordelijkheid houdt in dat wij ons voortdurend kritisch bevragen wat de maatschappelijke gevolgen zijn van ons handelen of niet handelen. Maatschappelijke verantwoordelijkheid houdt tevens in dat wij keuzes maken wat de globale maatschappelijke ordening betreft. Wij hebben een verantwoordelijkheid ten aanzien van onze samenleving als geheel. MISSIE LANDELIJKE THUISZORG HISTORIEK 7p.7

10 interne structuur INTERNE STUCTUUR

11 STRUCTUUR Beheersorganen Leden Algemene Vergadering Karolien Belmans, Maria Beyens, Marijke Bodvin, Patrick Carnotensis, Marie-Louise Claes, Clement Decoster, Anne Dedry, Annie Desmedt, Godelieve Devos, Jef D Hertefelt, Carla Durlet, Mia Houthuys, Rebecca Marissael, Bert Meulemans, Yvan Ottenbourgh, Nieke Rutten, Christian Stivigny, Monique Swinnen, Erika Thijs, Gaby Trompet, Maria Vangilbergen, Pieter Vanhee, Tine Van Hoorne, Irma Verbeeck, Magda Verbeelen, Ilse Wens, Rik Wouters Raad van Bestuur Monique Swinnen: voorzitter - afgevaardigd bestuurder Christian Stivigny: ondervoorzitter Gaby Trompet: secretaris-penningmeester Marijke Bodvin, Anne Dedry, Carla Durlet, Bert Meulemans, Ilse Wens Hoofdkantoor Remylaan 4b Wijgmaal-Leuven tel. 016/ fax 016/ INTERNE STRUCTUUR HISTORIEK 9p.9

12 hulpverlening HULPVERLENING

13 HULPVERLENING De groei van Landelijke Thuiszorg noopte ons tot voortdurende aanpassingen: verhuis van 2 regiokantoren naar Herentals in de provincie Antwerpen, introductie van zorgwijzers in Herentals, start van een ploeg Zorg met Vaart in arrondissement Turnhout, regioherverdeling in Vlaams-Brabant, start en coördinatie van 2 projecten nachtzorg in Vlaams-Brabant. Verzorgenden, poetshulpen, klusjesmannen, oppassers, vooral zij hebben de kwalitatieve zorg waargemaakt waar wij voor staan. Ze werden ondersteund door een groeiende groep geëngageerde regioverantwoordelijken, vliegende verantwoordelijken, coördinatoren Zorg met Vaart, kraamzorgcoördinatoren, verantwoordelijken van de poetsdienst, nachtzorgcoördinatoren en verantwoordelijken die de doelgroepwerking dragen en stofferen. Door verdere diversificatie van het aanbod en door het ontwikkelen van thuiszorgondersteunende initiatieven streven we een zorg op maat na, die veel breder is dan zuivere gezinszorg. Comfortzorg en verwenzorg is ondertussen een vast gegeven geworden, waar veel cliënten gebruik van maken. We hebben aandacht voor de woonsituatie van de cliënt en investeren verder in de klusjesdienst en in de groendienst. Onze dienst woningaanpassing is uniek in Vlaanderen. We bouwden verder aan de gastopvang. De samenwerking met de Comité s Bijzondere Jeugdzorg, die in 2008 in Limburg op touw gezet werd, is in 2009 uitgebreid naar Vlaams-Brabant. We startten een nieuw kraamzorgcentrum in Herentals en de opvoedingsondersteuning in het Pajottenland werd verder uitgebouwd. HULPVERLENING p.11

14 Gezinszorg Uitbreiding van het urencontingent In 2009 kregen wij een substantiële uitbreiding van het contingent subsidiabele uren toegekend. We kregen een uitbreiding met uren. Uitbreiding Antwerpen Vlaams Brabant Oost Vlaanderen Limburg Bonus Totaal uitbreiding Totaal contingenturen Totaal gepresteerde uren zorg bij de cliënt Naast de contingenturen, leveren wij nog zorg buiten het urencontingent aan PAB cliënten en uren binnen de Sociale Maribel. Ook de stagiaires uit de vijf opleidingen, die in 2009 georganiseerd werden presteerden uren bij cliënten Gepresteerde uren PAB Sociale Maribel Stagiaires opleiding Totaal gepresteerde uren

15 Gepresteerde uren gezinszorg per arrondissement Antwerpen Mechelen Turnhout Halle-Vilvoorde Leuven Limburg Oost-Vlaanderen Totaal Cliënten gezinszorg Geholpen cliënten Nieuwe cliënten % nieuwe cliënten 36,89% 37,1% 40,4% Aantal uren per cliënt 229,2 231,4 213,8 Bejaarden 76,7% 77,1% 75,7% Gezinnen 19,0% 18,5% 20,5% Gehandicapten 4,4% 4,4% 3,8% Uren per cliënt Uren per cliënt 233,1 229,2 231,4 213,8 Zorgbehoevendheid Cliënten BEL >35 36,4% 38,2% 40,1% 41,6% Uren zorg bij BEL >35 51,6% 55,6% 53,9% 58,4% HULPVERLENING 13

16 Cliëntbijdrage De gemiddelde cliëntbijdrage voor de dienst in 2009 was 4,89. Uren continue hulpverlening gezinszorg Weekdagen 20u-7u Zaterdag 7u-7u Zon- en feestdagen 7u-7u Totaal Alle uren die in de nachtzorg gepresteerd worden vallen binnen het pakket uren continue hulpverlening. In de provincie Antwerpen werden uren gepresteerd bij 98 cliënten. In de provincie Vlaams-Brabant werden uren gepresteerd bij 64 cliënten. De tendensen van de laatste jaren in gezinszorg zetten zich in 2009 verder. De zorgbehoevendheid van de cliënten blijft stijgen. In 2009 hadden 41,6% van de cliënten een Belscore gelijk aan of hoger dan 35. Deze cliënten krijgen bijna 60% van alle uren zorg die op jaarbasis geleverd worden. Desondanks zien we dat het gemiddeld aantal uren per cliënt op jaarbasis blijft dalen. Dit is een tendens die in de hele sector merkbaar is. Naast de poging om een zo groot aantal cliënten te helpen met de beschikbare middelen, merken we dat ook cliënten zelf hun vragen selectiever formuleren. Er wordt steeds meer gewerkt met flexibeler urenpakketten, die in de mate van het mogelijke nauwer aansluiten bij de noden van de individuele cliënt. In het nastreven van maximaal behoeftegestuurde zorg is dit een belangrijke evolutie.

17 Nachtzorg Landelijke Thuiszorg zet ook in op nachtzorg, als partner of als coördinator van verschillende projecten Nachtzorg. In 2009 zijn we in Vlaams-Brabant gestart met 2 projecten Nachtzorg, in het arrondissement Leuven en in het arrondissement Halle Vilvoorde en Brussel. Beide projecten werden gestart met projectmiddelen van de Vlaamse Overheid. Verschillende thuiszorgdiensten (oppasdiensten, diensten gezinszorg) en woonen zorgcentra sloegen de handen in elkaar om gezamenlijk nachtzorg te organiseren voor zorgbehoevende ouderen. De coördinatie van beide projecten wordt gedaan door Landelijke Thuiszorg. Wij nemen ook deel aan de Vlaamse Stuurgroep Nachtzorg, die door de Vlaamse Overheid werd geïnstalleerd. Afhankelijk van de thuissituatie en de mogelijkheden van de zorgbehoevende en de mantelzorgers, bieden we drie formules aan of een combinatie ervan. Nachtoppas: een vrijwilliger doet de oppas. Nachtzorg: een verzorgende geeft de zorg. Nachthotel: een verblijf gedurende de nacht in een woon- en zorgcentrum. Leuven Halle-Vilvoorde Aantal cliënten Aantal nachten Aantal uren Totaal aantal verzorgenden 10 7 Totaal aantal vrijwilligers 35 7 Wij zijn partner in de nachtzorg in Antwerpen en in de Kempen. We detacheerden 5 verzorgenden voor gepresteerde uren. Zorgwijzers ook in Herentals Voor cliënten is het vaak een moeilijke zoektocht om de juiste hulp te vinden. Voldoende aandacht en een onthaal dat hiervoor aandacht heeft, is een basisprincipe in klantvriendelijkheid. Omdat hulp vragen een onderdeel is van een proces, is het eerste onthaal van een hulpvrager meteen een eerste stap in goede hulpverlening. De zorgwijzers zorgen daar al een aantal jaren voor in Wijgmaal. De centralisering van de regioteams van Malle en Tongerlo naar een provinciaal kantoor in Herentals liet ons toe om ook daar een afzonderlijke ploeg van 2 zorgwijzers te installeren. Zorg met vaart breidt uit In 2008 zijn we gestart met Zorg met Vaart, een team dat snel op de vraag kan inspelen. De ploeg wordt ingeschakeld in die cliëntsituaties waar dringend hulp moet geboden worden. Het team Zorg met Vaart is samengesteld uit verzorgenden en huishoudhulpen. Hiervoor hebben wij een samenwerking met cvba Landelijk Dienstencoöperatief. Elke cliëntsituatie wordt eerst bezocht door een verzorgende. In overleg tussen de verzorgende, de coördinator Zorg met Vaart en de cliënt (of zijn mantelzorger) wordt de verdere zorg opgenomen. De zorg is kortdurend en loopt over een aantal weken, tot het niet meer nodig is of de zorg kan overgenomen worden in de gewone werking. Dankzij projectsubsidies van de Vlaamse Overheid konden wij In 2009 ook in arrondissement Turnhout starten met een ploeg Zorg met Vaart. We namen in dit kader ook deel aan de Vlaamse Stuurgroep, die de Vlaamse Overheid geïnstalleerd heeft over de verschillende gelijkaardige projecten. In Zorg met Vaart, regio Leuven werden 140 cliënten geholpen. In Herentals waar men pas na de zomer goed van start ging werden 44 cliënten geholpen. HISTORIEK 15

18 PAB Het Persoonlijk Assistentie Budget afgekort PAB is een budget dat het Vlaams Fonds toekent aan personen met een handicap in een thuissituatie. Met het budget kunnen deze personen zelf hun assistentie organiseren en financieren. Een stijgend aantal PAB-cliënten doet beroep op onze dienst. Zij betalen de kostprijs van een verzorgende. De aangeboden hulp valt buiten de gesubsidieerde uren. In 2009 hebben wij op die manier 26 cliënten geholpen. Zij ontvingen in totaal uren hulp, gemiddeld 370 uren per persoon op jaarbasis. Comfortzorg Waardevolle aanvulling in de thuiszorg Zorgverleners zijn erin getraind om zorgbehoevende personen zolang mogelijk te blijven activeren en tot zelfzorg aan te zetten. Toch stellen we vast dat activeren van zwaar zorgbehoevende cliënten niet altijd leidt tot een betere leefkwaliteit voor die mensen. Dit inzicht heeft ertoe geleid dat bij sommige cliënten het accent verschuift naar comfortzorg. Meer comfort, minder pijn en ongemak zijn de kernwoorden. Ergonomisch werken Landelijke Thuiszorg heeft als enige thuiszorgdienst een coach comfortzorg in dienst. Zij ondersteunt de verzorgende, de cliënt en de mantelzorger en zoekt naar oplossingen voor meer comfort. Zij gaat ter plaatse kijken en formuleert adviezen over inrichting van de woonomgeving, inzet van hulpmiddelen en het toepassen van aangepaste technieken. Hierbij staat niet alleen het comfort van de cliënt voorop, ook het comfort van de verzorgende en de mantelzorger zijn hierbij belangrijk. Het onderwerp ergonomisch werken in de thuiszorg is dan ook een steeds terugkerend onderwerp in de vorming voor verzorgenden. Risico s van fysieke overbelasting vermijden door gebruik te maken van de juiste techniek en het juiste hulpmiddel vormt hierbij de basis. Het uitlenen van hulpmiddelen gebeurt in samenwerking met de thuiszorgwinkels die demonstratiemateriaal ter beschikking te stellen van al onze cliënten. Dit aanbod wordt regelmatig aangevuld met nieuwe hulpmiddelen. Verwenzorg over de grens Verwenzorg is een dienstverlening die inspeelt op de groeiende vraag naar meer welness, ook voor wie hulpbehoevend is. Samen met de cliënt werken we een programma uit dat kan bestaan uit: een heerlijk ontspannen bad, een bezoek aan de kapper, een bezoek aan de pedicure, een lekkere maaltijd en recreatieve activiteiten in een woonzorgcentrum in de buurt. Verwenverzorgenden van Landelijke Thuiszorg begeleiden de verwendagen. Verwenzorg is mogelijk in woon en zorgcentra in Broechem, Heist-o/d-Berg, Kapellen, Lier, Lille, Rijkevorsel, Veerle Laakdal, Zandhoven, Aarschot, Begijnendijk, Bertem, Diest, Heikruis, Huldenberg, Kapelle-o/d-Bos, Leuven, Londerzeel, Opwijk, Scherpenheuvel, Tienen, Wemmel, Wezembeek- Oppem, Bilzen, Lanaken, Sint-Truiden en Tongeren. Voor de verwenzorg beperken we ons niet langer tot onze eigen landsgrenzen. Nederlandse zorgbehoevende personen kunnen ook bij ons terecht voor een verwendag en omgekeerd in het kader van het Interreg project Gluren bij de buren. Hierover leest u meer op pagina 36. In 2009 realiseerde Landelijke Thuiszorg 368 verwendagen.

19 Gezinnen in complexe leefsituaties Sleutel We boden hulp bij gezinnen waar het huishouden gespannen liep en de opvoeding als moeilijk werd ervaren, gezinnen met kinderen die ons de toestemming gaven om schouders onder de ouders te zetten. In meerdere gezinnen waar ook voorzieningen van bijzondere jeugdzorg betrokken waren, werden in totaal uren gezinszorg betaald door het Agentschap Jongerenwelzijn. We zetten onze kennis en talenten in om onze dynamiek te laten renderen voor deze gezinnen met kinderen in complexe leefsituaties. Wanneer we hier aan de slag gingen, hechtten we veel aandacht aan de houding van de verzorgende. Door netwerkoverleg met Bijzondere Jeugdzorg werden bekwaamheden van verschillende sectoren optimaal ingezet op basis van de zorgbehoeften van het gezin. De taken en opdrachten die we in gezinszorg hier realiseerden waren in se niet verschillend van deze ten aanzien van andere cliënten in gezinszorg maar legden toch eigen accenten in onze zorgbenadering. Woord en wederwoord Via een interne werkgroep, waarin verantwoordelijken vanuit de verschillende kantoren vertegenwoordigd waren, verzamelden we feedback vanuit de achterban en hadden we speciale aandacht voor verzuchtingen in de praktijk. Wij hadden oog in onze vorming maar ook tijdens werkvergaderingen, werkbesprekingen, coachings en intervisies voor attitudes en vaardigheden waarmee medewerkers aan de slag gingen. Gebaar In 2009 hebben we gezinnen in beweging gekregen door hen ervaringen aan te reiken die aansloten bij hun leefwereld, door dingen aan te leren of samen te doen. Doordat gezinnen deze succeservaringen gingen toepassen, soms ook op andere zaken, kon er mede door gezinszorg opnieuw een perspectief ontstaan voor hen. Troef Volgende waarden in zorg werden benadrukt: sociaal ondersteunende zorg, niet-etiketterende zorg, zorg met aanvaarding van het onverhelpbare, zorg met een positieve ingesteldheid. We legden de focus op de krachten en de competenties van de gezinnen. HISTORIEK 17

20 Kraamzorg Label borstvoedingsvriendelijke organisatie In 2009 presteerden 101 kraamverzorgenden uren kraamzorg bij gezinnen. Per gezin werd er gemiddeld 29,9 uur hulp geboden door onze kraamverzorgenden. De gemiddelde cliëntbijdrage bedroeg vorig jaar 8,96. We werkten binnen Kraamzorg Landelijke Thuiszorg sinds 2005 aan een actieplan met als doelstelling het label borstvoedingsvriendelijke organisatie te behalen. Na de inspectie in het najaar van 2008 kregen wij begin 2009 als eerste dienst voor gezinszorg dit label. Kraamzorg Landelijke Thuiszorg mag zich gedurende 4 jaar een BORSTVOEDINGSVRIENDELIJKE ORGANISATIE noemen. Om dit label extra uitstraling te geven werd een mooie schoudertas ontworpen die de aanstaande ouders bij hun inschrijving meekrijgen. Huis van het kind en Kraamzorg Pajottenland Het Huis van het kind, het PDPO project van de provincie Vlaams-Brabant liep af in Het is nu geïntegreerd in de werking van Landelijke Thuiszorg. Op de workshops en thema-avonden mochten we 621 jonge ouders begroeten. Via dit kanaal leren zowel partners als cliënten onze kraamzorg beter kennen en kunnen we rekenen op een wederzijdse bevruchting tussen de activiteiten van het Huis van het kind en de kraamzorg aan huis. Kraamzorg Kempen In juli 2009 opende Landelijke Thuiszorg een vijfde kraamzorgcentrum in het nieuwe kantoor van Herentals. We startten met een ploeg van 6 kraamverzorgenden onder leiding van een coördinator en ondersteund door een medewerkster vroedvrouw. Eind 2009 werkten er reeds 11 kraamverzorgenden. Door de uitbreiding met een nieuw kraamzorgcentrum werd het werkgebied herverdeeld in nieuwe regio s waardoor de bereikbaarheid voor onze cliënten werd vergroot.

21 Cliëntentevredenheidsmeting In juni 2009 werden 250 cliënten kraamzorg aangeschreven om een enquête in te vullen om de werking van Kraamzorg Landelijke Thuiszorg te evalueren en te verbeteren. We wilden vooral weten hoe de communicatie met de medewerkers verliep, welke hulp er werd geboden en of de cliënten tevreden waren over de hulp in vergelijking met hun verwachtingen. We kregen een respons van 44%. Cliënten zijn zeer tevreden over de duidelijke informatie die ze kregen tijdens de telefonische contacten met de medewerkers en bij het intakegesprek. De meesten vonden dat er rekening gehouden werd met hun wensen om indien nodig de geboden hulp aan te passen. Het grootste deel van de uitgevoerde taken betreffen de was en de strijk, gevolgd door waarborgen van de nodige rust. Daarna komen onderhoud woning, hulp en begeleiding van babyvoeding, babybadje en babyverzorging. Observeren van de moeder en opvang van de andere kinderen komen in mindere mate voor. In 2010 bekijken we hoe we met deze resultaten kunnen omgaan in de praktijk. HULPVERLENING 19

22 Aanvullende thuiszorg In het nieuwe woonzorgdecreet wordt onze dienstverlening een dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg genoemd. De aanvullende thuiszorg omvat schoonmaakhulp, klusjes- en groendienst, woningaanpassing, vrijwillige oppasdienst en gastopvang. Woningaanpassing In juli 2008 heeft Landelijke Thuiszorg de dienst woningaanpassing, die tot dan toe met veel succes was opgebouwd in de schoot van Ons Zorgnetwerk, overgenomen en geïntegreerd in haar werking. De dienst woningaanpassing geeft advies over woningaanpassing, en begeleidt de zorgbehoevende van A tot Z in de nodige aanpassingen aan zijn woning. Vooral deze begeleiding is uniek en zeer gewaardeerd door cliënten en partners. Vaak is het de noodzakelijke schakel om een goed advies ook te kunnen omzetten in een goed aangepaste woning. De dienst woningaanpassing bestaat uit 5 mensen en werkt in de provincies Vlaams-Brabant, Antwerpen, Limburg en West-Vlaanderen Vlaams-Brabant Antwerpen Limburg West-Vlaanderen Totaal Nieuwe dossiers Klusjesdienst De klusjesdienst is in 2009 erg actief geweest. Opvolging van de woningaanpassing en veiligheid krijgen nog steeds prioriteit. Daarnaast zijn verfraaiingswerken zoals schilderen en behangen zeer geliefd bij onze cliënten. Met 11 klusjesmannen konden wij 249 gezinnen helpen. Er werden uren gepresteerd. De gemiddelde bijdrage die cliënten betalen is 19,77 per uur. Groendienst In april 2008 gingen we dankzij projectgeld van Europa PDPO en van de provincie Vlaams-Brabant van start met een groendienst voor zorgbehoevende cliënten in deze provincie. Deze groendienst staat in voor het tuinen groenonderhoud van gras- en bloemperkjes, snoeiwerk, sneeuw ruimen, enzovoort. In 2009 konden wij met 5 tuinmannen 258 cliënten helpen. Via een herscholingsprogramma van een centrum voor Beroepsopleiding, werden ook stagiairs tewerkgesteld met mogelijk uitzicht op re-integratie in de arbeidsmarkt. Er werden uren gepresteerd aan een gemiddelde cliëntbijdrage van 15,36 per uur.

23 Woonzorgteam In samenwerking met de provincie Limburg werkt Landelijke Thuiszorg sinds november 2008 met een woonzorgteam in de gemeenten Kinrooi, Dilsen- Stokkem, Maaseik, Maasmechelen en Lanaken. Het project staat in voor kleine klussen in en om de woning van 65-plussers. In 2009 werden er uren gepresteerd bij 79 cliënten over deze 5 Maaslandse gemeenten. Het team bestaat uit een werkleider, 3 klusjesmannen en een energiesnoeier en situeert zich ook binnen de Lokale Diensteneconomie. De 5 doelgroepwerknemers werken in duoverband en worden begeleid door de werkleider. Zij voeren taken uit in het kader van valpreventie, tuinonderhoud, om de veiligheid en het comfort in de woning te vergroten en om energiebesparende maatregelen te treffen. Het Woonzorgteam wordt mede gesubsidieerd door de provincie Limburg voor een periode van 2 jaar. HULPVERLENING 21

24 Oppas vrijwilligers In de gemeentes Malle en Zoersel heeft Landelijke Thuiszorg een samenwerkingsakkoord voor een oppasdienst met vrijwilligers. De 16 vrijwilligers deden uren oppas bij 20 cliënten. Gastopvang In 2009 konden wij ons project gastopvang verder zetten. Het aantal uren nam fors toe en steeg van uren in 2008 naar uren in Hiervan zijn 355 uren gastopvang in een gastgezin en de overige uren op de zorgboerderijen. Hierbij vermelden we dat er op 3 zorgboerderijen in Limburg contracten lopen waarbij cliënten dagelijks op de zorgboerderij worden opgevangen. In 2009 konden wij 44 zorgvragers toeleiden, waarvan 36 naar een zorgboerderij en 6 naar een gastgezin. Het merendeel van de zorgvragers voor zorgboerderijen zijn jonger dan 30 jaar zijn met als meest voorkomende reden, autisme, mentale beperkingen en gedragsproblemen. Een zorgboerderij kan met een zinvolle dagbesteding hier een passend antwoord op bieden. Tijdens de vakantieperiodes krijgen we ook extra aanvragen vanuit scholen en CLB s voor de groep <18-jarigen. Bij de groep van 60+ ligt de klemtoon meer op beleving en zorg, niet op activiteit. In 2009 bouwden we een netwerk uit van 24 gastgezinnen in Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg. De opvang gebeurt er op een meer flexibele wijze en met een lagere frequentie. Wij hebben 2009 afgesloten met de volgende cijfers: Uren gastopvang Vlaams-Brabant Limburg Antwerpen West-Vlaanderen Deze realisaties stelden ons in staat een erkenning voor gastopvang aan te vragen voor Vlaams-Brabant, Limburg en Antwerpen.

25 Lokale diensteneconomie In 2008 kregen wij erkenningen in de Lokale Diensteneconomie tot uitbreiding van de klusjesdienst, de groendienst en poetshulp aan personen met een verminderd zelfzorgvermogen. In 2009 gingen we van start met werving en selectie van de werknemers die moeten voldoen aan de voorwaarden van siné en van doelgroepwerknemers. Arrondissement Leuven: 1 klusjes- en tuinman en 1 omkadering Arrondissement Halle-Vilvoorde : 1 klusjes- en tuinman Arrondissement Turnhout: 1 klusjes- en tuinman Poetsdienst In 2009 hebben wij via de poetsdienst 648 cliënten geholpen waarvan 10,3% nieuwe cliënten. De cliëntengroep in de poetsdienst blijft vrij stabiel. Wij hebben bij deze cliënten uren poetshulp gegeven. Het gemiddeld aantal uren poetshulp per cliënt bedraagt 90,6 uren op jaarbasis. Het geholpen cliënteel bestaat uit 89% bejaarden, 8,8% gezinnen en 2,2% gehandicapten. De gemiddelde cliëntbijdrage in de poetsdienst was 5,78.

landelijke thuiszorg jaarverslag 2010

landelijke thuiszorg jaarverslag 2010 landelijke thuiszorg jaarverslag 2010 INHOUDSTABEL Voorwoord.............................................3 Historiek................................................5 Missie Landelijke Thuiszorg........................7

Nadere informatie

Poetsen in de thuiszorg is een vak apart. Deze opdracht vraagt heel wat vaardigheid en talent. Poetsen is een kunst!

Poetsen in de thuiszorg is een vak apart. Deze opdracht vraagt heel wat vaardigheid en talent. Poetsen is een kunst! Jaarverslag 2012 2 Voorwoord Wat moesten we doen om het feestjaar 2011 - thuiszorg vleminckveld bestond toen 60 jaar en dat werd duchtig gevierd - minstens te evenaren? We kozen voor een inhoudelijk thema.

Nadere informatie

JAAR- VERSLAG 2013. zoals je t zelf zou doen.

JAAR- VERSLAG 2013. zoals je t zelf zou doen. JAAR- VERSLAG 2013 Thuiszorg zoals je t zelf zou doen. 1 DE ALGEMENE VERGADERING IS SAMENGESTELD UIT DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR, AANGEVULD MET VOLGENDE PERSONEN: Griet Coppé Martine Coppejans Ignace

Nadere informatie

Inhoudstafel. Voorwoord 1. Sociale meerwaarden als leidraad 2. Kansen voor iedereen 4. Dienstverlening met een warm hart 6

Inhoudstafel. Voorwoord 1. Sociale meerwaarden als leidraad 2. Kansen voor iedereen 4. Dienstverlening met een warm hart 6 Jaarverslag 2009 Inhoudstafel Voorwoord 1 Sociale meerwaarden als leidraad 2 Kansen voor iedereen 4 Dienstverlening met een warm hart 6 Tewerkstelling met respect voor ieders eigenheid 9 Empowerment, sleutel

Nadere informatie

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 D I E N S T V E R L E N I N G S C E N T R U M V O O R P E R S O N E N M E T E E N V E R S T A N D E L I J K E B E P E R K I N G INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 2.1 BLIJDORP 2013, PERSONEEL,

Nadere informatie

De zorg in beeld en cijfers. Jaarverslag

De zorg in beeld en cijfers. Jaarverslag De zorg in beeld en cijfers Jaarverslag 2010 Inhoud 3 Voorwoord 4 OCMW-beleid 6 Sociale Dienst 20 Ouderenzorg 34 Thuiszorg 40 Facilitaire Diensten 44 Personeel & Organisatie 54 Staf & Beleid 58 Financiële

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD INHOUDSTAFEL VOORWOORD 2 WERKING 2014 3 FINANCIËLE EN SOCIALE HULP 5 INKOMEN 1 ONDERSTEUNING EN OPVOEDING 1 VOORDELEN EN PREMIES 1 JURIDISCH ADVIES 1 SCHULDEN 1 CRISISOPVANG 1 SOCIAAL HUREN 1 ASIELZOEKERS

Nadere informatie

Strategisch vormingsplan

Strategisch vormingsplan 1. LEERDOELEN 1.1. ANALYSE VAN DE ORGANISATIE 1.1.1. MISSIE EN VISIE Elk van de partners organiseert een specifieke vorm van zorg voor een welbepaalde categorie van zorgvragers. Landelijke Kinderopvang

Nadere informatie

!! " " # $ %&' ()*((+$ ),,! -.- -. +.- -+ /

!!   # $ %&' ()*((+$ ),,! -.- -. +.- -+ / ! "" # $%&'()*((+$),,!-.--. +.--+/ Ondergetekende, Katrien Beeckman bevestigt hierbij dat onderhavige verhandeling mag worden geraadpleegd en vrij mag worden gefotokopieerd. Bij het citeren moet steeds

Nadere informatie

Werkingsverslag Domo-Hasselt

Werkingsverslag Domo-Hasselt 2012 Werkingsverslag Domo-Hasselt 2 Inhoud Voorwoord... 4 Wat is Domo-Hasselt?... 6 Geschiedenis... 6 Missie en Visie van Domo-Hasselt... 8 Domo-Hasselt als autonome vrijwilligersorganisatie... 9 Doelgroep...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. www.opvang.be

JAARVERSLAG 2012. www.opvang.be O P V A N G v z w V r i j z i n n i g e d i e n s t v o o r p l e e g z o r g JAARVERSLAG 2012 Wanneer ouders tijdelijk niet garant kunnen staan voor de opvoeding van hun kinderen wordt in bepaalde omstandigheden

Nadere informatie

Jaarverslag12. Rusthuizen Zusters van Berlaar. wzc Heilige Familie Heist-op-den-Berg. wzc Heilig Hart Nijlen. wzc Sint-Jozef. Kessel.

Jaarverslag12. Rusthuizen Zusters van Berlaar. wzc Heilige Familie Heist-op-den-Berg. wzc Heilig Hart Nijlen. wzc Sint-Jozef. Kessel. Rusthuizen Zusters van Berlaar Jaarverslag12 VZW wzc Heilige Familie Heist-op-den-Berg wzc Heilig Hart Nijlen wzc Sint-Jozef Kessel wzc Sint-Jozef Wiekevorst wzc Sint-Margaretha Holsbeek wzc Sint-Michaël

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. CAW De Kempen vzw. www.cawdekempen.be. www.cawdekempen.be. V.U. Frans Heylen

Jaarverslag 2013. CAW De Kempen vzw. www.cawdekempen.be. www.cawdekempen.be. V.U. Frans Heylen Jaarverslag 2013 CAW De Kempen vzw www.cawdekempen.be www.cawdekempen.be V.U. Frans Heylen 1 Inleiding Eén van de sterkste beelden van 2013 was voor mij de speech van Obama bij de begrafenis van Nelson

Nadere informatie

LINGER. SLN-leden starten met vernieuwde loopbaanbegeleiding. Jaargang 18 - nummer 4 juli - september 2013

LINGER. SLN-leden starten met vernieuwde loopbaanbegeleiding. Jaargang 18 - nummer 4 juli - september 2013 BELGIË-BELGIQUE P.B. Jaargang 18 9000 - Nummer GENT 1 4 3/5041 TWEEMAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN HET VLAAMS STEUNPUNT LOKALE NETWERKEN OPLEIDING EN TEWERKSTELLING Afgiftekantoor 9000 Gent 1 Erkenning: P

Nadere informatie

Jaarverslag. inhoud. Sectoraal. intersectoraal. Vlaams Welzijnsverbond

Jaarverslag. inhoud. Sectoraal. intersectoraal. Vlaams Welzijnsverbond Jaarverslag 2013 inhoud Woord vooraf: De vis wordt maar zo groot als de bokaal het toelaat... 2 Beheersorganen 4 Standpunten 6 Bestuurdersavonden 8 Strategische adviesraad Welzijn, Gezondheid en Gezin

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Prov. Arrond. OCMW Code nummer 214 Provincie Limburg Arrondissement Maaseik OCMW B R E E Postnummer 396 Adres Secretaris Financieel beheerder Peerderbaan 37, 396 Bree Stefan Goclon Jean Gielen Meerjarenplan

Nadere informatie

Familiezorg O-Vl. Infobrochure opleidingsverstrekkers. uw zorg in goede handen. Thuiszorgstages

Familiezorg O-Vl. Infobrochure opleidingsverstrekkers. uw zorg in goede handen. Thuiszorgstages Familiezorg O-Vl Thuiszorgstages vzw Familiezorg O-Vl. Zwartezustersstraat 18 9000 Gent Tel: 09-225 78 83 Regio Vlaams-Brabant Bloklaan 38 1730 Asse Tel: 02-461 29 00 stages@familiezorg.be www.familiezorg.be

Nadere informatie

Algemeen Welzijnswerk

Algemeen Welzijnswerk Jaarverslag 2014 versterkt welzijn OOST-VLAANDEREN Centrum versterkt welzijn Algemeen Welzijnswerk APRIL 2015 - V.U.: PATRICK SEYS CAW Oost-Vlaanderen vzw, Visserij 153, 9000 Gent ondernemingsnr. 0508

Nadere informatie

WELZIJNSREGIO NOORD-LIMBURG Vereniging van OCMW s onderworpen aan de wet van 8 juli 1976. Jaarverslag 2003. Welzijnsregio Noord-Limburg

WELZIJNSREGIO NOORD-LIMBURG Vereniging van OCMW s onderworpen aan de wet van 8 juli 1976. Jaarverslag 2003. Welzijnsregio Noord-Limburg WELZIJNSREGIO NOORD-LIMBURG Vereniging van OCMW s onderworpen aan de wet van 8 juli 1976 Jaarverslag 2003 Welzijnsregio Noord-Limburg Kerkstraat 1 3910 Tel.: 011/80.16.67 Fax: 011/80.18.29 www.welzijnsregio.be

Nadere informatie

voorwoord Geachte lezer, mevrouw, mijnheer,

voorwoord Geachte lezer, mevrouw, mijnheer, jaarverslag 2013 1 INHOUDSTAFEL Voorwoord 3 Inleiding 5 YAR Vlaanderen: wie zijn we? 6 YAR Vlaanderen in cijfers YAR Coaching Antwerpen 12 YAR Coaching Vlaams-Brabant en Brussel 18 YAR Coaching Limburg

Nadere informatie

ZORGEN VERLENEN, HULP KRIJGEN

ZORGEN VERLENEN, HULP KRIJGEN Mantelzorg ZORGEN VERLENEN, HULP KRIJGEN Inleiding Ons land telt alsmaar meer ouderen. Deze ontwikkeling daagt onze samenleving uit. We leven namelijk niet alleen langer gezond, ook steeds meer mensen

Nadere informatie

masterplan een feestjaar

masterplan een feestjaar jaarverslag 2013 Woord vooraf Bij deze stellen wij u ons jaarverslag over 2013 voor. Ook deze keer willen wij u een overzicht brengen van het reilen en zeilen in en rond Klim vzw. Een boeiend jaar, uiteraard,

Nadere informatie

ZORGEN VERLENEN, HULP KRIJGEN

ZORGEN VERLENEN, HULP KRIJGEN Mantelzorg ZORGEN VERLENEN, HULP KRIJGEN 2 Inhoudstafel Inhoudstafel DEEL 1 INLEIDING: MANTELZORG 8 1.1 Ben je mantelzorger? 9 1.2 Het profiel van een mantelzorger 9 1.3 Financiële afspraken 9 DEEL 2 MEER

Nadere informatie

Elmer Jaarverslag 2012

Elmer Jaarverslag 2012 Elmer Jaarverslag 2012 Vzw Elmer Jaarverslag 2012-1 Voorstelling Historiek Vanuit de sector van de werkzoekenden en de integratiesector kwamen signalen dat er geen toegang was tot de kinderopvang voor

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Kom-Pas in 2011 1 Inhoud Kom-Pas in 2011... 01 Voorwoord... 03 Visie en Missie... 04 Inburgering voor Dummies... 05 De doelgroep... 05

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Opella zorgt ervoor!

Jaarverslag 2013. Opella zorgt ervoor! Opella Jaarverslag 2013 Maatschappelijk verslag Opella zorgt ervoor! Jaarverslag 2013 1 Let op: deze interactieve pdf kunt u het beste bekijken met Acrobat Reader op uw PC of Android tablet en met ibooks

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008. Strategische Projectenorganisatie Kempen vzw

JAARVERSLAG 2008. Strategische Projectenorganisatie Kempen vzw JAARVERSLAG 2008 Strategische Projectenorganisatie Kempen vzw voorwoord vzw SPK vierde in 2008 zijn 20ste verjaardag, en dit bleef niet onopgemerkt. Met de uitgave van een prachtig boek, de realisatie

Nadere informatie

MPI Oosterlo vzw. jaarverslag 2013 1

MPI Oosterlo vzw. jaarverslag 2013 1 jaarverslag 013 MPI Oosterlo vzw jaarverslag 013 1 MPI Oosterlo vzw erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap Missie een dienstverleningscentrum voor personen met

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Vzw De Walhoeve Eikhoekstraat 65-8640 Westvleteren Tel. 057/ 40 07 47 Fax. 057/40 19 00 e-mail: info@dewalhoeve.

Jaarverslag 2012. Vzw De Walhoeve Eikhoekstraat 65-8640 Westvleteren Tel. 057/ 40 07 47 Fax. 057/40 19 00 e-mail: info@dewalhoeve. Begeleidingscentrum Bijzondere Jeugdzorg Vzw De Walhoeve Eikhoekstraat 65-8640 Westvleteren Tel. 057/ 40 07 47 Fax. 057/40 19 00 e-mail: info@dewalhoeve.be Jaarverslag 2012 Vzw De Walhoeve is een organisatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Jaarverslag 2011 vzw Basis 1

Jaarverslag 2011. Jaarverslag 2011 vzw Basis 1 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 vzw Basis 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 5 Een terugblik op het ontstaan van vzw Basis... 5 Organisatie... 9 Visuele voorstelling... 11 Missie... 12 Visie...

Nadere informatie