landelijke thuiszorg jaarverslag 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "landelijke thuiszorg jaarverslag 2009"

Transcriptie

1 landelijke thuiszorg jaarverslag 2009

2

3 INHOUDSTABEL Voorwoord Historiek Missie Landelijke Thuiszorg Structuur Beheersorganen Hoofdkantoor Hulpverlening Gezinszorg Kraamzorg Aanvullende thuiszorg Bedrijfsorganisatie Werkgebied en organogram Acties, bedrijfsbladen, promotiemateriaal Gemeenschappelijke diensten in Groep KVLV Personeel Tewerkstelling Inspraakorganen Opleiding polyvalent verzorgende Deskundigheidsbevordering Werken aan kwaliteit Kwaliteitszorg in de hulpverlening Kwaliteitszorg in de opleiding Thuiszorg in evolutie Gluren bij de buren Steunpunt Groene Zorg Ons Zorgnetwerk Samenwerking en overleg INHOUDSTABEL 1

4

5 EEN JAAR MET EEN GOUDEN STRIK ERROND Het feest voor 50 jaar Landelijke Thuiszorg was één groot dank u wel aan alle verzorgenden en medewerkers die sinds 1959 de organisatie uitgebouwd hebben. Nooit hebben wij ons zo één en fier gevoeld als op 18 september in Heusden-Zolder. Het vuurwerk gaf alle aanwezigen een echte boost om er opnieuw in te vliegen. Het verhalenboek is een blijvend document waar onze geschiedenis in te vinden is. Ook onze cliënten kunnen zich er helemaal in herkennen. Op het ontmoetingsmoment met de partners uit de thuiszorg werd de vinger gelegd op de uitdagingen waar wij de volgende 50 jaar aan willen werken. Op dit elan werd in 2009 voluit ingezet op de aanvullende thuiszorg : groendienst, gastgezinnen, woningaanpassing en woonzorgteams. Maar ook nachtzorg en zorgwijzers werden uitgebreid. De kraamzorg heeft het label van borstvoedingsvriendelijke organisatie verdiend. De draagkrachtversterking van onze verzorgenden werd grondig aangepakt in een verbeteringsproject van het Ervaringsfonds. Met Groep KVLV gingen we op zoek naar meer medewerkers onder de slogan Els zoekt collega s. De verhuis van de regiokantoren van Malle en Tongerlo naar Herentals gaf een nieuwe dynamiek aan de thuiszorg in de Kempen. Samen met organisaties in Nederland startte een belangrijk Interregproject : Gluren bij de Buren, rond verwenzorg, domotica en UIT-bureau. Want oud en afhankelijk worden mag ook leuk blijven was een jaar met Klasse! Monique Swinnen Voorzitter VOORWOORD p.3 3

6 historiek HISTORIEK

7 HISTORIEK Gezinshulp is ontstaan vanuit vrijwilligerswerk door vrouwenorganisaties en private charitatieve instellingen. Ook de toenmalige Boerinnenbond bood op deze wijze bijstand aan gezinnen in nood. Een eerste erkenning en subsidiëring van overheidswege kwamen er door het Regentsbesluit van 1 maart In de provincie Antwerpen, en later ook in Vlaams Brabant, werkte de Boerinnenbond samen met Sociale Familiezorg Antwerpen. De gezinshelpsters werden opgeleid en tewerkgesteld door Sociale Familiezorg. De vrijgestelden van de Boerinnenbond onderhielden de contacten met de gezinnen en verdeelden de opdrachten onder de helpsters. Vanwege de toenemende financiële tekorten besloot Sociale Familiezorg haar werkterrein te beperken tot de Antwerpse agglomeratie. De Boerinnenbond wilde deze hulpverlening echter behouden voor de plattelandsbevolking in de provincie Antwerpen en Vlaams Brabant. Daartoe was een eigen dienst noodzakelijk. In 1959 werd De Vereniging voor Gezinshulp opgericht en als dienst voor gezinshulp erkend door het Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin. Op 1 oktober 1959 startte de dienst met 64 gezinshelpsters. Thérèse Van der Sypt was jarenlang de professionele verantwoordelijke van de dienst. In 1965 volgde de erkenning als dienst voor bejaardenhulp. De naam werd gewijzigd in Dienst voor Gezins- en Bejaardenhulp van de Landelijke Beweging. De dienst verzorgde zelf de opleiding van de gezinsen later ook de bejaardenhelpsters. Het opleidingscentrum werd in 1969 officieel erkend. In 1989 werd de poetsdienst gestart met 50 poetsvrouwen. De werking breidt uit tot Zuid-Limburg. De opleiding is een vast gegeven in 3 scholen. Oppas zieke kinderen en de poetsdienst krijgen een eigen gezicht in de dienstverlening. Wij zijn nu een erkende dienst voor gezinszorg in het kader van het thuiszorgdecreet van 14 juli In 1999 wordt de naam gewijzigd in Landelijke Thuiszorg. In 2001 fusioneert het kraamzorgcentrum de Ooievaar met onze dienst. In 2003 wordt de kraamzorg van de Bakermat en de Kraamvogel deel van onze dienst gezinszorg. In 2003 krijgt Landelijke Thuiszorg een erkenning om via het systeem van de dienstencheques huishoudhulp aan te bieden. Deze dienstverlening kent een groot succes. In 2005 wordt deze hulpverlening overgedragen aan de cvba Landelijk Dienstencoöpe - ratief met sociaal oogmerk. Hiermee komt de opdracht van Landelijke Thuiszorg opnieuw uitdrukkelijk in het teken van zorgbehoevenden te staan. In 2008 neemt Landelijke Thuiszorg de dienst woningaanpassing over van Ons Zorgnetwerk en integreert dit zorgaanbod in haar werking. Onze aanwezigheid in de landelijke streken blijft de eerste opdracht. Er is daar nog veel werk te doen. Er zijn nog altijd witte vlekken in te vullen. Er is daar minder aanbod in de residentiële zorg. Er is daar trouwens van alles minder: geen bus, geen apotheek, geen bakker, geen postkantoor en veel oncomfortabele woningen. Onze dienst blijft dan ook verder werken in het kader van de ruime Landelijke Beweging. HISTORIEK p.5 5

8 missie landelijke thuiszorg MISSIE LANDELIJKE THUISZORG

9 MISSIE LANDELIJKE THUISZORG Landelijke Thuiszorg is een erkende dienst voor gezinszorg. Haar missie is thuiszorg te bieden aan zorgbehoevende personen, waarvoor een hulpvraag is gesteld, zodat zij zo lang mogelijk comfortabel thuis kunnen blijven wonen. Hierbij heeft zij bijzondere aandacht voor de meest zorgbehoevenden en de minstbegoede en kansarme personen. De basiswaarden die deze zorg inspireren zijn autonomie, verbondenheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Bovendien erkent Landelijke Thuiszorg de mantelzorger als volwaardige partner in de zorg. Deel uitmakend van Groep KVLV, heeft Landelijke Thuiszorg een bijzondere band met het platteland en de zorg voor en door vrouwen. Om haar missie in daadkracht om te zetten en om haar prioriteiten te duiden, werkt Landelijke Thuiszorg jaarlijks doelstellingen en acties uit die binnen een vijfjaarlijks referentiekader van krachtlijnen passen. Basiswaarden van de organisatie Er zijn drie waarden die samen bepalen van waaruit de dienst wil werken. Deze waarden zijn: autonomie, verbondenheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Autonomie houdt in zowel zelfbeschikking als zelfverantwoordelijkheid. Autonomie wil dus zeggen dat een individu zelfbepalend is, in leven, werk, zorg,..., en dus ook zelf verantwoordelijk is. Niemand leeft in een vacuüm, de context is vanzelfsprekend mede bepalend. Hoe men binnen deze context handelt, hoe men met externe invloeden omgaat, dat bepaalt het individu zelf, autonoom. De waarde autonomie geldt voor iedere persoon en tevens voor de organisatie als geheel. Verbondenheid houdt in dat wij niet alleen erkennen, maar expliciet kiezen voor de verbinding met anderen. Wij willen leven, werken, zorgen samen met anderen, in onderlinge afhankelijkheid en solidariteit. Vanuit de autonomie, willen wij samenwerken in zelfstandigheid. Maatschappelijke verantwoordelijkheid houdt in dat wij ons voortdurend kritisch bevragen wat de maatschappelijke gevolgen zijn van ons handelen of niet handelen. Maatschappelijke verantwoordelijkheid houdt tevens in dat wij keuzes maken wat de globale maatschappelijke ordening betreft. Wij hebben een verantwoordelijkheid ten aanzien van onze samenleving als geheel. MISSIE LANDELIJKE THUISZORG HISTORIEK 7p.7

10 interne structuur INTERNE STUCTUUR

11 STRUCTUUR Beheersorganen Leden Algemene Vergadering Karolien Belmans, Maria Beyens, Marijke Bodvin, Patrick Carnotensis, Marie-Louise Claes, Clement Decoster, Anne Dedry, Annie Desmedt, Godelieve Devos, Jef D Hertefelt, Carla Durlet, Mia Houthuys, Rebecca Marissael, Bert Meulemans, Yvan Ottenbourgh, Nieke Rutten, Christian Stivigny, Monique Swinnen, Erika Thijs, Gaby Trompet, Maria Vangilbergen, Pieter Vanhee, Tine Van Hoorne, Irma Verbeeck, Magda Verbeelen, Ilse Wens, Rik Wouters Raad van Bestuur Monique Swinnen: voorzitter - afgevaardigd bestuurder Christian Stivigny: ondervoorzitter Gaby Trompet: secretaris-penningmeester Marijke Bodvin, Anne Dedry, Carla Durlet, Bert Meulemans, Ilse Wens Hoofdkantoor Remylaan 4b Wijgmaal-Leuven tel. 016/ fax 016/ INTERNE STRUCTUUR HISTORIEK 9p.9

12 hulpverlening HULPVERLENING

13 HULPVERLENING De groei van Landelijke Thuiszorg noopte ons tot voortdurende aanpassingen: verhuis van 2 regiokantoren naar Herentals in de provincie Antwerpen, introductie van zorgwijzers in Herentals, start van een ploeg Zorg met Vaart in arrondissement Turnhout, regioherverdeling in Vlaams-Brabant, start en coördinatie van 2 projecten nachtzorg in Vlaams-Brabant. Verzorgenden, poetshulpen, klusjesmannen, oppassers, vooral zij hebben de kwalitatieve zorg waargemaakt waar wij voor staan. Ze werden ondersteund door een groeiende groep geëngageerde regioverantwoordelijken, vliegende verantwoordelijken, coördinatoren Zorg met Vaart, kraamzorgcoördinatoren, verantwoordelijken van de poetsdienst, nachtzorgcoördinatoren en verantwoordelijken die de doelgroepwerking dragen en stofferen. Door verdere diversificatie van het aanbod en door het ontwikkelen van thuiszorgondersteunende initiatieven streven we een zorg op maat na, die veel breder is dan zuivere gezinszorg. Comfortzorg en verwenzorg is ondertussen een vast gegeven geworden, waar veel cliënten gebruik van maken. We hebben aandacht voor de woonsituatie van de cliënt en investeren verder in de klusjesdienst en in de groendienst. Onze dienst woningaanpassing is uniek in Vlaanderen. We bouwden verder aan de gastopvang. De samenwerking met de Comité s Bijzondere Jeugdzorg, die in 2008 in Limburg op touw gezet werd, is in 2009 uitgebreid naar Vlaams-Brabant. We startten een nieuw kraamzorgcentrum in Herentals en de opvoedingsondersteuning in het Pajottenland werd verder uitgebouwd. HULPVERLENING p.11

14 Gezinszorg Uitbreiding van het urencontingent In 2009 kregen wij een substantiële uitbreiding van het contingent subsidiabele uren toegekend. We kregen een uitbreiding met uren. Uitbreiding Antwerpen Vlaams Brabant Oost Vlaanderen Limburg Bonus Totaal uitbreiding Totaal contingenturen Totaal gepresteerde uren zorg bij de cliënt Naast de contingenturen, leveren wij nog zorg buiten het urencontingent aan PAB cliënten en uren binnen de Sociale Maribel. Ook de stagiaires uit de vijf opleidingen, die in 2009 georganiseerd werden presteerden uren bij cliënten Gepresteerde uren PAB Sociale Maribel Stagiaires opleiding Totaal gepresteerde uren

15 Gepresteerde uren gezinszorg per arrondissement Antwerpen Mechelen Turnhout Halle-Vilvoorde Leuven Limburg Oost-Vlaanderen Totaal Cliënten gezinszorg Geholpen cliënten Nieuwe cliënten % nieuwe cliënten 36,89% 37,1% 40,4% Aantal uren per cliënt 229,2 231,4 213,8 Bejaarden 76,7% 77,1% 75,7% Gezinnen 19,0% 18,5% 20,5% Gehandicapten 4,4% 4,4% 3,8% Uren per cliënt Uren per cliënt 233,1 229,2 231,4 213,8 Zorgbehoevendheid Cliënten BEL >35 36,4% 38,2% 40,1% 41,6% Uren zorg bij BEL >35 51,6% 55,6% 53,9% 58,4% HULPVERLENING 13

16 Cliëntbijdrage De gemiddelde cliëntbijdrage voor de dienst in 2009 was 4,89. Uren continue hulpverlening gezinszorg Weekdagen 20u-7u Zaterdag 7u-7u Zon- en feestdagen 7u-7u Totaal Alle uren die in de nachtzorg gepresteerd worden vallen binnen het pakket uren continue hulpverlening. In de provincie Antwerpen werden uren gepresteerd bij 98 cliënten. In de provincie Vlaams-Brabant werden uren gepresteerd bij 64 cliënten. De tendensen van de laatste jaren in gezinszorg zetten zich in 2009 verder. De zorgbehoevendheid van de cliënten blijft stijgen. In 2009 hadden 41,6% van de cliënten een Belscore gelijk aan of hoger dan 35. Deze cliënten krijgen bijna 60% van alle uren zorg die op jaarbasis geleverd worden. Desondanks zien we dat het gemiddeld aantal uren per cliënt op jaarbasis blijft dalen. Dit is een tendens die in de hele sector merkbaar is. Naast de poging om een zo groot aantal cliënten te helpen met de beschikbare middelen, merken we dat ook cliënten zelf hun vragen selectiever formuleren. Er wordt steeds meer gewerkt met flexibeler urenpakketten, die in de mate van het mogelijke nauwer aansluiten bij de noden van de individuele cliënt. In het nastreven van maximaal behoeftegestuurde zorg is dit een belangrijke evolutie.

17 Nachtzorg Landelijke Thuiszorg zet ook in op nachtzorg, als partner of als coördinator van verschillende projecten Nachtzorg. In 2009 zijn we in Vlaams-Brabant gestart met 2 projecten Nachtzorg, in het arrondissement Leuven en in het arrondissement Halle Vilvoorde en Brussel. Beide projecten werden gestart met projectmiddelen van de Vlaamse Overheid. Verschillende thuiszorgdiensten (oppasdiensten, diensten gezinszorg) en woonen zorgcentra sloegen de handen in elkaar om gezamenlijk nachtzorg te organiseren voor zorgbehoevende ouderen. De coördinatie van beide projecten wordt gedaan door Landelijke Thuiszorg. Wij nemen ook deel aan de Vlaamse Stuurgroep Nachtzorg, die door de Vlaamse Overheid werd geïnstalleerd. Afhankelijk van de thuissituatie en de mogelijkheden van de zorgbehoevende en de mantelzorgers, bieden we drie formules aan of een combinatie ervan. Nachtoppas: een vrijwilliger doet de oppas. Nachtzorg: een verzorgende geeft de zorg. Nachthotel: een verblijf gedurende de nacht in een woon- en zorgcentrum. Leuven Halle-Vilvoorde Aantal cliënten Aantal nachten Aantal uren Totaal aantal verzorgenden 10 7 Totaal aantal vrijwilligers 35 7 Wij zijn partner in de nachtzorg in Antwerpen en in de Kempen. We detacheerden 5 verzorgenden voor gepresteerde uren. Zorgwijzers ook in Herentals Voor cliënten is het vaak een moeilijke zoektocht om de juiste hulp te vinden. Voldoende aandacht en een onthaal dat hiervoor aandacht heeft, is een basisprincipe in klantvriendelijkheid. Omdat hulp vragen een onderdeel is van een proces, is het eerste onthaal van een hulpvrager meteen een eerste stap in goede hulpverlening. De zorgwijzers zorgen daar al een aantal jaren voor in Wijgmaal. De centralisering van de regioteams van Malle en Tongerlo naar een provinciaal kantoor in Herentals liet ons toe om ook daar een afzonderlijke ploeg van 2 zorgwijzers te installeren. Zorg met vaart breidt uit In 2008 zijn we gestart met Zorg met Vaart, een team dat snel op de vraag kan inspelen. De ploeg wordt ingeschakeld in die cliëntsituaties waar dringend hulp moet geboden worden. Het team Zorg met Vaart is samengesteld uit verzorgenden en huishoudhulpen. Hiervoor hebben wij een samenwerking met cvba Landelijk Dienstencoöperatief. Elke cliëntsituatie wordt eerst bezocht door een verzorgende. In overleg tussen de verzorgende, de coördinator Zorg met Vaart en de cliënt (of zijn mantelzorger) wordt de verdere zorg opgenomen. De zorg is kortdurend en loopt over een aantal weken, tot het niet meer nodig is of de zorg kan overgenomen worden in de gewone werking. Dankzij projectsubsidies van de Vlaamse Overheid konden wij In 2009 ook in arrondissement Turnhout starten met een ploeg Zorg met Vaart. We namen in dit kader ook deel aan de Vlaamse Stuurgroep, die de Vlaamse Overheid geïnstalleerd heeft over de verschillende gelijkaardige projecten. In Zorg met Vaart, regio Leuven werden 140 cliënten geholpen. In Herentals waar men pas na de zomer goed van start ging werden 44 cliënten geholpen. HISTORIEK 15

18 PAB Het Persoonlijk Assistentie Budget afgekort PAB is een budget dat het Vlaams Fonds toekent aan personen met een handicap in een thuissituatie. Met het budget kunnen deze personen zelf hun assistentie organiseren en financieren. Een stijgend aantal PAB-cliënten doet beroep op onze dienst. Zij betalen de kostprijs van een verzorgende. De aangeboden hulp valt buiten de gesubsidieerde uren. In 2009 hebben wij op die manier 26 cliënten geholpen. Zij ontvingen in totaal uren hulp, gemiddeld 370 uren per persoon op jaarbasis. Comfortzorg Waardevolle aanvulling in de thuiszorg Zorgverleners zijn erin getraind om zorgbehoevende personen zolang mogelijk te blijven activeren en tot zelfzorg aan te zetten. Toch stellen we vast dat activeren van zwaar zorgbehoevende cliënten niet altijd leidt tot een betere leefkwaliteit voor die mensen. Dit inzicht heeft ertoe geleid dat bij sommige cliënten het accent verschuift naar comfortzorg. Meer comfort, minder pijn en ongemak zijn de kernwoorden. Ergonomisch werken Landelijke Thuiszorg heeft als enige thuiszorgdienst een coach comfortzorg in dienst. Zij ondersteunt de verzorgende, de cliënt en de mantelzorger en zoekt naar oplossingen voor meer comfort. Zij gaat ter plaatse kijken en formuleert adviezen over inrichting van de woonomgeving, inzet van hulpmiddelen en het toepassen van aangepaste technieken. Hierbij staat niet alleen het comfort van de cliënt voorop, ook het comfort van de verzorgende en de mantelzorger zijn hierbij belangrijk. Het onderwerp ergonomisch werken in de thuiszorg is dan ook een steeds terugkerend onderwerp in de vorming voor verzorgenden. Risico s van fysieke overbelasting vermijden door gebruik te maken van de juiste techniek en het juiste hulpmiddel vormt hierbij de basis. Het uitlenen van hulpmiddelen gebeurt in samenwerking met de thuiszorgwinkels die demonstratiemateriaal ter beschikking te stellen van al onze cliënten. Dit aanbod wordt regelmatig aangevuld met nieuwe hulpmiddelen. Verwenzorg over de grens Verwenzorg is een dienstverlening die inspeelt op de groeiende vraag naar meer welness, ook voor wie hulpbehoevend is. Samen met de cliënt werken we een programma uit dat kan bestaan uit: een heerlijk ontspannen bad, een bezoek aan de kapper, een bezoek aan de pedicure, een lekkere maaltijd en recreatieve activiteiten in een woonzorgcentrum in de buurt. Verwenverzorgenden van Landelijke Thuiszorg begeleiden de verwendagen. Verwenzorg is mogelijk in woon en zorgcentra in Broechem, Heist-o/d-Berg, Kapellen, Lier, Lille, Rijkevorsel, Veerle Laakdal, Zandhoven, Aarschot, Begijnendijk, Bertem, Diest, Heikruis, Huldenberg, Kapelle-o/d-Bos, Leuven, Londerzeel, Opwijk, Scherpenheuvel, Tienen, Wemmel, Wezembeek- Oppem, Bilzen, Lanaken, Sint-Truiden en Tongeren. Voor de verwenzorg beperken we ons niet langer tot onze eigen landsgrenzen. Nederlandse zorgbehoevende personen kunnen ook bij ons terecht voor een verwendag en omgekeerd in het kader van het Interreg project Gluren bij de buren. Hierover leest u meer op pagina 36. In 2009 realiseerde Landelijke Thuiszorg 368 verwendagen.

19 Gezinnen in complexe leefsituaties Sleutel We boden hulp bij gezinnen waar het huishouden gespannen liep en de opvoeding als moeilijk werd ervaren, gezinnen met kinderen die ons de toestemming gaven om schouders onder de ouders te zetten. In meerdere gezinnen waar ook voorzieningen van bijzondere jeugdzorg betrokken waren, werden in totaal uren gezinszorg betaald door het Agentschap Jongerenwelzijn. We zetten onze kennis en talenten in om onze dynamiek te laten renderen voor deze gezinnen met kinderen in complexe leefsituaties. Wanneer we hier aan de slag gingen, hechtten we veel aandacht aan de houding van de verzorgende. Door netwerkoverleg met Bijzondere Jeugdzorg werden bekwaamheden van verschillende sectoren optimaal ingezet op basis van de zorgbehoeften van het gezin. De taken en opdrachten die we in gezinszorg hier realiseerden waren in se niet verschillend van deze ten aanzien van andere cliënten in gezinszorg maar legden toch eigen accenten in onze zorgbenadering. Woord en wederwoord Via een interne werkgroep, waarin verantwoordelijken vanuit de verschillende kantoren vertegenwoordigd waren, verzamelden we feedback vanuit de achterban en hadden we speciale aandacht voor verzuchtingen in de praktijk. Wij hadden oog in onze vorming maar ook tijdens werkvergaderingen, werkbesprekingen, coachings en intervisies voor attitudes en vaardigheden waarmee medewerkers aan de slag gingen. Gebaar In 2009 hebben we gezinnen in beweging gekregen door hen ervaringen aan te reiken die aansloten bij hun leefwereld, door dingen aan te leren of samen te doen. Doordat gezinnen deze succeservaringen gingen toepassen, soms ook op andere zaken, kon er mede door gezinszorg opnieuw een perspectief ontstaan voor hen. Troef Volgende waarden in zorg werden benadrukt: sociaal ondersteunende zorg, niet-etiketterende zorg, zorg met aanvaarding van het onverhelpbare, zorg met een positieve ingesteldheid. We legden de focus op de krachten en de competenties van de gezinnen. HISTORIEK 17

20 Kraamzorg Label borstvoedingsvriendelijke organisatie In 2009 presteerden 101 kraamverzorgenden uren kraamzorg bij gezinnen. Per gezin werd er gemiddeld 29,9 uur hulp geboden door onze kraamverzorgenden. De gemiddelde cliëntbijdrage bedroeg vorig jaar 8,96. We werkten binnen Kraamzorg Landelijke Thuiszorg sinds 2005 aan een actieplan met als doelstelling het label borstvoedingsvriendelijke organisatie te behalen. Na de inspectie in het najaar van 2008 kregen wij begin 2009 als eerste dienst voor gezinszorg dit label. Kraamzorg Landelijke Thuiszorg mag zich gedurende 4 jaar een BORSTVOEDINGSVRIENDELIJKE ORGANISATIE noemen. Om dit label extra uitstraling te geven werd een mooie schoudertas ontworpen die de aanstaande ouders bij hun inschrijving meekrijgen. Huis van het kind en Kraamzorg Pajottenland Het Huis van het kind, het PDPO project van de provincie Vlaams-Brabant liep af in Het is nu geïntegreerd in de werking van Landelijke Thuiszorg. Op de workshops en thema-avonden mochten we 621 jonge ouders begroeten. Via dit kanaal leren zowel partners als cliënten onze kraamzorg beter kennen en kunnen we rekenen op een wederzijdse bevruchting tussen de activiteiten van het Huis van het kind en de kraamzorg aan huis. Kraamzorg Kempen In juli 2009 opende Landelijke Thuiszorg een vijfde kraamzorgcentrum in het nieuwe kantoor van Herentals. We startten met een ploeg van 6 kraamverzorgenden onder leiding van een coördinator en ondersteund door een medewerkster vroedvrouw. Eind 2009 werkten er reeds 11 kraamverzorgenden. Door de uitbreiding met een nieuw kraamzorgcentrum werd het werkgebied herverdeeld in nieuwe regio s waardoor de bereikbaarheid voor onze cliënten werd vergroot.

21 Cliëntentevredenheidsmeting In juni 2009 werden 250 cliënten kraamzorg aangeschreven om een enquête in te vullen om de werking van Kraamzorg Landelijke Thuiszorg te evalueren en te verbeteren. We wilden vooral weten hoe de communicatie met de medewerkers verliep, welke hulp er werd geboden en of de cliënten tevreden waren over de hulp in vergelijking met hun verwachtingen. We kregen een respons van 44%. Cliënten zijn zeer tevreden over de duidelijke informatie die ze kregen tijdens de telefonische contacten met de medewerkers en bij het intakegesprek. De meesten vonden dat er rekening gehouden werd met hun wensen om indien nodig de geboden hulp aan te passen. Het grootste deel van de uitgevoerde taken betreffen de was en de strijk, gevolgd door waarborgen van de nodige rust. Daarna komen onderhoud woning, hulp en begeleiding van babyvoeding, babybadje en babyverzorging. Observeren van de moeder en opvang van de andere kinderen komen in mindere mate voor. In 2010 bekijken we hoe we met deze resultaten kunnen omgaan in de praktijk. HULPVERLENING 19

22 Aanvullende thuiszorg In het nieuwe woonzorgdecreet wordt onze dienstverlening een dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg genoemd. De aanvullende thuiszorg omvat schoonmaakhulp, klusjes- en groendienst, woningaanpassing, vrijwillige oppasdienst en gastopvang. Woningaanpassing In juli 2008 heeft Landelijke Thuiszorg de dienst woningaanpassing, die tot dan toe met veel succes was opgebouwd in de schoot van Ons Zorgnetwerk, overgenomen en geïntegreerd in haar werking. De dienst woningaanpassing geeft advies over woningaanpassing, en begeleidt de zorgbehoevende van A tot Z in de nodige aanpassingen aan zijn woning. Vooral deze begeleiding is uniek en zeer gewaardeerd door cliënten en partners. Vaak is het de noodzakelijke schakel om een goed advies ook te kunnen omzetten in een goed aangepaste woning. De dienst woningaanpassing bestaat uit 5 mensen en werkt in de provincies Vlaams-Brabant, Antwerpen, Limburg en West-Vlaanderen Vlaams-Brabant Antwerpen Limburg West-Vlaanderen Totaal Nieuwe dossiers Klusjesdienst De klusjesdienst is in 2009 erg actief geweest. Opvolging van de woningaanpassing en veiligheid krijgen nog steeds prioriteit. Daarnaast zijn verfraaiingswerken zoals schilderen en behangen zeer geliefd bij onze cliënten. Met 11 klusjesmannen konden wij 249 gezinnen helpen. Er werden uren gepresteerd. De gemiddelde bijdrage die cliënten betalen is 19,77 per uur. Groendienst In april 2008 gingen we dankzij projectgeld van Europa PDPO en van de provincie Vlaams-Brabant van start met een groendienst voor zorgbehoevende cliënten in deze provincie. Deze groendienst staat in voor het tuinen groenonderhoud van gras- en bloemperkjes, snoeiwerk, sneeuw ruimen, enzovoort. In 2009 konden wij met 5 tuinmannen 258 cliënten helpen. Via een herscholingsprogramma van een centrum voor Beroepsopleiding, werden ook stagiairs tewerkgesteld met mogelijk uitzicht op re-integratie in de arbeidsmarkt. Er werden uren gepresteerd aan een gemiddelde cliëntbijdrage van 15,36 per uur.

23 Woonzorgteam In samenwerking met de provincie Limburg werkt Landelijke Thuiszorg sinds november 2008 met een woonzorgteam in de gemeenten Kinrooi, Dilsen- Stokkem, Maaseik, Maasmechelen en Lanaken. Het project staat in voor kleine klussen in en om de woning van 65-plussers. In 2009 werden er uren gepresteerd bij 79 cliënten over deze 5 Maaslandse gemeenten. Het team bestaat uit een werkleider, 3 klusjesmannen en een energiesnoeier en situeert zich ook binnen de Lokale Diensteneconomie. De 5 doelgroepwerknemers werken in duoverband en worden begeleid door de werkleider. Zij voeren taken uit in het kader van valpreventie, tuinonderhoud, om de veiligheid en het comfort in de woning te vergroten en om energiebesparende maatregelen te treffen. Het Woonzorgteam wordt mede gesubsidieerd door de provincie Limburg voor een periode van 2 jaar. HULPVERLENING 21

24 Oppas vrijwilligers In de gemeentes Malle en Zoersel heeft Landelijke Thuiszorg een samenwerkingsakkoord voor een oppasdienst met vrijwilligers. De 16 vrijwilligers deden uren oppas bij 20 cliënten. Gastopvang In 2009 konden wij ons project gastopvang verder zetten. Het aantal uren nam fors toe en steeg van uren in 2008 naar uren in Hiervan zijn 355 uren gastopvang in een gastgezin en de overige uren op de zorgboerderijen. Hierbij vermelden we dat er op 3 zorgboerderijen in Limburg contracten lopen waarbij cliënten dagelijks op de zorgboerderij worden opgevangen. In 2009 konden wij 44 zorgvragers toeleiden, waarvan 36 naar een zorgboerderij en 6 naar een gastgezin. Het merendeel van de zorgvragers voor zorgboerderijen zijn jonger dan 30 jaar zijn met als meest voorkomende reden, autisme, mentale beperkingen en gedragsproblemen. Een zorgboerderij kan met een zinvolle dagbesteding hier een passend antwoord op bieden. Tijdens de vakantieperiodes krijgen we ook extra aanvragen vanuit scholen en CLB s voor de groep <18-jarigen. Bij de groep van 60+ ligt de klemtoon meer op beleving en zorg, niet op activiteit. In 2009 bouwden we een netwerk uit van 24 gastgezinnen in Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg. De opvang gebeurt er op een meer flexibele wijze en met een lagere frequentie. Wij hebben 2009 afgesloten met de volgende cijfers: Uren gastopvang Vlaams-Brabant Limburg Antwerpen West-Vlaanderen Deze realisaties stelden ons in staat een erkenning voor gastopvang aan te vragen voor Vlaams-Brabant, Limburg en Antwerpen.

25 Lokale diensteneconomie In 2008 kregen wij erkenningen in de Lokale Diensteneconomie tot uitbreiding van de klusjesdienst, de groendienst en poetshulp aan personen met een verminderd zelfzorgvermogen. In 2009 gingen we van start met werving en selectie van de werknemers die moeten voldoen aan de voorwaarden van siné en van doelgroepwerknemers. Arrondissement Leuven: 1 klusjes- en tuinman en 1 omkadering Arrondissement Halle-Vilvoorde : 1 klusjes- en tuinman Arrondissement Turnhout: 1 klusjes- en tuinman Poetsdienst In 2009 hebben wij via de poetsdienst 648 cliënten geholpen waarvan 10,3% nieuwe cliënten. De cliëntengroep in de poetsdienst blijft vrij stabiel. Wij hebben bij deze cliënten uren poetshulp gegeven. Het gemiddeld aantal uren poetshulp per cliënt bedraagt 90,6 uren op jaarbasis. Het geholpen cliënteel bestaat uit 89% bejaarden, 8,8% gezinnen en 2,2% gehandicapten. De gemiddelde cliëntbijdrage in de poetsdienst was 5,78.

landelijke thuiszorg jaarverslag 2008

landelijke thuiszorg jaarverslag 2008 landelijke thuiszorg jaarverslag 2008 INHOUDSTABEL Voorwoord.............................................3 Historiek................................................5 Missie Landelijke Thuiszorg........................7

Nadere informatie

landelijke thuiszorg jaarverslag 2010

landelijke thuiszorg jaarverslag 2010 landelijke thuiszorg jaarverslag 2010 INHOUDSTABEL Voorwoord.............................................3 Historiek................................................5 Missie Landelijke Thuiszorg........................7

Nadere informatie

landelijke thuiszorg jaarverslag 2011

landelijke thuiszorg jaarverslag 2011 landelijke thuiszorg jaarverslag 2011 INHOUDSTABEL Voorwoord.............................................3 Historiek................................................5 Missie...................................................7

Nadere informatie

Perstekst: ʻOud worden kan ook leuk zijn!ʼ

Perstekst: ʻOud worden kan ook leuk zijn!ʼ Perstekst: ʻOud worden kan ook leuk zijn!ʼ Oud worden kan ook leuk zijn! Monique Swinnen, voorzitter Landelijke Thuiszorg Onze dienstverlening Landelijke Thuiszorg is een erkende dienst voor gezinszorg.

Nadere informatie

landelijke thuiszorg jaarverslag 2012

landelijke thuiszorg jaarverslag 2012 landelijke thuiszorg jaarverslag 2012 INHOUDSTABEL Voorwoord.............................................3 Historiek................................................5 Missie...................................................7

Nadere informatie

Zorgzaam samenleven Samenvatting Beleidsplan 2016-2020

Zorgzaam samenleven Samenvatting Beleidsplan 2016-2020 Zorgzaam samenleven Samenvatting Beleidsplan 2016-2020 Colofon Eindredactie Anne Dedry, directeur Zorg-Saam Auteurs Kristin Meersschaert en medewerkers Foto s Carl Vandervoort en Zorg-Saam vzw Lay-out

Nadere informatie

Bijlage III. Diensten voor oppashulp. Hoofdstuk I. Definities

Bijlage III. Diensten voor oppashulp. Hoofdstuk I. Definities Bijlage III. Diensten voor oppashulp Hoofdstuk I. Definities Artikel 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: 1 oppashulp: de hulp en bijstand, tijdens de dag of tijdens de nacht, die erin bestaat de gebruiker

Nadere informatie

landelijke thuiszorg jaarverslag 2007

landelijke thuiszorg jaarverslag 2007 landelijke thuiszorg jaarverslag 2007 INHOUDSTABEL Voorwoord............................................. 3 Historiek............................................... 5 Missie...................................................

Nadere informatie

Voorstelling Onafhankelijk leven

Voorstelling Onafhankelijk leven Voorstelling Onafhankelijk leven Inhoudsopgave 1. Wat is Onafhankelijk leven?... 3 2. Waarom is Onafhankelijk Leven belangrijk?... 4 3.1. Met een persoonlijk assistentie budget (PAB) kan je onafhankelijk

Nadere informatie

Het veranderende thuiszorglandschap

Het veranderende thuiszorglandschap Het veranderende thuiszorglandschap Ontschotting van de zorg Eveline Decock Stafmedewerker Welzijnszorg Solidariteit voor het Gezin vzw Thuiszorgorganisatie, actief in Vlaanderen en Brussel 5600 medewerkers

Nadere informatie

TAKEN VAN DE ZORGKUNDIGE DUUR VAN DE OPLEIDING VOOR WIE? ONZE DOCENTEN BEKWAAMHEIDSATTEST

TAKEN VAN DE ZORGKUNDIGE DUUR VAN DE OPLEIDING VOOR WIE? ONZE DOCENTEN BEKWAAMHEIDSATTEST richt in: TAKEN VAN DE ZORGKUNDIGE De zorgkundige is een beoefenaar van een gezondheidsberoep en is specifiek opgeleid om de verpleegkundige bij te staan inzake zorgverstrekking en gezondheidsopvoeding

Nadere informatie

Opleidingen tot vertrouwenspersoon in het onderwijs - Stand van zaken

Opleidingen tot vertrouwenspersoon in het onderwijs - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 500 van VERA CELIS datum: 23 mei 2017 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Opleidingen tot vertrouwenspersoon in het onderwijs

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Geniet in alle rust van je baby.

Geniet in alle rust van je baby. Geniet in alle rust van je baby. Volle Maan. De dienst kraamzorg van Familiehulp. Kraamzorg Volle Maan. Extra thuiszorg voor jou en je baby. Ben je in blijde verwachting? Of ben je net de trotse ouder

Nadere informatie

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant BIJLAGE CONVENANT VRIJWILLIGERSWERK IN UITVOERING VAN HET PROTOCOL BETREFFENDE DE SAMENWERKING TUSSEN DE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN EN DE PROVINCIES TIJDENS DEZE LEGISLATUUR Motivering

Nadere informatie

Het thuisbegeleidingsaanbod vanuit Dienst Ambulante Begeleiding gebeurt vanuit verschillende teams, ieder met hun eigen handicap specifieke kennis:

Het thuisbegeleidingsaanbod vanuit Dienst Ambulante Begeleiding gebeurt vanuit verschillende teams, ieder met hun eigen handicap specifieke kennis: Donkweg 9, 3520 Zonhoven, 0/55 99 60 dab@wegwijs.stijn.be - www.dab.stijn.be Als thuisbegeleidingsdienst bevinden we ons in een zich wijzigend en evoluerend landschap waarvan de grote contouren getrokken

Nadere informatie

OOK NA 45 MET GOESTING BLIJVEN WERKEN

OOK NA 45 MET GOESTING BLIJVEN WERKEN OOK NA 45 MET GOESTING BLIJVEN WERKEN De vinger aan de pols van de werkgevers (in opdracht van het Vlaams Welzijnsverbond) Jan Verbanck 4 februari 2015 DE WERKGELEGENHEIDSPLANNEN: DOORLICHTING: Copy paste?

Nadere informatie

Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw

Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw Waarvoor staat Onafhankelijk Leven vzw? 1. Visie Onafhankelijk Leven vzw gaat met volle kracht voor een samenleving waar alle personen met beperking controle hebben

Nadere informatie

Graag wens ik een actuele stand van zaken te verkrijgen met betrekking tot het aanbod van voorzieningen voor ouderen in woonzorgcentra.

Graag wens ik een actuele stand van zaken te verkrijgen met betrekking tot het aanbod van voorzieningen voor ouderen in woonzorgcentra. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 519 van ELS ROBEYNS datum: 11 mei 2016 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Woonzorgcentra Limburg - Bijkomende bedden Aangezien de provincie

Nadere informatie

Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme

Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme www.hetraster.be Wat is outreach autisme? Outreach autisme bestaat uit vorming en advies voor iedereen die deskundiger wil worden in

Nadere informatie

Persnota: Dag van de Verzorgende 20/10/2010

Persnota: Dag van de Verzorgende 20/10/2010 Griet Coppé Vlaams Volksvertegenwoordiger CD&V www.grietcoppe.be Persnota: Dag van de Verzorgende 20/10/2010 Synthese Onze samenleving staat voor enorme uitdagingen op het vlak van zorg. De verzilvering

Nadere informatie

betreffende een betere ondersteuning van de mantelzorg in het Vlaamse beleid

betreffende een betere ondersteuning van de mantelzorg in het Vlaamse beleid stuk ingediend op 1228 (2010-2011) Nr. 1 7 juli 2011 (2010-2011) Voorstel van resolutie van mevrouw Marijke Dillen, de heren Filip Dewinter, Jan Penris en Wim Wienen en mevrouw Gerda Van Steenberge betreffende

Nadere informatie

Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap

Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap 3180200 Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2003 (107449)... 2 Werknemers tewerkgesteld dmv dienstencheques... 5 Collectieve

Nadere informatie

BIVV - jaarverslag 2012 strategie. Jaarverslag

BIVV - jaarverslag 2012 strategie. Jaarverslag BIVV - jaarverslag 2012 strategie Jaarverslag 2012 1 Het BIVV als werkgever Een uitgebalanceerd beleid Begin 2012 werd Sofie Questier als HR-Manager aangetrokken, met als opdracht een professioneel personeelsbeleid

Nadere informatie

VR DOC.0356/1BIS

VR DOC.0356/1BIS VR 2017 2104 DOC.0356/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het

Nadere informatie

Socialistische Mutualiteit van Brabant Toegankelijke gezondheid voor iedereen!

Socialistische Mutualiteit van Brabant Toegankelijke gezondheid voor iedereen! THUISZORGCENTRUM Een helpende hand voor jong en oud! Socialistische Mutualiteit van Brabant Toegankelijke gezondheid voor iedereen! uéén centraal oproepnummer 078 15 60 30 Alle dagen, de klok rond bereikbaar!

Nadere informatie

Werken bij OCMW Wuustwezel

Werken bij OCMW Wuustwezel Werken bij OCMW Wuustwezel OCMW Wuustwezel Bredabaan 735 2990 Wuustwezel 03/633.52.10 1 Werk je graag met en voor mensen? Zoek je een boeiende job binnen een dynamische organisatie? Dan is een job bij

Nadere informatie

Kansen voor iedereen

Kansen voor iedereen Kansen voor iedereen Ik wil thuis blijven wonen maar heb ondersteuning nodig voor mijn persoonlijke verzorging. Hoe pak ik dat aan? Kan ik beroep doen op een persoonlijk assistent voor het organiseren

Nadere informatie

DIENST VOOR GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISHULP : KRAAMZORG

DIENST VOOR GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISHULP : KRAAMZORG Zorginspectie Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 BRUSSEL T 02 553 34 34 F 02 553 34 35 contact@zorginspectie.be ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Zaken doen in zorg: CASE Solidariteit voor het Gezin

Zaken doen in zorg: CASE Solidariteit voor het Gezin 3 december 2014 - Leuven Zaken doen in zorg: CASE Solidariteit voor het Gezin Kim Van Asch, Innovatiemanager Voorstelling SVHG Belangrijke thuiszorgspeler in Vlaanderen en Brussel Sinds 1976, vandaag +5400

Nadere informatie

Welzijn op maat. www.ocmw-leuven.be. Van Algemeen maatschappelijk werk tot Zorgcentra

Welzijn op maat. www.ocmw-leuven.be. Van Algemeen maatschappelijk werk tot Zorgcentra Welzijn op maat Van Algemeen maatschappelijk werk tot Zorgcentra Een menswaardig bestaan bieden aan elke Leuvenaar. Daar maakt OCMW Leuven elke dag werk van. Jaarlijks helpen we duizenden behoeftige mensen.

Nadere informatie

sociale dienst informatiebrochure De dienstencheque

sociale dienst informatiebrochure De dienstencheque sociale dienst informatiebrochure De dienstencheque Inhoudstafel 1. Korte omschrijving 4 2. Doelgroep 5 3. Financieel 5 4. De inschrijving 5 5. Dienstencheques bestellen 6 6. Welke ondernemingen? 7 7.

Nadere informatie

Familiehulp vzw. thuiszorg zoals je t zelf zou doen

Familiehulp vzw. thuiszorg zoals je t zelf zou doen Familiehulp vzw thuiszorg zoals je t zelf zou doen Inhoud 1. Maak kennis met Familiehulp 2. Onze visie 3. Ons aanbod 4. Wie doet wat? Enkele voorbeelden 5. Onze (arbeids)ongevallen. Enkele vaststellingen

Nadere informatie

JAAROVERZICHT Secretaris: Nicole De Reuse Voorzitter: Micheline De Mol. Gasthuisstraat Asse T F

JAAROVERZICHT Secretaris: Nicole De Reuse Voorzitter: Micheline De Mol. Gasthuisstraat Asse T F JAAROVERZICHT 2014 Gasthuisstraat 2 1730 Asse T 02 452 80 67 F 02 452 22 02 Secretaris: Nicole De Reuse Voorzitter: Micheline De Mol Opgemaakt door: Sooi De Maeyer VOORWOORD Beste inwoner, Als OCMW hebben

Nadere informatie

MINISTERIEEL BESLUIT VAN 17 MAART 2000 inzake de kwaliteitszorg in de opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden (B.S. 20.V.

MINISTERIEEL BESLUIT VAN 17 MAART 2000 inzake de kwaliteitszorg in de opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden (B.S. 20.V. MINISTERIEEL BESLUIT VAN 17 MAART 2000 inzake de kwaliteitszorg in de opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden (B.S. 20.V.2000) Artikel 1. De sectorspecifieke minimale kwaliteitseisen voor de opleidingscentra

Nadere informatie

Bel 078 15 50 10. Surf www.citycareplus.be

Bel 078 15 50 10. Surf www.citycareplus.be In alle comfort thuis wonen CARE - voor mantelzorgers & zorgbehoevenden... die genieten van hun moment Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be City Care Plus is een eigentijdse, onafhankelijke organisatie

Nadere informatie

Preventie van psychosociale

Preventie van psychosociale Preventie van psychosociale risico s in Familiehulp Infosessie 20141009 1 Inhoud Korte voorstelling van de organisatie Familiehulp Knelpunten m.b.t. preventie van psychosociale risico s De knipperlichtmeter

Nadere informatie

Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap

Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap 3180200 Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap Werk op zaterdag... 2 Werk op op zondag... 2 Werk op feestdag... 2 Werk op werk s avonds en s nacht... 2 Vervoerkosten... 3 Eindejaarspremie...

Nadere informatie

Sinds 1 januari 2014 is het Vlaamse Gewest bevoegd voor de dienstencheques aangekocht in Vlaanderen.

Sinds 1 januari 2014 is het Vlaamse Gewest bevoegd voor de dienstencheques aangekocht in Vlaanderen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 636 van GRIET COPPÉ datum: 5 juli 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstencheques - Profiel gebruikers Sinds 1 januari 2014 is het

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

verzekering vrijwilligerswerk

verzekering vrijwilligerswerk verzekering vrijwilligerswerk Inleiding Vrijwilligerswerk is niet weg te denken uit onze samenleving. Het vult het werk van beroepskrachten perfect aan en het verhoogt de onderlinge solidariteit in de

Nadere informatie

Ik verlaat de school wat nu?

Ik verlaat de school wat nu? Ik verlaat de school wat nu? Je hebt geen werk? Schrijf je in bij de VDAB: Hoe? Via de website www.vdab.be Via het gratis nummer 0800/ 30 700 Via een kantoor in de buurt Wanneer? Voor 1 augustus Als je

Nadere informatie

Functietitel: HR-medewerker Werving & Selectie en Preventie & Bescherming. Bedrijfsnaam: De Vlaamse Milieumaatschappij

Functietitel: HR-medewerker Werving & Selectie en Preventie & Bescherming. Bedrijfsnaam: De Vlaamse Milieumaatschappij SJABLOON Werken via KdG Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature. Functietitel: HR-medewerker

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Zorgboerderijen, partners in welzijn

Zorgboerderijen, partners in welzijn Zorgboerderijen, partners in welzijn Doelgroepen Personen met een handicap Volwassenen met een psychiatrische problematiek Jongeren met problemen Thuis/instelling School Ouderen Zorgboerderijen: wat? Vrijwillige

Nadere informatie

Naam van de schoolexterne interventie: ipot Groep INTRO Brussel

Naam van de schoolexterne interventie: ipot Groep INTRO Brussel Naam van de schoolexterne : ipot Groep INTRO Brussel 1. Inhoud vd schoolexterne Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Visie Belangrijke uitgangspunten Doelstelling(en) Doelgroep(en) 3 Duur van het

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN Tussen. vertegenwoordigd door... hierna genoemd, de werkgever, enerzijds en. geboren te... op... hierna genoemd, de student, anderzijds wordt overeengekomen wat volgt

Nadere informatie

ONTDEK ONZE OPLEIDING POLYVALENT VERZORGENDE/ZORGKUNDIGE!

ONTDEK ONZE OPLEIDING POLYVALENT VERZORGENDE/ZORGKUNDIGE! ONTDEK ONZE OPLEIDING POLYVALENT VERZORGENDE/ZORGKUNDIGE! é éé Meer info: 011 45 61 50 www.ocmwheusdenzolder.be 2 MISSIE OPLEIDING De opleiding wordt georganiseerd i.s.m. de VDAB Social Profit. De arbeidsgerichte

Nadere informatie

IMPULSEO. Informatiesessie. Zaterdag 21 april 2012 Auberge du Pêcheur Pontstraat 41 9831 Sint-Martens-Latem

IMPULSEO. Informatiesessie. Zaterdag 21 april 2012 Auberge du Pêcheur Pontstraat 41 9831 Sint-Martens-Latem Vlaams Artsensyndikaat Afd. Oost- en West-Vlaanderen V.Z.W. Burg. Nolfstraat 7-8500 Kortrijk Tel. 056 21 05 08 - Fax. 056 21 52 19 E-mail : info@vaskor.be - www.vaskor.be - Fortis IBAN BE15 2580 2031 193

Nadere informatie

Werking / dienstverlening OCMW Tielt Winge

Werking / dienstverlening OCMW Tielt Winge Werking / dienstverlening OCMW Tielt Winge Deze nota is tot stand gekomen met gegevens en informatie op basis van het jaarverslag 2010. I. Werking Personeel Vastbenoemden : 20 7 voltijdse 13 deeltijdse

Nadere informatie

nr. 699 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Jobbeurzen

nr. 699 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Jobbeurzen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 699 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Jobbeurzen De kerntaak van VDAB is werkzoekenden

Nadere informatie

Copyright Plantyn. A Visie op gezondheid en ziekte 17 1 Begrippen gezondheid, ziekte, preventie en GVO 17

Copyright Plantyn. A Visie op gezondheid en ziekte 17 1 Begrippen gezondheid, ziekte, preventie en GVO 17 INHOUDSTAFEL Woord vooraf 9 Pictogrammen 10 Doelstellingen 11 I OVER ZORG 15 A Visie op gezondheid en ziekte 17 1 Begrippen gezondheid, ziekte, preventie en GVO 17 1.1 Gezondheid 17 1.2 Ziekte 18 1.3 Preventie

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2002 MONITEUR BELGE 24321 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

VERZEKERING: 1. Premiebetaling : 25 euro per jaar* (WIGWE 10 euro) 2. Verzekerd risico : Niet-medische kosten die een zorgbehoevende persoon heeft.

VERZEKERING: 1. Premiebetaling : 25 euro per jaar* (WIGWE 10 euro) 2. Verzekerd risico : Niet-medische kosten die een zorgbehoevende persoon heeft. B.E.L.-PROFIELSCHAAL Basis - Eerste - Lijns - profielschaal VERZEKERING: 1. Premiebetaling : 25 euro per jaar* (WIGWE 10 euro) 2. Verzekerd risico : Niet-medische kosten die een zorgbehoevende persoon

Nadere informatie

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2013/2014 navorming Mentor Klinisch Onderwijs Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Navorming Mentor Klinisch Onderwijs Deze opleiding is een samenwerking van het departement Gezondheid en

Nadere informatie

WAT IS ZORGREGIE? VAN PROVINCIALE CENTRALE WACHTLIJST NAAR ZORGREGIE

WAT IS ZORGREGIE? VAN PROVINCIALE CENTRALE WACHTLIJST NAAR ZORGREGIE ROL VAN DE PROVINCIE BIJ DE ZORGREGIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP WAT IS ZORGREGIE? De overheid heeft met zorgregie drie doelstellingen. Ten eerste wil men een eerlijk en transparant opname- en bemiddelingsbeleid

Nadere informatie

Maandag 7 december 2015

Maandag 7 december 2015 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Algemene directie Humanisering van de Arbeid Nationaal Opleidingscentrum 249 ste seminarie Van risicoanalyse tot psychosociaal welzijnsbeleid:

Nadere informatie

5e symposium rond dementie

5e symposium rond dementie Overlegplatform dementie Noord - West - Vlaanderen nodigt u uit op haar 5e symposium rond dementie Samen voor een dementievriendelijk aanbod Dit jaar vieren we het vijfjarig bestaan van het overlegplatform

Nadere informatie

Zorgmogelijkheden in de palliatieve zorg

Zorgmogelijkheden in de palliatieve zorg Zorgmogelijkheden in de palliatieve zorg Inleiding Met deze brochure informeren we u graag over de mogelijkheden in de palliatieve zorg. Palliatieve zorg kan verleend worden op verschillende plaatsen:

Nadere informatie

EVALUATIE VAN DE MEDEWERKER MET ADMINISTRATIEVE OPDRACHT

EVALUATIE VAN DE MEDEWERKER MET ADMINISTRATIEVE OPDRACHT EVALUATIE VAN DE MEDEWERKER MET ADMINISTRATIEVE OPDRACHT Algemene en persoonlijke gegevens VOORNAAM NAAM Ambt Administratieve toestand Periode Datum / /20 1 ste evaluator 2 de evaluator De scores zijn

Nadere informatie

CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES

CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES BIJLAGE Bijlage nr. 1 CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES Tussen De Vlaamse overheid, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Alternatieve en innoverende vormen van huisvesting, dienstverlening en zorg voor ouderen: een algemene inleiding

Alternatieve en innoverende vormen van huisvesting, dienstverlening en zorg voor ouderen: een algemene inleiding Opvangmogelijkheden in de zorg Alternatieve en innoverende vormen van huisvesting, dienstverlening en zorg voor ouderen: een algemene inleiding Rebekka Verniest Departement Onderzoek en Ontwikkeling Landsbond

Nadere informatie

Webinar Opvoedingsondersteuning

Webinar Opvoedingsondersteuning Webinar Opvoedingsondersteuning 26 mei 2016 Kristien Nys Lector Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee) Praktijkonderzoekster Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek (KULeuven) Ben je 0

Nadere informatie

Het thuisbegeleidingsaanbod vanuit Dienst Ambulante Begeleiding gebeurt vanuit verschillende teams, ieder met hun eigen handicap specifieke kennis:

Het thuisbegeleidingsaanbod vanuit Dienst Ambulante Begeleiding gebeurt vanuit verschillende teams, ieder met hun eigen handicap specifieke kennis: JAARVERSLAG 2015 Donkweg 49, 3520 Zonhoven, 011/55 99 60 dab@wegwijs.stijn.be www.dab.stijn.be Voorwoord Als thuisbegeleidingsdienst bevinden we ons in een woelige periode. Vanuit de overheid wil men thuisbegeleiding

Nadere informatie

B A S I S O N D E R W I J S

B A S I S O N D E R W I J S 28-29 B A S I S O N D E R W I J S in beeld L E E R L I N G E N aantal leerlingen: kleuteronderwijs gewoon 243.482 gewoon 381.882 1.977 27.543 totaal kleuteronderwijs 245.459 totaal 49.425 totaal basisonderwijs:

Nadere informatie

Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw

Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw Vacature Maart 2015 De Moazoart biedt een onderkomen aan organisaties die werken met maatschappelijk kwetsbare groepen en creeërt ruimte voor ontmoeting, vorming,

Nadere informatie

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR HASSELT EXPERTENSTUURGROEP SPEERPUNT ZORGECONOMIE

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR HASSELT EXPERTENSTUURGROEP SPEERPUNT ZORGECONOMIE WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR HASSELT EXPERTENSTUURGROEP SPEERPUNT ZORGECONOMIE Filip Van Laecke Raadgever Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen Situatieschets social

Nadere informatie

Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet

Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet Departement Werk & Sociale Economie Vlaams zorgkrediet Koning Albert II-laan 35 bus 20, 1030 BRUSSEL Tel. 1700 vlaamszorgkrediet@vlaanderen.be

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 november 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 9/2 Budget 2014. Verdeelkrediet - rekeningcombinatie

Nadere informatie

Dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg

Dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg Dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg Het team gezinszorg en aanvullende thuiszorg is in de Gasthuisstraat 2 gevestigd en stelt u graag zijn OCMW diensten voor. In deze folder geven wij u een overzicht

Nadere informatie

Naar een optimale relatie tussen mens en werk

Naar een optimale relatie tussen mens en werk Naar een optimale relatie tussen mens en werk Wij optimaliseren de mens-werkrelatie In een veranderende omgeving kan uw bedrijf of organisatie niet achterblijven. Meer dan ooit wordt u uitgedaagd om de

Nadere informatie

Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature.

Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature. SJABLOON Werken via KdG Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature. Functietitel: dienstverlener/coach

Nadere informatie

30 jaar De Bakermat, 20 jaar vroedvrouwenpraktijk, 10 jaar expertisecentrum kraamzorg viering 15 maart 2013

30 jaar De Bakermat, 20 jaar vroedvrouwenpraktijk, 10 jaar expertisecentrum kraamzorg viering 15 maart 2013 30 jaar De Bakermat, 20 jaar vroedvrouwenpraktijk, 10 jaar expertisecentrum kraamzorg viering 15 maart 2013 Geachte leden van de Raad van Bestuur en medewerkers van De Bakermat, Geachte rector Mark Waer,

Nadere informatie

DORPSDIENST NESTOR. NEtwerk voor STeun aan Ouderen in Rurale gebieden Alveringem - Heuvelland - Lo-Reninge - Mesen - Poperinge - Vleteren

DORPSDIENST NESTOR. NEtwerk voor STeun aan Ouderen in Rurale gebieden Alveringem - Heuvelland - Lo-Reninge - Mesen - Poperinge - Vleteren DORPSDIENST NESTOR NEtwerk voor STeun aan Ouderen in Rurale gebieden Alveringem - Heuvelland - Lo-Reninge - Mesen - Poperinge - Vleteren ONTSTAAN NESTOR Opgestart sinds nov. 2002, naar aanleiding van resultaten

Nadere informatie

Invoegbedrijven. Maatregel. De begunstigden en bestedingen

Invoegbedrijven. Maatregel. De begunstigden en bestedingen Invoegbedrijven Maatregel Het programma invoegbedrijven beoogt de creatie van duurzame tewerkstelling voor kansengroepen binnen de reguliere economie. Aan ondernemingen die de principes van Maatschappelijk

Nadere informatie

DOEL De dienst gezinszorg biedt hulp in het huishouden op het ogenblik dat het gezin / de bejaarde hiervoor niet meer kan instaan.

DOEL De dienst gezinszorg biedt hulp in het huishouden op het ogenblik dat het gezin / de bejaarde hiervoor niet meer kan instaan. WAT IS DE DIENST VOOR GEZINSZORG? DOEL De dienst gezinszorg biedt hulp in het huishouden op het ogenblik dat het gezin / de bejaarde hiervoor niet meer kan instaan. De dienst gezinszorg streeft ernaar

Nadere informatie

Fonds Sociale Maribel Vlaamse welzijns- en gezondheidssector

Fonds Sociale Maribel Vlaamse welzijns- en gezondheidssector PARITAIR COMITE 331 VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR Fonds Sociale Maribel Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Kamer Kinderopvang (KO) Jaarverslag Sociale Maribel 2014 Sainctelettesquare

Nadere informatie

Voorstelling van het project Vesta

Voorstelling van het project Vesta Voorstelling van het project Vesta Erna Scheers Stefaan Marien Team Eerstelijn en Thuiszorg Overzicht Aanleiding Doelstellingen Voordelen voor de diensten Bouwstenen Aanleiding voor het project Aanleiding

Nadere informatie

Deze vorm van begeleiding is beperkt in tijd (3 jaar), maar niet in het aantal begeleidingen.

Deze vorm van begeleiding is beperkt in tijd (3 jaar), maar niet in het aantal begeleidingen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 187 van VERA JANS datum: 12 december 2014 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Thuisbegeleiding personen met autismespectrumstoornis - Capaciteit

Nadere informatie

Congres Begeleid Werken Arbeid en Zorg op Maat

Congres Begeleid Werken Arbeid en Zorg op Maat Congres Begeleid Werken Arbeid en Zorg op Maat Provinciehuis Hasselt Boudewijnzaal dinsdag 1 december 2015 programma en workshops praktische info inschrijven vóór 16 november 2015 een organisatie van Platform

Nadere informatie

Ondernemingsplan Opella

Ondernemingsplan Opella Ondernemingsplan Opella 02 08 Op weg naar 2020 Bijzonder en gewoon Zorgdienstverlener Opella ondersteunt mensen op allerlei manieren, waarbij het zo zelfstandig mogelijk leven en wonen voorop staat. Ondanks

Nadere informatie

Persoonsgerichte bewindvoerders als vriend en vertrouwenspersoon in het herstel van de cliënt

Persoonsgerichte bewindvoerders als vriend en vertrouwenspersoon in het herstel van de cliënt Persoonsgerichte bewindvoerders als vriend en vertrouwenspersoon in het herstel van de cliënt Marianne De Boodt Similes juridisch adviseur Martine De Moor Similes coördinator Kenniscentrum persoonsgerichte

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 1. Inleiding 1.2 Beschrijving van het aanbod van de voorziening

Kwaliteitshandboek 1. Inleiding 1.2 Beschrijving van het aanbod van de voorziening 1/5 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vanaf: 15/02/2017 Procedurehouder: Directeur Zorg Goedgekeurd: Luc Lemkens Paraaf: 1. Ons aanbod De Meander is een vzw, vergund door het Ministerie van de Vlaamse

Nadere informatie

Inhoudstafel. Financiering van de thuiszorg: het perspectief van de voorzieningen

Inhoudstafel. Financiering van de thuiszorg: het perspectief van de voorzieningen Financiering van de thuiszorg: het perspectief van de voorzieningen Prof. dr. Jozef Pacolet, Annelies De Coninck & Frederic De Wispelaere Studiedag SWVG Integrale zorg en ondersteuning 19 november 2015

Nadere informatie

Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek

Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek Bios2 thema reeks Oktober 2014 Het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen verzamelt via de rapporteringstool Bios2 al geruime tijd

Nadere informatie

Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap

Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap 3180200 Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2003 (107449) Vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari

Nadere informatie

Wat betekent het CLB voor u? Hoe kan ons multidisciplinair team VAPH u helpen?

Wat betekent het CLB voor u? Hoe kan ons multidisciplinair team VAPH u helpen? Het multidisciplinair team VAPH van VCLB Leuven Infobrochure voor leerlingen en hun ouders Wat betekent het CLB voor u? Het centrum voor leerlingenbegeleiding biedt informatie, advies, diagnostiek en korte

Nadere informatie

KON-tact. Vermaatschappelijking. 27 oktober 2016

KON-tact. Vermaatschappelijking. 27 oktober 2016 KON-tact Vermaatschappelijking 27 oktober 2016 2 3 KRACHTGERICHTE METHODIEKEN NETWERKGERICHTE METHODIEKEN BUURTGERICHTE NETWERKEN 4 BELEID Lokaal sociaal beleid Geïntegreerde doelstellingen en regie Breed

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen Vlaamse Ouderenraad vzw 18 december 2013 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel

Nadere informatie

1/09/ /12/2015

1/09/ /12/2015 Extra tewerkstellingsplaatsen in PC 319.01 voor laatstejaars studenten uit het deeltijds onderwijs 1/09/2014 31/12/2015 BROCHURE VOOR CLW PC 319.01 1. Het project Werken en studeren Situering project Eind

Nadere informatie

Welzijn zoekt personeel (M/V)

Welzijn zoekt personeel (M/V) Welzijn zoekt personeel (M/V) Het Vlaams Welzijnsverbond publiceert cijfers over het personeel in de Vlaamse welzijnssector en vergelijkt deze met de tewerkstellingskenmerken van een ruime Vlaamse steekproef

Nadere informatie

Pluralistisch Initiatief Nachtzorg Kempen

Pluralistisch Initiatief Nachtzorg Kempen Pluralistisch Initiatief Nachtzorg Kempen JAARVERSLAG 2010-1.- Inhoud : 1. Inleiding : 2. Ontwikkelingen binnen het project 2.1. Verlenging van het project 2.2. Uitbreiding van het werkingsgebied 3. Doelstellingen

Nadere informatie

Banden smeden in een wereld in verandering

Banden smeden in een wereld in verandering HELP2HELP STEUNT HET SOCIAAL ENGAGEMENT VAN MEDEWERKERS. OPROEP VOOR PROJECTEN HELP2HELP 2015 Banden smeden in een wereld in verandering 2 Oproep voor projecten 2015 van 18 mei tot 18 juli Het programma

Nadere informatie

Meer dan 1 miljoen extra voor vrijwilligers zorgsector

Meer dan 1 miljoen extra voor vrijwilligers zorgsector Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 4 maart 2011 Meer dan 1 miljoen extra voor vrijwilligers zorgsector Jo Vandeurzen: Vrijwilligers zullen almaar onmisbaarder blijken

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Een opleidingskrediet, uitgedrukt in aantal dagen per jaar, wordt, voor het jaar 2014, collectief op bedrijfsvlak als volgt bepaald:

Een opleidingskrediet, uitgedrukt in aantal dagen per jaar, wordt, voor het jaar 2014, collectief op bedrijfsvlak als volgt bepaald: CAO BIJWERKING 1 maart 2014 PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN (PC 306) COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 13 FEBRUARI 2014 BETREFFENDE HET SECTORAKKOORD 2013-2014 1 1. Toepassingsgebied Artikel

Nadere informatie

Sta versteld... en ontdek wat WEB voor u kan betekenen.

Sta versteld... en ontdek wat WEB voor u kan betekenen. Sta versteld... en ontdek wat WEB voor u kan betekenen. WAT KAN WEB VOOR U BETEKENEN? 1 2 WIJ VINDEN DE JUISTE WERKNEMER VOOR UW BEDRIJF OF ORGANISATIE WEB bereikt jaarlijks een 1000-tal werkzoekenden.

Nadere informatie

De ouderwordende verpleegkundige, waardevol in de zorg?! Anita Wassink 2010-2011

De ouderwordende verpleegkundige, waardevol in de zorg?! Anita Wassink 2010-2011 De ouderwordende verpleegkundige, waardevol in de zorg?! Anita Wassink 2010-2011 Inhoud Situering Onderzoek Resultaten Eigen onderzoek Vergelijking resultaten met ander onderzoek Interpretatie - besluit

Nadere informatie

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken 1 De Onthaalouderacademie Wat is de Onthaalouderacademie? De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken De sector van de kinderopvang is in beweging. Er worden heel wat initiatieven genomen om de

Nadere informatie

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Document opgesteld door: vzw de Keeting vzw Recht-Op Kroonstraat 64/66 Lange Lobroekstraat 34 2800 Mechelen 2060 Antwerpen email: info@dekeeting.be

Nadere informatie