landelijke thuiszorg jaarverslag 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "landelijke thuiszorg jaarverslag 2009"

Transcriptie

1 landelijke thuiszorg jaarverslag 2009

2

3 INHOUDSTABEL Voorwoord Historiek Missie Landelijke Thuiszorg Structuur Beheersorganen Hoofdkantoor Hulpverlening Gezinszorg Kraamzorg Aanvullende thuiszorg Bedrijfsorganisatie Werkgebied en organogram Acties, bedrijfsbladen, promotiemateriaal Gemeenschappelijke diensten in Groep KVLV Personeel Tewerkstelling Inspraakorganen Opleiding polyvalent verzorgende Deskundigheidsbevordering Werken aan kwaliteit Kwaliteitszorg in de hulpverlening Kwaliteitszorg in de opleiding Thuiszorg in evolutie Gluren bij de buren Steunpunt Groene Zorg Ons Zorgnetwerk Samenwerking en overleg INHOUDSTABEL 1

4

5 EEN JAAR MET EEN GOUDEN STRIK ERROND Het feest voor 50 jaar Landelijke Thuiszorg was één groot dank u wel aan alle verzorgenden en medewerkers die sinds 1959 de organisatie uitgebouwd hebben. Nooit hebben wij ons zo één en fier gevoeld als op 18 september in Heusden-Zolder. Het vuurwerk gaf alle aanwezigen een echte boost om er opnieuw in te vliegen. Het verhalenboek is een blijvend document waar onze geschiedenis in te vinden is. Ook onze cliënten kunnen zich er helemaal in herkennen. Op het ontmoetingsmoment met de partners uit de thuiszorg werd de vinger gelegd op de uitdagingen waar wij de volgende 50 jaar aan willen werken. Op dit elan werd in 2009 voluit ingezet op de aanvullende thuiszorg : groendienst, gastgezinnen, woningaanpassing en woonzorgteams. Maar ook nachtzorg en zorgwijzers werden uitgebreid. De kraamzorg heeft het label van borstvoedingsvriendelijke organisatie verdiend. De draagkrachtversterking van onze verzorgenden werd grondig aangepakt in een verbeteringsproject van het Ervaringsfonds. Met Groep KVLV gingen we op zoek naar meer medewerkers onder de slogan Els zoekt collega s. De verhuis van de regiokantoren van Malle en Tongerlo naar Herentals gaf een nieuwe dynamiek aan de thuiszorg in de Kempen. Samen met organisaties in Nederland startte een belangrijk Interregproject : Gluren bij de Buren, rond verwenzorg, domotica en UIT-bureau. Want oud en afhankelijk worden mag ook leuk blijven was een jaar met Klasse! Monique Swinnen Voorzitter VOORWOORD p.3 3

6 historiek HISTORIEK

7 HISTORIEK Gezinshulp is ontstaan vanuit vrijwilligerswerk door vrouwenorganisaties en private charitatieve instellingen. Ook de toenmalige Boerinnenbond bood op deze wijze bijstand aan gezinnen in nood. Een eerste erkenning en subsidiëring van overheidswege kwamen er door het Regentsbesluit van 1 maart In de provincie Antwerpen, en later ook in Vlaams Brabant, werkte de Boerinnenbond samen met Sociale Familiezorg Antwerpen. De gezinshelpsters werden opgeleid en tewerkgesteld door Sociale Familiezorg. De vrijgestelden van de Boerinnenbond onderhielden de contacten met de gezinnen en verdeelden de opdrachten onder de helpsters. Vanwege de toenemende financiële tekorten besloot Sociale Familiezorg haar werkterrein te beperken tot de Antwerpse agglomeratie. De Boerinnenbond wilde deze hulpverlening echter behouden voor de plattelandsbevolking in de provincie Antwerpen en Vlaams Brabant. Daartoe was een eigen dienst noodzakelijk. In 1959 werd De Vereniging voor Gezinshulp opgericht en als dienst voor gezinshulp erkend door het Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin. Op 1 oktober 1959 startte de dienst met 64 gezinshelpsters. Thérèse Van der Sypt was jarenlang de professionele verantwoordelijke van de dienst. In 1965 volgde de erkenning als dienst voor bejaardenhulp. De naam werd gewijzigd in Dienst voor Gezins- en Bejaardenhulp van de Landelijke Beweging. De dienst verzorgde zelf de opleiding van de gezinsen later ook de bejaardenhelpsters. Het opleidingscentrum werd in 1969 officieel erkend. In 1989 werd de poetsdienst gestart met 50 poetsvrouwen. De werking breidt uit tot Zuid-Limburg. De opleiding is een vast gegeven in 3 scholen. Oppas zieke kinderen en de poetsdienst krijgen een eigen gezicht in de dienstverlening. Wij zijn nu een erkende dienst voor gezinszorg in het kader van het thuiszorgdecreet van 14 juli In 1999 wordt de naam gewijzigd in Landelijke Thuiszorg. In 2001 fusioneert het kraamzorgcentrum de Ooievaar met onze dienst. In 2003 wordt de kraamzorg van de Bakermat en de Kraamvogel deel van onze dienst gezinszorg. In 2003 krijgt Landelijke Thuiszorg een erkenning om via het systeem van de dienstencheques huishoudhulp aan te bieden. Deze dienstverlening kent een groot succes. In 2005 wordt deze hulpverlening overgedragen aan de cvba Landelijk Dienstencoöpe - ratief met sociaal oogmerk. Hiermee komt de opdracht van Landelijke Thuiszorg opnieuw uitdrukkelijk in het teken van zorgbehoevenden te staan. In 2008 neemt Landelijke Thuiszorg de dienst woningaanpassing over van Ons Zorgnetwerk en integreert dit zorgaanbod in haar werking. Onze aanwezigheid in de landelijke streken blijft de eerste opdracht. Er is daar nog veel werk te doen. Er zijn nog altijd witte vlekken in te vullen. Er is daar minder aanbod in de residentiële zorg. Er is daar trouwens van alles minder: geen bus, geen apotheek, geen bakker, geen postkantoor en veel oncomfortabele woningen. Onze dienst blijft dan ook verder werken in het kader van de ruime Landelijke Beweging. HISTORIEK p.5 5

8 missie landelijke thuiszorg MISSIE LANDELIJKE THUISZORG

9 MISSIE LANDELIJKE THUISZORG Landelijke Thuiszorg is een erkende dienst voor gezinszorg. Haar missie is thuiszorg te bieden aan zorgbehoevende personen, waarvoor een hulpvraag is gesteld, zodat zij zo lang mogelijk comfortabel thuis kunnen blijven wonen. Hierbij heeft zij bijzondere aandacht voor de meest zorgbehoevenden en de minstbegoede en kansarme personen. De basiswaarden die deze zorg inspireren zijn autonomie, verbondenheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Bovendien erkent Landelijke Thuiszorg de mantelzorger als volwaardige partner in de zorg. Deel uitmakend van Groep KVLV, heeft Landelijke Thuiszorg een bijzondere band met het platteland en de zorg voor en door vrouwen. Om haar missie in daadkracht om te zetten en om haar prioriteiten te duiden, werkt Landelijke Thuiszorg jaarlijks doelstellingen en acties uit die binnen een vijfjaarlijks referentiekader van krachtlijnen passen. Basiswaarden van de organisatie Er zijn drie waarden die samen bepalen van waaruit de dienst wil werken. Deze waarden zijn: autonomie, verbondenheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Autonomie houdt in zowel zelfbeschikking als zelfverantwoordelijkheid. Autonomie wil dus zeggen dat een individu zelfbepalend is, in leven, werk, zorg,..., en dus ook zelf verantwoordelijk is. Niemand leeft in een vacuüm, de context is vanzelfsprekend mede bepalend. Hoe men binnen deze context handelt, hoe men met externe invloeden omgaat, dat bepaalt het individu zelf, autonoom. De waarde autonomie geldt voor iedere persoon en tevens voor de organisatie als geheel. Verbondenheid houdt in dat wij niet alleen erkennen, maar expliciet kiezen voor de verbinding met anderen. Wij willen leven, werken, zorgen samen met anderen, in onderlinge afhankelijkheid en solidariteit. Vanuit de autonomie, willen wij samenwerken in zelfstandigheid. Maatschappelijke verantwoordelijkheid houdt in dat wij ons voortdurend kritisch bevragen wat de maatschappelijke gevolgen zijn van ons handelen of niet handelen. Maatschappelijke verantwoordelijkheid houdt tevens in dat wij keuzes maken wat de globale maatschappelijke ordening betreft. Wij hebben een verantwoordelijkheid ten aanzien van onze samenleving als geheel. MISSIE LANDELIJKE THUISZORG HISTORIEK 7p.7

10 interne structuur INTERNE STUCTUUR

11 STRUCTUUR Beheersorganen Leden Algemene Vergadering Karolien Belmans, Maria Beyens, Marijke Bodvin, Patrick Carnotensis, Marie-Louise Claes, Clement Decoster, Anne Dedry, Annie Desmedt, Godelieve Devos, Jef D Hertefelt, Carla Durlet, Mia Houthuys, Rebecca Marissael, Bert Meulemans, Yvan Ottenbourgh, Nieke Rutten, Christian Stivigny, Monique Swinnen, Erika Thijs, Gaby Trompet, Maria Vangilbergen, Pieter Vanhee, Tine Van Hoorne, Irma Verbeeck, Magda Verbeelen, Ilse Wens, Rik Wouters Raad van Bestuur Monique Swinnen: voorzitter - afgevaardigd bestuurder Christian Stivigny: ondervoorzitter Gaby Trompet: secretaris-penningmeester Marijke Bodvin, Anne Dedry, Carla Durlet, Bert Meulemans, Ilse Wens Hoofdkantoor Remylaan 4b Wijgmaal-Leuven tel. 016/ fax 016/ INTERNE STRUCTUUR HISTORIEK 9p.9

12 hulpverlening HULPVERLENING

13 HULPVERLENING De groei van Landelijke Thuiszorg noopte ons tot voortdurende aanpassingen: verhuis van 2 regiokantoren naar Herentals in de provincie Antwerpen, introductie van zorgwijzers in Herentals, start van een ploeg Zorg met Vaart in arrondissement Turnhout, regioherverdeling in Vlaams-Brabant, start en coördinatie van 2 projecten nachtzorg in Vlaams-Brabant. Verzorgenden, poetshulpen, klusjesmannen, oppassers, vooral zij hebben de kwalitatieve zorg waargemaakt waar wij voor staan. Ze werden ondersteund door een groeiende groep geëngageerde regioverantwoordelijken, vliegende verantwoordelijken, coördinatoren Zorg met Vaart, kraamzorgcoördinatoren, verantwoordelijken van de poetsdienst, nachtzorgcoördinatoren en verantwoordelijken die de doelgroepwerking dragen en stofferen. Door verdere diversificatie van het aanbod en door het ontwikkelen van thuiszorgondersteunende initiatieven streven we een zorg op maat na, die veel breder is dan zuivere gezinszorg. Comfortzorg en verwenzorg is ondertussen een vast gegeven geworden, waar veel cliënten gebruik van maken. We hebben aandacht voor de woonsituatie van de cliënt en investeren verder in de klusjesdienst en in de groendienst. Onze dienst woningaanpassing is uniek in Vlaanderen. We bouwden verder aan de gastopvang. De samenwerking met de Comité s Bijzondere Jeugdzorg, die in 2008 in Limburg op touw gezet werd, is in 2009 uitgebreid naar Vlaams-Brabant. We startten een nieuw kraamzorgcentrum in Herentals en de opvoedingsondersteuning in het Pajottenland werd verder uitgebouwd. HULPVERLENING p.11

14 Gezinszorg Uitbreiding van het urencontingent In 2009 kregen wij een substantiële uitbreiding van het contingent subsidiabele uren toegekend. We kregen een uitbreiding met uren. Uitbreiding Antwerpen Vlaams Brabant Oost Vlaanderen Limburg Bonus Totaal uitbreiding Totaal contingenturen Totaal gepresteerde uren zorg bij de cliënt Naast de contingenturen, leveren wij nog zorg buiten het urencontingent aan PAB cliënten en uren binnen de Sociale Maribel. Ook de stagiaires uit de vijf opleidingen, die in 2009 georganiseerd werden presteerden uren bij cliënten Gepresteerde uren PAB Sociale Maribel Stagiaires opleiding Totaal gepresteerde uren

15 Gepresteerde uren gezinszorg per arrondissement Antwerpen Mechelen Turnhout Halle-Vilvoorde Leuven Limburg Oost-Vlaanderen Totaal Cliënten gezinszorg Geholpen cliënten Nieuwe cliënten % nieuwe cliënten 36,89% 37,1% 40,4% Aantal uren per cliënt 229,2 231,4 213,8 Bejaarden 76,7% 77,1% 75,7% Gezinnen 19,0% 18,5% 20,5% Gehandicapten 4,4% 4,4% 3,8% Uren per cliënt Uren per cliënt 233,1 229,2 231,4 213,8 Zorgbehoevendheid Cliënten BEL >35 36,4% 38,2% 40,1% 41,6% Uren zorg bij BEL >35 51,6% 55,6% 53,9% 58,4% HULPVERLENING 13

16 Cliëntbijdrage De gemiddelde cliëntbijdrage voor de dienst in 2009 was 4,89. Uren continue hulpverlening gezinszorg Weekdagen 20u-7u Zaterdag 7u-7u Zon- en feestdagen 7u-7u Totaal Alle uren die in de nachtzorg gepresteerd worden vallen binnen het pakket uren continue hulpverlening. In de provincie Antwerpen werden uren gepresteerd bij 98 cliënten. In de provincie Vlaams-Brabant werden uren gepresteerd bij 64 cliënten. De tendensen van de laatste jaren in gezinszorg zetten zich in 2009 verder. De zorgbehoevendheid van de cliënten blijft stijgen. In 2009 hadden 41,6% van de cliënten een Belscore gelijk aan of hoger dan 35. Deze cliënten krijgen bijna 60% van alle uren zorg die op jaarbasis geleverd worden. Desondanks zien we dat het gemiddeld aantal uren per cliënt op jaarbasis blijft dalen. Dit is een tendens die in de hele sector merkbaar is. Naast de poging om een zo groot aantal cliënten te helpen met de beschikbare middelen, merken we dat ook cliënten zelf hun vragen selectiever formuleren. Er wordt steeds meer gewerkt met flexibeler urenpakketten, die in de mate van het mogelijke nauwer aansluiten bij de noden van de individuele cliënt. In het nastreven van maximaal behoeftegestuurde zorg is dit een belangrijke evolutie.

17 Nachtzorg Landelijke Thuiszorg zet ook in op nachtzorg, als partner of als coördinator van verschillende projecten Nachtzorg. In 2009 zijn we in Vlaams-Brabant gestart met 2 projecten Nachtzorg, in het arrondissement Leuven en in het arrondissement Halle Vilvoorde en Brussel. Beide projecten werden gestart met projectmiddelen van de Vlaamse Overheid. Verschillende thuiszorgdiensten (oppasdiensten, diensten gezinszorg) en woonen zorgcentra sloegen de handen in elkaar om gezamenlijk nachtzorg te organiseren voor zorgbehoevende ouderen. De coördinatie van beide projecten wordt gedaan door Landelijke Thuiszorg. Wij nemen ook deel aan de Vlaamse Stuurgroep Nachtzorg, die door de Vlaamse Overheid werd geïnstalleerd. Afhankelijk van de thuissituatie en de mogelijkheden van de zorgbehoevende en de mantelzorgers, bieden we drie formules aan of een combinatie ervan. Nachtoppas: een vrijwilliger doet de oppas. Nachtzorg: een verzorgende geeft de zorg. Nachthotel: een verblijf gedurende de nacht in een woon- en zorgcentrum. Leuven Halle-Vilvoorde Aantal cliënten Aantal nachten Aantal uren Totaal aantal verzorgenden 10 7 Totaal aantal vrijwilligers 35 7 Wij zijn partner in de nachtzorg in Antwerpen en in de Kempen. We detacheerden 5 verzorgenden voor gepresteerde uren. Zorgwijzers ook in Herentals Voor cliënten is het vaak een moeilijke zoektocht om de juiste hulp te vinden. Voldoende aandacht en een onthaal dat hiervoor aandacht heeft, is een basisprincipe in klantvriendelijkheid. Omdat hulp vragen een onderdeel is van een proces, is het eerste onthaal van een hulpvrager meteen een eerste stap in goede hulpverlening. De zorgwijzers zorgen daar al een aantal jaren voor in Wijgmaal. De centralisering van de regioteams van Malle en Tongerlo naar een provinciaal kantoor in Herentals liet ons toe om ook daar een afzonderlijke ploeg van 2 zorgwijzers te installeren. Zorg met vaart breidt uit In 2008 zijn we gestart met Zorg met Vaart, een team dat snel op de vraag kan inspelen. De ploeg wordt ingeschakeld in die cliëntsituaties waar dringend hulp moet geboden worden. Het team Zorg met Vaart is samengesteld uit verzorgenden en huishoudhulpen. Hiervoor hebben wij een samenwerking met cvba Landelijk Dienstencoöperatief. Elke cliëntsituatie wordt eerst bezocht door een verzorgende. In overleg tussen de verzorgende, de coördinator Zorg met Vaart en de cliënt (of zijn mantelzorger) wordt de verdere zorg opgenomen. De zorg is kortdurend en loopt over een aantal weken, tot het niet meer nodig is of de zorg kan overgenomen worden in de gewone werking. Dankzij projectsubsidies van de Vlaamse Overheid konden wij In 2009 ook in arrondissement Turnhout starten met een ploeg Zorg met Vaart. We namen in dit kader ook deel aan de Vlaamse Stuurgroep, die de Vlaamse Overheid geïnstalleerd heeft over de verschillende gelijkaardige projecten. In Zorg met Vaart, regio Leuven werden 140 cliënten geholpen. In Herentals waar men pas na de zomer goed van start ging werden 44 cliënten geholpen. HISTORIEK 15

18 PAB Het Persoonlijk Assistentie Budget afgekort PAB is een budget dat het Vlaams Fonds toekent aan personen met een handicap in een thuissituatie. Met het budget kunnen deze personen zelf hun assistentie organiseren en financieren. Een stijgend aantal PAB-cliënten doet beroep op onze dienst. Zij betalen de kostprijs van een verzorgende. De aangeboden hulp valt buiten de gesubsidieerde uren. In 2009 hebben wij op die manier 26 cliënten geholpen. Zij ontvingen in totaal uren hulp, gemiddeld 370 uren per persoon op jaarbasis. Comfortzorg Waardevolle aanvulling in de thuiszorg Zorgverleners zijn erin getraind om zorgbehoevende personen zolang mogelijk te blijven activeren en tot zelfzorg aan te zetten. Toch stellen we vast dat activeren van zwaar zorgbehoevende cliënten niet altijd leidt tot een betere leefkwaliteit voor die mensen. Dit inzicht heeft ertoe geleid dat bij sommige cliënten het accent verschuift naar comfortzorg. Meer comfort, minder pijn en ongemak zijn de kernwoorden. Ergonomisch werken Landelijke Thuiszorg heeft als enige thuiszorgdienst een coach comfortzorg in dienst. Zij ondersteunt de verzorgende, de cliënt en de mantelzorger en zoekt naar oplossingen voor meer comfort. Zij gaat ter plaatse kijken en formuleert adviezen over inrichting van de woonomgeving, inzet van hulpmiddelen en het toepassen van aangepaste technieken. Hierbij staat niet alleen het comfort van de cliënt voorop, ook het comfort van de verzorgende en de mantelzorger zijn hierbij belangrijk. Het onderwerp ergonomisch werken in de thuiszorg is dan ook een steeds terugkerend onderwerp in de vorming voor verzorgenden. Risico s van fysieke overbelasting vermijden door gebruik te maken van de juiste techniek en het juiste hulpmiddel vormt hierbij de basis. Het uitlenen van hulpmiddelen gebeurt in samenwerking met de thuiszorgwinkels die demonstratiemateriaal ter beschikking te stellen van al onze cliënten. Dit aanbod wordt regelmatig aangevuld met nieuwe hulpmiddelen. Verwenzorg over de grens Verwenzorg is een dienstverlening die inspeelt op de groeiende vraag naar meer welness, ook voor wie hulpbehoevend is. Samen met de cliënt werken we een programma uit dat kan bestaan uit: een heerlijk ontspannen bad, een bezoek aan de kapper, een bezoek aan de pedicure, een lekkere maaltijd en recreatieve activiteiten in een woonzorgcentrum in de buurt. Verwenverzorgenden van Landelijke Thuiszorg begeleiden de verwendagen. Verwenzorg is mogelijk in woon en zorgcentra in Broechem, Heist-o/d-Berg, Kapellen, Lier, Lille, Rijkevorsel, Veerle Laakdal, Zandhoven, Aarschot, Begijnendijk, Bertem, Diest, Heikruis, Huldenberg, Kapelle-o/d-Bos, Leuven, Londerzeel, Opwijk, Scherpenheuvel, Tienen, Wemmel, Wezembeek- Oppem, Bilzen, Lanaken, Sint-Truiden en Tongeren. Voor de verwenzorg beperken we ons niet langer tot onze eigen landsgrenzen. Nederlandse zorgbehoevende personen kunnen ook bij ons terecht voor een verwendag en omgekeerd in het kader van het Interreg project Gluren bij de buren. Hierover leest u meer op pagina 36. In 2009 realiseerde Landelijke Thuiszorg 368 verwendagen.

19 Gezinnen in complexe leefsituaties Sleutel We boden hulp bij gezinnen waar het huishouden gespannen liep en de opvoeding als moeilijk werd ervaren, gezinnen met kinderen die ons de toestemming gaven om schouders onder de ouders te zetten. In meerdere gezinnen waar ook voorzieningen van bijzondere jeugdzorg betrokken waren, werden in totaal uren gezinszorg betaald door het Agentschap Jongerenwelzijn. We zetten onze kennis en talenten in om onze dynamiek te laten renderen voor deze gezinnen met kinderen in complexe leefsituaties. Wanneer we hier aan de slag gingen, hechtten we veel aandacht aan de houding van de verzorgende. Door netwerkoverleg met Bijzondere Jeugdzorg werden bekwaamheden van verschillende sectoren optimaal ingezet op basis van de zorgbehoeften van het gezin. De taken en opdrachten die we in gezinszorg hier realiseerden waren in se niet verschillend van deze ten aanzien van andere cliënten in gezinszorg maar legden toch eigen accenten in onze zorgbenadering. Woord en wederwoord Via een interne werkgroep, waarin verantwoordelijken vanuit de verschillende kantoren vertegenwoordigd waren, verzamelden we feedback vanuit de achterban en hadden we speciale aandacht voor verzuchtingen in de praktijk. Wij hadden oog in onze vorming maar ook tijdens werkvergaderingen, werkbesprekingen, coachings en intervisies voor attitudes en vaardigheden waarmee medewerkers aan de slag gingen. Gebaar In 2009 hebben we gezinnen in beweging gekregen door hen ervaringen aan te reiken die aansloten bij hun leefwereld, door dingen aan te leren of samen te doen. Doordat gezinnen deze succeservaringen gingen toepassen, soms ook op andere zaken, kon er mede door gezinszorg opnieuw een perspectief ontstaan voor hen. Troef Volgende waarden in zorg werden benadrukt: sociaal ondersteunende zorg, niet-etiketterende zorg, zorg met aanvaarding van het onverhelpbare, zorg met een positieve ingesteldheid. We legden de focus op de krachten en de competenties van de gezinnen. HISTORIEK 17

20 Kraamzorg Label borstvoedingsvriendelijke organisatie In 2009 presteerden 101 kraamverzorgenden uren kraamzorg bij gezinnen. Per gezin werd er gemiddeld 29,9 uur hulp geboden door onze kraamverzorgenden. De gemiddelde cliëntbijdrage bedroeg vorig jaar 8,96. We werkten binnen Kraamzorg Landelijke Thuiszorg sinds 2005 aan een actieplan met als doelstelling het label borstvoedingsvriendelijke organisatie te behalen. Na de inspectie in het najaar van 2008 kregen wij begin 2009 als eerste dienst voor gezinszorg dit label. Kraamzorg Landelijke Thuiszorg mag zich gedurende 4 jaar een BORSTVOEDINGSVRIENDELIJKE ORGANISATIE noemen. Om dit label extra uitstraling te geven werd een mooie schoudertas ontworpen die de aanstaande ouders bij hun inschrijving meekrijgen. Huis van het kind en Kraamzorg Pajottenland Het Huis van het kind, het PDPO project van de provincie Vlaams-Brabant liep af in Het is nu geïntegreerd in de werking van Landelijke Thuiszorg. Op de workshops en thema-avonden mochten we 621 jonge ouders begroeten. Via dit kanaal leren zowel partners als cliënten onze kraamzorg beter kennen en kunnen we rekenen op een wederzijdse bevruchting tussen de activiteiten van het Huis van het kind en de kraamzorg aan huis. Kraamzorg Kempen In juli 2009 opende Landelijke Thuiszorg een vijfde kraamzorgcentrum in het nieuwe kantoor van Herentals. We startten met een ploeg van 6 kraamverzorgenden onder leiding van een coördinator en ondersteund door een medewerkster vroedvrouw. Eind 2009 werkten er reeds 11 kraamverzorgenden. Door de uitbreiding met een nieuw kraamzorgcentrum werd het werkgebied herverdeeld in nieuwe regio s waardoor de bereikbaarheid voor onze cliënten werd vergroot.

21 Cliëntentevredenheidsmeting In juni 2009 werden 250 cliënten kraamzorg aangeschreven om een enquête in te vullen om de werking van Kraamzorg Landelijke Thuiszorg te evalueren en te verbeteren. We wilden vooral weten hoe de communicatie met de medewerkers verliep, welke hulp er werd geboden en of de cliënten tevreden waren over de hulp in vergelijking met hun verwachtingen. We kregen een respons van 44%. Cliënten zijn zeer tevreden over de duidelijke informatie die ze kregen tijdens de telefonische contacten met de medewerkers en bij het intakegesprek. De meesten vonden dat er rekening gehouden werd met hun wensen om indien nodig de geboden hulp aan te passen. Het grootste deel van de uitgevoerde taken betreffen de was en de strijk, gevolgd door waarborgen van de nodige rust. Daarna komen onderhoud woning, hulp en begeleiding van babyvoeding, babybadje en babyverzorging. Observeren van de moeder en opvang van de andere kinderen komen in mindere mate voor. In 2010 bekijken we hoe we met deze resultaten kunnen omgaan in de praktijk. HULPVERLENING 19

22 Aanvullende thuiszorg In het nieuwe woonzorgdecreet wordt onze dienstverlening een dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg genoemd. De aanvullende thuiszorg omvat schoonmaakhulp, klusjes- en groendienst, woningaanpassing, vrijwillige oppasdienst en gastopvang. Woningaanpassing In juli 2008 heeft Landelijke Thuiszorg de dienst woningaanpassing, die tot dan toe met veel succes was opgebouwd in de schoot van Ons Zorgnetwerk, overgenomen en geïntegreerd in haar werking. De dienst woningaanpassing geeft advies over woningaanpassing, en begeleidt de zorgbehoevende van A tot Z in de nodige aanpassingen aan zijn woning. Vooral deze begeleiding is uniek en zeer gewaardeerd door cliënten en partners. Vaak is het de noodzakelijke schakel om een goed advies ook te kunnen omzetten in een goed aangepaste woning. De dienst woningaanpassing bestaat uit 5 mensen en werkt in de provincies Vlaams-Brabant, Antwerpen, Limburg en West-Vlaanderen Vlaams-Brabant Antwerpen Limburg West-Vlaanderen Totaal Nieuwe dossiers Klusjesdienst De klusjesdienst is in 2009 erg actief geweest. Opvolging van de woningaanpassing en veiligheid krijgen nog steeds prioriteit. Daarnaast zijn verfraaiingswerken zoals schilderen en behangen zeer geliefd bij onze cliënten. Met 11 klusjesmannen konden wij 249 gezinnen helpen. Er werden uren gepresteerd. De gemiddelde bijdrage die cliënten betalen is 19,77 per uur. Groendienst In april 2008 gingen we dankzij projectgeld van Europa PDPO en van de provincie Vlaams-Brabant van start met een groendienst voor zorgbehoevende cliënten in deze provincie. Deze groendienst staat in voor het tuinen groenonderhoud van gras- en bloemperkjes, snoeiwerk, sneeuw ruimen, enzovoort. In 2009 konden wij met 5 tuinmannen 258 cliënten helpen. Via een herscholingsprogramma van een centrum voor Beroepsopleiding, werden ook stagiairs tewerkgesteld met mogelijk uitzicht op re-integratie in de arbeidsmarkt. Er werden uren gepresteerd aan een gemiddelde cliëntbijdrage van 15,36 per uur.

23 Woonzorgteam In samenwerking met de provincie Limburg werkt Landelijke Thuiszorg sinds november 2008 met een woonzorgteam in de gemeenten Kinrooi, Dilsen- Stokkem, Maaseik, Maasmechelen en Lanaken. Het project staat in voor kleine klussen in en om de woning van 65-plussers. In 2009 werden er uren gepresteerd bij 79 cliënten over deze 5 Maaslandse gemeenten. Het team bestaat uit een werkleider, 3 klusjesmannen en een energiesnoeier en situeert zich ook binnen de Lokale Diensteneconomie. De 5 doelgroepwerknemers werken in duoverband en worden begeleid door de werkleider. Zij voeren taken uit in het kader van valpreventie, tuinonderhoud, om de veiligheid en het comfort in de woning te vergroten en om energiebesparende maatregelen te treffen. Het Woonzorgteam wordt mede gesubsidieerd door de provincie Limburg voor een periode van 2 jaar. HULPVERLENING 21

24 Oppas vrijwilligers In de gemeentes Malle en Zoersel heeft Landelijke Thuiszorg een samenwerkingsakkoord voor een oppasdienst met vrijwilligers. De 16 vrijwilligers deden uren oppas bij 20 cliënten. Gastopvang In 2009 konden wij ons project gastopvang verder zetten. Het aantal uren nam fors toe en steeg van uren in 2008 naar uren in Hiervan zijn 355 uren gastopvang in een gastgezin en de overige uren op de zorgboerderijen. Hierbij vermelden we dat er op 3 zorgboerderijen in Limburg contracten lopen waarbij cliënten dagelijks op de zorgboerderij worden opgevangen. In 2009 konden wij 44 zorgvragers toeleiden, waarvan 36 naar een zorgboerderij en 6 naar een gastgezin. Het merendeel van de zorgvragers voor zorgboerderijen zijn jonger dan 30 jaar zijn met als meest voorkomende reden, autisme, mentale beperkingen en gedragsproblemen. Een zorgboerderij kan met een zinvolle dagbesteding hier een passend antwoord op bieden. Tijdens de vakantieperiodes krijgen we ook extra aanvragen vanuit scholen en CLB s voor de groep <18-jarigen. Bij de groep van 60+ ligt de klemtoon meer op beleving en zorg, niet op activiteit. In 2009 bouwden we een netwerk uit van 24 gastgezinnen in Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg. De opvang gebeurt er op een meer flexibele wijze en met een lagere frequentie. Wij hebben 2009 afgesloten met de volgende cijfers: Uren gastopvang Vlaams-Brabant Limburg Antwerpen West-Vlaanderen Deze realisaties stelden ons in staat een erkenning voor gastopvang aan te vragen voor Vlaams-Brabant, Limburg en Antwerpen.

25 Lokale diensteneconomie In 2008 kregen wij erkenningen in de Lokale Diensteneconomie tot uitbreiding van de klusjesdienst, de groendienst en poetshulp aan personen met een verminderd zelfzorgvermogen. In 2009 gingen we van start met werving en selectie van de werknemers die moeten voldoen aan de voorwaarden van siné en van doelgroepwerknemers. Arrondissement Leuven: 1 klusjes- en tuinman en 1 omkadering Arrondissement Halle-Vilvoorde : 1 klusjes- en tuinman Arrondissement Turnhout: 1 klusjes- en tuinman Poetsdienst In 2009 hebben wij via de poetsdienst 648 cliënten geholpen waarvan 10,3% nieuwe cliënten. De cliëntengroep in de poetsdienst blijft vrij stabiel. Wij hebben bij deze cliënten uren poetshulp gegeven. Het gemiddeld aantal uren poetshulp per cliënt bedraagt 90,6 uren op jaarbasis. Het geholpen cliënteel bestaat uit 89% bejaarden, 8,8% gezinnen en 2,2% gehandicapten. De gemiddelde cliëntbijdrage in de poetsdienst was 5,78.

landelijke thuiszorg jaarverslag 2008

landelijke thuiszorg jaarverslag 2008 landelijke thuiszorg jaarverslag 2008 INHOUDSTABEL Voorwoord.............................................3 Historiek................................................5 Missie Landelijke Thuiszorg........................7

Nadere informatie

landelijke thuiszorg jaarverslag 2010

landelijke thuiszorg jaarverslag 2010 landelijke thuiszorg jaarverslag 2010 INHOUDSTABEL Voorwoord.............................................3 Historiek................................................5 Missie Landelijke Thuiszorg........................7

Nadere informatie

landelijke thuiszorg jaarverslag 2011

landelijke thuiszorg jaarverslag 2011 landelijke thuiszorg jaarverslag 2011 INHOUDSTABEL Voorwoord.............................................3 Historiek................................................5 Missie...................................................7

Nadere informatie

Perstekst: ʻOud worden kan ook leuk zijn!ʼ

Perstekst: ʻOud worden kan ook leuk zijn!ʼ Perstekst: ʻOud worden kan ook leuk zijn!ʼ Oud worden kan ook leuk zijn! Monique Swinnen, voorzitter Landelijke Thuiszorg Onze dienstverlening Landelijke Thuiszorg is een erkende dienst voor gezinszorg.

Nadere informatie

landelijke thuiszorg jaarverslag 2012

landelijke thuiszorg jaarverslag 2012 landelijke thuiszorg jaarverslag 2012 INHOUDSTABEL Voorwoord.............................................3 Historiek................................................5 Missie...................................................7

Nadere informatie

Zorgzaam samenleven Samenvatting Beleidsplan 2016-2020

Zorgzaam samenleven Samenvatting Beleidsplan 2016-2020 Zorgzaam samenleven Samenvatting Beleidsplan 2016-2020 Colofon Eindredactie Anne Dedry, directeur Zorg-Saam Auteurs Kristin Meersschaert en medewerkers Foto s Carl Vandervoort en Zorg-Saam vzw Lay-out

Nadere informatie

Voorstelling Onafhankelijk leven

Voorstelling Onafhankelijk leven Voorstelling Onafhankelijk leven Inhoudsopgave 1. Wat is Onafhankelijk leven?... 3 2. Waarom is Onafhankelijk Leven belangrijk?... 4 3.1. Met een persoonlijk assistentie budget (PAB) kan je onafhankelijk

Nadere informatie

TAKEN VAN DE ZORGKUNDIGE DUUR VAN DE OPLEIDING VOOR WIE? ONZE DOCENTEN BEKWAAMHEIDSATTEST

TAKEN VAN DE ZORGKUNDIGE DUUR VAN DE OPLEIDING VOOR WIE? ONZE DOCENTEN BEKWAAMHEIDSATTEST richt in: TAKEN VAN DE ZORGKUNDIGE De zorgkundige is een beoefenaar van een gezondheidsberoep en is specifiek opgeleid om de verpleegkundige bij te staan inzake zorgverstrekking en gezondheidsopvoeding

Nadere informatie

OOK NA 45 MET GOESTING BLIJVEN WERKEN

OOK NA 45 MET GOESTING BLIJVEN WERKEN OOK NA 45 MET GOESTING BLIJVEN WERKEN De vinger aan de pols van de werkgevers (in opdracht van het Vlaams Welzijnsverbond) Jan Verbanck 4 februari 2015 DE WERKGELEGENHEIDSPLANNEN: DOORLICHTING: Copy paste?

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Geniet in alle rust van je baby.

Geniet in alle rust van je baby. Geniet in alle rust van je baby. Volle Maan. De dienst kraamzorg van Familiehulp. Kraamzorg Volle Maan. Extra thuiszorg voor jou en je baby. Ben je in blijde verwachting? Of ben je net de trotse ouder

Nadere informatie

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant BIJLAGE CONVENANT VRIJWILLIGERSWERK IN UITVOERING VAN HET PROTOCOL BETREFFENDE DE SAMENWERKING TUSSEN DE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN EN DE PROVINCIES TIJDENS DEZE LEGISLATUUR Motivering

Nadere informatie

Socialistische Mutualiteit van Brabant Toegankelijke gezondheid voor iedereen!

Socialistische Mutualiteit van Brabant Toegankelijke gezondheid voor iedereen! THUISZORGCENTRUM Een helpende hand voor jong en oud! Socialistische Mutualiteit van Brabant Toegankelijke gezondheid voor iedereen! uéén centraal oproepnummer 078 15 60 30 Alle dagen, de klok rond bereikbaar!

Nadere informatie

Het thuisbegeleidingsaanbod vanuit Dienst Ambulante Begeleiding gebeurt vanuit verschillende teams, ieder met hun eigen handicap specifieke kennis:

Het thuisbegeleidingsaanbod vanuit Dienst Ambulante Begeleiding gebeurt vanuit verschillende teams, ieder met hun eigen handicap specifieke kennis: Donkweg 9, 3520 Zonhoven, 0/55 99 60 dab@wegwijs.stijn.be - www.dab.stijn.be Als thuisbegeleidingsdienst bevinden we ons in een zich wijzigend en evoluerend landschap waarvan de grote contouren getrokken

Nadere informatie

DIENST VOOR GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISHULP : KRAAMZORG

DIENST VOOR GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISHULP : KRAAMZORG Zorginspectie Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 BRUSSEL T 02 553 34 34 F 02 553 34 35 contact@zorginspectie.be ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2013/2014 navorming Mentor Klinisch Onderwijs Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Navorming Mentor Klinisch Onderwijs Deze opleiding is een samenwerking van het departement Gezondheid en

Nadere informatie

Welzijn op maat. www.ocmw-leuven.be. Van Algemeen maatschappelijk werk tot Zorgcentra

Welzijn op maat. www.ocmw-leuven.be. Van Algemeen maatschappelijk werk tot Zorgcentra Welzijn op maat Van Algemeen maatschappelijk werk tot Zorgcentra Een menswaardig bestaan bieden aan elke Leuvenaar. Daar maakt OCMW Leuven elke dag werk van. Jaarlijks helpen we duizenden behoeftige mensen.

Nadere informatie

Naam van de schoolexterne interventie: ipot Groep INTRO Brussel

Naam van de schoolexterne interventie: ipot Groep INTRO Brussel Naam van de schoolexterne : ipot Groep INTRO Brussel 1. Inhoud vd schoolexterne Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Visie Belangrijke uitgangspunten Doelstelling(en) Doelgroep(en) 3 Duur van het

Nadere informatie

Werking / dienstverlening OCMW Tielt Winge

Werking / dienstverlening OCMW Tielt Winge Werking / dienstverlening OCMW Tielt Winge Deze nota is tot stand gekomen met gegevens en informatie op basis van het jaarverslag 2010. I. Werking Personeel Vastbenoemden : 20 7 voltijdse 13 deeltijdse

Nadere informatie

Zorgboerderijen, partners in welzijn

Zorgboerderijen, partners in welzijn Zorgboerderijen, partners in welzijn Doelgroepen Personen met een handicap Volwassenen met een psychiatrische problematiek Jongeren met problemen Thuis/instelling School Ouderen Zorgboerderijen: wat? Vrijwillige

Nadere informatie

30 jaar De Bakermat, 20 jaar vroedvrouwenpraktijk, 10 jaar expertisecentrum kraamzorg viering 15 maart 2013

30 jaar De Bakermat, 20 jaar vroedvrouwenpraktijk, 10 jaar expertisecentrum kraamzorg viering 15 maart 2013 30 jaar De Bakermat, 20 jaar vroedvrouwenpraktijk, 10 jaar expertisecentrum kraamzorg viering 15 maart 2013 Geachte leden van de Raad van Bestuur en medewerkers van De Bakermat, Geachte rector Mark Waer,

Nadere informatie

Maandag 7 december 2015

Maandag 7 december 2015 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Algemene directie Humanisering van de Arbeid Nationaal Opleidingscentrum 249 ste seminarie Van risicoanalyse tot psychosociaal welzijnsbeleid:

Nadere informatie

Per 1.000 kinderen onder de 3 jaar telde Limburg eind 2008 68 opvangplaatsen minder dan het Vlaamse gemiddelde.

Per 1.000 kinderen onder de 3 jaar telde Limburg eind 2008 68 opvangplaatsen minder dan het Vlaamse gemiddelde. Limburgse kinderopvang misdeeld door huidige Vlaamse Regering. Uit het antwoord vanwege Vlaams minister van Welzijn Heeren op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Els Robeyns blijkt

Nadere informatie

VERZEKERING: 1. Premiebetaling : 25 euro per jaar* (WIGWE 10 euro) 2. Verzekerd risico : Niet-medische kosten die een zorgbehoevende persoon heeft.

VERZEKERING: 1. Premiebetaling : 25 euro per jaar* (WIGWE 10 euro) 2. Verzekerd risico : Niet-medische kosten die een zorgbehoevende persoon heeft. B.E.L.-PROFIELSCHAAL Basis - Eerste - Lijns - profielschaal VERZEKERING: 1. Premiebetaling : 25 euro per jaar* (WIGWE 10 euro) 2. Verzekerd risico : Niet-medische kosten die een zorgbehoevende persoon

Nadere informatie

Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw

Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw Vacature Maart 2015 De Moazoart biedt een onderkomen aan organisaties die werken met maatschappelijk kwetsbare groepen en creeërt ruimte voor ontmoeting, vorming,

Nadere informatie

Persoonsgerichte bewindvoerders als vriend en vertrouwenspersoon in het herstel van de cliënt

Persoonsgerichte bewindvoerders als vriend en vertrouwenspersoon in het herstel van de cliënt Persoonsgerichte bewindvoerders als vriend en vertrouwenspersoon in het herstel van de cliënt Marianne De Boodt Similes juridisch adviseur Martine De Moor Similes coördinator Kenniscentrum persoonsgerichte

Nadere informatie

Bel 078 15 50 10. Surf www.citycareplus.be

Bel 078 15 50 10. Surf www.citycareplus.be In alle comfort thuis wonen CARE - voor mantelzorgers & zorgbehoevenden... die genieten van hun moment Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be City Care Plus is een eigentijdse, onafhankelijke organisatie

Nadere informatie

verzekering vrijwilligerswerk

verzekering vrijwilligerswerk verzekering vrijwilligerswerk Inleiding Vrijwilligerswerk is niet weg te denken uit onze samenleving. Het vult het werk van beroepskrachten perfect aan en het verhoogt de onderlinge solidariteit in de

Nadere informatie

MINISTERIEEL BESLUIT VAN 17 MAART 2000 inzake de kwaliteitszorg in de opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden (B.S. 20.V.

MINISTERIEEL BESLUIT VAN 17 MAART 2000 inzake de kwaliteitszorg in de opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden (B.S. 20.V. MINISTERIEEL BESLUIT VAN 17 MAART 2000 inzake de kwaliteitszorg in de opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden (B.S. 20.V.2000) Artikel 1. De sectorspecifieke minimale kwaliteitseisen voor de opleidingscentra

Nadere informatie

5e symposium rond dementie

5e symposium rond dementie Overlegplatform dementie Noord - West - Vlaanderen nodigt u uit op haar 5e symposium rond dementie Samen voor een dementievriendelijk aanbod Dit jaar vieren we het vijfjarig bestaan van het overlegplatform

Nadere informatie

Alternatieve en innoverende vormen van huisvesting, dienstverlening en zorg voor ouderen: een algemene inleiding

Alternatieve en innoverende vormen van huisvesting, dienstverlening en zorg voor ouderen: een algemene inleiding Opvangmogelijkheden in de zorg Alternatieve en innoverende vormen van huisvesting, dienstverlening en zorg voor ouderen: een algemene inleiding Rebekka Verniest Departement Onderzoek en Ontwikkeling Landsbond

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2012 betreffende de werkgeverstegemoetkoming in de vervoerskosten

Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2012 betreffende de werkgeverstegemoetkoming in de vervoerskosten PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PSC 318.02) Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2012 betreffende de werkgeverstegemoetkoming in

Nadere informatie

Fonds Sociale Maribel Vlaamse welzijns- en gezondheidssector

Fonds Sociale Maribel Vlaamse welzijns- en gezondheidssector PARITAIR COMITE 331 VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR Fonds Sociale Maribel Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Kamer Kinderopvang (KO) Jaarverslag Sociale Maribel 2014 Sainctelettesquare

Nadere informatie

Meer dan 1 miljoen extra voor vrijwilligers zorgsector

Meer dan 1 miljoen extra voor vrijwilligers zorgsector Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 4 maart 2011 Meer dan 1 miljoen extra voor vrijwilligers zorgsector Jo Vandeurzen: Vrijwilligers zullen almaar onmisbaarder blijken

Nadere informatie

5/04/2011. Diensten gezinszorg van OCMW s: uitbreiden of samenwerken tegen 2015. Programma

5/04/2011. Diensten gezinszorg van OCMW s: uitbreiden of samenwerken tegen 2015. Programma Diensten gezinszorg van OCMW s: uitbreiden of samenwerken tegen 2015 VVSG-Infomoment Mechelen, 5 april 2011 Programma 9u30-10u Onthaal 10u - 10u45 Samenwerken of uitbreiden: het wettelijke kader, de kansen

Nadere informatie

Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek

Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek Bios2 thema reeks Oktober 2014 Het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen verzamelt via de rapporteringstool Bios2 al geruime tijd

Nadere informatie

Een opleidingskrediet, uitgedrukt in aantal dagen per jaar, wordt, voor het jaar 2014, collectief op bedrijfsvlak als volgt bepaald:

Een opleidingskrediet, uitgedrukt in aantal dagen per jaar, wordt, voor het jaar 2014, collectief op bedrijfsvlak als volgt bepaald: CAO BIJWERKING 1 maart 2014 PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN (PC 306) COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 13 FEBRUARI 2014 BETREFFENDE HET SECTORAKKOORD 2013-2014 1 1. Toepassingsgebied Artikel

Nadere informatie

AxionContinu heeft ten aanzien van het mantelzorgbeleid de volgende uitgangspunten geformuleerd:

AxionContinu heeft ten aanzien van het mantelzorgbeleid de volgende uitgangspunten geformuleerd: Mantelzorgbeleid 1. Wat is mantelzorg Mantelzorg is een overkoepelend begrip voor veel vormen van meer dan gebruikelijke zorg, die partners, ouders, kinderen, familieleden, vrienden en buren elkaar verlenen.

Nadere informatie

online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. Iedereen

online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. Iedereen Iedereen online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. 96 Telenet Jaarverslag 2012 Duurzaamheid Telenet Foundation Telenet Foundation

Nadere informatie

Wat betekent het CLB voor u? Hoe kan ons multidisciplinair team VAPH u helpen?

Wat betekent het CLB voor u? Hoe kan ons multidisciplinair team VAPH u helpen? Het multidisciplinair team VAPH van VCLB Leuven Infobrochure voor leerlingen en hun ouders Wat betekent het CLB voor u? Het centrum voor leerlingenbegeleiding biedt informatie, advies, diagnostiek en korte

Nadere informatie

De ouderwordende verpleegkundige, waardevol in de zorg?! Anita Wassink 2010-2011

De ouderwordende verpleegkundige, waardevol in de zorg?! Anita Wassink 2010-2011 De ouderwordende verpleegkundige, waardevol in de zorg?! Anita Wassink 2010-2011 Inhoud Situering Onderzoek Resultaten Eigen onderzoek Vergelijking resultaten met ander onderzoek Interpretatie - besluit

Nadere informatie

Strategisch vormingsplan

Strategisch vormingsplan 1. LEERDOELEN 1.1. ANALYSE VAN DE ORGANISATIE 1.1.1. MISSIE EN VISIE Elk van de partners organiseert een specifieke vorm van zorg voor een welbepaalde categorie van zorgvragers. Landelijke Kinderopvang

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk en PAB / PGB HANDLEIDING VOOR BUDGETHOUDERS DIE WERKEN MET VRIJWILLIGE ASSISTENTEN

Vrijwilligerswerk en PAB / PGB HANDLEIDING VOOR BUDGETHOUDERS DIE WERKEN MET VRIJWILLIGE ASSISTENTEN Vrijwilligerswerk en PAB / PGB HANDLEIDING VOOR BUDGETHOUDERS DIE WERKEN MET VRIJWILLIGE ASSISTENTEN Laatst aangepast: 28/08/2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Vrijwilligerswerk: wat en voor wie?...

Nadere informatie

Stap in voor een rondleiding

Stap in voor een rondleiding Stap in voor een rondleiding Thuiszorg zoals je 't zelf zou doen Familiehulp, aangenaam! Familiehulp is de grootste dienst voor thuiszorg in Vlaanderen en Brussel. Het is een autonome vzw binnen de christelijke

Nadere informatie

Uni-form historiek visie doelstellingen. Over Uni-form

Uni-form historiek visie doelstellingen. Over Uni-form Over Uni-form Ontstaan Vanuit de sector ouderenzorg kwam de vraag om uniformiteit te brengen in stagedocumenten voor de begeleiding van leerlingen verzorging. Voorzieningen werkten met evenveel verschillende

Nadere informatie

een weg is, als we maar genoeg mogen proberen.

een weg is, als we maar genoeg mogen proberen. Het heeft allemaal met jonge mensen te maken, heftig op zoek naar zichzelf, naar wat ze willen, naar waar de grenzen liggen, naar hoe het nu toch moet. Stappen is een begeleidingstehuis in de bijzondere

Nadere informatie

Verslag intergemeentelijk overleg adviesraden Memorandum toegankelijkheid 22 maart 2012

Verslag intergemeentelijk overleg adviesraden Memorandum toegankelijkheid 22 maart 2012 Verslag intergemeentelijk overleg adviesraden Memorandum toegankelijkheid 22 maart 2012 Aanwezig: Naam Gemeente Telefoon Email De Bremme Linda Vilvoorde 02 255 46 52 linda.de.bremme@vilvoorde.be Marcel

Nadere informatie

Wat vinden wij belangrijk? Er zijn een aantal zaken die wij erg belangrijk vinden in Van Celsthuis.

Wat vinden wij belangrijk? Er zijn een aantal zaken die wij erg belangrijk vinden in Van Celsthuis. Onze opdracht Wij willen met behulp van verschillende vormen van hulpverlening voor kinderen, jongeren en hun gezinnen met ernstige opvoedingsproblemen de meest kwalitatieve hulpverlening op maat realiseren,

Nadere informatie

USE-IT ZOEKT: COÖRDINATOR

USE-IT ZOEKT: COÖRDINATOR USE-IT ZOEKT: COÖRDINATOR USE-IT is een toeristische dienst voor jongeren. De organisatie maakt drukwerk, houdt een infobalie open in Brussel, en runt een website. USE-IT is niet-commercieel en werkt zonder

Nadere informatie

Mentale begeleiding leidt naar ability to perform. Duurzame inzetbaarheid 6 november 2014

Mentale begeleiding leidt naar ability to perform. Duurzame inzetbaarheid 6 november 2014 Mentale begeleiding leidt naar ability to perform Duurzame inzetbaarheid 6 november 2014 Kennismaking met het Zorgbedrijf ZORGBEDRIJF ANTWERPEN ONZE 4 SCHAKELS Verandering Verandering Van OCMW naar Zorgbedrijf

Nadere informatie

Tewerkstelling van vrouwen volgens de beginselen van sociale flexibiliteit

Tewerkstelling van vrouwen volgens de beginselen van sociale flexibiliteit Tewerkstelling van vrouwen volgens de beginselen van sociale flexibiliteit Tine De Vriendt Stafmedewerker vzw ISIS (Integratie van Senioren In de Samenleving) Stafmedewerker vzw KBN (Koepel van Buurt-

Nadere informatie

Solidariteit voor het jonge Gezin

Solidariteit voor het jonge Gezin Solidariteit voor het jonge Gezin -123_folder-jonge_gezinnen_aangepast_06-03-13.indd 1 7/03/13 11:42 Solidariteit voor het Gezin Solidariteit voor het Gezin is gespecialiseerd in thuiszorg. Het beschikt

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Bedrijfseconomisch Deskundige (m/v) Doelstelling van de functie Als bedrijfseconomisch deskundige geeft u mee dagelijkse leiding

Nadere informatie

Je kan niet kiezen waar en in welk gezin je geboren wordt

Je kan niet kiezen waar en in welk gezin je geboren wordt Je kan niet kiezen waar en in welk gezin je geboren wordt Anne Dedry Directeur Zorg-Saam en Ons Zorgnetwerk - 11 maart 2014 - Daarom 6 goede praktijkvoorbeelden rond kinderarmoede waar geboren aan de goede

Nadere informatie

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken 1 De Onthaalouderacademie Wat is de Onthaalouderacademie? De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken De sector van de kinderopvang is in beweging. Er worden heel wat initiatieven genomen om de

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen Vlaamse Ouderenraad vzw 18 december 2013 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel

Nadere informatie

Samen werken aan een open en diverse samenleving en gelijke kansen voor iedereen

Samen werken aan een open en diverse samenleving en gelijke kansen voor iedereen Samen werken aan een open en diverse samenleving en gelijke kansen voor iedereen Welkom bij vzw AIF! Wil jouw vereniging culturele activiteiten organiseren, maar weet je niet hoe? Is jouw organisatie op

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving geattesteerde kadervorming

Nieuwe regelgeving geattesteerde kadervorming Beste speelpleinwerking, De regelgeving geattesteerde zegt je waarschijnlijk niet veel. En toch kom je er als speelpleiner en of VDS er heel vaak mee in contact. Kijk eens in je portefeuille: Misschien

Nadere informatie

Visie Hanterings- en mobiliteitsbeleid (hamobel) 1. Visie

Visie Hanterings- en mobiliteitsbeleid (hamobel) 1. Visie 1. Visie Wij streven ernaar om zoveel mogelijk tilsituaties te vermijden of te beperken en waar men toch moet tillen, dat het op een veilige manier gebeurt. Vroeger werd gepoogd te tillen volgens een techniek.

Nadere informatie

vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp

vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp 1 WIE ZIJN WIJ vzw OpWeg is een ambulante dienst voor volwassenen met een beperking, erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen

Nadere informatie

Sta versteld... en ontdek wat WEB voor u kan betekenen.

Sta versteld... en ontdek wat WEB voor u kan betekenen. Sta versteld... en ontdek wat WEB voor u kan betekenen. WAT KAN WEB VOOR U BETEKENEN? 1 2 WIJ VINDEN DE JUISTE WERKNEMER VOOR UW BEDRIJF OF ORGANISATIE WEB bereikt jaarlijks een 1000-tal werkzoekenden.

Nadere informatie

Werken bij lokale besturen in Leuven

Werken bij lokale besturen in Leuven Werken bij lokale besturen in Leuven Stad Leuven Saskia De Beucker, afdelingshoofd Personeelsbeleid OCMW Leuven Sabrina Roosen, deskundige HRM 26 maart 2015 Korte kennismaking Stad Leuven 1194 personeelsleden

Nadere informatie

begeleider buitenschoolse kinderopvang begeleider kinderopvang Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,...

begeleider buitenschoolse kinderopvang begeleider kinderopvang Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Zeker iets voor jou!? begeleider buitenschoolse kinderopvang begeleider kinderopvang Werk jij in de kinderopvang? Wil jij ook

Nadere informatie

TEST VOOR WERKGEVERS

TEST VOOR WERKGEVERS TEST VOOR WERKGEVERS Dit product werd ontwikkeld door het Kennispunt Mantelzorg van de Hogeschool West-Vlaanderen met steun van het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Overheid. Naast de website www.mantelzorgvriendelijk-ondernemen.be

Nadere informatie

Werkgelegenheidsplan oudere werknemers in de onderneming

Werkgelegenheidsplan oudere werknemers in de onderneming Werkgelegenheidsplan oudere werknemers in de onderneming Dit werkgelegenheidsplan bevat een of meer onderneming specifieke maatregelen om de arbeidsparticipatiegraad van werknemers van 45 jaar en ouder

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Vormingsmomenten voor kinderbegeleiders

Vormingsmomenten voor kinderbegeleiders Vormingsmomenten voor kinderbegeleiders Vormingsmoment voor kinderbegeleiders Kinderopvang is volop in beweging. Vanuit het Steunpunt Kinderopvang van de VVSG en Diverscity willen we mee invulling geven

Nadere informatie

Agentschap voor Overheidspersoneel Verzonden: vrijdag 7 februari 2014 9:36 Onderwerp: AgO Informeert 42

Agentschap voor Overheidspersoneel <overheidspersoneel@vlaanderen.be> Verzonden: vrijdag 7 februari 2014 9:36 Onderwerp: AgO Informeert 42 Van: Agentschap voor Overheidspersoneel Verzonden: vrijdag 7 februari 2014 9:36 Onderwerp: AgO Informeert 42 nummer 42 februari 2014 In deze editie: > Nieuws > Oproep

Nadere informatie

DORPSDIENST NESTOR. NEtwerk voor STeun aan Ouderen in Rurale gebieden Alveringem - Heuvelland - Lo-Reninge - Mesen - Poperinge - Vleteren

DORPSDIENST NESTOR. NEtwerk voor STeun aan Ouderen in Rurale gebieden Alveringem - Heuvelland - Lo-Reninge - Mesen - Poperinge - Vleteren DORPSDIENST NESTOR NEtwerk voor STeun aan Ouderen in Rurale gebieden Alveringem - Heuvelland - Lo-Reninge - Mesen - Poperinge - Vleteren ONTSTAAN NESTOR Opgestart sinds nov. 2002, naar aanleiding van resultaten

Nadere informatie

Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs

Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren) Functieomschrijving Coördineren en opvolgen van alle activiteiten met betrekking tot materiële en agogische

Nadere informatie

Arts en verantwoordelijke consultatiebureau De Wijk

Arts en verantwoordelijke consultatiebureau De Wijk Vacature Arts en verantwoordelijke consultatiebureau De Wijk Preventieve gezondheidszorg, een generalistische aanpak, aandacht voor verschillende levensdomeinen, superdiversiteit, gedeelde zorg in samenwerking

Nadere informatie

- t.a.v. de dienst huishoudelijk en technisch onderhoud

- t.a.v. de dienst huishoudelijk en technisch onderhoud FUNCTIEBESCHRIJVING DEEL 2: FUNCTIE. AFDELING: HUISHOUDELIJK EN TECHNISCH ONDERHOUD DIENST: HUISHOUDELIJK EN TECHNISCH ONDERHOUD FUNCTIEBENAMING: COORDINATOR HUISHOUDELIJKE EN TECHNISCH 1. Plaats in de

Nadere informatie

Reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het Nederlandstalig volksontwikkelingswerk in verenigingen

Reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het Nederlandstalig volksontwikkelingswerk in verenigingen 9e Directie Dienst 91 Kunst en Cultuur Reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het Nederlandstalig volksontwikkelingswerk in verenigingen HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Binnen

Nadere informatie

Resultaten bevraging van de Logo s. Suggesties voor een betere lokale samenwerking

Resultaten bevraging van de Logo s. Suggesties voor een betere lokale samenwerking Inleiding Resultaten bevraging van de Logo s Ondersteuning Logo s door de provincies Ondersteuning Logo s door de lokale besturen Suggesties voor een betere lokale samenwerking Bevraging in opdracht van

Nadere informatie

Naar een optimale relatie tussen mens en werk

Naar een optimale relatie tussen mens en werk Naar een optimale relatie tussen mens en werk Wij optimaliseren de mens-werkrelatie In een veranderende omgeving kan uw bedrijf of organisatie niet achterblijven. Meer dan ooit wordt u uitgedaagd om de

Nadere informatie

Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie

Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie Kelly Frison Attaché selectie Kelly.frison@just.fgov.be Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie Inhoud van de functie Profiel Werkgever

Nadere informatie

1. Algemene toelatingsvoorwaarden en de algemene aanwervingsvoorwaarden Uittreksel uit de rechtspositieregeling

1. Algemene toelatingsvoorwaarden en de algemene aanwervingsvoorwaarden Uittreksel uit de rechtspositieregeling 1. Algemene toelatingsvoorwaarden en de algemene aanwervingsvoorwaarden Uittreksel uit de rechtspositieregeling Artikel 5 Paragraaf 1 Om in aanmerking te komen voor aanwerving moeten de kandidaten: 1.

Nadere informatie

De opvolging van je zoektocht naar werk

De opvolging van je zoektocht naar werk De opvolging van je zoektocht naar werk Klassieke procedure > Hoe vermijd je sancties? > Wat moet je doen? > Vraag de nodige informatie! www.aclvb.be Als werkloze heb je een aantal verplichtingen. Zo moet

Nadere informatie

{DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT

{DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT { DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT { INHOUDSOPGAVE EDITORIAAL... 3 U WORDT WERKGEVER... 4 U WERFT PERSONEEL AAN... 6 SOCIALE FORMALITEITEN... 7 DAGELIJKSE FORMALITEITEN TIJDENS DE TEWERKSTELLING

Nadere informatie

Stageboekje HOOFDanimator in het jeugdwerk

Stageboekje HOOFDanimator in het jeugdwerk Stageboekje HOOFDanimator in het jeugdwerk Jeugd Rode Kruis vzw Motstraat 40 2800 Mechelen www.jeugdrodekruis.be jeugdrodekruis@rodekruis.be 1 INHOUDSTAFEL Praktische gegevens 3 Stage info 4 Voor de start

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

Leidraad voor het indienen van een aanvraag voor structurele subsidiëring of erkenning als landelijk georganiseerde jeugdvereniging

Leidraad voor het indienen van een aanvraag voor structurele subsidiëring of erkenning als landelijk georganiseerde jeugdvereniging Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel E-mail: subsidiedossierjeugd@cjsm.vlaanderen.be Leidraad voor het indienen van een aanvraag voor

Nadere informatie

Maak kennis met Nieuwmarke

Maak kennis met Nieuwmarke Maak kennis met Nieuwmarke 1 LSG-Rentray alle zorg voor jeugdzorg Perspectief voor jongeren en samenleving LSG-Rentray alle zorg voor jeugdzorg Welkom bij Nieuwmarke Iedere jongere is uniek in zijn ontwikkeling.

Nadere informatie

Specifieke opdrachten van de Federatie Belangenbehartiging. Specifieke opdrachten van de Federatie Belangenbehartiging

Specifieke opdrachten van de Federatie Belangenbehartiging. Specifieke opdrachten van de Federatie Belangenbehartiging De Federatie Similes Wat doet de Federatie voor u? Martine De Moor 17 januari 2012 - Vertegenwoordiging Familieplatform GGZ Federatieactiviteiten Project Participatie Project Trialoog Project Bewindvoering

Nadere informatie

KANDIDAATSDOSSIER. Projectrekening Streekfonds Een Hart voor Limburg

KANDIDAATSDOSSIER. Projectrekening Streekfonds Een Hart voor Limburg Een Hart voor Limburg streekfonds beheerd door de Koning Boudewijnstichting HERCKENRODESINGEL 10 B-3500 HASSELT TEL +32-11-87 85 99 FAX +32-11-87 85 57 WWW.EENHARTVOORLIMBURG.BE EENHARTVOORLIMBURG@CONCENTRA.BE

Nadere informatie

LEZING Vermaatschappelijking van zorg, gezien door de gebruiker en mantelzorger

LEZING Vermaatschappelijking van zorg, gezien door de gebruiker en mantelzorger LEZING Vermaatschappelijking van zorg, gezien door de gebruiker en mantelzorger Het begrip vermaatschappelijking van zorg is overgewaaid uit Nederland. Iedereen is het eens over de pluspunten van de visie

Nadere informatie

Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v)

Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v) Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v) Graad Controleur (m/v) Functie Controleur leidinggevend (m/v) Doelstelling van de functie Leiden van een team medewerkers en aansturen van de werkzaamheden

Nadere informatie

Paritair subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen" genaamd

Paritair subcomité voor de haven van Antwerpen, Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen genaamd 21/.2Seeela7 A:;Zeje'M:eMnee:M:MgSMM;::.,Waegli:9MMC::M:',:e:Wee:«S'M:W;eaMMM:MMMee:eee:e:ee'eSeMg.M. ::gge.weeej;eim:ge.:;,eeem Paritair subcomité voor de haven van Haven van Antwerpen" genaamd Neerlegging-Dépôt:

Nadere informatie

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING - 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING Artikel 6 De werkgevers die werknemers in vast dienstverband aanwerven als vaklui, dienen hiervan onverwijld kennis te geven aan de Administratieve Commissie met het oog

Nadere informatie

Ambassadeursproject 27 mei 2011

Ambassadeursproject 27 mei 2011 Ambassadeursproject 27 mei 2011 Een ambassadeurwerking? Wat is ambassadeurswerking? Verschillende initiatieven in Vlaanderen: - Ambassadeurswerkingen studieloopbaan - Ambassadeurswerkingen rond specifieke

Nadere informatie

Functiebeschrijving: administratief medewerker gemengde functie (m/v)

Functiebeschrijving: administratief medewerker gemengde functie (m/v) functie (m/v) Graad Administratief medewerker (m/v) Functietitel Administratief medewerker gemengde functie (m/v) Doelstelling van de functie Verlenen van informatie en verwerken van vragen van interne

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2009. Sociale dienstverlening. Financiële steun. Tewerkstelling

OCMW Lede - Beleidsnota 2009. Sociale dienstverlening. Financiële steun. Tewerkstelling OCMW Lede - Beleidsnota 2009 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2009. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2009 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

Bestuurscomité, vergadering van 24 juni 2015, verkort verslag

Bestuurscomité, vergadering van 24 juni 2015, verkort verslag Intercommunale Vereniging voor Hulp aan Gehandicapten in Limburg opdrachthoudende vereniging Maatschappelijke zetel: IGL, Klotstraat 125 in 3600 Genk Bestuurscomité, vergadering van 24 juni 2015, verkort

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN : wat wie hoe voor wie?

ZORGNETWERKEN : wat wie hoe voor wie? ZORGNETWERKEN : wat wie hoe voor wie? Inspiratiemoment zorgnetwerken 14.03.2014 1 Wie we zijn Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen Het leven is geen spelletje. GEEF ARMOEDE GEEN KANS! Maatschappelijk kwetsbare

Nadere informatie

Groene Zorg in Vlaanderen

Groene Zorg in Vlaanderen Studiekring biolandbouw 15 Nov 2007 Groene Zorg in Vlaanderen Steunpunt Groene Zorg Katrien Goris Presentatie overzicht Wat is Groene Zorg in Vlaanderen Wettelijk kader Steunpunt Groene Zorg Groene Zorg

Nadere informatie

Solidariteit voor het ietwat oudere Gezin

Solidariteit voor het ietwat oudere Gezin Solidariteit voor het ietwat oudere Gezin Solidariteit voor het Gezin Ouder worden heeft zo zijn aangename kanten. Het kan allemaal veel rustiger, men kan zich meer bezig houden met een hobby, er is tijd

Nadere informatie

Word LEERMEESTER in de horecasector

Word LEERMEESTER in de horecasector Word LEERMEESTER in de horecasector Waarom? Wat kan je verwachten? Word LEERMEESTER in de horeca Wil je iemand met een stage- of opleidingscontract opleiden in je bedrijf? Of misschien heb je hier al ervaring

Nadere informatie

Aan de verantwoordelijke beheersinstanties van de rusthuizen

Aan de verantwoordelijke beheersinstanties van de rusthuizen Omzendbrief WVG/KWAL/07/1 van 21 februari 2007 betreffende de vervanging van de omzendbrief van 2 juli 2004 houdende de kwalificatievereisten van de verzorgende personeelsleden in de rusthuizen Herkomst:

Nadere informatie

toelichting budget 2015

toelichting budget 2015 toelichting budget 2015 commissie 18 november 2014 1. prioritaire beleidsdoelstellingen sport onderwijs 2. niet-prioritaire beleidsdoelstellingen administratieve beroepen personeel informatietechnologie

Nadere informatie