BINNENSTEBUITEN ARDOOIE-KOOLSKAMP. Ardooie informeert. Nieuws van het gemeentebestuur p.2. Jeugd p.6. Senioren p.9. Cultuur p.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BINNENSTEBUITEN ARDOOIE-KOOLSKAMP. Ardooie informeert. www.ardooie.be. Nieuws van het gemeentebestuur p.2. Jeugd p.6. Senioren p.9. Cultuur p."

Transcriptie

1 ARDOOIE-KOOLSKAMP BINNENSTEBUITEN Ardooie informeert Nieuws van het gemeentebestuur p.2 Gemeentehuis gesloten Storingen TV-distributie Huisnummer Inzamelen olie en vetten Kermisaffiche Kastelenroute Omwisseling rijbewijzen Reglement overwelven en inbuizen van baangrachten Gemeentelijke premies Info van de lokale politie: fietsgravering Tuinafval aan de deur opgehaald Jeugd p.6 Kinderopvang t Filoetje Speelpleinwerking t Ravotterke Jeugdhuis De Komeet Senioren p.9 Seniorenraad: werk op de plank! Cultuur p.10 Bibnieuws Culturele raad presenteert nieuw werkjaar Cultuurkapel De Schaduw presenteert Stedelijke kunstacademie verruimt zijn aanbod Tabakommegang t Veld 44e Wezefeesten Dorpsfeesten Koolskamp Sport p.18 De Gordel Aanbod sportkampen Eventing Klakkebus Varia p.20 Barbecue Landelijke Gilde, KVLV en KLJ Eetfestijn ziekenzorg Ardooie Nieuwe zaak Activiteitenkalender p.21 Juli - augustus - september 48ste jaargang nr. 3 - JULI 2007 V.U. Gemeentebestuur Ardooie

2 NIEUWS VAN HET GEMEENTEBESTUUR GEMEENTEHUIS GESLOTEN Wegens de doortocht van de Ronde van Frankrijk-karavaan door Koolskamp, zal het gemeentehuis op maandagnamiddag 9 juli gesloten zijn. Hierbij delen wij ook mee dat de ophaling van restafval en PMD zal gebeuren vanaf 04u00 's morgens. Gelieve uw vuilniszakken buiten te plaatsen vóór 04u00 's morgens. STORINGEN TV-DISTRIBUTIE Meermaals wordt door bewoners contact opgenomen met de gemeente wanneer zich storingen voordoen met hun TV-distributie. Indien contact opgenomen wordt vanuit de gemeente met Telenet krijgen we steeds te horen dat de bewoners zelf moeten bellen, daar ze allerhande gegevens nodig hebben betreffende de schade, klantnummer, tijdstip van afspraak,... Wij zouden dan ook iedereen vriendelijk willen verzoeken om bij problemen zelf contact op te nemen met Telenet, dit kan op het nummer 015/ HUISNUMMER Wij dringen er op aan om het huisnummer goed zichtbaar aan de woning aan te brengen. Volgens de gemeentelijke wetgeving is dit verplicht. Een goed leesbaar huisnummer kan van belang zijn indien de hulpdiensten (dienst 100, brandweer, dokter van wacht, ) bij een oproep uw woning zo spoedig mogelijk dienen te bereiken. INZAMELEN OLIE EN VETTEN Tijdens de ruimingsbeurt van de rioolkolken wordt regelmatig vastgesteld dat er frituur- en andere oliën gedeponeerd worden in de openbare riolering. Deze vetten komen o.a. via rioolkolken en aansluitputjes in de openbare riolering terecht. De riolering verstopt, er ontstaan hinderlijke waterplassen, het afvalwater van de naastgelegen woningen kan niet meer geloosd worden,... De gemeentelijke diensten of de brandweer moeten dan ter plaatse de problemen komen oplossen. Dit kost natuurlijk veel geld. We doen beroep op de burgerzin van onze inwoners en vragen om oliën of ander vuil niet meer te lozen in de openbare riolering. Olie (frituurolie, motorolie) en vetten (frituurvet, smeermiddelen) worden ingezameld bij het KGA (klein gevaarlijk afval) en moeten dus aangeleverd worden op het containerpark i.p.v. het zomaar in de riolering te dumpen. Het dumpen van olie en vetten in de rioolputjes wordt beschouwd als sluikstorten en dit kan een fikse boete opleveren. KERMISAFFICHE 2 Naar aanleiding van de kermis in september (Koolskamp) en oktober (Ardooie) zal er dit jaar terug een kermisaffiche opgemaakt worden. Zodoende wordt de kermis in de kijker geplaatst en wordt wat meer publiciteit gegeven aan de verschillende activiteiten. Daartoe vragen we aan de verenigingen die een activiteit organiseren, hun informatie te bezorgen bij Krist Soenens, Kloosterstraat 9 te Koolskamp of in het gemeentehuis. Voor de activiteiten in Koolskamp, graag vóór 31 juli en voor de activiteiten in Ardooie, graag vóór 31 augustus.

3 KASTELENROUTE De thematocht "Fietsen langs kastelen" maakt gebruik van de knooppuntenbewegwijzering van het fietsnetwerk Leiestreek-West en Brugse Ommeland- Zuid. Je volgt gewoon de groen-witte bewegwijzering naar de knooppuntnummers zoals aangegeven in de wegbeschrijving van de folder. Deze folder is gratis verkrijgbaar in het gemeentehuis, dienst bevolking. De afstand van de tocht is 45 km. OMWISSELING RIJBEWIJZEN Bestuurders die in het bezit zijn van een rijbewijs met niet-gelijkende of beschadigde foto, laten dit beter omwisselen. Zo vermijdt men waarschuwingen of boetes bij politiecontrole. Daarvoor dient men zich persoonlijk aan te melden bij het secretariaat voorzien van 2 identieke recente pasfoto's (formaat: 35 mm op 45 mm, witte achtergrond, frontaal genomen, met bril indien u gewoonlijk een bril draagt en zonder hoofddeksel). Kostprijs 7,25. REGLEMENT OVERWELVEN EN INBUIZEN VAN BAANGRACHTEN Om de belangrijke functies van grachten optimaal te beschermen, kiest de gemeente ervoor om de grachten open te houden en zo weinig mogelijk te overwelven of in te buizen. Sinds 2006 is er in onze gemeente een reglement van kracht betreffende het overwelven en inbuizen van baangrachten. Het overwelven of inbuizen van baangrachten is slechts toegestaan mits een voorafgaande en schriftelijke vergunning van het gemeentebestuur. Er kan slechts één overwelving of inbuizing per kadastraal perceel zijn, waarbij deze overwelving of inbuizing een aaneengesloten lengte van maximaal 5 meter mag bedragen. Op gemotiveerd verzoek, kan het College van Burgemeester en Schepenen een afwijking op deze maximale lengte toestaan, zonder dat evenwel een lengte van 10 meter overschreden mag worden. De aankoop van het materiaal en het uitvoeren van de werken in het kader van een door het gemeentebestuur vergunde overwelving, dienen volledig op kosten van de aanvrager te gebeuren. MILIEU GEMEENTELIJKE PREMIES Gemeentelijke premie hemelwatergebruik en infiltratievoorzieningen Drinkwater is een goed dat in onze samenleving nog overvloedig te krijgen is aan een relatief lage prijs. Vele mensen denken dan ook dat drinkbaar water een onuitputtelijke grondstof is en staan niet stil bij de hoge (milieu)kosten voor de productie van drinkwater. Drinkwater wordt gebruikt voor talloze laagwaardige toepassingen zoals het doorspoelen van de WC, het poetsen van wagens, enz. Door de manier waarop wij met water omspringen, zou drinkbaar water ook bij ons een schaars product kunnen worden. Iedereen die een hemelwaterput bij een bestaande woning plaatst en waarbij de plaatsing van deze put niet in de bouwvergunning werd opgelegd, kan in aanmerking komen voor een premie. De premie wordt aan de eigenaar van een woning of huurder - mits toestemming van de eigenaar - van de woning gelegen op het grondgebied van Ardooie, slechts éénmalig toegekend. Via de samenwerkingsovereenkomst kan de aanvrager ook een subsidie bekomen van het Vlaams Gewest. De premie bedraagt maximaal 0,05 per liter waterinhoud met een maximum van 250,00. 3

4 Gemeentelijke premie individuele waterzuivering Een gemeentelijke premie voor de bouw van particuliere waterzuivering wordt verleend onder volgende voorwaarden: - het betreft de sanering van huishoudelijk afvalwater afkomstig van uitsluitend voor bewoning dienende gebouwen - het betreft een installatie bij een bestaande woning waar geen riolering aanwezig is langs de openbare weg - het betreft een verdergaande zuivering dan enkel een septische put - de installatie dient gebouwd en geëxploiteerd te worden conform de code van goede praktijk De gemeentelijke premie is éénmalig en bedraagt 500,00. Tevens kan nog een premie worden ontvangen van het Vlaamse gewest. Gemeentelijke premie voor fotovoltaïsche panelen In het kader van een duurzaam energiebeleid wordt een subsidie verleend voor de installatie van een systeem voor het produceren van warm water via een zonneboiler en/of een fotovoltaïsch systeem als alternatieve energiebron. Het subsidiebedrag wordt bepaald als volgt: - 15 % op de kostprijs (inclusief plaatsing en BTW) van een zonneboiler voor de verwarming van sanitair water, zwembadwater en gebouwen op basis van zonne-energie met een maximum van 400,00 per adres - 5 % op de kostprijs (inclusief plaatsing en BTW) van een fotovoltaïsch zonnepaneel met een maximum van 400,00 per adres. De subsidie bedraagt maximum 800,00 per adres voor beide installaties samen. De subsidie kan slechts éénmalig worden aangevraagd per type installatie. HUISVESTING Gemeentelijke premie in aanvulling van - de verbeteringspremie van het Vlaams Gewest - de provinciale premie ter voorkoming van koolmonoxidevergiftiging - de provinciale premie voor vochtbestrijding en dakrenovatie Gemeentelijke premie voor kuisen of aanleggen van een waterput Bitumineuze verhardingen op toegangswegen tot bedrijven en woningen SOCIALE PREMIES Toelage sociale hulp, voorhuwelijkssparen, geboortepremie, sociaal pedagogische toelage, toelage voor vakantiegeld van zieken en gehandicapten en toelage voor gehandicapte kinderen 4 Naast de gemeentelijke premies zijn er ook nog premies van de Federale overheid, Vlaamse overheid, Provinciale overheid en netbeheerder Eandis. Meer gedetailleerde info kan u steeds bekomen op het secretariaat. Wie over internet beschikt, kan ook alle info vinden op de website van de gemeente Aanvraagformulieren kunnen gedownload worden via de website of zijn te bekomen op het secretariaat. Andere nuttige websites:

5 INFO VAN DE LOKALE POLITIE: FIETSGRAVERING Op 15 september 2007 gaat er opnieuw een fietsgravering door aan de garages van de Wijkdienst Ardooie, Oude Lichterveldsestraat 11a, Ardooie. Dit gebeurt in samenwerking met het personeel van VSP (Vast Secretariaat voor het Preventiebeleid) en is voor iedereen gratis. Er zal worden gegraveerd van 9u00 tot 12u00 en van 12u30 tot 16u00. SIS-kaart of identiteitskaart meebrengen! FOTO ARD TUINAFVAL AAN DE DEUR OPGEHAALD! Neem contact op met I.V.I.O. (tel. 051/ ) en vraag informatie met betrekking tot het aanbieden van groenafval (tegen betaling) aan huis. Makkelijker kan het niet! Maak zelf de keuze: 24 of 35 beurten verspreid over het jaar. 24 beurten = 14-daagse lediging tijdens de periode van maart tot en met oktober. 35 beurten = wekelijkse lediging gedurende die periode. Tijdens de andere maanden is er slechts één lediging per maand voorzien. Kostprijs per jaar 240ltr 2 x 240ltr 1100ltr 2 x 1100ltr 24 beurten 155,00 205,00 415,00 715,00 35 beurten 215,00 289,00 615, ,00 - prijzen inclusief 21 % BTW - de eerste lediging start pas na betaling van de factuur Aankoop groencontainer Er zijn twee types groencontainer (aan te kopen): (de groencontainer loopt op wieltjes en is op die manier vlot verplaatsbaar) TYPE BAK AFMETINGEN PRIJS 240ltr (lxbxh) = 108 x 57 x 74 cm 42, ltr (lxbxh) = 136 x 138 x 108 cm 223,85 - prijzen zijn inclusief 21 % BTW TOEGELATEN grasmaaisel kort snoeihout haagscheersel plantenresten NIET TOEGELATEN huisvuil groente- en fruitafval aarde en stenen boomwortels mest 5

6 JEUGD KINDEROPVANG 'T FILOETJE BELANGRIJK!! Op vrijdag 29 juni 2007 is de opvang open vanaf 11u30 tot 18u00. Er is GEEN warme maaltijd voorzien, wel soep. Daarom willen we vragen om een lunchpakket te voorzien. SLUITINGSPERIODE - maandag 23 juli t.e.m. vrijdag 3 augustus - woensdag 15 augustus WERKING TIJDENS HET GROOT VERLOF Tijdens het verlof is de kinderopvang open van 7u00 tot 18u30 (vrijdag tot 18u00). De buitenschoolse opvang staat open voor alle schoolgaande kinderen van het kleuter- en lager onderwijs. Kinderen die schoollopen in Ardooie - Koolskamp of op dit grondgebied wonen, krijgen voorrang. Tijdens de vakantiedagen worden begeleide activiteiten georganiseerd. Volgende thema's komen aan bod: - week 1: 2 t.e.m. 6 juli "In het donker" - week 2: 9 t.e.m. 13 juli "Flower Power" - week 3: 16 t.e.m. 20 juli "Kunst" - week 4 en 5 't Filoetje is gesloten!! - week 6: 6 t.e.m. 10 augustus "Humor" - week 7: 13 t.e.m. 17 augustus "Disco" - week 8: 20 t.e.m. 24 augustus "Horen, zien, voelen, ruiken, proeven " - week 9: 27 t.e.m. 31 augustus "Sport en spel" Er worden ook tal van uitstappen georganiseerd in functie van de themaweken. Aard, prijs en leeftijdsgrenzen worden meegedeeld in het IBO. 6 In de namiddag kan er aangesloten worden bij de speelpleinwerking. De kinderen worden naar het speelplein gebracht om 13u45. Ouders halen hun kind zelf af op het speelplein ten laatste om 18u00. Indien de speelpleinwerking een uitstap organiseert, is er geen werking op het terrein zelf! De gemeentelijke sportdienst organiseert voor kinderen van het 1ste tot en met het 6de leerjaar 3 sportkampen in de grote vakantie. Deze gaan door in sportcentrum De Ark. Wie wenst deel te nemen aan de sportkampen kan 's morgens en 's avonds beroep doen op de gemeentelijke kinderopvang. De kinderen worden om 9u30 naar het sportcentrum gebracht en keren om 16u30 terug naar het IBO. De verplaatsing gebeurt met de bus. Meer info hierover vind je onder de rubriek sport in deze uitgave. OP ZOEK NAAR OPVANG Indien u toch nog op zoek bent naar opvang voor uw kind, kan u de w e b s i t e van Kind en Gezin raadplegen. Daarnaast kunt u ook een informatiebrochure verkrijgen betreffende de kinderopvang in Ardooie-Koolskamp in het gemeentehuis.

7 SPEELPLEINWERKING 'T RAVOTTERKE WAAR EN WANNEER KAN IK NAAR HET SPEELPLEIN? Iedereen vanaf 3 t/m 14 jaar kan naar de speelpleinwerking komen. Op het speelplein in de Stationsstraat ben je iedere werkdag van juli en augustus welkom vanaf 13u30 tot 18u00. Tijdens de werking worden alle poorten van het speelplein gesloten. Kinderen kunnen pas vanaf 17u30 terug opgehaald worden. De kinderen van Koolskamp worden iedere middag om 13u30 opgehaald op het Dorpsplein van Koolskamp en onder begeleiding met de gemeentebus naar het speelplein gevoerd. Om 17u45 vertrekken de kinderen terug op het speelplein. Tijdens de week van 16 t.e.m. 20 juli is er geen busvervoer. Bij uitstappen staan de uren van ophaling vermeld op het inschrijvingsformulier voor de uitstap. TARIEVEN Inkom: 2,00 per kind. Vanaf 3 kinderen van hetzelfde gezin betaal je 1,00 inkom per kind. Drankje of ijsje: 0,50. SLUITINGSDAG woensdag 15 augustus 12+ Op het speelplein zal een 12+zone voorzien worden. Voor de 12+ organiseren we ook enkele speciale activiteiten: o.a. overnachting, uitstap naar Walibi, Meer uitleg zul je krijgen van de hoofdmonitoren tijdens de speelpleinwerking. UITSTAPPEN EN ACTIVITEITEN Iedere dinsdag gaan we met de volledige groep zwemmen, iedere vrijdag is er een uitstap. Er is dan geen werking op het terrein zelf. Voor de activiteiten krijg je een inschrijvingsformulier tijdens de speelpleinwerking en moet je op voorhand inschrijven. meer info: speelpleinkrantje INFO: Dienst Jeugd - Polenplein 15, Ardooie - 051/ Dienst Kinderopvang - Polenplein 15, Ardooie - 051/ JEUGDHUIS DE KOMEET ROCK RALLY OP ZATERDAG 29 SEPTEMBER Zaterdag 29 september organiseert jeugdhuis De Komeet een rock rally. Hiervoor zijn ze op zoek naar bands die hun roots in Ardooie-Koolskamp hebben. 7

8 Het concept 4 bands geven in een half uur het beste van zichzelf. Elk genre is welkom, zowel jong als minder jong talent, zowel solo als met een half kamerorkest. De prijzen Er zijn twee prijzen te winnen: een juryprijs ( 75,00) en een publieksprijs ( 75,00). Hoe deelnemen? Stuur je demo of Myspace door naar: JH De Komeet - rock rally, Prinsendreef 1, 8850 Ardooie of mail naar met vermelding "kandidaat rock rally". U wordt gecontacteerd indien u geselecteerd bent. JEUGD 3 DAAGSE DATUM: JULI CENTRALE PLAATS: TENT OP DE PARKING VAN CC 'T HOFLAND Vrijdag 6 juli - 20u00 TENTENTOCHT in de tent met deelname van tal van verenigingen uit Ardooie en Koolskamp ingang: 3,00 Zaterdag 7 juli - 14u00 GEZINSFOTOZOEK- EN SMOEFELTOCHT Voor het eerst en voor alle gezinnen met kinderen uit Ardooie en Koolskamp! Terwijl je een fotozoektocht tot een goed einde brengt, kun je genieten van enkele lekkere sneukeldingetjes Mooie (kinder)prijzen te winnen! Start: tent op parking van CC 't Hofland - 20u00 11-JULI-VIERING in en rond de tent op de parking van CC 't Hofland Gratis toegang! i.s.m. de culturele raad 80'S FUIF na de 11-juli-viering barst in de tent een ware 80's fuif los! Ambiance verzekerd! Gratis toegang! Zondag 8 juli - 14u00 SPEL-ZONDER-GRENZEN Met deelname van jeugdverenigingen uit Ardooie en Koolskamp! Kom je vereniging aanmoedigen! Op de terreinen rond CC 't Hofland Gratis toegang! - 17u30 BARBECUE kaarten: 13,00 (aperitief, barbecue, drankje) Ook vegetarisch! Inschrijven dient vóór woensdag 4 juli bij de leden van de jeugdraad 8-20u30 PRIJSUITREIKING met aansluitend OPTREDEN DUST Gratis toegang!

9 SENIOREN SENIORENRAAD: WERK OP DE PLANK! In de loop van de tweede helft van dit jaar zal door de seniorenraad in samenwerking met het gemeentebestuur bij een 400-tal senioren in Ardooie-Koolskamp een behoeftenonderzoek gevoerd worden. Deze enquête stelt vragen rond thema's die de senioren nauw aan het hart liggen zoals: aangepaste huisvesting, zorgverlening, veiligheid, vereenzaming, nood aan informatie,... De resultaten van dit onderzoek zullen de basis vormen voor een advies door de seniorenraad met betrekking tot de uitwerking van het gemeentelijk seniorenbeleidsplan. In de seniorenraad zijn alle plaatselijke seniorenbonden en seniorendiensten vertegenwoordigd. Het Dagelijks Bestuur wordt waargenomen door: - Jaak Sercu, voorzitter - Marcel Vandamme, ondervoorzitter - Roger Olivier, penningmeester - Antonia Bourgeois, waarnemend lid als schepen seniorenbeleid - Gabriël Blancke, Maurits Cloet, Jeannine Delaere en Ilda Vanheede, leden - Erik Devos, secretaris Nu reeds worden door de seniorenraad o.a. aangelegenheden behandeld op plaatselijk vlak die rechtstreeks of onrechtstreeks de senioren aanbelangen en wordt advies verstrekt aan het gemeentebestuur en OCMW inzake seniorenbeleid. Iedere inwoner van Ardooie en Koolskamp kan onderwerpen aanbrengen die hij/zij door de seniorenraad zou willen behandeld zien. Lid zijn van een plaatselijke seniorenbond is géén vereiste. Dit kan op het secretariaatsadres: Kortrijksestraat 2, 8850 Ardooie. 9

10 CULTUUR BIBNIEUWS AANWINSTEN - THRILLERS PIETER ASPE Rebus Een oude man krijgt een hartinfarct in de kerk van het Brugse Begijnhof terwijl hij een non bedreigt met een pistool. Van In stelt een onderzoek in maar de zaak blijft zonder gevolg omdat het slachtoffer geen klacht wil indienen tegen haar belager. DAVID BALDACCI Geniaal geheim Op het terrein van de Farm, het ultrageheime trainingscomplex van de CIA, wordt het lichaam gevonden van Monk Turing. Turing was werkzaam in het nabijgelegen Babbage Town, een mysterieus complex waar wetenschappers aan de meest geavanceerde microprocessor ter wereld werken. DANIEL HECHT Tot op het bot Inspecteur Marchetti roept de hulp van Dr. Cree Black in bij het onderzoek naar een skelet dat in de kelder van een Victoriaans huis is gevonden. De overblijfselen zijn naar Berkeley gestuurd voor onderzoek, omdat de botten vreemde vergroeiingen suggereren. AANWINSTEN - REISGIDSEN MICHELIN Polen CAPITOOL REISGIDS Cyprus CAPITOOL REISGIDS Tsjechië en Slowakije Voor een volledig overzicht : zie (bibliotheek : nieuwste aanwinsten) of raadpleeg de cataloog van de Ardooise bibliotheek op het internet (http://www.bidoc.be/pobardooie/bidoc1.htm) 10 INFO: POB Ardooie - 051/

11 CULTURELE RAAD PRESENTEERT NIEUW WERKJAAR ARDOOIE THEATERT Foto Alain de Stoop "ARDOOIE THEATERT" gaat zijn 3de seizoen in. De culturele raad presenteert u opnieuw een stevig seizoen met sterke podiumproducties van bekende en te ontdekken talenten. Een uiterst gevarieerd programma dat op een breed publiek mikt en dat voordien werd geprospecteerd uit een honderdtal producties met één handelsmerk : KWALITEIT TROEF! Ingeborg brengt in avant-première haar gloednieuw muziekprogramma "Laat mij zingen". Johny Voners en Amaryllis Temmerman brengen impressies over de jaren met muziek en woord onder de noemer "Expo 58". Voor de theaterfanaat draaien we aan het rad van de verbeelding met een spetterende komedie "3 Jeannen", met een ontspannende monoloog van Machteld Ramoudt "Shirley Valentijn" en tot slot met familietheater door de Kopergietery met onze Koolskampse Marieke De Maré. De toegangsprijs voor deze 5 voorstellingen blijft democratisch: 7,50 in voorverkoop en 10,00 aan de deur. Kiest u voor een abonnement dan betaalt u slechts 30,00 (of gemiddeld 6,00 per voorstelling) op ons totale culturele aanbod, waardoor u één voorstelling gratis krijgt. Ook dit seizoen is er een aanbod voor verenigingen : schaft u voor één van de voorstellingen minimum 20 kaarten aan, dan krijgt u 20 % korting. Ook houders van een CJP-pas en 55-plussers kunnen van deze korting genieten! Vorig seizoen stapten naar schatting paar schoenen over de drempel van ons cultuuraanbod. We hopen van harte dat deze sporen onuitwisbaar zijn en dat er nog velen de culturele voetsporen mogen volgen! ABONNEMENTEN AAN TE VRAGEN OP DE DIENST CULTUUR VANAF 01/07/2007 Als aanloop naar "ARDOOIE THEATERT" organiseert de culturele raad twee GRA- TIS openluchtmanifestaties: een volksfeest ter gelegenheid van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap op zaterdag 7 juli te Ardooie en het Parkconcert op donderdag 30 augustus onder de noemer "Ardooie zindert, zwaait, zoent de zomer uit! Met "SENIORENMATINEE" en "JONG GEWELD" plaatsen we twee bijzondere initiatieven in de kijker voor de doelgroep senioren en jongeren tijdens de maand oktober. Op maandag 8 oktober is Will Ferdy te gast met zijn voorstelling "In Concert", op vrijdag 19 oktober zet "Denis Nowé" de Komeet op stelten met zijn korte, grappige gedichtjes tijdens de Comedy-avond. 11

12 FEEST VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP VOLKSFEEST - Zaterdag 7 juli SITE CC T HOFLAND - vanaf 20u00 GRATIS TOEGANG Totaalspectakel met doorlopend. ACROBATIE, MUZIEK, SMULLEN, STRAATTHEATER HUMOR, ONTPOPT, DANS- & LASERSPEKTAKEL KINDERANIMATIE, CIRCUSINITIATIE, DRINKEN KINDERGRIME SPEKTAKEL MUZIEK HUMOR ACROBATIE STRAATTHEATER DANS- & LASER- ACROBATIE SMULLEN ONTPOPT DRINKEN KINDERANIMATIE DANS- & LASERSPEKTAKEL, PASSIE, ANIMATIE SMULLEN, NEDERLANDSTALIGE MEEZINGERS, CREATIES OP HOOG NIVEAU, MUZIEK AFSLUIT i.s.m. de JEUGDRAAD SPETTERENDE 80'S FUIF SITE CC 'T HOFLAND - GRATIS TOEGANG 12 Zondag 8 juli - EUCHARISTIEVIERING - 9u30 St. Martinuskerk Ardooie

13 PARKCONCERT Donderdag 30 augustus - Mgr. Roelenspark - GRATIS TOEGANG ARDOOIE ZINDERT, ZWAAIT, ZOENT DE ZOMER UIT MET FOLGAZAN! Folgazán (Galicisch voor "een persoon die met verlof is, die zalig niets doet") versmelt hedendaagse pop en rock met virtuositeit op fluit en viool: driestemmig gezongen of instrumentale rocksongs met een folkrandje, aanstekelijke dansdeuntjes, tere melodietjes met een jazzy folk-touch en vrolijke feestnummers. Naast eigen composities grijpt de groep geregeld terug naar befaamde traditionals of een sterke cover van o.a. The Levellers, The Corrs, The Proclaimers, Oyster Band of Perry Rose. Als opwarmer en tijdens de pauze brengt een plaatselijk percussie-ensemble "Caldèra" opzwepende Afrikaanse ritmes. Met medewerking van: INFO: Dienst Cultuur - CC t Hofland - 051/ Sluitingsperiode: 23/07/07 t/m 26/08/07 13

14 CULTUURKAPEL DE SCHADUW PRESENTEERT Ook in de vakantie loopt de programmatie gewoon door: - elke vrijdagavond is er een gratis live optreden - de laatste zondag van de maand onder de naam "intojazztic#5" kan je een gratis jazzconcert meepikken. In juli en augustus gaat dit niet door, vanaf de laatste zondag van september wordt dit concept hervat. Meer info en programma terug te vinden op WOUTER DEPREZ - Try-out voorstelling "Eelt" Dinsdag 14 augustus 20u30 - vvk 10,00 Gezegend met een onweerstaanbare mimiek en een karrenvracht humor laten we Wouter Deprez op u los met zijn nieuwe solovoorstelling 'EELT'. Een voorstelling over zijden wijvenhandjes en leren werkerspoten, over gemanicureerde minachting en ruggen als haarspeldbochten, over rimpels vol stof en splinters, over eelt dat als een troosttapijtje op de blaren gaat liggen, over echt, echt, écht werk van vastpakken en aanpakken. VVK: enkel via de website of Cultuurkapel De Schaduw (0479/ ) 14

15 STEDELIJKE KUNSTACADEMIE TIELT - FILIAAL ARDOOIE VERRUIMT ZIJN AANBOD Welkom in de kunstacademie Ook in Ardooie is er een filiaal van de stedelijke kunstacademie van Tielt. Kinderen geboren in 1999, 2000 en 2001 zijn er welkom om één keer per week, gedurende twee lesuren zich creatief uit te leven met verf, klei, potloden en heel veel verbeelding. Er worden drie lesgroepen ingericht waarbij alle leeftijden door elkaar zitten. De lessen gaan door in de Kaaistraat 80. Lestijden: - woensdag 16u00-17u40 - donderdag 17u00-18u40 - vrijdag 17u00-18u40 Wat heeft u nodig? Bij de eerste les volstaat teken- en knutselmateriaal van thuis. In elk geval zijn de kosten beperkt en papier krijgt u gratis. Het inschrijvingsgeld bedraagt 53,00. Hoe inschrijven? Een speciale inschrijvingsdag is voorzien op woensdag 29 augustus van 17u00 tot 19u00 in de Kaaistraat 80. U kan zich ook steeds wenden tot de hoofdschool Lakenmarkt 3 te Tielt of inschrijven gedurende de hele maand september bij aanvang van elke les. Meer info - op onze webstek: - bij leerkracht Bertold Vandenbussche op 0476/ bij directeur Karinne Ottevaere op 056/ Stedelijke Kunstacademie Tielt op 051/

16 TABAKOMMEGANG 'T VELD PROGRAMMA Ieder jaar opnieuw doet het feestcomité 't Veld zijn uiterste best om telkens het laatste weekend van juli een uitgebreid feestprogramma aan te bieden. Dit volksfeest is een familiaal en gezellig gebeuren. Tabakommegang, een kermis ooit ter ere van de talrijke tabakstelers die de parochie telde, wordt dan ook afgesloten met een heuse tabaksworp. VRIJDAG 27 JULI 19u00 fruitkaarting, tent ZATERDAG 28 JULI 17u00 vinkenzetting, Bloemgatstraat 20u00 fruitkaarting, tent ZONDAG 29 JULI vanaf 07u00 fietstocht voor wielertoeristen, 80 km vanaf 08u00 gezinsfietstocht, 20 km 11u30 uitreiking trofee onder de deelnemende wielertoeristen en fruitmand voor deelnemers gezinsfietstocht 14u00 PLAATS ARTIESTEN VEDETTENPARADE - gratis toegang parking transportbedrijf Wittouck Bloemgatstraat, Ardooie Hadise, Vader Abraham Wendy van Wanten Sylver, Willy Sommers Tal van randactiviteiten voor de kinderen: kermisattracties, springkastelen, schminkclowns, tabakworp, ballenuitdeling. vanaf 19u30 eetfestijn (inschrijven op voorhand verplicht!) gevolgd door tabaksfuif MAANDAG 30 JULI 14u00 H. Mis van de "Yverige Jonckheit" Voor meer informatie: Krist Wittouck, gsm 051/ TASSCHE KERMIS PROGRAMMA VRIJDAG 3 AUGUSTUS 16u45 inschrijving 22ste jogging van de Tassche 17u30 stratenloop voor kinderen van 6 tot 12 jaar 18u00 stratenloop voor recreatiesporters 5 km 19u00 grote stratenloop van 15 km ZATERDAG 4 AUGUSTUS H. Mis 19u00 heerlijke barbecue volwassenen: 12,00 - kinderen -12 jaar: 6,00 16 kaarten te verkrijgen bij bestuursleden en krantenwinkel Martine

17 44e WEZEFEESTEN PROGRAMMA VRIJDAG 10 AUGUSTUS 18u30 diepvriesgroentekaarting (drank niet verplicht) ZATERDAG 11 AUGUSTUS 14u30 wielerwedstrijd (50 km) voor werknemers uit diepvriesvoedingsbedrijven 15u30 gratis ijsjes voor kinderen 16u30 wielerwedstrijd (50 km) voor wielertoeristen 18u00 - kinderfuif (Beachparty) - doorlopende party voor jan en alleman met ambiance verzekerd ZONDAG 12 AUGUSTUS 09u30 diepvriesgroentenkaarting (drank niet verplicht) 12u30 barbecue 14u00 - gratis huifkartochten - grandioze wandelzoektocht 16u00 koffienamiddag voor 60-plussers van de Weze DORPSFEESTEN - KOOLSKAMP PROGRAMMA Ontmoeting met bekende en verdienstelijke oud-koolskampenaren en oud-leden van het muziekkorps St.-Cecilia Koolskamp. Ze worden uitgenodigd naar de openingsavond die doorgaat op vrijdag 7 september. Van deze mensen wordt een jeugdfoto tentoon gesteld. Het publiek kan drie dagen lang raden wie op de foto staat! Muzikale omlijsting met Raf & Yvan. VRIJDAG 7 SEPTEMBER Openingsavond van de Dorpsfeesten in CC 't Zonneke om 20u00. Overhandiging van de Oorkonden aan de bekende oud-koolskampenaren en oud-muzikanten. Gezellig samenzijn met muzikale omlijsting. ZATERDAG 8 SEPTEMBER 14u00 regelmatigheidsrit met de fiets voor verenigingen of groepen. 20u00 spetterende KWB-fuif "Was het nu of 80?" in CC 't Zonneke - gratis toegang ZONDAG 9 SEPTEMBER Rommelmarkt Ardooisestraat 08u00 voor het publiek toegankelijk Met randanimatie: - braadworsten - springkasteel - kermisaperitief in CC 't Zonneke - aperitiefconcert met St.-Ceciliafanfare uit Koolskamp - terras met pannenkoeken Info en inschrijvingen rommelmarkt: Noel Van de Voorde, Padderijstraat 7 te Koolskamp (051/ ) Wie kent verdienstelijke of bekende oud-koolskampenaren of muzikanten? Contact: Jan Maeseele, Brabantstraat Ardooie of 0477/

18 SPORT DE GORDEL 2 september 2007 reeds jaren een klassieker in het sportlandschap Verschillende fiets- en wandeltochten voor zowel de recreanten als voor de meer ervaren sporter. Voorinschrijving mogelijk bij de sportdienst: Melkerijstraat 2/A, 8850 Ardooie. Tel. 051/ of Voorinschrijving 4,00. Inschrijven op de Gordel zelf 6,00. De sport- en seniorenclubs worden nog aangeschreven. Bij voldoende interesse zal een bus ingelegd worden! AANBOD SPORTKAMPEN OMNISPORTKAMP Wanneer? 2 t.e.m. 6 juli t.e.m. 31 augustus 2007 telkens vanaf 9u45 tot 12u00 en van 13u15 tot 16u00 Voor wie? alle leerlingen 3de kleuter t.e.m. 6de leerjaar van Ardooie-Koolskamp SPECIALISATIESPORTKAMP DANS - BADMINTON (4de, 5de, 6de leerjaar) - TURNEN (1ste, 2de, 3de lj) - TENNIS Wanneer? 9 t.e.m. 13 juli 2007 telkens vanaf 9u45 tot 12u00 en van 13u15 tot 16u00 Voor wie? alle leerlingen 1ste t.e.m. 6de leerjaar van Ardooie-Koolskamp Info & inschrijven Gemeentelijke sportdienst, Melkerijstraat 2/A, Ardooie, tel. 051/ fax 051/ Ofwel mailen naar met vermelding van naam en adres, telefoonnummer en leerjaar/geboortejaar. 18 SLUITINGSPERIODE SPORTDIENST : 16/07/07-05/08/07

19 Voor de 4de maal organiseert de vzw Eventing Klakkebus in het weekend van 18 en 19 augustus in Koolskamp een GROOTSE PAARDENSPORTHAPPENING Deze activiteit vindt plaats op de terreinen langs de Lichterveldsestraat 53 te Koolskamp. zaterdag 18 augustus - dressuur en jumping - beenhespavond en dansavond EVENTING KLAKKEBUS, 18 en 19 augustus zondag 19 augustus - cross - nieuw: promo-toer: kennismakingsomloop voor ruiters die hun eerste stappen wensen te zetten in de veelzijdigheidssport Info en kaartverkoop beenhesp ( 12,00) zijn te verkrijgen tot vrijdag 17 augustus in 't Parfumerietje, Marktplein 15 te Ardooie, tel. 051/ of bij één van de organisatoren. Algemene info: Peter De Wispelaere, Lichterveldsestraat 53 te Koolskamp, gsm 0476/

20 VARIA BARBECUE LANDELIJKE GILDE, KVLV EN KLJ De Landelijke Gilde, KVLV en KLJ nodigen u uit op hun GRANDIOOS BARBECUEFEEST dat doorgaat op zondag 15 juli bij Guido Vandewaetere, Kleine Boterweg 1 te Ardooie. Kaarten : 11,00 (volwassenen), 6,00 (kinderen 5 tot 12 jaar) en 3,00 (kinderen 0 tot 5 jaar). Kaarten te bekomen bij: Carine Steen, Izegemsestraat 53, 8850 Ardooie, tel. 051/ vrijdagavond 13 juli zaterdagavond 14 juli zondagmiddag 15 juli zondagnamiddag 15 juli grote handdoekenkaarting KLJ-fuif "part-tiet" barbecue groot sportfeest EETFESTIJN ZIEKENZORG ARDOOIE Op 12 augustus organiseert Ziekenzorg een eetfestijn in het CC 't Hofland. Op het menu: beenham met frietjes en groenten à volonté. Mogelijkheid tot aperitieven vanaf 11u00. Nadien is er koffie en taart voorzien voor 2,00. Kostprijs: volwassenen : 10,00 / kinderen tussen 4 en 12 jaar: 8,00. Kaarten te bekomen in het CM Secretariaat en bij alle bestuursleden van Ziekenzorg Ardooie. De opbrengst gaat integraal naar de werking van Ziekenzorg Ardooie. Iedereen is van harte welkom! NIEUWE ZAAK 20 Litubel - Massief parket - Roeselaarsestraat 9a - Ardooie Tel. 051/ Fax 051/ gsm 0498/ toonzaal open elke dag van 13u30-18u30, op zaterdag van 10u00-17u00 en op afspraak.

BINNENSTEBUITEN ARDOOIE-KOOLSKAMP. Ardooie informeert. www.ardooie.be

BINNENSTEBUITEN ARDOOIE-KOOLSKAMP. Ardooie informeert. www.ardooie.be ARDOOIE-KOOLSKAMP BINNENSTEBUITEN Ardooie informeert Nieuws van het gemeentebestuur p.2 Klimaatwijken Rechten van de vrijwilliger Info van de lokale politie: fietsgravering Kermisaffiche Omwisseling rijbewijzen

Nadere informatie

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg Lokaal Dienstencentrum De Wilg J A A R G A N G 1, N R. 4 J U L I A U G U S T U S 2 0 1 6 Programmaboekje Activiteiten De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 2550 Kontich 03 450 82 82 OF 03 450 82 80 (onthaal)

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL ALGEMENE INFORMATIE KROKUSVAKANTIE SPEELPLEINWERKING DE (B)ENGELS IBO DE DUIVENTIL BUITENSPEELDAG PAASVAKANTIE

INHOUDSTAFEL ALGEMENE INFORMATIE KROKUSVAKANTIE SPEELPLEINWERKING DE (B)ENGELS IBO DE DUIVENTIL BUITENSPEELDAG PAASVAKANTIE Speelkrant INHOUDSTAFEL ALGEMENE INFORMATIE KROKUSVAKANTIE SPEELPLEINWERKING DE (B)ENGELS IBO DE DUIVENTIL BUITENSPEELDAG PAASVAKANTIE SPEELPLEINWERKING DE (B)ENGELS IBO DE DUIVENTIL SPORT ALGEMENE INFORMATIE

Nadere informatie

Vakantie-aanbod Zomer 2016

Vakantie-aanbod Zomer 2016 Vakantie-aanbod Zomer 2016 Voor kinderen VANAF 4 jaar! (uitgezonderd kleutersportkamp) TEENS @ Kluisbergen (voor tieners van 10 15 jaar) Beste mama s en papa s, zonen en dochters! Zijn jullie op zoek naar

Nadere informatie

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud April 2014 30/08 30ste jaargang. nr 08 korte inhoud Wat voorbij is... Inbraakpreventie Wat komt... KWB in vuur en vlam... Let s barbecue... Samenaankoop stookolie... Workshop keramiek... Lommel zonder

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt.

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt. De Kar Folder Wat is De Kar? Soms kan je leven plotseling veranderen door een tegenslag (ziekte, werkloosheid, scheiding, een overlijden binnen je gezin...) en word je verplicht om met weinig geld rond

Nadere informatie

stad brugge woondienst

stad brugge woondienst stad brugge woondienst GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN EEN PREMIE VOOR HET AFKOPPELEN VAN DE HEMELWATERAFVOER VAN HET GEMEENTELIJK RIOLERINGSNET EN HET GEBRUIK VAN HEMELWATER BIJ BESTAANDE

Nadere informatie

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS GEMEENTE NIEL website: www.tspeelhuis.be HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Het gemeentebestuur

Nadere informatie

IN HET KORT... VOORWOORD 3 SPORTDIENST 4 BIBLIOTHEEK 14 SPEELPLEIN ROLLEBOLLE 20 SPEELPLEIN BOKAL 22 BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG 24 JEUGDDIENST 26

IN HET KORT... VOORWOORD 3 SPORTDIENST 4 BIBLIOTHEEK 14 SPEELPLEIN ROLLEBOLLE 20 SPEELPLEIN BOKAL 22 BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG 24 JEUGDDIENST 26 IN HET KORT... VOORWOORD 3 SPORTDIENST 4 Paassportkampen 5 Omnisportkamp 6 Kindersportkamp 6 Zomersportkampen 7 Tennis- en /of avonturensportkamp 8 Omnisportkamp 9 Kindersportkamp 9 Kindersport- en knutselkamp

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen

Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen Gegevens Naam van de aanvrager:. Adres van de aanvrager: Telefoon thuis: Telefoon overdag: GSM: Rekeningnummer: Bent u eigenaar of huurder van het gebouw

Nadere informatie

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT Zomerkalender Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 3 juli 4 juli 5 juli 6 juli 7 juli 10 juli 11 juli 12 juli 13 juli

Nadere informatie

Najaars brochure. Seniorenraad Anzegem

Najaars brochure. Seniorenraad Anzegem Najaars brochure Seniorenraad Anzegem 2013 Activiteiten Kalender SENIORENUITSTAP 9 september Blankenberge ZOT VAN GEZOND 30 september Ansold KAARTING 7 oktober De Stringe DANSCAFE 4 november 9 december

Nadere informatie

BINNENSTEBUITEN ARDOOIE-KOOLSKAMP. Ardooie informeert. www.ardooie.be. Nieuws van het gemeentebestuur p.2. Jeugd p.6. Middenstand p.9. Senioren p.

BINNENSTEBUITEN ARDOOIE-KOOLSKAMP. Ardooie informeert. www.ardooie.be. Nieuws van het gemeentebestuur p.2. Jeugd p.6. Middenstand p.9. Senioren p. ARDOOIE-KOOLSKAMP BINNENSTEBUITEN Ardooie informeert Nieuws van het gemeentebestuur p.2 Rechtzetting gebruik restafvalzakken aan oude prijs Verkoop compostvaten Infokanalen van onze gemeente Elektronische

Nadere informatie

VAKANTIEWERKING GEETBETS. Speelplein Uitstappen Sportweken

VAKANTIEWERKING GEETBETS. Speelplein Uitstappen Sportweken De Openbare Bibliotheek Geetbets is open tijdens de vakantieperiode! Kom langs met je bibkaart! Leen gratis boeken! VAKANTIEWERKING GEETBETS 2013 Openingsuren dinsdag: 18-20u woensdag: 14-16u donderdag:

Nadere informatie

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden;

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden; Gelet op de bepalingen van gemeentedecreet inzonderheid op artikel 42; Gelet op de ondertekende samenwerkingsovereenkomst Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling waarbij de stad Landen zich ertoe

Nadere informatie

SCHOOLKRANT VAN GBS DE START KLUISBERGEN

SCHOOLKRANT VAN GBS DE START KLUISBERGEN T POTLOODJE SCHOOLKRANT VAN GBS DE START KLUISBERGEN VEERTIENDE JAARJANG NUMMER 7 MAART 2015 JEUGDBOEKENWEEK 2015 De Jeugdboekenweek is het grootste kinderboekenfestival van Vlaanderen. Veertien dagen

Nadere informatie

DANSCLUB MERELBEKE. 13 februari 2009. Secretariaat Hundelgemsesteenweg 543 9820 Merelbeke

DANSCLUB MERELBEKE. 13 februari 2009. Secretariaat Hundelgemsesteenweg 543 9820 Merelbeke DANSCLUB MERELBEKE 13 februari 2009 Secretariaat Hundelgemsesteenweg 543 9820 Merelbeke Tel / Fax: 09 / 221 50 25 e-mail: dansclub.dream.dance@skynet.be www.dreamdance.be 1. Wij kregen reeds meerdere opmerkingen

Nadere informatie

http://kampenhout.ticketgang.eu/

http://kampenhout.ticketgang.eu/ Beste ouders, De zomerperiode komt dichterbij. U bent waarschijnlijk volop aan het denken welke zinvolle invulling u kan aanbieden aan uw kinderen. Met deze brochure wil uw gemeente Kampenhout heel graag

Nadere informatie

Speelfijne zomer. Wereld. Met superhelden en een romantisch sprookjesliefde, het Vliegend Varken zet de wereld op zijn kop!

Speelfijne zomer. Wereld. Met superhelden en een romantisch sprookjesliefde, het Vliegend Varken zet de wereld op zijn kop! Speelfijne zomer Hey hallo! het centrale thema van het speelplein. Als ruimteschip maakt het verschillende tijdreizen, maar ook als cruiseschip ter land ter zee en in de lucht beleeft het zotte avonturen.

Nadere informatie

Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015

Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015 1 Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015 De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, de artikelen 42, 43 2, 15

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking Gemeentebestuur Pittem Markt 1-8740 Pittem 051/46.03.50 Gemeentelijke tienerwerking Huishoudelijk Reglement Tienerwerking V. U.: Gemeentebestuur Pittem, Markt 1, 8740 Pittem 1. Algemeen 1.1. Vestigingsplaats

Nadere informatie

VAKANTIEGIDS. 2,5 18 jaar 2015. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout!

VAKANTIEGIDS. 2,5 18 jaar 2015. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout! VAKANTIEGIDS VAKANTIEGIDS 2,5 18 jaar 2015 Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout! V.U.: College van Burgemeester en Schepenen, Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout 1/8 Gelieve mij

Nadere informatie

ARDOOIE-KOOLSKAMP BINNENSTEBUITEN

ARDOOIE-KOOLSKAMP BINNENSTEBUITEN ARDOOIE-KOOLSKAMP BINNENSTEBUITEN Ardooie informeert Nieuws van het gemeentebestuur p.2 Nieuw logo gemeente Ardooie Vacature administratief medewerker Evenementenhal De Ark Kermisaffiche Kids-ID Vakbekwaamheid

Nadere informatie

Verhuisd? Nieuw telefoonnummer? Laat het ons weten!

Verhuisd? Nieuw telefoonnummer? Laat het ons weten! 1 september 2016 In dit bundeltje kan u volgende invulblaadjes vinden die terug in ons bezit moeten komen: 1. Voorwoord + aanpassingstabel gegevens van het kind 2. In te vullen :Ontvangstbewijs schoolreglement

Nadere informatie

AANSTELLINGS- EN TEWERKSTELLINGSPRINCIPES JOBSTUDENTEN

AANSTELLINGS- EN TEWERKSTELLINGSPRINCIPES JOBSTUDENTEN AANSTELLINGS- EN TEWERKSTELLINGSPRINCIPES JOBSTUDENTEN Vastgesteld in het college van Nevele in zitting van 1 februari 2016 Vastgesteld in de raad van OCMW Nevele in zitting van 9 februari 2016 De aanstellingsvoorwaarden

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

Aanvraag Startsubsidie

Aanvraag Startsubsidie Aanvraag Startsubsidie Dit formulier 6 maand na de start van het jeugdwerkinitiatief, bezorgen aan het College van Burgemeester en Schepenen T.a.v. De gemeentelijke jeugddienst Grote Markt 1 9060 Zelzate

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

FLASH. Ook tijdens de zomer, organiseert de sportdienst van Diepenbeek sportkampen. Ziehier de nodige gegevens:

FLASH. Ook tijdens de zomer, organiseert de sportdienst van Diepenbeek sportkampen. Ziehier de nodige gegevens: Teng 38 Sportdienst 2011 1/ Kleuterweek De sportdienst van Diepenbeek organiseert elk jaar een kleuterweek voor alle kleuters van Diepenbeek van 2,5 tot en met 5 jaar. Ongeveer 800 kleuters genieten deze

Nadere informatie

Het zomersportkamp. ENKEL INSCHRIJVEN VIA DE SPORTDIENST (telefoon, mail, ter plaatse, we behandelen alle inschrijvingen chronologisch)

Het zomersportkamp. ENKEL INSCHRIJVEN VIA DE SPORTDIENST (telefoon, mail, ter plaatse, we behandelen alle inschrijvingen chronologisch) DE SPORTDIENST EN SPORTRAAD VAN PITTEM ORGANISEREN: Het zomersportkamp Voor het 4de tem 6de leerjaar maandag 6 juli tot en met vrijdag 10 juli Inschrijven kan vanaf dsdag 28 april 2015. 60 50 plaatsen

Nadere informatie

Jaarthema De Lettertuin kleurt goud

Jaarthema De Lettertuin kleurt goud Jaarthema 2017-2018 De Lettertuin kleurt goud Beste ouders, Welkom in onze school! Onze school bestaat dit schooljaar 50-jaar en dit vieren we een heel jaar lang. Verdere info volgt nog! Begin-en einduren

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie zonneboiler

Aanvraagformulier premie zonneboiler Aanvraagformulier premie zonneboiler De gemeenteraad van 31 januari 2013 heeft de uitdoving van deze premie goedgekeurd. Alleen aanvragen tot en met 5 april 2013 met stavingsfacturen met facturatiedatum

Nadere informatie

Beste ouders, Welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs

Beste ouders, Welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs Beste ouders, Welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs Peuterklas : juf. Katrien H. K1 : juf. Annick K2 : meester Toby K3 : juf. Lydia Kinderverzorgster : juf Hilde Leerkrachten lager onderwijs

Nadere informatie

Haacht. Gemeente met toekomst

Haacht. Gemeente met toekomst Haacht Gemeente met toekomst Vakantiegids Krokus 2016 Onze activiteiten in vogelvlucht Omnisportweek 8 tot 12 februari 3 tot 8 jaar p. 3 Hip hip Elvis Zondag 7 februari 3 tot 11 jaar p. 4 Nellie & Cezar

Nadere informatie

Sint-Amands bereikbaar op het gsm-nummer 0478/ Lippelo bereikbaar op het gsm-nummer 0478/

Sint-Amands bereikbaar op het gsm-nummer 0478/ Lippelo bereikbaar op het gsm-nummer 0478/ september 2013 Beste Stekelbeesvrienden Hopelijk hebben jullie allemaal genoten van een fijne zomervakantie! IBO Sint-Amands staat weer klaar om er een leuk schooljaar van te maken! Opgelet: wijziging

Nadere informatie

Zomervakantie 2013. DIKO en Basisscholen Mariakerke

Zomervakantie 2013. DIKO en Basisscholen Mariakerke Zomervakantie 2013 DIKO en Basisscholen Mariakerke De basisscholen van de deelgemeente Mariakerke organiseren in samenwerking met de Dienst Kinderopvang van de Stad Gent een netoverschrijdende vakantieopvang.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs

Nieuwsbrief 1. Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs Nieuwsbrief 1 Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs Peuterklas : juf. Katrien H. K1 : juf. Annick K2 : juf. Mieke en meester Toby K3 : juf. Lydia Kinderverzorgster

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2015

Nieuwsbrief februari 2015 Nieuwsbrief februari 2015 Beste ouders, In de eerste nieuwsbrief van 2015 bezorgen wij jullie de nodige informatie i.v.m. de geplande activiteiten van de komende weken. Het schoolteam Agenda Vrijdag 30

Nadere informatie

Zomervakantie. Vestigingsplaats Paal

Zomervakantie. Vestigingsplaats Paal Zomervakantie 2012 Vestigingsplaats Paal IBO vzw De Petteflet Administratieve dienst: Heldenlaan 7, 3583 Paal Tel.: 011/42 50 08 Fax: 011/ 42 55 09 E-mail: petteflet@skynet.be Opvang te Paal: Heldenlaan

Nadere informatie

Week 14-2015 INTERPAROCHIAAL NIEUWS. PALMZONDAG in onze parochies

Week 14-2015 INTERPAROCHIAAL NIEUWS. PALMZONDAG in onze parochies Week 14-2015 INTERPAROCHIAAL NIEUWS PALMZONDAG in onze parochies Laat ons als weleer de kinderen der Joden een zegeweg bereiden voor de Heer, en met palmen in de hand Hem tegemoet gaan. Laat ons juichen

Nadere informatie

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar Zomervakantie 2013 Een organisatie van gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas TIJDELIJKE VERHUIS JEUGDDIENST Deze zomer verhuist de jeugddienst tijdelijk naar

Nadere informatie

Sportkampen. & kinderopvang. this holiday is a good holiday! Pasen - Zomer 2016

Sportkampen. & kinderopvang. this holiday is a good holiday! Pasen - Zomer 2016 Sportkampen & kinderopvang Pasen - Zomer 2016 this holiday is a good holiday! voorwoord Landen is een stad met heel wat jonge gezinnen met kinderen. Als stadsbestuur willen we er dan ook voor zorgen dat

Nadere informatie

Programma mini-feestweek 2017

Programma mini-feestweek 2017 Programma mini-feestweek 2017 Ter ere van de 50 e verjaardag van Koning Willem-Alexander Woensdag 26 april Muzikale foto-middag (met nieuwe foto s van oud-hagestein) Donderdag 27 april Koningsdag met o.a.

Nadere informatie

Speelplein Jil&Jul. Speelplein Jil&Jul. zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde. zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde JEUGDDIENST LIERDE

Speelplein Jil&Jul. Speelplein Jil&Jul. zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde. zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde JEUGDDIENST LIERDE Speelplein Jil&Jul zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde JEUGDDIENST LIERDE Nieuwstraat 21 9570 Lierde 055/43.10.31 jeugddienst@lierde.be 12 Speelplein Jil&Jul zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde

Nadere informatie

Zomersportkamp 4de, 5de en 6de leerjaar

Zomersportkamp 4de, 5de en 6de leerjaar Sportdienst organiseert in samenwerking met sportraad Zomersportkamp 4de, 5de en 6de leerjaar Maandag 4 tot en met vrijdag 8 juli Maximum 40 plaatsen 60 EUR Inschrijven kan vanaf 3 mei 2016 De activiteiten

Nadere informatie

January 25 TH - 31 st

January 25 TH - 31 st January 25 TH - 31 st where the best come to compete... INHOUD WEN 2016 7 wen PROEVEN 8 HENGSTEN 9 CSI** 9 DRESSUUr 9 PROGRAMMA 10 HOSPITALITY 12 proefsponsor jumping 14 EXCLUSIVe 17 ROYAL 17 STANDRUImtes

Nadere informatie

27 tot 29 mei 16 SPONSOR MAGAZINE

27 tot 29 mei 16 SPONSOR MAGAZINE 27 tot 29 mei 16 SPONSOR MAGAZINE 3 GOEDE REDENEN OM TE SPONSOREN VISIBILITEIT Uw bedrijf wordt in de aanloop van en tijdens het jumping weekend uitgebreid in de kijker gezet. IMAGO Steun een leuk sport-

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement zonneboiler en/of fotovoltaïsche zonnepanelen

Gemeentelijk subsidiereglement zonneboiler en/of fotovoltaïsche zonnepanelen Gemeentelijk subsidiereglement zonneboiler en/of fotovoltaïsche zonnepanelen Artikel 1 - Omschrijving In het kader van een duurzaam energiebeleid wordt een lijke subsidie verleend voor de installatie van

Nadere informatie

Subsidiereglement plaatselijk cultureel werk

Subsidiereglement plaatselijk cultureel werk Subsidiereglement plaatselijk cultureel werk Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25 augustus 1986; Aangepast door de gemeenteraad in zitting van 14 december 1987, 8 februari 1988, 7 november

Nadere informatie

Dag allemaal, NR 2-2015 April-mei-juni

Dag allemaal, NR 2-2015 April-mei-juni Dag allemaal, Ik hoop dat jullie net zoals de mensen van OnderOns genieten van het mooie weer. Net zoals zovele organisaties gaan we het de maanden juli en augustus iets kalmer aan doen bij OnderOns. De

Nadere informatie

Vakantie-aanbod Zomer 2015

Vakantie-aanbod Zomer 2015 Vakantie-aanbod Zomer 2015 Voor kinderen VANAF 4 jaar! (uitgezonderd kleutersportkamp ) TEENS @ Kluisbergen (voor tieners van 10 15 jaar! ) Beste mama s en papa s, zonen en dochters! Zijn jullie op zoek

Nadere informatie

Cultuur 21 27 Parochie Lutselus PROGRAMMA D I E P E N B E E K ZATERDAG 11 JULI 18:30 Bende Gek 20:30 BRAHIM 21:45 THE TWINSBAND 24:00 Averechts ZATERDAG 30 MEI 2009 VAN 9 u. tot 18 u. de kleine kunstenaars

Nadere informatie

Academie voor Muziek, Woord en Dans

Academie voor Muziek, Woord en Dans Ben je gebeten door muziek, gepassioneerd door dans of enthousiast met woord bezig? Dan kan je op de Academie terecht voor een kwalitatieve opleiding. WANNEER KAN JE STARTEN? Ons aanbod initiatielessen

Nadere informatie

PAASVAKANTIE 2016 IN LANGEMARK-POELKAPELLE CONGÉ VOOR KADEES WWW.LANGEMARK-POELKAPELLE.BE

PAASVAKANTIE 2016 IN LANGEMARK-POELKAPELLE CONGÉ VOOR KADEES WWW.LANGEMARK-POELKAPELLE.BE vrijetijdsaanbod voor kinderen aangeboden door team ontspannen en BKO t Buitenbeentje gemeente Langemark-Poelkapelle Kasteelstraat 1 8920 Langemark-Poelkapelle www.langemark-poelkapelle.be PAASVAKANTIE

Nadere informatie

DOSSIER PREMIE ZONNE-INSTALLATIES

DOSSIER PREMIE ZONNE-INSTALLATIES Gemeente Sint-Amands Milieudienst Kristin Moens Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 DOSSIER PREMIE ZONNE-INSTALLATIES Aanvraagformulier vind je op het einde

Nadere informatie

Subsidiereglement betreffende de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen

Subsidiereglement betreffende de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen Subsidiereglement betreffende de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen Zitting van 24 mei 2007. Gepubliceerd op 29 mei 2007. Artikel 1. Definities - dakoppervlakte: de oppervlakte

Nadere informatie

Een organisatie van het gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas Ondersteund door de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk

Een organisatie van het gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas Ondersteund door de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk Een organisatie van het gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas Ondersteund door de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk TERUGBLIK ZOMER 2014 TIJDELIJKE VERHUIS JEUGDDIENST Deze zomer (vanaf juni) verhuist de jeugddienst

Nadere informatie

Activiteiten. van 3 jaar tot 14 jaar

Activiteiten. van 3 jaar tot 14 jaar Activiteiten van 3 jaar tot 14 jaar De krokusvakantie is in aantocht, wat betekent dat je niet aan school hoeft te denken en dat je je volledig kan uitleven met crea activiteiten of sportkampen. De jeugd-

Nadere informatie

Vrijetijdsaanbod krokus- en paasvakantie 2014

Vrijetijdsaanbod krokus- en paasvakantie 2014 VAKANTIEOPVANG BIJ KINDEROPVANG PINKELTJE Vrijetijdsaanbod krokus- en paasvakantie 2014 - Kinderopvang op vakantiedagen doorlopend van 07.00 uur tot 18.30 uur. - Voor- en naopvang op vakantiedagen voor

Nadere informatie

leeft Jaargang 37 nr.10 juni 2012 http://www.kwbheusden.be zat 23 juni 2012 vanaf 17 uur Speelplaats Basisschool De Brug Brugstraat 1

leeft Jaargang 37 nr.10 juni 2012 http://www.kwbheusden.be zat 23 juni 2012 vanaf 17 uur Speelplaats Basisschool De Brug Brugstraat 1 maandblad kwb heusdencentrum leeft Jaargang 37 nr.10 juni 2012 http://www.kwbheusden.be organiseert haar kermisbarbecue IEDEREEN IS WELKOM zat 23 juni 2012 vanaf 17 uur Speelplaats Basisschool De Brug

Nadere informatie

Vakantiefolder Krokusvakantie 2016

Vakantiefolder Krokusvakantie 2016 Vakantiefolder Krokusvakantie 2016 De Kikker Buitenschoolse Kinderopvang WIE? De Kikker is er voor kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs. In De Kikker worden deze kinderen opgevangen door professionele

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen TITEL I: DOEL Artikel 1 Om het woningenbestand in de gemeente Wielsbeke te verbeteren, wordt binnen de perken van het daartoe

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF september 2015

NIEUWSBRIEF september 2015 Gesubsidieerde Gemeentelijke Basisschool Kleine Kouterstraat 1 9290 Uitbergen Tel : 09/367 50 88 e-mail : directie@gemeenteschooluitbergen.be secretariaat@gemeenteschooluitbergen.be Beste ouders en leerlingen,

Nadere informatie

v o o r w o o r d Beste kinderen, beste ouders,

v o o r w o o r d Beste kinderen, beste ouders, v o o r w o o r d Beste kinderen, beste ouders, De eerste twee maanden van het nieuwe jaar zitten er terug op de lente doet verwoede pogingen om, om de hoek te piepen en ook bij ons op school bruist het

Nadere informatie

DE MAX! Ontdek wat je tijdens de paasvakantie 2015 in Ingelmunster kan beleven!

DE MAX! Ontdek wat je tijdens de paasvakantie 2015 in Ingelmunster kan beleven! DE MAX! Ontdek wat je tijdens de paasvakantie 2015 in Ingelmunster kan beleven! INHOUDSTAFEL 03 De Max! 04 Activiteiten jeugddienst 06 Sportkampen 08 Inschrijvingen 09 Buitenspeeldag 10 Bibliotheek 11

Nadere informatie

Verslag RvB dd

Verslag RvB dd Gemeentelijke Sport en Recreatieraad Ardooie Koolskamp Melkerijstraat 2a 8850 Ardooie Tel. 051 575020 Fax. 051 745398 e-mail: sportdienst@ardooie.be Verslag RvB dd. 16.09.2014 Aanwezig: Ambtenaren Sport:

Nadere informatie

werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1

werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1 werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1 1. Algemene bepalingen 1.1 Organiserend bestuur en contactgegevens Gibbon vzw is een vereniging, opgericht met als doel de

Nadere informatie

Vak bestemd voor de administratie Dossier ontvangen door: Aanvraagformulier binnengekomen:

Vak bestemd voor de administratie Dossier ontvangen door: Aanvraagformulier binnengekomen: AANVRAAGFORMULIER EVENEMENT/ACTIVITEIT OP PBLZB/1/7 Elke activiteit of evenement op het openbaar domein (straten, pleinen, parkings, ) of die impact heeft op het openbaar domein (vb. grote fuiven, evenementen,

Nadere informatie

Inschrijvingen buitenschoolse opvang - grote vakantie 2014 TEN GELEIDE

Inschrijvingen buitenschoolse opvang - grote vakantie 2014 TEN GELEIDE Inschrijvingen buitenschoolse opvang - grote vakantie 2014 TEN GELEIDE De inschrijvingen van de gemeentelijke buitenschoolse opvang voor de grote vakantie zijn gepland op onderstaande data in het gemeentehuis.

Nadere informatie

KINDEROPVANG IN HERSELT

KINDEROPVANG IN HERSELT INFOBROCHURE Versie juni 2013 KINDEROPVANG IN HERSELT WOORD VOORAF Beste ouder, De zoektocht naar geschikte opvang voor kinderen is soms niet makkelijk. Vanuit het Lokaal Overleg Kinderopvang of LOK (gemeentelijke

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum.

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum. Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Juni 2016 Tel: INHOUD VOORWOORD 3 IN DE KIJKER

Nadere informatie

3 GOEDE REDENEN OM TE SPONSOREN

3 GOEDE REDENEN OM TE SPONSOREN SPONSOR MAGAZINE 3 GOEDE REDENEN OM TE SPONSOREN VISIBILITEIT Uw bedrijf wordt in de aanloop van en tijdens het jumping weekend uitgebreid in de kijker gezet. IMAGO Steun een leuk en toeganklijk sport-

Nadere informatie

Een organisatie van het Gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas

Een organisatie van het Gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas Een vakantie-initiatief voor kinderen van 6 tot 12 jaar Een organisatie van het Gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas TERUGBLIK ZOMER 2012 TIJDELIJKE VERHUIS JEUGDDIENST Deze zomer verhuist de jeugddienst tijdelijk

Nadere informatie

www.kwbkattenbos.be www.kattenbos.tk info@kwbkattenbos.be

www.kwbkattenbos.be www.kattenbos.tk info@kwbkattenbos.be Oktober 2010 27/02 27 ste jaargang. nr 02 korte inhoud Wat voorbij is... Badminton... KWB-stratenloop... KWB mini-voetbal... Kunst in de kijker... 12 Kattenbosserherfstwandeling... 60 jaar KWB Wat komt...

Nadere informatie

Vakantiewerking Geetbets Maandag 3 14 juli. Maandag 31 juli 25 augustus

Vakantiewerking Geetbets Maandag 3 14 juli. Maandag 31 juli 25 augustus Vakantiewerking Geetbets 2017 Maandag 3 14 juli Maandag 31 juli 25 augustus HET SPEELPLEIN De Poel Voor kinderen van 4 tot 14 jaar. 5 hele dag, 3 halve dag In de Poel, Vijverstraat 37 te Grazen van 9u

Nadere informatie

Subsidiedossier zonne-installatie

Subsidiedossier zonne-installatie Milieudienst Femke Kennis Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier zonne-installatie Aanvraagformulier vind je op het einde van dit document Subsidiedossier

Nadere informatie

Kinderopvang. Pimpernelleke. Matenstraat 185 a/b. 2845 Niel GSM: 0478/08 16 66. Tel: 03 888 02 87. Rek: BE18973072782265

Kinderopvang. Pimpernelleke. Matenstraat 185 a/b. 2845 Niel GSM: 0478/08 16 66. Tel: 03 888 02 87. Rek: BE18973072782265 Kinderopvang Pimpernelleke Matenstraat 185 a/b 2845 Niel GSM: 0478/08 16 66 Tel: 03 888 02 87 Rek: BE18973072782265 Email:pimpernelleke.niel@hotmail.com Web:niels-pimpernelleke.be Reglement Inschrijving

Nadere informatie

WAT EEN OUDER VAN EEN SPEELPLEINKIND HOORT TE WETEN

WAT EEN OUDER VAN EEN SPEELPLEINKIND HOORT TE WETEN 1 WAT EEN OUDER VAN EEN SPEELPLEINKIND HOORT TE WETEN WERKINGSDAGEN Week 1 : 3/07 7/07 Week 2: 10/07 14/07 Week 3: 17/07 20/07 gesloten op 21/07 Week 4: 24/07 28/07 uitstap op 28/07 Het speelplein is gesloten

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN 1.1. Jeugdbewegingen: algemene bepalingen Art. 1.1.1. gemeentebestuur subsidies verlenen aan jeugdbewegingen voor: - de werking; - het kamp; - het kampvervoer. Art.

Nadere informatie

Winterleute 21.12.15 > 31.12.15

Winterleute 21.12.15 > 31.12.15 Winterleute 21.12.15 > 31.12.15 Speelberge taartmix Film Dag speelvogels, De winter staat synoniem voor een periode vol korte en koude dagen. Reden genoeg dus voor ons om het voor jou tijdens deze periode

Nadere informatie

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen 2016 wekelijkse activiteiten en lessenreeksen i.s.m. het lokaal dienstencentrum www.middelkerke.be/sportkaart Vragen over Sport@Middelkerke? Sport@Middelkerke geeft een overzicht van alle sportactiviteiten

Nadere informatie

Grabbelpas zomer. Programma 2017 voor alle actieve kids met vrije tijd!

Grabbelpas zomer. Programma 2017 voor alle actieve kids met vrije tijd! Grabbelpas zomer Programma 2017 voor alle actieve kids met vrije tijd! Deze folder moet je echt lezen! Je zult de plezantste vakantie van je leven meemaken! Voor kinderen die nu in het 5e en 6e leerjaar

Nadere informatie

ZWALM. vrije tijds. pas

ZWALM. vrije tijds. pas ZWALM vrije tijds pas Beste gebruiker van de vrijetijdspas, We proberen vanuit de gemeente onze prijzen voor culturele, sportieve en jeugdactiviteiten zo laag mogelijk te houden zodat deze voor zoveel

Nadere informatie

VAKANTIEKAMPEN. Stad Deinze. Krokus- en Paasvakantie 2015. Sportweek aan zee juli 2015. r o. c e. p st S. J eu

VAKANTIEKAMPEN. Stad Deinze. Krokus- en Paasvakantie 2015. Sportweek aan zee juli 2015. r o. c e. p st S. J eu VAKANTIEKAMPEN Stad Deinze Krokus- en Paasvakantie 2015 NIEU W! Sportweek aan zee juli 2015 eatie r c e t&r r o p st S Dien J eu gd die n st INSCHRIJVINGSFORMULIER GEZINSHOOFD Naam: Voornaam: Straat: Nr.:Bus.:

Nadere informatie

9. Vragenlijst tevredenheid gebruikers zwembad

9. Vragenlijst tevredenheid gebruikers zwembad 9. Vragenlijst tevredenheid gebruikers zwembad I. Identificatiegegevens Zwembad: Leeftijd: jaar Beroep: O Arbeider O Bediende O Zelfstandige O Werkloos O Gepensioneerde O Student O Anders, nl.: Geslacht:

Nadere informatie

Gezinsbond Elewijt juli 2011 B ND IG

Gezinsbond Elewijt juli 2011 B ND IG Gezinsbond Elewijt juli 2011 B ND IG Beste bondsleden, Zoals steeds sluiten we dit werkjaar af met een dikke zomer BOND-IG, met in het midden heel wat informatie over onze sportwerking. Zo wordt ons sportaanbod

Nadere informatie

zomeraanbod WWW.KAPRIJKE.BE

zomeraanbod WWW.KAPRIJKE.BE WWW.KAPRIJKE.BE zomeraanbod 2012 In deze brochure krijg je een overzicht van de vele ontspannende, sportieve en vooral superleuke activiteiten die de gemeentelijke diensten organiseren tijdens de zomervakantie.

Nadere informatie

ZOMERSPORTKAMPEN TER BORCHT 2016 LAGER/MIDDELBAAR

ZOMERSPORTKAMPEN TER BORCHT 2016 LAGER/MIDDELBAAR ZOMERSPORTKAMPEN TER BORCHT 2016 LAGER/MIDDELBAAR ZOMERSPORTKAMP 1 4 T.E.M. 8 JULI 2016 Thema Summertime Extra: Poolparty / RSOlympics / 10.000 zeepbellen ZOMERSPORTKAMP 2 11 T.E.M. 15 JULI 2016 Thema

Nadere informatie

Onthaalbrochure voor ouders

Onthaalbrochure voor ouders Wat de ouder van een speelpleinkind allemaal hoort te weten Onthaalbrochure voor ouders Jeugddienst Temse jeugd@temse.be Frans Boelplein 1 www.jeugd-temse.be 9140 Temse SpeGTfoon: 0496 20 08 94 03 710

Nadere informatie

Vakantie in Bierbeek

Vakantie in Bierbeek Vakantie in In deze vakantiebrochure ontdek je wat de kinderen allemaal kunnen beleven gedurende de zomermaanden in. Je krijgt een overzicht van de speelplein- en sportweken én de buitenschoolse kinderopvang.

Nadere informatie

Vrijetijdskriebels! ALLE ACTIVITEITEN VAN JULI EN AUGUSTUS 2014

Vrijetijdskriebels! ALLE ACTIVITEITEN VAN JULI EN AUGUSTUS 2014 6 keer per jaar in febr-april-juni-aug-okt-dec juni 2014 Afgiftekantoor: 2140 Borgerhout 1 P 408905 België-Belgique P.B.-P.P. 2140 Borgerhout 1 BC 9861 Vrijetijdskriebels! KVG vrijetijdswerking Stenenbrug

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli-augustus-september 2015 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden

Nadere informatie

Zwemshorts zijn niet toegelaten in het zwembad. Een badmuts is verplicht en kan ter plaatse worden uitgeleend.

Zwemshorts zijn niet toegelaten in het zwembad. Een badmuts is verplicht en kan ter plaatse worden uitgeleend. 1. Zwembad Openingstijden van het overdekte zwembad: - maandag / woensdag / zaterdag van 15 tot 17 u - dinsdag / donderdag / vrijdag van 19 u 30 tot 21 u 30 - zondag + feestdagen van 10 tot 12 u Tarieven:

Nadere informatie

Zomervakantie 2016 12 juli 2016 5 augustus 2016

Zomervakantie 2016 12 juli 2016 5 augustus 2016 Zomervakantie 2016 12 juli 2016 5 augustus 2016 Beste, In dit boekje komt u alles te weten over speelpleinwerking Flapuit. Deze zomervakantie zijn we geopend van maandag 12 juli 2016 t.e.m. vrijdag 5 augustus

Nadere informatie

Info van de school. OCHTEND MIDDAG AVOND maandag, dinsdag,

Info van de school. OCHTEND MIDDAG AVOND maandag, dinsdag, SINT-GREGORIUSCOLLEGE Basisonderwijs Alfons Biebuycklaan 24 en Henri Bouckaertstraat 29 9050 Gentbrugge T 09/230 82 40 F 09/231 04 22 E-mail: directie@sint-gregoriuscollege.be www.sint-gregoriuscollege.be

Nadere informatie

Zwemshorts zijn niet toegelaten in het zwembad. Een badmuts is verplicht en kan ter plaatse worden uitgeleend.

Zwemshorts zijn niet toegelaten in het zwembad. Een badmuts is verplicht en kan ter plaatse worden uitgeleend. 1. Zwembad Openingstijden van het overdekte zwembad: - maandag / woensdag / zaterdag van 15 tot 17 u - dinsdag / donderdag / vrijdag van 19 u 30 tot 21 u 30 - zondag van 10 tot 12 u Tarieven: Volwassenen:

Nadere informatie

DE VAKANTIE KOMT ERAAN!

DE VAKANTIE KOMT ERAAN! 2014 DE VAKANTIE KOMT ERAAN! Academie Beeldende Kunsten Anderlecht Atheneum Brussel Basisschool De Kleurdoos Brussels Boxing Academy Buurtsport Brussel Chicago Circus Zonder Handen CVO Brussel De Markten

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC

ACTIVITEITENKALENDER LDC ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM April, Mei en Juni 2017 Buurtfeest Houtem zaterdag 10 juni in Dienstencentrum den Dries Extra: Kleurplaat en binaire puzzel Karel Trekelsstraat 46a- 1800 Houtem

Nadere informatie

Beste kinderen, beste ouders,

Beste kinderen, beste ouders, Beste kinderen, beste ouders, De laatste periode van dit schooljaar is terug in gang geschoten. Nog enkele zomerse activiteiten staan de kinderen te wachten. Uitstappen, schoolreizen, week van de zee,

Nadere informatie