BINNENSTEBUITEN ARDOOIE-KOOLSKAMP. Ardooie informeert. Nieuws van het gemeentebestuur p.2. Jeugd p.6. Senioren p.9. Cultuur p.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BINNENSTEBUITEN ARDOOIE-KOOLSKAMP. Ardooie informeert. www.ardooie.be. Nieuws van het gemeentebestuur p.2. Jeugd p.6. Senioren p.9. Cultuur p."

Transcriptie

1 ARDOOIE-KOOLSKAMP BINNENSTEBUITEN Ardooie informeert Nieuws van het gemeentebestuur p.2 Gemeentehuis gesloten Storingen TV-distributie Huisnummer Inzamelen olie en vetten Kermisaffiche Kastelenroute Omwisseling rijbewijzen Reglement overwelven en inbuizen van baangrachten Gemeentelijke premies Info van de lokale politie: fietsgravering Tuinafval aan de deur opgehaald Jeugd p.6 Kinderopvang t Filoetje Speelpleinwerking t Ravotterke Jeugdhuis De Komeet Senioren p.9 Seniorenraad: werk op de plank! Cultuur p.10 Bibnieuws Culturele raad presenteert nieuw werkjaar Cultuurkapel De Schaduw presenteert Stedelijke kunstacademie verruimt zijn aanbod Tabakommegang t Veld 44e Wezefeesten Dorpsfeesten Koolskamp Sport p.18 De Gordel Aanbod sportkampen Eventing Klakkebus Varia p.20 Barbecue Landelijke Gilde, KVLV en KLJ Eetfestijn ziekenzorg Ardooie Nieuwe zaak Activiteitenkalender p.21 Juli - augustus - september 48ste jaargang nr. 3 - JULI 2007 V.U. Gemeentebestuur Ardooie

2 NIEUWS VAN HET GEMEENTEBESTUUR GEMEENTEHUIS GESLOTEN Wegens de doortocht van de Ronde van Frankrijk-karavaan door Koolskamp, zal het gemeentehuis op maandagnamiddag 9 juli gesloten zijn. Hierbij delen wij ook mee dat de ophaling van restafval en PMD zal gebeuren vanaf 04u00 's morgens. Gelieve uw vuilniszakken buiten te plaatsen vóór 04u00 's morgens. STORINGEN TV-DISTRIBUTIE Meermaals wordt door bewoners contact opgenomen met de gemeente wanneer zich storingen voordoen met hun TV-distributie. Indien contact opgenomen wordt vanuit de gemeente met Telenet krijgen we steeds te horen dat de bewoners zelf moeten bellen, daar ze allerhande gegevens nodig hebben betreffende de schade, klantnummer, tijdstip van afspraak,... Wij zouden dan ook iedereen vriendelijk willen verzoeken om bij problemen zelf contact op te nemen met Telenet, dit kan op het nummer 015/ HUISNUMMER Wij dringen er op aan om het huisnummer goed zichtbaar aan de woning aan te brengen. Volgens de gemeentelijke wetgeving is dit verplicht. Een goed leesbaar huisnummer kan van belang zijn indien de hulpdiensten (dienst 100, brandweer, dokter van wacht, ) bij een oproep uw woning zo spoedig mogelijk dienen te bereiken. INZAMELEN OLIE EN VETTEN Tijdens de ruimingsbeurt van de rioolkolken wordt regelmatig vastgesteld dat er frituur- en andere oliën gedeponeerd worden in de openbare riolering. Deze vetten komen o.a. via rioolkolken en aansluitputjes in de openbare riolering terecht. De riolering verstopt, er ontstaan hinderlijke waterplassen, het afvalwater van de naastgelegen woningen kan niet meer geloosd worden,... De gemeentelijke diensten of de brandweer moeten dan ter plaatse de problemen komen oplossen. Dit kost natuurlijk veel geld. We doen beroep op de burgerzin van onze inwoners en vragen om oliën of ander vuil niet meer te lozen in de openbare riolering. Olie (frituurolie, motorolie) en vetten (frituurvet, smeermiddelen) worden ingezameld bij het KGA (klein gevaarlijk afval) en moeten dus aangeleverd worden op het containerpark i.p.v. het zomaar in de riolering te dumpen. Het dumpen van olie en vetten in de rioolputjes wordt beschouwd als sluikstorten en dit kan een fikse boete opleveren. KERMISAFFICHE 2 Naar aanleiding van de kermis in september (Koolskamp) en oktober (Ardooie) zal er dit jaar terug een kermisaffiche opgemaakt worden. Zodoende wordt de kermis in de kijker geplaatst en wordt wat meer publiciteit gegeven aan de verschillende activiteiten. Daartoe vragen we aan de verenigingen die een activiteit organiseren, hun informatie te bezorgen bij Krist Soenens, Kloosterstraat 9 te Koolskamp of in het gemeentehuis. Voor de activiteiten in Koolskamp, graag vóór 31 juli en voor de activiteiten in Ardooie, graag vóór 31 augustus.

3 KASTELENROUTE De thematocht "Fietsen langs kastelen" maakt gebruik van de knooppuntenbewegwijzering van het fietsnetwerk Leiestreek-West en Brugse Ommeland- Zuid. Je volgt gewoon de groen-witte bewegwijzering naar de knooppuntnummers zoals aangegeven in de wegbeschrijving van de folder. Deze folder is gratis verkrijgbaar in het gemeentehuis, dienst bevolking. De afstand van de tocht is 45 km. OMWISSELING RIJBEWIJZEN Bestuurders die in het bezit zijn van een rijbewijs met niet-gelijkende of beschadigde foto, laten dit beter omwisselen. Zo vermijdt men waarschuwingen of boetes bij politiecontrole. Daarvoor dient men zich persoonlijk aan te melden bij het secretariaat voorzien van 2 identieke recente pasfoto's (formaat: 35 mm op 45 mm, witte achtergrond, frontaal genomen, met bril indien u gewoonlijk een bril draagt en zonder hoofddeksel). Kostprijs 7,25. REGLEMENT OVERWELVEN EN INBUIZEN VAN BAANGRACHTEN Om de belangrijke functies van grachten optimaal te beschermen, kiest de gemeente ervoor om de grachten open te houden en zo weinig mogelijk te overwelven of in te buizen. Sinds 2006 is er in onze gemeente een reglement van kracht betreffende het overwelven en inbuizen van baangrachten. Het overwelven of inbuizen van baangrachten is slechts toegestaan mits een voorafgaande en schriftelijke vergunning van het gemeentebestuur. Er kan slechts één overwelving of inbuizing per kadastraal perceel zijn, waarbij deze overwelving of inbuizing een aaneengesloten lengte van maximaal 5 meter mag bedragen. Op gemotiveerd verzoek, kan het College van Burgemeester en Schepenen een afwijking op deze maximale lengte toestaan, zonder dat evenwel een lengte van 10 meter overschreden mag worden. De aankoop van het materiaal en het uitvoeren van de werken in het kader van een door het gemeentebestuur vergunde overwelving, dienen volledig op kosten van de aanvrager te gebeuren. MILIEU GEMEENTELIJKE PREMIES Gemeentelijke premie hemelwatergebruik en infiltratievoorzieningen Drinkwater is een goed dat in onze samenleving nog overvloedig te krijgen is aan een relatief lage prijs. Vele mensen denken dan ook dat drinkbaar water een onuitputtelijke grondstof is en staan niet stil bij de hoge (milieu)kosten voor de productie van drinkwater. Drinkwater wordt gebruikt voor talloze laagwaardige toepassingen zoals het doorspoelen van de WC, het poetsen van wagens, enz. Door de manier waarop wij met water omspringen, zou drinkbaar water ook bij ons een schaars product kunnen worden. Iedereen die een hemelwaterput bij een bestaande woning plaatst en waarbij de plaatsing van deze put niet in de bouwvergunning werd opgelegd, kan in aanmerking komen voor een premie. De premie wordt aan de eigenaar van een woning of huurder - mits toestemming van de eigenaar - van de woning gelegen op het grondgebied van Ardooie, slechts éénmalig toegekend. Via de samenwerkingsovereenkomst kan de aanvrager ook een subsidie bekomen van het Vlaams Gewest. De premie bedraagt maximaal 0,05 per liter waterinhoud met een maximum van 250,00. 3

4 Gemeentelijke premie individuele waterzuivering Een gemeentelijke premie voor de bouw van particuliere waterzuivering wordt verleend onder volgende voorwaarden: - het betreft de sanering van huishoudelijk afvalwater afkomstig van uitsluitend voor bewoning dienende gebouwen - het betreft een installatie bij een bestaande woning waar geen riolering aanwezig is langs de openbare weg - het betreft een verdergaande zuivering dan enkel een septische put - de installatie dient gebouwd en geëxploiteerd te worden conform de code van goede praktijk De gemeentelijke premie is éénmalig en bedraagt 500,00. Tevens kan nog een premie worden ontvangen van het Vlaamse gewest. Gemeentelijke premie voor fotovoltaïsche panelen In het kader van een duurzaam energiebeleid wordt een subsidie verleend voor de installatie van een systeem voor het produceren van warm water via een zonneboiler en/of een fotovoltaïsch systeem als alternatieve energiebron. Het subsidiebedrag wordt bepaald als volgt: - 15 % op de kostprijs (inclusief plaatsing en BTW) van een zonneboiler voor de verwarming van sanitair water, zwembadwater en gebouwen op basis van zonne-energie met een maximum van 400,00 per adres - 5 % op de kostprijs (inclusief plaatsing en BTW) van een fotovoltaïsch zonnepaneel met een maximum van 400,00 per adres. De subsidie bedraagt maximum 800,00 per adres voor beide installaties samen. De subsidie kan slechts éénmalig worden aangevraagd per type installatie. HUISVESTING Gemeentelijke premie in aanvulling van - de verbeteringspremie van het Vlaams Gewest - de provinciale premie ter voorkoming van koolmonoxidevergiftiging - de provinciale premie voor vochtbestrijding en dakrenovatie Gemeentelijke premie voor kuisen of aanleggen van een waterput Bitumineuze verhardingen op toegangswegen tot bedrijven en woningen SOCIALE PREMIES Toelage sociale hulp, voorhuwelijkssparen, geboortepremie, sociaal pedagogische toelage, toelage voor vakantiegeld van zieken en gehandicapten en toelage voor gehandicapte kinderen 4 Naast de gemeentelijke premies zijn er ook nog premies van de Federale overheid, Vlaamse overheid, Provinciale overheid en netbeheerder Eandis. Meer gedetailleerde info kan u steeds bekomen op het secretariaat. Wie over internet beschikt, kan ook alle info vinden op de website van de gemeente Aanvraagformulieren kunnen gedownload worden via de website of zijn te bekomen op het secretariaat. Andere nuttige websites:

5 INFO VAN DE LOKALE POLITIE: FIETSGRAVERING Op 15 september 2007 gaat er opnieuw een fietsgravering door aan de garages van de Wijkdienst Ardooie, Oude Lichterveldsestraat 11a, Ardooie. Dit gebeurt in samenwerking met het personeel van VSP (Vast Secretariaat voor het Preventiebeleid) en is voor iedereen gratis. Er zal worden gegraveerd van 9u00 tot 12u00 en van 12u30 tot 16u00. SIS-kaart of identiteitskaart meebrengen! FOTO ARD TUINAFVAL AAN DE DEUR OPGEHAALD! Neem contact op met I.V.I.O. (tel. 051/ ) en vraag informatie met betrekking tot het aanbieden van groenafval (tegen betaling) aan huis. Makkelijker kan het niet! Maak zelf de keuze: 24 of 35 beurten verspreid over het jaar. 24 beurten = 14-daagse lediging tijdens de periode van maart tot en met oktober. 35 beurten = wekelijkse lediging gedurende die periode. Tijdens de andere maanden is er slechts één lediging per maand voorzien. Kostprijs per jaar 240ltr 2 x 240ltr 1100ltr 2 x 1100ltr 24 beurten 155,00 205,00 415,00 715,00 35 beurten 215,00 289,00 615, ,00 - prijzen inclusief 21 % BTW - de eerste lediging start pas na betaling van de factuur Aankoop groencontainer Er zijn twee types groencontainer (aan te kopen): (de groencontainer loopt op wieltjes en is op die manier vlot verplaatsbaar) TYPE BAK AFMETINGEN PRIJS 240ltr (lxbxh) = 108 x 57 x 74 cm 42, ltr (lxbxh) = 136 x 138 x 108 cm 223,85 - prijzen zijn inclusief 21 % BTW TOEGELATEN grasmaaisel kort snoeihout haagscheersel plantenresten NIET TOEGELATEN huisvuil groente- en fruitafval aarde en stenen boomwortels mest 5

6 JEUGD KINDEROPVANG 'T FILOETJE BELANGRIJK!! Op vrijdag 29 juni 2007 is de opvang open vanaf 11u30 tot 18u00. Er is GEEN warme maaltijd voorzien, wel soep. Daarom willen we vragen om een lunchpakket te voorzien. SLUITINGSPERIODE - maandag 23 juli t.e.m. vrijdag 3 augustus - woensdag 15 augustus WERKING TIJDENS HET GROOT VERLOF Tijdens het verlof is de kinderopvang open van 7u00 tot 18u30 (vrijdag tot 18u00). De buitenschoolse opvang staat open voor alle schoolgaande kinderen van het kleuter- en lager onderwijs. Kinderen die schoollopen in Ardooie - Koolskamp of op dit grondgebied wonen, krijgen voorrang. Tijdens de vakantiedagen worden begeleide activiteiten georganiseerd. Volgende thema's komen aan bod: - week 1: 2 t.e.m. 6 juli "In het donker" - week 2: 9 t.e.m. 13 juli "Flower Power" - week 3: 16 t.e.m. 20 juli "Kunst" - week 4 en 5 't Filoetje is gesloten!! - week 6: 6 t.e.m. 10 augustus "Humor" - week 7: 13 t.e.m. 17 augustus "Disco" - week 8: 20 t.e.m. 24 augustus "Horen, zien, voelen, ruiken, proeven " - week 9: 27 t.e.m. 31 augustus "Sport en spel" Er worden ook tal van uitstappen georganiseerd in functie van de themaweken. Aard, prijs en leeftijdsgrenzen worden meegedeeld in het IBO. 6 In de namiddag kan er aangesloten worden bij de speelpleinwerking. De kinderen worden naar het speelplein gebracht om 13u45. Ouders halen hun kind zelf af op het speelplein ten laatste om 18u00. Indien de speelpleinwerking een uitstap organiseert, is er geen werking op het terrein zelf! De gemeentelijke sportdienst organiseert voor kinderen van het 1ste tot en met het 6de leerjaar 3 sportkampen in de grote vakantie. Deze gaan door in sportcentrum De Ark. Wie wenst deel te nemen aan de sportkampen kan 's morgens en 's avonds beroep doen op de gemeentelijke kinderopvang. De kinderen worden om 9u30 naar het sportcentrum gebracht en keren om 16u30 terug naar het IBO. De verplaatsing gebeurt met de bus. Meer info hierover vind je onder de rubriek sport in deze uitgave. OP ZOEK NAAR OPVANG Indien u toch nog op zoek bent naar opvang voor uw kind, kan u de w e b s i t e van Kind en Gezin raadplegen. Daarnaast kunt u ook een informatiebrochure verkrijgen betreffende de kinderopvang in Ardooie-Koolskamp in het gemeentehuis.

7 SPEELPLEINWERKING 'T RAVOTTERKE WAAR EN WANNEER KAN IK NAAR HET SPEELPLEIN? Iedereen vanaf 3 t/m 14 jaar kan naar de speelpleinwerking komen. Op het speelplein in de Stationsstraat ben je iedere werkdag van juli en augustus welkom vanaf 13u30 tot 18u00. Tijdens de werking worden alle poorten van het speelplein gesloten. Kinderen kunnen pas vanaf 17u30 terug opgehaald worden. De kinderen van Koolskamp worden iedere middag om 13u30 opgehaald op het Dorpsplein van Koolskamp en onder begeleiding met de gemeentebus naar het speelplein gevoerd. Om 17u45 vertrekken de kinderen terug op het speelplein. Tijdens de week van 16 t.e.m. 20 juli is er geen busvervoer. Bij uitstappen staan de uren van ophaling vermeld op het inschrijvingsformulier voor de uitstap. TARIEVEN Inkom: 2,00 per kind. Vanaf 3 kinderen van hetzelfde gezin betaal je 1,00 inkom per kind. Drankje of ijsje: 0,50. SLUITINGSDAG woensdag 15 augustus 12+ Op het speelplein zal een 12+zone voorzien worden. Voor de 12+ organiseren we ook enkele speciale activiteiten: o.a. overnachting, uitstap naar Walibi, Meer uitleg zul je krijgen van de hoofdmonitoren tijdens de speelpleinwerking. UITSTAPPEN EN ACTIVITEITEN Iedere dinsdag gaan we met de volledige groep zwemmen, iedere vrijdag is er een uitstap. Er is dan geen werking op het terrein zelf. Voor de activiteiten krijg je een inschrijvingsformulier tijdens de speelpleinwerking en moet je op voorhand inschrijven. meer info: speelpleinkrantje INFO: Dienst Jeugd - Polenplein 15, Ardooie - 051/ Dienst Kinderopvang - Polenplein 15, Ardooie - 051/ JEUGDHUIS DE KOMEET ROCK RALLY OP ZATERDAG 29 SEPTEMBER Zaterdag 29 september organiseert jeugdhuis De Komeet een rock rally. Hiervoor zijn ze op zoek naar bands die hun roots in Ardooie-Koolskamp hebben. 7

8 Het concept 4 bands geven in een half uur het beste van zichzelf. Elk genre is welkom, zowel jong als minder jong talent, zowel solo als met een half kamerorkest. De prijzen Er zijn twee prijzen te winnen: een juryprijs ( 75,00) en een publieksprijs ( 75,00). Hoe deelnemen? Stuur je demo of Myspace door naar: JH De Komeet - rock rally, Prinsendreef 1, 8850 Ardooie of mail naar met vermelding "kandidaat rock rally". U wordt gecontacteerd indien u geselecteerd bent. JEUGD 3 DAAGSE DATUM: JULI CENTRALE PLAATS: TENT OP DE PARKING VAN CC 'T HOFLAND Vrijdag 6 juli - 20u00 TENTENTOCHT in de tent met deelname van tal van verenigingen uit Ardooie en Koolskamp ingang: 3,00 Zaterdag 7 juli - 14u00 GEZINSFOTOZOEK- EN SMOEFELTOCHT Voor het eerst en voor alle gezinnen met kinderen uit Ardooie en Koolskamp! Terwijl je een fotozoektocht tot een goed einde brengt, kun je genieten van enkele lekkere sneukeldingetjes Mooie (kinder)prijzen te winnen! Start: tent op parking van CC 't Hofland - 20u00 11-JULI-VIERING in en rond de tent op de parking van CC 't Hofland Gratis toegang! i.s.m. de culturele raad 80'S FUIF na de 11-juli-viering barst in de tent een ware 80's fuif los! Ambiance verzekerd! Gratis toegang! Zondag 8 juli - 14u00 SPEL-ZONDER-GRENZEN Met deelname van jeugdverenigingen uit Ardooie en Koolskamp! Kom je vereniging aanmoedigen! Op de terreinen rond CC 't Hofland Gratis toegang! - 17u30 BARBECUE kaarten: 13,00 (aperitief, barbecue, drankje) Ook vegetarisch! Inschrijven dient vóór woensdag 4 juli bij de leden van de jeugdraad 8-20u30 PRIJSUITREIKING met aansluitend OPTREDEN DUST Gratis toegang!

9 SENIOREN SENIORENRAAD: WERK OP DE PLANK! In de loop van de tweede helft van dit jaar zal door de seniorenraad in samenwerking met het gemeentebestuur bij een 400-tal senioren in Ardooie-Koolskamp een behoeftenonderzoek gevoerd worden. Deze enquête stelt vragen rond thema's die de senioren nauw aan het hart liggen zoals: aangepaste huisvesting, zorgverlening, veiligheid, vereenzaming, nood aan informatie,... De resultaten van dit onderzoek zullen de basis vormen voor een advies door de seniorenraad met betrekking tot de uitwerking van het gemeentelijk seniorenbeleidsplan. In de seniorenraad zijn alle plaatselijke seniorenbonden en seniorendiensten vertegenwoordigd. Het Dagelijks Bestuur wordt waargenomen door: - Jaak Sercu, voorzitter - Marcel Vandamme, ondervoorzitter - Roger Olivier, penningmeester - Antonia Bourgeois, waarnemend lid als schepen seniorenbeleid - Gabriël Blancke, Maurits Cloet, Jeannine Delaere en Ilda Vanheede, leden - Erik Devos, secretaris Nu reeds worden door de seniorenraad o.a. aangelegenheden behandeld op plaatselijk vlak die rechtstreeks of onrechtstreeks de senioren aanbelangen en wordt advies verstrekt aan het gemeentebestuur en OCMW inzake seniorenbeleid. Iedere inwoner van Ardooie en Koolskamp kan onderwerpen aanbrengen die hij/zij door de seniorenraad zou willen behandeld zien. Lid zijn van een plaatselijke seniorenbond is géén vereiste. Dit kan op het secretariaatsadres: Kortrijksestraat 2, 8850 Ardooie. 9

10 CULTUUR BIBNIEUWS AANWINSTEN - THRILLERS PIETER ASPE Rebus Een oude man krijgt een hartinfarct in de kerk van het Brugse Begijnhof terwijl hij een non bedreigt met een pistool. Van In stelt een onderzoek in maar de zaak blijft zonder gevolg omdat het slachtoffer geen klacht wil indienen tegen haar belager. DAVID BALDACCI Geniaal geheim Op het terrein van de Farm, het ultrageheime trainingscomplex van de CIA, wordt het lichaam gevonden van Monk Turing. Turing was werkzaam in het nabijgelegen Babbage Town, een mysterieus complex waar wetenschappers aan de meest geavanceerde microprocessor ter wereld werken. DANIEL HECHT Tot op het bot Inspecteur Marchetti roept de hulp van Dr. Cree Black in bij het onderzoek naar een skelet dat in de kelder van een Victoriaans huis is gevonden. De overblijfselen zijn naar Berkeley gestuurd voor onderzoek, omdat de botten vreemde vergroeiingen suggereren. AANWINSTEN - REISGIDSEN MICHELIN Polen CAPITOOL REISGIDS Cyprus CAPITOOL REISGIDS Tsjechië en Slowakije Voor een volledig overzicht : zie (bibliotheek : nieuwste aanwinsten) of raadpleeg de cataloog van de Ardooise bibliotheek op het internet (http://www.bidoc.be/pobardooie/bidoc1.htm) 10 INFO: POB Ardooie - 051/

11 CULTURELE RAAD PRESENTEERT NIEUW WERKJAAR ARDOOIE THEATERT Foto Alain de Stoop "ARDOOIE THEATERT" gaat zijn 3de seizoen in. De culturele raad presenteert u opnieuw een stevig seizoen met sterke podiumproducties van bekende en te ontdekken talenten. Een uiterst gevarieerd programma dat op een breed publiek mikt en dat voordien werd geprospecteerd uit een honderdtal producties met één handelsmerk : KWALITEIT TROEF! Ingeborg brengt in avant-première haar gloednieuw muziekprogramma "Laat mij zingen". Johny Voners en Amaryllis Temmerman brengen impressies over de jaren met muziek en woord onder de noemer "Expo 58". Voor de theaterfanaat draaien we aan het rad van de verbeelding met een spetterende komedie "3 Jeannen", met een ontspannende monoloog van Machteld Ramoudt "Shirley Valentijn" en tot slot met familietheater door de Kopergietery met onze Koolskampse Marieke De Maré. De toegangsprijs voor deze 5 voorstellingen blijft democratisch: 7,50 in voorverkoop en 10,00 aan de deur. Kiest u voor een abonnement dan betaalt u slechts 30,00 (of gemiddeld 6,00 per voorstelling) op ons totale culturele aanbod, waardoor u één voorstelling gratis krijgt. Ook dit seizoen is er een aanbod voor verenigingen : schaft u voor één van de voorstellingen minimum 20 kaarten aan, dan krijgt u 20 % korting. Ook houders van een CJP-pas en 55-plussers kunnen van deze korting genieten! Vorig seizoen stapten naar schatting paar schoenen over de drempel van ons cultuuraanbod. We hopen van harte dat deze sporen onuitwisbaar zijn en dat er nog velen de culturele voetsporen mogen volgen! ABONNEMENTEN AAN TE VRAGEN OP DE DIENST CULTUUR VANAF 01/07/2007 Als aanloop naar "ARDOOIE THEATERT" organiseert de culturele raad twee GRA- TIS openluchtmanifestaties: een volksfeest ter gelegenheid van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap op zaterdag 7 juli te Ardooie en het Parkconcert op donderdag 30 augustus onder de noemer "Ardooie zindert, zwaait, zoent de zomer uit! Met "SENIORENMATINEE" en "JONG GEWELD" plaatsen we twee bijzondere initiatieven in de kijker voor de doelgroep senioren en jongeren tijdens de maand oktober. Op maandag 8 oktober is Will Ferdy te gast met zijn voorstelling "In Concert", op vrijdag 19 oktober zet "Denis Nowé" de Komeet op stelten met zijn korte, grappige gedichtjes tijdens de Comedy-avond. 11

12 FEEST VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP VOLKSFEEST - Zaterdag 7 juli SITE CC T HOFLAND - vanaf 20u00 GRATIS TOEGANG Totaalspectakel met doorlopend. ACROBATIE, MUZIEK, SMULLEN, STRAATTHEATER HUMOR, ONTPOPT, DANS- & LASERSPEKTAKEL KINDERANIMATIE, CIRCUSINITIATIE, DRINKEN KINDERGRIME SPEKTAKEL MUZIEK HUMOR ACROBATIE STRAATTHEATER DANS- & LASER- ACROBATIE SMULLEN ONTPOPT DRINKEN KINDERANIMATIE DANS- & LASERSPEKTAKEL, PASSIE, ANIMATIE SMULLEN, NEDERLANDSTALIGE MEEZINGERS, CREATIES OP HOOG NIVEAU, MUZIEK AFSLUIT i.s.m. de JEUGDRAAD SPETTERENDE 80'S FUIF SITE CC 'T HOFLAND - GRATIS TOEGANG 12 Zondag 8 juli - EUCHARISTIEVIERING - 9u30 St. Martinuskerk Ardooie

13 PARKCONCERT Donderdag 30 augustus - Mgr. Roelenspark - GRATIS TOEGANG ARDOOIE ZINDERT, ZWAAIT, ZOENT DE ZOMER UIT MET FOLGAZAN! Folgazán (Galicisch voor "een persoon die met verlof is, die zalig niets doet") versmelt hedendaagse pop en rock met virtuositeit op fluit en viool: driestemmig gezongen of instrumentale rocksongs met een folkrandje, aanstekelijke dansdeuntjes, tere melodietjes met een jazzy folk-touch en vrolijke feestnummers. Naast eigen composities grijpt de groep geregeld terug naar befaamde traditionals of een sterke cover van o.a. The Levellers, The Corrs, The Proclaimers, Oyster Band of Perry Rose. Als opwarmer en tijdens de pauze brengt een plaatselijk percussie-ensemble "Caldèra" opzwepende Afrikaanse ritmes. Met medewerking van: INFO: Dienst Cultuur - CC t Hofland - 051/ Sluitingsperiode: 23/07/07 t/m 26/08/07 13

14 CULTUURKAPEL DE SCHADUW PRESENTEERT Ook in de vakantie loopt de programmatie gewoon door: - elke vrijdagavond is er een gratis live optreden - de laatste zondag van de maand onder de naam "intojazztic#5" kan je een gratis jazzconcert meepikken. In juli en augustus gaat dit niet door, vanaf de laatste zondag van september wordt dit concept hervat. Meer info en programma terug te vinden op WOUTER DEPREZ - Try-out voorstelling "Eelt" Dinsdag 14 augustus 20u30 - vvk 10,00 Gezegend met een onweerstaanbare mimiek en een karrenvracht humor laten we Wouter Deprez op u los met zijn nieuwe solovoorstelling 'EELT'. Een voorstelling over zijden wijvenhandjes en leren werkerspoten, over gemanicureerde minachting en ruggen als haarspeldbochten, over rimpels vol stof en splinters, over eelt dat als een troosttapijtje op de blaren gaat liggen, over echt, echt, écht werk van vastpakken en aanpakken. VVK: enkel via de website of Cultuurkapel De Schaduw (0479/ ) 14

15 STEDELIJKE KUNSTACADEMIE TIELT - FILIAAL ARDOOIE VERRUIMT ZIJN AANBOD Welkom in de kunstacademie Ook in Ardooie is er een filiaal van de stedelijke kunstacademie van Tielt. Kinderen geboren in 1999, 2000 en 2001 zijn er welkom om één keer per week, gedurende twee lesuren zich creatief uit te leven met verf, klei, potloden en heel veel verbeelding. Er worden drie lesgroepen ingericht waarbij alle leeftijden door elkaar zitten. De lessen gaan door in de Kaaistraat 80. Lestijden: - woensdag 16u00-17u40 - donderdag 17u00-18u40 - vrijdag 17u00-18u40 Wat heeft u nodig? Bij de eerste les volstaat teken- en knutselmateriaal van thuis. In elk geval zijn de kosten beperkt en papier krijgt u gratis. Het inschrijvingsgeld bedraagt 53,00. Hoe inschrijven? Een speciale inschrijvingsdag is voorzien op woensdag 29 augustus van 17u00 tot 19u00 in de Kaaistraat 80. U kan zich ook steeds wenden tot de hoofdschool Lakenmarkt 3 te Tielt of inschrijven gedurende de hele maand september bij aanvang van elke les. Meer info - op onze webstek: - bij leerkracht Bertold Vandenbussche op 0476/ bij directeur Karinne Ottevaere op 056/ Stedelijke Kunstacademie Tielt op 051/

16 TABAKOMMEGANG 'T VELD PROGRAMMA Ieder jaar opnieuw doet het feestcomité 't Veld zijn uiterste best om telkens het laatste weekend van juli een uitgebreid feestprogramma aan te bieden. Dit volksfeest is een familiaal en gezellig gebeuren. Tabakommegang, een kermis ooit ter ere van de talrijke tabakstelers die de parochie telde, wordt dan ook afgesloten met een heuse tabaksworp. VRIJDAG 27 JULI 19u00 fruitkaarting, tent ZATERDAG 28 JULI 17u00 vinkenzetting, Bloemgatstraat 20u00 fruitkaarting, tent ZONDAG 29 JULI vanaf 07u00 fietstocht voor wielertoeristen, 80 km vanaf 08u00 gezinsfietstocht, 20 km 11u30 uitreiking trofee onder de deelnemende wielertoeristen en fruitmand voor deelnemers gezinsfietstocht 14u00 PLAATS ARTIESTEN VEDETTENPARADE - gratis toegang parking transportbedrijf Wittouck Bloemgatstraat, Ardooie Hadise, Vader Abraham Wendy van Wanten Sylver, Willy Sommers Tal van randactiviteiten voor de kinderen: kermisattracties, springkastelen, schminkclowns, tabakworp, ballenuitdeling. vanaf 19u30 eetfestijn (inschrijven op voorhand verplicht!) gevolgd door tabaksfuif MAANDAG 30 JULI 14u00 H. Mis van de "Yverige Jonckheit" Voor meer informatie: Krist Wittouck, gsm 051/ TASSCHE KERMIS PROGRAMMA VRIJDAG 3 AUGUSTUS 16u45 inschrijving 22ste jogging van de Tassche 17u30 stratenloop voor kinderen van 6 tot 12 jaar 18u00 stratenloop voor recreatiesporters 5 km 19u00 grote stratenloop van 15 km ZATERDAG 4 AUGUSTUS H. Mis 19u00 heerlijke barbecue volwassenen: 12,00 - kinderen -12 jaar: 6,00 16 kaarten te verkrijgen bij bestuursleden en krantenwinkel Martine

17 44e WEZEFEESTEN PROGRAMMA VRIJDAG 10 AUGUSTUS 18u30 diepvriesgroentekaarting (drank niet verplicht) ZATERDAG 11 AUGUSTUS 14u30 wielerwedstrijd (50 km) voor werknemers uit diepvriesvoedingsbedrijven 15u30 gratis ijsjes voor kinderen 16u30 wielerwedstrijd (50 km) voor wielertoeristen 18u00 - kinderfuif (Beachparty) - doorlopende party voor jan en alleman met ambiance verzekerd ZONDAG 12 AUGUSTUS 09u30 diepvriesgroentenkaarting (drank niet verplicht) 12u30 barbecue 14u00 - gratis huifkartochten - grandioze wandelzoektocht 16u00 koffienamiddag voor 60-plussers van de Weze DORPSFEESTEN - KOOLSKAMP PROGRAMMA Ontmoeting met bekende en verdienstelijke oud-koolskampenaren en oud-leden van het muziekkorps St.-Cecilia Koolskamp. Ze worden uitgenodigd naar de openingsavond die doorgaat op vrijdag 7 september. Van deze mensen wordt een jeugdfoto tentoon gesteld. Het publiek kan drie dagen lang raden wie op de foto staat! Muzikale omlijsting met Raf & Yvan. VRIJDAG 7 SEPTEMBER Openingsavond van de Dorpsfeesten in CC 't Zonneke om 20u00. Overhandiging van de Oorkonden aan de bekende oud-koolskampenaren en oud-muzikanten. Gezellig samenzijn met muzikale omlijsting. ZATERDAG 8 SEPTEMBER 14u00 regelmatigheidsrit met de fiets voor verenigingen of groepen. 20u00 spetterende KWB-fuif "Was het nu of 80?" in CC 't Zonneke - gratis toegang ZONDAG 9 SEPTEMBER Rommelmarkt Ardooisestraat 08u00 voor het publiek toegankelijk Met randanimatie: - braadworsten - springkasteel - kermisaperitief in CC 't Zonneke - aperitiefconcert met St.-Ceciliafanfare uit Koolskamp - terras met pannenkoeken Info en inschrijvingen rommelmarkt: Noel Van de Voorde, Padderijstraat 7 te Koolskamp (051/ ) Wie kent verdienstelijke of bekende oud-koolskampenaren of muzikanten? Contact: Jan Maeseele, Brabantstraat Ardooie of 0477/

18 SPORT DE GORDEL 2 september 2007 reeds jaren een klassieker in het sportlandschap Verschillende fiets- en wandeltochten voor zowel de recreanten als voor de meer ervaren sporter. Voorinschrijving mogelijk bij de sportdienst: Melkerijstraat 2/A, 8850 Ardooie. Tel. 051/ of Voorinschrijving 4,00. Inschrijven op de Gordel zelf 6,00. De sport- en seniorenclubs worden nog aangeschreven. Bij voldoende interesse zal een bus ingelegd worden! AANBOD SPORTKAMPEN OMNISPORTKAMP Wanneer? 2 t.e.m. 6 juli t.e.m. 31 augustus 2007 telkens vanaf 9u45 tot 12u00 en van 13u15 tot 16u00 Voor wie? alle leerlingen 3de kleuter t.e.m. 6de leerjaar van Ardooie-Koolskamp SPECIALISATIESPORTKAMP DANS - BADMINTON (4de, 5de, 6de leerjaar) - TURNEN (1ste, 2de, 3de lj) - TENNIS Wanneer? 9 t.e.m. 13 juli 2007 telkens vanaf 9u45 tot 12u00 en van 13u15 tot 16u00 Voor wie? alle leerlingen 1ste t.e.m. 6de leerjaar van Ardooie-Koolskamp Info & inschrijven Gemeentelijke sportdienst, Melkerijstraat 2/A, Ardooie, tel. 051/ fax 051/ Ofwel mailen naar met vermelding van naam en adres, telefoonnummer en leerjaar/geboortejaar. 18 SLUITINGSPERIODE SPORTDIENST : 16/07/07-05/08/07

19 Voor de 4de maal organiseert de vzw Eventing Klakkebus in het weekend van 18 en 19 augustus in Koolskamp een GROOTSE PAARDENSPORTHAPPENING Deze activiteit vindt plaats op de terreinen langs de Lichterveldsestraat 53 te Koolskamp. zaterdag 18 augustus - dressuur en jumping - beenhespavond en dansavond EVENTING KLAKKEBUS, 18 en 19 augustus zondag 19 augustus - cross - nieuw: promo-toer: kennismakingsomloop voor ruiters die hun eerste stappen wensen te zetten in de veelzijdigheidssport Info en kaartverkoop beenhesp ( 12,00) zijn te verkrijgen tot vrijdag 17 augustus in 't Parfumerietje, Marktplein 15 te Ardooie, tel. 051/ of bij één van de organisatoren. Algemene info: Peter De Wispelaere, Lichterveldsestraat 53 te Koolskamp, gsm 0476/

20 VARIA BARBECUE LANDELIJKE GILDE, KVLV EN KLJ De Landelijke Gilde, KVLV en KLJ nodigen u uit op hun GRANDIOOS BARBECUEFEEST dat doorgaat op zondag 15 juli bij Guido Vandewaetere, Kleine Boterweg 1 te Ardooie. Kaarten : 11,00 (volwassenen), 6,00 (kinderen 5 tot 12 jaar) en 3,00 (kinderen 0 tot 5 jaar). Kaarten te bekomen bij: Carine Steen, Izegemsestraat 53, 8850 Ardooie, tel. 051/ vrijdagavond 13 juli zaterdagavond 14 juli zondagmiddag 15 juli zondagnamiddag 15 juli grote handdoekenkaarting KLJ-fuif "part-tiet" barbecue groot sportfeest EETFESTIJN ZIEKENZORG ARDOOIE Op 12 augustus organiseert Ziekenzorg een eetfestijn in het CC 't Hofland. Op het menu: beenham met frietjes en groenten à volonté. Mogelijkheid tot aperitieven vanaf 11u00. Nadien is er koffie en taart voorzien voor 2,00. Kostprijs: volwassenen : 10,00 / kinderen tussen 4 en 12 jaar: 8,00. Kaarten te bekomen in het CM Secretariaat en bij alle bestuursleden van Ziekenzorg Ardooie. De opbrengst gaat integraal naar de werking van Ziekenzorg Ardooie. Iedereen is van harte welkom! NIEUWE ZAAK 20 Litubel - Massief parket - Roeselaarsestraat 9a - Ardooie Tel. 051/ Fax 051/ gsm 0498/ toonzaal open elke dag van 13u30-18u30, op zaterdag van 10u00-17u00 en op afspraak.

BINNENSTEBUITEN ARDOOIE-KOOLSKAMP. Ardooie informeert. www.ardooie.be. Nieuws van het gemeentebestuur p.2 Kermisaffiche Gemeentelijke infoborden

BINNENSTEBUITEN ARDOOIE-KOOLSKAMP. Ardooie informeert. www.ardooie.be. Nieuws van het gemeentebestuur p.2 Kermisaffiche Gemeentelijke infoborden ARDOOIE-KOOLSKAMP BINNENSTEBUITEN Ardooie informeert Nieuws van het gemeentebestuur p.2 Kermisaffiche Gemeentelijke infoborden OCMW-Sociaal Huis p.3 Goedkope energieleningen Ardooie wil dementievriendelijke

Nadere informatie

BINNENSTEBUITEN ARDOOIE-KOOLSKAMP. Ardooie informeert. www.ardooie.be

BINNENSTEBUITEN ARDOOIE-KOOLSKAMP. Ardooie informeert. www.ardooie.be ARDOOIE-KOOLSKAMP BINNENSTEBUITEN Ardooie informeert Nieuws van het gemeentebestuur p.2 Verkiezingen Doe de sociale stemtest Steunmaatregelen en premies Bloemstukken begraafplaats vzw PWA Kraak-net Milieuzaken

Nadere informatie

BINNENSTEBUITEN ARDOOIE-KOOLSKAMP. Ardooie informeert. www.ardooie.be

BINNENSTEBUITEN ARDOOIE-KOOLSKAMP. Ardooie informeert. www.ardooie.be ARDOOIE-KOOLSKAMP BINNENSTEBUITEN Ardooie informeert Nieuws van het gemeentebestuur p.2 Wegenwerken Roeselaarsestraat Bloemstukken begraafplaats De Slimste Gemeente Landbouwfolie Oproep van brandweer Ardooie

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

gemeentelijk infoblad Oostrozebeke

gemeentelijk infoblad Oostrozebeke gemeentelijk infoblad Oostrozebeke VOORWOORD Beste Oostrozebekenaren, Als ik dit voorwoord voor het infoblad neerschrijf, zie ik vanuit mijn kabinet de eerste foorreizigers aankomen. Onze eerste kermis

Nadere informatie

HET GEMEENTELIJK. Ronde van Frankrijk Jeugdbewegingen op kamp Programmaboekje kermis, zie vanbinnen! Pag. 06 Pag. 22-23

HET GEMEENTELIJK. Ronde van Frankrijk Jeugdbewegingen op kamp Programmaboekje kermis, zie vanbinnen! Pag. 06 Pag. 22-23 HET GEMEENTELIJK Infoblad PITTEM-EGEM - 6 de jaargang - Nr. 3 - JULI Ã SEPTEMBER 2007 Pag. 06 Pag. 22-23 Ronde van Frankrijk Jeugdbewegingen op kamp Programmaboekje kermis, zie vanbinnen! Het gemeentelijk

Nadere informatie

Wingene. Opening recreatiepark. Zaterdag 7 juli 2012 - vanaf 14.00 u. - Zie pag. 10. gratis toegang iedereen welkom. www.wingene.be.

Wingene. Opening recreatiepark. Zaterdag 7 juli 2012 - vanaf 14.00 u. - Zie pag. 10. gratis toegang iedereen welkom. www.wingene.be. Info Wingene 33 Wingene-Zwevezele Jaargang 8 juli/september 2012 gratis toegang iedereen welkom Opening recreatiepark Wingene Zaterdag 7 juli 2012 - vanaf 14.00 u. - Zie pag. 10 Pag. 3 Vlaanderen feest!

Nadere informatie

Zomerconcerten 3 speelpleinwerking 11. Peggy De Smet

Zomerconcerten 3 speelpleinwerking 11. Peggy De Smet 6 z e v e n d e j a a r g a n g n u m m e r 6 j u n i 2 0 1 3 Zomerconcerten 3 speelpleinwerking 11 burengeschillen 12 i n f o r m e e r t G E M E E N T E L I J K I N F O B L A D V O O R D E I N W O N

Nadere informatie

NIEUWS DE IJZER. Verkiezingsnieuws. Overzicht werken. Weekend van het volkscafé. Editie april mei juni 2014. Gemeentelijke infokrant

NIEUWS DE IJZER. Verkiezingsnieuws. Overzicht werken. Weekend van het volkscafé. Editie april mei juni 2014. Gemeentelijke infokrant NIEUWS VAN ROND DE IJZER Editie april mei juni 2014 Gemeentelijke infokrant Verkiezingsnieuws Overzicht werken Weekend van het volkscafé GEMEENTEBERICHTEN Openingsuren Gemeentehuis De gemeentelijke diensten

Nadere informatie

Vakantieopvang Stekelbees p. 11 & 25. Guido Icket, van Ruiselede tot Kinshasa p. 12-13

Vakantieopvang Stekelbees p. 11 & 25. Guido Icket, van Ruiselede tot Kinshasa p. 12-13 Info Ruiselede Verschijnt driemaandelijks Zesentwintigste jaargang april - mei - juni 2011 l nr. 2 l Vakantieopvang Stekelbees p. 11 & 25 Guido Icket, van Ruiselede tot Kinshasa p. 12-13 Info Ruiselede

Nadere informatie

WWW.RUISELEDE.BE ruiselede

WWW.RUISELEDE.BE ruiselede GEMEENTE RUISELEDE WWW.RUISELEDE.BE ruiselede 30ste JAARGANG - VOORJAAR 2015 BERICHT AAN DE BEVOLKING P.3 VRIJE TIJD P.9 TECHNISCHE DIENST P.17 DOSSIER P.20 INTERVIEW P.22 SOCIAAL HUIS P.24 MILIEU P.26

Nadere informatie

Nazareth, economisch knooppunt

Nazareth, economisch knooppunt juli-augustus 2011 22ste jaargang nr. 4 Tweemaandelijkse uitgave van de gemeente Nazareth Afgiftekantoor Gent X Teksten voor het volgende nummer (september 2011) worden verwacht uiterlijk op dinsdag 26

Nadere informatie

RanstInfo. www.ranst.be. Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik op letten? Verlofperiodes middenstand

RanstInfo. www.ranst.be. Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik op letten? Verlofperiodes middenstand Verschijnt 6 maal per jaar Nummer 4 I juli - augustus 2014 V.U.: L. Hofmans RanstInfo Informatieblad van de gemeente Ranst Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik

Nadere informatie

DE VLETERNOARE. 3-maandelijks nr. 2 april-mei-juni 2014. Dag van de natuur Zondag 17 november 2013 03-11. Info uit uw gemeente 12-15

DE VLETERNOARE. 3-maandelijks nr. 2 april-mei-juni 2014. Dag van de natuur Zondag 17 november 2013 03-11. Info uit uw gemeente 12-15 3-maandelijks nr. 2 april-mei-juni 2014 DE VLETERNOARE Dag van de natuur Zondag 17 november 2013 Sportlaureaten 2013 Vleteren Een nieuw speelplein voor Vleteren? V.U.: Bram Coppein, schepen van informatie

Nadere informatie

periodieke uitgave juni-juli 2013 - nr. 14 Thijs Deklerck

periodieke uitgave juni-juli 2013 - nr. 14 Thijs Deklerck periodieke uitgave juni-juli 2013 - nr. 14 Thijs Deklerck Voorwoord 2 Cultuur & Toerisme 3-4 lokale economie 4 Bibliotheek 5 Milieu 6-7 Jeugd & Opvang 8-9 Politie 9 OCMW 10 personeelslid in de kijker 10

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT GEMEENTEBERICHTEN. 13de jaargang Nr. 2. juni 2001 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTE KAMPENHOUT GEMEENTEBERICHTEN. 13de jaargang Nr. 2. juni 2001 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester 3028-Gem.Kamp.-Gem.Ber.mei 2001 01-06-2001 11:45 Pagina 1 GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 13de jaargang Nr. 2 juni 2001 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester 3028-Gem.Kamp.-Gem.Ber.mei 2001 01-06-2001

Nadere informatie

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid. Beste wensen voor 2013!

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid. Beste wensen voor 2013! Laarne Informeert Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid JANUARI-FEBRUARI 2013 Beste wensen voor 2013! Vraag tijdig je tussenkomst Minder Mobielen Vervoer aan GALM-project 2013 Wat verandert er voor

Nadere informatie

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid. Stef op zoek naar stamceldonor De Windwijzer op bezoek bij de tandarts Paassportkampen

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid. Stef op zoek naar stamceldonor De Windwijzer op bezoek bij de tandarts Paassportkampen Laarne Informeert Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid MAART-APRIL 2013 MAAK KENNIS MET UW NIEUW BESTUUR Stef op zoek naar stamceldonor De Windwijzer op bezoek bij de tandarts Paassportkampen Verantwoordelijke

Nadere informatie

Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27

Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27 Winters landschap Cauborre Gemeentelijk infoblad Wortegem-Petegem 2 Maart > April 2010 Jaargang 27 Verantwoordelijke uitgever Gemeentebestuur Wortegem-Petegem, Luc Vander Meeren, Waregemseweg 35, 9790

Nadere informatie

www.ruiselede.be ruiselede

www.ruiselede.be ruiselede GEMEENTE RUISELEDE www.ruiselede.be ruiselede 28ste jaargang - winter 2013-2014 bericht aan de bevolking P.3 VRIJE TIJD P.11 dossier P.16 milieu P.18 interview P.22 OCMW OCMW P.24 terugblik P.27 UIT DE

Nadere informatie

2 Infokrant Maldegem september 2012 www.maldegem.be. milieu. Opgelet voor rode stickers op de PMD-zak! Richtlijnen voor het buiten zetten van afval

2 Infokrant Maldegem september 2012 www.maldegem.be. milieu. Opgelet voor rode stickers op de PMD-zak! Richtlijnen voor het buiten zetten van afval September 2012 Gemeentelijke Infokrant Maldegem verschijnt 11 maal per jaar V.U.: Johan De Roo, Harinkweg 14A, Woordje burgemeester: Sportgemeente: emotie en kansen Het is voortdurend emotie: sport, zoals

Nadere informatie

INFOMAGAZINE. 11 juliviering. Opening Vlaskoorde. Opening Den Aert. september - oktober 2010.04. wielrennen

INFOMAGAZINE. 11 juliviering. Opening Vlaskoorde. Opening Den Aert. september - oktober 2010.04. wielrennen INFOMAGAZINE 11 juliviering Opening Vlaskoorde Opening Den Aert september - oktober 2010.04 Fluovestjes senioren Belgisch kampioenschap wielrennen gemeentelijke info Woordje van de burgemeester Beste inwoner,

Nadere informatie

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid. Jasmine Debels Kalkense Meersen

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid. Jasmine Debels Kalkense Meersen Laarne Informeert Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid JANUARI-FEBRUARI 2011 Jasmine Debels Kalkense Meersen Niveaulezen in gemeenteschool De Windwijzer De bibliotheek in 2011 Een beeld voor Kalken

Nadere informatie

aartselaarinfo Zomerkalender 9 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen

aartselaarinfo Zomerkalender 9 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen aartselaarinfo GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD nr. 314 juli-augustus 2014 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? 3 6 Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen 17 Zomerkalender 9 intro

Nadere informatie

WWW.RUISELEDE.BE ruiselede

WWW.RUISELEDE.BE ruiselede GEMEENTE RUISELEDE WWW.RUISELEDE.BE ruiselede 30ste JAARGANG - ZOMER 2015 BERICHT AAN DE BEVOLKING P.3 VRIJE TIJD P.10 TECHNISCHE DIENST P.14 DOSSIER P.16 INTERVIEW P.18 SOCIAAL HUIS P.22 MILIEU P.24 TERUGBLIK

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

Brandweerzone Midwest gaat van start

Brandweerzone Midwest gaat van start infoblad periodieke uitgave maart-april 15 - nr. 24 www.lichtervelde.be Brandweerzone Midwest gaat van start Mia Nolf Inhoud Voorwoord Voorwoord 2 Opvoedpunt 2 Bibliotheek 3 100 jaar oorlog 3 Brandweer

Nadere informatie

VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR

VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE 2010 1 GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR INHOUDSTAFEL INLEIDING 1. ADRESSEN EN CONTACTINFO 4-5 2. INFRASTRUCTUUR 6-10 Gemeentelijke infrastructuur en gebruiksreglementen

Nadere informatie

Vragen over energie? Wij helpen u op weg!

Vragen over energie? Wij helpen u op weg! INFOMAGAZINE Vragen over energie? Wij helpen u op weg! 1 Premies isolatie: - HR-beglazing - Dak-, muur-, vloer-, en kelderisolatie C M Y K 91 43 0 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 60 65 100 0 2 Premies verwarming

Nadere informatie

Hoeselt. 20 jaar Vitales

Hoeselt. 20 jaar Vitales Hoeselt g e m e e n t e b e r i c h t e n 20 jaar Vitales 31 ste Demervalleitreffen en Demerrock op 8-9 en 10 juli Hoeselt Zomert op 16 en 17 juli Feest in het park op 27 en 28 augustus Opvoedingswinkel

Nadere informatie