(toespraak uitgesproken door kabinetsadviseur Brigitte Borgmans)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(toespraak uitgesproken door kabinetsadviseur Brigitte Borgmans)"

Transcriptie

1 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Donderdag 18 maart jaar Koninklijk Algemeen Eigenaarsverbond vzw Beste aanwezigen, Dames en heren, (toespraak uitgesproken door kabinetsadviseur Brigitte Borgmans) Allereerst wil ik de jarige van harte feliciteren: proficiat aan het Koninklijk Algemeen Eigenaarsverbond. Deze krasse 65 er heeft niets van zijn dynamiek verloren en is meer dan ooit een welkome gids en toeverlaat voor eigenaars van onroerend goed. De verhouding tussen eigenaars en de verschillende overheden - op alle niveaus - is een beetje tweeslachtig: eigenaars klagen soms over de betutteling en regelneverij van overheidsinstanties, maar maken anderzijds gretig en massaal gebruik van het al even veelzijdige aanbod aan premies i.v.m. bouwen en wonen. De brugfunctie van het Algemeen Eigenaarsverbond heeft zijn grote waarde meer dan 1

2 bewezen. Ik wens het verbond een mooie toekomst en de nodige inspiratie en wijsheid toe. Beste mensen, Een gezonde en goede leefomgeving in Vlaanderen is dè grote prioriteit in mijn beleid. De kwaliteit van ons leven is immers sterk verbonden met de kwaliteit van ons leefmilieu. Het milieubeleid mag daarom niet enkel streven naar de bescherming van het milieu, maar ook van de gezondheid van de burger. Een goede gezondheid vereist een gezond milieu, daarom blijven milieu en gezondheid voor mij onlosmakelijk verbonden. Eén van de aspecten hierbij is gezond wonen. Een gezonde levensstijl is een persoonlijke keuze. Tegelijkertijd verwacht de burger van de overheid dat die zorgt voor een veilige en gezonde omgeving. Als ik het trouwens heb over een gezond milieu, bedoel ik niet alleen het buitenmilieu, maar óók het binnenmilieu. De Vlaamse regelgeving stelt - in navolging van onze grondwet - dat iedereen recht heeft op menswaardig wonen, in een woning van goede kwaliteit. Daarvoor zijn elementaire normen voor bouwtechnische veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit vastgelegd, bijvoorbeeld voor sanitaire voorzieningen, verwarming, elektrische- en gasinstallaties, brandveiligheid en zelfs de omvang van woningen. De 2

3 kwaliteit van het binnenmilieu is echter niet zomaar wettelijk te regelen. Sommige schadelijke gassen zorgen namelijk voor een onzichtbare verontreiniging van de lucht in de woning. Het belang van een goed binnenmilieu wordt de jongste jaren steeds meer erkend als een belangrijke factor voor onze gezondheid. We vergeten nog te vaak dat we in onze moderne maatschappij het grootste deel van ons leven - tot 90% - binnenshuis doorbrengen: in onze woning, op kantoor, op school, in een sportzaal, in de winkel, in de auto of op de trein. En binnenlucht is helaas vaak veel vuiler dan de buitenlucht. Zo speelt de slechte kwaliteit van het binnenhuismilieu een rol in het ontstaan of verergeren van aandoeningen zoals astma, allergieën, hoofdpijn, misselijkheid, vermoeidheid en irritatie van ogen, neus of keel. COintoxicatie kan dodelijk zijn. Uit studies van onze milieu-administratie blijkt dat de lucht in woningen en klaslokalen van lagere scholen vaak meer vervuild is dan de buitenlucht. Dit in tegenstelling met wat de meeste mensen denken. Sigarettenrook, bouwmaterialen, tapijten, luchtverfrissers, huishoudproducten, pesticiden, zijn maar enkele voorbeelden van bronnen van vluchtige organische stoffen die schadelijk kunnen zijn. Daarnaast blijven vocht- en schimmelproblemen de meest 3

4 voorkomende problemen in woningen. Die worden door de Wereldgezondheidsorganisatie beschouwd als een indicator voor risico op astma en ademhalingsproblemen. De oorzaken van binnenmilieuproblemen zijn zeer uiteenlopend en kunnen te wijten zijn aan bijvoorbeeld vocht- en schimmelproblemen, slecht werkende verwarmingstoestellen, gebrekkige ventilatie en verkeerd materiaalgebruik bij nieuwbouw en renovatie. Deze studies leveren een goede wetenschappelijke basis om in samenspraak met de minister van Volksgezondheid werk te maken van de verdere ontwikkeling en implementatie van een efficiënt binnenhuisbeleid. Een beleid dat steunt op de integratie van alle betrokken bevoegdheden gaande van milieu, tot volksgezondheid en productbeleid en op de participatie van het middenveld en andere betrokken actoren. Een geïntegreerd beleid is erg belangrijk. We hebben immers te maken met een complexe problematiek waar zowel invloed van buitenmilieu, binnenbronnen als ventilatie een rol spelen. Toch blijkt dat we, vaak op een eenvoudige manier, een sterke verbetering van de binnenluchtkwaliteit kunnen bereiken. 4

5 Huiseigenaren kunnen een grote bijdrage leveren aan de gezondheid van hun huurders. Bij het bestrijden van schimmel is vochtbestrijding essentieel. Het tijdig repareren van lekken, plaatsen van een waterkerende laag, openende ramen in alle kamers, voldoende isolatie, ventilatieroosters, een mechanische ventilator in de badkamer en een dampkap in de keuken kunnen nuttige maatregelen zijn. Maar niet alleen de bewoner, de gebruiker of de eigenaar heeft een verantwoordelijkheid. Ook architecten, aannemers of onderhoudstechnici dragen een belangrijke verantwoordelijkheid. Voor een gezonde binnenluchtkwaliteit is ook een keuze voor gezonde en milieuvriendelijke bouwmaterialen, vloerbedekking en verven niet te versmaden. Daarom plan ik een nieuwe sensibilisatie- en informatiecampagne voor burgers én bouwprofessionelen, die het belang van ventilatie en een doordachte keuze van materialen sterk beklemtoont. Een uitdaging voor de toekomst is het verenigen van een duurzame en gezonde manier van bouwen en wonen. Zoals ik al aangaf in mijn beleidsnota, zal ik mij daarom in het bijzonder richten op een gezond binnenhuisklimaat in lage-energiegebouwen zodat energie-efficiëntie en gezondheid optimaal gecombineerd kunnen worden. 5

6 Dames en heren, Ik wil nog twee thema s bespreken die voor eigenaars belangrijk zijn, nl. drinkwaterleidingen en de recente Vlaamse regelgeving rond stookinstallaties en stookolietanks. We kunnen niet zonder water. We hebben in Vlaanderen de luxe dat schoon en gezond water thuis afgeleverd wordt en dat het vervuilde water thuis weer opgehaald wordt. De kwaliteitszorg voor het drinkwater is een gedeelde verantwoordelijkheid van enerzijds de drinkwatermaatschappij en anderzijds de klant of eigenaar van het gebouw waar het drinkwater wordt geleverd. Eigenaars van huurwoningen moeten zich dan ook bewust zijn van deze verantwoordelijkheid tegenover de huurders. Het hele productieproces van het drinkwater van ruw water tot water aan de kraan wordt continu opgevolgd, zowel bij de productie als bij de klant. Ook bij u thuis of in uw eigendom kan de drinkwatermaatschappij aankloppen om een waterstaal te nemen aan de kraan. In sommige controles wordt lood aangetroffen in het leidingwater, meestal afkomstig van loden leidingen en aansluitingen. Lood is toxisch en uit voorzorg zouden alle loden aansluitingen en leidingen 6

7 vervangen moeten worden. Daarom heb ik op 12 januari de administratie de opdracht gegeven om een loodactieplan op te maken voor het voorjaar Aan de drinkwatermaatschappijen zal in dit kader een concreet engagement worden gevraagd. Maar ook aan de leidingen die niet onder het beheer van de watermaatschappijen vallen, maar onder dat van de eigenaars, wordt de nodige aandacht geschonken. In het actieplan wil ik concrete voorstellen opnemen voor een algemene sensibilisatie van eigenaars en voor een gerichte communicatie naar klanten met een loden aansluiting of loden binnenleiding. Ik roep u daarom ook op om na te gaan - of te laten nagaan - of de leidingen van het drinkwater in uw eigendom al dan niet uit lood bestaan en om - als dat het geval is - ze te vervangen. (Een loden waterleiding is grijs van kleur. Een koperen waterleiding is roodbruin van kleur. Ze zijn dus in principe te herkennen, maar veel leidingen in huis zitten in de muur of de vloer of zijn geschilderd.) Wat de stookinstallaties betreft, werd in Vlaanderen in 2007 een nieuwe reglementering van kracht voor het onderhoud en het nazicht van centrale verwarmingstoestellen. Daarmee willen we de luchtverontreiniging en de broeikasgasemissies verder beperken en ook de energie-efficiëntie verhogen. Verwarming 7

8 slokt immers meer dan de helft van het huishoudelijk energieverbruik op. Het nieuwe reglement gaat zowel over met stookolie gestookte installaties en gasgestookte installaties als over de aanmaak van warm verbruikswater. Het reglement eist ook een grondiger en regelmatiger nazicht, maar u kan de factuur daarvoor gedeeltelijk inbrengen in uw belastingen. Ik som u even kort de krachtlijnen op in de verplichtingen van de eigenaar en de gebruiker van een centraal stooktoestel. In de eerste plaats moet de eigenaar van een nieuw centraal stooktoestel ervoor zorgen dat er een keuring voor ingebruikname wordt toegekend. (Deze keuring garandeert de goede en veilige staat van werking van het stooktoestel.) Daarnaast is vanaf een vermogen van 20 kw een regelmatig onderhoud van het toestel verplicht. Tot slot is er nog de eenmalige verwarmingsaudit voor toestellen met een vermogen van meer dan 20 kw. Als er defecten worden vastgesteld, moeten bij de keuring de eigenaar, en bij het onderhoud de eigenaar en de gebruiker, binnen drie maanden na datum van het rapport de nodige aanpassingen laten uitvoeren en de technicus nadien een nieuw attest laten opmaken. 8

9 Wat de stookolietanks betreft: een lekkende stookolietank kan het milieu ernstige schade toebrengen. De eigenaar is verantwoordelijk voor de reiniging van de vervuilde grond. Lekkage voorkomen is daarom erg belangrijk. Sinds 1 maart 2009 zijn er bovendien een aantal wijzigingen in de regelgeving voor stookolietanks. Bij bovengrondse tanks van minder dan 5000 liter is er maar één eenmalige controle bij plaatsing nodig. De andere varianten van de tanks moeten op regelmatige basis gecontroleerd worden. Wanneer de installatie niet in orde is, moet de uitbater de eigenaar of de verantwoordelijke huurder alle nodige maatregelen treffen om de opslaginstallatie weer in goede staat te brengen. Nieuwe controles volgen daarop en als herstelling niet mogelijk is, wordt de opslaginstallatie buiten gebruik gesteld. Bij ernstige verontreiniging moet de uitbater dat onmiddellijk doorgeven aan de afdeling Milieu-inspectie van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, aan de gouverneur van de provincie en aan de burgemeester. En als de eigenaar een opslaginstallatie definitief buiten gebruik stelt, moet de tank uiteraard leeggemaakt en gereinigd worden. 9

10 Dames en heren, Er zijn veel regels, van veel overheden. Ik begrijp dat eigenaars door de bomen niet altijd het bos kunnen zien. Maar u begrijpt dat we voor belangrijke zaken als milieu en leefomgeving correct moeten zijn. Momenten als vandaag waarbij we met elkaar kunnen communiceren, kunnen al wat verheldering bieden. Ik dank het Koninklijk Algemeen Eigenaarsverbond dan ook voor zijn inspanningen om hun leden in dit bos de weg te tonen en wens jullie nog veel succes toe. Dank voor uw aandacht, Joke Schauvliege Minister van Leefmilieu, Natuur & Cultuur 10

. Kortom, met een investering in een goede verwarmingsinstallatie

. Kortom, met een investering in een goede verwarmingsinstallatie DEEL 1: ONDERHOUD P 4 DEEL 2: VERWARMINGSAUDIT & VERVANGING P 8 VAN DE KETEL DEEL 3: PREMIES P 12 DEEL 4: ENERGIERENOVATIEPROGRAMMA P 13 2 Een comfortabel warm huis, zonder hoge stookkosten of gezondheidsrisico

Nadere informatie

Ventileren. Antwoorden op de meest gestelde vragen

Ventileren. Antwoorden op de meest gestelde vragen Ventileren Antwoorden op de meest gestelde vragen Ventileren Antwoorden op de meest gestelde vragen Inhoudsopgave 1 Waarom deze brochure? 05 2 Ventileren van uw woning, een gezonde zaak 06 3 Feiten over

Nadere informatie

Onderzoek ventilatieproblematiek DUWO-complex Korvezeestraat Delft

Onderzoek ventilatieproblematiek DUWO-complex Korvezeestraat Delft DUWO-complex Korvezeestraat Delft Datum: 25 juli 2014 GGD Haaglanden, afdeling Leefomgeving Hans Jansen Adviseur Milieu en Gezondheid Postbus 16.130 2500 BC Den Haag Tel. 070 353 71 82 E-mail gezondheidenmilieu@ggdhaaglanden.nl

Nadere informatie

Ventilatie is het proces waarbij verse lucht van buiten naar binnen wordt toegevoerd en gebruikte lucht van binnen naar buiten wordt afgevoerd.

Ventilatie is het proces waarbij verse lucht van buiten naar binnen wordt toegevoerd en gebruikte lucht van binnen naar buiten wordt afgevoerd. VENTILEREN Ventilatie is het proces waarbij verse lucht van buiten naar binnen wordt toegevoerd en gebruikte lucht van binnen naar buiten wordt afgevoerd. Met ventilatie kan worden voorkomen dat hinderlijke

Nadere informatie

Woonwagen terreinen & (brand) veiligheid

Woonwagen terreinen & (brand) veiligheid Woonwagen terreinen & (brand) veiligheid EEN HANDIGE LEIDRAAD VOOR LOKALE BESTUREN September 2014 Inleiding Lokale besturen nemen heel wat initiatieven om een aangename omgeving voor hun inwoners te creëren.

Nadere informatie

WONEN EN GEZONDHEID. (3 de editie) Gerrit TILBORGHS Dirk WILDEMEERSCH Koen DE SCHRIJVER

WONEN EN GEZONDHEID. (3 de editie) Gerrit TILBORGHS Dirk WILDEMEERSCH Koen DE SCHRIJVER WONEN EN GEZONDHEID (3 de editie) Gerrit TILBORGHS Dirk WILDEMEERSCH Koen DE SCHRIJVER 1. VOORWOORD Het vinden van beschutting is een basisvereiste voor alle leven, ook voor dat van de mens. De woning

Nadere informatie

BEGELEIDINGSBOEKJE BABBELMOMENT OVER GEZOND WONEN. Praten over gezond wonen met senioren, maatschappelijk kwetsbare groepen of nieuwkomers.

BEGELEIDINGSBOEKJE BABBELMOMENT OVER GEZOND WONEN. Praten over gezond wonen met senioren, maatschappelijk kwetsbare groepen of nieuwkomers. BEGELEIDINGSBOEKJE BABBELMOMENT OVER GEZOND WONEN Praten over gezond wonen met senioren, maatschappelijk kwetsbare groepen of nieuwkomers. Uitgave 2015 Dit begeleidingsboekje is een uitgave van de Vlaamse

Nadere informatie

Gezond ventileren en verluchten

Gezond ventileren en verluchten Gezond ventileren en verluchten Tips voor keuze en onderhoud van ventilatiesystemen 1 2 Inhoud Ventileren en verluchten 5 Waarom ventileren 8 Hoe uw woning ventileren 10 Ontwerp, plaatsing en onderhoud

Nadere informatie

Energiearmoede in de Energietransitie Zuid- West- Vlaanderen. I. De problematiek van energiearmoede

Energiearmoede in de Energietransitie Zuid- West- Vlaanderen. I. De problematiek van energiearmoede Energiearmoede in de Energietransitie Zuid- West- Vlaanderen Deze adviesnota werd geschreven voor de expertengroep energiearmoede in het kader van de Energietransitie Zuid-West-Vlaanderen, georganiseerd

Nadere informatie

Groene vibes in de keet!

Groene vibes in de keet! p. 1 Groene vibes in de keet! p. 2 p. 3 De weg naar duurzame jeugdhuizen en jeugdlokalen Beste jeugdwerker, Heb je plannen om een nieuw en duurzaam jeugdlokaal te bouwen? Wil je je jeugdhuis renoveren

Nadere informatie

Special Veiligheid Praktische adviezen voor een warme winter zonder zorgen. {Voor een veilige winter. {Elektriciteitspanne.

Special Veiligheid Praktische adviezen voor een warme winter zonder zorgen. {Voor een veilige winter. {Elektriciteitspanne. Het magazine van uw distributienetbeheerder Herfst 2008 { Special Veiligheid Praktische adviezen voor een warme winter zonder zorgen {Voor een veilige winter Voldoet uw aardgasinstallatie aan de normen?

Nadere informatie

COLOFON Denkwerk en ideeën: Tekst: Naleeswerk:

COLOFON Denkwerk en ideeën: Tekst: Naleeswerk: 1 02 COLOFON Denkwerk en ideeën: commissie Jeugdbeleid Tekst: Eva Vereecke Naleeswerk: Bram Depestele, Bruno Verwimp, Bianca Tomasetig, Dries Hostens, Geert Laarmans, Hannelore Marien, Hein Decabooter,

Nadere informatie

BEGELEIDINGSBOEKJE BABBELMOMENT OVER GEZOND WONEN. Praten over gezond wonen met senioren, maatschappelijk kwetsbare groepen of nieuwkomers.

BEGELEIDINGSBOEKJE BABBELMOMENT OVER GEZOND WONEN. Praten over gezond wonen met senioren, maatschappelijk kwetsbare groepen of nieuwkomers. BEGELEIDINGSBOEKJE BABBELMOMENT OVER GEZOND WONEN Praten over gezond wonen met senioren, maatschappelijk kwetsbare groepen of nieuwkomers. Uitgave 2014 Dit begeleidingsboekje is een uitgave van de Vlaamse

Nadere informatie

Dossier Duurzaam bouwen

Dossier Duurzaam bouwen Dossier Duurzaam bouwen Inleiding Duurzaam bouwen is de dag van vandaag meer dan ooit een veelbesproken thema. Als u gaat bouwen of verbouwen moet u rekening houden met verschillende voorschriften en

Nadere informatie

Praktische gids. voor mede-eigenaars

Praktische gids. voor mede-eigenaars Praktische gids voor mede-eigenaars In deze gids... Inleiding 1. Wat moet ik weten als ik mede-eigenaar word? 5 2. De belangrijkste organen van een mede-eigendom 7 3. Belangrijke documenten voor een mede-eigenaar

Nadere informatie

Bouwen aan een jeugdverblijf

Bouwen aan een jeugdverblijf Bouwen aan een jeugdverblijf Centrum voor jeugdtoerisme vzw Bergstraat 16 9820 Merelbeke Tel. 09/210.57.75 fax 09/210.57.80 ondersteuning@cjt.be www.cjt.be Bouwen aan een jeugdverblijf Praktische handleiding

Nadere informatie

BOUW MAPAZINE. voor bouwers & verbouwers Essen - Kalmthout - Wuustwezel - Brecht - Kapellen - Stabroek - Brasschaat

BOUW MAPAZINE. voor bouwers & verbouwers Essen - Kalmthout - Wuustwezel - Brecht - Kapellen - Stabroek - Brasschaat BOUW MAPAZINE voor bouwers & verbouwers Essen - Kalmthout - Wuustwezel - Brecht - Kapellen - Stabroek - Brasschaat Provincie Antwerpen 2014-2015 VOORWOORD nieuwbouw & renovatie Een huis bouwen of verbouwen

Nadere informatie

VENTILEREN. Goed ventileren is 24 uur per dag ventileren, met verstand!

VENTILEREN. Goed ventileren is 24 uur per dag ventileren, met verstand! VENTILEREN Goed ventileren is enorm belangrijk. Niet alleen omdat frisse en schone lucht in huis prettig is, maar vooral omdat het gezond is. Een vochtige en ongezonde lucht in huis veroorzaakt tal van

Nadere informatie

Inforgas. 2 Cerga: waar staat dat nieuwe label voor? 3 Opleiding en bijscholing blijven van hoog niveau. 4 Cerga: een naam van betekenis

Inforgas. 2 Cerga: waar staat dat nieuwe label voor? 3 Opleiding en bijscholing blijven van hoog niveau. 4 Cerga: een naam van betekenis Periodiek Driemaandelijkse info voor de vakman Speciale uitgave Uitgegeven door de Koninklijke Vereniging van Belgische Gasvaklieden, Palmerstonlaan 4, 1000 Brussel Afgiftekantoor Brussel X - P307186 N

Nadere informatie

Vocht in de woning. Ventileren is gezond en bespaart energie

Vocht in de woning. Ventileren is gezond en bespaart energie Ventileren is gezond en bespaart energie We staan er meestal niet bij stil, maar de lucht om ons heen bevat vocht. Dat geldt natuurlijk ook voor de lucht in huis. Door transpiratie, douchen, koken en wassen

Nadere informatie

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 -11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 om 17 uur op de tweede werkdag volgend op de sluiting van de vergadering. Het incident is gesloten. Mevrouw Tinne Rombouts treedt als waarnemend voorzitter

Nadere informatie

Energie besparen doe je samen met Brabantse Waard!

Energie besparen doe je samen met Brabantse Waard! Nummer 1 > 2015 Magazine van Brabantse Waard Energie besparen doe je samen met Brabantse Waard! In dit nummer o.a. Comfortabel wonen Duurzame keuzes bij woningrenovatie en nieuwbouw Energiek Moerdijk Betaalbare

Nadere informatie

In ieder geval hopen wij, beste lezer, dat wij met deze brochure u kunnen prikkelen om duurzaam te bouwen. Veel leesgenot!

In ieder geval hopen wij, beste lezer, dat wij met deze brochure u kunnen prikkelen om duurzaam te bouwen. Veel leesgenot! 1029260_KampC3 binnen.qxp 25-10-2005 12:43 Pagina 1 Voorwoord Het begrip duurzaam duikt hoe langer hoe meer op in het dagelijks taalgebruik. Dat wil echter niet zeggen dat het ook steeds op de juiste manier

Nadere informatie

Laat je niet ver[r][g]assen door CO!

Laat je niet ver[r][g]assen door CO! Laat je niet ver[r][g]assen door CO! De meeste dodelijke ongevallen door vergiftiging in België zijn te wijten aan CO (koolstofmonoxide). Elk jaar sterven in België ongeveer 25 personen ten gevolge van

Nadere informatie

Handreiking Vervanging openverbrandingstoestellen

Handreiking Vervanging openverbrandingstoestellen Dit is een publicatie van: Ministerie van VROM Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag www.vrom.nl Handreiking Vervanging openverbrandingstoestellen voor corporaties en andere professionele verhuurders VROM 9250

Nadere informatie

Commissievergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn

Commissievergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn vergadering C163 zittingsjaar 2014-2015 Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn van 11 maart 2015 2 Commissievergadering

Nadere informatie

ACTIEPLAN 2006-2010 ENERGIEZORG IN DE VLAAMSE OVERHEIDSGEBOUWEN

ACTIEPLAN 2006-2010 ENERGIEZORG IN DE VLAAMSE OVERHEIDSGEBOUWEN Vlaamse overheid ACTIEPLAN 2006-2010 ENERGIEZORG IN DE VLAAMSE OVERHEIDSGEBOUWEN Goedgekeurd door de Vlaamse regering 20/07/2006 Vragen naar: An Saye an.saye@lin.vlaanderen.be 02 553 80 38 Inhoudstafel

Nadere informatie

Elektromagnetische velden en gezondheid. Uw wegwijzer in het elektromagnetische landschap

Elektromagnetische velden en gezondheid. Uw wegwijzer in het elektromagnetische landschap Elektromagnetische velden en gezondheid Uw wegwijzer in het elektromagnetische landschap Inhoud Voorwoord............................................. 5 Elektromagnetisch spectrum...................................

Nadere informatie

Het Multi-Comfort House

Het Multi-Comfort House Nieuw: bereken uw warmtevraag met de Multi- Comfort House Designer Gebouwd voor de toekomst Het Multi-Comfort House Comfortabel en energiezuinig wonen Het Multi-Comfort House Inhoudsopgave Het concept...

Nadere informatie

Goed ventileren is 24 uur per dag ventileren. Februari 2007

Goed ventileren is 24 uur per dag ventileren. Februari 2007 Goed ventileren is 24 uur per dag ventileren Februari 2007 Vraag en antwoord Algemeen Vocht 1. Waarom is ventileren belangrijk? 2. Hoe zorg ik voor een goede ventilatie? 3. Moeten de ventilatieroosters

Nadere informatie