Oostwinkel. Zicht. Meer informatie over Dorp InZicht. Ook u kan uw steentje bijdragen!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oostwinkel. Zicht. Meer informatie over Dorp InZicht. Ook u kan uw steentje bijdragen!"

Transcriptie

1 Oostwinkel in Zicht Dit tweede krantje bevat opnieuw een aantal artikels die een rechtstreek gevolg zijn van de bevraging Oostwinkel inzicht van vorig jaar. U leest over de pas opgerichte werkgroep verkeer. U kan lezen over Open Monumentendag die dit jaar ook uw dorp aaandoet. De buitenschoolse opvang komt aan bod. Mensen met vervoersproblemen krijgen informatie over de minder mobielen service. Meer informatie over Dorp InZicht In het vorige krantje hadden we u beloofd dat het volledige rapport spoedig te raadplegen was via internet. Dit via de site onder de link Dorp InZicht rapporten. Wegens enkele technische problemen is dit momenteel nog niet het geval, maar we hopen dat dit evenwel zo snel mogelijk verholpen is. Bij overschrijving van 5 kan u een schriftelijk exemplaar ontvangen bij Steunpunt Opbouwwerk Meetjesland Boelare Eeklo Tel: 09/ Rekeningnummer: Ook u kan uw steentje bijdragen! Ondertussen zijn Steunpunt Opbouwwerk Meetjesland vzw en de initiatiefgroep Oostwinkel InZicht reeds driemaal samengekomen. De initiatiefgroep zou graag nog een aantal extra bewoners verwelkomen. Daarom doen we nogmaals een oproep naar iedereen die begaan is met zijn of haar dorp. Uieraard hoeft u er niet altijd veel tijd voor uit te trekken. U kan meewerken volgens uw iegen interesse en tijdschema. Neem gerust contact op met bovenstaand adres en vraag naar Luc Joos, of met iemand uit de initiatiefgroep. We hopen alvast op veel reacties DORP inzicht is een initiatief van RISO Oost-Vlaanderen/Steunpunt Opbouwwerk Meetjesland vzw, e de initiatiefgroep Boekhoute InZicht, met kennisgeving aan het gemeentebestuur Assenede/ DORP inzicht krijgt de steun van de Europese Gemeenschap (EFRO), de provincie Oost- Vlaanderen, de Koning Boudewijnstichting, en Cera Foundation

2 Dorpshuis in Oostwinkel? In de loop van de maand juli zal Oostwinkel voor de tweede maal bevraagd worden. We onderzoeken de mogelijkheid van een dorpshuis in Oostwinkel. Een dorpshuis is een plek waar de inwoners van het dorp ongedwongen kunnen samenkomen, en eventueel ook informatie kunnen opvragen. Mensen zouden er ook een gesprek kunnen hebben met diensten als de politie, de gemeentelijke administratie, de politie, het ziekenfonds, etc. Voor deze bevraging zal iemand bij u thuis komen met een korte vragenlijst. Indien u niet thuisbent wordt de vragenlijst in de brievenbus gestopt, en heeft u een week tijd om de lijst opnieuw te deponeren in de brievenbus van de bibliotheek. Let wel: het niet helemaal niet zeker dat er een dorpshuis zal komen in Oostwinkel. Veel hangt ook af van de resultaten van de bevraging. Daarom nodigen we iedereen uit om mee te werken. Ok als u geen interesse heeft voor een dorpshuis kan dit toch een signaal zijn om de zaken in Oostwinkel anders aan te pakken. Alvast bedankt Werkgroep verkeer Naar aanleiding van de bevindingen uit de bevraging Oostwinkel InZicht, is rond het thema mobiliteit een werkgroep ontstaan. Een handvol enthousiastelingen heeft reeds enkele malen vergaderd en zo enkele standpunten ingenomen met betrekking tot deze problematiek. Deze standpunten ter bevordering van de verkeersveiligheid zullen worden doorgestuurd naar het gemeentebestuur van Zomergem. Enkele voorbeelden: wij vragen een heraanleg van de Veldhoek ( wat geen overbodige luxe is) een optimale verkeersveiligheid voor de schoolkinderen, het plaatsen van slimme lichten in het dorp om zo hardrijders eindelijk eens aan te pakken, het aanleggen van een fietspad in de Lange straat, Inwoners van Oostwinkel, we houden jullie op de hoogte.

3 Parochieschool Twinkel ijvert voor veilig verkeer De school doet haar uiterste best om het in- en uitgaan van de school zo veilig mogelijk te laten verlopen. Aan de ouders werd al meermaals een brief hierover meegegeven. Bij het afzetten van de kinderen s morgens wordt gevraagd om de wagen reglementair te parkeren aan de kant van de parochiezaal. Fietsertjes worden bij voorkeur begeleid tot aan het schoolhek. Bij het uitgaan van de school wordt het meest veilige systeem toegepast. Ouders halen hun kinderen op aan het tweede hek. Dat wil zeggen dat zowel ouders als kinderen binnen de voortuin kunnen wachten, en niet op straat. Ook kindjes waarvan de ouders onverwacht iets later komen, blijven veilig binnen de school. Aan de ouders wordt gevraagd om bij het uitgaan van de school gevraagd enkel te parkeren aan de kant van de parochiezaal. Is daar geen plaats meer, dan is er iets verderop een ruime parking. Fietsertjes worden begleid door leerkrachten tot het fietspad, indien ze zelfstandig rijden. Een veiligheidsprobleem kan zich stellen aan het begin van Veldhoek. Wagen die hier richting dorp komen, dienen goed links en rechts te kijken, want het fietspad loop in twee richtingen. We rekenen graag op de hulp van iedereen om onze parochieschool veilig te houden Ook de werkgroep verkeer is zich bewust van de situatie aan het schooltje en zal proberen een goede oplossing uit te werken. Open monumentendag Nu ook te Oostwinkel : de Open monumentendag met ams thema symbool op zondag 2 september Open Monumentendag is met andere ogen kijken nar gebouwen die je dagelijks langskomt, is geschiedenis ontdekken op plekjes in je buurt. Voor het eerst participeert de gemeente Zomergem. Een fietstocht langs hoeves, landhuizen en kerken doet ook Oostwinkel aan. We beklimmen de toren van de kerken om de teksten op de bronzen klokken te ontcijferen. We zoeken naar de symboliek op de afbeeldingen van de houten rococo communiebank en de witmarmeren preekstoel. We onderzoeken het verweerde wapenschild. In het voormalige zondagschooltje kan je met fantasie het schoolbord, de banken en de buiskachel zien staan. De imposante bogen van het koetshuis van het voormalige kasteel zijn getuigen van de geschiedenis van Oostwinkel. Praktisch: een bewegwijzerde fietstocht doorheel Oostwinkel, Ronsele en Zomergem (20 km) start aan de kerk van Oostwinkel. Voor 1euro ontvang je een brochure met een beschijving van de bezienswaardigheden langsheen de route. Er zijn gidsbeurten voorzien in de kerk. Er is een stop in de kaashoeve in de Langestraat. Je kan ook de monumenten in Oostwinkel alleen bezoeken. In Zomergem is er een wandeling door de dorpskom met bezoek aaan het gemeentehuis, de kerk en de gevels van diverse burgerhuizen.

4 Parochieschool Twinkel herbergt kinderopvang Maandag 3 september 2001 stapten 45 kinderen de speelplaats op, een aangroei van meer dan 50%. Het is dankzij het vertrouwen van de ouders en de steun van het schoolbestuur dat zo een derde leerjaar kon worden ingericht. In september 2002 zal ook een vierde leerjaar ingericht worden. Nieuw het voorbije schooljaar was ook de voor- en naschoolse kinderopvang op initiatief van de gemeente Zomergem. Elke schooldag kunnen de kinderen er terecht vanaf 7.00 u s ochtends. Na de schooluren is er opvang voorzien tot 18.00u en op woensdagnamiddag tot u. De kinderopvang is gevestigd in een apart lokaal in de school en staat open voor elk kind, ook als het niet naar de school Twinkel gaat. De kinderopvang startte als een proefproject van één jaar, maar kende een zodanige bijval dat het voortbestaan er quasi van verzekerd is. Minder Mobielen Centrale Het OCMW van Zomergem beschikt over een minder mobielen centrale. Op die manier kunnen mensen die niet over het reguliere vervoer beschikken toch zonder probleem naar de kapper of op familiebezoek. Om er beroep op te kunnen doen moet u wel aan bepaalde voorwaarden voldoen: uw gezinsinkomen met niet meer bedragen dan 2 maal het bestaansminimum; er mag geen openbaar vervoer beschikbaar zijn, of u kan er geen gebruik van maken. Ook mag u geen wagen op uw naam hebben, of op dat moment niet kunnen beschikken over uw eigen wagen. De kostprijs bestaat ui een jaarlijks lidgeld van 7 euro, 0,27 euro per kilometer, en een minimumebedrag van 3,72 euro per rit. De maximaale wachttijd van de chauffeur is 1 uur, voor extra tijd moet bijbetaald worde. Wel wordt gevraagd minimum twee werkdagen oo vorhand te reserveren. Tel OCMW: 09/ Buurtbabbel Op de buurtbabbel van 19 februari jongstleden werden alle bewoners van Oostwinkel uitgenodigd voor een gespreksavond met de gemeente. Een aantal thema s die in de bevraging Oostwinkel inzicht aan bod kwamen werden hier ook behandeld. Zo werd ook gesproken over de ruimtelijke planning, de overdreven snelheid, de situatie van het speelpleintje, de sportvliegtuigjes en de toestand van het kerkhof. Dit laatste onderwerp werd vorig jaar niet bevraagd, wat door sommigen als een gebrek werd ervaren. Men had het dan in eerste instantie over de slechte toestand van de paden bij regenweer. Op 15 mei is de technische dienst van Zomergem begonnen met het aanleggen van dolomiet, wat eind augustus/begin september zou moeten afgewerkt zijn. Het zwerfvuil langs de Rostyneweg wordt aangepakt: de provincie Oost-Vlaanderen is, als eigenaar enkele weken geleden begonnen met de grond te laten zeven. Uit de bevraging kwam naar voren dat 37% vond dat het huidige speelplein zich in een slechte staat bevindt. Een nieuw speelterrein zal in de verkaveling worden ingepast. Ook de vraag naar buitenschoolse kinderopvang, door iets meer dan de helft van de respondenten gevraagd, is ondertussen verwezelijkt. Elders in dit krantje vindt u er een artikel over. Het probleem van de overdreven snelheid kwam ook aan bod op de buurtbabbel, een onderwerp waar 58% van de bevraagden achterstond. De werkgroep Verkeer zal dit thema verder aankaarten bij het gemeentebestuur en de politie.

5 Woonwijzer Meetjesland De woonwijzer Meetjesland werd in 1998 in de schoot van het steunpunt Opbouwwerk Meetjesland opgestart om aan de woonkwaliteit te werken. Ook in Zomergem heeft de Woonwijzer een wekelijkse zitdag. U kan er terecht voor gratis advies bij al uw woonvragen. Ook informatie over premies, om uw woning te verbeteren kan u bij ons verkrijgen. Voorwaarde is wel dat u inwoners bent van Zomergem of een van de andere aangesloten gemeentes. Sociaal luik: informatie, begeleiding, en dossieropvolging voor premies inzake woningrenovatie, nieuwbouw,aanpassing van de woning aan een handicap of leeftijd, preventie CO-vergiftiging en huursubsidie. Algemeen advies over huurwetgeving, sociale leningen, en sociale woningen, Vlaamse wooncode Inschrijvingen voor het sociaal Verhuurkantoor Meetjesland Info over te huur staande woningen/appartementen Zitdagen van de huurdersbond en het Vlaamse Woningen Technisch luik: advies bij het opknappen, comfortverbeteringen en kwaliteit van uw woningen Hulp bij het opmaken van een bouwaanvraag voor werken van geringe omvang Tips bij het gebruik van gereedschap en materialen Ramen van renovatiekosten voor een sociale lening Uitleendienst: verhuur van gereedschap om in uw woning aan het werk te gaan Aanbod van het volgende vormingsmodules klussen in huis : electriciteit, sanitair, vochtbestrijding en schilderen en behangen. U kan bij de woonwijzer ook terecht voor de gemeentelijke premie ter verwerving van klein comfort en grondvochtbestrijding. Dit is een premie van de gemeente Zomergem die kan aangevraagd worden voor een eerste installatie van een bad of douche, de installatie van een toilet met spoeling, en voorziening van stromend water. Na de werken moeten deze drie zaken in de woning aanwezig zijn indien u wil uitvoeren om grondvocht te bestrijden. Zitmomenten te zomergem: elke dinsdag van 9U tot 12u in het OCMW dreef 20, 09/ bij Ludwig Mortier. Op andere momenten kaan u ook terechht op de centrale van de woonwijzer te Eeklo op tel 09/

6 Het kringloopcentrum: milieu en tewerkstelling Kringloopcentra verzamelen herbruikbare goederen in. Herbruikbaar staat voor: niet stuk, niet zwaar versleten, en volledig ( geen ontbrekende onderdelen) De goederen worden gratis bij u, thuis opgehaald of u brengt ze zelf naar de kringloopwinkel. De bedoeling is zo veel mogelijk goederen te redden van de afvalberg ( goed voor het milieu) en tewerkstelling creëren door deze goederen op te poetsen, indien nodig te herstellen en in verzorgde winkels aan te bieden voor sociale prijzen. Het kringloopcentrum Meetjesland vzw zal in 2002 zon 330 ton goederen inzamelen en stelt 23 mensen te werk. Wilt u verdere informatie over de werking van het kringloopcentrum, of indien u herbruikbare goederen wil laten ophalen, bel onze dispatching 09/ Bezoek ook onze winkels, in ieder geval staat een kop koffie voor u klaar. Tieltsesteenweg 30/2, 9900 Eeklo Brouwershofstraat 2A, 9960 Assenede Vanaf augustus 2002 ook: Vliegplein 54, 9900 Maldegem. Oproep aan de jeugd!! Uit de enquête is gebleken dat er in Oostwinkel behoefte is aan meeer initiatieven voor de jeugd, zoals activiteiten voor kinderen, een jeugdhuis, jongerenwerking, Wil je je noden bekendmaken, erover praten, zeggen wat je wil bereiken, dan kan dat op MAANDAG 28 JULI IN HET ZAALTJE VAN CAFE VERTICAL OM U BE THERE Meer info: Carine Matthijs, veldhoek 20A, 09/

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

wij pakken acties tegen armoede armoede in van de vlaamse overheid van 2004 tot 2009 vlaanderen aan! Departement WVG Afdeling Welzijn en Samenleving

wij pakken acties tegen armoede armoede in van de vlaamse overheid van 2004 tot 2009 vlaanderen aan! Departement WVG Afdeling Welzijn en Samenleving wij pakken acties tegen armoede armoede in van de vlaamse overheid van 2004 tot 2009 vlaanderen aan! Departement WVG Afdeling Welzijn en Samenleving wij pakken acties tegen armoede armoede in van de vlaamse

Nadere informatie

Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers.

Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers. Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers. Dit boekje werd oorspronkelijk gemaakt door de stad Antwerpen en het Onthaalbureau Inburgering Antwerpen. Kom-Pas

Nadere informatie

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 Inhoudstafel WAAROM DEZE BROCHURE? TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 1/ Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? 2/ Kan ik een

Nadere informatie

Nieuwsbrief Plaatselijk Belang Vledderveen, april 2015

Nieuwsbrief Plaatselijk Belang Vledderveen, april 2015 Nieuwsbrief Plaatselijk Belang Vledderveen, april 2015 Het bestuur van Plaatselijk Belang (PB) vergadert gemiddeld eenmaal per maand. Tijdens deze vergaderingen worden zaken besproken en besluiten genomen

Nadere informatie

Inspraak plus. Aan iedereen een prettige vakantie gewenst! Samenaankoop stookolie. De jaarlijkse fietstocht van WAC gaat door op zaterdag 3 september

Inspraak plus. Aan iedereen een prettige vakantie gewenst! Samenaankoop stookolie. De jaarlijkse fietstocht van WAC gaat door op zaterdag 3 september Inspraak plus P.B. 9185 Wachtebeke CD2/145/1 ANDERS: kartel voor politieke vernieuwing in Wachtebeke Rek. nr. 068-2476238-49 Website: www.wachtebeke-anders.be Jaargang 29 nummer 2 juli 2011 v.u. Rosita

Nadere informatie

GEKANTELD VERSLAG LEGGEN, GEKANTELD BESLUITEN, GEKANTELD AFWEGEN EN GEKANTELD BESCHIKKEN : VOORBEELDEN

GEKANTELD VERSLAG LEGGEN, GEKANTELD BESLUITEN, GEKANTELD AFWEGEN EN GEKANTELD BESCHIKKEN : VOORBEELDEN GEKANTELD VERSLAG LEGGEN, GEKANTELD BESLUITEN, GEKANTELD AFWEGEN EN GEKANTELD BESCHIKKEN : VOORBEELDEN GEKANTELD VERSLAG LEGGEN, GEKANTELD BESLUITEN, GEKANTELD AFWEGEN EN GEKANTELD BESCHIKKEN VOORBEELD:

Nadere informatie

infoblad #02 Gezonde financiën met ruimte om te investeren MAART/APRIL 2015 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE

infoblad #02 Gezonde financiën met ruimte om te investeren MAART/APRIL 2015 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE infoblad MAART/APRIL 2015 #02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE www.kaprijke.be Gezonde financiën met ruimte om te investeren Gemeente Gezonde financiën met ruimte om te investeren Bij de start van het nieuwe jaar

Nadere informatie

Mantelzorgers in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ): een bijzondere groep!

Mantelzorgers in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ): een bijzondere groep! Liever Thuis Mantelzorg Liberale Mutualiteit Ledenblad van de vzw Liever Thuis LM Vereniging van gebruikers en mantelzorgers 3 V.U.G.: Roni De Waele, Livornostraat 25, 1050 Brussel / Afgiftekantoor: 1050

Nadere informatie

infoblad #06 Klaar voor een energiezuinige winter NOVEMBER/DECEMBER 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE

infoblad #06 Klaar voor een energiezuinige winter NOVEMBER/DECEMBER 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE infoblad NOVEMBER/DECEMBER 2014 #06 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE www.kaprijke.be Klaar voor een energiezuinige winter Milieu Klaar voor een energiezuinige winter Je hebt het de laatste maanden wellicht in

Nadere informatie

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 06 tweemaandelijkse uitgave NOVEMBER - DECEMBER 2011 www.kaprijke.be Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 1 Woonzorgcentrum colofon Tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

COLOFON Denkwerk en ideeën: Tekst: Naleeswerk:

COLOFON Denkwerk en ideeën: Tekst: Naleeswerk: 1 02 COLOFON Denkwerk en ideeën: commissie Jeugdbeleid Tekst: Eva Vereecke Naleeswerk: Bram Depestele, Bruno Verwimp, Bianca Tomasetig, Dries Hostens, Geert Laarmans, Hannelore Marien, Hein Decabooter,

Nadere informatie

Sluitingsdagen gemeentelijke diensten BELANGRIJKE MEDEDELING WENSEN VAN DE BURGEMEESTER NIEUW! GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD TOERISME WORD LID!

Sluitingsdagen gemeentelijke diensten BELANGRIJKE MEDEDELING WENSEN VAN DE BURGEMEESTER NIEUW! GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD TOERISME WORD LID! G e m e e n t e l i j k e I n f o k r a n t M a l d e g e m v e r s c h i j n t 1 1 m a a l p e r j a a r v. u. : J o h a n D e R o o, H a r i n k w e g 1 4 A, 9 9 9 0 M a l d e g e m Infokrant JANUARI

Nadere informatie

mei - juni 2012 tweemaandelijkse uitgave www.kaprijke.be Opgelet, verkeersveilige gemeente!

mei - juni 2012 tweemaandelijkse uitgave www.kaprijke.be Opgelet, verkeersveilige gemeente! 03 tweemaandelijkse uitgave mei - juni 2012 gemeente! www.kaprijke.be Opgelet, verkeersveilige gemeente! 1 Opgelet,verkeersveilige g colofon Tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

NIEUWS DE IJZER. Verkiezingsnieuws. Overzicht werken. Weekend van het volkscafé. Editie april mei juni 2014. Gemeentelijke infokrant

NIEUWS DE IJZER. Verkiezingsnieuws. Overzicht werken. Weekend van het volkscafé. Editie april mei juni 2014. Gemeentelijke infokrant NIEUWS VAN ROND DE IJZER Editie april mei juni 2014 Gemeentelijke infokrant Verkiezingsnieuws Overzicht werken Weekend van het volkscafé GEMEENTEBERICHTEN Openingsuren Gemeentehuis De gemeentelijke diensten

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. Sbo De Lings VAN Wevelickhovenstraat 9 5931 Ks Tegelen Tel. 077-3737575

Schoolgids 2015-2016. Sbo De Lings VAN Wevelickhovenstraat 9 5931 Ks Tegelen Tel. 077-3737575 Schoolgids 2015-2016 Sbo De Lings VAN Wevelickhovenstraat 9 5931 Ks Tegelen Tel. 077-3737575 Inhoudsopgave Nr. Onderwerp Blz. 1. Voorwoord... 1 2. Waar onze school voor staat... 2 Het gebouw... 2 Visie

Nadere informatie

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel!

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Een sportieve afvaardiging van het gemeente- vrijdagnamiddag en OCMW-personeel 27 mei nam organiseerde deel het Lokaal Bestuur van Herenthout een bewegings- Op

Nadere informatie

Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda. 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl

Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda. 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl Beste Ouders Dit is de schoolgids en kalender van Kbs de Wisselaar. Hierin vindt u informatie over onze school: over hoe wij werken

Nadere informatie

Vrijwilligers zoeken. Vacature opmaken. Wat? Hoe? Stap 1: Denken

Vrijwilligers zoeken. Vacature opmaken. Wat? Hoe? Stap 1: Denken Vrijwilligers Vrijwilligers zoeken Vacature opmaken Wat? Een vacature helpt je om goed te verwoorden waarvoor je een vrijwilliger zoekt, wat die vrijwilliger moet kunnen en wanneer die beschikbaar moet

Nadere informatie

Praktijkboek voor de verkeersouder

Praktijkboek voor de verkeersouder Praktijkboek voor de verkeersouder Het Praktijkboek voor de verkeersouder is een uitgave van Veilig Verkeer Nederland in het kader van het project Verkeersouders. Het praktijkboek vormt samen met het startwerkplan

Nadere informatie

EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK

EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen Voorwoord EEN ANDERE BRIL, EEN ANDERE KIJK Dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen Beste lezer, Vele

Nadere informatie

SOEK Senioren Op Eigen Kracht Wierden 2011

SOEK Senioren Op Eigen Kracht Wierden 2011 SOEK Senioren Op Eigen Kracht 2011 1 Colofon Senioren Op Eigen Kracht, 2011 Maart 2012 Jannet Visser (GGD Twente) Anneke Baan (Stichting De Welle) Stichting De Welle Marktstraat 21 7642 AK Telefoon: 0546

Nadere informatie

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO.

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Wij realiseren ons ook de waarde van vertrouwde handen voor uw kind. Daarom willen wij u in deze brochure

Nadere informatie

trage wegen doen bewegen Maart 2011 Activiteitenkalender p.22 Inzameling landbouwfolie Trage wegen doen bewegen p.7 Vacatures gemeentebestuur

trage wegen doen bewegen Maart 2011 Activiteitenkalender p.22 Inzameling landbouwfolie Trage wegen doen bewegen p.7 Vacatures gemeentebestuur de Inzameling landbouwfolie april p.5 Trage wegen doen bewegen p.7 Vacatures gemeentebestuur en WZC Sint-Jozef p.15 Activiteitenkalender p.22 Maart 2011 trage wegen doen bewegen sint-laureins info 2 voorwoord

Nadere informatie

DE KASSEIKRANT Editie winter 2012 EEN OPEN GEZELLIG DAGJE SAMEN AIR MOVIE???? Het is al weer even geleden, maar begin september hielden we weer ons jaarlijks wijkfeest aan het wijkcentrum Kassei. Deze

Nadere informatie

www.amersfoortvernieuwt.nl

www.amersfoortvernieuwt.nl Nieuwsbrief Kruiskamp-Koppel nr 1 mei 2009 Voor u ligt de Amersfoort Vernieuwt - nieuwsbrief voor Kruiskamp en Koppel. Dit is een gezamenlijke uitgave van de gemeente Amersfoort, de Alliantie en Portaal.

Nadere informatie

Rapportage resultaten Dörpszörger vragenlijst

Rapportage resultaten Dörpszörger vragenlijst Rapportage resultaten Dörpszörger vragenlijst Wetenschapswinkel Wageningen UR Marjolein Elings & Laura van de Groep Oktober 2014 1 Inleiding Een groep van ongeveer 30 vrijwilligers onder de werkgroep Dörpszörger

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de Wmo2015

Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Wat is de Wmo2015 en wat gaat er veranderen? De Wmo is de Wet maatschappelijke ondersteuning. De wet is er voor mensen die hulp nodig hebben om aan de samenleving te

Nadere informatie

DORPSKRANT. Op de Bolderberg droomt stil de kluis en bossen noden. Als een zoet tehuis. Uitgave: Winter 2012 Jaargang: 41

DORPSKRANT. Op de Bolderberg droomt stil de kluis en bossen noden. Als een zoet tehuis. Uitgave: Winter 2012 Jaargang: 41 DORPSKRANT Uitgave: Winter 2012 Jaargang: 41 Op de Bolderberg droomt stil de kluis en bossen noden Als een zoet tehuis Bezoek ook de website van ons Kerkdorp eens. www.bolderberg.be V.U. V.Z.W. Sportcentrum

Nadere informatie

EINDRAPPORT. Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

EINDRAPPORT. Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland IDRAPPOR uropees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: uropa investeert in zijn platteland 3 IHOUDSOPGAV VOORWOORD...3 8 COCLUSI DISCUSSI BLLGM...23 1 ILIDIG...4 8.1. Huisbezoeken....23 2 PROJC:

Nadere informatie