Gebruikershandleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikershandleiding"

Transcriptie

1 Gebruikershandleiding

2 J URIDISCHE INFORMATIE Copyright 2011 Nuance Communications, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden overgedragen, bewerkt, gekopieerd, opgeslagen in een archiveringssysteem of vertaald in een andere taal of computertaal in welke vorm of op welke wijze dan ook, mechanisch, digitaal, magnetisch, optisch, chemisch, handmatig of op andere wijze, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Nuance Communications, Inc., 1 Wayside Road, Burlington, Massachusetts De software beschreven in dit boek wordt geleverd onder licentie en mag uitsluitend worden gebruikt of gekopieerd in overeenstemming met de voorwaarden van deze licentie. B ELANGRIJKE KENNISGEVING Nuance Communications, Inc. verstrekt deze documentatie "as is" zonder enige garantie, noch uitdrukkelijk noch impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaalde toepassing. Sommige staten of rechtsgebieden staan bij bepaalde transacties geen afwijzing van uitdrukkelijke of impliciete garanties toe. Daarom is deze kennisgeving wellicht niet op u van toepassing. Nuance behoudt zich het recht voor om de publicatie te herzien en van tijd tot tijd wijzigingen in de inhoud ervan aan te brengen zonder dat Nuance verplicht is derden van deze herzieningen of wijzigingen op de hoogte te stellen. H ANDELSMERKEN Nuance, ScanSoft, OmniPage, PaperPort, True Page, Direct OCR, Logical Form Recognition en RealSpeak zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Nuance Communications, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle overige bedrijfs- en productnamen in deze publicatie zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaars. L ICENTIES/ KENNISGEVINGEN VAN DERDEN Raadpleeg de kennisgevingen achter in deze handleiding. Nuance Communications, Inc. 1 Wayside Road Burlington, MA VS Nuance Communications International BVBA International Headquarters Guldensporenpark 32 Building D BE-9820 Merelbeke België

3 I N H O U D WELKOM 5 Nieuwe functies in OmniPage 18 7 Nieuwe functies in OmniPage 17 8 Belangrijkste functies in OmniPage Professional 10 I NSTALLATIE EN INSTELLING 11 Systeemvereisten 11 OmniPage installeren 12 De scanner instellen met OmniPage 13 Het programma starten 15 De software registreren 16 OmniPage activeren 16 De installatie ongedaan maken 16 WERKEN MET OMNIP AGE 18 OmniPage-documenten 18 Het bureaublad en de weergaven van OmniPage 19 Basisstappen voor verwerking 25 OmniPage gebruiken met PaperPort 26 D OCUMENTEN VERWERKEN 27 Verwerkingsmethoden 27 De bron van paginabeelden opgeven 30 De lay-out van het document beschrijven 35 Beelden vooraf verwerken 37 Zones en achtergronden 45 P ROEFLEZEN EN BEWERKEN 52 De weergave en opmaakniveaus in de editor 52 OCR-resultaten proeflezen 53 Tekst verifiëren 54 Speciale tekens 54 Gebruikerswoordenboeken 55 Talen 56 Trainen 58 Tekst en beelden bewerken 60 Onmiddellijke bewerking 62 Markeren en zwart maken 63 Tekst hardop lezen 63 Formulieren maken en bewerken 64 Gebruikershandleiding van OmniPage 18 3

4 O PSLAAN EN EXPORTEREN 68 Opslaan en exporteren 68 Oorspronkelijke beelden opslaan 69 Herkenningsresultaten opslaan 69 Pagina's verzenden per 75 Verzenden naar Kindle 75 Overige exportdoelen 77 WORKFLOWS 78 De Workflow-assistent 80 Batchbeheer 82 Nieuwe taken maken 83 Bewaakte mappen 86 Bewaakte mappen 88 Verwerking via streepjescodes 88 De Archiveringsassistent 90 T ECHNISCHE INFORMATIE 91 Problemen oplossen 91 Ondersteunde bestandstypen 94 I NDEX 96 Gebruikershandleiding van OmniPage 18 4

5 Welkom Welkom bij het tekstherkenningsprogramma OmniPage 18 en hartelijk dank voor het kiezen van onze software! U ontvangt bij het programma de volgende documentatie. Met de informatie hierin kunt u OmniPage installeren en alle functies gebruiken. Deze gebruikershandleiding In deze handleiding maakt u kennis met OmniPage 18. U vindt er technische gegevens, installatie-instructies, een beschrijving van de opdrachten en werkruimten van het programma, taakgerichte instructies en informatie over de manier waarop u de verwerking kunt aanpassen en regelen. De beschrijvingen zijn gebaseerd op het besturingssysteem Windows 7. Overeenkomstig het milieubeleid van Nuance wordt deze handleiding alleen als PDF-bestand geleverd. Als u de handleiding wilt afdrukken op papier van normaal formaat, raden we u aan deze tweezijdig af te drukken met twee pagina's per vel. In deze handleiding gaan we ervan uit dat u bekend bent met de Microsoft Windowsomgeving. Zie uw Windows-documentatie voor vragen over dialoogvensters, menuopdrachten, schuifbalken, slepen en neerzetten, snelmenu's, enzovoort. Wij nemen tevens aan dat u weet hoe uw scanner en de bijbehorende software werkt. Zorg ervoor dat de scanner is geïnstalleerd en correct functioneert voordat u de scanner configureert voor OmniPage 18. Zie zo nodig de documentatie bij de scanner. Instructies U opent de Instructies via het menu Help. Dit zijn een serie minihandleidingen waarmee u snel aan de slag kunt. Naast informatie over nieuwe functies bieden ze een beknopt overzicht van de belangrijke taken die u met het programma kunt uitvoeren, zoals het ophalen van invoer, het verbeteren van beelden, het aanbrengen van zones en het herkennen, bewerken en proeflezen van tekst. Welkom 5

6 Help-functie De Help van OmniPage bevat uitgebreide informatie over functies, instellingen en procedures. De Help bevat ook een uitgebreide woordenlijst, met alfabetische index en inhoudsopgave. Het Help-systeem is in HTML-indeling, zodat u snel en eenvoudig informatie kunt opvragen. Na installatie van OmniPage heeft u toegang tot de Help-onderwerpen. De uitgebreide contextafhankelijke Help-informatie biedt u voldoende hulp om direct verder te kunnen gaan met uw werk. U kunt vanuit elk dialoogvenster de Help-vensters openen via F1 of de knop Help (indien aanwezig). Het bestand Leesmij Het bestand Leesmij bevat de allerlaatste informatie over de software. Lees het bestand door voordat u OmniPage gebruikt. U opent dit HTML-bestand door in het installatieprogramma van OmniPage of later in het menu Help de optie Leesmij te kiezen. Informatie over scannen en andere zaken De website van Nuance (http://netherlands.nuance.com) bevat de allernieuwste informatie over het programma. De Engelstalige Scanner Guide (http://www.nuance.com/ scannerguide/) bevat bijgewerkte informatie over ondersteunde scanners en bijbehorende zaken. Nuance test de 25 meest gebruikte scannermodellen. U kunt de website van Nuance openen vanuit het installatieprogramma van OmniPage 18 of later via het menu Help. Technische informatie Via heeft u toegang tot gedetailleerde technische informatie over OmniPage (Tech Notes). De webpagina's helpen u ook bij de installatie en bij het oplossen van problemen. Welkom 6

7 Nieuwe functies in OmniPage 18 Als u een upgrade uitvoert vanuit versie 17, profiteert u van de volgende nieuwe functies. Klik op de koppelingen voor meer informatie. Startpagina: Bij het openen van OmniPage worden duidelijke opties weergegeven voor het openen of scannen van documenten en voor het openen van OmniPageprojectdocumenten. Verder zijn vooraf geprogrammeerde workflows beschikbaar waarmee u documenten in een handomdraai naar een andere indeling omzet. ediscovery-assistent voor doorzoekbare PDF: Dit proces is speciaal ontwikkeld om doorzoekbare PDF-bestanden te maken van PDF-bestanden met alleen beeld of bestanden die mogelijk al een aantal tekstelementen of tekstpagina's bevatten. Hierbij wordt geen OCR-proces gewijzigd of toegepast op bestaande tekst. Er worden geen wijzigingen aangebracht in alle op tekst gebaseerde elementen in een PDF, zoals metagegevens, annotaties, markeringen, stempels en nog veel meer. Het proces kan automatisch worden uitgevoerd of met interactie voor het aanbrengen van zones of voor proeflezen. Zie "ediscovery-assistent voor doorzoekbare PDF" op pagina 74. Verbinding maken met een cloud: Download invoerbestanden van webopslagsites en zet herkenningsresultaten daar weer neer. OmniPage biedt integratie met Evernote en Dropbox. Daarnaast heeft u met het meegeleverde programma Nuance Cloud Connector toegang tot een aantal cloud-services zoals Microsoft Live SkyDrive, Google Documenten, Box.net, FTP sites en nog veel meer.een ander voordeel van de Nuance Cloud Connector is de rechtstreekse integratie met Microsoft Windows waardoor u items direct naar cloud-services kunt slepen. Het is ook mogelijk om de Nuance Cloud Connector te upgraden naar een meer uitgebreide versie met de naam Gladinet Cloud Desktop Pro. In deze uitgebreide versie zijn extra functies beschikbaar waarmee u cloud-services kunt gebruiken voor automatische back-up en synchronisatie van bestanden. Zie "Invoer vanuit een cloud" op pagina 31 en "Overige exportdoelen" op pagina 77. Nieuwe functies voor beeldverbetering (SET): De algoritmen voor het verwijderen van spikkels en stippen uit paginabeelden zodat de woordnauwkeurigheid toeneemt, zijn verbeterd. U kunt nu kiezen uit diverse optimalisatiemethoden (Normaal, Halftoon, Wit en Zwart). Met de functie voor het automatisch bijsnijden van pagina's worden marges gedetecteerd en verkleind. De functies voor het verwijderen van perforaties en het opschonen van randen zorgen voor schone paginaranden zonder Welkom Nieuwe functies in OmniPage 18 7

8 scanschaduwen en notities in de marge. Als de inhoud van een whiteboard met een digitale camera is vastgelegd, kunnen de tekst en diagrammen worden verbeterd voor optimale leesbaarheid. Zie "Functies voor beeldverbetering" op pagina 39. Meer controle over het detecteren van lege pagina's: Lege pagina's die mogelijk als pagina's in licht-grijs of kleur worden gescand, worden met grotere nauwkeurigheid gedetecteerd. Dit komt door een nieuwe instelling voor de gevoeligheid waarmee u de drempelwaarde voor lege pagina's kunt aanpassen. Hierdoor wordt het gebruik van twee opties in OmniPage verbeterd: de nieuwe voorbewerkingsoptie 'Lege pagina's overslaan' en de bestaande optie bij het opslaan 'Nieuw bestand maken bij elke lege pagina'. Automatische taaldetectie: Hiermee wijst het programma tijdens onbeheerde verwerking één taal voor OCR toe aan elke gescande pagina. Zie "Aziatische tekst herkennen" op pagina 57. Suggesties tijdens het proeflezen met sneltoetsen accepteren: Suggesties in de proefleesfunctie zijn genummerd. Een suggestie die u wilt accepteren, kunt u selecteren door erop klikken en vervolgens op Wijzigen te klikken, maar u kunt ook Ctrl ingedrukt houden en het nummer van de suggestie typen. Zie "Proeflezen en bewerken" op pagina 52. ISIS-scanners: Met scanners die ISIS-stuurprogramma's ondersteunen, kunt u direct naar OmniPage scannen. Nieuwe functies in OmniPage 17 Als u een upgrade uitvoert vanuit versie 16, profiteert u van de volgende nieuwe functies. Klik op de koppelingen voor meer informatie. Herkenning van Aziatische tekst: Het programma bevat OCR-services voor Japans, Koreaans en Chinees (Vereenvoudigd en Traditioneel) en ondersteunt zowel de horizontale als de verticale tekstrichting plus ingesloten Engelse teksten. De resultaten kunnen worden bekeken en gecontroleerd in de Teksteditor. Zie "Aziatische tekst herkennen" op pagina 57. Verticale niet-aziatische tekst: Verticale tekst wordt automatisch gedetecteerd in twee rotatiefuncties binnen tabelcellen, op willekeurige andere plaatsen op PDF- of XPS-pagina's en in bepaalde gevallen in andere typen beeldbestanden. Met behulp van functies kunt u handmatig verticale tekstzones tekenen. Tekst wordt verticaal Welkom Nieuwe functies in OmniPage 17 8

9 weergegeven en kan in de Teksteditor worden bewerkt via het opmaakniveau True Page. In andere niveaus ziet u de tekst horizontaal. Zie "Automatisch zones aanbrengen" op pagina 45 en "Zonetypen en -eigenschappen" op pagina 46. Easy Loader: Een van de OmniPage-vensters bevat een bestandenlijst die lijkt op Windows Verkenner. Hiermee zijn de bestanden zichtbaar tijdens uw werk en beschikt u over volledige Verkenner-functionaliteit, zodat u snel bestanden kunt selecteren. Er is ook een dialoogvenster met vergrendelfunctie, waarmee u een bestandenset kunt creëren voordat het laden wordt gestart. In de Snelle-conversieweergave kunt u niet alleen snel bestanden laden, maar deze ook met één muisklik volledig verwerken: laden > herkennen > opslaan. Zie "Invoer via Easy Loader" op pagina 32. Uitgebreide ECM-ondersteuning: Er zijn koppelingen beschikbaar naar Hummingbird (OpenText) en imanage (Interwoven). Bij het gebruik van SharePoint hoeft u per sessie slechts eenmaal de server-, aanmeld- en wachtwoordgegevens in te voeren. Deze worden bij elke volgende sessie aangeboden. Ondersteuning voor Office 2007 en 2010: De Direct OCR-knoppen verschijnen op een apart tabblad Nuance OCR in plaats van samen met alle andere invoegtoepassingen. Krachtigere batchverwerking: In Batchbeheer worden bestanden die niet kunnen worden verwerkt, automatisch overgeslagen, ook bestanden waarvoor een wachtwoord moet worden ingevoerd. Het werk wordt hiervoor niet onderbroken. In het venster Taakresultaten ziet u welke bestanden niet zijn verwerkt. Uitvoering: Het programma start veel sneller op. De prestaties op multicorecomputers zijn aanzienlijk verbeterd. Ook quad-coresystemen worden ondersteund. Workflows koppelen aan scannerknoppen: U kunt OmniPage-functies en -workflows koppelen aan scannerknoppen, zodat u vanuit de scanner het voorverwerken, herkennen en opslaan van documenten kunt starten. Zie "Scannen naar OmniPage en workflows" op pagina 35. Uitvoeren naar Kindle: Via de Kindle-assistent kunt u workflows maken waarmee u herkenningsresultaten verzendt naar een Kindle-account op Amazon en weergeeft op het bijbehorende Kindle-apparaat. Zie "Verzenden naar Kindle" op pagina 75. Overige verbeteringen: Verbeteringen in de voorverwerking van beelden zorgen voor beter behoud van de lay-out en grotere algehele nauwkeurigheid, met name in XPS-bestanden en bij de conversie van document naar document. Het laden van Welkom Nieuwe functies in OmniPage 17 9

10 HD-fotobestanden (JPEG XR) wordt ondersteund. De integratie in Microsoft Word, Excel en PowerPoint is uitgebreid. U kunt gelineariseerde PDF-bestanden maken, optimaal voor snelle webweergave. Belangrijkste functies in OmniPage Professional Dit pictogram verwijst naar functies die alleen in OmniPage Professional 18 beschikbaar zijn. Gegevens extraheren vanuit ingevulde formulieren: Via een workflowstap kunt u gegevens uit een serie formulieren extraheren en deze exporteren naar een database. Dit gebeurt op basis van een PDF-formuliersjabloon. Dit kunnen actieve PDFformulieren, statische formulieren in allerlei bestandsindelingen of gescande papieren formulieren zijn. Markeren en zwart maken: U kunt in de Teksteditor tekst markeren met een markeerstift, doorhalen of zwart (onleesbaar) maken. De zwartmaakfunctie is met name handig voor juridische documenten of documenten met vertrouwelijke informatie. De Archiveringsassistent: Met deze assistent maakt en gebruikt u workflows met streepjescodevoorblad nog efficiënter. Via een dergelijke workflow kunt u met één druk op de scannerknop documenten automatisch verwerken en archiveren. Een uitgebreidere lijst met functies en de verschillen met andere OmniPage-versies vindt u in de Help. OmniPage 18 wordt geleverd in Enterprise-editie voor netwerkgebruik. Voor bepaalde scannerfabrikanten en andere leveranciers bestaan er Special Editions. De functies en mogelijkheden van deze edities zijn afhankelijk van de vereisten van de leverancier. Welkom Belangrijkste functies in OmniPage Professional 10

11 Installatie en instelling In dit hoofdstuk vindt u informatie over het installeren en starten van OmniPage. Systeemvereisten De minimale vereisten voor het installeren en uitvoeren van OmniPage 18 zijn: Een computer met een 1-GHz Intel Pentium -processor (of sneller) of gelijkwaardig Dual-core- of quad-coresystemen aangeraden. Microsoft Windows XP 32-bits (Service Pack 3) met 400-MHz processor of Windows Vista 32-bits (Service Pack 2) of Windows Vista 64-bits (Service Pack 2) of Microsoft Windows 7 (32-bits en 64-bits) met 1-GHz processor. 512 MB RAM (1 GB aanbevolen voor nog betere prestaties). 250 MB ruimte op de vaste schijf voor programma- en voorbeeldbestanden, plus 100 MB werkruimte tijdens de installatie. Daarnaast: 230 MB voor alle Nuance RealSpeak -modules (90 MB voor Amerikaanse/ Engelse RealSpeak Solo-taalmodule, MB voor elke andere RealSpeak Solo-taalmodule) 30 MB voor de Nuance Cloud Connector. 150 MB voor Nuance PDF Create! (Alleen bij OmniPage Professional). 500 MB voor PaperPort (Alleen bij OmniPage Professional). Kleurenmonitor met 1024x768 pixels en videokaart voor 16-bits kleuren of meer Cd-romstation voor de installatie of internetverbinding waarmee u bestanden kunt downloaden Geluidskaart en luidsprekers voor beluisteren van teksten Aanwijsapparaat dat compatibel is met Windows Digitale camera van 2 megapixels of meer met autofocus voor tekstvastlegging met een camera. Raadpleeg de Help voor meer informatie. Compatibele scanner met eigen stuurprogramma voor het scannen van documenten (WIA-, TWAIN- of ISIS-scannerstuurprogramma). Raadpleeg de Scanner Guide op de website van Nuance (www.nuance.com) voor een lijst van ondersteunde scanners. Hoofdstuk 1 Installatie en instelling 11

12 Toegang tot internet vereist voor online activering, registratie, Live Update, de Nuance Cloud Connectors en up-to-date database voor de scannerwizard. Voor het bekijken van Japanse, Chinese of Koreaanse documenten moet het besturingssysteem Oost-Aziatische talen ondersteunen. (Ga hiervoor naar Configuratiescherm > Landinstellingen.) OmniPage installeren Het installatieprogramma van OmniPage 18 helpt u via stapsgewijze instructies bij de installatie van het programma. Voorbereidingen: Sluit alle andere toepassingen, met name anti-virusprogramma's. Meld u aan op de computer met beheerdersrechten. Als u in het bezit bent van een eerdere versie van OmniPage of als u een upgrade wilt uitvoeren van demonstratiesoftware of van een OmniPage Special Edition, moet u de installatie van dat product eerst ongedaan maken. U installeert OmniPage als volgt: 1. Download het programmabestand en kies na afloop Uitvoeren of plaats de cd-rom met OmniPage in het cd-romstation. Het installatieprogramma start automatisch. Als dat niet het geval is, gaat u in Windows Verkenner naar het cd-romstation en dubbelklikt u in de hoofdmap van de cd-rom op Autorun.exe. 2. Selecteer een taal voor de installatieprocedure. Accepteer de licentieovereenkomst voor eindgebruikers en voer het serienummer in. Dit nummer staat op het cd-hoesje of is u per toegestuurd. 3. Kies voor een volledige of een aangepaste installatie. Bij een volledige installatie worden alle RealSpeak -taalmodules voor conversie van tekst naar spraak (TTS) geïnstalleerd (momenteel zijn dat er 9). Tijdens een aangepaste installatie kunt u kiezen welke modules u wilt installeren. Als u een module niet wilt installeren, klikt u op de pijl omlaag en selecteert u Dit onderdeel is niet beschikbaar. 4. Volg de instructies op elk scherm om de software te installeren. Alle bestanden die nodig zijn om te scannen worden tijdens de installatie automatisch gekopieerd. Hoofdstuk 1 OmniPage installeren 12

13 Tenzij u Nuance PDF Create 7 bij de installatie van OmniPage Professional niet heeft geselecteerd, wordt PDF Create 7 direct na afloop van de installatie van OmniPage geïnstalleerd. U kunt alleen van document naar document converteren als u beschikt over PDF Create. OmniPage Professional wordt geleverd met een gratis exemplaar van het Nuance-documentbeheerprogramma PaperPort. Dit programma moet apart worden geïnstalleerd en hiervoor gelden eigen systeemvereisten. De scanner instellen met OmniPage De bestanden die nodig zijn voor het instellen en ondersteunen van de scanner worden automatisch gekopieerd tijdens de installatie van het programma, maar de scanner zelf wordt op dat moment niet geïnstalleerd. Voordat u met OmniPage gaat scannen, moet u uw scanner plus het bijbehorende scannerstuurprogramma installeren en testen. De stuurprogramma's voor de scanner worden niet bij OmniPage geleverd. De scanner wordt ingesteld via de wizard Scannerinstellingen. Deze wizard kunt u zelf starten (zie hierna). Als u dat niet doet, verschijnt de wizard wanneer u voor het eerst gaat scannen. Dit doet u als volgt: Kies Start > Alle programma's > Nuance > OmniPage 18 > Wizard Scannerinstellingen; of klik op de knop Instellen op het tabblad Scanner van het dialoogvenster Opties; of kies Scannen in de keuzelijst Pagina ophalen van de OmniPage-werkset en klik op de knop Pagina ophalen. De wizard Scannerinstellingen wordt gestart. Als u beschikt over een internetverbinding, wordt u in het eerste venster gevraagd de scannerdatabase die bij de wizard wordt geleverd, bij te werken. Kies Ja of Nee en klik op Volgende. Kies Scanner of digitale camera selecteren en testen en klik op Volgende. Als u over één geïnstalleerde scanner beschikt, staat deze samen met eventuele eerder in OmniPage ingestelde scanners in de lijst. Als uw scanner niet in deze lijst voorkomt, klikt u op Scanner toevoegen. Nu wordt er een lijst weergegeven van alle scannerstuurprogramma's die op uw systeem in de gemarkeerde categorieën zijn aangetroffen. Hier vindt u ook eventuele scanners die elders op hetzelfde netwerk zijn aangesloten. Selecteer een scanner en klik op OK. Als u een tweede apparaat wilt instellen, moet u de wizard opnieuw uitvoeren. U ziet vervolgens of er voor het geselecteerde scannermodel al instellingen beschikbaar zijn in de scannerdatabase. Als dit het geval is, hoeft de scanner niet te worden getest. Als dit niet het geval is, moet u de scanner testen. Klik op Volgende. Hoofdstuk 1 De scanner instellen met OmniPage 13

14 Als u de scanner niet wilt testen, klikt u op Voltooien. Als u de scanner wel wilt testen, klikt u op Volgende om de scannerverbinding te testen. Er verschijnt een menu met verdere tests als de verbinding in orde is. Selecteer de teststappen die u wilt uitvoeren. U wordt aangeraden de standaardscantest uit te voeren. OmniPage maakt standaard gebruik van een eigen scaninterface, die u vindt op het tabblad Scanner van het dialoogvenster Opties. Als u liever de eigen interface van de scanner wilt gebruiken, kiest u Geavanceerde instellingen en selecteert u deze. Klik op Tipeditor en kies Tips bewerken, maar doe dit alleen als u ervaring heeft met de configuratie van scanners of wanneer de Technische ondersteuning u dit adviseert. Klik op Volgende om de tests te starten. Leg voor de standaardscantest een testpagina in de scanner. De wizard scant nu deze pagina met de software van de scannerfabrikant. Klik op Volgende. De gebruikersinterface van uw scanner verschijnt. Klik op Scannen om de testscan te starten. Klik zo nodig op Ontbrekend beeld of Onjuiste afdrukstand en maak de juiste keuzen. Klik op Volgende zodra het beeld correct in het venster verschijnt. Voer de overige tests uit en volg daarbij de instructies op het scherm. Wanneer alle opgegeven tests succesvol zijn uitgevoerd, volgt een rapportage van de wizard Scannerinstellingen en wordt u gevraagd op Voltooien te klikken. De scanner is nu geconfigureerd voor gebruik in combinatie met OmniPage 18. Als u de scannerinstellingen later wilt wijzigen of een scanner wilt verwijderen of toevoegen, opent u de wizard Scannerinstellingen opnieuw vanuit het menu Start van Windows of vanaf het tabblad Scanner in het dialoogvenster Opties. Voor het testen en repareren van een onjuist werkende scanner opent u de wizard en selecteert u in het tweede venster de optie De huidige scanner of digitale camera testen. Volg daarna de hierboven beschreven procedure of volg het advies van de technische ondersteuning op. Als u een andere standaardscanner wilt instellen, opent u de wizard voor een lijst van beschikbare scanners. Selecteer de gewenste scanner en sluit de wizard af door op Voltooien te klikken. Als u de instellingen voor uw huidige scanner wilt bijwerken, opent u de wizard, vraagt u in het eerste venster een nieuwe databasedownload aan en kiest u De huidige instellingen in combinatie met het huidige apparaat gebruiken. Klik op Volgende en vervolgens op Voltooien. Hoofdstuk 1 De scanner instellen met OmniPage 14

15 Het programma starten U start OmniPage 18 op een van de volgende manieren: Klik op de taakbalk van Windows op Start en kies Alle programma's > Nuance > OmniPage 18 > OmniPage [Professional] 18. Dubbelklik op het OmniPage-pictogram in de installatiemap of op het bureaublad van Windows als het daar staat. Dubbelklik op een pictogram of bestandsnaam van een OmniPagedocument (OPD). Het document waarop u klikt, wordt in het programma geladen. Zie "OmniPage-documenten" in het volgende hoofdstuk. Klik met de rechtermuisknop op een of meer beeldbestandpictogrammen of bestandsnamen om het snelmenu weer te geven. Kies Openen met OmniPage. De beelden worden in het programma geladen. Bij het starten van OmniPage verschijnt het titelvenster en vervolgens een venster waarin u de weergave kunt selecteren. OmniPage heeft drie basisweergaven. Zie "Het bureaublad en de weergaven van OmniPage" in het volgende hoofdstuk voor meer informatie. Hierin worden de belangrijkste werkruimten van het programma uitgelegd. Er zijn verschillende manieren om het programma met een beperkte interface uit te voeren: Gebruik het programma Batchbeheer. Klik op Start op de taakbalk van Windows en kies Alle programma's > Nuance > OmniPage 18 > OmniPage Batchbeheer. Zie het hoofdstuk Workflows. Klik op Tekst inlezen in het menu Bestand van een toepassing die is geregistreerd met de functie Direct OCR. Zie "Direct OCR instellen" in het hoofdstuk Documenten verwerken. Klik in Windows Verkenner met de rechtermuisknop op een of meer pictogrammen of namen van beeldbestanden voor een snelmenu. Kies OmniPage 18 en kies een uitvoerindeling of kies de wizard Nu converteren of een workflow uit het submenu. De bestanden worden verwerkt volgens de instructies in de workflow. Zie het hoofdstuk Workflows. Klik op de OmniPage-agent op de taakbalk. Selecteer een workflow om het programma te starten en de workflow uit te voeren. Gebruik OmniPage 18 in combinatie met PaperPort om aan dit Nuance-programma voor documentbeheer OCR-functies toe te voegen. Zie "OmniPage gebruiken met PaperPort" in het hoofdstuk OmniPage gebruiken. Hoofdstuk 1 Het programma starten 15

16 De software registreren Na afloop van de installatie wordt de online registratie van Nuance gestart. Zorg dat u beschikt over een internetverbinding. Registratie vindt plaats door middel van een eenvoudig digitaal formulier dat u in minder dan vijf minuten kunt invullen. Nadat u het formulier heeft ingevuld, klikt u op Verzenden. Als u de software tijdens de installatie niet heeft geregistreerd, wordt u regelmatig gevraagd dit alsnog te doen. Ga naar om de software online te registreren. Klik op Ondersteuning en kies links in het hoofdscherm de optie Productregistratie. Voor een verklaring omtrent het gebruik van uw registratiegegevens verwijzen wij naar het privacybeleid van Nuance. OmniPage activeren Na afloop van de installatie wordt u verzocht het programma te activeren. Zorg ervoor dat u verbinding heeft met internet. Als het serienummer correct is ingevoerd en overeenstemt met het opgeslagen nummer, hoeft u als gebruiker niets te doen en wordt er geen persoonlijke informatie verzonden. Als u de software niet bij de installatie activeert, wordt u hierom gevraagd wanneer u het programma start. U kunt OmniPage 18 slechts een beperkt aantal keren starten zonder het programma te activeren. Kies bij voorkeur automatische activering. De installatie ongedaan maken Soms wordt een probleem opgelost door de installatie van OmniPage ongedaan te maken en het programma opnieuw te installeren. Het programma waarmee u OmniPage verwijdert, verwijdert geen bestanden die herkenningsresultaten bevatten en geen van de volgende, door de gebruiker gemaakte bestanden: Zonesjablonen (*.zon) Beeldverbeteringssjablonen (*.ipp) Trainingsbestanden (*.otn) Gebruikerswoordenboeken (*.ud) OmniPage-documenten (*.opd) Taakbestanden (*.opj) Workflowbestanden (*.xwf) Als u het programma wilt verwijderen, moet u met beheerdersrechten zijn aangemeld bij de computer. Hoofdstuk 1 De software registreren 16

17 U kunt OmniPage als volgt verwijderen of opnieuw installeren: Sluit OmniPage. Klik op de taakbalk van Windows op Start en kies achtereenvolgens Configuratiescherm en Programma's en onderdelen (in eerdere Windows-versies: Software). Selecteer OmniPage en klik op Verwijderen. Er verschijnt een dialoogvenster. Klik op Ja om de verwijdering te bevestigen. Selecteer Ja als u de computer onmiddellijk opnieuw wilt opstarten, of Nee als u dit later wilt doen. Volg de instructies totdat de procedure voltooid is. Wanneer u OmniPage verwijdert, wordt de verbinding met de scanner ook ongedaan gemaakt. Als u OmniPage opnieuw installeert, moet u ook de scanner opnieuw instellen. Alle RealSpeak -modules die u samen met het programma heeft geïnstalleerd, worden eveneens verwijderd. Als u beschikt over OmniPage 18 Professional, moet u Nuance PDF Create 7 en PaperPort apart verwijderen. Hoofdstuk 1 De installatie ongedaan maken 17

18 Werken met OmniPage OmniPage 18 gebruikt OCR-technologie om tekst van gescande pagina's of beeldbestanden via optische tekenherkenning om te zetten in bewerkbare tekst die u in uw favoriete computerprogramma's kunt gebruiken. OmniPage herkent niet alleen tekst, maar zorgt bij de OCR-procedure ook voor behoud van de volgende elementen en kenmerken van een document: Afbeeldingen (foto's, logo's) Formulierelementen (selectievakjes, keuzerondjes, tekstvelden) Tekstopmaak (tekens en alinea's) Paginaopmaak (kolommen, tabellen, kopjes, positie van afbeeldingen) Documenten in OmniPage Een document bestaat in OmniPage uit één beeld voor elke documentpagina. Na de OCRprocedure bevat het document ook herkende tekst, weergegeven in de Teksteditor, en eventueel afbeeldingen, tabellen en formulierelementen. OmniPage-documenten Een OmniPage-document (.opd) bevat de oorspronkelijke paginabeelden (eventueel voorbewerkt) met zones. Na herkenning bevat de OPD ook de herkenningsresultaten. Een OmniPage-document (OPD) kan een ingesloten gebruikerswoordenboek, trainingsbestand, zonesjabloon of beeldverbeteringssjabloon bevatten. Het bestand wordt hierdoor aanzienlijk groter, maar ook eenvoudiger elders te bewerken. Als u een bestand wilt insluiten, opent u het betreffende dialoogvenster vanuit het menu Werkset, selecteert u het gewenste bestand en klikt u op Insluiten. Met Extraheren kunt u een lokale kopie maken van een bestand dat door anderen is ingesloten in een OPD-bestand. Als u een OmniPage-document opent, worden de bijbehorende instellingen toegepast. Deze instellingen vervangen die van het programma. Hoofdstuk 2 OmniPage-documenten 18

19 Het bureaublad en de weergaven van OmniPage OmniPage heeft drie weergaven, afgestemd op verschillende taken. Klassieke weergave - Deze weergave heeft veel weg van vorige OmniPage-versies. Flexibele weergave - Deze weergave biedt een alternatieve lay-out met tabbladen voor de OmniPage-functievensters, zodat elk venster meer ruimte heeft. Snelle-conversieweergave - Met deze weergave kunt u zonder veel kennis van het programma snel en eenvoudig documenten converteren. De belangrijkste conversieopties vindt u duidelijk weergegeven in één venster. Met het menu Venster kunt u snel naar een andere weergave gaan en uw eigen aangepaste weergave opslaan (zie later). Als u een nieuwe sessie start, verschijnt de weergave en schermlay-out die u de vorige keer heeft gebruikt. Als u de standaardwaarden van de drie weergaven wilt herstellen, kiest u in het menu Venster de optie Huidige weergave opnieuw instellen. Programmavensters OmniPage heeft een reeks deelvensters. Elk venster kunt u apart dokken (als tabblad of tegel), laten zweven, minimaliseren, vergroten, verkleinen of herstellen. De vensters zijn: Miniaturen, Paginabeeld, Teksteditor, Documentbeheer, Easy Loader, Workflowstatus en Help. Als u een deelvenster wilt laten zweven, dubbelklikt u op de titelbalk of de tab. Als u het zwevende deelvenster weer wilt dokken in de vorige positie, dubbelklikt u op de titelbalk. Als u het naar een nieuwe locatie wilt dokken, sleept u het naar die locatie. Met een gekleurde rechthoek wordt de dokpositie aangegeven. Laat de muisknop los om het venster te dokken. Als u achter elkaar alle mogelijke dokposities (tegels en tabbladen) wilt zien, sleept u het deelvenster over het hoofdvenster van OmniPage, houdt u de linkermuisknop ingedrukt en drukt u steeds op de spatiebalk. Als de gewenste locatie in kleur wordt aangegeven, laat u de muisknop los. Als u een zwevend venster wilt verplaatsen zonder het te dokken, houdt u de CTRL-toets ingedrukt terwijl u sleept. Klassieke weergave In de Klassieke weergave bestaat het OmniPage-bureaublad standaard uit vier hoofdwerkruimten (tegels), gescheiden door splitsers: Documentbeheer, Paginabeeld, Miniaturen en de Teksteditor. Paginabeeld bevat de werkbalk Beeld en de Teksteditor de werkbalk Opmaak. Hoofdstuk 2 Het bureaublad en de weergaven van OmniPage 19

20 OmniPage-werkset Werkbalk Standaard Werkbalk Opmaak Miniaturen Werkbalk Beeld Documentbeheer Statusbalk Paginabeeld Teksteditor De OmniPage-werkset: Hiermee stuurt u de verwerking aan. Het venster Miniaturen: Hierin ziet u miniaturen van de pagina's. Documentbeheer: Dit venster geeft een overzicht van het document in tabelvorm. Elke rij geef één pagina weer. In de kolommen ziet u de statistische gegevens of statusinformatie voor elke pagina en (indien van toepassing) de documenttotalen. Paginabeeld: Hier ziet u het beeld van de huidige pagina met de aangebrachte zones. Bij weergave van een pagina is de werkbalk Beeld beschikbaar. Teksteditor: Hier ziet u de herkenningsresultaten van de huidige pagina. U kunt deelvensters naar wens anders rangschikken, horizontaal of verticaal. Via het menu Venster opent u de deelvensters Easy Loader, Workflowstatus of Help. U kunt deelvensters minimaliseren of sluiten, maar niet als tabblad weergeven. Als u terug wilt naar de Klassieke weergave, kiest u in het menu Venster de optie Huidige weergave opnieuw instellen. Hoofdstuk 2 Het bureaublad en de weergaven van OmniPage 20

L ICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS Raadpleeg deze tekst via het deelvenster Info, dat u opent via het lint Help.

L ICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS Raadpleeg deze tekst via het deelvenster Info, dat u opent via het lint Help. Aan de slag J URIDISCHE K E N N I S G E V I N G E N Copyright 2013 Nuance Communications, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden overgedragen, bewerkt, gekopieerd of opgeslagen

Nadere informatie

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Gebruikshandleiding. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Gebruikshandleiding. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Version 1.1 Readiris 14 Windows Gebruikshandleiding 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Readiris TM 14 - Gebruikshandleiding Inhoud Kennismaken met Readiris... 9 Wat is er nieuw in Readiris

Nadere informatie

Oracle Open Office 3 Aan de slag-gids

Oracle Open Office 3 Aan de slag-gids Oracle Open Office 3 Aan de slag-gids Artikelnr. 821 1807 september 2010 Copyright 2010, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Alle rechten voorbehouden Deze software en gerelateerde documentatie worden

Nadere informatie

Pinnacle Studio. Uw leven in films. Versie 16. Inclusief Pinnacle Studio Plus en Pinnacle Studio Ultimate

Pinnacle Studio. Uw leven in films. Versie 16. Inclusief Pinnacle Studio Plus en Pinnacle Studio Ultimate Pinnacle Studio Versie 16 Inclusief Pinnacle Studio Plus en Pinnacle Studio Ultimate Uw leven in films Documentatie door AHA! Text Services. Geschreven door Nick Sullivan, Susan M. Scott en Terri Morgan.

Nadere informatie

ADOBE PREMIERE ELEMENTS. Help en zelfstudies

ADOBE PREMIERE ELEMENTS. Help en zelfstudies ADOBE PREMIERE ELEMENTS Help en zelfstudies Nieuw Nieuw in Adobe Premiere Elements 13 Adobe Premiere Elements 13 is verbeterd en heeft nieuwe functies waarmee u snel en gemakkelijk geweldige films kunt

Nadere informatie

FileMaker Pro 13. Gebruikershandleiding

FileMaker Pro 13. Gebruikershandleiding FileMaker Pro 13 Gebruikershandleiding 2007-2013 FileMaker, Inc. Alle rechten voorbehouden. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, California 95054, VS FileMaker en Bento zijn handelsmerken

Nadere informatie

FileMaker 13. WebDirect Handleiding

FileMaker 13. WebDirect Handleiding FileMaker 13 WebDirect Handleiding 2014 FileMaker, Inc. Alle rechten voorbehouden. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, California 95054, VS FileMaker en Bento zijn handelsmerken van FileMaker,

Nadere informatie

bla bla Open-Xchange Server Gebruikershandleiding

bla bla Open-Xchange Server Gebruikershandleiding bla bla Open-Xchange Server Gebruikershandleiding Open-Xchange Server Open-Xchange Server: Gebruikershandleiding publicatie datum woensdag, 29. augustus 2012 v.6.20.7 Copyright 2006-2012 OPEN-XCHANGE Inc.,

Nadere informatie

ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10 gebruiken

ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10 gebruiken ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10 gebruiken Juridische kennisgevingen Juridische kennisgevingen Ga naar http://help.adobe.com/nl_nl/legalnotices/index.html om de juridische kennisgevingen te lezen. iii Inhoud

Nadere informatie

FileMaker Pro 12. Zelfstudie

FileMaker Pro 12. Zelfstudie FileMaker Pro 12 Zelfstudie 2007 2012 FileMaker, Inc. Alle rechten voorbehouden. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, California 95054, VS FileMaker en Bento zijn handelsmerken van FileMaker,

Nadere informatie

FileMaker Go 14. Ontwikkelaarsgids

FileMaker Go 14. Ontwikkelaarsgids FileMaker Go 14 Ontwikkelaarsgids 2011-2015 FileMaker, Inc. Alle rechten voorbehouden. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, California 95054, VS FileMaker en FileMaker Go zijn handelsmerken

Nadere informatie

PaperPort 11 bevat een aantal waardevolle nieuwe functies om u te helpen bij het beheer van uw documenten.

PaperPort 11 bevat een aantal waardevolle nieuwe functies om u te helpen bij het beheer van uw documenten. Welkom! ScanSoft PaperPort is een softwarepakket voor documentbeheer waarmee u zowel papieren documenten als de digitale documenten op uw computer kunt scannen, ordenen, gebruiken, uitwisselen en beheren.

Nadere informatie

1. KENNISMAKING MET WORD

1. KENNISMAKING MET WORD 1. KENNISMAKING MET WORD 1.1. Het beginscherm in Word Word start met een welkomstscherm. Daama ziet U een nagenoeg leeg scherm (zie figuur 1.2). Als U vertrouwd bent met Windows of met een ander Windows-programma,

Nadere informatie

Word. Inleiding. De basis

Word. Inleiding. De basis Word Inleiding Word is een tekstverwerkingsprogramma. Het is één van de programma s uit het Microsoft Officepakket, een softwarepakket met meerdere veelgebruikte kantoortoepassingen zoals ook een e-mailprogramma(outlook),

Nadere informatie

Snel aan de slag handleiding. Versie 1.0, mei 2012

Snel aan de slag handleiding. Versie 1.0, mei 2012 Snel aan de slag handleiding Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie

Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt.

Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt. Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt. Maak kennis met de MacBook Pro www.apple.com/nl/macbookpro Ingebouwde FaceTime HD-camera Videobellen met gebruikers van de nieuwste ipad,

Nadere informatie

HP PSC 1400 All-in-One series. Gebruikershandleiding

HP PSC 1400 All-in-One series. Gebruikershandleiding HP PSC 1400 All-in-One series Gebruikershandleiding Juridische informatie Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Alle hierin vermelde informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden

Nadere informatie

Tekstverwerking met Word 2010. Lerarenopleiding KATHO, Campus Tielt

Tekstverwerking met Word 2010. Lerarenopleiding KATHO, Campus Tielt Tekstverwerking met Word 2010 Lerarenopleiding KATHO, Campus Tielt Koen Pauwels KATHO 7/1/2010 Microsoft Office 2010 - Word - Inleiding Met Microsoft Word 2010 kan je "gemakkelijk" professioneel ogende

Nadere informatie

HP PSC 1600 All-in-One series. Gebruikershandleiding

HP PSC 1600 All-in-One series. Gebruikershandleiding HP PSC 1600 All-in-One series Gebruikershandleiding HP PSC 1600 All-in-One series Gebruikershandleiding Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder

Nadere informatie

hp psc 1310 series all-in-one

hp psc 1310 series all-in-one hp psc 1310 series all-in-one gebruikershandleiding hp psc 1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving

Nadere informatie

KPN ÉÉN Software Integratie Outlook. Handleiding

KPN ÉÉN Software Integratie Outlook. Handleiding KPN ÉÉN Software Integratie Outlook Handleiding Inhoud 1. Inleiding 3 2. Installeren 4 3. Snel starten 5 3.1 Telefoonscherm 5 3.2 Preview venster 6 4. Bellen 7 4.1 Bellen met een telefoonnummer op papier

Nadere informatie

Sprint Plus. Handleiding

Sprint Plus. Handleiding Sprint Plus Handleiding Sprint Plus Copyright Copyright Jabbla Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, overgedragen, overgeschreven, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: De Word Gebruikersinterface

Hoofdstuk 1: De Word Gebruikersinterface Hoofdstuk 1: De Word Gebruikersinterface 1.0 Inleiding Word 2007 introduceerde de nieuwe Lint interface die de tot dan toe gebruikte menu s en werkbalken verving. Dit was een drastische wijziging. In Word

Nadere informatie

HP Officejet 4630 e-all-in-one series

HP Officejet 4630 e-all-in-one series HP Officejet 4630 e-all-in-one series Inhoudsopgave 1 Help voor HP Officejet 4630 e-all-in-one series... 1 2 Kennis maken met de HP Officejet 4630 series... 3 Printeronderdelen... 4 Bedieningspaneel en

Nadere informatie

Pinnacle Studio. Uw leven in films. Versie 14. Inclusief Studio, Studio Ultimate en Studio Ultimate Collection

Pinnacle Studio. Uw leven in films. Versie 14. Inclusief Studio, Studio Ultimate en Studio Ultimate Collection Pinnacle Studio Versie 14 Inclusief Studio, Studio Ultimate en Studio Ultimate Collection Uw leven in films Documentatie door Nick Sullivan Copyright 1996-2009 Pinnacle Systems, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Handleiding Nero MediaHome

Handleiding Nero MediaHome Handleiding Nero MediaHome Informationen zu Urheberrecht und Marken_SingleProducts Informatie over copyright en handelsmerken Dit document, evenals de hierin beschreven software, wordt geleverd als licentie

Nadere informatie

imovie '08 Aan de slag Maak kennis met imovie en geef een nieuwe dimensie aan de manier waarop u uw videomateriaal afspeelt, bekijkt, bewaart en

imovie '08 Aan de slag Maak kennis met imovie en geef een nieuwe dimensie aan de manier waarop u uw videomateriaal afspeelt, bekijkt, bewaart en imovie '08 Aan de slag Maak kennis met imovie en geef een nieuwe dimensie aan de manier waarop u uw videomateriaal afspeelt, bekijkt, bewaart en deelt. 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 4 Welkom bij imovie '08

Nadere informatie

hp psc 2100 series all-in-one

hp psc 2100 series all-in-one all-in-one handleiding Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Alle rechten voorbehouden. Geen enkel gedeelte uit dit document mag worden gefotokopieerd, verveelvoudigd of vertaald naar enige taal zonder

Nadere informatie

Handleiding Nero Burning ROM

Handleiding Nero Burning ROM Handleiding Nero Burning ROM Informationen zu Urheberrecht und Marken_Suite_NBR_NE_NSS Copyright en handelsmerken Dit document, evenals de hierin beschreven software, wordt geleverd als licentie en mag

Nadere informatie

Microsoft Office Word 2007

Microsoft Office Word 2007 Microsoft Office Word 2007 Inhoudsopgave 1 WORD 2007... 3 1.1 Easy Learning... 3 1.2 Vind je Easy Learning leuk?... 3 1.3 Sneller werken met Word... 3 Links direct doorklikken... 3 Documenten direct in

Nadere informatie