Comfort Thuis-lening De ideale oplossing om uw onroerende dromen waar te maken.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Comfort Thuis-lening De ideale oplossing om uw onroerende dromen waar te maken."

Transcriptie

1 Comfort Thuis-lening De ideale oplossing om uw onroerende dromen waar te maken. In deze folder, alles over de fiscale voordelen en de renovatiepremies die u kunt genieten.

2 U droomt ervan uw woning nog aangenamer te maken. Bijvoorbeeld door ze uit te breiden met een veranda of door het terras of de tuin opnieuw aan te leggen. Of door een nieuwe uitgeruste keuken te installeren. Maar misschien hebt u andere prioriteiten zoals het dak vernieuwen of de verwarmingsinstallatie vervangen? Of misschien droomt u van een lapje bouwgrond? Voor uw renovatie- of inrichtingsplannen of voor de aankoop van een onroerend goed, een oplossing : de Comfort Thuis-lening. Ze is vaak voordeliger dan een woonkrediet. De Comfort Thuis-lening, Lening op afbetaling onderworpen aan de Wet op het Consumentenkrediet, biedt immers de volgende voordelen : Geen extra kosten Er is geen hypothecaire inschrijving voor een lening op afbetaling, zo vermijdt u de kosten voor de hypothecaire akte en de notariskosten. Uw budget blijft steeds in evenwicht Dankzij de vaste maandelijkse afbetalingen gedurende de hele looptijd van uw lening, houdt u uw budget permanent onder controle, zonder risico op onaangename verrassingen. Lichtere maandelijkse afbetalingen Voor een krediet vanaf euro en mogelijk zelfs tot een bedrag van euro is de Comfort thuis-lening de voordeligste financiële oplossing. U kunt hierbij de terugbetaling van uw lening spreiden over een duur die kan gaan tot 120 maanden. 2

3 Het geleende bedrag is snel beschikbaar Dankzij de eenvoudige en beperkte formaliteiten, er komt immers geen notaris aan te pas, wordt uw Comfort Thuis-lening u in een heel korte termijn toegekend. Zodra uw aanvraag is aanvaard en u een officiële bestelbon, een kostenraming of een factuur voorlegt, kunt u over uw geld beschikken. Fiscale voordelen De federale regering geeft u ook een duwtje in de rug. Ze kent u immers fiscale voordelen toe waardoor u de in het kader van de Comfort Thuis-lening betaalde intresten fiscaal kunt aftrekken. Comfort Thuis-lening De oplossing om uw renovatieplannen waar te maken Deze brochure schetst de grote lijnen van alle premies en incentives die worden toegekend door de federale, regionale of gemeentelijke instanties. Voor meer gedetailleerde informatie kunt u terecht op de internetsites van de verschillende instanties die wij vermelden. Wij wijzen erop dat er voor elke premie een specifieke aanvraagprocedure is die in bepaalde gevallen lang op voorhand moet worden ingediend. Wij verwijzen ook naar de internetsite voor de details eigen aan elk type premie. 3

4 I. Federale aanmoedigingsmaatregelen 1. De gewone intrestaftrek Als u een lening aangaat om daarmee een onroerend goed te "verwerven" of te "behouden" dan kunt u de intresten van die lening aftrekken van uw belastbare onroerende inkomsten. Dit zijn de belastbare inkomsten in verband met woningen, gebouwen, gronden, enz. Er zijn geen speciale voorwaarden te vervullen voor wat de vorm van het aangegane krediet betreft. Het kan om elke vorm van een langof kortlopend krediet gaan. De intresten betaald in het kader van een lening op afbetaling komen dus perfect in aanmerking voor de gewone intrestaftrek. De wet stelt geen enkele minimumduur voorop. De lening moet "specifiek" aangegaan zijn om een onroerend goed te verwerven of te behouden. Het geleende bedrag moet dus direct worden aangewend voor : - de bouw of de aankoop van om het even welk onroerend goed met privé-bestemming, zoals bijvoorbeeld een woning of grond, - of, voor het in goede staat houden van een onroerend goed door verbouwings- of verbeteringswerken, zoals het herstellen van een dak, het installeren van een nieuwe keuken of badkamer, het aanleggen van een oprit of terras. De gewone intrestaftrek is beperkt tot het bedrag van de belastbare onroerende inkomsten van de woning. De belastbare onroerende inkomsten van een woning zijn gelijk aan het kadastraal inkomen. Dit kadastraal inkomen wordt elk jaar geïndexeerd. De fiscale voordelen van de gewone intrestaftrek kunnen tot 12,5% van het geïndexeerde kadastraal inkomen van de woning bedragen. De intresten betaald in het kader van een Comfort Thuislening komen zoals intresten van een hypothecaire lening in aanmerking voor de gewone intrestaftrek. 4

5 2. Verlaagd BTW-tarief Voor nieuwbouwwoningen is een BTW-tarief van 21% van toepassing. Een woning renoveren kan tegen een BTW-tarief van 6% (woningen vanaf 15 jaar oud). Van 1 januari 2000 tot 31 december 2005 geldt dit verlaagde tarief ook voor woningen van minstens 5 jaar oud. Deze maatregel is ook interessant voor energiebesparende maatregelen: plaatsing van isolatie, zonneboiler, fotovoltaïsche zonnepanelen, vervanging van de centraleverwarmingsketel. Om het verlaagde tarief van 6% te kunnen genieten, moet u wel rekening houden met de volgende voorwaarden : u moet uw woning omvormen, renoveren, verbeteren, herstellen en onderhouden. Een oude woning volledig afbreken en heropbouwen of enkel de muren behouden kan niet (reinigingswerken zijn ook uitgesloten), het moet gaan om een privéwoning. Kantoorgebouwen en winkels komen niet in aanmerking voor het verlaagde tarief, u moet de werken laten uitvoeren door een geregistreerd aannemer, u moet uw aannemer een attest afleveren waarin u verklaart dat de woning ouder is dan 5 jaar en dat ze voor privé-doeleinden zal worden gebruikt. Tot 31 december 2005 is het BTW-tarief van 6 % van toepassing op woningen ouder dan 5 jaar. Mis deze kans niet. 5

6 3. Belastingverminderingen voor energiebesparende werken Als u renovatiewerken uitvoert, denk dan aan de principes van rationeel energiegebruik (R.E.G.). De bedoeling hiervan is het totale energieverbruik te verminderen en te besparen waardoor u meewerkt aan de bescherming van het milieu. Sinds het begin van 2003 kent de federale overheid belastingvermindering toe als u werken aan uw woning uitvoert die tot gevolg hebben dat uw energiegebruik daalt. De volgende uitgaven worden als volgt "beloond": Maatregel Aftrekbaar bedrag 1. Vervanging van oude verwarmingsketel 15% 2. Waterverwarming met zonne-energie 15% 3. Installatie van zonnepanelen 15% 4. Dubbele beglazing 40% 5. Isolatie van daken 40% 6. Regeling van centrale verwarming met thermostatische kranen 40% 7. Energieaudit van de woning 40% Door deze werken uit te voeren kan tot 600 euro van uw uitgaven in mindering worden gebracht op uw belastingaangifte (belastingjaar 2004/inkomsten 2003). De werken moeten worden uitgevoerd door een erkend aannemer (maatregel 1 tot 6) of een energieauditeur (maatregel 7). Wilt u er meer over weten : 6

7 II. Regionale aanmoedigingspremies en -maatregelen 1. De premies in het Vlaamse Gewest Er worden verminderingen toegekend voor de aanpassing of verbetering van bestaande woningen die zowel door de eigenaars als de huurders na de uitvoering van de werken kunnen worden aangevraagd. De premie voor verbeteringswerken kan worden toegekend als de verbeteringswerken worden uitgevoerd in een woning die als hoofdverblijfplaats van de aanvrager dient en voor zover : - de netto-inkomsten die 3 jaar vóór de datum van de aanvraag mogen niet meer bedragen dan euro verhoogd met euro per persoon ten laste, - het kadastraal inkomen maximum euro bedraagt. Welke verbeteringswerken worden in aanmerking genomen? De verbeteringswerken aan het dak, aan het buitenschrijnwerkerij, aan de sanitaire installaties, aan de elektrische installaties, aan de gevels en de vochtbestrijding en dit aan huizen van meer dan 20 jaar oud. De uitbreidingswerken van uw woonkamer, uw keuken of uw slaapkamer kunnen in sommige gevallen ook een premie genieten. 7

8 De preventiemaatregelen tegen koolstofmonoxidevergiftiging, zoals werken aan een verwarmingsinstallatie of ventilatiewerken om het risico van CO-vergiftiging tegen te gaan, genieten een vaste premie. Er is een aanpassingspremie om een woning in te richten zodat ze geschikt is voor een gehandicapt of bejaard gezinslid. Voor de aanpassing aan de specifieke noden van andersvaliden (bouwen, ombouwen of een aanvullende uitrusting) voorzien het Vlaams Fonds voor Integratie van Personen met een Handicap en de provinciale overheden in een tegemoetkoming. De premies voor verbeteringswerken en de aanpassingspremies kunnen worden aangevraagd voor zover het kadastraal inkomen van de woning niet meer bedraagt dan euro. Wilt u er meer over weten : 2. De Premies in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest Sinds 1 september 2002 geeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een premie voor de renovatie van het woonmilieu, voor werken die nodig zijn voor de hygiëne, veiligheid en bewoonbaarheid en om een woning te moderniseren, het comfort ervan te verbeteren of te zorgen voor isolatie tegen het lawaai van het verkeer. Het pand moet voor 1945 zijn gebouwd en uitsluitend als woning dienen (of een woonfunctie krijgen na de uitvoering van de werken). 8

9 De premie voor gevelverfraaiing zorgt voor een bijdrage in de kosten voor het herstellen, schoonmaken, onderhouden en verfraaien van de gevels van woonhuizen langs de Brusselse verkeersaders. Het gebouw in kwestie moet voor minstens twee derde als woning worden gebruikt. De woning moet ouder dan 25 jaar zijn, aanpalend en een gevel aan de straatzijde hebben. Het bedrag van de premie varieert naargelang de plaats van de woning en de financiële situatie van de aanvrager. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verleent ook premies voor renovatiewerken die betrekking hebben op rationeel energiegebruik, zoals de plaatsing van een nieuwe verwarmings- of aardgasinstallatie, thermische isolatie, gevelbekleding, dubbele beglazing enz. Zo is er ook een premie die tot 35% van de kosten dekt bij aankoop en installatie van een zonneboiler, met een maximum van euro per woning. Wilt u er meer over weten : De premies in het Waalse Gewest Het Waalse Gewest verleent bouwpremies en steun voor onder meer belangrijke verbouwingswerken, de omvorming van een niet-residentieel gebouw tot woning en de sloop van bouwvallige huizen. Laten we het eens hebben over de renovatiepremie voor verbeteringswerken en ingrepen om te komen tot een rationeel energiegebruik in de woning. Men kan deze premie onder meer aanwenden voor dakvernieuwing, schrijnwerkerij, elektriciteitswerken, vochtbestrijding en het isoleren van daken, muren en vloeren, de plaatsing van dubbel glas of het verbeteren van de natuurlijke verlichting en luchtventilatie. 9

10 Om deze renovatiepremie te kunnen genieten, moet u : minstens 18 jaar oud zijn eigenaar van het te renoveren pand zijn (of er een ander recht op kunnen laten gelden) zich ertoe verbinden het gebouw gedurende de eerste 5 jaar niet te vervreemden en het als hoofdverblijf te bewonen, te verhuren of ter beschikking te stellen van familie. Als algemene basis wordt 20% van het gefactureerde bedrag (excl. BTW) genomen, met een maximum van euro. Voor lage inkomens kan dat bedrag, in het beste geval, worden opgetrokken tot 40% van de factuur tot een maximumbedrag van euro. Hierop wordt vervolgens een vermeerderingspercentage toegepast, bijvoorbeeld 20% per kind ten laste, als u het pand zelf bewoont. Het gebouw moet bovendien in Wallonië staan, meer dan 15 jaar geleden voor het eerst zijn betrokken en door een schatter als te renoveren worden erkend. Sinds 1 januari 2004 kent het Waalse Gewest premies toe aan particulieren die investeren in rationeel energieverbruik, in de volgende domeinen : huishoudapparatuur ijskast A+ of A++ : 100 euro diepvriezer A+ of A++ : 100 euro wasmachine AAA : 100 euro compacte fluolampen : 10 euro (per pak van 5) isolatie Isolatie van het dak / vervanging van enkel glas door dubbel glas Maximumbedrag per woning : 600 euro + 25% mogelijk indien de woning aangesloten is op aardgas. Er kan onder bepaalde voorwaarden een belastingvermindering van 40% van het bedrag van de werken worden toegekend (zonder echter 600 euro te overschrijden). Isolatie van de muren / isolatie van de vloer Maximumbedrag per woning : 600 euro + 25% mogelijk indien de woning aangesloten is op aardgas. 10

11 isolatie van nieuwe woningen euro / woning verwarming Gasketels op lage temperatuur Doorstroomboilers op gas Warmtepompen Houtketels Massakachels op hout Microgeneratie-eenheden Temperatuurregeling (temperatuurregelkleppen, kamerthermostaat, buitensonde) Energie-audit / thermografische audit De toegekende premies gaan van 25 tot euro. Wilt u er meer over weten : III. Gemeentepremies Naast de premies op federaal of regionaal niveau kennen sommige gemeentes bijkomende premies toe voor renovatiewerken of werken die bedoeld zijn om te bezuinigen op energie. Wilt u er meer over weten : 11

12 Profiteer van de specifieke voorwaarden van de Comfort Thuis-lening niet alleen voor uw renovatiewerken maar ook voor de aankoop van een bouwgrond of een woning. Zo kunt u onmiddellijk genieten van een aangename en comfortabele levensomgeving; vermijdt u onnodige kosten. Geef uw woning een optimale bescherming Als u grote renovatie- of verbouwingswerken doet, denk er dan aan de dekking van uw brandverzekering te laten herzien. Met de verzekering Comfort Thuis van AXA, is alles wat niet uitdrukkelijk uitgesloten is in het contract gedekt. En vergeet ook niet uw gezin te beschermen! Als u de Comfort Thuis-lening afsluit, wordt de schuldsaldoverzekering ten stelligste aangeraden om uw gezin te beschermen tegen de financiële gevolgen van een overlijden. Kredietgever : AXA Bank Belgium. AXA Bank Belgium nv-sa-ag, Grotesteenweg 214, 2600 Antwerpen (Berchem) - TEL FAX BIC: AXABBE22 - RPM-RPR-RJP/BTW-TVA-MwSt BE MEZ-MAE-MWA Rek-Cpte-Konto CBFA /04 - Verantwoordelijke. uitgever : Nicole Remans Vorstlaan Brussel.

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Hypothecair woningkrediet: de regeling voor de enige eigen woning (de woonbonus) Als u een woning koopt, bouwt of verbouwt

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2011 (aangifte 2012) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Woning gekocht? Plannen om te verbouwen? Misschien maak je aanspraak op één van de premies van de overheid

Woning gekocht? Plannen om te verbouwen? Misschien maak je aanspraak op één van de premies van de overheid Woning gekocht? Plannen om te verbouwen? Misschien maak je aanspraak op één van de premies van de overheid Voorwoord Geachte lezer, Het is jammer dat allerlei subsidies die de publieke overheden in hun

Nadere informatie

Werk met vakbekwame partners

Werk met vakbekwame partners INLEIDING Werk met vakbekwame partners Bouwen is en blijft voor velen de eerste optie. Groot voordeel is dat je een moderne woning hebt, op maat van je persoonlijke wensen, maar meestal moet je wel enige

Nadere informatie

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2011 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof

Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof limburg.be/wonen 011 23 72 02 Energie besparen Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Geld gooi

Nadere informatie

Inhoud. Gemeentesecretaris. Voorwoord. Deze brochure geeft een overzicht van de verschillende huisvestingspremies.

Inhoud. Gemeentesecretaris. Voorwoord. Deze brochure geeft een overzicht van de verschillende huisvestingspremies. Huisvestingspremies Thematische informatiebrochure. Reeks Huisvesting nr. 2 Inhoud/Lay-out : Gemeentelijke informatiedienst, tel. 059/33.91.94, fax 059/33.00.36 e-mail : infodienst@bredene.be Laatste aanpassing

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Dossier Duurzaam bouwen

Dossier Duurzaam bouwen Dossier Duurzaam bouwen Inleiding Duurzaam bouwen is de dag van vandaag meer dan ooit een veelbesproken thema. Als u gaat bouwen of verbouwen moet u rekening houden met verschillende voorschriften en

Nadere informatie

INFOFOLDER VOOR VERHUURDERS

INFOFOLDER VOOR VERHUURDERS Contact: Annelies Hommez 0474 933 558 ahommez@roeselare.be INFOFOLDER VOOR VERHUURDERS 1. Voor aanvang huur 1.1. Conformiteitsattest 1.2. Rookmeldersverplichting 1.3. Dakisolatienorm 1.4. Energieprestatiecertificaat

Nadere informatie

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2010 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis. Het Woonkrediet in de praktijk

Het nodige geld voor uw eigen huis. Het Woonkrediet in de praktijk PROFESSIONELEN Kredieten Het nodige geld voor uw eigen huis Het Woonkrediet in de praktijk Inleiding Goede tijden, slechte tijden... mensen blijven dromen van een eigen huis of appartement. Dat is ook

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis KREDIETEN Het Woonkrediet in de praktijk Prospectus nr. B/018 van kracht vanaf 01/03/2011. Dit prospectus is van toepassing voor alle kredietaanvragen ingediend bij de

Nadere informatie

Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & energiepremies intergemeentelijke samenwerking Mesen, wervik en Menen versie Mesen

Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & energiepremies intergemeentelijke samenwerking Mesen, wervik en Menen versie Mesen Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & ENERGIEPREMIES Intergemeentelijke samenwerking Mesen, Wervik en Menen versie MeSen 2 voorwoord Beste Inwoner Het stadsbestuur is verheugd u deze premiebrochure

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis Soepel Woonkrediet in de praktijk www.fintro.be GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ Dromen van een eigen huis of appartement. Huren wordt alsmaar duurder. Veel mensen willen dan

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2009 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis Het Soepel Woonkrediet in de praktijk FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Dromen van een eigen huis of appartement. Huren wordt alsmaar duurder. Veel mensen willen dan

Nadere informatie

Maak uw immoprojecten waar

Maak uw immoprojecten waar Maak uw immoprojecten waar Alles wat u wilt weten over het hypothecair krediet. ing.be/huis 2015 hypothecair krediet 1 Inleiding 3 Het hypothecair krediet, concreet 4 De verschillende vormen van hypothecair

Nadere informatie

dienst wonen Woonpremies in Gent

dienst wonen Woonpremies in Gent dienst wonen Woonpremies in Gent Uitgave februari 20 Voorwoord Beste Gentenaar, Gent is een aangename stad om in te wonen. Onze stad wordt er bovendien nog elke dag mooier op, daar hoef ik u al lang niet

Nadere informatie

Voordeelgids 2015. Profiteer nu van 100 tot 700 cashback. Vervang uw verwarmingsketel en bespaar tot 35% op uw energieverbruik

Voordeelgids 2015. Profiteer nu van 100 tot 700 cashback. Vervang uw verwarmingsketel en bespaar tot 35% op uw energieverbruik Voordeelgids 2015 Profiteer nu van 100 tot 700 cashback Vervang uw verwarmingsketel en bespaar tot 35% op uw energieverbruik Krijg 100 tot 700 retour met de Viessmann Energiecheque 2015 Overzicht energiepremies

Nadere informatie

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Wettelijk prospectus EDITIE Nr. 15 GELDIG VANAF 17 MAART 2015 Dit prospectus is van toepassing op de kredietaanvragen die werden ingediend bij Elantis N.V. Elantis,

Nadere informatie

Bouwen & Verbouwen Alles wat u moet weten

Bouwen & Verbouwen Alles wat u moet weten Bouwen & Verbouwen Alles wat u moet weten EDITIE 2012 Vakman.indd 1 21/02/12 16:39 Al 100 jaar verzekeringen eringen waarar u op kan bouwen Kies Federale Verzekering voor de beste bescherming van uw bedrijf.

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 2015 Voorjaar Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051

Nadere informatie

WONEN. 1. Zelfstandig wonen. 1.1 Eigen woning

WONEN. 1. Zelfstandig wonen. 1.1 Eigen woning 5 wonen WONEN De meeste mensen willen het liefst zo lang mogelijk zelfstandig en in hun vertrouwde woning en omgeving blijven wonen. Naarmate u ouder wordt, is het mogelijk dat uw woning niet langer aangepast

Nadere informatie

Fiscale vermindering voor de plaatsing van dakisolatie Fiscale vermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand

Fiscale vermindering voor de plaatsing van dakisolatie Fiscale vermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand INHOUDSTABEL OVERZICHT WERKZAAMHEDEN Dakwerken (Geen isolatie) Dakisolatie Vloerisolatie Funderingen binnen en buitenmuren Muurisolatie Gevelwerken Vocht (behandeling) Hoogrendementsbeglazing Rolluiken

Nadere informatie

Het FRGE-krediet in een veertigtal vragen

Het FRGE-krediet in een veertigtal vragen Het FRGE-krediet in een veertigtal vragen 1) Wat is het FRGE? 2) Waarom moet ik aankloppen bij wvi voor een lening bij het Fonds? 3) Welke rol speelt de stad/gemeente? 4) Welke gemeenten nemen deel aan

Nadere informatie

Huisvestingspremies. Gemeente Kuurne- uitgave januari 2015

Huisvestingspremies. Gemeente Kuurne- uitgave januari 2015 Huisvestingspremies Gemeente Kuurne- uitgave januari 2015 Dakwerken (geen isolatie) Niveau Naam Technische voorwaarden Administratieve voorwaarden Premiebedrag - Factuur max. 1 jaar oud - Voor eigenaars,

Nadere informatie

En tenslotte, wees ondernemend en geduldig: iedere woningverfraaiing vraagt tijd. Succes met de werken. Jean Demannez, Burgemeester.

En tenslotte, wees ondernemend en geduldig: iedere woningverfraaiing vraagt tijd. Succes met de werken. Jean Demannez, Burgemeester. Inhoud Het woord van de Burgemeester Renoveren Gevelverfraaiing Energie Belastingvermindering Samenvatting premies EPB Energieprestatie van gebouwen Vergunningen en openbare onderzoeken Wijkcontract AIS

Nadere informatie

KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK

KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK HUISVESTING- & ENERGIEPREMIES INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING MESEN, WERVIK EN MENEN VERSIE MENEN INHOUD PREMIE-OVERZICHT PER TYPE WERKZAAMHEID...4 1. HUISVESTINGPREMIES...6

Nadere informatie

Vlaamse en Federale premies. Federale subsidies

Vlaamse en Federale premies. Federale subsidies Vlaamse en Federale premies Federale subsidies Fiscaal voordeel bij de plaatsing van isolatie Vanaf inkomstenjaar 2014 is er enkel een belastingvermindering voor dakisolatie van toepassing in een woning

Nadere informatie