LEVENSLANG LEREN RAPPORTERING FASE 1: ANALYSE VAN HET AANBOD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LEVENSLANG LEREN RAPPORTERING FASE 1: ANALYSE VAN HET AANBOD"

Transcriptie

1 LEVENSLANG LEREN RAPPORTERING FASE 1: ANALYSE VAN HET AANBOD STUDIE UITGEVOERD IN OPDRACHT VAN HET PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN EN DE CONSORTIA VOLWASSENENONDERWIJS MENES EN WEBROS MEI 2010

2

3 INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1: DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS 5 1. Structuur en organisatie 5 2. De consortia voor volwassenenonderwijs 6 3. Analyse van het aanbod van de CVO s in West-Vlaanderen Totaal aantal deelnames en aantal lesurencursist Profiel van de deelnemers/deelnames Bereik van het volwassenenonderwijs in West-Vlaanderen Analyse van de deelnames van West-Vlamingen aan het volwassenenonderwijs buiten West-Vlaanderen Aantal deelnames buiten West-Vlaanderen, naar centrum Aantal deelnames buiten West-Vlaanderen, naar studiegebied Profiel van de West-Vlaamse deelnemers/deelnames aan het volwassenenonderwijs buiten West-Vlaanderen 120 HOOFDSTUK 2: DE CENTRA VOOR BASISEDUCATIE Structuur en organisatie Analyse van het aanbod van de CBE s in West-Vlaanderen Totaal aantal cursisten en aantal lesurencursist Profiel van de cursisten 128 HOOFDSTUK 3: DE VDAB De competentiecentra Analyse van het aanbod van de VDAB in West-Vlaanderen Totaal aantal deelnames en aantal lesurencursist Profiel van de cursisten Bereik van het opleidingsaanbod van de VDAB in West-Vlaanderen 155 HOOFDSTUK 4: SYNTRA WEST Structuur en organisatie Analyse van het aanbod van Syntra West Totaal aantal deelnames en aantal lesurencursist Profiel van de deelnemers/deelnames 167 Þ Levenslang Leren Mei 2010 Fase 1: analyse van het aanbod 1

4 2.3. Bereik van het opleidingsaanbod van Syntra West in West-Vlaanderen 173 HOOFDSTUK 5: DE HOGER ONDERWIJSINSTELLINGEN K.U.Leuven Campus Kortrijk Structuur en organisatie Opleidingen permanente vorming Profiel deelnemers Bereik binnen West-Vlaanderen KATHO Structuur en organisatie Analyse van het aanbod aan permanente vorming Afstandsonderwijs binnen KATHO HOWEST Structuur en organisatie Aanbod aan permanente vorming Afstandsonderwijs binnen HOWEST KHBO 201 HOOFDSTUK 6: VORMINGPLUS Structuur en organisatie Analyse van het aanbod van de Vormingplus centra in West-Vlaanderen Totaal aantal activiteiten, aantal lesuren en aantal deelnames Profiel van de deelnemers/deelnames Bereik van het opleidingsaanbod van Vormingplus in West-Vlaanderen 206 HOOFDSTUK 7: VERGELIJKEND OVERZICHT 211 Þ Levenslang Leren Mei 2010 Fase 1: analyse van het aanbod 2

5 In de eerste onderzoeksfase maken we een analyse van het aanbod van enkele belangrijke spelers op het vlak van volwassenenonderwijs in West-Vlaanderen. De nadruk ligt hierbij op het aanbod van de volgende vier organisaties: de centra voor volwassenenonderwijs (CVO s); de centra voor basiseducatie (CBE s); Syntra West; de VDAB. Voor deze vier organisaties verzamelden we gedetailleerde gegevens over het aantal cursisten en het aantal lesurencursist (aantal lesuren x aantal deelnemers) in de periode 1 april maart De focus op deze vier organisaties is te motiveren vanuit de opdrachten van de consortia volwassenenonderwijs Menes en Webros - medeopdrachtgevers voor dit onderzoek. Zij zijn onder meer verantwoordelijk voor de optimalisering en afstemming van het aanbod van de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie en voor de samenwerking met andere publieke opleidingsverstrekkers zoals de VDAB en Syntra. Aanvullend op deze analyse worden ook gegevens voorgesteld van de drie West- Vlaamse hogescholen (Howest, Katho en KHBO), de KULAK en Vormingplus. Ook deze instellingen vervullen een belangrijke rol op het vlak van levenslang leren in onze provincie. De gegevens van deze instanties worden evenwel minder uitgebreid weergegeven als van de CVO s, de CBE s, Syntra West en de VDAB. Þ Levenslang Leren Mei 2010 Fase 1: analyse van het aanbod 3

6 Þ Levenslang Leren Mei 2010 Fase 1: analyse van het aanbod 4

7 HOOFDSTUK 1: DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS Het onderwijs in de centra voor volwassenenonderwijs is onderwijs los van de initiële onderwijsloopbaan. Het stelt de cursisten in staat om een erkend diploma, getuigschrift of certificaat te behalen. Volwassenen van minimum 18 jaar en jongeren die aan de voltijdse leerplicht voldaan hebben, mogen zich inschrijven. Naargelang de gekozen cursus kunnen er ook specifieke toelatingsvoorwaarden zijn Structuur en organisatie Het volwassenenonderwijs in de CVO s bestaat uit twee niveaus: het secundair volwassenenonderwijs dat ook het vroegere tweedekansonderwijs omvat. Het tweedekansonderwijs vinden we nu terug in het studiegebied algemene vorming. Deze opleiding biedt volwassenen van minimum 18 jaar de kans om nog een diploma secundair onderwijs te behalen; het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs. De opleidingen die hieronder vallen zijn beroepsgericht en leiden tot het diploma van gegradueerde indien ze meer dan 900 lestijden omvatten. Het zijn opleidingen die zich situeren tussen het secundair onderwijs en een professionele bachelor. Ook de specifieke lerarenopleiding behoort tot het hoger beroepsonderwijs: de vroegere g.p.b.-opleiding (het getuigschrift voor pedagogische bekwaamheid) die zelf nog vaak bij de oude naam, d-cursus, wordt genoemd. Het volwassenenonderwijs wordt modulair georganiseerd. De leerstof wordt onderverdeeld in een aantal modules. Het centrum is vrij om een module over een gedeelte van het jaar of over een heel jaar te spreiden. Dit betekent dat de modules op verschillende ogenblikken van het jaar kunnen starten. Dankzij deze structuur kan de cursist zelf het studiepakket samenstellen en de duur van de studie bepalen. De modules kunnen georganiseerd worden in contactonderwijs of in gecombineerd onderwijs. Bij contactonderwijs worden alle lessen in het centrum gegeven. Bij gecombineerd onderwijs wordt een deel van de module in de klas gegeven en een deel van de module kan zelfstandig verwerkt worden, thuis of in een open leercentrum. Het inschrijvingsgeld bedraagt standaard 1 euro per lestijd maar er worden vrijstellingen voorzien voor wie het financieel wat moeilijker heeft. De provincie West-Vlaanderen telt 18 centra voor volwassenenonderwijs, met name (gemeente van de maatschappelijke zetel staat tussen haakjes): Centrum voor Volwassenenonderwijs Sint-Godelieve vzw (Brugge); Centrum voor Volwassenenonderwijs Spermalie (Brugge); CVO VIVA West-Vlaanderen vzw (Brugge); Centrum voor Volwassenenonderwijs Vrij Technisch Instituut Brugge (Brugge); Stedelijke Nijverheids- en Taalleergangen CVO (Brugge); 1 BRON: Þ Levenslang Leren Mei 2010 Fase 1: analyse van het aanbod 5

8 Instituut voor Volwassenenonderwijs - Centrum voor Volwassenenonderwijs van het Gemeenschapsonderwijs (Brugge); CVO De Avondschool Oostende (Oostende); Centrum voor Volwassenenonderwijs HITEK (Kortrijk); Centrum voor Volwassenenonderwijs Kortrijk-Menen-Tielt (Kortrijk); Centrum voor Volwassenenonderwijs VIVO (Kortrijk); Centrum voor Volwassenenonderwijs - Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk - Kortrijk (Kortrijk); Centrum voor Volwassenenonderwijs van het Gemeenschapsonderwijs Avelgem/Harelbeke (Avelgem); Centrum Regionaal Volwassenenonderwijs van het Gemeenschapsonderwijs (De Panne); Centrum voor Volwassenenonderwijs Sint-Paulus Waregem (Waregem); Centrum voor Volwassenenonderwijs - Stedelijk Volwassenenonderwijs Roeselare (Roeselare); CVO Roeselare (Roeselare); Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs West-Vlaanderen (Izegem); Centrum voor Volwassenenonderwijs Westhoek-Westkust (Ieper). Daarnaast kent het CVO De Vlaamse Ardennen, met maatschappelijke zetel in Oudenaarde, ook lesplaatsen in West-Vlaanderen. Elk centrum heeft verschillende lesplaatsen. Kaart 1 toont de spreiding van de lesplaatsen van de CVO s in de provincie West-Vlaanderen. 2. De consortia voor volwassenenonderwijs In 2008 werden in Vlaanderen 13 consortia volwassenenonderwijs in het leven geroepen. Het consortium is een regionaal samenwerkingsverband tussen de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie (zie hoofdstuk 2) van het werkingsgebied en moet zorgen voor een optimalisatie van het volwassenenonderwijs in de regio. Het consortium volwassenenonderwijs heeft zes doelstellingen die vooral gericht zijn op samenwerking, kwaliteitsverbetering en professionalisering 1 : het aanbod van opleidingen die door de centra georganiseerd worden, optimaliseren en op elkaar afstemmen; de samenwerking en afstemming met andere publieke verstrekkers van opleidingen voor volwassenen nastreven; knelpunten, behoeften en oplossingen inzake opleidingen voor volwassenen signaleren aan de overheid; als intermediair aanspreekpunt fungeren tussen de centra en andere opleidingsverstrekkers en socioculturele en sociaaleconomische actoren; 1 BRON: Þ Levenslang Leren Mei 2010 Fase 1: analyse van het aanbod 6

9 Kaart 1 7

10 de dienstverlening optimaliseren voor de cursisten in de centra; alle mogelijke vormen van samenwerking tussen de centra stimuleren en ondersteunen. Deze doelstellingen zijn verder geconcretiseerd in opdrachten: het realiseren van de doelstellingen; het opmaken van een vijfjaarlijks opleidingsplan voor het werkingsgebied; het organiseren van een ombudsdienst voor de cursisten van alle centra binnen het werkingsgebied; het afsluiten van een samenwerkingsprotocol met de Huizen van het Nederlands die een werking hebben binnen het werkingsgebied van het consortium volwassenenonderwijs; het verlenen van advies over de aanvragen van de centra voor volwassenenonderwijs voor het verkrijgen van bijkomende onderwijsbevoegdheid; het verlenen van advies over de aanvragen van de centra voor volwassenenonderwijs voor het aanwenden van leraarsuren en ambten opgericht op basis van de puntenenveloppe in bijkomende vestigingsplaatsen; het coördineren en ondersteunen van de centra bij de organisatie van duale trajecten en geïntegreerd leren; het coördineren en ondersteunen van de centra bij de uitwerking van onderwijs- en vormingsbehoeften van gedetineerden en de begeleiding van het onderwijstraject van gedetineerden; het uitvoeren van alle opdrachten die een centrumbestuur apart aan het consortium volwassenenonderwijs toewijst of die de centra gezamenlijk aan het consortium volwassenenonderwijs toewijzen. Binnen de provincie West-Vlaanderen zijn er twee consortia, met name consortium Menes (Comenes) en consortium Webros. Het werkingsgebied van Comenes valt samen met de arrondissementen Kortrijk, Roeselare en Tielt. Het werkingsgebied van Webros komt overeen met de arrondissementen Brugge, Diksmuide, Ieper, Oostende en Veurne. 3. Analyse van het aanbod van de CVO s in West- Vlaanderen Hieronder geven we een gedetailleerd overzicht van het aantal deelnames en het aantal lesurencursist gerealiseerd in de lesplaatsen van de centra voor volwassenenonderwijs op West-Vlaams grondgebied. De cijfers zijn afkomstig van de administratie volwassenenonderwijs. Om het overzicht in de tabellen te behouden, geven de tabellen zonder letter a of b de cijfers voor geheel West-Vlaanderen weer. De tabellen met een a geven de resultaten gerealiseerd in het werkingsgebied van Comenes en de tabellen met een b de resultaten gerealiseerd in het werkingsgebied van Webros. De cijfers hebben betrekking op de periode 1 april maart Þ Levenslang Leren Mei 2010 Fase 1: analyse van het aanbod 8

11 Er dient wel een opmerking gemaakt te worden bij de cijfers. De cijfers over het aantal cursisten zijn eigenlijk cijfers over het aantal deelnames. Eén cursist kan immers verschillende opleidingen/modules volgen en wordt in die zin ook meermaals geteld. We beschikken vooralsnog niet over data van het aantal unieke cursisten in de centra voor volwassenenonderwijs. In de nabije toekomst zullen deze gegevens allicht wel beschikbaar zijn Totaal aantal deelnames en aantal lesurencursist Aantal deelnames en aantal lesurencursist, naar centrum en gemeente van lesplaats In de periode 1 april maart 2009 tellen we deelnames in het volwassenenonderwijs in West-Vlaanderen. Hiervan werd 51% gerealiseerd in het werkingsgebied van Comenes en 49% in dat van Webros (tabel 1). Er werden lesurencursist gerealiseerd, met name uren binnen Comenes (48,2%) en uren binnen Webros (51,8%). Tabellen 1a en 1b tonen het aantal deelnames en het aantal lesurencursist per centrum van Comenes, respectievelijk Webros. Binnen Comenes realiseert CVO VIVO het grootste aantal deelnames. CVO Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk (VSPW) komt op de tweede plaats en CVO Kortrijk-Menen-Tielt op de derde plaats. CVO VIVO realiseert ook het grootste aantal lesurencursist. De zonevreemde centra binnen het werkingsgebied Comenes, met name CVO SNT (Stedelijke Nijverheids- en Taalleergangen), CVO van het GO Oostende, CVO VIVA West-Vlaanderen en CVO De Vlaamse Ardennen, tellen het kleinste aantal deelnames en lesurencursist. Tabel 1 Totaal aantal cursisten/deelnames en aantal lesurencursist gerealiseerd in de lesplaatsen behorend tot de werkingsgebieden van COMENES en WEBROS, periode 1 april maart 2009 Consortium Aantal cusisten/deelnames Aantal lesurencursist Absoluut aantal In % Absoluut aantal In % COMENES , ,2 WEBROS , ,8 Totaal , ,0 BRON: administratie volwassenenonderwijs, verwerking WES. Þ Levenslang Leren Mei 2010 Fase 1: analyse van het aanbod 9

12 Tabel 1a Totaal aantal cursisten/deelnames en aantal lesurencursist gerealiseerd in het werkingsgebied van COMENES, naar centrum, periode 1 april maart 2009 Centrum Aantal cursisten/deelnames Aantal lesurencursist Absoluut In % Absoluut In % aantal aantal CVO - Stedelijk volw.ond. Roeselare , ,8 CVO De Vlaamse Ardennen 762 1, ,3 CVO HITEK , ,6 CVO Kortrijk-Menen-Tielt , ,1 CVO Roeselare , ,3 CVO Sint-Paulus Waregem , ,0 CVO van het GO Avelgem/Harelbeke , ,9 CVO van het GO Oostende , ,4 CVO VIVA West-Vlaanderen vzw , ,0 CVO VIVO , ,9 CVO - Vormingslg. Soc. en Pedagogisch Werk , ,8 PCVO West-Vlaanderen , ,0 Sted. Nijverheids- en taallg CVO-CVO 14 0, ,0 Totaal , ,0 BRON: administratie volwassenenonderwijs, verwerking WES. Tabel 1b Totaal aantal cursisten/deelnames en aantal lesurencursist gerealiseerd in het werkingsgebied van WEBROS, naar centrum, periode 1 april maart 2009 Centrum Aantal cursisten/deelnames Aantal lesurencursist Absoluut aantal In % Absoluut aantal In % CERVO - GO , ,8 CVO Sint-Godelieve vzw , ,2 CVO Spermalie , ,3 CVO van het GO Oostende , ,8 CVO VIVA West-Vlaanderen vzw 766 1, ,9 CVO VTI Brugge , ,0 CVO Westhoek-Westkust , ,1 IVO - CVO van het GO , ,3 Sted. Nijverheids- en taallg CVO-CVO , ,6 Totaal , ,0 BRON: administratie volwassenenonderwijs, verwerking WES. Binnen Webros wordt het grootste aantal deelnames gerealiseerd door het Instituut voor VolwassenenOnderwijs (IVO) - CVO van het GO en door het CVO SNT. Tabellen 2a en 2b geven de opsplitsing van het aantal deelnames naar centrum en gemeente van lesplaats. CVO VSPW Kortrijk, CVO VIVO in Kortrijk en CVO Roeselare in Roeselare zijn de grootste lesplaatsen binnen Comenes. Binnen Webros zijn dit SNT in Brugge, CVO van het GO Oostende in Oostende en IVO in Sint-Michiels. Þ Levenslang Leren Mei 2010 Fase 1: analyse van het aanbod 10

13 Tabel 2a Totaal aantal cursisten/deelnames gerealiseerd in het werkingsgebied van COMENES, naar centrum en gemeente van lesplaats, periode 1 april maart 2009 Centrum Gemeente lesplaats Aantal cursisten/deelnames Absoluut aantal In % CVO - Stedelijk volw.ond. Roeselare Roeselare ,47 CVO De Vlaamse Ardennen Waregem 762 1,25 CVO HITEK Harelbeke 158 0,26 CVO HITEK Kortrijk ,91 CVO HITEK Marke 6 0,01 CVO HITEK Menen 191 0,31 CVO HITEK Zwevegem 59 0,10 CVO Kortrijk-Menen-Tielt Heule 45 0,07 CVO Kortrijk-Menen-Tielt Kortrijk ,97 CVO Kortrijk-Menen-Tielt Ledegem 145 0,24 CVO Kortrijk-Menen-Tielt Menen ,72 CVO Kortrijk-Menen-Tielt Meulebeke 194 0,32 CVO Kortrijk-Menen-Tielt Moorslede 112 0,18 CVO Kortrijk-Menen-Tielt Tielt ,73 CVO Kortrijk-Menen-Tielt Wevelgem 320 0,53 CVO Kortrijk-Menen-Tielt Wingene 105 0,17 CVO Kortrijk-Menen-Tielt Zwevegem 755 1,24 CVO Roeselare Hooglede 88 0,14 CVO Roeselare Moorslede 158 0,26 CVO Roeselare Roeselare ,68 CVO Roeselare Tielt 162 0,27 CVO Sint-Paulus Waregem Avelgem 48 0,08 CVO Sint-Paulus Waregem Tielt 248 0,41 CVO Sint-Paulus Waregem Waregem ,29 CVO van het GO Avelgem/Harelbeke Avelgem ,01 CVO van het GO Avelgem/Harelbeke Harelbeke ,18 CVO van het GO Avelgem/Harelbeke Spiere-Helkijn 436 0,72 CVO van het GO Oostende Izegem 417 0,69 CVO van het GO Oostende Roeselare 957 1,57 CVO VIVA West-Vlaanderen vzw Bavikhove 151 0,25 CVO VIVA West-Vlaanderen vzw Harelbeke 13 0,02 CVO VIVA West-Vlaanderen vzw Hulste 27 0,04 CVO VIVA West-Vlaanderen vzw Kortrijk 404 0,66 CVO VIVA West-Vlaanderen vzw Lauwe 29 0,05 CVO VIVA West-Vlaanderen vzw Moorslede 35 0,06 CVO VIVA West-Vlaanderen vzw Roeselare 100 0,16 CVO VIVA West-Vlaanderen vzw Waregem 225 0,37 CVO VIVA West-Vlaanderen vzw Wevelgem 77 0,13 CVO VIVO Aalbeke 68 0,11 CVO VIVO Bellegem 67 0,11 CVO VIVO Bissegem 57 0,09 CVO VIVO Deerlijk 224 0,37 CVO VIVO Gullegem 109 0,18 CVO VIVO Harelbeke 560 0,92 CVO VIVO Heule 428 0,70 CVO VIVO Kortrijk ,47 CVO VIVO Marke 118 0,19 CVO VIVO Menen 546 0,90 CVO VIVO Roeselare 42 0,07 CVO VIVO Tielt 16 0,03 CVO VIVO Wevelgem 156 0,26 CVO-Vormingslg. Soc. en Pedagogisch Werk Kortrijk ,26 PCVO West-Vlaanderen Izegem ,34 PCVO West-Vlaanderen Kortrijk 267 0,44 Sted. Nijverheids- en Taallg CVO-CVO Ruiselede 14 0,02 Totaal ,00 BRON: administratie volwassenenonderwijs, verwerking WES. Þ Levenslang Leren Mei 2010 Fase 1: analyse van het aanbod 11

14 Tabel 2b Totaal aantal cursisten/deelnames gerealiseerd in het werkingsgebied van WEBROS, naar centrum en gemeente van lesplaats, periode 1 april maart 2009 Centrum Gemeente lesplaats Aantal cursisten/deelnames Absoluut aantal In % CERVO - GO De Panne ,25 CERVO - GO Diksmuide 364 0,62 CERVO - GO Gistel ,99 CERVO - GO Ieper ,19 CERVO - GO Middelkerke 251 0,43 CERVO - GO Nieuwpoort 555 0,95 CERVO - GO Poperinge 356 0,61 CERVO - GO Wervik 33 0,06 CERVO - GO Westende 333 0,57 CERVO - GO Zonnebeke 14 0,02 CVO Sint-Godelieve vzw Brugge ,15 CVO Sint-Godelieve vzw Oostkamp ,09 CVO Sint-Godelieve vzw Sint-Andries 45 0,08 CVO Sint-Godelieve vzw Sint-Michiels 148 0,25 CVO Spermalie Brugge ,08 CVO van het GO Oostende Koekelare 314 0,54 CVO van het GO Oostende Oostende ,49 CVO van het GO Oostende Torhout ,40 CVO VIVA West-Vlaanderen vzw Blankenberge 22 0,04 CVO VIVA West-Vlaanderen vzw Brugge 186 0,32 CVO VIVA West-Vlaanderen vzw Diksmuide 87 0,15 CVO VIVA West-Vlaanderen vzw Oostende 355 0,61 CVO VIVA West-Vlaanderen vzw Torhout 43 0,07 CVO VIVA West-Vlaanderen vzw Wervik 73 0,12 CVO VTI Brugge Beernem 53 0,09 CVO VTI Brugge Brugge ,42 CVO VTI Brugge Sint-Andries 582 1,00 CVO VTI Brugge Sint-Michiels 323 0,55 CVO VTI Brugge Torhout 44 0,08 CVO VTI Brugge Zeebrugge 31 0,05 CVO Westhoek-Westkust Beerst 200 0,34 CVO Westhoek-Westkust Diksmuide 341 0,58 CVO Westhoek-Westkust Ieper ,93 CVO Westhoek-Westkust Koksijde ,86 CVO Westhoek-Westkust Kortemark 126 0,22 CVO Westhoek-Westkust Oostende 363 0,62 CVO Westhoek-Westkust Poperinge 301 0,51 CVO Westhoek-Westkust Veurne 117 0,20 CVO Westhoek-Westkust Wervik 148 0,25 CVO Westhoek-Westkust Westende 135 0,23 IVO - CVO van het GO Blankenberge 123 0,21 IVO - CVO van het GO Knokke-Heist ,32 IVO - CVO van het GO Sint-Andries ,90 IVO - CVO van het GO Sint-Michiels ,23 Sted. Nijverheids- en Taallg CVO-CVO Blankenberge ,01 Sted. Nijverheids- en Taallg CVO-CVO Brugge ,82 Sted. Nijverheids- en Taallg CVO-CVO Sint-Andries 861 1,47 Sted. Nijverheids- en Taallg CVO-CVO Zeebrugge 18 0,03 Totaal ,00 BRON: administratie volwassenenonderwijs, verwerking WES. Þ Levenslang Leren Mei 2010 Fase 1: analyse van het aanbod 12

15 Aantal deelnames en aantal lesurencursist, naar studieniveau en studiegebied Zoals reeds vermeld, bestaat het volwassenenonderwijs binnen de CVO s uit twee niveaus: het secundair volwassenenonderwijs en het hoger beroepsonderwijs. Het secundair volwassenenonderwijs staat in voor 86% van het totale aantal deelnames in West-Vlaanderen, het hoger beroepsonderwijs voor 14% (zie tabellen 3, 3a en 3b). Naar aantal lesurencursist bedraagt de verhouding 87,7% secundair volwassenenonderwijs tegenover 12,3% hoger beroepsonderwijs. Het aandeel van het hoger beroepsonderwijs ligt duidelijk hoger binnen Comenes in vergelijking met Webros: het aandeel (in aantal deelnames) bedraagt 21% in het werkingsgebied van Comenes tegenover 6% in het werkingsgebied van Webros. Er worden 30 studiegebieden aangeboden in de centra voor volwassenenonderwijs binnen de provincie West-Vlaanderen. Het hoger beroepsonderwijs situeert zich binnen de studiegebieden biotechniek, gezondheidszorg, handelswetenschappen en bedrijfskunde, industriële wetenschappen en technologie, onderwijs en sociaal-agogisch werk. De opleidingen in de andere studiegebieden behoren tot het niveau van het secundair volwassenenonderwijs. Binnen alle studiegebieden treffen we het grootste aantal deelnames aan in de studiegebieden: informatie- en communicatietechnologie; talen richtgraden 1 en 2; Nederlands tweede taal. Zo kent het studiegebied informatie- en communicatietechnologie deelnames binnen Webros (of 21,2% van het totale aantal deelnames binnen Webros) en deelnames binnen Comenes (of 16,6% van het totaal binnen Comenes). Talen richtgraden 1 en 2 telt deelnames binnen Comenes en deelnames binnen Webros en binnen het studiegebied Nederlands tweede taal tellen we deelnames binnen het werkingsgebied van Webros en binnen dat van Comenes. Deze drie studiegebieden zijn goed voor maar liefst 49% van alle lesurencursist binnen Webros en Comenes samen: 46,8% van alle lesurencursist in Comenes en 50,6% van alle lesurencursist binnen Webros. Het studiegebied sociaal-agogisch werk is met deelnames en lesurencursist sterk aanwezig binnen Comenes. Binnen Webros wordt dit studiegebied niet aangeboden. Ook wat betreft de studiegebieden personenzorg en onderwijs zien we een veel groter aantal deelnames binnen Comenes dan binnen Webros. Daarentegen is het studiegebied voeding veel sterker aanwezig in het werkingsgebied van Webros in vergelijking met dat van Comenes. En ook voor algemene vorming is het aantal deelnames binnen Webros bijna het dubbele van dat binnen Comenes. Gemiddeld kennen de opleidingen binnen het volwassenenonderwijs in West- Vlaanderen 61 lesuren. Þ Levenslang Leren Mei 2010 Fase 1: analyse van het aanbod 13

16 Tabel 3 Totaal aantal cursisten/deelnames en aantal lesurencursist gerealiseerd in de werkingsgebieden van COMENES en WEBROS, naar studieniveau en studiegebied, periode 1 april maart 2009 Gemiddeld aantal lesuren per opleiding Aantal cursisten/deelnames Aantal lesurencursist Absoluut aantal In % Absoluut aantal In % Studieniveau Studiegebied Algemene vorming , ,82 51 Auto 918 0, , Bijzondere educatieve noden 72 0, ,06 61 SECUNDAIR VOLWASSENENONDERWIJS Bouw , ,38 60 Decoratieve technieken 30 0, ,08 Grafische technieken 749 0, ,60 58 Handel , ,86 50 Hout , ,87 50 Huishoudelijk onderwijs , ,17 96 Informatie- en communicatietechnologie , ,28 59 Kant 196 0, , Koeling en warmte 241 0, ,19 59 Land- en tuinbouw 305 0, ,33 78 Lichaamsverzorging , ,22 61 Maritieme opleidingen 174 0, ,11 46 Mechanica - elektriciteit , ,04 62 Mode , , Nederlands tweede taal , ,64 53 Personenzorg , ,36 48 Talen richtgraden 1 en , ,87 61 Talen richtgraden 3 en , ,53 59 Textiel 5 0, ,01 Toerisme 315 0, ,25 57 Voeding , ,64 70 Totaal secundair volwassenenonderwijs , ,73 62 Biotechniek 15 0, ,01 35 Gezondheidszorg 32 0, , Handelswetenschappen en bedrijfskunde , ,72 80 Industriële wetenschappen en technologie , ,96 65 HOGER BEROEPSONDERWIJS VAN HET VOLWASSENENONDERWIJS Onderwijs , ,91 49 Sociaal-agogisch werk , ,50 44 Totaal hoger beroepsonderwijs , ,27 53 Algemeen totaal , ,00 61 BRON: administratie volwassenenonderwijs, verwerking WES. 14

17 Tabel 3a Totaal aantal cursisten/deelnames en aantal lesurencursist gerealiseerd in het werkingsgebied van COMENES, naar studieniveau en studiegebied, periode 1 april maart 2009 Gemiddeld aantal lesuren per opleiding Aantal cursisten/deelnames Aantal lesurencursist Absoluut aantal In % Absoluut aantal In % Studieniveau Studiegebied Algemene vorming , ,91 48 Auto 675 1, , SECUNDAIR VOLWASSENENONDERWIJS Bijzondere educatieve noden 72 0, ,12 61 Bouw 784 1, ,27 56 Decoratieve technieken 30 0, , Grafische technieken 711 1, ,18 58 Handel , ,69 48 Hout 789 1, ,19 53 Huishoudelijk onderwijs , , Informatie- en communicatietechnologie , ,78 58 Kant 0 0,00 0 0,00 Koeling en warmte 48 0, ,10 72 Land- en tuinbouw 245 0, ,55 78 Lichaamsverzorging 342 0, ,69 70 Maritieme opleidingen 0 0,00 0 0,00 Mechanica - elektriciteit , ,38 62 Mode 600 0, , Nederlands tweede taal , ,89 52 Personenzorg , ,56 48 Talen richtgraden 1 en , ,16 59 Talen richtgraden 3 en , ,02 58 Textiel 5 0, , Toerisme 0 0,00 0 0,00 Voeding 849 1, ,71 70 Totaal secundair volwassenenonderwijs , ,47 61 Biotechniek 15 0, ,01 35 Gezondheidszorg 0 0,00 0 0,00 Handelswetenschappen en bedrijfskunde , ,63 68 Industriële wetenschappen en technologie 850 1, ,29 53 HOGER BEROEPSONDERWIJS VAN HET VOLWASSENENONDERWIJS Onderwijs , ,33 38 Sociaal-agogisch werk , ,26 44 Totaal hoger beroepsonderwijs , ,53 45 Algemeen totaal , ,00 57 BRON: administratie volwassenenonderwijs, verwerking WES. 15

18 Tabel 3b Totaal aantal cursisten/deelnames en aantal lesurencursist gerealiseerd in het werkingsgebied van WEBROS, naar studieniveau en studiegebied, periode 1 april maart 2009 Studieniveau Studiegebied Aantal cursisten/deelnames Aantal lesurencursist Gemiddeld aantal lesuren Absoluut aantal In % Absoluut aantal In % per opleiding SECUNDAIR VOLWASSENENONDERWIJS Algemene vorming , ,67 52 Auto 243 0, , Bijzondere educatieve noden 0 0,00 0 0,00 Bouw 886 1, ,48 63 Decoratieve technieken 0 0,00 0 0,00 Grafische technieken 38 0, ,06 60 Handel , ,02 52 Hout 487 0, ,58 45 Huishoudelijk onderwijs , ,36 90 Informatie- en communicatietechnologie , ,67 60 Kant 196 0, , Koeling en warmte 193 0, ,28 55 Land- en tuinbouw 60 0, ,13 80 Lichaamsverzorging , ,71 58 Maritieme opleidingen 174 0, ,21 46 Mechanica - elektriciteit , ,72 63 Mode , , Nederlands tweede taal , ,35 54 Personenzorg , ,31 49 Talen richtgraden 1 en , ,60 63 Talen richtgraden 3 en , ,01 59 Textiel 0 0,00 0 0,00 Toerisme 315 0, ,48 57 Voeding , ,23 70 Totaal secundair volwassenenonderwijs , ,69 63 HOGER BEROEPSONDERWIJS VAN HET VOLWASSENENONDERWIJS Biotechniek 0 0,00 0 0,00 Gezondheidszorg 32 0, , Handelswetenschappen en bedrijfskunde , ,80 94 Industriële wetenschappen en technologie 214 0, , Onderwijs , ,52 73 Sociaal-agogisch werk 0 0,00 0 0,00 Totaal hoger beroepsonderwijs , ,31 85 Algemeen totaal , ,00 64 BRON: administratie volwassenenonderwijs, verwerking WES. 16

19 Aantal deelnames per studiegebied en per CVO De meeste CVO s bieden opleidingen aan in informatie- en communicatietechnologie en/of talen richtgraden 1 en 2 en/of Nederlands tweede taal en dit al dan niet gecombineerd met een ander aanbod (zie tabellen 4a en 4b). Hierop zijn er een aantal uitzonderingen. Binnen Comenes zijn er twee centra die uitsluitend huishoudelijk onderwijs aanbieden, met name CVO stedelijk volwassenenonderwijs Roeselare en CVO VIVA West-Vlaanderen 1. Daarnaast is CVO VSPW als enige binnen Comenes gericht op sociaal-agogisch werk en personenzorg. CVO VIVO heeft geen aanbod inzake talen maar richt zich vooral op de studiegebieden onderwijs, informatieen communicatietechnologie en algemene vorming. CVO VIVO is samen met CVO van het GO Avelgem/Harelbeke het enige centrum binnen Comenes met een aanbod algemene vorming. Binnen Webros is er één centrum dat uitsluitend huishoudelijk onderwijs aanbiedt, met name VIVA West-Vlaanderen. CVO Spermalie richt zich vooral tot opleidingen in het studiegebied voeding. Ook in CVO Westhoek-Westkust situeert een vijfde van de opleidingen zich binnen het studiegebied voeding. CVO VTI Brugge biedt opleidingen aan in onder meer onderwijs, handel, mechanica, algemene vorming, informatie- en communicatietechnologie en personenzorg. Zowel binnen Comenes als binnen Webros zijn er een aantal studiegebieden waarvan de opleidingen slechts in één CVO worden aangeboden. Voor Comenes is dit het geval voor opleidingen in de studiegebieden sociaal-agogisch werk, personenzorg, handelswetenschappen en bedrijfskunde, grafische technieken, bijzondere educatieve noden, biotechniek, decoratieve technieken, lichaamsverzorging en textiel. Voor Webros is dit voor opleidingen in de studiegebieden gezondheidszorg, grafische technieken, kant, land- en tuinbouw en maritieme opleidingen. Opleidingen gezondheidszorg, kant, maritieme opleidingen en toerisme worden niet aangeboden binnen Comenes. Opleidingen bijzondere educatieve noden, biotechniek, decoratieve technieken, sociaalagogisch werk en textiel worden niet aangeboden binnen Webros Profiel van de deelnemers/deelnames In deze paragraaf bekijken we de kenmerken van de deelnemers aan het volwassenenonderwijs binnen de CVO s in West-Vlaanderen. Opnieuw merken we op dat we hierbij enkel beschikken over het aantal deelnames (een deelnemer ingeschreven voor een bepaalde module) en niet over het aantal unieke deelnemers (koppen). Eén deelnemer volgt vaak verschillende modules en wordt dus meerdere keren geteld. We mogen echter aannemen dat het profiel van de deelnames overeenkomt met dat van de unieke deelnemers. Vandaar dat we verder zullen werken met de term deelnemers (deelnames). 1 Ook voor de regiovreemde vestiging van SNT is dit het geval. Het gaat hier echter slechts om 14 deelnames. Þ Levenslang Leren Mei 2010 Fase 1: analyse van het aanbod 17

20 Tabel 4a Aantal deelnames per studiegebied gerealiseerd in het werkingsgebied van COMENES, naar centrum, periode 1 april maart 2009 (in %) CVO van het GO Avelgem/Harelbeke CVO Roeselare CVO Sint-Paulus Waregem CVO HITEK CVO Kortrijk- Menen-Tielt CVO De Vlaamse Ardennen Studiegebied CVO - Stedelijk Volwassenenonderwijs Roeselare Algemene vorming 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 Auto 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,6 0,0 Bijzondere educatieve noden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Biotechniek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bouw 0,0 3,5 0,0 0,0 3,0 0,0 2,8 Decoratieve technieken 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 Grafische technieken 0,0 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 Handel 0,0 0,0 2,3 1,6 6,6 3,2 2,1 Handelswetenschappen en bedrijfskunde 0,0 0,0 19,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Hout 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 6,1 2,4 Huishoudelijk onderwijs 100,0 0,0 6,4 0,0 0,0 9,5 6,0 Industriële wetenschappen en technologie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Informatie- en communicatietechnologie 0,0 27,8 0,4 14,6 24,6 45,0 30,4 Koeling en warmte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,3 0,0 Land- en tuinbouw 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 Lichaamsverzorging 0,0 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 Mechanica - elektriciteit 0,0 6,7 0,0 5,6 5,6 3,1 1,4 Mode 0,0 2,5 0,3 1,7 0,0 0,0 5,5 Nederlands tweede taal 0,0 4,5 36,1 32,8 13,3 12,4 11,7 Onderwijs 0,0 28,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Personenzorg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sociaal-agogisch werk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Talen richtgraden 1 en 2 0,0 24,1 33,1 26,1 33,4 18,6 33,5 Talen richtgraden 3 en 4 0,0 2,4 2,0 1,3 1,8 1,2 2,3 Textiel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Voeding 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Totaal aantal cursisten

LEVENSLANG LEREN BELEIDSAANBEVELINGEN

LEVENSLANG LEREN BELEIDSAANBEVELINGEN LEVENSLANG LEREN BELEIDSAANBEVELINGEN STUDIE UITGEVOERD IN OPDRACHT VAN HET PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN EN DE CONSORTIA VOLWASSENENONDERWIJS MENES EN WEBROS SEPTEMBER 2010 INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK

Nadere informatie

Volwassenenonderwijs in Vlaanderen

Volwassenenonderwijs in Vlaanderen Volwassenenonderwijs in Vlaanderen Inhoud Volwassenenonderwijs, een kennismaking 3 Opleidingen 4 Studiebewijzen 4 Studiegebieden 5 Flexibele leertrajecten 7 Toelatingsvoorwaarden 7 Studiekosten 8 Klachten

Nadere informatie

1.1. Ontstaansgeschiedenis 7. 1.2. Bestuurlijke gegevens 9. 1.3. Menselijk & financieel potentieel 11. 1.4. Afbakening werkingsgebied CVWO 12

1.1. Ontstaansgeschiedenis 7. 1.2. Bestuurlijke gegevens 9. 1.3. Menselijk & financieel potentieel 11. 1.4. Afbakening werkingsgebied CVWO 12 1 Inhoudsopgave: 1. Historiek & situering CVWO 1.1. Ontstaansgeschiedenis 7 1.2. Bestuurlijke gegevens 9 1.3. Menselijk & financieel potentieel 11 1.4. Afbakening werkingsgebied CVWO 12 2. Missie Brucovo

Nadere informatie

!"#$%&''(%)*!!!!!!!!!!!!!!!!"#$%&'()

!#$%&''(%)*!!!!!!!!!!!!!!!!#$%&'() !!!"##$%&$'('%)*+'*&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&!#(&,(-*+.'/%&*(&!,+$'(0&!"#$%&''(%)*!!!!!!!!!!!!!!!!"#$%&'()!!"#$"%&'!()**!+!,-./-'0!()*(!!! I. Inhoudstafel I. Inhoudstafel... 2 II. Landschap NT2 in Vlaanderen...

Nadere informatie

LEVENSLANG LEREN RAPPORTERING FASE 3: ANALYSE VAN DE VRAAG VAN WERKGEVERS NAAR OPLEIDIN- GEN

LEVENSLANG LEREN RAPPORTERING FASE 3: ANALYSE VAN DE VRAAG VAN WERKGEVERS NAAR OPLEIDIN- GEN LEVENSLANG LEREN RAPPORTERING FASE 3: ANALYSE VAN DE VRAAG VAN WERKGEVERS NAAR OPLEIDIN- GEN STUDIE UITGEVOERD IN OPDRACHT VAN HET PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN EN DE CONSORTIA VOLWASSENENONDERWIJS

Nadere informatie

Samenvatting van het exploratieve VIONA-onderzoek Levenslang leren en de terugkeer van volwassenen naar het hoger onderwijs september 2006

Samenvatting van het exploratieve VIONA-onderzoek Levenslang leren en de terugkeer van volwassenen naar het hoger onderwijs september 2006 Samenvatting van het exploratieve VIONA-onderzoek september 2006 Promotoren: Prof. dr. Lieve De Lathouwer en Prof. dr. Bea Cantillon Onderzoekers: Mieke Augustyns en Hanne Dillen Centrum voor Sociaal Beleid

Nadere informatie

1 Uitgangspunten van het onderzoek

1 Uitgangspunten van het onderzoek Uitgangspunten van het onderzoek 9 1 Uitgangspunten van het onderzoek In dit eerste hoofdstuk wordt de context gesitueerd waarin het onderzoek ontstaan is en wordt ingegaan op de onderzoeksmethode. 1.1

Nadere informatie

Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2014 Zet je talenten aan het werk

Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2014 Zet je talenten aan het werk 27ste studie Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2014 Zet je talenten aan het werk 27 ste studie Werkzoekende schoolverlaters In Vlaanderen 2014 Zet je talenten aan het werk VDAB Studiedienst Keizerslaan

Nadere informatie

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM 1. ONDERWIJSNIVEAUS EN -VORMEN Traditioneel zijn er drie onderwijsniveaus: het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het hoger onderwijs. Naast deze

Nadere informatie

Stuurgroep Volwassenenonderwijs Prioriteitenlijst van te ontwikkelen opleidingsprofielen voor het schooljaar 2012-2013

Stuurgroep Volwassenenonderwijs Prioriteitenlijst van te ontwikkelen opleidingsprofielen voor het schooljaar 2012-2013 Stuurgroep Volwassenenonderwijs Prioriteitenlijst van te ontwikkelen opleidingsprofielen voor het schooljaar 2012-2013 Samenwerkingsverband van de vier pedagogische begeleidingsdiensten (vzw SNPB) en het

Nadere informatie

Startopleiding Begeleider buitenschoolse opvang

Startopleiding Begeleider buitenschoolse opvang Kind en Gezin Startopleiding Begeleider buitenschoolse opvang Evaluatie van 2 jaar proefproject door Kind en Gezin Sylvia Walravens 3-1-2013 1. Situering In 2010 sloten VDAB, VIVO, Kind en Gezin en 15

Nadere informatie

Sector- en competentiefoto ADMINISTRATIEVE EN COMMERCIËLE BEROEPEN

Sector- en competentiefoto ADMINISTRATIEVE EN COMMERCIËLE BEROEPEN Sector- en competentiefoto ADMINISTRATIEVE EN COMMERCIËLE BEROEPEN COLOFON VOOR MEER INFORMATIE: Stad Antwerpen Werk en Economie Projectleider sectorale netwerken Grote Markt 1 2000 Antwerpen marie.schoeters@stad.antwerpen.be

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 DE TRIATLON SECUNDAIR ONDERWIJS, HOGER. Barbara Dessein ONDERWIJS, ARBEIDSMARKT. Kort samengevat

Hoofdstuk 9 DE TRIATLON SECUNDAIR ONDERWIJS, HOGER. Barbara Dessein ONDERWIJS, ARBEIDSMARKT. Kort samengevat DE TRIATLON SECUNDAIR ONDERWIJS, HOGER ONDERWIJS, ARBEIDSMARKT Hoofdstuk 9 Barbara Dessein Kort samengevat In dit hoofdstuk wordt het secundair en hoger onderwijs bestudeerd als aanloop naar de arbeidsmarkt.

Nadere informatie

Open leren maakt vrij

Open leren maakt vrij Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen Academiejaar 2013-2014 Open leren maakt vrij Interdisciplinair project - Eindrapport Onderwijs op maat in de gevangenis van Antwerpen Academiejaar 2013-2014

Nadere informatie

Rapport activiteit 4: Vergelijkende analyse van de sterktes en zwaktes van de logistieke kennisinfrastructuur in Venlo en West- Vlaanderen en de

Rapport activiteit 4: Vergelijkende analyse van de sterktes en zwaktes van de logistieke kennisinfrastructuur in Venlo en West- Vlaanderen en de Rapport activiteit 4: Vergelijkende analyse van de sterktes en zwaktes van de logistieke kennisinfrastructuur in Venlo en West- Vlaanderen en de opmaak van een gezamenlijk ontwikkelingsplan 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Voortgangsrapport Regionale overlegplatformen Vlaanderen Schooljaar 2009-2010

Voortgangsrapport Regionale overlegplatformen Vlaanderen Schooljaar 2009-2010 Voortgangsrapport Regionale overlegplatformen Vlaanderen Schooljaar 2009-2010 VOORTGANGSRAPPORT REGIONALE OVERLEGPLATFORMEN VLAANDEREN 2009-2010 Inhoud Voorwoord... 3 A. Situering... 4 1 Regelgeving 2

Nadere informatie

HOGER BEROEPSONDERWIJS HBOWEST

HOGER BEROEPSONDERWIJS HBOWEST HOGER BEROEPSONDERWIJS HBOWEST www.hbowest.be info@hbowest.be editie 2011-2012 HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO) Wat is HBO? Als je denkt dat de enige opties na het secundair onderwijs gaan werken of een bachelor

Nadere informatie

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 Inhoudstafel Inleiding 3 I. De doelgroep 4 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 3. Hoger onderwijs in Vlaanderen 10 3.1 De bachelor-masterstructuur (bama-structuur) 10 3.2 Het studieaanbod:

Nadere informatie

Sociale cijferreeksen Zuid-West-Vlaanderen

Sociale cijferreeksen Zuid-West-Vlaanderen Sociale cijferreeksen Zuid-West-Vlaanderen vzw Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen in samenwerking met Steunpunt Sociale Planning, Provincie West-Vlaanderen Sociale cijferreeksen Zuid-West-Vlaanderen

Nadere informatie

2015-2016. HBO5-opleidingen. (Hoger beroepsonderwijs)

2015-2016. HBO5-opleidingen. (Hoger beroepsonderwijs) 2015-2016 HBO5-opleidingen (Hoger beroepsonderwijs) HBO5-opleidingen (hoger beroepsonderwijs) binnen het Arteveldeleernetwerk GEZONDHEIDSZORG Graduaat verpleegkunde ð doorstroming naar bacheloropleiding

Nadere informatie

Kunstlaan 6 bus 6 12 november 2009 1210 Brussel AR/VB/KVE/END001. Eindrapport Samenwerking Hoger Beroepsonderwijs

Kunstlaan 6 bus 6 12 november 2009 1210 Brussel AR/VB/KVE/END001. Eindrapport Samenwerking Hoger Beroepsonderwijs Vlaamse Onderwijsraad Vast Bureau Kunstlaan 6 bus 6 12 november 2009 1210 Brussel AR/VB/KVE/END001 Eindrapport Samenwerking Hoger Beroepsonderwijs 1 INHOUDSTAFEL 1 Situering... 4 1.1 Historiek van het

Nadere informatie

Advies over voorstellen van opleidingsprofielen voor het secundair volwassenenonderwijs en het hoger beroepsonderwijs

Advies over voorstellen van opleidingsprofielen voor het secundair volwassenenonderwijs en het hoger beroepsonderwijs ADVIES Raad Levenslang en Levensbreed Leren 3 maart 2009 RLLL/MDR/ADV/006 Advies over voorstellen van opleidingsprofielen voor het secundair volwassenenonderwijs en het hoger beroepsonderwijs VLAAMSE ONDERWIJSRAAD,

Nadere informatie

De wederzijdse onderwijsparticipatie. leerlingen en studenten in Nederland en Vlaanderen

De wederzijdse onderwijsparticipatie. leerlingen en studenten in Nederland en Vlaanderen De wederzijdse onderwijsparticipatie van leerlingen en studenten in Nederland en Vlaanderen Schooljaar 2004/2005 De wederzijdse onderwijsparticipatie van leerlingen en studenten in Nederland en Vlaanderen,

Nadere informatie

BELEIDSNOTA 2004-2009 Samenwerken voor een goed Vlaams bestuur in de Vlaamse rand

BELEIDSNOTA 2004-2009 Samenwerken voor een goed Vlaams bestuur in de Vlaamse rand BELEIDSNOTA 2004-2009 Samenwerken voor een goed Vlaams bestuur in de Vlaamse rand Frank Vandenbroucke Vice-minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming. INHOUDSTABEL

Nadere informatie

2015-2016. HBO5-opleidingen. (Hoger beroepsonderwijs)

2015-2016. HBO5-opleidingen. (Hoger beroepsonderwijs) 2015-2016 HBO5-opleidingen (Hoger beroepsonderwijs) HBO5-opleidingen (hoger beroepsonderwijs) binnen het Arteveldeleernetwerk GEZONDHEIDSZORG Graduaat verpleegkunde ð doorstroming naar bacheloropleiding

Nadere informatie

Jaarboek Inburgering & Integratie 2010

Jaarboek Inburgering & Integratie 2010 Inburgering Jaarboek Inburgering & Integratie 2010 1 Jaarboek Inburgering & Integratie 2010 4 Inhoud Voorwoord...5 Inleiding... 6 Inburgering...7 Inburgering, een opstap naar actieve participatie aan

Nadere informatie

Specifieke Lerarenopleiding (SLO)

Specifieke Lerarenopleiding (SLO) 2012-2013 Onthaalbrochure SLO Specifieke Lerarenopleiding (SLO) 2014-2015 VOLWASSENENONDERWIJS CVO VTIBRUGGE Boeveriestraat 73 (B)8000 Brugge 050 34 75 00 cvo@vtibrugge.be http://cvo.vtibrugge.be Missie

Nadere informatie

Treden naar succes, werk en leren

Treden naar succes, werk en leren Treden naar succes, werk en leren Het hoger beroepsonderwijs in het Vlaamse onderwijs Discussienota Oktober 2007 Frank Vandenbroucke Vlaams minister van werk, onderwijs en vorming Inhoud 1 INLEIDING...

Nadere informatie

7 dialoogdagen over de paardenhouderij

7 dialoogdagen over de paardenhouderij 7 dialoogdagen over de paardenhouderij Discussieteksten en verslagen Een initiatief van Vlaams minister-president Kris Peeters februari 2009 7 dialoogdagen over de paardenhouderij Discussieteksten en verslagen

Nadere informatie

Evaluatie van het stelsel van de dienstencheques voor buurtdiensten en banen 2005

Evaluatie van het stelsel van de dienstencheques voor buurtdiensten en banen 2005 Evaluatie van het stelsel van de dienstencheques voor buurtdiensten en banen 2005 Eindrapport In opdracht van: Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Algemene Directie Werkgelegenheid

Nadere informatie