LEVENSLANG LEREN RAPPORTERING FASE 1: ANALYSE VAN HET AANBOD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LEVENSLANG LEREN RAPPORTERING FASE 1: ANALYSE VAN HET AANBOD"

Transcriptie

1 LEVENSLANG LEREN RAPPORTERING FASE 1: ANALYSE VAN HET AANBOD STUDIE UITGEVOERD IN OPDRACHT VAN HET PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN EN DE CONSORTIA VOLWASSENENONDERWIJS MENES EN WEBROS MEI 2010

2

3 INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1: DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS 5 1. Structuur en organisatie 5 2. De consortia voor volwassenenonderwijs 6 3. Analyse van het aanbod van de CVO s in West-Vlaanderen Totaal aantal deelnames en aantal lesurencursist Profiel van de deelnemers/deelnames Bereik van het volwassenenonderwijs in West-Vlaanderen Analyse van de deelnames van West-Vlamingen aan het volwassenenonderwijs buiten West-Vlaanderen Aantal deelnames buiten West-Vlaanderen, naar centrum Aantal deelnames buiten West-Vlaanderen, naar studiegebied Profiel van de West-Vlaamse deelnemers/deelnames aan het volwassenenonderwijs buiten West-Vlaanderen 120 HOOFDSTUK 2: DE CENTRA VOOR BASISEDUCATIE Structuur en organisatie Analyse van het aanbod van de CBE s in West-Vlaanderen Totaal aantal cursisten en aantal lesurencursist Profiel van de cursisten 128 HOOFDSTUK 3: DE VDAB De competentiecentra Analyse van het aanbod van de VDAB in West-Vlaanderen Totaal aantal deelnames en aantal lesurencursist Profiel van de cursisten Bereik van het opleidingsaanbod van de VDAB in West-Vlaanderen 155 HOOFDSTUK 4: SYNTRA WEST Structuur en organisatie Analyse van het aanbod van Syntra West Totaal aantal deelnames en aantal lesurencursist Profiel van de deelnemers/deelnames 167 Þ Levenslang Leren Mei 2010 Fase 1: analyse van het aanbod 1

4 2.3. Bereik van het opleidingsaanbod van Syntra West in West-Vlaanderen 173 HOOFDSTUK 5: DE HOGER ONDERWIJSINSTELLINGEN K.U.Leuven Campus Kortrijk Structuur en organisatie Opleidingen permanente vorming Profiel deelnemers Bereik binnen West-Vlaanderen KATHO Structuur en organisatie Analyse van het aanbod aan permanente vorming Afstandsonderwijs binnen KATHO HOWEST Structuur en organisatie Aanbod aan permanente vorming Afstandsonderwijs binnen HOWEST KHBO 201 HOOFDSTUK 6: VORMINGPLUS Structuur en organisatie Analyse van het aanbod van de Vormingplus centra in West-Vlaanderen Totaal aantal activiteiten, aantal lesuren en aantal deelnames Profiel van de deelnemers/deelnames Bereik van het opleidingsaanbod van Vormingplus in West-Vlaanderen 206 HOOFDSTUK 7: VERGELIJKEND OVERZICHT 211 Þ Levenslang Leren Mei 2010 Fase 1: analyse van het aanbod 2

5 In de eerste onderzoeksfase maken we een analyse van het aanbod van enkele belangrijke spelers op het vlak van volwassenenonderwijs in West-Vlaanderen. De nadruk ligt hierbij op het aanbod van de volgende vier organisaties: de centra voor volwassenenonderwijs (CVO s); de centra voor basiseducatie (CBE s); Syntra West; de VDAB. Voor deze vier organisaties verzamelden we gedetailleerde gegevens over het aantal cursisten en het aantal lesurencursist (aantal lesuren x aantal deelnemers) in de periode 1 april maart De focus op deze vier organisaties is te motiveren vanuit de opdrachten van de consortia volwassenenonderwijs Menes en Webros - medeopdrachtgevers voor dit onderzoek. Zij zijn onder meer verantwoordelijk voor de optimalisering en afstemming van het aanbod van de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie en voor de samenwerking met andere publieke opleidingsverstrekkers zoals de VDAB en Syntra. Aanvullend op deze analyse worden ook gegevens voorgesteld van de drie West- Vlaamse hogescholen (Howest, Katho en KHBO), de KULAK en Vormingplus. Ook deze instellingen vervullen een belangrijke rol op het vlak van levenslang leren in onze provincie. De gegevens van deze instanties worden evenwel minder uitgebreid weergegeven als van de CVO s, de CBE s, Syntra West en de VDAB. Þ Levenslang Leren Mei 2010 Fase 1: analyse van het aanbod 3

6 Þ Levenslang Leren Mei 2010 Fase 1: analyse van het aanbod 4

7 HOOFDSTUK 1: DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS Het onderwijs in de centra voor volwassenenonderwijs is onderwijs los van de initiële onderwijsloopbaan. Het stelt de cursisten in staat om een erkend diploma, getuigschrift of certificaat te behalen. Volwassenen van minimum 18 jaar en jongeren die aan de voltijdse leerplicht voldaan hebben, mogen zich inschrijven. Naargelang de gekozen cursus kunnen er ook specifieke toelatingsvoorwaarden zijn Structuur en organisatie Het volwassenenonderwijs in de CVO s bestaat uit twee niveaus: het secundair volwassenenonderwijs dat ook het vroegere tweedekansonderwijs omvat. Het tweedekansonderwijs vinden we nu terug in het studiegebied algemene vorming. Deze opleiding biedt volwassenen van minimum 18 jaar de kans om nog een diploma secundair onderwijs te behalen; het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs. De opleidingen die hieronder vallen zijn beroepsgericht en leiden tot het diploma van gegradueerde indien ze meer dan 900 lestijden omvatten. Het zijn opleidingen die zich situeren tussen het secundair onderwijs en een professionele bachelor. Ook de specifieke lerarenopleiding behoort tot het hoger beroepsonderwijs: de vroegere g.p.b.-opleiding (het getuigschrift voor pedagogische bekwaamheid) die zelf nog vaak bij de oude naam, d-cursus, wordt genoemd. Het volwassenenonderwijs wordt modulair georganiseerd. De leerstof wordt onderverdeeld in een aantal modules. Het centrum is vrij om een module over een gedeelte van het jaar of over een heel jaar te spreiden. Dit betekent dat de modules op verschillende ogenblikken van het jaar kunnen starten. Dankzij deze structuur kan de cursist zelf het studiepakket samenstellen en de duur van de studie bepalen. De modules kunnen georganiseerd worden in contactonderwijs of in gecombineerd onderwijs. Bij contactonderwijs worden alle lessen in het centrum gegeven. Bij gecombineerd onderwijs wordt een deel van de module in de klas gegeven en een deel van de module kan zelfstandig verwerkt worden, thuis of in een open leercentrum. Het inschrijvingsgeld bedraagt standaard 1 euro per lestijd maar er worden vrijstellingen voorzien voor wie het financieel wat moeilijker heeft. De provincie West-Vlaanderen telt 18 centra voor volwassenenonderwijs, met name (gemeente van de maatschappelijke zetel staat tussen haakjes): Centrum voor Volwassenenonderwijs Sint-Godelieve vzw (Brugge); Centrum voor Volwassenenonderwijs Spermalie (Brugge); CVO VIVA West-Vlaanderen vzw (Brugge); Centrum voor Volwassenenonderwijs Vrij Technisch Instituut Brugge (Brugge); Stedelijke Nijverheids- en Taalleergangen CVO (Brugge); 1 BRON: Þ Levenslang Leren Mei 2010 Fase 1: analyse van het aanbod 5

8 Instituut voor Volwassenenonderwijs - Centrum voor Volwassenenonderwijs van het Gemeenschapsonderwijs (Brugge); CVO De Avondschool Oostende (Oostende); Centrum voor Volwassenenonderwijs HITEK (Kortrijk); Centrum voor Volwassenenonderwijs Kortrijk-Menen-Tielt (Kortrijk); Centrum voor Volwassenenonderwijs VIVO (Kortrijk); Centrum voor Volwassenenonderwijs - Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk - Kortrijk (Kortrijk); Centrum voor Volwassenenonderwijs van het Gemeenschapsonderwijs Avelgem/Harelbeke (Avelgem); Centrum Regionaal Volwassenenonderwijs van het Gemeenschapsonderwijs (De Panne); Centrum voor Volwassenenonderwijs Sint-Paulus Waregem (Waregem); Centrum voor Volwassenenonderwijs - Stedelijk Volwassenenonderwijs Roeselare (Roeselare); CVO Roeselare (Roeselare); Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs West-Vlaanderen (Izegem); Centrum voor Volwassenenonderwijs Westhoek-Westkust (Ieper). Daarnaast kent het CVO De Vlaamse Ardennen, met maatschappelijke zetel in Oudenaarde, ook lesplaatsen in West-Vlaanderen. Elk centrum heeft verschillende lesplaatsen. Kaart 1 toont de spreiding van de lesplaatsen van de CVO s in de provincie West-Vlaanderen. 2. De consortia voor volwassenenonderwijs In 2008 werden in Vlaanderen 13 consortia volwassenenonderwijs in het leven geroepen. Het consortium is een regionaal samenwerkingsverband tussen de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie (zie hoofdstuk 2) van het werkingsgebied en moet zorgen voor een optimalisatie van het volwassenenonderwijs in de regio. Het consortium volwassenenonderwijs heeft zes doelstellingen die vooral gericht zijn op samenwerking, kwaliteitsverbetering en professionalisering 1 : het aanbod van opleidingen die door de centra georganiseerd worden, optimaliseren en op elkaar afstemmen; de samenwerking en afstemming met andere publieke verstrekkers van opleidingen voor volwassenen nastreven; knelpunten, behoeften en oplossingen inzake opleidingen voor volwassenen signaleren aan de overheid; als intermediair aanspreekpunt fungeren tussen de centra en andere opleidingsverstrekkers en socioculturele en sociaaleconomische actoren; 1 BRON: Þ Levenslang Leren Mei 2010 Fase 1: analyse van het aanbod 6

9 Kaart 1 7

10 de dienstverlening optimaliseren voor de cursisten in de centra; alle mogelijke vormen van samenwerking tussen de centra stimuleren en ondersteunen. Deze doelstellingen zijn verder geconcretiseerd in opdrachten: het realiseren van de doelstellingen; het opmaken van een vijfjaarlijks opleidingsplan voor het werkingsgebied; het organiseren van een ombudsdienst voor de cursisten van alle centra binnen het werkingsgebied; het afsluiten van een samenwerkingsprotocol met de Huizen van het Nederlands die een werking hebben binnen het werkingsgebied van het consortium volwassenenonderwijs; het verlenen van advies over de aanvragen van de centra voor volwassenenonderwijs voor het verkrijgen van bijkomende onderwijsbevoegdheid; het verlenen van advies over de aanvragen van de centra voor volwassenenonderwijs voor het aanwenden van leraarsuren en ambten opgericht op basis van de puntenenveloppe in bijkomende vestigingsplaatsen; het coördineren en ondersteunen van de centra bij de organisatie van duale trajecten en geïntegreerd leren; het coördineren en ondersteunen van de centra bij de uitwerking van onderwijs- en vormingsbehoeften van gedetineerden en de begeleiding van het onderwijstraject van gedetineerden; het uitvoeren van alle opdrachten die een centrumbestuur apart aan het consortium volwassenenonderwijs toewijst of die de centra gezamenlijk aan het consortium volwassenenonderwijs toewijzen. Binnen de provincie West-Vlaanderen zijn er twee consortia, met name consortium Menes (Comenes) en consortium Webros. Het werkingsgebied van Comenes valt samen met de arrondissementen Kortrijk, Roeselare en Tielt. Het werkingsgebied van Webros komt overeen met de arrondissementen Brugge, Diksmuide, Ieper, Oostende en Veurne. 3. Analyse van het aanbod van de CVO s in West- Vlaanderen Hieronder geven we een gedetailleerd overzicht van het aantal deelnames en het aantal lesurencursist gerealiseerd in de lesplaatsen van de centra voor volwassenenonderwijs op West-Vlaams grondgebied. De cijfers zijn afkomstig van de administratie volwassenenonderwijs. Om het overzicht in de tabellen te behouden, geven de tabellen zonder letter a of b de cijfers voor geheel West-Vlaanderen weer. De tabellen met een a geven de resultaten gerealiseerd in het werkingsgebied van Comenes en de tabellen met een b de resultaten gerealiseerd in het werkingsgebied van Webros. De cijfers hebben betrekking op de periode 1 april maart Þ Levenslang Leren Mei 2010 Fase 1: analyse van het aanbod 8

11 Er dient wel een opmerking gemaakt te worden bij de cijfers. De cijfers over het aantal cursisten zijn eigenlijk cijfers over het aantal deelnames. Eén cursist kan immers verschillende opleidingen/modules volgen en wordt in die zin ook meermaals geteld. We beschikken vooralsnog niet over data van het aantal unieke cursisten in de centra voor volwassenenonderwijs. In de nabije toekomst zullen deze gegevens allicht wel beschikbaar zijn Totaal aantal deelnames en aantal lesurencursist Aantal deelnames en aantal lesurencursist, naar centrum en gemeente van lesplaats In de periode 1 april maart 2009 tellen we deelnames in het volwassenenonderwijs in West-Vlaanderen. Hiervan werd 51% gerealiseerd in het werkingsgebied van Comenes en 49% in dat van Webros (tabel 1). Er werden lesurencursist gerealiseerd, met name uren binnen Comenes (48,2%) en uren binnen Webros (51,8%). Tabellen 1a en 1b tonen het aantal deelnames en het aantal lesurencursist per centrum van Comenes, respectievelijk Webros. Binnen Comenes realiseert CVO VIVO het grootste aantal deelnames. CVO Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk (VSPW) komt op de tweede plaats en CVO Kortrijk-Menen-Tielt op de derde plaats. CVO VIVO realiseert ook het grootste aantal lesurencursist. De zonevreemde centra binnen het werkingsgebied Comenes, met name CVO SNT (Stedelijke Nijverheids- en Taalleergangen), CVO van het GO Oostende, CVO VIVA West-Vlaanderen en CVO De Vlaamse Ardennen, tellen het kleinste aantal deelnames en lesurencursist. Tabel 1 Totaal aantal cursisten/deelnames en aantal lesurencursist gerealiseerd in de lesplaatsen behorend tot de werkingsgebieden van COMENES en WEBROS, periode 1 april maart 2009 Consortium Aantal cusisten/deelnames Aantal lesurencursist Absoluut aantal In % Absoluut aantal In % COMENES , ,2 WEBROS , ,8 Totaal , ,0 BRON: administratie volwassenenonderwijs, verwerking WES. Þ Levenslang Leren Mei 2010 Fase 1: analyse van het aanbod 9

12 Tabel 1a Totaal aantal cursisten/deelnames en aantal lesurencursist gerealiseerd in het werkingsgebied van COMENES, naar centrum, periode 1 april maart 2009 Centrum Aantal cursisten/deelnames Aantal lesurencursist Absoluut In % Absoluut In % aantal aantal CVO - Stedelijk volw.ond. Roeselare , ,8 CVO De Vlaamse Ardennen 762 1, ,3 CVO HITEK , ,6 CVO Kortrijk-Menen-Tielt , ,1 CVO Roeselare , ,3 CVO Sint-Paulus Waregem , ,0 CVO van het GO Avelgem/Harelbeke , ,9 CVO van het GO Oostende , ,4 CVO VIVA West-Vlaanderen vzw , ,0 CVO VIVO , ,9 CVO - Vormingslg. Soc. en Pedagogisch Werk , ,8 PCVO West-Vlaanderen , ,0 Sted. Nijverheids- en taallg CVO-CVO 14 0, ,0 Totaal , ,0 BRON: administratie volwassenenonderwijs, verwerking WES. Tabel 1b Totaal aantal cursisten/deelnames en aantal lesurencursist gerealiseerd in het werkingsgebied van WEBROS, naar centrum, periode 1 april maart 2009 Centrum Aantal cursisten/deelnames Aantal lesurencursist Absoluut aantal In % Absoluut aantal In % CERVO - GO , ,8 CVO Sint-Godelieve vzw , ,2 CVO Spermalie , ,3 CVO van het GO Oostende , ,8 CVO VIVA West-Vlaanderen vzw 766 1, ,9 CVO VTI Brugge , ,0 CVO Westhoek-Westkust , ,1 IVO - CVO van het GO , ,3 Sted. Nijverheids- en taallg CVO-CVO , ,6 Totaal , ,0 BRON: administratie volwassenenonderwijs, verwerking WES. Binnen Webros wordt het grootste aantal deelnames gerealiseerd door het Instituut voor VolwassenenOnderwijs (IVO) - CVO van het GO en door het CVO SNT. Tabellen 2a en 2b geven de opsplitsing van het aantal deelnames naar centrum en gemeente van lesplaats. CVO VSPW Kortrijk, CVO VIVO in Kortrijk en CVO Roeselare in Roeselare zijn de grootste lesplaatsen binnen Comenes. Binnen Webros zijn dit SNT in Brugge, CVO van het GO Oostende in Oostende en IVO in Sint-Michiels. Þ Levenslang Leren Mei 2010 Fase 1: analyse van het aanbod 10

13 Tabel 2a Totaal aantal cursisten/deelnames gerealiseerd in het werkingsgebied van COMENES, naar centrum en gemeente van lesplaats, periode 1 april maart 2009 Centrum Gemeente lesplaats Aantal cursisten/deelnames Absoluut aantal In % CVO - Stedelijk volw.ond. Roeselare Roeselare ,47 CVO De Vlaamse Ardennen Waregem 762 1,25 CVO HITEK Harelbeke 158 0,26 CVO HITEK Kortrijk ,91 CVO HITEK Marke 6 0,01 CVO HITEK Menen 191 0,31 CVO HITEK Zwevegem 59 0,10 CVO Kortrijk-Menen-Tielt Heule 45 0,07 CVO Kortrijk-Menen-Tielt Kortrijk ,97 CVO Kortrijk-Menen-Tielt Ledegem 145 0,24 CVO Kortrijk-Menen-Tielt Menen ,72 CVO Kortrijk-Menen-Tielt Meulebeke 194 0,32 CVO Kortrijk-Menen-Tielt Moorslede 112 0,18 CVO Kortrijk-Menen-Tielt Tielt ,73 CVO Kortrijk-Menen-Tielt Wevelgem 320 0,53 CVO Kortrijk-Menen-Tielt Wingene 105 0,17 CVO Kortrijk-Menen-Tielt Zwevegem 755 1,24 CVO Roeselare Hooglede 88 0,14 CVO Roeselare Moorslede 158 0,26 CVO Roeselare Roeselare ,68 CVO Roeselare Tielt 162 0,27 CVO Sint-Paulus Waregem Avelgem 48 0,08 CVO Sint-Paulus Waregem Tielt 248 0,41 CVO Sint-Paulus Waregem Waregem ,29 CVO van het GO Avelgem/Harelbeke Avelgem ,01 CVO van het GO Avelgem/Harelbeke Harelbeke ,18 CVO van het GO Avelgem/Harelbeke Spiere-Helkijn 436 0,72 CVO van het GO Oostende Izegem 417 0,69 CVO van het GO Oostende Roeselare 957 1,57 CVO VIVA West-Vlaanderen vzw Bavikhove 151 0,25 CVO VIVA West-Vlaanderen vzw Harelbeke 13 0,02 CVO VIVA West-Vlaanderen vzw Hulste 27 0,04 CVO VIVA West-Vlaanderen vzw Kortrijk 404 0,66 CVO VIVA West-Vlaanderen vzw Lauwe 29 0,05 CVO VIVA West-Vlaanderen vzw Moorslede 35 0,06 CVO VIVA West-Vlaanderen vzw Roeselare 100 0,16 CVO VIVA West-Vlaanderen vzw Waregem 225 0,37 CVO VIVA West-Vlaanderen vzw Wevelgem 77 0,13 CVO VIVO Aalbeke 68 0,11 CVO VIVO Bellegem 67 0,11 CVO VIVO Bissegem 57 0,09 CVO VIVO Deerlijk 224 0,37 CVO VIVO Gullegem 109 0,18 CVO VIVO Harelbeke 560 0,92 CVO VIVO Heule 428 0,70 CVO VIVO Kortrijk ,47 CVO VIVO Marke 118 0,19 CVO VIVO Menen 546 0,90 CVO VIVO Roeselare 42 0,07 CVO VIVO Tielt 16 0,03 CVO VIVO Wevelgem 156 0,26 CVO-Vormingslg. Soc. en Pedagogisch Werk Kortrijk ,26 PCVO West-Vlaanderen Izegem ,34 PCVO West-Vlaanderen Kortrijk 267 0,44 Sted. Nijverheids- en Taallg CVO-CVO Ruiselede 14 0,02 Totaal ,00 BRON: administratie volwassenenonderwijs, verwerking WES. Þ Levenslang Leren Mei 2010 Fase 1: analyse van het aanbod 11

14 Tabel 2b Totaal aantal cursisten/deelnames gerealiseerd in het werkingsgebied van WEBROS, naar centrum en gemeente van lesplaats, periode 1 april maart 2009 Centrum Gemeente lesplaats Aantal cursisten/deelnames Absoluut aantal In % CERVO - GO De Panne ,25 CERVO - GO Diksmuide 364 0,62 CERVO - GO Gistel ,99 CERVO - GO Ieper ,19 CERVO - GO Middelkerke 251 0,43 CERVO - GO Nieuwpoort 555 0,95 CERVO - GO Poperinge 356 0,61 CERVO - GO Wervik 33 0,06 CERVO - GO Westende 333 0,57 CERVO - GO Zonnebeke 14 0,02 CVO Sint-Godelieve vzw Brugge ,15 CVO Sint-Godelieve vzw Oostkamp ,09 CVO Sint-Godelieve vzw Sint-Andries 45 0,08 CVO Sint-Godelieve vzw Sint-Michiels 148 0,25 CVO Spermalie Brugge ,08 CVO van het GO Oostende Koekelare 314 0,54 CVO van het GO Oostende Oostende ,49 CVO van het GO Oostende Torhout ,40 CVO VIVA West-Vlaanderen vzw Blankenberge 22 0,04 CVO VIVA West-Vlaanderen vzw Brugge 186 0,32 CVO VIVA West-Vlaanderen vzw Diksmuide 87 0,15 CVO VIVA West-Vlaanderen vzw Oostende 355 0,61 CVO VIVA West-Vlaanderen vzw Torhout 43 0,07 CVO VIVA West-Vlaanderen vzw Wervik 73 0,12 CVO VTI Brugge Beernem 53 0,09 CVO VTI Brugge Brugge ,42 CVO VTI Brugge Sint-Andries 582 1,00 CVO VTI Brugge Sint-Michiels 323 0,55 CVO VTI Brugge Torhout 44 0,08 CVO VTI Brugge Zeebrugge 31 0,05 CVO Westhoek-Westkust Beerst 200 0,34 CVO Westhoek-Westkust Diksmuide 341 0,58 CVO Westhoek-Westkust Ieper ,93 CVO Westhoek-Westkust Koksijde ,86 CVO Westhoek-Westkust Kortemark 126 0,22 CVO Westhoek-Westkust Oostende 363 0,62 CVO Westhoek-Westkust Poperinge 301 0,51 CVO Westhoek-Westkust Veurne 117 0,20 CVO Westhoek-Westkust Wervik 148 0,25 CVO Westhoek-Westkust Westende 135 0,23 IVO - CVO van het GO Blankenberge 123 0,21 IVO - CVO van het GO Knokke-Heist ,32 IVO - CVO van het GO Sint-Andries ,90 IVO - CVO van het GO Sint-Michiels ,23 Sted. Nijverheids- en Taallg CVO-CVO Blankenberge ,01 Sted. Nijverheids- en Taallg CVO-CVO Brugge ,82 Sted. Nijverheids- en Taallg CVO-CVO Sint-Andries 861 1,47 Sted. Nijverheids- en Taallg CVO-CVO Zeebrugge 18 0,03 Totaal ,00 BRON: administratie volwassenenonderwijs, verwerking WES. Þ Levenslang Leren Mei 2010 Fase 1: analyse van het aanbod 12

15 Aantal deelnames en aantal lesurencursist, naar studieniveau en studiegebied Zoals reeds vermeld, bestaat het volwassenenonderwijs binnen de CVO s uit twee niveaus: het secundair volwassenenonderwijs en het hoger beroepsonderwijs. Het secundair volwassenenonderwijs staat in voor 86% van het totale aantal deelnames in West-Vlaanderen, het hoger beroepsonderwijs voor 14% (zie tabellen 3, 3a en 3b). Naar aantal lesurencursist bedraagt de verhouding 87,7% secundair volwassenenonderwijs tegenover 12,3% hoger beroepsonderwijs. Het aandeel van het hoger beroepsonderwijs ligt duidelijk hoger binnen Comenes in vergelijking met Webros: het aandeel (in aantal deelnames) bedraagt 21% in het werkingsgebied van Comenes tegenover 6% in het werkingsgebied van Webros. Er worden 30 studiegebieden aangeboden in de centra voor volwassenenonderwijs binnen de provincie West-Vlaanderen. Het hoger beroepsonderwijs situeert zich binnen de studiegebieden biotechniek, gezondheidszorg, handelswetenschappen en bedrijfskunde, industriële wetenschappen en technologie, onderwijs en sociaal-agogisch werk. De opleidingen in de andere studiegebieden behoren tot het niveau van het secundair volwassenenonderwijs. Binnen alle studiegebieden treffen we het grootste aantal deelnames aan in de studiegebieden: informatie- en communicatietechnologie; talen richtgraden 1 en 2; Nederlands tweede taal. Zo kent het studiegebied informatie- en communicatietechnologie deelnames binnen Webros (of 21,2% van het totale aantal deelnames binnen Webros) en deelnames binnen Comenes (of 16,6% van het totaal binnen Comenes). Talen richtgraden 1 en 2 telt deelnames binnen Comenes en deelnames binnen Webros en binnen het studiegebied Nederlands tweede taal tellen we deelnames binnen het werkingsgebied van Webros en binnen dat van Comenes. Deze drie studiegebieden zijn goed voor maar liefst 49% van alle lesurencursist binnen Webros en Comenes samen: 46,8% van alle lesurencursist in Comenes en 50,6% van alle lesurencursist binnen Webros. Het studiegebied sociaal-agogisch werk is met deelnames en lesurencursist sterk aanwezig binnen Comenes. Binnen Webros wordt dit studiegebied niet aangeboden. Ook wat betreft de studiegebieden personenzorg en onderwijs zien we een veel groter aantal deelnames binnen Comenes dan binnen Webros. Daarentegen is het studiegebied voeding veel sterker aanwezig in het werkingsgebied van Webros in vergelijking met dat van Comenes. En ook voor algemene vorming is het aantal deelnames binnen Webros bijna het dubbele van dat binnen Comenes. Gemiddeld kennen de opleidingen binnen het volwassenenonderwijs in West- Vlaanderen 61 lesuren. Þ Levenslang Leren Mei 2010 Fase 1: analyse van het aanbod 13

16 Tabel 3 Totaal aantal cursisten/deelnames en aantal lesurencursist gerealiseerd in de werkingsgebieden van COMENES en WEBROS, naar studieniveau en studiegebied, periode 1 april maart 2009 Gemiddeld aantal lesuren per opleiding Aantal cursisten/deelnames Aantal lesurencursist Absoluut aantal In % Absoluut aantal In % Studieniveau Studiegebied Algemene vorming , ,82 51 Auto 918 0, , Bijzondere educatieve noden 72 0, ,06 61 SECUNDAIR VOLWASSENENONDERWIJS Bouw , ,38 60 Decoratieve technieken 30 0, ,08 Grafische technieken 749 0, ,60 58 Handel , ,86 50 Hout , ,87 50 Huishoudelijk onderwijs , ,17 96 Informatie- en communicatietechnologie , ,28 59 Kant 196 0, , Koeling en warmte 241 0, ,19 59 Land- en tuinbouw 305 0, ,33 78 Lichaamsverzorging , ,22 61 Maritieme opleidingen 174 0, ,11 46 Mechanica - elektriciteit , ,04 62 Mode , , Nederlands tweede taal , ,64 53 Personenzorg , ,36 48 Talen richtgraden 1 en , ,87 61 Talen richtgraden 3 en , ,53 59 Textiel 5 0, ,01 Toerisme 315 0, ,25 57 Voeding , ,64 70 Totaal secundair volwassenenonderwijs , ,73 62 Biotechniek 15 0, ,01 35 Gezondheidszorg 32 0, , Handelswetenschappen en bedrijfskunde , ,72 80 Industriële wetenschappen en technologie , ,96 65 HOGER BEROEPSONDERWIJS VAN HET VOLWASSENENONDERWIJS Onderwijs , ,91 49 Sociaal-agogisch werk , ,50 44 Totaal hoger beroepsonderwijs , ,27 53 Algemeen totaal , ,00 61 BRON: administratie volwassenenonderwijs, verwerking WES. 14

17 Tabel 3a Totaal aantal cursisten/deelnames en aantal lesurencursist gerealiseerd in het werkingsgebied van COMENES, naar studieniveau en studiegebied, periode 1 april maart 2009 Gemiddeld aantal lesuren per opleiding Aantal cursisten/deelnames Aantal lesurencursist Absoluut aantal In % Absoluut aantal In % Studieniveau Studiegebied Algemene vorming , ,91 48 Auto 675 1, , SECUNDAIR VOLWASSENENONDERWIJS Bijzondere educatieve noden 72 0, ,12 61 Bouw 784 1, ,27 56 Decoratieve technieken 30 0, , Grafische technieken 711 1, ,18 58 Handel , ,69 48 Hout 789 1, ,19 53 Huishoudelijk onderwijs , , Informatie- en communicatietechnologie , ,78 58 Kant 0 0,00 0 0,00 Koeling en warmte 48 0, ,10 72 Land- en tuinbouw 245 0, ,55 78 Lichaamsverzorging 342 0, ,69 70 Maritieme opleidingen 0 0,00 0 0,00 Mechanica - elektriciteit , ,38 62 Mode 600 0, , Nederlands tweede taal , ,89 52 Personenzorg , ,56 48 Talen richtgraden 1 en , ,16 59 Talen richtgraden 3 en , ,02 58 Textiel 5 0, , Toerisme 0 0,00 0 0,00 Voeding 849 1, ,71 70 Totaal secundair volwassenenonderwijs , ,47 61 Biotechniek 15 0, ,01 35 Gezondheidszorg 0 0,00 0 0,00 Handelswetenschappen en bedrijfskunde , ,63 68 Industriële wetenschappen en technologie 850 1, ,29 53 HOGER BEROEPSONDERWIJS VAN HET VOLWASSENENONDERWIJS Onderwijs , ,33 38 Sociaal-agogisch werk , ,26 44 Totaal hoger beroepsonderwijs , ,53 45 Algemeen totaal , ,00 57 BRON: administratie volwassenenonderwijs, verwerking WES. 15

18 Tabel 3b Totaal aantal cursisten/deelnames en aantal lesurencursist gerealiseerd in het werkingsgebied van WEBROS, naar studieniveau en studiegebied, periode 1 april maart 2009 Studieniveau Studiegebied Aantal cursisten/deelnames Aantal lesurencursist Gemiddeld aantal lesuren Absoluut aantal In % Absoluut aantal In % per opleiding SECUNDAIR VOLWASSENENONDERWIJS Algemene vorming , ,67 52 Auto 243 0, , Bijzondere educatieve noden 0 0,00 0 0,00 Bouw 886 1, ,48 63 Decoratieve technieken 0 0,00 0 0,00 Grafische technieken 38 0, ,06 60 Handel , ,02 52 Hout 487 0, ,58 45 Huishoudelijk onderwijs , ,36 90 Informatie- en communicatietechnologie , ,67 60 Kant 196 0, , Koeling en warmte 193 0, ,28 55 Land- en tuinbouw 60 0, ,13 80 Lichaamsverzorging , ,71 58 Maritieme opleidingen 174 0, ,21 46 Mechanica - elektriciteit , ,72 63 Mode , , Nederlands tweede taal , ,35 54 Personenzorg , ,31 49 Talen richtgraden 1 en , ,60 63 Talen richtgraden 3 en , ,01 59 Textiel 0 0,00 0 0,00 Toerisme 315 0, ,48 57 Voeding , ,23 70 Totaal secundair volwassenenonderwijs , ,69 63 HOGER BEROEPSONDERWIJS VAN HET VOLWASSENENONDERWIJS Biotechniek 0 0,00 0 0,00 Gezondheidszorg 32 0, , Handelswetenschappen en bedrijfskunde , ,80 94 Industriële wetenschappen en technologie 214 0, , Onderwijs , ,52 73 Sociaal-agogisch werk 0 0,00 0 0,00 Totaal hoger beroepsonderwijs , ,31 85 Algemeen totaal , ,00 64 BRON: administratie volwassenenonderwijs, verwerking WES. 16

19 Aantal deelnames per studiegebied en per CVO De meeste CVO s bieden opleidingen aan in informatie- en communicatietechnologie en/of talen richtgraden 1 en 2 en/of Nederlands tweede taal en dit al dan niet gecombineerd met een ander aanbod (zie tabellen 4a en 4b). Hierop zijn er een aantal uitzonderingen. Binnen Comenes zijn er twee centra die uitsluitend huishoudelijk onderwijs aanbieden, met name CVO stedelijk volwassenenonderwijs Roeselare en CVO VIVA West-Vlaanderen 1. Daarnaast is CVO VSPW als enige binnen Comenes gericht op sociaal-agogisch werk en personenzorg. CVO VIVO heeft geen aanbod inzake talen maar richt zich vooral op de studiegebieden onderwijs, informatieen communicatietechnologie en algemene vorming. CVO VIVO is samen met CVO van het GO Avelgem/Harelbeke het enige centrum binnen Comenes met een aanbod algemene vorming. Binnen Webros is er één centrum dat uitsluitend huishoudelijk onderwijs aanbiedt, met name VIVA West-Vlaanderen. CVO Spermalie richt zich vooral tot opleidingen in het studiegebied voeding. Ook in CVO Westhoek-Westkust situeert een vijfde van de opleidingen zich binnen het studiegebied voeding. CVO VTI Brugge biedt opleidingen aan in onder meer onderwijs, handel, mechanica, algemene vorming, informatie- en communicatietechnologie en personenzorg. Zowel binnen Comenes als binnen Webros zijn er een aantal studiegebieden waarvan de opleidingen slechts in één CVO worden aangeboden. Voor Comenes is dit het geval voor opleidingen in de studiegebieden sociaal-agogisch werk, personenzorg, handelswetenschappen en bedrijfskunde, grafische technieken, bijzondere educatieve noden, biotechniek, decoratieve technieken, lichaamsverzorging en textiel. Voor Webros is dit voor opleidingen in de studiegebieden gezondheidszorg, grafische technieken, kant, land- en tuinbouw en maritieme opleidingen. Opleidingen gezondheidszorg, kant, maritieme opleidingen en toerisme worden niet aangeboden binnen Comenes. Opleidingen bijzondere educatieve noden, biotechniek, decoratieve technieken, sociaalagogisch werk en textiel worden niet aangeboden binnen Webros Profiel van de deelnemers/deelnames In deze paragraaf bekijken we de kenmerken van de deelnemers aan het volwassenenonderwijs binnen de CVO s in West-Vlaanderen. Opnieuw merken we op dat we hierbij enkel beschikken over het aantal deelnames (een deelnemer ingeschreven voor een bepaalde module) en niet over het aantal unieke deelnemers (koppen). Eén deelnemer volgt vaak verschillende modules en wordt dus meerdere keren geteld. We mogen echter aannemen dat het profiel van de deelnames overeenkomt met dat van de unieke deelnemers. Vandaar dat we verder zullen werken met de term deelnemers (deelnames). 1 Ook voor de regiovreemde vestiging van SNT is dit het geval. Het gaat hier echter slechts om 14 deelnames. Þ Levenslang Leren Mei 2010 Fase 1: analyse van het aanbod 17

20 Tabel 4a Aantal deelnames per studiegebied gerealiseerd in het werkingsgebied van COMENES, naar centrum, periode 1 april maart 2009 (in %) CVO van het GO Avelgem/Harelbeke CVO Roeselare CVO Sint-Paulus Waregem CVO HITEK CVO Kortrijk- Menen-Tielt CVO De Vlaamse Ardennen Studiegebied CVO - Stedelijk Volwassenenonderwijs Roeselare Algemene vorming 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 Auto 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,6 0,0 Bijzondere educatieve noden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Biotechniek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bouw 0,0 3,5 0,0 0,0 3,0 0,0 2,8 Decoratieve technieken 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 Grafische technieken 0,0 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 Handel 0,0 0,0 2,3 1,6 6,6 3,2 2,1 Handelswetenschappen en bedrijfskunde 0,0 0,0 19,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Hout 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 6,1 2,4 Huishoudelijk onderwijs 100,0 0,0 6,4 0,0 0,0 9,5 6,0 Industriële wetenschappen en technologie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Informatie- en communicatietechnologie 0,0 27,8 0,4 14,6 24,6 45,0 30,4 Koeling en warmte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,3 0,0 Land- en tuinbouw 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 Lichaamsverzorging 0,0 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 Mechanica - elektriciteit 0,0 6,7 0,0 5,6 5,6 3,1 1,4 Mode 0,0 2,5 0,3 1,7 0,0 0,0 5,5 Nederlands tweede taal 0,0 4,5 36,1 32,8 13,3 12,4 11,7 Onderwijs 0,0 28,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Personenzorg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sociaal-agogisch werk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Talen richtgraden 1 en 2 0,0 24,1 33,1 26,1 33,4 18,6 33,5 Talen richtgraden 3 en 4 0,0 2,4 2,0 1,3 1,8 1,2 2,3 Textiel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Voeding 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Totaal aantal cursisten

Levenslang leren in West- Vlaanderen: voor elk wat wils

Levenslang leren in West- Vlaanderen: voor elk wat wils Levenslang leren West-Vlaanderen Werkt 3, 2010 Syntra West - Chris Cardinael Levenslang leren in West- Vlaanderen: voor elk wat wils Tanja Termote sociaaleconomisch beleid, WES Heeft u ze in de vakantie

Nadere informatie

De adolescentie van het volwassenenonderwijs

De adolescentie van het volwassenenonderwijs Blankenberge Knokke-Heist Bredene De Haan Zuienkerke BRUGGE Damme De Panne Koksijde OOSTENDE Jabbeke Oudenburg Middelkerke Gistel Ichtegem Nieuwpoort Zedelgem Koekelare Torhout Oostkamp Beernem VEURNE

Nadere informatie

Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie West Vlaanderen Gemeente Relatiebeheerder Adres

Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie West Vlaanderen Gemeente Relatiebeheerder Adres Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie West Vlaanderen Gemeente Relatiebeheerder Adres Alveringem ann.colle@kbc.be Tel: 015 51 93 20 Fax: 051 51 93 26 Alveringem ria.huyghe@kbc.be Tel: 058 31 03

Nadere informatie

Relevante regelgeving. 1. Europese en Vlaamse doelstellingen inzake levenslang leren 1 2

Relevante regelgeving. 1. Europese en Vlaamse doelstellingen inzake levenslang leren 1 2 Relevante regelgeving 1. Europese en Vlaamse doelstellingen inzake levenslang leren 1 2 In 2001 werd in Vlaanderen het Pact van Vilvoorde ondertekend, dat vernieuwd werd in 2005. In navolging van het Europese

Nadere informatie

BRUGGE Aantal private gezinnen en gemiddelde gezinsgrootte op 1 januari 2004 Aantal private gezinnen

BRUGGE Aantal private gezinnen en gemiddelde gezinsgrootte op 1 januari 2004 Aantal private gezinnen Omvang en evolutie van de bevolking 1 januari 1995 1 januari 2005 Evolutie 1995-2005 (absoluut) Evolutie 1995-2005 (in %) Aantal private gezinnen en gemiddelde gezinsgrootte op 1 januari 2004 Aantal private

Nadere informatie

Onderwijs en vorming. 1 73.609 leerlingen. Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse

Onderwijs en vorming. 1 73.609 leerlingen. Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Onderwijs en vorming Samenvatting 73.609 leerlingen (2012) 16.981 kleuters 26.537 kinderen in het lager

Nadere informatie

West-Vlaanderen Ontcijferd

West-Vlaanderen Ontcijferd West-Vlaanderen Ontcijferd Sociaaleconomisch profiel van de provincie - editie 2010 deel 1 woord vooraf Voor u ligt West-Vlaanderen Ontcijferd Sociaaleconomisch profiel van de provincie editie 2010. Wellicht

Nadere informatie

Mag het iets meer zijn?

Mag het iets meer zijn? Levenslang leren West-Vlaanderen Werkt 3, 2010 Mag het iets meer zijn? De opleidingsbehoeften in de West-Vlaamse bedrijven en organisaties Syntra West - Chris Cardinael Tanja Termote sociaaleconomisch

Nadere informatie

Technisch onderwijs West-Vlaanderen Werkt 3, 2009

Technisch onderwijs West-Vlaanderen Werkt 3, 2009 West-Vlaanderen Werkt 3, 2009 in West-Vlaanderen dr. Marie Van Looveren sociaaleconomisch beleid, WES Jongeren uit het gewone secundair onderwijs kunnen na de eerste graad kiezen voor één van de volgende

Nadere informatie

Adressen dagverzorgingscentra niet conform artikel 51. Provincie West-Vlaanderen

Adressen dagverzorgingscentra niet conform artikel 51. Provincie West-Vlaanderen Adressen dagverzorgingscentra niet conform artikel 51 Provincie West-Vlaanderen ARDOOIE Dossiernr.: 503.501 Erkenningsnr.: PE2073 DVC DE KIM Kortrijksestraat 58 8850 Ardooie VZW OPEN KRING tel. : 051-74

Nadere informatie

De bouwsector in West-Vlaanderen

De bouwsector in West-Vlaanderen Werkt 4, 2007 Foto: Lode Steen De bouwsector in Lieselot Denorme sociaaleconomisch beleid, WES De bouwsector overkoepelt een grote diversiteit aan beroepen en is dan ook ruim vertegenwoordigd. Ook in.

Nadere informatie

Diplomagericht onderwijs in de gevangenis

Diplomagericht onderwijs in de gevangenis Diplomagericht onderwijs in de gevangenis Colloquium Koning Boudewijnstichting Vorming en opleiding in de gevangenis Best Practices Brussel, 6 mei 2009 Diplomagericht onderwijs Onderwijsdiploma? Organisatie

Nadere informatie

West-Vlaanderen Ontcijferd in een oogopslag

West-Vlaanderen Ontcijferd in een oogopslag In deze folder bieden wij een overzicht van de belangrijkste sociaaleconomische indicatoren uit de publicatie West-Vlaanderen Ontcijferd Sociaaleconomisch profiel van de provincie met een vergelijking

Nadere informatie

in Vlaams-Brabant en Brussel (2009-2010) Het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs

in Vlaams-Brabant en Brussel (2009-2010) Het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs Het hoger beroepsonderwijs in Vlaams-Brabant en Brussel (2009-2010) Het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs in Vlaams-Brabant en Brussel www.zeevanmogelijkheden.be (2009-2010) Deze brochure

Nadere informatie

LEVENSLANG LEREN BELEIDSAANBEVELINGEN

LEVENSLANG LEREN BELEIDSAANBEVELINGEN LEVENSLANG LEREN BELEIDSAANBEVELINGEN STUDIE UITGEVOERD IN OPDRACHT VAN HET PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN EN DE CONSORTIA VOLWASSENENONDERWIJS MENES EN WEBROS SEPTEMBER 2010 INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK

Nadere informatie

Centrum voor Basiseducatie, een eerste of nadere kennismaking

Centrum voor Basiseducatie, een eerste of nadere kennismaking Centrum voor Basiseducatie, een eerste of nadere kennismaking An Butaye, directeur an.butaye@openschool12.be 3-06-2015 Open School Kortrijk-Roeselare VZW De sector BASISEDUCATIE IN VLAANDEREN Historiek

Nadere informatie

afkortingen VGO Gesubsidieerd Vrij Onderwijs

afkortingen VGO Gesubsidieerd Vrij Onderwijs afkortingen ASO Algemeen secundair onderwijs BIS Begeleid Individueel Studeren B.O. Buitengewoon onderwijs BSO Beroepssecundair onderwijs Bu.S.O. Buitengewoon secundair onderwijs BVJ Beroepsvoorbereidend

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN. Buitengewoon lager onderwijs : Schoolbevolking naar type... 88

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN. Buitengewoon lager onderwijs : Schoolbevolking naar type... 88 AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. HBO KSO NaPCO NGK OGO OVSG POVPO Se-n-Se TSO VDAB VGO VLIR VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel

Nadere informatie

Kwalificatiebewijs voor kinderbegeleider (gezinsopvang en groepsopvang) en voor verantwoordelijke van maximaal 18 opvangplaatsen

Kwalificatiebewijs voor kinderbegeleider (gezinsopvang en groepsopvang) en voor verantwoordelijke van maximaal 18 opvangplaatsen Kwalificatiebewijs voor kinderbegeleider (gezinsopvang en groepsopvang) en voor verantwoordelijke van maximaal 18 opvangplaatsen PLAATS BINNEN ONDERWIJSSTRUCTUUR KWALIFICATIEBEWIJS VROEGERE BENAMING Secundair

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2007 Werknemers (1) Werkzoekenden

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 Schooljaar 2002-2003 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2002

Nadere informatie

Opleidingen Social Profit in het volwassenenonderwijs. VIVO Schaarbeek 09-10-2014 Gent 14-10-2014

Opleidingen Social Profit in het volwassenenonderwijs. VIVO Schaarbeek 09-10-2014 Gent 14-10-2014 Opleidingen Social Profit in het volwassenenonderwijs VIVO Schaarbeek 09-10-2014 Gent 14-10-2014 Aanbod volwassenenonderwijs o op het niveau van het secundair volwassenenonderwijs o Op HBO5 niveau ( tussen

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO CVPO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. KSO NaPCO NGK OGO OSP OVSG POVPO TSO VDAB VIZO VGO Vl.I.R VOCB VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel

Nadere informatie

Omgevingsanalyse Oostende Ifv nieuwe locatie kinderdagverblijf In opdracht van CM Oostende

Omgevingsanalyse Oostende Ifv nieuwe locatie kinderdagverblijf In opdracht van CM Oostende Omgevingsanalyse Oostende Ifv nieuwe locatie kinderdagverblijf In opdracht van CM Oostende 1 Inleiding In deze analyse worden een aantal cijfers meegegeven die van belang kunnen zijn in het kader van de

Nadere informatie

2. Uit welke sectoren waren de werknemers afkomstig (procentueel) die opleidingscheques aanvroegen, respectievelijk in 2003, 2004, 2005, 2006?

2. Uit welke sectoren waren de werknemers afkomstig (procentueel) die opleidingscheques aanvroegen, respectievelijk in 2003, 2004, 2005, 2006? VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDER- WIJS EN VORMING Vraag nr. 95 van 7 februari 2007 van HILDE CREVITS

Nadere informatie

Grafische sector West-Vlaanderen Werkt 2, 2009

Grafische sector West-Vlaanderen Werkt 2, 2009 Grafische sector West-Vlaanderen Werkt 2, 2009 De grafische sector in West-Vlaanderen Foto: : Febelgra Jens Vannieuwenhuyse sociaaleconomisch beleid, WES De grafische sector is zeer divers. Grafische bedrijven

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2006 Werknemers Werkzoekenden

Nadere informatie

177 Zwevegem 105,7 003E20 22 50N48 45 31 100 ND

177 Zwevegem 105,7 003E20 22 50N48 45 31 100 ND Lijst van Vlaamse frequenties voor lokale radio Lokaliteit Frequentie Lengte Breedte Antennehoogte Vermogen Antennepatroon (MHz) (OL ' '' ) (NB ' '' ) (m) (Watt) (D/ND) 1 Aalst 90,0 004E03 00 50N57 00

Nadere informatie

PROJECTFICHE AFSTEMMING BEROEPSOPLEIDINGEN IN DE GEVANGENISSEN. Samenwerking centra voor volwassenenonderwijs en VDAB. Stand van zaken op 03 mei 2013

PROJECTFICHE AFSTEMMING BEROEPSOPLEIDINGEN IN DE GEVANGENISSEN. Samenwerking centra voor volwassenenonderwijs en VDAB. Stand van zaken op 03 mei 2013 PROJECTFICHE AFSTEMMING BEROEPSOPLEIDINGEN IN DE GEVANGENISSEN Samenwerking centra voor volwassenenonderwijs en VDAB Stand van zaken op 03 mei 2013 Betrokken partners VDAB Stuurgroep volwassenenonderwijs

Nadere informatie

[LEERWINKEL WEST-VLAANDEREN]

[LEERWINKEL WEST-VLAANDEREN] [LEERWINKEL WEST-VLAANDEREN] [LEERWINKEL WEST-VLAANDEREN] CONTEXT Per 1-1-2015 : stopzetting werking van de 13 Consortia Volwassenenonderwijs in Vlaanderen TAKEN CONSORTIA Samenwerking binnen Volwasseneneducatie

Nadere informatie

Werk aan je voorkomen

Werk aan je voorkomen Werk aan je voorkomen Adressen West-Vlaanderen 1. Inloopcentra Een inloopcentrum is een plek waar je gewoon kan binnenspringen tijdens de openingsuren. Je hoeft geen afspraak te maken. Vaak is er gratis

Nadere informatie

Kansarmoede-profiel Westhoek

Kansarmoede-profiel Westhoek 1. Kansarmoede-profiel uit de Regionale Omgevingsanalyse: De Westhoek omvat alle gemeenten van de arrondissementen Diksmuide, Ieper (uitgezonderd Wervik) en Veurne (uitgezonderd de 3 kustgemeenten). Index

Nadere informatie

Het is dan ook belangrijk dat jongeren bewust kiezen voor STEM-opleidingen.

Het is dan ook belangrijk dat jongeren bewust kiezen voor STEM-opleidingen. VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

data plaats afstand uur criterium of website opmerking

data plaats afstand uur criterium of website opmerking data plaats afstand uur criterium of website opmerking januari zondag 22 januari Leffeloop Markegem ronden van 1500 m 13-15 uur www.leffeloop.be februari zondag 5 februari corrida van 't sas oostende 7,4km

Nadere informatie

Infomoment RTH-DOP Welzijnsconsortium Zuid W-VL 09.01.2014. Vzw Dienst Ondersteuningsplan West-Vlaanderen 0490 44 34 04 info@dop-wvl.

Infomoment RTH-DOP Welzijnsconsortium Zuid W-VL 09.01.2014. Vzw Dienst Ondersteuningsplan West-Vlaanderen 0490 44 34 04 info@dop-wvl. Infomoment RTH-DOP Welzijnsconsortium Zuid W-VL 09.01.2014 Vzw Dienst Ondersteuningsplan West-Vlaanderen 0490 44 34 04 info@dop-wvl.be Evoluties : vermaatschappelijking van de zorg In verschillende sectoren

Nadere informatie

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003. Academiejaar 2003-2004

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003. Academiejaar 2003-2004 B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003 Academiejaar 2003-2004 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap departement Onderwijs Inhoudsopgave Hoger onderwijs

Nadere informatie

Bouwkundig Tekenaar. HBO5 beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs associate degree HBO HOWEST-IVO / brugge

Bouwkundig Tekenaar. HBO5 beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs associate degree HBO HOWEST-IVO / brugge Bouwkundig Tekenaar HBO5 beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs associate degree 2015 HBO HOWEST-IVO / brugge 2 HBO5? Dan kies je voor CVO IVO & Howest! 3 Dankzij een HBO5-opleiding kun

Nadere informatie

Meest interessante vastgoedprijzen in Zuid-West-Vlaanderen

Meest interessante vastgoedprijzen in Zuid-West-Vlaanderen West-Vlaanderen Werkt 4, 2006 Regioscan Meest interessante vastgoedprijzen in Zuid-West-Vlaanderen Lieselot Denorme sociaaleconomisch beleid, WES Is vastgoed in West-Vlaanderen nog betaalbaar? Dit hangt

Nadere informatie

Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding. volwassenen. Liv Geeraert

Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding. volwassenen. Liv Geeraert Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding voor volwassenen Liv Geeraert De Leerplek = een geïntegreerd loket: - Huis van het Nederlands - consortium volwassenenonderwijs - VDAB lokale werkwinkel (aanpalend)

Nadere informatie

Internet in de lagere school: een stand van zaken in de provincie West-Vlaanderen

Internet in de lagere school: een stand van zaken in de provincie West-Vlaanderen Internet in de lagere school: een stand van zaken in de provincie West-Vlaanderen Katie Goeman & Arne Van Belle Vrije Universiteit Brussel Vakgroep Communicatiewetenschappen Dit onderzoek, uitgevoerd in

Nadere informatie

AFKORTINGEN EN BEGRIPPENKADER Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang

AFKORTINGEN EN BEGRIPPENKADER Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang AFKORTINGEN EN BEGRIPPENKADER Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang BKO BSO CVO CVS ERSV ESF EVC EVK IBO K&G PLOT POP RESOC SERR SERV VBJK VCOK VDAB VDKO VLOR VSPW VZW Buitenschoolse Kinderopvang

Nadere informatie

Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL

Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. ALGEMEEN Schoolbevolking. 1 Schoolbevolking in het Vlaams onderwijs. 2 Evolutie schoolbevolking per onderwijsniveau

BASISONDERWIJS Leerlingen. ALGEMEEN Schoolbevolking. 1 Schoolbevolking in het Vlaams onderwijs. 2 Evolutie schoolbevolking per onderwijsniveau ALGEMEEN Schoolbevolking 1 Schoolbevolking in het Vlaams onderwijs basisonderwijs (1) Voltijds onderwijs Kleuteronderwijs 271.239 Lager onderwijs 428.036 Totaal 699.275 Secundair onderwijs (1) Voltijds

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen erkende en zelfstandige ko - MB kwalificatiebewijzen 1 Ministerieel besluit van 3 maart 2010 (BS 29 maart 2010) tot bepaling van de kwalificatiebewijzen voor medewerkers en verantwoordelijken van kinderopvangvoorzieningen

Nadere informatie

Hieronder vallen alle leners die actief lid zijn van de bibliotheek van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013

Hieronder vallen alle leners die actief lid zijn van de bibliotheek van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 OPENBARE BIBLIOTHEEK LENDELEDE A. Dassonvillelaan 5 8860 Lendelede tel 051/30.06.15 fax 051/32.28.62 bibliotheek@lendelede.be www.lendelede.be/bibliotheek JAARVERSLAG 2013 Lendelede 24 februari 2014 1)

Nadere informatie

Advies over het voorstel van onderwijskwalificatie graduaat in het winkelmanagement

Advies over het voorstel van onderwijskwalificatie graduaat in het winkelmanagement Algemene Raad 20 december 2012 AR-AR-ADV-010 Advies over het voorstel van onderwijskwalificatie graduaat in het winkelmanagement Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219 42 99

Nadere informatie

Deel 1. schoolbevolking. Hoofdstuk 7 : Volwassenenonderwijs

Deel 1. schoolbevolking. Hoofdstuk 7 : Volwassenenonderwijs Deel 1 schoolbevolking 1 Hoofdstuk 7 : Volwassenenonderwijs SECUNDAIR VOLWASSENENONDERWIJS Aantal lesuren-cursist Studiegebied Aantal lesuren-cursist (1) Algemene vorming 1.137.768 Auto 546.940 Bijzondere

Nadere informatie

Het HBO5 platform HBO5 in cijfers Belang van HBO5 Het nieuwe decreet: een nieuwe start?

Het HBO5 platform HBO5 in cijfers Belang van HBO5 Het nieuwe decreet: een nieuwe start? Het HBO5 platform HBO5 in cijfers Belang van HBO5 Het nieuwe decreet: een nieuwe start? 1 Gestart 30/04/2014, 15 keer vergaderd heel wat problemen moeten opgelost worden om het decreet betreffende de versterking

Nadere informatie

Steunpunt duurzaam wonen en bouwen

Steunpunt duurzaam wonen en bouwen Steunpunt duurzaam wonen en bouwen Provincie West-Vlaanderen Minaraad 16 juni 2014 Wat is het steunpunt duurzaam wonen en bouwen? Gegroeid vanuit de transitiearena duurzaam wonen en bouwen (Vlaams platform)

Nadere informatie

Veldslagen in Vlaanderen vóór WO I

Veldslagen in Vlaanderen vóór WO I Veldslagen in Vlaanderen vóór WO I Provincie Jaar Naam van de veldslag Stad/ Gemeente Periode Oorlog0 Antwerpen 1007 Antwerpen Antwerpen vroege Middeleeuwen 1057 Antwerpen Antwerpen vroege Middeleeuwen

Nadere informatie

Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen voor het secundair volwassenenonderwijs

Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen voor het secundair volwassenenonderwijs Raad Levenslang en Levensbreed Leren 28 april 2015 RLLL-RLLL-ADV-14-15-005 Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen voor het secundair volwassenenonderwijs Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Omgaan met complexe zorgsituaties (40lt) Certificaat

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Certificaat polyvalent Verzorgende CVO Individuele

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Certificaat polyvalent Verzorgende CVO Bekwaamheidsattest

Nadere informatie

1. Kan de minister een overzicht geven van alle organisatoren van time-outbegeleiding per arrondissement?

1. Kan de minister een overzicht geven van alle organisatoren van time-outbegeleiding per arrondissement? VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 184 van 29 november 2011 van KATHLEEN HELSEN Time-outprojecten - Stand van zaken

Nadere informatie

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Feiten en cijfers Hebben laaggeschoolden een hoger risico om in armoede te belanden? Ja. Laagopgeleiden hebben het vaak

Nadere informatie

Platform Levenslang Leren 15 oktober 2014

Platform Levenslang Leren 15 oktober 2014 Platform Levenslang Leren 15 oktober 2014 Agenda: 1. Goedkeuring verslag 28 mei 2014 2. Volwassenenonderwijs in cijfers : Eddy Demeersseman (onder voorbehoud) 3. HBO5 Actuele aanbod ontwikkeld door Howest

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende de versterking van het hoger beroepsonderwijs in Vlaanderen

Voorontwerp van decreet betreffende de versterking van het hoger beroepsonderwijs in Vlaanderen Op stapel 2013-02 19 april 2013 In de rubriek Op stapel geven de collega's van Onderwijsorganisatie en -personeel kort toelichting bij regelgeving die eerstdaags wordt gepubliceerd. De toelichting geeft

Nadere informatie

Bijzondere beroepstitel:

Bijzondere beroepstitel: 2012 2013 Bijzondere beroepstitel: Verpleegkundige gespecialiseerd in de geriatrie Hogeschool West-Vlaanderen Departement Rijselstraat 5 8200 Brugge T 050 38 12 77 Wouter.Decock@howest.be Situering van

Nadere informatie

ADVIES. Raad Volwassenenonderwijs. 28 juni 2005 RVOL/MDR/ADV/017

ADVIES. Raad Volwassenenonderwijs. 28 juni 2005 RVOL/MDR/ADV/017 ADVIES Raad Volwassenenonderwijs 28 juni 2005 RVOL/MDR/ADV/017 Advies over modulaire opleidingen in de studiegebieden Talen en NT2 van het secundair OSP, in uitvoering van artikel 15 van het decreet volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING INHOUD Voor wie? Waar staan wij voor? Opleidingsstructuur en diploma Inhoud van de modules Studiepunten Studieduur en modeltraject Flexibiliteit Waar en wanneer

Nadere informatie

Dit document legt de procedure en de criteria vast om te komen tot dit advies.

Dit document legt de procedure en de criteria vast om te komen tot dit advies. Raad levenslang en levensbreed leren RHE / 20 september 2011 RLLL-RLLL-BSL-001 RLLL-RLLL-ADV-002Bijl29 Procedure en criteria voor de beoordeling van opleidingsprofielen in het volwassenenonderwijs 1 Situering

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Gezinsopvang en groepsopvang

Hoofdstuk 1. Gezinsopvang en groepsopvang 1 Ministerieel besluit van 23 mei 2014 tot uitvoering van het Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014 en tot wijziging van artikel 5 van het ministerieel besluit van 27 februari 2014 ter

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. betreffende de kwalificatiestructuur AMENDEMENTEN

ONTWERP VAN DECREET. betreffende de kwalificatiestructuur AMENDEMENTEN Zitting 2008-2009 25 maart 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de kwalificatiestructuur AMENDEMENTEN Zie: 2158 (2008-2009) Nr. 1: Ontwerp van decreet 5571 OND 2 AMENDEMENT Nr. 1 Artikel 7 In a), tweede

Nadere informatie

Handleiding verificatie cursistendossier NT2

Handleiding verificatie cursistendossier NT2 Handleiding verificatie cursistendossier NT2 1. Inleiding Algemene richtlijnen en afspraken m.b.t. verificatie zijn opgenomen in het Afsprakenkader Verificatie. De Huizen van het Nederlands hebben een

Nadere informatie

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. Verklaring van bewilliging in kandidaatstelling. 1... 2... 3...

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. Verklaring van bewilliging in kandidaatstelling. 1... 2... 3... FORMULIER C/13 Nederlandse kiescollege VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004 Verklaring van bewilliging in kandidaatstelling. Wij, ondergetekenden, kandidaten voorgedragen voor het Europese

Nadere informatie

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. 2012 In samenwerking met 1 547.259 uitzendkrachten 547.259 motieven 2 Inhoudstafel 1. Uitzendarbeid vandaag 2. Doel van het onderzoek 3. De enquête 4. De verschillende

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Jaarverslag 2014 Huis van het Nederlands vzw Pagina 1

Jaarverslag 2014. Jaarverslag 2014 Huis van het Nederlands vzw Pagina 1 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Huis van het Nederlands vzw Pagina 1 INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 2. Basiswerking (Nederlands Leren) 2.1 Wervingskanalen en gesprekken 2.2 Bereikte doelgroep 2.3 Testen 2.4

Nadere informatie

Brugse Ommeland. Meet- en Onderzoeksproject Fietsnetwerk Brugse Ommeland 2008

Brugse Ommeland. Meet- en Onderzoeksproject Fietsnetwerk Brugse Ommeland 2008 Brugse Ommeland Meet- en Onderzoeksproject Fietsnetwerk 2008 Inhoud presentatie Doelstellingen onderzoek fietsnetwerk (FNW) Brugse Ommeland Westtoer methodologie Meten van recreatieve fietsers op fietsnetwerken

Nadere informatie

SCHOLEN VERGELIJKEN (1)

SCHOLEN VERGELIJKEN (1) SCHOLEN VERGELIJKEN (1) Welke cursussen kan je volgen in welke scholen? In welke scholen zijn de cursussen duur? Wanneer starten de cursussen? Via websites kan je veel informatie vinden. Wat moet je doen?

Nadere informatie

Omgevingsanalyse Brugge ikv kinderopvang 2014

Omgevingsanalyse Brugge ikv kinderopvang 2014 Omgevingsanalyse Brugge ikv kinderopvang 2014 1 1. Situering doelgroep (Bron: Rijksregister, 01/01/2014) De eerste tabel toont de absolute aantallen van de verschillende leeftijdsgroepen. De som van de

Nadere informatie

Betrokkenen WERKGROEPBETROKKENEN Provinciale toeristische organisaties Kunststeden Toeristische industrie Lokale congresbureaus (MICE)

Betrokkenen WERKGROEPBETROKKENEN Provinciale toeristische organisaties Kunststeden Toeristische industrie Lokale congresbureaus (MICE) Betrokkenen WERKGROEPBETROKKENEN Provinciale toeristische organisaties 1 VVP 2 Toerisme Provincie Antwerpen 3 Toerisme Limburg 4 Toerisme Oost-Vlaanderen 5 Toerisme Vlaams-Brabant 6 Westtoer Kunststeden

Nadere informatie

Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2014 Zet je talenten aan het werk

Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2014 Zet je talenten aan het werk 27ste studie Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2014 Zet je talenten aan het werk 27 ste studie Werkzoekende schoolverlaters In Vlaanderen 2014 Zet je talenten aan het werk VDAB Studiedienst Keizerslaan

Nadere informatie

JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW

JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW Periode 1 september 2015-31 augustus 2016 Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 17/06/2015 1 Inleiding RTC Vlaams-Brabant vzw wil, net als zijn

Nadere informatie

Algemene ziekenhuizen : erkenningssituatie : huidig erkende functies per vestigingsplaats

Algemene ziekenhuizen : erkenningssituatie : huidig erkende functies per vestigingsplaats Naam ZA Pall 009 Antwerpen Algemeen Ziekenhuis Middelheim Antwerpen ZiekenhuisNetwerk Antwerpen Antwerpen Campus Middelheim 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Antwerpen Campus ZNA Middelheim / Koningin Paola Kinder

Nadere informatie

Opleidings- en begeleidingscheques

Opleidings- en begeleidingscheques Opleidings- en begeleidingscheques De Maatregel Om werknemers ertoe aan te zetten een leven lang te leren, draagt de Vlaamse overheid financieel een steentje bij. Sinds september 2003 1 kunnen werknemers

Nadere informatie

Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen

Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen Hoger Beroepsonderwijs Hoger Beroepsonderwijs (HBO5): Na secundair onderwijs of via toelatingsexamen 3 jaar overdag of s avonds les volgen Les volgen in een

Nadere informatie

TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001

TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001 TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001 Training en opleiding (T&O) van werkzoekenden en werknemers is één van de kerntaken van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Nadere informatie

Boekhouder. HBO5 beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs associate degree HBO HOWEST-IVO / brugge

Boekhouder. HBO5 beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs associate degree HBO HOWEST-IVO / brugge Boekhouder HBO5 beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs associate degree 2015 HBO HOWEST-IVO / brugge 2 HBO5? Dan kies je voor CVO IVO & Howest! 3 Dankzij een HBO5-opleiding kun je het

Nadere informatie

Adressen serviceflats en groepen van assistentiewoningen. Provincie West-Vlaanderen

Adressen serviceflats en groepen van assistentiewoningen. Provincie West-Vlaanderen Adressen serviceflats en groepen van assistentiewoningen Provincie West-Vlaanderen ANZEGEM Dossiernr.: 502.201 Erkenningsnr.: CE1845 Residentie Heirwege Vichtsesteenweg 102 8570 Anzegem Maatschappelijk

Nadere informatie

Een diploma geeft je vleugels!

Een diploma geeft je vleugels! Onderwijs Een diploma geeft je vleugels! VDAB (2004). Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen. 19de longitudinale studie 2002-2003. Brussel. In deze jaarlijkse studie van de VDAB staat de arbeidsmarktsituatie

Nadere informatie

Infobrochure cursisten Balen

Infobrochure cursisten Balen Infobrochure cursisten Balen Hoofdzetel Mol Vestiging Geel Leenhofstraat 33 Technische Schoolstraat 15 2400 Mol 2440 Geel 014/32 68 17 014/57 41 41 mol@cvo-kempen.be geel@cvo-kempen.be Vestiging Westerlo

Nadere informatie

TOEKOMST VOOR JOBS ACHTER DE MODESCHERMEN? ABSOLUUT!

TOEKOMST VOOR JOBS ACHTER DE MODESCHERMEN? ABSOLUUT! TOEKOMST VOOR JOBS ACHTER DE MODESCHERMEN? ABSOLUUT! 1. VASTSTELLINGEN Januari 2008: Fashionate about creativity : kwantitatief gebrek aan gekwalificeerd personeel (patronenmaker - modellenstikster) Verwarring

Nadere informatie

Tussen de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de heer Frank Vandenbroucke, Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming,

Tussen de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de heer Frank Vandenbroucke, Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming, SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE REGERING, DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENSTEN EN HET VLAAMS ONDERSTEUNINGSCENTRUM VOOR HET VOLWASSENENONDERWIJS Tussen de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED INFORMATIE EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

Basiseducatie LEERGEBIED INFORMATIE EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE RLLL/EXT/ADV/004bijl003 Basiseducatie LEERGEBIED INFORMATIE EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE Zwevende Module ICT (Ontwerp) Versie 1.0 Pagina 1 van 1 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 15 Januari

Nadere informatie

Leerkracht en verantwoordelijkheden

Leerkracht en verantwoordelijkheden Nonnemeersstraat 15 9000 Gent 09 267 12 99 info@hetperspectief.net www.hetperspectief.net Specifieke lerarenopleiding LEV ~ Groep SO en HO Leerkracht en verantwoordelijkheden Schooljaar 2010-2011 Auteur:

Nadere informatie

AANVULLENDE ALGEMENE VORMING. Een tweedekans voor het behalen van een DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS

AANVULLENDE ALGEMENE VORMING. Een tweedekans voor het behalen van een DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS AANVULLENDE ALGEMENE VORMING Een tweedekans voor het behalen van een DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS Aanvullend! Aanvullende Algemene Vorming + beroepsspecifieke opleiding = DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS Beroepsspecifieke

Nadere informatie

Leren lezen en schrijven of basiseducatie

Leren lezen en schrijven of basiseducatie leren na school Ook als je al van school af bent, zijn er mogelijkheden om van alles bij te leren: koken, talen, archeologie, informatica, filosofie, tuinplanten, woningrenovatie, automechanica, bloemschikken

Nadere informatie

Aanbod Vrijetijdswinkel

Aanbod Vrijetijdswinkel Aanbod Vrijetijdswinkel AUTOROUTES Ypres Salientroute (omgeving Ieper - W.O. I) - 70 km 6,00 FIETSROUTES Zilleghemroute (Zedelgem) - 49,5 km 1,00 Beverhoutsroute (Beernem) - 38 km 2,00 Breduniaroute (Bredene)

Nadere informatie

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 7 : Volwassenenonderwijs

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 7 : Volwassenenonderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 7 : Volwassenenonderwijs SECUNDAIR VOLWASSENENONDERWIJS Aantal lesuren-cursist Studiegebied Aantal lesuren-cursist (1) Algemene vorming 1.343.824 Auto 587.186 Bibliotheek-,

Nadere informatie

1. CVO Lethas Brussel

1. CVO Lethas Brussel 1. CVO Lethas Brussel Onze onderwijsinstelling wordt gesubsidieerd door het departement onderwijs van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap in het kader van volwassenenonderwijs en reikt officiële

Nadere informatie

ADVIES. Raad Volwassenenonderwijs. 24 mei 2005 RVOL/MDR/ADV/015

ADVIES. Raad Volwassenenonderwijs. 24 mei 2005 RVOL/MDR/ADV/015 ADVIES Raad Volwassenenonderwijs 24 mei 2005 RVOL/MDR/ADV/015 Advies over modulaire opleidingen in het studiegebied Boekbinden van het secundair OSP, in uitvoering van artikel 15 van het decreet volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 6 : Volwassenenonderwijs

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 6 : Volwassenenonderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 6 : Volwassenenonderwijs SECUNDAIR VOLWASSENENONDERWIJS Aantal lesuren-cursist Studiegebied Aantal lesuren-cursist (1) Algemene vorming 1.169.840 Auto 482.900 Bijzondere

Nadere informatie

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil Levenslang leren Leer wat je wil, wanneer je wil Alles over levenslang leren Tweedekansonderwijs Vlaanderen www.tweedekansonderwijs.be Opleidingen voor Volwassenen www.wordwatjewil.be www.onderwijsvlaanderen.be

Nadere informatie

Werkgroep Bouw 13 februari 2014 - Unilin. Eva Bossuyt

Werkgroep Bouw 13 februari 2014 - Unilin. Eva Bossuyt Werkgroep Bouw 13 februari 2014 - Unilin Eva Bossuyt Agenda: Programma 9u-9u30: Korte voorstelling Unilin 9u30-11u30: Werkgroep RTC - Voorstelling projecten jaaractieplan 2014 - Bespreking projecten -

Nadere informatie

2. AZ Jan Palfijn. Walter Siau directeur verpleegkunde Semra Kubat - vroedvrouw

2. AZ Jan Palfijn. Walter Siau directeur verpleegkunde Semra Kubat - vroedvrouw 2. AZ Jan Palfijn Walter Siau directeur verpleegkunde Semra Kubat - vroedvrouw Opleidingen 1. Verpleegkunde Frances Martens Sint-Vincentius 2. Opvoeder Benny Nieto VSPW JGZ Jeugd- en GehandicaptenZorg

Nadere informatie

Sectorfoto 2013 Transport & Logistiek

Sectorfoto 2013 Transport & Logistiek Sectorfoto 2013 Transport & Logistiek Overzicht 1. Toegevoegde waarde 2. Arbeidsproductiviteit 3. Opleidingen 4. Arbeidsmarkt 5. Demografie van de ondernemingen 6. Wegvervoer 7. Zeehavens 8. Luchthavens

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 DE TRIATLON SECUNDAIR ONDERWIJS, HOGER. Barbara Dessein ONDERWIJS, ARBEIDSMARKT. Kort samengevat

Hoofdstuk 9 DE TRIATLON SECUNDAIR ONDERWIJS, HOGER. Barbara Dessein ONDERWIJS, ARBEIDSMARKT. Kort samengevat DE TRIATLON SECUNDAIR ONDERWIJS, HOGER ONDERWIJS, ARBEIDSMARKT Hoofdstuk 9 Barbara Dessein Kort samengevat In dit hoofdstuk wordt het secundair en hoger onderwijs bestudeerd als aanloop naar de arbeidsmarkt.

Nadere informatie

Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek

Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek Bios2 thema reeks Oktober 2014 Het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen verzamelt via de rapporteringstool Bios2 al geruime tijd

Nadere informatie