LEVENSLANG LEREN RAPPORTERING FASE 1: ANALYSE VAN HET AANBOD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LEVENSLANG LEREN RAPPORTERING FASE 1: ANALYSE VAN HET AANBOD"

Transcriptie

1 LEVENSLANG LEREN RAPPORTERING FASE 1: ANALYSE VAN HET AANBOD STUDIE UITGEVOERD IN OPDRACHT VAN HET PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN EN DE CONSORTIA VOLWASSENENONDERWIJS MENES EN WEBROS MEI 2010

2

3 INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1: DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS 5 1. Structuur en organisatie 5 2. De consortia voor volwassenenonderwijs 6 3. Analyse van het aanbod van de CVO s in West-Vlaanderen Totaal aantal deelnames en aantal lesurencursist Profiel van de deelnemers/deelnames Bereik van het volwassenenonderwijs in West-Vlaanderen Analyse van de deelnames van West-Vlamingen aan het volwassenenonderwijs buiten West-Vlaanderen Aantal deelnames buiten West-Vlaanderen, naar centrum Aantal deelnames buiten West-Vlaanderen, naar studiegebied Profiel van de West-Vlaamse deelnemers/deelnames aan het volwassenenonderwijs buiten West-Vlaanderen 120 HOOFDSTUK 2: DE CENTRA VOOR BASISEDUCATIE Structuur en organisatie Analyse van het aanbod van de CBE s in West-Vlaanderen Totaal aantal cursisten en aantal lesurencursist Profiel van de cursisten 128 HOOFDSTUK 3: DE VDAB De competentiecentra Analyse van het aanbod van de VDAB in West-Vlaanderen Totaal aantal deelnames en aantal lesurencursist Profiel van de cursisten Bereik van het opleidingsaanbod van de VDAB in West-Vlaanderen 155 HOOFDSTUK 4: SYNTRA WEST Structuur en organisatie Analyse van het aanbod van Syntra West Totaal aantal deelnames en aantal lesurencursist Profiel van de deelnemers/deelnames 167 Þ Levenslang Leren Mei 2010 Fase 1: analyse van het aanbod 1

4 2.3. Bereik van het opleidingsaanbod van Syntra West in West-Vlaanderen 173 HOOFDSTUK 5: DE HOGER ONDERWIJSINSTELLINGEN K.U.Leuven Campus Kortrijk Structuur en organisatie Opleidingen permanente vorming Profiel deelnemers Bereik binnen West-Vlaanderen KATHO Structuur en organisatie Analyse van het aanbod aan permanente vorming Afstandsonderwijs binnen KATHO HOWEST Structuur en organisatie Aanbod aan permanente vorming Afstandsonderwijs binnen HOWEST KHBO 201 HOOFDSTUK 6: VORMINGPLUS Structuur en organisatie Analyse van het aanbod van de Vormingplus centra in West-Vlaanderen Totaal aantal activiteiten, aantal lesuren en aantal deelnames Profiel van de deelnemers/deelnames Bereik van het opleidingsaanbod van Vormingplus in West-Vlaanderen 206 HOOFDSTUK 7: VERGELIJKEND OVERZICHT 211 Þ Levenslang Leren Mei 2010 Fase 1: analyse van het aanbod 2

5 In de eerste onderzoeksfase maken we een analyse van het aanbod van enkele belangrijke spelers op het vlak van volwassenenonderwijs in West-Vlaanderen. De nadruk ligt hierbij op het aanbod van de volgende vier organisaties: de centra voor volwassenenonderwijs (CVO s); de centra voor basiseducatie (CBE s); Syntra West; de VDAB. Voor deze vier organisaties verzamelden we gedetailleerde gegevens over het aantal cursisten en het aantal lesurencursist (aantal lesuren x aantal deelnemers) in de periode 1 april maart De focus op deze vier organisaties is te motiveren vanuit de opdrachten van de consortia volwassenenonderwijs Menes en Webros - medeopdrachtgevers voor dit onderzoek. Zij zijn onder meer verantwoordelijk voor de optimalisering en afstemming van het aanbod van de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie en voor de samenwerking met andere publieke opleidingsverstrekkers zoals de VDAB en Syntra. Aanvullend op deze analyse worden ook gegevens voorgesteld van de drie West- Vlaamse hogescholen (Howest, Katho en KHBO), de KULAK en Vormingplus. Ook deze instellingen vervullen een belangrijke rol op het vlak van levenslang leren in onze provincie. De gegevens van deze instanties worden evenwel minder uitgebreid weergegeven als van de CVO s, de CBE s, Syntra West en de VDAB. Þ Levenslang Leren Mei 2010 Fase 1: analyse van het aanbod 3

6 Þ Levenslang Leren Mei 2010 Fase 1: analyse van het aanbod 4

7 HOOFDSTUK 1: DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS Het onderwijs in de centra voor volwassenenonderwijs is onderwijs los van de initiële onderwijsloopbaan. Het stelt de cursisten in staat om een erkend diploma, getuigschrift of certificaat te behalen. Volwassenen van minimum 18 jaar en jongeren die aan de voltijdse leerplicht voldaan hebben, mogen zich inschrijven. Naargelang de gekozen cursus kunnen er ook specifieke toelatingsvoorwaarden zijn Structuur en organisatie Het volwassenenonderwijs in de CVO s bestaat uit twee niveaus: het secundair volwassenenonderwijs dat ook het vroegere tweedekansonderwijs omvat. Het tweedekansonderwijs vinden we nu terug in het studiegebied algemene vorming. Deze opleiding biedt volwassenen van minimum 18 jaar de kans om nog een diploma secundair onderwijs te behalen; het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs. De opleidingen die hieronder vallen zijn beroepsgericht en leiden tot het diploma van gegradueerde indien ze meer dan 900 lestijden omvatten. Het zijn opleidingen die zich situeren tussen het secundair onderwijs en een professionele bachelor. Ook de specifieke lerarenopleiding behoort tot het hoger beroepsonderwijs: de vroegere g.p.b.-opleiding (het getuigschrift voor pedagogische bekwaamheid) die zelf nog vaak bij de oude naam, d-cursus, wordt genoemd. Het volwassenenonderwijs wordt modulair georganiseerd. De leerstof wordt onderverdeeld in een aantal modules. Het centrum is vrij om een module over een gedeelte van het jaar of over een heel jaar te spreiden. Dit betekent dat de modules op verschillende ogenblikken van het jaar kunnen starten. Dankzij deze structuur kan de cursist zelf het studiepakket samenstellen en de duur van de studie bepalen. De modules kunnen georganiseerd worden in contactonderwijs of in gecombineerd onderwijs. Bij contactonderwijs worden alle lessen in het centrum gegeven. Bij gecombineerd onderwijs wordt een deel van de module in de klas gegeven en een deel van de module kan zelfstandig verwerkt worden, thuis of in een open leercentrum. Het inschrijvingsgeld bedraagt standaard 1 euro per lestijd maar er worden vrijstellingen voorzien voor wie het financieel wat moeilijker heeft. De provincie West-Vlaanderen telt 18 centra voor volwassenenonderwijs, met name (gemeente van de maatschappelijke zetel staat tussen haakjes): Centrum voor Volwassenenonderwijs Sint-Godelieve vzw (Brugge); Centrum voor Volwassenenonderwijs Spermalie (Brugge); CVO VIVA West-Vlaanderen vzw (Brugge); Centrum voor Volwassenenonderwijs Vrij Technisch Instituut Brugge (Brugge); Stedelijke Nijverheids- en Taalleergangen CVO (Brugge); 1 BRON: Þ Levenslang Leren Mei 2010 Fase 1: analyse van het aanbod 5

8 Instituut voor Volwassenenonderwijs - Centrum voor Volwassenenonderwijs van het Gemeenschapsonderwijs (Brugge); CVO De Avondschool Oostende (Oostende); Centrum voor Volwassenenonderwijs HITEK (Kortrijk); Centrum voor Volwassenenonderwijs Kortrijk-Menen-Tielt (Kortrijk); Centrum voor Volwassenenonderwijs VIVO (Kortrijk); Centrum voor Volwassenenonderwijs - Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk - Kortrijk (Kortrijk); Centrum voor Volwassenenonderwijs van het Gemeenschapsonderwijs Avelgem/Harelbeke (Avelgem); Centrum Regionaal Volwassenenonderwijs van het Gemeenschapsonderwijs (De Panne); Centrum voor Volwassenenonderwijs Sint-Paulus Waregem (Waregem); Centrum voor Volwassenenonderwijs - Stedelijk Volwassenenonderwijs Roeselare (Roeselare); CVO Roeselare (Roeselare); Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs West-Vlaanderen (Izegem); Centrum voor Volwassenenonderwijs Westhoek-Westkust (Ieper). Daarnaast kent het CVO De Vlaamse Ardennen, met maatschappelijke zetel in Oudenaarde, ook lesplaatsen in West-Vlaanderen. Elk centrum heeft verschillende lesplaatsen. Kaart 1 toont de spreiding van de lesplaatsen van de CVO s in de provincie West-Vlaanderen. 2. De consortia voor volwassenenonderwijs In 2008 werden in Vlaanderen 13 consortia volwassenenonderwijs in het leven geroepen. Het consortium is een regionaal samenwerkingsverband tussen de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie (zie hoofdstuk 2) van het werkingsgebied en moet zorgen voor een optimalisatie van het volwassenenonderwijs in de regio. Het consortium volwassenenonderwijs heeft zes doelstellingen die vooral gericht zijn op samenwerking, kwaliteitsverbetering en professionalisering 1 : het aanbod van opleidingen die door de centra georganiseerd worden, optimaliseren en op elkaar afstemmen; de samenwerking en afstemming met andere publieke verstrekkers van opleidingen voor volwassenen nastreven; knelpunten, behoeften en oplossingen inzake opleidingen voor volwassenen signaleren aan de overheid; als intermediair aanspreekpunt fungeren tussen de centra en andere opleidingsverstrekkers en socioculturele en sociaaleconomische actoren; 1 BRON: Þ Levenslang Leren Mei 2010 Fase 1: analyse van het aanbod 6

9 Kaart 1 7

10 de dienstverlening optimaliseren voor de cursisten in de centra; alle mogelijke vormen van samenwerking tussen de centra stimuleren en ondersteunen. Deze doelstellingen zijn verder geconcretiseerd in opdrachten: het realiseren van de doelstellingen; het opmaken van een vijfjaarlijks opleidingsplan voor het werkingsgebied; het organiseren van een ombudsdienst voor de cursisten van alle centra binnen het werkingsgebied; het afsluiten van een samenwerkingsprotocol met de Huizen van het Nederlands die een werking hebben binnen het werkingsgebied van het consortium volwassenenonderwijs; het verlenen van advies over de aanvragen van de centra voor volwassenenonderwijs voor het verkrijgen van bijkomende onderwijsbevoegdheid; het verlenen van advies over de aanvragen van de centra voor volwassenenonderwijs voor het aanwenden van leraarsuren en ambten opgericht op basis van de puntenenveloppe in bijkomende vestigingsplaatsen; het coördineren en ondersteunen van de centra bij de organisatie van duale trajecten en geïntegreerd leren; het coördineren en ondersteunen van de centra bij de uitwerking van onderwijs- en vormingsbehoeften van gedetineerden en de begeleiding van het onderwijstraject van gedetineerden; het uitvoeren van alle opdrachten die een centrumbestuur apart aan het consortium volwassenenonderwijs toewijst of die de centra gezamenlijk aan het consortium volwassenenonderwijs toewijzen. Binnen de provincie West-Vlaanderen zijn er twee consortia, met name consortium Menes (Comenes) en consortium Webros. Het werkingsgebied van Comenes valt samen met de arrondissementen Kortrijk, Roeselare en Tielt. Het werkingsgebied van Webros komt overeen met de arrondissementen Brugge, Diksmuide, Ieper, Oostende en Veurne. 3. Analyse van het aanbod van de CVO s in West- Vlaanderen Hieronder geven we een gedetailleerd overzicht van het aantal deelnames en het aantal lesurencursist gerealiseerd in de lesplaatsen van de centra voor volwassenenonderwijs op West-Vlaams grondgebied. De cijfers zijn afkomstig van de administratie volwassenenonderwijs. Om het overzicht in de tabellen te behouden, geven de tabellen zonder letter a of b de cijfers voor geheel West-Vlaanderen weer. De tabellen met een a geven de resultaten gerealiseerd in het werkingsgebied van Comenes en de tabellen met een b de resultaten gerealiseerd in het werkingsgebied van Webros. De cijfers hebben betrekking op de periode 1 april maart Þ Levenslang Leren Mei 2010 Fase 1: analyse van het aanbod 8

11 Er dient wel een opmerking gemaakt te worden bij de cijfers. De cijfers over het aantal cursisten zijn eigenlijk cijfers over het aantal deelnames. Eén cursist kan immers verschillende opleidingen/modules volgen en wordt in die zin ook meermaals geteld. We beschikken vooralsnog niet over data van het aantal unieke cursisten in de centra voor volwassenenonderwijs. In de nabije toekomst zullen deze gegevens allicht wel beschikbaar zijn Totaal aantal deelnames en aantal lesurencursist Aantal deelnames en aantal lesurencursist, naar centrum en gemeente van lesplaats In de periode 1 april maart 2009 tellen we deelnames in het volwassenenonderwijs in West-Vlaanderen. Hiervan werd 51% gerealiseerd in het werkingsgebied van Comenes en 49% in dat van Webros (tabel 1). Er werden lesurencursist gerealiseerd, met name uren binnen Comenes (48,2%) en uren binnen Webros (51,8%). Tabellen 1a en 1b tonen het aantal deelnames en het aantal lesurencursist per centrum van Comenes, respectievelijk Webros. Binnen Comenes realiseert CVO VIVO het grootste aantal deelnames. CVO Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk (VSPW) komt op de tweede plaats en CVO Kortrijk-Menen-Tielt op de derde plaats. CVO VIVO realiseert ook het grootste aantal lesurencursist. De zonevreemde centra binnen het werkingsgebied Comenes, met name CVO SNT (Stedelijke Nijverheids- en Taalleergangen), CVO van het GO Oostende, CVO VIVA West-Vlaanderen en CVO De Vlaamse Ardennen, tellen het kleinste aantal deelnames en lesurencursist. Tabel 1 Totaal aantal cursisten/deelnames en aantal lesurencursist gerealiseerd in de lesplaatsen behorend tot de werkingsgebieden van COMENES en WEBROS, periode 1 april maart 2009 Consortium Aantal cusisten/deelnames Aantal lesurencursist Absoluut aantal In % Absoluut aantal In % COMENES , ,2 WEBROS , ,8 Totaal , ,0 BRON: administratie volwassenenonderwijs, verwerking WES. Þ Levenslang Leren Mei 2010 Fase 1: analyse van het aanbod 9

12 Tabel 1a Totaal aantal cursisten/deelnames en aantal lesurencursist gerealiseerd in het werkingsgebied van COMENES, naar centrum, periode 1 april maart 2009 Centrum Aantal cursisten/deelnames Aantal lesurencursist Absoluut In % Absoluut In % aantal aantal CVO - Stedelijk volw.ond. Roeselare , ,8 CVO De Vlaamse Ardennen 762 1, ,3 CVO HITEK , ,6 CVO Kortrijk-Menen-Tielt , ,1 CVO Roeselare , ,3 CVO Sint-Paulus Waregem , ,0 CVO van het GO Avelgem/Harelbeke , ,9 CVO van het GO Oostende , ,4 CVO VIVA West-Vlaanderen vzw , ,0 CVO VIVO , ,9 CVO - Vormingslg. Soc. en Pedagogisch Werk , ,8 PCVO West-Vlaanderen , ,0 Sted. Nijverheids- en taallg CVO-CVO 14 0, ,0 Totaal , ,0 BRON: administratie volwassenenonderwijs, verwerking WES. Tabel 1b Totaal aantal cursisten/deelnames en aantal lesurencursist gerealiseerd in het werkingsgebied van WEBROS, naar centrum, periode 1 april maart 2009 Centrum Aantal cursisten/deelnames Aantal lesurencursist Absoluut aantal In % Absoluut aantal In % CERVO - GO , ,8 CVO Sint-Godelieve vzw , ,2 CVO Spermalie , ,3 CVO van het GO Oostende , ,8 CVO VIVA West-Vlaanderen vzw 766 1, ,9 CVO VTI Brugge , ,0 CVO Westhoek-Westkust , ,1 IVO - CVO van het GO , ,3 Sted. Nijverheids- en taallg CVO-CVO , ,6 Totaal , ,0 BRON: administratie volwassenenonderwijs, verwerking WES. Binnen Webros wordt het grootste aantal deelnames gerealiseerd door het Instituut voor VolwassenenOnderwijs (IVO) - CVO van het GO en door het CVO SNT. Tabellen 2a en 2b geven de opsplitsing van het aantal deelnames naar centrum en gemeente van lesplaats. CVO VSPW Kortrijk, CVO VIVO in Kortrijk en CVO Roeselare in Roeselare zijn de grootste lesplaatsen binnen Comenes. Binnen Webros zijn dit SNT in Brugge, CVO van het GO Oostende in Oostende en IVO in Sint-Michiels. Þ Levenslang Leren Mei 2010 Fase 1: analyse van het aanbod 10

13 Tabel 2a Totaal aantal cursisten/deelnames gerealiseerd in het werkingsgebied van COMENES, naar centrum en gemeente van lesplaats, periode 1 april maart 2009 Centrum Gemeente lesplaats Aantal cursisten/deelnames Absoluut aantal In % CVO - Stedelijk volw.ond. Roeselare Roeselare ,47 CVO De Vlaamse Ardennen Waregem 762 1,25 CVO HITEK Harelbeke 158 0,26 CVO HITEK Kortrijk ,91 CVO HITEK Marke 6 0,01 CVO HITEK Menen 191 0,31 CVO HITEK Zwevegem 59 0,10 CVO Kortrijk-Menen-Tielt Heule 45 0,07 CVO Kortrijk-Menen-Tielt Kortrijk ,97 CVO Kortrijk-Menen-Tielt Ledegem 145 0,24 CVO Kortrijk-Menen-Tielt Menen ,72 CVO Kortrijk-Menen-Tielt Meulebeke 194 0,32 CVO Kortrijk-Menen-Tielt Moorslede 112 0,18 CVO Kortrijk-Menen-Tielt Tielt ,73 CVO Kortrijk-Menen-Tielt Wevelgem 320 0,53 CVO Kortrijk-Menen-Tielt Wingene 105 0,17 CVO Kortrijk-Menen-Tielt Zwevegem 755 1,24 CVO Roeselare Hooglede 88 0,14 CVO Roeselare Moorslede 158 0,26 CVO Roeselare Roeselare ,68 CVO Roeselare Tielt 162 0,27 CVO Sint-Paulus Waregem Avelgem 48 0,08 CVO Sint-Paulus Waregem Tielt 248 0,41 CVO Sint-Paulus Waregem Waregem ,29 CVO van het GO Avelgem/Harelbeke Avelgem ,01 CVO van het GO Avelgem/Harelbeke Harelbeke ,18 CVO van het GO Avelgem/Harelbeke Spiere-Helkijn 436 0,72 CVO van het GO Oostende Izegem 417 0,69 CVO van het GO Oostende Roeselare 957 1,57 CVO VIVA West-Vlaanderen vzw Bavikhove 151 0,25 CVO VIVA West-Vlaanderen vzw Harelbeke 13 0,02 CVO VIVA West-Vlaanderen vzw Hulste 27 0,04 CVO VIVA West-Vlaanderen vzw Kortrijk 404 0,66 CVO VIVA West-Vlaanderen vzw Lauwe 29 0,05 CVO VIVA West-Vlaanderen vzw Moorslede 35 0,06 CVO VIVA West-Vlaanderen vzw Roeselare 100 0,16 CVO VIVA West-Vlaanderen vzw Waregem 225 0,37 CVO VIVA West-Vlaanderen vzw Wevelgem 77 0,13 CVO VIVO Aalbeke 68 0,11 CVO VIVO Bellegem 67 0,11 CVO VIVO Bissegem 57 0,09 CVO VIVO Deerlijk 224 0,37 CVO VIVO Gullegem 109 0,18 CVO VIVO Harelbeke 560 0,92 CVO VIVO Heule 428 0,70 CVO VIVO Kortrijk ,47 CVO VIVO Marke 118 0,19 CVO VIVO Menen 546 0,90 CVO VIVO Roeselare 42 0,07 CVO VIVO Tielt 16 0,03 CVO VIVO Wevelgem 156 0,26 CVO-Vormingslg. Soc. en Pedagogisch Werk Kortrijk ,26 PCVO West-Vlaanderen Izegem ,34 PCVO West-Vlaanderen Kortrijk 267 0,44 Sted. Nijverheids- en Taallg CVO-CVO Ruiselede 14 0,02 Totaal ,00 BRON: administratie volwassenenonderwijs, verwerking WES. Þ Levenslang Leren Mei 2010 Fase 1: analyse van het aanbod 11

14 Tabel 2b Totaal aantal cursisten/deelnames gerealiseerd in het werkingsgebied van WEBROS, naar centrum en gemeente van lesplaats, periode 1 april maart 2009 Centrum Gemeente lesplaats Aantal cursisten/deelnames Absoluut aantal In % CERVO - GO De Panne ,25 CERVO - GO Diksmuide 364 0,62 CERVO - GO Gistel ,99 CERVO - GO Ieper ,19 CERVO - GO Middelkerke 251 0,43 CERVO - GO Nieuwpoort 555 0,95 CERVO - GO Poperinge 356 0,61 CERVO - GO Wervik 33 0,06 CERVO - GO Westende 333 0,57 CERVO - GO Zonnebeke 14 0,02 CVO Sint-Godelieve vzw Brugge ,15 CVO Sint-Godelieve vzw Oostkamp ,09 CVO Sint-Godelieve vzw Sint-Andries 45 0,08 CVO Sint-Godelieve vzw Sint-Michiels 148 0,25 CVO Spermalie Brugge ,08 CVO van het GO Oostende Koekelare 314 0,54 CVO van het GO Oostende Oostende ,49 CVO van het GO Oostende Torhout ,40 CVO VIVA West-Vlaanderen vzw Blankenberge 22 0,04 CVO VIVA West-Vlaanderen vzw Brugge 186 0,32 CVO VIVA West-Vlaanderen vzw Diksmuide 87 0,15 CVO VIVA West-Vlaanderen vzw Oostende 355 0,61 CVO VIVA West-Vlaanderen vzw Torhout 43 0,07 CVO VIVA West-Vlaanderen vzw Wervik 73 0,12 CVO VTI Brugge Beernem 53 0,09 CVO VTI Brugge Brugge ,42 CVO VTI Brugge Sint-Andries 582 1,00 CVO VTI Brugge Sint-Michiels 323 0,55 CVO VTI Brugge Torhout 44 0,08 CVO VTI Brugge Zeebrugge 31 0,05 CVO Westhoek-Westkust Beerst 200 0,34 CVO Westhoek-Westkust Diksmuide 341 0,58 CVO Westhoek-Westkust Ieper ,93 CVO Westhoek-Westkust Koksijde ,86 CVO Westhoek-Westkust Kortemark 126 0,22 CVO Westhoek-Westkust Oostende 363 0,62 CVO Westhoek-Westkust Poperinge 301 0,51 CVO Westhoek-Westkust Veurne 117 0,20 CVO Westhoek-Westkust Wervik 148 0,25 CVO Westhoek-Westkust Westende 135 0,23 IVO - CVO van het GO Blankenberge 123 0,21 IVO - CVO van het GO Knokke-Heist ,32 IVO - CVO van het GO Sint-Andries ,90 IVO - CVO van het GO Sint-Michiels ,23 Sted. Nijverheids- en Taallg CVO-CVO Blankenberge ,01 Sted. Nijverheids- en Taallg CVO-CVO Brugge ,82 Sted. Nijverheids- en Taallg CVO-CVO Sint-Andries 861 1,47 Sted. Nijverheids- en Taallg CVO-CVO Zeebrugge 18 0,03 Totaal ,00 BRON: administratie volwassenenonderwijs, verwerking WES. Þ Levenslang Leren Mei 2010 Fase 1: analyse van het aanbod 12

15 Aantal deelnames en aantal lesurencursist, naar studieniveau en studiegebied Zoals reeds vermeld, bestaat het volwassenenonderwijs binnen de CVO s uit twee niveaus: het secundair volwassenenonderwijs en het hoger beroepsonderwijs. Het secundair volwassenenonderwijs staat in voor 86% van het totale aantal deelnames in West-Vlaanderen, het hoger beroepsonderwijs voor 14% (zie tabellen 3, 3a en 3b). Naar aantal lesurencursist bedraagt de verhouding 87,7% secundair volwassenenonderwijs tegenover 12,3% hoger beroepsonderwijs. Het aandeel van het hoger beroepsonderwijs ligt duidelijk hoger binnen Comenes in vergelijking met Webros: het aandeel (in aantal deelnames) bedraagt 21% in het werkingsgebied van Comenes tegenover 6% in het werkingsgebied van Webros. Er worden 30 studiegebieden aangeboden in de centra voor volwassenenonderwijs binnen de provincie West-Vlaanderen. Het hoger beroepsonderwijs situeert zich binnen de studiegebieden biotechniek, gezondheidszorg, handelswetenschappen en bedrijfskunde, industriële wetenschappen en technologie, onderwijs en sociaal-agogisch werk. De opleidingen in de andere studiegebieden behoren tot het niveau van het secundair volwassenenonderwijs. Binnen alle studiegebieden treffen we het grootste aantal deelnames aan in de studiegebieden: informatie- en communicatietechnologie; talen richtgraden 1 en 2; Nederlands tweede taal. Zo kent het studiegebied informatie- en communicatietechnologie deelnames binnen Webros (of 21,2% van het totale aantal deelnames binnen Webros) en deelnames binnen Comenes (of 16,6% van het totaal binnen Comenes). Talen richtgraden 1 en 2 telt deelnames binnen Comenes en deelnames binnen Webros en binnen het studiegebied Nederlands tweede taal tellen we deelnames binnen het werkingsgebied van Webros en binnen dat van Comenes. Deze drie studiegebieden zijn goed voor maar liefst 49% van alle lesurencursist binnen Webros en Comenes samen: 46,8% van alle lesurencursist in Comenes en 50,6% van alle lesurencursist binnen Webros. Het studiegebied sociaal-agogisch werk is met deelnames en lesurencursist sterk aanwezig binnen Comenes. Binnen Webros wordt dit studiegebied niet aangeboden. Ook wat betreft de studiegebieden personenzorg en onderwijs zien we een veel groter aantal deelnames binnen Comenes dan binnen Webros. Daarentegen is het studiegebied voeding veel sterker aanwezig in het werkingsgebied van Webros in vergelijking met dat van Comenes. En ook voor algemene vorming is het aantal deelnames binnen Webros bijna het dubbele van dat binnen Comenes. Gemiddeld kennen de opleidingen binnen het volwassenenonderwijs in West- Vlaanderen 61 lesuren. Þ Levenslang Leren Mei 2010 Fase 1: analyse van het aanbod 13

16 Tabel 3 Totaal aantal cursisten/deelnames en aantal lesurencursist gerealiseerd in de werkingsgebieden van COMENES en WEBROS, naar studieniveau en studiegebied, periode 1 april maart 2009 Gemiddeld aantal lesuren per opleiding Aantal cursisten/deelnames Aantal lesurencursist Absoluut aantal In % Absoluut aantal In % Studieniveau Studiegebied Algemene vorming , ,82 51 Auto 918 0, , Bijzondere educatieve noden 72 0, ,06 61 SECUNDAIR VOLWASSENENONDERWIJS Bouw , ,38 60 Decoratieve technieken 30 0, ,08 Grafische technieken 749 0, ,60 58 Handel , ,86 50 Hout , ,87 50 Huishoudelijk onderwijs , ,17 96 Informatie- en communicatietechnologie , ,28 59 Kant 196 0, , Koeling en warmte 241 0, ,19 59 Land- en tuinbouw 305 0, ,33 78 Lichaamsverzorging , ,22 61 Maritieme opleidingen 174 0, ,11 46 Mechanica - elektriciteit , ,04 62 Mode , , Nederlands tweede taal , ,64 53 Personenzorg , ,36 48 Talen richtgraden 1 en , ,87 61 Talen richtgraden 3 en , ,53 59 Textiel 5 0, ,01 Toerisme 315 0, ,25 57 Voeding , ,64 70 Totaal secundair volwassenenonderwijs , ,73 62 Biotechniek 15 0, ,01 35 Gezondheidszorg 32 0, , Handelswetenschappen en bedrijfskunde , ,72 80 Industriële wetenschappen en technologie , ,96 65 HOGER BEROEPSONDERWIJS VAN HET VOLWASSENENONDERWIJS Onderwijs , ,91 49 Sociaal-agogisch werk , ,50 44 Totaal hoger beroepsonderwijs , ,27 53 Algemeen totaal , ,00 61 BRON: administratie volwassenenonderwijs, verwerking WES. 14

17 Tabel 3a Totaal aantal cursisten/deelnames en aantal lesurencursist gerealiseerd in het werkingsgebied van COMENES, naar studieniveau en studiegebied, periode 1 april maart 2009 Gemiddeld aantal lesuren per opleiding Aantal cursisten/deelnames Aantal lesurencursist Absoluut aantal In % Absoluut aantal In % Studieniveau Studiegebied Algemene vorming , ,91 48 Auto 675 1, , SECUNDAIR VOLWASSENENONDERWIJS Bijzondere educatieve noden 72 0, ,12 61 Bouw 784 1, ,27 56 Decoratieve technieken 30 0, , Grafische technieken 711 1, ,18 58 Handel , ,69 48 Hout 789 1, ,19 53 Huishoudelijk onderwijs , , Informatie- en communicatietechnologie , ,78 58 Kant 0 0,00 0 0,00 Koeling en warmte 48 0, ,10 72 Land- en tuinbouw 245 0, ,55 78 Lichaamsverzorging 342 0, ,69 70 Maritieme opleidingen 0 0,00 0 0,00 Mechanica - elektriciteit , ,38 62 Mode 600 0, , Nederlands tweede taal , ,89 52 Personenzorg , ,56 48 Talen richtgraden 1 en , ,16 59 Talen richtgraden 3 en , ,02 58 Textiel 5 0, , Toerisme 0 0,00 0 0,00 Voeding 849 1, ,71 70 Totaal secundair volwassenenonderwijs , ,47 61 Biotechniek 15 0, ,01 35 Gezondheidszorg 0 0,00 0 0,00 Handelswetenschappen en bedrijfskunde , ,63 68 Industriële wetenschappen en technologie 850 1, ,29 53 HOGER BEROEPSONDERWIJS VAN HET VOLWASSENENONDERWIJS Onderwijs , ,33 38 Sociaal-agogisch werk , ,26 44 Totaal hoger beroepsonderwijs , ,53 45 Algemeen totaal , ,00 57 BRON: administratie volwassenenonderwijs, verwerking WES. 15

18 Tabel 3b Totaal aantal cursisten/deelnames en aantal lesurencursist gerealiseerd in het werkingsgebied van WEBROS, naar studieniveau en studiegebied, periode 1 april maart 2009 Studieniveau Studiegebied Aantal cursisten/deelnames Aantal lesurencursist Gemiddeld aantal lesuren Absoluut aantal In % Absoluut aantal In % per opleiding SECUNDAIR VOLWASSENENONDERWIJS Algemene vorming , ,67 52 Auto 243 0, , Bijzondere educatieve noden 0 0,00 0 0,00 Bouw 886 1, ,48 63 Decoratieve technieken 0 0,00 0 0,00 Grafische technieken 38 0, ,06 60 Handel , ,02 52 Hout 487 0, ,58 45 Huishoudelijk onderwijs , ,36 90 Informatie- en communicatietechnologie , ,67 60 Kant 196 0, , Koeling en warmte 193 0, ,28 55 Land- en tuinbouw 60 0, ,13 80 Lichaamsverzorging , ,71 58 Maritieme opleidingen 174 0, ,21 46 Mechanica - elektriciteit , ,72 63 Mode , , Nederlands tweede taal , ,35 54 Personenzorg , ,31 49 Talen richtgraden 1 en , ,60 63 Talen richtgraden 3 en , ,01 59 Textiel 0 0,00 0 0,00 Toerisme 315 0, ,48 57 Voeding , ,23 70 Totaal secundair volwassenenonderwijs , ,69 63 HOGER BEROEPSONDERWIJS VAN HET VOLWASSENENONDERWIJS Biotechniek 0 0,00 0 0,00 Gezondheidszorg 32 0, , Handelswetenschappen en bedrijfskunde , ,80 94 Industriële wetenschappen en technologie 214 0, , Onderwijs , ,52 73 Sociaal-agogisch werk 0 0,00 0 0,00 Totaal hoger beroepsonderwijs , ,31 85 Algemeen totaal , ,00 64 BRON: administratie volwassenenonderwijs, verwerking WES. 16

19 Aantal deelnames per studiegebied en per CVO De meeste CVO s bieden opleidingen aan in informatie- en communicatietechnologie en/of talen richtgraden 1 en 2 en/of Nederlands tweede taal en dit al dan niet gecombineerd met een ander aanbod (zie tabellen 4a en 4b). Hierop zijn er een aantal uitzonderingen. Binnen Comenes zijn er twee centra die uitsluitend huishoudelijk onderwijs aanbieden, met name CVO stedelijk volwassenenonderwijs Roeselare en CVO VIVA West-Vlaanderen 1. Daarnaast is CVO VSPW als enige binnen Comenes gericht op sociaal-agogisch werk en personenzorg. CVO VIVO heeft geen aanbod inzake talen maar richt zich vooral op de studiegebieden onderwijs, informatieen communicatietechnologie en algemene vorming. CVO VIVO is samen met CVO van het GO Avelgem/Harelbeke het enige centrum binnen Comenes met een aanbod algemene vorming. Binnen Webros is er één centrum dat uitsluitend huishoudelijk onderwijs aanbiedt, met name VIVA West-Vlaanderen. CVO Spermalie richt zich vooral tot opleidingen in het studiegebied voeding. Ook in CVO Westhoek-Westkust situeert een vijfde van de opleidingen zich binnen het studiegebied voeding. CVO VTI Brugge biedt opleidingen aan in onder meer onderwijs, handel, mechanica, algemene vorming, informatie- en communicatietechnologie en personenzorg. Zowel binnen Comenes als binnen Webros zijn er een aantal studiegebieden waarvan de opleidingen slechts in één CVO worden aangeboden. Voor Comenes is dit het geval voor opleidingen in de studiegebieden sociaal-agogisch werk, personenzorg, handelswetenschappen en bedrijfskunde, grafische technieken, bijzondere educatieve noden, biotechniek, decoratieve technieken, lichaamsverzorging en textiel. Voor Webros is dit voor opleidingen in de studiegebieden gezondheidszorg, grafische technieken, kant, land- en tuinbouw en maritieme opleidingen. Opleidingen gezondheidszorg, kant, maritieme opleidingen en toerisme worden niet aangeboden binnen Comenes. Opleidingen bijzondere educatieve noden, biotechniek, decoratieve technieken, sociaalagogisch werk en textiel worden niet aangeboden binnen Webros Profiel van de deelnemers/deelnames In deze paragraaf bekijken we de kenmerken van de deelnemers aan het volwassenenonderwijs binnen de CVO s in West-Vlaanderen. Opnieuw merken we op dat we hierbij enkel beschikken over het aantal deelnames (een deelnemer ingeschreven voor een bepaalde module) en niet over het aantal unieke deelnemers (koppen). Eén deelnemer volgt vaak verschillende modules en wordt dus meerdere keren geteld. We mogen echter aannemen dat het profiel van de deelnames overeenkomt met dat van de unieke deelnemers. Vandaar dat we verder zullen werken met de term deelnemers (deelnames). 1 Ook voor de regiovreemde vestiging van SNT is dit het geval. Het gaat hier echter slechts om 14 deelnames. Þ Levenslang Leren Mei 2010 Fase 1: analyse van het aanbod 17

20 Tabel 4a Aantal deelnames per studiegebied gerealiseerd in het werkingsgebied van COMENES, naar centrum, periode 1 april maart 2009 (in %) CVO van het GO Avelgem/Harelbeke CVO Roeselare CVO Sint-Paulus Waregem CVO HITEK CVO Kortrijk- Menen-Tielt CVO De Vlaamse Ardennen Studiegebied CVO - Stedelijk Volwassenenonderwijs Roeselare Algemene vorming 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 Auto 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,6 0,0 Bijzondere educatieve noden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Biotechniek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bouw 0,0 3,5 0,0 0,0 3,0 0,0 2,8 Decoratieve technieken 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 Grafische technieken 0,0 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 Handel 0,0 0,0 2,3 1,6 6,6 3,2 2,1 Handelswetenschappen en bedrijfskunde 0,0 0,0 19,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Hout 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 6,1 2,4 Huishoudelijk onderwijs 100,0 0,0 6,4 0,0 0,0 9,5 6,0 Industriële wetenschappen en technologie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Informatie- en communicatietechnologie 0,0 27,8 0,4 14,6 24,6 45,0 30,4 Koeling en warmte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,3 0,0 Land- en tuinbouw 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 Lichaamsverzorging 0,0 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 Mechanica - elektriciteit 0,0 6,7 0,0 5,6 5,6 3,1 1,4 Mode 0,0 2,5 0,3 1,7 0,0 0,0 5,5 Nederlands tweede taal 0,0 4,5 36,1 32,8 13,3 12,4 11,7 Onderwijs 0,0 28,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Personenzorg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sociaal-agogisch werk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Talen richtgraden 1 en 2 0,0 24,1 33,1 26,1 33,4 18,6 33,5 Talen richtgraden 3 en 4 0,0 2,4 2,0 1,3 1,8 1,2 2,3 Textiel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Voeding 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Totaal aantal cursisten

Levenslang leren in West- Vlaanderen: voor elk wat wils

Levenslang leren in West- Vlaanderen: voor elk wat wils Levenslang leren West-Vlaanderen Werkt 3, 2010 Syntra West - Chris Cardinael Levenslang leren in West- Vlaanderen: voor elk wat wils Tanja Termote sociaaleconomisch beleid, WES Heeft u ze in de vakantie

Nadere informatie

Begeleidende informatie bij het structuurschema onderwijs aan gedetineerden

Begeleidende informatie bij het structuurschema onderwijs aan gedetineerden Begeleidende informatie bij het structuurschema onderwijs aan gedetineerden Het volwassenenonderwijs in Vlaanderen De centra Het volwassenenonderwijs in Vlaanderen (en Brussel) wordt ingericht door centra

Nadere informatie

Grafische sector vooral actief op as Brugge-Roeselare-Kortrijk

Grafische sector vooral actief op as Brugge-Roeselare-Kortrijk Grafische sector vooral actief op as Brugge-Roeselare-Kortrijk Jens Vannieuwenhuyse sociaaleconomisch beleid, WES De grafische sector is niet in elke West-Vlaamse regio even sterk aanwezig. Waar de concentratie

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen VOLWASSENENONDERWIJS SCHOOLBEVOLKING

BASISONDERWIJS Leerlingen VOLWASSENENONDERWIJS SCHOOLBEVOLKING BASISONDERWIJS Leerlingen VOLWASSENENONDERWIJS SCHOOLBEVOLKING 1 inschrijvingen secundair volwassenenonderwijs per onderwijsnet en basiseducatie (1) Secundair volwassenenonderwijs 45.261 63.431 108.692

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. VOLWASSENENONDERWIJS Schoolbevolking. 1 Aantal inschrijvingen secundair volwassenenonderwijs en basiseducatie (1)

BASISONDERWIJS Leerlingen. VOLWASSENENONDERWIJS Schoolbevolking. 1 Aantal inschrijvingen secundair volwassenenonderwijs en basiseducatie (1) VOLWASSENENONDERWIJS Schoolbevolking 1 inschrijvingen secundair volwassenenonderwijs en basiseducatie (1) Secundair volwassenenonderwijs go vgo ogo Totaal 43.762 60.903 104.665 52.451 82.448 134.899 36.277

Nadere informatie

Foto van de lokale arbeidsmarkt

Foto van de lokale arbeidsmarkt Regioscan West-Vlaanderen Werkt 1, Foto van de lokale arbeidsmarkt Tanja Termote sociaaleconomisch beleid, WES Er zijn tussen de West-Vlaamse regio s en gemeenten grote verschillen vast te stellen op het

Nadere informatie

Hoeveel werkzoekenden telt uw gemeente?

Hoeveel werkzoekenden telt uw gemeente? Hoeveel werkzoekenden telt uw gemeente? Tanja Termote Sociaaleconomisch beleid, WES Van de 25.500 werkzoekenden in West-Vlaanderen wonen er 306 in en 166 in Moorslede. Maar hoe zit dat precies in uw gemeente?

Nadere informatie

Programmatiecriteria CVO - onderwijsbevoegdheid 2010 2011

Programmatiecriteria CVO - onderwijsbevoegdheid 2010 2011 Vlaamse Onderwijsraad Raad Levenslang en Levensbreed Leren Kunstlaan 6 bus 6 27 oktober 2009 1210 Brussel RLLL/MDR/DOC/021 Programmatiecriteria CVO - onderwijsbevoegdheid 2010 2011 1 Situering Het decreet

Nadere informatie

De adolescentie van het volwassenenonderwijs

De adolescentie van het volwassenenonderwijs Blankenberge Knokke-Heist Bredene De Haan Zuienkerke BRUGGE Damme De Panne Koksijde OOSTENDE Jabbeke Oudenburg Middelkerke Gistel Ichtegem Nieuwpoort Zedelgem Koekelare Torhout Oostkamp Beernem VEURNE

Nadere informatie

Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie West Vlaanderen Gemeente Relatiebeheerder Adres

Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie West Vlaanderen Gemeente Relatiebeheerder Adres Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie West Vlaanderen Gemeente Relatiebeheerder Adres Alveringem ann.colle@kbc.be Tel: 015 51 93 20 Fax: 051 51 93 26 Alveringem ria.huyghe@kbc.be Tel: 058 31 03

Nadere informatie

Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 26ste studie 2011-2012

Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 26ste studie 2011-2012 Vlaanderen Buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) Aantal Bouw 98 1 99 25 1 26 25,5% 100,0% 26,3% Decoratieve technieken 25 6 31 9 4 13 36,0% 66,7% 41,9% Handel 32 37 69 11 10 21 34,4% 27,0% 30,4% Hout

Nadere informatie

Relevante regelgeving. 1. Europese en Vlaamse doelstellingen inzake levenslang leren 1 2

Relevante regelgeving. 1. Europese en Vlaamse doelstellingen inzake levenslang leren 1 2 Relevante regelgeving 1. Europese en Vlaamse doelstellingen inzake levenslang leren 1 2 In 2001 werd in Vlaanderen het Pact van Vilvoorde ondertekend, dat vernieuwd werd in 2005. In navolging van het Europese

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009-437- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 38 van 13

Nadere informatie

Regionale woningmarkten West-Vlaanderen SumResearch Urban Consultancy

Regionale woningmarkten West-Vlaanderen SumResearch Urban Consultancy 23.11.2012 6164 Studie-opzet Gemeentelijk woonbeleid Regiefunctie via Vlaamse Wooncode Taakstelling via Structuurplanning Woondynamiek op de schaal van woningmarkten 6164 Kwantitatief luik Actualisatie

Nadere informatie

Digitale Economische Kaart

Digitale Economische Kaart Digitale Economische Kaart Lode Vanden Bussche, dienst Economie Provincie West-Vlaanderen Studienamiddag GIS Provinciaal Hof Brugge 18/11/2008 19-11-2008 dienst Economie- Digitale Economische Kaart 1 Situering

Nadere informatie

BRUGGE Aantal private gezinnen en gemiddelde gezinsgrootte op 1 januari 2004 Aantal private gezinnen

BRUGGE Aantal private gezinnen en gemiddelde gezinsgrootte op 1 januari 2004 Aantal private gezinnen Omvang en evolutie van de bevolking 1 januari 1995 1 januari 2005 Evolutie 1995-2005 (absoluut) Evolutie 1995-2005 (in %) Aantal private gezinnen en gemiddelde gezinsgrootte op 1 januari 2004 Aantal private

Nadere informatie

De CVO s (centra voor volwassenenonderwijs) organiseren opleidingen voor volwassenen.

De CVO s (centra voor volwassenenonderwijs) organiseren opleidingen voor volwassenen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 323 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 21 februari 2017 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Centra voor volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Onderwijs en vorming. 1 73.609 leerlingen. Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse

Onderwijs en vorming. 1 73.609 leerlingen. Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Onderwijs en vorming Samenvatting 73.609 leerlingen (2012) 16.981 kleuters 26.537 kinderen in het lager

Nadere informatie

Aanvangsbegeleiding schooljaar

Aanvangsbegeleiding schooljaar Regio West-Vlaanderen Aanvangsbegeleiding schooljaar 2016-2017 CVO VIVO Kortrijk 20 Vrij Technisch Instituut Diksmuide 17 Sint-Jozefsinstituut Tielt 12 Margareta-Maria Instituut TSO-BSO Kortemark 10 Sint-Jorisschool

Nadere informatie

Technisch onderwijs West-Vlaanderen Werkt 3, 2009

Technisch onderwijs West-Vlaanderen Werkt 3, 2009 West-Vlaanderen Werkt 3, 2009 in West-Vlaanderen dr. Marie Van Looveren sociaaleconomisch beleid, WES Jongeren uit het gewone secundair onderwijs kunnen na de eerste graad kiezen voor één van de volgende

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE OPGENOMEN TABELLEN

OVERZICHTSLIJST VAN DE OPGENOMEN TABELLEN overzichtslijst van de opgenomen tabellen OVERZICHTSLIJST VAN DE OPGENOMEN TABELLEN 1. Demografie 1.1 Totale bevolking 1.1.1 Totale bevolking naar leeftijd, gemeenten van West-Vlaanderen, 1 januari 2013.

Nadere informatie

ONTWERP VAN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE REGERING EN HET CONSORTIUM VOLWASSENENONDERWIJS (NN) vzw

ONTWERP VAN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE REGERING EN HET CONSORTIUM VOLWASSENENONDERWIJS (NN) vzw ONTWERP VAN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE REGERING EN HET CONSORTIUM VOLWASSENENONDERWIJS (NN) vzw Tussen de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de heer Frank Vandenbroucke, Vlaamse minister

Nadere informatie

West-Vlaanderen Ontcijferd

West-Vlaanderen Ontcijferd West-Vlaanderen Ontcijferd Sociaaleconomisch profiel van de provincie - editie 2010 deel 1 woord vooraf Voor u ligt West-Vlaanderen Ontcijferd Sociaaleconomisch profiel van de provincie editie 2010. Wellicht

Nadere informatie

2. Kan de minister voor de afgelopen drie schooljaren en referteperiodes de volgende gegevens verschaffen?

2. Kan de minister voor de afgelopen drie schooljaren en referteperiodes de volgende gegevens verschaffen? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 556 van JORIS POSCHET datum: 8 september 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Hoger beroepsonderwijs - Gegevens,

Nadere informatie

West-Vlaanderen Ontcijferd. Sociaaleconomisch profiel van de provincie - editie deel 2

West-Vlaanderen Ontcijferd. Sociaaleconomisch profiel van de provincie - editie deel 2 West-Vlaanderen Ontcijferd Sociaaleconomisch profiel van de provincie - editie 2015 deel 2 overzichtslijst van de opgenomen tabellen OVERZICHTSLIJST VAN DE OPGENOMEN TABELLEN 1. Demografie 1.1 Totale

Nadere informatie

Mag het iets meer zijn?

Mag het iets meer zijn? Levenslang leren West-Vlaanderen Werkt 3, 2010 Mag het iets meer zijn? De opleidingsbehoeften in de West-Vlaamse bedrijven en organisaties Syntra West - Chris Cardinael Tanja Termote sociaaleconomisch

Nadere informatie

Adressen dagverzorgingscentra niet conform artikel 51. Provincie West-Vlaanderen

Adressen dagverzorgingscentra niet conform artikel 51. Provincie West-Vlaanderen Adressen dagverzorgingscentra niet conform artikel 51 Provincie West-Vlaanderen ARDOOIE Dossiernr.: 503.501 Erkenningsnr.: PE2073 DVC DE KIM Kortrijksestraat 58 8850 Ardooie VZW OPEN KRING tel. : 051-74

Nadere informatie

Overzicht te behalen diploma s, (deel)certificaten in het tweedekansonderwijs

Overzicht te behalen diploma s, (deel)certificaten in het tweedekansonderwijs 1 Overzicht te behalen diploma s, (deel)certificaten in het tweedekansonderwijs Diplomagerichte opleidingen in regio KORTRIJK juni 2017 In dit overzicht vind je opleidingen tweedekansonderwijs die je kunt

Nadere informatie

Diplomagericht onderwijs in de gevangenis

Diplomagericht onderwijs in de gevangenis Diplomagericht onderwijs in de gevangenis Colloquium Koning Boudewijnstichting Vorming en opleiding in de gevangenis Best Practices Brussel, 6 mei 2009 Diplomagericht onderwijs Onderwijsdiploma? Organisatie

Nadere informatie

6497_deel 1_Feiten_2016_v04.indd 2 29/07/16 11:34

6497_deel 1_Feiten_2016_v04.indd 2 29/07/16 11:34 WOORD VOORAF West-Vlaanderen ontcijferd. West-Vlaanderen groeit. Ontsproten aan een traditie van begin de jaren 2000 publiceert de Provincie West-Vlaanderen, ondertussen via haar ontwikkelingsmaatschappij,

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten HOGER ONDERWIJS Studenten A Hoger beroepsonderwijs 1 cursisten HBO5 verpleegkunde (1) 3 inschrijvingen in de specifieke lerarenopleiding (1) 1 inschrijvingen naar finaliteit (1)(2) go vgo ogo Totaal cursisten

Nadere informatie

West-Vlaanderen Ontcijferd in een oogopslag

West-Vlaanderen Ontcijferd in een oogopslag In deze folder bieden wij een overzicht van de belangrijkste sociaaleconomische indicatoren uit de publicatie West-Vlaanderen Ontcijferd Sociaaleconomisch profiel van de provincie met een vergelijking

Nadere informatie

Verificateur per instelling

Verificateur per instelling per instelling Instellingsnr. Instelling 28431 CVO LBC - NVK Antwerpen Pierre Devos (3515) 28531 Stedelijk CVO - SIVO Jurgen Rutten (3517) 29082 SCVO - Birm Pierre Devos (3515) 29124 Sted. CVO - SITE Pierre

Nadere informatie

in Vlaams-Brabant en Brussel (2009-2010) Het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs

in Vlaams-Brabant en Brussel (2009-2010) Het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs Het hoger beroepsonderwijs in Vlaams-Brabant en Brussel (2009-2010) Het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs in Vlaams-Brabant en Brussel www.zeevanmogelijkheden.be (2009-2010) Deze brochure

Nadere informatie

Kwalificatiebewijs voor kinderbegeleider (gezinsopvang en groepsopvang) en voor verantwoordelijke van maximaal 18 opvangplaatsen

Kwalificatiebewijs voor kinderbegeleider (gezinsopvang en groepsopvang) en voor verantwoordelijke van maximaal 18 opvangplaatsen Kwalificatiebewijs voor kinderbegeleider (gezinsopvang en groepsopvang) en voor verantwoordelijke van maximaal 18 opvangplaatsen PLAATS BINNEN ONDERWIJSSTRUCTUUR KWALIFICATIEBEWIJS VROEGERE BENAMING Secundair

Nadere informatie

EQF Level 5 in Vlaanderen. dr. ir. Toon Martens, algemeen directeur University College Leuven-Limburg Voorzitter HBO5-platform Vlaanderen

EQF Level 5 in Vlaanderen. dr. ir. Toon Martens, algemeen directeur University College Leuven-Limburg Voorzitter HBO5-platform Vlaanderen EQF Level 5 in Vlaanderen dr. ir. Toon Martens, algemeen directeur University College Leuven-Limburg Voorzitter HBO5-platform Vlaanderen Wettelijk kader EQF level 5=HBO5 2009: Besluit Vlaamse kwalificatiestructuur

Nadere informatie

De bouwsector in West-Vlaanderen

De bouwsector in West-Vlaanderen Werkt 4, 2007 Foto: Lode Steen De bouwsector in Lieselot Denorme sociaaleconomisch beleid, WES De bouwsector overkoepelt een grote diversiteit aan beroepen en is dan ook ruim vertegenwoordigd. Ook in.

Nadere informatie

LEVENSLANG LEREN BELEIDSAANBEVELINGEN

LEVENSLANG LEREN BELEIDSAANBEVELINGEN LEVENSLANG LEREN BELEIDSAANBEVELINGEN STUDIE UITGEVOERD IN OPDRACHT VAN HET PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN EN DE CONSORTIA VOLWASSENENONDERWIJS MENES EN WEBROS SEPTEMBER 2010 INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK

Nadere informatie

Werkgroep DIENSTENSECTOR, tertiare, quartaire, toerisme en recreatie 07 maart

Werkgroep DIENSTENSECTOR, tertiare, quartaire, toerisme en recreatie 07 maart !""#!""# Aandeel van de werkgelegenheid binnen de provincie 1981 Tielt 6,6% Oostende 11,2% Veurne 3,9% Ieper 7,3% Diksmuide 2,6% Kortrijk 28,5% Tielt 8,1% Oostende 9,7% Veurne 4,4% Ieper 8,1% Aandeel van

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 Schooljaar 2011-2012 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2011

Nadere informatie

nr. 251 van JOS DE MEYER datum: 1 maart 2016 aan HILDE CREVITS Volwassenenonderwijs - Coördinatie-uren

nr. 251 van JOS DE MEYER datum: 1 maart 2016 aan HILDE CREVITS Volwassenenonderwijs - Coördinatie-uren SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 251 van JOS DE MEYER datum: 1 maart 2016 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Volwassenenonderwijs - Coördinatie-uren

Nadere informatie

2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS

2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Academiejaar 2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal generatiestudenten per provincie en arrondissement van woonplaats van de student, per studiegebied, nationaliteit en geslacht ingedeeld Belgische studenten

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2008 Werknemers (1) Werkzoekenden

Nadere informatie

Een goede opleiding werkt baanbrekend

Een goede opleiding werkt baanbrekend Een goede opleiding werkt baanbrekend Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2007-2008 Persconferentie 19 mei 2009 Een goede opleiding werkt baanbrekend Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen

Nadere informatie

WEST-VLAANDEREN SOCIAALECONOMISCH - FEITEN EN CIJFERS EDITIE 2008 TABELLEN

WEST-VLAANDEREN SOCIAALECONOMISCH - FEITEN EN CIJFERS EDITIE 2008 TABELLEN WEST-VLAANDEREN SOCIAALECONOMISCH - FEITEN EN CIJFERS EDITIE 2008 TABELLEN In dit document vindt u meer uitvoerig cijfermateriaal omtrent thema's die in het feitengedeelte van de publicatie 'West-Vlaanderen

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 Schooljaar 2010-2011 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2010

Nadere informatie

afkortingen VGO Gesubsidieerd Vrij Onderwijs

afkortingen VGO Gesubsidieerd Vrij Onderwijs afkortingen ASO Algemeen secundair onderwijs BIS Begeleid Individueel Studeren B.O. Buitengewoon onderwijs BSO Beroepssecundair onderwijs Bu.S.O. Buitengewoon secundair onderwijs BVJ Beroepsvoorbereidend

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN. Buitengewoon lager onderwijs : Schoolbevolking naar type... 88

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN. Buitengewoon lager onderwijs : Schoolbevolking naar type... 88 AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. HBO KSO NaPCO NGK OGO OVSG POVPO Se-n-Se TSO VDAB VGO VLIR VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel

Nadere informatie

ANTWOORD. Vraag nr. 483 van 5 april 2012 van GOEDELE VERMEIREN

ANTWOORD. Vraag nr. 483 van 5 april 2012 van GOEDELE VERMEIREN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 483 van 5 april 2012 van GOEDELE VERMEIREN Hoger onderwijs Werkstudenten Onder

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO CVPO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. KSO NaPCO NGK OGO OSP OVSG POVPO TSO VDAB VGO VLIR VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel Studeren

Nadere informatie

Afgestudeerd? Nooit helemaal!

Afgestudeerd? Nooit helemaal! Afgestudeerd? Nooit helemaal! Els Thyssen en cvo VSPW-Kortrijk Tanja Termote sociaaleconomisch beleid, WES Onderwijs stopt niet na het behalen van een diploma ergens rond ons twintigste. Veel volwassenen

Nadere informatie

Centrum voor Basiseducatie, een eerste of nadere kennismaking

Centrum voor Basiseducatie, een eerste of nadere kennismaking Centrum voor Basiseducatie, een eerste of nadere kennismaking An Butaye, directeur an.butaye@openschool12.be 3-06-2015 Open School Kortrijk-Roeselare VZW De sector BASISEDUCATIE IN VLAANDEREN Historiek

Nadere informatie

nr. 478 van GRETE REMEN datum: 30 maart 2017 aan PHILIPPE MUYTERS OCMW s - Samenwerking met Dyzo

nr. 478 van GRETE REMEN datum: 30 maart 2017 aan PHILIPPE MUYTERS OCMW s - Samenwerking met Dyzo SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 78 van GRETE REMEN datum: maart 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT OCMW s - Samenwerking met begeleidt zelfstandige ondernemers in

Nadere informatie

A. CVO LBC-NVK Antwerpen heeft in de vestigingsplaats Antwerpen onderwijsbevoegdheid voor volgende opleidingen van het hoger beroepsonderwijs:

A. CVO LBC-NVK Antwerpen heeft in de vestigingsplaats Antwerpen onderwijsbevoegdheid voor volgende opleidingen van het hoger beroepsonderwijs: A. CVO LBC-NVK Antwerpen heeft in de vestigingsplaats Antwerpen onderwijsbevoegdheid voor volgende opleidingen van het hoger beroepsonderwijs: 1. Bedrijfsorganisatie 2. Boekhouden 3. Fiscale wetenschappen

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 Schooljaar 2002-2003 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2002

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2007 Werknemers (1) Werkzoekenden

Nadere informatie

Aantal leerlingen in het Nederlandstalig buitengewoon onderwijs naar fusiegemeente (hoofdzetel), onderwijsniveau, type en geslacht

Aantal leerlingen in het Nederlandstalig buitengewoon onderwijs naar fusiegemeente (hoofdzetel), onderwijsniveau, type en geslacht 2012-2013 in het Nederlandstalig buitengewoon onderwijs naar fusiegemeente (hoofdzetel), onderwijsniveau, type Toelichting: Deze tabel bevat het aantal leerlingen in het Nederlandstalig buitengewoon kleuter-,

Nadere informatie

Hilde Bottu Kristel Grondelaers Evi Neven

Hilde Bottu Kristel Grondelaers Evi Neven Oriënteren naar HBO5 Hilde Bottu beleidsadviseur HBO5 UC Leuven-Limburg Kristel Grondelaers Docent/stagebegeleider/coördinator Promotie HBO Verpleegkunde Genk Evi Neven Beleidsmedewerker HBO5 Limburg/IKZmedewerker

Nadere informatie

Overzicht aan te besteden ritten Openbare Aanbesteding d.d. 28 april Beschikbaarheid (van - tot) 's morgens 's avonds woensdagmid

Overzicht aan te besteden ritten Openbare Aanbesteding d.d. 28 april Beschikbaarheid (van - tot) 's morgens 's avonds woensdagmid VLSBO De Vuurtoren Heistlaan 26a 8301 Knokke-Heist 050/51 10 20 1 Blankenberge - De Haan - Zeebrugge 5/BDZ/001 80 30 D10 Heist - Blankenberge - Wenduine - Lissewege - Zwankendamme - Zeebrugge - Heist 06:45-08:25

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO CVPO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. KSO NaPCO NGK OGO OSP OVSG POVPO TSO VDAB VIZO VGO Vl.I.R VOCB VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel

Nadere informatie

Opleidingen Social Profit in het volwassenenonderwijs. VIVO Schaarbeek 09-10-2014 Gent 14-10-2014

Opleidingen Social Profit in het volwassenenonderwijs. VIVO Schaarbeek 09-10-2014 Gent 14-10-2014 Opleidingen Social Profit in het volwassenenonderwijs VIVO Schaarbeek 09-10-2014 Gent 14-10-2014 Aanbod volwassenenonderwijs o op het niveau van het secundair volwassenenonderwijs o Op HBO5 niveau ( tussen

Nadere informatie

OPLEIDINGSAANBOD TECHNIEK EN INDUSTRIËLE AUTOMATISERING

OPLEIDINGSAANBOD TECHNIEK EN INDUSTRIËLE AUTOMATISERING Inhoudstafel Opleidingen secundair onderwijs 2-3 Voltijdse dagopleidingen 18+ 4 Hoger beroepsonderwijs (HBO5) 5 Opleidingen hoger onderwijs 6-7 Professionele Bachelors 6 Academische bachelors en masters

Nadere informatie

nr. 440 van GRETE REMEN datum: 16 maart 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Zelfstandigen in nood - Ondersteuning door Dyzo

nr. 440 van GRETE REMEN datum: 16 maart 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Zelfstandigen in nood - Ondersteuning door Dyzo SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 440 van GRETE REMEN datum: 16 maart 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Zelfstandigen in nood - Ondersteuning door Dyzo Als zelfstandige

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2003 Werknemers Uren Werkzoekenden

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO BuSO BVJ CLB CVO DBSO DKO EVC EVK GAS GGS GO GOK GON HBO KSO NaPCO NGK OGO OVSG POVPO Se-n-Se TSO VDAB VGO VLIR VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel

Nadere informatie

Situering van de gemeente Kaart 2: Vleteren ten tijde van Ferraris Datum April 2000 verschaald

Situering van de gemeente Kaart 2: Vleteren ten tijde van Ferraris Datum April 2000 verschaald Situering van de gemeente Kaart 1: Situering van Vleteren in West-Vlaanderen Datum April 2000 verschaald KOKKE-HEIST BLAKEBERGE DE HAA ZUIEKERKE DAMME BREDEE OOSTEDE BRUGGE OUDEBURG JABBEKE MIDDELKERKE

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 Schooljaar 2013-2014 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden

Nadere informatie

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht Stand van zaken 19 mei 2015

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht Stand van zaken 19 mei 2015 Huizen van het Kind Gezinnen ondersteunen in hun kracht Stand van zaken 19 mei 2015 Waar staan we vandaag? Regelgeving Praktijk 2011 Voorbereiding 2013/11 Decreet 2014/3 Def. BVR 2015/1 erk/subs 2011 Al

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap woensdag 24 mei 2006 STUDIEGEBIED NT2. Modulaire opleiding Socio-Culturele Integratie R1 AO NT 009

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap woensdag 24 mei 2006 STUDIEGEBIED NT2. Modulaire opleiding Socio-Culturele Integratie R1 AO NT 009 STUDIEGEBIED NT2 Modulaire opleiding Socio-Culturele Integratie R1 AO NT 009 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap woensdag 24 mei 2006 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 : Volwassenenonderwijs

Hoofdstuk 6 : Volwassenenonderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING Hoofdstuk 6 : Volwassenenonderwijs 6.3. Basiseducatie Schooljaar 2007-2008 BASISEDUCATIE Aantal cursisten - aantal cursussen per centrum en provincie - kalenderjaar 2007-2008 Aantal

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2006 Werknemers Werkzoekenden

Nadere informatie

[LEERWINKEL WEST-VLAANDEREN]

[LEERWINKEL WEST-VLAANDEREN] [LEERWINKEL WEST-VLAANDEREN] [LEERWINKEL WEST-VLAANDEREN] CONTEXT Per 1-1-2015 : stopzetting werking van de 13 Consortia Volwassenenonderwijs in Vlaanderen TAKEN CONSORTIA Samenwerking binnen Volwasseneneducatie

Nadere informatie

Geef je opleiding een STEM

Geef je opleiding een STEM Geef je opleiding een STEM Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen - Limburg 2011-2012 Onderzoek naar de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt Alle schoolverlaters van 2011 worden 1 jaar lang gevolgd (tot

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen

Provincie West-Vlaanderen Provincie West-Vlaanderen 549 997 1.336 2.130 868 1.228 1 8.592 15.701 Alveringem 50 91 141 Alveringem 45 45 Sint-Rijkers 2 0 2 Hoogstade 7 4 11 Leisele 25 0 25 Izenberge 7 0 7 Gijverinkhove 9 3 12 Stavele

Nadere informatie

2. Uit welke sectoren waren de werknemers afkomstig (procentueel) die opleidingscheques aanvroegen, respectievelijk in 2003, 2004, 2005, 2006?

2. Uit welke sectoren waren de werknemers afkomstig (procentueel) die opleidingscheques aanvroegen, respectievelijk in 2003, 2004, 2005, 2006? VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDER- WIJS EN VORMING Vraag nr. 95 van 7 februari 2007 van HILDE CREVITS

Nadere informatie

Van braindrain naar braingain?

Van braindrain naar braingain? Van braindrain naar braingain? Bron cijfers: Steunpunt Sociale Planning Verwerking en interpretatie: RESOC Deelanalyse C Leeftijdscategorie 5+ jaar Netto-migratie 5+ jarigen 5 5-5 - -5 3 Immigratie 44

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 Schooljaar 2014-2015 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werkzoekenden (1) 2014 Werkzoekenden

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten BASISONDERWIJS Leerlingen HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten A Hoger beroepsonderwijs 1 cursisten HBO5 verpleegkunde (1) 3 inschrijvingen in de specifieke lerarenopleiding van het volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Van braindrain naar braingain?

Van braindrain naar braingain? Van braindrain naar braingain? Overzichtsanalyse totale bevolking Bron cijfers: Steunpunt Sociale Planning Verwerking en interpretatie: RESOC Westhoek Netto-migratie Westhoek Totale bevolking 6 4 2-2 -4-6

Nadere informatie

Alveringem WoonWinkel West Sint-Rijkersstraat 19 T 058/ Woensdag van 8.45 uur tot uur

Alveringem WoonWinkel West Sint-Rijkersstraat 19 T 058/ Woensdag van 8.45 uur tot uur Gemeenten die een loket organiseren staan alfabetisch gerangschikt. Als er geen loket is in uw gemeente kunt u altijd terecht in een naburige gemeente. De loketmedewerkers helpen u graag verder. Alveringem

Nadere informatie

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil Levenslang leren Leer wat je wil, wanneer je wil Alles over levenslang leren Volwassenenonderwijs http://onderwijs.vlaanderen.be/ cursisten Tweedekansonderwijs Vlaanderen www.tweedekansonderwijs.be Opleidingen

Nadere informatie

Nombre de cabines de distribution dans la localité par tranche de délestage Aantal af te schakelen distributiecabines in de deelgemeente per schijf

Nombre de cabines de distribution dans la localité par tranche de délestage Aantal af te schakelen distributiecabines in de deelgemeente per schijf Alveringem 135 135 Alveringem 47 47 Beveren 19 19 Gijverinkhove 12 12 Hoogstade 10 10 Izenberge 7 7 Leisele 24 24 Stavele 16 16 Anzegem 8 222 230 Anzegem 69 69 Gijzelbrechtegem 3 3 Ingooigem 43 43 Kaster

Nadere informatie

Werken in de social profit. Infoavond KULeuven, 19 maart 2015 Dirk Malfait

Werken in de social profit. Infoavond KULeuven, 19 maart 2015 Dirk Malfait Werken in de social profit Infoavond KULeuven, 19 maart 2015 Dirk Malfait Welke vragen willen we beantwoorden? Wat is Verso? Wat is de social profit? Welke jobs zijn te vinden in de social profit? Waarom

Nadere informatie

Omgevingsanalyse Oostende Ifv nieuwe locatie kinderdagverblijf In opdracht van CM Oostende

Omgevingsanalyse Oostende Ifv nieuwe locatie kinderdagverblijf In opdracht van CM Oostende Omgevingsanalyse Oostende Ifv nieuwe locatie kinderdagverblijf In opdracht van CM Oostende 1 Inleiding In deze analyse worden een aantal cijfers meegegeven die van belang kunnen zijn in het kader van de

Nadere informatie

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003. Academiejaar 2003-2004

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003. Academiejaar 2003-2004 B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003 Academiejaar 2003-2004 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap departement Onderwijs Inhoudsopgave Hoger onderwijs

Nadere informatie

Grafische sector West-Vlaanderen Werkt 2, 2009

Grafische sector West-Vlaanderen Werkt 2, 2009 Grafische sector West-Vlaanderen Werkt 2, 2009 De grafische sector in West-Vlaanderen Foto: : Febelgra Jens Vannieuwenhuyse sociaaleconomisch beleid, WES De grafische sector is zeer divers. Grafische bedrijven

Nadere informatie

Brugge Ieper Kortrijk Oostende % 36,6% 6,4% 32,1% 10,3% 12,5% 2,2% jaar jaar % 11% 14% 21,4% 42,3% 6,4% 4,8% 100%

Brugge Ieper Kortrijk Oostende % 36,6% 6,4% 32,1% 10,3% 12,5% 2,2% jaar jaar % 11% 14% 21,4% 42,3% 6,4% 4,8% 100% Crisisnetwerken Provinciaal rapport 2015 1 Inhoud A. Aanmeldingen... 3 1. Profiel van de cliënten... 3 2. Verwijzers... 5 3. Hoofdreden van aanmelding in crisisnetwerk... 5 B. Weigeringen... 6 1. Aantal

Nadere informatie

TABELLEN. Blz. Blz. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Blz. Blz. Deel 1. LEERLINGEN TABELLEN Deel 1. LEERLINGEN Hoofdstuk 1 : Algemeen overzicht van de schoolbevolking Onderwijs met volledig leerplan naar inrichtende macht... 33 Onderwijs met volledig leerplan naar provincie... 34 Onderwijs

Nadere informatie

ONDERZOEK KINDEROPVANG - FASES 2 EN 3

ONDERZOEK KINDEROPVANG - FASES 2 EN 3 ONDERZOEK KINDEROPVANG - FASES 2 EN 3 ONDERZOEK IN SAMENWERKING MET RESOC ZUID-WEST-VLAANDEREN EN MET FINANCIËLE STEUN VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN EN HET WELZIJNSCONSOR- TIUM ZUID-WEST-VLAANDEREN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/15/116 ADVIES NR. 08/05 VAN 8 APRIL 2008, GEWIJZIGD OP 6 MEI 2008, OP 4 MAART 2014 EN OP 7 JULI 2015,

Nadere informatie

Kansarmoede-profiel Westhoek

Kansarmoede-profiel Westhoek 1. Kansarmoede-profiel uit de Regionale Omgevingsanalyse: De Westhoek omvat alle gemeenten van de arrondissementen Diksmuide, Ieper (uitgezonderd Wervik) en Veurne (uitgezonderd de 3 kustgemeenten). Index

Nadere informatie

PROJECTFICHE AFSTEMMING BEROEPSOPLEIDINGEN IN DE GEVANGENISSEN. Samenwerking centra voor volwassenenonderwijs en VDAB. Stand van zaken op 03 mei 2013

PROJECTFICHE AFSTEMMING BEROEPSOPLEIDINGEN IN DE GEVANGENISSEN. Samenwerking centra voor volwassenenonderwijs en VDAB. Stand van zaken op 03 mei 2013 PROJECTFICHE AFSTEMMING BEROEPSOPLEIDINGEN IN DE GEVANGENISSEN Samenwerking centra voor volwassenenonderwijs en VDAB Stand van zaken op 03 mei 2013 Betrokken partners VDAB Stuurgroep volwassenenonderwijs

Nadere informatie

VR DOC.0885/2BIS

VR DOC.0885/2BIS VR 2016 1507 DOC.0885/2BIS Voorontwerp van decreet tot wijziging van regelgeving over de taalexamenregeling van het personeel, de studiegebieden en de programmatieprocedure voor het secundair volwassenenonderwijs,

Nadere informatie

ORGANISATIE VAN DE OPLEIDINGEN

ORGANISATIE VAN DE OPLEIDINGEN ORGANISATIE VAN DE OPLEIDINGEN POLITIEKE & SOCIALE WETENSCHAPPEN COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN De opleidingen worden aangeboden door alle universiteiten, behalve door UHasselt. De opleiding politieke & sociale

Nadere informatie

177 Zwevegem 105,7 003E20 22 50N48 45 31 100 ND

177 Zwevegem 105,7 003E20 22 50N48 45 31 100 ND Lijst van Vlaamse frequenties voor lokale radio Lokaliteit Frequentie Lengte Breedte Antennehoogte Vermogen Antennepatroon (MHz) (OL ' '' ) (NB ' '' ) (m) (Watt) (D/ND) 1 Aalst 90,0 004E03 00 50N57 00

Nadere informatie

Studieaanbod in de eerste graad B-stroom. Screening van de beroepenvelden in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs

Studieaanbod in de eerste graad B-stroom. Screening van de beroepenvelden in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs Studieaanbod in de eerste graad B-stroom Screening van de beroepenvelden in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs juli 2015 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 4 2 Situering... 5 3 Leerlingenaantallen

Nadere informatie

15. Over de interactie tussen de lokale Ouderenadviesraad en het WOAS

15. Over de interactie tussen de lokale Ouderenadviesraad en het WOAS 15. Over de interactie tussen de lokale Ouderenadviesraad en het A ls lokale ouderenadviesraad is het goed te kunnen terugvallen op een aantal structuren. Individuele leden die aangesloten zijn bij een

Nadere informatie

TEWERKSTELLINGSINITIATIEVEN VOOR KANSENGROEPEN IN WEST-VLAANDEREN, CIJFERBIJDRAGE 2013

TEWERKSTELLINGSINITIATIEVEN VOOR KANSENGROEPEN IN WEST-VLAANDEREN, CIJFERBIJDRAGE 2013 Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan 66, 8200 Brugge T 050 40 31 66 F 050 71 94 06 E info@pomwvl.be KBO nummer: 0881.702.779 _ www.pomwvl.be TEWERKSTELLINGSINITIATIEVEN

Nadere informatie

Werk aan je voorkomen

Werk aan je voorkomen Werk aan je voorkomen Adressen West-Vlaanderen 1. Inloopcentra Een inloopcentrum is een plek waar je gewoon kan binnenspringen tijdens de openingsuren. Je hoeft geen afspraak te maken. Vaak is er gratis

Nadere informatie