Ontwerp nota gemeenteraad 18 februari 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontwerp nota gemeenteraad 18 februari 2008"

Transcriptie

1 Ontwerp nota gemeenteraad 18 februari 2008 Aanwezig: voorzitter: BOGAERT Hendrik Raadsleden: VERLEYE Roland, VANHESSCHE Daniel, VANHAVERBEKE Heidi, POLLET Jan, LIEVENS Georges, DEPRÉE Geert, LOYSON Siska, COUDEVILLE Claudia, LOUIS Isabelle, ACKE Joël, DE REEPER Franky, D'HOEDT Annie, DECLERCK Veronique, DEMEULEMEESTER Régine, MONTEYNE Jacques, VANDEN BUSSCHE Paul, JODTS Walter, DESPLENTER Christine, PUYSTIENS Luc, BUSSCHE Brenda, MADOC Reinhart, DESPIEGELAERE Hilde. Gemeentesecretaris: Gabriël Acke Afwezig of verontschuldigd: 1 Goedkeuring verslag vorige zitting. De gemeenteraad geeft zonder opmerkingen goedkeuring aan het verslag van de vorige zitting. 2 Gemeentebestuur - kennisgeving met betrekking tot de uitoefening van andere ambten. Volgens artikel 70 4 van het gemeentedecreet moet de som van de wedde van burgemeester of schepen en van de vergoedingen, wedden en presentiegelden, ontvangen als bezoldiging voor de door de burgemeester of schepen naast zijn mandaat uitgeoefende activiteiten, gelijk zijn aan of lager zijn dan anderhalve maal het bedrag van de vergoeding van de leden van het Vlaams Parlement. De burgemeester verklaart dat hij naast zijn ambt als federaal volksvertegenwoordiger en burgemeester van de gemeente Jabbeke geen andere betaalde openbare mandaten uitoefent. De schepenen Daniël Vanhessche, Heidi Vanhaverbeke, Jan Pollet, Siska Loyson en Isabelle Louis en de voorzitter van het OCMW Paul Storme bevestigen hierbij dat zij geen enkel andere bezoldigd mandaat uitoefenen naast hun mandaat. De gemeenteraad neemt kennis van deze verklaringen. 3 Gemeenteraadscommissie verkeer - verzoek tot vervanging - voorzitter plaatsvervangend voorzitter. TOELICHTING In de gemeenteraad van 14 mei 2007 werd de samenstelling en de aanstelling van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter beslist voor de gemeenteraadscommissie verkeer. Toelichtende nota gemeenteraad 18 februari

2 Volgende samenstelling werd aangenomen: Effectief CD&V (4 - waaronder de voorzitter) Siska Loyson Jan Pollet Hilde Despiegelaere Roland Verleye JA! (2) Walter Jodts Luc Puystiens plaatsvervangend Annie Vermeire D Hoedt Geert Deprée Claudia Coudeville Joël Acke Jacques Monteyne Régine Demeulemeester Vlaams Belang (1) Reinhart Madoc Dhr. Roland Verleye werd aangesteld als voorzitter en mevr. Hilde Despiegelaere als plaatsvervangend voorzitter. BEHANDELING Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om over te gaan tot de aanstelling van een voorzitter voor de gemeenteraadscommissie verkeer in vervanging van de ontslagnemende voorzitter dhr. Roland Verleye. Aan de gemeenteraad wordt ook gevraagd om over te gaan tot de aanstelling van een plaatsvervangend voorzitter. Dhr. Roland Verleye wordt als voorzitter van de gemeenteraadscommissie Verkeer vervangen door mevr. Hilde Despiegelaere. Artikel 2: Mevr. Hilde Despiegelaere wordt als plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraadscommissie Verkeer vervangen door dhr. Geert Deprez. Artikel 3: Dhr. Geert Deprée wordt in plaats van plaatsvervangend lid voor de vervanging van dhr. Jan Pollet aangesteld als effectief lid. Als plaatsvervanger wordt dhr. Joël Acke aangesteld. Artikel 4: Dhr. Roland Verleye wordt aangesteld als plaatsvervangend lid voor de vervanging van dhr. Jan Pollet. 4 Intergemeentelijke samenwerking - Lokale Werkwinkel Brugge - aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangende vertegenwoordiger. De gemeente Jabbeke maakt met haar deelgemeenten deel uit van het werkgebied van de Lokale Werkwinkel Brugge. Daardoor hebben het gemeentebestuur, het OCMW-bestuur en het PWA Toelichtende nota gemeenteraad 18 februari

3 Jabbeke (Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap) elk recht op één vertegenwoordiger en één plaatsvervanger in het Forum van de Werkwinkel Brugge. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een gemeentelijke vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te duiden om te zetelen in het forum van de Werkwinkel Brugge. Deze vereniging zal hiervan op de hoogte gebracht worden aan de hand van een uittreksel houdende de aanstelling. Mevr. Annie Vermeire D Hoedt wordt aangeduid als vertegenwoordiger voor de gemeente Jabbeke in het forum van de Werkwinkel Brugge. Artikel 2: Mevr. Hilde Despiegelaere wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de gemeente Jabbeke in het forum van de Werkwinkel Brugge. 5 Aankopen - grootformaatprinter - ontwerp. TOELICHTING Bij het maken van grootformaat buitentoepassingen (banners, straatnaamborden, stratenplans, uitleg containerpark, ) worden we bij de permanente markeringen (straatnaamborden, stratenplans, ) met het probleem van duurbaarheid geconfronteerd en bij de niet-permanente met het probleem van kostprijs. De huidige manier van werken - afdrukken op vinyl met UV bestendige water gebaseerde inkt - blijft nog geen jaar zichtbaar (in goede omstandigheden). Het alternatief hiervoor is het werken met solvent inkten (inkten die in de media dringen). Hierin zijn de voor onze toepassingen beschikbare keuzes: Low solvent (heeft afzuiginstallatie nodig, meer dan 3 jaar proper, dringt tot 50% in de media) en eco solvent (milieuvriendelijker, geen afzuiginstallatie nodig, ongeveer 3 jaar proper zonder extra laminering, dringt tot 10% in de media) Deze manier van werken is zeer mooi voor de banners maar door het succes ervan zeer kostelijk. Door het werken met solvent inkten kunnen we overgaan van coated naar uncoated papier (laagje die inkt opneemt bij inktgebaseerde printen) die veel goedkoper zijn. 77% goedkoper voor de monomere vinyl (korte termijn) en 50% voor de polymere vinyl (lange termijn). De gedetailleerde bedragen en berekeningen zijn te vinden in bijlage. Hierbij wel de opmerking dat de kostprijs van de inkt en printkoppen (verbruiksgoederen van de plotter) moeilijk te bepalen zijn per banner. Uit deze gegevens kunnen we wel concluderen dat het afdrukken van banners dmv een eco solvent plotter 2,6 keer goedkoper is dan het printen met een watergebaseerde printer. Aantal banners: 2006: : : 800 Kostprijs inktgebaseerde inkten: 2006: : : Kostprijs solvent inkten: 2006: : : BESLISSING Voorstel om over te gaan tot de aankoop van Ecosolvent Plotter voor het gebruik voor grootformaat buitentoepassingen via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf. De kostprijs wordt geraamd op euro BTW inbegrepen. Toelichtende nota gemeenteraad 18 februari

4 De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42 en volgende van het gemeentedecreet, dat stelt dat de gemeenteraad beschikt over de volheid van bevoegdheid en artikel 43 2, 11 -.in verband met het vaststellen van de wijze waarop opdrachten over aanneming van werken en levering van diensten worden toegewezen en het vaststellen van de voorwaarden ervan. Van toepassing op dit besluit is ook de wet van 24 december 1993, betreffende overheidsopdrachten, meer in het bijzonder artikel 17 1 dat de gevallen bepaalt waarbij opdrachten gegund mogen worden via een onderhandelingsprocedure en 2 dat de gevallen van gunning zonder bekendmaking vooraf aanduidt. Ook artikel 120 van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 dat de maximumbedragen vaststelt voor onderhandelingsprocedures is toepasselijk bij deze opdracht. Er wordt goedkeuring gegeven voor de aankoop van een Eco Sovent Plotter voor het gebruik voor grootformaat buitentoepassingen en dit voor een geraamde kostprijs van euro BTW inbegrepen. Artikel 2: Deze opdracht zal gegund worden na onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf. Artikel 3: Deze uitgave zal ingeschreven worden in de kredieten van de buitengewone begroting voor het jaar 2008, onder artikel 104/742/53. 6 Aankopen - snelheidsmetingstoestel - ontwerp. TOELICHTING De huidige telplaten bij de dienst gemeentewerken zijn intussen ongeveer 10 jaar oud. Er zijn problemen voor de updating van de software. Recent werd overgegaan tot de aankoop van een snelheidsaanduidingsbord Speed Visor 280 bij de firma Rauwers. Daarbij is er software datamanager 2 voorzien. Vanuit de dienst wordt voorgesteld om een snelheidsmetingstoestel aan te kopen met dezelfde techniek. Een dergelijk radartoestel heeft het voordeel dat het in beide richtingen kan werken, in tegenstelling tot de vroegere telplaten. Aan de gemeenteraad wordt het ontwerp voorgelegd voor de aankoop van toestel Mini Radarclass bij de Firma Rauwers. Deze toestellen werken met dezelfde software als het snelheidsaanduidingsbord. De Radar Class III is een efficiënt verkeersregistratie apparaat waarmee passerend verkeer gemeten, geregistreerd en geclassificeerd kan worden, vanaf de zijkant van de weg of in overhead positie. De volgende zaken worden opgeslagen: datum, tijd, snelheid en voertuigklasse op basis van lengte. Toelichtende nota gemeenteraad 18 februari

5 BESLISSING De gemeenteraad, Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om over te gaan tot de aankoop van een nieuw systeem voor verkeerstellingen. De kostprijs voor de aankoop van een toestel wordt geraamd op euro (inclusief BTW). De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42 en volgende van het gemeentedecreet, dat stelt dat de gemeenteraad beschikt over de volheid van bevoegdheid en artikel 43 2, 11 -.in verband met het vaststellen van de wijze waarop opdrachten over aanneming van werken en levering van diensten worden toegewezen en het vaststellen van de voorwaarden ervan. Van toepassing op dit besluit is ook de wet van 24 december 1993, betreffende overheidsopdrachten, meer in het bijzonder artikel 17 1 dat de gevallen bepaalt waarbij opdrachten gegund mogen worden via een onderhandelingsprocedure en 2 dat de gevallen van gunning zonder bekendmaking vooraf aanduidt. Ook artikel 120 van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 dat de maximumbedragen vaststelt voor onderhandelingsprocedures is toepasselijk bij deze opdracht. Raadslid Paul Vanden Bussche vraagt of dit bord reeds aangekocht is of nog moet aangekocht worden. De voorzitter antwoordt hierop dat er wel al een snelheidsmetingsbord is aangekocht. Op de vraag dat er toch beslist werd om 2 dergelijke borden aan te kopen, antwoordt de voorzitter dat de kans bestaat dat dit alsnog gebeurt. Er wordt goedkeuring gegeven aan het ontwerp voor de aankoop van een Mini Radarclass bij de Firma Rauwers voor een geraamde kostprijs van euro (inclusief BTW). Artikel 2: Deze opdracht zal gegund worden na onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf. Artikel 3: Deze uitgave zal ingeschreven worden in de kredieten van de buitengewone begroting voor het jaar Aankopen - dienst buitenschoolse kinderopvang - lot meubilair. TOELICHTING In het gemeenteraadsbesluit van 15/10/2007 werd toelichting verleend en afspraak gemaakt met het OCMW voor de verhuis van het administratieve gedeelte van de dienst buitenschoolse kinderopvang vanuit het OCMW-kantoorgebouw naar de dienst vrije tijd (gemeentehuis Varsenare). Het is de bedoeling om daar in de loop van 2008 uitvoering aan te geven en er werd hiervoor een budgetvoorziening gemaakt. Toelichtende nota gemeenteraad 18 februari

6 Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om over te gaan tot de aankoop van een lot kantoormeubilair, bestemd voor het gemeentehuis Varsenare. Voor de keuze van het meubilair wordt reeds meer dan 10 jaar gewerkt met een lijnstelling van de gemeente: Vlaams design Ibens en Bataille bulo type m2 - stoelen Maarten Vanseveren 07. Er wordt voorgesteld om ook voor deze opdracht deze huisstijl aan te houden. Voorstel tot de aankoop van: 2 x M2 bureaus 2 x ovale tafels 2 x kast 4 x bezoekersstoel 2 x bureaustoel BESLISSING De gemeenteraad Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om over te gaan tot aankoop van een lot meubilair, naar aanleiding verhuis van IBO naar cel vrije tijd, en dit via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. De kostprijs van het bijkomende meubilair wordt geraamd op ,9 euro (inclusief BTW) De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42 en volgende van het gemeentedecreet, dat stelt dat de gemeenteraad beschikt over de volheid van bevoegdheid en artikel 43 2, 11 -.in verband met het vaststellen van de wijze waarop opdrachten voor aanneming van werken en levering van diensten worden toegewezen en het vaststellen van de voorwaarden ervan. Van toepassing op dit besluit is ook de wet van 24 december 1993, betreffende overheidsopdrachten, meer in het bijzonder artikel 17 1 dat de gevallen bepaalt waarbij opdrachten gegund mogen worden via een onderhandelingsprocedure en 2 dat de gevallen van gunning zonder bekendmaking vooraf aanduidt. Ook artikel 120 van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 dat de maximumbedragen vaststelt voor onderhandelingsprocedures is toepasselijk bij deze opdracht. Raadslid Luc Puystiens stelt de vraag onder welke rubriek deze post moet ingeschreven worden. De secretaris antwoordt hierop dat dit moet gerekend worden bij het uitrustingspakket kantoorgebouw interne zaken Er wordt goedkeuring gegeven aan het ontwerp voor de aankoop en levering van bijkomend meubilair naar aanleiding verhuis van IBO naar cel vrije Tijd en dit voor een geraamde prijs van ,9 euro (inclusief BTW) Artikel 2: De opdracht voor het leveren van het. bijkomend meubilair IBO zal gegund worden na onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf. Toelichtende nota gemeenteraad 18 februari

7 Artikel 3: Deze opdracht zal gefinancierd worden door middel van de kredieten ingeschreven in de buitengewone begroting van het jaar Toegevoegd agendapunt - raadslid Brenda Bussche - subsidiereglement herbruikbare luiers "Overwegende dat: Een goed afvalbeheer inhoudt dat je eerst aan afvalpreventie doet, daarna aan hergebruik, daarna aan recyclage, dan aan verbranding en tenslotte aan storten. De recyclage van luiers is een downcycling (uit het verwerkte luierafval kunnen immers geen nieuwe luiers gemaakt worden), beter is het dus om dit afval gewoon te vermijden. Voor de recyclage van 1 ton luiers is 5,5 ton water nodig. Minstens 25% van het luierafval wordt alsnog verbrand. De VVSG raadt gemeenten bovendien aan om voorlopig niet te beginnen met selectieve inzameling van wergwerpluiers. De verwerkingsinstallatie in Arnhem is immers gesloten, de recycling valt namelijk duurder uit dan andere verwerkingsmethodes. Aan selectieve luierinzameling hangt bovendien een hoog prijskaartje vast. Je moet ook niet zomaar selectief inzamelen, het moet economisch en ecologisch gezien nut hebben. Apart inzamelen betekent dat je aparte zakken en transport om die op te halen nodig hebt. Dat heeft ook impact op het milieu. De herbruikbare luier helpt de afvalberg aanzienlijk verkleinen. Kleine kinderen produceren immers over hun hele luierperiode maar liefst 1 ton afval aan wegwerpluiers. Wegwerpluiers vormen dan ook een belangrijk aandeel van het restafval. Door de omschakeling naar herbruikbare luiers kan een gezin van twee personen met baby zijn restafval in de luierperiode halveren. Dit is meteen ook het grote maatschappelijke voordeel van het gebruik van herbruikbare luiers De hedendaagse, voorgevormde katoenen luiers hebben bovendien een efficiënt ontwerp en zijn gebruiksvriendelijk. Katoenen luiers kosten uiteraard extra tijd (1 à 2 uur per week), maar houden een flinke besparing in (ca. 500 euro). En de milieubalans is, ondanks het wassen, duidelijk positief. De laatste jaren nemen dan ook meer en meer gemeenten het initiatief om het gebruik van herbruikbare luiers te stimuleren. Met de goedkeuring van het subsidiebesluit van de Vlaamse regering van 29 maart 2003 kregen gemeenten extra financiële mogelijkheden om het gebruik van luiers in hun regio te ondersteunen. Volgende West-Vlaamse gemeenten geven reeds subsidies: Damme, Diksmuide, Gistel, Ichtegem, Ieper, Izegem, Kortemark, Kortrijk, Oostende, Staden, Torhout, Veurne, Waregem, Wevelgem en Zedelgem. Toelichtende nota gemeenteraad 18 februari

8 Overwegende dat de relatieve onbekendheid en de hoge aankoopprijs van een startpakket voor herbruikbare luiers een aantal mensen afschrikt. Overwegende dat het daarom goed is aan de jonge ouders die voor het herbruikbaar materiaal willen kiezen een aanmoedigingspremie wordt gegeven. Stel ik voor om: Een subsidiereglement voor het gebruik van herbruikbare luiers op te maken, zoals het model in bijlage, waarbij een premie wordt gegeven voor de aankoop van herbruikbare luiers, net zoals dit reeds in samenwerking met OVAM in 72 andere gemeenten in Vlaanderen gebeurd. Een promotiecampagne via de info uit te werken naar jonge ouders om het gebruik van deze herbruikbare luiers beter bekend te maken" Na uitvoerige uitleg door het indienende raadslid antwoordt schepen Isabelle Louis hierop dat er in de begroting een bedrag van 4000 euro voorzien is. Dit is een zeer goed alternatief voor de wegwerpluier. Er kan meegewerkt worden om een subsidiereglement op te maken. Door de milieuraad zal eventueel ook gewerkt worden aan een subsidie voor incontingentiepatiënten. Door het raadslid wordt ook de vraag gesteld om een kleine promotiecampagne rond deze subsidie te voeren. Raadslid Hilde Despiegelaere vraagt zich af of vanuit de leveranciers ook genoeg reclame gevoerd wordt naar gezinnen met kleine kinderen. Veel mensen weten hier het bestaan niet van af. Het indienende raadslid antwoordt hierop dat dit inderdaad te weinig het geval is. Raadslid Luc Puystiens vraagt de stemming van dit agendapunt. Voor: CD&V (15); JA! (5) Tegen: 0 Onthouding: raadslid Régine Demeulemeester, Luc Puystiens (JA!) en Reinhart Madoc (Vlaams Belang) MONDELINGE VRAGEN Door raadslid Paul Vanden Bussche wordt de vraag gesteld rond de gunning van SPC Jabbeke. De voorzitter heeft hierop geantwoord dat dit punt eraan kwam. Een architect vertelde dat er een meerprijs tot 10% in de bouw mag verwacht worden. Door de voorzitter wordt hierop geantwoord dat in één van de volgende gemeenteraden de aanpassing van het budget zal besproken worden. Doordat er nog geen lening werd aangegaan voor dit project, moet er ook nog geen rente betaald te worden. Toelichtende nota gemeenteraad 18 februari

9 Gedurende deze raadszitting werden geen verdere bezwaren ingebracht tegen de redactie van de ter tafel liggende notulen van de zitting van 21 januari De volgende gemeenteraadszitting wordt gepland op maandag 10 maart De vergadering wordt beëindigd om 20u20. De secretaris De voorzitter G. Acke H. Bogaert Toelichtende nota gemeenteraad 18 februari

Ontwerp notulen gemeenteraad 5 maart 2012

Ontwerp notulen gemeenteraad 5 maart 2012 Ontwerp notulen gemeenteraad 5 maart 2012 Aanwezig: voorzitter: VANHESSCHE Daniël Raadsleden: VERLEYE Roland, BOGAERT Hendrik, VANHAVERBEKE Heidi, POLLET Jan, LIEVENS Georges, DEPRÉE Geert, LOYSON Siska,

Nadere informatie

De gemeenteraad geeft verder zonder opmerkingen goedkeuring aan het verslag van de vorige zitting.

De gemeenteraad geeft verder zonder opmerkingen goedkeuring aan het verslag van de vorige zitting. Ontwerp notulen gemeenteraad 17 november 2008 Aanwezig: voorzitter: BOGAERT Hendrik Raadsleden: VERLEYE Roland, VANHESSCHE Daniel, VANHAVERBEKE Heidi, LIEVENS Georges, DEPRÉE Geert, LOYSON Siska, COUDEVILLE

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Ontwerp notulen gemeenteraad 8 november 2010

Ontwerp notulen gemeenteraad 8 november 2010 Ontwerp notulen gemeenteraad 8 november 2010 Aanwezig: voorzitter: BOGAERT Hendrik Raadsleden: VERLEYE Roland, VANHESSCHE Daniel, VANHAVERBEKE Heidi, POLLET Jan, LIEVENS Georges, DEPRÉE Geert, LOYSON Siska,

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

Ontwerp van verslag gemeenteraad 19 april 2010

Ontwerp van verslag gemeenteraad 19 april 2010 Ontwerp van verslag gemeenteraad 19 april 2010 Aanwezig: voorzitter: BOGAERT Hendrik Raadsleden: VERLEYE Roland, VANHESSCHE Daniel, VANHAVERBEKE Heidi, POLLET Jan, LIEVENS Georges, DEPRÉE Geert, LOYSON

Nadere informatie

Notulen gemeenteraad 12 februari 2007

Notulen gemeenteraad 12 februari 2007 Notulen gemeenteraad 12 februari 2007 Aanwezig: voorzitter: BOGAERT Hendrik Raadsleden: VERLEYE Roland, VANHESSCHE Daniel, VANHAVERBEKE Heidi, POLLET Jan, LIEVENS Georges, DEPRÉE Geert, LOYSON Siska, COUDEVILLE

Nadere informatie

Ontwerp notulen gemeenteraad 07 september 2015

Ontwerp notulen gemeenteraad 07 september 2015 Ontwerp notulen gemeenteraad 07 september 2015 Aanwezig: Voorzitter: VANDEN BUSSCHE Paul Raadsleden: VANHESSCHE Daniël, LIEVENS Georges, MONTEYNE Jacques, VANHAVERBEKE Heidi, BOGAERT Hendrik, COUDEVILLE

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad van Jabbeke, dd. 14 juni 2010

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad van Jabbeke, dd. 14 juni 2010 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad van Jabbeke, dd. 14 juni 2010 Aanwezig : Burgemeester - Voorzitter: Schepenen : Raadsleden : Gemeentesecretaris : Afwezig of verontschuldigd : Hendrik Bogaert

Nadere informatie

Toelichtende nota gemeenteraad 16 mei 2011

Toelichtende nota gemeenteraad 16 mei 2011 Toelichtende nota gemeenteraad 16 mei 2011 Aanwezig: voorzitter: VANHESSCHE Daniël Raadsleden: VERLEYE Roland, BOGAERT Hendrik, POLLET Jan, LIEVENS Georges, DEPRÉE Geert, LOYSON Siska, COUDEVILLE Claudia,

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Ontwerp notulen gemeenteraad 14 september 2009

Ontwerp notulen gemeenteraad 14 september 2009 Ontwerp notulen gemeenteraad 14 september 2009 Aanwezig: voorzitter: BOGAERT Hendrik Raadsleden: VERLEYE Roland, VANHESSCHE Daniel, VANHAVERBEKE Heidi, POLLET Jan, LIEVENS Georges, DEPRÉE Geert, LOYSON

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 21 februari 2011, 19.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Maria SCHREVENS, Ingrid

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Kantoormeubilair. Aankoop bureaustoelen. Vaststellen

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp Financiën. Financiering van het investeringsprogramma

Nadere informatie

Ontwerp notulen gemeenteraad 2 februari 2015

Ontwerp notulen gemeenteraad 2 februari 2015 Ontwerp notulen gemeenteraad 2 februari 2015 Aanwezig: Voorzitter: VANDEN BUSSCHE Paul Raadsleden: VANHESSCHE Daniël, LIEVENS Georges, MONTEYNE Jacques, COUDEVILLE Claudia, ACKE Joël, DEREEPER Franky,

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Overheidsopdrachten. Opdacht van levering van semi-ondergrondse

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Gebouwen. Vervangen van defecte noodverlichting en aanbrengen

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; Verontschuldigd: ; G. Soete, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere,

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst secretariaat Volgnummer dossier 9 Onderwerp Overheidsopdrachten. Samenaankoop van elektriciteit en

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Gheysens G., Burgemeester; Dewaele C., Fonteyne B., Lammertyn R.; Mevr. Rogiers C., Voorzitter O.C.M.W., Schepenen;

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 26 september 2007. SEC/LV/lv 8420 DE HAAN

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 26 september 2007. SEC/LV/lv 8420 DE HAAN GEMEENTEBESTUUR De Haan, 26 september 2007. SEC/LV/lv 8420 DE HAAN Onderwerp : gemeenteraad - bijeenroeping. Aan Christine BEIRENS, burgemeester; Marleen SCHILLEWAERT-VERCRUYCE Wilfried VANDAELE Paul MEYERS

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/LV/AD Gemeenteraad dd. 24.03.2011 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Feys Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Verzekeringen. Verzekeren van diverse risico's gedurende

Nadere informatie

OCMW-raad van 29 januari 2015

OCMW-raad van 29 januari 2015 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

Burgemeester S. Vandenberghe

Burgemeester S. Vandenberghe DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Burgemeester S. Vandenberghe Dienst verkeer Volgnummer dossier 2 Onderwerp Verkeer en mobiliteit. Verbreden en verdiepen van het

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 1. LOKAAL ECONOMISCHE RAAD VERVANGING AFGEVAARDIGDE HORECA Aan de raad wordt gevraagd om mevrouw Diana Karapetian aan te stellen als stemgerechtigd

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 14 mei 2014. 8420 DE HAAN

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 14 mei 2014. 8420 DE HAAN GEMEENTEBESTUUR De Haan, 14 mei 2014. 8420 DE HAAN Aan Peter BREEMERSCH, burgemeester; Onderwerp : Kurt DEVOOGHT, voorzitter; gemeenteraad Rudi CATTRYSSE bijeenroeping. Rudy CLAUS Marleen BOUWENS-DE SOETE

Nadere informatie

Ontwerp notulen gemeenteraad 21 januari 2008

Ontwerp notulen gemeenteraad 21 januari 2008 Ontwerp notulen gemeenteraad 21 januari 2008 Aanwezig: voorzitter: BOGAERT Hendrik Raadsleden: VERLEYE Roland, VANHESSCHE Daniel, VANHAVERBEKE Heidi, POLLET Jan, LIEVENS Georges, DEPRÉE Geert, LOYSON Siska,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp Financiën. Vaststelling van de gemeentelijke dotatie aan

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst bibliotheek Volgnummer dossier 5 Onderwerp Bibliotheek. Instap van de openbare bibliotheek in het Provinciaal

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting 1. Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 30 maart 2009. De notulen van de zitting van 30 maart 2009 werden

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012. Openbare zitting

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012. Openbare zitting VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Gunther Cooreman, Voorzitter Marleen Lateir, Martha Tackaert, Bart Van

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Nutsvoorzieningen. Eandis. Saneren van elektriciteits-

Nadere informatie

Aanslagjaren lopen tot 2019; om samen te vallen met de meerjarenplanning in het kader van de BBC.

Aanslagjaren lopen tot 2019; om samen te vallen met de meerjarenplanning in het kader van de BBC. Zitting Gemeenteraad van 19.12.2013. --------------------------------------------------------- Aanwezig : De Roo Greet : Burgemeester-Voorzitter ; De Muynck Marc, Gyselbrecht Hannes, Dewinter Chris, Debouck

Nadere informatie

V E R S L A G O P E N B A R E Z I T T I N G R A A D D. D. 1 6 A P R I L 2 0 1 3.

V E R S L A G O P E N B A R E Z I T T I N G R A A D D. D. 1 6 A P R I L 2 0 1 3. OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 16 FEBRUARI 2012. Openbare zitting

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 16 FEBRUARI 2012. Openbare zitting VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 16 FEBRUARI 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Gunther Cooreman, Voorzitter Marleen Lateir, Martha Tackaert, Bart Van

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens, Kathleen

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 6 NOVEMBER 2014. Openbare zitting

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 6 NOVEMBER 2014. Openbare zitting VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 6 NOVEMBER 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Cooreman Gunther, Voorzitter Lateir Marleen, Vande Meirssche Luc, De Wilde

Nadere informatie

De rekening 2012, met een overschot van 22.092,05 euro, van de VZW Cultureel Centrum, vastgesteld door de

De rekening 2012, met een overschot van 22.092,05 euro, van de VZW Cultureel Centrum, vastgesteld door de TOELICHTING GEMEENTERAAD Woensdag 5 juni 2013 1. FINANCIËN 1.1 Advies provinciale berekening en verdeling brandweerkosten staten 2008 tot en met 2011 Bij nazicht van de door de provincie opgemaakte berekeningen

Nadere informatie

NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 23.04.2013 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter

NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 23.04.2013 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 23.04.2013 ===================== Aanwezig: De boeck L., burgemeester Bornem - voorzitter Van Hoeymissen P., burgemeester Sint-Amands Aerts D., De Blaiser R., De Keersmaecker

Nadere informatie

Ontwerp verslag gemeenteraad 15 oktober 2007

Ontwerp verslag gemeenteraad 15 oktober 2007 Ontwerp verslag gemeenteraad 15 oktober 2007 Aanwezig: voorzitter: Raadsleden: BOGAERT Hendrik VANHESSCHE Daniel, VANHAVERBEKE Heidi, POLLET Jan, LIEVENS Georges, DEPRÉE Geert, LOYSON Siska, COUDEVILLE

Nadere informatie

ZITTING VAN 16 JULI 2007.

ZITTING VAN 16 JULI 2007. ZITTING VAN 16 JULI 2007. AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Cecile Verheyen en Eliën Van Wittenberghe, schepenen Hendrik Blommaert, schepen - voorzitter OCMW, Sabine

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Gebouwen. Gemeentelijk sportcentrum. Renovatie zwembad.

Nadere informatie

Ontwerp notulen gemeenteraad 10 juni 2013

Ontwerp notulen gemeenteraad 10 juni 2013 Ontwerp notulen gemeenteraad 10 juni 2013 Aanwezig: Voorzitter: VANDEN BUSSCHE Paul Raadsleden: VANHESSCHE Daniël, LIEVENS Georges, MONTEYNE Jacques, COUDEVILLE Claudia, ACKE Joël, DEREEPER Franky, DEPRÉE

Nadere informatie

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 22 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

Ontwerp notulen gemeenteraad 13 september 2010

Ontwerp notulen gemeenteraad 13 september 2010 Ontwerp notulen gemeenteraad 13 september 2010 Aanwezig: voorzitter: BOGAERT Hendrik Raadsleden: VANHESSCHE Daniel, VANHAVERBEKE Heidi, POLLET Jan, LIEVENS Georges, DEPRÉE Geert,, COUDEVILLE Claudia, LOUIS

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp Financiën. Vaststelling van de gemeentelijke dotatie aan

Nadere informatie

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011.

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011. gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 2 mei 2011 Openbare zitting 1 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011. De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. 2 Overheidsopdrachten.

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Waterlopen. Oeverherinrichting Noord-Ede, aanleg van

Nadere informatie

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012.

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012. NOTULEN VAN DE RAAD ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012. Aanwezig : De heer Ivan De Clerck, voorzitter. De heer Dirk Tytgat, de heer Chris Conserriere, mevrouw Rika Buyse, de heer Ronny Vanden Broecke, mevrouw

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting Dagorde gemeenteraad Zitting van 19 december 2011 ons kenmerk: LDS/WH/10 datum: 6/12/2011 contactpersoon: Lena De Smaele ' 09 272 66 11 In toepassing van de artikelen 19 e.v. van het gemeentedecreet van

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 03 SEPTEMBER 2015 DAGORDE

TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 03 SEPTEMBER 2015 DAGORDE TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 03 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING DAGORDE INTERNE ZAKEN EN COMMUNICATIE 1. GOEDKEURING NOTULEN VAN DE VORIGE VERGADERING De notulen van de vergadering

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier 23 Onderwerp Gebouwen. Buitenschoolse kinderopvang. Plaatsen centrale

Nadere informatie

Zitting R.M.W. 28.02.2013. Geachte

Zitting R.M.W. 28.02.2013. Geachte Zitting R.M.W. 28.02.2013 Geachte De Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft in zitting van 28.02.2013 volgende beslissingen genomen, die overeenkomstig artikel 111 van de organieke wet van 8 juli 1976

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 29 januari 2015 om 20.00 uur

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 29 januari 2015 om 20.00 uur Aanwezig Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Greet Baldewijns, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes, Johan Feytons, mevrouw Marie Hubertine Leunen,

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Reglement betreffende de toepassing van sociale correcties DIFTAR-systeem met

Nadere informatie

1 schepen J. Deroo DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD. Situering van het dossier. Bevoegd lid college. technische dienst. Volgnummer dossier

1 schepen J. Deroo DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD. Situering van het dossier. Bevoegd lid college. technische dienst. Volgnummer dossier DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Dienst 1 schepen J. Deroo technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Gebouwen. Renovatie gemeentelijk zwembad (2e fase) -

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. Vergadering directiecomité van dinsdag 7 juli 2015 om 18.00 u. in de vergaderzaal van het administratief gebouw

Nadere informatie

2. Gemeentepersoneel : verhoging van het bedrag van de maaltijdcheques van 6 naar 7 euro.

2. Gemeentepersoneel : verhoging van het bedrag van de maaltijdcheques van 6 naar 7 euro. GEMEENTE KRUISHOUTEM LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD. 20 APRIL 2009 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING.

Nadere informatie

Raad 25.08.2014. De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 10.

Raad 25.08.2014. De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 10. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 25 augustus 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Gemeentelijk wagenpark. Opdracht van levering van vijf

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad. ZITTING VAN 23 november 2009

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad. ZITTING VAN 23 november 2009 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad ZITTING VAN 23 november 2009 Aanwezig: burgemeester C. Vanwelden... voorzitter, E. Spincemaille, N. Hoogstoel, D. Vanluchene, A. Cosaert, I. Degezelle, D.

Nadere informatie

Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015

Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015 Gemeente Maldegem Gemeentehuis Marktstraat 7 9990 Maldegem Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015 OPENBARE ZITTING 1. LOKALE POLITIE - AGENDERING BIJ HOOGDRINGENDHEID: VACANTVERKLARING HOOFDINSPECTEUR INTERVENTIE/VERKEER

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 maart 2013

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 maart 2013 PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 maart 2013 Aanwezig: Jos Cauwberghs - de voorzitter Godelieve Meulemans, Kris Hendrickx, Julie Lochie, Jos Steenwinckels,

Nadere informatie

Zitting van 22 januari 2013.

Zitting van 22 januari 2013. Zitting van 22 januari 2013. Aanwezig : MM. Verhaeghe, voorzitter; Servranckx, Peeters, Marchand, Croon, Laureys, Develter, Verstappen en Beens, leden; Dedecker, secretaris. De voorzitter opent de vergadering

Nadere informatie

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 14 JUNI 2012

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 14 JUNI 2012 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

De budgetwijziging 2009 1 (exploitatie) en 2 (investering) van de gemeente Leopoldsburg wordt goedgekeurd.

De budgetwijziging 2009 1 (exploitatie) en 2 (investering) van de gemeente Leopoldsburg wordt goedgekeurd. BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering van 2 juni 2010 Aanwezig: E. Van Pée, burgemeester-voorzitter W. Beke, J.P. Bogaerts, S. Surkyn, A. Op t eynde en G. Legein, schepenen D. Steyaert, J. Quintens,

Nadere informatie

Politieraad. Zitting van 20 december 2006, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Zitting van 20 december 2006, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Zitting van 20 december 2006, 20 uur Agenda en verslag In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag Politieraad van 26.09.2006 2. Goedkeuring drie

Nadere informatie

Statuten oprichting PWA Knokke-Heist vzw en samenstelling algemene vergadering en de raad van bestuur

Statuten oprichting PWA Knokke-Heist vzw en samenstelling algemene vergadering en de raad van bestuur Statuten oprichting PWA Knokke-Heist vzw en samenstelling algemene vergadering en de raad van bestuur Tussen ondergetekende, stichtende leden : Leden aangeduid door de Gemeenteraad: De Groote Piet, Boterbloemstraat

Nadere informatie

OCMW-raad van 24 januari 2012

OCMW-raad van 24 januari 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be OCMW-raad van 24 januari 2012 bij de

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 24 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 24 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 16 juni 2015 Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 24 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het

Nadere informatie

De wasbare luier, een modern alternatief

De wasbare luier, een modern alternatief De wasbare luier, een modern alternatief Kleine kindjes met grote voeten Waarom de wasbare luier promoten? Een kleinere ecologische voetafdruk Minder afval Onbekend is onbemind Overzicht presentatie Voor-

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 29 oktober 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 29 oktober 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 29 oktober 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren overeenkomst houdende opstalrecht

Nadere informatie

Vergadering van 28.01.13

Vergadering van 28.01.13 Vergadering van 28.01.13 Aanwezig : Chris Loosvelt, voorzitter; Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Anita Deprez, Wim Verlinde, Emmy Mispelaere, Joachim Naert, Suzan Joye, Hilde Martin, Veerle De Pauw, raadsleden;

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 27/07/2009 2. Verkeer en mobiliteit. Gemeentelijke verkeerscommissie. Opsplitsing van deze adviesraad in inspraakorgaan

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke

Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke sector TD Huishoudelijk reglement GECORO Middelkerke Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke Artikel 1: De GECORO stelt een huishoudelijk reglement op met betrekking tot haar werking. Artikel 2: Dit

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 3 schepen E. Feys Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Milieu - Organisatie logowedstrijd MiNaraad. Vaststelling

Nadere informatie

Notulen Gemeenteraad 3 mei 2004

Notulen Gemeenteraad 3 mei 2004 Notulen Gemeenteraad 3 mei 2004 Aanwezig : Burgemeester - Voorzitter : Roland Verleye Schepenen : Hendrik Bogaert, Heidi Vanhaverbeke, André Allemeersch, Daniël Vanhessche, Dirk Sanders Raadsleden Georges

Nadere informatie

NOTULEN van de POLITIERAAD. ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter

NOTULEN van de POLITIERAAD. ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: De boeck L., burgemeester Bornem - voorzitter Van Hoeymissen P., burgemeester Sint-Amands Van den Heuvel, K. burgemeester

Nadere informatie

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 29.10.2009

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 29.10.2009 UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 29.10.2009 Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU, Jo TIJTGAT,

Nadere informatie

STAD NIEUWPOORT - BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING 29 OKTOBER 2009

STAD NIEUWPOORT - BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING 29 OKTOBER 2009 STAD NIEUWPOORT - BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING 29 OKTOBER 2009 In toepassing van artikel 252 1 en 252 2 van het gemeentedecreet wordt onderhavige lijst opgesteld met de beknopte omschrijving van

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering van 7 april 2010

BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering van 7 april 2010 BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering van 7 april 2010 Aanwezig: E. Van Pée, burgemeester-voorzitter W. Beke, J.P. Bogaerts, S. Surkyn, A. Op t eynde en G. Legein, schepenen D. Steyaert, J. Quintens,

Nadere informatie

Ocmw Raad zitting 6 april 2011. Toelichtende nota Openbare zitting. 1. Goedkeuring van de notulen: zie bijlage.

Ocmw Raad zitting 6 april 2011. Toelichtende nota Openbare zitting. 1. Goedkeuring van de notulen: zie bijlage. Ocmw Raad zitting 6 april 2011 Toelichtende nota Openbare zitting 1. Goedkeuring van de notulen: zie bijlage. 2. Nieuwbouw Woonzorgcentrum Hof ten Kouter 2.1 Stand van zaken bouw WZC Hof ten Kouter: zie

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 27 augustus 2015 Herwig Beckers, voorzitter Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc Haine, Louis Debruyne,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Aanwezig: Burgemeester Schepenen Raadsleden Secretaris Roger Gabriëls Stijn Raeymaekers, Frans Witvrouwen, Hugo Cambré, Machteld Ledegen Freddy Kerkhofs, Jan

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Herwig Beckers, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans (vanaf punt 6), Luc Haine, Louis

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 20 maart 2014 Lijst van de besluiten 1. ALGEMEEN BEHEER OPENBAAR 1.1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING D.D. 20 FEBRUARI 2014 OPENBAAR

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 26 april 2012 Aanwezig: Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy Thys

Nadere informatie

Bekendmakingslijst gemeenteraad 15 december 2011

Bekendmakingslijst gemeenteraad 15 december 2011 Bekendmakingslijst gemeenteraad 15 december 2011 Memorie van toelichting 1. TOERISME LEIESTREEK - AANDUIDEN VERTEGENWOORDIGER VOOR DE ALGEMENE VERGADERING De heer Warnix Schelstraete, gemeenteraadslid,

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012

College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012 College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012 001 Milieu. Niet-ingedeelde muziekactiviteit. Reünieparty jeugdhuis Phoenix op 30 november 2012. Toelating. 002 Overheidsopdrachten. Kleine werken

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 20u.

De vergadering wordt geopend om 20u. RAAD VAN 3 MAART 2015 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. P. Van Cauwenberghe, dhr. J.M. Hubert, E. Vangindertael, Mevr. M. Robberechts,

Nadere informatie

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer,

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer, Kaprijke, 1 juni 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag 9

Nadere informatie