Ontwerp nota gemeenteraad 18 februari 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontwerp nota gemeenteraad 18 februari 2008"

Transcriptie

1 Ontwerp nota gemeenteraad 18 februari 2008 Aanwezig: voorzitter: BOGAERT Hendrik Raadsleden: VERLEYE Roland, VANHESSCHE Daniel, VANHAVERBEKE Heidi, POLLET Jan, LIEVENS Georges, DEPRÉE Geert, LOYSON Siska, COUDEVILLE Claudia, LOUIS Isabelle, ACKE Joël, DE REEPER Franky, D'HOEDT Annie, DECLERCK Veronique, DEMEULEMEESTER Régine, MONTEYNE Jacques, VANDEN BUSSCHE Paul, JODTS Walter, DESPLENTER Christine, PUYSTIENS Luc, BUSSCHE Brenda, MADOC Reinhart, DESPIEGELAERE Hilde. Gemeentesecretaris: Gabriël Acke Afwezig of verontschuldigd: 1 Goedkeuring verslag vorige zitting. De gemeenteraad geeft zonder opmerkingen goedkeuring aan het verslag van de vorige zitting. 2 Gemeentebestuur - kennisgeving met betrekking tot de uitoefening van andere ambten. Volgens artikel 70 4 van het gemeentedecreet moet de som van de wedde van burgemeester of schepen en van de vergoedingen, wedden en presentiegelden, ontvangen als bezoldiging voor de door de burgemeester of schepen naast zijn mandaat uitgeoefende activiteiten, gelijk zijn aan of lager zijn dan anderhalve maal het bedrag van de vergoeding van de leden van het Vlaams Parlement. De burgemeester verklaart dat hij naast zijn ambt als federaal volksvertegenwoordiger en burgemeester van de gemeente Jabbeke geen andere betaalde openbare mandaten uitoefent. De schepenen Daniël Vanhessche, Heidi Vanhaverbeke, Jan Pollet, Siska Loyson en Isabelle Louis en de voorzitter van het OCMW Paul Storme bevestigen hierbij dat zij geen enkel andere bezoldigd mandaat uitoefenen naast hun mandaat. De gemeenteraad neemt kennis van deze verklaringen. 3 Gemeenteraadscommissie verkeer - verzoek tot vervanging - voorzitter plaatsvervangend voorzitter. TOELICHTING In de gemeenteraad van 14 mei 2007 werd de samenstelling en de aanstelling van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter beslist voor de gemeenteraadscommissie verkeer. Toelichtende nota gemeenteraad 18 februari

2 Volgende samenstelling werd aangenomen: Effectief CD&V (4 - waaronder de voorzitter) Siska Loyson Jan Pollet Hilde Despiegelaere Roland Verleye JA! (2) Walter Jodts Luc Puystiens plaatsvervangend Annie Vermeire D Hoedt Geert Deprée Claudia Coudeville Joël Acke Jacques Monteyne Régine Demeulemeester Vlaams Belang (1) Reinhart Madoc Dhr. Roland Verleye werd aangesteld als voorzitter en mevr. Hilde Despiegelaere als plaatsvervangend voorzitter. BEHANDELING Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om over te gaan tot de aanstelling van een voorzitter voor de gemeenteraadscommissie verkeer in vervanging van de ontslagnemende voorzitter dhr. Roland Verleye. Aan de gemeenteraad wordt ook gevraagd om over te gaan tot de aanstelling van een plaatsvervangend voorzitter. Dhr. Roland Verleye wordt als voorzitter van de gemeenteraadscommissie Verkeer vervangen door mevr. Hilde Despiegelaere. Artikel 2: Mevr. Hilde Despiegelaere wordt als plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraadscommissie Verkeer vervangen door dhr. Geert Deprez. Artikel 3: Dhr. Geert Deprée wordt in plaats van plaatsvervangend lid voor de vervanging van dhr. Jan Pollet aangesteld als effectief lid. Als plaatsvervanger wordt dhr. Joël Acke aangesteld. Artikel 4: Dhr. Roland Verleye wordt aangesteld als plaatsvervangend lid voor de vervanging van dhr. Jan Pollet. 4 Intergemeentelijke samenwerking - Lokale Werkwinkel Brugge - aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangende vertegenwoordiger. De gemeente Jabbeke maakt met haar deelgemeenten deel uit van het werkgebied van de Lokale Werkwinkel Brugge. Daardoor hebben het gemeentebestuur, het OCMW-bestuur en het PWA Toelichtende nota gemeenteraad 18 februari

3 Jabbeke (Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap) elk recht op één vertegenwoordiger en één plaatsvervanger in het Forum van de Werkwinkel Brugge. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een gemeentelijke vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te duiden om te zetelen in het forum van de Werkwinkel Brugge. Deze vereniging zal hiervan op de hoogte gebracht worden aan de hand van een uittreksel houdende de aanstelling. Mevr. Annie Vermeire D Hoedt wordt aangeduid als vertegenwoordiger voor de gemeente Jabbeke in het forum van de Werkwinkel Brugge. Artikel 2: Mevr. Hilde Despiegelaere wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de gemeente Jabbeke in het forum van de Werkwinkel Brugge. 5 Aankopen - grootformaatprinter - ontwerp. TOELICHTING Bij het maken van grootformaat buitentoepassingen (banners, straatnaamborden, stratenplans, uitleg containerpark, ) worden we bij de permanente markeringen (straatnaamborden, stratenplans, ) met het probleem van duurbaarheid geconfronteerd en bij de niet-permanente met het probleem van kostprijs. De huidige manier van werken - afdrukken op vinyl met UV bestendige water gebaseerde inkt - blijft nog geen jaar zichtbaar (in goede omstandigheden). Het alternatief hiervoor is het werken met solvent inkten (inkten die in de media dringen). Hierin zijn de voor onze toepassingen beschikbare keuzes: Low solvent (heeft afzuiginstallatie nodig, meer dan 3 jaar proper, dringt tot 50% in de media) en eco solvent (milieuvriendelijker, geen afzuiginstallatie nodig, ongeveer 3 jaar proper zonder extra laminering, dringt tot 10% in de media) Deze manier van werken is zeer mooi voor de banners maar door het succes ervan zeer kostelijk. Door het werken met solvent inkten kunnen we overgaan van coated naar uncoated papier (laagje die inkt opneemt bij inktgebaseerde printen) die veel goedkoper zijn. 77% goedkoper voor de monomere vinyl (korte termijn) en 50% voor de polymere vinyl (lange termijn). De gedetailleerde bedragen en berekeningen zijn te vinden in bijlage. Hierbij wel de opmerking dat de kostprijs van de inkt en printkoppen (verbruiksgoederen van de plotter) moeilijk te bepalen zijn per banner. Uit deze gegevens kunnen we wel concluderen dat het afdrukken van banners dmv een eco solvent plotter 2,6 keer goedkoper is dan het printen met een watergebaseerde printer. Aantal banners: 2006: : : 800 Kostprijs inktgebaseerde inkten: 2006: : : Kostprijs solvent inkten: 2006: : : BESLISSING Voorstel om over te gaan tot de aankoop van Ecosolvent Plotter voor het gebruik voor grootformaat buitentoepassingen via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf. De kostprijs wordt geraamd op euro BTW inbegrepen. Toelichtende nota gemeenteraad 18 februari

4 De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42 en volgende van het gemeentedecreet, dat stelt dat de gemeenteraad beschikt over de volheid van bevoegdheid en artikel 43 2, 11 -.in verband met het vaststellen van de wijze waarop opdrachten over aanneming van werken en levering van diensten worden toegewezen en het vaststellen van de voorwaarden ervan. Van toepassing op dit besluit is ook de wet van 24 december 1993, betreffende overheidsopdrachten, meer in het bijzonder artikel 17 1 dat de gevallen bepaalt waarbij opdrachten gegund mogen worden via een onderhandelingsprocedure en 2 dat de gevallen van gunning zonder bekendmaking vooraf aanduidt. Ook artikel 120 van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 dat de maximumbedragen vaststelt voor onderhandelingsprocedures is toepasselijk bij deze opdracht. Er wordt goedkeuring gegeven voor de aankoop van een Eco Sovent Plotter voor het gebruik voor grootformaat buitentoepassingen en dit voor een geraamde kostprijs van euro BTW inbegrepen. Artikel 2: Deze opdracht zal gegund worden na onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf. Artikel 3: Deze uitgave zal ingeschreven worden in de kredieten van de buitengewone begroting voor het jaar 2008, onder artikel 104/742/53. 6 Aankopen - snelheidsmetingstoestel - ontwerp. TOELICHTING De huidige telplaten bij de dienst gemeentewerken zijn intussen ongeveer 10 jaar oud. Er zijn problemen voor de updating van de software. Recent werd overgegaan tot de aankoop van een snelheidsaanduidingsbord Speed Visor 280 bij de firma Rauwers. Daarbij is er software datamanager 2 voorzien. Vanuit de dienst wordt voorgesteld om een snelheidsmetingstoestel aan te kopen met dezelfde techniek. Een dergelijk radartoestel heeft het voordeel dat het in beide richtingen kan werken, in tegenstelling tot de vroegere telplaten. Aan de gemeenteraad wordt het ontwerp voorgelegd voor de aankoop van toestel Mini Radarclass bij de Firma Rauwers. Deze toestellen werken met dezelfde software als het snelheidsaanduidingsbord. De Radar Class III is een efficiënt verkeersregistratie apparaat waarmee passerend verkeer gemeten, geregistreerd en geclassificeerd kan worden, vanaf de zijkant van de weg of in overhead positie. De volgende zaken worden opgeslagen: datum, tijd, snelheid en voertuigklasse op basis van lengte. Toelichtende nota gemeenteraad 18 februari

5 BESLISSING De gemeenteraad, Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om over te gaan tot de aankoop van een nieuw systeem voor verkeerstellingen. De kostprijs voor de aankoop van een toestel wordt geraamd op euro (inclusief BTW). De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42 en volgende van het gemeentedecreet, dat stelt dat de gemeenteraad beschikt over de volheid van bevoegdheid en artikel 43 2, 11 -.in verband met het vaststellen van de wijze waarop opdrachten over aanneming van werken en levering van diensten worden toegewezen en het vaststellen van de voorwaarden ervan. Van toepassing op dit besluit is ook de wet van 24 december 1993, betreffende overheidsopdrachten, meer in het bijzonder artikel 17 1 dat de gevallen bepaalt waarbij opdrachten gegund mogen worden via een onderhandelingsprocedure en 2 dat de gevallen van gunning zonder bekendmaking vooraf aanduidt. Ook artikel 120 van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 dat de maximumbedragen vaststelt voor onderhandelingsprocedures is toepasselijk bij deze opdracht. Raadslid Paul Vanden Bussche vraagt of dit bord reeds aangekocht is of nog moet aangekocht worden. De voorzitter antwoordt hierop dat er wel al een snelheidsmetingsbord is aangekocht. Op de vraag dat er toch beslist werd om 2 dergelijke borden aan te kopen, antwoordt de voorzitter dat de kans bestaat dat dit alsnog gebeurt. Er wordt goedkeuring gegeven aan het ontwerp voor de aankoop van een Mini Radarclass bij de Firma Rauwers voor een geraamde kostprijs van euro (inclusief BTW). Artikel 2: Deze opdracht zal gegund worden na onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf. Artikel 3: Deze uitgave zal ingeschreven worden in de kredieten van de buitengewone begroting voor het jaar Aankopen - dienst buitenschoolse kinderopvang - lot meubilair. TOELICHTING In het gemeenteraadsbesluit van 15/10/2007 werd toelichting verleend en afspraak gemaakt met het OCMW voor de verhuis van het administratieve gedeelte van de dienst buitenschoolse kinderopvang vanuit het OCMW-kantoorgebouw naar de dienst vrije tijd (gemeentehuis Varsenare). Het is de bedoeling om daar in de loop van 2008 uitvoering aan te geven en er werd hiervoor een budgetvoorziening gemaakt. Toelichtende nota gemeenteraad 18 februari

6 Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om over te gaan tot de aankoop van een lot kantoormeubilair, bestemd voor het gemeentehuis Varsenare. Voor de keuze van het meubilair wordt reeds meer dan 10 jaar gewerkt met een lijnstelling van de gemeente: Vlaams design Ibens en Bataille bulo type m2 - stoelen Maarten Vanseveren 07. Er wordt voorgesteld om ook voor deze opdracht deze huisstijl aan te houden. Voorstel tot de aankoop van: 2 x M2 bureaus 2 x ovale tafels 2 x kast 4 x bezoekersstoel 2 x bureaustoel BESLISSING De gemeenteraad Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om over te gaan tot aankoop van een lot meubilair, naar aanleiding verhuis van IBO naar cel vrije tijd, en dit via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. De kostprijs van het bijkomende meubilair wordt geraamd op ,9 euro (inclusief BTW) De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42 en volgende van het gemeentedecreet, dat stelt dat de gemeenteraad beschikt over de volheid van bevoegdheid en artikel 43 2, 11 -.in verband met het vaststellen van de wijze waarop opdrachten voor aanneming van werken en levering van diensten worden toegewezen en het vaststellen van de voorwaarden ervan. Van toepassing op dit besluit is ook de wet van 24 december 1993, betreffende overheidsopdrachten, meer in het bijzonder artikel 17 1 dat de gevallen bepaalt waarbij opdrachten gegund mogen worden via een onderhandelingsprocedure en 2 dat de gevallen van gunning zonder bekendmaking vooraf aanduidt. Ook artikel 120 van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 dat de maximumbedragen vaststelt voor onderhandelingsprocedures is toepasselijk bij deze opdracht. Raadslid Luc Puystiens stelt de vraag onder welke rubriek deze post moet ingeschreven worden. De secretaris antwoordt hierop dat dit moet gerekend worden bij het uitrustingspakket kantoorgebouw interne zaken Er wordt goedkeuring gegeven aan het ontwerp voor de aankoop en levering van bijkomend meubilair naar aanleiding verhuis van IBO naar cel vrije Tijd en dit voor een geraamde prijs van ,9 euro (inclusief BTW) Artikel 2: De opdracht voor het leveren van het. bijkomend meubilair IBO zal gegund worden na onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf. Toelichtende nota gemeenteraad 18 februari

7 Artikel 3: Deze opdracht zal gefinancierd worden door middel van de kredieten ingeschreven in de buitengewone begroting van het jaar Toegevoegd agendapunt - raadslid Brenda Bussche - subsidiereglement herbruikbare luiers "Overwegende dat: Een goed afvalbeheer inhoudt dat je eerst aan afvalpreventie doet, daarna aan hergebruik, daarna aan recyclage, dan aan verbranding en tenslotte aan storten. De recyclage van luiers is een downcycling (uit het verwerkte luierafval kunnen immers geen nieuwe luiers gemaakt worden), beter is het dus om dit afval gewoon te vermijden. Voor de recyclage van 1 ton luiers is 5,5 ton water nodig. Minstens 25% van het luierafval wordt alsnog verbrand. De VVSG raadt gemeenten bovendien aan om voorlopig niet te beginnen met selectieve inzameling van wergwerpluiers. De verwerkingsinstallatie in Arnhem is immers gesloten, de recycling valt namelijk duurder uit dan andere verwerkingsmethodes. Aan selectieve luierinzameling hangt bovendien een hoog prijskaartje vast. Je moet ook niet zomaar selectief inzamelen, het moet economisch en ecologisch gezien nut hebben. Apart inzamelen betekent dat je aparte zakken en transport om die op te halen nodig hebt. Dat heeft ook impact op het milieu. De herbruikbare luier helpt de afvalberg aanzienlijk verkleinen. Kleine kinderen produceren immers over hun hele luierperiode maar liefst 1 ton afval aan wegwerpluiers. Wegwerpluiers vormen dan ook een belangrijk aandeel van het restafval. Door de omschakeling naar herbruikbare luiers kan een gezin van twee personen met baby zijn restafval in de luierperiode halveren. Dit is meteen ook het grote maatschappelijke voordeel van het gebruik van herbruikbare luiers De hedendaagse, voorgevormde katoenen luiers hebben bovendien een efficiënt ontwerp en zijn gebruiksvriendelijk. Katoenen luiers kosten uiteraard extra tijd (1 à 2 uur per week), maar houden een flinke besparing in (ca. 500 euro). En de milieubalans is, ondanks het wassen, duidelijk positief. De laatste jaren nemen dan ook meer en meer gemeenten het initiatief om het gebruik van herbruikbare luiers te stimuleren. Met de goedkeuring van het subsidiebesluit van de Vlaamse regering van 29 maart 2003 kregen gemeenten extra financiële mogelijkheden om het gebruik van luiers in hun regio te ondersteunen. Volgende West-Vlaamse gemeenten geven reeds subsidies: Damme, Diksmuide, Gistel, Ichtegem, Ieper, Izegem, Kortemark, Kortrijk, Oostende, Staden, Torhout, Veurne, Waregem, Wevelgem en Zedelgem. Toelichtende nota gemeenteraad 18 februari

8 Overwegende dat de relatieve onbekendheid en de hoge aankoopprijs van een startpakket voor herbruikbare luiers een aantal mensen afschrikt. Overwegende dat het daarom goed is aan de jonge ouders die voor het herbruikbaar materiaal willen kiezen een aanmoedigingspremie wordt gegeven. Stel ik voor om: Een subsidiereglement voor het gebruik van herbruikbare luiers op te maken, zoals het model in bijlage, waarbij een premie wordt gegeven voor de aankoop van herbruikbare luiers, net zoals dit reeds in samenwerking met OVAM in 72 andere gemeenten in Vlaanderen gebeurd. Een promotiecampagne via de info uit te werken naar jonge ouders om het gebruik van deze herbruikbare luiers beter bekend te maken" Na uitvoerige uitleg door het indienende raadslid antwoordt schepen Isabelle Louis hierop dat er in de begroting een bedrag van 4000 euro voorzien is. Dit is een zeer goed alternatief voor de wegwerpluier. Er kan meegewerkt worden om een subsidiereglement op te maken. Door de milieuraad zal eventueel ook gewerkt worden aan een subsidie voor incontingentiepatiënten. Door het raadslid wordt ook de vraag gesteld om een kleine promotiecampagne rond deze subsidie te voeren. Raadslid Hilde Despiegelaere vraagt zich af of vanuit de leveranciers ook genoeg reclame gevoerd wordt naar gezinnen met kleine kinderen. Veel mensen weten hier het bestaan niet van af. Het indienende raadslid antwoordt hierop dat dit inderdaad te weinig het geval is. Raadslid Luc Puystiens vraagt de stemming van dit agendapunt. Voor: CD&V (15); JA! (5) Tegen: 0 Onthouding: raadslid Régine Demeulemeester, Luc Puystiens (JA!) en Reinhart Madoc (Vlaams Belang) MONDELINGE VRAGEN Door raadslid Paul Vanden Bussche wordt de vraag gesteld rond de gunning van SPC Jabbeke. De voorzitter heeft hierop geantwoord dat dit punt eraan kwam. Een architect vertelde dat er een meerprijs tot 10% in de bouw mag verwacht worden. Door de voorzitter wordt hierop geantwoord dat in één van de volgende gemeenteraden de aanpassing van het budget zal besproken worden. Doordat er nog geen lening werd aangegaan voor dit project, moet er ook nog geen rente betaald te worden. Toelichtende nota gemeenteraad 18 februari

9 Gedurende deze raadszitting werden geen verdere bezwaren ingebracht tegen de redactie van de ter tafel liggende notulen van de zitting van 21 januari De volgende gemeenteraadszitting wordt gepland op maandag 10 maart De vergadering wordt beëindigd om 20u20. De secretaris De voorzitter G. Acke H. Bogaert Toelichtende nota gemeenteraad 18 februari

Notulen Gemeenteraad 03 april 2001

Notulen Gemeenteraad 03 april 2001 Notulen Gemeenteraad 03 april 2001 Goedkeuring verslag vorige zitting Aanwezig : Burgemeester - Voorzitter : Roland Verleye Schepenen : Hendrik Bogaert, Heidi Vanhaverbeke, André Allemeersch, Daniël Vanhessche,

Nadere informatie

227 Zitting van 17 mei 2013

227 Zitting van 17 mei 2013 227 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP VIERENTWINTIG FEBRUARI TWEEDUIZEND EN ELF

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP VIERENTWINTIG FEBRUARI TWEEDUIZEND EN ELF VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP VIERENTWINTIG FEBRUARI TWEEDUIZEND EN ELF Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU,

Nadere informatie

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF.

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF. VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF. Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU,

Nadere informatie

Notulen gemeenteraad Zitting van 4 juni 2014

Notulen gemeenteraad Zitting van 4 juni 2014 Notulen gemeenteraad Zitting van 4 juni 2014 Aanwezig: Jean Marie De Groote, Voorzitter; Johan Van Durme, Burgemeester; Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Wilfried Verspeeten, Hanna Courtijn, Jan Martens,

Nadere informatie

Notulen gemeenteraad Zitting van 29 januari 2014

Notulen gemeenteraad Zitting van 29 januari 2014 Notulen gemeenteraad Zitting van 29 januari 2014 Aanwezig: Jean Marie De Groote, Voorzitter; Johan Van Durme, Burgemeester; Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Wilfried Verspeeten, Hanna Courtijn, Jan Martens,

Nadere informatie

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 17 november 2014 - goedkeuring

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 17 november 2014 - goedkeuring LANG VERSLAG Gemeenteraad van 22 december 2014 AANWEZIG : Burgemeester : Alain Wyffels Schepenen : Lieven Vanbelleghem, Johan Vanysacker, Marleen Soete, Frank Gheeraert Raadsleden : Luc Maddelein, Robert

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR KNOKKE-HEIST

GEMEENTEBESTUUR KNOKKE-HEIST 1 De dagorde uitgeput zijnde, wordt vastgesteld dat het verslag van de vorige gemeenteraadszitting d.d. 23 juni 2011 geen aanleiding gaf tot opmerkingen of bezwaren. Het verslag wordt overeenkomstig artikel

Nadere informatie

FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015

FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015 FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015 INHOUDSTAFEL 1. Financiering van de hulpverleningszone... 19 1.1. Gemeentelijke dotatie... 19 1.1.1. Bereiken van een akkoord tussen de verschillende

Nadere informatie

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 07.05.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth Van

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 JANUARI 2014

ZITTING VAN 23 JANUARI 2014 ZITTING VAN 23 JANUARI 2014 Aanwezig: de heer L. De Meyere, voorzitter gemeenteraad, de heer F. Van de Moere, burgemeester, de heer H. Coene, schepen, de heer J. Francque, id., mevrouw C. Bonamie, id.,

Nadere informatie

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08.

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08. POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08.2003 AANWEZIG: Peetermans L.: Burgemeester-voorzitter; Van Hirtum G.,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD DD. 29 OKTOBER 2008

GEMEENTERAAD DD. 29 OKTOBER 2008 GEMEENTERAAD DD. 29 OKTOBER 2008 Aanwezig M.M.: Filiep De Vos, burgemeester, Jan Stevens, Marc Debie, Magda Deprez, Rik Buyse, Guido Callewaert (voorzitter OCMW), schepenen Jacques Debode, Georges Lambrecht,

Nadere informatie

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015.

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015. 261 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

Gemeenteraad Notulen 23 november 2012

Gemeenteraad Notulen 23 november 2012 Gemeenteraad Notulen 23 november 2012 Aanwezig: Fractie sp.a SOS 2012 SLP Groen!: - mevrouw Christel Geerts (sp.a), burgemeester; - de heer Wouter Van Bellingen (SOS 2012), mevrouw Sofie Heyrman (Groen!),

Nadere informatie

Zitting van 27 oktober 2011

Zitting van 27 oktober 2011 Zitting van 27 oktober 2011 Aanwezig : dhr. Rik Daelman,burgemeester-voorzitter, dhr. Joseph Maes, mevr. Agnes Dierick, dhr. Walter T Kint, mevr. Dominique Roelandt, dhr. Ludovicus Lenaerts en dhr. Michel

Nadere informatie

Verontschuldigd: Francies DEBELS, David HAMERS, raadsleden.

Verontschuldigd: Francies DEBELS, David HAMERS, raadsleden. 226 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 12 NOVEMBER 2012 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

Gemeenteraad van 28/01/2004

Gemeenteraad van 28/01/2004 Gemeenteraad van 28/01/2004 Aanwezig: Freddy Vranckx, Burgemeester-Voorzitter Betty Lismont-Depret, Cyriel Swevers, Hilke Verheyden, Paul Hugaerts, Gilberte Muls, Schepenen Roger Wierinckx, Maurice Fol,

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad van 09/09/2013

Vergadering gemeenteraad van 09/09/2013 Vergadering gemeenteraad van 09/09/2013 Aanwezig : Vos Mark, Burgemeester Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Peumans Jan, Thys Ivo, Stratermans

Nadere informatie

Zitting Gemeenteraad van 15 november 2011

Zitting Gemeenteraad van 15 november 2011 Zitting Gemeenteraad van 15 november 2011 AANWEZIG: Yves Vercruysse, Burgemeester-Voorzitter - Jan Defreyne, Marcel Dendauw, Marie- Thérèse Lapeere, Eric D'Hoop, Geert Verstraete, Schepenen - Wilfried

Nadere informatie

Notulen van de gemeenteraad

Notulen van de gemeenteraad Notulen van de gemeenteraad Vergadering gemeenteraad van 30/09/2014 AANWEZIG : V. Caprasse, Burgemeester E. de Foestraets - d'ursel, O. Joris, A. d'oreye de Lantremange, T. Van De Plas, F. Devleeschouwer,

Nadere informatie

Verontschuldigd: Francies DEBELS, raadslid.

Verontschuldigd: Francies DEBELS, raadslid. 360 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

Gemeenteraad van 27 mei 2013

Gemeenteraad van 27 mei 2013 Gemeenteraad van 27 mei 2013 001 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 22 april 2013. 002 Financiën. Retributiereglement voor het gebruik van gemeentelokalen, De Zoerla en sportinfrastructuur voor

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE 1 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 16 april 2012 Aanwezig: Mevrouw BECQ

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015... 15

INHOUDSTAFEL FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015... 15 INHOUDSTAFEL FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015... 15 1. Financiering van de hulpverleningszone... 15 1.1. Gemeentelijke dotatie... 15 1.1.1. Bereiken van een akkoord tussen de

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Aanwezig : Vos Mark, Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Peumans Jan, Thys Ivo, Stratermans Gerard,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13.

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Provincie Vlaams- Brabant NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Aanwezigen: Patrick Vandijck, voorzitter, Andre Alles, burgemeester, Niels Willems, Paul Francen, Benny Hermans, Nadine

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 27 februari 2014 De zitting heeft plaats in de raadzaal van het OCMW, Lod. de Meesterstraat 3

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad woensdag 03 september 2014

Verslag gemeenteraad woensdag 03 september 2014 Verslag gemeenteraad woensdag 03 september 2014 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie