Ontwerp nota gemeenteraad 18 februari 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontwerp nota gemeenteraad 18 februari 2008"

Transcriptie

1 Ontwerp nota gemeenteraad 18 februari 2008 Aanwezig: voorzitter: BOGAERT Hendrik Raadsleden: VERLEYE Roland, VANHESSCHE Daniel, VANHAVERBEKE Heidi, POLLET Jan, LIEVENS Georges, DEPRÉE Geert, LOYSON Siska, COUDEVILLE Claudia, LOUIS Isabelle, ACKE Joël, DE REEPER Franky, D'HOEDT Annie, DECLERCK Veronique, DEMEULEMEESTER Régine, MONTEYNE Jacques, VANDEN BUSSCHE Paul, JODTS Walter, DESPLENTER Christine, PUYSTIENS Luc, BUSSCHE Brenda, MADOC Reinhart, DESPIEGELAERE Hilde. Gemeentesecretaris: Gabriël Acke Afwezig of verontschuldigd: 1 Goedkeuring verslag vorige zitting. De gemeenteraad geeft zonder opmerkingen goedkeuring aan het verslag van de vorige zitting. 2 Gemeentebestuur - kennisgeving met betrekking tot de uitoefening van andere ambten. Volgens artikel 70 4 van het gemeentedecreet moet de som van de wedde van burgemeester of schepen en van de vergoedingen, wedden en presentiegelden, ontvangen als bezoldiging voor de door de burgemeester of schepen naast zijn mandaat uitgeoefende activiteiten, gelijk zijn aan of lager zijn dan anderhalve maal het bedrag van de vergoeding van de leden van het Vlaams Parlement. De burgemeester verklaart dat hij naast zijn ambt als federaal volksvertegenwoordiger en burgemeester van de gemeente Jabbeke geen andere betaalde openbare mandaten uitoefent. De schepenen Daniël Vanhessche, Heidi Vanhaverbeke, Jan Pollet, Siska Loyson en Isabelle Louis en de voorzitter van het OCMW Paul Storme bevestigen hierbij dat zij geen enkel andere bezoldigd mandaat uitoefenen naast hun mandaat. De gemeenteraad neemt kennis van deze verklaringen. 3 Gemeenteraadscommissie verkeer - verzoek tot vervanging - voorzitter plaatsvervangend voorzitter. TOELICHTING In de gemeenteraad van 14 mei 2007 werd de samenstelling en de aanstelling van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter beslist voor de gemeenteraadscommissie verkeer. Toelichtende nota gemeenteraad 18 februari

2 Volgende samenstelling werd aangenomen: Effectief CD&V (4 - waaronder de voorzitter) Siska Loyson Jan Pollet Hilde Despiegelaere Roland Verleye JA! (2) Walter Jodts Luc Puystiens plaatsvervangend Annie Vermeire D Hoedt Geert Deprée Claudia Coudeville Joël Acke Jacques Monteyne Régine Demeulemeester Vlaams Belang (1) Reinhart Madoc Dhr. Roland Verleye werd aangesteld als voorzitter en mevr. Hilde Despiegelaere als plaatsvervangend voorzitter. BEHANDELING Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om over te gaan tot de aanstelling van een voorzitter voor de gemeenteraadscommissie verkeer in vervanging van de ontslagnemende voorzitter dhr. Roland Verleye. Aan de gemeenteraad wordt ook gevraagd om over te gaan tot de aanstelling van een plaatsvervangend voorzitter. Dhr. Roland Verleye wordt als voorzitter van de gemeenteraadscommissie Verkeer vervangen door mevr. Hilde Despiegelaere. Artikel 2: Mevr. Hilde Despiegelaere wordt als plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraadscommissie Verkeer vervangen door dhr. Geert Deprez. Artikel 3: Dhr. Geert Deprée wordt in plaats van plaatsvervangend lid voor de vervanging van dhr. Jan Pollet aangesteld als effectief lid. Als plaatsvervanger wordt dhr. Joël Acke aangesteld. Artikel 4: Dhr. Roland Verleye wordt aangesteld als plaatsvervangend lid voor de vervanging van dhr. Jan Pollet. 4 Intergemeentelijke samenwerking - Lokale Werkwinkel Brugge - aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangende vertegenwoordiger. De gemeente Jabbeke maakt met haar deelgemeenten deel uit van het werkgebied van de Lokale Werkwinkel Brugge. Daardoor hebben het gemeentebestuur, het OCMW-bestuur en het PWA Toelichtende nota gemeenteraad 18 februari

3 Jabbeke (Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap) elk recht op één vertegenwoordiger en één plaatsvervanger in het Forum van de Werkwinkel Brugge. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een gemeentelijke vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te duiden om te zetelen in het forum van de Werkwinkel Brugge. Deze vereniging zal hiervan op de hoogte gebracht worden aan de hand van een uittreksel houdende de aanstelling. Mevr. Annie Vermeire D Hoedt wordt aangeduid als vertegenwoordiger voor de gemeente Jabbeke in het forum van de Werkwinkel Brugge. Artikel 2: Mevr. Hilde Despiegelaere wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de gemeente Jabbeke in het forum van de Werkwinkel Brugge. 5 Aankopen - grootformaatprinter - ontwerp. TOELICHTING Bij het maken van grootformaat buitentoepassingen (banners, straatnaamborden, stratenplans, uitleg containerpark, ) worden we bij de permanente markeringen (straatnaamborden, stratenplans, ) met het probleem van duurbaarheid geconfronteerd en bij de niet-permanente met het probleem van kostprijs. De huidige manier van werken - afdrukken op vinyl met UV bestendige water gebaseerde inkt - blijft nog geen jaar zichtbaar (in goede omstandigheden). Het alternatief hiervoor is het werken met solvent inkten (inkten die in de media dringen). Hierin zijn de voor onze toepassingen beschikbare keuzes: Low solvent (heeft afzuiginstallatie nodig, meer dan 3 jaar proper, dringt tot 50% in de media) en eco solvent (milieuvriendelijker, geen afzuiginstallatie nodig, ongeveer 3 jaar proper zonder extra laminering, dringt tot 10% in de media) Deze manier van werken is zeer mooi voor de banners maar door het succes ervan zeer kostelijk. Door het werken met solvent inkten kunnen we overgaan van coated naar uncoated papier (laagje die inkt opneemt bij inktgebaseerde printen) die veel goedkoper zijn. 77% goedkoper voor de monomere vinyl (korte termijn) en 50% voor de polymere vinyl (lange termijn). De gedetailleerde bedragen en berekeningen zijn te vinden in bijlage. Hierbij wel de opmerking dat de kostprijs van de inkt en printkoppen (verbruiksgoederen van de plotter) moeilijk te bepalen zijn per banner. Uit deze gegevens kunnen we wel concluderen dat het afdrukken van banners dmv een eco solvent plotter 2,6 keer goedkoper is dan het printen met een watergebaseerde printer. Aantal banners: 2006: : : 800 Kostprijs inktgebaseerde inkten: 2006: : : Kostprijs solvent inkten: 2006: : : BESLISSING Voorstel om over te gaan tot de aankoop van Ecosolvent Plotter voor het gebruik voor grootformaat buitentoepassingen via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf. De kostprijs wordt geraamd op euro BTW inbegrepen. Toelichtende nota gemeenteraad 18 februari

4 De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42 en volgende van het gemeentedecreet, dat stelt dat de gemeenteraad beschikt over de volheid van bevoegdheid en artikel 43 2, 11 -.in verband met het vaststellen van de wijze waarop opdrachten over aanneming van werken en levering van diensten worden toegewezen en het vaststellen van de voorwaarden ervan. Van toepassing op dit besluit is ook de wet van 24 december 1993, betreffende overheidsopdrachten, meer in het bijzonder artikel 17 1 dat de gevallen bepaalt waarbij opdrachten gegund mogen worden via een onderhandelingsprocedure en 2 dat de gevallen van gunning zonder bekendmaking vooraf aanduidt. Ook artikel 120 van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 dat de maximumbedragen vaststelt voor onderhandelingsprocedures is toepasselijk bij deze opdracht. Er wordt goedkeuring gegeven voor de aankoop van een Eco Sovent Plotter voor het gebruik voor grootformaat buitentoepassingen en dit voor een geraamde kostprijs van euro BTW inbegrepen. Artikel 2: Deze opdracht zal gegund worden na onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf. Artikel 3: Deze uitgave zal ingeschreven worden in de kredieten van de buitengewone begroting voor het jaar 2008, onder artikel 104/742/53. 6 Aankopen - snelheidsmetingstoestel - ontwerp. TOELICHTING De huidige telplaten bij de dienst gemeentewerken zijn intussen ongeveer 10 jaar oud. Er zijn problemen voor de updating van de software. Recent werd overgegaan tot de aankoop van een snelheidsaanduidingsbord Speed Visor 280 bij de firma Rauwers. Daarbij is er software datamanager 2 voorzien. Vanuit de dienst wordt voorgesteld om een snelheidsmetingstoestel aan te kopen met dezelfde techniek. Een dergelijk radartoestel heeft het voordeel dat het in beide richtingen kan werken, in tegenstelling tot de vroegere telplaten. Aan de gemeenteraad wordt het ontwerp voorgelegd voor de aankoop van toestel Mini Radarclass bij de Firma Rauwers. Deze toestellen werken met dezelfde software als het snelheidsaanduidingsbord. De Radar Class III is een efficiënt verkeersregistratie apparaat waarmee passerend verkeer gemeten, geregistreerd en geclassificeerd kan worden, vanaf de zijkant van de weg of in overhead positie. De volgende zaken worden opgeslagen: datum, tijd, snelheid en voertuigklasse op basis van lengte. Toelichtende nota gemeenteraad 18 februari

5 BESLISSING De gemeenteraad, Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om over te gaan tot de aankoop van een nieuw systeem voor verkeerstellingen. De kostprijs voor de aankoop van een toestel wordt geraamd op euro (inclusief BTW). De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42 en volgende van het gemeentedecreet, dat stelt dat de gemeenteraad beschikt over de volheid van bevoegdheid en artikel 43 2, 11 -.in verband met het vaststellen van de wijze waarop opdrachten over aanneming van werken en levering van diensten worden toegewezen en het vaststellen van de voorwaarden ervan. Van toepassing op dit besluit is ook de wet van 24 december 1993, betreffende overheidsopdrachten, meer in het bijzonder artikel 17 1 dat de gevallen bepaalt waarbij opdrachten gegund mogen worden via een onderhandelingsprocedure en 2 dat de gevallen van gunning zonder bekendmaking vooraf aanduidt. Ook artikel 120 van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 dat de maximumbedragen vaststelt voor onderhandelingsprocedures is toepasselijk bij deze opdracht. Raadslid Paul Vanden Bussche vraagt of dit bord reeds aangekocht is of nog moet aangekocht worden. De voorzitter antwoordt hierop dat er wel al een snelheidsmetingsbord is aangekocht. Op de vraag dat er toch beslist werd om 2 dergelijke borden aan te kopen, antwoordt de voorzitter dat de kans bestaat dat dit alsnog gebeurt. Er wordt goedkeuring gegeven aan het ontwerp voor de aankoop van een Mini Radarclass bij de Firma Rauwers voor een geraamde kostprijs van euro (inclusief BTW). Artikel 2: Deze opdracht zal gegund worden na onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf. Artikel 3: Deze uitgave zal ingeschreven worden in de kredieten van de buitengewone begroting voor het jaar Aankopen - dienst buitenschoolse kinderopvang - lot meubilair. TOELICHTING In het gemeenteraadsbesluit van 15/10/2007 werd toelichting verleend en afspraak gemaakt met het OCMW voor de verhuis van het administratieve gedeelte van de dienst buitenschoolse kinderopvang vanuit het OCMW-kantoorgebouw naar de dienst vrije tijd (gemeentehuis Varsenare). Het is de bedoeling om daar in de loop van 2008 uitvoering aan te geven en er werd hiervoor een budgetvoorziening gemaakt. Toelichtende nota gemeenteraad 18 februari

6 Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om over te gaan tot de aankoop van een lot kantoormeubilair, bestemd voor het gemeentehuis Varsenare. Voor de keuze van het meubilair wordt reeds meer dan 10 jaar gewerkt met een lijnstelling van de gemeente: Vlaams design Ibens en Bataille bulo type m2 - stoelen Maarten Vanseveren 07. Er wordt voorgesteld om ook voor deze opdracht deze huisstijl aan te houden. Voorstel tot de aankoop van: 2 x M2 bureaus 2 x ovale tafels 2 x kast 4 x bezoekersstoel 2 x bureaustoel BESLISSING De gemeenteraad Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om over te gaan tot aankoop van een lot meubilair, naar aanleiding verhuis van IBO naar cel vrije tijd, en dit via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. De kostprijs van het bijkomende meubilair wordt geraamd op ,9 euro (inclusief BTW) De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42 en volgende van het gemeentedecreet, dat stelt dat de gemeenteraad beschikt over de volheid van bevoegdheid en artikel 43 2, 11 -.in verband met het vaststellen van de wijze waarop opdrachten voor aanneming van werken en levering van diensten worden toegewezen en het vaststellen van de voorwaarden ervan. Van toepassing op dit besluit is ook de wet van 24 december 1993, betreffende overheidsopdrachten, meer in het bijzonder artikel 17 1 dat de gevallen bepaalt waarbij opdrachten gegund mogen worden via een onderhandelingsprocedure en 2 dat de gevallen van gunning zonder bekendmaking vooraf aanduidt. Ook artikel 120 van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 dat de maximumbedragen vaststelt voor onderhandelingsprocedures is toepasselijk bij deze opdracht. Raadslid Luc Puystiens stelt de vraag onder welke rubriek deze post moet ingeschreven worden. De secretaris antwoordt hierop dat dit moet gerekend worden bij het uitrustingspakket kantoorgebouw interne zaken Er wordt goedkeuring gegeven aan het ontwerp voor de aankoop en levering van bijkomend meubilair naar aanleiding verhuis van IBO naar cel vrije Tijd en dit voor een geraamde prijs van ,9 euro (inclusief BTW) Artikel 2: De opdracht voor het leveren van het. bijkomend meubilair IBO zal gegund worden na onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf. Toelichtende nota gemeenteraad 18 februari

7 Artikel 3: Deze opdracht zal gefinancierd worden door middel van de kredieten ingeschreven in de buitengewone begroting van het jaar Toegevoegd agendapunt - raadslid Brenda Bussche - subsidiereglement herbruikbare luiers "Overwegende dat: Een goed afvalbeheer inhoudt dat je eerst aan afvalpreventie doet, daarna aan hergebruik, daarna aan recyclage, dan aan verbranding en tenslotte aan storten. De recyclage van luiers is een downcycling (uit het verwerkte luierafval kunnen immers geen nieuwe luiers gemaakt worden), beter is het dus om dit afval gewoon te vermijden. Voor de recyclage van 1 ton luiers is 5,5 ton water nodig. Minstens 25% van het luierafval wordt alsnog verbrand. De VVSG raadt gemeenten bovendien aan om voorlopig niet te beginnen met selectieve inzameling van wergwerpluiers. De verwerkingsinstallatie in Arnhem is immers gesloten, de recycling valt namelijk duurder uit dan andere verwerkingsmethodes. Aan selectieve luierinzameling hangt bovendien een hoog prijskaartje vast. Je moet ook niet zomaar selectief inzamelen, het moet economisch en ecologisch gezien nut hebben. Apart inzamelen betekent dat je aparte zakken en transport om die op te halen nodig hebt. Dat heeft ook impact op het milieu. De herbruikbare luier helpt de afvalberg aanzienlijk verkleinen. Kleine kinderen produceren immers over hun hele luierperiode maar liefst 1 ton afval aan wegwerpluiers. Wegwerpluiers vormen dan ook een belangrijk aandeel van het restafval. Door de omschakeling naar herbruikbare luiers kan een gezin van twee personen met baby zijn restafval in de luierperiode halveren. Dit is meteen ook het grote maatschappelijke voordeel van het gebruik van herbruikbare luiers De hedendaagse, voorgevormde katoenen luiers hebben bovendien een efficiënt ontwerp en zijn gebruiksvriendelijk. Katoenen luiers kosten uiteraard extra tijd (1 à 2 uur per week), maar houden een flinke besparing in (ca. 500 euro). En de milieubalans is, ondanks het wassen, duidelijk positief. De laatste jaren nemen dan ook meer en meer gemeenten het initiatief om het gebruik van herbruikbare luiers te stimuleren. Met de goedkeuring van het subsidiebesluit van de Vlaamse regering van 29 maart 2003 kregen gemeenten extra financiële mogelijkheden om het gebruik van luiers in hun regio te ondersteunen. Volgende West-Vlaamse gemeenten geven reeds subsidies: Damme, Diksmuide, Gistel, Ichtegem, Ieper, Izegem, Kortemark, Kortrijk, Oostende, Staden, Torhout, Veurne, Waregem, Wevelgem en Zedelgem. Toelichtende nota gemeenteraad 18 februari

8 Overwegende dat de relatieve onbekendheid en de hoge aankoopprijs van een startpakket voor herbruikbare luiers een aantal mensen afschrikt. Overwegende dat het daarom goed is aan de jonge ouders die voor het herbruikbaar materiaal willen kiezen een aanmoedigingspremie wordt gegeven. Stel ik voor om: Een subsidiereglement voor het gebruik van herbruikbare luiers op te maken, zoals het model in bijlage, waarbij een premie wordt gegeven voor de aankoop van herbruikbare luiers, net zoals dit reeds in samenwerking met OVAM in 72 andere gemeenten in Vlaanderen gebeurd. Een promotiecampagne via de info uit te werken naar jonge ouders om het gebruik van deze herbruikbare luiers beter bekend te maken" Na uitvoerige uitleg door het indienende raadslid antwoordt schepen Isabelle Louis hierop dat er in de begroting een bedrag van 4000 euro voorzien is. Dit is een zeer goed alternatief voor de wegwerpluier. Er kan meegewerkt worden om een subsidiereglement op te maken. Door de milieuraad zal eventueel ook gewerkt worden aan een subsidie voor incontingentiepatiënten. Door het raadslid wordt ook de vraag gesteld om een kleine promotiecampagne rond deze subsidie te voeren. Raadslid Hilde Despiegelaere vraagt zich af of vanuit de leveranciers ook genoeg reclame gevoerd wordt naar gezinnen met kleine kinderen. Veel mensen weten hier het bestaan niet van af. Het indienende raadslid antwoordt hierop dat dit inderdaad te weinig het geval is. Raadslid Luc Puystiens vraagt de stemming van dit agendapunt. Voor: CD&V (15); JA! (5) Tegen: 0 Onthouding: raadslid Régine Demeulemeester, Luc Puystiens (JA!) en Reinhart Madoc (Vlaams Belang) MONDELINGE VRAGEN Door raadslid Paul Vanden Bussche wordt de vraag gesteld rond de gunning van SPC Jabbeke. De voorzitter heeft hierop geantwoord dat dit punt eraan kwam. Een architect vertelde dat er een meerprijs tot 10% in de bouw mag verwacht worden. Door de voorzitter wordt hierop geantwoord dat in één van de volgende gemeenteraden de aanpassing van het budget zal besproken worden. Doordat er nog geen lening werd aangegaan voor dit project, moet er ook nog geen rente betaald te worden. Toelichtende nota gemeenteraad 18 februari

9 Gedurende deze raadszitting werden geen verdere bezwaren ingebracht tegen de redactie van de ter tafel liggende notulen van de zitting van 21 januari De volgende gemeenteraadszitting wordt gepland op maandag 10 maart De vergadering wordt beëindigd om 20u20. De secretaris De voorzitter G. Acke H. Bogaert Toelichtende nota gemeenteraad 18 februari

Notulen gemeenteraad 15 januari 2007

Notulen gemeenteraad 15 januari 2007 Notulen gemeenteraad 15 januari 2007 Aanwezig: voorzitter: BOGAERT Hendrik Raadsleden: VANHESSCHE Daniel, VANHAVERBEKE Heidi, POLLET Jan, LIEVENS Georges, DEPRÉE Geert, LOYSON Siska, COUDEVILLE Claudia,

Nadere informatie

Ontwerp notulen gemeenteraad 5 maart 2012

Ontwerp notulen gemeenteraad 5 maart 2012 Ontwerp notulen gemeenteraad 5 maart 2012 Aanwezig: voorzitter: VANHESSCHE Daniël Raadsleden: VERLEYE Roland, BOGAERT Hendrik, VANHAVERBEKE Heidi, POLLET Jan, LIEVENS Georges, DEPRÉE Geert, LOYSON Siska,

Nadere informatie

Ontwerp notulen gemeenteraad 4 september 2017

Ontwerp notulen gemeenteraad 4 september 2017 Ontwerp notulen gemeenteraad 4 september 2017 Aanwezig: Voorzitter: VANDEN BUSSCHE Paul Raadsleden: VANHESSCHE Daniël, LIEVENS Georges, BOGAERT Hendrik, COUDEVILLE Claudia, ACKE Joël, DEREEPER Franky,

Nadere informatie

De gemeenteraad geeft verder zonder opmerkingen goedkeuring aan het verslag van de vorige zitting.

De gemeenteraad geeft verder zonder opmerkingen goedkeuring aan het verslag van de vorige zitting. Ontwerp notulen gemeenteraad 17 november 2008 Aanwezig: voorzitter: BOGAERT Hendrik Raadsleden: VERLEYE Roland, VANHESSCHE Daniel, VANHAVERBEKE Heidi, LIEVENS Georges, DEPRÉE Geert, LOYSON Siska, COUDEVILLE

Nadere informatie

Ontwerp notulen gemeenteraad 25 januari 2016

Ontwerp notulen gemeenteraad 25 januari 2016 Ontwerp notulen gemeenteraad 25 januari 2016 Aanwezig: Voorzitter: VANDEN BUSSCHE Paul Raadsleden: VANHESSCHE Daniël, LIEVENS Georges, MONTEYNE Jacques, VANHAVERBEKE Heidi, BOGAERT Hendrik, COUDEVILLE

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 31 januari 2013 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. ALGEMEEN BEHEER 1.1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING D.D. 13 DECEMBER 2012

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

Ontwerp notulen gemeenteraad 8 november 2010

Ontwerp notulen gemeenteraad 8 november 2010 Ontwerp notulen gemeenteraad 8 november 2010 Aanwezig: voorzitter: BOGAERT Hendrik Raadsleden: VERLEYE Roland, VANHESSCHE Daniel, VANHAVERBEKE Heidi, POLLET Jan, LIEVENS Georges, DEPRÉE Geert, LOYSON Siska,

Nadere informatie

Ontwerp van verslag gemeenteraad 19 april 2010

Ontwerp van verslag gemeenteraad 19 april 2010 Ontwerp van verslag gemeenteraad 19 april 2010 Aanwezig: voorzitter: BOGAERT Hendrik Raadsleden: VERLEYE Roland, VANHESSCHE Daniel, VANHAVERBEKE Heidi, POLLET Jan, LIEVENS Georges, DEPRÉE Geert, LOYSON

Nadere informatie

Ontwerp notulen gemeenteraad 14 september 2009

Ontwerp notulen gemeenteraad 14 september 2009 Ontwerp notulen gemeenteraad 14 september 2009 Aanwezig: voorzitter: BOGAERT Hendrik Raadsleden: VERLEYE Roland, VANHESSCHE Daniel, VANHAVERBEKE Heidi, POLLET Jan, LIEVENS Georges, DEPRÉE Geert, LOYSON

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

Notulen gemeenteraad 12 februari 2007

Notulen gemeenteraad 12 februari 2007 Notulen gemeenteraad 12 februari 2007 Aanwezig: voorzitter: BOGAERT Hendrik Raadsleden: VERLEYE Roland, VANHESSCHE Daniel, VANHAVERBEKE Heidi, POLLET Jan, LIEVENS Georges, DEPRÉE Geert, LOYSON Siska, COUDEVILLE

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

Ontwerp notulen gemeenteraad 7 november 2016

Ontwerp notulen gemeenteraad 7 november 2016 Ontwerp notulen gemeenteraad 7 november 2016 Aanwezig: Voorzitter: VANDEN BUSSCHE Paul Raadsleden: VANHESSCHE Daniël, LIEVENS Georges, MONTEYNE Jacques, VANHAVERBEKE Heidi, COUDEVILLE Claudia, ACKE Joël,

Nadere informatie

Ontwerp notulen gemeenteraad 8 juni 2009

Ontwerp notulen gemeenteraad 8 juni 2009 Ontwerp notulen gemeenteraad 8 juni 2009 Aanwezig: voorzitter: BOGAERT Hendrik Raadsleden: VERLEYE Roland, VANHESSCHE Daniel, VANHAVERBEKE Heidi, POLLET Jan, LIEVENS Georges, DEPRÉE Geert, LOYSON Siska,

Nadere informatie

WIJZIGEN VASTSTELLING HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD

WIJZIGEN VASTSTELLING HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 26 JANUARI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Ward Baeten, voorzitter Simon Lagrange, burgemeester Sophie Delaere, Olivier Peirs, Michaël

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad van Jabbeke, dd. 14 juni 2010

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad van Jabbeke, dd. 14 juni 2010 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad van Jabbeke, dd. 14 juni 2010 Aanwezig : Burgemeester - Voorzitter: Schepenen : Raadsleden : Gemeentesecretaris : Afwezig of verontschuldigd : Hendrik Bogaert

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 18 SEPTEMBER 2003 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Gemeentebelastingen. Onwaarden...2

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad van Jabbeke, dd. 13 september 2010

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad van Jabbeke, dd. 13 september 2010 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad van Jabbeke, dd. 13 september 2010 Aanwezig : Burgemeester - Voorzitter: Schepenen : Raadsleden : Gemeentesecretaris : Afwezig of verontschuldigd : Hendrik

Nadere informatie

Ontwerp notulen gemeenteraad 07 september 2015

Ontwerp notulen gemeenteraad 07 september 2015 Ontwerp notulen gemeenteraad 07 september 2015 Aanwezig: Voorzitter: VANDEN BUSSCHE Paul Raadsleden: VANHESSCHE Daniël, LIEVENS Georges, MONTEYNE Jacques, VANHAVERBEKE Heidi, BOGAERT Hendrik, COUDEVILLE

Nadere informatie

De Burgemeester van de Gemeente Jabbeke maakt bij deze overeenkomstig artikel 186 gemeentedecreet het hierna volgende besluit bekend.

De Burgemeester van de Gemeente Jabbeke maakt bij deze overeenkomstig artikel 186 gemeentedecreet het hierna volgende besluit bekend. BEKENDMAKING De Burgemeester van de Gemeente Jabbeke maakt bij deze overeenkomstig artikel 186 gemeentedecreet het hierna volgende besluit bekend. Dit besluit wordt door aanplakking bekend gemaakt en de

Nadere informatie

BIJEENROEPING GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING GEMEENTERAAD Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Oudenaarde postcode 9750 / N.I.S. 45057 GEMEENTEBESTUUR ZINGEM A. Amelotstraat 53 9750 Zingem NIS 45057 tel. 09 389 01 00 fax. 09 389 01 49 gemeente@zingem.be www.zingem.be

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 februari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00107 Onderwerp: Studieopdracht voor het uitvoeren van wegen- en rioleringswerken betreffende de Steenakker te Gent

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier 10 Onderwerp Machines, exploitatiemateriaal en uitrusting. Opdracht

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

Verslag - gemeenteraad 11 juni 2007

Verslag - gemeenteraad 11 juni 2007 Verslag - gemeenteraad 11 juni 2007 Aanwezig: voorzitter: BOGAERT Hendrik Raadsleden: VERLEYE Roland, VANHESSCHE Daniel, VANHAVERBEKE Heidi, POLLET Jan, LIEVENS Georges, DEPRÉE Geert, LOYSON Siska, COUDEVILLE

Nadere informatie

Toelichtende nota gemeenteraad 16 mei 2011

Toelichtende nota gemeenteraad 16 mei 2011 Toelichtende nota gemeenteraad 16 mei 2011 Aanwezig: voorzitter: VANHESSCHE Daniël Raadsleden: VERLEYE Roland, BOGAERT Hendrik, POLLET Jan, LIEVENS Georges, DEPRÉE Geert, LOYSON Siska, COUDEVILLE Claudia,

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier 29 Onderwerp Overheidsopdrachten. Opdracht van levering van semi-ondergrondse

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Kantoormeubilair. Aankoop bureaustoelen. Vaststellen

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 21 februari 2011, 19.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Maria SCHREVENS, Ingrid

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp Financiën. Financiering van het investeringsprogramma

Nadere informatie

Ontwerp notulen gemeenteraad 23 november 2009

Ontwerp notulen gemeenteraad 23 november 2009 Ontwerp notulen gemeenteraad 23 november 2009 Aanwezig: voorzitter: BOGAERT Hendrik Raadsleden: VERLEYE Roland, VANHESSCHE Daniel, VANHAVERBEKE Heidi, POLLET Jan, LIEVENS Georges, DEPRÉE Geert, LOYSON

Nadere informatie

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD G E M E E N T E 8610 Kortemark, 22 februari 2013. KORTEMARK BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD De Voorzitter van de Gemeenteraad heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; Verontschuldigd: ; G. Soete, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere,

Nadere informatie

Ontwerp notulen gemeenteraad 2 maart 2015

Ontwerp notulen gemeenteraad 2 maart 2015 Ontwerp notulen gemeenteraad 2 maart 2015 1 Goedkeuring verslag vorige zitting. Aanwezig: Voorzitter: VANDEN BUSSCHE Paul Raadsleden: VANHESSCHE Daniël, LIEVENS Georges, MONTEYNE Jacques, VANHAVERBEKE

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Overheidsopdrachten. Opdacht van levering van semi-ondergrondse

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Gebouwen. Vervangen van defecte noodverlichting en aanbrengen

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA. Vergadering van de gemeenteraad van 23 maart Goedkeuring notulen van de vorige vergadering

TOELICHTENDE NOTA. Vergadering van de gemeenteraad van 23 maart Goedkeuring notulen van de vorige vergadering TOELICHTENDE NOTA Vergadering van de gemeenteraad van 23 maart 2016 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering Gaat de gemeenteraad akkoord met de notulen van de vorige vergadering? Agendapunt 1 Onderwerp

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

Nadere informatie

Ontwerp notulen gemeenteraad 4 juli 2011

Ontwerp notulen gemeenteraad 4 juli 2011 Ontwerp notulen gemeenteraad 4 juli 2011 Aanwezig: voorzitter: VANHESSCHE Daniël Raadsleden: VERLEYE Roland, VANHAVERBEKE Heidi, POLLET Jan, LIEVENS Georges, DEPRÉE Geert, LOYSON Siska, COUDEVILLE Claudia,

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst secretariaat Volgnummer dossier 9 Onderwerp Overheidsopdrachten. Samenaankoop van elektriciteit en

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 oktober 2012 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 15 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 11 maart 2015 Aanwezig: Chris De Ridder, voorzitter Roger Van Driessche, Jan Claus, Lieve Fierens, Gwenda Gaublomme, Luc Van Steyvoort, Rik Holvoet, Sara Waelbers,

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015.

ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015. ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk, raadsleden

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 17 december 2015

Dagorde van de gemeenteraad van 17 december 2015 Dagorde van de gemeenteraad van 17 december 2015 01 OCMW-Zutendaal: Kennisname van het ontslag van Martin van der Sman uit OCMW-raad Kennisname van verzaken aan opvolging door Peter Louwies Aanstelling

Nadere informatie

Ontwerp notulen gemeenteraad 2 februari 2015

Ontwerp notulen gemeenteraad 2 februari 2015 Ontwerp notulen gemeenteraad 2 februari 2015 Aanwezig: Voorzitter: VANDEN BUSSCHE Paul Raadsleden: VANHESSCHE Daniël, LIEVENS Georges, MONTEYNE Jacques, COUDEVILLE Claudia, ACKE Joël, DEREEPER Franky,

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Overheidsopdrachten. Opdracht van levering van metalen

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Gheysens G., Burgemeester; Dewaele C., Fonteyne B., Lammertyn R.; Mevr. Rogiers C., Voorzitter O.C.M.W., Schepenen;

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht.

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. Openbare zitting 1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraadszitting

Nadere informatie

1 schepen J. Deroo DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD. Situering van het dossier. Bevoegd lid college. Dienst. technische dienst. Volgnummer dossier

1 schepen J. Deroo DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD. Situering van het dossier. Bevoegd lid college. Dienst. technische dienst. Volgnummer dossier DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Dienst 1 schepen J. Deroo technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Openbare werken. Aanpassen wegenis Blauwe Sluis. Goedkeuring

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B.,

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst verkeer Volgnummer dossier Onderwerp Gemeentelijk wagenpark. Opdracht van levering van vier tweedehands

Nadere informatie

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring TOELICHTING Gemeenteraad van 17 december 2012 OPENBARE ZITTING MAP000: VERSLAG GEMEENTERAAD 0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring MAP001: FINANCIEN BURGERLIJKE STAND POLITIE

Nadere informatie

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3.

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3. ZITTING VAN 17 MEI 2016. Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht, schepenen; R. Van Megroot, OCMW-voorzitter; G. Thierens E. Coppens L. Dieleman-van De

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 26 september 2007. SEC/LV/lv 8420 DE HAAN

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 26 september 2007. SEC/LV/lv 8420 DE HAAN GEMEENTEBESTUUR De Haan, 26 september 2007. SEC/LV/lv 8420 DE HAAN Onderwerp : gemeenteraad - bijeenroeping. Aan Christine BEIRENS, burgemeester; Marleen SCHILLEWAERT-VERCRUYCE Wilfried VANDAELE Paul MEYERS

Nadere informatie

Marc Devlieger, gemeenteraadslid TOEKENNEN VAN TOELAGEN VOOR SOCIALE TEGEMOETKOMING AAN GROTE GEZINNEN EN PERSONEN MET EEN HANDICAP

Marc Devlieger, gemeenteraadslid TOEKENNEN VAN TOELAGEN VOOR SOCIALE TEGEMOETKOMING AAN GROTE GEZINNEN EN PERSONEN MET EEN HANDICAP UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 20 DECEMBER 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Philippe Van Steenberghe, gemeenteraadslid Simon Lagrange, burgemeester Sophie Delaere, Olivier

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst secretariaat Volgnummer dossier Onderwerp Overheidsopdrachten. Gezamenlijke aankoop elektriciteit 2012-2014.

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) Art. 1 - Taakomschrijving STATUTEN De Raad heeft een adviserende en een sensibiliserende taak. De adviserende taak omvat het verstrekken van advies

Nadere informatie

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 15/11/2016

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 15/11/2016 Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 15/11/2016 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; G. Soete, F. Annys, M. Declerck, D. Demarcke, K. Devos, commissieleden met stemrecht; A. Goethaels,

Nadere informatie

Zitting van 27 juni 2016

Zitting van 27 juni 2016 Zitting van 27 juni 2016 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, Nicole Vercruysse, Annie

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst beleidsondersteuning Volgnummer dossier 14 Onderwerp Financiën. Vaststellen van een geactualiseerde

Nadere informatie

Goedkeuring verslag van het openbaar gedeelte van de vorige raadszitting.

Goedkeuring verslag van het openbaar gedeelte van de vorige raadszitting. Zitting van 19 september 2016 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, Nicole Vercruysse,

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING AGENDA MET TOELICHTING

OPENBARE ZITTING AGENDA MET TOELICHTING AGENDA MET TOELICHTING De voorzitter van de gemeenteraad van Ichtegem verzoekt voor de eerste maal de gemeenteraad in zitting te vergaderen in de raadzaal van het gemeentehuis in Ichtegem op donderdag

Nadere informatie

1 schepen J. Deroo DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD. Situering van het dossier. Bevoegd lid college. Dienst. technische dienst. Volgnummer dossier

1 schepen J. Deroo DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD. Situering van het dossier. Bevoegd lid college. Dienst. technische dienst. Volgnummer dossier DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Dienst 1 schepen J. Deroo technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Openbare werken. a. Afkoppelen collectorennetwerk (project

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 14 mei 2014. 8420 DE HAAN

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 14 mei 2014. 8420 DE HAAN GEMEENTEBESTUUR De Haan, 14 mei 2014. 8420 DE HAAN Aan Peter BREEMERSCH, burgemeester; Onderwerp : Kurt DEVOOGHT, voorzitter; gemeenteraad Rudi CATTRYSSE bijeenroeping. Rudy CLAUS Marleen BOUWENS-DE SOETE

Nadere informatie

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering.

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering. Zitting van 23 januari 2017 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, OCMW-raadsleden Koenraad

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 Toevoeging agendapunt. Volgend punt aan de huidige agenda van de openbare zitting toe te voegen: Opdrachten: Ontwerp en bouw van circa 30 assistentiewoningen

Nadere informatie

Overzichtslijst gemeenteraad van maandag 24 april 2017.

Overzichtslijst gemeenteraad van maandag 24 april 2017. Aanwezig: Jean-Pierre Nyns, voorzitter van de raad Jo Roggen, burgemeester Overzichtslijst gemeenteraad van maandag 24 april 2017. Elke Allard, Rik Lassaut, Chris Jamar, Roland Strouven, schepenen Benny

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE VLAAMS-BRABANT ZITTING van 26 mei 2015 Aanwezig : MM. Mevr. Joske Vermeir, raadslid voorzitter; GEMEENTE Jan Couck, Pierre Van de Velde, Johan Deleu,

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Feys Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Verzekeringen. Verzekeren van diverse risico's gedurende

Nadere informatie

Burgemeester S. Vandenberghe

Burgemeester S. Vandenberghe DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Burgemeester S. Vandenberghe Dienst verkeer Volgnummer dossier 2 Onderwerp Verkeer en mobiliteit. Verbreden en verdiepen van het

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst bibliotheek Volgnummer dossier 5 Onderwerp Bibliotheek. Instap van de openbare bibliotheek in het Provinciaal

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 23 augustus 2006 SEC/LV/lv 8420 DE HAAN

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 23 augustus 2006 SEC/LV/lv 8420 DE HAAN GEMEENTEBESTUUR De Haan, 23 augustus 2006 SEC/LV/lv 8420 DE HAAN Onderwerp : gemeenteraad - bijeenroeping. Aan Christine BEIRENS, burgemeester; Stefaan BEIRENS Marleen SCHILLEWAERT-VERCRUYCE Emanuël MONBALIU

Nadere informatie

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u.

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 februari 2014 Aanwezig: Verontschuldigd : Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

GEMEENTERAAD DD. 30 JANUARI 2013

GEMEENTERAAD DD. 30 JANUARI 2013 Wielsbeke, GEMEENTERAAD DD. 30 JANUARI 2013 Aan de Dames en Heren Gemeenteraadsleden van en te Wielsbeke, Dit is een vriendelijke uitnodiging tot de gemeenteraadszitting van 30 januari 2013 om 20.00 uur

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. De stad Dendermonde is de administratieve werkgever van de aangeworven bemiddelaar.

OPENBARE VERGADERING. De stad Dendermonde is de administratieve werkgever van de aangeworven bemiddelaar. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op dinsdag 31 mei 2016 om 20u00 in de raadzaal van het

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Openbare werken. Riolerings- en bestratingswerken Michel

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting dinsdag 23 februari 2016.

Gemeenteraadszitting dinsdag 23 februari 2016. Gemeenteraadszitting dinsdag 23 februari 2016. De voorzitter maakt bekend dat de gemeenteraad in openbare zitting zal vergaderen en over volgende punten zal beraadslagen: OPENBARE ZITTING INTERNE ZAKEN:

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 1. LOKAAL ECONOMISCHE RAAD VERVANGING AFGEVAARDIGDE HORECA Aan de raad wordt gevraagd om mevrouw Diana Karapetian aan te stellen als stemgerechtigd

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 20 DECEMBER 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 20 DECEMBER 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 20 DECEMBER 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VEREST Paul, VAN DEN BROECK

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/LV/AD Gemeenteraad dd. 24.03.2011 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

VERSLAG COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 9 november 2010

VERSLAG COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 9 november 2010 VERSLAG COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 9 november 2010 Aanwezig :. Afwezig: CYRIEL SWEVERS voorzitter; GILBERTE MULS, TINA DE WINDT, KRIS DEGREEF, STEFANIE DE NEEFF, PIERRE OTZER, ALFONS

Nadere informatie

RAAD zitting van 5 maart De voorzitter opent de openbare zitting om 20u00

RAAD zitting van 5 maart De voorzitter opent de openbare zitting om 20u00 RAAD zitting van 5 maart 2013 De voorzitter opent de openbare zitting om 20u00 Zijn aanwezig:mevr. Anne Marie De Gussem, voorzitter Mevr. Femke Colenbie, Dhr. Jacques Wollaert, Mevr. Martine Van Audenaerde,

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp Financiën. Vaststelling van de gemeentelijke dotatie aan

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN : 12 januari 2009

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN : 12 januari 2009 PROVINCIE ANTWERPEN GEMEENTE ARENDONK Aanwezig : Afwezig: Verontschuldigd: UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN : 12 januari 2009 MM. Buijs E., burgemeester-voorzitter Hendrickx Wim,

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAAD Conform art. 28 van het decreet van betreffende het administratief toezicht.

LIJST GEMEENTERAAD Conform art. 28 van het decreet van betreffende het administratief toezicht. LIJST GEMEENTERAAD 28.05.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. Openbare zitting 1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraadszitting

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester 1 ZITTING VAN 27 JANUARI 2016 Aanwezig : Piet Baetens: voorzitter; mevrouwen: Hilde Nobels, Rita De Geest, Sabine Bracke, Anny Paelinck en Sandra De Smet; de heren: Daniel De Brauwer, Peter Raman en Philip

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Nutsvoorzieningen. VMW. Uitbreiding distributienetten

Nadere informatie

Ontwerp notulen gemeenteraad 18 mei 2009

Ontwerp notulen gemeenteraad 18 mei 2009 Ontwerp notulen gemeenteraad 18 mei 2009 Aanwezig: voorzitter: BOGAERT Hendrik Raadsleden: VERLEYE Roland, VANHESSCHE Daniel, VANHAVERBEKE Heidi, POLLET Jan, LIEVENS Georges, DEPRÉE Geert, LOYSON Siska,

Nadere informatie