Redactioneel. Bestuur en Redactie wensen u vrede en veiligheid toe en een gelukkig nieuw jaar. Doortje Kuis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Redactioneel. Bestuur en Redactie wensen u vrede en veiligheid toe en een gelukkig nieuw jaar. Doortje Kuis"

Transcriptie

1 Redactioneel Een bomvolle brief met vooral veel aandacht voor activiteiten in eigen land: van vrouwen die prijzen ontvangen, die theater als actiemiddel inzetten, die zotte verhalen schrijven; van vrouwen die er moe van worden maar toch doorgaan met het strijden voor vrede en tegen geweld tegen vrouwen; van vrouwen die zingen dat we moeten oppassen voor de graaiers, de gokkers en de maaiers ; van vrouwen die brieven schrijven aan Buitenlandse Zaken over nucleaire ontwapening, over dreinende, boven onze hoofden zoemende drones, over het miljarden uitgeven aan militaire doelen en het tegelijkertijd snijden in sociaal beleid; van vrouwen die pensioenfondsen bestoken die in (kern) wapens beleggen; van vrouwen in Ridderkerk die met niet aflatende kracht vrouwenprojecten blijven steunen, zoals de Vrouwen voor Vrede op de Molukken, onder het motto van onderwijs een vrouw en je onderwijst een hele natie. Een bomvolle brief vol inspirerende, bomvrije initiatieven en acties. En laat de oproep voor steun aan vrouwen in Syrië niet tevergeefs zijn. Bestuur en Redactie wensen u vrede en veiligheid toe en een gelukkig nieuw jaar. Doortje Kuis 1

2 Geloven in Vrede Corry Nicolay: Geen muren tussen culturen Een directe aanleiding voor dit interview: Ik nam deel aan het weekend van Doopsgezind Wereldwerk in oktober Een blijvende herinnering: een workshop: De kleurrijke waaier van Vrijheid en Dialoog, verzorgd door Corry Nicolay. Dit was voor mij de aanleiding om voor Vrouwen voor Vrede haar eens op te zoeken in Heerenveen Corry Nicolay begint als onderwijzeres taallessen te geven aan Turkse en Marokkaanse vrouwen. Ze ontdekt waar deze vrouwen nu echt behoefte aan hebben. Een weg zoeken in de Nederlandse maatschappij en vriendschap met Nederlandse vrouwen, die hen met respect behandelen. In het begin zijn ze beiden op hun hoede, dat voelen ze aan van twee kanten, er is een onzichtbare barrière. Deze muur wordt afgebroken, door de dingen beter bespreekbaar te maken, meer openheid naar elkaar toe te laten zien. Je hoeft het niet eens te zijn met elkaar, maar toon wel respect, het vertrouwen groeit, wanneer je respectvol met elkaar omgaat. Via de vraag van een Marokkaanse vrouw hoe denk je nu echt over mij?, door vragen over en weer, een echte dia-loog kom je tot het schilderen van een werkelijkheid, die recht doet aan elkaar. Corry wil duidelijker zicht krijgen op haar eigen geloof, of andere geloofsovertuigingen en hoe mensen vanuit die verschillen met elkaar omgaan, elkaar beïnvloeden. Hoe spreek je samen over die ene God? Ze gaat theologie studeren in Zeist, en ze kiest voor een theologische opleiding, die oecumenisch en agogisch georiënteerd is. Corry is geboren in Metslawier(1948), groeit op in Leeuwarden. Haar twee kinderen (nu 36 en 38 jaar) worden geboren in Wijk bij Duurstede en Amersfoort. Ze heeft drie kleinkinderen. Luisteren Corry bezit de gave goed naar een ander te kunnen luisteren zonder enig vooroordeel. Omgekeerd: mensen nemen haar gemakkelijk in vertrouwen. Dit heeft geleid tot diverse functies, ze is vier jaar beleidsmedewerker op het gebied van Minderheden en Vluchtelingenbeleid in Heerenveen. Jarenlang is ze voorzitter van de Raad van Kerken in Friesland. Ze merkt op: veel vrouwen zeggen zo vaak al bij voorbaat, wanneer ze voor een moeilijke opgave staan: dat lukt mij vast niet. Eén van de eerste overwinningen in Heerenveen: er komt een mogelijkheid voor moslimvrouwen om samen met Nederlandse vrouwen te kunnen zwemmen, een apart zwemuurtje voor vrouwen. Men gaat te vaak uit van de veronderstelling: die buitenlanders moeten zich maar aanpassen aan onze Nederlandse gewoontes, aan de Nederlandse samenleving. Corry gaat een column schrijven, eens in de twee weken over het samenleven van al die cultureel en godsdienstig verschillende mensen in de Heerenveense Courant: Geen muren tussen culturen. Samen met al die verschillende Minderheidsgroepen (ongeveer 1985) wordt er geschreven aan een nota, waarin staat dat integratie een zaak is van alle inwoners, die ook hoort bij de gemeentelijke taken. Corry schrijft veel meer: ze is redacteur bij een digitaal kerkblad voor kerk en parochiebladen in Nederland. Verder is ze predikant bij twee kleine gemeentes. Praktisch geloven Op de website van Corry Nicolay kom ik tegen hoe geloven praktisch tot uiting kan komen. Graag wil jij dat een ander tot bloei komt en daarom doe je naar vermogen alles om dat te laten gebeuren. Ik vraag aan Corry: Hoe komt het dat, toen je nog werkte in het onderwijs, ervoor hebt gekozen te gaan studeren om het beroep van predikant te kunnen uitoefenen? Corry: Door het contact met moslims ben ik theologie gaan studeren, door de vragen die we aan elkaar stelden. En die twee beroepen hebben nogal veel met elkaar te maken. 2 3

3 De imam van de Turkse moskee in Heerenveen, Mustafa Gökmer en dominee Corry Nicolay in een gebedsdienst Wat wil je vertellen, wat is de kern van jouw boodschap? Hoe bouw je een verhaal op? De invloed, status, die je hebt als predikant kun je op een zuivere manier gebruiken. Door goed naar een ander te luisteren en een ander zijn waarde te gunnen en te geven. Wat is voor jou een omschrijving van Vrede? Corry: Respect voor een ander is van onmiskenbaar belang. Er ontstaat een werkelijkheid, die groeit door spreken en open staan voor een ander. De ander neem je serieus, je wilt haar begrijpen, zoals zij graag begrepen wil worden. Een goede dialoog bestaat uit het vragen naar Wat, Hoe en Waarom (de WHW code). Oordeel niet, een mening mag je altijd hebben. Het is een grote kunst om erachter te komen welke vooroordelen jijzelf onbewust met je meeneemt. En vrouwen neem ook vooral jezelf serieus. Een voorwaarde voor vrede: hoe kijken mensen naar elkaar, laat vooral iedereen in zijn 4 Ik wil niet dat mijn huis van alle kanten ommuurd is en mijn ramen potdicht zitten Ik wil dat de culturen en godsdiensten van alle landen door mijn huis waaien, zo vrij als maar mogelijk is. Mahatma Gandhi waarde. Maak nooit in gedachten een rangorde, niemand is beter, niemand is minder. Probeer erachter te komen, wat voor die ander belangrijk is zoals b.v.een keppeltje, een hoofddoek. Vraag je af, waarom vindt zij dat zelf belangrijk? Corry vindt het boeiend hoe mensen vanzelfsprekend hoge bestuursfuncties op zich nemen. Zelf is ze voorzitter geworden van de Friese Raad van Kerken en visitator bij kerken. Hoe ervaar je het beroep van predikant? Corry: Veel taken van een predikant zijn ten diepste mooi: Je staat in de meest kwetsbare en verdrietige situaties heel dicht naast de mensen. Ook heb ik een huwelijk ingezegend van een vluchtelingenstel uit verschillende landen. Ze waren op weg, zonder verblijfsvergunning, konden nergens terecht. Samen met anderen hebben we vanuit het geloof hun huwelijk bevestigd en dit schriftelijk vastgelegd, zodat ze samen verder konden vluchten. Een interreligieus bruidspaar gaf ik deze kleurrijke Levenswens mee: Joods: Mazzel Tov = het geluk van het Goede/Goede Islamitisch: Salam Aleikum = Gods Vrede met jullie OHM = Goddelijke glans in jullie leven Boeddhistisch: Het volkomen Licht van openheid van geest Christelijk: God zegent en beschermt jullie en spreidt hemels licht over jullie uit. Amen Corry is één van de oprichters en de eerste voorzitter van het Platform levensbeschouwing Kleurrijk Frieslân, een platform van mensen met diverse geloven en levensovertuigingen. Regelmatig neemt Corry vanuit het christelijk geloof deel aan interreligieuze vieringen en gebedssamenkomsten. Corry, wat is solidair zijn? Solidair zijn: je staat naast elkaar en wilt instaan voor elkaar. Ga er serieus mee om met wat je hoort: je groeit hierdoor, je kunt aan op die ander. Solidariteit gaat hand in hand met betrouwbaarheid. Het gaat erom mild en tegelijk krachtig te worden, op elkaar aan te 5 kunnen. Dit in tegenstelling tot concurrentie, die maakt mensen uiteindelijk kapot. Heb je een advies voor Vrouwen voor Vrede? Ga vooral af op je intuïtie, neem dit serieus, het heeft te maken met wijsheid (misschien verborgen), die zich heeft ontwikkeld vanuit ervaring. Neem elkaar vooral serieus. Begin niet aan iets, of ga niet verder met iets, waarin jezelf niet echt gelooft. Wees daar eerlijk in. Geef elkaar kansen. Kijk naar je emoties (wat doet iets met jou?), je verstand, en probeer daarmee in balans te komen. Mijn slogan: Zoek éénheid in het nodige, Vrijheid in het twijfelen en in alles de Liefde. Website van Corry Nicolay: Ida Wassenaar Boeken: Zegen toch onze kinderen uitg. Boekencentrum Geen muren tussen culturen Eierdans van tijgerinnen uitg. Meinema TV opname voor de Hindoestaanse omroep OHM n.a.v. hun lichtfeest Divali.

4 Landelijke dag Vrouwen voor Vrede: een verslag Nog net voor de zomertijd weer teruggedraaid wordt en het s avonds weer vroeg donker is, heeft Vrouwen voor Vrede haar leden bij elkaar geroepen voor de landelijke ontmoetingsdag. Vijftig vrouwen hebben aan die oproep gehoor gegeven. Het wordt een interessante dag. Economie Doortje Kuis, dagvoorzitter, heet iedereen welkom; zij geeft het woord aan Janne Poort - van Eeden, die ons nog eens herinnert aan het thema dat al een aantal jaren bij de vereniging centraal staat: Vrouwen, Vrede en Economie. Op de website is een discussie gestart naar aanleiding van het boekje van Helen Toxopeus Een verkenning van ons Geldsysteem. We hopen dat die discussie wordt voortgezet met veel bijdragen van de leden van Vrouwen voor Vrede. Vredesvrouw De Vredesvrouw van het Jaar 2013/2014 is gekozen door het comité van vredesvrouwen van de afgelopen drie jaar. Er waren meerdere nominaties. Lineke Schakenbos, Vredesvrouw van 2012, vertelt waarom Janny Beekman is gekozen. De lijst van haar vredesactiviteiten is lang. Onder andere haar deelname aan Vrouwen in het Zwart en natuurlijk haar inspanningen voor het vrouwenhuis in Kabul, Afghanistan. In IJmond zijn de vrouwen hard bezig met MasterPeace voor Vrede Ridderkerk zijn nog altijd succesvol met hun kringloopwinkel, het Snuffelpand. Ada van der Val vertelt ook hoe de Vredesboom die zij geplant hebben, stormen doorstaat. Aansluitend vraagt Joke Oranje vrouwen voor het opzetten van een netwerk om Syrische vrouwen te steunen, hen te laten weten dat wij aan hen denken en hen te inspireren met voorbeelden van geweldloze vredesopbouw. WILPF Mans van Zandbergen in Mans vertelt in het kort iets over het ontstaan van de WILPF, waarbij Aletta Jacobs een grote rol heeft gespeeld. De voorbereidingen voor een grootscheepse viering van het jubileum zijn al in gang gezet. Lies Jansen van de WILPF vertelt over de perikelen rond het plaatsen van een borstbeeld van Aletta Jacobs in het Vredespaleis, ter gelegenheid van het 100- jarig bestaan. Geld en Genoeg In de kerkzaal, worden we ontvangen met muziek en dans door Dette Glashouwer, gekleed in 17de-eeuws kostuum. Zij heeft dit kostuum gekozen, omdat het de kleding was uit de tijd van de VOC, toen banken ontstonden en de beurs begon. Zij geeft een prikkelende voorstelling, waarin zij veel aspecten Plaatselijke groepen Dan is het tijd voor verschillende plaatselijke groepen om iets te vertellen over hun werk. In IJmond zijn de vrouwen hard bezig met MasterPeace, door kunst en muziek vrede brengen. Vrouwen Lies Jansen van de WILPF Omdat Vrouwen voor Vrede meer gestructureerd gaat samenwerken met Women s International League for Peace and Freedom, de WILPF in Nederland, is Mans van Zandbergen uitgenodigd om iets te vertellen over de viering van het honderdjarig bestaan van de WILPF 6 7

5 van Geld op een lichtvoetige manier behandelt. Geld, het meest alledaagse onderwerp dat er is en tegelijk voor velen een mysterie. Het is een voorstelling over de oorsprong en zin van geld en onze persoonlijke relatie ermee. Met als boodschap: pas op voor de geest van Meer en Nooit Genoeg. Raging Grannies De Raging Grannies zingen een aantal liederen die aansluiten bij het thema geld: Geld zijn cijfertjes bij een bank; mens en milieu komen op de tweede plaats. En pas op voor de graaiers, de gokkers, en de maaiers. De hebzucht die alles in zijn greep lijkt te hebben. Tenslotte zingen ze het lied van Joke Smit: Er is een land waar vrouwen willen wonen. Sari-winkels In de middag vertelt Diny Geerlinks over de Sari-winkels, die werken volgens de eerlijke handelscriteria. Dit betekent dat er gewerkt wordt onder menswaardige omstandigheden,dat er een goede prijs wordt betaald voor de producten en dat er duurzame handelsrelaties worden opgebouwd. Verder wordt er ondersteuning op technisch en financieel gebied gegeven, er vindt geen kinderarbeid plaats en er is aandacht voor de gevolgen bij de productie voor het milieu. Bij haar presentatie is een minimodeshow. Twee dames tonen sjaals, truien en vesten van prachtige, zachte stoffen. Slot Ter afsluiting zingen de Raging Grannies nog het lied: Vrouwen kom, roept elkander, samen sterk, onder leiding van dirigente Meike de Vries. Wie nog tijd heeft loopt naar de Koestraat, om daar in de Sari-winkel de collectie te bekijken en eventueel iets te kopen. Janne Poort - van Eeden Vredesvrouw van het Jaar 2013: Janny Beekman Lineke Schakenbos, de Vredesvrouw van het Jaar 2012, feliciteerde de nieuwe Vredesvrouw Janny Beekman op de volgende wijze: Met een prachtige oranje roos feliciteer ik de aanwezige vrouwen die genomineerd zijn als Vredesvrouw 2013: Mans van Zandbergen, Thea Vermeiren en Vrouwen voor Vrede uit Ridderkerk. Ook noem ik de namen van Wil Gevers en Marianne van Ophuysen die vandaag helaas niet hier konden zijn. Ik ben blij dat dit Janny Beekman wel gelukt is want anders zou ik niet haar maar haar zoon de benoeming Vredesvrouw 2013 hebben gegeven. Oorspronkelijk zou ik mijn speech voor de Vredesvrouw 2013 als volgt beginnen: Op het moment dat deze naar jou in Frankrijk wordt gestuurd, zijn we als Vrouwen voor Vrede in Amersfoort bijeen voor de landelijke dag. Vrouwen uit alle geledingen hebben jouw naam zo ruim genoemd dat Francien den Hollander, Marieke Verheul en ik jou gemakkelijk tot Vredesvrouw van 2013 kunnen uitroepen. Proficiat van ons allemaal. Maar na een reis naar Hongarije ben je nu bij ons, en kunnen we jou hier in het zonnetje zetten. We noemen graag een aantal aspecten van jou die ons inspireren. Binnenland Toen je van Vinkega naar Houwerzijl verhuisde, had je daar al snel een groot aantal activiteiten op het gebied van vrede, milieu, gerechtigheid. We denken dat je alles wat je in Vinkega had opgebouwd, natuurlijk niet hebt losgelaten en mensen bleef stimuleren en bemoedigen. Maar daar had je het gewoon nooit zo over. Vanuit een klein huisje Ontroerd hoort Janny dat zij verkozen is als vredesvrouw 2013 waar je met de verschillende honden Gijs woonde, bracht je snel met jouw heldere blik aan waar in de hele provincie volgens jou iets te verbeteren viel op alle gebieden die jou ter harte gaan. En dat betekende dat je bijvoorbeeld voordat je vergaderde met de werkgroep WEL-dadig, s morgens zeer vroeg nog iets had geregeld. En meestal moest je daarna ook door naar een activiteit die je zelf had georganiseerd of waar je andere mensen wilde bemoedigen. 8 9

6 Landelijk hielp je mee om tot een betere structuur te komen voor Vrouwen voor Vrede anno 2000+, en je nam je taak als penningsmeester heel serieus. Binnen het bestuur was jij van alle markten thuis; de andere bestuursvrouwen namen met moeite afscheid van jou en jouw vele kwaliteiten. Gelukkig bleef je in WEL-dadig nog langer meewerken. Pas toen je echt naar Frankrijk verhuisde, hadden wij door hoeveel je in onze werkgroep deed en hoe onmisbaar jouw contacten met het bestuur waren, waardoor landelijke dagen organiseren zeer soepel verliep. Wat hebben we dat eerste jaar zonder jou zitten worstelen... We misten jou als mens en als vredesmens. 10 Landelijk was je één van de dragende krachten van het Platform Duurzame Vrede, waarmee jullie een resolutie van de Veiligheidsraad (1325) handen en voeten hebben gegeven in de Nederlandse samenleving. Daarbij werden verbanden gelegd met veel maatschappelijke organisaties, waaronder de grote Nederlandse Vrouwenraad, waarin een gigantische waaier van vrouwengroepen werkt. De lijnen naar het vredeswerk in vele landen in de wereld werden door jou krachtig gelegd. Hierdoor was het heel normaal dat jij als we een spreekster zochten of een jonge vrouw om te interviewen, altijd namen had, inclusief e- mailadres, en er als vanzelf contacten ontstonden. Mede door jou is de kracht van religie en spiritualiteit ook in dit platform aan bod gekomen. Het was dan ook jammer dat je onlangs niet kon deelnemen aan de uitmuntende bijeenkomst waarin christelijke vrouwen en moslima s zochten naar de kracht van vrouwen in de verschillende heilige boeken. Maar wat door jou is ingezet, heeft altijd een krachtige basis. Je weet lijnen helder uit te zetten; de vrouwen gaan gewoon door. En er zijn veel jonge vrouwen bij, zij zijn onze hoop voor de toekomst... Buitenland Door jouw open houding heb jij ook altijd contact met mensen die het in Nederland het moeilijkst hebben: de vluchtelingen. Een van de Afghaanse vrouwen heb jij als mensenrechtenbeschermer begeleid toen ze naar haar geboorteland ging. Wat daar gebeurde, klinkt voor mensen die jou niet kennen, als een wonder. Want je had binnen de kortst mogelijke tijd door waar dat wereldomspannende conflict in Afghanistan toe leidde voor de mensen die altijd het grootste leed dragen in oorlogstijd. Kinderen en vrouwen moesten een veilige plek krijgen, en dan speciaal de vrouwen zonder man, die anders helemaal verkommerden. Jij wist een huis te huren, een bestuur te vormen, vrouwen en kinderen een thuis te geven met bescherming rond de klok. Je richtte de stichting Nahid op, vernoemd naar een jonge vrouw die door geweld om het leven kwam. Ik denk dat in Nederland inmiddels een zeer groot aantal mensen Nahid kent. Door jullie werk hier en daar, en nu ook doordat Nahid opgaat voor een van de grote prijzen die ngo s kunnen krijgen. Velen stemmen op jullie, velen leven mee. Toen jij voor je werk in Afghanistan een Amerikaanse prijs had gekregen, hoorden we dat via-via... Je bescheidenheid hoeven we nauwelijks te noemen; die kennen we al jaren. Wat mij persoonlijk altijd geraakt heeft, was het contact dat jij in Kaboel maakte met mensen zoals de schoenmaker tegenover het huis waar je woonde. Jij ziet gewoon ieder mens... Veel verdriet had je, toen deze man verongelukte Je was al eerder als mensenrechtenactivist in Palestina en verdiepte je ook daar in alle aspecten van een onoplosbaar lijkend conflict. Door waar jij ook woont, stille wakes te houden met Women in Black, vraag je aandacht voor de kinderen, vrouwen en mannen in Palestina. In Srebrenica heb je ook gewoond en ben je opgetrokken met mensen van elke politieke en religieuze achtergrond. Ook in voormalig Joegoslavië waren Women in Black met wie jij je verbond. Je woont nu in Frankrijk en we zijn ontzettend blij dat het beter gaat met je gezondheid en dat je kunt helpen bij het opgroeien van je kleindochter Emma. Nu zijn er vaak mensen die naar bijvoorbeeld Frankrijk verhuizen om te rentenieren. Maar naast dat jij altijd al je geld uitgeeft daar waar het nodig is, ben je er ook niet aan het rusten. Want als er iets gebeurt wat met vrede of helaas met oorlog te maken heeft, dan meld jij je. Als we vanuit WEL-dadig notulen rondsturen ben jij vaak degene die als eerste met zinnige opmerkingen reageert. En toen we onlangs als Grannies iets tijdelijk - veranderden in een lied, was jij direct op de lijn. `Natuurlijk moeten mannen en vrouwen samenwerken, maar het zijn nog altijd de vrouwen die het meest lijden onder onrecht, geweld, oorlog en mishandeling.` Tja, toen zaten we wel even te kijken en beseften we weer eens hoezeer we jou missen en hoe blij we zijn dat je ook ons werk steeds volgt. Vandaag ben je er ook weer als Granny met je trekzak. En je hebt vele teksten voor ons gemaakt. Intussen heb je ook

7 al vaak met de Women in Black in Lyon voor vrede in Israël-Palestina gestaan. En toen jij hoorde dat WEL-dadig op 8 maart aan jonge vrouwen bloemen zou overhandigen, heb je meteen met Franse vrouwen papieren bloemen gemaakt en ook uitgedeeld. Praktisch als je bent, had je meteen door dat bloemen in Nederland stukken goedkoper zijn; je ziet altijd de hele context. Lieve Janny, we weten van jouw warme hart dat klopt voor ieder lijdend dier, ieder mens en het milieu. We zijn altijd onder de indruk van de heldere analyses die je weet te maken. En hoe je iets kleins groot en zichtbaar maakt en iets groots tot iets wat te behappen valt. We weten dat je enorm praktisch bent, en creatief. En heel voorzichtig noemen we ook de kracht die jou motiveert, een kracht waarover je niet praat, maar die we voelen in alles wat je uitstraalt, zegt en doet. Die kracht heb ik even gezien toen we op een dag over duurzame vrede bijeenkwamen in religieuze groepen. De enige groep die eerst in alle rust bij elkaar ging zitten en mediteerde over vrede, was de boeddhistische groep, jouw groep. Lieve Janny, we zijn ontzettend blij met jou en feliciteren jou als Vredesvrouw van Graag bekleed ik jou met een ketting van kraanvogels, omdat jij en wij ons altijd weer laten inspireren door kleine mensen zoals Sadako die met veel moed en hoop in het leven staan. Lineke Schakenbos PS Omdat Gijs ook aanwezig was, kreeg ze (ze is echt een meisje) een kluif en lieten we haar delen in de eer. NAHID, Stichting Vrouwenhuis Kabul 12 p/a Martinikerkhof 31a 9712JH Groningen Rekening NL94RABO Dankwoord Janny Totaal overrompeld was ik. Zo overrompeld dat ik (na enkele lastige en vermoeiende weken) niet fatsoenlijk kon reageren. Drie dagen praten over de situatie van vrouwen in Afghanistan is geen enkel probleem. Maar adequaat reageren op iets zo onverwacht, daar heb ik geen talent voor. Veel mooie dingen zijn mij door Lineke in haar toespraak toegedicht. Inderdaad heb ik al die dingen gedaan. Maar nooit alleen. Mijn rol was in de meeste activiteiten bescheiden. Gelukkig zijn er heel veel competente mensen waarmee ik samen kon werken. Ik ben vooral een doener. Sta liever niet in de schijnwerpers, maar doe gewoon mijn ding. Ik ben heel blij dat Vrouwen voor Vrede na enkele jaren van twijfel in 2007 toch heeft besloten om door te gaan, in verenigingsverband. Zoals Lineke in haar toespraak al zei: het zijn wereldwijd de vrouwen (en kinderen) die het eerst en het laatst de problemen voelen bij crises en conflicten. Onze vereniging Vrouwen voor Vrede kan voor deze vrouwen iets betekenen. Hun problemen oplossen moeten de mensen zelf en daar doen. Maar een hart onder de riem kunnen zij heel goed gebruiken, weet ik uit ervaring vanuit Afghanistan en Palestina. Daarom vind ik het zo belangrijk dat Vrouwen voor Vrede deel neemt aan het werk van het Platform Vrouwen en Duurzame Vrede. Graag wil ik betrokken blijven bij het werk van Vrouwen voor Vrede. Via skype, telefoon en wil ik mee blijven doen. Ik voel me nog steeds erg verbonden met Vrouwen voor Vrede. Dat is voor mij een inspiratiebron voor mijn 13 activiteiten hier in Lyon en omstreken. Mede namens mijn mede-vredesvrouw Gijs wil ik jullie bedanken voor de eervolle benoeming tot Vredesvrouw Janny Beekman Vrouwen Vrede en Veiligheid opnieuw gespreksonderwerp in de Verenigde Naties Op 18 oktober 2013 heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties haar jaarlijks debat gehouden over de implementatie van Resolutie 1325 over Vrouwen en Gewapende Conflicten. Azerbeidzjan was voorzitter van het debat en had als thema gekozen: Vrouwen, recht en overgangsgerechtigheid in alle fasen van conflict. Tijdens de - een dag durende - discussie werd de 7e resolutie op het terrein van vrouwen en gewapende conflicten aangenomen: nr Hierin worden vrouwelijk leiderschap en participatie centraal gesteld bij alle inspanningen om conflicten op te lossen en vrede te bevorderen. De resolutie bevat ook een plan om de rol van vrouwen bij het creëren van vrede en herstel te verzekeren. Gender gelijkheid en versterking van de rol van vrouwen worden erkend als cruciaal voor internationale vrede en veiligheid. Besloten werd om de resultaten van al het 1325-werk te evalueren. Daarvoor zal in 2015 een High-level Review gehouden worden. Tegelijkertijd aanvaarde het CEDAW-comité een algemene aanbeveling, waarin dit comité zich uitsprak om zich in te zetten voor de verdere invulling van Resolutie 1325 door de nationale staten om daarmee vrouwenrechten te garanderen en discriminatie van vrouwen in conflictsituaties tegen te gaan. Ted L.E. Strop-von Meijenfeldt

8 Economie en Gewapende Conflicten Op 14 november 2013 kwamen vertegenwoordigers van Nederlandse vredesbewegingen bijeen om de connectie tussen economie en gewapende conflicten te bespreken en aanbevelingen te formuleren voor het Nederlandse Kabinet. Georganiseerd door Platform Duurzame en Solidaire Economie, Kerk en Vrede, Vrouwen voor Vrede en Women s International League for Peace and Freedom (WILPF) Sylvia Borren, Directeur Greenpeace, opende de bijeenkomst en benadrukte dat de hedendaagse uitdagingen van de wereld gewapend conflict, milieuvervuiling, corrupte aan elkaar gerelateerd zijn. Alleen gezamelijke actie van heel het maatschappelijk veld kan deze uitdagingen aan gaan. Aansluitend spraken Wendela de Vries, coördinator bij Campagne tegen Wapenhandel, Frank Er moet meer aandacht komen voor lokale, niet-geweldadige initiatieven voor het oplossen van conflict Hannah Molly 14 Wij moeten erkennen dat millieu, conflict, economie en politiek één geheel vormen, en dus dat wij samen moeten werken voor verandering - Sylvia Borren Slijper, onderzoeker bij Campagne tegen Wapenhandel en Hanna Molly, bestuurslid van Peace Brigades International over respectievelijk defensiebeleid, wapenhandel en niet-gewelddadige conflictoplossing. De aanwezigen gingen uiteen in discussiegroepen en aan de slag met het formuleren van aanbevelingen voor de Nederlandse politiek, geholpen door de vier sprekers Daarna was er discussie met een forum. Aan dit forum namen deel Harry van Bommel (SP), Michiel Servaes (PvdA) en Sylvia Borren (SB). Nederland moet een zinvol veiligheidsbeleid formuleren en niet doorhobbelen op de bestaande paden.de focus moet liggen op preventie, waarbij meedoen aan een grote oorlog uitgesloten is. - Wendela de Vries Realiteit is dat diplomatieke, militaire en economische belangen zwaarder wegen dan mensenrechten. Nederland moet het voortouw nemen in een restrictief wapenhandelbeleid, met mensenrechten als leidende prioriteit. Frank Slijper Aan de leden van de kamercommissies Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Betreft: aanbevelingen voor de discussie over het buitenlands beleid. Utrecht, 23 november Geachte dames en heren kamerleden, Tijdens een bijeenkomst van vertegenwoordigers van NGO's over Economie en Gewapende conflicten op 14 november j.l. in Nieuwspoort, zijn enkele behartenswaardige uitspraken gedaan. WILPF Nederland, het Platform Duurzame en Solidaire Economie, Kerk & Vrede en Vrouwen voor Vrede geven u aanbevelingen mee over: - Preventie van geweld en escalatie van conflicten - Nucleaire ontwapening - Drones - Militaire uitgaven. Preventie van geweld en escalatie van conflicten Zoals Minister Timmermans zelf al schrijft in zijn kamerbrief over Veiligheidsstrategie: "Voorkomen is niet alleen beter dan genezen, het is ook goedkoper. Naast de aanpak van onveiligheid en fragiliteit stelt Nederland dan ook pre-conflictmanagement centraal." 15 Er moet meer geld en aandacht naar de preventieve en diplomatieke fase voor het oplossen van conflict, dan is er ook minder geld nodig voor de militaire inzet. Harry van Bommel Na de bijeenkomst hebben Janne Poort - van Eeden van Vrouwen voor Vrede en en Han Deggeller van de WILPF en brief met aanbevelingen gemaakt voor de Kamer Commissieleden.

9 Maar nog altijd gaat verreweg het meeste geld naar de 'laatste fase' in een conflict, de militaire inzet. Er is een wanverhouding tussen geld dat besteed wordt aan militair optreden en aan preventie. Als er meer wordt ingezet op de preventieve en diplomatieke fase, dan is er ook minder geld nodig voor de militaire inzet. a. Het gaat niet om bezuinigen op defensie, maar om een andere invulling van het begrip 'veiligheid': steunen van burger vredesinitiatieven die bijdragen aan de-escalatie van conflicten en dus aan grotere veiligheid. Er is zo langzamerhand wereldwijd een grote expertise opgebouwd op dat gebied. Ook Nederland zou - als een vorm van 'preventie' - meer moeten doen aan de uitbreiding en perfectionering van dit soort initiatieven. Deze vorm van preventie maakt een maatschappij ook veiliger. Veiligheid wordt lang niet altijd door militaire actie tot stand gebracht. Bijvoorbeeld het beveiligen van vrouwen in conflictgebieden tegen verkrachting door gewapende groeperingen en de beveiliging van scholen en gezondheidscentra worden veeleer tot stand gebracht door bewustmaking, systematische actie en communicatie van burgers. Nederland zou zich steeds meer moeten inzetten op: diplomatie, op economische stimulering in conflictgebieden, waaronder armoedebestrijding en op burgervredeswerk als vredeseducatie en training voor geweldloze actie op verschillende niveaus. b. Bij armoedebestrijding hoort ook beleidscoherentie tussen buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, omdat veel van wat ontwikkelingssamenwerking wil bereiken te niet kan worden gedaan door handel die niet zorgt voor de belangen van beide partners. Hetzelfde geldt voor belastingontwijking door multinationals. Als multinationals geen belasting afdragen in landen waar zij gebruik maken van infrastructuur, land en arbeid dan werken zij de ontwikkeling van dat land tegen. Daarom moet nog beter gekeken worden naar de rol die brievenbusfirma s in Nederland daarbij spelen en moet de route van belastingontwijking via Nederland afgesloten worden. In de Europese Unie, de OESO en de VN moet Nederland maatregelen, die de ontwikkelingslanden beschermen tegen louter op eigen winst georiënteerde bedrijven, helpen ontwikkelen en steunen. c. Burgervredeswerk past in het beleid van Responsibility to Protect (RtoP). In paragraaf 4.2 van de Begroting van Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking gaat het om activiteiten die moeten bijdragen aan oplossingen op het gebied van RtoP (te weten het voorkomen van genocide, oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en etnische zuiveringen). Er worden echter geen concrete activiteiten beschreven zoals in het framework van RtoP waar o.a. gesproken wordt over vrouwen als actoren in het vredesproces. (Zie het artikel van the International Coalition for the Responsiblity to Protect: The role of women in the RtoP framework Wij missen de ambitie die correspondeert met de VN resolutie 2122, waarin gesteld wordt dat vrouwen meer betrokken zouden moeten worden bij de oplossing van een (dreigend) conflict, door ze een plaats te geven aan de onderhandelingstafel. 16 Op pag. 47 onder Budget van voornoemde begroting, lezen we dat er gekort wordt op wederopbouw. Wij vinden dat er in elk geval niet op peacebuilding en educatieve programma s gekort moet worden. Peacebuilding en educatieve programma s zijn bij uitstek middelen voor preventie, een van de instrumenten van RtoP en van de 3D (Defence, Diplomacy en Development)-benadering. Nucleaire ontwapening Het lijkt er op dat Nederland het streven naar nucleaire ontwapening, bij monde van minister Timmermans in zijn beleidsbrief van 24 okt. 2013, slechts belijdt met woorden. In New York riepen dit jaar 125 staten op tot nucleaire ontwapening, in het kader van de humanitaire gevolgen van kernwapens. Een meerderheid van de EU-lidstaten, aangesloten bij de NAVO, is vóór kernontwapening. Volgens minister Timmermans is dit niet conform het NAVO-beleid. Nederland lijkt zich niet verantwoordelijk te voelen voor de aanwezigheid van Amerikaanse kernwapens op Nederlands grondgebied. Sterker nog, het onnozele antwoord op de vraag naar de aanwezigheid van deze kernwapens geldt nog steeds, n.l. de aanwezigheid ervan bevestigen noch ontkennen. De minister wijst op het Non Proliferation and Disarmament Initiative (NPDI), maar de uitwerking hiervan, zoals bijvoorbeeld een stappenplan, blijft uit. De minister had op z n minst openheid kunnen geven over de kernwapens op Nederlands grondgebied en aan minister Kerry (VS) kunnen zeggen dat de komst van nieuwe of gemoderniseerde kernwapens niet acceptabel is voor Nederland. De uitspraak dat de JSF geen kernwapentaak krijgt is hoopgevend, maar tegen de achtergrond van het huidige beleid niet erg stevig. Graag wijzen wij u op de aanbevelingen van IKV Pax Christi en op de website van WILPF: waar ook het indrukwekkende rapport: Unspeakable suffering, te vinden is. Drones Wij veroordelen het gebruik van deze autonome, onbemande vliegtuigen, door computers bestuurd en tevens uitgerust om als oorlogstechnologie te gebruiken. Het gebruik hiervan is in strijd met het Internationale Humanitaire Recht (IHL) en de grondbeginselen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Er is geen juridische mogelijkheid voor slachtoffers om de daders aan te klagen voor het gebruik van deze onbemande vliegtuigen met dodelijke aanvallen op de bevolking. Hele gemeenschappen worden er door geterroriseerd, in Pakistan bijvoorbeeld. 17

Vrouwen Vrede Veiligheid

Vrouwen Vrede Veiligheid Vrouwen Vrede Veiligheid Resolutie 1325 in uitvoering Hierbij bieden wij u de geactualiseerde uitgave aan van de brochure Vrouwen Vrede Veiligheid. De afgelopen periode is er de nodige vooruitgang geboekt,

Nadere informatie

Marieke is Vredesvrouw van het jaar 2011 geworden. Nog voordat ik

Marieke is Vredesvrouw van het jaar 2011 geworden. Nog voordat ik Redactioneel Voor jullie, beste vredesvrouwen deze info met veel positieve vredesinitiatieven. Je wordt er even blij van. Negatieve berichten horen we al zo vaak... Onze info start met een interview met

Nadere informatie

Vrede bestaat uit twee aspecten: 1. Geen oorlog, geen geweld. 2. Een harmonieuze samenleving, innerlijke vrede, mensenrechten en milieu respecteren.

Vrede bestaat uit twee aspecten: 1. Geen oorlog, geen geweld. 2. Een harmonieuze samenleving, innerlijke vrede, mensenrechten en milieu respecteren. nieuws juni 2015 Vredesmissies zonder wapens Er gebeurt zoveel. Gaat u maar lekker buiten in de zon zitten met weer een nieuwe nieuwsbrief. Het Platform Vrouwen & Duurzame Vrede organiseerde eind vorig

Nadere informatie

De algemene beraadslaging wordt geopend.

De algemene beraadslaging wordt geopend. Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2010 (32123-V). De algemene beraadslaging wordt geopend.

Nadere informatie

21 september houden we erin! pagina 5. Dr. Martin Luther King jr. vergezeld door zijn publiciteitsmedewerker Harcourt Klinefelter

21 september houden we erin! pagina 5. Dr. Martin Luther King jr. vergezeld door zijn publiciteitsmedewerker Harcourt Klinefelter geweldloosheid en geloven redesspiraal Kwartaalblad van Kerk en Vrede, zomer 2008, jaargang 4, nummer 2, Afscheid inspirerend redacteur Piet Vliegenthart pagina 4 21 september houden we erin! pagina 5

Nadere informatie

Chief of Mission IOM in Nederland

Chief of Mission IOM in Nederland MIGRATIE INFO NUMMER 4 15e JAARGANG december 2009 migratie en religie, cultuur en traditie _ Hoe belangrijk zijn religie, cultuur en traditie voor de migrant en de samenleving? Wat is de rol van religieuze

Nadere informatie

WOMEN WAKE UP THE WORLD

WOMEN WAKE UP THE WORLD WOMEN WAKE UP THE WORLD MAMA CASH JAARVERSLAG 2007 (she changes the world) 4.30 uur 10 uur 14 uur 20 uur 3.30 uur WOMEN WAKE UP THE WORLD MAMA CASH JAARVERSLAG 2007 MAMA CASH STEUNT wereldwijd baanbrekende

Nadere informatie

VredesMagazine. Verantwoording over Uruzgan Geschiedenis maken in Woensdrecht. NAVO 2020 wereldwijde coalitie. Onderzoeksdossier:

VredesMagazine. Verantwoording over Uruzgan Geschiedenis maken in Woensdrecht. NAVO 2020 wereldwijde coalitie. Onderzoeksdossier: VredesMagazine Jaargang 3 nummer 4 4e kwartaal 2010 Prijs euro 2,50 Verantwoording over Uruzgan Geschiedenis maken in Woensdrecht Onderzoeksdossier: NAVO 2020 wereldwijde coalitie Het lijkt erop alsof

Nadere informatie

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet Ouwehand speurtocht aanving. Dat was dan net te laat, omdat die begroting vorige week gepasseerd is. Dit alles zou grappig kunnen klinken, als het niet getuigde van een groot gebrek aan respect voor het

Nadere informatie

Rita Naloop, voorzitter Tiye International

Rita Naloop, voorzitter Tiye International Nooit de vuile was buiten hangen en dus niet praten over het geweld dat je wordt aangedaan. Schaamte omdat je zichtbaar mishandeld bent. Vrijwel iedereen is opgevoed met taboes die verhinderen dat vrouwen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 28 676 NAVO Nr. 190 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 13 november 2013 De vaste commissie voor Defensie en de vaste commissie voor Buitenlandse

Nadere informatie

VERSLAG SALON VROUWEN, VREDE EN RECHT 21 SEPTEMBER 2013

VERSLAG SALON VROUWEN, VREDE EN RECHT 21 SEPTEMBER 2013 VERSLAG SALON VROUWEN, VREDE EN RECHT 21 SEPTEMBER 2013 Georganiseerd in de geest van Bertha von Suttner, In het kader van het 100 jarig bestaan van het Vredespaleis Door de Nederlandse Vereniging voor

Nadere informatie

Weergave van 33 gesprekken. Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag

Weergave van 33 gesprekken. Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag Weergave van 33 gesprekken Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag Weergave van 33 gesprekken Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag 4 Werkconferentie 18.11.09 bijzonder dichtbij bijzonder dichtbij We zijn

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie

Vergeten mensenrecht

Vergeten mensenrecht 1 2 Vergeten mensenrecht Notitie SGP Tweede Kamer over geloofsvervolging December 2010 Auteur: Wilco Kodde Colofon SGP-fractie Tweede Kamer Bezoekadres: Plein 2, 2500 CR Den Haag Postadres: Postbus 20018,

Nadere informatie

Van het bestuur. nieuwsbrief van de Nederlandse Vrouwen Raad april 2006

Van het bestuur. nieuwsbrief van de Nederlandse Vrouwen Raad april 2006 nieuwsbrief van de Nederlandse Vrouwen Raad april 2006 Van het bestuur Nederlandse Vrouwen Raad adres Benoordenhoutseweg 23 2596 BA Den Haag tel 070-3469304 fax 070-3459346 e-mail info@de-nvr.nl website

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 1272 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 2 juli 2013 De vaste commissie voor

Nadere informatie

Samen sterker. Vrouwenspecial, september 2013

Samen sterker. Vrouwenspecial, september 2013 Samen sterker Vrouwenspecial, september 2013 Inhoud Colofon Inhoudsopgave Samen sterker is een vrouwenspecial bij het kwartaalblad De Arme Krant van Nederland, en is ook los verkrijgbaar. Het is een uitgave

Nadere informatie

Verslag van het Symposium. Zij wil vooruit, over jonge vrouwen met een minimuminkomen. zoals gehouden op 11 november 2009 te Utrecht

Verslag van het Symposium. Zij wil vooruit, over jonge vrouwen met een minimuminkomen. zoals gehouden op 11 november 2009 te Utrecht Verslag van het Symposium Zij wil vooruit, over jonge vrouwen met een minimuminkomen zoals gehouden op 11 november 2009 te Utrecht Werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA Luijbenstraat 17 5211 BR s-hertogenbosch

Nadere informatie

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 3 Herfst 2011 Investeren in relaties Inhoudsopgave Van de redactie Gespreksgroepen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 32 623 Actuele situatie in Noord-Afrika en het Midden-Oosten Nr. 93 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 15 mei 2013 De vaste commissie

Nadere informatie

Mantelzorg 1 op de 8 werkt én zorgt De toekomst van de AOW Jong en oud hebben elkaar nodig JAARGANG 3 DECEMBER 2009 NR 6

Mantelzorg 1 op de 8 werkt én zorgt De toekomst van de AOW Jong en oud hebben elkaar nodig JAARGANG 3 DECEMBER 2009 NR 6 Mantelzorg 1 op de 8 werkt én zorgt De toekomst van de AOW Jong en oud hebben elkaar nodig JAARGANG 3 DECEMBER 2009 NR 6 én Profiteer als lid van CNV Publieke Zaak van goede zorg en hoge korting. 50,-

Nadere informatie

NAM-directeur Bart van de leemput:

NAM-directeur Bart van de leemput: I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 18 NUMMER 2 > 2013 NAM-directeur Bart van de leemput: GEZAMENLIJKE ENERGIE VOOR EEN KRACHTIGE REGIO > Erik Ziengs: politicus met bril van ondernemer >

Nadere informatie

HET GROTE VERENIGINGSNUMMER. Alles over voorstellen ledendemocratie ombudswerk Jan Hamming over einde aan machteloze politiek en veel meer

HET GROTE VERENIGINGSNUMMER. Alles over voorstellen ledendemocratie ombudswerk Jan Hamming over einde aan machteloze politiek en veel meer HET GROTE VERENIGINGSNUMMER Alles over voorstellen ledendemocratie ombudswerk Jan Hamming over einde aan machteloze politiek en veel meer Ledenblad van de Partij van de Arbeid 11de jaargang nr 1 oktober

Nadere informatie

InfoReeks. Een nieuwe kijk op religie en vrouwelijk leiderschap

InfoReeks. Een nieuwe kijk op religie en vrouwelijk leiderschap InfoReeks Een nieuwe kijk op religie en vrouwelijk leiderschap Inhoud Van de redactie 2 God moedigt vrouwelijk leiderschap aan 3 Jacqueline Berg, spiritueel 3 Doshin Houtman, boeddhistisch 5 Leiderschap

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 521 Nederlandse deelname aan vredesmissies Nr. 230 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 12 februari 2014 De vaste commissie voor Buitenlandse

Nadere informatie

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen Ik hoop dat ze zelfstandige wereldburgers worden Wow! Kunnen wij zulke hoge mensen in het echt zien? 5 10 PAOO courant www.paoo.nl Platform allochtone ouders en onderwijs Effect na één jaar PAOO: 22 lokale

Nadere informatie

ProcesNieuws. pacta servanda sunt* Een eeuw Vredespaleis en Arbitragehof M a n i f e s t a t i e b i j H o g e R a a d D e n H a a g

ProcesNieuws. pacta servanda sunt* Een eeuw Vredespaleis en Arbitragehof M a n i f e s t a t i e b i j H o g e R a a d D e n H a a g ProcesNieuws pacta servanda sunt* 100 sept 2013 in dit jubileumsnummer: B i j l a g e n P o s t e r e n b r o c h u r e, m e t i n t e r v i ew s e n t e r u g b l i k Zijn ze d r nòg? Geschiedenis van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2014 Nr. 73 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN

Nadere informatie

11 Begroting Economische Zaken

11 Begroting Economische Zaken 11 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het

Nadere informatie