Katholieke Hogeschool Kempen. Aanbod Departement Gezondheidszorg Campus Lier

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Katholieke Hogeschool Kempen. Aanbod 2007-2008 Departement Gezondheidszorg Campus Lier"

Transcriptie

1 Katholieke Hogeschool Kempen LEVENSLANG LEREN OOK VOOR JOU? Aanbod Departement Gezondheidszorg Campus Lier

2 stafel 1 Banaba s Duur Startdatum prijs pagina 1.1 Bachelor in de geriatrische gezondheidszorg 60 studiepunten (voltijds: 1 academiejaar) 17/09/ euro Bachelor in de intensieve zorgen en spoedgevallenzorg 60 studiepunten (voltijds: 1 academiejaar) 17/09/ euro Bachelor in de operatieverpleegkunde 60 studiepunten (voltijds: 1 academiejaar) 17/09/ euro Bachelor in de pediatrische gezondheidszorg 60 studiepunten (voltijds: 1 academiejaar) 17/09/ euro Bachelor in de sociale gezondheidszorg 60 studiepunten (voltijds: 1 academiejaar) 17/09/ euro 11 2 Permanente vormingen Duur Startdatum prijs pagina 2.1 Behoud van de beroepstitel IZ Spoed 3 lesdagen 18/03/ euro Diabetes 10 namiddagen 20/12/ euro Ethische procesbegeleiding in de zorgverlening 3 jaar met 1 dag/maand najaar euro/jaar Intensieve zorgen pediatrie 7,5 lesdagen 02/10/07 op aanvraag Interdisciplinaire chronische zorg voor het kind 8 lesdagen 02/07 op aanvraag Neonatologie 8 lesdagen 20/09/07 op aanvraag Palliatieve Zorg (basismodule) 5 lesdagen 09/10/ euro Palliatieve Zorg (verdiepingsmodule) 6 lesdagen 04/03/ euro Pijn 7 lesdagen contacteer ons 300 euro Prostaatverpleegkundige (referentieverpleegkunde) 12 lesdagen 22/10/ euro Psychosociale en geestelijke gezondheidszorg van het kind 8 lesdagen 08/04/08 op aanvraag Senologie/Borstzorg 8 lesdagen 25/09/ euro Stralingsprotectie/Dosimetrie 10 namiddagen 21/09/ euro Wondzorg (permanente vorming) 10 namiddagen 27/09/ euro 25 3 Postgraduaten Duur Startdatum prijs pagina 3.1 Anesthesieverpleegkunde 80 lesuren 17/09/ euro Echografie voor vroedvrouwen 20 studiepunten contacteer ons 520 euro Geriatrische verpleegkunde 166 lesuren contacteer ons 520 euro Homeopathie in de verloskunde 12 lesdagen 02/10/ euro Interdisciplinaire chronische zorg voor het kind 17 lesdagen 17/09/ euro Neonatologische en pediatrische acute zorg 25 lesdagen 17/09/ euro Operatieverpleegkunde 177 lesuren 17/09/ euro Palliatieve zorg 15 lesdagen 09/10/ euro Thuisgezondheidszorg 192 lesuren 17/09/ euro Zorg in de kinder- en jeugdpsychiatrie 17 lesdagen 17/09/ euro 36 4 Terugkomdagen Duur Startdatum prijs pagina 4.1 Diabetes terugkomdag 1 lesdag 22/05/08 30 euro Wondzorg terugkomdag 1 lesdag 05/06/08 30 euro 38 Verkorte trajecten naar bachelor in de verpleegkunde 60 tot 120 studiepunten, aparte brochure aan te vragen 60 studiepunten = 1 academiejaar 120 studiepunten = 2 academiejaren

3 Praktische informatie Hoe inschrijven? In de school Alle werkdagen van 9 tot uur ben je welkom, of op onze opendeurdag (21 april 07, uur) of onze infodagen: woensdag 23 mei 2007 (15-20 uur) dinsdag 3 juli 2007 (10-15 uur) zaterdag 25 augustus 2007 (10-15 uur) Van donderdag 1 februari tot en met vrijdag 29 juni 2007: In deze periode is inschrijven mogelijk elke werkdag van 9 tot uur. We schrijven niet in op zaterdag, zondag, officiële feestdagen en in de paasvakantie (van maandag 2 april tot en met vrijdag 13 april 2007). Van maandag 2 juli tot en met zaterdag 14 juli 2007 en van donderdag 16 augustus tot en met zaterdag 15 september 2007 is inschrijven mogelijk: elke werkdag van 9 tot uur s zaterdags van 9 tot uur Via (enkel voor postgraduaten en banaba s). Dit is de gemakkelijkste manier voor jou, want je hoeft de deur niet uit, en het tijdstip kies je zelf. Het invullen duurt slechts enkele minuten, je krijgt stapsgewijs alle instructies en informatie om je succesvol in te schrijven en je administratief voor te bereiden op je nieuwe studie. Post of fax Je vult het inschrijvingsformulier in op pagina 39 en stuurt het naar: KHK - Departement gezondheidszorg Campus Lier Studentensecretariaat Antwerpsestraat 99, 2500 Lier Opleidingscheques Je kan de opleiding geheel of gedeeltelijk betalen met opleidingscheques. Hiermee kan je zowel het inschrijvingsgeld als eventueel cursusmateriaal betalen. Per kalenderjaar kan je maximaal voor 250 euro opleidingscheques aankopen. Je betaalt zelf maar de helft van de cheques. Opleidingscheques voor werknemers kan je bestellen via be/opleidingscheques. Bijscholing

4 Cursusmateriaal In alle vormingen is het cursusmateriaal in de prijs inbegrepen, behalve voor de banaba s. Educatief verlof Het educatief verlof is een regeling waarbij een werknemer uit de privé-sector individueel verlof kan krijgen voor het volgen van een opleiding. Het komt erop neer dat werknemers het recht krijgen om afwezig te zijn voor het volgen van bepaalde opleidingen mèt behoud van het normale loon. Hieraan zijn uiteraard bepaalde voorwaarden gekoppeld. Voor een volledige opsomming verwijzen wij naar de brochure Wegwijs in HET BETAALD EDUCA- TIEF VERLOF, die je kan bestellen of downloaden via Zonder volledig te willen zijn willen we hieronder voor de werknemer en werkgever nog kort enkele belangrijke aandachtspunten aanhalen. Werknemer Als je voldoet aan de wettelijke voorwaarden kan je als werknemer een aanvraag indienen bij de werkgever voor het verkrijgen van educatief verlof. De werkgever is verplicht aan deze aanvraag gevolg te geven. Vanaf de datum dat de aanvraag werd ingediend krijgt de werknemer een bescherming tegen ontslag. In overeenstemming met het aantal effectief gevolgde cursusuren wordt het educatief verlof bepaald. Bv als je een opleiding van 50 uren volgt, kan je hiervoor maximum 50 uren educatief verlof verkrijgen. Op dit aantal uren zijn bepaalde jaarlijkse maxima vastgelegd die je ook kan terugvinden in de folder Wegwijs in Het betaald educatief verlof. Welke opleidingen juist in aanmerking komen, wordt ook in de folder gespecificeerd. Een opleiding die minder dan 32 lesuren omvat, komt niet in aanmerking voor educatief verlof. Stages en zelfstudie komen eveneens niet in aanmerking, enkel lesuren. Werkgever De werknemer dient via getuigschriften die hij krijgt van de opleidingsverstrekker aan te tonen dat hij de opleiding met nauwgezetheid volgt. Met deze getuigschriften kan de werkgever de terugbetaling aanvragen bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De betaling van het loon van de werknemer dient op het gewone tijdstip te gebeuren. Indien de werknemer geen attest van nauwgezetheid aan de werkgever bezorgt, kan deze het educatief verlof voor de volgende trimester weigeren. Bijkomende inlichtingen: T campusinfo & contact Contactadres KH Kempen Dept. Gezondheidszorg Lier Antwerpsestraat 99, 2500 Lier Tel , fax: Website Op vind je alles wat er maar te weten valt over elk van onze opleidingen, en over alle praktische aspecten van studeren aan onze hogeschool. Via de site kun je je vanaf dit academiejaar ook inschrijven. Verder kun je alle brochures en folders van onze hogeschool downloaden. Opendeurdag Zaterdag 21 april (Lier). Op onze jaarlijkse opendeurdag kun je uitgebreid kennismaken met onze campus. Je krijgt er gedetailleerde informatie van onze docenten en studenten. Ook op onze infodagen staan enkele docenten klaar voor advies of om al je vragen over de opleiding van je keuze te beantwoorden. Infodagen zaterdag 21 april 2007, uur (opendeurdag) woensdag 23 mei 2007 (15-20 uur) dinsdag 3 juli 2007 (10-15 uur) zaterdag 25 augustus 2007 (10-15 uur) 4 Bijscholing

5 Bijscholing 5

6 1. Banaba s De bachelor-na-bachelor (banaba) is wat men vroeger een voortgezette opleiding noemde. Via een banaba kan je je verdiepen in een specifiek domein en je verworven competenties verruimen. Je kan een banaba volgen wanneer je reeds een diploma van een bacheloropleiding in de verpleegkunde of vroedkunde hebt behaald. Na het volgen van deze opleiding behaal je een bijkomend bachelordiploma en kan je tot 15 studiepunten vrijstelling krijgen in het schakeljaar naar master in de verpleegkunde of vroedkunde binnen de associaties. In onze campus hebben we vele jaren ervaring in het aanbieden van een ruim aanbod van banaba s: Bachelor in de geriatrische gezondheidszorg Bachelor in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg Bachelor in de operatieverpleegkunde Bachelor in de pediatrische gezondheidszorg Bachelor in de sociale gezondheidszorg We organiseren deze opleidingen volgens de noden en behoeften van het werkveld zodat verpleegkundigen en vroedvrouwen zich verder kunnen bekwamen in de materie die de kandidaten aanbelangen en die mee helpen bouwen aan de deskundige profilering van het beroep. Een voltijdse opleiding duurt één jaar en telt 60 studiepunten. Elke opleiding omvat ongeveer 900 uren, waarvan de helft theoretisch en de andere helft klinisch onderwijs (o.a. stage). De stages worden volbracht op diverse terreinen van de specialiteit. Wie deze opleiding wil combineren met een job kan de opleiding deeltijds volgen, bijvoorbeeld over twee jaar. In dit geval volg je in het eerste jaar de theorie en in het tweede jaar het klinisch onderwijs en maak je een eindwerk/scriptie. In sommige gevallen kan je je stages volbrengen binnen je eigen instelling. Als je je wilt specialiseren in één bepaald domein kan je ook kiezen om afzonderlijke opleidingsonderdelen of zelfs lesdagen te volgen. Je kan zelfs je eigen programma samenstellen en je ontvangt telkens een attest van bijscholing. Voltijds programma (60 Studiepunten) 27 Studiepunten theorie 27 Studiepunten klinisch onderwijs 6 Studiepunten afstudeerproject (scriptie/eindwerk) Deeltijds programma (60 Studiepunten) academiejaar 1: 27 Studiepunten (theorie) academiejaar 2: 33 Studiepunten (klinisch onderwijs + afstudeerproject) 6 Bijscholing

7 1.1 Banaba in de geriatrische gezondheidszorg en omschrijving Door de toenemende vergrijzing van de bevolking wint de zorg voor bejaarden alsmaar meer aan belang. Daarom is een bijkomende vorming voor verpleegkundigen van deze groep zorgvragers onontbeerlijk gezien het specifieke karakter van deze zorg. Binnen deze banaba gaan ervaring en wetenschappelijke onderbouw hand in hand met als doel een beter inzicht te verwerven in de geriatrische patiënt. De banaba komt in aanmerking voor alle verpleegkundigen die zich verder willen bekwamen in gerontologische en geriatrische aspecten. Deze banaba is semestrieel opgebouwd. Semester 1: Verpleegkundige wetenschappen bestaande uit management en wetenschappelijk onderzoek Verpleegkundige topics deel 1 Psychosociale wetenschappen Klinisch onderwijs (deel 1) Scriptie (deel 1) Scriptie Alle studenten maken een scriptie met presentatie voor een jury. De deeltijdse studenten maken dit tijdens het tweede deeljaar. Stages Stages worden in overleg met de kandidaat gepland binnen gespecialiseerde settings. De spreiding gebeurt over de twee semesters en kunnen deels in eigen instelling vervuld worden. Semester 2: Verpleegkundige topics deel 2 Biomedische wetenschappen Klinisch onderwijs (deel 2) Scriptie (deel 2) Voltijds (één jaar) of deeltijds (twee jaar). Een lesdag start om 8.15 uur en eindigt om uur. Startdatum: 17/09/07 Lesdata: 2007: 17-18/9, 21/9, 24-28/9, 4/10, 8-12/10, 16/10, 25/10, 8/11, 15/11, 20/11, 29/11, 6/12, 18/12, 20/ : 8/1, 10/1, 14/2, 21/2, 28/2, 6/3, 13/3, 20/3, 10/4, 17/4, 24/4, 8/5, 15/5, 22/5 Blok - Examens De opleiding is verdeeld over twee semesters. De examens vinden plaats op het einde van elk semester. Inschrijvingsgeld Dit bedraagt 533 euro voor de volledige opleiding (voltijds of deeltijds), inclusief examengeld, exclusief cursussen. Je kan ook per studiepunt inschrijven, per lesdag (30 euro) of per halve lesdag (20 euro). De vermelde bedragen kunnen wijzigen ifv de wetgeving. Ann Vanherck, T Bijscholing 7

8 1.2 Banaba in de intensieve zorgen en spoedgevallenzorg Startdatum: 17/09/07 Lesdata: 2007: 17-21/9, 24-25/9, 15-19/10, 19-23/11, 17-21/ : 7-11/01, 11-15/2, 22/2, 7/3, 10-14/3, 18/3, 7-11/4, 15/4, 5-9/5, 13/5 Scriptie Alle studenten maken een scriptie met presentatie voor een jury. De deeltijdse studenten maken dit tijdens het tweede deeljaar. en omschrijving De opleiding bachelor in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg richt zich tot bachelors in de verpleegkunde of bachelors in de vroedkunde, die werkzaam zijn op een intensieve zorgenafdeling of spoedgevallendienst, of die interesse hebben om hier te gaan werken. Om te mogen of te blijven functioneren op deze afdelingen is het bezitten van een beroepstitel intensieve zorg en spoedgevallenzorg een vereiste. Met het behaalde diploma van deze banaba bekomen verpleegkundigen op aanvraag de beroepstitel: bachelor in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg. Vroedkundigen kunnen het diploma behalen maar geen beroepstitel bekomen tenzij zij mits een éénjarige brugopleiding het diploma van bachelor in de verpleegkunde behalen. Het inhoudelijk aspect van de opleiding beantwoordt aan de hoge verwachtingen die gesteld worden aan IZ en spoedverpleegkundigen omwille van de grote specificiteit van zorgen op deze afdelingen. Verpleegkundige Wetenschappen Kritische zorgen cardiologie Kritische zorgen respiratoir Verpleegkundige wetenschappen intensieve zorgen Verpleegkundige wetenschappen spoedgevallenzorg Klinisch onderwijs Scriptie Stages Voor de voltijdse studenten worden de stages gepland door de opleidingsverantwoordelijke van de opleiding. De stagemogelijkheden zijn: spoed of IZ in het ziekenhuis te Lier, Herentals, Geel, Duffel, Mechelen, Bonheiden, Middelheim, UZA of Stuivenberg ZH. De deeltijdse studenten mogen, indien gewenst, hun stages volbrengen binnen het ziekenhuis waar ze werkzaam zijn op voorwaarde dat de afdelingen spoed en intensieve zorgen erkende afdelingen zijn. Te volbrengen stages: 200 uur spoedgevallenzorg, 100 uur medisch intensieve zorgen, 100 uur heelkundige intensieve zorgen, 50 uur keuzestage: coronaire cardiochirurgie - IZ pediatrie - brandwondencentrum of haemodialyse. Blok - Examens De opleiding is verdeeld over twee semesters. De examens vinden plaats op het einde van elk semester. Inschrijvingsgeld Dit bedraagt 533 euro voor de volledige opleiding (voltijds of deeltijds), inclusief examengeld, exclusief cursussen. Je kan ook per studiepunt inschrijven, per lesdag (30 euro) of per halve lesdag (20 euro). De vermelde bedragen kunnen wijzigen ifv de wetgeving. Rit Demeurichy, T Voltijds (één jaar) of deeltijds (twee jaar). Een lesdag start om 8.15 uur en eindigt om uur. 8 Bijscholing

9 1.3 Banaba in de operatieverpleegkunde en omschrijving De opleiding bachelor in de operatieverpleegkunde richt zich tot de bachelors in de verpleegkunde en bachelors in de vroedkunde die interesse hebben in het operatiekwartier als hun toekomstig werkveld. Ze richt zich tevens tot de verpleegkundigen die reeds werkzaam zijn in het operatiekwartier en die zich via deze opleiding verder willen bekwamen en specialiseren. Door de snelle ontwikkelingen op het vlak van chirurgie en anesthesie worden hoe langer hoe hogere verwachtingen gesteld aan het verpleegkundig personeel. Vanuit deze optiek is een permanente bijscholing van de verpleegkundigen op het operatiekwartier een absolute noodzaak. In de opleiding komen de meest recente anesthesietechnieken en chirurgische technieken uitgebreid aan bod. Verpleegkundige Wetenschappen Anesthesie en specifieke verpleegkunde Gespecialiseerde OK verpleegkunde Stralingsprotectie Klinisch onderwijs Scriptie Voltijds (één jaar) of deeltijds (twee jaar). Een lesdag start om 8.15 uur en eindigt om uur. Startdatum: 17/09/07 Lesdata: 2007: 17-21/9, 24-25/9, 15-19/10, 19-23/11, 17-21/ : 7-11/01, 11-15/2, 22/2, 7/3, 10-14/3, 7-11/4, 5-9/5 Scriptie Alle studenten maken een scriptie met presentatie voor een jury. De deeltijdse studenten maken dit tijdens het tweede deeljaar. Stages Te volbrengen stages: 450 stage-uren op een operatiekwartier met inbegrip van de recovery of PAZA. Voor de voltijdse studenten wordt de stage geregeld door de opleidingsverantwoordelijke. De studenten doen veertien weken stage op een operatiekwartier in een door hen uit het aanbod gekozen instelling. Met volgende instellingen wordt nauw samengewerkt: UZ Gasthuisberg te Leuven, UZA te Edegem, St-Augustinus te Wilrijk, Imeldaziekenhuis te Bonheiden, St-Maarten te Duffel, St.-Jozef te Mortsel. De vijftiende stageweek doet elke student een kijkstage in een andere instelling. Deeltijdse studenten mogen, indien gewenst, hun stage volbrengen in het ziekenhuis waar ze werkzaam zijn. Voor hen gebeurt de stageregeling in samenspraak met de opleidingsverantwoordelijke. Blok - Examens De opleiding is verdeeld over twee semesters. De examens vinden plaats op het einde van elk semester. Inschrijvingsgeld Dit bedraagt 533 euro voor de volledige opleiding (voltijds of deeltijds), inclusief examengeld, exclusief cursussen. Je kan ook per studiepunt inschrijven, per lesdag (30 euro) of per halve lesdag (20 euro). De vermelde bedragen kunnen wijzigen ifv de wetgeving. Nancy Eyer, T Uiterste inschrijfdatum: 14/07/07 Bijscholing 9

10 1.4 Banaba in de pediatrische gezondheidszorg Voltijds (één jaar) of deeltijds (twee jaar). In deeltijds programma mogelijkheid om in februari te starten. Startdatum: 17/09/07 Lesdata: de eerste 2 weken les en verder doorheen het jaar gemiddeld één à twee lesdagen per week. Locatie: De lessen vinden plaats op verschillende locaties, oa. campus Lier, campus Turnhout, UZ Antwerpen, ZNA Campus Koningin Paola Kinderziekenhuis, Revalidatiecentrum Pulderbos. Scriptie Alle studenten maken een scriptie met presentatie voor een jury. De deeltijdse studenten maken dit tijdens het tweede deeljaar. en omschrijving Vanaf het academiejaar organiseren de opleidingen verpleegkunde van de departementen gezondheidszorg van de Associatie K.U.Leuven de bachelor-na-bachelor in de pediatrische gezondheidszorg omdat wij ervan overtuigd zijn dat de kinderverpleegkundige via deze opleiding de bekwaamheid en de motivatie zal ontwikkelen om kwalitatief betere zorg te bieden. Deze opleiding is bedoeld voor verpleegkundigen en vroedvrouwen die zich willen specialiseren in de totaalzorg voor de neonaat en het kind. Deze opleiding wordt binnen de KHK, departement gezondheidszorg, georganiseerd door campussen Lier en Turnhout. Neonatologie Intensieve zorgen Interdisciplinaire chronische zorg Psychosociale geestelijke gezondheidszorg Verpleegkundige wetenschappen Klinisch onderwijs Eindwerk Stages Voor de voltijdse studenten worden de stages gepland door de opleidingsverantwoordelijke van de opleiding. Te volbrengen stages: 450 stage-uren met een minimum van 100 uren stage op neonatale intensieve zorgen (NIC) en 100 uren op een pediatrische afdeling. Mogelijke stage-plaatsen: UZ Gasthuisberg (NIC, kinderoncologie, kinderheelkunde), UZAntwerpen (NIC en pediatrie), KPK (NIC, kinderoncologie, Intensieve zorgen pediatrie), Revalidatiecentrum Pulderbos, Blok - Examens De opleiding is verdeeld over twee semesters. De examens vinden plaats op het einde van elk semester. Inschrijvingsgeld Dit bedraagt 533 euro voor de volledige opleiding (voltijds of deeltijds), inclusief examengeld, exclusief cursussen. Je kan ook per studiepunt inschrijven, per lesdag (30 euro) of per halve lesdag (20 euro). De vermelde bedragen kunnen wijzigen ifv de wetgeving. Katrin De Winter en Annelies Guldentops, opleidingsverantwoordelijken T , 10 Bijscholing

11 1.5 Banaba in de sociale gezondheidszorg en omschrijving De banaba in de sociale gezondheidszorg biedt je een verdieping in de psychosociale aspecten die het ziek zijn kunnen beïnvloeden of waarop ziekte een invloed kan hebben. Je verwerft inzicht en vaardigheden in hulpverlenende activiteiten die de cliënt helpen bij het opnieuw beoordelen van zijn situatie en hem leren verwerkingsstrategieën en -vaardigheden te gebruiken of te ontwikkelen. Hierdoor wordt jouw zelfwerkzaamheid gestimuleerd en wordt je zo in staat gesteld zijn moeilijkheden zelf op te lossen. Als sociaal verpleegkundige leer je mensen begeleiden bij dit zoekproces naar een nieuw evenwicht. Je richt je niet alleen op het zieke individu maar kijkt ook naar de voor hem/haar betekenisvolle omgeving zoals partner, gezin, vrienden, maar ook de school, de werkomgeving enz. Verschillende begeleidingshoudingen en -technieken worden ingeoefend. Via methodieken zoals oa. social casework, crisisinterventie, taakgericht maatschappelijk werk, gezondheidspromotie en preventieve maatregelen leren we diverse problemen aanpakken. Casuïstiek, themadagen en studiebezoeken vormen een belangrijk deel van de opleiding. Verpleegkundige wetenschappen Psychosociale begeleidingskaders Gezondheidspromotie Specifieke cliëntengroepen deel 1 Specifieke cliëntengroepen deel 2 Klinisch onderwijs Scriptie Voltijds (één jaar) of deeltijds (twee jaar). Een lesdag start om 8.15 uur en eindigt om uur. Stages Te volbrengen stages: 450 stage-uren. De nadruk wordt gelegd op preventie en/of patiëntenbegeleiding. De plaats van de stage bespreken we o.a. in functie van het leertraject dat je wil afleggen. Themadagen en studiebezoeken vormen een aanvullend deel van het klinisch aspect van de opleiding en worden tijdens het academiejaar uitgewerkt naargelang de behoefte van de studenten. We verwachten van de deelnemers een actieve betrokkenheid in het zoeken naar een geschikte stageplaats. Zelfstandig kunnen werken is immers een belangrijke basiscompetentie. Blok - Examens De opleiding is verdeeld over twee semesters. De examens vinden plaats op het einde van elk semester. Inschrijvingsgeld Dit bedraagt 533 euro voor de volledige opleiding (voltijds of deeltijds), inclusief examengeld, exclusief cursussen en/of handboeken. Je kan ook per studiepunt inschrijven, per lesdag (30 euro) of per halve lesdag (20 euro). De vermelde bedragen kunnen wijzigen ifv de wetgeving. Dirk Van Gestel, T Startdatum: 17/09/07 Lesdata: 2007: 17-21/9, 24-28/9, 1-5/10, 8-12/10, 15-16/10, 20/11, 18/ : 7-11/1, 20-22/2, 17-21/3, 9-11/4, 14-16/5 Scriptie Alle studenten maken een scriptie met presentatie voor een jury. De deeltijdse studenten maken dit tijdens het tweede deeljaar. Bijscholing 11

12 2 Permanente vormingen Afgestudeerde bachelors in de verpleegkunde die niet het volledige programma van de bachelor-na-bachelor wensen te volgen, hebben de mogelijkheid zich in te schrijven voor bepaalde modules of thema s in permanente vorming. In nauw overleg met het arbeidsveld worden diverse thema s uitgewerkt. Een greep uit het groeiende aanbod: 2.1 Behoud van de beroepstitel IZ Spoed Omschrijving Verpleegkundigen die werkzaam zijn op een IZ afdeling of spoedgevallenafdeling worden dagelijks geconfronteerd met kritische patiënten. Een parate en up-to-date kennis is een vereiste. De vormingsdagen worden verzorgd door artsen en verpleegkundigen met een grote expertise binnen het vakgebied. De permanente vormingsdagen richten zich tot verpleegkundigen werkzaam op intensieve zorgen of spoedgevallenzorg in functie van het behoud van de beroepstitel. Tevens kan iedere verpleegkundige die zich wenst te verdiepen in deze materie zich hierbij aansluiten. Per lesdag ontvangt u een attest van bijscholing. Deze is op het moment van druk nog niet bekend. Voor verdere informatie en een stand van zaken kan je terecht bij onderstaande contactpersoon. 3 lesdagen van 9 tot uur. Lesdata: 2008: 18/3, 15/4, 13/5 150 euro (50 euro per dag) Deelnemers maximum 88 Rit Demeurichy, T Bijscholing

13 2.2 Diabetes (permanente vorming) Omschrijving In de cursus diabetes word je opgeleid om deskundige informatie en voorlichting te geven over diabetes mellitus. Deze informatie gaat over de inhoud van de ziekte en aspecten betreffende de zelfzorg. Je instrueert en begeleidt de patiënt bij het meten van bloedglucose en het injecteren van insuline. Je biedt ondersteuning en begeleiding bij het omgaan met diabetes mellitus. De opleiding richt zich tot verpleegkundigen die omgaan met diabetespatiënten en dit getuigschrift nodig hebben om een bijkomend RIZIV-nummer aan te vragen. Diabetische voet Medische pathologie (heelkunde vaatchirurgie, nefrologie, neurologie, oogheelkunde ) Preventie Wetgeving (bv. reglementering ivm naalden) Voeding en diabetes (educatie en zelfzorg) Psychologische aspecten bij diabetes Medische apparatuur (pennen, glucosemeters) 10 halve lesdagen van uur tot uur Lesdata: 2007: 20/ : 10/1, 14/2, 28/2, 6/3, 13/3, 17/4, 24/4, 8/5, 22/5 270 euro Deelnemers maximum 50 Ann Vanherck, T Bijscholing 13

14 2.3 Ethische procesbegeleiding in de zorgverlening Verpleegkundigen met minimum 3 jaar ervaring. Deze opleiding leert verpleegkundigen vaardiger omgaan met ethische vragen en noden. Er wordt een basis gegeven die blijvend ondersteuning kan bieden in het ethisch denken, voelen en werken. Door middel van ervaringsgericht onderwijs wordt u expert en procesbegeleider. 3 jaar met 1 cursusdag per maand (1e en 2e jaar: 10 lesdagen, 3e jaar: 8 lesdagen), telkens van 9 tot uur. De cursus wordt om de drie jaar georganiseerd. De eerstvolgende cursus zal van start gaan in het najaar 2009, maar kan vroeger ifv het aantal inschrijvingen. 840 euro/jaar Omschrijving Als verpleegkundige voel je steeds meer ethische vragen op je afkomen. Velen onder jullie krijgen of nemen slechts moeizaam plaats in het ethisch debat. In deze driejarige opleiding willen wij ons richten naar veldwerkers en verpleegkundigen, die vanuit hun dagdagelijks zorgend bezig zijn met patiënten en hun omgeving, geconfronteerd worden met allerlei ethische vragen en noden. Wij bieden jullie een leertraject aan dat jullie kan blijven ondersteunen in het ethisch denken, voelen en werken. Deelnemers max. 25 Inschrijven Je stuurt een CV en een motivering tot deelname, samen met het inschrijvingsformulier (zie achteraan) naar: VVC Vergote Square Brussel T Je ontvangt van ons een bericht ter bevestiging van jouw inschrijving. Wil je meer info over de opleiding dan kan je de volledige brochure aanvragen bij Siska en Jenny (VVC) Vergote Square 43, 1030 Brussel, T , nvkvv.be 14 Bijscholing

15 2.4 Intensieve zorgen pediatrie Omschrijving In dit opleidingsonderdeel ligt de nadruk op de totaalzorg van het kritisch zieke kind dat intensieve observatie en zorgen vereist. Medische, verpleegkundige en psychosociale aspecten worden geïntegreerd in deze opleiding. Binnen de Katholieke Hogeschool Kempen wordt deze opleiding aangeboden door het departement gezondheidszorg, campussen Lier en Turnhout, in samenwerking met de pediatrisch intensieve zorgen afdelingen van het Universitair Ziekenhuis Gasthuisberg Leuven en het ZNA campus Koningin Paola Kinderziekenhuis Antwerpen. Bachelors in de verpleegkunde Medische en verpleegkundige aspecten van het kritisch zieke kind Psychosociale begeleiding van ouder en kind 7,5 lesdagen (50 contacturen) Waar en wanneer Vaste lesdag: dinsdag. Lesdata: 2007: 02/10, 09/10, 23/10, 13/11, 27/11, 11/ : 07/01, 15/01 Evaluatie: 29/01/08 De lessen vinden merendeel plaats in de KHK, Departement Gezondheidszorg, Campussen Lier en Turnhout. Contacteer de opleidingsverantwoordelijke Evaluatie Mogelijkheid tot deelname aan het schriftelijke examen. Cursisten die de module met een positieve evaluatie beëindigen, ontvangen een getuigschrift. Katrin De Winter en Annelies Guldentops, opleidingsverantwoordelijken, T Bijscholing 15

16 2.5 Interdiciplinaire chronische zorg voor het kind Omschrijving In deze vorming willen we de kwaliteit van de totaalzorg voor langdurig zieke en gehandicapte kinderen verbeteren. Dit doen we door meer aandacht te hebben voor diverse noden waarmee ze door hun anders zijn worden geconfronteerd. We gaan op zoek naar nieuwe behandelingsmethoden en benaderingen in de zorgverlening voor kinderen met een chronische problematiek. Ook willen we de hand reiken aan ouders in hun nooit ophoudende bekommernis om de zorg voor hun chronisch zieke of gehandicapte kind. Binnen de Katholieke Hogeschool Kempen wordt deze opleiding aangeboden door het departement Gezondheidszorg, campussen Lier en Turnhout, in samenwerking met het revalidatiecentrum Pulderbos Zandhoven, het kinderoncologisch centrum van het ZNA campus Koningin Paola Kinderziekenhuis Antwerpen, het diabetes- en obesitascentrum van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen en andere zorginstellingen voor chronische zorg. Bachelors in de verpleegkunde, opvoedkunde en maatschappelijk werk. Alle gezondheidswerkers die in hun werkveld geconfronteerd worden met de zorg voor chronisch zieke en/of gehandicapte kinderen. Diabetes bij kinderen Kinderen met visusstoornissen Auditieve problemen bij kinderen Spraak- en taalontwikkelingstoornissen Ademhalings-en neurologische en revalidatie Allergie bij kinderen Kinderoncologie Obesitas bij kinderen Spierziekten bij kinderen Regelgeving tegemoetkomingen voor chronisch zieke kinderen Onderwijsmogelijkheden voor chronisch zieke kinderen. Zowel medische, verpleegkundige, psychosociale als pedagogische aspecten komen bij alle onderwerpen aan bod. 8 lesdagen (50 contacturen) Waar en wanneer Deze lesdagen vinden plaats op diverse locaties en worden georganiseerd binnen de lessenperiode van 11/02/2008 en 21/03/2008. Evaluatie: indienen van paper in mei Contacteer de opleidingsverantwoordelijke Evaluatie Mogelijkheid tot deelname aan het examen door inleveren van de paper. Cursisten die de module met een positieve evaluatie beëindigen, ontvangen een getuigschrift. Katrin De Winter en Annelies Guldentops, opleidingsverantwoordelijken T Bijscholing

17 2.6 Neonatologie Doel In deze vorming wordt de totaalzorg voor de bedreigde en ernstig zieke neonatus geaccentueerd vanuit medische, verpleegkundige en psychosociale invalshoek. Centraal staat de pasgeborene, een kind dat volledig afhankelijk is van medische en verpleegkundige zorg, steeds in relatie met de ouders. Binnen de Katholieke Hogeschool Kempen wordt deze opleiding aangeboden door het departement gezondheidszorg, campussen Lier en Turnhout, in samenwerking met de neonatale intensieve zorgen afdeling van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Bachelors in de verpleegkunde en vroedkunde Medische en verpleegkundige aspecten van de bedreigde en ernstig zieke neonaat Ontwikkelingsondersteunende zorg (NIDCAP) Psychosociale begeleiding van ouder en kind 8 lesdagen (60 contacturen) Waar en wanneer Vaste lesdag: donderdag. Lesdata: 2007: 20/09, 27/09, 18/10, 08/11, 22/11, 06/12, 20/ : 10/01 Evaluatie Schriftelijk examen op 24/01/08. De lessen vinden meestal plaats in het Universitair Ziekenhuis te Antwerpen. Contacteer de opleidingsverantwoordelijke Evaluatie Mogelijkheid tot deelname aan het schriftelijke examen. Cursisten die de module met een positieve evaluatie beëindigen, ontvangen een getuigschrift. Katrin De Winter en Annelies Guldentops, opleidingsverantwoordelijken, T Bijscholing 17

18 2.7 Palliatieve zorg (basismodule) De basiscursus richt zich tot verpleegkundigen, paramedici en verzorgenden werkzaam in ziekenhuizen, de verzorgingsinstellingen en de thuiszorg. Inleiding in het zorgconcept palliatieve zorg Regelgeving in de palliatieve zorg Training in communicatie en sociale vaardigheden Pijn- en symptoomcontrole: medische aspecten en verpleegkundige aspecten Vocht- en voedingstoestand in de terminale fase Omgaan met verlies: professioneel/persoonlijk Belang van symbolen en rituelen in de rouwverwerking Zorg met aandacht voor de spirituele nood Werken in een multi- en interdisciplinair teamverband Comfortzorg meer dan gewoon maar zorgverlening Casuïstiek 5 lesdagen van 9 tot uur Omschrijving Palliatieve zorg is een ethisch verantwoorde vorm van zorgverlening aan patiënten in de laatste levensfase. Palliatieve zorg wil borg staan voor een goede pijnbestrijding en symptoomcontrole, psychosociale, emotionele en spirituele begeleiding van patiënt en familie en ondersteuning bieden bij het rouwproces van de nabestaanden. Lesdata: 2007: 9/10, 23/10, 6/11, 27/11, 11/ euro (richtprijs 06-07) Deelnemers maximum 35 Ann Vanherck T Bijscholing

19 2.8 Palliatieve zorg (verdiepingsmodule) Omschrijving Palliatieve zorg is een ethisch verantwoorde vorm van zorgverlening aan patiënten in de laatste levensfase. Palliatieve zorg wil borg staan voor een goede pijnbestrijding en symptoomcontrole: psychosociale, emotionele en spirituele begeleiding van patiënt en familie, ondersteuning bij het rouwproces van de nabestaanden. Deskundigheid, motivatie en inzet van hulpverleners zijn belangrijk. De verdiepingsmodule richt zich tot verpleegkundigen en paramedici die reeds vertrouwd zijn met palliatieve basisprincipes of de basiscursus hebben gevolgd. Pijn- en symptoomcontrole (medische en verpleegkundige aspecten, toepassingsmogelijkheden, demonstraties en praktische oefeningen) Het verpleegkundig handelen in een palliatieve setting vanuit een ethisch en juridisch perspectief Verlies en rouwverwerking Communicatie met de zorgvrager en zijn naasten Zorg voor de zorgenden en zelfzorg Casusbespreking 6 lesdagen van 8.30 uur tot uur 250 euro (richtprijs 06-07) Lesdata: 2008: 4/3, 18/3, 8/4, 23 of 24/4, 5 of 6/5, 20/5 Locatie: KHKempen, Departement Gezondheidszorg, Campus Lier, Antwerpsestraat 99, 2500 Lier Deelnemers maximum 35 Ann Vanherck T Bijscholing 19

20 2.9 Pijn (permanente vorming) Anatomie en fysiologie Het begrip pijn Rol van de dienst multidisciplinaire pijntherapie Acute pijn Chronische pijn Maligne pijn Multidisciplinariteit en organisatie Workshops 7 lesdagen van 9 tot uur Lesdata: Deze zijn nog niet bekend op het ogenblik van druk. Informeer naar de data via onderstaande contactpersonen. 300 euro Deelnemers Minimum 15 - maximum 88 Omschrijving Verpleegkundigen en paramedici worden bijna dagelijks geconfronteerd met het probleem pijn en de accurate behandeling hiervan. De opleiding pijn en pijnbestrijding maakt het mogelijk inzicht te verwerven op vlak van pijn, leert je omgaan met pijn in de zorgsector en geeft een overzicht van de multidisciplinaire aanpak van verschillende soorten pijn. De opleiding richt zich tot verpleegkundigen, paramedici en medewerkers in de zorgsector die meer inzicht wensen te verwerven in de totaalproblematiek pijn en pijnbestrijding. Locatie 07-08: Departement Gezondheidszorg, Campus Turnhout, Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout, T : Departement Gezondheidszorg, Campus Lier, Antwerpsestraat 99, 2500 Lier, T Rit Demeurichy, T (Lier), Koen Van den Bossche, T (Turnhout), 20 Bijscholing

BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015

BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015 BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015 INHOUD 04 Doel van de opleiding 05 Banaba Intensieve zorgen en spoedgevallenzorg 06 Situering van de opleiding 08 Curricula 09 Individueel traject

Nadere informatie

Artesis PlAntijn HogescHool AntwerPen

Artesis PlAntijn HogescHool AntwerPen Academiejaar 2013/2014 POSTGRADUAAT Diabeteseducator oktober 2013 tot juni 2014 Navorming Referentieverpleegkundige Diabeteszorg oktober 2013 tot februari 2014 Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen postgraduaat

Nadere informatie

Bijzondere beroepstitel:

Bijzondere beroepstitel: 2012 2013 Bijzondere beroepstitel: Verpleegkundige gespecialiseerd in de geriatrie Hogeschool West-Vlaanderen Departement Rijselstraat 5 8200 Brugge T 050 38 12 77 Wouter.Decock@howest.be Situering van

Nadere informatie

bachelor in de verpleegkunde

bachelor in de verpleegkunde Academiejaar 2014/2015 Werk en behaal je diploma via een brugprogramma bachelor in de verpleegkunde Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Werk en behaal je diploma via een brugprogramma Omdat jij je wilt

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Rijselstraat 5 8200 Brugge T 050 38 12 77 F 050 38 11 71 www.howest.be Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2013-2014 Inhoud Doel

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2012-2013 Inhoud Doel van de opleiding Situering van de opleiding Onderwijsvormen Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor. verpleegkunde. verpleegkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor. verpleegkunde. verpleegkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor verpleegkunde verpleegkunde Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor verpleegkunde verpleegkunde Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool

Nadere informatie

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2013/2014 navorming Mentor Klinisch Onderwijs Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Navorming Mentor Klinisch Onderwijs Deze opleiding is een samenwerking van het departement Gezondheid en

Nadere informatie

BRUGOPLEIDING VERPLEEGKUNDE 2015-2016

BRUGOPLEIDING VERPLEEGKUNDE 2015-2016 BRUGOPLEIDING VERPLEEGKUNDE 2015-2016 INHOUD 04 Doel van de opleiding 06 Situering van de opleiding 08 Curricula 13 Algemene informatie 16 Hoe te bereiken? VOORWOORD Het personeel en de studenten van de

Nadere informatie

EduWond Postgraduaat Stomatherapie en Wondzorg

EduWond Postgraduaat Stomatherapie en Wondzorg EduWond Postgraduaat Stomatherapie en Wondzorg Inleiding Opleidingsbrochure 2015-2016 Wondzorg is een belangrijke taak van verpleegkundigen en artsen in ziekenhuizen, woon- en zorgcentra en in de thuiszorg.

Nadere informatie

BANABA ZORGMANAGEMENT 2014-2015

BANABA ZORGMANAGEMENT 2014-2015 BANABA ZORGMANAGEMENT 2014-2015 INHOUD 04 Doel van de opleiding 05 Banaba zorgmanagement 06 Situering 09 Algemene informatie VOORWOORD Het personeel en de studenten van de bachelor na bachelor opleiding

Nadere informatie

BACHELOR NA BACHELOR INTENSIEVE ZORGEN en SPOEDGEVALLENZORG

BACHELOR NA BACHELOR INTENSIEVE ZORGEN en SPOEDGEVALLENZORG Herestraat 49 3000 LEUVEN Tel. 016 / 375 200 BACHELOR NA BACHELOR INTENSIEVE ZORGEN en SPOEDGEVALLENZORG Academiejaar 2013-2014 Informatie over de verschillende modules 1 Universitaire Ziekenhuizen BACHELOR

Nadere informatie

BACHELOR NA BACHELOR INTENSIEVE ZORGEN en SPOEDGEVALLENZORG

BACHELOR NA BACHELOR INTENSIEVE ZORGEN en SPOEDGEVALLENZORG BACHELOR NA BACHELOR INTENSIEVE ZORGEN en SPOEDGEVALLENZORG Academiejaar 2014-2015 Informatie over de verschillende modules KHLeuven Departement Gezondheidszorg en Technologie Herestraat 49, 3000 Leuven

Nadere informatie

De brugopleiding beoogt om verpleegkundigen die al in het bezit zijn van een diploma Gebrevetteerde

De brugopleiding beoogt om verpleegkundigen die al in het bezit zijn van een diploma Gebrevetteerde DE HOGESCHOOL MET HET NETWERK 2013 2014 brugopleiding Professionele bachelor Verpleegkunde PXL - Healthcare vlot serieus 2 De brugopleiding beoogt om verpleegkundigen die al in het bezit zijn van een diploma

Nadere informatie

1. Periodische personeelsregistratie

1. Periodische personeelsregistratie Bijlage 1. Periodische personeelsregistratie De periodische personeelsregistratie wordt éénmaal per registratieperiode opgevraagd, telkens de eerste dag van de maanden maart, juni, september en december.

Nadere informatie

BACHELOR IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

BACHELOR IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG BACHELOR IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Mensen met psychische en psychiatrische problemen vragen om extra zorg en aandacht. KHLeuven richt een bachelor na bachelor in de geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE VOOR KANDIDAAT STUDENTEN MASTER OF SCIENCE IN DE REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE

INFORMATIEBROCHURE VOOR KANDIDAAT STUDENTEN MASTER OF SCIENCE IN DE REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE INFORMATIEBROCHURE VOOR KANDIDAAT STUDENTEN MASTER OF SCIENCE IN DE REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE voor afgestudeerden van de masteropleiding lymfedrainage en oncologische fysiotherapie aan

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor ergotherapie ergotherapie Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor ergotherapie ergotherapie Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool is

Nadere informatie

POSTGRADUAAT Pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen. Academiejaar 2013-2014 ABBV BOBATH

POSTGRADUAAT Pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen. Academiejaar 2013-2014 ABBV BOBATH POSTGRADUAAT Pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen Academiejaar 2013-2014 ABBV BOBATH Inschrijving en inschrijvingsgeld Het studiegeld bedraagt 123 euro per studiepunt plus een vast jaarlijks

Nadere informatie

Industriële wetenschappen Voortgezette opleidingen KAHO Sint-Lieven. Academiejaar 2013-2014

Industriële wetenschappen Voortgezette opleidingen KAHO Sint-Lieven. Academiejaar 2013-2014 Industriële wetenschappen Voortgezette opleidingen KAHO Sint-Lieven Academiejaar 2013-2014 Dienst Voortgezette Opleidingen KAHO Sint-Lieven, Gebroeders De Smetstraat 1, 9000 Gent Preventieadviseur Basismodule

Nadere informatie

Neurologische zorg Bijscholing

Neurologische zorg Bijscholing Neurologische zorg In samenwerking met Bijscholing Deze opleiding wil de specifieke deskundigheid bevorderen van huidige en toekomstige neuroverpleegkundigen in het bijzonder maar ook van andere zorgverleners

Nadere informatie

Opleiding Aquaristiek

Opleiding Aquaristiek DEPARTEMENT VERPLEEGKUNDE EN BIOTECHNOLOGIE Wilgenstraat 32 T +32 51 23 23 30 www.katho.be/hivb B-8800 Roeselare F +32 51 22 82 58 hivb@katho.be Permanente vorming Academiejaar 2012-2013 Opleiding Aquaristiek

Nadere informatie

Academiejaar 2015/2016. bachelor in de verpleegkunde. Werk en behaal je diploma via een brugprogramma. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2015/2016. bachelor in de verpleegkunde. Werk en behaal je diploma via een brugprogramma. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2015/2016 bachelor in de verpleegkunde Werk en behaal je diploma via een brugprogramma Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen bachelor in de verpleegkunde Werk en behaal je diploma via een

Nadere informatie

Programma s en volgtijdelijkheid Gezondheidszorg. Academiejaar 2007-2008. Bijlage 2

Programma s en volgtijdelijkheid Gezondheidszorg. Academiejaar 2007-2008. Bijlage 2 Programma s en volgtijdelijkheid Gezondheidszorg Academiejaar 2007-2008 Bijlage 2 IOUD Bachelor in de Ergotherapie Studieprogramma s (modeltrajecten) 1 ste jaar bachelor in de Ergotherapie 2 de jaar bachelor

Nadere informatie

BACHELOR IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

BACHELOR IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG BACHELOR IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Mensen met psychische en psychiatrische problemen vragen om extra zorg en aandacht. KHLeuven richt een bachelor na bachelor in de geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Het Instituut voor Permanente Vorming stelt voor:

Het Instituut voor Permanente Vorming stelt voor: Het Instituut voor Permanente Vorming stelt voor: VAKDIERENARTS KLEINE HUISDIEREN Academiejaar 2015-2017 Informatie en inschrijvingspakket VOORWOORD Beste Collega, Het diploma van dierenarts biedt een

Nadere informatie

STUDIEGIDS (v. 3.0) INLEIDING

STUDIEGIDS (v. 3.0) INLEIDING STUDIEGIDS (v. 3.0) DEZE STUDIEGIDS GEEFT EEN OVERZICHT VAN DE OPLEIDINGEN EN DE VOORWAARDEN. VANAF 2014 KUNNEN SOMMIGE COLLEGES VIA INTERNET GEVOLGD WORDEN. ANDERE COLLEGES VEREISEN DAT DE STUDENT DE

Nadere informatie

ABBV BOBATH. Postgraduaatopleiding Pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen

ABBV BOBATH. Postgraduaatopleiding Pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen Postgraduaatopleiding Pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen Welkom Prof.dr.C.Van den Broeck Jos De Cat Prof.dr.H.Feys Ann Govaere Patrick Algoet Zoë Clasen Wendy Van Daele Inhoud 1. Doel

Nadere informatie

KHLim NEXT. Departement Gezondheidszorg. Verpleegkunde Brugtrajecten

KHLim NEXT. Departement Gezondheidszorg. Verpleegkunde Brugtrajecten KHLim NEXT 2014 2015 Departement Gezondheidszorg Verpleegkunde Brugtrajecten Gezondheidszorg Infobrochure Brugtrajecten Academiejaar 2014-2015 1 Gezondheidszorg Departement Gezondheidszorg Oude Luikerbaan

Nadere informatie

Gespecialiseerde opleiding OUDERENZORG Basismodules

Gespecialiseerde opleiding OUDERENZORG Basismodules Departement HIVB KHBO Campus Brugge Hoger Instituut Verpleegkunde en Biotechnologie Xaverianenstraat 10 Wilgenstraat 32 8800 Roeselare 8200 Brugge Tel. 051 23 23 30 Fax: 051 22 82 58 Tel. 050/30 51 00

Nadere informatie

Wondzorgopleidingen in Vlaanderen?

Wondzorgopleidingen in Vlaanderen? Wondzorgopleidingen in Vlaanderen? Luc Gryson RN, MSc, MA, DA CNC wondzorgvereniging Feit Wondzorg evolueert snel en intens naar een grotere interdisciplinariteit Elke blijvende verbetering van wondzorg

Nadere informatie

Brugprogramma Verpleegkunde

Brugprogramma Verpleegkunde infogids academiejaar 2015-2016 Brugprogramma Verpleegkunde Een brug naar. Als verpleegkundige word je vandaag geconfronteerd met een enorme verbreding van het werkveld. Er is vraag naar verpleegkundigen

Nadere informatie

Academiejaar 2015/2016. bachelor in de verpleegkunde. Werk en behaal je diploma via een brugprogramma. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2015/2016. bachelor in de verpleegkunde. Werk en behaal je diploma via een brugprogramma. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen NIEUWE CAMUS Academiejaar 2015/2016 bachelor in de verpleegkunde Werk en behaal je diploma via een brugprogramma Artesis lantijn Hogeschool Antwerpen bachelor in de verpleegkunde Werk en behaal je diploma

Nadere informatie

Beroepstitel in de Oncologie. Wat verwacht de Oncologische Commissie?

Beroepstitel in de Oncologie. Wat verwacht de Oncologische Commissie? Beroepstitel in de Oncologie Wat verwacht de Oncologische Commissie? Oncologisch Congres 8/03/2014 Waarom? Nood aan meer professionalisering/specialisatie Medische specialisatie Nieuwe/complexe behandelingsstrategieën

Nadere informatie

Werken en studeren. Gezondheidszorg. ba Verpleegkunde ba Voedings- & Dieetkunde ba Vroedkunde

Werken en studeren. Gezondheidszorg. ba Verpleegkunde ba Voedings- & Dieetkunde ba Vroedkunde Werken en studeren Gezondheidszorg 2015 ba Verpleegkunde ba Voedings- & Dieetkunde ba Vroedkunde Interesse in de bachelor Verpleegkunde, Voedings- & Dieetkunde of Vroedkunde? Je wil studeren, maar kunt

Nadere informatie

Voortgezette opleidingen. Postgraduaatopleidingen en permanente vorming voor industriële wetenschappen en technologie. http://dvo.odisee.

Voortgezette opleidingen. Postgraduaatopleidingen en permanente vorming voor industriële wetenschappen en technologie. http://dvo.odisee. ACADEMIEJAAR 2015-2016 PERMANENTE VORMING Voortgezette opleidingen Postgraduaatopleidingen en permanente vorming voor industriële wetenschappen en technologie http://dvo.odisee.be PERMANENTE VORMING Preventieadviseur

Nadere informatie

het beroep van verpleegkundige krijgt meer dan

het beroep van verpleegkundige krijgt meer dan Misschien overweeg je verpleegkundige te worden. Omdat je dan écht met mensen bezig bent. Misschien vraag je je af, of het beroep van verpleegkundige echt aantrekkelijk is? Of het goed verdient? Of de

Nadere informatie

NIEUWE CAMPUS. Academiejaar 2016/2017. bachelor. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

NIEUWE CAMPUS. Academiejaar 2016/2017. bachelor. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen NIEUWE CAMUS Academiejaar 2016/2017 studeren combineren bachelor Verpleegkunde Flextraject Verpleegkunde Artesis lantijn Hogeschool Antwerpen bachelor Verpleegkunde Flextraject Verpleegkunde Heb je altijd

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Omgaan met complexe zorgsituaties (40lt) Certificaat

Nadere informatie

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING INHOUD Voor wie? Waar staan wij voor? Opleidingsstructuur en diploma Inhoud van de modules Studiepunten Studieduur en modeltraject Flexibiliteit Waar en wanneer

Nadere informatie

Jouw verpleegkundige competenties updaten?? Een vormingspakket op maat!

Jouw verpleegkundige competenties updaten?? Een vormingspakket op maat! Jouw verpleegkundige competenties updaten?? Een vormingspakket op maat! 2 Het laatste decennium is de geneeskunde in sneltempo geëvolueerd: gespecialiseerde onderzoeken, gebruik van gesofisticeerd materieel,

Nadere informatie

Zorgopleidingen. Begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang Zorgkundige Kennismakingstraject gezinsopvang

Zorgopleidingen. Begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang Zorgkundige Kennismakingstraject gezinsopvang Zorgopleidingen Begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang Zorgkundige Kennismakingstraject gezinsopvang Droom je van een job in de zorgsector, dan spreken onze zorgopleidingen je vast en zeker aan.

Nadere informatie

begeleider buitenschoolse kinderopvang begeleider kinderopvang Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,...

begeleider buitenschoolse kinderopvang begeleider kinderopvang Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Zeker iets voor jou!? begeleider buitenschoolse kinderopvang begeleider kinderopvang Werk jij in de kinderopvang? Wil jij ook

Nadere informatie

Permanente vorming Academiejaar 2011-2012. Gespecialiseerde opleiding ONCOLOGISCHE ZORG

Permanente vorming Academiejaar 2011-2012. Gespecialiseerde opleiding ONCOLOGISCHE ZORG DEPARTEMENT VERPLEEGKUNDE EN BIOTECHNOLOGIE Wilgenstraat 32 T +32 51 23 23 30 www.katho.be/hivb B-8800 Roeselare F +32 51 22 82 58 hivb@katho.be Permanente vorming Academiejaar 2011-2012 Gespecialiseerde

Nadere informatie

Banaba sociale gezondheidszorg OO Psychosociale en geestelijke gezondheidszorg voor het kind

Banaba sociale gezondheidszorg OO Psychosociale en geestelijke gezondheidszorg voor het kind BANABA IN DE SOCIALE GEZONDHEIDSZORG Opleidingsonderdeel Psychosociale en geestelijke gezondheidszorg van het kind Algemeen Het opleidingsonderdeel Psychosociale en geestelijke gezondheidszorg van het

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Spaans. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs.

Proefhoofdstuk Spaans. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs. Proefhoofdstuk Spaans www.centrumvoorafstandsonderwijs.be www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat

Nadere informatie

OPLEIDING ENERGIEDESKUNDIGE TYPE A

OPLEIDING ENERGIEDESKUNDIGE TYPE A OPLEIDING ENERGIEDESKUNDIGE TYPE A Contactpersoon (inhoudsdeskundige): via campus Dirk Martens te Aalst: tel.: 053 72 71 70 of per e-mail: dany.verhertbrugge@odisee.be Vanaf het academiejaar 2012-2013

Nadere informatie

Gezondheidszorg. Bachelor-na-bachelor Verpleegkundige in de Palliatieve Zorg. www.hubrussel.be/palliatieve. Hogeschool-Universiteit Brussel

Gezondheidszorg. Bachelor-na-bachelor Verpleegkundige in de Palliatieve Zorg. www.hubrussel.be/palliatieve. Hogeschool-Universiteit Brussel Gezondheidszorg Bachelor-na-bachelor Verpleegkundige in de Palliatieve Zorg www.hubrussel.be/palliatieve Hogeschool-Universiteit Brussel Academiejaar 2012-2013 Waarom een diploma Palliatieve Zorg behalen?

Nadere informatie

Academiejaar 2015/2016. bachelor. verpleegkunde. verpleegkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2015/2016. bachelor. verpleegkunde. verpleegkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen NIEUWE CAMPUS Academiejaar 2015/2016 bachelor verpleegkunde verpleegkunde Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor verpleegkunde verpleegkunde Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan

Nadere informatie

BRUGPROGRAMMA BACHELOR IN DE VERPLEEGKUNDE

BRUGPROGRAMMA BACHELOR IN DE VERPLEEGKUNDE 2015 2016 WERKEN EN STUDEREN BRUGPROGRAMMA BACHELOR IN DE VERPLEEGKUNDE PXL-HEALTHCARE KEUZETRAJECTEN Kinderverpleegkunde (KVP) Psychiatrische verpleegkunde (PVP) Sociale verpleegkunde (SVP) Ziekenhuisverpleegkunde

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Spaans voor beginners. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Spaans voor beginners. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Spaans voor beginners www.centrumvoorafstandsonderwijs.be www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050

Nadere informatie

EERSTELIJN VERLOSKUNDIGE ZORG

EERSTELIJN VERLOSKUNDIGE ZORG POSTHOGESCHOOLVORMING VROEDKUNDE Academiejaar 2006-2007 EERSTELIJN VERLOSKUNDIGE ZORG Vrijdagen 24 november, 8 december 2006, 26 januari, 9 februari en 20 april 2007 Locatie: KATHO Kortrijk Vrijdagen 1

Nadere informatie

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE Behaal een academisch diploma. Ontwikkel uw loopbaan als gerontoloog U bent nu net afgestudeerde bachelor of enige tijd werkzaam als zorgverstrekker in een ziekenhuis,

Nadere informatie

Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels

Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels Een voordracht geven, een toespraak houden voor collega s, een kritisch publiek overtuigen of een lezing verzorgen voor vakgenoten,

Nadere informatie

Postgraduaat in het Informaticamanagement

Postgraduaat in het Informaticamanagement Bijblijven & mee evolueren door permanente vorming bij de Hogeschool-Universiteit Brussel Postgraduaat in het Informaticamanagement Academiejaar 2008-2009 Groepscentrum Permanente Vorming Waarom kiezen

Nadere informatie

CURRICULUM POSTGRADUAAT GGZ

CURRICULUM POSTGRADUAAT GGZ CURRICULUM POSTGRADUAAT GGZ Deze opleiding voldoet aan de voorwaarden voor het behalen van de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie

Nadere informatie

Master in de seksuologie

Master in de seksuologie Master in de seksuologie Faculteit Geneeskunde Kiezen voor de opleiding seksuologie De seksuologie is een erg jonge wetenschap amper iets meer dan een eeuw oud, waarvan de ontwikkeling lang heeft geleden

Nadere informatie

Bemiddeling in Sociale Zaken en in Familiale Zaken

Bemiddeling in Sociale Zaken en in Familiale Zaken 2011-2012 postgraduaat Bemiddeling in Sociale Zaken en in Familiale Zaken www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Het belang van bemiddeling Bemiddeling is vermoedelijk

Nadere informatie

Assertiviteit. dinsdag 10 mei 2016 van 8.30 u. tot 17 u. contact: juan.luyten@hivset.be, 014 47 13 12

Assertiviteit. dinsdag 10 mei 2016 van 8.30 u. tot 17 u. contact: juan.luyten@hivset.be, 014 47 13 12 Polsslag Nieuwsbrief van Vormingscentrum Hivset vzw voor ziekenhuizen, WZC s, psychiatrie en thuiszorg jaargang 20 - juni 2015 VORMINGSCENTRUM Vormingscentrum Hivset heeft vanaf september 15 opnieuw een

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Gitaar. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs.

Proefhoofdstuk Gitaar. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs. Proefhoofdstuk Gitaar Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33 30 Maak

Nadere informatie

Sociale bemiddeling in organisaties

Sociale bemiddeling in organisaties ACADEMIEJAAR 2014-2015 ZEVENDE EDITIE Sociale bemiddeling in organisaties Werken met arbeidsconflicten NIEUW! Vrijstelling module 2 mogelijk BIJSCHOLING Teambemiddeling 13 & 14.11.2014 Sociale bemiddeling

Nadere informatie

PERMANENTE VORMING IN DE GGZ

PERMANENTE VORMING IN DE GGZ PERMANENTE VORMING IN DE GGZ Doelgoep: Verpleegkundigen met minimum 2 jaar werkervaring in psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg. A. Deze voldoen aan de voorwaarden voor het behalen van de bijzondere

Nadere informatie

Dienstgebonden informatiebrochure diëtisten

Dienstgebonden informatiebrochure diëtisten Dienstgebonden informatiebrochure diëtisten 1 Voorwoord Beste nieuwe medewerker, Beste student, Welkom bij de diëtisten. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over het reilen

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Rookstopconsulent. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Rookstopconsulent. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Rookstopconsulent Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Elfjulistraat 39a, 9000 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33 30

Nadere informatie

REISBUREAU INHOUDSOPGAVE

REISBUREAU INHOUDSOPGAVE REISBUREAU INHOUDSOPGAVE Inleiding... 2 Aan het werk... 2 Klemtonen van de opleiding... 3 Onderwijskundige aanpak... 3 Programmagids... 4 Studiemateriaal... 4 Lessenrooster... 5 Stage & afstudeerproject...

Nadere informatie

Bachelor-na-bachelor Psychosociale Gerontologie. Sociaal-Agogisch Werk. Competente ouderen competent begeleiden

Bachelor-na-bachelor Psychosociale Gerontologie. Sociaal-Agogisch Werk. Competente ouderen competent begeleiden Sociaal-Agogisch Werk Bachelor-na-bachelor Psychosociale Gerontologie Competente ouderen competent begeleiden www.hubrussel.be/psychosocialegerontologie Hogeschool-Universiteit Brussel Academiejaar 2013-2014

Nadere informatie

Praktische informatie. > Inschrijven. > Hoe lang duurt de opleiding? > Wanneer zijn de examens? > Inschrijvingsgeld. > Meer info?

Praktische informatie. > Inschrijven. > Hoe lang duurt de opleiding? > Wanneer zijn de examens? > Inschrijvingsgeld. > Meer info? Praktische informatie > Hoe lang duurt de opleiding? De colleges starten op 19 september 2006 en eindigen op 11 mei 2007. Ze kunnen plaatsvinden elke werkdag tussen 8u30 en 19u30. > Wanneer zijn de examens?

Nadere informatie

Master in de logopedische en audiologische wetenschappen

Master in de logopedische en audiologische wetenschappen Master in de logopedische en audiologische wetenschappen Faculteit Geneeskunde De masteropleiding logopedische en audiologische wetenschappen is vandaag meer dan ooit een noodzaak. Onze maatschappij is

Nadere informatie

TAKEN VAN DE ZORGKUNDIGE DUUR VAN DE OPLEIDING VOOR WIE? ONZE DOCENTEN BEKWAAMHEIDSATTEST

TAKEN VAN DE ZORGKUNDIGE DUUR VAN DE OPLEIDING VOOR WIE? ONZE DOCENTEN BEKWAAMHEIDSATTEST richt in: TAKEN VAN DE ZORGKUNDIGE De zorgkundige is een beoefenaar van een gezondheidsberoep en is specifiek opgeleid om de verpleegkundige bij te staan inzake zorgverstrekking en gezondheidsopvoeding

Nadere informatie

R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Mijnheer/Mevrouw DIENST GENEESKUNDIGE VERZORGING Correspondent: Call center Tel.: 02.739.74.79 - Fax: E-mail: Onze referte: 110/AG Brussel,

Nadere informatie

Postgraduaat OUDERENZORG

Postgraduaat OUDERENZORG Departement HIVB Hoger Instituut Verpleegkunde en Biotechnologie Wilgenstraat 32 8800 Roeselare Tel. 051 23 23 30 Fax: 051 22 82 58 Permanente vorming Academiejaar 2009-2010 Postgraduaat OUDERENZORG in

Nadere informatie

Indeling hoger onderwijs

Indeling hoger onderwijs achelor & master Sinds enkele jaren is de structuur van het hoger onderwijs in België afgestemd op die van andere Europese landen. Hierdoor kan je makkelijker switchen tussen hogescholen en universiteiten

Nadere informatie

Kynologisch Gedragstherapeut

Kynologisch Gedragstherapeut Departementen Agro- en Biotechniek Industriële en Biowetenschappen Campus Geel cursus Kynologisch Instructeur & Kynologisch Gedragstherapeut empen - 2 - Cursus Kynologisch Instructeur en Kynologisch Gedragstherapeut

Nadere informatie

INNOVEREND ONDERNEMEN

INNOVEREND ONDERNEMEN ACADEMISCH PROGRAMMA INTERUNIVERSITAIR POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN VOOR INGENIEURS Innovate Create Design Geef de wereld van morgen mee vorm Het Postgraduaat Innoverend Ondernemen voor ingenieurs

Nadere informatie

POST- GRADUAAT. professionele coach

POST- GRADUAAT. professionele coach POST- GRADUAAT professionele coach POSTGRADUAAT PROFESSIONELE COACH Je wil coaching inzetten als een krachtig instrument om resultaten te verbeteren, en communicatie en samenwerking te optimaliseren? Je

Nadere informatie

Banaba sociale gezondheidszorg OO Psychosociale Rehabilitatie

Banaba sociale gezondheidszorg OO Psychosociale Rehabilitatie BANABA IN DE SOCIALE GEZONDHEIDSZORG Opleidingsonderdeel Psychosociale Rehabilitatie Algemeen. Het opleidingsonderdeel Psychosociale Rehabilitatie maakt deel uit van de opleiding BanaBa in de Sociale gezondheidszorg

Nadere informatie

Bijlage A VG-MZG PERSONEELSREGISTRATIE SYNTHESE

Bijlage A VG-MZG PERSONEELSREGISTRATIE SYNTHESE Bijlage A VG-MZG PERSONEELSREGISTRATIE SYNTHESE * De woorden in cursief verwijzen naar een definitie van dat concept. Periodieke registratie Dagelijkse registratie Doelstelling : het aantal (bezoldigde

Nadere informatie

Specifieke Lerarenopleiding

Specifieke Lerarenopleiding Specifieke Lerarenopleiding www.deoranjerie.be info@deoranjerie.be Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Wie zijn wij?... 4 1.1 Een traject dat bij je past... 4 1.2 ervaren als focus... 4 1.3 Sterk in begeleiding...

Nadere informatie

Bachelor na Bachelor Verpleegkundige in de Palliatieve Zorg

Bachelor na Bachelor Verpleegkundige in de Palliatieve Zorg Bachelor na Bachelor Verpleegkundige in de Palliatieve Zorg www.hubrussel.be/palliatieve GEZONDHEIDSZORG Academiejaar 2010-2011 Waarom een diploma Palliatieve Zorg behalen? We worden steeds ouder. Ook

Nadere informatie

Academiejaar 2008-2009. Programmagids. Verpleegkunde (PBA) 1eBa verpleegkunde

Academiejaar 2008-2009. Programmagids. Verpleegkunde (PBA) 1eBa verpleegkunde Academiejaar 2008-2009 Programmagids Verpleegkunde (PBA) 1eBa verpleegkunde Opleidingsonderdeel Groep Stp Semester Deeltijds (OO)Filosofie - ethiek - recht 7.0 2 (OA) Filosofie 2.0 2 1282008 2 6 Opleidingsonderdeel

Nadere informatie

VASCULAIRE KINESITHERAPIE EN ONCOLOGIE

VASCULAIRE KINESITHERAPIE EN ONCOLOGIE WINTERSCHOOL ACADEMISCH PROGRAMMA VASCULAIRE KINESITHERAPIE EN ONCOLOGIE POSTACADEMISCHE VORMINGSREEKS VOOR KINESITHERAPEUTEN multidisciplinaire aanpak interactief OPZet evidence based Practice INHOUD

Nadere informatie

BASISCURSUS PALLIATIEVE ZORG

BASISCURSUS PALLIATIEVE ZORG DEPARTEMENT VERPLEEGKUNDE EN BIOTECHNOLOGIE Wilgenstraat 32 B-8800 Roeselare T +32 51 23 23 30 F +32 51 22 82 58 hwww.katho.be/hivb ivb@katho.be Permanente vorming Academiejaar 2011-2012 BASISCURSUS PALLIATIEVE

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Certificaat polyvalent Verzorgende CVO Individuele

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Certificaat polyvalent Verzorgende CVO Bekwaamheidsattest

Nadere informatie

VERDER STUDEREN NA JE BACHELORDIPLOMA 2015-2016

VERDER STUDEREN NA JE BACHELORDIPLOMA 2015-2016 VERDER STUDEREN NA JE BACHELORDIPLOMA 2015-2016 ZIN OM VERDER TE STUDEREN? Meer dan 45% van de studenten aan de Arteveldehogeschool studeert succesvol verder. Je hebt heel wat mogelijkheden: Je kan een

Nadere informatie

Lesgever worden bij Rode Kruis-Vlaanderen

Lesgever worden bij Rode Kruis-Vlaanderen Lesgever worden bij Rode Kruis-Vlaanderen Rode Kruis-Vlaanderen werkt aan zelfredzaamheid van de bevolking door eerstehulpopleidingen aan te bieden. Daarvoor doet Rode Kruis-Vlaanderen beroep op vrijwillige

Nadere informatie

Academiejaar 2016/2017. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2016/2017. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen NIEUWE CAMUS Academiejaar 2016/2017 bachelor ergotherapie ergotherapie Artesis lantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor ergotherapie ergotherapie Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool

Nadere informatie

2 Postgraduaten KHLim + 2 getuigschriften Departement Leefmilieu, Natuur en Energie - Afdeling Milieuvergunningen

2 Postgraduaten KHLim + 2 getuigschriften Departement Leefmilieu, Natuur en Energie - Afdeling Milieuvergunningen 2 Postgraduaten KHLim + 2 getuigschriften Departement Leefmilieu, Natuur en Energie - Afdeling Milieuvergunningen Milieucoördinator B: lesrooster september december (2 dagen per week + eindwerk ): 25 studiepunten

Nadere informatie

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Bij Organisatie:

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Bij Organisatie: STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Module Organisatie en communicatie Plaats van de module in de opleiding: De cursist krijgt zicht op het belang van

Nadere informatie

VERDER STUDEREN NA JE BACHELORDIPLOMA

VERDER STUDEREN NA JE BACHELORDIPLOMA VERDER STUDEREN NA JE BACHELORDIPLOMA 2014-2015 Folder-verder studeren_2014.indd 1 10/03/14 12:10 ZIN OM VERDER TE STUDEREN? Meer dan 45% van de studenten aan de Arteveldehogeschool studeert succesvol

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie

Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie www.soc.kuleuven.be/slo Waarom kiezen voor de specifieke lerarenopleiding (SLO)? Deel jij graag je kennis met anderen? Spreek je graag

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Rouppeplein 16 1000 Brussel 02/546.22.63 kirsten.deschrijver@lethas.be www.lethas.be Specifieke lerarenopleiding 2015-2016 Wil je leraar worden? In het secundair onderwijs of het volwassenenonderwijs?

Nadere informatie

Coordinatie--Bijzondere-beroepstitel-verpleegk -gespecialiseerd--geriatrie--mb-19-04-2007.doc

Coordinatie--Bijzondere-beroepstitel-verpleegk -gespecialiseerd--geriatrie--mb-19-04-2007.doc 19 APRIL 2007. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige

Nadere informatie

Bachelor na bachelor in de

Bachelor na bachelor in de Bachelor na bachelor in de creatieve therapie beeldende therapie dans- en bewegingstherapie dramatherapie Lid van de Associatie Universiteit Gent muziektherapie Wil je als professionele zorgverstrekker

Nadere informatie

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat Toelatingsvoorwaarden... 1 Inschrijving... 2 Studietraject... 3 Stage... 4 Werken en studeren... 5 Cursusmateriaal... 5 Lessenrooster... 6 Examens...

Nadere informatie

Onthaalbrochure Afdeling Dialyse

Onthaalbrochure Afdeling Dialyse Onthaalbrochure Afdeling Dialyse Inhoudstafel Voorstelling ziekenhuis... 3 Voorstelling afdeling... 4 Meest voorkomende pathologieën en behandelingen... 6 Verpleegkundige dagindeling.... 6 High Care...

Nadere informatie

(On)bezorgd kind zijn

(On)bezorgd kind zijn Vlaams Congres voor Pediatrische Psychologie Zaterdag 26 september 2015 (On)bezorgd kind zijn Zorgen voor chronisch zieke kinderen in (en buiten) het ziekenhuis Wat? Voor wie? Waar? Congres over de psychosociale

Nadere informatie

Master in de verpleegkunde en de vroedkunde

Master in de verpleegkunde en de vroedkunde LEUVEN t Master in de verpleegkunde en de vroedkunde KU LEUVEN i.s.m. HOGESCHOLEN Faculteit Geneeskunde Als student verpleeg- en vroedkunde studeer je aan de Campus Gasthuisberg Master in de verpleegkunde

Nadere informatie