Katholieke Hogeschool Kempen. Aanbod Departement Gezondheidszorg Campus Lier

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Katholieke Hogeschool Kempen. Aanbod 2007-2008 Departement Gezondheidszorg Campus Lier"

Transcriptie

1 Katholieke Hogeschool Kempen LEVENSLANG LEREN OOK VOOR JOU? Aanbod Departement Gezondheidszorg Campus Lier

2 stafel 1 Banaba s Duur Startdatum prijs pagina 1.1 Bachelor in de geriatrische gezondheidszorg 60 studiepunten (voltijds: 1 academiejaar) 17/09/ euro Bachelor in de intensieve zorgen en spoedgevallenzorg 60 studiepunten (voltijds: 1 academiejaar) 17/09/ euro Bachelor in de operatieverpleegkunde 60 studiepunten (voltijds: 1 academiejaar) 17/09/ euro Bachelor in de pediatrische gezondheidszorg 60 studiepunten (voltijds: 1 academiejaar) 17/09/ euro Bachelor in de sociale gezondheidszorg 60 studiepunten (voltijds: 1 academiejaar) 17/09/ euro 11 2 Permanente vormingen Duur Startdatum prijs pagina 2.1 Behoud van de beroepstitel IZ Spoed 3 lesdagen 18/03/ euro Diabetes 10 namiddagen 20/12/ euro Ethische procesbegeleiding in de zorgverlening 3 jaar met 1 dag/maand najaar euro/jaar Intensieve zorgen pediatrie 7,5 lesdagen 02/10/07 op aanvraag Interdisciplinaire chronische zorg voor het kind 8 lesdagen 02/07 op aanvraag Neonatologie 8 lesdagen 20/09/07 op aanvraag Palliatieve Zorg (basismodule) 5 lesdagen 09/10/ euro Palliatieve Zorg (verdiepingsmodule) 6 lesdagen 04/03/ euro Pijn 7 lesdagen contacteer ons 300 euro Prostaatverpleegkundige (referentieverpleegkunde) 12 lesdagen 22/10/ euro Psychosociale en geestelijke gezondheidszorg van het kind 8 lesdagen 08/04/08 op aanvraag Senologie/Borstzorg 8 lesdagen 25/09/ euro Stralingsprotectie/Dosimetrie 10 namiddagen 21/09/ euro Wondzorg (permanente vorming) 10 namiddagen 27/09/ euro 25 3 Postgraduaten Duur Startdatum prijs pagina 3.1 Anesthesieverpleegkunde 80 lesuren 17/09/ euro Echografie voor vroedvrouwen 20 studiepunten contacteer ons 520 euro Geriatrische verpleegkunde 166 lesuren contacteer ons 520 euro Homeopathie in de verloskunde 12 lesdagen 02/10/ euro Interdisciplinaire chronische zorg voor het kind 17 lesdagen 17/09/ euro Neonatologische en pediatrische acute zorg 25 lesdagen 17/09/ euro Operatieverpleegkunde 177 lesuren 17/09/ euro Palliatieve zorg 15 lesdagen 09/10/ euro Thuisgezondheidszorg 192 lesuren 17/09/ euro Zorg in de kinder- en jeugdpsychiatrie 17 lesdagen 17/09/ euro 36 4 Terugkomdagen Duur Startdatum prijs pagina 4.1 Diabetes terugkomdag 1 lesdag 22/05/08 30 euro Wondzorg terugkomdag 1 lesdag 05/06/08 30 euro 38 Verkorte trajecten naar bachelor in de verpleegkunde 60 tot 120 studiepunten, aparte brochure aan te vragen 60 studiepunten = 1 academiejaar 120 studiepunten = 2 academiejaren

3 Praktische informatie Hoe inschrijven? In de school Alle werkdagen van 9 tot uur ben je welkom, of op onze opendeurdag (21 april 07, uur) of onze infodagen: woensdag 23 mei 2007 (15-20 uur) dinsdag 3 juli 2007 (10-15 uur) zaterdag 25 augustus 2007 (10-15 uur) Van donderdag 1 februari tot en met vrijdag 29 juni 2007: In deze periode is inschrijven mogelijk elke werkdag van 9 tot uur. We schrijven niet in op zaterdag, zondag, officiële feestdagen en in de paasvakantie (van maandag 2 april tot en met vrijdag 13 april 2007). Van maandag 2 juli tot en met zaterdag 14 juli 2007 en van donderdag 16 augustus tot en met zaterdag 15 september 2007 is inschrijven mogelijk: elke werkdag van 9 tot uur s zaterdags van 9 tot uur Via (enkel voor postgraduaten en banaba s). Dit is de gemakkelijkste manier voor jou, want je hoeft de deur niet uit, en het tijdstip kies je zelf. Het invullen duurt slechts enkele minuten, je krijgt stapsgewijs alle instructies en informatie om je succesvol in te schrijven en je administratief voor te bereiden op je nieuwe studie. Post of fax Je vult het inschrijvingsformulier in op pagina 39 en stuurt het naar: KHK - Departement gezondheidszorg Campus Lier Studentensecretariaat Antwerpsestraat 99, 2500 Lier Opleidingscheques Je kan de opleiding geheel of gedeeltelijk betalen met opleidingscheques. Hiermee kan je zowel het inschrijvingsgeld als eventueel cursusmateriaal betalen. Per kalenderjaar kan je maximaal voor 250 euro opleidingscheques aankopen. Je betaalt zelf maar de helft van de cheques. Opleidingscheques voor werknemers kan je bestellen via be/opleidingscheques. Bijscholing

4 Cursusmateriaal In alle vormingen is het cursusmateriaal in de prijs inbegrepen, behalve voor de banaba s. Educatief verlof Het educatief verlof is een regeling waarbij een werknemer uit de privé-sector individueel verlof kan krijgen voor het volgen van een opleiding. Het komt erop neer dat werknemers het recht krijgen om afwezig te zijn voor het volgen van bepaalde opleidingen mèt behoud van het normale loon. Hieraan zijn uiteraard bepaalde voorwaarden gekoppeld. Voor een volledige opsomming verwijzen wij naar de brochure Wegwijs in HET BETAALD EDUCA- TIEF VERLOF, die je kan bestellen of downloaden via Zonder volledig te willen zijn willen we hieronder voor de werknemer en werkgever nog kort enkele belangrijke aandachtspunten aanhalen. Werknemer Als je voldoet aan de wettelijke voorwaarden kan je als werknemer een aanvraag indienen bij de werkgever voor het verkrijgen van educatief verlof. De werkgever is verplicht aan deze aanvraag gevolg te geven. Vanaf de datum dat de aanvraag werd ingediend krijgt de werknemer een bescherming tegen ontslag. In overeenstemming met het aantal effectief gevolgde cursusuren wordt het educatief verlof bepaald. Bv als je een opleiding van 50 uren volgt, kan je hiervoor maximum 50 uren educatief verlof verkrijgen. Op dit aantal uren zijn bepaalde jaarlijkse maxima vastgelegd die je ook kan terugvinden in de folder Wegwijs in Het betaald educatief verlof. Welke opleidingen juist in aanmerking komen, wordt ook in de folder gespecificeerd. Een opleiding die minder dan 32 lesuren omvat, komt niet in aanmerking voor educatief verlof. Stages en zelfstudie komen eveneens niet in aanmerking, enkel lesuren. Werkgever De werknemer dient via getuigschriften die hij krijgt van de opleidingsverstrekker aan te tonen dat hij de opleiding met nauwgezetheid volgt. Met deze getuigschriften kan de werkgever de terugbetaling aanvragen bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De betaling van het loon van de werknemer dient op het gewone tijdstip te gebeuren. Indien de werknemer geen attest van nauwgezetheid aan de werkgever bezorgt, kan deze het educatief verlof voor de volgende trimester weigeren. Bijkomende inlichtingen: T campusinfo & contact Contactadres KH Kempen Dept. Gezondheidszorg Lier Antwerpsestraat 99, 2500 Lier Tel , fax: Website Op vind je alles wat er maar te weten valt over elk van onze opleidingen, en over alle praktische aspecten van studeren aan onze hogeschool. Via de site kun je je vanaf dit academiejaar ook inschrijven. Verder kun je alle brochures en folders van onze hogeschool downloaden. Opendeurdag Zaterdag 21 april (Lier). Op onze jaarlijkse opendeurdag kun je uitgebreid kennismaken met onze campus. Je krijgt er gedetailleerde informatie van onze docenten en studenten. Ook op onze infodagen staan enkele docenten klaar voor advies of om al je vragen over de opleiding van je keuze te beantwoorden. Infodagen zaterdag 21 april 2007, uur (opendeurdag) woensdag 23 mei 2007 (15-20 uur) dinsdag 3 juli 2007 (10-15 uur) zaterdag 25 augustus 2007 (10-15 uur) 4 Bijscholing

5 Bijscholing 5

6 1. Banaba s De bachelor-na-bachelor (banaba) is wat men vroeger een voortgezette opleiding noemde. Via een banaba kan je je verdiepen in een specifiek domein en je verworven competenties verruimen. Je kan een banaba volgen wanneer je reeds een diploma van een bacheloropleiding in de verpleegkunde of vroedkunde hebt behaald. Na het volgen van deze opleiding behaal je een bijkomend bachelordiploma en kan je tot 15 studiepunten vrijstelling krijgen in het schakeljaar naar master in de verpleegkunde of vroedkunde binnen de associaties. In onze campus hebben we vele jaren ervaring in het aanbieden van een ruim aanbod van banaba s: Bachelor in de geriatrische gezondheidszorg Bachelor in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg Bachelor in de operatieverpleegkunde Bachelor in de pediatrische gezondheidszorg Bachelor in de sociale gezondheidszorg We organiseren deze opleidingen volgens de noden en behoeften van het werkveld zodat verpleegkundigen en vroedvrouwen zich verder kunnen bekwamen in de materie die de kandidaten aanbelangen en die mee helpen bouwen aan de deskundige profilering van het beroep. Een voltijdse opleiding duurt één jaar en telt 60 studiepunten. Elke opleiding omvat ongeveer 900 uren, waarvan de helft theoretisch en de andere helft klinisch onderwijs (o.a. stage). De stages worden volbracht op diverse terreinen van de specialiteit. Wie deze opleiding wil combineren met een job kan de opleiding deeltijds volgen, bijvoorbeeld over twee jaar. In dit geval volg je in het eerste jaar de theorie en in het tweede jaar het klinisch onderwijs en maak je een eindwerk/scriptie. In sommige gevallen kan je je stages volbrengen binnen je eigen instelling. Als je je wilt specialiseren in één bepaald domein kan je ook kiezen om afzonderlijke opleidingsonderdelen of zelfs lesdagen te volgen. Je kan zelfs je eigen programma samenstellen en je ontvangt telkens een attest van bijscholing. Voltijds programma (60 Studiepunten) 27 Studiepunten theorie 27 Studiepunten klinisch onderwijs 6 Studiepunten afstudeerproject (scriptie/eindwerk) Deeltijds programma (60 Studiepunten) academiejaar 1: 27 Studiepunten (theorie) academiejaar 2: 33 Studiepunten (klinisch onderwijs + afstudeerproject) 6 Bijscholing

7 1.1 Banaba in de geriatrische gezondheidszorg en omschrijving Door de toenemende vergrijzing van de bevolking wint de zorg voor bejaarden alsmaar meer aan belang. Daarom is een bijkomende vorming voor verpleegkundigen van deze groep zorgvragers onontbeerlijk gezien het specifieke karakter van deze zorg. Binnen deze banaba gaan ervaring en wetenschappelijke onderbouw hand in hand met als doel een beter inzicht te verwerven in de geriatrische patiënt. De banaba komt in aanmerking voor alle verpleegkundigen die zich verder willen bekwamen in gerontologische en geriatrische aspecten. Deze banaba is semestrieel opgebouwd. Semester 1: Verpleegkundige wetenschappen bestaande uit management en wetenschappelijk onderzoek Verpleegkundige topics deel 1 Psychosociale wetenschappen Klinisch onderwijs (deel 1) Scriptie (deel 1) Scriptie Alle studenten maken een scriptie met presentatie voor een jury. De deeltijdse studenten maken dit tijdens het tweede deeljaar. Stages Stages worden in overleg met de kandidaat gepland binnen gespecialiseerde settings. De spreiding gebeurt over de twee semesters en kunnen deels in eigen instelling vervuld worden. Semester 2: Verpleegkundige topics deel 2 Biomedische wetenschappen Klinisch onderwijs (deel 2) Scriptie (deel 2) Voltijds (één jaar) of deeltijds (twee jaar). Een lesdag start om 8.15 uur en eindigt om uur. Startdatum: 17/09/07 Lesdata: 2007: 17-18/9, 21/9, 24-28/9, 4/10, 8-12/10, 16/10, 25/10, 8/11, 15/11, 20/11, 29/11, 6/12, 18/12, 20/ : 8/1, 10/1, 14/2, 21/2, 28/2, 6/3, 13/3, 20/3, 10/4, 17/4, 24/4, 8/5, 15/5, 22/5 Blok - Examens De opleiding is verdeeld over twee semesters. De examens vinden plaats op het einde van elk semester. Inschrijvingsgeld Dit bedraagt 533 euro voor de volledige opleiding (voltijds of deeltijds), inclusief examengeld, exclusief cursussen. Je kan ook per studiepunt inschrijven, per lesdag (30 euro) of per halve lesdag (20 euro). De vermelde bedragen kunnen wijzigen ifv de wetgeving. Ann Vanherck, T Bijscholing 7

8 1.2 Banaba in de intensieve zorgen en spoedgevallenzorg Startdatum: 17/09/07 Lesdata: 2007: 17-21/9, 24-25/9, 15-19/10, 19-23/11, 17-21/ : 7-11/01, 11-15/2, 22/2, 7/3, 10-14/3, 18/3, 7-11/4, 15/4, 5-9/5, 13/5 Scriptie Alle studenten maken een scriptie met presentatie voor een jury. De deeltijdse studenten maken dit tijdens het tweede deeljaar. en omschrijving De opleiding bachelor in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg richt zich tot bachelors in de verpleegkunde of bachelors in de vroedkunde, die werkzaam zijn op een intensieve zorgenafdeling of spoedgevallendienst, of die interesse hebben om hier te gaan werken. Om te mogen of te blijven functioneren op deze afdelingen is het bezitten van een beroepstitel intensieve zorg en spoedgevallenzorg een vereiste. Met het behaalde diploma van deze banaba bekomen verpleegkundigen op aanvraag de beroepstitel: bachelor in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg. Vroedkundigen kunnen het diploma behalen maar geen beroepstitel bekomen tenzij zij mits een éénjarige brugopleiding het diploma van bachelor in de verpleegkunde behalen. Het inhoudelijk aspect van de opleiding beantwoordt aan de hoge verwachtingen die gesteld worden aan IZ en spoedverpleegkundigen omwille van de grote specificiteit van zorgen op deze afdelingen. Verpleegkundige Wetenschappen Kritische zorgen cardiologie Kritische zorgen respiratoir Verpleegkundige wetenschappen intensieve zorgen Verpleegkundige wetenschappen spoedgevallenzorg Klinisch onderwijs Scriptie Stages Voor de voltijdse studenten worden de stages gepland door de opleidingsverantwoordelijke van de opleiding. De stagemogelijkheden zijn: spoed of IZ in het ziekenhuis te Lier, Herentals, Geel, Duffel, Mechelen, Bonheiden, Middelheim, UZA of Stuivenberg ZH. De deeltijdse studenten mogen, indien gewenst, hun stages volbrengen binnen het ziekenhuis waar ze werkzaam zijn op voorwaarde dat de afdelingen spoed en intensieve zorgen erkende afdelingen zijn. Te volbrengen stages: 200 uur spoedgevallenzorg, 100 uur medisch intensieve zorgen, 100 uur heelkundige intensieve zorgen, 50 uur keuzestage: coronaire cardiochirurgie - IZ pediatrie - brandwondencentrum of haemodialyse. Blok - Examens De opleiding is verdeeld over twee semesters. De examens vinden plaats op het einde van elk semester. Inschrijvingsgeld Dit bedraagt 533 euro voor de volledige opleiding (voltijds of deeltijds), inclusief examengeld, exclusief cursussen. Je kan ook per studiepunt inschrijven, per lesdag (30 euro) of per halve lesdag (20 euro). De vermelde bedragen kunnen wijzigen ifv de wetgeving. Rit Demeurichy, T Voltijds (één jaar) of deeltijds (twee jaar). Een lesdag start om 8.15 uur en eindigt om uur. 8 Bijscholing

9 1.3 Banaba in de operatieverpleegkunde en omschrijving De opleiding bachelor in de operatieverpleegkunde richt zich tot de bachelors in de verpleegkunde en bachelors in de vroedkunde die interesse hebben in het operatiekwartier als hun toekomstig werkveld. Ze richt zich tevens tot de verpleegkundigen die reeds werkzaam zijn in het operatiekwartier en die zich via deze opleiding verder willen bekwamen en specialiseren. Door de snelle ontwikkelingen op het vlak van chirurgie en anesthesie worden hoe langer hoe hogere verwachtingen gesteld aan het verpleegkundig personeel. Vanuit deze optiek is een permanente bijscholing van de verpleegkundigen op het operatiekwartier een absolute noodzaak. In de opleiding komen de meest recente anesthesietechnieken en chirurgische technieken uitgebreid aan bod. Verpleegkundige Wetenschappen Anesthesie en specifieke verpleegkunde Gespecialiseerde OK verpleegkunde Stralingsprotectie Klinisch onderwijs Scriptie Voltijds (één jaar) of deeltijds (twee jaar). Een lesdag start om 8.15 uur en eindigt om uur. Startdatum: 17/09/07 Lesdata: 2007: 17-21/9, 24-25/9, 15-19/10, 19-23/11, 17-21/ : 7-11/01, 11-15/2, 22/2, 7/3, 10-14/3, 7-11/4, 5-9/5 Scriptie Alle studenten maken een scriptie met presentatie voor een jury. De deeltijdse studenten maken dit tijdens het tweede deeljaar. Stages Te volbrengen stages: 450 stage-uren op een operatiekwartier met inbegrip van de recovery of PAZA. Voor de voltijdse studenten wordt de stage geregeld door de opleidingsverantwoordelijke. De studenten doen veertien weken stage op een operatiekwartier in een door hen uit het aanbod gekozen instelling. Met volgende instellingen wordt nauw samengewerkt: UZ Gasthuisberg te Leuven, UZA te Edegem, St-Augustinus te Wilrijk, Imeldaziekenhuis te Bonheiden, St-Maarten te Duffel, St.-Jozef te Mortsel. De vijftiende stageweek doet elke student een kijkstage in een andere instelling. Deeltijdse studenten mogen, indien gewenst, hun stage volbrengen in het ziekenhuis waar ze werkzaam zijn. Voor hen gebeurt de stageregeling in samenspraak met de opleidingsverantwoordelijke. Blok - Examens De opleiding is verdeeld over twee semesters. De examens vinden plaats op het einde van elk semester. Inschrijvingsgeld Dit bedraagt 533 euro voor de volledige opleiding (voltijds of deeltijds), inclusief examengeld, exclusief cursussen. Je kan ook per studiepunt inschrijven, per lesdag (30 euro) of per halve lesdag (20 euro). De vermelde bedragen kunnen wijzigen ifv de wetgeving. Nancy Eyer, T Uiterste inschrijfdatum: 14/07/07 Bijscholing 9

10 1.4 Banaba in de pediatrische gezondheidszorg Voltijds (één jaar) of deeltijds (twee jaar). In deeltijds programma mogelijkheid om in februari te starten. Startdatum: 17/09/07 Lesdata: de eerste 2 weken les en verder doorheen het jaar gemiddeld één à twee lesdagen per week. Locatie: De lessen vinden plaats op verschillende locaties, oa. campus Lier, campus Turnhout, UZ Antwerpen, ZNA Campus Koningin Paola Kinderziekenhuis, Revalidatiecentrum Pulderbos. Scriptie Alle studenten maken een scriptie met presentatie voor een jury. De deeltijdse studenten maken dit tijdens het tweede deeljaar. en omschrijving Vanaf het academiejaar organiseren de opleidingen verpleegkunde van de departementen gezondheidszorg van de Associatie K.U.Leuven de bachelor-na-bachelor in de pediatrische gezondheidszorg omdat wij ervan overtuigd zijn dat de kinderverpleegkundige via deze opleiding de bekwaamheid en de motivatie zal ontwikkelen om kwalitatief betere zorg te bieden. Deze opleiding is bedoeld voor verpleegkundigen en vroedvrouwen die zich willen specialiseren in de totaalzorg voor de neonaat en het kind. Deze opleiding wordt binnen de KHK, departement gezondheidszorg, georganiseerd door campussen Lier en Turnhout. Neonatologie Intensieve zorgen Interdisciplinaire chronische zorg Psychosociale geestelijke gezondheidszorg Verpleegkundige wetenschappen Klinisch onderwijs Eindwerk Stages Voor de voltijdse studenten worden de stages gepland door de opleidingsverantwoordelijke van de opleiding. Te volbrengen stages: 450 stage-uren met een minimum van 100 uren stage op neonatale intensieve zorgen (NIC) en 100 uren op een pediatrische afdeling. Mogelijke stage-plaatsen: UZ Gasthuisberg (NIC, kinderoncologie, kinderheelkunde), UZAntwerpen (NIC en pediatrie), KPK (NIC, kinderoncologie, Intensieve zorgen pediatrie), Revalidatiecentrum Pulderbos, Blok - Examens De opleiding is verdeeld over twee semesters. De examens vinden plaats op het einde van elk semester. Inschrijvingsgeld Dit bedraagt 533 euro voor de volledige opleiding (voltijds of deeltijds), inclusief examengeld, exclusief cursussen. Je kan ook per studiepunt inschrijven, per lesdag (30 euro) of per halve lesdag (20 euro). De vermelde bedragen kunnen wijzigen ifv de wetgeving. Katrin De Winter en Annelies Guldentops, opleidingsverantwoordelijken T , 10 Bijscholing

11 1.5 Banaba in de sociale gezondheidszorg en omschrijving De banaba in de sociale gezondheidszorg biedt je een verdieping in de psychosociale aspecten die het ziek zijn kunnen beïnvloeden of waarop ziekte een invloed kan hebben. Je verwerft inzicht en vaardigheden in hulpverlenende activiteiten die de cliënt helpen bij het opnieuw beoordelen van zijn situatie en hem leren verwerkingsstrategieën en -vaardigheden te gebruiken of te ontwikkelen. Hierdoor wordt jouw zelfwerkzaamheid gestimuleerd en wordt je zo in staat gesteld zijn moeilijkheden zelf op te lossen. Als sociaal verpleegkundige leer je mensen begeleiden bij dit zoekproces naar een nieuw evenwicht. Je richt je niet alleen op het zieke individu maar kijkt ook naar de voor hem/haar betekenisvolle omgeving zoals partner, gezin, vrienden, maar ook de school, de werkomgeving enz. Verschillende begeleidingshoudingen en -technieken worden ingeoefend. Via methodieken zoals oa. social casework, crisisinterventie, taakgericht maatschappelijk werk, gezondheidspromotie en preventieve maatregelen leren we diverse problemen aanpakken. Casuïstiek, themadagen en studiebezoeken vormen een belangrijk deel van de opleiding. Verpleegkundige wetenschappen Psychosociale begeleidingskaders Gezondheidspromotie Specifieke cliëntengroepen deel 1 Specifieke cliëntengroepen deel 2 Klinisch onderwijs Scriptie Voltijds (één jaar) of deeltijds (twee jaar). Een lesdag start om 8.15 uur en eindigt om uur. Stages Te volbrengen stages: 450 stage-uren. De nadruk wordt gelegd op preventie en/of patiëntenbegeleiding. De plaats van de stage bespreken we o.a. in functie van het leertraject dat je wil afleggen. Themadagen en studiebezoeken vormen een aanvullend deel van het klinisch aspect van de opleiding en worden tijdens het academiejaar uitgewerkt naargelang de behoefte van de studenten. We verwachten van de deelnemers een actieve betrokkenheid in het zoeken naar een geschikte stageplaats. Zelfstandig kunnen werken is immers een belangrijke basiscompetentie. Blok - Examens De opleiding is verdeeld over twee semesters. De examens vinden plaats op het einde van elk semester. Inschrijvingsgeld Dit bedraagt 533 euro voor de volledige opleiding (voltijds of deeltijds), inclusief examengeld, exclusief cursussen en/of handboeken. Je kan ook per studiepunt inschrijven, per lesdag (30 euro) of per halve lesdag (20 euro). De vermelde bedragen kunnen wijzigen ifv de wetgeving. Dirk Van Gestel, T Startdatum: 17/09/07 Lesdata: 2007: 17-21/9, 24-28/9, 1-5/10, 8-12/10, 15-16/10, 20/11, 18/ : 7-11/1, 20-22/2, 17-21/3, 9-11/4, 14-16/5 Scriptie Alle studenten maken een scriptie met presentatie voor een jury. De deeltijdse studenten maken dit tijdens het tweede deeljaar. Bijscholing 11

12 2 Permanente vormingen Afgestudeerde bachelors in de verpleegkunde die niet het volledige programma van de bachelor-na-bachelor wensen te volgen, hebben de mogelijkheid zich in te schrijven voor bepaalde modules of thema s in permanente vorming. In nauw overleg met het arbeidsveld worden diverse thema s uitgewerkt. Een greep uit het groeiende aanbod: 2.1 Behoud van de beroepstitel IZ Spoed Omschrijving Verpleegkundigen die werkzaam zijn op een IZ afdeling of spoedgevallenafdeling worden dagelijks geconfronteerd met kritische patiënten. Een parate en up-to-date kennis is een vereiste. De vormingsdagen worden verzorgd door artsen en verpleegkundigen met een grote expertise binnen het vakgebied. De permanente vormingsdagen richten zich tot verpleegkundigen werkzaam op intensieve zorgen of spoedgevallenzorg in functie van het behoud van de beroepstitel. Tevens kan iedere verpleegkundige die zich wenst te verdiepen in deze materie zich hierbij aansluiten. Per lesdag ontvangt u een attest van bijscholing. Deze is op het moment van druk nog niet bekend. Voor verdere informatie en een stand van zaken kan je terecht bij onderstaande contactpersoon. 3 lesdagen van 9 tot uur. Lesdata: 2008: 18/3, 15/4, 13/5 150 euro (50 euro per dag) Deelnemers maximum 88 Rit Demeurichy, T Bijscholing

13 2.2 Diabetes (permanente vorming) Omschrijving In de cursus diabetes word je opgeleid om deskundige informatie en voorlichting te geven over diabetes mellitus. Deze informatie gaat over de inhoud van de ziekte en aspecten betreffende de zelfzorg. Je instrueert en begeleidt de patiënt bij het meten van bloedglucose en het injecteren van insuline. Je biedt ondersteuning en begeleiding bij het omgaan met diabetes mellitus. De opleiding richt zich tot verpleegkundigen die omgaan met diabetespatiënten en dit getuigschrift nodig hebben om een bijkomend RIZIV-nummer aan te vragen. Diabetische voet Medische pathologie (heelkunde vaatchirurgie, nefrologie, neurologie, oogheelkunde ) Preventie Wetgeving (bv. reglementering ivm naalden) Voeding en diabetes (educatie en zelfzorg) Psychologische aspecten bij diabetes Medische apparatuur (pennen, glucosemeters) 10 halve lesdagen van uur tot uur Lesdata: 2007: 20/ : 10/1, 14/2, 28/2, 6/3, 13/3, 17/4, 24/4, 8/5, 22/5 270 euro Deelnemers maximum 50 Ann Vanherck, T Bijscholing 13

14 2.3 Ethische procesbegeleiding in de zorgverlening Verpleegkundigen met minimum 3 jaar ervaring. Deze opleiding leert verpleegkundigen vaardiger omgaan met ethische vragen en noden. Er wordt een basis gegeven die blijvend ondersteuning kan bieden in het ethisch denken, voelen en werken. Door middel van ervaringsgericht onderwijs wordt u expert en procesbegeleider. 3 jaar met 1 cursusdag per maand (1e en 2e jaar: 10 lesdagen, 3e jaar: 8 lesdagen), telkens van 9 tot uur. De cursus wordt om de drie jaar georganiseerd. De eerstvolgende cursus zal van start gaan in het najaar 2009, maar kan vroeger ifv het aantal inschrijvingen. 840 euro/jaar Omschrijving Als verpleegkundige voel je steeds meer ethische vragen op je afkomen. Velen onder jullie krijgen of nemen slechts moeizaam plaats in het ethisch debat. In deze driejarige opleiding willen wij ons richten naar veldwerkers en verpleegkundigen, die vanuit hun dagdagelijks zorgend bezig zijn met patiënten en hun omgeving, geconfronteerd worden met allerlei ethische vragen en noden. Wij bieden jullie een leertraject aan dat jullie kan blijven ondersteunen in het ethisch denken, voelen en werken. Deelnemers max. 25 Inschrijven Je stuurt een CV en een motivering tot deelname, samen met het inschrijvingsformulier (zie achteraan) naar: VVC Vergote Square Brussel T Je ontvangt van ons een bericht ter bevestiging van jouw inschrijving. Wil je meer info over de opleiding dan kan je de volledige brochure aanvragen bij Siska en Jenny (VVC) Vergote Square 43, 1030 Brussel, T , nvkvv.be 14 Bijscholing

15 2.4 Intensieve zorgen pediatrie Omschrijving In dit opleidingsonderdeel ligt de nadruk op de totaalzorg van het kritisch zieke kind dat intensieve observatie en zorgen vereist. Medische, verpleegkundige en psychosociale aspecten worden geïntegreerd in deze opleiding. Binnen de Katholieke Hogeschool Kempen wordt deze opleiding aangeboden door het departement gezondheidszorg, campussen Lier en Turnhout, in samenwerking met de pediatrisch intensieve zorgen afdelingen van het Universitair Ziekenhuis Gasthuisberg Leuven en het ZNA campus Koningin Paola Kinderziekenhuis Antwerpen. Bachelors in de verpleegkunde Medische en verpleegkundige aspecten van het kritisch zieke kind Psychosociale begeleiding van ouder en kind 7,5 lesdagen (50 contacturen) Waar en wanneer Vaste lesdag: dinsdag. Lesdata: 2007: 02/10, 09/10, 23/10, 13/11, 27/11, 11/ : 07/01, 15/01 Evaluatie: 29/01/08 De lessen vinden merendeel plaats in de KHK, Departement Gezondheidszorg, Campussen Lier en Turnhout. Contacteer de opleidingsverantwoordelijke Evaluatie Mogelijkheid tot deelname aan het schriftelijke examen. Cursisten die de module met een positieve evaluatie beëindigen, ontvangen een getuigschrift. Katrin De Winter en Annelies Guldentops, opleidingsverantwoordelijken, T Bijscholing 15

16 2.5 Interdiciplinaire chronische zorg voor het kind Omschrijving In deze vorming willen we de kwaliteit van de totaalzorg voor langdurig zieke en gehandicapte kinderen verbeteren. Dit doen we door meer aandacht te hebben voor diverse noden waarmee ze door hun anders zijn worden geconfronteerd. We gaan op zoek naar nieuwe behandelingsmethoden en benaderingen in de zorgverlening voor kinderen met een chronische problematiek. Ook willen we de hand reiken aan ouders in hun nooit ophoudende bekommernis om de zorg voor hun chronisch zieke of gehandicapte kind. Binnen de Katholieke Hogeschool Kempen wordt deze opleiding aangeboden door het departement Gezondheidszorg, campussen Lier en Turnhout, in samenwerking met het revalidatiecentrum Pulderbos Zandhoven, het kinderoncologisch centrum van het ZNA campus Koningin Paola Kinderziekenhuis Antwerpen, het diabetes- en obesitascentrum van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen en andere zorginstellingen voor chronische zorg. Bachelors in de verpleegkunde, opvoedkunde en maatschappelijk werk. Alle gezondheidswerkers die in hun werkveld geconfronteerd worden met de zorg voor chronisch zieke en/of gehandicapte kinderen. Diabetes bij kinderen Kinderen met visusstoornissen Auditieve problemen bij kinderen Spraak- en taalontwikkelingstoornissen Ademhalings-en neurologische en revalidatie Allergie bij kinderen Kinderoncologie Obesitas bij kinderen Spierziekten bij kinderen Regelgeving tegemoetkomingen voor chronisch zieke kinderen Onderwijsmogelijkheden voor chronisch zieke kinderen. Zowel medische, verpleegkundige, psychosociale als pedagogische aspecten komen bij alle onderwerpen aan bod. 8 lesdagen (50 contacturen) Waar en wanneer Deze lesdagen vinden plaats op diverse locaties en worden georganiseerd binnen de lessenperiode van 11/02/2008 en 21/03/2008. Evaluatie: indienen van paper in mei Contacteer de opleidingsverantwoordelijke Evaluatie Mogelijkheid tot deelname aan het examen door inleveren van de paper. Cursisten die de module met een positieve evaluatie beëindigen, ontvangen een getuigschrift. Katrin De Winter en Annelies Guldentops, opleidingsverantwoordelijken T Bijscholing

17 2.6 Neonatologie Doel In deze vorming wordt de totaalzorg voor de bedreigde en ernstig zieke neonatus geaccentueerd vanuit medische, verpleegkundige en psychosociale invalshoek. Centraal staat de pasgeborene, een kind dat volledig afhankelijk is van medische en verpleegkundige zorg, steeds in relatie met de ouders. Binnen de Katholieke Hogeschool Kempen wordt deze opleiding aangeboden door het departement gezondheidszorg, campussen Lier en Turnhout, in samenwerking met de neonatale intensieve zorgen afdeling van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Bachelors in de verpleegkunde en vroedkunde Medische en verpleegkundige aspecten van de bedreigde en ernstig zieke neonaat Ontwikkelingsondersteunende zorg (NIDCAP) Psychosociale begeleiding van ouder en kind 8 lesdagen (60 contacturen) Waar en wanneer Vaste lesdag: donderdag. Lesdata: 2007: 20/09, 27/09, 18/10, 08/11, 22/11, 06/12, 20/ : 10/01 Evaluatie Schriftelijk examen op 24/01/08. De lessen vinden meestal plaats in het Universitair Ziekenhuis te Antwerpen. Contacteer de opleidingsverantwoordelijke Evaluatie Mogelijkheid tot deelname aan het schriftelijke examen. Cursisten die de module met een positieve evaluatie beëindigen, ontvangen een getuigschrift. Katrin De Winter en Annelies Guldentops, opleidingsverantwoordelijken, T Bijscholing 17

18 2.7 Palliatieve zorg (basismodule) De basiscursus richt zich tot verpleegkundigen, paramedici en verzorgenden werkzaam in ziekenhuizen, de verzorgingsinstellingen en de thuiszorg. Inleiding in het zorgconcept palliatieve zorg Regelgeving in de palliatieve zorg Training in communicatie en sociale vaardigheden Pijn- en symptoomcontrole: medische aspecten en verpleegkundige aspecten Vocht- en voedingstoestand in de terminale fase Omgaan met verlies: professioneel/persoonlijk Belang van symbolen en rituelen in de rouwverwerking Zorg met aandacht voor de spirituele nood Werken in een multi- en interdisciplinair teamverband Comfortzorg meer dan gewoon maar zorgverlening Casuïstiek 5 lesdagen van 9 tot uur Omschrijving Palliatieve zorg is een ethisch verantwoorde vorm van zorgverlening aan patiënten in de laatste levensfase. Palliatieve zorg wil borg staan voor een goede pijnbestrijding en symptoomcontrole, psychosociale, emotionele en spirituele begeleiding van patiënt en familie en ondersteuning bieden bij het rouwproces van de nabestaanden. Lesdata: 2007: 9/10, 23/10, 6/11, 27/11, 11/ euro (richtprijs 06-07) Deelnemers maximum 35 Ann Vanherck T Bijscholing

19 2.8 Palliatieve zorg (verdiepingsmodule) Omschrijving Palliatieve zorg is een ethisch verantwoorde vorm van zorgverlening aan patiënten in de laatste levensfase. Palliatieve zorg wil borg staan voor een goede pijnbestrijding en symptoomcontrole: psychosociale, emotionele en spirituele begeleiding van patiënt en familie, ondersteuning bij het rouwproces van de nabestaanden. Deskundigheid, motivatie en inzet van hulpverleners zijn belangrijk. De verdiepingsmodule richt zich tot verpleegkundigen en paramedici die reeds vertrouwd zijn met palliatieve basisprincipes of de basiscursus hebben gevolgd. Pijn- en symptoomcontrole (medische en verpleegkundige aspecten, toepassingsmogelijkheden, demonstraties en praktische oefeningen) Het verpleegkundig handelen in een palliatieve setting vanuit een ethisch en juridisch perspectief Verlies en rouwverwerking Communicatie met de zorgvrager en zijn naasten Zorg voor de zorgenden en zelfzorg Casusbespreking 6 lesdagen van 8.30 uur tot uur 250 euro (richtprijs 06-07) Lesdata: 2008: 4/3, 18/3, 8/4, 23 of 24/4, 5 of 6/5, 20/5 Locatie: KHKempen, Departement Gezondheidszorg, Campus Lier, Antwerpsestraat 99, 2500 Lier Deelnemers maximum 35 Ann Vanherck T Bijscholing 19

20 2.9 Pijn (permanente vorming) Anatomie en fysiologie Het begrip pijn Rol van de dienst multidisciplinaire pijntherapie Acute pijn Chronische pijn Maligne pijn Multidisciplinariteit en organisatie Workshops 7 lesdagen van 9 tot uur Lesdata: Deze zijn nog niet bekend op het ogenblik van druk. Informeer naar de data via onderstaande contactpersonen. 300 euro Deelnemers Minimum 15 - maximum 88 Omschrijving Verpleegkundigen en paramedici worden bijna dagelijks geconfronteerd met het probleem pijn en de accurate behandeling hiervan. De opleiding pijn en pijnbestrijding maakt het mogelijk inzicht te verwerven op vlak van pijn, leert je omgaan met pijn in de zorgsector en geeft een overzicht van de multidisciplinaire aanpak van verschillende soorten pijn. De opleiding richt zich tot verpleegkundigen, paramedici en medewerkers in de zorgsector die meer inzicht wensen te verwerven in de totaalproblematiek pijn en pijnbestrijding. Locatie 07-08: Departement Gezondheidszorg, Campus Turnhout, Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout, T : Departement Gezondheidszorg, Campus Lier, Antwerpsestraat 99, 2500 Lier, T Rit Demeurichy, T (Lier), Koen Van den Bossche, T (Turnhout), 20 Bijscholing

Specialisatie en professionalisering. Gezondheid & Life Sciences

Specialisatie en professionalisering. Gezondheid & Life Sciences Specialisatie en professionalisering bachelortrajecten banaba s postgraduaten permanente vorming expertise Gezondheid & Life Sciences Farmacie & Chemie, Laboratoriumtechnologie Verpleegkunde & Vroedkunde

Nadere informatie

X-TRA. Voor wie verder of opnieuw wil studeren 2014-2015

X-TRA. Voor wie verder of opnieuw wil studeren 2014-2015 X-TRA Voor wie verder of opnieuw wil studeren 2014-2015 Inhoudstafel Levenslang leren 3 Opleidingscheques 4 Het leerkrediet 5 Legende 5 Kunst manama: master Beeldend Onderzoek 6 Management extra bachelordiploma

Nadere informatie

2012-2013. Ontwikkel je talent, een leven lang! Postgraduaten Bij- en nascholingen

2012-2013. Ontwikkel je talent, een leven lang! Postgraduaten Bij- en nascholingen 2012-2013 Ontwikkel je talent, een leven lang! Postgraduaten Bij- en nascholingen www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Inhoudstafel EhB +, Centrum voor Permanente Vorming

Nadere informatie

2011-2012. Postgraduaten Bij- en nascholingen. www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel

2011-2012. Postgraduaten Bij- en nascholingen. www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel 2011-2012 Postgraduaten Bij- en nascholingen www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Inhoudstafel EhB +, Centrum voor Permanente Vorming van de Erasmushogeschool Brussel

Nadere informatie

verpleegkunde Vaardiger. Bekwamer. Zelfstandiger. 2013 Campus Lier 2014 Campus turnhout

verpleegkunde Vaardiger. Bekwamer. Zelfstandiger. 2013 Campus Lier 2014 Campus turnhout Vaardiger. Bekwamer. Zelfstandiger. K.H.Kempen en Lessius bundelen de krachten en worden more: Thomas More. verpleegkunde Professionele bachelor in de verpleegkunde 2013 Campus Lier 2014 Campus turnhout

Nadere informatie

KHLim NEXT. NEXT: Opleidingen voor volwassenen en werkstudenten

KHLim NEXT. NEXT: Opleidingen voor volwassenen en werkstudenten KHLim NEXT 2014 2015 NEXT: Opleidingen voor volwassenen en werkstudenten Identiteitskaart Naam: Initialen: Roepnaam: Adres: Tweede verblijfplaats: Katholieke Hogeschool Limburg v.z.w. KHLim, zeg maar:

Nadere informatie

Verder studeren K H L E u v E n

Verder studeren K H L E u v E n Verder studeren KHLEuven aangename KENNISMAKING Hallo! Misschien kennen we mekaar al, of misschien nog niet, maar maak je geen zorgen: heb je plannen om verder te studeren, dan zit je goed bij de Katholieke

Nadere informatie

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 Inhoudstafel Inleiding 3 I. De doelgroep 4 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 3. Hoger onderwijs in Vlaanderen 10 3.1 De bachelor-masterstructuur (bama-structuur) 10 3.2 Het studieaanbod:

Nadere informatie

Verder studeren K H L E u v E n

Verder studeren K H L E u v E n Verder studeren KHLEuven aangename KENNISMAKING Hallo! Misschien kennen we mekaar al, of misschien nog niet, maar maak je geen zorgen: heb je plannen om verder te studeren, dan zit je goed bij de Katholieke

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

Verder studeren en afstandsonderwijs

Verder studeren en afstandsonderwijs Verder studeren en afstandsonderwijs Brugge / Kortrijk howest.be 1 00. Inhoud 01. Verder studeren aan Howest 3 02. Kansrijk studeren in West-Vlaanderen 4 03. Aanbod verder studeren 7 > Architectuur 7 >

Nadere informatie

OPLEIDINGEN LEUVEN, DIEST EN HEVERLEE VERDER STUDEREN VOORHEEN KHLEUVEN MOVING MINDS CONNECTING PEOPLE

OPLEIDINGEN LEUVEN, DIEST EN HEVERLEE VERDER STUDEREN VOORHEEN KHLEUVEN MOVING MINDS CONNECTING PEOPLE OPLEIDINGEN LEUVEN, DIEST EN HEVERLEE VOORHEEN KHLEUVEN VERDER STUDEREN MOVING MINDS CONNECTING PEOPLE WELKOM OP UC LEUVEN-LIMBURG KHLeuven, KHLim en Groep T Lerarenopleidingen heten voortaan UC Leuven-Limburg.

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO) Infobrochure. www.cvolino.be Tel. 011/54.67.96

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO) Infobrochure. www.cvolino.be Tel. 011/54.67.96 SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO) Infobrochure www.cvolino.be Tel. 011/54.67.96 SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO) Inhoud 1. Doel van de opleiding... 2 2. Algemeen... 2 3. Structuur en duur... 2 4. Organisatie

Nadere informatie

Specifieke Lerarenopleiding (SLO)

Specifieke Lerarenopleiding (SLO) 2012-2013 Onthaalbrochure SLO Specifieke Lerarenopleiding (SLO) 2014-2015 VOLWASSENENONDERWIJS CVO VTIBRUGGE Boeveriestraat 73 (B)8000 Brugge 050 34 75 00 cvo@vtibrugge.be http://cvo.vtibrugge.be Missie

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN

CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN VZW VOMIL CVO VSPW-HASSELT CAMPUS DE LAZARIJ CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN Vzw VOMIL CVO VSPW-Hasselt Blijde Inkomststraat 36 3500 Hasselt Tel: 011 25 49 75 directie@vspwhasselt.be

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 Huishoudelijk reglement Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 INHOUDSTAFEL Welkom 4 1. Wie zijn wij en waar staan wij voor? 5 1.1. Wat beoogt ons CVO? 5 1.2. Wie is wie? 8 2. Hoe schrijf ik in? 9 2.1.

Nadere informatie

Podotherapie / Pedicure Referentieverpleegkundige wondzorg

Podotherapie / Pedicure Referentieverpleegkundige wondzorg Permanente Vorming 'Opleidingen op maat in uw instelling' Open cursus aanbod Centrum voor Nascholing en Posthogeschoolvorming vzw Podotherapie / Pedicure Referentieverpleegkundige wondzorg Beenulcera en

Nadere informatie

Algemeen stagehandboek

Algemeen stagehandboek Algemeen stagehandboek HZ UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Bacheloropleiding Verpleegkunde & Verpleegkunde & Verloskunde traject Juli 2015 0 INHOUDSOPGAVE 1. Stages binnen de Bacheloropleiding Verpleegkunde

Nadere informatie

OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN. in samenwerking met

OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN. in samenwerking met OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN in samenwerking met INVESTEREN IN OPLEIDING Weet jij al hoe je opleidingsbeleid er zal uitzien in 2015? Sta eens stil bij volgende uitgangspunten. Welke objectieven

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding Dag - zaakvakken

Specifieke lerarenopleiding Dag - zaakvakken Specifieke lerarenopleiding Dag - zaakvakken Pagina 1 van 18 Een welkom perspectief Welkom bij de lerarenopleiding van Het Perspectief, het Provinciale Centrum voor Volwassenenonderwijs. Zoals onze naam

Nadere informatie

Handleiding bekwaamheidsonderzoek

Handleiding bekwaamheidsonderzoek Handleiding bekwaamheidsonderzoek In het kader van een EVC-procedure voor kandidaten brugopleiding naar bachelor verpleegkunde Campus Lier Campus Turnhout Deze handleiding is geldig voor een portfolio

Nadere informatie

BACHELOR. verpleegkunde

BACHELOR. verpleegkunde BACHELOR verpleegkunde Zoek je een praktijkgerichte wetenschappelijke opleiding met zicht op werkzekerheid? Heb je vooral heel veel zin om als verpleegkundige professioneel zorg te dragen voor mensen?

Nadere informatie

Centrumreglement 2014-2015

Centrumreglement 2014-2015 Centrumreglement 2014-2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

!! " " # $ %&' ()*((+$ ),,! -.- -. +.- -+ /

!!   # $ %&' ()*((+$ ),,! -.- -. +.- -+ / ! "" # $%&'()*((+$),,!-.--. +.--+/ Ondergetekende, Katrien Beeckman bevestigt hierbij dat onderhavige verhandeling mag worden geraadpleegd en vrij mag worden gefotokopieerd. Bij het citeren moet steeds

Nadere informatie

Masters faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Masters faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen s faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen 201 Informatie voor studenten met een Vlaams diploma Deze brochure is een eerste kennismaking met het aanbod masteropleidingen aan de Universiteit Gent

Nadere informatie

Voorjaar. Prevent Opleidingen

Voorjaar. Prevent Opleidingen Voorjaar 2009 Prevent Opleidingen Inhoud Wie we zijn 4 Een multidisciplinair kennisinstituut 4 Consultancy 4 Onze opleidingen 5 Praktijkgerichte opleidingen 5 In company 5 Lucina-Academy for Working Life

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015-2016 Toegepaste Psychologie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS

STUDIEGIDS 2015-2016 Toegepaste Psychologie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS STUDIEGIDS 2015-2016 Toegepaste Psychologie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 5 Deel 1: Studiegids... 6 Hoofdstuk 1 Visie op het onderwijs... 7

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Sportmanagement. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Sportmanagement. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Sportmanagement Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 Maak van je

Nadere informatie

Kiezen voor psychologie

Kiezen voor psychologie Psychologie 0 3 8 9 3 33 37 0 Kiezen voor psychologie Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste jaar Studieondersteuning Studentenverenigingen Gewikt en

Nadere informatie

OPLEIDINGSBROCHURE 2014

OPLEIDINGSBROCHURE 2014 Elke wijze uil begon als uilskuiken (Bond Zonder Naam) OPLEIDINGSBROCHURE 2014 BESCHUTTE WERKPLAATSEN in samenwerking met het Vormingsfonds van de Beschutte Werkplaatsen 1 OPLEIDINGEN MET RESULTAAT Hoe

Nadere informatie