Ontwerp computer/ monitorkast IPS Epsilon

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontwerp computer/ monitorkast IPS Epsilon"

Transcriptie

1 Ontwerp computer/ monitorkast IPS Epsilon Voorwoord Voor u ligt het afstudeerverslag betreffende een nieuw ontwerp voor de monitorkast/pc behuizing van het inkt doseersysteem de IPS Epsilon. Dit ontwerp is gemaakt in opdracht van Stork Prints b.v. te Brummen. Na het lezen van het verslag zal u duidelijk zijn wat de IPS Epsilon is, wat de problemen zijn waar men op stuitte en hoe ik deze in het nieuwe ontwerp heb opgelost. Ik heb verschillende opleidingen gedaan voordat ik ben begonnen met de opleiding Mechanical Designer. Als eerste ben ik begonnen met de MTS, vervolgens heb ik een opleiding gedaan tot plaatwerker. Nog niet zo heel lang geleden heb ik een opleiding tot fietstechnicus voltooid. In deze opleiding zaten technische aspecten, maar ook de zakelijke kant van een fietsenzaak zoals verkoop en bedrijfseconomie. Na een aantal jaren te hebben gewerkt kreeg ik een ongeval. Hierna ben ik weer aan het werk gegaan en kreeg al snel last van mijn rug. Hierdoor kon ik mijn oude werkzaamheden niet meer hervatten omdat ik daarbij te veel moest staan. Na in aanraking gekomen te zijn met een reïntegratiebureau ben ik tot de conclusie gekomen dat technisch tekenen mij wel erg aansprak. Dus ik ben opzoek gegaan naar een opleiding bij mij in de buurt en kwam al snel terecht bij het CadCollege in Nijmegen. Eenmaal op het CadCollege heb ik gekozen voor het HBO-Traject Mechanical Designer. Toen het tijd werd om een stage bedrijf te zoeken kwam ik terecht bij Stork. Ik was meteen enthousiast over dit bedrijf. Het heeft tenslotte een goede naam en de producten die ze maken spreken mij wel aan. De opdracht heb ik in de eerste plaats alleen uitgevoerd. Er is natuurlijk wel overleg geweest tussen Stork en mij, maar zij hebben niet geholpen bij het tekenen. En het komen tot een oplossing voor het probleem. Tot slot wil ik alle medewerkers binnen Stork Prints b.v. bedanken voor alle medewerking. Renaldo Groothedde Renaldo Groothedde

2 Inhoudsopgave Inleiding Organisatie Beschrijving van de organisatie beschrijving van de werkzaamheden Aanleiding van de opdracht De probleemstelling Uitgangspunten en opzet Situatie Beschrijving van de huidige situatie leidend tot knelpunten Oorzaken Gevolg Methodisch ontwerpproces Vooronderzoek Analyseren van de behoefte Ergonomische, economische en technische aspecten Probleemdefiniëring Analyseren van het probleem Eisen en wensen Vaste eis Weegfactoren voor de variabele eis Wensen Bepalen van de functie Bepaling van de deelfuncties Werkwijze bepaling Vormgeving Voorontwerpen Bepalen van het definitieve ontwerp Realisatie Beschrijving van het uiteindelijke model Bijlagen

3 Inleiding In de loop van dit verslag zal ik in verschillende hoofdstukken beschrijven wat de aanleiding is geweest voor een vernieuwd ontwerp van de monitorkast/pc behuizing van de IPS Epsilon en hoe het ontwerpproces precies in zijn werk is gegaan. Van de beginfase tot de eindfase waarin het ontwerp is afgerond. In de bijlagen vindt u verschillende tekeningen. Hierdoor kan een indruk worden gevormd van de tekeningen die ik heb gemaakt. Het nieuwe ontwerp moet Stork helpen om meer van dergelijke machines te kunnen verkopen. Het product zal dus aantrekkelijker moeten worden voor de potentiële klant. Alle veranderingen aan de monitorkast/pc behuizing moesten wel binnen het kostenplaatje vallen. 2

4 1. Organisatie 1.1 Beschrijving van de organisatie Zoals eerder vermeldt heb ik mijn afstudeerproject gedaan in opdracht van Stork Prints b.v. in Brummen. Deze afdeling van Stork houdt zich bezig met het produceren van verfmengkeukens en inktdoseersystemen. Deze producten worden over de hele wereld verkocht. Voorbeelden van bedrijven die de machines aanschaffen zijn: Akzo Nobel, BASF, Cryovak en Samtex. De afdeling in Brummen bestaat uit ongeveer dertig medewerkers. Deze werknemers zijn verdeeld over een aantal verschillende afdelingen zoals inkoop, verkoop, engineering en werkplaats. Ik ben zelf werkzaam op de afdeling engineering. Werkzaamheden die hier plaats vinden zijn natuurlijk het maken van technische tekeningen en aftersales. Als er eenmaal een tekening af is moet er een materiaallijst samengesteld worden voor het produceren van het ontwerp. Voorafgaand aan het maken van die materiaallijst moet uitgezocht worden welke materialen het meest geschikt zijn voor het ontwerp. Het is ook mogelijk dat de afdeling engineering een prototype maakt van een ontwerp en deze gaat testen. Verder komt het ook regelmatig voor dat uitvoerende bedrijven bellen met technische vragen. Bijvoorbeeld als bepaalde maten niet helemaal duidelijk zijn. De betreffende tekenaar moet dan proberen deze vragen zo goed en zo duidelijk mogelijk te beantwoorden. 1.2 beschrijving van de werkzaamheden De werkzaamheden die ik binnen Stork heb uitgevoerd waren zeer gevarieerd. Ik heb van alle voorkomende werkzaamheden wel iets gedaan. Meestal kreeg ik een opdracht een bepaalde tekening te maken met de eisen en wensen waaraan deze tekening dan moest voldoen. Ik voerde deze opdracht uit en liet deze controleren. Een opdracht die ik zelf erg leuk vond was het ontwerp van een verfemmer/inkt emmer. Deze verfemmers/inkt emmer worden gebruikt voor alle machines van Stork Prints. De huidige leverancier van de verf/inkt emmertjes stopte met het produceren van deze emmertjes. Aangezien Stork een bucket dispenser (emmer dispenser) ontwikkeld had waar geen andere emmertjes in konden staan moest Stork zelf de emmertjes gaan produceren. Aan mij werd gevraag om hiervoor een ontwerp te maken. 3

5 Ook een leuke opdracht was het bedenken van een brandwerende muur doorvoer voor solvent inkt, dit zijn inkt soorten die op chemische basis zijn, Deze zijn dus zeer brandbaar. Hiervoor werd dus een systeem bedacht dat bij brandt de inkt toevoer moest stoppen. Ook hierbij heb ik de tekeningen gemaakt en nog wat ander resource werk verricht. Vooral in het begin van mijn stage heb ik gewoon meegewerkt in de organisatie. Tegen het eind van mijn stage heb ik meer tijd besteed aan het tekenen van mijn afstudeerproject. 1.3 Aanleiding van de opdracht De aanleiding voor het verbeteren van de monitorkast/pc behuizing van de IPS Epsilon kwam vanuit Stork Prints b.v. Zij kwamen met dit voorstel nadat ik had aangegeven dat ik een opdracht nodig had om af te studeren. Stork Prints vond het noodzakelijk om de monitorkast/pc behuizing te verbeteren. Bepaalde punten aan het model waren niet meer van deze tijd. Deze moesten beter vormgegeven worden. 1.4 De probleemstelling De huidige behuizing van de monitor/pc-behuizing van de IPS Epsilon is in wezen het probleem. Deze is te groot waardoor hij onnodig veel ruimte inneemt. Ook zorgt die behuizing ervoor dat men niet bij de doseerventielen kan. Men moet eerst de hele kast naar links of naar rechts schuiven of zelfs eraf halen om erbij te kunnen. Door het ontwerp aan te passen is het mogelijk meer ruimte te creëren om elektra en pneumatiek in te plaatsen. Ook zal de machine beter ogen. Daarnaast voldoet de monitor ook niet meer aan de huidige normen. Het is een groot 17 inch beeldscherm. Tegenwoordig is het ook mogelijk om hiervoor een flatscreen te gebruiken. Wederom zal dit de vormgeving van de machine ten goede komen. Een derde punt is het feit dat de machine niet in hoogte verstelbaar is. Kleine mensen hebben moeite om goed op het scherm te kunnen kijken. Tevens is de monitorkast zo groot dat deze dicht aan de rand van de machine zit. Mensen zitten dus met hun gezicht vlak bij het scherm. Ook op het gebied van arbo-normen is deze machine dus niet meer van deze tijd. 4

6 1.5 Uitgangspunten en opzet Uitgangspunt voor het verbeteren van het huidige ontwerp is het makkelijker bereikbaar maken van de doseerkoppen. Bijkomend voordeel bij dit uitgangspunt is dat er meer ruimte ontstaat voor de pneumatiek. 2. Situatie 2.1 Beschrijving van de huidige situatie leidend tot knelpunten De oorzaak van het verouderde model is in principe dat men weinig aandacht besteed heeft aan het ontwerp van de pc en monitor behuizing tot het moment dat er door derden op werd geattendeerd. Omdat er maar weinig machines per jaar worden geproduceerd was het ook te kostbaar om bijvoorbeeld elk jaar het model aan te passen. De IPS Epsilon is een verfmengmachine of inktmengmachine. Hij kan dus voor twee doeleinden gebruikt worden. De machine zorgt ervoor dat er emmertjes met inkt of verf gevuld worden in de gewenste kleur. In de huidige situatie zijn de pc en de monitor in één behuizing geplaatst welke boven op de machine staat. Het is allemaal zeer blokvormig vormgegeven. De toegepaste monitor is een groot 17 inch beeldscherm. Ook deze voldoet dus duidelijk niet meer aan de huidige mogelijkheden. Aan de linker zijkant van de machine is een bucket-dispenser bevestigd. Deze laat een emmertje zakken van één of vijf liter. Dit is in te stellen door middel van het computerprogramma. Deze emmer komt terecht op een lopende band. Zodra de emmer gevuld is met verf word de inhoud door middel van een mixer gemengd. Bucket-dispenser 5

7 Er bestaan verschillende knelpunten binnen het huidige ontwerp. De belangrijkste worden hieronder besproken. Vormgeving Toegankelijkheid van de doseerventielen Tweede knelpunt is de toegankelijkheid van de doseerventielen. Deze moeten te bereiken zijn als er storingen zijn of als er onderhoud of reparatie gepleegd moet worden. Het is in principe mogelijk om deze doseerventielen te bereiken, maar hier gaat erg veel tijd in zitten. Om erbij te kunnen moet namelijk eerst de monitor verplaatst worden. Omdat deze ook groot is en moeilijk hanteerbaar gaat daar veel tijd in zitten. Dit is vooral tijdens storingen niet handig. Deze ontstaan waarschijnlijk tijdens het productieproces en als dit onnodig lang stil ligt kost dat geld. Toegankelijkheid van de pc behuizing De pc is op dit moment beschermd door een stalen behuizing en is toegankelijk via een klein klepje aan de voorzijde. Tevens is de behuizing op dit moment overvol en kan er in de toekomst niet uitgebreid worden. Verstelbaarheid van de monitor De monitor is niet verstelbaar. Dit kan in sommige gevallen voor problemen zorgen. Denk bijvoorbeeld aan hele lange of hele kleine mensen die niet prettig op het beeldscherm kunnen kijken. Daarnaast worden de machines in verschillende landen geplaasten en hebben de bedrijven te maken met verschillende soorten lichtinval. Bijvoorbeeld zonlicht en/of tl-buizen. 6

8 2.2 Oorzaken Het huidige ontwerp van de IPS Epsilon voldoet niet meer aan de eisen en wensen van de klanten en daarbij is het model ook verouderd. Het is een grote en lelijke machine. Met de huidige technieken en materialen zou hier zeker iets beters van gemaakt kunnen worden. 2.3 Gevolg Het gevolg van verschillende knelpunten is dat de machine niet erg aansluit op de eisen en wensen van de klant. Omdat er niet veel van deze machines per jaar geproduceerd worden is het dus noodzaak om wel aan de eisen en wensen van de klant te voldoen omdat men anders wellicht het risico loopt om klanten te verliezen. 7

9 3. Methodisch ontwerpproces 3.1 Vooronderzoek Voordat wordt begonnen met het technisch tekenen van een object moet de behoefte worden vastgesteld. Dit gebeurt doorgaans door een voorstudie te doen. Deze voorstudie heb ik op de volgende wijze uitgevoerd: Ik ben begonnen met het inventariseren van de behoeften die Stork heeft aan het ontwerp. Na verschillende vergaderingen te hebben gehad waarin is besproken welke materialen en onderdelen er gebruikt moesten worden ben ik nagegaan of dit ook daadwerkelijk mogelijk was. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat sommige dingen niet mogelijk waren. Dit heb ik vervolgens voorgelegd inclusief een alternatief. Uiteindelijk was naar een aantal vergaderingen duidelijk aan welke behoeften er voldaan kon worden en aan welke niet. Voor de bepaling van deze behoefte is gebruik gemaakt van de ontwerpmethode die is beschreven in het boek: Methodisch ontwerpen, prof. dr. Ir. H.H. van den Kroonenberg. 3.2 Analyseren van de behoefte Lage productiekosten Per jaar worden er ongeveer twintig machines geproduceerd. Daarom moet het ontwerp zo economisch mogelijk zijn, ook de productiekosten van het ontwerp mogen niet te hoog zijn. Het ontwerp moet zo gemaakt zijn dat er in de toekomst eenvoudig uitbreidingsmogelijkheden te realiseren zijn zonder dat het totale ontwerp vernieuwd moet worden. Dit zou immers te kostbaar zijn. Toegankelijkheid van de computer/monitorkast De computer/monitorkast moet eenvoudig toegankelijk zijn. Voor het updaten van de software van de computer is het van belang dat de servicemonteur eenvoudig de computer kan bereiken. Toegankelijkheid van de doseerkoppen van de machine Bij storing van de machine moeten de doseerkoppen schoongemaakt of vervangen kunnen worden. Tevens moet de servicemonteur onderhoud kunnen plegen aan de doseerkoppen. Met name bij storing van de machine is het van belang dat men snel toegang heeft tot de doseerkoppen zodat de storing in het productieproces zo snel mogelijk verholpen kan worden. 8

10 Verstelbare monitor Omdat er geen rekening gehouden kan worden met de omstandigheden waar de machine geplaatst wordt (verlichting in het betreffende bedrijf of andere lichtinval) is het in principe een vereiste dat de inkijkhoek van de monitor verstelbaar is. Ook is dit makkelijk omdat mensen nogal in lengte kunnen verschillen. Mooie vormgeving en een afgewerkt geheel Dit is in principe een wens het is geen vereiste. In de eerste plaats is het van belang dat de machine functioneel is. Uitbreidingsmogelijkheden van de machine Het moet mogelijk zijn om in de toekomst de machine uit te breiden. Te denken valt dan aan het extra bijplaatsen van doseerkoppen. In dat geval moet er extra ruimte zijn voor het uitbreiden van het luchtsysteem. Tevens moet gedacht worden aan de mogelijkheid om de pc in de toekomst uit te breiden met modems en dergelijke. 3.3 Ergonomische, economische en technische aspecten In deze paragraaf zal wat uitgebreider in worden gegaan op de ergonomische, economische en technische aspecten. Ergonomie Aangezien Stork over de hele wereld actief is worden ook de IPS Epsilon s over de hele wereld verkocht. Weliswaar geen grote aantallen, maar ze worden wel wereldwijd verkocht. Dit zorgt ervoor dat er verschillen ontstaan in soorten mensen die met de machine moeten werken. Omdat er maar slechts een paar machines per jaar worden geproduceerd kan Stork de machines niet voor elke bedrijf specifiek op maat maken. Dit zou wel ideaal zijn als het gaat om de verschillende lengtes van de mensen in de verschillende landen. Ook zou dit te kostbaar zijn. Meer daarover in het economische aspect. Tevens weet men niet van te voren waar de machine geplaatst gaat worden. Dit kan zijn in een ruimte met veel ramen bijvoorbeeld waardoor de lichtinval het zicht op het scherm belemmert. Ook hier kan geen rekening mee worden gehouden in het ontwerp van de machine. Vandaar het wenselijk is als de monitor iets verstelbaar is. 9

11 Economisch Bij het economisch aspect van het ontwerp gaat het natuurlijk om de kosten van het ontwerp en de opbrengsten van de machine. Aangezien er maar een paar machines per jaar verkocht worden moet het ontwerp tegen zo min mogelijk kosten geproduceerd worden. Daarnaast moet er in het ontwerp rekening gehouden worden met de arbeidsintensiviteit om het ontwerp te produceren. Als het ontwerp namelijk heel arbeidsintensief is om te maken kan dit ook zorgen voor te hoge kosten. Tevens moet er rekening worden gehouden met de gebruikte materialen. Deze moeten zo worden uitgekozen dat het aan alle eisen van de machine voldoet, maar toch niet te duur is. Technisch Technisch gezien is er behoefte aan een machine waarbij men eenvoudig bij de doseerventielen kan. Dit is bijvoorbeeld nodig wanneer de machine schoongemaakt moet worden of wanneer een storing zich voordoet. In geval van storing is het belangrijk deze snel te kunnen verhelpen omdat men dan waarschijnlijk midden in een productieproces zit. Het is dan niet handig om eerst een hele monitor te moeten verplaatsen. Ook moet het ontwerp zo gemaakt zijn dat het eenvoudig is aan te passen. Omdat er maar zo weinig van worden geproduceerd is het niet wenselijk om bij elke verandering het ontwerp van de machine aan te moeten passen. 10

12 4. Probleemdefiniëring 4. 1 Analyseren van het probleem Doel: Het beter vormgeven van de monitor waardoor er verschillende voordelen behaald kunnen worden. Dit doel komt voort uit de behoeften die zijn geconstateerd in paragraaf Eisen en wensen De eisen die aan het ontwerp gesteld worden kunnen worden geformuleerd in een eisenprogramma. Om deze eisen zo overzichtelijk mogelijk weer te geven kan er gebruik worden gemaakt van verschillende checklists. Vaste eis Variabele eis 1 De productiekosten van het ontwerp moeten laag zijn X 2 De PC moet toegankelijk zijn voor onderhoud X 3 De doseerventielen van de machine moeten toegankelijk zijn X 4 De monitor moet verstelbaar zijn X 5 Mooi afgewerkt geheel X 6 PC/ monitorbehuizing moet groot genoeg zijn voor uitbreiding X Vaste eis Als een ontwerp niet voldoet aan de vaste eisen zoals deze zijn beschreven in paragraaf 4.2 dan wordt er niet verder gekeken naar dat ontwerp. Aan de vaste eisen van paragraaf 4.2 moet worden voldaan, anders is het ontwerp niet goed en hoeft deze niet vergeleken te worden met de andere eisen Weegfactoren voor de variabele eis Voor de bepaling van de belangrijkheid van de verschillende variabele eisen zijn deze met elkaar vergeleken. In onderstaande tabel worden deze verschillende eisen tegen elkaar uitgezet. Met een groep van drie personen hebben we iedere keer twee eisen met elkaar vergeleken en bepaald welke van de twee het belangrijkst was Weegfactor 1. Lage productie kosten X Uitbereidingsmogelijkheden 1 X Mooi afgewerkt geheel 1 0 X 1 11

13 4.2.3 Wensen Bij gelijke geschiktheid wordt er gekeken naar de verschillende wensen; Machine eenvoudig te bedienen Weinig geluidsoverlast Ontwerp niet te arbeidsintensief om te produceren Materiaal moet schoongemaakt kunnen worden met chemische middelen 4.3 Bepalen van de functie Functie van het ontwerp is plaats bieden aan de monitor en pc zonder dat er onnodig veel ruimte in beslag wordt genomen Bepaling van de deelfuncties I. De machine moet toegankelijk zijn. II. De machine moet er aantrekkelijk uitzien. III. De machine moet voldoende ruimte bieden aan (moderne) apparatuur. Tegenwoordig is de apparatuur klein en heeft dus niet veel ruimte nodig. 12

14 5. Werkwijze bepaling Voor de eerste deelfunctie: De machine moet toegankelijk zijn is gezocht naar meerdere werkwijzen. De volgende werkwijzen zijn gevonden: Kast op wieltjes Naar achteren plaatsen van de kast Naar één zijde plaatsen van de kast Flat-screen aan de voorkant en een pc op de grond De andere werkwijzen zijn zonder uitleg verwerkt in een zogeheten morfologisch overzicht. Dit overzicht is te vinden in hoofdstuk 6: Vormgeving. In het overzicht is door middel van verbindingslijnen aangegeven welke verschillende werkwijzen samen tot het beste ontwerp komen die ook aan de gestelde eisen voldoen. 13

15 6. Vormgeving 6.1 Voorontwerpen Onderstaand overzicht is een zogenaamd morfologisch overzicht. Hierin zijn vier mogelijke opties voor een ontwerp in opgenomen. Morfologisch overzicht Optie A zwart Een eerste mogelijkheid is een verrijdbare monitor/pc-kast op wieltjes. Deze kast is over de gehele breedte van de machine verrijdbaar voor het plegen van onderhoud en reparaties. Door het toepassen van een kleinere monitor en een server-pc past dit geheel in een mooier vormgegeven kast. Optie B blauw Bij optie twee is de behuizing zo vorm gegeven dat de monitor onder een andere inkijkhoek is gemonteerd dit zorgt voor een fraaiere vormgeving. Optie C rood In optie drie wordt de monitor/pc-kast verplaatst naar één hoek van de IPS Epsilon. Door het toepassen van een flatscreen en een kantelbare monitorbehuizing moet het geheel een wat fraaier uiterlijk krijgen. Optie D paars De vierde mogelijkheid is het naar achteren plaatsen van de pc-kast en het toepassen van een flatscreenmonitor. (over de gehele breedte van de machine is het achtergedeelte opgehoogd waardoor hier plaats ontstaat voor de pc). Hierdoor ontstaat een blijvende vrije ruimte voor het plegen van onderhoud en reparaties. 14

16 6.2 Bepalen van het definitieve ontwerp Het bepalen van het definitieve ontwerp is geschied door gebruik te maken van een keuzetabel. In deze tabel zijn de ontwerpen A, B, C en D opgenomen en vergeleken met de verschillende eisen 1 t/m 6. Om de ontwerpen goed te kunnen vergelijken en een goede keuze te kunnen maken moeten er eerst weegfactoren worden toegekend aan de variabele eisen. Deze weegfactoren zijn vastgesteld aan de hand van de tabel die eerder al in paragraaf 4.2. te zien was. A B C D 1 2 3Weegfactor 1. Lage productie kosten X Uitbreidingsmogelijkheden 1 X Mooi afgewerkt geheel 1 0 X 1 Alle eisen zijn in bovenstaande tabel met elkaar vergeleken. De belangrijkste eis krijgt een 1. De minst belangrijke eis krijgt een 0. Uiteindelijk wordt het totaal van elke horizontale rij opgeteld dit zijn de weegfactoren. Nadat de verschillende weegfactoren bij elke eis zijn vastgesteld is er gekeken naar welk van de vier ontwerpen het beste voldoet aan de eisen. 15

17 A B C D Bovenstaande ontwerpen A, B, C en D zijn allemaal met elkaar vergeleken als het gaat om de verschillende eisen. Voor eis 1 is dus gekeken welke beter voldeed: A vergeleken met B, C en D. Vervolgens is ontwerp B vergeleken met A, C en D. Daarna is ontwerp C vergeleken met A, B en D. En tot slot is ontwerp D vergeleken met A, B en C. Hetzelfde is gedaan voor alle overige vijf eisen. De ontwerpen kunnen gewaardeerd worden met 3 waarden: 0 = Slechter 1 = Gelijk 2 = Beter dan Uiteindelijk levert dit een aantal cijfers op. Bijvoorbeeld ontwerp A heeft in totaal 8 punten gekregen. Dit vermenigvuldigd met de weegfactor levert het getal op achter het = teken. Omdat elk ontwerp maximaal 12 punten kan krijgen wordt het ideaal te behalen aantal punten bepaald door 12 maal de weegfactor. Uiteindelijk wordt de totaalscore voor elk ontwerp opgeteld. Voor ontwerp A is dit 22. Ook de totaalscore van het ideaal te behalen aantal punten wordt opgeteld. Vervolgens kan ook procentueel uitgerekend worden welk ontwerp het hoogste scoort. Dit kan door de totaalscore van het ideaal te behalen punten op 100 te stellen. Vervolgens kan berekend worden per ontwerp hoe hoog het scoort ten opzichte van het ideaal te behalen aantal punten. 16

18 Bovenstaande gegevens zijn uitgewerkt in onderstaande keuzetabel: Weegfactor A B C D Ideaal 1. Lage kosten = = = = Uitbereidingsmogelijkheden = = = = Mooie vorm geving = = = =8 12 Totaal Totaal % 45,8% 45,8% 16,7% 83,3% 100% Uiteindelijk blijkt dat ontwerp D het meest aan de gestelde eisen voldoet. Dit ontwerp scoort van de honderd procent 83,3%. De rest van de ontwerpen scoort onder de vijftig procent en is dus niet geschikt om uit te voeren. 17

19 7. Realisatie Om het ontwerp uiteindelijk te kunnen realiseren moeten er een aantal dingen worden uitgezocht. In de eerste plaats is het nodig te weten uit welke onderdelen en materialen het ontwerp moet bestaan. Vervolgens moet gekeken worden of dit mogelijk is binnen het gestelde budget en het eisenprogramma. Onderstaande materialen zijn nodig om het nieuwe ontwerp te kunnen realiseren. Materiaal tbv monitorbehuizing Omschrijving Materiaal Maat Norm Hoeveelheid Bevestigingsstrip tbv glasplaat St. 37 4Cwijz.A 2 Glasplaat WB Gel. 362 x 282 mm 3 C 1 Plaat Staal 150 x 1000 mm 1 Materiaal tbv armsteun monitor Omschrijving Materiaal Maat Norm Hoeveelheid Koopdeel scharnierarm tbv bevestiging monitor aan arm Kunstof 1 Kokerprofiel 50x50x800 1 Plaat Staal 3,5 mm 1 Bout Staal M5 x Moer Staal M5 12 Ring Staal M5 24 Materiaal tbv pc behuizing Omschrijving Materiaal Maat Norm Hoeveelheid Staalplaat Staal 3000 x 1500 mm 1 Axiaal ventilator TIGER SD SD HB 24 VDC 1 Sticker Stork Prints bv Kunststof 4A 1 Weldnut M5 12 Bout Staal M5 x Ring Staal M

20 8. Beschrijving van het uiteindelijke model Het uiteindelijke model zal worden beschreven aan de hand van een plaatje in de oude situatie en een 3D model in de nieuwe situatie. Oude ontwerp IPS Epsilon 3D model IPS Epsilon nieuwe ontwerp In de oude situatie is te zien dat de monitor en pc in één behuizing boven op de machine zijn geplaatst. In het nieuwe model is de monitor met een draagarm bevestigd aan de pc-behuizing. Tevens is er gebruikgemaakt van een flatscreen. Deze flatscreen is ook leverbaar als touchscreen. De pc-behuizing die in het oude ontwerp ook boven op de machine is geplaatst is in het nieuwe ontwerp naar het achter gedeelte van de machine geplaatst. In onderstaande afbeelding is te zien dat hierin de pc is verplaast. 3D model IPS Epsilon Tevens valt op dat het nieuwe ontwerp meer één geheel uitstraalt. Zoals bij het oude model te zien is sluit de monitor/pc-behuizing niet aan op de mixer. Hierdoor valt er een gat tussen deze twee onderdelen en zijn er veel kabel en leidingen te zien. Dit zorgt voor een rommelig geheel. In het nieuwe ontwerp is dit echter allemaal niet meer zichtbaar doordat de pc-behuizing over de gehele lengte van de machine is verdeeld. Hierdoor vallen de kabels en leidingen achter de behuizing en zijn deze niet meer 19

21 zichtbaar. Tevens zorgt het voor een rustigere uitstraling omdat de machine meer één geheel lijkt. Een bijkomend voordeel bij het nieuwe ontwerp is dat er meer ruimte ontstaat voor de luchtonderdelen zoals luchtfilter en drukregelaars. Ook in de toekomst zal er dus nog ruimte zijn voor uitbereiding van de machine. Aan de hand van onderstaand figuur is dit beter te illustreren. Achterzijde IPS Epsilon Rechts bovenin is de pc te zien. Links hiervan is door het nieuwe ontwerp ruimte ontstaan om pneumatiek te plaatsen. Deze ruimte was er in het oude ontwerp niet. Logischerwijs ontstaat er dus onderin in machine ook meer ruimte voor de pneumatiek die aangesloten wordt op het ELA gedeelte waar de tanks met de basiskleuren zich bevinden. Deze tanks zijn afgebeeld in de rechter bovenstaande afbeelding. 20

22 Bijlagen 21

CONTROL ROOM SOLUTIONS

CONTROL ROOM SOLUTIONS INRICHTING VERLICHTING ERGONOMIE Het gaat hierbij om het ontwerpproces van de controlekamer in relatie tot de ergonomische aspecten van de interface (invoer, uitvoer, relatie met andere afdelingen), waarbij

Nadere informatie

THE EASY WAY OF WORKING MONITORARMEN 4

THE EASY WAY OF WORKING MONITORARMEN 4 1 THE EASY WAY OF WORKING MONITORARMEN 4 Van de Scheur is een betrouwbare leverancier van ergonomische producten voor de computerwerkplek. Wij stellen de klant centraal bij het vinden van oplossingen voor

Nadere informatie

Examen HAVO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl)

Examen HAVO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl) Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl) Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 23 mei 13.30-16.30 uur 20 03 Voor dit examen zijn maximaal 84 punten te behalen; het examen bestaat uit 21

Nadere informatie

Examen VMBO-KB. metalektro CSPE KB. gedurende 920 minuten. Bij dit examen horen bijlagen, uitwerkbijlagen en digitale bestanden.

Examen VMBO-KB. metalektro CSPE KB. gedurende 920 minuten. Bij dit examen horen bijlagen, uitwerkbijlagen en digitale bestanden. Examen VMBO-KB 2012 gedurende 920 minuten metalektro CSPE KB Bij dit examen horen bijlagen, uitwerkbijlagen en digitale bestanden. Dit examen bestaat uit 14 opdrachten. Voor dit examen zijn maximaal 163

Nadere informatie

WERKPLEKAFSCHEIDINGEN

WERKPLEKAFSCHEIDINGEN WERKPLEKAFSCHEIDINGEN 3 1 tafelschermen 2 akoestiek scheidingswanden N YINK 1 tafelschermen COLOFON Werkplekafscheidingen is een uitgave van Nyink en zal regelmatig aangepast worden Nyink Haarstraat 1

Nadere informatie

Lader rol reiniging FS 2000 / FS 3000 series

Lader rol reiniging FS 2000 / FS 3000 series Lader rol reiniging FS 2000 / FS 3000 series Inhoudsopgave Uw machine handmatig reinigen pagina 3 Storingen & oplossingen pagina 13 1. Schakel de machine uit. 2. Open beide kleppen aan de voorzijde. 3.

Nadere informatie

Ontwerpen van een opspaninrichting voor een lasmanipulator.

Ontwerpen van een opspaninrichting voor een lasmanipulator. Ontwerpen van een opspaninrichting voor een lasmanipulator. Naam : Wilco Bakker Student nr. : 2007 152 32 / 2008 t/m 2009 Studierichting : ACE Mechanical Designer Examendatum : 26-06 - 2009 Docent : Ir.

Nadere informatie

ThermaSkirt gebruiksaanwijzing

ThermaSkirt gebruiksaanwijzing ThermaSkirt gebruiksaanwijzing Stap 1 Teken de buitenste lijnen van de gehele kamer Klik op Start of ga naar Bestand en klik vervolgens op Nieuw of Openen om het programma te starten. Door op Start of

Nadere informatie

Ronde installatiebuis

Ronde installatiebuis Ronde installatiebuis Waarvoor gebruiken we installatiebuis? Installaties kunnen worden aangelegd met kabels, maar voor woonhuizen worden meestal pvc-buizen met draad gebruikt. Door geïsoleerd draad in

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde a 1-2 havo 2003 - I

Eindexamen wiskunde a 1-2 havo 2003 - I Eindexamen wiskunde a 1-2 havo 2003 - I Duikeend Op het IJsselmeer overwinteren grote groepen duikeenden. Ze leven van mosselen die daar veel op de bodem voorkomen. Duikeenden slikken hun mosselen met

Nadere informatie

Basistechnieken Microsoft Excel in 15 minuten

Basistechnieken Microsoft Excel in 15 minuten Basistechnieken Microsoft Excel in 15 minuten Microsoft Excel is een rekenprogramma. Je kan het echter ook heel goed gebruiken voor het maken van overzichten, grafieken, planningen, lijsten en scenario's.

Nadere informatie

POSTTRANSPORTMIDDELEN SCHOONHEID EN FUNCTIONALITEIT GAAN NAADLOOS SAMEN. Efficiënt, praktisch en duurzaam

POSTTRANSPORTMIDDELEN SCHOONHEID EN FUNCTIONALITEIT GAAN NAADLOOS SAMEN. Efficiënt, praktisch en duurzaam POSTTRANSPORTMIDDELEN SCHOONHEID EN FUNCTIONALITEIT GAAN NAADLOOS SAMEN Efficiënt, praktisch en duurzaam MINOR Maatvoering: 690/910x460 mm (dxb). SENIOR Maatvoering: 850/1070x550 mm (dxb). SENATOR Maatvoering:

Nadere informatie

Montagehandleiding V100 Energy Ball. V100 Energy Ball. Doc: HE 10 60 005 NL V 1.0 03-01-2008. 2008 Home Energy www.homeenergy.nl

Montagehandleiding V100 Energy Ball. V100 Energy Ball. Doc: HE 10 60 005 NL V 1.0 03-01-2008. 2008 Home Energy www.homeenergy.nl V100 Energy Ball Doc: HE 10 60 005 NL V 1.0 0-01-2008 2008 Home Energy www.homeenergy.nl Pagina 1 van 9 Doc: HE 10 60 005 NL V 1.0 0-01-2008 Inhoudsopgave: Inleiding Pagina Inventarislijst Pagina 4 Stap

Nadere informatie

Desktop, Laptop, Netbook, Ultrabook or Tablet? Which is best for what? Keuzes maken

Desktop, Laptop, Netbook, Ultrabook or Tablet? Which is best for what? Keuzes maken Desktop, Laptop, Netbook, Ultrabook or Tablet? Which is best for what?. Keuzes maken Wanneer je een computer wilt aanschaffen denk je tegenwoordig niet meteen meer aan de desktop. De desktop is een "grote"

Nadere informatie

Kliklijsten. Art LU5209. Geanodiseerd alu + acryl

Kliklijsten. Art LU5209. Geanodiseerd alu + acryl Art LU0209 Art LU5209 Art LU0309 Art LUS2319 20 mm + acryl 25 mm + acryl 30 mm 32 mm aluminium hebben een 45 graden hoek Ze worden geleverd met een transparante PCV-inlegvel. meegeleverd. Leverbaar in

Nadere informatie

ELK FRANKEERSYSTEEM IS UNIEK

ELK FRANKEERSYSTEEM IS UNIEK ELK FRANKEERSYSTEEM IS UNIEK Kies zelf uw opties en uw kleur. MEER DAN EEN FRANKEER MACHINE 30 45 65 De PostBase is meer dan een frankeermachine. Het modulaire frankeerconcept sluit optimaal aan bij de

Nadere informatie

Ergonomische oplossingen

Ergonomische oplossingen Ergonomische oplossingen voor School en ICT Het gebruik van interactieve borden en touch screens neemt met grote sprongen toe in de opleidingsbranche. Gebruiksvriendelijkheid en ergonomie tijdens het gebruik

Nadere informatie

Oranje: Rot Blauw : Hard maar heeft aandacht nodig. Bestuurderszijde Samengevat bestuurders zijde. Samengevat bijrijders zijde

Oranje: Rot Blauw : Hard maar heeft aandacht nodig. Bestuurderszijde Samengevat bestuurders zijde. Samengevat bijrijders zijde Oranje: Rot Blauw : Hard maar heeft aandacht nodig Bestuurderszijde Samengevat bestuurders zijde Samengevat bijrijders zijde Samengevat voorkant Samengevat dak Samengevat achterkant Overzicht materialen

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair. Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair. Packard Bell Easy Repair Hard Disk Drives Belangrijke instructies om de veiligheid te controleren U moet alle instructies zorgvuldig lezen voor u aan het werk gaat en u moet voldoen aan de instructies die u hieronder aantreft.

Nadere informatie

NIEUWE LM 14 18 23 SERIES WIJ HEBBEN DE PRIMEUR!

NIEUWE LM 14 18 23 SERIES WIJ HEBBEN DE PRIMEUR! NIEUWE LM 14 18 23 SERIES WIJ HEBBEN DE PRIMEUR! DE NIEUWE LM 14-18 - 23 SERIES INNOVATIEF DESIGN NIEUW DEUR SLOT MAKKELIJK ONDERHOUD PBS PERFECT IN BALANS GSM MODEM ENERGIE ZUINIG SNEL PROG EXPERT PROG

Nadere informatie

M O N T A G E - I N S T R U C T I E S D E U R E N

M O N T A G E - I N S T R U C T I E S D E U R E N MONTAGE-INSTRUCTIES DEUREN Inhoudsopgave Inleiding. Inleiding. Voorbereiding voor montage. Waterpas zetten. Vlakke deuren en paneeldeuren Deuren monteren Deuren stellen Paneeldeurrand verstellen Paneeldeuren

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Writing collectie Woorden in beweging. Een tijdloze set instrumenten om grip te krijgen op de nooit stilstaande werkelijkheid, om indrukken te

Writing collectie Woorden in beweging. Een tijdloze set instrumenten om grip te krijgen op de nooit stilstaande werkelijkheid, om indrukken te Writing collectie Woorden in beweging. Een tijdloze set instrumenten om grip te krijgen op de nooit stilstaande werkelijkheid, om indrukken te noteren en op papier vast te leggen. Producttabel Writing

Nadere informatie

1 HEMA ontwerpwedstrijd 2013 Inzending van H 2013 3285

1 HEMA ontwerpwedstrijd 2013 Inzending van H 2013 3285 1 2 Pittig Potje Met de vele verschillende dozen en bakjes van de HEMA kan iedereen gemakkelijk zijn spulletjes ordenen. Behalve het kruidenrekje. Hiervoor heeft de HEMA (nog) geen handige bakjes, waardoor

Nadere informatie

Zuil. Montage plaatwerk zuil. Montage scherm. Montage houder op zuil

Zuil. Montage plaatwerk zuil. Montage scherm. Montage houder op zuil Zuil Montage plaatwerk zuil De twee houten deuvels gaan boven in de tussenwand (hier zitten geen schroeven door de zijwanden heen). De tussenwand en achterwand worden met 10 schroeven met inbussleutel

Nadere informatie

Handleiding microfiche- en microfilmapparaat

Handleiding microfiche- en microfilmapparaat Handleiding microfiche- en microfilmapparaat Inhoudsopgave Zelf meenemen p. 2 Apparatuur aanzetten p. 2 Microfilm plaatsen en bekijken p. 4 Microfiche plaatsen en bekijken p. 6 Printen of scannen van film

Nadere informatie

A l d e n k a m p - D u t c h d e s i g n

A l d e n k a m p - D u t c h d e s i g n A l d e n k a m p - D u t c h d e s i g n Al meer dan 20 jaar is Aldenkamp een begrip op de Nederlandse markt als het gaat om audio video meubelen. Het merk staat voor kwaliteit en design van eigen bodem.

Nadere informatie

Thema Massaproductie. De Reciprozaag. Maurice Mulder

Thema Massaproductie. De Reciprozaag. Maurice Mulder Thema Massaproductie De Reciprozaag Maurice Mulder Thema Massaproduct Technisch Product Dossier Maurice Mulder Den Haag september 2010 De Haagse Hogeschool Inhoudsopgave Verklarende woordenlijst...4 1.

Nadere informatie

Installatie & Ondersteuning. Zyxel router

Installatie & Ondersteuning. Zyxel router Installatie & Ondersteuning Zyxel router Inhoudsopgave: 1. Welkom 2. Aansluiten 2.1 De router 2.2 In de doos 2.3 Aansluiten 2.4 Installeren 3. Vagen & Garantie 3.1 Veelgestelde vragen 3.2 Reset van de

Nadere informatie

www.digitalecomputercursus.nl 10. Voorbeeld berekeningen maken met Excel

www.digitalecomputercursus.nl 10. Voorbeeld berekeningen maken met Excel 10. Voorbeeld berekeningen maken met Excel In de komende hoofdstukken worden een aantal voorbeelden van berekeningen die gemaakt kunnen worden in Excel uitgelicht. U kunt deze berekeningen ook zodanig

Nadere informatie

Plaats een vinger en een duim in de gaten en trek de binnenste doos uit de buitenste doos.

Plaats een vinger en een duim in de gaten en trek de binnenste doos uit de buitenste doos. Bouwhandleiding Galileoscope Open om te beginnen de zijkanten van de buitenste doos om bij de binnenste doos te komen. Onder een van de flappen vindt u twee gaten, zoals te zien op de afbeelding hieronder.

Nadere informatie

Handleiding: instelling en werking LCD display t.b.v. ombouwset 007 en prolithium Daily Driver, Juice, Stick, Heavy Duty, Hammer en Monster

Handleiding: instelling en werking LCD display t.b.v. ombouwset 007 en prolithium Daily Driver, Juice, Stick, Heavy Duty, Hammer en Monster Handleiding: instelling en werking LCD display t.b.v. ombouwset 007 en prolithium Daily Driver, Juice, Stick, Heavy Duty, Hammer en Monster Beste Gebruiker, Gefeliciteerd met de aankoop van een R A T -

Nadere informatie

letta AUTOMATISCH ZIJSCHUIVEND SYSTEEM HANDLEIDING

letta AUTOMATISCH ZIJSCHUIVEND SYSTEEM HANDLEIDING AUTOMATISCH ZIJSCHUIVEND SYSTEEM HANDLEIDING letta Couthoflaan 14-16 B-8972 PROVEN T 0032 (0)57 30 11 66 F 0032 (0)57 30 14 83 info@interiortechnology.be www.interiortechnology.be Het automatisch zijschuivend

Nadere informatie

ONKENHOUT IN DE MEDISCHE SECTOR. In deze presentatie vindt u een overzicht van onze oplossingen voor de medische sector.

ONKENHOUT IN DE MEDISCHE SECTOR. In deze presentatie vindt u een overzicht van onze oplossingen voor de medische sector. ONKENHOUT IN DE MEDISCHE SECTOR In deze presentatie vindt u een overzicht van onze oplossingen voor de medische sector. Elektronische sluitingen - E-keeper Kan toegepast worden in medicijnkasten zodat

Nadere informatie

Meetpoort voor detecteren Radioactiviteit in voertuigen

Meetpoort voor detecteren Radioactiviteit in voertuigen Meetpoort voor detecteren Radioactiviteit in voertuigen Overzicht Vooraanzicht van een voorbeeld installatie VASTE DETECTOREN OP FRAMES MAXIMAAL GEADVISEERDE LENGTE 4500 mm BVS 300 MECHANISCHE BESCHERMING

Nadere informatie

Hoe zit je gezond achter je pc?

Hoe zit je gezond achter je pc? Hoe zit je gezond achter je pc? Werk je vaak met de computer? Let dan goed op je gezondheid, want voor je het weet heb je rug- of nekklachten. Deze tips helpen je alvast op weg. Er wordt thuis en op kantoor

Nadere informatie

ZITTINGZAAL VAN DE MAATWERKOPLOSSINGEN VOOR DIGITALE ZITTINGZALEN TOEKOMST + +

ZITTINGZAAL VAN DE MAATWERKOPLOSSINGEN VOOR DIGITALE ZITTINGZALEN TOEKOMST + + ZITTINGZAAL VAN DE MAATWERKOPLOSSINGEN VOOR DIGITALE ZITTINGZALEN + + TOEKOMST OVER BRAND Brand interieurs is een innoverende, technische en dynamische inrichter voor o.a. realisaties van compleet op maat

Nadere informatie

HANDLEIDING SCOREBORDEN OUTDOOR Versie 5.1 / oktober 2014

HANDLEIDING SCOREBORDEN OUTDOOR Versie 5.1 / oktober 2014 HANDLEIDING SCOREBORDEN OUTDOOR Versie 5.1 / oktober 2014 1.0 Inleiding Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van een outdoor scorebord van Data Display. We hopen dat er veel plezier aan beleefd zal

Nadere informatie

POSTKAMERDESIGN UW POSTKAMER INRICHTING OP MAAT. Modulair, ergonomisch en functioneel

POSTKAMERDESIGN UW POSTKAMER INRICHTING OP MAAT. Modulair, ergonomisch en functioneel POSTKAMERDESIGN UW POSTKAMER INRICHTING OP MAAT Modulair, ergonomisch en functioneel STYROMEGA AL UW POSTSTROMEN ONDER CONTROLE De hedendaagse postkamer krijgt dagelijks veel soorten poststromen te verwerken.

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u het instore pakket van Crossretail. Middels deze handleiding kunt u

Hierbij ontvangt u het instore pakket van Crossretail. Middels deze handleiding kunt u Inleiding Hierbij ontvangt u het instore pakket van Crossretail. Middels deze handleiding kunt u zelf aan de slag om het pakket te installeren. Controleer voordat u aan de slag gaat of alle onderdelen

Nadere informatie

metalektro CSPE KB Bij dit examen horen bijlagen, uitwerkbijlagen en digitale bestanden.

metalektro CSPE KB Bij dit examen horen bijlagen, uitwerkbijlagen en digitale bestanden. Examen VMBO-KB 2013 gedurende 920 minuten metalektro CSPE KB Bij dit examen horen bijlagen, uitwerkbijlagen en digitale bestanden. Dit examen bestaat uit 14 opdrachten. Voor dit examen zijn maximaal 150

Nadere informatie

dordrecht subb4 Krachtig in grootformaat communicatie Spandoeken in frames Roll-up banners Spandoeken Canvasdoeken Vlaggen Borden

dordrecht subb4 Krachtig in grootformaat communicatie Spandoeken in frames Roll-up banners Spandoeken Canvasdoeken Vlaggen Borden dordrecht Subb4 Krachtig in grootformaat communicatie Roll-up banners Canvasdoeken Vlaggen Spandoeken in frames Spandoeken Borden Eén merk en één adres bij u in de buurt voor al uw grootformaat presentatiemateriaal!

Nadere informatie

Jecor sleutelkluizen zijn handig en geruststellend, ze maken het mogelijk om sleutels te beschermen en te delen.

Jecor sleutelkluizen zijn handig en geruststellend, ze maken het mogelijk om sleutels te beschermen en te delen. KvK te Apeldoorn nr. 08021426 WWW.JECOR.NL JECOR SLEUTELKLUIZEN (KEYSAFES) Het beste alternatief voor een sleutel onder de mat Jecor sleutelkluizen zijn handig en geruststellend, ze maken het mogelijk

Nadere informatie

Het schoolbordenprogramma. Ergonomie - Topdesign

Het schoolbordenprogramma. Ergonomie - Topdesign Het schoolbordenprogramma Ergonomie - Topdesign Serie 171 Meervlaksborden met of zonder verenmechaniek 5 Schrijfvlakken voor vaste wandmontage of bevestiging op een verborgen schuifmechaniek. Serie 172

Nadere informatie

KASTEN MUREVA IP 65. Minikastjes. Referenties

KASTEN MUREVA IP 65. Minikastjes. Referenties Minikastjes Hermetische minikastjes, weinig plaats innemend, voor een modulaire combinatie. Technische kenmerken c Zelfdovend isolerend materiaal; weerstand tegen gloeidraad : 750 C volgens IEC 60695 2

Nadere informatie

Whitepaper. Winnende offertes

Whitepaper. Winnende offertes Whitepaper Winnende s Inleiding: het optimaliseren van het proces Veel bedrijven hebben moeite om snel een goede uit te brengen. En laat dat nu juist zo belangrijk zijn! Hoe sneller uw klant een goede

Nadere informatie

Vanco cover Handleiding Montage rolluikafdekking met buismotor-a voor zwembad met voedingskabel langs de wand.

Vanco cover Handleiding Montage rolluikafdekking met buismotor-a voor zwembad met voedingskabel langs de wand. Zwembadafdekking Couverture de piscines Pool cover Cubierta para piscine Schwimmbadabdeckung Vanco cover Handleiding Montage rolluikafdekking met buismotor-a voor zwembad met voedingskabel langs de wand.

Nadere informatie

CTOUCH. Touchscreens. Multi Touch

CTOUCH. Touchscreens. Multi Touch CTOUCH CTOUCH introduceert een nieuwe lijn groot formaat interactieve LED displays. De nieuwe lijn, Leddura genaamd, is verkrijgbaar in de range van 47 (119cm), 55, 65, 70 en 80 inch (203cm). Het nieuwe

Nadere informatie

AHREND 190, EEN KLEURRIJKE MANIER VAN ZITTEN. Kleurrijke verschijning

AHREND 190, EEN KLEURRIJKE MANIER VAN ZITTEN. Kleurrijke verschijning _AHREND 190 1I AHREND 190, EEN KLEURRIJKE MANIER VAN ZITTEN De lendesteun geeft Ahrend 190 zijn karakteristieke uitstraling Kleurrijke verschijning De comfortabele Ahrend 190 vormt een kleurrijke aanvulling

Nadere informatie

Deel 2 JOHANNESSCHOOL. Deel 2 van de visie op De Ontmoeting van de basisscholen Nieuw Koningshof, Johannesschool en de Tweemaster.

Deel 2 JOHANNESSCHOOL. Deel 2 van de visie op De Ontmoeting van de basisscholen Nieuw Koningshof, Johannesschool en de Tweemaster. Deel 2 Deel 2 van de visie op De Ontmoeting van de basisscholen Nieuw Koningshof, Johannesschool en de Tweemaster. 23 juni 2005 Loes Kellendonk Karen Schuyt JOHANNESSCHOOL ONTMOETING NIEUW KONINGSHOF,

Nadere informatie

Switch. Handleiding 200.106.110117

Switch. Handleiding 200.106.110117 Switch Handleiding 200.106.110117 Hartelijk dank voor uw aanschaf van deze uitbreiding van uw Plugwise systeem. Met de Switch kunt u draadloos de elektrische stroom naar de apparaten in uw Plugwise netwerk

Nadere informatie

CTOUCH. Touchscreens. Multi Touch

CTOUCH. Touchscreens. Multi Touch CTOUCH CTOUCH introduceert een nieuwe lijn groot formaat interactieve LED displays. De nieuwe lijn, Leddura genaamd, is verkrijgbaar in de range van 47 (119cm), 55, 65, 70 en 84 inch (213cm). Het nieuwe

Nadere informatie

Optibel Breedband Telefonie Installatie- en Gebruikershandleiding SPA-2102

Optibel Breedband Telefonie Installatie- en Gebruikershandleiding SPA-2102 Optibel Breedband Telefonie Installatie- en Gebruikershandleiding SPA-2102 Gefeliciteerd met uw keuze voor Optibel telefonie. We hopen dat u tevreden zult zijn met onze service en zien er naar uit de komende

Nadere informatie

1. De Satelliet ontvanger.

1. De Satelliet ontvanger. U heeft dit document gedownload omdat u op zoek bent naar een satellietset voor uw camper, caravan, boot of ander recreatie object. Graag helpen wij u op weg om een juiste keuze te maken in de aanschaf

Nadere informatie

Kasten Roldeurkasten met stalen lameldeuren zijn door hun fraaie vormgeving een aanwinst voor elk interieur. Functioneel zijn ze toepasbaar als bureauhoge kast, stahoge kast, ruimtescheidende kast of

Nadere informatie

Eyetracking Bestsellers.nl

Eyetracking Bestsellers.nl Eyetracking Bestsellers.nl Best-sellers.nl is een webwinkel voor audio- en video apparatuur, pc s en huishoudelijke apparaten. Wij hebben deze webwinkel aan een Eyetracking gebruikerstest onderworpen.

Nadere informatie

BJ-621 IR camera. Gebruikershandleiding

BJ-621 IR camera. Gebruikershandleiding BJ-621 IR camera Gebruikershandleiding 1 2 Voorwoord Deze handleiding bevat alle instructies van de functie en bediening van de machine. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de machine gaat

Nadere informatie

Eclisse in de zorg. een zorg minder!

Eclisse in de zorg. een zorg minder! Eclisse in de zorg een zorg minder! Eclisse oplossingen: geen belemmeringen voor een funtionele en comfortabele kamer HOIST De relatie tussen architectuur en woonwensen heeft de architecten en producenten

Nadere informatie

Tips; fotoboek maken (bron: hema.nl)

Tips; fotoboek maken (bron: hema.nl) Tips; fotoboek maken (bron: hema.nl) tekst roteren Draai je tekst zodat het mooi onder of op je scheef geplaatste foto staat. Of maak zelf leuke labels in combinatie met clipart. 1. kies de clipart (bij

Nadere informatie

Afval. Interster, uw partner voor de CSA, OK en Investment Solutions

Afval. Interster, uw partner voor de CSA, OK en Investment Solutions Afval Instrumentennetten Gesloten transportwagens Werktafels Open transportwagens Afval Afval Opslag RVS manden & roosters RVS kar in kar Linnenverdeelwagens Voor het opslag en transport van linnen kunnen

Nadere informatie

Artikelnummer 803316 Laatst gewijzigd 120927 Geldig vanaf 070601. Wanneer de functie het ontwerp bepaalt!

Artikelnummer 803316 Laatst gewijzigd 120927 Geldig vanaf 070601. Wanneer de functie het ontwerp bepaalt! Artikelnummer 803316 Laatst gewijzigd 120927 Geldig vanaf 070601 REAL 9000 PLUS Volwassenen Wanneer de functie het ontwerp bepaalt! REAL 9000 PLUS REAL 9100 PLUS EL één modulesysteem, vier basismodellen

Nadere informatie

Handleiding: montage tristand steeldak/damwand Auteur: Carolien Hoppenbrouwers Datum: Maart 2013 Benodigdheden: - Rolmaat / lang meetlint - Potlood - Schroefmachine met kruiskop, Torx T40, Imbus 5 - Poptang

Nadere informatie

Examen VBO-MAVO-D. Wiskunde

Examen VBO-MAVO-D. Wiskunde Wiskunde Examen VBO-MAVO-D Voorbereidend Beroeps Onderwijs Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 6 mei 13.30 15.30 uur 0 00 Dit examen bestaat uit 4 vragen. Voor elk vraagnummer is

Nadere informatie

BOEKJE. Alles wat medewerkers van ondersteunende diensten in de VVT moeten weten om klachten aan rug, nek en schouders te voorkomen

BOEKJE. Alles wat medewerkers van ondersteunende diensten in de VVT moeten weten om klachten aan rug, nek en schouders te voorkomen DOE BOEKJE Alles wat medewerkers van ondersteunende diensten in de VVT moeten weten om klachten aan rug, nek en schouders te voorkomen Armheffing Het werken met de handen boven schouderhoogte noemen we

Nadere informatie

Flexibel: staanders in 6 soorten en liggers om de 50 mm verstelbaar

Flexibel: staanders in 6 soorten en liggers om de 50 mm verstelbaar PALLETSTELLINGEN Flexibel: staanders in 6 soorten en liggers om de 50 mm verstelbaar Van simpel rek Tot compex magazijn hoog en stevig en in alle veiligheid PALLETSTELLINGEN Palletstellingen zijn erg eenvoudig

Nadere informatie

9 T n o c ebv e b ho ^rx en I oij[ci CZYZgaVcYh

9 T n o c ebv e b ho ^rx en I oij[ci CZYZgaVcYh Toebehoren Systeem TI Ingeschoven Uitgeschoven Omschrijving Systeem TI Art. Nr. 106.00203 Toepassingsgebied: Hoogteverstelling van werkbanken, montagetafels en toevoersystemen Technische gegevens Belasting

Nadere informatie

WWW.MARKANTOFFICE.COM

WWW.MARKANTOFFICE.COM WWW.MARKANTOFFICE.COM METROPOLIS MODERN OFFICE MARKANT METROPOLIS Markant introduceert een nieuw, eigentijds en strak vormgegeven meubelprogramma, genaamd Metropolis. Dit voorbeeld van Dutch Design kenmerkt

Nadere informatie

M E T R O P O L I S M O D E R N O f f I c E w w w. M a R k a N T O f f I c E. c O M

M E T R O P O L I S M O D E R N O f f I c E w w w. M a R k a N T O f f I c E. c O M METROPOLIS MODERN office www.markantoffice.com markant metropolis Markant introduceert een nieuw, eigentijds en strak vormgegeven meubelprogramma, genaamd Metropolis. Dit voorbeeld van Dutch Design kenmerkt

Nadere informatie

TRAMAT.EU. Bandoverkappingen. Brochure 7.1

TRAMAT.EU. Bandoverkappingen. Brochure 7.1 TRAMAT.EU Bandoverkappingen Brochure 7.1 Protec S metalen bandoverkappingen Protect S bandoverkappingen beschermen uw product en omgeving, reduceren geluid van de transportband en geeft een professionele

Nadere informatie

Geachte klant, In deze catalogus presenteren wij u ons assortiment aan digitale informatiepunten en touchscreen oplossingen.

Geachte klant, In deze catalogus presenteren wij u ons assortiment aan digitale informatiepunten en touchscreen oplossingen. Geachte klant, In deze catalogus presenteren wij u ons assortiment aan digitale informatiepunten en touchscreen oplossingen. Een groot deel van de in deze catalogus gepresenteerde producten is gedeponeerd

Nadere informatie

Garantie- en servicevoorwaarden Focus touch P10

Garantie- en servicevoorwaarden Focus touch P10 Garantie- en servicevoorwaarden Focus touch P10 t.b.v. de Benelux VOOR DISPLAYS: 55, 70 AND 82 nederlands V01.2-2014-4 Garantie en service voorwaarden Focus Touch voor Benelux Focus Touch P10 displays

Nadere informatie

Modelleren C Appels. Christian Vleugels Sander Verkerk Richard Both. 2 april 2010. 1 Inleiding 2. 3 Data 3. 4 Aanpak 3

Modelleren C Appels. Christian Vleugels Sander Verkerk Richard Both. 2 april 2010. 1 Inleiding 2. 3 Data 3. 4 Aanpak 3 Modelleren C Appels Christian Vleugels Sander Verkerk Richard Both 2 april 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Probleembeschrijving 2 3 Data 3 4 Aanpak 3 5 Data-analyse 4 5.1 Data-analyse: per product.............................

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u het instore pakket van Crossretail. Middels deze handleiding kunt u

Hierbij ontvangt u het instore pakket van Crossretail. Middels deze handleiding kunt u Inleiding Hierbij ontvangt u het instore pakket van Crossretail. Middels deze handleiding kunt u zelf aan de slag om het pakket te installeren. Controleer voordat u aan de slag gaat of alle onderdelen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX & MINIMATIC

GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX & MINIMATIC GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX & MINIMATIC GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX/MINIMATIC INHOUDSOPGAVE GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX/MINIMATIC... 1 INHOUDSOPGAVE... 1 1. ALGEMENE INFORMATIE...

Nadere informatie

Conceptraport. Uitlaatsysteem

Conceptraport. Uitlaatsysteem Conceptraport Uitlaatsysteem Conceptraport Uitlaatsysteem In opdracht van: Alexander Beenen namens Custom Concepts 27 september 2013 Vincent ten Have, Tim Hogenbrik, Rudsly Petronielia, Karim Balaich Guus

Nadere informatie

Handleiding voor de bouw van een eenvoudige HydrOxy reactor HARLIN

Handleiding voor de bouw van een eenvoudige HydrOxy reactor HARLIN Handleiding voor de bouw van een eenvoudige HydrOxy reactor by HARLIN Een Circulerende Serie Cell Dit document voorziet in praktische informatie over het bouwen van een Circulerende Serie Cell LET OP!

Nadere informatie

Leaflet. Connector Ability. Brochure kandidaten. Touwbaan 1 4205 AB Gorinchem T 0183-693939 E info@interselect.nl www.interselect.

Leaflet. Connector Ability. Brochure kandidaten. Touwbaan 1 4205 AB Gorinchem T 0183-693939 E info@interselect.nl www.interselect. Leaflet Connector Ability Brochure kandidaten Touwbaan 1 4205 AB Gorinchem T 0183-693939 E info@interselect.nl www.interselect.nl Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Waarom wordt er getest? 2 3 Wat is de

Nadere informatie

Examen HAVO. Wiskunde A1,2

Examen HAVO. Wiskunde A1,2 Wiskunde A1,2 Examen AVO oger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 1.0 16.0 uur 20 00 Dit examen bestaat uit 21 vragen. Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel punten met een goed

Nadere informatie

Ergonomisch getest DUO-BACK

Ergonomisch getest DUO-BACK Ergonomisch getest DUO-BACK Computer by: www.proxicom.de 08 / 2002 Opties Rugleunings traploos in hoogte en breedte te verstellen Armleuningen 11 voudig hoogteverstelbaar niet in hoogteverstelbaar Kruisvoeten

Nadere informatie

HP Prime: Spreadsheet App

HP Prime: Spreadsheet App HP Prime Graphing Calculator HP Prime: Spreadsheet App Meer over de HP Prime te weten komen: http://www.hp-prime.nl De Spreadsheet-App op de HP Prime Misschien heb je al eens gewerkt met een spreadsheet,

Nadere informatie

Over Kobo Desktop... 4 Kobo Desktop downloaden en installeren... 6. Kobo Desktop voor Windows installeren... 6 Kobo Desktop voor Mac installeren...

Over Kobo Desktop... 4 Kobo Desktop downloaden en installeren... 6. Kobo Desktop voor Windows installeren... 6 Kobo Desktop voor Mac installeren... Kobo Desktop Handleiding Inhoudsopgave Over Kobo Desktop... 4 Kobo Desktop downloaden en installeren... 6 Kobo Desktop voor Windows installeren... 6 Kobo Desktop voor Mac installeren... 7 ebooks kopen

Nadere informatie

V280 - Ipanema. Montagehandleiding 681-081015

V280 - Ipanema. Montagehandleiding 681-081015 V280 - Ipanema Montagehandleiding 681-081015 Pakketinhoud, benodigd gereedschap en belangrijk voor het monteren Pakketinhoud (tekening 1): A: V280-Ipanema knikarmscherm B: 2x Zijkappen C: 2x Montagebeugels

Nadere informatie

Presteer op elk terrein beter met de Herder Grenadier GRENADIER

Presteer op elk terrein beter met de Herder Grenadier GRENADIER Presteer op elk terrein beter met de Herder Grenadier GRENADIER De Grenadier van Herder, veelzijdig en krachtig De Grenadier is de meest veelzijdige en krachtige toolcarrier van Herder die ingezet kan

Nadere informatie

rolgordijnen rolgordijnen by environment creating a better

rolgordijnen rolgordijnen by environment creating a better rolgordijnen rolgordijnen by creating a better environment Rolgordijnen Daglicht is essentieel om je prettig te voelen in je eigen woon- en werkomgeving. Vooral het contact met de buitenwereld is een belangrijke

Nadere informatie

Examen VWO. Wiskunde A (oude stijl)

Examen VWO. Wiskunde A (oude stijl) Wiskunde A (oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Dinsdag 27 mei 13.3 16.3 uur 2 3 Voor dit examen zijn maximaal 9 punten te behalen; het examen bestaat uit 2 vragen.

Nadere informatie

Over Kobo Desktop... 4 Kobo Desktop downloaden en installeren... 6. Kobo Desktop voor Windows installeren... 6 Kobo Desktop voor Mac installeren...

Over Kobo Desktop... 4 Kobo Desktop downloaden en installeren... 6. Kobo Desktop voor Windows installeren... 6 Kobo Desktop voor Mac installeren... Kobo Desktop Handleiding Inhoudsopgave Over Kobo Desktop... 4 Kobo Desktop downloaden en installeren... 6 Kobo Desktop voor Windows installeren... 6 Kobo Desktop voor Mac installeren... 7 ebooks kopen

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 17 juni 13.30-16.30 uur

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 17 juni 13.30-16.30 uur Examen HAVO 2015 tijdvak 2 woensdag 17 juni 13.30-16.30 uur wiskunde A Dit examen bestaat uit 22 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 80 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met

Nadere informatie

Nieuw: controllers van Syel Europe

Nieuw: controllers van Syel Europe INDUSTRIËLE ELEKTRONICA Nieuw: controllers van Syel Europe De compacte controller die intelligent én voordelig is. voor seriebouw en klantspecifieke toepassingen voor complexe berekeningen én eenvoudige

Nadere informatie

The perfect link between Brands and Market. Laptop-Tablet Security/charging Trolley: The new generation

The perfect link between Brands and Market. Laptop-Tablet Security/charging Trolley: The new generation Laptop-Tablet Security/charging Trolley: The new generation T F E W Laptop-Tablet Security/charging Trolley: The new generation FILEX Laptop-Tablet Trolley s voor het veilig opbergen en laden van Laptops

Nadere informatie

Grote schappen, hoog draagvermogen

Grote schappen, hoog draagvermogen GROOTVAKSTELLINGEN PRORACK+ Grote schappen, hoog draagvermogen Erg geschikt voor hangende kleding Maar ook voor de opslag van banden voor middelzware en volumineuze lasten GROOTVAK- STELLINGEN HEIGHT TO

Nadere informatie

ENGELS. modulair en eenvoudig te combineren. voor diverse fracties. onderzetwagen en andere accessoires optioneel AFVALSCHEIDEN ECOMODULES

ENGELS. modulair en eenvoudig te combineren. voor diverse fracties. onderzetwagen en andere accessoires optioneel AFVALSCHEIDEN ECOMODULES modulair en eenvoudig te combineren voor diverse fracties onderzetwagen en andere accessoires optioneel ENGELS voor maatwerk afvalscheiding OP MAAT compact en handig: een 30 liter papierunit gecombineerd

Nadere informatie

SERVICE CONTRACT. Inhoud Servicecontract 3: SPOED SERVICE TER PLAATSE

SERVICE CONTRACT. Inhoud Servicecontract 3: SPOED SERVICE TER PLAATSE SERVICE CONTRACT 3 Inhoud Servicecontract 3: SPOED SERVICE TER PLAATSE U heeft een storing op uw computer? U belt direct naar het Service Centrum, om de klacht door te geven. Wij zullen u direct helpen

Nadere informatie

natuurkunde Compex natuurkunde 1,2 Compex

natuurkunde Compex natuurkunde 1,2 Compex Examen HAVO 2010 tijdvak 1 vrijdag 28 mei totale examentijd 3 uur tevens oud programma natuurkunde Compex natuurkunde 1,2 Compex Vragen 15 tot en met 22 In dit deel van het examen staan vragen waarbij

Nadere informatie

Versie 4.4.3 RTD Het Dorp B.V. Juni 2009. Handleiding SeeTech Oogbesturing

Versie 4.4.3 RTD Het Dorp B.V. Juni 2009. Handleiding SeeTech Oogbesturing Versie 4.4.3 RTD Het Dorp B.V. Juni 2009 Handleiding SeeTech Oogbesturing Technische gegevens Specificaties Processor Pentium processor met 1,5 GHz Geheugen 1 GB RAM Besturingssysteem Windows XP Aansluitingen

Nadere informatie

STEP WerkPlekAnalyse bij

STEP WerkPlekAnalyse bij STEP WerkPlekAnalyse bij Inleiding De STICHTING ERGONOMIE & PREVENTIE (STEP) is gevraagd de werkplek van mevrouw G. te analyseren, risicofactoren te inventariseren en advies te geven over een optimale

Nadere informatie

1. Starten met Windows 8

1. Starten met Windows 8 13 1. Starten met Windows 8 U zit klaar om te beginnen. Dit boek ligt naast uw computer. U gaat alle oefeningen die in het boek staan, direct zelf uitvoeren op de computer. Zo leert u het snelste werken

Nadere informatie

Rookwerendheid van Attema Brandwerende Doorvoer

Rookwerendheid van Attema Brandwerende Doorvoer Postbus 554 2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16 2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com Postbus 58 4200 AB GORINCHEM Onze referentie Bleiswijk, Projectnummer ENL-14-001109 Rookwerendheid

Nadere informatie

Artikelnr. 803316 Mercado 100329 Valid from 070601. REAL 9000 PLUS VOLWASSENEN Wanneer de functie het ontwerp bepaalt!

Artikelnr. 803316 Mercado 100329 Valid from 070601. REAL 9000 PLUS VOLWASSENEN Wanneer de functie het ontwerp bepaalt! Artikelnr. 803316 Mercado 100329 Valid from 070601 REAL 9000 PLUS VOLWASSENEN Wanneer de functie het ontwerp bepaalt! REAL 9000 PLUS REAL 9100 PLUS EL ÉÉN MODULESYSTEEM, VIER BASISMODELLEN Een moderne

Nadere informatie

STEALTH HOOFDSTEUNEN

STEALTH HOOFDSTEUNEN STEALTH HOOFDSTEUNEN COMBO ULTRA COMFORT PLUS Stealth Hoofdsteunen Atlas biedt u drie type hoofdsteunen aan: de Ultra; de Combo en de Comfort Plus steun. Deze drie steunen zijn qua vorm en positie volledig

Nadere informatie

1. Starten met Windows 8.1

1. Starten met Windows 8.1 19 1. Starten met Windows 8.1 U zit klaar om te beginnen. Dit boek ligt naast uw computer. U gaat alle oefeningen die in het boek staan, direct zelf uitvoeren op de computer. Zo leert u het snelste werken

Nadere informatie