Ontwerp computer/ monitorkast IPS Epsilon

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontwerp computer/ monitorkast IPS Epsilon"

Transcriptie

1 Ontwerp computer/ monitorkast IPS Epsilon Voorwoord Voor u ligt het afstudeerverslag betreffende een nieuw ontwerp voor de monitorkast/pc behuizing van het inkt doseersysteem de IPS Epsilon. Dit ontwerp is gemaakt in opdracht van Stork Prints b.v. te Brummen. Na het lezen van het verslag zal u duidelijk zijn wat de IPS Epsilon is, wat de problemen zijn waar men op stuitte en hoe ik deze in het nieuwe ontwerp heb opgelost. Ik heb verschillende opleidingen gedaan voordat ik ben begonnen met de opleiding Mechanical Designer. Als eerste ben ik begonnen met de MTS, vervolgens heb ik een opleiding gedaan tot plaatwerker. Nog niet zo heel lang geleden heb ik een opleiding tot fietstechnicus voltooid. In deze opleiding zaten technische aspecten, maar ook de zakelijke kant van een fietsenzaak zoals verkoop en bedrijfseconomie. Na een aantal jaren te hebben gewerkt kreeg ik een ongeval. Hierna ben ik weer aan het werk gegaan en kreeg al snel last van mijn rug. Hierdoor kon ik mijn oude werkzaamheden niet meer hervatten omdat ik daarbij te veel moest staan. Na in aanraking gekomen te zijn met een reïntegratiebureau ben ik tot de conclusie gekomen dat technisch tekenen mij wel erg aansprak. Dus ik ben opzoek gegaan naar een opleiding bij mij in de buurt en kwam al snel terecht bij het CadCollege in Nijmegen. Eenmaal op het CadCollege heb ik gekozen voor het HBO-Traject Mechanical Designer. Toen het tijd werd om een stage bedrijf te zoeken kwam ik terecht bij Stork. Ik was meteen enthousiast over dit bedrijf. Het heeft tenslotte een goede naam en de producten die ze maken spreken mij wel aan. De opdracht heb ik in de eerste plaats alleen uitgevoerd. Er is natuurlijk wel overleg geweest tussen Stork en mij, maar zij hebben niet geholpen bij het tekenen. En het komen tot een oplossing voor het probleem. Tot slot wil ik alle medewerkers binnen Stork Prints b.v. bedanken voor alle medewerking. Renaldo Groothedde Renaldo Groothedde

2 Inhoudsopgave Inleiding Organisatie Beschrijving van de organisatie beschrijving van de werkzaamheden Aanleiding van de opdracht De probleemstelling Uitgangspunten en opzet Situatie Beschrijving van de huidige situatie leidend tot knelpunten Oorzaken Gevolg Methodisch ontwerpproces Vooronderzoek Analyseren van de behoefte Ergonomische, economische en technische aspecten Probleemdefiniëring Analyseren van het probleem Eisen en wensen Vaste eis Weegfactoren voor de variabele eis Wensen Bepalen van de functie Bepaling van de deelfuncties Werkwijze bepaling Vormgeving Voorontwerpen Bepalen van het definitieve ontwerp Realisatie Beschrijving van het uiteindelijke model Bijlagen

3 Inleiding In de loop van dit verslag zal ik in verschillende hoofdstukken beschrijven wat de aanleiding is geweest voor een vernieuwd ontwerp van de monitorkast/pc behuizing van de IPS Epsilon en hoe het ontwerpproces precies in zijn werk is gegaan. Van de beginfase tot de eindfase waarin het ontwerp is afgerond. In de bijlagen vindt u verschillende tekeningen. Hierdoor kan een indruk worden gevormd van de tekeningen die ik heb gemaakt. Het nieuwe ontwerp moet Stork helpen om meer van dergelijke machines te kunnen verkopen. Het product zal dus aantrekkelijker moeten worden voor de potentiële klant. Alle veranderingen aan de monitorkast/pc behuizing moesten wel binnen het kostenplaatje vallen. 2

4 1. Organisatie 1.1 Beschrijving van de organisatie Zoals eerder vermeldt heb ik mijn afstudeerproject gedaan in opdracht van Stork Prints b.v. in Brummen. Deze afdeling van Stork houdt zich bezig met het produceren van verfmengkeukens en inktdoseersystemen. Deze producten worden over de hele wereld verkocht. Voorbeelden van bedrijven die de machines aanschaffen zijn: Akzo Nobel, BASF, Cryovak en Samtex. De afdeling in Brummen bestaat uit ongeveer dertig medewerkers. Deze werknemers zijn verdeeld over een aantal verschillende afdelingen zoals inkoop, verkoop, engineering en werkplaats. Ik ben zelf werkzaam op de afdeling engineering. Werkzaamheden die hier plaats vinden zijn natuurlijk het maken van technische tekeningen en aftersales. Als er eenmaal een tekening af is moet er een materiaallijst samengesteld worden voor het produceren van het ontwerp. Voorafgaand aan het maken van die materiaallijst moet uitgezocht worden welke materialen het meest geschikt zijn voor het ontwerp. Het is ook mogelijk dat de afdeling engineering een prototype maakt van een ontwerp en deze gaat testen. Verder komt het ook regelmatig voor dat uitvoerende bedrijven bellen met technische vragen. Bijvoorbeeld als bepaalde maten niet helemaal duidelijk zijn. De betreffende tekenaar moet dan proberen deze vragen zo goed en zo duidelijk mogelijk te beantwoorden. 1.2 beschrijving van de werkzaamheden De werkzaamheden die ik binnen Stork heb uitgevoerd waren zeer gevarieerd. Ik heb van alle voorkomende werkzaamheden wel iets gedaan. Meestal kreeg ik een opdracht een bepaalde tekening te maken met de eisen en wensen waaraan deze tekening dan moest voldoen. Ik voerde deze opdracht uit en liet deze controleren. Een opdracht die ik zelf erg leuk vond was het ontwerp van een verfemmer/inkt emmer. Deze verfemmers/inkt emmer worden gebruikt voor alle machines van Stork Prints. De huidige leverancier van de verf/inkt emmertjes stopte met het produceren van deze emmertjes. Aangezien Stork een bucket dispenser (emmer dispenser) ontwikkeld had waar geen andere emmertjes in konden staan moest Stork zelf de emmertjes gaan produceren. Aan mij werd gevraag om hiervoor een ontwerp te maken. 3

5 Ook een leuke opdracht was het bedenken van een brandwerende muur doorvoer voor solvent inkt, dit zijn inkt soorten die op chemische basis zijn, Deze zijn dus zeer brandbaar. Hiervoor werd dus een systeem bedacht dat bij brandt de inkt toevoer moest stoppen. Ook hierbij heb ik de tekeningen gemaakt en nog wat ander resource werk verricht. Vooral in het begin van mijn stage heb ik gewoon meegewerkt in de organisatie. Tegen het eind van mijn stage heb ik meer tijd besteed aan het tekenen van mijn afstudeerproject. 1.3 Aanleiding van de opdracht De aanleiding voor het verbeteren van de monitorkast/pc behuizing van de IPS Epsilon kwam vanuit Stork Prints b.v. Zij kwamen met dit voorstel nadat ik had aangegeven dat ik een opdracht nodig had om af te studeren. Stork Prints vond het noodzakelijk om de monitorkast/pc behuizing te verbeteren. Bepaalde punten aan het model waren niet meer van deze tijd. Deze moesten beter vormgegeven worden. 1.4 De probleemstelling De huidige behuizing van de monitor/pc-behuizing van de IPS Epsilon is in wezen het probleem. Deze is te groot waardoor hij onnodig veel ruimte inneemt. Ook zorgt die behuizing ervoor dat men niet bij de doseerventielen kan. Men moet eerst de hele kast naar links of naar rechts schuiven of zelfs eraf halen om erbij te kunnen. Door het ontwerp aan te passen is het mogelijk meer ruimte te creëren om elektra en pneumatiek in te plaatsen. Ook zal de machine beter ogen. Daarnaast voldoet de monitor ook niet meer aan de huidige normen. Het is een groot 17 inch beeldscherm. Tegenwoordig is het ook mogelijk om hiervoor een flatscreen te gebruiken. Wederom zal dit de vormgeving van de machine ten goede komen. Een derde punt is het feit dat de machine niet in hoogte verstelbaar is. Kleine mensen hebben moeite om goed op het scherm te kunnen kijken. Tevens is de monitorkast zo groot dat deze dicht aan de rand van de machine zit. Mensen zitten dus met hun gezicht vlak bij het scherm. Ook op het gebied van arbo-normen is deze machine dus niet meer van deze tijd. 4

6 1.5 Uitgangspunten en opzet Uitgangspunt voor het verbeteren van het huidige ontwerp is het makkelijker bereikbaar maken van de doseerkoppen. Bijkomend voordeel bij dit uitgangspunt is dat er meer ruimte ontstaat voor de pneumatiek. 2. Situatie 2.1 Beschrijving van de huidige situatie leidend tot knelpunten De oorzaak van het verouderde model is in principe dat men weinig aandacht besteed heeft aan het ontwerp van de pc en monitor behuizing tot het moment dat er door derden op werd geattendeerd. Omdat er maar weinig machines per jaar worden geproduceerd was het ook te kostbaar om bijvoorbeeld elk jaar het model aan te passen. De IPS Epsilon is een verfmengmachine of inktmengmachine. Hij kan dus voor twee doeleinden gebruikt worden. De machine zorgt ervoor dat er emmertjes met inkt of verf gevuld worden in de gewenste kleur. In de huidige situatie zijn de pc en de monitor in één behuizing geplaatst welke boven op de machine staat. Het is allemaal zeer blokvormig vormgegeven. De toegepaste monitor is een groot 17 inch beeldscherm. Ook deze voldoet dus duidelijk niet meer aan de huidige mogelijkheden. Aan de linker zijkant van de machine is een bucket-dispenser bevestigd. Deze laat een emmertje zakken van één of vijf liter. Dit is in te stellen door middel van het computerprogramma. Deze emmer komt terecht op een lopende band. Zodra de emmer gevuld is met verf word de inhoud door middel van een mixer gemengd. Bucket-dispenser 5

7 Er bestaan verschillende knelpunten binnen het huidige ontwerp. De belangrijkste worden hieronder besproken. Vormgeving Toegankelijkheid van de doseerventielen Tweede knelpunt is de toegankelijkheid van de doseerventielen. Deze moeten te bereiken zijn als er storingen zijn of als er onderhoud of reparatie gepleegd moet worden. Het is in principe mogelijk om deze doseerventielen te bereiken, maar hier gaat erg veel tijd in zitten. Om erbij te kunnen moet namelijk eerst de monitor verplaatst worden. Omdat deze ook groot is en moeilijk hanteerbaar gaat daar veel tijd in zitten. Dit is vooral tijdens storingen niet handig. Deze ontstaan waarschijnlijk tijdens het productieproces en als dit onnodig lang stil ligt kost dat geld. Toegankelijkheid van de pc behuizing De pc is op dit moment beschermd door een stalen behuizing en is toegankelijk via een klein klepje aan de voorzijde. Tevens is de behuizing op dit moment overvol en kan er in de toekomst niet uitgebreid worden. Verstelbaarheid van de monitor De monitor is niet verstelbaar. Dit kan in sommige gevallen voor problemen zorgen. Denk bijvoorbeeld aan hele lange of hele kleine mensen die niet prettig op het beeldscherm kunnen kijken. Daarnaast worden de machines in verschillende landen geplaasten en hebben de bedrijven te maken met verschillende soorten lichtinval. Bijvoorbeeld zonlicht en/of tl-buizen. 6

8 2.2 Oorzaken Het huidige ontwerp van de IPS Epsilon voldoet niet meer aan de eisen en wensen van de klanten en daarbij is het model ook verouderd. Het is een grote en lelijke machine. Met de huidige technieken en materialen zou hier zeker iets beters van gemaakt kunnen worden. 2.3 Gevolg Het gevolg van verschillende knelpunten is dat de machine niet erg aansluit op de eisen en wensen van de klant. Omdat er niet veel van deze machines per jaar geproduceerd worden is het dus noodzaak om wel aan de eisen en wensen van de klant te voldoen omdat men anders wellicht het risico loopt om klanten te verliezen. 7

9 3. Methodisch ontwerpproces 3.1 Vooronderzoek Voordat wordt begonnen met het technisch tekenen van een object moet de behoefte worden vastgesteld. Dit gebeurt doorgaans door een voorstudie te doen. Deze voorstudie heb ik op de volgende wijze uitgevoerd: Ik ben begonnen met het inventariseren van de behoeften die Stork heeft aan het ontwerp. Na verschillende vergaderingen te hebben gehad waarin is besproken welke materialen en onderdelen er gebruikt moesten worden ben ik nagegaan of dit ook daadwerkelijk mogelijk was. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat sommige dingen niet mogelijk waren. Dit heb ik vervolgens voorgelegd inclusief een alternatief. Uiteindelijk was naar een aantal vergaderingen duidelijk aan welke behoeften er voldaan kon worden en aan welke niet. Voor de bepaling van deze behoefte is gebruik gemaakt van de ontwerpmethode die is beschreven in het boek: Methodisch ontwerpen, prof. dr. Ir. H.H. van den Kroonenberg. 3.2 Analyseren van de behoefte Lage productiekosten Per jaar worden er ongeveer twintig machines geproduceerd. Daarom moet het ontwerp zo economisch mogelijk zijn, ook de productiekosten van het ontwerp mogen niet te hoog zijn. Het ontwerp moet zo gemaakt zijn dat er in de toekomst eenvoudig uitbreidingsmogelijkheden te realiseren zijn zonder dat het totale ontwerp vernieuwd moet worden. Dit zou immers te kostbaar zijn. Toegankelijkheid van de computer/monitorkast De computer/monitorkast moet eenvoudig toegankelijk zijn. Voor het updaten van de software van de computer is het van belang dat de servicemonteur eenvoudig de computer kan bereiken. Toegankelijkheid van de doseerkoppen van de machine Bij storing van de machine moeten de doseerkoppen schoongemaakt of vervangen kunnen worden. Tevens moet de servicemonteur onderhoud kunnen plegen aan de doseerkoppen. Met name bij storing van de machine is het van belang dat men snel toegang heeft tot de doseerkoppen zodat de storing in het productieproces zo snel mogelijk verholpen kan worden. 8

10 Verstelbare monitor Omdat er geen rekening gehouden kan worden met de omstandigheden waar de machine geplaatst wordt (verlichting in het betreffende bedrijf of andere lichtinval) is het in principe een vereiste dat de inkijkhoek van de monitor verstelbaar is. Ook is dit makkelijk omdat mensen nogal in lengte kunnen verschillen. Mooie vormgeving en een afgewerkt geheel Dit is in principe een wens het is geen vereiste. In de eerste plaats is het van belang dat de machine functioneel is. Uitbreidingsmogelijkheden van de machine Het moet mogelijk zijn om in de toekomst de machine uit te breiden. Te denken valt dan aan het extra bijplaatsen van doseerkoppen. In dat geval moet er extra ruimte zijn voor het uitbreiden van het luchtsysteem. Tevens moet gedacht worden aan de mogelijkheid om de pc in de toekomst uit te breiden met modems en dergelijke. 3.3 Ergonomische, economische en technische aspecten In deze paragraaf zal wat uitgebreider in worden gegaan op de ergonomische, economische en technische aspecten. Ergonomie Aangezien Stork over de hele wereld actief is worden ook de IPS Epsilon s over de hele wereld verkocht. Weliswaar geen grote aantallen, maar ze worden wel wereldwijd verkocht. Dit zorgt ervoor dat er verschillen ontstaan in soorten mensen die met de machine moeten werken. Omdat er maar slechts een paar machines per jaar worden geproduceerd kan Stork de machines niet voor elke bedrijf specifiek op maat maken. Dit zou wel ideaal zijn als het gaat om de verschillende lengtes van de mensen in de verschillende landen. Ook zou dit te kostbaar zijn. Meer daarover in het economische aspect. Tevens weet men niet van te voren waar de machine geplaatst gaat worden. Dit kan zijn in een ruimte met veel ramen bijvoorbeeld waardoor de lichtinval het zicht op het scherm belemmert. Ook hier kan geen rekening mee worden gehouden in het ontwerp van de machine. Vandaar het wenselijk is als de monitor iets verstelbaar is. 9

11 Economisch Bij het economisch aspect van het ontwerp gaat het natuurlijk om de kosten van het ontwerp en de opbrengsten van de machine. Aangezien er maar een paar machines per jaar verkocht worden moet het ontwerp tegen zo min mogelijk kosten geproduceerd worden. Daarnaast moet er in het ontwerp rekening gehouden worden met de arbeidsintensiviteit om het ontwerp te produceren. Als het ontwerp namelijk heel arbeidsintensief is om te maken kan dit ook zorgen voor te hoge kosten. Tevens moet er rekening worden gehouden met de gebruikte materialen. Deze moeten zo worden uitgekozen dat het aan alle eisen van de machine voldoet, maar toch niet te duur is. Technisch Technisch gezien is er behoefte aan een machine waarbij men eenvoudig bij de doseerventielen kan. Dit is bijvoorbeeld nodig wanneer de machine schoongemaakt moet worden of wanneer een storing zich voordoet. In geval van storing is het belangrijk deze snel te kunnen verhelpen omdat men dan waarschijnlijk midden in een productieproces zit. Het is dan niet handig om eerst een hele monitor te moeten verplaatsen. Ook moet het ontwerp zo gemaakt zijn dat het eenvoudig is aan te passen. Omdat er maar zo weinig van worden geproduceerd is het niet wenselijk om bij elke verandering het ontwerp van de machine aan te moeten passen. 10

12 4. Probleemdefiniëring 4. 1 Analyseren van het probleem Doel: Het beter vormgeven van de monitor waardoor er verschillende voordelen behaald kunnen worden. Dit doel komt voort uit de behoeften die zijn geconstateerd in paragraaf Eisen en wensen De eisen die aan het ontwerp gesteld worden kunnen worden geformuleerd in een eisenprogramma. Om deze eisen zo overzichtelijk mogelijk weer te geven kan er gebruik worden gemaakt van verschillende checklists. Vaste eis Variabele eis 1 De productiekosten van het ontwerp moeten laag zijn X 2 De PC moet toegankelijk zijn voor onderhoud X 3 De doseerventielen van de machine moeten toegankelijk zijn X 4 De monitor moet verstelbaar zijn X 5 Mooi afgewerkt geheel X 6 PC/ monitorbehuizing moet groot genoeg zijn voor uitbreiding X Vaste eis Als een ontwerp niet voldoet aan de vaste eisen zoals deze zijn beschreven in paragraaf 4.2 dan wordt er niet verder gekeken naar dat ontwerp. Aan de vaste eisen van paragraaf 4.2 moet worden voldaan, anders is het ontwerp niet goed en hoeft deze niet vergeleken te worden met de andere eisen Weegfactoren voor de variabele eis Voor de bepaling van de belangrijkheid van de verschillende variabele eisen zijn deze met elkaar vergeleken. In onderstaande tabel worden deze verschillende eisen tegen elkaar uitgezet. Met een groep van drie personen hebben we iedere keer twee eisen met elkaar vergeleken en bepaald welke van de twee het belangrijkst was Weegfactor 1. Lage productie kosten X Uitbereidingsmogelijkheden 1 X Mooi afgewerkt geheel 1 0 X 1 11

13 4.2.3 Wensen Bij gelijke geschiktheid wordt er gekeken naar de verschillende wensen; Machine eenvoudig te bedienen Weinig geluidsoverlast Ontwerp niet te arbeidsintensief om te produceren Materiaal moet schoongemaakt kunnen worden met chemische middelen 4.3 Bepalen van de functie Functie van het ontwerp is plaats bieden aan de monitor en pc zonder dat er onnodig veel ruimte in beslag wordt genomen Bepaling van de deelfuncties I. De machine moet toegankelijk zijn. II. De machine moet er aantrekkelijk uitzien. III. De machine moet voldoende ruimte bieden aan (moderne) apparatuur. Tegenwoordig is de apparatuur klein en heeft dus niet veel ruimte nodig. 12

14 5. Werkwijze bepaling Voor de eerste deelfunctie: De machine moet toegankelijk zijn is gezocht naar meerdere werkwijzen. De volgende werkwijzen zijn gevonden: Kast op wieltjes Naar achteren plaatsen van de kast Naar één zijde plaatsen van de kast Flat-screen aan de voorkant en een pc op de grond De andere werkwijzen zijn zonder uitleg verwerkt in een zogeheten morfologisch overzicht. Dit overzicht is te vinden in hoofdstuk 6: Vormgeving. In het overzicht is door middel van verbindingslijnen aangegeven welke verschillende werkwijzen samen tot het beste ontwerp komen die ook aan de gestelde eisen voldoen. 13

15 6. Vormgeving 6.1 Voorontwerpen Onderstaand overzicht is een zogenaamd morfologisch overzicht. Hierin zijn vier mogelijke opties voor een ontwerp in opgenomen. Morfologisch overzicht Optie A zwart Een eerste mogelijkheid is een verrijdbare monitor/pc-kast op wieltjes. Deze kast is over de gehele breedte van de machine verrijdbaar voor het plegen van onderhoud en reparaties. Door het toepassen van een kleinere monitor en een server-pc past dit geheel in een mooier vormgegeven kast. Optie B blauw Bij optie twee is de behuizing zo vorm gegeven dat de monitor onder een andere inkijkhoek is gemonteerd dit zorgt voor een fraaiere vormgeving. Optie C rood In optie drie wordt de monitor/pc-kast verplaatst naar één hoek van de IPS Epsilon. Door het toepassen van een flatscreen en een kantelbare monitorbehuizing moet het geheel een wat fraaier uiterlijk krijgen. Optie D paars De vierde mogelijkheid is het naar achteren plaatsen van de pc-kast en het toepassen van een flatscreenmonitor. (over de gehele breedte van de machine is het achtergedeelte opgehoogd waardoor hier plaats ontstaat voor de pc). Hierdoor ontstaat een blijvende vrije ruimte voor het plegen van onderhoud en reparaties. 14

16 6.2 Bepalen van het definitieve ontwerp Het bepalen van het definitieve ontwerp is geschied door gebruik te maken van een keuzetabel. In deze tabel zijn de ontwerpen A, B, C en D opgenomen en vergeleken met de verschillende eisen 1 t/m 6. Om de ontwerpen goed te kunnen vergelijken en een goede keuze te kunnen maken moeten er eerst weegfactoren worden toegekend aan de variabele eisen. Deze weegfactoren zijn vastgesteld aan de hand van de tabel die eerder al in paragraaf 4.2. te zien was. A B C D 1 2 3Weegfactor 1. Lage productie kosten X Uitbreidingsmogelijkheden 1 X Mooi afgewerkt geheel 1 0 X 1 Alle eisen zijn in bovenstaande tabel met elkaar vergeleken. De belangrijkste eis krijgt een 1. De minst belangrijke eis krijgt een 0. Uiteindelijk wordt het totaal van elke horizontale rij opgeteld dit zijn de weegfactoren. Nadat de verschillende weegfactoren bij elke eis zijn vastgesteld is er gekeken naar welk van de vier ontwerpen het beste voldoet aan de eisen. 15

17 A B C D Bovenstaande ontwerpen A, B, C en D zijn allemaal met elkaar vergeleken als het gaat om de verschillende eisen. Voor eis 1 is dus gekeken welke beter voldeed: A vergeleken met B, C en D. Vervolgens is ontwerp B vergeleken met A, C en D. Daarna is ontwerp C vergeleken met A, B en D. En tot slot is ontwerp D vergeleken met A, B en C. Hetzelfde is gedaan voor alle overige vijf eisen. De ontwerpen kunnen gewaardeerd worden met 3 waarden: 0 = Slechter 1 = Gelijk 2 = Beter dan Uiteindelijk levert dit een aantal cijfers op. Bijvoorbeeld ontwerp A heeft in totaal 8 punten gekregen. Dit vermenigvuldigd met de weegfactor levert het getal op achter het = teken. Omdat elk ontwerp maximaal 12 punten kan krijgen wordt het ideaal te behalen aantal punten bepaald door 12 maal de weegfactor. Uiteindelijk wordt de totaalscore voor elk ontwerp opgeteld. Voor ontwerp A is dit 22. Ook de totaalscore van het ideaal te behalen aantal punten wordt opgeteld. Vervolgens kan ook procentueel uitgerekend worden welk ontwerp het hoogste scoort. Dit kan door de totaalscore van het ideaal te behalen punten op 100 te stellen. Vervolgens kan berekend worden per ontwerp hoe hoog het scoort ten opzichte van het ideaal te behalen aantal punten. 16

18 Bovenstaande gegevens zijn uitgewerkt in onderstaande keuzetabel: Weegfactor A B C D Ideaal 1. Lage kosten = = = = Uitbereidingsmogelijkheden = = = = Mooie vorm geving = = = =8 12 Totaal Totaal % 45,8% 45,8% 16,7% 83,3% 100% Uiteindelijk blijkt dat ontwerp D het meest aan de gestelde eisen voldoet. Dit ontwerp scoort van de honderd procent 83,3%. De rest van de ontwerpen scoort onder de vijftig procent en is dus niet geschikt om uit te voeren. 17

19 7. Realisatie Om het ontwerp uiteindelijk te kunnen realiseren moeten er een aantal dingen worden uitgezocht. In de eerste plaats is het nodig te weten uit welke onderdelen en materialen het ontwerp moet bestaan. Vervolgens moet gekeken worden of dit mogelijk is binnen het gestelde budget en het eisenprogramma. Onderstaande materialen zijn nodig om het nieuwe ontwerp te kunnen realiseren. Materiaal tbv monitorbehuizing Omschrijving Materiaal Maat Norm Hoeveelheid Bevestigingsstrip tbv glasplaat St. 37 4Cwijz.A 2 Glasplaat WB Gel. 362 x 282 mm 3 C 1 Plaat Staal 150 x 1000 mm 1 Materiaal tbv armsteun monitor Omschrijving Materiaal Maat Norm Hoeveelheid Koopdeel scharnierarm tbv bevestiging monitor aan arm Kunstof 1 Kokerprofiel 50x50x800 1 Plaat Staal 3,5 mm 1 Bout Staal M5 x Moer Staal M5 12 Ring Staal M5 24 Materiaal tbv pc behuizing Omschrijving Materiaal Maat Norm Hoeveelheid Staalplaat Staal 3000 x 1500 mm 1 Axiaal ventilator TIGER SD SD HB 24 VDC 1 Sticker Stork Prints bv Kunststof 4A 1 Weldnut M5 12 Bout Staal M5 x Ring Staal M

20 8. Beschrijving van het uiteindelijke model Het uiteindelijke model zal worden beschreven aan de hand van een plaatje in de oude situatie en een 3D model in de nieuwe situatie. Oude ontwerp IPS Epsilon 3D model IPS Epsilon nieuwe ontwerp In de oude situatie is te zien dat de monitor en pc in één behuizing boven op de machine zijn geplaatst. In het nieuwe model is de monitor met een draagarm bevestigd aan de pc-behuizing. Tevens is er gebruikgemaakt van een flatscreen. Deze flatscreen is ook leverbaar als touchscreen. De pc-behuizing die in het oude ontwerp ook boven op de machine is geplaatst is in het nieuwe ontwerp naar het achter gedeelte van de machine geplaatst. In onderstaande afbeelding is te zien dat hierin de pc is verplaast. 3D model IPS Epsilon Tevens valt op dat het nieuwe ontwerp meer één geheel uitstraalt. Zoals bij het oude model te zien is sluit de monitor/pc-behuizing niet aan op de mixer. Hierdoor valt er een gat tussen deze twee onderdelen en zijn er veel kabel en leidingen te zien. Dit zorgt voor een rommelig geheel. In het nieuwe ontwerp is dit echter allemaal niet meer zichtbaar doordat de pc-behuizing over de gehele lengte van de machine is verdeeld. Hierdoor vallen de kabels en leidingen achter de behuizing en zijn deze niet meer 19

21 zichtbaar. Tevens zorgt het voor een rustigere uitstraling omdat de machine meer één geheel lijkt. Een bijkomend voordeel bij het nieuwe ontwerp is dat er meer ruimte ontstaat voor de luchtonderdelen zoals luchtfilter en drukregelaars. Ook in de toekomst zal er dus nog ruimte zijn voor uitbereiding van de machine. Aan de hand van onderstaand figuur is dit beter te illustreren. Achterzijde IPS Epsilon Rechts bovenin is de pc te zien. Links hiervan is door het nieuwe ontwerp ruimte ontstaan om pneumatiek te plaatsen. Deze ruimte was er in het oude ontwerp niet. Logischerwijs ontstaat er dus onderin in machine ook meer ruimte voor de pneumatiek die aangesloten wordt op het ELA gedeelte waar de tanks met de basiskleuren zich bevinden. Deze tanks zijn afgebeeld in de rechter bovenstaande afbeelding. 20

22 Bijlagen 21

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Delft, 2009 Voorwoord Als studente Industrieel Ontwerpen heb ik

Nadere informatie

In de eerste twee weken is een onderzoeksplan opgesteld, waarmee gestructureerd en doelgericht aan de opdracht kon worden begonnen.

In de eerste twee weken is een onderzoeksplan opgesteld, waarmee gestructureerd en doelgericht aan de opdracht kon worden begonnen. SAMENVATTING VOORAF Dit verslag gaat over de bacheloropdracht bij het bedrijf First. Het doel van het onderzoek is het doen van aanbevelingen aan het bedrijf voor een nieuwe vormgeving van het product

Nadere informatie

Volledige titel en ondertitel: Bachelor eindopdracht 2005 Het ontwerpen van een standalone tuinverlichting. Auteur: V.P.J.

Volledige titel en ondertitel: Bachelor eindopdracht 2005 Het ontwerpen van een standalone tuinverlichting. Auteur: V.P.J. 03 Volledige titel en ondertitel: Bachelor eindopdracht 2005 Het ontwerpen van een standalone tuinverlichting Auteur: V.P.J. Geraedts s0039683 Datum publicatie: maandag 18 juli 2005 Begeleider: Mevr. Angèle

Nadere informatie

LIQUIDITEITSBEHEER: VAN LEVENSBELANG

LIQUIDITEITSBEHEER: VAN LEVENSBELANG LIQUIDITEITSBEHEER: VAN LEVENSBELANG Wat zijn de risico s voor HBT, bij verschillende manieren van opstelling in de markt en de daaruit voortvloeiende condities, met betrekking tot liquiditeit? Door: Thessa

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Ontwerp en realisatie

Ontwerp en realisatie Ontwerp en realisatie prototype van een maaltijdapplicatie voor matig verstandelijk gehandicapte cliënten van Siza Geen enkele verstandelijk gehandicapte cliënt is hetzelfde Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Nadere informatie

Voorraadbeheersing bij Meko Services B.V.

Voorraadbeheersing bij Meko Services B.V. Voorraadbeheersing bij Meko Services B.V. Bachelor thesis Michel Reimert 3/25/2014 Begeleiders Dr. Ir. L.L.M. van der Wegen Operational Methods for Production and Logistics Universiteit Twente Dr. J.M.G.

Nadere informatie

Hans Struijk Fietsen

Hans Struijk Fietsen Hans Struijk Fietsen Sneller op het internet wegdek? Pak de fiets! Afstudeerverslag 10 mei 24 september 2010 Emma Kloosterhuis Studentennummer: 20050715 Opleiding: Communication Multimedia Design HANS

Nadere informatie

Lay-out en Productieplanning

Lay-out en Productieplanning Lay-out en Productieplanning ONDERZOEK NAAR EEN OPTIMALE FABRIEKSLAY-OUT EN PRODUCTIEPLANNING BIJ EEN VERANDERENDE ORDERSTROOM Gerard Veerbeek s1219987 28 juli 2015 BSc-Thesis Technische Bedrijfskunde

Nadere informatie

Verslag SE & BIM VERSLAG SYSTEMS ENGINEERING EN BIM. Naam: Vincent Jongman Datum: 02-07-2012 Coach: Dhr. M. Mossel. Saxion Hogescholen, te Enschede

Verslag SE & BIM VERSLAG SYSTEMS ENGINEERING EN BIM. Naam: Vincent Jongman Datum: 02-07-2012 Coach: Dhr. M. Mossel. Saxion Hogescholen, te Enschede Verslag SE & BIM VERSLAG SYSTEMS ENGINEERING EN BIM Naam: Vincent Jongman Datum: 02-07-2012 Coach: Dhr. M. Mossel Saxion Hogescholen, te Enschede Bij dit verslag hoort de Handleiding SE&BIM INLEIDING In

Nadere informatie

Martijn Bentum. Consumentenkeuze voor een parkeerprovider

Martijn Bentum. Consumentenkeuze voor een parkeerprovider 2015 Martijn Bentum Consumentenkeuze voor een parkeerprovider Een onderzoek naar de reden van een consument om te kiezen voor het gebruik van parkeerproviders en de redenen achter de keuze voor een specifieke

Nadere informatie

Planning applicatie Voor Tango

Planning applicatie Voor Tango Planning applicatie Voor Tango Frank Kaptein Bert Lobbezoo Voorwoord Het verslag dat voor u ligt is het resultaat van ons bacheloreindproject wat uitgevoerd is als afsluiting van de bachelorfase van de

Nadere informatie

I2Vote 2.0. Jonatan Ties Prins. Radiologie, UMCG Hanzehogeschool Groningen, Informatica. Studentenbureau UMCG. Groningen, mei 2014

I2Vote 2.0. Jonatan Ties Prins. Radiologie, UMCG Hanzehogeschool Groningen, Informatica. Studentenbureau UMCG. Groningen, mei 2014 I2Vote 2.0 Jonatan Ties Prins Radiologie, UMCG Hanzehogeschool Groningen, Informatica Groningen, mei 2014 Studentenbureau UMCG Universitair Medisch Centrum Groningen I2Vote 2.0 Groningen, mei 2014 Auteur

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 CMD-6VT-P1.09 Ontwerprapport Bart Waardenburg 21/10/2011 Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. DE STRATEGIE BEPALEN 4 2.1. PLANNEN MAKEN 4 2.2. VISIE BEPALEN 10

Nadere informatie

Einddocument. 20 januari 2013. V1-02 Jim van Zummeren 500642074 Michael Groen 500616816 Claudia Kok 500546360 Guus Kolk 500641249

Einddocument. 20 januari 2013. V1-02 Jim van Zummeren 500642074 Michael Groen 500616816 Claudia Kok 500546360 Guus Kolk 500641249 Einddocument 20 januari 2013 V1-02 Jim van Zummeren 500642074 Michael Groen 500616816 Claudia Kok 500546360 Guus Kolk 500641249 Inhoudsopgave INLEIDING... 4 ZOEKEN EN SELECTEREN... 5 INLEIDING... 5 CONCEPT...

Nadere informatie

CMDA-toolkit. Afstudeerproject Document: Eindrapport Versie: 2.0

CMDA-toolkit. Afstudeerproject Document: Eindrapport Versie: 2.0 CMDA-toolkit Afstudeerproject Document: Eindrapport Versie: 2.0 Student: E-mail: Studentnummer: Projectnaam: Externe professional: Begeleider: Tweede lezer: Nadine Buizert Nadine.Buizert2@hva.nl 520808

Nadere informatie

Het ontwikkelen van Gebruiksvriendelijke Apps voor Smartphones

Het ontwikkelen van Gebruiksvriendelijke Apps voor Smartphones Het ontwikkelen van Gebruiksvriendelijke Apps voor Smartphones Ferry de Bruin Masterscriptie Informatiekunde Radboud Universiteit Nijmegen Begeleider RU prof. dr. Frits W. Vaandrager Begeleider IT&T ing.

Nadere informatie

Bachelor Opdracht (180072): Het Riegmeer

Bachelor Opdracht (180072): Het Riegmeer Bachelor Opdracht (180072): Het Riegmeer Door: Theo Lescure Studentnummer: 0149632 Studie: Technische Bedrijfskunde Universiteit: Universiteit Twente Bemiddelaar: Wetenschapswinkel Universiteit Twente

Nadere informatie

Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica

Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Eindverslag IN3405 Bachelor Project Software Technologie TAG eforms Commissie:

Nadere informatie

De veiligheidshelm die motiveert om gedragen te worden

De veiligheidshelm die motiveert om gedragen te worden De veiligheidshelm die motiveert om gedragen te worden Een studie naar het vergroten van de persoonlijk motivatie van bouwvakkers om de veiligheidshelm te dragen tijdens het werk. Door: Teunis Beldman

Nadere informatie

Processen aan de lopende band?

Processen aan de lopende band? Processen aan de lopende band? Een onderzoek naar het verbeteren van de processen bij Profile Tyrecenter Vermeulen Bachelorthesis Reinder Koning - februari 2010 Processen aan de lopende band? Een onderzoek

Nadere informatie

BUSINESS PLAN. FAMI marketing consultancy. Gor Hagojan Kevin van den Elzen Michiel den Hartog Milou van den Brand Rémon Walk Steffie Hompes

BUSINESS PLAN. FAMI marketing consultancy. Gor Hagojan Kevin van den Elzen Michiel den Hartog Milou van den Brand Rémon Walk Steffie Hompes BUSINESS PLAN FAMI marketing consultancy Gor Hagojan Kevin van den Elzen Michiel den Hartog Milou van den Brand Rémon Walk Steffie Hompes PBD1EV Tutorgroep 24 05-12-2012 Avans Hogeschool 's-hertogenbosch

Nadere informatie

R.M. van der Tas 0833646 T.R.G. Lansbergen 0836930 R.C.L. Lagewaard 0835830 Rotterdam. Hogeschool Rotterdam

R.M. van der Tas 0833646 T.R.G. Lansbergen 0836930 R.C.L. Lagewaard 0835830 Rotterdam. Hogeschool Rotterdam Vergelijkend onderzoek ERP-pakketten R.M. van der Tas 0833646 T.R.G. Lansbergen 0836930 R.C.L. Lagewaard 0835830 Rotterdam Hogeschool Rotterdam Oktober 2010 1. Voorwoord Project Tiptop is een projectgroep

Nadere informatie

Lead Kwalificatie. Het verkoopproces in een business-to-business omgeving

Lead Kwalificatie. Het verkoopproces in een business-to-business omgeving Lead Kwalificatie Het verkoopproces in een business-to-business omgeving Eindverslag ter afronding van de bachelorfase van de opleiding Technische Bedrijfskunde aan de Universiteit Twente te Enschede door

Nadere informatie

Stageverslag. 1 Rick de Groot / 20051993 Stageverslag V2

Stageverslag. 1 Rick de Groot / 20051993 Stageverslag V2 Stageverslag 1 Rick de Groot / 20051993 Inhoudsopgave 1.0 Samenvatting... 4 2.0 Inleiding... 5 2.1 Probleemstelling... 6 3.0 Plan van aanpak... 7 3.1 Achtergronden... 7 3.2 Opdrachtomschrijving... 7 3.3

Nadere informatie

Inhoud hoofdstuk 2. Programmeren met herhaling en keuze. Introductie. Leerkern. Leereenheid 2 Programmeren met herhaling en keuze

Inhoud hoofdstuk 2. Programmeren met herhaling en keuze. Introductie. Leerkern. Leereenheid 2 Programmeren met herhaling en keuze Inhoud hoofdstuk 2 Programmeren met herhaling en keuze Introductie Leerkern 1 Algoritmen 2 Variabelen en toekenning 2.1 Variabelen en waarden 2.2 Toekenningen en uitdrukkingen 2.3 Variabelen in JavaLogo

Nadere informatie

Proxy-servers PROFIELWERKSTUK FRANK DE BOER EN JOOST VAN ECK. VECHTDAL COLLEGE Hardenberg

Proxy-servers PROFIELWERKSTUK FRANK DE BOER EN JOOST VAN ECK. VECHTDAL COLLEGE Hardenberg 2012 Proxy-servers PROFIELWERKSTUK FRANK DE BOER EN JOOST VAN ECK VECHTDAL COLLEGE Hardenberg P R O X Y S ERVERS JOO ST VAN EC K & FRAN K D E BOER V6I N3 VE CHTD A L COLLEG E HAR D ENBER G 2012 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Herontwerpen van werkprocessen voor MKB- ers en MKB- adviseurs

Herontwerpen van werkprocessen voor MKB- ers en MKB- adviseurs Herontwerpen van werkprocessen voor MKB- ers en MKB- adviseurs Piet van Elswijk Juni 2011 Voorwoord Met dit boekje beoogt het Kenniscentrum Sociale Innovatie u als ondernemer van een MKB-bedrijf in Noord-Nederland

Nadere informatie