Océ CS9065 Océ CS9090. Gebruiksaanwijzing. Eco Solvent

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Océ CS9065 Océ CS9090. Gebruiksaanwijzing. Eco Solvent"

Transcriptie

1 Océ CS9065 Océ CS9090 Eco Solvent 1 AP-77132, Rev. 1.0, 24/04/2006

2 Deze pagina werd opzettelijk blanco gelaten. 2 AP-77132, Rev. 1.1, 24/04/2006

3 OPMERKING I.V.M. HET COPYRIGHT COPYRIGHT 2006 Océ-Technologies B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag, hetzij in z n geheel, hetzij gedeeltelijk, in enige vorm of op enige wijze worden verveelvoudigd zonder de schriftelijke toestemming van de uitgever. Dit document bevat alle noodzakelijke gegevens voor het werken met de Océ CS9000 Eco-Solvent printer series. De in dit document vermelde gegevens worden u toevertrouwd, maar blijven onze eigendom. U moet zich dan ook met het volgende akkoord verklaren: Alle informatie in dit document is eigendom van Océ-Technologies B.V. en mag zonder onze schriftelijke toestemming noch gedeeltelijk, noch in z n geheel worden gekopieerd of verveelvoudigd. De inhoud van dit document en het bezit ervan geven u niet het recht om de getoonde artikelen zelf te vervaardigen. In dat opzicht houdt het bezit van dit document dus geen enkel recht in. April 2006 Uitgever : Océ-Technologies B.V. St. Urbanusweg 43 Venlo, The Netherlands, P.O. Box 101, NL 5900 MA Venlo 3 AP-77132, Rev. 1.1, 24/04/2006

4 Deze pagina is opzettelijk blanco gelaten. 4 AP-77132, Rev. 1.1, 24/04/2006

5 INHOUD 1 Veiligheidsinstructies Vooraf Waarschuwingen, instructies en opmerkingen Belangrijk veiligheidsinstructies Waarschuwingsstickers Over de waarschuwingsstickers Schikking van de stickers en typen Schikking en typen van de stickers aan de voorkant Schikking en typen van de labels aan de achterkant Onderhouds en configuratie labels Waarschuwingen i.v.m. het transport Opstellen van het apparaat Uitpakken Verpakking van het product Uitpakken van de hoofdeenheid Uitpakken van de standeenheid Uitpakken van de UW/W Controle van de inhoud Controleren van de leveringsdoos met de hoofdeenheid Controle van de doos met accessoires Controle van de leveringsdoos met de standeenheid Controleren van de leveringsdoos met de UW/W Controleren van de leveringsdoos met de Machine Starters Kit Assemblage van de eenheid Assemblage van de standeenheid De hoofdeenheid op de stand installeren Plaatsing van de hoofdeenheid op de stand wijzigen Verwijderen van het interne verpakkingsmateriaal Installatie Keuze van de geschikte opstellingsplaats voor de printer Vereisten voor de opstellingsplaats Waterpas zetten van de printer 28 3 Voorbereiden van een printopdracht Aansluiten van het netsnoer Aansluiten van de voetschakelaar voor de aandrukrollen In- en uitschakelen van het apparaat Inschakelen van het apparaat Uitschakelen van het apparaat Installeren van de Eco Solvent -cartridges Hanteren van het materiaal Werken met losse vellen Laden van materiaal op rol Instellen van het materiaaltype Materiaaldoorvoer Aansluiten van de printer op de PC Systeemvereisten Welke kabel hebt u nodig? Gebruik van de Centronics-interface Aansluiten van een netwerkkabel Gebruik van het Smartchip Management -systeem van Océ Vooraf Hoe werkt het Smartchip Management -systeem? Aansluiten van een Smartchip-kaart op de lezer in de printer Keuze van de Cassette - of Printer -mode 50 5 AP-77132, Rev. 1.0, 24/04/2006

6 3.7.5 Kiezen van de printmode Doorseinen van de niveaugegevens van de kaarten naar het Smartchip Management-systeem Andere bedienfuncties Werkwijze voor het printen Werken met het verwarmingsysteem Wijzigen van de verwarmingstemperatuur Wijzigen van de fixeertemperatuur Instellen van de post-fixeertemperatuur Temperatuur van de droger instellen In- en uitschakelen van de verwarmingen Werken met de aandrukrollen Functies waarover u tijdens het printen beschikt Als de verwarmingselementen nog niet op temperatuur zijn Tijdelijke wijzigingen Wijzigen van de stapgrootte ( Step ) Tussentijdse schoonmaak Wijzigen van de verwarmingsparameters Onderhoud Onderhoudskit voor 6 maanden autonomie Periodieke onderhoudstaken voor de gebruiker Wekelijks onderhoud Reinigen van de kapranden en het gebied rond de kappen Reinigen van de koponderkant Onderhoudswerken die om de 2 weken nodig zijn Schoonmaken van de wissers Maandelijkse onderhoudswerken Vervangen van de wissers Vervangen van de spons in de afvalcontainer Om de 6 maanden noodzakelijke onderhoudswerken Vervangen van de bovenste spons aan de achterkant van het kapstation Vervangen van het afsnijmesje Wanneer is dit noodzakelijk? Werkwijze voor het vervangen Vervangen van de drainagefles Schoonmaken Schoonmaken van de ombouw Schoonmaken van de interne printeronderdelen Schoonmaken van de koppen 83 5 Het bedieningspaneel en de printerfuncties Bedieningsorganen Knoppen Functies van het LC-display en de indicators Menufuncties Functiegroepen van het menu Bespreking van de menufuncties 88 6 AP-77132, Rev. 1.1, 24/04/2006

7 1.1 VOORAF Hoofdstuk 1 : Veiligheidsinstructies 1 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES In dit hoofdstuk vindt u de voorzorgsmaatregelen die u tijdens het gebruik van dit apparaat moet behartigen. Bovendien komt u te weten waar de stickers met veiligheidsinstructies zich bevinden. Waarschuwing: Behartig tijdens het gebruik van dit apparaat alle in deze handleiding vermelde instructies en waarschuwingen. 1.2 WAARSCHUWINGEN, INSTRUCTIES EN OPMERKINGEN Informatie i.v.m. uw veiligheid in deze handleiding en op het apparaat zelf zijn, naar gelang de risico s (op verwondingen e.d.), in drie groepen onderverdeeld. Lees alle punten zorgvuldig door en behartig alle opmerkingen en instructies in deze handleiding. Veiligheidsinstructies Waarschuwing Voorzichtig Opmerkingen Details Moet u nauwgezet volgen om zware verwondingen of zelfs levensgevaar te voorkomen. Dergelijke punten helpen u bij het voorkomen van lichte of op z n minst geen levensgevaarlijke verwondingen. Bevat belangrijke gegevens en tips voor het werken met de printer. 1.3 BELANGRIJK VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Algemene veiligheidsinstructies die u voor een veilige bediening van het apparaat in de gaten moet houden. Gebruik de printer nooit op de volgende plaatsen. Anders zou de printer, samen met de stand, kunnen kantelen c.q. vallen en zware verwondingen of materiële schade kunnen veroorzaken. o Wankele oppervlakken o Schuine vloeren (hellingen) o Plaatsen die aan sterke trillingen en schokken onderhevig zijn. Plaats geen zware voorwerpen op de printer en ga er nooit op zitten c.q. staan. Anders zou de printer, samen met de stand, kunnen kantelen c.q. vallen en zware verwondingen of materiële schade kunnen veroorzaken. Versper de ventilatieopeningen van de printer nooit door er bv. een laken, deken e.d. op te leggen. Dan kan de warmte namelijk niet worden afgevoerd, zodat het risico op brand bestaat. Gebruik de printer nooit op vochtige of stoffige plaatsen. Anders bestaat er kans op elektrocutie en zou het apparaat een brand kunnen veroorzaken. Werk nooit met een defect netsnoer. Anders bestaat er kans op elektrocutie. Pak het netsnoer nooit met natte handen vast. Anders bestaat er kans op elektrocutie. 7 AP-77132, Rev. 1.0, 24/04/2006

8 Hoofdstuk 1 : Veiligheidsintructies Verbind een massadraad nooit met de volgende voorwerpen. o Gasleidingen Dit zou kunnen leiden tot brand of zelfs een ontploffing. o Aardingspen van een telefoon of een bliksemafleider. Een bliksemschicht genereert namelijk een hoog voltage dat het apparaat zou kunnen beschadigen. o Waterleidingen en kranen Als de leiding een PVC-laag bevat, voldoet hij niet als aarding. Zorg ervoor dat er geen kleine metalen of brandbare voorwerpen via de ventilatieopeningen in het inwendige van het apparaat terechtkomen. Dat kan namelijk elektrocutie of een brand veroorzaken. Gebruik de printer nooit nadat er vloeistoffen in het inwendige zijn beland. Dat kan namelijk elektrocutie of een brand veroorzaken. Schakel de printer in voorkomend geval onmiddellijk uit, verbreek de aansluiting op het lichtnet en neem contact op met uw Lokale Océ vertegenwoordiger. Gebruik uitsluitend het bijgeleverde netsnoer. Anders bestaat de kans dat u geëlektrocuteerd wordt of een brand veroorzaakt. Sluit het apparaat altijd aan op een stopcontact met de geschikte netspanning (100V~120V of 220V~240V wisselstroom). Anders bestaat de kans dat u geëlektrocuteerd wordt of een brand veroorzaakt. Sluit het netsnoer altijd direct op een stopcontact (100V~120V of 220V~240V, wisselstroom) aan. Zorg dat het betreffende stopcontact nooit overbelast wordt. De daarbij vrijkomende warmte zou een brand kunnen veroorzaken. Gebruik altijd een geaard stopcontact en probeer nooit de aarding te omzeilen. Anders bestaat de kans dat u geëlektrocuteerd wordt of een brand veroorzaakt. Houd voor het hanteren van het netsnoer de volgende punten in de gaten. o Probeer het netsnoer nooit te modificeren. o Zet geen zware voorwerpen op het netsnoer. o Rol het netsnoer nooit op, draai het niet samen en zorg dat het niet uitgerokken wordt. 1. Leg het netsnoer nooit in de buurt van een apparaat of voorziening dat/die veel warmte afgeeft. Houd voor het hanteren van de stekker de volgende punten in de gaten. Anders bestaat er namelijk brandgevaar. o Maak de pennen van de stekker schoon alvorens ze in een stopcontact te schuiven. o Druk de stekker altijd volledig in het stopcontact. Houd tijdens het gebruik van de voetschakelaar het volgende in de gaten: o Plaats geen zware voorwerpen op de voetschakelaar. o Zorg dat de kabel van de voetschakelaar niet kan vervormen of uitgerokken wordt. o Zet de voetschakelaar nooit in de buurt van een radiator of andere warmtebron. Tijdens het hanteren met de inktcartridges moet u erop letten dat er geen inkt in uw ogen of op uw huid spat. Als dat toch gebeurt, moet u de ogen meteen met water uitspoelen c.q. de huid met zeep reinigen. Anders zouden uw ogen e.d. kunnen ontsteken. Raadpleeg bij aanhoudende klachten meteen een dokter. Probeer nooit een inktcartridge te openen. Anders zou er inkt in uw ogen of op uw huid kunnen spatten. Let er bij het openen en sluiten van het cartridgevak op dat u niet uw vingers klemt. Let er bij het openen en sluiten van de frontkap op dat u niet uw vingers klemt. Houd voor het hanteren van de netwerkkabel de volgende punten in de gaten. Anders bestaat de kans dat u geëlektrocuteerd wordt of een brand veroorzaakt. o Raak nooit de connector aan. o Gebruik nooit kabels met stekkers die niet aan de interfacespecificaties voldoen. 8 AP-77132, Rev. 1.1, 24/04/2006

9 Hoofdstuk 1 : Veiligheidsintructies Houd tijdens het afsnijden van rolmateriaal de volgende punten in de gaten: Een fout gebruik zou snijwonden kunnen veroorzaken. Het scheermes is immers bijzonder scherp. o Let er tijdens het vastpakken van het materiaal op dat uw vingers zich nooit boven de rail van het afsnijmesje bevinden. o Schuif het scheermes voorzichtig langsheen de afsnijrail. Gebruik nooit verdunners, benzine of andere bijtende substanties. Die zouden namelijk de finish en de opdruk van het apparaat kunnen beschadigen. Voorkom hoe dan ook dat er water in het inwendige terechtkomt. Anders bestaat het gevaar voor elektrocutie. Raak tijdens het printen of meteen daarna nooit de verwarmingselementen aan. Anders zou u zich namelijk kunnen verbranden. Gebruik uitsluitend Eco Solvent -inkt en de daarvoor geschikte reinigingsvloeistof. Met uitzondering van de linker kap mag u nooit platen verwijderen die aan de ombouw zijn vastgeschroefd. Anders bestaat er kans op elektrocutie en zou u de printer kunnen beschadigen. Raak nooit het cuttermesje aan. Anders is de kans op verwondingen namelijk betrekkelijk groot. Probeer nooit harde voorwerpen uit te snijden en laat het mesje nooit vallen. Anders wordt het mesje immers beschadigd of veel te snel bot. Druk de afvaldarmen nooit samen en trek er niet overdreven hard aan. Anders loopt de afvalvloeistof uit, wat functiestoringen kan veroorzaken. Raak de wissers en de kappen van de printkop nooit met blote vingers aan. Die gebieden mag u uitsluitend met een niet pluizende doek en handschoenen aanraken. Stel de printer nooit schuin, tegen een muur of ondersteboven op. Anders zou er namelijk inkt in het inwendige van het apparaat kunnen lopen. Schade, die te wijten is aan een transport na de eerste ingebruikname, valt niet onder de garantiebepalingen. Tijdens de installatie van eventuele opties mag u nooit de printborden aanraken. De daarop gemonteerde componenten worden immers heet. U zou zich m.a.w. kunnen verbranden. Voor het uitpakken en opstellen van het apparaat zijn vier personen nodig. Alvorens de printer uit de leveringsdoos te halen moet u de vinyldoek verwijderen. Pak het apparaat voor het optillen aan de handvaten vast. Als u probeert de printer te vervoeren, terwijl de vinyldoek er nog op ligt, zou het apparaat u kunnen ontglippen. Voor het transport van de printer zijn minstens twee personen nodig. Als u het apparaat langere tijd niet wenst te gebruiken, verbreekt u het best de aansluiting op het lichtnet. Aardekabels moeten altijd op draden of connectors worden aangesloten, die aan de volgende voorwaarden voldoen. o Aardepen van een stopcontact o Aardedraad die met een koperen staf is verbonden, die zich minstens 650mm onder de aarde bevindt. Aardekabels moeten altijd op draden of connectors worden aangesloten, die aan de volgende voorwaarden voldoen. Houd de printer tijdens het vervoer horizontaal. 9 AP-77132, Rev. 1.1, 24/04/2006

10 Hoofdstuk 1 : Veiligheidsintructies Alvorens optionele items te installeren moet u het volgende doen. o Schakel de printer uit. o Verbreek de aansluiting op het lichtnet. o Koppel alle op de printer aangesloten kabels af. Anders is er kans dat u de printer of de computer beschadigt. o Leid statische elektriciteit uit uw kledij en/of lichaam af door een metalen voorwerp van de printer aan te raken. o Elektronische onderdelen, zoals de geheugenchip, kunnen tijdens een statische ontlading finaal worden beschadigd. Dit apparaat bevat c.q. gebruikt stoffen die van natuurlijke grondstoffen zijn afgeleid. Bepaalde stoffen zijn zowel voor de gezondheid als voor het milieu schadelijk. Om te voorkomen dat dergelijke stoffen in het milieu terechtkomen en om een zuinig gebruik van ervan in de hand te werken willen we u vragen om ze aan een terugnamedienst te bezorgen. Bepaalde instanties en bedrijven zijn immers gespecialiseerd in kringloopprocédés. Inlichtingen over de teruggave van apparaten e.d. kunt u inwinnen bij de gemeentelijke dienst enz. 10 AP-77132, Rev. 1.1, 24/04/2006

11 Hoofdstuk 1 : Veiligheidsintructies 1.4 WAARSCHUWINGSSTICKERS In dit hoofdstuk wordt getoond waar de waarschuwingen enz. zich bevinden en wat ze precies betekenen. Alle gebieden, die u met de nodige zorg moet behandelen, zijn aangeduid met behulp van stickers. Lees de betreffende informatie en volg alle vermelde instructies nauwlettend op Over de waarschuwingsstickers In verband met de waarschuwingsstickers moet u de volgende dingen in de gaten houden. Opmerkingen: Alle stickers moeten duidelijk zichtbar zijn. Als de tekst of de illustratie onleesbaar blijkt, moet u de betreffende sticker schoonmaken of vervangen. Gebruik, voor het schoonmaken van de stickers, uitsluitend water of een beetje zeepsop. Gebruik nooit oplosmiddelen of wasbenzine. Als een waarschuwingssticker onleesbaar is of gedeeltelijk c.q. geheel van de ombouw is losgekomen, moet u hem vervangen. Stickers en labels zijn verkrijgbaar bij uw Lokale Océ vertegenwoordiger Schikking van de stickers en typen Op de volgende plaatsen bevat het apparaat waarschuwingsstickers: Schikking en typen van de stickers aan de voorkant. 11 AP-77132, Rev. 1.1, 24/04/2006

12 Hoofdstuk 1 : Veiligheidsintructies Nr. Type AP-77132, Rev. 1.1, 24/04/2006

13 Hoofdstuk 1 : Veiligheidsintructies Schikking en typen van de labels aan de achterkant. Nr. Type 3 CAUTION THIS UNIT HAS TWO POWER SUPPLY CORDS, WHEN WiNDING UNIT IS PROVIDED. TO REDUCE THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK, DISCONNECT ALL POWER SUPPLY CORDS BEFORE SERVICING AP-77132, Rev. 1.1, 24/04/2006

14 Hoofdstuk 1 : Veiligheidsintructies 1.5 ONDERHOUDS EN CONFIGURATIE LABELS 1.6 WAARSCHUWINGEN I.V.M. HET TRANSPORT Nr. Omschrijving 1 Haal de dummy-cartridges UIT DE PRINTER alvorens hem in te schakelen. 14 AP-77132, Rev. 1.1, 24/04/2006

15 Hoofdstuk 2 : Opstellen van het apparaat 2.1 UITPAKKEN 2 OPSTELLEN VAN HET APPARAAT Waarschuwing: Het apparaat dient door minstens 4 personen te worden uitgepakt. Alvorens de printer of stand uit de leveringsdoos te halen moet u de vinyldoek verwijderen. Houd het product steeds aan de zijkanten vast. Als u de vinyldoek niet verwijdert, zou het product u kunnen ontglippen, wat enerzijds tot schade en anderzijds tot verwondingen kan leiden Verpakking van het product Het product wordt verpakt in 4 dozen. Een doos voor het apparaat zelf, een doos voor de stand, en doos voor de Unwinder/Winder 100, verder in het document de UW/W 100 genoemd. Zie tabel hieronder. Nr. Omschrijving Aantal 1 Leveringsdoos met de hoofdeenheid 1 2 Leveringsdoos met de standeenheid 1 3 Leveringsdoos met de UW/W Leveringsdoos met de Machine Starters Kit Uitpakken van de hoofdeenheid Laten we eerst kijken hoe je de hoofdeenheid moet uitpakken. Werkwijze (4 stappen): Stap 1: Draag de doos, die de hoofdeenheid bevat, naar de gewenste plaats. Stap 2: Verwijder de riemen van de leveringsdoos. 15 AP-77132, Rev. 1.0, 24/04/2006

16 Hoofdstuk 2 : Opstellen van het apparaat Stap 3: Haal de bovenplaat (1) eraf en verwijder de transportpolsters (2) links- en rechtsboven (zie de afbeelding). 1= Bovenplaat 2= Transportpolster rechtsboven. 3= Transportpolster linksboven. Stap 4: Verwijder de buitenwanden en vervolgens de dozen met de accessoires en de drainagefles. 1= Buitenwanden 2= Doos met accessoires 16 AP-77132, Rev. 1.1, 24/04/2006

17 Hoofdstuk 2 : Opstellen van het apparaat Uitpakken van de standeenheid Pak de stand conform de volgende instructies uit. Werkwijze (2 stappen): Stap 1: Breng de doos, die de standeenheid bevat, naar de gewenste plaats. Stap 2: Open de doos en haal er de poten, de stand en de vier transportpolsters uit. 1= Stand 2= Poten 3= Transportpolster Uitpakken van de UW/W 100 Notes : Zie de User s Guide van de UW/W 100 voor uitpak instructies. 17 AP-77132, Rev. 1.1, 24/04/2006

18 Hoofdstuk 2 : Opstellen van het apparaat 2.2 CONTROLE VAN DE INHOUD Na het uitpakken moet u meteen nagaan of u wel degelijk alle accessoires ontvangen hebt. Overtuig u er tevens van dat geen enkel onderdeel beschadigd is. Opmerkingen: Welke accessoires er in de doos zitten, verschilt eventueel van land tot land. Meer details hieromtrent kunt u opvragen bij uw Lokale Océ vertegenwoordiger. Als er iets ontbreekt of duidelijk beschadigd is, neemt u het best meteen contact op met: o Uw lokale Océ vertegenwoordiger Controleren van de leveringsdoos met de hoofdeenheid Nr. Omschrijving Aantal 1 Hoofdeenheid 1 2 Doos met accessoires 1 3 Set met Media houders Controle van de doos met accessoires Nr. Omschrijving Aantal 1 Netsnoer 4 * 2 Voetschakelaar 1 3 Schroeven ** 1 4 Tussenstukken voor de stand (set van 3 x 5) 1 5 Drainagefles + houder 1 6 Media voorbeelden kit 1 * Eén kabel voor de printer, een tweede voor de UW/W 100. Europese en UK versies worden meegeleverd. ** Bijgeleverde schroeven Nr. Omschrijving Aantal 1 Inbusschroef M6x Inbusschroef M6x M6-onderlegplaatje 16 4 M6-onderlegplaatjes met veren 16 5 Kabelbinder 2 6 Scherm 3 7 Inbusschroevendraaier nr Philips p2-schroevendraaier 1 18 AP-77132, Rev. 1.1, 24/04/2006

19 Hoofdstuk 2 : Opstellen van het apparaat Controle van de leveringsdoos met de standeenheid Nr. Omschrijving Aantal 1 Stand 1 2 Poten Controleren van de leveringsdoos met de UW/W 100 Note : Zie de User s Guide van UW/W 100 voor het controleren van de inhoud. 19 AP-77132, Rev. 1.1, 24/04/2006

20 Hoofdstuk 2 : Opstellen van het apparaat Controleren van de leveringsdoos met de Machine Starters Kit Nr. Beschrijving Hoeveelheid 1 Handleiding 1 2 Snelstart handleiding + CD 1 3 Bedieningspaneel label 1 4 Heater label 1 5 Irritating label 1 6 Onderhoudslabels set (6 talen) 1 7 Inkt Starter Set (1x6 or 2x4) met 8 Eco-Solvent cleaning liquid cassetten 1 8 Onderhoudskit voor 6 maanden 1 9 Handleiding UW/W Machine type logo 1 11 Instructieblad Machine Starters Kit 1 * Zie 4.1 Onderhoudskit voor 6 maanden (blz. 65) voor de precieze inhoud van deze kit. 20 AP-77132, Rev. 1.1, 24/04/2006

21 Hoofdstuk 2 : Opstellen van het apparaat 2.3 ASSEMBLAGE VAN DE EENHEID Waarschuwing: Het product dient door minstens 4 personen te worden geassembleerd Assemblage van de standeenheid Onderdelen en gereedschap: Nr. Omschrijving Aantal 1 Poten 2 2 Stand 1 3 M6 x 30 inbusschroeven 8 4 5mm-inbussleutel 1 Werkwijze (2 stappen): Stap 1: Draai de stand ondersteboven. Stap 2: Bevestig de poten (2) zoals hierna getoond met de schroeven aan de stand (1). 1= Stand 2= Steunpoot 3= Inbusschroeven (M6 x 30) 21 AP-77132, Rev. 1.1, 24/04/2006

22 Hoofdstuk 2 : Opstellen van het apparaat De hoofdeenheid op de stand installeren In dit hoofdstuk komt u te weten hoe het apparaat op de geassembleerde (zie hierboven) stand te installeren. Onderdelen en gereedschap: Nr. Omschrijving Aantal 1 Stand 1 2 Hoofdeenheid 1 3 Inbusschroeven (M6 x 16) 8 4 5mm-inbussleutel 1 Werkwijze (3 stappen): Stap 1: Stap 2: Draai de stand weer om, om te zorgen dat de wieltjes zich aan de onderkant bevinden. Til de hoofdeenheid (2) met minstens vier personen op door hem aan de handvaten (3) vast te pakken. Zet de eenheid vervolgens op de stand (1). (Zie de afbeelding hieronder) 1= Stand 2= Hoofdeenheid 3= Handvat Stap 3: Gebruik de inbusschroeven (1) om de hoofdeenheid aan de stand te bevestigen. Zie afbeelding. 1= Inbusschroeven (M6 x 16) 2= Stand 3= Hoofdeenheid 22 AP-77132, Rev. 1.1, 24/04/2006

23 Hoofdstuk 2 : Opstellen van het apparaat Plaatsing van de hoofdeenheid op de stand wijzigen Eens u de hoofdeenheid op de stand gezet hebt, mogen er geen spleten tussen de onderkant van het apparaat en de stand te zien zijn. Belangrijke opmerkingen Lees dit eerst! Opmerkingen: Bij het apparaat worden drie typen tussenstukken geleverd. o 5 stuks: 0,3mm-tussenstuk o 5 stuks: 0,5mm-tussenstuk o 5 stuks: 1,0mm-tussenstuk Waarschuwing: De volgende stappen moeten op 8 plaatsen doorgevoerd worden (op die plaatsen wordt de hoofdeenheid aan de stand vastgeschroefd). Werkwijze (4 stappen) elke boring: Stap 1: Stap 2: Stap 3: Kijk in onderstaande tabel welk tussenstuk u het best gebruikt. ALS Er een spleet onder de hoofdeenheid te zien is. Er GEEN spleet onder de hoofdeenheid te zien is. DAN Moet u tussenstukken installeren. Voer deze procedure dus uit. Hoeft u geen tussenstukken te installeren. De navolgende stappen zijn dan ook overbodig. Draai de schroeven los waarmee de hoofdeenheid aan de stand is bevestigd (u mag ze echter niet verwijderen!). Schuif een tussenstuk tussen de stand en de hoofdeenheid. (Zie de volgende afbeelding.) Stap 4: Draai de schroef weer vast. De instelling is nu voltooid. 23 AP-77132, Rev. 1.1, 24/04/2006

24 Hoofdstuk 2 : Opstellen van het apparaat Verwijderen van het interne verpakkingsmateriaal Waarschuwing: Let er bij het openen en sluiten van de frontkap op dat u niet uw vingers klemt. Waarschuwing: De kopklem moet u verwijderen ALVORENS de printer in te schakelen! Verwijder al het transportmateriaal (zie de stappen verderop). Werkwijze: DEEL 1: Verwijderen van de tape en het beschermingsmateriaal (2 stappen) Stap 1: Stap 2: Verwijder de tape van alle interne componenten. Verwijder het beschermingsmateriaal (1) aan de bovenkant van het apparaat. (Zie de afbeelding.) 1= Beschermingsmateriaal Einde deel 1 24 AP-77132, Rev. 1.1, 24/04/2006

25 Hoofdstuk 2 : Opstellen van het apparaat DEEL 2: Verwijderen van de kopgrendel (3 stappen) Stap 1: Open de frontkap (1). (Zie de afbeelding.) 1= Frontkap Stap 2: Verwijder de grendel (2) zoals hierna getoond. Stap 3: Sluit de frontkap (1). 1= Vleugelschroef 2= Kopgrendel 1= Frontkap Al het verpakkingsmateriaal is nu verwijderd. 25 AP-77132, Rev. 1.1, 24/04/2006

26 Hoofdstuk 2 : Opstellen van het apparaat 2.4 INSTALLATIE Hieronder wordt getoond hoe het apparaat op te stellen Keuze van de geschikte opstellingsplaats voor de printer De plaats waar u het apparaat opstelt moet aan de volgende voorwaarden voldoen: Waarschuwing: Gebruik de printer nooit op de volgende plaatsen. Anders zou het product kunnen vallen en zware verwondingen of ernstige schade kunnen veroorzaken. o Wankele oppervlakken o Hellende oppervlakken o Plaatsen die aan sterke trillingen en schokken van andere apparaten staan blootgesteld. Plaats geen zware voorwerpen op de printer en ga er nooit op zitten c.q. staan. Anders zou hij kunnen vallen en zware verwondingen of ernstige schade kunnen veroorzaken. Versper de ventilatieopeningen van de printer nooit door er bv. een laken, deken e.d. op te leggen. Dan kan de warmte namelijk niet worden afgevoerd, zodat het risico op brand bestaat. Gebruik de printer nooit op vochtige of stoffige plaatsen. De vochtigheid zou elektrocutie of brand kunnen veroorzaken Vereisten voor de opstellingsplaats Gebruik de volgende tabel voor de keuze van een geschikte opstellingsplaats. Gebied 65 -model 12,7m2 of meer. Minstens 4,7m ruimte aan de voorkant. 90 -model 14,3m2 of meer. Minstens 5,3m ruimte aan de voorkant. Draagvermogen van de grond 2940Pa (300kg/m2) of meer Elektrische waarden Netspanning 100~120V wisselstroom 220~240V wisselstroom 100~120V wisselstroom 220~240V wisselstroom Frequentie 60/50Hz ±1Hz 60/50Hz ±1Hz Capaciteit 100V~120V: 12A 100V~120V: 13A 220V~240V: 6A 220V~240V: 7A Om de printer te beschermen tegen spanningspieken, kortsluitingen en aardingsfouten moet de gekozen stroomkring voorzien zijn van een automatische algemene zekering (20A) en een aardlekschakelaar (300mA). Omgeving Aanbevolen voorwaarden Gebruiksvoorwaarden Veranderingssnelheid Opslag en transport Temperatuur: 23 C Luchtvochtigheid: 55% zonder condensatie Temperatuur: 18~28 C Luchtvochtigheid: 40%~80% zonder condensatie Temperatuur: Maximaal 2 C per uur Luchtvochtigheid: Maximaal 5% per uur Temperatuur: 4 C~50 C Luchtvochtigheid: 40~80% zonder condensatie (na het afpompen van de inkt). 26 AP-77132, Rev. 1.1, 24/04/2006

27 Hoofdstuk 2 : Opstellen van het apparaat Opmerkingen: Kies nooit een plaats met de volgende temperatuur- en luchtvochtigheidskenmerken. Anders laat het resultaat achteraf namelijk te wensen over. o Plaatsen waar de temperatuur/luchtvochtigheid snel verandert zelfs al gebeurt dit binnen de toegelaten perken. o In de directe zon of in de buurt van een hete lamp. o Vlak bij een airconditioningsysteem. OCÉ beveelt de keuze van een opstellingsplaats aan die zich niet in de directe luchtstraal van de airconditioning e.d. bevindt Benodigde plaats Zet het apparaat op een plaats die aan de volgende voorwaarden voldoet. a = 1500mm b = 1500mm c = 2500mm d = 600mm e = 1250mm 27 AP-77132, Rev. 1.1, 24/04/2006

28 Hoofdstuk 2 : Opstellen van het apparaat Waterpas zetten van de printer DEEL 1: De printer langsheen de Y-as waterpas zetten (3 stappen) Stap 1: Stap 2: Zet de printer op de plaats van bestemming. Laat de steunpoten van de stand (maar niet die van de UW/W 100) zakken. De wielen moet op alle plaatsen even ver van de vloer verwijderd zijn. Gebruik hiervoor een Engelse sleutel. 1= Steunpoot 2= Wiel Stap 3: Leg een waterpas op de linker en rechter kant van de stand en stel de steunpoten zo in dat de stand waterpas staat. De afbeelding toont de juiste instelling voor de Y-as. Einde deel 1 28 AP-77132, Rev. 1.1, 24/04/2006

29 Hoofdstuk 2 : Opstellen van het apparaat DEEL 2: De printer langsheen de X-as waterpas zetten (3 stappen) Stap 1: Stap 2: Leg de waterpas op het printvlak. Draai de steunpoten van de linker en rechter poot even ver uit. (Zie de volgende afbeelding.) Opmerking: Draai de steunpoten van de linker en rechter poot even ver uit. Anders heeft de Y- instelling namelijk geen enkele zin. Einde van deel 2 en het waterpassen 29 AP-77132, Rev. 1.1, 24/04/2006

30 Hoofdstuk 2 : Opstellen van het apparaat This page is intentionally left blank. 30 AP-77132, Rev. 1.1, 24/04/2006

31 3.1 AANSLUITEN VAN HET NETSNOER Hoofdstuk 3 : Voorbereiden van een printopdracht 3 VOORBEREIDEN VAN EEN PRINTOPDRACHT Waarschuwing: Waarschuwing: Gebruik uitsluitend het bijgeleverde netsnoer. Het gebruik van een ander snoer zou elektrocutie of brand kunnen veroorzaken. Werk nooit met een defect netsnoer. Anders bestaat er kans op elektrocutie en brand. Om het apparaat helemaal uit te schakelen moet u de aansluiting op het lichtnet verbreken. Waarschuwing: Houd, tijdens het hanteren van het netsnoer, de volgende dingen in de gaten. o Wijzig niets aan het netsnoer. o Zet geen zware voorwerpen op het netsnoer. o Rol het netsnoer nooit op, draai het niet samen en zorg dat het niet uitgerokken wordt. o Leg het netsnoer nooit in de buurt van een apparaat of voorziening dat/die veel warmte afgeeft. Waarschuwing: Pak het netsnoer nooit met natte handen vast. Anders bestaat er kans op elektrocutie. Sluit het apparaat altijd aan op een stopcontact met de geschikte netspanning (100V~120V/220V~240V, wisselstroom). Anders bestaat de kans dat u geëlektrocuteerd wordt of een brand veroorzaakt. Sluit het netsnoer altijd rechtstreeks aan op een geschikt stopcontact (1100V~120V/220V~240V, wisselstroom). Zorg dat het betreffende stopcontact nooit overbelast wordt. De daarbij vrijkomende warmte zou een brand kunnen veroorzaken. Gebruik altijd een geaard stopcontact en probeer nooit de aarding te omzeilen. Anders bestaat de kans dat u geëlektrocuteerd wordt of een brand veroorzaakt. Verbind een massadraad nooit met de volgende voorwerpen: o Gasleidingen. Dit zou kunnen leiden tot brand of zelfs een ontploffing. o Aardingspen van een telefoon of een bliksemafleider. Een bliksemschicht genereert namelijk een hoog voltage dat het apparaat zou kunnen beschadigen. o Waterleidingen en kranen. Als de leiding een PVC-laag bevat, voldoet hij niet als aarding. 31 AP-77132, Rev. 1.0, 24/04/2006

SV-15/12/8 Stika. Handleiding. Bedankt voor uw aankoop van dit product.

SV-15/12/8 Stika. Handleiding. Bedankt voor uw aankoop van dit product. SV-15/12/8 Stika Handleiding Bedankt voor uw aankoop van dit product. Lees deze handleiding a.u.b. volledig door om het apparaat te leren kennen en op de juiste manier te kunnen bedienen. Bewaar de handleiding

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NPD4829-01 NL

Gebruikershandleiding NPD4829-01 NL NPD4829-01 NL Copyright en handelsmerken Copyright en handelsmerken Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige

Nadere informatie

Gebruikershandleiding CMP0025-01 NL

Gebruikershandleiding CMP0025-01 NL CMP0025-01 NL Copyright en handelsmerken Copyright en handelsmerken Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding Lees dit eerst Handelsmerken...3 Veiligheidsinformatie...4 Plaats van etiketten met RWAARSCHUWING en RLET OP...8 ENERGY STAR-programma...9 Verklaring van symbolen in deze handleiding...10

Nadere informatie

VA-7 VA-5 V-Arranger Keyboard 128-voice polyphony

VA-7 VA-5 V-Arranger Keyboard 128-voice polyphony VA-7 VA-5 V-Arranger Keyboard 128-voice polyphony Handleiding Bedankt voor en gefeliciteerd met uw aankoop van het VA-7/VA-5 V-Arranger Keyboard van Roland. Het V -symbool (van V-Arranger ) is een heel

Nadere informatie

Belangrijke veiligheidsinstructies 5 Installatie 6 Elektrische aansluiting 8 Hantering 9 Onderhoud en inspecties 11 Verbruiksartikelen 12

Belangrijke veiligheidsinstructies 5 Installatie 6 Elektrische aansluiting 8 Hantering 9 Onderhoud en inspecties 11 Verbruiksartikelen 12 Belangrijke veiligheidsinstructies 5 Installatie 6 Elektrische aansluiting 8 Hantering 9 Onderhoud en inspecties 11 Verbruiksartikelen 12 Basishandelingen 14 Onderdelen en de bijbehorende functies 15 Voorzijde

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding CLP-36x Series CLP-36xW Series BASIS Deze handleiding geeft informatie met betrekking tot de installatie, normaal gebruik en het oplossen van problemen in Windows. GEAVANCEERD Deze

Nadere informatie

De inhoud van het pakket controleren. SD-kaart. Recorder R-05. USB-kabel (mini-b-type) Batterijen (twee AA) Windscherm

De inhoud van het pakket controleren. SD-kaart. Recorder R-05. USB-kabel (mini-b-type) Batterijen (twee AA) Windscherm De inhoud van het pakket controleren De volgende items worden meegeleverd met de R-05. Controleer dat de volgende items in het pakket zitten zodra u het pakket opent. Neem contact op met uw dealer als

Nadere informatie

Beknopte gebruikershandleiding

Beknopte gebruikershandleiding Beknopte gebruikershandleiding DCP-J140W Versie 0 DUT/BEL-DUT Als u de klantenservice wilt bellen Vul de volgende gegevens in voor toekomstige referentie: Modelnummer: DCP-J140W Serienummer: 1 Aankoopdatum:

Nadere informatie

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814 Regina Plus 40T Regina Plus 90T A190146 A190196 V1/0814 A190146 420 Ø 220 A190196 312 Ø 270 460 360 1 2 3 9 4 8 7 5 6 10 13 11 12 NL/B NEDERLANDS Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Lees voor

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding NPD5089-02 NL Auteursrecht Auteursrecht Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding NPD5088-01 NL Auteursrecht Auteursrecht Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Lees a.u.b. eerst deze handleiding voordat u de scanner gaat gebruiken. Bewaar deze handleiding na het lezen goed om eventueel in de toekomst te kunnen raadplegen. Internationaal

Nadere informatie

Acer Aspire 1700 series. Gebruikershandleiding

Acer Aspire 1700 series. Gebruikershandleiding Acer Aspire 1700 series Gebruikershandleiding Copyright 2003 Alle rechten voorbehouden Acer Aspire 1700 Series Computer Gebruikershandleiding Oorspronkelijke Uitgave: Mei 2003 Er kunnen periodiek wijzigingen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NPD4134-00 NL

Gebruikershandleiding NPD4134-00 NL NPD4134-00 NL Inhoudsopgave Auteursrechten en handelsmerken Besturingssystemen en versies Veiligheidsvoorschriften Belangrijke veiligheidsvoorschriften... 11 De printer installeren... 11 Een plaats kiezen

Nadere informatie

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 GEBRUIKSAANWIJZING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 GEBRUIKSAANWIJZING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 GEBRUIKSAANWIJZING INHOUDSOPGAVE 1. Introductie en veiligheid... 5 1.1 Inleiding... 5 1.2 Symbolen op het product... 6 1.3 Symbolen in de gebruikshandleiding... 7 1.4 Veiligheidsinstructies...

Nadere informatie

BEKNOPTE GEBRUIKERSHANDLEIDING

BEKNOPTE GEBRUIKERSHANDLEIDING BEKNOPTE GEBRUIKERSHANDLEIDING DCP-J25 DCP-J35W Versie 0 DUT/BEL-DUT Als u de klantenservice moet bellen Vul de volgende gegevens in voor toekomstige referentie: Modelnummer: DCP-J25 en DCP-J35W (omcirkel

Nadere informatie

SP 3300 Series. Gebruikershandleiding

SP 3300 Series. Gebruikershandleiding SP 3300 Series Gebruikershandleiding Lees deze handleiding aandachtig voor u dit apparaat gebruikt. Bewaar de handleiding zodat u ze steeds kunt raadplegen. Met het oog op een veilig en correct gebruik

Nadere informatie

User s Manual Manuel d utilisation Bedienungsanleitung Manual de usuario Manuale d'istruzioni Gebruiksaanwijzing Instruções do Proprietário

User s Manual Manuel d utilisation Bedienungsanleitung Manual de usuario Manuale d'istruzioni Gebruiksaanwijzing Instruções do Proprietário User s Manual Manuel d utilisation Bedienungsanleitung Manual de usuario Manuale d'istruzioni Gebruiksaanwijzing Instruções do Proprietário Bruksanvisningens Руководство пользователя Regulatory models:

Nadere informatie

All-in-One printer. Handleiding

All-in-One printer. Handleiding All-in-One printer Handleiding Eastman Kodak Company Rochester, New York 14650, Verenigde Staten Eastman Kodak Company, 2008 Kodak en EasyShare zijn handelsmerken van Eastman Kodak Company. Het Bluetooth

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING Modelnr. PETL1071.0 Serienr Schrijf het serienummer hierboven voor verdere raadpleging. GEBRUIKERSHANDLEIDING Sticker met serienummer KLANTENDIENST Neem contact op met de Klantendienst (zie informatie

Nadere informatie

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. Gebruik en onderhoud ITALIANO

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. Gebruik en onderhoud ITALIANO 16 17 18 15 14 19 20 21 22 23 13 12 24 25 11 26 1 2 3 4 5 27 10 9 8 7 6 KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx NORSK SVENSKA DANSK DEUTSCH ENGLISH NEDERLANDS FRANCAIS Gebruik en onderhoud ITALIANO SUOMI

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding 24-naalds dot-matrixprinter Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gefeliciteerd met uw keuze voor de Roland Digitale Piano HPi-7. 201b Lees voordat, u dit apparaat in gebruik neemt de hoofdstukken HET APPARAAT P EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN (pag.

Nadere informatie

SmartView Synergy. Gebruikershandleiding. Een product van Verdeeld door

SmartView Synergy. Gebruikershandleiding. Een product van Verdeeld door SmartView Synergy Gebruikershandleiding Een product van Verdeeld door Handleiding Revision 2-20100415 vertaald door Sensotec nv Handleiding SmartView Synergy Copyright 2010 HumanWare Limited, vertaling

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding NPD5094-01 NL Auteursrecht Auteursrecht Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

Basis gebruikershandleiding

Basis gebruikershandleiding Basis gebruikershandleiding DCP-J132W Versie 0 DUT/BEL-DUT Wanneer u contact wilt opnemen met de klantenservice Vul de volgende gegevens in voor toekomstige referentie: Modelnummer: DCP-J132W Serienummer:

Nadere informatie

M5100 Series. Gebruikershandleiding. Belangrijk: Klik hier voordat u deze handleiding gebruikt. Machinetype(n): 4063 Model(len): 29E, 49E, 69E

M5100 Series. Gebruikershandleiding. Belangrijk: Klik hier voordat u deze handleiding gebruikt. Machinetype(n): 4063 Model(len): 29E, 49E, 69E M5100 Series Gebruikershandleiding Belangrijk: Klik hier voordat u deze handleiding gebruikt. Oktober 2014 www.lexmark.com Machinetype(n): 4063 Model(len): 29E, 49E, 69E Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Informatie

Nadere informatie

Joybee GP2 Miniprojector Gebruikershandleiding

Joybee GP2 Miniprojector Gebruikershandleiding Joybee GP2 Miniprojector Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Inleiding... 7 Kenmerken van de projector...7 Inhoud van de verpakking...8 Buitenkant van de projector...10

Nadere informatie

CP-X467 Gebruiksaanwijzing (gedetailleerde) Gebruikershandleiding

CP-X467 Gebruiksaanwijzing (gedetailleerde) Gebruikershandleiding Projector CP-X467 Gebruiksaanwijzing (gedetailleerde) Gebruikershandleiding Dank u voor het aankopen van deze projector. WAARSCHUWING Lees alle handleidingen voor dit product voordat u het gebruikt. Lees

Nadere informatie