Océ CS9065 Océ CS9090. Gebruiksaanwijzing. Eco Solvent

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Océ CS9065 Océ CS9090. Gebruiksaanwijzing. Eco Solvent"

Transcriptie

1 Océ CS9065 Océ CS9090 Eco Solvent 1 AP-77132, Rev. 1.0, 24/04/2006

2 Deze pagina werd opzettelijk blanco gelaten. 2 AP-77132, Rev. 1.1, 24/04/2006

3 OPMERKING I.V.M. HET COPYRIGHT COPYRIGHT 2006 Océ-Technologies B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag, hetzij in z n geheel, hetzij gedeeltelijk, in enige vorm of op enige wijze worden verveelvoudigd zonder de schriftelijke toestemming van de uitgever. Dit document bevat alle noodzakelijke gegevens voor het werken met de Océ CS9000 Eco-Solvent printer series. De in dit document vermelde gegevens worden u toevertrouwd, maar blijven onze eigendom. U moet zich dan ook met het volgende akkoord verklaren: Alle informatie in dit document is eigendom van Océ-Technologies B.V. en mag zonder onze schriftelijke toestemming noch gedeeltelijk, noch in z n geheel worden gekopieerd of verveelvoudigd. De inhoud van dit document en het bezit ervan geven u niet het recht om de getoonde artikelen zelf te vervaardigen. In dat opzicht houdt het bezit van dit document dus geen enkel recht in. April 2006 Uitgever : Océ-Technologies B.V. St. Urbanusweg 43 Venlo, The Netherlands, P.O. Box 101, NL 5900 MA Venlo 3 AP-77132, Rev. 1.1, 24/04/2006

4 Deze pagina is opzettelijk blanco gelaten. 4 AP-77132, Rev. 1.1, 24/04/2006

5 INHOUD 1 Veiligheidsinstructies Vooraf Waarschuwingen, instructies en opmerkingen Belangrijk veiligheidsinstructies Waarschuwingsstickers Over de waarschuwingsstickers Schikking van de stickers en typen Schikking en typen van de stickers aan de voorkant Schikking en typen van de labels aan de achterkant Onderhouds en configuratie labels Waarschuwingen i.v.m. het transport Opstellen van het apparaat Uitpakken Verpakking van het product Uitpakken van de hoofdeenheid Uitpakken van de standeenheid Uitpakken van de UW/W Controle van de inhoud Controleren van de leveringsdoos met de hoofdeenheid Controle van de doos met accessoires Controle van de leveringsdoos met de standeenheid Controleren van de leveringsdoos met de UW/W Controleren van de leveringsdoos met de Machine Starters Kit Assemblage van de eenheid Assemblage van de standeenheid De hoofdeenheid op de stand installeren Plaatsing van de hoofdeenheid op de stand wijzigen Verwijderen van het interne verpakkingsmateriaal Installatie Keuze van de geschikte opstellingsplaats voor de printer Vereisten voor de opstellingsplaats Waterpas zetten van de printer 28 3 Voorbereiden van een printopdracht Aansluiten van het netsnoer Aansluiten van de voetschakelaar voor de aandrukrollen In- en uitschakelen van het apparaat Inschakelen van het apparaat Uitschakelen van het apparaat Installeren van de Eco Solvent -cartridges Hanteren van het materiaal Werken met losse vellen Laden van materiaal op rol Instellen van het materiaaltype Materiaaldoorvoer Aansluiten van de printer op de PC Systeemvereisten Welke kabel hebt u nodig? Gebruik van de Centronics-interface Aansluiten van een netwerkkabel Gebruik van het Smartchip Management -systeem van Océ Vooraf Hoe werkt het Smartchip Management -systeem? Aansluiten van een Smartchip-kaart op de lezer in de printer Keuze van de Cassette - of Printer -mode 50 5 AP-77132, Rev. 1.0, 24/04/2006

6 3.7.5 Kiezen van de printmode Doorseinen van de niveaugegevens van de kaarten naar het Smartchip Management-systeem Andere bedienfuncties Werkwijze voor het printen Werken met het verwarmingsysteem Wijzigen van de verwarmingstemperatuur Wijzigen van de fixeertemperatuur Instellen van de post-fixeertemperatuur Temperatuur van de droger instellen In- en uitschakelen van de verwarmingen Werken met de aandrukrollen Functies waarover u tijdens het printen beschikt Als de verwarmingselementen nog niet op temperatuur zijn Tijdelijke wijzigingen Wijzigen van de stapgrootte ( Step ) Tussentijdse schoonmaak Wijzigen van de verwarmingsparameters Onderhoud Onderhoudskit voor 6 maanden autonomie Periodieke onderhoudstaken voor de gebruiker Wekelijks onderhoud Reinigen van de kapranden en het gebied rond de kappen Reinigen van de koponderkant Onderhoudswerken die om de 2 weken nodig zijn Schoonmaken van de wissers Maandelijkse onderhoudswerken Vervangen van de wissers Vervangen van de spons in de afvalcontainer Om de 6 maanden noodzakelijke onderhoudswerken Vervangen van de bovenste spons aan de achterkant van het kapstation Vervangen van het afsnijmesje Wanneer is dit noodzakelijk? Werkwijze voor het vervangen Vervangen van de drainagefles Schoonmaken Schoonmaken van de ombouw Schoonmaken van de interne printeronderdelen Schoonmaken van de koppen 83 5 Het bedieningspaneel en de printerfuncties Bedieningsorganen Knoppen Functies van het LC-display en de indicators Menufuncties Functiegroepen van het menu Bespreking van de menufuncties 88 6 AP-77132, Rev. 1.1, 24/04/2006

7 1.1 VOORAF Hoofdstuk 1 : Veiligheidsinstructies 1 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES In dit hoofdstuk vindt u de voorzorgsmaatregelen die u tijdens het gebruik van dit apparaat moet behartigen. Bovendien komt u te weten waar de stickers met veiligheidsinstructies zich bevinden. Waarschuwing: Behartig tijdens het gebruik van dit apparaat alle in deze handleiding vermelde instructies en waarschuwingen. 1.2 WAARSCHUWINGEN, INSTRUCTIES EN OPMERKINGEN Informatie i.v.m. uw veiligheid in deze handleiding en op het apparaat zelf zijn, naar gelang de risico s (op verwondingen e.d.), in drie groepen onderverdeeld. Lees alle punten zorgvuldig door en behartig alle opmerkingen en instructies in deze handleiding. Veiligheidsinstructies Waarschuwing Voorzichtig Opmerkingen Details Moet u nauwgezet volgen om zware verwondingen of zelfs levensgevaar te voorkomen. Dergelijke punten helpen u bij het voorkomen van lichte of op z n minst geen levensgevaarlijke verwondingen. Bevat belangrijke gegevens en tips voor het werken met de printer. 1.3 BELANGRIJK VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Algemene veiligheidsinstructies die u voor een veilige bediening van het apparaat in de gaten moet houden. Gebruik de printer nooit op de volgende plaatsen. Anders zou de printer, samen met de stand, kunnen kantelen c.q. vallen en zware verwondingen of materiële schade kunnen veroorzaken. o Wankele oppervlakken o Schuine vloeren (hellingen) o Plaatsen die aan sterke trillingen en schokken onderhevig zijn. Plaats geen zware voorwerpen op de printer en ga er nooit op zitten c.q. staan. Anders zou de printer, samen met de stand, kunnen kantelen c.q. vallen en zware verwondingen of materiële schade kunnen veroorzaken. Versper de ventilatieopeningen van de printer nooit door er bv. een laken, deken e.d. op te leggen. Dan kan de warmte namelijk niet worden afgevoerd, zodat het risico op brand bestaat. Gebruik de printer nooit op vochtige of stoffige plaatsen. Anders bestaat er kans op elektrocutie en zou het apparaat een brand kunnen veroorzaken. Werk nooit met een defect netsnoer. Anders bestaat er kans op elektrocutie. Pak het netsnoer nooit met natte handen vast. Anders bestaat er kans op elektrocutie. 7 AP-77132, Rev. 1.0, 24/04/2006

8 Hoofdstuk 1 : Veiligheidsintructies Verbind een massadraad nooit met de volgende voorwerpen. o Gasleidingen Dit zou kunnen leiden tot brand of zelfs een ontploffing. o Aardingspen van een telefoon of een bliksemafleider. Een bliksemschicht genereert namelijk een hoog voltage dat het apparaat zou kunnen beschadigen. o Waterleidingen en kranen Als de leiding een PVC-laag bevat, voldoet hij niet als aarding. Zorg ervoor dat er geen kleine metalen of brandbare voorwerpen via de ventilatieopeningen in het inwendige van het apparaat terechtkomen. Dat kan namelijk elektrocutie of een brand veroorzaken. Gebruik de printer nooit nadat er vloeistoffen in het inwendige zijn beland. Dat kan namelijk elektrocutie of een brand veroorzaken. Schakel de printer in voorkomend geval onmiddellijk uit, verbreek de aansluiting op het lichtnet en neem contact op met uw Lokale Océ vertegenwoordiger. Gebruik uitsluitend het bijgeleverde netsnoer. Anders bestaat de kans dat u geëlektrocuteerd wordt of een brand veroorzaakt. Sluit het apparaat altijd aan op een stopcontact met de geschikte netspanning (100V~120V of 220V~240V wisselstroom). Anders bestaat de kans dat u geëlektrocuteerd wordt of een brand veroorzaakt. Sluit het netsnoer altijd direct op een stopcontact (100V~120V of 220V~240V, wisselstroom) aan. Zorg dat het betreffende stopcontact nooit overbelast wordt. De daarbij vrijkomende warmte zou een brand kunnen veroorzaken. Gebruik altijd een geaard stopcontact en probeer nooit de aarding te omzeilen. Anders bestaat de kans dat u geëlektrocuteerd wordt of een brand veroorzaakt. Houd voor het hanteren van het netsnoer de volgende punten in de gaten. o Probeer het netsnoer nooit te modificeren. o Zet geen zware voorwerpen op het netsnoer. o Rol het netsnoer nooit op, draai het niet samen en zorg dat het niet uitgerokken wordt. 1. Leg het netsnoer nooit in de buurt van een apparaat of voorziening dat/die veel warmte afgeeft. Houd voor het hanteren van de stekker de volgende punten in de gaten. Anders bestaat er namelijk brandgevaar. o Maak de pennen van de stekker schoon alvorens ze in een stopcontact te schuiven. o Druk de stekker altijd volledig in het stopcontact. Houd tijdens het gebruik van de voetschakelaar het volgende in de gaten: o Plaats geen zware voorwerpen op de voetschakelaar. o Zorg dat de kabel van de voetschakelaar niet kan vervormen of uitgerokken wordt. o Zet de voetschakelaar nooit in de buurt van een radiator of andere warmtebron. Tijdens het hanteren met de inktcartridges moet u erop letten dat er geen inkt in uw ogen of op uw huid spat. Als dat toch gebeurt, moet u de ogen meteen met water uitspoelen c.q. de huid met zeep reinigen. Anders zouden uw ogen e.d. kunnen ontsteken. Raadpleeg bij aanhoudende klachten meteen een dokter. Probeer nooit een inktcartridge te openen. Anders zou er inkt in uw ogen of op uw huid kunnen spatten. Let er bij het openen en sluiten van het cartridgevak op dat u niet uw vingers klemt. Let er bij het openen en sluiten van de frontkap op dat u niet uw vingers klemt. Houd voor het hanteren van de netwerkkabel de volgende punten in de gaten. Anders bestaat de kans dat u geëlektrocuteerd wordt of een brand veroorzaakt. o Raak nooit de connector aan. o Gebruik nooit kabels met stekkers die niet aan de interfacespecificaties voldoen. 8 AP-77132, Rev. 1.1, 24/04/2006

9 Hoofdstuk 1 : Veiligheidsintructies Houd tijdens het afsnijden van rolmateriaal de volgende punten in de gaten: Een fout gebruik zou snijwonden kunnen veroorzaken. Het scheermes is immers bijzonder scherp. o Let er tijdens het vastpakken van het materiaal op dat uw vingers zich nooit boven de rail van het afsnijmesje bevinden. o Schuif het scheermes voorzichtig langsheen de afsnijrail. Gebruik nooit verdunners, benzine of andere bijtende substanties. Die zouden namelijk de finish en de opdruk van het apparaat kunnen beschadigen. Voorkom hoe dan ook dat er water in het inwendige terechtkomt. Anders bestaat het gevaar voor elektrocutie. Raak tijdens het printen of meteen daarna nooit de verwarmingselementen aan. Anders zou u zich namelijk kunnen verbranden. Gebruik uitsluitend Eco Solvent -inkt en de daarvoor geschikte reinigingsvloeistof. Met uitzondering van de linker kap mag u nooit platen verwijderen die aan de ombouw zijn vastgeschroefd. Anders bestaat er kans op elektrocutie en zou u de printer kunnen beschadigen. Raak nooit het cuttermesje aan. Anders is de kans op verwondingen namelijk betrekkelijk groot. Probeer nooit harde voorwerpen uit te snijden en laat het mesje nooit vallen. Anders wordt het mesje immers beschadigd of veel te snel bot. Druk de afvaldarmen nooit samen en trek er niet overdreven hard aan. Anders loopt de afvalvloeistof uit, wat functiestoringen kan veroorzaken. Raak de wissers en de kappen van de printkop nooit met blote vingers aan. Die gebieden mag u uitsluitend met een niet pluizende doek en handschoenen aanraken. Stel de printer nooit schuin, tegen een muur of ondersteboven op. Anders zou er namelijk inkt in het inwendige van het apparaat kunnen lopen. Schade, die te wijten is aan een transport na de eerste ingebruikname, valt niet onder de garantiebepalingen. Tijdens de installatie van eventuele opties mag u nooit de printborden aanraken. De daarop gemonteerde componenten worden immers heet. U zou zich m.a.w. kunnen verbranden. Voor het uitpakken en opstellen van het apparaat zijn vier personen nodig. Alvorens de printer uit de leveringsdoos te halen moet u de vinyldoek verwijderen. Pak het apparaat voor het optillen aan de handvaten vast. Als u probeert de printer te vervoeren, terwijl de vinyldoek er nog op ligt, zou het apparaat u kunnen ontglippen. Voor het transport van de printer zijn minstens twee personen nodig. Als u het apparaat langere tijd niet wenst te gebruiken, verbreekt u het best de aansluiting op het lichtnet. Aardekabels moeten altijd op draden of connectors worden aangesloten, die aan de volgende voorwaarden voldoen. o Aardepen van een stopcontact o Aardedraad die met een koperen staf is verbonden, die zich minstens 650mm onder de aarde bevindt. Aardekabels moeten altijd op draden of connectors worden aangesloten, die aan de volgende voorwaarden voldoen. Houd de printer tijdens het vervoer horizontaal. 9 AP-77132, Rev. 1.1, 24/04/2006

10 Hoofdstuk 1 : Veiligheidsintructies Alvorens optionele items te installeren moet u het volgende doen. o Schakel de printer uit. o Verbreek de aansluiting op het lichtnet. o Koppel alle op de printer aangesloten kabels af. Anders is er kans dat u de printer of de computer beschadigt. o Leid statische elektriciteit uit uw kledij en/of lichaam af door een metalen voorwerp van de printer aan te raken. o Elektronische onderdelen, zoals de geheugenchip, kunnen tijdens een statische ontlading finaal worden beschadigd. Dit apparaat bevat c.q. gebruikt stoffen die van natuurlijke grondstoffen zijn afgeleid. Bepaalde stoffen zijn zowel voor de gezondheid als voor het milieu schadelijk. Om te voorkomen dat dergelijke stoffen in het milieu terechtkomen en om een zuinig gebruik van ervan in de hand te werken willen we u vragen om ze aan een terugnamedienst te bezorgen. Bepaalde instanties en bedrijven zijn immers gespecialiseerd in kringloopprocédés. Inlichtingen over de teruggave van apparaten e.d. kunt u inwinnen bij de gemeentelijke dienst enz. 10 AP-77132, Rev. 1.1, 24/04/2006

11 Hoofdstuk 1 : Veiligheidsintructies 1.4 WAARSCHUWINGSSTICKERS In dit hoofdstuk wordt getoond waar de waarschuwingen enz. zich bevinden en wat ze precies betekenen. Alle gebieden, die u met de nodige zorg moet behandelen, zijn aangeduid met behulp van stickers. Lees de betreffende informatie en volg alle vermelde instructies nauwlettend op Over de waarschuwingsstickers In verband met de waarschuwingsstickers moet u de volgende dingen in de gaten houden. Opmerkingen: Alle stickers moeten duidelijk zichtbar zijn. Als de tekst of de illustratie onleesbaar blijkt, moet u de betreffende sticker schoonmaken of vervangen. Gebruik, voor het schoonmaken van de stickers, uitsluitend water of een beetje zeepsop. Gebruik nooit oplosmiddelen of wasbenzine. Als een waarschuwingssticker onleesbaar is of gedeeltelijk c.q. geheel van de ombouw is losgekomen, moet u hem vervangen. Stickers en labels zijn verkrijgbaar bij uw Lokale Océ vertegenwoordiger Schikking van de stickers en typen Op de volgende plaatsen bevat het apparaat waarschuwingsstickers: Schikking en typen van de stickers aan de voorkant. 11 AP-77132, Rev. 1.1, 24/04/2006

12 Hoofdstuk 1 : Veiligheidsintructies Nr. Type AP-77132, Rev. 1.1, 24/04/2006

13 Hoofdstuk 1 : Veiligheidsintructies Schikking en typen van de labels aan de achterkant. Nr. Type 3 CAUTION THIS UNIT HAS TWO POWER SUPPLY CORDS, WHEN WiNDING UNIT IS PROVIDED. TO REDUCE THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK, DISCONNECT ALL POWER SUPPLY CORDS BEFORE SERVICING AP-77132, Rev. 1.1, 24/04/2006

14 Hoofdstuk 1 : Veiligheidsintructies 1.5 ONDERHOUDS EN CONFIGURATIE LABELS 1.6 WAARSCHUWINGEN I.V.M. HET TRANSPORT Nr. Omschrijving 1 Haal de dummy-cartridges UIT DE PRINTER alvorens hem in te schakelen. 14 AP-77132, Rev. 1.1, 24/04/2006

15 Hoofdstuk 2 : Opstellen van het apparaat 2.1 UITPAKKEN 2 OPSTELLEN VAN HET APPARAAT Waarschuwing: Het apparaat dient door minstens 4 personen te worden uitgepakt. Alvorens de printer of stand uit de leveringsdoos te halen moet u de vinyldoek verwijderen. Houd het product steeds aan de zijkanten vast. Als u de vinyldoek niet verwijdert, zou het product u kunnen ontglippen, wat enerzijds tot schade en anderzijds tot verwondingen kan leiden Verpakking van het product Het product wordt verpakt in 4 dozen. Een doos voor het apparaat zelf, een doos voor de stand, en doos voor de Unwinder/Winder 100, verder in het document de UW/W 100 genoemd. Zie tabel hieronder. Nr. Omschrijving Aantal 1 Leveringsdoos met de hoofdeenheid 1 2 Leveringsdoos met de standeenheid 1 3 Leveringsdoos met de UW/W Leveringsdoos met de Machine Starters Kit Uitpakken van de hoofdeenheid Laten we eerst kijken hoe je de hoofdeenheid moet uitpakken. Werkwijze (4 stappen): Stap 1: Draag de doos, die de hoofdeenheid bevat, naar de gewenste plaats. Stap 2: Verwijder de riemen van de leveringsdoos. 15 AP-77132, Rev. 1.0, 24/04/2006

16 Hoofdstuk 2 : Opstellen van het apparaat Stap 3: Haal de bovenplaat (1) eraf en verwijder de transportpolsters (2) links- en rechtsboven (zie de afbeelding). 1= Bovenplaat 2= Transportpolster rechtsboven. 3= Transportpolster linksboven. Stap 4: Verwijder de buitenwanden en vervolgens de dozen met de accessoires en de drainagefles. 1= Buitenwanden 2= Doos met accessoires 16 AP-77132, Rev. 1.1, 24/04/2006

17 Hoofdstuk 2 : Opstellen van het apparaat Uitpakken van de standeenheid Pak de stand conform de volgende instructies uit. Werkwijze (2 stappen): Stap 1: Breng de doos, die de standeenheid bevat, naar de gewenste plaats. Stap 2: Open de doos en haal er de poten, de stand en de vier transportpolsters uit. 1= Stand 2= Poten 3= Transportpolster Uitpakken van de UW/W 100 Notes : Zie de User s Guide van de UW/W 100 voor uitpak instructies. 17 AP-77132, Rev. 1.1, 24/04/2006

18 Hoofdstuk 2 : Opstellen van het apparaat 2.2 CONTROLE VAN DE INHOUD Na het uitpakken moet u meteen nagaan of u wel degelijk alle accessoires ontvangen hebt. Overtuig u er tevens van dat geen enkel onderdeel beschadigd is. Opmerkingen: Welke accessoires er in de doos zitten, verschilt eventueel van land tot land. Meer details hieromtrent kunt u opvragen bij uw Lokale Océ vertegenwoordiger. Als er iets ontbreekt of duidelijk beschadigd is, neemt u het best meteen contact op met: o Uw lokale Océ vertegenwoordiger Controleren van de leveringsdoos met de hoofdeenheid Nr. Omschrijving Aantal 1 Hoofdeenheid 1 2 Doos met accessoires 1 3 Set met Media houders Controle van de doos met accessoires Nr. Omschrijving Aantal 1 Netsnoer 4 * 2 Voetschakelaar 1 3 Schroeven ** 1 4 Tussenstukken voor de stand (set van 3 x 5) 1 5 Drainagefles + houder 1 6 Media voorbeelden kit 1 * Eén kabel voor de printer, een tweede voor de UW/W 100. Europese en UK versies worden meegeleverd. ** Bijgeleverde schroeven Nr. Omschrijving Aantal 1 Inbusschroef M6x Inbusschroef M6x M6-onderlegplaatje 16 4 M6-onderlegplaatjes met veren 16 5 Kabelbinder 2 6 Scherm 3 7 Inbusschroevendraaier nr Philips p2-schroevendraaier 1 18 AP-77132, Rev. 1.1, 24/04/2006

19 Hoofdstuk 2 : Opstellen van het apparaat Controle van de leveringsdoos met de standeenheid Nr. Omschrijving Aantal 1 Stand 1 2 Poten Controleren van de leveringsdoos met de UW/W 100 Note : Zie de User s Guide van UW/W 100 voor het controleren van de inhoud. 19 AP-77132, Rev. 1.1, 24/04/2006

20 Hoofdstuk 2 : Opstellen van het apparaat Controleren van de leveringsdoos met de Machine Starters Kit Nr. Beschrijving Hoeveelheid 1 Handleiding 1 2 Snelstart handleiding + CD 1 3 Bedieningspaneel label 1 4 Heater label 1 5 Irritating label 1 6 Onderhoudslabels set (6 talen) 1 7 Inkt Starter Set (1x6 or 2x4) met 8 Eco-Solvent cleaning liquid cassetten 1 8 Onderhoudskit voor 6 maanden 1 9 Handleiding UW/W Machine type logo 1 11 Instructieblad Machine Starters Kit 1 * Zie 4.1 Onderhoudskit voor 6 maanden (blz. 65) voor de precieze inhoud van deze kit. 20 AP-77132, Rev. 1.1, 24/04/2006

21 Hoofdstuk 2 : Opstellen van het apparaat 2.3 ASSEMBLAGE VAN DE EENHEID Waarschuwing: Het product dient door minstens 4 personen te worden geassembleerd Assemblage van de standeenheid Onderdelen en gereedschap: Nr. Omschrijving Aantal 1 Poten 2 2 Stand 1 3 M6 x 30 inbusschroeven 8 4 5mm-inbussleutel 1 Werkwijze (2 stappen): Stap 1: Draai de stand ondersteboven. Stap 2: Bevestig de poten (2) zoals hierna getoond met de schroeven aan de stand (1). 1= Stand 2= Steunpoot 3= Inbusschroeven (M6 x 30) 21 AP-77132, Rev. 1.1, 24/04/2006

22 Hoofdstuk 2 : Opstellen van het apparaat De hoofdeenheid op de stand installeren In dit hoofdstuk komt u te weten hoe het apparaat op de geassembleerde (zie hierboven) stand te installeren. Onderdelen en gereedschap: Nr. Omschrijving Aantal 1 Stand 1 2 Hoofdeenheid 1 3 Inbusschroeven (M6 x 16) 8 4 5mm-inbussleutel 1 Werkwijze (3 stappen): Stap 1: Stap 2: Draai de stand weer om, om te zorgen dat de wieltjes zich aan de onderkant bevinden. Til de hoofdeenheid (2) met minstens vier personen op door hem aan de handvaten (3) vast te pakken. Zet de eenheid vervolgens op de stand (1). (Zie de afbeelding hieronder) 1= Stand 2= Hoofdeenheid 3= Handvat Stap 3: Gebruik de inbusschroeven (1) om de hoofdeenheid aan de stand te bevestigen. Zie afbeelding. 1= Inbusschroeven (M6 x 16) 2= Stand 3= Hoofdeenheid 22 AP-77132, Rev. 1.1, 24/04/2006

23 Hoofdstuk 2 : Opstellen van het apparaat Plaatsing van de hoofdeenheid op de stand wijzigen Eens u de hoofdeenheid op de stand gezet hebt, mogen er geen spleten tussen de onderkant van het apparaat en de stand te zien zijn. Belangrijke opmerkingen Lees dit eerst! Opmerkingen: Bij het apparaat worden drie typen tussenstukken geleverd. o 5 stuks: 0,3mm-tussenstuk o 5 stuks: 0,5mm-tussenstuk o 5 stuks: 1,0mm-tussenstuk Waarschuwing: De volgende stappen moeten op 8 plaatsen doorgevoerd worden (op die plaatsen wordt de hoofdeenheid aan de stand vastgeschroefd). Werkwijze (4 stappen) elke boring: Stap 1: Stap 2: Stap 3: Kijk in onderstaande tabel welk tussenstuk u het best gebruikt. ALS Er een spleet onder de hoofdeenheid te zien is. Er GEEN spleet onder de hoofdeenheid te zien is. DAN Moet u tussenstukken installeren. Voer deze procedure dus uit. Hoeft u geen tussenstukken te installeren. De navolgende stappen zijn dan ook overbodig. Draai de schroeven los waarmee de hoofdeenheid aan de stand is bevestigd (u mag ze echter niet verwijderen!). Schuif een tussenstuk tussen de stand en de hoofdeenheid. (Zie de volgende afbeelding.) Stap 4: Draai de schroef weer vast. De instelling is nu voltooid. 23 AP-77132, Rev. 1.1, 24/04/2006

24 Hoofdstuk 2 : Opstellen van het apparaat Verwijderen van het interne verpakkingsmateriaal Waarschuwing: Let er bij het openen en sluiten van de frontkap op dat u niet uw vingers klemt. Waarschuwing: De kopklem moet u verwijderen ALVORENS de printer in te schakelen! Verwijder al het transportmateriaal (zie de stappen verderop). Werkwijze: DEEL 1: Verwijderen van de tape en het beschermingsmateriaal (2 stappen) Stap 1: Stap 2: Verwijder de tape van alle interne componenten. Verwijder het beschermingsmateriaal (1) aan de bovenkant van het apparaat. (Zie de afbeelding.) 1= Beschermingsmateriaal Einde deel 1 24 AP-77132, Rev. 1.1, 24/04/2006

25 Hoofdstuk 2 : Opstellen van het apparaat DEEL 2: Verwijderen van de kopgrendel (3 stappen) Stap 1: Open de frontkap (1). (Zie de afbeelding.) 1= Frontkap Stap 2: Verwijder de grendel (2) zoals hierna getoond. Stap 3: Sluit de frontkap (1). 1= Vleugelschroef 2= Kopgrendel 1= Frontkap Al het verpakkingsmateriaal is nu verwijderd. 25 AP-77132, Rev. 1.1, 24/04/2006

26 Hoofdstuk 2 : Opstellen van het apparaat 2.4 INSTALLATIE Hieronder wordt getoond hoe het apparaat op te stellen Keuze van de geschikte opstellingsplaats voor de printer De plaats waar u het apparaat opstelt moet aan de volgende voorwaarden voldoen: Waarschuwing: Gebruik de printer nooit op de volgende plaatsen. Anders zou het product kunnen vallen en zware verwondingen of ernstige schade kunnen veroorzaken. o Wankele oppervlakken o Hellende oppervlakken o Plaatsen die aan sterke trillingen en schokken van andere apparaten staan blootgesteld. Plaats geen zware voorwerpen op de printer en ga er nooit op zitten c.q. staan. Anders zou hij kunnen vallen en zware verwondingen of ernstige schade kunnen veroorzaken. Versper de ventilatieopeningen van de printer nooit door er bv. een laken, deken e.d. op te leggen. Dan kan de warmte namelijk niet worden afgevoerd, zodat het risico op brand bestaat. Gebruik de printer nooit op vochtige of stoffige plaatsen. De vochtigheid zou elektrocutie of brand kunnen veroorzaken Vereisten voor de opstellingsplaats Gebruik de volgende tabel voor de keuze van een geschikte opstellingsplaats. Gebied 65 -model 12,7m2 of meer. Minstens 4,7m ruimte aan de voorkant. 90 -model 14,3m2 of meer. Minstens 5,3m ruimte aan de voorkant. Draagvermogen van de grond 2940Pa (300kg/m2) of meer Elektrische waarden Netspanning 100~120V wisselstroom 220~240V wisselstroom 100~120V wisselstroom 220~240V wisselstroom Frequentie 60/50Hz ±1Hz 60/50Hz ±1Hz Capaciteit 100V~120V: 12A 100V~120V: 13A 220V~240V: 6A 220V~240V: 7A Om de printer te beschermen tegen spanningspieken, kortsluitingen en aardingsfouten moet de gekozen stroomkring voorzien zijn van een automatische algemene zekering (20A) en een aardlekschakelaar (300mA). Omgeving Aanbevolen voorwaarden Gebruiksvoorwaarden Veranderingssnelheid Opslag en transport Temperatuur: 23 C Luchtvochtigheid: 55% zonder condensatie Temperatuur: 18~28 C Luchtvochtigheid: 40%~80% zonder condensatie Temperatuur: Maximaal 2 C per uur Luchtvochtigheid: Maximaal 5% per uur Temperatuur: 4 C~50 C Luchtvochtigheid: 40~80% zonder condensatie (na het afpompen van de inkt). 26 AP-77132, Rev. 1.1, 24/04/2006

27 Hoofdstuk 2 : Opstellen van het apparaat Opmerkingen: Kies nooit een plaats met de volgende temperatuur- en luchtvochtigheidskenmerken. Anders laat het resultaat achteraf namelijk te wensen over. o Plaatsen waar de temperatuur/luchtvochtigheid snel verandert zelfs al gebeurt dit binnen de toegelaten perken. o In de directe zon of in de buurt van een hete lamp. o Vlak bij een airconditioningsysteem. OCÉ beveelt de keuze van een opstellingsplaats aan die zich niet in de directe luchtstraal van de airconditioning e.d. bevindt Benodigde plaats Zet het apparaat op een plaats die aan de volgende voorwaarden voldoet. a = 1500mm b = 1500mm c = 2500mm d = 600mm e = 1250mm 27 AP-77132, Rev. 1.1, 24/04/2006

28 Hoofdstuk 2 : Opstellen van het apparaat Waterpas zetten van de printer DEEL 1: De printer langsheen de Y-as waterpas zetten (3 stappen) Stap 1: Stap 2: Zet de printer op de plaats van bestemming. Laat de steunpoten van de stand (maar niet die van de UW/W 100) zakken. De wielen moet op alle plaatsen even ver van de vloer verwijderd zijn. Gebruik hiervoor een Engelse sleutel. 1= Steunpoot 2= Wiel Stap 3: Leg een waterpas op de linker en rechter kant van de stand en stel de steunpoten zo in dat de stand waterpas staat. De afbeelding toont de juiste instelling voor de Y-as. Einde deel 1 28 AP-77132, Rev. 1.1, 24/04/2006

29 Hoofdstuk 2 : Opstellen van het apparaat DEEL 2: De printer langsheen de X-as waterpas zetten (3 stappen) Stap 1: Stap 2: Leg de waterpas op het printvlak. Draai de steunpoten van de linker en rechter poot even ver uit. (Zie de volgende afbeelding.) Opmerking: Draai de steunpoten van de linker en rechter poot even ver uit. Anders heeft de Y- instelling namelijk geen enkele zin. Einde van deel 2 en het waterpassen 29 AP-77132, Rev. 1.1, 24/04/2006

30 Hoofdstuk 2 : Opstellen van het apparaat This page is intentionally left blank. 30 AP-77132, Rev. 1.1, 24/04/2006

31 3.1 AANSLUITEN VAN HET NETSNOER Hoofdstuk 3 : Voorbereiden van een printopdracht 3 VOORBEREIDEN VAN EEN PRINTOPDRACHT Waarschuwing: Waarschuwing: Gebruik uitsluitend het bijgeleverde netsnoer. Het gebruik van een ander snoer zou elektrocutie of brand kunnen veroorzaken. Werk nooit met een defect netsnoer. Anders bestaat er kans op elektrocutie en brand. Om het apparaat helemaal uit te schakelen moet u de aansluiting op het lichtnet verbreken. Waarschuwing: Houd, tijdens het hanteren van het netsnoer, de volgende dingen in de gaten. o Wijzig niets aan het netsnoer. o Zet geen zware voorwerpen op het netsnoer. o Rol het netsnoer nooit op, draai het niet samen en zorg dat het niet uitgerokken wordt. o Leg het netsnoer nooit in de buurt van een apparaat of voorziening dat/die veel warmte afgeeft. Waarschuwing: Pak het netsnoer nooit met natte handen vast. Anders bestaat er kans op elektrocutie. Sluit het apparaat altijd aan op een stopcontact met de geschikte netspanning (100V~120V/220V~240V, wisselstroom). Anders bestaat de kans dat u geëlektrocuteerd wordt of een brand veroorzaakt. Sluit het netsnoer altijd rechtstreeks aan op een geschikt stopcontact (1100V~120V/220V~240V, wisselstroom). Zorg dat het betreffende stopcontact nooit overbelast wordt. De daarbij vrijkomende warmte zou een brand kunnen veroorzaken. Gebruik altijd een geaard stopcontact en probeer nooit de aarding te omzeilen. Anders bestaat de kans dat u geëlektrocuteerd wordt of een brand veroorzaakt. Verbind een massadraad nooit met de volgende voorwerpen: o Gasleidingen. Dit zou kunnen leiden tot brand of zelfs een ontploffing. o Aardingspen van een telefoon of een bliksemafleider. Een bliksemschicht genereert namelijk een hoog voltage dat het apparaat zou kunnen beschadigen. o Waterleidingen en kranen. Als de leiding een PVC-laag bevat, voldoet hij niet als aarding. 31 AP-77132, Rev. 1.0, 24/04/2006

Low Solvent Nederlands

Low Solvent Nederlands Océ CS9065 Océ CS9090 Handleiding Low Solvent Nederlands Deze pagina werd opzettelijk blanco gelaten. OPMERKING I.V.M. HET COPYRIGHT COPYRIGHT 2006 Océ-Technologies B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair EasyNote MZ serie Instructies voor het vervangen van de harde schijf 7429170005 7429170005 Documentversie: 1.0 - Mei 2007 www.packardbell.com Belangrijke veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

Gumax Terrasverwarmer

Gumax Terrasverwarmer Gumax Terrasverwarmer De energiezuinige terrasverwarmer op infraroodbasis zonder rode gloed Handleiding Model PAH-2011-1 3200 watt Lees alle instructies zorgvuldig door alvorens dit apparaat te installeren

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Océ CS9050. Handleiding. Eco Solvent

Océ CS9050. Handleiding. Eco Solvent Océ CS9050 Handleiding Eco Solvent en I.V.M. het copyright COPYRIGHT 2008 Océ Technologies B.V.Alle rechten voorbehouden. Océ Technologies B.V. behoudt zich het recht om de informatie die in deze manual

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair. Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair. Packard Bell Easy Repair Hard Disk Drives Belangrijke instructies om de veiligheid te controleren U moet alle instructies zorgvuldig lezen voor u aan het werk gaat en u moet voldoen aan de instructies die u hieronder aantreft.

Nadere informatie

ATA-kabel. Opmerking: U kunt instructies op het internet vinden op http://www.apple.com/support/doityourself/.

ATA-kabel. Opmerking: U kunt instructies op het internet vinden op http://www.apple.com/support/doityourself/. Nederlands Instructies voor vervanging ATA-kabel AppleCare Volg de instructies in dit document nauwgezet. Als u dit niet doet, kan de apparatuur beschadigd raken en de garantie komen te vervallen. Opmerking:

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z)

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z) Gebruiksaanwijzing NL OV-BaseCore7(Z) Belangrijke veiligheidsinstructies Waarschuwing: Om het risico op elektrische schokken te beperken, mag u de behuizing of de achterkant niet verwijderen. Alle onderdelen

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor hardware

Installatiehandleiding voor hardware Uitpakken Verwijder alle beschermende materialen. De afbeeldingen in deze handleiding zijn voor een soortgelijk model. Hoewel deze kunnen afwijken van uw model, is de methode van gebruik hetzelfde. Verwijder

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION A6000 http://nl.yourpdfguides.com/dref/853144

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION A6000 http://nl.yourpdfguides.com/dref/853144 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP PAVILION A6000. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP PAVILION A6000 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING. Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding.

GEBRUIKSHANDLEIDING. Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding. GEBRUIKSHANDLEIDING Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding. 2 3 Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding. Inleiding 4 Inhoud verpakking 5 Bevestigen van de Doorsafe

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. WorkCentre C2424 copier-printer

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. WorkCentre C2424 copier-printer Gebruikersveiligheid Het systeem en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Inhoud. SP-300 Inhoud

Inhoud. SP-300 Inhoud SP-300 Handleiding Hartelijk bedankt voor uw keuze van dit apparaat. Neem deze handleiding volledig door om dit apparaat te leren kennen en op de juiste manier te kunnen bedienen. Bewaar ze op een veilige

Nadere informatie

Klep van systeemkaart verwijderen

Klep van systeemkaart verwijderen Met de volgende procedure verwijdert u eenvoudig de geïnstalleerde geheugen- en interfaceopties: 1 Zet de printer uit. 2 Haal het netsnoer van de printer uit het stopcontact. 1 3 Ontkoppel de parallelle

Nadere informatie

HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO

HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO www.-ices-electronics.com VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Uitleg van symbolen: Dit symbool geeft aan dat er belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies zijn opgenomen in de

Nadere informatie

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS - Uninterruptible Power System

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS - Uninterruptible Power System NL GEBRUIKERSHANDLEIDING PowerMust 400/600/1000 Offline UPS - Uninterruptible Power System 1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES BEWAAR DEZE INSTRUCTIES Deze handleiding bevat belangrijke instructies voor

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair EasyNote MZ serie Instructies voor het vervangen van de CD/DVD speler 7429150005 7429150005 Documentversie: 1.0 - Mei 2007 www.packardbell.com Belangrijke veiligheidsinstructies

Nadere informatie

1. Installatie van de e-thermostaat 3. 2. Installatie van de hub 8

1. Installatie van de e-thermostaat 3. 2. Installatie van de hub 8 v.120110 1. Installatie van de e-thermostaat 3 2. Installatie van de hub 8 3. De webportal en smart phone app 10 Webportal...10 Smart phone App...10 4. Problemen oplossen - E-thermostaat 11 Het display

Nadere informatie

3.5'' Digitale Fotolijst

3.5'' Digitale Fotolijst 3.5'' Digitale Fotolijst PL-DPF 351B User Manual Dank u voor het kiezen en kopen van deze digitale fotolijst. Leest u vooral eerst deze ebruikershandleiding zorgvuldig door, zodat mogelijke fouten en storingen

Nadere informatie

FJ-540. Inhoud. Handleiding

FJ-540. Inhoud. Handleiding FJ-540 Handleiding Bedankt voor uw aankoop van een FJ-540. Lees deze handleiding a.u.b. volledig door om uw FJ-540 grondig te leren kennen en op de juiste manier te leren bedienen. Niets uit deze handleiding

Nadere informatie

HP Power Distribution Rack

HP Power Distribution Rack HP Power Distribution Rack Installatie-instructies Belangrijke veiligheidsinformatie WAARSCHUWING: Er is kans op letsel door elektrische schokken en gevaarlijk hoge spanningsniveaus. De elektrische aansluitingen

Nadere informatie

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing CECH-ZHD1 7020228 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

Duurzame energie. Aan de slag met de energiemeter van LEGO

Duurzame energie. Aan de slag met de energiemeter van LEGO Duurzame energie Aan de slag met de energiemeter van LEGO LEGO, het LEGO logo, MINDSTORMS en het MINDSTORMS logo zijn handelsmerken van de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Inhoudsopgave 1. Overzicht

Nadere informatie

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60 Professional Supplies Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050 CaterChef 120 CaterChef 60 CaterChef 30 GEBRUIKSAANWIJZING Lees deze instructies aandachtig door alvorens het apparaat te gebruiken. 688050-51-52

Nadere informatie

HP UPS R3000 ERM Installatie-instructies

HP UPS R3000 ERM Installatie-instructies HP UPS R3000 ERM Installatie-instructies Overzicht De ERM bestaat uit twee accu s in een 2U-chassis. De ERM staat direct in verbinding met een UPS R3000 of een andere ERM. Er kunnen maximaal twee ERM-eenheden

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1.Opmerkingen 2.Functies 3..Installatie 4..Opmerkingen over installatie 5..Veiligheidswaarschuwingen 6 Gebruik 7 Onderhoud 1 Opmerkingen 1. Bedankt voor het kiezen

Nadere informatie

Installatie-instructies. XNX universele zender Modbus -kaart

Installatie-instructies. XNX universele zender Modbus -kaart Installatie-instructies XNX universele zender Modbus -kaart Elektrostatisch gevoelig apparaat (ESD Electrostatic Sensitive Device) Met ESD wordt de overdracht tussen lichamen bedoeld van een elektrostatische

Nadere informatie

FlexSCAN Installatie

FlexSCAN Installatie FlexSCAN Installatie Copyright Copyright 2007 Dicon development center BV. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerde gegevensbestand,

Nadere informatie

HANDLEIDING ZONNESCHERM 4X3M MONTAGEINSTRUCTIES

HANDLEIDING ZONNESCHERM 4X3M MONTAGEINSTRUCTIES HANDLEIDING ZONNESCHERM 4X3M MONTAGEINSTRUCTIES Artikelnummer: OD 210070 Modelnummer: 328.370 LEES DE ONDERSTAANDE INSTRUCTIES VOOR ASSEMBLAGE EN BEWAAR ZE. 1. SCHEID EN IDENTIFICEER ALLE ONDERDELEN EN

Nadere informatie

Installatie handleiding

Installatie handleiding Installatie handleiding Uitpakken Papier en folie laden Aansluiten Testen U kunt ook instructie video s and How To pagina s bekijken op www.idstation.eu Page 1 Uitpakken Installatie handleiding ID station

Nadere informatie

Belangrijke veiligheidsinstructies

Belangrijke veiligheidsinstructies 1 nl Megapixel IP Camera s Belangrijke veiligheidsinstructies Typenummers: NWC-700, NWC-800, NWC-900 Lees, volg en bewaar alle onderstaande veiligheidsvoorschriften. Neem alle waarschuwingen op het apparaat

Nadere informatie

Nederlands. Geheugen. AppleCare. Instructies voor vervanging

Nederlands. Geheugen. AppleCare. Instructies voor vervanging Nederlands Instructies voor vervanging Geheugen AppleCare Volg de instructies in dit document nauwgezet. Als u dit niet doet, kan uw apparatuur beschadigd raken en de garantie komen te vervallen. Opmerking

Nadere informatie

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 1 DAISYSPELER PLEXTALK PTN1 Korte inleiding: Wij hopen dat u plezier zult beleven aan het beluisteren van de digitale boeken. Dit document beschrijft de hoofdfuncties

Nadere informatie

StyleView Envelope Drawer

StyleView Envelope Drawer User Guide StyleView Envelope Drawer www.ergotron.com User's Guide - English Guía del usuario - Español Manuel de l utilisateur - Français Gebruikersgids - Nederlands Benutzerhandbuch - Deutsch Guida per

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware installatie. LC201 Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware installatie. LC201 Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps LC201 Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps Inleiding Stel de Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het product niet in direct zonlicht of in de dichte

Nadere informatie

Handleiding. AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond

Handleiding. AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond Handleiding AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond ... Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEEL 1 Informatie over de veiligheid 1.1. Inleiding Dit hoofdstuk bevat informatie over

Nadere informatie

Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de IRIScan Book 3 scanner.

Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de IRIScan Book 3 scanner. Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de IRIScan Book 3 scanner. Deze scanner wordt geleverd met de softwaretoepassingen Readiris Pro 12 en IRIScan Direct (enkel Windows). De bijbehorende

Nadere informatie

Naslaggids ZT210/ZT220/ZT230

Naslaggids ZT210/ZT220/ZT230 Naslaggids ZT210/ZT220/ZT230 Gebruik deze gids bij het dagelijks gebruik van uw printer. Voor gedetailleerde informatie raadpleegt u de Gebruikershandleiding. Printeronderdelen Op Afbeelding 1 worden de

Nadere informatie

Handleiding GuardCam-LED

Handleiding GuardCam-LED Handleiding GuardCam-LED Stap 1. Plaatsen / verwijderen SD kaart Stap 2. Installeren GuardCam LED Stap 3. Monteren GuardCam LED Stap 4. Aanpassen instellingen Stap 5. Instellen datum, tijd en video mode

Nadere informatie

Installatie & Ondersteuning. Zyxel router

Installatie & Ondersteuning. Zyxel router Installatie & Ondersteuning Zyxel router Inhoudsopgave: 1. Welkom 2. Aansluiten 2.1 De router 2.2 In de doos 2.3 Aansluiten 2.4 Installeren 3. Vagen & Garantie 3.1 Veelgestelde vragen 3.2 Reset van de

Nadere informatie

Deze handleiding geeft uitleg over de installatie van hard- en software van HTvision V.O.F.

Deze handleiding geeft uitleg over de installatie van hard- en software van HTvision V.O.F. Introductie Deze handleiding geeft uitleg over de installatie van hard- en software van HTvision V.O.F. Belangrijke tekstgedeelten worden aangegeven doormiddel van dit soort kaders Handelingen die stap

Nadere informatie

THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST. Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing

THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST. Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing Inhoud Ⅰ. Algemene veiligheidsvoorschriften...3 Ⅱ. Technische gegevens...4 Ⅲ. Illustratie...5 Ⅳ. Stroomschema...6

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding. Bedankt dat u onze Levi infrarood sauna heeft gekozen!

Gebruikers Handleiding. Bedankt dat u onze Levi infrarood sauna heeft gekozen! Gebruikers Handleiding Bedankt dat u onze Levi infrarood sauna heeft gekozen! Inhoud Inleiding... 2 Voordelen... 2 Vereisten voor de installatie... 3 Installatie... 3 Instructie... 7 Waarschuwingen...

Nadere informatie

SmartLife Veilig Gebruikershandleiding programma s beheren

SmartLife Veilig Gebruikershandleiding programma s beheren SmartLife Veilig Gebruikershandleiding programma s beheren Wat is KPN SmartLife? KPN SmartLife is er op gericht je leven makkelijker te maken met diensten voor in- en om het huis die je bedient met je

Nadere informatie

Bedieningen Dutch - 1

Bedieningen Dutch - 1 Bedieningen 1. Functieschakelaar Cassette/ Radio/ CD 2. Golfband schakelaar 3. FM antenne 4. CD deur 5. Schakelaar om zender af te stemmen 6. Bass Boost toets 7. CD skip/ voorwaarts toets 8. CD skip/ achterwaarts

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Gebruiksaanwijzing o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. Nederlands Gefeliciteerd met

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Onderhoud en opslag

Hoofdstuk 9 Onderhoud en opslag Onderhoud en opslag Hoofdstuk 9 Onderhoud en opslag 9.1 Onderhoud van het maaidek Robomow is een functionele mulch maaier. Daarom kunnen zich grasresten ophopen onder het maaidek, vooral bij het maaien

Nadere informatie

Innovative Growing Solutions. Datalogger DL-1. software-versie: 1.xx. Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL

Innovative Growing Solutions. Datalogger DL-1. software-versie: 1.xx. Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL Innovative Growing Solutions Datalogger DL-1 software-versie: 1.xx Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL DL-1 Datalogger gebruikershandleiding Bedankt voor het aanschaffen van de TechGrow

Nadere informatie

INSTALLATIE INSTRUCTIES

INSTALLATIE INSTRUCTIES Scherm min. 5 kg DQ Regular 1000 DQ Regular 700 INSTALLATIE INSTRUCTIES INHOUD: 1. Belangrijke veiligheidsinstructie s. 2. Specificaties en afmetingen. 3. Anti-afknel / Auto-omkeer functie. 4. Meegeleverde

Nadere informatie

Montage-instructie. Screens. V599 Ritz V599R Ritz V599 Ritz XL

Montage-instructie. Screens. V599 Ritz V599R Ritz V599 Ritz XL Montage-instructie Screens V599 Ritz V599R Ritz V599 Ritz XL Inhoud 1. screenkap met doek en motor 2. zijgeleiders a. achterprofiel b. inlager voorzien van neopreen (of ritslager) c. voorprofiel 3. montageset

Nadere informatie

DB68-04149A-00. SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_NL.indd 2 2013-09-25 오전 9:58:46

DB68-04149A-00. SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_NL.indd 2 2013-09-25 오전 9:58:46 DB68-04149A-00 SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_NL.indd 2 2013-09-25 오전 9:58:46 Bedrade afstandsbediening MWR-SH00N Airconditioner gebruiksaanwijzing Deze handleiding is gemaakt van 100% gerecycled papier. imagine

Nadere informatie

AC2400 Mobiele Caravanairco

AC2400 Mobiele Caravanairco Instructieboekje AC2400 Mobiele Caravanairco 2 DANK Hartelijk dank dat u voor een EUROM caravanairco hebt gekozen. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle tevredenheid zal

Nadere informatie

Bestnr. 94 14 14 TechniSat Installatiehandleiding PCI/PCIe/USB 2.0 producten

Bestnr. 94 14 14 TechniSat Installatiehandleiding PCI/PCIe/USB 2.0 producten Bestnr. 94 14 14 TechniSat Installatiehandleiding PCI/PCIe/USB 2.0 producten Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING FRESHMARX 9417

BEKNOPTE HANDLEIDING FRESHMARX 9417 BEKNOPTE HANDLEIDING FRESHMARX 9417 Raadpleeg voor uitgebreidere informatie de Bedieningshandleiding op onze website (www.monarch.averydennison.com). Lees de veiligheidsinformatie over de printer in het

Nadere informatie

Elektronische keramische verwarming

Elektronische keramische verwarming Elektronische keramische verwarming Gebruiksaanwijzing Art.-No. 37419 230V~ 50Hz 1800W Belangrijke informatie 1. Voor ingebruikname deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen. Belangrijk: Het apparaat mag

Nadere informatie

Notebook of Desktop PC met USB2.0 of USB1.1 poorten Microsoft Windows 98SE, 2000 of XP Mac OS9.x of hoger

Notebook of Desktop PC met USB2.0 of USB1.1 poorten Microsoft Windows 98SE, 2000 of XP Mac OS9.x of hoger H A N D L E I D I N G S I - 7 0 7 1 2 5 1 I N H O U D V A N D E V E R P A K K I N G 4 T E C H N I S C H E S P E C I F I C AT I E 4 S Y S T E E M V E R E I S T E N 4 H A R D W A R E I N S TA L L AT I E

Nadere informatie

Printerproblemen oplossen

Printerproblemen oplossen 1 De display op het bedieningspaneel is leeg of er worden alleen ruitjes weergegeven. Taken worden niet De zelftest van de printer is mislukt. De printer is niet gereed om gegevens te ontvangen. De aangegeven

Nadere informatie

Switch. Handleiding 200.106.110117

Switch. Handleiding 200.106.110117 Switch Handleiding 200.106.110117 Hartelijk dank voor uw aanschaf van deze uitbreiding van uw Plugwise systeem. Met de Switch kunt u draadloos de elektrische stroom naar de apparaten in uw Plugwise netwerk

Nadere informatie

Powerpack. gebruikshandleiding

Powerpack. gebruikshandleiding Powerpack gebruikshandleiding 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding De RMA powerpack is een hulpmiddel voor de begeleiding. Het vergemakkelijkt het duwen van een rolstoel gebruiker. De hulpmotor is niet ontworpen

Nadere informatie

Snelstartgids. Inhoud verpakking. De digitale pen

Snelstartgids. Inhoud verpakking. De digitale pen Snelstartgids Waarschuwing Deze Snelstartgids biedt algemene richtlijnen voor de installatie en het gebruik van IRISnotes. Gedetailleerde instructies over het complete functiebereik van IRISnotes vindt

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing CallBarrier

Gebruiksaanwijzing CallBarrier Gebruiksaanwijzing CallBarrier INHOUD blz Inleiding... 3 Werking van de CallBarrier... 4 Installatie van de CallBarrier... 5 Omschrijving toets en indicaties CallBarrier... 6 Uitleg van de opties... 7

Nadere informatie

Disk Station DS209, DS209+II

Disk Station DS209, DS209+II Disk Station DS209, DS209+II Snelle installatiegids Document ID: Synology_QIG_2BayCL_20090901 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Lees deze veiligheidsinstructies zorgvuldig voor gebruik en bewaar deze handleiding

Nadere informatie

Domotica panel PC WMK-PPC1710. Installatiehandleiding

Domotica panel PC WMK-PPC1710. Installatiehandleiding Domotica panel PC WMK-PPC1710 Installatiehandleiding 11-2014 Inhoud van de verpakking Inbouwdoos Panel PC (kan afzonderlijk geleverd zijn) 12V power supply 230V aansluitkabel 2 Geachte heer/mevrouw, NL

Nadere informatie

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8230 HP8232 HP8233 NL Gebruiksaanwijzing HP8230 H a (14mm) (11mm) g f e d c b ( g ) HP8230 ( f ) HP8232 HP8233 a (14mm) ( c ) (11mm) b

Nadere informatie

Leather keyboard case for Ipad Air 2

Leather keyboard case for Ipad Air 2 Leather keyboard case for Ipad Air 2 Gebruikershandleiding NL Decoded, 15/02 Inhoudsopgave 1 Beoogd gebruik 3 2 Veiligheid 4 2.1 Pictogrammen in deze handleiding 4 2.2 Algemene veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Veiligheidsvoorschrift

Veiligheidsvoorschrift Waarschuwing Om schade aan de kaart of het toestel te voorkomen, moet u de stroom uitschakelen voor u de kaart verwijderd of plaatst Veiligheidsvoorschrift 1) Gebruik een 12V DC stroom adapter. 2) Zorg

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605 NL Gebruiksaanwijzing HP8605 a b c d e f g h i j 10 sec. Nederlands 1 Gefeliciteerd Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!

Nadere informatie

TPC-200. Draadloos schakelen via de PC. Handleiding voor de KlikAan-KlikUit TPC-200 PC gestuurde zender en timer

TPC-200. Draadloos schakelen via de PC. Handleiding voor de KlikAan-KlikUit TPC-200 PC gestuurde zender en timer TPC-200 Draadloos schakelen via de PC Handleiding voor de KlikAan-KlikUit TPC-200 PC gestuurde zender en timer Inleiding De TPC-200 is een computergestuurde zender en timer voor het KlikAan-KlikUit systeem

Nadere informatie

EW7011 Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA harde schijven

EW7011 Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA harde schijven EW7011 2 NEDERLANDS EW7011 Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA harde schijven Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 Een harde schijf aansluiten...

Nadere informatie

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER Snel installatiegids DA-30501 Inhoud Vóór gebruik... 2 1. Informatie over de DA-30501... 2 2. Systeemeisen... 2 3. Overzicht... 2 Aan de slag... 3 1. De batterij van de

Nadere informatie

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E I D I N G S I - 7 0 7 1 2 8

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E I D I N G S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E I D I N G S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T

Nadere informatie

Nieuw toegevoegd: Uitleg driver (her) installeren nadat Windows Vista en Windows 7 automatisch de driver heeft geüpdatet.

Nieuw toegevoegd: Uitleg driver (her) installeren nadat Windows Vista en Windows 7 automatisch de driver heeft geüpdatet. Bij voorkeur de Sweex CD005 gebruiken bij de communicatie tussen Autokon voor Windows en Uw elektronische systeem. Hier komen bijna geen problemen mee voor als U de handleiding goed opvolgt. Nieuw toegevoegd:

Nadere informatie

GIDS VOOR DE GEBRUIKER

GIDS VOOR DE GEBRUIKER GIDS VOOR DE GEBRUIKER Aangekoppelde Afstandsbediening MWR-TH00 MWR-TH01 Airconditioner Ne DB98-26319A(1) Veiligheidsvoorschriften Voordat u de aangekoppelde afstandsbediening gebruikt, leest u best deze

Nadere informatie

Straightener. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8297. Gebruiksaanwijzing

Straightener. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8297. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8297 NL Gebruiksaanwijzing a b cd e g f h i Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Hairdryer HP8260. NL Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Hairdryer HP8260. NL Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 NL Gebruiksaanwijzing Nederlands 1 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product

Nadere informatie

HP DeskJet 720C Series printer. Zeven eenvoudige stappen voor het installeren van uw printer

HP DeskJet 720C Series printer. Zeven eenvoudige stappen voor het installeren van uw printer HP DeskJet 720C Series printer Zeven eenvoudige stappen voor het installeren van uw printer Gefeliciteerd met de aanschaf van uw HP DeskJet 720C serie printer! De doos behoort het volgende te bevatten.

Nadere informatie

Strip-Cut Papiervernietiger S7-CD

Strip-Cut Papiervernietiger S7-CD Strip-Cut Papiervernietiger S7-CD Handleiding 91605 Hartelijk bedankt voor het aanschaffen van dit kwaliteitsproduct. Lees deze gebruiksaanwijzingen a.u.b. zorgvuldig door, voordat u het apparaat voor

Nadere informatie

U kunt inkt toevoegen als de printer niet actief is of wanneer op het voorpaneel het bericht Inkt is bijna op of Inkt is op verschijnt.

U kunt inkt toevoegen als de printer niet actief is of wanneer op het voorpaneel het bericht Inkt is bijna op of Inkt is op verschijnt. Onderhoud In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Inkt toevoegen" op pagina 4-19 "De afvallade legen" op pagina 4-23 "De onderhoudskit vervangen" op pagina 4-25 "Het mes voor het losmaken van papier

Nadere informatie

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu Dutch V1.0 1 Waarschuwingen Voorzorgsmaatregelen en onderhoud Alleen voor gebruik binnenshuis Stel het apparaat niet bloot aan vocht of

Nadere informatie

Online Handleiding Start

Online Handleiding Start Online Handleiding Start Klik op "Start". Inleiding Deze handleiding beschrijft de printerfuncties van de e-studio6 multifunctionele digitale systemen. Voor informatie over de volgende onderwerpen raadpleeg

Nadere informatie

Naslagkaart voor de 5210n / 5310n

Naslagkaart voor de 5210n / 5310n Naslagkaart voor de 5210n / 5310n 1 2 3 4 VOORZICHTIG: Neem zorgvuldig de veiligheidsvoorschriften in de Handleiding voor eigenaren door voordat u de Dell-printer gaat instellen en gebruiken. 5 6 7 8 1

Nadere informatie

SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding

SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding NETVOEDING/BATTERIJEN De psense-ii gebruikt vier oplaadbare penlite (AA) batterijen. Om de batterijen te plaatsen of te vervangen moet je met een schroevendraaier

Nadere informatie

Model: Nobel 130. Installatie handleiding infrarood sauna

Model: Nobel 130. Installatie handleiding infrarood sauna Model: Nobel 130 Installatie handleiding infrarood sauna 1. Voorwoord Geachte klant, Hartelijk dank voor het aankopen van ons product, de infrarood cabine Nobel 130. Voordat u de cabine in gebruik neemt,

Nadere informatie

Halogeen lampenset. Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Halogeen lampenset. Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan Halogeen lampenset Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden.

Nadere informatie

Inhoud Veiligheidsadviezen...4 Bedoeld gebruik... 4 Opstelling en elektrische aansluiting... 4 Storingen... 5 Leveringsomvang... 5 Overzicht van het

Inhoud Veiligheidsadviezen...4 Bedoeld gebruik... 4 Opstelling en elektrische aansluiting... 4 Storingen... 5 Leveringsomvang... 5 Overzicht van het Inhoud Veiligheidsadviezen...4 Bedoeld gebruik... 4 Opstelling en elektrische aansluiting... 4 Storingen... 5 Leveringsomvang... 5 Overzicht van het apparaat...6 Pictogrammen op het apparaat... 7 Ingebruikneming

Nadere informatie

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten,

Nadere informatie

Schijfeenheden. Gebruikershandleiding

Schijfeenheden. Gebruikershandleiding Schijfeenheden Gebruikershandleiding Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP producten

Nadere informatie

StyleView Transfer Cart

StyleView Transfer Cart Benutzerhandbuch StyleView Transfer Cart Laden worden apart verkocht. Deze cart is compatibel met de laden SV41, SV42, SV43 en SV44. Hij is niet compatibel met de laden SV31 of SV32. Onderdelen Benodigde

Nadere informatie

Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch

Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Handleiding. Versie 2.0 www.qwiek.nl

Handleiding. Versie 2.0 www.qwiek.nl Handleiding Versie 2.0 www.qwiek.nl Onverhoopt problemen met uw Qwiek.melody? www.qwiek.eu/faq Lees deze voorschriften voor het aansluiten en gebruiken van de Qwiek.up aandachtig door. Algemeen Lees deze

Nadere informatie

Programma Eco stand 8-SYMBOOL DISPLAY

Programma Eco stand 8-SYMBOOL DISPLAY BEDIENINGS INSTRUCTIES 8-SYMBOOL AFSTANDBEDIENING Kinder slot Tijd Signaal indicator Thermostatische stand Batterij Countdown F or C Programma Eco stand Temperatuur Dubbele brander 8-SYMBOOL DISPLAY INSTELLING

Nadere informatie

Inhoud verpakking. Terminologielijst. Powerline Adapter

Inhoud verpakking. Terminologielijst. Powerline Adapter Powerline Adapter Let op! Stel de Powerline Adapter niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de directe nabijheid van verwarmingselementen. Gebruik de Powerline

Nadere informatie

MG 21 O Infrarood masseerapparaat Gebruikshandleiding

MG 21 O Infrarood masseerapparaat Gebruikshandleiding MG 21 NL O Infrarood masseerapparaat Gebruikshandleiding Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Meegeleverd

Nadere informatie

VOOR ALLNET STROOMNET ETHERNET ADAPTER. ALL1685 2005 - all rights reserved pagina 1 / 7

VOOR ALLNET STROOMNET ETHERNET ADAPTER. ALL1685 2005 - all rights reserved pagina 1 / 7 NELSTART HANDLEIDING VOOR ALLNET STROOMNET ETHERNET ADAPTER ALL1685 2005 - all rights reserved pagina 1 / 7 INLEIDING Deze handleiding beschrijft de installatie van de ALLNET ALL1685 Homeplug Adapter VOOR

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de router dient aan te sluiten en hoe u hiermee verbinding met het internet kunt maken. Wat zit er in de doos? De

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087

GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087 Professional Supplies GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087 Afbeelding alleen ter illustratie, specificaties zijn afhankelijk van het werkelijke product. Lees voor het gebruik zorgvuldig de

Nadere informatie

Batterij. Een platte, plastic schroevendraaier om de batterij uit de houder te halen

Batterij. Een platte, plastic schroevendraaier om de batterij uit de houder te halen Nederlands Instructies voor vervanging Batterij AppleCare Volg de instructies in dit document nauwgezet. Als u dit niet doet, kan uw apparatuur beschadigd raken en de garantie komen te vervallen. Opmerking

Nadere informatie