KENNISGEVINGSHANDLEIDING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KENNISGEVINGSHANDLEIDING"

Transcriptie

1 Terumo Cardiovascular Systems Corporation KENNISGEVINGSHANDLEIDING 29 maart 2011 Bevat het CMN-formulier (Certificaat van medische noodzaak) voor internationaal gebruik

2 INHOUDSOPGAVE Pagina 3: Inleiding Pagina 6: Alternatieve productopties voor beperkt beschikbare producten Pagina 8: Beperkt beschikbare producten en Verklaring van medische noodzaak Pagina 10: Onbeperkt beschikbare producten Pagina 12: Instructies voor gebruikers over de Verklaring van medische noodzaak Bijlage A: Verklaring van medische noodzaak Bijlage B: Terumo wereldwijde verkoop en ondersteuning

3 INLEIDING Terumo Cardiovascular Systems Corporation (Terumo CVS) verstrekt deze Kennisgevingshandleiding om u te informeren over wijzigingen in de beschikbaarheid van bepaalde producten als gevolg van een zgn. Consent Decree of Permanent Injunction (Instemmingsbesluit inzake een permanent verbod, verder Besluit genoemd) met de Amerikaanse Inspectiedienst voor Voedings- en Geneesmiddelen (FDA). De handleiding geeft u ook instructies voor het ontvangen van ononderbroken productondersteuning voor de meeste Terumo CVS-producten die u momenteel gebruikt. Wij bieden onze excuses aan voor het eventuele ongemak dat dit voor u en uw personeel kan veroorzaken. Uw Terumo CVS-vertegenwoordiger zal u graag helpen bij eventuele problemen die kunnen ontstaan in de periode waarin sommige producten niet beschikbaar zijn. Daarnaast kunnen onze Amerikaanse gebruikers terecht bij de Terumo CVS Customer Service, die alle vragen kan beantwoorden, op nummer , alsmede een website met actuele informatie over het Besluit: Wij verzoeken onze internationale gebruikers contact op te nemen met uw plaatselijke Terumo-distributeur of de hierboven genoemde website te raadplegen. (Zie Bijlage B voor de locaties en contactgegevens van onze internationale kantoren.) Achtergrond Op 29 maart 2011 ging Terumo CVS akkoord met het Besluit van de FDA. Dit besluit was het gevolg van een inspectie van de vestiging van Terumo CVS in Ann Arbor van 4 januari t/m 29 maart 2010, waarbij de FDA vaststelde dat de hulpmiddelen in de vestiging niet werden geproduceerd, verwerkt en ontworpen volgens de voorschriften voor kwaliteitssystemen (QS) en voor de rapportage van medische hulpmiddelen (MDR) van de FDA. De FDA stelde o.a. vast dat Terumo CVS gebrekkig was op het gebied van corrigerende en preventieve maatregelen, niet in overeenstemming zijnde producten, afhandeling van klachten, inkoopcontroles, procesvalidatie en ontwerpcontroles. Krachtens de voorwaarden van het Besluit moet Terumo CVS bepaalde corrigerende maatregelen nemen om te voldoen aan de FDA-voorschriften. Productbeperkingen Verder moet Terumo CVS krachtens de voorwaarden van het Besluit de beschikbaarheid beperken van sommige producten die in de vestiging in Ann Arbor worden geproduceerd: Volgens het Besluit mag Terumo CVS het CDI 101 Hematocrit/Oxygen Saturation Monitoring System (systeem ter bewaking van de hematocrietwaarden/zuurstofverzadiging) pas weer leveren als dat hulpmiddel weer door de FDA is goedgekeurd (zie pagina 6). Deze Handleiding bevat een lijst met alternatieve producten die kunnen worden gebruikt in de periode waarin het CDI 101 systeem niet beschikbaar is. Volgens het Besluit mag Terumo CVS ook de

4 TenderFlow Pediatric Arterial Cannulae (pediatrische slagadercanules) niet leveren. Deze handleiding bevat ook de beschikbare alternatieven voor dit product. Volgens het Besluit mag Terumo CVS andere hulpmiddelen blijven distribueren die in de vestiging van Terumo CVS in Ann Arbor worden geproduceerd (zie pagina 8) uitsluitend ter ondersteuning van bestaande gebruikers in de VS ( bestaande Amerikaanse gebruikers ) en bestaande internationale distributeurs op niveau 1 ( bestaande internationale distributeurs ). De term ondersteuning wordt in het Besluit zodanig gedefinieerd dat Terumo CVS uitsluitend aan bestaande Amerikaanse gebruikers en bestaande internationale distributeurs het volgende mag leveren voor het (de) betreffende hulpmiddel(en) die eigendom zijn van bestaande Amerikaanse gebruikers of door bestaande internationale distributeurs zijn gekocht op of vóór 29 maart 2011: (1) service en onderhoud; (2) vervangende hulpmiddelen (inclusief onderdelen, componenten en accessoires) en (3) uitgeleende hulpmiddelen. Terumo CVS mag geen hulpmiddelen verkopen en/of distribueren aan bestaande internationale distributeurs tenzij het hulpmiddel bedoeld is voor een bestaande buiten de VS gevestigde instelling, ziekenhuis en/of groep perfusionisten of chirurgen ( bestaande Internationale eindgebruiker ) die een dergelijk hulpmiddel reeds vóór 29 maart 2011 in zijn/hun bezit had(den). Om deze ondersteuning te ontvangen, moet een erkende vertegenwoordiger van de bestaande Amerikaanse gebruiker en/of bestaande internationale eindgebruiker de bijgevoegde Verklaring van medische noodzaak ( Certificate of Medical Necessity' of CMN) (Bijlage A) ondertekenen, waarmee hij verklaart dat, nadat hij werd geïnformeerd over de resultaten van de inspectie door de FDA van de productievestiging van Terumo CVS in Ann Arbor en de voordelen en risico s heeft overwogen die verband houden met het gebruik van het (de) hulpmiddel(en), hij het (de) hulpmiddel(en) beschouwt als een directe en blijvende medische noodzaak voor de uitvoering van cardiovasculaire bypassprocedures door de gebruiker. Een lijst met hulpmiddelen (en de bijbehorende onderdelen, componenten en accessoires) die beschikbaar zijn voor bestaande Amerikaanse gebruikers en bestaande internationale distributeurs, gezamenlijk Beperkt beschikbare producten genoemd, vindt u in deze Handleiding op pagina 8. De verkoopbeperkingen volgens de voorwaarden van het Besluit gelden niet voor alle andere producten van Terumo CVS die niet in de vestiging van Terumo CVS in Ann Arbor worden geproduceerd, verwerkt, verpakt, geïnstalleerd en/of gelabeld en waarvoor de vestiging geen post-marketing activiteiten uitvoert. Een lijst van deze producten vindt u in deze Handleiding op pagina 10. Blijvende communicatie Eén jaar na 29 maart 2011 en elke zes maanden daarna, totdat de FDA heeft bepaald dat Terumo CVS weer voldoet aan de relevante wetten en voorschriften, zal Terumo CVS een (door de FDA goedgekeurde) brief sturen naar bestaande Amerikaanse gebruikers en bestaande internationale eindgebruikers wiens vertegenwoordigers het CMN-formulier hebben ondertekend. In die brief zal de actuele status van de naleving of niet-naleving van de FDAeisen door de vestiging in Ann Arbor worden aangegeven

5 (telefoon) Terumo CVS Customer Service (in de VS) of (buiten de VS) ( ) (website)

6 ALTERNATIEVE PRODUCTOPTIES VOOR BEPERKT BESCHIKBARE PRODUCTEN Volgens de voorwaarden van het Besluit mag Terumo CVS momenteel de volgende producten 1 aan geen enkele persoon of entiteit leveren: CDI 101 Hematocrit/Oxygenation Saturation Monitoring System (systeem ter bewaking van de hematocrietwaarden/zuurstofverzadiging) NB: de voor eenmalig gebruik bestemde hematocriet/zuurstofverzadigingscuvetten kunnen worden gebruikt met de bestaande CDI 101-systemen of andere CDI-bewakingssystemen. TenderFlow Pediatric Arterial Cannulae (pediatrische slagadercanules) De volgende lijst met door de FDA goedgekeurde alternatieve producten wordt verstrekt zodat duidelijk is welke alternatieve producten uw instelling kan gebruiken in de periode dat het CDI 101 systeem en de TenderFlow Pediatric Arterial Cannulae niet beschikbaar zijn. De lijst is bedoeld als een uitgebreid overzicht om instellingen te helpen zelfstandig beslissingen te nemen en niet als een aanbeveling voor een bepaald alternatief product. Alternatieven voor het CDI 101 Hematocrit/Oxygenation Saturation Monitoring System (systeem ter bewaking van de hematocrietwaarden/zuurstofverzadiging) Medtronic BioTrend Oxygen Saturation and Hematocrit Monitor (zuurstofverzadigings- en hematocrietmonitor) Sorin Cobe SAT/HCT monitor catalogusnr Spectrum Medical System M Modelcode M2 of M3 NB: Terumo CVS kan ook CDI 500 hulpmiddelen uitlenen ter vervanging van CDI 101 hulpmiddelen totdat de CDI 101 door de FDA is goedgekeurd. Alternatieven voor TenderFlow Pediatric Arterial Cannulae (pediatrische slagadercanules) Beschrijving TenderFlow Medtronic Edwards Maquet/Polystan 6 Fr, versterkte draad, geventileerde ¼ Fr, versterkte draad, niet-geventileerde ¼ Fr, versterkte draad, geventileerde ¼ Fr, versterkte draad, niet-geventileerde ¼ PEDA008SB 10 Fr, versterkte draad, geventileerde ¼ Fr, versterkte draad, niet-geventileerde ¼ PEDA010SB 12 Fr, versterkte draad, geventileerde ¼ Producten verwijst naar alle componenten en accessoires die bestemd zijn voor gebruik met dit systeem, tenzij anders vermeld

7 12 Fr, versterkte draad, niet-geventileerde ¼ 14 Fr, versterkte draad, geventileerde ¼ 14 Fr, versterkte draad, niet-geventileerde ¼ 16 Fr, versterkte draad, geventileerde ¼ 16 Fr, versterkte draad, niet-geventileerde ¼ PEDA012SB PEDA014SB PEDA016SB De producten die als alternatieven worden genoemd, kunnen niet op alle markten beschikbaar zijn en op sommige markten kunnen andere alternatieven beschikbaar zijn

8 BEPERKT BESCHIKBARE PRODUCTEN EN DE VERKLARING VAN MEDISCHE NOODZAAK Terumo CVS mag bepaalde hulpmiddelen blijven distribueren uitsluitend ter ondersteuning van bestaande Amerikaanse gebruikers en bestaande internationale distributeurs, mits de erkende vertegenwoordigers van de bestaande Amerikaanse gebruikers en/of bestaande internationale eindgebruikers het bijgevoegde CMN-formulier hebben ondertekend, waarmee zij verklaren dat, nadat zij werden geïnformeerd over de resultaten van de inspectie door de FDA van de productievestiging van Terumo CVS in Ann Arbor en de relevante voordelen en risico s hebben overwogen, zij een of meer hulpmiddelen beschouwen als een directe en blijvende medische noodzaak voor de cardiopulmonale bypass-procedures die zij uitvoeren. Tot deze hulpmiddelen inclusief de bijbehorende onderdelen, componenten en accessoires, gezamenlijk Beperkt beschikbare producten genoemd, behoren de volgende producten. 2 Hart-longmachines: Terumo Advanced Perfusion System 1 (geavanceerd perfusieysteem 1) Sarns Modular Perfusion System 8000 (modulair perfusiesysteem 8000) Centrifugaalsysteem: Sarns Centrifugal System NB: De Sarns Disposable Centrigual Pump (voor eenmalig gebruik bestemde centrifugaalpomp) is beschikbaar zonder verkoopbeperkingen Koel- en verwarmingsapparaten: HX2 Temperature Management System (temperatuurbeheersysteem) Sarns TCMII Cooling and Heating System (koel- en verwarmingssysteem) Intraoperatieve bewakingssystemen: CDI 500 Blood Parameter Monitoring System (bewakingssysteem voor bloedparameters) NB: voor eenmalig gebruik bestemde shuntsensors en/hematocriet/zuurstofverzadigingscuvetten zijn beschikbaar zonder verkoopbeperkingen. Borstbeenzaag: Sarns Sternal Saw II System (borstbeenzaag II systeem) en reservezaagbladen Databeheersysteem: T-Link Data Management System (databeheersysteem) Canules en katheters: cardiopulmonale bypasscanules cardioplegiecanules ontluchtingen, afzuigingen, dilatators, s en verloopstukken NB: TenderFlow Pediatric Arterial Cannulae (pediatrische slagadercanules) zijn niet beschikbaar. 2 Producten verwijst naar alle componenten en accessoires die bestemd zijn voor gebruik met een systeem, tenzij anders vermeld

9 Door het succesvol invullen van een CMN-formulier kan een instelling ondersteuning krijgen voor de hierboven genoemde producten. Zie Bijlage A van deze Handleiding voor een exemplaar van het CMN-formulier

10 ONBEPERKT BESCHIKBARE PRODUCTEN De verkoopbeperkingen volgens de voorwaarden van het Besluit gelden niet voor de volgende producten 3 van Terumo CVS die niet in de vestiging van Terumo CVS in Ann Arbor worden geproduceerd, verwerkt, verpakt, geïnstalleerd en/of gelabeld en waarvoor de vestiging geen post-marketing activiteiten uitvoert: Door Terumo CVS geproduceerde producten Oxygenatiesystemen en accessoires: CAPIOX SX Oxygenators CAPIOX SX Oxygenators CAPIOX FX Oxygenators ROCSafe Hybrid Perfusion System (hybride perfusiesysteem) Aangepaste slangpakketten NB: Slangpakketten met Terumo-canules zijn beperkt beschikbaar (zie pagina 8). Voor eenmalig gebruik bestemde centrifugaalpompen: Sarns Disposable Centrifugal Pump (voor eenmalig gebruik bestemde centrifugaalpomp) CAPIOX Disposable Centrifugal Pump (voor eenmalig gebruik bestemde centrifugaalpomp) Reservoirs: CAPIOX Flexible Venous Reservoirs (flexibele veneuze reservoirs) CAPIOX Cardiotomy Reservoirs (cardiotomiereservoirs) Producten ter bescherming tegen een myocard: Sarns Cardioplegia Sets with Conducer Heat Exchanger and MP-4 Monitoring Module (cardioplegiesets met geleidende warmtewisselaar en MP-4 bewakingsmodule) Sarns Cardioplegia Sets with PVC Coil and MP-4 Monitoring Module (cardioplegiesets met PVC-spiraal en MP-4 bewakingsmodule) Sarns Cardioplegia Sets with Conducer Heat Exchanger and Bubble Trap (cardioplegiesets met geleidende warmtewisselaar en luchtbelvanger) Sarns Cardioplegia Sets with PVC Coil and Bubble Trap (cardioplegiesets met PVC-spoel en luchtbelvanger) CAPIOX CP50 Cardioplegia Set (cardioplegieset) Filters: Terumo AL6X Arterial Blood Line Filter (filter voor slagaderbloedslang) Terumo AL8X Arterial Blood Line Filter (filter voor slagaderbloedslang) CAPIOX Arterial Line Filters (filters voor slagaderbloedslang) Hemoconcentrators: CAPIOX Hemoconcentrators 3 Producten verwijst naar alle componenten en accessoires die bestemd zijn voor gebruik met een systeem, tenzij anders vermeld

11 Luchtbelvangers: CAPIOX Bubble Traps (luchtbelvangers) Verwijderen van bloedvaten: VirtuoSaph Endoscopic Vein Harvesting System (systeem voor het endoscopisch verwijderen van bloedvaten) VirtuoSaph Plus Endoscopic Vessel Harvesting System (systeem voor het endoscopisch verwijderen van bloedvaten) Terumo Endoscope (endoscoop) Generator, endoscopische torencomponenten, sterilisatietrays Door Terumo CVS gedistribueerde producten Continu autotransfusiesysteem: Fresenius C.A.T.S Continuous AutoTransfusion System (continu autotransfusiesysteem) Bloedplaatjestherapie: SmartPReP 2 Platelet Concentrate System (bloedplaatjesconcentraatsysteem) Filters: Pall-filters voor cardiopulmonale bypasses Hemoconcentrators: Minntech Hemocor HPH Hemoconcentrators Door andere Terumo-bedrijven geproduceerde producten Terumo Medical Corporation Terumo Interventional Systems, een bedrijfseenheid van Terumo Medical Corporation Terumo Heart, Inc. Vascutek Ltd. MicroVention, Inc

12 INSTRUCTIES VOOR DE VERKLARING VAN MEDISCHE NOODZAAK VOOR BESTAANDE GEBRUIKERS Op 29 maart 2011 stemde Terumo Cardiovascular Systems Corporation, Terumo CVS, in met een Consent Decree of Permanent Injunction (Instemmingsbesluit inzake een permanent verbod, verder Besluit genoemd) met de Amerikaanse Inspectiedienst voor Voedings- en Geneesmiddelen (FDA). Volgens het Besluit mag Terumo CVS bepaalde op de volgende pagina genoemde hulpmiddelen blijven distribueren uitsluitend ter ondersteuning van bestaande gebruikers in de VS ( bestaande Amerikaanse gebruikers ) en bestaande distributeurs buiten de VS op niveau 1 ( bestaande internationale distributeurs ), mits u vóór 29 maart 2011 in het bezit was van het betreffende te ondersteunen hulpmiddel of dit hebt gekocht. De term ondersteuning wordt in het Besluit zodanig gedefinieerd dat Terumo CVS uitsluitend aan bestaande Amerikaanse gebruikers en bestaande internationale distributeurs het volgende mag leveren voor het (de) betreffende hulpmiddel(en) die eigendom zijn van bestaande Amerikaanse gebruikers of door bestaande internationale distributeurs zijn gekocht op of vóór 29 maart 2011: (1) service en onderhoud; (2) vervangende hulpmiddelen (inclusief onderdelen, componenten en accessoires) en (3) uitgeleende hulpmiddelen. Terumo CVS mag geen hulpmiddelen verkopen en/of distribueren aan bestaande internationale distributeurs tenzij het hulpmiddel bedoeld is voor een bestaande buiten de VS gevestigde instelling, ziekenhuis en/of groep perfusionisten of chirurgen ( bestaande Internationale eindgebruiker ) die een dergelijk hulpmiddel reeds vóór 29 maart 2011 in zijn/hun bezit had(den). Om deze ondersteuning voor de hieronder genoemde producten te ontvangen: moet een erkende vertegenwoordiger van de bestaande Amerikaanse gebruiker of bestaande internationale eindgebruiker de Verklaring van medische noodzaak ( Certificate of Medical Necessity' of CMN) ondertekenen, waarmee hij verklaart dat, nadat hij werd geïnformeerd over de resultaten van de inspectie door de FDA van de productievestiging van Terumo CVS in Ann Arbor en de voordelen en risico s heeft overwogen die verband houden met het gebruik van het (de) hulpmiddel(en), hij het (de) hulpmiddel(en) beschouwt als een directe en blijvende medische noodzaak voor de uitvoering van cardiovasculaire bypass-procedures door de gebruiker. Het CMN-formulier moet door een van de volgende personen worden ondertekend: Hoofddirecteur, President, Medisch Directeur, Directeur Operationele Zaken, Directeur Operatiekamer, Hoofdperfusionist of Ziekenhuisbeheerder. Bestaande Amerikaanse gebruikers moeten het ingevulde CMN-formulier zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op 13 mei 2011 naar Terumo CVS sturen, voordat zij ondersteuning kunnen krijgen. Bestaande internationale eindgebruikers moeten het ingevulde CMN-formulier naar hun plaatselijke distributeur of een Terumo-kantoor sturen, voordat zij ondersteuning kunnen krijgen. Wij verzoeken Amerikaanse gebruikers het ingevulde CMN-formulier te sturen naar Terumo CVS, 6200 Jackson Road, Ann Arbor, MI Of te faxen naar: of Of een PDF-bestand te en naar:

13 Wij verzoeken bestaande internationale eindgebruikers het ingevulde CMNformulier naar hun plaatselijke distributeur of het dichtstbijzijnde Terumo-kantoor te sturen (zie Bijlage B voor kantoorlocaties en contactgegevens) Als het formulier niet volledig is ingevuld, of als de bestaande Amerikaanse gebruiker het formulier niet uiterlijk op 13 mei 2011 terugstuurt, kunnen wij uw CMN-formulier niet accepteren en de op de volgende pagina vermelde producten in uw instelling niet meer ondersteunen. Daarnaast mogen wij bestaande Internationale eindgebruikers pas ondersteunen als de eindgebruiker een volledig ingevuld formulier naar Terumo CVS stuurt. Uw Terumovertegenwoordiger zal contact met u opnemen om u te helpen bij het invullen van het CMNformulier, en uw eventuele aanvullende vragen beantwoorden

14 Terumo CVS zal er alles aan doen om uw gebruik, aankoop en reparatie van deze producten en de bijbehorende onderdelen, componenten en accessoires zo soepel mogelijk te laten verlopen. Tot de producten die beschikbaar zijn vanwege medische noodzaak, behoren de volgende: Hart-longmachines: Terumo Advanced Perfusion System 1 (geavanceerd perfusieysteem 1) Sarns Modular Perfusion System 8000 (modulair perfusiesysteem 8000) Centrifugaalsysteem: Sarns Centrifugal System NB: De Sarns Disposable Centrigual Pump (voor eenmalig gebruik bestemde centrifugaalpomp) is beschikbaar zonder verkoopbeperkingen Koel- en verwarmingsapparaten: HX2 Temperature Management System (temperatuurbeheersysteem) Sarns TCMII Cooling and Heating System (koel- en verwarmingssysteem) Intraoperatieve bewakingssystemen: CDI 500 Blood Parameter Monitoring System (bewakingssysteem voor bloedparameters) NB: voor eenmalig gebruik bestemde shuntsensors en/hematocriet/zuurstofverzadigingscuvetten zijn beschikbaar zonder verkoopbeperkingen. Borstbeenzaag: Sarns Sternal Saw II System (borstbeenzaag II systeem) en reservezaagbladen Databeheersysteem: T-Link Data Management System (databeheersysteem) Canules en katheters: cardiopulmonale bypasscanules cardioplegiecanules ontluchtingen, afzuigingen, dilatators, s en verloopstukken NB: TenderFlow Pediatric Arterial Cannulae (pediatrische slagadercanules) zijn niet beschikbaar

15 Bijlage A: CMN-FORMULIER (VERKLARING VAN MEDISCHE NOODZAAK) VOOR INTERNATIONALE GEBRUIKERS Vul de volgende informatie in: Naam gebruiker (instelling of ziekenhuis): Adres: Plaats: Land: Na het lezen van de kennisgevingshandleiding voor gebruikers d.d. 29 maart 2011 over de resultaten van de inspectie door de FDA van de productievestiging van Terumo CVS in Ann Arbor, verklaar ik dat deze medische instelling de relevante risico s en voordelen heeft beoordeeld en heeft geconcludeerd dat er een directe en medische noodzaak is voor het blijvend gebruik en de blijvende aankoop van de op pagina 14 vermelde producten van Terumo CVS en de bijbehorende onderdelen, componenten en accessoires, omdat wij deze producten nodig hebben voor het uitvoeren van cardiovasculaire bypass-procedures. Handtekening van bevoegde persoon: Instelling/ziekenhuis: Naam (in blokletters): Titel: Datum: Tel.: (indien beschikbaar): Stuur het ingevulde CMN-formulier naar uw plaatselijke distributeur of het dichtstbijzijnde Terumo-kantoor (zie Bijlage B voor kantoorlocaties en contactgegevens)

16 Appendix A: CERTIFICATE OF MEDICAL NECESSITY (CMN) FORM INTERNATIONAL USERS Provide the following information: User name (institution or hospital): Address: City: Country: After reading the 29 March 2011 user Notification Guide regarding the FDA findings at the Terumo CVS Ann Arbor manufacturing facility, I certify that this medical facility evaluated the relevant risks and benefits and concluded that it has an immediate medical need for the continued use and purchase of Terumo CVS products listed on page 14 and their associated parts, components, and accessories, because these products are necessary for us to perform cardiovascular bypass procedures. Authorized Signature: Institution/Hospital: Name (print): Title: Date: Telephone: (if available): Please return the completed CMN form to your local distributor or the closest Terumo office (see Appendix B for office locations and contact information)

17 Bijlage B: Wereldwijde verkoop en ondersteuning Europa Terumo Europe N.V. Interleuvenlaan Leuven, Belgium Tel: Fax: Terumo Europe N.V. Cardiovascular Systems Liaison Office Ludwig-Erhard-Strasse Eschborn, Germany Tel.: Fax: Terumo Deutschland GmbH Ludwig-Erhard-Strasse Eschborn, Germany Tel: Fax: Terumo Deutschland GmbH Zweigniederlassung Spreitenbach Bodenäckerstrasse Spreitenbach, Switzerland Tel: Fax: Laboratoires Terumo France S.A. Parc Ariane - Bât. Uranus 1, rue Hélène Boucher Guyancourt Cedex, France Tel: Fax: Terumo Italia SRL Via Simone Martini, 143 / Roma RM Italy Tel: Fax: Terumo Europe España SL Avda. Juan Carlos I, Nº 13-7ª Planta Edificio Torre La Garena Alcalá de Henares (Madrid) Spain Tel: Fax:

18 Terumo UK Ltd. Tamesis The Causeway Egham, Surrey TW20 9AW, United Kingdom Tel: Fax: Terumo Europe N.V. Benelux Sales Division Interleuvenlaan Leuven, Belgium Tel: Fax: The Netherlands: Tel: Fax: Terumo Europe N.V. Emerging Market Division Interleuvenlaan Leuven, Belgium Tel: Fax: Terumo Europe N.V. Moscow Representative Office JSC Northern Tower 13Fr., 10 Testovskaya Street Moscow , Russia Tel: Fax: Terumo Sweden AB Nya Varvet, Byggnad 90 Sven Källfelts Gata Västra Frölunda Sweden Tel: Fax: Terumo Denmark Filial of Terumo Sweden AB Tel: Fax:

19 Wereldwijde verkoop en ondersteuning Azië Terumo Corporation Headquarters 44-1, 2-chome, Hatagaya, Shibuya-ku Tokyo, , Japan Tel: Fax: Terumo Corporation Singapore Branch 300 Beach Road #32-06 The Concourse Singapore Tel: Fax: Terumo Corporation Kuala Lumpur Suite C405, 4th Floor Centre Tower Wisma Consplant 1 No. 2 Jalan SS 16/ Subang Jaya Selangor Darul Ehsan Malaysia Tel: Fax: PT.Terumo Indonesia Wisma Kyoei Prince 5th Floor JL. Jend. Sudirman KAV. 3 Jakarta 10220, Indonesia Tel: Fax: Terumo (Thailand) Co., Ltd. #1206, 12th Floor 54 B.B. Building Asoke Road (Sukhumvit 21) Kwaeng Klongtoeynua, Khet Wattana Bangkok 10110, Thailand Tel: Fax: Terumo (Thailand) Co., Ltd. Hanoi Representative Office International Centre 17 Ngo Quyen str., Unit 05, 6th Floor Hanoi, Vietnam Tel: /1644 Fax: Terumo (Thailand) Co., Ltd. Ho Chi Minh City Representative Office HOANG ANH SAFOMEC Office Building, Room No. 505, 5th Floor Nguyen Tri Phuong Street, Ward 14, District 10 Ho Chi Minh City, Vietnam Tel: /4 Fax:

20 Terumo Corporation Taipei Branch 7A-1, No.170 Tun-Hwa North Road Taipei, Taiwan, R.O.C. Tel: Fax: Terumo Korea Corporation 6F, Shinwon Building, Yeoksam dong, Kangnam-gu Seoul, , Korea Tel: Fax: Terumo Marketing Philippines Inc West Tower, Pse Centre, Exchange Road Ortigas Center, Pasig City Philippines Tel: / / Fax: Terumo China (Hong Kong) Ltd /F., King's Commercial Centre, 25 King's Road North Point, Hong Kong Tel: Fax: Terumo Medical (Shanghai) Co., Ltd. Rm.1881, Tower B, City Center of Shanghai, No.100 Zun Yi Road Shanghai, , China Tel: Fax: Terumo Medical (Shanghai) Co., Ltd. Beijing Branch Room 801, PICC Building, 2 Jianguomenwai Street, Chaoyang District Beijing, , China Tel: Fax: /6956 Wereldwijde verkoop en ondersteuning Australië Terumo Corporation Australian Branch Level 4, Building B, 11 Talavera Road Macquarie Park NSW 2113, Australia Tel: Fax:

21 Wereldwijde verkoop en ondersteuning Midden-Oosten, Afrika en India Terumo Corporation Dubai Branch AL MASRAF Tower, 22nd Floor, Deira P.O. Box Dubai, U.A.E. Tel: Fax: Terumo Corporation South Africa Representative Office 1st Floor, Building 11, Pinewood Office Park 33, Riley Road, Woodmead Johannesburg 2052, South Africa Tel: / Fax Terumo Corporation Chennai Branch Alexander Square, 4th Floor, No. 34 & 35 Sardar Patel Road, Guindy Chennai , India Tel: / / Fax: Wereldwijde verkoop en ondersteuning Latijns-Amerika Terumo Latin America Corporation Doral Corporate Center I 6th Floor 8750 NW 36th Street Miami, FL U.S.A. Tel: Fax: Terumo Medical de Mexico S.A. de C.V. Av. Prolongacion Paseo de la Reforma No Piso 6. Colonia Santa Fe. C.P Delegacion Cuajimalpa, Mexico, D.F., Mexico Tel: Fax: Terumo Medical do Brasil Ltda. Rua Gomes de Carvalho, cj. 151 e Vila Olimpia CEP: , São Paulo, SP - Brazil Tel: Fax: Terumo Chile Ltda. Carmencita 25, Oficina 22 piso 2, Edificio Central Park, Las Condes Santiago , Chile Tel: Fax: Terumo Colombia Andina SAS Edificio Bogota Business Center, Calle 103, No.14A-53, Oficina 307 Bogota, D.C., Colombia Tel/Fax:

Handleiding. Belangrijkste eigenschappen. Paneel omschrijving. In gebruik. De DB-30 als metronoom gebruiken. Met de referentietoon werken

Handleiding. Belangrijkste eigenschappen. Paneel omschrijving. In gebruik. De DB-30 als metronoom gebruiken. Met de referentietoon werken Handleiding Gefeliciteerd met de aanschaf van de Boss DB-30 Dr. Beat metronoom. Voordat u dit apparaat gebruikt, raden we u aan de delen Het apparaat op een veilige manier gebruiken en Belangrijke instructies

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS DOOR DEZE SOFTWARE TE DOWNLOADEN, TE INSTALLEREN, TE KOPIËREN, TE OPENEN OF TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. INDIEN U AKKOORD

Nadere informatie

LVDGROUP.COM CUSTOMER SERVICE

LVDGROUP.COM CUSTOMER SERVICE CUSTOMER SERVICE 2 # CUSTOMER SERVICE SPIS TREŚCI CUSTOMER SERVICE SERVICE 4 UPGRADES 8 CONTRACTEN 6 OPLEIDING 9 WISSELSTUKKEN 7 SOFTWARE 10 De customer service van LVD kiest bewust voor een oplossing

Nadere informatie

Invesco Funds, SICAV Prospectus

Invesco Funds, SICAV Prospectus Invesco Funds, SICAV Prospectus 27 juni 2012 Een open-end beleggingsvennootschap opgericht krachtens de Luxemburgse wetgeving en geharmoniseerd volgens de EU-richtlijn van de Raad 2009/65/EG zoals gewijzigd.

Nadere informatie

ZERO TOLERANCE BELEID ABO-WEBSITES

ZERO TOLERANCE BELEID ABO-WEBSITES NUTRITION HOME B E A U T Y YOUR BUSINESS YOUR BUSINESS HOME B E A U T Y NUTRITION YOUR BUSINESS HOME B E A U T Y ZERO TOLERANCE BELEID ABO-WEBSITES NUTRITION AMWAY NEDERLAND LTD. EN AMWAY BELGIUM CO. Zero

Nadere informatie

AUTHENTICATIEHANDLEIDING. Websitebeveiligingsoplossingen

AUTHENTICATIEHANDLEIDING. Websitebeveiligingsoplossingen AUTHENTICATIEHANDLEIDING Websitebeveiligingsoplossingen Inhoudsopgave Inleiding...3 Soorten certificaten...4 Authenticatiematrix...5 Zwarte lijsten van Amerikaanse overheid...6 Organisatieauthenticatie...7-8

Nadere informatie

Gebfuiksaanwijzing analysezeefmachine AS 200

Gebfuiksaanwijzing analysezeefmachine AS 200 Gm Rgtsch GmbH Rheinische StraBe 36 42781 Haan, Germany % retsch.com '.--' V 63181 Gebfuiksaanwijzing analysezeefmachine AS 200 Rertsch GmbH, 42781 Haan, Rheinische Str.36, Germany Doc.nr. NL 98.014-016.9999

Nadere informatie

Klantbalies van Essent mobiel door VP-Anylink

Klantbalies van Essent mobiel door VP-Anylink Klant: Essent Marktsegment: Energie Oplossing: Het tot stand brengen van mobiel dataverkeer en daarmee een verbinding met het Essent-netwerk, waardoor Essent-medewerkers op mobiele klantbalies waar dan

Nadere informatie

xp-30 64 voice expandable synthesizer Nederlandstalige handleiding

xp-30 64 voice expandable synthesizer Nederlandstalige handleiding xp-30 64 voice expandable synthesizer Nederlandstalige handleiding Informatie Indien u een herstellingsdienst nodig hebt, gelieve het dichtstbijzijnde Roland Service Center of een erkende Rolandverdeler

Nadere informatie

Verkoper Internationaal Basiscontract

Verkoper Internationaal Basiscontract Verkoper Internationaal Basiscontract Dit is de Nederlandstalige versie van het CarNext International Basiscontract. De Engelse en Franse versie kunnen worden gevonden op de www.leaseplan.be website. This

Nadere informatie

Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds Prospectus Januari 2015 Franklin Templeton Investment Funds SOCIÉTÉ D INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE GEVESTIGD TE LUXEMBURG FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Société d Investissement à Capital Variable

Nadere informatie

Fortis Best of Both Worlds Note

Fortis Best of Both Worlds Note Fortis Best of Both Worlds Note Met een veilig gevoel, investeren in een breed gespreide belegging 100% hoofdsomgarantie op afloopdatum Optimaal profiteren van een breed gespreide beleggingsportefeuille

Nadere informatie

NAVMAN DEPTH 2100. Installation and Operation Manual. www.navman.com

NAVMAN DEPTH 2100. Installation and Operation Manual. www.navman.com DEPTH 2100 Installation and Operation Manual English...3 Français... 11 Deutsch... 18 Nederlands... 25 Svenska... 32 Español...39 www.navman.com NAVMAN Inhoud Specificaties... 26 Installatie... 27 Instrument

Nadere informatie

Nortel Networks B.V. (in administration) (de Vennootschap )

Nortel Networks B.V. (in administration) (de Vennootschap ) AAN ALLE BEKENDE CREDITEUREN 12 augustus 2010 Ref: MLP/7E/SH/NA/CC/LO3544 Chris Coley Direct line: 0121 535 2394 Direct fax: 0121 535 2448 Email: ccoley@uk.ey.com Geachte heer, mevrouw, B.V. (in administration)

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing DIABETES-THERAPIESOFTWARE

Gebruiksaanwijzing DIABETES-THERAPIESOFTWARE Gebruiksaanwijzing DIABETES-THERAPIESOFTWARE 6025179-106_a REF MMT-7335 2011 Medtronic MiniMed, Inc. Alle rechten voorbehouden. Paradigm Veo is een handelsmerk van Medtronic MiniMed, Inc. Paradigm, Paradigm

Nadere informatie

EUROPESE WEBSITE BELEID VOOR AMWAY BUSINESS OWNERS

EUROPESE WEBSITE BELEID VOOR AMWAY BUSINESS OWNERS EUROPESE WEBSITE BELEID VOOR AMWAY BUSINESS OWNERS 1 EUROPESE WEBSITE BELEID VOOR AMWAY BUSINESS OWNERS Om de naamsbekendheid van Amway, de Amway producten en de Zakelijke Mogelijkheid van Amway te vergroten

Nadere informatie

Part A Details of the Netherlands company and tax adviser (if any)

Part A Details of the Netherlands company and tax adviser (if any) Form Netherlands-Direct Investor Company-Credit United Kingdom/Netherlands Double Taxation Convention (SI 1980 Number 1961 & Protocols) Claim to payment of United Kingdom tax credit This form is for use

Nadere informatie

Eerdere beleidsaanpassingen

Eerdere beleidsaanpassingen Beleidsaanpassingen Page 1 of 99 Eerdere beleidsaanpassingen Op deze pagina worden belangrijke wijzigingen weergegeven die zijn aangebracht in de service, de gebruikersovereenkomst of overig beleid van

Nadere informatie

Krystal Clear Model 604G Filterpomp 12 V~, 50 Hz, 5 A Hmax 1.0 m, H min 0.19 m, IPX7 Max. Water Temperatuur 35 C

Krystal Clear Model 604G Filterpomp 12 V~, 50 Hz, 5 A Hmax 1.0 m, H min 0.19 m, IPX7 Max. Water Temperatuur 35 C GEBRUIKERSHANDLEIDING () MODEL 604G FILTER PUMP DUTCH 7.5 X 0.3 PANTONE 295U 08/8/200 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Lees de handleiding zorgvuldig voordat u het product gebruikt. Volg alle instructies

Nadere informatie

1. Definities. In de zin van deze overeenkomst zijn de volgende gedefinieerde termen van toepassing:

1. Definities. In de zin van deze overeenkomst zijn de volgende gedefinieerde termen van toepassing: Servicevoorwaarden: eindgebruikersovereenkomst Laatst bijgewerkt op 1 maart 2014 BELANGRIJK LEES DIT ZORGVULDIG DOOR: DIT IS EEN WETTELIJKE OVEREENKOMST TUSSEN DE KLANT EN DE ENTITEIT CITRIX ZOALS AANGEGEVEN

Nadere informatie

Eerdere beleidsaanpassingen

Eerdere beleidsaanpassingen Beleidsaanpassingen Page 1 of 99 Eerdere beleidsaanpassingen Op deze pagina worden belangrijke wijzigingen weergegeven die zijn aangebracht in de service, de gebruikersovereenkomst of overig beleid van

Nadere informatie

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009.

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009. Schroder International Selection Fund Prospectus (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009 België Schroder International Selection Fund (een in Luxemburg gevestigde open-end

Nadere informatie

Sage ACT! De oplossing voor KMO s waar contact met klanten op de eerste plaats komt. Erkend om zijn eenvoud in installatie en gebruik!

Sage ACT! De oplossing voor KMO s waar contact met klanten op de eerste plaats komt. Erkend om zijn eenvoud in installatie en gebruik! Sage ACT! Erkend om zijn eenvoud in installatie en gebruik! De oplossing voor KMO s waar contact met klanten op de eerste plaats komt Onderhoud contacten, bouw relaties op en behaal resultaten Living Your

Nadere informatie

ING (L) Open beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (bevek) VOLLEDIG PROSPECTUS INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Open beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (bevek) VOLLEDIG PROSPECTUS INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Open beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (bevek) VOLLEDIG PROSPECTUS NL LUXEMBURG februari 2012 INVESTMENT MANAGEMENT Inhoud Inhoud...2 Opmerking...4 Verklarende woordenlijst...5 DEEL

Nadere informatie

Enfocus licentieovereenkomst voor eindgebruikers

Enfocus licentieovereenkomst voor eindgebruikers Enfocus licentieovereenkomst voor eindgebruikers LEES DE VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOOR U DE SOFTWAREVERPAKKING OPENT EN/OF DE SOFTWARE INSTALLEERT, KOPIEERT OF GEBRUIKT. HET OPENEN

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus van mei 2011

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus van mei 2011 Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus van mei 2011 Mei 2011 Amundi Funds Beleggingsvennootschap overeenkomstig de richtlijn 85/611/EEG p/o Amundi Luxembourg sa 5 Allée Scheffer L-2520 Luxembourg

Nadere informatie

Inleiding. Dell biedt. Implementatie. de technische. FS7xxx of de. Servicebeschrijving (de. van het volgende:

Inleiding. Dell biedt. Implementatie. de technische. FS7xxx of de. Servicebeschrijving (de. van het volgende: Servicebeschrijving Externe implementatie of replicatie van Dell EqualLogic FS7xxx Inleiding Dell biedt u graag de externe implementatie van één Dell EqualLogic FS7xxx of de implementatie van replicatie

Nadere informatie

BESTEK DIENSTEN MCAFEE HARDWARE EN SOFTWARE: AANKOOP PRODUCTEN, CONTRACTEN VOOR ONDERHOUD EN ONDERSTEUNING EN BIJHORENDE SERVICES OPEN OFFERTEAANVRAAG

BESTEK DIENSTEN MCAFEE HARDWARE EN SOFTWARE: AANKOOP PRODUCTEN, CONTRACTEN VOOR ONDERHOUD EN ONDERSTEUNING EN BIJHORENDE SERVICES OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP MCAFEE HARDWARE EN SOFTWARE: AANKOOP PRODUCTEN, CONTRACTEN VOOR ONDERHOUD EN ONDERSTEUNING EN BIJHORENDE SERVICES Dossier 2015-848 OPEN OFFERTEAANVRAAG

Nadere informatie

Certified Information Systems Auditor TM Werk aan uw toekomst. Laat u certificeren!

Certified Information Systems Auditor TM Werk aan uw toekomst. Laat u certificeren! S e r v i n g I T G o v e r n a n c e P r o f e s s i o n a l s Certified Information Systems Auditor TM Werk aan uw toekomst. Laat u certificeren! CISA -examen juni 2009 Informatiebulletin Deadline vroege

Nadere informatie

Algemene voorwaarden (NL)

Algemene voorwaarden (NL) Deel II: Contactgegevens servicedesk Ga voor het telefoonnummer en e-mailadres van uw lokale servicedesk naar de desbetreffende website voor uw land in de onderstaande tabel. Zie de onderstaande tabel

Nadere informatie