KENNISGEVINGSHANDLEIDING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KENNISGEVINGSHANDLEIDING"

Transcriptie

1 Terumo Cardiovascular Systems Corporation KENNISGEVINGSHANDLEIDING 29 maart 2011 Bevat het CMN-formulier (Certificaat van medische noodzaak) voor internationaal gebruik

2 INHOUDSOPGAVE Pagina 3: Inleiding Pagina 6: Alternatieve productopties voor beperkt beschikbare producten Pagina 8: Beperkt beschikbare producten en Verklaring van medische noodzaak Pagina 10: Onbeperkt beschikbare producten Pagina 12: Instructies voor gebruikers over de Verklaring van medische noodzaak Bijlage A: Verklaring van medische noodzaak Bijlage B: Terumo wereldwijde verkoop en ondersteuning

3 INLEIDING Terumo Cardiovascular Systems Corporation (Terumo CVS) verstrekt deze Kennisgevingshandleiding om u te informeren over wijzigingen in de beschikbaarheid van bepaalde producten als gevolg van een zgn. Consent Decree of Permanent Injunction (Instemmingsbesluit inzake een permanent verbod, verder Besluit genoemd) met de Amerikaanse Inspectiedienst voor Voedings- en Geneesmiddelen (FDA). De handleiding geeft u ook instructies voor het ontvangen van ononderbroken productondersteuning voor de meeste Terumo CVS-producten die u momenteel gebruikt. Wij bieden onze excuses aan voor het eventuele ongemak dat dit voor u en uw personeel kan veroorzaken. Uw Terumo CVS-vertegenwoordiger zal u graag helpen bij eventuele problemen die kunnen ontstaan in de periode waarin sommige producten niet beschikbaar zijn. Daarnaast kunnen onze Amerikaanse gebruikers terecht bij de Terumo CVS Customer Service, die alle vragen kan beantwoorden, op nummer , alsmede een website met actuele informatie over het Besluit: Wij verzoeken onze internationale gebruikers contact op te nemen met uw plaatselijke Terumo-distributeur of de hierboven genoemde website te raadplegen. (Zie Bijlage B voor de locaties en contactgegevens van onze internationale kantoren.) Achtergrond Op 29 maart 2011 ging Terumo CVS akkoord met het Besluit van de FDA. Dit besluit was het gevolg van een inspectie van de vestiging van Terumo CVS in Ann Arbor van 4 januari t/m 29 maart 2010, waarbij de FDA vaststelde dat de hulpmiddelen in de vestiging niet werden geproduceerd, verwerkt en ontworpen volgens de voorschriften voor kwaliteitssystemen (QS) en voor de rapportage van medische hulpmiddelen (MDR) van de FDA. De FDA stelde o.a. vast dat Terumo CVS gebrekkig was op het gebied van corrigerende en preventieve maatregelen, niet in overeenstemming zijnde producten, afhandeling van klachten, inkoopcontroles, procesvalidatie en ontwerpcontroles. Krachtens de voorwaarden van het Besluit moet Terumo CVS bepaalde corrigerende maatregelen nemen om te voldoen aan de FDA-voorschriften. Productbeperkingen Verder moet Terumo CVS krachtens de voorwaarden van het Besluit de beschikbaarheid beperken van sommige producten die in de vestiging in Ann Arbor worden geproduceerd: Volgens het Besluit mag Terumo CVS het CDI 101 Hematocrit/Oxygen Saturation Monitoring System (systeem ter bewaking van de hematocrietwaarden/zuurstofverzadiging) pas weer leveren als dat hulpmiddel weer door de FDA is goedgekeurd (zie pagina 6). Deze Handleiding bevat een lijst met alternatieve producten die kunnen worden gebruikt in de periode waarin het CDI 101 systeem niet beschikbaar is. Volgens het Besluit mag Terumo CVS ook de

4 TenderFlow Pediatric Arterial Cannulae (pediatrische slagadercanules) niet leveren. Deze handleiding bevat ook de beschikbare alternatieven voor dit product. Volgens het Besluit mag Terumo CVS andere hulpmiddelen blijven distribueren die in de vestiging van Terumo CVS in Ann Arbor worden geproduceerd (zie pagina 8) uitsluitend ter ondersteuning van bestaande gebruikers in de VS ( bestaande Amerikaanse gebruikers ) en bestaande internationale distributeurs op niveau 1 ( bestaande internationale distributeurs ). De term ondersteuning wordt in het Besluit zodanig gedefinieerd dat Terumo CVS uitsluitend aan bestaande Amerikaanse gebruikers en bestaande internationale distributeurs het volgende mag leveren voor het (de) betreffende hulpmiddel(en) die eigendom zijn van bestaande Amerikaanse gebruikers of door bestaande internationale distributeurs zijn gekocht op of vóór 29 maart 2011: (1) service en onderhoud; (2) vervangende hulpmiddelen (inclusief onderdelen, componenten en accessoires) en (3) uitgeleende hulpmiddelen. Terumo CVS mag geen hulpmiddelen verkopen en/of distribueren aan bestaande internationale distributeurs tenzij het hulpmiddel bedoeld is voor een bestaande buiten de VS gevestigde instelling, ziekenhuis en/of groep perfusionisten of chirurgen ( bestaande Internationale eindgebruiker ) die een dergelijk hulpmiddel reeds vóór 29 maart 2011 in zijn/hun bezit had(den). Om deze ondersteuning te ontvangen, moet een erkende vertegenwoordiger van de bestaande Amerikaanse gebruiker en/of bestaande internationale eindgebruiker de bijgevoegde Verklaring van medische noodzaak ( Certificate of Medical Necessity' of CMN) (Bijlage A) ondertekenen, waarmee hij verklaart dat, nadat hij werd geïnformeerd over de resultaten van de inspectie door de FDA van de productievestiging van Terumo CVS in Ann Arbor en de voordelen en risico s heeft overwogen die verband houden met het gebruik van het (de) hulpmiddel(en), hij het (de) hulpmiddel(en) beschouwt als een directe en blijvende medische noodzaak voor de uitvoering van cardiovasculaire bypassprocedures door de gebruiker. Een lijst met hulpmiddelen (en de bijbehorende onderdelen, componenten en accessoires) die beschikbaar zijn voor bestaande Amerikaanse gebruikers en bestaande internationale distributeurs, gezamenlijk Beperkt beschikbare producten genoemd, vindt u in deze Handleiding op pagina 8. De verkoopbeperkingen volgens de voorwaarden van het Besluit gelden niet voor alle andere producten van Terumo CVS die niet in de vestiging van Terumo CVS in Ann Arbor worden geproduceerd, verwerkt, verpakt, geïnstalleerd en/of gelabeld en waarvoor de vestiging geen post-marketing activiteiten uitvoert. Een lijst van deze producten vindt u in deze Handleiding op pagina 10. Blijvende communicatie Eén jaar na 29 maart 2011 en elke zes maanden daarna, totdat de FDA heeft bepaald dat Terumo CVS weer voldoet aan de relevante wetten en voorschriften, zal Terumo CVS een (door de FDA goedgekeurde) brief sturen naar bestaande Amerikaanse gebruikers en bestaande internationale eindgebruikers wiens vertegenwoordigers het CMN-formulier hebben ondertekend. In die brief zal de actuele status van de naleving of niet-naleving van de FDAeisen door de vestiging in Ann Arbor worden aangegeven

5 (telefoon) Terumo CVS Customer Service (in de VS) of (buiten de VS) ( ) (website)

6 ALTERNATIEVE PRODUCTOPTIES VOOR BEPERKT BESCHIKBARE PRODUCTEN Volgens de voorwaarden van het Besluit mag Terumo CVS momenteel de volgende producten 1 aan geen enkele persoon of entiteit leveren: CDI 101 Hematocrit/Oxygenation Saturation Monitoring System (systeem ter bewaking van de hematocrietwaarden/zuurstofverzadiging) NB: de voor eenmalig gebruik bestemde hematocriet/zuurstofverzadigingscuvetten kunnen worden gebruikt met de bestaande CDI 101-systemen of andere CDI-bewakingssystemen. TenderFlow Pediatric Arterial Cannulae (pediatrische slagadercanules) De volgende lijst met door de FDA goedgekeurde alternatieve producten wordt verstrekt zodat duidelijk is welke alternatieve producten uw instelling kan gebruiken in de periode dat het CDI 101 systeem en de TenderFlow Pediatric Arterial Cannulae niet beschikbaar zijn. De lijst is bedoeld als een uitgebreid overzicht om instellingen te helpen zelfstandig beslissingen te nemen en niet als een aanbeveling voor een bepaald alternatief product. Alternatieven voor het CDI 101 Hematocrit/Oxygenation Saturation Monitoring System (systeem ter bewaking van de hematocrietwaarden/zuurstofverzadiging) Medtronic BioTrend Oxygen Saturation and Hematocrit Monitor (zuurstofverzadigings- en hematocrietmonitor) Sorin Cobe SAT/HCT monitor catalogusnr Spectrum Medical System M Modelcode M2 of M3 NB: Terumo CVS kan ook CDI 500 hulpmiddelen uitlenen ter vervanging van CDI 101 hulpmiddelen totdat de CDI 101 door de FDA is goedgekeurd. Alternatieven voor TenderFlow Pediatric Arterial Cannulae (pediatrische slagadercanules) Beschrijving TenderFlow Medtronic Edwards Maquet/Polystan 6 Fr, versterkte draad, geventileerde ¼ Fr, versterkte draad, niet-geventileerde ¼ Fr, versterkte draad, geventileerde ¼ Fr, versterkte draad, niet-geventileerde ¼ PEDA008SB 10 Fr, versterkte draad, geventileerde ¼ Fr, versterkte draad, niet-geventileerde ¼ PEDA010SB 12 Fr, versterkte draad, geventileerde ¼ Producten verwijst naar alle componenten en accessoires die bestemd zijn voor gebruik met dit systeem, tenzij anders vermeld

7 12 Fr, versterkte draad, niet-geventileerde ¼ 14 Fr, versterkte draad, geventileerde ¼ 14 Fr, versterkte draad, niet-geventileerde ¼ 16 Fr, versterkte draad, geventileerde ¼ 16 Fr, versterkte draad, niet-geventileerde ¼ PEDA012SB PEDA014SB PEDA016SB De producten die als alternatieven worden genoemd, kunnen niet op alle markten beschikbaar zijn en op sommige markten kunnen andere alternatieven beschikbaar zijn

8 BEPERKT BESCHIKBARE PRODUCTEN EN DE VERKLARING VAN MEDISCHE NOODZAAK Terumo CVS mag bepaalde hulpmiddelen blijven distribueren uitsluitend ter ondersteuning van bestaande Amerikaanse gebruikers en bestaande internationale distributeurs, mits de erkende vertegenwoordigers van de bestaande Amerikaanse gebruikers en/of bestaande internationale eindgebruikers het bijgevoegde CMN-formulier hebben ondertekend, waarmee zij verklaren dat, nadat zij werden geïnformeerd over de resultaten van de inspectie door de FDA van de productievestiging van Terumo CVS in Ann Arbor en de relevante voordelen en risico s hebben overwogen, zij een of meer hulpmiddelen beschouwen als een directe en blijvende medische noodzaak voor de cardiopulmonale bypass-procedures die zij uitvoeren. Tot deze hulpmiddelen inclusief de bijbehorende onderdelen, componenten en accessoires, gezamenlijk Beperkt beschikbare producten genoemd, behoren de volgende producten. 2 Hart-longmachines: Terumo Advanced Perfusion System 1 (geavanceerd perfusieysteem 1) Sarns Modular Perfusion System 8000 (modulair perfusiesysteem 8000) Centrifugaalsysteem: Sarns Centrifugal System NB: De Sarns Disposable Centrigual Pump (voor eenmalig gebruik bestemde centrifugaalpomp) is beschikbaar zonder verkoopbeperkingen Koel- en verwarmingsapparaten: HX2 Temperature Management System (temperatuurbeheersysteem) Sarns TCMII Cooling and Heating System (koel- en verwarmingssysteem) Intraoperatieve bewakingssystemen: CDI 500 Blood Parameter Monitoring System (bewakingssysteem voor bloedparameters) NB: voor eenmalig gebruik bestemde shuntsensors en/hematocriet/zuurstofverzadigingscuvetten zijn beschikbaar zonder verkoopbeperkingen. Borstbeenzaag: Sarns Sternal Saw II System (borstbeenzaag II systeem) en reservezaagbladen Databeheersysteem: T-Link Data Management System (databeheersysteem) Canules en katheters: cardiopulmonale bypasscanules cardioplegiecanules ontluchtingen, afzuigingen, dilatators, s en verloopstukken NB: TenderFlow Pediatric Arterial Cannulae (pediatrische slagadercanules) zijn niet beschikbaar. 2 Producten verwijst naar alle componenten en accessoires die bestemd zijn voor gebruik met een systeem, tenzij anders vermeld

9 Door het succesvol invullen van een CMN-formulier kan een instelling ondersteuning krijgen voor de hierboven genoemde producten. Zie Bijlage A van deze Handleiding voor een exemplaar van het CMN-formulier

10 ONBEPERKT BESCHIKBARE PRODUCTEN De verkoopbeperkingen volgens de voorwaarden van het Besluit gelden niet voor de volgende producten 3 van Terumo CVS die niet in de vestiging van Terumo CVS in Ann Arbor worden geproduceerd, verwerkt, verpakt, geïnstalleerd en/of gelabeld en waarvoor de vestiging geen post-marketing activiteiten uitvoert: Door Terumo CVS geproduceerde producten Oxygenatiesystemen en accessoires: CAPIOX SX Oxygenators CAPIOX SX Oxygenators CAPIOX FX Oxygenators ROCSafe Hybrid Perfusion System (hybride perfusiesysteem) Aangepaste slangpakketten NB: Slangpakketten met Terumo-canules zijn beperkt beschikbaar (zie pagina 8). Voor eenmalig gebruik bestemde centrifugaalpompen: Sarns Disposable Centrifugal Pump (voor eenmalig gebruik bestemde centrifugaalpomp) CAPIOX Disposable Centrifugal Pump (voor eenmalig gebruik bestemde centrifugaalpomp) Reservoirs: CAPIOX Flexible Venous Reservoirs (flexibele veneuze reservoirs) CAPIOX Cardiotomy Reservoirs (cardiotomiereservoirs) Producten ter bescherming tegen een myocard: Sarns Cardioplegia Sets with Conducer Heat Exchanger and MP-4 Monitoring Module (cardioplegiesets met geleidende warmtewisselaar en MP-4 bewakingsmodule) Sarns Cardioplegia Sets with PVC Coil and MP-4 Monitoring Module (cardioplegiesets met PVC-spiraal en MP-4 bewakingsmodule) Sarns Cardioplegia Sets with Conducer Heat Exchanger and Bubble Trap (cardioplegiesets met geleidende warmtewisselaar en luchtbelvanger) Sarns Cardioplegia Sets with PVC Coil and Bubble Trap (cardioplegiesets met PVC-spoel en luchtbelvanger) CAPIOX CP50 Cardioplegia Set (cardioplegieset) Filters: Terumo AL6X Arterial Blood Line Filter (filter voor slagaderbloedslang) Terumo AL8X Arterial Blood Line Filter (filter voor slagaderbloedslang) CAPIOX Arterial Line Filters (filters voor slagaderbloedslang) Hemoconcentrators: CAPIOX Hemoconcentrators 3 Producten verwijst naar alle componenten en accessoires die bestemd zijn voor gebruik met een systeem, tenzij anders vermeld

11 Luchtbelvangers: CAPIOX Bubble Traps (luchtbelvangers) Verwijderen van bloedvaten: VirtuoSaph Endoscopic Vein Harvesting System (systeem voor het endoscopisch verwijderen van bloedvaten) VirtuoSaph Plus Endoscopic Vessel Harvesting System (systeem voor het endoscopisch verwijderen van bloedvaten) Terumo Endoscope (endoscoop) Generator, endoscopische torencomponenten, sterilisatietrays Door Terumo CVS gedistribueerde producten Continu autotransfusiesysteem: Fresenius C.A.T.S Continuous AutoTransfusion System (continu autotransfusiesysteem) Bloedplaatjestherapie: SmartPReP 2 Platelet Concentrate System (bloedplaatjesconcentraatsysteem) Filters: Pall-filters voor cardiopulmonale bypasses Hemoconcentrators: Minntech Hemocor HPH Hemoconcentrators Door andere Terumo-bedrijven geproduceerde producten Terumo Medical Corporation Terumo Interventional Systems, een bedrijfseenheid van Terumo Medical Corporation Terumo Heart, Inc. Vascutek Ltd. MicroVention, Inc

12 INSTRUCTIES VOOR DE VERKLARING VAN MEDISCHE NOODZAAK VOOR BESTAANDE GEBRUIKERS Op 29 maart 2011 stemde Terumo Cardiovascular Systems Corporation, Terumo CVS, in met een Consent Decree of Permanent Injunction (Instemmingsbesluit inzake een permanent verbod, verder Besluit genoemd) met de Amerikaanse Inspectiedienst voor Voedings- en Geneesmiddelen (FDA). Volgens het Besluit mag Terumo CVS bepaalde op de volgende pagina genoemde hulpmiddelen blijven distribueren uitsluitend ter ondersteuning van bestaande gebruikers in de VS ( bestaande Amerikaanse gebruikers ) en bestaande distributeurs buiten de VS op niveau 1 ( bestaande internationale distributeurs ), mits u vóór 29 maart 2011 in het bezit was van het betreffende te ondersteunen hulpmiddel of dit hebt gekocht. De term ondersteuning wordt in het Besluit zodanig gedefinieerd dat Terumo CVS uitsluitend aan bestaande Amerikaanse gebruikers en bestaande internationale distributeurs het volgende mag leveren voor het (de) betreffende hulpmiddel(en) die eigendom zijn van bestaande Amerikaanse gebruikers of door bestaande internationale distributeurs zijn gekocht op of vóór 29 maart 2011: (1) service en onderhoud; (2) vervangende hulpmiddelen (inclusief onderdelen, componenten en accessoires) en (3) uitgeleende hulpmiddelen. Terumo CVS mag geen hulpmiddelen verkopen en/of distribueren aan bestaande internationale distributeurs tenzij het hulpmiddel bedoeld is voor een bestaande buiten de VS gevestigde instelling, ziekenhuis en/of groep perfusionisten of chirurgen ( bestaande Internationale eindgebruiker ) die een dergelijk hulpmiddel reeds vóór 29 maart 2011 in zijn/hun bezit had(den). Om deze ondersteuning voor de hieronder genoemde producten te ontvangen: moet een erkende vertegenwoordiger van de bestaande Amerikaanse gebruiker of bestaande internationale eindgebruiker de Verklaring van medische noodzaak ( Certificate of Medical Necessity' of CMN) ondertekenen, waarmee hij verklaart dat, nadat hij werd geïnformeerd over de resultaten van de inspectie door de FDA van de productievestiging van Terumo CVS in Ann Arbor en de voordelen en risico s heeft overwogen die verband houden met het gebruik van het (de) hulpmiddel(en), hij het (de) hulpmiddel(en) beschouwt als een directe en blijvende medische noodzaak voor de uitvoering van cardiovasculaire bypass-procedures door de gebruiker. Het CMN-formulier moet door een van de volgende personen worden ondertekend: Hoofddirecteur, President, Medisch Directeur, Directeur Operationele Zaken, Directeur Operatiekamer, Hoofdperfusionist of Ziekenhuisbeheerder. Bestaande Amerikaanse gebruikers moeten het ingevulde CMN-formulier zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op 13 mei 2011 naar Terumo CVS sturen, voordat zij ondersteuning kunnen krijgen. Bestaande internationale eindgebruikers moeten het ingevulde CMN-formulier naar hun plaatselijke distributeur of een Terumo-kantoor sturen, voordat zij ondersteuning kunnen krijgen. Wij verzoeken Amerikaanse gebruikers het ingevulde CMN-formulier te sturen naar Terumo CVS, 6200 Jackson Road, Ann Arbor, MI Of te faxen naar: of Of een PDF-bestand te en naar:

13 Wij verzoeken bestaande internationale eindgebruikers het ingevulde CMNformulier naar hun plaatselijke distributeur of het dichtstbijzijnde Terumo-kantoor te sturen (zie Bijlage B voor kantoorlocaties en contactgegevens) Als het formulier niet volledig is ingevuld, of als de bestaande Amerikaanse gebruiker het formulier niet uiterlijk op 13 mei 2011 terugstuurt, kunnen wij uw CMN-formulier niet accepteren en de op de volgende pagina vermelde producten in uw instelling niet meer ondersteunen. Daarnaast mogen wij bestaande Internationale eindgebruikers pas ondersteunen als de eindgebruiker een volledig ingevuld formulier naar Terumo CVS stuurt. Uw Terumovertegenwoordiger zal contact met u opnemen om u te helpen bij het invullen van het CMNformulier, en uw eventuele aanvullende vragen beantwoorden

14 Terumo CVS zal er alles aan doen om uw gebruik, aankoop en reparatie van deze producten en de bijbehorende onderdelen, componenten en accessoires zo soepel mogelijk te laten verlopen. Tot de producten die beschikbaar zijn vanwege medische noodzaak, behoren de volgende: Hart-longmachines: Terumo Advanced Perfusion System 1 (geavanceerd perfusieysteem 1) Sarns Modular Perfusion System 8000 (modulair perfusiesysteem 8000) Centrifugaalsysteem: Sarns Centrifugal System NB: De Sarns Disposable Centrigual Pump (voor eenmalig gebruik bestemde centrifugaalpomp) is beschikbaar zonder verkoopbeperkingen Koel- en verwarmingsapparaten: HX2 Temperature Management System (temperatuurbeheersysteem) Sarns TCMII Cooling and Heating System (koel- en verwarmingssysteem) Intraoperatieve bewakingssystemen: CDI 500 Blood Parameter Monitoring System (bewakingssysteem voor bloedparameters) NB: voor eenmalig gebruik bestemde shuntsensors en/hematocriet/zuurstofverzadigingscuvetten zijn beschikbaar zonder verkoopbeperkingen. Borstbeenzaag: Sarns Sternal Saw II System (borstbeenzaag II systeem) en reservezaagbladen Databeheersysteem: T-Link Data Management System (databeheersysteem) Canules en katheters: cardiopulmonale bypasscanules cardioplegiecanules ontluchtingen, afzuigingen, dilatators, s en verloopstukken NB: TenderFlow Pediatric Arterial Cannulae (pediatrische slagadercanules) zijn niet beschikbaar

15 Bijlage A: CMN-FORMULIER (VERKLARING VAN MEDISCHE NOODZAAK) VOOR INTERNATIONALE GEBRUIKERS Vul de volgende informatie in: Naam gebruiker (instelling of ziekenhuis): Adres: Plaats: Land: Na het lezen van de kennisgevingshandleiding voor gebruikers d.d. 29 maart 2011 over de resultaten van de inspectie door de FDA van de productievestiging van Terumo CVS in Ann Arbor, verklaar ik dat deze medische instelling de relevante risico s en voordelen heeft beoordeeld en heeft geconcludeerd dat er een directe en medische noodzaak is voor het blijvend gebruik en de blijvende aankoop van de op pagina 14 vermelde producten van Terumo CVS en de bijbehorende onderdelen, componenten en accessoires, omdat wij deze producten nodig hebben voor het uitvoeren van cardiovasculaire bypass-procedures. Handtekening van bevoegde persoon: Instelling/ziekenhuis: Naam (in blokletters): Titel: Datum: Tel.: (indien beschikbaar): Stuur het ingevulde CMN-formulier naar uw plaatselijke distributeur of het dichtstbijzijnde Terumo-kantoor (zie Bijlage B voor kantoorlocaties en contactgegevens)

16 Appendix A: CERTIFICATE OF MEDICAL NECESSITY (CMN) FORM INTERNATIONAL USERS Provide the following information: User name (institution or hospital): Address: City: Country: After reading the 29 March 2011 user Notification Guide regarding the FDA findings at the Terumo CVS Ann Arbor manufacturing facility, I certify that this medical facility evaluated the relevant risks and benefits and concluded that it has an immediate medical need for the continued use and purchase of Terumo CVS products listed on page 14 and their associated parts, components, and accessories, because these products are necessary for us to perform cardiovascular bypass procedures. Authorized Signature: Institution/Hospital: Name (print): Title: Date: Telephone: (if available): Please return the completed CMN form to your local distributor or the closest Terumo office (see Appendix B for office locations and contact information)

17 Bijlage B: Wereldwijde verkoop en ondersteuning Europa Terumo Europe N.V. Interleuvenlaan Leuven, Belgium Tel: Fax: Terumo Europe N.V. Cardiovascular Systems Liaison Office Ludwig-Erhard-Strasse Eschborn, Germany Tel.: Fax: Terumo Deutschland GmbH Ludwig-Erhard-Strasse Eschborn, Germany Tel: Fax: Terumo Deutschland GmbH Zweigniederlassung Spreitenbach Bodenäckerstrasse Spreitenbach, Switzerland Tel: Fax: Laboratoires Terumo France S.A. Parc Ariane - Bât. Uranus 1, rue Hélène Boucher Guyancourt Cedex, France Tel: Fax: Terumo Italia SRL Via Simone Martini, 143 / Roma RM Italy Tel: Fax: Terumo Europe España SL Avda. Juan Carlos I, Nº 13-7ª Planta Edificio Torre La Garena Alcalá de Henares (Madrid) Spain Tel: Fax:

18 Terumo UK Ltd. Tamesis The Causeway Egham, Surrey TW20 9AW, United Kingdom Tel: Fax: Terumo Europe N.V. Benelux Sales Division Interleuvenlaan Leuven, Belgium Tel: Fax: The Netherlands: Tel: Fax: Terumo Europe N.V. Emerging Market Division Interleuvenlaan Leuven, Belgium Tel: Fax: Terumo Europe N.V. Moscow Representative Office JSC Northern Tower 13Fr., 10 Testovskaya Street Moscow , Russia Tel: Fax: Terumo Sweden AB Nya Varvet, Byggnad 90 Sven Källfelts Gata Västra Frölunda Sweden Tel: Fax: Terumo Denmark Filial of Terumo Sweden AB Tel: Fax:

19 Wereldwijde verkoop en ondersteuning Azië Terumo Corporation Headquarters 44-1, 2-chome, Hatagaya, Shibuya-ku Tokyo, , Japan Tel: Fax: Terumo Corporation Singapore Branch 300 Beach Road #32-06 The Concourse Singapore Tel: Fax: Terumo Corporation Kuala Lumpur Suite C405, 4th Floor Centre Tower Wisma Consplant 1 No. 2 Jalan SS 16/ Subang Jaya Selangor Darul Ehsan Malaysia Tel: Fax: PT.Terumo Indonesia Wisma Kyoei Prince 5th Floor JL. Jend. Sudirman KAV. 3 Jakarta 10220, Indonesia Tel: Fax: Terumo (Thailand) Co., Ltd. #1206, 12th Floor 54 B.B. Building Asoke Road (Sukhumvit 21) Kwaeng Klongtoeynua, Khet Wattana Bangkok 10110, Thailand Tel: Fax: Terumo (Thailand) Co., Ltd. Hanoi Representative Office International Centre 17 Ngo Quyen str., Unit 05, 6th Floor Hanoi, Vietnam Tel: /1644 Fax: Terumo (Thailand) Co., Ltd. Ho Chi Minh City Representative Office HOANG ANH SAFOMEC Office Building, Room No. 505, 5th Floor Nguyen Tri Phuong Street, Ward 14, District 10 Ho Chi Minh City, Vietnam Tel: /4 Fax:

20 Terumo Corporation Taipei Branch 7A-1, No.170 Tun-Hwa North Road Taipei, Taiwan, R.O.C. Tel: Fax: Terumo Korea Corporation 6F, Shinwon Building, Yeoksam dong, Kangnam-gu Seoul, , Korea Tel: Fax: Terumo Marketing Philippines Inc West Tower, Pse Centre, Exchange Road Ortigas Center, Pasig City Philippines Tel: / / Fax: Terumo China (Hong Kong) Ltd /F., King's Commercial Centre, 25 King's Road North Point, Hong Kong Tel: Fax: Terumo Medical (Shanghai) Co., Ltd. Rm.1881, Tower B, City Center of Shanghai, No.100 Zun Yi Road Shanghai, , China Tel: Fax: Terumo Medical (Shanghai) Co., Ltd. Beijing Branch Room 801, PICC Building, 2 Jianguomenwai Street, Chaoyang District Beijing, , China Tel: Fax: /6956 Wereldwijde verkoop en ondersteuning Australië Terumo Corporation Australian Branch Level 4, Building B, 11 Talavera Road Macquarie Park NSW 2113, Australia Tel: Fax:

21 Wereldwijde verkoop en ondersteuning Midden-Oosten, Afrika en India Terumo Corporation Dubai Branch AL MASRAF Tower, 22nd Floor, Deira P.O. Box Dubai, U.A.E. Tel: Fax: Terumo Corporation South Africa Representative Office 1st Floor, Building 11, Pinewood Office Park 33, Riley Road, Woodmead Johannesburg 2052, South Africa Tel: / Fax Terumo Corporation Chennai Branch Alexander Square, 4th Floor, No. 34 & 35 Sardar Patel Road, Guindy Chennai , India Tel: / / Fax: Wereldwijde verkoop en ondersteuning Latijns-Amerika Terumo Latin America Corporation Doral Corporate Center I 6th Floor 8750 NW 36th Street Miami, FL U.S.A. Tel: Fax: Terumo Medical de Mexico S.A. de C.V. Av. Prolongacion Paseo de la Reforma No Piso 6. Colonia Santa Fe. C.P Delegacion Cuajimalpa, Mexico, D.F., Mexico Tel: Fax: Terumo Medical do Brasil Ltda. Rua Gomes de Carvalho, cj. 151 e Vila Olimpia CEP: , São Paulo, SP - Brazil Tel: Fax: Terumo Chile Ltda. Carmencita 25, Oficina 22 piso 2, Edificio Central Park, Las Condes Santiago , Chile Tel: Fax: Terumo Colombia Andina SAS Edificio Bogota Business Center, Calle 103, No.14A-53, Oficina 307 Bogota, D.C., Colombia Tel/Fax:

GPP - General Purpose Tracking Parameter

GPP - General Purpose Tracking Parameter GPP - General Purpose Tracking Parameter Productbeschrijving zanox B.V. 1e Weteringdwarsstraat 4 1017 TN te Amsterdam T +31.2055589-00 F +31.2055589-99 info@zanox.nl www.zanox.nl blog.zanox.com wiki.zanox.com

Nadere informatie

IChO26 landenklassement Oslo Noorwegen 1994

IChO26 landenklassement Oslo Noorwegen 1994 IChO26 landenklassement Oslo Noorwegen 1994 1 P.R. of China 317,601 2 United Kingdom 313,998 3 U.S. of America 303,541 4 Austria 300,036 5 Singapore 299,143 6 Korea 294,383 7 Chinese Taipei 292,39 8 Czech

Nadere informatie

Pon Power. Klantgericht innoveren met betrekking van Service Design. Platform voor Klantgericht Ondernemen Michael Boon

Pon Power. Klantgericht innoveren met betrekking van Service Design. Platform voor Klantgericht Ondernemen Michael Boon Pon Power Klantgericht innoveren met betrekking van Service Design Platform voor Klantgericht Ondernemen Michael Boon Agenda Pon Pon Power Service Design door Pon Power Pon Wereldwijd Canada United States

Nadere informatie

Service. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Service. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Service ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions www.besam.be Service van wereldniveau Kiest u voor Besam, dan kunt u rekenen op onze wereldwijde service met lokale, gecertificeerde en deskundige

Nadere informatie

ComfoFan CMF 14 Handleiding voor de installateur

ComfoFan CMF 14 Handleiding voor de installateur ComfoFan CMF 14 Handleiding voor de installateur Handleiding voor de gebruiker z.o.z. Verwarming Koeling Ventilatie Filtering ZGNL-Manual_8849051062, V0913, NL, Onderhevig aan verandering Asia (China)

Nadere informatie

De connected shopper journey

De connected shopper journey Over mij Nienke Smit Director Retail & Shopper TNS NIPO TNS NIPO Grote Bickersstraat 74 PO box 247 Amsterdam 1000 AE Amsterdam 020 5225 444 www.tns-nipo.com 2 Het was ooit heel simpel Behoefte Aankoop

Nadere informatie

Welkom. Tips voor debiteurenbeheer en incasso Hilde Malyster

Welkom. Tips voor debiteurenbeheer en incasso Hilde Malyster Welkom Tips voor debiteurenbeheer en incasso Hilde Malyster Reach the ultimate balance between maximized sales and minimized risks. 4 Weet met wie je zaken doet Controleer klant voor overeenkomst Financïele

Nadere informatie

FACTSHEET KIWIFRUIT (HS code ) (8 februari 2013)

FACTSHEET KIWIFRUIT (HS code ) (8 februari 2013) FACTSHEET KIWIFRUIT (HS code 08 10 50) (8 februari 2013) Summery De wereldproductie van kiwi s was in de eerste heft van het vorige decennium redelijk stabiel op een niveau van ruim 1 miljoen ton daarna

Nadere informatie

FACTSHEET NEW ZEALAND EXPORT FRESH FRUIT AND VEGETABLES JAN-JUN 2016

FACTSHEET NEW ZEALAND EXPORT FRESH FRUIT AND VEGETABLES JAN-JUN 2016 TONNES Factsheet NEW ZEALAND export fresh fruit and vegetables jan-jub FACTSHEET NEW ZEALAND EXPORT FRESH FRUIT AND VEGETABLES JAN-JUN Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com

Nadere informatie

FACTSHEET Grapes: special India HScode 08 06 10 (10)

FACTSHEET Grapes: special India HScode 08 06 10 (10) FACTSHEET Grapes: special India HScode 08 06 10 (10) Summery India was sinds 2000 sterk in opkomst als exporteur van druiven. In 2000 ging het nog om een hoeveelheid van 16.000 ton en in 2008 bereikte

Nadere informatie

Trend Control Systems Ltd

Trend Control Systems Ltd Trend Control Systems Ltd Trend Approved Partner Network: Australia Germany ** Malaysia * Portugal Sweden ** Austria * Belgium China ** Croatia Czech Republic Denmark ** Estonia Faroe Islands Finland *

Nadere informatie

Atrium Medical Corporation

Atrium Medical Corporation Atrium Medical Corporation Kennisgevingshandleiding en formulier voor certificaat van medische noodzaak 3 februari 2015 ALLEEN VOOR OUS KLANTEN Inhoud 1. Overzicht... 3 2. Beperkte producten... 4 3. Beperkte

Nadere informatie

EMPLOYEE INSIGHTS 2015 NEDERLAND

EMPLOYEE INSIGHTS 2015 NEDERLAND EMPLOYEE INSIGHTS 2015 NEDERLAND www.robertwalters.nl ROBERT WALTERS EMPLOYEE INSIGHTS 2015 In dit document vindt u de resultaten van een onderzoek dat Robert Walters dit jaar heeft uitgevoerd onder professionals

Nadere informatie

Transparantie: de schakel tussen institutionele autonomie en publieke verantwoording

Transparantie: de schakel tussen institutionele autonomie en publieke verantwoording Transparantie: de schakel tussen institutionele autonomie en publieke verantwoording Dirk Van Damme Hoofd van het Centre for Educational Research and Innovation - OECD 1. EEN HO-KWALIFICATIE HEEFT EEN

Nadere informatie

TALLE 2.0. Talle 2.0. Een bewezen presentatie met de nieuwste technologie. www.topvisiongroup.nl

TALLE 2.0. Talle 2.0. Een bewezen presentatie met de nieuwste technologie. www.topvisiongroup.nl TALLE 2.0 Talle 2.0 Een bewezen presentatie met de nieuwste technologie www.topvisiongroup.nl Vernieuwde haak De nieuwe metalen haak is dunner en sterker. De ruimte voor de bril is zodoende groter gemaakt,

Nadere informatie

Stad en Haven. De haven en kansen voor de stedelijke economie. Bart Kuipers RHV / Smart Port 26 Februari 2014 S M A R T P O R T

Stad en Haven. De haven en kansen voor de stedelijke economie. Bart Kuipers RHV / Smart Port 26 Februari 2014 S M A R T P O R T Stad en Haven. De haven en kansen voor de stedelijke economie. Bart Kuipers RHV / Smart Port 26 Februari 2014 Het Rotterdamse haven en industriecomplex Container hub: #1 in Europa, #11 in de wereld Chemisch

Nadere informatie

Het voordeel van een gesloten verwarmingssysteem. White paper

Het voordeel van een gesloten verwarmingssysteem. White paper Het voordeel van een gesloten verwarmingssysteem White paper Flamco B.V. November 2016 Gesloten tegenover open verwarmingssystemen Verwarmings- en koelinstallaties maken gebruik van water voor de energieoverdracht

Nadere informatie

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 10 JULI 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij informeren wij u dat de aandelenklasse B waarin u belegd hebt, gaat fuseren met aandelenklasse

Nadere informatie

Archieven van de vorige deelnemingen ontvangen vanaf 1 september 2008

Archieven van de vorige deelnemingen ontvangen vanaf 1 september 2008 Archieven van de vorige deelnemingen ontvangen vanaf 1 september 2008 Datum van kennisgeving (1) 20 oktober 2008 AXA S.A. AXA Rosenberg AllianceBernstein AXA Investment Managers 23 oktober 2008 Rebelco

Nadere informatie

LIGHTHOUSE: CO2 NEUTRALE WONINGBOUW

LIGHTHOUSE: CO2 NEUTRALE WONINGBOUW LIGHTHOUSE: CO2 NEUTRALE WONINGBOUW JAAP WIEDENHOFF/14-3-2010 INHOUD 1. ARUP EN DUURZAAMHEID 2. ARUP EN KINGSPAN LIGHTHOUSE Concept Leermomenten Vooruitblik NATIONALE PROJECTEN Building Design - Economics

Nadere informatie

Dringende VEILIGHEIDSMEDEDELING

Dringende VEILIGHEIDSMEDEDELING Toestel: Dringende VEILIGHEIDSMEDEDELING Terumo CDI Bloedparameterbewakingssysteem 500, sensorkopaansluiting Referentie: FSN 1509 2016 04 Actie: Verwijdering Ter attentie van: hoofd perfusie, afdeling

Nadere informatie

FACTSHEET CUT FLOWERS RUSSIA import jan-may 2015

FACTSHEET CUT FLOWERS RUSSIA import jan-may 2015 IMPORT IN MILLION DOLLAR Factsheet RUSSIA cut flowers FACTSHEET CUT FLOWERS RUSSIA import Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com RUSSISCHE IMPORT SNIJBLOEMEN BEGIN DIT

Nadere informatie

Transparantieverklaringen

Transparantieverklaringen Transparantieverklaringen Brussel (België), 24 januari 2017 20u00 (CET) gereglementeerde informatie 1. Samenvatting van de kennisgevingen Op grond van artikel 14 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

Transparantieverklaringen

Transparantieverklaringen Transparantieverklaringen Brussel (België), 1 maart 2017 20u00 (CET) gereglementeerde informatie 1. Samenvatting van de kennisgevingen Op grond van artikel 14 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking

Nadere informatie

Infographic: bellen vanuit Nederland naar Nederland + Top 10 handelspartners (FLEX) INTERN. 0 ct

Infographic: bellen vanuit Nederland naar Nederland + Top 10 handelspartners (FLEX) INTERN. 0 ct Infographic: bellen vanuit Nederland naar Nederland + Top 10 handelspartners (FLEX) INTERN 1 NL DE BE UK FR CN USA SE ES PT BR Abonnementskosten FirmTel MOBILE Per maand 5.00 Firmtel SENS Per maand 14.75

Nadere informatie

Handels- en investeringscijfers Zuid-Afrika-Nederland 1

Handels- en investeringscijfers Zuid-Afrika-Nederland 1 Handels- en investeringscijfers Zuid-Afrika-Nederland 1 Tabel 2A: Voornaamste exportpartners Zuid-Afrika (bedragen x 1.000 euro) Importers Exported value in 2014 Exported value in 2015 Exported value in

Nadere informatie

www.nilfisk-alto.com HEADQUARTER DENMARK Nilfisk-Advance Group Sognevej 25 2605 Brøndby Denmark Tel.: (+45) 43 23 81 00 Fax: (+45) 43 43 77 00 E-mail: mail@nilfisk-advance.dk SALES COMPANIES AUSTRALIA

Nadere informatie

Verpakking en Etikettering: Het perfecte huwelijk. Elly Spies AOAC-LL symposium, 21 November 2013

Verpakking en Etikettering: Het perfecte huwelijk. Elly Spies AOAC-LL symposium, 21 November 2013 Verpakking en Etikettering: Het perfecte huwelijk Elly Spies AOAC-LL symposium, 21 November 2013 FrieslandCampina brands Consumer products Professional market Ingredients 2 Wereldwijd Europe Netherlands

Nadere informatie

ENGLISH ELECTRONIC TIME RECORDER ESPAÑOL OPERATION MANUAL FRANCAIS DEUTSCH ITALIANO NEDERLANDS

ENGLISH ELECTRONIC TIME RECORDER ESPAÑOL OPERATION MANUAL FRANCAIS DEUTSCH ITALIANO NEDERLANDS ELECTRONIC TIME RECORDER ENGLISH OPERATION MANUAL NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO DEUTSCH FRANCAIS ELECTRONIC TIME RECORDER 12 9 6 3 NEDERLANDSE VERSIE NEDERLANDS Belangrijke veiligheidsinformatie De voorzorgsmaatregelen

Nadere informatie

www.mwm.net Energy. Efficiency. Environment.

www.mwm.net Energy. Efficiency. Environment. www.mwm.net Energy. Efficiency. Environment. in samenwerking Onze hoge kwaliteitsnormen zijn uw succes! Bij MWM kunt u profiteren van de meer dan 1150 toegewijde medewerkers die over de hele wereld bij

Nadere informatie

Studiekeuzetraject. Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland

Studiekeuzetraject. Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland Studiekeuzetraject Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland Opbouw IB-diplomaprogramma Vak Nederlands binnen IB-diploma Higher level Standard level A versus B (B

Nadere informatie

AIRSLIDE SCHUIFDEUREN Entreedeuren met behoud van comfort

AIRSLIDE SCHUIFDEUREN Entreedeuren met behoud van comfort SCHUIFDEUREN Entreedeuren met behoud van comfort DRIE GROTE VOORDELEN 1 EFFICIËNT Een luchtgordijn waarmee we verspilling tegengaan: bescherming tegen kou in de winter en tegen warmte in de zomer. Een

Nadere informatie

CombiFlex. Verticale centrifugaalpomp

CombiFlex. Verticale centrifugaalpomp CombiFlex Verticale centrifugaalpomp CombiFlex De flexibele ruimtebesparende werker op de achtergrond De CombiFlex is een verticale enkeltraps centrifugaalpomp. Het hydraulische werkgebied komt overeen

Nadere informatie

Building effective IT demandsupply

Building effective IT demandsupply Building effective IT demandsupply structures Gerard Wijers Director Governance and Sourcing Management Agenda» Introductie Demand-Supply» Demand-Supply bij Vopak» Demand-Supply bij van Gansewinkel» Discussie

Nadere informatie

Presentatie Smits. Vendor Solutions. Hajo Kuperus Accountmanager Vendorlease 2 december 2014

Presentatie Smits. Vendor Solutions. Hajo Kuperus Accountmanager Vendorlease 2 december 2014 Presentatie Smits Vendor Solutions Hajo Kuperus Accountmanager Vendorlease 2 december 2014 Agenda Wie zijn wij? Wat gaan wij samen doen? Hoe werkt dat? Leasevormen Acties Onze ambitie 2 In het kort Opgericht

Nadere informatie

Opmerking bij alle grafieken die volgen. In de statistieken zijn alleen de gegevens opgenomen van iedereen die zich heeft aangemeld.

Opmerking bij alle grafieken die volgen. In de statistieken zijn alleen de gegevens opgenomen van iedereen die zich heeft aangemeld. Statistieken 2014 98 ste Vierdaagse De limiet voor het aantal inschrijvingen is in 2014 gesteld op 46.000. In totaal zijn 7.844 personen uitgeloot voor de Vierdaagse. Barometer 2014 alle lopers % uitval

Nadere informatie

simple deurintercom 3 M M. D E M A A T V A N E L E G A N T I E.

simple deurintercom 3 M M. D E M A A T V A N E L E G A N T I E. simple deurintercom M M. D E M A A T V A N E L E G A N T I E. MINIMALE RUIMTE MAXIMALE PRESTATIES. Alle technologie die u nodig hebt is, met weglating van al het overtollige, in slechts mm bijeengebracht.

Nadere informatie

Verbeterde eigenschappen

Verbeterde eigenschappen Al sinds 1917 vervult Tsubakimoto Chain een voortrekkersrol in kettingtechnologie, met producten en technieken die afgestemd zijn op de toekomstige eisen van haar klanten zowel in aandrijf- als transportkettingen.

Nadere informatie

Introductie LRQA 2003

Introductie LRQA 2003 ! Introductie ! Lloyd s Register Quality Assurance(LRQA) " Onderdeel van de Lloyd s Register group " Wereldwijd marktleider in certificatie " + 1 300 assessors " + 33 000 certificaten " Geaccrediteerd

Nadere informatie

PARTICIPATIEMELDING VAN BLACKROCK, INC.

PARTICIPATIEMELDING VAN BLACKROCK, INC. PARTICIPATIEMELDING VAN BLACKROCK, INC. Brussel, vrijdag 2 juni 2017 om 8.00 uur (CET) --- In overeenstemming met de Belgische wetgeving op de openbaring van belangrijke deelnemingen (wet van 2 mei 2007),

Nadere informatie

De connected shopper journey

De connected shopper journey Het was ooit heel simpel Behoefte Aankoop 2 maar het beïnvloeden van shoppers wordt een steeds complexere taak Behoefte Aankoop 3 ... die zich in toenemende mate buiten de winkel afspeelt 4 We leven in

Nadere informatie

FACTSHEET New Zealand export fresh fruit and vegetables

FACTSHEET New Zealand export fresh fruit and vegetables EXPORT IN 1000 TONs Factsheet New Zealand export 2015 FACTSHEET New Zealand export fresh fruit and vegetables Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com Record export groenten

Nadere informatie

B. SCHADEVERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN B. NON-LIFE INSURANCE COMPANIES

B. SCHADEVERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN B. NON-LIFE INSURANCE COMPANIES B. SCHADEVERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN B. NON-LIFE INSURANCE COMPANIES 1. Dochters van buitenlandse verzekeraars 1. Subsidiaries of foreign insurance companies ASKA Schadeverzekering NV Schottegatweg Oost

Nadere informatie

Clicks & Bricks. Patrick Langley. Feiten over het on- en offline kopen. Director Retail Operations & Servicing

Clicks & Bricks. Patrick Langley. Feiten over het on- en offline kopen. Director Retail Operations & Servicing Clicks & Bricks Feiten over het on- en offline kopen Patrick Langley Director Retail Operations & Servicing GfK Retail and Technology Benelux B.V. - Amstelveen GfK 2012 Bricks&Clicks Market Monitor March

Nadere informatie

Inkten van Domino. Geavanceerde inkten voor optimale productcodering en de beste printerprestaties

Inkten van Domino. Geavanceerde inkten voor optimale productcodering en de beste printerprestaties Inkten van Domino Geavanceerde inkten voor optimale productcodering en de beste printerprestaties De juiste inkt kiezen is net zo belangrijk als de keuze van een printer. De inktkeuze bepaalt niet alleen

Nadere informatie

KENNISREGIO VLAANDEREN: STERKTES EN UITDAGINGEN IN INTERNATIONAAL PERSPECTIEF

KENNISREGIO VLAANDEREN: STERKTES EN UITDAGINGEN IN INTERNATIONAAL PERSPECTIEF KENNISREGIO VLAANDEREN: STERKTES EN UITDAGINGEN IN INTERNATIONAAL PERSPECTIEF Dirk Van Damme OECD/EDU/IMEP Twitter: @VanDammeEDU Korea Russian Federation Poland Slovenia Czech Republic Slovak Republic

Nadere informatie

Relumina. Het beste alternatief voor hogedrukkwikdamplampen

Relumina. Het beste alternatief voor hogedrukkwikdamplampen Relumina Het beste alternatief voor hogedrukkwikdamplampen Wat is ErP? Waarom Relumina? De wetgeving voor energiegerelateerde producten (ErP) werd in 29 ingevoerd met als doel de uitstoot van CO2 in de

Nadere informatie

PARTICIPATIEMELDING VAN BLACKROCK, INC.

PARTICIPATIEMELDING VAN BLACKROCK, INC. PARTICIPATIEMELDING VAN BLACKROCK, INC. Brussel, woensdag 23 november 2016 om 8.00 uur (CET) --- In overeenstemming met de Belgische wetgeving op de openbaring van belangrijke deelnemingen (wet van 2 mei

Nadere informatie

Q1 Bent u van plan de fondsen voor de International Credit Mobility aan te vragen in de aanvraagronde 2015?

Q1 Bent u van plan de fondsen voor de International Credit Mobility aan te vragen in de aanvraagronde 2015? Q1 Bent u van plan de fondsen voor de International Credit Mobility aan te vragen in de aanvraagronde 2015? Answered: 37 Skipped: 1 Ja Nee Weet nog niet Ja Nee Weet nog niet 67.57% 25 13.51% 5 18.92% 7

Nadere informatie

l A S e R S N i j M A c H i N e AXel 4020

l A S e R S N i j M A c H i N e AXel 4020 l A S e R S N i j M A c H i N e AXel 4020 A X e l 4 0 2 0 dynamische verwerking A xel 4020 de nieuwste generatie hoogperformante Axel-systemen biedt een dynamische laserverwerking van dikke en dunne plaatmaterialen

Nadere informatie

Naar een zorgcontinuüm : het Protocol 3 en het RAI-instrument

Naar een zorgcontinuüm : het Protocol 3 en het RAI-instrument Naar een zorgcontinuüm : het Protocol 3 en het RAI-instrument PATRICK MAGGI SAM DELYE PROF. CHRISTIANE GOSSET OUDERENZORG BEST PRACTICES UIT DE EUROMETROPOOL LILLE-KORTRIJK-TOURNAI 16/09/2014 Komt uit

Nadere informatie

Waardig werk in de cacao. Europese cacao-conferentie Frankfurt 2010

Waardig werk in de cacao. Europese cacao-conferentie Frankfurt 2010 Waardig werk in de cacao Europese cacao-conferentie Frankfurt 2010 Kennismaking Hilde Verhelst, ACV Voeding en Diensten Aalst Barry Callebaut, Wieze België Effat coördinator werknemersdelegatie EOR Barry

Nadere informatie

Schrijfvaardigheid Elektrotechniek Niveau A2 ROC Ter AA Mevr. L. Filon

Schrijfvaardigheid Elektrotechniek Niveau A2 ROC Ter AA Mevr. L. Filon Schrijfvaardigheid Elektrotechniek Niveau A2 ROC Ter AA Mevr. L. Filon 2009 Writng electrotechniek A2 A.1 CV A.2 Application form A.3 Reparatie rapport A.4 RMA form Links: http://www.tecdic.com http://www.taalblokken.nl

Nadere informatie

Profiel. Nothing protects quite like Piller. Power solutions to protect your business and the environment. www.piller.com

Profiel. Nothing protects quite like Piller. Power solutions to protect your business and the environment. www.piller.com Profiel Power solutions to protect your business and the environment Nothing protects quite like Piller www.piller.com 2 Nothing protects quite like Piller Index Geschiedenis van betrouwbaarheid 3 Producten

Nadere informatie

Statistieken 2013 97 ste Vierdaagse

Statistieken 2013 97 ste Vierdaagse Statistieken 2013 97 ste Vierdaagse De limiet voor het aantal inschrijvingen is in 2013 gesteld op 46.000. In totaal zijn 4.314 personen uitgeloot voor de Vierdaagse. Barometer 2013 alle lopers % uitval

Nadere informatie

Print en Apply Oplossingen Applicatoroverzicht

Print en Apply Oplossingen Applicatoroverzicht Print en Apply Oplossingen Applicatoroverzicht De techniek van het etiketteren... Als u een Domino-product kiest, kunt u er van op aan dat wij de kennis in huis hebben om u de best mogelijke oplossing

Nadere informatie

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-alto.com 302002328-2008-05-21

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-alto.com 302002328-2008-05-21 www.nilfisk-alto.com AERO 20 AERO 25 302002328-2008-05-21 NEDERLANDS - Gebruiksaanwijzing Belangrijke veiligheidsaan wijzingen Lees in elk geval de gebruiksaanwijzing door en berg deze binnen handbereik

Nadere informatie

CIJFERS BELGIË OVERNIGHT STAYS

CIJFERS BELGIË OVERNIGHT STAYS OVERNACHTINGEN 2015-2016 - 9 maanden VOORLOPIGE CIJFERS BELGIË OVERNIGHT STAYS 2015-2016 - 9 months PRELIMINARY FIGURES BELGIUM België 15 668 923 15 878 478 +209 555 +1,3% Belgium Nederland 4 071 014 3

Nadere informatie

PORTEO. Het pluspunt voor deuren.

PORTEO. Het pluspunt voor deuren. PORTEO Het pluspunt voor deuren. GESELECTEERD EN VERZORGD DOOR info@optilo.com 078 6170707 2 PORTEO. Geeft deuren meer comfort. De PORTEO, de nieuwe comfortabele aandrijving van DORMA, opent en sluit deuren

Nadere informatie

Handleiding. Netwerk Audio Player N-70A/N-50A USB-audiostuurprogramma (voor Mac)

Handleiding. Netwerk Audio Player N-70A/N-50A USB-audiostuurprogramma (voor Mac) Handleiding Netwerk Audio Player N-70A/N-50A USB-audiostuurprogramma (voor Mac) Informatie over deze handleiding Wanneer een USB-kabel wordt gebruikt om de USB DAC-poort van het apparaat te verbinden met

Nadere informatie

ERIFLEX. FLEXIBAR Plooi & Buig Gereedschap

ERIFLEX. FLEXIBAR Plooi & Buig Gereedschap ERIFLEX FLEXIBAR Plooi & Buig Gereedschap ERIFLEX FLEXIBAR plooi gereedschap gereedschap MFF gereedschap voor U-vormen - MFFU gereedschap Fixeer element - MFFV Zie pagina 4 Zie pagina 5 Zie pagina 5 gereedschap

Nadere informatie

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSKENNISGEVING

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSKENNISGEVING Pagina 1 van 3 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSKENNISGEVING Palindrome Precision SI chronische katheter, Palindrome SI chronische katheter, Palindrome Precision HSI chronische katheter en Palindrome HSI chronische

Nadere informatie

Sourcing een keuze met vele mogelijkheden. Han Wijns Groningen 09-06-2010

Sourcing een keuze met vele mogelijkheden. Han Wijns Groningen 09-06-2010 0 Sourcing een keuze met vele mogelijkheden Han Wijns Groningen 09-06-2010 1 IT NL Global Sourcing Model Strategie, besturing en activiteiten Uitgangspunten IT NL in 2007 Transformatie IT op het vlak van

Nadere informatie

Sociaal Kwetsbaren in Beeld :

Sociaal Kwetsbaren in Beeld : Sociaal Kwetsbaren in Beeld : wat kan interrai daarvoor betekenen? Ronald Baas, psychiater Fellow interrai www.interrai.org www.nedrai.org 14 april 2015 Agenda Wat is interrai? Wat kan je ermee? Hoe werkt

Nadere informatie

Prijsstijging goud in 75 verschillende valuta

Prijsstijging goud in 75 verschillende valuta Prijsstijging goud in 75 verschillende valuta Frank Knopers 03-10-2012 Op GoldSilver.com verscheen begin deze week een uitgebreide tabel die inzichtelijk maakt hoe de goudprijs zich heeft ontwikkeld van

Nadere informatie

De vestigingsplaatsaantrekkelijkheid. en de rol van World Trade Centers

De vestigingsplaatsaantrekkelijkheid. en de rol van World Trade Centers De vestigingsplaatsaantrekkelijkheid van Nederland en de rol van World Trade Centers Drs. Nicolaas Waaning MBA Senior Adviseur Amsterdam, 5 juni 2013 Buck Consultants International Postbus 1456 6501 BL

Nadere informatie

Arbeidsrechtelijke gevolgen van heruitbesteding in vogelvlucht

Arbeidsrechtelijke gevolgen van heruitbesteding in vogelvlucht Arbeidsrechtelijke gevolgen van heruitbesteding in vogelvlucht Anita de Jong, Partner Arbeidsrecht 31 oktober 2013 Het Outsourcingcongres te Ermelo 1 De rechten van werknemers bij overgang van (een onderdeel

Nadere informatie

GEWOON GRAVEN MAATVOERING CONTROLEREN IS NIET MEER NODIG

GEWOON GRAVEN MAATVOERING CONTROLEREN IS NIET MEER NODIG GEWOON GRAVEN MAATVOERING CONTROLEREN IS NIET MEER NODIG Sneller klaar Besteed uw tijd aan het werk zelf, niet aan controleren. Trimble kan u daarbij helpen. Hoe Stel de gewenste diepte in. Begin met graven.

Nadere informatie

CCTV SECURITY AND PROTECTION BY COMELIT MAART - APRIL - MEI 2014. Prijzen netto installateur geldig van 01 maart t/m 31 mei 2014.

CCTV SECURITY AND PROTECTION BY COMELIT MAART - APRIL - MEI 2014. Prijzen netto installateur geldig van 01 maart t/m 31 mei 2014. MAART - APRIL - MEI 2014 CCTV SECURITY AND PROTECTION BY COMELIT Prijzen netto installateur geldig van 01 maart t/m 31 mei 2014. SECURITY AND PROTECTION BY COMELIT COMPACTE CAMERA 600TVL, 3.6MM, IR 20M,

Nadere informatie

Samenwerken rond dak- en thuislozen. De eerste ervaringen met de InterRAI Community Health vragenlijst

Samenwerken rond dak- en thuislozen. De eerste ervaringen met de InterRAI Community Health vragenlijst Samenwerken rond dak- en thuislozen De eerste ervaringen met de InterRAI Community Health vragenlijst 2 Disclosure (PotenDële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relades met bedrijven

Nadere informatie

Honeywell Safety Products LEID ZE NAAR VEILIGHEID. Hoofdbescherming

Honeywell Safety Products LEID ZE NAAR VEILIGHEID. Hoofdbescherming Honeywell Safety Products LEID ZE NAAR VEILIGHEID Ogen, gezicht, hoofd en lassen Veiligheidshelmen en accessoires van North bieden veilige, comfortabele bescherming die uw medewerkers zullen willen gebruiken.

Nadere informatie

BIJLAGE II VERGUNNINGHOUDER VERANTWOORDELIJK VOOR IMPORT EN VRIJGIFTE, VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET GEBRUIK

BIJLAGE II VERGUNNINGHOUDER VERANTWOORDELIJK VOOR IMPORT EN VRIJGIFTE, VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET GEBRUIK BIJLAGE II VERGUNNINGHOUDER VERANTWOORDELIJK VOOR IMPORT EN VRIJGIFTE, VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET GEBRUIK 1 A. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR DE VERVAARDIGING Fabrikant

Nadere informatie

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam.

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam. Beste klant, Allereerst hartelijk dank om uw visumaanvraag te laten behandelen door de firma traveldocs. Wij zullen alles in het werk stellen om uw visumaanvraag zo vlot mogelijk te laten verlopen. Naar

Nadere informatie

Jubileumseminar Terecht Bouwrecht Het omgevingsrecht

Jubileumseminar Terecht Bouwrecht Het omgevingsrecht Jubileumseminar Terecht Bouwrecht Het omgevingsrecht Anna Collignon 26 maart 2015 Inhoudsopgave 1. Op slot! 2. Incidenten 3. Tijdslijn 4. Veranderend perspectief 1. Complexere regelgeving 2. Verschuiving

Nadere informatie

Barcodeoplossingen voor de gezondheidszorg

Barcodeoplossingen voor de gezondheidszorg Barcodeoplossingen voor de gezondheidszorg Vermijd medische fouten, verbeter efficiëntie en verminder kosten Patiënten polsbandjes Antimicrobiële Printers Medicatietoediening Bloedafname Identificatie

Nadere informatie

AIRSLIDE SCHUIFDEUREN Entreedeuren met behoud van comfort

AIRSLIDE SCHUIFDEUREN Entreedeuren met behoud van comfort AIRSLIDE SCHUIFDEUREN Entreedeuren met behoud van comfort DRIE GROTE VOORDELEN 1 ENERGIE EFFICIËNT Een luchtgordijn waarmee we verspilling tegengaan: bescherming tegen kou in de winter en tegen warmte

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

FACTSHEET CHAMPIGNONS

FACTSHEET CHAMPIGNONS FACTSHEET CHAMPIGNONS Fruit & Vegetable Facts; Jan Kees Boon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com NEDERLAND VERLIEST STEEDS MEER TERREIN BIJ HANDEL IN VERSE CHAMPIGNONS Positie op wereldmarkt van champignonconserven

Nadere informatie

Marketsurvey ONIONS. UIEN: Wereldproduct Wereldhandel groeit met ton per jaar. Marketsurvey onions

Marketsurvey ONIONS. UIEN: Wereldproduct Wereldhandel groeit met ton per jaar. Marketsurvey onions Marketsurvey ONIONS UIEN: Wereldproduct Wereldhandel groeit met 350.000 ton per jaar De productie en internationale handel van uien groeit wereldwijd gezien nog steeds. De FAO schat dat er jaarlijks meer

Nadere informatie

FOR PROFESSIONAL INVESTORS. Emerging Dividends. Grip op je Vermogen, Den Haag, september 2012

FOR PROFESSIONAL INVESTORS. Emerging Dividends. Grip op je Vermogen, Den Haag, september 2012 FOR PROFESSIONAL INVESTORS Emerging Dividends Grip op je Vermogen, Den Haag, september 2012 Emerging Dividends I september 2012 I 2 Op zoek naar inkomen even Google checken GoogleTM zoek-activiteit naar

Nadere informatie

Always Supplying Advanced Flexible Excellence BENELUX

Always Supplying Advanced Flexible Excellence BENELUX A-SAFE iflex RackGuard vooraanzicht. WAAROM KIEZEN VOOR ONZE iflex RackGuard? 01 Voor het beschermen van uw magazijnstellingen ontwikkelde A-Safe de iflex RackGuard, de beste stellingbescherming die bestaat.

Nadere informatie

BESCHEIDEN ROL NEDERLAND IN WERELDMARKT WALNOTEN

BESCHEIDEN ROL NEDERLAND IN WERELDMARKT WALNOTEN FACTSHEET WALNOTEN Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com BESCHEIDEN ROL NEDERLAND IN WERELDMARKT WALNOTEN Wereldhandel in noten: 20 miljard euro waarvan 2 miljard walnoten.

Nadere informatie

XS 55 Veiligheidslijst met weerstand

XS 55 Veiligheidslijst met weerstand XS 55 Veiligheidslijst met weerstand DE FAAC XS 55 IS DE ENIGE RUBBEREN VEILIGHEIDSLIJST DIE op de markt verkrijgbaar is met een Plug and Play -systeem. De nieuwe veiligheidslijst XS 55 is zowel als rol

Nadere informatie

The power of brands. John Terra

The power of brands. John Terra The power of brands John Terra Q&A Research & Consultancy John Terra Research Director Retail jterra@qanda.nl johnterra Ebeltoft Group and its member companies work extensively with retailers and brands

Nadere informatie

Still Novo. Zo goed als nieuw

Still Novo. Zo goed als nieuw Still Novo Zo goed als nieuw T E C H N O G Y M S T I L L N O V O Tweedehands? Nee, Still Novo Een uitstekende, veilige en voordelige aankoop Gebruikte toestellen van Technogym worden volledig nagekeken,

Nadere informatie

Cutflowers: Export Netherlands and other countries - 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Cutflowers: Export Netherlands and other countries - 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 in million euro Factsheet cutflowers export worldwide november 2015 FACTSHEET CUTFLOWERS Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com WERELDHANDEL SNIJBLOEMEN: 7 MILJARD EURO

Nadere informatie

INDIRECT GEBRUIK VAN SAP. Webinar 6 juni 2017 Rob van der Marck, Directeur VNSG

INDIRECT GEBRUIK VAN SAP. Webinar 6 juni 2017 Rob van der Marck, Directeur VNSG INDIRECT GEBRUIK VAN SAP Webinar 6 juni 2017 Rob van der Marck, Directeur VNSG ONDERWERPEN 1. VNSG en licentiezaken 2. Wat is indirect gebruik van SAP? 3. Hoe ermee om te gaan? 4. Recente aankondiging

Nadere informatie

Mango: Exporters 2013 (besed on quantity) Other 23% Peru 8%

Mango: Exporters 2013 (besed on quantity) Other 23% Peru 8% FACTSHEET Mangoes Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com Nederland spil in EU handel van mango s Wereldhandel stabiel De wereldhandel in mango s is stabiel. De laatste

Nadere informatie

Noem de letters H t/m J en zeg welke oceaan het is. H = de Grote Oceaan (Stille Oceaan), I = de Atlantische Oceaan, J = de Indische Oceaan

Noem de letters H t/m J en zeg welke oceaan het is. H = de Grote Oceaan (Stille Oceaan), I = de Atlantische Oceaan, J = de Indische Oceaan Thuistopo. Noem de letters A t/m G en zeg welk werelddeel het is. A = Noord-Amerika, B = Europa, C = Azië, D = Zuid-Amerika, E = Afrika, F = Australië, G = Zuidpool/Antarctica Noem de letters H t/m J en

Nadere informatie

Nederlander hecht extreem weinig waarde aan verantwoord en duurzaam beleggen

Nederlander hecht extreem weinig waarde aan verantwoord en duurzaam beleggen Persbericht Nieuw wereldwijd onderzoek: Nederland onderaan internationale ranglijst Nederlander hecht extreem weinig waarde aan verantwoord en duurzaam beleggen Amsterdam, 6 december 2016 Nederland scoort

Nadere informatie

Naps raise productivity levels at work De voordelen van middagdutjes zijn verbeterde cognitieve vaardigheden

Naps raise productivity levels at work De voordelen van middagdutjes zijn verbeterde cognitieve vaardigheden CalmSpace Naps raise productivity levels at work De voordelen van middagdutjes zijn verbeterde cognitieve vaardigheden It is a fact that office workers are suffering from a decline in both the amount and

Nadere informatie

Mededeling betreffende het dividend

Mededeling betreffende het dividend Mededeling betreffende het dividend Hierbij delen wij u mee dat u, als u op 15/09/2015 aandeelhouder was van één van onderstaande Aandelenklassen, een tussentijds dividend zult ontvangen voor die Aandelenklasse.

Nadere informatie

Momentive Performance Materials (USA), Inc. met de in het aanhangsel opgesomde ondernemingseenheden

Momentive Performance Materials (USA), Inc. met de in het aanhangsel opgesomde ondernemingseenheden Hiermee wordt verklaard, dat met de in het aanhangsel opgesomde ondernemingseenheden een kwaliteitsmanagementsysteem ingevoerd heeft en toepast. : Het ontwerpen, fabriceren en verkopen van producten van

Nadere informatie

Rosemount 5400 Series

Rosemount 5400 Series Snelstartgids 00825-0511-4026, Rev AA Rosemount 5400 Series Kegelantenne met geschroefde aansluiting Snelstartgids WAARSCHUWING Negeren van deze richtlijnen voor veilige installatie en veilig onderhoud

Nadere informatie

Overzicht Regio waar regionalisering geheel doorgevoerd is (stand januari 2014)

Overzicht Regio waar regionalisering geheel doorgevoerd is (stand januari 2014) Overzicht Regio waar regionalisering geheel doorgevoerd is (stand januari 2014) RSO NAC (Noord Amerika en Caribisch gebied) Washington Chicago C.G. Front office 2012 Mexico Front office 2012 Miami C.G.

Nadere informatie

Always Supplying Advanced Flexible Excellence

Always Supplying Advanced Flexible Excellence Always Supplying Advanced Flexible Excellence Always Supplying Advanced Flexible Excellence A-SAFE iflex RackGuard vooraanzicht. 01 Zijaanrijding absorptie. Voor meer informatie bel +31 174 61 31 20, mail

Nadere informatie

NEEM DE TIJD LEER ONS BETER KENNEN

NEEM DE TIJD LEER ONS BETER KENNEN LOOK CLOSER UNDERSTAND MORE NEEM DE TIJD Ontdek Robeco 1 Wij willen alles weten over de wereld en hoe die werkt, over de risico s en kansen. Op deze manier herkennen we langetermijnkansen, innoveren we

Nadere informatie

OPLEIDINGSPROGRAMMA. Opleidingen. Het elektronische remsysteem EB+ Innovative Vehicle Solutions

OPLEIDINGSPROGRAMMA. Opleidingen. Het elektronische remsysteem EB+ Innovative Vehicle Solutions 2017 Opleidingen Het elektronische remsysteem EB+ Innovative Vehicle Solutions Elektronische remsystemen EB+ «Basis» 1. Doel Begrijpen van de algemene werking van een EBS systeem. In staat zijn om de verschillende

Nadere informatie

SABA adhesives & sealants. Samenwerken met je buitenlandse partner

SABA adhesives & sealants. Samenwerken met je buitenlandse partner adhesives & sealants Samenwerken met je buitenlandse partner - in het kort Lijmen & Kitten Producent van hoogwaardige lijmen & kitten Professionele & Industriële markten (B2B) Internationale scope /wereldspeler

Nadere informatie