Onderwijssysteem. Nepal. Het Nepalese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijssysteem. Nepal. Het Nepalese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse"

Transcriptie

1 Onderwijssysteem Nepal Het Nepalese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

2 Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Nepal. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse equivalent is van diploma s uit Nepal. Dit met het oog op toelating tot en inpassing in opleidingen in het Nederlands hoger onderwijs. Op deze publicatie, met uitzondering van het beeldmateriaal, is de Creative Commons Naamsvermelding NietCommercieel 3.0 Unported-licentie van toepassing. Ga naar voor meer informatie over het hergebruik van deze publicatie. EP-Nuffic 1e editie decemver 2014 versie 1, januari

3 Ph.D. (university education) L7 3-5 postgraduate Master (university education) L6 1-2 undergraduate Bachelor (university education) L Proficiency Certificate (Tribhuvan University) L4 2 HSEB (Migration) Certificate (senior secondary general and vocational education) L4 2 Diploma/Certificate/I.Sc.Ag (senior secondary vocational education) L4 3-4 School Leaving Certificate (secondary education) L3 Technical School Leaving Certificate (secondary vocational education) L lower secondary education L2 3 primary education L1 5 L0 Onderwijsniveau 0 Duur van de opleiding Klik hier voor een voorbeeld van het diploma EP-Nuffic 1e editie decemver 2014 versie 1, januari

4 Waarderingstabel In onderstaand schema is aan de linkerkant het buitenlandse diploma opgenomen. Het rechter gedeelte geeft de Nederlandse waardering weer met de overeenkomstige niveaus in het Nederlandse en Europese kwalificatieraamwerk. Buitenlands diploma Nederlandse waardering en NLQF niveau EQF niveau School Leaving Certificate vmbo-t diploma 2 2 Proficiency Certificate (CTEVT) mbo-diploma, kwalificatieniveau 2 of 3 2/3 2/3 HSEB (Migration) Certificate (humanities/science) havo-diploma 4 4 HSEB (Migration) Certificate (management/science) havo-diploma met beroepsgerichte vakken 4 4 Bachelor (3 jaar) 3 jaar hbo 6 6 Bachelor (4 jaar) graad van bachelor in het hbo of 2 jaar wo 6 6 Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS) graad van bachelor in het wo 6 6 NB Het betreft hier een globaal advies waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. NLQF= Nederlands nationaal kwalificatieraamwerk. EQF = Europees kwalificatieraamwerk. De waardering van een buitenlandse kwalificatie in termen van EQF/NLQF betekent niet altijd dat de eindtermen van deze niveaus zijn bereikt. Informatie over de Nederlandse waarderingen is beschikbaar in het onderwijssysteem Nederland. Zie: De uitspraken over buitenlandse opleidingen op vmbo- en mbo-niveau worden afgegeven door SBB, de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. EP-Nuffic 1e editie decemver 2014 versie 1, januari

5 Inleiding In 2008 werd Nepal een republiek. Nepal heeft ongeveer 28 miljoen inwoners. Er wordt een groot aantal talen gesproken, maar de officiële taal is het Nepalees. Het land kent een eigen jaartelling die ongeveer 57 jaar voor loopt op de westerse jaartelling. De Nepalese jaartelling wordt aangeduid met de afkorting B.S. Het Ministry of Education is in het algemeen verantwoordelijk voor het basis-, voortgezet en hoger onderwijs. Het technisch en middelbaar beroepsonderwijs valt onder toezicht van de Council for Technical Education and Vocational Training (CTEVT). Het onderwijs systeem in Nepal was van oudsher georiënteerd op het Indiase systeem, en stond bekend als het three-tier sixteen-year education system: 10 jaar lager en voortgezet onderwijs, vervolgens 4 jaar college level studies en 2 jaar voor een masteropleiding. Vanaf de jaren 50 van de 20 e eeuw begon men in toenemende mate de nadelen van dit systeem in te zien, en om het onderwijs meer competitief te maken werden hervormingen in gang gezet. Het huidige onderwijs systeem, dat overigens in een overgangsfase zit, ziet er als volgt uit: pre-school education; kindergarten (leeftijdscategorie < 5 jarigen); school education: basis- en voortgezet onderwijs (duur: 12 jaar, leeftijdscategorie 5-17 jarigen); higher education: hoger onderwijs (leeftijdscategorie: 18 jaar en ouder). De onderwijstaal in het basis- en voortgezet onderwijs is het Nepalees. Het hoger onderwijs wordt in het Engels en Nepalees aangeboden. Het schooljaar loopt van april tot maart. Het schooljaar begint voor de laatste 2 jaren van het voortgezet onderwijs (higher secondary) in juni/juli. De werkweek loopt van zondag tot en met vrijdag. De leerplicht omvat het basisonderwijs en het eerste deel van het voortgezet onderwijs, lower secondary (grades 1-8). EP-Nuffic 1e editie decemver 2014 versie 1, januari

6 Basis en voortgezet onderwijs Het basis en voortgezet onderwijs in Nepal is gebaseerd op het 10+2 systeem waarbij men in totaal 12 jaar basis en voortgezet onderwijs volgt. De klassen of grades zijn onderverdeeld in 4 fasen: primary level (grades 1-5); lower secondary (grades 6-8); secondary (grades 9-10), dit wordt afgesloten met het School Leaving Certificate (SLC); higher secondary (grades 11-12). School-leaving examinations worden gehouden voor leerlingen in grade 8 en 10. De Office of the Controller of Examinations (OCE) is verantwoordelijk voor de SLC examens (grade 10). Na het behalen van het SLC kan men doorstromen naar higher secondary (grades 11-12). Het niveau van het School Leaving Certificate is vergelijkbaar met dat van het vmbo-t diploma. Voorheen maakten grades 11 en 12 deel uit van het universitair onderwijs (proficiency certificate level aangeboden aan Tribhuvan University). Tegenwoordig maken deze grades deel uit van het voortgezet onderwijs en vallen zij onder de verantwoordelijkheid van de Higher Secondary Education Board (HSEB). De HSEB is in 1989 opgericht onder de Higher Secondary Education Act en is verantwoordelijk voor de examens in het higher secondary (grades 11-12). Toelating tot het higher secondary is mede afhankelijk van resultaten die voor een toelatingstest worden behaald. Elke school organiseert een eigen test naar de richtlijnen van het HSEB. Leerlingen volgen in het higher secondary elk jaar 5 vakken, waarbij ze over het algemeen dezelfde 3 keuzevakken 2 jaar blijven doen, en één extra keuzevak gedurende 1 jaar. De vakken Engels en Nepalees zijn verplicht. Voor de keuzevakken kiezen leerlingen uit een lijst van ongeveer 40 vakken, onderverdeeld in 4 studierichtingen: science; management (ook bekend onder de naam commerce); humanities; education. EP-Nuffic 1e editie decemver 2014 versie 1, januari

7 Voor de studierichting science dienen leerlingen doorgaans goede resultaten (first division) voor het SLC te hebben behaald. Onder deze studierichting kan men kiezen uit de clusters general science, computer science of agricultural science. Voor de andere studierichtingen dienen leerlingen de second division voor het SLC te hebben behaald. Alle studierichtingen leiden tot het HSEB Certificate. Echter, doorgaans wordt alleen het HSEB Migration Certificate overgelegd. Het niveau van het HSEB (Migration) Certificate (studierichtingen humanities/science) is vergelijkbaar met dat van het havo-diploma. Het niveau van het HSEB (Migration) Certificate (studierichtingen management/education) is vergelijkbaar met dat van het havo-diploma met beroepsgerichte vakken. Middelbaar beroepsgericht onderwijs Het middelbaar beroepsgericht onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van de Council for Technical Education and Vocational Training (CTEVT). Men kan na grade 8 (lower secondary) doorstromen naar CTEVT programma s die leiden tot het Technical School Leaving Certificate (TSLC). Voor leerlingen die het SLC hebben behaald na grade 10, zijn er verscheidene programma s die leiden tot een diploma of een andere kwalificatie zoals het I.Sc.Ag. of het Proficiency Certificate. Het niveau van het CTEVT Proficiency Certificate is vergelijkbaar met dat van het mbo-diploma, kwalificatieniveau 2 of 3 afhankelijk van de studierichting. EP-Nuffic 1e editie decemver 2014 versie 1, januari

8 Toelating hoger onderwijs Het HSEB (Migration) Certificate biedt toelating tot bacheloropleidingen. Een andere route naar bacheloropleidingen is door direct na het School Leaving Certificate een voorbereidend programma te volgen dat leidt tot het Proficiency Certificate aan de Tribhuvan University. Deze optie is nog beschikbaar, maar Proficiency Certificate programma s worden langzamerhand uitgefaseerd. Hoger onderwijs Hoger onderwijs wordt in Nepal aangeboden aan universiteiten, waarvan Tribhuvan University de oudste is. De universiteiten bieden zowel beroepsgericht als wetenschappelijk onderwijs aan. Het onderwijs wordt verzorgd door de constituent en affliated campussen van de universiteiten. Constituent campussen zijn onderdeel van de universiteit en ontvangen overheidssubsidies. Onder affiliated campussen vallen instellingen die tot community campussen of private campussen worden gerekend. Community campussen zijn particuliere instellingen zonder winstoogmerk die enige subsidie ontvangen. Private campussen daarentegen zijn commerciële instellingen. De campussen zijn verspreid over Nepal, maar een groot aantal is gevestigd in Kathmandu. De meeste campussen bieden opleidingen in een klein aantal studierichtingen aan. EP-Nuffic 1e editie decemver 2014 versie 1, januari

9 Universitair en hoger beroepsgericht onderwijs Bachelor Bacheloropleidingen duren doorgaans 3 of 4 jaar. De studieduur van een opleiding kan per instelling verschillen. De bacheloropleiding in rechten bestaat bijvoorbeeld als een 4- jarige of 5-jarige variant. Het niveau van een Bachelor (3 jaar) is vergelijkbaar met dat van 3 jaar hoger beroepsonderwijs. Het niveau van een Bachelor (4 jaar) is vergelijkbaar met dat van een bachelorgraad in het hoger beroepsonderwijs of met 2 jaar wetenschappelijk onderwijs, afhankelijk van de oriëntatie van de opleiding. Slechts enkele opleidingen duren standaard langer. De opleiding in geneeskunde (Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery MBBS) duurt 5½ jaar of 5 jaar afhankelijk van de instelling. De opleiding in diergeneeskunde (Bachelor of Veterinary Science and Animal Science B.V.Sc. & A.H.) duurt doorgaans 5 jaar. Het niveau van de Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery is vergelijkbaar met dat van een bachelorgraad in het wetenschappelijk onderwijs. Na het behalen van de bachelorgraad kan men in beginsel doorstromen naar een masteropleiding of een postgraduate diploma opleiding. Master Masteropleidingen duren doorgaans 1 of 2 jaar en leiden tot de graad van Master of M.Phil. Masteropleidingen zijn doorgaans coursework programma s, al dan niet afgesloten met een scriptie. Niet alle campussen bieden onderwijs op postgraduate niveau aan. Ph.D. Ph.D. opleidingen worden door een klein aantal campussen aangeboden en duren 3 tot 5 jaar. In beginsel geeft een M.Phil. toegang tot Ph.D. opleidingen. EP-Nuffic 1e editie decemver 2014 versie 1, januari

10 Beoordelingssystemen In het voortgezet onderwijs wordt gebruik gemaakt van verschillende puntensystemen. Voor het SLC geldt dat het hoogst aantal te behalen punten (full marks) 100 punten zijn, waarbij 32 punten als laagst geldende voldoende (pass marks) gelden. SLC Totaal aantal punten Beoordeling 800 full marks 640 1st division with distinction 480 1st division 360 2nd division 256 3d division Voor het HSEB Migration Certificate varieert het maximaal aantal te behalen punten (full mark) per vak. Voor de vakken Engels en Nepalees is het maximaal aantal punten 100 (full mark). Voor andere vakken kan een full mark 75 of 50 of zelfs 25 punten zijn. Op basis van het totaal aantal punten wordt een percentage berekend waarmee de eindbeoordeling (dat wil zeggen de behaalde divisie) wordt uitgedrukt. HSEB Migration Certificate Percentage Beoordeling 75% en hoger Distinction 60% en hoger 1st division 45% 2nd division 35% Pass division In het hoger onderwijs wordt gebruik gemaakt van verschillende beoordelingssystemen, zowel puntensystemen als lettersystemen. De vakkenoverzichten geven altijd aan wat de full marks zijn en wat de laagste voldoende (pass marks) zijn. EP-Nuffic 1e editie decemver 2014 versie 1, januari

11 Kwaliteitszorg en accreditatie In Nepal is in 2007 een begin gemaakt met het opzetten van een kwaliteits- en accreditatiesysteem voor het hoger onderwijs ( Second Higher Education Project, SHEP, ). De Universities Grants Commission (UGC), die onder het ministerie van Onderwijs valt en verantwoordelijk is voor financiering en monitoring van het hoger onderwijs, heeft de Quality Assurance and Accreditation Council (QAAC) in het leven geroepen om een nationaal QAA systeem voor het hoger onderwijs te introduceren. Voor het uitvoerend werk is de QAA Division gevormd. De Council for Technical Education and Vocational Training (CTEVT) is in 1989 in het leven geroepen. De Accreditation Division is verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg van particuliere technische instellingen door middel van accreditatie van instellingen en programma s. Op de website van de CTEVT is een overzicht beschikbaar van alle erkende instellingen en geaccrediteerde middelbaar beroepsopleidingen (zie onder Adressen). Internationale verdragen Nepal heeft geen internationale onderwijsverdragen met andere landen. Adressen Website van het ministerie van Onderwijs. Website van de Higher Secondary Education Board (HSEB). Website van de Office of the Controller of Examination met informatie over het SLC. Website van de Council for Technical Education and Vocational Training (CTEVT) met informatie over erkende instellingen en geaccrediteerde middelbaar beroepsopleidingen. Website van SBB, de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. EP-Nuffic 1e editie decemver 2014 versie 1, januari

12 Samenstelling dossier Het afsluitend getuigschrift van het voortgezet onderwijs is het HSEB Migration Certificate. Bij dit getuigschrift hoort een Academic Transcript met de behaalde resultaten van grades 11 en 12. Voor een volledig overzicht van de behaalde resultaten van het voortgezet onderwijs, is het raadzaam om de examenresultaten van grade 10 (SLC Examination Mark-Sheet) te laten overleggen. Zowel het HSEB Migration Certificate als de bijbehorende cijferlijst wordt door de Higher Secondary Education Board (HSEB) afgegeven De HSEB geeft ook het tijdelijk getuigschrift HSEB Provisional Certificate af. Dit document wordt overigens vaak tegelijkertijd met de andere twee getuigschriften afgegeven. Daarnaast geeft de school zelf nog een Character Certificate af. Dit document is niet het afsluitend getuigschrift. Universiteiten geven naast het afsluitend getuigschrift met de graad van Bachelor of Master ook een Academic Transcript af. Vaak wordt door de campus waaraan het onderwijs is gevolgd ook een Character Certificate afgegeven. Het laatste document is niet het afsluitend getuigschrift. Lijst hoger onderwijsinstellingen Tribhuvan University (sinds 1959); Nepal Sanskrit University (sinds 1986, maar tot recent bekend als Mahendra Sanskrit University) Kathmandu University (sinds 1991); Purbanchal University (sinds 1994); Pokhara University (sinds 1997); Lumbini Buddhist University (sinds 2005); Mid Western University (sinds 2010); Far Western University (sinds 2010); Agriculture and Forestry University (sinds 2010). De volgende instellingen vallen onder de verantwoordelijkheid van het Ministry of Health and Population: B.P. Koirala Institute of Health Sciences (sinds 1993); National Academy of Medical Sciences (2002); Patan Academy of Health Sciences (2009). EP-Nuffic 1e editie decemver 2014 versie 1, januari

13 HSEB Migration Certificate EP-Nuffic 1e editie decemver 2014 versie 1, januari

14 HSEB Migration Certificate cijferlijst EP-Nuffic 1e editie decemver 2014 versie 1, januari

15 CTEVT Proficiency Certificate EP-Nuffic 1e editie decemver 2014 versie 1, januari

16 CTEVT Proficiency Certificate cijferlijst EP-Nuffic 1e editie decemver 2014 versie 1, januari

17 Bachelor EP-Nuffic 1e editie decemver 2014 versie 1, januari

18 Bachelor cijferlijst EP-Nuffic 1e editie decemver 2014 versie 1, januari

19 Master EP-Nuffic 1e editie decemver 2014 versie 1, januari

20 Master - cijferlijst EP-Nuffic 1e editie decemver 2014 versie 1, januari

21 Getuigschrift Nepal HSEB (Migration) Certificate (humanities/science) diploma algemeen vormend voortgezet onderwijs (grade 12) biedt in eigen land toegang tot bacheloropleidingen Dit getuigschrift is in Nederlandse termen vergelijkbaar met een havodiploma. NB: Het betreft een globaal advies waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. EP-Nuffic 1e editie decemver 2014 versie 1, januari

22 Getuigschrift Nepal HSEB (Migration) Certificate (management/education) diploma algemeen vormend voortgezet onderwijs (grade 12) met beroepsgerichte vakken biedt in eigen land toegang tot bacheloropleidingen Dit getuigschrift is in Nederlandse termen vergelijkbaar met een havodiploma met beroepsgerichte vakken. NB: Het betreft een globaal advies waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. EP-Nuffic 1e editie decemver 2014 versie 1, januari

23 Getuigschrift Nepal Bachelor (3 jaar) 1 e cyclus diploma hoger onderwijs biedt in eigen land toegang tot masteropleidingen Dit getuigschrift is in Nederlandse termen vergelijkbaar met 3 jaar hoger beroepsonderwijs. NB: Het betreft een globaal advies waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. EP-Nuffic 1e editie decemver 2014 versie 1, januari

24 Getuigschrift Nepal Bachelor (4 jaar) 1 e cyclus diploma hoger onderwijs biedt in eigen land toegang tot masteropleidingen Dit getuigschrift is in Nederlandse termen vergelijkbaar met de graad van bachelor in het hoger beroepsonderwijs of 2 jaar wetenschappelijk onderwijs, afhankelijk van de oriëntatie van de opleiding. NB: Het betreft een globaal advies waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. EP-Nuffic 1e editie decemver 2014 versie 1, januari

Onderwijssysteem. Ethiopië. Het Ethiopische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Ethiopië. Het Ethiopische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Ethiopië Het Ethiopische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Ethiopië. Ook wordt uitgelegd wat het

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Afghanistan. Het Afghaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Afghanistan. Het Afghaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Afghanistan Het Afghaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Afghanistan. Ook wordt uitgelegd wat

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Egypte. Het Egyptische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Egypte. Het Egyptische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Egypte Het Egyptische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Egypte. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Albanië. Het Albanees onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Albanië. Het Albanees onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Albanië Het Albanees onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Albanië. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Israël. Het Israëlische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Israël. Het Israëlische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Israël Het Israëlische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Israël. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Oekraïne. Het Oekraïense onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Oekraïne. Het Oekraïense onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Oekraïne Het Oekraïense onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Oekraïne. Ook wordt uitgelegd wat het

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Verenigde Staten. Het Amerikaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Verenigde Staten. Het Amerikaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Verenigde Staten Het Amerikaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van de Verenigde Staten. Ook wordt

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Suriname. Het Surinaamse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Suriname. Het Surinaamse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Suriname Het Surinaamse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Suriname. Ook wordt uitgelegd wat het

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Canada. Het Canadese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Canada. Het Canadese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Canada Het Canadese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Canada. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Curaçao, St. Maarten en de BESeilanden

Curaçao, St. Maarten en de BESeilanden Onderwijssysteem Curaçao, St. Maarten en de BESeilanden Het onderwijssysteem van Curaçao, St. Maarten en de BES-eilanden beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Aruba. Het Arubaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Aruba. Het Arubaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Aruba Het Arubaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Aruba. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Nederland. Het onderwijssysteem van Nederland beschreven

Onderwijssysteem. Nederland. Het onderwijssysteem van Nederland beschreven Nederland Het onderwijssysteem van Nederland beschreven Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Nederland. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse equivalent is van diploma s uit Nederland.

Nadere informatie

Onderwijssysteem. België. Het Belgische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. België. Het Belgische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem België Het Belgische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van België. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Chili. Het Chileense onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Chili. Het Chileense onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Chili Het Chileense onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Chili. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Polen. Het Poolse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Polen. Het Poolse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Polen Het Poolse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Polen. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Portugal. Het Portugese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Portugal. Het Portugese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Portugal Het Portugese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Portugal. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Landenmodule. Zwitserland. Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland

Landenmodule. Zwitserland. Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland Landenmodule Zwitserland Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland Informatie over de structuur van het onderwijsstelsel van Zwitserland en de waardering van getuigschriften uit Zwitserland

Nadere informatie

Landenmodule. Zweden. Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland

Landenmodule. Zweden. Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland Landenmodule Zweden Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland Informatie over de structuur van het onderwijsstelsel van Zweden en de waardering van getuigschriften uit Zweden met het oog

Nadere informatie

Landenmodule. Duitsland. Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland

Landenmodule. Duitsland. Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland Landenmodule Duitsland Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland Informatie over de structuur van het onderwijsstelsel van Duitsland en de waardering van getuigschriften uit Duitsland met

Nadere informatie

Curaçao, St. Maarten en de BES-eilanden

Curaçao, St. Maarten en de BES-eilanden Landenmodule Curaçao, St. Maarten en de BES-eilanden Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland 2010 Informatie over de structuur van het onderwijsstelsel van de voormalige Nederlandse Antillen

Nadere informatie

NEDERLAND. Pre-basis onderwijs

NEDERLAND. Pre-basis onderwijs NEDERLAND Pre-basis onderwijs Leeftijd 2-4 Verschillend per kind, voor de leeftijd van 4 niet leerplichtig Omschrijving Peuterspeelzaal, dagopvang etc Tijd Dagelijks van 9:30 15:30 (verschilt pers school)

Nadere informatie

ASSOCIATE DEGREE Feiten en Ontwikkelingen mei 2008 LEIDO

ASSOCIATE DEGREE Feiten en Ontwikkelingen mei 2008 LEIDO ASSOCIATE DEGREE Feiten en Ontwikkelingen mei 2008 LEIDO Inleiding De Associate degree (Ad) is in 2007 opgenomen in de wet, nadat in 2006 de eerste pilots waren gestart. In de wetenschap dat de eerste

Nadere informatie

Naar transparanter hoger onderwijs. Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk

Naar transparanter hoger onderwijs. Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk Naar transparanter hoger onderwijs Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk Samenvatting van het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk hoger onderwijs Toegang vanuit [1] Eerste cyclus Tweede

Nadere informatie

Verkenning voorlichting geaccrediteerd onderwijs 2011. Landelijke Commissie Gedragscode Hoger Onderwijs

Verkenning voorlichting geaccrediteerd onderwijs 2011. Landelijke Commissie Gedragscode Hoger Onderwijs Verkenning voorlichting geaccrediteerd onderwijs 2011 Landelijke Commissie Gedragscode Hoger Onderwijs 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 Aanleiding... 3 Leeswijzer... 3 2 Samenvatting... 4 3 Onderzoek...

Nadere informatie

De beleidsontwikkeling en implementatie van het bachelor-master systeem in het Nederlandse hoger onderwijs

De beleidsontwikkeling en implementatie van het bachelor-master systeem in het Nederlandse hoger onderwijs De beleidsontwikkeling en implementatie van het bachelor-master systeem in het Nederlandse hoger onderwijs Een vervolgonderzoek Marijk van der Wende Anneke Lub Mei 2001 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Ontfuiken Mobiliteit van leraren in Nederland en het buitenland

Ontfuiken Mobiliteit van leraren in Nederland en het buitenland Bekwaamheid van schoolleiders in internationaal perspectief Stand van zaken in Australië, Canada, Engeland, Finland, Oostenrijk en Schotland Concept notitie Ontfuiken Mobiliteit van leraren in Nederland

Nadere informatie

INVOERING BACHELOR-MASTER SYSTEEM IN HET HOGER ONDERWIJS

INVOERING BACHELOR-MASTER SYSTEEM IN HET HOGER ONDERWIJS INVOERING BACHELOR-MASTER SYSTEEM IN HET HOGER ONDERWIJS De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, ingesteld bij wet van 15 mei 1997 (de Wet op de Onderwijsraad). De Raad adviseert, gevraagd

Nadere informatie

INDIAC NL EMN NCP AUGUSTUS 2012 IMMIGRATIE VAN INTERNATIONALE STUDENTEN NAAR NEDERLAND

INDIAC NL EMN NCP AUGUSTUS 2012 IMMIGRATIE VAN INTERNATIONALE STUDENTEN NAAR NEDERLAND IMMIGRATIE VAN INTERNATIONALE STUDENTEN NAAR NEDERLAND IMMIGRATIE VAN INTERNATIONALE STUDENTEN NAAR NEDERLAND Augustus 2012 Colofon Titel Auteurs Immigratie van internationale studenten naar Nederland

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 933 Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met uitbreiding van de mogelijkheid met studiefinanciering in het buitenland te

Nadere informatie

Nederlands Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs compatibel met het overkoepelende Europese Kwalificatieraamwerk voor de Europese Hogeronderwijsruimte

Nederlands Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs compatibel met het overkoepelende Europese Kwalificatieraamwerk voor de Europese Hogeronderwijsruimte Nederlands Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs compatibel met het overkoepelende Europese Kwalificatieraamwerk voor de Europese Hogeronderwijsruimte Zelfcertificeringsdocument Definitieve versie 15 december

Nadere informatie