Onderwijssysteem. Nepal. Het Nepalese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijssysteem. Nepal. Het Nepalese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse"

Transcriptie

1 Onderwijssysteem Nepal Het Nepalese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

2 Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Nepal. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse equivalent is van diploma s uit Nepal. Dit met het oog op toelating tot en inpassing in opleidingen in het Nederlands hoger onderwijs. Op deze publicatie, met uitzondering van het beeldmateriaal, is de Creative Commons Naamsvermelding NietCommercieel 3.0 Unported-licentie van toepassing. Ga naar voor meer informatie over het hergebruik van deze publicatie. EP-Nuffic 1e editie decemver 2014 versie 1, januari

3 Ph.D. (university education) L7 3-5 postgraduate Master (university education) L6 1-2 undergraduate Bachelor (university education) L Proficiency Certificate (Tribhuvan University) L4 2 HSEB (Migration) Certificate (senior secondary general and vocational education) L4 2 Diploma/Certificate/I.Sc.Ag (senior secondary vocational education) L4 3-4 School Leaving Certificate (secondary education) L3 Technical School Leaving Certificate (secondary vocational education) L lower secondary education L2 3 primary education L1 5 L0 Onderwijsniveau 0 Duur van de opleiding Klik hier voor een voorbeeld van het diploma EP-Nuffic 1e editie decemver 2014 versie 1, januari

4 Waarderingstabel In onderstaand schema is aan de linkerkant het buitenlandse diploma opgenomen. Het rechter gedeelte geeft de Nederlandse waardering weer met de overeenkomstige niveaus in het Nederlandse en Europese kwalificatieraamwerk. Buitenlands diploma Nederlandse waardering en NLQF niveau EQF niveau School Leaving Certificate vmbo-t diploma 2 2 Proficiency Certificate (CTEVT) mbo-diploma, kwalificatieniveau 2 of 3 2/3 2/3 HSEB (Migration) Certificate (humanities/science) havo-diploma 4 4 HSEB (Migration) Certificate (management/science) havo-diploma met beroepsgerichte vakken 4 4 Bachelor (3 jaar) 3 jaar hbo 6 6 Bachelor (4 jaar) graad van bachelor in het hbo of 2 jaar wo 6 6 Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS) graad van bachelor in het wo 6 6 NB Het betreft hier een globaal advies waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. NLQF= Nederlands nationaal kwalificatieraamwerk. EQF = Europees kwalificatieraamwerk. De waardering van een buitenlandse kwalificatie in termen van EQF/NLQF betekent niet altijd dat de eindtermen van deze niveaus zijn bereikt. Informatie over de Nederlandse waarderingen is beschikbaar in het onderwijssysteem Nederland. Zie: De uitspraken over buitenlandse opleidingen op vmbo- en mbo-niveau worden afgegeven door SBB, de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. EP-Nuffic 1e editie decemver 2014 versie 1, januari

5 Inleiding In 2008 werd Nepal een republiek. Nepal heeft ongeveer 28 miljoen inwoners. Er wordt een groot aantal talen gesproken, maar de officiële taal is het Nepalees. Het land kent een eigen jaartelling die ongeveer 57 jaar voor loopt op de westerse jaartelling. De Nepalese jaartelling wordt aangeduid met de afkorting B.S. Het Ministry of Education is in het algemeen verantwoordelijk voor het basis-, voortgezet en hoger onderwijs. Het technisch en middelbaar beroepsonderwijs valt onder toezicht van de Council for Technical Education and Vocational Training (CTEVT). Het onderwijs systeem in Nepal was van oudsher georiënteerd op het Indiase systeem, en stond bekend als het three-tier sixteen-year education system: 10 jaar lager en voortgezet onderwijs, vervolgens 4 jaar college level studies en 2 jaar voor een masteropleiding. Vanaf de jaren 50 van de 20 e eeuw begon men in toenemende mate de nadelen van dit systeem in te zien, en om het onderwijs meer competitief te maken werden hervormingen in gang gezet. Het huidige onderwijs systeem, dat overigens in een overgangsfase zit, ziet er als volgt uit: pre-school education; kindergarten (leeftijdscategorie < 5 jarigen); school education: basis- en voortgezet onderwijs (duur: 12 jaar, leeftijdscategorie 5-17 jarigen); higher education: hoger onderwijs (leeftijdscategorie: 18 jaar en ouder). De onderwijstaal in het basis- en voortgezet onderwijs is het Nepalees. Het hoger onderwijs wordt in het Engels en Nepalees aangeboden. Het schooljaar loopt van april tot maart. Het schooljaar begint voor de laatste 2 jaren van het voortgezet onderwijs (higher secondary) in juni/juli. De werkweek loopt van zondag tot en met vrijdag. De leerplicht omvat het basisonderwijs en het eerste deel van het voortgezet onderwijs, lower secondary (grades 1-8). EP-Nuffic 1e editie decemver 2014 versie 1, januari

6 Basis en voortgezet onderwijs Het basis en voortgezet onderwijs in Nepal is gebaseerd op het 10+2 systeem waarbij men in totaal 12 jaar basis en voortgezet onderwijs volgt. De klassen of grades zijn onderverdeeld in 4 fasen: primary level (grades 1-5); lower secondary (grades 6-8); secondary (grades 9-10), dit wordt afgesloten met het School Leaving Certificate (SLC); higher secondary (grades 11-12). School-leaving examinations worden gehouden voor leerlingen in grade 8 en 10. De Office of the Controller of Examinations (OCE) is verantwoordelijk voor de SLC examens (grade 10). Na het behalen van het SLC kan men doorstromen naar higher secondary (grades 11-12). Het niveau van het School Leaving Certificate is vergelijkbaar met dat van het vmbo-t diploma. Voorheen maakten grades 11 en 12 deel uit van het universitair onderwijs (proficiency certificate level aangeboden aan Tribhuvan University). Tegenwoordig maken deze grades deel uit van het voortgezet onderwijs en vallen zij onder de verantwoordelijkheid van de Higher Secondary Education Board (HSEB). De HSEB is in 1989 opgericht onder de Higher Secondary Education Act en is verantwoordelijk voor de examens in het higher secondary (grades 11-12). Toelating tot het higher secondary is mede afhankelijk van resultaten die voor een toelatingstest worden behaald. Elke school organiseert een eigen test naar de richtlijnen van het HSEB. Leerlingen volgen in het higher secondary elk jaar 5 vakken, waarbij ze over het algemeen dezelfde 3 keuzevakken 2 jaar blijven doen, en één extra keuzevak gedurende 1 jaar. De vakken Engels en Nepalees zijn verplicht. Voor de keuzevakken kiezen leerlingen uit een lijst van ongeveer 40 vakken, onderverdeeld in 4 studierichtingen: science; management (ook bekend onder de naam commerce); humanities; education. EP-Nuffic 1e editie decemver 2014 versie 1, januari

7 Voor de studierichting science dienen leerlingen doorgaans goede resultaten (first division) voor het SLC te hebben behaald. Onder deze studierichting kan men kiezen uit de clusters general science, computer science of agricultural science. Voor de andere studierichtingen dienen leerlingen de second division voor het SLC te hebben behaald. Alle studierichtingen leiden tot het HSEB Certificate. Echter, doorgaans wordt alleen het HSEB Migration Certificate overgelegd. Het niveau van het HSEB (Migration) Certificate (studierichtingen humanities/science) is vergelijkbaar met dat van het havo-diploma. Het niveau van het HSEB (Migration) Certificate (studierichtingen management/education) is vergelijkbaar met dat van het havo-diploma met beroepsgerichte vakken. Middelbaar beroepsgericht onderwijs Het middelbaar beroepsgericht onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van de Council for Technical Education and Vocational Training (CTEVT). Men kan na grade 8 (lower secondary) doorstromen naar CTEVT programma s die leiden tot het Technical School Leaving Certificate (TSLC). Voor leerlingen die het SLC hebben behaald na grade 10, zijn er verscheidene programma s die leiden tot een diploma of een andere kwalificatie zoals het I.Sc.Ag. of het Proficiency Certificate. Het niveau van het CTEVT Proficiency Certificate is vergelijkbaar met dat van het mbo-diploma, kwalificatieniveau 2 of 3 afhankelijk van de studierichting. EP-Nuffic 1e editie decemver 2014 versie 1, januari

8 Toelating hoger onderwijs Het HSEB (Migration) Certificate biedt toelating tot bacheloropleidingen. Een andere route naar bacheloropleidingen is door direct na het School Leaving Certificate een voorbereidend programma te volgen dat leidt tot het Proficiency Certificate aan de Tribhuvan University. Deze optie is nog beschikbaar, maar Proficiency Certificate programma s worden langzamerhand uitgefaseerd. Hoger onderwijs Hoger onderwijs wordt in Nepal aangeboden aan universiteiten, waarvan Tribhuvan University de oudste is. De universiteiten bieden zowel beroepsgericht als wetenschappelijk onderwijs aan. Het onderwijs wordt verzorgd door de constituent en affliated campussen van de universiteiten. Constituent campussen zijn onderdeel van de universiteit en ontvangen overheidssubsidies. Onder affiliated campussen vallen instellingen die tot community campussen of private campussen worden gerekend. Community campussen zijn particuliere instellingen zonder winstoogmerk die enige subsidie ontvangen. Private campussen daarentegen zijn commerciële instellingen. De campussen zijn verspreid over Nepal, maar een groot aantal is gevestigd in Kathmandu. De meeste campussen bieden opleidingen in een klein aantal studierichtingen aan. EP-Nuffic 1e editie decemver 2014 versie 1, januari

9 Universitair en hoger beroepsgericht onderwijs Bachelor Bacheloropleidingen duren doorgaans 3 of 4 jaar. De studieduur van een opleiding kan per instelling verschillen. De bacheloropleiding in rechten bestaat bijvoorbeeld als een 4- jarige of 5-jarige variant. Het niveau van een Bachelor (3 jaar) is vergelijkbaar met dat van 3 jaar hoger beroepsonderwijs. Het niveau van een Bachelor (4 jaar) is vergelijkbaar met dat van een bachelorgraad in het hoger beroepsonderwijs of met 2 jaar wetenschappelijk onderwijs, afhankelijk van de oriëntatie van de opleiding. Slechts enkele opleidingen duren standaard langer. De opleiding in geneeskunde (Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery MBBS) duurt 5½ jaar of 5 jaar afhankelijk van de instelling. De opleiding in diergeneeskunde (Bachelor of Veterinary Science and Animal Science B.V.Sc. & A.H.) duurt doorgaans 5 jaar. Het niveau van de Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery is vergelijkbaar met dat van een bachelorgraad in het wetenschappelijk onderwijs. Na het behalen van de bachelorgraad kan men in beginsel doorstromen naar een masteropleiding of een postgraduate diploma opleiding. Master Masteropleidingen duren doorgaans 1 of 2 jaar en leiden tot de graad van Master of M.Phil. Masteropleidingen zijn doorgaans coursework programma s, al dan niet afgesloten met een scriptie. Niet alle campussen bieden onderwijs op postgraduate niveau aan. Ph.D. Ph.D. opleidingen worden door een klein aantal campussen aangeboden en duren 3 tot 5 jaar. In beginsel geeft een M.Phil. toegang tot Ph.D. opleidingen. EP-Nuffic 1e editie decemver 2014 versie 1, januari

10 Beoordelingssystemen In het voortgezet onderwijs wordt gebruik gemaakt van verschillende puntensystemen. Voor het SLC geldt dat het hoogst aantal te behalen punten (full marks) 100 punten zijn, waarbij 32 punten als laagst geldende voldoende (pass marks) gelden. SLC Totaal aantal punten Beoordeling 800 full marks 640 1st division with distinction 480 1st division 360 2nd division 256 3d division Voor het HSEB Migration Certificate varieert het maximaal aantal te behalen punten (full mark) per vak. Voor de vakken Engels en Nepalees is het maximaal aantal punten 100 (full mark). Voor andere vakken kan een full mark 75 of 50 of zelfs 25 punten zijn. Op basis van het totaal aantal punten wordt een percentage berekend waarmee de eindbeoordeling (dat wil zeggen de behaalde divisie) wordt uitgedrukt. HSEB Migration Certificate Percentage Beoordeling 75% en hoger Distinction 60% en hoger 1st division 45% 2nd division 35% Pass division In het hoger onderwijs wordt gebruik gemaakt van verschillende beoordelingssystemen, zowel puntensystemen als lettersystemen. De vakkenoverzichten geven altijd aan wat de full marks zijn en wat de laagste voldoende (pass marks) zijn. EP-Nuffic 1e editie decemver 2014 versie 1, januari

11 Kwaliteitszorg en accreditatie In Nepal is in 2007 een begin gemaakt met het opzetten van een kwaliteits- en accreditatiesysteem voor het hoger onderwijs ( Second Higher Education Project, SHEP, ). De Universities Grants Commission (UGC), die onder het ministerie van Onderwijs valt en verantwoordelijk is voor financiering en monitoring van het hoger onderwijs, heeft de Quality Assurance and Accreditation Council (QAAC) in het leven geroepen om een nationaal QAA systeem voor het hoger onderwijs te introduceren. Voor het uitvoerend werk is de QAA Division gevormd. De Council for Technical Education and Vocational Training (CTEVT) is in 1989 in het leven geroepen. De Accreditation Division is verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg van particuliere technische instellingen door middel van accreditatie van instellingen en programma s. Op de website van de CTEVT is een overzicht beschikbaar van alle erkende instellingen en geaccrediteerde middelbaar beroepsopleidingen (zie onder Adressen). Internationale verdragen Nepal heeft geen internationale onderwijsverdragen met andere landen. Adressen Website van het ministerie van Onderwijs. Website van de Higher Secondary Education Board (HSEB). Website van de Office of the Controller of Examination met informatie over het SLC. Website van de Council for Technical Education and Vocational Training (CTEVT) met informatie over erkende instellingen en geaccrediteerde middelbaar beroepsopleidingen. Website van SBB, de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. EP-Nuffic 1e editie decemver 2014 versie 1, januari

12 Samenstelling dossier Het afsluitend getuigschrift van het voortgezet onderwijs is het HSEB Migration Certificate. Bij dit getuigschrift hoort een Academic Transcript met de behaalde resultaten van grades 11 en 12. Voor een volledig overzicht van de behaalde resultaten van het voortgezet onderwijs, is het raadzaam om de examenresultaten van grade 10 (SLC Examination Mark-Sheet) te laten overleggen. Zowel het HSEB Migration Certificate als de bijbehorende cijferlijst wordt door de Higher Secondary Education Board (HSEB) afgegeven De HSEB geeft ook het tijdelijk getuigschrift HSEB Provisional Certificate af. Dit document wordt overigens vaak tegelijkertijd met de andere twee getuigschriften afgegeven. Daarnaast geeft de school zelf nog een Character Certificate af. Dit document is niet het afsluitend getuigschrift. Universiteiten geven naast het afsluitend getuigschrift met de graad van Bachelor of Master ook een Academic Transcript af. Vaak wordt door de campus waaraan het onderwijs is gevolgd ook een Character Certificate afgegeven. Het laatste document is niet het afsluitend getuigschrift. Lijst hoger onderwijsinstellingen Tribhuvan University (sinds 1959); Nepal Sanskrit University (sinds 1986, maar tot recent bekend als Mahendra Sanskrit University) Kathmandu University (sinds 1991); Purbanchal University (sinds 1994); Pokhara University (sinds 1997); Lumbini Buddhist University (sinds 2005); Mid Western University (sinds 2010); Far Western University (sinds 2010); Agriculture and Forestry University (sinds 2010). De volgende instellingen vallen onder de verantwoordelijkheid van het Ministry of Health and Population: B.P. Koirala Institute of Health Sciences (sinds 1993); National Academy of Medical Sciences (2002); Patan Academy of Health Sciences (2009). EP-Nuffic 1e editie decemver 2014 versie 1, januari

13 HSEB Migration Certificate EP-Nuffic 1e editie decemver 2014 versie 1, januari

14 HSEB Migration Certificate cijferlijst EP-Nuffic 1e editie decemver 2014 versie 1, januari

15 CTEVT Proficiency Certificate EP-Nuffic 1e editie decemver 2014 versie 1, januari

16 CTEVT Proficiency Certificate cijferlijst EP-Nuffic 1e editie decemver 2014 versie 1, januari

17 Bachelor EP-Nuffic 1e editie decemver 2014 versie 1, januari

18 Bachelor cijferlijst EP-Nuffic 1e editie decemver 2014 versie 1, januari

19 Master EP-Nuffic 1e editie decemver 2014 versie 1, januari

20 Master - cijferlijst EP-Nuffic 1e editie decemver 2014 versie 1, januari

21 Getuigschrift Nepal HSEB (Migration) Certificate (humanities/science) diploma algemeen vormend voortgezet onderwijs (grade 12) biedt in eigen land toegang tot bacheloropleidingen Dit getuigschrift is in Nederlandse termen vergelijkbaar met een havodiploma. NB: Het betreft een globaal advies waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. EP-Nuffic 1e editie decemver 2014 versie 1, januari

22 Getuigschrift Nepal HSEB (Migration) Certificate (management/education) diploma algemeen vormend voortgezet onderwijs (grade 12) met beroepsgerichte vakken biedt in eigen land toegang tot bacheloropleidingen Dit getuigschrift is in Nederlandse termen vergelijkbaar met een havodiploma met beroepsgerichte vakken. NB: Het betreft een globaal advies waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. EP-Nuffic 1e editie decemver 2014 versie 1, januari

23 Getuigschrift Nepal Bachelor (3 jaar) 1 e cyclus diploma hoger onderwijs biedt in eigen land toegang tot masteropleidingen Dit getuigschrift is in Nederlandse termen vergelijkbaar met 3 jaar hoger beroepsonderwijs. NB: Het betreft een globaal advies waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. EP-Nuffic 1e editie decemver 2014 versie 1, januari

24 Getuigschrift Nepal Bachelor (4 jaar) 1 e cyclus diploma hoger onderwijs biedt in eigen land toegang tot masteropleidingen Dit getuigschrift is in Nederlandse termen vergelijkbaar met de graad van bachelor in het hoger beroepsonderwijs of 2 jaar wetenschappelijk onderwijs, afhankelijk van de oriëntatie van de opleiding. NB: Het betreft een globaal advies waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. EP-Nuffic 1e editie decemver 2014 versie 1, januari

Onderwijssysteem. Pakistan. Het Pakistaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Pakistan. Het Pakistaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Pakistan Het Pakistaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Pakistan. Ook wordt uitgelegd wat het

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Ethiopië. Het Ethiopische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Ethiopië. Het Ethiopische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Ethiopië Het Ethiopische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Ethiopië. Ook wordt uitgelegd wat het

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Tanzania. Het Tanzaniaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Tanzania. Het Tanzaniaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Tanzania Het Tanzaniaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Tanzania. Ook wordt uitgelegd wat het

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Afghanistan. Het Afghaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Afghanistan. Het Afghaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Afghanistan Het Afghaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Afghanistan. Ook wordt uitgelegd wat

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Iran. Het Iraanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Iran. Het Iraanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Iran Het Iraanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Iran. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Kenia. Het Keniaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Kenia. Het Keniaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Kenia Het Keniaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Kenia. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Nigeria. Het Nigeriaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Nigeria. Het Nigeriaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Nigeria Het Nigeriaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Nigeria. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Ierland. Het Ierse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Ierland. Het Ierse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Ierland Het Ierse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Ierland. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Ghana. Het Ghanese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Ghana. Het Ghanese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Ghana Het Ghanese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Ghana. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Bangladesh. Het Bengaalse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Bangladesh. Het Bengaalse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Bangladesh Het Bengaalse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Bangladesh. Ook wordt uitgelegd wat het

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Thailand. Het Thaise onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Thailand. Het Thaise onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Thailand Het Thaise onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Thailand. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Albanië. Het Albanees onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Albanië. Het Albanees onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Albanië Het Albanees onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Albanië. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Estland. Het Estse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Estland. Het Estse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Estland Het Estse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Estland. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. India. Het Indiase onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. India. Het Indiase onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem India Het Indiase onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van India. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Egypte. Het Egyptische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Egypte. Het Egyptische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Egypte Het Egyptische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Egypte. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Zuid-Afrika. Het Zuid-Afrikaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Zuid-Afrika. Het Zuid-Afrikaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Zuid-Afrika Het Zuid-Afrikaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Zuid Afrika. Ook wordt uitgelegd

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Filipijnen. Het Filipijnse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Filipijnen. Het Filipijnse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Filipijnen Het Filipijnse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van de Filipijnen. Ook wordt uitgelegd wat

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Israël. Het Israëlische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Israël. Het Israëlische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Israël Het Israëlische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Israël. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Verenigde Staten. Het Amerikaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Verenigde Staten. Het Amerikaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Verenigde Staten Het Amerikaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van de Verenigde Staten. Ook wordt

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Turkije. Het Turkse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Turkije. Het Turkse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Turkije Het Turkse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Turkije. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Kroatië. Het Kroatische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Kroatië. Het Kroatische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Kroatië Het Kroatische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Kroatië. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Landenmodule. Zuid-Afrika. Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland

Landenmodule. Zuid-Afrika. Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland Landenmodule Zuid-Afrika Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland Informatie over de structuur van het onderwijsstelsel van Zuid-Afrika en de waardering van getuigschriften uit Zuid-Afrika

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Oekraïne. Het Oekraïense onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Oekraïne. Het Oekraïense onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Oekraïne Het Oekraïense onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Oekraïne. Ook wordt uitgelegd wat het

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Aruba. Het Arubaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Aruba. Het Arubaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Aruba Het Arubaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Aruba. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Hongarije. Het Hongaarse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Hongarije. Het Hongaarse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Hongarije Het Hongaarse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Hongarije. Ook wordt uitgelegd wat het

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Denemarken. Het Deense onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Denemarken. Het Deense onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Denemarken Het Deense onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Denemarken. Ook wordt uitgelegd wat het

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Suriname. Het Surinaamse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Suriname. Het Surinaamse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Suriname Het Surinaamse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Suriname. Ook wordt uitgelegd wat het

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Nederland. Het onderwijssysteem van Nederland beschreven

Onderwijssysteem. Nederland. Het onderwijssysteem van Nederland beschreven Nederland Het onderwijssysteem van Nederland beschreven Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Nederland. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse equivalent is van diploma s uit Nederland.

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Nederland. Het onderwijssysteem van Nederland beschreven

Onderwijssysteem. Nederland. Het onderwijssysteem van Nederland beschreven Nederland Het onderwijssysteem van Nederland beschreven Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Nederland. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse equivalent is van diploma s uit Nederland.

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Taiwan. Het Taiwanese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Taiwan. Het Taiwanese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Taiwan Het Taiwanese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Taiwan. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Japan. Het Japanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Japan. Het Japanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Japan Het Japanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Japan. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. België. Het Belgische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. België. Het Belgische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem België Het Belgische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van België. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Canada. Het Canadese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Canada. Het Canadese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Canada Het Canadese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Canada. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Naar transparanter hoger onderwijs. Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk

Naar transparanter hoger onderwijs. Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk Naar transparanter hoger onderwijs Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk Samenvatting van het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk hoger onderwijs Toegang vanuit [1] Eerste cyclus Tweede

Nadere informatie

NEDERLAND. Pre-basis onderwijs

NEDERLAND. Pre-basis onderwijs NEDERLAND Pre-basis onderwijs Leeftijd 2-4 Verschillend per kind, voor de leeftijd van 4 niet leerplichtig Omschrijving Peuterspeelzaal, dagopvang etc Tijd Dagelijks van 9:30 15:30 (verschilt pers school)

Nadere informatie

International Baccalaureate

International Baccalaureate Onderwijssysteem International Baccalaureate Het onderwijssysteem van het International Baccalaureate beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem

Nadere informatie

Curaçao, St. Maarten en de BESeilanden

Curaçao, St. Maarten en de BESeilanden Onderwijssysteem Curaçao, St. Maarten en de BESeilanden Het onderwijssysteem van Curaçao, St. Maarten en de BES-eilanden beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Marokko. Het Marokkaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Marokko. Het Marokkaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Marokko Het Marokkaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Marokko. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Syrië. Het Syrische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Syrië. Het Syrische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Syrië Het Syrische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Syrië. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Italië. Het Italiaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Italië. Het Italiaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Italië Het Italiaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Italië. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Landenmodule. Zuid-Korea. Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland

Landenmodule. Zuid-Korea. Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland Landenmodule Zuid-Korea Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland Informatie over de structuur van het onderwijsstelsel van Zuid-Korea en de waardering van getuigschriften uit Zuid-Korea

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Slowakije. Het Slowaakse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Slowakije. Het Slowaakse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Slowakije Het Slowaakse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Slowakije. Ook wordt uitgelegd wat het

Nadere informatie

In de meeste gevallen moet uw kind een taaltest afleggen. Een vrijstelling hiervan is in sommige gevallen mogelijk, wanneer:

In de meeste gevallen moet uw kind een taaltest afleggen. Een vrijstelling hiervan is in sommige gevallen mogelijk, wanneer: Diplomawaardering Met een diploma dat niet-nederlands is, krijgt uw kind soms moeilijk toegang tot het hoger onderwijs in Nederland. Daarvoor verschillen de onderwijssystemen van de diverse landen te veel.

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Colombia. Het Colombiaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Colombia. Het Colombiaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Colombia Het Colombiaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Colombia. Ook wordt uitgelegd wat het

Nadere informatie

Landenmodule. Zwitserland. Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland

Landenmodule. Zwitserland. Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland Landenmodule Zwitserland Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland Informatie over de structuur van het onderwijsstelsel van Zwitserland en de waardering van getuigschriften uit Zwitserland

Nadere informatie

Onderwijssysteem. China. Het Chinese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. China. Het Chinese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem China Het Chinese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van China. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Brazilië. Het Braziliaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Brazilië. Het Braziliaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Brazilië Het Braziliaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Brazilië. Ook wordt uitgelegd wat het

Nadere informatie

Curaçao, St. Maarten en de BES-eilanden

Curaçao, St. Maarten en de BES-eilanden Landenmodule Curaçao, St. Maarten en de BES-eilanden Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland 2010 Informatie over de structuur van het onderwijsstelsel van de voormalige Nederlandse Antillen

Nadere informatie

Doorstroming van Nederlandstalige leerlingen uit Singapore naar Nederland

Doorstroming van Nederlandstalige leerlingen uit Singapore naar Nederland Doorstroming van Nederlandstalige leerlingen uit Singapore naar Nederland Voor doorstroming in Nederland zijn er twee opties: Internationaal onderwijs Nederlands onderwijs Doorstromen naar: Primair Onderwijs

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Argentinië. Het Argentijnse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Argentinië. Het Argentijnse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Argentinië Het Argentijnse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Argentinië. Ook wordt uitgelegd wat

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Polen. Het Poolse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Polen. Het Poolse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Polen Het Poolse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Polen. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Landenmodule. Zweden. Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland

Landenmodule. Zweden. Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland Landenmodule Zweden Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland Informatie over de structuur van het onderwijsstelsel van Zweden en de waardering van getuigschriften uit Zweden met het oog

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Polen. Het Poolse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Polen. Het Poolse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Polen Het Poolse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Polen. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

ED 5-14. Graafschap College JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Opleidingen. Juridische dienstverlening

ED 5-14. Graafschap College JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Opleidingen. Juridische dienstverlening JURIDISCHE DIENSTVERLENING ED 5-14 Graafschap College Opleidingen Juridische dienstverlening 2014-2015 Jouw advies helpt mensen verder Ben je hulpvaardig en kun je goed met mensen omgaan? Lijkt het je

Nadere informatie

Concept. Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders NOVA

Concept. Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders NOVA Versie juli 2013 Concept Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders NOVA Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders April 2012 0 Inhoud Gebruikte begrippen en afkortingen... 2 Inleiding... 5 Opbouw

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Spanje. Het Spaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Spanje. Het Spaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Spanje Het Spaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Spanje. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Chili. Het Chileense onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Chili. Het Chileense onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Chili Het Chileense onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Chili. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

5. Onderwijs en schoolkleur

5. Onderwijs en schoolkleur 5. Onderwijs en schoolkleur Niet-westerse allochtonen verlaten het Nederlandse onderwijssysteem gemiddeld met een lager onderwijsniveau dan autochtone leerlingen. Al in het basisonderwijs lopen allochtone

Nadere informatie

Engels is 'a piece of cake' met een Cambridge Certificate

Engels is 'a piece of cake' met een Cambridge Certificate Engels is 'a piece of cake' met een Cambridge Certificate DevelsteinCollege - Develsingel (gymnasium, atheneum, havo en vmbo-t) Develsingel 5, 3333 LD Zwijndrecht Postbus 377, 3330 AJ Zwijndrecht T: 078-619

Nadere informatie

Studeren in Nederland

Studeren in Nederland Studeren in Nederland Annekee de Jager Kaj Temme Nederlandse Ambassade Brussel Leuven, 27 oktober 2015 Inhoud 1. Nederland 2. Waarom studeren in Nederland? 3. Onderwijs in Nederland 4. Nederlandse studentensteden

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Portugal. Het Portugese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Portugal. Het Portugese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Portugal Het Portugese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Portugal. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 4-3 0 5

U I T S P R A A K 1 4-3 0 5 U I T S P R A A K 1 4-3 0 5 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellante tegen het Bestuur van de Faculteit Campus Den Haag, verweerder

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. ALGEMEEN Schoolbevolking. 1 Schoolbevolking in het Vlaams onderwijs. 2 Evolutie schoolbevolking per onderwijsniveau

BASISONDERWIJS Leerlingen. ALGEMEEN Schoolbevolking. 1 Schoolbevolking in het Vlaams onderwijs. 2 Evolutie schoolbevolking per onderwijsniveau ALGEMEEN Schoolbevolking 1 Schoolbevolking in het Vlaams onderwijs basisonderwijs (1) Voltijds onderwijs Kleuteronderwijs 271.239 Lager onderwijs 428.036 Totaal 699.275 Secundair onderwijs (1) Voltijds

Nadere informatie

Protocol PDG en educatieve minor

Protocol PDG en educatieve minor Protocol PDG en educatieve minor 28 april 2014 Inhoud Protocol voor beoordelingen door de NVAO van de kwaliteit van de afstudeerrichtingen algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs, het traject

Nadere informatie

Basisgegevens opleidingsbeoordelingen Indicatoren en definities. 19 februari 2015

Basisgegevens opleidingsbeoordelingen Indicatoren en definities. 19 februari 2015 Basisgegevens opleidingsbeoordelingen Indicatoren en definities 19 februari 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Basisgegevens hbo-bacheloropleidingen 4 2.1 Voltijd hbo-ba 4 2.2 Deeltijd en duaal hbo-ba 5 3 Basisgegevens

Nadere informatie

14-15 THINK GLOBAL ACT LOCAL. MBOvt. versneld je MBO-diploma halen in het verkorte traject. florijn.nl

14-15 THINK GLOBAL ACT LOCAL. MBOvt. versneld je MBO-diploma halen in het verkorte traject. florijn.nl MBOvt versneld je MBO-diploma halen in het verkorte traject florijn.nl THINK GLOBAL ACT LOCAL 14-15 MBOvt versneld je MBO-diploma halen in het verkorte traject Het Florijn College biedt Middelbaar Beroepsonderwijs

Nadere informatie

WELKOM OP HET GROENE LYCEUM!

WELKOM OP HET GROENE LYCEUM! De andere route naar het hbo! WELKOM OP HET GROENE LYCEUM! Binnenkort ga jij naar het voortgezet onderwijs. Een grote stap! Kun je goed leren, maar ben je ook praktisch ingesteld? Dan past het Groene Lyceum

Nadere informatie

Learning Outcomes en de relatie met de BKS; het verschil in perspectief zoals gezien door het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen.

Learning Outcomes en de relatie met de BKS; het verschil in perspectief zoals gezien door het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. Learning Outcomes en de relatie met de BKS; het verschil in perspectief zoals gezien door het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. Aanleiding In Estland heeft de Luua Metsanduskool, partner in het YEBISU

Nadere informatie

Analyse competenties knelpuntberoepen

Analyse competenties knelpuntberoepen Analyse competenties knelpuntberoepen Onderzoek in 2014 uitgevoerd door wes research & strategy in opdracht van Euregio Scheldemond 4 Inhoud presentatie Doel Methodologie Selectie knelpuntberoepen Vergelijking

Nadere informatie

Het hoger onderwijs verandert

Het hoger onderwijs verandert achelor & master Sinds september 2004 is de hele structuur van het hoger onderwijs veranderd. Die nieuwe structuur werd tegelijkertijd ingevoerd in andere Europese landen. Zo sluiten opleidingen in Vlaanderen

Nadere informatie

DOORSTUDEREN NA HET HBO

DOORSTUDEREN NA HET HBO DOORSTUDEREN NA HET HBO Met welke financiële gevolgen moet je rekening houden? Informatie van het Avans Studentendecanaat Stand van zaken 2015-2016 Kenmerk: 14 september 2015 Studeren na het HBO: onderwerpen

Nadere informatie

Toelichting op gegevens van DUO via Suwinet-Inkijk

Toelichting op gegevens van DUO via Suwinet-Inkijk Toelichting op gegevens van DUO via Suwinet-Inkijk Inleiding. Via Suwinet-Inkijk zijn gegevens over opleidingen en diploma's van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) te raadplegen. Momenteel worden deze

Nadere informatie

Studeren na het HBO. stand van zaken 2013-2014. Informatie van het Avans Studentendecanaat

Studeren na het HBO. stand van zaken 2013-2014. Informatie van het Avans Studentendecanaat Studeren na het HBO stand van zaken 2013-2014 Informatie van het Avans Studentendecanaat 1 Studeren na het HBO: onderwerpen 1. Wat moet je weten over het collegegeld als je kiest voor een nieuwe bachelor

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Peru. Het Peruaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Peru. Het Peruaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Peru Het Peruaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Peru. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

HBO5 in Vlaanderen. Toelichting Noël Vercruysse 23 november 2011 Noel.vercruysse@ond.vlaanderen.be

HBO5 in Vlaanderen. Toelichting Noël Vercruysse 23 november 2011 Noel.vercruysse@ond.vlaanderen.be HBO5 in Vlaanderen Toelichting Noël Vercruysse 23 Noel.vercruysse@ond.vlaanderen.be De Feiten Decreet betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs van 30 april 2009 In

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen erkende en zelfstandige ko - MB kwalificatiebewijzen 1 Ministerieel besluit van 3 maart 2010 (BS 29 maart 2010) tot bepaling van de kwalificatiebewijzen voor medewerkers en verantwoordelijken van kinderopvangvoorzieningen

Nadere informatie

1. Welke routes tot leraar zijn er in het hoger onderwijs?

1. Welke routes tot leraar zijn er in het hoger onderwijs? 1 1. Welke routes tot leraar zijn er in het hoger onderwijs? Het hoger onderwijs kent routes tot leraar in het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs: HBO Het hoger beroepsonderwijs kent

Nadere informatie

Cijfers Ontcijferd. Afdeling Diplomawaardering & Certificering, 2006

Cijfers Ontcijferd. Afdeling Diplomawaardering & Certificering, 2006 Cijfers Ontcijferd Notitie aangaande het omzetten van (examen) cijfers: een onderzoek naar de verdeling van cijfers en grades in het onderwijs van Nederland, de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd

Nadere informatie

Vrijstellingen voor de bacheloropleiding

Vrijstellingen voor de bacheloropleiding Vrijstellingen voor de bacheloropleiding Iedereen van 18 jaar of ouder kan bij de Open Universiteit starten met een bacheloropleiding. Er is dus geen vooropleidingseis zoals bij andere universiteiten.

Nadere informatie

Vrijstelling en toelating Cultuurwetenschappen

Vrijstelling en toelating Cultuurwetenschappen Vrijstellingen voor de bacheloropleiding 6515316 Iedereen van 18 jaar of ouder kan bij de start en met een bacheloropleiding. Er is dus geen vooropleidingseis zoals bij andere universiteiten. Hebt u in

Nadere informatie

Studeren na het HBO. stand van zaken 2014-2015. Informatie van het Avans Studentendecanaat

Studeren na het HBO. stand van zaken 2014-2015. Informatie van het Avans Studentendecanaat Studeren na het HBO stand van zaken 2014-2015 Informatie van het Avans Studentendecanaat 1 Studeren na het HBO: onderwerpen 1. Wat moet je weten over het collegegeld als je kiest voor een nieuwe bachelor

Nadere informatie

Uitgaven per diploma gedaald

Uitgaven per diploma gedaald 132 Uitgaven per diploma gedaald Hugo Elbers Publicatiedatum CBS-website: 24-06-2013 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil

Nadere informatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie in het buitenland

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie in het buitenland Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie in het buitenland Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Hoe ziet het inburgeringsexamen eruit? 3. Wanneer hoef ik het inburgeringsexamen niet te

Nadere informatie

Studiekeuzetraject. Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland

Studiekeuzetraject. Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland Studiekeuzetraject Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland Opbouw IB-diplomaprogramma Vak Nederlands binnen IB-diploma Higher level Standard level A versus B (B

Nadere informatie

Studeren in België Ilse Van Rompaey België, een federale staat 1 federale staat: buitenlandse zaken, nationale veiligheid en defensie, justitie, financiën, sociale zekerheid 3 regio s: grondgebied-gerelateerde

Nadere informatie

MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING

MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING ONDERWIJSSTRUCTUUR VAN SURINAME BEROEPSONDERWIJS 21 MAART 2013 Mevr. Claudia, Palas-Wongsosemito. bno.minov@gmail.com EDUCATION FOR ALL/ LIFELONG LEARNING

Nadere informatie

Toelichting op gegevens van DUO

Toelichting op gegevens van DUO Toelichting op gegevens van DUO (DUO = Dienst Uitvoering Onderwijs) Inleiding Via Suwinet-Inkijk zijn gegevens over opleidingen en diploma's van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) te raadplegen. Hiermee

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

Beleidsregel bevoegdheid basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs voor buitenlandse diploma s

Beleidsregel bevoegdheid basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs voor buitenlandse diploma s Beleidsregel Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Beleidsregel bevoegdheid basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs voor

Nadere informatie

Indeling hoger onderwijs

Indeling hoger onderwijs achelor & master Sinds enkele jaren is de structuur van het hoger onderwijs in België afgestemd op die van andere Europese landen. Hierdoor kan je makkelijker switchen tussen hogescholen en universiteiten

Nadere informatie

Tweetalig basisonderwijs in het Gooi. Learning Beyond Boundaries

Tweetalig basisonderwijs in het Gooi. Learning Beyond Boundaries Tweetalig basisonderwijs in het Gooi Learning Beyond Boundaries Tweetalig basisonderwijs in het Gooi Bent u op zoek naar een basisschool die tweetalig onderwijs in een internationale omgeving aanbiedt

Nadere informatie

handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; Subsidieregeling tweede graden hbo en wo Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van... (datum), nr. HO&S/2010/228578, houdende subsidiëring van tweede bachelor- en mastergraden

Nadere informatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Hoe ziet het inburgeringsexamen eruit? 3. Wanneer hoef ik het inburgeringsexamen niet te doen? 4. Wat moet

Nadere informatie

Aanvraagformulier assessment lerarenopleiding

Aanvraagformulier assessment lerarenopleiding Aanvraagformulier assessment lerarenopleiding gegevens aanvrager naam:.. functie: verzoekt namens het bevoegd gezag van: naam school:... adres: postcode en plaats: tel.nr.:. fax nr.:. het assessmentcentrum

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Gezinsopvang en groepsopvang

Hoofdstuk 1. Gezinsopvang en groepsopvang 1 Ministerieel besluit van 23 mei 2014 tot uitvoering van het Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014 en tot wijziging van artikel 5 van het ministerieel besluit van 27 februari 2014 ter

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens Na de basisschool Nieuwe afspraken over de overstap Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven Welke opleidingen zijn er? Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze?

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Economie en Bedrijfseconomie Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde ( FEWEB) Opbouw van studie door prof. dr. Henri de Groot (programmadirecteur)

Nadere informatie

Opleidingsniveau stijgt

Opleidingsniveau stijgt Opleidingsniveau stijgt Grote doorstroom naar hogere niveaus Meer leerlingen vanuit vmbo naar havo Grote groep mbo ers naar het hbo 10 Jongens groeien gedurende hun onderwijsloopbaan Jongens na een diploma

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 568 Staatkundig proces Nederlandse Antillen Nr. 145 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Het Onderwijssysteem in Nederland

Het Onderwijssysteem in Nederland Het Onderwijssysteem in Nederland Onderwijssysteem Voortgezet onderwijs / Middelbare school In Nederland wordt voortgezet onderwijs op verschillende niveaus aangeboden: vmbo (voortgezet middelbaar beroeps

Nadere informatie