JAARVERSLAG 2013 Academiejaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2013 Academiejaar 2012-2013"

Transcriptie

1

2 JAARVERSLAG 2013 Academiejaar

3 Inhoudsopgave DEEL I 11 ORGANISATIESTRUCTUUR 12 1 Overzicht en adressen vestigingen hogeschool Bestuurlijke organen op centraal niveau Raad van Bestuur Opdracht Samenstelling Besluitvorming Werkzaamheden Periodiciteit van de vergaderingen en deelname Comités opgericht door de Raad van Bestuur Auditcomité Benoemings- en evaluatiecomité Remuneratiecomité Toekomstraad Algemene Vergadering Samenstelling Directiecomité Samenstelling Bevoegdheden Werking Algemeen Beheer Staf Algemeen Beheer Coördinatiecomité Algemeen Beheer Overleg Campusdirecteuren/-coördinatoren Staf Academische Diensten Samenstelling Werking UC-raad Samenstelling Bevoegdheden Werking Bestuurscollege PO Samenstelling Werking Vergaderdata en agendapunten Bureau AO Samenstelling Opdracht Vergaderdata Inspraak- en medezeggingsschapsorganen Academische Raad Samenstelling Bevoegdheden Vergaderdata en agendapunten Studiegebiedraad Industriële ingenieurswetenschappen Samenstelling Vergaderdata en agendapunten Studentenraad Samenstelling Algemene Studentenraad Bevoegdheden Vergaderdata en agendapunten Hogeschoolonderhandelingscomité (HOC) Samenstelling Werking

4 3.5 Studiegebiedonderhandelingscomité s Studiegebied Industriële Wetenschappen en Technologie en Biotechniek Studiegebied Gezondheidszorg Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Studiegebied Industriële ingenieurswetenschappen Campusraad Campusraad campus Waas Campusraad campus Dirk Martens Campusraad Technologiecampus Gent Raad van opleidingshoofden campus Dirk Martens Doelstellingen Samenstelling Vergaderdata en agendapunten Directeur-Opleidingshoofden (DIR-OH) Studiegebied Onderwijs Samenstelling Vergaderdata en agendapunten Studiegebied Industriële Wetenschappen en Technologie en Biotechniek Samenstelling Vergaderdata en agendapunten Studiegebied Gezondheidszorg Samenstelling HUB-KAHO (cluster Jo Praet) Samenstelling HUB-KAHO (cluster Candice De Windt) Vergaderdata en agendapunten (cluster Jo Praet) Vergaderdata en agendapunten (cluster Candice De Windt) Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Samenstelling DIR-OH HUB-KAHO Vergaderdata en agendapunten DIR-OH HUB-KAHO Samenstelling DIR-OH KAHO Vergaderdata en agendapunten DIR-OH KAHO Onderwijsgroep PO Overleg groepsvoorzitter-directeuren-opleidingshoofden Samenstelling Werking Vergaderdata en agendapunten Onderwijsgroep AO Het College van Opleidingshoofden (COH) Samenstelling Vergaderdata en agendapunten (Uitgebreid) College van Vakgroepvoorzitters ((u)cvv) Samenstelling Vergaderdata en agendapunten Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPBW) Samenstelling IDPBW Activiteiten overzicht Actiepunten Werking Milieudienst Milieudienst Activiteitenverslag Opleidingen Formele adviezen Algemene dienst ICT Reorganisatie ICT Projecten in Associatie KU Leuven Operations Processen die werden geïntroduceerd Overige

5 PERSONEEL 91 1 Personeelsbeleid Selectie en aanwerving Onthaal en introductie van nieuwe personeelsleden Bijscholing en professionalisering van het personeel Individuele professionalisering Beleidsgerichte professionalisering Beloningssystemen en loopbaanmogelijkheden Bevorderingen bij OP Bevorderingen bij ATP (inclusief patrimoniumpersoneel) Mandaatvergoedingen, persoonlijke vergoedingen en premies Benoemingen Afspraken met betrekking tot het opnemen van verlofstelsels Evaluatie van het personeel Personeelsbestand Opsplitsing naar studiegebied en faculteit Onderwijsgroep Professionele Opleidingen (in FTE) op 1 februari Onderwijsgroep Academische Opleidingen (in FTE) op 1 februari Hogeschooloverkoepelende diensten en gedetacheerde personeelsleden (in FTE) op 1 februari Totaal onderwijsgroepen en hogeschooloverkoepelende diensten (in FTE) op 1 februari Indeling personeel volgens financieringsbron (in FTE) op 1 februari Verdeling en benoemingspercentage van het personeel betaald ten laste van de werkingsuitkeringen Verdeling van het statutair ATP-kader (in FTE) op 1 februari Verdeling van het statutair OP-kader (in FTE) op 1 februari Verdeling van het Hulpopvoedend Personeel (HOP) (in FTE) op 1 februari Benoemingspercentage van het statutair ATP-kader op 1 februari Benoemingspercentage van het statutair OP-kader op 1 februari Verdeling van het personeel ten laste van het Centraal Fonds en het Kinefonds (in FTE) op 1 februari Verdeling van het patrimoniumpersoneel (in FTE) op 1 februari Opsplitsing naar personeelsleden binnen en buiten formatie (in FTE) op 1 februari Opsplitsing personeel naar geslacht Verdeling personeel volgens geslacht (in absolute cijfers) op 1 februari Verdeling OP-kader volgens geslacht (in absolute cijfers) op 1 februari Verdeling ATP-kader volgens geslacht (in absolute cijfers) op 1 februari Verdeling Gastprofessoren ten laste van de werkingsuitkeringen volgens geslacht (in absolute cijfers) op 1 februari Verdeling Hulpopvoedend Personeel (HOP) volgens geslacht (in absolute cijfers) op 1 februari Verdeling personeel ten laste van het Centraal Fonds en Kinefonds volgens geslacht (in absolute cijfers) op 1 februari Verdeling van het patrimoniumpersoneel volgens geslacht (in absolute cijfers) op 1 februari Aantal voltijdse en deeltijdse personeelsleden, exclusief gastprofessoren, (in absolute cijfers) op 1 februari Leeftijdsstructuur van het personeel op 1 februari Leeftijdsstructuur van het ATP-kader (in FTE) Leeftijdsstructuur van het OP-kader (in FTE) Leeftijdsstructuur van de Gastprofessoren ten laste van de werkingsuitkeringen (in FTE) Leeftijdsstructuur van het Hulpopvoedend Personeel (in FTE) Leeftijdsstructuur personeel ten laste van het Centraal Fonds en het Kinefonds (in FTE) Leeftijdsstructuur Patrimoniumpersoneel (in FTE) Leeftijdsstructuur totale personeel (in FTE)

6 3 Personeelsbeleid en de effecten ervan Ratio-analyse over de laatste drie boekjaren Ratio s met betrekking tot de loonkost Ratio s met betrekking tot het personeelsbestand Staat van personeelskosten DEEL II 128 ONDERWIJS Beleidslijnen voor het hogeschoolonderwijs Krachtlijnen van het HUB-KAHO-onderwijsbeleid Onderwijsvisie HUB KAHO Sint-Lieven Een onderwijsontwikkelingsplan (OOP) voor de periode EVC / EVK Onderwijskundige professionalisering ICT in onderwijs (ICTO): herorganisatie Kwaliteitszorg Kwaliteitsbeleid ZER, visitatie en accreditaties Kwaliteitsplan HUB-KAHO Opleidingen per vestiging en per studiegebied Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Studiegebied Gezondheidszorg Studiegebied Onderwijs Studiegebied Industriële Wetenschappen en Technologie Posthogeschoolopleidingen Voortgezette opleidingen en Posthogeschoolvormingen Opdrachtsverklaring Opleidingsaanbod academiejaar Indicatoren Historiek Realisaties Kwaliteitszorg Werkgroep Permanente Vorming van Associatie KU Leuven Structurele samenwerking centra PV binnen HUB-KAHO Erkenningen Evaluaties Overzicht opleidingsaanbod DVO academiejaar Onderwijs- en examenregeling Begeleidingsmaatregelen voor eerstejaarsstudenten Eerstejaarsbegeleiding KAHO Algemeen begeleidingsplan Specifieke begeleidingsplannen Campus Dirk Martens - Aalst Annex begeleidingsplan campus Dirk Martens opleiding Verpleegkunde Annex begeleidingsplan campus Dirk Martens opleiding Bedrijfsmanagement Annex begeleidingsplan campus Dirk Martens opleiding Office Management Annex begeleidingsplan campus Dirk Martens opleiding Lerarenopleiding Annex begeleidingsplan campus Dirk Martens opleiding Bouw Annex begeleidingsplan campus Dirk Martens opleiding Elektromechanica Annex begeleidingsplan campus Dirk Martens opleiding Vastgoed Technologiecampus Gent Annex begeleidingsplan Technologiecampus Gent opleidingen Energietechnologie Elektronica-ICT Ontwerp- en productietechnologie Annex begeleidingsplan Technologiecampus Gent opleidingen Biomedische laboratoriumtechnologie Chemie Voedings- en dieetkunde Industriële Ingenieurswetenschappen

7 6.4 Campus Waas - Sint-Niklaas Annex begeleidingsplan campus Waas opleiding Lerarenopleiding Annex begeleidingsplan campus Waas opleiding Verpleegkunde en Vroedkunde Beleid inzake diversiteit Beoogde doelen Structuren en organen voor de opvolging van het diversiteitsbeleid Opdracht, verantwoordelijkheden en bevoegdheden Samenstelling Werkingsmodaliteiten Samenstelling expertisecel diversiteit Werking van de expertisecel diversiteit Opdracht diversiteitscoördinator Resultaten Taalbeleid en taalondersteuning in HUB en KAHO Sint-Lieven Implementeren en borgen van een visie op taalbeleid Taken van de taalbeleidcoördinator HUB-KAHO Werking van de stuurgroep taalbeleid Taken ankerpersoon taalbeleid Taalondersteuning voor studenten ontwikkelen en aanbieden Taalbeleidsondersteuning door het Huis van het Nederlands Taalbegeleidingsondersteuning door het Huis van het Nederlands Professionalisering van docenten Onderzoek Taalondersteuning voor arbeiders in de HUB Het gebruik van een andere onderwijstaal dan het nederlands Doelstellingen en resultaten Anderstalige opleidingsonderdelen Initiële opleidingen Opleidingsonderdelen in Nederlandstalige opleidingen die een vreemde taal tot onderwerp hebben en die in die taal worden gedoceerd Anderstalige opleidingsonderdelen in Nederlandstalige opleidingen die gedoceerd worden door anderstalige gasthoogleraren of gastprofessoren Aantal anderstalige (gast)docenten die opleidingsonderdelen of delen van opleidingsonderdelen in een andere taal doceren Aantal Nederlandstalige (gast)docenten die opleidingsonderdelen of delen van opleidingsonderdelen in een andere taal doceren Anderstalige opleidingsonderdelen waarvoor de instelling kan aantonen dat de andere taal een meerwaarde voor de student en de functionaliteit van de opleiding meebrengt De instellingen geven aan hoe zij aan de beperkingen opgenomen in artikel 91 1 tegemoetkomen Voor bachelors- en masteropleidingen: studenten hebben het recht om een examen in het Nederlands af te leggen (uitgez. Art en 3 ) Informatie over de toetsing van de adequate taalbeheersing door de Nederlandstalige docenten van de andere taal in functie van hun vakgebied Anderstalige opleidingsonderdelen Voortgezette opleidingen Overzicht van alle opleidingsonderdelen aangeboden in een andere taal Anderstalige opleidingen Overzicht van de anderstalige opleidingen aangeboden in een andere taal van de initiële opleidingen Overzicht van de anderstalige opleidingen aangeboden in een andere taal van de voortgezette opleidingen Opleidingen met internationaal karakter Andere onderdelen van het verslag Informatie over de communicatie Overzicht van de kennistoetsen Gedragscode

8 10 Internationalisering university college HUB-KAHO De expertisecel Internationalisering Visie en missie internationalisering HUB-KAHO Werking internationalisering in het University College HUB-KAHO Internationale projecten University College KAHO Sint-Lieven als transnationaal coördinator Projecten waaraan KAHO Sint-Lieven in 2013 als partner deelneemt Internationalisering PO Stuurgroepen internationalisering en mobility offices Internationalisering in opleidingen en studiegebieden Basisprocessen internationalisering Internationaliseringsbeleid: doelen en resultaten Rapportering mobiliteit internationalisering PO HUB-KAHO Studentenuitwisselingen Docentenuitwisselingen Netwerken Samenwerkingsovereenkomsten met buitenlandse hogescholen of universiteiten (bilateraal en multilateraal) Partnerinstellingen van KAHO Partnerinstellingen van de HUB Intensieve programma s (IP) Kort Opleidingsinitiatief (VLIR-UOS-KOI) Andere internationaliseringsinitiatieven in samenwerkingsverband Internationalisering AO Stuurgroep internationalisering en mobility office Internationalisering in opleidingen en studiegebieden Rapportering mobiliteit internationalisering IIW Studentenuitwisselingen Docentenuitwisselingen Netwerken ONDERZOEK Onderzoek in de professionele bacheloropleidingen Onderzoeksbeleid en -organisatie Onderzoeksbeleid Onderzoeksorganisatie Uitvoering Algemeen Onderzoeksgroep Gezondheidszorg Onderzoeksgroep Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Onderzoeksgroep IWT en Biotechniek Onderzoeksgroep Onderwijs Kwaliteitszorg Besteding van de PWO-middelen PWO-budget Besteding 2013 voor organieke structuur Besteding 2013 voor PWO-projecten Totale besteding PWO-middelen Onderzoeksoutput Onderzoek in de academische opleidingen DIENSTVERLENING De beleidsdoelen op het gebied van maatschappelijke dienstverlening, deelname in spinoff bedrijven en relaties met vzw s Verslag over het gevoerde beleid Procedure Overzicht van de gesloten overeenkomsten

9 3 VZW KIHO-Bouw Activiteitenverslag Ledenbestand van de Raad van Bestuur per Vergaderdata en agendapunten KAHO Sint-Lieven R&D 2013 activiteitenverslag Samenstelling Raad van Bestuur Vergaderdata en agendapunten Maatschappelijke dienstverlening per studiegebied DEEL III 326 STUDENTENVOORZIENINGEN KAHO SINT-LIEVEN Doelstellingen STUDENTENVOORZIENINGEN KAHO Sint-Lieven Samenwerkingsverbanden Detail van de activiteiten Voeding Organisatie en financiering Aanbod - kwaliteit Campussen Overleg Huisvesting Studentenkamers in eigen beheer Studentenresidenties Kamers op de privémarkt Overzicht Adviesdienst voor studentenhuisvesting Overleg Sociale dienstverlening Gegevens studentenpopulatie Studiefinanciering Studentenstatuut Werkgroepen Jobdienst Laptopverhuur Vorming en opleiding rond sociale dienstverlening Medische en psychologische dienstverlening Psychologische en psychosociale begeleiding Medische dienstverlening Vervoer Advies- en steunverlening inzake studentenmobiliteit Studentenwerking Sport Cultuur Studentenorganisaties Overleg met de stad

10 10 ORGANISATIESTRUCTUUR

11 DEEL I Jaarverslag Academiejaar

12 ORGANISATIESTRUCTUUR 1 OVERZICHT EN ADRESSEN VESTIGINGEN HOGESCHOOL KAHO Sint-Lieven Gebroeders De Smetstraat Gent Tel.: Fax: Professionele opleidingen Campus Dirk Martens Kwalestraat Aalst Tel.: Fax: Campus Waas Hospitaalstraat Sint-Niklaas Tel.: Fax: Technologiecampus Gent Gebroeders De Smetstraat Gent Tel.: Fax: Industriële Ingenieurswetenschappen Technologiecampus Gent Campus Dirk Martens Gebroeders De Smetstraat 1 Kwalestraat Gent 9320 Aalst Tel.: Tel.: Fax: Fax: Algemene diensten Gebroeders De Smetstraat Gent Tel.: Fax:

13 2 BESTUURLIJKE ORGANEN OP CENTRAAL NIVEAU Dit hoofdstuk maakt integraal deel uit van het jaarverslag academiejaar en is gewijd aan het corporate governance-beleid van de instelling. Op 23 juni 2010 keurde de Raad van Bestuur tijdens zijn vergadering het Intern Reglement van de Raad van Bestuur goed. Het reglement moet de raad in staat stellen zijn bevoegdheid ten volle uit te oefenen en de doeltreffendheid van de raad te verhogen. Zoals in het intern reglement van de Raad van Bestuur werd opgenomen brengt de KAHO Sint-Lieven jaarlijks verslag uit van de belangrijkste aspecten van haar corporate governance-beleid in het jaarverslag van de hogeschool. Naar aanleiding van de samenwerking met de HUB onderging de Raad van Bestuur tijdens het academiejaar een volledige wijziging. Met het oog op een zo groot mogelijke bestuurlijke eenheid werden op 26 mei 2010 de Raden van Bestuur van de vzw HUB-EHSAL, de vzw HUB- KUBrussel en de vzw KAHO Sint-Lieven opnieuw samengesteld. Dezelfde bestuurders zetelen in de Raad van Bestuur van de drie vzw s. De Raad van Bestuur is samengesteld als volgt: zeventien externe bestuurders: Filip ABRAHAM, Mathieu BOONE, Jean-Paul BOSTEELS, Jean-Luc DEMEERE, Ann DEMEULEMEESTER, Gilbert DE NEVE, Wouter DE PLOEY, Raphaël DE RYCKE, Julien DE WILDE, Anita DEWISPELAERE, Sophie DUTORDOIR, Marc JUSTAERT, Karen MAEX, Jan SMETS, Francine SWIGGERS, Johan VAN DEN DRIESSCHE, Karel VAN EETVELT, zes interne leden: Frank BAERT, Dirk DE CEULAER, Frans INGELS, Denise LANNEAU, Mia SAS en Luc VANHOOYMISSEN, en twee studentbestuurders: Bart DE KOCK en Fréderique VANDERMEEREN. Martine de Clercq wordt in haar functie van waarnemend rector als waarnemend lid uitgenodigd op de vergaderingen van de Raad van Bestuur. Greet Raspoet wordt in haar functie van algemeen beheerder vanaf 2013 eveneens uitgenodigd op de vergaderingen van de Raad van Bestuur. 2.1 Raad van Bestuur Opdracht De Raad van Bestuur is het orgaan dat, in nauwe samenwerking met het Directiecomité en in overeenstemming met de decretale regels inzake interne besluitvorming, het algemeen beleid van de hogeschool bepaalt. Hij neemt alle maatregelen die de missie van de hogeschool realiseert en de continuïteit van de hogeschool garandeert. De verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur zijn vastgelegd in de statuten van de vereniging (art. 19). De Raad van Bestuur beslist over de structuur van het Directiecomité en bepaalt de bevoegdheden, de samenstelling en de taakverdeling ervan. Deze worden opgenomen in het intern reglement van de Raad van Bestuur Samenstelling De statuten bepalen dat de Raad van Bestuur samengesteld is uit tenminste drie leden die door de Algemene Vergadering worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van vier jaar. Het bestuursmandaat en het lidmaatschap in de Algemene Vergadering neemt definitief een einde in het jaar dat volgt op het jaar waarin het lid de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt, meer bepaald tijdens de Algemene Vergadering waar de jaarrekening van het voorbije jaar wordt behandeld en waar aan de bestuurders kwijting wordt verleend. 13

14 Samenstelling op 26 oktober 2012 Naam Geboorte- Eerste Professionele activiteit jaar benoeming Filip ABRAHAM (E) Vice-rector Humane Wetenschappen KU Leuven Frank BAERT Afgevaardigd bestuurder vzw HUB-EHSAL en vzw KAHO Sint-Lieven tot 1 juni 2012 Secretaris Raad van Bestuur vzw HUB-EHSAL, vzw HUB-KUBrussel en vzw KAHO Sint-Lieven Algemeen directeur KAHO Sint-Lieven tot 1 juni 2012 Academisch beheerder vanaf 1 juni 2012 Lid Directiecomité HUB-KAHO Mathieu BOONE (E) CEO Lotus Bakeries Jean-Paul BOSTEELS (E) Bedrijfsleider Ondervoorzitter Raad van Bestuur vzw HUB-EHSAL, vzw HUB-KUBrussel en vzw KAHO Sint-Lieven Dirk DE CEULAER Algemeen directeur HUB Algemeen directeur KAHO Sint-Lieven vanaf 1 juni 2012 Voorzitter Directiecomité HUB-KAHO Afgevaardigd bestuurder vzw HUB-EHSAL, vzw HUB- KUBrussel en vzw KAHO Sint-Lieven Bart DE KOCK Instellingscoördinator Algemene Studentenraad HUB- KAHO Jean-Luc DEMEERE (E) Hoofdanesthesist Ziekenhuis Sint-Jan Ann DEMEULEMEESTER (E) tot Algemeen secretaris ACW Voorzitter VLOR Ondervoorzitter Raad van Bestuur vzw HUB-EHSAL, vzw HUB-KUBrussel en vzw KAHO Sint-Lieven Gilbert DE NEVE (E) Voormalig adviseur-generaal Regie der Gebouwen Wouter DE PLOEY (E) Director Mc Kinsey Raphaël DE RYCKE (E) Gedelegeerd bestuurder vzw Provincialaat der Broeders van Liefde Julien DE WILDE (E) Voorzitter Raad van Bestuur Agfa Gevaert en Nyrstar Anita DEWISPELAERE Afgevaardigd bestuurder Arcelor Mittal FCE Belgium (E) Sophie DUTORDOIR (E) Administrateur Directeur Generaal Electrabel Frans INGELS Lid Directiecomité HUB-KAHO Hoofd Personeelsdienst KAHO Marc JUSTAERT (E) Voorzitter Christelijke Mutualiteit Denise LANNEAU Lid Directiecomité HUB-KAHO Personeelsdirecteur HUB Karen MAEX (E) Vicerector van de Groep Wetenschap en Technologie KU Leuven Mia SAS Lid Directiecomité HUB-KAHO Groepsvoorzitter Professionele Opleidingen Jan SMETS (E) Voorzitter Raad van Bestuur en Algemene Vergadering vzw HUB-EHSAL, vzw HUB-KUBrussel en vzw KAHO Sint-Lieven Directeur Nationale Bank van België Francine SWIGGERS Voorzitter van het Directiecomité Groep ARCO (E) Johan VAN DEN DRIESSCHE (E) Bestuurder van Vennootschappen Voorzitter VtBKultuur Fréderique Voorzitter Algemene Studentenraad HUB-KAHO VANDERMEEREN Karel VAN EETVELT (E) Gedelegeerd Betuurder UNIZO Luc VANHOOYMISSEN Lid Directiecomité HUB-KAHO Voorzitter Industriële Ingenieurswetenschappen De Raad van Bestuur is het bestuursorgaan dat de bevoegdheden uitoefent die krachtens het decreet van 13 juli 1994 zijn toegewezen aan het hogeschoolbestuur. 14

15 2.1.3 Besluitvorming De raad kiest onder zijn leden een voorzitter, één of meer ondervoorzitters, een secretaris en een afgevaardigd bestuurder. De algemeen directeur van de hogeschool neemt het mandaat van afgevaardigd bestuurder waar, indien deze lid is van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur vergadert onder leiding van zijn voorzitter, of indien deze verhinderd is, van een door de voorzitter daartoe vooraf aangewezen ondervoorzitter. Indien de voorzitter geen vervanger heeft aangeduid, wordt, bij zijn afwezigheid, het voorzitterschap waargenomen door een ondervoorzitter van de raad. Indien geen ondervoorzitter van de raad op de vergadering aanwezig is, wordt het voorzitterschap waargenomen door het oudste aanwezige lid. De Raad van Bestuur vergadert slechts geldig als ten minste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Onthoudingen worden niet meegerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. De leden van de Raad van Bestuur kunnen zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder bij schriftelijke volmacht. Een bestuurder kan één andere bestuurder vertegenwoordigen. De vergadering kan alleen beraadslagen over punten die in de agenda opgenomen zijn, tenzij alle bestuurders aanwezig zijn en er unaniem mee instemmen dat het niet-geagendeerde onderwerp behandeld wordt. Niettemin kan bij hoogdringendheid een niet-geagendeerd onderwerp worden behandeld zonder voormelde unanimiteit, tenzij één derde der aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders zich daartegen verzet Werkzaamheden De externe bestuurders stellen de strategie en de voornaamste beleidslijnen, zoals voorgesteld door het Directiecomité, op een kritische en constructieve wijze ter discussie, en helpen deze verder uitwerken. De externe bestuurders bekijken nauwkeurig de prestaties van het Directiecomité in het licht van de overeengekomen doelstellingen. Naast de uitoefening van zijn controlefuncties voor wat de decretale verplichtingen betreft, heeft de Raad van Bestuur de begroting 2013 en de meerjarenbegroting en de personeelsformatie 2013, de jaarrekening 2012 en het jaarverslag 2012 goedgekeurd, ter voorlegging aan de Algemene Vergadering. De andere belangrijke onderwerpen die tijdens het academiejaar werden behandeld en/of waarover de Raad van Bestuur heeft beraadslaagd, zijn: - Integratie HUB-KAHO Sint-Lieven Juridisch proces fusie HUB-KAHO Sint-Lieven Proces nieuwe merknaam - Integratie van de Academische Opleidingen in de universiteit Aanstelling Integratiecommissie en Integratiemanager Lijsten integratiekader HUB en KAHO Sint-Lieven Lijsten Centrale Diensten en niet toewijsbare diensten HUB en KAHO Sint-Lieven - Modelstatuten hogeschool Associatie KU Leuven - Samenwerkingsovereenkomst HUB-KAHO KU Leuven - Delegatiebesluit HUB-KAHO KU Leuven - Samenstelling Benoemings- en evaluatiecomité Raad van Bestuur - Samenstelling Auditcomité - Samenstelling van de Campusraad Brussel - Aanstelling financieel directeur - Fusieprotocol vzw HUB-EHSAL en vzw STUVO-HUB 15

16 - Fusieprotocol vzw KAHO Sint-Lieven en vzw SOVO KAHO Sint-Lieven - Campusconsolidatie Brussel - Strategie- en werkingsplan Strategie- en werkingsrapport Rapportering visitaties opleidingen - Stand van zaken HBO5 - Diversiteit in HUB-KAHO Periodiciteit van de vergaderingen en deelname De Raad van Bestuur kwam tijdens het academiejaar zeven maal samen en er waren twee schriftelijke procedures. Het globale aanwezigheidsniveau op de vergaderingen van de Raad van Bestuur voor het academiejaar bedraagt 67,4 %. Het individuele deelnameniveau van de bestuurders op de vergaderingen van de Raad van Bestuur ziet er als volgt uit: - Filip ABRAHAM, Frank BAERT, Jean-Paul BOSTEELS, Dirk DE CEULAER, Bart DE KOCK, Denise LANNEAU, Mia SAS, Jan SMETS, Johan VAN DEN BOSSCHE en Fréderique VANDERMEEREN hebben alle vergaderingen van de Raad van Bestuur bijgewoond; - Rafaël DE RYCKE en Luc VANHOOYMISSEN woonden zes vergaderingen van de Raad van Bestuur bij; - Matthieu BOONE, Jean-Luc DEMEERE en Frans INGELS woonden vijf vergaderingen van de Raad van Bestuur bij: - Anita DEWISPELAERE woonde vier vergaderingen van de Raad van Bestuur bij: - Gilbert DE NEVE, Wouter DE PLOEY, Francine SWIGGERS en Karen MAEX woonden drie vergaderingen van de Raad van Bestuur bij. - Ann DEMEULEMEESTER, Julien DE WILDE, Sophie DUTORDOIR, Marc JUSTAERT en Karel VAN EETVELT woonden twee of minder vergaderingen van de Raad van Bestuur bij. In het academiejaar zijn er zes vergaderingen van de Raad van Bestuur gepland. 2.2 Comités opgericht door de Raad van Bestuur Het intern reglement van de Raad van Bestuur voorziet vier comités: - het Auditcomité - het Benoemingscomité - het Remuneratiecomité - de Toekomstraad Auditcomité Opdracht De opdracht van het Auditcomité, dat een comité is van de Raad van Bestuur, bestaat er in de Raad van Bestuur bij te staan in haar toezichtsfunctie. Het Auditcomité vervult hiertoe de volgende taken: - monitoring van het financiële verslaggevingsproces; - monitoring van de doeltreffendheid van de systemen voor interne controle en risicobeheer; - monitoring van de interne audit en van zijn doeltreffendheid; 16

JAARVERSLAG HUB-KUBrussel 2013

JAARVERSLAG HUB-KUBrussel 2013 JAARVERSLAG HUB-KUBrussel 2013 ALGEMENE VERGADERING 11 april 2014 In de Hogeschool Universiteit Brussel staan studenten centraal. Zij richt zich op de ontwikkeling van hun talenten, hun persoonlijke groei

Nadere informatie

Jaarverslag 2013-2014

Jaarverslag 2013-2014 Jaarverslag 2013-2014 1 Inhoudstafel Voorwoord... 8 DEEL I - ORGANISATIESTRUCTUUR... 12 1. Overzicht en adressen van vestigingen van de hogeschool... 12 2. Bestuurlijke organen op centraal niveau... 13

Nadere informatie

Inhoudsopgave. HOOFDSTUK 1 - Organisatiestructuur... 1. 1 Vestigingen, departementen en opleidingen van de KHLeuven... 1

Inhoudsopgave. HOOFDSTUK 1 - Organisatiestructuur... 1. 1 Vestigingen, departementen en opleidingen van de KHLeuven... 1 Jaarverslag KHLeuven 2013 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 - Organisatiestructuur... 1 1 Vestigingen, departementen en opleidingen van de KHLeuven... 1 2 Bestuurlijke organen KHLeuven: Raad van bestuur en Algemene

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de vzw Artveldehogeschool van 01 april 2015

JAARVERSLAG 2014 Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de vzw Artveldehogeschool van 01 april 2015 JAARVERSLAG 2014 Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de vzw Artveldehogeschool van 01 april 2015 MISSIE, VISIE EN STRATEGISCHE DOELEN MISSIE De Arteveldehogeschool is een expertisecentrum voor

Nadere informatie

Jaarverslag KHLeuven 2011 2

Jaarverslag KHLeuven 2011 2 Jaarverslag KHLeuven 2011 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 - ORGANISATIESTRUCTUUR... 8 1. Vestigingen, departementen en opleidingen van de KHLeuven... 8 2. Bestuurlijke organen KHLeuven : Raad van bestuur en

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 KHLeuven

Jaarverslag 2010 KHLeuven Jaarverslag 2010 KHLeuven Jaarverslag KHLeuven 2010 1/126 Jaarverslag KHLeuven 2010 2/126 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 - ORGANISATIESTRUCTUUR... 6 1 Vestigingen, departementen en opleidingen van de KHLeuven...

Nadere informatie

De Hogeschool Gent wil excelleren in onderwijs, onderzoek, dienstverlening en beoefening van de kunsten. Via de competentie

De Hogeschool Gent wil excelleren in onderwijs, onderzoek, dienstverlening en beoefening van de kunsten. Via de competentie De Hogeschool Gent wil excelleren in onderwijs, onderzoek, dienstverlening en beoefening van de kunsten. Via de competentie van haar medewerkers en afgestudeerden en de valorisatie van haar onderzoek wil

Nadere informatie

Organiek reglement in uitvoering van het Bijzonder Decreet voor de Erasmushogeschool Brussel

Organiek reglement in uitvoering van het Bijzonder Decreet voor de Erasmushogeschool Brussel Organiek reglement in uitvoering van het Bijzonder Decreet voor de Erasmushogeschool Brussel 1 INHOUDSTAFEL Hoofdstuk 1 - Inleiding... 4 Hoofdstuk 2 - Bestuursorganen... 4 2.1. Raad van Toezicht... 4 2.1.1.

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA (laatste aanpassing na de buitengewone algemene vergadering 27 oktober 2014 van de aandeelhouders van de Vennootschap) 1. ALGEMENE INLEIDING A. De

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap CORPORATE GOVERNANCE CHARTER (laatste bijwerking: 5 mei 2015) CORPORATE GOVERNANCE CHARTER (laatste bijwerking: 5 mei 2015) Inhoudstafel 1 Inleiding... 3

Nadere informatie

GROEP CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

GROEP CORPORATE GOVERNANCE CHARTER GROEP CORPORATE GOVERNANCE CHARTER Versie 1 Corporate Governance Charter december 2005 Versie 2 Corporate Governance Charter juli 2006 Versie 3 Corporate Governance Charter mei 2007 Versie 4 Corporate

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER Corporate Governance Charter 2014 CORPORATE GOVERNANCE CHARTER update 25 november 2014 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Raad van bestuur... 3 3. Audit en interne controle- en risicobeheerssystemen... 13 4.

Nadere informatie

Corporate Governance Verklaring

Corporate Governance Verklaring Corporate Governance Verklaring 2014 Corporate Governance Verklaring 4 Care Property Invest NV Corporate Governance Verklaring Corporate Governance Verklaring 1. Inleiding In overeenstemming met artikel

Nadere informatie

PROXIMUS NV van publiek recht Corporate Governance Charter

PROXIMUS NV van publiek recht Corporate Governance Charter PROXIMUS NV van publiek recht Corporate Governance Charter Inleiding Proximus is in België het voornaamste telecommunicatiebedrijf en marktleider voor onder meer de vaste telefoonlijnen (retail en wholesale),

Nadere informatie

DIT REGLEMENT ("reglement") is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Roto Smeets Group NV (de "vennootschap") op 28-08- 2009

DIT REGLEMENT (reglement) is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Roto Smeets Group NV (de vennootschap) op 28-08- 2009 REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN DIT REGLEMENT ("reglement") is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Roto Smeets Group NV (de "vennootschap") op

Nadere informatie

Charter Goed Bestuur. Kwaliteit in organisatie en structuur

Charter Goed Bestuur. Kwaliteit in organisatie en structuur Charter Goed Bestuur Kwaliteit in organisatie en structuur oktober 2014 Inleiding De KU Leuven is een vrije universiteit. De KU Leuven biedt haar studenten een academische vorming aan die gebaseerd is

Nadere informatie

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011 Governance memorandum van Ergo Insurance nv Versie op 27/06/2011 3 1. Aandeelhouderstructuur ERGO Insurance NV maakt deel uit van de ERGO verzekeringsgroep. ERGO Versicherungsgruppe AG, een vennootschap

Nadere informatie

23 april 2015. Corporate Governance Charter Tessenderlo Group

23 april 2015. Corporate Governance Charter Tessenderlo Group Corporate Governance Charter Tessenderlo Group 1 Inhoudstafel A. Voorwoord... 5 B. Aandeelhouderschap en groepsstructuur:... 5 1. Organisatie van Tessenderlo Group... 5 2. Bestuursstructuur... 6 3. Maatschappelijk

Nadere informatie

Bestuurs- en beheersreglement Avans Hogeschool

Bestuurs- en beheersreglement Avans Hogeschool Bestuurs- en beheersreglement Avans Hogeschool Versie 2014 Colofon Datum oktober 2014 Auteurs Gabrielle Leijh / Thom van den Brule / Henri Vossen Versie 6.0 Status Na goedkeuring RvT en instemming AMR

Nadere informatie

Codificatie van 11 oktober 2013 van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs

Codificatie van 11 oktober 2013 van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs Codificatie van 11 oktober 2013 van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs Gewijzigd bij 1. Decreet van 20 december 2013 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2014, B.S.,

Nadere informatie

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Agenda: 1 2 3 4 5 6 7 8 Politieraad. Vervangen raadslid. Commissie 1 Betaalbaarstelling aan het Rode Kruis van de investeringstoelage voor de aanschaf

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER CORPORATE GOVERNANCE CHARTER VERSIE 05 Goedgekeurd door Raad van Bestuur Eandis van 3/12/2014 Invoegetreding op 1/01/2015 2 INHOUD Voorwoord... 5 1. Over Eandis... 6 1.1. Inleiding... 6 1.2. Missie visie

Nadere informatie

HoGent Studentenraad Jaarverslag 2013-2014

HoGent Studentenraad Jaarverslag 2013-2014 HoGent Studentenraad Jaarverslag 2013-2014 You can leave your hat on Baby take off your coat Real slow And take off your shoes I'll take off your shoes Baby take off your dress Yes yes yes Ach, die studentenraad,

Nadere informatie

VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja,

VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja, VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Aanwezig: Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja, Wauters Jef.: schepenen; Van Bael Jef: voorzitter

Nadere informatie

werken aan zuiver water Jaarverslag 2012 Meedenken met de klant BE-GAAP

werken aan zuiver water Jaarverslag 2012 Meedenken met de klant BE-GAAP werken aan zuiver water Jaarverslag 2012 Meedenken met de klant BE-GAAP Jaarverslag 2012 Meedenken met de klant BE-GAAP 2 Jaarverslag 2012 Inhoud 56 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 4 Aquafin kort

Nadere informatie

Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015

Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015 Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015 VISIE EN MISSIE...8 Identiteit...8 Mission statement... 8 Plaats van de school in de samenleving... 8 Christelijk onderwijs... 9 CODE GOED BESTUUR...10 Bestuursprofiel...10

Nadere informatie

Handleiding. Raad van Commissarissen. Nederlandse Staatsloterij. januari 2013

Handleiding. Raad van Commissarissen. Nederlandse Staatsloterij. januari 2013 Versie 2013 Handleiding Raad van Commissarissen Nederlandse Staatsloterij januari 2013 Nederlandse Staatsloterij Pagina 1 Inhoudsopgave I. Algemeen 1. Doel van het handboek 2. Wettelijk kader Nederlandse

Nadere informatie

Corporate Governance Verklaring

Corporate Governance Verklaring 03 Corporate Governance Verklaring Elia voldoet aan de specifieke verplichtingen betreffende transparantie, neutraliteit en niet-discriminatie ten opzichte van al zijn stakeholders. De Corporate Governance

Nadere informatie

Wijs beleid door overleg. Jaarverslag 07-08. Vlaamse Onderwijsraad

Wijs beleid door overleg. Jaarverslag 07-08. Vlaamse Onderwijsraad Wijs beleid door overleg Jaarverslag 07-08 Vlaamse Onderwijsraad Depotnummer D/2008/6356/4 Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 1210 Brussel info@vlor.be www.vlor.be tel. 02 219 42 99 fax 02 219 81

Nadere informatie

Inzetten op vereenvoudigde structuren 7 Groei 8

Inzetten op vereenvoudigde structuren 7 Groei 8 FLANDERS KNOWLEDGE AREA Jaarverslag 2014 Inhoud Inzetten op vereenvoudigde structuren 7 Groei 8 1. Beleidskader 10 1.1 Flanders Knowledge Area: missie en strategie 10 1.2 Actieplan Mobiliteit Brains on

Nadere informatie