JAARVERSLAG 2013 Academiejaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2013 Academiejaar 2012-2013"

Transcriptie

1

2 JAARVERSLAG 2013 Academiejaar

3 Inhoudsopgave DEEL I 11 ORGANISATIESTRUCTUUR 12 1 Overzicht en adressen vestigingen hogeschool Bestuurlijke organen op centraal niveau Raad van Bestuur Opdracht Samenstelling Besluitvorming Werkzaamheden Periodiciteit van de vergaderingen en deelname Comités opgericht door de Raad van Bestuur Auditcomité Benoemings- en evaluatiecomité Remuneratiecomité Toekomstraad Algemene Vergadering Samenstelling Directiecomité Samenstelling Bevoegdheden Werking Algemeen Beheer Staf Algemeen Beheer Coördinatiecomité Algemeen Beheer Overleg Campusdirecteuren/-coördinatoren Staf Academische Diensten Samenstelling Werking UC-raad Samenstelling Bevoegdheden Werking Bestuurscollege PO Samenstelling Werking Vergaderdata en agendapunten Bureau AO Samenstelling Opdracht Vergaderdata Inspraak- en medezeggingsschapsorganen Academische Raad Samenstelling Bevoegdheden Vergaderdata en agendapunten Studiegebiedraad Industriële ingenieurswetenschappen Samenstelling Vergaderdata en agendapunten Studentenraad Samenstelling Algemene Studentenraad Bevoegdheden Vergaderdata en agendapunten Hogeschoolonderhandelingscomité (HOC) Samenstelling Werking

4 3.5 Studiegebiedonderhandelingscomité s Studiegebied Industriële Wetenschappen en Technologie en Biotechniek Studiegebied Gezondheidszorg Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Studiegebied Industriële ingenieurswetenschappen Campusraad Campusraad campus Waas Campusraad campus Dirk Martens Campusraad Technologiecampus Gent Raad van opleidingshoofden campus Dirk Martens Doelstellingen Samenstelling Vergaderdata en agendapunten Directeur-Opleidingshoofden (DIR-OH) Studiegebied Onderwijs Samenstelling Vergaderdata en agendapunten Studiegebied Industriële Wetenschappen en Technologie en Biotechniek Samenstelling Vergaderdata en agendapunten Studiegebied Gezondheidszorg Samenstelling HUB-KAHO (cluster Jo Praet) Samenstelling HUB-KAHO (cluster Candice De Windt) Vergaderdata en agendapunten (cluster Jo Praet) Vergaderdata en agendapunten (cluster Candice De Windt) Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Samenstelling DIR-OH HUB-KAHO Vergaderdata en agendapunten DIR-OH HUB-KAHO Samenstelling DIR-OH KAHO Vergaderdata en agendapunten DIR-OH KAHO Onderwijsgroep PO Overleg groepsvoorzitter-directeuren-opleidingshoofden Samenstelling Werking Vergaderdata en agendapunten Onderwijsgroep AO Het College van Opleidingshoofden (COH) Samenstelling Vergaderdata en agendapunten (Uitgebreid) College van Vakgroepvoorzitters ((u)cvv) Samenstelling Vergaderdata en agendapunten Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPBW) Samenstelling IDPBW Activiteiten overzicht Actiepunten Werking Milieudienst Milieudienst Activiteitenverslag Opleidingen Formele adviezen Algemene dienst ICT Reorganisatie ICT Projecten in Associatie KU Leuven Operations Processen die werden geïntroduceerd Overige

5 PERSONEEL 91 1 Personeelsbeleid Selectie en aanwerving Onthaal en introductie van nieuwe personeelsleden Bijscholing en professionalisering van het personeel Individuele professionalisering Beleidsgerichte professionalisering Beloningssystemen en loopbaanmogelijkheden Bevorderingen bij OP Bevorderingen bij ATP (inclusief patrimoniumpersoneel) Mandaatvergoedingen, persoonlijke vergoedingen en premies Benoemingen Afspraken met betrekking tot het opnemen van verlofstelsels Evaluatie van het personeel Personeelsbestand Opsplitsing naar studiegebied en faculteit Onderwijsgroep Professionele Opleidingen (in FTE) op 1 februari Onderwijsgroep Academische Opleidingen (in FTE) op 1 februari Hogeschooloverkoepelende diensten en gedetacheerde personeelsleden (in FTE) op 1 februari Totaal onderwijsgroepen en hogeschooloverkoepelende diensten (in FTE) op 1 februari Indeling personeel volgens financieringsbron (in FTE) op 1 februari Verdeling en benoemingspercentage van het personeel betaald ten laste van de werkingsuitkeringen Verdeling van het statutair ATP-kader (in FTE) op 1 februari Verdeling van het statutair OP-kader (in FTE) op 1 februari Verdeling van het Hulpopvoedend Personeel (HOP) (in FTE) op 1 februari Benoemingspercentage van het statutair ATP-kader op 1 februari Benoemingspercentage van het statutair OP-kader op 1 februari Verdeling van het personeel ten laste van het Centraal Fonds en het Kinefonds (in FTE) op 1 februari Verdeling van het patrimoniumpersoneel (in FTE) op 1 februari Opsplitsing naar personeelsleden binnen en buiten formatie (in FTE) op 1 februari Opsplitsing personeel naar geslacht Verdeling personeel volgens geslacht (in absolute cijfers) op 1 februari Verdeling OP-kader volgens geslacht (in absolute cijfers) op 1 februari Verdeling ATP-kader volgens geslacht (in absolute cijfers) op 1 februari Verdeling Gastprofessoren ten laste van de werkingsuitkeringen volgens geslacht (in absolute cijfers) op 1 februari Verdeling Hulpopvoedend Personeel (HOP) volgens geslacht (in absolute cijfers) op 1 februari Verdeling personeel ten laste van het Centraal Fonds en Kinefonds volgens geslacht (in absolute cijfers) op 1 februari Verdeling van het patrimoniumpersoneel volgens geslacht (in absolute cijfers) op 1 februari Aantal voltijdse en deeltijdse personeelsleden, exclusief gastprofessoren, (in absolute cijfers) op 1 februari Leeftijdsstructuur van het personeel op 1 februari Leeftijdsstructuur van het ATP-kader (in FTE) Leeftijdsstructuur van het OP-kader (in FTE) Leeftijdsstructuur van de Gastprofessoren ten laste van de werkingsuitkeringen (in FTE) Leeftijdsstructuur van het Hulpopvoedend Personeel (in FTE) Leeftijdsstructuur personeel ten laste van het Centraal Fonds en het Kinefonds (in FTE) Leeftijdsstructuur Patrimoniumpersoneel (in FTE) Leeftijdsstructuur totale personeel (in FTE)

6 3 Personeelsbeleid en de effecten ervan Ratio-analyse over de laatste drie boekjaren Ratio s met betrekking tot de loonkost Ratio s met betrekking tot het personeelsbestand Staat van personeelskosten DEEL II 128 ONDERWIJS Beleidslijnen voor het hogeschoolonderwijs Krachtlijnen van het HUB-KAHO-onderwijsbeleid Onderwijsvisie HUB KAHO Sint-Lieven Een onderwijsontwikkelingsplan (OOP) voor de periode EVC / EVK Onderwijskundige professionalisering ICT in onderwijs (ICTO): herorganisatie Kwaliteitszorg Kwaliteitsbeleid ZER, visitatie en accreditaties Kwaliteitsplan HUB-KAHO Opleidingen per vestiging en per studiegebied Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Studiegebied Gezondheidszorg Studiegebied Onderwijs Studiegebied Industriële Wetenschappen en Technologie Posthogeschoolopleidingen Voortgezette opleidingen en Posthogeschoolvormingen Opdrachtsverklaring Opleidingsaanbod academiejaar Indicatoren Historiek Realisaties Kwaliteitszorg Werkgroep Permanente Vorming van Associatie KU Leuven Structurele samenwerking centra PV binnen HUB-KAHO Erkenningen Evaluaties Overzicht opleidingsaanbod DVO academiejaar Onderwijs- en examenregeling Begeleidingsmaatregelen voor eerstejaarsstudenten Eerstejaarsbegeleiding KAHO Algemeen begeleidingsplan Specifieke begeleidingsplannen Campus Dirk Martens - Aalst Annex begeleidingsplan campus Dirk Martens opleiding Verpleegkunde Annex begeleidingsplan campus Dirk Martens opleiding Bedrijfsmanagement Annex begeleidingsplan campus Dirk Martens opleiding Office Management Annex begeleidingsplan campus Dirk Martens opleiding Lerarenopleiding Annex begeleidingsplan campus Dirk Martens opleiding Bouw Annex begeleidingsplan campus Dirk Martens opleiding Elektromechanica Annex begeleidingsplan campus Dirk Martens opleiding Vastgoed Technologiecampus Gent Annex begeleidingsplan Technologiecampus Gent opleidingen Energietechnologie Elektronica-ICT Ontwerp- en productietechnologie Annex begeleidingsplan Technologiecampus Gent opleidingen Biomedische laboratoriumtechnologie Chemie Voedings- en dieetkunde Industriële Ingenieurswetenschappen

7 6.4 Campus Waas - Sint-Niklaas Annex begeleidingsplan campus Waas opleiding Lerarenopleiding Annex begeleidingsplan campus Waas opleiding Verpleegkunde en Vroedkunde Beleid inzake diversiteit Beoogde doelen Structuren en organen voor de opvolging van het diversiteitsbeleid Opdracht, verantwoordelijkheden en bevoegdheden Samenstelling Werkingsmodaliteiten Samenstelling expertisecel diversiteit Werking van de expertisecel diversiteit Opdracht diversiteitscoördinator Resultaten Taalbeleid en taalondersteuning in HUB en KAHO Sint-Lieven Implementeren en borgen van een visie op taalbeleid Taken van de taalbeleidcoördinator HUB-KAHO Werking van de stuurgroep taalbeleid Taken ankerpersoon taalbeleid Taalondersteuning voor studenten ontwikkelen en aanbieden Taalbeleidsondersteuning door het Huis van het Nederlands Taalbegeleidingsondersteuning door het Huis van het Nederlands Professionalisering van docenten Onderzoek Taalondersteuning voor arbeiders in de HUB Het gebruik van een andere onderwijstaal dan het nederlands Doelstellingen en resultaten Anderstalige opleidingsonderdelen Initiële opleidingen Opleidingsonderdelen in Nederlandstalige opleidingen die een vreemde taal tot onderwerp hebben en die in die taal worden gedoceerd Anderstalige opleidingsonderdelen in Nederlandstalige opleidingen die gedoceerd worden door anderstalige gasthoogleraren of gastprofessoren Aantal anderstalige (gast)docenten die opleidingsonderdelen of delen van opleidingsonderdelen in een andere taal doceren Aantal Nederlandstalige (gast)docenten die opleidingsonderdelen of delen van opleidingsonderdelen in een andere taal doceren Anderstalige opleidingsonderdelen waarvoor de instelling kan aantonen dat de andere taal een meerwaarde voor de student en de functionaliteit van de opleiding meebrengt De instellingen geven aan hoe zij aan de beperkingen opgenomen in artikel 91 1 tegemoetkomen Voor bachelors- en masteropleidingen: studenten hebben het recht om een examen in het Nederlands af te leggen (uitgez. Art en 3 ) Informatie over de toetsing van de adequate taalbeheersing door de Nederlandstalige docenten van de andere taal in functie van hun vakgebied Anderstalige opleidingsonderdelen Voortgezette opleidingen Overzicht van alle opleidingsonderdelen aangeboden in een andere taal Anderstalige opleidingen Overzicht van de anderstalige opleidingen aangeboden in een andere taal van de initiële opleidingen Overzicht van de anderstalige opleidingen aangeboden in een andere taal van de voortgezette opleidingen Opleidingen met internationaal karakter Andere onderdelen van het verslag Informatie over de communicatie Overzicht van de kennistoetsen Gedragscode

8 10 Internationalisering university college HUB-KAHO De expertisecel Internationalisering Visie en missie internationalisering HUB-KAHO Werking internationalisering in het University College HUB-KAHO Internationale projecten University College KAHO Sint-Lieven als transnationaal coördinator Projecten waaraan KAHO Sint-Lieven in 2013 als partner deelneemt Internationalisering PO Stuurgroepen internationalisering en mobility offices Internationalisering in opleidingen en studiegebieden Basisprocessen internationalisering Internationaliseringsbeleid: doelen en resultaten Rapportering mobiliteit internationalisering PO HUB-KAHO Studentenuitwisselingen Docentenuitwisselingen Netwerken Samenwerkingsovereenkomsten met buitenlandse hogescholen of universiteiten (bilateraal en multilateraal) Partnerinstellingen van KAHO Partnerinstellingen van de HUB Intensieve programma s (IP) Kort Opleidingsinitiatief (VLIR-UOS-KOI) Andere internationaliseringsinitiatieven in samenwerkingsverband Internationalisering AO Stuurgroep internationalisering en mobility office Internationalisering in opleidingen en studiegebieden Rapportering mobiliteit internationalisering IIW Studentenuitwisselingen Docentenuitwisselingen Netwerken ONDERZOEK Onderzoek in de professionele bacheloropleidingen Onderzoeksbeleid en -organisatie Onderzoeksbeleid Onderzoeksorganisatie Uitvoering Algemeen Onderzoeksgroep Gezondheidszorg Onderzoeksgroep Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Onderzoeksgroep IWT en Biotechniek Onderzoeksgroep Onderwijs Kwaliteitszorg Besteding van de PWO-middelen PWO-budget Besteding 2013 voor organieke structuur Besteding 2013 voor PWO-projecten Totale besteding PWO-middelen Onderzoeksoutput Onderzoek in de academische opleidingen DIENSTVERLENING De beleidsdoelen op het gebied van maatschappelijke dienstverlening, deelname in spinoff bedrijven en relaties met vzw s Verslag over het gevoerde beleid Procedure Overzicht van de gesloten overeenkomsten

9 3 VZW KIHO-Bouw Activiteitenverslag Ledenbestand van de Raad van Bestuur per Vergaderdata en agendapunten KAHO Sint-Lieven R&D 2013 activiteitenverslag Samenstelling Raad van Bestuur Vergaderdata en agendapunten Maatschappelijke dienstverlening per studiegebied DEEL III 326 STUDENTENVOORZIENINGEN KAHO SINT-LIEVEN Doelstellingen STUDENTENVOORZIENINGEN KAHO Sint-Lieven Samenwerkingsverbanden Detail van de activiteiten Voeding Organisatie en financiering Aanbod - kwaliteit Campussen Overleg Huisvesting Studentenkamers in eigen beheer Studentenresidenties Kamers op de privémarkt Overzicht Adviesdienst voor studentenhuisvesting Overleg Sociale dienstverlening Gegevens studentenpopulatie Studiefinanciering Studentenstatuut Werkgroepen Jobdienst Laptopverhuur Vorming en opleiding rond sociale dienstverlening Medische en psychologische dienstverlening Psychologische en psychosociale begeleiding Medische dienstverlening Vervoer Advies- en steunverlening inzake studentenmobiliteit Studentenwerking Sport Cultuur Studentenorganisaties Overleg met de stad

10 10 ORGANISATIESTRUCTUUR

11 DEEL I Jaarverslag Academiejaar

12 ORGANISATIESTRUCTUUR 1 OVERZICHT EN ADRESSEN VESTIGINGEN HOGESCHOOL KAHO Sint-Lieven Gebroeders De Smetstraat Gent Tel.: Fax: Professionele opleidingen Campus Dirk Martens Kwalestraat Aalst Tel.: Fax: Campus Waas Hospitaalstraat Sint-Niklaas Tel.: Fax: Technologiecampus Gent Gebroeders De Smetstraat Gent Tel.: Fax: Industriële Ingenieurswetenschappen Technologiecampus Gent Campus Dirk Martens Gebroeders De Smetstraat 1 Kwalestraat Gent 9320 Aalst Tel.: Tel.: Fax: Fax: Algemene diensten Gebroeders De Smetstraat Gent Tel.: Fax:

13 2 BESTUURLIJKE ORGANEN OP CENTRAAL NIVEAU Dit hoofdstuk maakt integraal deel uit van het jaarverslag academiejaar en is gewijd aan het corporate governance-beleid van de instelling. Op 23 juni 2010 keurde de Raad van Bestuur tijdens zijn vergadering het Intern Reglement van de Raad van Bestuur goed. Het reglement moet de raad in staat stellen zijn bevoegdheid ten volle uit te oefenen en de doeltreffendheid van de raad te verhogen. Zoals in het intern reglement van de Raad van Bestuur werd opgenomen brengt de KAHO Sint-Lieven jaarlijks verslag uit van de belangrijkste aspecten van haar corporate governance-beleid in het jaarverslag van de hogeschool. Naar aanleiding van de samenwerking met de HUB onderging de Raad van Bestuur tijdens het academiejaar een volledige wijziging. Met het oog op een zo groot mogelijke bestuurlijke eenheid werden op 26 mei 2010 de Raden van Bestuur van de vzw HUB-EHSAL, de vzw HUB- KUBrussel en de vzw KAHO Sint-Lieven opnieuw samengesteld. Dezelfde bestuurders zetelen in de Raad van Bestuur van de drie vzw s. De Raad van Bestuur is samengesteld als volgt: zeventien externe bestuurders: Filip ABRAHAM, Mathieu BOONE, Jean-Paul BOSTEELS, Jean-Luc DEMEERE, Ann DEMEULEMEESTER, Gilbert DE NEVE, Wouter DE PLOEY, Raphaël DE RYCKE, Julien DE WILDE, Anita DEWISPELAERE, Sophie DUTORDOIR, Marc JUSTAERT, Karen MAEX, Jan SMETS, Francine SWIGGERS, Johan VAN DEN DRIESSCHE, Karel VAN EETVELT, zes interne leden: Frank BAERT, Dirk DE CEULAER, Frans INGELS, Denise LANNEAU, Mia SAS en Luc VANHOOYMISSEN, en twee studentbestuurders: Bart DE KOCK en Fréderique VANDERMEEREN. Martine de Clercq wordt in haar functie van waarnemend rector als waarnemend lid uitgenodigd op de vergaderingen van de Raad van Bestuur. Greet Raspoet wordt in haar functie van algemeen beheerder vanaf 2013 eveneens uitgenodigd op de vergaderingen van de Raad van Bestuur. 2.1 Raad van Bestuur Opdracht De Raad van Bestuur is het orgaan dat, in nauwe samenwerking met het Directiecomité en in overeenstemming met de decretale regels inzake interne besluitvorming, het algemeen beleid van de hogeschool bepaalt. Hij neemt alle maatregelen die de missie van de hogeschool realiseert en de continuïteit van de hogeschool garandeert. De verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur zijn vastgelegd in de statuten van de vereniging (art. 19). De Raad van Bestuur beslist over de structuur van het Directiecomité en bepaalt de bevoegdheden, de samenstelling en de taakverdeling ervan. Deze worden opgenomen in het intern reglement van de Raad van Bestuur Samenstelling De statuten bepalen dat de Raad van Bestuur samengesteld is uit tenminste drie leden die door de Algemene Vergadering worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van vier jaar. Het bestuursmandaat en het lidmaatschap in de Algemene Vergadering neemt definitief een einde in het jaar dat volgt op het jaar waarin het lid de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt, meer bepaald tijdens de Algemene Vergadering waar de jaarrekening van het voorbije jaar wordt behandeld en waar aan de bestuurders kwijting wordt verleend. 13

14 Samenstelling op 26 oktober 2012 Naam Geboorte- Eerste Professionele activiteit jaar benoeming Filip ABRAHAM (E) Vice-rector Humane Wetenschappen KU Leuven Frank BAERT Afgevaardigd bestuurder vzw HUB-EHSAL en vzw KAHO Sint-Lieven tot 1 juni 2012 Secretaris Raad van Bestuur vzw HUB-EHSAL, vzw HUB-KUBrussel en vzw KAHO Sint-Lieven Algemeen directeur KAHO Sint-Lieven tot 1 juni 2012 Academisch beheerder vanaf 1 juni 2012 Lid Directiecomité HUB-KAHO Mathieu BOONE (E) CEO Lotus Bakeries Jean-Paul BOSTEELS (E) Bedrijfsleider Ondervoorzitter Raad van Bestuur vzw HUB-EHSAL, vzw HUB-KUBrussel en vzw KAHO Sint-Lieven Dirk DE CEULAER Algemeen directeur HUB Algemeen directeur KAHO Sint-Lieven vanaf 1 juni 2012 Voorzitter Directiecomité HUB-KAHO Afgevaardigd bestuurder vzw HUB-EHSAL, vzw HUB- KUBrussel en vzw KAHO Sint-Lieven Bart DE KOCK Instellingscoördinator Algemene Studentenraad HUB- KAHO Jean-Luc DEMEERE (E) Hoofdanesthesist Ziekenhuis Sint-Jan Ann DEMEULEMEESTER (E) tot Algemeen secretaris ACW Voorzitter VLOR Ondervoorzitter Raad van Bestuur vzw HUB-EHSAL, vzw HUB-KUBrussel en vzw KAHO Sint-Lieven Gilbert DE NEVE (E) Voormalig adviseur-generaal Regie der Gebouwen Wouter DE PLOEY (E) Director Mc Kinsey Raphaël DE RYCKE (E) Gedelegeerd bestuurder vzw Provincialaat der Broeders van Liefde Julien DE WILDE (E) Voorzitter Raad van Bestuur Agfa Gevaert en Nyrstar Anita DEWISPELAERE Afgevaardigd bestuurder Arcelor Mittal FCE Belgium (E) Sophie DUTORDOIR (E) Administrateur Directeur Generaal Electrabel Frans INGELS Lid Directiecomité HUB-KAHO Hoofd Personeelsdienst KAHO Marc JUSTAERT (E) Voorzitter Christelijke Mutualiteit Denise LANNEAU Lid Directiecomité HUB-KAHO Personeelsdirecteur HUB Karen MAEX (E) Vicerector van de Groep Wetenschap en Technologie KU Leuven Mia SAS Lid Directiecomité HUB-KAHO Groepsvoorzitter Professionele Opleidingen Jan SMETS (E) Voorzitter Raad van Bestuur en Algemene Vergadering vzw HUB-EHSAL, vzw HUB-KUBrussel en vzw KAHO Sint-Lieven Directeur Nationale Bank van België Francine SWIGGERS Voorzitter van het Directiecomité Groep ARCO (E) Johan VAN DEN DRIESSCHE (E) Bestuurder van Vennootschappen Voorzitter VtBKultuur Fréderique Voorzitter Algemene Studentenraad HUB-KAHO VANDERMEEREN Karel VAN EETVELT (E) Gedelegeerd Betuurder UNIZO Luc VANHOOYMISSEN Lid Directiecomité HUB-KAHO Voorzitter Industriële Ingenieurswetenschappen De Raad van Bestuur is het bestuursorgaan dat de bevoegdheden uitoefent die krachtens het decreet van 13 juli 1994 zijn toegewezen aan het hogeschoolbestuur. 14

15 2.1.3 Besluitvorming De raad kiest onder zijn leden een voorzitter, één of meer ondervoorzitters, een secretaris en een afgevaardigd bestuurder. De algemeen directeur van de hogeschool neemt het mandaat van afgevaardigd bestuurder waar, indien deze lid is van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur vergadert onder leiding van zijn voorzitter, of indien deze verhinderd is, van een door de voorzitter daartoe vooraf aangewezen ondervoorzitter. Indien de voorzitter geen vervanger heeft aangeduid, wordt, bij zijn afwezigheid, het voorzitterschap waargenomen door een ondervoorzitter van de raad. Indien geen ondervoorzitter van de raad op de vergadering aanwezig is, wordt het voorzitterschap waargenomen door het oudste aanwezige lid. De Raad van Bestuur vergadert slechts geldig als ten minste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Onthoudingen worden niet meegerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. De leden van de Raad van Bestuur kunnen zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder bij schriftelijke volmacht. Een bestuurder kan één andere bestuurder vertegenwoordigen. De vergadering kan alleen beraadslagen over punten die in de agenda opgenomen zijn, tenzij alle bestuurders aanwezig zijn en er unaniem mee instemmen dat het niet-geagendeerde onderwerp behandeld wordt. Niettemin kan bij hoogdringendheid een niet-geagendeerd onderwerp worden behandeld zonder voormelde unanimiteit, tenzij één derde der aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders zich daartegen verzet Werkzaamheden De externe bestuurders stellen de strategie en de voornaamste beleidslijnen, zoals voorgesteld door het Directiecomité, op een kritische en constructieve wijze ter discussie, en helpen deze verder uitwerken. De externe bestuurders bekijken nauwkeurig de prestaties van het Directiecomité in het licht van de overeengekomen doelstellingen. Naast de uitoefening van zijn controlefuncties voor wat de decretale verplichtingen betreft, heeft de Raad van Bestuur de begroting 2013 en de meerjarenbegroting en de personeelsformatie 2013, de jaarrekening 2012 en het jaarverslag 2012 goedgekeurd, ter voorlegging aan de Algemene Vergadering. De andere belangrijke onderwerpen die tijdens het academiejaar werden behandeld en/of waarover de Raad van Bestuur heeft beraadslaagd, zijn: - Integratie HUB-KAHO Sint-Lieven Juridisch proces fusie HUB-KAHO Sint-Lieven Proces nieuwe merknaam - Integratie van de Academische Opleidingen in de universiteit Aanstelling Integratiecommissie en Integratiemanager Lijsten integratiekader HUB en KAHO Sint-Lieven Lijsten Centrale Diensten en niet toewijsbare diensten HUB en KAHO Sint-Lieven - Modelstatuten hogeschool Associatie KU Leuven - Samenwerkingsovereenkomst HUB-KAHO KU Leuven - Delegatiebesluit HUB-KAHO KU Leuven - Samenstelling Benoemings- en evaluatiecomité Raad van Bestuur - Samenstelling Auditcomité - Samenstelling van de Campusraad Brussel - Aanstelling financieel directeur - Fusieprotocol vzw HUB-EHSAL en vzw STUVO-HUB 15

16 - Fusieprotocol vzw KAHO Sint-Lieven en vzw SOVO KAHO Sint-Lieven - Campusconsolidatie Brussel - Strategie- en werkingsplan Strategie- en werkingsrapport Rapportering visitaties opleidingen - Stand van zaken HBO5 - Diversiteit in HUB-KAHO Periodiciteit van de vergaderingen en deelname De Raad van Bestuur kwam tijdens het academiejaar zeven maal samen en er waren twee schriftelijke procedures. Het globale aanwezigheidsniveau op de vergaderingen van de Raad van Bestuur voor het academiejaar bedraagt 67,4 %. Het individuele deelnameniveau van de bestuurders op de vergaderingen van de Raad van Bestuur ziet er als volgt uit: - Filip ABRAHAM, Frank BAERT, Jean-Paul BOSTEELS, Dirk DE CEULAER, Bart DE KOCK, Denise LANNEAU, Mia SAS, Jan SMETS, Johan VAN DEN BOSSCHE en Fréderique VANDERMEEREN hebben alle vergaderingen van de Raad van Bestuur bijgewoond; - Rafaël DE RYCKE en Luc VANHOOYMISSEN woonden zes vergaderingen van de Raad van Bestuur bij; - Matthieu BOONE, Jean-Luc DEMEERE en Frans INGELS woonden vijf vergaderingen van de Raad van Bestuur bij: - Anita DEWISPELAERE woonde vier vergaderingen van de Raad van Bestuur bij: - Gilbert DE NEVE, Wouter DE PLOEY, Francine SWIGGERS en Karen MAEX woonden drie vergaderingen van de Raad van Bestuur bij. - Ann DEMEULEMEESTER, Julien DE WILDE, Sophie DUTORDOIR, Marc JUSTAERT en Karel VAN EETVELT woonden twee of minder vergaderingen van de Raad van Bestuur bij. In het academiejaar zijn er zes vergaderingen van de Raad van Bestuur gepland. 2.2 Comités opgericht door de Raad van Bestuur Het intern reglement van de Raad van Bestuur voorziet vier comités: - het Auditcomité - het Benoemingscomité - het Remuneratiecomité - de Toekomstraad Auditcomité Opdracht De opdracht van het Auditcomité, dat een comité is van de Raad van Bestuur, bestaat er in de Raad van Bestuur bij te staan in haar toezichtsfunctie. Het Auditcomité vervult hiertoe de volgende taken: - monitoring van het financiële verslaggevingsproces; - monitoring van de doeltreffendheid van de systemen voor interne controle en risicobeheer; - monitoring van de interne audit en van zijn doeltreffendheid; 16

17 - monitoring van de wettelijke controle van de jaarrekening inclusief de opvolging van de vragen en aanbevelingen geformuleerd door de revisor; - beoordeling en monitoring van de onafhankelijkheid van de revisor die instaat voor de controle van de jaarrekening, waarbij met name gelet wordt op de verlening van bijkomende diensten aan de HUB en KAHO; - voordracht van benoeming en verlenging van het mandaat van de revisor aan de Raad van Bestuur. De opdracht, werking en bevoegdheden van het auditcomité en de interne auditor staan beschreven in het auditcharter dat door het auditcomité werd goedgekeurd op 15 april Samenstelling De Raad van Bestuur stelt de voorzitter en de leden van het auditcomité aan. Zij zijn allen externe leden van de Raad van Bestuur. De afgevaardigd bestuurder wordt altijd uitgenodigd om de vergaderingen van het auditcomité als waarnemer bij te wonen. Het auditcomité is samengesteld als volgt: Filip Abraham (voorzitter en lid tot 22/05/2013), Anita Dewispelaere (voorzitter vanaf 22/05/2013), Francine Swiggers, Wouter De Ploey en Raf De Rycke (lid vanaf 22/05/2013). Periodiciteit van de vergaderingen Het Auditcomité vergadert minstens driemaal per jaar waarvan eenmaal ter bespreking van de jaarrekening en eenmaal ter bespreking van de begroting. Het Auditcomité kwam tijdens het academiejaar viermaal samen: op 22 oktober 2012, 15 januari 2013, 15 april 2013 en 10 september Benoemings- en evaluatiecomité Opdracht Het Benoemingscomité formuleert aanbevelingen aan de Raad van Bestuur in verband met de benoeming van bestuurders (cf. punt 8 en 9 van het Interne Reglement van de Raad van Bestuur) en heeft in het bijzonder de volgende taken: - het stelt benoemingsprocedures op voor de leden van de Raad van Bestuur - het draagt de gepaste kandidaten voor voor openstaande bestuursmandaten en het legt deze ter goedkeuring voor aan de Raad van Bestuur - het voert een periodieke evaluatie uit van de omvang en de samenstelling van de Raad van Bestuur en zijn comités, indien nodig, formuleert het aanbevelingen om die te wijzigen. Samenstelling Het Benoemingscomité bestaat uit ten minste drie bestuurders. De meerderheid van de leden zijn onafhankelijke bestuurders. De duur van een lid van de Benoemingscommissie kan de duur van zijn bestuursmandaat niet overschrijden. Het Benoemingscomité was tot 19 juni 2013 samengesteld als volgt: Jan Smets (voorzitter), Ann Demeulemeester en Dirk De Ceulaer. Vanaf 19 juni 2013 is het Benoemingscomité als volgt samengesteld: Jan Smets (voorzitter), Jean- Paul Bosteels, Dirk De Ceulaer, Mia Sas, Johan Van den Driessche. Periodiciteit van de vergaderingen Het Benoemingscomité vergadert minstens eenmaal per jaar op uitnodiging van de voorzitter. Een vergadering kan altijd worden bijeengeroepen op verzoek van één van zijn leden. Wanneer de omstandigheden dit vereisen, kan de voorzitter van het Benoemingscomité bij hoogdringendheid een vergadering bijeenroepen of kan een schriftelijke (m.i.v. ) vergaderprocedure worden georganiseerd. Het Benoemingscomité kwam tijdens het academiejaar niet samen. 17

18 2.2.3 Remuneratiecomité Opdracht Het Remuneratiecomité doet aanbevelingen aan de Raad van Bestuur inzake de waardering, verloning en mandaatsvergoedingen van directieleden. Samenstelling Het Remuneratiecomité bestaat uit ten minste drie bestuurders. De leden zijn externe bestuurders. De voorzitter van de Raad van Bestuur zit het comité voor. De duur van een lid van het Remuneratiecomité kan de duur van zijn bestuursmandaat niet overschrijden. Het Remuneratiecomité is samengesteld als volgt: Jan Smets (voorzitter), Sophie Dutordoir en Johan Van Den Driessche. Periodiciteit van de vergaderingen Het Remuneratiecomité vergadert op uitnodiging van de voorzitter. Het Remuneratiecomité kwam in het academiejaar niet samen Toekomstraad Opdracht De Toekomstraad komt samen om belangrijke strategische opties van de betrokken vzw s te bespreken en de respectieve raden van bestuur daarover te adviseren. De Toekomstraad biedt de respectieve raden van de bestuur de mogelijkheid om over een breed netwerk van personen te beschikken die, in beleidsmatig opzicht, nauwe banden onderhoudt met de betrokken instellingen. Samenstelling De Toekomstraad bestaat uit ten minste 10 leden, is samengesteld uit voormalige bestuurders, vergadert minstens 1 keer per jaar en wordt voorgezeten door de voorzitter (of ondervoorzitter). De Toekomstraad kwam in het academiejaar niet samen. 2.3 Algemene Vergadering Samenstelling Door de beslissing van de Bijzondere Algemene Vergadering van 28 november 2012 om de statuten van de vzw KAHO Sint-Lieven te wijzigen conform de Modelstatuten Hogescholen Associatie KU Leuven, verklaarde de KAHO Sint-Lieven zich akkoord de samenstelling van de Algemene Vergadering te wijzigen. Hierdoor is de samenstelling van de Algemene Vergadering voor elke instelling van de Associatie KU Leuven dezelfde. Per instelling kan er een andere voorzitter en ondervoorzitter zijn. Zijn op 01/04/2013 lid van de Algemene Vergadering van de KAHO Sint-Lieven als vaste vertegenwoordiger of vaste plaatsvervanger: KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN, vertegenwoordigd door Yvan BRUYNSERAEDE, Herman DAEMS, Hermen COUSY, Vic GOEDSEELS, Jef JANSSENS, André OOSTERLINCK, Theo PEETERS, Lieve VANDEMEULEBROECKE, Pierre VERBAETEN, Guido VERHOEVEN, Marc VERVENNE Plaatsvervangers: Filip ABRAHAM, Tine BAELMANS, Jan BEIRLANT, Minne CASTEELS, Koenraad DEBACKERE, Bart DE MOOR, An DESCHEEMAEKER, Karen MAEX, Peter MARYNEN, Ludo MELIS, Mark WAER 18

19 VZW GROEP T - HOGESCHOOL LEUVEN, vertegenwoordigd door Georges DE GRAEVE, voorzitter Groep T en Johan DE GRAEVE, plaatsvervanger VZW HUB-EHSAL, vertegenwoordigd door Jan Smets, voorzitter HUB-EHSAL en Ann Demeulemeester, plaatsvervanger VZW KATHOLIEKE HOGESCHOOL ZUID-WEST-VLAANDEREN vertegenwoordigd door Herman VANLERBERGHE, voorzitter KATHO en Roger ZWAENEPOEL, plaatsvervanger VZW KATHOLIEKE HOGESCHOOL BRUGGE-OOSTENDE, vertegenwoordigd door William DE GROOTE, voorzitter KHBO VZW KATHOLIEKE HOGESCHOOL LEUVEN, vertegenwoordigd door Jos CLIJSTERS, voorzitter KH Leuven en Roger HAEST, plaatsvervanger VZW KATHOLIEKE HOGESCHOOL LIMBURG, vertegenwoordigd door Norbert VAN BROEKHOVEN, voorzitter KH Limburg en Karel PEETERS, plaatsvervanger VZW LUCA School of Arts, vertegenwoordigd door Jean-Pierre RAMMANT, voorzitter LUCA Brussel en Sabine DE BETHUNE, plaatsvervanger VZW THOMAS MORE ANTWERPEN, vertegenwoordigd door Koen GEENS, voorzitter Thomas More Antwerpen VZW THOMAS MORE MECHELEN, vertegenwoordigd door Koen GEENS, voorzitter Thomas More Mechelen VZW THOMAS MORE Kempen, vertegenwoordigd door Koen GEENS, voorzitter Thomas More Kempen SMETS J. voorzitter Algemene Vergadering KAHO Sint-Lieven Zijn gecoöpteerd lid van de Algemene Vergadering van de KAHO Sint-Lieven: - Voorzitter Associatie KU Leuven André OOSTERLINCK - Onafhankelijken: Luc CORTEBEECK, Christine DEKKERS, Frank DONCK, Hugo LEROI, Jan MEYERS, Marianne THYSSEN, Piet VANTHEMSCHE, Caroline VEN Zijn toegetreden lid van de Algemene Vergadering van de KAHO Sint-Lieven: - Aartsbisschop Mechelen-Brussel en de andere diocesane bisschoppen uit het Nederlandse taalgebied van België Monseigneur André-Joseph LEONARD Monseigneur Johan BONNY Monseigneur Jozef DE KESEL Monseigneur Patrick HOOGMARTENS Monseigneur Luc VAN LOOY - Rector KU Leuven Mark WAER - Directeur-generaal VSKO Mieke VAN HECKE 19

20 2.4 Directiecomité Het Directiecomité is statutair door de Raad van Bestuur belast met het dagelijks bestuur van de vereniging Samenstelling De leden van het Directiecomité worden aangeduid door de Raad van Bestuur. Het Directiecomité is samengesteld uit: - de algemeen directeur (voorzitter) - de academisch beheerder - de algemeen beheerder - de waarnemend rector HUB-KUBrussel - de personeelsdirecteur HUB - de personeelsdirecteur KAHO Sint-Lieven - de financieel directeur HUB-KAHO - de voorzitter FHS en EHSAL-FHS-SEM - de groepsvoorzitter Professionele Opleidingen - de voorzitter van het studiegebied IWT - de campusdirecteur van de Campus Waas - de campusdirecteur van de Technologiecampus Gent - de integratiemanager (tijdelijke opdracht beslissing Raad van Bestuur 20 februari 2013) Bevoegdheden Het Directiecomité: - neemt alle nodige maatregelen om de uitbouw van de HUB-KAHO als University College (UC) te verwezenlijken en de kwaliteit van het onderwijs, het wetenschappelijk onderzoek en de maatschappelijke dienstverlening te bevorderen; - bereidt de vergaderingen van de Raad van Bestuur voor en voert de beslissingen van de Raad uit; - is verantwoordelijk voor het dagelijks beleid van het UC, waaronder de zakelijke aspecten als de personeelsaangelegenheden, het logistieke, het financiële en het juridische beheer; - is verantwoordelijk voor de opmaak en de uitvoering van de begroting; - sluit overeenkomsten af met derden. Voor overeenkomsten met een strategisch belang doet het Directiecomité een voorstel van beslissing aan de Raad van Bestuur; - geeft uitvoering aan de personeelsbegroting, bekrachtigt de samenstelling van de selectiecommissies en hun adviezen en legt de voorstellen m.b.t. aanstellingen, benoemingen en bevorderingen ter goedkeuring voor aan de Raad van Bestuur; - handhaaft de academische orde en overlegt desgevallend over tuchtmaatregelen in overeenstemming met de vigerende tuchtreglementen Werking Het Directiecomité treedt op als een college. Het beslist bij consensus. Bij gebrek aan consensus beslist de voorzitter van het Directiecomité, na overleg met de voorzitter van de Raad van Bestuur. Het Directiecomité vergadert wekelijks. De algemeen directeur zit de vergaderingen van het Directiecomité voor. De opdrachthouder Directiecomité is verslaggever van de vergaderingen van het comité. 20

JAARVERSLAG HUB-KUBrussel 2013

JAARVERSLAG HUB-KUBrussel 2013 JAARVERSLAG HUB-KUBrussel 2013 ALGEMENE VERGADERING 11 april 2014 In de Hogeschool Universiteit Brussel staan studenten centraal. Zij richt zich op de ontwikkeling van hun talenten, hun persoonlijke groei

Nadere informatie

JAARVERSLAG HUB-KUBrussel 2012

JAARVERSLAG HUB-KUBrussel 2012 JAARVERSLAG HUB-KUBrussel 2012 ALGEMENE VERGADERING 27 mei 2013 In de Hogeschool Universiteit Brussel staan studenten centraal. Zij richt zich op de ontwikkeling van hun talenten, hun persoonlijke groei

Nadere informatie

ORGANIEK REGLEMENT VAN DE STUDENTENRAAD VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL

ORGANIEK REGLEMENT VAN DE STUDENTENRAAD VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL ORGANIEK REGLEMENT VAN DE STUDENTENRAAD VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HOOFDSTUK I - Algemene bepalingen en bevoegdheden Artikel 1 De Studentenraad verdedigt de belangen van de studenten en verstrekt

Nadere informatie

VLAAMS SECRETARIAAT VAN HET KATHOLIEK ONDERWIJS vzw Dienst Besturen

VLAAMS SECRETARIAAT VAN HET KATHOLIEK ONDERWIJS vzw Dienst Besturen VLAAMS SECRETARIAAT VAN HET KATHOLIEK ONDERWIJS vzw Dienst Besturen OPDRACHT, SAMENSTELLING EN WERKING VAN HET BUREAU BESTUREN EN OVERLEGFORUM BESTUREN Intern reglement OPDRACHT Art. 1, 1 Art. 1, 2 Het

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ BIJLAGE 4 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Benoeming... 3 3. Bevoegdheden

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VZW ASSOCIATIE UNIVERSITEIT GENT

STATUTEN VAN DE VZW ASSOCIATIE UNIVERSITEIT GENT STATUTEN VAN DE VZW ASSOCIATIE UNIVERSITEIT GENT Titel 1 naam, zetel Artikel 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam Associatie Universiteit Gent, hierna genoemd de AUGent. Artikel 2. De zetel

Nadere informatie

Jaarverslag 2013-2014

Jaarverslag 2013-2014 Jaarverslag 2013-2014 1 Inhoudstafel Voorwoord... 8 DEEL I - ORGANISATIESTRUCTUUR... 12 1. Overzicht en adressen van vestigingen van de hogeschool... 12 2. Bestuurlijke organen op centraal niveau... 13

Nadere informatie

Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014)

Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014) Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014) TITEL I Inleidende bepalingen Artikel 1. De HoGent Studentenraad (hierna genoemd HGSR) is de officiële rechtstreeks

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten HOGER ONDERWIJS Studenten A Hoger beroepsonderwijs 1 cursisten HBO5 verpleegkunde (1) 3 inschrijvingen in de specifieke lerarenopleiding (1) 1 inschrijvingen naar finaliteit (1)(2) go vgo ogo Totaal cursisten

Nadere informatie

CHARTER VAN HET AUDITCOMITE

CHARTER VAN HET AUDITCOMITE CHARTER VAN HET AUDITCOMITE INLEIDING 2 I. ROL 2 II. VERANTWOORDELIJKHEDEN 2 1. Financiële reporting 3 2. Interne controle - risicobeheer en compliance 3 3. Interne audit 4 4. Externe audit: de commissaris

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET BENOEMINGS- EN REMUNERATIECOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET BENOEMINGS- EN REMUNERATIECOMITÉ BIJLAGE 3 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET BENOEMINGS- EN REMUNERATIECOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Verantwoordelijkheden...

Nadere informatie

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem.

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Huishoudelijk reglement De algemene vergadering van de cultuurraad Maldegem, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten BASISONDERWIJS Leerlingen HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten A Hoger beroepsonderwijs 1 cursisten HBO5 verpleegkunde (1) 3 inschrijvingen in de specifieke lerarenopleiding van het volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Art.4: De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden.

Art.4: De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden. Vlaamse Technische Kring Gent, v.z.w. STATUTEN 12/02/2017 Titel I: Naam, zetel, duur en doel van de Vereniging Art.1: De Vereniging draagt de naam Vlaamse Technische Kring Gent, Vereniging zonder winstoogmerk,

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming

Nadere informatie

Academiejaar Jaarverslag.

Academiejaar Jaarverslag. Academiejaar 2014-2015 Jaarverslag www.odisee.be Inhoud Voorwoord... 7 DEEL I - ORGANISATIESTRUCTUUR... 11 1. OVERZICHT EN ADRESSEN VAN VESTIGINGEN VAN DE HOGESCHOOL... 11 2. BESTUURLIJKE ORGANEN OP CENTRAAL

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR

INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR BIJLAGE 1 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Benoeming... 3 3. Bevoegdheden

Nadere informatie

Academiejaar Jaarverslag.

Academiejaar Jaarverslag. Academiejaar 2015-2016 Jaarverslag www.odisee.be INHOUD Voorwoord... 9 DEEL I - ORGANISATIESTRUCTUUR... 13 1. OVERZICHT EN ADRESSEN VAN VESTIGINGEN VAN DE HOGESCHOOL... 13 2. BESTUURLIJKE ORGANEN OP CENTRAAL

Nadere informatie

<^ ^- Onverminderd de interuniversitaire overeenkomst die de samenwerking tussen de K.U.Leuven en de K.U.Brussel

<^ ^- Onverminderd de interuniversitaire overeenkomst die de samenwerking tussen de K.U.Leuven en de K.U.Brussel vzw Associatie K. U. Leuven Schapenstraat 34, B-3000 Leuven Overeenkomst over het volgen van opleidingsonderdelen die behoren tot het keuzepakket van een opleidingsprogramma en die aan een andere universiteit

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Scientica Leuven vzw

Huishoudelijk Reglement Scientica Leuven vzw 1 Huishoudelijk Reglement Scientica Leuven vzw 1. Doel 1.1. (Kadering) De Scientica Leuven vzw, afgekort Scientica, heeft een drieledig doel. Ze staat ten eerste in voor de bevordering en samenwerking

Nadere informatie

Art.4: De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden.

Art.4: De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden. Vlaamse Technische Kring Gent, v.z.w. STATUTEN 13/07/2016 Titel I: Naam, zetel, duur en doel van de Vereniging Art.1: De Vereniging draagt de naam Vlaamse Technische Kring Gent, Vereniging zonder winstoogmerk,

Nadere informatie

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD Hoofdstuk I: Samenstelling van de Onderwijsraad. Art. 1: Dit reglement werd opgesteld in uitvoering van en rekening houdend met de bepalingen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement culturele raad

Huishoudelijk reglement culturele raad Huishoudelijk reglement culturele raad Artikel 1 Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de Culturele Raad door het organiseren van de Algemene Vergadering, van het bestuur,

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, BESLUIT:

DE VLAAMSE REGERING, BESLUIT: Voorontwerp van bijzonder decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het bijzonder decreet van 26 juni 1991 betreffende de Universiteit Gent en het Universitair Centrum Antwerpen DE VLAAMSE REGERING,

Nadere informatie

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS 1. Naam, zetel, doel en duur van de vereniging. Artikel 1: De vereniging draagt de naam VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS, afgekort VOR. Artikel 2: De zetel

Nadere informatie

Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent

Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent 1. Missie - visie Gelijke Kansen en Diversiteit UZ Gent Het UZ Gent is een pluralistische instelling. De benadering van Gelijke Kansen en Diversiteit op

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR

INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR BIJLAGE 1. INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR Dit intern reglement maakt integraal deel uit van het Corporate Governance Charter van de Vennootschap. Deze bijlage is een aanvulling op de toepasselijke

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN Inleidende bepaling Gebruikersparticipatie vormt een rode draad doorheen Integrale Jeugdhulp en de werking van het IROJ.

Nadere informatie

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Oordeel bij de aanvraag tot inrichting van een anderstalige equivalente initiële bachelor- of masteropleiding (Codex Hoger Onderwijs dd. 20 december 2013, deel 2. Structuur

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ BIJLAGE 2 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Verantwoordelijkheden... 3 3.

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK HUISHOUDELIJK REGLEMENT

RAAD VOOR HET VERBRUIK HUISHOUDELIJK REGLEMENT RAAD VOOR HET VERBRUIK HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gelet op het koninklijk besluit van 20 februari 1964 houdende instelling van de Raad voor het Verbruik gewijzigd bij de K.B. van 2 juli 1964, 27 maart 1969,

Nadere informatie

Participatiereglement Studentenraad KU Leuven

Participatiereglement Studentenraad KU Leuven Participatiereglement Studentenraad KU Leuven I Algemeen Artikel 1 Codex Hoger Onderwijs Dit reglement voert de bepalingen uit van de artikelen II.314 tot II.335 van de Codex Hoger Onderwijs versie 4 en

Nadere informatie

Organiek reglement in uitvoering van het Bijzonder Decreet voor de Erasmushogeschool Brussel

Organiek reglement in uitvoering van het Bijzonder Decreet voor de Erasmushogeschool Brussel Organiek reglement in uitvoering van het Bijzonder Decreet voor de Erasmushogeschool Brussel 1 INHOUDSTAFEL Hoofdstuk 1 - Inleiding... 4 Hoofdstuk 2 - Bestuursorganen... 4 2.1. Raad van Toezicht... 4 2.1.1.

Nadere informatie

Bijlage 3. Intern reglement van het Auditcomité

Bijlage 3. Intern reglement van het Auditcomité Bijlage 3 Intern reglement van het Auditcomité 1. Samenstelling en vergoeding Het Comité bestaat uit twee leden die door de Raad van Bestuur van de Zaakvoerder worden aangeduid uit de onafhankelijke Bestuurders.

Nadere informatie

Reglement opleidingsraden zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur d.d. 1 april Opleidingsraden. reglement

Reglement opleidingsraden zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur d.d. 1 april Opleidingsraden. reglement Opleidingsraden reglement REGLEMENT OPLEIDINGSRADEN Zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 1 april 2014. INHOUDSTABEL Hoofdstuk I: Definities en toepassingsgebied Hoofdstuk II: Samenstelling van

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

Het HBO5 platform HBO5 in cijfers Belang van HBO5 Het nieuwe decreet: een nieuwe start?

Het HBO5 platform HBO5 in cijfers Belang van HBO5 Het nieuwe decreet: een nieuwe start? Het HBO5 platform HBO5 in cijfers Belang van HBO5 Het nieuwe decreet: een nieuwe start? 1 Gestart 30/04/2014, 15 keer vergaderd heel wat problemen moeten opgelost worden om het decreet betreffende de versterking

Nadere informatie

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht.

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht. 23 mei 2013 DE GEMEENTERAAD, Overeenkomstig artikel 28 van het Gemeentedecreet in openbare zitting vergaderd; Overwegende dat de gemeenteraad in uitvoering van de artikelen 199 en 200 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

- II - DEEL II INFORMATIE IN HET KADER VAN DE CORPORATE GOVERNANCE

- II - DEEL II INFORMATIE IN HET KADER VAN DE CORPORATE GOVERNANCE DEEL II INFORMATIE IN HET KADER VAN DE CORPORATE GOVERNANCE - 11 29 - A. RAAD VAN BESTUUR 1. Samenstelling De Raad van Bestuur van Miko n.v. streeft een deugdelijk en onafhankelijk bestuur van de vennootschap

Nadere informatie

Artikel 4 Het maatschappelijk jaar valt samen met het kalenderjaar.

Artikel 4 Het maatschappelijk jaar valt samen met het kalenderjaar. Benaming: Rechtsvorm: Zetel : Ondernemingsnr.: Voorwerp akte: Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela Verening zonder winstoogmerk Varkensstraat 6 2800 Mechelen 430.947.739 NIEUWE STATUTEN - RAAD

Nadere informatie

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER dd.6/2/03 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Gelet op het decreet van 13 juli 2001, houdende de organisatie van het overleg en de inspraak in het Gemeentelijk Cultuurbeleid. Gelet

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Oordeel bij de aanvraag tot inrichting van een anderstalige equivalente initiële bachelor- of masteropleiding (Codex Hoger Onderwijs dd. 20 december 2013, deel 2. Structuur

Nadere informatie

Structuur Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

Structuur Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Structuur Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Bestuurs- en adviesorganen, diensten Kris Willems, decaan Faculteitsraad FIIW, 29 maart 2013 1 Inhoud Uitgangspunten opbouw faculteit Facultaire

Nadere informatie

Nieuwe statuten - Naamswijziging

Nieuwe statuten - Naamswijziging Reigerstraat 10 9000 Gent T 09 220 84 31 info@dewerkplekarchitecten.be www.dewerkplekarchitecten.be Nieuwe statuten - Naamswijziging De algemene vergadering van 12 juni 2015 geldig samengeroepen en beschikkend

Nadere informatie

betreffende de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten

betreffende de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten stuk ingediend op 1655 (2011-2012) Nr. 6 5 juli 2012 (2011-2012) Ontwerp van decreet betreffende de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten Tekst aangenomen door de plenaire

Nadere informatie

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Artikel 1 - Doelstellingen De stedelijke Ouderenadviesraad van Gent, hierna kortweg Seniorenraad genoemd en opgericht door de Gemeenteraad op 20 oktober 1992, is als

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de beroepstitel van vroedvrouw

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de beroepstitel van vroedvrouw Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de beroepstitel van vroedvrouw DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel

Nadere informatie

MerkatorLeuven vzw. Merkator is opgebouwd uit drie afdelingen, elk met een eigen doelstelling.

MerkatorLeuven vzw. Merkator is opgebouwd uit drie afdelingen, elk met een eigen doelstelling. MerkatorLeuven vzw HOOFDSTUK I. Naam, zetel, doelstelling, duur Artikel 1:Naam De officiële naam van de vereniging is MerkatorLeuven vzw, afgekort Merkator. Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen,

Nadere informatie

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS HOOFDSTUK I Naam en doel (I.1 I.4) HOOFDSTUK II Raad van Bestuur : a) aanstelling, bevoegdheid en samenstelling (II.1 II.7) b) algemene punten (II.8 II.11)

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIES VAN RITS SCHOOL OF ARTS d.d. 3 februari 2015

REGLEMENT VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIES VAN RITS SCHOOL OF ARTS d.d. 3 februari 2015 REGLEMENT VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIES VAN RITS SCHOOL OF ARTS d.d. 3 februari 2015 Hoofdstuk I. Algemeen reglement van de opleidingscommissies aan de Erasmushogeschool Brussel (goedgekeurd door het College

Nadere informatie

Student Information Networking

Student Information Networking I Algemene bepalingen Student Information Networking Huishoudelijk reglement Art. 1 : Voor de toepassingen van dit huishoudelijke reglement wordt begrepen onder: SIN : Student Information Networking, zoals

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

Koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling INHOUD 1. Definities... 2 2. De Raad... 2 3. Het Bureau... 3 4. Algemene Vergaderingen... 4 5. Werkgroepen... 5 6. Het Permanent Secretariaat... 6 7. Taalgebruik... 6 8. Forumfunctie en openbaarheid van

Nadere informatie

STATUTEN. De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD.

STATUTEN. De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD. STATUTEN TITEL I Naam Zetel Doel Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD. Artikel 2 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

In uitvoering van artikel 2.1. van het Corporate Governance Charter van de vennootschap heeft de raad van bestuur zijn intern reglement vastgelegd.

In uitvoering van artikel 2.1. van het Corporate Governance Charter van de vennootschap heeft de raad van bestuur zijn intern reglement vastgelegd. INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR In uitvoering van artikel 2.1. van het Corporate Governance Charter van de vennootschap heeft de raad van bestuur zijn intern reglement vastgelegd. Dit intern reglement

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Departement

Huishoudelijk Reglement Departement Gewoon reglement betreffende de structuur van de universiteit (GRS) Goedgekeurd door de Raad van bestuur K.U.Leuven d.d. 21 februari 2006 en gewijzigd op 27 november 2007 en op 27 mei 2008 Versie van toepassing

Nadere informatie

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter stuk ingediend op 1902 (2012-2013) Nr. 1 5 februari 2013 (2012-2013) Voorstel van decreet van de heer Filip Dewinter houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ BIJLAGE 2. INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ Dit intern reglement maakt integraal deel uit van het Corporate Governance Charter van de Vennootschap. Deze bijlage is een aanvulling op de toepasselijke

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

MIKO N.V. Steenweg op Mol Turnhout KBO nr R.P.R. Turnhout

MIKO N.V. Steenweg op Mol Turnhout KBO nr R.P.R. Turnhout MIKO N.V. Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 R.P.R. Turnhout NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP OP 24 MEI

Nadere informatie

De zetel van de vereniging is gevestigd te Leuven, Schapenstraat 34 en ressorteert onder de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven.

De zetel van de vereniging is gevestigd te Leuven, Schapenstraat 34 en ressorteert onder de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven. ASSOCIATIE KU LEUVEN VZW Gecoördineerde statuten zoals goedgekeurd op 20 december 2012 TITEL 1 NAAM, ZETEL, DOEL EN DUUR Artikel 1 De vereniging is opgericht onder de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Technische Commissies

Huishoudelijk Reglement Technische Commissies Centre d Information sur les Médias A.S.B.L. Centrum voor Informatie over de Media V.Z.W.. Huishoudelijk Reglement Technische Commissies Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 06/09/2011. Artikel 1 -

Nadere informatie

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot)

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot) Verordening cliëntenparticipatie ISD de Kempen 2015 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als

Nadere informatie

INFOSESSIE INTEGRATIE-FUSIE Dinsdag 20 november 2012 Maandag 26 november 2012. Ben Lambrechts Algemeen Directeur PXL

INFOSESSIE INTEGRATIE-FUSIE Dinsdag 20 november 2012 Maandag 26 november 2012. Ben Lambrechts Algemeen Directeur PXL INFOSESSIE INTEGRATIE-FUSIE Dinsdag 20 november 2012 Maandag 26 november 2012 Ben Lambrechts Algemeen Directeur PXL Fusie integratie Oktober 2013-2014: belangrijk academiejaar! Academische opleidingen

Nadere informatie

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout.

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout. ERKENNING EN ZETEL Artikel 1. De gemeentelijke Sportraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012, zijnde het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip:

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Adviescommissie kunsten Huishoudelijk Reglement I. Algemene bepalingen Begrippen Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Kunstendecreet: het decreet

Nadere informatie

F L U X Y S Naamloze Vennootschap. Kunstlaan Brussel BTW BE RPR Brussel

F L U X Y S Naamloze Vennootschap. Kunstlaan Brussel BTW BE RPR Brussel F L U X Y S Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel UITTREKSEL VAN DE BIJEENROEPING VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2006 Voorstel om de statuten

Nadere informatie

Reglement commissie voor coöperatieve aangelegenheden van de raad van commissarissen

Reglement commissie voor coöperatieve aangelegenheden van de raad van commissarissen Reglement commissie voor coöperatieve aangelegenheden van de raad van commissarissen Vaststelling en wijziging reglement. Artikel 1. 1.1. Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen met

Nadere informatie

betreffende het Onderwijs XXIII

betreffende het Onderwijs XXIII stuk ingediend op 2066 (2012-2013) Nr. 5 19 juni 2013 (2012-2013) Ontwerp van decreet betreffende het Onderwijs XXIII Amendementen Stukken in het dossier: 2066 (2012-2013) Nr. 1: Ontwerp van decreet Nr.

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR

INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR BIJLAGE 1 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR Oorspronkelijke versie goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 4 oktober 2007. Bijwerking goedgekeurd door de Raad

Nadere informatie

Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn VOLMACHT. Naam en voornaam Adres

Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn VOLMACHT. Naam en voornaam Adres Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn Ik, ondergetekende Naam en voornaam Adres VOLMACHT eigena(a)r(es) van aandelen van de Naamloze Vennootschap

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING

DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING Verslag van de statutaire algemene vergadering van donderdag 20 juni 2013, 20.15 uur, gehouden te Overpelt. Volgende stemgerechtigde leden

Nadere informatie

Bijzondere examenreglementen

Bijzondere examenreglementen Bijzondere examenreglementen Versie goedgekeurd door de Academische raad d.d. 14.05.2007 Examenreglement van de K.U.Leuven 2007-2008 Onderafdeling 1 - Bijzondere bepalingen in verband met de verhandeling

Nadere informatie

Hoofdstuk 24: Managementstatuut Onderwijsgroep Galilei

Hoofdstuk 24: Managementstatuut Onderwijsgroep Galilei Hoofdstuk 24: Managementstatuut Onderwijsgroep Galilei Pre-ambule Het uitgangspunt voor het bevoegd gezag van de Stichting Onderwijsgroep Galilei, openbaar voortgezet onderwijs Voorne-Putten is het besturen

Nadere informatie

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Oordeel bij de aanvraag tot inrichting van een anderstalige equivalente initiële bachelor- of masteropleiding (Codex Hoger Onderwijs dd. 20 december 2013, deel 2. Structuur

Nadere informatie

Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN

Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN De ondergetekenden De heer, Kennis, Jan, Fruithoflaan 106 bus 16, 2600 Berchem, 03/06/1983, Leuven Mevrouw, Adubango Uweka, Ines,

Nadere informatie

Bestuursreglement Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO

Bestuursreglement Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO Bestuursreglement Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO Augustus 2017 Inhoud 1 Inleiding 4 Artikel 1.1 - Begripsbepalingen 4 Artikel 1.2 - De organisatie 4 2 Het bestuur 5 Artikel 2.1 - Samenstelling

Nadere informatie

FLORILEGIUM. Vereniging zonder Winstoogmerk. Adres: Sneppenstraat Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven. ondernemingsnr: BE

FLORILEGIUM. Vereniging zonder Winstoogmerk. Adres: Sneppenstraat Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven. ondernemingsnr: BE FLORILEGIUM Vereniging zonder Winstoogmerk Adres: Sneppenstraat 63 3010 Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven ondernemingsnr: BE 0454 097 580 Betreft: Gecoördineerde statuten V.Z.W. FLORILEGIUM KESSEL-LO

Nadere informatie

- Statuten - - Studentenvereniging van de Universitaire Faculteiten Stadscampus Antwerpen -

- Statuten - - Studentenvereniging van de Universitaire Faculteiten Stadscampus Antwerpen - - Statuten - - Studentenvereniging van de Universitaire Faculteiten Stadscampus Antwerpen - Artikel 1: Naam De vereniging draagt de naam Studentenvereniging van de Universitaire Faculteiten Stadscampus

Nadere informatie

Vlaamse Technische Kring Gent, v.z.w. STATUTEN 24/05/2015

Vlaamse Technische Kring Gent, v.z.w. STATUTEN 24/05/2015 Statuten pagina 1 van 5 Vlaamse Technische Kring Gent, v.z.w. STATUTEN 24/05/2015 Titel I: Naam, zetel, duur en doel van de Vereniging Art.1: De Vereniging draagt de naam Vlaamse Technische Kring Gent,

Nadere informatie

Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg

Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg 1 Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg Doelstellingen ARTIKEL 1 De cultuurraad heeft als doel het bevorderen van een integraal cultuurbeleid in het belang van alle inwoners van

Nadere informatie

POUTRIX VZW. 1. De vereniging, haar doel en haar leden

POUTRIX VZW. 1. De vereniging, haar doel en haar leden POUTRIX VZW 1. De vereniging, haar doel en haar leden Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 De vereniging draagt als naam 'Poutrix, Vereniging zonder winstoogmerk', verder in deze statuten aangeduid

Nadere informatie

H U I S H O U D E L I J K R E G E L E M E N T G E O S L E U V E N VZW

H U I S H O U D E L I J K R E G E L E M E N T G E O S L E U V E N VZW H U I S H O U D E L I J K R E G E L E M E N T G E O S L E U V E N VZW 1. BEPALING EN DOEL Artikel 1: Geos is de vereniging van studenten geologie verbonden aan de afdeling Geologie van het departement

Nadere informatie

VAN DE VELDE NV LAGEWEG SCHELLEBELLE. Ondernemingsnummer (Dendermonde)

VAN DE VELDE NV LAGEWEG SCHELLEBELLE. Ondernemingsnummer (Dendermonde) VAN DE VELDE NV LAGEWEG 4 9260 SCHELLEBELLE Ondernemingsnummer 0448.746.744 (Dendermonde) Notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders gehouden op 25 april 2012 OPENING VAN DE VERGADERING

Nadere informatie

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat ARDOOIE B.T.W. BE RPR Gent afdeling Brugge

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat ARDOOIE B.T.W. BE RPR Gent afdeling Brugge SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 28 APRIL 2017 De gewone algemene

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER Titel I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1. De Vlaamse toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke

Nadere informatie

STATUTEN LOKALE WELZIJNSRAAD TIELT

STATUTEN LOKALE WELZIJNSRAAD TIELT STATUTEN LOKALE WELZIJNSRAAD TIELT INLEIDING EN SITUERING In het lokaal sociaal beleidsplan Tielt voor de periode 2008-2013 worden onder Hoofdstuk 8: Participatie de beginselen vastgelegd voor de oprichting

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

naamloze vennootschap De Snep 3324 B-3945 Ham, België BTW BE (RPR Hasselt)

naamloze vennootschap De Snep 3324 B-3945 Ham, België BTW BE (RPR Hasselt) naamloze vennootschap De Snep 3324 B-3945 Ham, België BTW BE 0876.488.436 (RPR Hasselt) VOLMACHT gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 21 mei 2015 om 10.00

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement FODOK

Huishoudelijk reglement FODOK Huishoudelijk reglement FODOK I. VAN HET BESTUUR a. Het bestuur telt een minimum van drie leden. b. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris, eventueel aangevuld met

Nadere informatie

Directeur onderwijsinstituut

Directeur onderwijsinstituut Directeur onderwijsinstituut Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het facultair en uitvoering en organisatie van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande

Nadere informatie

PROXIMUS NV van publiek recht CHARTER VAN HET AUDIT- EN TOEZICHTSCOMITE

PROXIMUS NV van publiek recht CHARTER VAN HET AUDIT- EN TOEZICHTSCOMITE PROXIMUS NV van publiek recht CHARTER VAN HET AUDIT- EN TOEZICHTSCOMITE Statuut Het Audit- en Toezichtscomité is een raadgevend comité van de Raad van Bestuur, met uitzondering voor de punten waarvoor

Nadere informatie

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V.

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. Vastgesteld door de RvC op 23 juni 2016 0. INLEIDING 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het

Nadere informatie

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Oordeel bij de aanvraag tot inrichting van een anderstalige equivalente initiële bachelor- of masteropleiding (Codex Hoger Onderwijs dd. 20 december 2013, deel 2. Structuur

Nadere informatie

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest Antwerpen BTW BE R.P.R. Antwerpen

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest Antwerpen BTW BE R.P.R. Antwerpen ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE ANTWERPEN OP 29 MEI 2012 I. SAMENSTELLING VAN HET

Nadere informatie

Managementsstatuut 22.09 6.5

Managementsstatuut 22.09 6.5 Managementsstatuut 22.09 6.5 Artikel 1. In dit statuut wordt verstaan onder: a. managementstatuut: een reglement met taken en bevoegdheden van het college van bestuur en de van bestuurswege gemandateerde

Nadere informatie

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003. Academiejaar 2003-2004

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003. Academiejaar 2003-2004 B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003 Academiejaar 2003-2004 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap departement Onderwijs Inhoudsopgave Hoger onderwijs

Nadere informatie