18 worden Help?! Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "18 worden Help?! Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 1"

Transcriptie

1 18 worden Help?! Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 1

2 Inhoudsopgave: 1. Algemene informatie: Help mijn kind wordt 18! 2. DigiD aanvragen 3. Wajong aanvragen 4. Andere uitkering aanvragen 5. Zorgverzekering 6. Zorgtoeslag aanvragen 7. Schoolgaande kinderen 8. Overeenkomsten en contracten 9. Curatele/ Bewind en /of mentorschap 10. Aansprakelijkheidsverzekering 11. Inboedel verzekering 12. Huurtoeslag aanvragen Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 2

3 1. Help mijn kind wordt 18! Ineens wordt uw kind 18 jaar, wettelijk meerderjarig. Wat betekent dat in de praktijk? Waar moet u rekening mee houden en welke actie moet u ondernemen samen met uw kind? Als ouder krijgt u minder geld en minder te vertellen over uw kind als hij of zij 18 wordt. Anderzijds krijgt uw kind juist meer, zoals zorgtoeslag en stemrecht. Sommige dingen blijven echter hetzelfde, zoals de onderhoudsplicht voor uw kind tot zijn of haar 21e verjaardag. Minder geld (voor u) Als uw kind 18 wordt, krijgt u minder geld: Aan het eind van het kwartaal waarin uw kind 18 is geworden, stopt de kinderbijslag. De Sociale Verzekeringsbank (SVB), die de betaling verzorgt, stelt u ruimschoots van te voren op de hoogte hiervan. Het zogenaamde kindgebonden budget (een aanvulling op de kinderbijslag voor ouders met de laagste inkomens) stopt als uw kind 18 jaar wordt. Tot hun 18e verjaardag zijn kinderen gratis meeverzekerd in de ziektekostenverzekering van hun ouders. Daarna niet meer. Uw zorgverzekeraar stuurt u hierover bericht. Met de zorgverzekering kunt u twee dingen doen: Ten eerste: uw kind op uw eigen polis laten staan en zelf de premie betalen. Ten tweede: de verzekering van uw kind op zijn of haar eigen naam laten zetten en een aparte polis laten sturen. Hij of zij krijgt dan ook zelf de bijbehorende rekening toegestuurd. Verder in deze brochure zal ik wat meer uitleg geven over de zorgverzekering. Bent u gescheiden, en krijgt u kinderalimentatie, houdt u er dan rekening mee dat uw 18-jarige kind zelf de alimentatie-gerechtigder wordt. Uw kind hoeft niet per se van het recht gebruik te maken, maar het kan wel. Deze regel blijft in stand tot uw zoon of dochter 21 jaar wordt of wanneer uw zoon of dochter financieel zelfstandig is vanwege een eigen inkomen. Het kan dus zijn dat de alimentatie niet meer bijgeschreven wordt op uw rekening maar op de rekening van uw zoon of dochter. Degene die de alimentatie betaalt moet dit regelen met het kind. Met al die taaie regelingen zou u bijna vergeten dat het natuurlijk een heugelijk moment is als uw kind 18 wordt. Dus vier feest! Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 3

4 Actiepunten: Aanvragen DigiD code Aanvragen uitkering Regelen zorgverzekeraar Zorgtoeslagen regelen Wat regelen voor schoolgaande kinderen Regelen curatele/bewind/of mentorschap Regelen aansprakelijkheidsverzekering Regelen inboedelverzekering Regelen huurtoeslagen Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 4

5 2. DigiD aanvragen. Waarom DigiD? Gaat u naar uw gemeentehuis, of naar het loket van een andere overheidsinstelling, dan zult u zich in veel gevallen moeten legitimeren met uw identiteitskaart, paspoort of rijbewijs. Op internet kunt u dat doen door in te loggen met uw DigiD. Zo weten overheidsinstellingen dat ze ook echt met u te maken hebben. Hoe werkt DigiD? Stel, u wilt op de website van uw gemeente een uittreksel van de gemeentelijke basisadministratie aanvragen. U wordt dan van de site van de gemeente automatisch doorgeleid naar de inlogpagina van DigiD. Daar vult u uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord in. Vervolgens komt u automatisch terug op de site van de gemeente, waar u het uittreksel aan kunt vragen. Aanvragen Vraag nu uw DigiD aan! Voor het aanvragen van een DigiD heeft u het Burgerservicenummer nodig. Zorg ervoor dat u een gebruikersnaam en wachtwoord kiest dat anderen niet kunnen raden. Zo voorkomt u misbruik van uw DigiD. Geldigheidsduur Uw DigiD verloopt als u deze 3 jaar niet gebruikt. Dit is om veiligheidsredenen. Als u uw adres hebt opgegeven ontvangt u 30 dagen voordat uw DigiD verloopt een waarschuwing. Door uw DigiD een keer te gebruiken is deze weer 3 jaar geldig. De site voor de aanvraag van een DigiD is: Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 5

6 3. Wajong aanvragen: De Wajong is per alleen nog toegankelijk voor mensen die volledig en duurzaam geen arbeidsverleden hebben, ze wordt ieder 5 jaar gekeurd door het UWV. Mensen die niet voor de Wajong in aanmerking komen kunnen een beroep doen op het Werkbedrijf voor begeleiding naar werk. Deze mensen komen formeel in dienst van de gemeente, de gemeente verzorgt zo nodig een bijstanduitkering. In de Wet Werk en arbeidondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong) staat het recht op arbeidsondersteuning voor jongeren met een arbeidsbeperking centraal. Wat zijn de voorwaarden? U komt in aanmerking voor een uitkering volgens de Wet Werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong) als u jonggehandicapt bent of tijdens uw studie gehandicapt bent geraakt. De uitkering gaat op z n vroegst in vanaf uw 18e verjaardag en eindigt uiteindelijk als u 67 jaar bent. U komt in aanmerking voor een Wajong-uitkering in 1 van de volgende situaties: U bent op uw 17e verjaardag voor minstens 25% arbeidsongeschikt U bent jonger dan 30 jaar en u bent tijdens u studie minstens 25% arbeidsongeschikt geworden waardoor (volledig) werken na uw studie onmogelijk is. U heeft in het jaar voorafgaand aan uw arbeidsongeschiktheid minstens 6 maanden gestudeerd. Hoe kan ik de uitkering aanvragen? Wanneer u het beste een Wajong uitkering kunt aanvragen, hangt af van uw situatie. Uw vraagt de uitkering aan bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Tijdig aanvragen Wajong uitkering Heeft u sinds uw 17e verjaardag (of al daarvoor) een ziekte of handicap? Vraag de uitkering dan 4 maanden voor uw 18e verjaardag aan. Dit kunt u via de site van het UWV doen: Hier heeft u wel een DigiD code voor nodig. Op bladzijde 5 leg ik uit hoe u een DigiD code kunt aanvragen. In 2015 wordt deze wet waarschijnlijk aangepast in de Participatiewet. Het is belangrijk dat u de informatie van de UWV daarvoor in de gaten houdt. Het kan zijn dat u dan geen recht meer heeft op een Wajong-uitkering maar dat u een uitkering moet aanvragen bij de gemeente waar u woonachtig bent. Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 6

7 Tegemoetkoming naast Wajong-uitkering. Naast de Wajong uitkering heeft elke Wajong gerechtigde onder de 23 jaar recht op een tegemoetkoming. Deze compenseert (deels) de inkomensachterstand die de invoering van de Zorgverzekeringswet heeft veroorzaakt. Waar vind ik meer informatie over de Wajong? De site van UWV geeft veel informatie over deze vorm van uitkering. Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 7

8 4. Andere uitkering aanvragen Aanvragen bijstandsuitkering (WWB/Ioaw) Wilt u een bijstandsuitkering aanvragen? Volg de 3 stappen op deze pagina. Stap 1: lees deze belangrijke informatie U vraagt een bijstandsuitkering aan met uw DigiD. Heeft u geen DigiD? Bel dan direct het Werkplein bij u in de buurt. Leg uit dat u een bijstandsuitkering wilt aanvragen maar dat u nog geen DigiD heeft. Vraag daarna je DigiD aan op de website van DigiD, Heeft u uw DigiD ontvangen? Schrijf u dan zo snel mogelijk in bij UWV en vraag uw bijstandsuitkering aan. Heeft u een partner waarmee u samenwoont? Dan vraagt u samen een bijstandsuitkering aan. U en uw partner moeten dan allebei ingeschreven staan bij UWV (zie stap 2). U moet ook beiden aanwezig zijn op de afspraak die u maakt met het Werkplein of Gemeente om uw bijstandsaanvraag te bespreken. Gemeenten werken met een zoektijd of inspanningsperiode van 28 dagen voordat uw aanvraag in behandeling wordt genomen. Voor jongeren tot 27 jaar geldt deze zoektijd altijd, maar er zijn ook gemeenten waar de zoekperiode voor alle leeftijden geldt. Geldt er een zoektijd voor u? Dan moet u, nadat u aanvraag voor bijstand is gestart, eerst 28 dagen op zoek naar werk of een opleiding. Pas na die 28 dagen wordt er bepaald of u recht heeft op een bijstandsuitkering. Het is wel belangrijk dat u zich inschrijft bij UWV en een verzoek voor een bijstandsuitkering start (stap 2 en 3). Hierdoor wordt geregistreerd op welke dag de zoekperiode van 28 dagen voor u ingaat. Bewaar al uw sollicitaties van deze 28 dagen, zoals sollicitatiebrieven en inschrijvingen bij uitzendbureaus. Bij stap 3 krijgt u bij het invullen van het digitale aanvraagformulier informatie over de aanvraagprocedure en de contactgegevens van uw Gemeente. Stap 2: schrijf u in bij UWV Schrijf u in bij UWV via het digitale formulier. U logt in op het formulier met DigiD. Heeft u zich al ingeschreven bij UWV? Ga dan door naar stap 3 Stap 3: vraag een bijstandsuitkering (WWB/Ioaw) aan Vraag een bijstandsuitkering aan via het digitale formulier. U logt in op het formulier met uw DigiD. Site: Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 8

9 5. Zorgverzekering regelen Als u 18 bent moet u een zorgverzekering hebben afgesloten, dit is verplicht. Bent u niet verzekerd dan kan u een boete opgelegd worden. Speciaal voor jongeren hebben zorgverzekeraars aparte pakketten samengesteld, deze zijn goedkoper en bevatten enkel dingen die voor jongeren belangrijk zijn. Voordat u op zoek gaat naar een geschikte zorgverzekeraar is een aantal dingen handig om te weten. U bent verplicht om u zelf te verzekeren, maar niet om jezelf duur te verzekeren. Er zijn allerlei sites die u kunnen helpen de voor u juiste verzekering af te sluiten. Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 9

10 6. Voor ouders: Zorgtoeslag Als ouder krijgt u minder geld wanneer uw kind 18 wordt, maar uw kind juist meer: Met ingang van hun 18e verjaardag hebben jongeren recht op zorgtoeslag. Dat is een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering U kunt dit aanvragen via de site: Om de zorgtoeslag te kunnen aanvragen is het Burgerservicenummer en de DigiD- Code van het kind nodig. Vraag op tijd de tegemoetkoming aan. Doe dit vóór het einde van het schooljaar Zorgtoeslag aanvragen Zoals u waarschijnlijk al weet is een zorgverzekering verplicht in Nederland. Een zorgverzekering is erg duur, zeker voor studenten en jongeren met een laag inkomen. Daar heeft de overheid iets op bedacht, namelijk de zorgtoeslag. De zorgtoeslag is een tegemoetkoming van de overheid voor de hoge kosten van een zorgverzekering. Vanaf het moment dat u 18 jaar oud bent heeft u recht op zorgtoeslag. Zorgtoeslag ontvangt u de eerste maand na de maand dat u 18 jaar oud geworden bent. Het bedrag aan zorgtoeslag waar u recht op heeft verschilt, dit hangt namelijk af van uw inkomen. Verdient u niet meer dan per jaar dan heeft u recht op 72,- aan zorgtoeslag. 72,- is het maximale bedrag dat u kunt ontvangen aan zorgtoeslag, hoe hoger uw inkomen hoe lager het bedrag aan zorgtoeslag. Zorgtoeslag ontvangt u niet vanzelf, u moet dit aanvragen. Het aanvragen van zorgtoeslag is gelukkig niet zo heel ingewikkeld. Het enige dat u nodig heeft is uw DigiD. Met uw DigiD-gegevens gaat u naar toeslagen.nl van de Belastingdienst. Hier maakt u vervolgens een Mijn toeslagen aan. Binnen Mijn toeslagen vindt u al uw toeslagen terug in een overzicht, zo ook straks uw zorgtoeslag. Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 10

11 7. Voor ouders: Schoolgaande kinderen. Jongeren die met hun 18e nog op school zitten, vallen een beetje tussen de wal en het schip. Als ouders krijgt u geen kinderbijslag meer, en zelf hebben ze (nog) geen recht op studiefinanciering. Om het probleem op te lossen is er de zogenaamde tegemoetkoming scholieren. Deze tegemoetkoming wordt uitgekeerd door DUO-IB groep. De tegemoetkoming geldt voor scholieren die een voltijd opleiding doen in het voortgezet onderwijs. Dus u moet dan denken aan LWOO (leerwegondersteuning), praktijkonderwijs en VSO (Voortgezet speciaal onderwijs) Zie verder tegemoetkoming scholieren op de site van de DUO-IB groep Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 11

12 8. Voor ouders: Overeenkomsten en contracten: Vanaf het moment dat iemand 18 jaar is, mag hij/zij overeenkomsten aangaan zonder toestemming van zijn/haar ouders. Bijvoorbeeld om geld te lenen of dure dingen te kopen. Als ouders heeft u daar formeel (wettelijk) geen enkele invloed meer op; u kunt een overeenkomst dus niet meer terugdraaien omdat u geen toestemming had gegeven. Anderzijds bent u ook niet meer verantwoordelijk voor eventuele schulden van uw meerderjarige kind. Let op: Het woord overeenkomst is een juridische term, die betrekking heeft op alle afspraken. Ook als die mondeling zijn gemaakt. U hoeft dus niet per se een handtekening onder een contract gezet te hebben om ergens aan vast te zitten. Waarschuwing: Contracten zoals telefoon-, sportschool- en tijdschriftenabonnementen kunnen tegenwoordig niet meer stilzwijgend verlengd worden, maar wie aanvankelijk getekend heeft voor 2 jaar, zit daar wel aan vast. Daarna is de opzegtermijn een maand. Pas dus altijd op voor tweejarige contracten. Let op: Vanaf zijn of haar 18e jaar kan een kind vrij beschikken over de nalatenschap van zijn of haar ouders, tenzij u in het testament een bepaling heeft opgenomen waarin dat verhinderd wordt. Het is belangrijk om dit goed te regelen met een notaris. Er kan namelijk ook gekozen worden voor een testamentair bewind. Wanneer u het idee heeft dat uw zoon of dochter niet goed in staat is om deze zaken goed te regelen dan kunt u bij de rechtbank een verzoek doen om bewindvoerder of mentor van uw kind te worden (zie pagina 13). Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 12

13 9. Curatele, bewind en mentorschap Vanaf achttien jaar bent u meerderjarig. U bent dan handelingsbekwaam. Dit wil zeggen dat u zelfstandig (zonder toestemming van ouders of voogd), rechtshandelingen kunt verrichten die niet kunnen worden teruggedraaid. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van een auto of een huis of het sluiten van een huwelijk. Als u minderjarig bent, kunnen uw ouders (of voogd) een rechtshandeling van u terugdraaien of, zoals in het geval van een huwelijk, voorkómen. Bent u meerderjarig, dan bent uzelf verantwoordelijk voor alles wat u doet. Als u 18 jaar bent heeft u ook niet meer te maken met uw voogd. Deze maatregel vervalt op het moment dat u 18 jaar wordt. Dan eindigt dus zowel de praktische zorg als het beheer over het vermogen. Soms is iemand onvoldoende in staat om de eigen belangen goed te behartigen of voor zichzelf te zorgen. De wet geeft dan de mogelijkheid om (een deel van) de goederen van diegene onder bewind te stellen. Officieel heet deze maatregel onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen. Het is ook mogelijk om voor iemand die op het persoonlijke (niet financiële) vlak niet voor zichzelf kan zorgen een mentor te benoemen. De mentor geeft zo iemand advies en neemt zoveel mogelijk in overleg met hem beslissingen op het gebied van diens verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Tenslotte biedt de wet de mogelijkheid iemand onder curatele te stellen. De kantonrechter beslist over de ondercuratelestelling, de onderbewindstelling en het mentorschap. Ook als iemand onder curatele staat en die curatele moet worden vervangen door een bewind en/of mentorschap, beslist de kantonrechter (zie verder de bijlage). Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 13

14 10. Aansprakelijkheidsverzekering. Met een Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP) dekt u uw aansprakelijkheid voor: Schade aan personen: letsel of aantasting van de gezondheid al dan niet met de dood tot gevolg en de daaruit voortvloeiende schade; Schade aan zaken: beschadiging, vernietiging of vermissing van zaken en de daaruit voortvloeiende schade. U hoeft de schade niet zelf veroorzaakt te hebben. Een gesprongen waterleiding die waterschade veroorzaakt bij de buren, is bijvoorbeeld schade die u niet direct zelf veroorzaakt heeft. Toch wordt de schade u op grond van de wet wel toegerekend. We spreken in dit geval over risicoaansprakelijkheid. Uitgangspunt voor de verzekering om uit te keren is dat u aansprakelijk bent voor de te verhalen schade aan personen of zaken. Als dat het geval is, zijn ook de gevolgschaden (de daaruit voortvloeiende schade) gedekt. Aansprakelijkheidsverzekering: niet verplicht, wel doen! U bent niet verplicht een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Een AVP hoort volgens de Consumentenbond echter wel in uw basispakket van financiële diensten. Als u géén AVP hebt, en uw verantwoordelijk bent voor schade, dan moet u dat geld uit eigen zak betalen. Als u per ongeluk iemand letsel hebt toegebracht, of bijvoorbeeld een auto hebt beschadigd, kunnen de bedragen flink oplopen. De meeste mensen hebben niet zo veel geld achter de hand. Dat risico kunt u doorgaans financieel dus niet zelf dragen. Los daarvan is de premie die u betaalt voor een AVP (een paar tientjes per jaar voor een verzekerd bedrag van 1 miljoen euro of meer) aan de lage kant, en zeker geen reden om zo n verzekering niet af te sluiten. Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 14

15 11. Inboedelverzekering/opstalverzekering Het is eindelijk zover, u heeft een kamer of huurwoning gevonden en helemaal naar eigen smaak ingericht. U gaat nu dus echt op uzelf wonen. Het volgende waar u nu over moet nadenken is uw inboedel- en opstalverzekering. Dit zijn twee verschillende verzekeringen en allebei even belangrijk. Kort gezegd regelt u met een inboedelverzekering dat uw spullen in huis verzekerd zijn en met een opstalverzekering verzekert u eventuele schade aan uw kamer of huurwoning zelf. Hieronder leest u meer informatie over deze twee verzekeringen en vindt u terug waar u ze het goedkoopste kunt afsluiten, want op uzelf wonen is al duur genoeg. Inboedelverzekering Een inboedelverzekering is een verzekering waarmee u eventuele schade aan uw inboedel kunt afdekken. Inboedel is een verzamelnaam voor alle spullen die in uw huis of kamer staan. Denk hierbij aan je computer, tv, bed, bank etc. Als u een inboedelverzekering afsluit kunt u kiezen tussen drie verschillende dekkingsmogelijkheden. Hieronder ziet u de drie dekkingsmogelijkheden en voor welke schade uw inboedel daarbij verzekerd is. Uitgebreid biedt dekking tegen: Brand, blikseminslag, ontploffing, storm, waterschade, olie, rook, roet, diefstal, vandalisme, rellen, relletjes, opstootjes, omvallen van bomen, gesprongen waterleidingen en breuk van spiegel. Extra uitgebreid biedt dekking tegen: Schroei-, en smeltschade, schade door overstroming, schade aan inhoud koelkasten en/of diepvriezer (bij uitvallen stroom), hak- en breekwerk (bij reparatie waterleidingen) en vandalisme aan en diefstal van tuinmeubilair, gereedschap en wasgoed dat zich buiten of op het balkon bevindt. Meest uitgebreid biedt dekking tegen: De meest uitgebreide verzekering biedt dekking tegen elk van buitenkomend onheil. Ieder plotseling of onvoorzien onheil is daarmee in principe gedekt. Wel zijn er een aantal uitzonderingen, zoals schade door huisdieren. Kosten De kosten van een inboedelverzekering liggen voor jongeren en studenten tussen de 2,50 en 7,50 per maand. Daarmee heeft u een groot risico afgedekt! Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 15

16 12. Huurtoeslag aanvragen ( Weet niet of die er wel in moet??) U kent het wel, uit huis en op kamers of zelfs al een huurwoning. Dat is een grote verantwoordelijkheid en kost een hoop geld. In verhouding tot uw inkomen kunt u dan ook een hoop geld kwijt zijn aan de huur. Om u daar in tegemoet te komen heeft de overheid iets bedacht, namelijk de huurtoeslag. Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag moet je voldoen aan de volgende voorwaarden: U bent 18 jaar of ouder. U huurt een zelfstandige woonruimte. Dit houdt in dat u beschikt over een eigen woon(slaap)kamer met een eigen (complete) keuken en een toilet met waterspoeling. Op het adres waar u woont staan alleen u en/of uw partner/medebewoner ingeschreven. Eventuele onderhuurders mogen hier wel ingeschreven staan. Uw (gezamenlijke) inkomen en huurprijs zijn niet te hoog. U heeft geen voordeel uit sparen en beleggen. Voldoet u aan alle voorwaarden dan kunt u dus in aanmerking komen voor huurtoeslag. Er bestaat een drempel van 389,05 voor de maximale huurtoeslag. Het bedrag wat u kunt krijgen neemt met elke euro die u meer betaalt aan huur af. Ook een goed salaris heeft nadelen voor de hoogte van uw huurtoeslag. Om u een beter beeld te geven van wat u kunt krijgen aan huurtoeslag hebben wij hieronder een voorbeeldberekening gemaakt. Voorbeeld: Kevin is een student van 19 jaar oud. Heeft geen toeslagpartner en woont alleen in een appartement, hiervoor betaalt hij 300,- p/m aan kale huur en 25,- aan servicekosten. Zelf verdient hij zo n 1000,- p/m (dat is 12000,- op jaarbasis). Kevin heeft recht op 110,- aan huurtoeslag Helaas gaat de overheid steeds minder bijdragen aan zorg en huurkosten, dit komt door de vele bezuinigingen. Daarnaast is het handig om te weten dat alle toeslagen 100% inkomsten afhankelijk zijn. Verdient u boven de norm dan ontvangt u met iedere euro die u hierboven verdient minder tot misschien zelfs geen toeslag. Het aanvragen of berekenen van de toeslagen doet u met uw DigiD simpel en snel via toeslagen.nl. In nog geen 10 minuten is het aanvraagt en kunt u uzelf weer bezig houden met de dingen die u echt belangrijk vindt! Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 16

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Inleiding Studeren kost geld. Met studiefinanciering is het mogelijk om de opleiding of studie van je keuze te volgen. Wil je studiefinanciering

Nadere informatie

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking Rechtsbescherming Voor mensen met een verstandelijke beperking PlatformVG Koepelorganisatie voor lettertype: collectieve Charlotte Sans Book Plain belangenbehartiging Kleuren: P 295 en P 136 van mensen

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Gezag, omgang en informatie

Gezag, omgang en informatie Gezag, omgang en informatie Burgerlijk Wetboek, Boek 1 Titel 14 Het gezag over minderjarige kinderen Artikel 245 1. Minderjarigen staan onder gezag. 2. Onder gezag wordt verstaan ouderlijk gezag dan wel

Nadere informatie

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering Werk boven uitkering 1 2 Inhoud Waarom deze brochure? 5 Werk boven uitkering 6 Werk zoeken is een verplichting 6 School boven werk (voor personen tot 27 jaar) 7 Startkwalificatie 7 Regionaal Meld- en Coördinatiepunt

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Gefeliciteerd! je achttiende verjaardag.

Gefeliciteerd! je achttiende verjaardag. 18 jaar! En nu?! Gefeliciteerd! Je bent nu achttien. Er zijn een heleboel anderen die de afgelopen tijd achttien zijn geworden. Niets bijzonders dus. Of toch wel? Je weet vast wel dat je nu mag stemmen

Nadere informatie

een erfenis, wat nu?

een erfenis, wat nu? een erfenis, wat nu? Alles over het afwikkelen van een erfenis, de rol van de executeur, de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leggen wij u uit waarmee u te maken krijgt

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAO?

Hoe zit dat met de WAO? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de WAO? Informatie over de WAO-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat mvoor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAO?

Hoe zit dat met de WAO? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de WAO? Informatie over de WAO-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat mvoor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

IK GA SCHEIDEN WAT NU?

IK GA SCHEIDEN WAT NU? IK GA SCHEIDEN WAT NU??? DE ORGANISATIE VOOR WELZIJN MET ZORG i n C a p e l l e a a n d e n I J s s e l In deze pdf vindt u informatie over echtscheiding, scheiden en financiën en scheiden en kinderen.

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

uw eerste koopwoning

uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Waar krijgt u mee te maken? We waren al begonnen met zoeken naar een huis. En toen merkten we wat we allemaal moesten regelen. Er komt heel wat kijken bij een nieuwe woning. Vooral

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel) verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer?

Nadere informatie

alles goed achterlaten

alles goed achterlaten alles goed achterlaten Wat u zelf kunt regelen Informatie voor nabestaanden Juni 2015 Ik merk dat de kinderen er moeite mee hebben als ik over de dood praat. Ze wuiven het onderwerp vaak weg. Nu ik er

Nadere informatie

Verdeling ouderdomspensioen

Verdeling ouderdomspensioen Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding In dit informatieblad vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Nadere informatie

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen?

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? werk.nl uwv.nl Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? Met een WW-uitkering of met een ziekte of handicap een eigen bedrijf beginnen Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt

Nadere informatie

Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan?

Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan? Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan? Inhoud Deze brochure 2 Rechtsbijstand of mediation 2 - Waar kunt u terecht met uw juridische probleem, vraag of conflict? 2 - Hoe helpt het

Nadere informatie

Wie geeft u het vertrouwen?

Wie geeft u het vertrouwen? 9 Wie geeft u het vertrouwen? Alles over het levenstestament, de volmacht en het testament en in welke situaties dit van belang is. 2 Waarom dit boekje? Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet meer

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Veilig Op Weg Pakket Motorrijtuigenverzekering. motoren. Verzekeringsvoorwaarden PM 15

Allianz Nederland Schadeverzekering. Veilig Op Weg Pakket Motorrijtuigenverzekering. motoren. Verzekeringsvoorwaarden PM 15 Allianz Nederland Schadeverzekering Veilig Op Weg Pakket Motorrijtuigenverzekering voor personenauto s en motoren Verzekeringsvoorwaarden PM 15 2 Leeswijzer Checklist 4 Voorwaarden die voor iedereen gelden

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Voorwoord 4 Ik heb wat, krijg ik ook wat? In

Nadere informatie

Hoe regel ik mijn nalatenschap?

Hoe regel ik mijn nalatenschap? Hoe regel ik mijn nalatenschap? Alles over erven, uw testament en erfrecht op een rijtje. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leggen wij u uit waarmee u rekening moet houden als u uw nalatenschap

Nadere informatie

Ik ben langdurig ziek. Wat nu?

Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk, dan zorgen wij voor

Nadere informatie