Locatieprofiel 18 septemberplein

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Locatieprofiel 18 septemberplein"

Transcriptie

1 Locatieprofiel 18 septemerplein

2 Inhoudsopgave 1 Startpunt( amitie van de stad, vernieuwing) Profiel vanuit de kracht van de plek Fysieke kenmerken Grootte/capaciteit/indeling Type omgeving (woonwijk/ligging) Veiligheid Mogelijkheden voor crowd control Toegankelijkheid (ereikaarheid voor hulpdiensten) Categorieën evenementen Evenementkalender Geluidsnormen en Tijden Verkeer Bereikaarheid OV-vervoer Overige verkeersaspecten Bouwactiviteiten/herinrichting Bewonerselangen, overige elangheenden en informatieverspreiding Overige informatie Technische informatie Kosten... 11

3 1 Startpunt( amitie van de stad, vernieuwing) Het 18 septemerplein is een vernieuwd plein in het hart van het winkelcentrum van Eindhoven. Het heeft een moderne kwalitatief hoogwaardige uitstraling. Enkele elangrijke winkelstraten monden uit op het 18 septemerplein. Het 18 septemerplein heeft hoofdzakelijk een winkel en verlijfsfunctie. Door de open structuur en enkele ankjes is het heerlijk om hier even lekker uit te rusten zonder verplichtingen. Onder het plein is een ewaakte gratis fietsenstalling gesitueerd. 2 Profiel vanuit de kracht van de plek Het 18 septemerplein is geschikt voor vele verschillende evenementen en leent zich door haar ligging uitstekend voor het houden van evenementen die een directe relatie heen met de winkelfunctie van de omgeving. Gezien de oppervlakte van het plein, de centrale ligging in de innenstad en het ontreken van ewoning in de meest directe omgeving kan het plein ook incidenteel worden ingezet voor grootschalige evenementen. Daarij dient wel nadrukkelijk rekening gehouden te worden met de primaire winkelfunctie van het plein. Het plein heeft ook een duidelijke verindingsfunctie in de oost-west as van het NS station naar het PSV stadion en Strijp S. Ook vanuit deze functie zijn evenementen en/of activiteiten op het plein denkaar. 3 Fysieke kenmerken Natuurstenen ondergrond Vaste ojecten: anken, oomplantsoen, fonteinen. Aan weerszijde van het plein is een ingang voor de onderliggende fietsenstalling aanwezig.. Toiletvoorzieningen zijn niet aanwezig voor evenementen. Geen permanente cameratoezicht, wel mogelijkheid tot tijdelijke installaties. Verlichting: straatverlichting vanaf de gevels van de aanliggende panden.. Brandkranen en stroompunten zijn aanwezig. Deze moeten vrij worden gehouden en organisatoren moeten hiermee rekening houden ij de inrichting van het terrein.

4 3.1 Grootte/capaciteit/indeling Het 18 septemerplein heeft een totale oppervlakte van ruim 5000 m2. Het plein is ongeveer 130 meter lang en 40 meter reed. De fietsenstalling onder het plein heeft een capaciteit van ongeveer 2000 fietsen (gratis toegankelijk). De ruto capaciteit van het plein edraagt ongeveer De evenementcapaciteit is sterk afhankelijk van de aard van het evenement en de inrichting van het plein ten ehoeve van het evenement. De gemeente staat een maximale puliekscapaciteit toe van 2.5 personen per m². Daarij is rekening gehouden met ruimte die nodig is voor facilitaire voorzieningen. Indeling 1 Bruto totale oppervlakte 2678 m² (incl. vaste ojecten) Oppervlakte in- en uitgang fietsenstalling 195 m² De totale oppervlakte exclusief vaste ojecten is: ( ) m² Indeling 2 Bruto totale oppervlakte 5497 m² (incl. vaste ojecten) Oppervlakte in- en uitgang 390 m² fietsenstalling(2) Oppervlakte anken+oom (noordzijde) 65 m² De totale oppervlakte exclusief vaste ojecten is: ( ) m²

5 Indeling 3 Bruto totale oppervlakte 7524 m² (incl. vaste ojecten) Oppervlakte in- en uitgang fietsenstalling 390 m² (2) Oppervlakte anken+oom (noordzijde) 65 m² De totale oppervlakte exclusief vaste ojecten is: ( ) m² 3.2 Type omgeving (woonwijk/ligging) Centrumgeied noord Op korte afstand van NS station Het plein is geheel omgeven door winkelpanden. Onder het terrein is een fietsenstalling. Het plaatsen van zware ojecten dient uitdrukkelijk in de vergunningsaanvraag vermeld te worden. Draagvlak Let op: los van het respecteren van de voorgeschreven geluidsnormen dient rekening gehouden te worden met de elangen van ewoners en edrijven in de directe omgeving. Goede en tijdige communicatie draagt ij aan het versterken van draagvlak ij ewoners en ondernemers in de naaste omgeving. Afstemming met ondernemers en ewoners in de omgeving is noodzakelijk. Standplaatsen Op dinsdag vindt op het plein een weekmarkt plaats, deze is van tot Op vrijdagavond zijn de winkels tot uur geopend. Elke eerste zondag van de maand is het koopzondag. Hier dient de organisator rekening mee te houden.

6 4 Veiligheid De organisator is primair verantwoordelijke voor het nemen van de juiste maatregelen. In dit hoofdstuk worden enkele kaders en mogelijkheden aangereikt. 4.1 Mogelijkheden voor crowd control Vluchtmogelijkheden zijn oostelijk richting Stationsweg. Westelijk richting Mathildelaan. Zuidelijk in de richting Hermans Boextraat, Verstdijk, Demer en Emmasingel. Noordelijk in de richting Piazza en Vestdijktunnel. Vluchtweg Stationsweg en Mathildelaan zijn het meest efficiënt. Hier ontstaat wel een verkeersvraagstuk. Stationsweg is een drukke verkeersstraat. Dit geldt hetzelfde voor de Vestdijk en voor de Emmasingel.. Tijdens de drukke spits is het gevaarlijk om een drukke straat over te steken. Het gaat hier om de straten Vestdijk en Stationsweg en Emmasingel.. Bij een groot evenement moet afstemming met NS en de usmaatschappijen plaatsvinden. 4.2 Toegankelijkheid (ereikaarheid voor hulpdiensten) Calamiteitenroutes zijn aanwezig. Route verloopt via de Mathildelaan of via de Emmasingel, 18 Septemerplein, Stationsweg en Stationsplein. Vestdijk en Stationsweg en Emmasingel zijn calamiteitenroutes. In de weekenden met koopzondagen is het (winkel)plein nauwelijks inzetaar voor andere functies. Omdat het plein direct op de route naar het PSV stadion ligt dient ij het geruik van het plein rekening gehouden te worden met de programmering van voetalwedstrijden in het stadion.

7 5 Categorieën evenementen Categorie evenement Zeer kleinschalig Categorie A Categorie B Categorie C Omschrijving Vooreeld Wel/geen vergunning nodig Kennisgevingsevenementen Buurt/Wijkfeest Alleen kennisgeving (melding) Laag risico-evenement, waarij Braderie Vergunning sprake is van een eperkte Sportwedstrijd aanvragen impact op de omgeving en Muziekoptreden eperkte gevolgen voor het verkeer Gemiddeld risico-evenement, Popconcerten Vergunning waarij sprake is van een grote Sportevenementen aanvragen impact op de directe omgeving en of gevolgen voor het verkeer Hoog risico-evenement, waarij Zomercarnaval Vergunning sprake is van een grote impact Marathon aanvragen op de stad en/of regionale Koninginnedag(nacht) gevolgen Aantallen 1 keer per maand tot uur 8 evenementen per jaar 8 evenementen per jaar* * plus eventueel Eindhoven Winterstad, Dutch Design Week en GLOW. Deze evenementen vinden niet steeds op dezelfde locaties plaats en zijn daarom niet in het aantal opgenomen. Indien deze evenementen op deze locatie plaats vinden zal hier voordat de vergunning wordt verleend overleg met ondernemers en ewoners over plaatsvinden aangaande de invulling (waaronder de overlastgevende onderdelen zoals uitenhoreca e.d.). Naast de indeling in A,B en C evenementen (risico gerelateerd) is voor omwonenden met name de mate van overlast epalend voor de acceptatie van de locatiekalender. De 16 vergunningplichtige evenementen worden daarom ij de programmering op locatieniveau ook eoordeeld op de mate van overlast. Voor het 18 Septemerplein mogen 8 van de 16 evenementen overlastgevende evenementen zijn. Onder overlastgevende evenementen wordt verstaan: Evenementen waarij naar algemene maatstaven sprake is van meer dan normale inreuk op de leef- en woonomgeving. Na een overlastgevend evenement geldt voor het geied Centrum-Noord een rustperiode van 8 dagen. Hier kan in samenspraak met de elangheenden van worden afgeweken.

8 6 Evenementkalender Voor aanvang van het etreffende kalenderjaar worden A, B en C- evenementen opgenomen in een door B&W vast te stellen evenementenkalender. Deze kalender dient als plannings-, coördinatie- en afstemmingsinstrument. De kalender wordt aan het egin van het nieuwe jaar gepuliceerd op de gemeentelijke wesite. Daarij wordt met name eoordeeld of het totaal aanod en de eventuele samenloop van evenementen uit oogpunt van openare orde en veiligheid acceptael is. Per locatie wordt daarij ook rekening gehouden met de aantallen en categorisering van evenementen en de rustdagen zoals hieroven in de tael is weergegeven. Plaatsing op de kalender is geen garantie dat een vergunning wordt afgegeven. Evenementen dienen het reguliere vergunningentraject te volgen. In de loop van het jaar kunnen mutaties in de kalender worden aangeracht. Voor iedere locatie wordt er een overzicht uit de evenementenkalender gegenereerd waarop de evenementen voor die locatie zijn aangegeven. 7 Geluidsnormen en Tijden 7.1 Geluidsnormen Het langtijd gemiddeld eoordelingsniveau (LAr,LT), afkomstig van de muziek en/of omroepgeluid, gemeten volgens de Handleiding meten en rekenen industrielawaai, uitgave 1999, en eoordeeld volgens deze handleiding, mag ter plaatse van de gevels van de meest naij gelegen woningen van derden en andere gevoelige estemmingen niet meer edragen dan is opgenomen in onderstaande tael. In afwijking van voornoemde handleiding is de straffactor van 10 d vanwege de herkenaarheid van het muziekgeluid niet van toepassing. Periode Tijden Maximale gevelelasting Dag uur uur 80 db(a) Avond (zondag t/m donderdag) uur uur 80 db(a) Avond (vrijdag, zaterdag en op dagen voorafgaand aan een feestdag) uur uur 80 db(a) Nacht (zondag t/m donderdag) uur uur 45 db(a) Nacht (vrijdag, zaterdag en op dagen voorafgaand aan een feestdag) uur uur 45 db(a)

9 7.2 Eindtijden Dag Zondag tot en met donderdag Eindtijd uur Vrijdag, zaterdag en op dagen voorafgaand aan een feestdag uur Normen innenstad, afgeakend door afakening: Emmasingel, Keizersgracht, Wal, Geldropseweg, Vestdijk, 18-Septemerplein 8 Verkeer 8.1 Bereikaarheid OV-vervoer Op ± 3 minuten loopafstand van NS-station. Het plein is zowel met het openaar vervoer als met de auto te ereiken. Te voet of met de fiets vanuit het centrum of station is het eveneens ereikaar. Onder het 18 Septemerplein ligt een eheerde ondergrondse fietsenstalling van 2000 plaatsen. Er zijn verschillende (etaalde) parkeergarages in de uurt. Meer gedetailleerde informatie zal op de gemeentelijke wesite geplaatst worden. 8.2 Overige verkeersaspecten Soort weg: asfalt, geen ijzonderheden. Drukke verkeersstroom de Vestdijk en Emaasingel, calamiteitenroute. Verkeersimpact ij gehele afsluiting omgeving: omvangrijke verkeersimpact. Calamiteitenroute dient altijd vrij gehouden te worden. Verkeersimpact ij gedeeltelijke afsluiting: calamiteitenroute lijft open, verkeersimpact overig verkeer. Belangrijke verkeersknooppunten in directe omgeving i.v.m. doorstroming tijdens evenement: de Vestdijk, Vestdijktunnel, Sationsstraat en Emmasingel.

10 9 Bouwactiviteiten/herinrichting Bouwprojecten in procedure (en start ouw) - Geen Bouwprojecten in aanouw en oplevering - Kleine Blo, hoek Hermanus Boexstraat Buitenruimteprojecten (herinrichting) en eoogde start uitvoering - Geen 10 Bewonerselangen, overige elangheenden en informatieverspreiding De gemeente onderhoudt intensief contact met de winkeliers en de ondernemers. Vereniging 18 septemerplein SDBE Polyground Bij de gemeente zijn zowel de contactpersonen als de contactgegevens ekend. De aanvraag van een evenement zal ruim voor de geplande aanvang worden doorgestuurd naar etrokken partijen. Zowel voor het 18 septemerplein als voor de SDBE zal dit via de contactpersoon ij Polyground verlopen. Partijen kunnen hiermee tijdig hun standpunt aangaande het evenement doorgeven aan de gemeente. 11 Overige informatie 11.1 Technische informatie Stroomvoorziening om de ca 20 meter tegen de etalages van de winkels In elke kast is aanwezig: 10 x 220 V en 2 v 16 Amp Watervoorziening voor de deur hoekpand naast de Blo Aan voorzijde van de Blo is een vuilwaterriool voor toiletwagen (afstemmen met edrijfsleider) Standpijpnummer Braant Water: 7340 met opmerking ij estelling lange standpijp 5 tot 6 ar, 100 liter water per minuut Zware constructies op plein: afstemmen met DHV via Renee Scheepers, gemeente

11 11.2 Kosten Alle kosten voor het in geruik nemen plus het schoon opleveren van het terrein zijn voor rekening van de organisator. De organisator is verantwoordelijk voor het schoon en schadevrij opleveren van het evenemententerrein en de directe omgeving. Wanneer het terrein niet schoon en/of schadevrij wordt opgeleverd, zal de gemeente dit herstellen en worden de kosten hiervoor doorelast aan de organisator. Als en organisator ij aankomst op het evenemententerrein constateert dat er schade is aan het terrein, dient hij/zij terstond contact op te nemen met de heer Frank Claassen (zie contact). Onderstaande kosten geven een indicatie van de te verwachten kosten: Schoonmaak Schoonmaak/ vegen (exclusief stortkosten): Maandag t/m vrijdag: 1200,- Zaterdag: 1400,- Zondag: 1700,- Stortkosten edragen ongeveer 140,- per ton (1.000 kg) Dit is exclusief transportkosten. Indien na vegen/schoonmaak ook een natte schoonmaakeurt nodig is, komt hier ongeveer 1600,- ij. Evenementenkast Kosten evenementenkast: per kast 150,- vastrecht. Stroomverruik wordt verrekend op asis van werkelijk geruik. Activeren waterkast Kostenindicatie: 140,- excl 6% BTW Via Braant Water (zie ook 6.3 Contact) Contact Activeren van de waterkast dient ruim op tijd te geeuren via Braant Water (telefoonnummer ). De stroomvoorziening kan geregeld worden via daartoe gespecialiseerde leveranciers (ekend ij afdeling evenementen). Voor vragen en informatie over het eheer, onderhoud, schade en schoonmaak van het terrein, neemt u contact op met dhr. Frank Claassen, (gemeente Eindhoven) telefoonnummer

Samen werken. aan de kwaliteit. van Centrum Almere Buiten. Handboek openbare ruimte, publieksversie maart 2014. Waar mag ik mijn stoepbord neerzetten?

Samen werken. aan de kwaliteit. van Centrum Almere Buiten. Handboek openbare ruimte, publieksversie maart 2014. Waar mag ik mijn stoepbord neerzetten? Handboek openbare ruimte, publieksversie maart 2014 Waar mag ik mijn stoepbord neerzetten? Samen werken Tot hoever mag mijn uitstalling staan? aan de kwaliteit Hoe groot mag mijn terras zijn? van Centrum

Nadere informatie

Voorschriften voor evenementen in de openbare ruimte die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht Algemeen Toezicht E.H.B.O.

Voorschriften voor evenementen in de openbare ruimte die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht Algemeen Toezicht E.H.B.O. Voorschriften voor evenementen in de openbare ruimte die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht Algemeen 1. De aanwijzingen van de politie, brandweer en de gemeente dienen stipt en onmiddellijk te worden

Nadere informatie

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o.

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. Nota zienswijzen Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. December 2013 Hoofdstuk 1 Het ontwerpbestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. heeft van donderdag 17 oktober

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Zo gepiept? Consignatie: noodzaak, organisatie, grenzen en arbeidsvoorwaarden

FNV Bondgenoten. Zo gepiept? Consignatie: noodzaak, organisatie, grenzen en arbeidsvoorwaarden FNV Bondgenoten Zo gepiept? Consignatie: noodzaak, organisatie, grenzen en arbeidsvoorwaarden Zo gepiept? Praktische tips voor ondernemingsraad en kaderleden Colofon Dit is een uitgave van Stichting FNV

Nadere informatie

Zo werken wij in Amsterdam Op straat

Zo werken wij in Amsterdam Op straat 1 Zo werken wij in Amsterdam Op straat Versie 2 2 George George Hendrik Hendrik Breitner Breitner (1857 (1857-1923) - 1923) Doorbraak Raadhuisstraat 3 Voorwoord Amsterdam is niet af en zal dat nooit zijn.

Nadere informatie

Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig bij een nieuw bouwplan?

Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig bij een nieuw bouwplan? Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig bij een nieuw bouwplan? Omgaan met parkeernormen en kencijfers Parkeernormen en -kencijfers spelen een belangrijke rol bij het vaststellen van de parkeerbehoefte rond

Nadere informatie

(door)startdocument Fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal

(door)startdocument Fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal (door)startdocument Fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal mei 2011 Michaela du Pon, opdrachtgever programma fiets Mintske Sijsma, ontwerper openbare ruimte Eric Rossen, stedenbouwkundige Leon Peeters, verkeerskundige

Nadere informatie

Format Calamiteitenplan gemeente Bussum. Welk evenement? Datum en tijdstip?

Format Calamiteitenplan gemeente Bussum. Welk evenement? Datum en tijdstip? Format Calamiteitenplan gemeente Bussum Dit document toont een manier om uw calamiteitenplan in te delen. Het is een handreiking. U kunt van de voorgestelde opbouw afwijken. Welk evenement? Datum en tijdstip?

Nadere informatie

MER Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort

MER Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort MER Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort Effectbeoordeling Verkeer Gemeente Amersfoort juni 2010 Definitief MER Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort Effectbeoordeling Verkeer dossier : C0115-01-001

Nadere informatie

CHECKLIST BRANDVEILIG GEBRUIK BOUWWERKEN

CHECKLIST BRANDVEILIG GEBRUIK BOUWWERKEN Bouwbesluit 2012 CHECKLIST BRANDVEILIG GEBRUIK BOUWWERKEN Contactgegevens Brandweer Voor u ligt de handige checklist van brandweer Brabant-Noord. De Woningwet legt de verantwoordelijkheid voor een brandveilig

Nadere informatie

VADEMECUM DUURZAAM PARKEERBELEID. Bijlagen. Bijlage1: Begrippenkader. Bijlage2: Parkeerkencijfers Bijlage3: Voorbeeld van exploitatieberekening

VADEMECUM DUURZAAM PARKEERBELEID. Bijlagen. Bijlage1: Begrippenkader. Bijlage2: Parkeerkencijfers Bijlage3: Voorbeeld van exploitatieberekening VADEMECUM DUURZAAM PARKEERBELEID Bijlagen Bijlage1: Begrippenkader Bijlage2: Parkeerkencijfers Bijlage3: Voorbeeld van exploitatieberekening 3 Bijlage 1: Begrippenkader Aanwezigheidspercentage Actuele

Nadere informatie

Waterbodems in de Waterwet. Praktijkvoorbeeldenboek

Waterbodems in de Waterwet. Praktijkvoorbeeldenboek Waterbodems in de Waterwet Praktijkvoorbeeldenboek Inhoud 1 Inleiding 1 2 Uitbreiding van een watersysteem 6 2.1 Situatiebeschrijving 6 2.2 Situatie voor invoering van de Waterwet 7 2.2.1 Aanpak 7 2.2.2

Nadere informatie

Beleidsplan openbare verlichting 2008 2012

Beleidsplan openbare verlichting 2008 2012 Beleidsplan openbare verlichting 2008 2012 uitgave februari 2008 Inhoud Voorwoord...3 Samenvatting...4 Leeswijzer...5 1 Algemeen...6 1.1 Visie op verlichten...6 1.2 Wet- en regelgeving en richtlijnen...7

Nadere informatie

Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord

Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord Elk nummer correspondeert met een ingekomen reactie. Voor het openbare overzicht

Nadere informatie

Logeren is: ergens anders slapen dan thuis! Logeermogelijkheden in de regio Midden- en Zuid-Kennemerland. Samenwerkende organisaties ASVZ NH

Logeren is: ergens anders slapen dan thuis! Logeermogelijkheden in de regio Midden- en Zuid-Kennemerland. Samenwerkende organisaties ASVZ NH Logeren is: ergens anders slapen dan thuis! Samenwerkende organisaties ASVZ NH De Hartekamp Groep Heliomare Rozemarijn SIG: organisatie voor wonen en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke handicap

Nadere informatie

BVA. Wijkverkeersplan rest bebouwde kom Vaassen. - inrichting 30 km/uur zones - Gemeente Epe

BVA. Wijkverkeersplan rest bebouwde kom Vaassen. - inrichting 30 km/uur zones - Gemeente Epe BVA Noordzeelaan 38a 8017 JW Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 Wijkverkeersplan rest bebouwde kom Vaassen - inrichting 30 km/uur zones - Gemeente Epe 28 augustus 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Woningbouwvereniging 4 Hoofdstuk 3 Voorwaarden 5 Hoofdstuk 4 Procedure 8 Hoofdstuk 5 Overzicht ZAV s en nadere

Nadere informatie

4 Brochure voor de wegbeheerder. Zone 30. Voor meer veiligheid en verkeersleefbaarheid. in de bebouwde kom

4 Brochure voor de wegbeheerder. Zone 30. Voor meer veiligheid en verkeersleefbaarheid. in de bebouwde kom 4 Brochure voor de wegbeheerder Zone 30 Voor meer veiligheid en verkeersleefbaarheid in de bebouwde kom zone 30 Redactie Isabelle Janssens, BIVV Coördinatie An Volckaert, BIVV In samenwerking met de Afdeling

Nadere informatie

MER Hoekse Lijn. deelrapport Water R.2014.005.HLRO. Van Ria van der Zaag. Datum 13 februari 2015. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn

MER Hoekse Lijn. deelrapport Water R.2014.005.HLRO. Van Ria van der Zaag. Datum 13 februari 2015. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn MER Hoekse Lijn deelrapport Water R.2014.005.HLRO Van Ria van der Zaag Datum 13 februari 2015 Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn Versie 1.1 Opdrachtgever Projectbureau Hoekse Lijn Inhoudsopgave

Nadere informatie

ALGEMENE REISVOORWAARDEN KRAS.NL

ALGEMENE REISVOORWAARDEN KRAS.NL 1. DEFINITIES In deze Algemene Reisvoorwaarden KRAS hebben de volgende begrippen de daar achter vermelde betekenis: Baby: tenzij anders vermeld, een kind jonger dan twee jaar; Bemiddelde Diensten: Losse

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING INHOUDSOPGAVE bladzijde 1 INLEIDING 4 1.1 Achtergronden 5 1.2 Doel van de handreiking 5 1.3 Systematiek 5 1.4 Modernisering Instrumentarium Geluidbeleid

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kom-Oost. Juli 2013

Bestemmingsplan Kom-Oost. Juli 2013 Bestemmingsplan Kom-Oost Juli 2013 toelichting 1 2 3 Inhoud van de toelichting Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Ligging en begrenzing plangebied 1.2 Aanleiding en doelstelling 1.3 Geldende regeling 1.4 Leeswijzer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 (het gehuurde) Artikel 2 (huurprijs en bijkomende kosten) Artikel 3 (annulering)

Algemene voorwaarden Artikel 1 (het gehuurde) Artikel 2 (huurprijs en bijkomende kosten) Artikel 3 (annulering) Algemene voorwaarden Artikel 1 (het gehuurde) 1. Het gehuurde is uitsluitend de door de verhuurder bij de totstandkoming van de huurovereenkomst als zodanig aangeduide ruimte. 2. De verhuurder heeft het

Nadere informatie

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening.

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening. Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een, chronische ziekte of psychische aandoening Februari 2014 in samenwerking met: PG werkt samen Dit is een uitgave Ieder(in) voorheen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.org) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van

Nadere informatie

Beleidsregels gebruik knalapparatuur ter voorkoming van schade aan vruchten en gewassen

Beleidsregels gebruik knalapparatuur ter voorkoming van schade aan vruchten en gewassen Beleidsregels gebruik knalapparatuur ter voorkoming van schade aan vruchten en gewassen Januari 2014 Gemeente Tholen INHOUD Begrippen... 1 1. Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Antihagelgeneratoren...

Nadere informatie

ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG

ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG 1 ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG Inleiding De ouderen worden min of meer gedwongen om in hun eigen huis te blijven wonen ook als de zorgvraag bij hen toeneemt. De meeste mensen zullen ook graag zelfstandig

Nadere informatie

Opslag gevaarlijke stoffen in emballage. CPR 15 richtlijnen

Opslag gevaarlijke stoffen in emballage. CPR 15 richtlijnen Opslag gevaarlijke stoffen in emballage CPR 15 richtlijnen (Handreiking voor het toepassen van de CPR 15 richtlijnen binnen het werkgebied van de Regionale milieudienst Noord-West Utrecht en binnen dit

Nadere informatie

AlphaVision 16. Gebruikershandleiding. Alphatronics b.v.

AlphaVision 16. Gebruikershandleiding. Alphatronics b.v. AlphaVision 16 Gebruikershandleiding Alphatronics b.v. AlphaVision 16 - Gebruikershandleiding 2000 Alphatronics b.v., Nijkerk Uitgave januari 2000 - REV. 0 25-01-2000PV AV16GEBR.QXD INHOUDSOPGAVE Inleiding

Nadere informatie