Locatieprofiel 18 septemberplein

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Locatieprofiel 18 septemberplein"

Transcriptie

1 Locatieprofiel 18 septemerplein

2 Inhoudsopgave 1 Startpunt( amitie van de stad, vernieuwing) Profiel vanuit de kracht van de plek Fysieke kenmerken Grootte/capaciteit/indeling Type omgeving (woonwijk/ligging) Veiligheid Mogelijkheden voor crowd control Toegankelijkheid (ereikaarheid voor hulpdiensten) Categorieën evenementen Evenementkalender Geluidsnormen en Tijden Verkeer Bereikaarheid OV-vervoer Overige verkeersaspecten Bouwactiviteiten/herinrichting Bewonerselangen, overige elangheenden en informatieverspreiding Overige informatie Technische informatie Kosten... 11

3 1 Startpunt( amitie van de stad, vernieuwing) Het 18 septemerplein is een vernieuwd plein in het hart van het winkelcentrum van Eindhoven. Het heeft een moderne kwalitatief hoogwaardige uitstraling. Enkele elangrijke winkelstraten monden uit op het 18 septemerplein. Het 18 septemerplein heeft hoofdzakelijk een winkel en verlijfsfunctie. Door de open structuur en enkele ankjes is het heerlijk om hier even lekker uit te rusten zonder verplichtingen. Onder het plein is een ewaakte gratis fietsenstalling gesitueerd. 2 Profiel vanuit de kracht van de plek Het 18 septemerplein is geschikt voor vele verschillende evenementen en leent zich door haar ligging uitstekend voor het houden van evenementen die een directe relatie heen met de winkelfunctie van de omgeving. Gezien de oppervlakte van het plein, de centrale ligging in de innenstad en het ontreken van ewoning in de meest directe omgeving kan het plein ook incidenteel worden ingezet voor grootschalige evenementen. Daarij dient wel nadrukkelijk rekening gehouden te worden met de primaire winkelfunctie van het plein. Het plein heeft ook een duidelijke verindingsfunctie in de oost-west as van het NS station naar het PSV stadion en Strijp S. Ook vanuit deze functie zijn evenementen en/of activiteiten op het plein denkaar. 3 Fysieke kenmerken Natuurstenen ondergrond Vaste ojecten: anken, oomplantsoen, fonteinen. Aan weerszijde van het plein is een ingang voor de onderliggende fietsenstalling aanwezig.. Toiletvoorzieningen zijn niet aanwezig voor evenementen. Geen permanente cameratoezicht, wel mogelijkheid tot tijdelijke installaties. Verlichting: straatverlichting vanaf de gevels van de aanliggende panden.. Brandkranen en stroompunten zijn aanwezig. Deze moeten vrij worden gehouden en organisatoren moeten hiermee rekening houden ij de inrichting van het terrein.

4 3.1 Grootte/capaciteit/indeling Het 18 septemerplein heeft een totale oppervlakte van ruim 5000 m2. Het plein is ongeveer 130 meter lang en 40 meter reed. De fietsenstalling onder het plein heeft een capaciteit van ongeveer 2000 fietsen (gratis toegankelijk). De ruto capaciteit van het plein edraagt ongeveer De evenementcapaciteit is sterk afhankelijk van de aard van het evenement en de inrichting van het plein ten ehoeve van het evenement. De gemeente staat een maximale puliekscapaciteit toe van 2.5 personen per m². Daarij is rekening gehouden met ruimte die nodig is voor facilitaire voorzieningen. Indeling 1 Bruto totale oppervlakte 2678 m² (incl. vaste ojecten) Oppervlakte in- en uitgang fietsenstalling 195 m² De totale oppervlakte exclusief vaste ojecten is: ( ) m² Indeling 2 Bruto totale oppervlakte 5497 m² (incl. vaste ojecten) Oppervlakte in- en uitgang 390 m² fietsenstalling(2) Oppervlakte anken+oom (noordzijde) 65 m² De totale oppervlakte exclusief vaste ojecten is: ( ) m²

5 Indeling 3 Bruto totale oppervlakte 7524 m² (incl. vaste ojecten) Oppervlakte in- en uitgang fietsenstalling 390 m² (2) Oppervlakte anken+oom (noordzijde) 65 m² De totale oppervlakte exclusief vaste ojecten is: ( ) m² 3.2 Type omgeving (woonwijk/ligging) Centrumgeied noord Op korte afstand van NS station Het plein is geheel omgeven door winkelpanden. Onder het terrein is een fietsenstalling. Het plaatsen van zware ojecten dient uitdrukkelijk in de vergunningsaanvraag vermeld te worden. Draagvlak Let op: los van het respecteren van de voorgeschreven geluidsnormen dient rekening gehouden te worden met de elangen van ewoners en edrijven in de directe omgeving. Goede en tijdige communicatie draagt ij aan het versterken van draagvlak ij ewoners en ondernemers in de naaste omgeving. Afstemming met ondernemers en ewoners in de omgeving is noodzakelijk. Standplaatsen Op dinsdag vindt op het plein een weekmarkt plaats, deze is van tot Op vrijdagavond zijn de winkels tot uur geopend. Elke eerste zondag van de maand is het koopzondag. Hier dient de organisator rekening mee te houden.

6 4 Veiligheid De organisator is primair verantwoordelijke voor het nemen van de juiste maatregelen. In dit hoofdstuk worden enkele kaders en mogelijkheden aangereikt. 4.1 Mogelijkheden voor crowd control Vluchtmogelijkheden zijn oostelijk richting Stationsweg. Westelijk richting Mathildelaan. Zuidelijk in de richting Hermans Boextraat, Verstdijk, Demer en Emmasingel. Noordelijk in de richting Piazza en Vestdijktunnel. Vluchtweg Stationsweg en Mathildelaan zijn het meest efficiënt. Hier ontstaat wel een verkeersvraagstuk. Stationsweg is een drukke verkeersstraat. Dit geldt hetzelfde voor de Vestdijk en voor de Emmasingel.. Tijdens de drukke spits is het gevaarlijk om een drukke straat over te steken. Het gaat hier om de straten Vestdijk en Stationsweg en Emmasingel.. Bij een groot evenement moet afstemming met NS en de usmaatschappijen plaatsvinden. 4.2 Toegankelijkheid (ereikaarheid voor hulpdiensten) Calamiteitenroutes zijn aanwezig. Route verloopt via de Mathildelaan of via de Emmasingel, 18 Septemerplein, Stationsweg en Stationsplein. Vestdijk en Stationsweg en Emmasingel zijn calamiteitenroutes. In de weekenden met koopzondagen is het (winkel)plein nauwelijks inzetaar voor andere functies. Omdat het plein direct op de route naar het PSV stadion ligt dient ij het geruik van het plein rekening gehouden te worden met de programmering van voetalwedstrijden in het stadion.

7 5 Categorieën evenementen Categorie evenement Zeer kleinschalig Categorie A Categorie B Categorie C Omschrijving Vooreeld Wel/geen vergunning nodig Kennisgevingsevenementen Buurt/Wijkfeest Alleen kennisgeving (melding) Laag risico-evenement, waarij Braderie Vergunning sprake is van een eperkte Sportwedstrijd aanvragen impact op de omgeving en Muziekoptreden eperkte gevolgen voor het verkeer Gemiddeld risico-evenement, Popconcerten Vergunning waarij sprake is van een grote Sportevenementen aanvragen impact op de directe omgeving en of gevolgen voor het verkeer Hoog risico-evenement, waarij Zomercarnaval Vergunning sprake is van een grote impact Marathon aanvragen op de stad en/of regionale Koninginnedag(nacht) gevolgen Aantallen 1 keer per maand tot uur 8 evenementen per jaar 8 evenementen per jaar* * plus eventueel Eindhoven Winterstad, Dutch Design Week en GLOW. Deze evenementen vinden niet steeds op dezelfde locaties plaats en zijn daarom niet in het aantal opgenomen. Indien deze evenementen op deze locatie plaats vinden zal hier voordat de vergunning wordt verleend overleg met ondernemers en ewoners over plaatsvinden aangaande de invulling (waaronder de overlastgevende onderdelen zoals uitenhoreca e.d.). Naast de indeling in A,B en C evenementen (risico gerelateerd) is voor omwonenden met name de mate van overlast epalend voor de acceptatie van de locatiekalender. De 16 vergunningplichtige evenementen worden daarom ij de programmering op locatieniveau ook eoordeeld op de mate van overlast. Voor het 18 Septemerplein mogen 8 van de 16 evenementen overlastgevende evenementen zijn. Onder overlastgevende evenementen wordt verstaan: Evenementen waarij naar algemene maatstaven sprake is van meer dan normale inreuk op de leef- en woonomgeving. Na een overlastgevend evenement geldt voor het geied Centrum-Noord een rustperiode van 8 dagen. Hier kan in samenspraak met de elangheenden van worden afgeweken.

8 6 Evenementkalender Voor aanvang van het etreffende kalenderjaar worden A, B en C- evenementen opgenomen in een door B&W vast te stellen evenementenkalender. Deze kalender dient als plannings-, coördinatie- en afstemmingsinstrument. De kalender wordt aan het egin van het nieuwe jaar gepuliceerd op de gemeentelijke wesite. Daarij wordt met name eoordeeld of het totaal aanod en de eventuele samenloop van evenementen uit oogpunt van openare orde en veiligheid acceptael is. Per locatie wordt daarij ook rekening gehouden met de aantallen en categorisering van evenementen en de rustdagen zoals hieroven in de tael is weergegeven. Plaatsing op de kalender is geen garantie dat een vergunning wordt afgegeven. Evenementen dienen het reguliere vergunningentraject te volgen. In de loop van het jaar kunnen mutaties in de kalender worden aangeracht. Voor iedere locatie wordt er een overzicht uit de evenementenkalender gegenereerd waarop de evenementen voor die locatie zijn aangegeven. 7 Geluidsnormen en Tijden 7.1 Geluidsnormen Het langtijd gemiddeld eoordelingsniveau (LAr,LT), afkomstig van de muziek en/of omroepgeluid, gemeten volgens de Handleiding meten en rekenen industrielawaai, uitgave 1999, en eoordeeld volgens deze handleiding, mag ter plaatse van de gevels van de meest naij gelegen woningen van derden en andere gevoelige estemmingen niet meer edragen dan is opgenomen in onderstaande tael. In afwijking van voornoemde handleiding is de straffactor van 10 d vanwege de herkenaarheid van het muziekgeluid niet van toepassing. Periode Tijden Maximale gevelelasting Dag uur uur 80 db(a) Avond (zondag t/m donderdag) uur uur 80 db(a) Avond (vrijdag, zaterdag en op dagen voorafgaand aan een feestdag) uur uur 80 db(a) Nacht (zondag t/m donderdag) uur uur 45 db(a) Nacht (vrijdag, zaterdag en op dagen voorafgaand aan een feestdag) uur uur 45 db(a)

9 7.2 Eindtijden Dag Zondag tot en met donderdag Eindtijd uur Vrijdag, zaterdag en op dagen voorafgaand aan een feestdag uur Normen innenstad, afgeakend door afakening: Emmasingel, Keizersgracht, Wal, Geldropseweg, Vestdijk, 18-Septemerplein 8 Verkeer 8.1 Bereikaarheid OV-vervoer Op ± 3 minuten loopafstand van NS-station. Het plein is zowel met het openaar vervoer als met de auto te ereiken. Te voet of met de fiets vanuit het centrum of station is het eveneens ereikaar. Onder het 18 Septemerplein ligt een eheerde ondergrondse fietsenstalling van 2000 plaatsen. Er zijn verschillende (etaalde) parkeergarages in de uurt. Meer gedetailleerde informatie zal op de gemeentelijke wesite geplaatst worden. 8.2 Overige verkeersaspecten Soort weg: asfalt, geen ijzonderheden. Drukke verkeersstroom de Vestdijk en Emaasingel, calamiteitenroute. Verkeersimpact ij gehele afsluiting omgeving: omvangrijke verkeersimpact. Calamiteitenroute dient altijd vrij gehouden te worden. Verkeersimpact ij gedeeltelijke afsluiting: calamiteitenroute lijft open, verkeersimpact overig verkeer. Belangrijke verkeersknooppunten in directe omgeving i.v.m. doorstroming tijdens evenement: de Vestdijk, Vestdijktunnel, Sationsstraat en Emmasingel.

10 9 Bouwactiviteiten/herinrichting Bouwprojecten in procedure (en start ouw) - Geen Bouwprojecten in aanouw en oplevering - Kleine Blo, hoek Hermanus Boexstraat Buitenruimteprojecten (herinrichting) en eoogde start uitvoering - Geen 10 Bewonerselangen, overige elangheenden en informatieverspreiding De gemeente onderhoudt intensief contact met de winkeliers en de ondernemers. Vereniging 18 septemerplein SDBE Polyground Bij de gemeente zijn zowel de contactpersonen als de contactgegevens ekend. De aanvraag van een evenement zal ruim voor de geplande aanvang worden doorgestuurd naar etrokken partijen. Zowel voor het 18 septemerplein als voor de SDBE zal dit via de contactpersoon ij Polyground verlopen. Partijen kunnen hiermee tijdig hun standpunt aangaande het evenement doorgeven aan de gemeente. 11 Overige informatie 11.1 Technische informatie Stroomvoorziening om de ca 20 meter tegen de etalages van de winkels In elke kast is aanwezig: 10 x 220 V en 2 v 16 Amp Watervoorziening voor de deur hoekpand naast de Blo Aan voorzijde van de Blo is een vuilwaterriool voor toiletwagen (afstemmen met edrijfsleider) Standpijpnummer Braant Water: 7340 met opmerking ij estelling lange standpijp 5 tot 6 ar, 100 liter water per minuut Zware constructies op plein: afstemmen met DHV via Renee Scheepers, gemeente

11 11.2 Kosten Alle kosten voor het in geruik nemen plus het schoon opleveren van het terrein zijn voor rekening van de organisator. De organisator is verantwoordelijk voor het schoon en schadevrij opleveren van het evenemententerrein en de directe omgeving. Wanneer het terrein niet schoon en/of schadevrij wordt opgeleverd, zal de gemeente dit herstellen en worden de kosten hiervoor doorelast aan de organisator. Als en organisator ij aankomst op het evenemententerrein constateert dat er schade is aan het terrein, dient hij/zij terstond contact op te nemen met de heer Frank Claassen (zie contact). Onderstaande kosten geven een indicatie van de te verwachten kosten: Schoonmaak Schoonmaak/ vegen (exclusief stortkosten): Maandag t/m vrijdag: 1200,- Zaterdag: 1400,- Zondag: 1700,- Stortkosten edragen ongeveer 140,- per ton (1.000 kg) Dit is exclusief transportkosten. Indien na vegen/schoonmaak ook een natte schoonmaakeurt nodig is, komt hier ongeveer 1600,- ij. Evenementenkast Kosten evenementenkast: per kast 150,- vastrecht. Stroomverruik wordt verrekend op asis van werkelijk geruik. Activeren waterkast Kostenindicatie: 140,- excl 6% BTW Via Braant Water (zie ook 6.3 Contact) Contact Activeren van de waterkast dient ruim op tijd te geeuren via Braant Water (telefoonnummer ). De stroomvoorziening kan geregeld worden via daartoe gespecialiseerde leveranciers (ekend ij afdeling evenementen). Voor vragen en informatie over het eheer, onderhoud, schade en schoonmaak van het terrein, neemt u contact op met dhr. Frank Claassen, (gemeente Eindhoven) telefoonnummer

gemeente Eindhoven Locatieprofiel Catharinaplein

gemeente Eindhoven Locatieprofiel Catharinaplein A gemeente Eindhoven Locatieprofiel Catharinaplein Locatieeleid Begijnenhof Inhoudsopgave 1 Startpunt (amitie van de stad, vernieuwing) 3 2 Profiel vanuit de kracht van de plek 3 3 Fysieke kenmerken 3

Nadere informatie

Locatieprofiel Evenementen. Stratumseind

Locatieprofiel Evenementen. Stratumseind Locatieprofiel Evenementen Stratumseind gemeente Eindhoven VB - Veiligheid en Bestuur, VH - Veiligheid juni 2015 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven VB - Veiligheid en Bestuur, VH - Veiligheid Datum juni

Nadere informatie

Locatieprofiel Evenementen. 18 septemberplein

Locatieprofiel Evenementen. 18 septemberplein Locatieprofiel Evenementen 18 septemberplein gemeente Eindhoven VB - Veiligheid en Bestuur, VH - Veiligheid juni 2015 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven VB - Veiligheid en Bestuur, VH - Veiligheid Datum

Nadere informatie

Locatieprofiel Evenementen. Stadspark de Karpen

Locatieprofiel Evenementen. Stadspark de Karpen Locatieprofiel Evenementen Stadspark de Karpen gemeente Eindhoven VB - Veiligheid en Bestuur, VH - Veiligheid juni 2015 juni 2015 Locatieprofiel Evenementen - Stadspark de Karpen VB - Veiligheid en Bestuur

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Locatieprofiel Stadhuisplein

gemeente Eindhoven Locatieprofiel Stadhuisplein A gemeente Eindhoven Locatieprofiel Stadhuisplein Locatieeleid Stadhuisplein Inhoudsopgave 1 Startpunt (amitie van de stad, vernieuwing) 3 2 Profiel vanuit de kracht van de plek 3 3 Fysieke kenmerken 3

Nadere informatie

Locatieprofiel Philips stadion

Locatieprofiel Philips stadion A gemeente Eindhoven Locatieprofiel Philips stadion Mathildelaan en (parkeer)terrein P2 Veiligheid en Bestuur Cluster Evenementen Decemer 2013 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Datum Decemer 2013 gemeente

Nadere informatie

Locatieprofiel Evenementen. Strijp S

Locatieprofiel Evenementen. Strijp S Locatieprofiel Evenementen Strijp S gemeente Eindhoven VB - Veiligheid en Bestuur, VH - Veiligheid juni 2015 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven VB - Veiligheid en Bestuur, VH - Veiligheid Datum juni 2015

Nadere informatie

Locatiebeleid evenementen

Locatiebeleid evenementen A gemeente Eindhoven Locatiebeleid evenementen Veiligheid & Bestuur Cluster Evenementen December 2013 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Datum December 2013 gemeente Eindhoven Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Locatiebeleid Evenementen. Centrum Oost

Locatiebeleid Evenementen. Centrum Oost Locatiebeleid Evenementen Centrum Oost gemeente Eindhoven VB - Veiligheid en Bestuur, VH - Veiligheid juni 2015 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven VB - Veiligheid en Bestuur, VH - Veiligheid Datum juni

Nadere informatie

Locatiebeleid Evenementen. Centrum West

Locatiebeleid Evenementen. Centrum West Locatiebeleid Evenementen Centrum West gemeente Eindhoven VB - Veiligheid en Bestuur, VH - Veiligheid juni 2015 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven VB - Veiligheid en Bestuur, VH - Veiligheid Datum juni

Nadere informatie

Locatieprofiel evenementen Leienplein Kleinschalige evenementen die bijdragen aan verlevendiging van de stad/doelstellingen van de stad

Locatieprofiel evenementen Leienplein Kleinschalige evenementen die bijdragen aan verlevendiging van de stad/doelstellingen van de stad Locatieprofiel evenementen Leienplein Kleinschalige evenementen die bijdragen aan verlevendiging van de stad/doelstellingen van de stad Eigenaar: Gemeente Apeldoorn Beheerder: Gemeente Apeldoorn Contact:

Nadere informatie

Locatieprofiel De Loper

Locatieprofiel De Loper Locatieprofiel De Loper Als u een evenement in Vlaardingen wilt organiseren kan dat op meerdere locaties. Voor deze locaties zijn locatieprofielen opgesteld, zodat u makkelijk kunt zien welke locatie geschikt

Nadere informatie

Locatieprofiel evenementen Raadhuisplein Kleinschalige evenementen die bijdragen aan verlevendiging van de binnenstad

Locatieprofiel evenementen Raadhuisplein Kleinschalige evenementen die bijdragen aan verlevendiging van de binnenstad Locatieprofiel evenementen Raadhuisplein Kleinschalige evenementen die bijdragen aan verlevendiging van de binnenstad Eigenaar: Gemeente Apeldoorn Beheerder: Gemeente Apeldoorn Contact: 14055 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Willemskade en Veerhaven, het klassieke scheepvaartkwartier

Willemskade en Veerhaven, het klassieke scheepvaartkwartier Willemskade en Veerhaven, het klassieke scheepvaartkwartier 1. Startpunt (ambitie van de stad, vernieuwing) Het watergebied is de oorsprong, de ziel van Rotterdam. Het is een toegangspoort naar de wereld

Nadere informatie

kernwaardeanalyse het park 1. Startpunt (ambitie van de stad, vernieuwing) 2. Profiel vanuit de kracht van de plek IDENTITEIT IDENTITEITSDRAGER

kernwaardeanalyse het park 1. Startpunt (ambitie van de stad, vernieuwing) 2. Profiel vanuit de kracht van de plek IDENTITEIT IDENTITEITSDRAGER Voor de meest gebruikte evenementenlocaties in het centrum van Rotterdam zijn locatieprofielen beschreven. De profielen zijn opgesteld door Dienst Veiligheid en Bureau Binnenstad van de gemeente Rotterdam,

Nadere informatie

evenementenlocatie Ossenmarkt

evenementenlocatie Ossenmarkt evenementenlocatie Ossenmarkt Evenementen in de stad Groningen Groningen is een bruisende en leefbare stad met een ruim en gevarieerd aanbod aan evenementen. Dit aanbod is zowel binnen, in de vele theaters,

Nadere informatie

Locatieprofiel Dirk de Derdelaan

Locatieprofiel Dirk de Derdelaan Locatieprofiel Dirk de Derdelaan Als u een evenement in Vlaardingen wilt organiseren kan dat op meerdere locaties. Voor deze locaties zijn locatieprofielen opgesteld, zodat u makkelijk kunt zien welke

Nadere informatie

Locatieprofiel Strijp S

Locatieprofiel Strijp S A gemeente Eindhoven Locatieprofiel Strijp S Ketelhuisplein en directe omgeving in de Driehoek Veiligheid en Bestuur Cluster Evenementen Decemer 2013 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Datum Decemer 2013

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Evenementenbeleid in Eindhoven Gastvrij en veilig

gemeente Eindhoven Evenementenbeleid in Eindhoven Gastvrij en veilig A Evenementeneleid in Eindhoven Gastvrij en veilig Novemer 2012 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Datum Novemer 2012 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 DE GEMEENTE EINDHOVEN ALS EVENEMENTENSTAD.... 5 MISSIE...

Nadere informatie

Locatieprofiel Broekweg

Locatieprofiel Broekweg Locatieprofiel Broekweg Als u een evenement in Vlaardingen wilt organiseren kan dat op meerdere locaties. Voor deze locaties zijn locatieprofielen opgesteld, zodat u makkelijk kunt zien welke locatie geschikt

Nadere informatie

Locatieprofiel evenementen Caterplein/Beekpark Place to be voor de jeugd van Apeldoorn

Locatieprofiel evenementen Caterplein/Beekpark Place to be voor de jeugd van Apeldoorn Locatieprofiel evenementen Caterplein/Beekpark Place to be voor de jeugd van Apeldoorn Eigenaar: Gemeente Apeldoorn Beheerder: Gemeente Apeldoorn Contact: 14055 Inhoudsopgave Identiteit van de locatie

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Evenementenbeleid in Eindhoven Gastvrij en veilig

gemeente Eindhoven Evenementenbeleid in Eindhoven Gastvrij en veilig A Evenementeneleid in Eindhoven Gastvrij en veilig Decemer 2012 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Datum Novemer 2012 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 DE GEMEENTE EINDHOVEN ALS EVENEMENTENSTAD.... 5 MISSIE...

Nadere informatie

Locatieprofiel evenementen Omnisport Apeldoorn / Americahal Sport, muziek, grootschalige evenementen

Locatieprofiel evenementen Omnisport Apeldoorn / Americahal Sport, muziek, grootschalige evenementen Locatieprofiel evenementen Omnisport Apeldoorn / Americahal Sport, muziek, grootschalige evenementen Eigenaar: Libéma Beheerder: Libéma Contact: 088-9000 350 Inhoudsopgave Identiteit van de locatie 1.1

Nadere informatie

1. Startpunt (ambitie van de stad) 2. Profiel vanuit kracht van de plek. 3.Fysieke kenmerken van de plek. 1.1 Locatieprofiel

1. Startpunt (ambitie van de stad) 2. Profiel vanuit kracht van de plek. 3.Fysieke kenmerken van de plek. 1.1 Locatieprofiel Locatieprofiel Markt Als u een evenement in Vlaardingen wilt organiseren kan dat op meerdere locaties. Voor deze locaties zijn locatieprofielen opgesteld, zodat u makkelijk kunt zien welke locatie geschikt

Nadere informatie

Het Park, oase van rust, ontspanning en vertier

Het Park, oase van rust, ontspanning en vertier Het Park, oase van rust, ontspanning en vertier 1. Startpunt (ambitie van de stad, vernieuwing) Het Park de groene oase van rust en ontspanning aan de Maas waar het prettig toeven is in alle seizoenen

Nadere informatie

evenementenlocatie Ebbingekwartier

evenementenlocatie Ebbingekwartier evenementenlocatie Ebbingekwartier Evenementen in de stad Groningen Groningen is een bruisende en leefbare stad met een ruim en gevarieerd aanbod aan evenementen. Dit aanbod is zowel binnen, in de vele

Nadere informatie

stationsplein (inclusief kruisplein) Locatieprofiel

stationsplein (inclusief kruisplein) Locatieprofiel Motel Mozaïque Locatieprofiel stationsplein (inclusief kruisplein) Voor de meest gebruikte evenementenlocaties in het centrum van Rotterdam zijn locatieprofielen beschreven. De profielen zijn opgesteld

Nadere informatie

Locatieprofiel evenementen Cultuurkwartier Cultureel plein, direct aan plein zijn diverse culturele instellingen verbonden

Locatieprofiel evenementen Cultuurkwartier Cultureel plein, direct aan plein zijn diverse culturele instellingen verbonden Locatieprofiel evenementen Cultuurkwartier Cultureel plein, direct aan plein zijn diverse culturele instellingen verbonden Eigenaar en contact: Diversen Inhoudsopgave Identiteit van de locatie 1.1 Ambitie

Nadere informatie

evenementenlocatie Stadspark-Drafbaan

evenementenlocatie Stadspark-Drafbaan evenementenlocatie Stadspark-Drafbaan Evenementen in de stad Groningen Groningen is een bruisende en leefbare stad met een ruim en gevarieerd aanbod aan evenementen. Dit aanbod is zowel binnen, in de vele

Nadere informatie

Locatieprofiel evenementen Het Boschbad Jeugd, spelen en sporten

Locatieprofiel evenementen Het Boschbad Jeugd, spelen en sporten Locatieprofiel evenementen Het Boschbad Jeugd, spelen en sporten Eigenaar: Gemeente Apeldoorn Beheerder: Accres Contact: 055 355 29 87 Inhoudsopgave Identiteit van de locatie 1.1 Ambitie en profiel 1.2

Nadere informatie

Gemeente Ten Boer. Aanvraagformulier evenementenvergunning

Gemeente Ten Boer. Aanvraagformulier evenementenvergunning Gemeente Ten Boer Aanvraagformulier evenementenvergunning Toelichting Aanvraagformulier evenementenvergunning Ten Boer Dit aanvraagformulier is bestemd voor het aanvragen van een vergunning voor een evenement.

Nadere informatie

Locatiebeleid evenementen

Locatiebeleid evenementen A gemeente Eindhoven Locatiebeleid evenementen Genneper Parken VB - februari 2014 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven VB - Veiligheid en Bestuur, Veiligheid cluster Evenementen Datum februari 2014 gemeente

Nadere informatie

Zienswijzennota 1 e wijziging Oud Woensel 2012 (moskee Visserstraat)

Zienswijzennota 1 e wijziging Oud Woensel 2012 (moskee Visserstraat) gemeente Eindhoven Zienswijzennota 1 e wijziging Oud Woensel 2012 (moskee Visserstraat) Inleiding Bij het opstellen van het estemmingsplan Oud Woensel 2012, vastgesteld door de gemeenteraad op 20 novemer

Nadere informatie

De stadsboulevard van Rotterdam

De stadsboulevard van Rotterdam Rotterdam Unlimited Locatieprofiel Coolsingel De stadsboulevard van Rotterdam Voor de meest gebruikte evenementenlocaties in het centrum van Rotterdam zijn locatieprofielen beschreven. De profielen zijn

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Evenementenbeleid in Eindhoven Gastvrij en veilig

gemeente Eindhoven Evenementenbeleid in Eindhoven Gastvrij en veilig A gemeente Eindhoven Evenementeneleid in Eindhoven Gastvrij en veilig Juli 2012 Evenementeneleid in Eindhoven Gastvrij en veilig Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Datum Juli 2012 gemeente Eindhoven Evenementeneleid

Nadere informatie

Locatieprofiel Krabbeplas

Locatieprofiel Krabbeplas Locatieprofiel Krabbeplas Als u een evenement in Vlaardingen wilt organiseren kan dat op meerdere locaties. Voor deze locaties zijn locatieprofielen opgesteld, zodat u makkelijk kunt zien welke locatie

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Evenementenbeleid in Eindhoven Gastvrij en veilig

gemeente Eindhoven Evenementenbeleid in Eindhoven Gastvrij en veilig A gemeente Eindhoven Evenementeneleid in Eindhoven Gastvrij en veilig Januari 2014 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Datum Januari 2014 gemeente Eindhoven Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 MISSIE... 6 VISIE...

Nadere informatie

gemeente Eindhoven opdrachtformulering evaluatie verkeerssituatie Meerhoven

gemeente Eindhoven opdrachtformulering evaluatie verkeerssituatie Meerhoven gemeente Eindhoven opdrachtformulering evaluatie verkeerssituatie Meerhoven Achtergrond en aanleiding Meerhoven, de grootste stadsuitreiding van Eindhoven, is sinds 1999 in aanouw. De wijk ligt ten westen

Nadere informatie

Evenementenlocatie Westerkade

Evenementenlocatie Westerkade Evenementenlocatie Evenementen in de stad Groningen Groningen is een bruisende en levendige stad met een ruim en gevarieerd aanbod aan evenementen. In 2015 is dit bevestigd met een mooie titel Evenementenstad

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2016. Artikel 1

Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2016. Artikel 1 De raad van de gemeente Wijk ij Duurstede; gelezen het voorstel van urgemeester en wethouders d.d. 17 novemer nr. ; gelet op artikel 220 tot en met 220 h van de Gemeentewet; esluit: vast te stellen de:

Nadere informatie

Aantal dagen Start Type Status. Prins Bernhardlaan Voorburg (evenemententerrein) 1 06-10-2013 vlooien-/rommelmarkt Vergunning verleend

Aantal dagen Start Type Status. Prins Bernhardlaan Voorburg (evenemententerrein) 1 06-10-2013 vlooien-/rommelmarkt Vergunning verleend KALENDER 2013 : 4 e kwartaal Deze evenementenkalender bevat: - vooraangekondigde middelgrote evenementen - in behandeling zijnde aanvragen middelgrote evenementen - verleende vergunningen middelgrote evenementen

Nadere informatie

Geluidbelasting van ABUS kraansystemen BV in richting van Panoven 20, IJsselstein

Geluidbelasting van ABUS kraansystemen BV in richting van Panoven 20, IJsselstein Geluidelasting van ABUS kraansystemen BV in richting van Panoven 2, IJsselstein Akoestisch onderzoek ten ehoeve van ruimtelijke onderouwing Opdrachtgever : A.H. Molenaar Kenmerk : R52721aaA.tc Datum :

Nadere informatie

Aanvraag vergunning voor B / C evenementen

Aanvraag vergunning voor B / C evenementen Aanvraag vergunning voor B / C evenementen Met dit formulier vraagt u een evenementenvergunning aan conform artikel 2.2.3. van de Algemene Plaatselijke Verordening. Het feit dat u dit formulier heeft ingevuld

Nadere informatie

1. Algemene omschrijving

1. Algemene omschrijving 1.1 Inleiding 1. Algemene omschrijving georganiseerd. Kort algemene informatie invullen over het evenement. In elk geval door wie het wordt 1.2 Ervaringen uit het verleden risico s Kort aangeven er op

Nadere informatie

Voorschriften voor evenementen in de openbare ruimte die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht Algemeen Toezicht E.H.B.O.

Voorschriften voor evenementen in de openbare ruimte die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht Algemeen Toezicht E.H.B.O. Voorschriften voor evenementen in de openbare ruimte die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht Algemeen 1. De aanwijzingen van de politie, brandweer en de gemeente dienen stipt en onmiddellijk te worden

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GROTE EVENEMENTEN

AANVRAAGFORMULIER GROTE EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER GROTE EVENEMENTEN Naam organisatie Contactpersoon :. : m/v* Adres contactpersoon: Postcode/woonplaats :... Telefoonnummer contactpersoon tijdens kantooruren :... E-mailadres :. Inschrijvingsnummer

Nadere informatie

Inleiding... 2 1. Definitie evenement... 3. 1.1 De definitie... 3. 1.2.1 Vergunningplichtige evenementen... 3 1.2.2 Meldingsplichtige evenementen...

Inleiding... 2 1. Definitie evenement... 3. 1.1 De definitie... 3. 1.2.1 Vergunningplichtige evenementen... 3 1.2.2 Meldingsplichtige evenementen... 2013 Evenementenbeleid Vastgesteld op: 12 november 2012 Inwerkingtreding: 1 januari 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Definitie evenement... 3 1.1 De definitie... 3 1.2.1 Vergunningplichtige evenementen...

Nadere informatie

schouwburgplein gastvrij grootstedelijk cultureel plein Locatieprofiel

schouwburgplein gastvrij grootstedelijk cultureel plein Locatieprofiel Locatieprofiel schouwburgplein gastvrij grootstedelijk cultureel plein Voor de meest gebruikte evenementenlocaties in het centrum van Rotterdam zijn locatieprofielen beschreven. De profielen zijn opgesteld

Nadere informatie

Vrijblijvende projectinformatie. Winkelcentrum Molenpoort 32 te Nijmegen

Vrijblijvende projectinformatie. Winkelcentrum Molenpoort 32 te Nijmegen Vrijblijvende projectinformatie Winkelcentrum Molenpoort 32 te Nijmegen TE HUUR Winkelcentrum Molenpoort 32 te Nijmegen Adres: Winkelcentrum Molenpoort 32, 6511 HW te Nijmegen Algemeen/ ligging: Het betreft

Nadere informatie

1. Graag zou ik willen beschikken over de evaluatieverslagen van de Konings(innedagen) vanaf 2012.

1. Graag zou ik willen beschikken over de evaluatieverslagen van de Konings(innedagen) vanaf 2012. gemeente Eindhoven Van Arno van den Broek Telefoon (040) 238 83 29 2 juni 2015 Memo Betreft: technische vragen VVD over Koningsdag Geachte heer Van den Broek, Hierbij de beantwoording van de vragen van

Nadere informatie

Meldingsformulier kleinschalig evenement

Meldingsformulier kleinschalig evenement Meldingsformulier kleinschalig evenement Met dit formulier meldt u een straatbarbecue, een buurtfeest, een open dag, kinderspeelactiviteiten, fiets- of wandeltochten of herdenkingen. Een vergunning voor

Nadere informatie

evenementenlocatie P2 Euroborg

evenementenlocatie P2 Euroborg evenementenocatie P2 Euroborg Evenementen in de stad Groningen Groningen is een bruisende en eefbare stad met een ruim en gevarieerd aanbod aan evenementen. Dit aanbod is zowe binnen, in de vee theaters,

Nadere informatie

Kometensingel 184-186, Amsterdam- Noord

Kometensingel 184-186, Amsterdam- Noord OBJECT PRESENTATIE Restaurant - Eetcafé De Kom - Eet Kometensingel 184-186, Amsterdam- Noord Objectpresentatie HB2195 Klaassen Horecamakelaardij restaurant De Kom - Eet 1 Omschrijving: Bij binnenkomst

Nadere informatie

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b, van de Gemeentewet en Marktverordening Gemeente Leeuwarden;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b, van de Gemeentewet en Marktverordening Gemeente Leeuwarden; Verordening marktgelden Leeuwarden 2016 DE RAAD VAN DE GEMEENTE LEEUWARDEN; gelezen het voorstel van urgemeester en wethouders van 6 oktoer 2015; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a

Nadere informatie

Vul hier de algemene gegevens over het evenement in. Dat wil zeggen: naam, omschrijving, datum, tijdstippen en verwachte aantal deelnemers.

Vul hier de algemene gegevens over het evenement in. Dat wil zeggen: naam, omschrijving, datum, tijdstippen en verwachte aantal deelnemers. Toelichting aanvraagformulier Evenement/Festiviteit Deze toelichting geeft nadere uitleg bij de vragen van het aanvraagformulier. Houdt u deze toelichting bij de hand wanneer u het aanvraagformulier invult.

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor het organiseren van een evenement (artikel 2:13 Apv)

Aanvraagformulier voor het organiseren van een evenement (artikel 2:13 Apv) Aanvraagformulier voor het organiseren van een evenement (artikel 2:13 Apv) Vooroverleg Indien gewenst kan voorafgaand aan de indiening van dit formulier een vooroverleg plaatsvinden tussen de organisator

Nadere informatie

Locatieprofiel evenementen Havenpark / Kanaaloevers Broedplaats, innovatief, ontmoetingplek

Locatieprofiel evenementen Havenpark / Kanaaloevers Broedplaats, innovatief, ontmoetingplek Locatieprofiel evenementen Havenpark / Kanaaloevers Broedplaats, innovatief, ontmoetingplek Eigenaar: Gemeente Apeldoorn Beheerder: Gemeente Apeldoorn Contact: 14055 Inhoudsopgave Identiteit van de locatie

Nadere informatie

BIJLAGE 4. Openingstijden en capaciteiten fietsenstallingen

BIJLAGE 4. Openingstijden en capaciteiten fietsenstallingen BIJLAGE 4 Openingstijden en capaciteiten fietsenstallingen 1 2 Openingstijden en capaciteit fietsenstallingen (2013) 1. Zaailand (bewaakt en gratis gebruik) * capaciteit van 490 fietsen waarvan 260 in

Nadere informatie

Krommedijk 90 92, 3312 CH Dordrecht Vraagprijs ,00

Krommedijk 90 92, 3312 CH Dordrecht Vraagprijs ,00 Krommedijk 90 92, 3312 CH Dordrecht Vraagprijs 375.000,00 Omschrijving Zéér groot woon-/winkelpand verdeeld over 3 verdiepingen en een grote kelder. Ideaal om wonen en werken te combineren. Op de begane

Nadere informatie

(Aanvraagformulier type II) aanvraag vergunning activiteit op openbare grond. (ten behoeve van omvangrijke evenementen en dergelijke)

(Aanvraagformulier type II) aanvraag vergunning activiteit op openbare grond. (ten behoeve van omvangrijke evenementen en dergelijke) Gemeente Middelburg Afdeling Vergunningverlening en Handhaving Kanaalweg 3 Postbus 6000 4330 LA Middelburg Tel 14 0118 Fax (0118) 62 37 17 info@middelburg.nl www.middelburg.nl (Aanvraagformulier type II)

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementenvergunning

Aanvraagformulier evenementenvergunning Aanvraagformulier evenementenvergunning 1. Gegevens aanvrager Naam organisatie: Achternaam aanvrager: Voornaam aanvrager: Geslacht: Man Vrouw Straat en huisnummer: Postcode: E-mailadres: Telefoonnummer:

Nadere informatie

formulier evenenementenvergunning

formulier evenenementenvergunning Bestuursondersteuning Formulier evenementenvergunning 1. Organisator / contactpersoon Voorletters en achternaam Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer privé Telefoonnummer werk Contactpersoon Telefoonnummer

Nadere informatie

Evaluatieformulier Evenementenbeleid gemeente Cromstrijen

Evaluatieformulier Evenementenbeleid gemeente Cromstrijen Evaluatieformulier Evenementenbeleid gemeente Cromstrijen Algemeen 1. Is het voor u voldoende duidelijk wanneer u een melding moet doen of een evenementenvergunning aan moet vragen? Graag een toelichting

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Evenementen brengen afbreukrisico s met zich mee. Deze risico s moeten zoveel mogelijk voorkomen en / of geborgd worden.

b Onvermijdelijk Evenementen brengen afbreukrisico s met zich mee. Deze risico s moeten zoveel mogelijk voorkomen en / of geborgd worden. gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5089 Inboeknummer 12 bst01789 Beslisdatum B&W 6 oktober 2012 Dossiernummer 12.45.352 Raadsvoorsteltot het vaststellen van het Evenementenbeleid in Eindhoven "Gastvrij

Nadere informatie

Checklist evenement: MELDING of VERGUNNINGAANVRAAG

Checklist evenement: MELDING of VERGUNNINGAANVRAAG Checklist evenement: MELDING of VERGUNNINGAANVRAAG Met dit formulier kunt u nagaan of u een vergunning nodig heeft voor het evenement dat u wilt organiseren. Allereerst volgt u de checklist waaruit blijkt

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Ten Boer. Aanvraag evenementenvergunning. Naam en telefoonnummer voor nadere info:..

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Ten Boer. Aanvraag evenementenvergunning. Naam en telefoonnummer voor nadere info:.. 1. Gegevens aanvrager: Aanvraag evenementenvergunning Organisatie: Naam en voorletters aanvrager: de heer / mevrouw: (doorhalen wat nvt is) Straatnaam: Postcode: Woonplaats: Tel. nummer: Fax. nummer: E-mail:

Nadere informatie

Notitie sluitingstijden horeca tijdens zon- en feestdagen 2014 t/m 2017, gemeente Deurne

Notitie sluitingstijden horeca tijdens zon- en feestdagen 2014 t/m 2017, gemeente Deurne Gemeenteblad nr. 75, 23 oktober 2013 Notitie sluitingstijden horeca tijdens zon- en feestdagen 2014 t/m 2017, gemeente Deurne Deurne, 10 oktober 2013. Versie 1.0. Colofon: Portefeuillehouder : H.J. Mak,

Nadere informatie

Aanvraagformulier kleine evenementen Gemeente Amersfoort

Aanvraagformulier kleine evenementen Gemeente Amersfoort Aanvraagformulier kleine evenementen Gemeente Amersfoort Met dit formulier vraagt u een evenementenvergunning aan. Alleen een volledig ingevulde en gedocumenteerd formulier wordt in behandeling genomen.

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor evenementen

Aanvraagformulier voor evenementen Aanvraagformulier voor evenementen Dit formulier + ingetekende plattegrond op schaal met alle objecten als podia, attracties, standplaatsen, looppaden etc. inclusief de afmetingen sturen naar: Gemeente

Nadere informatie

JANUARI 2017. Yogacollege Tilburg. Telefoon: 06-33610765. Info@yogacollegetilburg.nl. www.yogacollegetilburg.nl

JANUARI 2017. Yogacollege Tilburg. Telefoon: 06-33610765. Info@yogacollegetilburg.nl. www.yogacollegetilburg.nl JANUARI 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 1e jaar groep A 9 10 11 12 13 14 15 2e jaar groep A 16 17 18 19 20 21 22 1e jaar groep B 23 24 25 26 27 28 29 Opleiding 2e jaar groep A 30 31 FEBRUARI 2017 1 2 3 4 5 1e jaar

Nadere informatie

Evenementenlocatie Stadspark-Drafbaan

Evenementenlocatie Stadspark-Drafbaan Evenementenlocatie Stadspark-Drafbaan Evenementen in de stad Groningen Groningen is een bruisende en levendige stad met een ruim en gevarieerd aanbod aan evenementen. In 2015 is dit bevestigd met een mooie

Nadere informatie

Aanvraagformulier exploitatievergunning & drank- en horecavergunning horecabedrijven

Aanvraagformulier exploitatievergunning & drank- en horecavergunning horecabedrijven Aanvraagformulier exploitatievergunning & drank- en horecavergunning horecabedrijven Aanvraag voor het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening

Nadere informatie

Melding A-evenementen

Melding A-evenementen Melding A-evenementen Met dit formulier dient u een A-evenement te melden dat u in de gemeente Maasgouw wilt organiseren. Of uw evenement kan volstaan met een melding kunt u beoordelen door het invullen

Nadere informatie

Te huur winkelpand / kantoorruimte Stadserf 76-108 Schiedam met (dag)horeca Deelverhuur vanaf 186 m2

Te huur winkelpand / kantoorruimte Stadserf 76-108 Schiedam met (dag)horeca Deelverhuur vanaf 186 m2 Van Herk Groep Lichtenauerlaan 30 3062 ME Rotterdam Postbus 4068 3006 AB Rotterdam T: (010) 241 15 55 E: info@vanherkgroep.nl I: www.vanherkgroep.nl Te huur winkelpand / kantoorruimte Stadserf 76-108 Schiedam

Nadere informatie

Toelichting aanvraagformulier evenementenvergunning

Toelichting aanvraagformulier evenementenvergunning Toelichting aanvraagformulier evenementenvergunning Voor vragen kunt u bellen met 688 688 1. Gegevens organisator / aanvrager Indien de organisator / aanvrager een stichting, vereniging of andere rechtspersoon

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer 14R6022 Inoeknummer 14st01443 Dossiernummer 14.40.406 30 septemer 2014 Raads informatierief Onderwerp: standpunt college t.a.v. de Ruit. Inleiding Elk najaar vindt er overleg

Nadere informatie

Raad. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc Akkoordstukken

Raad. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc Akkoordstukken Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS/VT/VG Evenementenkalender 2007 1- Notagegevens Notanummer 2007.03545 Datum 2-3-2007 Portefeuillehouder Burgemeester 2- Bestuursorgaan

Nadere informatie

EVALUTIEVERSLAG 3 FM SERIOUS REQUEST EINDHOVEN 18 tot en met 24 december 2010

EVALUTIEVERSLAG 3 FM SERIOUS REQUEST EINDHOVEN 18 tot en met 24 december 2010 EVALUTIEVERSLAG 3 FM SERIOUS REQUEST EINDHOVEN 18 tot en met 24 decemer 2010 1 Inleiding Van zaterdag 18 tot en met 24 decemer 2010 heeft 3FM Serious Request in Eindhoven plaatsgevonden. Naast de reguliere

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Herstel Chassé Parking, versie 24 april 2015.

Vragen en antwoorden Herstel Chassé Parking, versie 24 april 2015. Vragen en antwoorden Herstel Chassé Parking, versie 24 april 2015. (naar aanleiding van informatieavond 22 april 2015) Inrichting plein: Het plein is nu een kale vlakte. Kan er groen op het plein komen?

Nadere informatie

Bijlage 34 blz. 1. VOORSCHRIFTEN KLEINE EVENEMENTEN (artikel 2:20 Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009) Aan de burgemeester,

Bijlage 34 blz. 1. VOORSCHRIFTEN KLEINE EVENEMENTEN (artikel 2:20 Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009) Aan de burgemeester, Bijlage 34 blz. 1 VOORSCHRIFTEN KLEINE EVENEMENTEN (artikel 2:20 Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009) Aan de burgemeester, Aanleiding In het kader van deregulering van de Algemene Plaatselijke

Nadere informatie

COCKTAILBAR MAMBOO Grotestraat 17 Nijmegen Redo5530

COCKTAILBAR MAMBOO Grotestraat 17 Nijmegen Redo5530 COCKTAILBAR MAMBOO Grotestraat 17 Nijmegen Redo5530 Gelieve de verstrekte informatie discreet behandelen. De adviseur: e-mail: r.vandoorn@klaassenbv.nl mobiel: 06-20002530 Belanghebbenden kunnen geen rechten

Nadere informatie

boompjes en boomjeskade

boompjes en boomjeskade Electric Run Rotterdam Peter Bezemer Locatieprofiel boompjes en boomjeskade grootstedelijke gezicht van rotterdam Voor de meest gebruikte evenementenlocaties in Rotterdam zijn locatieprofielen beschreven.

Nadere informatie

Contactpersoon: Naam contactperso(o)n(en) op locatie tijdens evenement:

Contactpersoon: Naam contactperso(o)n(en) op locatie tijdens evenement: Evenementen-/tijdelijke gebruiksvergunning Aanvraagformulier 1. Gegevens aanvrager Naam organisatie: Adres secretariaat: Contactpersoon: m/v Adres: Postcode / Woonplaats: Telefoon: Mobiel nummer: E-mailadres:

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Gemeente Leeuwarderadeel Bezoekadres: Ljipstrjitte 1, Stiens Postadres: Postbus 24, 9050 AA, Stiens Contactpersoon: G. de Vries Tel.nr.: 058-2576617 E-mail: info@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

TE HUUR. Nieuwstraat 11 te Lage Zwaluwe. Van Herk Groep beleggers in vastgoed

TE HUUR. Nieuwstraat 11 te Lage Zwaluwe. Van Herk Groep beleggers in vastgoed Van Herk Groep beleggers in vastgoed Lichtenauerlaan 30 Brainpark II - gebouw XI Postbus 4068 3006 AB Rotterdam Telefoon 010-2411560 Fax 010-4362453 retail@vanherkgroep.nl www.vanherkgroep.nl TE HUUR Nieuwstraat

Nadere informatie

Locatieprofielen middelgrote en grote evenementen Nieuw-West 2013

Locatieprofielen middelgrote en grote evenementen Nieuw-West 2013 2013 Locatieprofielen middelgrote en grote evenementen Nieuw-West 2013 Locaties In onderstaande tabel zijn de locaties in het stadsdeel genoemd die bij uitstek geschikt zijn voor middelgrote en/of grote

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergunning terrassen

Aanvraagformulier vergunning terrassen Aanvraagformulier vergunning terrassen In artikel 2.10 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is geregeld dat het zonder vergunning verboden is voorwerpen te plaatsen op of aan een openbare plaats

Nadere informatie

Formulier evenementenvergunning

Formulier evenementenvergunning Bestuursondersteuning Formulier evenementenvergunning 1. Organisator / contactpersoon Voorletters en achternaam Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer privé Telefoonnummer werk Contactpersoon Telefoonnummer

Nadere informatie

Evaluatie handhaving I-criterium

Evaluatie handhaving I-criterium Veiligheid en Bestuur Van J.J.M. Kuipers Telefoon (040) 238 81 66 18 mei 2015 Evaluatie handhaving I-criterium 1. Inleiding In juli 2014 gaven de Eindhovense coffeeshopexploitanten in een overleg met de

Nadere informatie

EETCAFÉ DE BUREN PAST. SPIERINGSSTRAAT 10-A 5401 GT UDEN redo5544

EETCAFÉ DE BUREN PAST. SPIERINGSSTRAAT 10-A 5401 GT UDEN redo5544 EETCAFÉ DE BUREN PAST. SPIERINGSSTRAAT 10-A 5401 GT UDEN redo5544 Gelieve de verstrekte informatie discreet behandelen. De adviseur: Remo van Doorn e-mail: r.vandoorn@klaassenbv.nl mobiel: 06-20002530

Nadere informatie

evenementenlocatie Noorderplantsoen

evenementenlocatie Noorderplantsoen evenementenlocatie Noorderplantsoen Evenementen in de stad Groningen Groningen is een bruisende en leefbare stad met een ruim en gevarieerd aanbod aan evenementen. Dit aanbod is zowel binnen, in de vele

Nadere informatie

Ford automuseum te Hillegom; actualisering 2009 te Hillegom

Ford automuseum te Hillegom; actualisering 2009 te Hillegom Ford automuseum te Hillegom; actualisering 2009 te Hillegom Actualisering 2009 Opdrachtgever : Gemeente Hillegom Kenmerk : R067526adA0.ac Datum : 11 september 2009 Auteur : dhr. ir. A.H.M. Crone Inhoudsopgave

Nadere informatie

Vrijblijvende Objectinformatie Nijverheidsweg-Noord 21 te Amersfoort

Vrijblijvende Objectinformatie Nijverheidsweg-Noord 21 te Amersfoort Vrijblijvende Objectinformatie Nijverheidsweg-Noord 21 te Amersfoort Pagina 1 van 5 Algemeen Woonboulevard Eemplein Amersfoort is gelegen tussen de Amsterdamsweg en het (toekomstige) Eemplein. De gevestigde

Nadere informatie

Welstandscriteria voor reclame-uitingen in winkelcentrum De Mare (i.v.m. renovatie)

Welstandscriteria voor reclame-uitingen in winkelcentrum De Mare (i.v.m. renovatie) Welstandscriteria voor reclame-uitingen in winkelcentrum De Mare (i.v.m. renovatie) Randvoorwaarden reclamevoering Reclame hoort bij deze tijd, en het hoort ook zeker bij het winkelbestand. Maar ook de

Nadere informatie

Mobiliteitsplan voor evenementen in De Schorre!

Mobiliteitsplan voor evenementen in De Schorre! Mobiliteitsplan voor evenementen in De Schorre Inspiratiedag recreatief verkeer 22 oktober 2013 De Schorre De Schorre Oude kleiput Provinciaal recreatiedomein Groene oase van 75 ha" Tal van outdoor- en

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Gemeente Leeuwarderadeel. Bezoekadres: Ljipstrjitte 1, Stiens Postadres: Postbus 24, 9050 AA, Stiens Contactpersoon: G. de Vries Tel.nr.: 058-2576617 E-mail: g.devries@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Aanvraagformulier Evenementen (één formulier per evenement)

Aanvraagformulier Evenementen (één formulier per evenement) Aanvraagformulier Evenementen (één formulier per evenement) Dit formulier sturen naar: Gemeente Meppel Afdeling Klantcontacten (vergunningen) Postbus 501 7940 AM MEPPEL Zie ook bijgevoegde toelichting.

Nadere informatie

BLOK ZEEBURGEREILAND. creëer je eigen droomwoning aan het IJ. www.blok6-zeeburgereiland.nl. Datum 12-06-2015

BLOK ZEEBURGEREILAND. creëer je eigen droomwoning aan het IJ. www.blok6-zeeburgereiland.nl. Datum 12-06-2015 creëer je eigen droomwoning aan het IJ www.lok-zeeurgereiland.nl Datum 12-0-2015 cpo: je eigen woning tegen kostprijs Op Zeeurgereiland komt een nieuw wooncomplex op asis van Collectief articulier Opdrachtgeverschap

Nadere informatie

Aanvraagformulier Evenementenvergunning (niet belastend) Dhr/mevr. 06. Besloten X Openbaar Markt/Varkensmarkt

Aanvraagformulier Evenementenvergunning (niet belastend) Dhr/mevr. 06. Besloten X Openbaar Markt/Varkensmarkt Algemeen Naam organisatie Aanvraagformulier Evenementenvergunning (niet belastend) Contactpersoon Correspondentieadres Postcode/Woonplaats E mailadres Telefoonnummer privé Telefoonnummer werk Naam contactpersoon

Nadere informatie

4édMP BERNHEZE MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT. Let op! Lever uw formulier zo vroeg mogelijk in!!!! 1. Naam van de aanvrager/organisator

4édMP BERNHEZE MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT. Let op! Lever uw formulier zo vroeg mogelijk in!!!! 1. Naam van de aanvrager/organisator ~c 4édMP BERNHEZE 111ç. 111 MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT Artikel 2.24, 2.25 van de Algemeen plaatselijke verordening Bernheze (APV) Artikel 35 van de Drank- en Horecawet Let op! Lever uw formulier

Nadere informatie