VSKO. Leerplan. Medisch Secretariaat. SOSP TSO3 Modulair. Studiegebied Handel. Goedkeuringscode 1 maart /1516/N/G

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VSKO. Leerplan. Medisch Secretariaat. SOSP TSO3 Modulair. Studiegebied Handel. Goedkeuringscode 1 maart 2006 05-06/1516/N/G"

Transcriptie

1 VSKO Leerplan Medisch Secretariaat SOSP TSO3 Mdulair Studiegebied Handel Gedkeuringscde 1 maart /1516/N/G

2 Leerplan Medisch Secretariaat 1 maart p. 2

3 Leerplan Medisch Secretariaat 1 maart p. 3

4 Meewerkende centra vr vlwassenennderwijs - Hrit CVO, de Merdelei 220, 2300 TURNHOUT, instellingsnummer PCVO-Handel Hasselt, Elfde-Liniestraat 26, 3500 HASSELT, instellingsnummer CVO Hageland, Schaluin 28, 3200 AARSCHOT, instellingsnummer CVO De Nbel, Alexianenweg 2, 3300 TIENEN, instellingsnummer CVO De Oranjerie, Budewijnvest 3, 3290 DIEST, instellingsnummer Leerplan Medisch Secretariaat 1 maart p. 4

5 Inhudstafel 1 Inleiding 6 2 Beginsituatie 7 3 Algemene delstellingen van de pleiding 8 4 Pedaggisch-didactische wenken en didactische hulpmiddelen 9 5 Evaluatie Del van evaluatie Kwaliteit van de evaluatie 10 6 Mdule: Certificaat Medisch Secretariaat, 640 Lt Submdule: Deelcertificaat Administratieve Organisatie, 320 lestijden Eenheid: A1, Administratieve cmmunicatie en nthaal, 60 lestijden Eenheid: A2, Tekstverwerking 1, 60 lestijden Eenheid: A3, Tekstverwerking 2, 60 lestijden Eenheid: A4, Rekenblad, 60 lestijden Eenheid: A5, Basis bekhuden en financiële aspecten, 80 lestijden Submdule: Deelcertificaat Medische Organisatie, 320 lestijden Eenheid: B1, Medische Terminlgie, 80 lestijden Eenheid: B2, Tegepaste Psychlgie, 40 lestijden Eenheid: B3, Dentlgie, 80 lestijden Eenheid: B4, Organisatie van de gezndheidszrg, 80 lestijden Eenheid: B5, Tegepaste sciale wetgeving, 40 lestijden 48 7 Bibligrafie 55 Leerplan Medisch Secretariaat 1 maart p. 5

6 1 Inleiding Hrit CVO diende een vrstel in tt mdularisering van de pleiding Medisch Secretariaat TSO3. Het desbetreffende structuurschema en bijhrende delstellingen en minimale leerinhuden werden gedgekeurd dr de Minister 1. Vrtbuwend p een cnstructieve samenwerking met CVO De Oranjerie, CVO De Nbel en PCVO Hasselt, werd samen beslten m deze samenwerking verder uit te buwen p het niveau van leerplanntwikkeling, m de aggische en didactische uitbuw van de pleiding een z grt en deskundig mgelijk draagvlak te geven. Op die manier is de basis gelegd vr een netverschrijdend prject, waarbij k CVO Hageland heeft aangeslten. De pleiding is welverwgen gecncipieerd teneinde een z breed mgelijke (zij)instrm van gedifferentieerde delgrepen met een verschillende leervraag te kunnen bedienen binnen een flexibel traject. Dat verklaart waarm het schema bewust een nderscheid maakt tussen een administratief geriënteerde pijler en een medisch geriënteerde pijler. Deze pbuw maakt immers een flexibel vrijstellingsbeleid mgelijk p basis van EVC/EVK naar enerzijds een delgrep van para-medisch f verpleegkundig geschlde cursisten die een meer administratieve pdracht in het werkveld begen en mgekeerd naar cursisten te die ver vldende administratieve cmpetenties beschikken, maar geen medische schling hebben. Vanuit deze ptiek kunnen de mdules A2, A3, A4 en A5 in het kader van het nderdeel Administratieve Organisatie in een ruime didactische cntext wrden aangebden, die niet ndzakelijk medisch geriënteerd met zijn. De mdules A1 en deze die gesitueerd zijn in het nderdeel Medische Organisatie (B mdules) meten daarentegen wél p een gecntextualiseerde manier wrden aangebden, zdat cmpetenties ntwikkeld wrden die specifiek gericht zijn p prfessineel functineren in een medische cntext. Dit belangrijk in functie van het vrijstellingsbeleid en de vrmgeving van de leerprcessen. De indienende CVO s steunen eveneens een actuele vraag binnen het Tweede Kansnderwijs m de OSP pleiding Medisch Secretariaat TSO te laten tevegen aan de lijst van pleidingen die diplmeerbaar zijn in cmbinatie met algemene vrming, wat aansluit bij een strekking binnen de DVO m het mgelijk te maken k CVO-typische pleidingen in deze lijst p te nemen. Dit leerplan hudt a priri rekening met een dergelijke ptie, dr de algemene en leerplandelstellingen zeer specifiek te riënteren p prfessineel functineren, zdat zij een cmbinatie met algemene vakken zinvl maken znder bijkmende aanpassingen. 1 Zie bijlage 7 PV/2004/03 Leerplan Medisch Secretariaat 1 maart p. 6

7 2 Beginsituatie Geen specifieke vrkennis nch instapvereisten. Leerplan Medisch Secretariaat 1 maart p. 7

8 3 Algemene delstellingen van de pleiding De algemene delstellingen van dit leerplan wrden gedragen dr de visie en cncipiëring (zie inleiding) en vrmen de aggische en didactische leidraad vr de leerplandelstellingen van de verschillende mdules. Dit betekent dat de pleiding enerzijds administratief prfessinaliserend geriënteerd is, waarbij ruim inzetbare cmpetenties verwrven wrden (met uitzndering van mdule A1): Cursisten wrden pgeleid tt administratief ndersteunende krachten die curante secretariaatstaken beheersen. Cursisten kunnen bezekers p gepaste wijze ntvangen en te wrd staan en helpen bij het invullen van administratieve frmulieren. Cursisten kunnen vlt en efficiënt mgaan met een PC. Cursisten beschikken ver vldende bekhudkundige nties m de ndige financiële verrichtingen p het werkveld uit te veren. Daarnaast is de pleiding medisch scialiserend en prfessinaliserend waarbij de cursisten cmpetenties verwerven die hen telaten m te kunnen functineren in een medische cntext (mdules A1, B1, B2, B3, B4, B5): Cursisten beheersen elementaire basiskennis van de medische sectr. Cursisten kunnen medische terminlgie begrijpen en hanteren in het werkveld. Cursisten kunnen psychlgisch en dentlgisch verantwrd mgaan met patiënten Cursisten kennen de structuur en rganisatie van de Belgische gezndheidszrg. Cursisten kunnen de sciale wetgeving crrect tepassen in de cntext van het werkveld. Leerplan Medisch Secretariaat 1 maart p. 8

9 4 Pedaggisch-didactische wenken en didactische hulpmiddelen Pedaggisch-didactische wenken De algemene delstellingen benadrukken (vr de mdule A1 + B mdules) het gecntextualiseerd en prfessinaliserend karakter van de pleiding. Een ervaringsgerichte, inductieve en prbleemplssende aggische en didactische aanpak sluit het best aan bij het pleidingscncept. Cursisten verwerven de verschillende cmpetenties vanuit een cnfrntatie met (virtuele) cncrete prfessinele situaties waarver zij reflecteren en waarvr zij de ndige theretische knw-hw aangereikt krijgen die zij meten tepassen p deze cncrete situatie. Deze werkwijze laat bvendien een evenwichtig evaluatieprces te dat aansluit bij de achterliggende visie en cncipiëring van de pleiding. Het is erg nuttig dat de leerkrachten p de hgte zijn van de prfessinele achtergrnd (administratief f medisch) van de cursistenppulatie zdat ze deze infrmatie kunnen meenemen en aanwenden in het ervaringsgerichte kader van hun lessen. Tensltte maakt het pleidingscncept wat specifiek gericht is p een zeer gevarieerde instrm, een gedifferentieerde werkwijze nntbeerlijk. De cursistenppulatie zal immers niet ver een zelfde achtergrnd, pleidingsniveau, vrkennis beschikken. Didactische hulpmiddelen Lkaal dat aangepast is aan de lgistieke nden van actuele, activerende en gedifferentieerde werkvrmen. Actueel cmputerpark met internetaansluiting en multimedia-tepassingen grt brd verplaatsbare tafels zdat bek naast pc kan gelegd wrden brd verheadprjectr vrije ruimte vr integratie van knipsels, psters, flders, ft s Leerplan Medisch Secretariaat 1 maart p. 9

10 5 Evaluatie In de laatste decennia heeft zich een nieuwe ntwikkeling vrgedaan in het denken ver evaluatie. Evaluatie wrdt niet meer als een afznderlijke activiteit beschuwd die luter gericht is p de berdeling van de cursist, maar wrdt nu vral als een inherent deel van het nderwijsleerprces benaderd. Didactische evaluatie geeft infrmatie aan cursisten en leraren ver het succes van het drlpen leerprces en biedt zdende de kans m het rendement van cursisten én leraren te ptimaliseren. 5.1 Del van evaluatie 1. In de eerste plaats wrden de sterke en de zwakke punten van de cursist pgesprd (diagnse). Indien ndig kan remediëring en bijkmende begeleiding vrzien wrden. De cursist wrdt dr de evaluatie gestimuleerd m ver zijn eigen leerprces te reflecteren. 2. Een evaluatie verschaft k duidelijkheid ver wat van de cursist verwacht wrdt en in welke mate hij al dan niet aan de vrpgestelde criteria vldet. In verleg met de cursist kunnen de evaluatiegegevens gebruikt wrden m beslissingen te nemen ver het verdere traject. Het valt aan te bevelen m de evaluatiecriteria vraf duidelijk aan de cursisten mee te delen. Deze criteria wrden k best vraf besprken in de vakgrep. 3. Op basis van de evaluatiegegevens kan de leraar beslissen m het nderwijsleerprces al dan niet bij te sturen en m wijzigingen aan te brengen in zijn didactisch handelen. 5.2 Kwaliteit van de evaluatie Een relevante evaluatie beantwrdt aan een aantal criteria. Validiteit, betruwbaarheid, transparantie en didactische relevantie zijn criteria die bijdragen tt de kwaliteit van de evaluatie. Validiteit geeft aan in welke mate de evaluatiescres een maat zijn vr de beheersing van de begde delstellingen. Betruwbaarheid slaat p het feit f de scres technisch eerlijk, crrect en juist zijn. Evaluatie is transparant indien de cursisten ver alle ndige infrmatie beschikken, zwel vr een degelijke vrbereiding als vr de cncrete uitvering van de evaluatietaak (examen, tets, efening, pdracht,...), zdat de evaluatie aan hun verwachtingspatrn vldet. De evaluatie is didactisch relevant als zij bijdraagt tt het leerprces. Leerplan Medisch Secretariaat 1 maart p. 10

11 6 Mdule: Certificaat Medisch Secretariaat, 640 Lt 6.1 Submdule: Deelcertificaat Administratieve Organisatie, 320 lestijden Eenheid: A1, Administratieve cmmunicatie en nthaal, 60 lestijden Administratieve cde: Algemene delstelling van de eenheid Na het vlgen van deze mdule beschikken cursisten ver de cmmunicatievaardigheden m aan de slag te gaan in het bedrijfsleven. Cursisten schrijven futls Nederlands, kunnen een tekst samenvatten, ntuleren en een crrecte weergave van een vergadering neerschrijven. Daarnaast kunnen cursisten de verschillende kantrapparaten sepel gebruiken. Zij hebben inzicht in en kennis van de rganisatie van een medisch secretariaat, het medisch dssier en medisch archief. Beginsituatie - de cursisten vlden aan de wettelijke telatingsvrwaarden - er is geen specifieke vrkennis vereist Leerplandelstellingen en leerinhuden Leerplandelstellingen de elementaire ergnmische regels tepassen in hun dagelijkse werk de milieuvrschriften vr hun arbeidsplaats tepassen burticamateriaal vlgens geëigende prcedures aan - en uitzetten de handleiding van kantrapparatuur raadplegen en de instructies pvlgen kpiëren, k rect vers, transparanten, enz. telefn bedienen Leerinhuden Het secretariaat en kantrapparaten De kantrmgeving Elementaire ergnmische regels De milieuvrschriften inzake kantrmgeving en -afval Verbinding maken Kpieerapparaat Telefneren Fax Gesprek aannemen Verbinding maken Drverbinden Methdlgische wenken Leerplan Medisch Secretariaat 1 maart p. 11

12 Leerplandelstellingen faxen versturen en ntvangen de verheadprjectr bedienen de scanner bedienen en gebruiken de elektrnische agenda gebruiken m afspraken in te vegen en te wijzigen f annuleren de inkmende pst vrsrteren, penen, afstempelen, registreren, srteren en verdelen inkmende faxen afstempelen, registreren, srteren en verdelen inkmende s penen, in mappen plaatsen en drsturen gewne pst, faxen en s beantwrden uitgaande pst srteren, in envelppen steken, adresseren, frankeren en verzenden als gewne pst, als luchtpst en via kerierdiensten. een afspraak maken p een crrecte manier het administratief verlp van een pname in een ziekenhuis vlgen een efficiënt agendabeheer verzrgen de verschillende classificatiemethdes tepassen met het klasseermateriaal mgaan het archief (her)inrichten en beheren het begrip medisch archief verklaren de verschillende systemen van nummering uitleggen Versturen en ntvangen Overheadprjectr Scanner De elektrnische agenda Pst Een afspraak inpassen Leerinhuden Een afspraak wijzigen, verplaatsen en annuleren Terugkerende afspraken De inkmende pst Inkmende faxen Inkmende s Beantwrden van pst, faxen en s De uitgaande pst Algemene rganisatie van het medisch secretariaat receptie, registratie en preregistratie van patiënten beheer van het afspraaksysteem wachtlijst vr pname fllw-up systeem Klassement en medisch archief Classificatiemethden Klasseermateriaal Het medisch archief Begripsmschrijving De pberging van de dssiers Methdlgische wenken Leerplan Medisch Secretariaat 1 maart p. 12

13 Leerplandelstellingen Leerinhuden Methdlgische wenken de vrdelen en nadelen uitleggen van de verschillende systemen van nummering uitleg geven ver de bewaartermijn in het archief mschrijven welke factren men in verweging met nemen bij het kiezen van een pbergsysteem de meest vrkmende pbergmiddelen verwrden Tegankelijk maken van het medisch archief Het uitdunnen van het archief Zeksystemen Plaats van het medisch archief Het pbergsysteem Opbergmiddelen het begrip medisch dssier definiëren de delstellingen van het medisch dssier verwrden en verklaren de vereisten van het medisch dssier psmmen en krt mschrijven het nut van het medisch dssier vr de huisarts verklaren de basismdules die in de verschillende systemen meten vrkmen, psmmen en verklaren de criteria vr het evalueren van het medisch dssier psmmen en verklaren een verklaring geven van medical audit de termen receptie, registratie en preregistratie verklaren in relatie met het medisch archief en medische dssiers Medisch dssier Begripsmschrijving Belang en del van het medisch dssier Vereisten van het medisch dssier Vrm en inhud van het medisch dssier Het medisch dssier van de huisarts Evaluatie van het medisch dssier in verleg zwel interne als externe vergaderingen rganiseren en de mkadering hiervan verzrgen in verleg bezeken rganiseren en de mkadering hiervan verzrgen Vergaderen Interne en externe vergaderingen Bezeken in verleg recepties rganiseren en de mkadering Recepties Leerplan Medisch Secretariaat 1 maart p. 13

14 Leerplandelstellingen Leerinhuden Methdlgische wenken hiervan verzrgen de taken van de secretaris / secretaresse analyseren aan de hand van cncrete situaties de leerstf tepassen in de praktijk Taken van de secretaris/ secretaresse Vrbereidingen Agenda Verslag Cncrete tepassingen Leerplan Medisch Secretariaat 1 maart p. 14

15 6.1.2 Eenheid: A2, Tekstverwerking 1, 60 lestijden Administratieve cde: Algemene delstelling van de eenheid In de mdule Tekstverwerking 1 wrden de grndbeginselen van tekstverwerking aangeleerd. Cursisten leren de elementaire begrippen inzake tekstverwerking en de basisvaardigheden dr middel van eenvudige efeningen. Beginsituatie - de cursisten vlden aan de wettelijke telatingsvrwaarden - er is geen specifieke vrkennis vereist Leerplandelstellingen en leerinhuden Leerplandelstellingen Leerinhuden Methdlgische wenken del en nut van tekstverwerking uitleggen Tekstverwerking Del Nut inverapparatuur in functie van het tekstverwerkingspakket gebruiken de weergave en grtte van een pagina p het beeldscherm instellen Opstarten en verlaten van het prgramma Werkvenster Weergave van de pagina Werkbalken aan- en uitzetten een dcument aanmaken een dcument crrigeren een tekstdeel verplaatsen, wissen, kpiëren en invegen met meerdere dcumenten tegelijk werken Intikken en crrigeren van tekst: Eindmarkeringen Tekstentiteiten Alinea Sectie Pagina, Leerplan Medisch Secretariaat 1 maart p. 15

16 Leerplandelstellingen Leerinhuden Methdlgische wenken Tussenvegen en verschrijven Wissen van tekst Herstelfunctie Spellingscntrle Grammatica-cntrle Aut-crrectie Wrden splitsen Symblen en speciale tekens Tekst selecteren Een tekstdeel selecteren Een selectie pheffen Tekstdelen verplaatsen, kpiëren en verwijderen Binnen één dcument Tussen verschillende dcumenten Zeken en vervangen tekens, wrden, alinea s, pagina s en dcumenten pmaken Opmaak plaatsen, kpiëren en verwijderen Tekenpmaak Lettergrtte Lettertype Letterweergave Onderstrepen (kleur) Effecten Alinea-pmaak Regelafstand Afstand tussen alinea s Randen en arceringen Uitlijning en inspringing Leerplan Medisch Secretariaat 1 maart p. 16

17 Leerplandelstellingen een eenvudige tabel aanmaken teksten en tekstdelen afdrukken tekstdelen, teksten en bestanden in verschillende frmaten pslaan en pvragen de helpfunctie hanteren Leerinhuden Opsmmingstekens en nummering Pagina-pmaak Opvultekens Papierfrmaat en marges Papierriëntatie Kp- en vettekst Werken met tabellen invegen pmaak Afdrukken afdrukpties selectie printer printerinstellingen aantal exemplaren afdrukvrbeeld Dcumenten pslaan en pvragen Help-functie Instellen en wijzigen Methdlgische wenken Leerplan Medisch Secretariaat 1 maart p. 17

18 6.1.3 Eenheid: A3, Tekstverwerking 2, 60 lestijden Administratieve cde: Algemene delstelling van de eenheid In de mdule Tekstverwerking 2 wrden de meer uitgebreide mgelijkheden van tekstverwerking aangeleerd en ingeefend. Bij het beëindigen van deze mdule kunnen cursisten met een tekstverwerkingspakket werken en dat pakket prbleemplssend tepassen. Beginsituatie Inhudelijke vereisten Cursisten kennen de elementaire basisbegrippen en beheersen de basisvaardigheden van tekstverwerking. Verplichte vrafgaande mdule Mdule Tekstverwerking 1. Leerplandelstellingen en leerinhuden Leerplandelstellingen de cnfiguratie instellen menu s, werkbalken en sneltetsen ntwerpen en aanpassen. figuren invegen, bewerken, tekenen en verwijderen. diverse autmatische verwijzingen in een dcument maken. De werkmgeving aanpassen Figuren: Invegen Bewerken Eigenschappen instellen Inhudstafel Index Veldcdes Leerinhuden Methdlgische wenken Leerplan Medisch Secretariaat 1 maart p. 18

19 Leerplandelstellingen tekstpmaak autmatiseren dcumentsjablnen ntwerpen een tabel pmaken en bewerken tekst in klmmen plaatsen een standaarddcument en een gegevensbestand samenvegen invulfrmulieren ntwerpen hfd- en subdcumenten samenstellen Opmaakprfielen: gebruik pmaak wijziging hiërarchie titels nummeren Sjablnen Tabel: aanmaak pmaak samenvegen splitsen srteren Klmmen: aanmaak pmaak Afdruk samenvegen Invulfrmulieren Hfd- en subdcumenten: del en nut aanmaak Leerinhuden Methdlgische wenken Leerplan Medisch Secretariaat 1 maart p. 19

20 6.1.4 Eenheid: A4, Rekenblad, 60 lestijden Administratieve cde: Algemene delstelling van de eenheid In de mdule Rekenblad 1 wrden de grndbeginselen van het werken met een rekenblad aangeleerd. Cursisten leren de basisvaardigheden beheersen dr middel van eenvudige efeningen. Beginsituatie - cursisten vlden aan de wettelijke telatingsvrwaarden - er is geen specifieke vrkennis vereist Leerplandelstellingen en leerinhuden Leerplandelstellingen Leerinhuden Methdlgische wenken del en nut van een rekenblad uitleggen Het elektrnisch rekenblad: Del Nut Navigeren binnen de werkmap inverapparatuur in functie van het rekenbladpakket gebruiken een werkblad definiëren en pmaken Benemen van de pagina Beveiligen van het werkblad Pagina-einde gegevens inveren, wijzigen en verwijderen Inver van gegevens: Waarden Reeksen Lineaire reeksen Greireeksen Leerplan Medisch Secretariaat 1 maart p. 20

21 Leerplandelstellingen Leerinhuden Methdlgische wenken Aangepaste lijsten Invegen rij/klm Verwijderen rij/klm Bereiken: bereiken instellen en gebruiken Selecteren Benemen Kpiëren Abslute adressering Relatieve adressering Verplaatsen Verwijderen Opmaak: de lay-ut van een werkblad wijzigen Celeigenschappen Aut-pmaak Samenvegen van cellen Splitsen van cellen Opmaak kpiëren en plakken Afdrukken een werkblad afdrukken Afdrukvrbeeld Printer-instellingen Afdrukken van frmules Pagina-instellingen Grafieken standaardgrafieken aanmaken Grafiekblad Grafiekbject Aanpassen grafiek Frmules basisfrmules maken en ingebuwde basisfuncties gebruiken Operanden Leerplan Medisch Secretariaat 1 maart p. 21

22 Leerplandelstellingen Leerinhuden Methdlgische wenken Operatren Vlgrde van bewerkingen Functies Opstellen van eenvudige functies futenanalyse Bestanden pslaan en pvragen bestanden p verschillende manieren en in verschillende frmaten pslaan en pvragen Help-functie de helpfunctie hanteren Weergavevensters de weergave en de grtte van een rekenblad p het beeldscherm instellen Leerplan Medisch Secretariaat 1 maart p. 22

23 6.1.5 Eenheid: A5, Basis bekhuden en financiële aspecten, 80 lestijden Administratieve cde: Algemene delstelling van de mdule - Cursisten leren de curante bedrijfsverrichtingen van beginbalans ver de aankp-, verkp- en financiële verrichtingen tt pref- en saldibalans, inventaris en eindbalans crrect te registreren via het systeem van dubbel bekhuden - hierbij wrdt rekening gehuden met de BTW en de MAR - er wrdt delbewust naar vlgende attitudes gewerkt: zin vr rde en nauwkeurigheid gegevens crrect kunnen vernemen een verzrgd cijferschrift gebruiken pdrachten gecncentreerd uitveren zelfstandig kunnen werken Beginsituatie - cursisten vlden aan de wettelijke telatingsvrwaarden - er is geen specifieke vrkennis vereist Leerplandelstellingen en leerinhuden Leerplandelstellingen de werking en aard van een nderneming begrijpen de srten ndernemingen vlgens de bekhudwetgeving pzeken en nderscheiden De nderneming De bekhuding Leerinhuden De srt nderneming: klein, middelgrt f grt Pedaggisch-didactische wenken Leerplan Medisch Secretariaat 1 maart p. 23

24 Leerplandelstellingen de algemene eisen waaraan de bekhuding van een nderneming met vlden, nderscheiden en pzeken de functie van een inventaris schetsen aan de hand van een inventaris een beginbalans pstellen de indeling van de balans verklaren en actief - en passiefpsten telichten het balansevenwicht frmuleren de bekingsregels van de actief -, passief -, ksten - en pbrengstenrekeningen frmuleren, schematisch vrstellen en tepassen vr elke srt rekening vlgende zaken aanduiden: de srt verrichting de rekening (naam en nummer) de betekenis van de bedragen debet f credit registratie p rekening en in het jurnaal diverse srten aankpdcumenten met verschillende srten ksten en krtingen en terugstuurbare verpakking in de dubbele bekhuding registreren aankpen van diensten en diverse gederen in de dubbele bekhuding registreren verwrden p welke wijze de verkpverrichtingen wrden pgevlgd De srten bekhuding De beginsituatie Bekjaar Leerinhuden Vereenvudigde bekhuding Dubbele bekhuding Bezittingen en schulden van de nderneming De beginbalans De rekeningen Actief/Passief Ksten/ Opbrengsten Het rekeningstelsel Openen van de rekeningen Aankpverrichtingen Verkpverrichtingen Pedaggisch-didactische wenken Leerplan Medisch Secretariaat 1 maart p. 24

25 Leerplandelstellingen vr elke srt rekening vlgende zaken aanduiden: srt verrichting rekening (naam en nummer) betekenis van de bedragen debet f credit registratie p rekening en in het jurnaal diverse verkpdcumenten met verschillende ksten en krtingen en terugstuurbare verpakking berekenen en in de dubbele bekhuding registreren financiële verrichtingen in de dubbele bekhuding registreren vrraden van artikels bijhuden en nteren p de artikelkaarten verschillende BTW - rekeningen afsluiten en de BTW - aangifte begrijpen de lnen en salarissen berekenen en het sciaal secretariaat bijstaan de bekhuding afsluiten verschillende verrichtingen ingeven in het bekhudpakket medische facturen ingeven in het bekhudpakket Financiële verrichtingen Artikelkaarten bijwerken BTW - administratie Leerinhuden Verwerking van lnen en salarissen Resultaatberekening Bekhuden p cmputer met bekhudpakket Facturatie van medische prestaties p cmputer Pedaggisch-didactische wenken Leerplan Medisch Secretariaat 1 maart p. 25

26 Leerplandelstellingen Leerinhuden Pedaggisch-didactische wenken verschillende betalingsmgelijkheden herkennen en gebruiken De betalingsmgelijkheden Overschrijving Bancntact Prtn Bankcheque Kredieten dr handelaars dr financiële instellingen De persnenbelasting verklaren wat persnenbelasting inhudt een verzicht geven van alle factren die de persnenbelasting mee bepalen uitrekenen heveel het nett-inkmen bedraagt Vaststelling van het ttaal nett-inkmen de aftrekbare bestedingen tepassen Aftrekbare besteding uitgaven die recht geven p een belastingvermindering berekenen Uitgaven die recht geven p belastingvermindering de wijze waarp de uiteindelijke aanslag berekend wrdt, verklaren aan de hand van de berekeningsnta De berekeningsnta Leerplan Medisch Secretariaat 1 maart p. 26

27 6.2 Submdule: Deelcertificaat Medische Organisatie, 320 lestijden Eenheid: B1, Medische Terminlgie, 80 lestijden Administratieve cde: Algemene delstelling van de eenheid Via de medische terminlgie maken cursisten kennis met de taal van de medische wereld. Cursisten verwerven een uitgebreide basiskennis bestaande uit: parate kennis van de buwstenen van een grt aantal medische termen begrip van de wijze waarp deze termen zijn pgebuwd inzicht in de spelling- en klemtnregels elementaire kennis van de buw en de werking van het menselijk lichaam elementaire kennis van het typen van prtcls, medische brieven en verslagen in de dagelijkse medische praktijkvering. Deze basiskennis stelt in staat tt: futls schrijven en uitspreken van medische termen, k welke niet in deze mdule zijn behandeld inzicht in de betekenis van deze termen ptimaal gebruik van een geneeskundig wrdenbek Beginsituatie de cursist vldet aan de wettelijke telatingsvrwaarden er is geen specifieke vrkennis vereist maar kunnen typen met een zekere vltheid is wenselijk Leerplan Medisch Secretariaat 1 maart p. 27

28 Leerplandelstellingen en leerinhuden Leerplandelstellingen Leerinhuden Methdlgische wenken Inleiding aangeven waarm een gede kennis van medische terminlgie belangrijk is vr een administratieve medewerker p het medisch secretariaat Wat is medische terminlgie? Belang van kennis van medische terminlgie vr administratief medewerker Werkwijze: he zijn medische termen pgebuwd? wrdenschat a.h.v. anatmie, fysilgie en pathlgie van de stelsels; epniemen; geniemen; dictee; prtcls artikels. Overzicht menselijk lichaam de gepaste begrippen vr het beschrijven van de medische tpgrafie begrijpen en actief gebruiken en tepassen in verslagen (bvb. medische beeldvrming, ) Bespreking Trs Opbuw van het lichaam Anatmische drsneden tpgrafie Terminlgie betreffende vlakken, zijden en uiteinden Terminlgie van de richtingen Etymlgie van de medische terminlgie de etymlgie van de medische terminlgie (prefix, suffix en stammen) aangeven en tepassen p nieuwe begrippen Vrvegsels Achtervegsels Stammen Oefening Terminlgie van het medisch-klinisch nderzek de terminlgie van het medisch nderzek aangeven en tepassen p nieuwe begrippen Onderdelen van het medisch-klinisch nderzek Anamnese Lichamelijk nderzek (= fysisch nderzek) Leerplan Medisch Secretariaat 1 maart p. 28

29 Leerplandelstellingen de meest curante technisch medische nderzeken nemen en telichten de gedachtegang en de terminlgie in een medisch artikel begrijpen, indien ndig met behulp van het medisch zakwrdenbek eenvudige medische brieven/verslagen futls ingeven cmplexe medische brieven/verslagen futls ingeven met behulp van een medisch zakwrdenbek buw en werking van het menselijk lichaam in grte lijnen beschrijven, gebruik makend van de medische terminlgie, m brieven en verslagen p te maken p vereenvudigde anatmische schema s de belangrijkste structuur benemen met de Nederlandse begrippen en waar ndig de Latijnse benaming medische begrippen uit prtcllen f ntslagbrieven verklaren de namen van de meest vrkmende ziektebeelden bndig verklaren buw en werking van het menselijk lichaam in grte lijnen beschrijven, gebruik makend van de medische terminlgie, m brieven en verslagen p te maken Aanvullende nderzeken Leesefening Dictee Casus Leerinhuden Anatmie van de stelsels: het lcmtrisch stelsel Terminlgie van de bewegingen Buw en werking Aandeningen van het bewegingsapparaat Anatmie van de stelsels: het spijsverteringsstelsel Overzicht van het maag- en darmstelsel De lever, de galblaas, de pancreas en hun afverwegen Ligging en verhuding van de rganen De mnd De keelhlte (pharynx) De slkdarm (esphagus) De maag (gaster) De twaalfvingerige darm (dudenum) Methdlgische wenken Leerplan Medisch Secretariaat 1 maart p. 29

30 Leerplandelstellingen Leerinhuden Methdlgische wenken De alvleesklier (pancreas) De lever (hepar) De dunne darm (intestinum tenue, entern) De dikke darm (cln) Functies van het spijsverteringsstelsel Aandeningen van het spijsverteringsstelsel buw en werking van het menselijk lichaam in grte lijnen beschrijven, gebruik makend van de medische terminlgie, m brieven en verslagen p te maken Anatmie van de stelsels: het excretiestelsel Overzicht van het urinewegstelsel Werking van de urinewegen Abnrmale bestanddelen en prblemen Aandeningen van het urinewegstelsel buw en werking van het menselijk lichaam in grte lijnen beschrijven, gebruik makend van de medische terminlgie, m brieven en verslagen p te maken Anatmie van de stelsels: de huid Buw van de huid De verschillende huidlagen De functies van de huis Aandeningen van de huid buw en werking van het menselijk lichaam in grte lijnen beschrijven, gebruik makend van de medische terminlgie, m brieven en verslagen p te maken Anatmie van de stelsels: het zenuwstelsel De indeling van het zenuwstelsel Bespreking van de belangrijkste delen van het zenuwstelsel Aandeningen van het zenuwstelsel buw en werking van het menselijk lichaam in grte lijnen beschrijven, gebruik makend van de medische terminlgie, m brieven en verslagen p te maken. Anatmie van de stelsels: de zintuigen Het g Het r Leerplan Medisch Secretariaat 1 maart p. 30

31 Leerplandelstellingen buw en werking van het menselijk lichaam in grte lijnen beschrijven, gebruik makend van de medische terminlgie, m brieven en verslagen p te maken buw en werking van het menselijk lichaam in grte lijnen beschrijven, gebruik makend van de medische terminlgie, m brieven en verslagen p te maken de meest vrkmende samengestelde vaktermen futls schrijven de meest vrkmende samengestelde vaktermen futls schrijven Leerinhuden Anatmie van de stelsels: het endcriene stelsel De namen van endcriene klieren De namen van hrmnen Diabetes Mellitus type I en II Anatmie van de stelsels: het vrtplantingsstelsel Het mannelijk vrtplantingsstelsel Het vruwelijk vrtplantingsstelsel De bevruchting en zwangerschap Het zwangerschapsdssier: terminlgie Terminlgie bij het circulatiestelsel Terminlgie bij de aandeningen van het circulatiestelsel Terminlgie bij het circulatiestelsel Terminlgie bij de aandeningen van het ademhalingsstelsel Methdlgische wenken Leerplan Medisch Secretariaat 1 maart p. 31

BOEKHOUDKUNDIG BEDIENDE

BOEKHOUDKUNDIG BEDIENDE BOEKHOUDKUNDIG BEDIENDE SECRETARIAATSMEDEWERKER 2015-2016 INHOUD 1 VOORWOORD 1 2 OVER DE OPLEIDING ZELF 3 2.1 WAAROM KIEZEN VOOR ÉÉN VAN DEZE OPLEIDINGEN? 3 2.2 TOELATINGSVOORWAARDEN 3 2.3 ORGANISATIE

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Status van de handreiking 2 2. De exameneenheden 3. 3. Mogelijke invulling van het schoolexamen 17

Inhoudsopgave. 1. Status van de handreiking 2 2. De exameneenheden 3. 3. Mogelijke invulling van het schoolexamen 17 Inhudspgave 1. Status van de handreiking 2 2. De exameneenheden 3 2.1 Inleiding 3 2.2 Inzicht en tepassen 3 2.3 Planmatig werken 3 2.4 Exameneenheid IT/3 ICT-vaardigheden 4 2.5 Exameneenheid IT/4 Maatschappij

Nadere informatie

Maritieme opleiding Dek

Maritieme opleiding Dek Leerplan OPLEIDING Maritieme pleiding Dek Mdulair Studiegebied Maritieme pleidingen Gedkeuringscde: 2013/910/6/D 31 mei 2013 STRCTRSCHEMA Nautische wiskunde 60 Zeevaartkunde 60 Astrnavigatie 60 Zeemanschap

Nadere informatie

STUDIEGIDS BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE 2014-2015

STUDIEGIDS BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE 2014-2015 Tm Devrme vlgt mmenteel de pleiding Bekhudkundige bediende bij CVOWW. Hij vlgt dit in cmbinatie met Aanvullende Algemene Vrming m z zijn secundair diplma te behalen. He kwam je p het idee m vr Bekhudkundige

Nadere informatie

Taxandria cvo Turnhout Centrum voor volwassenenonderwijs. Boekhoudkundig Bediende

Taxandria cvo Turnhout Centrum voor volwassenenonderwijs. Boekhoudkundig Bediende Taxandria cv Turnhut Centrum vr vlwassenennderwijs Bekhudkundig Bediende Bmgaardstraat 56 2300 Turnhut Tel : +32 14 47 05 11 Fax: +32 14 47 05 12 Mailt: inf@cvturnhut.be Schljaar 2015-2016 1 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT BIJ DE LEERPLANNEN OH EN OA DERDE GRAAD BSO

SERVICEDOCUMENT BIJ DE LEERPLANNEN OH EN OA DERDE GRAAD BSO SERVICEDOCUMENT BIJ DE LEERPLANNEN OH EN OA DERDE GRAAD BSO Juni 2014 (D/2014/7841/031 en D/2014/7841/036) Vlaams Verbnd van het Kathliek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Inhud Inleiding

Nadere informatie

Leerplan. Polyvalent verkoper OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Handel

Leerplan. Polyvalent verkoper OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Handel Leerplan OPLEIDING Plyvalent verkper Mdulair Studiegebied Handel Gedkeuringscde: 2013/903//6/D 31 mei 2013 STRCTRSCHEMA Klantencntacten 60 Werkplekleren vr een plyvalent verkper 80 Aanvuller Kassier 40

Nadere informatie

Tom Devrome volgt momenteel de opleiding Boekhoudkundige bediende bij CVOWW. Hij volgt dit in combinatie met Aanvullende Algemene Vorming om zo zijn

Tom Devrome volgt momenteel de opleiding Boekhoudkundige bediende bij CVOWW. Hij volgt dit in combinatie met Aanvullende Algemene Vorming om zo zijn Tm Devrme vlgt mmenteel de pleiding Bekhudkundige bediende bij CVOWW. Hij vlgt dit in cmbinatie met Aanvullende Algemene Vrming m z zijn secundair diplma te behalen. 2 He kwam je p het idee m vr Bekhudkundige

Nadere informatie

Roadbook Informatisering Woonzorgcentra

Roadbook Informatisering Woonzorgcentra Klanten & Diensten Onderzek R. Lyln www.s mals.be Radbk Infrmatisering Wnzrgcentra Versie 1.0 Versin Statut Date Auteur(s) Aard van de wijzigingen 1 Eerste versie 19/03/2013 R. Lyln 1.0 Finale versie 03/02/2014

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP 2012 Kadergrep FNV bndgenten DSM Limburg BV/ Lanxess Elastmers Nederland bv Occupatinal Safety and Health T create safety and healthy wrkplaces Een instructie methde

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

OCMW VOSSELAAR. Omgevingsanalyse deel II

OCMW VOSSELAAR. Omgevingsanalyse deel II OCMW VOSSELAAR Omgevingsanalyse deel II Bijlage bij het meerjarenplan 2014 2019 Interne drlichting van de diensten dr de diensten. Iedere dienst heeft nder leiding van een prjectverantwrdelijke samengewerkt

Nadere informatie

Regionale leidraad Zorgcontinuïteit

Regionale leidraad Zorgcontinuïteit Reginale leidraad Zrgcntinuïteit Waarbrgen van zrg bij rampen in en rndm zrginstellingen in de Veiligheids en Gezndheidsregi Gelderland-Midden versie 2.0 nvember 2012 1 Inhudspgave Pagina 1 Inleiding 4

Nadere informatie

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken Interne Beheersing Verkennend nderzek in pdracht van het Vrlpig Cllege van hven en rechtbanken Patrick Meulepas DECEMBER 2014 1. INLEIDING...3 1.1. CONTEXT...3 1.2. TERMINOLOGIE...4 1.2.1. interne beheersing

Nadere informatie

HandRIJKingen arbocatalogus werkdruk RIJK

HandRIJKingen arbocatalogus werkdruk RIJK HandRIJKingen arbcatalgus werkdruk RIJK Nr Arb handrijking: Organisatieniveau: 1 Teamntwerp 2 Functie inhud 3 Flexibele werktijden 4 Werk en privé in balans 5 Geznd rsteren 6 Planning en cntrl 7 Activiteitenanalyse

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

Handleiding voorbereidingsopdracht

Handleiding voorbereidingsopdracht Handleiding vrbereidingspdracht Verplichte training berepsethiek accuntants in business Uitleg prces en inhud Algemeen: telichting vrbereidingspdracht Inleiding Vrafgaand aan de verplichte training Berepsethiek

Nadere informatie

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004 FOD Financiën Prgramma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstrm Mensen Versie 4 Vrgelegd ter validatie aan de stuurgrep van 19/05/2004 Vrstudie Prgramma MKDV. Inhud Blz. 1. Inleiding... 4 1.1.

Nadere informatie

REGM. Eindrapport L. PAS PROJECTLEIDER DOMUS MEDICA M. JAMOULLE PROJECTCOORDINATOR FRANSTALIGE EQUIPE, CAMG UCL

REGM. Eindrapport L. PAS PROJECTLEIDER DOMUS MEDICA M. JAMOULLE PROJECTCOORDINATOR FRANSTALIGE EQUIPE, CAMG UCL REGM Eindrapprt L. PAS PROJECTLEIDER DOMUS MEDICA M. JAMOULLE PROJECTCOORDINATOR FRANSTALIGE EQUIPE, CAMG UCL It always seems impssible until it s dne. Nelsn Mandela 1 Inhudstabel 1. DOELSTELLINGEN, VERLOOP

Nadere informatie

Modulebeschrijving AR1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen

Modulebeschrijving AR1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen Mdulebeschrijving AR1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensienfndsen Actuarieel geschlde persnen zijn hfdzakelijk werkzaam in de financiële dienstverlening zals verzekeringsmaatschappijen en pensienfndsen.

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

JAARVERSLAG. BUDGET 2013 Periode van 1 januari tot en met 31 december 2013

JAARVERSLAG. BUDGET 2013 Periode van 1 januari tot en met 31 december 2013 JAARVERSLAG BUDGET 2013 Peride van 1 januari tt en met 31 december 2013 Cnventie tussen het Centrum vr gelijkheid van kansen en vr racismebestrijding en de Federale Plitie Kningsstraat 138 1000 Brussel

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolplan

Inhoudsopgave schoolplan 1 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd 3 1.1 uitgangspunten 5 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng 6 1.3 Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schlndersteuningsprfiel OSG Willem Blaeu te Alkmaar 1. Inleiding Het schlndersteuningsprfiel is als het ware een ft van de stand van zaken en bevat tevens de ambities van de schl. Het biedt de uders de

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie