VSKO. Leerplan. Medisch Secretariaat. SOSP TSO3 Modulair. Studiegebied Handel. Goedkeuringscode 1 maart /1516/N/G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VSKO. Leerplan. Medisch Secretariaat. SOSP TSO3 Modulair. Studiegebied Handel. Goedkeuringscode 1 maart 2006 05-06/1516/N/G"

Transcriptie

1 VSKO Leerplan Medisch Secretariaat SOSP TSO3 Mdulair Studiegebied Handel Gedkeuringscde 1 maart /1516/N/G

2 Leerplan Medisch Secretariaat 1 maart p. 2

3 Leerplan Medisch Secretariaat 1 maart p. 3

4 Meewerkende centra vr vlwassenennderwijs - Hrit CVO, de Merdelei 220, 2300 TURNHOUT, instellingsnummer PCVO-Handel Hasselt, Elfde-Liniestraat 26, 3500 HASSELT, instellingsnummer CVO Hageland, Schaluin 28, 3200 AARSCHOT, instellingsnummer CVO De Nbel, Alexianenweg 2, 3300 TIENEN, instellingsnummer CVO De Oranjerie, Budewijnvest 3, 3290 DIEST, instellingsnummer Leerplan Medisch Secretariaat 1 maart p. 4

5 Inhudstafel 1 Inleiding 6 2 Beginsituatie 7 3 Algemene delstellingen van de pleiding 8 4 Pedaggisch-didactische wenken en didactische hulpmiddelen 9 5 Evaluatie Del van evaluatie Kwaliteit van de evaluatie 10 6 Mdule: Certificaat Medisch Secretariaat, 640 Lt Submdule: Deelcertificaat Administratieve Organisatie, 320 lestijden Eenheid: A1, Administratieve cmmunicatie en nthaal, 60 lestijden Eenheid: A2, Tekstverwerking 1, 60 lestijden Eenheid: A3, Tekstverwerking 2, 60 lestijden Eenheid: A4, Rekenblad, 60 lestijden Eenheid: A5, Basis bekhuden en financiële aspecten, 80 lestijden Submdule: Deelcertificaat Medische Organisatie, 320 lestijden Eenheid: B1, Medische Terminlgie, 80 lestijden Eenheid: B2, Tegepaste Psychlgie, 40 lestijden Eenheid: B3, Dentlgie, 80 lestijden Eenheid: B4, Organisatie van de gezndheidszrg, 80 lestijden Eenheid: B5, Tegepaste sciale wetgeving, 40 lestijden 48 7 Bibligrafie 55 Leerplan Medisch Secretariaat 1 maart p. 5

6 1 Inleiding Hrit CVO diende een vrstel in tt mdularisering van de pleiding Medisch Secretariaat TSO3. Het desbetreffende structuurschema en bijhrende delstellingen en minimale leerinhuden werden gedgekeurd dr de Minister 1. Vrtbuwend p een cnstructieve samenwerking met CVO De Oranjerie, CVO De Nbel en PCVO Hasselt, werd samen beslten m deze samenwerking verder uit te buwen p het niveau van leerplanntwikkeling, m de aggische en didactische uitbuw van de pleiding een z grt en deskundig mgelijk draagvlak te geven. Op die manier is de basis gelegd vr een netverschrijdend prject, waarbij k CVO Hageland heeft aangeslten. De pleiding is welverwgen gecncipieerd teneinde een z breed mgelijke (zij)instrm van gedifferentieerde delgrepen met een verschillende leervraag te kunnen bedienen binnen een flexibel traject. Dat verklaart waarm het schema bewust een nderscheid maakt tussen een administratief geriënteerde pijler en een medisch geriënteerde pijler. Deze pbuw maakt immers een flexibel vrijstellingsbeleid mgelijk p basis van EVC/EVK naar enerzijds een delgrep van para-medisch f verpleegkundig geschlde cursisten die een meer administratieve pdracht in het werkveld begen en mgekeerd naar cursisten te die ver vldende administratieve cmpetenties beschikken, maar geen medische schling hebben. Vanuit deze ptiek kunnen de mdules A2, A3, A4 en A5 in het kader van het nderdeel Administratieve Organisatie in een ruime didactische cntext wrden aangebden, die niet ndzakelijk medisch geriënteerd met zijn. De mdules A1 en deze die gesitueerd zijn in het nderdeel Medische Organisatie (B mdules) meten daarentegen wél p een gecntextualiseerde manier wrden aangebden, zdat cmpetenties ntwikkeld wrden die specifiek gericht zijn p prfessineel functineren in een medische cntext. Dit belangrijk in functie van het vrijstellingsbeleid en de vrmgeving van de leerprcessen. De indienende CVO s steunen eveneens een actuele vraag binnen het Tweede Kansnderwijs m de OSP pleiding Medisch Secretariaat TSO te laten tevegen aan de lijst van pleidingen die diplmeerbaar zijn in cmbinatie met algemene vrming, wat aansluit bij een strekking binnen de DVO m het mgelijk te maken k CVO-typische pleidingen in deze lijst p te nemen. Dit leerplan hudt a priri rekening met een dergelijke ptie, dr de algemene en leerplandelstellingen zeer specifiek te riënteren p prfessineel functineren, zdat zij een cmbinatie met algemene vakken zinvl maken znder bijkmende aanpassingen. 1 Zie bijlage 7 PV/2004/03 Leerplan Medisch Secretariaat 1 maart p. 6

7 2 Beginsituatie Geen specifieke vrkennis nch instapvereisten. Leerplan Medisch Secretariaat 1 maart p. 7

8 3 Algemene delstellingen van de pleiding De algemene delstellingen van dit leerplan wrden gedragen dr de visie en cncipiëring (zie inleiding) en vrmen de aggische en didactische leidraad vr de leerplandelstellingen van de verschillende mdules. Dit betekent dat de pleiding enerzijds administratief prfessinaliserend geriënteerd is, waarbij ruim inzetbare cmpetenties verwrven wrden (met uitzndering van mdule A1): Cursisten wrden pgeleid tt administratief ndersteunende krachten die curante secretariaatstaken beheersen. Cursisten kunnen bezekers p gepaste wijze ntvangen en te wrd staan en helpen bij het invullen van administratieve frmulieren. Cursisten kunnen vlt en efficiënt mgaan met een PC. Cursisten beschikken ver vldende bekhudkundige nties m de ndige financiële verrichtingen p het werkveld uit te veren. Daarnaast is de pleiding medisch scialiserend en prfessinaliserend waarbij de cursisten cmpetenties verwerven die hen telaten m te kunnen functineren in een medische cntext (mdules A1, B1, B2, B3, B4, B5): Cursisten beheersen elementaire basiskennis van de medische sectr. Cursisten kunnen medische terminlgie begrijpen en hanteren in het werkveld. Cursisten kunnen psychlgisch en dentlgisch verantwrd mgaan met patiënten Cursisten kennen de structuur en rganisatie van de Belgische gezndheidszrg. Cursisten kunnen de sciale wetgeving crrect tepassen in de cntext van het werkveld. Leerplan Medisch Secretariaat 1 maart p. 8

9 4 Pedaggisch-didactische wenken en didactische hulpmiddelen Pedaggisch-didactische wenken De algemene delstellingen benadrukken (vr de mdule A1 + B mdules) het gecntextualiseerd en prfessinaliserend karakter van de pleiding. Een ervaringsgerichte, inductieve en prbleemplssende aggische en didactische aanpak sluit het best aan bij het pleidingscncept. Cursisten verwerven de verschillende cmpetenties vanuit een cnfrntatie met (virtuele) cncrete prfessinele situaties waarver zij reflecteren en waarvr zij de ndige theretische knw-hw aangereikt krijgen die zij meten tepassen p deze cncrete situatie. Deze werkwijze laat bvendien een evenwichtig evaluatieprces te dat aansluit bij de achterliggende visie en cncipiëring van de pleiding. Het is erg nuttig dat de leerkrachten p de hgte zijn van de prfessinele achtergrnd (administratief f medisch) van de cursistenppulatie zdat ze deze infrmatie kunnen meenemen en aanwenden in het ervaringsgerichte kader van hun lessen. Tensltte maakt het pleidingscncept wat specifiek gericht is p een zeer gevarieerde instrm, een gedifferentieerde werkwijze nntbeerlijk. De cursistenppulatie zal immers niet ver een zelfde achtergrnd, pleidingsniveau, vrkennis beschikken. Didactische hulpmiddelen Lkaal dat aangepast is aan de lgistieke nden van actuele, activerende en gedifferentieerde werkvrmen. Actueel cmputerpark met internetaansluiting en multimedia-tepassingen grt brd verplaatsbare tafels zdat bek naast pc kan gelegd wrden brd verheadprjectr vrije ruimte vr integratie van knipsels, psters, flders, ft s Leerplan Medisch Secretariaat 1 maart p. 9

10 5 Evaluatie In de laatste decennia heeft zich een nieuwe ntwikkeling vrgedaan in het denken ver evaluatie. Evaluatie wrdt niet meer als een afznderlijke activiteit beschuwd die luter gericht is p de berdeling van de cursist, maar wrdt nu vral als een inherent deel van het nderwijsleerprces benaderd. Didactische evaluatie geeft infrmatie aan cursisten en leraren ver het succes van het drlpen leerprces en biedt zdende de kans m het rendement van cursisten én leraren te ptimaliseren. 5.1 Del van evaluatie 1. In de eerste plaats wrden de sterke en de zwakke punten van de cursist pgesprd (diagnse). Indien ndig kan remediëring en bijkmende begeleiding vrzien wrden. De cursist wrdt dr de evaluatie gestimuleerd m ver zijn eigen leerprces te reflecteren. 2. Een evaluatie verschaft k duidelijkheid ver wat van de cursist verwacht wrdt en in welke mate hij al dan niet aan de vrpgestelde criteria vldet. In verleg met de cursist kunnen de evaluatiegegevens gebruikt wrden m beslissingen te nemen ver het verdere traject. Het valt aan te bevelen m de evaluatiecriteria vraf duidelijk aan de cursisten mee te delen. Deze criteria wrden k best vraf besprken in de vakgrep. 3. Op basis van de evaluatiegegevens kan de leraar beslissen m het nderwijsleerprces al dan niet bij te sturen en m wijzigingen aan te brengen in zijn didactisch handelen. 5.2 Kwaliteit van de evaluatie Een relevante evaluatie beantwrdt aan een aantal criteria. Validiteit, betruwbaarheid, transparantie en didactische relevantie zijn criteria die bijdragen tt de kwaliteit van de evaluatie. Validiteit geeft aan in welke mate de evaluatiescres een maat zijn vr de beheersing van de begde delstellingen. Betruwbaarheid slaat p het feit f de scres technisch eerlijk, crrect en juist zijn. Evaluatie is transparant indien de cursisten ver alle ndige infrmatie beschikken, zwel vr een degelijke vrbereiding als vr de cncrete uitvering van de evaluatietaak (examen, tets, efening, pdracht,...), zdat de evaluatie aan hun verwachtingspatrn vldet. De evaluatie is didactisch relevant als zij bijdraagt tt het leerprces. Leerplan Medisch Secretariaat 1 maart p. 10

11 6 Mdule: Certificaat Medisch Secretariaat, 640 Lt 6.1 Submdule: Deelcertificaat Administratieve Organisatie, 320 lestijden Eenheid: A1, Administratieve cmmunicatie en nthaal, 60 lestijden Administratieve cde: Algemene delstelling van de eenheid Na het vlgen van deze mdule beschikken cursisten ver de cmmunicatievaardigheden m aan de slag te gaan in het bedrijfsleven. Cursisten schrijven futls Nederlands, kunnen een tekst samenvatten, ntuleren en een crrecte weergave van een vergadering neerschrijven. Daarnaast kunnen cursisten de verschillende kantrapparaten sepel gebruiken. Zij hebben inzicht in en kennis van de rganisatie van een medisch secretariaat, het medisch dssier en medisch archief. Beginsituatie - de cursisten vlden aan de wettelijke telatingsvrwaarden - er is geen specifieke vrkennis vereist Leerplandelstellingen en leerinhuden Leerplandelstellingen de elementaire ergnmische regels tepassen in hun dagelijkse werk de milieuvrschriften vr hun arbeidsplaats tepassen burticamateriaal vlgens geëigende prcedures aan - en uitzetten de handleiding van kantrapparatuur raadplegen en de instructies pvlgen kpiëren, k rect vers, transparanten, enz. telefn bedienen Leerinhuden Het secretariaat en kantrapparaten De kantrmgeving Elementaire ergnmische regels De milieuvrschriften inzake kantrmgeving en -afval Verbinding maken Kpieerapparaat Telefneren Fax Gesprek aannemen Verbinding maken Drverbinden Methdlgische wenken Leerplan Medisch Secretariaat 1 maart p. 11

12 Leerplandelstellingen faxen versturen en ntvangen de verheadprjectr bedienen de scanner bedienen en gebruiken de elektrnische agenda gebruiken m afspraken in te vegen en te wijzigen f annuleren de inkmende pst vrsrteren, penen, afstempelen, registreren, srteren en verdelen inkmende faxen afstempelen, registreren, srteren en verdelen inkmende s penen, in mappen plaatsen en drsturen gewne pst, faxen en s beantwrden uitgaande pst srteren, in envelppen steken, adresseren, frankeren en verzenden als gewne pst, als luchtpst en via kerierdiensten. een afspraak maken p een crrecte manier het administratief verlp van een pname in een ziekenhuis vlgen een efficiënt agendabeheer verzrgen de verschillende classificatiemethdes tepassen met het klasseermateriaal mgaan het archief (her)inrichten en beheren het begrip medisch archief verklaren de verschillende systemen van nummering uitleggen Versturen en ntvangen Overheadprjectr Scanner De elektrnische agenda Pst Een afspraak inpassen Leerinhuden Een afspraak wijzigen, verplaatsen en annuleren Terugkerende afspraken De inkmende pst Inkmende faxen Inkmende s Beantwrden van pst, faxen en s De uitgaande pst Algemene rganisatie van het medisch secretariaat receptie, registratie en preregistratie van patiënten beheer van het afspraaksysteem wachtlijst vr pname fllw-up systeem Klassement en medisch archief Classificatiemethden Klasseermateriaal Het medisch archief Begripsmschrijving De pberging van de dssiers Methdlgische wenken Leerplan Medisch Secretariaat 1 maart p. 12

13 Leerplandelstellingen Leerinhuden Methdlgische wenken de vrdelen en nadelen uitleggen van de verschillende systemen van nummering uitleg geven ver de bewaartermijn in het archief mschrijven welke factren men in verweging met nemen bij het kiezen van een pbergsysteem de meest vrkmende pbergmiddelen verwrden Tegankelijk maken van het medisch archief Het uitdunnen van het archief Zeksystemen Plaats van het medisch archief Het pbergsysteem Opbergmiddelen het begrip medisch dssier definiëren de delstellingen van het medisch dssier verwrden en verklaren de vereisten van het medisch dssier psmmen en krt mschrijven het nut van het medisch dssier vr de huisarts verklaren de basismdules die in de verschillende systemen meten vrkmen, psmmen en verklaren de criteria vr het evalueren van het medisch dssier psmmen en verklaren een verklaring geven van medical audit de termen receptie, registratie en preregistratie verklaren in relatie met het medisch archief en medische dssiers Medisch dssier Begripsmschrijving Belang en del van het medisch dssier Vereisten van het medisch dssier Vrm en inhud van het medisch dssier Het medisch dssier van de huisarts Evaluatie van het medisch dssier in verleg zwel interne als externe vergaderingen rganiseren en de mkadering hiervan verzrgen in verleg bezeken rganiseren en de mkadering hiervan verzrgen Vergaderen Interne en externe vergaderingen Bezeken in verleg recepties rganiseren en de mkadering Recepties Leerplan Medisch Secretariaat 1 maart p. 13

14 Leerplandelstellingen Leerinhuden Methdlgische wenken hiervan verzrgen de taken van de secretaris / secretaresse analyseren aan de hand van cncrete situaties de leerstf tepassen in de praktijk Taken van de secretaris/ secretaresse Vrbereidingen Agenda Verslag Cncrete tepassingen Leerplan Medisch Secretariaat 1 maart p. 14

15 6.1.2 Eenheid: A2, Tekstverwerking 1, 60 lestijden Administratieve cde: Algemene delstelling van de eenheid In de mdule Tekstverwerking 1 wrden de grndbeginselen van tekstverwerking aangeleerd. Cursisten leren de elementaire begrippen inzake tekstverwerking en de basisvaardigheden dr middel van eenvudige efeningen. Beginsituatie - de cursisten vlden aan de wettelijke telatingsvrwaarden - er is geen specifieke vrkennis vereist Leerplandelstellingen en leerinhuden Leerplandelstellingen Leerinhuden Methdlgische wenken del en nut van tekstverwerking uitleggen Tekstverwerking Del Nut inverapparatuur in functie van het tekstverwerkingspakket gebruiken de weergave en grtte van een pagina p het beeldscherm instellen Opstarten en verlaten van het prgramma Werkvenster Weergave van de pagina Werkbalken aan- en uitzetten een dcument aanmaken een dcument crrigeren een tekstdeel verplaatsen, wissen, kpiëren en invegen met meerdere dcumenten tegelijk werken Intikken en crrigeren van tekst: Eindmarkeringen Tekstentiteiten Alinea Sectie Pagina, Leerplan Medisch Secretariaat 1 maart p. 15

16 Leerplandelstellingen Leerinhuden Methdlgische wenken Tussenvegen en verschrijven Wissen van tekst Herstelfunctie Spellingscntrle Grammatica-cntrle Aut-crrectie Wrden splitsen Symblen en speciale tekens Tekst selecteren Een tekstdeel selecteren Een selectie pheffen Tekstdelen verplaatsen, kpiëren en verwijderen Binnen één dcument Tussen verschillende dcumenten Zeken en vervangen tekens, wrden, alinea s, pagina s en dcumenten pmaken Opmaak plaatsen, kpiëren en verwijderen Tekenpmaak Lettergrtte Lettertype Letterweergave Onderstrepen (kleur) Effecten Alinea-pmaak Regelafstand Afstand tussen alinea s Randen en arceringen Uitlijning en inspringing Leerplan Medisch Secretariaat 1 maart p. 16

17 Leerplandelstellingen een eenvudige tabel aanmaken teksten en tekstdelen afdrukken tekstdelen, teksten en bestanden in verschillende frmaten pslaan en pvragen de helpfunctie hanteren Leerinhuden Opsmmingstekens en nummering Pagina-pmaak Opvultekens Papierfrmaat en marges Papierriëntatie Kp- en vettekst Werken met tabellen invegen pmaak Afdrukken afdrukpties selectie printer printerinstellingen aantal exemplaren afdrukvrbeeld Dcumenten pslaan en pvragen Help-functie Instellen en wijzigen Methdlgische wenken Leerplan Medisch Secretariaat 1 maart p. 17

18 6.1.3 Eenheid: A3, Tekstverwerking 2, 60 lestijden Administratieve cde: Algemene delstelling van de eenheid In de mdule Tekstverwerking 2 wrden de meer uitgebreide mgelijkheden van tekstverwerking aangeleerd en ingeefend. Bij het beëindigen van deze mdule kunnen cursisten met een tekstverwerkingspakket werken en dat pakket prbleemplssend tepassen. Beginsituatie Inhudelijke vereisten Cursisten kennen de elementaire basisbegrippen en beheersen de basisvaardigheden van tekstverwerking. Verplichte vrafgaande mdule Mdule Tekstverwerking 1. Leerplandelstellingen en leerinhuden Leerplandelstellingen de cnfiguratie instellen menu s, werkbalken en sneltetsen ntwerpen en aanpassen. figuren invegen, bewerken, tekenen en verwijderen. diverse autmatische verwijzingen in een dcument maken. De werkmgeving aanpassen Figuren: Invegen Bewerken Eigenschappen instellen Inhudstafel Index Veldcdes Leerinhuden Methdlgische wenken Leerplan Medisch Secretariaat 1 maart p. 18

19 Leerplandelstellingen tekstpmaak autmatiseren dcumentsjablnen ntwerpen een tabel pmaken en bewerken tekst in klmmen plaatsen een standaarddcument en een gegevensbestand samenvegen invulfrmulieren ntwerpen hfd- en subdcumenten samenstellen Opmaakprfielen: gebruik pmaak wijziging hiërarchie titels nummeren Sjablnen Tabel: aanmaak pmaak samenvegen splitsen srteren Klmmen: aanmaak pmaak Afdruk samenvegen Invulfrmulieren Hfd- en subdcumenten: del en nut aanmaak Leerinhuden Methdlgische wenken Leerplan Medisch Secretariaat 1 maart p. 19

20 6.1.4 Eenheid: A4, Rekenblad, 60 lestijden Administratieve cde: Algemene delstelling van de eenheid In de mdule Rekenblad 1 wrden de grndbeginselen van het werken met een rekenblad aangeleerd. Cursisten leren de basisvaardigheden beheersen dr middel van eenvudige efeningen. Beginsituatie - cursisten vlden aan de wettelijke telatingsvrwaarden - er is geen specifieke vrkennis vereist Leerplandelstellingen en leerinhuden Leerplandelstellingen Leerinhuden Methdlgische wenken del en nut van een rekenblad uitleggen Het elektrnisch rekenblad: Del Nut Navigeren binnen de werkmap inverapparatuur in functie van het rekenbladpakket gebruiken een werkblad definiëren en pmaken Benemen van de pagina Beveiligen van het werkblad Pagina-einde gegevens inveren, wijzigen en verwijderen Inver van gegevens: Waarden Reeksen Lineaire reeksen Greireeksen Leerplan Medisch Secretariaat 1 maart p. 20

21 Leerplandelstellingen Leerinhuden Methdlgische wenken Aangepaste lijsten Invegen rij/klm Verwijderen rij/klm Bereiken: bereiken instellen en gebruiken Selecteren Benemen Kpiëren Abslute adressering Relatieve adressering Verplaatsen Verwijderen Opmaak: de lay-ut van een werkblad wijzigen Celeigenschappen Aut-pmaak Samenvegen van cellen Splitsen van cellen Opmaak kpiëren en plakken Afdrukken een werkblad afdrukken Afdrukvrbeeld Printer-instellingen Afdrukken van frmules Pagina-instellingen Grafieken standaardgrafieken aanmaken Grafiekblad Grafiekbject Aanpassen grafiek Frmules basisfrmules maken en ingebuwde basisfuncties gebruiken Operanden Leerplan Medisch Secretariaat 1 maart p. 21

22 Leerplandelstellingen Leerinhuden Methdlgische wenken Operatren Vlgrde van bewerkingen Functies Opstellen van eenvudige functies futenanalyse Bestanden pslaan en pvragen bestanden p verschillende manieren en in verschillende frmaten pslaan en pvragen Help-functie de helpfunctie hanteren Weergavevensters de weergave en de grtte van een rekenblad p het beeldscherm instellen Leerplan Medisch Secretariaat 1 maart p. 22

23 6.1.5 Eenheid: A5, Basis bekhuden en financiële aspecten, 80 lestijden Administratieve cde: Algemene delstelling van de mdule - Cursisten leren de curante bedrijfsverrichtingen van beginbalans ver de aankp-, verkp- en financiële verrichtingen tt pref- en saldibalans, inventaris en eindbalans crrect te registreren via het systeem van dubbel bekhuden - hierbij wrdt rekening gehuden met de BTW en de MAR - er wrdt delbewust naar vlgende attitudes gewerkt: zin vr rde en nauwkeurigheid gegevens crrect kunnen vernemen een verzrgd cijferschrift gebruiken pdrachten gecncentreerd uitveren zelfstandig kunnen werken Beginsituatie - cursisten vlden aan de wettelijke telatingsvrwaarden - er is geen specifieke vrkennis vereist Leerplandelstellingen en leerinhuden Leerplandelstellingen de werking en aard van een nderneming begrijpen de srten ndernemingen vlgens de bekhudwetgeving pzeken en nderscheiden De nderneming De bekhuding Leerinhuden De srt nderneming: klein, middelgrt f grt Pedaggisch-didactische wenken Leerplan Medisch Secretariaat 1 maart p. 23

24 Leerplandelstellingen de algemene eisen waaraan de bekhuding van een nderneming met vlden, nderscheiden en pzeken de functie van een inventaris schetsen aan de hand van een inventaris een beginbalans pstellen de indeling van de balans verklaren en actief - en passiefpsten telichten het balansevenwicht frmuleren de bekingsregels van de actief -, passief -, ksten - en pbrengstenrekeningen frmuleren, schematisch vrstellen en tepassen vr elke srt rekening vlgende zaken aanduiden: de srt verrichting de rekening (naam en nummer) de betekenis van de bedragen debet f credit registratie p rekening en in het jurnaal diverse srten aankpdcumenten met verschillende srten ksten en krtingen en terugstuurbare verpakking in de dubbele bekhuding registreren aankpen van diensten en diverse gederen in de dubbele bekhuding registreren verwrden p welke wijze de verkpverrichtingen wrden pgevlgd De srten bekhuding De beginsituatie Bekjaar Leerinhuden Vereenvudigde bekhuding Dubbele bekhuding Bezittingen en schulden van de nderneming De beginbalans De rekeningen Actief/Passief Ksten/ Opbrengsten Het rekeningstelsel Openen van de rekeningen Aankpverrichtingen Verkpverrichtingen Pedaggisch-didactische wenken Leerplan Medisch Secretariaat 1 maart p. 24

25 Leerplandelstellingen vr elke srt rekening vlgende zaken aanduiden: srt verrichting rekening (naam en nummer) betekenis van de bedragen debet f credit registratie p rekening en in het jurnaal diverse verkpdcumenten met verschillende ksten en krtingen en terugstuurbare verpakking berekenen en in de dubbele bekhuding registreren financiële verrichtingen in de dubbele bekhuding registreren vrraden van artikels bijhuden en nteren p de artikelkaarten verschillende BTW - rekeningen afsluiten en de BTW - aangifte begrijpen de lnen en salarissen berekenen en het sciaal secretariaat bijstaan de bekhuding afsluiten verschillende verrichtingen ingeven in het bekhudpakket medische facturen ingeven in het bekhudpakket Financiële verrichtingen Artikelkaarten bijwerken BTW - administratie Leerinhuden Verwerking van lnen en salarissen Resultaatberekening Bekhuden p cmputer met bekhudpakket Facturatie van medische prestaties p cmputer Pedaggisch-didactische wenken Leerplan Medisch Secretariaat 1 maart p. 25

26 Leerplandelstellingen Leerinhuden Pedaggisch-didactische wenken verschillende betalingsmgelijkheden herkennen en gebruiken De betalingsmgelijkheden Overschrijving Bancntact Prtn Bankcheque Kredieten dr handelaars dr financiële instellingen De persnenbelasting verklaren wat persnenbelasting inhudt een verzicht geven van alle factren die de persnenbelasting mee bepalen uitrekenen heveel het nett-inkmen bedraagt Vaststelling van het ttaal nett-inkmen de aftrekbare bestedingen tepassen Aftrekbare besteding uitgaven die recht geven p een belastingvermindering berekenen Uitgaven die recht geven p belastingvermindering de wijze waarp de uiteindelijke aanslag berekend wrdt, verklaren aan de hand van de berekeningsnta De berekeningsnta Leerplan Medisch Secretariaat 1 maart p. 26

27 6.2 Submdule: Deelcertificaat Medische Organisatie, 320 lestijden Eenheid: B1, Medische Terminlgie, 80 lestijden Administratieve cde: Algemene delstelling van de eenheid Via de medische terminlgie maken cursisten kennis met de taal van de medische wereld. Cursisten verwerven een uitgebreide basiskennis bestaande uit: parate kennis van de buwstenen van een grt aantal medische termen begrip van de wijze waarp deze termen zijn pgebuwd inzicht in de spelling- en klemtnregels elementaire kennis van de buw en de werking van het menselijk lichaam elementaire kennis van het typen van prtcls, medische brieven en verslagen in de dagelijkse medische praktijkvering. Deze basiskennis stelt in staat tt: futls schrijven en uitspreken van medische termen, k welke niet in deze mdule zijn behandeld inzicht in de betekenis van deze termen ptimaal gebruik van een geneeskundig wrdenbek Beginsituatie de cursist vldet aan de wettelijke telatingsvrwaarden er is geen specifieke vrkennis vereist maar kunnen typen met een zekere vltheid is wenselijk Leerplan Medisch Secretariaat 1 maart p. 27

28 Leerplandelstellingen en leerinhuden Leerplandelstellingen Leerinhuden Methdlgische wenken Inleiding aangeven waarm een gede kennis van medische terminlgie belangrijk is vr een administratieve medewerker p het medisch secretariaat Wat is medische terminlgie? Belang van kennis van medische terminlgie vr administratief medewerker Werkwijze: he zijn medische termen pgebuwd? wrdenschat a.h.v. anatmie, fysilgie en pathlgie van de stelsels; epniemen; geniemen; dictee; prtcls artikels. Overzicht menselijk lichaam de gepaste begrippen vr het beschrijven van de medische tpgrafie begrijpen en actief gebruiken en tepassen in verslagen (bvb. medische beeldvrming, ) Bespreking Trs Opbuw van het lichaam Anatmische drsneden tpgrafie Terminlgie betreffende vlakken, zijden en uiteinden Terminlgie van de richtingen Etymlgie van de medische terminlgie de etymlgie van de medische terminlgie (prefix, suffix en stammen) aangeven en tepassen p nieuwe begrippen Vrvegsels Achtervegsels Stammen Oefening Terminlgie van het medisch-klinisch nderzek de terminlgie van het medisch nderzek aangeven en tepassen p nieuwe begrippen Onderdelen van het medisch-klinisch nderzek Anamnese Lichamelijk nderzek (= fysisch nderzek) Leerplan Medisch Secretariaat 1 maart p. 28

29 Leerplandelstellingen de meest curante technisch medische nderzeken nemen en telichten de gedachtegang en de terminlgie in een medisch artikel begrijpen, indien ndig met behulp van het medisch zakwrdenbek eenvudige medische brieven/verslagen futls ingeven cmplexe medische brieven/verslagen futls ingeven met behulp van een medisch zakwrdenbek buw en werking van het menselijk lichaam in grte lijnen beschrijven, gebruik makend van de medische terminlgie, m brieven en verslagen p te maken p vereenvudigde anatmische schema s de belangrijkste structuur benemen met de Nederlandse begrippen en waar ndig de Latijnse benaming medische begrippen uit prtcllen f ntslagbrieven verklaren de namen van de meest vrkmende ziektebeelden bndig verklaren buw en werking van het menselijk lichaam in grte lijnen beschrijven, gebruik makend van de medische terminlgie, m brieven en verslagen p te maken Aanvullende nderzeken Leesefening Dictee Casus Leerinhuden Anatmie van de stelsels: het lcmtrisch stelsel Terminlgie van de bewegingen Buw en werking Aandeningen van het bewegingsapparaat Anatmie van de stelsels: het spijsverteringsstelsel Overzicht van het maag- en darmstelsel De lever, de galblaas, de pancreas en hun afverwegen Ligging en verhuding van de rganen De mnd De keelhlte (pharynx) De slkdarm (esphagus) De maag (gaster) De twaalfvingerige darm (dudenum) Methdlgische wenken Leerplan Medisch Secretariaat 1 maart p. 29

30 Leerplandelstellingen Leerinhuden Methdlgische wenken De alvleesklier (pancreas) De lever (hepar) De dunne darm (intestinum tenue, entern) De dikke darm (cln) Functies van het spijsverteringsstelsel Aandeningen van het spijsverteringsstelsel buw en werking van het menselijk lichaam in grte lijnen beschrijven, gebruik makend van de medische terminlgie, m brieven en verslagen p te maken Anatmie van de stelsels: het excretiestelsel Overzicht van het urinewegstelsel Werking van de urinewegen Abnrmale bestanddelen en prblemen Aandeningen van het urinewegstelsel buw en werking van het menselijk lichaam in grte lijnen beschrijven, gebruik makend van de medische terminlgie, m brieven en verslagen p te maken Anatmie van de stelsels: de huid Buw van de huid De verschillende huidlagen De functies van de huis Aandeningen van de huid buw en werking van het menselijk lichaam in grte lijnen beschrijven, gebruik makend van de medische terminlgie, m brieven en verslagen p te maken Anatmie van de stelsels: het zenuwstelsel De indeling van het zenuwstelsel Bespreking van de belangrijkste delen van het zenuwstelsel Aandeningen van het zenuwstelsel buw en werking van het menselijk lichaam in grte lijnen beschrijven, gebruik makend van de medische terminlgie, m brieven en verslagen p te maken. Anatmie van de stelsels: de zintuigen Het g Het r Leerplan Medisch Secretariaat 1 maart p. 30

31 Leerplandelstellingen buw en werking van het menselijk lichaam in grte lijnen beschrijven, gebruik makend van de medische terminlgie, m brieven en verslagen p te maken buw en werking van het menselijk lichaam in grte lijnen beschrijven, gebruik makend van de medische terminlgie, m brieven en verslagen p te maken de meest vrkmende samengestelde vaktermen futls schrijven de meest vrkmende samengestelde vaktermen futls schrijven Leerinhuden Anatmie van de stelsels: het endcriene stelsel De namen van endcriene klieren De namen van hrmnen Diabetes Mellitus type I en II Anatmie van de stelsels: het vrtplantingsstelsel Het mannelijk vrtplantingsstelsel Het vruwelijk vrtplantingsstelsel De bevruchting en zwangerschap Het zwangerschapsdssier: terminlgie Terminlgie bij het circulatiestelsel Terminlgie bij de aandeningen van het circulatiestelsel Terminlgie bij het circulatiestelsel Terminlgie bij de aandeningen van het ademhalingsstelsel Methdlgische wenken Leerplan Medisch Secretariaat 1 maart p. 31

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscmmunicatie Mdule MarketingManagement Cde A2 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

Dactylografie/Toegepaste informatica 6KA/VK

Dactylografie/Toegepaste informatica 6KA/VK Dactylgrafie/Tegepaste infrmatica 6KA/VK Thierry Willekens, leerkracht Kninklijk Technisch Atheneum Ml 2007 WOORD VOORAF Alle leerlingen hebben in de 2 de graad en in het eerste leerjaar van de 3 de graad

Nadere informatie

Studiegebied (bso) Tweede graad... Tweede graad... Derde graad... Derde graad... Kantoor. Kantoor. Kantoor

Studiegebied (bso) Tweede graad... Tweede graad... Derde graad... Derde graad... Kantoor. Kantoor. Kantoor Studiegebied (bs) Tweede graad... Tweede graad... Kantr Kantr Derde graad... Derde graad... Kantr Kantradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) Kantradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) STUDIEGEBIED

Nadere informatie

Studiegebied. (bso) Tweede graad... Tweede graad... Derde graad... Derde graad... Kantoor. Kantoor. Kantoor

Studiegebied. (bso) Tweede graad... Tweede graad... Derde graad... Derde graad... Kantoor. Kantoor. Kantoor Studiegebied (bs) Tweede graad... Tweede graad... Kantr Kantr Derde graad... Derde graad... Kantr Kantradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) Kantradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) STUDIEGEBIED

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

Analytische boekhouding

Analytische boekhouding Analytische Bekhuding Analytische bekhuding 1 Vrbereiding... 2 1.1 Dssier instellingen... 2 1.2 Analytische rekeningen maken... 3 2 Analytisch beken... 4 2.1 Kppeling... 5 2.2 Bekingsvrstellen (mdellen)...

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie TECHNIEKEN VAN MARKTONDERZOEK

ECTS-fiche. 1. Identificatie TECHNIEKEN VAN MARKTONDERZOEK ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is m een uitgebreid verzicht te krijgen van de invulling en pbuw van de mdule. Er bestaat slechts één ECTS-fiche vr elke mdule. 1. Identificatie Opleiding GRADUAAT MARKETING

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 CVO PANTA RHEI - Schnmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 www.vlwassenennderwijs.be identificatie pleiding Winkelmanagement mdulenaam Financieel beheer pleidingsnderdeel Financiële administratie van de

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 CVO PANTA RHEI - Schnmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 www.vlwassenennderwijs.be identificatie pleiding Infrmatica mdulenaam Databanken cde mdule A8 gedkeuring dr aantal lestijden 60 studiepunten datum

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Computerboekhouden i Code A3-3561 Lestijden 60 Studiepunten

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Computerboekhouden i Code A3-3561 Lestijden 60 Studiepunten ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Bekhuden Mdule Cmputerbekhuden i Cde A3-3561 Lestijden 60 Studiepunten Ingeschatte ttale 90 lesuren (lestijden + studie-uren) studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 identificatie pleiding Infrmatica mdulenaam Databanken cde mdule A8 gedkeuring dr aantal lestijden 60 studiepunten datum gedkeuring structuurschema / vlgtijdelijkheid link: inhud link leerplan: leerinhud:

Nadere informatie

Justitieasssitent (M/V)

Justitieasssitent (M/V) MOD WVG afdeling Persneel Kning Albert II-laan 35 bus 30 1030 BRUSSEL T 02 553 31 52 F 02 553 34 77 persneel@wvg.vlaanderen.be FUNCTIEBESCHRIJVING ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011 Training Werken aan Welbevinden Opleidingscurriculum Facit, Velsen-Nrd Februari 2011 Inhudspgave Inleiding 3 1. Algemene beschrijving van de pleiding 4 1.1 Delgrep 4 1.2 Kwalificaties 4 1.3 Uitgangspunten

Nadere informatie

I. INLEIDING. Waarover handelt Boek III? 21/03/2014. Pierre de Bandt

I. INLEIDING. Waarover handelt Boek III? 21/03/2014. Pierre de Bandt Pierre de Bandt 1 I. INLEIDING Waarver handelt Bek III? 1) Detegangttdemarktisvrij(titel1) 2) Inschrijving bij KBO via ndernemingslketten(titel 2) 3) Algemene verplichtingen vr ndernemingen(titel 3) 2

Nadere informatie

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip).

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Getallen 1 Getallen 1 is een prgramma vr het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Delgrep Rekenen en Wiskunde Getallen 1 Getallen 1 is geschikt vr grep 7 en 8 van de basisschl en de eerste

Nadere informatie

Implementatie Taakherschikking

Implementatie Taakherschikking Werkfrmulier Implementatie Taakherschikking Verpleegkundig Specialist Dit frmulier is pgesteld dr de Werkgrep Taakherschikking van de Federatie Medisch Specialisten en wrdt ndersteund dr de V&VN Verpleegkundig

Nadere informatie

Intensief voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstalige nieuwkomers

Intensief voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstalige nieuwkomers Intensief vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstalige nieuwkmers Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: studiecach intensief vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstalige nieuwkmers Samenvatting L4-Vlwassenennderwijs

Nadere informatie

Administratief medewerker

Administratief medewerker Taakmschrijving Administratief medewerker 1. Functie-infrmatie 1.1 Functietitel Administratief medewerker 1.2 Lnniveau C1-C3 1.3 Diplmavereisten Huder zijn van een diplma van het secundair nderwijs f daarmee

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba.

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba. Agressiemanagement Bedrijven, rganisaties en schlen krijgen steeds vaker met agressie te maken. Wanneer je met mensen werkt, bestaat er immers de kans p cnflicten. Z n cnflict kan escaleren in bedreigingen,

Nadere informatie

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:..

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:.. Leer / ntwikkelingslijnen Opleiding Helpende Zrg en Welzijn BOL en BBL NAAM SUDEN:.. 1 2 Uitleg van het leerlijnenbekje Vr je ligt het leerlijnenbekje van je pleiding Helpende Zrg & Welzijn niveau 2. ijdens

Nadere informatie

Kerntaken. Referentiekader. Opmerking. Verzorgende/zorgkundige

Kerntaken. Referentiekader. Opmerking. Verzorgende/zorgkundige DBSO-pleidingskaarten 9 september 2010 Verzrgende/zrgkundige Kerntaken De verzrgende/zrgkundige staat de verpleegkundige bij p het vlak van zrgverlening. Hij/zij werkt binnen een gestructureerde equipe

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie Functiebeschrijving: Directeur Cmmunicatie Functiefamilie Lager Kader Vr akkrd Naam leidinggevende Kristien Verbraeken Datum + handtekening Naam functiehuder Datum + Handtekening 1. Cntext van de functie

Nadere informatie

COMPETENTIEPROFIEL PROJECTMEDEWERKER BIBLIOTHEEK

COMPETENTIEPROFIEL PROJECTMEDEWERKER BIBLIOTHEEK COMPETENTIEPROFIEL PROJECTMEDEWERKER BIBLIOTHEEK Het cmpetentieprfiel is het geheel van kennis, vaardigheden en hudingen die ndzakelijk zijn vr het uitefenen van de functie van biblitheekmedewerker. Hierna

Nadere informatie

De door de RVA teruggestuurde dossiers en beslissingen controleren op hun juistheid, en desgevallend corrigeren: o o

De door de RVA teruggestuurde dossiers en beslissingen controleren op hun juistheid, en desgevallend corrigeren: o o FUNCTIEBESCHRIJVING WERKLOOSHEIDSCONSULENT Functietitel : werklsheidcnsulent ORGANISATIE Ressrteert nder en rapprteert aan de cördinatr werklsheid. DOEL Het vrbereiden, behandelen, verwerken en pvlgen

Nadere informatie

Academiejaar 2013-2014

Academiejaar 2013-2014 Arteveldehgeschl Dienst studieadvies Hgprt 15 9000 Gent Tel. 09/234 90 30 studieadvies@arteveldehs.be Gids vr studenten: studie en werk/ndernemerschap/kunst/plitiek/ studentenvertegenwrdiging/sciale f

Nadere informatie

STUDIEVAARDIGHEID OP MAAT

STUDIEVAARDIGHEID OP MAAT STUDIEVAARDIGHEID OP MAAT Muiswerk Studievaardigheid p maat richt zich p de belangrijkste deelvaardigheden die ndig zijn vr het studeren. Delgrepen Studievaardigheid p maat Muiswerk Studievaardigheid p

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement ombudsdienst A.V. Ziekenhuis Oost-Limburg

Huishoudelijk reglement ombudsdienst A.V. Ziekenhuis Oost-Limburg Huishudelijk reglement mbudsdienst A.V. Ziekenhuis Ost-Limburg 1 Inhud 1. Inleiding en verwijzing naar wettelijke bepalingen... 3 2. Tepassingsgebied... 3 3. Gedkeuring en inzage huishudelijk reglement...

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 72095942000 VZW Psych. Centrum Caritas Caritasstraat 76 9090 MELLE Telichting bij het dcument pnameverklaring bij pname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN COMPETENTIEPROFIEL. maatschappelijk werker. algemeen: algemene sociale dienstverlening

FUNCTIEBESCHRIJVING EN COMPETENTIEPROFIEL. maatschappelijk werker. algemeen: algemene sociale dienstverlening FUNCTIEBESCHRIJVING EN COMPETENTIEPROFIEL maatschappelijk werker algemeen: algemene sciale dienstverlening Functietitel Afdeling-dienst Niveau Graad Plaats in het rgangram Basisdelstelling maatschappelijk

Nadere informatie

1.Profiel: D&P BB KB GL

1.Profiel: D&P BB KB GL Prfieldelen 1.Prfiel: D&P BB KB GL Taak: 1.1. Organiseren van een activiteit vr een pdrachtgever een vrlpige pdracht bespreken met de pdrachtgever een pdracht aannemen van een pdrachtgever de rganisatie

Nadere informatie

Implementatie Taakherschikking

Implementatie Taakherschikking Werkfrmulier Implementatie Taakherschikking Physician Assistant Dit frmulier is pgesteld dr de van Federatie Medisch Specialisten en wrdt ndersteund dr de Nederlandse Assciatie Physician Assistants (NAPA).

Nadere informatie

Competentieprofiel hoofdbegeleid(st)er dagcentrum

Competentieprofiel hoofdbegeleid(st)er dagcentrum Cmpetentieprfiel hfdbegeleid(st)er dagcentrum 1. Hfddel en plaats van de functie Onder supervisie van de cördinatie/directie van het dagcentrum de dagelijkse dienstverlening naar nze gebruiker(s) binnen

Nadere informatie

Het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO) werft aan in contractueel dienstverband: JURIST(M/V)

Het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO) werft aan in contractueel dienstverband: JURIST(M/V) Het Departement Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged (RWO) werft aan in cntractueel dienstverband: JURIST(M/V) Afdeling: Beleidsdmein: Niveau: Graad: Standplaats: Juridische dienstverlening

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Sociaal agogische vaardigheden

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Sociaal agogische vaardigheden ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Mdule Cde Graduaat Maatschappelijk werk Sciaal aggische vaardigheden Bc5 Lestijden 40 Studiepunten Ingeschatte ttale n.v.t. studiebelasting 50 (in uren) 1 Mgelijkheid

Nadere informatie

Competentieprofiel van de hulpverlenerambulancier

Competentieprofiel van de hulpverlenerambulancier Cmpetentieprfiel van de hulpverlenerambulancier (Wet hudende diverse bepalingen inzake gezndheidszrg van 19 december 2008) 1. De ambulancier ntwikkelt zich persnlijk en prfessineel De ambulancier neemt

Nadere informatie

Registratie na opleiding in het buitenland

Registratie na opleiding in het buitenland Registratie na pleiding in het buitenland Beleidsregel Uitwerking van de bepalingen inzake de registratie als verpleegkundig specialist na het vlgen van een pleiding in het buitenland, zals vastgelegd

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Standaard voor de certificeringsproef sociaal vertalen

Standaard voor de certificeringsproef sociaal vertalen Standaard vr de certificeringspref sciaal vertalen Januari 2013 1. Omschrijving van het berep De sciaal vertaler zet geschreven bdschappen in een sciale cntext m uit een brntaal in een deltaal. Hij vertaalt

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie FINANCIEEL MANAGEMENT

ECTS-fiche. 1. Identificatie FINANCIEEL MANAGEMENT ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is m een uitgebreid verzicht te krijgen van de invulling en pbuw van de mdule. Er bestaat slechts één ECTS-fiche vr elke mdule. 1. Identificatie Opleiding GRADUAAT MARKETING

Nadere informatie

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma Deel 1. Prcedure vr het indienen van een schakelprgramma Waarm een schakelprgramma? Vr telating tt de pstinitiële master pleiding Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzrg is een geaccrediteerd master

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel Maatschappelijk werker

Functie- en competentieprofiel Maatschappelijk werker Functie- en cmpetentieprfiel Maatschappelijk werker 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling Dienst Niveau Graad Maatschappelijk werker Sciale dienst B B1-B3 2. Psitinering in het rgangram Rapprteert

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Geschoold arbeider / Erfgoedbewaker (m/v) Raversyde

Geschoold arbeider / Erfgoedbewaker (m/v) Raversyde Niveau D Functiebeschrijving Geschld arbeider / Erfgedbewaker (m/v) Raversyde I. Functiebenaming Geschld arbeider erfgedbewaker Functiefamilie 11 : tezichtsfuncties II. Plaats in de rganisatie Je wrdt

Nadere informatie

Voorwaarden voor deelname en verklaring van vertrouwelijkheid. I. Voorwaarden voor deelname

Voorwaarden voor deelname en verklaring van vertrouwelijkheid. I. Voorwaarden voor deelname Vrwaarden vr deelname en verklaring van vertruwelijkheid I. Vrwaarden vr deelname 1- De "Prijs Karel Van Miert vr Studenten" wrdt uitgereikt aan een student(e) aan één van de hgeschlen f universiteiten

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie GRADUAAT ONDERNEMINGSCOMMUNICATIE FINANCIEEL MANAGEMENT

ECTS-fiche. 1. Identificatie GRADUAAT ONDERNEMINGSCOMMUNICATIE FINANCIEEL MANAGEMENT ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is m een uitgebreid verzicht te krijgen van de invulling en pbuw van de mdule. Er bestaat slechts één ECTS-fiche vr elke mdule. 1. Identificatie Opleiding GRADUAAT ONDERNEMINGSCOMMUNICATIE

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Functiebeschrijving Vaste Instructeur WOBRA

Functiebeschrijving Vaste Instructeur WOBRA Functiebeschrijving Vaste Instructeur WOBRA Del De vzw WOBRA werft een vltijds Instructeur (m/v) aan in cntractueel verband vr nbepaalde duur. De instructeur heeft taken en bevegdheden in: - het vakbekwaam

Nadere informatie

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen NTA 8009:2007 Veiligheidsmanagementsysteem vr ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszrg verlenen Unifrm en inzichtelijk veiligheidsmanagementsysteem Openheid ver patiëntveiligheid Basis vr interne

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

STUDIEFICHE HBO5. identificatie

STUDIEFICHE HBO5. identificatie CVO PANTA RHEI - Schnmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 www.vlwassenennderwijs.be identificatie pleiding Meertalig secretariaat mdulenaam Rekenprgramma 2 cde mdule E1 gedkeuring dr aantal lestijden

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement 6. Opleidingskader vr de prcespleiding Infrmatiemanagement In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr prcessen nder Bevlkingszrg. Hiernder wrdt het pleidingskader vr

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

ECTS-fiche. Opleiding. Maatschappelijk werker als beroep. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Opleiding. Maatschappelijk werker als beroep. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is m een uitgebreid verzicht te krijgen van de invulling en pbuw van de mdule. Er bestaat slechts één ECTS-fiche vr elke mdule. 1. Identificatie Opleiding Mdule Cde Lestijden

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam OPLEIDING tt Verzrgende-IG Ondersteuningsmagazijn Berepstaak E Startbekaam Albeda cllege Branche gezndheidszrg Kwalificatieniveau 4 Chrt: 2010-2011 Fase: Startbekaam Naam student:. P.E1-3.start.gesprek

Nadere informatie

Spreken Aandacht voor een goede spreekhouding d.m.v. actieve deelname aan klasgesprekken.

Spreken Aandacht voor een goede spreekhouding d.m.v. actieve deelname aan klasgesprekken. Wat is het V-niveau? In het V-niveau f vrderingsniveau wrden kennis en vaardigheden verder ingeefend en uitgebreid. Hiervr steunt men p de verwrven basiskennis vanuit het initiatieniveau f de lagere schl.

Nadere informatie

HOW TO REVIEW THE LITERATURE AND CONDUCT ETHICAL STUDIES

HOW TO REVIEW THE LITERATURE AND CONDUCT ETHICAL STUDIES HOW TO REVIEW THE LITERATURE AND CONDUCT ETHICAL STUDIES The literature review Het is belangrijk m te bepalen wat anderen al ver het prbleem geleerd hebben vr je het zelf bestudeerd. Het idee van een literatuurstudie

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL 1. Functietitel : FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL Vertegenwrdiger retail 2. Afdeling in de rganisatie : Sales departement unit retail 3. Psitinering binnen het bedrijf : De vertegenwrdiger

Nadere informatie

Handleiding Opmaken fiche 281.50 Versie 2.0

Handleiding Opmaken fiche 281.50 Versie 2.0 Versie 2.0 1. Inleiding... 3 2. Vrbereidende werkzaamheden... 3 2.1. Algemene rekeningen... 3 2.2. Leveranciersfiches... 4 3. Het pstellen van de fiches... 6 3.1. Het vrbereidingsprgramma... 6 3.2. Het

Nadere informatie

Uitwerking kerndoel 2 Nederlandse taal

Uitwerking kerndoel 2 Nederlandse taal Uitwerking kerndel 2 Nederlandse taal Tussendelen en leerlijnen Nederlandse taal Primair nderwijs In samenwerking met het expertisecentrum Nederlands Enschede, 1 juni 2006 Nederlands kerndel 2 Stichting

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ONTHAALMEDEWERKER

FUNCTIEBESCHRIJVING ONTHAALMEDEWERKER FUNCTIEBESCHRIJVING ONTHAALMEDEWERKER Identificatiegegevens Functie: administratief medewerker Functietitel: nthaalmedewerker Niveau/rang: administratief medewerker C 1-3 Plaats in het rgangram: de nthaalmedewerkers

Nadere informatie

TOELICHTING VAKKENNIS EN VAARDIGHEDEN FINANCIEEL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

TOELICHTING VAKKENNIS EN VAARDIGHEDEN FINANCIEEL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER TOELICHTING VAKKENNIS EN VAARDIGHEDEN FINANCIEEL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER In het kwalificatiedssier Financiële berepen wrdt in deel C aangegeven ver welke vakkennis en vaardigheden de Financieel administratief

Nadere informatie

Muiswerk Studievaardigheid richt zich op de belangrijkste deelvaardigheden die nodig zijn voor studievaardigheid.

Muiswerk Studievaardigheid richt zich op de belangrijkste deelvaardigheden die nodig zijn voor studievaardigheid. Studievaardigheid Muiswerk Studievaardigheid richt zich p de belangrijkste deelvaardigheden die ndig zijn vr studievaardigheid. Delgrep Studievaardigheid Muiswerk Studievaardigheid is bedeld vr het vrtgezet

Nadere informatie

De aandachtspuntenlijst

De aandachtspuntenlijst De aandachtspuntenlijst Wat is de aandachtspuntenlijst? De aandachtspuntenlijst is een verzicht van nderwerpen die aan de rde kunnen kmen tijdens een afspraak met de neurlg. Onderwerpen waarver u meer

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel GEMEENTE WINGENE Het Gemeentebestuur van Wingene wenst ver te gaan tt het aanwerven van een vltijds Stafmedewerker HRM en Beleid (m/v) in statutair verband. Functie- en cmpetentieprfiel Functie-benaming

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT ZIEKENHUIS OOST-LIMBURG

PRIVACYREGLEMENT ZIEKENHUIS OOST-LIMBURG PRIVACYREGLEMENT ZIEKENHUIS OOST-LIMBURG Inhudstabel Artikel 1: Delstelling van dit reglement... 2 Artikel 2: Aangewezen verantwrdelijken en veiligheidscnsulent... 2 Artikel 3: Gebruik van patiëntengegevens...

Nadere informatie

ECTS-fiche. Opleiding. Persoonsgecentreerd werken. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Opleiding. Persoonsgecentreerd werken. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is m een uitgebreid verzicht te krijgen van de invulling en pbuw van de mdule. Er bestaat slechts één ECTS-fiche vr elke mdule. 1. Identificatie Opleiding Mdule Cde Lestijden

Nadere informatie

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS OUDERBLIK Een rugzak vl ideeën vr uders en schl SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS 2012 1. Schriftelijke cmmunicatie met anderstalige uders Schriftelijke cmmunicatie gaat ver alle cmmunicatie naar uders

Nadere informatie

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014 Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisren betreffende de tepassing van ISQC 1 11.08.2014 Algemene beschuwingen 1. De Raad van het IBR is zich bewust van de meilijkheden die de cnfraters ndervinden

Nadere informatie

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT?

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? Vicky De Suter, FOD Justitie, DGWL, Directie Strafwetgeving Een krte terugblik - CPS - studiedag 27 maart 2013 - Eurpese

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009]

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1 Algemeen Meldcde bij een vermeden van kindermishandeling vr scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1.1 Iedere ScS Scheidingsspecialist, ScS Zandkasteelcach, ScS OKEE-cach, hierna te nemen scheidingsbegeleider,

Nadere informatie

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas.

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas. Onderzek Ouderbetrkkenheid V.U. : Lieve Van Daele, Grte Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Succesvl samenwerken met uders Bundel in te kijken in de leraarskamer http://flb.sint-niklaas.be ONDERZOEK GOK-PROJECT

Nadere informatie

Leidraad voor het aantonen van de modules als landelijk georganiseerde jeugdvereniging

Leidraad voor het aantonen van de modules als landelijk georganiseerde jeugdvereniging Departement Cultuur, Jeugd, Sprt en Media Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel subsidiedssierjeugd@cjsm.vlaanderen.be Leidraad vr het aantnen van de mdules als landelijk gerganiseerde jeugdvereniging

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt Samenwerking bij en Afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de hand van

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Grip op reclame Internet (cookies)

Grip op reclame Internet (cookies) DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip p reclame Internet (ckies) PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Vrwrd Aan de hand van cncrete infrmatie en handige checklists bieden wij u via

Nadere informatie

Opleiding. Elektromechanica. Code. C1 Analoge basisschakelingen. Academiejaar 2015-2016. Semester. 3 dagtraject. 5 avondtraject.

Opleiding. Elektromechanica. Code. C1 Analoge basisschakelingen. Academiejaar 2015-2016. Semester. 3 dagtraject. 5 avondtraject. Opleiding Elektrmechanica Cde C1 Analge basisschakelingen Academiejaar 2015-2016 Semester 3 dagtraject 5 avndtraject Studiemvang 6 studiepunten Ttale studietijd 120 Aantal lestijden 80 Aandeel lestijden

Nadere informatie

VORMINGSAANBOD KINDZORG 2011-2012

VORMINGSAANBOD KINDZORG 2011-2012 Opleidingsinstituut Rescue België BVBA Kantr Stabrek Kantr Beveren Maatschappelijke zetel August De Beckstraat 2 Plasstraat 151 9120 Beveren 2940 Stabrek ON: 0871.391.877 BTW nummer: BE-871.391.877 dexia:

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel. Intergemeentelijke Preventie-adviseur

Functie- en competentieprofiel. Intergemeentelijke Preventie-adviseur Functie- en cmpetentieprfiel Intergemeentelijke preventie-adviseur 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling - Dienst Niveau Graad Intergemeentelijke Preventie-adviseur In staf B B1-B3 2. Psitinering

Nadere informatie

Retailmanagement brochure voor bedrijven

Retailmanagement brochure voor bedrijven Campus Schnmeersen Gebuw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent Retailmanagement brchure vr bedrijven Deze brchure bevat de belangrijkste infrmatie ver de pleiding Retailmanagement. De meest up t date infrmatie

Nadere informatie

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) A9 Datacommunicatie en netwerken (5 studiepunten) Je kent kan de parameters capaciteit,

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) A9 Datacommunicatie en netwerken (5 studiepunten) Je kent kan de parameters capaciteit, STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Infrmatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Mdule A9 Datacmmunicatie en netwerken (5 studiepunten) Plaats van de mdule in de pleiding: In deze mdule 'Datacmmunicatie

Nadere informatie

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014 TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS september 2014 INHOUD Inleiding 4 1 Del en uitvering van het tezicht 5 1.1 Wat willen we bereiken? 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Waarderingskader 7 2 Relatie met

Nadere informatie

HOOFD GRONDGEBIEDZAKEN. (A1a A3a) 1.1. Functiebeschrijving

HOOFD GRONDGEBIEDZAKEN. (A1a A3a) 1.1. Functiebeschrijving HOOFD GRONDGEBIEDZAKEN (A1a A3a) 1.1. Functiebeschrijving 1.1.1. Benaming (+ dienst): Hfd Grndgebiedzaken 1.1.2. Plaats in het rganigram: Hij/zij werkt nder het rechtstreeks gezag van de Gemeentesecretaris

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is m een uitgebreid verzicht te krijgen van de invulling en pbuw van de mdule. Er bestaat slechts één ECTS-fiche vr elke mdule. 1. Identificatie Opleiding Elektr-mechanica

Nadere informatie

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media 7. Opleidingskader vr de functie redacteur web en scial media In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr sleutelfuncties binnen de crisiscmmunicatie. Een daarvan is

Nadere informatie

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012 Stappenplan BTW-verhging van 19 naar 21% per 1 ktber 2012 Supprt ID: 57354 Versies: AccuntView Windws Dit stappenplan hebt u ndig m uw administraties in AccuntView gereed te maken vr het nieuwe BTW-percentage.

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Een profiel maken voor [onderwerp]

Een profiel maken voor [onderwerp] MPA MindSnar Een prfiel maken vr [nderwerp] Wat det MPA, de denkstijltest? MPA legt u vragen en keuzes vr. Z zekt het naar patrnen in he u denkt. Van die patrnen maakt het grafieken en rapprten. Bvendien

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK Mariaziekenhuis vzw Maesensveld 1 B-900 Overpelt Tel. + 2 11 826 000 Fax + 2 11 826 001 www.mariaziekenhuis.be inf@mznl.be ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK ZORGONDERSTEUNENDE EENHEDEN Plaats

Nadere informatie

Versie 140509. Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

Versie 140509. Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding. Versie 140509 Prfieldelen Prfiel Media, Vrmgeving en ICT vmb BB KB GL Prfieldeel 1: Audivisuele vrmgeving en prductie een audivisuele (AV) prductie van 2 tt 3 minuten maken van script tt film en deze presenteren

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Elektr-mechanica HBO5 Mdule B2 Basis tegepaste mechanica Cde 7364 Lestijden 40 Studiepunten Ingeschatte ttale 80 studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie