Draaiboek Simulatie/Assessment

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Draaiboek Simulatie/Assessment"

Transcriptie

1 1 Bachelor Office Management Medical Managment Assistant. Campus Dirk Martens Kwalestraat 154 B-9320 Nieuwerkerken- Aalst Tel.: Fax: Draaiboek Simulatie/Assessment MMA op het medisch secretariaat Nefrologie

2 2 Academiejaar Auteur: Coördinator Van Rampelberg Opleiding Bachelor Office Management Afstudeerrichting Medical Management Assistant Begeleidende docent: Liesbet De Brouwer, Peter Decooman, Hein Desloovere, Herman De Ridder, Herman Drieghe, Leo Jansegers, Sigrid Roelandt, Karolien Rys, Anouk Vanden Bogaerde, Sofie Van de Voorde, Coördinator Van Rampelberg 2

3 3 WOORD VOORAF Dit draaiboek is ontworpen om de simulatieoefening, ter selectie van uit het werkveld, te ondersteunen. De simulatieoefening heeft tot doel de sterktes en zwaktes van de te onderkennen teneinde hun talenten in te zetten binnen de juiste werkcontext in de gezondheidszorg. Deze simulatie heeft ook tot doel om onder te dompelen in de realiteit van elke dag van de MMA. Deze is soms niet of onvoldoende bekend bij startende MMA s of personen die wensen te heroriënteren naar de functie van MMA. De simulatieoefening is gebaseerd op een echte werksituatie en heeft als doel een aangevatte workflow te onderbreken door events die de moet leren in te schatten waar er prioriteiten gesteld dienen te worden, hoe men kan omgaan met stress, creativiteit in het oplossen van knelpunten enz. 3 Assesoren/ assessoren nemen de rol van simulant, observator en begeleider op zich. Wij hopen dat deze oefening een waardevolle aanvulling kan zijn voor het werkveld en een goede voorbereiding vormt naar hun nieuwe werkomgeving toe.

4 4 INHOUDSOPGAVE Woord Vooraf... 3 Inhoudsopgave Inleiding Taakomschrijving Voorbereiding Adresgegevens van jouw werkplek Verloop van jouw dag Start Aanvullende activiteiten Patient aan de balie Afwezigheid van arts met consultaties Afmelden deelname congres arts Adverse event wetenschappelijk onderzoek journalist telefoon familielid patient overzicht kunstnieren Planning van de groepen Voorbereiding Assessoren nabespreking Bijlagen: draaiboek Bijlagen: materiaal...23

5 5 5

6 6 INLEIDING Je bent een team van Medical Management Assistants in het Onze Lieve Vrouwziekenhuis, een algemeen niet-universitair ziekenhuis te Aalst. Je bent toegewezen aan het secretariaat Nefrologie en hypertensie. Je moet ondersteuning bieden aan de geneesheer- specialist Dr. Billiauw, Nefroloog, Diensthoofd van de dienst Nefrologie en Hypertensie en wetenschappelijk medewerker en zijn team. Samen met de collega s MMA Ilse Van Damme, Nele Bréjou, Veroniek Meyers, Marjan Swerts, Kaatje Bruggeman en Evy De Neef verzorg je de ondersteuning van in totaal 5 artsen voor ambulante patiënten en dialysepatiënten die zowel in het ziekenhuis hun behandeling krijgen, als in een apart gebouw in Aalst en Ninove. Tevens zijn er ook patiënten die thuisdialyse krijgen. 6 Sommige patiënten krijgen extra aandacht nl. pretransplant en posttransplant patiënten. Je coördineert alle medisch administratieve activiteiten binnen de het secretariaat Nefrologie en hypertensie: ontvangst en planning consulten, afrekening consulten, aanvragen onderzoeken, opstarten zorgtraject chronische nierinsufficiëntie, het voorraadbeheer administratief materiaal, enz. Daarenboven ben je ook verantwoordelijk voor de organisatie van de vergaderingen van de medische raad. Je moet dus bij regelmaat vergaderingen organiseren en daarvoor logistieke ondersteuning bieden. Het secretariaat Nefrologie en hypertensie is ook actief op gebied van wetenschappelijk onderzoek. Dr. Billiouw heeft, samen met Dr. Gheysels, een wetenschappelijk onderzoek lopen. Bij het uitvoeren van de taken en opdrachten ga je uit van de datum van vandaag. Het OLV is een echt bedrijf met echte activiteiten. Alles wat je over dit bedrijf kan vinden mag je gebruiken in deze oefening. Zorg dat alle documenten die je produceert een verzorgde opmaak hebben. Op het vlak van huisstijl moeten ze een eenheid vormen en herkenbaar zijn als documenten van het bedrijf. Zorg er ook voor dat alle contactgegevens (adres, telefoon- en faxnummer(s), URL, etc.) terug te vinden zijn op elk document. Vermeld ten slotte ook alle officiële NACErubrieken waaronder de activiteiten van het bedrijf vallen. In principe is alle informatie die je voor deze oefening nodig hebt, terug te vinden via de middelen die je ter beschikking krijgt tijdens het assessment. Als je voor één of meerdere opdrachten toch niet de nodige informatie vindt, kan je een tip vragen bij de vakdocent. Je mag dat in de loop van het assessment maximaal twee maal op hem/haar beroep doen.

7 De kans is zeer klein dat je alle opdrachten kan afwerken. Maak dus goede keuzes. De volgorde waarin je de opdrachten uitvoert, hoeft niet noodzakelijk dezelfde te zijn als de volgorde waarin de opdrachten voorkomen. 1 TAAKOMSCHRIJVING Je krijgt in het kader van je functie in het bedrijf de volgende taken en verantwoordelijkheden: 7 ontvangst van patiënten, bewaken van de huisstijl, correspondentie afhandelen, postbedeling en -verzendingen, verkeer van de o eigen account, o account van de arts, telefonische contacten 7 Een dag van een MMA in het OLV is als het volgt opgedeeld: 8.30u aanvang van het werk Tussen en kan men 15 minuten pauze nemen Tussen en kan men 30 minuten middagpauze nemen Tussen en kan men 15 minuten pauze nemen Einde dagtaak 16.30u. Binnen je verantwoordelijkheden, de taken en opdrachten die op je afkomen, zal je zelf prioriteiten moeten bepalen. Aan jou om dat op een geordende en gestructureerde manier te doen. 2 VOORBEREIDING Op dag x wordt je om 13.30u stipt verwacht in de opleiding Office Management. Daar zal je een briefing krijgen over de activiteiten van dit assessment. Je zal verdeeld worden in groepen van 3 tot 4 personen. Elke groep krijgt een lokaal toegewezen dat als kantoor dienst zal doen. Jullie dienen je eigen laptop en GSM mee te brengen om mee te werken en eventueel een telefoongesprek mee te voeren. Je dient je skype account te activeren. De communicatie via skype verloopt zonder beeld. Jassen en handtassen kunnen in jullie kantoor achtergelaten worden. Er is geen ander materiaal nodig. Alle benodigde materialen zullen in het lokaal aanwezig zijn of ter beschikking staan op drop box of zal je zelf dienen te achterhalen via internet.

8 Het lokaal wordt niet verlaten om de tijd niet in het gedrang te brengen. Elke deelnemer wordt geacht aanwezig te zijn. 3 ADRESGEGEVENS VAN JOUW WERKPLEK Onze Lieve Vrouwziekenhuis Campus Aalst Moorselbaan Aalst 8 Algemeen nummer Secretariaat Nefrologie VERLOOP VAN JOUW DAG De oefening start na een briefing die de context en de startopdrachten zal schetsen. In elk kantoor zal er een observator aanwezig zijn. De observator zal jullie tijdens het werken observeren. Hij/zij zal geen uitspraak doen over de inhoudelijke juistheid van de uitgevoerde handelingen. Zijn/haar aanwezigheid heeft als doel om na te gaan hoe de werkplanning in jullie team verloopt. Jullie krijgen 15 minuten de tijd om jullie laptop te installeren en in te loggen op jullie skype account, gsm dient op jullie bureel te liggen en staat open. Na de oefening, omstreeks ongeveer 15.30u, kunnen jullie kort jullie ervaringen mondeling kwijt bij de observator, even stoom afblazen kan deugd doen. Jullie blijven in het lokaal en halen op de mail het document met de naam SWOT-analyse op. Terwijl de observatoren samen met de assesoren, die als simulant optraden, zich naar een lokaal begeven om feedback te formuleren voor elk van jullie, vullen jullie het document SWOT-analyse in en versturen dit naar en Vanaf mogen jullie feedback verwachten. Deze feedback kan je helpen bij de start van de stage, je helpen in het verder verfijnen van jouw doelstellingen voor de stage en een bevestiging geven van je talent maar ook jouw werkpunten. Tevens kan dit een waardevolle aanvulling zijn voor jouw helikoterview. Alvast heel veel succes Het assessmentteam Office Management.

9 9 5 START.. De eerste taken die je met het team aanvat zijn: - Maak een nieuwe lay out voor de medische brieven die je terug kan vinden: o Maak 4 voorstellen en kies samen het meest professionele voorstel om verder te werken. o Zet bestaande brieven in de nieuwe lay out. - Maak een inventaris van de artsenkranten in uw bureel en maak een correcte referentielijst. - Maak een ordelijk overzicht van de patiënten die vandaag op consultatie zullen komen. Zorg ervoor dat jullie gegevens bruikbaar zijn om in te zetten in de verwerking van het jaarverslag. Het unieknummer kan interessante info opleveren. 9 Tekstverwerking, referentielijst opstellen, logische benoeming van documenten opstellen, databanksysteem ontwikkelen ifv duurzame oplossing, taakverdeling, afspraken binnen het team, kennis over het jaarverslag en criteria van patienten die interessant zijn, gegevensverwerking ifv visualisatie van de patiëntengegevens.

10 10 6 AANVULLENDE ACTIVITEITEN Deze activiteiten worden niet vooraf kenbaar gemaakt aan de van het assessment. Zij dienen zelf te bepalen wie welke taak zal opnemen. Zelfsturing, initiatief, communicatie met teamleden, leiderschap, overzicht organisatie 6.1 PATIENT AAN DE BALIE Dhr. Gustaaf Deprez meldt zich aan de balie van het secretariaat. Hij heeft een afspraak met Dr. Van Vlem en is nu toch al een half uur aan het wachten. Dhr. Deprez spreekt alleen Frans. 10 Doel: de kandidaat dient na te gaan wie consultaties uitvoert en wanneer de patiënt ingepland staat. De patiënt dient geïnformeerd te worden in het Frans en een oplossing, die voor de patiënt geschikt is, dient aangebracht te worden. Probleemoplossend denken, meertalige communicatie, klantvriendelijkheid, initiatiefname of taaksturing : wie staat de patiënt te woord. 6.2 AFWEZIGHEID VAN ARTS MET CONSULTATIES Via mail komt het bericht binnen dat Dr. Van Vlem ziek is en dat hij zijn patiënten die gepland staan niet kan zien. Deze mail komt binnen op het moment dat Dhr. Gustaaf Deprez aan de balie om informatie vraagt. De patiënt aan de balie dient correct geïnformeerd te worden, de collega s dienen geïnformeerd te worden, alle patiënten die ingepland zijn, dienen gecontacteerd te worden en een oplossing geboden worden. Oplossingsgericht werken, informatie zoeken en selecteren, meertalige communicatie, stressbestendig werken, contacteren van externen en internen, logistiek probleem oplossen, gepast taalgebruik. 6.3 AFMELDEN DEELNAME CONGRES ARTS Via mail meldt Dr. Gheysels dat hij niet zal deelnemen aan een internationaal congres. Hij wenst het al betaalde inschrijvingsgeld terug gestort te zien. Het tijdstip en de plaats en titel van het congres worden ter beschikking gesteld. De kandidaat dient de juiste contactpersoon terug te vinden en te onderhandelen om het bedrag terug te laten storten. Meertalige communicator, onderhandelen, doorzettingsvermogen, informatievaardigheden

11 ADVERSE EVENT WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK Dr Billiouw participeert met patienten in een clinical trial. De arts komt het bureel binnen gestromd om te melden dat de CRA dringend gecontacteerd dient te worden want er is een adverse event opgetreden bij één van de proefpersonen. Het ethisch comité dient ook dringend samengeroepen te worden om het probleem te bespreken. De kandidaat heeft in een map het protocol ter beschikking met daarin gegevens. Medische terminologie mbt clinical trials, informatievaardigheden ifv het opzoeken van de juiste personen, het kiezen van het juiste communicatiemedium ifv de urgentie. informatievaardigheden mbt het opzoeken van gegevens op de website, kennis structuur van het ziekenhuis, weten wat een ethisch comité is, logistiek : plannen van een vergadering met aanwezigheid van de nodige documentatie JOURNALIST Een journalist heeft ontdekt dat er een probleem is bij een clinical trial. Hij belt naar het secretariaat voor informatie. Kandidaat dient vriendelijk maar kordaat de journalist door te verwijzen naar de PR dienst. Er mag geen informatie verspreid worden. Communicatie, informatievaardigheden 6.6 TELEFOON FAMILIELID PATIENT De dochter van Dhr Deprez Gustaaf belt om te vragen waarom haar vader niet bij Dr. Van Vlem terecht kon en wat de resultaten zijn van het onderzoek dat hij heeft ondergaan. Beroepsgeheim, telefoneren, rapportage over het gevoerde gesprek 6.7 OVERZICHT KUNSTNIEREN Dr. Billiouw wenst een overzicht van de bestaande kunstnieren ifv het zoeken naar een goedkopere versie die even kwaliteitsvol is. Hij verwacht een overzicht dat voor hem makkelijk leesbaar is en waar hij informatie mbt prijs, firma, filtratiecapaciteit en duurzaamheid in kan terugvinden. Informatievaardigheden, gegevensverwerking, rangschikking of waarde toebedeling aan items, communicatievaardigheden zoals doorvragen, afstemmen, enz Al deze taken worden met een korte tussenpauze als het ware afgevuurd op de. Hierdoor stijgt de druk om de taken te verdelen en af te werken binnen een beperkte tijdspanne met behoud van maximale kwaliteit.

12 12 7 PLANNING VAN DE GROEPEN Groep 1 Groep 2 Groep 3 13:55 Pt aan de balie Afbellen congres mail Adverse effect wetenschappelijk onderzoek 14:00 Mail Dr. Van Vlem ziek Pt aan de balie Afbellen congres mail 14:10 Afbellen congres mail Mail Dr.Van Vlem ziek Pt aan de balie 12 14:15 Adverse effect wetenschappelijk onderzoek Opzoeken leveranciers nieren Mail Dr. Van Vlem ziek 14:25 Journalist Adverse effect wetenschappelijk onderzoek Telefoon familie 14:45 Telefoon familie Journalist Opzoeken leveranciers nieren 14:50 Opzoeken leveranciers nieren Telefoon familie Journalist 8 VOORBEREIDING ASSESSOREN 4 assessoren nemen een rol als patient, journalist, familielid en dokter op. Zij roteren over de verschillende groepen. Een coördinerende docent bewaakt de tijdspanne tussen de opdrachten en stuurt de actoren aan, verstuurd de mails naar de mailboxen en belt de op. In het lokaal zelf zijn 4 observatoren die de constant volgen in hun acties, initiatiefname, samenwerking, attitudes. Vooraf werden alle gebriefd en van de nodige documentatie of materiaal voorzien vb. score documenten voor de observatoren, een doktersjas voor degene die de rol van arts opneemt. De coördinator bevindt zich in een lokaal dat zicht heeft of de 3 simulatielokalen en kan een overzicht houden over de activiteiten die gaande zijn. Op het uitvoeren van de taken door de wordt niet ingegrepen. Er wordt wel op toegezien dat het geven van de opdrachten mooi op elkaar volgt. Een strak tijdspad wordt hierbij gehanteerd. Het is nuttig om de opdrachten die per mail verzonden dienen te worden reeds op voorhand klaar te zetten onder vorm van een concept.

13 13 9 NABESPREKING De sessies worden na 2 uur onderbroken. Alle worden samengebracht en de coördinator laat de eerst de eerste ervaringen meedelen, de pro en contra s uiten en onze eerste algemene observaties toelichten. De krijgen nadien 30 minuten pauze waar de observatoren hun documentatie klaar maken om per kandidaat een persoonlijk gesprek te voeren. De vullen voor zichzelf nog een SWOT analyse in en maken een reflectie die nadien per mail naar de observatoren doorgestuurd wordt. 13 In het persoonlijk gesprek worden de gedragingen die zichtbaar werden tijdens het assessment toegelicht met feiten en wordt er een gesprek gevoerd waarin de kandidaat kan antwoorden of toelichten waarom bepaald handelingen of beslissingen genomen werden. De kwaliteit van de geleverde werkstukken wordt na de bespreking verbeterd en zal na een 14-tal dagen verbeterd ter beschikking gesteld worden aan de kandidaat. Alle informatie wordt gebundeld in een rapport dat ter beschikking gesteld wordt aan de kandidaat en het bedrijf dat de kandidaat liet asessen.

14 14 10 BIJLAGEN: DRAAIBOEK uur tijdsduu r lokaal inhoud taak/gebeurtenis groep nefrologie 1 betrokken personen uitvoerder nodige materialen contactgegevens 14 Dag X-1 skype account Liesbet en account groepjes Coördinator Coördinator hotmail outlook nefrologie 1 nefrologie 2 nefrologie 3 Coördinatielokaa l klaar leggen brieven en artsenkranten Coördinator Coördinator brieven en artsenkranten Coördinatielokaa l klaar maken van aanmeldingsklever en verwijsbrief Coördinator Coördinator verwijsdoc, klevertjes Coördinatielokaa mail maken om te melden dat Dr, Coördinator Coördinator adressen nefrologie 1 nefrologie 2

15 15 inhoud taak/gebeurtenis uur tijdsduu r lokaal groep nefrologie 1 betrokken personen uitvoerder nodige materialen contactgegevens l Van Vlem ziek is groepjes nefrologie 3 15 Coördinatielokaa l briefen alle deelnemers Assessoren en observatoren Coördinator Coördinatielokaa l klaarmaken mbt het ophalen van dossiers alle Coördinator adressen groepjes nefrologie 1 nefrologie 2 nefrologie 3 Assessor en Coördinatielokaa l brieven die getypt moeten worden Assessor in mailbox sturen 3N22 bordjes hangen met Dr Gheysels en Sandoz Coördinator en assessor Coördinator naambordjes Coördinatielokaa l lmaar maken om pauze te melden alle Coördinator adressen groepjes

16 16 inhoud taak/gebeurtenis uur tijdsduu r lokaal groep nefrologie 1 betrokken personen uitvoerder nodige materialen contactgegevens info op toledo plaatsen alle 16 Dag X klaarleggen van arstenkranten en materiaal, overzicht verdeling uithangen 13:00 0:30 3Z06,3Z14,3Z16 Coördinator Coördinator documenten en artsenkranten, brieven enz,,, 13:30 0:15 overloop briefing over de opdracht alle en assesoren Coördinator introductiedocument schort voor assessor in 3N20 leggen de eerste taken zijn: brieven tippen, artsenkranten ordenen, agenda controleren en taken verdelen, nieuwe lay out planning brieven moeten een nieuwe lay out krijgen en 4 voorstellen dienen klaar gemaakt te worden ter goedkeuring door Dr

17 17 inhoud taak/gebeurtenis uur tijdsduu r lokaal groep nefrologie 1 betrokken personen uitvoerder nodige materialen contactgegevens Gheysels 17 13:45 0:05 3Z06,3Z14,3Z16, Coördinatielokaa l einde briefing, en assesoren gaan naar de lokalen alle en assesoren iedereen 13:50 0:05 3Z06,3Z14,3Z16 verkennen werkplek en loggen in op dropbox, laptop van de 3Z06,3Z14,3Z16 verdelen van de taken onder de GSM van de overloop docent neemt positie in als patiënt Assessor( in het frans) Assessor jas aandoen en documentjes

18 18 inhoud taak/gebeurtenis uur tijdsduu r lokaal groep nefrologie 1 betrokken personen uitvoerder nodige materialen contactgegevens 3Z06,3Z14,3Z16 observatoren nemen positie in Observatoren Observatoren observatiedocumente n 18 13:55 0:05 3Z06,3Z14,3Z16 assesor die patiënt speelt klopt aan aan de deur van secretariaat 1 en vraagt naar Dr Van Vlem (1) klevertjes, SISkaart, verwijsbrief huisarts 14:00 0:10 mail komt aan bij nefrologie1, nefrologie2, nefrologie3 voorgeprogrammeerd 14:10 0:10 3Z06,3Z14,3Z16 Dr. Gheysels mailt en vraagt om mevr. Vlieghe van de firma Sandoz of de organisatie van het symposium :' The first international renal conference te verwittigen dat hij niet kan gaan en vraagt retributie van het inschrijvingsgeld in de mail dient het congres vermeld te staan en de gegevens van het congres en mevr Vlieghe 14:15 0:05 3Z06,3Z14,3Z16 Dr. Gheysels komt binnen om te melden dat er een adverse event is en dat dringend de firma moet verwittigd worden en het ethisch

19 19 inhoud taak/gebeurtenis uur tijdsduu r lokaal groep nefrologie 1 betrokken personen uitvoerder nodige materialen contactgegevens comité bij elkaar geroepen moet worden 19 aanvraag document vergadering 14:25 0:10 3Z06,3Z14,3Z16 journalist belt via telefoon en Assesor Assesor lijst van personeelsleden waaronder PR of een adresbestand op de website 14:45 0:20 3Z06,3Z14,3Z16 vrouw belt om te vragen of ze het ziekenbriefje mag ophalen van haar vader, hoeveel dit haar gaat Coördinator Coördinator

20 20 inhoud taak/gebeurtenis uur tijdsduu r lokaal groep nefrologie 1 betrokken personen uitvoerder nodige materialen contactgegevens kosten en of er een ander medicijn kan voorgeschreven worden, ook klaagt ze over de arts en vraagt of er geen goedkopere arts is, 20 mail opzoeken kunstnieren Coördinator 14:50 0:20 3Z06,3Z14,3Z16 Coördinator mail 15:10 0:20 3Z06,3Z14,3Z16 einde van de oefening alle en assesoren alle en assesoren 15:30 0:20 3Z06,3Z14,3Z16 korte ventilatie over de oefening bij de observatoren door de en observatoren alle en observatoren mondelinge rapportage

21 21 inhoud taak/gebeurtenis uur tijdsduu r lokaal groep nefrologie 1 betrokken personen uitvoerder nodige materialen contactgegevens 16:00 0:30 3Z06,3Z14,3Z16 maken voor zichtzelf kort een swot analyse en dienen dit in via mail naar de coördinator. Nadien mogen de ontspannen alle en assesoren/observatore n laptop van Assesor, swot documentsjabloon 21 16:30 0:30 2N10 overleg verloop simulatie en uitwerken feedback naar de toe Assessoren assesoren evaluatiedocument sjabloon 17:00 0:30 3N20 en 3N22 feedback aan de groep, assesoren assesoren 3Z06,3Z14,3Z16 lokalen opruimen 17:30 0:30 einde feedbak in 3Z16

22 22 22

23 23 11 BIJLAGEN: MATERIAAL De lokalen dienen ingericht te worden als echte secretariaten Documentatie en materiaal dat aanwezig dient te zijn: - Lijst van de artsen met hun consultatiemomenten - Telefoonlijsten van de artsen ( dit zijn nummer van het assessmentcentrum) - Aanvraagdocumenten catering en vergadering - Protocol wetenschappelijk onderzoek - Attest van de patiënt met daarop zijn consultatie - Artsenkranten voor de klasseeroefening - Lijst met GSM nummers van kandidaat - Internettoegang - account voor de kandidaat - Operationele website van het ziekenhuis - Laptop voor de en de coördinator - Papier en pen - Laboaanvragen en andere medische documenten die als verwarrend element ingezet kunnen worden. - Assessment lokaal - Coördinatielokaal - Debriefinglokaal - Lokaal voor persoonlijke bespreking - Scoredocumenten voor de observatoren - Document voor de Swot analyse ( elektronisch) - Sjabloon rapport 23

financiële- en sociale dienst O.C.M.W.

financiële- en sociale dienst O.C.M.W. O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: SECRETARIS-SECRETARIAAT SECRETARIAAT administratief medewerk(st)er financiële- en sociale dienst O.C.M.W. 1. Plaats in de organisatie

Nadere informatie

Wetenschappelijke stage in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) voor geneeskunde studenten van het VUmc

Wetenschappelijke stage in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) voor geneeskunde studenten van het VUmc Wetenschappelijke stage in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) voor geneeskunde studenten van het VUmc Inleiding De wetenschappelijke stage duurt 14 weken en vindt bij voorkeur plaats in het derde

Nadere informatie

Praktijkwerkboek AKA. Kopieën maken... 8 In deze opdracht maak je kopieën van documenten.

Praktijkwerkboek AKA. Kopieën maken... 8 In deze opdracht maak je kopieën van documenten. Praktijkwerkboek AKA Secretariaat 1 Inhoud In het onderdeel Secretariaat leer je uitgaande brieven en e-mails verzorgen en verschillende soorten kopieën maken. Je doet de opdrachten die hieronder vetgedrukt

Nadere informatie

Competentiegerichte stageevaluatie binnen verpleegkunde- HBO5

Competentiegerichte stageevaluatie binnen verpleegkunde- HBO5 Competentiegerichte stageevaluatie binnen verpleegkunde- HBO5 St Franciscusinstituut Leuven Els Swinnen 29 april 2015 Structuur van de opleiding MODULE 1 Initiatie verpleegkunde MODULE 2 Verpleegkundige

Nadere informatie

O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIE WZC. 1. Plaats in de organisatie

O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIE WZC. 1. Plaats in de organisatie O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: WOONZORGCENTRUM ADMINISTRATIE WZC Administratief medewerker WZC 1. Plaats in de organisatie De administratief medewerker werkt

Nadere informatie

Onthaal van nieuwe medewerkers

Onthaal van nieuwe medewerkers Onthaal van nieuwe medewerkers CHECKLIST voor PETERS en METERS Checklist Onthaal van nieuwe werknemers pagina 1 van 11 Inhoudsopgave Het wat en waarom van peter- en meterschap... 3 Gebruik van de checklist...

Nadere informatie

De onderbouwing in het ervaringscertificaat

De onderbouwing in het ervaringscertificaat Een goed en een slecht voorbeeld van een onderbouwing Secretaresse I Inleiding Onderbouwing In deze toelichting wordt nader ingegaan op de onderbouwing in een ervaringscertificaat. We gebruiken hier de

Nadere informatie

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid.

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid. O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: FINANCIELE DIENST FINANCIELE DIENST-ECONOMAAT econoom-boekhouder 1. Plaats in de organisatie De econoom-boekhouder rapporteert

Nadere informatie

STUDIES EN BEROEPEN. Wat moet je doen?

STUDIES EN BEROEPEN. Wat moet je doen? STUDIES EN BEROEPEN Welke opleiding moet je doen om dokter te worden? Wat doet een ingenieur? Waar werkt een secretaresse? Welk beroep wil jij doen? Wat moet jij studeren? Wat moet je doen? 1. Verbind

Nadere informatie

Chirurgische Dagkliniek. Campus Henri Serruys

Chirurgische Dagkliniek. Campus Henri Serruys Voorstelling van de chirurgische dagkliniek De dagkliniek bevindt zich op de 3e verdieping van het AZ. St. Jan Brugge- Oostende, campus Henri Serruys. De dienst is open van maandag tot en met vrijdag van

Nadere informatie

Studentenbrochure. Hier komt titel van persbericht

Studentenbrochure. Hier komt titel van persbericht Studentenbrochure Hier komt titel van persbericht OLV Ziekenhuis Dagziekenhuis X3 Noord Moorselbaan 164 9300 Aalst Tel. 053/72 41 25 053/72 40 87 Fax 053/72 47 93 Pagina 1 Verwelkoming Allereerst heten

Nadere informatie

werkbladen, telefoons en opnametoestel

werkbladen, telefoons en opnametoestel DE BAAN OP! De jongeren organiseren zelf één of meerdere bedrijfsbezoeken. Ze verzamelen informatie over verschillende bedrijven en op basis hiervan kiezen ze met de hele klas het meest interessante bedrijf

Nadere informatie

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid.

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid. - LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: FINANCIELE DIENST FINANCIELE DIENST-ECONOMAAT econoom-boekhouder 1. Plaats in de organisatie De econoom-boekhouder werkt onder leiding

Nadere informatie

HET OPMAKEN VAN EEN LIJST VAN DE VERGADERLEDEN

HET OPMAKEN VAN EEN LIJST VAN DE VERGADERLEDEN Verantwoordelijke: HET OPMAKEN VAN EEN LIJST VAN DE VERGADERLEDEN Maak een word-document volgens het voorbeeld hieronder. Vraag de gegevens van de vergaderleden op. Zorg ervoor dat het document beschikbaar

Nadere informatie

Op vlak van communicatie: 1. Regelmatig overleggen en afstemmen met betrekking tot het gevoerde communicatiebeleid.

Op vlak van communicatie: 1. Regelmatig overleggen en afstemmen met betrekking tot het gevoerde communicatiebeleid. O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: SECRETARIAAT COMMUNICATIEDIENST communicatiemedewerk(st)er 1. Plaats in de organisatie De communicatiemedewerk(st)er werkt onder

Nadere informatie

Korte Toelichting bij het gebruik van de medische toepassingen in het UZA

Korte Toelichting bij het gebruik van de medische toepassingen in het UZA Korte Toelichting bij het gebruik van de medische toepassingen in het UZA Handleiding voor de studenten geneeskunde en verpleegkunde. Universitair Ziekenhuis Antwerpen, Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem Gebruikershandleiding

Nadere informatie

studenteninformatie Diëtisten Onthaalbrochure Rwww.mariamiddelares.be Ontdek onze nieuwe website op GezondheidsZorg met een Ziel

studenteninformatie Diëtisten Onthaalbrochure Rwww.mariamiddelares.be Ontdek onze nieuwe website op GezondheidsZorg met een Ziel i studenteninformatie Diëtisten Onthaalbrochure Ontdek onze nieuwe website op Rwww.mariamiddelares.be GezondheidsZorg met een Ziel Beste student Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je

Nadere informatie

Schoolmail. Handleiding voor het gebruik van je Snorduffel-adres. Druk deze handleiding NIET af. Ze is 25 pagina s lang en je hebt niet alles nodig.

Schoolmail. Handleiding voor het gebruik van je Snorduffel-adres. Druk deze handleiding NIET af. Ze is 25 pagina s lang en je hebt niet alles nodig. Schoolmail Handleiding voor het gebruik van je Snorduffel-adres. Druk deze handleiding NIET af. Ze is 25 pagina s lang en je hebt niet alles nodig. Wil je meer uitleg of hulp bij het instellen van de juiste

Nadere informatie

Functiekaart. Bijdragen tot een efficiënt werkende administratie bij het gemeentebestuur en van het secretariaat in het bijzonder.

Functiekaart. Bijdragen tot een efficiënt werkende administratie bij het gemeentebestuur en van het secretariaat in het bijzonder. Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Algemene zaken Dienst: Secretariaat Subdienst:

Nadere informatie

Bijlage bij de VACANTVERKLARING

Bijlage bij de VACANTVERKLARING Bijlage bij de VACANTVERKLARING gaat over tot de aanwerving en aanleg wervingsreserve van een deskundige Financiën en overheidsopdrachten (m/v) : functiebeschrijving en competenties 1. Algemene informatie

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

Selectiereglement dossierbeheerder personeel

Selectiereglement dossierbeheerder personeel 1. Functiebeschrijving De dossierbeheerder maakt deel uit van de afdeling Personeel & Organisatie en werkt voor het personeelsbeheer en de loonadministratie nauw samen met de verantwoordelijke personeelsadministratie.

Nadere informatie

WORKSHOP BEZOEKRUIMTE-BEMIDDELING 12 december 2013 18/12/2013 CAW LIMBURG 1

WORKSHOP BEZOEKRUIMTE-BEMIDDELING 12 december 2013 18/12/2013 CAW LIMBURG 1 WORKSHOP BEZOEKRUIMTE-BEMIDDELING 12 december 2013 18/12/2013 CAW LIMBURG 1 1. Draaiboek Bezoekruimten Limburg Voorstelling medewerkers Aanmelding Intakeprocedure Weigeringscriteria Begeleiding: stappenplan

Nadere informatie

Charter collectieve rechten en plichten

Charter collectieve rechten en plichten Charter collectieve rechten en plichten Van Begeleid Wonen Zennestreek vzw het voor Personen met een ( VAPH) (erkenningsnummer 409200333) Ons adres: In dit charter leggen we duidelijk uit hoe we werken

Nadere informatie

VACATURE Trajectbegeleider (m/v) Persoonlijke ontwikkelingstrajecten vzw LEJO 100% Voor een op te starten P.O.T.-antenne in Boom

VACATURE Trajectbegeleider (m/v) Persoonlijke ontwikkelingstrajecten vzw LEJO 100% Voor een op te starten P.O.T.-antenne in Boom VACATURE Trajectbegeleider (m/v) Persoonlijke ontwikkelingstrajecten vzw LEJO 100% Voor een op te starten P.O.T.-antenne in Boom In diensttreding: 1 september 2010 Contactadres: vzw LEJO Borgerhoutsestraat

Nadere informatie

Relax met. ZorgMail handleiding 1e lijnszorgverleners. www.zorgmail.nl

Relax met. ZorgMail handleiding 1e lijnszorgverleners. www.zorgmail.nl Relax met ZorgMail handleiding 1e lijnszorgverleners www.zorgmail.nl INHOUD INHOUD... 2 INLEIDING... 3 SECURE E-MAIL... 3 ZORGMAIL EDI... 4 INLOGGEN... 5 WEBSITE... 5 INLOGGEN... 5 ACTIVEREN... 6 SECURE

Nadere informatie

Ondersteuning bij sollicitatie

Ondersteuning bij sollicitatie Ondersteuning bij sollicitatie Programma 1. Inleiding 2. Procedure en praktische info 3. Overzicht mogelijke proeven 3.1 Préselectie / schriftelijke proef 3.2 Vaardigheidsproef 3.3 Rollenspel 3.4 Psychotechnische

Nadere informatie

Gebruikershandleiding MYBEE

Gebruikershandleiding MYBEE Gebruikershandleiding MYBEE Versie: 2.0 R. Beerschot T.H.C. Groeningenlei 62 2550 Kontich Tel 03 457 27 49 E-mail: info@beerschot.org www.beerschot.org Inhoud Wat is ONLI MYBEE?... 2 Hoe een login aanvragen?...

Nadere informatie

Wat is er nieuw in OWA 2010?

Wat is er nieuw in OWA 2010? Wat is er nieuw in OWA 2010? Intro Dit document wil niet de werking van OWA beschrijven. Het focust op de nieuwigheden die er in versie 2010 zijn. In dat opzicht is dit document vooral bedoeld voor hen

Nadere informatie

EXCHANGE 2010 WEBCLIENT

EXCHANGE 2010 WEBCLIENT EXCHANGE 2010 WEBCLIENT Datum: 09-03-11 1 1. Documentbeheer Datum Auteur Versie Wijziging 20-04-2005 Ruud Coppens 2.0 Definitief 12-11-2010 Ramon Rottier 3.0 Definitief 09-03-2011 Ramon Rottier 3.1 Definitief

Nadere informatie

Handleiding carpool.be registratie & matching

Handleiding carpool.be registratie & matching 2015 Handleiding carpool.be registratie & matching Met deze handleiding helpen wij jou om onze website www.carpool.be te gebruiken. We doorlopen met jou de registratie en de matching. 1 Inhoudstafel 1

Nadere informatie

Dit document bevat 5 delen:

Dit document bevat 5 delen: Faculteit Geneeskunde en Farmacie Vakgroep Huisartsgeneeskunde Department of Family Medicine Gebouw K, 1 e verdieping Laarbeeklaan 103 1090 Brussels (Belgium) Tel: Fax: Mail: Web: +32-2-477 43 11 +32-2-477

Nadere informatie

Medische Software. - Algemene MediBase informatie - Specifieke informatie over de specialiteit plastische heelkunde

Medische Software. - Algemene MediBase informatie - Specifieke informatie over de specialiteit plastische heelkunde Medische Software Geachte Dokter, MediBase is een krachtig softwarepakket voor automatisatie van uw specialistenpraktijk. Het programma heeft reeds een aantal jaren van groei achter de rug in de praktische

Nadere informatie

U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen.

U leert in deze les toestemming vragen. Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. TOESTEMMING VRAGEN les 1 spreken inleiding en doel U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. Bij toestemming vragen is het belangrijk dat je het op een

Nadere informatie

Communiceren is teamwork

Communiceren is teamwork Communiceren is teamwork Je werkt vaak zelfstandig, maar blijft altijd onderdeel van je team. Samen met je collega s zorg je zo goed mogelijk voor jullie cliënten. Samenwerken vereist veel communicatie.

Nadere informatie

OUTLOOK - 2010 ACCOUNTS POSTVAKKEN SORTEERREGELS HANDTEKENINGEN

OUTLOOK - 2010 ACCOUNTS POSTVAKKEN SORTEERREGELS HANDTEKENINGEN OUTLOOK - 2010 ACCOUNTS POSTVAKKEN SORTEERREGELS HANDTEKENINGEN Als je verschillende e-mailadressen hebt, is het interessant om bij ieder e-mailtje te kunnen kiezen om een van deze adressen als afzender

Nadere informatie

Handleiding - 1-kanaalaanvraag - juli 2011 -

Handleiding - 1-kanaalaanvraag - juli 2011 - jobs, overheid, screening, certificering, competenties, taaltesten Handleiding - 1-kanaalaanvraag - juli 2011 - Inhoudstafel 1. Login 03 2. Jouw aanvragen 04 a. Mijn behoeften en aanvragen 04 b. Overzicht

Nadere informatie

Landelijk Hoofdluis Protocol voor het Primair Onderwijs Quick start Schoolenik.nl voor de School Coördinator Hoofdluis

Landelijk Hoofdluis Protocol voor het Primair Onderwijs Quick start Schoolenik.nl voor de School Coördinator Hoofdluis Landelijk Hoofdluis Protocol voor het Primair Onderwijs Quick start Schoolenik.nl voor de School Coördinator Hoofdluis 1.1 Inleiding Schoolenik.nl is het sociale netwerk van jouw school. In Schoolenik.nl

Nadere informatie

Medewerker pedagogische cel - Kwaliteitsbewaking

Medewerker pedagogische cel - Kwaliteitsbewaking Doel van de functie Medewerker pedagogische cel - Kwaliteitsbewaking De medewerker pedagogische cel coördineert ook de EVC- en EVK-procedure en ziet toe op de correcte afhandeling van de aanvragen. Ook

Nadere informatie

MYMERODE Gebruikershandleiding Versie: 1.0

MYMERODE Gebruikershandleiding Versie: 1.0 1 MYMERODE Gebruikershandleiding Versie: 1.0 hcmerode@gmail.be www.hcmerode.be Inhoudstafel Wat is ONLI MYMERODE?... 2 Mijn account... 2 Hoe een login aanvragen?... 2 Foto s... 3 Persoonlijke foto... 3

Nadere informatie

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT Naam stagiair(e):... Stageplaats (+ adres):...... Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Stageperiode:... Datum:.. /.. / 20.. Stagementor:...

Nadere informatie

WELKOM OP DE DIENST GERIATRIE. INFORMATIE voor de patiënt

WELKOM OP DE DIENST GERIATRIE. INFORMATIE voor de patiënt INFORMATIE voor de patiënt WELKOM OP DE DIENST GERIATRIE In deze brochure vindt u allerlei informatie over het verloop van uw opname en over de werking van onze dienst. Onze equipe zorgt er graag voor

Nadere informatie

De beoordeling en niveau bepaling van instromers voor de opleiding tot GGZ- Verpleegkundig Specialist

De beoordeling en niveau bepaling van instromers voor de opleiding tot GGZ- Verpleegkundig Specialist De beoordeling en niveau bepaling van instromers voor de opleiding tot GGZ- Verpleegkundig Specialist Achtergrond Vanuit de GGZ-VS opleiding is behoefte aan een instroom assessment voor studenten die geen

Nadere informatie

De arbeidsbegeleid(st)er maakt deel uit van de sociale dienst van het O.C.M.W. en werkt onder leiding van de hoofdmaatschappelijk werker.

De arbeidsbegeleid(st)er maakt deel uit van de sociale dienst van het O.C.M.W. en werkt onder leiding van de hoofdmaatschappelijk werker. O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: SOCIALE DIENST SOCIALE DIENST Arbeidsbegeleid(st)er 1. Plaats in de organisatie De arbeidsbegeleid(st)er maakt deel uit van de

Nadere informatie

Aan het einde van het tweede semester vier werkdagen voor het driehoeksgesprek in mei of juni.

Aan het einde van het tweede semester vier werkdagen voor het driehoeksgesprek in mei of juni. HOE WORDT DE STUDENT BEGELEID EN BEOORDEELD? Studenten doen clusters van onderzoeksdagen en eindigen met een langere stage. Tijdens het praktijktraject worden studenten begeleid door de mentor, de leergroepbegeleider

Nadere informatie

- t.a.v. de dienst huishoudelijk en technisch onderhoud

- t.a.v. de dienst huishoudelijk en technisch onderhoud FUNCTIEBESCHRIJVING DEEL 2: FUNCTIE. AFDELING: HUISHOUDELIJK EN TECHNISCH ONDERHOUD DIENST: HUISHOUDELIJK EN TECHNISCH ONDERHOUD FUNCTIEBENAMING: COORDINATOR HUISHOUDELIJKE EN TECHNISCH 1. Plaats in de

Nadere informatie

Portier/baliemedewerker

Portier/baliemedewerker Portier/baliemedewerker Algemene kenmerken De functionaris is werkzaam binnen de Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o., waaronder ressorteren dak- en thuislozenvoorzieningen Gaarshof en Weideveld,

Nadere informatie

Handleiding voor online tolkaanvragen IN-Gent vzw afdeling tolken en vertalen. Aanvraagtermijn: Min. 2 werkdagen en max. 90 dagen vóór de uitvoerdatum

Handleiding voor online tolkaanvragen IN-Gent vzw afdeling tolken en vertalen. Aanvraagtermijn: Min. 2 werkdagen en max. 90 dagen vóór de uitvoerdatum Handleiding voor online tolkaanvragen IN-Gent vzw afdeling tolken en vertalen Algemene afspraken: Aanvraagtermijn: Min. 2 werkdagen en max. 90 dagen vóór de uitvoerdatum Status aanvraag: Alle communicatie

Nadere informatie

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG Vertrouwelijk CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG AT-RECRUITMENT Auditor: Pieter van Galen Datum: 05/08/11 Management Information Ninoofsesteenweg 1078 bus 1 1080 Brussel, Tel. (02) 414 25 00 Informatie over Qfor:

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Bedrijfseconomisch Deskundige (m/v) Doelstelling van de functie Als bedrijfseconomisch deskundige geeft u mee dagelijkse leiding

Nadere informatie

Opleiding: ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

Opleiding: ADMINISTRATIEF MEDEWERKER Opleiding: ADMINISTRATIEF MEDEWERKER Als administratief medewerker sta je in voor het onthaal, het bedienen van de telefoon, het verwerken van de post, het uitvoeren van administratieve taken en het bijhouden

Nadere informatie

Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM

Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM Contactgegevens: Laatst bijgewerkt: 29 februari 2012 1 SVMNIVO Postbus 774 3430 AT Nieuwegein Tel. 030-60 230 60 Fax. 030-60 370 32 info@svmnivo.nl www.svmnivo.nl

Nadere informatie

Het selecteren en aanwerven van het personeel

Het selecteren en aanwerven van het personeel Het selecteren en aanwerven van het personeel Blijdorp vzw Visie- en Beleidsteksten - Kwaliteitshandboek -: 3. Medewerkers / 3.1 Inzet personeelsmiddelen/ 3.1.1 Visie en Beleid Beoordeeld en goedgekeurd:

Nadere informatie

Secretaresse. Context. Doel

Secretaresse. Context. Doel Secretaresse Doel Uitvoeren van secretariële en administratieve werkzaamheden ten behoeve van de leidinggevende en/of de medewerkers van de afdeling, zodanig dat deze in staat wordt/ worden gesteld de

Nadere informatie

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0158)

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0158) BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0158) Dispatcher personenvervoer (m/v) 1. GLOBAAL 1.1 Titel Dispatcher personenvervoer (m/v) 1.2 Definitie Het beheren (coördineren en controleren) van de transportwerkzaamheden

Nadere informatie

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO Handleiding voor de kandidaat Bijgewerkt: 19 maart 2013 1 Contactgegevens: WFTNIVO Villawal 11 3432 NX Nieuwegein Tel. 030 6023075 info@wftnivo.nl www.wftnivo.nl

Nadere informatie

Studentenbrochure Materniteit/Verloskamer Neonatologie

Studentenbrochure Materniteit/Verloskamer Neonatologie Studentenbrochure Materniteit/Verloskamer Neonatologie Hier komt titel van persbericht Versie 2012-2013 Pagina 1 OLV Ziekenhuis Afdeling ve Materniteit Asse Bloklaan 5 1730 Asse Tel. 02 300 62 99 Verwelkoming

Nadere informatie

CEGEKA GROEP NV Universiteitslaan 9 B-3500 Hasselt T +32 11 24 02 34 F +32 11 23 34 25 E info@cegeka.be BTW BE 0448 621 832 RPR Hasselt www.cegeka.

CEGEKA GROEP NV Universiteitslaan 9 B-3500 Hasselt T +32 11 24 02 34 F +32 11 23 34 25 E info@cegeka.be BTW BE 0448 621 832 RPR Hasselt www.cegeka. Medische software Geachte dokter, C-Specialist is een krachtig softwarepakket voor automatisatie van uw specialistenpraktijk. Het programma heeft reeds een aantal jaren van groei achter de rug in de praktische

Nadere informatie

apotheek ziekenhuis mutualiteit SIS-kaart dringende medische hulp handicap dokter van wacht medisch centrum gezinsplanning Gezondheid

apotheek ziekenhuis mutualiteit SIS-kaart dringende medische hulp handicap dokter van wacht medisch centrum gezinsplanning Gezondheid SIS-kaart dringende medische hulp handicap gezinsplanning mutualiteit medisch centrum apotheek ziekenhuis dokter van wacht Gezondheid Ik leef in België. Heb ik recht op gezondheidszorg? In België heeft

Nadere informatie

Mywebshop Email configuratie. Versie 1.0 Februari 2010. Copyright 2010 Wikit BVBA, alle rechten voorbehouden

Mywebshop Email configuratie. Versie 1.0 Februari 2010. Copyright 2010 Wikit BVBA, alle rechten voorbehouden Mywebshop Email configuratie Copyright 2010 Wikit BVBA, alle rechten voorbehouden Deze handleiding mag gebruikt worden om met behulp van de mywebshop.net infrastructuur een webwinkel/website te bouwen.

Nadere informatie

Handleiding: Smartschool

Handleiding: Smartschool Instituut Sint-Vincentius à Paulo Pachthofstraat 3 9308 Gijzegem www.svi-gijzegem.be Handleiding: Smartschool De Smartschool website is te bereiken via de website van de school: www.svi-gijzegem.be of

Nadere informatie

Handleiding ONLI. Inhoudstafel

Handleiding ONLI. Inhoudstafel Handleiding ONLI Versiebeheer: Versie Datum wijzigingen 1.0 19/01/2015 Eerste versie 1.1 30/01/2015 Blz. 9 : antwoorden op een bericht in je mailbox die verstuurd werd uit ONLI. Inhoudstafel Inleiding...

Nadere informatie

Praktische gids. E-mailgebruik op het werk

Praktische gids. E-mailgebruik op het werk Praktische gids E-mailgebruik op het werk 2 Gebruik van e-mail... 4 Wanneer gebruik je e-mail beter niet?... 4 Wanneer kun je e-mail wel gebruiken?... 4 Hoe maak je een e-mailbericht op?... 5 Hou het zakelijk

Nadere informatie

De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën:

De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën: > Categorieën De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën: 1 > Poten, vleugels, vinnen 2 > Leren en werken 3 > Aarde, water,

Nadere informatie

SPOED competenties en gedragsindicatoren

SPOED competenties en gedragsindicatoren SPOED competenties en gedragsindicatoren Leidraad voor coaches Situering: Fase 2 Analyse Gebruik: - Doel: door de vragenlijst in te vullen krijgt de coachee een zicht op zijn/haar competenties - Doelgroep:

Nadere informatie

Informatiebrochure: kind onder narcose

Informatiebrochure: kind onder narcose Informatiebrochure: kind onder narcose Informatiebrochure: Bezoeker in het operatiekwartier (begeleidende ouders) Door deze brochure goed door te nemen, kunt u uw kind reeds thuis voorbereiden op de ziekenhuisopname,

Nadere informatie

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN personeelsdienst@kapellen.be

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN personeelsdienst@kapellen.be PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN personeelsdienst@kapellen.be FUNCTIE: HALFTIJDS CONTRACTUEEL MEDEWERKER EVENEMENTEN VERVANGINGSOVEREENKOMST NIVEAU C1 C3 (19/38)

Nadere informatie

Handleiding aanmelden 2015 Laat jezelf zien

Handleiding aanmelden 2015 Laat jezelf zien www.landstedembo.nl/aanmelden Handleiding aanmelden 2015 Laat jezelf zien 2 Handleiding aanmelden 2015 Handleiding aanmelden bij Landstede MBO voor decanen/mentoren/leerlingbegeleiders Deze handleiding

Nadere informatie

Opmerkingen. engagement en budget. Opstellen agenda Gezamenlijk voor betere afstemming. doelgroep en format

Opmerkingen. engagement en budget. Opstellen agenda Gezamenlijk voor betere afstemming. doelgroep en format Opmerkingen Inbreng opleidingsthema's Akkoord van de directie engagement en budget Opstellen agenda Gezamenlijk voor betere afstemming Reservering locatie Samenstelling inhoud Begroten doelgroep en format

Nadere informatie

Officemanager. BSO Struin Opvang in de natuur zoekt een Duizendpoot een Spin in het web voor onze administratieve afdeling

Officemanager. BSO Struin Opvang in de natuur zoekt een Duizendpoot een Spin in het web voor onze administratieve afdeling Officemanager BSO Struin Opvang in de natuur zoekt een Duizendpoot een Spin in het web voor onze administratieve afdeling Het betreft een bestaande functie die opnieuw ingericht gaat worden. Je bent verantwoordelijk

Nadere informatie

Medische Software. Indien u graag meer informatie wenst over MediBase, aarzel dan niet om ons te contacteren op het nummer 011/240 350.

Medische Software. Indien u graag meer informatie wenst over MediBase, aarzel dan niet om ons te contacteren op het nummer 011/240 350. Medische Software Geachte Dokter, MediBase is een krachtig softwarepakket voor automatisatie van uw specialistenpraktijk. Het programma heeft reeds een aantal jaren van groei achter de rug in de praktische

Nadere informatie

Consultatie Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Consultatie Kinder- en Jeugdpsychiatrie hoofd, hals en zenuwstelsel info voor de ouders Consultatie Kinder- en Jeugdpsychiatrie Alles wat u moet weten voor een eerste afspraak Inhoud 01 Voorwoord... 04 02 Hoe werkt de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Nadere informatie

O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING VERZORGING/ VERPLEGING. 1. Plaats in de organisatie

O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING VERZORGING/ VERPLEGING. 1. Plaats in de organisatie O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: WOONZORGCENTRUM VERZORGING/ VERPLEGING verpleegkundige (bachelor) 1. Plaats in de organisatie De bachelor verpleegkundige werkt

Nadere informatie

Bijlage 1: Structuur van de opleiding

Bijlage 1: Structuur van de opleiding Bijlage 1: Structuur van de opleiding De master in de specialistische geneeskunde is een master-na-masteropleiding van 120 studiepunten met 30 afstudeerrichtingen (moederspecialismen). De studiepunten

Nadere informatie

Evalueren van Stage Opleiding Polyvalent Verzorgende. Hilde Walravens CVO-TSM Mechelen

Evalueren van Stage Opleiding Polyvalent Verzorgende. Hilde Walravens CVO-TSM Mechelen Evalueren van Stage Opleiding Polyvalent Verzorgende Hilde Walravens CVO-TSM Mechelen INHOUD 1. Situering 2. Goede evaluatie door methodisch handelen Voorbereiding: het voorstellingsbezoek Uitvoering:

Nadere informatie

Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu?

Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu? Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu? Proficiat & bedankt! Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. Fantastisch dat je je zo wil engageren om samen met ons kwetsbare

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

SAI Leopoldlaan 9 9300 Aalst. Debatteren. Een documentatiemap

SAI Leopoldlaan 9 9300 Aalst. Debatteren. Een documentatiemap SAI Leopoldlaan 9 9300 Aalst Debatteren Een documentatiemap Naam: Klas: Vak: Nederlands Schooljaar 2013 2014 Debatteren: instructieblad 1. Oriëntatie van de opdracht Er zijn drie debatten waarbij je telkens

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Outlook 2007

Gebruikershandleiding Outlook 2007 ROC van Twente - Servicedesk-ICT Gebruikershandleiding Outlook 2007 Versie 1.2 1 1. INTRODUCTIE... 3 1.1 INLOGGEN IN DE OUTLOOK 2007 CLIËNT... 3 1.2 UITLEG OVER DE OUTLOOK NAVIGATIE KNOPPEN... 3 1.3 UITLEG

Nadere informatie

Handleiding Merge items

Handleiding Merge items Handleiding Merge items Copyright, Connexys Versie 3.2.0.1-30 september 2013 Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of

Nadere informatie

Inhoudsopgave V2.02 2

Inhoudsopgave V2.02 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Beginnen met InterWord.... 3 Navigatiemenu.... 4 Hoofdmenu aanmaken.... 4 Submenu aanmaken.... 4 Hoofd- en submenu s verwijderen.... 4 Hoofd- en submenu s aan of uit te

Nadere informatie

HANDLEIDING PATHÉ KLANTENSERVICE ZENDESK

HANDLEIDING PATHÉ KLANTENSERVICE ZENDESK HANDLEIDING PATHÉ KLANTENSERVICE ZENDESK Laatst bijgewerkt: 29-01-2013 Inhoud 1. Hoe komt de klant bij het contactformulier? 3 2. Automatische toewijzingen 6 3. Overzicht agent interface 7 4. Hoe beantwoord

Nadere informatie

OPLEIDING ENERGIEDESKUNDIGE TYPE A

OPLEIDING ENERGIEDESKUNDIGE TYPE A OPLEIDING ENERGIEDESKUNDIGE TYPE A Contactpersoon (inhoudsdeskundige): via campus Dirk Martens te Aalst: tel.: 053 72 71 70 of per e-mail: dany.verhertbrugge@odisee.be Vanaf het academiejaar 2012-2013

Nadere informatie

Handleiding Faxdiensten

Handleiding Faxdiensten Handleiding Faxdiensten Auteur: Marketing Datum: 01-10-2014 Versie: 2.0 Aantal bladen: 12 Nummer: 1018 2 P a g i n a Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Beheer E-Fax IN- en E-Fax OUT-diensten... 4 3. E-Fax-overzicht...

Nadere informatie

Studiewijzer sectorwerkstuk 10 Havo/Mavo 2012-2013 Docenten: Arnoud Boerma (a.boerma@svszeist.nl) Laatste inhoudelijke aanpassingen: 9 november 2012

Studiewijzer sectorwerkstuk 10 Havo/Mavo 2012-2013 Docenten: Arnoud Boerma (a.boerma@svszeist.nl) Laatste inhoudelijke aanpassingen: 9 november 2012 Studiewijzer sectorwerkstuk 10 Havo/Mavo 2012-2013 Docenten: Arnoud Boerma (a.boerma@svszeist.nl) Laatste inhoudelijke aanpassingen: 9 november 2012 In de Vrije School proberen we om het leren niet een

Nadere informatie

Handleiding Abakus compleet

Handleiding Abakus compleet Handleiding Abakus compleet SMS- en E-mail-Service Abakus Compleet Pagina 1 / 13 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Instellingen... 4 Globale instellingen... 4 Praktijk instellingen... 7 E-mail- en SMS-Service

Nadere informatie

Verkennend onderzoek ervaringen patiënten met Zorgdomein

Verkennend onderzoek ervaringen patiënten met Zorgdomein December 2010 Verkennend onderzoek ervaringen patiënten met Zorgdomein Verkennend onderzoek Ervaringen patiënten met Zorgdomein Henriëtte Bleumink, Belangenbehartiger Zorgbelang December 2010 Onderzoek

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Sporter

SportCTM 2.0 Sporter SportCTM 2.0 Sporter APP Inloggen Dotcomsport heeft ter ondersteuning van de dagelijkse praktijk ook een APP ontwikkeld, om data invoer te vereenvoudigen. Deze APP ondersteunt de onderdelen; Agenda (invoer

Nadere informatie

Handleiding Basisschoolnet.nl (voor ouders en leerkrachten)

Handleiding Basisschoolnet.nl (voor ouders en leerkrachten) Handleiding Basisschoolnet.nl (voor ouders en leerkrachten) Basisschoolnet Apeldoorn Inhoudsopgave: Aanmelden (voor ouders) pag. 2 Profiel pag. 9 Groepen pag. 14 Contacten pag. 20 Berichten pag. 23 Foto

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven Doel van de functiefamilie Aansturen van medewerkers en organiseren en superviseren van hun dagelijkse werkzaamheden teneinde een efficiënte en continue werking van het eigen team te garanderen en zodoende

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-2040290 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-2040290 mail: post@svszeist.nl Klas 9 STAGE 2015/2016 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Winkelstageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs

Nadere informatie

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN personeelsdienst@kapellen.be

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN personeelsdienst@kapellen.be PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN personeelsdienst@kapellen.be FUNCTIE: DEELTIJDS CONTRACTUEEL BODE NIVEAU D1 D3 (28/38) INHOUD: 1. VACATURE 2. FUNCTIEBESCHRIJVING

Nadere informatie

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN!

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! Naam: Heerbeeck college Best Schooljaar 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! -handen ineen -elkaar helpen -samenwerken -iets voor een ander doen -sociaal Stage coördinator: mevr. A. Luteyn

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

DRAAIBOEK PROJECT ROMA T WERKT

DRAAIBOEK PROJECT ROMA T WERKT DRAAIBOEK PROJECT ROMA T WERKT Het project Roma t Werkt werd uitgeschreven door Odice vzw en de OCMW s van Beveren, Sint- Niklaas en Temse. Het project werd gesubsidieerd door het Europees Sociaal Fond

Nadere informatie

Gebruikershandleiding mail en agenda in Outlook Web App

Gebruikershandleiding mail en agenda in Outlook Web App Inhoudsopgave Inleiding... 2 Inloggen OWA... 3 Mail ontvangen/bekijken... 6 Mail versturen... 9 Afspraak in agenda plaatsen... 12 Agenda s openen... 13 Mail installeren op jouw mobiele apparaat... 14 Inleiding

Nadere informatie

DAGZIEKENHUIS CAMPUS MARIA MIDDELARES

DAGZIEKENHUIS CAMPUS MARIA MIDDELARES i patiënteninformatie DAGZIEKENHUIS CAMPUS MARIA MIDDELARES Onthaalbrochure G e z o n d h e i d s Z o r g m e t e e n Z i e l Mevrouw Mijnheer Deze brochure is opgesteld om uw verblijf in het dagziekenhuis

Nadere informatie

FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL VERPLEEGKUNDIGE

FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL VERPLEEGKUNDIGE JUNI 2010 FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL VERPLEEGKUNDIGE 1.1. DOEL VAN DE FUNCTIE De verpleegkundige is verantwoordelijk voor het uitvoeren van verpleegkundige taken en voor het ondersteunen van de totaalzorg

Nadere informatie

Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Office management

Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Office management Uittreksel uit het visitatierapport Office management, 9 februari 2007 Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Office management 1 Inleiding Voor iedere (groep van)

Nadere informatie

Het aanmaken van een e-mail account Outlook Express

Het aanmaken van een e-mail account Outlook Express Het aanmaken van een e-mail account Outlook Express Versie : 1.1 Datum: maandag 18 oktober 2004 1 Index 1. Inleiding 3 2. Een account aanmaken via de menubalk - extra 4 3. Het aanmaken van een nieuw e-mail

Nadere informatie