Draaiboek Simulatie/Assessment

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Draaiboek Simulatie/Assessment"

Transcriptie

1 1 Bachelor Office Management Medical Managment Assistant. Campus Dirk Martens Kwalestraat 154 B-9320 Nieuwerkerken- Aalst Tel.: Fax: Draaiboek Simulatie/Assessment MMA op het medisch secretariaat Nefrologie

2 2 Academiejaar Auteur: Coördinator Van Rampelberg Opleiding Bachelor Office Management Afstudeerrichting Medical Management Assistant Begeleidende docent: Liesbet De Brouwer, Peter Decooman, Hein Desloovere, Herman De Ridder, Herman Drieghe, Leo Jansegers, Sigrid Roelandt, Karolien Rys, Anouk Vanden Bogaerde, Sofie Van de Voorde, Coördinator Van Rampelberg 2

3 3 WOORD VOORAF Dit draaiboek is ontworpen om de simulatieoefening, ter selectie van uit het werkveld, te ondersteunen. De simulatieoefening heeft tot doel de sterktes en zwaktes van de te onderkennen teneinde hun talenten in te zetten binnen de juiste werkcontext in de gezondheidszorg. Deze simulatie heeft ook tot doel om onder te dompelen in de realiteit van elke dag van de MMA. Deze is soms niet of onvoldoende bekend bij startende MMA s of personen die wensen te heroriënteren naar de functie van MMA. De simulatieoefening is gebaseerd op een echte werksituatie en heeft als doel een aangevatte workflow te onderbreken door events die de moet leren in te schatten waar er prioriteiten gesteld dienen te worden, hoe men kan omgaan met stress, creativiteit in het oplossen van knelpunten enz. 3 Assesoren/ assessoren nemen de rol van simulant, observator en begeleider op zich. Wij hopen dat deze oefening een waardevolle aanvulling kan zijn voor het werkveld en een goede voorbereiding vormt naar hun nieuwe werkomgeving toe.

4 4 INHOUDSOPGAVE Woord Vooraf... 3 Inhoudsopgave Inleiding Taakomschrijving Voorbereiding Adresgegevens van jouw werkplek Verloop van jouw dag Start Aanvullende activiteiten Patient aan de balie Afwezigheid van arts met consultaties Afmelden deelname congres arts Adverse event wetenschappelijk onderzoek journalist telefoon familielid patient overzicht kunstnieren Planning van de groepen Voorbereiding Assessoren nabespreking Bijlagen: draaiboek Bijlagen: materiaal...23

5 5 5

6 6 INLEIDING Je bent een team van Medical Management Assistants in het Onze Lieve Vrouwziekenhuis, een algemeen niet-universitair ziekenhuis te Aalst. Je bent toegewezen aan het secretariaat Nefrologie en hypertensie. Je moet ondersteuning bieden aan de geneesheer- specialist Dr. Billiauw, Nefroloog, Diensthoofd van de dienst Nefrologie en Hypertensie en wetenschappelijk medewerker en zijn team. Samen met de collega s MMA Ilse Van Damme, Nele Bréjou, Veroniek Meyers, Marjan Swerts, Kaatje Bruggeman en Evy De Neef verzorg je de ondersteuning van in totaal 5 artsen voor ambulante patiënten en dialysepatiënten die zowel in het ziekenhuis hun behandeling krijgen, als in een apart gebouw in Aalst en Ninove. Tevens zijn er ook patiënten die thuisdialyse krijgen. 6 Sommige patiënten krijgen extra aandacht nl. pretransplant en posttransplant patiënten. Je coördineert alle medisch administratieve activiteiten binnen de het secretariaat Nefrologie en hypertensie: ontvangst en planning consulten, afrekening consulten, aanvragen onderzoeken, opstarten zorgtraject chronische nierinsufficiëntie, het voorraadbeheer administratief materiaal, enz. Daarenboven ben je ook verantwoordelijk voor de organisatie van de vergaderingen van de medische raad. Je moet dus bij regelmaat vergaderingen organiseren en daarvoor logistieke ondersteuning bieden. Het secretariaat Nefrologie en hypertensie is ook actief op gebied van wetenschappelijk onderzoek. Dr. Billiouw heeft, samen met Dr. Gheysels, een wetenschappelijk onderzoek lopen. Bij het uitvoeren van de taken en opdrachten ga je uit van de datum van vandaag. Het OLV is een echt bedrijf met echte activiteiten. Alles wat je over dit bedrijf kan vinden mag je gebruiken in deze oefening. Zorg dat alle documenten die je produceert een verzorgde opmaak hebben. Op het vlak van huisstijl moeten ze een eenheid vormen en herkenbaar zijn als documenten van het bedrijf. Zorg er ook voor dat alle contactgegevens (adres, telefoon- en faxnummer(s), URL, etc.) terug te vinden zijn op elk document. Vermeld ten slotte ook alle officiële NACErubrieken waaronder de activiteiten van het bedrijf vallen. In principe is alle informatie die je voor deze oefening nodig hebt, terug te vinden via de middelen die je ter beschikking krijgt tijdens het assessment. Als je voor één of meerdere opdrachten toch niet de nodige informatie vindt, kan je een tip vragen bij de vakdocent. Je mag dat in de loop van het assessment maximaal twee maal op hem/haar beroep doen.

7 De kans is zeer klein dat je alle opdrachten kan afwerken. Maak dus goede keuzes. De volgorde waarin je de opdrachten uitvoert, hoeft niet noodzakelijk dezelfde te zijn als de volgorde waarin de opdrachten voorkomen. 1 TAAKOMSCHRIJVING Je krijgt in het kader van je functie in het bedrijf de volgende taken en verantwoordelijkheden: 7 ontvangst van patiënten, bewaken van de huisstijl, correspondentie afhandelen, postbedeling en -verzendingen, verkeer van de o eigen account, o account van de arts, telefonische contacten 7 Een dag van een MMA in het OLV is als het volgt opgedeeld: 8.30u aanvang van het werk Tussen en kan men 15 minuten pauze nemen Tussen en kan men 30 minuten middagpauze nemen Tussen en kan men 15 minuten pauze nemen Einde dagtaak 16.30u. Binnen je verantwoordelijkheden, de taken en opdrachten die op je afkomen, zal je zelf prioriteiten moeten bepalen. Aan jou om dat op een geordende en gestructureerde manier te doen. 2 VOORBEREIDING Op dag x wordt je om 13.30u stipt verwacht in de opleiding Office Management. Daar zal je een briefing krijgen over de activiteiten van dit assessment. Je zal verdeeld worden in groepen van 3 tot 4 personen. Elke groep krijgt een lokaal toegewezen dat als kantoor dienst zal doen. Jullie dienen je eigen laptop en GSM mee te brengen om mee te werken en eventueel een telefoongesprek mee te voeren. Je dient je skype account te activeren. De communicatie via skype verloopt zonder beeld. Jassen en handtassen kunnen in jullie kantoor achtergelaten worden. Er is geen ander materiaal nodig. Alle benodigde materialen zullen in het lokaal aanwezig zijn of ter beschikking staan op drop box of zal je zelf dienen te achterhalen via internet.

8 Het lokaal wordt niet verlaten om de tijd niet in het gedrang te brengen. Elke deelnemer wordt geacht aanwezig te zijn. 3 ADRESGEGEVENS VAN JOUW WERKPLEK Onze Lieve Vrouwziekenhuis Campus Aalst Moorselbaan Aalst 8 Algemeen nummer Secretariaat Nefrologie VERLOOP VAN JOUW DAG De oefening start na een briefing die de context en de startopdrachten zal schetsen. In elk kantoor zal er een observator aanwezig zijn. De observator zal jullie tijdens het werken observeren. Hij/zij zal geen uitspraak doen over de inhoudelijke juistheid van de uitgevoerde handelingen. Zijn/haar aanwezigheid heeft als doel om na te gaan hoe de werkplanning in jullie team verloopt. Jullie krijgen 15 minuten de tijd om jullie laptop te installeren en in te loggen op jullie skype account, gsm dient op jullie bureel te liggen en staat open. Na de oefening, omstreeks ongeveer 15.30u, kunnen jullie kort jullie ervaringen mondeling kwijt bij de observator, even stoom afblazen kan deugd doen. Jullie blijven in het lokaal en halen op de mail het document met de naam SWOT-analyse op. Terwijl de observatoren samen met de assesoren, die als simulant optraden, zich naar een lokaal begeven om feedback te formuleren voor elk van jullie, vullen jullie het document SWOT-analyse in en versturen dit naar en Vanaf mogen jullie feedback verwachten. Deze feedback kan je helpen bij de start van de stage, je helpen in het verder verfijnen van jouw doelstellingen voor de stage en een bevestiging geven van je talent maar ook jouw werkpunten. Tevens kan dit een waardevolle aanvulling zijn voor jouw helikoterview. Alvast heel veel succes Het assessmentteam Office Management.

9 9 5 START.. De eerste taken die je met het team aanvat zijn: - Maak een nieuwe lay out voor de medische brieven die je terug kan vinden: o Maak 4 voorstellen en kies samen het meest professionele voorstel om verder te werken. o Zet bestaande brieven in de nieuwe lay out. - Maak een inventaris van de artsenkranten in uw bureel en maak een correcte referentielijst. - Maak een ordelijk overzicht van de patiënten die vandaag op consultatie zullen komen. Zorg ervoor dat jullie gegevens bruikbaar zijn om in te zetten in de verwerking van het jaarverslag. Het unieknummer kan interessante info opleveren. 9 Tekstverwerking, referentielijst opstellen, logische benoeming van documenten opstellen, databanksysteem ontwikkelen ifv duurzame oplossing, taakverdeling, afspraken binnen het team, kennis over het jaarverslag en criteria van patienten die interessant zijn, gegevensverwerking ifv visualisatie van de patiëntengegevens.

10 10 6 AANVULLENDE ACTIVITEITEN Deze activiteiten worden niet vooraf kenbaar gemaakt aan de van het assessment. Zij dienen zelf te bepalen wie welke taak zal opnemen. Zelfsturing, initiatief, communicatie met teamleden, leiderschap, overzicht organisatie 6.1 PATIENT AAN DE BALIE Dhr. Gustaaf Deprez meldt zich aan de balie van het secretariaat. Hij heeft een afspraak met Dr. Van Vlem en is nu toch al een half uur aan het wachten. Dhr. Deprez spreekt alleen Frans. 10 Doel: de kandidaat dient na te gaan wie consultaties uitvoert en wanneer de patiënt ingepland staat. De patiënt dient geïnformeerd te worden in het Frans en een oplossing, die voor de patiënt geschikt is, dient aangebracht te worden. Probleemoplossend denken, meertalige communicatie, klantvriendelijkheid, initiatiefname of taaksturing : wie staat de patiënt te woord. 6.2 AFWEZIGHEID VAN ARTS MET CONSULTATIES Via mail komt het bericht binnen dat Dr. Van Vlem ziek is en dat hij zijn patiënten die gepland staan niet kan zien. Deze mail komt binnen op het moment dat Dhr. Gustaaf Deprez aan de balie om informatie vraagt. De patiënt aan de balie dient correct geïnformeerd te worden, de collega s dienen geïnformeerd te worden, alle patiënten die ingepland zijn, dienen gecontacteerd te worden en een oplossing geboden worden. Oplossingsgericht werken, informatie zoeken en selecteren, meertalige communicatie, stressbestendig werken, contacteren van externen en internen, logistiek probleem oplossen, gepast taalgebruik. 6.3 AFMELDEN DEELNAME CONGRES ARTS Via mail meldt Dr. Gheysels dat hij niet zal deelnemen aan een internationaal congres. Hij wenst het al betaalde inschrijvingsgeld terug gestort te zien. Het tijdstip en de plaats en titel van het congres worden ter beschikking gesteld. De kandidaat dient de juiste contactpersoon terug te vinden en te onderhandelen om het bedrag terug te laten storten. Meertalige communicator, onderhandelen, doorzettingsvermogen, informatievaardigheden

11 ADVERSE EVENT WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK Dr Billiouw participeert met patienten in een clinical trial. De arts komt het bureel binnen gestromd om te melden dat de CRA dringend gecontacteerd dient te worden want er is een adverse event opgetreden bij één van de proefpersonen. Het ethisch comité dient ook dringend samengeroepen te worden om het probleem te bespreken. De kandidaat heeft in een map het protocol ter beschikking met daarin gegevens. Medische terminologie mbt clinical trials, informatievaardigheden ifv het opzoeken van de juiste personen, het kiezen van het juiste communicatiemedium ifv de urgentie. informatievaardigheden mbt het opzoeken van gegevens op de website, kennis structuur van het ziekenhuis, weten wat een ethisch comité is, logistiek : plannen van een vergadering met aanwezigheid van de nodige documentatie JOURNALIST Een journalist heeft ontdekt dat er een probleem is bij een clinical trial. Hij belt naar het secretariaat voor informatie. Kandidaat dient vriendelijk maar kordaat de journalist door te verwijzen naar de PR dienst. Er mag geen informatie verspreid worden. Communicatie, informatievaardigheden 6.6 TELEFOON FAMILIELID PATIENT De dochter van Dhr Deprez Gustaaf belt om te vragen waarom haar vader niet bij Dr. Van Vlem terecht kon en wat de resultaten zijn van het onderzoek dat hij heeft ondergaan. Beroepsgeheim, telefoneren, rapportage over het gevoerde gesprek 6.7 OVERZICHT KUNSTNIEREN Dr. Billiouw wenst een overzicht van de bestaande kunstnieren ifv het zoeken naar een goedkopere versie die even kwaliteitsvol is. Hij verwacht een overzicht dat voor hem makkelijk leesbaar is en waar hij informatie mbt prijs, firma, filtratiecapaciteit en duurzaamheid in kan terugvinden. Informatievaardigheden, gegevensverwerking, rangschikking of waarde toebedeling aan items, communicatievaardigheden zoals doorvragen, afstemmen, enz Al deze taken worden met een korte tussenpauze als het ware afgevuurd op de. Hierdoor stijgt de druk om de taken te verdelen en af te werken binnen een beperkte tijdspanne met behoud van maximale kwaliteit.

12 12 7 PLANNING VAN DE GROEPEN Groep 1 Groep 2 Groep 3 13:55 Pt aan de balie Afbellen congres mail Adverse effect wetenschappelijk onderzoek 14:00 Mail Dr. Van Vlem ziek Pt aan de balie Afbellen congres mail 14:10 Afbellen congres mail Mail Dr.Van Vlem ziek Pt aan de balie 12 14:15 Adverse effect wetenschappelijk onderzoek Opzoeken leveranciers nieren Mail Dr. Van Vlem ziek 14:25 Journalist Adverse effect wetenschappelijk onderzoek Telefoon familie 14:45 Telefoon familie Journalist Opzoeken leveranciers nieren 14:50 Opzoeken leveranciers nieren Telefoon familie Journalist 8 VOORBEREIDING ASSESSOREN 4 assessoren nemen een rol als patient, journalist, familielid en dokter op. Zij roteren over de verschillende groepen. Een coördinerende docent bewaakt de tijdspanne tussen de opdrachten en stuurt de actoren aan, verstuurd de mails naar de mailboxen en belt de op. In het lokaal zelf zijn 4 observatoren die de constant volgen in hun acties, initiatiefname, samenwerking, attitudes. Vooraf werden alle gebriefd en van de nodige documentatie of materiaal voorzien vb. score documenten voor de observatoren, een doktersjas voor degene die de rol van arts opneemt. De coördinator bevindt zich in een lokaal dat zicht heeft of de 3 simulatielokalen en kan een overzicht houden over de activiteiten die gaande zijn. Op het uitvoeren van de taken door de wordt niet ingegrepen. Er wordt wel op toegezien dat het geven van de opdrachten mooi op elkaar volgt. Een strak tijdspad wordt hierbij gehanteerd. Het is nuttig om de opdrachten die per mail verzonden dienen te worden reeds op voorhand klaar te zetten onder vorm van een concept.

13 13 9 NABESPREKING De sessies worden na 2 uur onderbroken. Alle worden samengebracht en de coördinator laat de eerst de eerste ervaringen meedelen, de pro en contra s uiten en onze eerste algemene observaties toelichten. De krijgen nadien 30 minuten pauze waar de observatoren hun documentatie klaar maken om per kandidaat een persoonlijk gesprek te voeren. De vullen voor zichzelf nog een SWOT analyse in en maken een reflectie die nadien per mail naar de observatoren doorgestuurd wordt. 13 In het persoonlijk gesprek worden de gedragingen die zichtbaar werden tijdens het assessment toegelicht met feiten en wordt er een gesprek gevoerd waarin de kandidaat kan antwoorden of toelichten waarom bepaald handelingen of beslissingen genomen werden. De kwaliteit van de geleverde werkstukken wordt na de bespreking verbeterd en zal na een 14-tal dagen verbeterd ter beschikking gesteld worden aan de kandidaat. Alle informatie wordt gebundeld in een rapport dat ter beschikking gesteld wordt aan de kandidaat en het bedrijf dat de kandidaat liet asessen.

14 14 10 BIJLAGEN: DRAAIBOEK uur tijdsduu r lokaal inhoud taak/gebeurtenis groep nefrologie 1 betrokken personen uitvoerder nodige materialen contactgegevens 14 Dag X-1 skype account Liesbet en account groepjes Coördinator Coördinator hotmail outlook nefrologie 1 nefrologie 2 nefrologie 3 Coördinatielokaa l klaar leggen brieven en artsenkranten Coördinator Coördinator brieven en artsenkranten Coördinatielokaa l klaar maken van aanmeldingsklever en verwijsbrief Coördinator Coördinator verwijsdoc, klevertjes Coördinatielokaa mail maken om te melden dat Dr, Coördinator Coördinator adressen nefrologie 1 nefrologie 2

15 15 inhoud taak/gebeurtenis uur tijdsduu r lokaal groep nefrologie 1 betrokken personen uitvoerder nodige materialen contactgegevens l Van Vlem ziek is groepjes nefrologie 3 15 Coördinatielokaa l briefen alle deelnemers Assessoren en observatoren Coördinator Coördinatielokaa l klaarmaken mbt het ophalen van dossiers alle Coördinator adressen groepjes nefrologie 1 nefrologie 2 nefrologie 3 Assessor en Coördinatielokaa l brieven die getypt moeten worden Assessor in mailbox sturen 3N22 bordjes hangen met Dr Gheysels en Sandoz Coördinator en assessor Coördinator naambordjes Coördinatielokaa l lmaar maken om pauze te melden alle Coördinator adressen groepjes

16 16 inhoud taak/gebeurtenis uur tijdsduu r lokaal groep nefrologie 1 betrokken personen uitvoerder nodige materialen contactgegevens info op toledo plaatsen alle 16 Dag X klaarleggen van arstenkranten en materiaal, overzicht verdeling uithangen 13:00 0:30 3Z06,3Z14,3Z16 Coördinator Coördinator documenten en artsenkranten, brieven enz,,, 13:30 0:15 overloop briefing over de opdracht alle en assesoren Coördinator introductiedocument schort voor assessor in 3N20 leggen de eerste taken zijn: brieven tippen, artsenkranten ordenen, agenda controleren en taken verdelen, nieuwe lay out planning brieven moeten een nieuwe lay out krijgen en 4 voorstellen dienen klaar gemaakt te worden ter goedkeuring door Dr

17 17 inhoud taak/gebeurtenis uur tijdsduu r lokaal groep nefrologie 1 betrokken personen uitvoerder nodige materialen contactgegevens Gheysels 17 13:45 0:05 3Z06,3Z14,3Z16, Coördinatielokaa l einde briefing, en assesoren gaan naar de lokalen alle en assesoren iedereen 13:50 0:05 3Z06,3Z14,3Z16 verkennen werkplek en loggen in op dropbox, laptop van de 3Z06,3Z14,3Z16 verdelen van de taken onder de GSM van de overloop docent neemt positie in als patiënt Assessor( in het frans) Assessor jas aandoen en documentjes

18 18 inhoud taak/gebeurtenis uur tijdsduu r lokaal groep nefrologie 1 betrokken personen uitvoerder nodige materialen contactgegevens 3Z06,3Z14,3Z16 observatoren nemen positie in Observatoren Observatoren observatiedocumente n 18 13:55 0:05 3Z06,3Z14,3Z16 assesor die patiënt speelt klopt aan aan de deur van secretariaat 1 en vraagt naar Dr Van Vlem (1) klevertjes, SISkaart, verwijsbrief huisarts 14:00 0:10 mail komt aan bij nefrologie1, nefrologie2, nefrologie3 voorgeprogrammeerd 14:10 0:10 3Z06,3Z14,3Z16 Dr. Gheysels mailt en vraagt om mevr. Vlieghe van de firma Sandoz of de organisatie van het symposium :' The first international renal conference te verwittigen dat hij niet kan gaan en vraagt retributie van het inschrijvingsgeld in de mail dient het congres vermeld te staan en de gegevens van het congres en mevr Vlieghe 14:15 0:05 3Z06,3Z14,3Z16 Dr. Gheysels komt binnen om te melden dat er een adverse event is en dat dringend de firma moet verwittigd worden en het ethisch

19 19 inhoud taak/gebeurtenis uur tijdsduu r lokaal groep nefrologie 1 betrokken personen uitvoerder nodige materialen contactgegevens comité bij elkaar geroepen moet worden 19 aanvraag document vergadering 14:25 0:10 3Z06,3Z14,3Z16 journalist belt via telefoon en Assesor Assesor lijst van personeelsleden waaronder PR of een adresbestand op de website 14:45 0:20 3Z06,3Z14,3Z16 vrouw belt om te vragen of ze het ziekenbriefje mag ophalen van haar vader, hoeveel dit haar gaat Coördinator Coördinator

20 20 inhoud taak/gebeurtenis uur tijdsduu r lokaal groep nefrologie 1 betrokken personen uitvoerder nodige materialen contactgegevens kosten en of er een ander medicijn kan voorgeschreven worden, ook klaagt ze over de arts en vraagt of er geen goedkopere arts is, 20 mail opzoeken kunstnieren Coördinator 14:50 0:20 3Z06,3Z14,3Z16 Coördinator mail 15:10 0:20 3Z06,3Z14,3Z16 einde van de oefening alle en assesoren alle en assesoren 15:30 0:20 3Z06,3Z14,3Z16 korte ventilatie over de oefening bij de observatoren door de en observatoren alle en observatoren mondelinge rapportage

21 21 inhoud taak/gebeurtenis uur tijdsduu r lokaal groep nefrologie 1 betrokken personen uitvoerder nodige materialen contactgegevens 16:00 0:30 3Z06,3Z14,3Z16 maken voor zichtzelf kort een swot analyse en dienen dit in via mail naar de coördinator. Nadien mogen de ontspannen alle en assesoren/observatore n laptop van Assesor, swot documentsjabloon 21 16:30 0:30 2N10 overleg verloop simulatie en uitwerken feedback naar de toe Assessoren assesoren evaluatiedocument sjabloon 17:00 0:30 3N20 en 3N22 feedback aan de groep, assesoren assesoren 3Z06,3Z14,3Z16 lokalen opruimen 17:30 0:30 einde feedbak in 3Z16

22 22 22

23 23 11 BIJLAGEN: MATERIAAL De lokalen dienen ingericht te worden als echte secretariaten Documentatie en materiaal dat aanwezig dient te zijn: - Lijst van de artsen met hun consultatiemomenten - Telefoonlijsten van de artsen ( dit zijn nummer van het assessmentcentrum) - Aanvraagdocumenten catering en vergadering - Protocol wetenschappelijk onderzoek - Attest van de patiënt met daarop zijn consultatie - Artsenkranten voor de klasseeroefening - Lijst met GSM nummers van kandidaat - Internettoegang - account voor de kandidaat - Operationele website van het ziekenhuis - Laptop voor de en de coördinator - Papier en pen - Laboaanvragen en andere medische documenten die als verwarrend element ingezet kunnen worden. - Assessment lokaal - Coördinatielokaal - Debriefinglokaal - Lokaal voor persoonlijke bespreking - Scoredocumenten voor de observatoren - Document voor de Swot analyse ( elektronisch) - Sjabloon rapport 23

STUDIES EN BEROEPEN. Wat moet je doen?

STUDIES EN BEROEPEN. Wat moet je doen? STUDIES EN BEROEPEN Welke opleiding moet je doen om dokter te worden? Wat doet een ingenieur? Waar werkt een secretaresse? Welk beroep wil jij doen? Wat moet jij studeren? Wat moet je doen? 1. Verbind

Nadere informatie

financiële- en sociale dienst O.C.M.W.

financiële- en sociale dienst O.C.M.W. O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: SECRETARIS-SECRETARIAAT SECRETARIAAT administratief medewerk(st)er financiële- en sociale dienst O.C.M.W. 1. Plaats in de organisatie

Nadere informatie

Dit document bevat 5 delen:

Dit document bevat 5 delen: Faculteit Geneeskunde en Farmacie Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Chronische Zorg Department of Family Medicine and Chronic Care Gebouw K, 2 e verdieping Laarbeeklaan 103 B-1090 Brussel Tel: Fax: Mail:

Nadere informatie

FACULTEIT GENEESKUNDE. Patiëntenzorgstage. KU Leuven.

FACULTEIT GENEESKUNDE. Patiëntenzorgstage. KU Leuven. FACULTEIT GENEESKUNDE Patiëntenzorgstage KU Leuven stagesgeneeskunde@kuleuven.be Wat is de patiëntenzorgstage? De patiëntenzorgstage zorgt voor een eerste kennismaking van de student met de patiënt in

Nadere informatie

HET OPMAKEN VAN EEN LIJST VAN DE VERGADERLEDEN

HET OPMAKEN VAN EEN LIJST VAN DE VERGADERLEDEN Verantwoordelijke: HET OPMAKEN VAN EEN LIJST VAN DE VERGADERLEDEN Maak een word-document volgens het voorbeeld hieronder. Vraag de gegevens van de vergaderleden op. Zorg ervoor dat het document beschikbaar

Nadere informatie

LOKAAL DIENSTENCENTRUM Administratief medewerk(st)er dienstencentrum

LOKAAL DIENSTENCENTRUM Administratief medewerk(st)er dienstencentrum O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: LOKAAL DIENSTENCENTRUM LOKAAL DIENSTENCENTRUM Administratief medewerk(st)er dienstencentrum 1. Plaats in de organisatie De administratief

Nadere informatie

ASSESSMENT CENTER FOCUSED ASSESSMENT DEVELOPMENT CENTER

ASSESSMENT CENTER FOCUSED ASSESSMENT DEVELOPMENT CENTER DEELNEMEN AAN EEN ASSESSMENT CENTER FOCUSED ASSESSMENT DEVELOPMENT CENTER U wordt binnenkort bij Quintessence verwacht voor een evaluatie volgens de assessment center methode. In deze brochure vindt u

Nadere informatie

O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIE WZC. 1. Plaats in de organisatie

O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIE WZC. 1. Plaats in de organisatie O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: WOONZORGCENTRUM ADMINISTRATIE WZC Administratief medewerker WZC 1. Plaats in de organisatie De administratief medewerker werkt

Nadere informatie

Wetenschappelijke stage in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) voor geneeskunde studenten van het VUmc

Wetenschappelijke stage in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) voor geneeskunde studenten van het VUmc Wetenschappelijke stage in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) voor geneeskunde studenten van het VUmc Inleiding De wetenschappelijke stage duurt 14 weken en vindt bij voorkeur plaats in het derde

Nadere informatie

Praktijkwerkboek AKA. Kopieën maken... 8 In deze opdracht maak je kopieën van documenten.

Praktijkwerkboek AKA. Kopieën maken... 8 In deze opdracht maak je kopieën van documenten. Praktijkwerkboek AKA Secretariaat 1 Inhoud In het onderdeel Secretariaat leer je uitgaande brieven en e-mails verzorgen en verschillende soorten kopieën maken. Je doet de opdrachten die hieronder vetgedrukt

Nadere informatie

Onthaal van nieuwe medewerkers

Onthaal van nieuwe medewerkers Onthaal van nieuwe medewerkers CHECKLIST voor PETERS en METERS Checklist Onthaal van nieuwe werknemers pagina 1 van 11 Inhoudsopgave Het wat en waarom van peter- en meterschap... 3 Gebruik van de checklist...

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD PATIENTEN WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM DE ZILVEREN KNOOP VZW WELKOM IN ONS WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM

INFORMATIEBLAD PATIENTEN WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM DE ZILVEREN KNOOP VZW WELKOM IN ONS WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM INFORMATIEBLAD PATIENTEN WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM DE ZILVEREN KNOOP VZW WELKOM IN ONS WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM In deze folder vind je informatie over de werking van het wijkgezondheidscentrum Aarzel niet om

Nadere informatie

Competentiegerichte stageevaluatie binnen verpleegkunde- HBO5

Competentiegerichte stageevaluatie binnen verpleegkunde- HBO5 Competentiegerichte stageevaluatie binnen verpleegkunde- HBO5 St Franciscusinstituut Leuven Els Swinnen 29 april 2015 Structuur van de opleiding MODULE 1 Initiatie verpleegkunde MODULE 2 Verpleegkundige

Nadere informatie

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid.

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid. O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: FINANCIELE DIENST FINANCIELE DIENST-ECONOMAAT econoom-boekhouder 1. Plaats in de organisatie De econoom-boekhouder rapporteert

Nadere informatie

U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen.

U leert in deze les toestemming vragen. Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. TOESTEMMING VRAGEN les 1 spreken inleiding en doel U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. Bij toestemming vragen is het belangrijk dat je het op een

Nadere informatie

De onderbouwing in het ervaringscertificaat

De onderbouwing in het ervaringscertificaat Een goed en een slecht voorbeeld van een onderbouwing Secretaresse I Inleiding Onderbouwing In deze toelichting wordt nader ingegaan op de onderbouwing in een ervaringscertificaat. We gebruiken hier de

Nadere informatie

Chirurgische Dagkliniek. Campus Henri Serruys

Chirurgische Dagkliniek. Campus Henri Serruys Voorstelling van de chirurgische dagkliniek De dagkliniek bevindt zich op de 3e verdieping van het AZ. St. Jan Brugge- Oostende, campus Henri Serruys. De dienst is open van maandag tot en met vrijdag van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK EN TECHNISCH ONDERHOUD INTERIEURVERZORGING

HUISHOUDELIJK EN TECHNISCH ONDERHOUD INTERIEURVERZORGING O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: HUISHOUDELIJK EN TECHNISCH ONDERHOUD INTERIEURVERZORGING Interieurverzorg(st)er O.C.M.W. 1. Plaats in de organisatie De interieurverzorg(st)er

Nadere informatie

Studentenbrochure. Hier komt titel van persbericht

Studentenbrochure. Hier komt titel van persbericht Studentenbrochure Hier komt titel van persbericht OLV Ziekenhuis Dagziekenhuis X3 Noord Moorselbaan 164 9300 Aalst Tel. 053/72 41 25 053/72 40 87 Fax 053/72 47 93 Pagina 1 Verwelkoming Allereerst heten

Nadere informatie

Competentiewoordenboek niet-kaderleden

Competentiewoordenboek niet-kaderleden 1. Besluitvaardig zijn Competentiewoordenboek niet-kaderleden - Kan tijdig beslissen wat in een bepaalde situatie moet gebeuren - Neemt goede beslissingen rekening houdend met de situatie - Durft beslissingen

Nadere informatie

FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker

FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker Algemene info Graad (functietitel): Functionele loopbaan: Administratief medewerker C1 C2 C3 Visie De gemeente Lovendegem streeft naar een optimale

Nadere informatie

studenteninformatie Diëtisten Onthaalbrochure Rwww.mariamiddelares.be Ontdek onze nieuwe website op GezondheidsZorg met een Ziel

studenteninformatie Diëtisten Onthaalbrochure Rwww.mariamiddelares.be Ontdek onze nieuwe website op GezondheidsZorg met een Ziel i studenteninformatie Diëtisten Onthaalbrochure Ontdek onze nieuwe website op Rwww.mariamiddelares.be GezondheidsZorg met een Ziel Beste student Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je

Nadere informatie

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid.

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid. - LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: FINANCIELE DIENST FINANCIELE DIENST-ECONOMAAT econoom-boekhouder 1. Plaats in de organisatie De econoom-boekhouder werkt onder leiding

Nadere informatie

O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING VERZORGING /VERPLEGING. 1. Plaats in de organisatie

O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING VERZORGING /VERPLEGING. 1. Plaats in de organisatie O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: WOONZORGCENTRUM VERZORGING /VERPLEGING Verpleegkundige (gediplomeerd) 1. Plaats in de organisatie De verpleegkundige werkt onder

Nadere informatie

Op vlak van communicatie: 1. Regelmatig overleggen en afstemmen met betrekking tot het gevoerde communicatiebeleid.

Op vlak van communicatie: 1. Regelmatig overleggen en afstemmen met betrekking tot het gevoerde communicatiebeleid. O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: SECRETARIAAT COMMUNICATIEDIENST communicatiemedewerk(st)er 1. Plaats in de organisatie De communicatiemedewerk(st)er werkt onder

Nadere informatie

Schoolmail. Handleiding voor het gebruik van je Snorduffel-adres. Druk deze handleiding NIET af. Ze is 25 pagina s lang en je hebt niet alles nodig.

Schoolmail. Handleiding voor het gebruik van je Snorduffel-adres. Druk deze handleiding NIET af. Ze is 25 pagina s lang en je hebt niet alles nodig. Schoolmail Handleiding voor het gebruik van je Snorduffel-adres. Druk deze handleiding NIET af. Ze is 25 pagina s lang en je hebt niet alles nodig. Wil je meer uitleg of hulp bij het instellen van de juiste

Nadere informatie

Functiebeschrijving secretaresse

Functiebeschrijving secretaresse Functiebeschrijving secretaresse 1. Doel van de functie De secretaresse verricht managementondersteunende, secretariële en administratieve werkzaamheden ten behoeve van de leidinggevende van het desbetreffende

Nadere informatie

Functiekaart. Bijdragen tot een efficiënt werkende administratie bij het gemeentebestuur en van het secretariaat in het bijzonder.

Functiekaart. Bijdragen tot een efficiënt werkende administratie bij het gemeentebestuur en van het secretariaat in het bijzonder. Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Algemene zaken Dienst: Secretariaat Subdienst:

Nadere informatie

GROEIDOSSIER Praktijk SOV

GROEIDOSSIER Praktijk SOV GROEIDOSSIER Praktijk SOV 2017 2018 Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Kattenberg 9 B-9000 Gent Tel.: 09 234 82 70 Fax: 09 234 80 01 www.arteveldehogeschool.be/oso/stage

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: Gemeenschapswacht

FUNCTIEBESCHRIJVING: Gemeenschapswacht FUNCTIEBESCHRIJVING: Gemeenschapswacht 1. FUNCTIEBENAMING Naam van de functie Afdeling Niveau/rang Graad Gemeenschapswacht Gemeenschapswachten C1-C3 Administratief 2. DOEL VAN DE FUNCTIE Uitvoeren van

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Niveau : 4 Crebonr. : 25185 Kerntaak : B1-K2 Dossier :

Nadere informatie

MEDEWERKER SCHOONMAAK met extra coördinerende taken

MEDEWERKER SCHOONMAAK met extra coördinerende taken Wij zijn niet zo groot dat je er verloren loopt, en niet zo klein dat je snel uitgekeken geraakt. RZ Heilig Hart Tienen heeft de juiste omvang om je meteen thuis te voelen. Nabijheid daar draait het om.

Nadere informatie

HANDLEIDING HVZ FLUVIA MAIL

HANDLEIDING HVZ FLUVIA MAIL HANDLEIDING HVZ FLUVIA MAIL RDS (Remote Desktop Services) Inloggen Surf naar https://mail.hvzfluvia.be/owa Druk op enter Dit scherm verschijnt: Vul in het vak domein\gebruiker je log-in gegevens in. Dit

Nadere informatie

Korte Toelichting bij het gebruik van de medische toepassingen in het UZA

Korte Toelichting bij het gebruik van de medische toepassingen in het UZA Korte Toelichting bij het gebruik van de medische toepassingen in het UZA Handleiding voor de studenten geneeskunde en verpleegkunde. Universitair Ziekenhuis Antwerpen, Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem Gebruikershandleiding

Nadere informatie

Handleiding voor online tolkaanvragen IN-Gent vzw afdeling tolken en vertalen. Aanvraagtermijn: Min. 2 werkdagen en max. 90 dagen vóór de uitvoerdatum

Handleiding voor online tolkaanvragen IN-Gent vzw afdeling tolken en vertalen. Aanvraagtermijn: Min. 2 werkdagen en max. 90 dagen vóór de uitvoerdatum Handleiding voor online tolkaanvragen IN-Gent vzw afdeling tolken en vertalen Algemene afspraken: Aanvraagtermijn: Min. 2 werkdagen en max. 90 dagen vóór de uitvoerdatum Status aanvraag: Alle communicatie

Nadere informatie

werkbladen, telefoons en opnametoestel

werkbladen, telefoons en opnametoestel DE BAAN OP! De jongeren organiseren zelf één of meerdere bedrijfsbezoeken. Ze verzamelen informatie over verschillende bedrijven en op basis hiervan kiezen ze met de hele klas het meest interessante bedrijf

Nadere informatie

Infonota aan de clubvoorzitters, -secretarissen en financieel verantwoordelijken. VVB-secretariaat

Infonota aan de clubvoorzitters, -secretarissen en financieel verantwoordelijken. VVB-secretariaat Infonota aan de clubvoorzitters, -secretarissen en financieel verantwoordelijken VVB-secretariaat Sluitingsdagen eindejaar Gelieve rekening te houden dat de Vlaamse Volleybalbond: op minder mankracht zal

Nadere informatie

Praktijksituatie Activiteiten Wat moet je daarvoor kunnen Voorgeschreven medicatie complexe neurologische patiënt in kaart brengen op kosten

Praktijksituatie Activiteiten Wat moet je daarvoor kunnen Voorgeschreven medicatie complexe neurologische patiënt in kaart brengen op kosten Praktijksituatie Activiteiten Wat moet je daarvoor kunnen Voorgeschreven medicatie complexe neurologische patiënt in kaart brengen op kosten Bespreken van de medicatie met apotheker Kosten in kaart brengen

Nadere informatie

Klas in bedrijf. Werkbladen. Belang logistiek voor bedrijf. Peter Hantson. Opleiding secundair onderwijs Vakgroep Techniek (TE)

Klas in bedrijf. Werkbladen. Belang logistiek voor bedrijf. Peter Hantson. Opleiding secundair onderwijs Vakgroep Techniek (TE) Klas in bedrijf www.klasinbedrijf.be Werkbladen Techniek in de klas - Virtueel bedrijfsbezoek Film: Bedrijf en logistiek proces 1 Belang logistiek voor bedrijf Peter Hantson 2013 2015 Dit materiaal is

Nadere informatie

Bijlage bij de VACANTVERKLARING

Bijlage bij de VACANTVERKLARING Bijlage bij de VACANTVERKLARING gaat over tot de aanwerving en aanleg wervingsreserve van een deskundige Financiën en overheidsopdrachten (m/v) : functiebeschrijving en competenties 1. Algemene informatie

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK. Beroepscollege Parkstad Limburg Locatie Brandenberg Schooljaar 2013-2014. Naam: Klas:

SECTORWERKSTUK. Beroepscollege Parkstad Limburg Locatie Brandenberg Schooljaar 2013-2014. Naam: Klas: SECTORWERKSTUK Beroepscollege Parkstad Limburg Locatie Brandenberg Schooljaar 2013-2014 Naam: Klas: INHOUDSOPGAVE Inhoud Algemeen Taakverdeling begeleidende docenten Indeling en omvang sectorwerkstuk Logboek

Nadere informatie

10/05/2012. Project evalueren studenten in het UZA. Hoe is dit gegroeid?? Wat is de achtergrond en het doel van evalueren

10/05/2012. Project evalueren studenten in het UZA. Hoe is dit gegroeid?? Wat is de achtergrond en het doel van evalueren Project evalueren studenten in het UZA Nancy Van Genechten Katrien Van den Sande Yvonne Gilissen Werkgroep mentoren en Hogescholen Hoe is dit gegroeid?? Mentorendag 2010 Hoe verder na vraag Mentoren hadden

Nadere informatie

Selectiereglement dossierbeheerder personeel

Selectiereglement dossierbeheerder personeel 1. Functiebeschrijving De dossierbeheerder maakt deel uit van de afdeling Personeel & Organisatie en werkt voor het personeelsbeheer en de loonadministratie nauw samen met de verantwoordelijke personeelsadministratie.

Nadere informatie

HANDLEIDING SMARTSCHOOL OUDERPLATFORM

HANDLEIDING SMARTSCHOOL OUDERPLATFORM HANDLEIDING SMARTSCHOOL OUDERPLATFORM 1 Hoe inloggen op Smartschool? 1: Om in te loggen surf je naar https://piustien.smartschool.be. De gebruikersnaam (voornaam.achternaam van je zoon/dochter) en het

Nadere informatie

Geïndividualiseerde Functiebeschrijving

Geïndividualiseerde Functiebeschrijving Scholengemeenschap Sperregem Bruggestraat 23 8820 Torhout GVB De Oefenschool GVB De Revinze GVBLo De Torretjes GVB Driekoningen GVB Lichtervelde GVB Sint-Henricus GVB Ten Parke GVB Wijnendale GVB Handzame

Nadere informatie

De gemeente Diepenbeek werft aan:

De gemeente Diepenbeek werft aan: De gemeente Diepenbeek werft aan: Administratief medewerker C1-C3, dienst vrije tijd en communicatie/ cultuur Dit betreft een half-tijdse arbeidsovereenkomst (m/v) in contractueel verband. De selectie

Nadere informatie

Bedrijf en effecten - 3 Talenten en beroepen

Bedrijf en effecten - 3 Talenten en beroepen Klas in bedrijf www.klasinbedrijf.be Werkbladen Techniek in de klas Reëel bedrijfsbezoek Bedrijf en effecten - 3 Talenten en beroepen Peter Hantson 2013 2015 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd.

Nadere informatie

Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds

Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds 1. FUNCTIE Concrete functie: administratief medewerker dienst Burgerzaken Niveau: C1 - C3 Brutomaandwedde volgens barema (min.

Nadere informatie

Klas in bedrijf. Werkbladen. Bedrijf en logistiek proces - 3. Talenten en beroepen: logistiek. Peter Hantson

Klas in bedrijf. Werkbladen. Bedrijf en logistiek proces - 3. Talenten en beroepen: logistiek. Peter Hantson Klas in bedrijf www.klasinbedrijf.be Werkbladen Techniek in de klas Reëel bedrijfsbezoek Bedrijf en logistiek proces - 3 Talenten en beroepen: logistiek Peter Hantson 2013 2015 Dit materiaal is auteursrechtelijk

Nadere informatie

BEROEPSBRANDWEER - ONDERLUITENANT : FUNCTIEBESCHRIJVING 5. RESULTAATGEBIEDEN EN TAAKOMSCHRIJVING:

BEROEPSBRANDWEER - ONDERLUITENANT : FUNCTIEBESCHRIJVING 5. RESULTAATGEBIEDEN EN TAAKOMSCHRIJVING: Provincie Antwerpen Arrondissement Antwerpen Gemeente ZANDHOVEN BEROEPSBRANDWEER - ONDERLUITENANT : FUNCTIEBESCHRIJVING 1. FUNCTIETITEL: Officier: onderluitenant 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE: - de coördinatie

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING 1. FUNCTIETITEL. Maatschappelijk Werker. 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE

FUNCTIEBESCHRIJVING 1. FUNCTIETITEL. Maatschappelijk Werker. 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE FUNCTIEBESCHRIJVING 1. FUNCTIETITEL Maatschappelijk Werker. 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE De maatschappelijk werker heeft als opdracht de personen en gezinnen te helpen bij het opheffen of verbeteren

Nadere informatie

Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM

Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM Contactgegevens: Laatst bijgewerkt: 29 februari 2012 1 SVMNIVO Postbus 774 3430 AT Nieuwegein Tel. 030-60 230 60 Fax. 030-60 370 32 info@svmnivo.nl www.svmnivo.nl

Nadere informatie

Medisch secretaresse

Medisch secretaresse Medisch secretaresse Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO Handleiding voor de kandidaat Bijgewerkt: 19 maart 2013 1 Contactgegevens: WFTNIVO Villawal 11 3432 NX Nieuwegein Tel. 030 6023075 info@wftnivo.nl www.wftnivo.nl

Nadere informatie

Klachtenprocedure voor Huisartsenpraktijk Beukema

Klachtenprocedure voor Huisartsenpraktijk Beukema Klachtenprocedure voor Huisartsenpraktijk Beukema Patiënt doet een melding van een klacht. Wij verzoeken patiënt een klachtenformulier in te vullen. Het klachtenformulier wordt dezelfde dag voorgelegd

Nadere informatie

Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING

Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING PLAATS IN HET ORGANOGRAM Je werkt onder de leiding van de secretaris en het diensthoofd van de Welzijnsdienst. Je werkt constructief samen met OCMW -

Nadere informatie

apotheek ziekenhuis mutualiteit SIS-kaart dringende medische hulp handicap dokter van wacht medisch centrum gezinsplanning Gezondheid

apotheek ziekenhuis mutualiteit SIS-kaart dringende medische hulp handicap dokter van wacht medisch centrum gezinsplanning Gezondheid SIS-kaart dringende medische hulp handicap gezinsplanning mutualiteit medisch centrum apotheek ziekenhuis dokter van wacht Gezondheid Ik leef in België. Heb ik recht op gezondheidszorg? In België heeft

Nadere informatie

Draaiboek voor opvolging van een lopende permanente vorming

Draaiboek voor opvolging van een lopende permanente vorming Draaiboek voor opvolging van een lopende permanente vorming CPV 2011-2012-005 Dit document kan je gebruiken als draaiboek om het ganse verloop van je permanente vorming op te volgen en in goede banen te

Nadere informatie

Ondersteuning bij sollicitatie

Ondersteuning bij sollicitatie Ondersteuning bij sollicitatie Programma 1. Inleiding 2. Procedure en praktische info 3. Overzicht mogelijke proeven 3.1 Préselectie / schriftelijke proef 3.2 Vaardigheidsproef 3.3 Rollenspel 3.4 Psychotechnische

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Bedrijfseconomisch Deskundige (m/v) Doelstelling van de functie Als bedrijfseconomisch deskundige geeft u mee dagelijkse leiding

Nadere informatie

Opleiding: ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

Opleiding: ADMINISTRATIEF MEDEWERKER Opleiding: ADMINISTRATIEF MEDEWERKER Als administratief medewerker sta je in voor het onthaal, het bedienen van de telefoon, het verwerken van de post, het uitvoeren van administratieve taken en het bijhouden

Nadere informatie

Relax met. ZorgMail handleiding 1e lijnszorgverleners. www.zorgmail.nl

Relax met. ZorgMail handleiding 1e lijnszorgverleners. www.zorgmail.nl Relax met ZorgMail handleiding 1e lijnszorgverleners www.zorgmail.nl INHOUD INHOUD... 2 INLEIDING... 3 SECURE E-MAIL... 3 ZORGMAIL EDI... 4 INLOGGEN... 5 WEBSITE... 5 INLOGGEN... 5 ACTIVEREN... 6 SECURE

Nadere informatie

Aan het einde van het tweede semester vier werkdagen voor het driehoeksgesprek in mei of juni.

Aan het einde van het tweede semester vier werkdagen voor het driehoeksgesprek in mei of juni. HOE WORDT DE STUDENT BEGELEID EN BEOORDEELD? Studenten doen clusters van onderzoeksdagen en eindigen met een langere stage. Tijdens het praktijktraject worden studenten begeleid door de mentor, de leergroepbegeleider

Nadere informatie

Korte Toelichting bij het gebruik van de medische toepassingen in het UZA

Korte Toelichting bij het gebruik van de medische toepassingen in het UZA Korte Toelichting bij het gebruik van de medische toepassingen in het UZA Handleiding voor de studenten geneeskunde en verpleegkunde. Universitair Ziekenhuis Antwerpen, Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem Gebruikershandleiding

Nadere informatie

VACATURE Trajectbegeleider (m/v) Persoonlijke ontwikkelingstrajecten vzw LEJO 100% Voor een op te starten P.O.T.-antenne in Boom

VACATURE Trajectbegeleider (m/v) Persoonlijke ontwikkelingstrajecten vzw LEJO 100% Voor een op te starten P.O.T.-antenne in Boom VACATURE Trajectbegeleider (m/v) Persoonlijke ontwikkelingstrajecten vzw LEJO 100% Voor een op te starten P.O.T.-antenne in Boom In diensttreding: 1 september 2010 Contactadres: vzw LEJO Borgerhoutsestraat

Nadere informatie

TEST EVALUATIE- GESPREK IN HET FRANS

TEST EVALUATIE- GESPREK IN HET FRANS TEST EVALUATIE- GESPREK IN HET FRANS MONDELINGE MODULE DOCUMENT VOOR DE VOORBEREIDING VAN DE KANDIDAAT voorbeeld simulatie_rollenspel NL VERSIE KANDIDAAT copyright Selor 1 / 10 INHOUD DEEL 1 - INLEIDING...

Nadere informatie

SAMEN SCHOOL MAKEN. Huiswerkbeleid van VIA Basisschool Onze-Lieve-Vrouw

SAMEN SCHOOL MAKEN. Huiswerkbeleid van VIA Basisschool Onze-Lieve-Vrouw Huiswerk is SAMEN SCHOOL MAKEN Huiswerkbeleid van VIA Basisschool Onze-Lieve-Vrouw Huiswerk is het uitvoeren van opdrachten buiten klasverband. Goed huiswerk ligt in het verlengde van het leerproces dat

Nadere informatie

EXCHANGE 2010 WEBCLIENT

EXCHANGE 2010 WEBCLIENT EXCHANGE 2010 WEBCLIENT Datum: 09-03-11 1 1. Documentbeheer Datum Auteur Versie Wijziging 20-04-2005 Ruud Coppens 2.0 Definitief 12-11-2010 Ramon Rottier 3.0 Definitief 09-03-2011 Ramon Rottier 3.1 Definitief

Nadere informatie

Secretaresse. Context. Doel

Secretaresse. Context. Doel Secretaresse Doel Uitvoeren van secretariële en administratieve werkzaamheden ten behoeve van de leidinggevende en/of de medewerkers van de afdeling, zodanig dat deze in staat wordt/ worden gesteld de

Nadere informatie

Wat is er nieuw in OWA 2010?

Wat is er nieuw in OWA 2010? Wat is er nieuw in OWA 2010? Intro Dit document wil niet de werking van OWA beschrijven. Het focust op de nieuwigheden die er in versie 2010 zijn. In dat opzicht is dit document vooral bedoeld voor hen

Nadere informatie

Handleiding Nivometing Kandidaat SVMNIVO

Handleiding Nivometing Kandidaat SVMNIVO Handleiding Nivometing Kandidaat SVMNIVO Laatst bijgewerkt: 24 november 2011 1 Contactgegevens: SVMNIVO Postbus 774 3430 AT Nieuwegein Tel. 030-60 230 60 Fax. 030-60 370 32 info@svmnivo.nl www.svmnivo.nl

Nadere informatie

Basketball Trainer/ Coach 2 Assisteren bij activiteiten

Basketball Trainer/ Coach 2 Assisteren bij activiteiten Proeve van bekwaamheid (PvB) KSS 2.3 Deze PvB (portfolio) wordt afgenomen in combinatie met PvB KSS 2.1 en KSS 2.2. 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio waaruit blijkt dat

Nadere informatie

Gebruikershandleiding MYBEE

Gebruikershandleiding MYBEE Gebruikershandleiding MYBEE Versie: 2.0 R. Beerschot T.H.C. Groeningenlei 62 2550 Kontich Tel 03 457 27 49 E-mail: info@beerschot.org www.beerschot.org Inhoud Wat is ONLI MYBEE?... 2 Hoe een login aanvragen?...

Nadere informatie

OUTLOOK - 2010 ACCOUNTS POSTVAKKEN SORTEERREGELS HANDTEKENINGEN

OUTLOOK - 2010 ACCOUNTS POSTVAKKEN SORTEERREGELS HANDTEKENINGEN OUTLOOK - 2010 ACCOUNTS POSTVAKKEN SORTEERREGELS HANDTEKENINGEN Als je verschillende e-mailadressen hebt, is het interessant om bij ieder e-mailtje te kunnen kiezen om een van deze adressen als afzender

Nadere informatie

Medewerker pedagogische cel - Kwaliteitsbewaking

Medewerker pedagogische cel - Kwaliteitsbewaking Doel van de functie Medewerker pedagogische cel - Kwaliteitsbewaking De medewerker pedagogische cel coördineert ook de EVC- en EVK-procedure en ziet toe op de correcte afhandeling van de aanvragen. Ook

Nadere informatie

Communiceren is teamwork

Communiceren is teamwork Communiceren is teamwork Je werkt vaak zelfstandig, maar blijft altijd onderdeel van je team. Samen met je collega s zorg je zo goed mogelijk voor jullie cliënten. Samenwerken vereist veel communicatie.

Nadere informatie

BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN EINDRAPPORT - PERIODE : 2007

BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN EINDRAPPORT - PERIODE : 2007 BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN EINDRAPPORT - PERIODE : 2007 COORDINATEN VAN DE GDT : GDT van de regio: oostende Adres :Hospitaalstraat

Nadere informatie

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Haalbaarheidsstudie naar het thuis meten van de bloeddruk bij patiënten met een hoge bloeddruk Geachte heer/mevrouw, Wij vragen

Nadere informatie

Handleiding mijnreade

Handleiding mijnreade Handleiding mijnreade Inhoud 1. Inleiding... 2 Wat is mijnreade Cliëntenportaal?... 2 2. Wat heeft u nodig?... 2 3. DigiD aanvragen... 2 4. Inloggen en uitloggen... 2 5. Hoe werken de verschillende onderdelen...

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: coördinator(ondersteuning, communicatie)

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: coördinator(ondersteuning, communicatie) Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief medewerkers Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: ondersteuning Dienst: communicatie Subdienst:

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

De beoordeling en niveau bepaling van instromers voor de opleiding tot GGZ- Verpleegkundig Specialist

De beoordeling en niveau bepaling van instromers voor de opleiding tot GGZ- Verpleegkundig Specialist De beoordeling en niveau bepaling van instromers voor de opleiding tot GGZ- Verpleegkundig Specialist Achtergrond Vanuit de GGZ-VS opleiding is behoefte aan een instroom assessment voor studenten die geen

Nadere informatie

Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature.

Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature. SJABLOON Werken via KdG Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature. Functietitel: dienstverlener/coach

Nadere informatie

Evaluatieformulier UNIVERSITAIRE ZIEKENHUIZEN LEUVEN

Evaluatieformulier UNIVERSITAIRE ZIEKENHUIZEN LEUVEN UNIVERSITAIRE ZIEKENHUIZEN LEUVEN Evaluatieformulier Naam: Functie: Dienst/ afdeling: Diensthoofd: Aanwervingsdatum: Basiscontract: Verlenging: op te maken voor: Evaluatiedomein Tussentijdse evaluatie

Nadere informatie

De arbeidsbegeleid(st)er maakt deel uit van de sociale dienst van het O.C.M.W. en werkt onder leiding van de hoofdmaatschappelijk werker.

De arbeidsbegeleid(st)er maakt deel uit van de sociale dienst van het O.C.M.W. en werkt onder leiding van de hoofdmaatschappelijk werker. O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: SOCIALE DIENST SOCIALE DIENST Arbeidsbegeleid(st)er 1. Plaats in de organisatie De arbeidsbegeleid(st)er maakt deel uit van de

Nadere informatie

WELKOM OP DE DIENST GERIATRIE. INFORMATIE voor de patiënt

WELKOM OP DE DIENST GERIATRIE. INFORMATIE voor de patiënt INFORMATIE voor de patiënt WELKOM OP DE DIENST GERIATRIE In deze brochure vindt u allerlei informatie over het verloop van uw opname en over de werking van onze dienst. Onze equipe zorgt er graag voor

Nadere informatie

WORKSHOP BEZOEKRUIMTE-BEMIDDELING 12 december 2013 18/12/2013 CAW LIMBURG 1

WORKSHOP BEZOEKRUIMTE-BEMIDDELING 12 december 2013 18/12/2013 CAW LIMBURG 1 WORKSHOP BEZOEKRUIMTE-BEMIDDELING 12 december 2013 18/12/2013 CAW LIMBURG 1 1. Draaiboek Bezoekruimten Limburg Voorstelling medewerkers Aanmelding Intakeprocedure Weigeringscriteria Begeleiding: stappenplan

Nadere informatie

Nieuwe aanvraagprocedure 2016. FAQ voor de burger

Nieuwe aanvraagprocedure 2016. FAQ voor de burger Nieuwe aanvraagprocedure 2016 FAQ voor de burger 1 Screening Kom ik in aanmerking... 5 Wat is de bedoeling van de screening?... 5 Kan ik niet meteen de vragenlijst invullen?... 5 Zijn de resultaten van

Nadere informatie

Handleiding: Smartschool

Handleiding: Smartschool Instituut Sint-Vincentius à Paulo Pachthofstraat 3 9308 Gijzegem www.svi-gijzegem.be Handleiding: Smartschool De Smartschool website is te bereiken via de website van de school: www.svi-gijzegem.be of

Nadere informatie

Wat ga jij doen? Naam leerling..klas.

Wat ga jij doen? Naam leerling..klas. Wat ga jij doen? Naam leerling..klas. VOORBEELDEN? Om je een paar ideeën te geven zie je hieronder een aantal leuke klussen staan die je alleen of samen met klasgenootjes zou kunnen uitvoeren. 1. Ga wandelen

Nadere informatie

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT Naam stagiair(e):... Stageplaats (+ adres):...... Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Stageperiode:... Datum:.. /.. / 20.. Stagementor:...

Nadere informatie

Klinisch redeneren BBL/BBL-i/ BOL/Vakbekwaam/HBOV Opdracht: Start klinisch redeneren: - observeren van een patiënt.

Klinisch redeneren BBL/BBL-i/ BOL/Vakbekwaam/HBOV Opdracht: Start klinisch redeneren: - observeren van een patiënt. Klinisch redeneren BBL/BBL-i/ BOL/Vakbekwaam/HBOV Opdracht: Start klinisch redeneren: - observeren van een patiënt. Inleiding In dit onderdeel beschrijven we de opdracht, maar allereerst krijg je algemene

Nadere informatie

KORTE HANDLEIDING WERKEN MET OUTLOOK WEBACCESS

KORTE HANDLEIDING WERKEN MET OUTLOOK WEBACCESS KORTE HANDLEIDING WERKEN MET OUTLOOK WEBACCESS Outlook WebAccess is het e-mailprogramma dat door medewerkers en leerlingen van het Comenius College gebruikt wordt m.i.v. cursusjaar 2005-2006. WebAccess

Nadere informatie

Functiebeschrijving:

Functiebeschrijving: Functiebeschrijving: Management assistent Juridische Diensten & Erkenningen (Pool Administratieve Ondersteuning JDE & AAD) Functiefamilie administratief ondersteunende functies Niveau 2 Voor akkoord Naam

Nadere informatie

Opmerkingen. engagement en budget. Opstellen agenda Gezamenlijk voor betere afstemming. doelgroep en format

Opmerkingen. engagement en budget. Opstellen agenda Gezamenlijk voor betere afstemming. doelgroep en format Opmerkingen Inbreng opleidingsthema's Akkoord van de directie engagement en budget Opstellen agenda Gezamenlijk voor betere afstemming Reservering locatie Samenstelling inhoud Begroten doelgroep en format

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 1/ 5 BE001 31/08/2016 - BDA nummer: 2016-526135 Standaardformulier 14 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

DRAAIBOEK PROJECT ROMA T WERKT

DRAAIBOEK PROJECT ROMA T WERKT DRAAIBOEK PROJECT ROMA T WERKT Het project Roma t Werkt werd uitgeschreven door Odice vzw en de OCMW s van Beveren, Sint- Niklaas en Temse. Het project werd gesubsidieerd door het Europees Sociaal Fond

Nadere informatie

Portier/baliemedewerker

Portier/baliemedewerker Portier/baliemedewerker Algemene kenmerken De functionaris is werkzaam binnen de Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o., waaronder ressorteren dak- en thuislozenvoorzieningen Gaarshof en Weideveld,

Nadere informatie

Medische beeldvorming. Dienst specifieke informatie

Medische beeldvorming. Dienst specifieke informatie Medische beeldvorming Dienst specifieke informatie Radiologie 1. Voorstelling van de dienst Hoofdverpleegkundige: Tim Schokkaert, tel. 03 890 16 52, Tim.Schokkaert@sjk.be De dienst medische beeldvorming

Nadere informatie

Cursus. Coördineren in de kinderopvang, ketenregie, sociale kaart en netwerk

Cursus. Coördineren in de kinderopvang, ketenregie, sociale kaart en netwerk Cursus Coördineren in de kinderopvang, ketenregie, sociale kaart en netwerk Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Angela van der Plas Inhoudelijke

Nadere informatie