jaarverslag annual report 2004 Jaarverslag 2004 Annual report 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaarverslag annual report 2004 Jaarverslag 2004 Annual report 2004"

Transcriptie

1 J a a r v e r s l a g A N N U A L R E P O R T

2 jaarverslag annual report 2004 Jaarverslag 2004 Annual report

3 Contents Ctac in figures 6 Profile of Ctac 8 The share of Ctac 10 Management data 12 Board of Directors report 16 Corporate Governance 32 Report of the Supervisory Board Annual Accounts Consolidated balance sheet as at 31 December Consolidated profit and loss account for Consolidated cash flow statement for Accounting principles for the annual accounts 51 Accounting principles for the valuation of assets and liabilities 52 Accounting principles for determining the results 53 Notes to the balance sheet 54 Off-balance sheet commitments 56 Notes to the profit and loss account 57 Notes to the cash flow statement 59 Company balance sheet as at 31 December Company profit and loss account for Notes to the company balance sheet and the profit and loss account 62 Other data 68 Auditor s report 74 Historical summary 78 2

4 Inhoudsopgave jaarverslag annual report 2004 Ctac in cijfers 7 Profiel Ctac 9 Het aandeel Ctac 11 Bestuurlijke gegevens 13 Verslag van de Raad van Bestuur 17 Corporate Governance 33 Bericht van de Raad van Commissarissen 43 Jaarrekening 2004 Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde winst- en verliesrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht over Grondslagen voor de jaarrekening 51 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 52 Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 53 Toelichting op de balans 54 Niet uit de balans blijkende verplichtingen 56 Toelichting op de winst- en verliesrekening 57 Toelichting op het kasstroomoverzicht 59 Vennootschappelijke balans per 31 december Vennootschappelijke winst- en verliesrekening over Toelichting op de vennootschappelijke balans en de winst- en verliesrekening 62 Overige gegevens 69 Accountantsverklaring 75 Meerjarenoverzicht 79 3

5 SAP P O W E R H O U S E staat als een huis

6 Ondernemen is voeling houden met de markt. De SAP markt vraagt om specialisatie, want er bestaan zo veel producten en diensten dat je als ICT-dienstverlener niet alles kunt leveren. Je moet keuzes maken. Doen waar je goed in bent en dat ontwikkelen. Ondernemen is uitgaan van je eigen kracht. Waar is Ctac van huis uit goed in? Implementatie, integratie, optimalisatie en beheer van SAP functionaliteit. Deze kernactiviteiten gaan we uitbouwen en versterken. Ondernemen is slagvaardigheid ontwikkelen. Met het SAP Powerhouse bouwt Ctac aan een betere organisatie. Hoe? Door onze SAP expertise functioneel te organiseren in aparte diensten, solutions en markten. Daaraan koppelen we aparte businessunits, met een eigen benadering en resultaatverantwoordelijkheid. Als kleine dochterondernemingen hebben zij de flexibiliteit om handig met de klant mee te manoeuvreren. Als nicheexpert kunnen ze maatwerk leveren, product leadership ontwikkelen en eersteklas partnerships met SAP in de wacht slepen. Anderzijds zijn ze, als onderdeel van Ctac, groot genoeg om SAP gebruikers continuïteit te bieden, met een volwaardig pallet aan producten en diensten. En, dragen ze alle bij tot dat ene vertrouwde Ctac-gezicht. Klein en groot, diep en breed, specialist en totaalaanbieder, het SAP Powerhouse combineert het beste van twee werelden die elkaar anders nooit raken. Resultaat: een efficiëntere marktbenadering, meer slagkracht en meer toegevoegde waarde voor de klant. Met het SAP Powerhouse bouwt Ctac aan een krachtige organisatie, die staat als een huis in de woelige SAP markt van nu en straks. Er zijn specialismen op de volgende expertisegebieden: MKB, Retail, Business Intelligence, Systeemintegratie, Beheer, Portals en Logistieke dienstverlening.

7 Ctac in figures in Eur in Eur Core figures * 1 million * 1 million Results Net turnover Gross Margin Earnings from operations (excl. close down of the Spanish activities) Earnings from operations (incl. close down of the Spanish activities) Operation results before taxes Operation results after taxes Net profit Cash flow (net profits plus depreciation) Employees (in fte) Per 31 December Year average Turnover per employee (per fte x Eur 1,000) Turnover per chargeable employee (per fte x Eur 1,000) Some balance sheet figures Shareholders' equity Total capital Ratios Earnings from operations /net turnover (excl. close down of the Spanish activities) 1.3% 0.3% Earnings from operations /net turnover (incl. close down of the Spanish activities) 1.3% -7.8% Net profit/net turnover 1.0% -6.7% Net profit/average shareholders' equity 2.3% -11.8% Shareholders' equity/total capital 60.3% 74.3% Data per share at a nominal value of Eur 0.24 Number of weighted average ordinary shares in issue 8,330,012 8,330,012 Net profit Cash flow (net profit plus depreciation) Shareholders' equity Cash dividend proposal

8 Ctac in cijfers jaarverslag annual report in Eur in Eur Kengetallen * 1 miljoen * 1 miljoen Resultaten Netto-omzet 13,0 10,7 Bruto marge 10,5 9,6 Bedrijfsresultaat (excl. afstoting Spanje) 0,2 0 Bedrijfsresultaat (incl. afstoting Spanje) 0,2-0,8 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 0,2-0,8 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen 0,2-0,7 Netto winst 0,1-0,7 Kasstroom (nettowinst plus afschrijvingen) 0,6-0,2 Medewerkers (in fte) Per 31 december Gemiddeld over het jaar Omzet per medewerker (per fte x Eur 1.000) Omzet per chargeable medewerker (per fte x Eur 1.000) Enkele balansgegevens Eigen vermogen 5,7 5,7 Totaal vermogen 9,5 7,7 Ratio's Bedrijfsresultaat/netto-omzet (excl. afstoting Spanje) 1,3% 0,3% Bedrijfsresultaat/netto-omzet (incl. afstoting Spanje) 1,3% -7,8% Nettowinst/netto-omzet 1,0% -6,7% Nettowinst/gemiddeld eigen vermogen 2,3% -11,8% Eigen vermogen/totaal vermogen 60,3% 74,3% Gegevens per aandeel van Eur 0,24 nominaal Aantal uitstaande gewogen gemiddelde gewone aandelen Nettowinst 0,02-0,09 Kasstroom (nettowinst plus afschrijvingen) 0,07-0,03 Eigen vermogen 0,68 0,69 Contant dividend voorstel 0,02 0,02 7

9 Profile of Ctac Ctac is a leading SAP Service Partner and the largest SAP reseller for medium-sized businesses in the Netherlands. More than 100 organizations in commerce and industry, retail, business services, (semi-) government, hospitals and scientific education are among the customer base. Ctac is listed on the Official Market at Euronext Amsterdam and is incorporated in the Next Economy segment of Euronext. Ctac has now been active as a consultancy organization for more than ten years; with thorough functional and technical expertise and a 100% focus on SAP. Ctac consists of the following fields of expertise with their own market approach: myuice Sales, implementation and support for solutions related to SAP software for the medium-sized business market in the Netherlands. Delivery of additional products and services for small and medium-sized businesses already operating a SAP ERP system, as well as supply chain execution, mobility solutions, internet and portal applications as well as ERP optimization projects. Re-Spect Implementation of SAP R/3 Retail for retail businesses, including project management, application consultancy and change management. Sales of SAP R/3 Retail, including new modules such as Merchandise & Assortment Planning and SAP BW. Delivery of complete implementations and optimization projects. Business Intelligence Implementation of Business Intelligence and Strategic Enterprise Management to support data analysis and reporting at all organizational levels. Delivery of SAP BW implementations (possibly also as an element of a complete SAP implementation), SEM Business Planning & Simulation implementation and SEM Corporate Performance Monitoring. Netweaver Development of applications for integration of various components within a standard SAP environment on technical, data, software and user levels aimed at better access to information relevant to the business. Furthermore, integration of systems, landscapes and platforms (SAP and non-sap). Portals Implementation of Enterprise Portals to allow endusers, irrespective of where their workplace is physically located, to work more efficiently in a secure and personalized manner. A portal makes use of browser and Internet technology, which makes all the information needed available with one click, for optimum user convenience. Application Management & Improvements Delivery of all services and products for high-quality SAP management and optimization projects in all phases of the SAP lifecycle. Application hosting from a specialized data center. Remote technical control of complete SAP landscapes. Complete support for application managers or key users within customer organizations (functional management). Furthermore, all services necessary to keep the programming of SAP systems at the right level and to improve them. Alphalogic On 27 January 2005, Ctac and Alphalogic signed a letter of intent covering the potential takeover of the company by Ctac. Alphalogic focuses on sales, delivery and installation of SAP logistics systems (MySAP SCM, SAP-LES) for medium-sized to large enterprises in commerce, industry, logistics services. Project responsibility for complete (international) implementation and optimization. Apart from delivery, also maintenance and ongoing product development of SAP All-in-one RUN4LES, including customs clearance. 8

10 Profiel Ctac jaarverslag annual report 2004 Ctac is een vooraanstaande SAP Service Partner en de grootste SAP reseller in Nederland voor middelgrote ondernemingen. Meer dan 100 organisaties in handel en industrie, retail, zakelijke dienstverlening, (semi-)overheid, ziekenhuizen en wetenschappelijk onderwijs behoren tot de klantenkring. Ctac is genoteerd aan de Officiële Markt van Euronext Amsterdam en is opgenomen in het Next Economy-segment van Euronext. Ctac is als consultancy organisatie al meer dan tien jaar actief. Met gedegen functionele en technische expertise en 100% focus op SAP. Ctac bestaat uit de volgende expertise gebieden met een eigen marktbenadering: myuice Verkoop, implementatie en ondersteuning van op SAP software gebaseerde oplossingen voor de Nederlandse middenmarkt. Levering van additionele producten en diensten voor MKB-bedrijven die reeds een SAP ERP-systeem in gebruik hebben, zoals Supply Chain Execution, mobility-oplossingen, internet- en portaltoepassingen, ERP-optimalisatietrajecten. Re-Spect Implementatie van SAP R/3 Retail bij detailhandelsbedrijven, inclusief projectmanagement, applicatieconsultancy en change management. Levering van SAP R/3 Retail, waaronder nieuwe modules als Merchandise & Assortment Planning, en SAP BW. Levering van volledige implementaties en optimalisatieprojecten. Business Intelligence Implementatie van Business Intelligence en Strategic Enterprise Management ter ondersteuning van gegevensanalyse en rapportage op elk organisatieniveau. Levering van SAP BW-implementaties (eventueel ook als onderdeel van een complete SAP implementatie), SEM Business Planning & Simulation-implementatie en SEM Corporate Performance Monitoring. Netweaver Ontwikkeling van applicaties voor integratie van verschillende componenten binnen een standaard SAP omgeving op technisch, data-, software- en gebruikersniveau met het oog op een betere toegang tot bedrijfsrelevante informatie. Daarnaast integratie van systemen, landschappen en platformen (SAP en niet-sap). Portals Implementatie van Enterprise Portals, om eindgebruikers, ongeacht de fysieke locatie van hun werkplek, op een beveiligde en gepersonaliseerde wijze efficiënter te laten werken. Een Portal maakt gebruik van browser- en internettechnologie, waarmee alle benodigde informatie met één click binnen handbereik is, voor optimaal gebruikersgemak. Application Management & Improvements Levering van alle diensten en producten voor hoogwaardig SAP beheer en optimalisatieprojecten in alle fasen van de SAP lifecycle. Application Hosting vanuit een gespecialiseerd datacenter. Remote technisch beheer van complete SAP landschappen. Volledige ondersteuning van applicatiebeheerders of key-users binnen klantorganisaties (functioneel beheer). Verder alle diensten die nodig zijn om de programmatuur van SAP systemen op peil te houden en te verbeteren. Alphalogic Op 27 januari 2005 heeft Ctac met Alphalogic een intentieverklaring getekend over een mogelijke overname van de onderneming door Ctac. Alphalogic richt zich op verkoop, levering en installatie van logistieke SAP systemen (MySAP SCM, SAP LES) bij middelgrote tot grote ondernemingen in handel, industrie, logistieke dienstverlening. Projectverantwoordelijk voor complete (internationale) implementaties en optimalisaties. Naast levering ook onderhoud en permanente productontwikkeling van SAP All-in-one RUN4LES, inclusief Douaneafhandeling. 9

11 The share of Ctac Financial agenda 2005/ February 2005 Publication of the 2004 Annual Accounts 7 April 2005 Publication of the 2004 Annual Report 19 May 2005 General Meeting of Shareholders 19 May 2005 Publication of quarterly report for the first quarter of August 2005 Publication of the 2005 mid-year figures 3 November 2005 Publication of the quarterly report for the third quarter of March 2006 Publication of the 2005 Annual Accounts 18 May 2006 General Meeting of Shareholders Paid-up and called-up capital The authorised capital amounts to Eur 7,200,000 and is divided into 30,000,000 shares, each with a nominal value of Eur 0.24, comprising 14,999,999 ordinary shares, 15,000,000 preferential shares and 1 priority share. The subscribed capital consists of 8,330,012 ordinary shares and 1 priority share. Development of share capital The number of ordinary shares in issue at 31 December 2004 was 8,330,012. The number of options in issue at 31 December 2004 was 70,000. More information on the number of outstanding options can be found in the notes to the corporate balance sheet and the profit and loss account. Dividend policy Ctac's dividend policy calls for disbursement to shareholders of between 30 and 40 percent of net profit. Ctac may deviate from this policy however in the interest of financing future growth. Key figures ordinary shares Number of weighted average ordinary shares 8,330,012 Highest price 2004 (Eur) 2.70 Lowest price 2004 (Eur) 1.57 Price at year end 2004 (Eur) 1.75 Net profit per share (Eur) 0.02 Earnings from operations per share (Eur) 0.02 Dividend per share (Eur) 0.02 Dividend yield in % at year end % Intrinsic value at year end 2004 (Eur) 0.68 Data per share with nominal value of Eur Number of weighted average ordinary shares 8,330,012 8,330,012 Net profit Cash flow (net profit plus depreciation) Shareholders' equity Cash dividend proposal (Major) Shareholder structure ultimo 2004 Holders Interest Zuidwal Holding B.V.*) 40.0% Vereniging Friesland Bank 12.7% Otterbrabant Beheer B.V. 9.9% F. van Lanschot Bankiers 5.0% Free float 32.4% Total 100% *) Is a subsidiary as defined in Article 1.1d of the Netherlands Act on Disclosure of Control (WMZ) 1996 in conjunction with Article 24a Netherlands Civil Code, Book 2, of Mr. H.A.M. Cooymans. 10

12 Het aandeel Ctac jaarverslag annual report 2004 Financiële agenda 2005/ februari 2005 Publicatie jaarcijfers april 2005 Publicatie jaarverslag mei 2005 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 19 mei 2005 Publicatie kwartaalbericht over het eerste kwartaal augustus 2005 Publicatie halfjaarcijfers november 2005 Publicatie kwartaalbericht over het derde kwartaal maart 2006 Publicatie jaarcijfers mei 2006 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Gestort en opgevraagd kapitaal Het maatschappelijk kapitaal bedraagt Eur en is verdeeld in aandelen van Eur 0,24 en wel: gewone aandelen, preferente aandelen en 1 prioriteitsaandeel. Het geplaatste kapitaal bestaat uit gewone aandelen en 1 prioriteitsaandeel. Ontwikkeling aandelenkapitaal Het aantal uitstaande gewone aandelen op 31 december 2004 bedraagt Het aantal uitstaande optierechten op 31 december 2004 bedraagt Meer informatie over het aantal uitstaande optierechten is terug te vinden in de toelichting op de vennootschappelijke balans en de winst- en verliesrekening. Dividendbeleid Het dividendbeleid van Ctac is in principe gericht op het uitkeren van 30 tot 40 procent van de nettowinst aan de aandeelhouders. Met het oog op het financieren van toekomstige groei, is het mogelijk dat Ctac van dit beleid afwijkt. Kerncijfers gewone aandelen Aantal uitstaande gewogen gemiddelde gewone aandelen Hoogste koers 2004 (Eur) 2,70 Laagste koers 2004 (Eur) 1,57 Koers ultimo 2004 (Eur) 1,75 Nettowinst per aandeel (Eur) 0,02 Bedrijfsresultaat per aandeel (Eur) 0,02 Dividend per aandeel (Eur) 0,02 Dividendrendement in % per ultimo % Intrinsieke waarde per ultimo 2004 (Eur) 0,68 Gegevens per aandeel van Eur 0,24 nominaal Aantal uitstaande gewogen gemiddelde gewone aandelen Nettowinst 0,02-0,09 Kasstroom (nettowinst plus afschrijvingen) 0,07-0,03 Eigen vermogen 0,68 0,69 Contant dividend voorstel 0,02 0,02 (Groot)aandeelhoudersstructuur ultimo 2004 Houders Belang Zuidwal Holding B.V.*) 40,0% Vereniging Friesland Bank 12,7% Otterbrabant Beheer B.V. 9,9% F. van Lanschot Bankiers 5,0% Free float 32,4% Totaal 100% *) Is een dochtermaatschappij, in de zin van artikel 1 lid 1 onder d WMZ 1996 jo. Artikel 24a BW2, van de heer H.A.M. Cooymans. 11

13 Management data Board of Directors Mr. H.L.J. Hilgerdenaar (1960), Dutch nationality, Statutory Director. Mr. W.J. Wienbelt (1964), Dutch nationality, Financial Director. Board of Supervisory Directors Mrs. G.J. de Boer-Kruyt (1944), Dutch nationality, Chairman of the Board of Supervisory Directors. Independent consultant Other major positions: supervisory director of Reed Elsevier N.V., Sara Lee-DE, Imtech N.V. and Alianz Nederland B.V. and member of the Supervisory board of SNV and Common Purpose Nederland. Appointed as supervisory director of Ctac in May Current term for 4 years, until the date of the 2005 General Meeting of Shareholders. Mr. A.J. Th. van den Huijsen (1939), Dutch nationality, Former member of the Board of N.V. GTI Holding (CFO). Independent consultant. Appointed as supervisory director of Ctac in March Current term extended by a period of 4 years, until the date of the 2005 General Meeting of Shareholders. Mr. H.P.M. Jägers (1941), Dutch nationality, Professor at the Faculty of Economics and Econometrics, University of Amsterdam. Chair Business Administration. Other major positions: member of the Supervisory board of Q+O and of the Association Business Engineers. Appointed as supervisory director of Ctac in May Current term until the date of the General Meeting of Shareholders in The Supervisory Directors' fees are independent of company results. None of the Supervisory Directors have a business relationship with the company apart from that of Supervisory Director, nor do they hold shares or options on shares in C/TAC N.V. 12

14 Bestuurlijke gegevens jaarverslag annual report 2004 Raad van Bestuur De heer H.L.J. Hilgerdenaar (1960), Nederlandse nationaliteit, Statutair directeur. De heer W.J. Wienbelt (1964), Nederlandse nationaliteit, Financieel directeur. Raad van Commissarissen Mevrouw G.J. de Boer-Kruyt (1944), Nederlandse nationaliteit, Voorzitter van de Raad van Commissarissen. Zelfstandig adviseur. Belangrijke nevenfuncties: commissariaten bij Reed Elsevier N.V., Sara Lee-DE, Imtech N.V. en Alianz Nederland B.V. en lid van de Raad van Toezicht van SNV en van Common Purpose Nederland. Benoemd als commissaris van Ctac in mei Huidige termijn voor 4 jaar, tot de datum van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van De heer A.J. Th. van den Huijsen (1939), Nederlandse nationaliteit, Voormalig lid Directie N.V. GTI Holding (CFO). Zelfstandig adviseur. Benoemd als commissaris van Ctac in maart Huidige termijn verlengd met een periode van 4 jaar, tot de datum van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van De heer H.P.M. Jägers (1941), Nederlandse nationaliteit, Hoogleraar aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie, Universiteit van Amsterdam. Leerstoel Bedrijfskunde. Belangrijke nevenfuncties: lid van de Raad van Toezicht van Q+O en van Associatie Business Engineers. Benoemd als commissaris van Ctac in mei Huidige termijn tot de datum van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van De honorering van ieder van de commissarissen is onafhankelijk van de resultaten van de onderneming. Geen van de commissarissen heeft behoudens als commissaris een zakelijke relatie met de onderneming. Geen van de commissarissen heeft aandelen C/TAC N.V. of opties op aandelen. 13

15 AMI

16 Goed beheer is voor elke organisatie die vooruit kijkt van wezenlijk belang. Vanuit haar ruime beheerervaring heeft Ctac een omvangrijk beheerpakket ontwikkeld dat zich niet alleen richt op handhaving, maar ook op voortdurende verbetering van systemen. Ctac is daarmee een succesvolle partner voor organisaties die het SAP beheer bij een gespecialiseerde partner willen onderbrengen. Vanaf 2005 worden de optimalisatieactiviteiten met de beheerdienstverlening samengevoegd tot Application Management & Improvements. Deze businessunit gaat klanten ondersteunen in de hele SAP lifecycle vanaf de implementatie. De vooruitzichten zijn onverminderd positief. Verschillende afnemers hebben hun operationele SAP solutions uitgebreid. Bestaande beheercontracten zijn verlengd; nieuwe meerjarige contracten afgesloten. Met name op het gebied van Application Hosting hebben enkele grote klanten besloten hun totale SAP landschap aan AMI uit te besteden. Daarnaast wordt het beheren van Business Warehouse, Enterprise Portals en integratieproducten steeds belangrijker. AMI zal in 2005 blijven investeren in de groei en de instrumenten van de beheerorganisatie.

17 Board of Directors report General Given the general economic situation, 2004 was again a year of restraint with regard to investments in ICT. This year, too, large organizations continued to postpone innovation in new applications, whereby the emphasis was on optimization of the SAP environment and good management. This did not apply to the small and medium-sized business segment where various implementations were launched. Nonetheless, Ctac was able to consolidate its market position during Thanks to a growing SAP market and increased demand for the services of Ctac, myuice and retail expertise, revenues increased in 2004 by 22% to Eur 13.0 million. Better results at Ctac In 2004, Ctac realized a positive operating result of Eur 0.2 million (2003: Eur 0.0 million, excluding a one time gross book loss of Eur 0.9 million as a result of the disposal of the Spanish activities in 2003). The net result for 2004 came out at a profit of Eur 0.1 million. With strong solvency of 60% at year-end 2004, Ctac has a solid balance sheet. This financial base gives Ctac room to continue executing its SAP Powerhouse strategy. New impulses in 2004 Ctac experienced a number of new impulses in The founding of the subsidiary myuice in February 2004, specifically active in the small and mediumsized business segment, went exceptionally well and led to several orders within a short time. In addition, Ctac took over all Dutch retail consultants of TDS Nederland as of 1 October The addition of these specialisations made a major contribution to the revenue growth achieved. Finances Revenues from activities in the Netherlands grew to Eur 13.0 million in the course of 2004 (2003: Eur 10.7 million). The average number of consultants increased slightly in 2004 to 91 (2003: 90). The revenue per consultant increased in 2004 from Eur 119,000 to Eur 143,000. Revenue per business unit (in Eur x 1.000) Application Management* 6,245 5,666 Consulting Services** 5,505 5,018 myuice*** 1,269 x Total Netherlands 13,019 10,684 * Application Management The revenues in Ctac's SAP management business showed a slight growth. Various SAP management contracts were renewed in 2004 and Ctac was also able to close new multi-year management contracts. Above all in the field of application hosting, a number of major customers decided to outsource their entire SAP environments to Ctac. Investments in new infrastructure for the data center in Den Bosch will continue into 2005 and strengthen the service package in the field of data communication facilities, storage solutions and availability concepts. Further expansion in the SAP solutions operated took place at various customers. Apart from SAP ERP, the management of Business Warehouse, Enterprise Portals and integration products is becoming an ever more important element of application management services. Ctac will continue investing in the growth and tools of the management organization in 2005 also. For the retail and small and medium-sized business sectors, the successful collaboration with myuice, together with the retail employees taken over as of 1 October 2004, led to new management customers in these segments. New management customers in 2004 include De Harense Smid, Mammoet, Modiform, Opstalan, Heijmans, the Provincie Noord Brabant and Aviko, among others. In addition, a number of clients concluded long-term agreements with Ctac 16

18 Verslag van de Raad van Bestuur jaarverslag annual report 2004 Algemeen Ingegeven door de algemene economische ontwikkelingen was 2004 wederom een jaar van terughoudendheid ten aanzien van investeringen in ICT. Ook dit jaar bleven grotere organisaties innovatie in nieuwe toepassingsgebieden voor zich uit schuiven, waardoor de nadruk lag op optimalisatie van de SAP omgeving en goed beheer. Dit gold niet voor het MKB, waar verschillende implementaties zijn gestart. Toch heeft Ctac gedurende 2004 haar marktpositie weten te verstevigen. Dankzij een aantrekkende SAP markt en een toegenomen vraag naar de dienstverlening van Ctac, myuice en naar retail expertise steeg de omzet over 2004 met 22% tot Eur 13,0 miljoen. Betere resultaten bij Ctac Ctac heeft over 2004 een positief bedrijfsresultaat gerealiseerd van Eur 0,2 miljoen (2003: Eur 0,0 miljoen, dit is exclusief het éénmalige bruto boekverlies van Eur 0,9 miljoen als gevolg van het afstoten van de Spaanse activiteiten in 2003). Het nettoresultaat over 2004 is uitgekomen op een winst van Eur 0,1 miljoen. Met een sterke solvabiliteit van 60% per ultimo 2004 heeft Ctac een robuuste balansverhouding. Deze financiële uitgangspositie geeft Ctac de ruimte om haar SAP Powerhouse-strategie verder uit te voeren. Nieuwe impulsen 2004 In 2004 heeft Ctac een aantal nieuwe impulsen gehad. De oprichting van dochteronderneming myuice in februari 2004, specifiek actief in het midden- en kleinbedrijf, is zeer voorspoedig verlopen en heeft in korte tijd geleid tot meerdere opdrachten. Daarnaast heeft Ctac per 1 oktober 2004 alle Nederlandse retail consultants van TDS Nederland overgenomen. Het toevoegen van deze specialismen heeft voor een belangrijk gedeelte bijgedragen aan de gerealiseerde omzetgroei. Financiën De omzet van de Nederlandse activiteiten over 2004 steeg naar Eur 13,0 miljoen (2003: Eur 10,7 miljoen). Het gemiddelde aantal consultants is in 2004 marginaal gestegen naar 91 (2003: 90). De omzet per consultant is in 2004 gestegen van Eur naar Eur Omzet per businessunit (in Eur x 1.000) Application Management* Consulting Services** myuice*** x Totaal Nederland * Application Management De omzet van de SAP beheeractiviteiten van Ctac liet een lichte groei zien. In 2004 zijn diverse SAP beheercontracten verlengd en heeft Ctac ook nieuwe meerjarige beheercontracten kunnen afsluiten. Vooral op het gebied van Application Hosting hebben enkele grote klanten besloten tot uitbesteding van hun hele SAP omgeving aan Ctac. Investeringen in nieuwe infrastuctuur voor het datacenter in Den Bosch zullen nog doorlopen in 2005 en versterken het dienstenpakket op het gebied van datacommunicatie-voorzieningen, storage-oplossingen en availability-concepten. Bij verschillende klanten heeft verdere uitbreiding plaatsgevonden van de in gebruik zijnde SAP solutions. Naast SAP ERP wordt het beheren van Business Warehouse, Enterprise Portals en integratie-producten een steeds belangrijker deel van de Application Management diensten. Ctac zal ook in 2005 blijven investeren in de groei en de instrumenten van de beheerorganisatie. Voor de marktsegmenten MKB en Retail heeft succesvolle samenwerking met myuice en met de per 1 oktober 2004 overgenomen retail werknemers geleid tot nieuwe beheerklanten in deze segmenten. Nieuwe beheerklanten in 2004 zijn onder andere De Harense Smid, Mammoet, Modiform, Opstalan, Heijmans, Provincie Noord-Brabant en Aviko. Daarnaast heeft een 17

19 (Aldipress, The Greenery, Tommy Hilfiger, Nederlands Vaccin Instituut, Tramedico and Freecrown). Through its long-term relationship with customers and the know-how at Ctac into the business processes and SAP set-up, Ctac is well positioned to deliver follow-up projects, expansions, modifications and upgrades with them. Significant follow-up projects were conducted in 2004 at Aldipress, De Boer Tenten, RDW and others. ** Consulting Services The retail consultants that started as of 1 October 2004 realised revenues of Eur 0.5 million in the fourth quarter of They fulfilled orders at M&S Mode, Euroshoe and Bruna. In 2004, this revenue forms part of Consulting Services. Apart from this retail revenue, the revenues from SAP consulting activities remained almost the same as in The main reason is that the demand for major (implementation) projects was lower due to the need for optimization of the existing SAP environment (system upgrades, improvement projects, re-installation and integration projects). There was specific attention to the upgrade to the latest version of SAP Enterprise, to Enterprise Portal and to business intelligence projects. Ctac won orders both from new customers (Nikon, Yokogawa and Heineken) and from existing customers. *** myuice The launch of the myuice subsidiary went successfully. The company now counts twelve employees. SAP was implemented as a totally new ERP system at a number of customers. Apart from that, twelve small and medium-sized business customers already operating SAP decided to have myuice realize new projects, among other things in the field of optimization, warehouse and RF automation. Orders were received from MLT, Skantrea, Pierre de Jonge, Vivant, TTD, Impalium and others. Result In 2004, Ctac realized a net operating result of Eur 0.2 million (2003: Eur 0.0 million, excluding a one time gross book loss of Eur 0.9 million as a result of the disposal of the Spanish activities in 2003). The improvement in results is a direct consequence of slightly better employee utilization at Ctac group level. Cost of sales The composition of the revenues in 2004 changed in comparison to On the one side, purchases of software licenses and maintenance contracts grew from Eur 0.7 million in 2003 to Eur 1.1 million in In addition more external people were used on projects (2004: for Eur 1.4 million, 2003: for Eur 0.4 million), which increased the buying cost of sales. Costs increased Costs increased in 2004 by 9% in comparison to 2003 (disregarding the book loss in 2003 from the sale of the Spanish business). Operating expenses in 2004 were Eur 10.4 million (2003: Eur 9.5 million). Costs increased at a slower rate than the revenues. This was especially the result of a changed revenue structure. Besides that, the utilization level of our employees improved. Personnel costs increased by 12% to Eur 7.3 million (2003: Eur 6.5 million). On the one hand, personnel costs rose due to normal pay rises, higher training costs and higher recruitment costs. Another cause is that the average level of experience, and thus the average salary level, increased with the myuice and retail employees. Other operating expenses increased by 4% to Eur 2.6 million (2003: Eur 2.5 million) due to higher advisory and car costs. Depreciations dropped by 7%. This is the result of a targeted investment policy together with the fact that a major portion of the fixed assets is fully depreciated, without requiring replacement (facility costs and inventory). Balance sheet structure The equity expressed as a percentage of total assets as of year-end 2004 was 60% (2003: 74%). The main reason for the lower solvency is the increased use of working capital. The increased activity in the fourth quarter of 2004 has substantial influence on receivables and payables balances. Ctac has only shortterm debt and no long-term liabilities. With this balance sheet situation, Ctac has an extremely solid basis to keep adjusting its organization and services to the market demand. Ctac therefore remains optimistic about its chances of growth in the long-term. The effect on the balance sheet of the introduction of IFRS (International Financial Reporting Standards) has not been worked into the balance sheet as presented. The Annual Report for 2005 will be prepared based on IFRS. 18

20 jaarverslag annual report 2004 aantal klanten zich voor langere tijd vastgelegd bij Ctac (Aldipress, The Greenery, Tommy Hilfiger, Nederlands Vaccin Instituut, Tramedico en Freecrown). Door de lange termijn relatie met klanten en de kennis bij Ctac van de bedrijfsprocessen en SAP inrichting, is Ctac goed gepositioneerd om vervolgprojecten, uitbreidingen, wijzigingen en upgrades bij hun te verzorgen. Belangrijke vervolgprojecten zijn in 2004 o.a. uitgevoerd bij Aldipress, De Boer Tenten, RDW en anderen. ** Consulting Services De per 1 oktober 2004 gestarte retail consultants hebben in het vierde kwartaal 2004 een omzet gerealiseerd van Eur 0,5 miljoen. Opdrachten zijn vervuld bij M&S Mode, Euroshoe en Bruna. Deze omzet maakt in 2004 onderdeel uit van Consulting Services. Afgezien van deze retail omzet is de omzet bij de SAP consultingactiviteiten ongeveer gelijk gebleven aan Belangrijkste reden is dat de vraag naar grote (implementatie)projecten achterbleef bij de behoefte aan optimalisatie van de bestaande SAP omgeving (systeemupgrades, verbeteringsprojecten, herinrichtingstrajecten en integratietrajecten). Specifieke aandacht was er voor de upgrade naar de nieuwste versie SAP Enterprise, voor Enterprise Portal en voor Business Intelligence-projecten. Ctac heeft opdrachten verkregen bij zowel nieuwe klanten (Nikon, Yokogawa en Heineken) als bestaande klanten. *** myuice De start van dochteronderneming myuice is succesvol verlopen. Het bedrijf telt inmiddels twaalf medewerkers. Bij een aantal klanten wordt SAP als volledig nieuw ERP-systeem geïmplementeerd. Daarnaast heeft een twaalftal MKB-bedrijven die reeds SAP hebben ingevoerd, besloten om nieuwe projecten door myuice te laten uitvoeren, op onder andere het gebied van optimalisatie, magazijn en RF-automatisering. Opdrachten zijn onder andere verkregen van MLT, Skantrea, Pierre de Jonge, Vivant, TTD, Impalium. Resultaat Ctac heeft over 2004 een bedrijfsresultaat gerealiseerd van Eur 0,2 miljoen ( 2003: Eur 0,0 miljoen, dit is exclusief het éénmalige bruto boekverlies van Eur 0,9 miljoen als gevolg van het afstoten van de Spaanse activiteiten in 2003). De resultaatverbetering is een direct gevolg van een licht verbeterde bezettingsgraad op Ctac groepsniveau. Inkoopwaarde De samenstelling van de omzet in 2004 is gewijzigd ten opzichte van Enerzijds nam de inkoop van softwarelicenties en onderhoudscontracten toe van Eur 0,7 miljoen in 2003 tot Eur 1,1 miljoen in Daarnaast is op projecten meer gebruik gemaakt van externe mensen (2004: voor Eur 1,4 miljoen, 2003: voor Eur 0,4 miljoen), waardoor de inkoopwaarde van de omzet ook is toegenomen. Kosten gestegen De kosten zijn over 2004 met 9% gestegen ten opzichte van 2003 (afgezien van het boekverlies in 2003 op de verkoop van de Spaanse activiteiten). De bedrijfslasten bedroegen in 2004 Eur 10,4 miljoen (2003: Eur 9,5 miljoen). De kosten zijn minder hard gestegen dan de omzet. Dat is met name het gevolg van een gewijzigde samenstelling van de omzet. Daarnaast is de bezettingsgraad van de medewerkers verbeterd. De personeelskosten zijn met 12% gestegen tot Eur 7,3 miljoen (2003: Eur 6,5 miljoen). Enerzijds zijn de personeelskosten toegenomen door normale loonkostenstijging, hogere opleidingskosten en hogere wervingskosten. Een andere oorzaak is dat met de myuice en retail medewerkers het gemiddeld ervaringsniveau en daarmee ook het gemiddelde salarisniveau is toegenomen. De overige bedrijfslasten zijn met 4% gestegen naar Eur 2,6 miljoen (2003: Eur 2,5 miljoen) door hogere advies-, en autokosten. De afschrijvingslasten zijn met 7% gedaald. Dit is het gevolg van een gericht investeringsbeleid tezamen met het feit dat een groot gedeelte van de vaste activa volledig is afgeschreven, zonder dat dit vervanging behoeft (huisvesting en inventaris). Balansstructuur Het eigen vermogen, uitgedrukt als percentage van het per ultimo 2004 aanwezige totale vermogen, bedroeg 60% (2003: 74%). Belangrijkste oorzaak voor de lagere solvabiliteit is het toegenomen beslag op werkkapitaal. De toegenomen activiteit in het vierde kwartaal van 2004 heeft substantiële invloed op debiteuren- en crediteurenstanden. Ctac heeft alleen kortlopende schulden en geen langlopende verplichtingen. Met deze balansverhoudingen heeft Ctac een uiterst solide financiële basis om met haar organisatie en dienstverlening te blijven inspelen op de marktvraag. Ctac blijft derhalve optimistisch over haar groeikansen op de langere termijn. Het effect op de balans uit hoofde van de invoering van IFRS 19

H l a f l j f aa a r a c r ij i fe f rs r 2 003 21 augustus, 2003

H l a f l j f aa a r a c r ij i fe f rs r 2 003 21 augustus, 2003 Halfjaarcijfers 2003 21 augustus, 2003 Agenda Opening en terugblik - Henny Hilgerdenaar Toelichting halfjaarcijfers - Jan Willem Wienbelt Marktontwikkelingen - Henny Hilgerdenaar Strategische positionering

Nadere informatie

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK JAARCIJFERS 2011 14 maart 2012 Agenda 1. Ctac Solution Provider 2. Hoofdpunten 2011 3. Financiële details 4. Strategie en vooruitblik 2 Ctac Solution Provider

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Situatie eind Jaarcijfers Marktontwikkelingen. Vooruitzichten SAP Powerhouse strategie. Besturingsmodel 2005

Inhoudsopgave: Situatie eind Jaarcijfers Marktontwikkelingen. Vooruitzichten SAP Powerhouse strategie. Besturingsmodel 2005 Jaarcijfers 2004 1 Inhoudsopgave: Situatie eind 2004 Jaarcijfers 2004 Marktontwikkelingen Vooruitzichten 2005 SAP Powerhouse strategie Besturingsmodel 2005 2 Situatie eind 2004 3 Situatie 2004 Omzetstijging

Nadere informatie

NedSense enterprises n.v. AVA. 11 juni 2013

NedSense enterprises n.v. AVA. 11 juni 2013 NedSense enterprises n.v. AVA 11 juni 2013 a) Bespreking van het jaarverslag b) Bespreking en vaststelling van de jaarrekening per 31 december 2012 (ter c) Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2007. s Hertogenbosch, 30 augustus 2007

Halfjaarcijfers 2007. s Hertogenbosch, 30 augustus 2007 Halfjaarcijfers 2007 s Hertogenbosch, 30 augustus 2007 Onderwerpen 1. Ctac Powerhouse model 2. Recente ontwikkelingen 3. Toelichting halfjaarcijfers 4. Toekomstige focus 2 Ctac Powerhouse model Powerhouse,

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Jaarcijfers 2010 16 maart 2011

Jaarcijfers 2010 16 maart 2011 Jaarcijfers 2010 16 maart 2011 Onderwerpen 1. Ctac Powerhouse model 2. Recente ontwikkelingen 3. Toelichting jaarcijfers 4. Toekomstige focus 2 Ctac Powerhouse model Branche en marktkennis Kennis van specifieke

Nadere informatie

Resultaten Derde Kwartaal 2015. 27 oktober 2015

Resultaten Derde Kwartaal 2015. 27 oktober 2015 Resultaten Derde Kwartaal 2015 27 oktober 2015 Kernpunten derde kwartaal 2015 2 Groeiend aantal klanten 3 Stijgende klanttevredenheid Bron: TNS NIPO. Consumenten Thuis (alle merken), Consumenten Mobiel

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Totaal aantal pagina s: 9 P E R S B E R I C H T s-hertogenbosch, 30 augustus 2007 Resultaten Ctac in lijn met verwachtingen Kerncijfers* EUR mln (tenzij anders vermeld) 1 e helft 1 e helft 2007 2006 %

Nadere informatie

In te vullen door de docent: Cijfer: = Slechts hele punten toekennen! 5,4. In te vullen door de student: Naam: Groep: Collegiale toetsing

In te vullen door de docent: Cijfer: = Slechts hele punten toekennen! 5,4. In te vullen door de student: Naam: Groep: Collegiale toetsing In te vullen door de docent: Cijfer: = Slechts hele punten toekennen! 5,4 In te vullen door de student: Naam: Studentnummer: Docent: Groep: Collegiale toetsing FN2VS2FE01-1 HEEJM Aanwijzingen: N.B. Lees

Nadere informatie

Jaa a r a c r ij i fe f rs r maart, 2003

Jaa a r a c r ij i fe f rs r maart, 2003 Jaarcijfers 2002 13 maart, 2003 Agenda Opening en welkom, Terugblik 2002 - Henny Hilgerdenaar Toelichting jaarcijfers - Jan Willem Wienbelt Marktontwikkelingen - Henny Hilgerdenaar Strategische positionering

Nadere informatie

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Margot Scheltema September 2014 22-9-2014 Scheltema - VITP 1 Wanneer is toezicht effectief? (1) Samenstelling RvT Profielschets Competenties; verschil

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Nettowinst Ctac stijgt in 2014 met 51% Ctac strategie betaalt zich uit

Nettowinst Ctac stijgt in 2014 met 51% Ctac strategie betaalt zich uit Totaal aantal pagina s: 11 P E R S B E R I C H T Nettowinst Ctac stijgt in 2014 met 51% Ctac strategie betaalt zich uit s-hertogenbosch, 11 maart 2015 ICT Solution Provider Ctac N.V. (Ctac) (Euronext Amsterdam:

Nadere informatie

Omzetsprong in 2016 tot EUR 460 mio op jaarbasis Jaarcijfers FNG bekend

Omzetsprong in 2016 tot EUR 460 mio op jaarbasis Jaarcijfers FNG bekend Omzetsprong in 2016 tot EUR 460 mio op jaarbasis Jaarcijfers FNG bekend Mechelen/Zoetermeer, 31 mei 2017, 22.00h - FNG N.V. (FNG, Euronext Amsterdam) ("FNG") maakt haar definitieve jaarcijfers bekend die

Nadere informatie

[ ] OVER ASCOM HARRY WASSENS, SALES DIRECTOR. Over Ascom Harry Wassens 13-10-11 Ascom (Nederland) B.V.

[ ] OVER ASCOM HARRY WASSENS, SALES DIRECTOR. Over Ascom Harry Wassens 13-10-11 Ascom (Nederland) B.V. [ ] OVER ASCOM HARRY WASSENS, SALES DIRECTOR 1 ASCOM Ascom employs about 2.300 people worldwide Ascom has subsidiaries in 20 countries In H1/2011 Ascom generated revenues of 253.1 MCHF with an EBITDA margin

Nadere informatie

Financial yearly report YES-DC 2011

Financial yearly report YES-DC 2011 Financial yearly report YES-DC 2011 General meeting of members, February 22 rd 2012 Summary The equity of YES-DC on 2 nd February 2011 was 5.207,57 and we budgeted a difference of about 12,50 less in 2011.

Nadere informatie

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ EXPLANATORY NOTES TO THE LEGAL MERGER PROPOSAL Het bestuur van: The management board of: Playhouse Group N.V., een naamloze Vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

Jaarcijfers s Hertogenbosch, 8 maart 2007

Jaarcijfers s Hertogenbosch, 8 maart 2007 Jaarcijfers 2006 s Hertogenbosch, 8 maart 2007 Onderwerpen 1. Ctac Powerhouse model 2. Recente ontwikkelingen 3. Toelichting jaarcijfers 4. Toekomstige focus 2 Ctac Powerhouse model Ondernemerschap Meerdere

Nadere informatie

Jaarverslag ANNUAL REPORT 2003

Jaarverslag ANNUAL REPORT 2003 Jaarverslag ANNUAL REPORT 2003 Ctac in figures Ctac in cijfers 2003 2004 in Eur in Eur Core figures * 1 million * 1 million 2003 2002 in Eur in Eur Kengetallen * 1 miljoen * 1 miljoen 2 Results Net turnover

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Ctac in figures. Core figures * 1 million * 1 million

Ctac in figures. Core figures * 1 million * 1 million Jaarverslag ANNUAL REPORT 2003 Ctac in figures 2003 2004 in Eur in Eur Core figures * 1 million * 1 million 2 Results Net turnover 10.7 17.0 Gross profit margin 9.6 13.7 Earnings from operations (excl.

Nadere informatie

AGENDA. For the extraordinary general meeting of shareholders of Spyker N.V., established at Zeewolde ( the Company )

AGENDA. For the extraordinary general meeting of shareholders of Spyker N.V., established at Zeewolde ( the Company ) (This is an English translation of a document prepared in Dutch. An attempt has been made to translate as literally as possible but differences may occur. The Dutch text will govern by law) AGENDA For

Nadere informatie

Seminar 360 on Renewable Energy

Seminar 360 on Renewable Energy Seminar 360 on Renewable Energy Financieren van duurzame energie initiatieven ING Lease (Nederland) B.V. Roderik Wuite - Corporate Asset Specialist - Agenda I 1. Introductie 2. Financiering van duurzame

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Future of the Financial Industry

Future of the Financial Industry Future of the Financial Industry Herman Dijkhuizen 22 June 2012 0 FS environment Regulatory & political pressure and economic and euro crisis 1 Developments in the sector Deleveraging, regulation and too

Nadere informatie

Business Intelligence Strategie @ Unilever

Business Intelligence Strategie @ Unilever Business Intelligence Strategie @ Unilever Ronald Stoppelenburg, Director IT Architecture, Unilever & Maurice Meijers, Associate, Tensor CIO Day Noordwijkerhout, 25 November 2008 Agenda Unilever Strategische

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Nieuwe product naam: RELX ISIN code: NL0006144495 Euronext code: NL0006144495 Nieuwe symbool: RELX

Nieuwe product naam: RELX ISIN code: NL0006144495 Euronext code: NL0006144495 Nieuwe symbool: RELX CORPORATE EVENT NOTICE: Toewijzing van aandelen REED ELSEVIER N.V. LOCATIE: Amsterdam BERICHT NR: AMS_20150610_04040_EUR DATUM: 10/06/2015 MARKT: EURONEXT AMSTERDAM - Change of Issuer name and trading

Nadere informatie

Nettowinst Ctac stijgt in 2013 met 44% Opgaande lijn wordt ook in 2014 doorgezet

Nettowinst Ctac stijgt in 2013 met 44% Opgaande lijn wordt ook in 2014 doorgezet Totaal aantal pagina s: 11 P E R S B E R I C H T Nettowinst Ctac stijgt in 2013 met 44% Opgaande lijn wordt ook in 2014 doorgezet s-hertogenbosch, 12 maart 2014 ICT Solution Provider Ctac N.V. (Ctac) (NYSE

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Orbis Software. Exact. Integration Tools. Whitepaper

Orbis Software. Exact. Integration Tools. Whitepaper Orbis Software Exact Integration Tools Whitepaper Exact Integration Tools Whitepaper Orbis Software is met het product TaskCentre marktleider op het gebied van Business Proces Management (BPM) software

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages 22/03/2013 Housing market in crisis House prices down Number of transactions

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development BiZZdesign Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools Research & Development 1 Profile CV Joost Niehof Name Grade Nationality Residence Role Joost

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Asset protection & privacy planning

Asset protection & privacy planning Asset protection & privacy planning Amsterdam, 11 juni 2014 For information purposes only INHOUDSOPGAVE 1. SPF nieuwe stijl 2. Curaçao Trust 3. Structuren STICHTING PARTICULIER FONDS NIEUWE STIJL Stichting

Nadere informatie

HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN THE NETHERLANDS

HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN THE NETHERLANDS HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN THE The basic Dutch Financial Statements always consist of: - Balance Sheet - Profit and Loss Account - Disclosure (General disclosure giving details on the accounting

Nadere informatie

Jaarresultaten 2008 DPA Groep DPA Flex Group N.V. buigt in 2 e halfjaar operationeel verlies om in winst ondanks omzetdaling

Jaarresultaten 2008 DPA Groep DPA Flex Group N.V. buigt in 2 e halfjaar operationeel verlies om in winst ondanks omzetdaling - Resultaten 2008 - Amsterdam, 6 maart 2009 Jaarresultaten 2008 DPA Groep DPA Flex Group N.V. buigt in 2 e halfjaar operationeel verlies om in winst ondanks omzetdaling DPA Flex Group N.V. heeft in 2008

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT THE WORK During the twenty years of its existence Studio Berkhout has evolved into the number one studio specialized in still life fashion photography. All skills needed for photography and styling, including

Nadere informatie

Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA:

Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA: Handleiding Regelgeving Accountancy Engelstalige voorbeeldteksten Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA: 1.1.1.4: Goedkeurende controleverklaring,

Nadere informatie

Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever <> begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo

Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever <> begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo zijn opgemaakt (ook onder IFRS) IAS 7 maakt gebruik van cashstroom tabellen,

Nadere informatie

Enterprise Portfolio Management

Enterprise Portfolio Management Enterprise Portfolio Management Strategische besluitvorming vanuit integraal overzicht op alle portfolio s 22 Mei 2014 Jan-Willem Boere Vind goud in uw organisatie met Enterprise Portfolio Management 2

Nadere informatie

Halfjaarcijfers s Hertogenbosch, 31 augustus 2010

Halfjaarcijfers s Hertogenbosch, 31 augustus 2010 Halfjaarcijfers 2010 s Hertogenbosch, 31 augustus 2010 Onderwerpen 1. Ctac Powerhouse model 2. Recente ontwikkelingen 3. Toelichting halfjaarcijfers 4. Toekomstige focus 2 Kenmerken Ctac Powerhouse model

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

VisionWaves DELTA. Integraal Management Platform. VisionWaves. Gateway naar de waardeketen, ook voor AMC! Marc van Lokven. Partner Aviation & Defense

VisionWaves DELTA. Integraal Management Platform. VisionWaves. Gateway naar de waardeketen, ook voor AMC! Marc van Lokven. Partner Aviation & Defense VisionWaves DELTA Integraal Management Platform Gateway naar de waardeketen, ook voor AMC! VisionWaves Marc van Lokven Partner Aviation & Defense Agenda Wie is VisionWaves Uitdagingen voor de hedendaagse

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Investment Management. De COO-agenda

Investment Management. De COO-agenda Investment Management De COO-agenda Vijf thema s 1) Markt 2) Wet- en regelgeving 3 5) Rol van de COO 5 3) Operations 4) Technologie 2012 KPMG Accountants N.V., registered with the trade register in the

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

PLM & CAD Consultancy

PLM & CAD Consultancy 2 Over USG 3 Facts & Figures PARTNERS Elke maand helpen we 90.000 mensen aan het werk via ons netwerk van 5.195 medewerkers in 944 kantoren in 8 landen. Dit maakt ons de 2de grootste speler in de Nederlandse

Nadere informatie

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC LIGHTREC Energiezuinige lampen zijn goed voor het milieu, maar mogen niet worden afgedankt bij het gewone huisvuil. De materialen uit energiezuinige verlichting

Nadere informatie

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016 BABOK meets BiSL Kennissessie, 19 januari 2016 Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation 1 Agenda 1. Presentatie white paper hoofdlijnen 2. Intro

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 23 april 2009 Agenda Resultaten 2008 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2008 Eerste kwartaal 2009 Omzet per kwartaal euro *

Nadere informatie

Seminar Hernieuwbare energie voor bedrijven

Seminar Hernieuwbare energie voor bedrijven Seminar Hernieuwbare energie voor bedrijven Financieren van duurzame energie initiatieven ING Auke de Boer- manager ING Groenbank N.V. Agenda I 1. Introductie 2. Financiering duurzame energie initiatieven

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

Nettowinst Ctac stijgt in 2015 met 42%, hervatting dividend (EUR 0,06 per aandeel)

Nettowinst Ctac stijgt in 2015 met 42%, hervatting dividend (EUR 0,06 per aandeel) P E R S B E R I C H T Totaal aantal pagina s: 12 Nettowinst Ctac stijgt in 2015 met 42%, hervatting dividend (EUR 0,06 per aandeel) s-hertogenbosch, 10 maart 2016 ICT Solution Provider Ctac N.V. (Ctac)

Nadere informatie

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK Halfjaarcijfers 2011 s-hertogenbosch, 31 augustus 2011 Onderwerpen 1. Ctac Powerhouse model 2. Recente ontwikkelingen 3. Toelichting jaarcijfers 4. Toekomstige

Nadere informatie

JOB OPENING OPS ENGINEER

JOB OPENING OPS ENGINEER 2016 DatacenterNext All rights reserved Our Mission Wij zijn een On-Demand Technology Office die bedrijven helpt technologie te organiseren, zekeren en innoveren. Dit stelt onze klanten in staat, vertrouwende

Nadere informatie

Wat heeft een tester aan ASL en BiSL?

Wat heeft een tester aan ASL en BiSL? TestNet Noord, Heerenveen, 20 november 2012 Wat heeft een tester aan ASL en BiSL? Eibert Dijkgraaf Intro Wie zit er in een typische beheer omgeving? Wat is kenmerkend voor testen : IN BEHEER? IN ONDERHOUD?

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

Jaarcijfers s Hertogenbosch, 13 maart 2008

Jaarcijfers s Hertogenbosch, 13 maart 2008 Jaarcijfers 2007 s Hertogenbosch, 13 maart 2008 Onderwerpen 1. Ctac Powerhouse model 2. Recente ontwikkelingen 3. Toelichting jaarcijfers 4. Toekomstige focus 2 Ctac Powerhouse model Powerhouse, strenghtening

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2012 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.131-9.131-9.131

Nadere informatie

Persbericht deze ochtend: NedSense onderzoekt strategische opties

Persbericht deze ochtend: NedSense onderzoekt strategische opties Agenda 1. Opening 2. Mededelingen Raad van Commissarissen 3. Jaarrekening 2011 NedSense enterprises n.v. a. Bespreking van het Jaarverslag van de Raad van Bestuur b. Vaststelling van de jaarrekening per

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Rooted plant plugs tailor-made. Bedrijfsprofiel Company profile

Rooted plant plugs tailor-made. Bedrijfsprofiel Company profile Rooted plant plugs tailor-made Bedrijfsprofiel Company profile Rooted plant plugs tailor-made Uw leverancier bij uitstek Stekbedrijf Bergs in Heythuysen vermeerdert een uitgebreid assortiment planten voor

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Totaal aantal pagina s: 9 P E R S B E R I C H T s-hertogenbosch, 8 maart 2007 Ctac realiseert forse groei omzet en winst in 2006 SAP- dienstverlener Ctac N.V. ( Ctac) m aakt vandaag de jaarcijfers bekend

Nadere informatie

Press release Statistics Netherlands

Press release Statistics Netherlands Press release PR00-277 8-12-2000 9:30 AM Inflation rate in November levelling out Consumer prices in November were up 3.0% on November last year. The inflation rate is therefore 0.1% lower than last month,

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T Amersfoort, 28 augustus 2007

P E R S B E R I C H T Amersfoort, 28 augustus 2007 P E R S B E R I C H T Amersfoort, 28 augustus 2007 Halfjaarcijfers 2007 Laurus/Super de Boer Herstructurering Laurus op koers Nettoresultaat positief Kernpunten eerste halfjaar 2007: Focus geheel op formule

Nadere informatie

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008 Competencies atlas Self service instrument to support jobsearch Naam auteur 19-9-2008 Definitie competency The aggregate of knowledge, skills, qualities and personal characteristics needed to successfully

Nadere informatie

Windows Server 2003 EoS. GGZ Nederland

Windows Server 2003 EoS. GGZ Nederland Windows Server 2003 EoS GGZ Nederland Inleiding Inleiding Op 14 juli 2015 gaat Windows Server 2003 uit Extended Support. Dat betekent dat er geen nieuwe updates, patches of security releases worden uitgebracht.

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

SURFnet User Survey 2006

SURFnet User Survey 2006 SURFnet User Survey 2006 Walter van Dijk Madrid, 21 September 2006 Agenda A few facts General picture resulting from the survey Consequences for the service portfolio Consequences for the yearly innovation

Nadere informatie

Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6. Jaarverslag / Auditor s report 2011

Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6. Jaarverslag / Auditor s report 2011 Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6 Jaarverslag / Auditor s report 2011 1 2 Het bestuur van de NGO All for Children heeft op 26 mei 2012 het volgende jaarverslag vastgesteld

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS PAPENDRECHT 13 MEI 2014

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS PAPENDRECHT 13 MEI 2014 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS PAPENDRECHT 13 MEI 2014 1 AGENDA 1 Opening 2 AGENDA 2 Discussion of the Annual Report of the Board of Management relating to the Company s affairs and management

Nadere informatie

Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT. Daniel van Burk 7 november 2005

Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT. Daniel van Burk 7 november 2005 Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT Daniel van Burk 7 november 2005 Even voorstellen... Daniel van Burk Voorzitter van de afdeling Beheer van het NGI Senior Business Consultant bij Atos Consulting Veel

Nadere informatie

Make a smart move+ WIJCHEN LOGISTICS CENTRE m 2 BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR IN-HOUSE TECHNISCH EN VASTGOEDBEHEER AANTREKKELIJKE HUURVOORWAARDEN

Make a smart move+ WIJCHEN LOGISTICS CENTRE m 2 BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR IN-HOUSE TECHNISCH EN VASTGOEDBEHEER AANTREKKELIJKE HUURVOORWAARDEN Make a smart move+ STRATEGISCHE LOCATIE,, A326 AANTREKKELIJKE HUURVOORWAARDEN IN-HOUSE TECHNISCH EN VASTGOEDBEHEER 25.500 m 2 BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR WIJCHEN LOGISTICS CENTRE MODERNE LOGISTIEKE BEDRIJFSRUIMTE

Nadere informatie

Beleggersbijeenkomst

Beleggersbijeenkomst Beleggersbijeenkomst 10-6-2016 Even voorstellen 2 Rik Hoogenberg algemeen directeur Sylvia Roelofs directeur Benelux Het bedrijf (video) Wie zijn wij en waar komen we vandaan 3 Opgericht in 2006 (start

Nadere informatie

2013 Introduction HOI 2.0 George Bohlander

2013 Introduction HOI 2.0 George Bohlander 2013 Introduction HOI 2.0 George Bohlander HOI 2.0 introduction Importance HOI currency Future print = HOI 2.0 HOI 2.0 Print: Décomplexation/more simple Digital: New set-up Core values HOI Accountability

Nadere informatie

Building effective IT demandsupply

Building effective IT demandsupply Building effective IT demandsupply structures Gerard Wijers Director Governance and Sourcing Management Agenda» Introductie Demand-Supply» Demand-Supply bij Vopak» Demand-Supply bij van Gansewinkel» Discussie

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2011 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.048-9.048

Nadere informatie

CTI SUITE TSP DETAILS

CTI SUITE TSP DETAILS CTI SUITE TSP DETAILS TAPI allows an application to access telephony services provided by a telecom PABX. In order to implement its access to ETRADEAL, a TAPI interface has been developed by Etrali. As

Nadere informatie

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 NCP contactdag, 19 april 2016 Thamar Zijlstra, Dick Hortensius NEN Milieu en Maatschappij Agenda Achtergrond NPR 9036

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

De Relatie tussen Ervaren Organisatiecultuur en Organizational. Commitment in de Periode na een Overname.

De Relatie tussen Ervaren Organisatiecultuur en Organizational. Commitment in de Periode na een Overname. De Relatie tussen Ervaren Organisatiecultuur en Organizational Commitment in de Periode na een Overname. The Relation Between Perceived Organizational Culture and Organizational Commitment After an Acquisition.

Nadere informatie

Uitwegen voor de moeilijke situatie van NL (industriële) WKK

Uitwegen voor de moeilijke situatie van NL (industriële) WKK Uitwegen voor de moeilijke situatie van NL (industriële) WKK Kees den Blanken Cogen Nederland Driebergen, Dinsdag 3 juni 2014 Kees.denblanken@cogen.nl Renewables genereren alle stroom (in Nederland in

Nadere informatie

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007 ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard NGI Limburg 30 mei 2007 1 Tijdlijn 80-er jaren: ITIL versie 1 2000: BS 15000 2001: ITIL versie 2 2002: Aangepaste versie BS 15000 2005: BS

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Wilma Fokker, IBM account manager BA Ton Rijkers, Business Project Manager EMI Music IBM Cognos Express Think big. Smart small. Easy to install pre-configured

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie