jaarverslag annual report 2004 Jaarverslag 2004 Annual report 2004

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaarverslag annual report 2004 Jaarverslag 2004 Annual report 2004"

Transcriptie

1 J a a r v e r s l a g A N N U A L R E P O R T

2 jaarverslag annual report 2004 Jaarverslag 2004 Annual report

3 Contents Ctac in figures 6 Profile of Ctac 8 The share of Ctac 10 Management data 12 Board of Directors report 16 Corporate Governance 32 Report of the Supervisory Board Annual Accounts Consolidated balance sheet as at 31 December Consolidated profit and loss account for Consolidated cash flow statement for Accounting principles for the annual accounts 51 Accounting principles for the valuation of assets and liabilities 52 Accounting principles for determining the results 53 Notes to the balance sheet 54 Off-balance sheet commitments 56 Notes to the profit and loss account 57 Notes to the cash flow statement 59 Company balance sheet as at 31 December Company profit and loss account for Notes to the company balance sheet and the profit and loss account 62 Other data 68 Auditor s report 74 Historical summary 78 2

4 Inhoudsopgave jaarverslag annual report 2004 Ctac in cijfers 7 Profiel Ctac 9 Het aandeel Ctac 11 Bestuurlijke gegevens 13 Verslag van de Raad van Bestuur 17 Corporate Governance 33 Bericht van de Raad van Commissarissen 43 Jaarrekening 2004 Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde winst- en verliesrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht over Grondslagen voor de jaarrekening 51 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 52 Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 53 Toelichting op de balans 54 Niet uit de balans blijkende verplichtingen 56 Toelichting op de winst- en verliesrekening 57 Toelichting op het kasstroomoverzicht 59 Vennootschappelijke balans per 31 december Vennootschappelijke winst- en verliesrekening over Toelichting op de vennootschappelijke balans en de winst- en verliesrekening 62 Overige gegevens 69 Accountantsverklaring 75 Meerjarenoverzicht 79 3

5 SAP P O W E R H O U S E staat als een huis

6 Ondernemen is voeling houden met de markt. De SAP markt vraagt om specialisatie, want er bestaan zo veel producten en diensten dat je als ICT-dienstverlener niet alles kunt leveren. Je moet keuzes maken. Doen waar je goed in bent en dat ontwikkelen. Ondernemen is uitgaan van je eigen kracht. Waar is Ctac van huis uit goed in? Implementatie, integratie, optimalisatie en beheer van SAP functionaliteit. Deze kernactiviteiten gaan we uitbouwen en versterken. Ondernemen is slagvaardigheid ontwikkelen. Met het SAP Powerhouse bouwt Ctac aan een betere organisatie. Hoe? Door onze SAP expertise functioneel te organiseren in aparte diensten, solutions en markten. Daaraan koppelen we aparte businessunits, met een eigen benadering en resultaatverantwoordelijkheid. Als kleine dochterondernemingen hebben zij de flexibiliteit om handig met de klant mee te manoeuvreren. Als nicheexpert kunnen ze maatwerk leveren, product leadership ontwikkelen en eersteklas partnerships met SAP in de wacht slepen. Anderzijds zijn ze, als onderdeel van Ctac, groot genoeg om SAP gebruikers continuïteit te bieden, met een volwaardig pallet aan producten en diensten. En, dragen ze alle bij tot dat ene vertrouwde Ctac-gezicht. Klein en groot, diep en breed, specialist en totaalaanbieder, het SAP Powerhouse combineert het beste van twee werelden die elkaar anders nooit raken. Resultaat: een efficiëntere marktbenadering, meer slagkracht en meer toegevoegde waarde voor de klant. Met het SAP Powerhouse bouwt Ctac aan een krachtige organisatie, die staat als een huis in de woelige SAP markt van nu en straks. Er zijn specialismen op de volgende expertisegebieden: MKB, Retail, Business Intelligence, Systeemintegratie, Beheer, Portals en Logistieke dienstverlening.

7 Ctac in figures in Eur in Eur Core figures * 1 million * 1 million Results Net turnover Gross Margin Earnings from operations (excl. close down of the Spanish activities) Earnings from operations (incl. close down of the Spanish activities) Operation results before taxes Operation results after taxes Net profit Cash flow (net profits plus depreciation) Employees (in fte) Per 31 December Year average Turnover per employee (per fte x Eur 1,000) Turnover per chargeable employee (per fte x Eur 1,000) Some balance sheet figures Shareholders' equity Total capital Ratios Earnings from operations /net turnover (excl. close down of the Spanish activities) 1.3% 0.3% Earnings from operations /net turnover (incl. close down of the Spanish activities) 1.3% -7.8% Net profit/net turnover 1.0% -6.7% Net profit/average shareholders' equity 2.3% -11.8% Shareholders' equity/total capital 60.3% 74.3% Data per share at a nominal value of Eur 0.24 Number of weighted average ordinary shares in issue 8,330,012 8,330,012 Net profit Cash flow (net profit plus depreciation) Shareholders' equity Cash dividend proposal

8 Ctac in cijfers jaarverslag annual report in Eur in Eur Kengetallen * 1 miljoen * 1 miljoen Resultaten Netto-omzet 13,0 10,7 Bruto marge 10,5 9,6 Bedrijfsresultaat (excl. afstoting Spanje) 0,2 0 Bedrijfsresultaat (incl. afstoting Spanje) 0,2-0,8 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 0,2-0,8 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen 0,2-0,7 Netto winst 0,1-0,7 Kasstroom (nettowinst plus afschrijvingen) 0,6-0,2 Medewerkers (in fte) Per 31 december Gemiddeld over het jaar Omzet per medewerker (per fte x Eur 1.000) Omzet per chargeable medewerker (per fte x Eur 1.000) Enkele balansgegevens Eigen vermogen 5,7 5,7 Totaal vermogen 9,5 7,7 Ratio's Bedrijfsresultaat/netto-omzet (excl. afstoting Spanje) 1,3% 0,3% Bedrijfsresultaat/netto-omzet (incl. afstoting Spanje) 1,3% -7,8% Nettowinst/netto-omzet 1,0% -6,7% Nettowinst/gemiddeld eigen vermogen 2,3% -11,8% Eigen vermogen/totaal vermogen 60,3% 74,3% Gegevens per aandeel van Eur 0,24 nominaal Aantal uitstaande gewogen gemiddelde gewone aandelen Nettowinst 0,02-0,09 Kasstroom (nettowinst plus afschrijvingen) 0,07-0,03 Eigen vermogen 0,68 0,69 Contant dividend voorstel 0,02 0,02 7

9 Profile of Ctac Ctac is a leading SAP Service Partner and the largest SAP reseller for medium-sized businesses in the Netherlands. More than 100 organizations in commerce and industry, retail, business services, (semi-) government, hospitals and scientific education are among the customer base. Ctac is listed on the Official Market at Euronext Amsterdam and is incorporated in the Next Economy segment of Euronext. Ctac has now been active as a consultancy organization for more than ten years; with thorough functional and technical expertise and a 100% focus on SAP. Ctac consists of the following fields of expertise with their own market approach: myuice Sales, implementation and support for solutions related to SAP software for the medium-sized business market in the Netherlands. Delivery of additional products and services for small and medium-sized businesses already operating a SAP ERP system, as well as supply chain execution, mobility solutions, internet and portal applications as well as ERP optimization projects. Re-Spect Implementation of SAP R/3 Retail for retail businesses, including project management, application consultancy and change management. Sales of SAP R/3 Retail, including new modules such as Merchandise & Assortment Planning and SAP BW. Delivery of complete implementations and optimization projects. Business Intelligence Implementation of Business Intelligence and Strategic Enterprise Management to support data analysis and reporting at all organizational levels. Delivery of SAP BW implementations (possibly also as an element of a complete SAP implementation), SEM Business Planning & Simulation implementation and SEM Corporate Performance Monitoring. Netweaver Development of applications for integration of various components within a standard SAP environment on technical, data, software and user levels aimed at better access to information relevant to the business. Furthermore, integration of systems, landscapes and platforms (SAP and non-sap). Portals Implementation of Enterprise Portals to allow endusers, irrespective of where their workplace is physically located, to work more efficiently in a secure and personalized manner. A portal makes use of browser and Internet technology, which makes all the information needed available with one click, for optimum user convenience. Application Management & Improvements Delivery of all services and products for high-quality SAP management and optimization projects in all phases of the SAP lifecycle. Application hosting from a specialized data center. Remote technical control of complete SAP landscapes. Complete support for application managers or key users within customer organizations (functional management). Furthermore, all services necessary to keep the programming of SAP systems at the right level and to improve them. Alphalogic On 27 January 2005, Ctac and Alphalogic signed a letter of intent covering the potential takeover of the company by Ctac. Alphalogic focuses on sales, delivery and installation of SAP logistics systems (MySAP SCM, SAP-LES) for medium-sized to large enterprises in commerce, industry, logistics services. Project responsibility for complete (international) implementation and optimization. Apart from delivery, also maintenance and ongoing product development of SAP All-in-one RUN4LES, including customs clearance. 8

10 Profiel Ctac jaarverslag annual report 2004 Ctac is een vooraanstaande SAP Service Partner en de grootste SAP reseller in Nederland voor middelgrote ondernemingen. Meer dan 100 organisaties in handel en industrie, retail, zakelijke dienstverlening, (semi-)overheid, ziekenhuizen en wetenschappelijk onderwijs behoren tot de klantenkring. Ctac is genoteerd aan de Officiële Markt van Euronext Amsterdam en is opgenomen in het Next Economy-segment van Euronext. Ctac is als consultancy organisatie al meer dan tien jaar actief. Met gedegen functionele en technische expertise en 100% focus op SAP. Ctac bestaat uit de volgende expertise gebieden met een eigen marktbenadering: myuice Verkoop, implementatie en ondersteuning van op SAP software gebaseerde oplossingen voor de Nederlandse middenmarkt. Levering van additionele producten en diensten voor MKB-bedrijven die reeds een SAP ERP-systeem in gebruik hebben, zoals Supply Chain Execution, mobility-oplossingen, internet- en portaltoepassingen, ERP-optimalisatietrajecten. Re-Spect Implementatie van SAP R/3 Retail bij detailhandelsbedrijven, inclusief projectmanagement, applicatieconsultancy en change management. Levering van SAP R/3 Retail, waaronder nieuwe modules als Merchandise & Assortment Planning, en SAP BW. Levering van volledige implementaties en optimalisatieprojecten. Business Intelligence Implementatie van Business Intelligence en Strategic Enterprise Management ter ondersteuning van gegevensanalyse en rapportage op elk organisatieniveau. Levering van SAP BW-implementaties (eventueel ook als onderdeel van een complete SAP implementatie), SEM Business Planning & Simulation-implementatie en SEM Corporate Performance Monitoring. Netweaver Ontwikkeling van applicaties voor integratie van verschillende componenten binnen een standaard SAP omgeving op technisch, data-, software- en gebruikersniveau met het oog op een betere toegang tot bedrijfsrelevante informatie. Daarnaast integratie van systemen, landschappen en platformen (SAP en niet-sap). Portals Implementatie van Enterprise Portals, om eindgebruikers, ongeacht de fysieke locatie van hun werkplek, op een beveiligde en gepersonaliseerde wijze efficiënter te laten werken. Een Portal maakt gebruik van browser- en internettechnologie, waarmee alle benodigde informatie met één click binnen handbereik is, voor optimaal gebruikersgemak. Application Management & Improvements Levering van alle diensten en producten voor hoogwaardig SAP beheer en optimalisatieprojecten in alle fasen van de SAP lifecycle. Application Hosting vanuit een gespecialiseerd datacenter. Remote technisch beheer van complete SAP landschappen. Volledige ondersteuning van applicatiebeheerders of key-users binnen klantorganisaties (functioneel beheer). Verder alle diensten die nodig zijn om de programmatuur van SAP systemen op peil te houden en te verbeteren. Alphalogic Op 27 januari 2005 heeft Ctac met Alphalogic een intentieverklaring getekend over een mogelijke overname van de onderneming door Ctac. Alphalogic richt zich op verkoop, levering en installatie van logistieke SAP systemen (MySAP SCM, SAP LES) bij middelgrote tot grote ondernemingen in handel, industrie, logistieke dienstverlening. Projectverantwoordelijk voor complete (internationale) implementaties en optimalisaties. Naast levering ook onderhoud en permanente productontwikkeling van SAP All-in-one RUN4LES, inclusief Douaneafhandeling. 9

11 The share of Ctac Financial agenda 2005/ February 2005 Publication of the 2004 Annual Accounts 7 April 2005 Publication of the 2004 Annual Report 19 May 2005 General Meeting of Shareholders 19 May 2005 Publication of quarterly report for the first quarter of August 2005 Publication of the 2005 mid-year figures 3 November 2005 Publication of the quarterly report for the third quarter of March 2006 Publication of the 2005 Annual Accounts 18 May 2006 General Meeting of Shareholders Paid-up and called-up capital The authorised capital amounts to Eur 7,200,000 and is divided into 30,000,000 shares, each with a nominal value of Eur 0.24, comprising 14,999,999 ordinary shares, 15,000,000 preferential shares and 1 priority share. The subscribed capital consists of 8,330,012 ordinary shares and 1 priority share. Development of share capital The number of ordinary shares in issue at 31 December 2004 was 8,330,012. The number of options in issue at 31 December 2004 was 70,000. More information on the number of outstanding options can be found in the notes to the corporate balance sheet and the profit and loss account. Dividend policy Ctac's dividend policy calls for disbursement to shareholders of between 30 and 40 percent of net profit. Ctac may deviate from this policy however in the interest of financing future growth. Key figures ordinary shares Number of weighted average ordinary shares 8,330,012 Highest price 2004 (Eur) 2.70 Lowest price 2004 (Eur) 1.57 Price at year end 2004 (Eur) 1.75 Net profit per share (Eur) 0.02 Earnings from operations per share (Eur) 0.02 Dividend per share (Eur) 0.02 Dividend yield in % at year end % Intrinsic value at year end 2004 (Eur) 0.68 Data per share with nominal value of Eur Number of weighted average ordinary shares 8,330,012 8,330,012 Net profit Cash flow (net profit plus depreciation) Shareholders' equity Cash dividend proposal (Major) Shareholder structure ultimo 2004 Holders Interest Zuidwal Holding B.V.*) 40.0% Vereniging Friesland Bank 12.7% Otterbrabant Beheer B.V. 9.9% F. van Lanschot Bankiers 5.0% Free float 32.4% Total 100% *) Is a subsidiary as defined in Article 1.1d of the Netherlands Act on Disclosure of Control (WMZ) 1996 in conjunction with Article 24a Netherlands Civil Code, Book 2, of Mr. H.A.M. Cooymans. 10

12 Het aandeel Ctac jaarverslag annual report 2004 Financiële agenda 2005/ februari 2005 Publicatie jaarcijfers april 2005 Publicatie jaarverslag mei 2005 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 19 mei 2005 Publicatie kwartaalbericht over het eerste kwartaal augustus 2005 Publicatie halfjaarcijfers november 2005 Publicatie kwartaalbericht over het derde kwartaal maart 2006 Publicatie jaarcijfers mei 2006 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Gestort en opgevraagd kapitaal Het maatschappelijk kapitaal bedraagt Eur en is verdeeld in aandelen van Eur 0,24 en wel: gewone aandelen, preferente aandelen en 1 prioriteitsaandeel. Het geplaatste kapitaal bestaat uit gewone aandelen en 1 prioriteitsaandeel. Ontwikkeling aandelenkapitaal Het aantal uitstaande gewone aandelen op 31 december 2004 bedraagt Het aantal uitstaande optierechten op 31 december 2004 bedraagt Meer informatie over het aantal uitstaande optierechten is terug te vinden in de toelichting op de vennootschappelijke balans en de winst- en verliesrekening. Dividendbeleid Het dividendbeleid van Ctac is in principe gericht op het uitkeren van 30 tot 40 procent van de nettowinst aan de aandeelhouders. Met het oog op het financieren van toekomstige groei, is het mogelijk dat Ctac van dit beleid afwijkt. Kerncijfers gewone aandelen Aantal uitstaande gewogen gemiddelde gewone aandelen Hoogste koers 2004 (Eur) 2,70 Laagste koers 2004 (Eur) 1,57 Koers ultimo 2004 (Eur) 1,75 Nettowinst per aandeel (Eur) 0,02 Bedrijfsresultaat per aandeel (Eur) 0,02 Dividend per aandeel (Eur) 0,02 Dividendrendement in % per ultimo % Intrinsieke waarde per ultimo 2004 (Eur) 0,68 Gegevens per aandeel van Eur 0,24 nominaal Aantal uitstaande gewogen gemiddelde gewone aandelen Nettowinst 0,02-0,09 Kasstroom (nettowinst plus afschrijvingen) 0,07-0,03 Eigen vermogen 0,68 0,69 Contant dividend voorstel 0,02 0,02 (Groot)aandeelhoudersstructuur ultimo 2004 Houders Belang Zuidwal Holding B.V.*) 40,0% Vereniging Friesland Bank 12,7% Otterbrabant Beheer B.V. 9,9% F. van Lanschot Bankiers 5,0% Free float 32,4% Totaal 100% *) Is een dochtermaatschappij, in de zin van artikel 1 lid 1 onder d WMZ 1996 jo. Artikel 24a BW2, van de heer H.A.M. Cooymans. 11

13 Management data Board of Directors Mr. H.L.J. Hilgerdenaar (1960), Dutch nationality, Statutory Director. Mr. W.J. Wienbelt (1964), Dutch nationality, Financial Director. Board of Supervisory Directors Mrs. G.J. de Boer-Kruyt (1944), Dutch nationality, Chairman of the Board of Supervisory Directors. Independent consultant Other major positions: supervisory director of Reed Elsevier N.V., Sara Lee-DE, Imtech N.V. and Alianz Nederland B.V. and member of the Supervisory board of SNV and Common Purpose Nederland. Appointed as supervisory director of Ctac in May Current term for 4 years, until the date of the 2005 General Meeting of Shareholders. Mr. A.J. Th. van den Huijsen (1939), Dutch nationality, Former member of the Board of N.V. GTI Holding (CFO). Independent consultant. Appointed as supervisory director of Ctac in March Current term extended by a period of 4 years, until the date of the 2005 General Meeting of Shareholders. Mr. H.P.M. Jägers (1941), Dutch nationality, Professor at the Faculty of Economics and Econometrics, University of Amsterdam. Chair Business Administration. Other major positions: member of the Supervisory board of Q+O and of the Association Business Engineers. Appointed as supervisory director of Ctac in May Current term until the date of the General Meeting of Shareholders in The Supervisory Directors' fees are independent of company results. None of the Supervisory Directors have a business relationship with the company apart from that of Supervisory Director, nor do they hold shares or options on shares in C/TAC N.V. 12

14 Bestuurlijke gegevens jaarverslag annual report 2004 Raad van Bestuur De heer H.L.J. Hilgerdenaar (1960), Nederlandse nationaliteit, Statutair directeur. De heer W.J. Wienbelt (1964), Nederlandse nationaliteit, Financieel directeur. Raad van Commissarissen Mevrouw G.J. de Boer-Kruyt (1944), Nederlandse nationaliteit, Voorzitter van de Raad van Commissarissen. Zelfstandig adviseur. Belangrijke nevenfuncties: commissariaten bij Reed Elsevier N.V., Sara Lee-DE, Imtech N.V. en Alianz Nederland B.V. en lid van de Raad van Toezicht van SNV en van Common Purpose Nederland. Benoemd als commissaris van Ctac in mei Huidige termijn voor 4 jaar, tot de datum van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van De heer A.J. Th. van den Huijsen (1939), Nederlandse nationaliteit, Voormalig lid Directie N.V. GTI Holding (CFO). Zelfstandig adviseur. Benoemd als commissaris van Ctac in maart Huidige termijn verlengd met een periode van 4 jaar, tot de datum van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van De heer H.P.M. Jägers (1941), Nederlandse nationaliteit, Hoogleraar aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie, Universiteit van Amsterdam. Leerstoel Bedrijfskunde. Belangrijke nevenfuncties: lid van de Raad van Toezicht van Q+O en van Associatie Business Engineers. Benoemd als commissaris van Ctac in mei Huidige termijn tot de datum van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van De honorering van ieder van de commissarissen is onafhankelijk van de resultaten van de onderneming. Geen van de commissarissen heeft behoudens als commissaris een zakelijke relatie met de onderneming. Geen van de commissarissen heeft aandelen C/TAC N.V. of opties op aandelen. 13

15 AMI

16 Goed beheer is voor elke organisatie die vooruit kijkt van wezenlijk belang. Vanuit haar ruime beheerervaring heeft Ctac een omvangrijk beheerpakket ontwikkeld dat zich niet alleen richt op handhaving, maar ook op voortdurende verbetering van systemen. Ctac is daarmee een succesvolle partner voor organisaties die het SAP beheer bij een gespecialiseerde partner willen onderbrengen. Vanaf 2005 worden de optimalisatieactiviteiten met de beheerdienstverlening samengevoegd tot Application Management & Improvements. Deze businessunit gaat klanten ondersteunen in de hele SAP lifecycle vanaf de implementatie. De vooruitzichten zijn onverminderd positief. Verschillende afnemers hebben hun operationele SAP solutions uitgebreid. Bestaande beheercontracten zijn verlengd; nieuwe meerjarige contracten afgesloten. Met name op het gebied van Application Hosting hebben enkele grote klanten besloten hun totale SAP landschap aan AMI uit te besteden. Daarnaast wordt het beheren van Business Warehouse, Enterprise Portals en integratieproducten steeds belangrijker. AMI zal in 2005 blijven investeren in de groei en de instrumenten van de beheerorganisatie.

17 Board of Directors report General Given the general economic situation, 2004 was again a year of restraint with regard to investments in ICT. This year, too, large organizations continued to postpone innovation in new applications, whereby the emphasis was on optimization of the SAP environment and good management. This did not apply to the small and medium-sized business segment where various implementations were launched. Nonetheless, Ctac was able to consolidate its market position during Thanks to a growing SAP market and increased demand for the services of Ctac, myuice and retail expertise, revenues increased in 2004 by 22% to Eur 13.0 million. Better results at Ctac In 2004, Ctac realized a positive operating result of Eur 0.2 million (2003: Eur 0.0 million, excluding a one time gross book loss of Eur 0.9 million as a result of the disposal of the Spanish activities in 2003). The net result for 2004 came out at a profit of Eur 0.1 million. With strong solvency of 60% at year-end 2004, Ctac has a solid balance sheet. This financial base gives Ctac room to continue executing its SAP Powerhouse strategy. New impulses in 2004 Ctac experienced a number of new impulses in The founding of the subsidiary myuice in February 2004, specifically active in the small and mediumsized business segment, went exceptionally well and led to several orders within a short time. In addition, Ctac took over all Dutch retail consultants of TDS Nederland as of 1 October The addition of these specialisations made a major contribution to the revenue growth achieved. Finances Revenues from activities in the Netherlands grew to Eur 13.0 million in the course of 2004 (2003: Eur 10.7 million). The average number of consultants increased slightly in 2004 to 91 (2003: 90). The revenue per consultant increased in 2004 from Eur 119,000 to Eur 143,000. Revenue per business unit (in Eur x 1.000) Application Management* 6,245 5,666 Consulting Services** 5,505 5,018 myuice*** 1,269 x Total Netherlands 13,019 10,684 * Application Management The revenues in Ctac's SAP management business showed a slight growth. Various SAP management contracts were renewed in 2004 and Ctac was also able to close new multi-year management contracts. Above all in the field of application hosting, a number of major customers decided to outsource their entire SAP environments to Ctac. Investments in new infrastructure for the data center in Den Bosch will continue into 2005 and strengthen the service package in the field of data communication facilities, storage solutions and availability concepts. Further expansion in the SAP solutions operated took place at various customers. Apart from SAP ERP, the management of Business Warehouse, Enterprise Portals and integration products is becoming an ever more important element of application management services. Ctac will continue investing in the growth and tools of the management organization in 2005 also. For the retail and small and medium-sized business sectors, the successful collaboration with myuice, together with the retail employees taken over as of 1 October 2004, led to new management customers in these segments. New management customers in 2004 include De Harense Smid, Mammoet, Modiform, Opstalan, Heijmans, the Provincie Noord Brabant and Aviko, among others. In addition, a number of clients concluded long-term agreements with Ctac 16

18 Verslag van de Raad van Bestuur jaarverslag annual report 2004 Algemeen Ingegeven door de algemene economische ontwikkelingen was 2004 wederom een jaar van terughoudendheid ten aanzien van investeringen in ICT. Ook dit jaar bleven grotere organisaties innovatie in nieuwe toepassingsgebieden voor zich uit schuiven, waardoor de nadruk lag op optimalisatie van de SAP omgeving en goed beheer. Dit gold niet voor het MKB, waar verschillende implementaties zijn gestart. Toch heeft Ctac gedurende 2004 haar marktpositie weten te verstevigen. Dankzij een aantrekkende SAP markt en een toegenomen vraag naar de dienstverlening van Ctac, myuice en naar retail expertise steeg de omzet over 2004 met 22% tot Eur 13,0 miljoen. Betere resultaten bij Ctac Ctac heeft over 2004 een positief bedrijfsresultaat gerealiseerd van Eur 0,2 miljoen (2003: Eur 0,0 miljoen, dit is exclusief het éénmalige bruto boekverlies van Eur 0,9 miljoen als gevolg van het afstoten van de Spaanse activiteiten in 2003). Het nettoresultaat over 2004 is uitgekomen op een winst van Eur 0,1 miljoen. Met een sterke solvabiliteit van 60% per ultimo 2004 heeft Ctac een robuuste balansverhouding. Deze financiële uitgangspositie geeft Ctac de ruimte om haar SAP Powerhouse-strategie verder uit te voeren. Nieuwe impulsen 2004 In 2004 heeft Ctac een aantal nieuwe impulsen gehad. De oprichting van dochteronderneming myuice in februari 2004, specifiek actief in het midden- en kleinbedrijf, is zeer voorspoedig verlopen en heeft in korte tijd geleid tot meerdere opdrachten. Daarnaast heeft Ctac per 1 oktober 2004 alle Nederlandse retail consultants van TDS Nederland overgenomen. Het toevoegen van deze specialismen heeft voor een belangrijk gedeelte bijgedragen aan de gerealiseerde omzetgroei. Financiën De omzet van de Nederlandse activiteiten over 2004 steeg naar Eur 13,0 miljoen (2003: Eur 10,7 miljoen). Het gemiddelde aantal consultants is in 2004 marginaal gestegen naar 91 (2003: 90). De omzet per consultant is in 2004 gestegen van Eur naar Eur Omzet per businessunit (in Eur x 1.000) Application Management* Consulting Services** myuice*** x Totaal Nederland * Application Management De omzet van de SAP beheeractiviteiten van Ctac liet een lichte groei zien. In 2004 zijn diverse SAP beheercontracten verlengd en heeft Ctac ook nieuwe meerjarige beheercontracten kunnen afsluiten. Vooral op het gebied van Application Hosting hebben enkele grote klanten besloten tot uitbesteding van hun hele SAP omgeving aan Ctac. Investeringen in nieuwe infrastuctuur voor het datacenter in Den Bosch zullen nog doorlopen in 2005 en versterken het dienstenpakket op het gebied van datacommunicatie-voorzieningen, storage-oplossingen en availability-concepten. Bij verschillende klanten heeft verdere uitbreiding plaatsgevonden van de in gebruik zijnde SAP solutions. Naast SAP ERP wordt het beheren van Business Warehouse, Enterprise Portals en integratie-producten een steeds belangrijker deel van de Application Management diensten. Ctac zal ook in 2005 blijven investeren in de groei en de instrumenten van de beheerorganisatie. Voor de marktsegmenten MKB en Retail heeft succesvolle samenwerking met myuice en met de per 1 oktober 2004 overgenomen retail werknemers geleid tot nieuwe beheerklanten in deze segmenten. Nieuwe beheerklanten in 2004 zijn onder andere De Harense Smid, Mammoet, Modiform, Opstalan, Heijmans, Provincie Noord-Brabant en Aviko. Daarnaast heeft een 17

19 (Aldipress, The Greenery, Tommy Hilfiger, Nederlands Vaccin Instituut, Tramedico and Freecrown). Through its long-term relationship with customers and the know-how at Ctac into the business processes and SAP set-up, Ctac is well positioned to deliver follow-up projects, expansions, modifications and upgrades with them. Significant follow-up projects were conducted in 2004 at Aldipress, De Boer Tenten, RDW and others. ** Consulting Services The retail consultants that started as of 1 October 2004 realised revenues of Eur 0.5 million in the fourth quarter of They fulfilled orders at M&S Mode, Euroshoe and Bruna. In 2004, this revenue forms part of Consulting Services. Apart from this retail revenue, the revenues from SAP consulting activities remained almost the same as in The main reason is that the demand for major (implementation) projects was lower due to the need for optimization of the existing SAP environment (system upgrades, improvement projects, re-installation and integration projects). There was specific attention to the upgrade to the latest version of SAP Enterprise, to Enterprise Portal and to business intelligence projects. Ctac won orders both from new customers (Nikon, Yokogawa and Heineken) and from existing customers. *** myuice The launch of the myuice subsidiary went successfully. The company now counts twelve employees. SAP was implemented as a totally new ERP system at a number of customers. Apart from that, twelve small and medium-sized business customers already operating SAP decided to have myuice realize new projects, among other things in the field of optimization, warehouse and RF automation. Orders were received from MLT, Skantrea, Pierre de Jonge, Vivant, TTD, Impalium and others. Result In 2004, Ctac realized a net operating result of Eur 0.2 million (2003: Eur 0.0 million, excluding a one time gross book loss of Eur 0.9 million as a result of the disposal of the Spanish activities in 2003). The improvement in results is a direct consequence of slightly better employee utilization at Ctac group level. Cost of sales The composition of the revenues in 2004 changed in comparison to On the one side, purchases of software licenses and maintenance contracts grew from Eur 0.7 million in 2003 to Eur 1.1 million in In addition more external people were used on projects (2004: for Eur 1.4 million, 2003: for Eur 0.4 million), which increased the buying cost of sales. Costs increased Costs increased in 2004 by 9% in comparison to 2003 (disregarding the book loss in 2003 from the sale of the Spanish business). Operating expenses in 2004 were Eur 10.4 million (2003: Eur 9.5 million). Costs increased at a slower rate than the revenues. This was especially the result of a changed revenue structure. Besides that, the utilization level of our employees improved. Personnel costs increased by 12% to Eur 7.3 million (2003: Eur 6.5 million). On the one hand, personnel costs rose due to normal pay rises, higher training costs and higher recruitment costs. Another cause is that the average level of experience, and thus the average salary level, increased with the myuice and retail employees. Other operating expenses increased by 4% to Eur 2.6 million (2003: Eur 2.5 million) due to higher advisory and car costs. Depreciations dropped by 7%. This is the result of a targeted investment policy together with the fact that a major portion of the fixed assets is fully depreciated, without requiring replacement (facility costs and inventory). Balance sheet structure The equity expressed as a percentage of total assets as of year-end 2004 was 60% (2003: 74%). The main reason for the lower solvency is the increased use of working capital. The increased activity in the fourth quarter of 2004 has substantial influence on receivables and payables balances. Ctac has only shortterm debt and no long-term liabilities. With this balance sheet situation, Ctac has an extremely solid basis to keep adjusting its organization and services to the market demand. Ctac therefore remains optimistic about its chances of growth in the long-term. The effect on the balance sheet of the introduction of IFRS (International Financial Reporting Standards) has not been worked into the balance sheet as presented. The Annual Report for 2005 will be prepared based on IFRS. 18

20 jaarverslag annual report 2004 aantal klanten zich voor langere tijd vastgelegd bij Ctac (Aldipress, The Greenery, Tommy Hilfiger, Nederlands Vaccin Instituut, Tramedico en Freecrown). Door de lange termijn relatie met klanten en de kennis bij Ctac van de bedrijfsprocessen en SAP inrichting, is Ctac goed gepositioneerd om vervolgprojecten, uitbreidingen, wijzigingen en upgrades bij hun te verzorgen. Belangrijke vervolgprojecten zijn in 2004 o.a. uitgevoerd bij Aldipress, De Boer Tenten, RDW en anderen. ** Consulting Services De per 1 oktober 2004 gestarte retail consultants hebben in het vierde kwartaal 2004 een omzet gerealiseerd van Eur 0,5 miljoen. Opdrachten zijn vervuld bij M&S Mode, Euroshoe en Bruna. Deze omzet maakt in 2004 onderdeel uit van Consulting Services. Afgezien van deze retail omzet is de omzet bij de SAP consultingactiviteiten ongeveer gelijk gebleven aan Belangrijkste reden is dat de vraag naar grote (implementatie)projecten achterbleef bij de behoefte aan optimalisatie van de bestaande SAP omgeving (systeemupgrades, verbeteringsprojecten, herinrichtingstrajecten en integratietrajecten). Specifieke aandacht was er voor de upgrade naar de nieuwste versie SAP Enterprise, voor Enterprise Portal en voor Business Intelligence-projecten. Ctac heeft opdrachten verkregen bij zowel nieuwe klanten (Nikon, Yokogawa en Heineken) als bestaande klanten. *** myuice De start van dochteronderneming myuice is succesvol verlopen. Het bedrijf telt inmiddels twaalf medewerkers. Bij een aantal klanten wordt SAP als volledig nieuw ERP-systeem geïmplementeerd. Daarnaast heeft een twaalftal MKB-bedrijven die reeds SAP hebben ingevoerd, besloten om nieuwe projecten door myuice te laten uitvoeren, op onder andere het gebied van optimalisatie, magazijn en RF-automatisering. Opdrachten zijn onder andere verkregen van MLT, Skantrea, Pierre de Jonge, Vivant, TTD, Impalium. Resultaat Ctac heeft over 2004 een bedrijfsresultaat gerealiseerd van Eur 0,2 miljoen ( 2003: Eur 0,0 miljoen, dit is exclusief het éénmalige bruto boekverlies van Eur 0,9 miljoen als gevolg van het afstoten van de Spaanse activiteiten in 2003). De resultaatverbetering is een direct gevolg van een licht verbeterde bezettingsgraad op Ctac groepsniveau. Inkoopwaarde De samenstelling van de omzet in 2004 is gewijzigd ten opzichte van Enerzijds nam de inkoop van softwarelicenties en onderhoudscontracten toe van Eur 0,7 miljoen in 2003 tot Eur 1,1 miljoen in Daarnaast is op projecten meer gebruik gemaakt van externe mensen (2004: voor Eur 1,4 miljoen, 2003: voor Eur 0,4 miljoen), waardoor de inkoopwaarde van de omzet ook is toegenomen. Kosten gestegen De kosten zijn over 2004 met 9% gestegen ten opzichte van 2003 (afgezien van het boekverlies in 2003 op de verkoop van de Spaanse activiteiten). De bedrijfslasten bedroegen in 2004 Eur 10,4 miljoen (2003: Eur 9,5 miljoen). De kosten zijn minder hard gestegen dan de omzet. Dat is met name het gevolg van een gewijzigde samenstelling van de omzet. Daarnaast is de bezettingsgraad van de medewerkers verbeterd. De personeelskosten zijn met 12% gestegen tot Eur 7,3 miljoen (2003: Eur 6,5 miljoen). Enerzijds zijn de personeelskosten toegenomen door normale loonkostenstijging, hogere opleidingskosten en hogere wervingskosten. Een andere oorzaak is dat met de myuice en retail medewerkers het gemiddeld ervaringsniveau en daarmee ook het gemiddelde salarisniveau is toegenomen. De overige bedrijfslasten zijn met 4% gestegen naar Eur 2,6 miljoen (2003: Eur 2,5 miljoen) door hogere advies-, en autokosten. De afschrijvingslasten zijn met 7% gedaald. Dit is het gevolg van een gericht investeringsbeleid tezamen met het feit dat een groot gedeelte van de vaste activa volledig is afgeschreven, zonder dat dit vervanging behoeft (huisvesting en inventaris). Balansstructuur Het eigen vermogen, uitgedrukt als percentage van het per ultimo 2004 aanwezige totale vermogen, bedroeg 60% (2003: 74%). Belangrijkste oorzaak voor de lagere solvabiliteit is het toegenomen beslag op werkkapitaal. De toegenomen activiteit in het vierde kwartaal van 2004 heeft substantiële invloed op debiteuren- en crediteurenstanden. Ctac heeft alleen kortlopende schulden en geen langlopende verplichtingen. Met deze balansverhoudingen heeft Ctac een uiterst solide financiële basis om met haar organisatie en dienstverlening te blijven inspelen op de marktvraag. Ctac blijft derhalve optimistisch over haar groeikansen op de langere termijn. Het effect op de balans uit hoofde van de invoering van IFRS 19

jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON

jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON Ctac Jaar verslag 2005 - Ctac Annual repor t 2 0 0 5 Contents 4 C tac i n F i g u r e s 8 P r o f i l e o f C tac 12 C tac s h a r e s 14 M a n ag

Nadere informatie

CtacAlign in figures. CtacAlign in cijfers

CtacAlign in figures. CtacAlign in cijfers CtacAlign in figures CtacAlign in cijfers The results of Align Inc. are incorporated in the extraordinary results in order to provide greater insight into the company s results. Ten behoeve van het inzicht

Nadere informatie

EXENDIS N.V. Jaarverslag 2002 2002 Annual Report

EXENDIS N.V. Jaarverslag 2002 2002 Annual Report EXENDIS N.V. Jaarverslag 2002 2002 Annual Report Powerful solutions in energy conversion Kengetallen (x1000) Key Figures (x1000) 2002 2001 2000 1999 1998 Omzet 37.522 37.221 10.277 9.446 9.057 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Annual Report 2010. Jaarverslag 2010

Annual Report 2010. Jaarverslag 2010 Annual Report 2010 Jaarverslag 2010 256 docdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 E-mail: corporate@docdata.com Corporate website:

Nadere informatie

474 206 10 12 10 206 Jaarverslag 2009 286 256 256 286 474

474 206 10 12 10 206 Jaarverslag 2009 286 256 256 286 474 206 Jaarverslag 2009 256 docdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 E-mail: corporate@docdata.com Corporate website: www.docdatanv.com

Nadere informatie

DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland. Telefoon (+31) 0416 63 11 00 Telefax (+31) 0416 63 11 11

DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland. Telefoon (+31) 0416 63 11 00 Telefax (+31) 0416 63 11 11 DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon (+31) 0416 63 11 00 Telefax (+31) 0416 63 11 11 Website: www.docdata.com E-mail: info@docdata.com Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11

Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 docdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 Website: www.docdata.com Corporate website: www.docdatanv.com Email: corporate@docdata.com

Nadere informatie

Annual Report/Jaarverslag 2003 DOCdata. Annual Report Jaarverslag

Annual Report/Jaarverslag 2003 DOCdata. Annual Report Jaarverslag Annual Report/Jaarverslag 2003 DOCdata 2003 Annual Report Jaarverslag DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk The Netherlands Phone +31 416 63 11 00 Fax +31 416 63 11 11 Website: www.docdata.com E-mail:

Nadere informatie

Jaarverslag 2002. Annual Report 2002

Jaarverslag 2002. Annual Report 2002 Jaarverslag 2002 Annual Report 2002 Vijf jaar kerncijfers KAS BANK N.V. Geconsolideerd in miljoenen euro s 2002 2001 2000 1999 1998 Aansprakelijk vermogen (Kapitaal, Reserves, Achtergestelde schulden en

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Annual report 2006

Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Buiten gewoon! Inhoud Contents 4 Oranjewoud in één oogopslag Oranjewoud at a glance 5 Oranjewoud: buiten gewoon! Oranjewoud: Outstanding in every way! 6 Bericht van

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 - www.sogeti.nl. Jaarrekening 2010

Jaarverslag 2010 - www.sogeti.nl. Jaarrekening 2010 SOGETIMES Jaarrekening 2010 Jaarverslag 2010 - www.sogeti.nl Jaarverslag van de directie Kerncijfers Balans per 31 december Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Algemeen Grondslagen voor de waardering

Nadere informatie

ANNUAL REPORT & FINANCIAL STATEMENTS

ANNUAL REPORT & FINANCIAL STATEMENTS ANNUAL REPORT & FINANCIAL STATEMENTS 2012 Table of Contents 4 7 8 9 11 13 15 18 21 24 27 Company Profile Report of the General Manager Report of the Supervisory Board Corporate Information Market Review

Nadere informatie

Jaarverslag Annual Report 2008

Jaarverslag Annual Report 2008 100 1908 Jaarverslag Annual Report Amsterdam Commodities N.V. (Acomo) is an international group with its principal business the trade and distribution of agricultural products. The group is a leading trading

Nadere informatie

Annual Report Financieel Jaarverslag

Annual Report Financieel Jaarverslag Annual Report Financieel Jaarverslag 2012 Financieel Jaarverslag 2012 Annual Report 2012 VDL Nedcar B.V. Sittard-Geleen (Born) Nederland VDL Nedcar B.V. Sittard-Geleen (Born) The Netherlands Inhoud Contents

Nadere informatie

Wat ons beweegt What moves us. Annual Report 2010 Cardif Schadeverzekeringen N.V.

Wat ons beweegt What moves us. Annual Report 2010 Cardif Schadeverzekeringen N.V. Wat ons beweegt What moves us Annual Report 2010 Cardif Schadeverzekeringen N.V. Index Annual Report Cardif Schade 2010 // Index Boards, officials and external advisors Supervisory Board G.C. Binet S.L.P.F.

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2004 VastNed Retail

Halfjaarbericht Interim report 2004 VastNed Retail Halfjaarbericht Interim report 2004 VastNed Retail Kerncijfers 1 e halfjaar 1 e halfjaar 2004 2003 2003 2002 Resultaten ( x 1 miljoen) Brutohuuropbrengsten 64,7 128,9 64,3 123,6 Direct beleggingsresultaat

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag - Annual Report 2011

Financieel Jaarverslag - Annual Report 2011 Financieel Jaarverslag - Annual Report 2011 Financieel Jaarverslag 2011 Netherlands Car B.V. Sittard-Geleen (Born) Nederland Annual Report 2011 Netherlands Car B.V. Sittard-Geleen (Born) The Netherlands

Nadere informatie

JAARVERSLAG Annual Report 2002

JAARVERSLAG Annual Report 2002 JAARVERSLAG Annual Report 2002 ANNUAL REPORT 2002 JAARVERSLAG 2002 PROFILE PROFIELSCHETS For 110 years, Nationale Borg has been a specialized issuer of bonds and guarantees, underwriter of theft and fraud

Nadere informatie

Doen waar we goed in zijn

Doen waar we goed in zijn Doen waar we goed in zijn Doing what we know best jaarverslag annual report 2 0 6 Doen waar we goed in zijn Het succes van Nassau schuilt in één simpel principe: we houden ons uitsluitend bezig met datgene

Nadere informatie

wledge people k n o w l e d g e p e o p l e knowledge people knowledge people knowledge people knowledge

wledge people k n o w l e d g e p e o p l e knowledge people knowledge people knowledge people knowledge wledge people knowledge p ensen kennis mensen kennis mensen k wledge people knowledge people k ensen kennis mensen kennis m wledge people knowledge p ensen kennis mensen kennis mensen k wledge people k

Nadere informatie

INVESTOR RELATIONS BULLETIN

INVESTOR RELATIONS BULLETIN KAS BANK jaargang 3 no. 1 Maart 2005 INVESTOR RELATIONS BULLETIN Het Investor Relations Bulletin is een digitale nieuwsbrief van KAS BANK N.V. Deze verschijnt viermaal per jaar en wordt elektronisch verzonden

Nadere informatie

Voorwoord. Henny Hilgerdenaar

Voorwoord. Henny Hilgerdenaar Ctac Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Voorwoord 2011 gaat de boeken in als een sober en ingetogen jaar. De aanhoudende economische onzekerheid had haar weerslag op Ctac, dat te maken kreeg met tegenvallende

Nadere informatie

Jaarverslag. Delfluent 2005. Annual report

Jaarverslag. Delfluent 2005. Annual report Jaarverslag Delfluent 2005 Annual report Voorwoord Foreword Voorwoord Foreword Inhoud Voor u ligt het jaarverslag 2005 van Delfluent. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland, werken wij een

Nadere informatie

Global Pump Investment 2011. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment 2011. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 2011 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. In dit jaarverslag In this Annual Report

Nadere informatie

CNC U.A. C4C Holding B.V.

CNC U.A. C4C Holding B.V. CNC U.A. C4C Holding B.V. J A A R V R S L A G A N N U A L R P O R T CNC U.A. C4C Holding B.V. J A A R V R S L A G A N N U A L R P O R T Inhoudsopgave 5 Voorwoord 6 Ons profiel 16 Corporate governance 20

Nadere informatie

MET DE STEUN VAN WITH ASSISTANCE FROM

MET DE STEUN VAN WITH ASSISTANCE FROM annual report 2003 MET DE STEUN VAN WITH ASSISTANCE FROM Die Armutsbekämpfung is die größte Herausforderung für Stabilität und Frieden in der Welt. HORST KÖHLER, BUNDESPRÄSIDENT DER BRD Fighting poverty

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 2019 2010 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. Global Pump Investment (GPI), in 1997

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Totaal aantal pagina s: 9 P E R S B E R I C H T s-hertogenbosch, 8 maart 2007 Ctac realiseert forse groei omzet en winst in 2006 SAP- dienstverlener Ctac N.V. ( Ctac) m aakt vandaag de jaarcijfers bekend

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 219 21 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. In dit Jaarverslag In this Annual Report

Nadere informatie

Delta Lloyd in 2013: Strong commercial and operational performance delivering results

Delta Lloyd in 2013: Strong commercial and operational performance delivering results Press release Amsterdam, 20 February 2014 Delta Lloyd in 2013: Strong commercial and operational performance delivering results Strong commercial performance in life insurance, asset management and mortgages

Nadere informatie