BELEIDSPLAN van Stichting Help Flores! jaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELEIDSPLAN van Stichting Help Flores! jaar 2013 2015"

Transcriptie

1 BELEIDSPLAN van Stichting Help Flores! jaar Stichting Help Flores! De Morgen JP Dronten The Netherlands (Negeri Belanda) Telefoon: +31 (0) internet: Bankrelatie: ABN AMRO, Dronten Rek.nr K.v.K. nr Aangesloten bij: Pagina 1 van 14

2 Colofon Stichting Help Flores! De Morgen JP Dronten Web: Rekeningnummer: (ABN AMRO) KvK-nummer: Bestuur: dhr. H.J. (Herbert) van Loon voorzitter dhr. E.M. (Elmar) van Loon secretaris/penningmeester dhr. F.A. (Fred) van der Beek bestuurslid dhr. J. de With bestuurslid Foto op de voorpagina is genomen door Herbert van Loon op Flores in mei Pagina 2 van 14

3 INHOUDSOPGAVE 1.0 Voorwoord Stichting Help Flores! De organisatie 8, Jaarplan , Financiën Pagina 3 van 14

4 1.0 VOORWOORD In dit beleidsplan legt de Stichting Help Flores! ( SHF! ) haar beleidvoornemens voor de periode neer. Het door SHF! in deze periode te voeren beleid is veelal afhankelijk van het beschikbare budget dat door middel van donaties en fondsenwerving binnenkomt. Het beleid zal, net als in het eerste jaar, dynamisch zijn. Wanneer gedurende de tijd wijzigingen voor doen, zal SHF! daarop anticiperen en haar beleid hierop aanpassen. Het beleidsplan zal jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd worden door het bestuur. Het beleidsplan zal met name afgestemd worden op de ervaring die het bestuur heeft opgedaan op Flores in de eerste helft van Ter plaatse is veel besproken en gezien wat uiteindelijk invloed heeft op dit plan. Indien u na het lezen van dit beleidsplan nog vragen heeft of meer informatie wenst kunt u dit vinden op onze website of u kunt ons een sturen. Wij wensen u veel leesplezier. Salam Hangat (met warme groet), Herbert van Loon Voorzitter/oprichter Stichting Help Flores! Pagina 4 van 14

5 2.0 STICHTING HELP FLORES! Het ontstaan van SHF! In 1997 heeft Herbert van Loon, voor zijn HTS-stage meegeholpen aan het nieuw te bouwen en afbouwen van: het operatiegebouw (drie operatiekamers), de kraamafdeling en de verloskamers, het mortuarium, de mannen- & VIP- kinderafdeling helpen afronden. Het bouwpersoneel bestond uit circa 70 mensen van de locale bevolking en drie Nederlanders. Dit heeft hem gevormd als persoon. In het jaar 2000 is hij tijdens zijn huwelijksreis teruggegaan naar het ziekenhuis en alles functioneerde voor 100 procent. In de zomer van 2011 is hij met zijn vader wederom terug geweest (eerder was door familieomstandigheden helaas niet mogelijk) en heeft hij gesproken met ongeveer 25 mensen die hij nog kende uit Zij lieten hem met trots het ziekenhuis zien, maar vertelde tevens dat alles niet meer goed functioneerde. Herbert was geschrokken van de huidige status van het ziekenhuis. De functionaliteit van het ziekenhuis was met circa 40% teruggelopen, reden: geen financiën. Omdat Herbert de mensen op Flores een warm hart toedraag wilde hij op juiste wijze hulp bieden. Na veel overleg met zijn vader bleek de enige manier, om vertrouwen te krijgen van donateurs en transparant te zijn, het oprichten van een stichting de juiste keuze. Vrij snel na terugkomst (oktober 2011) is de stichting opgericht. Doelstelling De doelstelling is de oude werknemers, collega s en vrienden helpen en hun dierbaren, de mensen die ik heb leren kennen als prachtige mensen of, conform SHF! s statuten: het ondersteunen van instellingen, gemeenten of personen in de medische-, sociale- en onderwijs- sector in de regio Sikka op het eiland Flores in Indonesië met behulp van geld, materieel en diensten. Met deze doelstelling zet SHF! zich direct in voor de millenniumdoelen (1) en in het bijzonder voor: In 2015 is kindersterfte sterk afgenomen, In 2015 sterven er minder vrouwen door zwangerschap, In 2015 is de verspreiding van ziektes als aids en malaria gestopt, In 2015 leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu, In 2015 gaan alle kinderen naar school, De gehele stichting wordt gedragen door een groep enthousiaste vrijwilligers die geen enkele geldelijke beloning hiervoor ontvangt. SHF! is middels een beschikking per 25 oktober 2011 aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften zijn dan ook fiscaal aftrekbaar bij de schenker en niet belast bij SHF! (1) In 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen afgesproken vóór 2015 de belangrijkste wereldproblemen aan te pakken. Deze zijn vastgelegd in acht concrete doelstellingen:de milleniumdoelen. (www.milleniumdoelen.nl) Pagina 5 van 14

6 Visie De achterliggende visie van de doelstelling is dat de regio Sikka op het eiland Flores achterblijft in medische, sociale en onderwijs voorzieningen ten opzichte van andere delen van Indonesië, bijvoorbeeld de eilanden Java en Bali. Dit is mede door de geloofsovertuiging. Het eiland Flores is voor het grotendeel katholiek terwijl de overheid met name moslim is. Hierdoor wordt er minder geld voor algemene middelen ingezet door de overheid. De inwoners hebben onvoldoende middelen om infrastructuur en voorzieningen in de regio op te bouwen of te onderhouden. Hierdoor zijn eenvoudige zaken als een tandartsbezoek of een goede marktplaats zoals wij dat in Nederland kennen niet of nauwelijks aan de orde. Ook is het niet standaard dat kinderen op basisscholen boeken hebben om uit te leren. Werkwijze SHF! probeert de inwoners van de regio Sikka te ondersteunen door geld, middelen en diensten ter beschikking te stellen aan de genoemde sectoren. Hiermee wil SHF! bewerkstelligen dat de inwoners zelfstandig elkaar op medisch, sociaal en onderwijskundig gebied kunnen stimuleren. De focus van SHF! SHF! had haar eerste focus in eerste instantie gelegd op het ziekenhuis (Indonesische betekenis = Rumah Sakit) St. Elisabeth in Lela-Flores. SHF! is namelijk opgericht naar aanleiding van een bezoek van Herbert in de zomer van 2011 aan het ziekenhuis en vanwege zijn tijd in Echter verliep dit anders. Het eerste project van SHF! werd een schoolboekenproject doordat wij van een anonieme donateur een grote donatie ontvingen. De eerste focus kwam te liggen op het ziekenhuis en op schoolboeken. Tijdens ons verblijf op Flores heeft het bestuur nieuwe projecten besproken en uiteindelijk hebben we besloten onze focus uit te breiden met: het bouwen van schoolgebouwen en het renoveren van een kathedraal. De reden hiervoor is dat wij aangeslagen waren als bestuur toen wij de situatie zagen van de schoolklassen en de kathedraal. Ook voor het ziekenhuis blijft SHF! zich natuurlijk inzetten i.v.m. het verleden. De nu bereikte resultaten van de SHF! Met trots kunnen wij u melden dat SHF! in het eerste boekjaar een kleine heeft opgehaald. De vaste kosten van SHF! bedragen voor de periode 2011 en 2012 circa 2,6%, inclusief de oprichtingskosten van de notaris. SHF! heeft de volgende projecten reeds afgerond of momenteel in uitvoering, sinds begin mei 2013 (na de bestuursreis). Afgeronde projecten: 5 basisscholen voorzien van schoolboeken, budget ,00, Aanschaf en installatie van een nieuwe tandartsstoel inclusief benodigd materiaal, budget 5.700,00, Aanschaf laptop en speelgoed voor een kinderhoek op de kinderafdeling in het ziekenhuis, budget 157,00, 3 basisscholen voorzien van schoolboeken, budget 8.700,00. Projecten in uitvoering: Aanschaf en installatie van een drie nieuwe operatielampen voor drie operatiekamers, budget 6.800,00, Pagina 6 van 14

7 Aanschaf en installatie van een nieuwe backup-generator inclusief benodigd materiaal, budget ,00, Aanschaf van veel ziekenhuis materiaal, (bv. Suctions, brancar, bloedkoelkast etc.) klein en groot, budget 4.000,00, Aanschaf van een nieuwe defibrillator, budget 2.000,00, Opknappen van de huidige oude ambulance, budget 1.050,00, Aanschaf en installatie van een 24 kg ziekenhuis wasmachine, budget 3.200,00, 3 basisscholen voorzien van schoolboeken, budget 6.600,00. Al bovengenoemde projecten zijn mogelijk gemaakt door Nederlandse particuliere donateurs, bedrijven, stichtingen en fondsen. De projecten worden uitgevoerd door Yayasan Rupingh (Thon) of door Rumah Sakit St. Elisabeth Foundation (Dr. Henry, directeur). Indien Dr. Henry materiaal aanschaft wordt hij door Thon gecontroleerd. Pagina 7 van 14

8 3.0 DE ORGANISATIE Stichting Help Flores! Oprichter/voorzitter Penningmeester / secretares Bestuurslid Bestuurslid (Herbert van Loon) (Elmar van Loon (Fred van der Beek) (Johan de With) Corien van der Beek SHF! wil haar organisatie klein en slagvaardig houden om daarmee effectieve besluitvorming te bevorderen. Het bestuur bestaat momenteel uit vier leden. Afhankelijk van de algemene ontwikkelingen en/of specifieke evenementen zal SHF! ambassadeurs (vrijwilligers) aantrekken om bepaalde werkzaamheden van het bestuur uit handen te nemen. Bestuur Het bestuur houdt zich bezig met de ontwikkeling van plannen en de (dagelijkse) uitvoering van deze plannen. Het bestuur van SHF! bestaat thans uit: dhr. H.J. van Loon oprichter/voorzitter, sinds de oprichting, dhr. E.M. van Loon secretaris/penningmeester, sinds de oprichting, dhr. F.A. van der Beek bestuurslid, sinds de oprichting, dhr. J. de With bestuurslid, sinds begin juni Wij zijn ons bewust geworden dat ons bestuur niet altijd voldeed aan de eisen van sommige fondsen of stichtingen doordat er twee broers hadden plaatsgenomen in het bestuur. Mede hierdoor zijn wij op zoek gegaan naar een vierde bestuurslid. Met trots kunnen we melden dat we deze inmiddels hebben gevonden. Het bestuur is sinds juni 2013 onafhankelijk en dus compleet. Daarnaast heeft het bestuur er voor gekozen om de functie secretaris en penningmeester te combineren. Voor de duidelijkheid worden deze twee functies hieronder apart beschreven. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar, waarna zij opnieuw benoembaar zijn. De voorzitter De taken van de voorzitter zijn: Het leiden van de organisatie, de (bestuurs)vergaderingen, de bestuursleden en vrijwilligers, Het naar buiten treden namens de stichting, afhankelijk van de situatie, Identificeren en benaderen van relaties/stichtingen/bedrijven en fondsen, zowel mondeling als schriftelijk, Het (delegeren) en mede-uitvoeren van de uit te voeren werkzaamheden, Het bewaren van evenwicht in de organisatie m.b.t. werklast en samenwerking, Het contact houden met het bestuur van het ziekenhuis te Lela, Het contact houden met de tussenpersoon van SHF! op Flores, Het bewaken van de voortgang van lopende projecten, Het rapporteren over bovenstaande tijdens de bestuursvergaderingen. Pagina 8 van 14

9 De penningmeester De taken van de penningmeester zijn: Het volgen van de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven ten opzichte van de geplande inkomsten en uitgaven, Algemene financiële administratie van SHF!, Financiële administratie van mogelijke projecten, Het opstellen van het jaarverslag/-rekening aan het einde van het jaar, Eerste contactpersoon voor de Belastingdienst en, indien van toepassing, de externe accountant, Over bovenstaande rapporteren tijdens de bestuurvergaderingen en het bestuur terugroepen indien deze te enthousiast geld uitgeeft aan goede bedoelingen, Tijdens de bestuursvergaderingen deelnemen in de algemene menings- en besluitvorming met betrekking tot alle punten die binnen de organisatie aan de orde zijn. De secretaris De taken van de secretaris zijn: Behandelen, samen met de voorzitter, van de inkomende en uitgaande post en e- mail, Archiveren van de inkomende en uitgaande post en , Het naar buiten treden namens de organisatie, afhankelijk van de statutaire bevoegdheden en de situatie, Identificeren en benaderen van relaties/stichtingen/bedrijven en fondsen, zowel mondeling als schriftelijk, Over bovenstaande rapporteren tijdens de bestuursvergaderingen, Tijdens de bestuursvergaderingen deelnemen in de algemene menings- en besluitvorming met betrekking tot alle punten die binnen de organisatie aan de orde zijn, Notuleren en verslagleggen van de bestuursvergaderingen. Het bestuurslid De taken van het bestuurslid zijn: Het naar buiten treden namens de organisatie, afhankelijk van de statutaire bevoegdheden en de situatie, Identificeren en benaderen van relaties/stichtingen/bedrijven en fondsen, zowel mondeling als schriftelijk, Ondersteunen van andere bestuursleden bij het werven van relaties, Bijhouden van het relatiebeheersysteem, Over bovenstaande rapporteren tijdens de bestuursvergaderingen, Tijdens de bestuursvergaderingen deelnemen in de algemene menings- en besluitvorming met betrekking tot alle punten die binnen de organisatie aan de orde zijn. Ambassadeurs Het bestuur kan ambassadeurs (vrijwilligers) aantrekken om bepaalde werkzaamheden uit te besteden. Toekomstige ambassadeurs zullen altijd worden aangestuurd door het bestuur (ten minste één bestuurslid). Ambassadeurs worden niet uitgenodigd voor de bestuursvergaderingen. Pagina 9 van 14

10 4.0 JAARPLAN Bij het uitzetten van het te voeren beleid concentreert SHF! zich op haar statutaire doelstelling. De focus van SHF! richt zich op de functionaliteit van het ziekenhuis, basisscholen en één kathedraal. SHF! wil, met behulp van geld doneren en/of materieel en/of diensten, de focusdoelen de mogelijkheid geven om weer te functioneren zoals het behoort. Projecten Concrete projecten die SHF! heeft geïdentificeerd ten aanzien van het ziekenhuis zijn: De ambulance van 22 jaar oud vervangen, Eén of twee aardbeving bestendige USG s, Eventueel één High-care unit, Eventueel één nieuwe gynocologie tafel t.b.v. de operatiekamer, Eventueel medicijnen afval opvang/reinigings putten, Eventueel financiën voor het onderhoud van het complex. Concrete projecten die SHF! heeft geïdentificeerd ten aanzien van scholen, kerken: Het voorzien van 22 scholen met nieuwe schoolboeken, Het bouwen van een waterbak te Wukak Gahar, Het bouwen van een nieuw klaslokaal te Watublapi, Het bouwen van 4 klaslokalen te Wukak Gahar, Onderhoud plegen aan de kathedraal van Sikka. SHF! verwacht bij het realiseren van bovenstaande projecten dat er tevens banen gecreeërd zullen worden om de werkzaamheden uit te voeren. Activiteiten SHF! Om bovenstaande projecten te realiseren zal SHF! proberen fondsen en donateurs te werven. Hiervoor zal het bestuur in de periode de volgende activiteiten voortzetten: De website (www.helpflores.com) verder opzetten en bijhouden, Marketingacties om de naamsbekendheid te vergroten en fondsen te werven, onder andere mailings van nieuwsbrieven naar familie en relaties (privé en zakelijk), lokale acties en via internet, Benaderen van relaties (en opnemen in relatiebeheersysteem), te weten, Bedrijven/organisaties voor donatie, sponsoring, middelen en/of diensten, Particulieren voor donatie, sponsoring en/of mogelijke ondersteuning, Onderwijsinstellingen (bijvoorbeeld scholen) om een Goede doelen activiteit te organiseren waar SHF! mogelijk voorlichting kan geven, Andere stichtingen voor eventuele samenwerking, Overheden of koepelorganisaties ten behoeve van eventuele subsidies, Communicatiekanalen opzetten richting relaties: nieuwsbrief (minimaal tweemaal per jaar), een nieuwe flyer maken, facebook en Twitter, Contact houden en, indien mogelijk, verstevigen met de regio Sikka op Flores (Indonesië). De verkrijging van donaties bepaalt in hoeverre de stichting haar doelstelling feitelijk kan nastreven. Bovenstaande activiteiten worden door het bestuur op een (kleinschalige) directe manier uitgevoerd, onder andere door het aanspreken van persoonlijke c.q. Pagina 10 van 14

11 zakelijke contacten. Naast donaties van vaste donateurs hoopt SHF! in de toekomst meer structurele en/of incidentele donaties aan te trekken. Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) SHF! heeft de status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Met deze status, kan zij vrij van schenkingsrecht donaties ontvangen. Ook is het hierdoor voor de donateurs onder voorwaarden mogelijk de donatie fiscaal gefaciliteerd plaats te laten vinden. Indien SHF! een bedrijf of een natuurlijk persoon bereid vindt om een aanzienlijke schenking te doen aan SHF!, is SHF! bereid fiscaal advies in te winnen om ten behoeve van de betreffende donateur tot een fiscaal gefaciliteerde vormgeving te komen. Verslagen De statuten, een kopie van inschrijving bij de Kamer van Koophandel, de jaarverslagen (volgens de Richtlijn 640, aangepast 2007), het beleidsplan en nieuwsbrieven worden gepubliceerd op de website en kunnen door belangstellenden worden gedownload, zie Pagina 11 van 14

12 5.0 FINANCIËN Het jaarlijks geworven vermogen wordt veelal zo direct mogelijk besteed. De indirecte kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als bankadministratie- en overboekingkosten, inschrijving kamer van koophandel en overige onkostendeclaraties, zoals postzegels en materiaal ten behoeve van marketing. Alle opbrengsten (schenkingen/ donaties) en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben. Rentebaten worden aan het verslagjaar toe gerekend wanneer deze ontvangen c.q. gevorderd worden. Voor zover SHF! haar vermogen niet direct aanwendt ter nastreving van haar doelstelling, zal dit vermogen, na overleg in een bestuursvergadering, worden belegd in defensieve fondsen en/of op een renterekening plaatsen tot het realiseren van het project mogelijk is. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, echter maakt het bestuur hier nog geen gebruik van. Kosten t.b.v. afreizen naar Indonesië e.d worden door het bestuur uit eigen portemonee betaald. Projectenbegroting Voor de geïdentificeerde projecten (zie hoofdstuk 4) verwacht SHF! een bedrag van ,00 nodig te hebben. Onderstaand de projectenbegroting. Projectenbegroting Begroting Toelichting Project Begroting Project 1: Nieuwe ambulance 35, eigen inschatting n.a.v. prijzen Project 2: Aardbevingbest. USG's 15, volgens opgave Mediscon Project 3: High-care unit 25, volgens begroting Dr. Henry Project 4: Gyn. Operatietafel 8, volgens opgave 'Om' Bruno Project 5: Medicijn afvalputten 11, volgens begroting Dr. Henry Project 6: Onderhoud complex 15, aanname bestuur SHF! Project 7:Schoolboeken basisscholen 10, volgens begrotingen Thon Project 8: Waterbak Wukak Gahar 3, volgens begrotingen Thon Project 9: Klaslokaal Watublapi 12, volgens begrotingen Thon Project 10: Gebouwen Wukak Gahar 50, volgens begrotingen Thon Project 11: Onderhoud kathedraal 16, volgens de pastoor Projecten (totaal) 202, Pagina 12 van 14

13 Organisatiebegroting Voor de periode 2013 en de opeenvolgende jaren heeft het bestuur een organisatiebegroting opgesteld. Deze begroting betreft in totaal circa 1.975,00/jaar. Organisatiebegroting Begroting Toelichting Uitgaven Begroting Kantoorartikelen Papier Mogelijke vergoeding bestuur Assurantiekosten (verzekeringen) Contributies en abonnementen Marketingskosten (reclame, Websitekosten (provider; hosting; e Domeinnaam + hosting Drukwerk, porti en vrachten Postzegels, cartridge en flyers Telefoon en fax Overige kantoorkosten Bankkosten ABN AMRO, ideal en internationale transacties Accountants- en administratiekosten KvK en accountantscontrole over boekjaar Cursussen/ seminars Vakliteratuur - Mogelijk tijdschriften, boeken m.b.t. bestuur/financiën Onvoorziene kosten , De projecten- en organisatiebegroting bedragen samen ,00. Beheer SHF! heeft het vermogen in eigen beheer op rekeningnummer van de ABN AMRO staan. Naast de penningmeester heeft de voorzitter volledig toegang tot de bankrekening van SHF! De penningmeester is bevoegd om het vermogen te beheren en goedgekeurde donaties, vergoedingen en andere kosten te boeken. De administratie wordt maandelijks geregistreerd en gecontroleerd door de penningmeester. Minimaal per kwartaal zal de penningmeester een toelichting geven aan het bestuur over het verloop van de baten en lasten van SHF! De administratie zal worden vergeleken met de vooraf vastgestelde projectenbegroting (zie hiervoor), waarin bepaald is hoeveel geld nodig is om de vastgestelde projecten uit te voeren. Daarnaast wordt de organisatiebegroting naast de werkelijk gemaakte algemene kosten gezet. Besteding van het vermogen De besteding van het vermogen gebeurt in overleg met het bestuur van het Rumah Sakit St. Elisabeth en of Thon, onze tussenpersoon. In het jaar 2014 zal het bestuur, of enkele leden ervan, opnieuw af reizen naar Flores om daar mondeling en schriftelijke afspraken te maken met het bestuur van Rumah Sakit St. Elisabeth. Tevens zal het bestuur de uitgevoerde projecten controleren en evalueren. Ook zal er gesproken worden over hoe de fondsen, middelen en/of diensten ingezet kunnen worden en hoe gewaarborgd wordt dat deze juist besteed/ingezet worden. De reden hiervan is de sponsors, donateurs en ambassadeurs van SHF! bevestiging bieden dat hun steun aan SHF! goed besteed is. Pagina 13 van 14

14 Getekend te Dronten, juni 2013, Herbert van Loon Elmar van Loon Fred van der Beek Oprichter/voorzitter penningmeester/secretaris bestuurslid Auteur(s): bestuur SHF! (Het beleidsplan is opgesteld net voordat het 4 e bestuurslid plaats nam in het bestuur van SHF!, vandaar dat Johan het beleidsplan niet heeft ondertekend.) Stichting Help Flores! De Morgen JP Dronten The Neterlands (Negri Belanda) Telefoon: +31 (0) internet: K.v.K. nr Rekening: ABN Amro IBAN: NL49ABNA BIC ABNANL2A Pagina 14 van 14

Beleidsplan Stichting Onderwijsfonds Alafia Periode 2011-2014

Beleidsplan Stichting Onderwijsfonds Alafia Periode 2011-2014 Beleidsplan Stichting Onderwijsfonds Alafia Periode 2011-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Werkzaamheden... 3 3. Werving van gelden... 4 4. Beheer van gelden... 5 5. Besteding van gelden... 6 Stichting

Nadere informatie

Jaarrapport 2011-2012

Jaarrapport 2011-2012 Stichting Help Flores! De Morgen 22 8252 JP Dronten The Neterlands (Negri Belanda) Telefoon: +31 (0) 6 51 353 184 internet: www.helpflores.com en www.stichtinghelpflores.nl E-mail: info@helpflores.com

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING HELP FLORES!

JAARVERSLAG 2013 STICHTING HELP FLORES! Stichting Help Flores! De Morgen 22 8252 JP Dronten The Netherlands (Negeri Belanda) Telefoon: +31 (0) 6 51 353 184 internet: www.helpflores.com www.stichtinghelpflores.nl E-mail: info@helpflores.com Bankrelatie:

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Gelukskoffer

Beleidsplan Stichting Gelukskoffer Beleidsplan Stichting Gelukskoffer 2011-2015 Stichting Gelukskoffer te Amersfoort Bezoekadres: Printerweg 16, 3821 AD Amersfoort Handelsregisternummer 32169581 Inhoudsopgave 1 Inleiding p. 3 2 Werkzaamheden

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING HELP FLORES!

JAARVERSLAG 2013 STICHTING HELP FLORES! Stichting Help Flores! De Morgen 22 8252 JP Dronten The Netherlands (Negeri Belanda) Telefoon: +31 (0) 6 51 353 184 internet: www.helpflores.com www.stichtinghelpflores.nl E-mail: info@helpflores.com Bankrelatie:

Nadere informatie

Beleidsplan. Vereniging Heemkundekring Myerle

Beleidsplan. Vereniging Heemkundekring Myerle Beleidsplan Vereniging Heemkundekring Myerle Periode 2014-2019 Vastgesteld in de bestuursvergadering van 30 september 2013 Bekrachtigd in de algemene ledenvergadering van 27 maart 2014 Vereniging Heemkundekring

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN 2015 2018 Stichting Haarwensen Industrieweg 15 3641 RK Mijdrecht 0297-745300 www.haarwensen.nl info@haarwensen.nl KvK 34290369 Inleiding In dit beleidsplan beschrijft Stichting

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Ethioberhan. Versie 05 november 2009

Beleidsplan. Stichting Ethioberhan. Versie 05 november 2009 Stichting Ethioberhan Secretariaat: Berkenweide 43 1647 BG Berkhout Tel: 0229-551727 info@ethioberhan.nl www.ethioberhan.nl Beleidsplan Versie 05 november 2009 Stichting Ethioberhan 1/7 Sponsoring dagopvang

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Stichting Genetische Hartspierziekte PLN. Periode 2015

BELEIDSPLAN. Stichting Genetische Hartspierziekte PLN. Periode 2015 BELEIDSPLAN Stichting Genetische Hartspierziekte PLN Periode 2015 Stichting Genetische Hartspierziekte PLN Postbus 66 1775 ZH MIDDENMEER RSIN/fiscaal nummer: 8518 79 950 1. Inleiding In dit beleidsplan

Nadere informatie

helpflores! NIEUWSBRIEF Auteur: Herbert van Loon / Fred van der Beek / Elmar van Loon (Bestuur Stichting Help Flores!)

helpflores! NIEUWSBRIEF Auteur: Herbert van Loon / Fred van der Beek / Elmar van Loon (Bestuur Stichting Help Flores!) helpflores! Op onze website kunt u de nieuwsbrief ook bekijken, tevens kunt u de nieuwsbrief printen. Augustus 2012 NIEUWSBRIEF www.helpflores.com www.lelahospital.com Auteur: Herbert van Loon / Fred van

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Stepping Stone Liberia. Investeerders in Ambitie

Beleidsplan. Stichting Stepping Stone Liberia. Investeerders in Ambitie Beleidsplan Stichting Stepping Stone Liberia Investeerders in Ambitie Beleidsplan Stichting Stepping Stone Liberia 1. Doelstellingen, visie en werkwijze van Stepping Stone Liberia (SSL) 2. Organisatie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HELP FLORES!

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HELP FLORES! Stichting Help Flores! De Morgen 22 8252 JP Dronten The Netherlands (Negeri Belanda) Telefoon: +31 (0) 6 51 353 184 internet: www.helpflores.com www.stichtinghelpflores.nl E-mail: info@helpflores.com Bankrelatie:

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pimp My Village Foundation 2014. 1. Inleiding

Beleidsplan Stichting Pimp My Village Foundation 2014. 1. Inleiding Beleidsplan Stichting Pimp My Village Foundation 2014 1. Inleiding In dit beleidsplan legt de Stichting Pimp My Village haar beleidsvoornemens voor de periode 2014 neer. Het door de Stichting in deze periode

Nadere informatie

HART VOOR HET TWISKE. Beleidsplan

HART VOOR HET TWISKE. Beleidsplan STICHTING HART VOOR HET TWISKE Beleidsplan Versie 1.01 maart 2013 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Hart voor het Twiske. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016

Beleidsplan 2015-2016 Beleidsplan 2015-2016 Vertelt onder de volken zijn heerlijkheid, onder alle natiën zijn wonderen. Psalm 96:3 Beleidsplan Strijen, juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord...1 1 Stichting Hope 4 the Nations...2

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2014 Stichting Terima Kasih Plaggeberg 27 (postadres) 3956 BK Leersum KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Voorwoord. Namens het bestuur van stichting True Love Afghan Hound Foundation; Daniel de Niet, Voorzitter. 20 augustus 2014

Voorwoord. Namens het bestuur van stichting True Love Afghan Hound Foundation; Daniel de Niet, Voorzitter. 20 augustus 2014 Voorwoord Dit is het beleidsplan van stichting True Love Afghan Hound Foundation. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen. Het plan

Nadere informatie

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed 2013-2014 Beleidsplan Festivals Tegen Dierenleed Versie 1.1 Jasper Coolen Festivals Tegen Dierenleed 4/27/2013 Inhoud 1. Voorwoord ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477 Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa KvK: 41003000 Adres: Postbus 490, 2240 AL Wassenaar Tel: 070-5178477 Inhoudsopgave. Het Beleidsplan....2 Werkzaamheden van de Stichting....3 Stichting Vrienden

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten

Beleidsplan Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten Beleidsplan Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Doelstelling... 2 3. Werkzaamheden... 2 3.1 Activiteiten... 2 3.2 Activiteiten in de toekomst... 2 4.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Groenendijk- Clemens

Beleidsplan Stichting Groenendijk- Clemens Beleidsplan Stichting Groenendijk- Clemens Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Doelstelling... 2 3. Werkzaamheden... 2 3.1 Activiteiten... 2 3.2 Activiteiten in de toekomst... 3 4. Criteria voor donaties...

Nadere informatie

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014 Beleidsplan 2015 2016 Stichting Stop Dierenleed Nederland Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad 7 1313JJ Almere 06-10734354 www.stopdierenleednederland.org info@stopdierenleednederland.org

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Introductie Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Luz Alba. Over 2012 is voor het eerst een jaarverslag geschreven, en bij het verder professionaliseren

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. 10.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl JAARVERSLAG 2012

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018

Beleidsplan. Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018 Beleidsplan Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018 beleidsplan 2015-2018 pagina 1 Inleiding. In dit beleidsplan legt de Stichting Hart voor Cambodja (Stichting HvC) haar beleidsvoornemens vast voor de

Nadere informatie

Beleidsplan Jacana Datum: 29-04-2015

Beleidsplan Jacana Datum: 29-04-2015 Beleidsplan Jacana Datum: 29-04-2015 Contents 1. Doelstellingen, visie en werkwijze van Jacana Business Empowerment... 3 Doelstelling... 3 Visie... 3 Werkwijze... 3 2. Organisatie... 4 Stichting Jacana

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe. Beleidsplan 2015 2016

Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe. Beleidsplan 2015 2016 Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe Beleidsplan 2015 2016 Inhoudsopgave De doelstelling en het werk van de stichting De wijze waarop de stichting geld werft Het beheer en de besteding van het vermogen

Nadere informatie

Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam

Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam Beleidsplan 2015-2018 (versie 25-02- 2015) H1: Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Hippische Alliantie Rotterdam 2015-2018. Gedurende de vorige beleidsperiode (2011-2014) is de naam

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Wij Helpen (2012)

Beleidsplan Stichting Wij Helpen (2012) Beleidsplan Stichting Wij Helpen (2012) 1 INLEIDING In 2012 heb ik in samen met mijn vader een reis door Sri Lanka gemaakt. Mijn vader is hier al meerdere malen geweest en kent de lokale bevolking. Hij

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting 99%RIDE

Beleidsplan Stichting 99%RIDE Beleidsplan Stichting 99%RIDE Voor de jaren 2013-2015 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van Stichting 99%RIDE. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten en geeft inzicht in de

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Vrienden van Umthombo

Jaarverslag 2011. Stichting Vrienden van Umthombo Jaarverslag 2011 Stichting Vrienden van Umthombo Inhoudsopgave Jaarverslag 2011... 1 Stichting Vrienden van Umthombo... 1 Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Huidig beleid... 4 Missie... 4 Doelstelling...

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Wij Helpen (2012/2013)

Jaarverslag Stichting Wij Helpen (2012/2013) Jaarverslag Stichting Wij Helpen (2012/2013) 1 INLEIDING Sinds 2012 richt Stichting Wij Helpen zich op het helpen van de bevolking in Sri Lanka. Eind 2012 is begonnen met het inzamelen van geld. In 2013

Nadere informatie

Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Inzamelbank voor dieren Nederland.

Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Inzamelbank voor dieren Nederland. Beleidsplan 2013 2015 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Inzamelbank voor dieren Nederland. In 2013 zijn wij gestart met het helpen van 80 gezinnen eind 2013 worden er 90 gezinnen

Nadere informatie

Stichting 4WD Supporting Bosnia Beleidsplan

Stichting 4WD Supporting Bosnia Beleidsplan Beleidsplan 2015 Mensen met een passie voor 4x4 steunen mensen in Bosnië Kerkstraat 30 6675 BS Valburg Tel: 0488-431422 Mobiel: 06-53885361 Fax: 0488-431883 Mail: info@stichting4wdsupportingbosnia.nl 1

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Voorwoord Voor u ligt het 1 e beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013 en heeft in het ruime jaar waarin het bestaat

Nadere informatie

Stichting 100% voor dieren Beleidsplan 2015 en 2016

Stichting 100% voor dieren Beleidsplan 2015 en 2016 Stichting 100% voor dieren Beleidsplan 2015 en 2016 Stichting 100% voor dieren Brummelhof 37 7045 AB Azewijn 1 1. Ontstaan, missie, visie en doelstellingen. 1.1 Ontstaan Stichting 100% voor dieren is 2

Nadere informatie

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten Jaarverslag 2013/2014 Stichting Simbólica Projecten 1 maart 2013 28 februari 2014 Inhoud Algemeen 3 Beleid 4 Uitgevoerde projecten 6 Financieel overzicht 7 2 Algemeen Dit jaarverslag bestaat uit drie delen

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Vrienden van 5mw 2014-2019. Amsterdam, oktober 2014. Bestuur Stichting Vrienden van 5mw

Beleidsplan Stichting Vrienden van 5mw 2014-2019. Amsterdam, oktober 2014. Bestuur Stichting Vrienden van 5mw Beleidsplan Stichting Vrienden van 5mw 2014-2019 Amsterdam, oktober 2014 Bestuur Stichting Vrienden van 5mw Gertie Schouten Mark Ruijsendaal Saskia van Dijk Ilja Heitlager Dagmar Amels INHOUDSOPGAVE Inleiding...

Nadere informatie

STICHTING BLIND VERTROUWEN BELEIDSPLAN 2014-2015

STICHTING BLIND VERTROUWEN BELEIDSPLAN 2014-2015 STICHTING BLIND VERTROUWEN BELEIDSPLAN 2014-2015 Voorwoord: Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Blind Vertrouwen 2014-2015 De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 13 Juni 2014 en

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Het Gasthuis

Stichting Vrienden van Het Gasthuis Stichting Vrienden van Het Gasthuis Beleidsplan 2014-2017 Vastgesteld 27 november 2013 Stichting Vrienden van Het Gasthuis Beleidsplan 2014-2017 Pagina 1 Inleiding De Stichting Vrienden van Het Gasthuis

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2011 - Stichting Ministries Argentinas

Financieel Jaarverslag 2011 - Stichting Ministries Argentinas Stichting Ministries Argentinas Financieel Jaarverslag Boekjaar 2011 Bestuur Stichting Ministries Argentinas 11 Stichting Ministries Argentinas Disselboom 55 3763 ZJ Soest Nederland KvK-nummer: 32112010

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kledingbank Nieuwleusen

Beleidsplan Stichting Kledingbank Nieuwleusen Beleidsplan Stichting Kledingbank Nieuwleusen 2014 tot 2017 Inhoud: Inleiding Over de Stichting Kledingbank Nieuwleusen Missie Visie Bestuurssamenstelling Contactgegevens Doelstelling Doelgroep Werkwijze

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2011-2012. Stichting De Burght CT&W

BELEIDSPLAN 2011-2012. Stichting De Burght CT&W BELEIDSPLAN 2011-2012 Stichting De Burght CT&W 2 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3 Inleiding 3 Visie en doelstelling 4 Beleid en bestedingen 6 Fondsenwerving en financieel beheer 8 Nawoord 9 3 Voorwoord

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Lotje Versie juni 2014

Beleidsplan Stichting Lotje Versie juni 2014 Beleidsplan Stichting Lotje Versie juni 2014 Stichting Lotje www.stichtinglotje.nl info@stichinglotje.nl 1 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Lotje. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen,

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG STICHTING HILL WHEELER FOUNDATION 2010. De Stichting Hill Wheeler Foundation is formeel opgericht op 25 april 2007.

FINANCIEEL VERSLAG STICHTING HILL WHEELER FOUNDATION 2010. De Stichting Hill Wheeler Foundation is formeel opgericht op 25 april 2007. FINANCIEEL VERSLAG STICHTING HILL WHEELER FOUNDATION 2010 Stichting Hill Wheeler Foundation 2010 De Stichting Hill Wheeler Foundation is formeel opgericht op 25 april 2007. De Stichting is statutair gevestigd

Nadere informatie

Geef Prostaatkanker het nakijken. Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016

Geef Prostaatkanker het nakijken. Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016 Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016 Geef Prostaatkanker het nakijken 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Organisatie 2. Strategie a. Statutaire doelstelling b. Afwezigheid van winstoogmerk c. Bestemming

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting We GO Together 2015-2017

Beleidsplan Stichting We GO Together 2015-2017 Beleidsplan Stichting We GO Together 2015-2017 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding en Doelstellingen 3 - Missie en Doel 2016 Over Stichting We GO Together 4 Organisatie 5 - Het bestuur - Gedragscode -

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Pole Position 2013-2014

Jaarverslag Stichting Pole Position 2013-2014 Jaarverslag Stichting Pole Position 2013-2014 Inhoudsopgave Voorwoord pag. 3 Doelstellingen Wensen pag.4 pag.4 Fondsenwerving pag. 7 Transparantie Communicatie Overige behaalde resultaten pag.8 pag.8 pag.9

Nadere informatie

Door: Petra de Bruin, Astrid Kokmeijer en Idy van Leeuwen

Door: Petra de Bruin, Astrid Kokmeijer en Idy van Leeuwen Stichting Jongerencentrum León Nicaragua Beleidsplan 2014-2017 Door: Petra de Bruin, Astrid Kokmeijer en Idy van Leeuwen Stichting Jongerencentrum León, Nicaragua Herdersveld 143, 5665 JN Geldrop Telefoon:

Nadere informatie

Vrienden van. John Ton Ria

Vrienden van. John Ton Ria Vrienden van Voorwoord De creatieve workshop van zooi tot mooi is het afgelopen jaar uitgegroeid tot een zelfregulerend systeem. Hierdoor kwamen wij, als actieve bezoekers, op het idee om een stichting

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 1. PROFIEL VAN DE STICHTING 2. DOELSTELLINGEN EN ACTUEEL BELEID. Update 10-01-2015

BELEIDSPLAN 1. PROFIEL VAN DE STICHTING 2. DOELSTELLINGEN EN ACTUEEL BELEID. Update 10-01-2015 BELEIDSPLAN Update 10-01-2015 1. PROFIEL VAN DE STICHTING Stichting Hands & Feet heeft als doel om vanuit een christelijke motivatie, een effectieve brug te slaan tussen arm en rijk. We motiveren personen

Nadere informatie

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1 Beleidsplan Stichting ORISSA ZAL LEVEN! Spelt-oord 18 3991 XH Houten Telefoon: 030-6343167 Website: www.orissazalleven.nl Emailadres: info@orissazalleven.nl Kamer van Koophandel: 51405229 Bankrekeningnr:

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beldhuismolenweg 8a 7562 PC Deurningen Telefoon: 088 45 46 700 E-mail: info@welkomhuis-twente.nl Website: www.welkomhuis-twente.nl Beleidsplan 2014 Pagina 1

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Ark van Noach

Beleidsplan Stichting Ark van Noach Beleidsplan Stichting Ark van Noach Beleidsplan Voor u ligt het beleidsplan van stichting Ark van Noach. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM

JAARVERSLAG 2013 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM JAARVERSLAG 2013 DESTINO stichting Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM Voorwoord Hierbij bieden wij u het Jaarverslag aan. Dit verslag is een verantwoording van de activiteiten en financiën

Nadere informatie

Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020. fa ir frie n d s

Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020. fa ir frie n d s Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020 fa ir frie n d s 1. Inleiding Dit beleidsplan is opgesteld om vast te leggen wat de toekomstvisie is van de Stichting Fairfriends Foundation. Hierin willen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 31 December 2014

Jaarverslag 2014 31 December 2014 Jaarverslag 2014 31 December 2014 Pagina 1 van 6 Vooraf Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het verslag omvat een overzicht van de inkomsten, uitgaven en activiteiten en geeft

Nadere informatie

Stichting Marianne Center

Stichting Marianne Center Stichting Marianne Center Beleidsplan 2010-2012 Stichting Marianne Center Margriet 19 7772 NC Hardenberg 0523-264845 Bestuur: Dhr. N. van Vuuren, Mevr. M. Janssen, Mevr. T. Velvis Website: www.mariannecenter.org

Nadere informatie

Beleidsplan. Februari 2010

Beleidsplan. Februari 2010 Beleidsplan 2010 Februari 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Missie en doelen... 4 2.1 Missie en visie... 4 2.2 Uitgangspunten voor de projecten... 4 2.3 Overige waarden en overtuigingen... 5 3. Doelen

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 Algemeen Stichting Vrienden van de Sisters of Nazareth-Haifa is opgericht op 5 oktober 2011. De initiatiefnemers raakten betrokken

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2013 2015

BELEIDSPLAN 2013 2015 BELEIDSPLAN 2013 2015 Bestuur Maart 2013 Inleiding Medio 2009 is de Stichting Water-Stroming opgericht. Met deze stichting beogen wij het tij te keren in de jaarlijks hoge sterftecijfers onder baby s in

Nadere informatie

Speelgoedbank Deventer

Speelgoedbank Deventer Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Deventer 2013 2014 Opgemaakt 02-01-2014 Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Deventer 2013-2014 Inhoud Pagina Inleiding 2 Over Stichting Speelgoedbank Deventer 3 Missie

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan

BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan Datum: 1 januari 2016 Stichting Goede Doelen Week Budel Wollenhoekstraat 7 6021 JJ Budel info@goededoelenweekbudel.nl/ www.goededoelenweekbudel.nl

Nadere informatie

Bijgesteld BELEIDSPLAN

Bijgesteld BELEIDSPLAN Stichting Kinderhuis Cambodja Bijgesteld BELEIDSPLAN 2 oktober 2014 Stichting Kinderhuis Cambodja De Boelelaan 209 1082 RA Amsterdam Kvk nr. 52306305 1 Inleiding Stichting Kinderhuis Cambodja (verder te

Nadere informatie

Beleidsplan Versie oktober 2015

Beleidsplan Versie oktober 2015 Beleidsplan Versie oktober 2015 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Wooninitiatief de Blauwe Parel Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Voorvechter

Beleidsplan Stichting Voorvechter Beleidsplan 2015: Beleidsplan Stichting Voorvechter 1. Inleiding 2. Doelstellingen, visie en werkwijze stichting Voorvechter 3. Organisatie a. Organigram b. Bestuur c. Vrijwilligers 4. Projecten 5. Voorlichting

Nadere informatie

Beleidsplan 2011-2014

Beleidsplan 2011-2014 Beleidsplan 2011-2014 Stichting Impuls Foundation Amsterdam, 23 september 2011 1. Inleiding Voor u ligt het beleidsplan 2011-2014 van de Stichting Impuls Foundation. Het plan omvat een overzicht van de

Nadere informatie

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011 Stichting JAARVERSLAG 2011 dd 13-02-2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Doel van de stichting... 4 Werkwijze... 4 Locatie... 4 Bestuursverslag... 5 Bestuursvergaderingen... 5 Financieel verslag...

Nadere informatie

Beleidsplan. International End Time Revival Ministries Amsterdam

Beleidsplan. International End Time Revival Ministries Amsterdam Beleidsplan International End Time Revival Ministries Amsterdam International End Time Revival Ministries Amsterdam Eeftink 100 F 1103 AE Amsterdam Postadres: 12915 1100 AX Amsterdam Beleidsplan Vastgesteld

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting AKS 2013-2017

Beleidsplan Stichting AKS 2013-2017 Stichting Asian Kidz Support Penningkruid 20, 5721 RL ASTEN e-mail: info@asiankidzsupport.nl website: www.asiankidzsupport.nl IBAN: NL33INGB0005195037 Inhoudsopgave 1. Stichting Asian Kidz Support... 2

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015

Beleidsplan 2014-2015 Beleidsplan 2014-2015 Sunny Side Up Foundation Weleveld 18, 2151 JR Nieuw-Vennep www.sunnysideupfoundation.com KvK: 60369698 RSIN: 853879497 Bankrekeningnummer: NL34 INGB 0006482112 De inhoud 1. Het idee...

Nadere informatie

Stichting Brabants - Beleidsplan en Jaarplan 2014

Stichting Brabants - Beleidsplan en Jaarplan 2014 Stichting Brabants - Beleidsplan en Jaarplan 2014 Algemeen De Stichting Brabants is opgericht op 30 april 2014 en is geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel met KvK-nummer 60585412.

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2016

Beleidsplan 2012-2016 Beleidsplan 2012-2016 Website: www.straatkindghana.org 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding...Pagina 2 2. Oprichting....Pagina 3 3. Doelstelling Pagina 3 4. Werving van fondsen.....pagina 4 5. Beheer van fondsen...

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Beleidsplan Stichting Kind & Hoop 2014/2015 Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Oprichter J. Willems Het bestuur Voorzitter J. Willems Secretaris C.

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2014 18 juni 2015-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2014 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting SMGK & meerjarenplan 2014-2016

Beleidsplan Stichting SMGK & meerjarenplan 2014-2016 Beleidsplan Stichting SMGK & meerjarenplan 2014-2016 Stichting SMGK (opgericht 27 februari 2009).1 Secr. MF-2013 SMGK / 27 febr 2009 opgericht en ingeschreven onder nr 08190623 bij KvK te Zwolle blz 1.

Nadere informatie

meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane

meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane In dit plan wordt het beleid voor de komende jaren vastgelegd. Het geeft inzicht in de manier waarop de Stichting Masibambisane haar doelstellingen

Nadere informatie

Stichting International Development Student Society Nederland. Beleidsplan 2014-2015

Stichting International Development Student Society Nederland. Beleidsplan 2014-2015 Stichting International Development Student Society Nederland Beleidsplan 2014-2015 Delft, juni 2014 Oosteinde 242a 2611 SV Delft +31 (0) 647434808 Kvk-nummer: 58297618 Fiscaal nummer: 852972076 Dossiernummer:

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. (Stichting Warm hart van het Waterlandziekenhuis)

Jaarrekening 2012. (Stichting Warm hart van het Waterlandziekenhuis) (Stichting Warm hart van het Waterlandziekenhuis) Jaarrekening 2012 Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis Postbus 250 1441 AG Purmerend Bank: 14.74.39.604 Kamer van Koophandel: 37142840 BTW- nummer:

Nadere informatie

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 Dapper Dagboek Dapper Dagboek INHOUDSOPGAVE Beleidsplan Jouw Dagboek, jouw verhaal Organisatie Ziekenhuizen Vrijwilligers Acties Financiën Communicatie Eindwoord

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Leonardo Ede e.o. Beleidsplan 2014-2018

Stichting Vrienden van Leonardo Ede e.o. Beleidsplan 2014-2018 Stichting Vrienden van Leonardo Ede e.o. Beleidsplan 2014-2018 december 2013 Inhoud Inleiding... 3 Stichting Vrienden van de Leonardoschool Ede e.o... 3 Activiteiten van de Stichting... 4 Taken stichting

Nadere informatie

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016 Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015 Beleidsplan 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Missie en Doelstelling 4 1.1 Missie 4 1.2 Doelstelling 4 2. Identiteit 5 3. Organisatie Structuur 6 3.1 Algemeen 6 3.2

Nadere informatie

ANBI STATUS 2015. Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer

ANBI STATUS 2015. Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer ANBI STATUS 2015 Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer Inleiding Stichting The Hang- Out 010 is een nieuwe organisatie. De stichting is begin 2015 opgericht bij

Nadere informatie

Beleidsplan. Januari 2011 Bestuur Stichting Salek

Beleidsplan. Januari 2011 Bestuur Stichting Salek Beleidsplan 2011 Januari 2011 Bestuur Stichting Salek Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Missie en doelen... 4 2.1 Missie en visie... 4 2.2 Uitgangspunten voor de projecten... 4 2.3 Overige waarden en

Nadere informatie

Financiëel verslag 2013

Financiëel verslag 2013 Financiëel verslag 2013 Beuningen, 14 Jan 2014 J.H. Hoftijzer Voorzitter F.M.T. Coenen Penningmeester Stichting Leergeld 2stromenland 1 Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld 2stromenland 2 Jaarverslag 2013

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 van Stichting KELA-Opbouw-Filippijnen Rotterdam

Jaarverslag 2011 van Stichting KELA-Opbouw-Filippijnen Rotterdam Jaarverslag 2011 van Stichting KELA-Opbouw-Filippijnen Rotterdam - 1 - INHOUDSOPGAVE PAGINA JAARVERSLAGGEVING BESTUURSVERSLAG 2011 1.Voorwoord 2.Algemeen 3 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Tanzania Ubuntu Academy

Beleidsplan Stichting Tanzania Ubuntu Academy Beleidsplan Stichting Tanzania Ubuntu Academy 2011-2015 Inhoud: 1. Activiteiten van de Stichting Tanzania Ubuntu Academy 2. Wijze werving van gelden 3. Beheer van de stichting Tanzania Ubuntu Academy 4.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Stichting Time to Help Nederland Hang 4 3011 GG Rotterdam info@timetohelp.nl www.timetohelp.nl Inschrijvingsnummer KVK : 55404073 RSIN/Fiscaalnummer: 851692357

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Kamer van Koophandel: De Stichting Emoties is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 58430229.

Jaarverslag 2014. Kamer van Koophandel: De Stichting Emoties is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 58430229. Jaarverslag 2014 Dit is het tweede jaarverslag van de Stichting Emoties. Wij hopen dat dit verslag voldoende vertrouwen geeft, om de samenwerking verder voort te zetten. Bijlage: uitgebreid financieel

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Over het jaar Stichting Vrienden van El-Shadai Krabbescheer 18 8265 JD Kampen Bankrekeningnummer: NL34 RABO 0155 5775 49 KVK: 08212101 Website: www.el-shadai.nl

Nadere informatie

Financieel strategisch beleidsplan 2015-2017

Financieel strategisch beleidsplan 2015-2017 Financieel strategisch beleidsplan 2015-2017 Versie december 2014 Inleiding In dit plan presenteert Stichting Reformatie Instituut Dordrecht (hierna: RID ) haar financiële beleidsvoornemens voor de periode

Nadere informatie

Beleidsplan. Eviont Foundation

Beleidsplan. Eviont Foundation Beleidsplan Eviont Foundation Voorwoord Dit is het beleidsplan van de Eviont Foundation. De Foundation is opgericht en notarieel geregistreerd op 15 juli 2015 en gevestigd te Geldermalsen. De Eviont Foundation

Nadere informatie

Stichting Beetje Beter Jaarrekening 2008

Stichting Beetje Beter Jaarrekening 2008 Stichting Beetje Beter Jaarrekening 2008 Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG www.beetjebeter.nl INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag 2 Balans per 31 december 2008 5 Staat van baten en

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2020. Stichting Compas

Beleidsplan 2015-2020. Stichting Compas Beleidsplan 2015-2020 Stichting Compas Gepubliceerd op 15 oktober 2015 Voorwoord Stichting Compas is in 2005 opgericht. Na een vliegende start te hebben gemaakt zijn de activiteiten van de stichting met

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting All for Children

Jaarverslag 2013. Stichting All for Children Jaarverslag 2013 Stichting All for Children Algemene gegevens De stichting is opgericht op 8 november 2007, gevestigd in Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Jaarverslag 2011 Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Postadres: Postbus 277 1970 AG IJmuiden Telefoon: 06-22840270 Fax 084-7289657 Email: info@stichting-matthias.nl Opgericht

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2017

Beleidsplan 2014-2017 Beleidsplan 2014-2017 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DOELSTELLING... 4 3. ACTIVITEITEN... 4 3.1 Geldwerving... 4 3.2 Financieren wetenschappelijk onderzoek... 5 3.3 Overige activiteiten... 6 4. FINANCIËN...

Nadere informatie