BELEIDSPLAN van Stichting Help Flores! jaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELEIDSPLAN van Stichting Help Flores! jaar 2013 2015"

Transcriptie

1 BELEIDSPLAN van Stichting Help Flores! jaar Stichting Help Flores! De Morgen JP Dronten The Netherlands (Negeri Belanda) Telefoon: +31 (0) internet: Bankrelatie: ABN AMRO, Dronten Rek.nr K.v.K. nr Aangesloten bij: Pagina 1 van 14

2 Colofon Stichting Help Flores! De Morgen JP Dronten Web: Rekeningnummer: (ABN AMRO) KvK-nummer: Bestuur: dhr. H.J. (Herbert) van Loon voorzitter dhr. E.M. (Elmar) van Loon secretaris/penningmeester dhr. F.A. (Fred) van der Beek bestuurslid dhr. J. de With bestuurslid Foto op de voorpagina is genomen door Herbert van Loon op Flores in mei Pagina 2 van 14

3 INHOUDSOPGAVE 1.0 Voorwoord Stichting Help Flores! De organisatie 8, Jaarplan , Financiën Pagina 3 van 14

4 1.0 VOORWOORD In dit beleidsplan legt de Stichting Help Flores! ( SHF! ) haar beleidvoornemens voor de periode neer. Het door SHF! in deze periode te voeren beleid is veelal afhankelijk van het beschikbare budget dat door middel van donaties en fondsenwerving binnenkomt. Het beleid zal, net als in het eerste jaar, dynamisch zijn. Wanneer gedurende de tijd wijzigingen voor doen, zal SHF! daarop anticiperen en haar beleid hierop aanpassen. Het beleidsplan zal jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd worden door het bestuur. Het beleidsplan zal met name afgestemd worden op de ervaring die het bestuur heeft opgedaan op Flores in de eerste helft van Ter plaatse is veel besproken en gezien wat uiteindelijk invloed heeft op dit plan. Indien u na het lezen van dit beleidsplan nog vragen heeft of meer informatie wenst kunt u dit vinden op onze website of u kunt ons een sturen. Wij wensen u veel leesplezier. Salam Hangat (met warme groet), Herbert van Loon Voorzitter/oprichter Stichting Help Flores! Pagina 4 van 14

5 2.0 STICHTING HELP FLORES! Het ontstaan van SHF! In 1997 heeft Herbert van Loon, voor zijn HTS-stage meegeholpen aan het nieuw te bouwen en afbouwen van: het operatiegebouw (drie operatiekamers), de kraamafdeling en de verloskamers, het mortuarium, de mannen- & VIP- kinderafdeling helpen afronden. Het bouwpersoneel bestond uit circa 70 mensen van de locale bevolking en drie Nederlanders. Dit heeft hem gevormd als persoon. In het jaar 2000 is hij tijdens zijn huwelijksreis teruggegaan naar het ziekenhuis en alles functioneerde voor 100 procent. In de zomer van 2011 is hij met zijn vader wederom terug geweest (eerder was door familieomstandigheden helaas niet mogelijk) en heeft hij gesproken met ongeveer 25 mensen die hij nog kende uit Zij lieten hem met trots het ziekenhuis zien, maar vertelde tevens dat alles niet meer goed functioneerde. Herbert was geschrokken van de huidige status van het ziekenhuis. De functionaliteit van het ziekenhuis was met circa 40% teruggelopen, reden: geen financiën. Omdat Herbert de mensen op Flores een warm hart toedraag wilde hij op juiste wijze hulp bieden. Na veel overleg met zijn vader bleek de enige manier, om vertrouwen te krijgen van donateurs en transparant te zijn, het oprichten van een stichting de juiste keuze. Vrij snel na terugkomst (oktober 2011) is de stichting opgericht. Doelstelling De doelstelling is de oude werknemers, collega s en vrienden helpen en hun dierbaren, de mensen die ik heb leren kennen als prachtige mensen of, conform SHF! s statuten: het ondersteunen van instellingen, gemeenten of personen in de medische-, sociale- en onderwijs- sector in de regio Sikka op het eiland Flores in Indonesië met behulp van geld, materieel en diensten. Met deze doelstelling zet SHF! zich direct in voor de millenniumdoelen (1) en in het bijzonder voor: In 2015 is kindersterfte sterk afgenomen, In 2015 sterven er minder vrouwen door zwangerschap, In 2015 is de verspreiding van ziektes als aids en malaria gestopt, In 2015 leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu, In 2015 gaan alle kinderen naar school, De gehele stichting wordt gedragen door een groep enthousiaste vrijwilligers die geen enkele geldelijke beloning hiervoor ontvangt. SHF! is middels een beschikking per 25 oktober 2011 aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften zijn dan ook fiscaal aftrekbaar bij de schenker en niet belast bij SHF! (1) In 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen afgesproken vóór 2015 de belangrijkste wereldproblemen aan te pakken. Deze zijn vastgelegd in acht concrete doelstellingen:de milleniumdoelen. (www.milleniumdoelen.nl) Pagina 5 van 14

6 Visie De achterliggende visie van de doelstelling is dat de regio Sikka op het eiland Flores achterblijft in medische, sociale en onderwijs voorzieningen ten opzichte van andere delen van Indonesië, bijvoorbeeld de eilanden Java en Bali. Dit is mede door de geloofsovertuiging. Het eiland Flores is voor het grotendeel katholiek terwijl de overheid met name moslim is. Hierdoor wordt er minder geld voor algemene middelen ingezet door de overheid. De inwoners hebben onvoldoende middelen om infrastructuur en voorzieningen in de regio op te bouwen of te onderhouden. Hierdoor zijn eenvoudige zaken als een tandartsbezoek of een goede marktplaats zoals wij dat in Nederland kennen niet of nauwelijks aan de orde. Ook is het niet standaard dat kinderen op basisscholen boeken hebben om uit te leren. Werkwijze SHF! probeert de inwoners van de regio Sikka te ondersteunen door geld, middelen en diensten ter beschikking te stellen aan de genoemde sectoren. Hiermee wil SHF! bewerkstelligen dat de inwoners zelfstandig elkaar op medisch, sociaal en onderwijskundig gebied kunnen stimuleren. De focus van SHF! SHF! had haar eerste focus in eerste instantie gelegd op het ziekenhuis (Indonesische betekenis = Rumah Sakit) St. Elisabeth in Lela-Flores. SHF! is namelijk opgericht naar aanleiding van een bezoek van Herbert in de zomer van 2011 aan het ziekenhuis en vanwege zijn tijd in Echter verliep dit anders. Het eerste project van SHF! werd een schoolboekenproject doordat wij van een anonieme donateur een grote donatie ontvingen. De eerste focus kwam te liggen op het ziekenhuis en op schoolboeken. Tijdens ons verblijf op Flores heeft het bestuur nieuwe projecten besproken en uiteindelijk hebben we besloten onze focus uit te breiden met: het bouwen van schoolgebouwen en het renoveren van een kathedraal. De reden hiervoor is dat wij aangeslagen waren als bestuur toen wij de situatie zagen van de schoolklassen en de kathedraal. Ook voor het ziekenhuis blijft SHF! zich natuurlijk inzetten i.v.m. het verleden. De nu bereikte resultaten van de SHF! Met trots kunnen wij u melden dat SHF! in het eerste boekjaar een kleine heeft opgehaald. De vaste kosten van SHF! bedragen voor de periode 2011 en 2012 circa 2,6%, inclusief de oprichtingskosten van de notaris. SHF! heeft de volgende projecten reeds afgerond of momenteel in uitvoering, sinds begin mei 2013 (na de bestuursreis). Afgeronde projecten: 5 basisscholen voorzien van schoolboeken, budget ,00, Aanschaf en installatie van een nieuwe tandartsstoel inclusief benodigd materiaal, budget 5.700,00, Aanschaf laptop en speelgoed voor een kinderhoek op de kinderafdeling in het ziekenhuis, budget 157,00, 3 basisscholen voorzien van schoolboeken, budget 8.700,00. Projecten in uitvoering: Aanschaf en installatie van een drie nieuwe operatielampen voor drie operatiekamers, budget 6.800,00, Pagina 6 van 14

7 Aanschaf en installatie van een nieuwe backup-generator inclusief benodigd materiaal, budget ,00, Aanschaf van veel ziekenhuis materiaal, (bv. Suctions, brancar, bloedkoelkast etc.) klein en groot, budget 4.000,00, Aanschaf van een nieuwe defibrillator, budget 2.000,00, Opknappen van de huidige oude ambulance, budget 1.050,00, Aanschaf en installatie van een 24 kg ziekenhuis wasmachine, budget 3.200,00, 3 basisscholen voorzien van schoolboeken, budget 6.600,00. Al bovengenoemde projecten zijn mogelijk gemaakt door Nederlandse particuliere donateurs, bedrijven, stichtingen en fondsen. De projecten worden uitgevoerd door Yayasan Rupingh (Thon) of door Rumah Sakit St. Elisabeth Foundation (Dr. Henry, directeur). Indien Dr. Henry materiaal aanschaft wordt hij door Thon gecontroleerd. Pagina 7 van 14

8 3.0 DE ORGANISATIE Stichting Help Flores! Oprichter/voorzitter Penningmeester / secretares Bestuurslid Bestuurslid (Herbert van Loon) (Elmar van Loon (Fred van der Beek) (Johan de With) Corien van der Beek SHF! wil haar organisatie klein en slagvaardig houden om daarmee effectieve besluitvorming te bevorderen. Het bestuur bestaat momenteel uit vier leden. Afhankelijk van de algemene ontwikkelingen en/of specifieke evenementen zal SHF! ambassadeurs (vrijwilligers) aantrekken om bepaalde werkzaamheden van het bestuur uit handen te nemen. Bestuur Het bestuur houdt zich bezig met de ontwikkeling van plannen en de (dagelijkse) uitvoering van deze plannen. Het bestuur van SHF! bestaat thans uit: dhr. H.J. van Loon oprichter/voorzitter, sinds de oprichting, dhr. E.M. van Loon secretaris/penningmeester, sinds de oprichting, dhr. F.A. van der Beek bestuurslid, sinds de oprichting, dhr. J. de With bestuurslid, sinds begin juni Wij zijn ons bewust geworden dat ons bestuur niet altijd voldeed aan de eisen van sommige fondsen of stichtingen doordat er twee broers hadden plaatsgenomen in het bestuur. Mede hierdoor zijn wij op zoek gegaan naar een vierde bestuurslid. Met trots kunnen we melden dat we deze inmiddels hebben gevonden. Het bestuur is sinds juni 2013 onafhankelijk en dus compleet. Daarnaast heeft het bestuur er voor gekozen om de functie secretaris en penningmeester te combineren. Voor de duidelijkheid worden deze twee functies hieronder apart beschreven. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar, waarna zij opnieuw benoembaar zijn. De voorzitter De taken van de voorzitter zijn: Het leiden van de organisatie, de (bestuurs)vergaderingen, de bestuursleden en vrijwilligers, Het naar buiten treden namens de stichting, afhankelijk van de situatie, Identificeren en benaderen van relaties/stichtingen/bedrijven en fondsen, zowel mondeling als schriftelijk, Het (delegeren) en mede-uitvoeren van de uit te voeren werkzaamheden, Het bewaren van evenwicht in de organisatie m.b.t. werklast en samenwerking, Het contact houden met het bestuur van het ziekenhuis te Lela, Het contact houden met de tussenpersoon van SHF! op Flores, Het bewaken van de voortgang van lopende projecten, Het rapporteren over bovenstaande tijdens de bestuursvergaderingen. Pagina 8 van 14

9 De penningmeester De taken van de penningmeester zijn: Het volgen van de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven ten opzichte van de geplande inkomsten en uitgaven, Algemene financiële administratie van SHF!, Financiële administratie van mogelijke projecten, Het opstellen van het jaarverslag/-rekening aan het einde van het jaar, Eerste contactpersoon voor de Belastingdienst en, indien van toepassing, de externe accountant, Over bovenstaande rapporteren tijdens de bestuurvergaderingen en het bestuur terugroepen indien deze te enthousiast geld uitgeeft aan goede bedoelingen, Tijdens de bestuursvergaderingen deelnemen in de algemene menings- en besluitvorming met betrekking tot alle punten die binnen de organisatie aan de orde zijn. De secretaris De taken van de secretaris zijn: Behandelen, samen met de voorzitter, van de inkomende en uitgaande post en e- mail, Archiveren van de inkomende en uitgaande post en , Het naar buiten treden namens de organisatie, afhankelijk van de statutaire bevoegdheden en de situatie, Identificeren en benaderen van relaties/stichtingen/bedrijven en fondsen, zowel mondeling als schriftelijk, Over bovenstaande rapporteren tijdens de bestuursvergaderingen, Tijdens de bestuursvergaderingen deelnemen in de algemene menings- en besluitvorming met betrekking tot alle punten die binnen de organisatie aan de orde zijn, Notuleren en verslagleggen van de bestuursvergaderingen. Het bestuurslid De taken van het bestuurslid zijn: Het naar buiten treden namens de organisatie, afhankelijk van de statutaire bevoegdheden en de situatie, Identificeren en benaderen van relaties/stichtingen/bedrijven en fondsen, zowel mondeling als schriftelijk, Ondersteunen van andere bestuursleden bij het werven van relaties, Bijhouden van het relatiebeheersysteem, Over bovenstaande rapporteren tijdens de bestuursvergaderingen, Tijdens de bestuursvergaderingen deelnemen in de algemene menings- en besluitvorming met betrekking tot alle punten die binnen de organisatie aan de orde zijn. Ambassadeurs Het bestuur kan ambassadeurs (vrijwilligers) aantrekken om bepaalde werkzaamheden uit te besteden. Toekomstige ambassadeurs zullen altijd worden aangestuurd door het bestuur (ten minste één bestuurslid). Ambassadeurs worden niet uitgenodigd voor de bestuursvergaderingen. Pagina 9 van 14

10 4.0 JAARPLAN Bij het uitzetten van het te voeren beleid concentreert SHF! zich op haar statutaire doelstelling. De focus van SHF! richt zich op de functionaliteit van het ziekenhuis, basisscholen en één kathedraal. SHF! wil, met behulp van geld doneren en/of materieel en/of diensten, de focusdoelen de mogelijkheid geven om weer te functioneren zoals het behoort. Projecten Concrete projecten die SHF! heeft geïdentificeerd ten aanzien van het ziekenhuis zijn: De ambulance van 22 jaar oud vervangen, Eén of twee aardbeving bestendige USG s, Eventueel één High-care unit, Eventueel één nieuwe gynocologie tafel t.b.v. de operatiekamer, Eventueel medicijnen afval opvang/reinigings putten, Eventueel financiën voor het onderhoud van het complex. Concrete projecten die SHF! heeft geïdentificeerd ten aanzien van scholen, kerken: Het voorzien van 22 scholen met nieuwe schoolboeken, Het bouwen van een waterbak te Wukak Gahar, Het bouwen van een nieuw klaslokaal te Watublapi, Het bouwen van 4 klaslokalen te Wukak Gahar, Onderhoud plegen aan de kathedraal van Sikka. SHF! verwacht bij het realiseren van bovenstaande projecten dat er tevens banen gecreeërd zullen worden om de werkzaamheden uit te voeren. Activiteiten SHF! Om bovenstaande projecten te realiseren zal SHF! proberen fondsen en donateurs te werven. Hiervoor zal het bestuur in de periode de volgende activiteiten voortzetten: De website (www.helpflores.com) verder opzetten en bijhouden, Marketingacties om de naamsbekendheid te vergroten en fondsen te werven, onder andere mailings van nieuwsbrieven naar familie en relaties (privé en zakelijk), lokale acties en via internet, Benaderen van relaties (en opnemen in relatiebeheersysteem), te weten, Bedrijven/organisaties voor donatie, sponsoring, middelen en/of diensten, Particulieren voor donatie, sponsoring en/of mogelijke ondersteuning, Onderwijsinstellingen (bijvoorbeeld scholen) om een Goede doelen activiteit te organiseren waar SHF! mogelijk voorlichting kan geven, Andere stichtingen voor eventuele samenwerking, Overheden of koepelorganisaties ten behoeve van eventuele subsidies, Communicatiekanalen opzetten richting relaties: nieuwsbrief (minimaal tweemaal per jaar), een nieuwe flyer maken, facebook en Twitter, Contact houden en, indien mogelijk, verstevigen met de regio Sikka op Flores (Indonesië). De verkrijging van donaties bepaalt in hoeverre de stichting haar doelstelling feitelijk kan nastreven. Bovenstaande activiteiten worden door het bestuur op een (kleinschalige) directe manier uitgevoerd, onder andere door het aanspreken van persoonlijke c.q. Pagina 10 van 14

11 zakelijke contacten. Naast donaties van vaste donateurs hoopt SHF! in de toekomst meer structurele en/of incidentele donaties aan te trekken. Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) SHF! heeft de status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Met deze status, kan zij vrij van schenkingsrecht donaties ontvangen. Ook is het hierdoor voor de donateurs onder voorwaarden mogelijk de donatie fiscaal gefaciliteerd plaats te laten vinden. Indien SHF! een bedrijf of een natuurlijk persoon bereid vindt om een aanzienlijke schenking te doen aan SHF!, is SHF! bereid fiscaal advies in te winnen om ten behoeve van de betreffende donateur tot een fiscaal gefaciliteerde vormgeving te komen. Verslagen De statuten, een kopie van inschrijving bij de Kamer van Koophandel, de jaarverslagen (volgens de Richtlijn 640, aangepast 2007), het beleidsplan en nieuwsbrieven worden gepubliceerd op de website en kunnen door belangstellenden worden gedownload, zie Pagina 11 van 14

12 5.0 FINANCIËN Het jaarlijks geworven vermogen wordt veelal zo direct mogelijk besteed. De indirecte kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als bankadministratie- en overboekingkosten, inschrijving kamer van koophandel en overige onkostendeclaraties, zoals postzegels en materiaal ten behoeve van marketing. Alle opbrengsten (schenkingen/ donaties) en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben. Rentebaten worden aan het verslagjaar toe gerekend wanneer deze ontvangen c.q. gevorderd worden. Voor zover SHF! haar vermogen niet direct aanwendt ter nastreving van haar doelstelling, zal dit vermogen, na overleg in een bestuursvergadering, worden belegd in defensieve fondsen en/of op een renterekening plaatsen tot het realiseren van het project mogelijk is. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, echter maakt het bestuur hier nog geen gebruik van. Kosten t.b.v. afreizen naar Indonesië e.d worden door het bestuur uit eigen portemonee betaald. Projectenbegroting Voor de geïdentificeerde projecten (zie hoofdstuk 4) verwacht SHF! een bedrag van ,00 nodig te hebben. Onderstaand de projectenbegroting. Projectenbegroting Begroting Toelichting Project Begroting Project 1: Nieuwe ambulance 35, eigen inschatting n.a.v. prijzen Project 2: Aardbevingbest. USG's 15, volgens opgave Mediscon Project 3: High-care unit 25, volgens begroting Dr. Henry Project 4: Gyn. Operatietafel 8, volgens opgave 'Om' Bruno Project 5: Medicijn afvalputten 11, volgens begroting Dr. Henry Project 6: Onderhoud complex 15, aanname bestuur SHF! Project 7:Schoolboeken basisscholen 10, volgens begrotingen Thon Project 8: Waterbak Wukak Gahar 3, volgens begrotingen Thon Project 9: Klaslokaal Watublapi 12, volgens begrotingen Thon Project 10: Gebouwen Wukak Gahar 50, volgens begrotingen Thon Project 11: Onderhoud kathedraal 16, volgens de pastoor Projecten (totaal) 202, Pagina 12 van 14

13 Organisatiebegroting Voor de periode 2013 en de opeenvolgende jaren heeft het bestuur een organisatiebegroting opgesteld. Deze begroting betreft in totaal circa 1.975,00/jaar. Organisatiebegroting Begroting Toelichting Uitgaven Begroting Kantoorartikelen Papier Mogelijke vergoeding bestuur Assurantiekosten (verzekeringen) Contributies en abonnementen Marketingskosten (reclame, Websitekosten (provider; hosting; e Domeinnaam + hosting Drukwerk, porti en vrachten Postzegels, cartridge en flyers Telefoon en fax Overige kantoorkosten Bankkosten ABN AMRO, ideal en internationale transacties Accountants- en administratiekosten KvK en accountantscontrole over boekjaar Cursussen/ seminars Vakliteratuur - Mogelijk tijdschriften, boeken m.b.t. bestuur/financiën Onvoorziene kosten , De projecten- en organisatiebegroting bedragen samen ,00. Beheer SHF! heeft het vermogen in eigen beheer op rekeningnummer van de ABN AMRO staan. Naast de penningmeester heeft de voorzitter volledig toegang tot de bankrekening van SHF! De penningmeester is bevoegd om het vermogen te beheren en goedgekeurde donaties, vergoedingen en andere kosten te boeken. De administratie wordt maandelijks geregistreerd en gecontroleerd door de penningmeester. Minimaal per kwartaal zal de penningmeester een toelichting geven aan het bestuur over het verloop van de baten en lasten van SHF! De administratie zal worden vergeleken met de vooraf vastgestelde projectenbegroting (zie hiervoor), waarin bepaald is hoeveel geld nodig is om de vastgestelde projecten uit te voeren. Daarnaast wordt de organisatiebegroting naast de werkelijk gemaakte algemene kosten gezet. Besteding van het vermogen De besteding van het vermogen gebeurt in overleg met het bestuur van het Rumah Sakit St. Elisabeth en of Thon, onze tussenpersoon. In het jaar 2014 zal het bestuur, of enkele leden ervan, opnieuw af reizen naar Flores om daar mondeling en schriftelijke afspraken te maken met het bestuur van Rumah Sakit St. Elisabeth. Tevens zal het bestuur de uitgevoerde projecten controleren en evalueren. Ook zal er gesproken worden over hoe de fondsen, middelen en/of diensten ingezet kunnen worden en hoe gewaarborgd wordt dat deze juist besteed/ingezet worden. De reden hiervan is de sponsors, donateurs en ambassadeurs van SHF! bevestiging bieden dat hun steun aan SHF! goed besteed is. Pagina 13 van 14

14 Getekend te Dronten, juni 2013, Herbert van Loon Elmar van Loon Fred van der Beek Oprichter/voorzitter penningmeester/secretaris bestuurslid Auteur(s): bestuur SHF! (Het beleidsplan is opgesteld net voordat het 4 e bestuurslid plaats nam in het bestuur van SHF!, vandaar dat Johan het beleidsplan niet heeft ondertekend.) Stichting Help Flores! De Morgen JP Dronten The Neterlands (Negri Belanda) Telefoon: +31 (0) internet: K.v.K. nr Rekening: ABN Amro IBAN: NL49ABNA BIC ABNANL2A Pagina 14 van 14

BELEIDSPLAN van Stichting Help Flores! jaar

BELEIDSPLAN van Stichting Help Flores! jaar BELEIDSPLAN van Stichting Help Flores! jaar 2016 2018 Aangesloten bij: Pagina 1 van 19 Colofon Stichting Help Flores! De Morgen 22 8252 JP Dronten E-mail: info@helpflores.com Web: www.helpflores.com Rekeningnummer/IBAN:

Nadere informatie

Sharing is everything

Sharing is everything Sharing is everything Beleidsplan Stichting Periode 2011- januari 2020 Stichting Maliebaan 127 3527 CK Utrecht KvK nummer: 53529170 1. Inleiding Strategie, kernprincipes en uitgangspunten van de instelling

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Onderwijsfonds Alafia Periode 2011-2014

Beleidsplan Stichting Onderwijsfonds Alafia Periode 2011-2014 Beleidsplan Stichting Onderwijsfonds Alafia Periode 2011-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Werkzaamheden... 3 3. Werving van gelden... 4 4. Beheer van gelden... 5 5. Besteding van gelden... 6 Stichting

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2013-2014 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. 10.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Gelukskoffer

Beleidsplan Stichting Gelukskoffer Beleidsplan Stichting Gelukskoffer 2011-2015 Stichting Gelukskoffer te Amersfoort Bezoekadres: Printerweg 16, 3821 AD Amersfoort Handelsregisternummer 32169581 Inhoudsopgave 1 Inleiding p. 3 2 Werkzaamheden

Nadere informatie

Beleidsplan Periode

Beleidsplan Periode Beleidsplan Periode 2011 2021 Stichting wijkraad Leuken Postbus 10257 6000 CG Weert Kvk nr. 41066676 Fiscaal nr. 802606568 Vastgesteld door het bestuur op 20 december 2016 1. Inleiding In dit beleidsplan

Nadere informatie

Jaarrapport 2011-2012

Jaarrapport 2011-2012 Stichting Help Flores! De Morgen 22 8252 JP Dronten The Neterlands (Negri Belanda) Telefoon: +31 (0) 6 51 353 184 internet: www.helpflores.com en www.stichtinghelpflores.nl E-mail: info@helpflores.com

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING HELP FLORES!

JAARVERSLAG 2013 STICHTING HELP FLORES! Stichting Help Flores! De Morgen 22 8252 JP Dronten The Netherlands (Negeri Belanda) Telefoon: +31 (0) 6 51 353 184 internet: www.helpflores.com www.stichtinghelpflores.nl E-mail: info@helpflores.com Bankrelatie:

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING HELP FLORES!

JAARVERSLAG 2013 STICHTING HELP FLORES! Stichting Help Flores! De Morgen 22 8252 JP Dronten The Netherlands (Negeri Belanda) Telefoon: +31 (0) 6 51 353 184 internet: www.helpflores.com www.stichtinghelpflores.nl E-mail: info@helpflores.com Bankrelatie:

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN 2015 2018 Stichting Haarwensen Industrieweg 15 3641 RK Mijdrecht 0297-745300 www.haarwensen.nl info@haarwensen.nl KvK 34290369 Inleiding In dit beleidsplan beschrijft Stichting

Nadere informatie

Beleidsplan. Vereniging Heemkundekring Myerle

Beleidsplan. Vereniging Heemkundekring Myerle Beleidsplan Vereniging Heemkundekring Myerle Periode 2014-2019 Vastgesteld in de bestuursvergadering van 30 september 2013 Bekrachtigd in de algemene ledenvergadering van 27 maart 2014 Vereniging Heemkundekring

Nadere informatie

!!! Stichting Vrienden op Aarde. Versie 12 januari 2014

!!! Stichting Vrienden op Aarde. Versie 12 januari 2014 Stichting Vrienden op Aarde Beleidsplan 2014-2015 Versie 12 januari 2014 Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Vrienden op Aarde ('de Stichting'). In dit beleidsplan legt de Stichting

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Stichting Genetische Hartspierziekte PLN. Periode 2015

BELEIDSPLAN. Stichting Genetische Hartspierziekte PLN. Periode 2015 BELEIDSPLAN Stichting Genetische Hartspierziekte PLN Periode 2015 Stichting Genetische Hartspierziekte PLN Postbus 66 1775 ZH MIDDENMEER RSIN/fiscaal nummer: 8518 79 950 1. Inleiding In dit beleidsplan

Nadere informatie

Beleidsplan 2016-2017

Beleidsplan 2016-2017 Beleidsplan 2016-2017 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Animal 4 Health. Het plan omvat een overzicht van de missie, doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving en het

Nadere informatie

STICHTING PINK EVENTS MEERJARENBELEIDSPLAN

STICHTING PINK EVENTS MEERJARENBELEIDSPLAN STICHTING PINK EVENTS STICHTING PINK EVENTS COLOFON BESTUUR REDACTIE Rick Blezer ONTWERP Bryan Schleipen Henrik Fokke Rick Blezer Philippe Courbois Jan Karel Bolleman Yvo Kesler Gerrit-Jan Meulenbeld Stichting

Nadere informatie

helpflores! NIEUWSBRIEF Auteur: Herbert van Loon / Fred van der Beek / Elmar van Loon (Bestuur Stichting Help Flores!)

helpflores! NIEUWSBRIEF Auteur: Herbert van Loon / Fred van der Beek / Elmar van Loon (Bestuur Stichting Help Flores!) helpflores! Op onze website kunt u de nieuwsbrief ook bekijken, tevens kunt u de nieuwsbrief printen. Augustus 2012 NIEUWSBRIEF www.helpflores.com www.lelahospital.com Auteur: Herbert van Loon / Fred van

Nadere informatie

Beleidsplan Versie mei 2014

Beleidsplan Versie mei 2014 Beleidsplan Versie mei 2014 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Animal 4 Health. Het plan omvat een overzicht van de missie, doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Stepping Stone Liberia. Investeerders in Ambitie

Beleidsplan. Stichting Stepping Stone Liberia. Investeerders in Ambitie Beleidsplan Stichting Stepping Stone Liberia Investeerders in Ambitie Beleidsplan Stichting Stepping Stone Liberia 1. Doelstellingen, visie en werkwijze van Stepping Stone Liberia (SSL) 2. Organisatie

Nadere informatie

Stichting OKI. Wonen, werken en ontwikkelen onder begeleiding. Periode 2011-2016

Stichting OKI. Wonen, werken en ontwikkelen onder begeleiding. Periode 2011-2016 Stichting OKI Wonen, werken en ontwikkelen onder begeleiding Periode 2011-2016 Bezoekadres : Eslaan 2 1401 EG Bussum www.stichtingoki.nl fiscaal nummer : 850376476 Beleidsplan Stichting OKI 1. Inleiding

Nadere informatie

STICHTING PINK EVENTS MEERJARENBELEIDSPLAN

STICHTING PINK EVENTS MEERJARENBELEIDSPLAN COLOFON BESTUUR REDACTIE Jan Karel Bolleman ONTWERP Bryan Schleipen Gerrit-Jan Meulenbeld Jan Karel Bolleman Philippe Courbois Joop Renkers Odin Westen Esther Bruekers Jessica Maes Stichting Pink Events

Nadere informatie

HART VOOR HET TWISKE. Beleidsplan

HART VOOR HET TWISKE. Beleidsplan STICHTING HART VOOR HET TWISKE Beleidsplan Versie 1.01 maart 2013 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Hart voor het Twiske. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Ethioberhan. Versie 05 november 2009

Beleidsplan. Stichting Ethioberhan. Versie 05 november 2009 Stichting Ethioberhan Secretariaat: Berkenweide 43 1647 BG Berkhout Tel: 0229-551727 info@ethioberhan.nl www.ethioberhan.nl Beleidsplan Versie 05 november 2009 Stichting Ethioberhan 1/7 Sponsoring dagopvang

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016

Beleidsplan 2015-2016 Beleidsplan 2015-2016 Vertelt onder de volken zijn heerlijkheid, onder alle natiën zijn wonderen. Psalm 96:3 Beleidsplan Strijen, juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord...1 1 Stichting Hope 4 the Nations...2

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2014 Stichting Terima Kasih Plaggeberg 27 (postadres) 3956 BK Leersum KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015

ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015 ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015 Stichting Home Sweet Home, notarieel opgericht op 27 mei 2008 Adres: Pr Margrietstraat 9 6096AX Grathem Nederland Statutaire zetel: gemeente Helmond Inschrijving KvK nr.:

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HELP FLORES!

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HELP FLORES! Stichting Help Flores! De Morgen 22 8252 JP Dronten The Netherlands (Negeri Belanda) Telefoon: +31 (0) 6 51 353 184 internet: www.helpflores.com www.stichtinghelpflores.nl E-mail: info@helpflores.com Bankrelatie:

Nadere informatie

Beleidsplan Versie oktober 2012

Beleidsplan Versie oktober 2012 Beleidsplan Versie oktober 2012 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Twarne. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving en het beheer

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Smile on a Face

Beleidsplan Stichting Smile on a Face Beleidsplan Stichting Smile on a Face 2016-2018 Beleidsplan Stichting Smile on a Face Januari 2016 Page 2 of 9 INHOUD: 1 VOORWOORD... 3 2 DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING... 3 2.1 MISSIE EN DOEL... 3 2.2

Nadere informatie

Voorwoord. Namens het bestuur van stichting True Love Afghan Hound Foundation; Daniel de Niet, Voorzitter. 20 augustus 2014

Voorwoord. Namens het bestuur van stichting True Love Afghan Hound Foundation; Daniel de Niet, Voorzitter. 20 augustus 2014 Voorwoord Dit is het beleidsplan van stichting True Love Afghan Hound Foundation. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen. Het plan

Nadere informatie

helpflores! NIEUWSBRIEF Auteur: Herbert van Loon / Fred van der Beek / Elmar van Loon (Bestuur Stichting Help Flores!)

helpflores! NIEUWSBRIEF Auteur: Herbert van Loon / Fred van der Beek / Elmar van Loon (Bestuur Stichting Help Flores!) helpflores! Op onze website kunt u de nieuwsbrief ook bekijken, tevens kunt u de nieuwsbrief printen. Maart 2013 NIEUWSBRIEF www.helpflores.com www.lelahospital.com Auteur: Herbert van Loon / Fred van

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Groenendijk- Clemens

Beleidsplan Stichting Groenendijk- Clemens Beleidsplan Stichting Groenendijk- Clemens Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Doelstelling... 2 3. Werkzaamheden... 2 3.1 Activiteiten... 2 3.2 Activiteiten in de toekomst... 3 4. Criteria voor donaties...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pimp My Village Foundation 2014. 1. Inleiding

Beleidsplan Stichting Pimp My Village Foundation 2014. 1. Inleiding Beleidsplan Stichting Pimp My Village Foundation 2014 1. Inleiding In dit beleidsplan legt de Stichting Pimp My Village haar beleidsvoornemens voor de periode 2014 neer. Het door de Stichting in deze periode

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Vrienden van Umthombo

Jaarverslag 2011. Stichting Vrienden van Umthombo Jaarverslag 2011 Stichting Vrienden van Umthombo Inhoudsopgave Jaarverslag 2011... 1 Stichting Vrienden van Umthombo... 1 Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Huidig beleid... 4 Missie... 4 Doelstelling...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten

Beleidsplan Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten Beleidsplan Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Doelstelling... 2 3. Werkzaamheden... 2 3.1 Activiteiten... 2 3.2 Activiteiten in de toekomst... 2 4.

Nadere informatie

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477 Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa KvK: 41003000 Adres: Postbus 490, 2240 AL Wassenaar Tel: 070-5178477 Inhoudsopgave. Het Beleidsplan....2 Werkzaamheden van de Stichting....3 Stichting Vrienden

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018

Beleidsplan. Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018 Beleidsplan Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018 beleidsplan 2015-2018 pagina 1 Inleiding. In dit beleidsplan legt de Stichting Hart voor Cambodja (Stichting HvC) haar beleidsvoornemens vast voor de

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Introductie Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Luz Alba. Over 2012 is voor het eerst een jaarverslag geschreven, en bij het verder professionaliseren

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Emmanuel Deventer

Beleidsplan Stichting Emmanuel Deventer Beleidsplan Stichting Emmanuel Deventer Periode 2014-2018 Stichting Emmanuel Deventer Koningin Julianastraat 93 7415 GK Deventer Postbus 359 7400 AJ Deventer 0570626971 KvK 41244677 Vooraf Voor u ligt

Nadere informatie

Stichting Dogtrailing

Stichting Dogtrailing Stichting Dogtrailing Beleidsplan 2016 2020 Een vermist huisdier is in Nederland voor velen net zo emotioneel en ingrijpend als bij een vermist persoon. Bij het missen van een mens staan er allerlei instanties

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. 10.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl JAARVERSLAG 2012

Nadere informatie

Beleidsplan Historisch Festival Almelo

Beleidsplan Historisch Festival Almelo Beleidsplan Historisch Festival Almelo Juni 2014 1 Inhoud 1 Inleiding 2 Uitgangspunten 2.1 De Stichting 2.1 Doelstelling 3 Activiteiten 3.1 ANBI 3.2 Beheer 3.3 Samenwerking 3.4 Activiteiten 4 Organisatie

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2018 Nederlandse Vereniging Williams-Beuren Syndroom Versie: 1.0 Datum: 1 Juni 2016 Auteur: Onno Ceelen (Penningmeester) Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van de Nederlandse Verenging

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed 2013-2014 Beleidsplan Festivals Tegen Dierenleed Versie 1.1 Jasper Coolen Festivals Tegen Dierenleed 4/27/2013 Inhoud 1. Voorwoord ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN.

Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN. Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN www.stichtingsamenvoorelkaar.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 3 2. Het doel van de instelling... 3 2.1.Ontstaan, achtergrond en toekomst... 3 2.2 Missie/visie...

Nadere informatie

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014 Beleidsplan 2015 2016 Stichting Stop Dierenleed Nederland Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad 7 1313JJ Almere 06-10734354 www.stopdierenleednederland.org info@stopdierenleednederland.org

Nadere informatie

Beleidsplan 2017 Stichting Groenendijk- Clemens

Beleidsplan 2017 Stichting Groenendijk- Clemens Beleidsplan 2017 Stichting Groenendijk- Clemens Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling... 3 3. Werkzaamheden... 3 4. Criteria voor donaties... 4 5. Begunstigde doelen... 5 6. Werving van gelden... 5

Nadere informatie

Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe. Beleidsplan 2015 2016

Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe. Beleidsplan 2015 2016 Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe Beleidsplan 2015 2016 Inhoudsopgave De doelstelling en het werk van de stichting De wijze waarop de stichting geld werft Het beheer en de besteding van het vermogen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN STICHTING TIMMERWERKPLAATS FERWOUDE BELEIDSPLAN 2016 2020 Stichting Timmerwerkplaats Ferwoude P/a de Finne 23 9022 AZ Mantgum Email Telefoonnummer: 058 250 29 20 KvK 856982477 Inhoud Voorwoord...3 Inleiding...4

Nadere informatie

Beleidsplan 2016-2018

Beleidsplan 2016-2018 Stichting De Zeven Werken Beleidsplan 2016-2018 Eindhoven, november 2015 Inhoud 1. Voorwoord... 2 2. Stichting De Zeven Werken... 3 2.1. Visie... 3 2.2. Doelstelling... 3 2.3. Werkzaamheden... 3 3. Het

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Binnentuin over God

Beleidsplan Stichting Binnentuin over God Beleidsplan 2017-2020 Stichting Binnentuin over God Inhoud Inleiding 1. Doelstelling Stichting Binnentuin over God 1.1 Doel 1.2 Verwezenlijking 2. Realisatie en doelstelling 2.1 De binnentuin; een indrukwekkende

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Het Gasthuis

Stichting Vrienden van Het Gasthuis Stichting Vrienden van Het Gasthuis Beleidsplan 2014-2017 Vastgesteld 27 november 2013 Stichting Vrienden van Het Gasthuis Beleidsplan 2014-2017 Pagina 1 Inleiding De Stichting Vrienden van Het Gasthuis

Nadere informatie

Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam

Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam Beleidsplan 2015-2018 (versie 25-02- 2015) H1: Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Hippische Alliantie Rotterdam 2015-2018. Gedurende de vorige beleidsperiode (2011-2014) is de naam

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN Meerjarenbeleidsplan 2016 2019 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2016-2019 van Stichting Vrienden van MSVN-Fryslân. In dit beleidsplan staan de activiteiten

Nadere informatie

STICHTING BLIND VERTROUWEN BELEIDSPLAN 2014-2015

STICHTING BLIND VERTROUWEN BELEIDSPLAN 2014-2015 STICHTING BLIND VERTROUWEN BELEIDSPLAN 2014-2015 Voorwoord: Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Blind Vertrouwen 2014-2015 De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 13 Juni 2014 en

Nadere informatie

Beleidsplan Jacana Datum: 29-04-2015

Beleidsplan Jacana Datum: 29-04-2015 Beleidsplan Jacana Datum: 29-04-2015 Contents 1. Doelstellingen, visie en werkwijze van Jacana Business Empowerment... 3 Doelstelling... 3 Visie... 3 Werkwijze... 3 2. Organisatie... 4 Stichting Jacana

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Emmanuel Deventer

Beleidsplan Stichting Emmanuel Deventer Beleidsplan Stichting Emmanuel Deventer Periode 2016-2020 Stichting Emmanuel Deventer Koningin Julianastraat 93 7415 GK Deventer Postbus 359 7400 AJ Deventer 0570 626971 KvK 41244677 Vooraf Voor u ligt

Nadere informatie

Beleidsplan. van de. Stichting TIMALAWI

Beleidsplan. van de. Stichting TIMALAWI Stichting TIMALAWI - Toekomst Initiatief voor MALAWI Samen staan we sterker! Beleidsplan van de Stichting TIMALAWI augustus 2010 Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting 99%RIDE

Beleidsplan Stichting 99%RIDE Beleidsplan Stichting 99%RIDE Voor de jaren 2013-2015 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van Stichting 99%RIDE. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten en geeft inzicht in de

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING KICVOP NEDERLAND. Juli 2016

BELEIDSPLAN STICHTING KICVOP NEDERLAND. Juli 2016 BELEIDSPLAN STICHTING KICVOP NEDERLAND Juli 2016 Inhoud. 1. Aanleiding. 2. Doel van de stichting. 3. Bereiken van doel. 4. Fondsen aanvraag. 5. Financieel beleid. 6. Bestuur en intern functioneren. 7.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kledingbank Nieuwleusen

Beleidsplan Stichting Kledingbank Nieuwleusen Beleidsplan Stichting Kledingbank Nieuwleusen 2014 tot 2017 Inhoud: Inleiding Over de Stichting Kledingbank Nieuwleusen Missie Visie Bestuurssamenstelling Contactgegevens Doelstelling Doelgroep Werkwijze

Nadere informatie

Beleidsplan. Voor de jaren 2008-2009

Beleidsplan. Voor de jaren 2008-2009 Beleidsplan Voor de jaren 2008-2009 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Doe Wat. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten en geeft inzicht in de werving en het

Nadere informatie

STICHTING STEUNFONDS VOEDSELBANK TILBURG

STICHTING STEUNFONDS VOEDSELBANK TILBURG Jaarrekening 214 STICHTING STEUNFONDS VOEDSELBANK TILBURG Varikstraat 29 536 SR TILBURG STICHTING STEUNFONDS VOEDSELBANK TILBURG 1 Jaarrekening 214 INHOUDSOPGAVE Algemeen Verantwoording van het bestuur

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING PANCREAS

BELEIDSPLAN STICHTING PANCREAS BELEIDSPLAN STICHTING PANCREAS Inleiding Dit beleidsplan geldt als leidraad voor de bestuurders van de stichting. Gestelde doelen worden aangegeven en nader uitgewerkt. Tevens wordt voldaan aan de aanpassing

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Wij Helpen (2012/2013)

Jaarverslag Stichting Wij Helpen (2012/2013) Jaarverslag Stichting Wij Helpen (2012/2013) 1 INLEIDING Sinds 2012 richt Stichting Wij Helpen zich op het helpen van de bevolking in Sri Lanka. Eind 2012 is begonnen met het inzamelen van geld. In 2013

Nadere informatie

Beleidsplan Dogs Adoptions Nederland Versie 9 november 2012

Beleidsplan Dogs Adoptions Nederland Versie 9 november 2012 Beleidsplan Dogs Adoptions Nederland Versie 9 november 2012 Pagina 1 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting dogs adoptions Nederland. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten

Nadere informatie

Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020. fa ir frie n d s

Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020. fa ir frie n d s Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020 fa ir frie n d s 1. Inleiding Dit beleidsplan is opgesteld om vast te leggen wat de toekomstvisie is van de Stichting Fairfriends Foundation. Hierin willen

Nadere informatie

Stichting 4WD Supporting Bosnia Beleidsplan

Stichting 4WD Supporting Bosnia Beleidsplan Beleidsplan 2015 Mensen met een passie voor 4x4 steunen mensen in Bosnië Kerkstraat 30 6675 BS Valburg Tel: 0488-431422 Mobiel: 06-53885361 Fax: 0488-431883 Mail: info@stichting4wdsupportingbosnia.nl 1

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Wij Helpen (2012)

Beleidsplan Stichting Wij Helpen (2012) Beleidsplan Stichting Wij Helpen (2012) 1 INLEIDING In 2012 heb ik in samen met mijn vader een reis door Sri Lanka gemaakt. Mijn vader is hier al meerdere malen geweest en kent de lokale bevolking. Hij

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 Algemeen Stichting Vrienden van de Sisters of Nazareth-Haifa is opgericht op 5 oktober 2011. De initiatiefnemers raakten betrokken

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2016

Beleidsplan 2012-2016 Beleidsplan 2012-2016 Website: www.straatkindghana.org 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding...Pagina 2 2. Oprichting....Pagina 3 3. Doelstelling Pagina 3 4. Werving van fondsen.....pagina 4 5. Beheer van fondsen...

Nadere informatie

Stichting 100% voor dieren Beleidsplan 2015 en 2016

Stichting 100% voor dieren Beleidsplan 2015 en 2016 Stichting 100% voor dieren Beleidsplan 2015 en 2016 Stichting 100% voor dieren Brummelhof 37 7045 AB Azewijn 1 1. Ontstaan, missie, visie en doelstellingen. 1.1 Ontstaan Stichting 100% voor dieren is 2

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2014

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2014 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers 3. Project 4. Beleid 2014 5. Financiële verantwoording Postbus 3091 5203 DB s-hertogenbosch

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Goražde Beleidsplan

Stichting Vrienden van Goražde Beleidsplan STICHTING VRIENDEN VAN GORAŽDE MEIDOORNSTRAAT 65, 1505 TS ZAANDAM 06-50298575 Facebook info@vriendenvangorazde.com www.vriendenvangorazde.com OPGERICHT: 12 JUNI 2013 TE ZAANDAM KAMER VAN KOOPHANDEL : 58153128

Nadere informatie

Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Inzamelbank voor dieren Nederland.

Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Inzamelbank voor dieren Nederland. Beleidsplan 2013 2015 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Inzamelbank voor dieren Nederland. In 2013 zijn wij gestart met het helpen van 80 gezinnen eind 2013 worden er 90 gezinnen

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2020 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding 1. Missie, visie en doelstelling a. Missie b. visie c. Doelstelling 2. Achtergrond en toekomst 3. Doelgroepen 4. Activiteiten en projecten 5. Communicatie

Nadere informatie

Algemeen nut beogende instelling: RSIN/fiscaal nummer: (zgn Anbi-stichting) Tevens is de status van Culturele Anbi toegekend.

Algemeen nut beogende instelling: RSIN/fiscaal nummer: (zgn Anbi-stichting) Tevens is de status van Culturele Anbi toegekend. Beleidsplan Stichting Pieter en Greet Battjes tot instandhouding van Landgoed Bosch en Vaart Periode 2014 tot 2019 Stichting Pieter en Greet Battjes tot instandhouding van Landgoed Bosch en Vaart Groningerstraat

Nadere informatie

Geef Prostaatkanker het nakijken. Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016

Geef Prostaatkanker het nakijken. Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016 Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016 Geef Prostaatkanker het nakijken 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Organisatie 2. Strategie a. Statutaire doelstelling b. Afwezigheid van winstoogmerk c. Bestemming

Nadere informatie

Financieel strategisch beleidsplan 2015-2017

Financieel strategisch beleidsplan 2015-2017 Financieel strategisch beleidsplan 2015-2017 Versie december 2014 Inleiding In dit plan presenteert Stichting Reformatie Instituut Dordrecht (hierna: RID ) haar financiële beleidsvoornemens voor de periode

Nadere informatie

1.Doelstellingen, visie en werkwijze van Uganda on wheels foundation

1.Doelstellingen, visie en werkwijze van Uganda on wheels foundation Beleidsplan 1. Doelstellingen, visie en werkwijze van Uganda on wheels foundation 2. Organisatie 3. Projecten 4.Voorlichting 5.Administratie 6.Financiën Colofon Uganda on wheels foundation Oosterdijk 8,

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013. Inmiddels hebben 70 mensen mogen genieten

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Blokland

Beleidsplan Stichting Blokland Beleidsplan Stichting Blokland 2016-2020 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Blokland. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en werkzaamheden van de Stichting en geeft inzicht

Nadere informatie

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016 Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015 Beleidsplan 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Missie en Doelstelling 4 1.1 Missie 4 1.2 Doelstelling 4 2. Identiteit 5 3. Organisatie Structuur 6 3.1 Algemeen 6 3.2

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING VAN HUYKELOM 2016-2017

BELEIDSPLAN STICHTING VAN HUYKELOM 2016-2017 Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Stichting van Huykelom van de Pas, handelend onder de namen ABT Foundation en Stichting van Huykelom. De Stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 17

Nadere informatie

Speelgoedbank Deventer

Speelgoedbank Deventer Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Deventer 2013 2014 Opgemaakt 02-01-2014 Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Deventer 2013-2014 Inhoud Pagina Inleiding 2 Over Stichting Speelgoedbank Deventer 3 Missie

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG STICHTING HILL WHEELER FOUNDATION 2010. De Stichting Hill Wheeler Foundation is formeel opgericht op 25 april 2007.

FINANCIEEL VERSLAG STICHTING HILL WHEELER FOUNDATION 2010. De Stichting Hill Wheeler Foundation is formeel opgericht op 25 april 2007. FINANCIEEL VERSLAG STICHTING HILL WHEELER FOUNDATION 2010 Stichting Hill Wheeler Foundation 2010 De Stichting Hill Wheeler Foundation is formeel opgericht op 25 april 2007. De Stichting is statutair gevestigd

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Over het jaar Stichting Vrienden van El-Shadai Krabbescheer 18 8265 JD Kampen Bankrekeningnummer: NL34 RABO 0155 5775 49 KVK: 08212101 Website: www.el-shadai.nl

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013

Financieel jaarverslag 2013 Financieel jaarverslag 2013 St De Hand Utrecht Statutair gevestigd in Utrecht Fiscaal gevestigd in De Meern Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 2 Balans 2013... 4 3 Staat van baten en lasten 2013... 5 4 Toelichting

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2011 - Stichting Ministries Argentinas

Financieel Jaarverslag 2011 - Stichting Ministries Argentinas Stichting Ministries Argentinas Financieel Jaarverslag Boekjaar 2011 Bestuur Stichting Ministries Argentinas 11 Stichting Ministries Argentinas Disselboom 55 3763 ZJ Soest Nederland KvK-nummer: 32112010

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Vrienden van 5mw 2014-2019. Amsterdam, oktober 2014. Bestuur Stichting Vrienden van 5mw

Beleidsplan Stichting Vrienden van 5mw 2014-2019. Amsterdam, oktober 2014. Bestuur Stichting Vrienden van 5mw Beleidsplan Stichting Vrienden van 5mw 2014-2019 Amsterdam, oktober 2014 Bestuur Stichting Vrienden van 5mw Gertie Schouten Mark Ruijsendaal Saskia van Dijk Ilja Heitlager Dagmar Amels INHOUDSOPGAVE Inleiding...

Nadere informatie

Nico van Dijk, voorzitter; Janny van de Werfhorst-Mulder, secretaris; Martin van Dorp, penningmeester; Wim Balfoort; Fenna Frens en Jan-Paul Timmer

Nico van Dijk, voorzitter; Janny van de Werfhorst-Mulder, secretaris; Martin van Dorp, penningmeester; Wim Balfoort; Fenna Frens en Jan-Paul Timmer ANBI informatie Stichting Protestant Christelijk Hospice De Regenboog Hospice is door de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor wie geld aan Stichting wil nalaten

Nadere informatie

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten Jaarverslag 2013/2014 Stichting Simbólica Projecten 1 maart 2013 28 februari 2014 Inhoud Algemeen 3 Beleid 4 Uitgevoerde projecten 6 Financieel overzicht 7 2 Algemeen Dit jaarverslag bestaat uit drie delen

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beldhuismolenweg 8a 7562 PC Deurningen Telefoon: 088 45 46 700 E-mail: info@welkomhuis-twente.nl Website: www.welkomhuis-twente.nl Beleidsplan 2014 Pagina 1

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Voorwoord Voor u ligt het 1 e beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013 en heeft in het ruime jaar waarin het bestaat

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Leonardo Ede e.o. Beleidsplan 2014-2018

Stichting Vrienden van Leonardo Ede e.o. Beleidsplan 2014-2018 Stichting Vrienden van Leonardo Ede e.o. Beleidsplan 2014-2018 december 2013 Inhoud Inleiding... 3 Stichting Vrienden van de Leonardoschool Ede e.o... 3 Activiteiten van de Stichting... 4 Taken stichting

Nadere informatie

1. Inleiding 3. 2. Doel van de stichting 4 2.1 Visie/missie 2.2 Kerntaken 2.3 Werkwijze

1. Inleiding 3. 2. Doel van de stichting 4 2.1 Visie/missie 2.2 Kerntaken 2.3 Werkwijze Beleidsplan 2014 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Doel van de stichting 4 2.1 Visie/missie 2.2 Kerntaken 2.3 Werkwijze 3. Taken 5 3.1 Financieel beheer en besteding van het vermogen van de stichting 3.2 Werving

Nadere informatie

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1 Beleidsplan Stichting ORISSA ZAL LEVEN! Spelt-oord 18 3991 XH Houten Telefoon: 030-6343167 Website: www.orissazalleven.nl Emailadres: info@orissazalleven.nl Kamer van Koophandel: 51405229 Bankrekeningnr:

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM

JAARVERSLAG 2013 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM JAARVERSLAG 2013 DESTINO stichting Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM Voorwoord Hierbij bieden wij u het Jaarverslag aan. Dit verslag is een verantwoording van de activiteiten en financiën

Nadere informatie