BELEIDSPLAN van Stichting Help Flores! jaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELEIDSPLAN van Stichting Help Flores! jaar 2013 2015"

Transcriptie

1 BELEIDSPLAN van Stichting Help Flores! jaar Stichting Help Flores! De Morgen JP Dronten The Netherlands (Negeri Belanda) Telefoon: +31 (0) internet: Bankrelatie: ABN AMRO, Dronten Rek.nr K.v.K. nr Aangesloten bij: Pagina 1 van 14

2 Colofon Stichting Help Flores! De Morgen JP Dronten Web: Rekeningnummer: (ABN AMRO) KvK-nummer: Bestuur: dhr. H.J. (Herbert) van Loon voorzitter dhr. E.M. (Elmar) van Loon secretaris/penningmeester dhr. F.A. (Fred) van der Beek bestuurslid dhr. J. de With bestuurslid Foto op de voorpagina is genomen door Herbert van Loon op Flores in mei Pagina 2 van 14

3 INHOUDSOPGAVE 1.0 Voorwoord Stichting Help Flores! De organisatie 8, Jaarplan , Financiën Pagina 3 van 14

4 1.0 VOORWOORD In dit beleidsplan legt de Stichting Help Flores! ( SHF! ) haar beleidvoornemens voor de periode neer. Het door SHF! in deze periode te voeren beleid is veelal afhankelijk van het beschikbare budget dat door middel van donaties en fondsenwerving binnenkomt. Het beleid zal, net als in het eerste jaar, dynamisch zijn. Wanneer gedurende de tijd wijzigingen voor doen, zal SHF! daarop anticiperen en haar beleid hierop aanpassen. Het beleidsplan zal jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd worden door het bestuur. Het beleidsplan zal met name afgestemd worden op de ervaring die het bestuur heeft opgedaan op Flores in de eerste helft van Ter plaatse is veel besproken en gezien wat uiteindelijk invloed heeft op dit plan. Indien u na het lezen van dit beleidsplan nog vragen heeft of meer informatie wenst kunt u dit vinden op onze website of u kunt ons een sturen. Wij wensen u veel leesplezier. Salam Hangat (met warme groet), Herbert van Loon Voorzitter/oprichter Stichting Help Flores! Pagina 4 van 14

5 2.0 STICHTING HELP FLORES! Het ontstaan van SHF! In 1997 heeft Herbert van Loon, voor zijn HTS-stage meegeholpen aan het nieuw te bouwen en afbouwen van: het operatiegebouw (drie operatiekamers), de kraamafdeling en de verloskamers, het mortuarium, de mannen- & VIP- kinderafdeling helpen afronden. Het bouwpersoneel bestond uit circa 70 mensen van de locale bevolking en drie Nederlanders. Dit heeft hem gevormd als persoon. In het jaar 2000 is hij tijdens zijn huwelijksreis teruggegaan naar het ziekenhuis en alles functioneerde voor 100 procent. In de zomer van 2011 is hij met zijn vader wederom terug geweest (eerder was door familieomstandigheden helaas niet mogelijk) en heeft hij gesproken met ongeveer 25 mensen die hij nog kende uit Zij lieten hem met trots het ziekenhuis zien, maar vertelde tevens dat alles niet meer goed functioneerde. Herbert was geschrokken van de huidige status van het ziekenhuis. De functionaliteit van het ziekenhuis was met circa 40% teruggelopen, reden: geen financiën. Omdat Herbert de mensen op Flores een warm hart toedraag wilde hij op juiste wijze hulp bieden. Na veel overleg met zijn vader bleek de enige manier, om vertrouwen te krijgen van donateurs en transparant te zijn, het oprichten van een stichting de juiste keuze. Vrij snel na terugkomst (oktober 2011) is de stichting opgericht. Doelstelling De doelstelling is de oude werknemers, collega s en vrienden helpen en hun dierbaren, de mensen die ik heb leren kennen als prachtige mensen of, conform SHF! s statuten: het ondersteunen van instellingen, gemeenten of personen in de medische-, sociale- en onderwijs- sector in de regio Sikka op het eiland Flores in Indonesië met behulp van geld, materieel en diensten. Met deze doelstelling zet SHF! zich direct in voor de millenniumdoelen (1) en in het bijzonder voor: In 2015 is kindersterfte sterk afgenomen, In 2015 sterven er minder vrouwen door zwangerschap, In 2015 is de verspreiding van ziektes als aids en malaria gestopt, In 2015 leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu, In 2015 gaan alle kinderen naar school, De gehele stichting wordt gedragen door een groep enthousiaste vrijwilligers die geen enkele geldelijke beloning hiervoor ontvangt. SHF! is middels een beschikking per 25 oktober 2011 aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften zijn dan ook fiscaal aftrekbaar bij de schenker en niet belast bij SHF! (1) In 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen afgesproken vóór 2015 de belangrijkste wereldproblemen aan te pakken. Deze zijn vastgelegd in acht concrete doelstellingen:de milleniumdoelen. (www.milleniumdoelen.nl) Pagina 5 van 14

6 Visie De achterliggende visie van de doelstelling is dat de regio Sikka op het eiland Flores achterblijft in medische, sociale en onderwijs voorzieningen ten opzichte van andere delen van Indonesië, bijvoorbeeld de eilanden Java en Bali. Dit is mede door de geloofsovertuiging. Het eiland Flores is voor het grotendeel katholiek terwijl de overheid met name moslim is. Hierdoor wordt er minder geld voor algemene middelen ingezet door de overheid. De inwoners hebben onvoldoende middelen om infrastructuur en voorzieningen in de regio op te bouwen of te onderhouden. Hierdoor zijn eenvoudige zaken als een tandartsbezoek of een goede marktplaats zoals wij dat in Nederland kennen niet of nauwelijks aan de orde. Ook is het niet standaard dat kinderen op basisscholen boeken hebben om uit te leren. Werkwijze SHF! probeert de inwoners van de regio Sikka te ondersteunen door geld, middelen en diensten ter beschikking te stellen aan de genoemde sectoren. Hiermee wil SHF! bewerkstelligen dat de inwoners zelfstandig elkaar op medisch, sociaal en onderwijskundig gebied kunnen stimuleren. De focus van SHF! SHF! had haar eerste focus in eerste instantie gelegd op het ziekenhuis (Indonesische betekenis = Rumah Sakit) St. Elisabeth in Lela-Flores. SHF! is namelijk opgericht naar aanleiding van een bezoek van Herbert in de zomer van 2011 aan het ziekenhuis en vanwege zijn tijd in Echter verliep dit anders. Het eerste project van SHF! werd een schoolboekenproject doordat wij van een anonieme donateur een grote donatie ontvingen. De eerste focus kwam te liggen op het ziekenhuis en op schoolboeken. Tijdens ons verblijf op Flores heeft het bestuur nieuwe projecten besproken en uiteindelijk hebben we besloten onze focus uit te breiden met: het bouwen van schoolgebouwen en het renoveren van een kathedraal. De reden hiervoor is dat wij aangeslagen waren als bestuur toen wij de situatie zagen van de schoolklassen en de kathedraal. Ook voor het ziekenhuis blijft SHF! zich natuurlijk inzetten i.v.m. het verleden. De nu bereikte resultaten van de SHF! Met trots kunnen wij u melden dat SHF! in het eerste boekjaar een kleine heeft opgehaald. De vaste kosten van SHF! bedragen voor de periode 2011 en 2012 circa 2,6%, inclusief de oprichtingskosten van de notaris. SHF! heeft de volgende projecten reeds afgerond of momenteel in uitvoering, sinds begin mei 2013 (na de bestuursreis). Afgeronde projecten: 5 basisscholen voorzien van schoolboeken, budget ,00, Aanschaf en installatie van een nieuwe tandartsstoel inclusief benodigd materiaal, budget 5.700,00, Aanschaf laptop en speelgoed voor een kinderhoek op de kinderafdeling in het ziekenhuis, budget 157,00, 3 basisscholen voorzien van schoolboeken, budget 8.700,00. Projecten in uitvoering: Aanschaf en installatie van een drie nieuwe operatielampen voor drie operatiekamers, budget 6.800,00, Pagina 6 van 14

7 Aanschaf en installatie van een nieuwe backup-generator inclusief benodigd materiaal, budget ,00, Aanschaf van veel ziekenhuis materiaal, (bv. Suctions, brancar, bloedkoelkast etc.) klein en groot, budget 4.000,00, Aanschaf van een nieuwe defibrillator, budget 2.000,00, Opknappen van de huidige oude ambulance, budget 1.050,00, Aanschaf en installatie van een 24 kg ziekenhuis wasmachine, budget 3.200,00, 3 basisscholen voorzien van schoolboeken, budget 6.600,00. Al bovengenoemde projecten zijn mogelijk gemaakt door Nederlandse particuliere donateurs, bedrijven, stichtingen en fondsen. De projecten worden uitgevoerd door Yayasan Rupingh (Thon) of door Rumah Sakit St. Elisabeth Foundation (Dr. Henry, directeur). Indien Dr. Henry materiaal aanschaft wordt hij door Thon gecontroleerd. Pagina 7 van 14

8 3.0 DE ORGANISATIE Stichting Help Flores! Oprichter/voorzitter Penningmeester / secretares Bestuurslid Bestuurslid (Herbert van Loon) (Elmar van Loon (Fred van der Beek) (Johan de With) Corien van der Beek SHF! wil haar organisatie klein en slagvaardig houden om daarmee effectieve besluitvorming te bevorderen. Het bestuur bestaat momenteel uit vier leden. Afhankelijk van de algemene ontwikkelingen en/of specifieke evenementen zal SHF! ambassadeurs (vrijwilligers) aantrekken om bepaalde werkzaamheden van het bestuur uit handen te nemen. Bestuur Het bestuur houdt zich bezig met de ontwikkeling van plannen en de (dagelijkse) uitvoering van deze plannen. Het bestuur van SHF! bestaat thans uit: dhr. H.J. van Loon oprichter/voorzitter, sinds de oprichting, dhr. E.M. van Loon secretaris/penningmeester, sinds de oprichting, dhr. F.A. van der Beek bestuurslid, sinds de oprichting, dhr. J. de With bestuurslid, sinds begin juni Wij zijn ons bewust geworden dat ons bestuur niet altijd voldeed aan de eisen van sommige fondsen of stichtingen doordat er twee broers hadden plaatsgenomen in het bestuur. Mede hierdoor zijn wij op zoek gegaan naar een vierde bestuurslid. Met trots kunnen we melden dat we deze inmiddels hebben gevonden. Het bestuur is sinds juni 2013 onafhankelijk en dus compleet. Daarnaast heeft het bestuur er voor gekozen om de functie secretaris en penningmeester te combineren. Voor de duidelijkheid worden deze twee functies hieronder apart beschreven. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar, waarna zij opnieuw benoembaar zijn. De voorzitter De taken van de voorzitter zijn: Het leiden van de organisatie, de (bestuurs)vergaderingen, de bestuursleden en vrijwilligers, Het naar buiten treden namens de stichting, afhankelijk van de situatie, Identificeren en benaderen van relaties/stichtingen/bedrijven en fondsen, zowel mondeling als schriftelijk, Het (delegeren) en mede-uitvoeren van de uit te voeren werkzaamheden, Het bewaren van evenwicht in de organisatie m.b.t. werklast en samenwerking, Het contact houden met het bestuur van het ziekenhuis te Lela, Het contact houden met de tussenpersoon van SHF! op Flores, Het bewaken van de voortgang van lopende projecten, Het rapporteren over bovenstaande tijdens de bestuursvergaderingen. Pagina 8 van 14

9 De penningmeester De taken van de penningmeester zijn: Het volgen van de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven ten opzichte van de geplande inkomsten en uitgaven, Algemene financiële administratie van SHF!, Financiële administratie van mogelijke projecten, Het opstellen van het jaarverslag/-rekening aan het einde van het jaar, Eerste contactpersoon voor de Belastingdienst en, indien van toepassing, de externe accountant, Over bovenstaande rapporteren tijdens de bestuurvergaderingen en het bestuur terugroepen indien deze te enthousiast geld uitgeeft aan goede bedoelingen, Tijdens de bestuursvergaderingen deelnemen in de algemene menings- en besluitvorming met betrekking tot alle punten die binnen de organisatie aan de orde zijn. De secretaris De taken van de secretaris zijn: Behandelen, samen met de voorzitter, van de inkomende en uitgaande post en e- mail, Archiveren van de inkomende en uitgaande post en , Het naar buiten treden namens de organisatie, afhankelijk van de statutaire bevoegdheden en de situatie, Identificeren en benaderen van relaties/stichtingen/bedrijven en fondsen, zowel mondeling als schriftelijk, Over bovenstaande rapporteren tijdens de bestuursvergaderingen, Tijdens de bestuursvergaderingen deelnemen in de algemene menings- en besluitvorming met betrekking tot alle punten die binnen de organisatie aan de orde zijn, Notuleren en verslagleggen van de bestuursvergaderingen. Het bestuurslid De taken van het bestuurslid zijn: Het naar buiten treden namens de organisatie, afhankelijk van de statutaire bevoegdheden en de situatie, Identificeren en benaderen van relaties/stichtingen/bedrijven en fondsen, zowel mondeling als schriftelijk, Ondersteunen van andere bestuursleden bij het werven van relaties, Bijhouden van het relatiebeheersysteem, Over bovenstaande rapporteren tijdens de bestuursvergaderingen, Tijdens de bestuursvergaderingen deelnemen in de algemene menings- en besluitvorming met betrekking tot alle punten die binnen de organisatie aan de orde zijn. Ambassadeurs Het bestuur kan ambassadeurs (vrijwilligers) aantrekken om bepaalde werkzaamheden uit te besteden. Toekomstige ambassadeurs zullen altijd worden aangestuurd door het bestuur (ten minste één bestuurslid). Ambassadeurs worden niet uitgenodigd voor de bestuursvergaderingen. Pagina 9 van 14

10 4.0 JAARPLAN Bij het uitzetten van het te voeren beleid concentreert SHF! zich op haar statutaire doelstelling. De focus van SHF! richt zich op de functionaliteit van het ziekenhuis, basisscholen en één kathedraal. SHF! wil, met behulp van geld doneren en/of materieel en/of diensten, de focusdoelen de mogelijkheid geven om weer te functioneren zoals het behoort. Projecten Concrete projecten die SHF! heeft geïdentificeerd ten aanzien van het ziekenhuis zijn: De ambulance van 22 jaar oud vervangen, Eén of twee aardbeving bestendige USG s, Eventueel één High-care unit, Eventueel één nieuwe gynocologie tafel t.b.v. de operatiekamer, Eventueel medicijnen afval opvang/reinigings putten, Eventueel financiën voor het onderhoud van het complex. Concrete projecten die SHF! heeft geïdentificeerd ten aanzien van scholen, kerken: Het voorzien van 22 scholen met nieuwe schoolboeken, Het bouwen van een waterbak te Wukak Gahar, Het bouwen van een nieuw klaslokaal te Watublapi, Het bouwen van 4 klaslokalen te Wukak Gahar, Onderhoud plegen aan de kathedraal van Sikka. SHF! verwacht bij het realiseren van bovenstaande projecten dat er tevens banen gecreeërd zullen worden om de werkzaamheden uit te voeren. Activiteiten SHF! Om bovenstaande projecten te realiseren zal SHF! proberen fondsen en donateurs te werven. Hiervoor zal het bestuur in de periode de volgende activiteiten voortzetten: De website (www.helpflores.com) verder opzetten en bijhouden, Marketingacties om de naamsbekendheid te vergroten en fondsen te werven, onder andere mailings van nieuwsbrieven naar familie en relaties (privé en zakelijk), lokale acties en via internet, Benaderen van relaties (en opnemen in relatiebeheersysteem), te weten, Bedrijven/organisaties voor donatie, sponsoring, middelen en/of diensten, Particulieren voor donatie, sponsoring en/of mogelijke ondersteuning, Onderwijsinstellingen (bijvoorbeeld scholen) om een Goede doelen activiteit te organiseren waar SHF! mogelijk voorlichting kan geven, Andere stichtingen voor eventuele samenwerking, Overheden of koepelorganisaties ten behoeve van eventuele subsidies, Communicatiekanalen opzetten richting relaties: nieuwsbrief (minimaal tweemaal per jaar), een nieuwe flyer maken, facebook en Twitter, Contact houden en, indien mogelijk, verstevigen met de regio Sikka op Flores (Indonesië). De verkrijging van donaties bepaalt in hoeverre de stichting haar doelstelling feitelijk kan nastreven. Bovenstaande activiteiten worden door het bestuur op een (kleinschalige) directe manier uitgevoerd, onder andere door het aanspreken van persoonlijke c.q. Pagina 10 van 14

11 zakelijke contacten. Naast donaties van vaste donateurs hoopt SHF! in de toekomst meer structurele en/of incidentele donaties aan te trekken. Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) SHF! heeft de status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Met deze status, kan zij vrij van schenkingsrecht donaties ontvangen. Ook is het hierdoor voor de donateurs onder voorwaarden mogelijk de donatie fiscaal gefaciliteerd plaats te laten vinden. Indien SHF! een bedrijf of een natuurlijk persoon bereid vindt om een aanzienlijke schenking te doen aan SHF!, is SHF! bereid fiscaal advies in te winnen om ten behoeve van de betreffende donateur tot een fiscaal gefaciliteerde vormgeving te komen. Verslagen De statuten, een kopie van inschrijving bij de Kamer van Koophandel, de jaarverslagen (volgens de Richtlijn 640, aangepast 2007), het beleidsplan en nieuwsbrieven worden gepubliceerd op de website en kunnen door belangstellenden worden gedownload, zie Pagina 11 van 14

12 5.0 FINANCIËN Het jaarlijks geworven vermogen wordt veelal zo direct mogelijk besteed. De indirecte kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als bankadministratie- en overboekingkosten, inschrijving kamer van koophandel en overige onkostendeclaraties, zoals postzegels en materiaal ten behoeve van marketing. Alle opbrengsten (schenkingen/ donaties) en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben. Rentebaten worden aan het verslagjaar toe gerekend wanneer deze ontvangen c.q. gevorderd worden. Voor zover SHF! haar vermogen niet direct aanwendt ter nastreving van haar doelstelling, zal dit vermogen, na overleg in een bestuursvergadering, worden belegd in defensieve fondsen en/of op een renterekening plaatsen tot het realiseren van het project mogelijk is. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, echter maakt het bestuur hier nog geen gebruik van. Kosten t.b.v. afreizen naar Indonesië e.d worden door het bestuur uit eigen portemonee betaald. Projectenbegroting Voor de geïdentificeerde projecten (zie hoofdstuk 4) verwacht SHF! een bedrag van ,00 nodig te hebben. Onderstaand de projectenbegroting. Projectenbegroting Begroting Toelichting Project Begroting Project 1: Nieuwe ambulance 35, eigen inschatting n.a.v. prijzen Project 2: Aardbevingbest. USG's 15, volgens opgave Mediscon Project 3: High-care unit 25, volgens begroting Dr. Henry Project 4: Gyn. Operatietafel 8, volgens opgave 'Om' Bruno Project 5: Medicijn afvalputten 11, volgens begroting Dr. Henry Project 6: Onderhoud complex 15, aanname bestuur SHF! Project 7:Schoolboeken basisscholen 10, volgens begrotingen Thon Project 8: Waterbak Wukak Gahar 3, volgens begrotingen Thon Project 9: Klaslokaal Watublapi 12, volgens begrotingen Thon Project 10: Gebouwen Wukak Gahar 50, volgens begrotingen Thon Project 11: Onderhoud kathedraal 16, volgens de pastoor Projecten (totaal) 202, Pagina 12 van 14

13 Organisatiebegroting Voor de periode 2013 en de opeenvolgende jaren heeft het bestuur een organisatiebegroting opgesteld. Deze begroting betreft in totaal circa 1.975,00/jaar. Organisatiebegroting Begroting Toelichting Uitgaven Begroting Kantoorartikelen Papier Mogelijke vergoeding bestuur Assurantiekosten (verzekeringen) Contributies en abonnementen Marketingskosten (reclame, Websitekosten (provider; hosting; e Domeinnaam + hosting Drukwerk, porti en vrachten Postzegels, cartridge en flyers Telefoon en fax Overige kantoorkosten Bankkosten ABN AMRO, ideal en internationale transacties Accountants- en administratiekosten KvK en accountantscontrole over boekjaar Cursussen/ seminars Vakliteratuur - Mogelijk tijdschriften, boeken m.b.t. bestuur/financiën Onvoorziene kosten , De projecten- en organisatiebegroting bedragen samen ,00. Beheer SHF! heeft het vermogen in eigen beheer op rekeningnummer van de ABN AMRO staan. Naast de penningmeester heeft de voorzitter volledig toegang tot de bankrekening van SHF! De penningmeester is bevoegd om het vermogen te beheren en goedgekeurde donaties, vergoedingen en andere kosten te boeken. De administratie wordt maandelijks geregistreerd en gecontroleerd door de penningmeester. Minimaal per kwartaal zal de penningmeester een toelichting geven aan het bestuur over het verloop van de baten en lasten van SHF! De administratie zal worden vergeleken met de vooraf vastgestelde projectenbegroting (zie hiervoor), waarin bepaald is hoeveel geld nodig is om de vastgestelde projecten uit te voeren. Daarnaast wordt de organisatiebegroting naast de werkelijk gemaakte algemene kosten gezet. Besteding van het vermogen De besteding van het vermogen gebeurt in overleg met het bestuur van het Rumah Sakit St. Elisabeth en of Thon, onze tussenpersoon. In het jaar 2014 zal het bestuur, of enkele leden ervan, opnieuw af reizen naar Flores om daar mondeling en schriftelijke afspraken te maken met het bestuur van Rumah Sakit St. Elisabeth. Tevens zal het bestuur de uitgevoerde projecten controleren en evalueren. Ook zal er gesproken worden over hoe de fondsen, middelen en/of diensten ingezet kunnen worden en hoe gewaarborgd wordt dat deze juist besteed/ingezet worden. De reden hiervan is de sponsors, donateurs en ambassadeurs van SHF! bevestiging bieden dat hun steun aan SHF! goed besteed is. Pagina 13 van 14

14 Getekend te Dronten, juni 2013, Herbert van Loon Elmar van Loon Fred van der Beek Oprichter/voorzitter penningmeester/secretaris bestuurslid Auteur(s): bestuur SHF! (Het beleidsplan is opgesteld net voordat het 4 e bestuurslid plaats nam in het bestuur van SHF!, vandaar dat Johan het beleidsplan niet heeft ondertekend.) Stichting Help Flores! De Morgen JP Dronten The Neterlands (Negri Belanda) Telefoon: +31 (0) internet: K.v.K. nr Rekening: ABN Amro IBAN: NL49ABNA BIC ABNANL2A Pagina 14 van 14

Beleidsplan Jacana Datum: 29-04-2015

Beleidsplan Jacana Datum: 29-04-2015 Beleidsplan Jacana Datum: 29-04-2015 Contents 1. Doelstellingen, visie en werkwijze van Jacana Business Empowerment... 3 Doelstelling... 3 Visie... 3 Werkwijze... 3 2. Organisatie... 4 Stichting Jacana

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Beleidsplan Stichting Kind & Hoop 2014/2015 Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Oprichter J. Willems Het bestuur Voorzitter J. Willems Secretaris C.

Nadere informatie

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 Inhoud Voorwoord... 3 Samenvatting... 4 1. Missie en doelstellingen... 5 1.1 Missie...5 1.2 Doelstellingen...5 1.2.1 Geldelijke ondersteuning...5

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2016 Stichting JOIN!FORKIDS CHANGING LIVES CHANGING WORLDS

Beleidsplan 2014-2016 Stichting JOIN!FORKIDS CHANGING LIVES CHANGING WORLDS Beleidsplan 2014-2016 Stichting JOIN!FORKIDS CHANGING LIVES CHANGING WORLDS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 1. DE ORGANISATIE JOIN!FORKIDS... 4 GESCHIEDENIS... 4 MISSIE... 4 VISIE... 4 STRATEGIE... 4 PRAKTIJKKEURMERK

Nadere informatie

Healthy Water 4 A Healthy Life

Healthy Water 4 A Healthy Life BELEIDSPLAN 2013-2017 Healthy Water 4 A Healthy Life Inhoudsopgave Voorwoord...2 Samenvatting...3 Visie, missie en doelstelling...4 Visie...4 Missie...4 Doelstellingen...4 Nigeria...4 Malawi...5 Projecten...6

Nadere informatie

Stichting Elyse. Voor ouders en nabestaanden van kinderen geboren en overleden, voor de 24 e week zwangerschap. Beleidsplan 2013-2018

Stichting Elyse. Voor ouders en nabestaanden van kinderen geboren en overleden, voor de 24 e week zwangerschap. Beleidsplan 2013-2018 Stichting Elyse Voor ouders en nabestaanden van kinderen geboren en overleden, voor de 24 e week zwangerschap Beleidsplan 2013-2018 Door de ogen van een ander, is mijn verdriet toch niet zo groot Door

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad. Beleidsplan Stichting La Oportunidad 2014-2018 Versie 1.0 Stichting La Oportunidad Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.com Beleidsplan 2014-2018 1 Beleidsplan Stichting

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 Stichting Twinkle Stars

JAARREKENING 2013 Stichting Twinkle Stars Jaarrekening 2013 Stichting Twinkle Stars 1 JAARREKENING 2013 Stichting Twinkle Stars Jaarrekening 2013 Stichting Twinkle Stars 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 3... 3 1. Doelstelling... 4 2. De Stichting...

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Proniños 2015

Beleidsplan Stichting Proniños 2015 Beleidsplan Stichting Proniños 2015 Voorwoord Ons motto is Extra scholing, extra kansen. Bij het schrijven van dit beleidsplan bestaat Proniños ruim vijf jaar. Proniños is in november 2009 opgericht. In

Nadere informatie

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi JAARVERSLAG 2009 Stichting Kind in Malawi Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Organisatie... 4 1.1 Bestuur... 4 1.2 Vergaderingen... 4 1.3 Contact Malawi... 4 2. Resultaten in 2009... 5 2.1 Algemeen beeld...

Nadere informatie

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op. Handboek voor beginnende wereldverbeteraars. Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA)

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Algemene beschrijving... 4 2.1 Algemene gegevens... 4 2.2 Missie... 5 2.3 Beschrijving van het concept... 5 2.4 Behoefte... 6 2.5

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Meet Kate 2011-2015 30 April 2011, Amsterdam

Beleidsplan Stichting Meet Kate 2011-2015 30 April 2011, Amsterdam Beleidsplan Stichting Meet Kate - 2015 30 April, Amsterdam Stichting Meet Kate www.meetkate.nl www.meetkate.org info@meetkate.nl Inhoudsopgave 1. STICHTING MEET KATE IN HET KORT 4 1.1. WIE ZIJN WIJ? 4

Nadere informatie

Stichting Tour voor MS

Stichting Tour voor MS Stichting Tour voor MS Beleidsplan 2014 Vastgesteld in bestuursvergadering d.d. 06-01-2014 Stichting Tour voor MS Van Doesburgpad 67 6921 MH Duiven KVK-nummer: 59039949 Belastingnummer: 8532.91.512 Website:

Nadere informatie

Beleidsplan. Wees de verandering die je wilt zien in de wereld" Ghandi. Weert, januari 2015. Stichting Peramiho Kruisstraat 20 6006 ZL Weert Nederland

Beleidsplan. Wees de verandering die je wilt zien in de wereld Ghandi. Weert, januari 2015. Stichting Peramiho Kruisstraat 20 6006 ZL Weert Nederland Beleidsplan Wees de verandering die je wilt zien in de wereld" Ghandi Weert, januari 2015 Stichting Peramiho Kruisstraat 20 6006 ZL Weert Nederland info@stichtingperamiho.nl www.moniquehelpt.nl KvK: 14116408

Nadere informatie

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders, 2012 Alle rechten voorbehouden Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen!

Jaarverslag 2014. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen! Jaarverslag 2014 Stichting Leergeld Zoetermeer cultuur onderwijs welzijn sport Want nu meedoen is straks meetellen! Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Visie en doelstelling 5 3. Organisatie 6 4. Werkwijze 7 5. Financiële

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Luz Alba

Jaarverslag 2012 Stichting Luz Alba Jaarverslag 2012 Stichting Luz Alba Voorwoord Beste lezers, Eindelijk is het dan zover. Eindelijk kan ik jullie een mooi jaarverslag presenteren. Eindelijk kan ik echt laten zien wat ik nu allemaal met

Nadere informatie

Inhoud. Jaarverslag 2014 Stichting Bake for Life Pagina 2

Inhoud. Jaarverslag 2014 Stichting Bake for Life Pagina 2 Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord blz. 3 Algemeen blz. 5 Jaarrekening 2014 blz. 7 Financieel verslag 2014 blz. 8 Projecten algemeen blz. 19 Project Accra (Ghana) blz. 20 Project Nkokonjeru (Oeganda) blz.

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2014

Beleidsplan 2013-2014 Beleidsplan 2013-2014 Studievereniging Comenius Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen Universiteit van Amsterdam Kamer GS.11 Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam www.comenius-uva.nl

Nadere informatie

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Colofon Samenstelling en redactie: Alice de Koning Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Met bijdragen van: Nuestros Pequeños Hermanos International (NPHI), Bernd Grűn, Pauline Lemberger, Caroline

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Stichting Future4all

Jaarverslag 2014 Stichting Future4all Jaarverslag 2014 Stichting Future4all Jaarverslag 2014 Stichting Future4all Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Bestuur en vrijwilligers... 3 3. Draagvlak, voorlichting en communicatie... 3 4. Werkbezoek

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 1. PROFIEL VAN DE STICHTING 2. DOELSTELLINGEN EN ACTUEEL BELEID. Update 10-01-2015

BELEIDSPLAN 1. PROFIEL VAN DE STICHTING 2. DOELSTELLINGEN EN ACTUEEL BELEID. Update 10-01-2015 BELEIDSPLAN Update 10-01-2015 1. PROFIEL VAN DE STICHTING Stichting Hands & Feet heeft als doel om vanuit een christelijke motivatie, een effectieve brug te slaan tussen arm en rijk. We motiveren personen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Missie 6. Pioniers 6. Concrete middelen 7. MIVA en onemen 7. Pionier John Kalungi, weeskinderen, zuidwest Uganda 8

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Missie 6. Pioniers 6. Concrete middelen 7. MIVA en onemen 7. Pionier John Kalungi, weeskinderen, zuidwest Uganda 8 jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Missie 6 Pioniers 6 Concrete middelen 7 MIVA en onemen 7 Pionier John Kalungi, weeskinderen, zuidwest Uganda 8 Projecten 10 Pionier Daisy Arago, mensenrechten,

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Beetje Beter 2012-2014. Versie 1.0. Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG. www.beetjebeter.

Beleidsplan. Stichting Beetje Beter 2012-2014. Versie 1.0. Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG. www.beetjebeter. Beleidsplan Stichting Beetje Beter 2012-2014 Versie 1.0. Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG www.beetjebeter.nl Beleidsplan 2012 2014 1 beleidsplan Stichting Beetje Beter 2012-2014

Nadere informatie

pag. Inhoudsopgave Van de initiatiefnemer Samenvatting Summary

pag. Inhoudsopgave Van de initiatiefnemer Samenvatting Summary jaarverslag 211 1 pag. Inhoudsopgave 1 2 3 4 4 4 5 6 6 6 6 9 9 1 1 1 1 1 12 13 14 14 14 15 15 15 2 21 23 23 23 24 26 26 26 26 28 28 28 29 29 29 3 3 3 32 33 34 35 37 39 42 44 47 Van de initiatiefnemer Samenvatting

Nadere informatie