concept: Fernand Huts & Paul Demeyere vormgeving & illustraties: Dicky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "concept: Fernand Huts & Paul Demeyere vormgeving & illustraties: Dicky"

Transcriptie

1 the company bible

2

3 the company bible een uitgave van Katoen Natie Een groeg oep p die anders s en beter is: onze e mensen maken het verv erschil. concept: Fernand Huts & Paul Demeyere vormgeving & illustraties: Dicky

4 Copyright tekst: Katoen Natie Copyright illustraties: Dicky Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Gezet, gedrukt en gebonden bij drukkerij Lannoo nv, Tielt. Noot: Omwille van de leesbaarheid werd beslist in de teksten enkel de mannelijke vorm van naar personen verwijzende zelfstandige naamwoorden, van persoonlijke voornaamwoorden en bezittelijke voornaamwoorden te gebruiken.

5 Woord vooraf Beste medewerk(st)er Een bedrijf bestaat uit een groep mensen die samen een commerciële activiteit uitoefent met de bedoeling meerwaarde en winst te creëren. De missie van een onderneming is dus in wezen eenvoudig. Het is voor een organisatie van levensbelang deze eenvoud en simpele slimheid ook tijdens haar evolutie en groei te behouden. Gezond boerenverstand, een uitgesproken kostenbewustzijn en het vermijden van ingewikkelde systemen en theorieën vormen de basis voor goed management. Ons bedrijf en onze onderlinge samenwerkingspatronen zijn doordrongen van deze boodschap. Ze is onze ziel, onze filosofie, onze cultuur. De groepsbijbel beschrijft hoe en wat onze onderneming is, hoe wordt gedacht en wat wordt gevoeld. We hopen dat iedereen zich kan terugvinden in het ideeëngoed en er vreugde aan beleeft om het in z n bedrijfsrelaties toe te passen. Veel plezier met het gebruik van de bijbel! Fernand en Karine Huts 5

6 6

7 7

8 1 8

9 KATOEN NATIE Het profiel van onze medewerkers Klantvriendelijk Spaarzaam Leergierig Werkzaam Creatief Plichtsbewust 1 9

10 1 Klantvriendelijk - Kwaliteitswerk leveren zodat de klant optimaal tevreden is. - Een taak uitvoeren zoals je deze voor jezelf zou doen. 10

11 Spaarzaam 1 - Elke nutteloze kost vermijden. - Zuinig zijn en de uitgaven beperken. - Steeds alert zijn om kostenbesparingen te realiseren. - LET OP: wat je niet uitgeeft, moet je niet meer verdienen. 11

12 1 Leergierig - Openstaan voor nieuwe ideeën en technieken. - Meer kennis en knowhow opdoen. - Jezelf ontplooien en bijscholen. 12

13 Werkzaam 1 - Al je mogelijkheden, kennis en vaardigheden met volle energie en enthousiasme aanwenden om het werk optimaal uit te voeren. 13

14 1 Creatief - Nieuwe ideeën ontwikkelen en uitproberen. - Je creativiteit laten openbloeien. 14

15 Plichtsbewust 1 - Op professionele manier je werk doen. - Met stielkennis je werk doen. - Gedisciplineerd je werk doen. - Ordelijk je werk doen. - Efficiënt je werk doen. 15

16 2 16

17 KATOEN NATIE 2 Onze filosofie: de pijler van onze groep 1. Wij geloven in onze filosofie en in onze bedrijfscultuur. Het denken en handelen binnen onze groep (één van onze bedrijven) gebeurt binnen het kader van een aantal basisprincipes. Deze basisprincipes noemen wij de filosofie van de groep (het bedrijf). Het is belangrijk dat elke werknemer de filosofie goed kent. Elke beslissing en elke handeling, door wie ook gesteld, moet geïnspireerd zijn door de groepsfilosofie. De bedrijfscultuur wordt bepaald door de mentaliteit en de principes van bedrijfsvoering. Ze determineert het verdere succes van het bedrijf. 17

18 2 2. Wij geloven in het principe schoenmaker blijf bij je leest. Het activiteitsveld van de groep is engineering en de behandeling van goederen(stromen): Cargo handling is our business. 3. Wij geloven dat onze klant op de eerste plaats komt: onze producten en diensten moeten altijd uitstekend zijn. Wij geloven in de hoge kwaliteit van onze diensten. Toch moeten we blijven streven om onze dienstverlening te verbeteren en de kosten te drukken. Wij moeten onze service tailor-made aanpassen aan de behoeften van de klant. 18

19 2 4. Wij geloven in een groepswerking gebaseerd op: - een gedecentraliseerde organisatie, - een zo klein mogelijke centrale entiteit, - kleine en/of onafhankelijk gespecialiseerde bedrijfsentiteiten, - flexibele structuren. 5. Wij geloven in gecontroleerde groei en vooruitgang door: - risicospreiding, - differentiatie (nichetheorie), - specialisatie, - groeipoolontwikkeling en -afsplitsing. 19

20 2 6. Wij geloven in conservatieve financiële sterkte door: - de aanwezigheid van eigen kapitaal en reserves, - de spreiding van de activiteiten in diverse entiteiten en specialisaties, - kostenbeheersing en spaarzaamheid, - toekomst- en marktgerichte investeringen, - efficiënte financiële informatiestromen, - een gezonde financiële structuur van elk bedrijf afzonderlijk, - de winstgevendheid van elk bedrijf afzonderlijk, - het herinvesteren van cashflow en winsten. 7. Wij geloven in het zeer grote belang van juiste en snelle informatie- en communicatiestromen, dit zowel intern als tussen het bedrijf en klanten of derden. Informatie- en communicatiestromen dienen a. snel b. accuraat c. beschikbaar d. volledig te zijn. Wij verfoeien het afschermen van informatie door individuen om zichzelf meer macht te geven of hun functie te beschermen. Informatie moet beschikbaar zijn voor iedereen in het bedrijf. Geen muurtjes rond de informatie. 20

21 2 8. Wij geloven in bestuurskunde of management. Onze medewerkers moeten zich door permanente vorming en scholing op de hoogte houden van de nieuwe systemen en technieken van bestuurskunde. Onze ondernemingen moeten efficiënt bestuurd worden met gebruikmaking van de beste managementtechnieken. 9. Wij geloven in leadership. Van onze kaderleden verwachten wij dat zij hun bedrijf, divisie of afdeling doelgericht leiden. Echt leadership ondersteunt en leidt tot entrepreneurship. 10. Wij geloven dat ons bedrijf anders en beter is omdat onze mensen het verschil maken. Wij hebben het volste vertrouwen in onze medewerkers en geloven in hun - inzet en doorzettingsvermogen, - ideeën en voorstellen, - enthousiasme en ondernemerschap, - durf en zin voor initiatief, - competentie en stielkennis, - klantvriendelijkheid. OUR PEOPLE MAKE THE DIFFERENCE 21

22 3 22

23 KATOEN NATIE 3 Woordenschat, begrippen & ideeën: het werkgereedschap van de groep 23

24 3 Een organisatie is als een ketting: even sterk als de zwakste schakel. buitenboordinformatie Veel onontbeerlijke documentatie, informatie en rapporten kunnen buiten de onderneming gevonden worden. Hoewel de gegevens vaak voor het grijpen liggen, doet men meestal de moeite niet om eraan te geraken; men probeert liever zelf een rapport op te stellen of men boert verder zonder de noodzakelijke informatie. moeilijkheden Wanneer je een probleem hebt dat je wil voorleggen aan je chef, werk het dan volledig uit en stel oplossingen voor, zodat een beslissing nemen voor hem geen moeilijkheden oplevert. Ga dus nooit met een probleem naar je chef, maar met een reeks alternatieven. 24

25 brainstorming 3 Creatief denken steunt op zes basisprincipes: 1. geen kritiek leveren, zelfs je schouders niet ophalen, niet lachen; 2. hoe wilder, hoe beter - hoe dwazer, hoe beter; 3. hoe meer, hoe beter; 4. combineren en inhaken op anderen; 5. alle remmingen en bindingen met je wereld vergeten; 6. het denken eventueel stimuleren met een beetje drank en/of muziek. imago Muurtje dat opgetrokken wordt rond een bedrijf en de onderneming uniek maakt en onderscheidt van andere bedrijven. merk (differentiatie) Muurtje dat opgetrokken wordt rond een product en zo een quasi-monopolie vormt. 25

26 3 doel van de onderneming Meerwaarde creëren (de rest is bullshit). oplossen van een probleem (manier van denken) 1. de symptomen ontdekken en zien, 2. de symptomen duidelijk en nauwkeurig omschrijven, 2b. niet reageren (mistoestand uitstuderen), 3. informatie verzamelen, 4. het probleem omschrijven, 5. het referentiekader of framework omschrijven, 6. beslissingscriteria opstellen, 7. alternatieven ontwikkelen, 8. respectievelijke strategieën bepalen, 8b. een alternatief kiezen, 9. het gekozen alternatief uitvoeren, 10. de gekozen oplossing controleren, evalueren, bijsturen. 26

27 de marketing-"min-één"-beslissing 3 Alvorens een nieuw product te ontwikkelen en op de markt te brengen, moeten in eerste instantie : - de man - de doorduwer - de productvoorvechter - de enthousiasteling - de kampvechter gevonden worden. Pas als de productdoorduwer gevonden is, heeft het marketingdenken kans op succes: eerst de kampvechter, dan de marketing ; zonder kampvechter werkt de marketing niet. de creativiteit- plus-één -actie - creativiteit : het uitdenken van nieuwe ideeën - innovatie : het uitvoeren van nieuwe ideeën Een idee is waardeloos tenzij er iets mee wordt gedaan. Creativiteit moet gevolgd worden door actie, door innovatie. 27

28 3 baarmoeder Als binnen een (groot) bedrijf van de groep een nieuw product wordt ontwikkeld; wordt het gekoesterd en met liefde omringd. Binnen de warmte van de moeder groeit het uit tot een volwaardige baby. Eens de baby voldoende levenskracht heeft, wordt hij uit de baarmoeder gehaald en begint met de hulp van de moeder een eigen leven. Naar het front gaan, in de voorste linies gaan kijken. Een bedrijf wordt gemaakt door de medewerkers, service, dienstverlening, producten. Het management moet regelmatig naar de voorste linies gaan, daar is de actie, daar is het gebeuren. Goed management steunt op een gedegen kennis van en inzicht in het gebeuren aan de frontlijn; managers zijn er voor de frontlinie en niet omgekeerd. 28

29 luisteren: de eerste eigenschap vragen stellen: de tweede eigenschap van iedere manager 3 Bij het verlenen van onze diensten en service zijn ieders ideeën van belang. de open deur Een manager moet bereikbaar zijn voor iedereen die iets waardevols of belangrijks te vertellen heeft. klacht Elke klacht dient ernstig onderzocht te worden op twee niveaus. a) Binnen het bedrijf moet zo snel mogelijk gezocht worden naar de onderliggende oorzaken van de klacht. b) Indien de klacht terecht is, moet er onmiddellijk actie volgen om tegemoet te komen aan de klant. 29

30 3 cut your losses Onze groep heeft medewerkers die van ondernemen, innoveren en actie houden. Elk ondernemen houdt echter risico s in en sommige acties kunnen mislopen. Bij te grote verliezen moet het principe cut your losses worden toegepast. de bril Regelmatig de bril van de tegenpartij opzetten. too many chiefs, no more Indians Dit is toepasbaar op bedrijven waar de fut, de ziel en de leiding uit is: te veel directeuren, te veel vergaderingen, te veel bureaucratie, geen actie, teloorgang van de frontlijn. 30

31 De soep wordt nooit zo heet gedronken als ze gekookt wordt. 3 Dit is de basisclausule die ons: a) moet weerhouden te snel en paniekerig te reageren op grote moeilijkheden en zware problemen, b) moet aanzetten om zeer ernstige problemen rustig en van op afstand te bekijken. leiderschap Het motiveren van de medewerkers naar hun hoogste niveau van inzet, achievement en creativiteit. Hen de mogelijkheden, de vrijheid en de speelruimte geven om te groeien. baby Een creatie, ontwikkeling, divisie, project, bedrijf, idee,... van een manager. 31

32 3 rendabiliteit, winst, profit Dit zijn geen financiële begrippen. In essentie zijn zij de weergave van de ingesteldheid van alle medewerkers van het bedrijf. Rendabiliteit wordt niet door de financiële dienst gerealiseerd, ze is de weergave van de mentaliteit en heeft een voorbeeldfunctie. If you cannot beat them, join them. Beleidsvergissingen zijn onvermijdelijk. Wanneer projecten of initiatieven mislukken, moeten de betrokken medewerkers opgevangen worden. De ondergegane medewerkers moeten nieuwe taken en uitdagingen krijgen. De gemaakte fouten dienen een les voor de toekomst te zijn. vangnet 32

33 LIMO -principe (Least Input Most Output) 3 Met zo weinig mogelijk hulpmiddelen, een zo groot mogelijk resultaat trachten te behalen. achillespees Val je concurrenten nooit frontaal aan. Vermijd hun sterke punten en tref hun zwakste punt met tactiek, verrassingseffecten en omtrekkende bewegingen. moederdier Zoals alle moederdieren enkel hun eigen jongen verwoed beschermen, zo zullen managers zich beter inzetten als het om hun baby gaat. 33

34 3 Het wiel is al uitgevonden. Managementprincipes worden al sinds het prille ontstaan van organisaties toegepast. Literatuur en managementtheorieën proberen telkens opnieuw het wiel uit te vinden - nochtans gaat het steeds over hetzelfde wiel. baggers - Bagger : persoon in een supermarkt die de boodschappen van de klanten inpakt. - Single bagger : bagger die slechts één zak gebruikt en met veel gezucht en geklaag de boodschappen willekeurig in de zak propt. - Double bagger : bagger die de zak verstevigt met een extra zak en de boodschappen met de glimlach en een vriendelijk woord netjes verpakt. Sitzfleisch Een bedrijf, divisie of entiteit run je niet van achter je bureau. Sitzfleisch is voor bureaucraten en past niet in onze organisatie. 34

35 systemen 3 De bedrijfsentiteit is er niet voor de systemen, de systemen zijn er voor de bedrijfsentiteit. Systemen moeten leven. Systemen moeten aangepast worden aan elke bedrijfsentiteit. Systemen moeten zeer flexibel en veranderbaar zijn in functie van de evolutie van elke bedrijfsentiteit. geen uniformiteit in de systemen - Systemen verstikken de organisatie als zij uniform toegepast worden. - Elk product, bedrijfsonderdeel of bedrijf van de groep moet zijn eigen systemen hebben. 35

36 3 verborgen potentieel Het verschil tussen wat een medewerker doet en wat hij zou kunnen doen. samenstelling van het verborgen potentieel: - talent - vaardigheden - energie - gevoelens Zo ver het oog van de meester reikt. De groei van de groep moet steeds binnen het gezichtsveld van het management blijven. De accountantsafdelingen, de controle- en de beheerssystemen moeten voldoende uitgebouwd zijn om de groei aan te kunnen. Vooral bij internationalisatie dient het oog van de meester voldoende scherp te zijn om de expansie te kunnen volgen. 36

37 het 12/81-effect = 12 3 x 3 x 3 x 3 = 81 Individueel werken heeft resultaat, samenwerken nog meer. het syndroom Kapitein van het schip Een verkeerde visie die ervan uitgaat dat degene aan de top alle verantwoordelijkheid draagt. Iedereen in het bedrijf heeft de vrijheid om beslissingen te nemen, maar draagt ook de verantwoordelijkheid voor die beslissingen. 37

38 3 gensters - een prachtige inval, - een creatieve flits, - een briljant idee. genstermap Map waarin je alle gensters, ideeën, artikels en schema's bijhoudt, die je van nut kunnen zijn. chaos De essentie van de Umwelt van de onderneming. 38

39 guts 3 Verzamel informatie, feiten en cijfers. Analyseer ze en doe wat je als juist aanvoelt. Go with your guts! Combineer in het beslissingsproces rationaliteit en intuïtie. rekenschap Een chef moet verantwoordelijkheid delegeren en ruimte geven aan zijn mensen om beslissingen te nemen. Hij moet de rekening maken van de resultaten en er rekenschap voor dragen. 39

40 3 sterilisatie / dekselstructuren Te veel structuren en systemen steriliseren het verborgen potentieel van de medewerkers. Het verborgen potentieel blijft in een stevig afgesloten bokaal zitten. Het verborgen potentieel bevrijden. Weg met de deksels en de sterilisatie in de onderneming! Schep ruimte zodat het personeel graag komt werken en volgens eigen ideeën en normen presteert binnen het filosofisch referentiekader van het bedrijf. 40

41 Wanneer zijn de medewerkers toegewijd? 3 Als zij zich met het bedrijf, de filosofie, de cultuur en de doelstellingen identificeren. de gouden medaille winnen Het verschil tussen een normale prestatie en een topprestatie komt voort uit het ontsluiten en gebruiken van je verborgen potentieel. superman, supervrouw Een toegewijde medewerker die zijn talent en vaardigheden maximaal ontwikkelt door vorming en training en zich ten volle inzet. 41

42 3 terrein afpissen Iedereen moet een eigen territorium afbakenen. Vermijd echter energie te steken in territoriale conflicten. de taart De taart van een manager moet evenwichtig verdeeld zijn. Niet alleen in het werk, maar ook in andere levensgebieden (familie, hobby, vrienden...) moet de manager evenwicht scheppen. spelen = bedrijf leiden The difference between men and boys is only the size of their toys. 42

43 the art of war 3 To attack the enemy's strategy is of supreme importance in war. The supreme excellence in war is to attack the enemy's plans. A victorious army wins its victories before seeking battle. The supreme art of war is to subdue the enemy without fighting. Katoen Natie luistert. Als een belangrijke klant op bezoek komt, moeten onze mensen met hem spreken en luisteren naar zijn wensen en eventuele suggesties omtrent onze producten en service. 43

44 3 evenwicht Volgende elementen zijn essentieel voor succes: - communicatie, - matiging, - geduld, - aanpassingsvermogen, - besluitvaardigheid, - vertrouwen, - onconventioneel denken, - maatschappelijke verantwoordelijkheid, - geluk. Deze factoren zijn interactief (sommige zijn zelfs in strijd met elkaar) en spelen in elke beslissing samen een rol. Uit het samenspel van al die factoren groeit evenwicht. 44

45 het heilige geloof 3 vuur Wie heilig gelooft in wat hij doet, zal slagen. meerwaardeformule omzet - (aankopen + kosten) = meerwaarde het elfde gebod training, vorming go for it 45

46 3 sloophamer Bruikbare en nuttige informatie moet steeds beschikbaar zijn. Muren die ontstaan door het feit dat iemand informatie achterhoudt om zijn eigen positie binnen het bedrijf te beschermen of te versterken, moeten onmiddellijk gesloopt worden. Schotten die de informatiestroom tegenhouden, dienen vernietigd te worden. cijfers Bij een vergadering of de behandeling van een onderwerp steeds cijfergegevens vragen, steeds van cijfers vertrekken. Cijfers concretiseren de werkelijkheid en vormen een uitstekend hulpmiddel bij het nemen van beslissingen. 46

47 Werken moet plezierig zijn. 3 Werken betekent zichzelf ontplooiien. It doesn't matter how fast you run if you are running in the wrong direction. Waar geven voor zijn geld. 47

48 3 structuurorganigram De bedrijfsstructuur moet uitgewerkt worden in functie van de noden en behoeften van de klant. Een klant heeft lak aan de vraag wie directeur is, wie president of wie soldaat; wat hem interesseert is het snel en efficiënt oplossen van zijn probleem. verticaal klassement Papieren moeten niet onnodig bijgehouden worden, de vuilbak biedt een oplossing. 48

49 mislukken 3 De meeste mensen mislukken omdat ze zichzelf in de voet schieten. Alle mogelijkheden nagaan. Zelfs als men daarvoor buiten de betreden paden moet gaan. 49

50 3 Alles vloeit. Niets is, alles is wording. (Heraclitus 500 v.c.) De onvoorspelbaarheid van snelle veranderingen is het belangrijkste van onze Umwelt. hotline Wie denkt een goed idee te hebben, moet erover waken dat het niet verloren gaat. Als een werknemer meent dat zijn baas het idee laat verkommeren in een lade, moet hij het aan het topmanagement voorleggen. 50

51 de tapkraan van het verborgen potentieel 3 toewijding LET OP: de tapkraan wordt bediend door de medewerker zelf, niemand anders kan de tapkraan bedienen! groeistrategie - nichemarkten betreden, - nieuwe producten ontwikkelen, - bedrijven in moeilijkheden overnemen. 51

52 3 Orde en discipline: zijn de uitgangspunten voor de organisatie van onze dagtaak. weefsel versus ketting De structuur van onze bedrijfsvoering en van de informatiestromen moet meer een weefsel zijn dan een ketting. Wij geloven in netwerken en vlechtwerk. Picknicks: zijn informele bijeenkomsten van managers. 52

53 kippenmoraal 3 Niet kakelen maar eieren leggen! reservetroepen In een groeiend bedrijf hebben de managers hun handen meer dan vol. Toch moeten steeds enkele bekwame managers in reserve gehouden worden om beschikbaar te zijn wanneer : (a) plots een ernstig probleem opduikt, (b) een nieuw product wordt gelanceerd, (c) een bedrijf overgenomen wordt. Reservetroepen kunnen rustig trainen en bedrijfservaring opdoen tijdens de realisatie van projecten; dit in afwachting van hun toekomstige verantwoordelijkheden. 53

54 3 Eén meester dienen. Van iedere werknemer wordt verwacht dat hij zich ten volle inzet voor de groep en dat hij toegewijd is aan de groepsfilosofie. Dit sluit uit dat hij een tweede job heeft, voor een ander bedrijf werkt, les geeft, cursussen voor derden organiseert, beheersmandaten in ander bedrijven waarneemt, enz... geluk - the harder you work, the luckier you get - luck is when preparation meets opportunity 54

55 baas zijn 3 Baas ben je als je mensen je ervaren als baas en chef. In geen geval ben je baas omdat je een titel, visitekaartje of functie hebt; baas zijn verdien je door je inzet en leadership. voorbeeldfunctie Wie van z n mensen zuinigheid verwacht, moet zelf in economy vliegen. 55

56 3 Een pint drinken. Een pint drinken is ideaal ter bevordering van de interne communicatie. Vind het warm water niet opnieuw uit. Steek geen energie in iets wat anderen vóór jou al opgelost hebben. 56

57 3 Ingesteldheid en positieve drive Willing people make failing systems work, unwilling people make working systems fail. onderwijs, vorming en opleiding Naast het vullen van het vat, moet je er ook aan denken het vuur aan te steken. 57

58 58

59 4 KATOEN NATIE Onze motor: ondernemingsdynamiek: actief zijn - beslissingen nemen CREATIVITEIT Een nieuw idee, een briljante inval of een knappe vondst legt de basis voor de vooruitgang van de onderneming en geeft voorsprong op de concurrenten. Dit nieuwe idee moet met wolvenbloed uitgewerkt worden. 59

60 4 GEZOND BOERENVERSTAND Gezond verstand moet de grondslag zijn voor iedere beslissing en handeling. Beheerstechnieken, noch managementtheorieën volstaan om een bedrijf draaiende te houden wanneer de werknemers niet beschikken over een grote dosis gezond verstand en nuchter redeneervermogen. 60

61 4 WOLVENBLOED (*) De drang om te verwezenlijken, om vooruit te komen, te innoveren en te slagen. De bruisende dynamiek, de stuwende drang, de durf, de energieke wil om door te zetten en resultaten te behalen. (*) Waarom wolvenbloed en geen tijgerbloed? Wolven leven in roedels en tijgers leven alleen. 61

62 4 MANAGEMENT De geordende, systematische en wetenschappelijke manier van werken waardoor gezond verstand, wolvenbloed en creativiteit maximaal renderen. LONG-TERM VERSUS SHORT-TERM Langetermijnkasstromen zijn belangrijker dan een mooi ogende kortetermijnopname. 62

63 4 PLUS VALUE VERSUS WINST Je doet geen zaken om winst te maken; maar om meerwaarde te creëren. 63

64

65 KATOEN NATIE 5 De groepswerking Basisprincipe Basisprincipe: de kunst verstaan om groot te zijn, maar zich klein te gedragen. Met de uitbouw van onze groepswerking en -structuren beogen wij twee essentiële zaken: 1. het wegwerken van de nadelen (zwakheden) van een groot bedrijf met het behoud van de voordelen (sterkten) van een groot bedrijf, 2. het wegwerken van de nadelen (zwakheden) van een klein bedrijf met het behoud van de voordelen (sterkten) van een klein bedrijf. Wanneer de sterke punten van het kleine bedrijf gekoppeld worden aan deze van de groep ontstaat een hefboomwerking op de rentabiliteit van onze diverse bedrijven.

66 5 groot bedrijf a) zwakten van een grote onderneming - trage en moeilijke doorstroming van informatie, - anonimiteit in de relaties, - minder samenhorigheid, - procedures en structuren vereist (M.I.S.), - weinig klantgerichtheid bij bepaalde departementen, - weinig doorzichtigheid voor de directie, - nonchalance in zowel het commercieel als operationeel beheer, - meer politiekgetint management, - kleiner kostenbewustzijn, - bureaucratie, - langere en tragere beslissingslijnen, - zelfgenoegzaamheid, - vastgeroeste denkgewoonten, - gebrek aan motivatie bij kaderleden en overig personeel, - dure overheadstructuren. 66

67 5 b) sterkten van een grote onderneming - stabiliteit, - risicospreiding, - schaaleffecten, - image building, - aanbod van een volledig dienstenpakket; mogelijkheid meer druk uit te oefenen op leveranciers, - synergieën, - specialisatie, - promotiekansen, jobrotatie, - financiële sterkte, - diversificatie, - politieke macht, - goede controlefunctie via financiële systemen. 67

68 5 klein bedrijf a) zwakten van een klein bedrijf - kleiner financieel draagvlak, - onbekend of geen imago, - beperktere markt en hogere intrededrempels, - grotere marktafhankelijkheid, - grotere klantafhankelijkheid, - kleinere buffer, - multidisciplinaire mensen vereist, - vorming en opleiding moeilijker, - succes is persoonsafhankelijk. 68

69 5 b) sterkten van een kleine onderneming - specialisatie, - flexibiliteit; adaptatievermogen, - dynamiek; slagvaardigheid, - bereikbaarheid, - eenvoud in cijfers, - all-round management, - grotere betrokkenheid en grotere inzet van personeel en management, - gepersonaliseerd contact met het cliënteel, - korte gezags- en beslissingslijnen, - minder overheads, - minder systemen, - controle via fysische aanwezigheid. 69

70 5 groot bedrijf + klein bedrijf = winning team ONAFHANKELIJKE ENTITEITEN VORMEN DE BASIS VAN DE GROEP. Waarom : - klant- en marktgerichtheid, - ver doorgedreven specialisatie, - flexibiliteit en aanpassingsvermogen door korte beslissingslijnen, - dynamisme, - prettige werksfeer. 70

71 DE GROEP ONDERSTEUNT DE BEDRIJFSENTITEITEN. 5 Waarom : - imago, kracht, - risicospreiding, - stabiliteit, - financiële sterkte, - commerciële mogelijkheden en prestige, - ontplooiings- en toekomstmogelijkheden voor de medewerkers, - interactie tussen gemeenschappelijke diensten. DE GROEP STAAT IN VOOR EEN COHERENT GEHEEL OP HET GEBIED VAN : - bedrijfscultuur en -filosofie, - strategie en beleidsbepaling, - financiële opvolging en investeringen, - communicatie en EDP-ontwikkeling. 71

72 5 GROEPSWERKING 1. de bedrijven 2. de groeipolen Cellen binnen bestaande bedrijven die zich kunnen ontwikkelen tot onafhankelijke bedrijfsentiteiten. Elke groeipool beschikt over: - een productdoorduwer, - een product, - een markt. 3. de groep Het geheel van alle bedrijven. De samenhang is de groepsraad. De groepsraad is de ontmoetingsplaats voor de filosofen en de stermanagers. 72

73 5 4. de stermanager Een manager uit één van de bedrijven van de groep die in zijn specialisatie de coördinatie verzorgt voor een aantal bedrijven van de groep. 5. de filosoof Een manager uit één van de bedrijven van de groep die dankzij zijn creativiteit, ideeën, inzet, inzicht, kennis, leiderschap, ondernemerschap en trouw een grote bijdrage levert aan de kracht van de groep. Het is belangrijk te onderstrepen dat de groep het op dit ogenblik niet nuttig acht om een centraal orgaan op te richten. 73

74 6 Het belangrijkste in een onderneming zijn de mensen. Hoewel zij nooit op een balans uitgedrukt staan, vormen zij het belangrijkste actief van de vennootschap. Het bedrijf moet een open en duidelijke politiek hebben ten overstaan van al haar medewerkers. 74

75 6 KATOEN NATIE Our people make the difference Grondslagen van deze politiek: 1. Straightforwardness: de onderneming moet eerlijk zijn t.o.v. haar werknemers en ze in geen geval bedotten. Ze moet haar werknemers respecteren. 2. Er moet voor gezorgd worden dat de werknemers zich goed voelen in hun job. 3. Elke persoon moet betaald worden op basis van zijn inzet en bijdrage, nooit op basis van anciënniteit. 4. De groep moet ernaar streven iedereen aan het werk te houden en afdankingen te vermijden. 5. Gebrekkige inzet en performance kunnen resulteren in ontslag. 6. In geval van openstaande functies zullen eerst eigen werknemers gepromoveerd worden alvorens extern mensen worden gezocht. 7. In het bedrijf wordt nepotisme niet geduld. Functies en taken worden toegewezen op basis van capaciteiten, inzet, motivatie en prestaties. 75

76 7 76

77 7 KATOEN NATIE Het bericht voor Garcia Tijdens de Spaans-Amerikaanse oorlog in 1899 werd Garcia - een Cubaans generaal - met zijn troepen op het eiland Cuba omsingeld. Garcia werd gedwongen zich diep in de jungle terug te trekken. Niemand wist op welke plaats. Garcia had geen enkele verbinding met de buitenwereld. Toch stond de president van de Verenigde Staten, McKinley, erop contact met hem te hebben, en nog wel zeer snel... 77

78 7 Ik ken een man die Garcia zal vinden. Zijn naam is Rowan. Wat te doen? Eén van de medewerkers van de president wist raad: De president liet Rowan bij zich komen en overhandigde hem een brief met de woorden: Geef deze brief aan generaal Garcia en breng me zijn antwoord! Ja, Mijnheer de President, dat zal gebeuren! 78

79 7 Hoe Rowan het bericht in geolied linnen inpakte en het op zijn borst bond, hoe hij na vier dagen in volle duisternis met een sloep aan de Cubaanse kust aan wal ging en in de jungle verdween, hoe hij na een voettocht van drie weken door vijandelijk gebied zijn opdracht vervulde... dat zijn zaken die we hier niet in detail zullen behandelen. 79

80 7 Belangrijk voor ons is wat Rowan zei toen hij de brief ontving : Ja, Mijnheer de President, dat zal gebeuren! Dat was alles. Hij stelde geen domme vragen! Ja, Mijnheer de President, dat zal gebeuren! Waar is Garcia? Hoe kom ik op het eiland? Moet ik een boot huren of er een kopen? Hoe moet ik te werk gaan om iemand in de jungle te zoeken, die zorgvuldig zijn schuilplaats geheimhoudt? Hoe kom ik door de vijandelijke linies zonder ontmaskerd te worden? Hoe kom ik aan het geld om de reis te betalen? 80

81 7 McKinley gaf Rowan een opdracht en liet hem voor alle moeilijkheden zelf een oplossing vinden. McKinley wist heel goed dat hij onmogelijk kon voorzien in welke situaties Rowan zich zou bevinden. 81

82 8 82

83 KATOEN NATIE 8 Harry, de bedelaar op de brug over de Theems Het verhaal van Harry, de bedelaar op de brug over de Theems, is een verhaal over succes. 83

84 8 Een jonge werkloze man, laten we hem Harry noemen, staat op een brug over de Theems. Harry heeft van alles geprobeerd, tevergeefs. Niemand heeft werk voor hem. Om niet van honger om te komen, blijft hem maar één uitweg over: bedelen op de brug over de Theems. Plots klopt iemand op Harry s schouder. Een elegant geklede zakenman spreekt hem aan. Jongeman, ik geef je geen penny, maar wel een raad die goud waard is: maak jezelf nuttig! Zonder daar nog een woord aan toe te voegen, vervolgt de zakenman zijn weg. 84

HARRY, DE BEDELAAR OP DE BRUG OVER DE THEEMS

HARRY, DE BEDELAAR OP DE BRUG OVER DE THEEMS HARRY, DE BEDELAAR OP DE BRUG OVER DE THEEMS Moraal: wees pro actief Het verhaal van Harry, de bedelaar op de brug over de Theems, is een verhaal over succes. Een jonge werkloze man, laten we hem Harry

Nadere informatie

HET BERICHT VOOR GARCIA

HET BERICHT VOOR GARCIA HET BERICHT VOOR GARCIA Moraal: Wees pro actief Tijdens de Spaans Amerikaanse oorlog, in 1899, werd Garcia (een Cubaanse generaal) met zijn troepen op het eiland Cuba omsingeld. Garcia was gedwongen zich

Nadere informatie

Het bericht voor Garcia

Het bericht voor Garcia Het bericht voor Garcia Moraal: Wees pro-actief Tijdens de Spaans-Amerikaanse oorlog, in 1899, werd Garcia - een Cubaanse generaal - met zijn troepen op het eiland Cuba omsingeld. Garcia was gedwongen

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

Drijfveren en verkopen

Drijfveren en verkopen Drijfveren en verkopen 5.6 Verkopen Een heel andere manier van omgaan met de drijfveren heeft te maken met de omgang met de buitenwereld. Dit boek gaat over drijfveren in de praktijk, met de nadruk op

Nadere informatie

Copyright by Katoen Natie en by Dicky voor de illustraties. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Copyright by Katoen Natie en by Dicky voor de illustraties. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van The Safety Bible Copyright by Katoen Natie en by Dicky voor de illustraties. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke

Nadere informatie

Nimva. Sociale Business Efficiënte e-marketing

Nimva. Sociale Business Efficiënte e-marketing Sociale Business Efficiënte e-marketing Hedendaagse business draait om vertrouwen. De technologische evolutie van internet, sociale media, mobiele toestellen hebben de klantenrelaties verschoven van controle

Nadere informatie

Persoonlijk Rapport Junior Scan

Persoonlijk Rapport Junior Scan Persoonlijk Rapport Junior Scan Persoonlijke gegevens Naam test junior Datum test 02/09/2011 (17:19) Jouw ondernemersprofiel In vergelijking met het branche normprofiel geeft jouw profiel het volgende

Nadere informatie

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Organiseren werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Inhoud 1. Organiseren is keuzes maken 6. Planning en digitaal organiseren 7. E-mail organiseren Pagina

Nadere informatie

Susanne Hühn. Het innerlijke kind. angst loslaten

Susanne Hühn. Het innerlijke kind. angst loslaten Susanne Hühn Het innerlijke kind angst loslaten Inhoud Inleiding 7 Hoe ontstaat angst? 11 Wegen uit de angst 19 Het bange innerlijke kind leren kennen 35 Meditatie Het bange innerlijke kind leren kennen

Nadere informatie

Kiezen voor coaching als managementstijl

Kiezen voor coaching als managementstijl Kiezen voor coaching als managementstijl Druk, druk druk! Bijna iedere manager kent wel dit gevoel. Beter leren delegeren dus! Om te kunnen delegeren heb je echter verantwoordelijke en zelfsturende medewerkers

Nadere informatie

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU?

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? Thuis en op school heb je allerlei waarden meegekregen. Sommigen passen bij je, anderen misschien helemaal niet. Iedereen heeft waarden. Ken

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Eerste druk, mei 2010 Herziene uitgave, april 2014 2010 Marcel van Mosselveld. www.stoppendoejezo.com

Eerste druk, mei 2010 Herziene uitgave, april 2014 2010 Marcel van Mosselveld. www.stoppendoejezo.com Stoppen doe je zo Eerste druk, mei 2010 Herziene uitgave, april 2014 2010 Marcel van Mosselveld www.stoppendoejezo.com Illustraties: Caroline van Iersel Redigeren tekst: Conny de Wit isbn: 9789048411955

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

Van huidige situatie ------------ naar --------------------------------- gewenste situatie

Van huidige situatie ------------ naar --------------------------------- gewenste situatie Doelen stellen NLP is een doelgerichte, praktische en mensvriendelijke techniek. NLP = ervaren, ervaren in denken, voelen en doen. Middels een praktisch toepasbaar model leren we om de eigen hulpmiddelen,

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Inspiration, Business & Innovation. Each of us can change your world

Inspiration, Business & Innovation. Each of us can change your world Inspiration, Business & Innovation Each of us can change your world Optimism Welkom, leuk dat je de tijd neemt om dit even te lezen. Wij zijn Gotogrow en succesvol in commerciële dienstverlening. Wat wij

Nadere informatie

Vanjezelfhouden.nl 1

Vanjezelfhouden.nl 1 1 Kan jij van jezelf houden? Dit ontwerp komt eigenlijk altijd weer ter sprake. Ik verbaas mij erover hoeveel mensen er zijn die dit lastig vinden om te implementeren in hun leven. Veel mensen willen graag

Nadere informatie

Je motivatie vormt de basis om dingen te veranderen.

Je motivatie vormt de basis om dingen te veranderen. Je motivatie vormt de basis om dingen te veranderen. Om iets te bereiken moet je actie ondernemen. Je moet vanuit jezelf iets doen. Om iets te doen moet je gemotiveerd zijn. Je zou dus kunnen stellen dat

Nadere informatie

10 Gouden Tips voor Professioneel Relatiebeheer

10 Gouden Tips voor Professioneel Relatiebeheer 2 Inhoudsopgave Inleiding ----------------------------------------------------------- 5 Wees je bewust van je doel -------------------------------------- 6 Bellen: een uitstekend instrument -------------------------------

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

Hoe zich als (startende) onderneming aanpassen aan een steeds veranderende wereld? Belfius Generation United Academy

Hoe zich als (startende) onderneming aanpassen aan een steeds veranderende wereld? Belfius Generation United Academy Hoe zich als (startende) onderneming aanpassen aan een steeds veranderende wereld? Belfius Generation United Academy 3 Guido Van Nuffelen Fractalen ( recursieve structuur ) Dunbars number 3 dimensies van

Nadere informatie

2. Vooruitgang Werk hebben dat leidt tot betere mogelijkheden/kansen en grotere verantwoordelijkheid.

2. Vooruitgang Werk hebben dat leidt tot betere mogelijkheden/kansen en grotere verantwoordelijkheid. Wat vind ik belangrijk? Stap 1: Hieronder vind je een overzicht van 51 waarden. Lees de hele lijst een keer door om bekend te raken met de inhoud. Ga daarna nog een keer door de lijst en kruis de waarden

Nadere informatie

Als je nog steeds hoopt dat oplossingen buiten jezelf liggen dan kun je dit boekje nu beter weg leggen.

Als je nog steeds hoopt dat oplossingen buiten jezelf liggen dan kun je dit boekje nu beter weg leggen. Theoreasy de theorie is eenvoudig. Je gaat ontdekken dat het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen denken en doen dé sleutel is tot a beautiful way of life. Als je nog steeds hoopt dat oplossingen

Nadere informatie

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg Stap 6: Deel 2 6.2.1 Dealen met afleiding onderweg In het tweede deel van jullie experiment ga je verder met het ondernemen van ACTies die je met de anderen hebt afgesproken te doen. Daarnaast krijg je

Nadere informatie

Ben jij klaar voor de volgende stap?

Ben jij klaar voor de volgende stap? Ben jij klaar voor de volgende stap? De juiste beslissing maken over jouw toekomst (en eventueel de toekomst van jouw paard), is een belangrijk proces. Deze richtlijnen zullen jou helpen de juiste keuze

Nadere informatie

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS)

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Stel dat dat (te grote wonder) gebeurt, ik betwijfel of dat zal gebeuren, maar stel je voor dat, wat zou je dan doen dat je nu niet doet? (p36)

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Johan Vosbergen Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Johan Vosbergen... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Johan,

Nadere informatie

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig De tijd vliegt voorbij en voor je weet zijn we al weer een jaar verder. Ik zeg wel eens: mensen overschatten wat je in een jaar kunt doen, maar onderschatten wat je in 3 jaar kan realiseren. Laten we naar

Nadere informatie

Fernando Halman CommunicateTour

Fernando Halman CommunicateTour FERNANDO HALMAN Rotterdam RAH! We nodig je uit voor de unieke seminar van Fernando Halman waarbij hij zijn krachtige boodschap levert aan hogescholen en universiteiten. Colourful Business presents Fernando

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

Je doel behalen met NLP.

Je doel behalen met NLP. Je doel behalen met NLP. NLP werkt het beste als al je neurologische niveaus congruent zijn. Met andere woorden: congruent zijn betekent wanneer je acties en woorden op 1 lijn zijn met je doelen, overtuigingen,

Nadere informatie

Groeien vanuit de innerlijke grondhouding

Groeien vanuit de innerlijke grondhouding Groeien vanuit de innerlijke grondhouding Succesvolle ondernemers maken bewust of onbewust gebruik van eeuwenoude universele spirituele wetmatigheden. Hierdoor beschikken ze over een transformationele

Nadere informatie

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld:

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld: Inleiding Deze Loopbaan-stappenwijzer is bestemd voor OBP-medewerkers en geeft praktische tips over loopbaanpaden, carrièremogelijkheden en mobiliteit. Ben je toe aan nieuwe uitdaging? Heb je behoefte

Nadere informatie

De type-functies en de bijbehorende competenties

De type-functies en de bijbehorende competenties IRISteam De type-functies en de bijbehorende competenties Le Service Ressources Humaines De type-functies 1. De competenties voor de functies van klasse 0... 3 Logistiek Assistent_Toc374542571 2. De competenties

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 6. 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9

Inhoud. Inleiding 6. 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9 Inhoud Inleiding 6 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9 2 Instanties in Nederland 13 Belangrijke instanties voor ondernemers 14 Kamer

Nadere informatie

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Soms voel je je gevangen door het leven. Vastgezet door de drukte, en beklemd in je eigen hoofd. Je voelt je niet vrij en je voelt geen liefde. Met deze tips breng

Nadere informatie

O&O-competentietest. Ben je een onderzoeker of een ontwerper, een denker of een doener? O&O-competentietest van: Ingevuld door: Datum:

O&O-competentietest. Ben je een onderzoeker of een ontwerper, een denker of een doener? O&O-competentietest van: Ingevuld door: Datum: O&O-competentietest Ben je een onderzoeker of een ontwerper, een denker of een doener? O&O-competentietest van: Ingevuld door: Datum: Ontwikkeld door Expertisecentrum technasium Januari 007 Vormgeving

Nadere informatie

EEN MATRIX VAN KRACHTEN HOE (HER-)ONTDEK IK MIJN EIGEN MOGELIJKHEDEN? Werkwinkel Vlaamse Hersteldag 3 december 2013

EEN MATRIX VAN KRACHTEN HOE (HER-)ONTDEK IK MIJN EIGEN MOGELIJKHEDEN? Werkwinkel Vlaamse Hersteldag 3 december 2013 EEN MATRIX VAN KRACHTEN HOE (HER-)ONTDEK IK MIJN EIGEN MOGELIJKHEDEN? Werkwinkel Vlaamse Hersteldag 3 december 2013 Filip Abts: een korte voorstelling Wie ik ben? Wat ik kan? Wat ik weet? Wat ik heb? Wat

Nadere informatie

de waarnemingsvoorkeur

de waarnemingsvoorkeur 5 de waarnemingsvoorkeur Sensors - Intuitives Lees de volgende stellingen door en kijk welke van de twee het meest op jou van toepassing is: A of B. Geef voor een zo precies mogelijke score het antwoord

Nadere informatie

Competence Navigator - Individueel rapport. Piet Pienter 16.03.2015. Competence Navigator - Individueel rapport Piet Pienter 16.03.2015 11:05 1.

Competence Navigator - Individueel rapport. Piet Pienter 16.03.2015. Competence Navigator - Individueel rapport Piet Pienter 16.03.2015 11:05 1. 16.03.2015 16.03.2015 11:05 1. Algemene verdeling van de indicaties Aantal deelnemers: 7, Aantal indicaties 136 / 140 In het 360 diagnose proces over jouw competenties, hebben 7 mensen, waaronder jijzelf,

Nadere informatie

Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst

Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst Dit is een korte vragenlijst die bedoeld is om een aantal van je denkbeelden, attitudes en gedrag in werksituaties in kaart te brengen. Wees zo eerlijk mogelijk

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Paul van der Voorbeeld 13 november 2013

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Paul van der Voorbeeld 13 november 2013 TMA Talentenanalyse Talent- en competentiepaspoort Paul van der Voorbeeld 13 november 2013 Baronielaan 92 4818 RC Breda T +31(0)76-5657286 I www.humanmobility.nl E info@humanmobility.nl Inleiding De TMA

Nadere informatie

Interviewvragen DRIJFVEREN

Interviewvragen DRIJFVEREN Interviewvragen DRIJFVEREN Achter iemands persoonlijke intrinsieke motivatoren komen is niet makkelijk. Hoe geeft iemand op zijn eigen wijze uiting aan zijn drijfveren? De enige manier om hierachter te

Nadere informatie

Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie. Mei 2009

Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie. Mei 2009 Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie Mei 2009 1 Inleiding De crisis kan ook een opportuniteit zijn voor werknemers om hun job veilig te stellen en zelfs hun kansen

Nadere informatie

Het belangrijkste verhaal is eigenlijk een samenvatting van alles wat Hij gedaan heeft

Het belangrijkste verhaal is eigenlijk een samenvatting van alles wat Hij gedaan heeft Kunt u mij een (voor u) belangrijk verhaal over Jezus vertellen? Het belangrijkste verhaal is eigenlijk een samenvatting van alles wat Hij gedaan heeft Zijn twee belangrijkste geboden: Heb je God lief

Nadere informatie

Regie. van. Fantasie 24 1 CREATIVITEIT IN BEDRIJF

Regie. van. Fantasie 24 1 CREATIVITEIT IN BEDRIJF 24 1 CREATIVITEIT IN BEDRIJF de Regie Fantasie van de Regie Fantasie van TRAINING CREATIVITEIT IN BEDRIJF 3 Blijven Vernieuwen heeft Toekomst DDe wereld verandert elke dag. Reorganiseert, ontwikkelt. Wat

Nadere informatie

Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5

Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5 Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5 5 Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 6 Zacheüs (1) Het is erg druk in de stad vandaag. Iedereen loopt op straat. Zacheüs wurmt zich

Nadere informatie

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN Gratis PDF Beschikbaar gesteld door vlewa.nl Geschreven door Bram van Leeuwen Versie 1.0 INTRODUCTIE Welkom bij deze gratis PDF! In dit PDF

Nadere informatie

Voorbeeld antwoordblad Logische niveaus

Voorbeeld antwoordblad Logische niveaus Voorbeeld antwoordblad Logische niveaus Datum: 10 november 2016 We doorlopen de stappen in twee richtingen. Eerst van buiten naar binnen en daarna omgekeerd, van binnen naar buiten. Gebruik zowel je hoofd

Nadere informatie

Ondernemerschap in Nederland

Ondernemerschap in Nederland Ondernemerschap in Nederland Je neemt deel aan het profiel Ondernemerschap. Dit betekent dat je erover denkt om in de toekomst als ondernemer te gaan werken. Dat is anders dan werken in loondienst. Dan

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

7 tips voor een effectieve strategie

7 tips voor een effectieve strategie Whitepaper 7 tips voor een effectieve strategie Tip 1: Neem af en toe afstand en overzie waar je staat. Je ziet het schilders regelmatig doen: een stap naar achteren zetten en het schilderij dat ze maken,

Nadere informatie

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197 Inhoud Aan jou de keuze 7 D/2012/45/239 - isbn 978 94 014 0183 8 - nur 248 Tweede druk Vormgeving omslag en binnenwerk: Nanja Toebak, s-hertogenbosch Illustraties omslag en binnenwerk: Marcel Jurriëns,

Nadere informatie

Rapport Voorbeeld adviseur. Voorbeeld adviseur2. voorbeeld Rapportage

Rapport Voorbeeld adviseur. Voorbeeld adviseur2. voorbeeld Rapportage Rapport Voorbeeld adviseur Naam Adviseur Voorbeeld adviseur2 voorbeeld Rapportage Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Detail overzicht

Nadere informatie

Vragenlijst loopbaanankers

Vragenlijst loopbaanankers Vragenlijst loopbaanankers Doelstelling: Het zich bewust worden van factoren, die van invloed zijn op de loopbaan. Als er beslissingen genomen moeten worden ten aanzien van de loopbaan speelt wat u uiteindelijk

Nadere informatie

MODULE 1 ZELFANALYSE WERKBOEK: STAP 4. 1 Motieven om te werken 2 Energiebalans 3 Jouw ideale levensontwerp

MODULE 1 ZELFANALYSE WERKBOEK: STAP 4. 1 Motieven om te werken 2 Energiebalans 3 Jouw ideale levensontwerp MODULE 1 ZELFANALYSE WERKBOEK: STAP 4 1 Motieven om te werken 2 Energiebalans 3 Jouw ideale levensontwerp 1. Motieven om te werken In onze huidige maatschappij is de link tussen werken en overleven lang

Nadere informatie

Interviews: - interview: vragen gast - vragen pleeggezin - vragen aan begeleider van Open Thuis - Interview met de dienst VMG :

Interviews: - interview: vragen gast - vragen pleeggezin - vragen aan begeleider van Open Thuis - Interview met de dienst VMG : Bijlage Interviews: - interview: vragen gast - vragen pleeggezin - vragen aan begeleider van Open Thuis - Interview met de dienst VMG : Interview: vragen gast : Levensgeschiedenis: Zie dossier Hoe vind

Nadere informatie

Managementinformatiesysteem

Managementinformatiesysteem Managementinformatiesysteem (aanvulling bij hele boek) Het opzetten van een managementinformatiesysteem Wanneer je een werkstuk moet maken, bijvoorbeeld over de houding van de Nederlanders ten opzichte

Nadere informatie

Feedback. in hapklare brokken

Feedback. in hapklare brokken Feedback in hapklare brokken Jan van Baardewijk Zorgteamtrainer Op zorgteamtraining.nl is de meest recente versie van feedback gratis beschikbaar. Mocht je willen weten of je de meest recente versie hebt,

Nadere informatie

MANAGEMENTVAARDIGHEDEN / 3

MANAGEMENTVAARDIGHEDEN / 3 MANAGEMENTVAARDIGHEDEN / 3 Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 Doelen van deze module M Deze module gaat over: G jezelf beter begrijpen; G weten hoe je continu over

Nadere informatie

21 Geheimen voor Succesvol Ondernemen. An Verstraete

21 Geheimen voor Succesvol Ondernemen. An Verstraete 21 Geheimen voor Succesvol Ondernemen An Verstraete 92% van je concurrenten moet dit nog ontdekken In dit E-boek beschrijf ik de ontdekkingen die ik doe in mijn zoektocht naar succes. Bloem, boter, een

Nadere informatie

Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie.

Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie. Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie. Via dit mailadres kunt u ook informatie aanvragen over de docentenhandleiding

Nadere informatie

Managementkit rapportage

Managementkit rapportage Managementkit rapportage Naam: Mevrouw Lieke de Wit Geboortedatum: 1 januari 1970 Hoogstgenoten opleiding: HBO Adviseur: De heer Projectbureau Datum: 28 februari 2013 Inleiding Dit rapport gaat over de

Nadere informatie

Welke ruimte en skills hebben leerlingen nodig om bevlogen en gemotiveerd te werken. Astrid van den Hurk 22 januari 2015

Welke ruimte en skills hebben leerlingen nodig om bevlogen en gemotiveerd te werken. Astrid van den Hurk 22 januari 2015 Welke ruimte en skills hebben leerlingen nodig om bevlogen en gemotiveerd te werken Astrid van den Hurk 22 januari 2015 Doelen Zicht op basisbehoeftes van leerlingen om gemotiveerd te kunnen werken; Zelfdeterminatietheorie

Nadere informatie

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen 3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen en die het managen veel simpeler en succesvoller maken! Door Esther Mallant 2012 Esther Mallant www.hrmallant.nl Introductie De 3 vragen die managers

Nadere informatie

De neerwaartse spiraal doorzien

De neerwaartse spiraal doorzien E ENERGIE RICHTEN nergie is ons kostbaarste bezit, want zij is het middel waarmee wij ons creatief potentieel omzetten in zinvol handelen. Lichaam en geest zijn kanalen voor deze energie; zij bepalen de

Nadere informatie

GOUDEN TIPS voor Professioneel Relatiebeheer

GOUDEN TIPS voor Professioneel Relatiebeheer 10 GOUDEN TIPS voor Professioneel Relatiebeheer www.fokjeritsma.nl info@fokjeritsma.nl 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wees je bewust van je doel... 6 Bellen: een uitstekend instrument... 6 Systeem... 7

Nadere informatie

ONTSLA JEZELF Jouw Eerste Stap Naar Werken Met Energie En Voldoening Dit rapport is geschreven voor iedereen die al lang op zoek is naar werk dat echt voldoening gaat geven en in een ideale wereld het

Nadere informatie

Creative Marketing Opdracht 1: Het merk IK

Creative Marketing Opdracht 1: Het merk IK Naam: Stefan van Rees Studentnummer: 0235938 Klas: CMD D1 Datum: nov/dec 2009 Creative Marketing Opdracht 1: Het merk IK 1 50 vragenlijst, 10 antwoorden 1. Wat is je sterkste karaktereigenschap? Waarschijnlijk

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

Van dromen... Finext. 72 Het Nieuwe Werken

Van dromen... Finext. 72 Het Nieuwe Werken Finext Finext is een club van hondertachtig mensen die diensten verlenen aan financiële afdelingen binnen profit en non-profit organisaties. Eén van de echte kenmerken van Finext is dat er geen regels

Nadere informatie

Rapport Carriere Waarden I

Rapport Carriere Waarden I Rapport Carriere Waarden I Kandidaat TH de Man Datum 18 Mei 2015 Normgroep Advies 1. Inleiding Carrièrewaarden zijn persoonlijke kenmerken die maken dat u bepaald werk als motiverend ervaart. In dit rapport

Nadere informatie

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT Naam stagiair(e):... Stageplaats (+ adres):...... Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Stageperiode:... Datum:.. /.. / 20.. Stagementor:...

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

WORD GROTER DAN DAT WAT JOU KLEIN HOUDT. Ann Weiser Cornell en Egbert Monsuur

WORD GROTER DAN DAT WAT JOU KLEIN HOUDT. Ann Weiser Cornell en Egbert Monsuur WORD GROTER DAN DAT WAT JOU KLEIN HOUDT Ann Weiser Cornell en Egbert Monsuur 1 Les één Welkom bij deze e-cursus waarin we je zullen laten zien hoe jij groter kunt worden en je problemen kleiner! Zijn er

Nadere informatie

Universiteit van het leven

Universiteit van het leven Universiteit van het leven Eerste druk, april 2012 2012 Lucien M. Verkooijen Corrector: Elly van de Vlugt Fotografie: Fred van Welie Coverbeeld: schilderij De Parel, olieverf op paneel, door Lia Vonk isbn:

Nadere informatie

Handleiding bij het invullen

Handleiding bij het invullen O L A 4243 North Sherry Drive Marion, IN 46952 jlaub@indwes.edu (765) 677-2520 Organizational Leadership Assessment Beoordeling van Leiderschap in Organisaties Handleiding bij het invullen Het doel van

Nadere informatie

Ontdekken hoe je je tijd goed kunt beheren, bestaat voor. Jezelf voorbereiden op succes. Hoofdstuk 1. Leer jezelf kennen.

Ontdekken hoe je je tijd goed kunt beheren, bestaat voor. Jezelf voorbereiden op succes. Hoofdstuk 1. Leer jezelf kennen. Hoofdstuk 1 Jezelf voorbereiden op succes In dit hoofdstuk: Een solide timemanagementsysteem opbouwen De grootste uitdagingen van timemanagement het hoofd bieden Het verband zien tussen doelen stellen

Nadere informatie

Marieke Haaker Coaching & Consultancy

Marieke Haaker Coaching & Consultancy Mindset Een mindset (of onze overtuigingen) selecteert en ordent je waarneming en koppelt er een bepaalde betekenis aan. Er is niks mis met een mindset. Integendeel zelfs, het maakt de wereld om ons heen

Nadere informatie

Gras groeit sneller door eraan te trekken!

Gras groeit sneller door eraan te trekken! Gras groeit sneller door eraan te trekken! Ontwikkel de competenties van je medewerkers Ton van Dongen en Jan Harmen Rietman Thema, uitgeverij van Schouten & Nelissen 1 waarom zijn competenties belangrijk?

Nadere informatie

Zelfbeeld. Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld.

Zelfbeeld. Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld. Zelfbeeld Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld. Een kind dat over het algemeen positief over zichzelf denkt, heeft meer zelfvertrouwen.

Nadere informatie

Help je kind zelfvertrouwen te ontwikkelen

Help je kind zelfvertrouwen te ontwikkelen Anne Marie van Bilsen, www.praktijk-deregenboog.nl 1 Titel: help je kind zelfvertrouwen te ontwikkelen Auteur: Anne Marie van Bilsen Omslagontwerp: R.P. da Costa Druk: ebook Uitgever: Praktijk de Regenboog

Nadere informatie

MINIGIDS Omschrijving van de talenten

MINIGIDS Omschrijving van de talenten Omschrijving: Waar haal ik mijn drive vandaan? Aansteker Bezige Bij Als ik een idee heb of hoor, wil ik meteen aan de slag gaan. Ik wil actie en ben vaak de eerste die eraan begint. Ik steek vaak anderen

Nadere informatie

Belbin Teamrollen Vragenlijst

Belbin Teamrollen Vragenlijst Belbin Teamrollen Vragenlijst Lindecollege 2009 1/ 5 Bepaal uw eigen teamrol. Wat zijn uw eigen teamrollen, en die van uw collega s? Deze vragenlijst kan u daarbij behulpzaam zijn. Zeven halve zinnen dienen

Nadere informatie

Wij gaan het verschil maken! Impressieverslag MNR-bijeenkomst

Wij gaan het verschil maken! Impressieverslag MNR-bijeenkomst Wij gaan het verschil maken! Impressieverslag MNR-bijeenkomst Met die stimulerende woorden opende Elzeline van Vulpen van Bureau Algemene Bestuursdienst de themabijeenkomst van het Multicultureel Netwerk

Nadere informatie

In 5 stappen naar meer vrijheid én verbinding in je relatie

In 5 stappen naar meer vrijheid én verbinding in je relatie In 5 stappen naar meer vrijheid én verbinding in je relatie Hallo! Je houdt van je partner. Jullie zijn al geruime tijd samen en hebben misschien samen kinderen. Jullie leiden een druk bestaan en tijd

Nadere informatie

HOE LAAT IK MEDEWERKERS

HOE LAAT IK MEDEWERKERS MANAGEMENT Een zelfstandige medewerker is een tevreden medewerker HOE LAAT IK MEDEWERKERS ZELFSTANDIG FUNCTIONEREN? De ene mens is de andere niet. Sommigen zijn blij met een chef die aan hen geducht leiding

Nadere informatie

Check-in. De zin van het leven is de zin die je er zelf aan geeft. 6 De Z-factor

Check-in. De zin van het leven is de zin die je er zelf aan geeft. 6 De Z-factor Check-in De zin van het leven is de zin die je er zelf aan geeft. Wim T. Schippers D it boek gaat over zingeving. We richten ons vooral op zingeving in ons werk. Wij noemen dat de Z-factor. Wij geloven

Nadere informatie

Hoofdstuk 3: Jij als leider!

Hoofdstuk 3: Jij als leider! Kijk eens in de spiegel Hoofdstuk 3: Jij als leider Elke dag als je opstaat, sta je waarschijnlijk een moment voor de spiegel. Misschien let je er niet meer bewust op, maar als je voor de spiegel staat

Nadere informatie

Creatief en flexibel toepassen van Triplep. Maarten Vos Doe, laat zien, lach, oefen en geef applaus

Creatief en flexibel toepassen van Triplep. Maarten Vos Doe, laat zien, lach, oefen en geef applaus Creatief en flexibel toepassen van Triplep Maarten Vos Doe, laat zien, lach, oefen en geef applaus Programma Overzicht Kennismaking Persoonlijke werving van ouders Een goede relatie opbouwen met de ouders

Nadere informatie

Opgericht in Rechtsvorm Sector Werkgebied Website Kwesties/doelen Inschatten van de noden

Opgericht in Rechtsvorm Sector Werkgebied Website Kwesties/doelen Inschatten van de noden www.socialbiz.eu Sociale Onderneming Informatiefiche TRANSFORMANDO (SPAIN) Opgericht in 1998 Rechtsvorm Sector Werkgebied Website Coöperatieve Dienstverlener voor maatschappelijke organisaties Internationaal

Nadere informatie

Jij bent een hele bijzondere GO-GETTER dame die :

Jij bent een hele bijzondere GO-GETTER dame die : 1 JIJ BENT HIER NIET ZOMAAR: Jij bent een hele bijzondere GO-GETTER dame die : Weet dat het belangrijk is om in zichzelf te investeren Het verlangen heeft om slim en efficiënt business strategieën te implementeren

Nadere informatie