concept: Fernand Huts & Paul Demeyere vormgeving & illustraties: Dicky

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "concept: Fernand Huts & Paul Demeyere vormgeving & illustraties: Dicky"

Transcriptie

1 the company bible

2

3 the company bible een uitgave van Katoen Natie Een groeg oep p die anders s en beter is: onze e mensen maken het verv erschil. concept: Fernand Huts & Paul Demeyere vormgeving & illustraties: Dicky

4 Copyright tekst: Katoen Natie Copyright illustraties: Dicky Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Gezet, gedrukt en gebonden bij drukkerij Lannoo nv, Tielt. Noot: Omwille van de leesbaarheid werd beslist in de teksten enkel de mannelijke vorm van naar personen verwijzende zelfstandige naamwoorden, van persoonlijke voornaamwoorden en bezittelijke voornaamwoorden te gebruiken.

5 Woord vooraf Beste medewerk(st)er Een bedrijf bestaat uit een groep mensen die samen een commerciële activiteit uitoefent met de bedoeling meerwaarde en winst te creëren. De missie van een onderneming is dus in wezen eenvoudig. Het is voor een organisatie van levensbelang deze eenvoud en simpele slimheid ook tijdens haar evolutie en groei te behouden. Gezond boerenverstand, een uitgesproken kostenbewustzijn en het vermijden van ingewikkelde systemen en theorieën vormen de basis voor goed management. Ons bedrijf en onze onderlinge samenwerkingspatronen zijn doordrongen van deze boodschap. Ze is onze ziel, onze filosofie, onze cultuur. De groepsbijbel beschrijft hoe en wat onze onderneming is, hoe wordt gedacht en wat wordt gevoeld. We hopen dat iedereen zich kan terugvinden in het ideeëngoed en er vreugde aan beleeft om het in z n bedrijfsrelaties toe te passen. Veel plezier met het gebruik van de bijbel! Fernand en Karine Huts 5

6 6

7 7

8 1 8

9 KATOEN NATIE Het profiel van onze medewerkers Klantvriendelijk Spaarzaam Leergierig Werkzaam Creatief Plichtsbewust 1 9

10 1 Klantvriendelijk - Kwaliteitswerk leveren zodat de klant optimaal tevreden is. - Een taak uitvoeren zoals je deze voor jezelf zou doen. 10

11 Spaarzaam 1 - Elke nutteloze kost vermijden. - Zuinig zijn en de uitgaven beperken. - Steeds alert zijn om kostenbesparingen te realiseren. - LET OP: wat je niet uitgeeft, moet je niet meer verdienen. 11

12 1 Leergierig - Openstaan voor nieuwe ideeën en technieken. - Meer kennis en knowhow opdoen. - Jezelf ontplooien en bijscholen. 12

13 Werkzaam 1 - Al je mogelijkheden, kennis en vaardigheden met volle energie en enthousiasme aanwenden om het werk optimaal uit te voeren. 13

14 1 Creatief - Nieuwe ideeën ontwikkelen en uitproberen. - Je creativiteit laten openbloeien. 14

15 Plichtsbewust 1 - Op professionele manier je werk doen. - Met stielkennis je werk doen. - Gedisciplineerd je werk doen. - Ordelijk je werk doen. - Efficiënt je werk doen. 15

16 2 16

17 KATOEN NATIE 2 Onze filosofie: de pijler van onze groep 1. Wij geloven in onze filosofie en in onze bedrijfscultuur. Het denken en handelen binnen onze groep (één van onze bedrijven) gebeurt binnen het kader van een aantal basisprincipes. Deze basisprincipes noemen wij de filosofie van de groep (het bedrijf). Het is belangrijk dat elke werknemer de filosofie goed kent. Elke beslissing en elke handeling, door wie ook gesteld, moet geïnspireerd zijn door de groepsfilosofie. De bedrijfscultuur wordt bepaald door de mentaliteit en de principes van bedrijfsvoering. Ze determineert het verdere succes van het bedrijf. 17

18 2 2. Wij geloven in het principe schoenmaker blijf bij je leest. Het activiteitsveld van de groep is engineering en de behandeling van goederen(stromen): Cargo handling is our business. 3. Wij geloven dat onze klant op de eerste plaats komt: onze producten en diensten moeten altijd uitstekend zijn. Wij geloven in de hoge kwaliteit van onze diensten. Toch moeten we blijven streven om onze dienstverlening te verbeteren en de kosten te drukken. Wij moeten onze service tailor-made aanpassen aan de behoeften van de klant. 18

19 2 4. Wij geloven in een groepswerking gebaseerd op: - een gedecentraliseerde organisatie, - een zo klein mogelijke centrale entiteit, - kleine en/of onafhankelijk gespecialiseerde bedrijfsentiteiten, - flexibele structuren. 5. Wij geloven in gecontroleerde groei en vooruitgang door: - risicospreiding, - differentiatie (nichetheorie), - specialisatie, - groeipoolontwikkeling en -afsplitsing. 19

20 2 6. Wij geloven in conservatieve financiële sterkte door: - de aanwezigheid van eigen kapitaal en reserves, - de spreiding van de activiteiten in diverse entiteiten en specialisaties, - kostenbeheersing en spaarzaamheid, - toekomst- en marktgerichte investeringen, - efficiënte financiële informatiestromen, - een gezonde financiële structuur van elk bedrijf afzonderlijk, - de winstgevendheid van elk bedrijf afzonderlijk, - het herinvesteren van cashflow en winsten. 7. Wij geloven in het zeer grote belang van juiste en snelle informatie- en communicatiestromen, dit zowel intern als tussen het bedrijf en klanten of derden. Informatie- en communicatiestromen dienen a. snel b. accuraat c. beschikbaar d. volledig te zijn. Wij verfoeien het afschermen van informatie door individuen om zichzelf meer macht te geven of hun functie te beschermen. Informatie moet beschikbaar zijn voor iedereen in het bedrijf. Geen muurtjes rond de informatie. 20

21 2 8. Wij geloven in bestuurskunde of management. Onze medewerkers moeten zich door permanente vorming en scholing op de hoogte houden van de nieuwe systemen en technieken van bestuurskunde. Onze ondernemingen moeten efficiënt bestuurd worden met gebruikmaking van de beste managementtechnieken. 9. Wij geloven in leadership. Van onze kaderleden verwachten wij dat zij hun bedrijf, divisie of afdeling doelgericht leiden. Echt leadership ondersteunt en leidt tot entrepreneurship. 10. Wij geloven dat ons bedrijf anders en beter is omdat onze mensen het verschil maken. Wij hebben het volste vertrouwen in onze medewerkers en geloven in hun - inzet en doorzettingsvermogen, - ideeën en voorstellen, - enthousiasme en ondernemerschap, - durf en zin voor initiatief, - competentie en stielkennis, - klantvriendelijkheid. OUR PEOPLE MAKE THE DIFFERENCE 21

22 3 22

23 KATOEN NATIE 3 Woordenschat, begrippen & ideeën: het werkgereedschap van de groep 23

24 3 Een organisatie is als een ketting: even sterk als de zwakste schakel. buitenboordinformatie Veel onontbeerlijke documentatie, informatie en rapporten kunnen buiten de onderneming gevonden worden. Hoewel de gegevens vaak voor het grijpen liggen, doet men meestal de moeite niet om eraan te geraken; men probeert liever zelf een rapport op te stellen of men boert verder zonder de noodzakelijke informatie. moeilijkheden Wanneer je een probleem hebt dat je wil voorleggen aan je chef, werk het dan volledig uit en stel oplossingen voor, zodat een beslissing nemen voor hem geen moeilijkheden oplevert. Ga dus nooit met een probleem naar je chef, maar met een reeks alternatieven. 24

25 brainstorming 3 Creatief denken steunt op zes basisprincipes: 1. geen kritiek leveren, zelfs je schouders niet ophalen, niet lachen; 2. hoe wilder, hoe beter - hoe dwazer, hoe beter; 3. hoe meer, hoe beter; 4. combineren en inhaken op anderen; 5. alle remmingen en bindingen met je wereld vergeten; 6. het denken eventueel stimuleren met een beetje drank en/of muziek. imago Muurtje dat opgetrokken wordt rond een bedrijf en de onderneming uniek maakt en onderscheidt van andere bedrijven. merk (differentiatie) Muurtje dat opgetrokken wordt rond een product en zo een quasi-monopolie vormt. 25

26 3 doel van de onderneming Meerwaarde creëren (de rest is bullshit). oplossen van een probleem (manier van denken) 1. de symptomen ontdekken en zien, 2. de symptomen duidelijk en nauwkeurig omschrijven, 2b. niet reageren (mistoestand uitstuderen), 3. informatie verzamelen, 4. het probleem omschrijven, 5. het referentiekader of framework omschrijven, 6. beslissingscriteria opstellen, 7. alternatieven ontwikkelen, 8. respectievelijke strategieën bepalen, 8b. een alternatief kiezen, 9. het gekozen alternatief uitvoeren, 10. de gekozen oplossing controleren, evalueren, bijsturen. 26

27 de marketing-"min-één"-beslissing 3 Alvorens een nieuw product te ontwikkelen en op de markt te brengen, moeten in eerste instantie : - de man - de doorduwer - de productvoorvechter - de enthousiasteling - de kampvechter gevonden worden. Pas als de productdoorduwer gevonden is, heeft het marketingdenken kans op succes: eerst de kampvechter, dan de marketing ; zonder kampvechter werkt de marketing niet. de creativiteit- plus-één -actie - creativiteit : het uitdenken van nieuwe ideeën - innovatie : het uitvoeren van nieuwe ideeën Een idee is waardeloos tenzij er iets mee wordt gedaan. Creativiteit moet gevolgd worden door actie, door innovatie. 27

28 3 baarmoeder Als binnen een (groot) bedrijf van de groep een nieuw product wordt ontwikkeld; wordt het gekoesterd en met liefde omringd. Binnen de warmte van de moeder groeit het uit tot een volwaardige baby. Eens de baby voldoende levenskracht heeft, wordt hij uit de baarmoeder gehaald en begint met de hulp van de moeder een eigen leven. Naar het front gaan, in de voorste linies gaan kijken. Een bedrijf wordt gemaakt door de medewerkers, service, dienstverlening, producten. Het management moet regelmatig naar de voorste linies gaan, daar is de actie, daar is het gebeuren. Goed management steunt op een gedegen kennis van en inzicht in het gebeuren aan de frontlijn; managers zijn er voor de frontlinie en niet omgekeerd. 28

29 luisteren: de eerste eigenschap vragen stellen: de tweede eigenschap van iedere manager 3 Bij het verlenen van onze diensten en service zijn ieders ideeën van belang. de open deur Een manager moet bereikbaar zijn voor iedereen die iets waardevols of belangrijks te vertellen heeft. klacht Elke klacht dient ernstig onderzocht te worden op twee niveaus. a) Binnen het bedrijf moet zo snel mogelijk gezocht worden naar de onderliggende oorzaken van de klacht. b) Indien de klacht terecht is, moet er onmiddellijk actie volgen om tegemoet te komen aan de klant. 29

30 3 cut your losses Onze groep heeft medewerkers die van ondernemen, innoveren en actie houden. Elk ondernemen houdt echter risico s in en sommige acties kunnen mislopen. Bij te grote verliezen moet het principe cut your losses worden toegepast. de bril Regelmatig de bril van de tegenpartij opzetten. too many chiefs, no more Indians Dit is toepasbaar op bedrijven waar de fut, de ziel en de leiding uit is: te veel directeuren, te veel vergaderingen, te veel bureaucratie, geen actie, teloorgang van de frontlijn. 30

31 De soep wordt nooit zo heet gedronken als ze gekookt wordt. 3 Dit is de basisclausule die ons: a) moet weerhouden te snel en paniekerig te reageren op grote moeilijkheden en zware problemen, b) moet aanzetten om zeer ernstige problemen rustig en van op afstand te bekijken. leiderschap Het motiveren van de medewerkers naar hun hoogste niveau van inzet, achievement en creativiteit. Hen de mogelijkheden, de vrijheid en de speelruimte geven om te groeien. baby Een creatie, ontwikkeling, divisie, project, bedrijf, idee,... van een manager. 31

32 3 rendabiliteit, winst, profit Dit zijn geen financiële begrippen. In essentie zijn zij de weergave van de ingesteldheid van alle medewerkers van het bedrijf. Rendabiliteit wordt niet door de financiële dienst gerealiseerd, ze is de weergave van de mentaliteit en heeft een voorbeeldfunctie. If you cannot beat them, join them. Beleidsvergissingen zijn onvermijdelijk. Wanneer projecten of initiatieven mislukken, moeten de betrokken medewerkers opgevangen worden. De ondergegane medewerkers moeten nieuwe taken en uitdagingen krijgen. De gemaakte fouten dienen een les voor de toekomst te zijn. vangnet 32

33 LIMO -principe (Least Input Most Output) 3 Met zo weinig mogelijk hulpmiddelen, een zo groot mogelijk resultaat trachten te behalen. achillespees Val je concurrenten nooit frontaal aan. Vermijd hun sterke punten en tref hun zwakste punt met tactiek, verrassingseffecten en omtrekkende bewegingen. moederdier Zoals alle moederdieren enkel hun eigen jongen verwoed beschermen, zo zullen managers zich beter inzetten als het om hun baby gaat. 33

34 3 Het wiel is al uitgevonden. Managementprincipes worden al sinds het prille ontstaan van organisaties toegepast. Literatuur en managementtheorieën proberen telkens opnieuw het wiel uit te vinden - nochtans gaat het steeds over hetzelfde wiel. baggers - Bagger : persoon in een supermarkt die de boodschappen van de klanten inpakt. - Single bagger : bagger die slechts één zak gebruikt en met veel gezucht en geklaag de boodschappen willekeurig in de zak propt. - Double bagger : bagger die de zak verstevigt met een extra zak en de boodschappen met de glimlach en een vriendelijk woord netjes verpakt. Sitzfleisch Een bedrijf, divisie of entiteit run je niet van achter je bureau. Sitzfleisch is voor bureaucraten en past niet in onze organisatie. 34

35 systemen 3 De bedrijfsentiteit is er niet voor de systemen, de systemen zijn er voor de bedrijfsentiteit. Systemen moeten leven. Systemen moeten aangepast worden aan elke bedrijfsentiteit. Systemen moeten zeer flexibel en veranderbaar zijn in functie van de evolutie van elke bedrijfsentiteit. geen uniformiteit in de systemen - Systemen verstikken de organisatie als zij uniform toegepast worden. - Elk product, bedrijfsonderdeel of bedrijf van de groep moet zijn eigen systemen hebben. 35

36 3 verborgen potentieel Het verschil tussen wat een medewerker doet en wat hij zou kunnen doen. samenstelling van het verborgen potentieel: - talent - vaardigheden - energie - gevoelens Zo ver het oog van de meester reikt. De groei van de groep moet steeds binnen het gezichtsveld van het management blijven. De accountantsafdelingen, de controle- en de beheerssystemen moeten voldoende uitgebouwd zijn om de groei aan te kunnen. Vooral bij internationalisatie dient het oog van de meester voldoende scherp te zijn om de expansie te kunnen volgen. 36

37 het 12/81-effect = 12 3 x 3 x 3 x 3 = 81 Individueel werken heeft resultaat, samenwerken nog meer. het syndroom Kapitein van het schip Een verkeerde visie die ervan uitgaat dat degene aan de top alle verantwoordelijkheid draagt. Iedereen in het bedrijf heeft de vrijheid om beslissingen te nemen, maar draagt ook de verantwoordelijkheid voor die beslissingen. 37

38 3 gensters - een prachtige inval, - een creatieve flits, - een briljant idee. genstermap Map waarin je alle gensters, ideeën, artikels en schema's bijhoudt, die je van nut kunnen zijn. chaos De essentie van de Umwelt van de onderneming. 38

39 guts 3 Verzamel informatie, feiten en cijfers. Analyseer ze en doe wat je als juist aanvoelt. Go with your guts! Combineer in het beslissingsproces rationaliteit en intuïtie. rekenschap Een chef moet verantwoordelijkheid delegeren en ruimte geven aan zijn mensen om beslissingen te nemen. Hij moet de rekening maken van de resultaten en er rekenschap voor dragen. 39

40 3 sterilisatie / dekselstructuren Te veel structuren en systemen steriliseren het verborgen potentieel van de medewerkers. Het verborgen potentieel blijft in een stevig afgesloten bokaal zitten. Het verborgen potentieel bevrijden. Weg met de deksels en de sterilisatie in de onderneming! Schep ruimte zodat het personeel graag komt werken en volgens eigen ideeën en normen presteert binnen het filosofisch referentiekader van het bedrijf. 40

41 Wanneer zijn de medewerkers toegewijd? 3 Als zij zich met het bedrijf, de filosofie, de cultuur en de doelstellingen identificeren. de gouden medaille winnen Het verschil tussen een normale prestatie en een topprestatie komt voort uit het ontsluiten en gebruiken van je verborgen potentieel. superman, supervrouw Een toegewijde medewerker die zijn talent en vaardigheden maximaal ontwikkelt door vorming en training en zich ten volle inzet. 41

42 3 terrein afpissen Iedereen moet een eigen territorium afbakenen. Vermijd echter energie te steken in territoriale conflicten. de taart De taart van een manager moet evenwichtig verdeeld zijn. Niet alleen in het werk, maar ook in andere levensgebieden (familie, hobby, vrienden...) moet de manager evenwicht scheppen. spelen = bedrijf leiden The difference between men and boys is only the size of their toys. 42

43 the art of war 3 To attack the enemy's strategy is of supreme importance in war. The supreme excellence in war is to attack the enemy's plans. A victorious army wins its victories before seeking battle. The supreme art of war is to subdue the enemy without fighting. Katoen Natie luistert. Als een belangrijke klant op bezoek komt, moeten onze mensen met hem spreken en luisteren naar zijn wensen en eventuele suggesties omtrent onze producten en service. 43

44 3 evenwicht Volgende elementen zijn essentieel voor succes: - communicatie, - matiging, - geduld, - aanpassingsvermogen, - besluitvaardigheid, - vertrouwen, - onconventioneel denken, - maatschappelijke verantwoordelijkheid, - geluk. Deze factoren zijn interactief (sommige zijn zelfs in strijd met elkaar) en spelen in elke beslissing samen een rol. Uit het samenspel van al die factoren groeit evenwicht. 44

45 het heilige geloof 3 vuur Wie heilig gelooft in wat hij doet, zal slagen. meerwaardeformule omzet - (aankopen + kosten) = meerwaarde het elfde gebod training, vorming go for it 45

46 3 sloophamer Bruikbare en nuttige informatie moet steeds beschikbaar zijn. Muren die ontstaan door het feit dat iemand informatie achterhoudt om zijn eigen positie binnen het bedrijf te beschermen of te versterken, moeten onmiddellijk gesloopt worden. Schotten die de informatiestroom tegenhouden, dienen vernietigd te worden. cijfers Bij een vergadering of de behandeling van een onderwerp steeds cijfergegevens vragen, steeds van cijfers vertrekken. Cijfers concretiseren de werkelijkheid en vormen een uitstekend hulpmiddel bij het nemen van beslissingen. 46

47 Werken moet plezierig zijn. 3 Werken betekent zichzelf ontplooiien. It doesn't matter how fast you run if you are running in the wrong direction. Waar geven voor zijn geld. 47

48 3 structuurorganigram De bedrijfsstructuur moet uitgewerkt worden in functie van de noden en behoeften van de klant. Een klant heeft lak aan de vraag wie directeur is, wie president of wie soldaat; wat hem interesseert is het snel en efficiënt oplossen van zijn probleem. verticaal klassement Papieren moeten niet onnodig bijgehouden worden, de vuilbak biedt een oplossing. 48

49 mislukken 3 De meeste mensen mislukken omdat ze zichzelf in de voet schieten. Alle mogelijkheden nagaan. Zelfs als men daarvoor buiten de betreden paden moet gaan. 49

50 3 Alles vloeit. Niets is, alles is wording. (Heraclitus 500 v.c.) De onvoorspelbaarheid van snelle veranderingen is het belangrijkste van onze Umwelt. hotline Wie denkt een goed idee te hebben, moet erover waken dat het niet verloren gaat. Als een werknemer meent dat zijn baas het idee laat verkommeren in een lade, moet hij het aan het topmanagement voorleggen. 50

51 de tapkraan van het verborgen potentieel 3 toewijding LET OP: de tapkraan wordt bediend door de medewerker zelf, niemand anders kan de tapkraan bedienen! groeistrategie - nichemarkten betreden, - nieuwe producten ontwikkelen, - bedrijven in moeilijkheden overnemen. 51

52 3 Orde en discipline: zijn de uitgangspunten voor de organisatie van onze dagtaak. weefsel versus ketting De structuur van onze bedrijfsvoering en van de informatiestromen moet meer een weefsel zijn dan een ketting. Wij geloven in netwerken en vlechtwerk. Picknicks: zijn informele bijeenkomsten van managers. 52

53 kippenmoraal 3 Niet kakelen maar eieren leggen! reservetroepen In een groeiend bedrijf hebben de managers hun handen meer dan vol. Toch moeten steeds enkele bekwame managers in reserve gehouden worden om beschikbaar te zijn wanneer : (a) plots een ernstig probleem opduikt, (b) een nieuw product wordt gelanceerd, (c) een bedrijf overgenomen wordt. Reservetroepen kunnen rustig trainen en bedrijfservaring opdoen tijdens de realisatie van projecten; dit in afwachting van hun toekomstige verantwoordelijkheden. 53

54 3 Eén meester dienen. Van iedere werknemer wordt verwacht dat hij zich ten volle inzet voor de groep en dat hij toegewijd is aan de groepsfilosofie. Dit sluit uit dat hij een tweede job heeft, voor een ander bedrijf werkt, les geeft, cursussen voor derden organiseert, beheersmandaten in ander bedrijven waarneemt, enz... geluk - the harder you work, the luckier you get - luck is when preparation meets opportunity 54

55 baas zijn 3 Baas ben je als je mensen je ervaren als baas en chef. In geen geval ben je baas omdat je een titel, visitekaartje of functie hebt; baas zijn verdien je door je inzet en leadership. voorbeeldfunctie Wie van z n mensen zuinigheid verwacht, moet zelf in economy vliegen. 55

56 3 Een pint drinken. Een pint drinken is ideaal ter bevordering van de interne communicatie. Vind het warm water niet opnieuw uit. Steek geen energie in iets wat anderen vóór jou al opgelost hebben. 56

57 3 Ingesteldheid en positieve drive Willing people make failing systems work, unwilling people make working systems fail. onderwijs, vorming en opleiding Naast het vullen van het vat, moet je er ook aan denken het vuur aan te steken. 57

58 58

59 4 KATOEN NATIE Onze motor: ondernemingsdynamiek: actief zijn - beslissingen nemen CREATIVITEIT Een nieuw idee, een briljante inval of een knappe vondst legt de basis voor de vooruitgang van de onderneming en geeft voorsprong op de concurrenten. Dit nieuwe idee moet met wolvenbloed uitgewerkt worden. 59

60 4 GEZOND BOERENVERSTAND Gezond verstand moet de grondslag zijn voor iedere beslissing en handeling. Beheerstechnieken, noch managementtheorieën volstaan om een bedrijf draaiende te houden wanneer de werknemers niet beschikken over een grote dosis gezond verstand en nuchter redeneervermogen. 60

61 4 WOLVENBLOED (*) De drang om te verwezenlijken, om vooruit te komen, te innoveren en te slagen. De bruisende dynamiek, de stuwende drang, de durf, de energieke wil om door te zetten en resultaten te behalen. (*) Waarom wolvenbloed en geen tijgerbloed? Wolven leven in roedels en tijgers leven alleen. 61

62 4 MANAGEMENT De geordende, systematische en wetenschappelijke manier van werken waardoor gezond verstand, wolvenbloed en creativiteit maximaal renderen. LONG-TERM VERSUS SHORT-TERM Langetermijnkasstromen zijn belangrijker dan een mooi ogende kortetermijnopname. 62

63 4 PLUS VALUE VERSUS WINST Je doet geen zaken om winst te maken; maar om meerwaarde te creëren. 63

64

65 KATOEN NATIE 5 De groepswerking Basisprincipe Basisprincipe: de kunst verstaan om groot te zijn, maar zich klein te gedragen. Met de uitbouw van onze groepswerking en -structuren beogen wij twee essentiële zaken: 1. het wegwerken van de nadelen (zwakheden) van een groot bedrijf met het behoud van de voordelen (sterkten) van een groot bedrijf, 2. het wegwerken van de nadelen (zwakheden) van een klein bedrijf met het behoud van de voordelen (sterkten) van een klein bedrijf. Wanneer de sterke punten van het kleine bedrijf gekoppeld worden aan deze van de groep ontstaat een hefboomwerking op de rentabiliteit van onze diverse bedrijven.

66 5 groot bedrijf a) zwakten van een grote onderneming - trage en moeilijke doorstroming van informatie, - anonimiteit in de relaties, - minder samenhorigheid, - procedures en structuren vereist (M.I.S.), - weinig klantgerichtheid bij bepaalde departementen, - weinig doorzichtigheid voor de directie, - nonchalance in zowel het commercieel als operationeel beheer, - meer politiekgetint management, - kleiner kostenbewustzijn, - bureaucratie, - langere en tragere beslissingslijnen, - zelfgenoegzaamheid, - vastgeroeste denkgewoonten, - gebrek aan motivatie bij kaderleden en overig personeel, - dure overheadstructuren. 66

67 5 b) sterkten van een grote onderneming - stabiliteit, - risicospreiding, - schaaleffecten, - image building, - aanbod van een volledig dienstenpakket; mogelijkheid meer druk uit te oefenen op leveranciers, - synergieën, - specialisatie, - promotiekansen, jobrotatie, - financiële sterkte, - diversificatie, - politieke macht, - goede controlefunctie via financiële systemen. 67

68 5 klein bedrijf a) zwakten van een klein bedrijf - kleiner financieel draagvlak, - onbekend of geen imago, - beperktere markt en hogere intrededrempels, - grotere marktafhankelijkheid, - grotere klantafhankelijkheid, - kleinere buffer, - multidisciplinaire mensen vereist, - vorming en opleiding moeilijker, - succes is persoonsafhankelijk. 68

69 5 b) sterkten van een kleine onderneming - specialisatie, - flexibiliteit; adaptatievermogen, - dynamiek; slagvaardigheid, - bereikbaarheid, - eenvoud in cijfers, - all-round management, - grotere betrokkenheid en grotere inzet van personeel en management, - gepersonaliseerd contact met het cliënteel, - korte gezags- en beslissingslijnen, - minder overheads, - minder systemen, - controle via fysische aanwezigheid. 69

70 5 groot bedrijf + klein bedrijf = winning team ONAFHANKELIJKE ENTITEITEN VORMEN DE BASIS VAN DE GROEP. Waarom : - klant- en marktgerichtheid, - ver doorgedreven specialisatie, - flexibiliteit en aanpassingsvermogen door korte beslissingslijnen, - dynamisme, - prettige werksfeer. 70

71 DE GROEP ONDERSTEUNT DE BEDRIJFSENTITEITEN. 5 Waarom : - imago, kracht, - risicospreiding, - stabiliteit, - financiële sterkte, - commerciële mogelijkheden en prestige, - ontplooiings- en toekomstmogelijkheden voor de medewerkers, - interactie tussen gemeenschappelijke diensten. DE GROEP STAAT IN VOOR EEN COHERENT GEHEEL OP HET GEBIED VAN : - bedrijfscultuur en -filosofie, - strategie en beleidsbepaling, - financiële opvolging en investeringen, - communicatie en EDP-ontwikkeling. 71

72 5 GROEPSWERKING 1. de bedrijven 2. de groeipolen Cellen binnen bestaande bedrijven die zich kunnen ontwikkelen tot onafhankelijke bedrijfsentiteiten. Elke groeipool beschikt over: - een productdoorduwer, - een product, - een markt. 3. de groep Het geheel van alle bedrijven. De samenhang is de groepsraad. De groepsraad is de ontmoetingsplaats voor de filosofen en de stermanagers. 72

73 5 4. de stermanager Een manager uit één van de bedrijven van de groep die in zijn specialisatie de coördinatie verzorgt voor een aantal bedrijven van de groep. 5. de filosoof Een manager uit één van de bedrijven van de groep die dankzij zijn creativiteit, ideeën, inzet, inzicht, kennis, leiderschap, ondernemerschap en trouw een grote bijdrage levert aan de kracht van de groep. Het is belangrijk te onderstrepen dat de groep het op dit ogenblik niet nuttig acht om een centraal orgaan op te richten. 73

74 6 Het belangrijkste in een onderneming zijn de mensen. Hoewel zij nooit op een balans uitgedrukt staan, vormen zij het belangrijkste actief van de vennootschap. Het bedrijf moet een open en duidelijke politiek hebben ten overstaan van al haar medewerkers. 74

75 6 KATOEN NATIE Our people make the difference Grondslagen van deze politiek: 1. Straightforwardness: de onderneming moet eerlijk zijn t.o.v. haar werknemers en ze in geen geval bedotten. Ze moet haar werknemers respecteren. 2. Er moet voor gezorgd worden dat de werknemers zich goed voelen in hun job. 3. Elke persoon moet betaald worden op basis van zijn inzet en bijdrage, nooit op basis van anciënniteit. 4. De groep moet ernaar streven iedereen aan het werk te houden en afdankingen te vermijden. 5. Gebrekkige inzet en performance kunnen resulteren in ontslag. 6. In geval van openstaande functies zullen eerst eigen werknemers gepromoveerd worden alvorens extern mensen worden gezocht. 7. In het bedrijf wordt nepotisme niet geduld. Functies en taken worden toegewezen op basis van capaciteiten, inzet, motivatie en prestaties. 75

76 7 76

77 7 KATOEN NATIE Het bericht voor Garcia Tijdens de Spaans-Amerikaanse oorlog in 1899 werd Garcia - een Cubaans generaal - met zijn troepen op het eiland Cuba omsingeld. Garcia werd gedwongen zich diep in de jungle terug te trekken. Niemand wist op welke plaats. Garcia had geen enkele verbinding met de buitenwereld. Toch stond de president van de Verenigde Staten, McKinley, erop contact met hem te hebben, en nog wel zeer snel... 77

78 7 Ik ken een man die Garcia zal vinden. Zijn naam is Rowan. Wat te doen? Eén van de medewerkers van de president wist raad: De president liet Rowan bij zich komen en overhandigde hem een brief met de woorden: Geef deze brief aan generaal Garcia en breng me zijn antwoord! Ja, Mijnheer de President, dat zal gebeuren! 78

79 7 Hoe Rowan het bericht in geolied linnen inpakte en het op zijn borst bond, hoe hij na vier dagen in volle duisternis met een sloep aan de Cubaanse kust aan wal ging en in de jungle verdween, hoe hij na een voettocht van drie weken door vijandelijk gebied zijn opdracht vervulde... dat zijn zaken die we hier niet in detail zullen behandelen. 79

80 7 Belangrijk voor ons is wat Rowan zei toen hij de brief ontving : Ja, Mijnheer de President, dat zal gebeuren! Dat was alles. Hij stelde geen domme vragen! Ja, Mijnheer de President, dat zal gebeuren! Waar is Garcia? Hoe kom ik op het eiland? Moet ik een boot huren of er een kopen? Hoe moet ik te werk gaan om iemand in de jungle te zoeken, die zorgvuldig zijn schuilplaats geheimhoudt? Hoe kom ik door de vijandelijke linies zonder ontmaskerd te worden? Hoe kom ik aan het geld om de reis te betalen? 80

81 7 McKinley gaf Rowan een opdracht en liet hem voor alle moeilijkheden zelf een oplossing vinden. McKinley wist heel goed dat hij onmogelijk kon voorzien in welke situaties Rowan zich zou bevinden. 81

82 8 82

83 KATOEN NATIE 8 Harry, de bedelaar op de brug over de Theems Het verhaal van Harry, de bedelaar op de brug over de Theems, is een verhaal over succes. 83

84 8 Een jonge werkloze man, laten we hem Harry noemen, staat op een brug over de Theems. Harry heeft van alles geprobeerd, tevergeefs. Niemand heeft werk voor hem. Om niet van honger om te komen, blijft hem maar één uitweg over: bedelen op de brug over de Theems. Plots klopt iemand op Harry s schouder. Een elegant geklede zakenman spreekt hem aan. Jongeman, ik geef je geen penny, maar wel een raad die goud waard is: maak jezelf nuttig! Zonder daar nog een woord aan toe te voegen, vervolgt de zakenman zijn weg. 84

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books 0 ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit Dit is een uitgave van Idea Seeding Books Idea Seeding Books ideaseedingbooks@gmail.com www.ideaseedingbooks.com Omslagfoto: istockphoto

Nadere informatie

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal Thema de klant Thema Hoe vind je de verborgen klantvraag? De Klant HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? De (interne) klant centraal Intro Feike Cats Beginnen in de top van de organisatie

Nadere informatie

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management Den Haag Amsterdam Den Bosch Rotterdam Zwolle Utrecht Arnhem Amersfoort Breda Eindhoven Maastricht Brussel Antwerpen Ace! E-book

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 7 CRM is geen software... 8 De vier

Nadere informatie

De succesformule van het MKB

De succesformule van het MKB De succesformule van het MKB Een praktijkonderzoek onder 10 succesverhalen Bas Vlemminx Fenneke van Vliet-de Nooij Met een voorwoord van Rens de Jong (BNR) Voorwoord Nu begint het pas Er is een tijd geweest

Nadere informatie

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen?

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Gratis White Paper Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Oké Marketing Kruidnagel 2 5275 KR Den Dungen T: 06 54 793 205 E: info@okemarketing.nl

Nadere informatie

VOORPUBLICATIE. dienend leidinggeven

VOORPUBLICATIE. dienend leidinggeven dienend leidinggeven DIENEND GEVEN Voor Guido Vangronsveld, mijn baas en mentor, waarlijk een dienend leider. d/2015/45/12 isbn 978 94 014 2127 0 nur 808 eindredactie vormgeving cover vormgeving binnenwerk

Nadere informatie

De Mindset van Ondernemen

De Mindset van Ondernemen De Mindset van Ondernemen Artikelen: 1. Waarom je ondernemer wilt zijn 2 2. Ondernemershemel (geschreven door Zlata Brouwer) 7 3. De ondernemer: een bijzondere diersoort 9 4. Waarom kleine bedrijven de

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Competent Leidinggeven

Competent Leidinggeven 2 Competent Leidinggeven Praktijkgids voor resultaten met anderen Leidinggeven is steeds meer iets van en voor iedereen geworden. In onze netwerkmaatschappij spelen we allemaal wel eens een leidinggevende

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

Effectief leiderschap in de Nederlandse gezondheidszorg Een kwestie van hard werken

Effectief leiderschap in de Nederlandse gezondheidszorg Een kwestie van hard werken Effectief leiderschap in de Nederlandse gezondheidszorg Een kwestie van hard werken Auteurs Hilda Barnhoorn Hanneke Vrielink Studiebegeleider Jan Moen MBHA, 2012 voor Marry, zonder jou is alles anders

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Klantgericht live omgaan.

Klantgericht live omgaan. Klantgericht live omgaan. Face/face & telefoon. Alphonse DEGRYSE, ADC commv 1 Vraag je je wel eens af waarom jouw bedrijf of organisatie dagelijks zo druk in de weer is, waarom ze doet wat ze doet? Waarvoor

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

Coaching. aan de lopende band. Leidinggeven aan mensen die het doen voor de poen. Jack de Waard en Bart Godding

Coaching. aan de lopende band. Leidinggeven aan mensen die het doen voor de poen. Jack de Waard en Bart Godding Coaching aan de lopende band Leidinggeven aan mensen die het doen voor de poen Jack de Waard en Bart Godding Voorwoord Dit is een boek voor leidinggevenden die met beide benen in de praktijk staan en willen

Nadere informatie

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend.

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend. 1. Ondernemend. Niet de man die geen cent bezit is arm, maar de man die geen dromen heeft. Harry Kemp Introductie Dit boekwerk bevat handige tips voor zowel startende als gevestigde ondernemers. Het helpt

Nadere informatie

E-Steps GIDS 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS

E-Steps GIDS 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS 100101010 GIDS 10101001010 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS 0100101010 This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and

Nadere informatie

De 10 tips voor. Impactvol Presenteren. Spreek vanuit jouw kracht

De 10 tips voor. Impactvol Presenteren. Spreek vanuit jouw kracht De 10 tips voor Impactvol Presenteren Spreek vanuit jouw kracht De 10 tips voor Impactvol Presenteren Spreek vanuit jouw kracht Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat De 10 tips voor

Nadere informatie

Bijlagen. Ondernemersparadox. TBM sectie: Technology Strategy and Entrepreneurship

Bijlagen. Ondernemersparadox. TBM sectie: Technology Strategy and Entrepreneurship Mogelijke sturing door de ondernemer in een perspectief van vaste fasering van de ondernemingsontwikkeling. Bijlagen AFSTUDEERONDERZOEK: R.R. DE JONG (405286) TBM sectie: Technology Strategy and Entrepreneurship

Nadere informatie

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Met de steun van Pagina 2 van 49 I. Inleiding Pagina 3 van 49 1.1 Doel van de sessies Deze sessies kaderen in het project Talentontwikkeling

Nadere informatie

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014 TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie Management Versie 24-3-14 Licentiehouder: Laan van Vlaanderen 323 66 WB Amsterdam Generated by Patent Number 5,551,88 INTRODUCTIE Dit TSI Persoonlijke Stijl & Motivatie

Nadere informatie

Waarde cree ren en mensen hiervan (persoonlijk) overtuigen.

Waarde cree ren en mensen hiervan (persoonlijk) overtuigen. Waarde cree ren en mensen hiervan (persoonlijk) overtuigen. De klantgerichte benadering Alphonse Degryse, ADC commv Het copyright van deze publicatie is geregistreerd bij VEWA, Vereniging voor Wetenschappelijke

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 19-12-2013

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 19-12-2013 TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie Management Versie 19-12-13 Vispoort 1-5, 8261 CK Kampen cockgrandia@governanceprofessionals.nl www.governanceprofessionals.nl Generated by Patent Number 5,551,88 INTRODUCTIE

Nadere informatie

Reader De zeven gewoontes voor een hoge persoonlijke effectiviteit van Steven Covey

Reader De zeven gewoontes voor een hoge persoonlijke effectiviteit van Steven Covey Reader De zeven gewoontes voor een hoge persoonlijke effectiviteit van Steven Covey De basis Deze reader is kun je een spirituele reader noemen. Welke kwaliteiten heb ik in me, wat wil ik, wat kan ik,

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie

Eindopdracht Masterclass Persoonlijk Leiderschap

Eindopdracht Masterclass Persoonlijk Leiderschap Eindopdracht Masterclass Persoonlijk Leiderschap De toegevoegde waarde van leiderschap op het bereiken van ondernemingsdoelstellingen Cursist: Maarten Hopman Docent: Mevrouw van t Geloof-Witte Cursistnummer:

Nadere informatie

Verkopen? Een. HART Vak!

Verkopen? Een. HART Vak! Verkopen? Een HART Vak! - 1 - Ook al zitten we nu in een tijdperk van automatisering, het 'Verkopen' blijft een bij uitstek menselijk vak, een hart vak. Van alle medewerkers in een organisatie wordt verwacht

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie