75 vragen voor het bepalen van uw strategische positie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "75 vragen voor het bepalen van uw strategische positie"

Transcriptie

1 75 vragen voor het bepalen van uw strategische positie I. Reiman: Van een Brand naar een Stand II. Concurrentiestrategie III. Competentiestrategie IV. Alliantiestrategie

2 75 vragen voor het bepalen van uw strategische positie

3 75 vragen voor het bepalen van uw strategische positie 1 Inleiding I. Reiman: Van een Brand naar een Stand >> 3 >> 5 II. Concurrentiestrategie >> 7 III. Competentiestrategie >> 11 IV Alliantiestrategie >> 15

4 2 The future ain t what it used to be Yogi Berra

5 75 vragen voor het bepalen van uw strategische positie 3 Het proces van het opstellen van een strategie is aan sterke veranderingen onderhevig. Twee ontwikkelingen zijn daarbij van groot belang. In de eerste plaats staat de houdbaarheid van elke strategie ter discussie, gezien de snelle ontwikkelingen in de omgeving van bedrijven. In de tweede plaats is het besef nu wel doorgedrongen dat voor het realiseren van een strategie, cultuur de belangrijkste randvoorwaarde is. In de woorden van Peter Drucker: Culture eats strategy for breakfast. In dit paper hebben we de belangrijkste strategische scholen samengevat : 1. Het inmiddels overbekende 5 krachten (5 forces) model van Michael Porter 2. Het kerncompetentie denken van Prahalad en Hamel 3. De transactiekosten benadering van Williamson (Nobelprijs economie 2010) Voordat we met de vragenlijsten van de drie scholen beginnen is het zaak even stil te staan bij een nieuwe denkrichting. Het betreft de inzichten van de Amerikaan Joey Reiman. In zijn boek Purpose komt Joey tot verassend nieuwe inzichten die vooral voor de sector zakelijke dienstverlening van belang zijn. Onderscheidend vermogen heeft in onze tijd volgens Reiman te maken met het vermogen een bedrijfscultuur te creeeren die berust op sterke, gemeenschappelijk gedragen waarden en normen (ethos) met als gevolg een bezield bedrijf waarin zingeving sterk naar voren komt (soulful excellence). We beginnen onze vragenlijst dan ook met het gedachtengoed van Reiman Aan de hand van een aantal vragen per school kan de ondernemer zich een beeld vormen van zijn huidige positie en een beeld vormen van de inspanningen die hij moet doen om zijn gewenste positie te bereiken.

6 4 A Brand A Stand What Point of difference Market-driven Competitive Employees Consumers Communications Ads Social responsibility Loyalty Next quarter Purpose Why Point of view Ethos-driven Distinctive Missionaries Advocates Communities Actions Social opportunity Love Next quarter century

7 75 vragen voor het bepalen van uw strategische positie 5 I. Reiman: Van een brand naar een stand (stellingname) A Brand A Stand Hoe? Instrument 1. Point of difference Point of view Waar sta ik voor? Social media 2. Market driven Ethos driven Wat zijn mijn waarden en Maak bedrijfscultuur centraal bij normen? (DNA scan) de beoordeling/neem cultuurelementen op in de beoordeling 3. Competitive Distinctive Wat is mijn onderscheidend GAP analysis tussen onderscheidend vermogen? vermogen nu en gewenst onderscheidend vermogen in de toekomst 4. Employees Missionaries Actief uitdragen waar het Social media, externe communicatie bedrijf voor staat breed, employer branding Nastreven thought leadership 5. Consumers Advocates Net Promotor Score, To advocate: to speak or write in favor of. mond op mond promotie Tevreden klanten worden uw branding. 6. Communications Communities Starten met on-line Zelfstandige communities van finance communities en professionals nemen in aantal toe bijeenkomsten waar Opties accountantskantoren: professionals elkaar 1. Zoek aansluiting bij een van deze communities ontmoeten 2. Start eigen community 3. Start community samen met andere accountants 7. Ads Actions Laten zien dat je om Scherper sturen op empatische waarden bij een klant geeft commercie en specialisten 8. Social Social opportunity Van aflaat naar integraal Laat werknemers actief meedenken over kansen op responsibility onderdeel business model het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, net zoals dat gebeurt in het kader van in kaart brengen commerciële mogelijkheden 9. Loyalty Love Verbinding met de klant op Ultieme bewijs van het succes als de trusted advisor : emotioneel niveau, niet meer dan alleen een zakelijke relatie slechts zakelijk 10. Next quarter Next quarter century Meten van succes van Beoordeling op basis van bijdrage aan de winst bedrijf veel meer op basis naar bijdrage aan de cultuur van niet-financiële KPI s

8 6

9 75 vragen voor het bepalen van uw strategische positie 7 II. concurrentiestrategie Porteriaanse bedrijfstakanalyse Vijfkrachtenmodel Dreiging toetreders Macht afnemers Interne concurrentie op de markt Verkrijgbaarheid complementen, substituten Macht leveranciers Bron: Michael Porter 1 Hoeveel bedrijven en particulieren zijn er in uw werkgebied? 2 Welke concurrenten ( andere aanbieders) zijn er in het werkgebied per segment? 3 Wordt er in uw werkgebied hard gevochten om de klant? ( Destructieve rivaliteit). 4 Welke weerstand bestaat er tegen uw producten in uw werkgebied? 5 Welke superieure alternatieven zijn er voor uw dienstverlening? 6 Als u uw werkgebied vergelijkt met andere, is het in uw gebied dan moeilijker (economisch, politiek) om financiële diensten te verlenen?( regelgeving gemeente, pressiegroepen) 7 Zijn er belemmeringen voor nieuwkomers (nieuwe aanbieders)in uw markten? 8 Zijn er agressieve nieuwe marktpartijen? Turbulentie-analyse Igor Ansoff s Tubulentie Matrix Turbulentie van de omgeving Repetitief Uitbreidend Veranderend Discontinu Onvoorspelbaar Repetitief Langzaam Snel Discontimu Discontinu incrementeel incrementeel voorspelbaar onvoorspelbaar Strategische agressiviteit Stabiel Reactief Anticiperend Ondernemend Creatief Stabiel, gebaseerd Incrementeel, Incrementeel, Discontinu, nieuw, Discontinu, kansen, op verleden gebaseerd op gebaseerd op gebaseerd op waar- gebaseerd op ervaring extrapolatie neembare kansen creativiteit Reactie van het bedrijf Zoeken naar stabiliteit Efficiency gedreven Marktgedreven Omgevings gedreven Creëren van de omgeving Verwerpt Past zich aan Zoekt verandering Zoekt verandering Zoekt nieuwe verandering verandering aan die vertouwd is die gerelateerd is onbekende verandering aan bestaande situatie Turbulentieniveau Bron: Ansoff

10 8 9 Hoe zou u de turbulentie in uw werkgebied typeren? a. stabiel (altijd hetzelfde) b. steeds groei c. wisselend (ook soms krimpend) d. chaotisch (geen staat op te maken) 10 Hoe zou u in het algemeen uw manier van klantbenadering typeren? a. klanten komen zelf steeds terug b. klanten shoppen, dus ik moet scherp offreren c. ik moet in gevallen van een krimpende markt vechten om klanten d. ik moet met acties klanten zien te interesseren Diagnose van de markt Te automatiseren? Bedrijfsactiviteiten Productfunctie (standaard) Capaciteitsfunctie (maatwerk) ja nee ja nee Procesgedreven werkzaamheden, administratief: te automatiseren Mensenwerk (horeca, zorg, complexe productie, hospitality, schoonmaak) Te automatiseren maatwerk (adviesfuncties, massa maatwerk, modulair) Niet te automatiseren maatwerk (complexe communicatie, creativiteit) Bron: Marten Simon 11 a Wat is de grootte van de belangrijkste segmenten in uw werkgebied? - in euro s - in eenheden of - beide 11 b Wat is de grootte van de groei per jaar van het totale werkgebied en de verschillende segmenten? 11 c Wat is de verscheidenheid (differentiatie) van de markt? 11 d Wat is de gevoeligheid van de markt voor prijs, service? 11 e Wat is de winstgevendheid van de markt (segmenten) in: - ratio s - euro s? 12 Hoe groot is de markt voor maatwerkdiensten? 13 Welke maatwerk diensten worden veel gevraagd door de markt? 14 Welke maatwerk diensten kunnen niet door ons zelf aan de klant worden aangeboden? 15 Wat weet u van klanten over het aanbod van maatwerkdiensten door de concurrentie?

11 75 vragen voor het bepalen van uw strategische positie 9 Diagnose van de concurrentie Scope of business products Broad Narrow Source of competitive advantage Costs Differentiation Cost leadership Differentiation leadership Cost focus Differentiation focus Bron: Porter 16 Wie zijn uw belangrijkste concurrenten bij: - banken - verzekeraars - tussenpersonen - adviseurs - beleggingsinstellingen 17 a Welk aandeel heeft u in de markt? 17 b Welk aandeel hebben uw concurrenten in de markt? 17 c Wat is uw penetratie in de markt? 17 d Wat is uw share of wallet? (aantal produkten/diensten per klant) 18 Is uw concurrent tevreden met de huidige situatie? 19 Welke manoeuvres of strategiewijzigingen zai de concurrent waarschijnlijk doorvoeren? 20 Waardoor worden de felste en meest effectieve tegenmaatregelen van de concurrent uitgelokt? 21 Nemen uw concurrenten grote risico s? Zo ja. Welke? 22 a Welke concurrenten streven naar algeheel kostleiderschap? 22 b Welke concurrenten volgen een strategie van differentiatie? 22 c Welke concurrenten volgen een strategie van concentratie? 23 Wat weet u van de sterke en zwakke punten van uw voornaamste concurrenten m.b.t.: - Produkten - Dealer/distributie - Marketing en verkoop - Financiële positie - Organisatie - Kwaliteiten van het algemeen management - Voornaamste capaciteiten

12 10

13 75 vragen voor het bepalen van uw strategische positie 11 III. kerncompetentie strategie Wat zegt de klant? Waarde voor de klant Competentie Onderscheid van de concurrent Kerncompetentie Uitbreidbaarheid Bron: Prahalad en Hamel 24 Hoe vaak onderzoekt de tevredenheid van uw klanten m.b.t: - behoeften - verwachtingen - tevredenheid 25 Vindt u dat uw personeel voldoende vanuit de klant denkt bij verkoop/advisering? 26 Zijn uw klanten tevreden met: - de kwaliteit van uw verstrekte informatie - persoonlijke bediening - uw deskundigheid - diensten/producten Hameliaanse bedrijfstakanalyse 27 Zit u aanzienlijk langer in het vak dan uw concurrenten? 28 Welk percentage van uw tijd bent u daadwerkelijk bezig met de toekomst? 29 Hoe creatief zijn uw concurrenten?

14 12 Interne analyse Markt Bestaand Nieuw Kerncompetenties Nieuw Bestaand Competenties die we nodig zullen hebben om onze huidige positie bij bestaande klanten te kunnen behouden Competenties die we kunnen verbeteren om neer uit onze huidige marktpositie te halen Competenties waarmee mega kansen in toekomstige markten kunnen worden benut Welke nieuwe PMC s komen binnen ons bereik door bestaande competenties anders in te zetten Bron Prahalad en Hamel 30 Denkt u anders over de toekomst van financiële instellingen dan uw concurrenten? 31 Besteedt u bij voorkeur uw aandacht aan kernstrategieën of aan bedrijfsvoering? 32 a Ziet de concurrentie uw bank als trend-setter of als trend-volger? 32 b Ziet u dat zelf ook zo? 33 Sluiten de doelstellingen van uw strategie elkaar niet uit? 34 Ondersteunen deze beleidsactiviteiten elkaar? 35 Is met het oog op de beschikbare bedrijfsmiddelen voldoende rekening gehouden met bedreigingen binnen de bedrijfstak (risico van reactie van concurrenten inbegrepen)? 36 Worden de doelstellingen goed begrepen door de voornaamste uitvoerders? 37 Heeft het management voldoende kwaliteiten om een efficiënte beleidsvoering mogelijk te maken? Analyse van de meningen onder de werknemers 38 Werkt uw personeel actief mee aan verbetering van de kwaliteit van uw diensten? 39 Weten uw werknemers wat de kwaliteit van uw diensten is en hoe deze gemeten wordt? 40 Hoe zit klantgerichtheid in het profiel van de medewerkers? 41 Hoe traint u uw medewerkers in klantgericht werken? 42 Vinden uw werknemers uw bedrijf bureaucratisch? 43 Is uw personeel uit zichzelf klantgericht, of moet u dat voortdurend controleren? 44 Durven werknemers een discussie met u aan over de kwaliteit van de dienstverlening? 45 Vindt u uw medewerkers in het algemeen veranderingsgezind?

15 75 vragen voor het bepalen van uw strategische positie 13 Benchmarking 46 Hoe meet u van tijd tot de prestaties van uw bedrijfs- processen en organisatie? 47 a Hoe vergelijkt u uw prestaties met uw filialen? 47 b Hoe vergelijkt u uw prestaties met cijfers van concurrenten? 48 Hoe gebruikt u de gegevens voor de verbetering van uw bedrijfsprocessen en organisatie? 49 Welk doel staat u voor ogen bij die verbeteringen?

16 14

17 75 vragen voor het bepalen van uw strategische positie 15 IV. alliantiestrategie Analyse contract-/produktiekosten binnen uw organisatie Contractkosten zijn al die kosten die gemaakt worden om tot een getekende overeenkomst met een klant te komen (ex ante) als mede de kosten die gepaard gaan met het naleven ven een getekende overeenkomst (ex post). Produktiekosten hebben te maken met de kosten die voortvloeien uit het werk dat in de overeenkomst is vastgelegd (maken van het product, advies uren in het geval van dienstverlening) Het belang van transactiekosten zoeken business partners, klanten interactie, informatie, advies gesprekken, onderhandelen offertes, contracten maken ivereenkomst coördineren, monitoren, borgen controleren, registreren rapporteren ruzieën De rol van het internet in het terugdringen van transactiekosten Ex ante transactiekosten Overeenkomst Ex post transactiekosten 50 Doet u regelmatig onderzoek naar de hoogte van de produktiekosten en transactiekosten binnen uw bedrijf? 51 Hoe liggen die verhoudingen binnen uw bedrijf? 52 Gebruikt u die informatie voor veranderingen? 53 Heeft u van klanten/personeel wel eens signalen gekregen dat er te weinig synergie bestaat tussen de verschillende onderdelen van uw bedrijf? 54 Ging het dan om (gebrek aan) synergie tussen produkteenheden of tussen functionele eenheden? 55 Heeft u van medewerkers of klanten wel eens signalen ontvangen waaruit bleek dat er teveel synergie tussen de verschillende onderdelen van uw bedrijf bestaat? (product/functioneei). 56 Heeft u wel eens overwogen om eenheden van uw bedrijf te verzelfstandigen of te laten fuseren met anderen? Tussenpersonen en pleitbezorgers 57 Wie zijn uw pleitbezorgers? 58 Welke netwerken zijn al gevormd waar u buiten staat? 59 In welke locale netwerken participeert u?

18 16 60 Weet u in welke locale netwerken u niet participeert? 61 Weet u in welke lokale netwerken uw concurrenten participeren? 62 Bent u tevreden over uw alliantiepartners? 63 Weet u of uw klanten tevreden zijn over uw alliantiepartners? Beïnvloeding risico verbonden aan de partner 64 Wat is de waarde van uw alliantie-partner voor u? 65 Wat is naar uw mening uw waarde voor uw alliantiepartner? 66 Weet u of er een balans bestaat tussen uw waarde en die van uw partner? 67 Wat zijn de kosten van uw partner als hij naar een andere partner omschakelt? 68 Weet uw partner wat uw kosten zijn als u naar een andere partner omschakelt? 69 Zijn beide kosten in evenwicht? 70 Vindt u dat er ruimte is voor opportunistisch gedrag van uw partner in de relatie? 71 Heeft u ruimte voor opportunistisch gedrag? 72 Is de ruimte voor opportunistisch gedrag van u en uw partner in evenwicht? 73 Vindt u dat uw partner opportunistisch gedrag vertoont? 74 Krijgt u wel eens signalen dat uw partner u als opportunistisch ziet? 75 Zijn beide vormen van opportunistisch gedrag in evenwicht?

19 Colofon Dit is een uitgave van ABN AMRO bank Auteur Han Mesters Distributie Website: Telefoon: * Commercieel contact Han Mesters Sector banker zakelijke dienstverlening Telefoon: * Voor dit gesprek betaalt u uw gebruikelijke belkosten. Uw telefoonaanbieder bepaalt deze kosten. Disclaimer De in deze publicatie neergelegde opvattingen zijn gebaseerd op door ABN AMRO betrouwbaar geachte gegevens en informatie, die op zorgvuldige wijze in onze analyses en prognoses zijn verwerkt. Noch ABN AMRO, noch functionarissen van de bank kunnen aansprakelijk worden gesteld voor in deze publicatie eventueel aanwezige onjuistheden. De weergegeven opvattingen en prognoses houden niet meer in dan onze eigen visie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. ABN AMRO, juli 2014 Deze publicatie is alleen bedoeld voor eigen gebruik. Het gebruik van tekstdelen en/of cijfers is toegestaan mits de bron duidelijk wordt vermeld. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking van deze publicatie is niet toegestaan, behalve indien hiervoor schriftelijke toestemming is verkregen van ABN AMRO. Teksten zijn afgesloten op 29 juli 2014

20 abnamro/sectoren

op naar zelfsturende netwerken van ZP ers? Analyse Kansen Aanbevelingen

op naar zelfsturende netwerken van ZP ers? Analyse Kansen Aanbevelingen op naar zelfsturende netwerken van ZP ers? Analyse Kansen Aanbevelingen op naar zelfsturende netwerken van ZP ers? op naar zelfsturende netwerken van ZP ers? 1 Over de auteurs Op naar zelfsturende netwerken

Nadere informatie

Ondernemers willen meer waarde van accountantskantoren

Ondernemers willen meer waarde van accountantskantoren Sectorvisie Accountantskantoren ING Economisch Bureau Ondernemers willen meer waarde van accountantskantoren Accountantskantoren zien hun omzet dit en volgend jaar teruglopen. Door lagere inkomsten uit

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

risicomanagement 2.0

risicomanagement 2.0 risicomanagement 2.0 uw nieuwe keurmerk in de kwaliteitsketen expect the unexpected 1 management summary voorwoord hoofdstuk 1 inleiding onderzoeksopzet hoofdstuk 2 analyse van de enquête hoofdstuk 3 conclusies

Nadere informatie

Succes voor accountantskantoren

Succes voor accountantskantoren Sectorvisie Accountantskantoren ING Economisch Bureau Succes voor accountantskantoren ondanks moeilijke tijden Er zijn nog altijd succesvolle accountantskantoren, ondanks een structurele krimp van de markt.

Nadere informatie

Marketingplan. Max Euwelaan 51 3062 MA Rotterdam T 010 206 69 96 www.bouwkennis.nl

Marketingplan. Max Euwelaan 51 3062 MA Rotterdam T 010 206 69 96 www.bouwkennis.nl Marketingplan Max Euwelaan 51 3062 MA Rotterdam T 010 206 69 96 www.bouwkennis.nl Colofon Uitgever BouwKennis BV Max Euwelaan 51 3062 MA ROTTERDAM T 010-2066996 E info@bouwkennis.nl www.bouwkennis.nl Marketing

Nadere informatie

Centraal model voor organisatieen personeelsmanagement

Centraal model voor organisatieen personeelsmanagement 1 Centraal model voor organisatieen personeelsmanagement 1 CENTRAAL MODEL VOOR O&PM 1 Centraal model voor organisatie- en personeelsmanagement Door Klaas Schouwstra 1.1 Inleiding Bij HRM gaat het om het

Nadere informatie

BIMmen. in de bouw. Sectorbrede opzet vergroot impact

BIMmen. in de bouw. Sectorbrede opzet vergroot impact BIMmen in de bouw Sectorbrede opzet vergroot impact BIMmen in de bouw 1. Inleiding 3 Onderzoeksopzet. 3 Bouwbrede kansen voor BIM onderbouwd. 3 Langetermijnvoordeel en directe winst. 3 Kwestie van lange

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Transparantie verzuimverzekeringen Onderzoek voor Bedrijf & Beleid Verzuimverzekeringen: glas of lood? Over de transparantie voor kleine bedrijven van verzuimverzekeringen A.

Nadere informatie

Organisaties hebben duurzame concurrentievoordelen. nodig. Gerbrand Rustenburg

Organisaties hebben duurzame concurrentievoordelen. nodig. Gerbrand Rustenburg Organisaties hebben duurzame concurrentievoordelen nodig Gerbrand Rustenburg 1 Inhoudsopgave Over de auteur GERBRAND RUSTENBURG heeft verschillende functies bekleed op (internationaal) managementniveau

Nadere informatie

Businessmodel-innovatie in de accountancy. Focus en aanpak van mkb-kantoren

Businessmodel-innovatie in de accountancy. Focus en aanpak van mkb-kantoren Businessmodel-innovatie in de accountancy Focus en aanpak van mkb-kantoren Businessmodelinnovatie in de accountancy focus en aanpak van mkb-kantoren mei 2015 COLOFON Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht

Nadere informatie

Transformaties in de verzekeringsmarkt. White paper. Een onderzoek naar de toekomstige verzekeraar en zijn consument

Transformaties in de verzekeringsmarkt. White paper. Een onderzoek naar de toekomstige verzekeraar en zijn consument Transformaties in de verzekeringsmarkt White paper Een onderzoek naar de toekomstige verzekeraar en zijn consument Inhoud Inleiding 4 Het onderzoek 5 Trends 7 Verzekeraars moeten een strategische keuze

Nadere informatie

Handleiding Ondernemingsplan

Handleiding Ondernemingsplan Handleiding Ondernemingsplan IMK Projecten IMK Projecten werkt aan ondernemerschap IMK Projecten adviseert, traint en coacht ondernemers op elk niveau. Wij helpen ambities waar te maken door ons in te

Nadere informatie

Naar een nieuw bedrijfsmodel voor het accountantskantoor

Naar een nieuw bedrijfsmodel voor het accountantskantoor Sectorvisie Accountantskantoren ING Economisch Bureau Naar een nieuw bedrijfsmodel voor het accountantskantoor Accountantskantoren zullen een flinke organisatieen cultuuromslag moeten maken in reactie

Nadere informatie

Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media

Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media Zakelijke Dienstverlening ING Economisch Bureau Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media Het gebruik van sociale media binnen de zakelijke dienstverlening neemt langzaam maar zeker toe, ook binnen

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

E-Steps GIDS 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS

E-Steps GIDS 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS 100101010 GIDS 10101001010 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS 0100101010 This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Essentie van Dienstenmarketingmanagement

Essentie van Dienstenmarketingmanagement Essentie van Dienstenmarketingmanagement by mayke373 The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Buy and sell all your summaries, notes, theses, essays, papers, cases, manuals, researches, and

Nadere informatie

Roer moet om in advocatuur Bedrijfsstrategisch denken en handelen kritisch voor continuïteit

Roer moet om in advocatuur Bedrijfsstrategisch denken en handelen kritisch voor continuïteit Roer moet om in advocatuur Bedrijfsstrategisch denken en handelen kritisch voor continuïteit De Nederlandse advocatuur verkeert in zwaar weer. Na voorzichtige groei in 2012, was er in 2013 sprake van een

Nadere informatie

BELOFTE OF DWAALSPOOR?

BELOFTE OF DWAALSPOOR? Van bedrijfsprocessen in de ouderenzorg: BELOFTE OF DWAALSPOOR? April 2010 MBA-H, CMDZ Peter J. Dijkstra Frans H. Ploegstra Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 1.0 Aanleiding 1 1.1 Vraagstelling 2 1.2

Nadere informatie

INNOVATIE EN TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE LOGISTIEK: ACHTERGROND, WERKWIJZE EN EVALUATIE VAN DE BIJ HET INNVALL-TRAJECT TOEGEPASTE METHODIEK

INNOVATIE EN TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE LOGISTIEK: ACHTERGROND, WERKWIJZE EN EVALUATIE VAN DE BIJ HET INNVALL-TRAJECT TOEGEPASTE METHODIEK INNOVATIE EN TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE LOGISTIEK: ACHTERGROND, WERKWIJZE EN EVALUATIE VAN DE BIJ HET INNVALL-TRAJECT TOEGEPASTE METHODIEK M. Reuter, Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek (Fontys ILEC)

Nadere informatie

Management & Organisatie.

Management & Organisatie. Management & Organisatie. Bouwstenen van management en organisatie. Jan Eppink, Gert-Jan Melker en Peter Tack Eerste druk 2011 Tweede, herziene druk 2013 Reader Management en organisatie NCOI opleidingsgroep

Nadere informatie

III.1.15 Waardeketenanalyse

III.1.15 Waardeketenanalyse III.1.15 Waardeketenanalyse Drs. V.H.A. Kager en drs. J.J. Menting* Dit artikel geeft een uiteenzetting van een methode die helpt bij een analyse van de strategische positionering van bedrijven in de waardeketen.

Nadere informatie

De kunst van het meten van de activiteiten van het commerciële proces!

De kunst van het meten van de activiteiten van het commerciële proces! De kunst van het meten van de activiteiten van het commerciële proces! Auteur : Martin ten Donkelaar 2012 Check Your Process. Alle rechten voorbehouden niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij beleggingsondernemingen

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij beleggingsondernemingen Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij beleggingsondernemingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de

Nadere informatie

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult H. A. Rödel Bachelorscriptie Bedrijfskunde Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Uitgevoerd in opdracht van KMO Consult Datum:

Nadere informatie

De jacht op de klant. Een onderzoek naar concurrentiestrategieën van accountantskantoren

De jacht op de klant. Een onderzoek naar concurrentiestrategieën van accountantskantoren De jacht op de klant Een onderzoek naar concurrentiestrategieën van accountantskantoren Ed Auée November 2004 Dankwoord Verschillende mensen hebben me bij dit artikel en de opleiding bijgestaan met adviezen,

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

Het Nieuwe Flexibiliseren. Van piek en ziek naar strategische oplossingen. door Han Mesters Sector Banker Zakelijke Dienstverlening ABN AMRO Bank NV

Het Nieuwe Flexibiliseren. Van piek en ziek naar strategische oplossingen. door Han Mesters Sector Banker Zakelijke Dienstverlening ABN AMRO Bank NV Het Nieuwe Flexibiliseren Van piek en ziek naar strategische oplossingen door Han Mesters Sector Banker Zakelijke Dienstverlening ABN AMRO Bank NV Over Adecco Group Nederland Adecco Group Nederland bestaat

Nadere informatie