V.V. DE BLOKKERS. 1.1 Alg. Voorzitter Raimon Gort. 1.3 Secretaris Ton Beelen. 1.5 Penningmeester 2 vacature. 1.4 Penningmeester 1 vacature

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "V.V. DE BLOKKERS. 1.1 Alg. Voorzitter Raimon Gort. 1.3 Secretaris Ton Beelen. 1.5 Penningmeester 2 vacature. 1.4 Penningmeester 1 vacature"

Transcriptie

1 V.V. DE BLOKKERS 1.1 Alg. Voorzitter Raimon Gort 1.2 Technische Zaken Luc Ebbeling 1.3 Secretaris Ton Beelen 1.4 Penningmeester 1 vacature 1.5 Penningmeester 2 vacature 1.6 Voorzitter Jeugdcommissie Olaf Haverlag 1.7 Hoofd Complex Pé Wagenaar 1.8 Hoofd Materiaal Matthé Smit 1.9 Hoofd Sponsorcommissie Ton Coffeng 2.0 Vrijiwlligerscommissie vacature 2.1 Algemene Zaken vacature 1

2 1.1 Voorzitter Raimon Gort Redactie: Treffer Internetsite 1.1 Alg. Voorzitter: Raimon Gort -Het Gezicht van v.v. De Blokkers -Voorzitten Dagelijks Bestuur (DB) en Hoofd Bestuur(HB). -Bestuursdienst draaien op de zondag -Vertegenwoordiger Hoornse Redactie : - Digitale Treffer: Ton Beelen en Desiree Machtel -Internetsite: Cees de Geus 2

3 1.2. Hfd Technische Zaken Luc Ebbeling Selectietrainers Technische Commissie Medische Staf 1.2 Hoofd Technische Zaken: Luc Ebbeling Selectie Trainers: -Begeleiden en contact onderhouden hoofdtrainer en assistent trainers van de Zondagsselectie. -Aanspreekpunt voor selectiespelers en begeleiding. -In samenspraak met hoofdtrainer scouten nieuwe selectiespelers, binnen en buiten de vereniging. -Mogelijk maken van "leuke" dingen rondom de selectie i.s.m. de activiteitencommissie -Eventueel aantrekken nieuwe trainers en begeleiding. -Regelmatige evaluatiegesprekken voeren met trainers. -Vereniging vertegenwoordigen bij uitwedstrijden van het 1e en indien mogelijk het 2e. -Vergaderingen bijwonen hoofdbestuur en dagelijks bestuur Technische Commissie: -Voorzitter : Luc Ebbeling -Jeugdcoördinatoren : Pé Wagenaar, Mark Sneek, Arie Gooyers, Fred Bergers, Ger van Loon en Frits Westenberg Medische staf: Brain Elbers, selectie Gerard Brandjes, jeugd 3

4 1.3 Secretaris Ton Beelen Wedstrijdsecretaris Ledenadministratie Bestuurssecretaresse Gastheren 1.3 Secretaris: Ton Beelen: -Vergaderingen bijwonen hoofdbestuur en dagelijks bestuur. -Verantwoordelijk voor de gehele administratie binnen de vereniging. Bij ons is de ledenadministratie apart ondergebracht (Lucia Schuckmann). -Aanspreekpunt en postadres voor de KNVB, de gemeente, de Kamer van Koophandel, andere verenigingen, leveranciers en alle andere partijen. -Verzorgt de correspondentie van de vereniging naar alle instanties en personen. -Is aanspreekpunt voor de KNVB en andere verenigingen voor alle wedstrijden, uit en thuis. -Is verantwoordelijk voor de wedstrijdsecretarissen: pupillen, overige jeugd/dames en senioren. De wedstrijdsecretaris zorgt ervoor dat wedstrijdwijzigingen bekend raken bij de betreffende aanvoerders en (hoofd)begeleiders. -Is aanspreekpunt voor de tuchtcommissie van de KNVB met betrekking tot opgelopen straffen (gele en rode kaarten) van de leden. -Verzorgt tijdig de opgave van alle teams, betreffende sterkte, indeling en aanvangstijden voor het komende seizoen naar de KNVB. -Opgestelde veldindelingen voor de zaterdag en zondag controleren en in samenspraak met consul eventueel bijstellen. -Archiveert alle binnengekomen, interne en externe stukken. -Verzorgt de complete gang van zaken rondom de spelerspas. -Verzorgt de notulen en de agenda van de Bestuursvergaderingen en de Algemene Ledenvergadering; wordt hierin bijgestaan door een notulist ( Monique Smit). -Verzorgt het jaarverslag van de vereniging op de Algemene Ledenvergadering; wordt hierin bijgestaan door de notulist (Monique Smit). -Heeft tijdens bestuursdienst verantwoordelijkheid op het complex en is aanspreekpunt rond de gang van zaken bij de wedstrijden. -Verzorgt informatievoorziening via de Treffer, via de website, desnoods per brief naar de leden. -Vertegenwoordigt, samen met de voorzitter, de vereniging binnen de Hoornse-6 vergadering. 4

5 Wedstrijdsecretaris: Dennis Koppers. -Hij of zij is een ambassadeur van v.v. de Blokkers. -Zorgt ervoor dat het wedstrijdprogramma bekend is bij v.v. de Blokkers. Deze wordt vermeld op de Blokkerssite (www.blokkers.nl) en eventueel doorgegeven aan begeleiders of aanvoerders. -Contactpersoon namens v.v. de Blokkers naar KNVB m.b.t. de wedstrijden. -Hij/zij zorgt voor de kleedkamer indeling en de veldindeling. Deze wordt gepubliceerd op het TV-scherm in de gang (gangpresentatie) -Zorgt ervoor dat alle wedstrijdwijzigingen bekend zijn bij de betreffende coach/begeleiders, aanvoerders en hoofdbegeleiders. -Op eigen verzoek van een team/coach/begeleider kan een wedstrijdsecretaris een oefenwedstrijd regelen. -De wedstrijdsecretaris zorgt voor controle van de wedstrijdformulieren, die vanaf de D-pupillen worden ingevuld door de teambegeleiders. -Genodigde jeugdcommissie. Deze commissie vergadert iedere eerste donderdag van de maand op het complex van v.v. de Blokkers. -Aan de wedstrijdsecretaris geeft de teambegeleider zelf door aan welk toernooi zijn/haar team zou willen deelnemen De wedstrijdsecretaris zorgt vervolgens voor inschrijving bij de organiserende vereniging. -Draait mee in de bestuursdienst op zaterdag. Deze dienst is vooraf bekend middels een rooster. -Contactpersoon voor andere verenigingen voor het regelen van oefenwedstrijden of voor deelnamen aan toernooi Ledenadministratie: Lucia Schuckmann. -Verzorgen van de in- en uitschrijvingen van leden bij de vereniging en de KNVB. -Innen van de contributie in samenwerking met de penningmeester. -Beheert het complete ledenbestand Bestuurssecretaresse: Monique Smit. -Notuleren van de maandelijkse vergaderingen van het Hoofdbestuur. -Notuleren van de jaarvergadering. -Ondersteuning taakplicht administratie 5

6 1.4 Penningmeester 1: vacant -Verantwoordelijk voor financieel beleid. -Verzorgen financiële administratie. -Opstellen jaarcijfers en begrotingen. -Beheren loonadministratie trainers. -Gesprekken contracten trainers. -Opstellen facturen hoofdsponsors. -Contactpersoon oud-papier commissie: Wim Feller en Cees Spekking. -Facturering van oud-papier. -Vergaderingen bijwonen hoofdbestuur en dagelijks bestuur. 1.4 Penningmeester 1 vacant Oud papier commissie Oud Papiercommissie: Cees Spekking en Wim Feller 1.5 Penningmeester 2 vacant 1.5 Penningmeester 2: vacant -Betalingen verzorgen van facturen. -Aanvragen subsidie jeugd gem. Hoorn. -In voorjaar/zomer gesprekken voeren met trainers (die onder de grens van de vrijwilligersbijdrage vallen) i.o.m. de technisch coördinatoren) over vergoeding volgende seizoen. -Contributies innen in samenwerking met de ledenadministratie. -Ondersteunt ledenadministratie via Sportlink. -Financiële cijfers (na opstellen door penningmeester) bespreken met penningmeester 1. -Financiële cijfers doorgeven aan KNVB. -Consumptiebonnen verstrekken aan vrijwilligers. -Hoofdbestuursvergaderingen bijwonen. Ledenadministratie Lucia Schuckmann Kantinecommissie vacant Taken met betrekking tot de kantinecommissie: -Voorzitter van kantinecommissie en de vergaderingen leiden i.s.m. kantinebeheerder. -Contactpersoon tussen kantinecommissieleden, bestuur en kantinebeheerder. -Afsluiten van kantine in overleg met commissie Kantinebeheerder Marian Ebbeling Kantinebeheerder : Marian Ebbeling -Voorraadbeheer en bestellingen t.b.v. de kantine -Indeling, coördinatie en begeleiding van kantinevrijwilligers. -Toezicht houden om het algehele reilen en zeilen in de kantine. 6

7 Voorzitter Jeugdcommissie Olaf Haverlag Jeugdcommissie Hoofdbegeleiders A t/m F Wedstrijdsecretaris Scheidsrechters commissie 7

8 1.6 Voorzitter: Olaf Haverlag -Voorzitten, voorbereiden en aansturen jeugdcommissie -Vergaderingen bijwonen hoofdbestuur. -Contactpersoon jeugdselectieteams i.s.m. jeugdcoördinatoren -Contactpersoon en ondersteuning voor jeugdcoördinatoren. -Ondersteuning van de hoofdbegeleiders. -Opstellen van de jaarplanning voor de jeugd. -Het houden van contract- en evaluatiebesprekingen van de selectietrainers, in samenspraak met de jeugdcoördinatoren. -Opstellen van het jaarverslag. -Aanspreekpunt van vragen betreffende de jeugd. -Contactpersoon naar de jeugdscheidsrechterscommissie. -Bewaken van het jeugdbeleidsplan. -Aanspreekpunt jeugdcommissie/hoofdbestuur -Aanwezig zijn bij het twee jaarlijks toernooi. -Indien mogelijk aanwezig zijn bij het trainersoverleg. -I.R.S-systeem bewaken en controleren. -Representatieve functie, zoals voorzitten van ouderavonden. -Insturen redactionele stukken voor de Treffer/Blokkersite. -Opstellen van een communicatieplan voor de jeugd en het bewaken ervan. -Verantwoordelijk voor de evaluatie van de jeugdcoördinatoren. -Controleren van gemaakte afspraken. 8

9 1.6.1 Jeugdcommissie: Hoofdbegeleiders, is tevens wedstrijdcoördinator namens het jeugdbestuur. Hoofdbegeleider A : Arno de Vries Hoofdbegeleider B : Arno de Vries Hoofdbegeleider C. Diana de Winter Hoofdbegeleider D : Danny Witschge Hoofdbegeleider E : Ger van Loon en vacant Hoofdbegeleider F : Jan Fischer Hoofdbegeleider Dames : Ton Maarse Hoofdbegeleider Meisjes : Ton Maarse Alle selectieteams worden door de TJC begeleid Begeleiders A t/m F Begeleider A : (3) Begeleider B : (3) Begeleider C : (7) Begeleider D : (8) Begeleider E : (14) Begeleider F : (7) Begeleider Da: (2) Begeleider Me: (8) Scheidsrechterscommissie: Nico Wals, Ruud de Winter, Sander Schouten - Verzorgen en begeleiden van de zaterdagscheidsrechter, t.b.v. de D-, E- en F-wedstrijden Jeugdcoördinator: - Heeft zitting in de Technische Commissie. - Is eventueel aanwezig bij de vergaderingen van de Jeugdcommissie. - Bewaakt het jeugdbeleidsplan - Verzorgt het trainersoverleg. 9

10 TRAINERS A t/m C - A: - B: - C: TRAINERS E-F - D: - E: - F: Wedstrijdsecretaris: Dennis Koppers Zie voor taakomschrijving Coördinator scheidsrechters voor de wedstrijden van de zondagelftallen: Sander Schouten Verzorgen en begeleiden van de scheidsrechters voor de senioren, veteranen etc. 10

11 1.7. Beheer Complex Pé Wagenaar Gebouw Terrein Materiaal Schoonmaak Wasgoed 1.7 Beheer complex/materiaal:pé Wagenaar -Contact persoon namens de vereniging met rayonpost Gemeente over onderhoud velden. -Regelen en coördineren onderhoudswerkzaamheden. -Coördineert de klussendag. -Beheerder van het sleutelplan. -Zorgt dat er tweemaal per jaar de trainingsmaterialen worden gecontroleerd en daar waar nodig aanvult. Aanschaf van materialen gebeurd na overleg met de penningmeester. -Regelen kleding selectiespelers en begeleiding. -Contactpersoon naar consul. -Contactpersoon naar gemeente over de velden en opstallen (1x per jaar schouw bijwonen). -Contactpersoon voor Rentree en Carel Muller. -Contactpersoon betreffende opstallen richting aannemer. -Grotere aanschaffingen regelen betreffende opstallen en inventaris. -Vergaderingen bijwonen hoofdbestuur. -Contact onderhouden met kledingsponsor Jako en DTSW Gebouw : Evert Smal Terrein : vacature Schoonmaak: Marleen Huisman Wasgoed: Carel Muller Consul Terrein: Marco Meinders. 11

12 1.8 Materiaal: Matthé Smit -Zorgt dat de trainingsmaterialen worden gecontroleerd en daar waar nodig aanvult. -Aanschaf van materialen gebeurd na overleg met de penningmeester. -Coördineert de klussendag. -Beheerder van het sleutelplan. -Regelen kleding selectiespelers en begeleiding. -Vergaderingen bijwonen hoofdbestuur. -Contact onderhouden met DTSW. 1.9 Hoofd Sponsorcommissie: Ton Coffeng -Aansturen sponsorcommissie -Hoofdbestuursvergaderingen bijwonen Sponsorcommissie: Ton Maarse, Jorrit Stracke, Martin Bommels en Miranda Haverlag - Contacten onderhouden met de huidige sponsors. - Werven van nieuwe sponsors. - Nieuwe ideeën voorbereiden en uitwerken ten behoeve van fondswerving Activiteitencommissie: Marian Ebbeling, Ger van Loon, Mark Sneek - Organiseren van jeugdactiviteiten 12

13 2.0 Vrijwilligerscommissie: Jeroen Janssen, Natscha Witschge en Fabian Koning Zorgt ervoor, dat alle leden van de vereniging werkzaamheden verricht om de club gezamenlijk draaiende te houden. Deze diensten zijn o.a. assisteren bij de kantine, de schoonmaak, begeleiders van de teams, klusactiviteiten. 2.1 Algemene Zaken : vacant -Hoofdbestuursvergaderingen bijwonen Hoofdbegeleider senioren : Frans van der Heyden -Aanspreekpunt voor de zaterdagsenioren, overige senioren en veteranenteams -Afgevaardigde namens de 1e en 2e v/d zaterdag, veteranen en overige senioren teams. -Hoofdbestuursvergaderingen bijwonen Coördinator voor de gastheren/gastvrouwen zaterdag/zondag: Karin Maarse Coördinator scheidsrechters voor de wedstrijden van de zondagelftallen: Sander Schouten Verzorgen en begeleiden van de scheidsrechters voor de senioren, veteranen etc. 13

V.V. DE BLOKKERS. Alg.Voorzitter Raimon Gort. 1.2 Technische Zaken a.i. Pe Wagenaar. 1.3 Secretaris Ton Beelen

V.V. DE BLOKKERS. Alg.Voorzitter Raimon Gort. 1.2 Technische Zaken a.i. Pe Wagenaar. 1.3 Secretaris Ton Beelen V.V. DE BLOKKERS Alg.Voorzitter Raimon Gort 1.2 Technische Zaken a.i. Pe Wagenaar 1.3 Secretaris Ton Beelen 1.4 Financiele Commissie Emile Kikkert & Maarten v/d Vlugt 1.5 voorzitter Jeugdcommissie Olaf

Nadere informatie

Functieboek v.v. Diepenveen

Functieboek v.v. Diepenveen Functieboek v.v. Diepenveen 20-6-2013 Opgesteld : Han Berends Organigram OMNI DSC Diepenveen OMNI DSC Diepenveen Club van 100 Clubhuiscommissie Voetbal Handbal Volleybal Gymnastiek Badminton Biljart Tafeltennis

Nadere informatie

Vrijwilligers Beleids Plan

Vrijwilligers Beleids Plan Vrijwilligers Beleids Plan Dit document is vastgesteld tijdens de hoofdbestuursvergadering van 26 augustus 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Analyse van de organisatie... 4 3. Visie op het werken

Nadere informatie

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB kent vrijwilligers die voor hun werkzaamheden niet betaald worden. De ervaring is dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden. Wil je als vereniging

Nadere informatie

VV Groninger Boys Visie & Beleidsplan 2013-2016

VV Groninger Boys Visie & Beleidsplan 2013-2016 VV Groninger Boys Visie & Beleidsplan 2013-2016 Sportpark West-End Zilverlaan 4 9743 RK Groningen 050-5713567 1 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 3 2 Visie 4 3 Structuur 5 3.1 Functieomschrijving bestuur

Nadere informatie

Piek(en): kleine piek voor algemene leden vergaderingen (2x per jaar)

Piek(en): kleine piek voor algemene leden vergaderingen (2x per jaar) Orgaan/functie: Naam: Omschrijving taken: Tijdsduur: zelfstandig of in commissie: Kwaliteiten: Contactpersoon: Tijdsbesteding per week/periode Mogelijk om eigen tijd in te delen? Welke kwaliteiten kunnen

Nadere informatie

Overzicht van de verantwoordelijkheden en taken

Overzicht van de verantwoordelijkheden en taken Overzicht van de verantwoordelijkheden en taken Het bestuur Bepaalt het verenigingsbeleid. Ieder lid kan hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden, tenzij hij/ zij tevoren afstand heeft genomen van het te

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VC AASTAD. september 2005

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VC AASTAD. september 2005 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VC AASTAD. september 2005 Algemeen: art 1: art 2: art 3: art 4: De volleybalclub AASTAD, gevestigd te Almelo, is aangesloten bij de Nederlandse Volleybal Bond (NEVOBO). De doelstelling

Nadere informatie

Takenboek per functie. TAKENBOEK S.V. EXCELSIOR afd. volleybal

Takenboek per functie. TAKENBOEK S.V. EXCELSIOR afd. volleybal TAKENBOEK S.V. EXCELSIOR afd. volleybal 1 Voorzitter 1. Vertegenwoordigen van de vereniging ten opzichte van derden. 2. Zorg voor de algemene organisatie van bestuur en commissies. 3. Zorg voor toepassing

Nadere informatie

Beleidsplan Webton Hengelo

Beleidsplan Webton Hengelo Beleidsplan Webton Hengelo 2010-2014 Inleiding: Na de fusie van de 2 grootste volleybalverenigingen in Hengelo, VC Hengelo en MTSH in 2008, is het goed om het huidige beleidplan te updaten. Gezamenlijk

Nadere informatie

Functiehuis Gymnastiek Vereniging Sportuna

Functiehuis Gymnastiek Vereniging Sportuna Functiehuis Gymnastiek Vereniging Sportuna Datum: juni 2012 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Jeugdplan RKSV NEO. Je bent in beeld, als je bij NEO speelt! Jeugdplan RKSV NEO. Cluster Jeugd December 2014 Versie 3

Jeugdplan RKSV NEO. Je bent in beeld, als je bij NEO speelt! Jeugdplan RKSV NEO. Cluster Jeugd December 2014 Versie 3 Jeugdplan RKSV NEO Cluster Jeugd December 2014 Versie 3 Jeugdplan RKSV NEO Je bent in beeld, als je bij NEO speelt! Jeugdplan RKSV NEO Inhoudsopgave Jeugdplan RKSV NEO... 2 1. INLEIDING... 4 2. JEUGDBESTUUR...

Nadere informatie

FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR

FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR Penningmeester Technische Commissie (TC) Activiteiten Commissie (AC) Commissie Communicatie & Publiciteit (CC&P) Algemene Zaken (AZ) TECHNISCHE COMMISSIE (TC)

Nadere informatie

ORGANIGRAM AFD. GYMNASTIEK

ORGANIGRAM AFD. GYMNASTIEK P a g i n a 1 ORGANIGRAM AFD. GYMNASTIEK Met ingang van 06-05-2014 1.1 VOORZITTER (Marike Smit) 3 PROJECTEN 1.2 COMMUNICATIE (Marian Bonhof) 1.5 SECRETARIS (Lars Timmermans) 1.3 PERSONEEL & ORGANISATIE

Nadere informatie

Structuur VOREO 2012-2013

Structuur VOREO 2012-2013 Structuur VOREO 2012-2013 In dit document is de structuur van volleybalvereniging VOREO vastgelegd, is de bemensing van bestuur en commissies weergegeven en zijn de taken omschreven. Naast het bestuur

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Algemene Indeling. 1. Algemeen. blz. 2 2. Bestuur. blz. 3-5 3. Commissies. blz. 6-8 4. Gedragsregels. blz. 9 5. Contributieregeling. blz. 10-11 6. Slotbepalingen. blz. 12 7. Organogram

Nadere informatie

IN FORMATIE 2013-2014. -1- Algemeen

IN FORMATIE 2013-2014. -1- Algemeen IN FORMATIE 2013-2014 INLEIDING Deze folder geeft inzicht in de samenstelling en het functioneren van de in 1919 opgerichte IJsselmondse Voetbal Vereniging De Zwervers. IJVV De Zwervers is een zaterdagvereniging

Nadere informatie

Beleidsplan Verenigingsscheidsrechters RKVV Wilhelmina Vastgesteld april 2013 (V3)

Beleidsplan Verenigingsscheidsrechters RKVV Wilhelmina Vastgesteld april 2013 (V3) Beleidsplan voor verenigingsscheidsrechters van RKVV Wilhelmina Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doelstelling van het beleidsplan verenigingsscheidsrechters 3. Organisatie en structuur 4. Profielschets verenigingsscheidsrechter

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jeugdgids (versie 2011) Pagina 2 van 11

Inhoudsopgave. Jeugdgids (versie 2011) Pagina 2 van 11 Jeugdgids v.v. SDS Versie augustus 2013 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. WELKOM... 3 2. ALGEMENE INFORMATIE... 4 3. VERZEKERINGEN... 4 4. VOETBALTENUE/KLEDINGFONDS... 4 5. HUISREGELS KLEEDKAMER... 5

Nadere informatie

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Oosterhout, oktober 2006 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 3 Jeugdcommissie 4 Secretariaat 4 Penningmeester 5 Kascommissie 5 Publiciteitscommissie 6 Scheidsrechters

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Jeugdbeleidsplan 2015-2019 SV Brandevoort - Voetbal Voorjaar 2015 Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Inhoudsopgave Jeugd Beleidsplan SV Brandevoort V2.1 2015-2019 Inhoudsopgave... 2

Nadere informatie

Taken en verantwoordelijkheden. Bestuur ETV de Helster Versie 1.3

Taken en verantwoordelijkheden. Bestuur ETV de Helster Versie 1.3 Taken en verantwoordelijkheden Bestuur ETV de Helster Versie 1.3 Inleiding De taken van de bestuursleden zijn gebaseerd op de organisatiestructuur van de vereniging en de taak verdeling binnen het bestuur.

Nadere informatie

Taken en verantwoordelijkheden. Bestuur ETV de Helster Versie 3.0

Taken en verantwoordelijkheden. Bestuur ETV de Helster Versie 3.0 Taken en verantwoordelijkheden Bestuur ETV de Helster Versie 3.0 Inleiding De taken van de bestuursleden zijn gebaseerd op de organisatiestructuur van de vereniging en de taak verdeling binnen het bestuur.

Nadere informatie

CLUBGIDS GEUZENMIDDENMEER 2005-2006 GEUZENMIDDENMEER

CLUBGIDS GEUZENMIDDENMEER 2005-2006 GEUZENMIDDENMEER GEUZENMIDDENMEER CLUBGIDS GEUZENMIDDENMEER 2005-2006 GeuzenMiddenmeer is een multiculturele, buurtgerichte voetbalvereniging voor het hele gezin. GeuzenMiddenmeer is op 1 juli 1997 ontstaan na een fusie

Nadere informatie

REGLEMENT JEUGDCOMMISSIE V.V. KRUININGEN

REGLEMENT JEUGDCOMMISSIE V.V. KRUININGEN REGLEMENT JEUGDCOMMISSIE V.V. KRUININGEN Revisie 5 (concept) INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 FUNCTIES JEUGDCOMMISSIE...3 TAAKOMSCHRIJVING SECRETARIS...4 TAAKOMSCHRIJVING JEUGD COÖRDINATOR REV.3...5 TAAKOMSCHRIJVING

Nadere informatie

PRESENTATIEGIDS. 2 0 13-2 0 14 Clubinformatie Sportclub Neede

PRESENTATIEGIDS. 2 0 13-2 0 14 Clubinformatie Sportclub Neede PRESENTATIEGIDS 2 0 13-2 0 14 Clubinformatie Sportclub Neede Inhoudsopgave: Ten geleide Algemene gegevens Sportclub Neede Colofon Organisatie Van de Bestuurstafel Van de Jeugdbestuurstafel Historie Aan-

Nadere informatie

Invulling Commissies HRC 14

Invulling Commissies HRC 14 Invulling Commissies HRC 14 Naast het gebruikelijke hoofdbestuur hebben we ervoor gekozen om de structuur van voetbalvereniging HRC 14 op te bouwen uit een aantal commissies. Het hoofdbestuur is verantwoordelijk

Nadere informatie

Functieomschrijvingen

Functieomschrijvingen Voorzitter van de technische commissie Leiding geven aan de technische commissie. Functieomschrijvingen Lid van het bestuur. Dus mede verantwoordelijk voor algemene gang van zaken. De voorzitter van de

Nadere informatie

Hoofdtrainer selectie (per selectiegroep) Selectietrainer + trainer overig team (per team)

Hoofdtrainer selectie (per selectiegroep) Selectietrainer + trainer overig team (per team) 2. De structuur 2.1 Organisatie De organisatie van de jeugdopleiding als volgt opgebouwd. De organisatorische aspecten zijn de verantwoordelijkheid van de jeugdcommissie. De jeugdcommissie valt onder het

Nadere informatie

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Omschrijving voortgang beleidszaken... 3 2. Bestuurssamenstelling... 6 3. Bestuursfuncties... 7 3.1. De voorzitter... 7 3.1.1.

Nadere informatie