Aanmeldingsformulier o.b.s. De Hasselbraam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanmeldingsformulier o.b.s. De Hasselbraam"

Transcriptie

1 Niet invullen a.u.b. Schoolloopbaan: Inschrijfdatum: Weging: Groep: Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Aanmeldingsformulier o.b.s. De Hasselbraam Postbus AC Leek De Knip 1B 9351 XZ Leek (bezoekadres) Achternaam van het kind Roepnaam Adres + huisnummer Postcode + woonplaats : Tussenvoegsel: : Geslacht : M / V : / / geboorteplaats: Indien niet in Nederland geboren : geboorteland nationaliteit: Sofi-nummer : Geloofsovertuiging adres Achternaam vader/verzorger/voogd * Adres + postcode + woonplaats (indien anders dan die van het kind) Telefoonnummer thuis Mobiel telefoonnummer Telefoonnummer werk Geboorteland : / / : : Naam hoogst genoten onderwijs of diploma ** : Diploma behaald : ja Indien nee: aantal jaren genoten onderwijs binnen de betreffende opleiding: jaar Naam van de school waar het diploma is gehaald: Plaats / land van de school waar het diploma is gehaald: / Jaar waarin het diploma is gehaald: Beroep 1

2 Achternaam moeder/verzorgster/voogdes * : Adres + postcode + woonplaats (indien anders dan die van het kind) Telefoonnummer thuis Mobiel telefoonnummer Telefoonnummer werk Geboorteland : / / Naam hoogst genoten onderwijs of diploma ** : Diploma behaald : ja Indien nee: aantal jaren genoten onderwijs binnen de betreffende opleiding: jaar Naam van de school waar het diploma is gehaald: Plaats / land van de school waar het diploma is gehaald: / Jaar waarin het diploma is gehaald: Beroep Gezinssamenstelling : man / vrouw / aantal kinderen: Is er sprake van een eenoudergezin: ja Plaats van het kind in het gezin : 1 e / 2 e / 3 e / 4 e / 5 e svp omcirkelen Naam huisarts Naam tandarts : : : : Oproepen bij afwezigheid ouders Naam (relatie tot het kind) Adres + huisnummer Postcode + woonplaats Telefoon : Mobiel: Heeft uw kind een crèche of peuterspeelzaal bezocht : ja Zo ja, welke: 2

3 Indien uw kind van een andere basisschool of van een school voor speciaal onderwijs komt: Naam vorige school Adres + postcode + plaats : Groep: : Heeft uw kind een groep overgedaan : ja Indien ja, welke groep: Hebt u een onderwijskundig rapport aan school overhandigd : ja Hierbij geeft/geven de ouder(s) / verzorger(s) / voogd(en) toestemming voor: - het plaatsen van foto s of video-opnames van hun kind voor publicaties uitgegeven door school en plaatsing op de internetsite : ja - het opvragen van gegevens betreffende hun kind bij de peuterspeelzaal/ vorige school/hulpverleningsinstanties : ja De ouder(s) / verzorger(s) / voogd(en) verklaren d.m.v ondertekening van het aanmeldingsformulier dat zij: bekend zijn met de inhoud van de schoolgids; zich conformeren aan de regels, normen, waarden en omgangsvormen zoals die op de Centrumschool gelden; akkoord gaan met de organisatie en uitvoering van de interne zorgstructuur (zie schoolgids). De ouder(s) / verzorger(s) / voogd(en) verklaren d.m.v. ondertekening van het aanmeldingsformulier dat zijn/haar kind niet op een ander school staat ingeschreven. De ouder(s) / verzorger(s) / voogd(en) verklaart/verklaren dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en gaat/gaan ermee akkoord dat de opleidingsgegevens worden gecontroleerd. * Doorhalen wat niet van toepassing is. ** Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 3

4 Aanvullende gegevens, door iedereen in te vullen. Medische gegevens: Heeft uw kind gehoorproblemen : ja Is uw kind zindelijk : ja Is uw kind slechtziend : ja Is uw kind kleurenblind : ja Heeft uw kind suikerziekte : ja Heeft uw kind astma / bronchitis : ja Heeft uw kind epilepsie : ja Heeft uw kind een heup- of beenafwijking : ja Is uw kind wel eens behandeld door een logopedist : ja Heeft uw kind wel eens een pedagogisch onderzoek gehad- - - : ja Heeft uw kind wel eens een didactisch onderzoek gehad : ja Heeft uw kind wel eens een psychologisch onderzoek gehad- - : ja Gebruikt uw kind medicijnen : ja Zo ja, waarvoor Is uw kind allergisch : ja Zo ja, waarvoor Is er sprake van bijzondere ziekten : ja Indien van belang voor school, welke ziekte: Is uw kind onder behandeling van specialisten (geweest)- - - : ja Zo ja, welke en wanneer Persoonlijkheidsgegevens: Is uw kind driftig : ja Is uw kind overbeweeglijk : ja Is uw kind onzeker/faalangstig : ja Opvoedingsgegevens: Zijn er dingen in de opvoeding waar u regelmatig tegen aanloopt/aanliep : ja Zo ja, heeft u daarvoor hulp gezocht en bij wie: Overige zaken: Hebt u nog aanvullende gegevens over uw kind die wij als school over uw kind dienen te weten om het onderwijs aan uw kind zo goed mogelijk aan te laten sluiten en af te stemmen, te denken valt aan beschikking voor toekenning leerlinggebonden budget ( rugzakje ) : ja Ruimte voor opmerkingen / toelichting n.a.v. bovengenoemde vraag: 4

5 Alleen invullen indien u uw kind als 4-jarige inschrijft. (voor zover mogelijk) Speelwerkgedrag: Wat doet uw kind graag Tekent en knutselt uw kind ook : ja Kan uw kind gericht met iets bezig zijn : ja Heeft uw kind belangstelling voor anderen : ja Kan uw kind ook al met anderen samenspelen : ja Taalontwikkeling: Is uw kind verstaanbaar : ja Is het geremd in zijn spreken : ja Stottert uw kind : ja Spreekt uw kind in goede zinnen : ja Komen er in de familie taalproblemen voor : ja Welk dialect / taal spreekt uw kind thuis: Bewegen: Beweegt uw kind houterig / weinig soepel : ja Kan uw kind al knippen : ja Valt uw kind regelmatig : ja Heeft uw kind gekropen : ja Boekeninteresse: Heeft uw kind belangstelling voor boeken : ja Kan uw kind luisteren tijdens het voorlezen : ja Denkontwikkeling: Is uw kind nieuwsgierig naar de werking van dingen : ja Stelt uw kind waaromvragen : ja Zet uw kind zich in door een probleem op te lossen : ja Redzaamheid: Kan uw kind zichzelf aankleden : ja Kan uw kind zelf schoenen aan en uit doen : ja Kan uw kind zelf naar de w.c : ja Kan uw kind zelf billen afvegen : ja Schoolbeleven: Heeft uw kind zin om naar school te gaan : ja De volgende onderdelen worden tijdens het intakegesprek beantwoord en ingevuld: Wat is de verwachting van u als ouder met betrekking tot het leerproces van uw kind: Wat is de verwachting van de school op basis van de aangeleverde gegevens (indien het kind van een andere basis- of speciale school komt): Welke afspraken worden gemaakt tussen de ouders en school: Naam vader/verzorger/voogd: Handtekening: Naam moeder/verzorgster/voogdes: Handtekening: datum: / / Naam directeur: Handtekening: 5

CENTRAAL AANMELDINGSFORMULIER LEERLINGEN

CENTRAAL AANMELDINGSFORMULIER LEERLINGEN CENTRAAL AANMELDINGSFORMULIER LEERLINGEN BIJ HET VERWERKEN VAN DE GEGEVENS VAN DIT AANMELDINGSFORMULIER HOUDEN WIJ ONS AAN DE WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS 1. De ouder(s) / verzorger(s) van. vragen

Nadere informatie

Basisschool De Schittering Burg. Godwaldstraat 2-4 4927 BB Hooge Zwaluwe Telefoon: 0168-482371 e-mail: info@bsdeschittering.nl

Basisschool De Schittering Burg. Godwaldstraat 2-4 4927 BB Hooge Zwaluwe Telefoon: 0168-482371 e-mail: info@bsdeschittering.nl Basisschool De Schittering Burg. Godwaldstraat 2-4 4927 BB Hooge Zwaluwe Telefoon: 0168-482371 e-mail: info@bsdeschittering.nl Aanmeldingsformulier (tevens wilsverklaring ouders/verzorgers) GEGEVENS VAN

Nadere informatie

CENTRAAL AANMELDINGSFORMULIER LEERLINGEN OPENBAAR BASISONDERWIJS OPSTERLAND

CENTRAAL AANMELDINGSFORMULIER LEERLINGEN OPENBAAR BASISONDERWIJS OPSTERLAND CENTRAAL AANMELDINGSFORMULIER LEERLINGEN OPENBAAR BASISONDERWIJS OPSTERLAND BIJ HET VERWERKEN VAN DE GEGEVENS VAN DIT AANMELDINGSFORMULIER HOUDEN WIJ ONS AAN DE WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS 1. De ouder(s)

Nadere informatie

GBS de Calvijnschool. Meppel, Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u het aanmeldingsformulier voor:

GBS de Calvijnschool. Meppel, Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u het aanmeldingsformulier voor: Onze school is onderdeel van: Meppel, Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u het aanmeldingsformulier voor: Wilt u de formulieren zo volledig mogelijk en naar waarheid invullen en zo spoedig mogelijk

Nadere informatie

De ouder(s) / verzorger(s) / voogd(en) van de bij punt 1 genoemde leerling vragen toelating tot: Achternaam Voorvoegsel(s) Voornamen Roepnaam

De ouder(s) / verzorger(s) / voogd(en) van de bij punt 1 genoemde leerling vragen toelating tot: Achternaam Voorvoegsel(s) Voornamen Roepnaam Nico Bulderschool Zonneweg 4 9692 LN Hoogezand directie@nicobulderschool 0598-320091 Inschrijfformulier openbaar primair onderwijs De ouder(s) / verzorger(s) / voogd(en) van de bij punt 1 genoemde leerling

Nadere informatie

Adres 1 Adres 2 (als afwijkend/toekomstig)

Adres 1 Adres 2 (als afwijkend/toekomstig) Inschrijf / Aanmeldformulier Wilt u het formulier zo volledig mogelijk invullen. * doorhalen wat niet van toepassing is Gegevens Ouders / Verzorgers Ouder/Verzorger 1 Ouder/Verzorger 2 Geslacht : Geslacht

Nadere informatie

a a n m e l d i n g s f o r m u l i e r

a a n m e l d i n g s f o r m u l i e r a a n m e l d i n g s f o r m u l i e r Basisschool Sint Joseph Burg. Beckersweg 45 6261 NX Mheer Tel. 043-4571516 www.sintjoseph-mheer.nl sintjoseph@kom-leren.nl Stichting kom Leren Oranjeplein 201 6224

Nadere informatie

a a n m e l d i n g s f o r m u l i e r

a a n m e l d i n g s f o r m u l i e r a a n m e l d i n g s f o r m u l i e r Basisschool de Cramignon Kramsvogel 42 6245 RE Eijsden Tel. 043 409 15 83 www.bsdecramignon.nl Stichting kom Leren Oranjeplein 201 6224 KV Maastricht Tel. 043 4100300

Nadere informatie

BELEID INSTROOM EN DOORSTROOM GROEP 1 EN 2. Beleid aanmelding, instroom en doorstroom in groep 1 en 2 SCHOOLJAAR 2015-2016 1

BELEID INSTROOM EN DOORSTROOM GROEP 1 EN 2. Beleid aanmelding, instroom en doorstroom in groep 1 en 2 SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Beleid aanmelding, instroom en doorstroom in groep 1 en 2 SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Inhoud 1. Instroom pag. 3 2. Wat zegt de inspectie/wet? pag. 4 3. Wat vinden wij belangrijk? pag. 5 4. Bijlagen - 05 Aanmeldingsformulier

Nadere informatie

A a n m e l d i n g s f o r m u l i e r

A a n m e l d i n g s f o r m u l i e r A a n m e l d i n g s f o r m u l i e r Basisschool Sint Martinus Stichting kom Leren Gronsvelder Kerkplein 8 Oranjeplein 201 6247 CM Gronsveld 6224 KV Maastricht Tel. 043 408.7180 Tel. 043 410.0300 www.sintmartinus-gronsveld.nl

Nadere informatie

Overdrachtsdossier MBO Regio Breda 2015-2016

Overdrachtsdossier MBO Regio Breda 2015-2016 Overdrachtsdossier MBO Regio Breda 2015-2016 Handleiding voor de toekomstige student - Vul het overdrachtsdossier (deel A tot en met C) zo volledig mogelijk in (vraag eventueel je ouders of mentor om te

Nadere informatie

Aanmeldformulier brugklas Schooljaar 2015-2016

Aanmeldformulier brugklas Schooljaar 2015-2016 Aanmeldformulier brugklas Schooljaar 2015-2016 hier niet schrijven In te vullen door de ouder(s)/verzorger(s) (a.u.b. blokletters) Leerlinggegevens Roepnaam Geslacht jongen meisje Achternaam Burgerservicenr.

Nadere informatie

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3Uw burgerservicenummer

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3Uw burgerservicenummer Waarom dit formulier? Heeft u zorg nodig? Dan kunt u een beroep doen op zorg die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) beoordeelt of

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER PEUTEROPVANG EN PEUTERSPEELZAAL

AANMELDINGSFORMULIER PEUTEROPVANG EN PEUTERSPEELZAAL AANMELDINGSFORMULIER PEUTEROPVANG EN PEUTERSPEELZAAL Locatie: Gasselte: t Kikkertje Gegevens kind Naam: Voornamen: Roepnaam: Burgerservicenummer (BSN)... Geslacht: 0 jongen 0 meisje Geboortedatum: Nationaliteit:

Nadere informatie

Mocht u te weinig schrijfruimte hebben, dan kunt u de achterkant van het formulier gebruiken om verder te schrijven. Voornaam:* Achternaam:*

Mocht u te weinig schrijfruimte hebben, dan kunt u de achterkant van het formulier gebruiken om verder te schrijven. Voornaam:* Achternaam:* Aanmeldformulier Door uw gegevens op het onderstaande aanmeldformulier in te vullen, kunt u zich direct bij ons aanmelden. Wij nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u op. Voor een goede aanmelding

Nadere informatie

Aanvraagformulier A tot Z

Aanvraagformulier A tot Z 1. Gegevens tussenpersoon Tussenpersoonnummer Kantoornaam Contactpersoon E-mailadres Telefoonnummer 2. Gegevens verzekeringnemer Achternaam Voorletters Woonadres Huisnummer Postcode Woonplaats Geboortedatum

Nadere informatie

Inschrijfformulier. Peuterspeelzaal Vechtkroost

Inschrijfformulier. Peuterspeelzaal Vechtkroost IBAN rekeningnummer: NL70 INGB 0310 6241 26 Email: mail@vechtkroost.nl Website: www.vechtkroost.nl Inschrijfformulier (Per kind 1 formulier invullen) Voornaam Roepnaam Achternaam Geboortedatum Adres Postcode

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier VGZ Zorgverzekering en Aanvullende verzekering Collectief via werkgever

Aanmeldingsformulier VGZ Zorgverzekering en Aanvullende verzekering Collectief via werkgever Aanmeldingsformulier VGZ Zorgverzekering en Aanvullende verzekering Collectief via werkgever Toelichting U heeft als verzekerde van VGZ recht op verzekerde prestaties, als u zich daadwerkelijk bij VGZ

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Intake OnderwijsOpvangvoorzieningen. Dossiercode: (drie letters achternaam + geboortedatum bijv. 011190)

Aanmeldingsformulier Intake OnderwijsOpvangvoorzieningen. Dossiercode: (drie letters achternaam + geboortedatum bijv. 011190) Datum: Ingevuld door: Aanmeldingsformulier Intake OnderwijsOpvangvoorzieningen In te vullen door intakecommissie: Dossiernummer: Dossiercode: (drie letters achternaam + geboortedatum bijv. 011190) Aard

Nadere informatie

Aanvraagformulier schuldhulpverlening

Aanvraagformulier schuldhulpverlening Aanvraagformulier schuldhulpverlening Persoonsgegevens aanvrager Achternaam: Voornaam: Geboorteplaats: Geboorteland: Nationaliteit: Geslacht: BSN nummer: Anders (verblijfsstatus): Soort legitimatiebewijs:

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER DEELTIJD EN KLINIEK YULIUS AUTISME

AANMELDINGSFORMULIER DEELTIJD EN KLINIEK YULIUS AUTISME Autisme T 088 40 50 600 info@yulius.nl AANMELDINGSFORMULIER DEELTIJD EN KLINIEK YULIUS AUTISME HET AANMELDFORMULIER BESTAAT UIT DEEL A EN DEEL B. Na invulling deel A digitaal versturen naar aanmeldinginfo-kjpass@yulius.nl

Nadere informatie

Aanvraag. Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang

Aanvraag. Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang Aanvraag Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang Lichamelijke, psychische of sociale problemen van ouders* kunnen er soms voor zorgen dat ouders de opvoeding en verzorging van hun kind niet meer aankunnen.

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier:

Aanmeldingsformulier: Aanmeldingsformulier: Wat van belang is: Print dit aanmeldingsformulier uit en vul het daarna zo compleet mogelijk in. Moeilijk?, dat valt wel mee. Kom je er niet uit, vraag dan de hulpverlening om advies.

Nadere informatie

Straat en huisnummer:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer privé:... (geheim / niet geheim) Telefoonnummer werk:...

Straat en huisnummer:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer privé:... (geheim / niet geheim) Telefoonnummer werk:... Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Persoonsgegevens aanvrager Achternaam:.................. Voornaam:.................. Geboorteplaats:.................. Geboorteland:.................. Nationaliteit:

Nadere informatie

Aanvraagformulier SPD / VGZ

Aanvraagformulier SPD / VGZ 1. Gegevens tussenpersoon Naam: DFD De Financiële Dienstverleners Tussenpersoonsnummer: 1170 Collectiviteitsnummer: C9100 2. Gegevens verzekeringnemer Achternaam Voorletter(s) Woonadres Huisnummer Postcode

Nadere informatie

Verzekeringsadviseur - Brandax Geld en Verzekeren - TP 31731. Voorletters en achternaam O Man O Vrouw. Straatnaam en huisnummer. Postcode woonplaats

Verzekeringsadviseur - Brandax Geld en Verzekeren - TP 31731. Voorletters en achternaam O Man O Vrouw. Straatnaam en huisnummer. Postcode woonplaats 1. Verzekeringnemer (zie toelichting) Voorletters en achternaam O Man O Vrouw Straatnaam en huisnummer Postcode woonplaats Telefoon overdag Telefoon avond E-mail adres Ik geef ONVZ toestemming om mijn

Nadere informatie

Windesheim Schoolleidersopleidingen po/v(s)o 2015-2016

Windesheim Schoolleidersopleidingen po/v(s)o 2015-2016 Windesheim Schoolleidersopleidingen po/v(s)o 2015-2016 (niet zelf invullen) Inschrijfnummer: Datum binnenkomst: Voor welke opleiding schrijft u in: O Oriëntatie op leidinggeven O Leidinggeven I O Leidinggeven

Nadere informatie

Gegevens hoofdboeker: Postadres: Graag invullen wanneer post, zoals de factuur en/of de reisinformatie naar een ander adres verstuurd mag worden.

Gegevens hoofdboeker: Postadres: Graag invullen wanneer post, zoals de factuur en/of de reisinformatie naar een ander adres verstuurd mag worden. AANMELDINGSFORMULIER 2015 Gegevens hoofdboeker: ALGEMENE GEGEVENS VOORN(A)AM(EN), ZOALS VERMELD IN PASPOORT: (VERPLICHT INVULLEN) Roepnaam: Achternaam: Straatnaam en huisnummer: Postcode en Woonplaats:

Nadere informatie

REISAANMELDING PARASOLREIZEN. Radar-Parasolreizen IK WIL MIJ INSCHRIJVEN VOOR DE VAKANTIE: Wil je een annuleringsverzekering?

REISAANMELDING PARASOLREIZEN. Radar-Parasolreizen IK WIL MIJ INSCHRIJVEN VOOR DE VAKANTIE: Wil je een annuleringsverzekering? REISAANMELDING PARASOLREIZEN Radar-Parasolreizen Dit is een uitgebreid inschrijfformulier, met een aantal persoonlijke vragen. Door middel van deze vragenlijst kunnen we bij de inschrijving zo goed mogelijk

Nadere informatie

ZORGPLAN Basisschool de Esch Oosterikweg 1 7577 PL Oldenzaal. Franciscusschool Lyceumstraat 2B 7572CP Oldenzaal

ZORGPLAN Basisschool de Esch Oosterikweg 1 7577 PL Oldenzaal. Franciscusschool Lyceumstraat 2B 7572CP Oldenzaal ZORGPLAN Basisschool de Esch Oosterikweg 1 7577 PL Oldenzaal 2015 Franciscusschool Lyceumstraat 2B 7572CP Oldenzaal Inhoud Algemene visie Franciscus en de Esch... 3 De missie en visie van FrEsKo...3 1.1

Nadere informatie