Polisvoorwaarden. Nedasco A tot Z Zorgverzekering Ga voor meer informatie over uw polis naar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Polisvoorwaarden. Nedasco A tot Z Zorgverzekering 2014. Ga voor meer informatie over uw polis naar http://mijn.nedasco.nl"

Transcriptie

1 Polisvoorwaarden Nedasco A tot Z Zorgverzekering 2014 Eén ster aanvullende dekking Twee sterren aanvullende dekking Drie sterren aanvullende dekking Eén ster tandartsdekking Twee sterren tandartsdekking Drie sterren tandartsdekking Ga voor meer informatie over uw polis naar

2 Belangrijke telefoonnummers en adressen: Afdeling Zorg Wij zijn elke werkdag bereikbaar van 8.30 tot uur. Overzicht gecontracteerde zorgaanbieders Wilt u weten met welke zorgaanbieders wij een contract hebben gesloten? U kunt deze informatie vinden op of hiervoor bellen met de afdeling Zorg. Ziekenvervoer Wilt u een Formulier Medische Verklaring Zittend Ziekenvervoer? Dit kunt u vinden op onze website of telefonisch opvragen. Zorgadvies & bemiddeling Wilt u zorgadvies of bemiddeling? U kunt hiervoor bellen met onze afdeling Zorg. VGZ Gezondheidslijn ( 0,10/min) Alarmcentrale +31 (0) (+= internationaal toegangsnummer) VGZ Kraamzorg ( 0,10/min) Aanvragen toestemming U kunt uw aanvraag voor toestemming van een behandeling sturen naar: Nedasco B.V. t.a.v. team Medisch Advies Postbus BV Amersfoort In deze verzekeringsvoorwaarden kunt u terugvinden in welke gevallen u toestemming nodig hebt. Insturen nota s Als u zelf een nota hebt ontvangen, kunt u een declaratieformulier invullen en samen met de originele nota sturen naar: Nedasco B.V. t.a.v. ziektekostendeclaraties Postbus HG Tiel U kunt informatie over uw Zorgverzekering ook vinden op Leeswijzer: Deze verzekeringsvoorwaarden hebben betrekking op de aanvullende verzekeringen van Nedasco. Hebt u een A tot Z één, twee of drie sterren aanvulling of A tot Z één, twee of drie sterren tandartsverzekering afgesloten, kijk dan voor de artikelnummers van de vergoedingen en de voorwaarden in de Inhoudsopgave op pagina 3. De daadwerkelijke vergoedingen vindt u onderaan het betreffende artikel. Een aantal zorgvormen is gebundeld, zoals huidbehandelingen, preventie, beweegzorg en voetbehandelingen. De vergoeding voor deze zorgvormen is in de vorm van een budget. De hoogte van de budgetten vindt u terug onderaan het betreffende artikel. De verzekeringsvoorwaarden zijn een limitatieve opsomming van de vergoedingen. Alleen de beschreven aanspraken worden vergoed. Wat is een budget? Een budget is een gezamenlijk maximum bedrag voor de in dat budget opgenomen zorg. U hebt binnen het gemaximeerde bedrag vrije keuze van de in het budget genoemde zorg. 2

3 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 5 Artikel 1. Verzekerde zorg 5 Artikel 2. Algemene bepalingen 8 Artikel 3. Premie 9 Artikel 4. Overige verplichtingen 10 Artikel 5. Wijziging premie(grondslag) en voorwaarden 11 Artikel 6. Begin, duur en beëindiging van de Zorgverzekering 11 Artikel 7 Klachten en geschillen 12 Artikel 8. Zorg- en wachtlijstbemiddeling 13 II. Eén, Twee en Drie Sterren en Tand Aanvullende dekking 14 Artikel 9. Alternatieve zorg 14 Artikel 10. Beweegzorg 14 Artikel 11. Brilmontuur, brillenglazen en contactlenzen 17 Artikel 12. Anticonceptiemiddelen 17 Geneesmiddelen 18 Buitenland 18 Artikel 13. Spoedeisende zorg tijdens vakantie en tijdelijk verblijf in het buitenland 18 Artikel 14. Repatriëring 18 Preventie 19 Artikel 15. Preventieve onderzoeken 19 Artikel 16. Preventie voor reizen naar het buitenland 19 Artikel 17. Medische screening bij adoptie 20 Artikel 18. Consulten voor vrouwen 21 Artikel 19. Sportmedisch advies 21 Artikel 20. Voedingsadvies 21 Artikel 21. Gezondheidscursussen 22 Geboortezorg 23 Artikel 22. Prenatale screening 23 Artikel 23. Gezondheidscursussen rondom bevalling 23 Artikel 24. Verloskundige zorg 23 Artikel 25. Lactatiekundig consult 24 Artikel 26. Extra kraamzorg / kraampakket 24 Artikel 27. Couveuse nazorg 24 Artikel 28. Kraamzorg na ziekenhuisopname 25 Huidbehandelingen 25 Artikel 29. Acnebehandeling 25 Artikel 30. Camouflagetherapie 25 Artikel 31. Ontharen 26 Artikel 32. UV-B Lichtapparatuur 26 Hulpmiddelen 26 Artikel 33. Hoortoestellen 26 Artikel 34. Pruiken 26 Artikel 35. Orthopedische schoenen en aanpassingen van confectieschoenen 27 Artikel 36. Allergeenvrije schoenen 27 Artikel 37. Thuisbewakingsmonitor 27 Artikel 38. ADL-Hulpmiddelen 27 Artikel 39. Thuisverzorgingsartikelen 28 Artikel 40. Diabetes testmaterialen 28 Artikel 41. Steunpessarium 28 Artikel 42. Redressiehelm 28 Artikel 43. Plaswekker 29 Artikel 44. Huur hulpmiddelen 29 Artikel 45. Epilepsie alarmering 29 3

4 Medisch specialistische zorg 30 Artikel 46. Besnijdenis (Medische Circumcisie) 30 Artikel 47. Ooglidcorrectie 30 Artikel 48. Sterilisatie 30 Artikel 49. Correctie van de oorstand (flaporen) 31 Stottertherapie 31 Artikel 50. Stottertherapie 31 Psychologische zorg 31 Artikel 51. Cogmed 31 Artikel 52. Groepsbegeleiding 32 Artikel 53. Neurofeedback 32 Artikel 54. Seksuologische zorg 32 Voetbehandelingen 32 Artikel 55. Voetverzorging voor de reumatische voet 32 Artikel Voetverzorging algemeen 33 Artikel 56. Steunzolen en therapiezolen 33 Dieetadvisering 33 Artikel 57. Dieetadvisering 33 Zorg voor oncologische patiënten 34 Artikel 58. Revalidatieprogramma herstel & balans 34 Verblijf Artikel 59. Therapeutisch kamp 34 Artikel 60. Eigen bijdrage hospice 34 Artikel 61. Logeerkosten 35 Tandheelkundige en orthodontische zorg 36 Mondzorg 36 Artikel 62. Tandheelkundige zorg 36 Artikel 63. Orthodontische zorg 36 III. Begripsomschrijvingen 38 4

5 I. Algemeen gedeelte Artikel 1. Verzekerde zorg 1.1. Inhoud en omvang van de verzekerde zorg Uw aanvullende verzekering geeft u recht op (vergoeding van de kosten van) zorg zoals omschreven in deze verzekeringsvoorwaarden Medische noodzaak U hebt recht op (vergoeding van de kosten van) zorg zoals omschreven in deze verzekeringsvoorwaarden als u op de zorgvorm naar inhoud en omvang redelijkerwijs bent aangewezen en als de zorgvorm doelmatig en doeltreffend is. De inhoud en omvang van de zorgvorm wordt mede bepaald door wat de betreffende zorgaanbieders aan zorg plegen te bieden. Ook wordt de inhoud en omvang bepaald door de stand van de wetenschap en de praktijk. Deze wordt vastgesteld aan de hand van de Evidence Based Medicine (EBM)- methode. Als de stand van de wetenschap en praktijk ontbreekt, wordt de inhoud en vorm van de zorg bepaald door wat binnen het betrokken vakgebied geldt als verantwoorde en adequate zorg Vergoeding van de kosten van zorg U hebt recht op vergoeding van de kosten van zorg tot maximaal de in Nederland geldende Wmg-tarieven. Als er geen Wmg-tarieven gelden, worden de kosten vergoed tot maximaal de in Nederland geldende redelijke marktprijs. Als u gebruik maakt van zorg die door een door VGZ gecontracteerde zorgaanbieder wordt geleverd, dan worden de kosten van zorg vergoed op basis van het met de betrokken zorgaanbieders overeengekomen tarief. Gaat u naar een niet door ons gecontracteerde zorgaanbieder? Dan kan het zijn dat u de rekening of een deel van de rekening zelf moet betalen. Dit kunt u in het betreffende zorgartikel terugvinden. De maximale vergoedingen kunt u raadplegen in de Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2014, Deze lijst kunt u vinden op onze website of telefonisch opvragen, kijk voor het telefoonnummer voorin deze voorwaarden. Is er voor de betreffende zorg sprake van een budget? Dan is de totale vergoeding nooit hoger dan het maximale bedrag van het budget dat in het betreffende zorgartikel wordt genoemd Door wie mag de zorg worden verleend Een zorgaanbieder moet voldoen aan bepaalde voorwaarden. Voor veel zorgaanbieders zijn deze eisen wettelijk vastgelegd en is de medische titel beschermd. Dit geldt bijvoorbeeld voor een huisarts, medisch specialist, tandarts, fysiotherapeut en gezondheidszorgpsycholoog. Voor de zorgaanbieders waarvoor deze voorwaarden niet in de wet zijn vastgelegd of waarvoor wij aanvullende voorwaarden hebben gesteld, kunt u in het betreffende zorgartikel terugvinden aan welke eisen de zorgaanbieder moet voldoen. Voor een aantal vormen van zorg is er sprake van door ons gecontracteerde, aangewezen of erkende zorgaanbieders. U krijgt in die gevallen geen of een lagere vergoeding als u gebruik maakt van nietgecontracteerde, niet-aangewezen of niet erkende zorgaanbieders. Dit wordt in de betreffende zorgartikelen aangegeven. Voor de overige vormen van zorg hebt u vrije keuze van zorgaanbieder, op voorwaarde dat aan de overige eisen in deze verzekeringsvoorwaarden is voldaan. Een overzicht van de door ons gecontracteerde en aangewezen zorgaanbieders kunt u vinden op onze website of telefonisch opvragen; kijk voor het telefoonnummer voorin deze voorwaarden. De erkende zorgaanbieders vindt u in het betreffende zorgartikel. Met sommige leveranciers hebben wij specifieke afspraken gemaakt. Dit zijn onze voorkeursleveranciers. Daar waar sprake is van voorkeursleveranciers, wordt dit in het betreffende zorgartikel aangegeven. Hieronder vindt u de artikelen waarbij sprake is van gecontracteerde, aangewezen of erkende zorgaanbieders: Artikel 9. Alternatieve zorg; Artikel 10. Beweegzorg; Artikel 15. Preventieve onderzoeken; Artikel 29. Acnebehandeling; Artikel 30. Camouflagetherapie; Artikel 31. Ontharen; 5

6 Artikel 42. Redressiehelm; Artikel 51. Cogmed ; Artikel 52. Groepsbegeleiding; Artikel 53. Neurofeedback ; Artikel 54. Seksuologische zorg; Artikel 57. Dieetadvisering Hoe maakt u aanspraak op vergoeding? Veel zorgaanbieders sturen ons de nota s rechtstreeks. Als u zelf een nota hebt ontvangen, kunt u een declaratieformulier invullen en samen met de originele nota naar ons opsturen; geen kopie of aanmaning. Het is belangrijk dat op de nota de naam van de verzekerde, de behandeling, de datum van de behandeling, het notabedrag en de paraaf van de zorgaanbieder staat. De nota s moeten op zodanige wijze zijn gespecificeerd, dat wij er zonder verdere navraag uit op kunnen maken tot welke vergoeding wij zijn gehouden. Voor de omrekening van buitenlandse nota s in euro s gebruiken wij de historical rates van XE.com. Hierbij gaan wij uit van de koers die gold op de datum waarop de behandeling heeft plaatsgevonden. Wij hebben het recht te wachten met betaling van de nota totdat betaling van de kosten door u is aangetoond. U kunt nota s tot maximaal drie jaar na het begin van de behandeling indienen. Verzoek Spaar uw nota s niet op. Stuur ze direct naar ons door. Voeg de originele nota( s) bij een declaratieformulier. Kopieën, duplicaten en b betalingsherinneringen nemen wij niet in behandeling. U ontvangt uw originele nota s niet terug. Wij raden u aan een kopie te maken voor uw eigen administratie. Stuur uw declaratie dan naar het adres dat u voorin deze voorwaarden vindt Rechtstreekse betaling Wij hebben het recht om de kosten van zorg rechtstreeks te betalen aan de zorgaanbieder. Hiermee vervalt uw recht op vergoeding Verrekening van kosten Als wij rechtstreeks aan de zorgaanbieder betalen en meer vergoeden dan waartoe wij ten opzichte van u zijn gehouden of de kosten van zorg komen anderszins voor uw rekening, dan bent u als verzekeringnemer de kosten verschuldigd aan ons. Deze bedragen brengen wij later bij u als verzekeringnemer in rekening. U bent verplicht deze bedragen te betalen. Wij kunnen deze bedragen verrekenen met aan u verschuldigde bedragen Verwijzing, voorschrift of machtiging Voor sommige vormen van zorg hebt u een verwijzing, voorschrift en/of voorafgaande schriftelijke toestemming nodig, waaruit blijkt dat u bent aangewezen op de zorg. U kunt dit in het betreffende zorgartikel terugvinden. Als een verwijzing of voorschrift nodig is, kunt u die vragen aan de zorgaanbieder die in het artikel wordt genoemd. Vaak is dat de huisarts. Toestemming Als toestemming nodig is, hebt u voor de zorg onze voorafgaande toestemming nodig Deze toestemming wordt ook wel machtiging genoemd. Als u vooraf geen toestemming hebt gekregen, hebt u geen recht op vergoeding van de kosten van de zorg. Gaat u naar een zorgaanbieder met wie VGZ een contract heeft gesloten? Als de zorg wordt verleend door een gecontracteerde zorgaanbieder, beoordeelt hij voor ons of u voldoet aan de voorwaarden. Voor sommige zorg is afgesproken dat wij zelf de aanvraag beoordelen. In dat geval stuurt de zorgaanbieder de aanvraag naar ons door. Als u om privacyoverwegingen uw aanvraag niet door uw zorgaanbieder wilt laten afhandelen, dan kunt u uw aanvraag ook rechtstreeks bij ons indienen. Gaat u naar een zorgaanbieder met wie VGZ geen contract heeft? Maakt u gebruik van zorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, dan moet u zelf bij ons een machtiging (toestemming) aanvragen Ontlenen recht U hebt recht op (vergoeding van de kosten van) zorg als de behandeling of levering tijdens de looptijd van de aanvullende verzekering plaatsvindt. Als een behandeling in twee kalenderjaren plaatsvindt en de 6

7 zorgaanbieder hiervoor één bedrag in rekening mag brengen (Diagnose Behandeling Combinatie), worden deze kosten vergoed als de behandeling is gestart binnen de looptijd van de aanvullende verzekering. Als in deze verzekeringsvoorwaarden wordt gesproken over (kalender)jaar dan is voor de beoordeling aan welk (kalender) jaar de gedeclareerde kosten moeten worden toegerekend de door de zorgaanbieder opgegeven werkelijke behandeldatum of datum van levering bepalend Uitsluitingen U hebt geen recht op: (vergoeding van de kosten van) zorg die verband houden met ziekten of afwijkingen, die al bestonden vóór of bij het tot stand komen van de aanvullende verzekering en waarmee u bekend was of kon zijn of waarvan u toen klachten ondervond, terwijl hiervan niet schriftelijk melding is gemaakt aan ons. Deze uitsluiting is niet van toepassing als de aanvullende verzekering zonder medische of tandheelkundige selectie tot stand is gekomen; vergoeding van kosten omdat u niet op een afspraak met een zorgaanbieder bent verschenen; vergoeding van kosten van schriftelijke verklaringen, bemiddelingskosten die zonder voorafgaande schriftelijke akkoordverklaring door derden in rekening worden gebracht, administratiekosten of kosten wegens het niet tijdig voldoen van nota s van zorgaanbieders; vergoeding van eigen bijdragen of eigen risico, verschuldigd op grond van enige andere verzekering, tenzij in deze verzekeringsvoorwaarden anders is bepaald; (vergoeding van de kosten van) zorg waarop aanspraak zou kunnen worden gemaakt op grond van de AWBZ, als u voor deze wet verzekerd was; (vergoeding van de kosten van) zorg waarop aanspraak zou kunnen worden gemaakt op grond van de Zorgverzekeringswet als u verzekeringsplichtige in de zin van die wet was; (vergoeding van de kosten van) zorg waarop aanspraak kan worden gemaakt of zou kunnen worden gemaakt op grond van de AWBZ, de Zorgverzekeringswet of een andere wet, voorziening of verzekering al dan niet van oudere datum als de aanvullende verzekering bij ons niet zou bestaan. In dat geval is deze aanvullende verzekering pas in de laatste plaats geldig. Dan zal op grond van deze verzekeringsvoorwaarden alleen die schade voor uitkering in aanmerking komen welke het bedrag te boven gaat waarop u elders aanspraak zou kunnen maken. Wij hanteren het convenant samenloop reisverzekeringen en aanvullende ziektekostenverzekeringen. U kunt het convenant vinden op onze website. vergoeding van schade die het indirecte gevolg is van ons handelen of nalaten; (vergoeding van de kosten van) zorg veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij, zoals bepaald in artikel 3.38 van de Wet op het financieel toezicht; veroorzaakt door grove schuld of opzet; vergoeding als de kosten in rekening worden gebracht door uzelf, uw partner, kind, ouder of inwonend (ander) familielid, tenzij door ons vooraf een machtiging is verleend Recht op zorg en overige diensten als gevolg van terroristische handelingen Hebt u zorg nodig die het gevolg is van één of meer terroristische handelingen? Dan geldt de volgende regel. Als de totale schade die in een jaar wordt gedeclareerd bij schade-, levens- of natura-uitvaartverzekeraars volgens de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT) hoger zal zijn dan het maximumbedrag dat deze maatschappij per jaar herverzekert, hebt u maar recht op een bepaald percentage van de kosten of de waarde van de zorg. De NHT bepaalt dit percentage. Dit geldt voor schade-, levens- en uitvaartverzekeraars (waaronder zorgverzekeraars) waarop de Wet op het financieel toezicht van toepassing is. De exacte definities en bepalingen van de hiervoor genoemde aanspraak zijn opgenomen in het Clausuleblad terrorismedekking van de NHT. Waarborg uitkering bij terrorismeschade Na de aanslagen van 11 september 2001 in Amerika, is duidelijk geworden hoeveel schade terroristische aanslagen in werkelijkheid kunnen aanrichten. Een grootschalige aanslag in Nederland zou kunnen betekenen dat het aantal schadeclaims zo groot is dat ze niet allemaal kunnen worden uitbetaald. Om te kunnen waarborgen dat u een uitkering krijgt bij terrorismeschade, hebben (bijna alle) verzekeraars in Nederland de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT) opgericht. Ook wij zijn hierbij aangesloten. De NHT heeft een regeling opgesteld waardoor u in ieder geval (een deel van) uw schade vergoed kunt krijgen. De NHT heeft een maximum gesteld aan het totaal uit te keren bedrag bij een terroristische daad. Het maximum, van 1 miljard euro per jaar, geldt voor alle verzekerden samen. Is de totale schade hoger, dan krijgt elke verzekerde met schade een gelijk percentage van het maximumbedrag uitgekeerd. De NHT heeft de regels voor het zorgvuldig afwikkelen van schadeclaims opgenomen in het Protocol Afwikkelen schadeclaims. 7

8 Waarborg uitkering bij terrorismeschade (vervolg) In de praktijk kan dit dus betekenen dat u minder krijgt uitgekeerd dan de werkelijke waarde van de schade. Maar het betekent ook dat u ervan bent verzekerd dat u in ieder geval (een deel van de) schade krijgt vergoed. Artikel 2. Algemene bepalingen 2.1. Grondslag van de verzekering De verzekeringsovereenkomst is gesloten op grond van de gegevens die u op het aanvraagformulier hebt aangegeven of die u ons schriftelijk of per hebt doorgegeven Aanvullende verzekering De verzekeringsovereenkomst geldt voor de op het polisblad vermelde of op andere schriftelijke wijze aan u bevestigde aanvullende verzekering(en). Deze verzekeringsvoorwaarden maken deel uit van de verzekeringsovereenkomst en zijn van toepassing op de volgende aanvullende verzekeringen: Eén ster aanvullende dekking; Twee sterren aanvullende dekking; Drie sterren aanvullende dekking; Eén ster tandarts; Twee sterren tandarts; Drie sterren tandarts. Tenzij uit enige bepaling anders blijkt, zijn de begripsomschrijvingen op alle aanvullende verzekeringen van toepassing Bijbehorende documenten In deze verzekeringsvoorwaarden wordt verwezen naar documenten. Deze maken deel uit van de voorwaarden. Het gaat om de volgende documenten: bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering; Regeling zorgverzekering; het Clausuleblad terrorismedekking; overzicht gecontracteerde zorgaanbieders, voorkeursaanbieders; verwijzingsprotocol naar de lactatiekundige NVL. Deze documenten kunt u vinden op onze website en ook telefonisch opvragen; kijk voor het telefoonnummer voorin deze voorwaarden Fraude Materiële controle en fraude onderzoek wordt verricht overeenkomstig hetgeen daarover voor de zorgverzekering bij of krachtens de Zorgverzekeringswet is bepaald. Als u fraude pleegt, vervalt uw recht op (vergoeding van de kosten van) zorg. U hebt ook geen recht op (vergoeding van de kosten van) zorg waarin geen fraude is geconstateerd (zogenaamde partiële fraude). Wij vorderen uitgekeerde vergoedingen bij u terug. Fraude heeft tot gevolg dat wij uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van de medeplichtige of medepleger registreert in het ons Incidentenregister. Dit Incidentenregister is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP) en wordt beheerd door onze afdeling Veiligheidszaken. Ook kunnen wij uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van de medeplichtige en medepleger registreren: bij het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude van het Verbond van Verzekeraars; in de, tussen financiële instellingen erkende, in- en externe signaleringssystemen, het interne verwijzingsregister (IVR) en het externe verwijzingsregister (EVR). Wij kunnen van de fraude ook aangifte doen bij politie, justitie en/of FIOD-ECD. Zorgverzekeraar VGZ is een onderdeel van Coöperatie VGZ U.A. Fraude in verband met een verzekering bij ons heeft tot gevolg dat uw aanvullende verzekering(en) kunnen worden beëindigd. U kunt gedurende een periode van acht jaar geen aanvullende verzekeringen of andere schadeverzekeringen sluiten bij Nedasco of binnen Coöperatie VGZ U.A. Wij kunnen de noodzakelijk gemaakte onderzoekskosten bij u terugvorderen. 8

9 2.5. Bescherming persoonsgegevens Wij nemen uw privacy serieus. Uw persoonsgegevens zijn nodig voor het aangaan en uitvoeren van de verzekeringen en worden opgenomen in onze persoonsregistratie. Persoonsgegevens worden ook gebruikt voor het voorkomen en bestrijden van fraude. Op de registratie is de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars van toepassing. U kunt deze gedragscode inzien op onze website of telefonisch opvragen; kijk voor het telefoonnummer voorin deze voorwaarden. Vanaf de ingangsdatum van de aanvullende verzekering mogen wij: aan derden (zoals zorgaanbieders en leveranciers) inlichtingen vragen en geven als wij dit nodig vinden om de verplichtingen uit de aanvullende verzekering(en) te kunnen nakomen; uw burgerservicenummer (BSN) in de administratie opnemen. Zorgaanbieders zijn wettelijk verplicht uw BSN te gebruiken bij elke vorm van communicatie. Wij zullen in de communicatie met uw zorgaanbieders uw BSN gebruiken. Wij nemen hierbij de privacywetgeving in acht. Gebruik persoonsgegevens door zorgaanbieders Als wij uw rekeningen rechtstreeks van zorgaanbieders ontvangen en aan hen betalen, wordt uw Zorgverzekering sneller en eenvoudiger uitgevoerd. Daarvoor kan het nodig zijn dat de zorgaanbieder weet hoe u verzekerd bent. Om die reden kunnen de zorgaanbieders uw adres- en polisgegevens en burgerservicenummer (BSN) op een veilige manier inzien. Zij mogen dat alleen als zij u ook daadwerkelijk behandelen. Als het om een dringende reden noodzakelijk is dat zorgaanbieders geen inzage mogen hebben in uw adresgegevens, laat dit dan aan ons weten. Wij zorgen ervoor dat deze gegevens worden afgeschermd Mededelingen Mededelingen gericht aan het laatst bij ons bekende adres, worden geacht u te hebben bereikt. Als u ervoor kiest contact op te nemen langs de elektronische weg, dan geldt dat wij mededelingen ook langs elektronische weg aan u doen. Waar deze verzekeringsvoorwaarden wordt gesproken over schriftelijk, wordt in deze situatie ook verstaan per . Onder adres wordt in die situatie verstaan adres Lidmaatschap van de Coöperatie Door het afsluiten van deze aanvullende verzekering wordt u als verzekeringnemer ook lid van de Coöperatie VGZ- U.A., tenzij u schriftelijk aangeeft daar geen prijs op te stellen. De Coöperatie behartigt het belang van haar leden op het terrein van de (zorg)verzekering(en). U kunt het lidmaatschap op elk gewenst moment opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Het lidmaatschap eindigt op het moment dat de verzekeringsovereenkomst eindigt Bedenkperiode Bij het aangaan van de aanvullende verzekering, hebt u als verzekeringnemer een bedenktijd van 14 dagen. U kunt de verzekering schriftelijk opzeggen binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst of, als dit later is, binnen 14 dagen nadat u de verzekeringsvoorwaarden hebt ontvangen. Hierdoor wordt de verzekeringsovereenkomst geacht niet te zijn afgesloten Nederlands recht Op de verzekering is het Nederlands recht van toepassing. Artikel 3. Premie 3.1. Verschuldigdheid van premie U bent als verzekeringnemer premie verschuldigd. Voor een verzekerde is tot de eerste dag van de kalendermaand volgend op de 18e verjaardag geen premie verschuldigd. Vanaf 18 jaar is de hoogte van de premie afhankelijk van uw leeftijd. De hoogte van de premie vindt u per leeftijdsgroep in het overzicht met premies op onze website. Als u een leeftijdsgrens overschrijdt, passen wij de premie aan per de eerste dag van de kalendermaand volgend op de maand waarin u een volgende leeftijdsgroep bereikt. Bij overlijden van een verzekerde is premie verschuldigd tot en met de dag van overlijden. Bij wijziging van de aanvullende verzekering berekenen wij de premie opnieuw met ingang van de datum van wijziging. Voorbeeld U hebt een Twee sterren Aanvullende dekking en wordt op 1 juli 18 jaar. Vanaf 1 augustus betaalt u premie. 9

10 3.2. Premiekorting bij collectieve overeenkomst De premies en voorwaarden zoals afgesproken in de collectieve overeenkomst zijn van toepassing vanaf de dag dat u kunt deelnemen aan de collectieve overeenkomst Vanaf de dag dat u niet meer kunt deelnemen aan de collectieve overeenkomst, vervallen de premiekorting en voorwaarden zoals afgesproken in de collectieve overeenkomst. Vanaf deze dag wordt de zorgverzekering op individuele basis voortgezet U kunt maar aan één collectieve overeenkomst tegelijkertijd deelnemen Betaling van premie, wettelijke bijdragen en kosten U bent als verzekeringnemer verplicht de premie en (buitenlandse) wettelijke bijdragen maandelijks voor alle verzekerden vooruit te betalen, tenzij anders is overeengekomen. Als u de premie per jaar vooraf betaalt, ontvangt u een termijnbetalingskorting op de te betalen premie. De hoogte van de korting is op het polisblad vermeld U betaalt de premie op de betalingswijze zoals met ons is overeengekomen Uw toestemming voor automatische incasso is van toepassing voor de betaling van premie, eigen bijdragen en onterecht uitbetaalde vergoedingen. Ook verleent u toestemming aan uw bank om doorlopend een bedrag af te schrijven overeenkomstig onze opdrachten. Uw machtiging geldt tijdens, en zo nodig ook na afloop, van de verzekeringsovereenkomst Verrekening U mag de verschuldigde bedragen niet verrekenen met een van ons te ontvangen bedrag Niet-tijdig betalen Als u als verzekeringnemer de premie, wettelijke bijdragen, eigen bijdragen en kosten niet tijdig betaalt, sturen wij u een aanmaning. Als u niet betaalt binnen de in de aanmaning genoemde termijn van ten minste 14 dagen, kunnen wij de dekking schorsen. In dat geval bestaat er vanaf de laatste premievervaldag voor de aanmaning geen recht op (vergoeding van de kosten van) zorg. U blijft bij schorsing wel verplicht de premie te betalen. Er is weer recht op (vergoeding van de kosten van) zorg vanaf de dag volgend op de dag waarop wij het verschuldigde bedrag en de eventuele kosten hebben ontvangen. Wij hebben het recht bij niet tijdige betaling de aanvullende verzekering(en) te beëindigen. In geval van beëindiging van de verzekeringsovereenkomst kan de aanvullende verzekering weer aangevraagd worden na betaling van het verschuldigde bedrag en de eventuele kosten. In geval van acceptatie gaat de aanvullende verzekering in per 1 januari van het eerstvolgende kalenderjaar Wij kunnen administratiekosten, (buiten)gerechtelijke invorderingskosten en wettelijke rente bij u als verzekeringnemer in rekening brengen Als u als verzekeringnemer al bent aangemaand voor niet tijdige betaling van premie, wettelijke bijdragen, eigen bijdragen of kosten, hoeven wij bij niet-tijdig voldoen van een hierop volgende factuur u niet afzonderlijk schriftelijk aan te manen Wij hebben het recht om achterstallige premie en kosten te verrekenen met door u gedeclareerde kosten van zorg of andere van ons te ontvangen bedragen Als wij de aanvullende verzekering(en) wegens niet-tijdig betalen van de verschuldigde premie beëindigen, hebben wij het recht om gedurende een periode van 5 jaar geen verzekeringsovereenkomst met u te sluiten. Artikel 4. Overige verplichtingen U bent verplicht: de behandelaar te vragen de reden van opname bekend te maken aan onze medisch adviseur medewerking te verlenen aan onze medisch adviseur of medewerkers, die met controle zijn belast tot het verkrijgen van alle benodigde informatie die nodig is voor de uitvoering van de aanvullende verzekering; ons te informeren over feiten, die met zich mee (kunnen) brengen dat kosten verhaald kunnen worden op (mogelijk) aansprakelijke derden en ons in dat verband de benodigde inlichtingen te verstrekken. U mag geen enkele regeling treffen met een derde, zonder voorafgaande schriftelijke akkoordverklaring. U moet zich onthouden van handelingen waardoor onze belangen kan worden geschaad; ons zo spoedig mogelijk feiten en omstandigheden te melden die voor een juiste uitvoering van de aanvullende verzekering van belang zijn. Dat zijn onder meer einde verzekeringsplicht, begin en einde detentie, (echt)scheiding, geboorte, adoptie of wijziging bank- of gironummer. Voor het nalaten van het hiervoor bepaalde, dragen wij geen enkel risico. Als u uw verplichtingen niet nakomt en onze belangen worden hierdoor geschaad, kunnen wij uw recht op (vergoeding van de kosten van) zorg schorsen. 10

11 Artikel 5. Wijziging premie(grondslag) en voorwaarden 5.1. Wijziging premie en voorwaarden Wij hebben het recht de voorwaarden en premie van de aanvullende verzekering(en) op elk moment te wijzigen. Wij zullen u als verzekeringnemer hierover schriftelijk informeren. Een dergelijke wijziging gebeurt op een door ons vast te stellen datum Opzeggingsrecht Als wij de voorwaarden en/of premie van de aanvullende verzekering(en) in uw nadeel wijzigen, kunt u als verzekeringnemer de verzekeringsovereenkomst opzeggen met ingang van de dag waarop de wijziging ingaat. U kunt in ieder geval gedurende één maand nadat de wijziging aan u is meegedeeld de overeenkomst opzeggen. Dit opzeggingsrecht hebt u niet als een wijziging van de verzekeringsvoorwaarden rechtstreeks voortvloeit uit wettelijke maatregelen, regelingen of bepalingen. Artikel 6. Begin, duur en beëindiging van de Zorgverzekering 6.1. Begin en duur De verzekeringsovereenkomst gaat in op de dag waarop de zorgverzekering aanvangt of op 1 januari van een kalenderjaar. Als u bij ons een zorgverzekering aanvraagt, geeft u ons toestemming uw oude zorgverzekering bij een Nederlandse zorgverzekeraar op te zeggen. Deze toestemming geldt ook voor de aanvullende verzekeringen. Als de aanvullende verzekeringen(en) niet moet(en) worden opgezegd, moet u dat op het aanvraagformulier vermelden. De aanvullende verzekering wordt gesloten voor het kalenderjaar waarin de aanvullende verzekering is ingegaan. Na afloop van deze termijn wordt de verzekering stilzwijgend verlengd voor de periode van een kalenderjaar Acceptatie voor de aanvullende verzekering(en) Zorgverzekering U kunt de aanvullende verzekering(en) als aanvulling op een zorgverzekering sluiten, maar u bent dat niet verplicht. Voor de Eén ster aanvullende dekking, Twee sterren aanvullende dekking en Drie sterren aanvullende dekking geldt geen medische selectie Gezinsdekking Alle verzekerden van 18 jaar en ouder die op de polis staan kunnen een aanvullende verzekering naar keuze afsluiten. Kinderen jonger dan 18 jaar krijgen dezelfde aanvullende verzekering als de hoogst verzekerde volwassene op de polis. Heeft één van de volwassen verzekerden op de polis een A tot Z Gezin Pakket afgesloten, dan krijgen de kinderen jonger dan 18 jaar ook een A tot Z Gezin Pakket. Hebben beide volwassen verzekerden op de polis een A tot Z Jong Pakket, A tot Z Gezin Pakket of een A tot Z 50 plus Pakket afgesloten dan krijgen de kinderen jonger dan 18 jaar een twee sterren aanvullende dekking aangevuld met een twee sterren tandarts Tandheelkundige verzekeringen Voor de tandartsverzekeringen Eén, Twee of Drie sterren tandarts moet u voor personen vanaf 8 jaar een tandheelkundige verklaring invullen U moet een tandheelkundige verklaring invullen als u 18 jaar of ouder bent: als u zich aanmeldt voor een Eén, Twee of Drie sterren tandarts; als u uw tandheelkundige verzekering wilt wijzigen naar een verzekering met een uitgebreidere dekking Wijziging aanvullende verzekering U kunt van aanvullende verzekering wijzigen. Het bepaalde in en is van toepassing. U als verzekeringnemer moet de wijziging uiterlijk 31 december aan ons doorgeven. De wijziging gaat in per 1 januari van het volgend kalenderjaar. Voor zorg waarbij vergoedingstermijnen van meer dan een kalenderjaar gelden, lopen deze termijnen door bij wijziging van aanvullende verzekering binnen Nedasco B.V. Dit betekent dat eerder door ons uitgekeerde vergoedingen op grond van de vorige aanvullende verzekering meegenomen worden naar de nieuwe aanvullende verzekering. In de berekening van de hoogte van de vergoeding waarop u aanspraak kunt maken, tellen deze eerder uitgekeerde vergoedingen mee. 11

12 Voorbeeld U hebt een Drie sterren aanvullende dekking en wijzigt deze verzekering per 1 januari 2014 in een Twee sterren aanvullende dekking. U hebt in 2013 een bril aangeschaft. De vergoedingstermijn voor een bril is per twee kalenderjaren. Dit betekent dat u in 2015 weer kosten voor de aanschaf van een bril kunt declareren Einde van rechtswege De aanvullende verzekering eindigt van rechtswege met ingang van de dag, volgend op de dag waarop: Zorgverzekeraar VGZ door wijziging of intrekking van zijn vergunning tot uitoefening van het schadeverzekeringsbedrijf, geen verzekeringen meer mag aanbieden of uitvoeren; de verzekerde overlijdt; Zorgverzekeraar VGZ stopt met het aanbieden en uitvoeren van de in deze verzekeringsvoorwaarden genoemde aanvullende verzekeringen. Wij informeren u hiervoor uiterlijk drie maanden van te voren. U als verzekeringnemer bent verplicht ons zo snel als mogelijk te informeren over het overlijden van een verzekerde of andere feiten en omstandigheden over de verzekerde die tot het einde van de aanvullende verzekering(en) hebben geleid of kunnen leiden. Als wij vaststellen dat de aanvullende verzekering is geëindigd of zal eindigen, sturen wij u zo spoedig mogelijk een bewijs van einde De aanvullende verzekeringen Eén ster tandarts, Twee sterren tandarts en Drie sterren tandarts eindigen met ingang van de dag waarop de Eén ster aanvullende dekking, Twee sterren aanvullende dekking of Drie sterren aanvullende dekking eindigen Wanneer kunt u de verzekering opzeggen? Jaarlijks U als verzekeringnemer kunt de aanvullende verzekering schriftelijk opzeggen per 1 januari van ieder jaar op voorwaarde dat wij uw opzegging uiterlijk 31 december van het voorafgaande jaar heeft ontvangen. Zorgverzekering opzeggen U kunt jaarlijks per 1 januari uw Zorgverzekering opzeggen op voorwaarde dat wij uw opzegging uiterlijk op 31 december hebben ontvangen Tussentijds U als verzekeringnemer kunt de aanvullende verzekering tussentijds schriftelijk opzeggen: bij premie en/of voorwaardenwijziging zoals vermeld in artikel 5.2; tegelijk met het beëindigen van de zorgverzekering bij ons U kunt voor opzegging van de aanvullende verzekering(en) zoals bedoeld in artikel en ook gebruik maken van de opzegservice van de Nederlandse zorgverzekeraars Wanneer kunnen wij de aanvullende verzekering opzeggen, ontbinden of schorsen? Wij kunnen de aanvullende verzekering(en) schriftelijk opzeggen, ontbinden of schorsen: als er sprake is van het niet-tijdig betalen van de verschuldigde bedragen, zoals vermeld in artikel 3.5; als er sprake is van fraude (zie artikel 2.4); als u ons opzettelijk geen, niet-volledige of onjuiste inlichtingen of stukken hebt verstrekt die tot ons nadeel (kunnen) leiden; als u hebt gehandeld met het opzet ons te misleiden of als wij geen aanvullende verzekering zouden hebben gesloten bij kennis van de ware stand van zaken. In die gevallen kunnen wij binnen twee maanden na ontdekking en met onmiddellijke ingang de aanvullende verzekering opzeggen. Wij zijn in die gevallen geen uitkering verschuldigd of kunnen de uitkering verminderen. Wij kunnen de ontstane vorderingen compenseren met andere uitkeringen. Artikel 7. Klachten en geschillen 7.1. Klachten en geschillen over de uitvoering van de verzekering U kunt er van uit gaan dat wij alles rond uw aanvullende verzekering(en) goed regelen. Toch kan het voorkomen dat niet alles naar wens is. Klachten en geschillen over de uitvoering van de verzekering kunnen aan Nedasco B.V. worden voorgelegd ter attentie van Directiesecretariaat, postbus 59, 3800 AB Amersfoort. 12

13 Tips bij het indienen van een klacht Geeft u zo precies mogelijk aan wat er is gebeurd, waarover u ontevreden bent en wat volgens u de beste oplossing is. Stuur alle relevante stukken mee. Stuur geen originele stukken met uw klacht mee. U kunt de originele stukken namelijk zelf nog nodig hebben. Als u uw klacht niet zelf wilt of kunt indienen, dan is het ook mogelijk dit door iemand anders te laten doen. Om uw privacy te beschermen, hebben wij wel uw schriftelijke toestemming nodig. Pas daarna nemen wij uw klacht in behandeling U ontvangt van ons binnen 30 dagen een reactie op uw klacht. Als u niet tevreden bent met de beslissing of als u binnen 30 dagen geen reactie hebt ontvangen, kunt u uw klacht of geschil voorleggen aan de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ), Postbus 291, 3700 AG Zeist, U kunt het geschil ook voorleggen aan de bevoegde rechter Klachten over formulieren van Nedasco B.V Vindt u een formulier overbodig of ingewikkeld? U kunt uw klacht voorleggen aan Nedasco B.V., ter attentie van Directiesecretariaat, postbus 59, 3800 AB Amersfoort U ontvangt van ons binnen 30 dagen een reactie op uw klacht. Als u niet tevreden bent met het antwoord of als u binnen 30 dagen geen reactie hebt ontvangen, kunt u uw klacht voorleggen aan de Nederlandse Zorgautoriteit ter attentie van de Informatielijn/het Meldpunt, Postbus 3017, 3502 GA Utrecht, Op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit, is aangegeven hoe u een klacht over formulieren kunt indienen. Artikel 8. Zorg- en wachtlijstbemiddeling U hebt recht op bemiddeling voor zorg als er sprake is van een niet aanvaardbare lange wachtlijst voor behandeling door een zorgaanbieder die deze zorg mag leveren volgens deze aanvullende verzekering(en). U kunt voor deze zorgbemiddeling contact opnemen met de afdeling Zorg van Nedasco. U kunt ook een beroep doen op deze afdeling bij algemene vragen over de zorg, denk hierbij aan het zoeken naar een zorgaanbieder met een bepaalde expertise of hulp bij het vinden van de juiste weg binnen de zorg. Nedasco bekijkt samen Zorgverzekeraar VGZ welke mogelijkheden er voor u zijn. 13

14 II. Eén, Twee en Drie sterren en Tand Aanvullende dekking Artikel 9. Alternatieve zorg Alternatieve zorg bestaat uit: 1. behandelingen en consulten die vallen onder de volgende stromingen: a. acupunctuur en andere traditionele Oosterse geneeswijzen; b. antroposofie; c. homeopathie; d. natuurgeneeswijzen; e. psychosociale zorg. voor de zorg onder a tot en met d; een arts met een BIG-registratie (Wet op de individuele beroepen) of een door VGZ aangewezen zorgaanbieder; voor de zorg onder e; een door VGZ aangewezen zorgaanbieder. Een overzicht van de aangewezen zorgaanbieders kunt u vinden op U kunt deze ook telefonisch opvragen; kijk voor het telefoonnummer voorin deze voorwaarden. 2. homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen die volgens de Geneesmiddelenwet zijn geregistreerd en homeopathische en/of antroposofische middelen die in de Taxe Homeopathie van Z-index een registratie HA of HM hebben. De (genees)middelen moeten zijn voorgeschreven door een arts met een BIG-registratie, huisarts, medisch specialist, kaakchirurg of verloskundige en worden geleverd door een apotheker of apotheekhoudend huisarts. voor de kosten van behandeling, honorarium en geneesmiddelen samen: maximaal 200,- per kalenderjaar, maximaal 30,- per behandeldag per dag maximaal 400,- per kalenderjaar, maximaal 40,- per behandeldag per dag maximaal 600,- per kalenderjaar, maximaal 40,- per behandeldag per dag 1. Onder alternatieve zorg verstaan wij niet consulten en (groeps)behandelingen voor: preventie, welbevinden en/of zelfontplooiing; sociaal (maatschappelijke) dienstverlening; werk-, opvoedings- en/of schoolgerelateerde problemen; schoonheidsbevordering; het geven van voedingsadviezen en bewegingsvoorlichting in verband met gewichtsproblemen (zie artikel 20). 2. U hebt geen recht op vergoeding van de kosten voor diagnostisch onderzoek zoals laboratoriumonderzoek, scans, schoolpsychologisch onderzoek, intelligentieonderzoek en onderzoek voor het aanvragen van bijvoorbeeld een persoonsgebonden budget. Artikel 10. Beweegzorg Het budget beweegzorg bestaat uit twee onderdelen. De beweegzorg bestaat uit: 1. fysiotherapie; 2. oefentherapie Cesar/Mensendieck; 3. ergotherapie. 4. manuele therapie en oedeemtherapie 5. bekkentherapie Naast deze reguliere therapieën kunt u ook gebruik maken van alternatieve bewegingstherapieën: 6. chiropractie; 7. osteopathie; 14

15 8. manuele therapie E.S.; 9. (ortho)manuele geneeskunde; 10. craniosacraaltherapie; 11. haptotherapie; 12. ontspannings- en ademhalingstherapie van Dixhoorn. 1. fysiotherapie: fysiotherapeut en de specialistische fysiotherapeuten die zijn ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (dit zijn de kinderfysiotherapeut, bekkenfysiotherapeut, psychosomatisch fysiotherapeut, geriatrisch fysiotherapeut en de manueel therapeut); 2. oedeemtherapie: oedeemtherapeut of huidtherapeut. De oedeemtherapeut moet zijn ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. De huidtherapeut moet zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister paramedici; 3. oefentherapie Cesar/Mensendieck: oefentherapeut Cesar/Mensendieck en de specialistische oefentherapeuten die zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) (dit zijn de kinder- en psychosomatisch oefentherapeut); 4. ergotherapie: ergotherapeut. Een overzicht van de door ons gecontracteerde zorgaanbieders kunt u vinden op onze website. Gaat u naar een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben gesloten? Dan geldt een lagere vergoeding per behandeling (zitting). 5. alternatieve bewegingstherapieën: een door ons aangewezen zorgaanbieder. Op onze website vindt u een overzicht van de aangewezen zorgaanbieders. Gaat u naar een zorgaanbieder die niet door ons is aangewezen? Dan vergoeden wij de kosten niet. Waar mag de zorg worden verleend: de zorg mag worden verleend in de praktijkruimte van uw zorgaanbieder of in een ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis. Als uw behandelend zorgaanbieder het medisch noodzakelijk vindt, kan deze zorg ook thuis worden verleend. Het totale budget voor beweegzorg bedraagt: maximaal 250,- per kalenderjaar voor alternatieve bewegingstherapieën geldt een maximum vergoeding van 45 per dag maximaal 750,- per kalenderjaar voor alternatieve bewegingstherapieën geldt een maximum vergoeding van 45 per dag maximaal 1.250,- per kalenderjaar voor alternatieve bewegingstherapieën geldt een maximum vergoeding van 45 per dag Wordt de zorg onder Omschrijving punt 1 tot en met 4 verleend door een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben gesloten? Dan worden de kosten per behandeling (zitting) vergoed tot maximaal 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven zoals deze voor de betreffende vormen van zorg zijn overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. Kijk voor meer informatie in artikel 1.4. van deze verzekeringsvoorwaarden. Voor alle aanvullende pakketten: ergotherapie voor verzekerden tot 18 jaar : maximaal 2 uur bovenop de vergoeding uit de basisverzekering. Instructie en begeleiding voor mantelzorgers van verzekerden die ergotherapie ondergaan: voor alle aanvullende pakketten maximaal 2 uur per jaar. Beweegprogamma s in bijzondere gevallen De zorg omvat beweegzorgprogramma s die gericht zijn op één of meer met name genoemde aandoeningen. Wij vergoeden beweegprogramma s als er sprake is van één van de genoemde aandoeningen. Voorwaarden: U lijdt aan één of meer van de volgende aandoeningen: Artrose in de heup en/of knie; COPD Gold 1 of 2 waarbij de FEV1/VC meer bedraagt dan 60%; Diabetes mellitus type 2; Coronaire hartziekten; Osteoporose. 15

16 De zorgverlener hanteert een beweegprogramma dat is opgesteld aan de hand van de standaarden beweeginterventies van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF); het beweegprogramma is gericht op motivatie en coaching, zodat u hierna op verantwoorde wijze zelfstandig kunt blijven bewegen. U bent verwezen door een huisarts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, bedrijfsarts of medisch specialist of verpleegkundig specialist. maximaal 350,- per drie jaar maximaal 350,- per drie jaar maximaal 350,- per drie jaar Een overzicht van de door ons gecontracteerde zorgaanbieders kunt u vinden op of telefonisch opvragen; kijk voor het telefoonnummer voorin deze voorwaarden. Gaat u naar een zorgaanbieder die niet door ons is aangewezen? Dan vergoeden wij de kosten niet. Gaat u naar een zorgaanbieder met wie wij geen contract hebben afgesloten? Dan worden de kosten per behandeling (zitting) vergoed tot maximaal 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven voor 2013 zoals deze voor de betreffende vormen van zorg zijn overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. Kijk voor meer informatie in artikel 1.4 van de verzekeringsvoorwaarden. Waar moet de zorg plaatsvinden: de zorg moet worden verleend in de praktijkruimte van uw zorgaanbieder of in een ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis. Op medisch voorschrift kan de zorg ook thuis worden verleend. Beweegzorg is een budget Dit betekent dat u van de diverse vormen van beweegzorg, zoals genoemd onder A en B gebruik kunt maken tot het gemaximeerde bedrag per kalenderjaar. Bijvoorbeeld: u hebt een Twee sterren aanvullende dekking. U start in maart 2013 met behandelingen fysiotherapie. De totale kosten van deze behandelingen bedragen 200,-. U hebt dan voor het kalenderjaar 2013 nog 550,- budget over dat u kunt besteden aan bijvoorbeeld haptotherapie. Beweegzorg is een budget. Dit betekent dat u van de diverse vormen van beweegzorg, zoals genoemd onder A en B gebruik kunt maken tot het gemaximeerde bedrag per kalenderjaar. Jonger dan 18 jaar: 1. niet-chronische aandoeningen: u hebt recht op vergoeding van de kosten van (kinder)fysiotherapie en (kinder)oefentherapie Cesar/Mensendieck vanaf de negentiende behandeling. De eerste achttien behandelingen zijn opgenomen in de zorgverzekering; 18 jaar en ouder: 2. chronische aandoeningen: u hebt recht op vergoeding van de kosten van de eerste twintig behandelingen tot maximaal uw budget. Vanaf de 21e behandeling hebt u recht op vergoeding van de kosten vanuit de zorgverzekering. Hiervoor is vooraf een verwijzing van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist en onze toestemming vereist. Deze chronische aandoeningen zijn vastgesteld door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). U vindt deze in de Lijst met aandoeningen voor fysiotherapie en oefentherapie (bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering). 3. niet-chronische aandoeningen: u hebt recht op vergoeding van de kosten van de behandelingen tot maximaal uw budget. U krijgt in dit geval geen vergoeding uit de zorgverzekering (uw aandoening komt niet voor in de Lijst met aandoeningen voor fysiotherapie en oefentherapie). 4. bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie vanaf 18 jaar: vergoeding van de kosten van bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentie geldt vanaf de tiende behandeling. De eerste negen behandelingen komen ten laste van de zorgverzekering; 16

17 5. vergoeding van ergotherapie geldt vanaf het 11e uur. De eerste 10 uur komen ten laste van de zorgverzekering; 6. u hebt geen recht op behandelingen die niet als Beweegzorg worden beschouwd. Voorbeelden hiervan zijn: arbocuratieve of re-integratietrajecten; behandelingen en behandelprogramma s met als doel verbetering van conditie, zoals medische trainingstherapie, fysiofitness, bewegen voor ouderen, bewegen voor mensen met overgewicht en cardiotraining. 7. U hebt geen recht op vergoeding van de kosten voor diagnostisch onderzoek zoals laboratoriumonderzoek, scans, schoolpsychologisch onderzoek, intelligentieonderzoek en onderzoek voor het aanvragen. Artikel 11. Brilmontuur, brillenglazen en contactlenzen een tegemoetkoming in de kosten van de aanschaf van contactlenzen en/of brillenglazen op sterkte met bijbehorende brilmonturen en gezichtsscherptebehandelingen (ooglaseren). Wie mag de brillen en contactlenzen leveren: opticien of optiekbedrijf. Voorkeursaanbieders VGZ heeft met een aantal opticienketens speciaal voor u aanvullende afspraken gemaakt. Kiest u ervoor om deze voorkeursaanbieders uw bril en/of contactlenzen aan te schaffen, dan levert u dat extra voordeel op. Ga naar voor meer informatie. Artikel 12. Anticonceptiemiddelen geen vergoeding maximaal 100,- in een periode van twee kalenderjaren maximaal 200,- in een periode van twee kalenderjaren anticonceptiemiddelen voor verzekerden van 21 jaar en ouder die op grond van de Regeling zorgverzekering mogen worden vertrekt zoals anticonceptiepil, een anticonceptief staafje, spiraaltje, ring of pessarium. Wie mag de zorg leveren: apotheker of apotheekhoudend huisarts. Recept (op voorschrift van): huisarts of medisch specialist voor het eerste recept van een (nieuw) anticonceptiemiddel. 200,- per kalenderjaar 200,- per kalenderjaar 200,- per kalenderjaar Extra informatie De kosten van het plaatsen en verwijderen van een anticonceptiemiddel zoals bijvoorbeeld een spiraaltje worden, ongeacht uw leeftijd vergoed vanuit de zorgverzekering. Bent u jonger dan 21 jaar? Dan hebt u recht op anticonceptiemiddelen zoals anticonceptiepil, een anticonceptief staafje, spiraaltje, ring of pessarium vanuit de zorgverzekering. 17

18 GENEESMIDDELEN Vergoeding eigen bijdrage die u volgens het GVS zelf voor uw geneesmiddelen moet betalen: geen vergoeding geen vergoeding 250,- per kalenderjaar BUITENLAND Artikel 13. Spoedeisende zorg tijdens vakantie en tijdelijk verblijf in het buitenland een aanvulling op de vergoeding van de kosten van spoedeisende zorg die u vanuit de zorgverzekering ontvangt. Kosten van vervoer vergoeden wij alleen als dit vervoer medisch noodzakelijk is voor het verkrijgen van zorg zo dicht mogelijk bij de verblijfplaats of de plaats van het ongeval. U ontvangt de vergoeding als: het om spoedeisende zorg gaat. Dit is zorg die onvoorzien is en redelijkerwijs niet kan worden uitgesteld tot na terugkeer in Nederland; u niet langer dan 365 dagen in het buitenland verbleef; de kosten van zorg en vervoer in Nederland voor vergoeding in aanmerking komen. Wij betalen de vergoeding uit in euro s. Wij berekenen deze naar de koers die gold op de datum waarop de behandeling heeft plaatsgevonden. Om de buitenlandse valuta om te rekenen naar euro s maken wij gebruik van de historical rates van XE.com. U kunt gebruik maken van de Alarmcentrale, telefoonnummer +31 (0) (+ = internationaal toegangsnummer). Dit is vooral aan te raden als het zorg betreft die hoge kosten met zich meebrengt, bijvoorbeeld een opname in een ziekenhuis. A tot Z Eén ster, Twee sterren en Drie sterren aanvullende dekking: Binnen EU/EER, Zwitserland en Verdragslanden Buiten EU/EER, Zwitserland en Verdragslanden Tandheelkundige hulp 100 % van het gedeclareerde tarief. max. 200% van het marktconforme tarief in Nederland. maximaal 275,- per kalenderjaar. Voor alle aanvullende pakketten geldt dat niet- spoedeisende zorg bij tijdelijk verblijf in het buitenland wordt vergoed tot maximaal de vergoeding volgens de gesloten aanvullende verzekering en het marktconforme tarief. Artikel 14. Repatriëring uw medisch noodzakelijk vervoer of na uw overlijden het vervoer van uw stoffelijk overschot naar Nederland. Hieronder valt het volgende: de kosten van vervoer per ambulance en/of vliegtuig, of vervoer door een begrafenisondernemer; de kosten van (medisch) noodzakelijke begeleiding; de noodzakelijke kosten van communicatie; de kosten van het brengen en/of toezenden van noodzakelijke geneesmiddelen die in het buitenland niet verkrijgbaar zijn. Wie mag de repatriëring verzorgen: Nedasco Alarmcentrale, telefoonnummer: +31 (0) % 100% 100% de Nedasco Alarmcentrale bepaalt in overleg met de behandelend arts in het buitenland de medische noodzaak van terugkeer. 18

19 PREVENTIE In de onderstaande artikelen worden de vormen van preventie beschreven. Artikel 15. Preventieve onderzoeken de zorg omvat preventieve onderzoeken om een ziekte te voorkomen of in een vroeg stadium op te sporen. wij vergoeden de volgende preventieve onderzoeken: preventief onderzoek, zoals onderzoek naar aandoeningen aan hart en bloedvaten onderzoeken naar risicofactoren voor aandoeningen die de mogelijkheid tot arbeid belemmeren of beperken. Wij vergoeden niet: 1. zelftesten; 2. (preventieve) onderzoeken in het kader van programmatische preventie; 3. (preventieve) onderzoeken, die medisch noodzakelijk of aangewezen zijn en die vallen onder 4. de vergoeding van de basisverzekering; 5. (preventieve) onderzoeken waarvoor een vergunning nodig is op grond van de Wet op het 6. bevolkingsonderzoek (WBO); 7. (preventieve) onderzoeken die naar hun aard of in de uitvoering in strijd met de wet zijn; 8. (preventieve) onderzoeken, testen en behandelingen van sportmedische aard vergoeden 9. wij niet onder dit artikel; 10. beeldvormende diagnostiek (met name Total Body Scan); 11. werkplek onderzoeken; 12. keuringen gericht op arbeidsintegratie; 13. keuringen die wettelijk verplicht zijn of gebaseerd zijn op een collectieve arbeidsovereenkomst 14. (C.A.O.). Algemeen: het preventieve onderzoek is gericht op (risicofactoren voor) aandoeningen waarvoor een effectieve en doelmatige behandeling mogelijk is. het preventieve onderzoek, zoals onderzoek naar aandoeningen aan hart en bloedvaten, wordt uitgevoerd door uw huisarts of door een bevoegde zorgverlener of medewerker binnen de huisartsenpraktijk die daar werkt onder de eindverantwoordelijkheid van de huisarts. Het preventieve onderzoek naar risicofactoren voor aandoeningen die de mogelijkheid tot arbeid belemmeren of beperken wordt uitgevoerd door een door ons erkende en gecontracteerde zorgverlener of zorginstelling. Wij vergoeden geen onderzoeken als deze plaatsvinden door een zorgverlener met wie wij geen overeenkomst hebben gesloten. Voor de vergoeding hanteren wij verschillende tarieven. maximaal 50,- per kalenderjaar maximaal 100,- per kalenderjaar maximaal 250,- per kalenderjaar Artikel 16. Preventie voor reizen naar buitenland de zorg omvat preventieve maatregelen in de vorm van bepaalde tabletten, inentingen en geneesmiddelen in verband met een reis naar een land met een verhoogd risico op infectieziekten en parasitaire aandoeningen. Deze zorg omvat tevens een inentingsboekje of vaccinatieboekje dat als officiële verklaring hoort bij de inenting. Volgens de omschrijving vergoeden wij ter voorkoming van een ziekte a. a tabletten tegen: 1. malaria; 2. tyfus. b. een inenting tegen de volgende infectieziekten en parasitaire aandoeningen: 1. difterie; 2. tetanus; 3. polio; 4. hepatitis-a; 5. hepatitis-a/b (combinatievaccin); 19

20 Voorwaarden 6. gele koorts; 7. tyfus. een hepatitis B vaccinatie wordt niet vergoed, alleen de combinatie A/B (Twinrix). c. een inenting tegen de volgende infectieziekten en parasitaire aandoeningen: 1. hepatitis-b; 2. tuberculose; 3. meningitis; 4. Japanse encefalitis; 5. tekenencefalitis; 6. rabiës (hondsdolheid). d. een inenting tegen de volgende infectieziekten en parasitaire aandoeningen: 1. cholera. e. preventieve inentingen en preventieve geneesmiddelen in verband met een (vakantie) reis naar een land met een verhoogd risico op infectieziekten en parasitaire aandoeningen. Algemeen: U gaat op reis naar een land met een verhoogd risico op ziekten waarvoor preventieve inentingen of - geneesmiddelen worden voorgeschreven. een apotheek, een G.G.D. of een door ons erkende leverancier levert de entstof van de preventieve inentingen. geen vergoeding 50% van het marktconform tarief 75% van het marktconform tarief Artikel 17. Medische screening bij adoptie de zorg omvat preventief onderzoek (medische screening) bij adoptiekinderen die afkomstig zijn uit het buitenland. Wij vergoeden preventief onderzoek bij adoptiekinderen. Een preventief onderzoek van uw adoptiekind moet met de daarvoor bestemde DOT zorgproductcode worden gedeclareerd door een instelling voor medisch specialistische zorg. Algemeen: a. Het gaat om adoptie door één of meer personen die bij ons een aanvullende verzekering hebben afgesloten; b. Het te adopteren kind schrijft u bij ons in als verzekerde; c. De adoptie vindt in overeenstemming met het Nederlandse recht plaats; d. Het preventieve onderzoek (medische screening) hangt samen met het adoptieproces. het preventieve onderzoek wordt uitgevoerd door een kinderarts. Waar moet de zorg plaatsvinden: de zorg vindt plaats in een instelling voor medisch specialistische zorg in Nederland. A tot Z Eén ster-, Twee sterren- en Drie sterren aanvullende dekking 100% bij een gecontracteerde zorgverlener. 100% marktconform ( gebruikelijk ) tarief in Nederland bij een niet-gecontracteerde zorgverlener. 20

21 Artikel 18. Consulten voor vrouwen wij vergoeden de kosten van consulten voor vrouwen. Deze consulten hebben te maken met of zijn gericht op: a. de overgang; b. jonge vrouwen; c. zorgeloos zwanger zijn; d. een kinderwens; e. kankerpreventie. a. de overgangsconsulten worden gegeven door: een overgangsconsulent, die is geregistreerd en aangesloten bij Care for Women of aangesloten bij een andere door ons erkende of gecontracteerde beroepsgroep; een instelling die is gespecialiseerd in overgangsconsulten. b. de overige consulten ten behoeve van vrouwelijke verzekerden worden gegeven door: een verloskundige; een consulent die is geregistreerd en aangesloten bij Care for Women. A tot Z Drie sterren aanvullende verzekering maximaal 200,- per kalenderjaar maximaal 200,- per kalenderjaar maximaal 200,- per kalenderjaar Artikel 19. Sportmedisch advies de zorg omvat sportmedisch advies. Wij vergoeden: a. sportmedische behandelingen; b. sportkeuringen; c. röntgen- en laboratoriumonderzoek; d. sportmedische consulten en sportmedisch onderzoek. Algemeen: röntgen- en laboratoriumonderzoek vindt plaats ten behoeve van keuringen. a. De sportarts: 1. is geregistreerd in het register van sociaalgeneeskundigen volgens de Wet BIG en werkt in een Sportmedisch Adviescentrum of sportmedische instelling, die is aangesloten bij de Federatie van Sportmedische Instellingen; of 2. is geregistreerd als gecertificeerd sportduikerarts C of D in het register van de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde. Hij voert een sportduikmedische keuring uit volgens de wetenschappelijke gestelde eisen van de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde. b. De therapeut die onder verantwoordelijkheid van een sportarts werkt in een Sportmedisch Adviescentrum of sportmedische instelling, die is aangesloten bij de Federatie van Sportmedische Instellingen. maximaal 60,- per kalenderjaar maximaal 115,- per kalenderjaar maximaal 115,- per kalenderjaar Artikel 20. Voedingsadvies de zorg omvat voedingsadvies. Dit bestaat uit advisering en begeleiding bij gewichtscontrole. Wij vergoeden de kosten voor voedingsadvies. Algemeen: a. U kunt behandeling en begeleiding krijgen als u gezond bent en als sprake is van overgewicht (BMI tussen 25 en 30 of bij uitzondering obesitas (BMI boven 30); b. De zorg richt zich op gewichtscontrole. 21

22 de zorg wordt gegeven door: a. a. een gediplomeerde gewichtsconsulent die is aangesloten bij een door ons erkende of gecontracteerde vereniging van gewichtsconsulenten. De Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN) is een door ons erkende vereniging; b. een diëtist. maximaal 50,- per kalenderjaar maximaal 75,- per kalenderjaar maximaal 100,- per kalenderjaar Artikel 21. Gezondheidscursussen de zorg omvat gezondheidscursussen gericht op het voorkomen van ziekten en/of bevorderen van uw gezondheid of waarin u leert omgaan met uw ziekte. U bent dan zelf in staat bent om uw gezondheid (lichamelijk of geestelijk) op peil te houden en/of te verbeteren. Wij vergoeden het in bovenstaand artikel beschreven gezondheidscursussen. wij vergoeden niet: 1. arbeids- en/of bezigheidstherapie; 2. beweegprogramma's; 3. bedrijfshulpverleningscursussen, waaronder EHBO-cursussen voor kinderen ten behoeve van de registratie Gastouder in de zin van de Wet kinderopvang. Algemeen: a. Voor de extra vergoeding voor diabetespatiënten moet u als diabetespatiënt minimaal zes maanden van het betreffende jaar gebruik maken van het internethulpmiddel Diabetes Pas; b. In de gehele periode dat u een gezondheidscursus volgt, hebt u een aanvullende verzekering die recht geeft op vergoeding van een gezondheidscursus. De gezondheidscursus wordt gegeven door: a. een thuiszorgorganisatie; b. een G.G.D.; c. een landelijke of regionale patiëntenvereniging; d. (een polikliniek van) een ziekenhuis (instelling) voor medisch specialistische zorg); e. een organisatie die door het Oranje Kruis is gecertificeerd dan wel het Oranje Kruis zelf, als de gezondheidscursus betrekking heeft op een EHBO-cursus; f. een zorggroep met wie wij afspraken hebben gemaakt over de genoemde gezondheidscursus; g. een andere dan de hiervoor genoemde instanties, waarmee wij afspraken hebben gemaakt. Algemene vergoeding: maximaal 50,- per kalenderjaar Extra vergoeding voor diabetespatiënten: maximaal 40,- in de totale looptijd van uw verzekering Algemene vergoeding: maximaal 100,- per kalenderjaar Extra vergoeding voor diabetespatiënten: maximaal 40,- in de totale looptijd van uw verzekering Algemene vergoeding: maximaal 200,- per kalenderjaar Extra vergoeding voor diabetespatiënten: maximaal 40,- in de totale looptijd van uw verzekering 22

23 GEBOORTEZORG Geboortezorg betreft zorg rondom zwangerschap, bevalling en kraamtijd. Artikel 22. Prenatale screening de zorg omvat prenatale screening naar de normen van medisch specialisten. Voorbeelden: a. één combinatietest om het syndroom van Down op te sporen. De combinatietest bestaat uit een nekplooimeting (ook wel: NT-meting) en een bijbehorende kansbepalende bloedtest; b. een vruchtwaterpunctie; c. een geavanceerd ultrageluid (echoscopisch onderzoek); d. een prenatale genotypering. Wij vergoeden de kosten van een niet-medisch noodzakelijke prenatale screening. a. U bent een vrouwelijke verzekerde jonger dan 36 jaar en de prenatale screening is medisch niet noodzakelijk maar vindt plaats op uw verzoek; b. Een instelling voor medisch specialistische zorg brengt de kosten in rekening met de juiste DOTzorgproductcode (inclusief DBC). de prenatale screening wordt uitgevoerd door een huisarts, verloskundige of medisch specialist die beschikt over een Wbo-vergunning voor prenatale screening. Waar moet de zorg plaatsvinden: de zorg vindt plaats in een instelling voor medisch- specialistische zorg, in de huispraktijk van de medisch-specialist of verloskundige, in een echocentrum / prenataal screeningcentrum of in een huisartsenlaboratorium. 100% marktconform tarief als u jonger bent dan 36 jaar 100% marktconform tarief als u jonger bent dan 36 jaar 100% marktconform tarief als u jonger bent dan 36 jaar Artikel 23. Gezondheidscursussen rondom de bevalling de zorg omvat gezondheidscursussen die te maken hebben met zwangerschap, de bevalling, de begeleiding van moeder en kind na de geboorte en / of herstel van de vrouwelijke (zwangere) verzekerde. Wij vergoeden de bovengenoemde beschreven gezondheidscursussen tijdens de zwangerschap tot maximaal zes maanden na de bevalling. maximaal 100,- per kalenderjaar maximaal 100,- per kalenderjaar maximaal 200,- per kalenderjaar Artikel 24. Verloskundige zorg vergoeding van het verschil tussen het bedrag dat het ziekenhuis in rekening brengt en de vergoeding die u vanuit de zorgverzekering ontvangt. Als u poliklinisch in het ziekenhuis bevalt zonder medische noodzaak, dan vergoedt de basiszorgverzekering niet alle kosten. Van het bedrag dat u volgens de basisverzekering zelf moet betalen: 100% van de eigen bijdrage 100% van de eigen bijdrage 100% van de eigen bijdrage 23

24 recht op vergoeding bestaat uitsluitend in die gevallen waarin de verzekerde aanspraak op de zorg heeft op grond van de zorgverzekering. Artikel 25. Lactatiekundig consult vergoeding van een lactatiekundig consult voor de moeder bij problemen met borstvoeding. lactatiekundige die lid is van de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen (NVL). Verwijsbrief van: verloskundige, kraamcentrum, consultatiebureau-arts of Jeugdgezondheidszorg-verpleegkundige. De verwijzing vindt plaats volgens het Verwijzingsprotocol naar de Lactatiekundige. Dit protocol kunt u vinden op onze website. of telefonisch opvragen via telefoonnummer maximaal 200,- per kalenderjaar maximaal 200,- per kalenderjaar maximaal 200,- per kalenderjaar Artikel 26. Extra kraamzorg / kraampakket wij vergoeden extra kraamzorg bovenop het aantal uren kraamzorg waarop u recht hebt uit uw Basiszorgverzekering. a. U (de moeder) bent bij ons verzekerd; b. U (de moeder) of uw kindje vertoont ernstige medische problemen die verband houden met de bevalling; c. De aanvullende kraamzorg volgt direct op de kraamzorg uit de basisverzekering. het afgesproken aantal uren over maximaal 4 dagen bovenop de vergoeding uit de basisverzekering het afgesproken aantal uren over maximaal 4 dagen bovenop de vergoeding uit de basisverzekering het afgesproken aantal uren over maximaal 4 dagen bovenop de vergoeding uit de basisverzekering Vergoeding van een Kraampakket: Eén, Twee en Drie sterren aanvullende dekking : Volledig Dit kraampakket is samengesteld door VGZ in overleg met verloskundigen, U kunt dit pakket aanvragen via Nedasco tel Artikel 27. Couveuse nazorg wij vergoeden couveuse nazorg. wij vergoeden niet de kosten voor de dagen die we onder de basisverzekering voor kraamzorg of ter vervanging daarvan voor verpleegdagen vergoeden. Algemeen: a. U (de moeder) bent bij ons verzekerd voor couveuse nazorg; b. Uw kind heeft tenminste vijf dagen in de couveuse gelegen en / of uw kind heeft, op medische indicatie, tenminste acht dagen na de geboorte in een ziekenhuis (instelling voor medisch specialistische zorg) gelegen. 24

25 maximaal 12 uur maximaal 12 uur maximaal 12 uur Artikel 28. Kraamzorg na ziekenhuisopname wij vergoeden kraamzorg nadat moeder en kind uit het ziekenhuis (instelling voor medisch specialistische zorg) zijn ontslagen. wij vergoeden niet de kosten voor de dagen die we onder de basisverzekering voor kraamzorg of ter vervanging daarvan voor verpleegdagen vergoeden. Algemeen: a. De opname van de moeder (en kind) in het ziekenhuis (instelling voor medisch specialistische zorg) is gebaseerd op een medische indicatie van de moeder. b. De moeder heeft minimaal 14 dagen aansluitend op de bevalling in het ziekenhuis (instelling voor medisch specialistische zorg) gelegen. maximaal 6 uur maximaal 6 uur maximaal 6 uur HUIDBEHANDELINGEN Artikel 29. Acnebehandeling behandeling van ernstige vorm van acne en behandeling van acnelittekens in het gezicht. een door ons aangewezen zorgaanbieder. Een overzicht van de aangewezen zorgaanbieders vindt u op onze website. Gaat u naar een zorgaanbieder die niet door ons is aangewezen? Dan vergoeden wij de kosten niet. maximaal 230,- per kalenderjaar maximaal 230,- per kalenderjaar maximaal 230,- per kalenderjaar Artikel 30. Camouflagetherapie behandeling gericht op het minder opvallend maken van littekens, spataderen, huidaandoeningen met kleurafwijkingen, inclusief de benodigde middelen. Er moet sprake zijn van ernstige (blijvende) ontsieringen van het gelaat en/of de hals. een door ons aangewezen zorgaanbieder. Een overzicht van de aangewezen zorgaanbieders vindt u op onze website. Gaat u naar een zorgaanbieder die niet door ons is aangewezen? Dan vergoeden wij de kosten niet. Verwijsbrief van: huisarts of medisch specialist. maximaal 200,- voor de totale looptijd van uw verzekering maximaal 200,- voor de totale looptijd van uw verzekering maximaal 200,- voor de totale looptijd van uw verzekering 25

26 Artikel 31. Ontharen behandeling gericht op het definitief verwijderen van extreme haargroei in het gelaat. Behandelingen met harsen, gels, crèmes en andere ontharingsmiddelen, of de aanschaf daarvan vergoeden wij niet. een door ons aangewezen zorgaanbieder. Een overzicht van de aangewezen zorgaanbieders vindt u op onze website. Gaat u naar een zorgaanbieder die niet door ons is aangewezen? Dan vergoeden wij de kosten niet. maximaal 570,- voor de totale looptijd van uw verzekering maximaal 570,- voor de totale looptijd van uw verzekering maximaal 570,- voor de totale looptijd van uw verzekering Artikel 32. UV-B Lichtapparatuur wij vergoeden de aanschaf of huur van UV-B lichtapparatuur bedoeld voor thuisgebruik. Als u kiest voor de aanschaf van UV-B lichtapparatuur kunnen wij een hoger bedrag vergoeden dan de maximumvergoeding. Als aanvullende voorwaarde stellen wij dan wel dat wij de aanschaf van nieuwe lichtapparatuur een aantal jaren niet meer vergoeden. Voorwaarden: U lijdt aan ernstige psoriasis, ernstig eczeem. een dermatoloog verleent de zorg. maximaal 910,- per kalenderjaar maximaal 1365,- per kalenderjaar maximaal 1365,- per kalenderjaar HULPMIDDELEN Artikel 33. Hoortoestellen een tegemoetkoming in de kosten in verband met de aanschaf van het hoortoestel volgens de Regeling zorgverzekering. De tegemoetkoming is het verschil tussen het bedrag dat de leverancier in rekening brengt in het kader van de Regeling zorgverzekering en de kosten van de aanschaf van het hoortoestel. maximaal 100,- per hoortoestel van het bedrag dat u volgens de basisverzekering moet betalen maximaal 200,- per hoortoestel van het bedrag dat u volgens de basisverzekering moet betalen maximaal 300,- per hoortoestel van het bedrag dat u volgens de basisverzekering moet betalen Artikel 34. Pruiken een tegemoetkoming in de kosten in verband met de aanschaf van een pruik volgens de Regeling zorgverzekering. De tegemoetkoming is het verschil tussen het bedrag dat de leverancier in rekening brengt in het kader van de Regeling zorgverzekering en de kosten van de aanschaf van de pruik. 26

27 als u een indicatie hebt voor een pruik, dan kunt u kiezen voor een tegemoetkoming in de kosten voor een pruik of een tegemoetkoming in de kosten voor een mutssja. maximaal 75,- per kalenderjaar maximaal 75,- per kalenderjaar maximaal 75,- per kalenderjaar Artikel 35. Orthopedische schoenen en aanpassingen van confectieschoenen de zorg omvat de aanschaf van orthopedische schoenen of aanpassingen van uw confectieschoenen. Wij vergoeden (een deel van) de eigen bijdrage die u volgens de basisverzekering zelf moet betalen voor: a. orthopedische schoenen of aanpassingen daarop, en/of b. aanpassingen van confectieschoenen. de orthopedische maatwerkschoenen of de aanpassing aan de confectieschoenen, krijgt u helemaal of gedeeltelijk vergoed uit de basisverzekering. Vergoeding eigen bijdrage tot 16 jaar 25,- per paar, vanaf 16 jaar 50,- per paar tot 16 jaar 25,- per paar, vanaf 16 jaar 50,- per paar tot 16 jaar 25,- per paar, vanaf 16 jaar 50,- per paar Artikel 36. Allergeenvrije schoenen wij vergoeden (een deel van) de eigen bijdrage die u volgens de basisverzekering zelf moet betalen voor allergeenvrije schoenen. tot 16 jaar 25,- per paar, vanaf 16 jaar 50,- per paar tot 16 jaar 25,- per paar, vanaf 16 jaar 50,- per paar tot 16 jaar 25,- per paar, vanaf 16 jaar 50,- per paar Artikel 37. Thuisbewakingsmonitor de zorg omvat een thuisbewakingsmonitor. Wij stellen een thuisbewakingsmonitor in bruikleen ter beschikking voor: a. een periode die in het Vergoedingenoverzicht is genoemd; b. een verlenging van deze periode. De duur van de verlengde periode staat in het Vergoedingenoverzicht. Maximaal 12 maanden (en verlenging van maximaal 12maanden) gedurende de totale looptijd van uw verzekering Maximaal 12 maanden (en verlenging van maximaal 12maanden) gedurende de totale looptijd van uw verzekering Maximaal 12 maanden (en verlenging van maximaal 12maanden) gedurende de totale looptijd van uw verzekering Artikel 38. ADL-Hulpmiddelen De zorg omvat ADL-hulpmiddelen. Dit zijn hulpmiddelen voor de algemeen dagelijkse levensverrichtingen zoals aangepast bestek, een kousenuittrekker, aankleedstokjes, een leesstandaard of een zogenaamde helping hand. 27

28 Algemeen: er is sprake van een ernstige gewrichtsaandoening of langdurige neurologische stoornis. Voorgestelde behandeling (voorschrift): een ergotherapeut heeft vastgesteld welke ADL-hulpmiddelen voor u het meest geschikt zijn. maximaal 70,- per kalenderjaar maximaal 70,- per kalenderjaar maximaal 70,- per kalenderjaar Artikel 39. Thuisverzorgingsartikelen De zorg omvat thuisverzorgingsartikelen. Dit zijn latex handschoenen, ketonenstrips (voor verzekerden tot 18 jaar) en een Habermanspeen (éénmalig ). wij vergoeden een bepaald percentage van het aankoopbedrag. 50% 50% 100% Artikel 40. Diabetes testmaterialen als u diabetes mellitus type II hebt en geen gebruik maakt van insuline dan kunt u tegen geringe bijbetaling diabetes testmaterialen bij de voorkeursleverancier van VGZ bestellen. Het startpakket bestaat uit: tien teststrips, tien lancetten, een prikpen en een bloedglucosemeter. maximaal 40,- per kalenderjaar maximaal 40,- per kalenderjaar maximaal 40,- per kalenderjaar Artikel 41. Steunpessarium vergoeding van de kosten van een pessarium, inclusief vergoeding van de kosten van het plaatsen. Het pessarium houdt bij een verzakking de blaas en/of baarmoeder op de normale plaats. 100% 100% 100% Artikel 42. Redressiehelm behandeling met een Redressiehelm voor kinderen tot 14 maanden. Er moet sprake zijn van een ernstige afplatting van de achterzijde van het hoofd (brachycefalie) of ernstige scheefgroei van het hoofd (plagiocefalie) zonder dat er sprake is van het vroegtijdig sluiten van de schedelnaden (craniosynostose). een door ons gecontracteerde zorgaanbieder. Verwijsbrief van: kinderarts. 28

29 100% van het marktconform tarief 100% van het marktconform tarief 100% van het marktconform tarief Artikel 43. Plaswekker Omschrijving De zorg omvat huur of aanschaf van een plaswekker met noodzakelijke toebehoren. Wij vergoeden een plaswekker met noodzakelijke toebehoren als sprake is van: a. koop; b. huur. De vergoeding is eenmalig tijdens de gehele duur dat u bij ons verzekerd bent. De bijbehorende broekjes worden alleen vergoed bij de eerste aanschaf of huur; wij gaan uit van maximaal 3 broekjes. U koopt of huurt de plaswekker bij een medische speciaalzaak, thuiszorgwinkel of apotheek. Bij koop100% Bij huur max. 4 maanden voor de gehele looptijd van de verzekering Bij koop100% Bij huur max. 4 maanden voor de gehele looptijd van de verzekering Bij koop100% Bij huur max. 4 maanden voor de gehele looptijd van de verzekering Artikel 44. Huur hulpmiddelen De zorg omvat verlenging van de huurperiode voor hulpmiddelen. Wij vergoeden de kosten voor verlenging van de huur van hulpmiddelen die u in eerste instantie vanuit uw basisverzekering hebt kunnen lenen. Algemeen a. De uitleenperiode van deze hulpmiddelen volgens de basisverzekering is verstreken; b. Er is sprake van een verwacht kortdurend gebruik, bijvoorbeeld bij een terminale situatie. maximaal 3 maanden per hulpmiddel buiten de vergoeding vanuit de basisverzekering maximaal 3 maanden per hulpmiddel buiten de vergoeding vanuit de basisverzekering maximaal 3 maanden per hulpmiddel buiten de vergoeding vanuit de basisverzekering Artikel 45. Epilepsie alarmering De zorg omvat als middel van alarmering een bedmatje dat ernstige epilepsie (tonische/clonische) aanvallen detecteert en alarmeert. Een neuroloog van een gespecialiseerd epilepsiecentrum heeft vastgesteld dat er sprake is van een zo ernstige mate van epilepsie, dat het bedmatje als alarmeringsmiddel is aangewezen. 100% 100% 100% 29

30 MEDISCH SPECIALISTISCHE ZORG Artikel 46. Besnijdenis (Medische Circumcisie) medisch noodzakelijke besnijdenis (circumcisie). medisch specialist of een arts in een vestiging van het Besnijdenis Centrum Nederland. De arts moet zijn ingeschreven in het register van de Wet op de individuele beroepen in de gezondheidszorg (het BIG-register). Toestemming: Een medisch noodzakelijke besnijdenis wordt aan ons gemeld door de behandelend medisch specialist ( uroloog ) Op basis van deze melding wordt de vergoeding verleend voor een medisch noodzakelijke besnijdenis. Als wij geen melding ontvangen, vergoeden wij op basis van een besnijdenis die plaatsvindt om andere redenen. U moet dan natuurlijk wel verzekerd zijn voor een besnijdenis om andere redenen. 100% 100% 100%, bij besnijdenis op andere gronden maximaal 275,- Artikel 47. Ooglidcorrectie correctie van bovenoogleden. medisch specialist. Verwijsbrief van: huisarts of medisch specialist. Indicatie: verlamde of verslapte bovenoogleden die gepaard gaan met aantoonbare beperkingen van het gezichtsveld. Hiervan is sprake als: de pupil enigszins wordt bedekt door de onderrand van het bovenooglid of de overhangende huidplooi als u ontspannen recht vooruit kijkt, of; er een duidelijke beperking van het zijwaartse gezichtsveld is. Dit blijkt uit een uitgesproken hangen van het bovenooglid of overhangende huidplooi aan de zijkant van het oog, of; er aantoonbare onbehandelbaar smetten in de huidplooi van het bovenooglid bestaat. Toestemming: U hebt voorafgaande toestemming nodig. Bij de aanvraag moet u een toelichting van uw behandelend medisch specialist meesturen waarin de aard en de omvang van de afwijking wordt vermeld. Wij vragen u ook een foto mee te sturen (gemaakt door het ziekenhuis/zelfstandig behandelcentrum of uzelf) waarop de afwijking, zoals omschreven onder indicatie, goed zichtbaar is. A tot Z Eén ster-, Twee sterren- en Drie sterren aanvullende dekking 100% bij een gecontracteerde zorgverlener, 100% marktconform ( gebruikelijk ) tarief in Nederland bij een nietgecontracteerde zorgverlener Artikel 48. Sterilisatie vergoeding van de kosten van sterilisatie. medisch specialist of - als het om een vasectomie (sterilisatie van de man) gaat - een bevoegd huisarts. 30

31 Man 400,- Vrouw 1250,- Man 400,- Vrouw 1250,- Man 400,- Vrouw 1250,- Artikel 49. Correctie van de oorstand (flaporen) De zorg omvat correctie van de oorstand bij afstaande oren (flaporen) voor kinderen tot 18 jaar. A tot Z Eén ster-, Twee sterren- en Drie sterren aanvullende dekking 100% bij een gecontracteerde zorgverlener, 100% marktconform ( gebruikelijk ) tarief in Nederland bij een nietgecontracteerde zorgverlener STOTTERTHERAPIE Artikel 50. Stotterrherapie a. stottertherapie volgens de methode: 1. Del Ferro; of 2. B.O.M.A.; of 3. I.N.S. b. pensionkosten. De reis- en vervoerskosten die u in verband met de stottertherapie maakt, vergoeden wij niet. 685,- eenmalig en 15,- pensionkosten per dag 685,- eenmalig en 15,- pensionkosten per dag 685,- eenmalig en 15,- pensionkosten per dag PSYCHOLOGISCHE ZORG Artikel 51. Cogmed een tegemoetkoming in de kosten van cogmed voor verzekerden tot 18 jaar. Cogmed is een trainingsprogramma dat helpt het concentratievermogen te verbeteren en vergroot het zogenaamde werkgeheugen. Het is een intensieve training (5 dagen in de week) die thuis op de computer gespeeld wordt onder begeleiding van een coach. De vergoeding van deze methode betreft behandeling en licentiekosten. een door ons gecontracteerde zorgaanbieder. Gaat u naar een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben gesloten? Dan vergoeden wij de kosten niet. Verwijsbrief van: huisarts, jeugdarts/arts in de jeugdgezondheidszorg of medisch specialist. Voor jeugdigen als bedoeld in de Wet op de jeugdzorg is het ook mogelijk dat de verwijzing plaatsvindt door het Bureau Jeugdzorg of door een arts of andere behandelaar, genoemd in artikel 10 van het uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg, als het zorg betreft als omschreven in artikel 9b, vijfde lid, van de AWBZ. Indicatie: werkgeheugen/leerproblemen veroorzaakt door ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) of ADD (Attention Deficit Disorder). 31

32 Artikel 52. Groepsbegeleiding groepsbegeleiding voor kinderen tot en met 18 jaar van ouders met een psychische aandoening of verslaving. een door ons gecontracteerde GGZ-instelling. Gaat u naar een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben gesloten? Dan vergoeden wij de kosten niet. Verwijsbrief van: huisarts. Artikel 53. Neurofeedback een tegemoetkoming in de kosten van neurofeedback voor verzekerden tot 18 jaar. Neurofeedback is een behandelmethode bij ADHD en ADD. Door middel van training functioneren de hersenen beter. U kunt zich beter concentreren, waardoor (psychische) problemen kunnen worden verminderd. psychotherapeut, klinisch (neuro)psycholoog, psychiater en gezondheidszorgpsycholoog die is ingeschreven als neurofeedbackbehandelaar in het neurofeedbackregister van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Verwijsbrief van: huisarts, jeugdarts/arts in de jeugdgezondheidszorg of medisch specialist. Voor jeugdigen als bedoeld in de Wet op de jeugdzorg is het ook mogelijk dat de verwijzing plaatsvindt door het Bureau Jeugdzorg of door een arts of andere behandelaar, genoemd in artikel 10 van het uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg, als het zorg betreft als omschreven in artikel 9b, vijfde lid, van de AWBZ. Indicatie: ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) of ADD (Attention Deficit Disorder). Artikel 54. Seksuologische zorg zorg door een seksuoloog die zich richt op het vakgebied van de seksuologie. Dit vakgebied richt zich op een groot aantal aspecten zoals intimiteit, erotiek, vruchtbaarheid, geboorteregeling, seksuele functies, ethiek. Hieronder wordt ook verstaan relatie- en partnertherapie. seksuoloog. De seksuoloog moet ingeschreven zijn in het register van de Nederlandse Vereniging voor Seksuologie (NVVS). Verwijsbrief van: huisarts, bedrijfsarts. Het totale budget voor psychologische zorg: geen vergoeding maximaal 710,- per kalenderjaar maximaal 1.170,- per kalenderjaar VOETBEHANDELINGEN Een budget voor voetbehandelingen bestaande uit: Artikel 55. Voetverzorging voor de reumatische voet voetbehandeling en advisering op voorschrift van een arts betreft behandeling op basis van: Een medische indicatie van ernstige bloedvatproblemen in de benen bij podotherapeut; Een medische indicatie van reumatoïde artritis bij podotherapeut of pedicure. 32

33 podotherapeut die is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) en staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici of pedicure met aantekening reumatische voet of medisch pedicure, die is geregistreerd in het KwaliteitsRegister voor Pedicures (KRP) van ProCert. maximaal 70,- per kalenderjaar maximaal 230,- per kalenderjaar maximaal 230,- per kalenderjaar Artikel 55.1 Voetzorg algemeen Omschrijving van de zorg De zorg omvat voetzorg (podologie en podotherapie). Wij vergoeden voetzorg. Vanuit deze zorg vergoeden wij geen steunzolen. podotherapeut of podoloog voert de voetzorg uit. Een arts heeft vastgesteld dat de voetzorg medisch noodzakelijk is. 70,- per kalenderjaar 115,- per kalenderjaar 115,- per kalenderjaar Artikel 56. Steunzolen en therapiezolen aanschaf en reparatie van steunzolen. Vergoeding van het aanmeten, de aanschaf, en reparatie van steunzolen. Wie mag de zolen leveren: orthopedisch(e) schoenmaker(ij) of werkplaats, podotherapeut of podoposturaaltherapeut. Voorschrift: huisarts, medisch specialist of podotherapeut of podoposturaaltherapeut. Het totale budget bedraagt: maximaal 60,- per kalenderjaar maximaal 75,- per kalenderjaar maximaal 75- per kalenderjaar DIEETADVISERING Artikel 57. Dieetadvisering voorlichting met een medisch doel over voeding en eetgewoonten zoals diëtisten die plegen te bieden. Deze zorg omvat niet (ook al worden deze door de diëtist voorgeschreven): a. voedingsmiddelen; b. dieetpreparaten. diëtist. Een overzicht van de door ons gecontracteerde diëtisten kunt u vinden op of telefonisch opvragen; kijk voor het telefoonnummer voorin deze voorwaarden. Gaat u naar een diëtist met wie wij geen contract hebben gesloten? Dan worden de kosten per zitting vergoed tot maximaal 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven 33

34 voor 2013 zoals deze voor dieetadvisering zijn overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. Kijk voor meer informatie in artikel 1.4 van deze verzekeringsvoorwaarden. Waar moet de zorg plaatsvinden: de zorg moet worden verleend in de praktijkruimte van uw zorgaanbieder of in een ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis. Op medisch voorschrift kan deze zorg ook thuis worden verleend. maximaal 120,- per kalenderjaar maximaal 120,- per kalenderjaar maximaal 120,- per kalenderjaar ZORG VOOR ONCOLOGISCHE PATIËNTEN Artikel 58. Revalidatieprogramma herstel & balans nazorg in groepsverband voor patiënten met kanker. De nazorg is voor patiënten die aansluitend op de behandeling door de behandelend medisch specialist zowel hun fysieke als hun mentale conditie weer op peil willen brengen. instellingen die gecertificeerd zijn door de Stichting Herstel & Balans. De instellingen kunt u vinden op maximaal 900,- per behandelprogramma maximaal 900,- per behandelprogramma maximaal 900,- per behandelprogramma VERBLIJF Artikel 59. Therapeutisch kamp de zorg omvat deelname aan een therapeutisch kamp voor kinderen tot 18 jaar dat is georganiseerd door een van de door ons erkende instellingen. Wij vergoeden de kosten van deelname aan en verblijf in een therapeutisch kamp zoals beschreven. een van de volgende verenigingen of instellingen organiseert het kamp: Stichting Gezond Gewicht (Dikke Vrienden Kampen); Stichting De Luchtballon; Vereniging voor mensen met constitutioneel eczeem; Stichting De Ster (Ster- en Maankampen); Nederlandse Hartstichting; Diabetes Vereniging Nederland (SugarKids- Club); Stichting Kinderoncologische Vakantiekampen; eventuele andere door ons erkende verenigingen of instellingen. 200,- per kalenderjaar 200,- per kalenderjaar 200,- per kalenderjaar Artikel 60. Eigen bijdrage hospice de zorg omvat de eigen bijdrage voor verblijf in een hospice. 34

35 wij vergoeden niet de eigen bijdragen huishoudelijke hulp en verpleging die op grond van de AWBZ door het CAK bij u in rekening worden gebracht. Waar moet de zorg plaatsvinden: de persoonlijke verzorging en verpleging vindt plaats in een hospice. Een hospice waar alleen laag-complexe zorg door vrijwilligers wordt verleend, wordt ook wel "bijna-thuis-huis" genoemd. geen vergoeding 30,- per dag 30,- per dag Artikel 61. Logeerkosten de zorg omvat: a. overnachting in een logeerhuis; b. kosten van verblijf in een Mappa Mondo huis. Voorbeeld Met logeerhuis bedoelen we onder andere een Ronald McDonald huis of een overblijfhuis bij een algemeen ziekenhuis of categoraal ziekenhuis, zoals de Dr. Daniel den Hoed Kliniek of het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis. het kan zijn dat u in een korte tijd meermalen poliklinisch behandeld moet worden zonder dat opname en verpleging nodig zijn. U mag dan ook gebruik maken van het logeerhuis. Zolang maar in totaal één kamer in het logeerhuis wordt gebruikt. a. de overnachting van u of van uw kind in een logeerhuis. b. het verblijf van uw kind jonger dan 18 jaar in een Mappa Mondo huis. Het kan zijn dat er geen plaats meer is in het logeerhuis of Mappa Mondo huis. Na ons goedkeuren mag u of de logé(s) dan in een hotel of pension in de omgeving overnachten en die kosten bij ons als logeerkosten declareren. Wij baseren de vergoeding op de kosten die u en/of de logé(s) in het logeerhuis of Mappa Mondo huis zou hebben gemaakt als daar wel plaats was geweest. Wij vergoeden niet: a. de kosten die vergoed worden vanuit de AWBZ in verband met samenwerking met thuiszorg of die vallen onder een Persoons Gebonden Budget (PGB); b. de logeerkosten die gemaakt worden in verband met een bezoek aan een verzekerde in het Nederlands Astma centrum te Davos (N.A.D.). De logeerkosten vergoeden wij uit de aanvullende verzekering van degene die behandeld wordt. Is deze niet verzekerd voor logeerkosten, maar de logé wel, dan vergoeden wij logeerkosten uit de aanvullende verzekering van de logé. Degene die is opgenomen moet wel ten minste een verzekering bij ons hebben. Het maakt niet uit wat voor zorg of aanvullende verzekering dat is. Algemeen: het verblijf van u en/of maximaal twee logés s nachts in een logeerhuis (één kamer in totaal) wordt vergoed als u of een verzekerd gezinslid (kind of partner) wordt behandeld in een ziekenhuis (instelling voor medisch specialistische zorg). Het kan dus gaan om een poliklinische behandeling van u of uw kind, of een klinische behandeling van uw partner of kind. een logeerhuis of een Mappa Mondo huis verleent de zorg. Het logeerhuis is een niet commerciële instelling en heeft een verbinding met: a. een ziekenhuis (instelling voor medisch specialistische zorg) in Nederland of uw woonland; of b. een gecontracteerd ziekenhuis (instelling voor medisch specialistische zorg) buiten uw woonland. maximaal 200,- per kalenderjaar maximaal 200,- per kalenderjaar 35

36 maximaal 200,- per kalenderjaaar TANDHEELKUNDIGE EN ORTHODONTISCHE ZORG MONDZORG Artikel 62. Tandheelkundige zorg tandheelkundige zorg zoals tandartsen die plegen te bieden. Hierbij moet u denken aan bijvoorbeeld een (half)jaarlijkse controle, gebitsreiniging, het vullen van een gaatje, het trekken van een kies, een kroon of een gedeeltelijke gebitsprothese. De vergoeding is inclusief techniek- en materiaalkosten. Onder tandheelkundige zorg verstaan wij ook: eenvoudige extracties die worden uitgevoerd door de kaakchirurg (code ); implantologie in de niet-tandeloze kaak uitgevoerd door de kaakchirurg. Wij vergoeden dan de kosten voor het honorarium, de techniek- en materiaalkosten en de bijkomende kosten voor de instelling/het ziekenhuis. Tandarts, mondhygiënist of tandprotheticus. De mondhygiënist en de tandprotheticus mogen de zorg verlenen als die behoort tot hun deskundigheidsgebied. De kaakchirurg mag de zorg verlenen als het gaat om implantologie in de niet-tandeloze kaak en eenvoudige extracties. A tot Z Eén ster tandarts maximaal 250,- per kalenderjaar voor onderstaande zorg A tot Z Twee sterren tandarts maximaal 450,- per kalenderjaar voor onderstaande zorg A tot Z Drie sterren tandarts maximaal 1.150,- per kalenderjaar voor onderstaande zorg Periodieke controle ( C11) 100% Kronen, bruggen en inlays ( R codes ) 75% Gebitsprothese ( P en J codes ) 75% van de wettelijke eigen bijdrage vallende onder het totaal budget mondzorg Overige mondzorg 75% niet vergoed worden de kosten van: niet nagekomen afspraken orthodontische zorg algehele narcose (X631) De kosten van tandheelkundige hulp in het buitenland worden ook vergoed. Deze vallen wel onder het maximale bedrag per kalenderjaar. Tarievenlijst tandheelkunde Uw tandarts specificeert de uitgevoerde behandelingen op de nota volgens de omschrijving en codering in de tarievenlijst tandheelkunde. Deze tarievenlijst met maximale tandheelkundige tarieven wordt voor 2014 opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Artikel 63. Orthodontische zorg Voor verzekerden jonger dan 22 jaar orthodontische zorg zoals tandartsen en orthodontisten die plegen te bieden. 36

37 Door: tandarts of orthodontist. de genoemde bedragen betreffen het maximum gedurende de looptijd van de verzekering: A tot Z Eén ster tandarts A tot Z Twee sterren tandarts A tot Z Drie sterren tandarts geen vergoeding 80% tot 1.500,- voor de gehele looptijd van de verzekering 100% tot 2.050,- voor de gehele looptijd van de verzekering Uitsluiting: indien op grond van enige andere aanvullende verzekering reeds aanspraak op de vergoeding van orthodontische zorg gemaakt kan worden, vervalt de dekking zoals genoemd in dit artikel Voor verzekerden van 22 jaar en ouder orthodontische zorg zoals tandartsen en orthodontisten die plegen te bieden. Door: tandarts of orthodontist. de genoemde bedragen betreffen het maximum gedurende de looptijd van de verzekering: A tot Z Eén ster tandarts A tot Z Twee sterren tandarts A tot Z Drie sterren tandarts geen vergoeding 80% tot 350,- voor de gehele looptijd van de verzekering 80% tot 350,- voor de gehele looptijd van de verzekering 37

38 III. Begripsomschrijvingen Aanvullende verzekering(en): AWBZ: Caresco: Collectieve overeenkomst: Diagnose Behandeling Combinatie (DBC): Europese Unie en EER-lidstaat: Fraude: de in deze verzekeringsvoorwaarden omschreven verzekering(en). de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. de gevolmachtigde agent aan wie door VGZ Zorgverzekeraar NV volmacht is verleend ter zake uitvoering van de zorgverzekeringen. Caresco voert de zorgverzekering uit onder de handelsnaam Nedasco een collectieve overeenkomst van ziektekostenverzekering gesloten tussen ons en een werkgever of rechtspersoon met als doel de aangesloten deelnemers de mogelijkheid te bieden onder de in deze overeenkomst omschreven voorwaarden een VGZ Zorgverzekering en eventuele aanvullende verzekeringen te sluiten. een DBC beschrijft door middel van een DBC-prestatiecode, die vastgesteld wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), het afgesloten en gevalideerde traject van medische specialistische zorg en specialistische GGZ (tweedelijns curatieve GGZ). Dit omvat de zorgvraag, het zorgtype, de diagnose en de behandeling. Het DBC-traject begint op het moment dat verzekerde zich meldt met zijn zorgvraag en wordt afgesloten aan het eind van de behandeling of na 365 dagen. hieronder worden behalve Nederland de volgende landen binnen de Europese Unie verstaan: België, Bulgarije, Cyprus (het Griekse deel), Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. Op grond van verdragsbepalingen is Zwitserland hiermee gelijkgesteld. Ook worden hieronder verstaan de EER-landen (lidstaten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte): Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. het plegen of trachten te plegen van: valsheid in geschrifte, bedrog, verzwijging van feiten die voor de uitvoering van de verzekering van belang kunnen zijn, benadeling van rechthebbenden en/of verduistering door bij de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst van zorgverzekering betrokken personen en organisaties, en gericht op het verkrijgen van een uitkering of prestatie waarop geen recht bestaat of een verzekeringsdekking te verkrijgen onder valse voorwendselen. Instelling: 1. een instelling in de zin van de Wet toelating zorginstellingen; 2. een in het buitenland gevestigde rechtspersoon die in het desbetreffende land zorg verleent in het kader van het in dat land bestaande sociale zekerheidsstelsel, of zich richt op het verlenen van zorg aan specifieke groepen van publieke functionarissen Machtiging: Nedasco: een schriftelijke toestemming voor de afname van bepaalde zorg die door of namens ons voor u wordt verstrekt, voorafgaande aan de afname van die bepaalde zorg. een handelsnaam van de gevolmachtigde Caresco BV U: verzekeringnemer en/of verzekerde. Verblijf: Verdragsland: Verzekerde: verblijf met een duur van 24 uur of langer. een land niet behorende tot de Europese Unie of EER-lidstaten, waarmee Nederland een verdrag over sociale zekerheid heeft gesloten en waarin een regeling voor de verlening van geneeskundige zorg is opgenomen. Hieronder worden de volgende landen verstaan: Australië (voor vakantie/tijdelijk verblijf), Bosnië-Herzegovina, Kaapverdische Eilanden, Macedonië, Marokko, Servië-Montenegro, Tunesië en Turkije. degene wiens risico van behoefte aan geneeskundige zorg, als bedoeld in de Zorgverzekeringswet, door een zorgverzekering wordt gedekt en die als zodanig op het polisblad, afgegeven door Nedasco/VGZ, is vermeld. 38

JOOiN Tand-ongevallen verzekering 2015

JOOiN Tand-ongevallen verzekering 2015 Artikel 1. Verzekerde zorg 1.1 Inhoud en omvang van de verzekerde zorg Uw tand-ongevallen verzekering geeft u recht op vergoeding van de kosten van tandzorg zoals omschreven in deze verzekeringsvoorwaarden.

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Nedasco A tot Z Zorgverzekering 2014. Ga voor meer informatie over uw polis naar http://mijn.nedasco.nl

Polisvoorwaarden. Nedasco A tot Z Zorgverzekering 2014. Ga voor meer informatie over uw polis naar http://mijn.nedasco.nl Polisvoorwaarden Nedasco A tot Z Zorgverzekering 2014 Jong Pakket Gezin Pakket Vijftig plus Pakket Ga voor meer informatie over uw polis naar http://mijn.nedasco.nl N 1.0 Model Nedasco A tot Z Doelgroepen

Nadere informatie

VERZEKERINGSVOORWAARDEN. NEDASCO A tot Z 2013. Doelgroepen. Jong Pakket Gezin Pakket Vijftig plus Pakket

VERZEKERINGSVOORWAARDEN. NEDASCO A tot Z 2013. Doelgroepen. Jong Pakket Gezin Pakket Vijftig plus Pakket VERZEKERINGSVOORWAARDEN NEDASCO A tot Z 2013 Doelgroepen Jong Pakket Gezin Pakket Vijftig plus Pakket Model: Nedasco A tot Z Doelgroepen 2013 Belangrijke telefoonnummers en adressen: Afdeling Zorg 033-46

Nadere informatie

VGZ Aanvullend Goed. volledig volledig volledig. bijdrage. bijdrage

VGZ Aanvullend Goed. volledig volledig volledig. bijdrage. bijdrage Dekkingsoverzicht 2014 Goed, Beter, Best Jong Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Tand Goed, Tand Beter, Tand Best Aan de hieronder genoemde vergoedingen kunnen nadere voorwaarden verbonden zijn. Raadpleeg

Nadere informatie

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen. Aanvullende verzekeringen 2015 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Wij vergoeden de kosten tot maximaal de in Nederland

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Nedasco Siemens Aanvullende verzekering Ga voor meer informatie over uw polis naar Nr.

Polisvoorwaarden. Nedasco Siemens Aanvullende verzekering Ga voor meer informatie over uw polis naar  Nr. Polisvoorwaarden Nedasco Siemens Aanvullende verzekering 2014 Nr. NVAS 2014 Versie. 30112012 Ga voor meer informatie over uw polis naar http://mijn.nedasco.nl Belangrijke telefoonnummers en adressen: Afdeling

Nadere informatie

JOOiN Aanvullende Tandzorg. Verzekeringsvoorwaarden 2013

JOOiN Aanvullende Tandzorg. Verzekeringsvoorwaarden 2013 JOOiN Aanvullende Tandzorg Verzekeringsvoorwaarden 2013 I. Algemene gedeelte Artikel 1. Verzekerde zorg 1.1. Inhoud en omvang van de verzekerde zorg Uw aanvullende tandzorgverzekering geeft u recht op

Nadere informatie

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen. Aanvullende verzekeringen 2015 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket MIX Aanvullende Wij vergoeden de kosten tot maximaal

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2014 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket

Dekkingsoverzicht 2014 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Dekkingsoverzicht 2014 Goed, Beter, Best Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Aan de hieronder genoemde en kunnen nadere voorwaarden verbonden zijn. Raadpleeg daarom altijd de polisvoorwaarden

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Nedasco A tot Z Zorgverzekering 2015. Ga voor meer informatie over uw polis naar https://mijn.nedasco.nl

Polisvoorwaarden. Nedasco A tot Z Zorgverzekering 2015. Ga voor meer informatie over uw polis naar https://mijn.nedasco.nl Polisvoorwaarden Nedasco A tot Z Zorgverzekering 2015 Één ster Twee sterren Drie sterren Één ster tandarts Twee sterren tandarts Drie sterren tandarts Ga voor meer informatie over uw polis naar https://mijn.nedasco.nl

Nadere informatie

Aanvullende Verzekering. bijdrage. bijdrage

Aanvullende Verzekering. bijdrage. bijdrage Dekkingsoverzicht 2013 Aanvullende verzekeringen Beperkt, Uitgebreid en Plus Aanvullende verzekeringen Tand Goed, Tand Beter en Tand Best Aanvullende verzekeringen Jong, Gezin en Vitaal Raadpleeg uw zorgpolis

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014. Ga voor meer informatie over uw polis naar www.spdinfo.nl.

Polisvoorwaarden. Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014. Ga voor meer informatie over uw polis naar www.spdinfo.nl. Polisvoorwaarden Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014 VGZ Vitaal Pakket Ga voor meer informatie over uw polis naar www.spdinfo.nl Belangrijke telefoonnummers en adressen: Afdeling Zorg 033-46 70 870

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014. Ga voor meer informatie over uw polis naar www.spdinfo.nl.

Polisvoorwaarden. Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014. Ga voor meer informatie over uw polis naar www.spdinfo.nl. Polisvoorwaarden Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014 VGZ Gezin Pakket Ga voor meer informatie over uw polis naar www.spdinfo.nl Belangrijke telefoonnummers en adressen: Afdeling Zorg 033-46 70 870

Nadere informatie

Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014

Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014 VGZ Aanvullend Goed, Beter, Best Jong - Gezin - Vitaal Pakket Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Nedasco VGZ Aanvullende Verzekering 2014. Ga voor meer informatie over uw polis naar http://mijn.nedasco.nl. Nr.

Polisvoorwaarden. Nedasco VGZ Aanvullende Verzekering 2014. Ga voor meer informatie over uw polis naar http://mijn.nedasco.nl. Nr. Polisvoorwaarden Nedasco VGZ Aanvullende Verzekering 2014 Nr. NVA 2014 Ga voor meer informatie over uw polis naar http://mijn.nedasco.nl Belangrijke telefoonnummers en adressen: Afdeling Zorg 033-46 70

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Nedasco A tot Z Doelgroepen Zorgverzekering 2016. Ga voor meer informatie over uw polis naar https://mijn.nedasco.

Polisvoorwaarden. Nedasco A tot Z Doelgroepen Zorgverzekering 2016. Ga voor meer informatie over uw polis naar https://mijn.nedasco. Polisvoorwaarden Nedasco A tot Z Doelgroepen Zorgverzekering 2016 Jong Gezin Vijftig Plus Ga voor meer informatie over uw polis naar https://mijn.nedasco.nl Welkom bij Nedasco In deze verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden. VGZ Gezin Pakket

Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden. VGZ Gezin Pakket Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2013 VGZ Gezin Pakket Welkom bij VGZ Voor goede zorg zorg je samen In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw VGZ Gezin Pakket. Om het vinden van de juiste

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014. Ga voor meer informatie over uw polis naar www.spdinfo.nl. VGZ Fit en Vrij Pakket

Polisvoorwaarden. Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014. Ga voor meer informatie over uw polis naar www.spdinfo.nl. VGZ Fit en Vrij Pakket Polisvoorwaarden Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014 VGZ Fit en Vrij Pakket Ga voor meer informatie over uw polis naar www.spdinfo.nl Belangrijke telefoonnummers en adressen: Afdeling Zorg 033-46

Nadere informatie

Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2013

Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2013 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2013 Beperkte Aanvullende Verzekering Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com

Nadere informatie

Univé Aanvullende verzekeringen 2014. Univé Gezin Pakket

Univé Aanvullende verzekeringen 2014. Univé Gezin Pakket Univé Aanvullende verzekeringen 2014 Univé Gezin Pakket 2 VERZEKERINGSVOORWAARDEN AANVULLENDE VERZEKERING UNIVÉ GEZIN 2014 Welkom bij Univé Uw zorgverzekeraar zonder winstoogmerk! In deze verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Univé Aanvullende verzekeringen 2012

Univé Aanvullende verzekeringen 2012 Univé Aanvullende verzekeringen 2012 Verzekeringsvoorwaarden Extra Zorg polis Goed Extra Zorg polis Beter Extra Zorg polis Best en Univé Tand Goed Pakket Univé Tand Beter Pakket Univé Tand Best Pakket

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Nedasco A tot Z Zorgverzekering 2015. Ga voor meer informatie over uw polis naar https://mijn.nedasco.nl

Polisvoorwaarden. Nedasco A tot Z Zorgverzekering 2015. Ga voor meer informatie over uw polis naar https://mijn.nedasco.nl Polisvoorwaarden Nedasco A tot Z Zorgverzekering 2015 Jong Gezin Vijftig plus Ga voor meer informatie over uw polis naar https://mijn.nedasco.nl Welkom bij Nedasco In deze verzekeringsvoorwaarden leest

Nadere informatie

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen. Aanvullende verzekeringen 2016 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Wij vergoeden de kosten tot maximaal de in Nederland

Nadere informatie

Aanvullende verzekeringsvoorwaarden 2014 Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket

Aanvullende verzekeringsvoorwaarden 2014 Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Aanvullende verzekeringsvoorwaarden 2014 Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2015 Aanvullende verzekeringen Start - Surplus - Summum

Dekkingsoverzicht 2015 Aanvullende verzekeringen Start - Surplus - Summum Dekkingsoverzicht 2015 Aanvullende en Start - Surplus - Summum Aan de hieronder genoemde vergoedingen kunnen nadere voorwaarden verbonden zijn. Raadpleeg daarom altijd de polisvoorwaarden voor meer informatie.

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Verzekeringsvoorwaarden A tot Z Doelgroepen zorgverzekeringen 2017

Polisvoorwaarden. Verzekeringsvoorwaarden A tot Z Doelgroepen zorgverzekeringen 2017 Polisvoorwaarden Verzekeringsvoorwaarden A tot Z Doelgroepen zorgverzekeringen 2017 Welkom bij Nedasco Dit zijn de verzekeringsvoorwaarden die gelden voor uw zorgverzekering bij Nedasco. Meer informatie,

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden Ga voor meer informatie over uw polis naar

Polisvoorwaarden. Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden Ga voor meer informatie over uw polis naar Polisvoorwaarden Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014 VGZ Jong Pakket Ga voor meer informatie over uw polis naar http://mijn.nedasco.nl Belangrijke telefoonnummers en adressen: Afdeling Zorg 033-46

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2016 VGZ Jong Pakket, VGZ Fit & Vrij Pakket, VGZ Gezin Pakket en VGZ Vitaal Pakket

Dekkingsoverzicht 2016 VGZ Jong Pakket, VGZ Fit & Vrij Pakket, VGZ Gezin Pakket en VGZ Vitaal Pakket Dekkingsoverzicht 2016 VGZ Jong Pakket, VGZ Fit & Vrij Pakket, VGZ Gezin Pakket en VGZ Vitaal Pakket Wij vergoeden de kosten tot maximaal de in Nederland geldende wettelijke tarieven. Als er geen wettelijke

Nadere informatie

Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden

Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2012 Beperkte Aanvullende Verzekering Uitgebreide Aanvullende Verzekering Plus Aanvullende Verzekering en Tand Goed Pakket Tand Beter Pakket Tand Best Pakket Welkom

Nadere informatie

Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden

Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2013 Beperkte Aanvullende Verzekering Uitgebreide Aanvullende Verzekering Plus Aanvullende Verzekering en Tand Goed Pakket Tand Beter Pakket Tand Best Pakket Welkom

Nadere informatie

Univé Verzekeringsvoorwaarden 2014

Univé Verzekeringsvoorwaarden 2014 Univé GemeentePakket Univé Verzekeringsvoorwaarden 2014 Univé GemeentePakket 2 VERZEKERINGSVOORWAARDEN UNIVÉ GEMEENTEPAKKET 2014 Welkom bij Univé In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw aanvullende

Nadere informatie

Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2012

Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2012 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Inhoudsopgave pag. I Algemeen gedeelte 5 Artikel 1 Verzekerde zorg 5 Artikel

Nadere informatie

Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014

Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014 Jong Pakket Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Inhoudsopgave pag. Belangrijke

Nadere informatie

Univé Zorg Samen polis Aanvullende verzekeringen 2014

Univé Zorg Samen polis Aanvullende verzekeringen 2014 Univé Zorg Samen polis Aanvullende verzekeringen 2014 Verzekeringsvoorwaarden Extra Zorg polis Goed Extra Zorg polis Beter Extra Zorg polis Best en Univé Tand Goed Pakket Univé Tand Beter Pakket Univé

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2015 Aanvullende verzekeringen Start Collectief - Surplus Collectief - Summum Collectief

Dekkingsoverzicht 2015 Aanvullende verzekeringen Start Collectief - Surplus Collectief - Summum Collectief Dekkingsoverzicht 2015 Aanvullende verzekeringen Start Collectief - Surplus Collectief - Summum Collectief Aan de hieronder genoemde vergoedingen kunnen nadere voorwaarden verbonden zijn. Raadpleeg daarom

Nadere informatie

Univé. Aanvullende verzekeringen 2013. Univé Fit & Vrij Pakket

Univé. Aanvullende verzekeringen 2013. Univé Fit & Vrij Pakket Univé Aanvullende verzekeringen 2013 Univé Fit & Vrij Pakket 2 VERZEKERINGSVOORWAARDEN AANVULLENDE VERZEKERING UNIVÉ FIT & VRIJ 2013 Welkom bij Univé Uw zorgverzekeraar zonder winstoogmerk! In deze verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Univé Zorg Samen polis Aanvullende verzekeringen 2013

Univé Zorg Samen polis Aanvullende verzekeringen 2013 Univé Zorg Samen polis Aanvullende verzekeringen 2013 Verzekeringsvoorwaarden Extra Zorg polis Goed Extra Zorg polis Beter Extra Zorg polis Best en Univé Tand Goed Pakket Univé Tand Beter Pakket Univé

Nadere informatie

Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden. VGZ Jong Pakket

Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden. VGZ Jong Pakket Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2013 VGZ Jong Pakket Welkom bij VGZ Voor goede zorg zorg je samen In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw VGZ Jong Pakket. Om het vinden van de juiste

Nadere informatie

GemeentePakket Univé Verzekeringsvoorwaarden 2013 Univé GemeentePakket

GemeentePakket Univé Verzekeringsvoorwaarden 2013 Univé GemeentePakket Univé GemeentePakket Univé Verzekeringsvoorwaarden 2013 Univé GemeentePakket 2 VERZEKERINGSVOORWAARDEN UNIVÉ GemeentePakket 2013 Belangrijke telefoonnummers en adressen Klantenservice: Aanvragen toestemming:

Nadere informatie

Univé Collectieve Aanvullende verzekeringen 2016

Univé Collectieve Aanvullende verzekeringen 2016 Univé Collectieve Aanvullende verzekeringen 2016 Verzekeringsvoorwaarden Collectieve Univé Collectieve Univé Collectieve Univé en Univé Tand Goed Pakket Univé Tand Beter Pakket Univé Tand Best Pakket Welkom

Nadere informatie

VGZ Jong Pakket Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ

VGZ Jong Pakket Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ VGZ Jong Pakket Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014 Zelf alles online regelen met Mijn VGZ Welkom bij VGZ In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw aanvullende verzekering, het VGZ Jong

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2014 Aanvullende verzekeringen Jong en Vrij - Voor Elkaar - Vitaal en Vrij

Dekkingsoverzicht 2014 Aanvullende verzekeringen Jong en Vrij - Voor Elkaar - Vitaal en Vrij Dekkingsoverzicht 2014 Aanvullende en Jong en Vrij - Voor Elkaar - Vitaal en Vrij Aan de hieronder genoemde vergoedingen kunnen nadere voorwaarden verbonden zijn. Raadpleeg daarom altijd de polisvoorwaarden

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. VGZ Jong Pakket, VGZ Fit & Vrij Pakket, VGZ Gezin Pakket, VGZ Vitaal Pakket Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden

Polisvoorwaarden. VGZ Jong Pakket, VGZ Fit & Vrij Pakket, VGZ Gezin Pakket, VGZ Vitaal Pakket Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden Polisvoorwaarden,,, Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2016 Ga voor meer informatie over uw polis naar https://mijn.nedasco.nl Welkom bij Nedasco In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw

Nadere informatie

Univé Aanvullende verzekeringen 2014. Univé Jong Pakket

Univé Aanvullende verzekeringen 2014. Univé Jong Pakket Univé Aanvullende verzekeringen 2014 Univé Jong Pakket 2 VERZEKERINGSVOORWAARDEN AANVULLENDE VERZEKERING UNIVÉ JONG 2014 Welkom bij Univé Uw zorgverzekeraar zonder winstoogmerk! In deze verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Aanvullende verzekeringsvoorwaarden 2016 Jong

Aanvullende verzekeringsvoorwaarden 2016 Jong Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Aanvullende verzekeringsvoorwaarden 2016 Jong Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Inhoudsopgave pag. I Algemeen

Nadere informatie

CZ Pakketoverzicht 2015. Gemeenten Start

CZ Pakketoverzicht 2015. Gemeenten Start CZ Pakketoverzicht 2015 Pakketoverzicht De meeste Nederlanders zijn verplicht een zorgverzekering te hebben. In de basisverzekering zitten de meest noodzakelijke vergoedingen voor zorg. Wilt u een uitgebreidere

Nadere informatie

Univé Aanvullende verzekeringen 2015. Univé Gezin Pakket

Univé Aanvullende verzekeringen 2015. Univé Gezin Pakket Univé Aanvullende verzekeringen 2015 Univé Gezin Pakket Welkom bij Univé Uw zorgverzekeraar zonder winstoogmerk! In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw aanvullende verzekering. De telefoonnummers

Nadere informatie

Aanvullende verzekeringen 2016 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket

Aanvullende verzekeringen 2016 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Aanvullende verzekeringen 2016 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Wij vergoeden de kosten tot maximaal de in Nederland geldende wettelijke

Nadere informatie

Univé Aanvullende verzekeringen 2013. Univé Vitaal Pakket

Univé Aanvullende verzekeringen 2013. Univé Vitaal Pakket Univé Aanvullende verzekeringen 2013 Univé Vitaal Pakket 2 VERZEKERINGSVOORWAARDEN AANVULLENDE VERZEKERING UNIVÉ VITAAL 2013 Welkom bij Univé Uw zorgverzekeraar zonder winstoogmerk! In deze verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Univé. Aanvullende verzekeringen Univé Fit & Vrij Pakket

Univé. Aanvullende verzekeringen Univé Fit & Vrij Pakket Univé Aanvullende verzekeringen 2012 Univé Fit & Vrij Pakket 2 V E R Z E K E R I N G S V O O R WA A R D E N A A N V U L L E N D E V E R Z E K E R I N G U N I V É F I T & V R I J 2 0 1 2 Welkom bij Univé

Nadere informatie

Univé Aanvullende verzekeringen 2014. Univé Fit & Vrij Pakket

Univé Aanvullende verzekeringen 2014. Univé Fit & Vrij Pakket Univé Aanvullende verzekeringen 2014 Univé Fit & Vrij Pakket 2 VERZEKERINGSVOORWAARDEN AANVULLENDE VERZEKERING UNIVÉ FIT & VRIJ 2014 Welkom bij Univé Uw zorgverzekeraar zonder winstoogmerk! In deze verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

De zorgverzekering voor universitair medische centra UMC Zorgverzekering. UMC Extra Zorg UMC Extra Tand. Goede zorg kies je zelf

De zorgverzekering voor universitair medische centra UMC Zorgverzekering. UMC Extra Zorg UMC Extra Tand. Goede zorg kies je zelf De zorgverzekering voor universitair medische centra UMC Zorgverzekering UMC Extra Zorg UMC Extra Tand Goede zorg kies je zelf Welkom bij UMC Zorgverzekering Goede zorg kies je zelf In deze verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Univé Aanvullende verzekeringen 2013. Univé Gezin Pakket

Univé Aanvullende verzekeringen 2013. Univé Gezin Pakket Univé Aanvullende verzekeringen 2013 Univé Gezin Pakket 2 VERZEKERINGSVOORWAARDEN AANVULLENDE VERZEKERING UNIVÉ GEZIN 2013 Welkom bij Univé Uw zorgverzekeraar zonder winstoogmerk! In deze verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden. VGZ Vitaal Pakket

Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden. VGZ Vitaal Pakket Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2013 VGZ Vitaal Pakket Welkom bij VGZ Voor goede zorg zorg je samen In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw VGZ Vitaal Pakket. Om het vinden van de juiste

Nadere informatie

Polisvoorwaarden SPD VGZ Fit en Vrij 2015

Polisvoorwaarden SPD VGZ Fit en Vrij 2015 Polisvoorwaarden SPD VGZ Fit en Vrij 2015 Ga voor meer informatie over uw polis naar https://mijn.nedasco.nl Welkombij Nedasco In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw Zorgverzekering. Om

Nadere informatie

VGZ Aanvullend Goed, Beter, Best VGZ Tand Goed, Beter, Best Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden Zelf alles online regelen met Mijn VGZ

VGZ Aanvullend Goed, Beter, Best VGZ Tand Goed, Beter, Best Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden Zelf alles online regelen met Mijn VGZ VGZ Aanvullend Goed, Beter, Best VGZ Tand Goed, Beter, Best Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014 Zelf alles online regelen met Mijn VGZ Welkom bij VGZ In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles

Nadere informatie

VERZEKERINGSVOORWAARDEN NEDASCO AANVULLENDE VERZEKERING 2013. Nr. NVA 2013

VERZEKERINGSVOORWAARDEN NEDASCO AANVULLENDE VERZEKERING 2013. Nr. NVA 2013 VERZEKERINGSVOORWAARDEN NEDASCO AANVULLENDE VERZEKERING 2013 Nr. NVA 2013 Versie. 30112012 Belangrijke telefoonnummers en adressen: Afdeling Zorg 033-46 70 870 Wij zijn elke werkdag bereikbaar van 8.30

Nadere informatie

Aanvullende verzekeringsvoorwaarden 2015 Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket

Aanvullende verzekeringsvoorwaarden 2015 Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Aanvullende verzekeringsvoorwaarden 2015 Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com

Nadere informatie

Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden. VGZ Fit & Vrij Pakket

Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden. VGZ Fit & Vrij Pakket Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2013 VGZ Fit & Vrij Pakket Welkom bij VGZ Voor goede zorg zorg je samen In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw VGZ Fit & Vrij Pakket. Om het vinden van

Nadere informatie

VGZ Gezin Pakket Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden Zelf alles online regelen met Mijn VGZ

VGZ Gezin Pakket Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden Zelf alles online regelen met Mijn VGZ VGZ Gezin Pakket Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014 Zelf alles online regelen met Mijn VGZ Welkom bij VGZ In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw aanvullende verzekering, het VGZ Gezin

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Nedasco VGZ Aanvullende verzekering. Ga voor meer informatie over uw polis naar https://mijn.nedasco.nl NVA 2015

Polisvoorwaarden. Nedasco VGZ Aanvullende verzekering. Ga voor meer informatie over uw polis naar https://mijn.nedasco.nl NVA 2015 Polisvoorwaarden Nedasco VGZ Aanvullende verzekering NVA 2015 Ga voor meer informatie over uw polis naar https://mijn.nedasco.nl Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 4 Artikel 1. Verzekerde zorg 4 Artikel

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden. VGZ Jong Pakket

Verzekeringsvoorwaarden. VGZ Jong Pakket Verzekeringsvoorwaarden 2012 VGZ Jong Pakket Welkom bij VGZ Voor goede zorg zorg je samen In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw VGZ Jong Pakket. Om het vinden van de juiste informatie eenvoudiger

Nadere informatie

Univé Aanvullende verzekeringen 2014

Univé Aanvullende verzekeringen 2014 Univé Aanvullende verzekeringen 2014 Verzekeringsvoorwaarden Extra Zorg polis Goed Extra Zorg polis Beter Extra Zorg polis Best en Univé Tand Goed Pakket Univé Tand Beter Pakket Univé Tand Best Pakket

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden. VGZ Fit & Vrij Pakket

Verzekeringsvoorwaarden. VGZ Fit & Vrij Pakket Verzekeringsvoorwaarden 2012 VGZ Fit & Vrij Pakket Welkom bij VGZ Voor goede zorg zorg je samen In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw VGZ Fit & Vrij Pakket. Om het vinden van de juiste

Nadere informatie

IAK Aanvullende Zorgverzekering

IAK Aanvullende Zorgverzekering IAK Aanvullende Zorgverzekering Verzekeringsvoorwaarden 2015 VGZ l Jong Welkom bij IAK In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw IAK Aanvullende Zorgverzekering. Om het vinden van de juiste

Nadere informatie

Univé Aanvullende verzekeringen 2015

Univé Aanvullende verzekeringen 2015 Univé Aanvullende verzekeringen 2015 Univé Fit & Vrij Pakket Welkom bij Univé Uw zorgverzekeraar zonder winstoogmerk! In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw aanvullende verzekering. De telefoonnummers

Nadere informatie

Aanvullende verzekeringsvoorwaarden 2016 Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket

Aanvullende verzekeringsvoorwaarden 2016 Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Aanvullende verzekeringsvoorwaarden 2016 Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Plus Aanvullende Verzekeringen 2013

Verzekeringsvoorwaarden Plus Aanvullende Verzekeringen 2013 Verzekeringsvoorwaarden Plus Aanvullende Verzekeringen 2013 Plus Zorgverzekering. Met zorg samengesteld door VGZ Welkom bij Plus Zorgverzekering In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw Plus

Nadere informatie

Polisvoorwaarden VGZ Aanvullend Goed, Beter, Best VGZ Tand Goed, Beter, Best Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2016

Polisvoorwaarden VGZ Aanvullend Goed, Beter, Best VGZ Tand Goed, Beter, Best Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2016 Polisvoorwaarden, Beter, Best VGZ Tand Goed, Beter, Best Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2016 Ga voor meer informatie over uw polis naar https://mijn.nedasco.nl Welkom bij Nedasco Dit zijn de verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Aanvullende verzekeringsvoorwaarden 2013 Jong - Gezin - Vitaal Pakket

Aanvullende verzekeringsvoorwaarden 2013 Jong - Gezin - Vitaal Pakket Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Aanvullende verzekeringsvoorwaarden 2013 Jong - Gezin - Vitaal Pakket Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Inhoudsopgave

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015. Ga voor meer informatie over uw polis naar https://mijn.nedasco.nl.

Polisvoorwaarden. Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015. Ga voor meer informatie over uw polis naar https://mijn.nedasco.nl. Polisvoorwaarden Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015 VGZ Jong Pakket Ga voor meer informatie over uw polis naar https://mijn.nedasco.nl Welkombij Nedasco In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles

Nadere informatie

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen. Dekkingsoverzicht 2016 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Tand Goed, Tand Beter, Tand Best Wij vergoeden de kosten tot maximaal de in

Nadere informatie

Univé Aanvullende verzekeringen 2013

Univé Aanvullende verzekeringen 2013 Univé Aanvullende verzekeringen 2013 Verzekeringsvoorwaarden Extra Zorg polis Goed Extra Zorg polis Beter Extra Zorg polis Best en Univé Tand Goed Pakket Univé Tand Beter Pakket Univé Tand Best Pakket

Nadere informatie

Univé Aanvullende verzekeringen 2016 Univé Jong Pakket Univé Fit & Vrij Pakket Univé Gezin Pakket Univé Vitaal Pakket

Univé Aanvullende verzekeringen 2016 Univé Jong Pakket Univé Fit & Vrij Pakket Univé Gezin Pakket Univé Vitaal Pakket Univé Aanvullende verzekeringen 2016 terug naar inhoudsopgave Welkom bij Univé Uw zorgverzekeraar zonder winstoogmerk! Dit zijn de verzekeringsvoorwaarden die gelden voor uw aanvullende verzekering(en).

Nadere informatie

VGZ Vitaal Pakket Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ

VGZ Vitaal Pakket Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ VGZ Vitaal Pakket Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014 Zelf alles online regelen met Mijn VGZ Welkom bij VGZ In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw aanvullende verzekering, het VGZ Vitaal

Nadere informatie

Vergoedingen in 2016. AV-Compact

Vergoedingen in 2016. AV-Compact Vergoedingen in 2016 Algemene informatie De premie is per maand bij vooruitbetaling verschuldigd. De kost 7,50 per persoon per maand. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis aanvullend verzekerd, mits er wordt

Nadere informatie

Nedasco A tot Z Doelgroepen. Nedasco A tot Z Zorgverzekering. Jong Pakket Gezin Pakket Vijfig plus Pakket. Overzicht vergoedingen 2015

Nedasco A tot Z Doelgroepen. Nedasco A tot Z Zorgverzekering. Jong Pakket Gezin Pakket Vijfig plus Pakket. Overzicht vergoedingen 2015 Alternatieve zorg - behandelingen en consulten (door arts of aangewezen zorgaanbieder) - homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen (waaronder max. 30,- per Doelgroepen maximaal 350,- per kalenderjaar

Nadere informatie

CZ Pakketoverzicht 2016. Gemeenten Start

CZ Pakketoverzicht 2016. Gemeenten Start CZ Pakketoverzicht 2016 Pakketoverzicht De meeste Nederlanders zijn verplicht een zorgverzekering te hebben. In de basisverzekering zitten de meest noodzakelijke vergoedingen voor zorg. Wilt u een uitgebreidere

Nadere informatie

CZ Pakketoverzicht 2016. Gemeenten Start

CZ Pakketoverzicht 2016. Gemeenten Start CZ Pakketoverzicht 2016 Pakketoverzicht De meeste Nederlanders zijn verplicht een zorgverzekering te hebben. In de basisverzekering zitten de meest noodzakelijke vergoedingen voor zorg. Wilt u een uitgebreidere

Nadere informatie

Aanvullende verzekeringsvoorwaarden 2014 Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang

Aanvullende verzekeringsvoorwaarden 2014 Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang Aanvullende verzekeringsvoorwaarden 2014 Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang Turien & Co./VGZ Zorgverzekering www.mijnonlinepolismap.nl Inhoudsopgave ALGEMENE VOORWAARDEN AANVULLENDE VERZEKERINGEN W J

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Nedasco VGZ Aanvullende verzekeringen 2016

Polisvoorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Nedasco VGZ Aanvullende verzekeringen 2016 Polisvoorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Nedasco VGZ Aanvullende verzekeringen 2016 Ga voor meer informatie over uw polis naar https://mijn.nedasco.nl Welkom bij Nedasco Dit zijn de verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

AV-Compact. Vergoedingenoverzicht 2015 Aanvullende verzekering

AV-Compact. Vergoedingenoverzicht 2015 Aanvullende verzekering AV-Compact Vergoedingenoverzicht 2015 Aanvullende verzekering 2 Algemene informatie De premie is per maand bij vooruitbetaling verschuldigd. De AV-Compact kost 7,50 per persoon per maand. Kinderen tot

Nadere informatie

Univé Aanvullende verzekeringen 2015

Univé Aanvullende verzekeringen 2015 Univé Aanvullende verzekeringen 2015 Univé Jong Pakket Welkom bij Univé Uw zorgverzekeraar zonder winstoogmerk! In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw aanvullende verzekering. De telefoonnummers

Nadere informatie

VGZ Aanvullend Goed, Beter, Best, Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket

VGZ Aanvullend Goed, Beter, Best, Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Aanvullende verzekeringsvoorwaarden 2015 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal

Nadere informatie

Trias Aanvullende verzekeringen 2011

Trias Aanvullende verzekeringen 2011 Trias Aanvullende verzekeringen 2011 Verzekeringsvoorwaarden Aanvullend Pakket Aanvullend Extra Pakket Aanvullend Totaal Pakket en Tand Eenvoudig Pakket Tand Uitgebreid Pakket Tand Totaal Pakket 2 VERZEKERINGSVOORWAARDEN

Nadere informatie

VGZ Gezin Pakket Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ

VGZ Gezin Pakket Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ VGZ Gezin Pakket Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014 Zelf alles online regelen met Mijn VGZ Welkom bij VGZ In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw aanvullende verzekering, het VGZ Gezin

Nadere informatie

Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2016

Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2016 Compact AV Vergoedingenoverzicht 2016 Algemene informatie De premie is per maand bij vooruitbetaling verschuldigd. De Compact AV kost 7,50 per persoon per maand. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis aanvullend

Nadere informatie

VGZ GemeentePakket Verzekeringsvoorwaarden 2013

VGZ GemeentePakket Verzekeringsvoorwaarden 2013 VGZ GemeentePakket Verzekeringsvoorwaarden 2013 Belangrijke telefoonnummers en adressen Klantenservice 0900 07 50 (lokaal tarief) De Klantenservice van VGZ heeft gespecialiseerde medewerkers die paraat

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2017 VGZ Jong VGZ Single/Duo VGZ Gezin VGZ Vitaal

Polisvoorwaarden 2017 VGZ Jong VGZ Single/Duo VGZ Gezin VGZ Vitaal Polisvoorwaarden 2017 VGZ Jong VGZ Single/Duo VGZ Gezin VGZ Vitaal Ga voor meer informatie over uw polis naar https://mijn.nedasco.nl N 1.0 VGZ 1 Welkom bij Nedasco Afdeling Zorg 033-46 70 870 Wij zijn

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Plus Aanvullende Verzekeringen 2012

Verzekeringsvoorwaarden Plus Aanvullende Verzekeringen 2012 Verzekeringsvoorwaarden Plus Aanvullende Verzekeringen 2012 Plus Zorgverzekering. Met zorg samengesteld door Welkom bij Plus Zorgverzekering In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw Plus Aanvullende

Nadere informatie

VGZ Aanvullend Goed, Beter, Best VGZ Tand Goed, Beter, Best Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ

VGZ Aanvullend Goed, Beter, Best VGZ Tand Goed, Beter, Best Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ , Beter, Best VGZ Tand Goed, Beter, Best Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015 Zelf alles online regelen met Mijn VGZ Welkom bij VGZ Dit zijn de verzekeringsvoorwaarden die gelden voor uw aanvullende

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Aanvullend Goed Aanvullend Beter Aanvullend Best Tand Goed Tand Beter Tand Best. Nedasco VGZ SPD

Polisvoorwaarden Aanvullend Goed Aanvullend Beter Aanvullend Best Tand Goed Tand Beter Tand Best. Nedasco VGZ SPD Polisvoorwaarden 2017 Aanvullend Goed Aanvullend Beter Aanvullend Best Tand Goed Tand Beter Tand Best Nedasco VGZ SPD Ga voor meer informatie over uw polis naar https://mijn.nedasco.nl 1 Welkom bij Nedasco

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2017 Jong Uitgebreid, Single/Duo Uitgebreid, Gezin Uitgebreid, Vitaal Uitgebreid

Vergoedingenoverzicht 2017 Jong Uitgebreid, Single/Duo Uitgebreid, Gezin Uitgebreid, Vitaal Uitgebreid 2017,, Gezin, Wij en de kosten tot maximaal de in Nederland geldende wettelijke tarieven. Als er geen wettelijke tarieven gelden voor de betreffende zorg, worden de kosten tot maximaal de in Nederland

Nadere informatie

Compact aanvullende verzekering 2015 Vergoedingenoverzicht

Compact aanvullende verzekering 2015 Vergoedingenoverzicht Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Compact aanvullende verzekering 2015 Vergoedingenoverzicht Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2015 Een aantal vergoedingen is verhoogd. Er heeft een

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. VGZ Jong Pakket, VGZ Fit & Vrij Pakket, VGZ Gezin Pakket, VGZ Vitaal Pakket Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden

Polisvoorwaarden. VGZ Jong Pakket, VGZ Fit & Vrij Pakket, VGZ Gezin Pakket, VGZ Vitaal Pakket Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden Polisvoorwaarden,,, Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2016 Ga voor meer informatie over uw polis naar https://mijn.nedasco.nl Welkom bij Nedasco In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw

Nadere informatie

Univé Aanvullende verzekeringen Univé Gezin Pakket

Univé Aanvullende verzekeringen Univé Gezin Pakket Univé Aanvullende verzekeringen 2012 Univé Gezin Pakket 2 V E R Z E K E R I N G S V O O R WA A R D E N A A N V U L L E N D E V E R Z E K E R I N G U N I V É G E Z I N 2 0 1 2 Welkom bij Univé Uw zorgverzekeraar

Nadere informatie

VGZ Aanvullend Goed, Beter, Best VGZ Tand Goed, Beter, Best Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2016

VGZ Aanvullend Goed, Beter, Best VGZ Tand Goed, Beter, Best Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2016 , Beter, Best VGZ Tand Goed, Beter, Best Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2016 Zelf alles online regelen met Mijn VGZ Welkom bij VGZ Dit zijn de verzekeringsvoorwaarden die gelden voor uw aanvullende

Nadere informatie

Polisvoorwaarden SPD VGZ Gezin 2015

Polisvoorwaarden SPD VGZ Gezin 2015 Polisvoorwaarden SPD VGZ Gezin 2015 Ga voor meer informatie over uw polis naar https://mijn.nedasco.nl Welkombij Nedasco In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw Zorgverzekering. Om het vinden

Nadere informatie

VGZ Fit & Vrij Pakket Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden Zelf alles online regelen met Mijn VGZ

VGZ Fit & Vrij Pakket Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden Zelf alles online regelen met Mijn VGZ VGZ Fit & Vrij Pakket Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014 Zelf alles online regelen met Mijn VGZ Welkom bij VGZ In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw aanvullende verzekering, het VGZ

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2013 Aanvullende verzekeringen Jong, Fit & Vrij, Gezin en Vitaal Aanvullende verzekering Mix

Dekkingsoverzicht 2013 Aanvullende verzekeringen Jong, Fit & Vrij, Gezin en Vitaal Aanvullende verzekering Mix Dekkingsoverzicht 2013 Aanvullende en Jong, Fit & Vrij, Gezin en Vitaal Aanvullende Mix Raadpleeg uw zorgpolis welke van onderstaande pakketten voor u van toepassing zijn. Inlichtingen te verkrijgen via

Nadere informatie