schoolgids Parkendaal Lyceum Arnhem

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "schoolgids Parkendaal Lyceum Arnhem 2014-2015"

Transcriptie

1 schoolgids Parkendaal Lyceum Arnhem

2 Inhoud Welkom bij Parkendaal Lyceum Arnhem... 2 Missie... 3 mavo... 4 havo... 4 vwo... 4 Voortgezet onderwijs (VO)... 4 Verplicht VO... 4 Profiel/sectorvakken VO... 4 Educatie (vavo)... 5 Verplicht vavo... 5 Profiel/sectorvakken vavo... 5 Deelname 2-in-1 examentraject (zie ook vavo)... 6 Certificaten (zie ook vavo)... 6 Studiecoaching... 6 Leerlingenzorg... 7 Begeleiding bij dyslexie... 7 Begeleiding bij dyscalculie... 7 Intake... 8 Communicatie... 8 Contactgegevens Parkendaal Lyceum Arnhem... 9 Lestijden... 9 jaarplanning Extra verlof Belangrijke regels Absentie Aula en kluisjes Studiezaal Computers Kleding Eten en drinken Facilitaire zaken Boeken Verzekeringen Excursies Docenten

3 Welkom bij Parkendaal Lyceum Arnhem Parkendaal Lyceum wil kleinschalig kwalitatief onderwijs bieden met persoonlijke aandacht voor leerlingen. Deze individuele aanpak leidt tot een hoger leerrendement en een positieve persoonlijke ontwikkeling. Een leerling van Parkendaal Lyceum gaat graag naar school en vindt het belangrijk om te leren. Het behalen van het diploma staat hoog in het vaandel. Het behalen van dat diploma is er de laatste jaren niet gemakkelijker op geworden. Vanwege de nieuwe regelgeving, zijn de exameneisen strenger geworden. Dat vereist een flexibele aanpak die aangepast kan worden. Dit schooljaar is het team van docenten van Parkendaal Lyceum wederom grotendeels gelijk gebleven. Een aantal vacatures is met succes vervuld. Ik kijk met veel vertrouwen naar dit team van docenten en ben er van overtuigd dat zij de leerlingen datgene kunnen bieden dat nodig is voor succes. Het contact met de ouders is een belangrijk onderdeel van de organisatie van de school. Dit jaar heeft iedere leerling een coördinator. Deze zal periodiek en spontaan contact hebben met het thuisfront en de leerling volgen tijdens het schooljaar. Ik wens alle leerlingen van Parkendaal Lyceum veel succes toe in het schooljaar ! Eduard de Vries Directeur Parkendaal Lyceum Arnhem 2

4 Missie Het Parkendaal Lyceum is een particuliere school voor mavo, havo en vwo, die hoogwaardig, onderscheidend en prestatiegericht onderwijs aanbiedt. De leerlingen halen op een effectieve manier hun diploma en worden toegerust met kennis en vaardigheden die de vervolgstudie van ze vergt. Naast de missie zijn de volgende koersuitspraken, met daarbij behorende doelstellingen, geformuleerd: Koersuitspraak Doelstelling 1. Wij bieden onderwijs op maat. Leerlingen krijgen leerstof aangeboden op basis van leerstrategie en niveau. 2. Wij creëren een veilige leeromgeving. Alle leerlingen voelen zich thuis op het Parkendaal Lyceum. 3. In de lessen leggen we de nadruk op vakkennis. 4. Op het Parkendaal Lyceum werken inspirerende docenten Leerlingen krijgen onderwijs door middel van kennisoverdracht en instructie. Leerlingen zijn enthousiast en leergierig ten aanzien van de aangeboden lesstof. 5. Wij bieden een sluitend zorgnetwerk. Leerlingen met een leerdeficiëntie of sociaalemotionele problemen worden ondersteund. 3

5 mavo Leerlingen die naar het derde leerjaar van de mavo gaan, zitten meteen in de bovenbouw en kiezen een vakkenpakket dat past bij hun vervolgopleiding. De bovenbouw van de mavo duurt vaak twee jaar, omdat de meeste leerlingen nog niet oud genoeg zijn om versneld examen te doen (het 2-in-1 examentraject). Zij kunnen in het vierde leerjaar aan het examen deelnemen. havo Voldoet een leerling aan havo-eisen, dan gaat hij/zij verder in het derde leerjaar van de havo. De leerling kiest aan het einde van dit jaar een profiel. Eenmaal in het vierde leerjaar kunnen havoleerlingen, als ze voldoen aan de eisen, versneld examen doen. Voor de leerlingen die moeite hebben met de lesstof is het raadzaam om in het vijfde leerjaar examen te doen. vwo De onderbouw van het vwo duurt, net als bij de havo, drie leerjaren, voordat de examenperiode van start gaat. Aan het einde van het derde leerjaar wordt gekeken welk profiel en traject het beste bij de leerling past. De examenperiode kan bestaan uit twee of drie leerjaren. Leerlingen die hard moeten werken voor een voldoende en meer begeleiding nodig hebben, kunnen beter het normale leertraject doorlopen. Voor leerlingen die makkelijk leren, is het mogelijk om het vijfde en zesde leerjaar samen te voegen en versneld examen te doen, het zogenoemde 2-in-1 examentraject. Voortgezet onderwijs (VO) Leerlingen die onder de achttien zijn en een volledig examenpakket volgen worden ingeschreven als vo-leerling. Dit betekent dat zijn leerplichtig zijn en aan alle vakken meedoen. De cursusduur van deze leerlingen is voor mavo, havo, vwo, respectievelijk vier, vijf en zes jaar. Deze leerlingen zijn van tot uur aanwezig op de school. Dit is de keuzemogelijkheid in vakken die ze hebben: Verplicht VO Nederlands, Engels, tweede moderne vreemde taal (bij vwo), maatschappijleer, CKV, ANW, sector/profielwerkstuk. Profiel/sectorvakken VO Economie, management en organisatie, geschiedenis, kunstgeschiedenis/tekenen, aardrijkskunde, maatschappijwetenschappen, filosofie, Frans, Duits, Grieks, Latijn (KCV bij gymnasium), wiskunde (A,B,C) scheikunde, natuurkunde, biologie, natuur leven en techniek (NLT), muziek en informatica. 4

6 Educatie (vavo) Deze leerlingen zijn 18* of ouder en hebben verschillende motieven om het vavotraject te willen volgen. - versneld examen, het zogenaamde 2-in-1-traject; - herprofilering van een eerder behaald diploma; - herkansen door het behalen van deelcertificaten. vavo-leerlingen kunnen kiezen uit de volgende vakken: Verplicht vavo Nederlands, Engels, tweede moderne vreemde taal (bij vwo), maatschappijleer, anw, sector/profielwerkstuk. * In sommige gevallen worden leerlingen ingeschreven onder achttien. Dit kan alleen als zij voldoen aan bepaalde criteria. Profiel/sectorvakken vavo Economie, management en organisatie, geschiedenis, kunstgeschiedenis/tekenen, aardrijkskunde, maatschappijwetenschappen, filosofie, Frans, Duits, Spaans, Grieks, Latijn (kcv bij gymnasium), wiskunde (A,B,C,D) scheikunde, natuurkunde, biologie, natuur leven en techniek (NLT), muziek en informatica. havo en vwo (profielen) Natuur & Techniek Natuur & Gezond Economie & Maatschappij Cultuur & Maatschappij mavo (sectoren) Economie Zorg & Welzijn Techniek Landbouw 5

7 Deelname 2-in-1 examentraject (zie ook vavo) Het 2-in-1 examentraject is voor leerlingen die graag versneld examen willen doen. Zo zijn er scholieren die gedoubleerd hebben en toch graag binnen een jaar willen slagen, daarnaast zijn er leerlingen die graag sneller op een niveau hoger willen komen. Een niveau hoger kan bijvoorbeeld van kaderberoeps naar mavo of van havo naar vwo. Er zijn meerdere redenen waarom het 2-in-1 examentraject een geschikte manier is om op een degelijke en snelle manier een diploma te behalen. Het 2-in-1 examentraject is een pittige opgave. De leerlingen die hieraan deelnemen moeten gemotiveerd zijn om hard te werken. Uit een toelatingsgesprek blijkt of het 2- in-1 examentraject een goede keuze is voor uw zoon of dochter. In dit gesprek worden ook de overige toelatingscriteria besproken zoals schoolverleden en de minimum leeftijd voor deelname. Certificaten (zie ook vavo) Leerlingen, die gezakt zijn voor het eindexamen, zakken vaak maar voor één vak. In het reguliere onderwijs dient het gehele examen over te worden gemaakt om het diploma alsnog te behalen. Op Parkendaal Lyceum is het mogelijk om in één of meer vakken examen te doen. Stroomschema Leerjaar 1 onderbouw brugklas onderbouw brugklas onderbouwbrugklas Leerjaar 2 onderbouw brugklas onderbouw brugklas onderbouw brugklas Leerjaar 3 mavo 3/2-in-1-examen onderbouw onderbouw Leerjaar 4 mavo 4/2-in-1-examen havo 4/2-in-1-examen vwo 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 havo 5/2-in-1-examen vwo 5/2-in-1 examen vwo 6/2-in-1 examen Studiecoaching Iedere leerling heeft zo zijn eigen manier van studeren. De één is gebaat bij instructie, de ander bij zelfstudie. Hoe dan ook, leren leren is inzicht krijgen in de studiestrategie die het beste bij de leerling past. De leerlingen krijgen om die reden een eigen coördinator, de coördinator bespreekt met de leerling welke studie coaching nodig is om zijn/ haar doelen te bereiken. De coördinator is dan tevens zijn of haar studiecoach tijdens het proces. 6

8 Leerlingenzorg Leerlingenzorg en -begeleiding staan hoog in het vaandel bij Parkendaal Lyceum. Het team van docenten en coördinatoren vormt het vangnet voor het welzijn en de resultaten van de leerling. Leerdeficiëntie, zoals dyslexie of dyscalculie, wordt waar nodig begeleid. De coördinatoren van Parkendaal Lyceum zijn professionals die diverse vormen van begeleiding en trainingen kunnen bieden. Met extra aandacht en begrip staat de leerling niets in de weg om te slagen. Begeleiding bij dyslexie Dyslectische leerlingen krijgen naast individuele aandacht in de les extra ondersteuning door de zorgcoördinator. De begeleiding bestaat in eerste instantie uit gesprekken met de leerling, vervolgens wordt bekeken welke specifieke onderwijsbehoeften de leerling heeft en op welke manier daarin gefaciliteerd kan worden. Een leerling zonder dyslexieverklaring, maar die wel gesignaleerd wordt als mogelijk dyslectische leerling, kan op school worden gediagnosticeerd. Een aan de school gelieerde orthopedagoog kan een dyslexieverklaring opstellen en ondertekenen. Begeleiding bij dyscalculie Leerlingen, die bovenmatig moeite hebben met rekenen en wiskunde, kunnen last hebben van dyscalculie. Door dit te diagnosticeren valt vaak een loden last van de schouders van deze leerlingen. Zij ondervinden de diagnose vaak als een erkenning van hun probleem. Door de leerlingen te begeleiden en mogelijkheden te bieden om toch het niveau te behalen wat ze aankunnen krijgen ze zelfvertrouwen en behalen ze betere resultaten. 7

9 Intake Het intakegesprek met de leerling en zijn of haar ouders/verzorgers is de eerste fase van de toelating. Het gesprek is een wederzijdse kennismaking waarin de mogelijkheden van onderwijs op Parkendaal Lyceum worden besproken. Het is belangrijk dat tussen de ouders, leerling en de school een goede relatie bestaat. Parkendaal Lyceum heeft een onafhankelijk toelatingsbeleid. Bij plaatsing wordt onder meer in ogenschouw genomen: Het advies van de basisschool. De uitslag van de Cito-eindtoets of van een andere schoolvorderingstoets. Het resultaat van een psychologisch en/of intelligentieonderzoek dat heeft plaatsgevonden. Bij leerlingen die willen instromen in een hoger leerjaar of in het 2-in-1 examentraject kijken wij vooral naar: Het instroomniveau van de leerling. Motivatie van de examenkandidaat, aangezien deze een intensief programma zal volgen. Sociaal-emotionele ontwikkeling van een leerling. Communicatie Contacten met thuis lopen via de coördinator. Hij/zij is het primaire aanspreekpunt voor ouders. Veel informatie over het Parkendaal Lyceum is op onze website te vinden. Deze schoolgids kan dan ook niet los worden gezien van U vindt hier o.a. foto s, informatie over docenten en allerlei andere zaken. 8

10 Contactgegevens Parkendaal Lyceum Arnhem Adres: Willemsplein 21, 6811 KB, Arnhem Telefoon: Web: Mail: Voor een ziek- of afmelding kunt u bellen met de school of een mail sturen naar Voor het aanvragen van een gesprek met de coördinator kunt u bellen met het algemene nummer van de school of een mail sturen naar de een van de volgende adressen: Ton van der Meer Joyce van den Berge Lestijden 1e uur e uur pauze e uur e uur pauze e uur e uur pauze e uur e uur De leerlingen ontvangen aan het begin van het schooljaar een rooster. Dit rooster kan gedurende het jaar wijzigen. Een schooldag duurt van uur tot uur. 9

11 jaarplanning week nr. datum planning introductiedag leerlingen start lessen t/m herfstvakantie t/m School Examen (SE) oudermiddag inhaalmiddag SE Sinterklaasactiviteit Kerstlunch t/m Kerstvakantie t/m SE t/m voorjaarsvakantie inhaalmiddag SE t/m rekentoets 3F Goede Vrijdag (les vrije dag) e Paasdag (les vrije dag) 15/ t/m SE-3 10

12 t/m herkansingsweek/ inhaalweek SE Koningsdag (les vrije dag) t/m Centraal Examentraining t/m meivakantie Centraal Examentraining facultatief 20 t/m t/m Centraal Examens 1 e Tijdvak BBQ Hemelvaartsdag e Pinksterdag (les vrije dag) 23 t/m t/m doorstroomprogramma start Centraal Examens 2 e Tijdvak diploma-uitreiking Zie ook het examenreglement voor alle examendata of kijk op Extra verlof Er zijn omstandigheden waarin extra verlof aan een leerling kan worden verleend. Om hier eenduidig in te zijn conformeert Parkendaal Lyceum zich aan de regels voor verlof die elke school in Arnhem hanteert. Dit betekent dat extra verlof wordt verleend: Als door het beroep van de ouders alleen buiten de schoolvakanties mogelijk is om op vakantie te gaan. Dit verlof wordt eenmaal per jaar en niet langer dan 10 schooldagen verleend. 11

13 Vrijstelling van lessen wordt verleend bij: Ziekte van een leerling. Bijzondere omstandigheden zoals: huwelijk, verhuizing, overlijden van bloed en aanverwanten. Het voldoen van wettelijk verplichtingen. Het vervullen van plichten voortkomend uit godsdienstovertuiging. Elke vrijstelling van lessen dient te worden gemeld/aangevraagd bij de directie. Wanneer een leerling zonder toestemming afwezig is, zal dit worden aangemerkt als verzuim en door de directie worden gemeld bij de leerplichtambtenaar. Elke dag wordt op school gecontroleerd of er absenten zijn. Indien er geen verklaring is voor de absentie van een leerling, wordt meteen contact gezocht met thuis. Leerlingen kunnen zich niet zelfstandig absent melden. Elke afwezigheid dient te worden gemeld d.m.v. een bericht of telefonische melding van ouders/verzorgers. Belangrijke regels De leerling is op tijd op school. D.w.z. vijf minuten voor de bel. Het schoolgebouw is geopend vanaf 8.30 uur. De leerlingen lopen niet door het gebouw, maar wachten in de kantine. De leerling levert zijn mobiele telefoon in bij elk lesuur. De leerling zorgt dat zijn huiswerk dagelijks in orde is. Absentie Bij ziekte wordt de school tijdig geïnformeerd door de ouder of verzorger. Bij ziekte tijdens de lesdag meldt de leerling zich af bij de coördinator. Aula en kluisjes Pauzeren kunnen de leerlingen in de kantine of achter de school. Hier kunnen zij koffie en thee gebruiken. De kluisjes bevinden zich op de tweede verdieping van de school. Elke leerling ontvangt een sleutel aan het begin van het jaar. Bij het kwijtraken van de sleutel is een vervangende sleutel te verkrijgen voor het bedrag van 20,- 12

14 Studiezaal Tijdens de studie-uren gaat de leerling naar de studiezaal. In de studiezaal is altijd een begeleider aanwezig. De studiezaal is een stiltezaal. Wanneer de leerling gebruik wil maken van de computer dan vraagt hij/zij dat aan de studiezaalbegeleider. Computers Door leerlingen kan op school gebruik worden gemaakt van de aanwezige computers. De leerling mag alleen met de computer werken na toestemming van de docent of begeleider. Er wordt alleen schoolwerk gedaan op de computers. Kleding In de school is het niet toegestaan petjes, zonnebrillen e.d. te dragen. Eten en drinken Eten en drinken is alleen toegestaan in de kantine. Kauwgom is niet toegestaan. Eventueel kan er wat gedronken worden in de studiezaal. Dit ter beoordeling van de studiezaalbegeleider. Facilitaire zaken Boeken Boeken worden door de ouders besteld bij Van Dijk. De ouders ontvangen hiertoe een instructie van de school. De theorieboeken worden gehuurd, de werkboeken worden na bestelling eigendom. Bij vervanging van het boek na beschadiging van de leerling wordt de gehele prijs van het boek in rekening gebracht. Aangezien het Parkendaal Lyceum voorstaat dat het huiswerk op school wordt gemaakt, moeten de boeken netjes in de kluis op school worden opgeborgen. Aan het einde van het schooljaar worden de studieboeken ingeleverd op een nader te bepalen tijdstip. Verzekeringen Voor elke leerling en medewerker van Parkendaal Lyceum is een ongevallen- en 13

15 aansprakelijkheidsverzekering afgesloten met een 24 uurs-dekking. De polisvoorwaarden kunnen worden opgevraagd bij de directie. Excursies Eendaagse excursies zijn bij het lesgeld inbegrepen. De meeste excursies hebben een onderwijskundig doel wat betekent dat zij deel uitmaken van de lessencyclus. Voor meerdaagse excursies worden de kosten doorberekend aan de ouders. Deze zijn dan ook vrijwillig van aard. Voor niet-deelnemers zal een vervangende activiteit worden gepland. 14

16 Docenten docent vak G. Klaassen Nederlands J. van den Berge Nederlands H. Bronkhorst Duits T. van der Meer Engels H. van den Berg Latijn J. Ummels wiskunde A N. van den Berg wiskunde B R. Bouwmeister economie M. van Geel M&O I. van Hooijdonk tekenen P. Rütggers muziek L. Ebbers biologie/nlt/anw R. Jakobs natuur- en scheikunde B. van Leeuwen geschiedenis H. van der Winckel aardrijkskunde P. Op Heij maatschappijleer maatschappijwetenschappen H. Meuter biologie/ natuur- en scheikunde G.J. van de Pijpekamp wiskunde M. van Groeningen Frans 15

Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs en de examenresultaten op: www.michaelcollege.nl en www.lerenvoorhetleven.nl.

Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs en de examenresultaten op: www.michaelcollege.nl en www.lerenvoorhetleven.nl. Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Het Michaël college in Breda Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo, mavo en vmbo (g/tl). De school

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS 2011-2012

INFORMATIEGIDS 2011-2012 INFORMATIEGIDS 2011-2012 Picasso Lyceum Paletsingel 38c 2718 NT Zoetermeer T: (079) 347 17 00 F: (079) 347 17 99 E: info@picasso-lyceum.nl I: www.picasso-lyceum.nl Inhoud Voorwoord 3 Het Lyceum 6 Talenten

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N ! schoolgids 2014-2015 emmauscollege SAMEN OP WEG! S A M E N O P W E G Emmauscollege r.k. scholengemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium Het Emmauscollege bevindt zich op één locatie in een goed gefaciliteerd

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2013-2014. De schoolgids geeft niet alleen informatie over Scala in Teteringen, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2013-2014. De schoolgids geeft niet alleen informatie over Scala in Teteringen, maar ook over het ROC West-Brabant. EEN WOORD VOORAF Voor u ligt de schoolgids 2013-2014. De schoolgids geeft niet alleen informatie over Scala in Teteringen, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids is niet

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010 Leerlingwijzer van het Stelle College Naam school: Stelle College Adres: Mr. Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam Telefoon: (020) 579 71 30 Fax: (020) 694 53 51 Opleidingsmanager onderbouw: de heer I. Oostvriesland

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 VIA NOVA c o l l e g e Colofon Adres Via Nova College www.vianovacollege.nl info@vianovacollege.nl 030-6702500 Maartvlinder 7 3544 DA Utrecht Bestuur Het Via Nova

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave: hoofdstuk 1 schooljaar 2013 2014 1.1 Welkom 1.2 Hoe deze informatiegids te gebruiken 1.3 Het Rembrandt College 1.4 De missie van het Rembrandt College 1.5 Cultuurprofielschool

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2014-2015 Wateringse Veld College: School voor Gymnasium, (tweetalig) VWO, (tweetalig) HAVO en MAVO Kenmerken Scholengroep Den Haag Zuid-West Overkwalificatie: meer leren dan het examen vraagt

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 TVMBO. voor tweetalig onderwijs

Schoolgids 2014-2015 TVMBO. voor tweetalig onderwijs Schoolgids 2014-2015 TVMBO voor tweetalig onderwijs @anna Vooraf De schoolgids en de website bevatten foto s van leerlingen van onze school. Daarnaast maakt school steeds vaker gebruik van de sociale media

Nadere informatie

havo/vwo Schoolgids 2014-2015

havo/vwo Schoolgids 2014-2015 havo/vwo Schoolgids 2014-2015 1 havo/vwo Het Lyceum Rotterdam voor kunst, wetenschap en ondernemen Van harte welkom! Alle leerlingen en ouders/verzorgers heet ik van harte welkom op Het Lyceum Rotterdam,

Nadere informatie

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Het Michaël college in Breda Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo, mavo en

Nadere informatie

2012-2013. School gids. Mariënpoelstraat. Bonaventuracollege

2012-2013. School gids. Mariënpoelstraat. Bonaventuracollege Mariënpoelstraat Bonaventuracollege 2012-2013 School gids Inhoud 2 Bonaventuracollege 3 Wijzer de wereld in 4 Organisatie 5 De locaties van het Bonaventuracollege 6 Bestuursbureau 6 Directie 6 College

Nadere informatie

Schoolgids versie 15.1 2015-2016

Schoolgids versie 15.1 2015-2016 2015-2016 Kinskystraat 15 Postbus 6 6171 LX Stein 6170 AA Stein Telefoon 046-4332820 Telefax 046-4339884 E-mail groenewald@groenewald.nl Internet www.groenewald.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave SCHOOLGIDS 2014/15 De Zeven Linden 1 Inhoud Even voorstellen 03 Van der Capellen scholengemeenschap 03 Profiel van de locatie De Zeven Linden 04 Extra activiteiten 05 Opbouw van de locatie De Zeven Linden

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Het Merletcollege valt onder het bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Inhoudsopgave 1. Vestigingen... 3 2. Schoolmanagement... 4 3. Voorwoord... 5 4. Het Merletcollege...

Nadere informatie

Helder. Regulier, en dan anders

Helder. Regulier, en dan anders Helder Regulier, en dan anders 2015/2016 Inhoud 1 Regulier, en dan anders 4 2 Pleinschool Helder onderdeel van... 6 3 Onderwijsaanbod 8 4 Rapportage en overgangsnormen 13 5 Procedure van aanmelding en

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Inspecteur Boelensschool. Onderwijs op maat

SCHOOLGIDS. Inspecteur Boelensschool. Onderwijs op maat SCHOOLGIDS Inspecteur Boelensschool Inspecteur Onderwijs op maat Boelensschool Onderwijs 2014/2015 op maat I Inhoudsopgave Onderwerp pagina Inhoudsopgave 5 Algemene Informatie 7 Voorwoord 8 1. Inspecteur

Nadere informatie

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen 1 inhoud 3 schoolgids 2013-2014 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2013-2014 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen... het groene lyceum 1 SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen... Inhoudsopgave 1 Inleiding 1. Inleiding 3 Welkom bij AOC Terra Eelde! 2. Pedagogisch klimaat 4 3. Leerlingbegeleiding 5 Dit is de schoolgids

Nadere informatie

schoolgids 2012-2013 nieuw

schoolgids 2012-2013 nieuw schoolgids 2012-2013 nieuw ma n ag e &em o v a h rt & bew ge n, spo ement schoolgids 2012-2013 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2012-2013 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

VIA NOVA COLLEGE SCHOOLGIDS

VIA NOVA COLLEGE SCHOOLGIDS VIA NOVA COLLEGE SCHOOLGIDS 1 Colofon Adres Via Nova College www.vianovacollege.nl info@vianovacollege.nl 030-6702500 Maartvlinder 7 3544 DA Utrecht Bestuur Het Via Nova College valt onder het bestuur

Nadere informatie

Welkom op het CCZ! Heeft u vragen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via info@ccz.nu of via 030 691 65 51.

Welkom op het CCZ! Heeft u vragen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via info@ccz.nu of via 030 691 65 51. 30 Welkom op het CCZ! Sinds een aantal schooljaren is er gekozen geen papieren schoolgids meer te laten drukken uit respect voor het milieu. In deze download vindt u de schoolgids, zoals deze digitaal

Nadere informatie

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij LIJSTERSINGEL 18 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS 554 2900 AN CAPELLE

Nadere informatie

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Schoolgids 2014-2015

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Schoolgids 2014-2015 Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Aan onze leerlingen, hun ouders en andere belangstellenden, Elk jaar kiest de commissie identiteit een

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden Schoolgids 2013-2014 1 INHOUD Voorwoord 3 De school en adressen 4 Missie en doelstellingen van de school 5 Praktische informatie 6 Inrichting van het onderwijs 10 Leerlingbegeleiding 15 - Leerlingzorg

Nadere informatie